MODEL BOHRA BUDOWY ATOMU

					  Budowa atomu
aktywność chemiczna
   niemetali

 Prezentacja przygotowana na
   potrzeby projektu
Porównanie aktywności chemicznej
   chloru, bromu i jodu

 Odczynniki i sprzęt:
 odczynniki (roztwory wodne KBr,
 KI, KCl, chloroform, woda
 chlorowa, woda bromowa, roztwór
 wodny jodu w jodku potasu),
 sprzęt (probówki z korkami, statyw
 na probówki)
 Porównanie aktywności chemicznej
    chloru, bromu i jodu
Instrukcja wykonania doświadczenia
Do sześciu ponumerowanych probówek z chloroformem wlej po 2 cm3:
a) roztworu bromku potasu do probówki nr I i VI,
b) roztworu jodku potasu do probówki nr II i IV,
c) roztworu chlorku potasu do probówki nr III i V.

Następnie:
a) do dwóch pierwszych probówek dodaj 2 cm3 wody chlorowej,
b) do probówek III i IV dodaj 2 cm3 wody bromowej,
c) do probówek V i VI dodaj 2 cm3 jodu w jodku potasu.

Probówki zatkaj korkami, wstrząśnij i obserwuj zabarwienie warstwy
chloroformowej.

Zapisz w zeszycie schemat doświadczenia, obserwacje i wnioski.
Porównanie aktywności chemicznej
   chloru, bromu i jodu

  Schemat doświadczenia
         Wnioski

Po wykonaniu doświadczenia zanotuj
spostrzeżenia i zapisz wnioski.

Wykorzystaj spostrzeżenia do porównania
aktywności chemicznej niemetali.

Postaraj się uzasadnić różnice w aktywności
niemetali różnicą w budowie ich atomów

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:165
posted:4/18/2012
language:Polish
pages:5