Indiana University Digital Library Program by KarolinaKwapisz

VIEWS: 43 PAGES: 7

More Info
									        Indiana University Digital Library Program (DLP):
     Program Biblioteki Cyfrowej na Uniwersytecie w Indianie

              http://www.dlib.indiana.edu/index.shtml


Zawartość:
Cyfrowy program biblioteczny (DLP) jest przeznaczony dla naukowców, studentów oraz
zainteresowanych osób i zapewnia swobodny dostęp do elektronicznych zasobów
informacyjnych wspólnoty uniwersyteckiej stanu Indiana. Jego zadaniem jest tworzenie
otwartego dostępu do zasobów cyfrowych w dziedzinie badań i nauczania. Program ten
zawiera kolekcje w postaci tekstu, obrazu, nagrania oraz wideo. DLP współpracuje zarówno
z różnymi organizacjami ze stanu Indiana, jak i z całego kraju.


Założyciele:
Biblioteki Uniwersytetu w Indianie:
http://www.libraries.iub.edu/

Historia projektu:
  − W listopadzie 1997 roku Uniwersytet w Indianie uruchamia bibliotekę cyfrową.
   Powstaje ona aby udostępnić szeroką gamę elektronicznych zasobów informacyjnych
   do wspierania nauczania i badań pracowników uczelni i studentów.

  − W 1998 roku Instytut Muzeum i Usług Bibliotecznych ( Federal Institute of Museum
   and Library Services) przyznał Uniwersytetowi w Indianie dwie dotacje o łącznej
   sumie 456.000 dolarów. Pieniądze zostały przeznaczone na wspieranie projektu
   związanego z dostępem za pośrednictwem sieci World Wide Web do kolekcji
   muzycznych i dotyczących sztuki.


  − W lipcu 1999 r Biblioteka Cyfrowa (DLP) otrzymała zapewnienie od Departamentu
   Edukacji (Department of Education), że przez trzy lata będzie dostawała co roku 80.
   000 dolarów na zrealizowanie digitalizacji rosyjskiego indeksu czasopism. Biblioteka
   udostępniła go badaczom za pośrednictwem sieci www.


  − 20 września 2000 roku IU otrzymuje 3 miliony dolarów dotacji na stworzenie
   muzycznej biblioteki cyfrowej.


  − W 2011 roku IU otrzymuje pieniądze na stworzenie systemu informatycznego aby w
   łatwy sposób zapewnić dostęp online do zbiorów audio i wideo.


Kolekcje:
   Archives of Institutional Memory at IU – Archiwa pamięci instytucjonalnej
   Archives Online at Indiana University – Archiwum Online na Uniwersytecie w
   Indianie, ta strona to portal dostępu do opisów zbiorów specjalnych i archiwów. W
   jej skład wchodzą:
- Archives of African American Music and Culture (AAMC) Finding Aids – dotyczy
afroamerykańskiej społeczności, ich muzyki i kultury.
- Black Film Center / Archive – kolekcja obejmuje filmy z udziałem czarnoskórych
amerykanów
- Center for the Study of History and Memory Finding Aids – Jest to kolekcja Centrum
Badań nad Historią i Pamięcią.
- Folklore Collection Finding Aids – Kolekcja dotycząca folkloru.
- University Archives, IU Bloomington – Archiwum dotyczące Uniwersytetu
- Liberian Collections, IU Bloomington – Kolekcje mające związek z Liberią (państwem
afrykańskim).
- Lilly Library, IU Bloomington
- Political Papers, IU Bloomington
- Working Men’s Institute, New Harmony, IN
- Wylie House Museum, IU Bloomington
   Archives Photograph Collection – ogromna kolekcja fotografii i negatywów, która
   obejmuje około 2 milionów zdjęć.
 Bloomington Faculty Council Minutes – Cyfrowa kolekcja Rady Wydziału w
  Bloomington ( główny kampus). Kolekca ta zawiera transkrypcje z comiesięcznych
  spotkań BFC z każdego roku akademickiego.
 Board of Trustees Minutes - To organizacja, która zarządza Uniwersytetem w
  Indianie, jej zbiory obejmują oficjalne dokumenty, uchwały, umowy itd.
 The Brevier Legislative Reports – Baza zawiera pełne sprawozdania z prac
  przygotowawczych Zgromadzenia Ogólnego w Indianie (Indiana General Assembly).
  Jest to unikatowy zbiór dokumentów z lat 1858-1887.
 Cultural Linguistic Archive of Mesoamerica (CLAMA) / Central American and
  Mexican Video Archive (CAMVA) - Baza Kulturowego Językowego Archiwum
  regionu Mezoameryki (CLAMA) oraz Cyfrowe Archiwum Filmowe dotyczące
  Ameryki Środkowej i Meksyku (CAMVA).
 Charles W. Cushman Photograph Collection – Kolekcja fotografii Charlesa W.
  Cushmana, absolwenta uniwersytetu. Zdjęcia pochodzą z lat 1938-1969.
 The Chymistry of Isaac Newton – Kolekcja zawiera rękopisy Isaaca Newtona
  dotyczące rozpraw na temat alchemii, dawniej nazywanej w Anglii ,,chymistry”
 The David S. Bradley Film Collection – Kolekcja filmów Davida S. Bradleya.
 DIDO: Digital Images Delivered Online – Baza, która zawiera ponad 75.000 tys.
  zdigitalizowanych zdjęć sztuki, architektury i kultury materialnej.
 Digital Library of the Commons – Biblioteka cyfrowa, która jest bramą do
  międzynarodowej wspólnej literatury.
 EVIA Digital Archive – cyfrowe archiwum etnograficzne, składające się z kolekcji
  wideo.
 Film Literature Index - FLI baza danych on-line zawiera cytaty z filmu, telewizji
  wideo artykuły, oraz recenzje książek.
 The Frank M. Hohenberger Collection – baza dotycząca dokonań fotografa i
  dziennikarza Franka M. Hohenbergera. Zawiera tysiące zdjęć wykonanych przez
  niego w latach 1904-1948.
 The  Hoagy Carmichael Collection – Kolekcja zawiera zbiory dotyczące
  amerykańskiego kompozytora, pieśniarza, tekściarza i aktora.
 The I Witness -    To publikacje przeznaczone dla absolwentów szkoły prawa,
  pochodzą z lat od 1959 do 1968.
   Image Collections Online - Kolekcja zdjęć udostępnionych poprzez sieć
   IN Harmony: Sheet Music from Indiana – Poprzez tą stronę można wyszukać całą
   kolekcję nut z różnych instytucji w Indianie.
   Indiana Authors and Their Books – W bazie znajdują się autorzy pochodzący z
   Indiany oraz ich książki, które napisali w latach 1880-1920.
   Indiana Magazine of History – Jest to zdigitalizowane czasopismo, które ukazuje się
   od 1905 roku.
   Indiana Magazine of History Online Index – Spis alfabetyczny czasopisma.
   Indiana University Digital Library – To projekt poświęcony digitalizacji książek z
   ogólnej kolekcji Uniwersytetu w Indianie.
   IUScholarWorks – Baza zawiera materiały naukowe badaczy z IU oraz umożliwia
   publikowanie dziennika online.
   Jane Johnson's Manuscript Nursery Library
   Letopis' Zhurnal'nykh Statei: Russian Periodical Index – Baza zawiera spis
   alfabetyczny sowieckich czasopism od 1956 do 1975 r.


Interfejs:
Interfejs dostępny jest w języku angielskim. Poszczególne kolekcje mają własne
mechanizmy. Np. bazę ,,Charles W Cushman Photograph Collection" można przeszukać
chronologicznie (rok), tematycznie, poprzez lokalizację geograficzną, rodzaj zdjęcia lub
przeglądanie  zdigitalizowanych  notatników.  System  pozwala  na  wyszukiwanie,
przeglądanie oraz wyszukiwanie zaawansowane.
Metadane:
Ze względu na różnorodność kolekcji, wykorzystywanych jest kilka rodzajów systemów
metadanych, oto niektóre z nich:
   EAD – Encoded Archival Description
   TEI – Text Encoding Initiative
   MARC


Format zasobów cyfrowych:
Biblioteka posiada następujące formaty zasobów cyfrowych: txt, xml, tif, pdf, html, jpeg,
avi.
Osobliwości i atrakcje:
Cała kolekcja biblioteki jest imponująca, dlatego ciężko wybrać najbardziej atrakcyjną bazę.


Inne istotne informacje: Brak
Wykorzystane źródła informacji:
   http://www.dlib.indiana.edu/ [2012-04-15]


                                  Autor: Dominika Górska
                                    Kraków: 2012-04-16
Copyright by Dominika Górska

								
To top