; KURIKULUM 10.-11.XY
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

KURIKULUM 10.-11.XY

VIEWS: 181 PAGES: 119

 • pg 1
									         1
 KURIKULUM OSNOVNE
ŠKOLE IVANA MAŽURANIĆA
    VINKOVCI

    Vinkovci,rujan 2010.
                          2
OSNOVNA ŠKOLA
IVANA MAŽURANIĆA
VATROGASNA 5
32000 VINKOVCIKLASA:602-02/10-05/24
URBROJ:2188-23-10-1Na temelju članka 28. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 62.
Statuta OŠ Ivana Mažuranića, na prijedlog Učiteljskog vijeća Školski odbor, na sjednici održanoj
29.rujna 2010. Donosi ŠKOLSI KURIKULUM.
                    3


SADRŽAJ

1. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI
2. UVJETI RADA
 2.1.Prostorni uvjeti
3.ORGANIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
4.PODACI O DJELATNICIMA ŠKOLE
5GODIŠNJI KALENDAR RADA
6.IZBORNA NASTAVA
 6.1.Vjeronauk I.-VIII. razreda
 6.2.Engleski jezik VII.-VIII. razred
 6.3.Njemački jezik
 6.4.Informatika
7.DODATNA NASTAVA
 7.1.Matematika I. – IV. razred
 7.2.Hrvatski jezik VII. – VIII. razred
 7.3.Matematika V. – VIII. razreda
 7.4. Kemičari VII. razred
 7.5.Kemičari VIII. razred
 7.6.Povjesničari VII. – VIII. razred
 7.7.Tehničari VIII. razred
8.DOPUNSKA NASTAVA
 8.1.Hrvatski jezik I. – IV. razreda
 8.2.Matematika I. – IV. razreda
 8.3.Matematika V. – VIII. razreda
9.IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
 9.1.Izvannastavne aktivnosti I. – IV. razreda
 9.2.Debatni klub V. – VIII. razreda
 9.3.Dramska
                 4
 9.4.Novinarska
 9.5.Likovna
 9.6.Instrumentalisti
 9.6.Zbor
 9.7.Promet V.VI.razred
 9.7.Foto
 9.8.ŠSD
 9.9.Košarka djevojčice
 9.10.Nogomet
10.IZVANUČIONIČKA NASTAVA
11.UČENICI S POSEBNIM POTREBAMA
12.VREDNOVANJE RADA ŠKOLE
                          5


  1.OSNOVNI PODACI O ŠKOLI
Škola se nalazi u blizini desne obale Bosuta, u Vatrogasnoj ulici broj 5.
Upisno područje obuhvaća učenike iz ulica sa lijeve i desne strane Bosuta i južnog dijela grada kako
slijedi: Ružina, A.Akšamovića, Kanovačka, V.Radauša, A.Štampara, I.Kršnjavog,M. Krleže, I.Domca,
S.Mađera, Ulica lipa, F.Kršinića, Ulica breza, A. Zrinšeka, K.Š.Đalskog. T.Kotromanića, L.Ružičke,
S.Vraza, J.Lovretića, H.V.Hrvatinića, J.Matasovića ,S.S.Kranjčevića, V.Lisinskog, N.Tordinca,
O.Kučere, I.Tijardovića, J.Gotovca, J.Kozarca, D. Švagelja, dio ulica M.Gupca i P.Miškine i Sopot. Dio
učenika prelazi svakodnevno više kilometra do škole što će se izbjeći izgradnjom nove školske zgrade
na lokaciji Vašarište.


2.UVJETI RADA
 2.1. Prostorni uvjeti
Školski unutarnji i vanjski prostor nije dovoljno velik. Škola ima oko 1200 kvadratnih metara
unutarnjeg prostora.
U prizemlju je jedan zajednički kabinet za fiziku, kemiju i biologiju, učionica za tjelesno-zdravstvenu
kulturu i učionica za informatiku te školska knjižnica za učenike smještena je u dva neodgovarajuća
prostora.
 Na prvom je katu pet učionica, zbornica, ured ravnatelja, tajništvo i mali sanitarni čvor. Na drugom
katu su tri učionice. U školskim hodnicima sa nalaze garderobni ormari. U dijelu tavanskog prostora je
školska knjižnica za učenike I. do IV. razreda i učitelje te čitaonica i prostorija za rad manjih skupina
učenika i pripremu nastavnika.
 Škola će tijekom ove školske godine organizirati prehranu za učenike. U školskom dvorištu postavljen je
kiosk u kojem učenici mogu kupiti peciva. Za učenike I. razreda organizirana je prehrana. Svaki dan im
se donosi hrana, a roditelji snose troškove prehrane. Materijalni uvjeti rada su dobri za razliku od
prostornih koji su neodgovarajući s obzirom na broj učenika. Škola je opremljena potrebnim sredstvima
za nastavu.
                          6
Športski tereni za rukomet i košarku su u školskom dvorištu, koje nije dovoljno veliko za broj učenika
koji pohađa ovu školu.
Tijekom ove školske godine s velikom radošću očekujemo preseljenje u novu školsku zgradu.3.ORGANIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

   Ove školske godine nastava je počela 6. rujna 2010. Nastava je organizirana u tri smjene i
   međusmjeni. Redovna nastava, izborna nastava, dodatni i dopunski rad ostvaruju se prema
   točno utvrđenom rasporedu sati i rasporedu školskog prostora. Četvrtkom se održavaju
   izborna i dodatna nastava, a petkom učenici imaju izvannastavne aktivnosti u međusmjeni.
   Početak nastave u prvoj smjeni je u 8,oo sati za učenike: IV.a i II.a,b,c , VI.a,b,c, VIII.a,b,c
   odjela.
   Početak nastave u međusmjeni je u 11.30 sati za učenike : I.abc odjela. Početak nastave za
   drugu smjenu je u 14.00 sati za učenike: V.a,b,c, VII.a,b,c odjela. Za učenike: IV.b,III.a
   b,c,odjela početak nastave je u 14,50 sati – kada iz učionica izlaze učenici iz međusmjene. Prva
   i druga smjena se izmjenjuju svaki tjedan.
   U raspored sati uključeni su sati vjeronauka i izborne nastave stranog jezika i informatike, sati
   razrednika te sati dopunske nastave.
   Rad je svima otežan radi nedostatka prostora. Rasporedom su planirani blok-sati iz Hrvatskog
   jezika i Matematike u svim razrednim odjelima. Sati Prirode i društva imaju jedan blok-sat i
   jedan posebno. U razrednoj nastavi Likovna kultura ostvaruje se u blok-satima. Planirana su
   tri tematska dana i 2 dana sporta tijekom školske godine te više izvanučioničke nastave.
   Planirani su suodnosi među nastavnim predmetima i integrirana nastava. Provest ćemo
   tromjesečno tematsko planiranje u okviru razrednih vijeća.
   Tablični prikaz rada smjena:
                          7


    I. SMJENA   MEĐUSMJENA II. SMJENA III. SMJENA
    8.00 – 12.15 11.30 – 14,55 14.00 – 18,55. 14.50 – 18,55
 Razred: II.abc 45  I.ab - 53          IV.b - 23
     IV. a  21               III.abc - 59
     VI. abc 58        V.abc - 65
     VIII.abc 77        VII.abc -70
 Ukupno učenika 201      53      135       82


 4.PODACI O DJELATNICIMA ŠKOLE
   RAZREDNA NASTAVA
                     Stupanj  Mentor-   Predm  Godin
Red.              Godina
       Ime i prezime        stručne  savjetnik   et   e
broj              rođenja
                     spreme            staža
1.   KSENIJA PEKO      1961.   VŠS         RN   25
2.   MANDA ŠTEKO       1973.   VSS   mentor   RN   13
3.   ANA PETRINOVIĆ     1950.   VŠS         RN   36
4.   KATICA KONSTANTINOVIĆ  1977.   VSS         RN   7
5.   IVANA VUČIĆ       1976.   VSS         RN   10
6.   SLAĐANA RAGUŽ      1971.   VSS         RN   15
7.   ANKICA SARAČEVIĆ    1969.   VSS         RN   13
8.   VESNA GRGURIĆ      1969.   VSS         RN   17
9.   ANA KREŠIĆ       1984.   VSS         RN   2
10.  PETRONKA CINDRIĆ    1947.   VŠS         RN   37
                              8
   PREDMETNA NASTAVA
                  Stupanj  Predmet(i)    Mentor-     Godine
Red.           Godina
     Ime i prezime       stručne   koji(e)    savjetnik     staža
broj           rođenja
                  spreme   predaje
1.   MIRELA KLARIĆ   1980.    VSS    HJ            5
2.   IVANA ŠEGO     1976.    VSS    HJ            10
3.   KRISTINA SKOKO   1980.    VSS    HJ            5
4.   KATA KORICA    1970.    VSS    LK            11
    BOŽIĆ
5.   ZRINKA ŠIMUNOVIĆ  1973.   VSS     GK    mentor     13
6.   JADRANKA MATJAŠ  1956.   VŠS     NJ            32
7.   KATA GRGLJANIĆ   1957.   VŠS     EJ    savjetnik    30
8.   MIRNA KATIČIĆ   1977.   VSS     EJ            6
9.   MIRELA RIMAC    1973.   VSS    EJ/NJ           8
    EŠEGOVIĆ
10.  SANDRA PERNAR   1971.   VSS     M            12
11.  MIRJANA JAVOR   1972.   VSS     M            13
12.  MARIJA ČOPČIĆ   1975.   VSS     M            10
    BANOVAC
13.  BORISLAVA KORDIŠ  1950.   VŠS    TK/INF           37
14.  DRAŽEN VALENTAK  1978.   VSS    F/TK            4
15.  IVANKA LESKO    1950.   VSS    PR/B            30
16.  DARIJA VIŠTICA   1968.   VSS     K            17
17.  IVANA VELIĆ    1971.   VSS     P            10
18.  IVANA PAVLOVIĆ   1978.   VSS     P            5
19   ANDREJA PRANJIĆ  1972.   VSS     G            9
20.  LJERKA VESELČIĆ  1958.   VSS    TZK            18
21.  MARIO LOVRIĆ    1985.   VSS    TZK            1
22.  ANA VOLF      1980.   VSS     VJ            7
23.  ŽELJKO ĐUKIĆ    1959.   VSS     VJ            25
24.  ILIJA SUDAR    1985.   VSS     VJ            10
                     9
RAVNATELJICA I STRUČNI SURADNI
  1. Marina Markić    VSS ravnateljica     13
  2. Ivka Klepić     VSS pedagoginja      34
  3. Vesna Dumendžić   VSS knjižničar      27

OSTALI ZAPOSLENICI U ŠKOLI

  1.  Katica Šimunić    VŠS   tajnica     27
  2.  Ančica Vlahović    VŠS  računovođa    25
  3.  Andrija Majstorović  VKV  ložač-majstor  13
  4.  Sanja Tordinac    NKV  spremačica    20
  5.  Verica Pemper     NKV  spremačica    13
  6.  Ivana Varga      NKV   spremačica   2
                        10

5.GODIŠNJI KALENDAR RADA
  I.   POLUGODIŠTE– od 6.09. do 23.12.2010. (74 nastavna dana)
  II.  POLUGODIŠTE - od 10.O1. do 15.06. 2011. (104 nastavna dana)
KALENDAR RADNIH DANA, DANA UČENIČKOG OMORA I NENASTAVNIH DANA:
 - 16. rujna Dan sporta (Dan olimpijskih igara)
 - 17.rujna Vinkovačke jeseni
 - 7.listopada(Dan prosvjetnih radnika 5.10.)
 - 8.listopada Dan neovisnosti
 - 1.studeni Svi sveti
 - Studeni –odlazak na Interliber*
 - Prosinac stručna ekskurzija(Advent u Beču)*
 - 24.prosinca 2010.do 6.siječnja 2011. zimski praznici
 - 21.travnja do 29.travnja proljetni praznici
 - 2.svibnja Dan sporta (Trka 12. redarstvenika)
 - Tematski dani: X.mjesec Dani kruha, IV.mjesec Dan planeta Zemlje, V.mjesec Dan plesa
 - 15.lipnja Dan škole
 - Podjela učeničkih knjižica i svjedodžbi
                              11

6.IZBORNA NASTAVA
  6.1.VJERONAUK
CILJEVI I AKTIVNOSTI
- usvajanje gradiva propisanih nastavnim planom i programom
NAMJENA:
- educiranje učenika o religioznosti, pojmovima o Bogu, osobnom susretu s Bogom kroz molitvu o dostojanstvu ljudske
osobe
- kod učenika razviti kritičan stav o dobrom i lošem ponašanju, o dobrom i lošem odnosu prema svojim bližnjima
- razvijati ljubav prema obitelji, školi, i Crkvi
NOSITELJI :
- vjeroučitelji i učenici
NAČIN REALIZACIJE
- u školi, 2 sata tjedno uz redovan raspored sati
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
-troškove će djelomično snositi roditelj:udžbenici,bilježnice,radne bilježnice, a papir i ostali potreban materijal za
kopiranje i izradu panoa škola(200 kn)
VREDNOVANJE: praćenje napredovanja učenika, ocjenjivanje,
I.Razred
                                12

 MJESEC               NASTAVNE CJELINE I TEME
BROJ SATI                              BROJ SATI   SUODNOS

       - Uvodni sat                        1

       I. Naši vjeronaučni susreti
       1. Imam svoje ime i svoje mjesto              3    Hrvatski jezik;
 RUJAN    2. Svi smo vrijedni poštovanja               2    Engleski jezik;
 (7 sati)                                    Priroda i društvo;
       II. Otkrivamo znakove Božje dobrote                 Likovna kultura
       1. Divan Božji svijet pjeva slavu Bogu           1


       1. Divan Božji svijet pjeva slavu Bogu           2
       2. Bože, čudesno si stvorio ljude             2    Hrvatski jezik;
LISTOPAD   3. Bog je naš dobri Otac                  2    Priroda i društvo;
 (8 sati)  4. Zahvalni smo Bogu za kruh i plodove zemlje       2    Likovna kultura;
                                        Glazbena kultura


       III. Ljudi i poslije smrti žive s Bogom
       1. Novi život s Bogom                   3
       2. Sveci su prijatelji Božji                2
       - Mali misionari (izborna tema)              1
STUDENI   - Ponavljanje cjeline                   1    Hrvatski jezik;
 (8 sati)                                    Priroda i društvo;
       IV. Isusovo rođenje                         Likovna kultura
       1. Došašće                         1


       2. Radujem se sv. Nikoli                  2    Hrvatski jezik;
PROSINAC   3. Marija – Isusova majka                 2    Engleski jezik;
 (7 sati)  4. Božić – blagdan Isusova rođenja             3    Priroda i društvo;
                                        Likovna kultura;
                                        Glazbena kultura


       - Božićni blagdani (ponavljanje)              1

       V. Isus susreće ljude
SIJEČANJ   1. Isus poziva ljude u svoju službu            2     Hrvatski jezik;
 (6 sati)  2. Isus svima čini dobro i posebno voli djecu       3    Likovna kultura


       3. Isus nas uči moliti                   1
       4. Moja molitva (izborna tema)               1
       5. Radost – žalost, svađa – pomirenje           2
VELJAČA   6. Isus oprašta                      2    Hrvatski jezik;
 (8 sati)  - Ponavljanje cjeline                   1    Likovna kultura
       - Korizma (izborna tema)                  1
                                13

       - Korizma (izborna tema)                   1

OŽUJAK    VI. Isusovo uskrsnuće                         Hrvatski jezik;
 (9 sati)  1. Ususret Uskrsu                       3    Engleski jezik;
       2. Isusova muka i smrt                    3    Priroda i društvo;
       3. Isus je uskrsnuo i živi                  2    Likovna kultura;
                                          Glazbena kultura

       4. Slavimo Uskrs u obitelji, školi i u župi          2   Hrvatski jezik;
       5. Uskrsli Isus ostaje s nama               2     Engleski jezik;
TRAVANJ   - Ponavljanje cjeline                     1   Priroda i društvo;
 (5 sati)                                    Likovna kultura;
                                         Glazbena kultura


       VII. Zajedno smo uvijek radosni
       1. U zajednici Isusovih učenika                3    Hrvatski jezik;
SVIBANJ   2. Marija – uzor našim majkama                3    Priroda i društvo;
 (8 sati)  - Zajedništvo u obitelji (izborna tema)            2    Likovna kultura;
                                          Glazbena kultura

       - Radujemo se školskim praznicima i ostajemo
 LIPANJ    povezani (izborna tema)                   1    Hrvatski jezik;
 (4 sata)  - Ponavljanje nastavnih sadržaja 1. razreda          2    Likovna kultura;
       - Zaključivanje ocjena                    1    Glazbena kulturaII.Razred

 MJESEC               NASTAVNE CJELINE I TEME
BROJ SATI                              BROJ SATI     SUODNOS

       - Uvodni sat                         1

       I. Ponovno smo zajedno
       1. Gradimo zajedništvo i prijateljstvo            3     Hrvatski jezik;
 RUJAN    2. Isus nam daje snagu i sigurnost              2    Priroda i društvo;
 (7 sati)                                      Glazbena kultura
       II. Bog je čudesno stvorio svijet i ljude
       1. Biblija je najljepša knjiga                1


       2. Svijet je čudesan i tajnovit                2
       3. Čovjek je divno Božje stvorenje              3     Hrvatski jezik;
       - Naša zahvalnost Bogu i ljudima (izborna tema)        2    Priroda i društvo;
LISTOPAD   - Naša zahvalnost svecima i pokojnicima (izborna       1     Likovna kultura
 (8 sati)   tema)
                                  14

       4. Ljudi nisu poslušali Boga                2
       5. Ljudi velike vjere na Božjem putu            3
       - Ponavljanje cjeline                    2   Hrvatski jezik;
STUDENI                                    Priroda i društvo;
 (8 sati)                                   Likovna kultura
                                     1
       III. Isus – dar Božji Zemlji i ljudima
       1. Ljudi žive u nadi i iščekivanju

                                     1
                                     2   Hrvatski jezik;
                                     1  Priroda i društvo;
PROSINAC   1. Ljudi žive u nadi i iščekivanju             1   Engleski jezik;
 (7 sati)  2. Isus je očekivani Spasitelj               1  Likovna kultura;
       3. Mudraci traže Isusa                   1  Glazbena kultura
       - Moj dar Isusu ( izborna tema)
       - Ponavljanje gradiva 1. polugodišta
       - Zaključivanje ocjena


       - Božićno vrijeme (ponavljanje)               1

SIJEČANJ                                   Hrvatski jezik;
 (6 sati)  IV. Isusovi prijatelji                   2  Likovna kultura
                                     3
       1. Mnogi su povjerovali Isusovoj ljubavi i dobroti
       2. Isus treba ljude za svoja djela


       3. Novi zavjet pripovijeda o Isusovom životu        3
       - Ponavljanje cjeline                    1

VELJAČA   V. Život je lijep i težak                    Hrvatski jezik;
 (8 sati)  1. Upućeni smo jedni na druge                3  Likovna kultura
       - Korizma (izborna tema)                  1


       -  Korizma (izborna tema)                 1
 OŽUJAK   2.  Isus je trebao trpjeti, biti raspet i umrijeti    3  Hrvatski jezik;
 (9 sati)  -  Križni put (izborna tema)               2
                                       Priroda i društvo;
       3.  Uskrsli Isus daruje mir i radost           3
                                       Likovna kultura


       -    Ponavljanje cjeline                 1

TRAVANJ                                    Hrvatski jezik;
 (5 sati)  VI. Lijepo je kad braća žive zajedno            3  Priroda i društvo;
                                     1  Likovna kultura;
       1. Isus nas uči opraštati, ljubiti i moliti           Glazbena kultura
       -  Ususret Uskrsu (izborna tema)
                                 15

        2.  U obitelji živimo jedni za druge            3
        3.  Majčin dan                       1     Hrvatski jezik;
 SVIBANJ    4.  Pripadam župnoj zajednici               3    Priroda i društvo;
 (8 sati)   5.  Kršćani se u svijetu poštuju i pomažu         1    Likovna kultura;
                                          Glazbena kultura        - Zahvalni idemo u radost života (izborna tema)       1
 LIPANJ    - Ponavljanje gradiva 2. razreda              2     Hrvatski jezik;
 (4 sata)   - Zaključivanje ocjena                   1    Likovna kultura;
                                          Glazbena kultura
III.Razred

 MJESEC               NASTAVNE CJELINE I TEME
BROJ SATI                               BROJ    SUODNOS
                                   SATI

       - Uvodni sat                       1
       I. Bog – tajna našega života
       1. U zajedništvu otkrivamo tajne Božje dobrote      2    Hrvatski jezik;
 RUJAN                                     Priroda i društvo;
 (7 sati)   II. Isus je s nama                        Glazbena kultura;
       1. Ne možemo sve kupiti                 3    Likovna kultura
       2. Isus reče: „ Ja sam kruh života“           1


       2. Isus reče: „ Ja sam kruh života“           1
       3. Dani kruha i zahvalnosti               1
                                        Hrvatski jezik;
       III. Bog je naš Spasitelj                    Priroda i društvo;
LISTOPAD   1. Vidio sam vašu nevolju                3    Likovna kultura;
 (8 sati)  2. Bog se objavljuje Mojsiju               1    Glazbena kultura
       3. Izlazak spasa                     2
       4. Bog hrani svoj narod u pustinji            1
       5. Bog daje deset zapovijedi               3
STUDENI    - Ponavljanje cjeline                  1    Hrvatski jezik;
 (8 sati)                                   Priroda i društvo;
       IV. Bog je došao među ljude                    Likovna kultura
       1. Znakovi Božje dobrote                 3
                                16

       2. Raduj se, Marijo!                  2
       3. Bog postaje čovjekom                3  Hrvatski jezik; Likovna
PROSINAC                                    kultura;
 (7 sati)  -  Ponavljanje gradiva 1. polugodišta        1   Glazbena kultura
       -  Zaključivanje ocjena               1


       - Božićno vrijeme (ponavljanje)            1
                                     Hrvatski jezik; Priroda i
 SIJEČANJ   V. Isusov poziv na pomirenje                 društvo; Likovna
  (6 sati)  1. Ljudi i njihova krivica               3     kultura;
       2. Susret Isusa i grešnika               2   Glazbena kultura


       2. Susret Isusa i grešnika               1
       3. Isus daje priliku za novi početak          1  Hrvatski jezik; Priroda i
 VELJAČA   4. Isusova smrt i uskrsnuće (temelj oproštenja)    3   društvo; Likovna
 (8 sati)  5. Sakrament obraćenja i pomirenja           2      kultura;
       - Korizma – vrijeme obraćenja (izborna tema)      1   Glazbena kultura


       - Sedam svetih sakramenata (izborna tema)       2

 OŽUJAK    VI. U Euharistiji – Isus je među nama           Hrvatski jezik; Likovna
 (9 sati)  1. Kako je daleko Emaus?                2     kultura;
       2. Kruh i vino tijelo je i krv Kristova        2   Glazbena kultura
       3. Euharistija – izvor života             3


       4. Podijeli svoj kruh s gladnima            2  Hrvatski jezik; Likovna
TRAVANJ    5. Isus je uvijek među nama              2     kultura;
 (5 sati)   - Uskrsno vrijeme – ponavljanje            1   Glazbena kultura
       -  Svibanj – Marijin mjesec (izborna tema)      2
 SVIBANJ   -  Slavlje prve pričesti u župi (izborna tema)    2  Hrvatski jezik; Likovna
 (8 sati)  -  Isusov zakon ljubavi (izborna tema)        2     kultura;
       -  Uzašašće i Duhovi                 2   Glazbena kultura
       - Na praznicima svjedočimo Isusovu dobrotu
 LIPANJ     (izborna tema)                   1  Hrvatski jezik; Likovna
 (4 sata)  - Ponavljanje gradiva 3. razreda            2     kultura;
       - Zaključivanje ocjena                 1   Glazbena kultura
                                       17

IV.Razred

 MJESEC                NASTAVNE CJELINE I TEME
BROJ SATI                                     BROJ SATI   SUODNOS

       -  Uvodni sat                              1    Hrvatski jezik;
                                                Engleski jezik;
       I. Zemlja je naša i Božja kuća                          Priroda i društvo;
 RUJAN    1. Zajedno stvarati svijet                        3    Likovna kultura
 (7 sati)  2. Sklad prirode i svijeta – susret s dobrim Bogom            3
       3. Čovjek u Božjem zrcalu i njegova zahvala Bogu             2

       II. S Bogom na putu života
       1. Božje zapovijedi - pravila života                   1    Hrvatski jezik;
LISTOPAD   2. Bog je jedini Gospodin – ljubi ga i svetkuj dan Gospodnji!      3    Engleski jezik;
 (8 sati)  3. Poštuj roditelje i čuvaj dar života!                     Likovna kultura;
                                            2    Glazbena kultura
       3. Pravedno živi – ne ukradi niti želi tuđe stvari!           2
       4. Budi istinit u riječi i djelu                     2    Hrvatski jezik;
       - Ponavljanje cjeline                          2    Priroda i društvo;
 STUDENI                                            Engleski jezik;
 (8 sati)  III. Božji nas Glasnici zovu                           Likovna kultura;
       1. Pripravite put Gospodinu!                       2    Glazbena kultura
       2. Bog poziva ljude na put dobrote (izborna tema)            1
       3. "Neka mi bude po riječi tvojoj"                    1
       4. Posvuda je Betlehem – Isus je svjetlo naroda             3    Hrvatski jezik;
PROSINAC                                            Likovna kultura;
 (7 sati)  -  Ponavljanje gradiva 1. polugodišta                  1    Glazbena kultura
       -  Zaključivanje ocjena                         1       - Božićno vrijeme (ponavljanje)                     1

       IV. Isus je Sin Božji – Njega slušajte!
 SIJEČANJ   1. Dječak Isus u kući Oca nebeskoga                   1    Hrvatski jezik;
  (6 sati)  2. "Ovo je moj ljubljeni Sin"                      2    Likovna kultura;
       3. Isus u Nazaretu – Glasnik radosne vijesti               2    Glazbena kultura
                                             18

       4. Božji zakon u životu židovskog dječaka (izborna tema)
       5. Isusu je važan čovjek                                2
       6. Petrova ispovijest – Isus je Sin Boga živoga                    2   Hrvatski jezik;
 VELJAČA   - Ponavljanje cjeline                                 2   Likovna kultura;
 (8 sati)  - Korizma (izborna tema)                                1   Glazbena kultura
                                                  1

       V. Na Isusovu putu – slijedimo njegovo djelo!
       1. Slijedimo Isusove riječi i djela                          3   Hrvatski jezik;
 OŽUJAK   2. Ići putem Kristova križa                              3   Likovna kultura;
 (9 sati)  3. Svjedočiti pobjedu uskrsloga Krista                         3   Glazbena kultura


         - Božja riječ i krštenje – hrvatski kršćanski korijeni (izborna tema)
                                                  2
                                                      Hrvatski jezik;
 TRAVANJ   VI. Gradimo Kristovu Crkvu                                  Likovna kultura;
 (5 sati)  1. Crkva u šarenim bojama i licima                           2   Priroda i društvo;
       - Ususret Uskrsu (izborna tema)                            1   Glazbena kultura
       2. Kristov Duh okuplja Crkvu                              2
       - Marija – majka Crkve (izborna tema)                         2
       3. Moja župna zajednica i župna crkva                         2   Hrvatski jezik;
 SVIBANJ   - Liturgijska godina (izborna tema)                        1     Likovna kultura;
 (8 sati)  - Ponavljanje cjeline                                 1   Glazbena kultura
       - Blagdan Uzašašća (izborna tema)                           1   Hrvatski jezik;
 LIPANJ   - Ponavljanje gradiva 4. razreda                            2   Likovna kultura;
 (4 sata)  - Zaključivanje ocjena                                 1   Glazbena kultura;
                                                      Sat razrednikaV.Razred

 MJESEC               NASTAVNE CJELINE I TEME
BROJ SATI                                           BROJ SATI   SUODNOS
                                              19

       - Uvodni sat                                     1
       I. Snaga zajedništva
       1. Ja i drugi – zajedno                                2
       2. Pravila dobrih odnosa, poštovanja i zajedništva                  1   Hrvatski jezik;
 RUJAN                                                 Geografija; Povijest;
 (7 sati)  II. Religija u životu čovjeka: Božji tragovi                          Priroda;
       1. Što je religija? Početak religije                         3   Sat razrednika
       2. Velike monoteističke religije: židovstvo i islam                  2
       3. Vjerski život Židova, muslimana i pripadnika drugih religija (izborna tema)    2
       4. Kršćanstvo
       5. Dijelovi svijeta u kojima se kršćanstvo danas intenzivno širi (izborna tema)    2   Hrvatski jezik;
LISTOPAD   6. Različiti, ali povezani                              1  Geografija; Povijest;
  (8 sati)                                                Likovna kultura
                                                  1
       III. Biblija: Knjiga nad knjigama
       1. Biblija: posebna knjiga riječi i života                      2
       3. Kako upoznati, razumjeti i koristiti Bibliju                    3
       4. Biblija u umjetnosti (izborna tema)                        1   Hrvatski jezik;
                                                    Geografija; Povijest;
 STUDENI   IV. Počeci biblijske povijesti/vjere                            Likovna kultura
 (8 sati)  1. Život i vjera ljudi u «plodnom polumjesecu»                  1
       2. Abraham, Izak i Jakov                               1

                                                    Hrvatski jezik;
       2. Abraham, Izak i Jakov                               2
       - Ponavljanje cjeline                                 1  Geografija
       - Ususret Božiću (izborna tema)                            2
PROSINAC   - Ponavljanje gradiva 1. polugodišta                         1
 (7 sati)  - Zaključivanje ocjena                                1  Likovna kultura;

                                                    Glazbena kultura       V. Bog u povijesti izabranog naroda: izraelski kraljevi
       1. Davidovo vrijeme: prvi kraljevi
       2. Davidov životni put – moć i odgovornost                      1   Hrvatski jezik;
 SIJEČANJ   3. Mudrost kralja Salomona                              3  Geografija; Povijest
  (6 sati)                                             2
                                             20

       -  Ponavljanje cjeline                                1

       VI. Isus Krist - ostvaritelj novoga svijeta
       1. Isus – neobični kralj – propovijeda Radosnu vijest o novome Kraljevstvu            Hrvatski jezik;
 VELJAČA   2. Isus prema drugima – susreti mogu promijeniti                   3       Povijest;
 (8 sati)  3. Isusovi učenici – svjedoci istine i ljubavi                    3     Glazbena kultura;
                                                  1     Likovna kultura       3. Isusovi učenici – svjedoci istine i ljubavi                    1

       VIII. Život prvih kršćana. Uloga sv. Petra i sv. Pavla u širenju Isusove
       poruke.                                             Hrvatski jezik;
 OŽUJAK   1. Život prvih kršćana                                2       Povijest;
 (9 sati)  2. Život i djelo apostola Petra                            3       Priroda;
       3. Život apostola Pavla                                3     Glazbena kultura;
                                                       Likovna kultura


       - Ponavljanje cjeline                               1
       - Uskrsno vrijeme (izborna tema)                         1

 TRAVANJ   IX. Kršćani među nama: uzori vjere u hrvatskom narodu                      Hrvatski jezik;
 (5 sati)  1. Biti Kristov učenik – poziv i poslanje                           Povijest; Geografija
       2. Uzori vjere u hrvatskom narodu                         1
                                                  2

       2. Uzori vjere u hrvatskom narodu                           1
       - Marija – uzor vjere i majka Crkve (izborna tema)                  1
       - Ponavljanje cjeline                               1
 SVIBANJ                                                   Hrvatski jezik;
 (8 sati)  VI. Čovjek se obraća Bogu molitvom i pjesmom                            Povijest;
       1. Kada i gdje se pojavljuje molitva                       3       Likovna kultura
       2. Kršćanska molitva – oblici, načini i vrijeme molitve                2

                                                      Hrvatski jezik;
       2. Kršćanska molitva – oblici, načini i vrijeme molitve                1
 LIPANJ   - Ponavljanje gradiva 5. razreda                           2
 (4 sata)  - Zaključivanje ocjena                                1    Glazbena kultura
VI.Razred

 MJESEC                 NASTAVNE CJELINE I TEME
BROJ SATI                                           BROJ SATI     SUODNOS

       - Uvodni sat                                       1
       I. Živjeti u miru i slobodi
       1. Suvremene situacije neslobode                             2
                                           21
       2. Sloboda izvire iz prave ljubavi                       2
 RUJAN                                              Hrvatski jezik;
 (7 sati)  II. Iz ropstva u slobodu – Bog vodi svoj narod u slobodu               Geografija;
       1. Božji poziv i nalog – Mojsije vodi narod u slobodu              2  Sat razrednika
                                             2               1. Božji poziv i nalog – Mojsije vodi narod u slobodu      1
               2. Božja ljubav i pomoć – u pustinji hrani svoj narod      2
LISTOPAD               3. Krivnja i oprost – Savez na Sinaju          3  Hrvatski jezik;
  (8 sati)                  - Ponavljanje cjeline              2   Geografija;


       III. Crkva - novi Božji narod
       1. Crkva – zajednica Isusovih učenika                      1
       2. Pastiri Kristove Crkve                            2
 STUDENI   - Rimski biskup (izborna tema)                         2  Hrvatski jezik;
 (8 sati)  3. Redovnici i redovnice u Crkvi                        1   Povijest;
       - Život redovnika i redovnica (izborna tema)                  2  Geografija
       4. Vjernici laici u Crkvi                            2
       -  Ponavljanje cjeline                             2  Glazbena
PROSINAC                                           2
 (7 sati)  -  Ususret Božiću (izborna tema)                        1  kultura;
       -  Zaključivanje ocjena
                                                 Likovna

                                                 kultura;


                                                  Hrvatski jezik

                        IV. Crkva kroz povijest
                   - Prva stoljeća kršćanstva (izborna tema)        1   Povijest;
 SIJEČANJ   1. Svijetle i tamne strane Crkve u srednjem vijeku               3   Likovna
  (6 sati)  2. Rascjep Crkve na Zapadu i obnova Crkve                    2   kultura;
                                                   Glazbena
                                                   kultura
                                             22

      3. Novo lice Crkve u XX. stoljeću                           1
      - Ponavljanje cjeline                                 1

                  V. Sakramenti i kršćanska inicijacija               Hrvatski jezik;
VELJAČA   1. Sedam sakramenata – Kristovi darovi                        1   Povijest;
 (8 sati)  2. Sakramenti kršćanske inicijacije                          3  Likovna kultura
      3. Ostali sakramenti                                 2
      VI. Isus Krist – naš osloboditelj i spasitelj
      1. Čovjek između čežnje za slobodom i izazovom robovanja
      2. Isusove riječi i djela (zakon novoga života, Isusova čudesa, Isusove prispodobe)  1
      3. Tajna Božjeg služenja – posljednja večera                       Hrvatski jezik;
OŽUJAK   4. Ljubav koja oslobađa – muka, smrt i uskrsnuće                   3   Likovna
 (9 sati)                  - Ponavljanje cjeline                 1   kultura;
                                                 3   Glazbena
                                                 1   kultura

                                                   Hrvatski jezik;
                - Korizmeno i uskrsno vrijeme (izborna tema)            2
                                                   Povijest
TRAVANJ   VII. Crkveni jezici i kultura
 (5 sati)  1. Crkvene zgrade                                   2
      - Crkveno graditeljstvo (izborna tema)                        1

                                                   Hrvatski jezik;
      2. Liturgijski predmeti, jezik i glazba                        2
      3. Kršćanski simboli i kratice                            2  Povijest;

        VIII. MARIJA U CRKVI
SVIBANJ   - Svibanj – Marijin mjesec (izborna tema)                       1  Likovna
 (8 sati)  1. Upoznajmo Mariju iz Evanđelja                           2
      2. Glavni Marijini blagdani i molitve                         1  kultura;


                                                   Glazbena

                                                   kultura                                                   Hrvatski jezik;
      2. Glavni Marijini blagdani i molitve                         1
 LIPANJ   -  Ponavljanje gradiva 6. razreda                          2  Povijest;
 (4 sata)                                             1
      -  Zaključivanje ocjena
                                                   Likovna
                                  23
                                              kultura;


                                              Glazbena

                                              kultura
VII.Razred

 MJESEC               NASTAVNE CJELINE I TEME
BROJ SATI                                BROJ SATI      SUODNOS

       - Uvodni sat                         1
       I. Upoznajmo i izgradimo vlastitu osobnost              Hrvatski jezik; Engleski jezik;
       1. Svatko je od nas jedinstven i potreban drugoga       1         Biologija;
 RUJAN    2. Izazovi puberteta                     3       Sat razrednika
 (7 sati)  3. Idoli i ideali u izgradnji osobnosti            2
       4. Zamke suvremenih ovisnosti                 2

       II. Dekalog – pravila za život u ljubavi i slobodi          Hrvatski jezik; Engleski jezik;
 LISTOPAD   1. Savjest - Božji glas u čovjeku               1    Povijest; Likovna kultura; Sat
  (8 sati)  2. Božje zapovijedi – put u slobodu              1         razrednika
       3. Ljubav prema Bogu                     3
       4. Poštovanje roditelja i starijih              1
       4. Poštovanje roditelja i starijih              1
       5. Svetost ljudskog života                  2
       6. Dostojanstvo ljudskog tijela i bračna čistoća       2    Hrvatski jezik; Engleski jezik;
 STUDENI   7. Poštivanje tuđe imovine                  2         Povijest;
 (8 sati)  8. Poziv na istinoljubivost                  1       Sat razrednika
       8. Poziv na istinoljubivost                  1
       - Ponavljanje cjeline                     2
       - Božićno vrijeme (izborna tema)               2     Hrvatski jezik; Likovna
PROSINAC   - Ponavljanje gradiva 1. polugodišta             1     kultura; Glazbena kultura
 (7 sati)  - Zaključivanje ocjena                    1
                                             24

       - Živjeti u ritmu liturgijske godine: božićni ciklus, vrijeme kroz godinu
        (izborna tema)                                  1  Hrvatski jezik; Likovna
                                                   kultura; Glazbena kultura
       III. Židovski narod i vjera
       1. Judaizam                                     3
SIJEČANJ   2. Dijalog Židova i kršćana                             1
 (6 sati)
       IV. Proroci – Božji glasnici
       1. Proroci govore u Božje ime                            1


       2. Proroci-čuvari Saveza                               3
       3. Glasnici nade i izbavljenja                            2  Hrvatski jezik; Povijest;
VELJAČA   4. Isus Krist - ispunjenje proročanstava                       2  Likovna kultura; Glazbena
 (8 sati)  - Ponavljanje cjeline                                1      kultura
       V. Da svi budu jedno
       1. Isusova želja i molitva za jedinstvom                       1
       2. Kršćani na drugi način                              3
       - Kršćani na drugi način u mome mjestu                        1
       3. Ekumenski pokret                                 1  Hrvatski jezik; Likovna
OŽUJAK    - Ponavljanje cjeline                                1  kultura; Glazbena kultura
 (9 sati)
       VI. Potreba pomirenja i oproštenja
       1. Iskustvo krivnje i grijeha                            2


       2.  Pomirenje s Bogom i s ljudima                        3
TRAVANJ   -  Ponavljanje cjeline                             1    Hrvatski jezik; Likovna
 (5 sati)  -  Uskrsno vrijeme (izborna tema)                       1        kultura


       VII. Tajna smrti i kršćanska vjera u vječni život
       1. Pred tajnom smrti                                 2
SVIBANJ   2. O životu nakon smrti                               3  Hrvatski jezik; Likovna
 (8 sati)  3. Živimo u vjeri, nadi i ljubavi                          3      kultura
       - Ponavljanje cjeline                                1
 LIPANJ   - Ponavljanje gradiva 7. razreda                           2  Hrvatski jezik; Likovna
 (4 sata)  - Zaključivanje ocjena                                1      kultura
                                25
VIII.razred

 MJESEC               NASTAVNE CJELINE I TEME
BROJ SATI                              BROJ  SUODNOS
                                  SATI

       - Uvodni sat                      1
       I. Upoznajmo i izgrađujmo svoj život             Hrvatski jezik;
 RUJAN    1. Drama odrastanja                  1   Engleski jezik;
 (7 sati)  2. Prijateljstvo i ljubav               3    Biologija;
       3. Brak i celibat – oblici kršćanskog života      2   Sat razrednika
       II. Čovjekovo traganje za živim Bogom
       1. Svaki čovjek traži Boga               2
       2. Ateizam i vjerska ravnodušnost           2
 LISTOPAD   3. Traženje Boga u novim religioznim pokretima     3   Hrvatski jezik
  (8 sati)  - Ponavljanje cjeline                 1
       III. Tajna svijeta i čovjeka u svjetlu Biblije
       1. Biblijska i današnja slika svijeta         3
 STUDENI   2. Čovjek je slika Božja                1   Hrvatski jezik;
 (8 sati)  3. Grijeh kao zloporaba slobode            3    Biologija;
       4. Božja dobrota i ljubav prema grješnicima      1    Povijest;
                                      Likovna kultura
                                             26

       4. Božja dobrota i ljubav prema grješnicima                   2
       - Ponavljanje cjeline                              1
       - Ususret Božiću (izborna tema)                         2  Hrvatski jezik;
PROSINAC   - Ponavljanje gradiva 1. polugodišta                       1    Biologija;
 (7 sati)  - Zaključivanje ocjena                              1    Povijest;
                                                  Likovna kultura
       - Živjeti u ritmu liturgijske godine: božićni ciklus, vrijeme kroz godinu
        (izborna tema)                                1

       IV. Katolička Crkva i kršćanstvo u Hrvata
       1. Korijeni kršćanstva na hrvatskom prostoru                   1   Hrvatski jezik;
SIJEČANJ   2. Pokrštenje Hrvata i ulazak u zajednicu kršćanskih naroda           2  Glazbena kultura;
 (6 sati)  3. Društveni i vjerski život Hrvata u srednjem vijeku                Povijest; Geografija
                                               2


       4. Uloga Crkve u promicanju hrvatskog školstva,
        kulture i znanosti                              2
       4. Crkva u Hrvata za vrijeme svjetskih ratova i poraća                 Hrvatski jezik;
VELJAČA   5. Katolička Crkva u Hrvata danas                        3  Glazbena kultura;
 (8 sati)  -  Ponavljanje cjeline                             2  Povijest; Geografija
                                               1


       V. U Isusu Kristu upoznajemo pravoga Boga
       1. Prošao je zemljom čineći dobro                        3   Hrvatski jezik;
 OŽUJAK   2. Ljubio nas je do kraja                            3  Glazbena kultura;
 (9 sati)  3. Tko je Isus Krist?                              3   Likovna kultura
       - Živjeti u ritmu liturgijske godine: uskrsni ciklus,   vrijeme kroz godinu
        (izborna tema)                                1

       VI. Potvrda – snaga kršćanskog poslanja                        Hrvatski jezik;
TRAVANJ   1. U potvrdi primamo Duha Svetoga                        1  Glazbena kultura
 (5 sati)  2. Duh Božji u Svetom pismu                           2
       3. Duh Sveti u Crkvi                               1


       3. Duh Sveti u Crkvi                               2
       - Ponavljanje cjeline                              1

       VII. Biti kršćanin u Crkvi i u društvu
SVIBANJ   1. Izbor životnog poziva                             2   Hrvatski jezik;
 (8 sati)  2. Rad i slobodno vrijeme                            2   Sat razrednika
       3. Sudjelovanje u životu župne zajednice                     1
                                                     27
                  4. Suodgovornost za pravedan život u društvu                    1
          LIPANJ     - Ponavljanje gradiva 8. razreda                          2        Hrvatski jezik;
          (4 sata)    - Zaključivanje ocjena                               1         Povijest;
                                                                    Sat razrednika         6.2. ENGLESKI JEZIK VIII. razred

         CILJ: usvajanje govornih sposobnosti, obogaćivanje vokabulara, razvijanje govorne komunikacije
         NAMJENA: upoznavanje s kulturom i navikama ljudi koji žive u zemljama engleskog govornog područja,
              razvijati kulturu komunikacije s mladima
         NOSITELJI: učiteljica engleskog jezika Kata Grgljanić i učenici VIII razreda
         NAČIN REALIZACIJE: - dva sata tjedno
         - četvrtkom poslije petog sata
         VREMENIK: - tijekom cijele školske godine
         TROŠKOVNIK: - potrošni materijal(papir,hamer,markeri,lepilo,kolaž papir,pribadaće)200 kuna snosit će
                  Roditelji učenika
         VREDNOVANJE: školsko natjecanje, županijsko natjecanje.

Nastavna cjelina/tema                  Vrijeme          Broj sati     Korelacija s drugim nastavnim predmetima                  Projekti -
                           ostvarivanja                                                   Školski preventivni program 1.Čovjek u obiteljskom i                                   Hrvatski jezik, 6.r.: izricanje sadašnje i prošle radnje – prezent i
  društvenom krugu                                      perfekt; jezično izražavanje – prepričavanje;pisanje pisma; 5.-
Lesson 1, Holidays                rujan          1            8.r.:vrste riječi – prilozi i pridjevi; glagolska vremena
Lesson 2, Family and friends           rujan          1
Lesson 3,                     rujan          1
English, English everywhere
Recap 1                      listopad         1
2.Mladi i njihovi interesi
Stvari koje čine naš život zanimljivim
Lesson 5,
Good night, sleep tight              listopad         2         Hrvatski jezik, 5.-8.r.: jezično izražavanje – prepričavanje; vrste        Projekt 1
Lesson 6, Two biographies                                   riječi – prilozi; izricanje prošle radnje – perfekt; lektira; izricanje     My Biography
Lesson 7,                     studeni         3                     sadašnje radnje – prezent;                   ili
They make us buy and buy             studeni         2                                                  CUP Readers:
                                        28
Lesson 8, I had a hunch                                                           Izlaganje/ prepričavanje pročitanih knjiga
Lesson 9, Close encounters of the fourth kind  studeni  2     Hrvatski jezik, 5.r.: medijska kultura; komparacija pridjeva;
Is anyone there?                prosinac  1
Lesson 10,                   prosinac  3     Hrvatski jezik, 6.r.: izricanje prošle i sadašnje radnje – perfekt i
Let's go to the movies                                       prezent
Lesson 11, Sports                siječanj  2
Lesson 12,                   siječanj  2               Priroda i društvo, 4.r.:                Školski preventivni program:
 Football – what is it all about?        veljača  1                  Živa priroda                      Sport u našem životu
Lesson 13, Pets                 veljača  1                                              (Briga o zdravlju)
Recap 2
                        veljača  2
                        veljača  2
3. Svijet u kojem živimo   Putovanja               Hrvatski jezik, 6.r.: izricanje sadašnje i prošle radnje – prezent i
Lesson 14,                             perfekt; jezično izražavanje –prepričavanje; upravni i neupravni
Atlantis – the lost continent          veljača  2                govor; pasiv i aktiv;                      Projekt 2:
Lesson 15,                              Zemljopis, 5.r.: Prirodni elementi i život ljudi; zaštita okoliša;         Be my Valentine
Is there a chance for us?            ožujak   1             Priroda, 6.r.: Zaštita prirode;
Lesson 16, Endangered species                       Tehnička kutura, 7.r.: Otpad i zbrinjavanje otpada
                        ožujak   3
Lesson 17, Inventors and inventions                              Fizika, 7.-8.r.
Lesson 18, A gentle genius           travanj  2                 Kemija, 7.-8.r.
                                       Hrvatski jezik, 5.-8.r.: Tvorba riječi; vrste riječi
Recap 3                     travanj  2

                        svibanj  1
4. Kultura i civilizacija zemalja engleskog             Zemljopis, 7.r.: zapadna Europa, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska;
govornog područja i Hrvatska                             Povijest, 7.r.: svijet u 18.i19.st.;
Lesson 4, The story of English                                Zemljopis, 6.r.:
Recap 1                     listopad  3        Zemlja-domovina svih ljudi; Australija; 7.r.: SAD
Culture spot 1, Australia            listopad  1            Hrvatski jezik, 7.r.: pasiv i aktiv
Lesson 19, New York               siječanj  2               Zemljopis, 6.r.:Kanada
Culture spot 2, Ireland             travanj  2
Culture spot 3, Canada             travanj  2
                        lipanj   2
5. Naša budućnost                          Priroda, 5.r.: Čovjek- biološko biće i dio društvene zajednice; Put           Projekt 3:
Lesson 20, Career choices            svibanj  3             do zrelosti i teškoće sazrijevanja                 I'd like to be. ….
Lesson 21, Ambitions and plans         svibanj  2    Hrvatski jezik, 6.r.: izricanje buduće radnje – futur; 7.r.:upravni i
Lesson 22, A big surprise            svibanj  1                 neupravni govor;
Recap 4                     lipanj   1

         6.3.NJEMAČKI JEZIK VII. i VIII. razred

         CILJEVI: - usvajanje govornih sposobnosti, obogaćivanje vokabulara, razvijanje govorne komunikacije
         NAMJENA: - upoznavanje s kulturom i navikama ljudi koji žive u zemljama njemačkog govornog
                Područja, razvijati kulturu komunikacije s mladima
         NOSITELJI: učiteljica Mirela Rimac Ešegović i učenici VII. iVIII. razreda
         NAČIN REALIZACIJE: - dva sata tjedno
                     - četvrtkom poslije petog sata
         VREMENIK: - tijekom školske godine
                                                29
TROŠKOVNIK: potrošni materijal(papir za kopiranje,hamer,flomasteri,)troškove će snositi učenici 200
      Kuna
VREDNOVANJE: školsko natjecanje, županijsko natjecanje

VII.
    Red.   Nastavne teme/                                  Vrijeme    Broj            Korelacije
     br.   Ključne strukture i izričaji                           ostvarivanja  sati
         ÜBERALL LEBEN, ÜBERALL WOHNEN
       1.  Unser schönes Heimatland                                rujan   4   U pristupu nastavnim cjelinama i
         Zemljoznanstvo, prirodne ljepote i znamenitosti domovine                        temama te kulturološkim,
         Stanovanje, mjesto stanovanja, kultura stanovanja                            odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se
         Susreti i upoznavanje                                          računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u
         Predstavljanje, imenovanje osoba.                                    hrvatskoj i u njemačkoj kulturi.
         Wer ist das? Wie heißt du? Wie alt bist du?                               Predložene teme povezuju se s nastavom ostalih
         Das ist Anja. Ich heißeDominik.                                     nastavnih predmeta, uzimajući u obzir mentalne
         Ich bin 13 Jahre alt.                                          mape.
         Wo wohnst du? Ich wohne in Deutschland                                 hrvatski jezik
         Personalausweis: Vorname, Familienname ...                               imenica kao subjekt
         Glagoli: sein, haben, heißen, leben, wohnen,
              fahren, essen, trinken ...
         Upitne zamjenice: wo, wie, was, woher ...
         Složene imenice: Apfelkuchen, Obstsalat ...

       2.  MACH MIT!                                       listopad  8   geografija
         Šport i briga za zdravlje, bavljenje športom                              priroda, prirodne pojave,
         Zdrav život, zdrava prehrana, aktivnosti koje pozitivno utječu na razvoj                vremenske prilike
         mladog čovjeka
         Treibst du Sport? Welche Sportarten magst du?                              likovna kultura
         Imperativ. Treib Sport!                                         kontrast.
         Glagoli: kommen, gehen, warten, geben, aufstehen, sitzen …                       kvaliteta boja.
         Die Olympischen Spiele
         Kulturološki sadržaji
         Max hat Geburtstag gefeiert.
         Wo feierst du Geburtstag?
         Prijedlozi s dativom: aus, bei, mit, nach,von,
         zu, seit
         Wo warst du? Bei meinem Freund.
         Mit wem? Mit meinem Bruder.


    3.    WER MACHT IMMER SPASS?                                studeni   8   hrvatski jezik
         Obitelj, život u obitelji, snošljivost među članovima obitelji, razgovor s               prijatelji koji nas okružuju
         bližnjima
         Perfekt: ponavljanje i sistematizacija perfekta slabih i jakih glagola                 opisni i gradivni pridjevi
         Was hast du gemacht? Ich habe ein Buch gelesen und Doris hat die
         Lektüre geschrieben.
         Perfekt glagola: haben, sein, machen, arbeiten, essen, fahren, singen,
         schreiben...
         Perfekt glagola na-ieren
         Gregor hat die Aufgaben kontrolliert.
                                          30
     Doris hat das neue Kleid anprobiert.
     Pefekt refleksivnih glagola: sich waschen, sich kämmen ...
     Ich habe mich gewaschen und gekämmt.


 4.    ALLES GUTE!                                    prosinac  6  glazbena kultura
     Blagdani, tradicija i običaji
     Čovjek u društvenom okruženju. Prijatelji, proslave i blagdani                  slušanje i pjevanje prigodnih pjesmica
     Am Silvesterabend
     Wie ist die Stimmung am Silvesterabend?
     Was isst du am Silvesterabend?
     Die Schweiz, spoznavanje i osvješćivanje razlika i sličnosti zemalja
     njemačkoga jezičnog područja i njihove prirodne ljepote
     Es ist Weihnachten.
     Proslava blagdana u nekim njemačkim gradovima
   5.  SCHÖNER LEBEN MIT MUSIK                            siječanj    6  glazbena kultura
     Slobodno vrijeme, njegovanje glazbene kulture                           poznati kompozitori
     Razgovor o slobodnom vremenu provedenome uz glazbu, dobru knjigu ...
     Hörst du gern Musik? Welche Musik magst du?                            hrvatski jezik
     Gehst du in die Musikschule, ins Konzert?                             prijedlozi
     Einiges uber Rudi
     Rudi spielt Cello. Spielst du ein Instrument?
     Prijedlozi s dativom i akuzativom:an, auf, in, hinter,neben, unter, uber,
     vor, zwischen
     Wo?+dativ
     Wohin?+ akuzativ
     Wo warst du gestern? Im Theater.
     Wohin gehst du morgen? In die Bibliothek.
     Upoznavanje učenika sa slavnim osobama iz svijeta glazbe, njihovim
     životima i stvaralaštvom.
     Poznati kompozitori: Mozart, Haydn, Beethoven…


6.    EIN SCHLECHTER TRAUM                                veljača  8  geografija
     Doživljaji iz života, vlastiti doživljaji, mašta, pustolovine
     Prepričavanje osobnih doživljaja i snova
     Samostalno izražavanje stavova i mišljenja
     Es war Sommer und ich war am Meer.
     Das Wetter war schlecht.
     Preterit pravilnih glagola
     Ich war am Meer. Ich spazierte und sonnte mich.
     Ich fühlte mich gut.
     Aus dem Tagebuch von Anja
     In der Englischstunde war ich sehr nervös. Ich schwitzte ein bisschen.
     Uporaba vremenskog prijedloga am
     Am Montag fahre ich ans Meer.
     In der Deutschstunde
     Preterit modalnih glagola
     Gerd wollte nicht jeden Tag zur Schule gehen.
                                      31
   Er durfte den ganzen Tag …
   Er mochte … er konnte …
   Valentinstag
   Tradicija i običaji7.  DIE ZEIT UNSERER UROMAS                              ožujak    8  hrvatski jezik
   Čovjek u društvenom okruženju                                   glagolska vremena
   nekada i sada
   Preterit jakih, nepravilnih glagola: sehen,
   waschen, lesen, fahren, helfen, essen …
   Wie war es in der Zeit unserer Großeltern?
   Ganz anders als heute.
   Einmal wöchentlich wusch meine Uroma die Wäsche mit der Hand.
   Sie hatten kein Radio zu Hause.
   Es gab keine Zentrallheizung.
   Usvajanje leksika vezanoga uz povijesna
   i tehnička dostignuća
   Damals gab es keine Stereoanlage und keine Spülmaschine.
   Frohe Ostern!
8.  REISETANTE                                    travanj    6  geografija
   Putovanja-zemljoznanstvo.                                     Njemačka
   Znamenitosti zemalja njemačkog govornog područja
   Elena ist eine richtige Reisetante.                                hrvatski jezik
   Sie fährt nach Deutschland. Deutschland ist ein schönes Land. Die                 prijedlozi
   Landschaft ist sehr schön.                                     zavisno složene rečenice
   Prijedlozi zu akuzativ: durch, für, ohne, um.
   Ist das für mich? Ja, das ist für dich.
   Zavisne rečenice: wenn, dass, weil.
   Ich freue mich immer, wenn ich nach Deutschland fahre.
   Vati sagt, dass wir nach Münster fahren.
   Ich freue mich, weil ich viele Freunde habe.
   Quiz- So schön ist Deutschland.

9.  DER UMWELT ZULIEBE                             svibanj    8    biologija
   Ekologija                                             zaštita čovjekova okoliša
   Ugroženost prirode i važnost njezine zaštite.
   Vokabular vezan zu temu očuvanja okoliša.
   Was gibt es in Omas Keller?
   Wohin damit?
   Množina imenica
   Im Keller sind viele alte Sachen. Alte Handtaschen, Schränke, Fotos,
   Mäntel, Schuhe,
   Tische, Bilder …
   Zwei Freunde unterhalten sich.
   Du und deine Umwelt.
   Wir müssen die Natur schützen.
                                        32
 10.   HALLO, TAGEBUCH!                              lipanj          8   hrvatski jezik
     Sistematizacija cjelokupnoga gradiva                                    vremenski prilozi
     Ponavljanje vremenskih priloga, naziva mjeseci u godini i godišnjih doba                  brojevi
     Bald ist Sommer. Am Montag fahre ich
     ans Meer. Meine Clique wartet auf mich.
     Prijatelji, značenje prijateljstva
     Problemi mladih, njihovi interesi i potrebe
     Hast du viele Freunde?
     Wie groß ist deine Clique?

VIII. razred
    Nastavna cjelina/ tema           Vrijeme      Broj    Korelacija s drugim
                          ostvarenja    sati    nastavnim predmetima
    1.Prijatelji i obitelj                         Hrvatski jezik,5.-7.r.:
    Lesson 1, Fresh start           rujan       3     pisanje formalnog i neformalnog pisma
    Lesson 2, Friendship            rujan       4     Hrvatski jezik,6.r.:
    Lesson 3, Parents and           rujan /      1     izricanje sadašnje radnje - prezent; prilozi učestalosti, prilozi vremena;
          children            listopad      3     prilozi načina;
    Lesson 4, Fears              listopad      3     davanje savjeta;
    Lesson 5, Help!              listopad      3     jezično izražavanje
    Recap 1                  listopad      1    2. Doživljaj i mašta                          Hrvatski jezik,
    Lesson 6, Was it fun?           studeni      4     1.-6.r.:Jezično izražavanje: prepričavanje događaja;
    Lesson 7, Up,up,higher and         studeni      4     pričanje priče
          higher                            6.r.:izricanje prošle radnje – perfekt;
    Lesson 8, Mather Nature and        prosinac      3     izricanje buduće radnje – futur;
          its wild side                        glagolska vremena
    Lesson 9, How embarrassing!        prosinac      3     5.r.:odnosne zamjenice
    Lesson 10, Right or wrong?         prosinac      3     7.r.:pogodbene rečenice;
    Recap 2                  siječanj      2     pisanje pisma
    Lesson 14, Adventure            veljača /     1     Povijest,5.r.:
                          ožujak       3     Grčka;
    Lesson 20, Look into the          svibanj      4     Egipat
          future                            Zemljopis,5.r.: Svemir
                                               6.r.: Zemlja
                                               7.r.: Škotska
                                                   Likovna kultura: izrada plakata
                                                     Tehnička kultura,5.-6.r.:
                                                     Razvoj zračnog prometa
                         33
3. Svakidašnjica                 Hrvatski jezik,6.r.:
Lesson 11, Taking a break     veljača   4  izricanje sadašnje i prošle radnje- prezent i perfekt,
Lesson 12, Are you a sports    veljača   3  vremenske oznake;
      buff?                 komparacija pridjeva
Lesson 13, What's wrong      veljača   4  Hrvatski jezik,5.r.:
      with you?               Vrste riječi - povratna zamjenica;
Lesson 15, That magic box     ožujak   3  medijska kultura
Recap 3              ožujak   1  Priroda,5.r.:
                         Uzgoj biljaka (zdrava prehrana – vrijednost voća, povrća, žitarica ); Zaštita
                         prirode
                         Tjelesna i zdravstvena kultura: sportske igre
4. Slobodno vrijeme                Hrvatski jezik,6.r.:
Lesson 16, Hobbies and      travanj   3  glagolska imenica;
      interests               izricanje buduće radnje -
Lesson 17, Books and reading   travanj   4  futur; glagolska vremena;
Lesson 18, Fashion and music   travanj /  3  Hrvatski jezik,7.r.:
                 svibanj   1  lektira, dnevnik čitanja;
Lesson 19, The weekend, finally  svibanj   4  jezično izražavanje;
Recap 4              svibanj   2  medijska kultura


4. Kultura i civilizacija             Zemljopis,6.r.:
                         Europa; Amerika (pojam, položaj, Novi svijet - velika zemljopisna
Culture Spot 1, The USA      studeni   2  otkrića;
        history              Angloamerika: SAD
Culture Spot 2, Washington    siječanj  2  -prirodna i demografska obilježja
Culture Spot 3, New York     travanj   2  Povijest,6.r.:
Culture Spot 4, California    lipanj   1              Otkriće Amerike, Novi svijet
                         Povijest,7.r.:
                         Svijet u 18. i 19. stoljeću,
                         Sjevernoameričke kolonije, Rat za neovisnost, Deklaracija o
                         neovisnosti, Ustav SAD-a
                         Priroda i društvo,3.r.:
                         Tlocrt, maketa, plan
                         Hrvatski jezik: pisanje pisma
5. Blagdani                    Vjeronauk, 7.r.:
Božić i Nova godina        prosinac  1  Božić
Uskrs               ožujak   1  Uskrs
                        34
6. Ostalo                    Hrvatski jezik: jezično izražavanje
Uvodni sat            rujan   1  Likovna kultura: izrada plakata
Ponavljanje gradiva 6. razreda  rujan   1
Inicijalni test         rujan   1
Test               listopad  1
Ispravak i analiza testa     listopad  1
Project 1            studeni  1
Test               siječanj  1
Ispravak i analiza testa     siječanj  1
Project 2            siječanj  2
Test               ožujak   1
Ispravak i analiza testa     ožujak   1
Test               svibanj  1
Ispravak i analiza testa     lipanj   1
Project 3            lipanj   1
Ponavljanje gradiva 7. r.    lipanj   2
Samoprocjena i vrednovanje    lipanj   1
Zaključivanje ocjena       lipanj   1
                                           35
6.4. INFORMATIKA
V. – VIII. razreda
CILJ: - naučiti učenike djelotvorno upotrebljavati računala i primjenske programe; upoznati učenike s osnovnim
načelima na kojima se temelje računala te informacijska i komunikacijska tehnologija;osposobiti učenike za algoritamski
način razmišljanja u rješavanju problema
 NAMJENA: - upoznavanje s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom
NOSITELJI: - učiteljica informatike Borislava Kordiš i učenici
NAČIN REALIZACIJE: - nastava u informatičkoj učionici
VREMENIK: - tijekom školske
TROŠKOVNIK: papir, toner(500,00 kuna)
RAZRED: V.
Mjesec    Red                          TEME            Obrada  Ponavlja  Provjera  Ukupno  Korelacija  Prostor za rad
       broj                                            Vježba.  Zaključi.
RUJAN    1.-2.   Uvod i upute za rad u informatičkoj učionici.              1    1           2
       3.-5.   Kriterij praćenja i ocjenjivane učenika                 2    2           4    F      Informatički
                                                                           kabinet

LISTOPAD   6.-10.  Dijelovi računala i organizacija podataka u računalu           1    2     1      4    K
            Računalo u mojoj učionici                             2           2    F
STUDENI        Binarni brojevni sustav
       11.-12.  Strojna i programska oprema                       1    1           2    F,K
PROSINAC                                            1                1
       13.-14.                                           3           3
SIJEČANJ   15.    Multimediji - rad s crtežima
       16.-18.                                      1    1           2
VELJAČA        Programiranje - programski jezik LOGO                  1    1     1      3    K,F
       19.-20.  Osnovne naredbe, programiranje i crtanje osnovnih likova i niza likova  2    2           4
OŽUJAK    21.-23.
       24.-27.  Pisanje i uređivanje teksta                       2    2           4
TRAVANJ        Oblikovanje teksta                                                INF
       28.-31.                                      1    1           2
SVIBANJ        Internet – osnovne usluge interneta
       32.-33.                                           1     1      2
LIPANJ         Obrazovni sadržaji na Web - u
       34.-35.
                                             36
                                         RAZRED: VI.
Mjesec    Red                             TEME                  Obrada    Ponavlja    Provjera    Ukupno    Korelacija  Prostor za
       broj                                                       Vježba.    Zaključi.                  rad
RUJAN    1.-2.    Uvod i upute za rad u informatičkoj učionici. Kriterij praćenja i ocjenjivane učenika
             Ponavljanje gradiva petog razreda                                                        F      Informatički
                                                                     1            2
       3.-5.                                                                                   kabinet
                                                         1            2              4
                                                             2
LISTOPAD         Obrada teksta. Izrada i oblikovane tablice, kretanje u njima                                           K
       6.-10.   Položaj i uokvirivanje, razvrstavanje u tablici                                                 F
                                                                     2        1      4
STUDENI
                                                             1       2              2
             Crtanje programom za obradu teksta                                                        F,K
PROSINAC   11.-12.
                                                                     1              2
             Programiranje - programski jezik LOGO. Crtanje kocke i kvadra
                                                             1                      1
SIJEČANJ   13.-14.   Višestruke kornjače
                                                             1       3              3
       15.     Tipovi podataka: numerički, znakovni, liste
VELJAČA   16.-18.                                                                           K,F
                                                                     1              2
             Internet – osnovne usluge interneta. Sustavno prikupljanje sadržaja s Web-a
                                                             1       1        1      3
OŽUJAK    19.-20.
                                                             1       2              4
       21.-23.   Obrazovni sadržaji na Web – u
                                                             2
TRAVANJ   24.-27.                                                                           INF
                                                                     2              4
                                                             2
SVIBANJ   28.-31.   Izrada prezentacija. Oblikovanje i uređivane prezentacije
                                                                     1              2
                                                             1
LIPANJ    32.-33.   Ponavljanje i sistematizacija gradiva. Zaključivanje ocjena.
                                                                     1        1      2
       34.-35.


INFORMATIKA VII.razred
Mjesec   Red                              TEME                  Obrada    Ponavlja    Provjera    Ukupno    Korelacija  Prostor za
      broj                                                        Vježba.    Zaključi.                  rad

RUJAN    1.-2.    Uvod i upute za rad u informatičkoj učionici. Kriterij praćenja i ocjenjivane učenika  1      1               2
             Ponavljanje gradiva šestog razreda                                                              Informatički
       3.-6.                                                2      2               4             kabinet

LISTOPAD         Izrada i oblikovane tablice, kretanje u njima
       7.-10    Proračunska tablica - Exel                               1      2       1        4
STUDENI   11.-14.   Računanje u tablici- formule, funkcije                         2      2               4
       15.-16.                                               1      1               2
PROSINAC         Uređivanje i oblikovanje tablice                                                         M
       17.-19.                                               1      2               3
SIJEČANJ         Grafikoni
       20.-22.   Ispis stranice                                     1      2               3
VELJAČA   23.     Vježba –tablica i grafikon                               1                      1
       24.- 26.                                                     2       1        3
OŽUJAK          Internet – osnovne usluge interneta.
       27.-38.   Sustavno prikupljanje sadržaja s Web-a                         1      1               2
TRAVANJ   29. -31.
             Obrazovni sadržaji na Web – u                              1      2               3
SVIBANJ   32.-33.
             Ponavljanje i sistematizacija gradiva. Zaključivanje ocjena.                     1       1        2
LIPANJ    34.-35.
                                                         1      1               2
                                            37

INFORMATIKA VIII. Razred


Mjesec    Red                           TEME                      Obrada  Ponavlja  Provjera  Ukupno  Korelacija  Prostor za
       broj                                                      Vježba.  Zaključi.              rad

RUJAN    1.-2.   Uvod i upute za rad u informatičkoj učionici. Kriterij praćenja i ocjenjivane učenika    1    1           2
            Ponavljanje gradiva sedmog razreda                                                         Informatički
       3.-5.                                                 1    2           3           kabinet
            Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije.Svojstva računala
LISTOPAD   6.-8.                                                 1    2           3
            Rješavanje problema i programiranje. Primjena programiranja u nastavi matematike i fizike.
STUDENI   9.- 12.  Baze podataka                                        1    2     1      4
                                                                               M,F
PROSINAC   13.-16.  Izrada prezentacija.Uređivanje glavnog slajda, veza između slajdova             1    3           4
            Izrada razrednih Web stranica
SIJEČANJ   17.-20.  Internet – osnovne usluge interneta. Sustavno prikupljanje sadržaja s Web-a         2    2           4
       21.-22.                                                     2           2
VELJAČA    23.   Obrazovni sadržaji na Web – u                                1                1
                                                          1                1
OŽUJAK    24.-26.                                                                     HJ,
                                                          1    2           3
TRAVANJ   27.-29.  Internet, kritički odnos prema internetu
                                                          1    2           3
SVIBANJ   30.
            Školski internetski projekti                                 1                1
LIPANJ
       32.-33.
            Ponavljanje i sistematizacija gradiva. Zaključivanje ocjena.                 1          1      2

       34.-35.
                                                               1     1      2
                             38
 7.DODATNA NASTAVA

7.1. DODATNA NASTAVA I. – IV. RAZREDA

CILJ: - razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja.
   - rad s darovitim učenicima
NAMJENA : - aktivnost se organizira za učenike koji su izrazito zainteresirani za predmet, a imaju i
        Predznanja koja kroz ovaj oblik nastave žele proširiti
NOSITELJI: - učitelji razredne nastave i učenici I. – IV. razreda
NAČIN REALIZACIJE: - jedan sat tjedno
             - uz redovnu nastavu
VREMENIK: - tijekom školske godine
TROŠKOVNIK: - potrošni materijal za kopiranje 200 kuna
VREDNOVANJE: praćenje napredovanja učenika, školsko natjecanje, županijsko natjecanje
                                    39
I.razred


Mjesec                   Teme, nastavni sadržaji      Broj sati
Rujan   Uvod u rad grupe                           3
      Formiranje grupe
      Tijela u prostoru
Listopad  Otkrivanje slika, puta i čvora bojanjem                5
      Snalaženje u labirintu
      Geometrijski likovi
      Dovrši započeti niz geometrijskim likovima
      Zadaci riječima - mozgalice
Studeni  Isključivanje drugačijeg u nizu ili grupi               4
      Pridruživanje po nekom svojstvu
      Labirint
      Brojevi do 5, uspoređivanje brojeva do 5(pitalice)
Prosinac  Prebrojavanje likova                         3
      Pridruživanje po nekom svojstvu (spajanjem dobiješ sliku)
      Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 5 (izračunaj i oboji polja)
Siječanj  Pridruživanje po nekom svojstvu                    3
      Prebrojavanje likova
      Brojevi do 10 (određivanje nepoznatog broja)
      Jezik strjelica                            4
Veljača  Dovršavanje nizova
      Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 10, zamjena mjesta pribrojnika
      Zadaci riječima (gledaj sliku i napiši račun)
Ožujak   Nadopunjavanje nepoznatog broja                    4
      Geometrijski sadržaji
      Brojevi do 20, poveži parne i neparne brojeve
      Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20, zadaci riječima
Travanj  Problemski zadaci, mozaik                       3
      Magični kvadrati
      Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20, zadaci riječima
Svibanj  Magični kvadrati                           4
      Mozgalice
      Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20, zadaci riječima
      Zanimljivi zadaci
Lipanj   Zadaci dosjetke                            2
      Mozgalice brzog računanja
      Ukupan broj sati:                           35
                                       40
II.razred
MJESEC     TEME                       AKTIVNOSTI         VREDNOVANJE       TROŠKOVNIK
                                UČENIKA          UČENIKA
RUJAN    1.Brojevi do 20                   -usvajanje matematičkih               -papir za fotokopiranje i
      2.Matematičke mozgalice               znanja                       izradu zadataka,potrošni
      3. Zadatci riječima                              -pismeno praćenje    materijal-100 kn
                                              tijekom školske godine
LISTOPAD  4. Brojevi do 100                  potrebnih za
      5. Redni brojevi do 100               razumijevanje pojava i
      6. Rimske brojke do dvanaest            zakonitosti u prirodi i
      7.Zadatci riječima                 društvu,

STUDENI   8.Zadatci riječima                 osposobljavanje za
      9.Zbrajanje dvoznamenk.i jednoznam.broja      nastavak školovanja i
      10.. Oduzimanje jednozn.broja od dvoznamen.     primjenu usvojenog
      11. Jedinice za novac                znanja u svakodnevnom
PROSINAC  12. Zbrajanje i oduzimanje triju ili više brojeva  životu,svladavanje
      13. Jedinice za novac                matematičkog
      14. Matematičke mozgalice              jezika,razvijanje
                                sposobnosti izražavanja
SIJEČANJ  15. Zadatci riječima                općih ideja matematičkim
      16. Množenje brojeva                jezikom,razvijanje
      17.Zamjena mjesta faktorima
VELJAČA   18. Množenje i dijeljenje brojevima         pojmovnog i apstraktnog
      19. Matematičke dosjetke i šale           mišljenja,te logičkog
      20.Tablica množenja                 zaključivanja
      21.Parni i neparni brojevi
OŽUJAK   22. Dužina kao spojnica dviju različitih točaka
      23. Kvadrat,pravokutnik i trokut-stranice
      24. Izvođenje više računskih radnji
      25. Zadatci riječima
TRAVANJ   26. Množenje brojeva
      27. Izvođenje više računskih radnji
      28.Parni i neparni brojevi
      29.Logička vježbanja
SVIBANJ   30.Množenje i dijeljenje brojeva
      31. Matematičke mozgalice
      32. Zadatci riječima
      33.Ponavljanje naučenog gradiva
LIPANJ       34.Matematičke dosjetke i šale
          35.Ponavljanje naučenog gradiva
                                  41


III.razred
 Mjesec   Red            TEME            O  VIP   PZ          KORELACIJA  IZV. RAD.
       br.


       1.     PONAVLJANJE GRADIVA 2. RAZREDA           1    HJ- Čitanje i pisanje    Školsko dvorište
 RUJAN
       2.          BROJEVI DO 1000         1    1                   Park LISTOPAD  1.     PISANJE DVOZNAMENKASTIH BROJEVA      1         LK-Uspoređivanje

       2.  ZBRAJANJE I ODUZIMANJE VIŠEKRATNIKA BROJA 100  1    1    PID- Orijentacija
                                                         Školsko dvorište
              SLOVO KAO OZNAKA ZA BROJ
       3.                               1

                                           LK-Omjeri veličina
 STUDENI   1.      ZBRAJANJE DVOZNAMENKASTOG I       1    1
             TROZNAMENKASTOG BROJA

       2.  PISANO ZBRAJANJE I ODUZIMANJE BROJEVA DO 100  1    1 PROSINAC  1.      PISANO ZBRAJANJE I ODUZIMANJE      1    1  1  HJ- Stvaralačko       Park
                                             pisanje


 SIJEČANJ  1.       RAVNINA, LIKOVI U RAVNINI       1         HJ- Dvotočje i zarez
                                             u nabrajanju
       2.   PRAVAC, POLUPRAVAC I DUŽINA KAO DIJELOVI   1  1
                   PRAVCA VELJAČA   1.          MJERENJE DUŽINE         1         PID- Zavičaj

       2.       MNOŽENJE ZBROJA BROJEM        1    1    LK- Ritam i
                                             simetrija
       3.      MNOŽENJE I DIJELJENJE S 10 I 100    1
                                         42

 OŽUJAK   1.      DIJELJENJE DVOZNAMENKASTOG BROJA            1  1    PID- Proljeće            Park
                 JEDNOZNAMENKASTIM

       2.      DIJELJENJE TROZNAMENKASTOG BROJA            1  1
                 JEDNOZNAMENKASTIM


 TRAVANJ  1.               PRAVCI               1  1    LK- Kontrast punog
                                                  i praznog
       2.            KRUG, KRUŽNICA              1  1


 SVIBANJ  1.         MJERENJE OBUJMA TEKUĆINE             1  1    HJ- Stvaralačko           Školsko dvorište
                                                  pisanje
       2.             MJERENJE MASE              1  1
  LIPANJ  1.          PONAVLJANJE GRADIVA                1  1


  ukupno                                    17  16  2


IV. razred
  Mjesec  Rb                              TEME                     O  ViP   Pr i Z  Ukupno
RUJAN       1.  Matematičke mozgalice                                        1
         2.  Pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do milijun                       1
         3.  Zadatci riječima                                           1
         4.  Matematičke mozgalice                                        1

LISTOPAD     5. Pisano množenje i dijeljenje brojeva do milijun                        1
         6. Pisano množenje i dijeljenje brojeva do milijun                        1
         7. Matematičke dosjetke i šale, logička vježbanja                             1
         8. Geometrija: kut i trokut                                    1

STUDENI      9. Izvođenje više računskih radnji                                    1
         10. Kut i trokut, računanje opsega                                1
         11. Geometrija i zadatci sa šibicama                                   1
         12. Pravokutnik i kvadrat, računanje opsega                            1
         13. Pravokutnik i kvadrat, računanje opsega                                1

PROSINAC     14. Izvođenje više računskih radnji                                    1
         15. Matematičke mozgalice                                         1
         16. Zanimljivi kvadrati i trokuti                                 1

SIJEČANJ     17. Mjerenje površina                                       1
                                   43
        18. Pravokutnik i kvadrat, mjerenje površina              1
        19. Kvadar i kocka                           1

VELJAČA     20. Zadatci riječima                            1
        21. Kvadar i kocka, obujam                       1
        22. Izvođenje više računskih radnji                     1
        23. Geometrija – crtanje, opseg, površina                  1

OŽUJAK     24. Zanimljivi kvadrati i trokuti                      1
        25. Matematičke mozgalice                          1
        26. Izvođenje više računskih radnji                     1
        27. Mjerenje površina                            1

TRAVANJ     28. Zadatci riječima                            1
        29. Matematičke dosjetke i šale, logička vježbanja           1
        30. Opseg i površina pravokutnika i kvadrata                1

SVIBANJ     31. Izvođenje više računskih radnji                     1
        32. Matematičke mozgalice                          1
        33. Matematičke dosjetke i šale, logička vježbanja             1
        34. Ponavljanje naučenog gradiva                      1

LIPANJ     35. Ponavljanje naučenog gradiva                      1
                                                35


7.2. DODATNA NASTAVA VII. I VIII. RAZRED


CILJ: - razvijanje kulture pisanja i govorenja u hrvatskom jeziku
   - rad s darovitim učenicima
   - obogaćivanje ričnika
NAMJENA: - rad s učenicima koji imaju izrazit interes za upoznavanje svog jezika
NOSITELJI: - učiteljica hrvatskog jezika Ivana Šego i učenici VII. i VIII. razreda
NAČIN REALIZACIJE: - jedan sat tjedno svaka skupina
VREMENIK: - tijekom školske godine
TROŠKOVNIK: potreban pribor nabavljat će sami učenici i snositi troškove
VREDNOVANJE: - rad će se vrednovati organiziranjem školskog natjecanja u poznavanju hrvatskog
           i sudjelovanjem na županijskom natjecanju
                                                    44
VII.razred HRVATSKI JEZIK
R.br.         Tema         Cilj nastavnog sata           Oblici i metode rada      Sredstva i pomagala      Mjesto          Vrijeme
sata                                                                      i suradnici        ostvarivanja
        Plan i program,       Upoznavanje s planom,    Frontalni razgovor,           Listić,          učionica,       rujan
1.      Jezikoslovno nazivlje i    razlikovanje disciplina   individualno pisanje           prozirnica, grafoskop   učiteljica, učenici
      važniji datumi, standardni
         jezik i narječja
     Promjenjive vrste riječi i    Ponoviti i uvježbati    Rad u paru, pisanje, čitanje       Listić, ploča       učionica,       rujan
2.    glasovne promjene         vrste promjenjivih riječi                                   učiteljica, učenici

     Nepromjenjive vrste riječi    Ponoviti i uvježbati    Skupni rad, razgovor, pisanje, čitanje  Listić, prozirnica,    učionica,       listopad
3.                     vrste nepromjenjivih                         grafoskop         učiteljica, učenici
                      riječi
     Glagolski oblici         Ponavljanje glagolskih   Heuristički razgovor, pisanje      Ploča, listić       učionica,       listopad
4.                     oblika                                             učiteljica, učenici

     Glagolska vremena         Ponoviti i uvježbati    Heuristički               Listić, stolice      učionica,       listopad
5.                     vremena           razgovor, pisanje, voćna salata                  učiteljica, učenici

     Glagolski načini         Ponoviti i uvježbati    Heuristički               Prozirnica grafoskop   učionica,       listopad
6.                     načine           razgovor, pisanje                         učiteljica, učenici

     Služba riječi           Usvajanje: S, P, O, PO,   Heuristički razgovor, pisanje      Prozirnica grafoskop,   učionica,       studeni
7.                     At, Ap                                listić          učiteljica, učenici

     Povijest jezika do 20.       Usvajanje povijesnih    Prezentacija, heuristički razgovor    Laptop, projektor     učionica,       studeni
8.    stoljeća/Naglasci naglasne        podataka,                                        učiteljica, učenici
     cjeline              uvježbavanje naglasaka
     Pravopis: veliko slovo,      Ponavljanje pravopisa -   Rad u paru- listić, razgovor       Listići, grafoskop,    učionica,       studeni
9.    rečenični i pravopisni                                         prozirnica        učiteljica, učenici
     znakovi, upravni govor,
     glasovi: č, ć, đ, dž, ije, je
     Odnosi među riječima       Usvojiti istoznačnice,   Heuristički razgovor, pisanje-      Ploča, listić       učionica,       studeni
10.                     istoobličnice, antonime                                    učiteljica, učenici
     Jednostavna i složena       Ponavljanje jednostavne   Heuristički               Ploča, listić       učionica,       prosinac
11.    rečenica             i usvajanje složene i    razgovor- pisanje                         učiteljica, učenici
                      pisanja složene
     Nezavisne rečenice        Usvajanje vrsta       Heuristički razgovor, pisanje      Ploča           učionica,       prosinac
12.                     nezavisnih rečenica                                      učiteljica, učenici
     Nezavisne rečenice/analiza    Ponavljanje nezavisnih   Skupne jezične igre           listići          učionica,       prosinac
13.    rada u 1. polugodištu       rečenica                                            učiteljica, učenici
     Priprema za školsko        Ponavljanje gradiva     Rad u paru- listić, pisanje, čitanje   Laptop, projektor     učionica,       siječanj
14.    natjecanje            5.,6.,7.r                                           učiteljica, učenici


     Školsko natjecanje        Provjera gradiva 5., 6. i  Individualno pisanje           Ispitni materijali    učionica,       siječanj
15.                     7 r.                                              učiteljica, učenici


R.br.        Tema         Cilj nastavnog sata          Oblici i metode rada        Sredstva i pomagala     Mjesto          Vrijeme
sata                                                                      i suradnici        ostvarivanja
     Zavisne rečenice        Usvajanje vrsta     Heuristički razgovor, pisanje         Prozirnica, grafoskop,   učionica,       siječanj
                                                 45
16.                  zavisnih rečenica                           listić             učiteljica, učenici

    Zavisne rečenice       Usvajanje vrsta     Heuristički razgovor, pisanje        Ploča              učionica,       veljača
17.                  zavisnih rečenica                                           učiteljica, učenici

    Usustavljivanje gradiva    Osposobljavanje za    Heuristički razgovor, individualno pisanje  Prozirnica, grafoskop,     učionica,       veljača
18.   5., 6., 7. razreda      usustavljivanje                            listić             učiteljica, učenici

    Usustavljivanje gradiva    Ponavljanje gradiva   Skupni rad, pisanje             Ploča, listići         učionica,       veljača
19.   5., 6., 7. razreda      HJ 5., 6., 7. r.                                           učiteljica, učenici

    Priprema za županijsko    Ponavljanje gradiva   Heuristički razgovor, individualno pisanje  Ploča, listić          učionica,       veljača
20.   natjecanje          HJ 5., 6., 7. r.                                           učiteljica, učenici

                   Provjera gradiva HJ   Individualno pisanje             Ispitni materijali       Škola domaćin     veljača
21.   Županijsko natjecanje     5., 6., 7. r.                                             voditelji,
                                                                      učenici
    Analiza županijskoga     Analiza rješivosti    Heuristički razgovor, individualno pisanje  Prozirnica, grafoskop,     učionica,       ožujak
22.   natjecanja          ispita                                listić, ploča          učiteljica, učenici

    Kviz gradiva 5. razreda    Provjera usvojenosti   Skupno natjecanje              Laptop, projektor        učionica,       ožujak
23.                  gradiva 5.r                                              učiteljica, učenici

    Gramatičke igre gradiva    Provjera usvojenosti   Skupno natjecanje              Laptop, projektor        učionica,       ožujak
24.   6. razreda          gradiva 6. razreda                                          učiteljica, učenici

    Umna mapa gradiva 7.     Provjera usvojenosti   Heuristički razgovor, pisanje        Listići             učionica,       ožujak
25.   razreda            gradiva 7. razreda                                          učiteljica, učenici
26.   Projekt- najstarije      Istraživanje podataka  Heuristički razgovor, pisanje        Laptop             učionica,       ožujak
    hrvatske tiskane knjige    o Misalu                                               učiteljica, učenici
    Izrada plakata        Usvajanje gradiva o   Skupni rad,                 Hamer, flomasteri papiri u   učionica,       travanj
27.                  Misalu          izrada plakata                boji slike, škare, ljepilo   učiteljica, učenici

    Bliskoznačnice i       Istraživanje aktualnih  Skupni rad, pisanje             Jezik naš svagdašnji, listići  učionica,       travanj
28.   istoznačnice – jezične    nedoumica                                               učiteljica, učenici
    nedoumice
    Izrada malog rječnika     Usvajanje izbora     Skupni rad, pisanje             Mali rječnik          učionica,       svibanj
29.   jezičnih nedoumica      riječi                                                učiteljica, učenici
R.br.       Tema         Cilj nastavnog sata           Oblici i metode rada      Sredstva i pomagala        Mjesto           Vrijeme
sata                                                                      i suradnici         ostvarivanja
    Projekt- veliko slovo, č,ć,   Istražiti pogrješke  Skupni rad, pisanje, podjela zaduženja    Ploča, listići         učionica,       svibanj
30.   ije je u javnoj uporabi     na javnim                                              učiteljica, učenici
                    mjestima
31.   Rad na terenu –         Istražiti pogrješke  Skupni rad, pisanje, fotografiranje     Fotoaparat, listić       Središte grada    svibanj
    prikupljanje podataka      na javnim                                              učiteljica, učenici
                    mjestima
    Obrada prikupljenih       Sažimanje       Skupni rad - pisanje             Listići             učionica,       svibanj
32.   podataka            sakupljenih                                             učiteljica, učenici
                                                   46
                     podataka,
                     usvajanje pravila
     Izrada prezentacije       Usvajanje pravila   Izrada prezentacije, skupni rad        Laptop, projektor     učionica,       lipanj
33.                   putem prezentacije                                       učiteljica, učenici

     Prezentiranje u svim      Osposobljavanje     Prezentacija, skupni rad           Laptop, projektor     učionica,       lipanj
34.    odjelima 7.r          za izlaganje                                          učiteljica, učenici

     Analiza rada          Posvjestiti       Razgovor                                učionica,       lipanj
35.                   očekivanja i                                          učiteljica, učenici
                     ostvareni uspjeh

VIII.razred

R.br.        Tema        Cilj nastavnog sata           Oblici i metode rada       Sredstva i pomagala     Mjesto           Vrijeme
sata                                                                     i suradnici         ostvarivanja
         Plan i program,     Upoznavanje s planom,    Frontalni razgovor,           Listić,          učionica,       rujan
1.      Jezikoslovno nazivlje i   razlikovanje disciplina   individualo pisanje           prozirnica, grafoskop   učiteljica, učenici
      važniji datumi, standardni
         jezik i narječja
     Vrste riječi          Ponoviti i uvježbati sve   Rad u paru, pisanje, čitanje       Listić, ploča       učionica,       rujan
2.    i glasovne promjene      vrste riječi                                          učiteljica, učenici


     Glagolski oblici, vremena,   Ponoviti i uvježbati     Skupni rad, razgovor, pisanje, čitanje  Listić, prozirnica,    učionica,       listopad
3.    načini             gradivo o glagolima                          grafoskop         učiteljica, učenici

     Povijest jezika        Usvajanje povijesnih     Prezentacija, heuristički razgovor    Ploča, listić       učionica,       listopad
4.                    podataka svih razreda                                      učiteljica, učenici

     Pravopis: veliko slovo, rečenični i pravopisni znakovi,   Heuristički razgovor, pisanje,      Prozirnica grafoskop   učionica,       listopad
5.    upravni govor, glasovi: č, ć, đ, dž, ije, je, kratice,   igre                                učiteljica, učenici
     sastavljeno i rastavljeno pisanje
     Ponavljanje i uvježbavanje
     Odnosi među           Ponavljanje i       Heuristički               Prozirnica grafoskop   učionica,       studeni
6.    riječima/naglasci/        uvježbavanje        razgovor, pisanje                         učiteljica, učenici
     naglasne cjeline
     Služba riječi nezavisne i    Ponavljanje dijelova i   Heuristički razgovor, pisanje      Ploča, listić       učionica,       studeni
7.    zavisne rečenice         vrsta rečenica                                        učiteljica, učenici

     Višestruko-složena       Uvježbavanje         Heuristički razgovor, pisanje, shema   Ploča, listić       učionica,       studeni
8.    rečenica             višestruko-složene                                      učiteljica, učenici
                         rečenice
     Glasovi i glasovne       Ponavljanje i        Jezične skupne igre           Listići          učionica,       studeni
9.    promjene            uvježbavanje                                          učiteljica, učenici

     Podrijetlo i tvorba riječi   Uvježbavanje vrsta      Skupni rad i izrada rječnika       Listići, prozirnica    učionica,       prosinac
10.                   tvorbi, usvajanje                                        učiteljica, učenici
                     podrijetla riječi
     Štokavsko, kajkavsko i     Prepoznavanje narječja i   Heuristički razgovor, pisanje      Prozirnica grafoskop   učionica,       prosinac
11.    čakavsko narječje       govora                                             učiteljica, učenici
     Glagolski prilozi/       Uvježbavanje         Heuristički razgovor, pisanje      Ploča, listići      učionica,       prosinac
                                                  47
12.   Istovremenost i                                                                učiteljica, učenici
    prijevremenost
    Priprema za školsko       Ponavljanje gradiva     Rad u paru- listić, pisanje, čitanje      Laptop, projektor         učionica,         siječanj
13.   natjecanje           5.,6.,7.r                                                   učiteljica, učenici
    Školsko natjecanje       Provjera gradiva 5., 6. i  Individualno pisanje              Ispitni materijali         učionica,         siječanj
14.                   7 r.                                                      učiteljica, učenici


    Red riječi u rečenici      Osposobljavanje za      Heuristički razgovor, pisanje         Prozirnica grafoskop        učionica,         siječanj
15.                   pravilnu uporabu reda                                             učiteljica, učenici
                    riječiR.br.      Tema         Cilj nastavnog sata          Oblici i metode rada                Sredstva i pomagala             Mjesto         Vrijeme
sata                                                                                  i suradnici       ostvarivanja
    Priložne oznake uzroka    Usvajanje vrsta      Heuristički razgovor, pisanje         Prozirnica, grafoskop,                učionica,        veljača
16.   i namjere           priloga i ponavljanje                                                     učiteljica, učenici
                   poznatih
    Uzročna, namjerna i      Usvajanje vrsta      Heuristički razgovor, pisanje         Ploča, listići                    učionica,        veljača
17.   dopusna rečenica       zavisnih rečenica                                                       učiteljica, učenici

    Pogodbena i posljedična    Usvajanje vrsta      Heuristički razgovor, individualno pisanje   Prozirnica, grafoskop, listić            učionica,        veljača
18.   rečenica           zavisnih rečenica                                                       učiteljica, učenici

    Usustavljivanje gradiva    Ponavljanje gradiva    Skupni rad, pisanje              Ploča, listići                    učionica,        veljača
19.   5., 6., 7. razreda      HJ 5., 6., 7. i 8. r.                                                     učiteljica, učenici

    Priprema za županijsko    Ponavljanje gradiva    Heuristički razgovor, individualno pisanje   Ploča, listić                    učionica,        veljača
20.   natjecanje          HJ 5., 6., 7. i 8. r.                                                     učiteljica, učenici

    Županijsko natjecanje     Provjera gradiva HJ    Individualno pisanje              Ispitni materijali                  Škola domaćin      veljača
21.                  5., 6., 7. , 8. r.                                                      voditelji,
                                                                                  učenici
    Analiza županijskoga     Analiza rješivosti    Heuristički razgovor, individualno pisanje   Prozirnica, grafoskop, listić, ploča         učionica,        ožujak
22.   natjecanja          ispita                                                            učiteljica, učenici


R.br.       Tema         Cilj nastavnog sata         Oblici i metode rada        Sredstva i pomagala          Mjesto       Vrijeme
sata                                                                         i suradnici     ostvarivan
                                                                                       ja
        Plan i program,     Upoznavanje s planom,    Frontalni razgovor,           Listić,             učionica,          rujan
1.     Jezikoslovno nazivlje i   razlikovanje disciplina   individualo pisanje           prozirnica, grafoskop      učiteljica, učenici
     važniji datumi, standardni
        jezik i narječja
    Vrste riječi          Ponoviti i uvježbati sve   Rad u paru, pisanje, čitanje      Listić, ploča          učionica,          rujan
2.   i glasovne promjene       vrste riječi                                             učiteljica, učenici


    Glagolski oblici, vremena,   Ponoviti i uvježbati     Skupni rad, razgovor, pisanje,     Listić, prozirnica,       učionica,          listopad
3.   načini             gradivo o glagolima     čitanje                 grafoskop            učiteljica, učenici
                                                 48
    Povijest jezika        Usvajanje povijesnih     Prezentacija, heuristički razgovor     Ploča, listić          učionica,        listopad
4.                   podataka svih razreda                                          učiteljica, učenici

    Pravopis: veliko slovo, rečenični i pravopisni znakovi,   Heuristički razgovor, pisanje,       Prozirnica grafoskop      učionica,        listopad
5.   upravni govor, glasovi: č, ć, đ, dž, ije, je, kratice,   igre                                    učiteljica, učenici
    sastavljeno i rastavljeno pisanje
    Ponavljanje i uvježbavanje
    Odnosi među           Ponavljanje i       Heuristički                Prozirnica grafoskop      učionica,        studeni
6.   riječima/naglasci/        uvježbavanje        razgovor, pisanje                             učiteljica, učenici
    naglasne cjeline
    Služba riječi nezavisne i    Ponavljanje dijelova i   Heuristički razgovor, pisanje       Ploča, listić          učionica,        studeni
7.   zavisne rečenice         vrsta rečenica                                            učiteljica, učenici

    Višestruko-složena       Uvježbavanje         Heuristički razgovor, pisanje, shema    Ploča, listić          učionica,        studeni
8.   rečenica             višestruko-složene                                          učiteljica, učenici
                        rečenice
    Glasovi i glasovne       Ponavljanje i        Jezične skupne igre            Listići             učionica,        studeni
9.   promjene            uvježbavanje                                              učiteljica, učenici

    Podrijetlo i tvorba riječi   Uvježbavanje vrsta      Skupni rad i izrada rječnika        Listići, prozirnica       učionica,        prosinac
10.                  tvorbi, usvajanje                                            učiteljica, učenici
                    podrijetla riječi
    Štokavsko, kajkavsko i     Prepoznavanje narječja i   Heuristički razgovor, pisanje       Prozirnica grafoskop      učionica,        prosinac
11.   čakavsko narječje       govora                                                 učiteljica, učenici
    Glagolski prilozi/       Uvježbavanje         Heuristički razgovor, pisanje       Ploča, listići         učionica,        prosinac
12.   Istovremenost i                                                            učiteljica, učenici
    prijevremenost
    Priprema za školsko      Ponavljanje gradiva     Rad u paru- listić, pisanje, čitanje    Laptop, projektor        učionica,        siječanj
13.   natjecanje           5.,6.,7.r                                                učiteljica, učenici
    Školsko natjecanje       Provjera gradiva 5., 6. i  Individualno pisanje            Ispitni materijali       učionica,        siječanj
14.                  7 r.                                                  učiteljica, učenici


    Red riječi u rečenici     Osposobljavanje za      Heuristički razgovor, pisanje       Prozirnica grafoskop      učionica,        siječanj
15.                  pravilnu uporabu reda                                          učiteljica, učenici
                    riječi

R.br.       Tema        Cilj nastavnog sata     Oblici i metode     Sredstva i pomagala           Mjesto            Vrijeme
sata                                 rada                            i suradnici         ostvarivanja
    Priložne oznake uzroka    Usvajanje vrsta      Heuristički      Prozirnica, grafoskop,       učionica,         veljača
16.   i namjere          priloga i ponavljanje   razgovor, pisanje                     učiteljica, učenici
                   poznatih
    Uzročna, namjerna i     Usvajanje vrsta      Heuristički      Ploča, listići           učionica,         veljača
17.   dopusna rečenica       zavisnih rečenica     razgovor, pisanje                     učiteljica, učenici

    Pogodbena i posljedična   Usvajanje vrsta      Heuristički      Prozirnica, grafoskop,       učionica,         veljača
18.   rečenica           zavisnih rečenica     razgovor,       listić               učiteljica, učenici
                                individualno
                                pisanje
    Usustavljivanje gradiva   Ponavljanje gradiva    Skupni rad,      Ploča, listići           učionica,         veljača
19.   5., 6., 7. razreda      HJ 5., 6., 7. i 8. r.   pisanje                          učiteljica, učenici
                                          49
    Priprema za županijsko  Ponavljanje gradiva   Heuristički  Ploča, listić      učionica,         veljača
20.   natjecanje        HJ 5., 6., 7. i 8. r.  razgovor,                učiteljica, učenici
                             individualno
                             pisanje
    Županijsko natjecanje  Provjera gradiva HJ   Individualno  Ispitni materijali    Škola domaćin       veljača
21.               5., 6., 7. , 8. r.   pisanje                 voditelji,
                                                 učenici
    Analiza županijskoga   Analiza rješivosti   Heuristički  Prozirnica, grafoskop,  učionica,         ožujak
22.   natjecanja        ispita         razgovor,   listić, ploča      učiteljica, učenici
                             individualno
                             pisanje7.3. MATEMATIKA V. – VIII. RAZREDA

CILJ: - razvijanje logičkog razmišljanja i zaključivanja
NAMJENA: - nastava se organizira za učenike koji pokazuju izrazit interes za matematiku, a imaju i
       Predznanja koja kroz ovaj oblik nastave žele proširiti
NOSITELJI: - učitelji matematike Sandra Pernar, Mirjana Javor i Marija Čopčić Banovac i učenici
        V.VI.i VII. razreda
NAČIN REALIZACIJE: svakog četvrtka poslije petog sata,
VREMANIK: - tijekom školske godine
TROŠKOVNIK: - potrošni materijal u vrijednosti 200 kuna snosit će škola,1000 kuna za natjecanje „Klokan“
VREDNOVANJE: - organiziranje školskog natjecanja, sudjelovanje na županijskom natjecanju i organizacija
Međunarodno matematičko natjecanje „Klokan“


V.razred
NASTAVNA JEDINICA                                          BROJ SATI
                                                   O   VJ
RUJAN (4)
  Upoznavanje učenika sa planom i programom                                      2
  Ponavljanje gradiva 4. razreda-složeniji zadaci
PRIRODNI BROJEVI [22]
  Zadaci sa nevidljivim znamenkama                                 1         1
LISTOPAD (8)
Gaussova dosjetka                                          1         1
  Rješavanje jednadžbi                                       2         2
  Uh, te zagrade                                          2
STUDENI (8)
  Uh, te zagrade                                                   2
                             50
  Distributivnost                        1    1
  Uzastopni brojevi                       1    1
  Zadaci na vaganje                       1    1
PROSINAC (8)
  Igre sa znamenkama                       1    1
  Brojevi oblika 12345678910111213…               1    1
Priprema za školsko-gradsko natjecanje-zadaci               4
SIJEČANJ (8)
Analiza školskog-gradskog natjecanja               1
SKUPOVI [4]
  Operacije sa skupovima                     1    1
  Osnovna načela prebrojavanja                  1    1
DJELJIVOST PRIRODNIH BROJEVA [6]
  Djeljivost sa 7,11,13 i 19                   1    1
  Ostatak pri dijeljenju                     1
VELJAČA (8)
  Ostatak pri dijeljenju                         1
  Prosti i složeni brojevi                    1
  Zajednički višekratnici i djelitelji              1
Priprema za županijsko natjecanje                     4
Analiza županijskog natjecanja                  1
OŽUJAK (10)
SKUPOVI TOČAKA U RAVNINI [10]
  Skupovi točaka u ravnini                    1
  Opseg i površina geometrijskih likova             1    1
  Simetrala dužine-složeniji zadaci               1
  Osna i centralna simetrija- složeniji zadaci          1    1
  Kut i kazaljke sata-zadaci                   1    1
  Kut i zemaljska kugla                     1    1
TRAVANJ (4)
Rješavanje zadataka sa međunarodnog natjecanja KLOKAN           2
«KLOKAN» međunarodno natjecanje                      2
SVIBANJ (8)
  Logički zadaci, Integrami                   1    1
  Zadaci sa regionalnog natjecanja                    2
Razlomci-složeniji zadaci                         2
  Decimalni brojevi-složeniji zadaci                   2
LIPANJ (4)
   Razlomci i decimalni brojevi                     2
  Zabavno ponavljanje gradiva                       2
                            UKUPNO:    70
                                      51


VI.razred
   NASTAVNA CJELINA                                    Broj sati
   NASTAVNA JEDINICA
1.   RAČUNANJE S RAZLOMCIMA ( 16)
    Zbrajanje i oduzimanje razlomaka i mješovitih brojeva                   2
    Rješavanje mješovitih zadataka i zadaci sa zagradama                   2
    Množenje i dijeljenje razlomaka i mješovitih brojeva                   2
    Rješavanje složenijih zadataka (sve računske operacije i zagrade)             2
    Problemski zadaci                                     4
    Zadaci sa natjecanja                                   4
2.   TROKUT ( 14)
    Elementi i svojstva trokuta                                2
    Rješavanje zadataka na temelju svojstava trokuta                     2
    Sukladnost i osnovne konstrukcije trokuta                         2
    Složenije konstrukcije i dokazivanje sukladnosti trokuta                 2
    Opseg i površina trokuta – praktični zadaci                        2
    Zadaci sa natjecanja                                   4
3. RACIONALNI BROJEVI ( 7)
  Zbrajanje i oduzimanje cijelih i racionalnih brojeva                     1
  Priprema za školsko natjecanje                                1
  Školsko natjecanje                                      2
  Analiza školskog natjecanja                                  1
  Rješavanje mješovitih zadataka i zadaci sa zagradama                     2
  Množenje i dijeljenje cijelih i racionalnih brojeva                      2
  Rješavanje složenijih zadataka                                2
  Priprema za županijsko natjecanje                               2
  Analiza županijskog natjecanja                                1
  Međunarodno natjecanje „Klokan bez granica“                          2
4.   LINEARNE JEDNADŽBE I NEJED. SA 1 NEPOZ. ( 12)
    Rješavanje linearnih jednadžbi s jednom nepoznanicom                   2
    Rješavanje linearnih nejednadžbi s jednom nepoznanicom                  2
    Rješavanje složenijih tekstualnih zadataka                        4
    Zadaci sa natjecanja                                   2

                                                 14
                      UKUPNO


VII.razred                                            70
     Nastavna cjelina        Nastavna jedinica            Broj sati
                                      O        PV
      Rujan                                 4
   PONAVLJANJE GRADIVA        1-4. sat
   PRETHODNIH RAZREDA                                   4
                                     52
    Listopad                                 8
  KOORDINATNI SUSTAV   5-6. Udaljenost točaka i polovište dužine na  1        1
              koord. osi
              7-10. Polovište dužine u pravokutnom      1        3
              koord. sustavu
PROPORCIONALNOST I     11-12. Produženi razmjeri            1        1
OBRNUTA
PROPORCIONALNOST
     Studeni                                 8
              13-16. Zadaci vezani uz proporcionalnosti            4
              17-18. Promili i računanje s promilima     1        1
    MNOGOKUTI      19-20. Opseg mnogokuta             1        1
    Prosinac                                 8
              21-22. Dijeljenje dužina u zadanom omjeru    1        1
              23-24. Sukladnost i sličnost mnogokuta     1        1
              25-28. Opseg i površ. sličnih mnogokuta i    1        3
              primjene
     Siječanj                                 4
 SUSTAV LIN. JEDNADŽBI S  29-30. Rješavanje sustava ostalim        1        1
 DVJEMA NEPOZNANICAMA   metodama
              31-32. Školsko natjecanje                    2
                   Kraj prvog obrazovnog razdoblja
     Veljača                                 8
              33-34. Analiza šk. natjecanja                  2
              35-36. Sustav s općim koef., nemoguć i     1        1
              neodređen sustav
              37-40. Problemski zadaci                    4
     Ožujak                                 6
              41-42. Priprema za gradsko natjecanje              2
              43-44. Analiza gr. natjecanja                  2
              45-46. Hom. lin. diof. jedn.          1        1
   Nastavna cjelina   Nastavna jedinica                  Broj sati
                                      O        PV
     Travanj                                 8
              47-48. Analiza žup. natj.                    2
              49-50. Nehomogene lin. diofantske        1        1
              jednadžbe
  LINEARNA FUNKCIJA   51-52. Opći pojam funkcije, funkcija      1        1
              proporcionalnosti
              53-54. Funkcija obrnuta proporcionalnost    1        1
     Svibanj                                 8
 PRAVAC U KOORDINATNOJ   55-56. Eksplicitni, implicitni i segmentni   1        1
    RAVNINI      oblik jed. pravca
              57-58. Okomiti pravci              1        1
              59-60. Sjecište pravaca-složeniji zadaci    1        1
   KRUG I KRUŽNICA    61-62. Složeniji konstruktivni zadaci o
              kružnici                            2
     Lipanj                                 8
              63-64. Analiza drž. natj.                    2
              65-66. Tetivni i tangencijalni četverokuti   1        1
              67-68. Opseg i površina kružnog isječka i    1        1
                                   53
                   vijenca
                   69-70. Ponavljanje gradiva           2
                    UKUPNO SATI:                 70


7.4 KEMIČARI VII. i VIII. razred
Ciljevi dodatne nastave: razvijanje ambicija i natjecateljskog duha,te razviti interes prema
           prirodnim znanostima , pogotovo prema kemiji

Način realizacije nastave: proširivanje i produbljivanje nastavnih sadržaja predviđenih
           nastavnim programom

Vremenski okvir dodatne nastave: dva sata tjedno tijekom cijele školske godine

Osnovna namjera dodatne nastave: priprema za natjecanje, te rad s darovitim uč. koji
          u redovnoj nastavi odlično savladavaju nastavne sadržaje te
         pokazuju interes za proširivanjem znanja

Troškovnik detaljni za dodatnu nastavu: do 1000kn kn za kopiranje ,nadopunu kemikalija
           iz zbirke ,boje za oslikavanje stakla, stiropor za modele
           molekula……
Način vrednovanja dodatne nastave: rezultati postignuti na natjecanju ,zadaci
           objektivnog tipa, opisno ocjenjivanje kao poticaj i pohvala za
           dodatno zalaganje u nastavi kemije,
           pratiti redovitost u pohađanju, aktivnost,uspjeh na natjecanju

Način korištenja rezultata vrednovanja dodatne nastave: analizirati propuste i poraditi na
           poboljšanju kvalitete

VII. razred
            NASTAVNA CJELINA, TEMA:            BROJ  MJESEC
             NASTAVNA JEDINICA              SATI


1.  TVARI , SVOJSTVA I PROMJENE                   14   IX.
-  Kemijski laboratorij i osnovne tehnike laboratorijskog rada    2

 -  Fizikalne promjene tvari (masa,gustoća)             2
 -  Homogene i heterogene smjese                   2    X.
 -  Odvajanje tvari sublimacijom, krisalizacijom.,kromatografijom  2
                                 54
   -  Kisele i lužnate otopine                   1
   -  Iskazivanje sastava smjese (vježbanje)            2
   -  Elementi i spojevi                      1
     Sistematizacija(igre u kemiji)                2   XI.
 2.    ZRAK I VODA                         8
 -    Zrak ( kisik,dušik,plemeniti plinovi)            2
 -    Voda (meke,tvrde )                      2
 -    Pročišćavanje vode                      2
 -    Sistematizacija gradiva(igre u kemiji)            2   XII.
 3.    ATOMI ,KEMIJSKI ELEMENTI I SPOJEVI             30
 -    Atom (građa)                         2
 -    Atomska jedinica mase i masa atoma              2
 -    Relativna atomska i molekulska masa             2     I.
 -    Priprema za natjecanje                    2
     Školsko natjecanje                      2
 -    Ioni i ionske strukture                   2    II.
 -    Valencije i kemijske formule                 2
 -    Kemijske jednadžbe                      2
 -    Izjednačavanje kemijskih jednadžbi              2
 -    Zakon o održanju mase                    2   III.
 -    Priprema za natjecanje                    2
 -    Županijsko natjecanje                    2
-     Energija i kem.reakcije                   2
-     Brzina kem.reakcije                     2
-     Sistematizacija gradiva(igre u kemiji)            2   IV.
4.    KEMIJSKI ELEMENTI U PER. SUST.                8
 -    Metali                            2
 -    Nemetali                           2    V.
 -    Spojevi metala /nemetala                   2
 -    Sistematizacija gradiva(igre u kemiji)            2
 5.    IZBORNA TEMA                         2
 -    Rasprostranjenost elemenata u svemiru,Zemljinoj kori     2   VI.
     i živim bićima
VIII. razred
              NASTAVNA CJELINA, TEMA:       BROJ   MJESEC
               NASTAVNA JEDINICA         SATI

1.    SRODNOST MEĐU SPOJEVIMA                 10
 -    Oksidi metala i nemetala                 2     IX.
 -    Kiseline,lužine (jake, slabe)              2
 -    Indikatori (kiselina, lužina)              2
 -    Neutralizacija, vrsta soli                2     X.
 -    Sistematizacija-igre u kemiji              2
                                55
2.  OSNOVE KEMIJSKOG RAČUNA                  12
-  Masa atoma i molekule                   2
-  Maseni udio sastojka u smjesi               2
-  Maseni udio elementa u spoju               2        XI.
 -  Sistematizacija-igre u kemiji               2
 -  Određivanje formule spoja                 2
 -  Vježba                          2
3.  UGLJIK I NJEGOVI SPOJEVI                 12
 -  Karakteristike ugljika i spojevi ugljika         2        XII.
 -  Kruženje ugljika u prirodi                2
 -  Kvalitativan i kvantitativan sastav organskih spojeva   2


 -  Sistematizacija-igre u kemiji               2         I.
 -  Priprema za školsko natjecanje              2
 -  Školsko natjecanje                    2
4.  UGLJIKOVODICI I ORGANSKI SPOJEVI S KISIKOM        16


 -  Alkani (nomenklatura, strukturne formule)         2        II.
 -  Alkeni, alkini (nomenklatura, strukturne formule)     2
   Reakcije s ugljikovodicima                2
 -  Alkoholi (viševalentni)                  2        III
 -  Esterifikacija i hidroliza                2
 -  Priprema za županijsko natjecanje             2
 -  Županijsko natjecanje                   2
   Sistematizacija-igre u kemiji               2
5.  BIOKEMIJA ŽIVEŽNIH NAMIRNICA               20
 -  Osnovni sastojci živežnih namirnica            2        IV.
 -  Ugljikohidrati (svojstva, razgradnja)           2
 -  Proteini (struktura, svojstva, razgradnja)        2        V.
 -  Lipidi (svojstva, razgradnja, uljarice)          2
 -  Enzimi(djelovanje ,sastav )                2
 -  Sistematizacija-igre u kemiji               2
 -  Detergenti i sapuni                    2
 -  Plastične mase                      2
 -  Sistematizacija-igre u kemiji               2     VI.
 -  kviz znanja                        2
NAPOMENA:PLANIRA SE STRUČNA EKSKURZIJA MLADIH KEMIČARA ili POSJET DISTRIBUCIJSKOM CENTRU Z APROČIŠĆAVANJE PITKE VODE.
                                         56
7.5.POVJESNIČARI VII. i VIII. razred
CILJ: - interes učenika za izučavanje povijesti i zanimanja za sadašnjost, odnosno razvijanje
     povijesnog mišljenja
   - razvijanje i njegovanje spoznajnih sposobnosti djeteta, opažanja, pamćenja,mišljenja
    otvorenosti za nova iskustva učenja
   - osposobljavanje za snalaženje u prostoru i vremenu
   - razvijanje radoznalosti i aktivnog istraživačkog odnosa prema okolini
   - poticanje učenika na odgovoran odnos prema povijesnoj baštini
NAMJENA: - dodatna nastava služit će produbljivanju nastavnih sadržaja iz povijesti
        I obradu novih nastavnih sadržaja za koje učenici pokazuju interes.Povijesna
        Skupina omogućit će učenicima da razviju svoje intelektualne sposobnosti
        Koje omogućuju analizu te kritičko i odgovorno tumačenje informacija kroz dijalog, kroz
        Potragu za povijesnim činjenicama. Namijenjena je učenicima s voljom za tu aktivnost.
NOSITELJI AKTIVNOSTI: - učiteljica povijesti Ivana Velić, učenici VII. i VIII. razreda,muzejski
        Kustosi
NAČIN REALIZACIJE: - nastava će se realizirati u učionici i na terenu: arheološka nalazišta, muzej
        Arhiva knjižnice.
VREMENIK: - tijekom školske godine, dva sata tjedno.
TROŠKOVNIK: - papir, hamer, flomasteri, ljepilo oko 200 kuna snosit će škola:Odlazak autobusom na
          Povijesni lokalitet, u muzej snosit će roditelji učenika.
VREDNOVANJE: - izrada panoa, albuma, školsko natjecanje.
                                                   Ponavljanje
                                                               Broj sati
                                              Obradba
mjese
                                                          Provjera
         Nastavne teme                     Nastavne jedinice
 c


                      1. Starčevačka kultura             2
                      2.ponavljanje                       1
9,10  Neolitik na vinkovačkom području  3. Sopotska kultura               2                  9
                      4. Ponavljanje
                                                   4
                      5. posjet arheološkom parku Sopot
                      1. Vučedolska kultura              4
 10,                    3.ponavljanje                       2
 11.,  Razvoj metalnog doba u Slavoniji  5. Najstariji europski kalendar         2                  9
 12.                    6. Posjet muzeju                      1
                      7. Vinkovačka kultura
                                             57
                        1. Breuci                        1
                        2. Kelti u Slavoniji                   1
                        4. Ponavljanje                        1
                        5. Colonia Aurelia Cibalae                1
 12,  Željezno doba , Iliri i Kelti,Dolazak  6.Cestovni putevi                    1
                                                           10
 1.  Rimljana                7. Terme u Cibalama                   1
                        8. Najznačajniji rimski nalazi              1
                        9.Valens i Valentinijan –dva cara rodom iz Cibala    1
                        10. ponavljanje                       1
                        11.ponavljanje-posjet muzeju                 1
                        1. Seoba naroda u Slavoniji               1
                        2. Istočni i zap.Goti                  1
                        3. Gepidi i Langobardi                  1
                        4. Ponavljanje                        1
 1,2.  Vinkovci u srednjem vijeku       5. ponavljanje                        1    9
                        6. Ponavljanje                        1
                        7. provjera znanja- školsko natjecanje              1
                        8. Naselje Sv. Ilija                   1
                        9. Naselje Sv. Ilija                   1
                        1. Putopis Evlije Ćelebije                1
                        2. Meraja                        1
    Vinkovci pod osmanskom
 2,3.                      3. Ponavljanje                        1    5
    vladavinom
                        4. Peloponeski rat                    1
                        5. Ponavljanje – posjet Meraji                1
                        1. Slavonija nakon oslobođenja od Turaka         1
                        2. Vladavina Marije Terezije u Slavoniji         1
 3.  Vinkovci nakon odlaska turaka      3. Ponavljanje                        1    6
                        4. Barok u Vinkovcima                  1
                        5. županijsko natjecanje iz povijesti              2
                        1.Vinkovci krajem 18.stoljeća              2
                        2.Vinkovci u 19.stoljeću                 2
                        3.ponavljanje                        1
                        4.posjet županjskom čardaku                 4
                        5.Život u Vinkovcima krajem 19. i početkom 20. stoleća  2
                        6. ponavljanje                        1
    Vinkovci kao značajno vojno-
 4,5                      7.razvoj gospodarstva                  1      15
    krajiško središte
                        8.razvoj kulture                     1
                        9. ponavljanje                        1
                        1. Prvi svjetski rat i život vinkovačkog kraja      1
                        2.Vinkovci između dva svjetska rata           1
 5   Vinkovci u 20.stoljeću                                            4
                        3. Drugi svj.rat
                                                     1
                        4.ponavljanje                        1
                        1. Razvoj grada nakon 2.svj.rata             1
5,6   Vinkovci u 2. pol.20.st                                            3
                        2. Domovinski rat na Vinkovačkom području        1  1
                                         58
7.7. TEHNIČARI
     Naziv nastavne cjeline
Redni.  (kompleksa) i      C i l j za nastavnu cjelinu -    Tip nastavnog    Nastavne metode i  Korelacija -    Nastavna       Mjesto    Broj
broj   tema/vježbi       temu                sata         metodički oblici  veze s       sredstva i      izvođenja  radnog
sata   (prema izvedbenom    (zadaće za učenike)                   rada        drugim       pomagala       nastavnog  tjedna
     planu i programu)                                           nastavnim                rada     (rok
                                                        predmetima                      realizacij
                                                                                  e)

  0        1              2               3           4         5            6        7   10
                 -upoznavanje učenika s planom
     Uvod u dodatnu nastavu  i programom
     tehničke kulture                                                     - udžbenik
                 -upoznavanje učenika s                  - izlaganje              - radna bilježnica
                 organizacijom rada u školskoj              - razgovor               - slike, crteži   - učionica
                 radionici              - uvodni       -demonstracija             - grafoskop
 1.-2                                           - grafički radovi           - prozirnice
                 -razvijanje interesa za bavljenje            - frontalni                                 1.
                 tehnikom
                 -osposobiti učenike da znaju
                 «čitati» sheme jednostavnih               - izlaganje              -udžbenik
     Izrada sheme       elektroničkih sklopova                  - razgovor      Fizika 8:     -radna bilježnica  - učionica
     jednostavnog                           -    vježba  - demonstracija   Strujni krug i   -slike, crteži
     elektroničkog sklopa   -osposobiti učenike da znaju               - grafički radovi  njegovi elementi  -grafoskop
                 izraditi sheme jednostavnih               - frontalni     - Poluvodiči –   -prozirnice             2.-3.
 3.-4.              elektroničkih sklopova                  - rad u parovima  osnova računala
                                              - individualni
                 -razvijanje sistematičnosti i
                 preciznosti u radu
                                         59
     Naziv nastavne cjeline
Redni.  (kompleksa) i      C i l j za nastavnu cjelinu -    Tip nastavnog   Nastavne metode i  Korelacija -     Nastavna         Mjesto    Broj
broj   tema/vježbi       temu                sata       metodički oblici  veze s        sredstva i        izvođenja  radnog
sata   (prema izvedbenom    (zadaće za učenike)                  rada        drugim        pomagala         nastavnog  tjedna
     planu i programu)                                         nastavnim                   rada     (rok
                                                       predmetima                         realizacij
                                                                                    e)

                                                                  - udžbenik,
                  -osposobiti učenike da                -izlaganje                - radna bilježnica
                  razlikuju vodiče, izolatore te na           -razgovor      Fizika 8: Strujni  - crteži, slike,
                  koji načine se mogu izvesti              -demonstracija   krug i njegovi    - TV, video, film, CD
                  spojevi vodiča                    -grafički radovi  elementi,      - grafoskop,       - učionica
                                    radna vježba   -frontalni                prozirnice
     Izrada spojeva      -osposobiti učenike da se               -rad u parovima   Električni vodiči  - elektroničko
 5.-6.  električnih vodiča    pravilno koriste priborom i              -skupni       i izolatori     računalo
                  alatom tijekom izvođenja               -individualni              - pribor i alat za           3.-4.
                  vježbi spajanja vodiča                                     spajanje
                                                                 vodiča:kliješta,
                  -razvijati osobnu odgovornost                                 skalpel,pinceta,
                  za vlastito zdravlje - prva                                  odvijač,
                  pomoć kod električnog udara                                  - ispitivač
                                                                 - lemilica
                                                       Fizika 8: Strujni  udžbenik, radna
                  -osposobiti učenike da                -izlaganje     krug i njegovi    bilježnica
                  prepoznaju pasivne i aktivne             -razgovor      dijelovi,      - modeli
                  elektroničke elemente te uočiti            -demonstracija   Magnetsko      - crteži, slike, sheme
     Pasivni i aktivni    njihov značaj u fizičkom               -grafički radovi  djelovanje      - TV, video, film, CD  - učionica
     elektronički elementi  smanjenju sklopa                   -frontalni     struje, Električni  - grafoskop,
                                    obrada (radna   -rad u parovima   napon,        prozirnice               5.-6.
7.-8.               -promicanje općih vrijednosti,   vježba) – blok-  -skupni       Električna struja,  - elektroničko
                  npr. kulturno ponašanje tijekom   sat        -individualni    Ohmov zakon     računalo, LCD
                  uporabe mobitela                                        projektor
                                                       Kemija:       - pasivni elektronički
                  -razvijanje osobne                            Kemijski       elementi: otpornici,
                  odgovornosti za vlastito                         elementi       zavojnice i
                  zdravlje - opasnost od                                     kondenzatori
                  elektromagnetskog zračenja pri                                 - aktivni elektronički
                  prekomjernoj uporabi mobitela                                 elementi: diode,
                                                                 tranzistori i IC
                                        60
     Naziv nastavne cjeline
Redni.  (kompleksa) i      C i l j za nastavnu cjelinu -   Tip nastavnog  Nastavne metode i  Korelacija -    Nastavna         Mjesto    Broj
broj   tema/vježbi       temu                sata      metodički oblici  veze s       sredstva i        izvođenja  radnog
sata   (prema izvedbenom    (zadaće za učenike)                rada        drugim       pomagala         nastavnog  tjedna
     planu i programu)                                        nastavnim                  rada     (rok
                                                     predmetima                        realizacij
                                                                                  e)

                                                               - udžbenik, radna
                  -osposobiti učenike da nabroje           -izlaganje       Fizika 8:    bilježnica
                  primjere pretvaranja izmjenične          -razgovor      Elektromagnetsk   - crteži, slike, sheme
                  u istosmjernu električnu struju          -demonstracija     a indukcija   - TV, video, film, CD         7.-14.
9.-14.                                        -grafički radovi            - grafoskop,       - učionica
                  -osposobiti učenike da sastave   radna vježba  -frontalni     Povijest 8:     prozirnice
     Ispravljač izmjenične  strujni krug – poluvalni              -rad u parovima   Znanost i kultura  - elektroničko
                  ispravljački sklop                 -skupni       u prvoj polovici  računalo
     struje                                   -individualni    20.stoljeća     - izvor istos. struje,
                  - pomoću napajanja iz računala                               vodiči i žarulja
                  napraviti punovalni                                    -eksperimenta.
                  laboratorijski ispravljač                                 pločica i dioda
                                                               - transformator


                                           -izlaganje               - udžbenik,
                  -osposobiti učenike da objasne           -razgovor                rad.bilježnica
                  pojmove: titrajni krug,              -demonstracija   Fizika 8: Opis   - modeli
                  multivibrator, R-C vremenska            -grafički radovi  vala        - crteži, slike, sheme  - učionica
                  konstanta, punjenje i pražnjenje          -praktični rad             - TV, video, film, CD         15.-18.
15.-18.  Izrada jednostavnog   kondenzatora                    -frontalni               - grafoskop,
     elektroničkog sklopa                    obrada (radna  -rad u parovima             prozirnice
                  -osposobiti učenike da mogu    vježba)     -skupni                 - elektroničko
                  samostalno izraditi jednostavni          -individualni              računalo
                  elektronički sklop                                     - otpornici,
                                                               kondenzator,
                  -razvijanje sistematičnosti i                               tranzistor, led dioda
                  preciznosti u radu                                     - tiskana pločica
                                                               - lemilica, kliješta
                                                               - baterije 4,5 V
                                                               - udžbenik, radna
                  -osposobiti učenike da objasne           -izlaganje     Fizika 7:      bilježnica
                  način rada generatora               -razgovor      Energija      - crteži, slike, sheme  - učionica
                                        61
     Naziv nastavne cjeline
Redni.  (kompleksa) i      C i l j za nastavnu cjelinu -   Tip nastavnog  Nastavne metode i  Korelacija -    Nastavna         Mjesto    Broj
broj   tema/vježbi       temu               sata       metodički oblici  veze s       sredstva i        izvođenja  radnog
sata   (prema izvedbenom    (zadaće za učenike)                rada        drugim       pomagala         nastavnog  tjedna
     planu i programu)                                        nastavnim                  rada     (rok
                                                     predmetima                        realizacij
                                                                                  e)

                  izmjenične struje                 -demonstracija             - TV, video, film, CD
                                   Obrada      -grafički radovi  Fizika 8:      - grafoskop,
                  -osposobiti učenike da objasne  (radna vježba)  -frontalni     Elektromagnetsk   prozirnice               16.-24.
                  način rada elektromotora              -rad u parovima   a indukcija     - elektroničko
                                           -skupni                 računalo, LCD
19.-24.              -razvijati kod učenika osjećaj           -individualni              projektor
                  osobne odgovornosti                                    - 1 m bakrene žice,
                  - izrada jednostavnog                                   malo akrilne boje
     Generatori izmjenične  generatora izmjenične struje                                - dvije spajalice,
     struje i elektromotori                                               elastične trake,
                                                               ljepilo
                                                               - baterijski ulošak
                                                               (1.5 V)
                                                               - magnet
                                                               - udžbenik,
                                                               - radna bilježnica
                  -osposobiti učenike da mogu                                - modeli
                  objasniti ulogu elektromotora i          -izlaganje               - crteži, slike, sheme
                  elektromagneta.                  -razgovor      Fizika 8:      - TV, video, film, CD
     Izrada, pokretanje i                            -demonstracija   Magneti i      - grafoskop,
25.-34.  upravljanje robotom   -osposobiti učenike da uvide   Obrada      -grafički radovi  magnetsko      prozirnice        - učionica  25.-32.
                  razloge primjene istosmjerne            -frontalni     djelovanje     - dvije injekcijske
                  struje za rad robota       radna vježba   -rad u parovima   električne struje  šprice
                                           -individualni              - plastična cjevčica
                  -Izrada jednostavnog sklopa                      Fizika 7: Tlak   - voda
                  upravljanog računalom                                   - elektroničko
                                                               računalo i sučelja
                                                               - interface

                  - upoznati učenike s nastavkom                               -slike, crteži
                  školovanja i izborom                - izlaganje               -grafoskop
     Profesionalno      zanimanja iz područja tehnike   informativni   - razgovor               -računalo
34.-35.  informiranje                                - frontalni               -CD           - učionica  33.-34.
                                                               -LCD projektor
                                      62
     Naziv nastavne cjeline
Redni.  (kompleksa) i      C i l j za nastavnu cjelinu -  Tip nastavnog  Nastavne metode i  Korelacija -  Nastavna   Mjesto   Broj
broj   tema/vježbi       temu              sata      metodički oblici  veze s     sredstva i  izvođenja  radnog
sata   (prema izvedbenom    (zadaće za učenike)               rada        drugim     pomagala   nastavnog  tjedna
     planu i programu)                                      nastavnim          rada    (rok
                                                   predmetima               realizacij
                                                                       e)TROŠKOVNIK: potreban pribor za rad osigurat će škola
VREDNOVANJE: zadovoljstvo učenika, izrada modela, školsko natjecanje, županijsko natjecanje

8.DOPUNSKA NASTAVA

8.1.HRVATSKI JEZIK I. – IV. razreda

 CILJ: - omogućiti učenicima koji nisu u mogućnosti ili su ne motivirani pratiti redovnu nastavu s
     Očekivanom razinom uspjeha, pa se privremeno za njih organizira oblik pomoći u učenju i
     Nadoknađivanju znanja, stjecanju sposobnosti i vještina, počevši od početnog čitanja i pisanja
NAMJENA: - organizira se na određeno vrijeme kad je takav oblik pomoći učenicima potreban.
NOSITELJI : - učiteljice I. – IV. razreda, učenici
NAČIN REALIZACIJE: - u školi, zadnji sat nastave
VREMENIK: prema potrebi, tijekom cijele školske godine
TROŠKOVNIK: - bilježnice, nastavna pomagala, pribor 200 kuna snose roditelji
VREDNOVANJE: - redovitim praćenjem rada i napredovanja učenika doprinijeti konačnom uspjehu
          učenika
MATEMATIKA I. – IV ra zreda

CILJ: pomoći učenicima u svladavanju nastavnih sadržaja matematike, od usvajanja brojeva, zbrajanja
   Zbrajanja, oduzimanja i ostalih matematičkih računskih operacija
NAMJENA: organizira se na određeno vrijeme kad je takav oblik pomoći učenicima potreba
NOSITELJI: - učiteljice I. – IV. razreda i učenici
NAČIN REALIZACIJE: - u skupinama jedan sat tjedno poslije redovne nastave
VREMENIK: - tijekom školske godine
TROŠKOVNIK: - bilježnice, nastavna pomagala, pribor 200 kuna snose roditelji
VREDNOVANJE: redovitim praćenjem rada i napredovanja doprinijet će boljem uspjehu učenika
                                   63
I.razred
 MJESEC  Broj              SADRŽAJ RADA
      sata  DOPUNSKE NASTAVE ZA PRVI RAZRED ŠK.G.2010./2011.
RUJAN   1.   Škola-riječ
      2.   Povezivanje slike i riječi-predvježbe pisanja
      3.   Riječ,rečenica-predvježbe pisanja
      4.   Globalno čitanje riječi rečenica

LISTOPAD  5.   Vježbe pisanja slova a i slova i
      6.   Geometrijska tijela-prepoznavanje i razlikovanje
      7.   Ravna ,zakrivljena i izlomljena crta-imenovanje i crtanje
      8.   Uvježbavanje pisanja slova 0,E, U,M,N i S-čitanje slova i riječi
STUDENI  9.   Brojevi 1,2,3,4 i 5-zapisivanje i čitanje brojeva,uspoređivanje
      10.  Uvježbavanje pisanja slova Š,P,R,V,T i K
      11.  Čitanje i pisanje riječi rečenica
      12.  Dodavanje broja 1
PROSINAC  13.  Uvježbavanje slova B,D,Č,Ć,F,H, i G
      14.  Čitanje riječi i rečenica
      15.  Zbrajanje i oduzimanje kao računske radnje

SIJEČANJ  16.  Učenje brojeva do 10-zbrajanje i oduzimanje
      17.  Uvježbavanje slova Z,Ž,LJ,Đ,DŽ
VELJAČA  18.  Uvježbavanje pisanja velikih i malih pisanih slova A,E,I O,U,M i N
      19.  Vježbe čitanja i pisanja
      20.  Zbrajanje i oduzimanje do 10
      21.  Vezanje slova –riječi i rečenice
OŽUJAK   22.  Jedinice i desetice-mjesne vrijednosti
      23.  Uvježbavanje pisanih slova J,S,Š,P,R i T
      24.  Vježbe u pisanju slova, riječi i rečenica
      25.  Zbrajanje i oduzimanje10+4,10-4,16+2,18-3
TRAVANJ  26.  Uvježbavanje pisanih slova K,L,B,D,C,Č,Ć i H
      27.  Pisanje riječi i rečenica po diktatu
      28.  Zbrajanje i oduzimanje 8+8,13-8
SVIBANJ  29.  Uvježbavanje pisanih slova G,Z,Ž,LJ,NJ,Đ i DŽ
      30.  Pisanje riječi i rečenica
      31.  Zbrajanje i oduzimanje 7+8,18-12
      32.  Sastavljanje rečenica od zadanog niza riječi
LIPANJ   33.  Veliko početno slovo
      34.  Zbrajanje i oduzimanje-uvježbavanje
      35.  Pisanje rečenica po diktatu
                                          64
II. razred MATEMATIKA
Utvrditi i provjeriti automatizaciju zbrajanja i oduzimanja u skupu brojeva do 20 -      gradivo prvog razreda.

SKUP PRIRODNIH BROJEVA DO 100
- brojanje, čitanje, pisanje i uspoređivanje
- računske radnje unutar tog skupa (zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje)
- geometrijski sadržaji

Aktivnosti učenika
- ponoviti zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20
- čitati , pisati i brojiti do 100
- ovladati postupkom zbrajanja i oduzimanja dvoznamenkastih brojeva
- čitati rimske brojke do 12, rimskim brojkama zapisati brojeva do 12
- ovladati tablicom množenja u skupu brojeva do 100
- nacrtati i imenovati dužinu, označiti krajnje točke, razlikovati točke koje pripadaju ili ne pripadaju dužini
- urednost i preciznost geometrijskih sadržaja

- Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20
- Zadaci riječima
- Brojevi do 100
- Uspoređivanje brojeva do 100
- Zbrajanje i oduzimanje desetica
- Rimske brojke
- Zbrajanje dvoznamenkastog i jednoznamenkastog broja
- Oduzimanje jednoznamenkastog broja od dvoznamenkastog
- Zbrajanje i oduzimanje dvoznamenkastih brojeva
- Dužina, označavanje dužina
- Stranice kvadrata, pravokutnika i trokuta
- Tablica množenja
- Izvođenje više računskih radnji


HRVATSKI JEZIK II.razred
Cilj: pomoći učenicima koji imaju poteškoće u radu da savladaju osnove programskih sadržaja za 2. razred.

Čitanje
- poboljšanje tehnike čitanja, poticati izražajnost u glasnom čitanju, pomoći kod razumijevanja pročitanog teksta.
Književnost
- u književnim tekstovima prepoznati temu, redoslijed događaja u priči, glavne i sporedne likove; razlikovati književne vrste basnu i bajku;
- u pjesmi prepoznati strofu i stih
Lektira
- razvijati samostalnost čitanja uz izvršavanje pojednostavljenih pisanih zadataka
 Govorenje
- osamostaljivati učenika u govoru uz primjenu pitanja za poticaj, osposobiti ga za sastavljanje manjih govornih cjelina uz zadanu tamu (opisivanje,izvještavanje,
pričanje, prepričavanje)
Pisanje
- utvrditi usvojenost sposobnosti pisanja, lakši oblici prepisivanja sa zadatkom, odgovoriti pisano na postavljena pitanja , pisanje rečenica uz zadani pojam,
                                          65
-paziti na urednost i čitljivost pisanja slova
Jezik
- primjenjivati pravilo o pisanju velikog početnog slova, poredak riječi u rečenici,
- rastavljanje riječi na kraju retka, pisanje riječce li, niječnica
Medijska kultura
- pomoći u razlikovanju osnova filmske kultura, TV- emisija


-Vježbe čitanja
-Riječ, rečenica, sastavljanje i pisanje rečenica
-Pitanja i odgovori
-Red riječi u rečenici
-Pripovijedanje prema poticaju
-Pisanje niječnica i riječce „ li“
-Prepričavanje
-Opisivanje
                                     66
III. razred HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA
Mjesec    Red                      TEME                     Ponavlja.    Provjera  Ukupno    Korelacija    Izvanuč.
       broj                                            Vježba.     Zaključi                  rad
          Ponavljanje gradiva 2. razreda; Brojevi do 1000
RUJAN    1.   Rasprava                                         2       1       3
                                                                          GK-slušanje
          Brojevi do 1000, Slovo kao znak za broj; Zbrajanje i oduzimanje troznamenkastoga i                       glazbe;
LISTOPAD   2.   jednoznamenkastoga broja / Veliko početno slovo                     3       1       4    aktivno,
                                                                          višekratno
          Pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do 100 i 1000                                      slušanje uz
STUDENI   3.   Umanjenice i uvećanice, č i ć                              3       1       4    praćenje
                                                                          tempa i
          Pisano zbrajanje i oduzimanje troznamenkastih brojeva                                     dinamike
PROSINAC   4.   Skupovi ije/je/e/i u umanjenicama i uvećanicama                     2       1       3
                                                                          LK-
          Pravac, polupravac i dužina kao dijelovi pravca; Množenje zbroja brojem         3       1       4    izrezivanje
SIJEČANJ   5.   Glagoli                                                            kolaža,      Školsko
                                                                          obrisne crte   dvorište
                                                       3       1       4
VELJAČA   6.   Množenje i pisano množenje dvoznamenkastoga broja jednoznamenkastim                              PID- škola,
          Pridjevi                                                            promet, obitelj
                                                       3       1       4
OŽUJAK    7.   Dijeljenje i pisano dijeljenje dvoznamenkastoga i troznamenkastoga broja                            HJ- usmeno
          jednoznamenkastim                                                       izražavanje,
          Dvotočje i zarez u nabrajanju; Kratice                          2       1       3    pisanje
                                                                          brojeva,
TRAVANJ   8.   Crtanje usporednih pravaca; Središte, polumjer, promjer kružnice i kruga                            dramatizacija
          Stvaralačko pisanje i poštivanje pravopisne norme                    3       1       4
                                                                          TZK-igre na
SVIBANJ   9.   Mjerenje obujma tekućine; Mjerenje mase                                            školskom
          Poštivanje pravopisne norme                               1       1       2    dvorištu

LIPANJ    10.  Ponavljanje sadržaja 3. razreda                                                      25       10      35
IV. Razred     HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA
Mjesec    Rb                         TEME                        O  ViP  Pr i Z    Ukupno
                                       67
RUJAN     1. Čitanje i pisanje brojeva do 100 000                   1
       2. Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 100 000                 1
       3. Množenje i dijeljenje brojeva do 100 000                 1
       4. Pisanje velikog početnog slova u višečlanim nazivima         1


LISTOPAD   5. Čitanje, pisanje i zbrajanje brojeve do 1 000 000           1
       6. Pridjevi                                 1
       7. Pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1 000 000            1
       8. Pisanje posvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih imena          1

STUDENI    9. Govorna i pismena vježba                         1
       10. Pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1 000 000            1
       11. Izgovor i pisanje č,ć, dž, đ, ije, je                  1
       12. Veliko početno slovo                           1
       13.Crtanje kutova                              1

PROSINAC   14. Množenje u skupu brojeva do milijun                 1
       15. Pisano množenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem;    1
       16. Pisano množenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem      1

SIJEČANJ   17. Trokut                                  1
       18. Vrste riječi u rečenici                         1
       19. Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem  1

VELJAČA    20. Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem     1
       21. Kratice                                 1
       22. Izgovor i pisanje č,ć,ije, je, dž,đ                   1
       23. Izvođenje više računskih radnji                     1

OŽUJAK    24. Upravni i neupravni govor                        1
       25. Pravokutnik i kvadrat                          1
       26. Opseg pravokutnika i kvadrata                      1
       27. Razumijem što čitam                         1
       28. Mjerenje površina                          1

TRAVANJ    29. Površina pravokutnika i kvadrata                     1
       30. Opširno i sažeto prepričavanje                    1
       31. Pričanje priče prema nizu slika                   1

SVIBANJ    32. Kvadar i kocka                            1
       33. Obujam kocke                             1
       35. Ponavljanje gradiva matematike                      1
       36. Ponavljanje gradiva hrvatskog jezika                   1

                                                35


8.3. DOPUNSKA NASTAVA V. – VIII. razreda
                                    68
CILJ: - pomoći učenicima u savladavanju nastavnih sadržaja matematike, koje oni nisu uspjeli savladati
    Na redovnim satima zbog objektivnih ili subjektivnih razloga

NAMJENA: - dopunska nastava namijenjena je učenicima kojima je ona neophodna u svladavanju
osnovnih znanja iz matematike tih razreda

NOSITELJI: - učiteljice Mirjana Javor, Sandra Pernar i Marija Čopčić Banovac, učenici V. – VIII. razreda. Na te sate
mogu doći i drugi učenici istih razreda koji osjete potrebu za pomoći.

NAČIN REALIZACIJE: - dopunska nastava organizirana je za sve učenike V. – VII. razreda
     0. sat prije redovne nastave u poslije podnevnoj smjeni ili 6 sat u prijepodnevnoj smjeni.Ukupno 35 sati
       godišnje za svaki razred.

VREMENIK: - tijekom cijele školske godine

TROŠKOVNIK: -papir za kopiranje osigurava škola 100 kuna

VREDNOVANJE: - uspjeh učenika dopunske nastave trebao bi biti vidljiv na redovnim satovima prilikom ponavljanja i
provjeravanja znanja. Redovito praćenje i ocjenjivanje učenika.


DOPUNSKA NASTAVA V.
NASTAVNA TEMA I JEDINICA                               BROJ SATI
RUJAN       Ponavljanje gradiva nižih razreda                   1
         KVADRIRANJE I KORJENOVANJE(7)
         Kvadrat umnoška i količnika                       1
LISTOPAD        Kvadrat zbroja i razlike                      1
            Potencije s bazom 10                        2
            Računanje s korjenima                       1
STUDENI        Djelomično korjenovanje i racionalizacija             1
            Vježba za ispit znanja                       1
           PITAGORIN POUČAK(6)
           Izračunavanje duljina stranica pravokutnog trokuta         2
PROSINAC       Primjena Pit. poučka na kvadrat i pravokutnik, JST i JK trokut    2
           Vježba za ispit znanja                        1
           Ponavljanje gradiva 1. polugodišta                  1
REALNI BROJEVI (4)
                                      69
SIJEČANJ         Prirodni, cijeli i rac. brojevi                  1
             Iracionalni i realni brojevi                    1
             Koord. Sustav, graf funkc. kvadriranja i korjenovanja       1
             Vježba za ispit znanja                       1

VELJAČA          PRESLIKAVANJA RAVNINE(5)
             Zbrajanje i oduzimanje vektora                   1
             Translacija                            1
             Osna i centralna simetrija                     1
             Rotacija                              1
OŽUJAK         Vježba za ispit znanja
            TOČKE, PRAVCI I RAVNINE U PROSTORU (3)               1
            Položaji pravaca i ravnina
             Ortog. rojekcija i udaljenost točke od ravnine           1
             Ponavljanje gradiva                        1
            GEOMETRIJSKA TIJELA (7)                       1
            Prizme                               1
 TRAVANJ        Oplošje i obujam prizme                       1
            Oplošje i obujam piramide                      1
SVIBANJ         Valjak                               1
             Stožac                               1
            Kugla                                1
            Vježba za ispit znanja                       1

 LIPANJ         Završno ponavljanje gradiva                   2
   UKUPNO:                                      35

DOPUNSKA NASTAVA VI. razred
NASTAVNA TEMA                                  BROJ SATI VJEŽBE
    NASTAVNA JEDINICA
OPERACIJE S RAZLOMCIMA
   Svođenje razlomaka na zajednički nazivnik                     1
   Brojevni pravac                                  1
   Zbrajanje i oduzimanje razlomaka                          1
   Množenje razlomaka                                 1
   Dijeljenje razlomaka                                1

KUT I TROKUT
    Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca                     1
    Kutovi s usporednim i kutovi s okomitim kracima                 1
    Zbroj kutova u trokutu                              1
    Odnosi stranica i kutova u trokutu                        1
    Sukladnost trokuta                                1
                                        70
    Konstrukcije nekih kutova                          2
    Osnovne konstrukcije trokuta                         1
    Visina trokuta                                1
    Površina kvadrata, pravokutnika i pravokutnog trokuta            1
    Površina trokuta                               1

CIJELI BROJEVI
    Cijeli brojevi. Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost cijelog broja    1
    Uspoređivanje cijelih brojeva                        1
    Zbrajanje cijelih brojeva                          1
    Oduzimanje cijelih brojeva                         1
    Rad sa zagradama                              1
    Množenje cijelih brojeva                          1
    Dijeljenje cijelih brojeva                         1
    Izlučivanje zajedničkog faktora                       1
    Ponavljanje gradiva-cijeli brojevi                      1

RACIONALNI BROJEVI
   Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu                   1
   Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva                   1
   Množenje racionalnih brojeva                          1
   Recipročni brojevi. Dijeljenje racionalnih brojeva               1
   Ponavljanje gradiva-racionalni brojevi                     1

LINEARNE JEDNADŽBE S JEDNOM NEPOZNANICOM
   Rješavanje linearnih jednadžbi s jednom nepoznanicom             2

ČETVEROKUT
   Zbroj kutova u četverokutu                           1
   Konstrukcije paralelograma                           1
   Površina trapeza i paralelograma                        1
                                UKUPNO:       35
                                           71

DOPUNNSKA NASTAVA VII:razred
        Nastavna jedinica                 Nastavna cjelina     Broj sati
1. Uspoređivanje prir. brojeva, brojevni pravac    1.  Prirodni brojevi         1
   2. Zbrajanje prirodnih brojeva                             1
   3. Oduzimanje prirodnih brojeva                             1
   4. Množenje prirodnih brojeva                              1
   5. Distributivnost množenja prema                            1
     zbrajanju
   6. Dijeljenje prirodnih brojeva                             1
   7. Izvođenje više računskih radnji                           1
   8. Ponavljanje i vježba pred 1. ispit                          1
     znanja
   9. Pojam djelitelja i višekratnika      2. Djeljivost prirodnih brojeva      1
   10. Djeljivost sa 10, 5, 2, 3 i 9                            1
   11. Rastavljanje brojeva na proste                           1
     faktore
   12. Najveći zajednički djelitelj i najmanji                       1
     zajednički višekratnik
   13. Ponavljanje i vježba pred 2. ispit                         1
     znanja
   14. Paralelogram, pravokutnik, kvadrat    3. Skupovi točaka u ravnini        1
   15. Vrste kutova                                    1
   16. Mjerenje kutova                                   1
   17. Sukuti i vršni kutovi                                1
   18. Simetrala dužine                                  1
   19. Osna simetrija                                   1
   20. Ponavljanje i vježba pred 3. ispit                         1
     znanja
   21. Pojam razlomka              4. Razlomci                1
   22. Mješoviti brojevi                                  1
   23. Zbrajanje i oduzimanje razlomaka                          1
     jednakih nazivnika
   24. Proširivanje i skraćivanje razlomaka                        1
   25. Vježba i ponavljanje pred 4. ispit                         1
     znanja
26. Decimalni zapis broja             5. Decimalni brojevi           1
27.Uspoređivanje i zaokruživanje dec. brojeva                        1
28.Zbrajanje i oduzimanje dec. brojeva                            1
29.Množenje dec. brojeva                                   1
30.Dijeljenje dec. brojeva                                  1
31. Ponavljanje i vježba pred 5. Ispit znanja                        1
32-35.Završno ponavljanje gradiva                              4 =35 sati
                                             72
                              TEHNIKA                 PRIBOR                 VRIJEME IZVEDBE
         TEMA
                                         - suho lišće, plodovi jeseni – kestenje, žirovi,
  PLOHA                - materijali iz prirode         orasi, kukuruz, lješnjak              9. mjesec ( 2 sata )
  - Jesenko              - građenje
  MODELIRANJE I GRAĐENJE       - plodovi prirode u jesen, kolaž papir  - lješnjaci, žirevi, kestenje, kolaž papir     9. mjesec ( 2 sata )
  - izrada mobila za razred
  BOJA                - slikarska               - tkanina – svila, vodene boje, tempere, tuš u   10., 11., 2., 4., 5. i 6. mjesec
-       osnovne i izvedene boje                      boji, drveni okviri, čavlići, spužvice
-       tonovi boje                                                      ( 14 sati )
-       ritam tonova
                    - glinamol, vodene boje         - glinamol, vrpca, vodene boje           11. mjesec ( 2 sata)
  DIZAJN
  - nakit s inicijalima učenika
                    - papirnate role,            - papirnate role, vrpce, gliteri, perlice     12. mjesec (3 sata )
                                          73
MODELIRANJE I GRAĐENJE                                                            9.IZ
- božićni poklon
                                                                       VA
DIZAJN –             - vuna i raznobojni konac        - vuna, raznobojni konac         1. mjesec         NN
izrada „bombica“ i lutkica za                                           ( 3 sata )        AST
privjesak MJESEC        Broj            PLAN RADA
                sataglinamol, karton
                  -                    - glinamol, karton, tempere
                                                                       AV
VOLUMEN I MASA U
     RUJAN         1.    Priredba za učenike prvog razreda                     2. mjesec         NE
PROSTORU - klepetuše                                                ( 3. sata )        AK
- osnovne i izveden eboje    2.    Upoznavanje članova družine načina rada u družini
                3.    Čitanje tekstova koji su učenici pronašli i koje bi željeli uprizoriti               TIV
                4.    Čitanje tekstova                                          NO
                                                                       STI
     LISTOPAD       5.    Zajednički odabir tekstova koje ćemo uprizoriti tijekom godine
                                                                       9.1.I
RITAM TONOVA – proljetna    6.                     glista tempere
                     Ponavljanje igrokaza Jež,krtica i - karton,za prikaz na Dječjem tjednu
                  - karton, tempere                                3. mjesec
livada                                                       ( 3 sata )        ZV
                7.    Nastup na Dječjem tjednu
                                                                       AN
GRAĐENJE- Uskrs          - kolaž                 - papir u boji, ljepilo, ispuhano jaje         4. mjesec  NAS
                                                          (3)            TA
                                                                       VN
     E AKTIVNOSTI I. – IV. RAZREDA
     .
     LUTKARSKA
                                74
         8.  Izražajno čitanje teksta koji ćemo odabrati za interpretaciju uz Sv.
            Nikolu
STUDENI     9.  Izražajno čitanje teksta
         10.  Izražajno čitanje po ulogama
         11.  Čitanje-karakterizacija likova uz glasovnu modulaciju
         12.  Izrada lutaka i scene
PROSINAC     13.  Uvježbavanje animacije i usklađivanje govora i pokreta u sceni
         14.  Prikazivanje lutkarskog igrokaza u školi
         15.  Prikazivanje igrokaza izvan škole-Gradska knjižnica
         16.  Prikazivanje igrokaza izvan škole-Dječji dom Sv.Ana
SIJEČANJ     17.  Čitanje novog igrokaza koji ćemo prikazati na Uskrs ili za Dan
            planeta Zemlje
         18.  Izražajno čitanje teksta                        II. razred
VELJAČA     19.  Izražajno čitanje po ulogama
         20.  Čitanje-karakterizacija likova uz glasovnu modulaciju         II.a MALE VEZILJE
         21.  Izrada lutaka i scene                         CILJ: poticati i razvijati
         22.  Izrada lutaka i scene                         kreativno mišljenje i
OŽUJAK      23.  Uvježbavanje animacije i usklađivanje govora i pokreta u sceni     sposobnosti kao temelj
         24.  Animacija,govor i pokret u sceni                    individualnosti učenika,
         25.  Odabir i uvježbavanje glazbene pratnje za igrokaz             - njegovati kod učenika
         26.  Uvježbavanje igrokaza sa svim elementima                   smisao i poticati želju za
TRAVANJ     27.  Prikazivanje igrokaza u školi                         aktivnim sudjelovanjem
         28.  Prikazivanje igrokaza izvan škole-Pedijatrijski odjel dječje bolnice     u kulturnom i
         29.  Prikazivanje igrokaza izvan škole-Udruga Vjera i svjetlost          umjetničkom životu
SVIBANJ     30.  Čitanje igrokaza koji ćemo prikazati na Danu škole ili za otvorenje      sredine
            nove škole                                 - razumijevanje i
         31.  Izražajno čitanje teksta                           očuvanje kulturne
         32.  Izražajno čitanje po ulogama                         baštine zavičaja
         33.  Čitanje-karakterizacija likova                       - razvijati kod učenika
LIPANJ      34.  Izrada lutaka i scene                             radnu sposobnost ,
         35.  Animacija,govor i pokret u sceni                       radne vještine i navike
         36.  Prikazivanje igrokaza u školi                         smisao za preciznost i
            VODITELJICA : KSENIJA PEKO                          urednost
                                               NAMJENA: naučiti osnovne
vještine i tehnike rada veza
                                              75
 - naučiti učenike da jednostavnim bodovima veza mogu izraditi veoma lijepe i uporabne predmete
 - razvijati ljubav prema kućnoj radinosti
 - upoznati vrste materijala na kojima će raditi, konac, igle za rad, te način rada
 - pratiti časopise ručnih radova
 - posjetiti prigodne izložbe ručnih radova Vinkovačke jeseni
NOSITELJI: - učiteljica i učenici II. – VI. razreda
NAČIN REALIZACIJE: - individualni rad s učenicima
 - suradnja s Likovnom skupinom
 - suradnja s mama i bakama
VREMENIK: tijekom školske godine, svaki drugi tjedan dva sata
TROŠKOVNIK: - platno, konac, igle nabavljat će sami učenici, a troškove snositi roditelji
VREDNOVANJE: - zadovoljstvo učenika i učitelja te pohvala roditelja
         - organiziranje izložbe u školi
         - sudjelovanje u akcijama uruga koje se bave zaštitom narodnog blaga
EKOLOZI II razred
SADRŽAJ RADA              ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA                MJESTO OSTVARIVANJA       VRIJEME OSTVARIVANJA  PLANIRANO SATI
-Plan i program rada          -upoznati učenike s planom i programom           -učionica                        1
                    rada,razvijati ekološku svijest i utjecaj na okoliš
                    -razvijati humani odnos prema živoj i neživoj prirodi                      rujan
-Uređenje okoliša                                         -OŠ I.Mažuranića,okoliš                 2
-Sadnja cvijeća i uređenje okoliša   -razvijati ljubav prema cvijeću,osjećaj za         OŠ I.Mažuranića,okoliš                 3
                    lijepo,estetsko ponašanje,smisao za kreativnost,radnu
                    disciplinu i radne navike
                    -osvijestiti važnost očuvanja prirode,mnoge ljudske
-Međunarodni dan smanjenja prirodnih  aktivnosti utječu na prirodu i poremećuju
katastrofa               ravnotežu,upoznati i shvatiti koje su to prirodne      -učionica
                    katastrofe-                                          listopad
                    poplave,uragani,potresi,vulkani,požari,tsunami                                   1

-Uređenje živog kutića         -razvijati sposobnosti                                               3
                    promatranja,uočavanja,zaključivanja             -učionica
                    pratiti životne procese živih bića u akvariju i održavati
                    život u akvariju,razvijati radne i higijenske navike                      studeni
                    -razvijati ljubav prema zavičaju,razvoj i njegovanje
                    tradicijske kulture,uočiti važnost i značenje
-Posjet gradskom muzeju        nacionalnog blaga
                                                  Gradski muzej,Vinkovci                 1
-Dan borbe protiv AIDS-a(1.12.)    -upoznati se s pojmom AIDS,promicati sigurnije        -učionica                       1
-Uređenje učionice i škole povodom   ponašanje
Božića                 -shvatiti važnost najvećeg kršćanskog blagdana-                        prosinac
                    Božića,njegovati tradiciju,poticati učenike na        - OŠ I.Mažuranića                   2
                    međusobno praštanje i darivanje
-Ja i ekološko ponašanje        -osvijestiti kod učenika odnos prema bližem okolišu     -okoliš škole                     1
                    -razlikovati smeće i otpad,shvatiti kako se reciklira
-Sakupljanje starog papira       stari papir                         -OŠ I.Mažuranića,okoliš škole             1
                                                 76
                       -pratiti i zapisivati podatke o eko katastrofama i                         siječanj
-Praćenje eko vijesti-mediji,javna glasila  izvješćivati o tome                                              1

-Kućni ljubimci-radost i obveze       -razvijanje pozitivnog stava prema kućnim          -učionica                    1
-Napuštene životinje             ljubimcima,briga o njima
                       -posjetiti azil za napuštene životinje i saznati tko se   -azil za napuštene životinje
                       brine za njih,kako i gdje ih pronalaze                               veljača  1
-Posjet ZOO-vrtu u Osijeku          -posjetiti ZOO vrt u Osijeku,imenovati,razlikovati i
                       opisati pojedine životinje                  -ZOO vrt ,Osijek
                                                                              2-Dan pokreta prijatelja prirode „Lijepa   -razvijati ekološku svijest,ljubav prema okolišu,ljubav                            1
naša“(14.3.)                 prema prirodi,šumi                      OŠ I.Mažuranića,okoliš
-Svjetski dan šuma(21.3.)          -shvatiti važnost čiste izvorske vode i njeno očuvanje                     ožujak     1
-Svjetski dan voda(22.3.)                                                                 2
-Svjetski dan zdravlja(7.4.)         -utvrditi važnost higijene za zdravlje,opisati i objasniti  -Sajam zdravlja                 2
                       osnovne higijenske navike,shvatiti da je zdravlje
                       najveće bogatstvo
                       -razvijati ljubav prema očuvanju planeta Zemlje,svojim    OŠ I.Mažuranića,okoliš      travanj
-Dan planeta Zemlje             ponašanjem djelovati na ekološku svijest                                   1
-Europski dan parkova            -razvijati smisao za uređenje,ljubav prema          -gradski park,park Lenije              2
                       cvijeću,osjećaj za lijepo,smisao za kreativnost
                       -na osnovu eko poruka razvijati ekološku
-Eko poruke                 svijest,razvijati pozitivan stav o postupcima                          svibanj
                       zaštite,očuvanja i unapređenja okoliša i uvjerenja da    -učionica,školsko igralište             2
                       time pridonosimo boljitku života na Zemlji

-Svjetski dan suzbijanja nestašice vode i  -izgrađivati pozitivan stav prema uporabi i štednji vode
suša                     u svakodnevnom životu,razvijati ekološke           -šetnja uz obalu Bosuta
                       vrijednosti,posebice na primjeru voda                                         2

                       -analiziranje rada,davanje prijedloga i biranje najboljeg                    lipanj
-Analiza rada.prijedlozi,pohvale izbor    ekologa u razredu
najboljeg ekologa                                             -učionica                        1
DRAMSKA

   Mjesec      Red.                TEME                   O   VIP  PZ      KORELACIJA   IZV. RAD.
            br.
                                   77

         1.      ISPITIVANJE JEZIČNE RAZVIJENOSTI        1   HJ-Izgled i   Školsko dvorište
  RUJAN                                      ponašanje lika
         2.    RAZVIJANJA REČENICA I BOGAĆENJE RJEČNIKA    2 LISTOPAD    1.           DANI KRUHA          1  2     HJ- Igrokaz     Silos u
                                           SR- Dani     Vinkovcima
         2.            IGROKAZ           1      zahvalnosti za
                                          plodove zemlje

  STUDENI    1.        SLUŠANJE I GOVORENJE        2      HJ-Slušanje i    Kazalište
                                           govorenje
         2.  POVEZANOST DOGAĐAJA S MJESTOM,VREMENOM I      2
                    LIKOM

 PROSINAC    1.          SVETI NIKOLA            1     PID- Zima      Crkva

         2.          BOŽIĆNA PRIČA           2             Školska dvorana


  SIJEČANJ    1.     PRIPOVIJEDANJE STVARNIH I NESTVARNIH   1
                     DOGAĐAJA                 HJ- Dječji film

         2.          VLAK U SNIJEGU           2


  VELJAČA    1.         ČITANJE PO ULOGAMA        1      SR- Valentinovo  Školska dvorana

         2.        VALENTINOVO / MAŠKARE          3


  OŽUJAK     1.           PROLJEĆE             2    PID- Promjene u   Kazalište
                                            prirodi
         2.        IZGLED I PONAŠANJE LIKA         2


  TRAVANJ    1.            BAJKA             3     PID- Uskrs


                                                   Školsko dvorište
  SVIBANJ    1.            IGROKAZ             2    SR- Majčin dan

         2.          ŠALJIVA PJESMA           2

  LIPANJ    1.            IGROKAZ             3     PID- More    Školska dvorana
            1
            .

Ukupno 35 sati.
RITMIČKA III. razred
                                78

 Mjesec  Red.                TEME                 SATI
      br.

      1.  VJEŽBE ZA RAZVIJANJE SVIJESTI O VLASTITOM TIJELU I MOGUĆNOSTIMA
 RUJAN             KRETANJA POJEDINIH DIJELOVA TIJELA          2LISTOPAD  1.          VJEŽBE SNALAŽENJA U PROSTORU            2

      2.     PLESNE TEHNIKE POKRETA (SKOK, OKRET, PLESNA FIGURA)      2


STUDENI   1.           UČENJE PLESNIH ELEMENATA             1

      2.         POVEZIVANJE ELEMENATA U SEKVENCE           1

      3.   POSTAVLJANJE PLESNE KOREOGRAFIJE NA TEMELJU PRIČE (BOŽIĆ...)   2

PROSINAC  1.         UVJEŽBAVANJE PLESNE KOREOGRAFIJE           3
      2.             IZVOĐENJE PLESA               1SIJEČANJ  1.       SUVREMENI PLES (SAMOSTALNE KOREOGRAFIJE)         1

      2.       EMOCIJE, KARAKTER I DRAMSKI SUKOB U PLESU        1

      3.      UČENJE I UVJEŽBAVANJE NOVIH PLESNIH ELEMENATA        1

VELJAČA   1.         POVEZIVANJE ELEMENATA U SEKVENCE           2
                                           2
      2.         POSTAVLJANJE PLESNE KOREOGRAFIJE


OŽUJAK   1.      PRILAGOĐAVANJE PARTNERU I SURADNJA S DRUGIMA        1

      2.              KLASIČNI PLESOVI              2

      3.            NARODNI PLESOVI I IGRE             2

TRAVANJ   1.       DOGOVOR I ODABIR GLAZBE I PRIČE ZA DAN ŠKOLE       1

      2.           UČENJE PLESNIH ELEMENATA             2


                 UVJEŽBAVANJE PLESNIH ELEMENATA           1
SVIBANJ   1.
                POVEZIVANJE ELEMENATA U SEKVENCE           1
      2.
                POSTAVLJANJE PLESNE KOREOGRAFIJE           1
                                        79

  LIPANJ     1.             UVJEŽBAVANJE PLESNE KOREOGRAFIJE   2

          2.                    IZVOĐENJE PLESA     1
             1
             .                  Ukupno 35 sati
CRVENI KRIŽ
CILJEVI:
- stjecanje odgoja za humaniji i zdraviji život
- razvijanje svijest o humanim vrednotama
NAMJENA:
- dati osnovne zdravstvene izobrazbe
- razvijati socijalnu svijest kroz humanitarni rad
- poticati humane osjećaje i djelovanja
NOSITELJ:
- učitelj
NAČIN REALIZACIJE:
- učenici će se okupljati jednom tjedno ili prema potrebi
- obraditi će se teme:
1.kad smo zdravi
2. prehrana i čistoća
3. navika koje pospješuje zdravlje
4.prevencija ponašanja koje vodi ka ovisnosti
5. tečaj 1.pomoći u CK
6. sakupljanje dobrovoljnog priloga
7. prodaja znački, markica
8. sakupljanje hrane i odjeće
9. prava djece, čovjeka
10. emocije i odnosi među spolovima
11. načela CK
VREMENIK:
 -tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- panoi, slike, markeri, bojice, ljepilo 100 kuna
VREDNOVANJE:
- izlaganje panoa u školi i gradu
                                            80
- provedene humanitarne akcije
- druženje učenika
- zadovoljstvo učenika i nastavnika

CRVENOG KRIŽA
Mjesec      Red                              TEME    Ukupno  Korelacija      Izvanuč.
         broj                                                   rad

RUJAN      1.   Animiranje novih članova
         2.   Svjetski dan prve pomoći                       5   TZK- hodanja     Gradska
         3.   Obilježavanje Tjedna borbe protiv tuberkuloze                           pješačka zona
         4.   Promicanje načela, ideje, uloge i aktivnosti Crvenoga križa

LISTOPAD     1.   Međunarodni dan djeteta
         2.   Upoznavanje s projektom Škole za Afriku                5   HJ – pisani
         3.   «Solidarnost na djelu 2010.»                         izričaji,
         4.   Tko su dragovoljni darivatelji krvi                     govorenje i
                                                   slušanje
STUDENI     1.   Škole – prijatelji djece                                     Prostorije
         2.   Reklamni materijali protiv različitih vrsta ovisnosti         4   PiD –        Crvenoga
         3.   Svjetski humanitarni dan                           Naše zdravlje;    križa grada
         4.   Zdrav život                                 Briga za zdravlje;  Vinkovaca
                                                   Pravilnom
PROSINAC     1.   Svi imamo ista prava                             prehranom do
         2.   Etiopija – istinite priče                       3   zdravlja       Šk.dvorana
         3.   Igre iz Afrike
                                                   TZK - igre

SIJEČANJ     1.   Sudjelovanje u pripremama za natjecanje                              Šk.dvorana
         2.   Predavanja iz Prve pomoći                       3
         3.   Prva pomoć – praktična nastava                        Biologija –
                                                   čovjek
VELJAČA     1.   Povijest i uloga Crvenog križa
         2.   Ženevske konvencije
         3.   Teorijski dio – ponavljanje                      4
         4.   Praktični dio - ponavljanje

OŽUJAK      1.   Aktivnost: Nađi nekoga (jednakopravnost različitosti)            PiD – Vode u
         2.   Ekologija                                  zavičaju

                                                             Okoliš
         3.   Ekologija – uređenje okoliša škole                  4              Škole
         4.   Humanitarna akcija                              GK - pjevanje

                                                   LK -slikanje
TRAVANJ     1.   Obilježavanje Svjetskoga dana zdravlja                              Gradski park
         2.   Pisani i likovni izričaj na temu: Dan planeta Zemlje         3
         3.   Negativne pojave koje ugrožavaju mlade

                                                             Grad
SVIBANJ     1.   Obilježavanje Međunarodnog dana Crvenoga križa                LK - crtanje
                                                81
          2.   Likovni izričaj uz Svjetski dan bez pušenja                                    3
          3.   Ekologija - radionica                                                              Šk.dvorište

LIPANJ       1.   Briga o okolišu – papir za recikliranje                                      1
          2.   Kako smo i koliko pomogli školama u Africi
CRVENI KRIŽ – PRVA POMOĆ

Sadržaj                           Odgojni i obrazovni                Oblici – metode           Suradnici            Mjesto     Vrijeme    Pl
                              zadaci                      rada                 Subjekti            ostvarivanja  ostvarivanja  sa
Humanitarna akcija:                     Poticati na humanitarni rad,           Skupni, u paru,           Hrvatski Crveni križ-gradski  OŠ Ivana
"Solidarnost na djelu 2OlO".                međusobno pomaganje u duhu            individualni,            crveni             Mažuranića    X.mjesec
 -"Pomozimo onima kojima je pomoć              humanosti i solidarnosti s ljudima u potrebi.   demonstracija,            križ
 najpotrebnija"                       Sudjelovanje                   praktični rad, razgovor, rad s         Sabirna
                              i doprinos u akciji "Solidarnost         tekstom, usmeno           akcija
                              na djelu"; motivirati u svrhu           izlaganje              učenici, učiteljica
                              potpore GDCK Vinkovci                                 Ivanka Lesko
                              aktivnostima i sudjelovanja u                             OŠ Ivana Mažuranića
                              humanitarnim akcijama.
                                                       skupni, individualni,        učenici, učiteljica u
Pripremanje učenika za školsko               Motivirati učenike za humanitarno djelovanje,   u paru; rad s tekstom,        suradnji s gradskim
Natjecanje iz prve pomoći                  razvijati                     demonstracije, razgovor, usmeno   Crvenim križom         OŠ Ivana
                              odgovornost za svoje postupke i          izlaganje;              Vinkovci            Mažuranića   XII. mjesec
                              odgovornost za vlastito zdravlje;         VIDEOFILM:"Priča                           - učionica
                              odrastanje u odgovornu, sposobnu, zdravu i    o jednoj ideji";
                              zadovoljnu                    CD s power- point
                              osobu koja će znati pomoći sebi i         prezentacijorm
                              zajednici. Razvijati natjecateljski        pojedinih postupaka
                              duh u svrhu postizanja što boljeg         pružanja prve pomoći
                              uspjeha u radu, upornost,             s Natjecanja prve
                              samostalnost, samokritičnost,           pomoći Mladeži CK;
                              timski rad                    praktični rad
                                                       razgovor, usmeno izlaganje, rad
                                                       s tekstom, demonstracija -      OŠ Ivana Mažuranića
Školsko natjecamje iz prve pomoći              Razvoj za humanost, razvoj socijalne svijesti i  pismena provjera           Ivanka Lesko,          učionica
                              zdravstveno                    znanja – Test            učiteljicq i učenici              I.mjesec
                              prosvjećivanje. Osposobljavanje
                              mladih članova za snalaženje i          razgovor, demonstracija, usmeno
                              preživljavanje u prirodi, pružanje        izlaganje, rad s tekstom,
                              prve pomoći i sl.                 praktični rad, skupni,
                                            82
                                                    individualni, u paru    učenici, učiteljica,
Pripremanje ekipe Prve pomoći; Za          Promicanje međunarodnog                            u suradnji s gradskim
gradsko natjecanje                  humanitarnog prava. Razvijanje                        Crvenim križom Vinkovci
                           sposobnosti elemenata na temelju kojih se                                OŠ Ivana     I. mjesec
                           ocjenjuje pokazano znanje, vještine u pružanju                             Mažuranića    i II.mjesec
                           prve pomoći. Upute za               razgovor, demonstracija,               - učionica
                           pripremu ekipe (pismeni i praktični)        praktični rad, rad s
                                                    tekstom, usmeno
                           Utvrditi znanje i vještine iz pružanja prve    izlaganje, skupno,
                           pomoći,                      u paru, individualni,   Učenici VIII.razred.
Natjecanje ekipe u znanju i vještinama        međunarodnog humanitarnog             Provjera znanja       mentor Ivanka
pružanja prve pomoći                 prava, ljudskih prava, ekologije,         - pismeni i praktični   Lesko u suradnji s
(Natjecanje u kategoriji Podmlatka)         povijesti Međunarodnog pokreta                        organizacijom
                           Crvenog križa i Hrvatskog                           gradskog Crvenog     Restoran –
                           Crvenog križa. Razvijati                           križa Vinkovci      Hotel"Admiral"  II. mjesec
                           natjecateljski duh, upornost,                                      Vinkovci
                           izdržljivost, točnost, samopouzdanje, timski rad
LITERARNA SKUPINA IV. razred
CILJEVI:
- samostalno pismeno izražavanje u stihu i prozi
- osjetljivost na lijepo govorenje i pisanje
- sudjelovanje u dječjim časopisima, literarnim natječajima
- estetsko čitanje radova
NAMJENA:
- učenici prate natječaje, obljetnice, zanimljivosti, blagdane, godišnja doba
- sudjelovanje u školskom listu
NOSITELJ:
- učitelj hrvatskog jezika
NAČIN REALIZACIJE:
- donošenje plana i programa rada
- pisanje samostalnih radova
- čitanje
- slanje radova za Modru lastu
- slanje radova na razne natječaje
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima
VREDNOVANJE:
- osobno zadovoljstvo učitelja, učenika i roditelja

LITERARNO - NOVINARSKA
MJESEC       SADRŽAJ TEME                           BROJ    OBLICI RADA
                                          SATI
                                           83
RUJAN      Organiziranje skupine i dogovor o aktivnostima         6
         Vinkovačke jeseni                             -izvješće, sastav po izboru
         Opet u školi                               -pismeni sastav
         Stigla je jesen                              -pismeni sastav po promaranju
LISTOPAD     Jesen u parku                          8     - šetnja, izvješće i opisivanje
         Dan kruha                                 -izvešće o aktivnostima, pismeni
         Dan jabuka                                sastav
         Knjiga u mojoj ruci                            -posjet knjižnici, izvješće, opis
                                              doživljaja
STUDENI     Jesen u dječjim listovima                    8     -čitanje, analiza, uočavanje teme,
         Maglovito jutro                              poosobljavanje pojava
         Priča opalog lista                            -razgovor, pismeni rad
         Ne zaboravimo Vukovar                           -usmeno i pismeno izražavanje
                                              -pričanje, opisivanje, isvješće
PROSINAC     Blagdani su pred nama                      5     -pisanje o običajima, izvješće o
         Veselim se zimskim praznicima                       sv.Nikoli i radionicama
         Analiza rada, prezentacija učinjenog                   -pismeni sastav
SIJEČANJ     Zima-Zimske igre                        6     -pričanje, opisivanje
         Prava djece-Nepravda                           -opisivanje doživljaja
         Zimsko veče u obitelji                          -razgovor, sastav
VELJAČA     Jezične igre                          8     -pravila
         Zašto mi se sviđa (Valentinovo)                      -izvješće
         Vesele maškare                              -pisanje sastava
         Zima na odlasku                              -izvješće o izradi i sastav
                                              -pismeni sastav
OŽUJAK      Opis cvijeta                          10    -promatranje, opisivanje
         Dan po želji                               -sastav po mašti
         Razigrano proljeće                            -šetnja, promatranje, izvješće
         Na livadi                                 -pismeni sastav
         Proljeće u pjesmama i pričama                       -čitanje, razgovor
TRAVANJ     Što se događa u gnijezdu                    6     -pričanje i pisanje
         U očekivanju Uskrsa                            -istraživanje, sastav, izvješće
         Dan planeta Zemlje                            -pismeni sastav, izvješće o
                                              obilježavanju
SVIBANJ     Ja i moja mama                         8     -pričanje, pisanje
         Čemu služe prijatelji                           -razgovor, pisanje
         Moj kućni ljubimac                            -pričanje, pisanje
         U prirodu s prijateljima                         -igra, pisanje
LIPANJ      Prezentacija najuspješnijih radova               5     -izrada plakata
         Kako želim provesti ljeto                         -pričanje, pisanje
         Analiza rada                               -razgovor, izvješčivanje
                            UKUPNO:         70

RECITATORSKA SKUPINA IV. razred
CILJEVI :
- svladavanje vještine lijepog, izražajnog, preciznog i točnog izgovora riječi, čitanja;
razumijevanje pročitanog teksta
- poticanje ljubavi prema glazbi, plesnim pokretima i lijepom štivu
- samostalna analiza nepoznatih tekstova
                                         84
- snalaženje u novim i nepoznatim odgojno - obrazovnim situacijama
- oslobađanje straha od javnog nastupa; razvoj samopouzdanja
- rad i trud skupine; kontinuirano praćenje i napredak(objaviti u školskom listu, prikazati na školskim priredbama
NAMJENA:
- učenici će surađivati, razgovarati i međusobno se bolje upoznavati; nastupati će na priredbama u školi prigodom određenih datuma (praznika, blagdana)
NOSTELJ:
- učitelj
NAČIN REALIZACIJE:
- učenici se okupljaju jednom tjedno po dva školska sata
Radi se na : obradi teksta- čitanje
             - razumijevanje
             - dramatizacija
             - izmišljanje novoga, drugačijeg završetka
             - ilustracija
      obradi pjesama - čitanje
              - razumijevanje
              - crtanje pjesničkih slika
              - pjevanje (pjesme u rimi )
      slušanje glazbe - obrada teksta
              - učenje (zapamćivanje) teksta i melodije
              - pokreti uz glazbu
      crtanju, modeliranju, slikanju - štapne lutke uređenje panoa
VREMENIK: Tijekom školske godine
TROŠKOVNIK: Financijski SREDSTVA – za kostime i scenu za Lidrano okvirno je utvrđeno da je potrebno 400.00 kn za izradu scene i kostima. Moguće je
korištenje rekvizita iz škole te dijelova kostima iz privatnih izvora.
VREDNOVANJE: osobno zadovoljstvo učitelja, učenika i roditelja

RECITATORSKA IV. razred
                                                                        Izvanučioni.
  Mjesec    Rb                            TEME                        Suodnosi
                                                                          rad
RUJAN        1.Uvodni sat                                             HJ-jezično
           2.Što ćemo raditi ove godine na recitatorima?                            izražavanje,    Park
           3. Pišemo reklamu (pjesmu)- Svjetski dan turizma                           izražajno čitanje  Lenije;
           4. Izražajno čitanje pjesme                                     i recitiranje
                                                             LK- likovni     Školsko dvorište
LISTOPAD       5. Mjesec knjige- zbirka pjesama po izboru                              radovi
           6. Izražajno čitanje pjesama iz odabrane knjige                           PID- povijest,   Gradska
           7. Recitacija odabranih pjesama                                   život biljaka i   knjižnica
           8. Pišemo zajedničku pjesmu u čast Svjetskom dječjem danu                      životinja, čovjek

STUDENI        9. Recitacija zajedničke pjesme
           10. Izražajno čitanje- tekst po izboru
           11. Pišemo pjesmu posvećenu Vukovaru
           12.Recitacija pjesme o Vukovaru

PROSINAC       13. Recitacija narodne božićne pjesme
           14. Recitacija pjesme-vježbanje
           15. Recitiramo pred razredom/na priredbi
                                                85

SIJEČANJ         16. Izražajno čitanje pjesme s povijesnom tematikom
             17. Izražajno recitiranje pjesme Lijepa naša domovino Antuna Mihanovića
             18. Izražajno čitanje priče po izboru

VELJAČA          19. Pripremamo recitaciju za Valentinovo
             20. Uvježbavanje recitacije
             21. Recitacija pjesme u razredu
             22. izražajno čitanje pjesme po izboru
             23. Pišemo pjesmu sa zadanim riječima
OŽUJAK          24. izražajno čitanje i recitacija pjesme
             25. Izražajno čitanje pjesme na čakavskom, kajkavskom i štokavskom narječju
             26. Recitiramo i uvježbavamo pjesme
             27.Recitiramo i uvježbavamo pjesme

             28. Predstavljamo pjesme razredu kao motivaciju za obradu narječja
TRAVANJ          29. Izražajno čitanje pripovijetke po izboru
             30. Izražajno čitanje igrokaza po izboru
             31. Odabir pjesme za kraj šk. god.
             32. Izražajno čitanje pjesme
SVIBANJ          33. Recitiramo i uvježbavamo pjesme
             34. Recitiramo i uvježbavamo pjesme

             35. Završna recitacija za učenike 4.razreda

LIPANJ

9.2. DEBATNI KLUB V. – VIII. razreda
r.br.   Sadržaj                   Odgojni i obrazovni ciljevi                               Vrijeme
sata                                                                      ostvarivanja
1. i 2.  Osnivanje grupe               Upoznavanje učenika s planom i načinom rada te radom Hrvatskog debatnog društva     rujan
3. i 4.  Kako debatirati?(Pravila Karl Popper    Upoznavanje sa značajkama debate općenito i pravilima Karl Popper debate, prikladno   listopad
      debate) O kojim temama želimo        ponašanje tijekom debate
      debatirati?
5. i 6.  Kako govoriti i kako slušati        Vrednote govorenog jezika, pravilan položaj tijela, organizacija govora, aktivno    listopad
                            slušanje, uvažavanje mišljenja i stavova drugih
7. i 8.  Dvominutni govor (temu biraju        Stjecanje samopouzdanja u javnom nastupu, poticaj na aktivno slušanje, korekcija    studeni
      učenici) – priprema i izvedba učenika    uočenih pogrešaka
9. i    Knjige postaju nepotrebne? –        Razmišljanje o odnosu novih tehnologija i knjige kao izvora znanja, uvježbavanje    studeni
10.    priprema za debatu             govornih vještina, izvođenja dokaza i protudokaza, razvoj tolerancije i uvažavanje
                            drugačijeg razmišljanja
11. i   Knjige postaju nepotrebne? - debata     Samopouzdanje u javnom nastupu, njegovanje vrednota govorenog jezika, razvoj      studeni /
12.                          sposobnosti usmenog izražavanja, razvoj kritičkog mišljenja, učenje na svojim i tuđim  prosinac
                            greškama
13. i   Pojedinačna rasprava na temu po       Istraživanje vlastitih tematskih interesa, organizacija samostalnog govora, razvoj   prosinac
14.    izboru učenika – priprema i izvedba     sposobnosti usmenog izražavanja, razvoj sposobnosti aktivnog slušanja, njegovanje
                            vrednota govornog jezika, analiza svoje i drugih rasprava
15. i   (Ne) želimo školske uniforme –       Propitivanje pozitivnih i negativnih učinaka uniformi na školski život, uvježbavanje  siječanj
                                        86
16.   priprema za debatu          govora o temi, stvaranje suradničkog ozračja, razvoj kritičkog mišljenja, razvoj
                       tolerancije
17. i  (Ne) želimo školske uniforme     Njegovanje vrednota govornog jezika, samovrednovanje i vrednovanje učenika, razvoj   siječanj /
18.   - debata               sposobnosti aktivnog slušanja                              veljača
19. i  Valentinovo i ja – dvominutni govor  Razvijanje sposobnosti sažetog, ali jasnog, izražavanja stavova, slušanje i analiza   veljača
20.                      govora ostalih učenika, razvoj kritičkog mišljenja
21. i  Kako ne govoriti           Analizirati govor javnih osoba, uočavati pogreške u organizaciji i izvedbi, uočiti   veljača /
22.                      važnost pripreme javnog govorenja, razvoj sposobnosti aktivnog slušanja         ožujak
23. i  Procjena ili ocjena – priprema za   Promišljanje o prednostima i nedostacima opisnog i brojčanog ocjenjivanja, razvoj    ožujak
24.   debatu                sposobnosti kritičkog mišljenja, stvaranje suradničkog ozračja
25. i  Procjena ili ocjena - debata     Njegovanje vrednota govornog jezika, samovrednovanje i vrednovanje učenika, razvoj   ožujak /
26.                      sposobnosti logičkog mišljenja i usmenog izražavanja                  travanj
27. i  Poznati govornici i njihove misli –  Upoznavanje s najznačajnijim govornicima u povijesti, poticaj na istraživački rad    travanj
28.   istraživački rad učenika       učenika, razvoj sposobnosti prezentacije uz pomoć slika, plakata i sl.
29. i  Tema po izboru učenika – odabir    Argumentirano uvjeravanje drugih, stvaranje suradničkog ozračja, samostalna priprema  svibanj
30.   teme i priprema debate        za debatu
31. i  Tema po izboru učenika - debata    Njegovanje vrednota govornog jezika, razvoj logičkog mišljenja, samovrednovanje i    svibanj
32.                      vrednovanje drugih učenika
33. i  Reci to kratko            Prepoznati slogane najpoznatijih proizvoda, tvrtki i sl., osmisliti reklamni slogan   lipanj
34.                      proizvoda po izboru učenika, analizirat slogane drugih učenika, razvijati kreativnost
35. i  Kako smo radili?           Vrednovanje rada učenika, nastavnice i grupe                      lipanj
36.

VREDNOVANJE:
Učenici
 Tijekom cijele nastavne godine učenici vrednuju svoj rad i rad drugih učenika kroz ulogu suca u debati ili analizirajući govor, raspravu ili
debatu. Njihov rad vrednuje i nastavnica upozoravajući ih na pogreške koje čine i pomažući im da te pogreške isprave te vodeći pisane bilješke o
njihovu radu i napredovanju.

Nastavnica
 Učenici će na kraju nastavne godine ocijeniti rad nastavnice kroz ispunjavanje anketnog listića i razgovor, tijekom cijele godine pozvani su
ukazati na moguća poboljšanja rada nastavnice.
Grupa
 Zadnji sat učenici i nastavnica zajednički donose sud o radu grupe osmišljavajući načine poboljšanja njena rada.
TROŠKOVNIK:Radni materijali (papir, fotokopije) – 50 kn

9.4.NOVINARSKA SKUPINA V. – VIII.
CILJEVI:
- svladavanje novinarskog umijeća kroz prakticiranje različitih pismenih izričaja ( vijesti, izvješća, reportaža)
- shvaćanje uloge fotografije u novinarstvu
- sudjelovanje u javnosti
- priopćavanje značajnih činjenica
NAMJENA:
- učenici prate događanja u školi
                                             87
      - propituju učeničko mišljenje o različitim temama
      - sudjeluju u kreiranju školskih i zidnih novina
      - organiziraju intervju
      NOSITELJ:
      - učitelj hrvatskog jezika
      NAČIN REALIZACIJE:
      - okupljanje jednom tjedno ili češće po potrebi
      - teme koje se obrađuju: vijesti, izvješće, intervju, uloga fotografije, anketa, reportaža
      VREMENIK:
      - tijekom školske godine
      TROŠKOVNIK:
      - sredstva potrebna za izdavanje školskog lista
      VREDNOVANJE:
      - izražavanje zadovoljstva, kao i kritike u svrhu poboljšavanja rada učenika i nastavnika
Mjesec   R.br.          Tema        Cilj nastavnog sata           Oblici,metode, izvori


Rujan   1.    Organizacija skupine/       Sastaviti skupinu i dogovoriti o    Razgovor
( 2)                          mjestu i vremenu realizacije
          Zajednički dogovor o temama i   nastave                 Razgovor, glasovanje, anketa
          aktivnostima            Odabrati teme i aktivnosti na
                            poticaj učenika

          Vinkovačke jeseni                             Razgovor, posjeta različitim
      2.                     Napisati izvješće i sastav o      kulturnim događanjima i pisanje
                            XLIV. Vinkovačkim jesenima       izvješća

                            Napisati izvješće
          Hrvatski olimpijski dan                          Pisanje izvješća
Listopad  3. /4.
(8)                                              Razgovor, improvizacija razgovora sa
          Razgovor ( intervju)        Naučiti osnovna obilježja razgovora   zamišljenom
                            i znati ih primijeniti          ( odabranom)
                                                osobom      5./6.  Vijest               Naučiti osnovna obilježja vijesti    Razgovor, pisanje, čitanje; igra
                            , znati napisati vijest         voditelja Vijesti
                                         887./8.   Izjava, priopćenje, demanti,    Naučiti osnovna obilježja, znati    Razgovor, pisanje, čitanje,
      izvještaj              primijeniti pojmove          istraživanje na internetu9./10.   Opis vanjskoga prostora       Usvojiti bitne značajke za opis
                        vanjskoga prostora           Izvanučionička nastava( pisanje uz
                        ( eksterijera); napisati       Bosut)
                        vanjskoga prostora uz Bosut


Studeni      11./12.    Istraživačko novinarstvo   Naučiti osnovna obilježja      Razgovor, istraživanje problema
                                i znati ih primijeniti
( 8)
          13./ 14.   Svjetski dan nepušača     Osvijestiti štetnost        Gledanje power-point
                                cigareta za zdravlje        prezentacije o štetnosti cigareta,
                                čovjeka; napisati pjesmu      razgovor, pisanje sastava ili
                                ili sastav na temu         pjesme, uređenje panoa
                                pušenja; urediti pano
          15./!6.    Dan sjećanja na Vukovar    Prisjetiti se Vukovara-       Razgovor o Vukovaru, čitanje
                                grada heroja i napisati       članaka, pisanje sastava ili
                                pjesmu ili sastav          pjesme

          17./18.    Dan djeteta          Upoznati se s pravima        Čitanje Deklaracije o pravima
                                djeteta, napisati sastav ili    djeteta, razgovor, pisanje sastava
                                pjesmu               ili pjesme

Prosinac      19.      Reportaža           Naučiti osnovna obilježja      Razgovor, čitanje, pisanje
( 6)                              i znati ih primijeniti       reportaže

          20.      Međunarodni dan invalida   Napisati sastav ili pjesmu     Razgovor , pisanje sastava ili
                                                  pjesme
                                                  Gledanje prezenatacije o pravima
          21.      Dan prava čovjeka       Upoznati se s pravima        čovjeka ( power-point), razgovor
                                čovjeka
                                          89
             22.,23.,24.  Božić             Napisati sastav ili      Razgovor, pisanje sastava ili
                                   pjesmu; urediti pano      pjesme; uređenje panoa

     Siječanj    25.      Dan međunarodnog        Napisati sastav ili pjesmu   Gledanje prezentacije o
     ( 6)             priznanja RH          s domoljubnom         ljepotama Hrvatske, razgovor,
                                   tematikom           pisanje sastava ili pjesme
             26.      Uređenje panoa         Urediti pano          Uređenje panoa                    Novinarska stilistika     Naučiti osnovna obilježja   Čitanje, pisanje, analiziranje
             27.                     i znati ih primijeniti     tiska


             28.      Zima              Pisanje sastava ili pjesme   Razgovor, pisanje sastava ili
                                                   pjesme
                    Naslovi
             29. 30
Mjesec    R.br.          Tema        Cilj nastavnog sata      Oblici,metode, izvori

Veljača    31./32.  Međunarodni dan života      Napisati sastav ili pjesmu  Gledanje prezentacije ( ljepote
( 8)                            i urediti pano        zemlje i živih bića) ,razgovor, pisanje
                                             sastava ili pjesme, ukrašavanje panoa       33.    Međunarodni dan materinskog    Pogledati i analizirati    Gledanje prezentacije, razgovor
             jezika              prezentaciju o važnosti
                              njegovanja materinskog
                              jezika
       34./ 35.  Međunarodni dan materinskog    Anketirati prolaznike o    Razgovor, sastavljanje pitanja za
             jezika              materinskom jeziku i     anketu, anketiranje prolaznika i
                              obraditi podatke za      obrada podataka
                              školski list
             Novinarska fotografija      Naučiti pojmove i znati ih  Razgovor, pregled i analiza
       36./37.                   primijeniti          fotografija
                                           90
       38.     Poezija u stripu         Naučiti pojam i znati     Pisanje pjesme i crtanje stripa
                              primijeniti


Ožujak    39./40.   Školski list           Naučiti bitne značajke     Analizirati prošlogodišnje Vedre
( 8)                            školskog lista         dane
                              ( naslovnica,
                              impresum,fotografija,
                              prelamanje lista ,itd.)
             Književno- novinarske vrste    Naučiti pojmove ( priča,    Razgovor, čitanje, pisanje
       41./ 42.                   esej, pismo, osvrt, feljton)
                              i znati ih primijeniti
       43./ 44.  Osvrt, prikaz, recenzija,     Naučiti pojmove i znati ih   Razgovor, čitanje, pisanje
             kritika              primijeniti

       45./ 46.  Međunarodni dan dječje      Pročitati i analizirati    Razgovor, anketa, obrada podataka
             knjige              knjigu, anketirati učenike
                              o čitanju školske lektire i
                              obraditi podatke ankete

Travanj    47./48.   Dan planeta Zemlje        Pogledati učeničku       Gledanje prezentacije, razgovor,
( 6)                            prezentaciju o ljepotama    pisanje sastava ili pjesme
                              Zemlje i napisati sastav
                              ili pjesmu
       49. / 50.  Naslovi              Naučiti pojam i znati     Čitanje , pisanje,analiziranje
                              primijeniti          naslova, smišljati naslove za Vedre
                                              dana

             Rođendan Hrvatskoga       Posjetiti radijsku     Razgovor, pisanje pitanja za
       51./52.   radija             postaju VFM, napraviti   intervju, intervjuiranje radijskog
                             intervju s voditeljem i   voditelja , pisanje izvješća
                             napisati izvješće
     Svibanj(11)   53./54./55.  Međunarodni dan obitelji   Napisati sastav ili     Razgovor, pisanje sastava ili
                                    pjesmu i urediti pano    pjesme; uređenje panoa
             56./57./58.  Dan sunca           Napisati sastav ili     Razgovor, pisanje sastava ili
                                    pjesmu; urediti pano     pjesme; uređenje panoa

             59./ 60.    Dan sporta            Napisati izvješće o danu   Napisati izvješće, napisati pitanja
                                     sporta i intervjuirati    za i intervju i intervjuirati
                                     nastavnicu tjelesne      nastavnicu tjelesne kulture
                                     kulture
                                      91
         61./62./63.  Rad na školskom listu       Odabir tekstova za  Odabrati likovne i literarne radove
                                 školski list     za školski list; imenovati
                                            uredništvo lista
Lipanj      64./ 65.   Rad na školskom listu       Odabir tekstova za  Odabrati likovne i literarne radove
( 7)                               školski list     za školski list
         66,67,68   Rad u novinskoj redakciji     Naučiti pojmove    Posjetiti redakciju Vinkovačkog
                                            lista


         69./70.    Analiza i sistematizacija     Analizirati i     Razgovor
                rada               sistematizirati rad
9.3.DRAMSKA SKUPINA
CILJEVI:
- bolje upoznavanje s književnim tekstovima ( dramskim tekstovima)
- upoznavanje kazališne terminologije
- razvijati osjećaj za glumu
NAMJENA:
- aktivno sudjelovanje učenika na svečanostima i raznim priredbama
                                                92
NOSITELJ:
- nastavnica
NAČIN REALIZACIJE:
- sastajanje jednom tjedno u školi po jedan školski sat
- odabiru se tekstovi za glumu
- održavaju se probe čitaća
- uvježbavaju se igrokazi
- izrađuju se rekviziti za scenu
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- učenici uz suradnju s roditeljima sami izrađuju rekvizite
VREDNOVANJE:
- osobno zadovoljstvo učitelja, učenika i roditelja

R.br.       Tema      Cilj nastavnog sata    Oblici i metode    Voditelj i      Mjesto     Vrijeme
sata                               rada        suradnici    ostvarivanja   ostvarivanja
    Uvodni sat – plan i    Upoznavanje s      Heuristički      učiteljica,    učionica     rujan
1.   program          planom i programom    razgovor       učenici

    Provjera čitanja     Provjera sposobnosti   Individualno     učiteljica,    učionica     rujan
2.                             čitanje i       učenici
                              heuristički
                              razgovor
    Jezične mogućnosti    Upućivanje u važnost   Heuristički      učiteljica,    učionica     listopad
3.   izražavanja        jezičnih vrjednota    razgovor, listić,   učenici
                              vježba
    Pauza i intonacija    Vježbanje čitanja s   Individualno     učiteljica,    učionica     listopad
4.                pauzama i        čitanje, razgovor,  učenici
                 intonacijama       bilježenje
    Naglasak         Pravilni izgovor     Čitanje, razgovor   učiteljica,    učionica     listopad
5.                naglaska                    učenici

    Tempo, jačina i boja   Čitanje s naglaskom   Individualno     učiteljica,    učionica     listopad
6.   glasa           na tempo, jačinu i    čitanje, razgovor   učenici
                 boju glasa
    Obilježavanje Dana    Osmišljavanje      Skupno pisanje    učiteljica,    učionica     listopad
7.   zahvalnosti za plodove  scenske igre                  učenici
    Zemlje
    Obilježavanje Dana    Osmišljavanje      Skupno čitanje    učiteljica,    učionica     listopad
8.   zahvalnosti za plodove  scenske igre                  učenici
    Zemlje
    Dramske igre       Uvježbavanje glume    Igre u skupini    učiteljica,    učionica     listopad
9.                putem igre                   učenici

    Odabir igrokaza za    Pretraživanje i izbor  Skupni rad, čitanje  učiteljica,    knjižnica    listopad
10.   Lidrano          igrokaza                    učenici

    Gledanja video zapisa   Uočavanje        Skupni rad,      učiteljica,    učionica     studeni
11.   prošlogodišnje priredbe  pogrješaka i       gledanje, razgovor  učenici
                 prijedlozi za ispravak
                                                93
    Podjela uloga, po     Odabir uloga prema    Skupni rad,      učiteljica,     učionica     studeni
12.   potrebi audicija     sklonostima       pisanje, čitanje,   učenici
                              razgovor
    Dramske igre       Uvježbavanje glume     Igre u skupini   učiteljica,     učionica     studeni
13.                putem igre                   učenici

    Uvježbavanje čitanja   Uvježbavanje       Skupni rad,      učiteljica,     učionica     studeni
14.   igrokaza za Lidrano    uživljavanja u uloge   čitanje, razgovor   učenici

    Dramske igre       Osposobljavanje      Igre u skupini    učiteljica,     učionica
15.                učenika za glasnoću               učenici               studeniR.br.      Tema       Cilj nastavnog sata   Oblici i metode   Voditelj i suradnici    Mjesto     Vrijeme
sata                              rada                   ostvarivanja   ostvarivanja
    Uvježbavanje napamet   Uvježbavanje      Skupni rad, gluma   učiteljica, učenici  učionica     studeni
16.   naučenog igrokaza     igrokaza

    Dogovor o kostimima i   Izbor: kupiti ili   Skupni rad,      učiteljica, učenici  učionica     studeni
17.   koreografiji       izraditi kostime    gluma, razgovor
                 Uvježbavanje
                 pokreta
    Uvježbavanje igrokaza   Prihvaćanje      Skupni rad,      učiteljica, učenici,  Gradsko     studeni
18.   za Lidrano u Gradskom   stručnih savjeta    gluma, razgovor    kazališni voditelj   kazalište Joza
    kazalištu                                           Ivakić
    Uvježbavanje igrokaza   Ispravljanje      Skupni rad,      učiteljica, učenici,  Gradsko     prosinac
19.   za Lidrano u Gradskom   pogrješaka       gluma, razgovor    kazališni voditelj   kazalište Joza
    kazalištu                                           Ivakić
    Uvježbavanje igrokaza   Uvježbavanje      Skupni rad,      učiteljica, učenici,  Gradsko     prosinac
20.   za Lidrano u Gradskom   kretanja na      gluma, razgovor    kazališni voditelj   kazalište Joza
    kazalištu         pozornici                              Ivakić
    Uvježbavanje igrokaza   Uvježbavanje      Skupni rad,      učiteljica, učenici  učionica     prosinac
21.   za Lidrano        igrokaza        gluma, razgovor

    Uvježbavanje igrokaza   Uvježbavanje      Skupni rad,      učiteljica, učenici  učionica     prosinac
22.   za Lidrano        igrokaza        gluma, razgovor

23.   Čitanje božićnih     Čitanje sa svim    Individualno     učiteljica, učenici  učionica     prosinac
    pjesama          vrjednotama      čitanje, razgovor
24.   Analiza rada       Analiza        Heuristički      učiteljica, učenici  učionica     prosinac
    1. polugodišta      postignuća       razgovor
25.   Vođena mašta       Poticanja na      Skupno kretanje    knjižničarka,     učionica     siječanj
                 maštanje i kretanje             učiteljica, učenici
                 u prostoru
    Uvježbavanje igrokaza   Uvježbavanje      Skupna gluma,     učiteljica, učenici  učionica     siječanj
26.   za Lidrano        igrokaza        razgovor
    Izbor glazbe za igrokaz  Uvježbavanje uz    Skupna gluma,     učiteljica, učenici  učionica
27.                glazbu         razgovor, slušanje                      siječanj
    Uvježbavanje igrokaza   Uvježbavanje      Skupna gluma,     učiteljica, učenici  učionica
28.   za Lidrano        uživljavanja u     razgovor                           siječanj
                 uloge
                                                  94
    Uvježbavanje igrokaza s   Završne pripreme    Skupna gluma,     učiteljica, učenici    učionica      siječanj
29.   kostimima                      razgovor
                  za Lidrano


30.   Uvježbavanje igrokaza    Skupna gluma,      učenici         učiteljica, učenici  učionica      siječanj


R.br.       Tema        Cilj nastavnog sata     Oblici i metode       Voditelj i     Mjesto      Vrijeme
sata                                  rada          suradnici    ostvarivanja   ostvarivanja
    Izrada scene i rekvizita,   Osposobljavanje      Skupni rad s       učiteljica,    učionica      veljača
31.   kostima            za izradu scene,      materijalima       učenici,
                   rekvizita, kostima                  likovnjaci
    Izrada scene i rekvizita,   Osposobljavanje      Skupni rad s       učiteljica,    učionica      veljača
32.   kostima            za izradu scene,      materijalima       učenici,
                   rekvizita, kostima                  likovnjaci
    Uvježbavanje sa scenom i   Njegovanje         Skupna gluma,       učiteljica,    učionica      veljača
33.   rekvizitima -kretanje     glumačkih i govornih    razgovor         učenici
                   sposobnosti
    Uvježbavanje sa scenom i   Njegovanje         Skupna gluma,       učiteljica,    učionica      veljača
34.   rekvizitima          glumačkih i govornih    razgovor         učenici
                   sposobnosti
    Uvježbavanje sa scenom i   Njegovanje         Skupna gluma,       učiteljica,    učionica      veljača
35.   rekvizitima          glumačkih i govornih    razgovor         učenici
                   sposobnosti
    Uvježbavanje sa scenom i   Njegovanje         Skupna gluma,       učiteljica,    učionica      veljača
36.   rekvizitima          glumačkih i govornih    razgovor         učenici
                   sposobnosti
    Lidrano            Izvođenje pred       Skupna gluma       učiteljica,    Mjesto       veljača
37.                  povjerenstvom                    učenici,      održavanja
                                              povjerenstvo    Lidrana
    Lidrano            Izvođenje pred       Skupna gluma       učiteljica,    Mjesto       veljača
38.                  povjerenstvom                    učenici,      održavanja
                                              povjerenstvo    Lidrana
39.   Analiza sudjelovanja na    Poticanje na        Heuristički        učiteljica,    učionica      veljača
    Lidranu            samoprocjenu        razgovor         učenici
40.   Analiza sudjelovanja na    Poticanje na        Pisanje prijedloga    učiteljica,    učionica      veljača
    Lidranu            samoprocjenu                     učenici
    Dramatizacija proznog     Poticanje na        Skupno čitanje i     učiteljica,    učionica      ožujak
41.   teksta            stvaralačko pisanje    pisanje          učenici
42.   Dramatizacija proznog     Poticanje na        Heuristički        učiteljica,    Gradska      ožujak
    teksta            stvaralačko pisanje i   razgovor, čitanje     učenici      knjižnica
                   čitanje
    Uvježbavanje         Njegovanje         Skupno čitanje      učiteljica,    učionica      ožujak
43.   Dramatiziranog igrokaza    glumačkih i govornih                 učenici
                   sposobnosti
    Uvježbavanje         Njegovanje         Skupna gluma       učiteljica,    učionica      ožujak
44.   dramatiziranoga igrokaza   glumačkih i govornih                 učenici
                   sposobnosti
    Uvježbavanje         Njegovanje         Skupna gluma       učiteljica,    učionica      ožujak
45.   dramatiziranog igrokaza    glumačkih                      učenici
                   sposobnosti
                                               95

R.br.       Tema        Cilj nastavnog    Oblici i metode  Voditelj i suradnici    Mjesto     Vrijeme
sata                 sata           rada                 ostvarivanja   ostvarivanja
    Stvaranje igrokaza      Poticanje na    Skupna vođena   učiteljica, učenici  učionica     ožujak
46.   vođenom maštom        stvaralaštvo    mašta
                   maštom
    Posjet kazališnoj predstavi  Njegovanje     Gledanje      učiteljica, učenici  kazalište    ožujak
47.                  praćenja
                   predstave
    Posjet kazališnoj predstavi  Njegovanje     Gledanje      učiteljica, učenici  kazalište    ožujak
48.                  praćenja
                   predstave
    Stvaranje igrokaza      Poticanje na    Skupno pisanje   učiteljica, učenici  učionica     travanj
49.   vođenom maštom        stvaralaštvo    zamišljene igre
                   maštom
    Uvježbavanje igrokaza     Uvježbavanje    Skupno čitanje i  učiteljica, učenici  učionica     travanj
50.                  igrokaza s     ispravljanje
                   poboljšavanjem
                   teksta
    Uvježbavanje igrokaza     Uvježbavanje    Skupno       učiteljica, učenici  učionica     travanj
51.                  igrokaza      uživljavanje u
                             uloge
    Uvježbavanje igrokaza     Uvježbavanje    Skupno       učiteljica, učenici  učionica     travanj
52.                  igrokaza      uživljavanje u
                             uloge
    Obilježavanje Uskrsa     Njegovanje     Pisanje pjesama  učiteljica, učenici  učionica     travanj
53.                  vjerskih osjećaja

    Obilježavanje Uskrsa     Njegovanje     Čitanje pjesama  učiteljica, učenici  učionica     travanj
54.                  vjerskih osjećaja

55.   Organizacija programa za   Izrada programa   Timski rad     Tim učitelja i     učionica     svibanj
    otvorenje nove škole                         učenika
    Organizacija programa za   Podjela       Timski rad     Tim učitelja i     učionica     svibanj
56.   otvorenje nove škole     zaduženja po              učenika
                   skupinama
57.   Organizacija nastupa za    Izbor pjesama,   Individualno i   učiteljica, učenici,  školska     svibanj
    otvorenje nove škole     tekstova      skupno pisanje   knjižničarka      knjižnica
    Organizacija nastupa za    Izbor pjesama,   Individualno i   učiteljica, učenici,  školska     svibanj
58.   otvorenje nove škole     tekstova      skupno pisanje   knjižničarka      knjižnica
59.   Organizacija nastupa za    Izbor pjesama,   Skupno čitanje,  učiteljica, učenici  učionica     svibanj
    otvorenje nove škole     tekstova      razgovor
    Uvježbavanje recitala za   Njegovanje     Skupne govorne   učiteljica, učenici  učionica     svibanj
60.   otvorenje nove škole     govornih      vježbe
                   sposobnosti
R.br.       Tema        Cilj nastavnog    Oblici i metode  Voditelj i suradnici    Mjesto     Vrijeme
sata                 sata           rada                 ostvarivanja   ostvarivanja
    Uvježbavanje recitala za   Njegovanje     Individualno    učiteljica, učenici  učionica     svibanj
                                            96
61.   otvorenje nove škole     govornih      recitiranje u
                   sposobnosti    skupini
    Uvježbavanje recitala za   Njegovanje     Individualno   učiteljica, učenici  učionica  svibanj
62.   otvorenje nove škole     govornih      recitiranje u
                   sposobnosti    skupini
    Uvježbavanje recitala za   Njegovanje     Individualno   učiteljica, učenici  učionica  svibanj
63.   otvorenje nove škole     govornih      recitiranje u
                   sposobnosti    skupini
    Uvježbavanje recitala za   Njegovanje     Individualno   učiteljica, učenici  učionica  svibanj
64.   otvorenje nove škole     govornih      recitiranje u
                   sposobnosti    skupini
    Uvježbavanje recitala za   Njegovanje     Individualno   učiteljica, učenici  učionica  svibanj
65.   otvorenje nove škole     govornih      recitiranje u
                   sposobnosti    skupini
    Uvježbavanje recitala    Razvijanje     Skupni rad,    učiteljica, učenici  učionica  svibanj
66.   s pokretima i glazbom    sposobnosti    recitiranje,
                   kretanja      kretanje
    Uvježbavanje recitala    Razvijanje     Skupni rad,    učiteljica, učenici  učionica  lipanj
67.   s pokretima i glazbom    sposobnosti    recitiranje,
                   kretanja      kretanje
    Dogovor za kostime      Odabir po     Skupni razgovor  učiteljica, učenici,  učionica  lipanj
68.                 dogovoru               ravnateljica

    Čitanje tekstova iz Vedrih  Vrjednovanje    Individualno   učiteljica, učenici  učionica  lipanj
69.   dana             čitanja      čitanje,
                            heuristički
                            razgovor
    Analiza rada skupine     Osposobljavanje  Heuristički    učiteljica, učenici  učionica  lipanj
70.                 za procjenu rada  razgovor
                   skupine
9.5.LIKOVNA SKUPINA
CILJEVI:
- poticati razumijevanje vizualno- likovnog jezika
- razvijati vještine potrebne za likovno oblikovanje i tehničko likovno izražavanje
- rješavanje vizualno- likovnih problema stvaralačkim likovnim idejama
- poticati zajednički rad
- steći znanje i razumijevanje slikarstva, kiparstva, arhitekture, primijenjenih umjetnosti i dizajna
- poticati kreativnost i likovnu nadarenost kod učenika
                                             97
NAMJENA:
- likovnim stvaralaštvom pratiti važne datume i zanimljive događaje
- sudjelovati na izložbama
- doprinijeti u izradi školskoga lista
- uređivanje panoa u prostorima naše škole
- ukrašavanje pozornica za školske priredbe
NOSITELJ:
- učiteljica likovne kulture
NAČIN REALIZACIJE:
- crtanje, slikanje, oblikovanje, modeliranje, dizajniranje
- izrada scene
- uređenje panoa
- sudjelovanje u izradi izložbi
- sudjelovanje u izradi školskog lista
VREMENIK:
- tijekom školske godine(1 puta tjedno ili 2 puta u 2 tjedna tj. 35 sati tijekom školske godine)
TROŠKOVNIK:
- učenici u radu koriste vlastiti likovni pribor
- dio sredstava dobivamo u školi ( hamer papir, kolaž papir) 500 kuna
VREDNOVANJE:
- zadovoljstvo učenika zbog proširivanja likovnih spoznaja i sposobnosti i sudjelovanja u oplemenjivanju unutrašnjeg prostora škole
- analiza rada na kraju školske godine

Red. br.   TEME- SADRŽAJ                     LIKOVNE METODE       LIKOVNO -         Br.      Mjesec
sata                             RADA               TEHNIČKA          sati nastave
                                                SREDSTVA
  1,   U novoj školskoj godini upoznavanje s      crtanje / slikanje slikanje  hameri raznih boja, kolaž,      2     LX
  2.
      planom i programom, crtanje / slikanje motiv:  bojama za staklo        boje, boje za staklo
      jesen


      VINKOVACKE JESENI                crtanje ornamenta s nošnje   papir, tuš, drvce, pero, kist     2     rx
  3. 4.  motivi iz bogate narodne
      baštine
      ornament - teksturne i
      strukturne crte
      VINKOVAĆKE JESENI                kolaž, slikanje, izrezivanje  kolaž, hameri, škare         2     IX
  5. 6.  fflotivi iz bogati narodne
                              skalpelom, negativ forme
      baštine
      pozitivna / negativna ploha
                                              98
     USUSRET JESENI plodovi i            slikanje / kolaž, izrezivanje u  hameri,              2  rx
 7, 8,  boje jeseni ploha / lik            oblicima plodova jeseni      polukartoni, škare, ljepila     LISTOPAD MJESEC KNJIGE vizualna        slikanje, kolaž          papiri, olovka, tuš, kolaž,    2  X
 9,   komunikacija i dizajn - dizajniraj                        novinski kolaž
     naslovnicu najdraže knjige
1(1


     Origami - drevna umjetnost savijanja papira,  savijanje papira         različiti papiri         2  X
11.    osnovni oblik - origami ždral Izrezivanje
     oblika povodom "Svi Sveti"
12.


     Origami - oblik psa i ribe           savijanje papira         različiti papiri         2  X
13.


14.
     Dan zahvalnosti za plodove           slikanje / kolaž, izrezivanje /  različiti papiri, boje, škare i  2  X
15.    zemlje i dani kruha              oslikavanje oblika kruh /     ljepila
                             plodovi
16.


     1. studeni - Svi Sveti simbolična i      papir - plastika         različite vrste papira,      2  XI
17.18.  asocijativna uloga boje                             skalpel, različite boje papira:
                                              ljubičasta, žuta, bijela
19.    BOŽIČNA ČESTITKA kirigami           rezanje i savijanje papira    papir, skalpel, olovka      2  XI
20.
     tehnika drevna umjetnost rezanja i
     savijanja papira
                                     99
21.    Kirigami - čestitka       rezanje i savijanje papira   papir, skalpel, olovka    2  XI
22.     MOBIL              oblikovanje papira papir /   karton, tamno plavi, žuti,  2  XI
23.    - pokretna skulptura       plastika            zlatni, crveni konac
     tema: Božić
24.    MOBIL                                            2  XII
                      oblikovanje papira papir /   karton, tamno plavi, žuti,
     - pokretna skulptura
25.                    plastika            zlatni, crveni konac


26.                    slikanje na staklu       boje za staklo        2  XII
     Oslikavanje prozora motiv:
27.    Božić


28.
     Oslikavanje prozora motiv;    slikanje na staklu       boje za staklo        2  XII
29: 30.  Božić     15. siječanj Dan međunarodnog                                4  I
31.                    ispreplitanje papirnih vrpci  papiri različitih tekstura
32.    priznanja Republike Hrvatske
33.    "šahovnica"
34.


     Kirigami radionica izrezivanje  rezanje i savijanje papira   crveni papir, papir s    2  I
35.    oblika dječaka i djevojčice                   biljnim vlaknima


36.

37.    Maske Maskenbal         -  oblikovanje papirom    različite vrste papira,   4  II

38.    -  papir / plastika       -  rezanje, savijanje     ljepila, škare, skalpel,
39.    -  kirigami tehnika       papira             boja
40.
                                        100
41.   Valentinovo puno / prazno / pozitiv / negativ  - papir / plastika    različiti papiri, kartonske  4  II

42.   - oblikovanje papira oblikovanje kutije                 šablone, lak
43.   'simpatija"
44.

45.   Slikamo bojama za staklo motiv: proljeće    slikanje         boje za staklo        2  III
46.
47,48  Proljeće - pozdrav proljeću             slikanje       karton - šablona
            bojom i oblikom                      lak             2  III
49.   Proljeće - pozdrav proljeću             slikanje       tempere
            bojom i oblikom                                    2  III
51.   Uskrsni motiv                    kasiranje,      balon, ljepila,
    pisanica                       salvetna tehnika   novine, salvete,      2  III
52.                                        salvetni lak

53.   Uskrsni motiv                    kasiranje,      balon, ljepila
    pisanica                       salvetna tehnika   novine, salvete,      2  IV
54                                         salvetni lak

55.   22. travanj                     crtanje,       hameri,
56:   Dan planeta Zemlje i                 slikanje       pasteli           4  IV
    Dan hrvatske knjige
57.
58,

59,   15. svibnja                      crtanje       tuš, pero,
    Međunarodni dan obitelji                          kist, papir         2  V
60

61.   DAN ŠKOLE
62.   - pripremanje završne izložbe                                     6  V
63.   likovnih radova,
64.   - pripremanje i rad na sceno-
65.   grafiji za završnu školsku
                                        101
66.   priredbu
     - uređivanje školskog okoliša

67.   Završna školska izložba i
     priredba:                                  2    VI
68.   postavljanje dežurstva; pospremanje nakon
     priredbe

69.   Pripremanje za slijedeću
     školsku godinu.                               2     VI
70.   Spremanje arhive likovnih

     radova; mapa; spremanje
     ormara9.6.ZBOR
           RED.
 MJESEC       BROJ                   SADRŽAJ RADA        NAPOMENA
           SATA

            1.
                            ODABIR ČLANOVA ZBORA
   RUJAN       2.
            3.


            4.    Sretan Božić svemu svijetu
            5.    Bijeli Božić
 LISTOPAD
            6.    Betlehemska sveta noć
            7.    Sv. Nikola            8.    Pjesma Sv. Nikoli
            9.    Uvježbavanje koreografije
 STUDENI
            10.    Solistička proba
            11.    Scensko postavljanje i uvježbavanje pjesama
                                102

      12.          NASTUPI NA JAVNIM MJESTIMA U GRADU
PROSINAC  13.           GENERALNA PROBA S ORKESTROM
      14.              BOŽIĆNA PRIREDBA      15.  Škola za anđele
SIJEČANJ  16.  Sreća
      17.  Prava ljubav


      18.  Ispod duge
      19.  U la,la,la
VELJAČA
      20.  Čiste ruke
      21.  Iskre ljubavi


      22.  Plešemo i pjevamo
      23.  Uvježbavanje koreografije
OŽUJAK
      24.  Solistička proba
      25.  Scensko postavljanje i uvježbavanje pjesama      26.
                    GENERALNA PROBA
TRAVANJ  27.
                  ŽUPANIJSKA SMOTRA ZBOROVA
      28.      29.
      30.             PRIPREMA PROGRAMA ZA
SVIBANJ
      31.            DAN OTVORENJA NOVE ŠKOLE
      32.


      33.
 LIPANJ                UVJEŽBAVANJE PROGRAMA
      34.
                      S ORKESTROM
      35.
                                103


9.7. INSTRUMENTALNA SKUPINA
      RED.
 MJESEC   BROJ                 SADRŽAJ RADA      NAPOMENA
      SATA

       1.
              ODABIR ČLANOVA ORKESTRA I PODJELA DIONICA
 RUJAN    2.
       3.


       4.  Sretan Božić svemu svijetu
       5.  Bijeli Božić
 LISTOPAD
       6.  Betlehemska sveta noć
       7.  Sv. Nikola


        8.  Pjesma Sv. Nikoli
        9.  Odabir pjesama za Božićnu priredbu
 STUDENI
       10.  Uvježbavanje Boićnog programa
       11.


       12.
                   GENERALNA PROBA SA ZBOROM
 PROSINAC   13.
                      BOŽIĆNA PRIREDBA
       14.


       15.  Škola za anđele
 SIJEČANJ   16.  Sreća
       17.  Prava ljubav


       18.  Ispod duge
       19.  U la,la,la
 VELJAČA
       20.  Čiste ruke
       21.  Iskre ljubavi


       22.
 OŽUJAK    23.  Uvježbavanje programa za smotru
      24.25
                                       104

           26.
                          GENERALNA PROBA
 TRAVANJ      27.
                        ŽUPANIJSKA SMOTRA ZBOROVA
           28.


          29.
                         PRIPREMA PROGRAMA ZA
  SVIBANJ     30.31.
                        DAN OTVORENJA NOVE ŠKOLE
          32.


           33.
  LIPANJ                    UVJEŽBAVANJE PROGRAMA
           34.
                            SA ZBOROM
           35.
CILJEVI:
- svladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izražavanja
   -  točno i sigurno usvajanje tekstova i melodije različitih, nepoznatih pjesama, te
  njihovo izvođenje
- buditi i razvijati reproduktivne i stvaralačke sklonosti učenika
   -  javnim nastupima privikavati se na intenzivno sudjelovanje u manifestacijama
  kulturnog života škole i sredine u kojoj žive
NAMJENA:
- učenici će uvježbavanjem različitih pjesama sudjelovati u kulturnim manifestacijama škole
NOSITELJ:
- učiteljICA GLAZBENE KULTURE Zrinka Šimunović
NAČIN REALIZACIJE:
- učenici će raditi na temama – Dani kruha
              - Sv. Nikola
              - Božić
              - himna
              - Dan škole
              - Županijska smotra zborova
   -  njega i obrazovanje glasa(disanje, postava glasa, dikcija, intonacija, osjećanja
  ritma, tempo, dinamika, umjetnička izražajnost)
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- uz pomoć roditelja pripremiti odjevne predmete za svaki nastup učenika
VREDNOVANJE:
- zadovoljstvo učenika zbog proširivanja likovnih spoznaja i sposobnosti i sudjelovanja u oplemenjivanju unutrašnjeg prostora škole
- analiza rada na kraju školske godine
                                     105
9.8.ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO

  NAZIV     CILJEVI        NAMJENA      NOSITELJI       NAČIN        VRIJEME      TROŠKOVNIK       VREDNOVANJE
 AKTIVNOSTI                                REALIZACIJE      REALIZACIJE
ODBOJKA    Uključivanje u     Omogućavanje     Učitelji TZK  Skupni rad, rad u   140 sati tijekom   Lopte, mreža,      Odabir najboljih za
       športske        osobne afirmacije          paru i individualni.  školske godine ( 2  stupovi za mrežu,    školsku ekipu.
       klubove,razvijanje   učenika i              Kombinirana      sata tjedno po    dresovi za ekipu    Sudjelovanje na
       interesa za osobni   osposobljavanje za          metoda rada      skupini)                   natjecanjima i
       napredak te      timski rad                                                postignuti rezultati
       djelotvorno      Omogućavanje                                               na natjecanjima.
       korištenje       osobne afirmacije                                            Odaziv učenika
       slobodnog vremena   učenika i
                   osposobljavanje za
                   timski rad
KROS     Uključivanje u     Osobna afirmacija  Učitelji TZK  Individualni rad.   140 sati tijekom   Dresovi, patike za   Odabir najboljih za
       atletski klub.     učenika.Razvijanje          Kombinirana      školske godine ( 2  trčanje, štoperica   školsku ekipu.
       Promicanje       ustrajnosti.             metoda rada      sata tjedno po                Sudjelovanje na
       zdravog načina     Poticanje                          skupini)                   natjecanjima i
       života. Usvajanje   samostalnog                                               postignuti rezultati
       temeljnih       vježbanja.                                                na natjecanjima.
       motoričkih znanja.   Zadovoljavanje                                              Odaziv učenika
       Razvijanje cjelovite  potrebe za
       osobe         kretanjem
NOGOMET    Uključivanje u     Omogućavanje     Učitelji TZK  Skupni rad, rad u   140 sati tijekom    Lopte, golovi,    Odabir najboljih za
(FUTSAL)   športske        osobne afirmacije          paru i individualni.  školske godine ( 2  mreža za golove,    školsku ekipu.
       klubove,razvijanje   učenika i              Kombinirana      sata tjedno po    dresovi za ekipu    Sudjelovanje na
       interesa za osobni   osposobljavanje za          metoda rada      skupini)                   natjecanjima i
       napredak te      timski rad                                                postignuti rezultati
       djelotvorno      Omogućavanje                                               na natjecanjima.
       korištenje       osobne afirmacije                                            Odaziv učenika
       slobodnog vremena   učenika i
                   osposobljavanje za
                   timski rad
RUKOMET    Uključivanje u     Omogućavanje     Učitelji TZK  Skupni rad, rad u   140 sati tijekom   Lopte, golovi,     Odabir najboljih za
       športske        osobne afirmacije          paru i individualni.  školske godine ( 2  mreža za golove,    školsku ekipu.
       klubove,razvijanje   učenika i              Kombinirana      sata tjedno po    dresovi za ekipu    Sudjelovanje na
       interesa za osobni   osposobljavanje za          metoda rada      skupini)                   natjecanjima i
       napredak te      timski rad                                                postignuti rezultati
       djelotvorno      Omogućavanje                                               na natjecanjima.
       korištenje       osobne afirmacije                                            Odaziv učenika
       slobodnog vremena   učenika i
                   osposobljavanje za
                   timski rad
ATLETIKA   Promicanje       Osobna afirmacija  Učitelji TZK  Individualni rad.   140 sati tijekom   Dresovi, patike za   Odabir najboljih za
       zdravog načina     učenika.Razvijanje          Kombinirana      školske godine ( 2  trčanje, štoperica,   školsku ekipu.
       života. Usvajanje   ustrajnosti.             metoda rada      sata tjedno po    strunjače i stalci za  Sudjelovanje na
                                   106
     temeljnih       Poticanje                          skupini)       skok u vis, kugla,  natjecanjima i
     motoričkih znanja.   samostalnog                                   palica za štafetu  postignuti rezultati
     Razvijanje cjelovite  vježbanja.                                              na natjecanjima.
     osobe.         Zadovoljavanje                                            Odaziv učenika
                 potrebe za
                 kretanjem

KOŠARKA  Uključivanje u     Omogućavanje     Učitelji TZK  Skupni rad, rad u   140 sati tijekom   Lopte, koševi za   Odabir najboljih za
     športske        osobne afirmacije          paru i individualni.  školske godine ( 2  košarku, dresovi   školsku ekipu.
     klubove,razvijanje   učenika i              Kombinirana      sata tjedno po    za ekipu       Sudjelovanje na
     interesa za osobni   osposobljavanje za          metoda rada      skupini)                 natjecanjima i
     napredak te      timski rad                                              postignuti rezultati
     djelotvorno      Omogućavanje                                             na natjecanjima.
     korištenje       osobne afirmacije                                           Odaziv učenika
     slobodnog vremena   učenika i
                 osposobljavanje za
                 timski rad
9.9.KOŠARKA
                                        107
 CILJEVI:
- cilj ovog programa da učenicima koje pokazuju posebno zanimanje i imaju primjerene psihosomatske predispozicije za košarku omogući stjecanje motoričkih i
teorijskih informacija koja se odnose na usvajanje tehničko- taktičkih znanja iz košarke
NAMJENA:
- učenice kao članice školskog športskog društva predstavlja će našu školu na svim školskim i ostalim sportskim natjecanjima
- sudjelovati će u organizaciji i provedbi svih športskih natjecanja u školi
- uređivati će panoe školskog športskog društva
NOSITELJ:
- nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture
NAČIN REALIZACIJE:
- u školskoj godini učenici će jednom tjedno imati trening
- s obzirom na plan i program učenici će sudjelovati na školskom natjecanju osnovnih škola i odigrati će prema potrebi određeni broj prijateljskih utakmica tokom
godine
- plan i program rada obuhvaća usvajane sljedećih tema:
1. TEHNIKA KOŠARKAŠKE IGRE
2. TAKTIKA KOŠARKAŠKE IGRE
3. PRAVILA KOŠARKAŠKE IGRE
VREMENIK:
- tijekom školske godine, 2 tjedno
TROŠKOVNIK:
- sredstva potrebna za nabavku košarkaških lopti
- potrebna sredstva za nabavku sportskih majica ili dresova osigurat će škola u svom inventaru
VREDNOVANJE:
tijekom godine se provode mjerenja na temelju kojih se vidi napredak svake pojedine igračice
- na samim natjecanjima osvajanje određenih mjesta i dobivanje nagrade za to (pehari, medalje
   1. Vođenje i dodavanje lopte

  2.  Vođenje lopte s promjenom smjera i brzine kretanja

  3.  Kretanje u vođenje i zaustavljanje ili zaustavljanje na dodanu loptu

  4.  Suradnja 2 igrača u obrani i napadu

  5.  Osnovni košarkaški stav u napadu s loptom i pivotiranje

  6.  Obrambeni stav i kretanje u obrani

  7.  Šut jednom rukom s prsiju iz mjesta

  8.  Skok-šut

  9.  Dvokorak - lijevi i desni

  10. Kontranapad
                                       108
   11. Skok-šut nakon vođenja ili dodane lopte

   12. Igra košarke 3:3 i 5:5

   13.  Prijateljske utakmice s drugim školama

   14.  Županijska natjecanja

9.10. NOGOMET
CILJEVI:
- omogućit dječacima usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata nogometa
- s obzirom na selekciju djece omogućiti napredovanje i daljnje usavršavanje u nogometu
- osiguravati im adekvatnu afirmaciju u tom sportu
NAMJENA:
- učenici postaju članovi školskog sportskog društva i time predstavljaju školu na svim športskim natjecanjima i ostalim sportskim natjecanjima
- sudjelovati će u organiziranju i provedbi svih športskih aktivnosti u školi
NOSITELJ:
- nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture
NAČIN REALIZACIJE:
- u nastavnoj godini treninzi će se održavati jedanput u tjednu
- s obzirom na plan i program rada učenici će sudjelovati na školskom natjecanju osnovnih škola a prema potrebi biti će organizirane prijateljske utakmice tokom
godine
- planom i programom škole obuhvaćene su ove teme:
1. TEHNIKE NOGOMETA
2. TAKTIKA NOGOMETA
VREMENIK:
- tijekom školske godine
TROŠKOVNIK:
- potrebna sredstva za nabavku športske opreme koja se odnosi na rekvizite, nogometne lopte i sportske dresove kao adekvatnu opremu osigurat će škola
VREDNOVANJE:
- analizom mjerenja utvrđuje se adekvatni napredak kod učenika, a na natjecanjima ostvarivanje pojedinog plasmana i dobivanje nagrade

Red.              NAZIV TEME          Predviđeni sati      Red            NAZIV           Predviđeni sati
Br.                                          Br.            TEME
   1.       Osnovno kretanje igrača bez lopte       2          6.           Primanja lopte            4
   2.      Osnovno kretanje igrača sa loptom       3          7.          Oduzimanja lopte            4
   3.            Vođenja lopte            5          8.         Driblinzi i fintiranja         3
   4.          Udarci po lopti nogom          6          9.          Tehnika vratara            2
   5.            Udarci glavom            4          10.            Taktika              210.IZVANUČIONIČKA NASTAVA
                                        109

10.1. GRAD I OKOLICA
CILJEVI:
- upoznati učenike sa znamenitostima i bogatstvima našega grada
- upoznati učenike sa radom u banci,Gradskoj knjižnici,muzejima
- učenike trećih razreda upoznati s gradskim prometnicama
NAMJENA:
- zorno povezivanje gradiva
- povezivanje teorije i prakse
- samostalno uočavanje unutar predmetnih i među predmetnih veza
NOSITELJ:
- Učitelji i razrednici
NAČIN REALIZACIJE:
- kada se pojedina nastavna cjelina obradi nastoji se uskladiti i sami obilazak kako bi učenici lakše povezali teoriju i praksu
VREMENIK:
- tijekom cijele školske godine
TROŠKOVNIK:
- izlete će financirati roditelji
VREDNOVANJE:
- razgovor s učenicima o naučenom i uočenom, evaluacijski listići, ocjena iz predmeta za učenike koji su se posebno istaknuli radom

 10.2.ŽUPANIJA
CILJEVI:
- upoznati učenike drugih i trećih razreda sa znamenitostima i bogatstvima naše županije
NAMJENA:
- zorno povezivanje gradiva
- povezivanje teorije i prakse
- samostalno uočavanje unutar predmetnih i među predmetnih veza
NOSITELJ:
- učitelji drugih razreda
NAČIN REALIZACIJE:
- organizirano putovanje autobusom kroz našu županiju
- obilazak svih poznatijih znamenitosti u našoj županiji
VREMENIK:
- prvo polugodište
TROŠKOVNIK:
- izlete će financirati roditelji
VREDNOVANJE:
- razgovor s učenicima o naučenom i uočenom, evaluacijski listići, ocjena iz predmeta za učenike koji su se posebno istaknuli radom
10.3.HRVATSKA
CILJEVI:
- upoznavanje učenika četvrtih razreda s glavnim gradom Hrvatske
- upoznavanje učenika trećih razreda sa Slavonijom i Baranjom
                                            110
- odlazak učenika četvrtih razreda u školu prirode- Primorje
- posjet učenika petih razreda Lonjskom polju
- ekskurzija učenika šestih razreda Zagorje- Varaždin- Trakošćan
- posjet učenika sedmih razreda Plitvičkim jezerima
- za učenike VIII. rzreda obilazak Nacionalnih parkova Hrvatske
NAMJENA:
- zorno povezivanje gradiva
- povezivanje teorije i prakse
- samostalno uočavanje unutar predmetnih i među predmetnih veza
NOSITELJ:
- Učitelji i razrednici
NAČIN REALIZACIJE:
- kada se pojedina nastavna cjelina obradi nastoji se uskladiti i sami obilazak kako bi učenici lakše povezali teoriju i praksu
VREMENIK:
- tijekom cijele školske godine
TROŠKOVNIK:
- izlete će financirati roditelji 500 -1000 kuna ovisno organizaciji i trajanju ekskurzije
VREDNOVANJE:
- razgovor s učenicima o naučenom i uočenom, evaluacijski listići, ocjena iz predmeta za učenike koji su se posebno istaknuli radom
I. razred
                                                                                               vremenik
                                                        NOSITELJI                    NAČIN
  NAZIV AKTIVNOSTI           CILJ AKTIVNOSTI           NAMJENA AKTIVNOSTI                 NAČIN REALIZACIJE               TROŠKOVNIK
                                                       AKTIVNOSTI                   VREDNOVANJA
             Naučiti što su : okoliš škole, snalaziti se u  Snalaženje u prostoru                 Obilazak šk. dvorišta i
NASTAVA U PRIRODI                                              učiteljice prvih
                                                                                               rujan
             prostoru prema zadanim             Snalaženje u okolišu škole              okoline, park        Razgovor
Priroda se mijenja                                             razreda
             odrednicama,promjene u prirodi, godišnje    Promatranje okoliša i uočavanje            Promatranje i zapažanje   Likovni izraz
(PID,HJ,M)
             doba                      promjena u prirodi                                                                              Praćenje rada i
                                     Shvatiti važnost policijske
Sigurnost u prometu                                                      Razgovor sa policijskim   zalaganja učenika,
             Upoznati djelatnost policijske službe      djelatnosti i način sigurnosti u  MUP i HAK
(SR, HJ, PID)                                                         službenicima        analiza i
                                     prometu
                                                                              vrjednovanje


                                                                Obilazak pekare u blizini
             Naučiti što je : blagdan i blagovanje                       učiteljice prvih
                                                                                               listopad
TERENSKA NASTAVA                             Sudjelovanje u obilježavanju             škole ili posjet
             Osvijestiti pozitivan odnos prema hrani a                     razreda                    Izrada plakata
Blagdani (PiD, LK)                            blagdana Dana kruha                  poljoprivrednoj školi
             posebno kruhu
                                                111

                                                           učiteljice prvih
               Upoznati školsku i gradsku knjižnicu i       Sudjelovanjem u radionici u
                                                                                                          studeni
MEDIJSKA KULTURA:                                                   razreda      Odlazak u školsku i
               knjižničare, naučiti posuđivati, čuvati i vraćati  knjižnici, razvijati ljubav prema                          Pitanja i razgovor
KNJIŽNICA                                                       i knjižničarka  gradsku knjižnicu
               knjige, razlikovati knjižnicu od knjižare      knjizi i poticati čitanje
               Njegovati i bogatiti dječji književni i likovni   Sudjelovanje u literarno-               Izrada likovno-literarnih
                                                           Knjižničarka                   Prepričavanje,
               izričaj                       likovnom natjecanju                  sadržaja, skupno i
MJESEC KNJIGE                                                     škole                      recitiranje, razgovor
               Upoznavanje pjesničke riječi i djela        prezentirajući zadane sadržaje             pojedinačno                                         Upoznati učenike s                                  Izrada plakata s
DAN OBILJEŽAVANJA       Obilježiti obljetnicu pada grada Vukovara i                       učiteljice prvih  Prezentacije i recitacije u              Troškovi za
                                         povijesnim razvojem grada i                             likovnim i literarnim
PADA VUKOVARA I        sjećanja na žrtve Vukovara                               razreda      prostoru škole                    svijeće 20,00
                                         zbivanja u Vukovaru za vrijeme                            sadržajima
BLAGDANA SVIH SVETIH                                                  i vjeroučitelj  Posjet gradskom groblju                kuna
                                         Domovinskog rata.


                                                                     Odlazak u gradsko
                                                                     kazalište, gledanje      Verbalna
                                                                                                Troškove ulaznica
MEDIJSKA KULTURA :      Kazališnom predstavom stvoriti blagdanski      Razvijati kulturu ponašanja za             kazališne predstave,     razmjena doživljenih
                                                           učiteljice prvih                             snose roditelji
Kazalište, glumac, (HJ, LK,  ugođaj i vedro raspoloženje kod učenika u      vrijeme gledanja kazališne               sudjelovanje u prigodnom   iskustava
                                                           razreda
                                                                                                          Prosinac
PID)             proslavi blagdana Sv. Nikole            predstave                       svečanom programu       PP prezentacija
                                                                     povodom Sv. Nikole i     roditeljima
                                                                     dodjelu dječjih darova

NASTAVA U PRIRODI
                                         Promatranjem prirodnog       učiteljice prvih  Odlazak u park i       PP – prezentacija
                                                                                                          siječanj
Priroda se mijenja      Poticati znatiželju za otkrivanjem prirodnih
                                         okruženja uočavati prirodne     razreda      školsko dvorište,       izražavanje
(HJ, PiD, TZK)        pojava u neposrednom vanjskom okruženju
                                         promjene                        Igre na snijegu        doživljaja
Zimske radosti

                                                                     Provesti integrirane
KULTURNO-ZABAVNA
                                                                     nastavne dane kroz
                                                                                                          veljača
MANIFESTACIJA         Socijalizacija učenika, međusobno poštivanje i   Obilježavanje Valentinova i     učiteljice prvih                 Izrada razrednog
                                                                     redovitu i izvanučioničnu
(HJ, LK, TZK)         tolerancija                     maskenbala             razreda                     plakata
                                                                     nastavu, praktičan rad i
                                                                     šetnjom kroz grad
                                                 112
NASTAVA U PRIRODI
                                           Zaštita prirodnog okoliša i voda            odlazak na Kunjevce
Priroda se budi - pozdrav
                 Razvijati ekološku svijest kod učenika i važnost  te sprječavanje onečišćenja.
proljeću
                 čistoće prirode, promatranjem okoliša uočiti    Boraviti u prirodi i promatranjem                                     Troškove
(Kunjevci)                                                                                Izrada slikovnice
                 promjene u prirodi i stjecati nove spoznaje o    i istraživanjem                                              prijevoza učenika
                                                             učiteljice prvih                Tužna i sretna šuma
                                                                                                             ožujak
                 prirodnim sadržajima                uočiti sva dosadašnja usvojena                                      do Kunjevaca
                                                             razreda                     Usmena provjera
                                           znanja o promjenama u prirodi                                       snose roditelji
                                                                                     Likovni i literarni
                                           Naučiti razlikovati godišnja doba                                     kao i ulaznic a za
                                                                                     izraz
                 Kazališnom predstavom stvoriti ugođaj i vedro    Razvijati kulturu ponašanja za                                      kazalište
MEDIJSKA KULTURA :
                 raspoloženje kod učenika              vrijeme gledanja kazališne
Kazalište, glumac, (HJ, LK,
                                           predstave                       Lutkarsko proljeće
PID)II.razred
    cilj                  namjena                  nositelj          način realizacije          vremenik      troškovnik      način vrednovanja
Hrvatski olimpijski      Poticati i razvijati naviku zdravog života.      učenici 2. razreda s   Hodanje do parka „Lenije“ na                     -       Razgovor o provedenom
dan (HOD)           Motiviranje učenika za sportskim           učiteljicama       kojemu će biti organizirane         rujan 2010.               danu na satu razrednika
               aktivnostima.                                 sportske aktivnosti.
Jesen u mom kraju i      Neposrednim doživljajem jeseni u gradu i       učenici 2. razreda s   Šetnja gradskim parkom i                        -      Izrada jesenjeg panoa na
obilježavanje Dana      parku produbiti znanja iz PID-a.           učiteljicama       skupljanje lišća i plodova jeseni.     listopad 2010.              satu likovne kulture
kraha
Sigurnost i          Uz naučena pravila sigurnog ponašanja u        zaposlenici       Posjetiti autobusni i željeznički                    -      Razgovor o provedenoj
ponašanje u          prometu, uz pomoć stručnjaka na            kolodvora, učenici    kolodvor uz stručno vodstvo                             aktivnosti; pisanje izvješća o
prometu            autobusnom i željezničkom kolodvoru          2. razreda s       zaposlenika.                                    događaju (HJ); crtanje
               naučiti ponešto o kulturi vožnje i          učiteljicama                            studeni 2010.              kolodvora i prijevoznih
               korištenju javnih prijevoznih sredstava.                                                              sredstava(LK); pismena
                                                                                                 provjera znanja iz PID-a –
                                                                                                 Promet
Prošlost, sadašnjost     U nastavi PID-a učimo brojati dane,          zaposlenici       Pogledati stalni postav u                        -      Pisana provjera iz PID-a na
i budućnost; Dan,       tjedne, mjesece i godine i saznajemo         Gradskog muzeja     Gradskom muzeju.                                  temu Snalaženje u vremenu;
tjedan, mjesec,        kako postoji prošlo vrijeme, sadašnje i        Vinkovci, učiteljice                        prosinac 2010.              slikanje starih predmeta
godina            buduće. Zanimljive dijelove prošloga         2. razreda s                                                 (LK); opisivanje predmeta
               vremena možemo „proživjeti“ u muzeju.         učenicima                                                  (HJ)
Zdravlje; Vode        Razvijanje higijenskih navika kod           liječnik opće      Posjeta Domu zdravlja i razgovor                    -      Prepričavanje doživljaja,
moga zavičaja         učenika i poticanje na zdravu prehranu i       prakse; učiteljice 2.  o zdravlju. Šetnja uz rijeku Bosut.                         opisivanje (HJ); Izrada
               životni stil.                     razreda         Uočavanje biljnog i životinjskog      veljača 2011.              plakata na temu zdravlje
                                                       svijeta u i uz rijeku.                               (LK); pisana provjera znanja
                                                                                                 uz PID-a
Zanimanja ljudi;       Poštivanje različitih vrsta zaposlenja        zaposlenici HP-a,    Obilazak zaposlenika Hrvatskih                     -      Pisanje čestitke (HJ);
Ekologija u mome       ljudi i vrjednovanje posla; Razvijanje        učiteljice i učenici   pošta. Razgovor o zanimanjima.                           Interpretacija lektire
zavičaju           higijenskih navika; Poticanje ekološke        2. razreda        Recikliranjem staroga papira        ožujak 2011.              Poštanska bajka (HJ); Izrada
               svijesti učenika                                možemo izraditi čestitke i                             razglednice Vinkovaca (LK)
                                                       razglednice.
Obilježavanje         Poticati i jačati želju kod učenika za        igrači NK „Cibalia“,   Organizirati druženje učenika i                     -      Momčadske igre (TZK),
Svjetskog dana        bavljenjem sportom.                  učenici 2. razreda,   nogometaša na jednom            travanj 2011.              Prepričavanje doživljaja
sporta                                       učiteljice        nogometnom treningu                                 (HJ); ilustriranje doživljaja
                                           113
                                                                                          (LK)
Moj zavičaj        Upoznati ljepote zavičaja u neposrednoj   turistička agencija;   U suradnji sa putničkom                              Izvješćivanje s proteklog
             stvarnosti                  učiteljice i učenici   agencijom upoznati ljepote Parka                         događaja (HJ); Opis prirode
                                                                                150 kuna po
                                    2. razreda        prirode Kopački rit           svibanj 2011.              (HJ), Panoramski crtež (LK);
                                                                                 učeniku
                                                                                          Moj zavičaj – pisana
                                                                                          provjera (PID)IV. razred

Nastavni predmet i     Cilj                Mjesto održavanja      Vrijeme     Aktivnosti učenika              Voditelji/        Troškovi/
tema                                            održavanja                          suradnici        po učeniku
1.TZK-Olimpijski dan    -sudjelovati u sportskim      -Atletski stadion/     rujan 2010.   -učenje novih igara, aktivno         -učitelji i učiteljice
              aktivnostima i razvijati      Sopot                    sudjelovanje u njima i sportsko i      škole
              natjecateljski duh         Vinkovci                   pošteno navijanje
2. Dani kruha        -naučiti kako i od čega dobivamo  -Suvara-mlin na       listopad 2010.  -promatranje, zapažanje i bilježenje     -učiteljice 4.r. i
              kruh i krušne proizvode       konjski pogon u               podataka vezanih uz temu posjeta       voditelj         20-30kn
                                Otoku
3. HJ- Dani knjige     -osvijestiti kod učenika važnost  -Gradska knjižnica     listopad 2010.  -promatranje, zapažanje te bilježenje    -učiteljice 4. r. i
              knjige i ulogu knjižnice      Vinkovci                   podatka vezanih uz temu posjeta       knjižničar

4. SR- Zašto i kako     -naučiti zašto je važno štedjeti  -banka u Vinkovcima     1.tjedan u    -istraživanje,proučavanje, zapažanje,    -učiteljice 4. r. i
štedimo?          novac; stjecanje pozitivnog                   studenom     vođenje bilješki               voditelj banke
              odnosa prema novcu                       2010.
5. HJ-posjet Gradskom    - pogledati kazališnu predstavu,  -Gradsko kazalište     prosinac 2010.  -gledanje kazališne predstave        -učiteljice 4. r.    10kn
kazalištu          razvijati naviku samostalnog    Vinkovci
              odlaska u kazalište
6.PID-Iz prošlosti naše   -obilazak stalnog postava VK    -Gradski muzej       siječanj 2011.  -uz stručno objašnjenje voditelja      -učiteljice 4. r. u
domovine          muzeja               Vinkovci                   učenici imaju priliku produbiti svoja    suradnji s
                                                       saznanja te nadograditi već postojeća    djelatnicima
                                                                             Gradskog muzeja
7. PID-Moje tijelo,     -obilazak bolnice/Doma zdravlja,  -posjet Domu        veljača 2011.  uz stručno objašnjenje voditelja učenici   -učiteljice 4. r. i
moje zdravlje        razgovarati o važnosti pravilne   zdravlja/bolnici u              imaju priliku produbiti svoja saznanja    doktor/med. sestra
              prehrane, tjelovježbe za pravilan  Vinkovcima                  te nadograditi već postojeća
              razvoj
8. PID- Pozdrav       -promatrati biljke i životinje u  -izletište Kunjevci     ožujak 2011.   -promatranje, zapažanje, proučavanje i    -učiteljice 4. r.    20-30 kn
proljeću          proljeće, uočiti raznolikost                           bilježenje podataka vezanih uz temu
              biljnog i životinjskog svijeta                          posjeta
9. Hj,PID- Osijek-     -obilazak povijesne jezgre grada  -Tvrđa, Dječje       travanj 2011.  -promatranje, zapažanje, gledanje      -učiteljice 4. r.,    cca 60 kn
povijesno i kulturno    Osijeka, posjet Dječjem kazalištu  kazalište Branka               kazališne predstave, bilježenje podataka   vodič
središte          i Zoo vrtu             Mihaljevića, ZOO vrt             vezanih uz temu posjeta
10. Lutkarsko proljeće   - pogledati nekoliko kazališnih   -Gradsko kazalište,     svibanj 2011.  -gledanje kazališnih predstava        -učiteljice od 1. do   20 kn
              predstava, razvijati naviku     Vinkovci                                         4.r.
              samostalnog odlaska u kazalište
11. ŠKOLA U         -ponavljanje i utvrđivanje     -priobalje RH ili      lipanj 2011.   -promatranje krajolika RH,          -učiteljice 4.r. s    cca 1200kn
                                            114
PRIRODI-Hrvatski      stečenog znanja i vještina u      brežuljkasti kraj           upoznavanje kulturnih i povijesnih    odabranom
kraljevski gradovi ili   4.razredu                                  znamenitosti, proučavanje raznolikosti  prijevoznom
Hrvatsko Zagorje                                            krajolika                agencijom
               DVODNEVANA EKSKURZIJA UČENIKA VI. RAZREDA U „HRVATSKO ZAGORJE“

CILJEVI: -upoznavanje novih krajeva i ljepota naše zemlje i njihovih karakterističnih obilježja,
     -upoznavanje kulturalno-civilizacijskih pojmova vezanih za Hrvatsko Zagorje

NAMJENA: razvijanje ljubavi premasvojoj zemlji, razvijanje prijateljstva i pripadanja skupini,
     kulturno ponašanje na javnim mjestima i u prijevoznim sredstvima.

NOSITELJ: učenici VI. a, b, c, razreda i razrednice

NAČIN REALIZACIJE: prijevoz autobusom

VREMENIK: svibanj šk. g. 2010./ 2011.

TROŠKOVNIK: 500-600 kn, trošak snose učenici i roditelji

NAČIN VREDNOVANJA: razviti fotografije, prikupiti materijale i napraviti pano.

POSJET KINU, KAZALIŠTU ILI GALERIJI

CILJEVI: pravilno iskorištavanje slobobodnog vremena i upotpuniti ga aktivnostima koje pozitivno
     utječu na razvoj mladog čovjeka.

NAMJENA: razvijanje vještine i kulture slušanja, kulturno ponašanje na javnom mjestu, razvijanje
     pozitivnog stajališta prema kazališnim djelima i likovnoj umjetnosti

NOSITELJ: učenici i razrednice, i učiteljice glazbene kulture i hrvatskog jezika i učitelji koji žele

NAČIN REALIZACIJE: odlazak autobusom u Osijek ili u Vinkovcima posjetiti galeriju ili muzej

VREMENIK: tijekom školske godine ovisno o repertoaru predstava i likovnih izložbi

TROŠKOVNIK: trošak snose roditelji i učenici

NAČIN VREDNOVANJA: razgovor, iznošenje utisaka, pravljenje panoa ili skupna izrada plakata
                                115


  11.UČENICI S POSEBNIM POTREBAMA
CILJEVI:
    -   Poboljšati temeljna i opća znanja iz osnovnih predmeta
    -   Učiti učenike kako je lakše učiti i poticati razvoj radnih navika
    -   Omogućiti svakom učeniku maksimalan razvoj njegovih sposobnosti,vještina i svijesti o važnosti učenja
    -   Inkluzivni pristup odgoju i obrazovanju
NAMJENA:
    -   Poučavanje učenika koji sporije usvajaju znanje zbog određenih teškoaća u razvoju.Primijeneiti različite individualne
       metode i postupke u edukacijskom i rehabilitacijskom radu, a učenicima
    -   nastavu prilagoditi smanjenim idividualiziranim odgojno-obrazovnim programima(IOOP)
NOSITELJI:
    - Učitelji i povremeno ostali stručni suradnici
NČIN REALIZACIJE:
    - Po modelu individualizacije
    - Jedna učenica u I. razredu je na primarnoj pedagoškoj opservaciji do kraja prvog polugodišta
VREMENIK:
    - Za učenike VII.i VIII. Razreda prilagođeni program provodi se tijekom cijele školske godine
    - Opservacija do kraja prvog polugodišta

TROŠKOVNIK:
    - Papir, fotokopiranje, krede osigurat će škola, koverte i telefonski pozivi defektologinji, psihologu, školskoj ambulanti
    - Učenici će osigurati olovke, gumice, udžbenike i ostali potreban pribor za rad

VREDNOVANJE:
    - poboljšanje ocjena iz pojedinih nastavnih predmeta i uspjeha učenika
    - vrednovanje zadovoljstva učenika i roditelja
    - praćenje redovitosti dolaska učenika i ostvarenosti planiranih zadataka.
12.VREDNOVANJE
                                          116
Tim za vrednovanje - Marina Makić – ravnateljica
          - Ivanka Klepić – pedagoginja
          - Ksenija Peko – učiteljica razredne nastave
          - Darija Vištica – učitelj kemije
Vrednovanje će se temeljiti na procesu unutar škole.
            Područja unapređenja u školskoj godini 2010./11.
-          - odnos učenika prema drugim učenicima i školi
          - poučavanje i učenje
          - odnos učitelja, roditelja, škole
          - izvannastavne aktivnosti, dodatna, dopunska, i izborna nastava

- odnos učenika prema drugim učenicima i školi
-umanjiti opseg      -obrada rezultata i analiza  Stručno znanje stručnog    - rujan        -pedagoginja       -na kraju školske godine
nasilništva        dobivenih podataka       suradnika                                   ponoviti primjenu
u školi kao cjelini i u  istraživanja o učestalosti                                          upitnika o nasilju te
razrednim odjelima     nasilja u školi                                                usporediti rezultate s
- spriječiti stvaranje   -radionice za učenike     -novac za potrebne                  -voditelj skupine     prthodnim nalazima
novih           -9 radionica za učenike III.  materijale,stručno       -tijekom cijele    -pedagoginja,učitelji
problema vršnjačkog    razreda,3 radionice za     znanje i vještine       školske godine    razredne         -evaluacijski upitnik za
nasilja          učenike V. te dvije za     voditelja skupine                  nastave,razrednici    učenike
-jačati samopouzdanje   učenike VII. i VIII.      -stručna znanja
djece           razreda            učitelja,stručna        -tijekom cijele                 -evaluacijski upitnici za
-poučavati djecu      Na teme upoznavanja      literatura           školske godine                 učenike
toleranciji i vještinama  prava,razvoja
nenasilnog rješavanja   tolerancije,komunikacije i   -vrijeme za pripremu i                             -zapažanje učitelja o
sukoba           rješavanje sukoba       vođenje radionica                               provedenoj
-razvijati         -tribine                           -rujan                     radionici,evidencija o
komunikacijske       -upoznati učitelje s      -novac za pripremu                  -pedagoginja       satu razrednika
vještine          planiranim aktivnostima    materijala za učenike
-poučavati o dječjim i   programa
ljudskim pravima      -dogovoriti i raspodijeliti
              zadaće vezane uz rad s
              učenicima                           -do kraja listopada               -evidencija u Razrednoj
              -predstaviti program                                -pedagoginja,razrednici  knjizi i savjetodavnom
              roditeljima na         -vrijeme za pripremu i                             radu s roditeljima
              roditeljskim          održavanje sastanaka
              sastancima,naglasiti
              važnost suradnje
- poučavanje i učenje     -
                                      117
-veće stručne     - predavanja i      -stručna suradnica,
kompetencije     radionice za učitelje  učitelji,stručna                                 -primijeniti evaluacijske
učitelja vezane uz  na stručnim vijećima   literatura        -do kraja listopada                   upitnike nakon provedenih
nastavne strategije  na teme                                     -Grgurić          predavanja i radionica
           1.Projektna nastava   -vrijeme za pripremu i  -do kraja prosinca      -Grgljanić
           2.Komunikacijski stil  održavanje        -do kraja ožujka       -Šteko
           učenja          predavanja i radionica  -do kraja svibnja       -pedagoginja
           3.Skupinski rad u
           nastavi
           4.Stres - radionica                                            -na kraju polugodišta i školske
                                                                 godine primijeniti upitnik
           -promjeri dobre                  -do kraja svibnja, za svako  -pedagoginja i voditelji  procjene za učitelje o korisnosti
           prakse          -stručna znanja     stručno vijeće dva ogledna  stručnih vijeća      provedenih aktivnosti za
                        učitelja,priručnici za  sata mjesečno,prema                   unapređenje nastavnog
           -hospitiranje      nastavu         utvrđenom rasporedu                   rada(hospitiranje satima i
           pedagoginje i kolega                                            supervizijski razgovori)
           sustručnjaka na     -elektronička oprema
           oglednim satima(svaki  za snimanje oglednih                               -učenička postignuća, rezultati
           učitelj vodi jedan sat  sati te po potrebi    -do kraja svibnja, za svako  -pedagoginja i voditelji  upitnika učenika i roditelja o
           te sudjeluje u analizi  novac za izradu     stručno vijeće dva      stručnih vijeća      učenju i poučvanju
           dva sata)        didaktičkih sredstava  supervizijska susreta
                        za realizaciju sata   mjesečno,prema utvrđenom
                                    rasporedu
                        -stručno znanje
           -supervizijski      učitelja,stručna
           razgovori nakon uvida  literatura
           u provedene nastavne
           sate
                                        118
- odnos učitelja,roditelja i škole
-veće zadovoljstvo  -održati prvi      - vrijeme za    -do kraja listopada     -razrednici,ravnateljica,pedagoginja  -zapisnik o roditeljskom sastanku
međusobnom      roditeljski sastanak  pripremu i                   ,članovi razrednih vijeća       u Razrednoj knjizi
suradnjom učitelja  u svakom        održavanje
i roditelja     razrednom odjelu    sastanaka
           na kojem će sebe i
           svoj rad predstaviti
           svi članovi
           razrednog vijeća, a                           -pedagoginja,predmetni učitelji    -analiza bilježaka predmetnih
           roditelji će imati             -raspored primanja     članovi razrednih vijeća        učitelja o održanim individualnim
           priliku postavljati             utvrditi do kraja linja,a                     razgovorima s roditeljima
           pitanja i diskutirati  -vrijeme u     aktivnosti povoditi do
           -omogućiti       rasporedu      kraja školske godine
           roditeljima       učitelja
           individualne
           razgovore kod svih
           predmetnih
           učitelja,prema                             -učitelji,pedagoginja,ravnateljica   -primijeniti evaluacijski upitnik
           rasporedu koji će              -listopad,                             za učenika,roditelje i učitelj
           biti objavljen na              -travanj
           internetskoj                -svibanj
           stranici škole i    -stručno znanje i
           oglasnoj ploči     vještine učitelja
           -usavršavati kutak
           za roditelje
           -organizirati
           kreativne radionice
           u kojima će
           sudjelovati roditelji
           -uključiti roditelje
           u aktivnosti
           tematskih dana
           koje će škola
           organizirati
- izvannastavne aktivnosti,dodatna,dopunska i izborna nastava
                                        119
-kvalitetna ponuda       -razmatranje i analiza     -stručna znanja   - do kraja rujna   -pedagodinja        -provođenje evaluacijskog
izvannastavnih         rezultata istraživanja o    pedagoginje                             upitnika među učenicima
aktivnosti,dodatne,dopunska  zainteresiranosti učenika i                                     koji su bili uključeni u
i izborne nastave,sukladno   roditelja za pojedine                                        izvannastavne
interesima učenika i      izvannastavne                                            aktivnosti,dodatnu,dopunski
roditelja i mogućnosti škole  aktivnosti,dodatnu,dopunsku                                     i izbornu nastavu
                i izbornu nastavu za
                2010.školsku godinu
                -podjela zaduženja       -stručna znanja   -do 6.rujnapočetak  .ravnateljica,pedagoginja
                učiteljima sukladno njihovim  ravnateljice    nastavne godine
                interesima i vještinama
                -prezentiranje ponude     -vrijeme za
                aktivnosti učenicima i     prezentaciju    -do kraja rujna   -zaduženi učitelji
                formiranje skupina
                -provođenje izvannastavnih   -stručna znanja i  -cijele školske
                aktivnosti,dodatne,dopunske  kreativnost     godine prema
                i izborne nastave prema    učitelja      utvrđenom
                utvrđenom rasporedu      -vrijeme za     rasporedu
                               planiranje i
                               provođenje rada

								
To top