Docstoc

187229Supplemental_Table_S3_primer_sequences

Document Sample
187229Supplemental_Table_S3_primer_sequences Powered By Docstoc
					Supplemental Table S3: Primer sequences used for qRT-PCR and cloning of VIGS vectors into pTV00 or full length seq
Name
NtAT1_CDS_primerFWD
NtAT1_CDS_primerRVS
Na12868_FWD
Na12868_RVS
AT11-34
AT12-33
12868_NdeI_pET23a
12868_XhoI_pET23a
Name
NtCV86_CDS_primerFWD
NtCV86_CDS_primerRVS
NaCV86_FWD_SP1
NaCV86_RVS_SP1
CV86_VIGS2_F_SalI
CV86_VIGS2_R_BamHI
CV86_fwd_NdeI
CV86_RVS_NotI
Name
NtDH29_CDS_primerFWD
NtDH29_CDS_primerRVS
NaBEAT_FWD_SP1
NaBEAT_RVS_SP1
BEAT1-32
BEAT2-31
NaBEAT_NdeI_pET23a
Beat_RVS_XhoI
NaBEATsil_FOR
NaBEATsil_REV
Name
MYB 8 f1
MYB 8 r1
Name
NaLOX3_FWD1
NaLOX3_RVS1
Table S3: Primer sequences used for qRT-PCR and cloning of VIGS vectors into pTV00 or full length sequences into pET23a for protein expression
          Sequence (5'->3')                         Direction
          GAAATTATTGCTTAGAAATAGTAAACC                    forward
          TTCATTTTAAACCTCATAGCTCCTT                     reverse
          TCACAAGGTTCACTTGTGGCTCTG                     forward
          GCATTTGCCTTGAGTTTGCCTAGG                     reverse
          GCGGCGGTCGACTCCTTCAATGTCTTTGACAACG                forward
          GCGGCGGGATCCCAATACTTCATCTAACGTGGC                 reverse
          TATATATACATATGAATGTGAAAATTGAGAGCTCAAG               forward
          GAGAGAGActcgagTTTTGCTTTCAAATCAAGAGAATAGC             reverse
          Sequence (5'->3')                         Direction
          CTCCTTTCCATTGTAGTTTGCAAAC
          AACATTGAAGTAAAACATTGATTCA
          ATCAAATAGCTGAAGATGTC                       forward
          CCAACAAAGTAGTGCTGTACT                       reverse
          ATATATATAGTCGACTACTGCCTCGTATTCCTGGAGAG              forward
          TGTGTGTGTGGATCCGATCTTACTGCGCAAGTTGACTG              reverse
          ATATATATATCATATGGGTTCCCAATCTGCTGCCCTG               forward
          CACACACACATGCGGCCGCCCACTTAAAATAAGCCTTGATA             reverse
          Sequence (5'->3')                         Direction
          TTACTCTGATATTTCTCTCCTATATCAA
          TAAGTTGTACAAGATACGTATATGA
          ATCAACTAGCCATTAGAATG                       forward
          CCAAAAATGATTTGCAAGGTC                       reverse
          GCGGCGGTCGACGAGGAAGTGGACGAATTCAC                 forward
          GCGGCGGGATCCCAACGGGGAAAATATCCTC                  reverse
          AGTTGACTATCATATGGGTTTCCTTTGTGCCAACCTG               forward
          TATATATATCTCGAGATTATTCAAAATAGTAAAAGTGTT              reverse
          GGCGGGCATTAATTCGTGCTTC                      forward
          CCGTTGCATCACGGATCAAAGC                      reverse
          Sequence (5'->3')                         Direction
          AACCTCAAGAAACTCAGGACATACAA                    forward
          GATGAATGTGTGACCAAATTTTCC                     reverse
          Sequence (5'->3')                         Direction
          GGCAGTGAAATTCAAAGTAAGAGC                     forward
          CCCAAAATTTGAATCCACAACA                      reverse
00 or full length sequences into pET23a for protein expression analysis

           Purpose                  Gene
           N. attenuata CDS cloning         AT1
           N. attenuata CDS cloning         AT1
           qRT-PCR                  AT1
           qRT-PCR                  AT1
           VIGs cloning               AT1
           VIGs cloning               AT1
           pET23a cloning              AT1
           pET23a cloning              AT1
           Purpose                  Gene
           N. attenuata CDS cloning         CV86
           N. attenuata CDS cloning         CV86
           qRT-PCR                  CV86
           qRT-PCR                  CV86
           VIGs cloning               CV86
           VIGs cloning               CV86
           pET23a cloning              CV86
           pET23a cloning              CV86
           Purpose                  Gene
           N. attenuata CDS cloning         DH29
           N. attenuata CDS cloning         DH29
           qRT-PCR                  DH29
           qRT-PCR                  DH29
           VIGs cloning               DH29
           VIGs cloning               DH29
           pET23a cloning              DH29
           pET23a cloning              DH29
           qRT-PCR (VIGs silencing efficiency)    DH29
           qRT-PCR (VIGs silencing efficiency)    DH29
           Purpose                  Gene
           qRT-PCR                  MYB8
           qRT-PCR                  MYB8
           Purpose                  Gene
           qRT-PCR                  LOX3
           qRT-PCR                  LOX3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:4/15/2012
language:
pages:3