cjenik ATLETIKA SA00685 STARTNA PIRAMIDA ŽELJEZNA KOM 1 049

Document Sample
cjenik ATLETIKA SA00685 STARTNA PIRAMIDA ŽELJEZNA KOM 1 049 Powered By Docstoc
					  ATLETIKA
  SA00685  STARTNA PIRAMIDA, ŽELJEZNA                         KOM  1,049.00
  SA00686  STARTNA PIRAMIDA, PLEXIGLASS                        KOM  1,281.00
  SA00687  PALICA ZA ŠTAFETU, LAGANA LEGURA                      KOM    42.00
  SA00687X  PALICA ZA ŠTAFETU, LAGANA LEGURA HOMOLOGIRANA I.A.A.F            KOM    54.00
  SA00688  PALICA ZA ŠTAFETU, PVC                           KOM    30.00
  SA00689  STARTNI BLOK ZA DVORANE, GUMENI                       KOM   250.00
  SA00692  STARTNI BLOK OBA NA JEDNOM BLOKU - ŽELJEZNI                 KOM   694.00
  SA00693  STARTNI BLOK OBA NA JEDNOM BLOKU, HOMOLOGIRAN I.A.A.F.           KOM  2,006.00
  SA00694  STARTNI BLOK,COMPETITION,ALUMINIJ, HOMOLOGIRAN I.A.A.F.           KOM  2,423.00
  SA00696  STARTNI BLOK SA 3 UPORIŠTA                         KOM   493.00
  SA00697  PREČKA ZA STARTNI BLOK                           KOM    46.00
  SA00699  SERIJA PREPONA “OVER” (OD 12 cm DO 30 cm) 10 PREPONA            KOM  1,142.00
  SA00700  PREPONA VISINA FIKSNA 50 cm                         KOM   409.00
  SA00701  PREPONA VISINA PODESIVA 50-60-76,2 cm                    KOM   509.00
  SA00702  PREPONA VISINA PODESIVA cm 76,2-84-91,4                   KOM   555.00
  SA00703  ŠKOLSKE PREPONE, VISINA PODESIVA 76,2-84-91,4-100-106,7 cm         KOM   663.00
  SA00704  OLIMPIJSKA PREPONA, HOMOLOGIRANA I.A.A.F.                  KOM  1,574.00
  SA00705  OLIMPIJSKA PREPONA PODESIVE VISINE 76,2-84-91,4-100-106,7 cm. PREMA     KOM  1,327.00
       NORMATIVIMA I.A.A.F I F.I.D.A.L.
  SA00706  OLIMPIJSKA PREPONA, LAGANA LEGURA PREMA NORMATIVIMA I.A.A.F. I F.I.D.A.L.  KOM  1,698.00

  SA00707  OLIMPIJSKA PREPONA, ALUMINIJSKA, HOMOLOGIRANA I.A.A.F.           KOM  2,377.00
  SA00708  LETVICA ZA PREPONE, DRVENA                         KOM    77.00
  SA00709  KOLICA ZA TRANSPORT PREPONA                         KOM  4,630.00
  SA00710  CILJNI STUPOVI SA ČAHURAMA ZA MONTAŽU                    KOM   895.00
  SA00711  OZNAČIVAČ KRUGOVA SA ZVONOM                         KOM  2,176.00
  SA00712  NUMERIČKI SEMAFOR SA 8 BROJEVA MOBILAN SA STOLICOM             KOM  7,023.00
  SA00713  NUMERIČKI SEMAFOR SA 8 BROJEVA BAZNO POSTAVLJEN               KOM  5,896.00
  SA00714  SUDAČKE STEPENICE SA 6 MJESTA, MOBILNE                   KOM  10,805.00
  SA00715  SUDAČKE STEPENICE SA 6 MJESTA, MOBILNE, POCINČANE              KOM  12,349.00
  SA00716  SUDAČKE STEPENICE SA 12 MJESTA, MOBILNE                   KOM  11,268.00
  SA00717  SUDAČKE STEPENICE SA 12 MJESTA, MOBILNE, POCINČANE             KOM  12,812.00
  SA00718  GREDA ZA TRČANJE SA ZAPREKAMA                        KOM  4,322.00
  SA00719  GREDA ZA TRČANJE SA ZAPREKAMA, MOBILNA                   KOM  24,544.00
  SA00720  KOLICA ZA TRANSPORT GREDA                          KOM  5,248.00
  SA00721  POBJEDNIČKO POSTOLJE                            KOM  3,272.00
  SA00722  POSTOLJE ZA STARTERA                            KOM  1,327.00
  SA00723  STARTNI PIŠTOLJ                               KOM   478.00
  SA00724  MECI ZA STARTNI PIŠTOLJ 1/50                        KOM   192.00
  SA00725  MEGAFON                                   KOM  1,234.00
  SA00726  ZASTAVICA, ŽUTA                               KOM   123.00
  SA00727  SUDAČKA ZASTAVICA (BIJELA ILI CRVENA)                    KOM    77.00
  SA00728  SET ZASTAVICA ZA OZNAČAVANJE REKORDA                    KOM  2,006.00
  SA00729  ČUNJ PVC h cm 30                              KOM    23.00
  SA00730  ČUNJ PVC h cm 50                              KOM    69.00
  SA00731  SUNCOBRAN SA POSTOLJEM                           KOM   509.00
  SA00732  TRAKA ZA OZNAČAVANJE ATLETSKE STAZE cm 5 (U ROLAMA OD 150 m)         m1    9.00
  SA00733  PRIČVRŠČIVAČ ZA TRAKU                            KOM    7.00
  SA00735  MEHANIČKA ŠTOPERICA 1/10 sek                        KOM   771.00
  SA00736  ELEKTRONSKA ŠTOPERICA 1/100 sek                       KOM   216.00
  SA00737  DIGITALNA ŠTOPERICA 1/100 sek                        KOM   648.00
  SA00738  DIGITALNA ŠTOPERICA (60 MEMORIJA)                      KOM  1,111.00
  SA00739  DIGITALNA ŠTOPERICA SA ŠTAMPAČEM                      KOM  5,371.00
  SA00740  DIGITALNA VAGA (VAGANJE OD 5 gr – 10 kg)                  KOM  3,890.00
  SA00742  METAR m 20 , FIBERGLASS TRAKA                        KOM   108.00
  SA00743  METAR m 20 , ČELIČNA TRAKA                         KOM   185.00
  SA00744  METAR m 50 , FIBERGLASS TRAKA                        KOM   208.00
  SA00745  METAR m 50 , ČELIČNA TRAKA                         KOM   324.00
  SA00746  METAR m 100 ,ČELIČNA TRAKA                         KOM  1,234.00
  SA00747  KONTAMETAR ZA MJERENJE DUŽINA PUTA                     KOM  2,469.00
  SA00749  MOST ZA FIKSIRANJE FOTOĆELIJA                        KOM  29,638.00
  SA00750  MOST ZA FIKSIRANJE FOTOĆELIJA ZA 6 – 8 STAZA                KOM  22,074.00
  SA00751  APARATURA ZA MJERENJE VREMENA KOMPJUTERIZIRANA POVEZANA SA         KOM     upit
       STARTNIM PIŠTO-LJEM MODEL OLIMPIC 38 KPL SA FOTOĆELIJAMA - PRECIZNOST
       1/1000 sek SA ŠTAMPAČEM
  SA00754  SUDAČKI STOL                                KOM   463.00
  SA00755  STOLICA                                   KOM   108.00
  SA00756  PIRAMIDE ZA OZNAČAVANJE SEKTORA, ŽELJEZO                  KOM   571.00
  SA00757  PIRAMIDE ZA OZNAČAVANJE SEKTORA, FIBERGLASS                 KOM   926.00
  SA00758  TABLICA ZA OZNAČAVANJE, ŽELJEZO                       KOM   146.00
                               BACANJE DISKA
  SA00760  DISK GUMENI kg 1                              KOM   108.00
  SA00761  DISK GUMENI kg 1,500                            KOM   123.00
  SA00762  DISK GUMENI kg 1,750                            KOM   146.00
  SA00763  DISK GUMENI kg 2                              KOM   162.00
  SA00764  DISK DRVENI kg 0,750 ŽELJEZNI PRSTEN                    KOM   370.00
  SA00765  DISK DRVENI kg 1 ŽELJEZNI PRSTEN                      KOM   378.00
  SA00766  DISK DRVENI kg 1,500 ŽELJEZNI PRSTEN                    KOM   416.00
  SA00767  DISK DRVENI kg 1,750 ŽELJEZNI PRSTEN                    KOM   439.00

  SA00768  DISK DRVENI kg 2 ŽELJEZNI PRSTEN                      KOM   463.00
  SA00769  DISK PVC kg 0,750 ŽELJEZNI PRSTEN                      KOM   416.00
  SA00770  DISK PVC kg 1 ŽELJEZNI PRSTEN, HOMOLOGIRAN I.A.A.F.             KOM   517.00
  SA00771  DISK PVC kg 1,500 ŽELJEZNI PRSTEN, HOMOLOGIRAN I.A.A.F.           KOM   555.00
  SA00772  DISK PVC kg 1,750 ŽELJEZNI PRSTEN                      KOM   586.00
  SA00773  DISK PVC kg 2 ŽELJEZNI PRSTEN, HOMOLOGIRAN I.A.A.F.             KOM   625.00
  SA00774  KRUG ZA BACAČA DISKA r 250 cm                        KOM  2,006.00
  SA00775  KAVEZ ZA BACANJE DISKA SA MREŽOM, FIKSIRANJE U ZEMLJU            KOM  56,343.00
  SA00776  KAVEZ ZA BACANJE DISKA SA MREŽOM, FIKSIRANJE U ZEMLJU, POCINČANI      KOM  60,202.00

  SA00780  KOLICA ZA TRANSPORT DISKOVA                         KOM  2,547.00
  SA00781  MREŽA ZA KAVEZ, VISINA 7 m                         KOM  15,745.00
                                  KOPLJE
U cijenu nije uračunat PDV                                          1
  SA00782  TRENING KOPLJE 400 gr                            KOM    594.00
  SA00783  TRENING KOPLJE 600 gr                            KOM    686.00
  SA00784  TRENING KOPLJE 700 gr                            KOM    717.00
  SA00785  TRENING KOPLJE 800 gr                            KOM    756.00
  SA00787  KOPLJE TAKMIČARSKO 400 gr                          KOM    787.00
  SA00788  KOPLJE TAKMIČARSKO 600 gr HOMOLOGIRAN I.A.A.F.                KOM   1,790.00
  SA00789  KOPLJE TAKMIČARSKO 700 gr HOMOLOGIRAN I.A.A.F.                KOM   2,161.00
  SA00790  KOPLJE TAKMIČARSKO 800 gr HOMOLOGIRAN I.A.A.F.                KOM   2,315.00
  SA00791  KOLICA ZA TRANSPORT KOPLJA                          KOM   2,701.00
  SA00793  TURBO JAV                                  KOM    432.00
  SA00798  VORTEX 150 gr                                KOM    277.00
                                 KUGLA – KUGLICE
  SA00794  KUGLICA 200 gr                                KOM    74.00
  SA00795  KUGLICA 150 gr                                KOM    67.00
  SA00796  KUGLICA 300 gr                                KOM    92.00
  SA00797  KUGLICA 400 gr                                KOM    104.00
  SA00800  KUGLA GUMENA 2 Kg                              KOM    169.00
  SA00801  KUGLA GUMENA 3 Kg                              KOM    185.00
  SA00802  KUGLA GUMENA 4 Kg                              KOM    216.00
  SA00803  KUGLA GUMENA 5 Kg                              KOM    254.00
  SA00804  KUGLA GUMENA 6 Kg                              KOM    301.00
  SA00805  KUGLA GUMENA 7,260 Kg                            KOM    370.00
  SA00806  KUGLA GHISA 2 Kg                               KOM    77.00
  SA00807  KUGLA GHISA 3 Kg                               KOM    108.00
  SA00808  KUGLA GHISA 4 Kg                               KOM    123.00
  SA00809  KUGLA GHISA 5 Kg                               KOM    154.00
  SA00810  KUGLA ŽELJEZNA 2 Kg, TARIRANA                        KOM    115.00
  SA00811  KUGLA ŽELJEZNA 3 Kg, TARIRANA                        KOM    154.00
  SA00812  KUGLA ŽELJEZNA 4 Kg, TARIRANA                        KOM    192.00
  SA00813  KUGLA ŽELJEZNA 5 Kg, TARIRANA                        KOM    231.00
  SA00814  KUGLA ŽELJEZNA 6 Kg, TARIRANA                        KOM    277.00
  SA00815  KUGLA ŽELJEZNA 7,260 Kg TARIRANA                       KOM    308.00
  SA00816  KUGLA TAKMIČARSKA, 3 Kg                           KOM    416.00
  SA00817  KUGLA TAKMIČARSKA, 4 Kg, HOMOLOGIRAN I.A.A.F.                KOM    725.00
  SA00818  KUGLA TAKMIČARSKA, 5 Kg, HOMOLOGIRAN I.A.A.F.                KOM    779.00
  SA00819  KUGLA TAKMIČARSKA, 6 Kg                           KOM    895.00
  SA00820  KUGLA TAKMIČARSKA, 7,260 Kg, HOMOLOGIRAN I.A.A.F.              KOM   1,003.00
  SA00821  OKVIR ZA BACANJE KUGLE r 213,5 cm                      KOM   2,083.00
  SA00822  ZAUSTAVLJAČ ZA NOGE, DRVENI                         KOM   1,250.00
  SA00823  ZAUSTAVLJAČ ZA NOGE, FIBERGLASS                       KOM   2,392.00
  SA00824  KOLICA ZA TRANSPORT KUGLE                          KOM   2,361.00
                                 KLADIVO
  SA00825X  KLADIVO ŽELJEZNO 3 Kg                            KOM    694.00
  SA00825  KLADIVO ŽELJEZNO 4 Kg                            KOM    725.00
  SA00826  KLADIVO ŽELJEZNO 5 Kg                            KOM    756.00
  SA00827  KLADIVO ŽELJEZNO 6 Kg                            KOM    802.00
  SA00828  KLADIVO ŽELJEZNO 7,260 Kg                          KOM    879.00
  SA00829  KLADIVO TAKMIČARSKO, 4 Kg HOMOLOGIRAN I.A.A.F.                KOM   1,188.00
  SA00830  KLADIVO TAKMIČARSKO, 5 Kg HOMOLOGIRAN I.A.A.F.                KOM   1,350.00
  SA00832  KLADIVO TAKMIČARSKO, 7,260 Kg HOMOLOGIRAN I.A.A.F.              KOM   1,528.00
  SA00833  KRUG ZA BACAČA KLADIVA                            KOM   1,790.00
  SA00834  KOLICA ZA TRANSPORT KLADIVA                         KOM   2,315.00
  SA00835  ŽICA ZA KLADIVO SA RUČKOM                               331.00
  SA00836  KAVEZ ZA BACANJE DISKA I KLADIVA, ALUMINIJSKI HOMOLOGIRAN I.A.A.F.      KOM  172,117.00
                                 SKOK U VIS
  SA00840  STALCI ZA SKOK U VIS 200 cm, ŠKOLSKI                     PAR    910.00
  SA00841  STALCI ZA SKOK U VIS 230 cm, ŠKOLSKI                     PAR    926.00
  SA00842  STALCI ZA SKOK U VIS 250 cm,ŠKOLKI                      PAR    949.00
  SA00843  STUPOVI ZA SKOK U VIS 250 cm,TELESKOPSKI , TAKMIČARSKI            PAR   3,087.00
  SA00844  STUPOVI ZA SKOK U VIS 260 cm,TELESKOPSKI , TAKMIČARSKI, LAGANA LEGURA    PAR   4,553.00

  SA00845  STUPOVI ZA SKOK U VIS ALUMINIJSKI, PODESIVA VISINA 110 - 265 cm SA RUČKOM,  PAR  15,436.00
       HOMOLOGIRAN I.A.A.F.
  SA00846  MJERAČ VISINE POSTAVLJENE LETVICE 300 cm                   KOM    771.00
  SA00847  LETVICA POLIETILENSKA 4 m                          KOM    138.00
  SA00848  LETVICA ALUMINIJSKA 4 m                           KOM    231.00
  SA00849  LETVICA FIBERGLASS 4 m                            KOM    393.00
  SA00850  LETVICA FIBERGLASS TAKMIČARSKA, 4 m                     KOM   1,312.00
  SA00851  ŠPAGA ZA SKOK U VIS SA KOŽNIM UTEZIMA 4 m                  KOM    108.00
  SA00852  OZNAČIVAČ ZALETA, ŽELJEZNI                          KOM    61.00
  SA00853  DOSKOČIŠTE 600 X 300 X 60 cm                         KOM     upit
  SA00854  DOSKOČIŠTE 600 X 350 X 60 cm                         KOM     upit
  SA00860  PLATFORMA ZA DOSKOČIŠTE, POCINČANA                      KOM    524.00
                                SKOK S MOTKOM
  SA00865  STUPOVI ZA SKOK S MOTKOM, LAGANA LEGURA, DO 650 cm              PAR  18,986.00
  SA00866  TELESKOPSKI MJERAČ, ALUMINIJ                         KOM   1,698.00
  SA00867  LETVICA, ALUMINIJ, 4,5 m                           KOM    339.00
  SA00869  LETVICA, FIBERGLASS, 4,5 m                          KOM    447.00
  SA00870  LETVICA, FIBERGLASS,TAKMIČARSKA, 4,5 m                    KOM   1,373.00
  SA00871  UTOR ZA MOTKU                                PAR   2,176.00
  SA00875  DOSKOČIŠTE 750 X 500 X 80 cm                         KOM     upit
  SA00876  DOSKOČIŠTE 800 X 500 X 80 cm                         KOM     upit
  SA00882  PLATFORMA ZA SKOK SA MOTKOM, POCINČANA                    KOM    524.00
  SA00883  MOTKE ZA SKOK S MOTKOM FIBERGLASS                      KOM     upit
  SA00884  OZNAČIVAČ ZALETA, ŽELJEZNI                          KOM    61.00
                                SKOK U DALJ
  SA00885  ODRAZNA LETVICA SA POCINČANOM POSUDOM                    KOM   2,130.00
  SA00886  SANDUK ZA PIJESAK                              KOM    586.00
  SA00887  OZNAKA NA ODRAZNOJ LETVICI                          KOM    555.00
  SA00888  ODRAZNA LETVICA SA INOX POSUDOM                       KOM   4,322.00

  SA00889  RAVNALICA PIJESKA                              KOM    463.00
  SA00890  ZIDARSKA ŽLICA ZA PUNJENJE SANDUKA PIJESKOM                 KOM    231.00
U cijenu nije uračunat PDV                                           2
  GIMNASTIKA
                                  KARIKE
  SP00010  OBRUČ ZA KARIKE                               PAR    472.00
  SP00015  UŽE ZA KARIKE, PODESIVO                           PAR    480.00
  SP00020  ZIDNA FIKSNA KONZOLA ZA KARIKE, KOMPLET                   KOM   1,945.00
  SP00025  KARIKE NA UŽETU ZIDNE, PODESIVE VISINE, KOMPLET               KOM   3,938.00
  SP00035  PODNA KONSTRUKCIJA ZA KARIKE, KPL. SA PRIBOROM ZA MONTAŽU,          KOM      upit
       NATJECATELJSKA, HOMOLOGIRANO F.I.G.
  SP00036  KUKA ZA KARIKE                                KOM    580.00
  SP00040  KOLICA ZA MAGNEZIJ                              KOM    944.00
  SP00045  MAGNEZIJ U KOCKAMA 8/1                            KOM    192.00
                              ORMARI ZA REKVIZITE
  SP00075  METALNI ORMAR ZA REKVIZITE 100 X 40 X 180 h SA 4 POLICE           KOM   2,273.00
  SP00077  MREŽASTI ORMAR ZA REKVIZITE 110 X 50 X 200 h                 KOM   4,318.00
  SP00078  ORMAR ZA REKVIZITE - SKLOPIVI 100 X 50 X 200                 KOM   4,753.00
                                KOLICA ZA OPREMU
  SP00390  KOLICA ZA STRUNJAČE 200 X 100                        KOM   1,680.00
  SP00391  KOLICA ZA STRUNJAČE 150 X 100                        KOM   1,632.00
  SP00392  KOLICA ZA STRUNJAČE 150 X 200                        KOM   1,856.00
  SP00393  METALNA KOLICA ZA PRIJEVOZ UTIČNE OPREME                   KOM   2,420.00
  SP00394  ZIDNI NOSAČ ZA UTIČNU OPREMU                         PAR    780.00
                           GIMNASTIČKI ŠTAPOVI – PALICE
  SP00100  DRVENI ŠTAP 80-90-100-120 cm Ø 24 mm                    KOM     16.00
  SP00105  PVC ŠTAP 80-90-100 cm Ø 30 mm                        KOM     20.00
  SP00115  ZIDNA KONZOLA ZA ŠTAPOVE                          KOM     416.00
                           KONJ ZA PRESKOKE I KONJ SA HVATALJKAMA
  SP00125  KONJ ZA PRESKOKE OBLOŽEN PRAVOM KOŽOM                    KOM   6,403.00
  SP00130  KONJ ZA PRESKOKE OBLOŽEN SINTETIČKOM KOŽOM                  KOM   5,602.00
  SP00135  KONJ SA HVATALJKAMA OBLOŽEN PRAVOM KOŽOM                   KOM   7,683.00
  SP00140  KONJ SA HVATALJKAMA OBLOŽEN SINTETIČKOM KOŽOM                KOM   6,883.00
  SP00145  OLIMPIJSKI KONJ ZA PRESKOKE OBLOŽEN SINTETIČKOM KOŽOM            KOM   9,925.00
  SP00150  OLIMPIJSKI KONJ SA HVATALJKAMA OBLOŽEN SINTETIČKOM KOŽOM           KOM   11,205.00
  SP00151  KONJ SA HVATALJKAMA TAKMIČARSKI HOMOLOGIRAN F.I.G.              KOM      upit
  SP00152  STOL ZA PREMETE                               KOM   26,413.00
  SP00155  HVATALJKE ZA KONJA                              PAR   1,760.00
  SP00165  KOLICA ZA PRIJEVOZ KONJA                           KOM    784.00
                             KOZLIĆI (podesive visine)
  SP00170  KOZLIĆ OBLOŽEN PRAVOM KOŽOM PODESIVE VISINE                 KOM   3,601.00
  SP00175  KOZLIĆ OBLOŽEN SINTETIČKOM KOŽOM PODESIVE VISINE               KOM   3,241.00
                             GIMNASTIČKI OBRUČ
  SP00181  GIMNASTIČKI OBRUČ, PLOSNATI r 60 cm                     KOM     44.00
  SP00182  GIMNASTIČKI OBRUČ, OKRUGLI PVC r 60 cm                    KOM     43.00
  SP00191  GIMNASTIČKI OBRUČ, PLOSNATI r 70 cm                     KOM     56.00
  SP00192  GIMNASTIČKI OBRUČ, OKRUGLI PVC r 70 cm                    KOM     54.00
  SP00201  GIMNASTIČKI OBRUČ, PLOSNATI r 80 cm                     KOM     76.00
  SP00202  GIMNASTIČKI OBRUČ, OKRUGLI PVC r 80 cm                    KOM     62.00
  SP00211  GIMNASTIČKI OBRUČ, PLOSNATI r 90 cm                     KOM     88.00
  SP00212  GIMNASTIČKI OBRUČ, OKRUGLI PVC r 90 cm                    KOM     64.00

                               GIMNASTIČKI ČUNJEVI
  SP00220  ČUNJEVI DRVENI, MALI h 31 cm                         PAR     64.00
  SP00225  ČUNJEVI DRVENI, SREDNJI h 35 cm                       PAR     72.00
  SP00230  ČUNJEVI DRVENI, VELIKI h 40 cm                        PAR    104.00
  SP00235  ČUNJEVI DRVENI ZA RITMIKU cm 45                       PAR    112.00
  SP00240  ČUNJEVI NYLON ZA RITMIKU U BOJI cm 44 F.I.G.                 PAR     40.00
                                UŽARSKI PROIZVODI
  SP00270  UŽE ZA PENJANJE DUŽINE m 5, r 30 mm                     KOM    448.00
  SP00275  UŽE ZA PENJANJE DUŽINE m 6, r 30 mm                     KOM    536.00
  SP00280  UŽE ZA POVLAČENJE DUŽINE m 15, r 30 mm                    KOM    656.00
  SP00281  UŽE ZA POVLAČENJE DUŽINE m 20, r 30 mm                    KOM    800.00
  SP00282  UŽE ZA POVLAČENJE DUŽINE m 25, r 30 mm                    KOM    920.00
                                  VIJAČA
  LRCS04   VIJAČA SA DRŠKAMA (LRCS04)                          KOM     20.00
  LRCS07   VIJAČA ZA RITMIKU SA OLOVOM (U BOJI) 300 cm                 KOM     35.00
                               NOSAČI ZA PENJALA ZID
  SP00438  ZIDNI NOSAČ UŽETA ZA PENJANJE (za jedno uže)                 KOM    512.00
  SP00439  ZIDNI NOSAČ MOTKE ZA PENJANJE (za jednu motku)                KOM    512.00
                              TRAKE SA DRŽAČEM ZA RITMIKU
  SP00440  TRAKA SA DRŽAČEM ZA RITMIKU m 6 (u bojama)                   KOM    88.00
                         KONZOLA ZA PENJANJE (motke fi 50, užad fi 30)
  SP00441  KVADRATNA LJESTVA DVOPOLJNA 5 m SA NOSAČEM                  GRT   5,248.00
  SP00442  KVADRATNA LJESTVA ČETVEROPOLJNA 5 m SA NOSAČEM                GRT   8,814.00
  SP00443  MOTKE ZA PENJANJE 5 m / 2 kom SA NOSAČEM                   GRT   2,562.00
  SP00444  MOTKE ZA PENJANJE 5 m / 3 kom SA NOSAČEM                   GRT   3,797.00
  SP00445  MOTKE ZA PENJANJE 5 m / 4 kom SA NOSAČEM                   GRT   4,862.00
  SP00446  UŽAD ZA PENJANJE 5 m / 3 kom SA NOSAČEM                   GRT   3,149.00
  SP00447  UŽAD ZA PENJANJE 5 m / 4 kom SA NOSAČEM                   GRT   3,998.00
  SP00448  MORNARSKE LJESTVE 5 m / 2 kom SA NOSAČEM                   GRT   3,951.00
  SP00450  MORNARSKE LJESTVE 5 m / 3 kom SA NOSAČEM                   GRT   5,881.00
  SP00451  MORNARSKE LJESTVE 5 m / 4 kom SA NOSAČEM                   GRT   7,641.00
                             LOPTE MEDICINKE
  SP00460  MEDICINKA, kg 1, GUMA                            KOM     76.00
  SP00461  MEDICINKA, kg 1.5, GUMA                           KOM    127.00
  SP00462  MEDICINKA, kg 2, GUMA                            KOM    152.00
  SP00463  MEDICINKA, kg 3, GUMA                            KOM    210.00
  SP00464  MEDICINKA, kg 4, GUMA                            KOM    257.00
  SP00465  MEDICINKA, kg 5, GUMA                            KOM    296.00
  SP00466  MEDICINKA, kg 6, GUMA                            KOM    405.00
U cijenu nije uračunat PDV                                           3
                                LOPTE ZA PSIHOMOTORIKU
  SP00480   r 42 cm                                  KOM   104.00
  SP00481   r 53 cm                                  KOM   117.00
  SP00482   r 65 cm                                  KOM   143.00
  SP00483   r 90 cm                                  KOM   233.00
  SP00484   r 120 cm                                 KOM   492.00
                                 GIMNASTIČKE LOPTE
  SP00485   LOPTA ZA RITMIKU g 160                          KOM    30.00
  SP00486   LOPTA ZA RITMIKU g 240                          KOM    38.00
  SP00487   LOPTA ZA RITMIKU g 320                          KOM    42.00
  SP00488   LOPTA ZA RITMIKU g 420 OFFICIAL                      KOM    46.00

                                 GIMNASTIČKE KLUPE
  SP00503   ŠVEDSKA KLUPA DRVENA 3,5 m DIN                      KOM  1,780.00
  SP00504   ŠVEDSKA KLUPA DRVENA 2,0 m DIN                      KOM  1,480.00
                                    VRATILA
  SY00526   ZIDNO VRATILO GARNITURA (bez poklopca parketa)              GRT  3,534.00
  SY00528   UTIČNO VRATILO GARNITURA (bez poklopca parketa)              GRT  10,188.00
  SY00529   UTIČNO VRATILO DVOSTRUKO - GARNITURA bez p.p.)              GRT  16,285.00
  SY00530   ČAHURA UTIČNOG VRATILA                          KOM  1,620.00
  SY00531   POKLOPAC PARKETA METALNI                         KOM   617.00
                                    RAZBOJI
  SP00505   RUČE PARALELNE                              KOM  12,642.00
  SP00505/A  STRUNJAČA ZA RUČE PARALELNE                        KOM   638.00
  SP00507   RUČE DVOVISINSKE                             KOM  13,351.00
  SP00507/A  STRUNJAČA ZA RUČE DVOVISINSKE                       KOM   638.00
  SP00508   RUČE PARALELNE - JUNIOR                          KOM  11,670.00
  SP00508/A  STRUNJAČA ZA RUČE PARALELNE - JUNIOR                   KOM   586.00
  SP00511   PREČKA ZA RUČE, DRVO cm 350                        KOM  1,389.00
  SP00512   PREČKA ZA RUČE, FIBERGLASS cm 250                     KOM     upit
  SP00513   KOLICA ZA RUČE                              KOM   941.00
  SP00514   RAZBOJČIĆ                                 KOM   680.00
  SP00514A  STALAK ZA STOJ NA RUKAMA                         PAR   375.00
                                  ODSKOČNE DASKE
  SP00514   ODSKOČNA DASKA "REUTHER", SA SISTEMOM OPRUGA               KOM  2,081.00
  SP00515   JURIŠNA DASKA , PLATFORMA DRVENA                     KOM   820.00
  SP00519   ODSKOČNA DASKA “REUTHER”,PLATFORMA TEPISON                KOM  2,045.00
  SP00520   ODSKOČNA DASKA “REUTHER”,DUPLA OPRUGA                   KOM  2,624.00
                                  ZALETNA STAZA
  SP00524   ZALETNA STAZA DEBLJINE mm 25 NEKLIZAJUĆA                 m2    510.00
  SP00525   ZALETNA STAZA DEBLJINE mm 35 NEKLIZAJUĆA                 m2    569.00
                           DASKE ZA VJEŽBANJE RAVNOTEŽE
  SP00535   PRAVOKUTNA DASKA 170 X 60 cm                       KOM  1,119.00
  SP00536   OKRUGLA DASKA r 80 cm                           KOM   609.00
                                  ŠVEDSKI SANDUCI
  SP00551   ŠVEDSKI SANDUK MALI                            KOM  1,162.00
  SP00552   ŠVEDSKI SANDUK 6 - DJELNI DIN                       KOM  3,683.00
  SP00553   ŠVEDSKI SANDUK 5 - DJELNI DIN                       KOM  3,550.00
  SP00554   ŠVEDSKI SANDUK 6 - DJELNI PRIJEVOZNI DIN                 KOM  4,123.00
  SP00555   ŠVEDSKI SANDUK 5 - DJELNI PRIJEVOZNI DIN                 KOM  3,990.00
                                  BALETNI DRŽAČI
  SP00563   BALETNA PREČKA, DRVO, fi 50 mm                       m1   154.00
  SP00564   KONZOLA ZA BALETNU PREČKU (ZIDNA -- FIKSNA)                KOM   185.00
  SP00565   KONZOLA ZA BALETNU PREČKU (ZIDNA – PODESIVA)               KOM   347.00
  SP00566   KONZOLA ZA BALETNU PREČKU (PODNA -- PODESIVA)               KOM  1,003.00
                              MORNARSKE LJESTVE
  SP00577   MORNARSKE LJESTVE 5 m                           KOM  1,342.00
                                  ŠVEDSKE LJESTVE
  SP00580   ŠVEDSKE LJESTVE cm 90 X 250 h                       KOM  1,512.00
  SP00583   ŠVEDSKE LJESTVE cm 90 X 260 h , DIN 7910                 KOM  1,459.00
  SP00584   ŠVEDSKE LJESTVE cm 180 X 260 h , DIN 7910                 KOM  2,360.00
  SP00585   ŠVEDSKE LJESTVE cm 180 X 250 h                      KOM  2,145.00

  SP00586   KONZOLA ZA ŠVEDKE LJESTVE                         PAR   123.00
  SP00595   PREČKA ZA ŠVEDSKE LJESTVE 90 cm                      KOM    69.00
  SP00596   PREČKA ZA ŠVEDSKE LJESTVE 180 cm                     KOM   100.00
                                    DODACI
  SP00590   GRBAČA POLYESTER                             KOM   787.00
  SP00591   RAVNA DASKA POLYESTER                           KOM  1,134.00
  SP00592   MOSNICA POLYESTER                             KOM   910.00
  SP00593   KLUPA POLYESTER                              KOM   903.00
                                 KOREKTIVNA OGLEDALA
  SP00600   KVADRIRANO OGLEDALO MOBILNO 100 X 170 cm                 KOM  3,241.00
  SP00601   KVADRIRANO OGLEDALO, ZIDNA MONTAŽA                     m2  1,281.00
  SP00602   RAVNO OGLEDALO, ZIDNA MONTAŽA                       m2   833.00
                                 GIMNASTIČKE GREDE
  SP00604   GIMNASTIČKA GREDA NISKA, DRVENA, 390 X 40 X 40              KOM  1,600.00
  SP00607   GIMNASTIČKA GREDA ŠKOLSKA, DRVENA, 5 m, PODESIVA PO VISINI 70-120 cm   KOM  3,320.00

  SP00608   GIMNASTIČKA GREDA, ALUMINIJSKA, PRESVUČENA 5 m PODESIVA PO VISINI 50-   KOM  6,961.00
        120 cm, F.I.G.
  SP00609   KOLICA ZA GREDU                              KOM   771.00
  SP00610   SINTETIČKA PRESVLAKA ZA GIMNASTIČKU GREDU                 KOM  1,209.00
                                TRAMPOLINI
  SP00615   TRAMPOLIN 125 X 125 cm, PODESIVE VISINE                  KOM  5,279.00
  SP00616   BOČNA ZAŠTITA ZA TRAMPOLIN, 125 X 125 cm                 KOM   987.00
  SP00619   MINI TRAMPOLIN "BOUNCER" r 90 cm, VISINA cm 20              KOM   617.00


  KOŠARKA


U cijenu nije uračunat PDV                                         4
  SB00988   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA JEDNOCIJEVNA ,r 90 mm IZBOČENA 80 cm,        PAR         2,778.00
        KOŠARKAŠKA PLOČA POLIFIBERGLAS, VISINA PODESIVA
  SB01000   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA ZIDNA, IZBOČENA 180 cm, DRVENA PLOČA, FIKSNI    PAR         5,094.00
        OBRUČ
  SB01001   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA ZIDNA, IZBOČENA 320 cm, DRVENA PLOČA, FIKSNI    PAR         5,557.00
        OBRUČ
  SB01002   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA, IZBOČENA 225 cm, DRVENA PLOČA, FIKSNI    PAR         12,812.00
        OBRUČ
  SB01003   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA, IZBOČENA 225 POCINČANA, MELAMINICA      PAR         16,362.00
        PLOČA, FIKSNI OBRUČ
  SB01004   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA MOBILNA NA KOTAČIMA, IZBOČENA 225 cm,     PAR         17,752.00
        DRVENA PLOČA I FIKSNI OBRUČ
  SB01005   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA MOBILNA NA KOTAČIMA, IZBOČENA 225 cm     PAR         20,839.00
        POCINČANA, MELAMINICA PLOČA I FIKSNI OBRUČ
  SB01006   ZAŠTITA ZA KOŠ.KONSTRUKCIJE B01002, B01003, B01004, B01005         PAR         2,392.00
  SB01007   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA JEDNOCIJEVNA 150X150 mm , POCINČANA,        PAR         14,664.00
        IZBOČENA 225 cm, MELAMINICA PLOČA I OBRUČ FIKSNI, KPL.SA ČAHURAMA

  SB01008   ZAŠTITA ZA KOŠARKAŠKU KONSTRUKCIJU SB01007                 PAR         2,006.00
  SB01010   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA ZIDNA, MODEL "TREVI", POMIČNA U STRANU,       PAR         33,960.00
        IZBOČENA 320 cm, DRVENA PLOČA I FIKSNI OBRUČ
  SB01011   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA ZIDNA, MODEL "TREVI", POMIČNA U STRANU,       PAR         48,470.00
        IZBOČENA 320 cm, SEQURIT PLOČA 12 mm I ZGLOBNI OBRUČ, HOMOLOGIRANA
        FIBA
  SB01012   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA ZIDNA, MODEL "GIANO", POMIČNA NA GORE,       PAR         27,168.00
        IZBOČENA 320 cm, DRVENA PLOČA , FIKSNI OBRUČ
  SB01015   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA, MODEL "TOP", STROPNA, POMIČNA NA GORE,       PAR        106,666.00
        IZBOČENA 320 cm, SEQURIT PLOČA , FIKSNI OBRUČ, VISINA 7/8 m,
        ELEKTRIFICIRANA, DALJINSKO UPRAVLJANJE
  SB01017   ADAPTER ZA MINI – BASKET (ZA STROPNE KONSTRUKCIJE)             KOM         9,107.00
  SB01018   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA , MODEL "EASYPLAY" F.I.B.A, RUČNO       KOM        192,957.00
        PODIZNA PROTUUTEŽNA, IZBOČENA 330 cm, SEQURIT PLOČA 12 mm, ZGLOBNI
        OBRUČ
  SB01019   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA, MODEL "HIDROPLAY" F.I.B.A.,         PAR        168,258.00
        HIDRAULIČNA, MANUALNA, DUPLE KOMANDE, IZBOČENA 330 cm, SEQURIT PLOČA
        12 mm, ZGLOBNI OBRUČ, HOMOLOGIRANA FIBA
  SB01020   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA, MODEL "HIDROPLAY" F.I.B.A.,         PAR        183,695.00
        HIDRAULIČNA, ELEKTRIFICIRANA, DUPLE KOMANDE, IZBOČENA 330 cm, SEQURIT
        PLOČA 12 mm, ZGLOBNI OBRUČ, HOMOLOGIRANA FIBA
  SB01021   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA, MODEL "HIDROPLAY OFFICIAL TOP"        PAR        160,540.00
        HIDRAULIČNA, ELEKTRIFICIRANA, IZBOČENA 330 cm, SEQURIT PLOČA 12 mm,
        ZGLOBNI OBRUČ, HOMOLOGIRAN FIBA
  SB01022   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA, MODEL "HIDROPLAY OFFICIAL" -         PAR  145,103.00
        HIDRAULIČNA, RUČNA PUMPA, IZBOČENA 330 cm, SEQURIT PLOČA 12 mm
        ZGLOBNI OBRUČ, HOMOLOGIRANA FIBA
  SB01023   NOSAČ 24 SEKUNDI SKLOPIVI ZA HIDROPLAY KOŠARKAŠKE KONSTRUKCIJE       PAR         4,785.00
  SB01024   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA, MODEL "HIDROPLAY TRAINING TOP"        PAR        121,948.00
        HIDRAULIČNA, ELEKTRIFICIRANA, IZBOČENA 225 cm, SEQURIT PLOČA 12 mm,
        ZGLOBNI OBRUČ
  SB01025   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA, MODEL "HIDROPLAY TRAINING"          PAR        112,686.00
        HIDRAULIČNA, RUČNA PUMPA, IZBOČENA 225 cm, SEQURIT PLOČA 12 mm,
        ZGLOBNI OBRUČ
  SB01026X  KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA, MODEL "HIDROPLAY JUNIOR"           PAR         80,270.00
        HIDRAULIČNA, RUČNA PUMPA, IZBOČENA 225 cm, SEQURIT PLOČA 12 mm,
        ZGLOBNI OBRUČ
  SB01027   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA , MODEL "STREET BASKET"            PAR         21,765.00
                                MINI – BASKET
  SB01028   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA ZIDNA, IZBOČENA 160 cm, DRVENA PLOČA I FIKSNI    PAR         3,704.00
        OBRUČ
  SB01029   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA PRIJEVOZNA MONOCIJEVNA, IZBOČENA 60      PAR         7,255.00
        cm, MELAMINICA PLOČA I FIKSNI OBRUČ
  SB01030   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA, IZBOČENA 160 cm, DRVENA PLOČA I       PAR         9,339.00
        FIKSNI OBRUČ
  SB01031   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA PRIJEVOZNA, IZBOČENA 160 cm, DRVENA      PAR         13,892.00
        PLOČA, FIKSNI OBRUČ
  SB01032   ADAPTER ZA NORMALNU KONSTRUKCIJU, DRVENA PLOČA I FIKSNI OBRUČ        KOM         3,056.00

  SB01034   KOLICA ZA MONTIRANJE ADAPTERA ART. B01032                  KOM         5,943.00                           REKVIZITI ZA KOŠARKU I MINI-BASKET
  SB01035   ZAŠTITA KOŠARKAŠKE PLOČE, POLIURETANSKA PROFIL "U" ILI "L"         KOM          368.00
  SB01035X  ZAŠTITA KOŠARKAŠKE PLOČE, POLIURETANSKA MODEL FIBA             KOM         1,126.00
  SB01036   KOŠARKAŠKA PLOČA DRVENA, 18 mm, 180 X 105 cm                KOM          771.00
  SB01037   KOŠARKAŠKA PLOČA MELAMENICA, VANJSKI TERENI, 10 mm, 180X105 cm       KOM         1,173.00
  SB01038   KOŠARKAŠKA PLOČA PLEXIGLASS 15 mm SA OKVIROM I ZAŠTITOM , 180 X 105 cm   KOM         5,479.00

  SB01039   KOŠARKAŠKA PLOČA SEQURIT KRISTAL 12 mm SA OKVIROM I ZAŠTITOM, 180 X     KOM         4,283.00
        105 cm
  SB01039/A  KOŠARKAŠKA PLOČA SEQURIT KRISTAL SA FOLIJOM 12 mm SA OKVIROM I       KOM         5,788.00
        ZAŠTITOM, 180 X 105 cm FIBA
  SB01041   ŽELJEZNI OKVIR ZA KOŠARKAŠKU PLOČU - POCINČAN                KOM         1,157.00
  SB01042   KOŠARKAŠKA PLOČA MINIBASKET DRVENA 120 X 90 cm, 18 mm            KOM          509.00
  SB01043   KOŠARKAŠKA PLOČA MINIBASKET MELAMENICA 1200 X 900 cm, 10 mm         KOM          771.00
  SB01045   KOŠARKAŠKI OBRUČ , DVOSTRUKO OJAČAN                     KOM          270.00
  SB01046   KOŠARKAŠKI OBRUČ ČELIČNI, POCINČANI                     KOM          331.00
  SB01049   KOŠARKAŠKI OBRUČ ZGLOBNI                          KOM         1,167.00
  SB01050   KOŠARKAŠKI OBRUČ ZGLOBNI, HOMOLOGIRAN F.I.B.A., TEŽINA 11 Kg        KOM         1,319.00
U cijenu nije uračunat PDV                                                 5
  SB01066   SUDAČKI STOL, DRVO OBLOŽENO SKAJOM, KOMPLET SA KLUPAMA ZA ZAMJENU        KOM  10,805.00
        IGRAČA, MODEL F.I.B.A.,         DIMENZIJE cm 300 + 60 + 60 X 90 X 76
        h
  SB01067   SUDAČKI STOL cm 150 X 70 X 76 h                         KOM  1,157.00
  SB01068   SUDAČKI STOL cm 240 X 90 X 76 h                         KOM  1,929.00
  SB01069   SUDAČKI STOL cm 300 X 70 X 76 h, PRIJEVOZNI                   KOM  5,618.00
  SB01070   SUDAČKI STOL PRIJEVOZNI SA OKRETNOM PLOČOM cm 300 X 70 X 76 h          KOM  8,181.00
  SB01071   DRVENA KLUPA ZA ČEKANJE NA IZMJENU IGRAČA                    KOM   710.00
  SB01072   PLASTIČNA STOLICA                                KOM   216.00
  SB01073   KLUPA ZA REZERVNE IGRAČE SA NASLONJAČEM DUŽINE 300 cm              KOM  2,655.00
  SB01075   ZAŠTITA IZA KLUPA ZA REZERVNE IGRAČE I ZAPISNIČKOG STOLA NA KOTAČIMA       m1  2,022.00
        POLIKARBONAT
  SB01077   SET TABLICA ZA OSOBNE GREŠKE I BONUS                      KOM   463.00
  SB01078   SET TABLICA 24 sek                               KOM   416.00
  SB01079   STOLNA ŠTOPERICA HANHART                            KOM   611.00
  SB01080   ZIDNA PLOČA ZA KOŠARKU 90 X 60 cm, MAGNETNA                   KOM   694.00
  SB01081   RUČNI POKAZIVAČ REZULTATA ŠEST BROJEVA (3+3) SA STALKOM             KOM  4,754.00
  SB01082   RUČNI POKAZIVAČ REZULTATA ŠEST BROJEVA (3+3) ZIDNI               KOM  3,673.00
  SB01083   REZERVNA TABLA ZA POKAZIVAČ REZULTATA                      KOM   439.00
  NOGOMET
  SC00900   NOGOMETNI GOL ALUMINIJSKI, OVALNI mm 100 X 120, VRATNICA IZ JEDNOG       PAR  9,879.00
        DIJELA, KOMPLET SA ČAHURAMA I NOSAČIMA MREŽE 732 X 244 - UNI EN 748

  SC00900/X  NOGOMETNI GOL ALUMINIJSKI, OVALNI mm 100 X 120, VRATNICA IZ DVA DIJELA,     PAR  9,416.00
        KOMPLET SA ČAHURAMA I NOSAČIMA MREŽE 732 X 244 - UNI EN 748

  SC00900/B  METALNI PODNI NOSAČ MREŽE NOGOMETNOG GOLA                    PAR  1,775.00
  SC00901   NOGOMETNI GOL ALUMINIJSKI, OVALNI mm 100X 120, VRATNICA IZ JEDNOG        PAR  16,980.00
        DIJELA , 732 X 244 - UNI EN 748, MOBILNI
  SC00904   NOGOMETNI GOL 500 X 200 ALUMINIJSKI OVALNI mm 100 X 120, MOBILNI        PAR  8,798.00
  SC00904/X  NOGOMETNI GOL 500 X 200 ALUMINIJSKI, OKRUGLI Ø 80, MOBILNI           PAR  5,557.00
  SC00906   MINI NOGOMETNI GOL ŽELJEZNI 150 X 110 KPL SA MREŽAMA              PAR  1,173.00
  SC00908   MINI NOGOMETNI GOL ALUMINIJSKI 150 X 110 KPL SA MREŽAMA IZRAĐEN OD       PAR  4,399.00
        ALUMINIJSKOG PROFILA mm 80 X 80
  SC00920   KUĆICA ZA REZERVNE IGRAČE, PREKRIVENA POLIKARBONATOM mm 6            m1  3,025.00
  SC00921   ZAŠTITA ZA BRIDOVE KUĆICA, ART. SC00920                     PAR  1,312.00
  SC00922   KUĆICA ZA REZERVNE IGRAČE, ALUMINIJSKA STRUKTURA, PREKRIVENA           m1  3,658.00
        POLIKARBONATOM mm 6
  SC00923   KUĆICA ZA REZERVNE IGRAČE, PREKRIVENA POLIKARBONATOM mm 3            m1  3,658.00
  SC00924   BOČNA ZAŠTITA KUĆICA, ART. SC00923                       PAR  1,312.00
  SC00926   KUĆICA ZA REZERVNE IGRAČE, ALUMINIJSKA STRUKTURA, PREKRIVENA          m1   4,291.00
        POLIKARBONATOM mm 3
  SC00936   KONSTRUKCI ZA TRENING UDARCA GLAVOM ZA 2 LOPTE                 KOM   913.00
  SC00955   STROJ ZA OZNAČAVANJE LINIJA VAPNO                        KOM  1,867.00
  SC00956   STROJ ZA OZNAČAVANJE LINIJA EKOLOŠKOM BOJOM, ZRAČNA ŠPICALJKA          KOM  1,852.00

  SC00957   STROJ ZA OZNAČAVANJE LINIJA BOJOM NA MOTORNI POGON               KOM  5,634.00
  SC00959   EKOLOŠKA BOJA (punjenje od kg 14)                        KOM   347.00
  SC00961   TRENING TABLA 90 X 60 cm MAGNETNA                        KOM   679.00
  SC00964   KOMPRESOR ZA LOPTE 220 V                            KOM  1,157.00
  SC00968   KAVEZ ZA LOPTE 100 X 75 X 90 cm SA BRAVICOM                   KOM  1,477.00
  SC00969   KAVEZ ZA LOPTE POCINČANA 100 X 75 X 90 cm SA BRAVICOM              KOM  1,633.00
  SC00972   TUNEL ZA IZLAZAK IGRAČA, TELESKOPSKI, PREKRIVEN PVC MATERIJALOM, NA       KOM  3,982.00
        KOTAČIMA , SEKCIJA DUŽINE 103 cm
                                NOGOMET NA PLAŽI
  SC00982   GOL ZA NOGOMET NA PLAŽI ALUMINIJSKI 550X220 cm r 80 mm ŽUTE BOJE        PAR  7,872.00
  SC00983   MREŽE ZA NOGOMETNI GOL NA PLAŽI                         PAR   648.00
  RUKOMET
  SH01114   RUKOMETNI GOL, METALNI FIKSNI 300 X 200 cm KOMPLET SA KONSTRUKCIJOM       PAR  5,402.00
        ZA MREŽU
  SH01116   RUKOMETNI GOL, ALUMINIJ 300 X 200, SLOŽIVI KOMPLET SA KONSTRUKCIJOM ZA     PAR  9,879.00
        MREŽU
  SH01117   RUKOMETNI GOL, DRVENI 300X200, SLOŽIVI KOMPLET SA KONSTRUKCIJOM ZA       PAR  8,644.00
        MREŽU
  SH01118   RUKOMETNI GOL, DRVENI 240 X 170, SLOŽIVI KOMPLET SA KONSTRUKCIJOM ZA      PAR  9,261.00
        MREŽU "PROFI"
  SH01119   RUKOMETNI GOL, ALUMINIJSKI 240 X 170, SLOŽIVI KOMPLET SA KONSTRUKCIJOM     PAR  8,057.00
        ZA MREŽU "PROFI"
                                 BEACH VOLLEY
  SV01128   STALAK ZA BEACH VOLLEY, M ETALNI POCINČANI, KPL. SA ČAHURAMA ,         PAR  3,164.00
        ZATEZAČEM ZA MREŽE, ZATEZAČEM STUPOVA
  SV01134   SUDAČKA STOLICA DUDAC STOJI - SJEDI , PODESIVA VISINA              KOM  5,526.00

  ODBOJKA
  SV01136   DRŽAČI MREŽE ZIDNI KOMPLET SA ZATEZAČIMA MREŽE                 PAR  1,813.00
  SV01138   STALAK ZA ODBOJKU SAMOSTOJEĆI SA ZATEZAČEM MREŽE. ŠKOLSKI            PAR  3,210.00
  SV01140   STALAK ZA ODBOJKU SAMOSTOJEĆI SA ZATEZAČEM MREŽE. TAKMIČARSKI          PAR  4,739.00

  SV01142   STALAK ZA ODBOJKU UGRADNI, OKRUGLI, METALNI POCINČANI SA ČAHURAMA I       PAR  2,624.00
        ZATEZAČEM MREŽE
  SV01143   STALAK ZA ODBOJKU UGRADNI, METALNI TELESKOPSKI, KOMPLET SA           PAR  10,959.00
        ZATEZAČIMA MREŽE I ZAŠTITAMA, TAKMIČARSKI FIVB
  SVO1146   STALAK ZA ODBOJKU UGRADNI OKRUGLI, ALUMINIJ r 100 mm, DIN 7896 KOMPLET     PAR  5,634.00
        SA ČAHURAMA, ZATEZAČEM MREŽE
  SV01149   MEKANA ZAŠTITA ZA STALAK ZA ODBOJKU ZA ART. V01140, V01142, V01146       PAR  1,602.00

  SV01150   ZIDNA TABLA ZA ODBOJKU 90 X 60 cm MAGNETNA                   KOM   679.00
  SV01158   SUDAČKA STOLICA, SUDAC STOJI, PRIJEVOZNA                    KOM  3,396.00
  SV01159   SUDAČKA STOLICA, SUDAC STOJI I SJEDI, PRIJEVOZNA                KOM  4,476.00
  SV01160   SUDAČKA STOLICA, SUDAC STOJI I SJEDI.STAJAĆA PLATFORMA PODESIVA         KOM  8,490.00
        100/150 cm, PRIJEVOZNA
  SV01161   MJERAČ VISINE MREŽE                               KOM  2,932.00
  SV01165   SET TABLICA ZA IZMJENU IGRAČA (1-18)                      GRT   880.00
U cijenu nije uračunat PDV                                            6
  SV01166     ELEKTRONSKI NAJAVLJIVAČ TIME OUT, IZMJENA KPL SA TABLICAMA ZA IZMJENU      KOM              5,248.00
          IGRAČA (1-18)  STOLNI TENIS
                                            INDOOR
  RC02016/02602  HOBBY - mrežica                                 19   ZELENA/PLAVA  KOM   1,542.00
  RC03817/03818  OLIMPIC - NEW kotači/mrežica                           19   ZELENA/PLAVA  KOM   1,773.00
  RC03821/03822  SUPEROLIMPIC - NEW kotači/mrežica                        19   ZELENA/PLAVA  KOM   1,943.00
  RC02621/02622  SPORTING - kotači/mrežica                            19   ZELENA/PLAVA  KOM   1,895.00
  RC02631/02632  SUPERSPORTING - kotači/mrežica                          19   ZELENA/PLAVA  KOM   2,077.00
  RC02646/02648  PRIMAT AUTOMATIC - kotači/mrežica                        15   ZELENA/PLAVA  KOM   2,915.00
  RC02001/02002  F 2002 - takmičarski Homologiran ITTF                      22   ZELENA/PLAVA  KOM   4,373.00
                                            OUTDOOR
  RC02701/02702  HOBBY - mrežica                                  4   ZELENA/PLAVA  KOM   2,527.00
  RC03855/03856  SUPEROLIMPIC - NEW                                4   ZELENA/PLAVA  KOM   2,976.00
  RC02711/02712  SUPERSPORTING - kotači/mrežica                          4   ZELENA/PLAVA  KOM   3,037.00
  RC02721/02723  PRIMAT - kotači/zatezač/mrežica                          4   ZELENA/PLAVA  KOM   3,766.00
  RC02253/02254  SUPER DERBY 2000 - kotači/mrežica                         7   ZELENA/PLAVA  KOM   6,074.00
  RC02271/02272  DERBY AUTOMATIC POCINČAN - kotači/mrežica                     7   ZELENA/PLAVA  KOM   6,317.00
  RC02161/02162  CAMPING -pocinčan,mrežica/zatezač                         7   ZELENA/PLAVA  KOM   6,074.00
                                            OPREMA
  RC04203     DRŽAČ MREŽICE I MREŽICA - SPRINT                                    KOM   127.00
  RC04203     DRŽAČ MREŽICE I MREŽICA - DERBY                                    KOM   303.00
  RC04432     PREKRIVAČ ZA STOL ZA ST.TENIS                                     KOM   218.00

                                           STIGA SWEDEN
  TABLE TENNIS TABLES

                           Mini stol ta stolni tenis
  7155-00     Mini table (incl.net&post) (76x136x65 cm)                    blue    1     KOM   652.00

                         Stol za stolni tenis - Automatic
  7165-00     Basic Roller (incl.net & post)                          blue    1     KOM   1,415.00
  7170-00     Action Roller (incl.net & post)                         blue    1     KOM   1,536.00
  7175-00     Outdoor Roller (incl.net & post)                         blue    1     KOM   2,632.00
  7196-00     Automatic Roller, ITTF appr.                           blue    1     KOM   3,895.00

                         Stol za stolni tenis - Compact
  7168-00     Winner Indoor (incl.net&post)                          blue    1     KOM   1,491.00
  7171-00     Mega Indoor CS ( incl. net&post)                         blue    1     KOM   1,795.00
  7172-00     Prestige Indoor CS ( incl. n&p)                         blue    1     KOM   1,977.00
  7169-00     Winner Outdoor (incl.net&post)                          blue    1     KOM   2,662.00
  7173-00     Mega Outdoor CS ( incl. net&post)                        blue    1     KOM   2,921.00
  7176-00     Prestige Outdoor CS ( incl. net&post)                      blue    1     KOM   3,149.00

                         Stol za stolni tenis - Standard
  7116-00     Family 16                                    blue    1     KOM   1,065.00
  7185-00     Privat                                      blue    1     KOM   2,312.00
  7195-00     Expert, ITTF appr.                                blue    1     KOM   3,271.00

                      Stol za stolni tenis - Semi Compact
  7180-00     Privat Roller CSS                                blue    1     KOM   2,845.00
  7186-00     Elite Roller CSS                                 blue    1     KOM   3,362.00
  7190-00     Expert Roller CSS, ITTF appr.                          blue    1     KOM   3,575.00
  7199-00     Optimum 30, ITTF appr.                              blue    1     KOM   4,640.00

                     Stol za stolni tenis - Super Compact
  7197-00     Premium Compact, ITTF appr.                           blue    1     KOM   5,781.00

                       Stol za stolni tenis - Super Outdoor
  7177-00     Super Outdoor (incl.net & post)                         blue    1     KOM   6,998.00

  CSS = Compact Storing System
  CS = Compact System
  ZATEZAČI SA MREŽICOM
  6360-00     Champ                                            20    KOM    76.00
  6365-00     Champ Clip                                          20    KOM    87.00
  6370-00     Match                                            20    KOM   105.00
  6375-00     Match Clip                                          20    KOM   111.00
  6380-00     Master                                            10    KOM   146.00
  6385-00     Pro Clip                                           20    KOM   170.00
  6390-00     Premium Clip ITTF appr.                                   10    KOM   289.00
  6395-00     Premium VM ITTF appr.                                    10    KOM   289.00
  MREŽICE - EXTRA

  6480-00     Universal                                          120    KOM    34.00
          This extra net in nylon matches the following net & post sets
          Champ, Champ Clip, Match, Match Clip and Master
  6490-00     Premium                                           120    KOM    62.00
          This extra net in cotton matches the following net & post sets
          Pro Clip, Premium Clip and Premium VM

  LOPTICE ZA STOLNI TENIS

          Hobby / Trening
  5100-72     Club Trainer, bijela 72-pack                                20     1/6   126.00
  5105-72     Club Trainer, narančasta 72-pack                              20     1/6   126.00
  5110-06     Cup, bijela 6-pack                                     240     1/6   10.00
  5115-06     Cup, narančasta 6-pack                                   240     1/6   10.00
  5120-06     Club Select, bijela 6-pack                                 240     1/6   10.00
  5125-06     Club Select, narančasta 6-pack                               240     1/6   10.00
  5130-00     Club Select, bijela 100-pack                                12     1/100  191.00
  5135-00     Club Select, narančasta 100-pack                              12     1/100  191.00
U cijenu nije uračunat PDV                                                          7
          Outdoor loptice
  5190-03     Outdoor, bijela 3-pack                              480   1/3     14.00

          1-star loptice
  5140-06     Master, bijela, 6-pack                              240   1/6     12.00
  5145-06     Master, narančasta, 6-pack                            240   1/6     12.00

          2-star loptice
  5150-06     Winner, bijela, 6-pack                              240   1/6     14.00
  5155-06     Winner, narančasta, 6-pack                            240   1/6     14.00

          3-star loptice, ITTF approved
  5160-03     Competition, bijela, 3-pack                           480   1/6    16.00
  5165-03     Competition, narančaste, 3-pack                         480   1/3    16.00
  5170-00     Competition, bijela, 100-pack                          12   1/100   525.00
  5175-00     Competition, narančasta, 100-pack                        12   1/100   525.00

          3-star loptice, ITTF approved
  5180-03     Optimum, bijela, 3-pack                             480   1/3     24.00
  5185-03     Optimum, narančasta, 3-pack                           480   1/3     24.00

  REKET ZA STOLNI TENIS - HOBBY , svi reketi atestirani ITTF

  1836-37     Sting                                 straight  120  KOM      38.00
  1837-01     Twist WRB                               concave  120  KOM      43.00

  1983-00     Technique Set - 2 midi reketa and 3 lopt.u razl.vel.               72  KOM    49.00
  1931-01     Set Pacific - 2 reketa and 3 loptice                 concave   36  KOM    85.00
  1932-01     Set Atlantic - 2 reketa / 3 loptice / 1 mreža sa zatezačem      concave   36  KOM    121.00

  REKET ZA STOLNI TENIS 1 - STAR, svi reketi atestirani ITTF

  1736-01     Peak                                 concave   60  KOM    62.00
  1737-34     Rossa WRB                               anatomic  60  KOM    62.00
  1738-01     Trac OverSize                             concave   60  KOM    63.00
  1739-01     Set Ocean (1 reket / 3 / 1 navlaka za reket)             concave   36  KOM    138.00

  REKET ZA STOLNI TENIS 2 - STAR, svi reketi atestirani ITTF

  1633-01     Tour                                 concave   60  KOM    101.00
  1635-34     Contact WRB                              anatomic  60  KOM    117.00
  1634-01     Vision MAX                              concave   60  KOM    124.00
  1636-01     Formula ACS                              concave   60  KOM    144.00
  1637-01     Energy TUBE                              concave   60  KOM    149.00


  REKET ZA STOLNI TENIS 3 - STAR , svi reketi atestirani ITTF

  1531-34     Amaze                                 anatomic  60  KOM    154.00
  1532-01     Energetic CR                             concave   60  KOM    167.00
  1533-01     Carbon CR                               concave   60  KOM    179.00
  1534-01     Revolution MAX                            concave   60  KOM    191.00
  1536-01     Catcher ACS                              concave   60  KOM    202.00
  1537-01     Impulse TUBE                             concave   60  KOM    207.00

  REKET ZA STOLNI TENIS 4 - STAR, svi reketi atestirani ITTF

  1434-01     Performance WRB                            concave   60  KOM    259.00
  1436-01     Caliber ACS                              concave   60  KOM    289.00
  1437-34     RevTech TUBE                             anatomic  60  KOM    307.00
  1435-34     TitanTech                               anatomic  60  KOM    316.00

  REKET ZA STOLNI TENIS 5 - STAR, svi reketi atestirani ITTF

  1334-34     Supreme WRB                              anatomic  60  KOM    360.00
  1336-01     Ultimate ACS                             concave   60  KOM    434.00
  1335-01     KevTech                                concave   60  KOM    443.00
  1337-34     Premium TUBE                             anatomic  60  KOM    452.00
  1338-01     Titanium                               concave   60  KOM    470.00

  REKETI - ATTITUDE + steznik za zglob atestirani ITTF

  1710-01     Feeling - 1 star sa zglobnim steznikom                concave   60  KOM    99.00
  1610-01     Targus - 2 star sa zglobnim steznikom                 concave   60  KOM    153.00
  1510-01     Rapid - 3 star sa zglobnim steznikom                 concave   60  KOM    217.00
  1410-01     Cougar - 4 star sa zglobnim steznikom                 concave   60  KOM    335.00
  1310-01     Calibra - 5 star sa zglobnim steznikom                concave   60  KOM    479.00

  1939-01     Set Saber - Hobby 2 reketa and 3 loptice               concave   36  SET    108.00

  REKETI ZA STOLNI TENIS - CLUB atestirani ITTF

  1408-01     Club Performance - sa WRB                       concave   60  KOM    271.00
  1308-37     Club Advance - sa WRB                         straight  60  KOM    362.00

  DODACI ZA STOLNI TENIS
  9518-01    Stolni semafor navy plava                              20  KOM    263.00
  9917-00    Gumica za čišćenje                                  1   KOM     7.00
  9516-01    Stolni semafor navy plava, velika                          10  KOM    345.00
                                         DUNLOP
     ARTIKL                MODEL I OPIS                  mm   BOJA  JM   VPC
  VID       REKET DUNLOP ENERGY CONTACT                               KOM      44.80
  VID       REKET ENERGY EXPLOSION                                 KOM      54.60
U cijenu nije uračunat PDV                                                    8
  VID      REKET MAX FURY DUNLOP                                 KOM     78.40
  VID      LOPTICE DUNLOP MAX 2 3/1                                      8.40
  VID      DUNLOP MREŽICA SA STALKOM                               KOM     77.00

  TENIS
                                                           VPC
    VID    Teniske loptice -dunlop forte                         KOM        10.50
    VID    Teniski reket - dunlop                             KOM        203.00
    VID    Teniski reket dječiji                             KOM        280.00
    VID    TENISKI REKET DUNLOP ACE 25                          KOM        138.60
  ST01184    STUPOVI ZA TENIS UGRADNI SA ČAHURAMA , METALNI                 PAR       2,062.00
  ST01185    STUPOVI ZA TENIS UGRADNI SA ČAHURAMA , METALNI POCINČANI            PAR       2,269.00
  ST01186    STUPOVI ZA TENIS UGRADNI SA ČAHURAMA , ALUMINIJSKI               PAR       2,667.00
  ST01192    ZATEZAČ ZA MREŽU                                KOM        574.00
  ST01193    ROTIRAJUĆA ČETKA ZA ČIŠĆENJE LINIJA NA TENISKOM TERENU             KOM         upit
  ST01195    LINIJE ZA OBILJEŽAVANJE TENIS TERENA, PVC GRT. 151 m              KOM       2,380.00
  ST01196    SUDAČKA STOLICA                                KOM       2,814.00
  ST01197    SUDAČKA STOLICA, POCINČANA                           KOM       3,241.00
  ST01198    TEPIH ZA RAVNANJE TENIS TERENA                         KOM        575.00


  BADMINTON
    YE7700   Stalak za badminton                               Par       1,990.00
  LRP0160    BADMINTON MREŽA 6.10 x 0,70 m TAKMIČARSKA PET                 KOM        106.00
  ST01200    STALAK ZA BADMINTON, METALNI, PRIJEVOZNI                    PAR       2,570.00
  ST01202    REKET ZA BADMINTON, KARBON - ALUMINIJ                     KOM        262.00
  ST01203    RAKETICE ZA BADMINTON 4/1                           KOM        108.00
    VID    BAD REKET DUNLOP FLEX 20                            KOM        49.00
    VID    BAD REKET CARLTON C200                             KOM        49.00
    VID    BADMINTON REKET CARLTON C500 grafit                      KOM        112.00
    VID    LOPTICE ZA BADMINTON CARLTON 6KOM                       KOM         5.60
    VID    BADMINTON SET DUNLOP TOURNAMENT                        SET        182.00  ŠAH-INSA
         DEMO PLOČA "Caissa-1" 82 * 82 cm iz dva dijela                         608.61
         DEMO PLOČA "Caissa-2" ( 60*60 cm ) iz dva dijela - na "preklop"                 553.28
         ŠAHOVSKE FIGURE "Caissa-2" plast. (školske)                           60.86
         ŠAHOVSKA PLOČA " Caissa-2 SP " skaj-platno ( 40*40 cm ) - škols.                 33.20
         ŠAH. FIG. "Caissa-extra" drvene sa otežanjem, olimpijske-tip “dubrovnik”            243.45
         ŠAH. FIGURE "Caissa-LW" drvene sa otež. olimpijske-tip “dubrovnik”               165.98
         DRVENA ŠAH. PLOČA " BR.6 " puno drvo ( 54*54 cm ) sa notacijom                 221.31
         ŠAH. FIG. "Caissa-1" plastične sa otežanjem, olimpijske-tip “dubrovnik”             110.66
         ŠAHOVSKA PLOČA " Caissa-1 SP " skaj-platno ( 50*50 cm ) - olimp.                 55.32
         ŠAHOVSKI SAT " INSA " / plast.                                 221.31
         ŠAHOVSKI SAT " INSA " / drveni                                 254.50
         DIGITALNI ŠAH. SAT " DGT 2000 "                                 542.21
         ŠAH. LISTIĆ “NCR” 1+1 kopija - FORM.                                0.54
         BLOK FORMULARA ( 50 listova u koricama) ZA PISANJE PARTIJA                    16.61
         POSTERI SVJ. PRVAKA ( 14 kom.) plastif. 47*47 cm                         110.66
         ŠAH. STOL drveni(95*82,5*74 cm) sa šah pločom( 49,5*49,5 cm)                1,770.48


  CJENIK STRUNJAČE, TATAMI, BOKSAČKE VREĆE
     ARTIKL                       OPIS                 JM         VPC

                                      STRUNJAČE “SPECIAL”
  B143      200X100X6 D100 Btex                              KOM        777.00
  B143/A     150X100X6 D100 Btex                              KOM        589.00
  B143/C     200X125X6 D60 Btex                               KOM        972.00
  B161      200X100X6 D100 Btex NEKLIZAJUĆA                        KOM        915.00
  B161/C     200X125X6 D60 Btex NEKLIZAJUĆA                         KOM       1,114.00
  B161/4     150X100X6 D100 Btex NEKLIZAJUĆA                        KOM        670.00
  B145      200X100X10 D60 Btex                              KOM        883.00
  B163      200X100X10 D60 Btex NEKLIZAJUĆA                        KOM        987.00
  B146      200X100X20 D15 Btex                              KOM       1,156.00
  B164      200X100X20 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                        KOM       1,265.00
  B146/A     200X150X25 D15 Btex                              KOM       1,996.00
  B147      200X100X30 D15 Btex                              KOM       1,442.00
  B165      200X100X30 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                        KOM       1,556.00
  B148      200X100X40 D15 Btex                              KOM       1,734.00
  B166      200X100X40 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                        KOM       1,852.00
  B149      200X100X50 D15 Btex                              KOM       1,971.00
  B167      200X100X50 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                        KOM       2,102.00
  B150      200X200X40 D15 Btex                              KOM       3,291.00
  B168      200X200X40 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                        KOM       3,536.00
  B151      200X200X45 D15 Btex                              KOM       3,573.00
  B169      200X200X45 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                        KOM       3,828.00
  B152      200X200X50 D15 Btex                              KOM       3,928.00
  B170      200X200X50 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                        KOM       4,192.00
  B153      300X200X30 D15 Btex                              KOM       4,001.00
  B171      300X200X30 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                        KOM       4,347.00
  B154      300X200X40 D15 Btex                              KOM       4,920.00
  B172      300X200X40 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                        KOM       5,289.00
  B155      300X200X50 D15 Btex                              KOM       5,690.00
  B173      300X200X50 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                        KOM       6,063.00
  B158      400X200X40 D15 Btex                              KOM       6,923.00
  B176      400X200X40 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                        KOM       7,410.00
  B159      400X200X45 "MANONI" 45° Btex                          KOM       7,460.00
  B177      400X200X45 "MANONI" 45° Btex NEKLIZAJUĆE                    KOM       7,956.00
  B160      400X200X50 "MANONI" 45° Btex                          KOM       7,952.00
  B178      400X200X50 "MANONI" 45° Btex NEKLIZAJUĆE                    KOM       8,457.00
U cijenu nije uračunat PDV                                                  9
  B      PRESVLAKA ZA STRUNJAČU Btex                          M2     upit
  B      PRESVLAKA ZA STRUNJAČU Btex NEKLIZAJUĆA                    M2     upit
                           STRUNJAČE “SPECIAL” - NEW LD + AG
  B180     200X100X6 3 cm LTD 29 + 3 cm D 100 BTEX                   KOM   1,014.00
  B181     150X100X6 3 cm LTD 29 + 3 cm D 100 BTEX                   KOM    768.00
  B182     200X100X10 4 cm LTD 29 + 6 cm D 100 BTEX                   KOM   1,133.00
  B190     200X100X6 3 cm LTD 29 + 3 cm D 100 BTEX NEKL.                KOM    831.00
  B191     150X100X6 3 cm LTD 29 + 3 cm D 100 BTEX NEKL.                KOM   1,283.00
  B192     200X100X10 4 cm LTD 29 + 6 cm D 100 BTEX NEKL.                KOM   1,378.00
                            TVRDE STRUNJAČE “SPECIAL” - MAT GOLD
  B101     200X100X3, MAT GOLD D180/200 Pu K 14                      KOM  1,268.00
  B102     200X100X4, MAT GOLD D180/200 Pu K 16                      KOM  1,479.00
  B103     200X100X5, MAT GOLD D180/200 Pu K 20                      KOM  1,690.00
  B104     200X100X6, MAT GOLD D180/200 Pu K 24                      KOM  1,849.00
  B105     200X125X4, MAT GOLD D180/200 Pu K 26                      KOM  1,870.00
  B106     200X125X6, MAT GOLD D180/200 Pu K 28                      KOM  2,166.00
  B      STRUNJAČE (OKO GIMNASTIČKIH SPRAVA)                      KOM    upit
                              PODMETAČI ZA AEROBIC “SPECIAL”
  B425     150X50X0,8 RELJEFNA RAVNA                           KOM   69.00
  B425GP    150X50X0,8 RELJEFNA TRODJELNA                         KOM   77.00
  B427     175X50X0,8 RELJEFNA RAVNA                           KOM   90.00
  B429     150X70X0,8 TECNOSKIN                              KOM  138.00
  B430     140X60X0,8 TECNOSKIN                              KOM  217.00
                            TATAMI PODOVI - JUDO/KARATE “SPECIAL”
  B252/A    100X100X2, KARATE (BOJA UPIT)                         KOM   440.00
  B252/B    100X100X1, KARATE (BOJA UPIT)                         KOM   254.00
  B253     TATAMI JUDO 200X100X4, JUDO, GOLI POD                     KOM   898.00
  B251     TATAMI JUDO 200X100X4, IJF, NEKLIZAJUĆI                    KOM   990.00
  BOTPLEATUP  TATAMI BORILIŠTE SKLOPIVO PLEAT UP                       m2   801.00
  B254     200X100X5, LOTA, D 150 NEKLIZAJUĆI (HRVANJE)                  KOM  1,009.00
  B255     200X100X5, LOTA, D 150 GOLI POD (HRVANJE)                   KOM   915.00
  BOTLCTCBS  STRUNJAČA + CERADA                               m2   961.00
  BOTLTCBS   CERADA ZA HRVANJE                                m2   249.00
                                   ZALETNA STAZA
  B280     h 200 DEBLJINA 2,5 NEKLIZAJUĆA                         m2   510.00
  B281     h 200 DEBLJINA 2,5 GOLI POD                          m2   451.00
  B282     h 200 DEBLJINA 3,5 NEKLIZAJUĆA                         m2   569.00
  B283     h 200 DEBLJINA 3,5 GOLI POD                          m2   510.00
                                   ZAŠTITA ZIDOVA
  B284     ZAŠTITA ZIDOVA h 150 DEBLJINA 1 cm                       m2   217.00
  B285     ZAŠTITA ZIDOVA h 150 DEBLJINA 2 cm                       m2   297.00
  B285bis   ZAŠTITA STUPOVA DEBLJINA 2 cm                         m2   395.00
  B284/M    ZAŠTITA ZIDOVA PANEL h 1870x75x4                        m2   445.00
  B285/M    ZAŠTITA STUPOVA PANEL h 1870                          m2   544.00
                                  BOKSAČKE VREĆE
  B408     FIGHT LINE Ø 35 L 100                             KOM   662.00
  B411     Kg 40 Btex Ø 35 L 85                              KOM   737.00
  B412     Kg 50 BtexØ 35 L 95                              KOM   841.00
  B414     Kg 40 Btex + KOŽNA TRAKA Ø 35 L 85                       KOM   926.00
  B415     Kg 50 Btex + KOŽNA TRAKA Ø 35 L 95                       KOM  1,040.00
  B417     Kg 40 KOŽA Ø 35 L 85                              KOM  1,324.00
  B418     Kg 50 KOŽA Ø 35 L 95                              KOM  1,484.00
  B419     Kg 30 Btex Ø 35 L 120                             KOM   626.00
  B420     KARATE Kg 30 Btex Ø 30 L 120                          KOM   803.00
  B421     KARATE -SAVATE Kg 50 Btex Ø 35 L 170                      KOM  1,361.00
  B422     Kg 40 Btex Ø 35 L 120                             KOM   917.00
                                    FITNESS
  B423     Btech boxe Pro                                 KOM  2,738.00
  B424     Btech boxe Evo                                 KOM  2,652.00
                                    ZAŠTITE
  B430     ZAŠTITA ODBOJKAŠKIH STUPOVA                          PAR  1,602.00
  B432     ZAŠTITA ODB. STUPOVA SAMOSTOJEĆIH                       PAR  2,846.00
  B433     ZAŠTITA ISPOD KOŠARKAŠKIH PLOČA Pu                       KOM   368.00
  B434     ZAŠTITA RUGBY GOLOVA                              KOM  1,961.00

  B286     OBLOGA GIMNASTIČKE GREDE                            KOM  1,209.00
                                    STEPER

  B440     STEPER Pu DIMENZIJE 900X400X200 2 DJELNI                    KOM  665.00
  B441     DODATAK ZA STEP 15 cm                             KOM  486.00
  B442     DODATAK ZA STEP 5 cm                              KOM  230.00

  CJENIK MREŽA
                                NOGOMET l cm 750 x h cm 250
  LRC021S   MOD.E.EXTRA, 6 mm,ŠESTEROKUT, BOJA: BIJELA (MOGUĆNOST U BOJI)         PAR  969.00
        STANDARD 9,5 Kg PP
  LRC041S   MOD.CHAMPIONS, 6 mm, BOJA: BIJELA, COLOR STANDARD 10 Kg PP           PAR  1,063.00
  LRC040E   MOD.CHAMPIONS TOP , 6 mm, BOJA: BIJELA, COLOR ENGLAND 12 Kg PP         PAR  1,324.00
  LRC039S                                           PAR  1,045.00
        MOD.WORLD CUP 4 mm, RAĐENA U ČVOR BOJA: BIJELA, STANDARD 6,8 Kg PET
  LRC007E   MOD.COLOR, POLIPROPILEN 6 mm, PLETENA, BOJA: BIJELA, PLAVA, CRVENA       PAR  1,417.00
        DUBOKA 11,00 Kg PP H.T.
  LRC012S   MOD.HARD, NYLON, 6 mm, BIJELA, STANDARD, PA TEXT                PAR  1,293.00
  LRC012E   MOD.HARD, NYLON, 6 mm, BIJELA, ENGLAND, PA TEXT                PAR  1,450.00
  LRC020E   MOD.MONACO, NYLON 5 mm BOJA: BIJELA, RAĐENA U ČVOR, DUBOKA 6,5 Kg PA      PAR  1,134.00
        TEXT
  LRC020S   MOD.MONACO, NYLON 5 mm BOJA: BIJELA, RAĐENA U ČVOR, STANDARD 7,2 Kg      PAR  1,031.00
        PA TEXT
  LRC031E   MOD.TEAM, NYLON 3,5 mm, ŠESTEROKUT BOJA: BIJELA, RAĐENA U ČVOR,        PAR  953.00
        ENGLAND 12,00 kg PA TEXT
  LRC028E   MOD.FIFA, POLIPROPILEN 10 mm, BOJA: PO UPITU, DUPLO PLETENA, DUBOKA      PAR  1,962.00
        19,00 Kg PP
U cijenu nije uračunat PDV                                            10
  LRC0155  MREŽA NOGOMET 500 X 200, PLETENA BOJA: BIJELA PP H.T.            PAR  604.00
  LRPP006  MREŽA ZA NOŠENJE LOPTI 6/8 KOM                       PAR   27.00
  LRPP012  MREŽA ZA NOŠENJE LOPTI 12/15 KOM                      KOM   32.00
  LRPP018  MREŽA ZA NOŠENJE LOPTI 18/20 KOM                      KOM   37.00
                         MALI NOGOMET / RUKOMET l cm 300 x h cm 200
  LR0149   MOD.”SIDE” POLIETILEN 2,5 mm RAĐENA U ČVOR BOJA: BIJELA, CRVENA, ZELENA   PAR  315.00
       2,1 Kg PET
  LR0151A  MOD. “SUPER HEAVY” NYLON 5 mm BEZ ZAVJESE BOJA: BIJELA 3,5 Kg PA TEXT    PAR  557.00

  LR0151   MOD. “SUPER HEAVY” NYLON 5 mm SA ZAVJESOM BOJA: BIJELA 3,5 Kg PA TEXT    PAR  749.00

  LR0152SP  MOD. “SPECIAL” NYLON 6 mm SA ZAVJESOM RAĐENA U ČVOR, BOJA: BIJELA 6,00   PAR  1,241.00
       Kg PA TEXT
  LR0158   MOD. “MESH” POLIETILEN 4,5 mm RAĐENA U ČVOR BOJA: CRVENA, ZELENA 4,5 Kg   PAR  800.00
       PET
  LR0200SP  MOD."TOP" POLIPROPILEN 6 mm SA ZAVJESOM PLETENA KOMPLET OBRUBLJENA     PAR  1,115.00
       POLIESTERSKOM TRAKICOM. BOJA: BIJELA 8,00 Kg
  LR00157  MREŽA MINI NOGOMET 150 X 110                        PAR   99.00
  LR00157B  MREŽA MINI RUKOMET 240 X 160                        PAR  421.00
                              TENIS l cm 1280 x h cm 100
  LRT022   TENIS MREŽA “HEAVY” PLETENA 4 mm, PLASTIFICIRANA, KOMPLET SA SAJLOM I    KOM  651.00
       SREDNJOM TRAKOM, BOJA: CRNA 4,7 Kg PP H.T.
  LRT026   TENIS MREŽA “SUPER HEAVY” PLETENA 4 mm 6 OKA POJAČANA,KOMPLET SA      KOM  773.00
       SAJLOM I SREDNJOM TRAKOM, BOJA: CRNA 5,1 Kg PP H.T.
  LRT028   TENIS MREŽA “DAVIS CUP” PLETENA 4,5mm 6 OKA POJAČANA, PLASTIFICIRANA,    KOM  829.00
       TERMIČKI VEZANA, KOMPLET SA SAJLOM I SREDNJOM TRAKOM, BOJA: CRNA 5,5
       Kg PP H.T.
  LRT030   TENIS MREŽA “ROLAND GARROS” RAĐENA U ČVOR 3mm,GORNJA TRAKA PET,       KOM  875.00
       KOMPLET SA SAJLOM I SREDNJOM TRAKOM, BOJA: ZELENA PET
  LRT040   TENIS MREŽA “WIMBLEDON” PLETENA 4 mm,GORNJA TRAKA PVC, KOMPLET SA      KOM  735.00
       SAJLOM I SREDNJOM TRAKOM, BOJA: CRNA PES

  LRT001   TENIS MREŽA “HARD” RAĐENA U ČVOR 3,5mm,6 OKA POJAČANA, GORNJA TRAKA     KOM  685.00
       PET, KOMPLET SA SAJLOM I SREDNJOM TRAKOM, BOJA: CRNA PP
  LRT004   TENIS MREŽA “TURNIR SPECIAL” PLETENA TERMIČKI OBRAĐENA, GORNJA TRAKA    KOM  917.00
       PET, KOMPLET SA SAJLOM I SREDNJOM TRAKOM, BOJA: CRNA PP
  LRT006   TENIS MREŽA “CAMPO" RAĐENA U ČVOR 2,5mm, 6 OKA POJAČANA GORNJA       KOM  819.00
       TRAKA PET, KOMPLET SA SAJLOM I SREDNJOM TRAKOM, BOJA: ZELENA PP

  LR0040   ZAŠTITNO PLATNO, BOJA: ZELENA, GUSTOĆA 90 %, VELIČINA 18x2 m        KOM  915.00
       OBRUBLJENA
  LR0040A  ZAŠTITNO PLATNO, BOJA: ZELENA, GUSTOĆA 90 %, VELIČINA 12x2 m        KOM  606.00
       OBRUBLJENA
  LR0040B  ZAŠTITNO PLATNO, BOJA: ZELENA, GUSTOĆA 90 %, DIMENZIJE PO UPITU       m2   28.00
       OBRUBLJENA
  LR0040C  OBŠIVANJE ZAŠTITNOG PLATNA                          m1   17.00
  LRT1    CENTRALNA TRAKA ZA MREŽU SA KUKOM                      KOM   54.00
                             ODBOJKA l cm 950 x h cm 100
  LRP0100  ODBOJKAŠKA MREŽA “SUPER HEAVY” 5 mm PP                   KOM  393.00
  LRP0200  ODBOJKAŠKA MREŽA SA DVIJE TRAKE 7 + 5 cm, ANTENE FIVB            KOM  914.00
  LRP0160  BADMINTON MREŽA 6.10 x 0,70 m TAKMIČARSKA PET                KOM  106.00
  LRP014   ANTENE ZA ODBOJKU                              PAR  170.00
  LRP015   JASTUCI ZA ANTENE                              PAR   61.00
                            BEACH VOLLEY l cm 850 x h cm 100
  LRP0170  BEACH VOLLEY MREŽA 3,5 mm BOJA: CRNA SA 1 TRAKOM 100 mm PP H.T.       KOM  334.00
  LRP0190                                        KOM  597.00
       BEACH VOLLEY MREŽA “GARA” mm 5 BOJA: CRNA SA 2 TRAKE 100 mm PP H.T.
  LRP017                                         KPL  305.00
       TRAKE ZA OZNAČAVANJE BEACH VOLLEY TERENA KOMPLET SA KLINOVIMA
  LRP018                                         KPL  615.00
       TRAKE ZA OZNAČAVANJE BEACH SOCCER TERENA KOMPLET SA KLINOVIMA
                                  KOŠARKA

  LRB050   KOŠARKAŠKA MREŽICA 6 mm NYLON EXTRA PA TEXT                 PAR   58.00
  LRB060   KOŠARKAŠKA MREŽICA 7 mm NYLON PAMUK PA TEXT                 PAR   67.00
                           ZAŠTITNE MREŽE (DIMENZIJE NA UPIT)
  LR060   ZELENA, OKO 10 X 10, PET 2,5 mm RAĐENA U ČVOR, OBRUBLJENA          m2   17.00
  LR048   ZELENA, OKO 4 x 4, PET 2,5 mm RAĐENA U ČVOR, OBRUBLJENA           m2   24.00
  LRA03   BIJELA, OKO 10 X 10, PA TEXT mm 5 EXTRA, OBRUBLJENA             m2   61.00
  LRA02   BIJELA, OKO 4 X 4, PA TEXT mm 5 EXTRA, OBRUBLJENA              m2   81.00
  LR001   OBRUBLJIVANJE MREŽA: OLOVOM                         m/l   18.00
                                 VATERPOLO
  LR0175   MREŽA ZA VATERPOLO PET                           PAR  518.00
                                   VIJAČE
  LRCS07   GIMNASTIČKA VIJAČA SA OLOVOM cm 300                     KOM   35.00
  LRCS04   VIJAČA SA DRŠKAMA cm 300                          KOM   20.00
  LRCS01   VIJAČA BEZ DRŠAKA SA POJAČANJEM U SREDINI                  KOM   22.00


                                  LEGENDA:
  PP H.T.  POLIPROPILEN VISOKE IZDRŽLJIVOSTI
  PA TEXT  NYLON
  PES    POLYESTER
  PA H.T.  NYLON VISOKE IZDRŽLJIVOSTI
  PET    POLIETILEN
  PP     POLIPROPILEN
  MJERNI INSTRUMENTI ZA INDIVIDUALNE TESTOVE
  SM00100  MJERAČ PRETKLONA                              KOM   406.00
  SM00101  MJERAČ KOŽNOG NABORA - KALIPER                       KOM  2,010.00
  SM00102  ELEKTRONSKI MJERAČ SPRETNOSTI - TAPING                   KOM  3,720.00
U cijenu nije uračunat PDV                                         11
  SM00103    MJERAČ SPRETNOSTI - TAPING                    KOM       418.00
  SI01265    VAGA SA VISINOMJEROM - ANALOGNA                  KOM      2,284.00
  SM01265X    VAGA SA VISINOMJEROM SECA - DIGITALNA               KOM      8,629.00
  SM00104    VISINOMJER                            KOM       620.00
  SM00105    OSOBNA VAGA                            KOM       468.00
  SM00106    SPIROMETAR 33430                         KOM       480.00
  SM00107    PLASTIČNI NASTAVAK ZA SPIROMETAR (min 50 kom)           KOM         upit
  SM00108    TLAKOMJER                             KOM       286.00
  SM00109    STETOSKOP                             KOM       292.00
  SM00110    MJERNA STAZA ZA SKOK SA MJESTA                  KOM       444.00
  SM00111    META ZA GAĐANJE U CILJ                      KOM       492.00


  REKVIZITI ZA SPORTSKE TERENE
   L 30001   ŠTAP KORNER ZASTAVICE 30 mm BIJELI                KOM       45.00
   L 30002   ŠTAP KORNER ZASTAVICE 30 mm ŽUTI FLUO               KOM       51.00
   L 30051   ŠTAP KORNER ZASTAVICE ZGLOBNI 30 mm BIJELI            KOM       173.00
   L 30052   ŠTAP KORNER ZASTAVICE ZGLOBNI 30 mm ŽUTI FLUO           KOM       178.00
   L 30151   ČAHURA ZA KORNER ŠTAPOVE 30 mm                  KOM       13.00
   L 30201   BLOKER ZASTAVICE 25 - 30 mm                    KOM        2.00
   L 30202   BLOKER ZASTAVICE 20 mm                      KOM        2.00
   L 30251   ŠTAP SUDAČKE ZASTAVICE SA DRŠKOM                 KOM       33.00
   L 30311   SET PROFESSIONAL - SUDAČKE ZASTAVICE 1 + 1 BOJA          GRT       173.00
   L 30312   SET PROFESSIONAL - SUDAČKE ZASTAVICE 2 (1 BOJA)          GRT       181.00
   L 30351   ZASTAVICA ZA KORNER ŠTAP 30 mm 60 X 40 ŽUTA FLUO         KOM       28.00
   L 30352   ZASTAVICA ZA KORNER ŠTAP 30 mm 60 X 40 NARANČASTA         KOM       28.00
   L 30452   ZASTAVICA ZA KORNER ŠTAP 30 mm 45 X 45 ŽUTO/NARA.         KOM       33.00
   L 30801   ZASTAVICA ZA SUDAČKI ŠTAP 40 X 40 ŽUTA FLUO - CRVENA FLUO     KOM       31.00
   L 30851   ZASTAVICA ZA SUDAČKI ŠTAP 40 X 40 ŽUTA FLUO            KOM       26.00
   L 30852   ZASTAVICA ZA ATLETIKU 40 X 40 BIJELA               KOM       26.00
   L 30853   ZASTAVICA ZA ATLETIKU 40 X 40 NARANČASTA FLUO           KOM       26.00
   L 31041   TABLICA ZA IZMJENU IGRAČA "HANDY"                 KOM       469.00
   L 31042   TABLICA ZA IZMJENU IGRAČA "HANDY TWIN" DVOSTRANA         KOM       993.00
   L 31051   SET TABLICA ZA IZMJENU IGRAČA BEZ RUČKE 1 - 30          KOM       121.00
   L 31001   SET TABLICA ZA IZMJENU IGRAČA SA RUČKOM 1 - 30          KOM       178.00
   L 31061   STOLNI SEMAFOR 0 – 30                       KOM       295.00
   L 31062   STOLNI SEMAFOR ODBOJKA 0 - 50                   KOM       445.00
   L 31065   STOLNI SEMAFOR 0 – 199                      KOM       295.00

  REKVIZITI ZA TRENING

    L 32001  FORMA ŽIVOG ZIDA KOMPLET 5 FORMI - ZGLOBNA            KOM      5,206.00
    L 32051  KOLICA ZA FORMU ŽIVOG ZIDA                    KOM      2,039.00
    L 32301  FORMA ŽIVOG ZIDA KOMPLET 5 FORMA FIKSNA              KOM      1,128.00
    L 32600  OZNAČIVAČ PROSTORA KAPICA BOJA: CRVENA - ŽUTA           KOM        3.00
    L 32601  OZNAČIVAČI PROSTORA 48 SEGMENATA ŽUTA - CRVENA          KOM       176.00
    L 32651  OZNAČIVAČI PROSTORA 24 SEGMENATA ŽUTA - CRVENA          KOM        99.00
    L 32662  PVC ČUNJEVI h 40 cm BOJE: ŽUTA FLUO, CRVENA FLUO         KOM        38.00
    L 32701  REGULIRAJUĆI LUK cm 30-60 ZA PRECIZNOST UDARCA          KOM       146.00
    L 32751  PAR MINI GOLOVA FLEX 1,50 X h 1,10 SA MREŽAMA           PAR      1,066.00
    L 32851  ŠTAPOVI SLALOM 30 mm SA ŽELJEZNIM ŠILJKOM             KOM        61.00
    L 32852  ŠTAPOVI SLALOM 30 mm SA ŽELJEZNIM ŠILJKOM             KOM        65.00
    L 33301  ŠTAP SLALOM 25 x 1600 mm BOJE: CRVENA, ŽUTA, PLAVA ZA BAZE    KOM        26.00
    L 33401  BAZA - PODNOŽJE ZA ŠTAPOVE 25 mm                 KOM        37.00
    L 33501  BLOKER - NOSAČ 30 mm                       KOM        4.00
    L 33502  BLOKER - NOSAČ 25 mm                       KOM        9.00
    L 33522  SET PREPONA 25 x 1600 mm BOJE: ŽUTA, CRVENA, PLAVA        KOM       148.00
    L 33525  SET PREPONA 25 x 1600 mm BOJE: ŽUTA,CRVENA,PLAVA SA ŠILJKOM    KOM       112.00
    L 33531  SET PREPONA JUMP , 7 POZICIJA                   KOM       162.00
    L 33532  REZERVNI GRANIČNIK ZA SET JUMP                  KOM        35.00
    L 33601  SET PODESIVA PREPONA h 60 cm L100 cm SA ŠILJKOM          KOM       121.00
    L 33651  SET PODESIVA PREPONA h 100 cm L 100 cm SA ŠILJKOM         KOM       132.00
    L 33701  SET PODESIVA PREPONA h 60 cm L 100 cm SA BAZOM          KOM       151.00

    L 33751  SET PODESIVA PREPONA h 100 cm L 100 cm SA BAZOM          KOM       161.00
    L 33900  GIMNASTIČKA PALICA PVC r 25 X 800/900/1000/1200/1400       KOM       23.00
   L33800/10  FIKSNA PREPONA "MACH" VISINE 10 CM                KOM       86.00
   L33800/20  FIKSNA PREPONA "MACH" VISINE 20 CM                KOM       86.00
   L33800/30  FIKSNA PREPONA "MACH" VISINE 30 CM                KOM       86.00
   L33800/40  FIKSNA PREPONA "MACH" VISINE 40 CM                KOM       86.00
   L33800/50  FIKSNA PREPONA "MACH" VISINE 50 CM                KOM       86.00
   L33800/60  FIKSNA PREPONA "MACH" VISINE 60 CM                KOM       86.00

  ZVIŽDALJKE
  W 9000 WN   FOX 40 SA LANČIĆEM OFFICIAL CRNA                 KOM       38.00
  W 9011-18 WN  FOX 40 SA LANČIĆEM OFFICIAL COLOR                 KOM       38.00
  W 9030 W    FOX 40 FINNGER GRIP OFFICIAL CRNA                 KOM       55.00
  W 9600 WN   FOX 40 CMG SA LANČIĆEM OFFICIAL CRNA               KOM       55.00
  W 9080 D    FOX 40 PEARL CRNE 12/1                      BOX       90.00
  W 9080 DX   FOX 40 PEARL CMIX COLOR 12/1                   BOX       90.00
  W 9300 B    FOX 40 MOUTHGUARDS ZAŠTITA ZA ZUBE                KOM       14.00
  W 9405     TRENERSKA TABLA 25,5 cm X 41,75 cm                KOM       250.00
  W 9455     ZIDNA TAKTIK TABLA 81,25 cm X 61 cm                KOM       481.00
  W 2480     MARKER ZA TABLU                          KOM       36.00
  LOPTE

                                     MIKASA
    ARTIKL                    OPIS            VELIČINA  JM   VPC
  MVP 200    MIKROFIBRA FIVB OFFICIAL                      5    KOM  391.00
  MVP 200 NC   MIKROFIBRA FIVB OFFICIAL                      5    KOM  304.00
  MVP 2001    MIKROFIBRA                             5    KOM  289.00
  SV - 2 new   SINTETSKA KOŽA 18 POLJA COLOR                   5    KOM  158.00
  MGV-500    MIKROFIBRA 500 gr                         5    KOM  492.00
  MGV-230    PU - ŠIVANA TRENING LOPTA                     5    KOM  126.00
U cijenu nije uračunat PDV                                           12
  MVR 220   GUMA 18 POLJA COLOR                       5       KOM            89.00
  BEACH VOLLEY

  VLS 200 FIVB  SINTETSKA KOŽA 18 POLJA                    5       KOM          348.00
  SPS new    SINTETSKA KOŽA 18 POLJA                    5       KOM          208.00
  VXS      SINTETSKA KOŽA 18 POLJA                    5       KOM          116.00

  VX 1,5 MINI  SINTETSKA KOŽA 18 POLJA                   MINI      KOM            78.00
  KOŠARKA

  BL 100     PRAVA KOŽA                          7       KOM          696.00
         SINTETSKA KOŽA
  BQ 1000 COMPETITION                             7       KOM          405.00
         SINTETSKA KOŽA
  BQC 1000 COMPACT                               6       KOM          405.00
  BQJ 1000 JUNIORSINTETSKA KOŽA                        5       KOM          382.00
  BSL 10 G.P.J  SINTETSKA KOŽA                        7       KOM          151.00
  BR 1200    GUMA                             7       KOM          127.00
  T 1110     GUMA                             7       KOM          84.00
  T 1119     GUMA                             6       KOM          83.00
  T 1220     GUMA                             5       KOM          80.00
  T 1150 B.S.  GUMA                             7       KOM          69.00

  T 1250 B.S   GUMA                             5       KOM            66.00
  NOGOMET

  S5 HD PLAY - OFFSINTETSKA KOŽA                        5       KOM          293.00
  S4 HD PLAY - OFFSINTETSKA KOŽA                        4       KOM          287.00
          PU
  P24 PROFESSIONAL 5                              5       KOM          350.00
  P24 ASCENT 5 PU                               5       KOM          231.00
  P24 SQUAD 5   PU - PVC                           5       KOM          143.00
  P24 SQUAD 4   PU - PVC                           4       KOM          139.00
  P32 ARROW 5   PU - PVC                           5       KOM          80.00
  P32 ARROW 4   PU - PVC                           4       KOM          80.00
  PK FSC 62 B   SINTETSKA KOŽA - MALI NOGOMET                4       KOM          296.00

  PK FSC 62 S  SINTETSKA KOŽA - MALI NOGOMET                 4       KOM          182.00
  VATERPOLO

  6000 C     GUMA -                          SENIOR      KOM          315.00
  6009 WOMEN   GUMA                            ŽENE       KOM          296.00
  6009 JUNIOR  GUMA                           JUNIOR      KOM          273.00
  6600      GUMA                           SENIOR      KOM          127.00

  6609      GUMA                             ŽENE      KOM          124.00

  RUKOMET
   ARTIKL                    OPIS          VELIČINA      JM            VPC

  HBTS3 new   SINTETSKA KOŽA - MATCH                    3       KOM          245.00
  HBTS2 new   SINTETSKA KOŽA - MATCH                    2       KOM          245.00
  H3 new     SINTETSKA KOŽA - TRENING                   3       KOM          151.00

  H2 new     SINTETSKA KOŽA - TRENING                   2       KOM          151.00

  T 4000     GUMA                             3       KOM            80.00
  T 4009     GUMA                             2       KOM            80.00

  T 4008     GUMA                             1       KOM            79.00
  REKVIZITI

  T-AP.2     NOŽNA PUMPA                                 KOM          186.00
  T-PA.22    RUČNA PUMPA                                 KOM          53.00
  T-BC      KOLICA ZA LOPTE                               KOM          997.00
  T-NV6B     TORBA ZA LOPTE 6 LOPTI                           KOM          116.00
  AG 500     DIGITALNI MANOMETAR                             KOM          299.00

  SB - V     TRENERSKA TABLA SA TORBOM                          KOM          339.00


                              MITRE LOPTE
  ŠIFRA                      ARTIKL         MATERIJAL VARIJANTE     VELIČINA  VPC
  PROFESSIONAL
     B9091  PRO 100 T ENGLAND                    Microfibra  FIFA Appr.     5     534.00
    BB1000  METEOR PRO                       Microfibra  FIFA Appr.     5     534.00
     B5003  ULTIMAX                         Microfibra  FIFA Appr.     5     475.00
     B5006  MAX                           PU      FIFA Appr.     5     326.00
  MATCH
     B9022  ISO ESPIRIT                       PU      FIFA Insp.     5    297.00
     B9080  ISO LAVINA                       PU      White       5/4    267.00
     B8003  MONDE                          PU      FIFA Insp.     5/4    267.00
    BB1007  PLATINUM                        PU      England      5/4    207.00
     B7003  ULTIMACH                        PU      FIFA Insp.     5/4    178.00
    BB1008  CONTROL                         PU      FIFA Insp.    5/4/3   142.00
     B5015  ISO NATION                       PU      england      5/4    148.00
  TRENING
     B5016  ISO ULTIMA                       PU      srebrna      5/4/3   118.00
     B7009  ISO ULTIMA                       PU      bijela/crvena   5/4    118.00
    BB1016  FORMATION                        TPU     FIFA Appr.     5/4    106.00
    BB1014  METEOR                         PU/PVC    F.A.CUP       5    101.00
  BB1014 FLUO  METEOR FLUO                       PU/PVC    F.A.CUP       5    101.00
     B8843  MAGMA                          PU      bijelo/crna    5/4/3    95.00
    BB1027  FURY                          PVC     bijelo/crna    5/4    89.00
    BB1028  MADRID                         PVC     bijelo/plava    5/4    77.00
     B9003  SOCCER MANIA                      PVC     bijela/plava    5     65.00
  MINI NOGOMET
     B9095  MINI BADGED                       PVC     england      MINI      44.00
  MALI NOGOMET
    BB1035  PRO FUTSAL                       PU      FIFA approv.    4     267.00
     B7718  ISO FUTSAL                       PU      FIFA approv.    4     261.00
     B8031  FUTSAL STRATOS                     PU      plava       4     207.00
    BB1033  INDOOR PRO                       PVC     žuta        4     178.00
U cijenu nije uračunat PDV                                                   13
   B8032   FUTSAL COSMOS                         PU      bijela            4           166.00
   B8033   FUTSAL METEOR                         PVC     bijela            4           142.00
   B9058   FUTSAL TEMPEST                        PVC     bijela            4           106.00
  NOGOMET NA PLAŽI
   B8035   BEACH SOCCER FUN                       PVC     plava            5           118.00


                                  SPALDING


             KOŠARKA                                                        VPC
         10307  NBA PLATINUM (SL. LOPTA)                                             424.00
         10323  NBA GOLD                                                     267.20
         10315  TACK SOFT                                                    267.20
         10326  TF 250                                                      176.00
         10331  JAMES                                                      300.80
             WALLACE                                                     300.80
         10333  DUNCAN                                                      300.80
         10334  PIERCE                                                      300.80
         10335  SHAQ                                                       300.80
         10313  ALL CONFERENCE                                                  300.80
         10327  NBA SILVER                                                    224.00
         10317  CONVERSION                                                    224.00
         10337  PROFESIONAL                                                   156.80
         10303  INFUSION FULL COURT                                               312.00
         10309  WNBA 6 sl. Lopta HKL                                               424.00
         10311  WNBA indoor/outdoor                                               312.00

             KOŠARKA (GUMENE)
         10328  TF-150 vel 7                                                   57.60
         10119  LAKERS                                                      78.40
         10121  JAZZ                                                       78.40
         10131  SACRAMENTO                                                    78.40
         10127  SAN ANTONIO                                                    78.40
         10143  DALLAS                                                      78.40
         10125  MIAMI                                                       78.40
         10153  WNBA outdoor br 6.                                                78.40

            ODBOJKA
         10715 NCAA (sl. lopta)indoor/otdoor                                           120.00
         10717 EX PRO No.18 BEACH (za plažu)                                           120.00

             NOGOMET (sintetske)

         10547 HURRICANE VEL. 5                                                  104.00
         10549 CYCLONE VEL. 5                                                   136.00
         10550 SOCER GOLD VEL. 5                                                 120.00

                                  MOLTEN

     šifra                      MODEL         opis                 vel         VPC
             ODBOJKA
     30555      MOLTEN ODB. L. IV5XC                Top kvaliteta, sint. koža, DVVI/FIVB, bijelo/zeleno/crvena
                                                             5          368.03
     30556      MOLTEN ODB. L. V5FLC                Sint. koža, DVV-F, bijela/zeleno/crvena 5            171.31
     30557      MOLTEN ODB. L. V5VC                 Sint. koža, bijela/zelena/crvena      5          154.92
     30558      MOLTEN ODB. L. VP5                 Sint. koža, ručno šivana, Soft za trening & škole, bijela
                                                             5          113.93
             ODBOJKA NA PJESKU
     30559      MOLTEN ODB. NA PJS. MVA-1              "Beach Attack", Soft T sint. koža, ručno šivana, bijelo/žuto/naranč.
                                                             5           122.13
     30560      MOLTEN ODB. NA PJS. MVA-2              "Beach Attack", Soft T sint. koža, ručno šivana, bijelo/žuto/zelena
                                                             5           122.13
     30561      MOLTEN ODB. NA PJS. MSV-1                                   bijelo/plava
                                       "Seaside", Soft Tsint. koža, ručno šivana, 5           122.13
     30562      MOLTEN ODB. NA PJS. MSV-2              "Sunside", Soft T sint. Koža, ručno šivana, bijelo/naranč.
                                                             5           122.13
             KOŠARKA
     30575      MOLTEN KOŠ. L. B7L-X-JB2020             Top kvaliteta, koža, DBB/FIBA      7           572.95
     31834      MOLTEN KOŠ. L. BGL7                 Koža, 12 panela, DBB/FIBA        7           572.95
     31835      MOLTEN KOŠ. L. BGL6                 Koža, 12 panela, DBB/FIBA        6           490.98
     31836      MOLTEN KOŠ. L. BGG7                 Sint. koža, 12 panela, DBB/FIBA     7           409.02
     30583      MOLTEN KOŠ. L. B7X                 "FX7", sint. koža, komposite, DBB/FIBA, narančasta
                                                            7           286.07
     31837      MOLTEN KOŠ. L. BGF7                 Sint. koža, 12 panela, DBB/FIBA     7           286.07
     34043      MOLTEN KOŠ. L. BGM7                 Sint. koža, 12 panela, DBB/FIBA     7           245.08
     31860      MOLTEN KOŠ. L. BGE7                 Sint. koža, 12 panela, DBB/FIBA     7           204.10
     30579      MOLTEN KOŠ. L. BC7R-MY               Guma, crna                7            89.34
     32812      MOLTEN KOŠ. L. BGE6                 Sint. koža, 12 panela, DBB/FIBA     6           204.10
     31838      MOLTEN KOŠ. L. BGR7                 Guma, 12 panela, narančasto/žuta     7            81.15
     34092      MOLTEN KOŠ. L. BGR7-LBB               Guma, 12 panela, svj.plavo/modra     8            81.15
     34093      MOLTEN KOŠ. L. BGR7-RBK               Guma, 12 panela, crveno/crna       9            81.15
     33983      MOLTEN KOŠ. L. B6R                 Guma, narančasta             6            81.15
     33981      MOLTEN KOŠ. L. BGR5                 Guma, 12 panela             5            81.15
     31447      MOLTEN KOŠ. L. MBR7                 Guma, narančasta             7            40.16
             NOGOMET
     31446      MOLTEN NOG. L. FVA-5000A VANTAGGIO         Nova vrhunska nog. Lopta. Odobrena od 5  FIFA         327.05
     32211      MOLTEN NOG. L. CLF-175               "GOAL, sint. koža,ručno šivana, crno/bijela
                                                            5           113.93
     32212      MOLTEN NOG. L. FVA-800X-1              "GOAL, sint. koža,ručno šivana, sjajna, bijelo/crna
                                                            5           81.15
     32811      MOLTEN NOG. L. FVA-801X-1              "GOAL, sint. koža,ručno šivana, sjajna, bijelo/crna
                                                            4           81.15
     31843      MOLTEN NOG. L. CLI 1000A INDOOR           INDOOR, odobrena od FIFA,sint. koža, ručno šivana, bijela
                                                            4           409.02
     31865      MOLTEN NOG. L. CLI 281 INDOOR                                 4           245.08
             VATERPOLO
     30587      IWR                         Rubber, Official Waterpolo, orange               187.70
             SOFT LOPTE
     30593      MOLTEN DJEČJA RUK. L. SOFT-HR 80g          Spužvasta lopta, 80 g, promjer 160 mm, crvena
                                                           1             81.15
             PRIBOR&OSTALO
     34044      PUMPA ZA LOPTE HP-18                                                 23.77
     33951      PUMPA ZA LOPTE AP-60                                                122.13
     33982      SEMAFOR ZA SPORTSKU DVORANU TOP 70                                         4909.84
             RUKOMET
  do ist. zaliha     MOLTEN RUK. L. CLH-800               Top kvaliteta, koža, IHF službena lopta, ručno šivena, crno/bijela
                                                            3
  do ist. zaliha     MOLTEN RUK. L. CLH-801               Top kvaliteta, koža, IHF službena lopta, ručno šivena, crno/bijela
                                                            2U cijenu nije uračunat PDV                                                                14
  do ist. zaliha  MOLTEN RUK. L. CLH-780    Sint. koža, grippy & Soft, IHF službena lopta, ručno šivena, crvena/crna
                                              3
  do ist. zaliha  MOLTEN RUK. L. CLH-782    Sint. koža, grippy & Soft, IHF službena lopta, ručno šivena, crvena/crna
                                              1
  do ist. zaliha  MOLTEN RUK. L. CLH-580    Sint. koža, Soft, IHF službena lopta, ručno šivena, crna/žuta
                                              3
  do ist. zaliha  MOLTEN RUK. L. CLH-553    Sint. koža, grippy , IHF službena lopta, ručno šivena, crna/bijela
                                              0
  do ist. zaliha  MOLTEN RUK. L. CLH-621    Sint. koža, Soft, IHF službena lopta, ručno šivena, crna/plava
                                              2
  do ist. zaliha  MOLTEN RUK. L. CLH-622    Sint. koža, Soft, IHF službena lopta, ručno šivena, crna/plava
                                              1
  do ist. zaliha  MOLTEN RUK. L. CLH-623    Sint. koža, Soft, IHF službena lopta, ručno šivena, crna/plava
                                              0
          U cijenu nije uračunat PDV
U cijenu nije uračunat PDV                                                 15
                             SPORT ARENA D.O.O.                     Tel.: 01 61 80 028          SPORTSKE          IGRE                               cijena bez PDV-a
    KOŠARKA
    SB00988   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA JEDNOCIJEVNA ,r 90 mm IZBOČENA 80 cm,       PAR             2,778.00
          KOŠARKAŠKA PLOČA POLIFIBERGLAS, VISINA PODESIVA
    SB01000   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA ZIDNA, IZBOČENA 180 cm, DRVENA PLOČA, FIKSNI   PAR             5,094.00
          OBRUČ
    SB01001   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA ZIDNA, IZBOČENA 320 cm, DRVENA PLOČA, FIKSNI   PAR             5,557.00
          OBRUČ
    SB01002   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA, IZBOČENA 225 cm, DRVENA PLOČA, FIKSNI   PAR             12,812.00
          OBRUČ
    SB01003   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA, IZBOČENA 225 POCINČANA, MELAMINICA     PAR             16,362.00
          PLOČA, FIKSNI OBRUČ
    SB01004   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA MOBILNA NA KOTAČIMA, IZBOČENA 225 cm,    PAR             17,752.00
          DRVENA PLOČA I FIKSNI OBRUČ
    SB01005   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA MOBILNA NA KOTAČIMA, IZBOČENA 225 cm    PAR             20,839.00
          POCINČANA, MELAMINICA PLOČA I FIKSNI OBRUČ
    SB01006   ZAŠTITA ZA KOŠ.KONSTRUKCIJE B01002, B01003, B01004, B01005        PAR             2,392.00
    SB01007   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA JEDNOCIJEVNA 150X150 mm , POCINČANA,       PAR             14,664.00
          IZBOČENA 225 cm, MELAMINICA PLOČA I OBRUČ FIKSNI, KPL.SA ČAHURAMA

    SB01008   ZAŠTITA ZA KOŠARKAŠKU KONSTRUKCIJU SB01007                PAR             2,006.00
    SB01010   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA ZIDNA, MODEL "TREVI", POMIČNA U STRANU,      PAR             33,960.00
          IZBOČENA 320 cm, DRVENA PLOČA I FIKSNI OBRUČ
    SB01011   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA ZIDNA, MODEL "TREVI", POMIČNA U STRANU,      PAR             48,470.00
          IZBOČENA 320 cm, SEQURIT PLOČA 12 mm I ZGLOBNI OBRUČ, HOMOLOGIRANA
          FIBA
    SB01012   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA ZIDNA, MODEL "GIANO", POMIČNA NA GORE,      PAR             27,168.00
          IZBOČENA 320 cm, DRVENA PLOČA , FIKSNI OBRUČ
    SB01015   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA, MODEL "TOP", STROPNA, POMIČNA NA GORE,      PAR            106,666.00
          IZBOČENA 320 cm, SEQURIT PLOČA , FIKSNI OBRUČ, VISINA 7/8 m,
          ELEKTRIFICIRANA, DALJINSKO UPRAVLJANJE
    SB01017   ADAPTER ZA MINI – BASKET (ZA STROPNE KONSTRUKCIJE)            KOM             9,107.00
    SB01018   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA , MODEL "EASYPLAY" F.I.B.A, RUČNO      KOM            192,957.00
          PODIZNA PROTUUTEŽNA, IZBOČENA 330 cm, SEQURIT PLOČA 12 mm, ZGLOBNI
          OBRUČ
    SB01019   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA, MODEL "HIDROPLAY" F.I.B.A.,        PAR            168,258.00
          HIDRAULIČNA, MANUALNA, DUPLE KOMANDE, IZBOČENA 330 cm, SEQURIT PLOČA
          12 mm, ZGLOBNI OBRUČ, HOMOLOGIRANA FIBA
    SB01020   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA, MODEL "HIDROPLAY" F.I.B.A., HIDRAULIČNA,  PAR            183,695.00
          ELEKTRIFICIRANA, DUPLE KOMANDE, IZBOČENA 330 cm, SEQURIT PLOČA 12 mm,
          ZGLOBNI OBRUČ, HOMOLOGIRANA FIBA
    SB01021   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA, MODEL "HIDROPLAY OFFICIAL TOP"       PAR            160,540.00
          HIDRAULIČNA, ELEKTRIFICIRANA, IZBOČENA 330 cm, SEQURIT PLOČA 12 mm,
          ZGLOBNI OBRUČ, HOMOLOGIRAN FIBA
    SB01022   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA, MODEL "HIDROPLAY OFFICIAL" -        PAR  145,103.00
          HIDRAULIČNA, RUČNA PUMPA, IZBOČENA 330 cm, SEQURIT PLOČA 12 mm
          ZGLOBNI OBRUČ, HOMOLOGIRANA FIBA
    SB01023   NOSAČ 24 SEKUNDI SKLOPIVI ZA HIDROPLAY KOŠARKAŠKE KONSTRUKCIJE      PAR             4,785.00
    SB01024   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA, MODEL "HIDROPLAY TRAINING TOP"       PAR            121,948.00
          HIDRAULIČNA, ELEKTRIFICIRANA, IZBOČENA 225 cm, SEQURIT PLOČA 12 mm,
          ZGLOBNI OBRUČ
    SB01025   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA, MODEL "HIDROPLAY TRAINING"         PAR            112,686.00
          HIDRAULIČNA, RUČNA PUMPA, IZBOČENA 225 cm, SEQURIT PLOČA 12 mm,
          ZGLOBNI OBRUČ
    SB01026X  KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA, MODEL "HIDROPLAY JUNIOR"          PAR             80,270.00
          HIDRAULIČNA, RUČNA PUMPA, IZBOČENA 225 cm, SEQURIT PLOČA 12 mm,
          ZGLOBNI OBRUČ
    SB01027   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA , MODEL "STREET BASKET"           PAR             21,765.00
                                   MINI – BASKET
    SB01028   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA ZIDNA, IZBOČENA 160 cm, DRVENA PLOČA I FIKSNI   PAR             3,704.00
          OBRUČ
    SB01029   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA PRIJEVOZNA MONOCIJEVNA, IZBOČENA 60     PAR             7,255.00
          cm, MELAMINICA PLOČA I FIKSNI OBRUČ
    SB01030   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA, IZBOČENA 160 cm, DRVENA PLOČA I FIKSNI   PAR             9,339.00
          OBRUČ
    SB01031   KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA PODNA PRIJEVOZNA, IZBOČENA 160 cm, DRVENA     PAR             13,892.00
          PLOČA, FIKSNI OBRUČ
    SB01032   ADAPTER ZA NORMALNU KONSTRUKCIJU, DRVENA PLOČA I FIKSNI OBRUČ       KOM             3,056.00

    SB01034   KOLICA ZA MONTIRANJE ADAPTERA ART. B01032                 KOM             5,943.00

                            REKVIZITI ZA KOŠARKU I MINI-BASKET
    SB01035   ZAŠTITA KOŠARKAŠKE PLOČE, POLIURETANSKA PROFIL "U" ILI "L"        KOM              368.00
    SB01035X  ZAŠTITA KOŠARKAŠKE PLOČE, POLIURETANSKA MODEL FIBA            KOM             1,126.00
    SB01036   KOŠARKAŠKA PLOČA DRVENA, 18 mm, 180 X 105 cm               KOM              771.00
    SB01037   KOŠARKAŠKA PLOČA MELAMENICA, VANJSKI TERENI, 10 mm, 180X105 cm      KOM             1,173.00
    SB01038   KOŠARKAŠKA PLOČA PLEXIGLASS 15 mm SA OKVIROM I ZAŠTITOM , 180 X 105 cm  KOM             5,479.00

    SB01039   KOŠARKAŠKA PLOČA SEQURIT KRISTAL 12 mm SA OKVIROM I ZAŠTITOM, 180 X    KOM             4,283.00
          105 cm
    SB01039/A  KOŠARKAŠKA PLOČA SEQURIT KRISTAL SA FOLIJOM 12 mm SA OKVIROM I      KOM             5,788.00
          ZAŠTITOM, 180 X 105 cm FIBA
    SB01041   ŽELJEZNI OKVIR ZA KOŠARKAŠKU PLOČU - POCINČAN               KOM             1,157.00
    SB01042   KOŠARKAŠKA PLOČA MINIBASKET DRVENA 120 X 90 cm, 18 mm           KOM              509.00
    SB01043   KOŠARKAŠKA PLOČA MINIBASKET MELAMENICA 1200 X 900 cm, 10 mm        KOM              771.00
Cijene bez PDV-a                         Page 16 of 30
                               SPORT ARENA D.O.O.             Tel.: 01 61 80 028


    SB01045   KOŠARKAŠKI OBRUČ , DVOSTRUKO OJAČAN                       KOM    270.00
    SB01046   KOŠARKAŠKI OBRUČ ČELIČNI, POCINČANI                       KOM    331.00
    SB01049   KOŠARKAŠKI OBRUČ ZGLOBNI                             KOM   1,167.00
    SB01050   KOŠARKAŠKI OBRUČ ZGLOBNI, HOMOLOGIRAN F.I.B.A., TEŽINA 11 Kg           KOM   1,319.00
    SB01066   SUDAČKI STOL, DRVO OBLOŽENO SKAJOM, KOMPLET SA KLUPAMA ZA ZAMJENU        KOM   10,805.00
          IGRAČA, MODEL F.I.B.A.,          DIMENZIJE cm 300 + 60 + 60 X 90 X 76
          h
    SB01067   SUDAČKI STOL cm 150 X 70 X 76 h                         KOM   1,157.00
    SB01068   SUDAČKI STOL cm 240 X 90 X 76 h                         KOM   1,929.00
    SB01069   SUDAČKI STOL cm 300 X 70 X 76 h, PRIJEVOZNI                   KOM   5,618.00
    SB01070   SUDAČKI STOL PRIJEVOZNI SA OKRETNOM PLOČOM cm 300 X 70 X 76 h          KOM   8,181.00
    SB01071   DRVENA KLUPA ZA ČEKANJE NA IZMJENU IGRAČA                    KOM    710.00
    SB01072   PLASTIČNA STOLICA                                KOM    216.00
    SB01073   KLUPA ZA REZERVNE IGRAČE SA NASLONJAČEM DUŽINE 300 cm              KOM   2,655.00
    SB01075   ZAŠTITA IZA KLUPA ZA REZERVNE IGRAČE I ZAPISNIČKOG STOLA NA KOTAČIMA       m1   2,022.00
          POLIKARBONAT
    SB01077   SET TABLICA ZA OSOBNE GREŠKE I BONUS                       KOM    463.00
    SB01078   SET TABLICA 24 sek                                KOM    416.00
    SB01079   STOLNA ŠTOPERICA HANHART                             KOM    611.00
    SB01080   ZIDNA PLOČA ZA KOŠARKU 90 X 60 cm, MAGNETNA                   KOM    694.00
    SB01081   RUČNI POKAZIVAČ REZULTATA ŠEST BROJEVA (3+3) SA STALKOM             KOM   4,754.00
    SB01082   RUČNI POKAZIVAČ REZULTATA ŠEST BROJEVA (3+3) ZIDNI                KOM   3,673.00
    SB01083   REZERVNA TABLA ZA POKAZIVAČ REZULTATA                      KOM    439.00
    NOGOMET
    SC00900   NOGOMETNI GOL ALUMINIJSKI, OVALNI mm 100 X 120, VRATNICA IZ JEDNOG        PAR   9,879.00
          DIJELA, KOMPLET SA ČAHURAMA I NOSAČIMA MREŽE 732 X 244 - UNI EN 748

    SC00900/X  NOGOMETNI GOL ALUMINIJSKI, OVALNI mm 100 X 120, VRATNICA IZ DVA DIJELA,     PAR   9,416.00
          KOMPLET SA ČAHURAMA I NOSAČIMA MREŽE 732 X 244 - UNI EN 748

    SC00900/B  METALNI PODNI NOSAČ MREŽE NOGOMETNOG GOLA                    PAR   1,775.00
    SC00901   NOGOMETNI GOL ALUMINIJSKI, OVALNI mm 100X 120, VRATNICA IZ JEDNOG DIJELA     PAR   16,980.00
          , 732 X 244 - UNI EN 748, MOBILNI
    SC00904   NOGOMETNI GOL 500 X 200 ALUMINIJSKI OVALNI mm 100 X 120, MOBILNI         PAR   8,798.00
    SC00904/X  NOGOMETNI GOL 500 X 200 ALUMINIJSKI, OKRUGLI Ø 80, MOBILNI            PAR   5,557.00
    SC00906   MINI NOGOMETNI GOL ŽELJEZNI 150 X 110 KPL SA MREŽAMA               PAR   1,173.00
    SC00908   MINI NOGOMETNI GOL ALUMINIJSKI 150 X 110 KPL SA MREŽAMA IZRAĐEN OD        PAR   4,399.00
          ALUMINIJSKOG PROFILA mm 80 X 80
    SC00920   KUĆICA ZA REZERVNE IGRAČE, PREKRIVENA POLIKARBONATOM mm 6             m1   3,025.00
    SC00921   ZAŠTITA ZA BRIDOVE KUĆICA, ART. SC00920                     PAR   1,312.00
    SC00922   KUĆICA ZA REZERVNE IGRAČE, ALUMINIJSKA STRUKTURA, PREKRIVENA           m1   3,658.00
          POLIKARBONATOM mm 6
    SC00923   KUĆICA ZA REZERVNE IGRAČE, PREKRIVENA POLIKARBONATOM mm 3             m1   3,658.00
    SC00924   BOČNA ZAŠTITA KUĆICA, ART. SC00923                        PAR   1,312.00
    SC00926   KUĆICA ZA REZERVNE IGRAČE, ALUMINIJSKA STRUKTURA, PREKRIVENA           m1    4,291.00
          POLIKARBONATOM mm 3
    SC00936   KONSTRUKCI ZA TRENING UDARCA GLAVOM ZA 2 LOPTE                  KOM    913.00
    SC00955   STROJ ZA OZNAČAVANJE LINIJA VAPNO                        KOM   1,867.00
    SC00956   STROJ ZA OZNAČAVANJE LINIJA EKOLOŠKOM BOJOM, ZRAČNA ŠPICALJKA          KOM   1,852.00

    SC00957   STROJ ZA OZNAČAVANJE LINIJA BOJOM NA MOTORNI POGON                KOM   5,634.00
    SC00959   EKOLOŠKA BOJA (punjenje od kg 14)                        KOM    347.00
    SC00961   TRENING TABLA 90 X 60 cm MAGNETNA                        KOM    679.00
    SC00964   KOMPRESOR ZA LOPTE 220 V                             KOM   1,157.00
    SC00968   KAVEZ ZA LOPTE 100 X 75 X 90 cm SA BRAVICOM                   KOM   1,477.00
    SC00969   KAVEZ ZA LOPTE POCINČANA 100 X 75 X 90 cm SA BRAVICOM              KOM   1,633.00
    SC00972   TUNEL ZA IZLAZAK IGRAČA, TELESKOPSKI, PREKRIVEN PVC MATERIJALOM, NA       KOM   3,982.00
          KOTAČIMA , SEKCIJA DUŽINE 103 cm
                                 NOGOMET NA PLAŽI
    SC00982   GOL ZA NOGOMET NA PLAŽI ALUMINIJSKI 550X220 cm r 80 mm ŽUTE BOJE         PAR   7,872.00
    SC00983   MREŽE ZA NOGOMETNI GOL NA PLAŽI                         PAR    648.00
    RUKOMET
    SH01114   RUKOMETNI GOL, METALNI FIKSNI 300 X 200 cm KOMPLET SA KONSTRUKCIJOM ZA      PAR   5,402.00
          MREŽU
    SH01116   RUKOMETNI GOL, ALUMINIJ 300 X 200, SLOŽIVI KOMPLET SA KONSTRUKCIJOM ZA      PAR   9,879.00
          MREŽU
    SH01117   RUKOMETNI GOL, DRVENI 300X200, SLOŽIVI KOMPLET SA KONSTRUKCIJOM ZA        PAR   8,644.00
          MREŽU
    SH01118   RUKOMETNI GOL, DRVENI 240 X 170, SLOŽIVI KOMPLET SA KONSTRUKCIJOM ZA       PAR   9,261.00
          MREŽU "PROFI"
    SH01119   RUKOMETNI GOL, ALUMINIJSKI 240 X 170, SLOŽIVI KOMPLET SA KONSTRUKCIJOM      PAR   8,057.00
          ZA MREŽU "PROFI"
                                   BEACH VOLLEY
    SV01128   STALAK ZA BEACH VOLLEY, M ETALNI POCINČANI, KPL. SA ČAHURAMA ,          PAR   3,164.00
          ZATEZAČEM ZA MREŽE, ZATEZAČEM STUPOVA
    SV01134   SUDAČKA STOLICA DUDAC STOJI - SJEDI , PODESIVA VISINA              KOM   5,526.00
    ODBOJKA
    SV01136   DRŽAČI MREŽE ZIDNI KOMPLET SA ZATEZAČIMA MREŽE                  PAR   1,813.00
    SV01138   STALAK ZA ODBOJKU SAMOSTOJEĆI SA ZATEZAČEM MREŽE. ŠKOLSKI            PAR   3,210.00
    SV01140   STALAK ZA ODBOJKU SAMOSTOJEĆI SA ZATEZAČEM MREŽE. TAKMIČARSKI          PAR   4,739.00

    SV01142   STALAK ZA ODBOJKU UGRADNI, OKRUGLI, METALNI POCINČANI SA ČAHURAMA I       PAR   2,624.00
          ZATEZAČEM MREŽE
    SV01143   STALAK ZA ODBOJKU UGRADNI, METALNI TELESKOPSKI, KOMPLET SA            PAR   10,959.00
          ZATEZAČIMA MREŽE I ZAŠTITAMA, TAKMIČARSKI FIVB
Cijene bez PDV-a                           Page 17 of 30
                                      SPORT ARENA D.O.O.                  Tel.: 01 61 80 028


    SVO1146     STALAK ZA ODBOJKU UGRADNI OKRUGLI, ALUMINIJ r 100 mm, DIN 7896 KOMPLET   PAR               5,634.00
            SA ČAHURAMA, ZATEZAČEM MREŽE
    SV01149     MEKANA ZAŠTITA ZA STALAK ZA ODBOJKU ZA ART. V01140, V01142, V01146     PAR               1,602.00

    SV01150     ZIDNA TABLA ZA ODBOJKU 90 X 60 cm MAGNETNA                 KOM                679.00
    SV01158     SUDAČKA STOLICA, SUDAC STOJI, PRIJEVOZNA                  KOM               3,396.00
    SV01159     SUDAČKA STOLICA, SUDAC STOJI I SJEDI, PRIJEVOZNA              KOM               4,476.00
    SV01160     SUDAČKA STOLICA, SUDAC STOJI I SJEDI.STAJAĆA PLATFORMA PODESIVA 100/150   KOM               8,490.00
            cm, PRIJEVOZNA
    SV01161     MJERAČ VISINE MREŽE                             KOM               2,932.00
    SV01165     SET TABLICA ZA IZMJENU IGRAČA (1-18)                    GRT                880.00
    SV01166     ELEKTRONSKI NAJAVLJIVAČ TIME OUT, IZMJENA KPL SA TABLICAMA ZA IZMJENU    KOM               5,248.00
            IGRAČA (1-18)
    STOLNI TENIS
                                             INDOOR
    RC02016/02602  HOBBY - mrežica                               19  ZELENA/PLAVA  KOM    1,542.00
    RC03817/03818  OLIMPIC - NEW kotači/mrežica                        19  ZELENA/PLAVA  KOM    1,773.00
    RC03821/03822  SUPEROLIMPIC - NEW kotači/mrežica                      19  ZELENA/PLAVA  KOM    1,943.00
    RC02621/02622  SPORTING - kotači/mrežica                          19  ZELENA/PLAVA  KOM    1,895.00
    RC02631/02632  SUPERSPORTING - kotači/mrežica                       19  ZELENA/PLAVA  KOM    2,077.00
    RC02646/02648  PRIMAT AUTOMATIC - kotači/mrežica                      15  ZELENA/PLAVA  KOM    2,915.00
    RC02001/02002  F 2002 - takmičarski Homologiran ITTF                    22  ZELENA/PLAVA  KOM    4,373.00
                                             OUTDOOR
    RC02701/02702  HOBBY - mrežica                               4  ZELENA/PLAVA  KOM    2,527.00
    RC03855/03856  SUPEROLIMPIC - NEW                              4  ZELENA/PLAVA  KOM    2,976.00
    RC02711/02712  SUPERSPORTING - kotači/mrežica                        4  ZELENA/PLAVA  KOM    3,037.00
    RC02721/02723  PRIMAT - kotači/zatezač/mrežica                       4  ZELENA/PLAVA  KOM    3,766.00
    RC02253/02254  SUPER DERBY 2000 - kotači/mrežica                      7  ZELENA/PLAVA  KOM    6,074.00
    RC02271/02272  DERBY AUTOMATIC POCINČAN - kotači/mrežica                  7  ZELENA/PLAVA  KOM    6,317.00
    RC02161/02162  CAMPING -pocinčan,mrežica/zatezač                      7  ZELENA/PLAVA  KOM    6,074.00
                                             OPREMA
    RC04203     DRŽAČ MREŽICE I MREŽICA - SPRINT                                 KOM     127.00
    RC04203     DRŽAČ MREŽICE I MREŽICA - DERBY                                 KOM     303.00
    RC04432     PREKRIVAČ ZA STOL ZA ST.TENIS                                  KOM     218.00

    ZATEZAČI SA MREŽICOM
    6360-00    Champ                                          20    KOM     76.00
    6365-00    Champ Clip                                        20    KOM     87.00
    6370-00    Match                                          20    KOM     105.00
    6375-00    Match Clip                                        20    KOM     111.00
    6380-00    Master                                          10    KOM     146.00
    6385-00    Pro Clip                                         20    KOM     170.00
    6390-00    Premium Clip ITTF appr.                                 10    KOM     289.00
    6395-00    Premium VM ITTF appr.                                  10    KOM     289.00
    MREŽICE - EXTRA

    6480-00     Universal                                       120    KOM     34.00
            This extra net in nylon matches the following net & post sets
            Champ, Champ Clip, Match, Match Clip and Master
    6490-00     Premium                                        120    KOM     62.00
            This extra net in cotton matches the following net & post sets
            Pro Clip, Premium Clip and Premium VM

    LOPTICE ZA STOLNI TENIS

            Hobby / Trening
    5100-72     Club Trainer, bijela 72-pack                              20     1/6    126.00
    5105-72     Club Trainer, narančasta 72-pack                            20     1/6    126.00
    5110-06     Cup, bijela 6-pack                                  240     1/6     10.00
    5115-06     Cup, narančasta 6-pack                                240     1/6     10.00
    5120-06     Club Select, bijela 6-pack                              240     1/6     10.00
    5125-06     Club Select, narančasta 6-pack                            240     1/6     10.00
    5130-00     Club Select, bijela 100-pack                              12    1/100    191.00
    5135-00     Club Select, narančasta 100-pack                            12    1/100    191.00

            Outdoor loptice
    5190-03     Outdoor, bijela 3-pack                                480     1/3     14.00

            1-star loptice
    5140-06     Master, bijela, 6-pack                                240     1/6     12.00
    5145-06     Master, narančasta, 6-pack                              240     1/6     12.00

            2-star loptice
    5150-06     Winner, bijela, 6-pack                                240     1/6     14.00
    5155-06     Winner, narančasta, 6-pack                              240     1/6     14.00

            3-star loptice, ITTF approved
    5160-03     Competition, bijela, 3-pack                              480     1/6     16.00
    5165-03     Competition, narančaste, 3-pack                            480     1/3     16.00
    5170-00     Competition, bijela, 100-pack                             12    1/100    525.00
    5175-00     Competition, narančasta, 100-pack                           12    1/100    525.00

            3-star loptice, ITTF approved
    5180-03     Optimum, bijela, 3-pack                                480     1/3     24.00
    5185-03     Optimum, narančasta, 3-pack                              480     1/3     24.00

    REKET ZA STOLNI TENIS - HOBBY , svi reketi atestirani ITTF
Cijene bez PDV-a                                  Page 18 of 30
                                      SPORT ARENA D.O.O.                 Tel.: 01 61 80 028    1836-37     Sting                                     straight   120  KOM     38.00
    1837-01     Twist WRB                                   concave   120  KOM     43.00

    1983-00     Technique Set - 2 midi reketa and 3 lopt.u razl.vel.                    72  KOM    49.00
    1931-01     Set Pacific - 2 reketa and 3 loptice                      concave   36  KOM    85.00
    1932-01     Set Atlantic - 2 reketa / 3 loptice / 1 mreža sa zatezačem           concave   36  KOM    121.00

    REKET ZA STOLNI TENIS 1 - STAR, svi reketi atestirani ITTF

    1736-01     Peak                                      concave   60  KOM    62.00
    1737-34     Rossa WRB                                   anatomic   60  KOM    62.00
    1738-01     Trac OverSize                                 concave   60  KOM    63.00
    1739-01     Set Ocean (1 reket / 3 / 1 navlaka za reket)                  concave   36  KOM    138.00

    REKET ZA STOLNI TENIS 2 - STAR, svi reketi atestirani ITTF

    1633-01     Tour                                      concave   60  KOM    101.00
    1635-34     Contact WRB                                  anatomic   60  KOM    117.00
    1634-01     Vision MAX                                   concave   60  KOM    124.00
    1636-01     Formula ACS                                  concave   60  KOM    144.00
    1637-01     Energy TUBE                                  concave   60  KOM    149.00

    REKET ZA STOLNI TENIS 3 - STAR , svi reketi atestirani ITTF

    1531-34     Amaze                                     anatomic   60  KOM    154.00
    1532-01     Energetic CR                                  concave   60  KOM    167.00
    1533-01     Carbon CR                                   concave   60  KOM    179.00
    1534-01     Revolution MAX                                 concave   60  KOM    191.00
    1536-01     Catcher ACS                                  concave   60  KOM    202.00
    1537-01     Impulse TUBE                                  concave   60  KOM    207.00

    REKET ZA STOLNI TENIS 4 - STAR, svi reketi atestirani ITTF

    1434-01     Performance WRB                                concave   60  KOM    259.00
    1436-01     Caliber ACS                                  concave   60  KOM    289.00
    1437-34     RevTech TUBE                                  anatomic   60  KOM    307.00
    1435-34     TitanTech                                   anatomic   60  KOM    316.00

    REKET ZA STOLNI TENIS 5 - STAR, svi reketi atestirani ITTF

    1334-34     Supreme WRB                                  anatomic   60  KOM    360.00
    1336-01     Ultimate ACS                                  concave   60  KOM    434.00
    1335-01     KevTech                                    concave   60  KOM    443.00
    1337-34     Premium TUBE                                  anatomic   60  KOM    452.00
    1338-01     Titanium                                    concave   60  KOM    470.00

    REKETI - ATTITUDE + steznik za zglob atestirani ITTF

    1710-01     Feeling - 1 star sa zglobnim steznikom                     concave   60  KOM    99.00
    1610-01     Targus - 2 star sa zglobnim steznikom                     concave   60  KOM    153.00
    1510-01     Rapid - 3 star sa zglobnim steznikom                      concave   60  KOM    217.00
    1410-01     Cougar - 4 star sa zglobnim steznikom                     concave   60  KOM    335.00
    1310-01     Calibra - 5 star sa zglobnim steznikom                     concave   60  KOM    479.00

    1939-01     Set Saber - Hobby 2 reketa and 3 loptice                    concave   36  SET    108.00

    REKETI ZA STOLNI TENIS - CLUB atestirani ITTF

    1408-01     Club Performance - sa WRB                           concave   60  KOM    271.00
    1308-37     Club Advance - sa WRB                             straight   60  KOM    362.00

    DODACI ZA STOLNI TENIS
    9518-01    Stolni semafor navy plava                                   20  KOM    263.00
    9917-00    Gumica za čišćenje                                       1   KOM     7.00
    9516-01    Stolni semafor navy plava, velika                               10  KOM    345.00
    TENIS                                          - HEAD - DUNLOP
                                                                    VPC
       VID    Teniske loptice -dunlop forte                           KOM             10.50
       VID    Teniski reket - dunlop                              KOM            203.00
       VID    Teniski reket dječiji                               KOM            280.00
       al    HEAD reket dječiji TI, Agassi                           kom            140.00
       VID    TENISKI REKET DUNLOP ACE 25                            KOM            138.60
    ST01184     STUPOVI ZA TENIS UGRADNI SA ČAHURAMA , METALNI                  PAR           2,062.00
    ST01185     STUPOVI ZA TENIS UGRADNI SA ČAHURAMA , METALNI POCINČANI             PAR           2,269.00
    ST01186     STUPOVI ZA TENIS UGRADNI SA ČAHURAMA , ALUMINIJSKI                PAR           2,667.00
    ST01192     ZATEZAČ ZA MREŽU                                 KOM            574.00
    ST01193     ROTIRAJUĆA ČETKA ZA ČIŠĆENJE LINIJA NA TENISKOM TERENU              KOM              upit
    ST01195     LINIJE ZA OBILJEŽAVANJE TENIS TERENA, PVC GRT. 151 m               KOM           2,380.00
    ST01196     SUDAČKA STOLICA                                  KOM           2,814.00
    ST01197     SUDAČKA STOLICA, POCINČANA                            KOM           3,241.00
    ST01198     TEPIH ZA RAVNANJE TENIS TERENA                          KOM            575.00
    BADMINTON                                        - VICTOR - DUNLOP
      YE7700    Stalak za badminton                                Par           1,990.00
    LRP0160     BADMINTON MREŽA 6.10 x 0,70 m TAKMIČARSKA PET                   KOM            106.00
    ST01200     STALAK ZA BADMINTON, METALNI, PRIJEVOZNI                     PAR           2,570.00
Cijene bez PDV-a                                   Page 19 of 30
                                   SPORT ARENA D.O.O.        Tel.: 01 61 80 028


    ST01202   REKET ZA BADMINTON, KARBON - ALUMINIJ                     KOM    262.00
    ST01203   RAKETICE ZA BADMINTON 4/1                           KOM    108.00
          BAD REKET VICTOR st-1680                           KOM     49.00
          BAD REKET VICTOR ASTRIUM 6                                163.11
          BAD REKET VICTOR AL-6500WB                                154.92
       VID  BAD REKET DUNLOP FLEX 20                           KOM     49.00
       VID  BAD REKET CARLTON C200                            KOM     49.00
       VID  BADMINTON REKET CARLTON C500 grafit                      KOM    112.00
       AL  LOPTICE BADMINTON VICTOR MAXIMA 12                       12    113.16
       VID  LOPTICE ZA BADMINTON CARLTON 6KOM                       KOM     5.60
       VID  BADMINTON SET DUNLOP TOURNAMENT                        SET    182.00


    ŠAH
          Školski šah 40x40 , plastične figure                           100.00
          DEMO PLOČA "Caissa-1" 82 * 82 cm iz dva dijela                      608.61
          DEMO PLOČA "Caissa-2" ( 60*60 cm ) iz dva dijela - na "preklop"             553.28
          ŠAHOVSKE FIGURE "Caissa-2" plast. (školske)                        60.86
          ŠAHOVSKA PLOČA " Caissa-2 SP " skaj-platno ( 40*40 cm ) - škols.             33.20
          ŠAH. FIG. "Caissa-extra" drvene sa otežanjem, olimpijske-tip “dubrovnik”         243.45
          ŠAH. FIGURE "Caissa-LW" drvene sa otež. olimpijske-tip “dubrovnik”            165.98
          DRVENA ŠAH. PLOČA " BR.6 " puno drvo ( 54*54 cm ) sa notacijom              221.31
          ŠAH. FIG. "Caissa-1" plastične sa otežanjem, olimpijske-tip “dubrovnik”         110.66
          ŠAHOVSKA PLOČA " Caissa-1 SP " skaj-platno ( 50*50 cm ) - olimp.             55.32
          ŠAHOVSKI SAT " INSA " / plast.                              221.31
          ŠAHOVSKI SAT " INSA " / drveni                              254.50
          DIGITALNI ŠAH. SAT " DGT 2000 "                             542.21
          ŠAH. LISTIĆ “NCR” 1+1 kopija - FORM.                            0.54
          BLOK FORMULARA ( 50 listova u koricama) ZA PISANJE PARTIJA                16.61
          POSTERI SVJ. PRVAKA ( 14 kom.) plastif. 47*47 cm                     110.66
          ŠAH. STOL drveni(95*82,5*74 cm) sa šah pločom( 49,5*49,5 cm)            1,770.48                        GIMNASTIKA
                                     KARIKE
    SP00010   OBRUČ ZA KARIKE                               PAR     472.00
    SP00015   UŽE ZA KARIKE, PODESIVO                           PAR     480.00
    SP00020   ZIDNA FIKSNA KONZOLA ZA KARIKE, KOMPLET                   KOM    1,945.00
    SP00025   KARIKE NA UŽETU ZIDNE, PODESIVE VISINE, KOMPLET               KOM    3,938.00
    SP00035   PODNA KONSTRUKCIJA ZA KARIKE, KPL. SA PRIBOROM ZA MONTAŽU,         KOM       upit
          NATJECATELJSKA, HOMOLOGIRANO F.I.G.
    SP00036   KUKA ZA KARIKE                               KOM     580.00
    SP00040   KOLICA ZA MAGNEZIJ                             KOM     944.00
    SP00045   MAGNEZIJ U KOCKAMA 8/1                           KOM     192.00
                                  ORMARI ZA REKVIZITE
    SP00075   METALNI ORMAR ZA REKVIZITE 100 X 40 X 180 h SA 4 POLICE           KOM    2,273.00
    SP00077   MREŽASTI ORMAR ZA REKVIZITE 110 X 50 X 200 h                KOM    4,318.00
    SP00078   ORMAR ZA REKVIZITE - SKLOPIVI 100 X 50 X 200                KOM    4,753.00
                                   KOLICA ZA OPREMU
    SP00390   KOLICA ZA STRUNJAČE 200 X 100                        KOM    1,680.00
    SP00391   KOLICA ZA STRUNJAČE 150 X 100                        KOM    1,632.00
    SP00392   KOLICA ZA STRUNJAČE 150 X 200                        KOM    1,856.00
    SP00393   METALNA KOLICA ZA PRIJEVOZ UTIČNE OPREME                  KOM    2,420.00
    SP00394   ZIDNI NOSAČ ZA UTIČNU OPREMU                        PAR     780.00
                                GIMNASTIČKI ŠTAPOVI – PALICE
    SP00100   DRVENI ŠTAP 80-90-100-120 cm Ø 24 mm                    KOM      16.00
    SP00105   PVC ŠTAP 80-90-100 cm Ø 30 mm                        KOM      20.00
    SP00115   ZIDNA KONZOLA ZA ŠTAPOVE                          KOM     416.00
                            KONJ ZA PRESKOKE I KONJ SA HVATALJKAMA
    SP00125   KONJ ZA PRESKOKE OBLOŽEN PRAVOM KOŽOM                    KOM    6,403.00
    SP00130   KONJ ZA PRESKOKE OBLOŽEN SINTETIČKOM KOŽOM                 KOM    5,602.00
    SP00135   KONJ SA HVATALJKAMA OBLOŽEN PRAVOM KOŽOM                  KOM    7,683.00
    SP00140   KONJ SA HVATALJKAMA OBLOŽEN SINTETIČKOM KOŽOM                KOM    6,883.00
    SP00145   OLIMPIJSKI KONJ ZA PRESKOKE OBLOŽEN SINTETIČKOM KOŽOM            KOM    9,925.00
    SP00150   OLIMPIJSKI KONJ SA HVATALJKAMA OBLOŽEN SINTETIČKOM KOŽOM          KOM    11,205.00
    SP00151   KONJ SA HVATALJKAMA TAKMIČARSKI HOMOLOGIRAN F.I.G.             KOM       upit
    SP00152   STOL ZA PREMETE                               KOM    26,413.00
    SP00155   HVATALJKE ZA KONJA                             PAR    1,760.00
    SP00165   KOLICA ZA PRIJEVOZ KONJA                          KOM     784.00
                                 KOZLIĆI (podesive visine)
    SP00170   KOZLIĆ OBLOŽEN PRAVOM KOŽOM PODESIVE VISINE                 KOM    3,601.00
    SP00175   KOZLIĆ OBLOŽEN SINTETIČKOM KOŽOM PODESIVE VISINE              KOM    3,241.00
                                  GIMNASTIČKI OBRUČ
    SP00181   GIMNASTIČKI OBRUČ, PLOSNATI r 60 cm                     KOM      44.00
    SP00182   GIMNASTIČKI OBRUČ, OKRUGLI PVC r 60 cm                   KOM      43.00
    SP00191   GIMNASTIČKI OBRUČ, PLOSNATI r 70 cm                     KOM      56.00
    SP00192   GIMNASTIČKI OBRUČ, OKRUGLI PVC r 70 cm                   KOM      54.00
    SP00201   GIMNASTIČKI OBRUČ, PLOSNATI r 80 cm                     KOM      76.00
    SP00202   GIMNASTIČKI OBRUČ, OKRUGLI PVC r 80 cm                   KOM      62.00
    SP00211   GIMNASTIČKI OBRUČ, PLOSNATI r 90 cm                     KOM      88.00
    SP00212   GIMNASTIČKI OBRUČ, OKRUGLI PVC r 90 cm                   KOM      64.00

                                      GIMNASTIČKI ČUNJEVI
    SP00220   ČUNJEVI DRVENI, MALI h 31 cm                         PAR     64.00
    SP00225   ČUNJEVI DRVENI, SREDNJI h 35 cm                        PAR     72.00
    SP00230   ČUNJEVI DRVENI, VELIKI h 40 cm                        PAR    104.00
Cijene bez PDV-a                               Page 20 of 30
                               SPORT ARENA D.O.O.              Tel.: 01 61 80 028


    SP00235   ČUNJEVI DRVENI ZA RITMIKU cm 45                         PAR     112.00
    SP00240   ČUNJEVI NYLON ZA RITMIKU U BOJI cm 44 F.I.G.                  PAR      40.00
                                   UŽARSKI PROIZVODI
    SP00270   UŽE ZA PENJANJE DUŽINE m 5, r 30 mm                       KOM     448.00
    SP00275   UŽE ZA PENJANJE DUŽINE m 6, r 30 mm                       KOM     536.00
    SP00280   UŽE ZA POVLAČENJE DUŽINE m 15, r 30 mm                     KOM     656.00
    SP00281   UŽE ZA POVLAČENJE DUŽINE m 20, r 30 mm                     KOM     800.00
    SP00282   UŽE ZA POVLAČENJE DUŽINE m 25, r 30 mm                     KOM     920.00
                                     VIJAČA
    LRCS04   VIJAČA SA DRŠKAMA (LRCS04)                           KOM      20.00
    LRCS07   VIJAČA ZA RITMIKU SA OLOVOM (U BOJI) 300 cm                   KOM      35.00
                                 NOSAČI ZA PENJALA ZID
    SP00438   ZIDNI NOSAČ UŽETA ZA PENJANJE (za jedno uže)                   KOM    512.00
    SP00439   ZIDNI NOSAČ MOTKE ZA PENJANJE (za jednu motku)                  KOM    512.00
                               TRAKE SA DRŽAČEM ZA RITMIKU
    SP00440   TRAKA SA DRŽAČEM ZA RITMIKU m 6 (u bojama)                    KOM     88.00
                            KONZOLA ZA PENJANJE (motke fi 50, užad fi 30)
    SP00441   KVADRATNA LJESTVA DVOPOLJNA 5 m SA NOSAČEM                    GRT   5,248.00
    SP00442   KVADRATNA LJESTVA ČETVEROPOLJNA 5 m SA NOSAČEM                  GRT   8,814.00
    SP00443   MOTKE ZA PENJANJE 5 m / 2 kom SA NOSAČEM                     GRT   2,562.00
    SP00444   MOTKE ZA PENJANJE 5 m / 3 kom SA NOSAČEM                     GRT   3,797.00
    SP00445   MOTKE ZA PENJANJE 5 m / 4 kom SA NOSAČEM                     GRT   4,862.00
    SP00446   UŽAD ZA PENJANJE 5 m / 3 kom SA NOSAČEM                      GRT   3,149.00
    SP00447   UŽAD ZA PENJANJE 5 m / 4 kom SA NOSAČEM                      GRT   3,998.00
    SP00448   MORNARSKE LJESTVE 5 m / 2 kom SA NOSAČEM                     GRT   3,951.00
    SP00450   MORNARSKE LJESTVE 5 m / 3 kom SA NOSAČEM                     GRT   5,881.00
    SP00451   MORNARSKE LJESTVE 5 m / 4 kom SA NOSAČEM                     GRT   7,641.00
                                  LOPTE MEDICINKE
    SP00460   MEDICINKA, kg 1, GUMA                               KOM     76.00
    SP00461   MEDICINKA, kg 1.5, GUMA                              KOM    127.00
    SP00462   MEDICINKA, kg 2, GUMA                               KOM    152.00
    SP00463   MEDICINKA, kg 3, GUMA                               KOM    210.00
    SP00464   MEDICINKA, kg 4, GUMA                               KOM    257.00
    SP00465   MEDICINKA, kg 5, GUMA                               KOM    296.00
    SP00466   MEDICINKA, kg 6, GUMA                               KOM    405.00
                                LOPTE ZA PSIHOMOTORIKU
    SP00480   r 42 cm                                      KOM    104.00
    SP00481   r 53 cm                                      KOM    117.00
    SP00482   r 65 cm                                      KOM    143.00
    SP00483   r 90 cm                                      KOM    233.00
    SP00484   r 120 cm                                     KOM    492.00
                                  GIMNASTIČKE LOPTE
    SP00485   LOPTA ZA RITMIKU g 160                              KOM     30.00
    SP00486   LOPTA ZA RITMIKU g 240                              KOM     38.00
    SP00487   LOPTA ZA RITMIKU g 320                              KOM     42.00
    SP00488   LOPTA ZA RITMIKU g 420 OFFICIAL                          KOM     46.00

                                   GIMNASTIČKE KLUPE
    SP00503   ŠVEDSKA KLUPA DRVENA 3,5 m DIN                         KOM    1,780.00
    SP00504   ŠVEDSKA KLUPA DRVENA 2,0 m DIN                         KOM    1,480.00
                                     VRATILA
    SY00526   ZIDNO VRATILO GARNITURA (bez poklopca parketa)                 GRT    3,534.00
    SY00528   UTIČNO VRATILO GARNITURA (bez poklopca parketa)                 GRT    10,188.00
    SY00529   UTIČNO VRATILO DVOSTRUKO - GARNITURA bez p.p.)                 GRT    16,285.00
    SY00530   ČAHURA UTIČNOG VRATILA                             KOM    1,620.00
    SY00531   POKLOPAC PARKETA METALNI                            KOM     617.00
                                     RAZBOJI
    SP00505   RUČE PARALELNE                                 KOM    12,642.00
    SP00505/A  STRUNJAČA ZA RUČE PARALELNE                           KOM     638.00
    SP00507   RUČE DVOVISINSKE                                KOM    13,351.00
    SP00507/A  STRUNJAČA ZA RUČE DVOVISINSKE                          KOM     638.00
    SP00508   RUČE PARALELNE - JUNIOR                             KOM    11,670.00
    SP00508/A  STRUNJAČA ZA RUČE PARALELNE - JUNIOR                      KOM     586.00
    SP00511   PREČKA ZA RUČE, DRVO cm 350                           KOM    1,389.00
    SP00512   PREČKA ZA RUČE, FIBERGLASS cm 250                        KOM       upit
    SP00513   KOLICA ZA RUČE                                 KOM     941.00
    SP00514   RAZBOJČIĆ                                    KOM     680.00
    SP00514A  STALAK ZA STOJ NA RUKAMA                            PAR     375.00
                                  ODSKOČNE DASKE
    SP00514   ODSKOČNA DASKA "REUTHER", SA SISTEMOM OPRUGA                  KOM    2,081.00
    SP00515   JURIŠNA DASKA , PLATFORMA DRVENA                        KOM     820.00
    SP00519   ODSKOČNA DASKA “REUTHER”,PLATFORMA TEPISON                   KOM    2,045.00
    SP00520   ODSKOČNA DASKA “REUTHER”,DUPLA OPRUGA                      KOM    2,624.00
                                  ZALETNA STAZA
    SP00524   ZALETNA STAZA DEBLJINE mm 25 NEKLIZAJUĆA                     m2     510.00
    SP00525   ZALETNA STAZA DEBLJINE mm 35 NEKLIZAJUĆA                     m2     569.00
                              DASKE ZA VJEŽBANJE RAVNOTEŽE
    SP00535   PRAVOKUTNA DASKA 170 X 60 cm                          KOM    1,119.00
    SP00536   OKRUGLA DASKA r 80 cm                              KOM     609.00
                                  ŠVEDSKI SANDUCI
    SP00551   ŠVEDSKI SANDUK MALI                               KOM    1,162.00
    SP00552   ŠVEDSKI SANDUK 6 - DJELNI DIN                          KOM    3,683.00
    SP00553   ŠVEDSKI SANDUK 5 - DJELNI DIN                          KOM    3,550.00
    SP00554   ŠVEDSKI SANDUK 6 - DJELNI PRIJEVOZNI DIN                    KOM    4,123.00
    SP00555   ŠVEDSKI SANDUK 5 - DJELNI PRIJEVOZNI DIN                    KOM    3,990.00
                                  BALETNI DRŽAČI
    SP00563   BALETNA PREČKA, DRVO, fi 50 mm                          m1     154.00
    SP00564   KONZOLA ZA BALETNU PREČKU (ZIDNA -- FIKSNA)                   KOM     185.00
Cijene bez PDV-a                           Page 21 of 30
                              SPORT ARENA D.O.O.            Tel.: 01 61 80 028


    SP00565   KONZOLA ZA BALETNU PREČKU (ZIDNA – PODESIVA)                KOM    347.00
    SP00566   KONZOLA ZA BALETNU PREČKU (PODNA -- PODESIVA)                KOM   1,003.00
                                MORNARSKE LJESTVE
    SP00577   MORNARSKE LJESTVE 5 m                            KOM   1,342.00
                                 ŠVEDSKE LJESTVE
    SP00580   ŠVEDSKE LJESTVE cm 90 X 250 h                        KOM   1,512.00
    SP00583   ŠVEDSKE LJESTVE cm 90 X 260 h , DIN 7910                  KOM   1,459.00
    SP00584   ŠVEDSKE LJESTVE cm 180 X 260 h , DIN 7910                  KOM   2,360.00
    SP00585   ŠVEDSKE LJESTVE cm 180 X 250 h                       KOM   2,145.00

    SP00586   KONZOLA ZA ŠVEDKE LJESTVE                          PAR    123.00
    SP00595   PREČKA ZA ŠVEDSKE LJESTVE 90 cm                       KOM    69.00
    SP00596   PREČKA ZA ŠVEDSKE LJESTVE 180 cm                      KOM    100.00
                                    DODACI
    SP00590   GRBAČA POLYESTER                              KOM    787.00
    SP00591   RAVNA DASKA POLYESTER                            KOM   1,134.00
    SP00592   MOSNICA POLYESTER                              KOM    910.00
    SP00593   KLUPA POLYESTER                               KOM    903.00
                                 KOREKTIVNA OGLEDALA
    SP00600   KVADRIRANO OGLEDALO MOBILNO 100 X 170 cm                  KOM   3,241.00
    SP00601   KVADRIRANO OGLEDALO, ZIDNA MONTAŽA                      m2   1,281.00
    SP00602   RAVNO OGLEDALO, ZIDNA MONTAŽA                        m2    833.00
                                 GIMNASTIČKE GREDE
    SP00604   GIMNASTIČKA GREDA NISKA, DRVENA, 390 X 40 X 40               KOM   1,600.00
    SP00607   GIMNASTIČKA GREDA ŠKOLSKA, DRVENA, 5 m, PODESIVA PO VISINI 70-120 cm    KOM   3,320.00

    SP00608   GIMNASTIČKA GREDA, ALUMINIJSKA, PRESVUČENA 5 m PODESIVA PO VISINI 50-    KOM   6,961.00
          120 cm, F.I.G.
    SP00609   KOLICA ZA GREDU                               KOM    771.00
    SP00610   SINTETIČKA PRESVLAKA ZA GIMNASTIČKU GREDU                  KOM   1,209.00
                                  TRAMPOLINI
    SP00615   TRAMPOLIN 125 X 125 cm, PODESIVE VISINE                   KOM   5,279.00
    SP00616   BOČNA ZAŠTITA ZA TRAMPOLIN, 125 X 125 cm                  KOM    987.00
    SP00619   MINI TRAMPOLIN "BOUNCER" r 90 cm, VISINA cm 20               KOM    617.00


                     ATLETIKA
    SA00685   STARTNA PIRAMIDA, ŽELJEZNA                         KOM   1,049.00
    SA00686   STARTNA PIRAMIDA, PLEXIGLASS                        KOM   1,281.00
    SA00687   PALICA ZA ŠTAFETU, LAGANA LEGURA                      KOM     42.00
    SA00687X  PALICA ZA ŠTAFETU, LAGANA LEGURA HOMOLOGIRANA I.A.A.F            KOM     54.00
    SA00688   PALICA ZA ŠTAFETU, PVC                           KOM     30.00
    SA00689   STARTNI BLOK ZA DVORANE, GUMENI                       KOM    250.00
    SA00692   STARTNI BLOK OBA NA JEDNOM BLOKU - ŽELJEZNI                 KOM    694.00
    SA00693   STARTNI BLOK OBA NA JEDNOM BLOKU, HOMOLOGIRAN I.A.A.F.           KOM   2,006.00
    SA00694   STARTNI BLOK,COMPETITION,ALUMINIJ, HOMOLOGIRAN I.A.A.F.           KOM   2,423.00
    SA00696   STARTNI BLOK SA 3 UPORIŠTA                         KOM    493.00
    SA00697   PREČKA ZA STARTNI BLOK                           KOM     46.00
    SA00699   SERIJA PREPONA “OVER” (OD 12 cm DO 30 cm) 10 PREPONA            KOM   1,142.00
    SA00700   PREPONA VISINA FIKSNA 50 cm                         KOM    409.00
    SA00701   PREPONA VISINA PODESIVA 50-60-76,2 cm                    KOM    509.00
    SA00702   PREPONA VISINA PODESIVA cm 76,2-84-91,4                   KOM    555.00
    SA00703   ŠKOLSKE PREPONE, VISINA PODESIVA 76,2-84-91,4-100-106,7 cm         KOM    663.00
    SA00704   OLIMPIJSKA PREPONA, HOMOLOGIRANA I.A.A.F.                  KOM   1,574.00
    SA00705   OLIMPIJSKA PREPONA PODESIVE VISINE 76,2-84-91,4-100-106,7 cm. PREMA     KOM   1,327.00
          NORMATIVIMA I.A.A.F I F.I.D.A.L.
    SA00706   OLIMPIJSKA PREPONA, LAGANA LEGURA PREMA NORMATIVIMA I.A.A.F. I F.I.D.A.L.  KOM   1,698.00

    SA00707   OLIMPIJSKA PREPONA, ALUMINIJSKA, HOMOLOGIRANA I.A.A.F.           KOM   2,377.00
    SA00708   LETVICA ZA PREPONE, DRVENA                         KOM     77.00
    SA00709   KOLICA ZA TRANSPORT PREPONA                         KOM   4,630.00
    SA00710   CILJNI STUPOVI SA ČAHURAMA ZA MONTAŽU                    KOM    895.00
    SA00711   OZNAČIVAČ KRUGOVA SA ZVONOM                         KOM   2,176.00
    SA00712   NUMERIČKI SEMAFOR SA 8 BROJEVA MOBILAN SA STOLICOM             KOM   7,023.00
    SA00713   NUMERIČKI SEMAFOR SA 8 BROJEVA BAZNO POSTAVLJEN               KOM   5,896.00
    SA00714   SUDAČKE STEPENICE SA 6 MJESTA, MOBILNE                   KOM   10,805.00
    SA00715   SUDAČKE STEPENICE SA 6 MJESTA, MOBILNE, POCINČANE              KOM   12,349.00
    SA00716   SUDAČKE STEPENICE SA 12 MJESTA, MOBILNE                   KOM   11,268.00
    SA00717   SUDAČKE STEPENICE SA 12 MJESTA, MOBILNE, POCINČANE             KOM   12,812.00
    SA00718   GREDA ZA TRČANJE SA ZAPREKAMA                        KOM   4,322.00
    SA00719   GREDA ZA TRČANJE SA ZAPREKAMA, MOBILNA                   KOM   24,544.00
    SA00720   KOLICA ZA TRANSPORT GREDA                          KOM   5,248.00
    SA00721   POBJEDNIČKO POSTOLJE                            KOM   3,272.00
    SA00722   POSTOLJE ZA STARTERA                            KOM   1,327.00
    SA00723   STARTNI PIŠTOLJ                               KOM    478.00
    SA00724   MECI ZA STARTNI PIŠTOLJ 1/50                        KOM    192.00
    SA00725   MEGAFON                                   KOM   1,234.00
    SA00726   ZASTAVICA, ŽUTA                               KOM    123.00
    SA00727   SUDAČKA ZASTAVICA (BIJELA ILI CRVENA)                    KOM     77.00
    SA00728   SET ZASTAVICA ZA OZNAČAVANJE REKORDA                    KOM   2,006.00
    SA00729   ČUNJ PVC h cm 30                              KOM     23.00
    SA00730   ČUNJ PVC h cm 50                              KOM     69.00
    SA00731   SUNCOBRAN SA POSTOLJEM                           KOM    509.00
    SA00732   TRAKA ZA OZNAČAVANJE ATLETSKE STAZE cm 5 (U ROLAMA OD 150 m)         m1     9.00
    SA00733   PRIČVRŠČIVAČ ZA TRAKU                            KOM     7.00
    SA00735   MEHANIČKA ŠTOPERICA 1/10 sek                        KOM    771.00
Cijene bez PDV-a                          Page 22 of 30
                              SPORT ARENA D.O.O.          Tel.: 01 61 80 028


    SA00736   ELEKTRONSKA ŠTOPERICA 1/100 sek                     KOM    216.00
    SA00737   DIGITALNA ŠTOPERICA 1/100 sek                      KOM    648.00
    SA00738   DIGITALNA ŠTOPERICA (60 MEMORIJA)                    KOM   1,111.00
    SA00739   DIGITALNA ŠTOPERICA SA ŠTAMPAČEM                    KOM   5,371.00
    SA00740   DIGITALNA VAGA (VAGANJE OD 5 gr – 10 kg)                KOM   3,890.00
    SA00742   METAR m 20 , FIBERGLASS TRAKA                      KOM    108.00
    SA00743   METAR m 20 , ČELIČNA TRAKA                       KOM    185.00
    SA00744   METAR m 50 , FIBERGLASS TRAKA                      KOM    208.00
    SA00745   METAR m 50 , ČELIČNA TRAKA                       KOM    324.00
    SA00746   METAR m 100 ,ČELIČNA TRAKA                       KOM   1,234.00
    SA00747   KONTAMETAR ZA MJERENJE DUŽINA PUTA                   KOM   2,469.00
    SA00749   MOST ZA FIKSIRANJE FOTOĆELIJA                      KOM   29,638.00
    SA00750   MOST ZA FIKSIRANJE FOTOĆELIJA ZA 6 – 8 STAZA              KOM   22,074.00
    SA00751   APARATURA ZA MJERENJE VREMENA KOMPJUTERIZIRANA POVEZANA SA       KOM      upit
          STARTNIM PIŠTO-LJEM MODEL OLIMPIC 38 KPL SA FOTOĆELIJAMA - PRECIZNOST
          1/1000 sek SA ŠTAMPAČEM
    SA00754   SUDAČKI STOL                              KOM    463.00
    SA00755   STOLICA                                 KOM    108.00
    SA00756   PIRAMIDE ZA OZNAČAVANJE SEKTORA, ŽELJEZO                KOM    571.00
    SA00757   PIRAMIDE ZA OZNAČAVANJE SEKTORA, FIBERGLASS               KOM    926.00
    SA00758   TABLICA ZA OZNAČAVANJE, ŽELJEZO                     KOM    146.00
                                 BACANJE DISKA
    SA00760   DISK GUMENI kg 1                            KOM    108.00
    SA00761   DISK GUMENI kg 1,500                          KOM    123.00
    SA00762   DISK GUMENI kg 1,750                          KOM    146.00
    SA00763   DISK GUMENI kg 2                            KOM    162.00
    SA00764   DISK DRVENI kg 0,750 ŽELJEZNI PRSTEN                  KOM    370.00
    SA00765   DISK DRVENI kg 1 ŽELJEZNI PRSTEN                    KOM    378.00
    SA00766   DISK DRVENI kg 1,500 ŽELJEZNI PRSTEN                  KOM    416.00
    SA00767   DISK DRVENI kg 1,750 ŽELJEZNI PRSTEN                  KOM    439.00

    SA00768   DISK DRVENI kg 2 ŽELJEZNI PRSTEN                    KOM    463.00
    SA00769   DISK PVC kg 0,750 ŽELJEZNI PRSTEN                    KOM    416.00
    SA00770   DISK PVC kg 1 ŽELJEZNI PRSTEN, HOMOLOGIRAN I.A.A.F.           KOM    517.00
    SA00771   DISK PVC kg 1,500 ŽELJEZNI PRSTEN, HOMOLOGIRAN I.A.A.F.         KOM    555.00
    SA00772   DISK PVC kg 1,750 ŽELJEZNI PRSTEN                    KOM    586.00
    SA00773   DISK PVC kg 2 ŽELJEZNI PRSTEN, HOMOLOGIRAN I.A.A.F.           KOM    625.00
    SA00774   KRUG ZA BACAČA DISKA r 250 cm                      KOM   2,006.00
    SA00775   KAVEZ ZA BACANJE DISKA SA MREŽOM, FIKSIRANJE U ZEMLJU          KOM   56,343.00
    SA00776   KAVEZ ZA BACANJE DISKA SA MREŽOM, FIKSIRANJE U ZEMLJU, POCINČANI    KOM   60,202.00

    SA00780   KOLICA ZA TRANSPORT DISKOVA                       KOM   2,547.00
    SA00781   MREŽA ZA KAVEZ, VISINA 7 m                       KOM   15,745.00
                                    KOPLJE
    SA00782   TRENING KOPLJE 400 gr                          KOM    594.00
    SA00783   TRENING KOPLJE 600 gr                          KOM    686.00
    SA00784   TRENING KOPLJE 700 gr                          KOM    717.00
    SA00785   TRENING KOPLJE 800 gr                          KOM    756.00
    SA00787   KOPLJE TAKMIČARSKO 400 gr                        KOM    787.00
    SA00788   KOPLJE TAKMIČARSKO 600 gr HOMOLOGIRAN I.A.A.F.             KOM   1,790.00
    SA00789   KOPLJE TAKMIČARSKO 700 gr HOMOLOGIRAN I.A.A.F.             KOM   2,161.00
    SA00790   KOPLJE TAKMIČARSKO 800 gr HOMOLOGIRAN I.A.A.F.             KOM   2,315.00
    SA00791   KOLICA ZA TRANSPORT KOPLJA                       KOM   2,701.00
    SA00793   TURBO JAV                                KOM    432.00
    SA00798   VORTEX 150 gr                              KOM    277.00
                                  KUGLA – KUGLICE
    SA00794   KUGLICA 200 gr                             KOM     74.00
    SA00795   KUGLICA 150 gr                             KOM     67.00
    SA00796   KUGLICA 300 gr                             KOM     92.00
    SA00797   KUGLICA 400 gr                             KOM    104.00
    SA00800   KUGLA GUMENA 2 Kg                            KOM    169.00
    SA00801   KUGLA GUMENA 3 Kg                            KOM    185.00
    SA00802   KUGLA GUMENA 4 Kg                            KOM    216.00
    SA00803   KUGLA GUMENA 5 Kg                            KOM    254.00
    SA00804   KUGLA GUMENA 6 Kg                            KOM    301.00
    SA00805   KUGLA GUMENA 7,260 Kg                          KOM    370.00
    SA00806   KUGLA GHISA 2 Kg                            KOM     77.00
    SA00807   KUGLA GHISA 3 Kg                            KOM    108.00
    SA00808   KUGLA GHISA 4 Kg                            KOM    123.00
    SA00809   KUGLA GHISA 5 Kg                            KOM    154.00
    SA00810   KUGLA ŽELJEZNA 2 Kg, TARIRANA                      KOM    115.00
    SA00811   KUGLA ŽELJEZNA 3 Kg, TARIRANA                      KOM    154.00
    SA00812   KUGLA ŽELJEZNA 4 Kg, TARIRANA                      KOM    192.00
    SA00813   KUGLA ŽELJEZNA 5 Kg, TARIRANA                      KOM    231.00
    SA00814   KUGLA ŽELJEZNA 6 Kg, TARIRANA                      KOM    277.00
    SA00815   KUGLA ŽELJEZNA 7,260 Kg TARIRANA                    KOM    308.00
    SA00816   KUGLA TAKMIČARSKA, 3 Kg                         KOM    416.00
    SA00817   KUGLA TAKMIČARSKA, 4 Kg, HOMOLOGIRAN I.A.A.F.              KOM    725.00
    SA00818   KUGLA TAKMIČARSKA, 5 Kg, HOMOLOGIRAN I.A.A.F.              KOM    779.00
    SA00819   KUGLA TAKMIČARSKA, 6 Kg                         KOM    895.00
    SA00820   KUGLA TAKMIČARSKA, 7,260 Kg, HOMOLOGIRAN I.A.A.F.            KOM   1,003.00
    SA00821   OKVIR ZA BACANJE KUGLE r 213,5 cm                    KOM   2,083.00
    SA00822   ZAUSTAVLJAČ ZA NOGE, DRVENI                       KOM   1,250.00
    SA00823   ZAUSTAVLJAČ ZA NOGE, FIBERGLASS                     KOM   2,392.00
    SA00824   KOLICA ZA TRANSPORT KUGLE                        KOM   2,361.00
                                   KLADIVO
    SA00825X  KLADIVO ŽELJEZNO 3 Kg                          KOM    694.00
Cijene bez PDV-a                          Page 23 of 30
                               SPORT ARENA D.O.O.            Tel.: 01 61 80 028


    SA00825   KLADIVO ŽELJEZNO 4 Kg                            KOM    725.00
    SA00826   KLADIVO ŽELJEZNO 5 Kg                            KOM    756.00
    SA00827   KLADIVO ŽELJEZNO 6 Kg                            KOM    802.00
    SA00828   KLADIVO ŽELJEZNO 7,260 Kg                          KOM    879.00
    SA00829   KLADIVO TAKMIČARSKO, 4 Kg HOMOLOGIRAN I.A.A.F.                KOM   1,188.00
    SA00830   KLADIVO TAKMIČARSKO, 5 Kg HOMOLOGIRAN I.A.A.F.                KOM   1,350.00
    SA00832   KLADIVO TAKMIČARSKO, 7,260 Kg HOMOLOGIRAN I.A.A.F.              KOM   1,528.00
    SA00833   KRUG ZA BACAČA KLADIVA                            KOM   1,790.00
    SA00834   KOLICA ZA TRANSPORT KLADIVA                         KOM   2,315.00
    SA00835   ŽICA ZA KLADIVO SA RUČKOM                                331.00
    SA00836   KAVEZ ZA BACANJE DISKA I KLADIVA, ALUMINIJSKI HOMOLOGIRAN I.A.A.F.      KOM  172,117.00
                                    SKOK U VIS
    SA00840   STALCI ZA SKOK U VIS 200 cm, ŠKOLSKI                     PAR    910.00
    SA00841   STALCI ZA SKOK U VIS 230 cm, ŠKOLSKI                     PAR    926.00
    SA00842   STALCI ZA SKOK U VIS 250 cm,ŠKOLKI                      PAR    949.00
    SA00843   STUPOVI ZA SKOK U VIS 250 cm,TELESKOPSKI , TAKMIČARSKI            PAR   3,087.00
    SA00844   STUPOVI ZA SKOK U VIS 260 cm,TELESKOPSKI , TAKMIČARSKI, LAGANA LEGURA    PAR   4,553.00

    SA00845   STUPOVI ZA SKOK U VIS ALUMINIJSKI, PODESIVA VISINA 110 - 265 cm SA RUČKOM,  PAR   15,436.00
          HOMOLOGIRAN I.A.A.F.
    SA00846   MJERAČ VISINE POSTAVLJENE LETVICE 300 cm                   KOM    771.00
    SA00847   LETVICA POLIETILENSKA 4 m                          KOM    138.00
    SA00848   LETVICA ALUMINIJSKA 4 m                           KOM    231.00
    SA00849   LETVICA FIBERGLASS 4 m                            KOM    393.00
    SA00850   LETVICA FIBERGLASS TAKMIČARSKA, 4 m                     KOM   1,312.00
    SA00851   ŠPAGA ZA SKOK U VIS SA KOŽNIM UTEZIMA 4 m                  KOM    108.00
    SA00852   OZNAČIVAČ ZALETA, ŽELJEZNI                          KOM     61.00
    SA00853   DOSKOČIŠTE 600 X 300 X 60 cm                         KOM      upit
    SA00854   DOSKOČIŠTE 600 X 350 X 60 cm                         KOM      upit
    SA00860   PLATFORMA ZA DOSKOČIŠTE, POCINČANA                      KOM    524.00
                                   SKOK S MOTKOM
    SA00865   STUPOVI ZA SKOK S MOTKOM, LAGANA LEGURA, DO 650 cm              PAR   18,986.00
    SA00866   TELESKOPSKI MJERAČ, ALUMINIJ                         KOM   1,698.00
    SA00867   LETVICA, ALUMINIJ, 4,5 m                           KOM    339.00
    SA00869   LETVICA, FIBERGLASS, 4,5 m                          KOM    447.00
    SA00870   LETVICA, FIBERGLASS,TAKMIČARSKA, 4,5 m                    KOM   1,373.00
    SA00871   UTOR ZA MOTKU                                PAR   2,176.00
    SA00875   DOSKOČIŠTE 750 X 500 X 80 cm                         KOM      upit
    SA00876   DOSKOČIŠTE 800 X 500 X 80 cm                         KOM      upit
    SA00882   PLATFORMA ZA SKOK SA MOTKOM, POCINČANA                    KOM    524.00
    SA00883   MOTKE ZA SKOK S MOTKOM FIBERGLASS                      KOM      upit
    SA00884   OZNAČIVAČ ZALETA, ŽELJEZNI                          KOM     61.00
                                    SKOK U DALJ
    SA00885   ODRAZNA LETVICA SA POCINČANOM POSUDOM                    KOM   2,130.00
    SA00886   SANDUK ZA PIJESAK                              KOM    586.00
    SA00887   OZNAKA NA ODRAZNOJ LETVICI                          KOM    555.00
    SA00888   ODRAZNA LETVICA SA INOX POSUDOM                       KOM   4,322.00

    SA00889   RAVNALICA PIJESKA                              KOM    463.00
    SA00890   ZIDARSKA ŽLICA ZA PUNJENJE SANDUKA PIJESKOM                 KOM    231.00
          STRUNJAČE, TATAMI, BOKSAČKE VREĆE
      ARTIKL                   OPIS                   JM      VPC

                                 STRUNJAČE “SPECIAL”
    B143     200X100X6 D100 Btex                             KOM    777.00
    B143/A    150X100X6 D100 Btex                             KOM    589.00
    B143/C    200X125X6 D60 Btex                              KOM    972.00
    B161     200X100X6 D100 Btex NEKLIZAJUĆA                       KOM    915.00
    B161/C    200X125X6 D60 Btex NEKLIZAJUĆA                        KOM   1,114.00
    B161/4    150X100X6 D100 Btex NEKLIZAJUĆA                       KOM    670.00
    B145     200X100X10 D60 Btex                             KOM    883.00
    B163     200X100X10 D60 Btex NEKLIZAJUĆA                       KOM    987.00
    B146     200X100X20 D15 Btex                             KOM   1,156.00
    B164     200X100X20 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                       KOM   1,265.00
    B146/A    200X150X25 D15 Btex                             KOM   1,996.00
    B147     200X100X30 D15 Btex                             KOM   1,442.00
    B165     200X100X30 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                       KOM   1,556.00
    B148     200X100X40 D15 Btex                             KOM   1,734.00
    B166     200X100X40 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                       KOM   1,852.00
    B149     200X100X50 D15 Btex                             KOM   1,971.00
    B167     200X100X50 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                       KOM   2,102.00
    B150     200X200X40 D15 Btex                             KOM   3,291.00
    B168     200X200X40 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                       KOM   3,536.00
    B151     200X200X45 D15 Btex                             KOM   3,573.00
    B169     200X200X45 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                       KOM   3,828.00
    B152     200X200X50 D15 Btex                             KOM   3,928.00
    B170     200X200X50 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                       KOM   4,192.00
    B153     300X200X30 D15 Btex                             KOM   4,001.00
    B171     300X200X30 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                       KOM   4,347.00
    B154     300X200X40 D15 Btex                             KOM   4,920.00
    B172     300X200X40 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                       KOM   5,289.00
    B155     300X200X50 D15 Btex                             KOM   5,690.00
    B173     300X200X50 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                       KOM   6,063.00
Cijene bez PDV-a                          Page 24 of 30
                               SPORT ARENA D.O.O.              Tel.: 01 61 80 028


    B158     400X200X40 D15 Btex                               KOM   6,923.00
    B176     400X200X40 D15 Btex NEKLIZAJUĆE                         KOM   7,410.00
    B159     400X200X45 "MANONI" 45° Btex                          KOM   7,460.00
    B177     400X200X45 "MANONI" 45° Btex NEKLIZAJUĆE                    KOM   7,956.00
    B160     400X200X50 "MANONI" 45° Btex                          KOM   7,952.00
    B178     400X200X50 "MANONI" 45° Btex NEKLIZAJUĆE                    KOM   8,457.00
    B      PRESVLAKA ZA STRUNJAČU Btex                           M2      upit
    B      PRESVLAKA ZA STRUNJAČU Btex NEKLIZAJUĆA                     M2      upit
                               STRUNJAČE “SPECIAL” - NEW LD + AG
    B180     200X100X6 3 cm LTD 29 + 3 cm D 100 BTEX                     KOM   1,014.00
    B181     150X100X6 3 cm LTD 29 + 3 cm D 100 BTEX                     KOM    768.00
    B182     200X100X10 4 cm LTD 29 + 6 cm D 100 BTEX                    KOM   1,133.00
    B190     200X100X6 3 cm LTD 29 + 3 cm D 100 BTEX NEKL.                  KOM    831.00
    B191     150X100X6 3 cm LTD 29 + 3 cm D 100 BTEX NEKL.                  KOM   1,283.00
    B192     200X100X10 4 cm LTD 29 + 6 cm D 100 BTEX NEKL.                 KOM   1,378.00
                              TVRDE STRUNJAČE “SPECIAL” - MAT GOLD
    B101     200X100X3, MAT GOLD D180/200 Pu K 14                      KOM   1,268.00
    B102     200X100X4, MAT GOLD D180/200 Pu K 16                      KOM   1,479.00
    B103     200X100X5, MAT GOLD D180/200 Pu K 20                      KOM   1,690.00
    B104     200X100X6, MAT GOLD D180/200 Pu K 24                      KOM   1,849.00
    B105     200X125X4, MAT GOLD D180/200 Pu K 26                      KOM   1,870.00
    B106     200X125X6, MAT GOLD D180/200 Pu K 28                      KOM   2,166.00
    B      STRUNJAČE (OKO GIMNASTIČKIH SPRAVA)                       KOM      upit
                                PODMETAČI ZA AEROBIC “SPECIAL”
    B425     150X50X0,8 RELJEFNA RAVNA                            KOM    69.00
    B425GP    150X50X0,8 RELJEFNA TRODJELNA                          KOM    77.00
    B427     175X50X0,8 RELJEFNA RAVNA                            KOM    90.00
    B429     150X70X0,8 TECNOSKIN                              KOM    138.00
    B430     140X60X0,8 TECNOSKIN                              KOM    217.00
                              TATAMI PODOVI - JUDO/KARATE “SPECIAL”
    B252/A    100X100X2, KARATE (BOJA UPIT)                          KOM    440.00
    B252/B    100X100X1, KARATE (BOJA UPIT)                          KOM    254.00
    B253     TATAMI JUDO 200X100X4, JUDO, GOLI POD                      KOM    898.00
    B251     TATAMI JUDO 200X100X4, IJF, NEKLIZAJUĆI                     KOM    990.00
    BOTPLEATUP  TATAMI BORILIŠTE SKLOPIVO PLEAT UP                        m2    801.00
    B254     200X100X5, LOTA, D 150 NEKLIZAJUĆI (HRVANJE)                  KOM   1,009.00
    B255     200X100X5, LOTA, D 150 GOLI POD (HRVANJE)                    KOM    915.00
    BOTLCTCBS  STRUNJAČA + CERADA                                m2    961.00
    BOTLTCBS   CERADA ZA HRVANJE                                m2    249.00
                                    ZALETNA STAZA
    B280     h 200 DEBLJINA 2,5 NEKLIZAJUĆA                         m2    510.00
    B281     h 200 DEBLJINA 2,5 GOLI POD                           m2    451.00
    B282     h 200 DEBLJINA 3,5 NEKLIZAJUĆA                         m2    569.00
    B283     h 200 DEBLJINA 3,5 GOLI POD                           m2    510.00
                                    ZAŠTITA ZIDOVA
    B284     ZAŠTITA ZIDOVA h 150 DEBLJINA 1 cm                       m2    217.00
    B285     ZAŠTITA ZIDOVA h 150 DEBLJINA 2 cm                       m2    297.00
    B285bis   ZAŠTITA STUPOVA DEBLJINA 2 cm                          m2    395.00
    B284/M    ZAŠTITA ZIDOVA PANEL h 1870x75x4                        m2    445.00
    B285/M    ZAŠTITA STUPOVA PANEL h 1870                          m2    544.00
                                   BOKSAČKE VREĆE
    B408     FIGHT LINE Ø 35 L 100                              KOM    662.00
    B411     Kg 40 Btex Ø 35 L 85                              KOM    737.00
    B412     Kg 50 BtexØ 35 L 95                               KOM    841.00
    B414     Kg 40 Btex + KOŽNA TRAKA Ø 35 L 85                       KOM    926.00
    B415     Kg 50 Btex + KOŽNA TRAKA Ø 35 L 95                       KOM   1,040.00
    B417     Kg 40 KOŽA Ø 35 L 85                              KOM   1,324.00
    B418     Kg 50 KOŽA Ø 35 L 95                              KOM   1,484.00
    B419     Kg 30 Btex Ø 35 L 120                              KOM    626.00
    B420     KARATE Kg 30 Btex Ø 30 L 120                          KOM    803.00
    B421     KARATE -SAVATE Kg 50 Btex Ø 35 L 170                      KOM   1,361.00
    B422     Kg 40 Btex Ø 35 L 120                              KOM    917.00
                                      FITNESS
    B423     Btech boxe Pro                                 KOM   2,738.00
    B424     Btech boxe Evo                                 KOM   2,652.00
                                      ZAŠTITE
    B430     ZAŠTITA ODBOJKAŠKIH STUPOVA                           PAR   1,602.00
    B432     ZAŠTITA ODB. STUPOVA SAMOSTOJEĆIH                        PAR   2,846.00
    B433     ZAŠTITA ISPOD KOŠARKAŠKIH PLOČA Pu                       KOM    368.00
    B434     ZAŠTITA RUGBY GOLOVA                              KOM   1,961.00
    B286     OBLOGA GIMNASTIČKE GREDE                            KOM   1,209.00
                                      STEPER
    B440     STEPER Pu DIMENZIJE 900X400X200 2 DJELNI                    KOM    665.00
    B441     DODATAK ZA STEP 15 cm                              KOM    486.00
    B442     DODATAK ZA STEP 5 cm                              KOM    230.00

                                  MREŽA
                               NOGOMET l cm 750 x h cm 250
    LRC021S   MOD.E.EXTRA, 6 mm,ŠESTEROKUT, BOJA: BIJELA (MOGUĆNOST U BOJI)          PAR    969.00
          STANDARD 9,5 Kg PP
    LRC041S   MOD.CHAMPIONS, 6 mm, BOJA: BIJELA, COLOR STANDARD 10 Kg PP           PAR   1,063.00
    LRC040E   MOD.CHAMPIONS TOP , 6 mm, BOJA: BIJELA, COLOR ENGLAND 12 Kg PP         PAR   1,324.00
    LRC039S                                           PAR   1,045.00
          MOD.WORLD CUP 4 mm, RAĐENA U ČVOR BOJA: BIJELA, STANDARD 6,8 Kg PET
    LRC007E   MOD.COLOR, POLIPROPILEN 6 mm, PLETENA, BOJA: BIJELA, PLAVA, CRVENA       PAR   1,417.00
          DUBOKA 11,00 Kg PP H.T.
    LRC012S   MOD.HARD, NYLON, 6 mm, BIJELA, STANDARD, PA TEXT                PAR   1,293.00
Cijene bez PDV-a                          Page 25 of 30
                              SPORT ARENA D.O.O.             Tel.: 01 61 80 028


    LRC012E   MOD.HARD, NYLON, 6 mm, BIJELA, ENGLAND, PA TEXT                PAR   1,450.00
    LRC020E   MOD.MONACO, NYLON 5 mm BOJA: BIJELA, RAĐENA U ČVOR, DUBOKA 6,5 Kg PA     PAR   1,134.00
          TEXT
    LRC020S   MOD.MONACO, NYLON 5 mm BOJA: BIJELA, RAĐENA U ČVOR, STANDARD 7,2 Kg PA    PAR   1,031.00
          TEXT
    LRC031E   MOD.TEAM, NYLON 3,5 mm, ŠESTEROKUT BOJA: BIJELA, RAĐENA U ČVOR,        PAR    953.00
          ENGLAND 12,00 kg PA TEXT
    LRC028E   MOD.FIFA, POLIPROPILEN 10 mm, BOJA: PO UPITU, DUPLO PLETENA, DUBOKA      PAR   1,962.00
          19,00 Kg PP
    LRC0155   MREŽA NOGOMET 500 X 200, PLETENA BOJA: BIJELA PP H.T.             PAR    604.00
    LRPP006   MREŽA ZA NOŠENJE LOPTI 6/8 KOM                        PAR    27.00
    LRPP012   MREŽA ZA NOŠENJE LOPTI 12/15 KOM                       KOM     32.00
    LRPP018   MREŽA ZA NOŠENJE LOPTI 18/20 KOM                       KOM     37.00
                           MALI NOGOMET / RUKOMET l cm 300 x h cm 200
    LR0149   MOD.”SIDE” POLIETILEN 2,5 mm RAĐENA U ČVOR BOJA: BIJELA, CRVENA, ZELENA    PAR    315.00
          2,1 Kg PET
    LR0151A   MOD. “SUPER HEAVY” NYLON 5 mm BEZ ZAVJESE BOJA: BIJELA 3,5 Kg PA TEXT     PAR    557.00

    LR0151   MOD. “SUPER HEAVY” NYLON 5 mm SA ZAVJESOM BOJA: BIJELA 3,5 Kg PA TEXT     PAR    749.00

    LR0152SP  MOD. “SPECIAL” NYLON 6 mm SA ZAVJESOM RAĐENA U ČVOR, BOJA: BIJELA 6,00    PAR   1,241.00
          Kg PA TEXT
    LR0158   MOD. “MESH” POLIETILEN 4,5 mm RAĐENA U ČVOR BOJA: CRVENA, ZELENA 4,5 Kg    PAR    800.00
          PET
    LR0200SP  MOD."TOP" POLIPROPILEN 6 mm SA ZAVJESOM PLETENA KOMPLET OBRUBLJENA      PAR   1,115.00
          POLIESTERSKOM TRAKICOM. BOJA: BIJELA 8,00 Kg
    LR00157   MREŽA MINI NOGOMET 150 X 110                         PAR    99.00
    LR00157B  MREŽA MINI RUKOMET 240 X 160                         PAR    421.00
                                TENIS l cm 1280 x h cm 100
    LRT022   TENIS MREŽA “HEAVY” PLETENA 4 mm, PLASTIFICIRANA, KOMPLET SA SAJLOM I     KOM    651.00
          SREDNJOM TRAKOM, BOJA: CRNA 4,7 Kg PP H.T.
    LRT026   TENIS MREŽA “SUPER HEAVY” PLETENA 4 mm 6 OKA POJAČANA,KOMPLET SA       KOM    773.00
          SAJLOM I SREDNJOM TRAKOM, BOJA: CRNA 5,1 Kg PP H.T.
    LRT028   TENIS MREŽA “DAVIS CUP” PLETENA 4,5mm 6 OKA POJAČANA, PLASTIFICIRANA,     KOM    829.00
          TERMIČKI VEZANA, KOMPLET SA SAJLOM I SREDNJOM TRAKOM, BOJA: CRNA 5,5
          Kg PP H.T.
    LRT030   TENIS MREŽA “ROLAND GARROS” RAĐENA U ČVOR 3mm,GORNJA TRAKA PET,        KOM    875.00
          KOMPLET SA SAJLOM I SREDNJOM TRAKOM, BOJA: ZELENA PET
    LRT040   TENIS MREŽA “WIMBLEDON” PLETENA 4 mm,GORNJA TRAKA PVC, KOMPLET SA       KOM    735.00
          SAJLOM I SREDNJOM TRAKOM, BOJA: CRNA PES

    LRT001   TENIS MREŽA “HARD” RAĐENA U ČVOR 3,5mm,6 OKA POJAČANA, GORNJA TRAKA      KOM    685.00
          PET, KOMPLET SA SAJLOM I SREDNJOM TRAKOM, BOJA: CRNA PP
    LRT004   TENIS MREŽA “TURNIR SPECIAL” PLETENA TERMIČKI OBRAĐENA, GORNJA TRAKA     KOM    917.00
          PET, KOMPLET SA SAJLOM I SREDNJOM TRAKOM, BOJA: CRNA PP
    LRT006   TENIS MREŽA “CAMPO" RAĐENA U ČVOR 2,5mm, 6 OKA POJAČANA GORNJA TRAKA     KOM    819.00
          PET, KOMPLET SA SAJLOM I SREDNJOM TRAKOM, BOJA: ZELENA PP

    LR0040   ZAŠTITNO PLATNO, BOJA: ZELENA, GUSTOĆA 90 %, VELIČINA 18x2 m OBRUBLJENA    KOM    915.00

    LR0040A   ZAŠTITNO PLATNO, BOJA: ZELENA, GUSTOĆA 90 %, VELIČINA 12x2 m OBRUBLJENA    KOM    606.00

    LR0040B   ZAŠTITNO PLATNO, BOJA: ZELENA, GUSTOĆA 90 %, DIMENZIJE PO UPITU        m2     28.00
          OBRUBLJENA
    LR0040C   OBŠIVANJE ZAŠTITNOG PLATNA                           m1    17.00
    LRT1    CENTRALNA TRAKA ZA MREŽU SA KUKOM                       KOM    54.00
                               ODBOJKA l cm 950 x h cm 100
    LRP0100   ODBOJKAŠKA MREŽA “SUPER HEAVY” 5 mm PP                    KOM    393.00
    LRP0200   ODBOJKAŠKA MREŽA SA DVIJE TRAKE 7 + 5 cm, ANTENE FIVB             KOM    914.00
    LRP0160   BADMINTON MREŽA 6.10 x 0,70 m TAKMIČARSKA PET                 KOM    106.00
    LRP014   ANTENE ZA ODBOJKU                               PAR    170.00
    LRP015   JASTUCI ZA ANTENE                               PAR    61.00
                             BEACH VOLLEY l cm 850 x h cm 100
    LRP0170   BEACH VOLLEY MREŽA 3,5 mm BOJA: CRNA SA 1 TRAKOM 100 mm PP H.T.        KOM    334.00
    LRP0190                                          KOM    597.00
          BEACH VOLLEY MREŽA “GARA” mm 5 BOJA: CRNA SA 2 TRAKE 100 mm PP H.T.
    LRP017                                          KPL    305.00
          TRAKE ZA OZNAČAVANJE BEACH VOLLEY TERENA KOMPLET SA KLINOVIMA
    LRP018                                          KPL    615.00
          TRAKE ZA OZNAČAVANJE BEACH SOCCER TERENA KOMPLET SA KLINOVIMA
                                    KOŠARKA
    LRB050   KOŠARKAŠKA MREŽICA 6 mm NYLON EXTRA PA TEXT                  PAR    58.00
    LRB060   KOŠARKAŠKA MREŽICA 7 mm NYLON PAMUK PA TEXT                  PAR    67.00
                              ZAŠTITNE MREŽE (DIMENZIJE NA UPIT)
    LR060    ZELENA, OKO 10 X 10, PET 2,5 mm RAĐENA U ČVOR, OBRUBLJENA           m2     17.00
    LR048    ZELENA, OKO 4 x 4, PET 2,5 mm RAĐENA U ČVOR, OBRUBLJENA            m2     24.00
    LRA03    BIJELA, OKO 10 X 10, PA TEXT mm 5 EXTRA, OBRUBLJENA              m2     61.00
    LRA02    BIJELA, OKO 4 X 4, PA TEXT mm 5 EXTRA, OBRUBLJENA               m2     81.00
    LR001    OBRUBLJIVANJE MREŽA: OLOVOM                          m/l    18.00
                                    VATERPOLO
    LR0175   MREŽA ZA VATERPOLO PET                            PAR    518.00
                                     VIJAČE
    LRCS07   GIMNASTIČKA VIJAČA SA OLOVOM cm 300                      KOM    35.00
    LRCS04   VIJAČA SA DRŠKAMA cm 300                           KOM    20.00
    LRCS01   VIJAČA BEZ DRŠAKA SA POJAČANJEM U SREDINI                   KOM    22.00

                                    LEGENDA:
Cijene bez PDV-a                          Page 26 of 30
                                SPORT ARENA D.O.O.      Tel.: 01 61 80 028


    PP H.T.    POLIPROPILEN VISOKE IZDRŽLJIVOSTI
    PA TEXT    NYLON
    PES      POLYESTER
    PA H.T.    NYLON VISOKE IZDRŽLJIVOSTI
    PET      POLIETILEN
    PP      POLIPROPILEN


    MJERNI INSTRUMENTI ZA INDIVIDUALNE TESTOVE
    SM00100    MJERAČ PRETKLONA                         KOM    406.00
    SM00101    MJERAČ KOŽNOG NABORA - KALIPER                  KOM   2,010.00
    SM00102    ELEKTRONSKI MJERAČ SPRETNOSTI - TAPING              KOM   3,720.00
    SH      MJERAČ SPRETNOSTI - TAPING                    KOM    240.00
    SI01265    VAGA SA VISINOMJEROM - ANALOGNA                  KOM   2,284.00
    SM01265X   VAGA SA VISINOMJEROM SECA - DIGITALNA               KOM   8,629.00
    SM00104    VISINOMJER                            KOM    620.00
    SM00105    OSOBNA VAGA                            KOM    468.00
    SM00106    SPIROMETAR 33430                         KOM    480.00
    SM00107    PLASTIČNI NASTAVAK ZA SPIROMETAR (min 50 kom)           KOM      upit
    SM00108    TLAKOMJER                             KOM    286.00
    SM00109    STETOSKOP                             KOM    292.00
    SM00110    MJERNA STAZA ZA SKOK SA MJESTA                  KOM    444.00
    SM00111    META ZA GAĐANJE U CILJ                      KOM    492.00

    REKVIZITI ZA SPORTSKE TERENE
     L 30001  ŠTAP KORNER ZASTAVICE 30 mm BIJELI                KOM    45.00
     L 30002  ŠTAP KORNER ZASTAVICE 30 mm ŽUTI FLUO               KOM    51.00
     L 30051  ŠTAP KORNER ZASTAVICE ZGLOBNI 30 mm BIJELI            KOM    173.00
     L 30052  ŠTAP KORNER ZASTAVICE ZGLOBNI 30 mm ŽUTI FLUO           KOM    178.00
     L 30151  ČAHURA ZA KORNER ŠTAPOVE 30 mm                  KOM    13.00
     L 30201  BLOKER ZASTAVICE 25 - 30 mm                    KOM     2.00
     L 30202  BLOKER ZASTAVICE 20 mm                      KOM     2.00
     L 30251  ŠTAP SUDAČKE ZASTAVICE SA DRŠKOM                 KOM    33.00
     L 30311  SET PROFESSIONAL - SUDAČKE ZASTAVICE 1 + 1 BOJA          GRT    173.00
     L 30312  SET PROFESSIONAL - SUDAČKE ZASTAVICE 2 (1 BOJA)          GRT    181.00
     L 30351  ZASTAVICA ZA KORNER ŠTAP 30 mm 60 X 40 ŽUTA FLUO         KOM    28.00
     L 30352  ZASTAVICA ZA KORNER ŠTAP 30 mm 60 X 40 NARANČASTA         KOM    28.00
     L 30452  ZASTAVICA ZA KORNER ŠTAP 30 mm 45 X 45 ŽUTO/NARA.         KOM    33.00
     L 30801  ZASTAVICA ZA SUDAČKI ŠTAP 40 X 40 ŽUTA FLUO - CRVENA FLUO     KOM    31.00
     L 30851  ZASTAVICA ZA SUDAČKI ŠTAP 40 X 40 ŽUTA FLUO            KOM    26.00
     L 30852  ZASTAVICA ZA ATLETIKU 40 X 40 BIJELA               KOM    26.00
     L 30853  ZASTAVICA ZA ATLETIKU 40 X 40 NARANČASTA FLUO           KOM    26.00
     L 31041  TABLICA ZA IZMJENU IGRAČA "HANDY"                 KOM    469.00
     L 31042  TABLICA ZA IZMJENU IGRAČA "HANDY TWIN" DVOSTRANA         KOM    993.00
     L 31051  SET TABLICA ZA IZMJENU IGRAČA BEZ RUČKE 1 - 30          KOM    121.00
     L 31001  SET TABLICA ZA IZMJENU IGRAČA SA RUČKOM 1 - 30          KOM    178.00
     L 31061  STOLNI SEMAFOR 0 – 30                       KOM    295.00
     L 31062  STOLNI SEMAFOR ODBOJKA 0 - 50                   KOM    445.00
     L 31065  STOLNI SEMAFOR 0 – 199                      KOM    295.00


    REKVIZITI ZA TRENING
     L 32001  FORMA ŽIVOG ZIDA KOMPLET 5 FORMI - ZGLOBNA            KOM   5,206.00
     L 32051  KOLICA ZA FORMU ŽIVOG ZIDA                    KOM   2,039.00
     L 32301  FORMA ŽIVOG ZIDA KOMPLET 5 FORMA FIKSNA              KOM   1,128.00
     L 32600  OZNAČIVAČ PROSTORA KAPICA BOJA: CRVENA - ŽUTA           KOM     3.00
     L 32601  OZNAČIVAČI PROSTORA 48 SEGMENATA ŽUTA - CRVENA          KOM    176.00
     L 32651  OZNAČIVAČI PROSTORA 24 SEGMENATA ŽUTA - CRVENA          KOM     99.00
     L 32662  PVC ČUNJEVI h 40 cm BOJE: ŽUTA FLUO, CRVENA FLUO         KOM     38.00
     L 32701  REGULIRAJUĆI LUK cm 30-60 ZA PRECIZNOST UDARCA          KOM    146.00
     L 32751  PAR MINI GOLOVA FLEX 1,50 X h 1,10 SA MREŽAMA           PAR   1,066.00
     L 32851  ŠTAPOVI SLALOM 30 mm SA ŽELJEZNIM ŠILJKOM             KOM     61.00
     L 32852  ŠTAPOVI SLALOM 30 mm SA ŽELJEZNIM ŠILJKOM             KOM     65.00
     L 33301  ŠTAP SLALOM 25 x 1600 mm BOJE: CRVENA, ŽUTA, PLAVA ZA BAZE    KOM     26.00
     L 33401  BAZA - PODNOŽJE ZA ŠTAPOVE 25 mm                 KOM     37.00
     L 33501  BLOKER - NOSAČ 30 mm                       KOM     4.00
     L 33502  BLOKER - NOSAČ 25 mm                       KOM     9.00
     L 33522  SET PREPONA 25 x 1600 mm BOJE: ŽUTA, CRVENA, PLAVA        KOM    148.00
     L 33525  SET PREPONA 25 x 1600 mm BOJE: ŽUTA,CRVENA,PLAVA SA ŠILJKOM    KOM    112.00
     L 33531  SET PREPONA JUMP , 7 POZICIJA                   KOM    162.00
     L 33532  REZERVNI GRANIČNIK ZA SET JUMP                  KOM     35.00
     L 33601  SET PODESIVA PREPONA h 60 cm L100 cm SA ŠILJKOM          KOM    121.00
     L 33651  SET PODESIVA PREPONA h 100 cm L 100 cm SA ŠILJKOM         KOM    132.00
     L 33701  SET PODESIVA PREPONA h 60 cm L 100 cm SA BAZOM          KOM    151.00

     L 33751  SET PODESIVA PREPONA h 100 cm L 100 cm SA BAZOM          KOM    161.00
     L 33900  GIMNASTIČKA PALICA PVC r 25 X 800/900/1000/1200/1400       KOM    23.00
     L33800/10  FIKSNA PREPONA "MACH" VISINE 10 CM                KOM    86.00
     L33800/20  FIKSNA PREPONA "MACH" VISINE 20 CM                KOM    86.00
     L33800/30  FIKSNA PREPONA "MACH" VISINE 30 CM                KOM    86.00
     L33800/40  FIKSNA PREPONA "MACH" VISINE 40 CM                KOM    86.00
     L33800/50  FIKSNA PREPONA "MACH" VISINE 50 CM                KOM    86.00
     L33800/60  FIKSNA PREPONA "MACH" VISINE 60 CM                KOM    86.00

    ZVIŽDALJKE
    W 9000 WN   FOX 40 SA LANČIĆEM OFFICIAL CRNA                 KOM     38.00
Cijene bez PDV-a                            Page 27 of 30
                                 SPORT ARENA D.O.O.                            Tel.: 01 61 80 028


    W  9011-18 WN  FOX 40 SA LANČIĆEM OFFICIAL COLOR                 KOM                             38.00
    W  9030 W    FOX 40 FINNGER GRIP OFFICIAL CRNA                 KOM                             55.00
    W  9600 WN   FOX 40 CMG SA LANČIĆEM OFFICIAL CRNA               KOM                             55.00
    W  9080 D    FOX 40 PEARL CRNE 12/1                      BOX                             90.00
    W  9080 DX   FOX 40 PEARL CMIX COLOR 12/1                   BOX                             90.00
    W  9300 B    FOX 40 MOUTHGUARDS ZAŠTITA ZA ZUBE                KOM                             14.00
    W  9405     TRENERSKA TABLA 25,5 cm X 41,75 cm                KOM                            250.00
    W  9455     ZIDNA TAKTIK TABLA 81,25 cm X 61 cm                KOM                            481.00
    W  2480     MARKER ZA TABLU                          KOM                             36.00
                          LOPTE
                                    MOLTEN

       šifra                    MODEL              opis               vel       VPC
            ODBOJKA
       30555   MOLTEN ODB. L. IV5XC                      Top kvaliteta, sint. koža, DVVI/FIVB, bijelo/zeleno/crvena
                                                               5           368.03
       30556   MOLTEN ODB. L. V5FLC                      Sint. koža, DVV-F, bijela/zeleno/crvena5           171.31
       30557   MOLTEN ODB. L. V5VC                      Sint. koža, bijela/zelena/crvena    5           154.92
       30558   MOLTEN ODB. L. VP5                       Sint. koža, ručno šivana, Soft za trening & škole, bijela
                                                               5           113.93
            ODBOJKA NA PJESKU
       30559   MOLTEN ODB. NA PJS. MVA-1                   "Beach Attack", Soft T sint. koža, ručno šivana, bijelo/žuto/naranč.
                                                               5           122.13
       30560   MOLTEN ODB. NA PJS. MVA-2                   "Beach Attack", Soft T sint. koža, ručno šivana, bijelo/žuto/zelena
                                                               5           122.13
       30561   MOLTEN ODB. NA PJS. MSV-1                   "Seaside", Soft Tsint. koža, ručno šivana, bijelo/plava
                                                               5           122.13
       30562   MOLTEN ODB. NA PJS. MSV-2                   "Sunside", Soft T sint. Koža, ručno šivana, bijelo/naranč.
                                                               5           122.13
            KOŠARKA
       30575   MOLTEN KOŠ. L. B7L-X-JB2020                  Top kvaliteta, koža, DBB/FIBA    7            572.95
       31834   MOLTEN KOŠ. L. BGL7                      Koža, 12 panela, DBB/FIBA      7            572.95
       31835   MOLTEN KOŠ. L. BGL6                      Koža, 12 panela, DBB/FIBA      6            490.98
       31836   MOLTEN KOŠ. L. BGG7                      Sint. koža, 12 panela, DBB/FIBA   7            409.02
       30583   MOLTEN KOŠ. L. B7X                       "FX7", sint. koža, komposite, DBB/FIBA, narančasta
                                                              7            286.07
       31837   MOLTEN KOŠ. L. BGF7                      Sint. koža, 12 panela, DBB/FIBA   7            286.07
       34043   MOLTEN KOŠ. L. BGM7                      Sint. koža, 12 panela, DBB/FIBA   7            245.08
       31860   MOLTEN KOŠ. L. BGE7                      Sint. koža, 12 panela, DBB/FIBA   7            204.10
       30579   MOLTEN KOŠ. L. BC7R-MY                     Guma, crna              7             89.34
       32812   MOLTEN KOŠ. L. BGE6                      Sint. koža, 12 panela, DBB/FIBA   6            204.10
       31838   MOLTEN KOŠ. L. BGR7                      Guma, 12 panela, narančasto/žuta 7               81.15
       34092   MOLTEN KOŠ. L. BGR7-LBB                    Guma, 12 panela, svj.plavo/modra 8               81.15
       34093   MOLTEN KOŠ. L. BGR7-RBK                    Guma, 12 panela, crveno/crna     9             81.15
       33983   MOLTEN KOŠ. L. B6R                       Guma, narančasta           6             81.15
       33981   MOLTEN KOŠ. L. BGR5                      Guma, 12 panela           5             81.15
       31447   MOLTEN KOŠ. L. MBR7                      Guma, narančasta           7             40.16
            NOGOMET
       31446   MOLTEN NOG. L. FVA-5000A VANTAGGIO                                  od
                                            Nova vrhunska nog. Lopta. Odobrena5 FIFA           327.05
       32211   MOLTEN NOG. L. CLF-175                     "GOAL, sint. koža,ručno šivana, crno/bijela
                                                              5            113.93
       32212   MOLTEN NOG. L. FVA-800X-1                   "GOAL, sint. koža,ručno šivana, sjajna, bijelo/crna
                                                              5             81.15
       32811   MOLTEN NOG. L. FVA-801X-1                   "GOAL, sint. koža,ručno šivana, sjajna, bijelo/crna
                                                              4             81.15
       31843   MOLTEN NOG. L. CLI 1000A INDOOR                INDOOR, odobrena od FIFA,sint. koža, ručno šivana, bijela
                                                              4            409.02
       31865   MOLTEN NOG. L. CLI 281 INDOOR                                    4            245.08
            VATERPOLO
       30587   IWR                              Rubber, Official Waterpolo, orange              187.70
            SOFT LOPTE
       30593   MOLTEN DJEČJA RUK. L. SOFT-HR 80g               Spužvasta lopta, 80 g, promjer 160 mm, crvena
                                                              1             81.15
            PRIBOR&OSTALO
       34044   PUMPA ZA LOPTE HP-18                                                     23.77
       33951   PUMPA ZA LOPTE AP-60                                                     122.13
       33982   SEMAFOR ZA SPORTSKU DVORANU TOP 70                                             4909.84
            RUKOMET
    do ist. zaliha  MOLTEN RUK. L. CLH-800                     Top kvaliteta, koža, IHF službena lopta, ručno šivena, crno/bijela
                                                               3
    do ist. zaliha  MOLTEN RUK. L. CLH-801                     Top kvaliteta, koža, IHF službena lopta, ručno šivena, crno/bijela
                                                               2
    do ist. zaliha  MOLTEN RUK. L. CLH-780                     Sint. koža, grippy & Soft, IHF službena lopta, ručno šivena, crvena/crna
                                                               3
    do ist. zaliha  MOLTEN RUK. L. CLH-782                     Sint. koža, grippy & Soft, IHF službena lopta, ručno šivena, crvena/crna
                                                               1
    do ist. zaliha  MOLTEN RUK. L. CLH-580                     Sint. koža, Soft, IHF službena lopta, ručno šivena, crna/žuta
                                                               3
    do ist. zaliha  MOLTEN RUK. L. CLH-553                     Sint. koža, grippy , IHF službena lopta, ručno šivena, crna/bijela
                                                               0
    do ist. zaliha  MOLTEN RUK. L. CLH-621                     Sint. koža, Soft, IHF službena lopta, ručno šivena, crna/plava
                                                               2
    do ist. zaliha  MOLTEN RUK. L. CLH-622                     Sint. koža, Soft, IHF službena lopta, ručno šivena, crna/plava
                                                               1
    do ist. zaliha  MOLTEN RUK. L. CLH-623                     Sint. koža, Soft, IHF službena lopta, ručno šivena, crna/plava
                                                               0
                                    MIKASA
      ARTIKL                    OPIS              VELIČINA      JM                     VPC
    MVP 200    MIKROFIBRA FIVB OFFICIAL                       5        KOM                    391.00
    MVP 200 NC   MIKROFIBRA FIVB OFFICIAL                       5        KOM                    304.00
    MVP 2001    MIKROFIBRA                              5        KOM                    289.00
    SV - 2 new   SINTETSKA KOŽA 18 POLJA COLOR                    5        KOM                    158.00
    MGV-500    MIKROFIBRA 500 gr                          5        KOM                    492.00
    MGV-230    PU - ŠIVANA TRENING LOPTA                      5        KOM                    126.00
    MVR 220    GUMA 18 POLJA COLOR                         5        KOM                    89.00
    BEACH VOLLEY
    VLS 200 FIVB  SINTETSKA KOŽA 18 POLJA                        5       KOM                    348.00
    SPS new    SINTETSKA KOŽA 18 POLJA                        5       KOM                    208.00
    VXS      SINTETSKA KOŽA 18 POLJA                        5       KOM                    116.00
    VX 1,5 MINI  SINTETSKA KOŽA 18 POLJA                       MINI      KOM                    78.00
    KOŠARKA
    BL 100     PRAVA KOŽA                              7       KOM                    696.00
           SINTETSKA KOŽA
    BQ 1000 COMPETITION                                 7       KOM                    405.00
           SINTETSKA KOŽA
    BQC 1000 COMPACT                                   6       KOM                    405.00
    BQJ 1000 JUNIORSINTETSKA KOŽA                            5       KOM                    382.00
Cijene bez PDV-a                           Page 28 of 30
                                SPORT ARENA D.O.O.                      Tel.: 01 61 80 028


    BSL 10 G.P.J  SINTETSKA KOŽA                           7       KOM           151.00
    BR 1200     GUMA                                7       KOM           127.00
    T 1110     GUMA                                7       KOM            84.00
    T 1119     GUMA                                6       KOM            83.00
    T 1220     GUMA                                5       KOM            80.00
    T 1150 B.S.   GUMA                                7       KOM            69.00
    T 1250 B.S   GUMA                                5       KOM            66.00
    NOGOMET
    S5 HD PLAY - OFFSINTETSKA KOŽA                           5       KOM           293.00
    S4 HD PLAY - OFFSINTETSKA KOŽA                           4       KOM           287.00
            PU
    P24 PROFESSIONAL 5                                 5       KOM           350.00
    P24 ASCENT 5  PU                                 5       KOM           231.00
    P24 SQUAD 5   PU - PVC                              5       KOM           143.00
    P24 SQUAD 4   PU - PVC                              4       KOM           139.00
    P32 ARROW 5   PU - PVC                              5       KOM            80.00
    P32 ARROW 4   PU - PVC                              4       KOM            80.00
    PK FSC 62 B   SINTETSKA KOŽA - MALI NOGOMET                    4       KOM           296.00
    PK FSC 62 S   SINTETSKA KOŽA - MALI NOGOMET                    4       KOM           182.00
    VATERPOLO
    6000 C     GUMA -                             SENIOR       KOM           315.00
    6009 WOMEN   GUMA                               ŽENE       KOM           296.00
    6009 JUNIOR   GUMA                              JUNIOR       KOM           273.00
    6600      GUMA                              SENIOR       KOM           127.00
    6609      GUMA                               ŽENE       KOM           124.00

    RUKOMET
      ARTIKL                   OPIS             VELIČINA       JM            VPC
    HBTS3 new    SINTETSKA KOŽA - MATCH                      3        KOM           245.00
    HBTS2 new    SINTETSKA KOŽA - MATCH                      2        KOM           245.00
    H3 new      SINTETSKA KOŽA - TRENING                     3        KOM           151.00
    H2 new      SINTETSKA KOŽA - TRENING                     2        KOM           151.00
    T 4000      GUMA                               3        KOM            80.00
    T 4009      GUMA                               2        KOM            80.00
    T 4008      GUMA                               1        KOM            79.00
    REKVIZITI
    T-AP.2      NOŽNA PUMPA                                    KOM           186.00
    T-PA.22     RUČNA PUMPA                                    KOM            53.00
    T-BC       KOLICA ZA LOPTE                                  KOM           997.00
    T-NV6B      TORBA ZA LOPTE 6 LOPTI                              KOM           116.00
    AG 500      DIGITALNI MANOMETAR                                KOM           299.00
    SB - V      TRENERSKA TABLA SA TORBOM                             KOM           339.00

                                   MITRE LOPTE
    ŠIFRA                      ARTIKL            MATERIJAL VARIJANTE     VELIČINA  VPC
    PROFESSIONAL
       B9091  PRO 100 T ENGLAND                        Microfibra  FIFA Appr.     5       534.00
      BB1000  METEOR PRO                           Microfibra  FIFA Appr.     5       534.00
       B5003  ULTIMAX                             Microfibra  FIFA Appr.     5       475.00
       B5006  MAX                               PU      FIFA Appr.     5       326.00
    MATCH
       B9022  ISO ESPIRIT                           PU      FIFA Insp.     5      297.00
       B9080  ISO LAVINA                           PU      White       5/4      267.00
       B8003  MONDE                              PU      FIFA Insp.     5/4      267.00
      BB1007  PLATINUM                            PU      England      5/4      207.00
       B7003  ULTIMACH                            PU      FIFA Insp.     5/4      178.00
      BB1008  CONTROL                             PU      FIFA Insp.    5/4/3     142.00
       B5015  ISO NATION                           PU      england      5/4      148.00
    TRENING
       B5016  ISO ULTIMA                           PU      srebrna      5/4/3     118.00
       B7009  ISO ULTIMA                           PU      bijela/crvena   5/4      118.00
      BB1016  FORMATION                            TPU     FIFA Appr.     5/4      106.00
      BB1014  METEOR                             PU/PVC    F.A.CUP       5      101.00
     BB1014 FLUO METEOR FLUO                           PU/PVC    F.A.CUP       5      101.00
       B8843  MAGMA                              PU      bijelo/crna    5/4/3      95.00
      BB1027  FURY                              PVC     bijelo/crna    5/4      89.00
      BB1028  MADRID                             PVC     bijelo/plava    5/4      77.00
       B9003  SOCCER MANIA                          PVC     bijela/plava    5       65.00
    MINI NOGOMET
       B9095  MINI BADGED                           PVC     england      MINI      44.00
    MALI NOGOMET
      BB1035  PRO FUTSAL                           PU      FIFA approv.    4       267.00
       B7718  ISO FUTSAL                           PU      FIFA approv.    4       261.00
       B8031  FUTSAL STRATOS                         PU      plava       4       207.00
      BB1033  INDOOR PRO                           PVC     žuta        4       178.00
       B8032  FUTSAL COSMOS                          PU      bijela       4       166.00
       B8033  FUTSAL METEOR                          PVC     bijela       4       142.00
       B9058  FUTSAL TEMPEST                         PVC     bijela       4       106.00
    NOGOMET NA PLAŽI
       B8035  BEACH SOCCER FUN                        PVC     plava       5       118.00

                                   SPALDING

            KOŠARKA                                                   VPC
        10307  NBA PLATINUM (SL. LOPTA)                                        424.00
        10323  NBA GOLD                                                267.20
        10315  TACK SOFT                                               267.20
        10326  TF 250                                                 176.00
        10331  JAMES                                                 300.80
Cijene bez PDV-a                          Page 29 of 30
                          SPORT ARENA D.O.O.  Tel.: 01 61 80 028


           WALLACE                       300.80
       10333  DUNCAN                        300.80
       10334  PIERCE                        300.80
       10335  SHAQ                         300.80
       10313  ALL CONFERENCE                    300.80
       10327  NBA SILVER                      224.00
       10317  CONVERSION                      224.00
       10337  PROFESIONAL                     156.80
       10303  INFUSION FULL COURT                 312.00
       10309  WNBA 6 sl. Lopta HKL                 424.00
       10311  WNBA indoor/outdoor                 312.00

           KOŠARKA (GUMENE)
       10328  TF-150 vel 7                     57.60
       10119  LAKERS                        78.40
       10121  JAZZ                         78.40
       10131  SACRAMENTO                      78.40
       10127  SAN ANTONIO                      78.40
       10143  DALLAS                        78.40
       10125  MIAMI                         78.40
       10153  WNBA outdoor br 6.                  78.40

          ODBOJKA
       10715 NCAA (sl. lopta)indoor/otdoor             120.00
       10717 EX PRO No.18 BEACH (za plažu)             120.00

           NOGOMET (sintetske)

       10547 HURRICANE VEL. 5                    104.00
       10549 CYCLONE VEL. 5                     136.00
       10550 SOCER GOLD VEL. 5                   120.00           U cijenu nije uračunat PDV
           www.sportarena.hr
Cijene bez PDV-a                   Page 30 of 30

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:237
posted:4/14/2012
language:
pages:30