Chestionar PMM by v8S63p3p

VIEWS: 0 PAGES: 3

									Chestionar rapid pentru PMM-uri: aprilie 2011
Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări.

1) Care este cea mai mare provocare cu care se confruntă clienţii dvs. din categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM)?

  ○  Povara reglementărilor
  ○  Lipsa cererii pentru produsele şi serviciile lor
  ○  Incertitudine economică
  ○  Dificultăţi în accesul la finanţare
  ○  Concurenţa
  ○  Atragerea şi păstrarea personalului

2) Ce aspecte ale reglementărilor reprezintă cea mai mare provocare pentru clienţii dvs.
din categoria IMM?

  ○  Lipsa relevanţei
  ○  Complexitatea
  ○  Volumul
  ○  Frecvenţa modificărilor
  ○  Costurile asociate

3) Care este cea mai importantă problemă cu care se confruntă practica dvs. în acest
moment?

  ○  Menţinerea la curent cu noile standarde şi reglementări
  ○  Atragerea şi păstrarea clienţilor
  ○  Capacitatea de adaptare la nevoile în continuă schimbare ale clienţilor
  ○  Planificarea succesiunii
  ○  Echilibrul muncă-viaţă personală
  ○  Atragerea şi păstrarea personalului
  ○  Concurenţa
  ○  Menţinerea la curent cu noile tehnologii


4) Ce aspect, în ceea ce priveşte menţinerea la curent cu noile standarde şi reglementări,
reprezintă cea mai mare provocare pentru practica dvs.?

  ○  Lipsa relevanţei
  ○  Complexitatea
  ○  Volumul
  ○  Frecvenţa modificărilor
  ○  Costurile asociate
5) În cazul în care domeniul de aplicare al Codului etic emis de Consiliul pentru
Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA) ar fi extins pentru a include
îndrumări suplimentare de etică cu privire la servicii specifice, pe lângă certificare, care
ar fi prima dvs. alegere care ar trebui inclusă?

  ○  Servicii fiscale
  ○  Consultanţă de afaceri
  ○  Gestionarea patrimoniului
  ○  Nu sunt necesare îndrumări suplimentare

6) Cât de utile credeţi că ar fi studiile de caz privind aplicarea Codului etic emis de
IESBA în scenarii tipice specifice?

  ○  Foarte utile
  ○  Utile
  ○  Nu foarte utile
  ○  Absolut inutile

7) Care este principala sursă de venit a practicii dvs.?

  ○  Audit şi certificare
  ○  Contabilitate şi compilare
  ○  Servicii fiscale
  ○  Servicii de consultanţă


8) Cum preconizează practica dvs. că va fi activitatea în acest an, comparativ cu anul
anterior?

  ○ Mai bună decât în anul anterior
  ○ Aproximativ la fel
  ○ Mai slabă decât în anul anterior


Vă rugăm să ne spuneţi câte ceva despre dvs.

9) În ce regiune este localizată practica (firma) dvs.?

  ○  America de Nord
  ○  America Centrală şi de Sud / Caraibe
  ○  Europa
  ○  Africa / Orientul Mijlociu
  ○  Asia
  ○  Australasia / Oceania


6) Cât de mare este practica (firma) dvs.?
  ○  Practician individual
  ○  2-5 angajaţi
  ○  6-10 angajaţi
  ○  11-20 angajaţi
  ○  21 sau mai mulţi angajaţi

Vă mulţumim pentru completarea chestionarului.

								
To top