CFRT 2062 - Historical Research Report by siasnan

VIEWS: 500 PAGES: 389

									CFRT 2062 – Te Rūnanga-ā-Iwi
    o Ngāti Kahu Research
           Projects
 Historic Research Report
   TE HAKAPŪMAUTANGA
      O NGĀTI KAHU
                    LIST OF CONTENTS


                                      Page numberKarakia                                        4

Ngā Whakataukī                                    6

Introduction                                     7

Chapter 1 – ‘Te Kākano i Ruia Mai i Ra’iātea’                     9

Chapter 2 – Te Marae Taumarumaru a Kahutianui

Chapter 3 – Ngāti Kahu Kaupapa (Underlying Principles)

Chapter 4 – Te Haerenga Mai a Te Pākehā

Chapter 5 – Ngā mahi kino a Tauiwi

Chapter 6 – Kia hakataungia, katoatia ngā kēreme a Ngāti Kahu (What
Ngāti Kahu seek as a full and final settlement of its claims against the
Crown)

Chapter 7 – Toitū te Whenua / Whakakaha ake i te mana tuku iho o Ngāti
Kahu

Chapter 8 – He whakarāpopototanga i ngā kōrero a te rīpoata
                                         2
Kahutianui – ancestress of Ngāti Kahu (Theresa Reihana) – courtesy of Professor Margaret
                     Mutu
                                           3
                      KARAKIA

E te Atua, o te Ao katoa, te rangi o te      O God of the Universe of the Southern sky,
Hautonga, e whakawhētai ana mātou, mōu i     we thank you for going before us in all that
manāki i a mātou i roto i a mātou mahi katoa.   we do. You are the God of ocean, wind, sun
Ko koe te Atua o te moana, ngā hau, te rā, te   and moon, all creation praises you. We
marama, i hangā e koe, a, ka whakamoemiti     praise you for guiding us in the way.
tonu mātou, i roto i te harikoa, i arahia ai
mātou i te aratikaTe Atua o te Māori, me Tauiwi, e inoi tonu    God of Māori and Pākehā we seek your
ana mātou, kia manākitia mai ngā iwi katoa o   blessing upon us as a people and on this
te motu o Aotearoa, ō mātou kāinga kia noho    land of Aotearoa in which we live. We pray
waimarie ngā whānau, i pōuri ai mō ngā oati    for reconciliation over promises broken and
i whakakorea, ngā mana i takatakahia.       injustices made.Tukua mātou kia mau rawa ki ētahi whakāri     Help us to see the treaty of Waitangi as an
tūturu, mō te Tiriti o Waitangi hei taonga    instrument of peace and not of strife, may its
whakatakoto i te hohou-i-te-rongo ki       original intent bring us both unity and vision
waenganui i a mātou katoa. He tirohanga kia    on which to build a future.
ū mātou, ki te kotahitanga hei whariki i te pai
mō ngā rangi kei te heke mai.E te Atua o te Rongopai tapu, whakawhētai,    O God of Good News we give thanks for the
whakamoemiti tonu mātou mō te Tama a te      message of your son Jesus Christ who calls
Atua, e karanga ana ki te katoa, kia       us to serve one another and thereby learn
manākitia ngā hoa tata, kia mōhio ai ko te    the meaning of what it means to be truly
tangata, i hangā kia rite ki tōna ake te āhua.  human made in your image.Ko koe e te Atua te mātauranga, te        O God of wisdom and justice, may we heed
māramatanga mō ngā mea tika katoa. I ngā     the words of the prophets who proclaimed
whakāturanga a ngā Poropiti, ko koe i       you as the One who sides with the poor and
whakataha atu ki ngā rawakore, te Atua i     the oppressed. You O God you are the giver
ūhia ai ngā mea pai katoa, ki a rātou i noho i  of all good things, therefore in gratitude we
roto i te pōuri. Koia hoki mātou, ka       honour what you give us by sharing the
whakahōnore tonu ai i a koe, mō ngā        resources of this land with justice and
whenua, ngā rawa i homaia e koe, kia       integrity.
wehewehea ki waenganui i a mātou, i roto i
te pai me te ngākau pono.
                                              4
Tukua e Ihowa tōu aroha kia rere marohirohi,  May your love continue to flow among us like
waenganui i a mātou, pērā i ngā waihirere   a mighty river and may your gentle grace
awa i hangā e ōu ringa. E kore rawa tou    and mercy know no bounds.
arohanoa e taea te tātou.

         Āmine.            Amen.
  Tātai Hono – showing the interrelationships between the physical and spiritual
 aspects of all things (seen and unseen). Kōwhaiwhai created for Tātai Hono marae
         (Theresa Reihana) – courtesy of Tātai Hono marae.
                                            5
                      NGĀ WHAKATAUKĪ

  i. Piki mai taku manu              Climb my bird/visitor
Piki mai taku manu,1                Climb my bird/visitor2
Kake mai taku manu                 Ascend my bird/visitor
Te taha o Te Wainui,                Along Te Wainui river3
Te taha o Te Wairoa                 Along Te Wairoa river4
Ka tū te rupe ki tai,                And the waters flow out to the sea5
Ka whakakikī,                    Gird yourself,
Ka whakakakā                    Prepare yourself,
Nau mai, Piki mai, Haere mai.            Welcome, welcome, welcome.

  ii. Unuhia te rito               Pluck out the shoot
Unuhia te rito o te harakeke,            Pluck out the shoot of the flax
Kei hea te komako e kō,               And where will the bell-bird sing?
Ka huri ki uta,                   Turn inland,
Ka huri ki tai                   Turn seawards,
Uia mai ki a au,                  Ask of me,
He aha te mea nui                  What is the greatest thing?
Māku e kī atu                    I will tell you
“He tangata, he tangata, he tangata”        “It is man, it is man, it is man.”
No reira tēnā tātou katoa.             Therefore, greetings to all of us.

  iii. Ko te hakataukī:              Ngāti Kahu’s aphorism:
He rangāi maomao i taka ki tua o          A shoal of maomao (fish) that gets beyond
E kore a muri e hokia                Nukutaura6 will never return.7
1
 Nā Te Morenga tēnei tauparapara.
2
 Manu ‘bird’ here is a play on manuhiri ‘visitor’.
3
 At Ahipara.
4
 At Ahipara and also at Dargaville on the Northern Kaipara (the Northern Wairoa river).
5
 This refers to the flow of the waters down the Wainui, then the Wairoa, to Waimimiha and then out to sea.
6
 Nukutaura is a reef outside Mangōnui (harbour).
7
 This hakataukī refers to those of our departed – once they pass beyond Nukutaura they will not return. These
were the words spoken by the Ngāti Awa chief, Kauri, to his people who had settled and married into Ngāti
Kahu and did not want him to return home. His reply to his people was “Once the shoal of Maomao goes
beyond the reef of Nukutaura it does not return”. These words were spoken to explain to his people that he
was resolute in his decision to leave. Kauri could not settle in Ngāti Kahu because he was not from there. He
wanted to take his people home where they belonged. He took all the koiwi from Pararake in his preparation
for his journey home. He likened himself to the Nukutaura as a benchmark. Once he passed it he would never
look back. Kauri never returned. This whakatauki has been used to encourage the desendants of Ngāti Kahu
to be resolute in their decision making; to set a goal and not differ from it until it is completed.                                                     6
                      INTRODUCTION

This report was catalysed by the long history of Ngāti Kahu grievances against the Crown for its
numerous breaches of Te Tiriti o Waitangi since 1840. Its purpose is to help Ngāti Kahu eventually
achieve a full, final and fair settlement of those grievances.

Within the covers of this report will be found a summary of the extensive work done on three
specific research projects which were carried out in order to inform the drafting of ‘Te
Hakapūmautanga o Ngāti Kahu – Ngāti Kahu Deed of Partial Settlement: Towards the
extinguishment of all Crown claims to Ngāti Kahu lands.’

The projects involved were:
  1. Sites of Significance Project
  2. Historical Research Report
  3. Oral History Project

EXECUTIVE SUMMARY
This introduction provides an integrated overview of the findings of these three projects as laid out
in the chapters of this report. Because it was drafted under Ngāti Kahu tikanga, the report opens
with a karakia composed by Reverend Canon Lloyd Pōpata of Ngāti Kahu and Robert McKay of Ngāti
Kahungunu. In this karakia the reader will find expressed the human, as well the God-given rights
and responsibilities, of the hapū of Ngāti Kahu as mana whenua and rangatira within their respective
rohe. Hence it was placed at the front of this report to seal and dedicate it to Te Atua, the supreme
deity under whom Ngāti Kahu operate.

     Chapter 1: ‘Te Kākano i Ruia Mai i Ra’iātea’ – defines the origins of Ngāti Kahu, beginning
with the arrival of the waka specifically associated with Ngāti Kahu history – the story of Tinana
captained by Tūmoana, and his daughter Kahutianui; the story of Māmaru captained by Te Parata,
and his marriage to Kahutianui; the associated whakapapa and whakaheke. This is followed by a
retelling of the tribal aphorism that identifies Ngāti Kahu as a distinct nation within Te Hiku o Te Ika
and within Te Ao Māori.

     Chapter 2: Te Marae Taumarumaru a Kahutianui – contains three subsections. In the first
ngā hakapapa o Ngāti Kahu is laid out, beginning with its eponymous ancestress Kahutianui and her
husband Te Parata. In the second subsection, the links between Ngāti Kahu and the other iwi of Te
Hiku as expressed in Te Pao a McCully Matiu (‘Te Nohoanga a Nga Iwi o Te Hiku o Te Ika’) are laid
out, as well as the links to a number of other iwi from throughout the mōtu. And in the final
subsection, an overview is provided of the extent of Ngāti Kahu mana whenua within its tribal
domain. This is done by identifying each of the hapū of Ngāti Kahu through their pepeha and the
areas over which they hold mana whenua. Also included for each hapū are their kōrero tuku iho
(history), their rohe (area), ingoa tika o ngā whenua (correct place names), and their wāhi tapu
(sacred places).

    Chapter 3: Ngāti Kahu Kaupapa (Underlying Principles) – consolidates Ngāti Kahu identity
by providing definitions of Māori concepts that underpin the spiritual and cultural fabric of Ngāti
Kahu; tikanga that is inherent within te ao Māori and Polynesia and are relevant to the
understanding and consideration of the Māori values required (mana, mana whenua, tapu, wāhi
tapu, whenua, taonga tuku iho, tikanga Māori, ahi kā, kaitiakitanga, whanaungatanga and rangatira /


                                                   7
rangatiratanga) to successfully implement a settlement in terms of Ngāti Kahu tikanga. While these
concepts are discussed separately, they are interlinked and there is much overlap between them.

     Chapter 4: Te Haerenga Mai a Te Pākehā – canvasses the relationship catalysed between
the rangatira of Ngāti Kahu and the British Crown as a result of the arrival of Pākehā in Aotearoa. It
identifies and defines who the British Crown was at various critical times in the history of that
relationship, and who it is at present. It also lays out the foundations of the British Crown’s current
relationship with Ngāti Kahu, as well as the construct of their future relationship.

     Chapter 5: Ngā mahi kino a Tauiwi – is divided into five parts. Part one defines and
describes the mana whenua of Ngāti Kahu over its lands, waters, airways, forests and other estates
and taonga. Part two canvasses the Crown’s thefts and usurpation of control from Ngāti Kahu of
those same lands, waters, airways, forests and other estates and taonga, and its continued claims to
them, all in breach of Te Tiriti o Waitangi. In part three the Ngāti Kahu claims lodged with the
Waitangi Tribunal against the Crown for its Treaty breaches and the particulars of those breaches as
well as the lawlessness of both the Crown and Tauiwi settlers are detailed. Part four presents
approximate tables of the land loss Ngāti Kahu suffered. Part five comprises a photographic account
of Pākehā prosperity in Ngāti Kahu, and part six concludes the chapter with a photographic essay
depicting the marginalisation, deprivation and poverty of Ngāti Kahu in its own rohe.

     Chapter 6: Kia hakataungia, katoatia ngā kēreme a Ngāti Kahu (What Ngāti Kahu seek as
a full and final settlement of its claims against the Crown) – contains the instructions given by Ngāti
Kahu hapū in 2000 to their negotiators on what each of them required in their settlement package
to correct and repair the results of the Crown’s breaches of Te Tiriti o Waitangi. The schedules of
lands being sought for return by various Ngāti Kahu hapū in 2000 were compiled on best information
available at that time. For the sake of the record they have been left to reflect the state of affairs in
2000. However they have since been significantly revised to reflect best information available in
2011.

     Chapter 7: Toitū te Whenua / Whakakaha ake i te mana tuku iho o Ngāti Kahu – lays out
all the place names in the rohe of Ngāti Kahu, identified in the final subsection of chapter 2 of this
report by the Ngāti Kahu hapū, for which legal recognition will be sought under any settlement
concluded between Ngāti Kahu and the Crown. This chapter comprises a series of tables in which
are described, hapū by hapū, the existing place names, the correct place names, their locations and
their geographic feature types.

    Chapter 8 – He whakarāpopototanga i ngā kōrero a te rīpoata – provides a concluding
overview of what is contained in the body of the report with an emphasis on the unconscionable
breaches of Te Tiriti o Waitangi by the British Crown since 1840.

As you read this report, it will help to regularly recall that the overall intent of the projects covered
in it was to help Ngāti Kahu achieve an eventual settlement of their grievances against the Crown
over those breaches and to inform the drafting of ‘Te Hakapūmautanga o Ngāti Kahu – Ngāti Kahu
Deed of Partial Settlement: Towards the extinguishment of all Crown claims to Ngāti Kahu lands.’
That document has, in turn, been written for the following generations as a record of the work
undertaken by six generations of Ngāti Kahu to halt and then repair the damage wrought by Crown
and Pākehā lawlessness in our territories, and (if a full, fair and final settlement is not able to be
achieved in this generation) as a guideline and blueprint for the following generations in the
continuing struggle.
                                                   8
CHAPTER 1 – TE KĀKANO I RUIA MAI I RA’IĀTEA
                       9
  i.  Te haerenga mai o ngā tūpuna o Ngāti Kahu ki Aotearoa
     Te Parata and Kahutianui (Theresa Reihana) – courtesy of Te Runanga-a-Iwi o Ngāti KahuTe haerenga mai o ngā tūpuna o Ngāti Kahu ki       The coming of the ancestors of Ngāti Kahu to
Aotearoa8                        Aotearoa.

Me tīmata au i ngā kaupapa, i ngā kōrero tuku iho    Let me begin with the underlying principles, the talk
o ō tātou mātua. Arā, me tīmata mai au i roto i     [teachings] handed down by our ancestors. As such,
wērā o ō tātou rohe i tīmatangia mai tēnei iwi o     let me start in that part of our traditional territories
Ngāti Kahu. Ngā kōrero mō te haerenga mai, mo      that our iwi Ngāti Kahu began. The accounts are of
tēnei o aku tūpuna, o Tūmoana, i runga i tana      the coming of this ancestor of mine, Tūmoana, from
waka, i a Tinana, i Rangiātea ki Aotearoa nei, ka    Rangiātea9 to Aotearoa on board his canoe, Tinana,
tatū ki roto o Hokianga. Ka noho Tinana i roto o     and of him coming ashore in the Hokianga. Tinana
Hokianga, ka kite kua nui te whānautanga o tana     stayed in Hokianga until Tūmoana saw that his
whānau. Ka maranga mai Tūmoana i roto o         family had increased. He arose from Hokianga and

8
 Nā McCully wēnei kōrero. I tuhia i tana pukapuka Te Whānau Moana, whārangi 30-36. Te Whānau Moana
(Matiu and Mutu 2003) pp. 30-36.
9
 Rangiātea = Ra'iātea which is close to Huahine, Tahiti and Mo’orea islands in the Tahitian group of islands
(Society Is).

                                                    10
Hokianga, ka haere mai ki roto o Te Rarawa, arā ki     came into Te Rarawa’s territory, to that place known
te kāinga e kōrerohia nei i tēnei rā, i Te Tauroa. I    today as Te Tauroa. In the words of the foreigners
roto i ngā kōrero a Tauiwi, ko Reef Point. Ka       *not of Māori descent+, it is Reef Point. Tūmoana
whakatatū a Tūmoana i tana whānau ki Tauroa.        settled his family at Tauroa (see Map 1).
                  Tauroa, renowned for its kaimoana.

Ka haere mai i Te Tauroa i roto o Te Kōhanga. Nā, i    He then came from Te Tauroa to Te Kohanga10 and
reira e noho ana me tana whānau. Ka haere, ā, ka      stayed there with his family. He carried on, and, in the
mutu, ka hiahia a Tūmoana i te hoki. Ka hoki anō ia    end, Tūmoana wanted to go home, so he returned to
ki Te Tauroa me tana waka, nā, te waka nei, ko       Te Tauroa in his canoe Tinana. He came back to Te
Tinana. Ā, hoki ia ki Te Tauroa, ā, i reira, ka hoki ia,  Tauroa and from there returned to Hawaiki.
ā, ki roto ki Hawaiki.
10
   Also known as Shipwreck Bay (Ahipara).

                                                    11
             Map 1: Te haerenga mai o ngā tūpuna ki Aotearoa

               The journey of the ancestors to Aotearoa
         (The paths travelled by the canoes Tinana, Māmaru and Waipapa
         Adapted from the Muriwhenua Land Claims Report (1997) 1997:16)

Nā, mahue mai tana kōtiro me wētahi anō o ana      Now he left behind his daughter and some of his
mokopuna anō i Te Tauroa. Ka kī atu ia ki tana      grandchildren as well at Te Tauroa. He said to his
kōtiro, ki a Kahutianui, “E pai ana, tukuna au kia    daughter, to Kahutianui, “It’s all right, let me go
hoki ki te kāinga. Nā, ā te wā, ka rongo koe i ngā    home. In time, you will hear the signals. And when
tohu. Ā, kia rongo koe i wērā tohu, kua mōhio koe,    you hear those signals you will know I have reached
ē kua tae au ki te kāinga.”               home safely.”

Ngā tohu nei, i kōrerotia atu e Tūmoana ki tana     The signals that Tūmoana told his daughter,
kōtiro ki a Kahutianui, ā, papā te whatitiri, hikuhiku  Kahutianui, about were thunderbolts and lightening
te uira, i kanapu ki te rangi, whetū ki raro. Nā ko   flashing across the sky. [When you see those you will
ahau tērā, kua tae. Nā, i hoki mai, ka tae a       know+ I have arrived. So Tūmoana returned to
Tūmoana, ki Hawaiki, ka hakaaro ia, me hoki mai     Hawaiki, and decided that someone should take the
tētahi tangata, ki te hakahoki mai i te waka nā, i a   Tinana canoe back.
Tinana.

Ka tae ki te wā, e hiahia ai a Tūmoana, kia hoki mai   When the time came that Tūmoana wanted that
te waka rā, ka inoi ki tana tamaiti, “Kei Aotearoa,   canoe returned, he said to his nephew, “In Aotearoa,
te kāinga i haere mai nei au, te kāinga tūturu mo    the place I have just come from, is the true home for
koe me ō uri. Ē, me hoki mai koe, me te waka nei.”    you and your descendants. You should go back with
Nā, te ingoa o tana tamaiti, ko Te Parata.        this canoe”. The name of his nephew was Te Parata.


                                                  12
Ka hakatika a Te Parata ki te haere mai i Hawaiki,   He made ready to journey from Hawaiki and then said
ka kōrero atu ai ki tana matua, “Ka haere nei au.”   to his uncle, “I will go now”. The old man, Tūmoana
Ka kī atu te tupuna, a Tūmoana, “E pai ana. Me     said, “That’s all right. You go back to Aotearoa on the
hoki koe ki Aotearoa i runga i te waka i haere mai   canoe on which I came, which brought me back to
au, kia hakahokia mai au ki Hawaiki. E pai ana, kua  Hawaiki. It’s all right, Tinana is at peace, and so we
tau te rangimārie i runga i a Tinana, nā, ka huri te  will change the name of the canoe to whatever you
ingoa o te waka nei ki te ingoa e kōrerotia mā tāua  and I decide it should be.” So the old man and his
e hakatau.” Ka kōrero te kaumātua nei me te      nephew discussed it and Tūmoana then said, “All is
tamaiti, ka kōrero atu a Tūmoana, “E pai ana. Te    well. The name I am calling this canoe is Māmaru.”
ingoa o te waka e karanga e au ko Māmaru.”

I mua atu i te haerenga mai o Parata i runga i te   Before Te Parata came on Māmaru, his uncle said to
waka i a Māmaru, ka kī atu tana matua, “E hoki ki   him, “Go to that land I have just returned from. My
te whenua i haere mai nei au, kei konā taku kōtiro   daughter is there waiting.” Now, Te Parata came back
e tatari mai nei.” Nā, ka haere mai, a Te Parata, i  from Hawaiki to Aotearoa, on the canoe, Māmaru. He
Hawaiki ki Aotearoa, i runga i te waka, i a Māmaru.  arrived in Aotearoa, and entered into the area, that is,
Ka tae mai ia ki roto o Aotearoa ka hou mai ia ki   the seas *we were+ talking about, where Kahutianui’s
roto i te whenua, arā i roto i te moana i kōrerohia  whānau were living. Now, the name of the land was
nei, te wāhi e nohoa ana e te whānau o         Te Tauroa and Te Kōhanga.
Kahutianui. Nā, te ingoa o te whenua nei, ko Te
Tauroa me Te Kōhanga.
                       Te Kōhanga

Nā, ka noho a Kahutianui, ā, mō tetahi wā, i roto o  Now, Kahutianui stayed for some time at Te Kohanga
Te Kohanga, me te rangatira nei, me Te Parata, me   with this chief, Te Parata, and the canoe before they
te waka, ka kōrero a rāua, “Me haere tāua ki te    said “Let’s go and seek land for ourselves.” The reason
rapu whenua mo tātou.”                 for this was that Kahutianui was arguing with
                            Tamahotu, her brother.
Te mea i pērā ai ngā kōrero āhua tautohetohe a
                            So Te Parata and Kahutianui came from Te Rarawa

                                                  13
Kahutianui rāua ko Tamahotu, te tungāne. Ka       with their family.
haere mai a Te Parata rāua ko Kahutianui i roto o
Te Rarawa, me te whānau.

Ka haere mai i roto i Ngā Moana Tāpokapoka o       They came across the Billowing Seas of Tāwhaki11 on
Tāwhaki, i runga i te waka nei, i a Māmaru. Ā, ka    the Māmaru canoe. They came via Te Motuopao, via
huri mai, i Te Motuopao, ka huri mai i Te Reinga,    Te Reinga and came out at Murimotu. Then they
ka puta mai, i roto o Murimotu. Nā, ka huri, ka     came on from Murimotu and came along the coast,
haere mai i Murimotu, ka haere mai, ā, haere       until they came into Rangaunu. When they reached
tahataha mai, kia tae noa mai, ki roto o Te       Rangaunu Te Parata discovered it was a harbour and
Rangaunu. Nā, tae mai ki Te Rangaunu, ka kitea e     went to enter in there with his whānau (see Map 1).
ia, ā, he wahapū tēnei, me hou a ia ki reira, me     Te Parata said to Kahutianui, “It’s fine, we can enter
tana whānau. Ka mea a Te Parata ki a Kahutianui,     the channel to Rangaunu.” Te Parata steered his
“E pai ana, me hou tao ki roto i te awa o        canoe, Māmaru, but could not enter the harbour
Rangaunu.” Ka haere a Te Parata i runga i te waka    because when they reached the entrance, an octopus
nei, i a Māmaru. Horekau i taea te hou ki roto i te   was stretched out there at the mouth of the harbour
wahapū o Rangaunu. No te mea, i hounga atu ki te     and they could not get through. And he said to his
wahapū, e hora ana te wheke, i mua i te wahapū o     whānau on the canoe, “We’d better paddle to the foot
Rangaunu. Ā, ka kore ia e hou. Ka mea atu ia ki     of that mountain.” So Te Parata’s canoe turned round
tana whānau, no runga i te waka, ā, “Me hoe anō     and came and landed beneath the mountain on the
tāua ki raro i tētahi maunga.” Ka huri mai te waka    seacoast of Karikari.
o Te Parata, ka tau mai ki raro i te maunga i runga i
te takutai moana o Karikari.
          Ka tau mai ki raro i te maunga i runga i te takutai moana o Karikari
           They landed beneath the mountain on the seacoast of Karikari

Te ingoa o te maunga nei i tēnei rā ko Pūwheke.     The name of this mountain today is Pūwheke. It is


11
   “The Billowing Seas of Tāwhaki” – the Tasman Sea.

                                                  14
Nā reira, te kōrero e kōrerohia ake “Ko Pūwheke te    from this landing that the saying “Pūwheke is the
maunga.” Nā, ka tae mai ia ki reira, ka noho i reira   mountain” originates. And when he arrived there [Te
mo tetahi wā, i raro i te maunga nei, i a Pūwheke.    Parata] stayed for a time at the foot of the mountain
Ka noho, ā, ka hiahia, te hakanoho haere i tana iwi,   Pūwheke. They stayed and he wanted to settle his
arā i tana whānau, i roto i tēnei rohe.         people, that is, his whānau, in the area.

Ā, i tetahi ata, i te atatū, e noho ana te kaumātua   And, one morning, at dawn, when the elder, Te
nei, a Te Parata, me te kuia nei, me Kahutianui. E    Parata, and the old lady, Kahutianui, were living at
noho ana i raro i Pūwheke, ka kite mai ia, te      Pūwheke, she saw the mist lifting. Mist lay over the
maranga o te kohu. E kohu ana te moana i tērā wā.    sea at that time. When the mist lifted, she saw some
Ka maranga te kohu, ka kite mai ia, i tetahi whenua   land below the mountain and over on this side. And
i raro i te maunga, ā, ki tēnei taha. Ka mea atu ia ki  she said, “That’s good. There, on the other side (of the
tana iwi, “E pai ana. Nā, kei kō, kei tāwāhi, te     bay) is some land for us, and for you the whānau”. Te
whenua mō tātou, ā, mō koutou, te whānau.” Ka      Parata set off with the canoe. They set off and some
haere mai a Te Parata me te waka. Ka haere mai,     of his whānau alighted as they went and kept going
ka hakatatū haerengia mai wētahi o tana whānau,     till they reached the place discovered as a marae for
ā, tae noa mai ki tēnei kāinga i kōrerohia nei, kua   him, that is, Maraewhiti.
kitea mai hei marae mōna, arā, ko Maraewhiti.
             E noho tonu ana Te Whānau Moana i Maraewhiti.
               Te Whānau Moana still lives at Maraewhiti

Nā, i tērā wā, ka noho te whānau nei i konei. Ka     Now, at that time, this whānau stayed here. That
karangahia tērā whānau, tērā hapū (ka riro hei      whānau, which had become a hapū, was called Te
hapū) nā, ko Te Whānau Moana. Ko te kāinga        Whānau Moana. The first dwelling place that Te
tuatahi i nohongia ai e Te Whānau Moana ko        Whānau Moana stayed at was Karikari. That
Karikari. Ā, kei konei tēnā kāinga, mai i Pūwheke ki   settlement goes from Pūwheke to Maraewhiti. And so


                                                   15
Maraewhiti. Nā, i reira, ka hakanohongia te       the whānau, that is this hapū Te Whānau Moana, was
whānau nei, arā te hapū nei, a Te Whānau Moana.     settled in this place. Te Whānau Moana was well
Ka tika te noho a te hapū nei a Te Whānau Moana,    settled when Te Parata and Kahutianui carried on
ka haere anō a Te Parata rāua ko Kahutianui, ka     round Te Whakapouaka.
haere, ā, ka huri i Te Whakapouaka.

Te haerenga mai o te waka nā, i Maraewhiti, haere    When that canoe left Maraewhiti, it came again with
mai me te whānau anō a ngā kaumātua nei, a       members of the whānau of these old people,
Kahutianui rāua ko Te Parata. Ka tae mai, ka huri    Kahutianui and Te Parata. They came and rounded Te
mai, ā, i Te Whakapouaka. Ka huri mai i Te       Whakapouaka.12 They came on and came to the
Whakapouaka, haere mai, ā, ki roto o te kāinga, i    dwelling place and the canoe Māmaru entered into
hou ake ai te waka nei a Māmaru me tērā o ōna      the place with that part of the whānau who are the
hapū, ā, me Te Rorohuri. Nā, ka hakanohongia ki     hapū Te Rorohuri.13 And they settled inland here and
runga i te tuawhenua, i muri nei, me tana pā kei    later with the pā above there called Maitai. And
runga, ā, ko Maitai. Ā, ko te ingoa tika ko Maitai.   Maitai is its correct name.14 It was the ancestors who
Nā ngā tūpuna te ingoa, ko Maitai, nā runga i te    named it Maitai because of the way the pā looks and
āhua o te pā, tō rātou hakanohongia i runga i te    what it was like when they lived on it. And from here,
pā. Nā, i konā, ka ingoangia tēnei wāhi he kāinga    this place was named as a home for Te Rorohuri hapū.
no tēnei hapū no Te Rorohuri. Ko tēnei te kāinga i   This is the place where Te Rorohuri landed from the
tatūngia ai a Te Rorohuri i runga i te waka a      Māmaru canoe.
Māmaru.
                        Maitai pā

Mai i konei ka haere, ā, huri atu, ka tae atu ki roto  And from there they went on and arrived at
o Whatuwhiwhi. Ka haere mai ki reira ka tukuna     Whatuwhiwhi. They came there and dropped off

12
 Te Whakapouaka = (Cape) Whakapouaka or Cape Karikari.
13
  Mihirēweti Windelborn recalled the old people saying “At a time of very rough weather out towards
Whakararo, and into the Bay, there was a long row of whales all following a leader whale from Tokerau Beach
towards Mangōnui when suddenly one of them felt sick and was left behind. It went round and round several
times and got very sick. That is where the old people said Te Rorohuri was named. The whale was washed
ashore on the rocks at the top end of Whakararo going round to Pātia”. Te Rorohuri can mean ‘overturned or
scrambled brain’ (Personal communication: 1 May 2001).
14
  Not Matai as it has been incorrectly called for many years.

                                                   16
mai wētahi o wēnā whānau. Hāunga ko te hapū       some of the whānau. There it is not one hapū but two.
kotahi, engari ngā hapū e rua. He whanaunga       For Te Whānau Moana and Te Rorohuri are related
anōki, a Te Whānau Moana me Te Rorohuri, kei      and are there on those lands from Rangiāwhia and as
roto anōki i wērā whenua, ā, mai i Rangiāwhia, tae   far as Whatuwhiwhi.
noa ki roto o Whatuwhiwhi.

Ka tae mai a Te Parata me Māmaru, ka tae mai i     Te Parata and the Māmaru arrived below the land
raro o te whenua e kōrerohia ko Pārakerake. Ka     known as Pārakerake. He discovered that there was a
kite a Te Parata he wai e haere ana, e hono ana i a   waterway joining Tokerau and Karikari. The Māmaru
Tokerau me Karikari. Ka haere te waka o Māmaru     canoe went into that channel and on his return from
ka haere i roto i te awa nei, ka huangia e ia, i tana  Tokerau he named that channel Waimangō.
hokinga mai i roto o Tokerau, ko te awa nei ko
Waimangō.
  The remnants of Waimangō today. Karikari is in the foreground, Tokerau is in the distance.

Te haerenga mai o te waka nei, o Māmaru, ā, i      When this canoe Māmaru came, it started below Te
tīmata mai i raro o te Pū-o-te-Wheke. Ka haere     Pū-o-te-Wheke (Pūwheke). It travelled and travelled,
mai, ka haere mai, ā, haere mai, ka huri mai i Te    went round Te Whakapouaka, came on until it
Whakapouaka. Ka haere mai, ā, tae mai ki roto o     reached Merita, set off again and went round into Te
Mērita. Ka huri mai anō, ā tae mai ki roto i Te     Tokerau. And then went straight through into
Tokerau. Ka haere tika atu ki roto o Karikari. Te    Karikari. When they reached Karikari they had come
taenga ki Karikari, ka hoki mai anō.          back again.

Nā, i konā, ka tū ngā kōrero i kōrerohia nei, ā,    And this is where the story comes from that this is an
tēnei te motu, te rangi i taiāwhiongia ai e te waka   island, the area circumnavigated by the canoe
nei e Māmaru. Nā, ka riro tēnā ingoa i konei, ko te   Māmaru. And that name was taken for this place,
Rangi-i-taiāwhiongia ai e Māmaru. Nā, i tēnei wā,    Rangi-i-taiāwhiaotia-ai-e-Māmaru. These days it is


                                                  17
karangahia ana tēnei wāhi, ā, ko Rangiāwhiao.      called Rangiāwhiao.

Te taenga mai ki Te Tokerau nei, kā kitea, ā, he     When it reached Te Tokerau, they discovered that
moana anō i waenganui i Te Tokerau, ā, me        there was another sea in between Te Tokerau and
Karikari. Ka hou rua atu i roto i Te Tokerau ki     Karikari. They entered again from Te Tokerau to
Karikari, te taenga atu ki Karikari ka hou rua mai    Karikari, and when they reached Karikari they turned
anō, ka huri mai ka hoki mai ki roto ki Tokerau.     around and went back to Tokerau.

Nā, te ingoa o tēnā awa, arā o tēnā moana ko       Now the name of this channel or sea is Waimangō.15
Waimangō. I tīmata mai i Tokerau Moana, ā, tae      It starts at Tokerau and goes through to come out on
noa ki te taha matau o te Pū-o-te-Wheke, puta atu    the right hand side of Pūwheke, and out to Rangaunu.
ki Rangaunu. He moutere a Karikari.           Karikari is an island.

Ka haere ki te one o Te Tokerau, ā, tae atu ki roto o  Going on to Tokerau beach, and then on to Taipā,
Taipā. Me mau ki uta i reira i te wāhi e kōrerohia    they pulled up there at the place called Te Ikateretere.
ana, ko Te Ikateretere. Ā, i hoki a rāua ngātahi a    And then Te Parata and Kahutianui both returned and
Kahutianui nei rāua ko Te Parata, ki roto o       settled at Whatuwhiwhi and Rangiāwhia with
Whatuwhiwhi me Rangiāwhia, noho ai. Muri iho, i     Kahutianui eventually going back to her iwi, Te
hoki ki roto i tana iwi, a Kahutianui, i roto i tana   Rarawa. And what she did was right; she settled her
iwi, Te Rarawa. Ā, kua tika tana mahi, i te       whānau here in this territory.
hakanohonoho haere i tana whānau, i konei, i roto
i tēnei rohe.

Nā, ka tū ake nei i roto i ngā hapū nei, ka tū ake nei  And from within these hapū has emerged this iwi,
te iwi nei, ko Ngāti Kahu. Ā, i aru mai, i raro i te   Ngāti Kahu. And it followed on from under the shelter
maru o tērā o ō mātou tūpuna, o Kahutianui.       of that one ancestress, Kahutianui.
15
 Today Waimangō has reduced to a swamp which lies behind the sand-dunes on Karikari beach, is fed by the
Waihangehange and Waimangō streams and drains on to Karikari beach. Waimangō is a source of eels. In July
2000 a second outlet from Waimangō forced its way through the sand-dunes several hundred metres to the
north of the original outlet. Te Whānau Moana asked Carrington Farms, who are currently using the block, to
remove the blockage from the swamp’s natural outlet and allow the dunes to repair themselves and the
damage caused by the formation of the second outlet.

                                                   18
                 Ikateretere (the estuary) and Taipā
     I hoki a rāua ngātahi, a Kahutianui nei rāua ko Te Parata, ki roto o Whatuwhiwhi
           Kahutianui and Te Parata both returned to Whatuwhiwhi


Tēnei ingoa a Ngāti Kahu, i heke iho i roto i tēnei o  This name Ngāti Kahu comes down from this
ngā tūpuna, i a Kahutianui. Nā, i mua tēnei kāinga,   ancestress, Kahutianui. Now in the past this dwelling
mai i roto i te rohe o Ngāti Kahu, ā, ngā        place within the territory of Ngāti Kahu, well, it was                                                  19
kaihakahaere ko ngā hapū kē. Nā i te wā ka        [under] the auspices of the hapū *who emerged from
rēhitatia ngā iwi o te Tai Tokerau nei, ā, ka haere   within Ngāti Kahu+. Now, at the time when the iwi of
ngā kaumātua ki te kōrero me te iwi, ē, pēhea ana,    Te Taitokerau were registered, the elders16 went to
mā rātou e mau te ingoa nei a Ngāti Kahu, kia      talk to the people to ask how we could ensure they
rēhitatia i raro i te mana o tērā iwi. Nā, ka Maurea.  could retain the name Ngāti Kahu, so that it could be
Nā, i tū ai Ngāti Kahu i runga i wēnei takiwā ā i roto  registered under the authority of this iwi. And it was
i te rohe.                        retained and so Ngāti Kahu remained in this area and
                             within this territory.
                         Tauroa

Ko Maungataniwha te maunga                 Maungataniwha is the mountain

Nā, i roto i ngā kōrero i te heke o Ngāti Kahu,      In the accounts of the descent lines of Ngāti
                              Kahu,
Ko Maungataniwha te maunga,                Maungataniwha is the mountain,
Ko Tokerau te moana,                    Tokerau is the sea,
Ko Kahutianui te tupuna,                  Kahutianui is the ancestress,
Ko Te Parata te tangata,                  Te Parata is the man,
Ko Māmaru te waka,                     Māmaru17 is the canoe,
Ko Ngāti Kahu te iwi.                   Ngāti Kahu18 is the iwi.


16
  Te Taumata Kaumātua o Ngāti Kahu – the Council of Elders of Ngāti Kahu.
17
  A monument erected by the Historic Places Trust at present day Taipā purports to represent Māmaru
although this depiction has been challenged by Ngāti Kahu.
18
  Ngāti Kahu takes their name from their ancestress Kahutianui. Ngāti Kahu ki Whangaroa on the other hand
takes their name from Kahutianui’s mother, Kahukura-ariki.

                                                   20
CHAPTER 2 – TE MARAE TAUMARUMARU A KAHUTIANUI
                        21
  i.  Te hakapapa / hakaheke mai i ngā tupuna o Kahutianui raua ko Te Parata

Ta Māui Pōtiki, ko Wharua Kura; Ta Wharua Kura,
ko Te-uhewa; ta Te-uhewa, ko Pōtaua; ta Pōtaua,
ko Whitirangi Mamao; ta Whitirangi Mamao, ka
puta ki waho ko Kupe tuatahi.

Ta Kupe, ko Hina; ta Hina, ko Hina-i-te-Pō; ta
Hina-i-te-Pō, ko Hina Mate-ao; ta Hina Mate-ao,
ko Hina-i-te-Kukuti; ta Hina-i-te-Kukuti, ko Hina
Kaitangata; ta Hina Kaitangata, ko Tamanui-te-
Rā; ta Tamanui-te-Rā, ko Tikitiki-o-te-Rangi; ta
Tikitiki-o-te-Rangi, ka puta ki waho ko Te
Raramutu.

Ta Te Raramutu, ko Ueoneone; ta Ueoneone, ko
Rangi Taupae; ta Rangi Taupae, ko Pipi; ta Pipi,
ko Wawai; ta Wawai, ko Haere Orowai tuatahi; ta
Haere Orowai tuatahi, ko Kupe tuarua, me Te
Puna; ta Kupe tuarua, ka puta ki waho ko
Parawhenua-mea me Ngaruerue-i-te-Whenua.

Ta Parawhenua-mea, ko Tāwhaki; ta Tāwhaki, ko
Te Weta; ta Te Weta, ko Rānea; ta Rānea, ko
Tama-ita; ta Tama-ita; ko Tamaroto; ta
Tamaroto, ko Tamahānene; ta Tamahānene, ko
Mihi; ta Mihi ko Ngoi; ta Ngoi, ko Tapu, me
Kāinganui; ta Tapu, ko Tira; ta Tira, ko Tūmoana;
ka moe a Tūmoana i a Kahukura Ariki, ka puta ki
waho, ko Kahutianui.

Ka hoki ki a Ngoi; ta Ngoi, ko Kāinganui; ta
Kāinganui, ko Moeākau; ta Moeākau, ko Taranga;
ta Taranga ka puta ki waho ko Te Parata.
                                         22
      CHART 1: NGĀ TUPUNA O KAHUTIANUI ME TE PARATA
       (The Ancestors of Kahutianui and Te Parata)

Māui Pōtiki
 Wharua Kura
 Teuhewa
  Pōtaua
  Whitirangi Mamao
   Kupe (1)
   Hina
    Hina i te Pō
    Hina mateao
     Hina i te kukuti
      Hina kaitangata
      Tamanui te Rā
       Te tikitiki o te rangi
        Te Raramutu
        Ueoneone
         Rangi Taupae
         Pipi
          Wawai
           Haere Orowai (t)
           Kupe (2)       =    Puna (f)
            (1) Parawhenua Mea     (2) Ngaruerue i te Whenua
             Tāwhaki
             Te Weta
              Rānea
               Tamaita
               Tamaroto
                Tamahānene
                 Mihi
                 Ngoi
                  (1) Tapu              (2) Kāinganui
                    Tira                Moeākau
                    Tūmoana              Taranga
                    Kahutianui     =       Te Parata

A Kahutianui ka moe i a Te Parata, ka puta ko
Māmangi.
A Māmangi, ka puta ko Tūkanikani.
A Tūkanikani, ka puta ko Hāpute.
A Hāpute, ka puta ko Haiti-tai-marangai. 19

Ka moe a Te Parata ki a Kahutianui ka puta ki
waho ko ngā uri o Ngāti Kahu
19
 Te Whānau Moana (and Te Rorohuri’s) marae at Whatuwhiwhi is named after this ancestress.

                                              23
CHART 2: NGĀ URI O KAHUTIANUI RAUA KO TE PARATA

(The Descendants of Kahutianui and Te Parata)                     Kahutianui = Te Parata                        Māmangi                        Tūkanikani              1. Tūhangai      2. Huhupara          3.Hāpute                                        Haiti-tai-marangai      1. Tūpoia 2. Mokokohi 3.Taramaraeroa 4. Tahuroa 5. Hungahunga 6. Tapu 7. Aukiwa  ii. Te waiata a McCully Matiu            The song of McCully Matiu

Ka Titiro                      Look
Ka titiro ki a Io Matua-Kore i a mātou       Look to Io Matua-Kore as we offer thanks
hakamoemiti
Mō Ranginui i runga nei               For Ranginui who is presides above
Mō Papatūānuku e takoto nei             For Papatūānuku who lies below
Mō ngā maunga hakahī                For the lofty mountains
Mō ngā puke kōrero                 For the hills of knowledge
Mō ngā tai mihi tangata               For the people whose ancestors landed at these
                          shores
Mō ngā moana e hora nei ee ii            For the seas that spread out before us
Maunga Taniwha te maunga              Maunga Taniwha is the Mountain
Parata te rangatira                 Parata is the captain
Kahutianui te whaea                 Kahutianui is the ancestress
Māmaru te waka                   Māmaru is the canoe
Tokerau te moana                  Tokerau is the sea
Ko Ngāti Kahu te iwi ee ii             Ngāti Kahu is the nation
Ka titiro ki ngā whanaunga             We look to our kinsmen
E tū mai rā                     Who stand yonder
Ko te Pū o te Wheke te maunga            Te Pū o te Wheke is the mountain
Parata te rangatira                 Parata is the captain
Kahutianui te whaea                 Kahutianui i the ancestress


                                                24
Māmaru te waka                        Māmaru is the canoe
Te Pū o te Wheke te mātenga o te wheke            Te Pū o Te Wheke is the head of the octopus
Tēnā te maunga o tēnei rohe o Te Whānau            That is the mountain of this territory of Te
Moana, o Te Rorohuri ee ii                  Whānau Moana and Te Rorohuri
Te maunga o tērā taha ko Maunga Tohorā            The mountain on the other side20 is Tohorā
                               (Whale) Mountain
Tēnā maunga kei roto i te rohe o Ngāi Takoto         That Mountain is in the territory of Ngāi Takoto
Maunga Tohorā titiro ki Maunga Piko              Maunga Tohorā looks to Maunga Piko
Maunga Piko te maunga                     Maunga Piko is the mountain
Ko Tōhē te tupuna                       Tōhē is the ancestor
Ko Ngāti Kurī te iwi ee ii                  Ngāti Kurī is the nation
Haere mai i Maunga Piko ki Te Oneroa-a-Tōhē          From Maunga Piko come to Te Oneroa-a-Tōhē
Te tīmatanga ko Kahokawa                   Kahokawa is the beginning
Nā, haere mai i Te Oneroa-a-Tōhē               As you come along Te Oneroa-a-Tōhē
Ki Tawhitirahi te maunga o Te Aupōuri             There lies Tawhitirahi, the mountain of the
                               people of Te Aupōuri
Haere mai ki Hukatere ee ii                  Continue on to Hukatere
Ka titiro ki Whangatauatia                  Direct your gaze to Whangatauatia
Ngā kupu i kōrerotia mō tēnei maunga             To the stories of this mountain
Tūmoana te rangatira                     Tūmoana is the Captain
Tinana te waka                        Tinana is the canoe
Karirikura te moana                      Karirikura is the sea
Ko Whāro te one                        Whāro is the beach
Ko Te Ōhākī te whare tupuna                  Te Ōhākī is the ancestral house
Te Rarawa te iwi ee ii                    Te Rarawa is the nation
Whangatauatia titiro ki Orowhana               Whangatauatia looks to Orowhana
Titiro ki ngā kohu e tatao mai rā               Observe the mists as they lift and dissipate
Orowhana titiro ki Panguru                  Orowhana looks to Panguru
Te Uri o Tai te hapū kei raro o Panguru            Te Uri o Tai is the hapū who resides beneath
                               Panguru Mountain
Panguru titiro ki Taumatamāhoe                Panguru looks to Taumatamāhoe
Tēnā maunga kei roto i te rohe o Te Rarawa i         That mountain is in the Pukepoto area of the Te
Pukepoto                           Rarawa Nation
Taumatamāhoe titiro ki Maunga Taniwha             Taumatamāhoe looks to Maunga Taniwha
Maungataniwha titiro ki Tokerau                Maunga Taniwha looks to Tokerau
Ngā waka, ngā maunga, ngā moana                The many canoes, mountains, and seas
O Te Hiku o te Ika                      Of the Tail of the Fish (of Maui) 21
Kia tū kotahi ai tātou                    Encourages us to unite
I raro i te korowai o Ngāpuhi nui tonu ee.          Beneath the cloak of the wider confederation of
                               nations of the north who spread from Tāmaki
                               Makaurau to Te Rerenga Wairua.
20
   Of Rangaunu harbour.
21
   The Fish of Māui refers to the North Island; the Tail of the Fish refers to the Far North.

                                                     25
Two aspects of Ranginui and Papatūānuku (Paul Marshall-Slade) – courtesy of Te Runanga-ā-Iwi
                   o Ngāti Kahu
                                            26
iii. Ngā Hapū o Ngāti Kahu
           NGĀTI KAHU KAINGA, HAPŪ, MARAE

                Ōturu, Ngai Tohianga, Ōturu

               Kareponia, Patukōraha, Kareponia

               Lake Ōhia, Ngati Tara, Werowero

     Whatuwhiwhi, Te Whānau Moana/Te Rorohuri, Haititaimarangai

             Karikari, Te Whānau Moana, Karikari

               Toatoa, Ngati Whata, Ko Te Āhua

               Parapara, Ngati Tara, Parapara

             Taipā, Pikaahu/Matakairiri, Karepori

               Kēnana, Matarahurahu, Ranginui

               Waiaua, Ngati Ruaiti, Waitetoki

      Back River, Whānau Pani / Ngai Tauurutakaware, Aputerewa

                Pēria, Te Paatu, Te Kauhanga

           Victoria Valley, Ngati Taranga, Mangataiore

               Takahue, Te Tahāwai, Ōkakewai

               Pāmapuria, Te Paatu, Te Paatu           Please tick other Marae you affiliate to:
        (These Marae will be listed as other affiliated Marae)


        Marae are listed in this format: Kainga, Hapū, Marae

          Extract from Ngāti Kahu online registration form
                                    27
                  a. Te Whānau Moana/Te Rorohuri

Ko Pūwheke te maunga,                  Pūwheke is the mountain,
Ko Karikari ko Tokerau ngā moana             Karikari and Tokerau are the seas
Ko Māmaru te waka,                    Māmaru is the canoe,
Ko Kahutianui te tupuna,                 Kahutianui is the ancestor,
Ko Te Parata te tangata,                 Te Parata is the man,
Ko Ngāti Kahu te iwi,                  Ngāti Kahu is the iwi,
Ko Te Whānau Moana me Te Rorohuri ngā hapū.22      Te Whānau Moana and Te Rorohuri are the whānau
Ko Haititamarangai ko Karikari ngā marae         groupings.
                             Haititaimarangai and Karikari are the marae

Kōrero Tuku Iho, Ngā Ingoa Tika, me te Rohe o Te Whānau Moana/Te Rorohuri
                      Maunga Pūwheke
22
 Pepeha or “sayings” are used by hapū and iwi throughout the country to identify themselves when they
make formal speeches. Children are taught at a very young age the particular pepeha which identifies them as
members of a particular hapū. The key elements of such pepeha are:

     the prominent land features of the area in which you hold mana whenua (ancestral power, authority
     and ownership of lands, waters and all resources); these are usually a mountain and a sea, river or
     lake.
     the name of the canoe on which the founding ancestors of the hapū travelled from Hawaiki to
     Aotearoa
     the name of the founding ancestor(s)
     the name of the tribe
     the name of the marae with which the speaker is/are most closely associated (by ancestry)
     the name(s) of the hapū of the speaker

                                                    28
 Tokerau beach with Toupiroroa the first hill to the left in the distance, and the Rangiāwhia range
     to the right of it. Pārakerake is in the left mid distance. Tuitonga to the right.

Te Rohe o Te Whānau Moana me Te Rorohuri

Nga ingoa tika o ngā whenua o Te Whānau        The correct names of Te Whānau Moana’s lands
Moana23

E noho pukuriri ana te iwi o Ngāti Kahu nā te hē   Ngāti Kahu is very angry at the incorrect place
o te hakatakoto o ngā ingoa wāhi i runga i ngā    names that have been recorded on government
mapi a te kāwanatanga. Te tino hiahia kia       maps. They want them corrected. So for Te
hakatikangia. Nō reira, mō Te Whānau Moana      Whānau Moana and Te Rorohuri, let us go by
me Te Rorohuri, me haere tāua mā poti,24 ā,      boat and start at the mouth of the Rangaunu
tīmata atu i te wahapū o Rangaunu.          [harbour].
23
 The following account also includes the lands of Te Rorohuri hapū.
24
 The kaumātua point out that many of the names throughout the rohe of Te Whānau Moana and Te Rorohuri
cannot be understood unless the places are seen from the sea. On 2 April and 22 April 2000 and 8 November
2001 representatives of Te Whānau Moana and Te Rorohuri undertook special aerial and sea trips to compile a
photographic record of the place names recorded by Pātana Matiu and McCully Matiu. Many of those
photographs are included here.

                                                   29
                      Rangaunu from the south.


Ka hou mai ki te wahapū o Rangaunu, ko           As you go into the entrance to Rangaunu, that is
Wharekie. Wharekie nā, ka hakamuri tāua, ko        Wharekie, *but+ we’re going backwards there. So
muri tāua ka hoki mai anō ki Rangaunu. I          returning to Rangaunu, we come to Te
Rangaunu nā ka uru mai ki Te Kokonga. Te
                              Kokonga.25 From Te Kokonga we approach the
Kokonga, nā ka uru mai ki te one nei, ki
Waikākari. Waikākari ki Pūwheke.              beach called Waikākari. From there to Pūwheke.
25
   Kokonga, ‘corner’. Te Kokonga is a ‘corner’ at the end of the beach Waikākari.

                                                   30
     MAP 2: Names of places in Te Whānau Moana and Te Rorohuri’s territories.
Te Wāhapū o Rangaunu – the mouth of Rangaunu harbour with Rangiputa in the foreground, and
               Kaimaumau in the distance.
                                           31
  Rangiputa at the mouth of Rangaunu – Maunga Tohoraha (Mt Camel) lies in the distance.
Wharekie, Rangaunu and Te Kokonga with Waikākari beach and Pūwheke in the middle distance
              and Maraewhiti in the far distance.
                                              32
Waikākari from Pūwheke
Pūwheke from Waimangō
             33
Nā ko tēnei puke a Pūwheke, tōna ingoa tika kē       This hill Pūwheke, its correct name is Te-Pū-o-te-
ko Te Pū-o-te-wheke. Te take i Pūwheke ai he        Wheke.26 The reason it became Pūwheke is
puke hoki. Ko te pū o te wheke nei kei te taha       because it is a hill with the contours of an
matau, ngā waewae kei te taha māui. Nā, i
                              octopus. The head of the octopus is on the right
Pūwheke ka tae mai tāua ki Karikari.
                              hand side, the legs on the left. From Pūwheke,
                              we go to Karikari.
                  Pūwheke showing five of its eight legs
                  Pūwheke showing its eyes and pouch
26
   Te Pū (Upoko) o te Wheke, ‘The Head of the Octopus’.

                                                     34
Kei te tuawhenua ko te repo nā, ko Waimangō.    Inland [from Karikari beach] is that swamp,
Ahakoa he repo i tēnei wā, i te taenga mai o ngā  Waimangō.27 Although it is a swamp today,
tūpuna, o Kahutianui rāua ko Te Parata, he     when our ancestors, Kahutianui and Te Parata,
moana a Waimangō. Tō rātou taenga mai ki Te
                          arrived here, it was sea. When they reached Te
Tokerau ka kitea he moana anō i waenganui i Te
Tokerau me Karikari. Te ingoa o tēnā moana,     Tokerau they saw that there was another sea
tēnā awa, Waimangō.                 between Te Tokerau and Karikari. The name of
                          that channel or sea was Waimangō.

Ā, tēnā moana, i mua, kia tāti te mangō i te    In former times, in that river, when sharks would
whānau ko konā ranga ai, ā, i puta noa ana pīpī.  start to give birth they would gather there and
Kia mutu te pīpī kua haere te iwi i te mahi mango  their young ones would appear. When they had
i konā.
                          finished with their young ones, the people would
                          go fishing for sharks there.
   Waimangō swamp, in the foreground is the illegally constructed blockage to its natural outlet
         which Te Whānau Moana has instructed authorities to remove.
27
   Waimangō, ‘shark waters’.

                                                 35
        Outlet from Waimangō through sand dunes onto Karikari beach
         Pingao on sand dunes on Karikari beside Waimangō outlets
Karikari beach from Teikāpiua in the far distance to the left and in the centre of the photo are
     Pūwheke and Maunga Tohoraha respectively. Maraewhiti lies to the right.
                                               36
Me hoki anō tāua ki te one nā, ki Karikari.         Let’s return again to the beach, Karikari. Along
Karikari, ka tae mai ki Te Ana o Taite.           Karikari is Te Ana o Taite.28 It is half way along
                               Karikari beach.

Mai i te tau 1998 ka whawhai a Te Whānau           Te Whānau Moana of Karikari has had to take
Moana ki Karikari kia mutu te mahi poka noa, te       the local council and an America developer to
mahi tūkino hoki ki Te Ana o Taite nā te           court several times since 1998 to prevent the
kaunihera Pākehā, arā, te Far North District         desecration and destruction of Te Ana o Taite.
Council me tētahi kaipākihi Merikana. He tino        As an ancient wāhi tapu of Te Whānau Moana, a
wāhi tapu a Te Ana o Taite, he ana kōiwi. Nā te       burial cave, it is protected by tikanga and by
ture Resource Management Act ngā wāhi tapu i         Pākehā law (through section 6(e) of the Resource
hakatapungia. Nā runga i tō rātou ake ture i tōia      Management Act)
wēnei Pākehā ki te kōti Pākehā kia hakatikangia
wā rātou mahi hē.

I waenganui tēnā i te one o Karikari. Karikari i Te     Along Karikari from Te Ana o Taite we come to
Ana o Taite, ka tae mai ki Wairahoraho.           Wairahoraho. From Wairahoraho to Teikāpiua.
Wairahoraho ki Teikāpiua.

Tata atu ki Teikāpiua ka tū te marae o Karikari.       Just before Teikāpiua is Karikari marae. This is a
He marae hou tēnei i hakatūria e Te Whānau          new marae that was established in 2000 for Te
Moana o Karikari i te wehenga atu o wetahi o         Whānau Moana of Karikari after a dispute with
ngā whānau e noho ana i Waiari i te tau 2000.        some of the whānau at Waiari. The dispute was
Te take i hakawehia ai ko te mahi takahi i te wāhi      over the desecration of Te Ana o Taite by the
tapu i Te Ana o Taite a te kaipākihi Merikana.        American developer.

Me hoki anō tāua ki te one nā, ki Karikari.         Let’s return again to the beach, Karikari. Along
Karikari, ka tae mai ki Te Ana o Taite.           Karikari is Te Ana o Taite. It is half way along the
                               beach.

Pākehā kia hakatikangia wā rātou mahi hē.
28
   Te Ana o Taite ‘The Cave of Taite’ a large and ancient burial cave.

                                                      37
         Te Ana o Taite showing roadways / firebreaks through it.
Wairahoraho – unsuccessful attempt to divert the stream. Te Whānau Moana have instructed
             authorities to remove the obstruction.
                Pied stilts at Wairahoraho
                                           38
                     Terns at Wairahoraho

Kei konā te ika a Piua i ingoangia ai tēnei wāhi    It is at Teikāpiua that Piua’s fish were, which is
Teika-a-Piua. I konā anō kē i unahi āna. Nā koia    why it has the name Te Ika-a-Piua. No matter
tēna ko te ingoa nei ko Teika-a-Piua. Ahakoa kei    where he fished he would only ever come back to
hea nei e hī ana me hoki mai ia ki te wāhi kotahi    one place to scale his fish and that’s where it got
te unahi i ana ika. Kei reira te mātatorutanga o    this name Te-ika-a-Piua. It was thick with scales
tēnei mea o te unahi. Kei tēnā Teikāpiua29.       there at Teikāpiua.
                         Teikāpiua
29
 Although the name Teikāpiua is derived from te-ika-a-Piua, it is pronounced as a single word with all vowels
run together.

                                                    39
                Rahera and Jordan Whata at Teikāpiua


Nā, i Teikāpiua, tae mai koe ki te rae e kīa nei ko  From Teikāpiua you come to the headland called
Maraewhiti. E whiti ana te māramatanga o tēnā     Maraewhiti. That is the first of all the places
rae, i ngā hau e whā. Nā i Maraewhiti, haere mai   [here] that the sun shines on. From Maraewhiti
ki Wairaka. Ko tēnei ingoa o Wairaka, e mōhio ana   you come to Wairaka. This name Wairaka, as we
tātou katoa ki tēnei ingoa ki Wairaka. He       all know, it is a melon, food. From a melon to
Wairaka, he merengi tēnei, he kai. Nā he merengi,   Taumātara. Taumātara is a look-out.30 This is the
ki Taumātara. A Taumātara, he taunga matāra.     name Taumātara.
Koia nei te ingoa ko Taumātara.
30
 Although the name Taumātara derives from taunga matāra, the long vowel in the name has shifted to the
vowel before it.

                                                 40
 Wairaka beach and Maraewhiti with Hero’s Island in the foreground and Karikari in the distance.
                 Taumātara and Waipapa beachI waho o Taumātara e toru ngā motu nui. Ko te  Outside Taumātara are three large islands. The


                                              41
mea tuatahi ko Tukutukungāhau. Ko te mea      first one is Tukutukungāhau.31 The second one is
tuarua ko Motutapu. Te motu o waho ko       Motutapu.32 The third one is Moturoa.33
Moturoa.
   Moturoa group of islands. Moturoa in the foreground, then Motutapu, then Tukutukungāhau
                    (Tuputupungāhau)
31
  Tukutukungāhau, ‘Releasing the winds’. Also known as Tuputupungāhau, ‘Increasing the winds’. Named
after a large blowhole on the island.
32
  Motutapu, ‘Sacred Island’
33
  Moturoa, ‘Long Island’

                                                42
     The blowhole from which Tuputupungāhau / Tukutukungāhau takes its name.

Nā i Taumātara ka ahu mai ki te one o Waipapa. I   From Taumātara we head to Waipapa beach.
tau mai te waka taua, a Waipapa, ki tēnei one. Kei  The war canoe Waipapa landed on this beach. It
waenganui tonu te waka nā i te one nei ko huri ki  is still there in the middle of the beach, where it
te kōhatu ināianei.                 has turned to stone now.
                                                  43
                Waipapa beach from Pūmanawa
       The waka Waipapa turned to stone in the middle of Waipapa beach.

Nā ka haere i Waipapa, Pūmānawa. Kei      Going on from Waipapa we come to Pūmānawa.
Pūmānawa ngā rākau e kōrerohia nei ngā     At this place grew trees called mānawa. They still
mānawa e tipu tonu ana i āianei.        grow there today.                                              44
Nā, Pūmānawa, Pāhekeheke. Pāhekeheke, Te Rae From Pūmānawa on to Pāhekeheke. From
o Te Whakapouaka. Te Rae o Te Whakapouaka ka Pāhekeheke on to Te Rae o Te Whakapouaka.34
haere koe, ka haere, ka huri he rae, Te Kētipātōtō. You go round that headland and come to
                          another headland, Te Kētipātōtō.35
                 Pūmanawa from the end of Waipapa beach.
                Pūmanawa looking back from Waipapa beach.


34
   (Cape) Whakapouaka or Cape Karikari.
35
   Te Kētipātōtō, ‘The Knocking Gate – used of a gate that passes from one side to the other.

                                                 45
Pāhekeheke looking towards Pūmanawa. Taumātara in the mid distance, Pūwheke in the far
                   distance.
         Inland from Pāhekeheke and Pūmanawa is Papatipu.
                                          46
      Te Rae-o-te-Whakapouaka and Te Kētipātōtō with Moturoa islands in the distance.
                        Te Kētipātōtō

Nā Te Kēti ka haere koe i Te Kēti, ā, ka tae koe ki  From Te Keti you come to this place called Te
te wāhi nei ko Te Papakōhatu. Tēnei wāhi, Te     Papakōhatu.36 This place is a flat area, like a
Papakōhatu he papa, pēnei ngā papa tākaro nei.    playground although this one is in the sea.
Ahakoa ko tēnei kei te moana nui.
36
   Te Papakōhatu, ‘The Flat Rock’

                                                  47
               Papakōhatu. Te Parautanga is to the right.

Nā haere atu koe i Papakōhatu, ā, tae atu ki Te   Going on from Papakōhatu you come to the
Parautanga. I Te Parautanga ki te rae nei ki Te   headland called Te Parautanga.37 From Te
Rae-o-te-Rākau. I Te Rae-o-te-Rākau ki        Parautanga to Te Rae-o-te-Rakau.38 From there
Ōhautetea. I Ōhautetea ki Te Kāhika. Te Kāhika ki  to Ōhautetea. From Ōhautetea to Te Kāhika.39
Whare-ngārahu.                    From Te Kāhika to Whare-ngārahu.40
   Te Rae-o-te-Rākau with Parautanga to the right and Ōhautetea to the left. Karikari lies in the
                       distance.
37
  Te Parautanga pronounced “Te Parautanga”, ‘The Ploughing’. This name was applied only after the
commencement of the Department of Māori Affairs land development schemes in the 1930s. Huge amounts of
this area were ploughed up.
38
  Te Rae-o-te-Rākau, ‘The Headland of the Tree’
39
  Te Kāhika, ‘The Pohutukawa’
40
  Whare-ngārahu, ‘House of Cinders’

                                                 48
              Te Rae-o-te-Rākau
Ōhautetea showing the puta parore to the right and the kirikiri to the left.
             The kirikiri at Ōhautetea.
                                        49
The puta parore at Ōhautetea.
     Te Kāhika
                50
                 Whare-ngārahu from Ōmāhuri beach

I Whare-ngārahu, nā ka tae mai koe ki te one nei    From Whare-ngārahu you come to the beach
ki Ōmāhuri. I Ōmāhuri, ka haere anō ka tae koe ki    called Ōmāhuri.41 From Ōmāhuri you carry on to
te pā nei, ki a Maitai. Maitai, i tetahi taha, te one  the pa called Maitai. On the other side of Maitai
nei ko Waikura. Mērita kei te tuawhenua. Nā, tae    is the beach called Waikura.42 Mērita is inland
koe ki te pito o te one nei Te Ārai. Te Ārai, ko    here. At the end of this beach is Te Ārai.43 From
Maomaonui. I Maomaonui, Takini. Takini,         Te Ārai to Maomaonui.44 From Maomaonui to
Parāoanui, a Parāoanui kei te tuawhenua.        Takini. From Takini to Parāoanui which is inland.
Parāoanui, Pīhākoa.                   From Parāoanui to Pīhākoa.
41
  Misnamed Maitai Bay by the Department of Conservation.
42
  Waikura, ‘Rusty Water’, so named because of the colour of the swamp of the same name which discharges
at the Maitai end of the beach.
43
  On the beach near Te Ārai is a rock with the shape of a whale. Sometimes the eyes of the whale can be seen,
sometimes not. It is a very special rock, and the old people used to talk about it (Hūhana Reihana: personal
communication 21 July 2001).
44
  The small island out from Maomaonui is Tūkauri.

                                                    51
                       Ōmāhuri
The pā site Mātai flanked by Ōmahuri beach on its north face and Waikura beach on its south face.
 Te Arai point is to the left in the foreground with Tūkauri Island to the right. Whare-ngārahu and
                Maraewhiti are in the distance at the right.
                                               52
Tūkauri, the island off Maomaonui.
       Tākini.
                   53
   Paraoanui (in the distance) from Waikura. In the mid distance are Tūkauri Island (to the left),
              Maomaonui (centre) and Te Arai point (to the right).


He maunga i te tuawhenua ko Te Matapura. He      Inland from Parāoanui is a mountain called Te
tohu hī ika mō ngā taunga tarakihi o reira.      Matapura. It is one of the signs used for the
                           tarakihi fishing grounds.


Pīhākoa ka hou mai koe ki te wahapū nei ko      From Pīhākoa you come into the entrance to
Whangatūpere. Whangatūpere ka huri koe ki       Whangatūpere. At Whangatūpere you turn to
tetahi taha, ko Whainui. Ko Whainui, ko        the other side and that is Whainui. From Whainui
Herukākahi. Herukākahi, Piri-te-unahi. Piri-te-    to Herukākahi. From Herukākahi to Piri-te-
unahi, Ngāromaki.                   unahi.45 And from Piri-te-unahi to Ngāromaki.
45
   Piri-te-unahi, ‘Clinging scales’.

                                                  54
                         Whangatūpere


Te kaumātua o te motu nei o Ngāromaki ko Te       The elder of this island, Ngāromaki, was Te
Parata. Nā, ka nui ka maha ngā tāima i taraia ai    Parata. Time and again a war party had tried to
tēnei kaumātua kia mau e tētahi taua. Kāhore i     catch him but they could not do so. On one
mau. Nā, i tēnei pō me pēhea rānei ka mau te      particular night somehow this elder was trapped
kaumātua i runga i te motu nei, i te taua nei. Nā,   on this island by the war party. He wondered
ka hakaaro te kaumātua rā me pēhea ia kia tae i     how he was going to escape. And then he had
ēnei mea katoa. Ā, ka hakaaro, “Nā, me pēnei      idea. “Now, this is what I must do”. It was a fine
au”. He pō rangatira, kua pai, ka kite ia i te hanga  and clear night and he could see these people in
nei e noho nei i tō rātou poti. Ka hua ka peke ia i   their boat. He decided to hide on the rock and
runga i te maunga nei, kātahi ka mea, “Nā”.       then he said, “Now”. Then he dived under the
Kātahi ka ruku atu nā raro i te poti o te hanga nei.  boat of these people. When they looked down
Titiro iho ngā hanga nei he pūtoko ngā mea o te     they saw glow-worms, night creatures, and they
pō. Kātahi ka mea, “He aha rānei, he mahi kēhua,    said, “What on earth is that? It must be a ghost,
he taniwha?” Nā, kātahi ka whati. Ka riri. I tāna    or a taniwha46?” And they took off. They were
kitetanga atu nei ki uta, ki waho o te moana, hore   angry. And when Te Parata looked ashore and
he tangata. Ka hoki anō ki tana motu noho ai. Nā,    looked out to sea, there was not a man to be
ko Ngāromaki tēnei.                   seen. So he returned to his island and stayed
                            there. So *hat’s *the story of+ Ngāromaki.
46
   Taniwha, ‘Creature that is an esoteric minder’

                                                   55
  Ngāromaki is the small island in the centre of this photo. From the right is Pīhākoa, then the
              entrance to Whangatūpere and then Paeroa.
 The ‘Knuckle’ at Paeroa. Ngāromaki is the flat island to the right, Whangatūpere in the distance.


Ngāromaki ki Paeroa. I Paeroa ki Kupe. Koina anō  From Ngāromaki go to Paeroa. From Paeroa to
te tohu o Kupe, a ia me tana kurī e kake ana i te  Kupe. There you can see the outline of Kupe and
pari.                        his dog climbing the cliff.
                                                56
      From the right: Ngāromaki, Paeroa and Kupe.
Kupe. The outline of Kupe and his dog can only be seen from inland.
                                   57
                Approaching Kupe from the south


Chart 3: Te Heke o Kupe

    Tūnui
     
                           
Rangi                        KUPE

Tāwhaki                       Waro
Tiweta                       Ruruku
Rānea                        Kehu
Tamaita                       Nukutāwhiti
Tamaaroto                      Moerewa
Tamahānene                     Ruruki
Mihi                        Ihanga
Ngoi                        Taura
Tapu                        Taura Tūmaro
Tira                        Taura Poho
Tūmoana                       Taura Moko
   
         
Tamahotu    Kahutianui = Te Parata       Rāhiri
            (see Charts 1 and 2)     Kaharau
                          Taura Poho
                          Tūpoto
                        There are a large number of places between


                                               58
                            Kupe and Pārakerake associated with Kupe. Kupe
                            was in the area many generations before the
                            arrival of Kahutianui and Te Parata. The above
                            hakapapa demonstrates one relationship
                            between Kupe and Kahutianui. Other hakapapa
                            list several more generations between Kupe and
                            Rāhiri (Reihana Matiu p.50 and p.12, Te Whānau
                            Moana). Kupe left his daughter Waipuiārangi at
                            Waiari and returned to Hawaiki (via the Hokianga
                            harbour) to give instructions to the following
                            generations on how to reach Aotearoa.

I Kupe ki Te Kapa. I Te Kapa ka tae mai ki te wāhi   From Kupe to Te Kapa.47 From Te Kapa you come
nei, ki Moeātoa. Moeātoa ki Tokopāpā. Tokopāpā     to this place called Moeātoa. From Moeātoa to
ki Waihi. Waihi, ka tae mai ki Ōmātua. Nā, ko      Tokopāpā. Tokopāpā to Waihi. From Waihi you
Ōmātua kei raro kei te taha moana. Ōmātua ki      come to Ōmātua. Ōmātua is down by the sea.
Rangiāwhia.                       From Ōmātua to Rangiāwhia.48
47
 Te Kapa, ‘The Copper’. The cliffs at Te Kapa have a copper green streak through them.
48
  These days the creek at Rangiāwhia is also known as Brodies Creek. The stream which discharges at
Rangiāwhia is Kōpua parore (Hūhana Reihana – personal communication 21 July 2001). Atihana Johns
considers that Kōpua Parore is the more appropriate name for Brodies Creek (personal communication, 2
February 2001). Mihirēweti Windelborn related that “Brodies Creek was named after an explorer called Walter
Brodie from London, the son of Rev. Dr. Brodie who was chaplain to King George IV. He built the massive
mansion at Rangiāwhia, planted all sorts of fruit trees, orange, fig and banana trees. He had wheat and even
had a flour mill in operation. He left New Zealand in 1870 after employing a man called Jack Broughton as
caretaker of his home and land. The land was later purchased by Mr Frank Wilkin who had seven children. I
remember the enormous concrete water tank. They left about 1936 with all the children by foot. They waved
goodbye to my Dad as they passed him on his horse. Years later two of the children called in to see my brother
Tip (Taniwha Rīwhi Matiu) who was now living in Paihia. I remember to get to Wilkins house, the only access
was by boat across the creek or wait for the out-going tide. The orchards at Brodies were beautiful. I
remember a fig tree, the largest I have ever seen. Also an orange tree, absolutely massive.” (Mihi Windelborn,
personal communication 1 April 2001.)

                                                    59
            Te Kapa to the right looking towards Rangiāwhia.
Te Kapa. Kupe is to the right. Whangatūpere is in the mid distance on the right with Parāoanui to
  the left of the peak immediately beyond it. Maitai is just visible in the centre left distance.
                                               60
Te Kapa showing the copper deposits colouring the cliffs.
       Waihi north of Rangiāwhia.
                              61
  Omātua. Brodies Creek to the left in the distance.
The entrance to Brodies Creek, going inland to Rangiāwhia.
                               62
                Approaching Brodies Creek from the sea.


Ngā kōrero i kōrerohia nei o mua mo         The stories told in the past about Rangiāwhia
Rangiāwhia, tērā te wāhi i nohongia ai e       were that that was the place where Kahukura
Kahukura me ngā tūrehua. Engari ko ngā iwi o     and the fairy-folk lived. But the people of that
konā e hiahia ana te kite pēhea pū te hanga o    place wanted to see what those people really
wēnā tāngata. E kore e kitea e rātou, e kore e    looked like. They had never been seen, and they
taea e rātou te kite pēhea pū te hanga nā te mea   couldn’t see what they looked like because when
tāti ka mārama mai i konā, ko haere, kua ngaro.   it started to become daylight there they left and
Huri rawa wēnā tāngata ko kore kitea i ahu ki    would vanish. By the time those people turned
hea.                         around they couldn’t see where the fairy folk had
                           gone.

Mahi wēnā i ō rātou taima haere i te pō, haere i   They [the fairy folk] used to work at the times
te hao, haere i wā rātou kai, he ika he kai mā    they went out at night. They would go netting to
rātou, ā, tae noa ki te wā ka hao haere i konā, ā,  get their food. They ate fish. And they used to net
tae noa mai ki Te Tokerau, arā, ki Pārakerake. I   from there right round to Te Tokerau, that is, to
reira, tā te mea ka hakararungia e ngā Māori,    Pārakerake. It was there because they were
koianei te wā i mau i a tātou wēnei tāngata me    being hassled by human beings, that was the
pāhī tā rātou kupenga, kaua e tukuna te kupenga   time when we caught these beings and grabbed
kia haere.                      their fishing net, we would not let it go.

I mōhio rātou kei reira te kupenga, ā, te taenga   They knew the net was there, and, when they,
ki te tāima e hī kē ngā iwi nei, ngā tūrehua nei i  the fairy-folk, were fishing elsewhere with their
tā rātou kupenga, ko tae atu ngā Māori ki reira   net, the human beings came there to look at their
kite ai i tā rātou kupenga. Te meanga ake a ngā   net. When the humans got hold of this net, they
Māori i te kupenga nei, kātahi ka panga mai ki    threw it ashore. When the fairies went back,
uta. Ka hoki ngā iwi nā, ngā patupaiarehe nā, ka   perhaps they went back to Rangiāwhia. But it
hoki pea ki Rangiāwhia. Nā, no reira, ka mōhio    was from that, that humans learnt how to make
ngā Māori me pēhea te mahi kupenga.         fishing nets.
                                                  63
                    Rangiāwhia, Brodies Creek.


Rangiāwhia ki Tomotomo. Tomotomo ki           From Rangiāwhia to Tomotomo. From
Kaipērēnui. Ko tēnei ingoa Kaipērēnui, pere ngā     Tomotomo to Kaipērēnui. This name Kaipērēnui
kai i runga i te kōhatu.                means plenty of food on the rocks.

Pere ngā kai, pere ngā ngakihi, tio, i ngā mea     Plenty of food, plenty of ngakihi49, tio,
katoa. Nā, ka hoki koe ki te wāhi nei, ki        everything. Then50 you return to this place,
Waingārara. Waingārara he awa, he wai, e kīa nei    Waingārara. Waingārara is a river, a stream, so
te ngārara. He wai rere pēnei i te ngārara. I      called because the water flows like this because
Waingārara, ki Waiparaheka.               of the insects there.51 From Waingārara to
                            Waiparaheka.
49
  Ngakihi, ‘limpet’; tio, ‘oyster’.
50
 Between Kaipērēnui and Waingārara is Waiwhāriki (Mihi Windelborn: personal communication 9 November
2001).
51
  Waingārara, ‘insect waters’. The waterfall at Waingārara very clear and fresh, despite the number of insects
there.

                                                     64
                        Tomotomo.
       Kaipērēnui from just outside Brodies. The beach to the left is Waiwhāriki.


Tēnā wāhi e karangatia ai ko Waiparaheka, i      This place called Waiparaheka, fairy folk lived on
nohoaina nā runga o tēnei awa he tūrehu. Nā      this river. That is why it was named because it
reira i ingoatia ai te rerenga tēnei o ngā mea kino  flushed away the waste of the fairy folk into the                                                  65
o ngā tūrehu nei ki te moana.                sea.52

Nā, ka tae atu ki konaka, wāhi rangatira nei,        Then you come to that special place, Haumarere.
Haumarere. Haumarere, koia tētahi puna. Nā, ka       Haumarere is a spring. That old man Kupe, he
piki atu te kaumātua nei a Kupe ki te inu i roto i te    climbed up here to drink from this spring and the
puna nei, nā, ka taka te hau o te pōtae ki roto i te    feather in his hat fell into the water and floated
wai. Nā, i rere ki ngā tai, Haumarere. I reira ka      out to sea. That’s Haumarere, the place where
marere te hau i roto i te wai nei.             the feather dropped into the water.53
                        Haumarere.
                            -

I haere atu ki reira ki Te Ānāputa. Te Ānāputa, he     Then you go to Te Ānāputa.54 This is an island,
motu tēnei, he ana ki te ana mai tētahi pito ki tērā    with a cave going to another cave from one side
atu pito. Nā reira i karangatia ai Te Ānāputa.       to the other. That is why it is called Te Ānāputa.
52
  The inland stream at Waiparaheka is always very slippery because of the white clay-like soils there.
53
 Haumarere is also the place where Kupe put his sail on the side of the rock to dry. The implanted mark of the
sail is still there to this day. (Mihi Windelborn: personal communication 1 April 2001.)
54
  Although the name Te Ānāputa refers to puta (openings) from an ana (cave) and both vowels in the word
ana are short, Pātana Matiu’s distinct pronunciation of the name Te Ānāputa was with clearly long vowels in
ānā.

                                                     66
       The beach at Te Ānāputa.
One of two adjoining caves on the beach at Te Ānāputa.
                             67
           Looking from inside one of Te Ānāputa’s three cave entrances.


Nā, ka tae i Te Ānāputa ki Te Puta Parore. Te Puta    From Te Ānāputa you go to Te Puta Parore. From
Parore ki te Kirikiri. Te Kirikiri ki Te Awa. Te Awa ki  Te Puta Parore to Te Kirikiri. From Te Kirikiri to Te
Waiari. Tēnā te tohu o Waiari. E mea ana a Waiari     Awa. From Te Awa to Waiari. That is the emblem
he tupuna. Kei reira te kōtiro a Kupe me tana kurī    of Waiari. It is said that Waiari was an ancestor.55
e tū tonu ana hei kōhatu. Ko te ingoa o te kōtiro,    There also is Kupe’s daughter and her dog still
ko Waipuiārangi.                     standing there as stone.56 The name of Kupe’s
                             daughter was Waipuiārangi.
55
  Waiari is the name of the settlement here, referring to the area where stock and horses were grazed. The
area was called Toki Iari (borrowed from the English “stock yard”). Waiari is therefore also Wai-Iari, ‘Water of
the yards’ (Mihi Windelborn: personal communication 1 April 2001).
56
 Waipuiarangi’s dog is no longer there, having either worn away or been washed away.

                                                     68
Waiari is the settlement to the right with Te Awa at the bottom right below it. Whakararo is to
     the left. In the distance is the Rangiāwhia Range. The highest peak is Te Ahu.
                   Waiari the stream.
                                              69
Waipuiārangi, Kupe’s daughter, at Waiari. Her dog, that used to be with her, can no longer be
                     found.
            Waiari beach with Pāharakeke in the distance.
                                             70
                  The Matiu papakāinga at Waiari.


Nā, ka tae ki Whakararo. Te wāhi nei a Whakararo     Then you come to Whakararo.57 Whakararo is a
he one. Ngā tāngata kei runga ko te one kei raro.     beach. The people above, the beach below. So
Nā, e titiro ana koe ki te moana, koia i karangatia    when you look at the sea [you are looking
ai Whakararo.                       downwards]. That is why it is called Whakararo.
57
   Whakararo, ‘downwards’, also known as Tūwhakararo.

                                                   71
               Whakararo looking down onto the beach.

Nā, i Whakararo ka haere koe ki Pāharakeke. Ā,     From Whakararo you go to Pāharakeke.
Whatuwhiwhi kei te tuawhenua. Pāharakeke,       Whatuwhiwhi is inland here. From Pāharakeke to
Pātia. Te awa ka puta ki te one nei ko Waihapūrua.   Pātia.58 The stream which comes out here is
Kei runga i te puke ko Takapū. Kei raro, kei te taha  Waihapūrua.59 On top of the hill is Takapū.60 At
o Waihapūrua ko te marae, Haiti-tai-marangai.     the bottom beside Waihapūrua is the marae,
                            Haiti-tai-marangai.
58
  Between Whakararo and Pātia is a small beach, Tokanui.
59
  Wai-hapū-rua, ‘Stream of Two Pregnancies’. This stream is also the boundary between Te Whānau Moana
(to the east) and Te Rorohuri (to the west) and so is also translated ‘The stream of two hapū’.
60
  Takapū – the current cemetery of Te Whānau Moana and Te Rorohuri.

                                                 72
Pāharakeke and Haiti-tai-marangai Marae. Waiari is at the top, with Whakararo and the Rūpapera
             papakāinga blow. Pātia is in the foreground.
Pāharakeke and the pā site Pokoroa to the right. Haiti-tai-marangai Marae and Waiari to the left.
Nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei marae, a       Now, the background to this marae is that it
Haititaimarangai, i tīmata tēnei marae, i heke iho i  started and comes down from our ancestor.
roto i tō mātou tupuna. A Kahutianui ka moe i a Te   Kahutianui married Te Parata and they had
Parata, ka puta ko Māmangi. A Māmangi, ka puta     Māmangi. Māmangi had Hāpute. Hāpute had


                                                 73
ko Hāpute. A Hāpute, ko Tūkanikani. A Tūkanikani,     Tūkanikani. And Tūkanikani had Haiti-tai-
nā, ka puta ko Haiti-tai-marangai. Nā, tēnā te      marangai. And that is the name assigned to this
ingoa i tohia i runga i tēnei marae.           marae.

Te kāinga tūturu, i tīmatangia ai tēnei marae, ā,     The true home of this marae, where it started
kei roto i te kāinga e kōrerohia nei ko Waiari. Nā, i   from, is that place we call Waiari. That’s where
reira te tūnga mai o tēnei marae. Ka hakanekehia i    the marae stood. It was moved at a time when
te wā, ā, torutoru mai ngā tāngata o roto o Waiari,    very few people were living at Waiari. The marae
ka hakahokia pēnei te marae kia tū ki te wāhi e tū    was brought back like it is now to stand where it
ai i aianei nā, ā, kia pātata mai ai ki ngā iwi i waho  stands today in order to be close to those out
nei. I konei hoki wētahi o te iwi e noho ana i roto o   here. Some of the people were living here in this
tēnei takiwā, i konei, ā, puta atu ki Karikari kia    area, and right out to Karikari. It was so they
kore ai e ahu pērā atu i runga i ngā huarahi i wērā    wouldn’t have to go over roads like they were in
taima. He mārō ana te huarahi i konei, ā, tae noa     those times. The road was very difficult to
mai ki te marae nei, arā, te rori.            negotiate here and right down to the marae.

No te tau rima tekau ka nekehia mai tēnā         In the year 1950 that meeting-house was moved
wharehui i tua i Waiari ki koneki. Nā, ka nekehia     here from the other side [from where it was] at
mai ki koneki, ā, me hakanekehia mai i tekehana,     Waiari. It was moved here in sections, brought
ā, i taraka mai i tua i Waiari ki konei. Nā ngā Urlich  here by truck from the other side from Waiari. It
brothers61 i haul mai ki konei.              was the Urlich brothers who hauled it here.

Nā, te marae nā, te tīmatanga o tēnā marae o       Now that marae, the start of that marae and that
tēnā whare, nā tana papa *te pāpā o Te Uporo+ i      meeting-house, it was her father [Te Uporo
hakatū. Tana pāpā te kāmura, i kāmuratia ai tēnā     (Rūpāpera) Matiu’s father, Hāmuera+ who built it.
whare i mua atu i te whawhai tuatahi. Nā, ka       Her father was a carpenter and he62 constructed
haere ngā tau, ka haere ngā tau, ka haere hanga      that house before the First World War. And years
mate haere te whare. Nā, ko tana papa anō te       passed and the house was looking pretty run
kaihakaora, i hakaora i te marae.             down. It was her father who saved it again, who
                             revived the marae.

Nā, he marae tino tapu tēnā i mua. Engari, ki ahau    Now that marae used to be very tapu before. But
ra hoki, kua hanga kāhore haere ērā tū āhuatanga,     to me, that sort of thing has died out now, from
i ērā taima no te ao kōhatu. I aianei kua huri hoki    those times, from the stone age. These days,
te āhuatanga o ngā mea nā.                those things have changed.

Nā, Pātia, ka haere tāua ki Iōkaroro. Iōkaroro, ki    From Pātia we carry on to Iōkaroro. From
Perehipe. Perehipe, Tuitonga. Tuitonga, ki        Iōkaroro to Perehipe. From Perehipe to Tuitonga.
Pārakerake. Kei te tuawhenua ngā maunga          From Tuitonga to Pārakerake. Inland is the range
Toupiroroa.                        called Toupiroroa.
61
   Urlich brothers – Taitimu (Dick) and Simon Urlich.
62
   With the assistance of others.

                                                   74
                   Haiti-tai-marangai Marae.
  Waihapūrua stream discharging onto Pātia beach just below Haiti-tai-marangai Marae. The
headland Iōkaroro is in the distance at the end of the beach. Matariki is the pā site where the cliff
                     first levels out.
                                                75
The headland Iōkaroro and Perehipe beach.
     Tuitonga, the beach.
                      76
   Tokerau beach with Toupiroroa the first hill to the left in the distance, and Rangiāwhia range to
        the right of it. Pārakerake is in the mid distance, Tuitonga to the right.
                            -
Kei raro o Pārakerake te kupenga a Kupe e takoto    On the beach at Pārakerake is Kupe’s Net, still
tonu ana i runga i ngā kōhatu. Te mea kupenga i    lying there on the rocks. The net that is there,
konā i te taima e kōrerohia ana ngā kōrero, i te    according to the stories that have been told,
taima i a Kahukura i konei, tēnei tētahi o ngā     comes from the time that [an old lady] Kahukura
kupenga. Engari ka whiwhi ai i konā ka whiwhia63    was here. This is one of [her] nets. And so they
me te kupenga a Kupe. Nā mutu mai i konā te      ‘the rocks+ were ensnared there and caught up
kupenga nā, ā, ka Maurea ki uta, nā e tari mai nei i  with the net of Kupe. That net finished up here
runga i ngā kōhatu nā, hakakōhatungia i konā.     and was taken ashore, and hung on those rocks.
                            It turned to stone there.
63
 The name Whatuwhiwhi derives from Ngā kōwhatu i whiwhia, ‘The rocks that were ensnared’ (Robert Urlich
and Phillip Hetaraka: personal communication 20 July 2001).

                                                  77
                     Te Kūpenga a Kupe.

I roto i ngā kōrero e pā ana ki Te Kupenga a Kupe,  In the stories about Kupe’s Net, how Kupe’s net
te whiwhinga o te kupenga a Kupe e hakakōhatu     came to be here and turned into stone here,
mai nei i konā, i mua atu i tērā, ka tū mai i konei  before that, there was this old lady here called
tētahi kuia, ko Kahukura. I konā tēnā Kahukura    Kahukura.64 Kahukura and her fairy-folk lived at
me ōna tūrehua e noho ana, i roto o Rangiāwhia.    Rangiāwhia. They came from there to catch fish
Ka haere mai i konei, haohao haere nei i te pō.    at night time. And they came and when they got
Haere mai i konei ka tae mai ki Pārakerake nei ka   here to Pārakerake, Kahukura left the net here.
mahue te kupenga a Kahukura i konā. Ka hoki      She went back *to Rangiāwhia+ and the old man,
Kahukura, ā, ka tae mai te kaumātua nei a Kupe,    Kupe, saw the net and pulled it ashore.
ka kite i te kupenga nei, ka haoa e ia te kupenga
nei ki uta.

Nā, i roto i ngā kōrero e kōrerohia nā, ko tēnā te  Now, in the stories that are told, that was the first
kupenga tuatahi i mahi ai. Nā Kupe i mahi, ā, mo   net that was made. Kupe made it for all human
te iwi Māori i roto i ngā whiringa o ngā kupenga a  beings from the plaitings of Kahukura’s
Kahukura. Ā, i mahue mai te kupenga a Kahukura    *retrieved+ net. And Kahukura’s net had been left
i konā nā te mea ko tae mai te māramatanga, ka    behind because daylight had come, and she left
mahue tana kupenga i konā, ka hoki ia i mua atu i   her net there and went home before it was
te māramatanga. Ka hoki ia ki roto o Rangiāwhia.   daylight. She went back to Rangiāwhia.
64
   Kahukura was one of the tūrehua.

                                                  78
Horekau te tūrehua e haere ana i roto i te ao. Tae   The fairy-folk do not go out in the daylight. By the
kē rā ki te taima atatū kua hoki rātou ki ō rātou    time dawn arrives they will have returned home in
kāinga i roto i te pōuri. Pēnā te āhua o wēnā mea    the dark. That is what fairy-folk are like.
te tūrehua.

Pārakerake, i te pito o te one rā, Te Rākau Whatīa.   At Pārakerake also, which is at the end of the
Te manga o tēnei rākau i puta atu i Te Wairoa. Te    beach, is Te Rākau Whatīa.65 The branch of this
Wairoa, kei Tākawira. Kei reira tonu te manga o     tree appeared at Te Wairoa. Te Wairoa is at
tēnei rākau. Te rākau nei e kore e hakaputa. Kei a   Dargaville.66 The branch of that tree is still there.
ia anō tana taima e puta ai a ia, e kitea ai ia e te  This tree does not show itself. It alone determines
tangata.                        when it will come out so that people can see it.
 The rocks at Pārakerake at the end of Tokerau beach on which Te Kupenga o Kupe lies, turned to
stone. In the distance beyond the car is a stream discharging onto Tokerau beach. Rākau Whātia,
  the mysterious branch of a tree which appears only occasionally, is located in this stream.

Tētahi kaumātua, Hōne Pāpāhia te ingoa, he       There was an old man, Hōne Pāpāhia by name, a
minita, e haere ana ki te karakia i Rangiāwhia. Tae   minister, who was going to church at Rangiāwhia.
mai ki raro nei ki te pito o te one nei, hakaputa    He came down below here to the end of this
ana te rākau nei. Tangohia tana naihi kei te tope ia  beach and the tree was showing. He took his knife
kia tae kia mōhio ia he aha te rākau i tētahi      and cut off a twig so that he could work out what
maramara o te rākau nei. Ka mutu, he rākau pītiti i   sort of tree it was. He finished [that]. There was a


65
 Te Rākau Whatīa, ‘The Broken Tree’.
66
 Te Wairoa is the Northern Wairoa River. According to Manuera Tohu, the branch still appears occasionally in
the river not far from Dargaville, floating against the current. Its name is Rangiriri (Manuera Tohu: personal
communication 15 July 2001). There is a stream which discharges at Pārakerake which is marked on some
maps as Hōpua-o-Rangiriri, ‘Rangiriri’s pool’.

                                                    79
konei e hua ana. Nā, ka mau kē te kaumātua neki    peach tree there in fruit. So this old man took out
ki tana naihi kei te waruwaru i te pītiti. Ā, meinga  his knife and peeled a peach. The old people of
ana ngā kaumātua o wērā taima, no tērā taima      those times said that from that time on, that old
tēnā kaumātua i pāngia ai i te mate, ā, tae noa ki   man became ill and remained so until his death.
tōna matenga.

Ka hia nei tau hore nei i whakāri. Meingia ana e    It is many years now that [the branch] has not
kore hoki, ahakoa kei roto he rerenga wai puta atu   shown itself. It is said that it will not, even though
ki te moana ngā rēmona. Ahakoa pēhea te        it is in a stream that goes out to sea. No matter
waipuke e kore e riro i te waipuke te rākau nei.    how great the flooding this tree will never be
                            taken by a flood.

Ka mutu tō tātou haerenga i konei.           Our journey ends here.
                                                    80
81
NGĀ INGOA TIKA O NGĀ WHENUA O TE WHĀNAU MOANA / TE ROROHURI

    CURRENT NAME          INGOA TIKA (N.B. The kōrero for these names is
                    provided at pages 43-96 of this deed. For
                    location see map on page 97.)
  -                      Wharekie
  -                      Kokonga
    Puheke beach              Wai-kākari
  -                      Te Awa o Tīmoti
    Puheke                 Pūwheke
  -                      Wai-mangō
    Karikari Bay              Karikari
    Karikari Peninsula           Rangiāwhiao
  -                      Waihangehange
  -                      Te Ana o Taite
    Wairahoraho stream           Wai-rahoraho
    Karikari stream             Teikāpiua
  -                      Te Awa
    Maraewhiti Point            Maraewhiti
  -                      Wairaka
  -                      Whakapouaka
    Taumatara Point             Taumātara
    Whataru bay               Waipapa
    Whale Island              Tukutukungāhau
    Green Island              Motutapu
    Moturoa Island             Moturoa
  -                      Pū-mānawa
  -                      Pāhekeheke
    Cape Karikari              Te Rae o Whakapouaka
  -                      Matariki** - this needs adding to the
                        map
  -                      Te Kētipātōtō
  -                      Papakōhatu
  -                      Papatipu
  -                      Te Parautanga
    Black Point               Te Rae o Te Rākau
  -                      Te Tima
  -                      Ōhautetea
  -                      Te Kāhika ** - this needs adding to the
                        map
    Matawherohia Point           Whare-ngārahu
    Matai Bay                Ōmāhuri
  -                      Maitai
  -                      Waikura
    Merita                 Mērita


                                         82
-           Te Ārai
-           Maomaonui
-           Takini
-           Parāoanui
  Pihakoa Point   Pīhākoa
  Tapakekeno Point  Whangatūpere
  Whangatupere Bay  Whangatūpere
-           Whainui
-           Herukākahi
-           Piri-te-unahi (spelling needs correcting
            on map)
-           Ngaromaki
-           Tokopāpā
  Knuckle Point   Paeroa
-           Kupe
-           Te Kapa
-           Moeātoa
-           Waihi
-           Ōmātua
-           Kai-pāua
  Brodies Creek   Rangiāwhiao
-           Tomotomo
-           Kai-pere-nui
-           Wai-ngārara
-           Hau-marere
-           Wai-paraheka
-           Te Ānā-puta
-           Te Puta Paraore
-           Te Kirikiri
-           Te Awa
-           Waiari
-           Whakararo
-           Pokoroa **needs to be added
-           Pāharakeke
-           Takapū
-           Rangiāwhiao
-           Te Ahu
-           Tou-piro-roa
-           Kere pā
-           Whatuwhiwhi **needs to be added to
            map
-           Wai-hapū-rua
-           Pātia
-           Matariki
-           Iōkaroro **needs to be added to map


                              83
  -                         Tuitonga
  -                         Rākau Whatīa
  -                         Pārakerake
  -                         Te Kupenga a Kupe
    Tokerau Beach                 Tokerau
    Doubtless Bay                 Tokerau Moana

Ngā Wāhi Tapu o Te Whānau Moana, Te Rorohuri
WĀHI TAPU                  SACRED PLACES

Ko ngā tupehau katoa.            All sand dune areas.

Ko ngā ana kōiwi puta noa – Te Ana o Taite
    ______________________________________________________________________
                Karikari beach in winter
                                        84
    b. Matarahurahu

Ko Pārangiora, ko Kārewa ngā maunga,        Pārangiora and Kārewa are the mountains,

Ko Waikotekote te awa,               Waikotekote is the river,

Ko Tokerau te moana,                Tokerau is the sea,

Ko Māmaru te waka,                 Māmaru the canoe,

Ko Te Parata te rangatira,             Te Parata is the leader,

Ko Kahutianui te tupuna,              Kahutianui is the ancestor,

Ko Kēnana te marae,                Kēnana is the marae,

Ko Ngāti Kahu, ko Te Ranginui ngā whare tupuna,  Ngāti Kahu and Te Ranginui are the ancestral meeting
                          houses,
Ko Maurea te wāhi tapu
                          Maurea is the cemetery,
Ko Ngāti Kahu te iwi,
                          Ngāti Kahu the tribal grouping,
Ko Matarahurahu te hapū.
                          Matarahurahu the grouping of whānau.
               Kohumaru looking toward Mangōnui harbour
                                              85
Ngā kōrero mō Kēnana me te hapū Matarahurahu

Ko Pārangiora, ko Kārewa ngā maunga         Pārangiora and Kārewa are the mountains
                           Waikotekote is the river

Ko Waikotekote te awa                Tokerau is the sea

Ko Tokerau te moana                 Māmaru is the canoe

Ko Māmaru te waka                  Te Parata is the leader

Ko Te Parata te tangata               Kahutianui is the ancestor

Ko Kahutianui te tupuna               Kēnana is the land

Ko Kēnana te whenua                 Kēnana is the marae

Ko Kēnana te marae                  Ngāti Kahu and Te Ranginui are the ancestral
                           meeting houses,
Ko Ngāti Kahu, ko Te Ranginui ngā whare tupuna,
                           Maurea is the cemetery
Ko Maurea te wāhi tapu
                           Ngāti Kahu is the grouping of hapū
Ko Ngāti Kahu te iwi
                           Matarahurahu is the grouping of whānau
Ko Matarahurahu te hapū               (extended families)Korero Tuku Iho

Kārewa                        Kārewa

Te maunga a Kārewa kei te taha rawhiti i muri o   Kārewa mountain is to the east, directly behind
ngā puke nei engari e kitea ana me titiro atu i te  the hills and can be seen distinctly from the flat
pararahi i raro iho i te marae.           area below the meeting house.

Pārangiora                      Pārangiora

Tētahi o aua maunga nei ko Pārangiora. Kei runga   One of those mountains is Pārangiora, which has
i tēnā maunga ko ngā kōiwi o ngā tūpuna e tanu    a cave where many of the ancestors were
ana i roto i tētahi ana. I tōku mōhio hore he    buried. I believe no one goes there and possibly
tangata e haere ana ki reira, ko te mea anō hoki,  because a stone blocks the entrance.
he kōwhatu e puru ana i te urunga atu.67


Koiā tēna tōku māunga ko Pārangiora ki taku taha   Pārangiora is my mountain on my mother’s side.
o taku māma. Ko Māmaru te waka engari tinitini    My canoe is Māmaru but there are many
ngā waka. Ko te hapū ko Matarahurahu.        canoes. My hapū is Matarahurahu. Pārangiora,
Pārangiora, tēnā maunga, i runga i te maunga he   there is a burial ground there. Those who have
urupā kei konā. Kei kōna a rātou mā katoa o wērā   passed on are there from long ago. That’s to do

67
   Hōne (Darkie) Matiu Tūkāriri

                                                  86
tau huri atu kei Pārangiora e pā ana ki ngā      with the Tukāriri and the Hapa whānau.
Tukāriri, e pā ana ki ngā Hapa.

Nā kōna anō tēnā wāhi ka ingoatia ko Pārangiora    That’s the place called Pārangiora in respect of
e pā ana ki ngā whanaunga.68             those relatives.

Waikotekote                      Waikotekote

Kei te taha hauāuru o te wharenui te awa,       The Waikotekote river is to the west of the
Waikotekote, rere tika atu puta noa ki te moana    meeting house and flows directly out to the
o Tokerau.69                     Tokerau sea.

Te awa o Waikotekote, he aha ngā āhua e puta     Waikotekote is the river. What is it that emerges
mai ana ki a mātou i roto o Matarahurahu? He     from us from within Matarahurahu? A great
tino tini ngā hua e puta mai ana ki a mātou i roto  deal has come from us of Matarahurahu. Those
o Matarahurahu. Ko wai ēnā e taea ana, ko wai e    who can will, those who can’t, maybe they will
kore, a te wā pea ka taea. Nāku rā e kōrero atu ki  some day. I can say to you that if you cross the
a koe ka whiti atu koe i te awa, tēnei taha ko ngā  river, on this side are the pigeons. You cross over
kūkupa. Ka whiti atu koe ki Waikotekote te mahi    to Waikotekote and that’s where you can
harakeke, te mahi kiekie hei oranga hoki mō te    harvest flax and kiekie for the well-being for the
iwi, mō te hapū. Wēnā mahi he taonga wēnā i      people, for the hapū. Those are precious skills
tuku iho nā kōna anō. A te wā pea ka taea e ngā    that have been passed down. In the future
mokopuna te kawe i tēnā mokopuna, ko wai ka      perhaps the young ones will be able to carry it,
mōhio. Koia tēnā te wāhi te oranga mō         who knows. That is the place that is the well-
Matarahurahu Waikotekote me ngā mahi katoa i     being of Matarahurahu, Waikotekote and
roto i te awa, i roto i te moana, haere ake anō ki  everything to do with the river, the sea, go out
te moana, ā, tae atu ki Kēnana. Nā, koianā anō ko   to sea, and then back to Kēnana. So that’s
Waikotekote.70                    Waikotekote.

I ngā rā o mua ka kite te tangata i tetahi putiputi  In earlier times you would see a white flower
mā. Ko ēnei putiputi e noho mārika ana ki runga i   there in the water, they have their own
te wai, he ingoa anō mo ēnā tū-āhua putiputi,     particular names these types of flowers [water
engari ko te mea rerekē ki te whanau, ka pupuhi    lily+. But for the whānau the distinctive thing
te hau ka rongo i te tioro pēnā me te manu nei    was that when the wind blew you could hear the
engari kāhore i kaha. Tēnā pea nā te āhua rere o   sound like a bird but it was soft. Perhaps it came
te wai i wētahi wā, te āhua korikori o tēnā      fro the flow of the water and the way the flower
putiputi, ko wai e mohio ana. Koianā ko        moved, we’re not sure. That’s the Waikotekote.
Waikotekote.

Ngā urupā                       Burial areas

Kei Maurea, te wāhi tapu o te rohe nei, ētahi     Burials of our ancestors dating back as far as
kōiwi o ngā tūpuna i nehua ki reira mai anō i te   1800 are in Maurea, the cemetery for this area.
tau 1800.68
  Ririana Haira
69
  Hōne (Darkie) Matiu Tūkāriri
70
  Ririana Haira

                                                  87
I ngā kōrero mai a ngā tūpuna i mua, he maha     In years past, some of the discussions by the
ngā maunga o konei, e tika ana, kia          ancestors were that there were many mountains
maumaharatia.71                    of this area that needed to be remembered.

Ko Maurea, ko Pārangiora ngā urupā but we       Maurea and Pārangiora but we never used
never used Pārangiora in my generation and      Pārangiora in my generation and even further
might have been even further back. They are      back. They are caves. What happened with
caves. What happened with Pārangiora part of     Pārangiora was that part of Pārangiora was sold
Pārangiora was sold to the Pākeha, one of the     to the Pākeha, one of the Thomas family and he
Thomas family and what he did was burnt        burnt Pārangiora. I broke down when they told
Pārangiora. I broke down when they told me      me about it, because the fire went right around
about it, because the fire went right around     Pārangiora but never burnt the top. I went mad
Pārangiora but never burnt the top. I went mad    at him and said ‘Who are you to do that? That’s
at him and said ‘Who are you to do that? That’s    an urupā there and that is why it’s like that.
an urupā there and that is why it’s like that. What  What can you do up there, how can you get up
can you do up there, how can you get up there?’    there?’ These are the terrible things some of us
Ko ēnei ngā mahi kino o wētahi o mātou ka mahi    do and when you do something bad it will come
kino koe ka huri mai anō ki a koe.72         back on you.

Te Rohe o Ngāti Kahu                 Ngāti Kahu’s Territories

Ko ngā korero o Paki Tūkāriri ki a mātou ko te    Paki Tūkāriri told that Ngāti Kahu’s territories
rohe o Ngāti Kahu i tīmata kē mai i Puketona. E    start at Puketona. Ngāti Kahu has three pā
toru nga pā o Ngāti Kahu kei konā, tetahi kei     there, and one at Ngāraratunua. From
Ngāraratunua,nā, mai i Ngararatunua ka haere ki    Ngāraratunua head to Maungataniwha, from
Maungataniwha, Maungataniwha ki Ōkahu,        Maungataniwha to Ōkahu, from Ōkahu to
Ōkahu ki Rangaunu, mai i Rangaunu ka hāngai      Rangaunu and from Rangaunu you head
tōtika tō waka ki Tākou.               straight to Tākao.

Matarahurahu                     Matarahurahu

Ko ngā korero mo te hapu Matarahurahu i timata    The kōrero was that Matarahurahu originated
mai i Mangakahia, mai i Kaikohe mai i Hone Heke    from Mangakahia. For some it’s Kaikohe where
i roto o Ngapuhi.                   Hone Heke and Ngāpuhi were.

I haere mai a Hone Heke ki roto o matou. E rua    Now he had come over to Ngāti Kahu and
ngā haki ko Matarahurahu anō tetahi o ngā ingoa    Whangaroa and into Kēnana and this area
i runga. Kei Pōkahu tonu tēnā haki. Kei te      became Matarahurahu hapū, which is how we
whānau Tūkariri e pupuri tonu ana. Ko te haki     got our name. There are two flags –
tuarua (Matarahurahu) kei te whānau Rāmeka, i     Matarahurahu flags, red and white. It is white
roto o Nagpuhi kei a ratou tonu. He whero me te    with the name Matarahurahu on. One of the
mā ngā haki nei.                   flags is still in the possession of Colin Rameka
                           and his mother. The other is in Pōkahu. The
                           Tūkariri whānau have it. I have seen the flag.
71
   Hōne (Darkie) Matiu Tūkāriri
72
   Ririana Haira

                                                  88
I hangā te tupuna whare tuatahi ka hakaingotia     Because of that, the very first marae that was
ko Matarahurahu, ko tēnā whare tupuna nā ngā      built, it was built at Kēnana with no nails –
tino koroua tūpuna i hanga. I te hangatanga      perhaps they had not yet reached here. But our
horekau ngā hama me ngā nēra, tēnā pea kāhore     ancestors were expert at constructing nīkau
ēnā taputapu i tae noa mai ki tenei rohe. Engari    whare and hence they knew how to join the
nā te tino mōhio o ngā tupuna me pēhea te       timber so that it would stand up to the winds
hanga whare nīkau i mōhio pai me pēhea te       and would not allow rain in during storms. It
hakatakoto i ngā papa kia tika te honohono atu,    was given the name, Matarahurahu.
honohono mai, kia kaua e hinga i ngā mahi a
Tawhirimatea, kia kaua e puta mai te ua ki roto i
te whare ina ka heke mai te marangai.

Ka hinga tēnā tupuna whare Te Matarahurahu, ka     The old marae was no more and another marae
hangā ano he tupuna whare tuarua, ka tohua te     was built and it was called Ngāti Kahu after the
ingoa ko Ngāti Kahu, mai i te tupuna, whanaunga,    man Ngāti Kahu Kīngi-Waiaua (Jack King), that
karanga maha, rongonui o Te Kauhanga Marae       well-known ancestor and relation to us all from
Pēria ko Ngāti Kahu Kingi Waiaua (Jack King). Nā    Te Kauhanga Marae in Pēria. He was the
tēnei tupuna o mātou i akiaki atu i te kaunihera o   instigator for a new bridge over the creek so
te rohe nei kia hangā mai he piriti, kia ngawari te  that the whānau could get from the Kohumaru
puta atu te whanau i te taha o Kohumaru        side across the river to the Kēnana side where
hakawhiti i te awa ki Kēnana i reira hoki ngā     the whānau homes are.
kainga o ngā whanau.

Pai kē atu te piriti i te tūporo i hakatakotohia kia  The bridge is much better than the log that was
haere tītaha te tangata pēnā me te papaka kei     laid across and you had to go sideways like a
taka hoki ki roto i te awa. Engari he nui te wa i   crab in case you fell into the water. But most of
hinga te whānau ki roto i tena awa. Ka tae ki ngā   the time the whānau did used to fall in the river.
tangihanga me tiki te pānuku mā te hoiho e       When it came to tangihanga, you had to fetch
kukume, e tō i te kāwhena, engari korikori pai     the sled and the horse would haul and drag the
tēnā tūpāpaku nā ngā kirikiri i roto i te awa. I    coffin. But the tūpāpaku would be really shaken
ētahi wā ka pēhea ranei ka tū te hoiho ka hama     up by the stones in the river. Sometimes
te tau, ka peke te hoiho. I tēnā wā me horo te     whatever, the horse would stop, they hit it and
tangata ki te pupuri i te kāwhena kei pāheke ka    the horse would jump. You had to be really quick
taka ki roto i te awa.                 to grab the coffin before it slid off into the
                            water.

Ko Ngāti Kahu tonu te ingoa o te Marae tawhito.    And the old meeting house is still called that –
Kei runga i te puke i te taha o Maurea wahi tapu    Ngāti Kahu marae. On the hill beside Maurea
e tu mai ana te Marae Te Ranginui. Ka oti pai     cemetery is Te Ranginui Marae. That bridge was
tena piriti, ka horo te kaunihera Tau Iwi kia mahi   completed and the Pākehā council was really
he rori ki runga i te whenua Māori o ngā whanau    quick to put in a road over the Māori land of the
o Kēnana (Public Works Act) kia haere tika te rori   whānau of Kēnana using the Public Works Act so
puta atu ki Whangaroa.73                that the road went straight to Whangaroa.
73
   Reremoana Rēnata

                                                  89
Ngā Tūpuna me ngā Whānau               The Ancestors and the Whānau

E korero ana ahau mō Kāweka Paratene         The ancestors here in those early days were
Broughton, Hāmiora Rītete, ko te matua o       Kāweka Paratene Broughton, Hāmiora Rītete,
Huirama Tūkāriri, ko Tukāriri Tukāriri me tona    Huirama Tūkāriri’s father, Tūkāriri Tūkāriri and
hoa wahine a Mata te Piki. Ko Huirama Tukariri i   his wife, Mata te Piki. Huirama Tūkariri married
moe i a Roka Paora. Ko Roka Paora nō nga Rītete    Roka Paora who was a Rītete Kāweka.
Kāweka.

Ko ngā whānau ko ngā Tūkariri, ngā Hapa, ngā     The whānau were the Tūkariris, the Hapas, the
Ritete, ngā Paratene, ngā Kārena, ngā Lloyd, ngā   Rītetes, the Paratenes, the Kārenas, the Lloyds,
Reid, ngā Matthews, ngā Tāhere.74           the Reids, the Matthews and the Tāheres.

Kēnana/Kohumaru                    Kēnana/Kohumaru

Ko Kohumaru te ingoa tika. Te take i huangia ai    The correct name is Kohumaru. The reason it
ko Kēnana, ko Canaan i te reo Pākehā – in those    was called Kēnana, Canaan in the English – in
days it was called the land of milk and honey.    those days it was called the land of milk and
Koia te take i huangia ko Kēnana.           honey. That’s why it was called Kēnana.

Ko Kohumaru te ingoa i huangia ai e ngā tūpuna    Kohumaru was the name given by the ancestors.
hoki. Might be because it is always kohu there, all  Might be because it is always foggy there, all
foggy. Taua āhua rā, nē. I ngā hōtoke, pērā anō.   foggy. Always like that. In winter it’s like that.
Kohu katoa hoki te wāhi rā i te hōtoke. 75      That place is all fog in winter.

Ngā wāhi tawhito                   The old places

Pōkahu tētahi.76 I roto o Pārangiora ko        One was Pōkahu. Then in Pārangiora, there’s
Marawaewae and further down ka huri atu ki      Marawaewae. And further down you come
Aparua further down again ka tae atu koe ki Te    across Aparua. Further down again you come to
Wharetoro go further down again ka tae atu koe    Te Wharetoro. Go further down again and you
ki Te Kūkuku.77 Ko Waipumahu/Midgley Road,      come to Te Kūkuku.Waipūmahu (Midgley Road),
Akeake, Paewhenua, haere tō tika ki te rori o     Akeake, Paewhenua, go straight to Kohumaru
Kohumaru, ko Papakawau, Maungawhara,         Road, then there is Papakawau, Maungawhara,
Karamataka, Papawera, Ōrua, Kaiwaka, Paeroa,     Karamataka, Papawera, Ōrua, Kaiwaka, Paeroa,
Hākopa, Kai Namu, Aparua, Te Wharetoro, Te      Hākopa, Kainamu, Aparua, te Wharetoro, Te
Kukuku.78                       Kūkuku.

Te Marae                       The marae

I ngā wā e tupu mai ana ahau ki roto i te marae    When I grew up in the marae my granny and I
ka hīkoi haere ahau me taku kuia ‘I want to learn   would walk around wanting to learn more and
more and more’. Mea mai ana taku kuia ki ahau,    more. My granny would say to me, “Sit still, look
“Noho mārika, titiro, hakarongo.” He aha ai? Kia   and listen.” why is that? So that you understand
mōhio ai e koe a ngā marama, a ngā tau ka hīkoi    in the months, and the years to come the

74
  Reremoana Rēnata, Ririana Haira
75
  Rose Huru
76
  Ririana Haira, Rose Huru
77
  Ririana Haira
78
  Reremoana Rēnata

                                                  90
haere koe ka mōhio koe he aha te kaupapa o        meaning of everything around you. You must
tēnā, o tēnā. Kaua e pātai, titiro.79          watch not ask.

Ngā whaea                        Our mothers and aunties

I toku taenga mai ki te kāinga, ka hoki aku       When I arrived home, I remembered with some
mahara ki te wā e ora tonu ana ngā whaea. He       nostalgia, the time when our mothers and
wāhi i te taha o te awa nei e tupu ana tēnā mea     aunties were still alive. There was a place beside
te huawhenua, huarākau, ngā               the river where they grew vegetables, fruit trees
                             and all sorts of food to ensure there was an
āhua kai katoa, hei whāngai hoki i ngā whānau.      abundance of food, to nourish the families. And
Ko rātou anō ngā kaimahi. 80               we were the workers.

I te tau kotahi mano, iwa rau, whā tekau, ka       In the year 1940 a rather large canoe was built.
hanga tētahi waka tino nui hei huarahi mō ngā      The ladies used this canoe as a means to go
whaea ki te haere ki ngā toa hoko kai.          shopping.

Nā te kore huarahi hei putanga atu i te whenua      Because there were no overland roads to
nei ki Mangōnui me Waitetoki, i hoea ai e ngā      Mangōnui and Waitetoki, the ladies, rowed the
kuia he waka ki te tiki kai i ngā toa. Hoki mai i tērā  canoe to do their shopping. On the return
haere kua huri atu rātou ki ngā mānawa ki te kohi    journey home, they would stop off at the
karahu, ki te takatakahi i ngā wāhi ōrua kia puta    mangroves to collect mud snails and trample the
ake ai ngā tuna. He kai tino reka hoki ēnā hei      mud flats to force the eels to the top. This food
kinaki i ngā huawhenua.                 was a delicacy combined with their harvest from
                             the vegetable gardens.

Ko te whaea mutunga i hoe i te waka nui nei ko      Paki Tūkāriri’s mother was the last of the ladies
te whaea o Paki Tūkāriri. Mau tonu ana te tangi     to have paddled the canoe. I weep with love as I
aroha ki roto i ahau mo ngā kuia atāhua, kaha te     remember those beautiful, hard working ladies,
mahi, i ora tonu ai ētahi o mātou o           and some of us of Matarahurahu that they
Matarahurahu, i whāngaia hoki e rātou.81         nurtured are still here.

Ngā Kāri                         The gardens

I roto o Kēnana te nuinga o te taima i tupu mai     In Kēnana, for most of the time I grew at beside
hau i te taha o Pārangiora. Tēnā taha o         Pārangiora. Our gardens were on the other side
Pārangiora kei konā wā mātou kāri e tupu ana. Ko     of Pārangiora. My grandmother and I would
māua me taku kuia ka hīkoi ki rēira noho ai ki te    walk there and stay to look after the gardens.
tiaki i waenganui i ngā kāri katoa, mahi kānga,     We grew corn, potatoes, kūmara, kamokamo
mahi rīwai, mahi kūmara, mahi kamokamo wēnā       and all that type of food at Pārangiora. After all
kai katoa i tupu mai i runga o Pārangiora. Ka oti te   the work was completed here, all of us, all the
mahi i wērā taimā, ka mahi mātou katoa ngā        relatives, would harvest the crops. My
whanaunga katoa i ngā hua o tēna waahi. Ka hoki     grandmother Erana Hapa, Erana Tukāriri raised
mai ki tō mātou kuia, ko taku kuia i manāki mai i    me.
ahau ko tana ingoa ko Ērana Hapa, Ērana Tukāriri.


79
  Ririana Haira
80
  Reremoana Rēnata
81
  Reremoana Rēnata

                                                   91
Wēnā hua, te nuinga o te taimā ka whatungia atu     Most of the time those vegetables were sorted
mō te marae. Horekau hoki he moni o wērā        for the marae. We had no money at that time so
taimā, ka waihō mai wētahi hei hakatō kai anō i     some would be left to plant more crops in
roto o Kēnana. I te nuingā o te taima ka tonoa     Kēnana. Most of the time it was sent to
mai ngā hua ki roto o Tāmaki, Ākarana i wērā      Auckland to Turners and Growers and sold
taima, ki te hoko i Turners and Growers te       there. The trucks were full of vegetables grown
nuinga. Kī ana ngā taraka ki te mau mai i ngā hua    at Pārangiora so that we could earn some
i mahia i roto i Pārangiora kia whiwhi pūtea ai     money. The money earned would be distributed
hoki anō ka tohatohangia i waenganui i te iwi o     among the people of Matarahurahu.
Matarahurahu.82

Mahi kete                        Kit-making

I haere ahau i te mahi harakeke, ahau me taku      My grandmother and I would gather flax at
kuia. I Ōpārahi māua e haere ana te rapu        Ōpārahi. We would go looking for flax and kiekie
harakeke, kiekie. Te kiekie (it’s a delicate fibre)   at Ōpārahi. This kiekie, it’s a delicate fibre, for
mō te mahi kete, wēnei kete e pā ana ki te kiekie    kit making, the kits made of kiekie are for giving
he koha kē wēnā. Ka haere ki tēna ki tēna ka      away. They would then be woven and given
kohangia atu i wērā taima. Ka whatungia atu hei     away as gifts. This is what I did. I know every
koha. Koia tēnā wāku mahi i wērā taimā. E mōhio     part of Kēnana, in, around and beyond these
ana ahau i roto o Kēnana katoa e pā ana ki kōnei,    areas, I’ve been to all those places. I have been
e pā ana ki kō, tērā taha atu rā ko tae atu ahau ki   to Waikotekote stream. The other side of
rēira. Te awa nei ko Waikotekote, i tae atu ahau    Waikotekote is the place to gather kiekie. I don’t
ki rēira. I tēna taha i Waikotekote koiā tēnā te    know where else to find kiekie but it is there at
wāhi mō te tiki kiekie. Horekau atu ana ahau e     Waikotekote. It seems that they are near
mōhio kei hea atu te kiekie e tupu ana engari kei    Kēnana and Ōruaiti. That’s where the Fosters
rēira kei Waikotekote. Te āhua nei e pā mai ana ki   are on that side.
tētahi taha ki Kēnana, tētahi taha ki Ōruaiti. Kei
konā ngā Pōhita, ngā Fosters kei tēnā taha.83

Hī ika                         Fishing

Tini ana ngā wāhi hī ika. Te nuinga o te taima     There were many fishing spots. Most of the time
haere māua ko taku kuia ki roto o Waiaua, nui      my grandmother and I would go to Waiaua,
ngā taimā i rēira. Tini, tini anō hoki ngā kai i wērā  many, many times we went there. There was an
taimā. E kore hoki te tangata e taea ki te haere    abundance of food because people could not go
atu ki rēira. Horekau he rori i wērā taimā. Nā,     there. There was no road there at that time. We
koinā ka hīkoi haere māua. Mā tētahi o ngā       would walk and a cousin would pick us up while
whanaunga e mau māua, mā tētahi anō rātou e       another dropped us back off. Most of the time
haere mai tiki mai i a māua. Engari te nuinga o te   we would walk together and bring back the
taimā ka hīkoi māua ka mau mai i ngā kai nei. Ko    food. Have you heard of this thing pāwhara? It
rongo koe tēnei ahuatanga pāwhara, pāwhara       means you cut the fish you hang it up from a line
means you cut the fish you hang it up from a line    to dry. We would prepare the fish to be cooked
to dry and ka mahia wō kai, ka pangā ngā ika nei    properly in the pot. It was very tasty once
ki roto i te kōhua kia pai ai hoki. Ka māoa wō kai   cooked.


82
   Ririana Haira
83
   Ririana Haira

                                                   92
ka reka, ka reka.

Te nuinga o ngā ika he tāmure. Koia tēnā te      Most of the fish were snapper. Along the
nuinga, te coastline nā e mōhio ana ngā tāngata    Doubtless Bay coastline everyone knows that
katoa kei roto o Doubtless bay, i tēnā rohe, te    there is predominanlty snapper. There were
nuinga he tāmure. Me te pātiki i roto o        flounder in Mangōnui and in those times they
Mangōnui. I wērā taimā nui ana te pātiki. Hore he   were plentiful. No problem there. However due
raruraru i tēnā. Nō te mahi kinotanga hoki e kore   to pollution you can’t get them now. There may
taea inaiānei. Tēnā pea ētahi atu ika i tae mai    have been other fish but most are snapper.
engari te nuinga he tāmure.84

Kura                         School

I whānau ahau, ā, ka kura hoki i Kēnana nei, i    I was born and schooled in Kēnana among my
waenganui i tōku hapū i a Matarahurahu. I taua    people of Matarahurahu. We were taught in an
wā he kura Pākehā anake te kura i tū ki tēnei     English school here and the Māori language was
rohe. Kore rawa atu te reo Māori e tukua kia     prohibited.
kōrerotia.

I ngā wā o mua, he kura Māori anō i runga tata    In the early days there was a Māori school here
ake nei i te taha o tō mātou wāhi tapu i a      above our cemetery, Maurea, and our elders and
Maurea. Ko ō mātou matua, tūpuna i kura ki      ancestors attended that school.
reira.

Tekau mā rima pea ōku tau, ka wehe atu ahau me    I was about fifteen years old when my family
ōku mātua ki Tamaki Makaurau ki te rapu i tētahi   and I moved to Auckland to seek employment,
whai oranga mō mātou nā te kore mahi o konei.     since there was virtually no work available here.
Whā tekau tau ahau i reira. I te tau kotahi mano,   I was there for forty years and in the year 1998, I
iwa rau, iwa tekau mā waru, ka aroha mai ahau ki   felt the need to come home to help out in
te kāinga, ka hoki mai hei kaiāwhina i roto o     Kēnana and on our marae.
Kēnana, i roto i tō mātou marae.85Ka haere hoki ki te kura i wērā taimā ko kapi hoki   At that time the Native school in Kēnana was
te kura ki roto o Kēnana, te kura e karangangia nei  closed, (what we call these days Kura Kaupapa).
Native school, e tātou inaiānei Kura kaupapa.

Ka haere ki Mangōnui, ana, i akongia i te reo     We went to Mangōnui and were taught in
pākeha i te kura, ahakoa tā mātou mea atu ki a     English. Although we told them we did not know
rātou horekau mātou e mōhio ana ki te reo       English, we were were beaten (for speaking our
pākeha, nā ka patungia.                own language).

Waimarie kei kōnei tonu.86               We are lucky we are still here.
84
  Ririana Haira
85
  Reremoana Rēnata
86
  Ririana Haira

                                                  93
Te Rohe o Matarahurahu (refer to map on page 112)

Ngā Ingoa Tika o ngā whenua o Matarahurahu

        CURRENT NAME / LOCATION               INGOA TIKA / KŌRERO

Mountain to the east of the meeting house and seen from  Kārewa
the flat below.

                             Pārangiora

River to the west of the meeting house.          Waikotekote

Urupā                           Maurea

Kēnana                          Kohumaru

                             Pōkahu

                             Marawaewae

                             Aparua

                             Te Wharetoro

                             Te Kūkuku

Midgeley Rd                        Waipūmahu

                             Papakawau

                             Maungawhara

                             Karamataka

                             Papawera

                             Ōrua

                             Kaiwaka

                             Paeroa

                             Hākopa

                             Kainamu

                             Ōparahi
                                             94
Mangōnui harbour at dawn
              95
96
    iii. Ngāti Ruaiti

Ko Whakaangi te maunga                Whakaangi is the mountain
Ko Waitetoki te awa                 Waitetoki is the river
Ko Tokerau te moana                 Tokerau is the sea
Ko Māmaru te waka                  Māmaru is the canoe
Ko Te Parata te tangata               Parata is the ancestor
Ko Kahutianui te tupuna               Kahutianui is the ancestress
Ko Ngāti Kahu te iwi                 Ngāti Kahu is the grouping of hapū
Ko Ngāti Ruaiti te hapū               Ngāti Ruaiti is the grouping of whānau (extended
                           families).

Kōrero Tuku Iho

Nā Reremoana Rēnata ngā kōrero i konei mō      Reremoana Rēnata gave this account for Ngāti
Ngāti Ruaiti.                    Ruaiti.

E toru ngā kāinga i tupu ake au, ki Mōhua (Mill   I had three homes where I grew up: Mill Bay,
Bay) Waitetoki, me Kēnana, me Waitetoki. I      Kēnana and Waitetoki. At Waitetoki the whānau
Waitetoki i noho ngā whānau ki roto whare      lived in whare nīkau and each family built their
nīkau, mā tēnā whānau, mā tēnā whānau anō e     own whare nīkau.
hanga tōna ake whare nīkau.

Ka mate te tangata ka mahi te whānau he nīkau    When a person passed away, the whānau
whare mate, ka mau mai tōna tūpāpaku ki roto,    constructed a whare nīkau for the deceased. The
kei konā hoki te hunga e āwhina ana i te whānau   body was brought and put inside and the people
pani. Horekau he rerekētanga o ngā tikanga mō    would come to support the bereaved whānau.
te tangihanga i wērā rā, i ngā tikanga o wēnei rā.  There is no difference between the conduct of
Ko te rerekētanga e kā mai ana ngā hiko o te     the tangihanga in those days and of now. The
marae, ā, e haere mai ana te whānau mā runga     difference is that the marae is powered by
waka/ motokā nui te utu, me pēhea hoki kei te    electricity and the whānau come on expensive
taone rātou e noho ana e mahi ana. I ngā rā o    cars as a result of living and working in town. In
mua i tae mai mā runga hoiho, me hoe mai rānei,   earlier days people arrived by horse or by canoe
tata kapi te huarahi i ngā otaota, tūmatakuru.    with the pathway mostly overgrown by weeds
                           and scrub.

Whakaangi
                           Whakaangi
He nui ngā kōrero mō tēnei maunga. He ingoa
                           There are a lot of traditions relating to this
tupuna. I tātai mai i mua kē noa atu i a Te Ohu
                           mountain. The linkages come from a very long
Paratene rāua ko Ripeka Kāweka, engari i heke
                           time before Te Ohu Paratene and Ripeka Kāweka
mai tēnā ingoa i roto i wēnā tātai. Me te mōhio
                           but it comes down to us from that name and
anō he nui ngā hapū e pā ana ki tēnā ingoa,
                           from within those genealogical linkages. And we
ehara ko tēnei taha anake. E pā mai ana te iwi o
                           know that there are many hapū who relate to
Ngāti Kahu ki tēnei maunga tapu puta atu ki
                           the name, and it’s not just from our side. Ngāti
Whangaroa whānui.
                           Kahu iwi relates to this sacred mountain right
                           throughout all of Whangaroa.                                                 97
Ko tetahi atu kōrero mō Whakaangi i waiho mai e   Another tradition about Whakaangi is that when
penei ana. Ina noho te tangata ki runga i      you stand on top of Whakaangi mountain and
Whakaangi maunga ka titiro iho ki te moana, ka   look down to the sea you will see kelp floating
kite koe i wētahi rimurimu e teretere ana, me    there – and they are bobbing around – whaka-
penei te kōrero…e whaka-angi-angi mai ana nga    angi-angi.
rimurimu (bobbing)

Ko wa tatou Iwi…….

Te Aukiwa                      Te Aukiwa

Ko te Aukiwa te rangatira o Whakaangi, o te     Te Aukiwa is the main chief of Whakaangi and in
wāhi katoa i roto i te maunga me te wāhi e noho   the area of the whole mountain, where I live.
ana ahau. Tēnā rohe tētahi atu ko ngā kōrero ko   Another account speaks of one of the mountains,
Kaiwhetū tētahi o ngā maunga, me Pātaua. Ko te   Kaiwhetū and of Pātaua. It is unfortunate that
mea aroha hoki kei runga i a Kaiwhetū tētahi    there is now an aerial on that mountain.
mea whakatū aerial kei runga i tāua maunga.

I noho tēnā kaumatua a Te Aukiwa i Paewhenua,    That kaumātua Te Aukiwa lived in Paewhenua.
i noho ia i kōna i te wā i noho a Te Aukiwa ki   While he was living there, Pororua was there.
Paewhenua i rēira a Pororua. Ētahi o ngā ingōa   Some of his names are Pororua Wharekauri, or
ko Pororua Wharekauri, ētahi ko Wharekauri,
                          Wharekauri, to some it is Pororua. His correct
ētahi ko Pororua anakē. Ko Pororua Wharekauri
tana ingoa tika. Ka hiahia te tangata nei a     name was Pororua Wharekauri, He wanted to
Pororua ki te hoko i te whenua o Paewhenua. Ka   trade the use of the Paewhenua land. Te Aukiwa
tautohetohe a Te Aukiwa. Ka peka mai ka rongo    argued. Panakāreao heard and came to argue
hoki a Panekareao, ka tautohetohe ki a Pororua. I  against Pororua. When he was talking about
roto i ngā kōrero a Te Aukiwa mō Pororua, nā Te   Pororua, Te Aukiwa said that the land in
Aukiwa i kī, “Tēnā whenua i roto o Waitetoki he   Waitetoki was Māori land. To the Pākehā, Māori
whenua Māori. Ka timata tēnā whenua hei
                          freehold land. This was the chief Te Aukiwa. The
whenua Māori, ka noho tēnā whenua hei
whenua Māori ake.” E kī ana te Pākeha, Māori    land where Bully87 and them now live, I am one
freehold land. Koia nā te rangatira nei a Te    from Aukiwa but our ancestress is Kahutianui.
Aukiwa, engari hoki e mōhio ana mātou maha ko    On this side we come under Kahutianui. We do
Te Aukiwa ki roto o te waahi e noho ana te     not follow Kahukurāriki. That’s those on that side
kaumātua a Bully mā. Ko ahau anō hoki tētahi o   in Taemāro, Waimahana. Kahukurāriki is there
Aukiwa nā engari ki roto i tō mātou kuia a
                          but for us we live here under Ngāti Kahu, Parata.
Kahutianui ka noho mai mātou i tēnei taha i raro
i a Kahutianui. Kāhore mātou i aru atu i a
Kahukuraariki. Ko tēnā kei te taha atu kei
Taemāro, Waimahana. Kahukuraariki kei konā
ēngari mātou e noho mai i raro i a Ngāti Kahu,
Parata.
87
   Wilford Peterson

                                                 98
Māmaru                         Māmaru

Ko Māmaru te waka. Timata mai i Tinana waka      Māmaru is the canoe. The Tīnana canoe started
mai i Ahipara, ka hoki atu a Tūmoana, ka noho     from Ahipara, while Tūmoana returned,
mai a Kahutianui. Ko tāna kōrero, ka kite koe i te   Kahutianui remained. He said that if you see the
rangi e mura, ka mohio koe ka tae atu au ki te     bright blaze in the sky you will know that I have
kāinga ki Hawaiki, heoi anō engari ka hoki mai     returned home to Hawaiki, however that canoe
tēnā waka, ko Māmaru. I runga i tēnā waka       has returned. On board the canoe Māmaru is
Māmaru ko Parata. Nā i hono rāua ko Parata me     Parata. To my understanding Parata and
Kahutianui koinā ngā kōrero e mōhio ana e au, ka    Kahutianui married and moved to Whatuwhiwhi.
hurihuri hoki i Whatuwhiwhi, horekau te rori nā i   That road was not called Inland Road, but rather
ingōahia ko Inland road i konā, hēoi he tino      it was an island. Indeed it was an island. The
motu. Ko te ingoa ko Rangiāwhia, Whatuwhiwhi.     name of the island        is Rangiāwhia,
                            Whatuwhiwhi.

I tatū tētahi o ngā kāinga o Kahutianui ki kō, i tau  One of Kahutianui’s homes is there. One of the
mai ki Ōtengi tetahi o ngā wāhi, mai Rangiawhia,    landings was in Ōtengi. One of the stories I heard
Ōtengi ka mutu. E mōhio hoki ana mātou ko te      was that Māmaru landed in Ōtengi and was
rākau koiānei ngā kōrero i rongo au i ū mai a     pulled to the shore there. It was there that they
Māmaru, ka tōia mai ki uta i Ōtengi. I rēira e rapa  searched for the seedling of the tree, the trees
ana te kākano ki te rākau nei, ka tupu ngā rākau i   began to grow here in Ngāti Kahu. I have one of
tīmata ngā rākau ki te tupu i kōnei ki roto o Ngāti  the seedlings at my home in Whatuwhiwhi.
Kahu. Kei a au tētahi e tupu ana ki tōku kāinga    There are many forests to which these trees are
engari kei roto o Whatuwhiwhi he maha tino       growing. From the seedling that was once under
ngāhere e tupu ana ngā rākau nei, mai i te waka    the canoe of Ngāti Kahu, there are many of
nā e rapa ana te kākano i raro i te waka, na ka ū   these trees growing today.
mai i tīmata ngā rākau nei ki te tupu ki roto nei o
Ngāti Kahu.

Kei roto i ngā rohe katoa o Ngāti Kahu ngā uri e    The descendants live in all the areas of Ngāti
noho ana, i ngā hapū katoa o Ngāti Kahu. Kei      Kahu’s territories, amongst all the hapū of Ngāti
Kauhanga, kei Ōturu, kei Taipa hēoi anō        Kahu in Kauhanga, in Ōturu, in Taipā and so you
whakahua i ngā wāhi katoa o roto o Ngāti Kahu.     name all of the areas of Ngāti Kahu.

Te hapū                        The hapū

Ko Ngāti Ruaiti, te hapū. Ko Ruaiti ko tētahi o The hapū is Ngāti Ruaiti. Ruaiti was one of
mokopuna pea o Kahutianui, mai i a Kahutianui’s descendants, from
Haititaimarangai. Ko Ruaiti tana mokopuna, Haititaimarangai, a daughter or a grandchild.
kōtiro rānei.

Te Rohe                        The territory

Ko te rohe heoi anō mai i Ōruaiti mai i te maunga Our territories are from Ōruaiti, from the
o Whakaangi tae atu ki Ōruaiti ka peka atu ki te mountain Whakaangi to Ōruaiti and across to
wāhanga o Ōruaiti te awa i konā, i tēnei taha the Ōruaiti river over there and all this side.
katoa.
                                                  99
Wāhi tapu tawhito                  Old wāhi tapu

Ko te ingoa o te wāhi tapu tawhito e mōhio ana    The old name of the old wāhi tapu that I know is
ahau ko Muriwai, ko Muriwai te ingoa tawhito     Muriwai. No one is able to walk, or drive to this
kāhore te tangata e taea te hīkoi kāhore he     sacred land. You must go through the sea and
motoka wira ki te tae atu ki te wāhi tapu nei. Me  climb up the cliff until you reach it. It is Muriwai.
haere mā runga i te moana ka piki ake ki te taha
paripari nā ka tae atu koe ki tēnā wahi tapu a
Muriwai

Ko Muriwai tētahi o ngā wāhine rangatira i roto o  Muriwai is a chieftainess of the north. Perhaps
Te Taitokerau, tēnā pea nō konā te ingoa o tōku   that is the source of the name of my cousin
whanaunga a Muriwai Pōpata. I rongo ahau i ahu    Muriwai Pōpata. I heard that her name may
mai tana ingoa nō Waitetoki, tēnā pea.        have come from Waitetoki.

Ko te tikanga o te wāhi tapu kaua e mau peke, he   In that wāhi tapu you do not carry bags or
aha rānei ki roto. Ngā tāngata hakamutunga ko    anything inside there. The last people to be
ngā Emery i tanumia ki konā i te wāhi tapu      buried in the sacred lands were the Emerys. That
tawhito. No nehe ra, taua wāhi tapu. He wāhi     is a wāhi tapu from long ago. There is also some
tapu kei raro i tōku kāinga ēngari ehara i te wāhi  sacred grounds under my house, however it is
tapu tawhito.                    not ancient.

Te Kuihi Pā                     Te Kuihi Pā

He maunga tino tapu tēnei, he maunga tino      This is a very sacred moutain and a very lofty
teitei. He wāhi tapu hoki, pana anō mō Te Ana o   one. It is also a sacred site like Te Ana o Taite.
Taite. Waimarie a Ngāti Kahu kei waenganui tonu   Ngāti Kahu are lucky that the we and the
                           community it is still there, beside the sea and
tēnei maunga i te Iwi, i te hāpori, i te taha
                           close to the school so that people can see it
moana, pātata ki te kura kia kite ai te tangata e  standing proudly and saying to the world – here
tū rangatira ana hei whakātu ki te ao, anei ahau.  am I.

Ka hoki ngā mahara ki te whakataukī, Me he      My thoughts go to the proverb, “If you must
tuohu koe me he maunga teitei. I ngā rā o mua i   bow, do so only to a lofty mountain”. In earlier
mua i te taenga mai o Tau Iwi i wānanga ngā     times before foreigners (Pākehā) arrived, our
tohunga ki runga rawa o tēnā maunga. He wāhi     experts held wānanga on the very top of this
tapu rongonui. I ngā rā tata nei i mahi kinotia Te  mountain. Just recently it has been desecrated
Kuihi Pā e Tau Iwi mā. He pakanga nui i haere, e   by Pākehā. It caused a big fight that is still going
haere tonu nei.                   on.

Pukewhau                       Pukewhau

Ko Pukewhau, he maunga patata ki te moana ki     Pukewhau is a mountain close to the sea in
roto o Waiaua, Waitetoki arā Hīhī. Nā te awa, kei  Waiaua, Waitetoki, or Hīhī. There is a river on
konā i runga rā i tēnā maunga. Nā, ka haere mai,   that mountain and it comes down to the beach
ka puta mai ki runga i te onepu o te mōana. Ko    and out to sea. That’s the place called
tēnā te wāhi e karangahia ana ko Pukewhau.      Pukewhau.
                                                  100
I kite ahau i roto i ngā kōrero a te kaunihera,    I saw in some council documents something
horekau he ingoa o tēnā awa, engari e mōhio ana    about there is no name for that river. We know
mātou ko Pukewhau tēnā wāhi.              that river is Pukewhau.

He wāhi roto i kona i ngā wā o mua engari ī roto i   And there was a lake there in the early days but
ngā tau ono tekau, whitu tekau nā te kaunihera i    in the 1960s or 1970s the council wiped out that
whakakāhore tēnā roto. I reira ngā tuna, ngā      lake. There were eels, frogs and all sorts of
porōka ... ena mea katoa.               things in there.

Engari i ngaro ēna mea katoa i te wā i         But all those things have been lost when they
whakakāhore tēnā roto. Nā te kaunihera i hanga     wiped out that lake. The council drained it. It was
he waikeri kia puta te wai. Heoi ano i         filled with dirt so that they could sell it. The
whakakīngia ki te paru o te roto hei hoko. Nā te    council sold it. There are now two houses on that
kaunihera i hoko. Ko te whenua, e rua ngā whare    land, that lake. And that’s where Pukewhau is.
iaianei kei runga i tērā whenua- tēnā roto. Na kei
konā a Pukewhau.

Patata ana ki taku kainga a Pukewhau iaianei. Ko    Pukewhau is close to where my home is now.
te awa ē kōrerohia ana ko Pukewhau. Te awa       And the river Pukewhau is close to that land.
Pukewhau e patata ana ki tēnā whenua.

Waitetoki                       Waitetoki

Ko Waitetoki he toka. I rapua e te Papa Atawhai i   Waitetoki is a rock. The Department of
te māramatanga o tēnā ingoa Waitetoki. I kite     Conservation was looking for the meaning of the
ahau i ngā pepa ā rātou. He toka i te awa, te awa   name Waitetoki. I saw their papers. It is a
i raro o taku kāinga ko Waitetoki. Tēnā toka i     boulder below my home. My ancestors used to
tangohia mai e ngā tūpuna ki te mahi i ngā toki    use that rock to make adzes and I have one of
kei a au tētahi o ngā toka, he kōhatu. He nui ngā   the rocks, it’s a stone. There are many stones in
kōhatu i tēnā whenua pai mō te hanga toki. Ko     that area that good for adzes. Those are the
tērā te kōhatu i te awa na. Koina i hakaingoahia    stones in the river. And that’s why it’s called
ko Waitetoki.                     Waitetoki.

He kōhatu nui kei roto i te whenua ka keri. Ka tae   There are lots of stones in the ground that can be
mai ki ngā tangihanga ko te rā nehu. E rima ngā    dug up. When it comes to funerals and the day
tāngata e mahi ana i te poka. Ka whati ngā pei nā   of the burial it takes five men to dig the grave.
te mea ko ngā kōhatu. Nā i tetahi wā i haere atu    One time one of the elders went to ask the
tetahi o ngā kaumātua ki te pātai atu ki ngā      Fosters to give us their machine to dig the rock
Pōhita (Fosters) hena! Homai koa to mihini ki a    because there was so amny stones there.
keri ake i te toka nei nō te mea he maha ngā
kohatu.

Ko te tikanga o te wai i roto i te ingoa Wai- tetoki  The meaning of wai in the name Waitetoki is
- e noho ana te toki nei i roto i te wai. Mehemea   that the adze stays in the water. If you see the
e kite ana koe i ngā kōhatu, ngā mea maenēnē      stones, there are a lot of very big, smooth ones
tino nui tino rahi rawa. Kei roto ngā kōhatu nei i   and these stones are in the water. And that’s


                                                  101
te wai. Koinei i hakaingoatia Wai – tetoki. Kei    why it’s called Wai-tetoki. The water is flowing
konā te wai e rere ana engari mehemea ka mahi     there and if you make an adze, do so beside the
he toki me mahi ki konei i te taha o te awa, kaua   river, not up top. And that’s because of the
e mahi ki runga. Nā te mea he tikanga i roto i    meaning of the prayers. We know that
ngā karakia. Me noho e mōhio ana tāua he       everything has a spiritual aspect and so this
wairua kei roto i ngā mea katoa me          cloaks everything we do.
hakakorowaihia i roto i ngā mahi katoa.

Ko te wāhi katoa ko Waitetoki. Kei roto a       The whole area is Waitetoki. Pukewhau is in
Pukewhau i a Waitetoki. Ehara ko Hīhī engari i    Waitetoki. And it’s not Hīhī – that’s just what the
roto i ngā kōti whenua Māori i konā tonu te      Māori Land Court said.
ingoa Waiaua.

Waiaua                        Waiaua

Ko ngā poraka ko Waiaua A, Waiaua B, Waiaua C,    The land blocks Waiaua A, Waiaua B, Waiaua C,
Waiaua D – kei roto i ēnā he ingoa tupuna a      Waiaua D – that Waiaua is an ancestral name
Waiaua - Ngā Kingi- Waiaua- e mōhio ana ahau ki    from the Kīngi-Waiaua whānau – I know that
tēnā. Nā, e tika ana kia uru mai tēnā ingoa ki roto  much, And so it’s right that that name should be
nō te mea kei hea he wahanga i roto o Waitetoki    there because where else in Waitetoki would the
mō ngā Kingi-Waiaua o Waitetoki whānui. Kei      Kīngi-Waiaua of wider Waitetoki go but into
roto o Waiaua A, Waiaua B.              Waiaua A and Waiaua B?

Ko te whenua o Waiaua kei ngā wāhi katoa e      Waiaua is all the places we live: beside the sea,
noho ana mātou: te taha o te moana, taku       my home, going into the bush, and if you walk
kainga, hou atu ki roto i te ngahere, mehemea ka   you end up in Taemāro. The tracks are
hīkoi koe, ka tae atu koe ki Taemāro. Ngā       everywhere. And the river is Waiaua – a tourist
takatakahinga kei konā, kei konā. Me te awa he    location (the camping ground) which is right
Waiaua- he nohonga mo ngā tūruhi (Camping       beside home and that’s the river Waiaua. That is
ground) i te taha pū o tēnā o te kāinga nei ko te   an ancestral name.
awa o Waiaua. He ingoa tupuna tēnā.

Tauranga                       Tauranga

Tauranga - he wahanga roto, pātata ki taku      Tauranga – that is where there is a lake, close to
kāinga. Tae atu koe ki Tauranga, tae atu koe ki    my place. You get to Tauranga, then to Kaiwhetū
Kaiwhetū, nā, mai i konā ki runga i te tihi o     and then from there to the top of Whakaangi.
Whakaangi.

Tangiteperehere                    Tangitepereherere

Ko te Tangi te perehere he wāhanga anō, he      Tangitepereherere is another place, a garden
mahinga kai te nuinga o te wā ko ngā hua rākau,    place, mainly fruit trees but you have to go right
engari me tino uru atu koe i raro i te maunga o    under Whakaangi mountain. The Pākehā calls it
Whakaangi. Ko te Tangiteperehere e kōrero ana     – bellbird.
te ingoa Pākehā – bellbird.

Ko tena te ingoa i hoatu ki tēnā whenua. I te     That’s the name given to that land and I thought
whakaaro ahau he kōmako i konei i roto i Te Tai    there are bellbirds here in the North. You need to                                                  102
Tokerau. Me tino hikoi koe ki roto i te ngahere ki   walk right into the bush, into the tī tree and all
roto i ngā mānuka, ēnā mea katoa, te taha o te     that, on the side of the Waitetoki river and that
awa o Waitetoki , i roto rawa i tena wāhanga a     place Tangitepereherere is right in there.
Tangitepereherere.

Te Pā o Moehuri                    Te Pā o Moehuri

Ko te wāhi e kīa nei ko Butler’s Point ko te Pā o   The place known as Butler Point is actually Te Pā
Moehuri. Kei runga he pā, he tino pā, te nohonga    o Moehuri. There is a pā on top, a special pā,
a Moehuri. Koia te rangatira i haere mai i runga i   where Moehuri stayed. He was the chief on the
te waka o Ruakaramea. Ka heke ki raro , koia ko    canoe Ruakaramea. And Rangitoto is below
Rangitoto.                       that.

Mārakai                        Mārakai

Ko te whenua i tua atu o Rangitoto ko Mārakai.     The land beyond Rangitoto is Mārakai. There is a
He maha ngā kai i Mārakai. Ka timata a Mārakai i    lot of food at Mārakai. It starts at the turn off to
te pekanga ki Taemāro tēnā wāhanga. Ka haere      Taemāro and goes to Waitetoki. And the king
atu ki Waitetoki. Me ngā ika kīngi e aru nei i ngā   fish chase the sprats and they jump up onto the
kōheru ka peke ki waho ki te paru, ki roto ī ngā    mud in amongst the mangroves. When the tide
mānawa. Ka timu te tae, ka pekepeke ana ngā      goes out, they’re flapping around. They die and
ika nei. Ka mate, ka haunga, ā, ka haere mai ngā    start to smell and the wild pigs come and eat
poaka puihi ki te kai i ngā ika . Engari i raro i te  them. But below the turn off to Taemāro is
peka ki Taemāro ko Mārakai, ngā tio, ngā pātiki,    Mārakai and there are oysters, flounder and
ngā kai.                        other food there.

Te Akeake                       Te Akeake

Ko Te Akeake he tino kāinga Māori he tino kainga    Te Akeake was an important Māori settlement
nohanga mai i te huarahi, te piriti i te taha o te   by the road at the bridge beside the Ōruaiti river
awa o Ōruaiti, i Paewhenua, i te mutunga, i raro i   at Paewhenua, at the end there below
Paewhenua, engari i te taha moana. I konā e      Paewhenua but by the sea. Growing there are
tupu tonu ana ētahi o ngā rākau rēmana,        lemons with really thick skins. The ancestors
mātatoru ngā hiako o ngā remana ē tupu tonu      stayed there because they went from there over
ana i konā. I noho ngā tupuna i konā, nō te mea i   to here, there and everywhere because it was
haere i kō i konā, i kō i konā, ngā wāhi katoa nō   their land.
te mea ko tō rātou whēnua tēnā.

Ka taea te kite i Te Akeake mai i te rori i aianei   You can see Te Akeake from the road these days
engari kei te tupu ngā rākau mānawa, engari ka     even though there are mangroves growing there.
taea tonu te kite.

Paewhenua                       Paewhenua

Mai i te huarahi ka haere koe ki Te Akeake ka tae   From the road where you go to Te Akeake you
atu koe ki te mutunga o Paewhenua, pātata tonu     come to Paewhenua, close to the Ōruaiti river
ki te awa o Ōruaiti, kei konā ngā kōhatu, ko ngā    and there are stones there and butterfish and a
pākirikiri kei konā e tupu ana, kei konā te tino    special stone. I don’t know its Māori name.
kohatu. Ngā īngoa Māori- kāhore ahau i te                                                   103
mōhio.

I te wā i hoki mai ahau i te kainga i kōrero mai   When I came home a Pākehā spoke to me beside
tētahi Pākehā, i te taha ia i te awa o Ōruaiti, ka  the Ōruaiti river and showed me a butterfish and
hakātu mai tetahi pākirikiri, tana kōrero mai ki   said to me “What is the name for a butterfish?”.
ahau “what is the name for Butter Fish?” Nā, kua   And now the name has changed to Butterfish
hurihia te ingoa inaianei, ko Butter Fish      Bay – true! Not Paewhenua, a different name.
Bay....mārika, ehara ko Paewhenua, te ingoa ko    But to us it is still Paewhenua.
rerekē. Engari ki a mātou tonu ko Paewhenua.

Marae                        Marae

Horekau he marae horekau he whare tupuna i      There is no marae or ancestral house in
konā ki roto o Waitetoki, arā, Hīhī, Waiaua ēnā   Waitetoki, in Hīhī, Waiaua those names. The
ingōa. E huihui ana te hapū mō tētahi marae     hapū has been meeting to discuss a new marae.
hou. Ko te marae ko Waiaua, Waitetoki. A te wā    The marae is Waiaua, Waitetoki. The family will
ka tū mai tētahi whare, ka tino wānanga te      engage in deep discussions when a marae is
whānau ko te ingōa Waitetoki. I te wā ka hurihia   built, but the name is Waitetoki. When you turn
ki Hīhī nā ka kārangahia kō Waitetoki te awa, pai  from Hīhī it is said that Waitetoki is the river, my
kare. Ka hurihuri ngā mea kāhore au e mōhio he    gosh. Things change and I don’t know, however
aha, engari i ngā rā o mua ka whakatūngia he     in the days of old, a nīkau house would be built
whare nīkau hēoi anō tū noa iho pai anō mā      and would be sufficient and easily moved. If
rātou ki te tū noa iho neke ki konā. Ka mate mai   someone died a nīkau house would be built
tētahi o mātou i konā, nā, ka whakatūngia he     beside that cemetery below my home. After
whare nīkau i te taha o te wāhi tapu i raro i taku  some time the wind and decay of the house
kāinga. Nā, ka haere te wā, nā, ka pīrau haere, ka  would mean another was to be built. There are
pupuhi te hau ka mate haere. Nā, ka tū tētahi    perhaps five nikau houses below my home. In the
anō he whare nīkau. E rima pea ngā whare nikau    old days some would be built for family staying
i raro i taku kāinga. I ngā rā o mua e nohonoho   on holiday, there are many.
ana ngā whānau ki roto hararei mai, hararei atu,
nā, ka whakatūngia he whare nīkau, he maha.

He whare nikau horekau he ingoa.           The nikau houses never carried names.

Ngā whare tawhito                  The old houses

Ngā whare tawhito ko ngā whare raupō, i konei.    The old houses here were made of raupō. So
Heoi anō, haere mai te whānau, nā, ka hangā he    when a family came a raupō hut was built. These
whare raupō. Mahana ngā whare raupō, mahana     were warm and water never came in. However
ana, kore rawa he wai i hou mai, engari ko te    the wind, you had to think carefully about the
hau, me tino whakaaro ki te hau i te wā o te     winter winds. So you would put the house in the
hōtoke. Engari, ko te wāhi e mahi whare raupō    shelter of the side of a tree to shelter from the
ana me mahi i raro i te taha o ngā rākau, he     wind. Because they knew their environment the
rākau nui kia pārae atu te hau. E mōhio ana i    ancestors knew when a wind would be coming
roto i ngā mahi taiao ka mōhio ngā tūpuna āhea    from where, when it would rain and all those
e ahu mai ana te hau i hea, te wā o te ua, ēnā    things.
mea katoa.


                                                  104
Ko te reo, ko te reo Māori, kāhore tetahi tangata  There was only one language and it was Māori –
i konei e kōrero ana i te reo Pākehā, kāhore     no-one ever spoke English. And if a whare raupō,
rawa. Mehemea hinga atu ana tēnā whare raupō,    or a whare nīkau fell over, another was built. It
whare nīkau, nā, ka hanga anō tetahi. Māmā noa    was really easy. The Nīkau still grow down below
iho, māmā noa iho i ēnā rā. E tupu tonu ana ngā   here.
nīkau i raro nei, tupu tonu ana.

Kotahi anake te rūma. Ka mahi kai i waho.      They were only one room and the food was
Mahana, mahana. Ka taea ki te hangā anō tahi,    prepared outside. They were really warm. You
rua, toru pēnā. Nā, ngā taputapu ki roto i tētahi.  could build one, two or three like that with your
Mehemea e āhua māuiui ana te kuia kaumātua,     belongings in one of them. And if one of the
ka hangā anō tetahi whare nīkau, whare raupō,    elders was ill another whare nīkau or whare
nā, ka tieki pēnā. He noho pā, he wāhi pā pēnā o   would be built
te hapū.

I te taha o te wāhi tapu nā, ka mau mai, hangā    They bring the deceased to the side of the
anō he whare nīkau, ka takoto mai te tūpāpaku,    cemetery and build a whare nīkau there and lay
ngā karakia i roto i tēnā whare nīkau, nā, ka neke  the body in that whare nīkau, conduct the
atu ki roto i te urupā. Tēnā urupā, i mahia mō    prayers in there and then move into the
ngā hāhi kē. I roto o Kēnana ko te hāhi Mihinare   cemetery. That cemetery is for all the churches.
anahe kia tanumia i roto i a Maurea. Konei, ko    The one at Kēnana, Maurea, is only for
ngā Rātana, ko ngā Wētereana, ngā Mihinare,     Anglicans. But this one is for Rātana, Methodists,
Katorika. Nā, ka mahi te whānau i tēnā wāhi     Anglicans and Catholics. The whānau look after
tapu, urupā.                     that cemetery.

Ka huri ngā tau ko te whakaaro kia tapahia ngā    After some time they decided to cut some timber
rākau hei mahinga, hei kani mahi hanga whare     to build houses – to make blocks. They decided
mai i ērā rākau, ngā tūpou – blocks. Nā, ko te    that some of the houses would be corrugated
whakaaro me mahi he wāhi whare mō ēnā he       iron, for the cook-house but the rest could be
rino i ētahi wā, he rino mō te kāutu engari ko te  wood.
nuinga ka taea.

Ngā whānau                      The families

Ko mātou, ko ngā Rēnata, ko ngā Matiu, ko ngā    There is us (the Rēnatas), the Matius, the
Hēnare nō Taemāro, ko ngā Hikuwai, ko Charlie    Henares from Taemāro, the Hikuwai family
Hikuwai mā, ko ngā Ōrewa (Olivers), ko ngā      (Charlie Hikuwai and them), the Ōrewa family,
Tukariri, ko ngā Peterson, te whānau a Bully mā,   the Tukariri family, the Peterson family (that’s
ko ngā Ātama (ehara i te Adams, ko Ātama te     Bully and them), the Ātama family (not Adams,
ingoa tika), ko ngā Rītete, ngā Takinui/Williams,  the correct name is Ātama), and the Ritete
ngā Cash, ngā Hōhaia, ngā Hēnare, ngā Pōmare,    family, the Takinui/Williams, the Cashes, the
ngā Hona.                      Hōhaias, the Hēnares, the Pōmares, the Honas.

Ngā māra kai                     Garden

He maha ngā māra kai. Nā, i raro nā, i raro i konā There were lots of gardens. There was one where                                                 105
he māra kai i te wāhi kei konā te Hīhī camping    the camping ground is now. It was there because
ground, te wāhi noho. Kei konā tēnā wāhi nā te    there were no people there. Now, let’s start on
mea horekau he tangata. Nā, ko ngā mahinga kai,    the gardens. Start at Matariki in June. We had
nā, me tīmata. Tīmata i te marama o Matāriki, te   one plough, one horse. My brother rode the
marama o Pipiri. Ka kōrero mō taku matua.       plough and horse so that the land could be
Kotahi te parau, kotahi te hoiho. I roto i te     farmed. In June the garden was ploughed, over
marama o Matāriki, i te Pipiri, ka huri, ka parau i  and over and then left. Why? The cold and ice
te mahinga. Ka huri i ngā paru, ka huri i ngā paru,  caused the bugs to die off.
ka waiho. He aha ai? Kia mate ngā ngārara i roto.
Ka mate, ka haere mai a Haki Hukapapa, ka mate
ngā ngārara i roto nā te mea te kaha makariri.
Nā, ka mate. Ko tēnā tēnā.

Nā te mea, e tīmata ana te mahinga kai. Nā, ka    And when we were starting to garden, we would
haere atu ngā rakiraki, ka haere atu ngā heihei,   let the ducks and hens scratch and eat the dead
ka rakuraku, ka tonoa atu ngā poaka ki te kai i    bugs. The pigs would eat the bugs, digging it all
ngā ngārara, nā, ka huri, ka huri. Mā rātou e     up. They would soften the land and make the
ngāwari ake te whenua pēnā ana, e whakatika      land more workable just like Rongomātane
ana e whakāro ana mō te haere mai o          would with kūmara plantations. And come
Rongomātane ki te mahi I ngā tāpapa kūmara      August, June, July, August, it would be worked
katoa. Ka tae atu ki te marama o Hereturikōkā -    over again, ploughed again.
Pipiri, Hōngongoi, Hereturikōkā – ā, ka mahia
anō. Ka mahia anō te parau.

Tō mātou mahi i te wā e tamariki ana mātou he     Our job as children was the firewood, this long
wahie, pēnā pea te roa, pēnā pea te rahi. Tō     and this big. And our job was to bang them on
mātou mahi ki te hamahama, nā te mea, āhua      the ground because it was hard. And we would
pakeke te whenua. Ka hamahama, ka hamahama      bang it like this.
pēnā.

Nā, ka mahi taku pāpā i ētahi rino pēnei. Nā, ka   And my father made an iron like this. And when
tae ki te wāhanga Pipiri, Hongongoi,         it came to June, July, August, September, the
Hereturikōkā, Māhuru, ka tīmata ki te mahi, ki te   planting would begin. In July my mother and the
whakatō, nā te mea, i roto i te marama o       older women would start preparing their kūmara
Hongongoi, ko tēnā te mahi o taku whāea, o ngā    seed beds. And they would work at the different
kuia ki te tīmata ki te mahi i tō rātou tāpapa    times of the year. There was no manure, you
kūmara. Ko te marama o Hongongoi tēnā. Heoi      relied on the months and worked through June,
anō, ka mahi rātou i roto i ngā wāhanga o te tau.   July, August and September. In September the
Horekau he mea manure, horekau. Heoi anō ko      weeding started, and we all did it, our mother,
te rā, ko te wā o te wāhanga o te tau, nā, i roto i  our father, the young ones, the people staying
ngā Pīpiri, ngā Hongongoi, Hereturikōkā,       here. Some of the whānau came and the family
Māhuru. Māhuru, nā, ka tīmata ki te huhuti mai.    worked and thought as one. And us young ones,
Tō mātou mahi, ka mahi tō mātou māmā, pāpā,      our job was to fetch the water.
ngā uri, ngā tāngata e noho ana i konei. Ētahi o
ngā whānau ka haere mai. Kotahi te mahi kotahi
te whakaaro o te hapū. Kotahi te whakaaro o te


                                                 106
hapū. Mātou ngā mokopuna, o mātou mahi,
haere ki raro ki te tiki wai.

Nā, ko te tini, tini pēkena paura. Ko te pēkena    And then there was the baking powder tin – you
paura e hoko mai ana i te toa i roto i te tini. Tō  bought baking powder from the store in a tin.
mātou mahi ki te āta kautūtū. Ehara ko te riringi,  We would gently sprinkle water, not pour it, just
kei pāngia ō ringaringa, āta kautūtū, koira te wai  sprinkle it so it didn’t touch our hands, gently
kautūtū. Nā, e pēnā ana te mahi.           sprinkle the water. And that’s what our work
                           was like.

Ko te pātaka, i roto i te pātaka ko te pākōkō –    In the food store there were little holes, much
little holes. Nā, he rahi noa atu i tēnā. Ko mātou,  bigger than that. And we would go and get
haere ki te rahurahu. Ka waiho he rahurahu ki     bracken and leave them in the holes. And when it
roto i te pākōkō. Nā, ko te wā hauhakenga       came time to harvest the kūmara, there were
kūmara, nā, ko te wāhanga, ngā kūmara         those that were small. Those were for the pigs.
nohinohi, pīwai. Ko ēnā ngā mea mō ngā poaka.     Some of us ate them, that was our food.
Ētahi o mātou e kai ana, tō mātou kai tēnā, i     Sometimes we would go and get them like fruit.
waenganui, ētahi wā ka haere ki te tiki mehemea    But the young ones went to the sea to gather
he hua rākau, he aha rānei. Engari ko ngā       food to feed the family and the whole hapū.
rangatahi hoki ka haere ki te moana ki te tiki kai,
ki te whāngai i te whānau, i te hapū katoa.

Ngā hua rākau                     Fruit trees

He wāhanga anō; ko ngā piki; ko ngā karahītaka.    That was another place: peaches and
Ko ngā karahītaka he āhua pītiti tino tata i te    karahītaka. They are a type of peach that are an
karaka te tai. Te nuinga o ngā whānau he kuihi –   orange colour. Most of the families had quinces.
quince. He taraire, he rākau māori tēnā.       And taraire – that’s an indigenous tree. They’re
E tino tata mangu ana engari he tino reka. Engari   almost black and very sweet. Your lips go all
mangu katoa ō ngutu.                 black.

Me ngā karaka kōwhai nei. He pai ēnā hua rākau    And the yellow karaka berry – they are lovely to
ki te kai. Me ngā rukuāti – loquats. He maha e    eat. And loquats – there were lots of them
tipu ana. E toru, whā, rima pea kei roto i te     growing. Three, four or even five in the bush. The
ngahere. Ko wēnā rukuāti e tupu ana i te       liquids grow beside the river. But there was lots
tahataha o te wai nei, o te awa nei. Heoi anō, he   of food.
maha ngā kai.

Ngahere                        Forest

Ko tētahi ngahere te wāhi ko Tangitepereherere,    Tangiteperehere is one place where there is a
Tangitepereherere ko tēnā te ingoa o tetahi wāhi   forest. Tangiteperehere is the name of one of the
ngahere i konā. I reira hoki ngā pūpurangi. I ēnei  forests there. There are pūpurangi or black kauri
rā te ingoa māori ko ngā kauri snails ngā mea     snails as they’re known these days, there are lots
mangu, maha, maha engari me wāiho kāore he      and lots of them, however they must be left.
tino taonga o roto i te ngāhere. Nō ēna mea no    They’re a very precious part of the bush and we


                                                 107
kāhore mātou e mau mai ana.             didn’t disturb them.

I mohio hoki mātou kāhore ko au ēngari āku      I don’t know but my brothers know where the
tūngane i ngā wāhi i whānau mai ngā kiwi, ngā    kiwi nests are, the holes. My mother said that
kōhao. Te kōrero o tōku whāea, kaua kōutou ngā    the girls were not to go onto the mountains
kōtiro e haere ki runga i ngā maunga he tapu, he   because they are sacred. So we don’t know
tapu ēna māunga ēhara mō ngā kōtiro, kāore      where the kiwi holes are. However, one of our
mātou e mōhio ana kei hea ngā kōhao nei o ngā    brothers once brought home a large egg and my
kiwi. Heoi anō ka puta mai te heeki nui, nā tētahi  mother wanted to hit him. He returned the egg
o ō mātou tūngane i mau mai te hēki ki te kāinga.  because his odour would remain on the egg and
I hiahia tō mātou whaea ki te patu i a ia. Nāna te  the kiwi would not return to its egg to be
hēki i whakahoki nā te mōhio ka hongi nē, ka     hatched.
mohio nā wai i pā atu, kāhore te kiwi na i noho ki
runga i tēnā hēki, paopao noa a muri ake nei. Na
koiara te take taku whāea taku tūngane ka patu.

Ngā Kaimoana                     Seafood

Ko Rangitoto tētahi o ngā maunga i konā ka      Rangitoto is one of the mountains here that goes
haere tika ki te wai, ka mutu, e patere ana ngā   right down to the water and that place has a
kai i roto i te moana nei. Heoi anō ko Tokerau, ko  great abundance of seafood. Same as Tokerau,
tetahi atu ko Tauranga i muri i konei, engari i   and another is Tauranga behind here. In front of
mua i tēnā he wāhi e hou mai ana ngā tāmure     that is where the red snapper are, well we call
whero, ki a mātou, engari ko te ingoa Pākehā ko   them that but the Pākehā call them orange
te orange roughy i ērā rā.              roughy.

Heoi anō, ka haere koe i te tahataha, nā, i muri   And so you go to the bank and behind that is the
nā kei konā te wāhi. Ko te toka i waho nei ko    place. And there is a reef outside where we catch
tēnā te toka e hopu tāmure ana, te toka tāmure    snapper, but that’s outside. And there is a cave
ki ētahi, heoi anō i waho nei. He wāhi āhua, ki   there and crayfish. And there are lots of octopi,
ahau, he ana, kei konā ngā kōura. He maha ngā    and they are good to eat, but sometimes you
wheke, he pai ki te kai ēnā, engari i ētahi wā e   don’t see them coming in the kelp.
kore koe e kite e haere mai ana kei roto i ngā
rimurimu.

Hī ika – patiki, hāpuka, tāmure whero        Fishing – flounder, hāpuka, red snapper

I ngā ata haere mātou ki te kura heoi anō ngā    In the mornings we would go to school, however
mānawa i raro nā. Ka kite mātou he pātiki, ka tū   there are mangroves down there. We would see
mātou ki runga i te pātiki me hopu pēnā me ō     flounder and stand on the flounder and catch
waewae ka heke tangohia mai ka mau atu ki      them with your feet. Later it would be tied to
tētahi o ngā mānuka ka herea. Nā te mea i ēnā rā   mānuka tree. In those times there were no flies,
horekau he ngaro nē, horekau he kutukutu,      no maggots, we would leave them in the trees.
wāiho ki roto i te rākau. Mutu mai te kura haere   After school we would go and retrieve the fish,
mātou ki te tiki kai, nā, ko tō mātou kai tēnā.   that was our food. That’s what we did, we had
Koinā tā mātou mahi, āe he maha. Ngā wāhanga     lots. Hāpuka were in the rocky places. And the


                                                108
kōhatu, ngā hāpuka e mōhiotia ana kei muri me red snapper. There was a place where there was
ngā tāmure whero. He wāhi kei konā he wāhi a pool and under the seaweed you would find
hōpua. Kei konā kei raro i ngā rimurimu ka kite the red snapper.
koe i ngā tāmure whero, ēngari kei konā pū.

Ko te tokatū, te wāhi hī ika engari te nuinga o te   The place to fish was on the reefs, however most
wā ka noho koe ki runga i tō waka, mai tēnā       of the time you fish from a boat. You line up that
rākau, mai tēnā puke, mai tēnā kōhatu, nā, kei     tree, that hill and that rock and that’s the place
konā te wāhi kōura, kei konā te wāhi ika, ēna      for crayfish and a fishing spot. All those things.
mea katoa.


Kahawai                         Kahawai

I te marama o Huitanguru Poutūterangi ko ēnā      In February and March the kahawai come. You
ngā wāhanga o te tau ka haere mai ngā kahawai.     will see the sea churning up outside here. And
Ka kite koe e hukahukahuka ana te moana i waho     it’s like that every year. The place the kahawai
nei, i konei. I ia tau, i ia tau, i tēnei tau, pēnā i  go is to chase whitebait. And when you catch
tēnei tau. Ko ngā wāhi ika e arumia ana e ngā      kahawai there and you gut it, they are full of
kahawai pēnei me te wāhi karawaka. Ko tēnā te      those fish because they are hungry. And they are
wāhanga ka hopu atu koe he kahawai ka          full of eggs.
tangohia e koe ngā whēkau, kei roto ēnā ika
katoa i roto i ngā whēkau, nā te mea he tino
hiakai ana. He kikī ana i te hēki.

Kanae                          Mullet

Me te wāhanga mō ngā kanae, maha ngā kanae,       The place for mullet is in amongst the mullet
nā te mea ka haere mai ngā kanae ki te kai i roto    below here, in the Ōruaiti river and there a lots
i ngā mānawa i raro nei, ki roto i te awa o Ōruaiti,  of them. If you throw out your net you will
mehemea e panga atu koe i te kupenga ka mau       always get mullet and that’s true.
koe i te kanae, ka mau koe i te kanae, pono tēnā.

Ahakoa ko tēhea marama, panga atu, nā te mea      Any month at all you can throw out a net
he maha ngā kanae. Engari he nui kē atu i ngā rā    because there are so many mullet. However
o mua i ēnei rā. Ki ahau nei he maha ngā kai,      there were far more before than there are today.
engari he maha kē atu i ēnā rā nā te mea i ēnei rā   To me, there is still lots of food for them but the
he paruparu ngā wai, ko ētahi āhuatanga i roto i    water is polluted by the big boats coming into
Mangōnui, ka hou mai ngā waka nui, nā, ka puta     Mangōnui and have oil leaking from them.
mai te hinu i roto i ngā waka, ēnā mea katoa.

Kina, pāua                       Kina, pāua

Kei raro tata nei ngā kaimoana, ngā kina, ngā Close by below here are kina (sea urchins) and
pāua. Mehemea ka timu te tai, nā, kei konā, pāua (abalone). When the tide is low they are
ahakoa te aha, kei raro tata nei, kei muri, ka always there no matter where you go.
haere koe ki hea.


                                                   109
Tāmure, hāpuka, pāua, kūtai              Snapper, hāpuka, pāua, mussels

Mai i te whare - he rākau kei konā. Mehemea e     From the house there is a tree. If you go out on a
haere atu ana koe i runga i tō waka mai i te rākau  boat you line up the tree with the house above
ki tētahi whare i runga rā, kei konā ngā tāmure.   and that is where the snapper are. And if you go
Mehemea e haere ana koe ki waho noa atu, tata     way out, close to Nukutaura, that’s where the
ki Nukutaura, kei konā ngā hāpuka. Nā, ka huri    hāpuka are. And go on towards Te Whatū, and
anō ki Te Whatū, kei konā ngā pāua tino nui      that’s where there are huge pāua. Now, just
rawa. Nā, i raro tata nei, mehemea kei konei     close by below here, if you are still here, we can
tonu koutou, nā, ka taha tātou ki te haere i te    go for a walk across the rocks and when you do
haerēre, i runga i ngā kōhatu nā, i ngā toka nā,   that you are walking on mussels. There are
mehemea e hīkoi ana koe i runga i ngā toka nā, e   masses of them, like a carpet.
hīkoi ana koe i runga i ngā kūtai. He maha ngā
kūtai pēnā me te tāmata nā.

Ngā kororā                      Penguins

Mehemea e hou atu ana koe ki Mangōnui i te      At the entrance to Mangōnui harbour, on the left
taha maui kei reira te kāinga o ngā kororā, ngā    hand side that’s where the penguins roost. They
kororā e haere mai ana, i ngā hotoke ka tae mai,   come in the winter, swimming on the waves,
ka kau mai i runga i ngā ngaru, ka whakareti i ngā  surfing. They come and go into the holes in the
ngaru. Ka haere mai ka haere atu ki roto i ngā    cliffs. They go there to lay their eggs and come
kōhao i roto i ngā paringa. Ka haere ngā kororā    out to look for food and then return to these
ki reira ka whānau i ngā hēki, ka puta mai, ka    holes.
rapu kai, ka hou atu anō ki roto i ngā kāinga i ngā
kōhao nei.

Ngā kororā kāre ahau e rongo ana i ngā kororā     I don’t hear the penguins, however if you go into
engari hou atu mātou ki te kaukau ki roto i te    the sea, the penguins will come to your feet, so
mōana, ka haere mai ngā korora i tō mātou       we would go back to the shore, and return home
waewae, ka puta mātou i te mōana ka haere       and tell our mother. She tells us, you know this is
mātou ki uta, hoki ki te kāinga, kōrero atu ki tō   not your place, this is the season to find food,
mātou whāea. Ko tāna ki a mātou, ka pai rawa e    you know the tide, the fish are there, we must
mōhio ana kōutou ehara na kōutou tēnā wāhi. E     not enter into the fish areas, or to swim because
rapu kē ana rātou ko tēnei te wāhanga na, e      that is the time for the penguins to feed. If you
mōhio ana mātou te āhua te tai kei konā ngā kai    enter into the water, they will peck so that you
ika, ngā wāhi ika nei. Kaua mātou e haere ki te    get out of the water.
kaukau nā te mea ko tēnā te wā mo ngā kororā ki
te kai, mēna hou atu koe ki roto i te wai, ka pēnei
tā rātou koikoi, puta atu koe.

Kaitiaki – pākaurua                  Guardian stingrays

Ko ngā pākaurua ngā kaitiaki. He maha i roto i te The stingrays are the guardians, there is an
mōana o Waitetoki, Waiaua maha. I te wā e abundance of stingrays in Waitetoki and
nohinohi ana ahau e haere mai ana ngā Waiaua. When I was very young the baby


                                                  110
pākaurua, ka whānau mai i Waiaua. Horekau i       stingrays would be born in Waiaua. Some would
ēra rā ētahi he pai kia haere atu ki roto o te     not enter into the water in Taemāro because the
moana o Taemāro nā te mea ka haere mai ngā       whales would come and from the whales the
tohorā, nā, ka puta mai i roto i ngā tohorā i te    black ambergris would be discharged into the
tinana o te tohorā ka puta mai ngā mea mangu      ocean. This would give off a scent which was not
arā ko te ambergris. Rongo ana koutou tēnā       pleasing to the stingrays. As a result of this there
ingoa Pākehā ka mahi he mea hongihongi kakara      were none at Taemāro, and many stingrays
mai i ēnā kāhore ngā pākaurua e pai ana ki ēnā     would come into Waitetoki. We would go
kākara. Koinā horekau i Taemāro ka huri mai, ka     beyond our home and further to the beach to
huri mai ki roto o Waitetoki ngā pākaurua, he      climb up the very large rocks and get some
maha. Ka haere mātou ki tua atu i te kāinga i te    stones. And we hold them under the water and
taha moana, ka kake mātou ki runga he kōhatu      bang them together. We wait and then bang
tino nui, Maurea mātou he kōhatu. Ka pēnei       them together, wait, then bang them together,
mātou ō mātou e tārewa ana ki roto i te wai       wait, and then you see the stingrays coming
pēnei mātou me te kōhatu, hamahama te          every time they would follow the sound and
kōhatu, ka tatari mātou, ka hamahama, ka tatari.    come close to us.
Kātahi ka kite koe haere mai ngā pākaurua ia wā,
ia wā, ka mōhio.

Ka kitea tonutia ngā pākaurua, kei konā tonu, ka    The stringrays are still seen swimming along the
kite koe āta haere ana i te onepū, wāhi haere      sand, where there is food. If you know your sea,
ana, kai ana. Mehemea mōhio ana koe ki tō        and you see there are no rocks only sand there
mōana, e mōhio ana koe horekau he kōhatu i       will certainly be stingrays around and they will
konā ko te pākaurua i konā. Nā mehemea ka kite     not be lost.
koe mōhio koe he pākaurua, kore e ngaro.

Pura Toke                        Glow worms

I roto i te awa o Waitetoki ko ngā Pura Toke- ko    In the Waitetoki river there used to be glow
ngā glow worms ēnā. He pura, he purpura, pēnā i     worms. These little creatures glow like stars in
te purapura whetu wāhi ngārara nei, i roto i ngā    the river banks. These are glow worms and they
paringa. Ko ngā pura toke nei, ka puta mai i ngā    come out at night but not in the winter, only on
pō, engari ka puta mai ka kite koe kahore e puta    summer nights. When the moon and the stars
mai i te hōtoke, kāhore, ēngari i ngā pō raumati,    are out you see them twinkling away. Sometimes
ka whiti mai te marama me ngā whetū, ka kite      it’s just like a town!
koe māpurapura mai ana, māpurapura mai ana.
Ētahi wā he rite ki te taone!

I te pari, i te paringa o Waitetoki, engari i mahi te  They were in the banks of Waitetoki, but the
Pākehā nei he culvert, ka mahi, ā, e kore e kitea    Pākehā made a culvert and now you don’t see
ana i enei rā.                     them anymore.

Mātou ka panga atu ā mātou aho ki te hopu        We used to throw our lines to catch eels and we
tuna, ka mātakitaki mātou i ngā purapura ...ano     would watch the glow – like a town! Twinkling
nei he taone! Purapura mai ana. I runga i te      away there. They are on the banks, not in the
paringa kāhore i te moana engari i runga rawa.     sea but right on top. That river below here, well,
Te awa kei raro nei, na kei runga, kei runga ...in   they were up on the banks in the holes.                                                   111
the banks... wāhi kohao nei.

Ka rongo ahau i tetahi kōrero, ka tū a Parata i   I heard one story that Te Parata stood on top of
runga i Maunga Taniwha, ka titiro ki raro- he    Maungataniwha and looked down and said –
tokerau, he tokerau, “purapura mai ana”.      hundreds of worms twinkling and glowing.
                     Sunrise at Hīhī beach
                                                112
Whenua Raupatu                    Land confiscations

He wahi kei raro i taku kāinga he wāhi papa     Below my home is a holiday ground88 for the
hōrarei mo ngā tūruhi, ko tēra tetahi o ngā     tourists, that is one of the areas that was stolen.
whenua i tāhaengia. Ētahi i muri i te puke, he    There are others behind the hill, there are many,
maha, he maha, kei te iti haere. Ko te mea hōhā i  we have little land left. The annoying thing is
ngā rā horekau hoki he mahi o taku Matua. Heoi    that in the day my father had no work we left
anō i wehe atu wehe noa atu waiho noa te       that land and moved to Auckland to seek
whenua Māori ka haere ki Tāmakimakaurau ki te    employment. By the time we returned the
rapu mahi. Hoki rawa mai ko mahia kē e tauiwi    foreigners had built a road on our land to the
tētahi rori i runga i tō mātou whenua ka tae atu   river, like this.
ki te awa nei e rere ana, pēnei na.

Hakataukī                      Proverb

Ko tētahi hakataukī o konei ko "Pākau ki uta, One proverb from here is “The stingray moves
pākau ki tai, pākau ki te whenua."      ashore, moves out to sea, moves to the land."

I roto i tēnā pēnā me te tangata nā i pākau i te   Within this proverb holds the moral that you
whēnua, hōrekau he mahi nā ka wehe atu, nā ka    must move across the land and when there was
hoki mai anō ka wehe atu. Nā, pakau ki te      no work we left, returned and left again. And so
whenua, pēnā ana e rite ana ki te tangata. Whā    a stingray move around and that’s just like
tēkau, rima tēkau tau ahau i roto ki         people. I lived in Auckland for 40 or 50 years.
Tāmakimakaurau.

Ka hoki mai ahau ki te noho i taku whenua, haere I returned to live on my land. As a child we would
au ki te kura e nohinohi ana mātou i runga i te go by boat to school and row to Mangōnui
waka poti, hoe ki te kura o Mangōnui, hoki atu school, and row back and return home.
hoea, hoki atu hoea, ka muru ka hoki mai mātou.

I te mutunga o te kura pēnā ana te mōana, tai    After school was finished the sea was just there
pari ana te mōana, ka waiho te waka ki roto i te   and was in high tide. We would leave the boat in
wai haere atu mātou i te ata, me kau atu tētahi ki  the water and someone would have to swim out
te tiki i te poti pēnā ana tā mātou noho.      to sea to fetch the boat. This is how we lived.
88
   Hīhī Motorcamp

                                                  113
Te Rohe o Ngāti Ruaiti (refer to map on page 112)

Ngā Ingoa Tika o ngā whenua o Ngāti Ruaiti

      CURRENT NAME / LOCATION                 INGOA TIKA / KŌRERO

Hīhī                         Waitetoki. Waitetoki is the whole area, not
                           Hīhī. Hīhī is in Waitetoki. Pukewhau is in
                           Waitetoki.

Butterfish Bay                    Paewhenua

River on Pukewhau maunga               Pukewhau

River beside the campgrounds and Reremoana      Waiaua
Renata’s house

Place where this is a lake close to Reremoana     Tauranga
Renata’s home

                           Kaiwhetu

Place under Whakaangi mountain; a forest       Tangiteperehere

Butler Pt                       Te Pā o Moehuri

Mountain below Butler Pt               Rangitoto

Place below the turnoff to Taemāro          Mārakai

By the road at the bridge beside Ōruaiti Rd, at and  Te Akeake
below Paewhenua, but by the sea

                           Te Kuihi Pā
                                                114
  vi. Ngāi Takiora

Ko Whakaangi te maunga,           Whakaangi is the mountain,

Ko Rewiri Kaweka te tupuna          Rewiri Kaweka is the founding ancestor.

Ko Tokerau te moana,             Tokerau is the sea,

Ko Māmaru te waka,              Māmaru the canoe,

Ko Te Parata te rangatira,          Te Parata is the leader,

Ko Kahutianui te tupuna,           Kahutianui is the ancestor,

Ko Ngāti Kahu te iwi,            Ngāti Kahu the tribal grouping,

Ko Tomairangi te marae,           The marae is Tomairangi,

Ko Ngāi Takiora te hapū.           Ngāi Takiora is the grouping of whānau.
               Whakaangi from Taumarumaru.
                                            115
Kōrero Tuku Iho

                        This hapū came across from Taemāro hence their
                        Maunga is Whakaangi.

                        In the early 1900’s in Mangōnui some early
                        settlers asked them. “Where do you come from?”
                        Their reply was “Up the river.”

                        This kōrero lead to the transliteration of, “Up the
                        river,” to Aputerewa.89

Te Rohe o Ngāi Takiora (refer to map on page 112)

Ngā Ingoa Tika o ngā whenua o Ngāi Takiora

     CURRENT NAME          INGOA TIKA             KŌRERO
                     Aputerewa.
89
   Mike Erihe

                                               116
 PAATU (Patu, Pātū, Te Pātū, Te Paatu)90

 There are a number of hapū and marae in Ngāti Kahu that are Te Pātū. The following sets out the
 background to Te Pātū.

Ko te hakatauki nā Kākaitāwhiti             Kākaitāwhiti’s aphorism
Ehara Ngāpuhi he taki, he taka ka patua         Ngāpuhi is of no account and will be defeated
Ko au ko te tītī, ko te āporei whiti mai ana mai i te  For I am the main adorned one, the one head
rangi                          who shines down from heaven
Ko ngā rākau tū patapata o te hauāuru ki te tonga    The trees stand tall grouped together in the west
Ko ngā toka kōpuni o te hauāuru             wind to the south
                             As does the gathering forces of the northern
Ko Kākaitāwhiti te tangata                wind
Te uri o te tangata                   Kākaitāwhiti is the principal chief
                             Descendant of the principal chief
He mana tuku iho tā Kākaitāwhiti te mahi hei       Kākaitāwhiti inherited the role and responsibility
kaitīaki i ngā pātū.                   of maintaining the spiritual portals (paatu).
I tuku iho te Mana ki a Kākaitāwhiti mai i a       Kākaitāwhiti inherited the mana from
Puhimoana Ariki. Ki ngā kōrero ko Puhimoana       Puhimoana Ariki whose mana is referred to as
Ariki, Puhi Kai-Ariki otirā ko Puhi Taniwharau ngā    Puhimoana Ariki, Puhi Kai-Ariki and Puhi
ingoa.                          Taniwharau.
I kapi katoa te mana whakahaere o ēnei tāonga e     The mana included special gifts and spiritual
Puhi Moana Ariki kia taea ai e ia Te Ao Wairua me    powers which were created to manage, protect
Te Ao Tūroa te tiaki.                  and control the natural and supernatural world
                             of the rohe of Puhi Moana Ariki.
Nō reira ko Puhimoana Ariki te kaihanga i ngā pātū    Puhimoana Ariki was, therefore, responsible for
i roto i ētahi rohe o Te Hiku o te Ika.         establishing the spiritual portals in the north.
He mea hono e ngā pātū ki Te Ao Wairua, me ngā      These spiritual portals enabled access to Te Ao
tini rawa o roto.                    Wairua and its many resources.
Nā ngā pātū nei i taea ai e ia te hāngai tonu ā     These spiritual portals were integral to ensure he
wairua ki Hawaīki nui.                  remained connected to Hawaīkinui.
I tuku iho tēnei mana mai i a Puhimoana Ariki ki a    Kākaitāwhiti inherited the mana from
Kākaitāwhiti.                      Puhimoana Ariki.
Ko te rohe, te mana me te whanaungatanga ki ngā     Kākaitāwhiti’s kōrero is about his rohe, mana
tini whanaunga te hōhonutanga o ngā kōrero a       and his relationship to his people.
Kākaitāwhiti.
I Maungataniwha a ia, i te wā i tuku, otirā i kōrero i  When giving his rendition he was standing at
ēnei kōrero.                       Maungataniwha.
Ka whakamārama atu e Kākaitāwhiti i tona tātai ki    Kākaitāwhiti describes his relationship to the
ōna whanaunga i te taha hauāuru me te taha        whanaunga to the west and south of
tonga.                          Maungataniwha.
Ko tona whanaunga, a Te Wairua nō Ngāpuhi        He mentions his contemporary whanaunga from
tētahi wahanga o ngā kōrero.               Ngāpuhi the great chief, Te Wairua.
Heoi nānō ka meatia e ia i tōna mōhioranga ki ngā    However he also mentions how well he knows his
whanaunga me ngā mahi tinihanga a rātou.         whanaunga and what they can get up to.


 90
    Lloyd Popata

                                                   117
Ka mutu ka whakamārama ake e ia i ngā wahanga       So in his kōrero he describes his rohe and how he
o tōna rohe me tōna kaha ki te kaupare atu i ngā     will protect and defend it.
hoariri kia pupuritia rawatia.
Ka mihi a Kākaitāwhiti ki a Ngāpuhi, engari hei      Kākaitāwhiti acknowledges Ngāpuhi but he notes
tāna, kāhore ia i te āwangawanga, mei ka raru       that Ngāpuhi are not a threat to him and his
rātou i a ia.                       people.
Hei tā Kākaitāwhiti, mehemea ka puta he raruraru     Kākaitāwhiti also mentions that if there was such
ka ara ake, ka weriweri rawa a Paatu ki a rite ki ngā   a threat then the fierce Paatu, who he likens to
rākau e tū patapata ana i te hauāuru ki te tonga e    the trees that stand tall grouped together in the
taea ana a Paatu te tū tonu ahakoa ngā mahi kino     west wind to the south, would withstand that
a te hoa riri. Mai rāno ko tū ake, ko karo ake.      threat because Paatu have withstood the forces
                             of time.Ka mutu, ka hakamārama ake a Kākaitāwhiti i ngā      Kākaitāwhiti’s kōrero describes the taua, hapū
hapū, arā, ngā taua ōna.                 (fierce Paatu) that belong to him.
Hei tāna, ka toitu a Paatu pērā ki ngā rākau mā te    He notes that Paatu will survive as do the rakau,
tū kotahi i roto i ngā rārangi whawhai, kia kaupare    by standing in fighting formation together, even
ake i ngā taua mai i waho i tōna rohe.          from the forces (taua) from outside his rohe.
Ka timata te rohe o Kākaitāwhiti mai i          Kākaitāwhiti’s rohe begins from Maungataniwha
Maungataniwha ki Hokianga, ā, ka anga atu ki te      to Hokianga, and to the south.
tonga.
Hei tāna, ko ngā whanaunga ōrite te mana nō        His contemporary whanaunga from Tūmoana’s
Tūmoana, Ko Haiti Tūtokotoko, Tūwhakatere me       uri were Haiti Tūtokotoko, Tūwhakatere and
wētahi atu.                        others.
He mea hono i te whakapapa a Kākaitāwhiti ki a      His whakapapa to Tūmoana’s tatai endorsed his
Tūmoana te hōhōnutanga o ngā kōrero. Nā tērā ka      mana from Maungataniwha to Te Oneroa-a-
taea te kī, e anga atu ana te mana o Kākaitāwhiti     Tohe and north to the spiritual portal at
mai i Maungataniwha ki Te Oneroa a Tōhē ki tētahi     Hukatere as it is likened to the forces of the
pātū i Hukatere, kia rite ki te hau kaha mai i te raki.  northern wind itself.
Mā te tū kotahi i roto i ngā rārangi whawhai rātou    By standing in fighting formation together they
ka ora, i te mea kua pērātia nō ngā wā o mua.       will survive, for they have withstood the forces of
                             time.
Ko Paatu te ingoa o ngā uri o Kākaitāwhiti. Ko      The descendants of Kākaitāwhiti are called
rātou ngā kaitīaki o ngā pātū, arā, ngā ara ki te ao   Paatu. They are the kaitiaki of the spiritual
wairua.                          portals.
Nō rātou ngā urī o Kākaitāwhiti te mahi kia tiakina,   Kākaitāwhiti’s descendants are now charged
kia kaupare atu i ngā tini pāheketanga, ngā        with the role to protect and defend the spiritual
raruraru ki ngā pātū ki Te Ao Wairua           portals and Te Ao Wairua.
Ko Koropeke te tamaiti a Kākaitāwhiti. I ēnei rā e    The descendants of Kākaitāwhiti’s son, Koropeke,
noho atu ana ngā uri o Koropeke ki ngā marae o      now reside at Karepori Marae, Ko Te Āhua
Karepori, o Ko Te Āhua, o Paatu, o Ōturu me        Marae, Paatu Marae, Ōturu Marae and
Patukōraha.                        Patukōraha Marae.
Ko Moroki te tēina o Koropeke. E noho atu ana ngā     The descendants of Koropeke’s tēina, Moroki, live
urī o Moroki ki Kauhanga marae i Pēria i ēnei rā.     at Kauhanga Marae Pēria.
                                                    118
Ko wērā atu marae o Ngāti Kahu e hakapapa tonu   The other marae can whakapapa to Te Paatu.
ana ki a Pātū engari kāhore rātou e whai ana i te  However they do not hold Paatu mana whenua
mana o Pātū i runga i ō rātou ake marae.91     on their Marae.
 91
   Lloyd Popata

                                              119
  vii. Te Pātū ki Pāmapuria

Ko Maungataniwha, ko Kōtipu, ko Pukehāpai, ko  Maungataniwha, Kōtipu, Pukehāpai and Kerekere are
Kerekere nga maunga,               the mountains,

Ko Karemuhako, Ko Mangataiore ngā awa,      Karemuhako and Mangataiore are the rivers,

Ko Tokerau te moana,               Tokerau is the sea,

Ko Māmaru te waka,                Māmaru the canoe,

Ko Te Parata te rangatira,            Te Parata is the leader,

Ko Kahutianui te tupuna,             Kahutianui is the ancestor,

Ko Ngāti Kahu te iwi,              Ngāti Kahu the tribal grouping,

Ko Te Pātū marae,                The marae is Te Pātū

Ko Tarakaka te urupa               Tarakaka is the burial ground

Ko Te Pātū te hapū.               Te Pātū is the grouping of whānau.
        Te Paatu marae, Pāmapuria          Kauhanga marae, Pēria

  viii. Te Pātū ki Pēria

Ko Maungataniwha te maunga,           Maungataniwha is the mountain,

Ko Ōrūrū me Waiwhero me Tangi te Kaokao ngā   Ōrūrū, Waiwhero and Tangi te Kaokao are the
awa,                      rivers,

Ko Tokerau te moana,              Tokerau is the sea,

Ko Māmaru te waka,               Māmaru is the waka,

Ko Te Parata te rangatira,           Te Parata is the chief man.

Ko Kahutianui te tupuna,            Kahutianui is the ancestress,                                             120
Ko Kauhanga te marae,          Kauhanga is the marae,

Ko Te Poho o Ngāti Kahu te wharenui,   Te Poho o Ngāti Kahu is the wharenui,

Ko Kākaitāwhiti me Moroki ngā tangata,  Kākaitāwhiti and Moroki are the founding
                     ancestors,
Ko Parengaroa te urupa,
                     Ōrūrū are the lands
Ko Ōrūrū te whenua,
                     Te Pātū is the grouping of whānau,
Ko Te Pātū te hapū
                     Ngāti Kahu is the tribal grouping
Ko Ngāti Kahu te iwi,
                                          121
   Kōrero Tuku Iho92
 E ai ki Tiare Petera no Ngāti Kuri                According to Charlie Petera of Ngāti Kuri

Ko te pānga o Te Pātū ki Ngāti Kurī is illustrated by       The relationship of Te Pātū to Ngāti Kurī is
Panakāreao who, because of his land sales in Ngāti         illustrated by Panakāreao who, because of his
Kahu territory and incursions into Te Pātū lands,         land sales in Ngāti Kahu territory and incursions
catalysed the return to those territories by Te Pātū        into Te Pātū lands, catalysed the return to those
under Awarau, Pōpata, Kara, Te Mātenga and Hūpata         territories by Te Pātū under Awarau, Pōpata,
Kara to prevent more sales of land. These kaumātua         Kara, Te Mātenga and Hūpata Kara to prevent
at the time were living at Murimotu.                more sales of land. These kaumātua at the time
                                  were living at Murimotu.

                                  Te Pātū would not have been living at
                                  Murimotu, unless they were related to Ngāti
                                  Kurī.

                                  Neither would Ngāi Takoto have been in
                                  Murimotu because Te Mātenga was from Ngāi
                                  Takoto, and he would not have been up there.

                                  But Te Pōpata was certainly there and the
                                  Pōpata family continue to live in Parengarenga.

                                  But at that time, because of Nopera’s land sales,
                                  they (Pātū) returned to their lands in
                                  Pāmapuria, in Ngāti Kahu.

                                  Te Pātū to this day have two pā in their area
                                  that are recognised as Ngāti Kurī pā.

                                  Te Pātū has lived with Ngāti Kurī over many
                                  years, and they still continue to live there as
                                  shown by the Neho family of Te Hāpua , whose
                                  full name is Te Neho Pōpata, and they of course
                                  are Te Pātū / Ngāti Kahu, one and the same.

I roto o Te Pātū, ina tae atu Ngāti Kurī ki roto o Te       In Te Pātū, when Ngāti Kurī goes into Te Pātū,
Pātū ko ngā mihi ki a Ngāti Kurī “Haere mai e ngā         they greet Ngāti Kurī with “Welcome, our older
Tuakana”. Mai rāno tēnā tū a Te Pātū ki roto o Ngāti        brothers”. That stance of Te Pātū within Ngāti
Kurī, Ngāti Kurī ki roto o Te Pātū                 Kurī and Ngāti Kurī within Te Pātū has been like
                                  that from long, long ago.

He noho ahi kā. I konā a Te Pātū me Ngāti Kurī e noho       Te Pātū and Ngāti Kuri lived there *Hukatere+ as
ana [Hukatere].                          ahi kā – rights derived from living there a very
                                  long time.
   92
     Charlie Petera: Extract from transcription of interview by Te Ikanui Kingi-Waiaua, 15 October 2010

                                                        122
He ahi kā nā te mea ahakoa i ēnei rā nei e haere mai    They are ahi kā because even these days when
ana a Te Pātū, e noho tonu nei i waenganui i a Ngāti    Te Pātū comes and still lives amongst Ngāti Kurī,
Kurī, kore rawa a Ngāti Kurī e mea atu ana ki a Te Pātū   Ngāti Kurī will never say to Te Pātū, “Go away,
“Haere, e hoki, ehara nō koutou tēnei wāhi”. Engari     this place is not yours.” Instead when they come
ina tae mai ki roto i a Ngāti Kurī nei ki Hukatere hoki e  amongst Ngāti Kurī here and at Hukatere, we
mihi atu ana, “He tēina hoki, he tuakana”.         greet them as very close relations (younger
                              brother and older brother).

*Wētahi o ngā tupuna, rātou o tērā taima.+         [These are some of the ancestors of those
                              times.]

Ihutara mā. Hapakuku mā, Hone Kēpa mā, rātou, ā       Ihutara and them. Hapakuku and them, Hone
Taihaupapa te tupuna o Ngāti Kurī.             Kēpa and them, and Taihaupapa, the ancestor
                              of Ngāti Kurī.

Ko Tinana te waka ko Tūmoana te tangata. Ka puta ko     Tinana is the canoe, Tūmoana is the leader, he
Tamahotu, tāna ko Tamamoko, tāna ko Houmeaiti,       had Tama Hotu who had Tamamoko, who had
tāna ko Ihutara, tāna ko Taihaupapa, ka moe i a       Houmeaiti, who had Ihutara, who had
Whakarua ka hono ki Ngāti Kurī.               Taihaupapa. Taihaupapa married Whakarua
                              and joined to Ngāti Kurī.

Te hononga ki Ngāti Kurī me hoki ahau ki te taha o     The link to Ngāti Kurī: let me return to the
Kurahaupo te waka o Ngāti Kurī. Ko Kurahaupo te       Kurahaupo canoe side of Ngāti Kurī: the leader
waka, ko Pōhurihanga te tangata. Ka moe i a Maieke,     was Pōhurihanga. He married Maieke and had
ka puta ko Te Iringa, tāna ko Te Kura, tāna ko       Te Iringa, who had Te Kura, who had Tangirere
Tangirere. Ka moe i a Tūmatahina ka hono a Ngāti Kurī    who married Tūmatahina which linked Ngāti
ki a Tainui.                        Kurī to Tainui.

Nā Tangirere rāua ko Tūmatahina ka puta ko Ngārahu     Tangirere and Tūmatahina had Ngārahu who
tāna ko Whakarua i moe i a Taihaupapa te hono ki a     had Whakaru who married Taihaupapa, the link
Te Rarawa, ka hono hoki ki a Ngāi Takoto, ka hono ki    to Te Rarawa, also to Ngāi Takoto, to Te Pātū,
Te Pātū, ka hono ki Ngāti Kahu.               and to Ngāti Kahu.

Nā, ka heke mai i a Taihaupapa i te moenga i a       Now, coming down from Taihaupapa and the
Whakarua ka puta ko Mokohōrea. Tā Mokohōrea ko       marriage to Whakarua, they had Mokohōrea,
Tiawhenua ka moe i a Taemānia ka puta ko          who had Tiawhenua who married Taemānia
Mangakauīti. Tāna i moe i a Kea ka puta ko         who had Mangakauīti, who married Kea and
Ōmangāriki. Ka moe i a Te Ihu Pango ka puta ko Tihe.    had Ōmangāriki who married Te Ihu Pango and
Ka moe i a Te Ikanui, ka puta ko Te Matakau. Ka moe i    had Tihe. Tihe married Te Ikanui and had
a Whakaruru ka puta ko Te Hape. Ka moe i a Te Kapu,     Matakau who married Whakaruru and had Te
ka puta ko Tīpene. Ka moe i a Hāriata ka puta ko      Hape, who married Te Kapu and had Tīpene,
Ihapera. Ka moe he Pākehā ko Hōne Rōmana, ka puta      who married Hāriata and had Ihapera who
ko Hēnare. Ka moe i a Hūria ka puta ko Hōne. Ka moe     married a Pākehā, Hōne Rōmana, and had
i a Perepētua ka puta ko au e noho nei.           Hēnare. He married Hūria who had Hōne, who
                              married Perepētua, who had me.

Tēnā tōku nei whakapapa, te whakapapa e pā ana ki a     That is my genealogy, the genealogy for all of
tātou katoa, urūru katoa koutou ki roto i tēnā       us; you all come into that genealogy.                                                   123
whakapapa.

Ngā tamariki hoki a Mokohōrea rāua ko tana hoa       The children of Mokohōrea and his wife Uru Te
wahine a Uru Te Kawa, ko Tia Whenua, ko Te Tāhora,     Kawa were Tiawhenua, Tāhora, Wairupe and
ko Wairupe me Niho. Nā, mehemea ka puta ko tātou      Niho. Now, all of us here come from these.
katoa e noho nei.

*Me hoki anō ki Hukatere, i noho ngā tūpuna ki runga i   *Let’s return to Hukatere+ where the ancestors
te takutaimoana, i te Papakū o te pā o Ūtea, te      lived on the coast at Papakū in the pā Ūtea.
papakāinga tēnā nō Ngāti Kurī, nō Te Rarawa me Te     That was home to Ngāti Kuri, Te Rarawa and Te
Pātū. I roto hoki a Te Pātū ka uru mai Ngāi Takoto, ka   Pātū. Ngāi Takoto comes into Te Pātū, so does
uru mai Ngāti Kahu.                    Ngāti Kahu.

Nō te tau hoki kotahi mano e iwa rau e rua tekau pū    In the year 1920 the iwi we know as Ngāti Kahu
anō e hakatūngia tēnei iwi e mōhio nei tāua ko Ngāti    was established. Before that the iwi was known
Kahu. I mua atu o tērā ko te iwi e mōhiongia ana ko Te   as Te Pātū but at that time the ancestors
Pātū engari i reira ka wānangangia e ngā tūpuna ka     debated the matter and decided to authorise
hakāe ngā tūpuna kia hakamanangia a Ngāti Kahu –      *the name+ Ngāti Kahu – that’s my
tōku mōhioranga tēnā i te hakamanangia o Ngāti       understanding of the authorisation of Ngāti
Kahu engari i mua atu i a au, i ōku nei tūpuna ko te iwi  Kahu, but before my time, in the time of my
e rongo ana au i a rātou e hakahuahua ana ko Te Pātū.   ancestors, the iwi I heard them talking about
                              was Te Pātū.

Te taima i a Te Pātū, i a Ngāti Kurī i Hukatere, ko    When Te Pātū and Ngāti Kurī were at Hukatere,
tētahi o ngā rangatira ko Te Huhu. I muri mai i a Te    one of the leaders was Te Huhu. After Te Huhu
Huhu ko tae mai ki a Te Karaka mā.             came Te Karaka and them.

Ko Te Pao, ko Te Karaka koia nā ngā tūpuna. Engari nā   Te Pao, Te Karaka, those were the ancestors.
Te Huhu hoki ka honoa tātou katoa. Ko tētahi        But it was Te Huhu who kept us all together.
kaumātua hoki tēnā i kaha ki te hono i tana iwi, i wana  That was one elder who was very good at
whanaunga.                         keeping his people, his relatives, together.

Nā te wairua o te kaumātua nā i taea ai te         It was because of the wairua of that old man
hakahonohono i te iwi. Nā te wairua o te kaumātua     that the people were kept together. Because
nā. Nā te mea, kia mahara tātou, he wā anō e        you need to remember, there are times when
mōmona ai ngā kai o te moana, he wā anō e mōmona      the seafood is fat, and a time when the food
ai ngā kai o te ngahere, he marama anō ka maoa ngā     from the bush is fat, and another month when
kai o te ngahere, nā, i roto i tēnā hakahaere, i ēnā    bush food is ripe. In organising along those lines,
marama e haere ana ngā whanaunga ki roto o         in certain months all the relations went to
Herekino i te kai i ngā kai o te ngahere, ētahi atu tae  Herekino to eat the food from the bush. Others
atu ki Māngamuku, ērā wāhi katoa, puta atu ki konā ki   went to Mangamuka and all those places right
Pēria ki te kai i ngā kai o te ngahere.          out to Pēria where you are to eat the food from
                              the bush.

Nā, i reira ka honoa ngā iwi, ngā whanaunga.        And that’s how the people, the relatives, kept
                              together.
                                                   124
Tāku nei titiro, me haere i runga i ngā tātai, me ngā    To my way of seeing it, we should go according
kōrero a ngā kaumātua, kua tino roa nei a Ngāti Kurī e    to the genealogical ties, and the talk of the
noho mai nei i roto o Te Rarawa.               elders. Ngāti Kurī has been living a very long
                               time within Te Rarawa.

Engari i ērā rā hoki i puta atu Ngāti Kurī kua tae atu ki  But in those days Ngāti Kurī went to Pāwarenga
Pāwarenga noho ai. Nā, nō ngā wā i pakanga ai, nō te     and lived there. Now, at the time they fought,
haerenga mai o Te Aupōuri, te arutanga mai o Te       when Te Aupōuri came, and Te Aupōuri was
Aupōuri i Makora Pā, ka noho i roto o Ngāti Kurī, ka     chased out of Mākora Pā, they lived amongst
tīmata ki te pakanga ki Te Rarawa, ka hoki mai a Ngāti    Ngāti Kurī. That’s when the battle with Te
Kurī i roto o Te Rarawa, ā, ētahi o Ngāti Kurī, i tō rātou  Rarawa started and Ngāti Kurī returned from Te
kāinga tūturu, i roto hoki i ngā hakariteritetanga a ngā   Rarawa, and for some of Ngāti Kurī, from their
kaumātua.                          true home, as a result of the determinations of
                               the old people.

Ā, tukua mai tēnei wāhanga ki a mātou o roto o Te      And this part was given to us within Te Rarawa,
Rarawa, o roto o Te Pātū, o roto o Ngāti Kahu. Nā,      within Te Pātū, within Ngāti Kahu. So, you, you
koutou – hoki atu koutou ki tēnā taha, ki a koutou      go back to that side, and you – go back to the
tēnā taha.                          other side.

I hoki tūturu mai a Ngāti Kurī ka noho i konei. Nā,     Ngāti Kurī returned rightfully and lived here.
mahue atu anō ētahi i konā i Mangōnui, ki roto i ētahi    Some were left in Mangōnui, and in other areas.
atu anō takiwā.

I Murimotu Te Pātū e noho ana. Kia mōhio mai koe       Te Pātū was living at Murimotu. For you to
pēnā e tika ana rātou ki te noho i Hukatere, e tika ana   know that they had rights to live at Hukatere,
anō hoki rātou te noho i Murimotu kua tika anō hoki     they would also have to have rights at
rātou.                            Murimotu, then they have those rights.

E pēnei ana te kōrero tō rātou kāinga kē tērā ko       The story is that Murimotu is also their home,
Murimotu, engari nā runga i ngā mahi hokohoko        but because of Nōpera trading those lands, the
whenua a Nōpera ka hoki mai ngā kaumātua ki te        old people came back to stop Nopera’s land
puru i ngā mahi hokohoko whenua a Nōpera.          trading activities.

Ko ngā ingoa i whakahuahuangia ināianei, ko Te        Their names talked about now are Te Mātenga
Mātenga tērā o Ngāi Takoto, ko Pōpata hoki o roto o     of Ngāi Takoto, Pōpata of Te Pātū, and all the
Te Pātū, puta atu ki ngā iwi katoa e noho mai nā, e     people living there who are today called Ngāti
karanga nei i a rātou ināianei ko Ngāti Kahu, ko Te     Kahu, Te Pātū and Te Rarawa.
Pātū , ko Te Rarawa.

Ko ēnā iwi katoa i noho i roto o Ngāti Kurī i Murimotu    All these people lived within Ngāti Kurī at
hoki ki runga i tō rātou tika ki te noho i reira.      Murimotu as well, within their own right to live
                               there.


Nā, pēnā e mātakitaki ana koe i te pukapuka e        Now, if you look at the book called the share
karangangia nei “the share register” kei roto ēnā      register all the names of Ngāti Kurī are in there.
ingoa katoa o Ngāti Kurī. Nā, kore rawa he          Now, there is no dispute about their rights. Their
totohetanga ki tō rātou tika. Kei roto i te rēhita ō     names can be found in the register, the Karakas


                                                    125
rātou ingoa e rapa ana, Ngā Karaka, koutou katoa kei     (Clarks), all of you are in there.
konei.

*Te Pātū Ngāti Kurī he hoa, he hoariri raini?+        *Te Pātū and Ngāti Kurī, are they friends or
                               enemies?]

He hoa, he tēina he tuakana!                 Friends! They’re older and younger siblings
                               within the one family!

Nā, ko tāua e noho nei kua pau kē pea tata atu i te     For you and us, we’ve spent close on a thousand
mano tau a tāua i konei. Kia pēhea atu anō te kōrero i    years here. How can it be said to be something
tērā, i konei anō tāua mehemea mai rāno.           else then when we have been here forever.

                               [A borderless boundary is a term of reference I
                               have heard between Ngāti Kurī and Te Pātū.+

                               Until the fisheries claim there were no
                               boundaries, we moved freely, they lived with us
                               we lived with them. So did Te Uri o Tai in
                               Pāwarenga lived with us, Te Rarawa lived with
                               us, all the iwis lived with us because in the time
                               of the harvest we had the shark in the harbours
                               Rangaunu and Te Hāpua and invited them.
                               When it came to the food of the forest, the
                               kukupa, when they were ripe they invited us.
                               That’s how it was.

Kua mōmona te kuaka, kua haere mai ki te hahau i te     When the godwit was fat, they came to get
kuaka, i wēnā kai katoa, te tuna. Nā, ka karanga atu i    them, and all those foods, eels. And we called
runga i te whanaungatanga.                  them as our relatives.

Nā, koinā hoki i puta atu i roto i te whanaungatanga. E   And that’s what comes about from our
pēnei ana te kōrero a ngā kaumātua o Ngāti Kurī me      genealogical ties. This is what the elders of
Te Uri o Tai. Ko tētahi o ngā pito o Ngāti Kurī kei roto i  Ngāti Kurī and Te Uri o Tai talk like. One part of
Te Uri o Tai and that is through our tupuna Ihutara     Ngāti Kurī is in Te Uri o Tai and that is through
who was of Te Rarawa descent.                our tupuna Ihutara who was of Te Rarawa
                               descent.

E noho tonu mai nei a Ngāti Kurī i roto o Te Rarawa, a    Ngāti Kurī still lives amongst Te Rarawa, and
koutou hoki a Ngāti Kurī e noho tonu mai nei i ēnā      you and Ngāti Kurī still live in those homelands
kāinga o tātou engari i ērā rā e noho ana a Ngāti Kurī i   of ours. But in those days Ngāti Kurī lived
roto o Te Rarawa – e noho tonu mai nei, i roto hoki o    amongst Te Rarawa and still do, and amongst
Te Pātū, ā, e noho tonu mai nei.               Te Pātū, and still do.

E mōhio ana tātou katoa i ahu mai tēnā iwi a Te       We all know that people Te Aupōuri came
Aupōuri mai i Mākora ne.                   from Mākora.

Mākora Pa. Ā, e mōhio ana hoki tātou me hakawātea      Mākora Pā. And we all know that Te Aupōuri
mai a Te Aupōuri i reira. Nā, ka haere mai ka noho i     had to leave from there. They came and


                                                    126
Kaitāia. I raro i te “paoa” i tahuna i tō rātou kāinga me  stayed in Kaitāia under the smoke from the
ō rātou tūpāpaku ka omaoma mai a Te Aupōuri ka       burning of their homes and their bodies of
whakawhiti mai i Te Awaroa i Pāwarenga ka noho i      their deceased, Te Aupōuri ran away, crossed
Kaitāia. E hia rānei te roa i noho i Kaitāia. I haere mai  Te Awaroa at Pāwarenga and stayed in
ētahi i raro i a Te Ikanui ka noho i konei. Horekau i    Kaitāia. Some came under Te Ikanui and
haere katoa mai. Ko Whēru i noho tonu atu i Kaitāia.    stayed here. They didn’t all come. Whēru
Ko Te Ikanui me tōna nei whānau anō me ētahi o ngā     stayed on in Kaitāia. Te Ikanui and his family
tamariki a Whēru i anga pēnei mai. E mōhio ana hoki     and some of Whēru’s children headed this
tātou ko Whēru i roto o Te Rarawa e takoto ana. Kei     way. We also know that Whēru is lying in Te
Waitaha rāua ko Poroa e takoto ana. Mōhio ana tātou     Rarawa. He and Pōroa are lying at Waitaha.
ki tērā.                          We know that.

Na ka haere mai ka noho i konei a rāua. Me pēnei pea    Now, the two of them came here. I’ll say it
taku kōrero: te haerenga mai horekau i pīkaua mai ō     like this: when they came they did not carry
rātou whenua. Te taenga mai ki konei he iwi whenua     their land on their backs. When they arrived
kore engari ka noho konei i runga i tō rātou        here they were a landless people but they
whanaungatanga ki a Ngāti Kurī. E tika ana te        stayed here because of the genealogical ties
whanaungatanga horekau he kōrerotanga mō te         to Ngāti Kurī. Genealogical ties are fine, there
whanaungatanga. Ā, ka noho i konei, ahakoa tō rātou     is nothing to say about that. So, they stayed
ūnga mai ki konei he whenua kore, i aianei nā kei a     here, even though when they landed here
rātou ngā whenua, ā, ko Ngāti Kurī e noho ana he      they were landless, and yet now they have
whenua kore.                        the lands and Ngāti Kurī remains landless.

Kei hea te tika o Te Aupōuri i te kerēme whenua pēnā    Where does Te Aupōuri have any right to
horekau kē ō rātou nei mana, ahi kā, mana whenua      claim land where they have no mana, ahi kā
rānei.                           or mana whenua.

Nā, koia tēnā ko tā mātou noho i aianei nā, ko ā      Now, that is our position now, and we have a
mātou āwangawanga hoki e pā ana ki a Te Aupōuri.      grave concern in respect of Te Aupōuri about
Kia rite tō rātou tika ki te kerēme whenua ki tō tāua ki  their rights to claim lands being the same as
a Ngāti Kahu ki a Te Pātū hoki me Te Rarawa me Ngāi     ours, Ngāti Kahu’s, Te Pātū’s, Te Rarawa’s
Takoto, ki tā mātou nei titiro e mōhio ana au horekau    and Ngāi Takoto’s. That’s our view, and I
pū anō tino rerekē tā koutou nei titiro i tā mātou. E    know that your own view is no different at all
pēnei noki ana koutou, “Kei hea tō koutou tika ki te    from ours. You have also been like this
kerēme whenua, ehara nei koutou i te ahi kā ehara      *saying+ “Where are your rights to claims
hoki koutou i te tangata whenua.” E mōhio ana tātou     land, you are not ahi kā and you are not the
no nanahi nei anō rātou i tae mai ai ki konei.       original people of these lands.” we know that
                              they only arrived here yesterday.

Nā, ko tāua e noho nei kua pau kē pea tata atu i te     For you and us, we’ve spent close on a
mano tau a tāua i konei. Kia pēhea atu anō te kōrero i   thousand years here. How can it be said to be
tērā, i konei anō tāua mehemea mai rāno.          something else then when we have been here
                              forever.

I heke mai au i a Te Ikanui te tupuna o Te Aupōuri nā    I descend from Te Ikanui, the ancestor of Te
reira he tika anōki ōku i te kōrero.            Aupōuri and so I have the right to say this.
                                                   127
I tētahi o ngā pakanga e mōhiongia nei ko te mutunga    One of the battles was known as Te Rarawa’s
o te riri o Te Rarawa ki Hukatere. Koia tēnā ko ngā    last fight at Hukatere. These were the battles
pakanga. Ka nui ngā pakanga o Te Aupōuri ki Te       – there were many battles of Te Aupōuri
Rarawa i pā ki Hukatere. Te pakanga e kōrero ake nei    against Te Rarawa that took place at
au i tīmata mai i Waimimiha i roto o Te Rarawa engari   Hukatere. The battle I’m talking about started
i mutu ki Hukatere. Nā, i taua pakanga nei a Ngāti Kurī  at Waimimiha in Te Rarawa but ended at
he hoa nō Te Rarawa e pakanga ki Te Aupōuri. Ka kite    Hukatere. Now, in that battle Ngāti Kurī
a Ngāti Kurī kua mate Te Aupōuri ka inoi atu ki a Kahi,  fought with Te Rarawa against Te Aupōuri.
                              Ngāti Kurī saw that Te Aupōuri was beaten
                              and asked Kahi,

Nā, i runga i te whanaungatanga o Ngāti Kurī me Te     Now, that was because of the genealogical
Aupōuri e noho ana hoki i roto o Ngāti Kurī ka inoi a   ties between Ngāti Kurī and Te Aupōuri who
Ngāti Kurī ki a Kahi kia hakamutua te pakanga, kua     were living among Ngāti Kurī that Ngāti Kurī
mate hoki Te Aupōuri, he moumou tangata i tērā wā.     asked Kahi to stop the battle. Te Aupōuri was
Ahakoa i mutu te pakanga i tōku mōhiotanga ka       beaten and it was a waste of people by that
rārangingia te onepū “They drew a line”.          time. Even though the battle ended, to my
                              knowledge they draw a line in the sand.

Nā, tōku mōhiotanga nā Ngāti Kurī i rārangi te onepū    Now, to my knowledge it was Ngāti Kurī who
ehara nā Te Aupōuri. E kore hoki e tika nā Te Aupōuri   drew the line in the sand, not Te Aupōuri. It
nā te mea ko mate rātou, engari nā Ngāti Kurī te inoi   was not right that Te Aupōuri do it because
ki a Te Rarawa kia hakamutua te pakanga, na, ka      they had been beaten. However Ngāti Kurī
rārangitia te one nei me te kōrero “me mutu i konei    asked Te Rarawa to stop the battle, and a line
koutou me noho mai i tēnei taha, Te Rarawa hoki ki     was drawn on the beach saying “you stop
tērā taha.” I muri mai i te pakanga e kōrero nei au ka   here and stay on this side and Te Rarawa on
pakanga anō i konā i Hukatere engari i tērā o ngā     that side”. After that battle there was
pakanga ko Pōroa te rangatira. Nō muri mai a Poroa,    another battle there at Hukatere but in that
hore rawa i tino tawhiti engari i muri mai. A Poroa i   battle Pōroa was the leader. Pōroa came
ēnei rā e noho ana ki Ōkakewai, i Takahue. Na, nō     after, not long after, but after. Pōroa was
muri mai ka haere mai ka noho i roto i Te Rarawa. Ka    staying at this time at Ōkakewai, at Takahue.
pakanga kē te pakanga e kōrero nei au “Te mutunga o    And after that he came and stayed in Te
te riri o Te Rarawa” ki Hukatere. Ko Kahi te rangatira.  Rarawa. The battle called Te Rarawa’s last
                              battle had already been fought at Hukatere
                              and Kahi was the leader then.

I te mutunga o te pakanga ka haere a Kahi ki te kite i   At the end of the battle Kahi went to see his
tana tuahine e noho ana i Ōkakewai. I a ia i reira, ka   sister living at Ōkakewai. While he was there
patua a Kahi. I taua wā, ko ia te rangatira o Te Rarawa.  he was killed. At that time he was the leader
                              of Te Rarawa.

Nā, i tīmata ai taua pakanga “Te mutunga o te riri o Te  Now, that battle “Te Rarawa’s last fight at
Rarawa ki Hukatere” nā te patunga o tō rātou tupuna    Hukatere” was because Te Aupōuri killed
a Ngā Tai Awa e Te Aupōuri, ko Ngāti Ruanui rā i ērā    their ancestor, Ngā Tai Awa, they were Ngāti
rā. Nā, nō reira ka riro nā Kahi i mau taua rōpū ki te   Ruanui at that time. And so Kahi took that
pakanga ki Te Aupōuri. Nā, koia tērā te take ko te     group to fight Te Aupōuri. And that was the
                              reason, the murder of Ngāi Tai Awa by Te


                                                  128
kōhurutanga o Ngāi Tai Awa e Te Aupōuri.         Aupōuri.

I te nuinga o ngā pakanga a Te Rarawa i reira a Ngāti   In most of Te Rarawa’s battles Ngāti Kurī
Kurī i te taha o Te Rarawa i reira noki a Te Pātū. Nā,  were there beside Te Rarawa and so was Te
tae noa ki te wā i tīmata ai Panakāreao ki te hokohoko  Pātū. And right to the time that Panakāreao
i ngā whenua, kātahi ka riri a Te Pātū, i tōku rongo, a  started trading the land, then Te Pātū got
rāua ko Ngāti Kurī ki a Panekareao. Ka hoki a Te Pātū   angry, is what I heard, they and Ngāti Kurī
ki te kāinga, ka hoki tūturu mai a Ngāti Kurī ki te    *were angry+ with Panakāreao. Te Pātū went
kāinga.                          home and Ngāti Kurī went right home.

Koia tēnā ko te wehenga i reira. Ka noho kino a      And that’s where they parted. Panakāreao
Nōpera ki Te Pātū ka huri hoki te hokohoko i ngā     hated Te Pātū and set about trading Te Pātū’s
whenua o Te Pātū, nā, koina hoki tēnā te take i hoki   lands and that’s why the old people returned
mai ai ngā kaumātua i kōrero ake nei au ki te puru i   to put a stop to Panakāreao trading land.
ngā mahi hokohoko whenua a Nōpera.

He was the first land agent in the north here.      He was the first land agent in the north here.

Ko Hongi Kēpa, koia hoki tēnā ko te rangatira o Ngāti   Hongi Kēpa, he was the leader of Ngāti Kurī
Kurī i taua wā .                     at that time.

Ko the Rev Richard Taylor hoki i hiahia whenua. Ka    The Rev. Richard Taylor wanted land. He
inoi ki a Nōpera kia hoatu ētahi whenua kia hokona    asked Panakāreao to give him, trade for some
atu ki a ia. Ko tana hiahia kia hoatu e ia ētahi o ngā  land for him. He wanted to give some land to
whenua nei mō Te Aupōuri nā te mea horekau he       Te Aupōuri because they had no land.
whenua o Te Aupōuri.

Nā, i reira ka hakaaro a Nōpera i te mea horekau a    And so Nōpera *Panakāreao+ thought that
Ngāi Kurī e pai nei te hoko i ana whenua, ā, horekau   because Ngāti Kurī did not like trading their
hoki a Te Pātū e pai ana te hoko i ōna nei whenua, rite  land and Te Pātū didn’t like to trade their own
kē i a Nōpera, heoi anō te huarahi e whiwhia e ia ngā   either, just the same as Nōpera, the way for
whenua nei me haere mai ia ki te patu i a Hongi Kēpa.   him to get possession of these lands was to
                             go and kill Hongi Kēpa.

Ka haere mai i tētahi wāhi e mōhiongia nei e Ngāti    He came to a place that Ngāti Kurī know as
Kurī ko Ahipūpū ka tūtaki ki a Kēpa ka pūhia a Kēpa. Ā,  Ahipūpū, came across Kēpa and shot him.
ka kōhurungia he mea pupuhi hoki i te tuarā, huri mai   And he was murdered, shot in the back. Kēpa
ana te tuarā o Kēpa ka pūhia ki tā te kōrero o ngā    turned his back and was shot – that is what
mātua.                          the elders say.

Nā, i reira ka hoki atu ka kōrero atu ki ngā Pākehā e  And so he went back and told the Pākehā
hiahia nei te hoko i ngā whenua nei, “Nā, kua riro mai i who wanted to trade the land “I have taken
a au ngā whenua nei”.                  that land”.

Ko ngā hua o ngā mahimahi hokohoko a Panakāreao      The result of Panakāreao’s trading activities
ko tāua e noho pōhara ana. Ngā whenua rangatira      is us living in poverty. All the best lands were
katoa i riro i a tauiwi. Mahue mai ko ngā whenua e    stolen by foreigners. We were left behind
poroporo ana hoki ki a tāua te nuinga. Ko Kaitāia
                             with most of the lands severed off from us. All
katoa, tēnā whenua katoa nāna i hoko, i riro katoa ki a


                                                  129
Te Matiu mā, ki a Paki mā, ngā Masters, rātou katoa i of Kaitāia, he traded all of those lands, it was
whiwhi i tō tātou whenua.               taken by Matthews, Puckey, the Masters, all
                           of them took possession of our lands.

Tō tātou Pāmapūria, ko Pāmapūria hoki tētahi whenua Our Pāmapūria, now that was land for
mō te mahi kai. Ka tae koe ki Pāmapūria, ka tae koe ki growing food. You reach Pāmapūria, and
Victoria Valley, ki Takahue, te kāinga mō te kai, he then Victoria Valley, Takahue, that’s the place
tuna, ngā kai katoa.
                            to grow food, eels, all sorts of food.

Nā, koinā tēnā ko tō tātou raru i tō tātou tupuna, i a And that was our problem from our ancestor
Nōpera. Ko tātou anō e pōhara nei e kerēme nei i tō Nōpera. We are the ones suffering in poverty
tātou whenua.                     and having to claim our own lands.
                Ōrūrū river flooding farmland in Pēria.
                          -


                                                 130
93
 E ai ki Herewini Karaka                     According to Selwyn Clarke

Te Pātū he iwi whawhai. I ahu mai mātou i Te Hāpua.       Te Pātū are a fighting people. We came here from Te
Tangohia mai hoki taku iwi ki konei e ngā rangatira o      Hāpua. We were brought here by the leaders of Ngāti
Ngāti Kurī kia tiakingia tēnei taha o Muriwhenua. I       Kurī to protect the Muriwhenua area. They were very
mataku pai hoki rātou ki ngā pakanga i tukuhia atu i aua     scared of the wars of those times. They were also
rā ra, mataku anō hoki rātou ki ngā hōia o Hongi Hika.      frightened of Hongi Hika’s soldiers. Finally, when our
Ka mutu ka tangohia atu hoki mātou ki konei, ō mātou       people were brought here we established some marae.
nei iwi ki konei, ka hangahia atu ētahi marae, e rua       There are twenty two Te Pātū marae here.
tekau mā rua ngā marae o Te Pātū i konei.

Ko tāti mai i Pāmapuria, i Pēria, i Kauhanga, i Ōrūrū, i     They start at Pāmapuria, Pēria, Kauhanga, Ōrūrū,
Taipā, i Kēnana, i Aputerewa (Backriver), i Takahue, i      Taipā, Kēnana, Aputerewa (Backriver),Takahue,
Victoria Valley (Mangataiore), i Karepōnia, i Mahimaru, i    Victoria Valley (Mangataiore), Karepōnia, Mahimaru,
Waimanoni, i Pāparore. Nā, i tīmata hoki ō mātou nei       Waimanoni and Pāparore. Our lands began at Ninety
whenua i Te Oneroa a Tōhē, heke tika atu ki Ahipara.       Mile Beach and go straight down to Ahipara. From
Mutu mai i reira, peka atu ki tērā taha o Ahipara. Ka tāti    there, they head to the other side of Ahipara. They
mai anō i Waitaha, i Ōwhata.                   start again at Waitaha and Ōwhata.

Nā, ko wēnei ngā rohe nei, ko Ōwhata, ko Manukau, ko       These are the territories; from Ōwhata, Manukau
Whangapē. Nā, ka mutu mai i Ōmanaia. Ka tāti mai anō       through to Whangapē until it finishes in Ōmanaia. The
i Pāmapuria, na mutu mai i Pāmapuria. Koia ēnei ō        area starts and finishes in Pāmapuria. These are our
mātou marae, ngā marae o Te Pātū.                marae, our marae of Te Pātū.

Nā, e toru ngā taima i whawhai ai Te Pātū ki ngā iwi o      There were three battles between Te Pātū and Hongi
Hongi Hika, i pakanga anō hoki rātou ki a Hongi i        Hika’s people. They fought Hongi in Kauhanga,
Kauhanga, i Pāmapuria me Moeiti.                 Pāmapuria and Moeiti.

Nā, te tāti anō o te pakanga o te karauna i Ōhaeawai ko     At the beginning of the battle with the Crown in
ō mātou nei Tactitions, ō mātou nei āpiha haere hoki       Ōhaeawai our tacticians, our officers went to fight
rātou te whawhai ki te karauna. Haere rātou ki          against the Crown. They went to Ōhaeawai, and the
Ōhaeawai, taha kē atu o tō rohe.                 other side.

Nā, ngā ingoa, ko Waiheke tetahi, e tū mai ana hoki       There are names such as Waiheke which still stand
tēnā ingoa i tēnei rā, i Waiheke. Ko tērā tetahi o ō       today. Waiheke was one of our leaders.
mātou nei rangatira.

Nā, nā Hone Heke rāua ko Kawiti i kawe atu hoki wēnā       Hone Heke and Kawiti carried those names from Te
ingoa o Te Pātū i reira. Ko Waiheke tetahi, ko Takapuna     Pātū to Auckland. There is Waiheke, there is also
hoki tetahi. Te ingoa Takapuna, ko Takapuna Hetaraka.      Takapuna. The name Takapuna is Takapuna Hetaraka.
Koia tērā tetahi o ngā rangatira o te whawhai i         He was one of the leaders who fought in Ōhaeawai.
Ōhaeawai. Nā, ko Muriwai hoki tetahi, Muriwai Beach,       Muriwai is another, Muriwai Beach is a name which is
nā, mena kite koe i te ingoa nei, Muriwai Beach, nā Te      from Te Karu, those people, from Kēnana. If you see
Karu mā hoki wēnā iwi, nō Kēnana. Nā, mena kite koe i      the name Te Kawau Island, that is actually my name,


   93
    Selwyn Clarke: Extract from transcription of interview by Kingi Taurua broadcast on Radio Wātea, December
   2010.

                                                     131
te ingoa nei i Te Kauwau Island, nā, ko taku ingoa hoki    my real name. It is not Karaka; Te Kawau Te Karaka is
tēnā, ko Te Kauwau taku ingoa tika. Ehara kē Te Karaka,    my correct name. My granny changed our names.
i mua ko Te Kauwau Te Karaka hoki taku ingoa. Engari
ka tīnihia anō, nā taku karani i tīnihia ō mātou nei ingoa.

Tū mai anō hoki ngā ingoa o Te Pātū i Ākarana. Nā       The names of Te Pātū still remain in Auckland. Kawiti
Kawiti rāua ko Hone Heke i tuku atu hoki wēnā ingoa, i    and Hone Heke gave those names where they remain
whakatūngia atu i te North Shore.               on the North Shore.

Ko Kerekere hoki te maunga, ko Kōtipu hoki tetahi, ko     One of the maunga is Kerekere; there is also Kōtipu,
Maungataniwha. Nā, he hāwhe hoki te maunga nei, te      and Maungataniwha. Half of this mountain,
Maungataniwha nei ko Ngāpuhi i tērā taha, ko Te Pātū i    Maungataniwha is on the Ngāpuhi side while Te Pātū
tēnei taha. Nā, ko tetahi o ngā maunga ko Kauhanga me     is on this side. Other mountains are Kauhanga and
Kerekere, me tetahi atu i tata atu ki Kaeo, engari kāre    Kerekere along with another located near Kaeo;
au e tino mōhio ki te ingoa o tērā. Ko taku tēina hoki te   however I’m not sure of the name of that one. My
tangata e mau haere ana hoki i ngā ingoa o ngā tūpuna.    younger brother is the person who remembers the
                               names of the ancestors.

Heoi tāku e mōhio ana ko taku tūpuna ko Paerata te      From what I know, my ancestor Paerata was the first
tangata tuatahi i hainatia atu hoki ngā pepa mō te      person to sign the documents of the Declaration. That
Hakaputanga. Nā, koia tērā te ingoa, mena titiro atu koe   is the name that is first recorded on these documents,
ki ngā pepa nei te ingoa e rapa ana i mua atu i ngā ingoa   that is the name of Paerata. That is where we come
katoa ko te ingoa o Paerata. Nā, i ahu mai mātou i reira.   from. I trace my ancestry from Te Paerata to Te
Heoi anō tāku i mōhio ai ko Paerata, puta mai hoki ko     Karaka, to Te Karaka Te Kawau, to Hakaraia Karaka to
Te Karaka, puta mai hoki ko Te Karaka Te Kawau, puta     Wiremu Karaka to myself the speaker.
mai hoki ko Hakaraia Karaka, puta mai ko Wiremu
Karaka, puta mai ko te kaikōrero nei.


I tipu mai au i runga i Te Oneroa a Tōhē. Nā, i wētahi    I grew up on the Ninety Mile Beach. Sometimes I would
taima i pīkaungia atu au e taku karani tātinga i       be carried by granny starting out from Waimanoni
Waimanoni, tatū mai i Te Oneroa a Tōhē ki tō mātou nei    right to Te Oneroa a Tōhē and to our house on that
whare i runga i Te Oneroa a Tōhē. Nā, tāna mahi i reira i   beach. She worked here before the Great Depression
taua taima rā i mua atu i te Great Depression e tiakingia   looking after the toheroa. At the beginning of the First
anō hoki te tangata nei i ngā toheroa. Nā, te tātinga     World War in 1941 we were ordered to demolish our
hoki o te Pakanga Tuarua, 1941, ka tonoa atu mātou kia    home. The army were scared that the Japanese would
pākarukaruhia atu mātou i tō mātou nei whare. Mataku     come and commandeer our house. It was to stop them
hoki te Army kei tango mai ngā Hapanihi i reira, ki roto i  getting a house. That’s what we had to do, demolish
tō mātou nei whare, kei whai whare hoki rātou. Koia      our home. There is no house there now but it is in our
tērā te mea ka pākarukaruhia tō mātou nei whare. Nā,     Te Oneroa a Tōhē claim. Most of the west there
kāre hoki te whare nei engari i roto i tō mātou nei      belongs to Te Pātū.
kerēme Te Oneroa a Tōhē, te maha o tērā tuauru nō Te
Pātū kē.
                                                   132
Tāti mai tēnā ingoa o Te Pātū i te taima i ō mātou nei    That name of Te Pātū began at the time that our
tūpuna e whawhai ana ki a Hongi Hika. Te ingoa tuatahi    ancestors fought against Hongi Hika. The first name
ko Te Pātū. Ka tae mai hoki ngā Mihinare ka mea mai     was Te Pātū. When the missionaries arrived they told
hoki ngā Mihinare ki ō mātou nei tūpuna “Ehara kē tērā    our ancestors “That it was not an appropriate name for
te ingoa tika mō tēnā hapū. Te ingoa tika me tīnihia atu   your hapū. The name should be changed P A A T U, this
ki te ingoa ka mea P A A T U. Nā, koia nei te ingoa i muri  was the name that was previously, Pātū. We changed
atu ko Pātū, ka tīnihia e mātou te ingoa nei, nā ngā     the name. Missionaries changed the name to P A A T
Mihinare hoki te ingoa i tīnihia atu nei te ingoa ko P A A  U. Te Pātū is not the correct name.
T U. Te Pātū engari ehara kē tērā te ingoa tika.

*Kei roto koutou i te rohe o Hokianga.+ Āe, tetahi wāhi,   *Te Pātū is in the Hokianga area.+ Yes in one area. We
āe. I roto mātou i Te Waipoua Forest, tetahi wāhi o te    are connected to a place in the Waipoua Forest.
Waipoua Forest. Heoi anō he hapū tonu. Te maha o       However, we are a hapū. The majority of Muriwhenua
Muriwhenua nō Te Pātū kē. Ō mātou nei hapū ko Ngāi      is actually Te Pātū. Our hapū are Ngāi Takoto and Te
Takoto tetahi, ko Te Aupōuri hoki tetahi. Nō Te Pātū ēnā   Aupouri. These are the hapū of Te Pātū.
hapū.

Ko Tarakaka te awa. Nā, i rere mai te awa nei whiti atu   Tarakaka is the river. The river flows through here and
ki te moana i Te Awanui pea, haua. Koia tērā ō mātou     reaches the sea at Te Awanui maybe. I’m not sure. We
nei mahi i mua, hī tuna mē ngā karawaka hoki, hao      used to fish for eels and karawaka (freshwater
karawaka koia wēnā ō mātou nei mahi i mua. Hoinoa, ō     fish/sprat). At times we would work in the gardens
rātou nei mahi i wētahi taima i mahi mātou i ō mātou     with potatoes and all those vegetables. If we were
mahinga, ngā rīwai, wēnā mea katoa. Ko hiakai mātou,     hungry we would jump into the water. We used to fish
ko peke atu mātou ki roto i te wai, ā mātou mahi te hao   for karawaka. We would put together potatoes,
karawaka. Kuhua mai ngā rīwai, kuhua mai ngā         karawaka and work together. That’s what we would
karawaka, mahi tika ana ko wērā ā mato u kai i taua     eat while we worked on the gardens.
taima rā, i a mātou e mahi kāri ana.

Tērā maunga Kerekere, koia tērā te maunga i Kaitāia i te   That mountain Kerekere is located in Kaitāia, in the
taone o Kaitāia. Koia tērā tō mātou nei maunga.       township. That is our mountain.

Toru ngā taima i tae mai hoki Hongi te whawhai i konei.   There were three times that Hongi came to fight here.
Te taima tuatahi whawhai ai Hongi ki Te Pātū i        The first battle Hongi fought Te Pātū was at
Pamapuria. Nā, kāre Hongi i wini ka hoki atu Hongi ki    Pāmapuria. Hongi was not successful so he returned
tana kāinga i Kaeo, pea.                   home, to Kaeo maybe.

Nā, muri mai i tērā ka whawhai anō hoki ngā iwi o      After this the people of Ngāpuhi fought again with Te
Ngāpuhi, Te Pātū i Moeiti, tetahi o ō mātou nei maunga    Pātū at Moeiti. One of our mountains is Moeiti. They
Moiti. Kāre rātou i wini, ka hoki atu rātou ki te kāinga.  did not win so they went home. On the third battle
Te pakanga tuatoru ka haere mai anō hoki a Hongi, ka     Hongi came back and fought Te Pātū again at Te
pakanga hoki rātou ki Te Pātū i Te Kauhanga.         Kauhanga.

Ka mutu ka siege-ngia hoki tō mātou nei iwi, ka kainga    By the end our people were under siege, all the food
atu hoki ngā kai i roto i ngā mahinga, nā Hongi hoki ngā   from the gardens was eaten. It was Hongi who was
mahinga e mahi ana. Ka kainga atu ngā kūmara katoa.     using the gardens and all the kūmara were eaten. Our
Hiakai ana ō mātou iwi i roto i te marae. Ka mutu, ka    people in the marae were hungry, and so was Hongi
hiakai hoki a Hongi i waho.                 outside.

Horekau he kai ka mutu ka whakakīngia atu ngā kete.     There was no food but in the end the kits were filled. Te
Nā Te Pātū hoki i tohutohu atu ki ō mātou nei wāhine     Pātū instructed our own women to make the kits. They
kia mahia mai ngā kete. Ka mahia mai ngā kete, ka      were made and then filled up with stones. Then they


                                                   133
whakakīngia atu ngā kete e ngā kōhatu. Ka tarengia atu     hung them up on the walls. Hongi and his people
ngā kete i runga o te pātū. Ka titiro atu Hongi me wana    looked at these kits. Hongi said ‘these people are gods,
iwi ki ngā kete nei. Ka mea atu Hongi ki tana iwi, “E ha,   their food is stones.’
ngā iwi nei he atua, ō rātou nei kai he kōhatu.”
Nā reira ka hoki atu Hongi i runga te maunga, i tangohia    Hongi and his people returned to the mountain. He
atu hoki tana pōtae me tana waistcoat. Nā tana kaihana     removed his hat and his waistcoat. It was his cousin
i puhi atu hoki te tuarā o Hongi. Tetahi tau i muri i tēnā   who shot him in the back.
ka mate atu hoki a Hongi. Engari te hokinga hoki o

Hongi i taua taima rā e patere ana hoki tēnā mea te ua,    One year after that Hongi passed away. However when
e pupuhi ana hoki tēnā mea te hau. Ka hanga atu hoki      Hongi had returned home it was raining and the wind
Te Pātū i tetahi waiata, he waiata, he taitara Mō       was blowing. Te Pātū wrote a song with the title About
Kauhanga.                           Te Kauhanga:

“Ko te hau, ko te ua, ko te makariri noa, hei aha mō      “The wind, the rain, the coldness don’t bother us. We
mātou, ka hoki mai anō ki runga ki Te Pātū ki reira noho    will return on to Te Pātū to live for good, with the
ai, ki reira atu ai. Ko ngā kete e tare mai nā i runga i ngā  baskets hanging there on the walls. It doesn’t bother
pātū hei aha mō mātou ka hoki mai anō ki runga ki Te      us, we will return again to Te Pātū to live there for
Pātū ki reira noho ai, ki reira atu nei.”           good”.

Koia tērā ko te waiata, koia tērā te taitara Mō te       That is a song with the title About Te Kauhanga.
Kauhanga.

I te taima o te Great Depression kite au, tupu atu au i    At the time of the Great Depression I grew up and
wētahi taima i Pāmapuria. Wētahi taima hoki atu ahau      sometimes lived at Pāmapuria. Sometimes I went back
ki runga i Te Oneroa a Tōhē engari i taua taima rā i kite   to Te Oneroa a Tōhē. At that time I would see the
atu ahau i ngā Pākehā swagger. I taua taima rā horekau     Pākehā swagger. At that time there was no food here.
he kai o konei. Hoiano ngā tāngata whai kai ana ko       However, the people who did have food were us, we
mātou te mea kē, ko mātou nei self sufficiency.        who were self sufficient.

Koia tēnei te waiata, tō mātou nei waiata i te hoki      This is the song, our song, from when we returned to
mātou ki tō mātou rohe i Te Pātū i Pāmapūria. Nā, i      our Te Pātū territories at Pāmapūria. Our elders knew
mōhio hoki tō mātou nei kaumātua e kore hoki Hongi e      that Hongi would never return to this place. This song
hoki mai anō ki tēnei wāhi. Nō reira ka hanga atu rātou i   was composed
te taitara nei me te waiata

Ko te hau, ko te ua                      “The wind, the rain,
Ko te makariri rawa                       The biting coldness.
Hei aha mō mātou                        Don’t bother us,
Ka hoki mai anō                        We will return again
Ki runga i Te Pātū                       To Te Pātū
Ki reira noho ai.                       To live.
Ko ngā kete e tare mai nā                    The baskets hanging there
I runga i ngā pātū                       On the walls.
Hei aha mō mātou                        Don’t bother us.
Ka hoki mai anō                        We will return again
Ki runga i te pātū,                      To Te Pātū
ki reira noho ai,                       To live
ki reira atu ai.                        For good.

Koia tēnā te waiata.                      And that’s the song.
KA MUTU                            ENDS                                                   134
Te Rohe o Te Pātū ki Pāmapuria (refer to map on page 154)

Te Rohe o Te Pātū ki Pēria (refer to map on page 165)

Ngā Ingoa Tika o ngā whenua o Te Pātū

       CURRENT NAME / LOCATION                INGOA TIKA / KŌRERO

Bells Hill                       Kerekere Pā

A mountain                       Kauhanga

A pā site                        Moeiti

A river                         Tarakaka

A river                         Karamuhako
                                             135
136
    ix. Patukōraha


Ko Pūwheke te maunga               Pūwheke is the mountain,

Ko Mangatākuere te awa              Mangatākuere is the river,

Ko Rangaunu te moana               Rangaunu is the sea,

Ko Patukōraha te whare tupuna           Patukōraha is the ancestral house,

Ko Te Ao Marama te whare kai           Te Ao Marama is the dining hall,

Ko Kākaitāwhiti rāua ko Ūere Paerata ngā     Kākaitāwhiti and Ūere Paerata are the founding
rangatira                     ancestors

Ko Te Rangi me Kōmako ngā wāhi tapu        Te Rangi and Komako are the burial grounds,

                         Patukōraha is the gathering of whānau

Ko Patukōraha te hapū

Kōrero Tuku Iho94

                         Patukōraha was the name of battle where
                         Kākaitāwhiti, Tūwhakatere and Tahuroa joined
                         together to stamp out Te Wairua and their uri
                         that rebelled against them in pursuit of mana
                         and rangatiratanga.

                         Ngāi Takoto, Rorohuri and Ngāi Tohianga were
                         the outcome of that battle.

                         Te Wairua’s body was eaten as atonement for
                         the murder of his son Koropeke.

                         The battle ground was at Mangatākuere.

Te Rohe o Patukōraha (refer to map on page 154)

Mangatete is the whenua. Patukōraha mana whenua covers from the eastern shores of Rangaunu
to Werowero, Mangatētē, Te Rangiāniwaniwa, through to Kaitāia.

Ngā Ingoa Tika o ngā whenua o Patukōraha

          CURRENT NAME                INGOA TIKA / KŌRERO

Walkers Island                   Tahuahua Paopao Karoro. Te Pātū kaumātua
                          wish the name to be changed to te ingoa tika.

                          However they also wish to have the current


94
   Lloyd Popata

                                              137
             name formally acknowledged in memory of
             Tom Walker who owned and operated a
             barge for many years on the Rangaunu
             harbour, and after whom the island was
             named.

Pukewhai Rd       Pukewhau Rd

The river        Mangatakuere
       Rangaunu harbour                               138
    x. Ngāi Tohianga

Ko Maungataniwha te maunga,                 Maungataniwha is the mountain,

Ko Oinu te awa,                       Oinu is the river,

Ko Mataara te whare tupuna,                 Mataara is the ancestral house,

Ko Huihuinga te whare kai,                 Huihuinga is the dining room,

Ko Hikinui te urupa,                    Hikinui is the burial ground,

Ko Rangaunu te moana,                    Rangaunu is the sea,

Ko Māmaru te waka,                     Māmaru is the canoe,

Ko Kahutianui te tupuna,                  Kahutianui is the ancestor,

Ko Te Parata te tangata,                  Te Parata is the man,

Ko Ngāti Kahu te iwi,                    Ngāti Kahu is the iwi,

Ko Te Mataara te marae,                   Te Mataara is the marae,

Ko Ngāi Tohianga te hapū.                  Ngāi Tohianga is the grouping of whānau.

Kōrero Tuku Iho

                            The Ancestors
                            95
                             Kākaitāwhiti is the tupuna for this hapū. Uere
                            Paerata is a tūpuna who also has links. Through
                            him Patukōraha connects to Ngāi Takoto and
                            Ngāti Kuri.

                            The Patukōraha kōrero is significant to their
                            mana whenua and connection to Patukōraha.

                            After the Patukōraha battle, some of the
                            surviving descendants who were on opposing
                            sides to their tupuna appeared to be in a state of
                            disorientation for a while (tohi – nga). Hence the
                            name of the hapū became Ngāi Tohianga.

                            The Marae – Mataara
                            96
                            The marae, Te Mataara, is situated between
                            Pāmapuria and Mangatakuere.
95
   Lloyd Popata
96
   Wini Paekaka Larkins – daughter of Wiremu Katene Popata

                                                    139
After the Land Court partitioned the whenua, the
main land block was Ōturu A. From this main
land block, 0.4047 ha was partitioned out and
became Ōturu A1. It was set apart for a marae
reservation and vested in Te Ao Waaka, Ani
Waaka, Hui Hetaraka, Hariata Waaka, Kerera
Tipene, Koihi Tipene, Kiri Hare Hua, Te Mamae
Hetaraka, Ngāronoa Waaka, Ngāhano Rakena,
Raihi Tipene, Ramari Popata, Riripeti Popata and
Tare Posinkovich as Trustees.The marae was built in September 1940 during
the second world war by a Rarotonga builder, Mr
Jack Paitai (father of the late Meremere
Petricevich), and the community. Most of the
young me from Ōturu and the surrounding
districts had joined the various armed forces at
the time. Consequently the labour was
completed by their parents and a handful of
menfolk left behind.

During 1941 and nearing its completion, the
builder’s son was killed in action. To honour his
memory and show the high esteem the people
held for his father, the kuia and kaumātua of
Ōturu named the whare “MATAARA” – meaning
“alert” as in “Kia Mataara”, “be alert”.

A dining area was built at the same time, but this
was later replaced when an ablution block and
foyer were built.

In 1980 the new dining room, additions and
renovations were officially opened and blessed.
The name of the whare kai is “TE HUIHUINGA”,
named in honour of the first Ōturu Ladies
Committee – Te Huia HIMIONA POPATA, also
known as Te Huia Rapi Hetaraka.

The marae is a vibrant part of our community,
used for family reunions, rugby and netball teams
and supporters, visits and live-ins, etc, with most
of our fundraising ventures also being organised
here.

In recent years, about 1987, school was
conducted from the marae when the old Ōturu


                       140
                        school was tragically burnt.

                        We have all enjoyed good times and shared sad
                        times. We remember many of our beloved ones
                        who fought and did not return, those who came
                        home but have since passed on. To them all, ALL
                        HONOUR AND GLORY … they and our tūpuna live
                        on, our marae a loving tribute to them all.

                        The Urupā – Hikinui

                        On the 24th January 1945 a parcel of land 0.2503
                        ha was partitioned out of Ōturu 2D3B, and now
                        known as Ōturu 2D3B1, originally owned by Ani
                        Takiwairua Wiremu, Eru Tana Tipene (one third
                        share), Mere Takiwairua Wiremu, Rapata
                        Takiwairua Wiremu and Tamati Tana Tipene; for
                        the purposes of a burial ground.

                        A Court order vested it in Eru Tana Tipene, Haami
                        Waaka, Joe Posinkovich, Kohiparu Hetaraka,
                        Ngakapa Popata, Reihana Popata, Reweti
                        Waaka, Tamaiti Tipene, Tu Waka, Waha Popata,
                        Wehi Waaka and Te Wiremu Popata as Trustees.

                        When Eru Tana Tipene was sworn by the Court he
                        said:

                        “I am the applicant. We desire to have the urupa
                        cut out and the above 12 names appointed as
                        Trustees. The owners are agreeable. I represent
                        the family and ask that a right-of-way be given to
                        provide access over Ōturu 2D2B which is owned
                        by the same people, and they consent. The part
                        we wish to cut out contains 2 roods and 19
                        perches. There have already been several burials
                        there.

                        I would like it to be noted that during my
                        mother’s lifetime, it was arranged that this urupā
                        be set aside without compensation. The balance
                        of the area, 13 acres, 1 rood and 7 perches, is to
                        be called Ōturu 2D3B1B and will be for all the
                        owners.”

Te Rohe o Ngāi Tohianga (refer to map on page 154)

The rohe of Ngāi Tohianga goes from Ōturu out to Te Make, below Te Rangiāniwaniwa, over to
Ngākohu and Kaitāia. Tirotiro Maunga then marries up with the Mangatete Block.                                               141
Ngā Ingoa Tika o ngā whenua o Ngāi Tohianga

 CURRENT NAME / LOCATION                INGOA TIKA / KŌRERO
           Kerekere Pā (Bell’s Hill) in Kaitāia
                                       142
    xi. Ngāti Taranga Te Pātū

Ko Kōtipu te maunga,             Kōtipu is the mountain,

Ko Mangataiore te awa,            Mangataiore is the river,

Ko Tokerau te moana,             Tokerau is the sea,

Ko Kōtipu te whare tupuna,          Kōtipu is the ancestral house,

Ko Taramoana te wāhi tapu tuatahi,      Taramoana is the historical burial ground,

Ko Mangataiore te urupa,           Mangataiore is the burial ground,

Ko Māmaru te waka,              Māmaru the canoe,

Ko Te Parata te rangatira,          Te Parata is the leader,

Ko Kahutianui te tupuna,           Kahutianui is the ancestor,

Ko Ngāti Kahu te iwi,            Ngāti Kahu the tribal grouping,

Ko Mangataiore te marae,           Mangataiore is the marae,

Ko Ngāti Taranga te hapū.          Ngāti Taranga is the grouping of whānau.Kōrero Tuku Iho o Ngāti Taranga Te Pātū97

                      The founding ancestors are Kākaitāwhiti and
                      Tairaro.

                      Taranga came from Te Rarawa. His sisters, Maro
                      and Henga married into Te Pātū and begat Ngāti
                      Taranga.

                      The other ancestor is Ruaonepu of Ngāpuhi who
                      married Waihangehange and begat the Karipa,
                      Herepete, Noble, Stephens and Thomas whānau.
                      Ruaonepu was a contemporary of Te Wairua and
                      Te Hapa.
97
   Lloyd Popata

                                             143
Koia ko Ngāti Taranga.

Te Rohe o Ngāti Taranga Te Pātū (refer to map on page 154)

From Kōtipu to Pēria. From Pēria to Pāmapuria.

Ngā Ingoa Tika o ngā whenua o Ngāti Taranga

      CURRENT NAME / LOCATION              INGOA TIKA / KŌRERO

Victoria Valley                  Mangataiore
                                          144
    xii. Pikaahu

Ko Hikurangi me Whakapapa me Maungataniwha     Hikurangi, Whakapapa and Maungataniwha are the
ngā maunga,                    mountains,

Ko Te Maire me Ikateretere ngā awa,        Te Maire and Ikateretere are the rivers,

Ko Tokerau te moana,                Tokerau is the sea,

Ko Te Āhua te marae,                Te Āhua is the marae,

Ko Kākaitāwhiti te tangata,            Kākaitāwhiti is the ancestor,

Ko Tuanaki me Makapera ngā urupa          Tuanaki and Makapera are the burial grounds

                          Māmaru the canoe,

Ko Māmaru te waka,                 Te Parata is the leader,

Ko Te Parata te rangatira,             Kahutianui is the ancestor,

Ko Kahutianui te tupuna,              Ngāti Kahu the tribal grouping,

Ko Ngāti Kahu te iwi,               Te Pātū is the grouping of whānau.

Ko Te Pātū te hapū.

Kōrero Tuku Iho98

I kohurutia tana tamaiti a Koropeke ki
Whakapapa e Ngāpuhi. Ka pikaungia te tupapaku
ki runga o Tuanaki e Kakai Tawhiti, ka
whakarewa ki runga me te kī, “Ko te āhua o taku
tamaiti.” Na ka tapaina tēnei kōrero ki te
whenua me te marae. *Kākaitāwhiti+

                         Tuanaki: This is the final resting place for Parata,
                         Kahutianui, Māmangi and others.

                         Opposite Tuanaki is Whakapapa. Whakapapa is
                         the first pa for Ngāti Kahu. After a big battle
                         between Ngāpuhi and Ngāti Kahu. Kākaitāwhiti
                         named this place Ōpouturi, so that this battle
                         where his son was killed will not be heard again.
                         So Kākaitāwhiti took his son’s body over the hill
                         and buried into an ana called Tuanaki.

Te Rohe o Pīkaahu (refer to map on page 165)

Whakapapa to Ōrūrū. Whakapapa to Tokerau.


98
   Lloyd Popata

                                                 145
Ngā Ingoa Tika o ngā whenua o Pīkaahu

       CURRENT NAME / LOCATION        INGOA TIKA / KŌRERO

Paranui                 Ōpouturi

A burial ground             Tuanaki

A mountain               Whakapapa
                                     146
  xiii. Te Pātū


See Pikaahu.
          Whakapapa
                147
148
    xiv. Matakairiri

Ko Hikurangi, ko Whakapapa ngā maunga,       Hikurangi and Whakapapa are the mountains,

Ko Ikateretere te awa,               Ikateretere is the river,

Ko Tokerau te moana,                Tokerau is the sea,

Ko Taipā te marae,                 Taipā is the marae,

Ko Taipā te whare kai,               Taipā is the dining room,

Ko Kākaitāwhiti te tangata,            Kākaitāwhiti is the founding ancestor,

Ko Puta ngā Rau te urupa,             Puta ngā Rau is the burial ground,

Ko Māmaru te waka,                 Māmaru the canoe,

Ko Te Parata te rangatira,             Te Parata is the leader,

Ko Kahutianui te tupuna,              Kahutianui is the ancestor,

Ko Ngāti Kahu te iwi,               Ngāti Kahu the tribal grouping,

Ko Karepōri te marae,               The marae is Karepōri,

Ko Te Pātū me Matakairiri te hapū.         Te Pātū and Matakairiri are the grouping of whānau.Kōrero Tuku Iho99

I kohurutia tana tamaiti a Koropeke ki
Whakapapa e Ngāpuhi. Ka pikaungia te tupapaku
ki runga o Tuanaki e Kakai Tawhiti, ka
whakarewa ki runga me te kī, “Ko te āhua o taku
tamaiti.”

Na ka tapaina tēnei kōrero ki te whenua me te
marae. *Kākaitāwhiti+

                         Māheatai was confiscated by the Pākehā on the
                         8th of January 1840; the tupuna involved with the
                         transaction was given the name Matakairiri,
                         Karepori named after Gallipoli dedicated to the
                         tupuna who served in the 28th Māori Battalion.

                         Whenua – Māheatai is a name historically given
                         by the tupuna not long after the arrival of
                         Māmaru Waka. It is the name of the resource
                         portal which only the tohunga could access and
                         maintain direct links with Te Ao Wairua.

99
   Lloyd Popata

                                               149
                          Māheatai is the name of the whenua.

                          Ōtako is the tauranga waka for the Māmaru
                          Waka.

                          Taurangatira is the name of the landing place for
                          the kaitiaki (Kāhu) who came with the Māmaru.

                          Hikurangi Maunga is home for the kāhu today.

                          Herewaka (Taipā beach) is the name of the place
                          where they tied their waka that gathered food
                          and travelled up the river Ikateretere. Māheatai
                          is a name historically given by the tupuna not
                          long after the arrival of the Māmaru Waka. It is
                          the name of the resource portal which only the
                          tohunga could access and maintain directs link
                          with Te Ao Wairua. Māheatai is the name of the
                          Whenua. Whatianga is the name of the maunga
                          opposite the river mouth of Ikateretere. This
                          place gets its name from its role, a defensive look
                          out place. Below is the Puna Waimutu. During a
                          battle, it was the last drop of water used before
                          they fought.

                          Waipapa is the name for Cable Bay, Waipapa
                          was used by the tohunga to summons the whales
                          for the purpose of transportation. Waipuna is the
                          block of land from Waipapa over the hill to
                          Ikateretere. This was used for crossing from
                          Ikateretere to Mangōnui; some parts at the back
                          are wāhi tapu, burial grounds. Tangi Te Purupuru
                          is the name of a place in the river where the
                          sealions lived in the 1930’s. Ōmatai is a place
                          between Māheatai and Ōrūrū, its name describes
                          two waters meeting salt and fresh water. The
                          spiritual kōrero is this two spiritual powers meet
                          and warfare begins. Our kōrero is that these two
                          in warfare become one and they take their place
                          at Te Mau o ngā Taniwha. This is the Patu Mana.

Te Rohe o Matakairiri (refer to map on page 165)

Whakapapa to Ōrūrū. Whakapapa to Tokerau.

Ngā Ingoa Tika o ngā whenua o Matakairiri

     CURRENT NAME / LOCATION                 INGOA TIKA / KŌRERO
                                                150
Taipā              Māheatai

Taipā beach           Herewaka

Cable Bay            Waipapa

Reid’s beach           Ōtako (tauranga waka Māmaru)

Te Kuihi             Whatianga
        Taipā bridge over Ikatiritiri
                                151
    xv. Te Tahāwai

Ko Kōtipu te maunga,                Kōtipu is the mountain,

Ko Takahue te awa,                 Takahue is the river,

Ko Tokerau te moana,                Tokerau is the sea,

Ko Māmaru te waka,                 Māmaru the canoe,

Ko Te Parata te rangatira,             Te Parata is the leader,

Ko Kahutianui te tupuna,              Kahutianui is the ancestor,

Ko Ngāti Kahu te iwi,                Ngāti Kahu the tribal grouping,

Ko Takahue te marae,                The marae is Takahue,

Ko Te Pātū, ko Tahāwai ngā hapū,          Te Pātū and Tahāwai are the groupings of whānau.

Ko Tūhāngai, ko Kākaitāwhiti ngā tūpuna.      Tūhangai and Kākaitāwhiti are the tupuna.

Kōrero Tuku Iho100

Ko tēnei ingoa hapū ko te Tahāwai I timata I ngā
tamariki a Hineio rāua ko Te Rama. I te matenga
o Whakawawe, tā rāua tamaiti, ko tēnei tangata
ko Whakawawe, he mea patu ki te ketekākahu
na tetahi tangata no te whānau papa, ko Patari
te ingoa.

Ka tangi tētahi kūia nō Te Whānau Pāpā, ko
Hineio, mo tana tamaiti, Ōtautahi, he mea patu
ki te hākoru i te papa mahinga kei Takahue. Ko te
tangata nei, na Te Paatu i patu.

Koia nei te timatanga o tēnei ingoa hapū a Te
Whānau Pāpā. Na ka whawhai takaro a
Whakawawe raua ko Patari ki te ketekakahu kei
Takahue.

Ka hinga tetahi, ka ara ake ano, ka taea ano. Kua
noa kia Whakawawe he takaro noa iho ta raua
mahi.

Otira I te takanga o Whakawawe ki raro, katahi a
Patari ka tango I tana mere I roto I ana kakahu e
kuku ana.
100
   Lloyd Popata

                                              152
Katahi ano ka haua ki te mātenga o Whakawawe
ka takoto ka mate ka waiho ki te taha o te wai
takoto ai, a koia te ingoa o te hapū Te Tahāwai.

Katahi ka whai atu e ngā tamariki o Hineio.

Te Rohe o Te Tahāwai (refer to map on page 154)

Ngā Ingoa Tika o ngā whenua o Te Tahāwai

     CURRENT NAME / LOCATION            INGOA TIKA / KŌRERO
                       Takahue
                                       153
    xvi. Ngāti Tara / Ngāti Te Rūrūnga

Ko Tirepa Wahine te maunga,            Tirepa Wahine is the mountain,

Ko Te Moho me Parapara ngā awa,          Te Moho and Parapara are the rivers,

Ko Parapara te marae,               Parapara is the marae,

Ko Mania, ko Te Morenui ngā tupuna,        Mania and Te Morenui are the founding ancestors,

Ko Te Manawa o Ngāti Tara te whare tupuna,     Te Manawa o Ngāti Tara is the ancestral house,

Ko Takapuna te urupa,               Takapuna is the burial ground,

Ko Tokerau te moana,                Tokerau is the sea,

Ko Māmaru te waka,                 Māmaru the canoe,

Ko Te Parata te rangatira,             Te Parata is the leader,

Ko Kahutianui te tupuna,              Kahutianui is the ancestor,

Ko Ngāti Tara te hapū,               Ngāti Tara is the grouping of whānau,

Ko Ngāti Kahu te iwi,               Ngāti Kahu the tribal grouping.

Kōrero Tuku Iho
                         101
                          Mania’s pa was at Puketutu, Aurere.

                         A battle took place and two children survived
                         that battle. These children were picked up by Te
                         Pātū; hence Ngāti Tara and they survived.

                         Te Morenui was baptised by the Reverend
                         Joseph Matthews, and took the christianised
                         name of Reihana Kiriwi.

                         Henare Kepa descendants are the Phillips
                         whānau.

                         Houmeaiti descendants are the Pikaahu whānau.
                         They are called Ngāti Te Rūrūnga.

                         Piri Raiti descendants are the Wright whānau.

Te Rohe o Ngāti Tara / Ngāti Te Rūrūnga (refer to map on page 154)

Ngā Ingoa Tika o ngā whenua o Ngāti Tara / Ngāti Te Rūrūnga

       CURRENT NAME / LOCATION             INGOA TIKA / KŌRERO101
   Lloyd Popata

                                              154
Parapara marae
         155
CHAPTER 3 – NGĀTI KAHU KAUPAPA (UNDERLYING PRINCIPLES)
                             156
This section addresses several Māori concepts which are relevant to the understanding and
consideration of the Māori values required (mana, mana whenua, tapu, wāhi tapu, whenua, taonga
tuku iho, tikanga Māori, ahi kā, kaitiakitanga, whanaungatanga and rangatira / rangatiratanga) to
successfully implement this partial settlement in terms of Ngāti Kahu tikanga, particularly in respect
of the two statutory boards that will be established to manage Ngāti Kahu lands currently
administered by the Department of Conservation and the protection of all Ngāti Kahu wāhi tapu.
While these concepts are discussed separately, they are interlinked and there is much overlap
between them.

It must always be borne in mind that the value system associated with these concepts is a system
embedded in Māori culture. As such, these terms can best be understood within that cultural
context and the Māori language. Translations into English of Māori terms rarely adequately explain
the terms. We simply note here that each and every one of the world’s languages is the expression
of the culture to which that language belongs and no language can describe the concepts of another
culture adequately, especially if the two cultures are totally unrelated as Māori and English are. Each
of the Māori terms used in the English text of this deed of partial settlement has been used because
there is no equivalent term in English. Notwithstanding this, the purpose of this section is to
attempt to provide some understanding of these concepts. While they are explained in English, they
are approached from a Māori perspective. It is important to bear this in mind.

It is also noted that these concepts have their origins in traditional Māori life. Contact with Western
culture and the subsequent settlement of New Zealand by the British has not changed either the
values which underpin these concepts or the concepts themselves. The Whare Wānanga o Te
Taitokerau has ensured this is the case for the iwi of the north. As such, they are still relevant and
practised today. However the practical implementation of the concepts has and continues to be
adapted to accommodate the changing social environment in the same way that all cultures adapt to
changing circumstances in order to survive.

     Mana

Williams’ A Dictionary of the Māori Language lists eight possible translation equivalents for mana:102

     Authority, control

     Influence, prestige, power

     Psychic force

     Effectual, binding, authoritative

     Having influence or power

     Vested with effective authority

     Be effectual, take effect

     Be avenged.

These translations, however, do not describe the source of mana nor how mana is upheld and
maintained. The result is a distortion of the real meaning of mana, which is inextricably based in the

102                            th
  H W Williams (MA), A Dictionary of the Māori Language (7 ed, Government Printer, Wellington, 1975) p
172.

                                                 157
spiritual realms of the world. The meaning of mana has been even further distorted by being
borrowed into New Zealand English (as have all but three of the terms discussed here). As such it is
listed in The Reed Dictionary of New Zealand English103 with the meaning ‘authority, prestige or
influence’. The meaning of the word mana in Māori and the meaning of the word mana in English
are very different. The former is embedded in the Māori language and culture, the latter in the
English language and culture. For all the terms described in this Deed of Partial Settlement it is the
Māori word and its meaning in that language and culture that is relevant, not the meaning assigned
to it in New Zealand English.

The Rev. Māori Marsden, in his article ‘God, Man and Universe: A Māori View’, defines and discusses
among other matters the concepts of mana in the Māori language and culture. For him:104

         "Mana in its double aspect of authority and power may be defined as
         ‘lawful permission delegated by the gods to their human agents and
         accompanied by the endowment of spiritual power to act on their behalf
         and in accordance with their revealed will’. This delegation of authority is
         shown in dynamic signs or works of power."

He goes on to warn that the exercise of this power outside the limits delegated is an
abuse of the gift and may result in its withdrawal or misfortune.105

There are many different types of mana and many aspects of it as it manifests itself in
everyday life. For example, all living things, animals, trees and plants, fish and birds, as
well as human beings, are imbued with a mana of their own, a mana implanted by the
gods. So also are many inanimate objects such as meeting houses and mountains which
are personified and addressed in Māori as ancestors and relations.

The concept of mana is the root of authority to act in respect of certain matters and is a
fundamentally important concept in Māori culture. The terms mana atua, mana tūpuna, mana
whenua, mana tangata, and mana moana are also heard frequently and are being referred to
increasingly by the Waitangi Tribunal in its reports. These are different types or aspects of mana and
can be described, albeit very briefly, in the following way:

     Mana atua: is the very sacred power of the gods which is given to those persons who
     conform to sacred ritual and principles.

     Mana tūpuna: is authority and power handed down through chiefly lineage.

     Mana whenua: is the mana that the gods planted within Papa-tūā-nuku (Mother Earth) to
     give her the power to produce the bounties of nature. A person or iwi who ‘possesses’ land


103                                rd
  H Orsman (ed) The Reed Dictionary of New Zealand English (3 edition, Reed, Auckland, 2001) p 691.
104
   M Marsden “God, Man and Universe: A Māori View” in Te Ahukaramū Charles Royal (ed) The Woven
Universe: Selected Writings of the Rev. Māori Marsden (The estate of Māori Marsden, Masterton, 2003) p 4.
105
  Ibid, p 4. He states:

"Authority and power in this sense must be clearly distinguished since it is clear that to exercise
spiritual power outside the limits delegated is to abuse the gift, and results either in its withdrawal
or in that power running rampant and causing harm to the agent and others.

A simple analogy will make the distinction [between power and authority] clearer. A person
approaches a traffic crossing and the lights turn red. He has power to cross but no permission.
The lights turn green but his car stalls at that moment. He has permission to cross, but no power.
His car starts and the lights remain green. He has both authority and power to proceed."

                                                     158
       is said to hold or be the mana whenua of the area and hence has the power and authority
       to produce a livelihood for the family and the iwi from this land and its natural resources.
       One means of ensuring that mana whenua is upheld and enhanced is to return the whenua
       (afterbirth) of a child to his / her ancestral lands at points designated for the purpose. But
       the most powerful means, once the spiritual element has departed from a person (ie, the
       person has died), is to return the human body to the ūkaipō, the place from which his or her
       true sustenance and being came, that is, his or her ancestral lands. This is perhaps one of
       the main reasons why iwis will fight to have a body returned to his or her own ancestral
       lands for burial.

       Furthermore, the greater the person’s mana, the bigger the fight, especially if the person
       has ancestral rights in more than one tribal area.

       Apart from these aspects, every effort is made to protect and uphold mana whenua, not
       only from loss of ‘possession’ of the land, but also from despoliation by careless
       exploitation. Mana whenua is a gift from the gods. It always remains with the iwi, hapū of
       an area and more specifically with whānau who have the closest associations with specific
       parts of the tribal estate. That whānau has primary rights of mana whenua ahead of those
       from the wider hapū / iwi to whom that whānau belongs. It is important to note that
       vesting of legal title in another person does not remove mana whenua from a iwi and the
       responsibilities of the whānau and hapū to uphold mana whenua and prevent desecration
       and despoliation of their lands remains.

       The Resource Management Act defines mana whenua as meaning ‘customary authority
       exercised by an iwi or hapū in an identified area’. Like Williams’ dictionary this definition
       fails to incorporate reference to the spiritual basis of mana which is important to
       understand the true meaning of this concept.

       Mana tangata: is the power acquired by an individual according to his or her ability and
       effort to develop skills and to gain knowledge in particular areas and includes the spiritual
       aspects of those skills and knowledge as well as the physical aspects.

       Mana moana: is the equivalent of mana whenua as it applies to the sea and its resources.
       The two forms of mana overlap considerably since the land is considered to extend well into
       the sea, while the sea’s effects impinge some distance inland.

       Tapu

Williams’ dictionary lists the following possible translation equivalents for tapu:106

       Under religious or superstitious restriction

       Beyond one’s power, inaccessible

       Sacred

       Ceremonial restriction, quality or condition of being subject to such restriction


106
   Williams’, above, note 3, p 385.

                                                    159
Tapu has been described by the Rev. Māori Marsden at some length in order to dispel some
misconceptions about the concept held by early missionaries and anthropologists. The term is still
widely misunderstood to this day. Like mana, tapu has been assigned a different meaning when it
became a word in New Zealand English. In Orsman’s Dictionary it is assigned the meanings ‘sacred,
reserved; to render sacred, to forbid; a ceremonial restriction’.107 The meaning in New Zealand
English derives not from the word’s meaning in Māori but rather from the English translations (that
is, the four translation equivalents listed above from Williams’ Dictionary) and the meanings of those
words in the English language and culture. The meaning of the word tapu in Māori is very different.
The Rev. Māori Marsden explains the notion of tapu as follows:108

      “The Māori idea of tapu is close to the Jewish idea translated in the words, 'sacred' and
      'holy', although it does not have the later ethical connotations of the New Testament of
      'moral righteousness'. It has both religious and legal connotations. A person, place or
      thing is dedicated to a deity and by that act it is set aside or reserved for the sole use of
      the deity. The person or object is thus removed from the sphere of the profane and put
      into the sphere of the sacred. It is untouchable, no longer to be put to common use. It
      is this untouchable quality that is the main element in the concept of tapu. In other
      words, the object is sacred and any profane use is sacrilege, breaking of the law of tapu.

      From the purely legal aspect, it suggests a contractual relationship has been made
      between the individual and his deity whereby a person dedicates himself or an object
      to the service of a deity in return for protection against malevolent forces and the
      power to manipulate his environment to meet needs and demands.

      The idea of manipulating environment is based on the Māori view that there are three
      orders of reality, the physical or natural, the psychic and the spiritual. Whilst the
      natural realm is normally subject to physical laws, these can be affected, modified and
      even changed by the application of the higher laws of the psychic and spiritual.

      By applying psychical laws (intellectual and emotional consciousness) in a scientific
      manner, man now manipulates that environment to suit his own purposes. This
      principle is no less applicable in the spiritual realm. In the Māori view, the application
      of spiritual laws to this end is dependent upon man's cooperation with the gods. This is
      brought about by entering into the contractual relationship already mentioned.

      The method of entering into this relationship was by the tohi or sacramental rite of
      initiation. This consisted of two complementary acts: the dedication and the
      consecration. The act of dedication (tāpae) consisted of offering up a person, place or
      thing to the service of the deity, a declaration of the purpose intended and a definition
      of the future role of the object dedicated. It was henceforth sacred and untouchable,
      the object was now tapu. It could not be put to profane use. The profanation of tapu
      was regarded as a transgression (takatakahi) of the gods to whom the object had been
      dedicated, and such transgression incurred vengeance.

      The act of dedication was followed by the act of consecration an act of praise extolling
      the power and virtue of the gods who were then invoked by name and petitioned to
      endow the person or object with mana. The prayers were accompanied by a
      sacramental act (tohi). Whilst the tohunga might participate in the consecratory
      prayers, the consecration was the prerogative of the gods. It was they who completed
      the rite, provided man fulfilled the conditions. The dedication was man's part, the
      consecration the response of the gods. Since the dedication was sacrificial, in the sense

107
   Orsman, above, note 114, p 175.
108
   "God, Man and Universe: A Māori View", above, note 115, p 175.

                                                    160
that it was offering a person's life or possession to the service of the gods, the sacrifice
was accepted and consecrated by the bestowal of mana.

The bestowing of mana on people differed from that on things or places. In the former
case, the spirit of the gods fell upon the person and filled or possessed him. The spirit
of the gods guided and directed him, subject to his continuing assent. This was a
covenant relationship which could be dissolved by either party not fulfilling the terms of
the agreement. In the latter case, the gods placed guardian spirits over places or things
to watch over the property dedicated to them. These guardian spirits (kaitiaki)
manifested themselves by appearing in the form (ariā) of animals, birds or other natural
objects as a warning against transgression, or to effect punishment for breach of tapu.
The Pākehā idea of haunting is similar to the idea of this role play be guardians.

Two popular misconceptions should be cleared away. Early missionaries and
anthropologists perpetuated the incorrect idea that mana was the positive and tapu the
negative aspect of some vague psychic or spiritual force. As we have seen, tapu is the
sacred state or condition or a person or a thing placed under the patronage of the gods.
Mana is the endowment of that object with spiritual power through the indwelling
spirit over it. Humans thus became the channel through which the indwelling spirit of
the deity was manifest.

Another error popularised by early anthropologists was that primitive man held an
animistic view of nature, by which they meant that primitive man believed all natural
objects to be animated by its own spirit. For the Māori, there was a clear distinction
between the essence (mauri) of a person or object and the distinct realm of the spirit
which stood over the realm of the natural order and was indwelt by spiritual beings.
Since the natural order was not a closed system it could be infiltrated and
interpenetrated by the higher order of the spirit. In fact, the Māori further
distinguished between the essence of inanimate and animate objects. Whilst all the
created order partook of mauri (life force, ethos) by which all things cohere in nature, in
human beings this essence was of a higher order and was called mauriora (life
principle). This essence (mauri) I am convinced, was originally regarded as elemental
energy derived from the realm of Te Korekore, out of which the stuff of the universe
was created.

In a secondary sense a tapu object may be classified as an accursed or unclean (poke)
thing. The condition of tapu is transmitted by contact or association and a person can
be contaminated and polluted by it.

Where contamination occurs through contact with sacred objects in the normal course
of a tohunga's duties, he must cleanse himself before resuming his secular life if he is to
avoid spreading this contamination or avoid offending the gods. But where
contamination occurs through transgression, then a person must not only be cleansed
from the pollution but the effects of the mana brought into action by it must be
neutralised if the person is not to suffer its ill effects. It is in this contaminating and
polluting senses that tapu is classified as accursed or unclean, a state in which the
personality becomes wide open to either attack or invasion by demonic and other
spiritual forces."
                                              161
In the book The Coming of the Māori Te Rangihīroa (Sir Peter Buck) recounts how as a child he was
taught the practicalities of tapu. He comments, ‘Thus the fear of tapu was inculcated early and
remained late’.109

The laws of tapu played a very influential role in regulating Māori society.110 The laws of tapu still
hold in Māoridom today and their violation continues to bring misfortune to the transgressors.

Wāhi tapu

Wāhi tapu, are places which are tapu, places that have been set aside and can no longer be used for
common purposes. Their use is restricted and in practical terms they are typically left alone to be
used only for the purposes for which they are set aside and by those with the mana to do so.

Professor Hirini Moko Mead, in his book Tikanga Māori – Living by Māori Values provides a
definition and a large number of examples of wāhi tapu as they apply in his tribal area of Ngāti Awa
whose territories are located in and around Whakatāne. His understanding of wāhi tapu appears to
be very similar to how Ngāti Kahu understand wāhi tapu in our tribal area.

In his discussion Professor Mead states:111

     "Some places and things are special in a cultural, historical and spiritual sense and
     require a change in behaviour from the observers or participants in a ceremony.
     The special qualities attached to such places and things (and here I include built
     things such as canoes and carved houses) impose some restrictions upon how we
     behave towards them. In some cases the tapu of a place varies in intensity as in
     the case of a marae. When there is no ceremony on a marae the level of tapu is
     low and people can be relaxed and are able to move about freely. However
     when a ceremony begins the level of tapu on the marae increases immediately
     and restrictions upon human behaviour are imposed. Now there are protocols to
     observe and a process to follow through to completion.

     Some places such as urupā are always tapu but even here some urupā are more
     tapu than others. The important variable is often the antiquity of the urupā and
     whose remains are buried there…"

He goes on to provide examples of wāhi tapu, including:112

     "A spring, especially a place where someone important drank, would be
     regarded as a place of great significance. It would be treated as a wāhi tapu but
     not necessarily as a place not to be visited by others. Places of great cultural
     significance are regarded as wāhi tapu with differing levels of tapu. The notion
     of ‘great cultural significance’ is attached to a wāhi tapu with some history
     behind it. Associations with important persons, with religious ceremonies, with
     death, sickness, burial, learning, birth or baptism ceremonies: all may lead to
     places being classified as wāhi tapu."

For Ngāti Kahu there are various circumstances that could give rise to an area being designated wāhi
tapu. In practical terms there are also many different types of wāhi tapu and different levels of tapu.

109                   nd
  P H Buck The Coming of the Māori (2 ed, Whitcombe and Tombs, Wellington, 1950) p 359.
110
   It was for this reason that the tribal experts in the laws of tapu, the tohunga, were outlawed by the colonial
   government (under the Tohunga Suppression Act 1907) in a rather vain attempt to gain complete and
   absolute control for the government over Māori society.
111
  H M Mead Tikanga Māori - Living by Māori Values (Huia, Wellington, 2003) p 65.
112
  Ibid, p 68.

                                                       162
The most well known and the ones that immediately come to mind when wāhi tapu are referred to
are places where there are human remains, burial sites and sites where violent or unusual deaths or
events have occurred. Special ceremonies are often undertaken to lessen the harm that such sites
can inflict – however that does not stop them being wāhi tapu. Other places or objects are tapu
because they are the best or the only place a particular resource is available, such as a special puna
(water source), or a special medicine or a plant used for ceremonial purposes, such as the
tangihanga (funerary ceremonies). Different types of wāhi tapu are treated differently and the
treatment varies from whānau to whānau. Many whānau will not talk about or identify their wāhi
tapu to outsiders. But the strong spiritual protection afforded all wāhi tapu is such that desecration
of the wāhi tapu will cause strong spiritual disturbances. It is regarded as a transgression of the gods
to whom the place is dedicated, and such transgression incurs vengeance. The whānau who are
mana whenua and responsible for those wāhi tapu are those who will normally be alerted by the
various spiritual signals. These signals manifest themselves in a number of ways including sickness,
deaths or disasters in the whānau or through dreams which can be quite specific or may need
interpreting by those in the whānau trained and skilled in this area.

There are a range of wāhi tapu that may exist in a particular area. Examples of wāhi tapu in Ngāti
Kahu ancestral lands include:
       Areas that contain koiwi or burial grounds;
       The site of a battle or an area where blood was spilt as a result of fighting;
       The site of an important and special event in the history of the iwi, hapū or whānau;
       The area of an old papakāinga (communal living area);
       A traditional landing area for waka;
       A place where someone died;
       A place where the whānau would rest with their tūpāpaku (deceased person) as they
       carried them to the marae or to the burial grounds,
       An area where whenua (after birth) was traditionally buried;
       An area where the possessions of those who have passed away are buried;
       An area set aside for particular purposes such as Wānanga (traditional training
       schools);
       An historical pā site;
       A particular and special or rare plant or tree used for special purposes (medicinal,
       ceremonial);
       A special puna (source of fresh water).

These wāhi tapu have been set aside for a particular reason or purpose and have been removed
from common use. Most are not harmful but they are treated with respect and care. They are not
prohibited from entering, but they are afforded a respect such that people can not undertake
activities at these sites which would infringe the tapu.

In most cases knowledge of the location of wāhi tapu in a particular area is held by mana whenua,
and particularly those who have lived on the specific areas of land over several generations. While
the larger well-known wāhi tapu such as extensive dune burials or burial caves will be known
throughout the hapū of the area, those that are specific to the whānau of a particular area will not
necessarily be known by the rest of the hapū. The reasons why areas have been set aside as wāhi
tapu are not always widely known, even within the whānau whose land it is. Children are simply
instructed to be careful or not to play in the areas that have been designated wāhi tapu although


                                                   163
kaumātua will pass on the knowledge about the areas to those they consider appropriate to hold
such knowledge.

It is important to note that wāhi tapu and archaeological sites are not the same thing. Some wāhi
tapu contain physical remains which can be excavated using archaeological techniques. However
many do not. On the other hand, not all archaeological sites are wāhi tapu.

Ngāti Kahu and other Māori are often criticised for pointing out the existence of wāhi tapu. This is
especially the case if the wāhi tapu is in a place on which someone wishes to carry out some activity
which will violate the tapu of that place.113 It is sometimes implied that Māori have fabricated the
existence of wāhi tapu and are therefore lying about their existence. I note that having considered
the meaning of tapu given above, to lie about the existence of a wāhi tapu would amount to a very
serious transgression of the laws of tapu.

Whenua / taonga tuku iho: Other sites of cultural significance

It is also important to note that wāhi tapu are not the only places that are special or culturally
significant. Whenua and taonga tuku iho are also very important.

Williams' Dictionary lists the following possible translations for whenua:114

     Land, country

     Ground

     Placenta, afterbirth

     Entirely together.

Orsman’s Dictionary lists whenua as meaning ‘a native country, land’.115 This however does not
explain the relationship that Māori have with land and hence what land means to Māori. This is
explained below.

Taonga is listed in Williams' Dictionary with a translation equivalent ‘property, anything highly
prized’.116 Orsman’s Dictionary lists it as ‘a treasure, especially a cultural one’.117 Above this, taonga
are those things that are prized or valued in Māori culture. Taonga also have inherently spiritual
aspects. Many things considered to be taonga by Māori are not highly prized in Pākehā culture. And
similarly, many things highly prized in Pākehā culture are not taonga in Māori culture. For example,
while money is very highly prized in Pākehā culture (to the extent that the value of almost
everything is compared to the value of money in that culture), it is debatable whether money is
considered to be a taonga by Māori. It is certainly not the most prized of taonga, that is, taonga tuku
iho. The words ‘tuku iho’ modify taonga in ‘taonga tuku iho’ and can be translated as ‘handed down,
inherited’. Professor Mead118 mentions taonga in his discussion of wāhi tapu.
113
  See, for example, numerous references to wāhi tapu and iwi having to defend them on the website of the
New Zealand Herald at www.nzherald.co.nz.
114
  Williams, above, note 3, p 494.
115
  Orsman, above, note 4, p 1315.
116
  Williams, above, note 3, p 381.
117
  Orsman, above, note 4, p 1185.
118
  Mead, above, note 122, p 180.

                                                   164
Whenua that has been bestowed on us is a taonga tuku iho. The lands that have come down to each
whānau from their ancestors are also their tūrangawaewae, the place they have a right to stand, and
their home.

In order to understand the relationship between Māori and our land, it is necessary to have a very
basic understanding of the traditions which established that relationship and, in particular, the
creation tradition. An understanding of mana and tapu as explained above is also necessary to begin
to understand those traditions. In a very simplified and paraphrased version of the creation
tradition, the Rev. Māori Marsden recounts:

     I.     Io-Matua-kore: - Io the Parentless who was the Always Existent without
        beginning or end.

        Io-Taketake: - Io the Root Foundation of all things.

        Io-Wānanga: - Io the Source of all Wisdom.

    In the beginning, Io, the supreme god, existed alone and tranquilly in the realm of the
    nothingness of Te Korekore. He then recited the names of the different foundations of these
    things and they took form.

     II.     Then Io-Taketake begat Te Korekore - a double negative, the Absolute
        Nothingness.

        Te Korekore Te Rawea - the Absolute Nothingness which could not be wrapped up.

        Te Korekore Te Whiwhia - the Absolute Nothingness which could not be bound.

        Te Korekore Tē Tāmaua - the Absolute Nothingness which could not be fastened.

        Te Kōwhao - the Abyss.

        Te Pō - the Night.

        Io lived eternally i Te Korekore, 'in the Absolute Nothingness'.   The Korekore is a
        double negative, a double kore.

        According to Māori Marsden, to the Māori mind, the doubling of kore meant not
        simply 'non-being', or annihilating nothingness, though it includes this meaning, but it
        went beyond this. By means of a thorough-going negativity, the negation itself turns
        into the most positive activity. It is the negation of negation.

        Te Korekore is the infinite realm of the formless and undifferentiated. It is the realm
        not so much of 'non-being' but rather of 'potential being'. It is the realm of Primal and
        Latent energy from which the stuff of the Universe proceeds and from which all things
        evolve.

        Te Korekore 'the Void', Te Kōwhao 'the Abyss', together with Te Pō , the numerous
        'Nights', were the realm of the Potential, the seed-bed of creation brooding, expectant,
        waiting for the Wind of the Spirit to bring into being what had to be energised by His
        Spirit. This was the space-time framework, the space (void and abyss) - time (the
        nights) continuum, in which the cosmic process could begin to operate.


                                                  165
    Nothing existed before Io. He fertilised Te Korekore and Te Kōwhao and established
    the seed of potential being for the heavens, light, the root foundation of the earth, the
    waters and of all things.

III.     Te Kōwhao begat:

    Te Pū - the Taproot,

    Te Weu - the Secondaries,

    Te More - the Hair-roots,

    Te Rito - the Shoots,

    Te Aka - the Vine.

    Te Pū, 'the Foundation Tap Root' sent forth its secondary roots and hair-roots, an
    insensate movement towards being and self-realization. This was the beginning of the
    process."

IV.     Te Aka begat:

    Te Rapunga - the Seeking.

    Te Whainga - the Pursuit, Groping towards.

    Te Kukune - the Stretching and Elongation.

    Te Pūpuke - the Enlarging.

    Te Hihiri - Elemental and Pure Energy.

    The original seed, placed in Te Kore and Te Kōwhao, the Nothingness and the Abyss,
    contained the Mauri, 'life-principle' which impelled the seed to send forth the roots to
    begin their quest to fulfill the latent urge towards being. Thus Te Mauri begat Motion
    and each begat in turn Te Rapunga, Te Whainga, Te Kunekune, Te Pūpuke, Te Hihiri,
    'The Roots, Seeking, Pursuing, Lengthening, Increasing and Culminating in Pure
    Energy'. Thus the Realm of Te Hihiri, 'Pure Energy' was established where the
    processes based upon a complex series of rhythmical patterns of energy were put into
    motion.

    But how can this process become purposeful and meaningful to direct the potential
    towards achieving authentic being?

V.      Te Hihiri begat:

    Te Mahara - the Subconscious.

    Te Hinengaro - Deep Mind,

    Te Whakāro - Consciousness.                                             166
    Te Wānanga - Knowledge and Wisdom.

    Te Whē - Seed Word.

    From te Hihiri, 'Pure Energy', the new process, a dramatic departure appeared. The
    subconscious harking back to its creator began to stir and grope its way forward
    towards Te Whakāro and emerged into Te Wānanga. Now the whole process has
    purpose. With Whē and Wānanga, with 'sound' and 'knowledge', that is, wisdom, the
    transition from the spiritual World to that of the natural world was now possible.

    Te Whē, 'sound', was always associated with Wānanga. Wānanga when standing
    alone means to discuss, debate, impart knowledge. When associated with Te Whē, it
    means 'wisdom'. Te Whē, 'sound' represented the word in embryo, or the seed word. It
    was the Kahu, 'dress', in which alone the seed word could be clothed and articulated,
    then thought may be conceptualised and expressed in word. Te Whē and Wānanga
    were each indispensable to the formation and existence of the other.

VI.     Te Hauora - the Breath of life.

    Te Atamai - Shape.

    Te Āhua - Form.

    The birth of Word and Wisdom now made, Io infused Te Hauora, the Breath or Spirit of
    Life, into the cosmic process and this gave birth to Atamai and Āhua - 'Shape' and
    'Form'. So the birth of the material natural world of sense perception was set in train
    by the infusion of Hauora, the Breath or Spirit of Life. This was the moment of
    conception, the moment when mauri-ora, the divine life-force, was infused into the
    processes which had been planted within the realm of Tua-uri, 'the world behind our
    sense experience', in the Void and Abyss at the beginning of the first night. This mauri-
    ora as the divine life-force must be distinguished from the mauri as a principle which
    activated the original process climaxing in pure-energy - Hihiri.

VII.     From Te Atamai and Te Āhua came Wā and Ātea - 'Time' and 'Space':-

    Te Wā - Time.

    Te Ātea - Space.

    He called into being the night realms with its many planes and gradations, all of which
    have their own names. He then illuminated the nights with soft light dividing night
    from the dawnlight (wheiao) and beyond the dawn he placed Te Ao Marama - the
    broad daylight.    It was in the regions of soft light that he established several Hawaiki: Hawaiki Nui
    (great Hawaiki), Hawaiki Roa (extensive Hawaiki), Hawaiki Pāmamao (far distant
    Hawaiki), and Hawaiki Tapu (sacred Hawaiki). These were the abode of gods and
    heroes, although Hawaiki Tapu could only be entered by Io, for it was sacred to him.
                                             167
         Now with the mauri-ora, 'life-force' of the Spirit present, Word and Wisdom as the
         agents for the creation of Te Aro-Nui, the world seen by our senses, could begin to
         create Rangi and Papa and the myriad shapes and forms together with Wā and Ātea,
         'Time' and 'Space'. Time and Space became the framework into which Rangi
         (Heaven/Sky) and Papatūānuku (Earth) emerged out of Te Ao Wairua, 'world of Spirit',
         into broad daylight, into the world of sense- perception.

         Having done this, Io brought into being the first gods, Rangi-awatea (who is also
         known as Ranginui) and Papatūānuku, the male and female principles out of which all
         things derived. Rangi-awatea was the god of ‘space and light’ and he created the first
         heaven from the foundation established by Io, then descended to cohabit with
         Papatūānuku (Mother Earth). Out of their union sprang their first born, Tāne119, and
         the other gods after him: Tangaroa, Rongo, Tūmatauenga, Haumia-tike-tike, Rū-ai-
         moko and Tāwhiri-mā-tea.         But Rangi continued to cling to Papatūānuku, dooming his children to live in perpetual
         darkness. Io intervened, sending the spirit of rebellion to stir the children to revolt.
         After consultation among the brothers, all except Tāwhiri-mā-tea agreed to separate
         the parents to allow light into their world. Finally Tāne separated them, flinging Rangi
         into the skies. It is said that the rains are Rangi’s tears for his beloved Papatūānuku
         and the mists are Papatūānuku’s grief for Rangi.         Awatea was summoned by Io, deprived of his mana and banished to the night realm.
         Io then summoned Tāne and after elaborate rites, commissioned him to complete the
         heavens. It was the mana from Awatea that was given to Tāne. Io also delegated
         through Tāne various tasks for his brothers. They became the regents of Io to continue
         creation in the departments of nature. Tangaroa became god of the sea, Rongo the
         god of vegetation, Rū-ai-moko divided the lands asunder, Tāwhiri took over the
         meteorological department and Tū took over the war office. Tāne reserved the forest
         and birds and the creation of man to himself. He fashioned the first human, Hine-ahu-
         one (the maid that emerged from the dust) from clay and infused the breath of his
         nostrils (hongi) into her and she came alive. All iwis are descended from the union of
         Tāne and Hine-ahu-one.

Māori viewed the whenua as their mother. As such, Māori have a physical relationship as well as an
ancestral and spiritual relationship with the whenua.

Ranginui Walker in his book Ka Whawhai Tonu Mātou points out:120

           "The personification of natural [phenomena] is fundamental to the
           holistic world-view of the Māori. Papatūānuku was loved as a mother
           is loved, because the bounty that sprang from her breast nurtured and

119
 Tāne, like many of the other gods, has many names associated with him, the most well-known of them
being Tāne-māhuta and Tāne-nuiarangi.
120
   R Walker, Ka Whawhai Tonu Mātou: Struggle Without End (Penguin, Auckland, 1990) pp 13-14.

                                                  168
            sustained her children. Humans were conceived of as belonging to the
            land; as tangata whenua, people of the land (and descendants of Hine-
            ahu-one). This meant that they were not above nature but an integral
            part of it. They were expected to relate to nature in a meaningful way.
            For instance, trees were not to be cut down wantonly. If a tree was
            needed for timber, then rituals seeking permission from Tāne had to
            be performed first. Similarly, a fisherman had to return to the sea the
            first fish he caught as an offering to Tangaroa ... it was believed that
            these practices ensured the bounty of nature would always be
            abundant."

To Māori, it also follows that because man and nature are descended from a common ancestor, they
are one and the same. Thus iwi will talk of being descended from, or having hakapapa (genealogical)
links to, their lands, their mountain, their river or their harbour and point out that a violation against
that land, mountain, river or harbour is a violation against the people who are that land, mountain,
river or harbour.121

For Māori, all our tribal lands are whenua tūpuna, ancestral lands. This is regardless of and not
based on legal title. As such they are taonga tuku iho, a treasured inheritance to be cherished,
treated with respect and handed on intact to the following generations. English cultural values
which reduce land to a tradable commodity whose value is measured in monetary terms are foreign
concepts.

Those who grew up on or regularly visited a particular area will know the places that are special to
them on that whenua and moana (lands and seas). These include places where particular resources
such as rongoa (medicines) or foods are gathered, such as kai moana (foods gathered from the sea),
or kai o te ngahere (foods gathered from the bush). They will have been taught how and when to
access these resources from a very young age and the appropriate preparation and storage of the
foods. Specific trees and fishing areas are often placed under protection using the process of rāhui to
ensure their ability to keep providing particular resources. The authority to place a rāhui over a
resource is called mana rāhui and is held by mana whenua. Different whānau and hapū can be
known for the particular food or medicinal resources they have. One of the ways in which a hapū
upholds its mana is in the exercise of manāki manuhiri, respect and caring for your guests by serving
them generously with plentiful supplies of the local delicacies for which the hapū is renowned. It
may therefore be offensive and a serious affront to the mana of a whānau and hapū to interfere
with or deny them access to their customary and traditional food sources.

      Tikanga

The laws by which Māori customarily conduct ourselves and carry out our responsibilities are called
tikanga. The Resource Management Act 1991 describes tikanga Māori as "Māori customary values
and practices". Williams’ dictionary gives seven possible meanings for tikanga with the following
possible translations:122

       Rule, plan, method

       Custom, habit

       Anything normal or usual

121
  See for example the Manukau Harbour Report of the Waitangi Tribunal (1985) with respect to the Tainui
tribes and the Manukau Harbour and the Waikato River.
122
   Williams, above note 3, pp 416-417.

                                                  169
       Reason

       Meaning, purport

       Authority, control

       Correct, right

Orsman’s Dictionary lists tikanga as ‘Māori customs and social conventions’.123 The word Māori is
being used in the term ‘tikanga Māori’ as an adjective describing tikanga.

Tikanga Māori is essentially the correct way to carry out something in Māori cultural terms. Tikanga
Māori is the Māori equivalent of English law. For example, the manner in which people respect or
treat wāhi tapu is the tikanga in respect of that wāhi tapu. For each whānau and hapū, tikanga is a
vast body of knowledge, wisdom and custom. It derives from the very detailed knowledge gained
from residing in a particular geographic area for many years, of developing relationships with other
neighbouring communities as well as those further afield, and learning from practical experience
what works and what does not. This body of law is very different from English law in how it is
established. Tikanga Māori cannot be reduced to writing and hence fixed as a prescriptive set of
rules in the way that legislation works.

Tikanga Māori is very flexible and each situation requires its own particular form of tikanga. An
important aspect of Māori culture is the tikanga of hui. When a take (issue, topic) arises, it will be
determined by consensus of the whānau, hapū or iwi concerned, particularly if the matter is
anything other than very straight forward.

As a result, whānau and hapū may spend considerable time in hui discussing what an appropriate
tikanga for a particular take should be. Consensus in such hui is very important, and for that reason
they may invariably run for several hours to allow all possible aspects of the take to be thoroughly
aired. If consensus is not reached the hui will either continue until it has been reached, even if it
takes several days, or, if the divisions are too great, the hui will be adjourned and reconvened at a
later time when everyone has had more time to reflect on the matter.

Time is not an influencing factor when important decisions are to be made. This is a trait of tikanga
Māori which has often frustrated and annoyed non-Māori affected by the process. The philosophy of
elders in this respect is that they would far rather take their time and reach a well-considered
decision than rush it through and end up having to fix up a mess afterwards.

       Ahi kā

The principle of ahi kā (burning fire) or ahi kā roa (long burning fire) is that of mana whenua
retaining close and on-going links to their lands, either by occupying or living on them or by visiting
them regularly. Professor Hirini Moko Mead, in his book Tikanga Māori – Living by Māori Values
explains ahi kā as follows:124

       "The principle of ahi-kā (burning fire), *is+ of keeping one’s claims warm by being seen (the
       principle of kanohi kitea, a face seen) and by maintaining contact with the extended family
       and the hapū."

The place of residence of a member of a Māori community does not determine the role they play in
that community. Those who stay on the ancestral lands are often referred to as ahi kā (literally,
123
   Orsman, above note 4, p 1212.
124
   H M Mead, above, note 13, p 41.

                                                   170
burning fire) and their job is to 'keep the home fires burning’. However, it is not at all unusual for
the leaders of a Māori community to have their main residence elsewhere and, these days,
particularly in Auckland. It is also not unusual for an individual to have leadership roles in more than
one community. That does not diminish their various roles, it simply makes their responsibilities of
having to return home for all important meetings and occasions more expensive and time-
consuming.

     Kaitiakitanga

The interpretation of kaitiakitanga provided at section 2 of the Resource Management Act 1991 is:

          "Kaitiakitanga means the exercise of guardianship by the tangata
          whenua of an area in accordance with tikanga Māori in relation to
          natural and physical resources; and includes the ethic of stewardship."

The Report and Recommendations of the Board of Inquiry into the New Zealand Coastal Policy
Statement included a commentary on the definition of kaitiakitanga in the context of the Resource
Management Act and was drawn up under the guidance of Ngāti Kahu’s kaumātua rangatira,
McCully Matiu as follows:125

          "Kaitiakitanga is the role played by kaitiaki. Traditionally, kaitiaki are
          the many spiritual assistants of the gods, including the spirits of
          deceased ancestors, who were the spiritual minders of the elements
          of the natural world. All the elements of the natural world, the sky
          father and earth mother and their offspring; the seas, sky, forests and
          birds, food crops, winds, rain and storms, volcanic activity, as well as
          people and wars are descended from a common ancestor, the
          supreme god. These elements, which are the world's natural
          resources, are often referred to as taonga, that is, items which are
          greatly treasured and respected. In Māori cultural terms, all natural
          and physical elements of the world are related to each other, and each
          is controlled and directed by the numerous spiritual assistants of the
          gods.

          These spiritual assistants often manifest themselves in physical forms
          such as fish, animals, trees or reptiles. Each is imbued with mana, a
          form of power and authority derived directly from the gods. Man
          being descended from the gods is likewise imbued with mana
          although that mana can be removed if it is violated or abused. There
          are many forms and aspects of mana, of which one is the power to
          sustain life.

          Māoridom is very careful to preserve the many forms of mana it holds,
          and in particular is very careful to ensure that the mana of kaitiaki is
          preserved. In this respect Māori become one and the same as kaitiaki
          (who are, after all, their relations), becoming the minders for their
          relations, that is, the other physical elements of the world.

          As minders, kaitiaki must ensure that the mauri or life force of their
          taonga is healthy and strong. A taonga, whose life force has been
          depleted, as is the case for example with the Manukau Harbour,

125
  Report and Recommendations of the Board of Inquiry into the New Zealand Coastal Policy Statement
(Department of Conservation, Wellington, 1994) pp 16-17.

                                                 171
          presents a major task for the kaitiaki. In order to uphold their mana,
          the tangata whenua as kaitiaki must do all in their power to restore
          the mauri of the taonga to its original strength.

          In specific terms, each whānau or hapū (extended family or subiwi) is
          kaitiaki for the area over which they hold mana whenua, that is, their
          ancestral lands and seas. Should they fail to carry out their
          kaitiakitanga duties adequately, not only will mana be removed, but
          harm will come to the members of the whānau or hapū.

          Thus a whānau or a hapū who still hold mana in a particular area take
          their kaitiaki responsibilities very seriously. The penalties for not
          doing so can be particularly harsh. Apart from depriving the whānau
          or hapū of the life sustaining capacities of the land and sea, failure to
          carry out kaitiakitanga roles adequately also frequently involves the
          untimely death of members of the whānau or hapū."

An interpretation of kaitiakitanga based on this explanation must of necessity incorporate the
spiritual as well as physical responsibilities of tangata whenua, and relate to the mana not only of
the tangata whenua, but also of the gods, the land and the sea.

     Whanaungatanga

One of the most fundamental values that holds any Māori community together is whanaungatanga,
or the manner in which everyone is related genealogically.

Knowledge of how one is related to everyone else within a particular community and to
neighbouring hapū is fundamental to the understanding of an individual’s identity within Māori
society. Closely related to the notion of whanaungatanga is hakapapa. Whanaungatanga also
determines how an individual relates to and behaves towards other individuals of that community.
This behaviour is largely determined by the traditional roles of tuakana / tēina (older/younger
siblings within an extended family), mātua and whāea (parents, aunts and uncles, or all those one
generation above), and tamariki / mokopuna (those in the generations below). Mātua and whāea
have authority over all generations below them and exercise a supervisory and mentoring role in
training the following generations to replace them. Within a single generation, tuakana (older
siblings, or those descended from older siblings) have authority over tēina (younger siblings or those
descended from younger siblings). Attempts to overturn these lines of authority are rarely
tolerated, unless the ability, skill and personal attributes of a tēina (mana tangata) earn sufficient
respect over a long period of time to warrant such a departure from the norm. On the other hand a
tuakana who does not have the inherited qualities and skills of leadership will be set aside by the
people in favour of one who does.

Regardless of these hierarchies of authority, all members of a Māori community have a role assigned
to them, particularly in matters relating to the marae and communal gatherings. Individuals are
ideally encouraged to take roles they are particularly suited for and most comfortable carrying out.

In terms of authority and standing, a very clear distinction exists between those whose genealogy
connects them to the area and those who are not so related. Thus, for example, unless an in-law has
the necessary genealogical links to a particular community and its lands, they can never hold any
authority in respect of either the lands or the community. That is not to say that they cannot play a
very active role in the community, and they often do. However, in matters of the ultimate authority
to speak for and represent the community, any attempts to do so by an ‘outsider’ will bring very
swift and strong reactions to stop it. In this respect, the concept of mana whenua is also relevant.                                                 172
One area in which these relationships are strictly applied is in respect of ancestral lands. Great care
is taken to ensure that those who speak for a particular piece of land actually hakapapa directly to
that land and can clearly demonstrate that they are directly descended from those who are mana
whenua for the particular land. The whānau who are so descended will jealously and vigorously
guard against any outsiders attempting to usurp their authority by claiming to be able to speak for
their ancestral lands. This is regardless of who holds legal title to that land.
     Rangatira / Rangatiratanga

Williams’ dictionary gives four meanings and the following translations for rangatira:126

     Chief (male or female)

     Master or mistress

     Person of good breeding

     Well born, noble

Orsman’s Dictionary lists rangatira as meaning ‘chief or noble’.127

A rangatira is a person of mana that derives not only from genealogical seniority but also from his or
her own personal qualities and the ability to maintain the support and confidence of his or her
people. Should a rangatira lose the confidence of his or her people, then his or her mana will suffer
and the people will look elsewhere for leadership. In practice today, there will usually be one overall
or tino rangatira who is able to draw in and utilise the skills of other rangatira within the whānau,
hapū or iwi.

Rangatiratanga is a noun derived from rangatira and is translated literally as ‘chieftainship’.
Orsman’s Dictionary lists rangatiratanga as meaning ‘sovereignty’.128

This notion of sovereignty encapsulates part of the meaning of rangatiratanga – that of absolute
authority and control in a physical sense. Sovereignty is a human derived notion and applies to
human organisation, action and behaviour. Rangatiratanga and closely related mana, on the other
hand, although they are applied by humans, derive from the gods and hence have a strong spiritual
component as well.

The Tribunal has discussed the concept of rangatiratanga at great length in many of its reports, it
being a key term in Te Tiriti o Waitangi. The Waitangi Tribunal has considered rangatiratanga to
include the concept of kaitiakitanga.129 The current Ngāpuhi claim addresses the fact that they have
never ceded mana, rangatiratanga or sovereignty and that this is confirmed in Te Hakaputanga o te
Rangatiratanga o Nu Tireni (the 1835 Declaration of Independence) and in Te Tiriti o Waitangi. Ngāti
Kahu supports Ngāpuhi’s claim and agrees that we have never ceded mana, rangatiratanga or
sovereignty either.
126
  Williams, above, note 3, p 323.
127
  Orsman, above, note 4, p 946.
128
  Ibid.
129
  Waitangi Tribunal Ngāwha Geothermal Resource Report (Waitangi Tribunal, Wellington, 1993).

                                                 173
CHAPTER 4 – TE HAERENGA MAI A TE PĀKEHĀ
                     174
This chapter canvasses the relationship catalysed between the rangatira of Ngāti Kahu and the
British Crown as a result of the arrival of Pākehā in Aotearoa.It identifies and defines who the British Crown was at various critical times in the history of that
relationship, and who it is at present.It also lays out the foundations of the British Crown’s current relationship with Ngāti Kahu, as well as
the construct of their future relationship.
                   Replica of HMS Endeavour
                                                    175
  i.  Identification and definition of the British Crown

The British Crown in 1835 was the King of England, William IV.
In 1840, the British Crown was the Queen of England, Victoria.
In 2011, the British Crown is the Queen of England, Elizabeth Windsor.
      ii.  The current relationship between Ngāti Kahu and the British Crown

The relationship between Ngāti Kahu and the British Crown is as set out in the two documents Te
Hakaputanga o te Rangatiratanga o Nu Tireni 1835 (set out in full with a translation into English at
Appendix 1) and Te Tiriti O Waitangi 1840 (set out in full with a translation into English at Appendix
2). It is a relationship between two sovereign nations, each having mutual respect for the other.                                                 176
Te Hakaputanga 1835 declares that mana and rangatiratanga (including sovereignty) lies with the
hapū throughout the country. Te Tiriti o Waitangi 1840 gave the Crown responsibility for controlling
lawless Pākehā immigrants while preserving and protecting tino rangatiratanga of the hapū.

The United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples (set out in full with a
translation into Māori at Appendix 3) further explains this relationship. It sets out in much more
detail and specificity the international requirement, agreed to and supported by the New Zealand
government, that minimum standards of human rights must be adhered to for indigenous peoples,
and denial of those rights by states (including the New Zealand government) must cease forthwith.

Key articles in the Declaration which apply to any settlement of Ngāti Kahu’s claims are:

   Article 3: (right to self-determination);
   Article 8(2): (prevention of and redress for discrimination, loss of cultural identity and integrity,
    dispossession of lands and territories, forced population transfer, assimilation or integration,
    propaganda against tangata whenua);
   Article 11: (rights to our own culture and traditions, and redress for violation of this);
   Article 26: (rights to own, use, develop and control lands, territories and resources, and states
    shall protect these);
   Article 27: (establishment and implementation of processes to recognise our laws, traditions,
    customs and land tenure systems; and recognition and adjudication of our rights pertaining to
    our lands, territories and resources);
   Article 28: (right to redress)
   Article 31: (rights to maintain, control, protect and develop our cultural heritage, traditional
    knowledge and cultural expressions, sciences, technologies and cultures; and to maintain,
    control, protect and develop intellectual property over our cultural heritage, traditional
    knowledge and cultural expressions).

       iii.  The future relationship between Ngāti Kahu and the British Crown130

Under any settlement of Ngāti Kahu’s claims, and in line with Te Tiriti o Waitangi 1840 and the
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the following conditions will define
the future relationship between Ngāti Kahu and the British Crown:
 Ngāti Kahu’s mana, tino rangatiratanga and sovereignty, as defined through tikanga, will extend
  over all lands and natural resources over which the hapū hold mana whenua and mana moana,
  and over all persons of Ngāti Kahu descent.
 Ngāti Kahu will hold responsibilities of manākitanga in accordance with our tikanga for all those
  manuhiri who enter into or reside in our territories.
 The Crown’s sovereignty will extend over all British immigrants as well as over the various
  agencies, including all Local Authorities, to which it delegates its legitimate functions and duties
  under Te Tiriti o Waitangi 1840.
 The Crown will be responsible for ensuring that all its citizens, uphold Te Tiriti o Waitangi 1840,
  and in particular recognise and respect the sovereignty of Ngāti Kahu, and abide by the law.
 Where that law conflicts with Te Tiriti o Waitangi and Ngāti Kahu tikanga, Te Tiriti o Waitangi, as
  this country’s founding document, and Ngāti Kahu tikanga will prevail. This applies in particular
  to legislation such as the Marine and Coastal Areas Act 2011, the Public Works Act 1981, The
  Conservation Act 1987, the Rating Powers Act 1988, the Crown Minerals Act 1991, and any Act
  of parliament that purports to allow the Crown to confiscate the lands and resources of Ngāti
  Kahu.


130
   Refer to Diagram 1 on page 201 of this deed

                                                   177
  Regarding Local Authorities, including the Far North District Council and Northern Regional
  Council, their authority to act will be delegated to them by the Crown through Parliament. The
  nature of that authority will be spelt out in legislation which will define their decision-making
  powers.
  The Crown will ensure that all Local Authorities including Far North District Council and Northern
  Regional Council, uphold Te Tiriti o Waitangi, and in particular, recognise and respect the mana
  whenua of Ngāti Kahu hapū, and abide by the law. Where that law conflicts with Te Tiriti and
  hapū mana whenua, Te Tiriti will prevail.
  In practice this means that where hapū with mana whenua reach a decision on the use of a
  particular natural resource of theirs, the Local Authority will be obliged, in terms of its
  legislation, to uphold that decision, or at the very least, reach agreement with the hapū directly,
  or through their iwi authority if they so wish, on that use.
  With the settlement of Ngāti Kahu’s claims against the Crown, the relationship as set out in Te
  Tiriti o Waitangi will be fully restored.
  All breaches of Te Tiriti o Waitangi by the Crown will, in accordance with both Te Tiriti and the
  United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples, be fully remedied and no further
  breaches are to occur. In particular, all confiscation of Ngāti Kahu lands and resources will cease
  immediately.
  Ngāti Kahu will always remain the sovereign authority in respect of all our lands and resources.
  As such Ngāti Kahu will determine those activities and uses of our lands and resources that will
  be permitted in accordance with our responsibilities of kaitiakitanga.
  Ngāti Kahu will allocate lands for manuhiri to reside on and use within our territories.
  Government agencies and Local Authorities will only authorise those activities of their citizens
  which Ngāti Kahu has approved within those territories.
  While the Crown may delegate any part of its authority to whomever it wishes, it will not
  delegate its Tiriti relationship with Ngāti Kahu and vice versa.
  Crown representation in Ngāti Kahu’s parliament, Te Rūnanga-ā-Iwi o Ngāti Kahu, will consist of
  two members appointed by the Crown.
  On-going environmental damage and degradation and violations of wāhi tapu that have
  occurred throughout Ngāti Kahu’s territories as a result of the activities of the Crown’s citizens
  will also cease immediately.
  The work needed to restore the mauri, health and well-being of all Ngāti Kahu’s natural
  resources will commence forthwith and the Crown will resource it.
  On the following pages examples of severe degradation in Ngāti Kahu’s rohe are listed, along
  with some suggestions as to what is needed to fix up the damage.
                                                 178
SITES          LOCATIONS       HAPŪ         PROBLEMS          SOLUTIONS

  Te Pahi stream,   Te Pahi          Te Pātū       High watertake for     Hapū instructions
  Karamuhako     headwaters on       Ngati Taranga,    dairying;          complied with;
  stream,       Maungataniwha;       Ngāi Tohianga,    Degradation of       Monitoring
  Whangatāne                   Patukōraha      waterways and soils     improved;
  stream,                               Dairy effluent       Conditions
  Awanui river                            discharges;         enforced;
            Joins Karamuhako                Truck wash         Breaches
            at Taware (Double                discharges;         penalised;
            Crossing);                   Sewage discharges;     Discharges
                                    Unpotable water;      reduced;
                                    Unsafe swimming;      Waterways fenced;
                                    Degraded freshwater     Replant native
            Joins Whangatāne                and marine fauna      fauna.
            just before Kaitāia;              and flora; and
                                    Other land use
                                    runoffs.

            Joins Awanui north
            of Kaitāia;            Discharges into
            Rangaunu harbour.


  Kaitāia stream,   Kaitāia stream       Te Pātū       Soils in and around     Hapū instructions
  Tangonge      headwaters at       Ngāi Tohianga    former Kaitāia timber    complied with;
  catchment and    Ngākohu                     mill site          Monitoring
  swamp        watershed;                   contaminated and      improved;
                                    leaching into the      Conditions
                                    water table;        enforced;
            Joins Tangonge
                                    Degradation of       Breaches
            catchment;                   waterways and soils;    penalised;
                                    Algae infestation      Waterways fenced;
            Discharges into                 from town reservoir;    Replant native
            Rangaunu harbour                Farm effluent from     fauna.
                                    Te Make dairy units;    Land use changed
                                    Draining of wetlands;    Swamps restored
                                    Unpotable water;      Sewage treated
                                    Unsafe swimming;      Discharges
                                    Degraded freshwater     reduced.
                                    and marine fauna
                                    and flora; and
                                    Other land use
                                    runoffs


  Waipuna,      Ōrūrū headwaters      Te Pātū       High watertake for     Hapū instructions
  Ōrūrū river,    in Maungataniwha      Matakairiri     horticulture and      complied with;
  Ōmatai river    at Waipuna;        Pikaahu       dairying;          Monitoring
  Ikateretere river               Ngāti Tara /     Degradation of       improved;
            Flows through the     Ngāti Te       waterways and soils     Conditions
            waterfalls at       Rūrūnga       Dairy effluent       enforced;
            Honeymoon Valley;
                                    discharges;         Breaches
                                    Sewage discharges;     penalised;
                                    Unpotable water;      Waterways fenced;


                                                    179
           Ōrūrū valley;                Unsafe swimming;      Replant native
                                  Degraded freshwater    fauna.
           Ōmatai;                   and marine fauna      Change Te Make
                                  and flora; and       land use
           Taipā;                    Other land use       Tangonge swamp
                                  runoffs.          restored
                                               Sewage treated
           Discharges into
                                               Discharges
           Tokerau via                               reduced.
           Ikateretere.


  Parapara river  Parapara         Te Pātū      Quarry discharges;     Hapū instructions
  Aurere river   headwaters behind     Ngāti Tara     Degradation of       complied with;
           Kāingaroa;        Patukōraha     waterways and soils    Monitoring
                                  Dairy effluent       improved;
           Flows through                discharges;        Conditions
           Mangatete;                  Sewage discharges;     enforced;
                                  Unpotable water;      Breaches
                                  Unsafe swimming;      penalised;
           Flows through
                                  Degraded freshwater    Waterways fenced;
           Taumatapukapuka               and marine fauna      Replant native
           (Taumata);                  and flora; and       fauna;
                                  Other land use       Sewage treated;
           Joins Parapara                runoffs          Discharges
           river                                  reduced.

           Joins Aurere river;

           Discharges into
           Tokerau.


  Rangaunu                  Patukōraha     High siltation;      Hapū instructions
  harbour                   Te Whānau     Sewage discharges;     complied with;
  Rangiputa                  Moana, Te     Freshwater runoff;     Monitoring
                        Rorohuri      Boat discharges;      improved;
                        Te Pātū      Overfishing;        Conditions
                                  Unsafe swimming;      enforced;
                                  Degraded marine      Breaches
                                  fauna and flora; and    penalised;
                                  Other land use       Discharges
                                  runoffs.          reduced;
                                               Sewage treated


  Tokerau                   Te Whānau     Sewage discharges;     Hapū instructions
  Whatuwhiwhi                 Moana, Te     Freshwater runoff;     complied with;
  Taipā                    Rorohuri      Boat discharges;      Monitoring
  Koekoeā                   Ngāti Tara     Overfishing;        improved;
  (Coopers Beach)               Matakairiri    Overdevelopment;      Conditions
  Waipapa (Cable               Matarahurahu    Unsafe swimming;      enforced;
  Bay)                    Ngāti Ruaiti    Degraded marine      Breaches
  Hīhī                    Te Pātū      fauna and flora; and    penalised;
                        Ngāi Takiora    Other land use       Discharges
                                  runoffs.          reduced;
                                               Sewage treated.
                                                 180
  Mangōnui       Matarahurahu    Dredging tailings;     Hapū instructions
  harbour        Ngāti Ruaiti    Sewage discharges;     complied with;
             Te Pātū       Freshwater runoff;     Monitoring
             Ngāi Takiora    Boat discharges;      improved;
                       Overfishing;        Conditions
                       Unsafe swimming;      enforced;
                       Degraded marine       Breaches
                       fauna and flora; and    penalised;
                       Other land use       Discharges
                       runoffs.          reduced;
                                     Sewage treated


  Aupouri aquifer    Te Pātū       High watertake for     Hapū instructions
  Dune lakes      Patukōraha     farming, drinking;     complied with;
                       Lack of information     Monitoring
                       on recharge and       improved;
                       discharge;         Conditions
                       Draining of wetlands;    enforced;
                       Degraded marine       Breaches
                       fauna and flora; and    penalised;
                       Other land use       Discharges
                       runoffs.          reduced;
                                     Replant native
                                     fauna;
                                     Restore wetlands;
                                     Fence waterways.


  Paranui reserve    Pikaahu       Kauri dieback;       Transmission
             Te Pātū       Possum and other      investigated;
                       feral pests; and      Hapū instructions
                       Exotic fauna        complied with;
                       infestations.        Monitoring
                                     improved;
                                     Conditions
                                     enforced;
                                     Breaches
                                     penalised.


  Maungataniwha     Te Pātū       Possum and other      Hapū instructions
  Raetea        Matarahurahu    feral pests; and      complied with;
             Ngāti Taranga    Exotic fauna        Monitoring
             Ngāi Takiora    infestations.        improved;
                                     Conditions
                                     enforced;
                                     Breaches
                                     penalised;
                                     Replant native
                                     fauna.


  Te Oneroa-a-   Te Pātū         Overfishing;        Hapū instructions
  Tohe                   Vehicle traffic;      complied with;
                       Freshwater runoff;     Monitoring
                       Other land use       improved;
                       runoffs;          Conditions
                       Dune damage; and      enforced;


                                       181
                            Degraded fauna and    Breaches
                            flora.          penalised;
                                         Replant native
                                         fauna.
DIAGRAM 1 – the future relationship between Ngāti Kahu and the British Crown
  NGĀTI KAHU HAPŪ                            CROWN
         Te Rūnanga-a-Iwi o
           Ngāti Kahu             Government
                  Far North District
                    Council                  Northern Regional
                    Council                    Ministries                   Departments
                                           182
CHAPTER 5 – NGĀ MAHI KINO A TAUIWI
                   183
Part one of this chapter defines and describes the mana whenua of Ngāti Kahu over its lands, waters,
airways, forests and other estates and taonga.

Part two canvasses the Crown’s thefts and usurpation of control from Ngāti Kahu of those same
lands, waters, airways, forests and other estates and taonga, and its continued claims to them, all in
breach of Te Tiriti o Waitangi.

In part three the Ngāti Kahu claims lodged with the Waitangi Tribunal against the Crown for its
Treaty breaches and the particulars of those breaches as well as the lawlessness of both the Crown
and Tauiwi settlers are detailed.

Part four presents approximate tables of the land loss Ngāti Kahu suffered.

Part five comprises a photographic account of Pākehā prosperity in Ngāti Kahu.

Part six concludes the chapter with a photographic essay depicting the marginalisation, deprivation
and poverty of Ngāti Kahu in its own rohe.
Nōpera Panakāreao (far right) and his wife Ereonora involved in missionary activities in Kaitāia
          (W G Puckey) – courtesy Alexander Turnbull Library
                                                184
  i.  Ka mau tonu te mana whenua o Ngāti Kahu – Ngāti Kahu mana whenua remains intact
      (includes Map 7)


I te taenga mai o Tauiwi, ka tīmata ā rātou mahi  From the time of the arrival of the Pākehā they
tāhae i ngā whenua me ngā taonga o Ngāti Kahu.   started trying to steal Ngāti Kahu’s lands and
Ahakoa te aha, ka mau tonu te mana whenua o    other valuables. However no matter what they
Ngāti Kahu. No reira te Hakaputanga i raro nei i  tried, Ngāti Kahu’s mana whenua has remained
pānuitia ki te ao katoa i a Āpereira 2010     intact. The extent of that mana whenua is set out
                          in the following declaration published in April
                          2010.
                   KO MĀMARU TE WAKA

                   KO NGĀTI KAHU TE IWI

       TE HAKAPUTANGA TĒNEI O TE MANA WHENUA ME TE MANA MOANA

            DECLARATION OF MANA MOANA MANA WHENUA

                  Kia Hiwa Ra! Kia Hiwa Ra!

       Ko te mana, ko te tapu, ko te ihi o ngā hapū katoa o Ngāti Kahu i
       pouātia rawatia mai i a Ranginui i runga nei, ki a Papatuānuku e takoto
       nei; mai Te Whatū ki Maunga Tohoraha; whiti atu ki Hukatere kei Te
       Oneroa-ā-Tōhē; ki Te Make, ā, ka puta atu mā ēnei moana e hora nei ki
       Hawaiikinui. Mai te taha moana ki te tua whenua, ka haere mai ki
       Ngākohu, ki Ōkakewai, tae noa atu ki runga o Maunga Taniwha. Ko
       ēnei ngā pou whenua o ngā roherohenga katoa o ngā hapū katoa o
       Ngāti Kahu. Kei te pupuritia, kei te hakapūmautia nei te mana whenua
       me te mana moana e ngā uri hakatupu.

            *Nā Te Rūnanga-ā-Iwi o Ngāti Kahu i hakaetia kia tukuna tēnei
                                   Hakaputanga]

                      Translation
       The hapū of Ngāti Kahu declare that our mana whenua and mana
       moana encompasses from Te Whatū, te Maunga Tohorā, Hukatere and
       Te Make and the seas from these boundaries to Hawaiikinui and inland
       to Ngākohu, Ōkakewai, to Maunga Taniwha and in this whole area that
       the hapū of Ngāti Kahu hold mana whenua.

                *Authorised through Te Rūnanga-ā-Iwi o Ngāti Kahu+
                                               185
E whakapono ana a Ngāti Kahu, kei a Ngāti Kahu   For the sake of clarity, Ngāti Kahu has always
tonu tōna mana ki te takutaimoana me te papa    owned, and still does, all the foreshore and
moana anō hoki. Ko ngā rawa a Tangaroa me     seabed and their associated seas, minerals, flora,
                          fauna and airways in its rohe.
ngā rawa i raro i te Papamoana, ngā rawa anō o
Ngāti Kahu. E pērā tonu ana te whakapono o
Ngāti Kahu ki ngā rawa o Tānemahuta, o
Rongmatāne, o Haumietiketike, o Tāwhirimātea,
rātou ngā atua o te aō māori. E tā Ngāti Kahu,
kei roto katoa ngā rawa i raro i a Papatūānuku
otirā ngā rawa katoa kei roto i te rohe ō Ngāti
Kahu. Tūturu ko te whakaaro nui nō ngā hapū o
Ngāti Kahu te mana o ēnei taonga tuku iho.

No rēira kāhore a Ngāti Kahu i te whakaae ki te  Therefore the Marine and Coastal Areas Act
Ture Takutaimoana (2011) me ngā ture e tūkino   (2011) and all other Acts in violation of our mana
ana i te mana whenua me te mana moana o ngā    whenua/mana moana are of no effect in the
                          rohe of Ngāti Kahu.
hapū o Ngāti Kahu i roto anō i te rohe o tēnei o
ngā Iwi.
 MAP 1: The lands and seas over which Ngāti Kahu holds mana whenua and mana
                   moana
                                                186
 ii. Ngā whenua o Ngāti Kahu i tāhaengia e te Karauna, e Tauiwi – Ngāti Kahu lands
    claimed/stolen by the British Crown and Pākehā immigrants
MAP 2: The extent of Ngāti Kahu lands claimed or stolen by the Crown and
              Pākehā immigrants
                                           187
    iii. Ngā mahi tūkino a Tauiwi – Ngāti Kahu’s account of British Crown and Settler breaches of
        Te Tiriti o Waitangi and lawlessness

    1. Introduction


This section describes the range of methods used by the British Crown and settlers to support their
spurious claims to almost all of Ngāti Kahu’s lands as set out in part two of this chapter and map 2. It
draws mainly on the Muriwhenua Land Claims Report (1997) of the Waitangi Tribunal, released after
more than ten years of careful inquiry by the Tribunal into breaches of the Treaty of Waitangi by the
Crown in Te Hiku o Te Ika.

The Waitangi Tribunal is a Crown appointed Commission of Inquiry established in 1975 to inquire
into and make recommendations to the Crown on breaches of the Treaty of Waitangi by the Crown.
The Tribunal draws together people who have specialist knowledge and expertise in British culture
and law as well as in aspects of tikanga Māori. It relies on claimants appearing before it to advise on
the tikanga of each hapū and iwi making claims. Ngāti Kahu, led by McCully Matiu, our head
claimant, sent many kaumātua to explain our tikanga to the Tribunal.

The Waitangi Tribunal inquired into the actions of the British Crown, settlers and settler
governments in Ngāti Kahu and wider Te Hiku o te Ika territories to ascertain whether they had
complied with British law when they made claims to or took over control of Ngāti Kahu lands. The
Tribunal found that they had not. They also found that the Crown had deliberately ignored and
violated Ngāti Kahu tikanga in respect of our lands and repeatedly breached the Treaty of Waitangi.
The Waitangi Tribunal found the Crown guilty of the crimes alleged by Ngāti Kahu and
recommended the transfer of substantial property.131

The fact that the Tribunal made the findings it did is extremely important. This is one part of the
Crown telling another part of the Crown that it has acted illegally and that it now has very large and
serious liabilities as a result. In terms of both Te Tiriti o Waitangi and the United Nations Declaration
of the Rights of Indigenous Peoples, the Crown has little choice but to return what it stole.

All of Ngāti Kahu’s rohe has historical and cultural significance, and ownership of the entire rohe
must eventually be returned to Ngāti Kahu. Places of historical and cultural significance to Ngāti
Kahu which have suffered severe degradation physically and/or spiritually when Pākehā have falsely
claimed them, and while Ngāti Kahu have been unable to maintain full association as mana whenua,
include the Maungataniwha range and Raetea and their associated wāhi tapu, and all lands,
resources and wāhi tapu referred to in negotiations, including those of:

      Ngāi Takiora hapū: Parts of Te Aupōuri State Forest (Aputerewa and Mangōnui blocks) and
      Aputerewa Scenic Reserve.
      Te Whānau Moana and Te Rorohuri hapū: Maitai Bay Scenic Reserve, Karikari, Pārakerake,
      Kauhoehoe, Whangatūpere, Paraoanui, Pūwheke, Rangiputa and Waiporohita blocks;
      Rotokawau and Rotopōkaka lakes; Waiporohita lake and adjoining wāhi tapu; Tokerau
      Beach; seas from Karikari Bay to Whakapouaka (Cape Karikari) to Wharengārahu to
      Pārakerake to Tokerau; Merita, Taumatawiwi, Whakapouaka and Whatuwhiwhi blocks.
131
   Waitangi Tribunal, Muriwhenua Land Claims Report (1997), Wellington, 1997, p 404.

                                                  188
      Patukōraha hapū: Kawakawa, Waingākau, Karaka, Toanga, Pukewhau, Kāingaroa school and
      surrounding land, Pākeretu, Ngākuraiti, Mangatete, Matakou, Pūngaungau, Tūtarakihi,
      Waionepu (Rangiāniwaniwa) and Mangatākuere.
      Pikaahu and Matakairiri hapū: Ōtako (Tauranga Waka), Taurangatira, Herewaka, Taipā Area
      school, Ikateretere (Taipā River mouth) and Taipā River, Māheatai, Waipuna (including
      Waimutu, Whatianga and Waipapa), Whakapapa, Ōpouturi (includes Paranui Scenic
      Reserve), Ōmatai, Maungataniwha 1 and 2, and Maungataniwha West 1 and 2.
      Matarahurahu hapū: Kohumaru, Mangōnui, Paewhenua, Ōparihi, Pukenui, Mangōnui
      harbour, Rangitoto, Kēnana, Takakuri, Akeake, Mill Bay and surrounding lands, Rangikāpiti,
      Taumarumaru and Koekoeā (Coopers Beach).
      Ngāti Taranga hapū: Mangataiore, Raetea, and Mangataiore/Victoria Valley school site.
      Ngāi Tohianga hapū: Ōtahuta Pa, Ōturu Pa, Ōturu, Puriri, Ōpoka and Kaitāia.
      Ngāti Tara hapū: Puketutu Island, Ōkokori, Aurere and Parapara farms; Lake Ōhia and
      surrounding reserve lands.
      Tahāwai hapū: Takahue school, domain and cemetery, Raetea, Kaipaua, Pukemiro, Tūtaha,
      Tūai, Matewheinu, Kōtipu, Ōkakewai and Takahue.
      Te Pātū hapū: Maungataniwha, Hukatere, Te Make, Tangonge, Ngākohu, Kaitāia, Konoti and
      Pāmapuria school, Ōrūrū valley.
      Ngāti Ruaiti hapū: Waitetoki, Hīhī, Kaiwhetū, Whakaangi, Te Moehuri (Butlers Point),
      Pukewhau, Rangitoto (Osprey Point).


Ngāti Kahu’s world view and values are firmly embedded in tikanga and the spiritual aspects of this
world. Ngāti Kahu has its own traditions that explain and give substance to concepts such as mana,
tapu, ihi, wehi, whanaungatanga, mauri, tikanga, rangatiratanga and kaitiakitanga as set out in
Chapter 3 of this report.

Ngāti Kahu exercised its own laws and customs based on values rather than a rigid set of rules.
Despite superficial changes to Ngāti Kahu society after contact with Europeans, the nature of Ngāti
Kahu social organisation, authority, leadership, tikanga, law, and protocols, has remained the same
as it has always been.

Te Tiriti o Waitangi set out the conditions under which the Queen of England could exercise
authority over her own British people and guaranteed that the rangatira of Ngāti Kahu would
continue to exercise the same rangatiratanga that they had always exercised and that had been
previously acknowledged in the 1835 Te Hakaputanga o te Rangatiratanga o Nu Tireni. It also
guaranteed that Ngāti Kahu would enjoy all the rights, privileges and responsibilities of British
citizens.132 The Crown has failed to honour these guarantees to Ngāti Kahu.

    2. Land Seizure and Loss

2.1                Background to Pre-Treaty Transactions

In accordance with our tikanga, Ngāti Kahu hapū allocated the use rights to parts of our lands to our
British manuhiri as early as the 1830s. The first written record the British made of these allocations
was in 1834 for the Kaitāia block. This and fifty four other transactions were carried out in Te Hiku o
Te Ika prior to the signing of Te Tiriti o Waitangi and are referred to in the Muriwhenua Land Claims
Report (1997) as the pre-Treaty transactions or “old land claims”. The pre-treaty transactions in Te


132
   Ibid, pp 180-181.

                                                  189
Hiku o Te Ika were in the area where most Māori were concentrated, in a band from Ahipara to
Mangōnui, including parts of the Karikari Peninsula.133
          MAP 3134: The Land in Pre-Treaty Tuku Whenua, Muriwhenua

In the period from 1834 to 1840, 55 deeds evidencing what Europeans understood to be private
transactions for the transfer or exchange of use rights to land were completed.135 The Waitangi
Tribunal has questioned whether Māori saw such pre-treaty transactions as land sales in the
European sense and found that “*m+uch more compelling evidence would be needed to assume that
the profound and antithetical principles of traditional land tenure had been displaced.”136

The Ngāti Kahu view is that the transactions were tuku whenua conveyances of use rights to land
where there were ongoing obligations or ‘strings attached’. Whereas Ngāti Kahu looked upon pre-
treaty transactions as social compacts, Europeans saw them as property conveyances.137

2.1.1          Pre-Treaty tuku whenua involving Ngāti Kahu lands

The following Ngāti Kahu hapū and their lands were the subject of pre-treaty transactions:133
  Ibid, p 54.
134
  Ibid, p 57.
135
  Ibid.
136
  Ibid, p 106
137
  Ibid, p 108.

                                                190
Matarahurahu

The lands in the eastern division belonged to Matarahurahu and to the Taemāro people. European
traders and sawyers that entered into pre-Treaty transactions with Matarahurahu possibly gained no
more than timber or timber cutting rights. The deeds purported to convey use rights to land but they
also gave some emphasis to the timber, which was the main attraction at the time.138 However, “on
the ground nothing was given except a right to use and occupy; and that was subject to compliance
with local laws and customs (such as the law of muru) and contribution to the local community …
Further the right was not a property right, for Māori had bargained for a relationship, not a sale. The
arrangement was personal.”139
           MAP 4140: Pre-Treaty Tuku Whenua: Eastern Muriwhenua


138
  Ibid, p 85.
139
  Ibid, p 87.
140
  Ibid, p 78.

                                                 191
Transactions in the Central District
Many of the Europeans involved in the eastern division also claimed land in the central area from
Mangatete to Mangōnui, being either sections in Mangōnui township; land in the Ōrūrū Valley or on
Karikari Peninsula.

The use rights were allocated willingly under the tikanga of tuku whenua to Pākehā, and in
particular, to missionaries, but on the clear understanding by all parties concerned that such a
transaction was carried out primarily to benefit the hapū of Ngāti Kahu and to bind the Pākehā and
his descendants into the hapū structure. There was also the clear understanding by all that when
these Pākehā and their descendants no longer needed to use the land; it reverted back to the hapū.
There was nothing in the transaction which gave these Pākehā the right to sell the land – it was not
theirs anyway. The land was allocated only for the use of a particular Pākehā and his descendants
and mana whenua remained always with the hapū. Once they were on the land the Pākehā came
under the protection of the rangatira of the hapū. Provided there was no offence committed that
violated the terms of the tuku whenua, the family to whom the land had been allocated could
remain undisturbed on the land under the mana of the allocating rangatira, sometimes for several
generations. In no case had mana whenua been given up and the land remained Ngāti Kahu’s. And
yet once they also became answerable to the British Crown after 1840, Pākehā almost invariably
chose to wilfully and deliberately misrepresent the nature of the transaction as English culture “land
sales” when they knew full well that they were much closer to leases of English culture than the
alienations they portrayed them as. Pākehā knew that there was no such thing as a land sale in
tikanga Māori – there was no word for it in Māori and no concept of it either here in Aotearoa or
anywhere else in the Pacific.

Ngāti Kahu hapū lands claimed as pre-treaty transactions in this area were:

      Te Whānau Moana and Te Rorohuri lands at Kauhoehoe (Brodies Creek)

      Patukōraha lands at Mangatete.

      Ngāti Tara lands at Parapara, Tapuirau and Te Mata.

      Ngāti Tara, Pikaahu, Matakairiri and Matarahurahu lands in the substantial Ōrūrū Valley
      transaction also included Kohumaru. In November 1839 Panakāreao set aside the use of
      Ōrūrū Valley in Samuel Ford’s name. It was the second-largest land transaction in Te Hiku o
      te Ika (some 20,000 acres). The deed purported to secure the land for two communities of
      Ngāpuhi and Ngāti Kahu-Te Rarawa and was executed by 50 Māori. The evidence is strongly
      indicative of a trust.141
141
   Ibid, p 93.

                                                 192
          MAP 5142: Pre-Treaty Tuku Whenua: Central Muriwhenua
142
   Ibid, p 90.

                                      193
          MAP 6143: Pre-Treaty Tuku Whenua: Ōrūrū Valley
143
   Ibid, p 91.

                                   194
          MAP 7144: Pre-Treaty Tuku Whenua: Karikari
144
   Ibid, p 92.

                                 195
Transactions in the Western Division – Ngāi Tohianga, Patukōraha and Te Pātū

In the western division, the Church Missionary Society claimed the Kaitāia/Kerekere block, while
individuals associated with the CMS claimed Ōtararau *which included Tangonge145+, Ōhotu,
Waiokai, Ōkiore, Awanui, Pukepoto, and Wharau/Matako blocks as pre-treaty tuku whenua.146 These
lands belonged to Ngāi Tohianga, Patukōraha and Te Pātū.
           MAP 8147: Pre-Treaty Tuku Whenua: Western Muriwhenua
145
  Ibid, p 161.
146
  Ibid, pp 60-61and 65.
147
  Ibid, p 59.

                                             196
The Northern Sanctuary – Te Pātū
Kaimaumau, an area of 1200 acres, was claimed by a private individual as a pre-treaty transaction.148
These lands were part of the rohe of Te Pātū.

2.1.2            Background to the Land Claims Commissions

After the signing of the Treaty of Waitangi commissions were constituted by the Crown to consider
the validity of pre-treaty transactions. A full investigation of the pre-treaty transactions, the return
of lands unjustly held and the protection of Māori interests were promised but neither the Land
Claims Ordinance 1841 nor the Land Claims Settlement Act 1856 sufficiently set out the matters that
had to be dealt with to fulfil those promises.149

The New Zealand Land Claims Ordinance 1841 provided for a Land Claims Commission to investigate
land transactions that had occurred prior to 14 January 1840. The Act was insufficient, in all the
circumstances, to compel the full examination that was needed if Māori law or tikanga was to be
upheld, and Māori and Ngāti Kahu interests protected, as the Treaty of Waitangi had required.150

The primary purpose of the ordinance legislation was not to protect Ngāti Kahu interests but to
achieve a fair distribution of land amongst the European claimants. The ordinance wrongly assumed
the pre-Treaty transactions were all valid ‘sales’, when in fact only use rights had been provided. It
also assumed that some ’sales’ could be set aside as unconscionable if an injustice was plain. The
ordinance did not require that the ’sale’ should be examined for mutual comprehension, and no
such examination was made in fact.151 The conditional occupations of tikanga or customary law were
thus changed to permanent alienations without the knowledge or concurrence of the Ngāti Kahu
owners.

The grants that followed Commissioner Godfrey’s inquiry in 1843 were never properly completed. In
some cases the Governor increased the claimant’s entitlement purporting to exercise a discretion he
may not actually have had before issuing a Crown grant.152

The Land Claims Settlement Act 1856 was enacted providing for a further Commission to define the
original transactions by survey to identify the grantee’s part and the government “surplus”. It was
wrongly assumed that native title had been extinguished by the grant, Ngāti Kahu need not be
heard, and that issues before the new Commissioner, Bell, were between the Government and the
European claimant.153

Bell entered upon his task with the political objective of recovering as much “surplus” land as he
could. The protection of Māori interests barely figured throughout his operations. Bell devised rules
requiring grantees to survey the whole of the original claims. The grantee received a bonus for every
acre recovered for the Crown. It is arguable that the section 44 allowance for survey could apply only
to the survey of the grant, not to the survey of the entire transaction, and that in this respect Bell’s
rules were ultra vires.154


148
  Ibid, p 101.
149
  Ibid, p 167.
150
  Ibid, p 122
151
  Ibid p 127.
152
  Ibid, p 131.
153
  Ibid, p 132.
154
  Ibid, pp 132-134.

                                                  197
Bell’s incorrect assumption was that the transactions had extinguished all Ngāti Kahu interests and
that if Ngāti Kahu were to receive any part of the block at all, it would be by grace and favour only.

Particular issues identified by the Waitangi Tribunal in relation to the Land Claims Commission
include:

   Adequacy of consideration: The Land Claims Ordinance made provision for the equity of the
   transactions to be considered and officials had said the price to Māori must be looked at under
   that heading. However, the adequacy of consideration was never investigated.155
   Reserves: There was no inquiry as to whether Ngāti Kahu would retain sufficient land for their
   immediate and future purposes and into the number of Ngāti Kahu affected by the pre-treaty
   transactions, and the nature, location, and sufficiency of any other land left to them.156
   Adequacy of title: The rights granted by any property transaction before 1840 were no more
   than use rights. Thus, no absolute or unconditional title should have been given by the Crown
   and the Crown should not have assumed an unconditional right to the “surplus” without the
   further agreement of all affected.157
   Adequacy of purpose: The purpose of the commissions was to grant land to settlers and secure a
   “surplus” for the Crown.158 The protection of Ngāti Kahu interests was not a consideration.


Regarding the extent of inquiries, “*a+lthough it has regularly been maintained…that the pre-Treaty
transactions [tuku whenua] in Muriwhenua were fully inquired into, first by one commissioner in
1843, and then by another in 1856, that is simply not the case. Of the 62 European land claims, only
14 were ever examined. Most of those in eastern and central Muriwhenua have never been
considered … In no case was the Māori understanding of the transactions inquired into. In each case
the Māori condition to the affirmation of the transactions, that the surplus must return, was not
observed. In all the circumstances, we [the Tribunal] consider there were no grounds for treating any
transaction as a full and final conveyance of the land described in it.”159

2.1.3           Ngāti Kahu land and the Land Claims Commissions

Land Claims Commissioner Edward Godfrey went to Mangōnui in January 1843 but was prevented
from proceeding with the proposed inquiry into transactions in the eastern division because of the
likelihood of warfare between Panakāreao and Pororua.

Notwithstanding that to all appearances the titles in this area were in dispute, and that the
transactions were not affirmed, the Governor requested Commissioner Godfrey to assess the
entitlements of the European claimants in the area for the purposes of issuing scrip.160 Godfrey dealt
with the claims of the various traders individually without hearing from Ngāti Kahu. The Governor
was keen to settle as many people as he could at Auckland so decided that European claimants
affected should be offered scrip and in return the Government would take over their land claims. As
a result of those awards the Crown wrongly assumed it had acquired most of Ōrūrū, Mangōnui, and

155
  Ibid, p 169.
156
  Ibid, p 170.
157
  Ibid.
158
  Ibid, p 171.
159
  Ibid, p 173.
160
  “Scrip” was a certificate purportedly entitling a Pākehā claimant to a given amount of land at any place
where the Crown declared that it had land available. “Scrip land” in Te Hiku o te Ika was pre-Treaty transaction
claimed land where in exchange for scrip the Crown had taken over the Pākehā claimant’s purported claim to
an area of land: Ibid, pp 128-129.

                                                     198
eastern Te Hiku o te Ika. In reality, the Crown could have acquired no greater right than the use
rights conveyed by Ngāti Kahu, but acted as though its right to the lands were total and complete.

Only 3 claims were heard in the Central Division:

At Kauhoehoe, on land which belongs to Te Whānau Moana and Te Rorohuri, a grant of 947.5 acres
was awarded to Brodie and the Crown retained 378.5 acres as “surplus”.

At Mangatete, on land which belongs to Patukōraha, Davis was granted 466 acres and Bell wrongly
asserted that the Crown retained the “surplus” of a massive 4,880 acre area.

Of Ngāti Tara lands at Parapara, Tapuirau and Te Mata, Matthews was granted 800 acres.
Commissioner Bell increased this to 1,748 acres in 1856. Bell reduced the Ngāti Tara interest in
Raramata from 2,967 acres to 340 acres.161 Again Bell wrongly asserted that an area of 5,229 acres
was to be retained by the Crown as “surplus”.
161
   Ibid, p 172.

                                                199
           MAP 9162: Kauhoehoe
162
   Ibid, p 143.

                      200
           MAP 10163: Mangatete
163
   Ibid, p 145.

                      201
           MAP 11164: Raramata, Parapara and Te Mata
164
   Ibid, p 147.

                                 202
Western Division

Commissioner Godfrey’s inquiry into the western pre-treaty transactions missed the vital issues
while concentrating on form.165 Godfrey gave the area which was claimed by the Pākehā claimants
repeating such joint occupancy or special clauses as may have been in the deeds. Commissioner Bell,
16 years later, not only increased the shares of Pākehā claimants substantially but he also gave
unconditional grants.166 On lands belonging to Ngāi Tohianga, Patukōraha and Te Pātū hapū, the Bell
Commission granted the following blocks to the CMS, individuals associated with the CMS, or to the
Crown as “surplus”: Kaitāia-Kerekere, Ōtararau, Ōhotu, Waiokai, Ōkiore, Awanui and
Wharau/Matako blocks.167

Although there was continuing joint occupation of Pākehā and Māori upon all of these lands,
Commissioner Bell either allowed no reserves for Māori or made minimal ones. The Tribunal noted
that the need for reserves would not have been apparent to Māori because on the ground the land
was used jointly as before and there was nothing to show that any “surplus” land existed or had
passed to anyone else.168 With regard to the particular reserves in this area:

     Tangonge: Part of the Ōtararau pre-treaty transaction/tuku whenua. Te Pātū were in
     occupation and claimed that the Pākehā grantee Matthews promised Tangonge to them and
     cut off 685 acres for them. The Crown considered, however, that the land excised was
     government “surplus” land and presumed to own it. Nothing happened on the ground to
     cause Māori to think this land had ceased to be theirs until 1890 when the land was zoned as
     a Kauri gum reserve and Timoti Te Ripi, considering the land was Māori land, demanded
     royalties for the gum extraction. When advised that the land was the Crown’s, he and 23
     others petitioned Parliament. A hearing was not granted. Four further petitions followed.
     The matter was not referred to an inquiry until 1906 where the commission found that
     Māori were still living on the land, described the people as “otherwise landless” and urged
     the government to make the land available to them. The Crown prevaricated and then
     referred the matter to two further commissions of inquiry (McCormack and Sim
     Commissions). Neither inquiry was privy to the evidence that the Kaitāia transactions had
     been affirmed by Māori on the condition that the “surplus” return to them. The inquiries did
     not resolve the occupation of the land and the Crown presumed to own the Tangonge block.
     The last 7 Māori families, all otherwise landless were forced from their land in the 1960s
     over a century after the transaction that gave rise to the problem.169
     Ōkiore: Most of the 8000 acre block was meant to have been held for Māori. No reserve at
     all was allowed.170
     Awanui: 200 acres was set aside as a reserve for several hundred Māori while Pākehā
     grantees received 4,698 acres (Maxwell 4198 acres and Southee’s estate 500 acres), the
     surveyor received 400 acres and the Crown received 8,360 acres.171

One area the Commissioners never allocated was the much prized food resource, Lake Tangonge.
The complaint here is that the natural resource was destroyed by the draining of the surrounding
wetland.172


165
  Ibid, p 158.
166
  Ibid, p 159.
167
  Ibid, p 156.
168
  Ibid, p 159.
169
  Ibid, p 161, 261-262.
170
  Ibid, p 161.
171
  Ibid, p 161.

                                                203
The outcome of Godfrey’s inquiry in the western division, as adjusted by the Bell Commission was
that after assessing the value of the goods paid (blankets, clothes, implements and the like) and
allowing for survey and other costs the total area affected, from Kaitāia to Awanui was purportedly
apportioned as follows:

                        16,199 acres to six Europeans

                       15,966 acres “surplus” to the Crown

Total:                     32,165 acres

By contrast a mere 446 acres was purportedly set aside for several hundred (unnamed) Māori of the
western division.173 It is not known whether this meagre amount of land included interests for Ngāi
Tohianga, Patukōraha and Te Pātū.
           MAP 12174: PRE-TREATY TUKU WHENUA: KAITAIA - AWANUI

Northern Peninsula

The distinctive feature of the commissioner’s inquiry on the Muriwhenua Peninsula is that virtually
no Pākehā were living there when the inquiry was made. Only 2 blocks were concerned, one of
which, Kaimaumau, was part of the lands belonging to Te Pātū.


172
  Ibid, pp 161-163. In 1933 the Native Land Court declared as Māori land the bed of the lake or such of it as
then remained after the extensive drainage works. In 1970 it was vested in the Lake Tangonge Māori
Incorporation for Te Rarawa and Te Aupōuri. This incorporation did not include Te Pātū.
173
  Ibid, p 163.
174
  Ibid, p 156.

                                                     204
At Kaimaumau, Godrey recommended a grant of 225 acres to a Pākehā individual.175 Subsequently,
the Crown paid the Pākehā grantee out in land scrip, assumed the claim rights and the land was
included in the Crown’s seizure of the 13,555 acre Wharemaru block.176
                                              MAP
                     177
                   13 : Kaimaumau
175
  Ibid, p 165.
176
  Ibid, p 163.
177
  Ibid, p 164

                                             205
2.1.4               The Crown Seizure of Stolen Lands178

The starting point for this issue is that the land was not sold and that arrangements were more akin
to a lease or transfer of use rights. Accordingly, there was no “surplus” for the Crown to lay claim to.
However, the Crown’s policy was that if the Land Claims Commission recommended a grant and the
land involved in the original land seizure was greater than the area granted, the Crown would retain
the balance of land as “surplus” land.’ The Tribunal agreed with the claimants that as the pre-Treaty
transactions were not sales and therefore nothing properly passed, there was no “surplus” that
could properly be claimed.179

The Ngāti Kahu view is that “surplus” lands” were “whenua paraharaha”. Whenua paraharaha refers
to scrubby land not to land that was “surplus” as that was not a concept that existed in Ngāti Kahu
tikanga and law. From a Ngāti Kahu perspective, when the Crown claimed the “surplus” land
because it held underlying title, it was confiscating the underlying title of the iwi and when it took
the “surplus” without an arrangement with Ngāti Kahu, it was abrogating the rights and obligations
Ngāti Kahu considered they had contracted for with the Europeans, and was illegally seizing control
of Ngāti Kahu lands.

Other factors relevant to the “surplus” lands’ seizures were the expectation of ongoing relationships;
the Governor’s undertaking that lands unjustly held would be returned created an expectation that
this would apply to any lands not granted to the Europeans involved in the tuku whenua and may
have influenced Ngāti Kahu in affirming tuku whenua as transactions but not as “sales”; and the
transactions were ineffectual without affirmation and affirmation was conditional on the reversion
of the “surplus” to Ngāti Kahu.180

The resurrection of the Crown’s claim to the “surplus” land, in 1856, was flawed. The first error was
the assumption that the land had been unconditionally sold. The second was the assumption that
the doctrine of tenure was applicable to the circumstances in New Zealand.181

In summary, the Crown’s derivative claim to the “surplus” lands was contrary to Māori law.182 There
was no agreement with Ngāti Kahu that the Crown was entitled to the “surplus” land, and the Ngāti
Kahu affirmation of the pre-Treaty transactions in Te Hiku o te Ika as tuku whenua was on the
express condition that the “surplus” would return to them immediately and all the lands would be
vacated by those to whom use rights were given.

Ngāti Kahu petitioned and appealed to the Crown over the “surplus” lands issues but it was not until
the 1940s that there was an investigation, the Myers Commission.183 The Tribunal commented that
“since the Government acquired that land without a transaction, but as a legal sidewind from the
private old land claims, and since it abrogated continuing Māori rights, in Māori eyes the land was
subject to raupatu, or confiscated … *T+he concern is not with the Māori label, but with the
Government’s lack of inquiry as to why that label was being used.”184


178
  The Crown euphemistically referred to these stolen lands as “surplus lands”.
179
  Ibid, pp 174 and 398.
180
  Ibid, p 174.
181
  Ibid p 177.
182
  Ibid, p 178.
183
  Ibid, p 346.
184
  Ibid.

                                                  206
Ngāti Kahu engaged a lawyer who charged them all the money they could collect and raise and
delivered nothing. The Commission refused to come to Ngāti Kahu and Ngāti Kahu was unable to
travel en masse to the Pākehā settlements where they held the hearings.185 The Myers Commission-
appointed “Counsel for Māori” told his clients that they could not possibly speak with any authority
of matters which transpired during the first half of the nineteenth century. They were therefore
denied a hearing.186 At no point was it asked whether Māori had sufficient land.187

Despite not hearing Ngāti Kahu and considering only a couple of the lands in question the Crown
claimed (rather than the entire “surplus” lands), it still found that the Crown had wrongly deemed all
the land to be “surplus” and that some compensation should be paid.188 Māori sought compensation
in land but the Commission did not recommend that any of the land be returned.189 Instead it set up
the Taitokerau Trust Board to benefit all Te Taitokerau iwi. In practice Ngāti Kahu has been excluded
from any benefit from the Board.

Waitangi Tribunal findings in relation to Old Land Claims

In summary, the Waitangi Tribunal in the Muriwhenua Land Claims Report (1997) found that:

   Tikanga, or Māori law, applied before annexation. Thus, as a matter of law, the transactions
   could not have been sales, for Māori law did not permit of that.190
   The rangatira did not have the right, title, and interest to effect a sale in Western law. They
   had only a power of allocation.191 Panakāreao did not seek to do more than allocate land
   (although there is evidence that he did not have authority to do so), and for the benefit of the
   local community, with whom the European would be bonded.
   The missionaries’ concept of a trust, as implied with Ōrūrū, Raramata, Mangatete, and other
   blocks, or other joint-use arrangements, came closer to Ngāti Kahu expectations that the
   Europeans would have a role within the Ngāti Kahu community and both would assist each
   other.192
   The pre-treaty transaction deeds were poorly and imprecisely drawn. Their form is less
    questionable than their status, however: “A written deed is normally the best evidence of that
    which was agreed on the ground, but this rule of law has little application when one party is of
    an oral culture, where written documents are of no consequence, and when they contain terms
    outside that party’s experience. In that situation, the deed evidences no more than that which
    the party who drafted it sought to achieve.”193
   There was no evidence that Ngāti Kahu saw the transactions as sales, and no adequate inquiry
    was made of whether Ngāti Kahu in fact saw them that way. In no case was the Māori
    understanding of the transactions inquired into.194 It was not considered either, whether, in
    accordance with their customs, Ngāti Kahu had bargained not for the goods but for future
    benefits, or whether the pre-Treaty transactions envisaged an ongoing personal relationship185
  Ibid.
186
   D Moore, B Rigby and M Russell, “Old Land Claims: Rangahaua Whānui National Theme A”, Waitangi
Tribunal, July 1997, p 8.
187
  Muriwhenua Land Claims Report (1997), p 348.
188
  “Old Land Claims”, p 64.
189
  Muriwhenua Land Claims Report (1997), p 349.
190
  Ibid, p 108.
191
  Ibid.
192
  Ibid.
193
  Ibid, p 56.
194
  Ibid, p 173.

                                                 207
   with particular individuals and use rights conditional upon regular contribution to the
   community and acceptance of its authority and norms.195
   Māori would not have seen the transactions as sales, in the European sense, either at the date
   of execution or in 1843 when the first Land Claims Commission considered the transactions.196
   The notion did not exist either in the Māori language or in Māori culture.

2.1.5 Ngāti Kahu land loss due to pre-Treaty transactions, “surplus” lands seizures and Scrip

An area of 25,096 acres of Ngāti Kahu lands was alienated in pre-treaty transactions.197

A further 47, 534 acres of Ngāti Kahu land was taken by the Crown either as “surplus” lands or
scrip.198

2.2            Crown land seizure policy and practice: 1840-1865

2.2.1          Background to Crown land seizure policy and practice

In the 1840s the Crown embarked on a determined and comprehensive land-seizure programme to
lay claim to all Ngāti Kahu lands which was sustained through to 1865 and beyond.199 The aim of the
programme was to be able to claim that Ngāti Kahu had surrendered their sovereignty over their
lands and to then falsely assert that the Crown had secured ownership. This programme was carried
out in order to seize Ngāti Kahu lands for European settlement and prosperity. Te Hiku o te Ika
region was most affected by the Crown seizure programme in the period from 1856 to 1865; during
which the Crown sought, in particular, to secure title to the Mangataiore/Victoria Valley and all
adjacent lands.200
195
  Ibid, p.168.
196
  Ibid, p 168.
197
  See pre-Treaty transaction table at end for detail of losses.
198
  Te Runanga a Iwi o Ngāti Kahu, “Finalising the Settlement Package for the Ngāti Kahu Land Claims within
the Muriwhenua Land Claims, Information Package 5, September 2000”, p 54.
199
  The Crown referred euphemistically to its seizure programme as Crown puchases.
200
  Muriwhenua Land Claims Report (1997), p 211.

                                                   208
           MAP 14201: Crown Seizures 1850-65
201
   Ibid, p 210.

                             209
While the Crown viewed the purported land sales as an extinguishment of all Ngāti Kahu interests
under English law, Ngāti Kahu never viewed them as such and saw instead a plan for settlement in
which they could partner the government and become substantial beneficiaries in the new economic
regime.

Several factors influenced Ngāti Kahu to enter into transactions with the Crown. The first was the
belief in the existence of a haumi, or alliance between Māori and the Crown, evidenced by the
relationship between Panakāreao and the Crown.202 The second factor was that traditional Ngāti
Kahu philosophies and policies continued to prevail. In pursuit of new social and economic goals,
traditional Ngāti Kahu views about relative status and authority and interrelationships between land
and people, were sustained.203 The third factor was that in the Ngāti Kahu view, European
settlement provided services, goods, and ready markets for their produce.204 Arrangements between
Ngāti Kahu and Europeans were not restricted to transactions which the Crown wrongly purported
to be sales of land but involved consideration of power, markets, services, and mutual advantages.

The use of the Crown’s pre-emptive right demanded that the Crown ensure that Ngāti Kahu received
other benefits as well as maintaining an economic base. The Crown was obliged to protect Ngāti
Kahu interests, but that protection was not given.

The Crown never explicitly stated that its policy was to relieve Ngāti Kahu of as much land as quickly
as possible, but this policy was generally accepted, understood, and encouraged by Europeans, and
later events would show that assertions of total extinguishment of native title, mainly by claims of
seizure, were effected as if they were fact.

Although it was assumed that Ngāti Kahu would benefit from European settlement, the Crown failed
to reserve the land that was needed for that purpose.205

The Crown’s land purchase policy required them to claim they had made large “purchases”
(seizures), with parts to be handed back as freehold grants to individual Māori in the same way as
grants were made for settlers. However, Ngāti Kahu never consented to the substitution of an
alternative tenure system or the diminution of the laws of their ancestors.

Ngāti Kahu, envisaging participation in a new economic regime, and understanding that they had a
special arrangement with the Governor for their protection, made available for settlement as tuku
whenua virtually all the land that was asked for.206

The Crown failed to devise and then debate an adequate – or any – plan for settlement to ensure
that Ngāti Kahu would be substantial beneficiaries in the new economic regime, when the Crown
ought reasonably to have seen the need for such a plan.207

There was no contractual mutuality. Ngāti Kahu did not wish to abandon their own legal system and
the parties did not sufficiently understand each other’s laws, processes, and expectations in order to
reach common ground.208


202
  Ibid, p 191.
203
  Ibid, p 194.
204
  Ibid, p 191.
205
  Ibid, p 206.
206
  Ibid, p 209.
207
  Ibid, p 209.

                                                 210
There was no provision for an independent audit of the Crown’s policy and practice, or for judicial
supervision of individual transactions209 like pre-treaty transactions, which in Ngāti Kahu’s view were
not land sales.

2.2.2  Seizure of use rights to Ngāti Kahu land
The use rights to an area of 269,994 acres of Ngāti Kahu land were seized by the Crown between
approximately 1840 and 1900. These seizures included large tracts of Ngāti Kahu land at Waiake,
Mangatete, Ōhinu, Pātiki, Kaitāia North, Takahue, Maungataniwha, Kaiaka, Taumatapukapuka,
Toatoa, Hikurangi, Ōtengi and Upper Kohumaru. Smaller seizures involved Ngāti Kahu lands at
Taunoke, Tāheke, Whakapapa, Ōpouturi, Waimutu and Waikiekie.

Particular seizures of use rights involving Ngāti Kahu hapū lands include:

Matarahurahu lands

Mangōnui:
The Mangōnui seizure was concluded with Panakāreao in 1840 and Pororua in 1841, neither of
whom had authority to do so. It took in part of the central district, including Mangōnui township and
most of the eastern division. The Tribunal found that these tuku whenua were not sales but were
seen by the rangatira as no more than an affirmation that they purported to hold authority over
Mangōnui and the eastern division. The deeds were in conflict with reality and accordingly there was
no effective conveyance of anything.210 Use rights to the 22,000 acre Mangōnui block were claimed
to have been transferred to the Crown on 19 May 1863.211
208
  Ibid, p 210.
209
  Ibid, p 211.
210
  Ibid, pp 118-120.
211
  Ibid, p 215.

                                                 211
           MAP 15212: The Mangōnui Seizure
212
   Ibid, p 119.

                            212
Waikiekie-Mangōnui township:
Waikiekie, an area of approximately 35 acres, was wrongly claimed to have been purchased by the
Crown from Panakāreao for £5. Included in the deed was a mopping up provision, claiming to
extinguish any remaining rights within the purported purchase area. However, in reality the deed
did not convey the land but only Panakāreao’s purported interest which was at most the right to
temporarily use and allocate the land.213
                MAP 16214: The Waikiekie Seizure
213
   Ibid pp 218-221.
214
   Ibid, p 219.

                                               213
Upper Kohumaru

Use rights to the Upper Kohumuru block (11,062 acres) were claimed to have been purchased by the
Crown in 1859 for £400 with one reserve called Pārangiora of 160 acres. Use rights to an area of 119
acres of the reserve were later seized by the Crown.215

Ngāti Tara, Pikaahu and Matakairiri lands

Ōtengi-Waimutu:

Seizing use rights to Ōtengi, the Crown bridged the gap between the Parapara block and Ōrūrū
seizure, forming a continuous line of land along the southern Doubtless Bay shores. By a deed in
1857, 15 Māori purported to convey use rights to Ōtengi to the Crown for £230. A subsequent
survey disclosed an area of 2,722 acres. A reserve of 79 acres was set aside for Tipene of Ngāti Kahu
but the resident magistrate arranged the Crown’s seizure of this reserve for £39 in 1864.216

The remaining Ōrūrū blocks

Use rights to the Hikurangi block of 4,705 acres were seized by the Crown in 1861 for £250. An area
of 522 acres was kept as a reserve but was also seized by the Crown in 1869.

Use rights to the Toatoa block of 3,863 acres were claimed to have been seized by the Crown in 1865
for £386. Two areas were reserved: Te Āhua of 624 acres and Ōpouturi of 250 acres. The Crown
claimed to have seized 156 acres of Te Āhua in 1868 and claimed to have seized the whole of
Ōpouturi in 1870217 by arbitrarily moving lines on maps.
215
  Ibid, p 237.
216
  Ibid pp 221-226.
217
  Ibid, p 226.

                                                214
           MAP 17218: Ōrūrū Valley in 1858
218
   Ibid, p 222.

                            215
Ngāti Tara lands

The pre-treaty transaction deed for 3 blocks - Raramata, Parapara and Te Mata (7,317 acres) - at the
base of Karikari Peninsula, was clear that all but 10 acres of Raramata, was for Ngāti Kahu. However,
the Crown claimed to have seized use rights to Parapara block (over 2,600 acres) although their
claim was never properly established and the land should have been reserved to Ngāti Kahu.219 The
allocation of land to Europeans and the Crown occurred on paper but no change was apparent on
the ground and no physical occupation by Europeans took place at the time of the purported
transaction.

Te Whānau Moana and Te Rorohuri lands

Use rights to Waiake, an area of 6942 acres, were claimed to have been seized by the Crown for
£220.220

Use rights to Pūwheke, an area of 16,000 acres, were claimed to have been seized by the Crown for
£300.221
219
  Ibid, p 234.
220
  Ibid, p 235.
221
  Ibid, p 235.

                                                216
           MAP 18222: Seizures on Karikari Peninsula


222
   Ibid, p 223.

                                 217
Ngāti Taranga lands

Mangatete to Mangataiore/Victoria Valley

Use rights to the Mangatete south block of 11,125 acres, were claimed to have been seized by the
Crown in 1862 for £509. Only 4 reserves were set aside: Ōtarapoko (206 acres), Whiwhero (178
acres), Hauturu (144 acres) and Te Rangirangina (176 acres). Apart from small residues, use rights to
all 4 reserves had been seized by the Crown by 1947.223

Use rights to Taunoke, an area of 44 acres in the upper reaches of the Mangataiore/Victoria Valley,
were claimed to have been seized by the Crown for £5 in 1864.224

Patukōraha lands

Use rights to Poneke, an area of 345 acres between Mangatete and Rangaunu Harbour, were
claimed to have been seized by the Crown in 1864 for a purported consideration of £43.225

Te Pātū, Ngāti Taranga, Pikaahu and Matakairiri lands

Use rights to Kaiaka, an area of 7,367 acres also in the Mangataiore/Victoria Valley, were claimed to
have been seized by the Crown for £1,114. The four reserves were purportedly sold by the Crown by
1941.226

Use rights to Maungataniwha West No 2, of 11,002 acres, were claimed to have been seized by the
Crown in 1863 for £560. There were two reserves: Tāheke (79 acres), use rights to which were
claimed to have been seized by the Crown in 1877, and Mangataiore (381 acres), of which use rights
to 191 acres were seized by the Crown.227

Use rights to Maungataniwha West No 1, of 12,940 acres, were seized by the Crown in 1863 for
£647. An area of 1,130 acres was cut out as the Pēria block, of which use rights to 566 acres was
later claimed to have been transferred to the Crown.228

Use rights to Maungataniwha East, 8,649 acres, were claimed to have been seized by the Crown for
£388 in 1862. Four small blocks were set aside for Māori but not formally reserved, all of which were
seized by the Crown between 1867 and 1885.229
223
  Ibid, p 236.
224
  Ibid, p 236.
225
  Ibid, p 236.
226
  Ibid, p 236.
227
  Ibid, p 236.
228
  Ibid, p 236.
229
  Ibid, p 237.

                                                218
           MAP 19230: Government Seizures, Central Muriwhenua 1850-65
230
   Ibid, p 227.

                                         219
Ngāi Tohianga, Te Pātū and Patukōraha lands

Western Division
The Crown claimed to have seized use rights to Ōhinu, 2,703 acres, for £100 in 1859.231

Te Pātū lands

Western – Kaiawe

The Crown claimed to have seized use rights to Kaiawe, 1375 acres for £58.232 This seizure was
purportedly effected almost immediately after Bell’s awards in 1859 suggesting that it may have
been arranged during his inquiries. The effect was to secure almost the whole of the Kaitāia-Awanui
flats and bordering hills leaving Ngāti Kahu with small areas at Pukepoto and the steeper land in
more rugged country south of Kaitāia.

Northern – Kaimaumau & Muriwhenua South block

Te Pātū has interests along with other iwi in the large Muriwhenua South block, Wharemaru and
Kaimaumau block. Te Pātū’s interests go as far north as Hukatere, approximately half way up the
peninsula. Crown agent Kemp estimated Muriwhenua South block to be about 25,000 acres and
Wharemaru (of which Kaimaumau was a part) to be about 3,000 acres. In fact, once surveyed the
Muriwhenua South block was 86,885 acres and Wharemaru was 13,555 acres but the amounts paid
for the use rights remained the same despite the large increase in area.

The Crown had envisaged a township at Kaimaumau but in fact this township was never developed
and the land was included with other “government property” when the Crown claimed to have
seized use rights to the surrounding block, Wharemaru.233

At Ruatorara on the eastern coast of the peninsula, a European named Stephenson claimed a 1000
acre area of coastal strip (or shipland as it became known) allocated to him by Panakāreao in 1842.
The area was not a pre-Treaty transaction,, Stephenson had not settled on the land and would have
taken scrip. However, Māori would not proceed with the Muriwhenua South transaction until this
matter was concluded. Accordingly, the Crown surveyed out the land and seized 1000 acres for
Stephenson, even though no Māori attended to support the claim. However, the Crown surveyed
out 2,482 acres and took the balance of 1482 acres as though it were “surplus”.234 The Tribunal
found no basis for the Government’s claim to that area.

Despite the disparity between the areas estimated and the areas as surveyed the Crown claimed to
have seized use rights to Muriwhenua South and Wharemaru blocks on 3 February 1858 for a mere
£1100 and £400 respectively. The Tribunal commented that at issue was the Crown conduct “that,
when it knew the area was much more than that bargained for, the price remained the same.”235

Te Pātū continued to live at Hukatere unaware that the Crown and Pākehā were claiming those lands
as theirs. They were still there in 1937 when Hakaraia Karaka was wrongly evicted by the NZ Army
acting for the Crown. In 1942 the Karaka homestead was demolished on the orders of Captain

231
  Ibid, p 262.
232
  Ibid, p 262.
233
  Ibid, p. 267.
234
  Ibid, p 268.
235
  Ibid, p 269.

                                                220
Hanlon of Kaitāia by Sergeant Moffatt.236 The last two Te Pātū people born and raised at Hukatere
were named Hukatere Himiona (Dan Simeon) and Toharā Himiona (George Simeon). Both were sons
of Rupene Himiona.237

2.2.3 Summary of Crown land seizure policy and practice: 1840-65
The extent to which Ngāti Kahu saw transactions at this time in the same way as the Crown, remains
doubtful, for again there was not the reality of a transfer or “sale” on the ground. There was no
immediate surrender or taking of possession; Ngāti Kahu kept areas for cropping; access to
traditional food resource areas was the same as it had always been; the European presence was
insignificant; and the Ngāti Kahu desire was for more Europeans to come.

No Crown claims to transfers of use rights prior to 1865 can be regarded as an absolute sale,
especially as there was no contractual mutuality or common design evident in the transactions, and
no protective arrangements overall. There was no independent examination of Crown actions for
fair and even-handed contracts and no official confirmation process. Nor was there any access for
Ngāti Kahu to independent and informed advice, and as such the government enjoyed a monopoly
in both claiming to have seized use rights and selling these on in respect of Ngāti Kahu land.

The lack of survey plans and uncertain boundary descriptions led to disputes, as did the vague
references to reserves or the failure to mention them at all.238

There was no means by which a fair price for the use rights could be settled with reasons given for
the decision.239

In terms of reserves, there was no concerted plan of action to determine what Ngāti Kahu might
need as reserves, who reserves might be vested in, where reserves should be located, or how they
should be constituted, managed, or retained in Ngāti Kahu control. In fact, no genuine consideration
seems to have been given to this principle at all. The reserves were not protected for future
generations or made inalienable. The reserves that existed were few and small and were never
formally gazetted.240
236
  Personal communication of Te Karaka Karaka, 29 March 2011.
237
  Ibid.
238
  Muriwhenua Land Claims Report (1997), pp 276-278.
239
  Ibid, pp 278-279.
240
  Ibid, pp 279-281.

                                                 221
           MAP 20241: Muriwhenua ‘Reserves’, 1840 – 65
241
   Ibid, p 212.

                                  222
The Crown failed to produce and maintain an appropriate settlement plan, in order to secure Ngāti
Kahu a proper place in the future social and economic development of the district.

In relation to particular Ngāti Kahu blocks the Waitangi Tribunal found that: 242

      The Crown’s claim of use rights to 4,414 acres of Mangatete, land which belongs to
      Patukōraha, was not established by the prescribed process of law and this area should have
      been retained by Ngāti Kahu.
      The Crown’s claim to use rights to 2,600 acres of Raramata, land which belongs to Ngāti
      Tara and Patukōraha, was not established either, and that area was meant to be a Ngāti
      Kahu reserve.
      Pūwheke, land which belongs to Te Whānau Moana and Te Rorohuri, was estimated at
      6,000 acres and was found after the claimed seizure to be 16,000 acres.
      Trust or guardianship arrangements appear to have been intended, through the
      missionaries, for Raramata and Mangatete. The trust arrangements were not implemented
      or respected in those cases. These are lands that belong to Ngāti Tara and Patukōraha.


2.2.4        Crown claimed seizure of use rights to Ngāti Kahu lands, 1840-1865

Block name            Area               Guilt Money243    Year use rights
                                            seized

Waikiekie            35 acres             £5          1856?

Ōtengi              2,722 acres           £230         1857

Hikurangi            4,705 acres           £250         1861

Toatoa              3,863 acres           £386         1865

Waiake              6,942 acres           £220         1859

Mangatete            11,125 acres           £509         1862

Taunoke             44 acres             £5          1864

Kaiaka              7,367 acres           £1,114        1865

Waimutu             79 acres             £39         1864

Maungataniwha West        11, 002 acres          £560         1863
No 2

Maungataniwha West        12, 940 acres          £647         1863
No 1

Maungataniwha East        8, 649 acres           £388         1862

Upper Kohumuru          11, 062 acres          £400         1859


242
   Ibid, p 274.
243
   Euphemistially referred to by the Crown as “Consideration” in an attempt to absolve itelf for its seizures

                                                       223
Ōhinu            2, 703 acres          £100        1859

Poneke            345 acres           £43 2s 6d     1863

Ōrūrū            14,700 acres          £350        1856

Mangōnui           22,000 acres          £100        1863

Kaiawe            1,375 acres          £58        1859

Wharemaru          13,555 acres          £400        1859

Muriwhenua South       86,885 acres total acreage   £1100       1859
               of block. Te Pātū interests
               43,000 acres approx.

Ruatorara          2,482 acres          nil        1842 seizure
                                        completed later2.3 Post-1865 Crown seizures of use rights to Ngāti Kahu Land

2.3.1 Background to post-1865 seizures

The period after 1865 was characterised by a number of factors such as:244

   an aggressive Crown programme of claiming to have seized use rights and then claiming that
    they were permanent alienations of land, with few, if any, provisions for reserves for Ngāti
    Kahu;
   the operation and impact of the native land legislation and the Native Land Court;
   the failure to protect reserves, and consequently, their rapid loss;
   the continuing impact of the Crown’s land-tenure theory and seizure programme, whereby the
    Crown asserted that it was not obliged to establish the validity of its seizures, or justify
    converting them, by fiat, into permanent alienations, shifting the burden to Ngāti Kahu to show
    that a seizure was wrong;
   the emergence of new factors for Ngāti Kahu resulting from Crown activities in seizing extensive
    use rights to Ngāti Kahu land, such as poverty, debts, the high costs of obtaining titles and the
    need for development capital;
   the continuing lack of mechanisms for the protection of Ngāti Kahu interests;
   the continuing failure to recognise and uphold arrangements for the protection and
    preservation of land for Ngāti Kahu; and
   the continuing failure to acknowledge that only use rights were seized and that all lands are still
    Ngāti Kahu lands.

Another feature of land alienation in this period was the use of the Native Land Court and Land
Purchasing section of the Native Department to administer and facilitate the seizure of Ngāti Kahu
lands. Through the operations of these bodies the Crown either actively breached Ngāti Kahu rights
and/or failed to protect Ngāti Kahu land interests. The Land Purchase section of the Native
Department was established in 1873. After 1865 all Māori lands had to pass through the process of


244
   Ibid, pp 283-284

                                                  224
investigation of title by the Native Land Court intended to establish who had ownership rights,
before any lands could be alienated either to the Crown or private purchasers.

2.3.2   Use Rights to Ngāti Kahu lands seized by the Crown after 1865

Central Division
In the central area comprehensive land-seizures before 1865 left only scattered reserves and
remainders and an aggregation of Ngāti Kahu land in the Takahue or Mangataiore/Victoria Valley
for which use rights had not been transferred.

There was a lack of protection for the lands reserved from the preceding large-scale seizure of use
rights, a continuing absence of procedural formality in the seizure of use rights, and the survival of
the former aggressive policies to open the area for European settlement.245

These lands or ‘reserves’ purportedly “purchased” by the Crown were the lands reserved for the
exclusive use of Ngāti Kahu in the Crown seizure deeds from 1850 to 1865. These reserves were all
the land some hapū had left when the conditions of tuku whenua were not adhered to. Not one of
these areas was ever formally gazetted as a reserve under the Native Reserves Act (1856) 1856.
Further, the Native Land Court vested these reserves in a handful of people only, the Act limiting
the number to 10 owners. The assumption was that these people represented the hapū. However,
as there were no clear trusteeship provisions, in law each nominated owner became an absolute
owner and all other Ngāti Kahu owners were disinherited.246

The lack of proper protective arrangements for the reserves was reflected in the fact that most of
them were alienated soon after title was established by the Native Land Court.247 For instance:248
 Kareponia, use rights to 1,900 acres of the total 2,614 acres were seized.
 Parapara, use rights to 752 acres of the total 1643 acres were seized.
 Ōturu, use rights to 763 acres of the total 1,174 acres were seized.249

A major concern was the transfer of two of the remainder lands, Pātiki and Taumatapukapuka, and
3 reserves, Ōpouturi, Whakapapa and Tāheke as detailed below:
 These lands belong to Ngāti Tara, Matakairiri and Pikaahu.
 The Crown claimed to have investigated and seized Taumatapukapuka, an area of 1,430 acres,
  and Pātiki, 4,007 acres, in 1871.
 Three reserves: Ōpouturi of 250 acres, Whakapapa of 470 acres and part of Tāheke at 484
   acres were also purportedly alienated by the Crown.

The Crown failed to produce and maintain an appropriate settlement plan, in order to secure Ngāti
Kahu a proper place in the future social and economic development of the district.

In relation to particular Ngāti Kahu blocks the Waitangi Tribunal found that: 250

     The Crown’s use rights to 4,414 acres of Mangatete, land which belongs to Patukōraha, was
     not established by the prescribed process of law and this area should have been retained by
     Ngāti Kahu.245
  Ibid, p 298.
246
  Ibid, p. 298.
247
  Ibid, p. 298.
248
  Ibid, pp 298-303.
249
  Ibid, p 300.
250
  Ibid, p 274.

                                                 225
      The Crown’s use rights to 2,600 acres of Raramata, land which belongs to Ngāti Tara and
      Patukōraha, was not established either, and that area was meant to be a Ngāti Kahu
      reserve.
      Pūwheke, land which belongs to Te Whānau Moana and Te Rorohuri, was estimated at
      6,000 acres and was found after the claimed seizure to be 16,000 acres.
      Trust or guardianship arrangements appear to have been intended, through the
      missionaries, for Raramata and Mangatete. The trust arrangements were not implemented
      or respected in those cases. These are lands that belong to Ngāti Tara and Patukōraha.

2.3.3        Crown claimed seizure of use rights to Ngāti Kahu lands, 1840-1865

Block name            Area               Guilt Money251       Year use rights
                                                seized

Waikiekie            35 acres             £5             1856?

Ōtengi              2,722 acres            £230            1857

Hikurangi            4,705 acres            £250            1861

Toatoa              3,863 acres            £386            1865

Waiake              6,942 acres            £220            1859

Pūwheke             16,000 acres           £300            1859

Mangatete            11,125 acres           £509            1862

Taunoke             44 acres             £5             1864

Kaiaka              7,367 acres            £1,114           1865

Waimutu             79 acres             £39             1864

Maungataniwha West        11, 002 acres           £560            1863
No 2

Maungataniwha West        12, 940 acres           £647            1863
No 1

Maungataniwha East        8, 649 acres           £388            1862

Upper Kohumuru          11, 062 acres           £400            1859

Ōhinu              2, 703 acres           £100            1859

Poneke              345 acres             £43 2s 6d          1863

Ōrūrū              14,700 acres           £350            1856

Mangōnui             22,000 acres           £100            1863


251
   Euphemistially referred to by the Crown as “Consideration” in an attempt to absolve itelf for its seizures.

                                                       226
Pūpuke            19,592 acres         £1273 16s 3d       1863

Kaiawe            1,375 acres          £58            1859

Wharemaru           13,555 acres         £400           1859

Muriwhenua South       86,885 acres total acreage  £1100           1859
               of block. Te Pātū interests
               43,000 acres approx.

Ruatorara           2,482 acres          Nil            1842 seizure
                                           completed later2.4           Post-1865 Crown seizures of use rights to Ngāti Kahu Land

2.4.1                Background to post-1865 seizures

The period after 1865 was characterised by a number of factors such as:252

   an aggressive Crown programme of claiming to have seized use rights and then claiming that
    they were permanent alienations of land, with few, if any, provisions for reserves for Ngāti
    Kahu;
   the operation and impact of the native land legislation and the Native Land Court;
   the failure to protect reserves, and consequently, their rapid alienation;
   the continuing impact of the Crown’s land-tenure theory and seizure programme, whereby the
    Crown asserted that it was not obliged to establish the validity of its seizures, or justify
    converting them, by fiat, into permanent alienations, shifting the burden to Ngāti Kahu to show
    that a seizure was wrong;
   the emergence of new factors for Ngāti Kahu resulting from Crown activities in seizing extensive
    use rights to Ngāti Kahu land, such as poverty, debts, the high costs of obtaining titles and the
    need for development capital;
   the continuing lack of mechanisms for the protection of Ngāti Kahu interests;
   the continuing failure to recognise and uphold arrangements for the protection and
    preservation of land for Ngāti Kahu; and
   the continuing failure to acknowledge that only use rights were seized and that all lands are still
    Ngāti Kahu lands.

Another feature of land alienation in this period was the use of the Native Land Court and Land
Purchasing section of the Native Department to administer and facilitate the seizure of Ngāti Kahu
lands. Through the operations of these bodies the Crown either actively breached Ngāti Kahu rights
and/or failed to protect Ngāti Kahu land interests. The Land Purchase section of the Native
Department was established in 1873. After 1865 all Māori lands had to pass through the process of
investigation of title by the Native Land Court intended to establish who had ownership rights,
before any lands could be alienated either to the Crown or private purchasers.

2.4.2   Use Rights to Ngāti Kahu lands seized by the Crown after 1865

Central Division

252
   Ibid, pp 283-284

                                                  227
In the central area comprehensive land-seizures before 1865 left only scattered reserves and
remainders and an aggregation of Ngāti Kahu land in the Takahue or Mangataiore/Victoria Valley
for which use rights had not been transferred.

There was a lack of protection for the lands reserved from the preceding large-scale seizure of use
rights, a continuing absence of procedural formality in the seizure of use rights, and the survival of
the former aggressive policies to open the area for European settlement.253

These lands or ‘reserves’ purportedly “purchased” by the Crown were the lands reserved for the
exclusive use of Ngāti Kahu in the Crown seizure deeds from 1850 to 1865. These reserves were all
the land some hapū had left when the conditions of tuku whenua were not adhered to. Not one of
these areas was ever formally gazetted as a reserve under the Native Reserves Act (1856) 1856.
Further, the Native Land Court vested these reserves in a handful of people only, the Act limiting
the number to 10 owners. The assumption was that these people represented the hapū. However,
as there were no clear trusteeship provisions, in law each nominated owner became an absolute
owner and all other Ngāti Kahu owners were disinherited.254

The lack of proper protective arrangements for the reserves was reflected in the fact that most of
them were alienated soon after title was established by the Native Land Court.255 For instance:256
 Kareponia, use rights to 1,900 acres of the total 2,614 acres were purportedly transferred.
 Parapara, use rights to 752 acres of the total 1643 acres were purportedly transferred.
 Ōturu, use rights to 763 acres of the total 1,174 acres were purportedly transferred.257

A major concern was the transfer of two of the remainder lands, Pātiki and Taumatapukapuka, and
3 reserves, Ōpouturi, Whakapapa and Tāheke as detailed below:
 These lands belong to Ngāti Tara, Matakairiri, and Pikaahu.
 The Crown claimed to have investigated and acquired Taumatapukapuka, an area of 1,430
  acres, and Pātiki, 4,007 acres, in 1871.
 Three reserves: Ōpouturi of 250 acres, Whakapapa of 470 acres and part of Tāheke at 484
   acres were also purportedly alienated by the Crown.
 The Crown claimed that deeds of conveyance for each of these 5 blocks went missing. The
   Crown then falsely asserted that its duty to prove its acquisitions shifted to an onus on Ngāti
   Kahu to show the land was still theirs.
 Ōpouturi was one of several blocks set aside from the Crown’s seizures before 1865 but never
   reserved under the Native Reserves Act (1856). In 1870 the block was passed through the
   Native Land Court to five nominees who were put onto the title and treated as absolute
   owners. A purported transfer of Ōpouturi is said to have been executed in 1871. Occupation by
   Europeans did not occur immediately. The transfer conveyance was lost and thereafter the
   Crown presumed that the whole of the land had been conveyed and treated the block as
   Crown land.
 In 1916 the Crown surveyed the land into two parts and in 1919 part of the block was leased.
   Ngāti Kahu petitioned Parliament in 1923 contending that not all the block had been
   transferred and requesting that the remaining Ngāti Kahu shares be cut out. No action was
   taken on the petition. In 1948 the Ngāti Kahu owners sent a further petition to Parliament and
   repossessed the land. Five persons were convicted of criminal trespass and assault and were
   held liable for property damage and stock losses. The repossessors withdrew from the land on
   an undertaking that their claims would be investigated. In 1950 a Royal Commission reported

253
  Ibid, p 298.
254
  Ibid, p 298.
255
  Ibid, p 298.
256
  Ibid, pp 298-303.
257
  Ibid, p 300.

                                                 228
    that a transfer of some sort existed but did not establish whether it was for all or part of the
    block. The Ngāti Kahu owners contended that a dividing boundary existed. The Tribunal found
    that the Crown should properly have sought affirmation of the purported “transfer” as soon as
    the lost conveyance was known in 1884.
    MAP 21258: ‘Reserves’, Remainders and Missing Conveyances: Central Muriwhenua, 1865258
   Ibid, p 299.

                                                  229
Mangataiore/Victoria Valley
The story of the Mangataiore/Victoria Valley is an example of Crown conduct in this period. Ngāti
Kahu hapū – Te Pātū, Ngāti Taranga and Pikaahu – all held land interests in Mangataiore/Victoria
Valley. Panakāreao had been especially concerned to retain possession of Mangataiore/Victoria
Valley, having come to the bitter realisation that his unauthorised transactions in respect of huge
areas of Te Pātū’s lands had led to Pākehā falsely claiming he had severed all Te Pātū’s rights to
those lands. This had inevitably brought the wrath of Te Pātū down on him, and he was struggling to
stave off any further retribution.

Mangataiore/Victoria Valley was the largest remaining residue of Ngāti Kahu land in central
Muriwhenua, and certainly it was the most fertile of the remaining Māori land in the whole of
Muriwhenua.259 As much as Panakāreao was opposed to release it, however, the Crown was
determined that it should be acquired.260

The Crown, determined to break resistance to the seizure of Mangataiore/Victoria Valley, used
discord between Ngāti Haua of Whangapē and Te Pātū of Mangataiore/Victoria Valley to create
maximum disruption in the valley and finally inveigled Ngāti Haua to transfer use rights to the
valley, even though Mangataiore was living there,261 and even though Ngāti Haua had no authority
to do so. Thereafter, Te Pātū were evicted, Panakāreao’s grave desecrated and his remains
exhumed and transferred to Kaitāia. Mangataiore/Victoria Valley was then overtaken by Pākehā
with only the staunchest of Ngāti Taranga remaining.

Oral kōrero in relation to this area is that Wiremu Hopihana (son of William Hobson and
Parekuratahi from Panguru) purportedly bought the area from Pāmapuria to the Mangamuka Gorge
for ₤1 from Ngātawa Panakāreao. Neither seller nor purchaser had authority to enter into such an
arrangement. Wiremu Hopihana then facilitated the seizure of Mangataiore and Takahue by the
Crown.262

In terms of Crown seizure activity, it was some years before the Crown could force Te Pātū and
Ngāti Haua into allowing the Crown to claim it had seized use rights, and under the Native Lands Act
1865 the court had first to determine ownership.263 The outcome following the investigation of title
was that of 18,075 acres in Mangataiore/Victoria Valley, a mere 1246 acres remains as Māori
land.264 The seizure of the Mangataiore/Victoria Valley blocks, from Ruaroa to Ōkarae is shown in
the table of land loss in this section.

Western Division
In this area use rights to most of the lands in the arc from Ahipara to Kaitāia apart from Pukepoto
had been seized by the Crown before 1865. The bulk of the post-1865 interests seized by the Crown
were in the southern area from Ahipara to Whangapē.

In terms of Te Pātū and Tahāwai lands in this area, use rights to Kaitāia North (5,806 acres) were
claimed to have been seized by the Crown on 31 July 1872 for a purported consideration of
£725.15.0.265


259
  Ibid, p 303.
260
  Ibid.
261
   Dame Evelyn Stokes, “The Muriwhenua Land Claims Post 1865: Wai 45 and Others”, Waitangi Tribunal,
2002, pp 77-82.
262
  Oral communication of Te Karaka Karaka, 29 March 2011.
263
  Muriwhenua Land Claims Report (1997), p. 306.
264
  Ibid, p 308.
265
  Ibid, p 309.

                                                230
The Takahue land blocks of 24,122 and 4,405 acres respectively went before the Native Land Court
on 29 April 1875 and were vested in the names of just 3 individuals. Use rights were claimed to
have been seized by the Crown for £2,814.4.8 and £513.18.1 on 4 May 1875 just days after the
hearing suggesting that the Crown had been forcing the claim to seizure on the land owners for
some time.266

Advance payments to individuals had been made by Crown purchase officers in late 1874 before
these lands had even come before the Native Land Court for investigation of title. Such payments
were standard practice for Crown land purchase officers attempting to force through claims to
seizure, and the Tribunal has observed that the payments were “the sprat to catch the
mackerel”.267 In a report on the Takahue lands it is observed that “whether the three owners of
Takahue were truly representative of all hapū with rights in the area is open to debate. It is possibly
of more importance to ask whether the Crown investigation into these interweaving rights was
thorough and all encompassing.”268 The Native Land Court minutes are brief and do not indicate a
comprehensive investigation by the court.269

Waitangi Tribunal conclusions on the Crown Seizure Programme

The main concerns with respect to Crown seizure of use rights to Ngāti Kahu lands are:270

     Claims to seizures of use rights to Ngāti Kahu lands were achieved by the use of advance
     payments or deposits to prospective “sellers” in order to lock Ngāti Kahu into transactions
     for the claimed transfer of use rights to their lands and a process from which they could not
     retreat.
     The Crown did not protect Ngāti Kahu from poverty and indebtedness. Advance payments
     for the use of land were made by storekeepers operating as gum traders as a means of
     clearing or reducing liabilities, and locking Ngāti Kahu into claims by the Crown to their
     lands.
     The high cost assigned by the Crown to Ngāti Kahu of obtaining titles through the Native
     Land Court such as costs for surveys, court fees and court attendance costs, ensured further
     seizures by the Crown.
     The costs of attending Crown purchase meetings and the social disturbances arising from
     arguments over land rights caused disruptions for Ngāti Kahu.
     The Crown stated that Ngāti Kahu would be able to develop those lands retained from the
     proceeds of purported land transactions. However, the Crown had no policy and there was
     no adequate inquiry into the Māori reserves needed. Had the Crown compared the number
     of Europeans and their land holdings with the number of Māori, the land they had retained
     under their control, the hapū divisions and comparable land qualities, then it should have
     been obvious that the whole of Mangataiore/Victoria Valley, for example, should have been
     reserved.
     The Crown seized use rights to land at the cheapest possible price, without attempts to
     assess its fair value. No allowance was made for gum, kauri or other timber on the land.
     The taxes, especially the levy on Māori lands to pay for road works under the Native District
     Road Boards Act 1871, were the subject of various objections by Te Hiku o te Ika Māori
     including Ngāti Kahu.266
  Ibid, p 309.
267
  Stokes, “The Muriwhenua Land Claims Post 1865: Wai 45 and Others”, p 92.
268
   C Fraser, “Takahue – Investigation and Alienation” cited in Stokes, “The Muriwhenua Land Claims Post
1865: Wai 45 and Others”, p 137.
269
  Ibid, p 137.
270
  Muriwhenua Land Claims Report (1997), pp 309-312; pp 325-326.

                                                  231
      The Crown land agents capitalised on the Ngāti Kahu desire for European settlers and the
      expectation of long-term benefits from European settlement. However, there was no
      effective European settlement in the area or development of farms until well into the 1900s
      and no continuing benefits.
      Most lacking was a settlement plan to ensure equal benefits to both races.
      In the absence of such a plan, the contractual arrangements are contestable for lack of
      common purpose and design.
      No adequate protective arrangements were made. The absence of a necessary sense of duty
      to protect Māori interests, stands in contrast to some extraordinary measures undertaken to
      remove safety barriers imposed to thwart the Crown’s claims to the seized lands, as was
      seen in Mangataiore/Victoria Valley.
      Title problems were not resolved. The Native Land Acts were to advantage the Government
      and Europeans, to facilitate the seizure of Māori land and were not for Māori benefit. They
      did away with hapū titles. They limited the number of owners to 10 named individuals,
      disinheriting the remainder.
      The Crown failed to establish some supervision or an independent audit of its seizure
      programme to ensure the protection of Ngāti Kahu interests.
      While the Crown’s land claims were highly contestable, the Crown was not accountable to
      anyone for its putative seizures. It was not required to prove them, there was no audit of its
      operations, there was no forum for Ngāti Kahu to challenge the Crown’s assertions, and the
      Crown failed to make an adequate inquiry of the facts in response to Ngāti Kahu complaints.
      Indeed, the Crown’s frustration of Māori petitions to obtain a full investigation of their many
      contentions is a consistent feature of its response over many decades.
      Ngāti Kahu were prejudiced in various ways by the lack of such a basic protective measure as
      requiring the Crown to prove its seizures and document its land claims.

Table of Ngāti Kahu land blocks to which the Crown or others claimed to have seized use rights,
1865-1900s271

Block           Area (acres)     NLC order      Owners        Claimed to have
                                            been seized

Taumatapukapuka 1,430 acres                               1871

Pātiki          4,007 acres                          1871

Takahue 1         24,122 acres                         1875

Takahue 2         4,405 acres                          1875

Kaitāia North       5,806 acres                          1872

Kareponia         2614 acres – 1990
             acres alienated

Parapara         1643 acres – 752
             acres alienated

Ōturu           1174 acres – 763
             acres alienated


271
   Ibid, pp 300, 306, 309; Stokes, p 119.

                                                   232
Ruaroa          729 acres                       1870

Ōkerimene         209 acres                       1870s (date
                                        uncertain)

Te Koniti         2674 acres – 1884                   Date uncertain
             acres alienated

Perukia          203 acres                       Date uncertain

Puke Kahikatoa      349acres – 273                    Date uncertain
             acres alienated

Ōtepu           77 acres                       1880

Rangitihi         189 acres                       1881

Ōrakiroa         59 acres                       1883

Kaitāia South       5220 acres                      1892

Ōkahu           540 acres – 171                    1892
             acres alienated


Aputerewa 2A       177 acres                       1897

Pātiki Nos. 1-13     1,990 acres                      1897

Ōkarae          197 acres                       1918


Table of Ngāti Kahu reserves to which the Crown or others claimed to have seized use rights 1865-
1900s272


Reserve          Area (acres)    NLC order   Owners (on     Claimed to have
                              order?)       been seized

Ōpouturi         250 acres      1870     5          c. 1871

Tāheke          484 acres      1866     5

Whakapapa         470 acres      1870     6          c. 1871

Pārangiora        180 acres – 139   1875     6
             acres alienated

Hikurangi         522 acres – 517   1869     7          1869
             acres alienated272
   Ibid, pp 300-301.

                                               233
Haumapu       485 acres       1885         Not given       1885

Ōtaharoa       241          1869         3           1872

Te Awapuku      204          1873         5           1875

Ōtarapoko      206          1866         6           1918

Whiwhero       178          1865         10          Part alienated
                                            1947

Te Rangirangina   176          1865         Not given       1869

Hauturu       144 acres – 143    1867         10          1911
           acres alienated

Pēria        1130 acres – 566   1865         9
           acres alienated

Mangataiore     381 acres – 191    1867         10
           acres alienated

Te Āhua       624 acres – 156    1868         8
           acres alienated

Waimamaku      154 acres       1866                    1941


2.5   Use rights to Ngāti Kahu lands privately seized after 1865
The Crown failed to protect Ngāti Kahu from private seizures of their lands. It is estimated that use
rights to at least 7,208 acres of Ngāti Kahu land were seized by way of private transactions after
1865. It may well be much higher. This included a number of large seizures involving Pārakerake273,
Te Rangirangina, Ōtarapoko, Whiwhero, Pākautararua, Ōkerimene, Ōtaharoa, Rangitihi, Ahitahi, Te
Awapuku, Haumapu, Ōharae, Ruaroa, Waimamaku, Hauturu, Perukia, Pukekahikatoa, Te Kōniti and
Te Kauri blocks, and smaller seizures concerning Te Kuihi, Ikateretere, Waipuna, Motukahakaha,
Tawhati, Ōkairoa and Tākeke blocks.274

2.6    The State of the Remaining Ngāti Kahu Lands

The blocks at Kohumaru were accessible and productive but could not provide farms for more than a
few. The Crown wrongly claimed all of the Ōrūrū Valley by 1890 except for the Pēria reserves in the
upper reaches where again a large and fragmenting ownership held a dwindling residue. There was
land enough for one or two family farms only. The remaining lands at Parapara and Te Āhua were
beyond the fertile land on much more difficult terrain. The hilly country of Te Āhua remains in bush
today. Parts of Parapara, dug over for gum, were virtually economically useless.275


273
  Ibid, p 235.
274
  Te Runanga a Iwi o Ngāti Kahu, “Finalising the Settlement Package for the Ngāti Kahu Land Claims within
the Muriwhenua Land Claims, Information Package 5, September 2000”, p 55; Stokes, “The Muriwhenua Land
Claims Post 1865: Wai 45 and Others”, pp 61, 82..
275
  Muriwhenua Land Claims Report (1997), p 377.

                                                   234
Karikari Peninsula is an isolated area without any adequate road access. With numerous owners in
each block they have been further partitioned several times over. Farming was not feasible there
until the 1930s, and then was marginal at best, with soils of poor natural fertility. With the
fragmentation of ownership and titles, Ngāti Kahu farmers were to hold under-sized units on leases
from their extended families, and they had then to borrow from the Department of Māori Affairs to
effect developments.276

In Mangataiore/Victoria Valley, Te Kōniti block of 2674 acres was one of few blocks which still
remained in the ownership of Te Pātū by 1900. Immense pressure by Pākehā to claim the lands came
on the owners such that by 1990 the 2,674 acre block had been eroded to 790 acres.277 The process
by which these lands were lost was one of piecemeal alienation of small partitions following
subdivision and individualisation of title by the Native Land Court. The process was for the interests
of individual owners to be seized in a piecemeal fashion over time until an entire partitioned area
could be claimed to have been seized by a Pākehā.278 The Native Land legislation not only allowed
for but facilitated such seizures.

At Kareponia, the remaining Māori land had more owners than the land could or can sustain. It is
now divided into long, narrow-gutted sections of little practical sense. Mangataiore/Victoria Valley
was one of the most fertile parts of Te Hiku o te Ika, but nonetheless the Māori land that remains is
on the steeper gradients of Pāmapuria and Ōkakewai. Both areas have been characterised by
fragmentation of title and multiple ownership.279

   3. Consolidation and Development Schemes

3.1   Background

In the 1930s the Crown established land consolidation and development schemes on Ngāti Kahu
land purportedly in an effort to make the landholdings more productive. The interests of owners in
specified lands were consolidated and then exchanged in order to group all the interests of a
whānau in one contiguous area.280

The Ngāti Kahu view is that the multiplicity of holdings reflected and helped maintain rights
inherited from many ancestors and the consolidation of those rights into one block effectively
disinherited the owners of that multiplicity of ancestral rights. This impacted on Ngāti Kahu
individuals being able to properly identify themselves in terms of their rightful inheritance and the
bonds that tied the many widely scattered but closely related hapū of Ngāti Kahu. Consolidation
schemes can also be seen as another stage in the process of individualisation of title.

Land development schemes were implemented after the land titles had been consolidated. For Ngāti
Kahu these schemes were a disaster and failed through the lack of suitable land, inappropriate use
of land and the enforced enslavement of Ngāti Kahu owners on their ancestral lands.

The Department of Māori Affairs administration of the schemes wrongly assigned extensive debt to
the Ngāti Kahu owners knowing full well it could never be paid off. The opportunity to write off this

276
  Ibid, p 377.
277
  Stokes, “The Muriwhenua Land Claims Post 1865: Wai 45 and Others”, p 61.
278
  Ibid, p 65.
279
  Muriwhenua Land Claims Report (1997), p 378.
280
  Stokes, “The Muriwhenua Land Claims Post 1865: Wai 45 and Others”, p 218.

                                                 235
debt, as happened with European schemes of the same period, was not entertained by the Crown,
although one block confiscated for an unpaid debt, Karikari 1B1A, was eventually returned and the
debt forgiven in the 1980s.

3.2           Consolidation and Development of Ngāti Kahu lands

An example of development schemes over Te Pātū lands is Te Kōniti block. There are few details of
the scheme itself but there is evidence of Māori Land Board loans made to individual Māori dairy
farmers in the Pāmapuria area.281

Ngāi Tohianga lands at Ōturu were also included in a land development scheme. Seven farm units
were established over an area totalling only 366 acres by 1938. All of these farmers had individual
loans and all of the farms were too small to become self-sufficient units.282 Indeed, in some cases the
farmers abandoned the farms because they were uneconomic and saddled with debt. The Crown
also developed into a farm unit an area of land at Ōturu that it had earlier claimed to have seized
and called it “Ōturu Development Scheme”. By contrast with the Ngāti Kahu farms, the Crown wrote
off the debts on this farm.283

Consolidation and development schemes on Te Whānau Moana and Te Rorohuri lands at Karikari
provide an example of the disastrous results of such schemes for Māori owners.

The title to Karikari block (1935 acres) was investigated by the Native Land Court in 1877 and
awarded to 13 owners.284 Some claimants who could not demonstrate occupation were excluded.

In 1930 the block was partitioned into Karikari 1 (1210 acres) with 30 owners and Karikari 2 (760
acres) with 13 owners.285

The Karikari 1 block was among the earliest to be included in a consolidation scheme. A final
consolidation scheme was submitted to the Native Land Court in 1937 and consolidation orders
were made between 1946 and the 1950s. There was some movement of interests and shifts in the
pattern of ownership because the Crown’s aim was for farm units with one or a few owners from a
single whānau in each unit.

The Karikari 2 block remained intact until 1974 when a number of partitions were made and the
Crown claimed to have seized an esplanade reserve (discussed below) and Karikari 2K (94 acres).

In the 1930s some 14 small Ngāti Kahu dairy farm units were established under the land
development schemes, against the advice of the local dairy company warning that the lands were
totally unsuited to dairying. Ngāti Kahu struggled to survive on the small uneconomic farm units
established under the schemes. Many Ngāti Kahu farmers, with loans from the Board of Māori
Affairs, and with decisions mainly made and debt incurred by Department of Māori Affairs staff,
could not produce enough income to meet burgeoning mortgage repayments. The rates on the land
were also frequently not paid because there was no income. Ngāti Kahu people were forced to
abandon uneconomic farms units and migrate to Auckland to find jobs because there was no


281
  Stokes, p 65.
282
  Stokes, p 227.
283
  Stokes, p. 231.
284
  Muriwhenua Land Claims Report (1997), p 299.
285
  Ibid, p 299.

                                                 236
employment on the Karikari Peninsula.286 The debts on the land, from mortgages and rates, in a
number of cases exceeded the value of the land allowing the Crown to claim to have seized parts of
the Karikari and Merita blocks.287

Maitai pā site:

In 1968 Karikari 1B1B block (175.1.20 acres, 70.19 ha), which included an ancient and sacred Ngāti
Kahu pā site, Maitai, was claimed to have been seized by the Crown. The role of the Commissioner of
Crown Lands in seizing the farm on which this pā site stands was significant. The Crown was
implementing a policy of seizing coastal land for public reserves and the beaches at Maitai, Ōmahuri,
Waikura and Merita were identified as desirable holiday spots for the general public. The
Commissioner of Crown Lands entered into negotiations with the Department of Māori Affairs to
seize these areas as quickly and cheaply as possible.

The block was one of the original dairy farms established in 1930. Shares in the block were
transferred to one nominated owner in 1953. The Ngāti Kahu view is that this occurred without the
knowledge or permission of the other owners and the effect of the consolidation was to disinherit
shareholders in particular blocks. That owner was persuaded to transfer the farm to his son in 1961.
In 1965 the block was partitioned into Karikari 1B1B (11 acres intended as a reserve including the
Maitai pā site) and Karikari 1B1B2, containing the balance of the block. The significant debt to the
Department of Māori Affairs and rates demands continued to increase and by the 1960s the
Department of Lands and Surveys was intent on seizing the farm as a coastal subdivision. The
Department forced the owner to transfer the block in order to remove the Department of Māori
Affairs debt. The transfer of both subdivisions, which included the Maitai pā site, occurred in 1968
and the owners were subsequently expelled from the blocks.288

Karikari 2 Esplanade Reserve:

Karikari 2 (760 acres) was created in 1905 and remained intact until 1974. In the 1970s several
partitions were made. The Crown claimed to have seized an esplanade reserve of 76.57 acres (31 ha)
along the coastline of Karikari 2 block in 1974 after the Māori Land Court allowed the partition of
one small portion of the block.289 The esplanade reserve provision had become mandatory on Māori
and General land whenever there was a partition/subdivision of a coastal block.

The vesting of the esplanade reserve in the Crown was a loss of the exclusive use and enjoyment of
that area by Ngāti Kahu and a loss of privacy in the owners’ use of the balance of the land punishing
all other owners for the application by one owner for partition. The taking of the esplanade reserve
on Karikari 2 Residue block where there is no road access to the coast was unduly severe. Ngāti Kahu
has also been concerned about interference and damage to wāhi tapu by the general public who are
unaware or insensitive.290 Further, the esplanade reserve amounted to a severance of the foreshore
from the Ngāti Kahu-owned land and loss of exclusive fishing rights from all of the Karikari 2
partitions.291


286
  Stokes, p 244.
287
  Muriwhenua Land Claims Report (1997), pp 302-311.
288
  Ibid, pp 314-320.
289
  Ibid, pp 343-345.
290
  Ibid, p 347.
291
  Ibid, p 343.

                                                237
By the 1960s dairy farming on Karikari lands was discontinued because it was not viable and hence
uneconomic. The total capital value of the Ngāti Kahu farm units (Karikari, Merita, Taumatawiwi and
Whatuwhiwhi) in 1967 was $90,200, and the total debt of $127,253 to the Board of Māori Affairs
well exceeded valuation. In 1972 the amalgamation of titles to the older farm units into what was to
be known as the Ngāti Kahu block went before the Māori Land Court. The smaller farm units were
consolidated into the Ngāti Kahu block and vested in 28 Ngāti Kahu owners, the Crown and the
Māori Trustee.

   4. Rating

The Crown, in breach of the Treaty and its principles, permitted local authorities to levy rates on
Ngāti Kahu land causing an unfair burden upon Ngāti Kahu. The remaining Ngāti Kahu land
(approximately 13,104 acres292) is in multiple ownership and economically unproductive. Therefore,
the payment of rates is a burden that has been difficult for Ngāti Kahu to meet resulting in the
Crown claiming to have seized some Ngāti Kahu lands in order to meet the debt. The Crown has
failed to protect Ngāti Kahu from this further loss of land.

A further issue that the Crown has failed to take into account is that when the land involved is
coastal land (such as Karikari 2 block) the valuations on which the rates are calculated are based on
the potential for coastal subdivision or tourism development despite the fact that Ngāti Kahu has
not and is unlikely to ever use the land for such purposes.

The local authority’s lack of recognition of the land’s ancestral value has resulted in a rating burden
which led to the dismemberment of the land by partitioning and subdivision, resulting in the
esplanade reserve being vested in the Crown and subsequent sales of the partitioned titles.293

Ngāti Kahu’s view is that the Crown has failed to take into account Ngāti Kahu cultural and ancestral
values, which require the character and identity of the land to be preserved and the land to remain
as an ancestral home for Ngāti Kahu.

In 1986 the Mangōnui County Council applied to the Māori Land Court to have a charging order
placed against the Karikari II Residue block as a step towards confiscation of the land because of
unpaid rates. The Ngāti Kahu owners fought the Council and the Māori Land Court refused to grant
the charging order.294 The possibility for Māori land to be sold for unpaid rates was not removed
until the Rating Powers Act (1988).

Ngāti Kahu has paid the rates on its lands, yet the local authority has failed to provide any services in
return. On Karikari II Residue block, for example, the roading is completely inadequate, there is no
power supply, water supply, telephone services or any local authority services, and pā and wāhi tapu
have not been protected.295
292
  Te Runanga a Iwi o Ngāti Kahu, p 53. This amount was calculated by the Māori Land Court and seems to
have several inaccuracies in it.
293
  Stokes, p 347.
294
  Ibid, p 349.
295
  Ibid, p 346.

                                                  238
   5. Socio-Economic Impact

Te Hiku o te Ika area was densely populated prior to European contact. By 1835 the total Te Hiku o
te Ika population, including Ngāti Kahu, had dramatically reduced to fewer than 8000 people.296

Introduced diseases such as scarlet fever, typhoid, measles, rheumatic fever, influenza, tuberculosis
and pneumonia occurred in epidemic proportions throughout the 19th and 20th centuries. Ngāti Kahu
did not have immunity to such diseases. Social and economic conditions remained serious through
the 1920s and the Far North was one of the most depressed Māori areas in the country.297

Land loss was a significant factor in the declining morale and health of the Ngāti Kahu communities
affected.298 By 1865 the Crown and settlers had claimed to have seized use rights to 326,177 acres of
land in Te Hiku o te Ika. Thus, nearly half the land was taken out of the control of the whānau, hapū
and iwi of Te Hiku o te Ika.

By 1910 use rights to a further 141,125 acres had been claimed to have been seized by the Crown
and settlers, taking the total acreage thus seized to 467,302 acres.299

By 1908 it was estimated that only 109,706 acres remained in Māori ownership, less than 20% of the
district. Nearly all of this was remote and marginal land. In addition, Māori had actual control of less
than 10% of the district because 57,306 acres was vested in a board to lease for the recovery of
survey liens.300

By 1900 the “hapū of Muriwhenua were in a parlous condition. They were in every sense living on
the fringes, a marginalised and impoverished people on uneconomic perimeter lands. They were
struggling to survive, both individually and as a people, and the effect was to disperse the people
and destabilise the polity of the hapū … By then Māori were about half the population with less than
a quarter of the land, and that which was held was mainly remote and marginal, incapable of
supporting more than a few on pastoral farms…”301

To this day the district of Te Hiku o te Ika has one of the worst records of Māori social and economic
disadvantage.302

It is estimated that Ngāti Kahu now controls less than 6% of their total lands.303

   6. Crown denial of Article III Rights

Te Ture Tuatoru of Te Tiriti o Waitangi and Article III of the Treaty of Waitangi promised Ngāti Kahu
all the rights and entitlements of British citizens. The Crown has failed to honour this promise to
Ngāti Kahu.

Ngāti Kahu gifted land for school sites and the Crown has refused in one case to return land given for
such purposes and no longer used (Pārakerake), and has returned one such site (Whatuwhiwhi).

296
  Muriwhenua Land Claims Report (1997), p 379.
297
  Ibid, p 380.
298
  Ibid, p 380.
299
  Ibid, p 380.
300
  Ibid, p 381.
301
  Ibid, p 335.
302
  See Stokes pp 393-396.
303
  Te Runanga a Iwi o Ngāti Kahu, p 53.

                                                 239
The Crown has failed to deliver proper and adequate education, health services, roading, housing,
employment and other entitlements to Ngāti Kahu that have been provided to non-Māori in the
district. The Crown’s failure to deliver such entitlements has caused severe deprivation to Ngāti Kahu
and has forced many Ngāti Kahu people to move away from their ancestral lands.

   7. Loss of Te Reo Ngāti Kahu

   As part of its programme of seizing Ngāti Kahu’s resources and in breach of Te Ture Tuatoru and
   Article III, the Crown embarked on a campaign of social engineering designed to wipe out Ngāti
   Kahu knowledge bases and intellectual prowess. Pākehā were particularly threatened by the
   higher and esoteric forms of that knowledge which they could not understand, mainly because it
   is held and preserved by intellectual means, and made available and passed on orally in te reo
   Ngāti Kahu. The Crown also sought to erase Ngāti Kahu knowledge of the Crown’s seizure and
   theft of Ngāti Kahu resources. To achieve the destruction of Ngāti Kahu and other Māori
   knowledge, the Crown declared total war on the Māori language304 not only in Ngāti Kahu but
   throughout the country. Under Te Tiriti o Waitangi the Crown has a responsibility to actively
   protect te reo Ngāti Kahu and our tikanga, hakapapa, hakataukī, waiata and mōteatea and
   numerous other taonga reo which are the collective manifestation of the unique identity of the
   hapū of Ngāti Kahu.

   During that war on the language, which it waged from the 1840s until the 1960s,305 Ngāti Kahu
   children that the Crown forced into its schooling system were physically beaten and
   psychologically bullied and ostracised for speaking our language (see the hapū kōrero in this
   deed). As the Crown clung to its delusion of white supremacy, Ngāti Kahu was subjected to the
   brutal imposition of English, a language and culture that was developed for and belonged to the
   other side of the world and was incapable of expressing even the most basic intellectual
   underpinnings and thinking processes of Ngāti Kahu’s world. Chapter 8 of this deed
   demonstrates clearly how much difficulty English has trying to express just some of those
   underpinnings and processes. The war on te reo drove Ngāti Kahu’s language to the brink of
   extinction and it remains threatened with only a relatively small number of speakers today.
   Ngāti Kahu has long fought the battle to stop and repair the damage done to te reo Ngāti Kahu
   through setting up wānanga, kohanga reo, kura kaupapa, whare kura, radio and television.
   These of themselves cannot ensure the survival of our reo. Until te reo Ngāti Kahu is spoken as a
   matter of course in Ngāti Kahu homes the battle will continue.

   8.                       Conclusion

   Despite Crown and Pākehā assertions that they achieved unconditional sales of almost all of
   Ngāti Kahu’s lands, the Waitangi Tribunal has demonstrated conclusively that they did not. Ngāti
   Kahu’s underlying title to all our lands has never been extinguished and the land is still ours. The
   Crown must therefore relinquish all its claims, given that they are false, and pay for the use of
   those lands from the dates they were allocated calculated according to the laws of restitution
   that Pākehā enjoy in New Zealand. Whether or not extant use rights are to continue is for those
   who are mana whenua to determine, that is, the whānau and hapū whose lands they are.


304
  Biggs, Bruce, 1968. ‘The Māori Language Past and Present’ in Eric Schwimmer (ed) The Māori People in the
Nineteen-sixties. Auckland, Longman-Paul. P.74.
305
  ibid: 73-4.

                                                   240
Conditions under which use rights may continue, including the terms of lease and market
rentals, are also for the hapū owners to determine.

Likewise the Crown must take responsibility for repairing the damage it has done to te reo Ngāti
Kahu and our knowledge systems. Only Ngāti Kahu can ensure that that is done properly and as
such the Crown must provide freely and unconditionally the resources required to ensure that te
reo Ngāti Kahu is spoken fluently by all whānau and hapū of Ngāti Kahu and that Ngāti Kahu’s
knowledge systems are freely and properly available to all Ngāti Kahu, including being part of
the core curriculum of all schools located in Ngāti Kahu’s rohe.
                                             241
  iv. Hakahokia mai ngā whenua i tāhaengia – return the stolen lands

Approximate Tables of Ngāti Kahu Land Loss

NB. The following tables of Ngāti Kahu land loss are not exhaustive and include only those blocks
referred to in the Waitangi Tribunal’s Muriwhenua Land Claims Report (1997), Stokes report, “Te
Whānau Moana” by Matiu and Mutu, Alemann report or Te Runanga a Iwi o Ngāti Kahu’s settlement
package. All figures are therefore approximate and are listed here on a without prejudice basis.

Type of    Block Name        Acres           Source
Seizure

Pre-Treaty  Brodies         947 acre grant to Brodie  Trib report p 97
Transaction  Creek/Kauhoehoe     (and 378.5 “surplus” to
                    Crown)       Mangatete        466 acre grant to Davis  Trib pp 94 and 228
                    (and 4880 “surplus”’ to
                    Crown)       Matako          3000            Trib report p 61

       Kaitāia (Kerekere)    2000            Trib p 60

       Parapara, Raramata    1748 acres to Matthews   Trib pp 97 and 234
       and Te Mata       and Clarke (and 5,229
                    “surplus” to Crown)

       Taipā          41 acres          Trib p 97

       Kohikohi         350 acres         Trib pp 91 and 96. Correct
                                 name of Coopers Beach is
                                 Koekoeā. Unclear whether
                                 this is the correct block.

       Māheatai         120 acre grant (and 167  Trib p 97
                    acres “surplus” to
                    Crown)

       Western Division –    16,199 acres to six    Trib pp 156, 163
       Kaitāia-Kerekere,    Europeans (and 15,966
                    acres “surplus” to
                    Crown)
                                                242
      Kaimaumau       225 acres          Trib p 163

TOTAL              25,096 acres“Surplus”  Brodies       378.5 “surplus” to Crown  Trib p 97
land  and Creek/Kauhoehoe
scrip

      Mangatete      4,880 “surplus” to Crown  Trib pp 94 and 228

      Parapara, Raramata  5,229 “surplus” to Crown  Trib pp 97 and 234
      and Te Mata


      Māheatai       167 acres “surplus” to   Trib p 97
                 Crown


      Kohumaru/Ōhuru    14,700 “surplus” to     Trib p 224
                 Crown after 1840 Ford
                 seizure. Ford took scrip
                 elsewhere

      Western Division:  15,966 acres “surplus” to  Trib pp 156, 163
      Kaitāia-Kerekere,  Crown
      Ōtararau, Ōhotu,
      Waiokai, Ōkiore,
      Awanui and
      Warau/Matako

      Ruatorara      1,482 acres “surplus” to  Trib p 268
                 Crown


TOTAL
                 42,802.5 acres according  Te Rūnanga-a-Iwi o Ngāti
                 to Trib report       Kahu document p 54 puts the
                               total amount of land taken as
                               “surplus” and scrip at 47,534
                 + additional 4,731.5    acres taken from Alemann.
                 acres noted in Alemann
                 and Te Rūnanga-a-Iwi o
                 Ngāti Kahu document                 TOTAL: 47, 534 acres
                                            243
Crown/others    Waikiekie      35             Trib p 219
seizures of use
rights after 1840

          Ōtengi        2,722 (plus reserve of   Trib p 225
                     79 acres later seized by
                     the Crown)

          Hikurangi      4,705 (522 acre reserve  Trib p 226
                     later seized by Crown)

          Toatoa        3,863 (Reserve of 156   Trib p 226
                     acres at Te Āhua later
                     seized by the Crown)

          Raramata       2,600 acres        Trib p 234

          Waiake        6,942           Trib p 235

          Pūwheke       16,000           Trib p 235

          Mangatete South   11,125 (4 reserves of   Trib p 236
                     206 acres, 178 acres,
                     144 acres and 176
                     acres later alienated by
                     1947)

          Poneke        345            Trib p 236

          Taunoke       44             Trib p 236
          Maungataniwha West  11, 002 (2 reserves:    Trib p 236
          No. 2        Tāheke of 79 acres and
                     Mangataiore of 191
                     acres later seized by
                     the Crown)

          Maungataniwha West  12,940 (566 acres of    Trib p 236
          No. 1        Pēria reserve later
                     seized by Crown)

          Maungataniwha East  8,649 (4 blocks for
                     Māori of 1405 acres
                     later seized by Crown)

          Upper Kohumaru    11,062 (119 acres of    Trib p 237
                     reserve later seized by


                                         244
         Crown)

Ōhinu       2,703          Trib p 262

Taumatapukapuka  1,430          Trib p 300Pātiki      4,007          Trib p 300

Ōpouturi     250 (one of the     Trib p 300
         reserves from the
         Toatoa block seizure)

Tāheke      484           Trib p 300

Whakapapa     470           Trib p 301

Kaitāia North   5,806          Trib p 306

Takahue No. 1   24,122         Trib p 309

Takahue No. 2   4,405          Trib p 309

Waimutu      79           Te Rūnanga-a-Iwi o
                     Ngāti Kahu document p
                     54

Kareponia     1990          Trib p 300
                                 245
Parapara     752   Trib p 300

Ōturu       763   Trib p 300

Ruaroa      729   Trib p 306

Ōkerimene     209   Trib p 306

Te Koniti     1884   Trib p 306

Perukia      203   Trib p 306

Puke Kahikatoa  273   Trib p 306

Ōtepu       77    Trib p 306

Rangitihi     189   Trib p 306

Ōrakiroa     59    Trib p 306

Kaitāia South   5220   Trib p 306

Ōkahu       171   Trib p 306

Ōkarae      197   Trib p 306

Pārangiora    139   Trib p 301

Hikurangi     517   Trib p 301

Haumapu      485   Trib p 301

Ōtaharoa     241   Trib p 301

Te Awapuku    204   Trib p 301

Ōtarapoko     206   Trib p 301

Whiwhero     178   Trib p 301

Te Rangirangina  176   Trib p 301

Hauturu      143   Trib p 301

Pēria       566   Trib p 301

Mangataiore    191   Trib p 301

Te Āhua      156   Trib p 301

Waimamaku     154   Trib p 301

Wharemaru     13,555  Trib p 267
                    246
          Ōrūrū           14,700        Trib p 214

          Mangōnui         22,000        Trib p 237

          Kaiawe          1,375        Trib p 262

          Kokohuia         800         Trib p 262

          Muriwhenua South –    43,000        Trib p 269
          total acreage 86,886
          acres, Te Pātū
          interests estimated at
          43,000 acres

          Ruatorara         1,000        Trib p 268


TOTAL
                       269,994 acres plus
                       reserves of 5,552
                       seized laterPrivate seizures  Pārakerake        3,054        Trib p 235
of use rights
after 1865

          Plus 20 other blocks   4,154        Te Rūnanga-a-Iwi o
          listed in Te Rūnanga-a-            Ngāti Kahu document
          Iwi o Ngāti Kahu                p 55. See Alemann
          document.                   report.

TOTAL                    7,208 acresCrown and                             Te Rūnanga-a-Iwi o
Private seizures                         Ngāti Kahu document p
of use rights to                         54
remaining Ngāti
Kahu landTOTAL                    26, 294 acres
                                            247
Other  Maitai Bay Rec      488.75 acres  Matiu and Mutu, p 229
losses  Reserve: Karikari 1A,
     1B1B, 2K, Merita A,           Stokes report
     Merita B1, Paraoanui 1
     and 2

     Karikari Bay Motor    28.4190 acres
     Camp: Karikari 2C

     Karikari 2 Esplanade   76.57 acres   Stokes report
     Reserve

     Pārakerake        374.3 acres   Te Rūnanga-a-Iwi o Ngāti
     (Rangiāwhiao school           Kahu document p 28
     and rec res)TOTAL               968.039 acres
                                       248
Approximate total of Ngāti Kahu land seizedPre-treaty tuku    25,096 acres
whenua
“Surplus”    and  47,534 acres
scrip     land
seizures
Crown seizures of   269,884 acres
use rights after
1840
Reserves   later  5,552 acres
seized by the
Crown
Private seizures    7,208 acres
of use rights after
1865
Crown      and  26, 294 acres
private seizures
of use rights to
remaining Ngāti
Kahu land
Other    losses:  968.039 acres
Maitai      Pa,
Karikari     2
Esplanade
ReserveAPPROXIMATE
TOTAL OF NGĀTI 382,536.039 acres
KAHU   LANDS
SEIZED
                       249
v. Ngā Pākehā whairawa e nohonoho nei i ngā whenua o Ngāti Kahu - Pākehā prosperity in
   Ngāti Kahu – a photographic account by Anahera Herbert-Graves


              a. Ngāti Tara and Matakairiri Hapū Rohe
                   (Taipā)
                    Houses on Taipā Pt Rd
                    Houses on Bush Pt Rd
                    Houses on Taipā Heights Rd
                    SH10, Taipā
                                         250
            SH10, Taipā

b. Matarahurahu, Ngāti Ruaiti, Matakairiri Hapū Rohe

        (Waipapa – Cable Bay)
            55 Seaview Rd

      (Koekoeā – Coopers’ Beach)
            3 Bayside Dr
            5 Bayside Dr
                            251
  54 Bayside Dr
  SH10 – Coopers Beach

(Mangōnui)
  6 Colonel Mould Dr
             252
59 Turvey Rd
62 Puketiti Rd
Mangōnui Heights

(Hīhī)
28A Hīhī Rd, Hīhī
          253
           28B Hīhī Rd, Hīhī

c. Te Whānau Moana Te Rorohuri (Karikari Peninsula)
           47 Whatuwhiwhi Rd
           28 Rangiputa Rd
           Rangiputa Rd
                           254
37 Matariki Pl
28 Virtue Cres
23 Rangiputa Rd
Tokerau Beach
         255
d. Ngāi Tohianga and Te Pātū Hapū
   (Kaitāia)
     Church Rd
     Dominion Rd

              (Ōturu)
    28 Ōturu Rd
     29 Ōturu Rd
                   256
e. Patukōraha Hapū Rohe
 (Kareponia)
  1109 Church Rd
  5717 SH10 Awanui
  SH10 – Kāingaroa
  SH10 - Kāingaroa
             257
  SH10 - Kāingaroa

f. Te Pātū Hapū Rohe
 (Kaitāia)
  Redan Rd
  35 Redan Rd
  Redan Rd
            258
Dominion Rd
Ōkahu Rd
Ōkahu Rd
SH1 – Kaitāia
        259
  SH1 – Kaitāia
  10 Ōkahu Downs Rd

(Pāmapuria)
  SH1 – Kaitāia
  6929 – SH1
  SH 1 – Pāmapuria            260
  SH1
  SH1
  SH1

g. Tahāwai Hapū Rohe
    (Takahue)
  Takahue Rd
  Takahue Rd
            261
               Takahue Rd
               Takahue Rd

h. Ngāti Taranga Hapū Rohe
               Victoria Valley Rd
               Victoria Valley Rd
               Victoria Valley Rd
                         262
                 19 Victoria Valley Rd

i.  Te Pātū ki Pēria hapū rohe
                 1277 Ōrūru Rd
                 400A Ōrūrū Rd
                             263
vi. Te Rawakore o ngā whānau me ngā hapū o Ngāti Kahu - Ngāti Kahu poverty,
     marginalisation and deprivation – photographic account by Vicky Thomas


Te Mataara Marae, Ōturu


                                Focus: Marae in need of repair
                                and renovation to bring up to
                                standard.                                Henry Kiwikiwi’s home, in poor
                                condition, needs repairing and
                                upgrading to bring up to living
                                standards (no photo).                                Needs: Repair and renovate
                                marae
                                             264
265
Te Pātū Marae, Pāmapūria
   Jessie Ryder’s
   house (his
   mokopuna, wife and
   two children under
   5), SH1, Pāmapūria
   (roof collapsing,
   weatherboards
   rotting, badly in
   need of repairs,
   upgrading and
   renovation to bring
   up to living
   standard).
              266
267
Selwyn Clark
(kaumātua)’s house,
cnr SH1 and
Fairburn Rd,
Pāmapūria, original
native school, in bad
state of disrepair.
            268
269
270
Original Tobin homestead, Bobby
Tobin (kaumātua, going deaf)
and wife, June Tobin (kuia, going
blind from diabetes) in residence;
no running or hot water, tank
stand collapsing, house badly in
need of repairs, upgrading and
renovation. However, beautifully
maintained flower and vegetable
gardens.
                   271
Needs: Repair, upgrade,
renovate, or replace substandard
papakāinga housing.
                  272
Takahue marae
        Well appointed Takahue Hall
                    273
Takahue Marae – across the
road from Takahue Hall
            274
275
Focus: Contrast the very well
appointed Takahue Community
Hall with the derelict Takahue
marae across the road.Housing: Some very good mana
whenua housing, some derelict
(no photos).Needs: Marae needs completely
replacing and rebuilding from
scratch.
                 276
Mangataiore Marae          Well-appointed
          Mangataiore/Victoria Valley Hall
                  277
Mangataiore Marae – across the
road from Mangataiore/Victoria
Valley Hall
             278
Focus: Contrast the well-
appointed Mangataiore/Victoria
Valley Hall across the road from
the Marae site.Marae only consists of a partially
erected but disintegrating garage
and out buildings. Marae
desperately needed.No papakāinga housing because
no Māori land other than urupā
and there is no land in
Mangataiore listed for return in
the AIP.Needs: The marae needs to be
completely built from scratch and
land returned for papakāinga.
              279
Te Āhua Marae, Toatoa – Page 5, 5a, 5b, 5c, 5d
                         Focus: Marae badly in need of
                         repair, renovation and upgrading
                         to bring up to standard.                         Housing – many in very poor
                         state needing urgent repairs,
                         upgrading and renovation to
                         bring up to living standards.
                                      280
Pikaahu family. Derelict house,
needs replacing
             281
282
Billie Jeane Duvall and partner
Mathew McKay and Tyrell Duvall-
McKay. Need of repair, upgrading
and renovation
              283
284
Deeka Murray and two children 4
and 3. Derelict house, needs
replacing.
             285
Deeka’s nephew, Devon Brown.
Derelict house, needs replacing.
               286
287
288
Joanne Murray with partner
Cordy Loretz and Moses, 8 yrs.
One of three children.
               289
Parapara Marae
         Focus: Whare kai in need of
         renovation.         Needs: Renovate whare kai.
                      290
291
Karepori Marae, Taipā
            Focus: Marae and Kohanga Reo
            badly in need of repair and
            upgrading to bring up to
            standard.            No papakāinga housing.            Contrast with the homes of
            wealthy tauiwi at Taipā and Cable
            Bay (no photos).            Needs: Repair and upgrade
            marae and Kohanga Reo and
            provide papakāinga housing.
                           292
293
294
295
Kēnana Marae   Focus: Several houses in bad state and in need of repair and renovation or
   replacement; old milking shed being used as home (photos to come).   Contrast with homes of wealthy tauiwi at Mangōnui and Coopers Beach (no photos).   Needs: Repair or replace papakāinga housing.Aputerewa Marae
                             Focus: Marae in bad state of
                             repair needed substantial repairs
                             and upgrading or replacement to
                             bring it up to standard. Housing
                             also in need of repairs and
                             upgrading to bring up to living
                             standards (no photos).                             Needs: Repair or replace the
                             marae and papakāinga housing.
                                          296
Waiaua Marae, Waitetoki (past Hīhī)
 Focus: No marae. Needs: A marae built from
 scratch; upgrade existing
 papakāinga housing and provide
 more housing.
                   297
298
Haititaimarangai Marae, Whatuwhiwhi


                   Focus: Wharenui is nearly 100
                   years old, in a very poor state of
                   repair and needs replacing. New
                   site has been cleared (there may
                   be engineering problems and it
                   may need to be re-sited). Some
                   good mana whenua housing,
                   some very poor.                   Needs: A new marae built from
                   scratch.                   Derelict housing replaced or
                   renovated to bring up to living
                   standards.
                               299
300
Karikari Marae, Karikari beach
 Focus: No marae. A building is desperately needed. Site has been cleared. Substandard
 housing. Needs: Marae needs to be completely built from scratch. Upgrading or replacing
 substandard papakāinga housing.


                                         301
Alan and Mary Hetaraka
(kaumātua and wife): Small
cottage needs upgrading, repairs
and renovating to bring up to
living standards.
              302
Moeke Hetaraka’s home.Needs repairs and renovating to
bring up to living standards.
              303
Robert Urlich (kaumātua and
wife): Tiny one room cottage
needs repairing, upgrading and
adding to, to bring up to living
standards.
               304
  Rosina Francks-Petera (and
  husband, Dion Petera, and two
  children 10 and 8): Small cottage
  needs upgrading, adding to and
  repairing to bring up to living
  standards.
Kiri Brown (kuia): Tiny cottage
needs upgrading, repairing,
adding to, to bring up to living
standards.
                  305
Robert Manuera (and wheelchair
bound partner):Derelict house, needs replacing –
wheelchair entry dangerously
inadequate.
              306
Richard Manuera (and wife and
baby): Derelict house, needs
replacing.
              307
Rūpāpera papakāinga at
Waipapa: four derelict houses all
need replacing.
                308
309
Rangiputa station   Currently used by Landcorp, Ngāti Kahu is seizure it as part of our settlement. This
   will become Ngāti Kahu’s main economic asset and is what we intend to utilize to
   generate an income for the whānau, hapū and marae. However it has become run
   down over the past 12 years and needs a major capital injection to bring it up to full
   productivity. We also need a significant cash injection to ensure that we can manage
   it productively and economically. (Kohumaru station, also being seized, has
   completely reverted to gorse and scrub and will take major capital injection to bring it
   into production.)   Needs: Cash injection over and above our quantum to ensure that Rangiputa station
      is an asset for Ngāti Kahu and not a liability.Werowero marae, Lake Ōhia                                             310
   Focus: No marae (no photos).Karepōnia Marae
                   Focus: Substandard Housing:
                   Old homestead badly in need of
                   repairs, upgrading and
                   renovation.                   Needs: Upgrade and renovate
                   the old homestead to bring it up
                   to living standards.
                                311
CHAPTER 6 – KIA HAKATAUNGIA, KATOATIA NGĀ KĒREME A NGĀTI KAHU (WHAT NGĀTI
 KAHU SEEK AS A FULL AND FINAL SETTLEMENT OF ITS CLAIMS AGAINST THE CROWN
                                   312
This chapter contains the instructions given by Ngāti Kahu hapū in 2000 to their negotiators on what
each of them required in their settlement package to correct and repair the results of the Crown’s
breaches of Te Tiriti o Waitangi.

The schedules of lands being sought for return by various Ngāti Kahu hapū in 2000 were compiled on
best information available at that time. For the sake of the record they have been left to reflect the
state of affairs in 2000. However they have been significantly revised, as shown in part iv. Of
chapter 6 in this report, to reflect best information available in 2011.
                                                313
    Te Rūnanga-a-Iwi o Ngāti Kahu
FINALISING THE SETTLEMENT PACKAGE FOR THE
        NGATI KAHU

        LAND CLAIMS        within the    MURIWHENUA LAND CLAIMS


     INFORMATION PACKAGE 5

       September 2000
                            Compiled by

                    Te Rūnanga-a-Iwi o Ngāti Kahu

                        with the assistance of

        the Māori Studies Department, University of Auckland

                 and the Office of Treaty Settlements
                                314
              Finalising the Settlement Package for the
                Ngati Kahu Land Claims within the

                  MURIWHENUA LAND CLAIMS

                    Information Package 5

                     September 2000List of Contents                             page number

1. Introduction                                 2

2. Approved Process for Settlement of the
    Muriwhenua Land Claims: table & diagram                  3 (white)

3. Progress on Implementation of Settlement Plan:
                       table                5 (white)

4. Ngati Kahu Settlement Plan                          6 (blue)
Section A:

     What are the Muriwhenua Land Claims?                  6
     Aim of the Settlement                         6
     Key Elements of the Settlement                     7
        Non-Negotiable Aspects
        Negotiable Aspects
     Process approved by Ngāti Kahu for settling
       their claims against the Crown                   8

 (an explanation of the table and diagram on pages 3 and 4)

Section B: Ngāti Kahu Settlement Package                     12 (yellow)

Section C: Negotiations Protocols                        21 (pink)

Section D: Settlement Structures and Distribution Process            24 (white)

APPENDICES                                    25

                         ©
                     Dr Margaret Mutu
                      September 2000


                  Te Rūnanga-a-Iwi o Ngāti Kahu


21A Parkdale Cres

PO Box 392                             Phone (09) 408 3013

KAITĀIA                               Fax   (09) 408 3093


                                                315
  1. INTRODUCTION


Kia ora tātou katoa.

Following discussions with the Minister in Charge of Treaty of Waitangi Negotiations, Hon. Dr
Margaret Wilson in June, Ngāti Kahu has resolved to accept her proposal for progressing the
settlement of our claims.

The Minister has proposed that between June and November 2000 we finalise our Settlement
Package in order to be fully prepared to enter formal negotiations. She is calling this part of the
process pre-negotiations negotiations.

Ngati Kahu has had a draft settlement package compiled for several years now. All we have to do is
finalise what it is we wish to have in that package and then ensure that we take all the necessary
professional advice we need to fill in all the technical details.

At this stage, we are asking whānau, hapū and marae to check the attached package to ensure we
have covered everything. It is set out in three parts: Sections 2 and 3 deal with the process for
settling the overall Muriwhenua land claims; Section 4 details Ngāti Kahu’s Settlement Plan, which
includes the settlement package itself. A series of appendices listing, by marae, various draft
schedules of lands to be returned, along with (incomplete) schedules of Crown lands and State
Owned Enterprises lands are also included.

As part of the pre-negotiations negotiations, we have had two meetings with the Minister and
several with Crown officials in order to familiarise them with Ngāti Kahu’s requirements for settling
our claims. This has included a sites trip during which officials visited many of the lands that each
whānau, hapū and marae has asked to have returned. Photographs of many of those sites are on
display at Te Rūnanga-a-Iwi o Ngāti Kahu’s office in Kaitāia. Officials are aware that some whānau and
hapū have still to enter lands for return into the schedules.

It should be noted that at this stage mandate issues are not being addressed. All we are doing is
compiling a settlement package.


Kia ora mai anoDr Margaret Mutu

Ngati Kahu Land Claims Coordinator

12 September 2000
                                                316
   2. APPROVED PROCESS FOR SETTLEMENT OF THE Ngāti KAHU LAND CLAIMS WITHIN THE
     MURIWHENUA LAND CLAIMS


The following provide a diagrammatic summary of the process which has been approved by Ngāti
Kahu and followed by Te Rūnanga-a-Iwi o Ngāti Kahu for the settlement of the claims.

 No:               Event:                    Timeline:

1.    Claims to Waitangi Tribunal                         1989 – 1994

2.    Tribunal reports                               March 1997

      Upholds claims to 1865
      Recommends substantial transfer of benefits
3.    Consult with whānau, hapū and iwi on how to
     settle claims
                                          April – July 1997
       24 consultation hui in Ngāti Kahu’s rohe and in
       Auckland
       monthly written reports on progress of claims,                on-going
       circulated in Te Rūnanga-a-Iwi o Ngāti Kahu’s
       monthly mailout306
       reports fully discussed in monthly hui of Te                 on-going
       Rūnanga-a-Iwi o Ngāti Kahu


4.    Draft a Settlement Plan which includes:

       Settlement package (including all whānau,       Drafts circulated 1995, 1997,
       hapū and iwi specific claims)             1998
       Negotiations protocols (including process for     Drafts circulated 1997, 1998
       selecting negotiators and accountability
       requirements)
       Settlement structures and distribution process     Draft circulated 1997, 1998

5.    Final Approval of Settlement Plan by whānau, hapū
     and iwi

       Hui-a-Iwi of 5 iwi in Auckland             14 January 1999
       And Kaitāia - 5 iwi approval given           16 January 1999
       Circulate final draft in January mailouts       22 January 1999
       Plan approved by Ngāti Kahu              30 January 1999
306
  If you are not already on the monthly mailout list and wish to be, forward your name, address and $25 (per
year) for those in New Zealand, $40 (per year) for those in Australia to Te Rūnanga-a-Iwi o Ngāti Kahu, PO Box
392, Kaitāia, Far North, New Zealand.

                                                    317
IMPLEMENTATION OF THE SETTLEMENT PLAN FOR THE MURIWHENUA LAND CLAIMS
       A.                Select “NEGOTIATIONS MANAGEMENT TEAM”

                           Each iwi selects its own representatives.
                 Draw up “MEMORANDUM OF AGREEMENT” between members of the Negotiations
       B.
                             Management Team
       C.
                                  APPOINT NEGOTIATORS

                                as per Negotiations Protocols               Enter into

    MEMORANDUM OF UNDERSTANDING with the Crown
D.
     on negotiations and settlement process (as per plan)  ?        November 1999
          SUCCEED          FAIL


                                     Return to WAITANGI TRIBUNAL for:         Timeline
                                     • Final (including binding recommendation) on  2000 - 2001

                                      pre 1865 claims

                                     • Endorsement of Settlement Plan         2000 - 2001
E.             Enter into
                                     • Inquiry, report and recommendation on post-  2002 - 2003
      FORMAL NEGOTIATIONS with the Crown
                                      1865 land claims
          SUCCEED           FAIL
                                                             318
   Proposed DEED OF PARTIAL SETTLEMENT
F.                       probably 2002 - 2003 on past cases
   CONSULTATION with whānau, hapu, and iwi
G.                       2 to 3 months
     SUCCEED          FAIL
H.
   Whānau, hapu, and iwi RATIFY DEED
         SETTLEMENT BILL drafted
I.
     Select Committee          at least 6 months for the Parliamentary process
     3 Readings in the House
J.
            ACT PASSED

              and

         SETTLEMENT FINALISED
                                               319
3. PROGRESS ON IMPLEMENTATION OF SETTLEMENT PLAN

6.   A: Select “NEGOTIATIONS MANAGEMENT TEAM”       27 March 1999

     Select Ngāti Kahu members of Negotiations
     Management team:
     Makari Matiu and Dr Margaret Mutu,

     Assisted by Rev. Lloyd Popata and Tipene

     (Steve) Herewini

     Finalise 5 iwi Negotiations Management team     10 April 1999
     and all sign off Working Party Agreement
     Reach agreement with Te Runanga o          12 June 1999
     Muriwhenua that the 5 iwi will settle the claims,
     but Te Runanga o Muriwhenua will continue to
     be involved
     Negotiate and finalise amendments to Working
     Party Agreement to include Te Runanga o       From 12 June to 11
     Muriwhenua                     September 1999
     Sign off amended Agreement


                               This process became stalled
                               in October 1999. The
                               Minister agreed in June 2000
                               to put the whole mandate
                               issue to one side and get on
                               with finalising the settlement
                               plan.                               Pre-negotiations
                               commenced in June 2000

                               Crown officials visiting in
                               July, August and September.
                               Meetings with Minister in
                               Kaitāia scheduled for 16
                               August, 20 September and 2
                               November 2000.                               Commencing November
                               2000.
                                               320
     B: Enter into “MEMORANDUM OF AGREEMENT”
     with Crown on Negotiations and Settlement
     Process (as per approved Settlement Plan)     C to J of Implementation of Settlement Plan
4. Ngāti KAHU SETTLEMENT PLAN


SECTION A: What are the Muriwhenua Land claims?

Ngati Kahu’s land claims are part of the wider Muriwhenua Land Claims. The Muriwhenua Land
Claims are the claims of the whānau and hapū who make up the five iwi of Te Hiku o te Ika (the Far
North), namely, Ngāti Kahu, Te Rarawa, Ngāi Takoto, Ngāti Kuri and Te Aupouri. The claims are for all
the territories of these iwi which extend from just north of the Whangaroa Harbour on the East
Coast, inland across the Maungataniwha Range to the Hokianga Harbour on the West Coast and
north to Te Rerenga Wairua (Cape Reinga), and the islands beyond that including Matapia,
Manawatawhi (Three Kings Islands) and Rangitahua (the Kermadec Islands).

The Muriwhenua Land Claims are a collection of a large number of whānau, hapū and iwi claims, 32
of which have been formally lodged with the Waitangi Tribunal. Each of the five iwi have lodged a
general iwi claim. A number of whānau and hapū have also lodged claims for specific blocks of land
or for particular issues (such as the rating of Māori land).

Each of the claims brought against the Crown relate to the fact that the Crown breached the Treaty
of Waitangi by removing the lands, forests, rivers, foreshores, fisheries and other resources from the
whānau, hapū and iwi in a manner that removed their economic bases and left them in a state of
physical deprivation and poverty, and forced them to leave their own territories in order to survive.
The claims seek the return of those lands and other resources and the restoration of the economic,
social and spiritual well-being which was stripped from them.

AIM OF THE SETTLEMENT

As such in order to right the wrongs of the past and remove the prejudice the aim is

    To settle the Muriwhenua Land Claims so that justice, along with social, economic and
    spiritual well-being, is restored to the whānau and hapū who comprise the five iwi of Te


                                                 321
    Hiku o te Ika, namely, Ngāti Kahu, Te Rarawa, Ngāti Kuri, Ngāi Takoto and Te Aupouri. Kia
    pūmau tonu te tino rangatiratanga o ngā whānau, o ngā hapū, o ngā iwi o Te Hiku o te
    Ika.

KEY ELEMENTS OF THE SETTLEMENT

The Waitangi Tribunal has already upheld the claims up to 1865 and recommended that as a result
of the numerous breaches of the Treaty committed by the Crown that there be “the transfer of
substantial benefits to compensate for and remove the prejudice”. The Crown has acknowledged
that our claims have been proven. Therefore settlement of the claims can be reached if the Crown
does the following:

Non-negotiable Aspects:

(a) provides a full and unconditional public apology to the whānau, hapū and iwi, acknowledging the

  suffering and grave injustices the Crown perpetrated against them and that these have
  significantly impaired their economic, social, cultural and spiritual development; and that
  legislation is enacted to ensure that this never happens again
(b) return immediately all Crown and SOE lands to those who lost them, purchase and return specific

  lands now held privately to those who lost them, and transfer those lands to their rightful owners
  before the settlement is finalised, and enact legislation to ensure that those lands are never lost
  again. All Crown lands are to be returned at a $0 charge to the settlement.
(c) in respect of any and all lands which the Crown may hold in the future within Ngāti Kahu’s rohe,

  Ngāti Kahu is to hold the pre-emptive right to acquire those lands if and when they become
  surplus to the Crown’s needs.
(d) enacting legislation which acknowledges and upholds whānau, hapū and iwi ownership and

  kaitiakitanga over all their natural resources.These four requirements of the Crown will be non-negotiable for a full and final settlement to be
reached. The quantum of each of the following requirements can be negotiated with the Crown in
order to reach a settlement:

Negotiable Aspects:

(d) to provide the means and mechanisms for acquiring those lands now in private ownership which

  were taken in breach of the Treaty of Waitangi (as listed and defined by the whānau, hapū and
  iwi who lost them) and ensuring that those individual whānau, hapū and iwi either have their
                                                322
   lands returned to them, or are properly compensated before the settlement is finalised, and, to
   enact legislation to ensure that those lands are never lost again
(e) delivering to all whānau, hapū and iwi of the five iwi their article III rights, that is, the services,

   resources and rights to enjoy at least the same social, economic and spiritual well-being that
   other New Zealanders enjoy (i.e. close the gaps) and that this NOT be a charge against the
   settlement (since it is an automatic entitlement of every New Zealand citizen)
(f) paying compensation monies for

      (i) resources the Crown is unable to return such as

       forests already sold (including but not restricted to Te Aupouri State Forest307),
       lands it is unable to reacquire (with compensation going directly to those who lost the
       land),
       fisheries plundered and polluted to near extinction,
       land, sea and waterway productivity reduced to virtually nothing by government policies
       of deforestation, over extraction and other unsustainable management practices
      (ii) the pain, suffering, deprivation, loss of revenue, loss of quality of life suffered by the

       whānau, hapū and iwi over the past 159 years
      (iii) all and every cost associated with bringing, negotiating and settling these claims.

The specifics and details of how this applies to Ngāti Kahu are given in the Ngāti Kahu Settlement
Package in Section B below.

PROCESS APPROVED BY Ngāti KAHU FOR SETTLING THEIR CLAIMS AGAINST THE CROWN (an
explanation of the table and diagram on pages 3 and 4)

Essentially the steps are

1. Lodge the claims with the Waitangi Tribunal,
2. Obtain reports which uphold the claim and make recommendations
3. Enter into consultation with whānau, hapū and iwi on how they want their claims settled.
4. Approve a Settlement Plan which outlines exactly and precisely how the claim is to be settled.
   The Settlement plan is made up of detailed settlement packages, negotiations protocols,
   settlement structures and the distribution process. The plan should include308
       how the various claims of particular families, the various hapū, and the iwi will all be
       protected307
  The level of compensation for Te Aupouri State Forest (which lies in the territory of all five iwi) will be
determined at 100% of the value of the trees as determined by an independent forestry valuer.
308
  The following list is taken from Chief Judge E.T. Durie’s broadcast on the Marae television programme, 2
August 1998.

                                                     323
     The plan would need to describe the process for distribution, and the extent of central
      control
     how the claim negotiators will be elected or appointed
     The plan needs to set out the principles, such as the protection needed for family
      interests, the value of hapū autonomy and local initiative, the desirability of iwi unity, and
      the capital protection that is required for future generations
     the plan needs to ensure that control of the process remains with the people and NOT
      the Crown.
5. Final Approval of the Settlement Plan
These first five steps have been completed in terms of the pre-1865 claims.

6. Implementation of the PlanA. Set up a Settlement (Negotiations) Management Team

    (a) to oversee and manage the negotiations and settlement process

    (b) to coordinate negotiation and settlement activities across all Muriwhenua claimant

      communities, including collating all facts and data and keeping claimants fully informed
    (c) following approval by the claimant whānau and hapū, and the five iwi, appoint and

      instruct a team of negotiators and receive at least monthly reports from them, all in strict
      accordance with the Settlement Plan.
B. To ensure that this Settlement Management team is very clear about its role, function,
  responsibilities and accountabilities, a formal Agreement between members of the Settlement
  Management Team needs to be completed (a Memorandum of Agreement).
  The five iwi completed this step in April 1999. In June it was agreed to allow Te Runanga o
  Muriwhenua join the team after Te Runanga o Muriwhenua agreed that the iwi would settle the
  claims. However negotiations between the five iwi and Te Runanga o Muriwhenua stalled in
  September when the five iwi would not agree to Te Runanga o Muriwhenua having total and
  unaccountable control over the entire process.

C. Once everyone participating in the Settlement Management Team has reached agreement, a
  negotiating team will be appointed. The team must have the approval of the whānau, hapū and
  iwi directly affected by the claims.
D. Once we get past this stage, we will enter into a Memorandum of Agreement with the Crown
  on the negotiations and settlement process (which must also be approved by the broader
  claimant community).                                                  324
E. With this completed formal negotiations with the Crown will commence. If at any stage of
   either the drawing up of the Memorandum of Agreement or the negotiations, talks break down,
   the settlement management team, with approval of whānau, hapū and iwi, may refer the claims
   back to the Waitangi Tribunal for them to
      make final (including binding) recommendations on pre-1865 matters
      endorse the settlement plan
      inquire into, report and make recommendations on all post-1865 claims.
   Should this course of action be necessary, it will add at least another two years to the settlement
   process on top of the negotiations process, given that the Waitangi Tribunal is severely under-
   resourced and grossly over-worked. However, it will make negotiations much more straight
   forward as it will set out the basis on which the settlement is to take place.

F. If negotiations are successful, a Proposed Deed of Partial Settlement will be drawn up. If we are
   to avoid the years of litigation that resulted from the Sealords Deal, then this Deed of Partial
   Settlement must include full and finalised allocation details. Furthermore, allocation to specific
   whānau and hapū must take place before the settlement is finalised, again in order to make the
   Crown responsible for reparation to the correct claimants and not make whānau and hapū bear
   the litigation costs of sorting it out afterwards.   Past large iwi claims which have been settled have taken at least five years of negotiations
   before they have been satisfactorily concluded. The new Labour government has been prepared
   to take a different approach which may see the length of this process shortened. However, we
   should still be prepared for a long haul.

G. Once a Proposed Deed of Partial Settlement is completed there must be extensive consultation
   with whānau, hapū and iwi. Following any necessary amendments whānau, hapū and iwi can
   then

H. Ratify the Deed of Partial Settlement. This part of the process will take at least two months.
I.  After this the process is handed over to the parliamentary process. There a Settlement Bill is
   drafted, it goes through the select committee process and has three readings in the House. The
   Bill in its final form must be approved by whānau, hapū and iwi.
J.  The Bill is then passed and becomes an Act. As a result the settlement becomes finalised. The
   parliamentary process will take at least 6 months to complete.
SECTION B:

                                                  325
NGATI KAHU SETTLEMENT PACKAGE:

                       PLANNING for the

               SOCIAL, ECONOMIC AND SPIRITUAL RECOVERY

                           of

                        NGATI KAHU

                 (The Delivery of Justice to Ngāti Kahu)
Introduction

The following settlement packages has been drawn up over a period of five years by Te Rūnanga-a-Iwi o
Ngāti Kahu lead by the sole surviving iwi head claimant, Makari Matiu assisted by Dr Margaret Mutu,
Rev. Lloyd Popata and Tipene (Steve Herewini). Full consultation has been conducted with every marae
and as many whānau as could be located in the process of drawing up this package. We have also had
some helpful contributions from the James Henare Māori Research Centre report on Sustainable
Development.

Of the claims formally lodged with the Waitangi Tribunal the following fall within Ngāti Kahu’s rohe309
(although some overlap with other iwi rohe as well)

1. WAI 16 Karikari, Pūheke
2. WAI 17 Taiga and Ngāti Kahu-wide
3. WAI 117 Karikari, Waikura, Merita, Taumatawiwi
4. WAI 284 Rating of Māori land
5. WAI 295 Kohumaru, Waihapa 2D, Kaingapipiwai 1H, Ōmaunu 1A, Patupukapuka, Ranfurly Bay
6. WAI 320 Kohumaru and other lands
7. WAI 534 Takahue School and other lands
8. WAI 548 Takahue School, Takahue Domain and Takahue Cemetery
9. WAI 590 Konoti, Whiwhero, Ōturu and other blocks
10. WAI 736 Pikaahu hapū lands, forests and resources


309
  WAI 45, which is often cited as “the Muriwhenua Land Claim” is not in fact a claim. The Tribunal, for purely
practical and administrative reasons, consolidated all claims lodged within a certain geographic area which
came to be known as Muriwhenua in the late 1980s, under WAI 45 for hearing and reporting purposes only. It
was never intended that they remain consolidated for settlement purposes and it would be both impractical
and very unfair to do that given that the claimants themselves have expressed very clear wishes to retain
control over their individual claims.

                                                     326
The following draft settlement package310 is based on what the non-Māori community of Kaitāia and the
surrounding districts has available to it. It is still a draft of a strategic plan for the social, economic and
spiritual recovery of Ngāti Kahu in that whānau and hapū can still add their own requirements if they
wish. The package assumes that the crown will adhere to the recommendation of the Waitangi Tribunal
that there be “the transfer of substantial benefits” with which to achieve this. It considers not only the
return of lands lost, but also what is required to rebuild our shattered economic base, regain our rightful
position socially in this country and internationally and restore the mana of Ngāti Kahu to its full
strength. It also ensures that adequate protection mechanisms are built into any settlement of our
grievances.
A. The Crown shall provide a full and unconditional admission of the numerous breaches of the Treaty it
has perpetrated against Ngāti Kahu, give a full and unreserved apology for those breaches, and enact
legislation to ensure that breaches of the Treaty against Ngāti Kahu are never allowed to happen again.
This apology must also acknowledge and apologise for the desecration of Panakāreao’s grave.

B. The Crown shall provide physical redress as follows:

1.     The return of all Crown land which includes all DoC lands, all Police, Courts, Housing NZ,
      Housing Corporation, Te Puni Kokiri, the Māori Trustee, Maritime Safety Authority, Northland
      Health, Northland Hospital Board, Defence, Education, Transport (Transit NZ), DOSLI or LINZ
      (which includes all roading, public works), NZ Historic Places Trust, Office of Treaty Settlements,
      Top Energy, Transpower, Northland Catchment Commission, Department of Social Welfare and
      local authority lands at $0 cost to the settlement which can then be leased back from Ngāti
      Kahu at full market rentals if the Crown or local authority wishes to continue using it; the
      enacting of legislation to ensure that these lands can never be removed from Ngāti Kahu
      ownership (including protection from alienation by the Public Works and Resource
      Management Acts), that is, the lands will be held in accordance with Ngāti Kahu tikanga and
      vested in those who are the rightful kaitiaki or mana whenua;


310
   Previous drafts of this package were published in

   Muriwhenua Land Claims Information and Presentation Package in 1997 by the Ngāi Takoto-Ngati Kahu-Te
    Rarawa-WAI 41 Trust (the Southern Alliance)
   Commencing the Negotiations for the Settlement of the Muriwhenua Land Claims Information and
    Presentation Packages 2 in January 1999 by Te Whakakotahitanga o nga Iwi o te Hiku o te Ika (the Treaty
    Claims Alliance)
   Commencing the Negotiations for the Settlement of the Ngāti Kahu Land Claims Information and Presentation
    Package 3 in November 1999 by Te Rūnanga-a-Iwi o Ngāti Kahu.
   Finalising the Settlement Package for the Ngāti Kahu Land Claims within the Muriwhenua Land Claims
    Information Package 4 in July 2000.                                                     327
2.     The return of all SOE lands, with all their assets in tact and fully maintained and operational,
      that is, all Landcorp (which includes Rangiputa, Tipatipa (Kohumaru), several small blocks and
      sections in Mangōnui, Cable Bay and Coopers Beach and several other farm blocks), Forestcorp,
      Electrocorp, CHE, Railcorp lands, and these SOE's must negotiate market rate rentals if they
      wish to lease the lands; the enacting of legislation to ensure that these lands can never be
      removed from Ngāti Kahu ownership (including protection from alienation by the Public Works
      and Resource Management Acts) and will be held in accordance with Ngāti Kahu tikanga; and
      that the income from the strategically beneficial portions of these lands (and in the case of Te
      Aupouri State Forest many hundreds of millions of dollars for the value of the trees as provided
      for in the Crown Forest Assets Act) be managed jointly by all the Muriwhenua iwis to restore an
      economic base for them all;
3.     All lands returned and all lands owned by Ngāti Kahu must be absolutely inalienable and held in
      accordance with Ngāti Kahu tikanga as whānau, hapū or iwi lands and shall not be able to be
      alienated by any legislation including the Public Works Act and the Resource Management Act.
4.     The purchase of specific blocks of private land311 from their owners and return them to the
      original owners (see schedule at Appendix A for full descriptions)
C. Karikari 2C to Te Whānau Moana;
D. Pārakerake, Kauhoehoe (Brodies), Whangatūpere, Paraoanui, Pūwheke, Rangiputa blocks and
    Waiporohita and the adjacent wāhi tapu to Te Whānau Moana and Te Rorohuri;
E. Konoti to the Nōpera/Popata whānau,
F. the Matthews farm at Aurere and ex-Lands and Surveys Lands to Ngāti Tara;
G. Taipā and surrounding lands (Māheatai, Waipuna, Ōtako, Ōtengi, Taurangawaka, Taurangatira,
    Herewaka, Ikateretere, Waimutu, Whatianga, Waipapa), Whakapapa, Ōmatai, Ōpouturi (includes
    Paranui) and Tuanaki to Pikaahu hapū,
H. all lands lost to consolidation and farm development schemes, public works, education and health
    purposes, rehabilitation schemes, rates and all other types of legalised confiscation, returned to
    owners who lost them or their descendants and pay compensation for the years of deprivation.
    These include at least the lands (some may be crown) at
I.   Waikura to the Hetaraka whānau,
J.   Rangiāwhia school site and adjacent block to Dick and Simon Urlich;
K. compensation for ill treatment through consolidation and land development schemes to the
    Raharuhi (Merita), Reihana (Merita), Poharama (Merita), Reihana (Wairahoraho), Rupapera
    (Whakapouaka),   Rupapera   (Whatuwhiwhi),   Matiu  (Waiari),  Matiu  (Karikari),  Manuera
311
   Some of the following do include Crown and/or SOE lands as well.

                                                    328
  (Taumatawiwi), Matiu (Ahipara), Manuera (Toatoa), Phillips (Ōkokori), Nōpera/Popata (Konoti),
  Ngāi Tohianga hapū (Ōturu) and many other whānau still to be identified;
L. Taumatawiwi D (interest and compensation sought by the named shareholders);
M. Whakaangi range, Waitetoki, Waiaua, Hīhī camping ground and surrounding lands, Butlers Point to
  Ngāti Ruaiti.
N. Tipatipa (Kohumaru), Waipumahu, Kaiwaka, Rangitoto, Mangōnui (including the Harbour),
  Rangikāpiti, Taumarumaru, Te Akeake (Paewhenua Is.), Ōparihi and Pukenui to Matarahurahu
O. Berghan whānau wāhi tapu in Mill Bay to Berghan whānau;
P. Flavell Old Land Claim at Mangōnui to Flavell whānau;
Q. Lake Waiporohita (Te Whānau Moana and Te Rorohuri);
R. Ōrūrū River (Pikaahu hapū);
S. Takahue School, Domain and Cemetery (to Tahāwai for the benefit of the descendants of all
  residents of Takahue);
T. Kaipaua, Pukemiro, Tutaha, Tuai and Raetea forest to Tahāwai;
U. Ōkahu block (Walker whānau);
V. Mangataiore block, Victoria Valley School site and Mangataiore Marae site (to Ngāti Taranga)
W. Mangataiore River (to Ngāti Taranga)
X. Te Rangiāniwaniwa (the airport) to Ngāi Tohianga/Patukōraha
Y. Kawakawa, Waingākau, Karaka, Mangatete (OLC of James Davis which includes Toanga, Pukewhau,
  Pākeretu, Ngakuraiti and Mangatete), Mangatākuere, Matakou, Pungaungau and Tutarakihi to
  Patukōraha
Z. Aputerewa (which includes several Te Aupouri forest blocks) to Ngāi Takiora
AA. Lake Ōhia to Ngāti Kahu (on behalf of the Ngāti Tara whānau of Werowero)
BB. Parapara farmlands to Ngāti Tara and the enacting of legislation to ensure these lands can never be
  removed from Ngāti Kahu ownership and will be held in accordance with Ngāti Kahu tikanga;
CC. The paying off of the current debt on the Taiga farm, turning it back into Māori land and make a
  sufficient capital and resource injection to bring it up to a fully productive level and enacting
  legislation to ensure that neither this nor any other land owned by Ngāti Kahu can ever be removed
  from Ngāti Kahu ownership;
DD. The writing off of all debt incurred as a result of schemes run by the Department of Māori Affairs
  and its successors on remaining Māori land including the various Ōturu A2B1B, B2 and B3 blocks
  currently administered by Te Puni Kokiri.
EE. Wiping off all back rates on Māori land, abolishing the rating of all Māori land and paying the full
  costs and compensation for the distress and social division that the rating of Māori land has caused
  over the past 50 years;                                                 329
FF. The provision of full services to all Māori lands wherever it is requested (roading, water, telephone,
  electricity, rubbish, sewerage etc.) fully funded by the Crown;
GG. The establishment and on-going support and funding for a fully staffed and resourced Kohanga Reo
  and Kura Kaupapa Māori, for every marae community in Ngāti Kahu (if they so wish) and a
  university and/or tertiary training institution to service Ngāti Kahu; also full funding (both living and
  training expenses) for all Ngāti Kahu students who attend any university or tertiary institution either
  in this country or overseas;
HH. The setting up of a fully functioning and fully resourced health and medical centre in every marae
  community (if they so wish) totally funded by the Crown;
II. The provision for every whānau of Ngāti Kahu descent who identifies themselves as such with full
  and proper housing totally funded by the Crown;
JJ. The rebuilding and fully resourcing of every marae in Ngāti Kahu according to the wishes of the
  marae community and this shall be fully funded by the Crown;
KK. The provision for Ngāti Kahu to conduct our own justice system in accordance with Ngāti Kahu's
  tikanga (which may require calling on the Crown for help from time to time) and this shall be fully
  funded by the Crown;
LL. The purchase of at least one fully operational and successful fishing company (including staff,
  management, quota and a fleet of boats) which will operate solely for the benefit of Ngāti Kahu (it
  may chose to do this through its Treaty of Waitangi Fisheries Commission) and provide full training
  programmes to upskill Ngāti Kahu to fully participate in the fishing industry;
MM.   The enacting of legislation to ensure the complete protection of all Ngāti Kahu's customary
  fisheries, food and other natural resource use rights, including the protection of fisheries and
  bush/forest habitats, to ensure that Ngāti Kahu will always be able to take sufficient supplies of fish
  from our seas and rivers, and food and other resources from our bush and forests, for our own
  purposes and from our own waters and forests before anyone else may take the resources; and
  fully fund the management of those fisheries and forests;
NN. The purchase of a wide range of several viable and fully operational commercial ventures for Ngāti
  Kahu and provide Ngāti Kahu with sufficient expertise (lawyers, accountants, industry specialists,
  management specialists etc.) to ensure that the ventures remain viable and provide a sufficient
  return to Ngāti Kahu; it must also provide full training programmes for Ngāti Kahu to ensure that we
  can fully participate in the commercial world;
OO. The provision of full funding and resources (including the full-time services of lawyers, accountants,
  reseachers, professional managers and support staff) for a corporate body to manage the affairs of
  Ngāti Kahu and produce revenue and income to ensure Ngāti Kahu's self sufficiency; would include
  a fully resourced and professionally administered research facility;                                                    330
PP. The enacting of legislation which gives legal recognition to Ngāti Kahu's ownership of all natural
  resources within our territory (including the sea, lakes, waters, minerals, airwaves etc.) and reserve
  to Ngāti Kahu the right to manage and charge for the use of those resources if we so chose;
QQ.The enacting of legislation which fully protects all Ngāti Kahu's intellectual and cultural property
  (includes place names and their backgrounds, our knowledge and uses of all our natural resources,
  our history, traditions, tikanga etc., etc)
RR. The funding and on-going maintenance of a fully resourced and staffed art and cultural centre
  which houses and preserves the traditional art forms of Ngāti Kahu and encourages the on-going
  development of contemporary Ngāti Kahu art;
SS. The funding of the research and publication of the history of Ngāti Kahu whānau, hapū and iwi who
  did not get the opportunity to have their claims heard by the Waitangi Tribunal prior to this
  settlement, as well as the research for and publication of a Ngāti Kahu history covering the periods
  both prior to and after the signing of the Treaty of Waitangi;
TT. The provision of full resourcing and funding for the establishment of a complete media service for
  Ngāti Kahu (newspaper, radio & television) providing the necessary journalism, production and
  management expertise plus training programmes for Ngāti Kahu to fully participate in that industry;
UU. The enacting of legislation which ensures that Ngāti Kahu is directly represented in Parliament (as
  well as on a range of statutory bodies such as the New Zealand Conservation Authority, Northland
  Conservation Board, Fish and Game Council, NZ Tourism Board etc.), and is also represented in
  international fora such as the United Nations;
VV. All and every cost associated with bringing these claims, negotiating them and settling them be
  carried by the Crown and compensation be paid in cash for the conditions that Ngāti Kahu has had
  to endure for the past 158 years (which includes loss of revenue from tribal lands and other
  resources, loss of quality of life, loss of educational services, loss of income from employment, etc.);
WW.   Such other remedies as the Tribunal might determine having regard to the justice of our claim.In practice this package can be split into what needs to be specifically dealt with before any settlement
with the Crown is reached (i.e. the things that money cannot buy) and those which can be purchased
after settlement with compensation monies.
Thus Pre-Settlement matters would consist of

A (Confession and Apology and No Further Breaches of the Treaty of Waitangi), and the following
sections of B                                                   331
B1 (All Crown lands)

B2 (All SOE lands)

B4 (the parts of lands lost to consolidation and farm development schemes, public works, rehabilitation
  schemes etc. that are crown or SoE lands)

B5 (Taiga farm reverting to Māori land)

B6 (Dept of Māori Affairs Debts written off)

B7 (Abolition of Rating of Māori land plus compensation)

B13 (Ngati Kahu justice system)

B15 (Customary Fishing, food gathering and resource use rights protection)

B18 (Ownership of natural resources)

B19 (Protection of intellectual and cultural property rights)

B23 (Representation in Parliament and United Nations)

B24 (All costs of claims plus compensation)

B25 (Whatever else the Waitangi Tribunal determines)

plus those parts of the following which need putting in place (legislatively and policy-wise) to ensure
that the appropriate Crown bodies do actually provide the full entitlement of these services and
resources as Article III rights (benefits which all New Zealanders are entitled to)

B8 (Roading, sewerage, water etc. (full servicing))

B9 (Kohanga Reo, Kura Kaupapa, university and/or tertiary training institution)

B10 (health and medical centres)

B11 (housing)

B12 (marae development)

B20 (Ngati Kahu Arts Centre)

B21 (research and publication of Ngāti Kahu history)
                                                   332
B22 (media service - radio, TV and newspapers. N.B This should be established immediately and existing
  services significantly upgraded in order to keep Ngāti Kahu as well informed as possible on the
  progress of their settlement.)

B25 (whatever else the Waitangi Tribunal determines)The following items would be Post-Settlement matters which we would purchase with compensation
monies:

B4 (Purchase of private lands)

B5 (Paying off the debt on the Taiga farm)

B9 (Scholarships, fellowships, establishment of specific educational schemes)

B14 (Purchase of viable fishing company and provision of fishing industry training)

B16 (Purchase/establishment of viable commercial ventures and provision of training for participation in
   commercial operations)

B17 (Set up of corporate structure and research facility. N.B. However, research projects aimed
   determining viable development projects should be progressing right now, and not await
   settlement)

B25 (Whatever else the Waitangi Tribunal recommends)
                                                   333
SECTION C:                     NEGOTIATIONS PROTOCOLS

                       for the settling of the

                    MURIWHENUA LAND CLAIMS3121.     Establishment of a Settlement Management Team

      With the approval of whānau and hapū, each iwi will appoint representatives to a
      Settlement (Negotiations) Management Team whose responsibilities will be

      (a) to oversee and manage the settlement process
      (b) to coordinate negotiation and settlement activities across all Muriwhenua claimant
        communities, including collating all facts and data and keeping claimants fully informed
      (c) to enter into a Memorandum of Agreement with the Crown on the negotiations and
        settlement process (which must be approved by the broader claimant community)
      (d) following approval by the claimant whānau and hapū, and the five iwi, appoint and
        instruct a negotiations team and receive at least monthly reports from them, all in strict
        accordance with the Settlement Plan


2.     Selection of Negotiators

      That those who are directly effected by the claim, be it a whānau, hapū, iwi or several iwi, be
      those who determine who their negotiators will be. (NB Individuals shall not put themselves
      or other individuals forward as negotiators.)

3.     Qualities and Skills of Negotiators

      All negotiators must

          i. Mahia ngā mahi katoa i runga i te tika me te pono.
          ii. Have a sound knowledge of the tikanga of the people they are negotiating for,
             including whakapapa, whanaungatanga etc.
          iii. Have a sound knowledge of Te Tiriti o Waitangi, its background, meaning and
             practical implementation
          iv. Have undertaken professional training in the skills and techniques of
             negotiations


4.     The Negotiations Process

      a) That negotiators must be given very clear written instructions which have been fully
       approved by hui-a-iwi and set out in the Settlement Plan, on what they negotiating for,
       what is non-negotiable and the point(s) at which they must return to their whānau,
       hapū, marae and/or iwi for further instructions. For areas which arise for which they

312
   The following protocols are based on those that were drawn up at a hui of Te Taitokerau on 11 March 1995.

                                                     334
     have no directions, they must return to whānau, hapū, marae and/or iwi for instructions
     before proceeding. Negotiators may not enter into any decision-making or make any
     undertakings without first going back to the whānau, hapū, marae and/or iwi for them to
     give their full and thoroughly informed consent.
   b) That negotiations will be conducted according to the tikanga of the whānau, hapū or iwi
     concerned (that is the whānau, hapū and iwi will determine the process of negotiations).


5.  When will we be ready to negotiate?

   When

       i.  Our negotiators are sufficiently trained


       ii. the kaupapa that the negotiators will adhere to has been decided and agreed to
          by those affected by the claim (including that all relevant facts for the claims are
          known e.g. the Waitangi Tribunal has completed its inquiry; all the relevant
          information for binding recommendations has been ascertained including the
          valuation of the trees in Te Aupouri Forest; all the necessary data on lands,
          socio-economic developments, wishes and needs of whānau, hapū and iwi have
          been ascertained etc., etc.)
       iii. The crown has sufficient knowledge, skills and expertise to negotiate with us
          intelligently.
6.  Equal Footing

   Both Crown and Ngāti Kahu entering negotiations on an equal footing, with equal numbers and
   in good faith, each party having equal resources (provided freely and unconditionally by the
   Crown) for both sides to carry out the necessary research and commission the necessary
   expertise as and when it is needed.

7.  Independent Chairperson

   An independent chairperson/mediator/arbitrator is appointed for all discussions and
   negotiations between the five iwi and the Crown.

8.  Location of Negotiations

   All negotiations to be conducted in the Far North.

9.  Crown to Resource

   The Crown will freely and unconditionally provide full and complete resources for iwi to
   participate to its fullest capacity in any negotiations.

10.  Memorandum of Agreement

   The Iwi of Te Hiku o te Ika and the Crown will enter into a Memorandum of Agreement which
   sets out all the above terms as being the agreed process which will be followed before any
   negotiations start.

11.  Deed of Partial Settlement
                                                 335
    There will also be an absolute undertaking by both sides that no Deed of Partial Settlement will
    be entered into without the full and informed consent of all affected whānau, hapū, marae and
    iwi (that is, they will have to see it and agree to it before it can be signed by either side).

12.  Other Conditions

    Any other conditions advised by iwi legal counsel and the Waitangi Tribunal.
 Ko te amorangi ki mua ko te hāpai o ki muri – a reminder of responsibility to manāki the people
           (Theresa Reihana) – courtesy of Tātai Hono marae
Kai Hapai / Kai Manāki 1 (Theresa Reihana) – courtesy of Tātai Hono marae                                                 336
          SECTION D:

                                      Diagram of Proposed Settlement Structures:
SETTLEMENT PROCEEDS                                     RECEIVERS AND / OR ADMINISTRATION AND DISTRIBUTION POINTS OF PROCEEDS

 LAND
 MONEY OTHER COMPENSATION / SETTLEMENT
 PROCEEDS
 (e.g. ARTIFACTS)

                                                    All descendants of the five iwi through their whānau / hapū /
                                                    iwi and marae
                                                    ·   Appoint marae and taurahere reps to their iwi authority
                                                    ·   Receive and use settlement benefits. Management              Ownership
   &                Guardianship
 Administration            of land
                   (Not for sale)
                                Ngati Kahu           Te Rarawa               Ngāi Takoto               Ngati Kuri                Te Aupouri
                      either       Whānau, Hapū        Whānau, Hapū or Iwi          Whānau, Hapū or Iwi          Whānau, Hapū or Iwi            Whānau, Hapū or Iwi
                                 or Iwi
                             ·    OWN LEGISLATION
                             ·    CHARITABLE STATUS – EXEMPT FROM TAXATION
                             ·    ACCOUNTABLE TO THEIR WHANAU / HAPU / IWI AND MARAE
                             ·    Appoint iwi reps to pan-iwi bodies
                             ·    Receive and distribute settlement proceeds to their members via agreed methods and for agreed purposes; e.g. education grants, marae dividends, etc.


                      or         Ngati Kahu           Te Rarawa               Ngāi Takoto               Ngati Kuri                Te Aupouri

                               Iwi Authority          Iwi Authority             Iwi Authority             Iwi Authority               Iwi Authority                                                                            Pan-Iwi Body
                                                      Operating under agreed protocols for co-operation in a variety of enterprises, both profit and non-profit
                             ·    Own legislation
          for agreed strategic assets      ·    Charitable status
                             ·    Exempt from taxation
                             ·    Accountable to member Iwi Authorities
                             ·    Receive and distribute dividends to member Iwi Authorities
                             ·    Establish operations to manage and administer agreed co-operative profit or non-profitmaking ventures: e.g. in                            Land Purchase                  Fisheries                     Tourism                   Te Aupouri Forest
                            Programme
                                     Communication                     Health                    Other Investments                 Farming
                                                               Investments

         KEY

                                        AGREED ASSETS AND ORGANISATIONS IN WHICH THEY MAY BE VESTED OR BY WHICH THEY MAY BE MANAGED                                           DEFINITELY AGREED INTERLINKS BETWEEN THE ASSETS AND OWNING OR MANAGING ORGANISATIONS                                                    POSSIBLE ORGANISATIONS TO MANAGE AGREED STRATEGIC ASSETS
                                             POSSIBLE INTERLINKS BETWEEN THE ASSETS AND OWNING OR MANAGING ORGANISATIONS
                                                                                                                 337
APPENDICES


            PRELIMINARY AND DRAFT SCHEDULES OF NGĀTI KAHU LANDS

APPENDIX

    I.  Preliminary & Draft Ngāti Kahu Schedule of Lands and Compensation Sought by Whānau,
       Hapū &Marae in Settlement of Their Land Claims Against the Crown
    A.  Aputerewa Marae, Aputerewa                 26
    B.  Haititaimarangai Marae, Whatuwhiwhi             28
    C.  Kareponia Marae, Kareponia                 32
    D.  Karepori Marae, Taipā                    34
    E.  Kauhanga Marae, Pēria                    37
    F.  Kēnana Te Ranginui Marae, Kēnana              38
    G.  Mangataiore Marae, Mangataiore (Victoria Valley)      40
    H.  Ōturu Marae, Ōturu                     41
    I.  Parapara Marae, Parapara                  43
    J.  Takahue Marae, Takahue                   45
    K.  Te Āhua Marae, Toatoa                    46
    L.  Te Paatu Marae, Pāmapuria                  48
    M.  Waiaua Marae, Waitetoki (Hīhī)               49
    N.  Werowero Marae, Lake Ōhia                  51


II:     (Draft) Remaining Māori Land               52


III:     (Draft) Lands Acquired through the Crown 1834 – 1900   53


IV:     (Draft) Ngāti Kahu Lands Administered by DoC       55V:      (Draft) Ngāti Kahu Lands Administered by Government

          Departments and SOEs other than DoC        56VI:     27B Memorial Lands (schedule under preparation)
                                              338
  APPENDIX I

  PRELIMINARY & DRAFT Ngāti Kahu Schedule of Lands and Compensation Sought by Whānau, Hapū
  &Marae in Settlement of Their Land Claims Against the Crown

  A.   Aputerewa Marae, Aputerewa (Back River), Ngāi Takiora hapū     Land to be returned
Number   Name of Area    Legal       Size     Current Title   To be Vested in
                Description    (hectares)
1      Parts of Te      Aputerewa     139.346  H.M. the Queen   Ngāi Takiora
      Aupouri State     2B2
      Forest        Aputerewa
                  1B        39.6339
                 Aputerewa
                  1C
                 Aputerewa      39.8514
                  1D1
                 Aputerewa
                  1E        39.6339
                 Aputerewa
                  1F
                           39.2368
                 Sec   145
                  Mangōnui
                  Parish
                           71.6293
                 Pt    142
                  Mangōnui
                  Parish      145.358
                 Pt    144
                  Mangōnui
                  Parish
                Sec 1 Mangōnui
                Parish        27.5186
                           69.2214
                         Total
                         611.4293

2      Aputerewa Scenic  (O04 028 in DoC  72.9700    DoC        Ngāi Takiora
      Reserve      CMS)
                                               339
 A (cont):    Aputerewa Marae: Compensation
Num     Grievance                     Whānau/ Hapū   Nature and Level of
                                Affected     Compensation
                                         Sought
       Part XXIV Farm Development Schemes        To be confirmed

       Rates on Māori land                All Māori land  Abolish rating of
                                within rohe    Māori land plus
                                         monetary
                                         compensation for
                                         harassment and
                                         disturbing peaceful
                                         occupation of lands
       Loss of or failure to provide adequately for   All whānau and  To be confirmed
       enjoyment and use of our lands, seas and     hapū
       waterways, quality of life, employment,
       housing, roading, local body services,
       education, health services, support for marae
       buildings and administration, representation on
       district, regional and central government,
       legislative protection of our rights guaranteed
       by Article II of the Treaty of Waitangi, etc.
                                               340
   B.  Haititaimarangai Marae, Whatuwhiwhi, Te Whānau Moana and Te      Rorohuri Hapū:
                    Lands to be returned
Number  Name of Area   Legal      Size      Current Title    To be Vested in
              Description   (hectares)
1     Maitai Bay Rec             488.7520   DoC
     Res        Karikari 1A,                     Te Whānau Moana
     Karikari                                Hetaraka whānau
     Beachfront,    Karikari 1B1B,

     Maitai Bay                               Te Whānau Moana
              Karikari 2K,
     Camping Ground,                             & Te Rorohuri
              Merita A,
                                         Te Whānau Moana
     Merita      Merita B1
                                         & Te Rorohuri
     Paraoanui,    Paraoanui 1 & 2
     Pīhākoa,     all in BLKS
              I,IV,V,VI Karikari
     Whangatūpere
              SD

2     Karikari Bay   Karikari 2C BLKS   28.4190    Private      Te Whānau Moana
     Motor Camp    IV V Karikari SD          (Lewis Lands)

3     Kauhoehoe     ??OLC 101 BLKS    383.4396   Private (Waipae  Te Whānau Moana
     (Brodies Creek)  V VI Karikari SD          Trust – P.     & Te Rorohuri
                                Durham)
4.    Pārakerake    ??          374.3173   Private      Te Whānau Moana
              Pt 1 DP 52319    413.7151             & Te Rorohuri
                                (Carrington
              Pt 1 DP 80560    265.8532   Farms

              BLK IV V Karikari
              SD
     (Rangiāwhiao                     FNDC        Dick and Simon
     school and rec  DP 67692 BLK                     Urlich
     res)       IV Karikari SD

5     Pūwheke      Secs 16, 17, 18   141.4542   DoC        Te Whānau Moana,
              BLK IV Karikari   plus 160.12           Te Rorohuri &
              SD                          Patukōraha
              SC 18 PT SECS 5-
              9 BLK IV
              Karikari SD

6     Pūwheke Beach,  ?? BLK III             H.M. the Queen   Te Whānau Moana
     Wharekie &    Karikari SD     14.0000             & Te Rorohuri
     Kokonga                       DoC

7     Rotokawau     ?? BLK III             H.M. the Queen   Te Whānau Moana
     (lakes)      Karikari SD                      & Te Rorohuri                                              341
Number      Name of Area     Legal        Size     Current Title   To be Vested in
                    Description     (hectares)
8        Waiporohita      Lake & Pt 4, BLK          DoC and private  Te Whānau Moana
         (lake and       III Rangaunu SD                    & Te Rorohuri
         adjoining wāhi
         tapu)
9        Tokerau Beach     CL BLKS III V VIII  378.0     DoC        Te Whānau Moana,
                    Rangaunu SD                      Te Rorohuri & Ngāti
                                               Tara

10        Rangiputa       Large number of   Very approx  Landcorp      Patukōraha, Te
         Station        blocks and      3600               Whānau Moana, Te
                    subdivisions BLK                   Rorohuri & Ngāti
                    IV Karikari SD,                    Tara
                    BLKS II III V VIII
                    Rangaunu SD

         Karikari Bay     Karikari SD            H.M the Queen   Te Whānau Moana

         Seas from       Karikari SD            H.M the Queen   Te Whānau Moana
         Karikari Bay to
         Whakapouaka
         (Cape Karikari)
         Seas from       Karikari SD            H.M the Queen   Te Whānau Moana
         Whakapouaka to
         Wharengārahu
         Seas from    Karikari SD               H.M the Queen   Te Rorohuri
         Wharengārahu to
         Pārakerake
         Seas from       Karikari              H.M the Queen   Te Whānau Moana
         Pārakerake to     Rangaunu SDS                     & Te Rorohuri
         Tokerau
   B (cont):    Haititaimarangai Marae – Compensation
Num            Grievance                   Whānau/     Nature and Level of
                                     Hapū      Compensation Sought
                                     Affected

                            Pt 1B1B BLK 1           Compensation to be
              Part XXIV          Karikari SD    Hetaraka    paid to those affected
              Development                          or their direct
              Schemes           Karikari 1A2B1           descendants
                                     Kingi
                                     Reihana                                                    342
             Karikari 1A2B2
                     Raharuhi
             Merita B2B1
                     Paul
             Taumatawiwi C
                     Poharama
             Taumatawiwi B
                     Hopa Ho
                     Reihana
             Taumatawiwi D
                     Pene
                     Manuera
             Whakapouaka A
                     Whata
                     Rupapera
             Whakapouaka B  Paora
                     Rupapera

             Whakapouaka C
                     Hohepa
                     Rupapera
             Karikari 2
                     Manuera
             Whatuwhiwhi
             1B2       Heni
                     Rupapera
             Whatuwhiwhi
             2B        Wiremu
                     Matiu
             Others to be
             confirmed


Uneconomic Shares    Taumatawiwi D  Te Whānau   Compensation for loss
                     Moana & Te  of lands
                     Rorohuri
Rates on Māori land   All Māori land  Te Whānau   Abolish rating of Māori
             within rohe   Moana and   land plus monetary
                     Te Rorohuri  compensation for
                            harassment and
                            disturbing peaceful
                            occupation of lands
Loss of or failure to           Te Whānau   To be confirmed
provide adequately for          Moana & Te
enjoyment and use of           Rorohuri
our lands, seas and                                   343
            waterways, quality of
            life, employment,
            housing, roading, local
            body services,
            education, health
            services, support for
            marae buildings and
            administration,
            representation on
            district, regional and
            central government,
            legislative protection
            of our rights
            guaranteed by Article
            II of the Treaty of
            Waitangi, etc.


   C:  Kareponia Marae, Kareponia, Patukōraha hapū
Number   Name of Area     Legal        Size     Current Title  To be Vested in
                 Description     (hectares)
12     Kawakawa       Sec 2. BLK II    30.3843   H.M the Queen  Patukōraha
                 Rangiputa SD

13     Waingākau      Land Reserved    ?      DoC       Patukōraha
                 from sale, BLK V
                 Rangaunu SD

14     Karaka        Secs 24, 12 BLK   10.5471           Patukōraha
                 VIII Rangaunu    33.6900
                 SD

15     Toanga        Secs 7,9 BLK VII,  33.0830           Patukōraha
                 Rangaunu SD     41.4600

16     Pukewhau       Sec 3, BLK VII,   134.3556           Patukōraha
                 Rangaunu SD &
                 lands reserved
                 from sale

18     Kāingaroa School   Pt 3 ?DP45126    59.3522   Min of Ed &   Patukōraha
      and surrounding                    private
      land         BLK IX
                 Rangaunu SD

19     Pākeretu       Sec 6, BLK VII   18.6155           Patukōraha
                 Rangaunu SD
                                              344
20        Ngakuraiti     Sec 5, BLK VII   92.6730              Patukōraha
                   Rangaunu SD &
                   lands reserved
                   from sale

21        Mangatete      Sec 7, BLK VII   32.3748     DoC        Patukōraha
                   Rangaunu SD

22        Matakou       Pt of       82.0499              Patukōraha
                   Mangatawa
                   1A3, BLK XI
                   Rangaunu SD

23        Pungaungau     ?Kareponia 1A1,                   Patukōraha
                   BLK XI
                   Rangaunu SD

25        Tutarakihi     Lot 2 DP 27533   113.4104    Private      Patukōraha
                   BLK I Takahue
                   SD

26        Waionepu      Pts 4,5,6 BLK II  11.4323              Patukōraha, Ōturu
         (Airport –     Takahue SD     23.8587              Marae & Ngāi
         Rangiāniwaniwa)                             Takoto
                            26.3323

                            9.8692

                            50.1405

27        Mangatakuere    ?Kareponia     ? Approx 2.3           Patukōraha
                   2B2C2 no.3 BLK
                   XI Rangaunu SD   C (cont):    Kareponia Marae – compensation
Num         Grievance                     Whānau/    Nature and Level of
                                    Hapū     Compensation Sought
                                    Affected

          Lands lost to       To be confirmed
          rehabilitation
          schemes
          Rates on Māori land    All Māori land within  All whānau & Abolish rating of Māori
                       rohe           hapū     land plus monetary
                                          compensation for
                                          harassment and
                                          disturbing peaceful                                                  345
                                         occupation of lands
       Loss of or failure to provide adequately for   All whānau & To be confirmed
       enjoyment and use of our lands, seas and     hapū
       waterways, quality of life, employment,
       housing, roading, local body services,
       education, health services, support for marae
       buildings and administration, representation on
       district, regional and central government,
       legislative protection of our rights guaranteed
       by Article II of the Treaty of Waitangi, etc.  D:  Karepori Marae, Taipā, Pikaahu hapū – Lands to be Returned
Number  Name of Area     Legal Description   Size     Current Title    To be Vested in
                          (hectares
                          )
     Ōtako, Tauranga   Secs 9 & 10 BLK IV  19.7815   Private       Pikaahu hapū
     Waka         Mangōnui SD      23.4717

     Taurangatira     Secs 8 & 12 BLK IV  26.9722   Private       Ngati Kahu
               Mangōnui SD      13.2408
                                 Ngati Kahu Trust
                                 Board

     Herewaka (Taipā   ? BLK IV Mangōnui                   Pikaahu hapū
     Beach)        SD

     Taipā Area School  ? BLK IV Mangōnui         Min. of Ed     Pikaahu hapū
               SD

     Ikateretere (Taipā  BLK IV Mangōnui          H.M. the Queen   Pikaahu hapū
     River mouth) and   SD
     Taipā River
     Māheatai (includes  Many secs and lots         H.M. the Queen, Pikaahu hapū
     Ōtako, Tauranga   BLKS IV VIII            Ngāti Kahu Trust
     Waka,        Mangōnui SD BLK          Board and
     Taurangatira,    XIII Rangaunu SD          private
     Herewaka, Taipā
     Area School)
     Waipuna (including  Many secs and lots         H.M. the Queen, Pikaahu hapū
     Waimutu,       BLKS IV VIII IX          Landcorp (Cable
     Whatianga and    Mangōnui SD            Bay) and private
     Waipapa)
     Whakapapa      S37, Pt N35      89.0308   Private       Pikaahu hapū
                          32.1725
               DP72870                                                 346
Pt M35       32.1725

Pt 11

S35        21.6054

BLK I       2.4281
Maungataniwha SD
               347
Ōpouturi (includes  Secs 184 BLK IV    8.7278   DoC and private  Pikaahu hapū
Paranui Scen Res)  Takahue SD

           156 BLK IV Takahue  33.8924
           BLK I
           Maungataniwha

           Sec 15

           40          47.4038

           30          65.5900

           154          40.5242

           Pt14         ?

           PtE43 N42 Pt W43   ?
           DP 3950
                      120.6975
           S42

           Pt41
                      42.0873
           Pt41
                      101.5052
           All (except 184) in
                      54.4833
           BLK I
           Maungataniwha SD

Ōmatai        Secs W7        49.3716  Various      Pikaahu Taipā
                      16.1874  including DoC
           SE5               and private
                      40.4685
           M5
                      16.9967
           NW5
                      32.3748
           SE3
                      75.5966
           14
                      96.1128
           4
                      130.8146
           5
                      77.9019
           6
                      40.7830
           Lots 1 2 DP83074
           all in BLK II     40.7830
           Maungataniwha SD

           Secs M3                                         348
                  NW3

                  SW4

                  WM4           16.1874

                  M4 in BLK II    9.7124
                  Maungataniwha &
                  BLK IX Mangōnui SD 18.6155
                               16.1874

                               16.1874                               Total

                               694.281

       Maungataniwha     Pts No. 1 2 plus     1101.589   DoC        Pikaahu Taipā
       West 1 & 2      secs 1          7
                               27.3162
                  9
                               102.5625
                  7A
                               8.3972

                               Total

                               1239.865
                               6
 D (cont):     Karepori Marae, Taipā, Pikaahu hapū – compensation
Num      Grievance                        Whānau/ Hapū   Nature and Level of
                                   Affected     Compensation Sought

       Part XXIV Farm Development Schemes           To be confirmed

       Rates on Māori land                   All Māori land  Abolish rating of Māori
                                   within rohe    land plus monetary
                                            compensation for
                                            harassment and
                                            disturbing peaceful
                                            occupation of lands
       Loss of or failure to provide adequately for               To be confirmed
       enjoyment and use of our lands, seas and
       waterways, quality of life, employment,                                                     349
    housing, roading, local body services,
    education, health services, support for marae
    buildings and administration, representation on
    district, regional and central government,
    legislative protection of our rights guaranteed
    by Article II of the Treaty of Waitangi, etc.E: Kauhanga Marae, Pēria, Te Paatu hapū -

           The Waitangi Tribunal was instructed in 1990 that
           Kauhanga Marae has no land claim against the Crown

E: Kauhanga Marae – Compensation
Num   Grievance                     Whānau/ Hapū   Nature and Level
                              Affected     of Compensation
                                       Sought
                              To be confirmed
     Part XXIV Farm Development Schemes
     Rates on Māori land                All Māori land  Abolish rating of
                              within rohe    Māori land plus
                                       monetary
                                       compensation for
                                       harassment and
                                       disturbing peaceful
                                       occupation of lands
     Loss of or failure to provide adequately for
     enjoyment and use of our lands, seas and              To be confirmed
     waterways, quality of life, employment,
     housing, roading, local body services,
     education, health services, support for marae
     buildings and administration, representation on
     district, regional and central government,
     legislative protection of our rights guaranteed
     by Article II of the Treaty of Waitangi, etc.
                                              350
  F:  Kēnana/Te Ranginui Marae, Kēnana, Matarahurahu hapū
Number   Name of Area   Legal        Size     Current Title   To be Vested in
               Description     (hectares)
      Kohumaru block  Large no. of     944.74    OTS, DoC, H.M   Matarahurahu
               separate titles          the Queen
               including             (some leased to
                         816.5311   Juken Nissho) &
               29 held by OTS          private
               21 titles
               Forestcorp      928.2680
               37 titles DoC    305.4290
               9 titles DoC     Total

                         2994.9681

      Mangōnui     Large no. of     To be    SOE, DoC,     Matarahurahu
      (including    separate titles   confirmed  Crown, Private
      Mangōnui     including 26
      Courthouse,    with 27B
      Police Station,  memorials
      Community Hall  (Landcorp)
      etc.)
               8 titles DoC

               in BLK X
               Mangōnui SD,
               BLKS II III IV VII
               Maungataniwha
               SD

      Paewhenua     9 separate titles  Approx 120  Private      Matarahurahu
               BLKS V VI
               Mangōnui SD

      Ōparihi      ?3 titles BLK V   To be    Private      Matarahurahu
               Mangōnui SD     confirmed

      Pukenui      5 titles BLK V    21.7012   Private and    Matarahurahu
               Mangōnui SD            Transit NZ

      Mangōnui                      H.M. the Queen  Matarahurahu
      Harbour
      (including                     And Private
      Mangōnui Wharf
      and Mangōnui
      Fish Shop)                                              351
     Rangitoto     To be confirmed

     Kēnana       To be confirmed

     Takakuri      To be confirmed

     Akeake       To be confirmed

     Mill Bay and    To be confirmed          H.M. the Crown
     surrounding                      & Private
     lands
     Rangikāpiti                      DoC

     Taumarumaru    DP 61819 DP    To be      DoC
              42938 (OLC 129)  confirmed

     Coopers Beach   To be confirmed          Landcorp (27B
                                memorial) F:  Kēnana Marae – Compensation
Num     Grievance                     Whānau/ Hapū   Nature and Level
                                Affected     of Compensation
                                         Sought
       Part XXIV Farm Development Schemes        To be confirmed

       Rates on Māori land                All Māori land  Abolish rating of
                                within rohe    Māori land plus
                                         monetary
                                         compensation for
                                         harassment and
                                         disturbing peaceful
                                         occupation of lands
       Loss of or failure to provide adequately for            To be confirmed
       enjoyment and use of our lands, seas and
       waterways, quality of life, employment,
       housing, roading, local body services,
       education, health services, support for marae
       buildings and administration, representation on
       district, regional and central government,
       legislative protection of our rights guaranteed
       by Article II of the Treaty of Waitangi, etc.
                                              352
  G:  Mangataiore Marae, Mangataiore, (Victoria Valley), Ngāti Taranga hapū
Number  Name of Area     Legal       Size       Current Title   To be Vested in
               Description    (hectares)
     Mangataiore     To be confirmed           Private      Ngati Taranga

     Raetea        Raetea forest   3237.3261    DoC        Ngati Taranga &
                                          Tahāwai

     Mangataiore River                    H.M. the Queen  Ngati Taranga

     Victoria Valley   To be confirmed                    Ngati Taranga
     School site  G:  Mangataiore Marae – Compensation
Num       Grievance                     Whānau/ Hapū   Nature and Level
                                 Affected     of Compensation
                                          Sought
        Part XXIV Farm Development Schemes        To be confirmed

        Rates on Māori land                All Māori land  Abolish rating of
                                 within rohe    Māori land plus
                                          monetary
                                          compensation for
                                          harassment and
                                          disturbing peaceful
                                          occupation of lands
        Loss of or failure to provide adequately for            To be confirmed
        enjoyment and use of our lands, seas and
        waterways, quality of life, employment,
        housing, roading, local body services,
        education, health services, support for marae
        buildings and administration, representation on
        district, regional and central government,
        legislative protection of our rights guaranteed
        by Article II of the Treaty of Waitangi, etc.
                                               353
  H:  Ōturu Marae, Ōturu, Ngāi Tohianga hapū
Number  Name of Area    Legal        Size     Current Title  To be Vested in
               Description     (hectares)
     Ōtahuta Pa     Sec 4 BLK II     56.5168   Private     Ōturu Marae
               Takahue SD

     Ōturu Pa      Pt23 BLK V      To be            Ōturu Marae
               Takahue SD      confirmed

     Ōturu        Secs 1        21.1954           Ōturu Marae
                         79.8798
               2
                         87.8167
               B
                         54.4014
               Pt 3 DP42110
               BLK II Takahue
               SD

     Puriri       27 titles in BLK   To be            Ōturu Marae
               XI XII Rangaunu   confirmed
               SD & BLKS II III
               Takahue SD

     Ōpoka (includes   To be confirmed          Ministry of   Ōturu Marae
     Ōturu School)                     Education

     Kaitāia       Large no. of           Various     Ōturu Marae
               titles in BLKS I V        including
               Takahue SD            Telecom, NZ
                                Post,
                                Government
                                Property
                                Services,
                                Housing NZ,
                                FNDC etc.
                                             354
 H:  Ōturu Marae – Compensation
Num     Grievance                     Whānau/ Hapū   Nature and Level
                               Affected     of Compensation
                                        Sought
      Part XXIV Farm Development Schemes and      To be confirmed  Removal of existing
      Rehabilitation Schemes                       debt plus
                                        compensation
      Rates on Māori land                All Māori land  Abolish rating of
                               within rohe    Māori land plus
                                        monetary
                                        compensation for
                                        harassment and
                                        disturbing peaceful
                                        occupation of lands
      Loss of or failure to provide adequately for            To be confirmed
      enjoyment and use of our lands, seas and
      waterways, quality of life, employment,
      housing, roading, local body services,
      education, health services, support for marae
      buildings and administration, representation on
      district, regional and central government,
      legislative protection of our rights guaranteed
      by Article II of the Treaty of Waitangi, etc.
                                             355
  I:  Parapara Marae, Ngāti Tara hapū
Number   Name of Area   Legal       Size     Current Title  To be Vested in
               Description    (hectares)
      Puketutu Is    ? BLK IX            ?        Ngati Tara
               Rangaunu SD

      Ōkokori      CL BLKS V IX                  Ngati Tara
               Rangaunu SD

      Aurere      ? Ōkokori B BLK                Ngati Tara
               IX Rangaunu SD

      Parapara farms  Sec 33 BLK IV   108.2534   Private     Ngati Tara
               Mangōnui SD

               Sec 46 BLK XIII
               Rangaunu SD
                        424.0093
               Sec 25 BLK XIII
               Rangaunu SD

               Sec 56 BLK IX
               Rangaunu SD
                        56.3018
               Sec 57 BLK IX
               Rangaunu SD
               BLK IV
               Mangōnui SD
                        136.2020
                        158.7126
                                             356
  I:  Parapara Marae – Compensation
Num        Grievance                     Whānau/ Hapū    Nature and Level
                                  Affected      of Compensation
                                            Sought
         Part XXIV Farm Development Schemes        Phillips and    Lands returned and
                                  others to be    monetary
                                  confirmed     compensation

         Rates on Māori land                All Māori land   Abolish rating of
                                  within rohe    Māori land plus
                                            monetary
                                            compensation for
                                            harassment and
                                            disturbing peaceful
                                            occupation of lands
         Loss of or failure to provide adequately for             To be confirmed
         enjoyment and use of our lands, seas and
         waterways, quality of life, employment,
         housing, roading, local body services,
         education, health services, support for marae
         buildings and administration, representation on
         district, regional and central government,
         legislative protection of our rights guaranteed
         by Article II of the Treaty of Waitangi, etc.  J:  Takahue Marae, Tahāwai hapū
Number  Name of Area      Legal        Size      Current Title   To be Vested in
                Description     (hectares)
     Takahue School &    Sect 3 (including  16.1064     Office of Treaty  Tahāwai for the
     Takahue Domain     3A) BLK XV             Settlements    benefit of the
                Takahue SD             (landbanked)    descendants of the
                                            residents of
                                            Takahue

     Takahue Cemetery    Sect 6A ?56 BLK           Far North     Tahāwai
                XV Takahue SD            District Council

     Raetea, Kaipaua,              3237.3261    DoC        Ngati Taranga &
     Pukemiro, Tutaha,                               Tahāwai
     Tuai, Matewheinu
     Kōtipu
     Ōkakewai        To be confirmed                    Tahāwai

     Takahue        To be confirmed                    Tahāwai                                                 357
 J:  Takahue Marae – Compensation
Num     Grievance                     Whānau/ Hapū   Nature and Level
                               Affected     of Compensation
                                        Sought
      Part XXIV Farm Development Schemes        To be confirmed

      Rates on Māori land                All Māori land  Abolish rating of
                               within rohe    Māori land plus
                                        monetary
                                        compensation for
                                        harassment and
                                        disturbing peaceful
                                        occupation of lands
      Loss of or failure to provide adequately for            To be confirmed
      enjoyment and use of our lands, seas and
      waterways, quality of life, employment,
      housing, roading, local body services,
      education, health services, support for marae
      buildings and administration, representation on
      district, regional and central government,
      legislative protection of our rights guaranteed
      by Article II of the Treaty of Waitangi, etc.
                                             358
  K:  Te Āhua Marae, Toatoa, Pikaahu hapū (see also Karepori Marae)
Number   Name of Area    Legal Description  Size     Current Title   To be Vested in
                          (hectares)
      Māheatai      Many secs and          H.M. the Queen, Pikaahu hapū
      (includes Ōtako,  lots BLKS IV VIII        Ngāti Kahu Trust
      Tauranga Waka,   Mangōnui SD BLK         Board and
      Taurangatira,    XIII Rangaunu SD         private
      Herewaka, Taipā
      Area School)
      Waipuna       Many secs and          H.M. the Queen, Pikaahu hapū
      (including     lots BLKS IV VIII        Landcorp (Cable
      Waimutu,      IX Mangōnui SD          Bay) and private
      Whatianga and
      Waipapa)
      Whakapapa      S37         89.0308   Private      Pikaahu hapū
                          32.1725
                Pt N35
                          32.1725
                DP72870

                Pt M35
                          21.6054
                Pt 11
                          2.4281
                S35

                BLK I
                Maungataniwha
                SD

      Ōpouturi      Secs 184 BLK IV   8.7278    DoC and private  Pikaahu hapū
      (includes Paranui  Takahue SD
      Scen Res)
                156 BLK IV     33.8924
                Takahue BLK I
                Maungataniwha

                Sec 15

                40         47.4038

                30         65.5900

                154         40.5242

                Pt14        ?

                PtE43 N42 Pt    ?
                W43 DP 3950
                          120.6975                                              359
S42

Pt41        42.0873

Pt41        101.5052

All (except 184)  54.4833
in BLK I
Maungataniwha
SD
               360
Ōmatai     Secs W7      49.3716   Various     Pikaahu Taipā
                  16.1874   including DoC
        SE5              and private
                  40.4685
        M5
                  16.9967
        NW5
                  32.3748
        SE3
                  75.5966
        14
                  96.1128
        4
                  130.8146
        5
                  77.9019
        6
                  40.7830
        Lots 1 2 DP83074
        all in BLK II   40.7830
        Maungataniwha
        SD

        Secs M3

        NW3

        SW4        16.1874

        WM4        9.7124

        M4 in BLK II    18.6155
        Maungataniwha
                  16.1874
        & BLK IX
        Mangōnui SD    16.1874                  Total

                  694.281

Maungataniwha  Pts No. 1 2 plus  1101.5897  DoC       Pikaahu Taipā
West 1 & 2   secs 1       27.3162

        9         102.5625

        7A         8.3972

                  Total

                  1239.8656
                                     361
 K:  Te Āhua Marae – Compensation
Num     Grievance                     Whānau/ Hapū   Nature and Level
                                Affected     of Compensation
                                        Sought
       Part XXIV Farm Development Schemes        Manuera and   Land returned plus
                                others to be   monetary
                                confirmed    compensation

       Rates on Māori land                All Māori land  Abolish rating of
                                within rohe   Māori land plus
                                        monetary
                                        compensation for
                                        harassment and
                                        disturbing peaceful
                                        occupation of lands
       Loss of or failure to provide adequately for            To be confirmed
       enjoyment and use of our lands, seas and
       waterways, quality of life, employment,
       housing, roading, local body services,
       education, health services, support for marae
       buildings and administration, representation on
       district, regional and central government,
       legislative protection of our rights guaranteed
       by Article II of the Treaty of Waitangi, etc.
                                             362
  L:  Te Paatu Marae, Pāmapuria, Te Paatu hapū
Number   Name of Area    Legal       Size       Current Title   To be Vested in
               Description    (hectares)
      Ōkahu       To be confirmed                   Walker whānau

      Konoti       To be confirmed          Private &     Nōpera/Popata
                                 Transpower    whānau

      Pāmapuria     In BLK VII             Min of Ed     Te Paatu
      School       Takahue SD  L:  Te Paatu Marae – Compensation
Num      Grievance                     Whānau/ Hapū   Nature and Level
                                 Affected     of Compensation
                                          Sought
        Part XXIV Farm Development Schemes        To be confirmed

        Rates on Māori land                All Māori land  Abolish rating of
                                 within rohe    Māori land plus
                                          monetary
                                          compensation for
                                          harassment and
                                          disturbing peaceful
                                          occupation of lands
        Loss of or failure to provide adequately for            To be confirmed
        enjoyment and use of our lands, seas and
        waterways, quality of life, employment,
        housing, roading, local body services,
        education, health services, support for marae
        buildings and administration, representation on
        district, regional and central government,
        legislative protection of our rights guaranteed
        by Article II of the Treaty of Waitangi, etc.
                                               363
  M:  Waiaua Marae, Waitetoki (Hīhī), Ngāti Ruaiti hapū
Number   Name of Area    Legal       Size     Current Title   To be Vested in
               Description    (hectares)
      Waitetoki     DP88392      57.5077   To be confirmed  Ngati Ruaiti
                         ?
               DP65756

               BLK I Mangōnui
               SD      Kaiwhetu      Secs 1 2      42.6747   To be confirmed  Ngati Ruaiti
               DP90387      40.0441      Whakaangi     OLCs 287, 290,   218.5302   To be confirmed  Ngati Ruaiti
               95, 288

               BLK I Mangōnui
               SD

      Hīhī camping    To be confirmed  ?      To be confirmed  Ngati Ruaiti
      ground and     plus
      surrounding
               Pt1 DP37697    60.2546
      lands
                         16.5328
               DP86975
                         ?
               DP66001

               BLKS I V
               Mangōnui SD      Butlers Point   Secs 63, 64, 65,  ?      DoC & private   Ngati Ruaiti
               66, 67, 68, 69,  ?
               70, 79
                         ?
               DP48582
                         ?
               BLK V Mangōnui
               SD
                                              364
 M:  Waiaua Marae - Compensation
Num     Grievance                     Whānau/ Hapū   Nature and Level
                                Affected     of Compensation
                                         Sought
       Part XXIV Farm Development Schemes        To be confirmed

       Rates on Māori land                All Māori land  Abolish rating of
                                within rohe    Māori land plus
                                         monetary
                                         compensation for
                                         harassment and
                                         disturbing peaceful
                                         occupation of lands
       Loss of or failure to provide adequately for            To be confirmed
       enjoyment and use of our lands, seas and
       waterways, quality of life, employment,
       housing, roading, local body services,
       education, health services, support for marae
       buildings and administration, representation on
       district, regional and central government,
       legislative protection of our rights guaranteed
       by Article II of the Treaty of Waitangi, etc.
                                              365
  N:  Werowero Marae, Lake Ōhia, Ngāti Tara hapū
Number   Name of Area   Legal       Size       Current Title   To be Vested in
               Description    (hectares)
      Lake Ōhia and   CL         490.0      DoC/H.M. the   Ngati Kahu
      surrounding                      Queen
      reserve lands   (O04 004 in DoC
               CMS)
  N:  Werowero Marae – Compensation
Num      Grievance                     Whānau/ Hapū   Nature and Level
                                 Affected     of Compensation
                                          Sought
        Part XXIV Farm Development Schemes        To be confirmed

        Rates on Māori land                All Māori land  Abolish rating of
                                 within rohe    Māori land plus
                                          monetary
                                          compensation for
                                          harassment and
                                          disturbing peaceful
                                          occupation of lands
        Loss of or failure to provide adequately for            To be confirmed
        enjoyment and use of our lands, seas and
        waterways, quality of life, employment,
        housing, roading, local body services,
        education, health services, support for marae
        buildings and administration, representation on
        district, regional and central government,
        legislative protection of our rights guaranteed
        by Article II of the Treaty of Waitangi, etc.
                                                366
                       APPENDIX II

                         Draft

               REMAINING MĀORI LAND IN Ngāti KAHU

**N.B. This list was prepared by the Māori Land Court in 1990 and seems to have several inaccuracies in
it. (The ones I know about are marked **).

                     Original Acreage             Amount Remaining

1.   Aputerewa 1            702 acres                195 acres

2.   Aputerewa 2            708 acres                171 acres

3.   Kareponia            2,088 acres               524 acres

4.   Mangatawa             8 acres                 8 acres

5.   Hauturu             158 acres (inalienable)          1 acres

6.   Hikurangi             522 acres                5 acres

7.   Karikari             1,936 acres              1,285 acres **

8.   Kohumaru             2,088 acres              1,818 acres

9.   Merita              918 acres                554 acres

10.   Moturoa Is             68 acres                68 acres

11.   Ōkokori             340 acres                 50 acres

12.   Ōturu              1,174 acres               411 acres

13.   Pārangiora            180 acres                41 acres

14.   Parapara             1,643 acres               891 acres

15.   Pēria              1,130 acres               564 acres

16.   Pukenui             108 acres                108 acres **

17.   Puketu Is             5 acres                 5 acres

18.   Taemāro              99 acres                99 acres

19.   Tāheke              154 acres                 60 acres

20.   Takini               90 acres                90 acres

21.   Taumatawiwi           2,251 acres             2,251 acres

22.   Te Āhua          624 acres                468 acres

23.   Te Hororoa             41 acres                41 acres


                                                 367
24.   Te Kōniti            2,712 acres               790 acres

25.   Waiaua              147 acres                135 acres

26.   Waimahana             649 acres               649 acres

27.   Whakapouaka            160 acres               160 acres

28.   Whatuwhiwhi           588 acres                407 acres

29.   Mangataiore            381 acres               190 acres

30.   Ōkahu               540 acres               369 acres

31.   Ōkakewai             1,514 acres               280 acres

32.   Pātiki              2,219 acres                4 acres

33.   Pukekahikatoa          349 acres                76 acres    ORIGINAL TOTAL   26,294 acres     TOTAL REMAINING:

                                 less than 13,104 acres

                             (which is less than 6% of Ngāti Kahu's lands)Therefore, 13,190 acres of these remaining blocks has either been acquired by the Crown (either by
confiscation or purchase), or by private purchasers.
                                                 368
                     APPENDIX III            NGATI KAHU LANDS ACQUIRED THROUGH THE CROWN

A: Ngāti Kahu Lands Given Pre-Treaty to Pākehā (Who Were Awarded Title by the Crown)

1.   Brodies Creek         947 acres       Brodie

2.   Mangatete           466 acres       J. Davies (CMS)

3.   Matakau/Rokopairoa       1183 acres       R. Matthews (CMS)

4.   Kaitāia (Kerekere)       1470 acres       CMS

5.   Parapara/Tapuirau/Mata     1748 acres       J. Matthews (CMS)

6.   Taipā             41 acres    Berghan

7.   Cooper's Beach         145 acres       Berghan

8.   Māheatai            120 acres       Ryder

9.   ?Kohumaru           2,414 acres      Berghan's children (Ngati Kahu)

                   ___________

            Total     8,534 acres

            A further   47,534 acres  which should have been included in these
                               transactions was confiscated by the
                               Crown either as SURPLUS LANDS or
                               SCRIP LANDS.

TOTAL PRE-TREATY TRANSACTIONS: 56,068 acres                B: CROWN PURCHASES AFTER 1840

1.   Pūheke             16,000 acres  (for J. Matthews family) (includes Rangiputa)

2.   Waiake             6,950 acres

3.   Mangatete           11,125 acres

4.   Ōhinu             2,703 acres

5.   Pātiki             4,007 acres

6.   Kaitāia North         5,806 acres

7.   Takahue 1           18,000 acres                                                369
8.   Takahue 2             300 acres

9.   Maungataniwha West 1      12,940 acres

10.  Maungataniwha West 2 1     1,002 acres

11.  Maungataniwha          5,600 acres

12.  Kaiaka             7,427 acres

13.  Taunoke              44 acres

14.  Tāheke              330 acres

15.  Taumatapukapuka         1,430 acres

16.  Whakapapa            470 acres

17.  Ōpouturi             250 acres

18.  Toatoa             3,863 acres

19.  Hikurangi            4,705 acres

20.  Ōtengi             2,722 acres

21.  Upper Kohumaru         11,062 acres

22.  Whakapaku            500 acres

23.  Waimutu              79 acres

24.  Waikiekie             32 acres

                TOTAL: 127,347 acresC: PRIVATE PURCHASES AFTER 1865 (after Native Land Court had determined title in order for land to
be sold)

1.   Pārakerake            3054 acres

2.   Te Rangiranginga         176 acres

3.   Ōtarapoko            241 acres

4.   Te Kuihi              34 acres

5.   Ikatiritiri            19 acres

6.   Waipuna              36 acres

7.   Pākautararua           202 acres

8.   Motukahakaha           50 acres


                                               370
9.  Tawhati             5 acres

10.  Ōkerimene           209 acres

11.  Rangitihi           189 acres

12.  Ōtaharoa           241 acres

13.  Ahitahi            584 acres

14.  Te Awapuku          204 acres

15.  Haumapu            485 acres

16.  Ōrakiroa           59 acres

17.  Ōharae           197 acres

18.  Ruaroa           729 acres

19.  Tākeke            79 acres

20.  Waimamaku           154 acres

21.  Te Kauri           261 acres

   TOTAL PRIVATE PURCHASES:          7,208 acres

   PLUS TOTAL CROWN PURCHASES:        56,068 acres

                        127,347 acres

   PLUS CROWN & PRIVATE

   PURCHASES OF REMAINING

   MĀORI LAND:                26,294 acres

   TOTAL OF LAND ALIENATED FROM Ngāti KAHU:         216,917 acres   GRAND TOTAL OF Ngāti KAHU LANDS              230,011 acres

   (excluding Whangaroa)
                                        371
APPENDIX IV: DRAFT - Ngati Kahu Lands Administered by the Department of Conservation

          Source: Conservation Management Strategy for Taitokerau 1994

 (N.B. The size of each of these pieces is significantly different in the 1999-2009 edition – see extracts
                    at the end of appendices)

1.   Matai Bay Recreation Reserve            488.7884 hectares

2.   Pūwheke Recreation Reserve             135.4842 hectares

3.   Karikari (?beach)                 170.4300 hectares

4.   Kohanga Bay Recreation Reserve           13.7980 hectares

5.   Rangiputa (beach)                  6.0000 hectares

6.   Tokerau Beach                   273.8000 hectares

7.   Rangaunu (east of harbour)             99.2371 hectares

8.   Lake Ōhia                     1544.4829 hectares

9.   Mangatete (includes burial ground)         50.9903 hectares

10.   Mangatete Farm Settlement Scenic Reserve      58.0530 hectares

11.   Toatoa                        1.3000 hectares

12.   Paranui Scenic Reserve               364.9897 hectares

13   Ōrūrū River                      1.0000 hectare

14.   Mangōnui Domain Rec. Reserve            14.2207 hectares

15.   Mangōnui                       8.2810 hectares

16.   Rangikāpiti Pa Historical Reserve          34.3982 hectares

17.   Oyster Point                      .4046 hectares

18.   Parāoanui                      4.0467 hectares

19.   Ōmatai                       18.7338 hectares

20.   Ōtangaroa                     928.2680 hectares

21.   Te Koroa Scenic Reserve              166.7055 hectares

22.   Victoria Valley                   6.8500 hectares

23.   Kaitāia Scenic Reserve                7.6890 hectares

24.   Mangōnui Court House Hist. Reserve          0.0633 hectares

25.   Taumata                       0.0991 hectares


                                                   372
26.  Maungataniwha Forest              1300.3509 hectares

27.  Mangamuka Prop. Add. Scenic

   Reserve (11 Sections and Allotments)       160.4196 hectares

28.  Paranui Stream                   13.4300 hectares

29.  Aputerewa                     72.9700 hectares

30.  Taumarumaru

31.  Aputerewa Con Cov                   6.92 hectares

32.  Lake Waiporohita

33.  Westview Scenic Reserve (Kaitāia Forest & Bird)

34.  Kaiaka Quarry Reserve (Allotment 41A, Kaiaka Parish)

35.  Ōtaneroa Scenic Reserve (Takahue)           2.5925 hectares

36.  Takahue Domain Recreation Reserve

37.  Takahue Cemetery Reserve

38.  Unformed legal road, recreation reserve

   Karikari Bay (Sect 17 Block IV Karikari SD)

39.  Recreation Reserve (Section 16 Block IV Karikari SD)

40.  Lot 103 DP 47841 (Whatuwhiwhi 2) Recreation Reserve

41.  37 Marginal strips on Rangaunu, Whangatūpere Bay, Lake Ōhia, Mangōnui East, Ōtanenui
   Stream, Taipā, Ōrūrū, Awanui River (Takahue), Victoria River, Takahue River.TOTAL LANDS ADMINISTERED BY DOC     In excess of 5954.8 hectares

                                     (14,887.51 acres)
                                               373
APPENDIX V: Ngāti Kahu Lands Administered by Government Departments and SOEs other than

Source: DOSLI

(N.B. This list is incomplete and does not include, for example, lands held by the following
Crown/statutory bodies:

    Courts Dept

    Far North District Council

    Housing Corporation

    Housing NZ Ltd

    Knight Frank Ltd (some Crown properties),

    Māori Development Ministry

    Māori Trustee

    Maritime Safety Authority

    NZ Post Ltd

    Northcorp Ltd

    Northland Health Ltd

    Northland Hospital Board

    Northland Polytech

    Northland Regional Council

    NZ Forest Products Ltd

    NZ Guardian Trust Co Ltd

    NZ Historic Places Trust

    OTS

    Railways

    Telecom

    Top Energy Ltd

    Trans Power NZ Ltd

    Transit NZ
                                                374
Those which have been listed by DOSLI are:

1.   Allotment 48 Mangōnui Town       Education   Mangōnui Primary School

2.   Allotment 49 Mangōnui Town       Education   Mangōnui Primary School

3.   Allotment 50 Mangōnui Town       Education   Mangōnui Primary School

4.   Allotment 51 Mangōnui Town       Education   Mangōnui Primary School

5.   Allotment 297 Mangōnui Town       Education   Mangōnui Primary School

6.   Allotment 56 Mangōnui Town       Education   School site

7.   Lots 2 & 3 DP 81576           Education   Teachers' Residence

8.   Lot 3 DP 22662             DOSLI

9.   Closed Road               Police     Police Station

10.   Part Lot 2 DP 83411           Police     Police Station

11.   Section 136 Mangōnui Town        DOSLI

12.   Section 142 Mangōnui Town        DOSLI

13.   Section 149 Mangōnui Town        DOSLI

14.   Crown Land               DOSLI

15.   Part Allotment 133 Mangōnui Parish   DOSLI     Astronomical Station

16.   Part Allotment 146 Mangōnui Parish   DOSLI     Magnetic Station

17.   Part Allotment 30 Parish of Taipā    Education    Area School

18.   Part Allotment 5 Parish of Taipā    Education   Taipā Area School

19.   Part Allotment 28 Parish of Taipā    Education   Taipā Area School

20.   Allotments 17,18,3,14,16 of section 2

             Village of Taipā    Education   Taipā Area School

21.   Lot 2 of Section 2 Village of Taipā   Education   Taipā Area School

22.   Crown Land               DOSLI adjoining Sect. 14, Block IX Rangaunu SD

23.   Crown Land               DOSLI adjoining section 1 Block VII Rangaunu SD

24.   Part Sect. 8 BLK XI Rangaunu SD     Education   Kāingaroa Primary School

25.   Lots 1 & 2 DP 38912           Education   Kāingaroa Primary School

26.   Closed Road               Transport   Aerodrome                                                 375
27.  Lot 1 DP 27101            Transport   Aerodrome

28.  Land below Mean High Water Mark   DOSLI     Adjoining Sect 26 Block X Rangaunu
                                 SD

29.  Land below Mean High Water Mark   DOSLI     Adjoining sect.21 Blk X Rangaunu SD

30.  Part Old Land Claim 6        Defence    Adjoining sect.12 Blk X Rangaunu SD

31.  Part Lot 18 DP 1126         Defence    Adjoining sect.12 Blk X Rangaunu SD

32.  Part Allotment 1 Parish of Awanui  Transport   Kaitāia Aerodrome

33.  Part Allotment 4 Parish of Awanui  Transport   Kaitāia Aerodrome

34.  Part Allotment 5 Parish of Awanui  Transport   Kaitāia Aerodrome

35.  Part Allotment 6 Parish of Awanui  Transport   Kaitāia Aerodrome

36.  Part Allotment 7 Parish of Awanui  Transport   Kaitāia Aerodrome

37.  Part Allotment 9 Parish of Awanui  Transport   Kaitāia Aerodrome

38.  Part Allotment 10 Parish of Awanui  Transport   Kaitāia Aerodrome

39.  Part Allotment 13 Parish of Awanui  Transport   Kaitāia Aerodrome

40.  Closed Road             Transport   adjoining aerodrome

41.  Part Ōturu 2D1 Block         Education   Ōturu Primary School

42.  Part Ōturu 2D3A Block        Education   Ōturu Primary School

43.  Part Ōturu 2D3A Block        Education   Ōturu Primary School

44.  Crown Land              DOSLI     Unallocated Crown Land adjoining
                                 Lot 1 DP 2899 and Awanui
                                 River

45.  Part Kareponia 1A3 Block       Northland Catchment

                      Commission  Whangatāne Spillway

46.  Closed Road             DOSLI     Adjoining allotment 169 Mangōnui
                                 Parish

47.  Lot 1 DP 36859            Education   Pēria Primary School

48.  Closed Road             DOSLI     Adjoining allotment 60 Ōrūrū Parish

49.  Crown Land              DOSLI     Adjoining Hikurangi block

50.  Closed Road             DOSLI     Adjoining Sect 1 of 2 Blk I
                                 Maungataniwha SD                                            376
51.  Part Kaiaka Block            DOSLI      Water Reserve, adjoining Allotment 3
                                    Kaiaka Parish

52.  Allotments 78,79,80,81 Ōrūrū Parish   Crown Land    O04/5.3 SO 59799

53.  Crown Land                DOSLI      Adjoining Sect 35 Blk XII Rangaunu SD

54.  Allotments 280 and 281 Mangatete Psh Landcorp       O04/3.3 SO 53593

55.  Allotment 245 Mangatete Parish      Landcorp     O04/3.3

56.  Te Kōniti B2 Block            Education    Māori School (Pāmapuria)

57.  Sections 35 & 51 Block V Takahue SD   Landcorp     Renewable lease, 67C/482
                                    C070520.3

58.  Lot 2, DP 75224             Landcorp     Renewable lease, 67C/481
                                    C070520.4

59.  Sections 11 & 64 Block X Takahue SD   Landcorp     Renewable lease, 61A/167

60.  Sections 62 & 63 Block X Takahue SD   Landcorp     Renewable lease, 61A/168

61.  Part River Bed              DOSLI      Victoria River

62.  Allotment 137, Parish of Maungataniwha Landcorp      Renewable lease 1078/24

63.  Allotment S25, Parish of Maungataniwha

                     East  Landcorp     Renewable lease 70A/651

64.  Allotments 32 & S33 Parish of Maungataniwha

 East and Sect 8 Blk VI Maungataniwha SD    Landcorp     Occupation licence with Right of
                                    Purchase 286/279

65.  There are a large number of Crown properties in Kaitāia held by Education, Social Welfare,
    Defence, Police, Railcorp, Justice, Northland Catchment Commission.

66.  Section 13 Block XIV Takahue SD     Landcorp

67.  Sections 21 & 35 Block XIV Takahue    Landcorp     Renewable lease 791/103

68.  Section 24 Block XIV Takahue SD     Landcorp     Renewable lease 407/54

69.  Section 3A Block XIV Takahue SD     Defence

70.  Sections 75 & 75? Block XV Takahue SD Landcorp      Lease RB 82/80

71.  Closed Road Block II Rangaunu SD     DOSLI      Adjoining Sections 13 & 55 Blk II
                                     Rangaunu SD

72.  Crown Land Block II Rangaunu SD     DOSLI      Adjoining Section 13 Block II
                                     Rangaunu SD


                                                   377
73.  Part Whakapouaka Block         Transport   Lighthouse

74.  Crown Land               DOSLI     Adjoining Sect 13 Block II Rangaunu
                                  SD

75.  Closed Road               DOSLI     Adjoining Sect 34 & 35 Block V
                                  Rangaunu SD

76.  Parts Section 2 Block II Mangōnui SD  DOSLI

77.  Crown Land                      Adjoining Lot 4 DP 123800

78.  Part Allotment 5 Mangōnui East Parish  DOSLI     Crown Land

79.  Crown Land               DOSLI     Adjoining Allotment 198 Mangōnui
                                  Parish

80.  Part Allotment 18A Mangōnui East Psh  Education   School Site

81.  Part Allotment 18A Mangōnui East Parish Education   School Site

82.  Crown Land               DOSLI     Landing Reserve adjoining lot 9 DP
                                  134214

83.  Closed Road               DOSLI     Adjoining Lot 1 DP 87958

84.  Crown Land               DOSLI     Adjoining Lot 2 DP 62296

85.  Crown Land               DOSLI     Adjoining Allotment 134 Mangōnui
                                  Parish

86.  Allotment 290 Town of Mangōnui     DOSLI

87.  Part Allotment 33 Town of Mangōnui   Education   Teacher's Residence

88.  Parts Allotment 54 Town of Mangōnui   Education   School

89.  Allotments 52 & 53 Town of Mangōnui   Education   School       ***TOTAL ACREAGE STILL TO BE IDENTIFIED****
                                               378
CHAPTER 7 – TOITŪ TE WHENUA / WHAKAKAHA AKE I TE MANA TUKU IHO O NGĀTI KAHU
                                    379
Land being advertised for sale on the incorrectly named ‘Pukewhai’ Rd in the rohe of Patukōraha


Ngā Ingoa Tika o ngā whenua o Te Whānau Moana / Te Rorohuri

    CURRENT NAME               INGOA TIKA (N.B. The kōrero for these names is
                        provided at pages 43-96 of this deed. For
                        location see map on page 97.)
  -                      Wharekie
  -                      Kokonga
Puheke beach                  Wai-kākari
  -                      Te Awa o Tīmoti
Puheke                     Pūwheke
  -                      Wai-mangō
Karikari Bay                  Karikari
Karikari Peninsula               Rangiāwhiao
  -                      Waihangehange
  -                      Te Ana o Taite
Wairahoraho stream               Wai-rahoraho
Karikari stream                 Teikāpiua
  -                      Te Awa
Maraewhiti Point                Maraewhiti
  -                      Wairaka
  -                      Whakapouaka


                                             380
Taumatara Point   Taumātara
Whataru bay     Waipapa
Whale Island     Tukutukungāhau
Green Island     Motutapu
Moturoa Island    Moturoa
  -        Pū-mānawa
  -        Pāhekeheke
Cape Karikari    Te Rae o Whakapouaka
  -        Matariki** - this needs adding to the map
  -        Te Kētipātōtō
  -        Papakōhatu
  -        Papatipu
  -        Te Parautanga
Black Point     Te Rae o Te Rākau
  -        Te Tima
  -        Ōhautetea
  -        Te Kāhika ** - this needs adding to the map
Matawherohia Point  Whare-ngārahu
Matai Bay      Ōmāhuri
  -        Maitai
  -        Waikura
Merita        Mērita
  -        Te Ārai
  -        Maomaonui
  -        Takini
  -        Parāoanui
Pihakoa Point    Pīhākoa
Tapakekeno Point   Whangatūpere
Whangatupere Bay   Whangatūpere
  -        Whainui
  -        Herukākahi
  -        Piri-te-unahi (spelling needs correcting on map)
  -        Ngaromaki
  -        Tokopāpā
Knuckle Point    Paeroa
  -        Kupe
  -        Te Kapa
  -        Moeātoa
  -        Waihi
  -        Ōmātua
  -        Kai-pāua
Brodies Creek    Rangiāwhiao
  -        Tomotomo
  -        Kai-pere-nui
  -        Wai-ngārara


                                 381
  -                      Hau-marere
  -                      Wai-paraheka
  -                      Te Ānā-puta
  -                      Te Puta Paraore
  -                      Te Kirikiri
  -                      Te Awa
  -                      Waiari
  -                      Whakararo
  -                      Pokoroa **needs to be added
  -                      Pāharakeke (not Pāharakeke??)
  -                      Takapū
  -                      Rangiāwhiao
  -                      Te Ahu
  -                      Tou-piro-roa
  -                      Kere pā
  -                      Whatuwhiwhi **needs to be added to map
  -                      Wai-hapū-rua
  -                      Pātia
  -                      Matariki
  -                      Iōkaroro **needs to be added to map
  -                      Tuitonga
  -                      Rākau Whatīa
  -                      Pārakerake
  -                      Te Kupenga a Kupe
Tokerau Beach                  Tokerau
Doubtless Bay                  Tokerau Moana

Ngā Ingoa Tika o ngā whenua o Matarahurahu

 EXISTING PLACE NAME (GAZETTED, RECORDED           INGOA TIKA / KŌRERO
      OR LOCAL) / LOCATION

Mountain to the east of the meeting house and  Kārewa
seen from the flat below.

                         Pārangiroa

River to the west of the meeting house.     Waikotekote

Urupā                      Maurea

Kēnana                      Kohumaru

                         Pōkahu

                         Marawaewae
                                             382
                       Aparua

                       Te Wharetoro

                       Te Kūkuku

Midgeley Rd                 Waipūmahu

                       Papakawau

                       Maungawhara

                       Karamataka

                       Papawera

                       Ōrua

                       Kaiwaka

                       Paeroa

                       Hākopa

                       Kainamu

                       Ōparahi

Cable Bay                  Waipapa

Coopers Beach                Koekoeā

Butler Point                 Te Pā o Moehuri

Doubtless Bay                Tokerau Moana

Osprey Head                 Rangitoto

Rocks in front of Rangikāpiti Pā       Ruakaramea


Ngā Ingoa Tika o ngā whenua o Ngāti Ruaiti

      CURRENT NAME / LOCATION            INGOA TIKA / KŌRERO

Hīhī                     Waitetoki. Waitetoki is the whole area, not
                       Hīhī. Hīhī is in Waitetoki. Pukewhau is in
                       Waitetoki.

Butterfish Bay                Paewhenua

River on Pukewhau maunga           Pukewhau
                                           383
River beside the campgrounds and Reremoana      Waiaua
Renata’s house

Place where this is a lake close to Reremoana     Tauranga
Renata’s home

                           Kaiwhetu

Place under Whakaangi mountain; a forest       Tangiteperehere

Butler Pt                       Te Pā o Moehuri

Mountain below Butler Pt               Rangitoto

Place below the turnoff to Taemāro          Mārakai

By the road at the bridge beside Ōruaiti Rd, at and  Te Akeake
below Paewhenua, but by the sea

                           Te Kuihi Pā


Ngā Ingoa Tika o ngā whenua o Te Pātū

       CURRENT NAME / LOCATION                INGOA TIKA / KŌRERO

Bells Hill                      Kerekere Pā

A mountain                      Kauhanga

A pā site                       Moeiti

A river                        Tarakaka

A river                        Karamuhako

Ōkahu                         Ngākohu


Ngā Ingoa Tika o ngā whenua o Patukōraha

         CURRENT NAME                    INGOA TIKA / KŌRERO

Walkers Island                    Tahuahua Paopao Karoro. Te Pātū kaumātua
                           wish the name to be changed to te ingoa tika.
                           However they also wish to have the current
                           name formally acknowledged in memory of
                           Tom Walker who owned and operated a barge
                           for many years on the Rangaunu harbour, and
                           after whom the island was named.
Pukewhai Rd                      Pukewhau Rd                                                384
The river                   Mangatakuere


Ngā Ingoa Tika o ngā whenua o Ngāti Taranga

      CURRENT NAME / LOCATION             INGOA TIKA / KŌRERO

Victoria Valley                Mangataiore


Ngā Ingoa Tika o ngā whenua o Pīkaahu

      CURRENT NAME / LOCATION             INGOA TIKA / KŌRERO

Paranui                    Whakapapa

A burial ground                Tuanaki


Ngā Ingoa Tika o ngā whenua o Matakairiri

      CURRENT NAME / LOCATION             INGOA TIKA / KŌRERO

Taipā                     Māheatai

Taipā beach                  Herewaka

Cable Bay                   Waipapa

Reid’s beach                 Ōtako (tauranga waka Māmaru)

Te Kuihi                   Whatianga

Spring on Te Kuihi              Waimutu

Taipā River                  Ikateretere

Reid’s Beach                 Ōtako


Ngā Ingoa Tika o Ngā Marae o Ngāti Kahu

                       Waiaua Marae
                       Aputerewa Marae
                       Kēnana Marae
                       Karepori Marae
                       Kauhanga Marae
                       Parapara Marae
                       Ko Te Āhua Marae
                                         385
CHAPTER 8 – HE WHAKARĀPOPOTOTANGA I NGĀ KŌRERO A TE RĪPOATA
                               386
Nā ngā tūpuna i tuku iho te mana whenua mō Mana whenua throughout the territories of Ngāti
ngā rohe katoa o ngā whānau me ngā hapū o Kahu derives from the ancestors of the whānau
Ngāti Kahu.                and hapū of Ngāti Kahu and resides permanently
                      with those whānau and hapū.

Ko te mana, ko te tapu, ko te ihi o ngā hapū      The hapū of Ngāti Kahu declare that our mana
katoa o Ngāti Kahu i pouātia rawatia mai i a      whenua and mana moana encompasses from Te
Ranginui i runga nei, ki a Papatūānuku e takoto    Whatū, te Maunga Tohoraha, Hukatere and Te
nei; mai Te Whatū ki Maunga Tohoraha; whiti      Make and the seas from these boundaries to
atu ki Hukatere kei Te Oneroa-ā-Tōhē; ki Te      Hawaiikinui and inland to Ngākohu, Ōkakewai,
Make, ā, ka puta atu mā ēnei moana e hora nei     to Maungataniwha and in this whole area that
ki Hawaiiki Nui. Mai te taha moana ki te tua      the hapū of Ngāti Kahu hold mana whenua.
whenua, ka haere mai ki Ngākahu, ki Ōkakewai,
tae noa atu ki runga o Maunga Taniwha. Ko ēnei
ngā pou whenua o ngā roherohenga katoa o ngā
hapū katoa o Ngāti Kahu. Kei te pupuritia, kei te
hakapūmautia nei te mana whenua me te mana
moana e ngā uri hakatupu.

Nā te Hakaputanga o te Rangatiratanga o Nu       Both Te Hakaputanga o te Rangatiratanga o Nu
Tireni i te tau 1835, nā te Tiriti o Waitangi hoki i  Tireni of 1835 and Te Tiriti o Waitangi of 1840
te tau 1840 te mana o Ngāti Kahu i tautoko, i     recognise and uphold the mana of Ngāti Kahu.
hāpai. He kāwenata tapu wēnei pukapuka e rua,     These are solemn, sacred and binding covenants.
ā, e pūmau tonu ana, ā, mō ake tonu atu. Nā te     The United Nations Declaration on the Rights of
Hakapuakitanga o te Rūnanga Hakakotahi o te      Indigenous Peoples (2007) explains in some
Ao mō ngā Tika o ngā Iwi Taketake i          detail the practical implementation of these two
hakamārama atu ngā tino whainga o wēnei        covenants.
kāwenata i te tau 2007.

Nā te Karauna o Ingarangi i tautoko te         The British Crown recognised Te Hakaputanga o
Hakaputanga o te Rangatiratanga o Nu Tireni i te    te Rangatiratanga o Nu Tireni in 1835. The
tau 1835 Nā te Karauna o Ingarangi hoki i haina    British Crown signed Te Tiriti o Waitangi in 1840.
te Tiriti o Waitangi i te tau 1840. Nā te       The New Zealand government, representing the
kāwanatanga o Nu Tīreni, hei māngai mō te       British Crown, supported the United Nations
Karauna  o  Ingarangi,  i  tautoko   te   Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
Hakapuakitanga o te Rūnanga Hakakotahi o te      in 2010.
Ao mō ngā Tika o ngā Iwi Taketake i te tau 2010.

Mai i te tau 1840, mai i te hainatanga o Te Tiriti o  For 171 years since Ngāti Kahu and the British
Waitangi, arā, mō ngā tau kotahi rau whitu tekau    Crown signed Te Tiriti o Waitangi, the British
mā tahi i pahure atu nei, nā te Karauna o       Crown has committed unconscionable breaches
Ingarangi i takahi Te Tiriti o Waitangi me ngā tika  of Te Tiriti o Waitangi and violated basic
tangata o Ngāti Kahu, ā, kāhore i aro mai ki te    internationally recognised human rights of Ngāti
mana me te tino rangatiratanga o ngā hapū o      Kahu and has ignored the mana and sovereignty
Ngāti Kahu. Ko te tumanako o te Karauna kia      of the hapū of Ngāti Kahu. The Crown’s intention
hakakāhoretia te mana motuhake o Ngāti Kahu,      was that it be able to claim that Ngāti Kahu had


                                                  387
ā, kia tāhaengia katoatia ngā whenua (me te     surrendered our mana motuhake in order to
takutai moana), ngā awa, ngā roto, ngā wai, ngā   steal all Ngāti Kahu’s lands (including our
moana, ngā ngahere, ngā mātauranga me ngā      foreshore and seabed), waterways, airways,
taonga katoa o Ngāti Kahu kia whai rawa ai te    seas, minerals, intellectual property and all our
Karauna me ngā Pākehā e uru mai ana ki tēnei     resources so that the British Crown and
motu.                        immigrants could use them to become wealthy
                           and prosperous at our expense.

Nā ngā mahi kino, arā, nā te mahi tinihanga, nā   Driven by the insatiable greed and racism of her
te mahi teka, nā te mahi hakaparahako, nā te     subjects, the Crown lied to, cheated, deceived,
mahi kai-ā-kiri, nā te apo, nā te mahi        bullied and terrorised Ngāti Kahu in its vain
hakatumatuma hoki te Karauna i tarai ki te      attempt to wipe out Ngāti Kahu. The Crown,
hakakāhore, ki te muku atu i a Ngāti Kahu,      through its actions and that of its subjects, forced
engari, e kore e taea. Ahakoa te tino roa o te    Ngāti Kahu into a state of oppression, poverty,
noho o Ngāti Kahu i raro i te kapua pōuri o te    deprivation, landlessness and marginalisation,
pēhitanga, ā, e tino pōhara ana, e hakatahaengia   forcing us off our ancestral lands and out of our
ana, e whenua kore ana ngā whānau me ngā       territories and that situation has remained for
hapū o Ngāti Kahu i wēnei rā me ngā tau maha o    over 150 years to this day. Despite these
mua, e tū tonu ana a Ngāti Kahu i runga i te     unbearable conditions, Ngāti Kahu has continued
mana me te tino rangatiratanga o ō mātou       to maintain our mana and our tino
tūpuna, ā, e kore e mutu te whawhai         rangatiratanga handed down to us by our
hakatikangia ngā mahi kino a te Karauna o      ancestors. Ngāti Kahu will never stop fighting to
Ingarangi.                      correct the atrocities of the British Crown.

Nā te hainatanga o tēnei pukapuka hakataunga     The signing of this initial Deed of Partial
tuatahi i waenga i a Ngāti Kahu me te Karauna o   Settlement between Ngāti Kahu and the British
Ingarangi i kitea ai e te ao mutu kau ana wēnei   Crown is formal recognition by both parties that
mahi kino katoa a te Karauna, ā, ka tino       the British Crown has apologised for its
tautokongia, ka tino hāpaingia te mana me te     behaviour and will, from this day forth, cease all
tino rangatiratanga o ngā hapū me te iwi o Ngāti   such behaviour, and in doing so recognise,
Kahu e te Karauna. E kore hoki anō te Karauna e   honour and uphold the mana and tino
takahi, e karo atu i Te Hakaputanga o te       rangatiratanga of the hapū and iwi of Ngāti
Rangatiratanga o Nu Tireni, i Te Tiriti o Waitangi  Kahu and solemnly promises to never again
rainei, engari ka hakapūmautia kētia, ā, mō ake   trample on and ignore Te Hakaputanga o te
tonu atu.                      Rangatiratanga o Nu Tireni or Te Tiriti o
                           Waitangi, but will instead honour and uphold
                           them forever.

Ka tino hakaaetia e te Karauna kia kore ai a muri  The British Crown also solemnly undertakes and
e kerēme i ngā whenua, i ngā awa, i ngā roto, i   promises to relinquish all and every claim to all
ngā wai, i ngā moana, i ngā ngahere, i ngā      Ngāti Kahu lands (including our foreshore and
mātauranga me ngā taonga katoa o Ngāti Kahu,     seabed), waterways, airways, seas, minerals,
ā, kia waihongia, kia hakakāhore, kia mukua hoki   intellectual property and all our resources as
ngā kerēme katoa a te Karauna puta noa i te     defined herein and to never attempt to claim any
rohe o Ngāti Kahu i rārangitia i roto i tēnei    of them ever again. Furthermore the Crown
pukapuka hakataunga, ā, kia hakapuaki atu ki te   solemnly undertakes and promises to return
ao katoa, nā ngā hapū me te iwi o Ngāti Kahu te   complete control, including ownership, to those


                                                  388
mana motuhake me te tino rangatiratanga, ā, lands and resources set out in this deed, to Ngāti
puta noa i ō mātou ake rohe katoa. Ā, ka oti pai Kahu in fulfilment of this initial settlement and to
ai wēnei mahi katoa i mua i te tau 2025.     return control of all other Ngāti Kahu physical
                         and intellectual properties set out in the deed
                         before 2025.

Ka hakaaetia kia hakapūmautia tūturutia e te     The Crown will acknowledge and uphold, through
karauna te mana me te tino rangatiratanga o ngā   its own tikanga, that is, through law confirmed
hapū me te iwi o Ngāti Kahu puta noa i ō mātou    by legislation, Ngāti Kahu’s mana and
rohe, ā, ka hakamanangia i raro i ngā tikanga a te  sovereignty, including our paramount authority,
karauna, arā, i te ture ka kīa ko Te Ture      power and control throughout our territories and
Hakataunga i te Wāhanga Tuatahi o Ngā Kerēme     all Crown agents, including all government
o Ngāti Kahu 2011. Mā te karauna me ana       departments, government and parliamentary
kaimahi katoa, arā, ngā tari kāwanatanga, ngā    commissions and trusts, courts, tribunals,
komihana kāwanatanga me ngā komihana         judiciary bodies and local governments will be
pāremata, ngā kōti, ngā taraipiunara, ngā rōpū-   bound by and will abide by that legislation as set
ā-tiati, ngā kaunihera-ā-rohe me aua tūmomo     out in Te Tiriti of Waitangi Claims – Ngāti Kahu
rōpū katoa, e hakapūmau tūturu wēnei ture      Partial Settlement Act 2011.
katoa.
                                                 389

								
To top