TAKLIMAT KWAPM KPD JPN JOHOR 2011 by 064RH97

VIEWS: 108 PAGES: 35

									10 Ogos 2011
        1
HURAIAN SPK BIL 6 THN 2010
     • Panduan mengenai tatacara
TUJUAN   pelaksanaan Bantuan KWAPM     • Mesyuarat Focus Group Mengenai
      Pembasmian Kemiskinan Bil.7/2008
      bertarikh 8 Ogos 2008

PUNCA  • Mesyuarat J/K KWAPM Bil.2 Tahun
      2008
KUASA
     • Mesyuarat Focus Group mengenai
      Pembasmian Kemiskinan Bil. 1 Tahun
      2010 pada 7 Januari 2010
                        2
   KEPUTUSAN TERKINI 2011
1.  Mesyuarat Majlis Tindakan Negara (MTN)
   Bil. 3/2010 yang dipengerusikan oleh YAB
   Perdana Menteri pada 6 Disember 2010
   Memutuskan bahawa walaupun data
   eKASIH perlu dijadikan rujukan utama
   dalam pemberian bantuan, sekiranya
   terdapat mana-mana insiden kemiskinan
   yang masih belum disenaraikan tetapi
   Kementerian dan Agensi merasakan ia
   layak diberi bantuan, maka bantuan boleh
   terus dipertimbangkan.
                        3
  KEPUTUSAN TERKINI 2011
2. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 12 Jan 2011

Bersetuju bahawa walaupun sistem eKASIH
telah dilaksanakan untuk mengesan penduduk
miskin dan miskin tegar tetapi ia masih di fasa
permulaan dan belum dibuat secara holistik.
Oleh itu, sebarang bentuk bantuan daripada
Kerajaan tidak boleh dibuat berdasarkan data
eKASIH semata-mata, sebaliknya hendaklah
berdasarkan sesuatu kumpulan sasar yang
berkenaan.
                         4
  KEPUTUSAN TERKINI 2011
3. Mesyuarat Pengurusan Tertinggi pada 18 Mac
  2011

 Memutuskan bahawa bermula tahun 2011,
 Data  Sedia  Ada  (DSA)  berdasarkan
 permohonan   melalui   sekolah  masih
 digunapakai bagi murid Tahun 1 hingga
 Tingkatan 1/Peralihan bagi pemberian bantuan
 KWAPM di samping penggunaan data
 eKASIH.
                         5
             DASAR BANTUAN PELAJAR MISKIN
            =Pengumuman Bajet 2003 pada Sept
            2002; RM87.7 juta untuk murid miskin
            = Diluluskan pada 10 April 2003 di
             bawah Seksyen 10, Akta Tatacara
                 Kewangan1957
SUMBER KEWANGAN          LATAR-              OBJEKTIF
                 BELAKANG
=Peruntukan kerajaan        KWAPM            Memastikan tiada murid
  (Bajet tahunan)                           tercicir
=Sumbangan luar dari                     dari persekolahan selaras
 sykt dan individu                          dengan
 (dikecualikan cukai                      penguatkuasaan Dasar
   oleh LHDN)                        Pendidikan Wajib 2003


                  PENGURUSAN
            =Berlandaskan Surat Ikatan Amanah
            yang diluluskan oleh Kementerian
             Kewangan pada 15 Ogos 2008
            =Satu J/kuasa yang dipengerusi KSU
             dan Ketua Jabatan / Bahagian
                  sebagai ahli
                                             6
          TAFSIRAN
       • BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP
 KETUA ISI   KEBAJIKAN AIR TEMPAT KEDIAMAN
 RUMAH    TERSEBUT       • PENGHUNI BIASA TEMPAT KEDIAMAN
 AHLI ISI
 RUMAH       • SEMUA BENTUK PENDAPATAN ( GAJI, PENCEN, ZAKAT,
PENDAPATAN   SUMBANGAN ANAK, JUALAN PERTANIAN DLL
 ISI RUMAH       • JUMLAH PENDAPATAN ISI RUMAH DIBAHAGI BILANGAN
 PERKAPITA   ISI RUMAH

                                 7
KRITERIA KELAYAKAN BANTUAN KWAPM
  Murid  Warganegara   Malaysia  di  Sekolah
  Rendah/Menengah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan
  (Tahun 1 hingga Tingkatan 1/ Peralihan) – Murid
  MRSM TIDAK LAYAK.
  Ketua Isi Rumah (KIR) berdaftar dengan eKASIH
  dan disahkan sebagai MISKIN atau MISKIN TEGAR
  Murid Miskin yang pendapatan keluarganya berada
  dibawah Paras Garis Kemiskinan (PGK) Nasional.
  Murid BUKAN penerima salah satu bantuan
  kewangan seperti Biasiswa Kecil Persekutuan
  (BKP), Biasiswa Sukan (BS), Elaun OKU KPM,
  Biasiswa Kerajaan Negeri, Biasiswa Swasta dan
  Yayasan
  Murid Orang Asli dan Penan
  Kes-kes Kecemasan – Bencana alam seperti banjir,
  tanah runtuh, kebakaran
             8
  JENIS DAN KADAR BANTUAN KWAPM
    Bantuan Am Persekolahan (BAP)         Bantuan Bulanan (BB)
 Beg Sekolah  Wang Tunai

                  Pakaian Seragam  Wang Saku
                           RM50 x 10 bulan (Sek Ren)
                           RM60 x 10 Bulan (Sek Men)

                           Nota:
                           BB adalah tertakluk kepada
        Yuran Peperiksaan           kedudukan kewangan
                           Tabung KWAPM
    Kasut Sekolah
                    Peralatan
                   Persekolahan
NOTA:
BAP adalah bantuan berupa barangan atau wang tunai
(RM200 Sek Rendah / RM300 Sek Menengah)
                                          9
     JENIS DAN KADAR BANTUAN
           BAP        BB
KATEGORI                        JUMLAH
           (RM)       (RM)
                             (RM)
Miskin Tegar   Sek Ren = 200   Sek Ren = 500   Sek Ren = 700
         Sek Men = 300  (RM50x10 bulan)  Sek Ren = 900
                  Sek Men = 600
                 (RM60 x 10 bulan)

Miskin      Sek Ren = 200   Sek Ren = 250   Sek Ren = 450
         Sek Men = 300  (RM25x10 bulan)  Sek Ren = 600
                  Sek Men = 300
                 (RM30 x 10 bulan)

Data Sedia Ada  Sek Ren = 200      -      Sek Ren = 200
         Sek Men = 300            Sek Men = 300
                                   10
       AGIHAN BANTUAN
BIL   JENIS BANTUAN         CARA AGIHAN
 1. Bantuan Am         a) Masuk ke akaun murid;
  Persekolahan          atau
  (Pakaian seragam sekolah, b) Barangan; atau
  peralatan sekolah dan lain- c) Tunai
  lain keperluan persekolahan
  murid)

 2. * Bantuan Bulanan      a) Masuk ke akaun murid;
  (Wang saku dan lain-lain    atau
  perbelanjaan harian murid)  b) Tunai

* Nota: Boleh dibayar secara bulanan atau sekaligus
                              11
    TATACARA PERMOHONAN
   KATEGORI         KETERANGAN
1. KIR YANG TELAH      BANTUAN KWAPM SECARA
  BERDAFTAR EKASIH       AUTOMATIK
  & DISAHKAN MISKIN/
  MISKIN TEGAR
2. KIR YANG BELUM    PERMOHONAN MELALUI SEKOLAH DI
  BERDAFTAR EKASIH   BWH DATA SEDIA ADA (DSA) DENGAN
             MENGISI BORANG PERMOHONAN
                INDIVIDU KWAPM
3. ORANG ASLI       MELALUI SISTEM eDAMAK OLEH
                   JAKOA
4. PENAN         PERMOHONAN MELALUI BORANG
              RUMUSAN PERMOHONAN

                           12
    PERMOHONAN DATA SEDIA ADA
         PERANAN SEKOLAH
  Kenalpasti pendapatan ibu bapa/penjaga murid mengikut
  Paras Garis Kemiskinan (PGK) Nasional berdasarkan
  Borang Maklumat Murid (BMM) bagi murid Tahun 1 hingga
  5 pada tahun 2011 dan serahkan Borang Permohonan
  Individu KWAPM.

  Mengumpul semula Borang Permohonan Individu KWAPM
  yang telah diisi bersama dokumen sokongan:
  = salinan KP murid
  = salinan KP ibu bapa / penjaga

  Murid yang telah menerima KWAPM DSA pada tahun 2011,
  = tandakan (√) SAMBUNGAN

  Murid yang baru kali pertama memohon KWAPM DSA,
  = tandakan (√) PERMOHONAN BARU
              13
    PERMOHONAN DATA SEDIA ADA
         PERANAN SEKOLAH
  Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Peringkat Sekolah
  menyaring setiap permohonan berdasarkan perkara-
  perkara berikut:

   Murid BUKAN penerima Bantuan Persekolahan dalam
   bentuk kewangan daripada pihak Yayasan, Kerajaan
   Negeri dan pihak swasta atau apa-apa elaun seperti
   dinyatakan dalam SPK Bil 6 Tahun 2010

   Pendapatan keluarga murid di bawah PGK Nasional

   Bagi permohonan baru, Jawatankuasa Pengurusan
   Bantuan Peringkat Sekolah perlu melaksanakan
   pemantauan secara rawak ke rumah murid bagi
   mengesahkan status kemiskinan.

              14
      PERMOHONAN DATA SEDIA ADA
           PERANAN SEKOLAH
  Memastikan   semua  maklumat   diisi dengan  LENGKAP
  terutamanya:
  i.  No Surat Beranak / No Kad Pengenalan murid
    ( 6 aksara bagi No SB, 12 aksara bagi No KP,
     TIDAK PERLU tanda sempang atau jarak-space)

  ii.  Pendapatan kasar dan bilangan tanggungan TIDAK BOLEH
      diletak ‘0’ (Kosong) atau tiada)

  iii.  Nama dan No KP ibu bapa / penjaga
      (12 aksara bagi no KP, TIDAK PERLU tanda sempang atau
      jarak-space)

  iv. Umur dan darjah yang dicatatkan ialah umur dan darjah pada
    2012.

  Menyediakan Borang Rumusan Permohonan (BRP) (Format Baru)
  dan kemukakan ke JPN/PPD dalam bentuk hardcopy dan softcopy
  (CD)           15
PERANAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH
  Menyemak softcopy senarai BRP (Format Baru). Sekiranya
  PPD mendapati ada nama yang dikemukakan tidak layak, ia
  perlu dipotong tetapi TIDAK BOLEH dipadam (delete) daripada
  fail
  (Highligth row-Klik Font-Klik Effect-Pilih Strikethrough)
   Contoh:
   Siti Suhana Bt Mohamed Shaharin

  PPD tidak boleh menambah penerima KWAPM

  Perlu membuat pengesahan pada hardcopy BRP (Format
  Baru)

  Menyelaraskan dan menyatukan semua softcopy BRP (Format
  Baru) bagi semua sekolah di bawah pentadbiran PPD masing-
  masing di dalam satu cakera padat (CD)


                16
PERANAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH
  Memastikan semua maklumat diisi dengan LENGKAP
  terutamanya:
  i.  No Surat Beranak / No Kad Pengenalan murid
    ( 6 aksara bagi No SB, 12 aksara bagi No KP, TIDAK
     PERLU tanda sempang atau jarak-space)

  ii.  Pendapatan kasar dan bilangan tanggungan TIDAK
      BOLEH diletak ‘0’ (Kosong) atau tiada)

  iii.  Nama dan No KP ibu bapa / penjaga
      (12 aksara bagi no KP, TIDAK PERLU tanda sempang
      atau jarak-space)

  iv.  Umur dan darjah yang dicatatkan ialah umur dan darjah
      pada 2012.

  Menyerahkan softcopy (CD) BRP yang telah diselaraskan dan
  disatukan kepada JPN.   17
PERANAN JABATAN PELAJARAN NEGERI
  Menyemak softcopy senarai BRP (Format Baru) dan sekiranya
  JPN mendapati ada nama yang dikemukakan tidak layak, ia
  perlu dipotong tetapi TIDAK BOLEH dipadam (delete) daripada
  fail

  (Highligth row-Klik Font-Klik Effect-Pilih Strikethrough)
  Contoh:
  Siti Suhana Bt Mohamed Shaharin

  JPN tidak boleh menambah penerima KWAPM

  Menyelaraskan dan menyatukan semua softcopy BRP (Format
  Baru) bagi semua PPD di bawah pentadbiran JPN di negeri
  masing-masing dalam satu cakera padat (CD)
                  18
PERANAN JABATAN PELAJARAN NEGERI
  Memastikan semua maklumat diisi dengan LENGKAP terutamanya:
  i. No Surat Beranak / No Kad Pengenalan murid
    ( 6 aksara bagi No SB, 12 aksara bagi No KP, TIDAK
    PERLU tanda sempang atau jarak-space)

  ii.  Pendapatan kasar dan bilangan tanggungan TIDAK BOLEH
      diletak ‘0’ (Kosong) atau tiada)

  iii.  Nama dan No KP ibu bapa / penjaga
      (12 aksara bagi no KP, TIDAK PERLU tanda sempang atau
      jarak-space)

  iv. Umur dan darjah yang dicatatkan ialah umur dan darjah  pada
    2012.

  Menyerahkan softcopy (CD) BRP yang telah diselaraskan dan
  disatukan kepada Bahagian Kewangan, Kementerian Pelajaran
  Malaysia untuk pembayaran selewat-lewatnya pada 15 Oktober 2011
                 19
      PERMOHONAN MURID
  TAHUN 1 DAN TINGKATAN 1 TAHUN 2012

  Permohonan bagi murid Tahun 1 dan Tingkatan 1 adalah
  menggunapakai kaedah yang sama seperti di atas tetapi
  dilaksanakan mulai bulan Januari 2012

  JPN perlu menyerahkan softcopy (CD) BRP yang telah
  diselaraskan dan disatukan kepada Bahagian Kewangan,
  Kementerian Pelajaran Malaysia selewat-lewatnya pada
  28 Februari 2012.
               20
BORANG PERMOHONAN INDIVIDU
               21
22
BORANG RUMUSAN PERMOHONAN LAMA
                 23
BORANG RUMUSAN PERMOHONAN BARU
                 24
BORANG AKUAN PENERIMAAN
             25
 JK BANTUAN PERINGKAT SEKOLAH
1. Tubuhkan JK dianggotai oleh:
  i) PK HEM / Guru KWAPM;
  ii) 2 orang wakil PIBG;
  iii) Ketua Kampung (sekiranya berkaitan)

2. Fungsi dan tanggungjawab
  i) Tentukan murid yang layak dapat bantuan
  ii) Tentukan bentuk agihan bantuan;
  iii) Pastikan tatacara pengurusan kewangan
     dipatuhi;
  iv) Pastikan murid layak berdasarkan senarai
     penerima;
  v) Laporkan ke KPM maklumat meragukan.
                          26
J/K BANTUAN PERINGKAT SEKOLAH
Perlu memastikan bahawa:
  Murid tidak menerima Bantuan persekolahan dalam
   bentuk kewangan daripada pihak Yayasan, kerajaan
   negeri dan swasta atau apa-apa elaun seperti
   dinyatakan dalam SPK Bil 6 Tahun 2010 mengenai
   KWAPM.
  Murid  adalah  daripada  keluarga  yang  tidak
  berkemampuan berdasarkan Paras Garis Kemiskinan
  (PGK) Nasional.
  Bagi permohonan baru, Jawatankuasa Bantuan
  Peringkat Sekolah perlu melaksanakan pemantauan
  secara rawak ke rumah murid bagi mengesahkan status
  kemiskinan yang diisytiharkan oleh keluarga murid.

                                27
   TATACARA PERAKAUNAN &
      PEMBAYARAN
1. Peruntukan disalur ke akaun KWK (Semenanjung) dan
  akaun PPD (Sabah & S’wak)

2. Peruntukan perlu diserahkan kepada murid layak dalam
  masa 14 hari bekerja

3. Dinasihatkan memasukkan bantuan ke akaun murid, jika
  agihan secara tunai, pastikan mudah, selamat dan ikut
  peraturan kewangan semasa

4. Potongan bayaran tambahan sekolah dibenarkan                              28
      MURID PINDAH SEKOLAH
    Sekolah Asal  Sekolah Baru
Bil  Ada   Tiada  Ada  Tiada              Tindakan
   KWK   KWK   KWK   KWK
 1.  √    -    √    -  -  Sekolah asal pindah peruntukan ke akaun sekolah baru.
                   -  Sekolah asal pindah peruntukan ke akaun Khas PPD
                     yang baru.
 2.  √    -    -   √
                   -  PPD baru uruskan pembayaran kepada sekolah baru
                     murid.

                   -  Sekolah asal maklumkan kepada PPD asal.
 3.  -    √    √    -
                   -  PPD asal pindah peruntukan ke akaun sekolah baru.

                   -  Sekolah asal maklumkan kepada PPD asal.
                   -  PPD asal pindahkan peruntukan ke akaun PPD baru.
 4.  -    √    -   √
                   -  PPD baru akan uruskan pembayaran kepada sekolah
                     baru murid.


Nota:
-Surat makluman hendaklah dikemukakan ke Bahagian Kewangan KPM bagi setiap tindakan yang
dilaksanakan.
-Sekiranya murid tidak dapat dikesan, PPD hendaklah mengembalikan peruntukan tersebut ke
Bahagian Kewangan KPM melalui cek atas nama Ketua Akauntan Kementerian Pelajaran Malaysia
sebelum 31 Oktober tahun semasa.
                                               29
 PEMBERHENTIAN KWAPM BAGI MURID
     TIDAK HADIR


i)  Murid tidak hadir ke sekolah selama 3 hari
   berturut-turut tanpa alasan munasabah;
   = Surat amaran dikeluarkan;

ii) Sekiranya masih tidak hadir 7 hari berturut-
  turut selepas surat amaran dikeluarkan;
  = berhentikan bantuan KWAPM


                          30
    LEBIHAN PERUNTUKAN

KEMBALIKAN KE BKEW,KPM CEK
ATAS NAMA KETUA AKAUNTAN,
 KEM. PELAJARAN MALAYSIA
 SEBELUM 31 OKTOBER TAHUN
     SEMASA

          TANDATANGAN CEK:
      i) < RM10,000 – 2 ORANG PEGAWAI
      ii) > RM10,000 – 3 ORANG PEGAWAI


           TEMPOH SAH LAKU CEK SELAMA
             3 BULAN DARI TARIKH IA
             DIKELUARKAN (AP 117)

                          31
             KES KECEMASAN
1. PERMOHONAN BAGI KES YANG BERLAKU DALAM
  TAHUN SEMASA SAHAJA; DAN
2. TERBUKA KEPADA MURID TAHUN 1 HINGGA TINGKATAN
  5.
                    Had Kelayakan     Bantuan Am   Bantuan
Bil.     Jenis Bencana
                     Pendapatan     Persekolahan  Bulanan **
    Hilang Punca Pendapatan
1.   (Meninggal, Sakit Tenat,   < RM1,500 *            √     √
    Hilang Upaya dll)
    Tidak Hilang Punca      Mengikut kadar Paras
2.   Pendapatan          Garis Kemiskinan (PGK)      √     X
    (Kebakaran tempat tinggal)  Nasional

Nota:
* RM1,500 adalah kelayakan pendapatan untuk mendaftar dalam sistem
  eKASIH
** Nilai Bantuan Bulanan adalah tertakluk kepada kedudukan kewangan
 semasa Tabung KWAPM

                                          32
  KELULUSAN KHAS


  SEBARANG ISU BERKAITAN
TATACARA PEMBERIAN BANTUAN
 KWAPM HENDAKLAH DIRUJUK
 KEPADA BAHAGIAN KEWANGAN,
 KPM UNTUK PERTIMBANGAN
               33
PENUTUP
     34
  Sekian,
Terima Kasih


        35

								
To top