regulament remington

Document Sample
regulament remington Powered By Docstoc
					                 Regulamentul Oficial al Campaniei
          Remington “ Alege stilul ECO! Fii prieten cu Natura!’’


  1. ORGANIZATORII
Organizatorul Campaniei Promotionale Remington “ Alege stilul ECO! Fii prieten cu Natura!” este:

Asociatia Romana pentru Reciclare - RoRec, societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in
Bucuresti, Blvd. Ficusului, Nr. 40, Sector 1, 013975, Judec. sector 2 nr. 187/ PJ/ 2007, Reg.asociatii si fundatii
nr. 88/2007, Raiffeisen Bank S.A.- Agentia Dorobanti, Cont IBAN RO84RZBR0000060009528161,

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti
participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si
va aduce la cunostinta publicului modificarile operate.

In campanie mai sunt implicati:

VARTA RAYOVAC REMINGTON SRL, societate comerciala cu sediul in Otopeni,judet Ilfov, str.Ardealului nr.7,
inmatriculata sub nr.J40/14480/2004 la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, avand codul unic RO16746180
si contul bancar RO27BACX0000004514342001deschis la Banca UNICREDIT TIRIAC BANK sucursala
Mihalache, legal reprezentata prin Dl.Catalin Dan Prisecaru, - in continuare numita Producator


  2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata si se desfasoara pe site-ul MarketOnline (www.marketonline.ro).


  3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania va incepe la 26.04. 2010 si se va incheia la 27.06. 2010.

  4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresata tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania si domiciliul in Bucuresti, care au
implinit 18 ani pana la data de 26.04.2010.

  5. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Pentru a participa la campanie, consumatorul trebuie sa predea un echipament vechi mic*, indiferent de
starea de functionare sau marca , odata cu lansarea comenzii.
Dupa ce se va preda produsul electrocasnic mic reprezentatului / curierului MarketOnline, participantul va primi
in schimbul aparatului electrocasnic vechi, un Voucher de discount pe care il va completa cu datele cerute,
apoi il preda reprezentantului MarketOnline. Folosirea Voucher-ului de discount se poate face pana la data de
27.06.2010 pentru cumparaturi pe www.marketonline.ro. Discountul se acorda la achizitia in perioada
promotionala a unui nou produs electrocasnic mic marca Remington din gama :aparate de ras electrice sau
cu baterie,masini de tuns parul capilar, facial, corporal,igienic nas/ urechi cu acumulatori sau baterie din
gama listata pe site (produsele participante sunt marcate corespunzator pe site). Discountul se acorda direct pe
factura si se aplica la valoarea de raft a produsului. In cazul in care produsul solicitat face obiectul unei alte
reduceri de pret, promotiile nu se cumuleaza. Voucherul poate fi folosit numai in perioada sa de valabilitate, pe
www.marketonline.ro si doar pentru un singur produs electrocasnic marca REMINGTON.
Prin echipament vechi electrocasnic mic* se intelege: aspirator,cuptor cu microunde, blender, cafetiera,
cantar electronic de persoane, cantar electronic de bucatarie, feliator electric, fier de calcat (masina de calcat
electrica), fierbator de apa, masina de tocat carne electrica, mixer, prajitor de paine, rasnita de cafea electrica,
robot de bucatarie, storcator de legume si fructe electric, automat expresso (nu sunt incluse modele
incorporabile) si produs de ingrijire personala: uscator de par, aparate de coafat diverse,epilatoare, perna
electrica,etc.

  6. CONDITII DE VALIDITATE
Pentru ca un participant sa fie considerat valid , trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:
  1.  Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament si sa respecte mecanismul
     campaniei prezentat in art. 5 din prezentul regulament;
                                                         1
  2.  Sa predea in perioada promotiei un echipament vechi mic.
  3. Sa achizitioneze in perioada promotiei un produs electrocasnic mic marca REMINGTON enumerate la
    cap.5.
La campanie participa toate produsele marca REMINGTON comercializate pe www.marketonline.ro : aparate
de ras electrice sau cu baterie,masini de tuns parul capilar, facial, corporal,igienic nas/ urechi cu
acumulatori sau baterie
Voucherul de reducere este valabil pentru produsele marca REMINGTON enumerate mai sus.

  7. RESPONSABILITATE
Organizatorul Campaniei si companiile partenere in organizarea ei nu îşi asumă răspunderea pentru:
  - Voucherele nefolosite pana la data de 27.06.2010.
  - Voucherele distruse sau completate incorect sau incomplet
Dovada de predare a echipamentului vechi il reprezinta Voucher-ul care trebuie sa fie in original, corect si
complet completat, semnat si stampilat.
Predarea echipamentelor vechi de catre participanti unor persoane neautorizate de catre RoRec exonereaza
Organizatorul si partenerii de orice raspundere si/sau obligatie fata de participantii respectivi.
Organizatorul si partenerii nu vor fi responsabili de pierderea Voucherului de discount, de instrainarea lui si de
prezentarea unor copii necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde discountul
pe baza unor astfel de Vouchere care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament pentru a fi
validate.

  8. FORTA MAJORA
Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat
sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si
indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la
acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice
reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Contractului si care poate interzice sau modifica
termenii Regulamentului, etc.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa,
impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi
exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi
impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat
sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta
acestuia.
Campania promotionala va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului,
dupa anuntarea prealabila a publicului, potrivit articolului 11 din prezentul regulament.


  9. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale
amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul
spre solutionare instantelor competente romane din Bucuresti, de la sediul Organizatorului.


  10. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Alege stilul ECO! Fii prieten cu Natura!” este disponibil in mod
gratuit pe site-ul MarketOnline.

  11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin înscrierea la promotia “Alege stilul ECO! Fii prieten cu Natura!” participantii sunt de acord cu prevederile
prezentului Regulament.
Participantii trebuie sa-si declare datele personale, pentru a utiliza voucherul si pentru a beneficia de reducere.
Inscrierea la promotie reprezinta acordul expres al participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si
prelucrate de Asociatia RoRec inregistrata ca operator de date cu caracter personal in scopul de marketing,
reclama , publicitate si statistica, precum si buna desfasurare a promoţiei “Alege stilul ECO! Fii prieten cu
Natura!”
Participantilor la campania promotionala “Alege stilul ECO! Fii prieten cu Natura!” le sunt garantate drepturile
prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces
                                                          2
la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie.
Pentru exercitarea acestor drepturi, participantul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la
Asociatia Romana pentru Reciclare RoRec, Bdul Ficusului nr 40, sect1, Bucuresti,RO - 013975, in atentia
departamentului PR si Comunicare. De asemenea, participantului ii este recunoscut dreptul de a se adresa
justiţiei.
                                                     3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:4/11/2012
language:
pages:3