Docstoc

آداب الحوار

Document Sample
آداب الحوار Powered By Docstoc
					‫أدب الحوار‬
       ‫األدب االول( أ )‬
‫أدب الحوار‬
       ‫األدب االول ( ب )‬
       ‫إال قولي إيه رأيك في خارطة الطريق‬
    ‫ادب‬
‫أدب الحوار‬
        ‫ب‬
       ‫األدب االول ( َ )‬
‫أدب الحوار‬
       ‫األدب االول ( ج )‬
‫أدب الحوار‬
           ‫األدب االول‬
       ‫اختيار الظرف المناسب‬
‫أدب الحوار‬
           ‫األدب الثاني‬
       ‫وال تقف ما ليس لك به علم‬
‫أدب الحوار‬
       ‫األدب الثاني‬
       ‫العلم‬
‫أدب الحوار‬
       ‫األدب الثالث‬
‫أدب الحوار‬
          ‫األدب الثالث‬
    ‫إختالف الحوار بإختالف األشخاص‬
‫أدب الحوار‬
       ‫األدب الرابع‬
‫أدب الحوار‬
          ‫األدب الرابع‬
       ‫ال تستأثر بالكالم‬
‫أدب الحوار‬
       ‫األدب الخامس‬
‫أدب الحوار‬
       ‫األدب الخامس‬
       ‫حسن اإلستماع‬
‫أدب الحوار‬
       ‫األدب السادس‬
‫أدب الحوار‬
       ‫األدب السادس‬
       ‫البيان‬
‫أدب الحوار‬
       ‫األدب السابع‬
‫أدب الحوار‬
              ‫األدب السابع‬
               ‫• لونه واحد وطعمه واحد‬
    ‫يأكله الدود فيخرج ....................حرير .............‬   ‫•‬
    ‫يأكله النحل فيخرج ...................عسل ..............‬   ‫•‬
   ‫يأكلها البقر فيخرج ..................لبن....................‬  ‫•‬
    ‫يأكلها األبل فتخرج ..................لحم .................‬  ‫•‬
‫أدب الحوار‬
         ‫األدب السابع‬
       ‫حسن ضرب المثال‬
‫أدب الحوار‬
            ‫األدب الثامن‬
         ‫•هل توافقني أن فلسطين دولة إسالمية ؟‬
    ‫•هل توافقني علي أن القدس ثالث الحرمين الشريفين؟‬
  ‫•هل توافقني علي أن اليهود أعداء وأنهم أصحاب غدر ؟‬
  ‫•هل توافقني في أنه البد من إخراج اليهود من فلسطين ؟‬


         ‫ا‬
         ‫إذً‬
         ‫فعالم‬
       ‫نتناقش !!!!‬
‫أدب الحوار‬
         ‫األدب الثامن‬
       ‫النقاط المشتركة‬
‫أدب الحوار‬
       ‫األدب التاسع‬
‫أدب الحوار‬
       ‫األدب التاسع‬
       ‫قيم نفسك‬
‫أدب الحوار‬
       ‫األدب العاشر ( أ )‬
   ‫األدب العاشر ( ب )‬
‫أدب الحوار‬
‫أدب الحوار‬
        ‫األدب العاشر‬
       ‫انهاء المناقشة‬
                  ‫اختيار‬
‫أدب الحوار‬             ‫الظرف‬
                  ‫المناسب‬
                             ‫آداب الحوار‬
           ‫اختالف الحوار‬
             ‫بإختالف‬       ‫العلم‬
             ‫الشخص‬


                   ‫حسن‬       ‫ال تستأثر‬
         ‫البيان‬
                  ‫اإلستماع‬      ‫بالكلالم‬


                                 ‫حسن‬
    ‫إنهاء‬        ‫راقب‬        ‫النقاط‬
                                 ‫ضرب‬
   ‫المناقشة‬       ‫نفسك‬       ‫المشتركة‬
                                 ‫المثال‬
                  ‫اختيار‬
‫أدب الحوار‬             ‫الظرف‬
                  ‫المناسب‬
                             ‫آداب الحوار‬
           ‫اختالف الحوار‬
             ‫بإختالف‬       ‫العلم‬
             ‫الشخص‬


                   ‫حسن‬       ‫ال تستأثر‬
         ‫البيان‬
                  ‫اإلستماع‬      ‫بالكلالم‬


                                 ‫حسن‬
    ‫إنهاء‬        ‫راقب‬        ‫النقاط‬
                                 ‫ضرب‬
   ‫المناقشة‬       ‫نفسك‬       ‫المشتركة‬
                                 ‫المثال‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:661
posted:4/10/2012
language:Arabic
pages:27