A tanul�st seg�to prevent�v programok, eszk�z�k by 82Ws7i4a

VIEWS: 6 PAGES: 55

									A tanulást segítő preventív
  programok, eszközök


    Dömötör Monika
   gyógypedagógiai tanár

    2009. március 18.
 Dr. Hámori József agykutató (1976)

„Aki koordináltan tud mozogni, az fegyelmezettebben
gondolkodik, minthogy bonyolult és megfelelően
adagolt mozgássorozatok kialakítása és
automatizálása mintegy visszahatásként vagy az agy
fejlődésének kritikus periódusában történt működés
megerősítéseként fejlesztik a központi idegrendszer
nem szorosan a mozgáskoordinációval kapcsolatos
működését is.”
… aki jól mozog, tisztán beszél.

   És aki tisztán beszél,

  az erősen gondolkodik…
        Alapozó mozgás
A mozgásfejlődés és tanulási készség összefüggései:
  Geschwind: 1962
  Delacato: 1963
  Ayres: 1972
  Shapiro: 1990
  Marton-Dévényi Éva: ’80-as évek

• Elemi mozgásmintáknak megfelelő agyi területek
• Csak az emberre jellemző egyedfejlődési mozgássor
• Az idegrendszer elmaradt érettségét idegrendszer-
 fejlesztő mozgásterápiával kell beérlelni
        Gyakorlatsor
• elemi mozgásminták
• rugalmasság
• mozgáskoordináció megalapozása és
 kifejlesztése
• finommotorika kialakítása és megerősítése
• dominancia (kéz-szem-láb) megválasztása vagy
 megerősítése

5-15 éves gyerekek
Oki és tüneti diagnózis
  Nagymozgások: humánspecifikus
     elemi mozgásminták

•  fejemelések
•  úszás
•  kúszás
•  mászás
•  fókamászás
•  gurulás
•  felülések
•  járás és változatai
•  állatutánzó ügetések
•  talicskázás
       Rugalmasság
•  ugrások
•  szökdelések
•  ugrókötelezés
•  ugróasztalon ugrálás
Felvezető vagy szoktató gyakorlatsor –
   keresztcsatorna gyakorlatok

•  két kéz váltott ökölcsukása, nyitogatása
•  ellenoldali térd-könyök érintések
•  két kéz külön munkája
•  kéz és láb külön munkája
•  keresztezett ritmusos mozgás
•  keresztezett ritmusos mozgás ugrással
•  indiánszökdelés
Finommotorika kialakítását előkészítő
      gyakorlatok


•  kézfej gyakorlatok
•  ujjgyakorlatok
•  lábfej gyakorlatok
•  lábujj gyakorlatok
         Dominancia
• a finommotorika kézre, lábra vonatkozó
 gyakorlatsorai
• speciális színszűrős szemüveg alkalmazása a
 szemdominancia beállítására

A kötelező gyakorlatsor mellett szerepelnek
még egyéb területek gyakorlatsorai is:
kinesztéziás gyakorlatok, emlékezetfejlesztés,
lazító- légző-, fegyelmező gyakorlatok, ritmus
gyakorlatok, fejlesztő sportok.
      Ayres-terápia
szenzoros depriváció = az alapvető érzékelések
    illetve ezek tréningjének hiánya


a központi idegrendszerbe közvetített ingerek
     nem jól állnak össze „egésszé”  A gyerekek nem képesek megfelelően
      alkalmazkodni a világhoz
             Labirintus
• A magzat - egyensúlyszerve, a belső fülben lévő labirintusszerv
 segítségével - már 8-10 hetes korában észleli a gravitáció változásait, és
 képes ezekre mozgással válaszolni.
• Az érzékszervi vagy szenzoros integráció folyamatában az
 egyensúlyszervnek kulcsfontosságú szerepe van: a testünkből származó
 információkat összerendezi, a mozgásválaszt megszervezi.
• Az egyensúlyszerv fejlesztése serkenti a többi érzékszerv fejlődését.
• Terápiás módszerének eszközei (függőháló, hintaágy, billenő-, és
 tányérhinta, forgókorong, gumiasztal) folytonos változást hoznak létre a
 gyerek egyensúlyi helyzetében.
• Az új helyzetekhez való mozgásos alkalmazkodás valósággal
 kikényszeríti az idegrendszer érését, mivel az idegrendszer minden
 helyzetre a lehető legjobb mozgásválaszt próbálja adni.
• Ayres terápiás játékszereinek segítségével a gyerekek visszatérhetnek
 a világ megismerésének azokba a korábbi szakaszaiba, ahol fejlődésük
 megrekedt.
   Kiken segít ez a módszer?
• Figyelem- és tanulási zavarokkal küzdők
• Nehezen beszélők
• Finom kézmozgásokban – például írásban –
 ügyetlenek
• Társas kapcsolataikban sikertelen gyerekek
• Koraszülöttek
• Autista, vagyis a környezete elől kórosan
 bezárkózó gyermekek
• Hiperaktív vagy éppen túlságosan passzív
 gyermekek
A képességek rendszere
         Sindelar-módszer:
   „Nyúljunk a tanulási problémák gyökeréhez!”

• Megelőzés-hangsúlyos szemlélet
• Logikusan felépített struktúra
• Kiindulópont: részképesség-gyengeségek sorának
 elemzése
• Ezt követő egyéni vizsgálati eljárás
• Erre alapozott fejlesztő eljárás

•  Óvodában, iskolában egyaránt
•  Egyénileg, kiscsoportban egyaránt
•  Családtagok is végezhetik: közérthető tartalom
•  Ajánlott fejlesztés: 1 év, napi 10 perc
•  Kicsi eszközigény
     Fejlődéspszichológiai alapok
Az észlelés fejlődésének szintjei:

• Észleletek szintje (hallás, látás, tapintás)
• Összekapcsolódó észleletek, információk szintje: a
 csecsemő megismeri az édesanya hangját
• Szeriális integráció szintje (információk sorrendjének
 felfogása, tárolása:
  „ha sírni kezdek, valaki bejön”
  „ha végigszaladok az ágy tetején, akkor leeshetek, és az
 esés fájdalmat okoz”

Figyelem – észlelés- emlékezet folyamatos együttműködése
       Tollbamondás példája
•  Auditív figyelem: tanár hangjának kiszűrése a zajokból
•  Auditív emlékezet: hallott mondat felidézése
•  Auditív analízis: mondat szavakká, szavak hangokká tagolása
•  Auditív differenciálás: hasonló hangzásúak elkülönítése
•  Vizuális emlékezet: hallott hangokhoz betűalak keresése
•  Vizuális differenciálás: hasonló alakúak elkülönítése
•  Intermodális összekapcsolás: hang-betű társítása
•  Vizuo-motoros koordináció: szem-, kéz-, ujjmozgás, betűalakítás
•  Téri orientáció: vonalhatár, vonaltartás
•  Szerialitás: betűk, szavak sorrendje


     10 képesség harmonikus működése kell az
           írásteljesítményhez!
      Gondolkodás és tanulás
A fejlődés olyan, mint egy fa:

• Az alapvető készségek a gyökér és törzs szintjén vannak

• Minden művelet előfeltétele a figyelmi szint, az éberség

• A fa koronája jelképezi a kifejlett, komplex készségeket
 (terebélyes, harmonikus vagy tépett korona)

• A megszerzett alapok teszik lehetővé a tanultak, a
 képességek érvényesítését (ellenállás az időjárás
 viszontagságaival szemben)
           Vizsgálóeljárás
•  Ábrapárok, alakpárok, szópárok, szótagpárok megkülönböztetése
•  Elrejtett alakok, szótagok felismerése
•  Képekhez szavak, szavakhoz képek társítása
•  Tárgyképek, formák, szótagok, szavak sorrendjének bevésése
•  Képek felidézése szavakkal és fordítva
•  Szóutánmondás
•  Vonalak rajzolása
•  Forma felismerése más formák közül
•  Szó felismerése szövegben
•  Mozdulatok utánzása
       Gyakorlóprogram
• Gyenge képességekhez rendelhető gyakorlási programok
 (11 terület)
• Játékos jellegű gyakorlatok
• Olcsó, könnyen előállítható, beszerezhető eszközök
• Fokozatosan nehezedő gyakorlatsor (3 fokozat)
• Türelem sikertelenség esetén, visszalépés alacsonyabb
 fokra
• Siker, öröm esetén megerősítő ismétlés
• Napi 5-5 perces gyakorlás több, mint a túlzott
 igénybevétel
• Otthon végezhető családtaggal (irányításunk mellett)
• Fél év múlva vizsgálható a fejlődés (fa-diagram)
   Fokozatok (vizuális észlelés)
I. Fokozat
•   Képlottó, puzzle
•   Ikrek megtalálása (építőkocka)
•   Papírikrek (egyszerű formák)
II. Fokozat
•   Papírikrek (szabálytalan formák)
•   Újság-puzzle
•   Foltozás
III. Fokozat
•   Megszépítés
•   „Hol van a tolvaj?”
•   „Hol van a király?”
•   Kettős képrejtvény
Fokozatok (intermodális kódolás)

I. Fokozat
•   Mutatós dalok
•   „Egy kis matróz”
II. Fokozat
•   Titkos beszéd
•   Még titkosabb beszéd
III. Fokozat
•   Titkos képírás
•   Még titkosabb képírás
Beszéd-kommunikáció-nyelvi készség
     fejlesztése


Gósy Mária
Meixner Ildikó
Jászóné Adamik Anna
Montágh Imre
       Beszédprodukció
     (az aktív nyelvhasználat)


• Rendkívül bonyolult neurobiológiai feltételrendszert
 jelenít meg
• Makrotervezés: a gondolatok rendszerezését, az
 ismeretek, fogalmak gyors átgondolását jelenti
• Mikrotervezés: a szó, a verbális-akusztikus produkció
 összehangoltsága jelenik meg.
        A beszéd alaki oldala
• Logopédiai feladat, de minden lehetséges pedagógiai helyzetet és
 eszközt használjunk ki!
• Változatossá és sokszínűvé tegyük az egyébként monoton
 feladatsort.

Néhány ötlet, eszköz:
• Ajakgyakorlathoz: kesztyű- és ujjbábok, plüssállatok, műanyag és
 fafigurák hangutánzáshoz, korongok és pálcikák (ajakkerekítés és
 –terpesztés vizuális mintája alapján), hívóképek, ajakképek,
 Ravensburger állatkirakók, fiú és lánybabák, rövid, ritmusos
 versikék.
• Nyelvgyakorlatokhoz: pálcikák, nyelvszondák, spatulák
• Légzőgyakorlatokhoz: buborékfújók, színes forgók, játékpipák,
 szélmalom, pörgettyű, fúvós hangszerek, varázsgyertyák
    Beszédészlelés és -megértés

• a külvilág akusztikus (emberi hang) élményeinek felfogása,
 kódolása
• a másodperc tört része alatt zajlik le
• első elemi szintje a hallás, amikor az akusztikus ingereket
 környezetünkből kiválasztjuk: hallási figyelmet igényel
• következő lépcsőfok a beszédészlelés,
• ezt követi a hallott információ megértése,
• majd az asszociációs rendszerünket igénybe véve, a
 hallottak értelmezése.

A folyamat bármely szintjén jelentkezhet sérülés, amely
 befolyásolja a gyermek nyelvi-kommunikációs képességeit.
          Gyakorlatok
Ritkán használt magyar szavak ismétlése
  ablaksötétítő, abrakostarisznya, ábrándkép,
  ábrázolótehetség, acélkeménységű, adagolóberendezés,
  adagolónyílás, ádámcsutka, aggastyán
Idegen szavak ismétlése
  antikvárius, antipátia, apartman, apellál, aposztróf,
  applikáció, archaikus, archeológia, areométer
Fokozatai:
•  csendben kérjük az ismétlést
•  hangszeres zene mellett kérjük az ismétlést
•  ének mellett kérjük az ismétlést, végül
•  beszélgetés mellett például, amikor a hírek magyar
  vagy idegen nyelven szólnak a rádióból
Szótagolt szavak ismétlése

 ka-rá-csony-fa, a-rany-al-ma, bőr-kesz-tyű,
 va-sút-ál-lo-más, mo-so-ga-tó, tész-ta-szű-rő,
 kép-ke-ret, go-lyós-toll, ma-dár-e-te-tő, ka-
 pu-te-le-fon

Mondd el szótagolva a legjobb barátod két
 tulajdonságát!
Hangokra bontott szavak ismétlése

D,o,m,i,n,ó, M,a,l,o,m, S,a,k,k G,a,z,d,á,l,k,o,d,j
 o,k,o,s,a,n, M,a,r,o,k,k,ó, B,e,t,ű,t,o,r,o,ny,
 M,o,n,o,p,o,l,i, H,a,l,m,a, K,i n,e,v,e,t a
 v,é,g,é,n, T,o,r,p,e,d,ó,

Hangokra bontott mondatok ismétlése

M,i,ly,e,n p,a,l,a,cs,i,n,t,á,t  k,é,r,sz? V,a,n
 l,e,k,v,á,r,o,s, k,a,k,a,ó,s,  f,a,h,é,j,a,s, é,s
 t,ú,r,ó,s.
Szóismétlés az első hang elhagyásával
   kalács - alács

A gyakorlat fokozatai:
 –  csak mássalhangzóval kezdődő,
 –  mássalhangzó-torlódással kezdő,
 –  magánhangzóval kezdődő szavakat mondunk,
 –  végül olyanokat, amelyekben a szó belsejében van
   mássalhangzó torlódás.
A két szótagú szavaktól haladunk fokozatosan, a
 több szótagú szavak felé.
Szavak ismétlése csak magánhangzóval
    nagyító – a í ó
    káposzta – á o a
Melyik számra gondolok?
    ie–9    i e é – 14, 17
Melyik vadon élő állatra gondolok?
    o o á – oroszlán
    o o i - krokodil
Ugyanez a sor mássalhangzókkal
    szekrény – sz k r ny
    gomba – g m b
Adott 1-2-3 szó hallásakor koppintás

Szóbefejezés (nad__, szok__, szap__)

Azonos hangokkal kezdődő szavak keresése (ma-
 madár, má-málna, mó-mókus, me-mező)

Adott 2 mgh/2 msh – t tartalmazó szavak
 keresése (a-á: kanál, kantár k-d: kard, kendő)

Hanglánc
(matrac – m, ma, mat, matr matra, matrac)
         Olvasás, írás
• Az olvasás és írás tanulására fordított idő jóval hosszabb
 legyen
• Késleltetett írástanulás szükséges, kellő grafomotoros
 előkészítés után
• Naponta   5–10  percet  fordítsunk   a   tanulók
 beszédészlelésnek, beszédértésének fejlesztésére
• Az alapozó időszakban a gyermek játékosan tanuljon meg
 szótagolni, betűzni
• Célszerű lenne az első tanévet végig csak a betűtanításra,
 betűkapcsolásra, szótagolásra fordítani
• A harmadik tanév előtt nem javasolt az idegen nyelv
 írásbeliségének tanítása
• A pedagógus fontos feladata az olvasás iránti motiváció
 felkeltése és fenntartása
• Az önismeret, önbecslés, önértékelés szinte minden
 esetben fejlesztésre szorul
         A Meixner-módszer
•  Az apró lépések elve: Az alacsony nyelvi kompetenciájú gyermeknek több,
  kisebb lépcsőfokon kell átlépkednie, ezért nem szabad tanítás közben
  gondolati ugrásokra kényszeríteni.
•  A hármas asszociáció elve: Nem elég a látott és hallott betűt
  összekapcsolni, szükséges a hang kiejtéséhez szükséges artikulációs mozgás
  kialakítása.
•  A homogén gátlás kiküszöbölésének elve: A hasonló dolgokat gyakrabban
  felejtjük el, tévesztjük össze, és nehezebben hívjuk elő őket. A homogén
  gátlás általános tanulási gátlás. Első osztályban leginkább a betűtanításban
  és a szavak felejtésében, keverésében nyilvánul meg. A diszlexiás gyermek
  érzékenyebb erre.
•  A diszlexiás gyerekek hibáinak „leelőzése”: A diszlexiával gyakran együtt jár
  a gondolkodás merevsége, a gyermek nehezen tud a gondolkodási
  folyamatokban váltani. Célszerű többféleképpen a műveleteket, betűket stb.
  gyakoroltatni. Figyelni kell arra is, hogy a gyermek ne ragadjon meg saját
  hibáinál, ezért igyekezni kell első osztályban úgy tanítani, hogy ne kövessen
  el hibát, ha mégis elköveti, akkor tüntessük el; a gyermek radírozzon!
•  A sokféle gyakorlás elve: A szemléltetőeszközökön keresztül konkrétabbá
  kell tenni az olvasást, betűtanítást.
•  Késleltetett írástanulás

Meixner-módszer = Gyógyító olvasás      Játékház tankönyvcsalád
   Az olvasás tanítás előtt végzett
      fejlesztő gyakorlatok
Beszédfejlesztés:
• szókincs fejlesztése, szókincsbővítés, hanganalízis-
 szintézis gyakorlása,
• mondatgyakorlatok alkalmazása.

Beszédmozgás tudatosítása:
• ajakmozgások megfigyelése,
• zöngés-zöngétlen mássalhangzók megkülönböztetése.

Iránygyakorlatok:
• mozgásirányok megfigyelése,
• írásgyakorlatok mozgással,
• olvasás iránya, sorváltás,
• téri relációk verbalizálása,
• tájékozódás a vonalrendszerben.
   Az olvasás tanítás lépései
Betűtanítás:
• a homogén gátlást kerülő betűsorrend alapján, az
 egymással vizuálisan, akusztikusan, motorosan
 felcserélhető betűk távol tanítása egymástól,
• magánhangzók tanítása artikulációról,
• mássalhangzók tanítása hangutánzással, zöngésítés
 szerepe

Összeolvasás tanítása:
• betűsorrend betartásával zárt, majd nyitott szótagok
 olvasása,
• az összeolvasás „játékos szituációban” történik,
• szótagok felismerése,
• betűismeret mélyítése szótag-gyakorlatokkal,
• jelentés felismertetése.
       Szavak olvasása
      szótípusok alapján

2+2 betűből álló nyitott szótagok (lá-da),

3 betűből álló zárt szótagok (mos),

2+3 betűből álló nyitott-zárt szótagok (lá-bas),

3+2 betűből álló zárt-nyitott szótagok (bál-na),

3+3 betűből álló zárt-zárt szótagok (raj-zol)
Mondatok olvasása:

• Rövid egyszerű kijelentő és kérdő mondatok
 olvasása.
• Szavakból mondatok összerakása, olvasása.
• Fokozatosan bővülő egyszerű mondatok
 olvasása.
• Összetett mondatok olvasása.

Szövegek olvasása:

• Két összetartozó mondat olvasása.
• Szöveg hosszának növelése a mondatokkal.
    Szövegértés problémája
• verbális észlelés és figyelem
• beszédészlelés, beszédmegértés

A hallott üzenetet jelentéssé, tartalommá kódolja, ha megfelelően
  működik.

Az olvasás terén háromféle probléma jelentkezhet:
• Technikai probléma
• Az olvasottak megértésének problémája
• A kettő együtt

Rövidebb szöveg! (keveset, jól)
      Segítséget jelent!
• Az olvasandó szövegeket az 1–3. évfolyamon szótagolva,
 egyszerűsítve kell kézbe adni.
• Szövegértéses feladatoknál hanganyagként jelenjen meg a
 szöveg és a hozzá tartozó kérdés is, vagy hangozzék el
 más által felolvasva.
• 7–12. évfolyamba járó tanulók tanulás-módszertani
 megsegítése   és   az   egyes  tananyagok   más
 információhordozón történő megjelenítése és kézbe adása
 szükséges. Otthon is.
• Írásbeli   munkához,   amennyiben    tervkészítés,
 dokumentálás, feladatleírás, időterv, tapasztalatok,
 dokumentumok    elemzése   a  feladat,   részletes
 szempontsort, mintát szükséges a tanulók kezébe adni.
• Diszgráfiás tanulóktól kérdések alapján szóban kérdezzünk
 vissza.
• Számítógépes feldolgoztatási lehetőség biztosítása
 (információkezeléshez már a korai időszaktól).
   Szekvenciális emlékezet gyakorlása
(P.S. Klein-A.A. Schwartz: Kézikönyv a szekvenciális emlékezet és figyelem
               gyakorlásához)• 2-8 fős csoportok
• Vezető befolyásolhatja a feladat nehézségéi szintjét
 (elemszám növelése, szekvencia megfordítása,
 időtényező változtatása)
• Cselekvéses, játékos forma (szórakozás, nem tanulás)
• Újfajta tevékenység (dramatizálás, papírhajtás, jel-
 nyelv, gesztus…)
• Szekvenciák száma kezdéskor: 3!
• Saját tapasztalatok
       Tereptárgy sorozat

Minden tanulónak sorjában megmutatunk három kártyát,
 mindegyik tereptárgyat ábrázol (ház, gyár, játszótér,
 jelzőlámpa, híd, kerítés, fa, vasúti sín…)

„Gondoljátok azt, hogy az iskolába vezető úton
 elhaladtok valamennyi a kártyán látható tárgy előtt!
 Próbáljatok visszaemlékezni valamennyi dologra,
 ugyanabban a sorrendben!”

Utána képzeletben hazafelé mennek.
      Verbális utasítás sorozat
„Kövessétek az utasításokat pontosan abban a
  sorrendben, ahogy mondtam. Ismételjétek is meg!”

1.  Írd fel a neved a táblára.
2.  Nyisd ki, csukd be az ajtót.
3.  Ülj a székre.
4.  Szökdécselj előre vagy hátrafelé.
5.  Nyisd ki, csukd be a könyvet.
6.  Rajzolj kört, négyzetet, háromszöget a papírra.
7.  Érintsd meg a lábujjadat, fejed, térded.
8.  Emeld fel a széket.
9.  Tapsolj, pattints az ujjaddal.
10.  Hegyezd ki a ceruzát.
11.  Töröld le a táblát.
   Hangokból álló sorozat, hátra
        rajzolás
Páros játék.
Az egyik párt utasítjuk: „Most különféle hangokat
 suttogok neked. Próbálj visszaemlékezni ezekre, és
 ugyanolyan betűket írj a párod hátára az ujjaddal.
 Miután befejezted, a társad mondja ki hangosan
 őket!”

(Szenzoros információk ebben az egyszerű
 tevékenységben: auditív, motoros, taktilis, verbális)
          Piknik listája


„Tegyünk úgy, hogy egy pikniken fogunk részt venni.
 Állítsatok össze egy listát azokról a dolgokról, amiket
 otthonról hoztok. Gondoljuk azt, hogy otthon
 felejtetted a listát, és most fejből kell
 visszaemlékezned mindenre.”
        Telefonos játék

„Üljetek le kör alakban. Súgni fogok egy mondatot
   egyikőtöknek. Ő elsuttogja a szomszédjának, majd ő
   is továbbadja. Az utolsó tanuló hangosan kimondja a
   mondatot.”

1.  Szívesen megyek az állatkertbe.
2.  Szeretem etetni a majmokat.
3.  Szívesen megetetem a majmokat az állatkertben.
4.  János és én mindig elmegyünk az állatkertbe
   megfigyelni a majmokat.
         Mintha játék
„Képzeljük el, hogy egy nagy iskolai büfében vagyunk,
 ahol minden kapható, amit enni szeretnénk. Néhányan
 vendégek lesznek, mások szakácsok és pincérek.”

Gyerekeket három csoportra osztjuk, kijelölünk egy-egy
 vendéget, szakácsot, pincért.

„A vendég mondjon 3 dolgot a pincérnek, amit enni
 szeretne. Az elmondja a szakácsnak. A szakács úgy
 csinál, mintha elkészítené az ételt, és átadja a
 pincérnek, aki elismétli a sorrendet. Amikor a pincér
 hozza az ételt a vendégnek, a vendég elismétli az
 ételek listáját, ellenőrzi, hogy mindent megkapott-e,
 amit kért.”
          Rímelő szavak
„Mondani fogok egy szót, azután több olyan szót,
  amelyek erre rímelnek. Ismételd el őket, amikor
  végeztem.”

1.  sas, vas, has, kas
2.  comb, domb, gomb, lomb
3.  szánt, ránt, bánt, hánt, pánt
4.  hab, rab, bab, szab, zab
5.  bal, dal, fal, hal, nyal
6.  tanít, nagyít, vakít, hasít, szakít
7.  segít, veszít, nyerít, hevít, terít
8.  okít, szorít, vonyít, borít
     Hagyományos szekvenciák


•  Tánclépések
•  Origami hajtogatás
•  Taglejtések, mozdulatok
•  Gesztusok
•  Ritmusok, dallamok
•  Gyöngyfűzés
•  Jelnyelv
      Önbecslés, önértékelés

A személyiségfejlesztés - mint minden más terápiában,
 itt is megtalálható:

  –  harmonikus személyiség kialakítása
  –  szorongásoldás
  –  kitartásra nevelés
  –  a gyermek motivációjának növelése
 A személyiség és az önismeret súlya
      a tanulásban

Vekerdy Tamás:

„…az értelmi fejlődés az érzelmi biztonságba
 mélyeszti gyökereit…”
           Ajánlott irodalom
•  Huba Judit szerk: Pszichomotoros fejlesztés a gyógypedagógiában II.
  kötet. Bárczi jegyzet, 1991.
•  Brigitte Sindelar – Franz Sedlak: De jó, már én is tudom! Óvodáskorú és
  iskolát kezdő gyermekek korai fejlesztése. A tanulási zavart okozó
  részképességgyengeségek felismerése és terápiája óvodáskorban és iskolát
  kezdő gyermekeknél. Összeállította: dr. Zsoldos Márta és Ringhofer
  Jánosné. Budapest, 1992, 1995, BGGYTF.
•  Sindelar: iskoláskorúakra kidolgozott program is!
•  Dyslexia-dyscalculia programcsalád – bevezetés a betűk és a számok
  világába (Varázsbetű Bt.) 2001.
•  Meixner Ildikó: Játékház – tankönyv a diszlexia prevenciós
  olvasástanításhoz, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.
•  Csabay Katalin: Lexi iskolás lesz, iskolaelőkészítő mesetankönyv 6-7
  éveseknek, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997
•  Dr Gósy Mária – Laczkó Mária: Varázsló –olvasási nehézségek felismerése,
  olvasásfejlesztés – szülőknek, tanítóknak, logopédusoknak, fejlesztő
  pedagógusoknak, Nikol Kiadó, 1993.
•  Kovács Györgyné- Szebényiné Nagy Éva- Torda Ágnes: Mondd ki, írd le,
  törd a fejed!, Tankönyvkiadó, 1992.
•  Marton-Dévényi Éva Dr., Szerdahelyi Márton, Tóth Gábor, Keresztesi
  Katalin Dr.: Alapozó terápia Fejlesztő Pedagógia, 1994/4. szám.
    Köszönöm a figyelmet!domotorm@gyogyped-zeszeg.sulinet.hu

								
To top