M� H�NH CANH T�C 2 L�A 1 M�U ? AN GIANG* by sZ73y0

VIEWS: 0 PAGES: 4

									Họ và Tên: Mã Văn Huế
Lớp: DH5PN
MSSV: DPN042327
      MÔ HÌNH CANH TÁC 2 LÚA 1 MÀU Ở AN GIANG
I. Giới Thiệu Chung
    - An Giang là một tỉnh lớn nằm ở đầu nguồn sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là
3.406,2km2 với hệ thống kênh rạch chủ yếu là sông Tiền và sông Hậu. Dân số 2.170.100
người. (Tổng cục thống kê 2004). Với 80% dân sống ở nông thôn và lao động trong nông,
lâm nghiệp chiếm 46,66% dân số. Đồng thời cũng là một trong những tỉnh sản xuất lúa
chiếm tỉ trọng cao ở đồng bằng sông Cửu Long. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP)
10,54% (2002). Sản lượng lúa 2.086.409 tấn. Kim ngạch xuất khẩu 147,332 triệu USD.
   - Tỉnh ta có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn. Trước đây chỉ sản xuất hai vụ
lúa/năm nên thu nhập của nông dân còn rất thấp, đồng thời mùa lũ thường về sớm đe dọa
không nhỏ đến diện tích sản xuất lúa Hè thu. Từ những khó khăn trên Tỉnh đã đầu tư xây
dựng hệ thống đê bao khép kín nhằm chống lũ tháng 8 bảo vệ lúa Hè thu, lên kế hoạch
sản xuất vụ Thu đông nhằm giải quyết lao động nông nhàn trong mùa nước nổi, góp phần
tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho bà con nông dân. Vì vậy diện tích sản xuất lúa vụ
Thu đông tăng qua các năm.
    - Tuy nhiên thu nhập của bà con nông dân cũng chỉ đạt 10-15triệu đồng/ha và nguy
cơ mầm bệnh lưu truyền từ vụ này sang vụ khác đã xảy ra mà bằng chứng là dịch rầy nâu,
vàng lùn, lùn xoắn lá đã bộc phát trên diện rộng. Hơn nữa làm đất canh tác bạc màu, cằn
cỗi, sâu bệnh phát sinh nhiều, một lượng dinh dưỡng bị mất đi do đó cần phải bổ sung lại
cho đất, kéo theo chi phí sản xuất cũng tăng lên. Hiện nay sản lượng và chất lượng lúa
gạo của chúng ta đã giảm mạnh do dịch rầy nâu, vàng lùn và lùn xoắn lá. Diện tích trồng
rau màu cũng giảm do nông dân chuyển sang sản xuất lúa. Để đảm bảo an ninh lương
thực do dân số ngày càng tăng nhanh và phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu. Đó là nền tảng
để nông dân có chủ trương chuyển dần diện tích trồng lúa vụ ba sang canh tác các mô
hình luân canh có hiệu quả, mà mô hình sản xuất 2 vụ lúa 1 vụ rau màu ra đời là một yêu
cầu cần thiết, một thực tế đáng để chúng ta quan tâm.
     - Vậy thế nào là luân canh?
      + Luân canh là trồng liên tiếp nhiều loài cây trên cùng một khoảnh đất, mỗi thời
gian một loài, nhằm cải tạo đất (chẳng hạn, dùng cây này sản sinh ra những chất dinh
dưỡng cần cho cây sau), tận dụng các lớp đất (liên tiếp bằng những loài có rễ ăn xuống
những độ sâu khác nhau).( http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/.)
II. Áp dụng mô hình để có hiệu quả
    - Sau khi thu hoạch xong lúa Hè thu, tiến hành trồng vụ rau màu thay thế lúa vụ 3.
Chọn những loại hoa màu ngắn ngày (dài nhất là 70 ngày) để có thể chủ động trong việc
xả lũ. Có thể trồng các loại rau màu có hiệu quả kinh tế cao hoặc trồng cây họ đậu vừa
mang lại hiệu quả kinh tế cao vừa cải tạo đất, bù đắp lượng phù sa mà vùng đất ở đây lấy
rất ít từ mùa lũ. Hiện nay, một số mô hình trồng màu thay thế lúa vụ ba trong vùng có đê
bao ở huyện Chợ Mới, Thoại Sơn đã đem lại lợi nhuận cao cho nông dân địa phương. Ở
đây hoàn toàn không sợ bị ảnh hưởng của lũ do có hệ thống đê bao chắc chắn. Đây là mô
hình canh tác bền vững, nó dựa trên một số tiêu chí như:
  -   Lợi nhuận: Đây là tiêu chí tiên quyết của người nông dân, vì khi áp dụng một mô
     hình nào nông dân đều chú trọng đến lợi nhuận. Đây là mô hình đem lại hiệu quả
     kinh tế cao.
   - Bền vững về môi trường: Trồng cây họ đậu để cải tạo đất hoặc trồng cây ngắn
     ngày để thu hoạch sớm, thời gian còn lại sẽ xả lũ để lấy lại lượng phù sa cung cấp
     cho vụ lúa Đông xuân tiếp theo. Đảm bảo tính bền vững…
   - Ổn định: Do An Giang có hệ thống đê bao rộng lớn nên có thể sản xuất các loại
     hoa màu mà những vùng không có đê bao không trồng được vào mùa lũ, từ đó
     giúp cho đầu ra nông sản được ổn định.
   - Ðảm bảo tính công bằng: qui hoạch thành vùng tập trung để không ảnh hưởng
     đến quyền lợi của những người xung quanh.
   - Tự chủ của nông dân: Nhà nông sau khi xem xét các điều kiện thì tự mình quyết
     định canh tác, chọn loại cây trồng chứ không phải là sự ép buộc.
Từ các tiêu chí trên cho thấy việc áp dụng mô hình luân canh lúa- rau màu ở An Giang là
cách làm hết sức phù hợp và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
III.Thuận lợi và Khó khăn khi áp dụng mô hình trên
1.Thuận lợi
- Đê bao trên phạm vi rộng, không sợ bị ảnh hưởng khi lũ về.
- Đảm bảo tốt cho việc tưới tiêu.
- Hiện nay, các mô hình luân canh lúa màu đã có người làm trước mang lại hiệu quả kinh
tế cao ở hai huyện Chợ Mới và Thoại Sơn. Mang lại thu nhập cao trong mùa nước nổi,
đứng đầu cả nước về mô hình trồng trọt trên đất ruộng.
- Thuận lợi cho canh tác lúa vụ Đông Xuân vì đất có thời gian nghỉ ngơi, đồng thời cung
cấp 1 lượng phù sa cho đất khi xả lũ vào sau khi thu hoạch rau màu.
-Sản xuất trái vụ nên giá cao, ổn định đầu ra cho nông sản.
-Tận dụng được nước tưới nên giảm được chi phí sản xuất.
2.Khó khăn
   - Nếu nông dân vừa chuyển qua trồng thử trong một hai vụ đầu thì kinh nghiệm
     chưa nhiều có thể phí phạm vật tư, làm tăng chi phí, lợi nhuận mang lại không
     cao.
   - Thị trường còn hẹp, giá cả không ổn định, hợp đồng giữa thương lái và nông dân
     luôn gặp trở ngại.
   - Kỹ thuật sản xuất của nông dân còn ở tầm thấp do đó nông sản làm ra không đạt
     chất lượng như yêu cầu, khả năng cạnh tranh thấp.
IV. Hạn chế của mô hình và Giải pháp để nhân rộng mô hình trên
1.Hạn chế
- Cần nhiều nhân công để sản xuất. Vì vừa thu hoạch xong lúa Hè thu phải xuống giống
ngay để kịp thu hoạch và xả lũ.
- Không tồn trữ hoa màu được trong thời gian dài như lúa do công nghệ sau thu hoạch
của nông dân còn nhiều hạn chế.
- Chỉ mang lại hiệu quả cao ở những vùng có đê bao và sản xuất vào mùa lũ. Vì chủ động
được nước tưới.
2. Giải pháp
- Giải pháp về vốn: Hỗ trợ vốn cho nông dân theo phương châm “Nhà nước và nhân dân
cùng làm” huy động vốn từ các chương trình, vốn tích lũy Xã hội. Cho nông dân vay với
lãi suất ưu đãi (thế chấp hoặc tín chấp).
- Giải pháp về kỹ thuật: Để mang lại hiệu quả cao trong sản xuất cần nhất là kỹ thuật, vì
vậy nông dân cần phải tìm hiểu, nắm bắt kỹ thuật canh tác thật vững để giảm thiểu chi
phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và thu được nhiều lợi nhuận.
 - Về lao động: Phải nâng chất nguồn lao động, bởi muốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng
phải có những nông dân có trình độ để tiếp nhận những kiến thức về kỹ thuật và kỹ năng
lao động. Đặc biệt trong điều kiện của nền kinh tế thị trường như hiện nay.
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đặc biệt là công tác thủy lợi. Nhằm xây dựng
và mở rộng vùng rau sạch, an toàn, đủ khả năng cạnh tranh với hàng nông sản nước
ngoài.
- Cần phát triển, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết hợp tác để có thể tạo ra
khối lượng hàng hóa lớn cung cấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu.
V. Kết luận và Khuyến nghị
1. Kết luận
   - Mô hình canh tác luân canh 2 lúa 1 màu ở An Giang có thể nói là một mô hình sản
xuất mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân
nông thôn, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương. Tăng thu nhập trong
mùa nước nổi. Đồng thời giúp tăng hệ số sử dụng đất, cải tạo đất, giảm chi phí đầu tư và
giảm áp lực cho đất.
    - Phá thế độc canh cây lúa, đa dạng hóa hàng nông sản, bảo vệ môi trường, sản xuất
sẽ ngày càng được bền vững.
   - Việc luân canh hợp lý trên đất lúa có thể coi là một kỹ thuật canh tác theo kiểu sinh
thái rất cần được phát huy.
   - Nếu luân canh hợp lý như trên, chúng ta sẽ khắc phục được các bất lợi về thời tiết,
khí hậu, bảo toàn được diện tích trồng lúa, góp phần làm cho đất màu mỡ thêm. Từ đó
nâng cao được năng suất và đạt chất lượng cao thì sẽ có chỗ đứng trên thị trường, đưa
hàng nông sản An Giang nói riêng, Việt Nam nói chung vươn ra “biển lớn”.
2. Khuyến nghị
 - Nhà nước cần hỗ trợ vốn để nông dân có thể yên tâm sản xuất và mở rộng qui mô.
 - Phải cắt vụ, bỏ bớt vụ ba. Thay vào đó là những mô hình luân canh có hiệu quả. “Hơi
gặp khó khăn vì nông dân trồng hoa màu hay bất cứ cái gì, nếu trồng lúa thì bán rất dễ,
bán không được thì để lại ăn không mất. Và vì khâu xử lý nông sản sau thu hoạch của
nông dân còn yếu do đó nếu trồng hoa màu khi thu hoạch nhiều, sản lượng tăng lên thì
giá sẽ giảm xuống. Vì vậy nông dân sẽ cho là làm lúa vụ ba có lợi hơn là trồng rau màu.”
(Tiến sĩ Lê Văn Bảnh phó viện trưởng Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long.)
 - Tổ chức các chương trình khuyến nông. Phát huy hơn nữa chương trình “gặp gỡ bốn
nhà”, các lớp khuyến nông, tổ chức những mô hình sản xuất thí điểm mang lại hiệu quả
cao để nông dân học tập và áp dụng vào sản xuất.
- Nông dân và doanh nghiệp cần liên kết hợp tác sản xuất, tổ chức các lớp hướng dẫn
nông dân làm hợp đồng kinh tế để doanh nghiệp không “hành” nông dân và ngược lại.
- Hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân bằng các lớp tập huấn giúp nông dân tiếp cận khoa học kỹ
thuật mới để sản xuất đạt hiệu quả cao hơn. Nhằm nâng cao chất lượng hàng nông sản
phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuầt khẩu.
VI. Tài Liệu Tham Khảo
  1.http://www.thangtienvietnam.com/pageID3730929.html
  2.http://tuoitreangiang.com/home/modules.php?name=News&file=article&sid=8
  3.http://sonongnghiep.angiang.gov.vn
4. Thời báo Kinh tế Việt Nam, Số 157, ngày 8/8/2006, tr. 11.
5. http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/.
6. http://www.haugiang.gov.vn/baohaugiang/?news=255.
7.http://www.vista.gov.vn/pls/portal/url/ITEM/1D28DD2DC23D62DAE040A8C0050
1336A.

								
To top