Docstoc

Doa Sholat dan Terjemah Jawa

Document Sample
Doa Sholat dan Terjemah Jawa Powered By Docstoc
					                                   FISHBONE Computer @rtWork                  Prakata Do’a Sholat


               ‫ﺃﻟﺴﻻﻢﺃﻟﻴﻜﻡ ﻮﺭﺤﻤﺔﺍﷲﻮﺒﺭﻜﺎﺗﻪ‬
Puji Syukur konjuk ing ngarsane Gusti Allah ingkang mangerani sakathae alam, ingkang
paring rezeki, kawilujengan, rahmat, berkah lan hidayah dumateng tiyang ingkang kapilih.
Mugi-mugi kulo lan panjenengan kalebu tiyang ingkang kapilih Amin.

Sholawat lan salam mugi konjuk ing Nabi Muhammad SAW, sumrambah dumatng
kaluarganipun, sahabat, lan panderekipun kanti sapriki. Nabi akhirul zaman, Utusan Gusti
Allah ingkang ngajaraken tata-caranipun nglampahi ibadah ingkang dipun kersaaken Gusti
Allah. Mugi-mugi kulo lan panjenengan kalebu tiang ingkang saged nderek ngelampahi
ibadah ingkang sampun dipun tauladani/contoni teng Rosulullah kanti mboten dipun kirangi
lan tambahi saking kersanipun Gusti Allah lan ketampa amalanipun. Amin.

Buku Do’a Sholat lan terjemah basa jawi puniko dipun pundut saking hadits lan kitab-kitab
alim ulama nanging penulis buku meniko katah khilaf lan kirang ilmunipun, menawi pidados
salah ing buku meniko ingkang benten kalih Al Quran lan Hadits Soheh dipun bucal tebih-
tebih lan manut miturut dumateng Al Quran lan Hadits Soheh. Leres lan bebener iku
kagunganipun Gusti Allah penulis nyenyuwun rahmat, hidayah lan inayahipun Gusti Allah
mugi-mugi dipun tebihaken keluputan sajerone kula nulis buku meniko lan ing nglampahi
ibadah awit gesang ngantos pejah.

Sakedik buku meniko mugi saged dados amal ingkan katah manfaatipun tumrap kulo lan
sedaya tiyang ingkang purun maca lan nglampahi. Akhirul kalam wa Billahi taufiq wal
hidayah,

              ‫ﻮﺃﻟﺴﻻﻢﺃﻟﻴﻜﻡ ﻮﺭﺤﻤﺔﺍﷲﻮﺒﺭﻜﺎﺗﻪ‬


siluneP
                           Sambong RT 05/03 Punggelan Banjarnegara
   1
                FISHBONE Computer @rtWorkTembung Pawitan


Sholat
         Sambong RT 05/03 Punggelan Banjarnegara
   2
                                   FISHBONE Computer @rtWork
                 ‫ﺩﻋﺎﺀﺍﻹﻔﺗﺗﺎﺡ‬
                  Do’a Iftitah
  Allah menika dzat ingkang Maha
  Agung.                                       ‫َ ُ ﺮ‬
                                            ُ َ‫ﺍﷲﺃﻛْﺑ‬
  Agung sayektinipun.
  Sak   katahipun   puji menika                          ً ْ َِ
                                            ‫ﻛﺑﻳﺮﺍ‬
  kagunganipun Gusti Allah, puji
  ingkang katah sanget.                              ‫ﺪ‬
                                       ً ِْ ِ ُ ْ َ ْ َ
                                      ‫ﻮﺍﻠﺣﻤ ِﷲ ﻛﺜﻳﺭﺍ‬
  Gusti Allah meniko dzat ingkang
  Maha Suci, suci sak dangunipun.            ً ِْ َ ًَ ْ ‫َ ُْ َ ﻦ ﷲ‬
                              ‫ﻮﺴﺑﺣﺎ َﺍ ِ ﺑُﻛﺭﺓ ﻮَّﺃﺼﻳﻼ‬
  Ngadepaken rai kulo dumateng dzat
  ingkang nitahaken sedaya langit lan      ‫ﻮﺠ ﺕ ِﻲ ﻠ ﻄ َﺍﻠﺴ ﺕ‬
                          ِ ‫َ َﻬْ ُ ﻮﺠَﻬ َﻠِﱠﺬِﻯ ﻓ َﺮ ﱠﻤٰﻮَﺍ‬
  bumi.
                                         َ ‫ﻮَﺍْﻷﺮ‬
                                         ‫ْﺹ‬
  Kelawan condonging manah kula tur
  sumarah  jalaran  kula sanes        َ ْ‫ﺤَﻨِﻴْ ًﺎ ُﺳْﻠِ ًﺎﻮﻤَﺎﺃ َﺎﻤِ َﺍﻠْ ُ ِْﺮ ِﻴ‬
                           ‫ﻔ ّ ﻤ ﱠ ﻨ ﻥ ﻤﺷ ﻜ ﻥ‬        ‫ﻤ‬
  golonganipun tiang musyrik.
  Sayektosipun shalat kula lan sak
  lampah-lampaing ‘ibadah kula saha   ِ ِ ‫ﺇﻥ ﺼَﻼ ﺗِﻲ ﻮَ ُ ُ ِﻲ ﻮَ َﺤْﻴَﺎ َ ﻮَﻤَ َﺎﺗ‬
                      ‫ﻨﺴﻛ ﻤ ﻱ ﻤ ِﻲْﷲ‬                 ‫ﱠ‬
  gesang   pejah  kula  menika
  kagunganipun Gusti Allah.                              ِ
                                             ‫ﺏ‬
                                      ‫ﺮَ ّﺍﻠْﻌَﺎﻠَﻤِﻴْﻦ‬
  Mboten wonten ingkang madani
  dumateng Gusti Allah, ingkang     َ ْ‫َ َِﺮﻴﻚَﻠَﻪ ﻭﺒﺫَﻠﻚَُﻣِﺮْﺖ ﻭﺃ َﺎ ِﻦَﺍْﻠ ُﺴْﻠِ ِﻳ‬
                      ‫ﻧﻣ ﻣ ﻣﻦ‬            ‫ِِ ﺍ‬     ْ ‫ﻻﺸ‬
  mekaten menika kula dipun dawuhi
  menapa kemawon inggih anderek,
  jalaran kula sampun ngakeni tiyang
  Islam.

                 ‫ﺳﻮﺮﺓﺍﻟﻔﺎﺗﺣﺔ‬
                 Surat Al Fatihah

  Kula nyuwun pangreksa dumateng
  Gusti Allah, saking godanipun syetan            ‫ﺮ‬
                             ِ ‫ﺃﻋﻭ ُ ِﺎﷲ ﻣ َﺍﻠ َّﻴ َﺎﻦِﺍﻠ َﺟِﻴ‬
                             ‫ُ ْﺫﺑ ﻦ ﺸ ْﻄ ّ ْﻢ‬
  ingkang dipun rajam.
1. Awit ingkang asma Allah ingkang
  Maha Murah tur Maha Welas Asih.
                                 ِ ‫ِﺴ ِﺍ ِ ﺍﻠﺮﺤْﻤٰ ِﺍﻠﺮﺤِﻴ‬
                                 ‫ﺒ ْﻢ ﷲ ﱠ ﻦ ﱠ ْﻢ‬
2. Wondene sedaya puji menika
  kagungane Gusti Allah, dzat ingkang               ُ ْ‫َﻠْ َﻤ ُِ ِ ﺮَ ِﺍﻠْ َﺎﻠَﻤِﻴ‬
                                  ‫ﺍ ﺤ ْﺪﷲ ّ ﻌ ﻥ‬ ‫ﺐ‬
  mengerani sedaya ‘alam.
3. Ingkang Maha Murah tur Maha Welas
  Asih.                                  ِ ‫ﺍَﻠ ﱠﺤْﻤٰﻦﺍﻠ ﱠﺤِﻴ‬
                                      ‫ﺮ ِ ﺮ ْﻢ‬
4. Dzat ingkang ngeratoni dinten agama
  (kiyamat).                                 ِ ْ‫ﻤٰﻠك ﻴَﻮ ِﺍﻠ ّﻴ‬
                                       ‫ِ ِ ْﻡ ِﺪ ﻥ‬
5. Kula namung nyembah saha kula
  namung nyuwun pitulung dumateng
  Gusti Allah.
                               ُ ْ ِ َْ  ‫ُْﺪ ﱠ‬      ‫ﱠ‬
                               ‫ﺇﻴﺎ كَ ﻧَﻌﺒ ُ ﻮَﺇﻴﺎ كَ ﻧَﺴﺗﻌﻴﻦ‬
6. Mugi-mugi nedahaken ing
  dateng margi ingkang leres.
                  kula
                                 ِ ‫ﺇﻫ ِ َﺎﺍﻠ ِﺮَﺍ َﺍﻠْﻤﺴْ َﻘِﻴ‬
                                 ‫ْﺪﻧ ّ ﻂ ُ ﺗ ْﻢ‬  ‫ﺼ‬


                           Sambong RT 05/03 Punggelan Banjarnegara
   3
                                 FISHBONE Computer @rtWork7. Inggih meniko marginipun tiang katah
  ingkang sami kaparingan nikmat,
                          ِ ْ َ ْ ِ ْ ََ َ ْ َ ْ َ ّ ‫ِ َ ﻂ‬
                         ‫ﺼﺮﺍ َﺍَﺩ ﻳﻥﺃﻨﻌﻤﺕﻋﻠﻳﻬﻡ۵ﻏﻳﺮﺍ‬ ‫ﻠ‬
  sanes marginipun tiang katah ingkang         َ ْ ِ ‫ْ َ ْ ُ ْ ِ ََ ْ ِ ْ َﺍﻠﻀ‬
                            ‫ﻠﻤﻐﻀﻮﺏﻋﻠﻳﻬﻢ ﻮَﻻ ﱠﺂﻠﻳﻥ‬
  sami kabendon lan sanes marginipun
  tiang ingkang sami kesasar.
  Duh  Gusti   Allah  mugi-mugi
  nyembadani ing atur panyuwun kula.
                                           ِْ َ
                                          ‫آﻤﻳﻥ‬
                 ‫ﺪﻋﺎﺀﺍﻠﺮﻛﻭﻉ‬
                  Do’a Ruku’

  Maha Suci pengeran kula tur ingkang
  Maha Agung.(3x)
                             ۳x    ‫ﺴ ﺣ ﺮ ّ َ ْﻡ‬
                                 ِ ‫ُﺑْ َﺎﻥَ َِﺒﻲَﺍﻟْﻌﻅِﻳ‬
                 ‫ﺪﻋﺎﺀﺍﻹﻋﺗﺩﺍﻞ‬
                  Do’a I’tidal

  Allah mireng dumateng tiang ingkang
  sami memuji.                          ‫ﺴ ِﻊ َ ِ َﻩ‬
                                  ُ ‫َﻤ َﺍﷲ ﻟﻤﻦْﺣَﻤﺩ‬
  Sedaya puji  menika  kagungane
  Pangeran.                              ُ ‫ﺮَ َّ َﺎﻟﻚَﺍﻟْﺣَﻤ‬
                                     ‫ْﺩ‬    َ ‫ﺑﻧ‬
  Sakebaking langit lan bumi, lan
  sakebaking samu kawis sak kersa        ‫ﻤ‬     ‫ﻤ ﺀ ﺳَ ﺕ ﻤ ﺀ‬
                       ‫ِﻞْ ُﺍﻟ َّﻤﻮَﺍ ِ ﻮ ِﻞْ ُﺍْﻸ ﺮﺹﻮَ ِﻞْﺀ ﻤﺎ‬
  panjenengan sanesipun langit lan
  bumi.
                                 ُ ‫ﺷِﺋْ َ ﻤﻦْﺷﻲْﺀ ﺑﻌ‬
                                 ‫ْﺩ‬   َ ‫ﺕ‬
                 ‫ﺪﻋﺎﺀﺍﻠﺴﺟﻭﺩ‬
                  Do’a Sujud

  Maha Suci Pangeran kula ingkang
  Maha Inggil. (3x)                     ‫ﺴ ﺣ ﺮ ّﻲ ﻟ‬
                             ۳x ‫ُﺑْ َﺎﻥَ َِﺒ َﺍْﻷﻋَْﻰ‬
            ‫ﺪﻋﺎﺀﺍﻠﺟﻠﻭﺱ ﺒﻳﻥﺍﻠﺴﺟﺩ ﺗﻳﻥ‬
            Do’a Ing Tengah Sujud Kang Pindo

  Duh Allah mugi-mugi ngapura ing
  kula,                                  ِ ّ   ‫ﺏ‬
                                     ْ‫ﺮ ِﺍﻏْﻔِﺮْﻟﻲ‬
  Lan mugi-mugi ngasihi dumateng
  kula,                                   ِ
                                       ْ‫ﻮَﺍﺮْﺣَﻤْﻧﻲ‬
  Lan mugi-mugi   nutupi  sedaya
  kekirangan kula,                              ِ ‫ﺒ‬
                                       ْ‫ﻮَﺍﺟْ ُﺮْﻧﻲ‬
  Lan mugi-mugi nedahaken margi ing
  kula,                                     ِْ
                                        ْ‫ﻮَﺍﻫﺪِﻧﻲ‬
  Lan mugi-mugi    paring  rezeki
  dumateng kula.                               ِ‫ﺯ‬
                                       ْ‫ﻮَﺍﺮْ ُﻘْﻧﻲ‬

                  ‫ﺪﻋﺎﺀﺍﻠﺗﺴﻬﺩ‬


                          Sambong RT 05/03 Punggelan Banjarnegara
   4
                                  FISHBONE Computer @rtWork
                  ‫ﺪﻋﺎﺀﺍﻠﺗﺴﻬﺩ‬
                  Do’a Tasahud
  Wondene   sedaya  pangormatan
  ingkang tambah kasaenanipun saha         ‫ّ ﻳ ﺕﷲ ﺼَﻮ ُﻮ ﻄﻳﺑ ﺕ‬         ‫ﺘ‬
                           ُ ‫ﺍَﻟ َﺣِ َﺎ ُِ ِ ﻮﺍﻟ َّﻟ َﺍﺕ َﺍﻟ َّ ِ َﺎ‬
  ngibadah ingkang ikhas niatipun
  menika kagunganipun Gusti Allah,
  Keselametan   saha kawilujengan
  menika mugi tetepa dateng Nabi                 ‫ﻳ‬
                       َ َ ‫ََ ْ ََ ّ َ ﱠ ِ ُ َ ْ َ ُ ﷲ‬ ‫َﻠﺴ‬
                       ‫ﺍ ﱠﻼ ﻢُﻋﻟﻳكﺍ ُﻬﺎﺍﻟﻨﺒﻲ ﻮَﺮﺣﻤﺔﺍ ِ ﻮﺒﺮ‬
  Muhammad, rahmat Gusti Allah kanti
  berkah ingkang katah,
                                       ُ‫َ ﺗ‬
                                       ‫ﻛﺎ ُﻪ‬
  Ugi keselametan saha kawilujengan
  menika   mugi   tetepa  dateng
  kawulanipun Gusti Allah ingkang
                       َ ْ‫َﻠ ﱠﻼ ﻢﻋََﻳْ َﺎﻮَ ََﻰﻋِ َﺎ ِﺍ ِﺍﻠ ﱠﺎِﺣِﻴ‬
                       ‫ﻟ ﻧ ﻋﻠ ﺒ ﺪ ﷲ ﺻ ﻠ ﻦ‬           ‫ﺍﺴ‬
  sami sae-sae lelampahanipun.
  Kula nekseni  mboten wonten
  sesembahan kejawi namung Gusti                   ‫َﺪ ﻠ ﻻ ﷲ‬
                                    ُ ‫ﺃﺷْﻬ ُﺃﻦْﻻَﺇَﻪَﺇ َﺍ‬
  Allah,
  Lan kula nekseni Nabi Muhammad
  dados utusanipun Gusti Allah.              ِ ‫ﻮﺃﺷْﻬ ُﺃﻦ ُﺣَﻣﺪًﺍ ﱠﺴﻮْ ُﺍ‬
                               ‫َ َﺪ ﱠﻣ ﱠ ﺮ ُ ﻞ ﷲ‬
  Duh   Allah,  mugi muwuhana
  kawelasan dateng Nabi Muhammad
  lan kaluwarganipun,
                          ٍ ‫ﻟﻬ ﱠ َ ﻋ ﻤ ﻤ ٍ ﻋ َ ﻤ ﻤ‬   ‫ﺻ‬
                          ‫ﺃﻟﱠ ُﻢ ِﻞ َﻠٰﻰ ُﺤَ ﱠﺪﻮَ َﻠٰﻰآﻞِ ُﺤَ ﱠﺪ‬
  Kados dene kawelasan ingkang
  kapariangaken dateng Nabi Ibrahim        ِ َ ‫ْﻢ ﻠ‬        ‫ﺕ‬
                           ‫ﮔ َﺎﺻَﻠَﻴْ َﻋَﻠٰﻰﺇﺒْﺮَﺍﻫِﻴ َ ﻮﻋََﻰآﻞ‬‫ﻤ‬
  lan kaluarganipun,
                                         ‫ْﻢ‬
                                         َ ‫ﺇﺒْﺮَﺍﻫِﻴ‬
  Duh Allah, mugi maringana kesaenan
  dateng  Nabi  Muhammad   lan        ٍ ‫ﻠ ﻤ ﱠ ٍﻮ ﻠ َ ﻤ ﻤ‬
                           ‫ﻭَﺒِﺮﻚْﻋََﻰ ُﺤَﻤﺪ َﻋََﻰآﻞِ ُﺤَ ﱠﺪ‬ ‫َﺎ‬
  kaluwarganipun,
  Kados dene kesaenan ingkang
  keparingaken dateng Nabi Ibrahim lan       ِ َ ‫ﻋﻠ‬          ‫ﻤﺒ ﺕ‬
                           ‫ﮔ َﺎ َﺎﺮَﻛْ َﻋَﻠَﻰﺇﺒْﺮَﺍﻫِﻴْﻢ ﻮَ ََﻰآﻞ‬
  kaluwarganipun,                                ‫ْﻢ‬
                                         َ ‫ﺇﺒْﺮَﺍﻫِﻴ‬
  Sajatine Panjenengan Dzat ing Pinuji
  tur Maha Luhur.                              ‫ﻤ‬
                                     ٌ ‫ﺇﱠ َﺤَﻤِﻴ ٌ ِﺠﻴ‬
                                     ‫ﻧﻚ ْﺪ َ ْﺪ‬


  Kawelasan saha kawilujengan menika
  sumrambah dateng sedaya ‘alam,                ‫ﻤ‬     َ
                               ‫ﻔ ﻌ ﻦ ﻧﻚ ﻤ ْﺪ َ ْﺪ‬
                               ٌ ‫ِﻰﺍﻠْ َﺎﻠَﻤِﻴ َﺇ ّ َﺤَ ِﻴ ٌ ِﺠﻴ‬
  Sajatine Panjenengan Dzat ing Pinuji
  tur Maha Luhur.
  Duh Gusti Allah kula nyuwun
  pangreksa dateng panjenengan saking                ‫ﺫ‬
                       ْ ِ ‫َ ّ ُ ّ ﻧ ْ ﻋ ْ ُ ﻚ ْ َ َ ﺏ َﺒْ ﻮ‬‫ﻠﻢ‬
                       ‫ﺍﻠَﻬ َﺇ ّﻲﺃ ُﻮ ِﺒ َ ﻤِﻦﻋﺫﺍ ِﺍﻠْﻘ ِﺮ َﻤﻦ‬
  siksa kubur lan siksa neraka.
                                       ‫ﻧ‬
                                      ِّ ‫َ َ ﺏ‬
                                     ‫ﻋﺫﺍ ِﺍﻠ َﺎﺮ‬
  Lan saking fitnahipun gesang lan
  fitnahipun pejah.                   ِ ‫ﻮﻤﻦ ﻓِﺗﻨﺔﺍﻠْﻤﺤﻴﺎ ﻮﺍﻠْﻤﻤﺎ‬
                              ‫َ ِ َْ ِ َ َْ َ َ ﺕ‬
  Lan saking fitnahipun Masihi-Dajal.              ‫ﺪ‬
                               َِ ّ ِ ْ ِ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ
                               ‫ﻮﻤﻦﻓﺗﻨﺔﺍﻠْﻤﺴﻴﺢﺍﻠ َﺠﺎﻞ‬
  Kawilujengan menika mugi tetep
  dateng sampean sedaya, ugi rahmate      ُ‫ﺗ‬    ‫ّ ََ ْ ُ َ ْ َ ُ ﷲ‬
                         ‫ﺃﻠ َﻼ ﻢﻋﻠﻴﻛﻢ ﻮﺮﺣﻤﺔﺍ ِ ﻮﺒﺮﮔﺎ ُﻪ‬   ‫ﺴ‬
  Gusti Allah lan berkahipun.                           Sambong RT 05/03 Punggelan Banjarnegara
   5
                                  FISHBONE Computer @rtWork
                     ‫ﺃﻟﺩ ﻛﺮ‬
             Dzikir (Wirid) Sak Wise Sholat
  Kula nyuwun pangapura dumateng
  Gusti Allah dzat ingkang Maha
                                   ‫َ َْ ْ ِ ُ ﷲ ﻌ ِ ﻡ‬
                                   ِ ‫ﺃﺴﺘﻐﻔﺮﺍ َﺍﻟ َﻅﻴ‬
  Agung
  Ora  ana  sesembahan   kejaba
  Panjenengan kang urip selawase tur           ُ ْ ُ ‫َ ﺩ ﺍ َِ ﻫ َ َ ُ ﻘ‬
                              ‫ﺍﻟ ِﻯﻻِﻟٰﻪﺍﻻ ُﻮﺍﻟْﺣﻲﺍﻟ َﻴﻭﻡ‬
  jumeneng
  Lan  kula   mitobat    dumateng
  Panjenengan                               ِ ْ‫ﺗ ْ ُ ﻟ‬
                                       ‫ﻮَﺃ ُﻭﺐﺇَﻴﻪ‬
  Ora ana sesembahan kejaba mung
  Gusti Allah ingkan sawiji lan ora ana
  kang madani                        ِ
                            ُ ََ َ َ ‫َ ﷲ ْ َ ﻩ‬
                            ‫ﻻﺇﻟٰﻪﺇﻻﺍ ُ ﻭَﺤﺩﻭ ُﻻﺷﺭﻴْﻚﻟﻪ‬
  Sedaya Keraton lan sedaya Puji
  kagungane Gusti Allah
                                   ُ ْ ‫َ ُ ﻤْ ُ َ ﻟ ُْ ﺤ‬
                                   ‫ﻟﻪﺍﻟ ُﻟﻚﻭﺍَﻪﺍﻟ َﻤﺩ‬
  Ingkan paring urip lan mati
                                      ُ ْ ِ ُ‫ُ ِْ ﻭ‬
                                      ‫ﻴﺤﻳﻰ َﻴﻤﻴﺕ‬
  Gusti Allah dzat ingkang Gesang
  selawase tur mboten pejah                      ُ ْ ُ‫ََُ ُ ﻴ‬
                                    ‫ﻭﻫﻭﺤٰﻲﻻ َﻤﻭﺕ‬
  Lan Panjenengan ingkang nguasani
  samubarang.                                ‫ﻛ‬
                               ً ْ ِ َ ‫َ ُ َ ََ ُ ﺴ ْ ﺀ‬
                               ‫ﻭﻫﻭﻋﻟﻰ ِﻞ َﻴﻰ ٍ ﻗﺪﻳﺮ‬
  Duh Gusti Allah sedaya kawilujengan
  kagungane Panjenengan                              ‫ﻟ‬
                                      ‫َ ّ َُ َ ﱠ‬
                                    ‫ﺍﻟَﻬﻢﺃﻨْﺖﺍﻟﺴﻼ ﻡ‬
  Kawilujengan   meniko    peparing
  Panjenengan.                                ‫ٍَ َ ﱠ‬
                                      ‫ﻮﻣﻚﺍﻟﺴﻼ ﻡ‬
  Kawilujengan ugi bade wangsul ing
  ngarsa Panjrnengan                         ‫َ ﻟْ َ َ ُ ْ ُ ﱠ‬
                                  ‫ﻮﺇَﻳﻚ ﻳﻌﻮﺩﺍﻟﺴﻼ ﻡ‬
  Duh Pengeran, paringana gesang ing
  kula kanti wilujeng                         ‫َ َ َْ ﺭََ ﺒ ﱠ‬
                                  ‫ﻓﺣﻳﻨﺎ َﺒﻨﺎ ِﺎﻟﺴﻼ ﻡ‬
  Lan nglebetaken kula ing suwarga
  negeri Panjenengan ingkang kebak          ‫َ َِْ ََ ً َ ﺭ َ َ ﺭ ﱠ‬
                          ‫ﻮﺃﺩْ ﺧﻟﻨﺎﺍﻟْﺠﻨﺔ ﺩﺍ َكﺩﺍ َﺍﻟﺴﻼ ﻡ‬
  kawilujengan
  Kautaman saha Keluhuran meniko
  kagungane Panjenengan dzat ingkang         َ ‫ََ ﺭ ْ َ َََ ﻮَ َ ﻟ ْ َ َ ﺫ‬
                         ‫ﺘﺒﺎ َﻛﺖ ﺮﺒﻧﺎ َﺗﻌﺎَﻳﺖ ﻳﺎ َﺍﺍﻟْﺠﻼ ِﻞ‬
  Maha Luhur lan Maha Muliya.                        َ َْ
                                      ‫ﻮﺍﻹﻛْﺮﺍ ﻡ‬
  Kula sampun mireng lan ngestoaken,
  Gusti Allah paringana kula pangapura     َ ْ ‫َ ِ َْ ﻮ ﻄ َْ ﻏ ُ ﻧ َ َََ ﻮ ﻟ‬
                         ‫ﺴﻤﻌﻧﺎ َﺃ َﻌﻧﺎ َﻔﺮﺍ َك ﺮﺑﻧﺎ َﺇَﻳك‬
  lan kula bade wangsul kapundut teng
  angarsa Panjenengan.
                                        ِْ َ
                                       ‫ﺍﻟْﻣﺻﻳﺮ‬
  Duh Gusti Allah, mboten wonten
  ingkang saged nolak peparing                ‫ﺃﻟﻟﻬﻢﻻﻣﺎﻧﻊﻟﻣﺎﺃﻋﻄﻳﺕ‬
  panjenengan
  Lan mboten wonten ingkang saged
  memaringi, kejaba kanti peparing               ‫ﻮﻻﻣﻌﻄﻲ ﻟﻣﺎﻣﻧﻌﺕ‬
  panjenengan
                           Sambong RT 05/03 Punggelan Banjarnegara
   6
                             FISHBONE Computer @rtWork  Lan mboten wonten ingkang saged
  nedahaken    tiyang ingkang
                             ‫ﻭﻻﻫﺎﺪ ﻳﺎﻟﻣﺎﺃﻀﻟﻟﺕ‬
  Panjenenggan sasaraken
  Lan mboten wonten ingkang saged
  nggantos  peparing  (putusan)           ‫ﻭﻻﺳﺑﺪ ﻞ ﻟﻣﺎﺣﻛﻣﺕ‬
  Panjenengan
  Lan mboten wonten ingkang saged
  nolak dateng pepesthen Panjenengan           ‫ﻭﻻﺭ ﺍﺪ ﻟﻣﺎ ﻗﻀﻳﺕ‬
  Lan mboten wonten manfangate
  kesugihan tiyang ingkang sugih          ‫ﻭﻻﻳﻨﻔﻊ ﺫﺍﺍﻟﺟﺪ ﻣﻨﻚﺍﻟﺟﺪ‬
  Mboten wonten sesembahan kejaba
  namung Panjenengan.                     ‫ﻻﺇﻟﻪﺇﻻﺃﻨﺕ‬
  Gusti Allah dzat ingkang nyukupi, sak
  bagus-baguse wakil (Pinulung).           ‫ﺣﺴﺒﻨﺎﺍﷲ ﻮﻨﻌﻢﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‬
                      Sambong RT 05/03 Punggelan Banjarnegara
   7

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:33
posted:4/8/2012
language:
pages:7