prosjekter - Get as Excel - Excel by liwenting

VIEWS: 429 PAGES: 400

									              Side 1/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter

Aktive prosjekter per 19.03.2012                                Sortert på 'sted, deretter 'prosjekt
Prosjekt  Prosjektnavn                    Prosjektleder           Gyldig fra Gyldig til Sted Inntektskategori
121263   178994/V20 Orthodoxy and Heresy in Upper Egypt   LUNDBERG, HUGO          01/08/2007 30/06/2012 110020 Bidrag
121269                            MOXNES, HALVOR          Towards A 30/06/2013 for Historical Jesus Studies
      186324/V20 Jesus in Cultural Complexity: Interpretation, Memory and Identification. 01/01/2008 New Paradigm110020 Bidrag
121304                            HARTVIGSEN,
      197644/V20 Fiction and Group Identity Formation: SimulationsKIRSTEN MARIE      01/04/2010 30/06/2014 110020 Bidrag
142954   180322/S50 Broken Women, Healing Traditions    SALOMONSEN, JONE         01/09/2007 31/12/2012 110020 Bidrag
143369   197602/V20 Døden i tidlig protestantiske tradisjon RASMUSSEN, TARALD        01/04/2010 31/12/2014 110020 Bidrag
143460                            (MANGLER
      209399/V11 Lost in Translation? Religion at five UN treaty VERDI)          01/02/2011 31/10/2012 110020 Bidrag
211620   Samarbeid med Nord-Amerika 2011          (MANGLER VERDI)         01/11/2011 31/01/2014 110020 Bidrag
460999   Jubileumsutstilling 2011              MYHRE-NIELSEN, DAG        01/05/2010 31/12/2012 110020 Bidrag
610325   Nordisk nettverk - religionsfilosofi 2       MJAALAND, MARIUS G.       01/01/2012 31/10/2012 110020 Bidrag
650088   283741 NEWCONT - New Contexts for Old Texts    LUNDBERG, HUGO          01/02/2012 30/06/2019 110020 Bidrag
690261   DIACONIA-tidsskrift                WYLLER, TRYGVE          01/06/2009 31/12/2012 110020 Bidrag
200398   Å være religiøs leder i det norske samfunnet LEIRVIK, ODDBJØRN BIRGER        01/11/2006 30/06/2013 110030 Bidrag
204884                            NORHEIM, BRYNJULV
      Tros- og livssynsbetjening for pasienter og pårørende på sykehus          01/07/2011 31/01/2013 110030 Oppdrag
211515                            (MANGLER VERDI)
      Estetikk og teologi i trosopplæringen - med fokus på påsken             01/06/2010 30/06/2013 110030 Bidrag
211516                             og praksis
      Ressursmateriell for trosopplærere i utdanning(MANGLER VERDI)            01/06/2010 30/06/2013 110030 Bidrag
211609   Jesus og kristen identitet i endring        NORHEIM, BRYNJULV        01/11/2011 31/12/2013 110030 Bidrag
460757   Universell tilrettelegging av kirkens trosopplæringFRIDHEIM, INGUNN BERLING     01/10/2007 30/06/2012 110030 Bidrag
460949   Arbeidsveilederutdanning (AVU)           FRIDHEIM, INGUNN BERLING     01/11/2009 30/06/2014 110030 Bidrag
461034   Kirken i møte med muslimer             (MANGLER VERDI)         01/01/2011 30/06/2012 110030 Bidrag
211641   Markering av nytt dekanat             (MANGLER VERDI)         01/02/2012 31/03/2012 120010 Bidrag
461072   Rettshistorisk senter               (MANGLER VERDI)         01/10/2011 31/01/2013 120010 Bidrag
650043   Crimmigration                   AAS, KATJA FRANKO        01/09/2010 30/09/2017 120010 Bidrag
650065   269841 - MultiRights ERC              FØLLESDAL, ANDREAS        01/05/2011 31/05/2017 120010 Bidrag
650086   518361-LLP-1-2011-1-NL-ERASMUS- EMCR EDOLAD ANNE  HELLUM,             01/02/2012 30/09/2015 120011 Bidrag
142636                            LUNDGREN SØRLI, VANJA      01/01/2006 31/03/2012 120100 Bidrag
      171670 I40 - The meanings of economical crime in the taxi trade-means for prevention?
200529                            FINSTAD, LIV
      HAVANNA - Kriminologisk samarbeid mellom UiO og Universitet i Havanna        01/08/2006 31/12/2012 120100 Bidrag
200693   Klageordninger - Fylkesmenn            ANDENÆS, KRISTIAN        01/12/2009 30/06/2012 120100 Bidrag
200712   Forskningsarbeid mot dødsstraff 2010        SCHERDIN, LILL          01/09/2010 30/06/2013 120100 Bidrag
460982   Etnisk minoritetsungdom og hjelpesøking      ERICSSON, KJERSTI        01/04/2010 30/09/2014 120100 Bidrag
610309   Utvikling av grønn kriminologi i Norden      ELLEFSEN, BODIL         01/09/2010 31/05/2012 120100 Bidrag
610315                             (CCCH)
      Kriminalitet, straferett og kriminologi i historienFLAATTEN, SVERRE         01/06/2011 30/04/2012 120100 Bidrag
690299                            (MANGLER VERDI)
      Prison based drug treatment in the Nordic countries. Control and          01/06/2011 30/09/2014 120100 Bidrag
710041   AFJ11 Liv Finstad                 FINSTAD, LIV           01/10/2011 30/06/2012 120100 Bidrag
720011   Støtte fra Anders Jahres fond           FINSTAD, LIV           01/07/2011 30/06/2012 120100 Bidrag
200709   OMK-JUSS BUSS 0470 72 11597 JB (Tidl 210671)    EIEBAKKE, MARTIN         28/06/2010 31/12/2015 120110 Bidrag
250003   JUSS-BUSS - KOMM DRIFTSBIDRAG           EIEBAKKE, MARTIN         01/12/1994 31/12/2015 120110 Bidrag
142745                            GRAVER, HANS PETTER       01/07/2006 28/02/2013 120200 Bidrag
      176408/V10 - Mellom demokratisk styring effektiv konkurranse og avtalefrihet i markedsstalten
142933   182747/V10- FORMULA                EVJU, STEIN           01/01/2007 30/06/2012 120200 Bidrag
143309                            BYGRAVE, LEE
      201417/S10 - Igov2 - Governance of the Domain Name SystemANDREW           01/11/2010 30/04/2014 120200 Bidrag
143368   196224/S30 - Sustainable Companies         SJÅFJELL, BEATE         01/07/2010 30/06/2013 120200 Bidrag
143430                            ANDENÆS, KRISTIAN
      204307/i99 - Internasjonal finansmarkedsregulering, institusjoner          01/11/2010 30/06/2015 120200 Bidrag
200621   ARFA                        EVJU, STEIN           01/01/2008 31/12/2012 120200 Bidrag
200703                            ROGNSTAD,
      Utvikling av utdanningstilbud innen immaterielle rettigheter OLE-ANDREAS      01/04/2010 31/12/2012 120200 Bidrag
211579   OMK - IKT-senteret (gml 190513)          SCHARTUM, DAG WIESE       01/05/2011 30/06/2013 120200 Bidrag
211605   Personvernkonferansen 2011             SCHARTUM, DAG WIESE       01/10/2011 30/09/2012 120200 Bidrag
420980   Choice of law clauses and their limitations    MOSS, GIUDITTA CORDERO      01/12/2009 31/01/2014 120200 Bidrag
421004                            SCHARTUM,
      201559/S10 - Semicolon II - Samhandling i offentlig sektor DAG WIESE        01/11/2010 30/06/2014 120200 Bidrag
421005                            SCHARTUM,
      201554/S10 - e-Me - Inclusive identity management in new DAG WIESE         01/12/2010 30/06/2014 120200 Bidrag
460009   VIT STIPEND/STØTTE A JAHRES FOND          MODVAR, EVA           01/12/1994 30/06/2015 120200 Bidrag
461045                            SCHARTUM,
      Flåtestyring og kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted DAG WIESE       01/04/2011 30/06/2014 120200 Bidrag
650071   261727 SMART                    SCHARTUM, DAG WIESE       01/07/2011 31/05/2015 120200 Bidrag
190554                            SCHARTUM, networks
      193018/ Road to media-aware user-dependent self-adaptive DAG WIESE         01/01/2010 30/06/2013 120210 Bidrag
204850   Regelverkshjelpen                 SCHARTUM, DAG WIESE       01/08/2010 31/12/2012 120210 Oppdrag
211527   IKT i samarbeid skole - hjem            SCHARTUM, DAG WIESE       01/09/2010 30/06/2012 120210 Bidrag
460505   KnutSelmerSamling                 TORVUND, OLAV          01/08/2003 31/01/2015 120210 Bidrag
460977                            BING, JON            01/02/2010 31/01/2015 120210
      R InfSys KomPros RETTSLIGE INFORMASJONSSYSTEMER OG KOMMUNIKASJONSPROSESSER (gml 430002) Bidrag
142683                            BUGGE, instriments        01/03/2006 30/06/2012 120400 climate
      173103 S30 - Meeting the climate challenge: New legal HANS C. and issues in national and international energy and Bidrag law
142752                            BUGGE, Rettigheter        regulering i 30/06/2012 120400 Bidrag
      176411/V10 - Utmarksrettigheter og samfunsendringer. HANS C. organisering og 01/07/2006 norsk utmark ....
142851                            RØSÆG, ERIK
      177437/V10 Safety, Security and Discharge Control at Sea              01/01/2007 31/08/2012 120400 Bidrag
142994                            BUGGE,
      178354 - Rights to uncultivated land and social change.HANS C.           01/11/2007 31/07/2012 120400 Bidrag
143139                            BUGGE, Law
      183340/S30 SAMFUNN: Consistency in Environmental HANS C.              01/10/2008 31/01/2013 120400 Bidrag
143240   195009/V10 - Omorganisering av kraftmarkedet    HAMMER, ULF           01/06/2009 30/09/2012 120400 Bidrag
143262                            BUGGE, HANS C.          01/07/2009 30/06/2014 120400 Bidrag
      193587/S30 Adapting to climate change through land use planning and nature management
143548                            BUGGE, HANS C.
      204600/E40 - Preventing environmental effects of products              01/09/2011 31/12/2015 120400 Bidrag
143583   196407/S30 WAPABAT                 BUGGE, HANS C.          01/01/2012 30/06/2014 120400 Bidrag
143598                            BUGGE, HANS C.
      209698/E20 CREE-Oslo Center for Research on Environmeltally             01/02/2012 31/12/2014 120400 Bidrag
200734                            BUGGE, HANS
      Fradrag for særfordeler på gjenværende del av eiendom ved C.            01/11/2010 30/06/2012 120400 Bidrag
211610   Samarbeidsprosjekt - Kystverket - NIFS       WILHELMSEN, TRINE LISE      01/11/2011 30/06/2013 120400 Bidrag
211644   Bidrag fra Statnett - fagområde energirett    KAASEN, KNUT           01/04/2012 31/10/2017 120400 Bidrag
220145                            BUGGE, HANS C.
      PITRO III - Good Governance - underprosjekt av 220074                01/11/2011 30/06/2013 120400 Oppdrag
250708   Beiting i utmark i en ny tid            BULL, KIRSTI STRØM        01/08/2011 30/06/2013 120400 Bidrag
420870   PETROLEUMSRETT: TILSK OLJESELSK          KAASEN, KNUT           01/09/2007 31/12/2014 120400 Bidrag
430097                            WILHELMSEN, TRINE
      Marine Insurance and Risk (gml 420876) Management programme LISE          01/01/2009 31/12/2012 120400 Oppdrag
460858                            WILHELMSEN, TRINE LISE
      Eckbos legater - støtte til forskere i rekrutteringsstillinger           01/09/2008 30/06/2013 120400 Bidrag
460923   EuroRett                      (MANGLER VERDI)         01/07/2009 31/12/2012 120400 Bidrag
461078   Big Co2 (460691 og 460768)             BUGGE, HANS C.          01/12/2011 30/06/2013 120400 Bidrag
              Side 2/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Prosjektleder            Gyldig fra Gyldig til   Sted Inntektskategori
610190                           WILHELMSEN, TRINE LISE
      NordiMinisterier DRIFT - Nordisk institutt for sjørett               31/12/1999 30/06/2013 120400 Bidrag
690309   North Sea Energy Law Programme          WILHELMSEN, TRINE LISE       01/02/2012 31/07/2012 120400 Bidrag
710040   AFJ11 SEU                    WILHELMSEN, TRINE LISE       01/10/2011 30/06/2012 120400 Bidrag
710042   AFJ11 NIFS                    WILHELMSEN, TRINE LISE       01/10/2011 30/06/2012 120400 Bidrag
720005   Støtte til vit.ass. fra Johan og Mimmi Wessmanns WILHELMSEN, TRINE LISE       01/02/2011 30/06/2013 120400 Bidrag
720013   Gave fra Anders Jahres fond til NIFS       WILHELMSEN, TRINE LISE       01/08/2011 30/06/2012 120400 Bidrag
720014   Gave fra Anders Jahres fond til SEU       WILHELMSEN, TRINE LISE       01/08/2011 30/06/2012 120400 Bidrag
142591                           SANDBERG, KIRSTEN         01/09/2005  for forholdet mellom barn ,
      168360 S20 - Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings- og rettspraksis og31/10/2012 120500 Bidrag foreldre og staten
142746                           FAUCHALD, OLE K.
      176413/V10 - International tribuhals: legalization and constitutional ...      01/07/2006 30/06/2012 120500 Bidrag
142819   178171/S20 Minoritetskvinners diskrimineringsvernHELLUM, ANNE            01/03/2007 31/12/2012 120500 Bidrag
143106   187255/S20 - Et trygdesystem i sterk forandring KJØNSTAD, ASBJØRN         01/06/2008 30/06/2013 120500 Bidrag
143120   Demokratisk styring i et flernivåsystem     SMITH, EIVIND           01/08/2008 30/06/2012 120500 Bidrag
143133   182809/S20 Justice in the Risk Society      HENNUM, RANHILD HELENE       01/10/2008 30/06/2013 120500 Bidrag
143281                           FAUCHALD, OLE K.
      195007/S30 Yearbook of International Environmental Law (YBIEL)           01/09/2009 30/06/2012 120500 Bidrag
143425                           HELLUM, ANNE
      199473/S50 Human rights and gender dimensions of water               01/11/2010 30/06/2014 120500 Bidrag
143550   208403/F10 Nye perspektiver på grunnlovshistorienMICHALSEN, DAG           01/09/2011 31/12/2013 120500 Bidrag
143562                            i konstitusjonell
      208202/V10 og 209828/F10 VerdenskongressSMITH, EIVIND                01/11/2011 30/06/2015 120500 Bidrag
143563                           ULFSTEIN, GEIR
      203060/F10 International law through the national prism: the            01/11/2011 30/06/2016 120500 Bidrag
200276   DIPLOMKURS KVINNERETT (ZIMBABWE) AH20510 ANNE  HELLUM,              01/12/1994 31/12/2012 120500 Bidrag
200654   Professorat i lovgivningslære          BACKER, INGE LORANGE        01/11/2008 30/04/2013 120500 Bidrag
204886   Kartlegging av LDOs tilsyn            HELLUM, ANNE            01/09/2011 30/06/2012 120500 Oppdrag
205424                           (MANGLER VERDI)
      Bruken av rettslige standarder som styringsmiddel i utdannings- og skoleverket   01/07/2009 28/02/2013 120500 Bidrag
211470   Vold i nære relasjoner              SKJØRTEN, KRISTIN         01/08/2009 28/02/2015 120500 Bidrag
211490   Norges Bank 1816-2016              MICHALSEN, DAG           01/11/2009 30/06/2012 120500 Bidrag
430157   BAHR-stipendet i skatterett           ZIMMER, FREDERIK          01/10/2009 30/06/2012 120500 Oppdrag
460681   Fondstøtte (AJ) Instituttet           SANDBERG, KIRSTEN         01/11/2006 31/07/2017 120500 Bidrag
710014   AFJ11 Bidrag til IOR               HENDEN, ØYVIND           01/10/2011 30/06/2012 120500 Bidrag
710036   AFJ11 Rettshistorie               MICHALSEN, DAG           01/10/2011 30/06/2012 120500 Bidrag
121260   177432/V10 Mending the Past           GARCIA-GODOS, JEMIMA        01/02/2007 31/05/2012 120700 Bidrag
121291                           FØLLESDAL, ANDREAS
      191006/V10 Should States Ratify Human Rights Conventions              01/03/2009 31/01/2013 120700 Bidrag
143085                            rights based approaches and sivic 01/04/2008 30/06/2012 120700 Bidrag
      185965/S50- Comparative analyses of human ANDREASSEN, BÅRD ANDERS struggle in development contexts
143559                           SCHLESINGER, PHILIP
      208081 Authority beyond states: Legal, political and                01/11/2011 30/06/2012 120700 Bidrag
200455                           LARSEN, LENA
      uD OSLOKOALISJON - Oslo Koalisjonen og Relegion-2005                01/01/2005 30/06/2012 120700 Bidrag
200456   INDONESIA 2005                  ASPLUND, KNUT           01/01/2005 30/06/2012 120700 Bidrag
200457   KINAPROGRAM 2005                 BAKKE, CECILIE F.         01/01/2005 30/06/2012 120700 Bidrag
200500   UD avtalen 2006-2010               HØGDAHL, KRISTIN          01/11/2005 30/06/2012 120700 Bidrag
200522   ICC legal tools                 RANHEIM, CHRISTIAN         01/04/2006 30/06/2012 120700 Bidrag
200577   Nasjonal Institusjon - NI            HØGDAHL, KRISTIN          01/01/2007 30/06/2017 120700 Bidrag
200639   NCHR Vietnam Programme 2008           KVANVIG, GISLE           01/06/2008 30/06/2012 120700 Bidrag
200688                           SKÅRE,
      Flertallsdemokrati, kvoteordninger og minoritetsvern SIRI              01/11/2009 31/03/2012 120700 Bidrag
200717   CAP III                     YONG, ZHOU             01/09/2010 30/06/2015 120700 Bidrag
200766   Support for SERP 2011              LANGFORD, MALCOLM         01/08/2011 30/06/2012 120700 Bidrag
200776   UD_avtalen 2012_2014 QZA-11/0754         SKÅRE, SIRI            01/01/2012 30/06/2015 120700 Bidrag
200778   NORDEM/UD-avtalen 2012 - 2014          SKÅRE, SIRI            01/01/2012 30/06/2015 120700 Bidrag
204856   NODEM - Administrasjon              MØRK, HEGE             01/09/2010 30/06/2012 120700 Oppdrag
204860   NORDEM sekonderinger               MØRK, HEGE             01/10/2010 31/10/2012 120700 Oppdrag
204861   NOREM valgobservasjoner             MØRK, HEGE             01/10/2010 31/10/2012 120700 Oppdrag
204877   Romaniutvalget - FAD               EIDE, ASBJØRN           01/05/2011 31/05/2014 120700 Oppdrag
461051   Reconceptualising Traditional Justice      GARCIA-GODOS, JEMIMA        01/05/2011 30/06/2014 120700 Bidrag
461086   Fritt ord Studemtstipend             (MANGLER VERDI)          01/02/2012 30/06/2013 120700 Bidrag
480011   Domstolreferatprosjektet - EMD (gml 460883) HØGDAHL, KRISTIN            01/01/2009 30/06/2012 120700 Oppdrag
610322   Nordic Network in Human Rights Research ANDREASSEN, BÅRD ANDERS           01/11/2011 30/06/2015 120700 Bidrag
650022                            Human Rights - 217862
      Detection Technologies, Terrorism, Ethics andBUTENSCHØEN, NILS           01/05/2009 31/12/2013 120700 Bidrag
690292   USIP-TJ as peacebuilding             GARCIA-GODOS, JEMIMA        01/01/2011 31/01/2013 120700 Bidrag
720015   Strategic Litigation Initative          LANGFORD, MALCOLM         01/10/2011 28/02/2014 120700 Bidrag
200757   Drift av Nasjonalt fakultetsmøte HF       (MANGLER VERDI)          01/06/2011 30/06/2013 140010 Bidrag
211464   Humanister i praksis               BJØRNERUD MO, GRO         01/05/2009 30/09/2012 140010 Bidrag
142258   176824/S10 - Inventio              LIESTØL, GUNNAR          01/11/2006 30/04/2012 140900 Bidrag
143330                           FIGENSCHOU, TINE USTAD
      201001/ V11 - Voicing the Voiceless; Two studies of                 01/02/2010 31/12/2012 140900 Bidrag
143450   202480/S20 Mediation of Migration        YTREBERG, ESPEN          01/01/2011 31/07/2014 140900 Bidrag
143587   212187/F10 Kunst! Makt!             SLAATTA, TORE           01/01/2012 30/06/2015 140900 Bidrag
143621                           ENLI, GUNN
      212980/F10 - The Impact of Social Media on Agenda-Setting in            01/03/2012 30/06/2016 140900 Bidrag
143627                            politics
      218472/F10 Media innovasjons in internationaSTORSUL, TANJA             01/03/2012 31/03/2013 140900 Bidrag
200754   Den digitale film -og kinorevolusjon       SOLUM, OVE             01/06/2011 30/11/2012 140900 Bidrag
200790   Nettdebatten etter 22.juli            YTREBERG, ESPEN          01/03/2012 30/11/2013 140900 Bidrag
200791   Etikken i mediedekningen av 22.juli       (MANGLER VERDI)          01/03/2012 30/11/2013 140900 Bidrag
200792   App power innovasjon i nye rammer        STORSUL, TANJA           01/03/2012 30/11/2013 140900 Bidrag
204883   Transnasjonal kommunikasjon om migrasjon YTREBERG, ESPEN              01/06/2011 31/05/2013 140900 Oppdrag
211507   Fjernt og nært. Nye digitale møteplasser     LIESTØL, GUNNAR          01/04/2010 31/12/2012 140900 Bidrag
211563   Fjernt og nært II                LIESTØL, GUNNAR          01/01/2011 30/06/2012 140900 Bidrag
211613   Nord-Amerika 2011                ENLI, GUNN             01/11/2011 28/02/2013 140900 Bidrag
211646                           LIESTØL, GUNNAR
      Situert Simulering & Virtuell Vikingstid i Vestfold                 01/03/2012 30/06/2013 140900 Bidrag
220139   Sky & scene                   MAASØ, ARNT            01/10/2011 30/06/2012 140900 Oppdrag
220142   Situert simulering av det nye nasjonalmuseet LIESTØL, GUNNAR            01/10/2011 30/06/2012 140900 Oppdrag
460903                           KRUMSVIK, ARNE HÅSKJOLD
      Ytringsfrihet og profesjonalisering av journalistikken               01/03/2009 31/07/2012 140900 Bidrag
461044   Fritt Ords studentstipend 2011          (MANGLER VERDI)          01/03/2011 30/06/2012 140900 Bidrag
143182                           SEIM, TURID KARLSEN
      Tidsskriftet Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA)      01/02/2009 30/06/2016 141300 Bidrag
420941   Støtte til fagkonferanser og ACTA        SEIM, TURID KARLSEN        01/11/2008 30/04/2012 141300 Bidrag
              Side 3/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Prosjektleder             Gyldig fra  Gyldig til Sted Inntektskategori
460900                           fra Roma
      Stein Erik Hagens lærestol - prosjektet veiene SEIM, TURID KARLSEN          01/02/2009 30/06/2014 141300 Bidrag
710068   Norgeshistorie på nett              HEDEAGER, LOTTE           01/01/2012 30/06/2015 143100 Bidrag
143347   191843/v20                    OMA, KRISTIN ARMSTRONG        01/02/2010 30/06/2013 143110 Bidrag
143397   196827/V20 Thanatos dead bodies         (MANGLER VERDI)           01/06/2010 30/06/2014 143110 Bidrag
143504   205144/F10 - Meetings make history        (MANGLER VERDI)           01/07/2011 31/12/2014 143110 Bidrag
142609                           SANDVIK, HILDE            01/01/2006 31/12/2012 143120 Bidrag
      171540/V20 - Demokratisk teori og historisk praksis- om forutsetninger for folkestyre i Norge og andre land europiske kulturkrefts, ca A50-1850
143168                           ENEBAKK, the science of space in nineteenth century Norway 143120 Bidrag
      190845/ Hansteen and the observatory: The new place forVIDAR             01/01/2009 31/12/2012
143343   195608/V20 Historievitenskapens grenser     MYHRE, LARS EIVIND          01/02/2010 30/06/2013 143120 Bidrag
143344   197696/V20 Norrøne fiendebilder.         BANDLIEN, BJØRN           01/07/2010 31/12/2013 143120 Bidrag
143345                           WAAGE
      195641/V20 Nettverk for nyere internasjonal historie HENRIKSEN, HILDE         01/02/2010 30/06/2013 143120 Bidrag
143346   197697/V20                    RINGVEJ, MONA R           01/02/2010 30/09/2013 143120 Bidrag
143482   205450/F10 - Constructing a "People's Community" (MANGLER VERDI)           01/07/2011 31/12/2014 143120 Bidrag
143483   205548/F10 - Korrupsjon i Norge 1790 - 1830 (MANGLER VERDI)              01/03/2011 30/09/2014 143120 Bidrag
143493                           (MANGLER VERDI)
      208407/F10 - Det globale i det lokale og det lokale i det globale           01/04/2011 31/10/2013 143120 Bidrag
143514                           STORSVEEN,
      208387/F10 - 1814-grunnloven - historisk virkning og sosial ODD ARVID         01/06/2011 30/06/2014 143120 Bidrag
430241   DnBs historie - forprosjekt           (MANGLER VERDI)           01/04/2012 31/12/2012 143120 Bidrag
460725   Norsk skipsfarts historie            LANGE, EVEN             01/03/2007 31/07/2016 143120 Bidrag
461002   Totalitarismenettverket             SØRENSEN. ØYSTEIN          01/06/2010 31/12/2012 143120 Bidrag
121302   196815/v20 Naturkatastrofenes kulturhistorie KVERNDOKK, KYRRE            01/08/2010 31/01/2015 143200 Bidrag
143097                           NAGUIB, aestethics AMAL       01/07/2008 30/06/2012 143200 Bidrag
      188096/V20 Patterns of cultural valuation. Priorities and SAPHINAZin exhibitions of identity in museums.
143098                           THORSEN, LIV synliggjøring av dyr 01/01/2009 30/06/2012 143200 Bidrag
      187858/V20 Dyr som ting og dyr som tegn - standardisering ogEMMA
143122                           2010-2025: Opportunities, Limitations01/09/2008 31/01/2014 143200 Bidrag
      188995/S20 The Gulf Investment Framework, UTVIK, BJØRN OLAV              and Risks
143541   205065/F10 ISCH 2011               (MANGLER VERDI)           01/08/2011 30/06/2012 143200 Bidrag
143628                           KVERNDOKK, KYRRE
      218483/F10 Katastrofekulturer: Nettverk for humanistisk katastrofeforskning      01/03/2012 30/06/2014 143200 Bidrag
143629   2184558F10 Religion and integration       BREKKE, TORKEL            01/03/2012 30/06/2013 143200 Bidrag
200747   Reversing democratization            UTVIK, BJØRN OLAV          01/03/2011 30/06/2012 143200 Bidrag
200759   Post-Islamisme                  UTVIK, BJØRN OLAV          01/08/2011 31/01/2017 143200 Bidrag
200768                           UTVIK,
      Fault lines of islamism (gammelt prosjektnr 200550) BJØRN OLAV            01/09/2011 30/06/2013 143200 Bidrag
210125   NettvUnivTibet- No                HAVNEVIK, HANNA           01/12/1994 30/06/2015 143200 Bidrag
211455                           BRENNA, Route.
      Routes, Roades and Landscapes: Aesthetic Practices enBRITA 1750-201          01/03/2009 30/06/2012 143200 Bidrag
211526   Prosjektmidler Nord-Amerika           (MANGLER VERDI)           01/09/2010 30/06/2012 143200 Bidrag
461063   ISCH 2011 - Fritt ord              (MANGLER VERDI)           01/08/2011 30/06/2012 143200 Bidrag
650039   SSH-CT-2010-244305 EuNamus            AMUNDSEN, ARNE BUGGE         01/04/2010 31/01/2014 143200 Bidrag
690231   Handling new duties               CHRISTENSEN, OLAV          01/02/2008 30/06/2012 143200 Bidrag
690278   International Society for Cultural History    AMUNDSEN, ARNE BUGGE         01/06/2010 30/06/2012 143200 Bidrag
690290                           (MANGLER
      Support Program for Organizations in Japanese Studies VERDI)             01/12/2010 30/06/2012 143200 Bidrag
142967                           HAUG, DAG TRYGVE
      180632/V20 - Pragmatic resources in old Indo-european languages TRUSLEW 01/01/2008 30/06/2012 143300 Bidrag
143315   201896/V50 Responding to Global Poverty     ØVERLAND, GERHARD          01/01/2010 30/06/2014 143300 Bidrag
143446   205513/V20 Metonymy in Context and Communication (MANGLER VERDI)           01/01/2011 30/06/2014 143300 Bidrag
143447   205413/S50 Responding to Local Poverty      ØVERLAND, GERHARD          01/01/2011 30/06/2012 143300 Bidrag
143448   205342/V20 The archive in Motion         (MANGLER VERDI)           01/01/2011 30/06/2014 143300 Bidrag
143449   205058/v20 Christian Krohg's Naturalism: .. (MANGLER VERDI)              01/01/2011 30/06/2014 143300 Bidrag
143455   208876/V11 Truth and Intentionality       (MANGLER VERDI)           01/03/2011 31/01/2013 143300 Bidrag
143526                           ØVERLAND,
      208878/V20 Who owns it ? Land claims in Latin America GERHARD             01/06/2011 31/03/2015 143300 Bidrag
143576   216803/F11 Pragmatism, Naturalism, Subjectivity RAMBERG, BJØRN TORGRIM        01/12/2011 31/12/2012 143300 Bidrag
143607   213068/F10 The Reflective Mind          GUNDERSEN, ELINE           01/02/2012 30/06/2016 143300 Bidrag
143608   213119/F10 Simone de Beauvoir, Konferanse PETTERSEN, TOVE               01/02/2012 30/06/2013 143300 Bidrag
143619   217437 History of Philosophy 600BC-1800 AD(MANGLER VERDI)               01/03/2012 30/06/2015 143300 Bidrag
143625                           AASGAARD, REIDAR
      217439 Tiltak for nettverksutvikling (idehistorie)                  01/04/2012 30/06/2015 143300 Bidrag
610305                           OFTEDAL, GRY
      Philosophical Foundations for Systems Biology - 2135-08-0118             01/10/2009 30/04/2014 143300 Bidrag
650072   266813 ALICE RAP Addictions and lifestyles GJELSVIK, OLAV               01/08/2011 31/03/2017 143300 Bidrag
121281   190857/V20 Cognition and Communication: New   BEGBY, ENDRE             01/05/2009 28/02/2013 143370 Bidrag
142951                           FRICKE, CHRISTEL
      179566/V20 - Centre for the study of mind in nature(CSMN)               01/08/2007 31/12/2012 143370 Bidrag
143279                           GJELSVIK,
      190393/V50 - Addiction, Choice and Responsible Agency OLAV              01/09/2009 31/08/2012 143370 Bidrag
690272                            Epistemology for
      Towards a Defensible Platonism: Outline of anFRICKE, CHRISTEL             01/12/2009 30/09/2012 143370 Bidrag
143552                           (MANGLER VERDI)
      212865/F10 Textualizing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-          01/09/2011 30/06/2014 143400 Bidrag
200779   CAEN - Undervisningsleder - Frankrikeprogrammet (MANGLER VERDI)           01/01/2012 31/03/2014 143400 Bidrag
461048   Encyklopedisjangeren i at paradigmeskifte    JORDHEIM,HELGE            01/05/2011 30/03/2013 143400 Bidrag
461049                           (MANGLER VERDI)
      ICAME - International Computer Archive of Modern and                 01/05/2011 30/06/2012 143400 Bidrag
461085                           HANSEN, CATHRINE F.
      Publikasjonsstøtte CAS - Meaning and Understanding across               01/01/2012 30/06/2013 143400 Bidrag
143308                           RØNNING, ANNE
      NFR 194611/V20 Forhandlinger og strid. Kjønn og verdsetting i BIRGITTE        01/01/2010 31/01/2014 143410 Bidrag
143310                           BECH, KRISTIN
      196926/V20 Information Structure and Word Order Change                01/12/2009 30/11/2014 143420 Bidrag
121298                           SKOUEN, TINA
      194442/V20 Time and Aesthetic Value in Early Modern Literary Cultur          01/01/2010 30/06/2013 143421 Bidrag
690287   Eurogramm III                  HANSEN, CATHRINE F.         01/01/2011 30/06/2012 143430 Bidrag
690308   EuroGramm IIII                  HANSEN, CATHRINE F.         01/01/2012 30/06/2013 143430 Bidrag
121272                           Genealogy and Autopoiesis in the Work of Antonio Loboi Antunes.
      185951/V20 The State of Literature: Exploring RINHAUG, AINO              01/03/2008 30/06/2012 143450 Bidrag
143507                           (MANGLER VERDI)
      208620/20H30 Desired immigrants - Frustrated Adventures?               01/05/2011 30/06/2015 143450 Bidrag
143432                           KOLSTØ, PÅL
      NFR 203356/S50 Strategies of symbolic nation-building in West             01/01/2011 30/06/2014 143470 Bidrag
121289                            Study of Language Shift in av
      191345/ Identities in Transition: A LongitudinalLANE, PIA MARIT JOHANNE Kven Community01/03/2009 31/08/2013 143500 Bidrag
121301                           (MANGLER VERDI)
      197337/V20 Phonlogical development in Norwegian children aged 14-25          01/03/2010 28/02/2014 143500 Bidrag
121312   An Ethical Reading and a Reading in Ethics (MANGLER VERDI)              01/05/2011 31/12/2014 143500 Bidrag
143060                           ANDERSEN, PER THOMAS         litteratur og 31/12/2013 143500 Bidrag
      186874/v20 Kosmopolitisme, postnasjonalisme og det kulturelle selv i nyere nordisk01/02/2008 kultur
143078                            Migrant Narratives
      186160/V20 Language, Culture and Identity in LANZA, ELISABETH             01/03/2008 30/11/2013 143500 Bidrag
143172   190975/V20 Norwegian Dialect Syntax NorDiaSyn  JOHANNESSEN, JANNE B.        01/01/2009 31/12/2012 143500 Bidrag
143355   NorAmDiaSyn                   JOHANNESSEN, JANNE BONDI       01/03/2010 30/06/2012 143500 Bidrag
143360                           (Menotec)
      195309/v30 Medieval Norwegian Text Corpus ORE, CHRISTIAN-EMIL             01/03/2010 30/06/2013 143500 Bidrag
143464   205054/V20 The Child and the book 2011      BACHE-WIIG, HARALD          01/02/2011 31/12/2012 143500 Bidrag
143506                           LANZA, ELISABETH
      205531/V20 International Symposium on Bilingualism juni 2011             01/05/2011 30/06/2012 143500 Bidrag
              Side 4/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                  Prosjektleder             Gyldig fra Gyldig til Sted  Inntektskategori
143568   216809/F11 Allocation of funding_ Røyneland (MANGLER VERDI)             01/12/2011 30/06/2013 143500  Bidrag
143599   213929/F10 - 15th Euralex Conference      FJELD, RUTH VATVEDT         01/01/2012 30/06/2013 143500  Bidrag
190575   Norsk litt. kritikk 1870-2000 (OMK fra 143495) (MANGLER VERDI)            01/06/2011 30/06/2013 143500  Bidrag
200716                           LANE,
      Forskernettverk for arbeid med nasjonale minoriteter PIA MARIT JOHANNE        01/09/2010 30/06/2013 143500  Bidrag
200740                           FJELD,
      BRO - Bokmålets og riksmålets ordbase. Forprosjekt RUTH VATVEDT           01/02/2011 30/06/2012 143500  Bidrag
200748   Plotting av stadnamn              ORE, CHRISTIAN-EMIL         01/04/2011 30/06/2013 143500  Bidrag
204708   521/74 Statsau Tolk               MORTENSEN, DIANE           01/01/2001 30/06/2013 143500  Oppdrag
211337                           ORE, CHRISTIAN-EMIL
      CROBOL - Standardization and Harmonization of Crossboarder Languages         01/01/2007 30/06/2012 143500  Bidrag
211514                           ROGGEN, VIBEKE
      Program for Scandinavian studies at Azerbaijan University of             01/06/2010 31/12/2013 143500  Bidrag
211575                           UNDLIEN, DAG ERIK
      Henrik Ibsens skrifter - elektronisk versjon (HISe)                 01/04/2011 31/12/2013 143500  Bidrag
211578                            for Scandinavian
      CPEA-2010/10111 Development of the CentreHERMUNDSGÅRD, FRODE             01/05/2011 28/02/2015 143500  Bidrag
220132                           JOHANNESSEN,
      Utgreiing av behova for tekstkorpus til språkteknologisk forsking JANNE BONDI    01/08/2011 30/04/2012 143500  Oppdrag
461069   Språkutvikling hos barn             GARMANN, NINA GRAM          01/10/2011 30/09/2012 143500  Bidrag
610311                           JOHANSSON, KARL G.
      Network for an Interdisciplinary Approach to Textual and               01/09/2010 30/06/2014 143500  Bidrag
610319                           KRISTOFFERSEN, KRISTIAN EMIL 01/09/2011 28/02/2015 143500
      46282 NorPhLex - Phonological and lexical acquisition in monoand                          Bidrag
657034                           JOHANNESSEN, JANNE B.        01/02/2010 31/12/2012 143500
      Keywords for Language Learning for Young and adults alike (505630-LLP-1-2009-1-SE-KA2-KA2MP)            Bidrag
690300   På sporet av reformasjonen           JOHANSSON, KARL G.          01/04/1988 30/06/2013 143500  Bidrag
200441                           BAKKEN, KRISTIN
      326 75 NORSK ORDBOK 2014 - LØNNSMIDLER (KD ref. 2009121117)             01/01/2002 31/12/2014 143560  Bidrag
143100   Ibsen Between Cultures - 188059/V20       HELLAND, FRODE            01/06/2008 31/12/2012 143570  Bidrag
200662   Ibsen in Translation              HELLAND, FRODE            01/02/2009 31/12/2012 143570  Bidrag
200758   Den Multilinguale Ibsen             (MANGLER VERDI)           01/06/2011 31/12/2012 143570  Bidrag
121292                           MATTES,
      191575/V20 Musical Expression in Transfoming CulturesARNULF             01/05/2009 31/01/2013 143610  Bidrag
142633                           WIKSHÅLAND, STÅLE
      171826 V20 - Power mise-scene: Opera, Aesthetics and Politics in the 18th Century01/01/2006 31/03/2012 143610    Bidrag
143037   183180/S10 Sensing Music-Related Actions GODØY, ROLF-INGE              01/01/2008 31/12/2012 143610  Bidrag
143046                           AKSNES, HALLGJERD          01/01/2008 30/06/2013 143610
      186276/ Music, Motion and Emotion Theoretical and Psychological Impications of Musical Embodiment/186276/V20.    Bidrag
143116                           WEISETHAUNET, HANS
      187812/V20 - Contemporary Soundspaces: Acoustemology and Musical Agency 01/12/2008 30/06/2013 143610        Bidrag
143306   195694/V30 Advanced Scientific Equipment GODØY, ROLF-INGE              01/12/2009 30/06/2014 143610  Bidrag
143376                           (MANGLER
      196742/V20 Popular Music and Gender in a Transcultural VERDI)            01/04/2010 31/12/2014 143610  Bidrag
143452                           (MANGLER VERDI)
      208729/V11The musicality of Cuban politics and the politics of            01/01/2011 30/06/2012 143610  Bidrag
143465                           (MANGLER VERDI)
      205275/F10 International Conference on New Interfaces for              01/02/2011 31/12/2012 143610  Bidrag
143489   205265/F10 Music, Mediation and Mobility    DANIELSEN, ANNE           01/03/2011 30/06/2016 143610  Bidrag
200771   Musikkarvprosjektet               (MANGLER VERDI)           01/10/2011 30/06/2013 143610  Bidrag
610288   NordForsk, Nettverket the Bodily Turn      BØ-RYGG, ARNFINN           01/04/2007 31/12/2012 143610  Bidrag
200563   Leksehjelp prosjekt TENK            BLECHINGBERG, ANNA          01/02/2007 31/12/2012 150010  Bidrag
205416                           SØLNA, HANNE
      Undervisningsomlegging mot mer beregningsorientert fokus               01/12/2007 30/06/2014 150012  Bidrag
211499   Nettverk for kvinnelige gruppelærere      VIKEBAK, KRISTOFFER BARDØL 01/01/2010 30/06/2012 150012       Bidrag
420965   Forskningssamarbeid med StatoilHydro      FÆGRI, KNUT             01/09/2009 30/06/2014 150012  Bidrag
142369   158314 Prosjreis                LILJE, PER BARTH           01/05/2004 31/12/2012 150300  Bidrag
142968                           HANSEN, FRODE
      180573/V30 Studying the early universe with non-gaussianities            01/01/2008 31/12/2013 150300  Bidrag
143019                           DAHLE, Growth
      184717/V30 Probing Dark matter and Cosmic StructureHÅKON with Galaxy Clusters    01/02/2008 31/05/2012 150300  Bidrag
143021                           Instrument
      184744/V30 Norwegian Use of the Planck LFI LILJE, PER BARTH             01/01/2008 30/06/2012 150300  Bidrag
143239                           CARLSSON,
      197637/v30 og 191814/V30 - Solar Atmospheric Modelling MATS             01/06/2009 30/06/2012 150300  Bidrag
143326                           Gravity
      197251/V30 Cosmological Probes of Modified MOTA, DAVID FONSECA            01/07/2010 30/06/2014 150300  Bidrag
143476                           HANSTEEN,
      208015/F50 Norwegian Participation in the Hinode and IRISVIGGO            01/07/2011 30/06/2014 150300  Bidrag
143477                           (MANGLER VERDI)
      208011/F50 Magnetic Activity of the Atmospheres of M-type              01/10/2011 31/03/2015 150300  Bidrag
143478   208004/F50 Cosmology with galaxy clusters DAHLE, HÅKON                01/04/2011 30/09/2013 150300  Bidrag
143484                           (MANGLER VERDI)
      208027/F50 Space and ground-based observations of the solar             01/11/2011 30/06/2014 150300  Bidrag
143501                           LILJE, PER BARTH
      208016/F50 Norwegian use of the Planck LFI experiment and              01/04/2011 30/06/2014 150300  Bidrag
143502   208026/F50 Solar Atmospheric Modelling     CARLSSON, MATS            01/04/2011 31/12/2014 150300  Bidrag
143503                            Massive
      208014/F50 Norwegian Participation in Euclid:LILJE, PER BARTH            01/04/2011 31/01/2014 150300  Bidrag
143611                           LILJE,
      216871/F50 Synergy in Computational Astrophysics PER BARTH              01/02/2012 30/06/2016 150300  Bidrag
143624                            Implementation
      216756/F50 Norwegian Participation in Euclid:LILJE, PER BARTH            01/03/2012 30/06/2015 150300  Bidrag
211185                           TRULSEN, JAN
      Sjokkbølger - Studiet av sjokkbølger i vekselvirkning med overflater a faste legemer 01/05/2005 30/06/2012 150300  Bidrag
460754   Solar B Data Centre in Europe          HANSTEEN, VIGGO           01/10/2007 31/12/2015 150300  Bidrag
640441   OMK MRTN-CT-2006-035484 Solaire (657015)    HANSTEEN, VIGGO           01/11/2010 30/09/2012 150300  Bidrag
650053                           (MANGLER
      7RP ERC StG 2010 - 257080 Anisotropic Universe - The VERDI)             01/01/2011 31/12/2016 150300  Bidrag
650080                           CARLSSON, of
      ERC-2011-ADG_20110209 291058-CHROMPHYS Physics MATS                 01/01/2012 31/12/2017 150300  Bidrag
690267   IRIS                      CARLSSON, MATS            01/11/2009 30/06/2012 150300  Bidrag
690310                           (MANGLER VERDI)
      Agreement on Transfer of grant for dr. J. Leenaarts                 01/02/2012 30/04/2013 150300  Bidrag
121303                           VINES, LASSE
      197595/V30 - Point defects and diffusion in semiconducting              01/04/2010 31/10/2012 150400  Bidrag
121315                           (MANGLER VERDI)
      213465 Advanced accelerator physics research for future linear            01/02/2012 30/06/2014 150400  Bidrag
141835   145029/431 CERNk-assosierte komiteer      BUGGE, LARS             01/01/2001 30/06/2012 150400  Bidrag
142365   Nuclear Physics UiB NFR 173658/V30       TVETER, TRINE SPEDSTAD        01/12/2006 30/06/2012 150400  Bidrag
142754                           STAPNES, STEINAR
      173665/V30 Instrumentation for High Energy Particle and Nuclear Physics       01/07/2006 30/06/2012 150400  Bidrag
142755   173664/V30 HIGH ENERGY PARTICLE PHYSICS     FARID, OULD-SAADA          01/07/2006 30/06/2012 150400  Bidrag
142925   182065/S10 - NANIONET              GUNNÆS, ANETTE ELONORA        01/07/2007 31/10/2012 150400  Bidrag
142930                           MÅLØY, KNUT JØRGEN
      182075/S10 - Michrorheology of nanostructured soft condensed matter         01/07/2007 30/06/2012 150400  Bidrag
142937                           TAFTØ, JOHAN
      181995/S10 Thermoelectric materials; synthesis, electronic structure, functionalit 01/07/2007 31/08/2012 150400   Bidrag
142938                           SIEM, SUNNIVA
      180663/V30- Search for the origin of the enhanced low energy gamma emission     01/07/2007 30/04/2012 150400  Bidrag
143030                           WEHUS, INGUNN KATHRINE
      185699/V30 Making sense of a preposterous universe: Dark energy from extra dimensions01/01/2008 30/06/2012 150400  Bidrag
143043                           of nanostructured HENNING      conversion.
      185414/S30 - Optical end electrical properties JOHANSEN, TOMmaterial for energy01/02/2008 30/04/2012 150400     Bidrag
143087                           JOHANSEN, TOM
      186926/I30 - Magnetic motors for Ugelstad sphere manipulation HENNING        01/06/2008 31/12/2013 150400  Bidrag
143094                           BRAVINA, LARISSA           01/06/2008
      185664/V30 - Nuclear Matter at Extreme Conditions: Modeling High Energy Heavy Ion Reactions 31/08/2012 150400    Bidrag
143201                           MÅLØY, KNUT
      193298/S60-Stimulated production. Steady and Non-Steady JØRGEN            01/04/2009 31/10/2014 150400  Bidrag
143214                           STAPNES, STEINAR
      191541/v30 A novel PET Detector with 3D event reconstruction..            01/04/2009 31/12/2012 150400  Bidrag
143215                           JOHANSEN, ICT HENNING
      191602/v30 Nanopatterned Superconductors for energy andTOM Applications       01/04/2009 28/02/2013 150400  Bidrag
143280                           PECSELI, HANS LASZLO
      191807/V30 - Plasma phenomena in the earths near space                01/09/2009 31/03/2014 150400  Bidrag
143404                           MOEN, JØRAN
      197624/V30 BepiColombo: Mefisto: Mercury Electric Field In-             01/08/2010 30/06/2012 150400  Bidrag
             Side 5/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                  Prosjektleder           Gyldig fra Gyldig til Sted Inntektskategori
143479                          (MANGLER VERDI)
      209190/V11 - Plasma wakefield acceleration for particle physic          01/03/2011 31/05/2012 150400 Bidrag
143480                          MÅLØY, KNUT
      205486/V30 - Local dynamic and heat dissipation in randomly JØRGEN        01/03/2011 30/06/2015 150400 Bidrag
143510   204819/F20 - Complex Matter Science at CASJOHANSEN, TOM HENNING         01/05/2011 31/08/2013 150400 Bidrag
143528                          MOEN, JØRAN
      208006/F50 ICI 2011-2014: Investigation of cusp irregularities          01/06/2011 30/06/2014 150400 Bidrag
143529                           for next generation
      208782/E20 China: Novel ideas and materials KUZNETSOV, ANDREJ          01/07/2011 30/06/2012 150400 Bidrag
143547                          SIEM, SUNNIVA
      210007/F20 Statistical properties of warm nuclei                 01/09/2011 31/10/2014 150400 Bidrag
143549                           for astrophysics
      205528/V30 Nuclear structure studies relevant(MANGLER VERDI)           01/09/2011 30/04/2015 150400 Bidrag
143557                          MOEN, JØRAN
      124656/E10 Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System-          01/10/2011 31/03/2014 150400 Bidrag
143560                          JOHANSEN, TOM
      207992 Tysk-norsk forskningssamarbeid i 2011/2012 DAADppp HENNING        01/11/2011 30/06/2013 150400 Bidrag
143582                          MOEN, JØRAN
      191753/F50 ICI 2009-2010: Investigation of cusp irregularities (gml 143258)   01/01/2012 30/06/2012 150400 Bidrag
143586   213204/F11 The Physics of the Thorium CycleSIEM, SUNNIVA             01/01/2012 30/06/2014 150400 Bidrag
143606   213462/F20 Multiphase Frictional Fluid Flows FLEKKØY, EIRIK           01/02/2012 31/01/2016 150400 Bidrag
190540   191114/S60 Thermoelectric heat-pumps      HANSEN, VIDAR           01/09/2009 30/06/2012 150400 Bidrag
190560                          MÅLØY, Migration of CO2      Media
      200041/S60 - CLIMIT Reseacher Project: Sorption andKNUT JØRGEN in Porous 01/07/2010 30/06/2015 150400 Bidrag
200729                          SIEM, SUNNIVA
      Støtte til utdanningsprogram innen nedrustning og ikkespredning         01/11/2010 30/06/2012 150400 Bidrag
204834                          ANGELL, CARL
      Videreutdanning av lærere i fysikk - Undervisning                01/10/2009 30/06/2012 150400 Oppdrag
210156   PROFESSORAT II JOHAN MOAN           BRUVOLL, HEIDI          01/12/1994 01/06/2014 150400 Bidrag
211238                          B
      PROFESSORAT II - Professor II-Atle Bjørnerud RUVOLL, HEIDI            01/03/2006 30/06/2016 150400 Bidrag
211239   PROFESSORAT II VH - Vidar Hansen        BRUVOLL, HEIDI          01/03/2006 30/06/2016 150400 Bidrag
211282   Førsteamanuensis medisinsk røntgendiagnostikk BRUVOLL, HEIDI          01/10/2006 31/12/2012 150400 Bidrag
211305   Deloppgaver i Nordunett3-prosjektet      OULD-SAADA, FARID         01/01/2007 31/07/2012 150400 Bidrag
211511   Professor ll Tom Arild Blix          BERNHARDSEN, LARS         01/06/2010 30/09/2013 150400 Bidrag
211520   Professor ll Eirik Malinen           BERNHARDSEN, LARS         01/07/2010 30/11/2015 150400 Bidrag
211524   PRODEX Experiment Arrangement Change Notice  MOEN, JØRAN            01/08/2010 30/06/2013 150400 Bidrag
211577                          REKSTAD,
      IEA SHC Task 39UPOL - Sustainable Polymers for Solar JOHN            01/04/2011 30/06/2015 150400 Bidrag
211580   CATE - Cluster for Accelerator TEchnology SIEM, SUNNIVA             01/05/2011 30/06/2014 150400 Bidrag
211584   CaNoRock Norge                 MOEN, JØRAN            01/06/2011 30/06/2014 150400 Bidrag
211627   Førsteamanuensis II Anne C T Martinsen UOS   BERNHARDSEN, LARS         01/01/2012 30/06/2013 150400 Bidrag
421017   SILVER - Solar Energy in Living EnvironmentsREKSTAD, JOHN            01/04/2011 30/06/2014 150400 Bidrag
460678   Førsteamanuensis Tove Svendby         BRUVOLL, HEIDI          01/10/2006 30/11/2012 150400 Bidrag
460930   PROFESSORAT II Bjørn Hauback (gml prosj 300082)BERNHARDSEN, LARS         01/09/2009 31/10/2015 150400 Bidrag
460940   COMPLEX SYSTENS and SOFT MATERIALSMÅLØY, KNUT JØRGEN               01/10/2009 30/06/2012 150400 Bidrag
461000   Førsteamanuensis Dag Wang           BERNHARDSEN, LARS         01/05/2010 31/01/2013 150400 Bidrag
461032   Structure and properties of carbon cones    OLSEN, ARNE            01/12/2010 30/06/2013 150400 Bidrag
461037   Førsteamanuensis II - Ole Martin Løvvik    (MANGLER VERDI)          01/02/2011 30/06/2015 150400 Bidrag
461057   Professor ll Geir Helgesen           (MANGLER VERDI)          01/06/2011 31/10/2016 150400 Bidrag
480026                          (MANGLER VERDI)
      Overvåkning av atmosfærens ozonlag og ultraviolette stråling           01/11/2010 30/06/2012 150400 Oppdrag
480027                          (MANGLER
      Use of DIDSON to estimate spawning run of the Altlantic VERDI)          01/12/2010 30/06/2013 150400 Oppdrag
480028                          (MANGLER
      Telling av oppvandrende fisk i Mandalselva ved bruk av VERDI)          01/12/2010 30/06/2013 150400 Oppdrag
610280                          OULD-SAADA, FARID
      Nordunet3 - Innovative services and tools for norduGrid             01/09/2006 31/07/2012 150400 Bidrag
610308   NDGF Middleware Developer           OULD-SAADA, FARID         01/04/2010 30/06/2012 150400 Bidrag
650016   METOXIA                    PETTERSEN, ERIK OLAI       01/03/2009 31/01/2015 150400 Bidrag
650018   230043-IRIS                  HENRIKSEN, ELLEN         01/05/2009 31/05/2014 150400 Bidrag
650052   261611-EMI                   OULD-SAADA, FARID         01/12/2010 30/04/2014 150400 Bidrag
650083   282638 SCOOP Participant nr 4         REKSTAD, JOHN           01/01/2012 31/05/2016 150400 Bidrag
690144                          MOEN, JØRAN            01/01/2001 31/12/2013 150400 Bidrag
      PolarCapSvalbard POLAR CAP DYMAMICS AND FORMATION OF HIGH-LATITUDE IONOSPHERIC IRREGULARITIES
690294   ISOLDE                     SIEM, SUNNIVA           01/04/2011 30/09/2015 150400 Bidrag
142538                          KROGDAHL, STEIN
      167172 - SWAT: Semantics-preserving Weaving - Advansing the Technology      01/03/2005 30/06/2013 150500 Bidrag
142748                           the public sector (FIPP)
      176856/S10 - Flexible integration processes inAANESTAD, MARGUNN         01/07/2006 30/04/2012 150500 Bidrag
142749                          JOHNSEN, EINAR BROCH
      176826/S10 - Active Behavioral Interfaces for Seamless Network Integration    01/07/2006 30/06/2012 150500 Bidrag
142750   176756- Robust multimedia streaming services  ELIASSEN, FRANK          01/07/2006 30/04/2012 150500 Bidrag
142808                          analysis of real-time
      177608/V30 - High-level formal modelling and ØLVECZKY, PETER and hybrid systems 01/01/2007 31/07/2012 150500 Bidrag
142826                          WISLAND, DAG
      177960/V30 Micropower sensor interface in nanometer CMOS T.           29/01/2007 31/03/2012 150500 Bidrag
142900   179351/S50 - Globvac              BRAA, JØRN            01/03/2007 30/06/2013 150500 Bidrag
142949                          AUSTENG,
      182742/I40 - High resolution imaging and beamforming ANDREAS           01/08/2007 31/12/2012 150500 Bidrag
142991                          LIESTØL, KNUT
      Informatikks underprosjekt av "Centre for Cancer Biomedicine" (179571/V40)    01/11/2007 31/10/2012 150500 Bidrag
142995                          PLAGEMANN,
      183312/S10 DT-Stream: Delay Tolerant Streaming Services. THOMAS         01/11/2007 31/12/2012 150500 Bidrag
143052                          PLAGEMANN, THOMAS
      186954/I30 SIRIUS: Sensing, Adapting and Protecting Pervasive          01/02/2008 31/12/2013 150500 Bidrag
143075                          SOLBERG,
      186938/I30 Acoustic image formation and interpretation ANNE SCHISTAD       01/02/2008 31/07/2014 150500 Bidrag
143183                           Hardware for Communication Systems
      191165/V30 Context Switching ReconfigurableTØRRESEN, JIM             01/03/2009 30/06/2013 150500 Bidrag
143189                           of health information      01/02/2009 30/06/2013 delivery in india
      192518 Globvac India - Integration and scalingSAHAY, SUNDEEP system to strengthen vaccination services150500 Bidrag
143218                          LANDE, communication..
      187857/s10 (Melody) medical sensing, localization and TOR SVERRE         01/04/2009 30/09/2013 150500 Bidrag
143257                          BRATTETEIG, TONE
      193172/S10 - A3 - Autonomy and Automation in an Information Sosciety for All   01/07/2009 28/02/2014 150500 Bidrag
143271                          BRAA, JØRN
      193023/S10 Global health e-infrastructures: integration and use         01/08/2009 31/12/2013 150500 Bidrag
143318   199808/V30 Informatikkformidling        ANTONSEN, ROGER          01/01/2010 30/06/2012 150500 Bidrag
143401                          VITENBERG, ROMAN
      201406/S10 - Tidal News: a Middleware Platform for Adaptive           01/07/2010 31/12/2014 150500 Bidrag
143402                          BRAA, Networks
      201430/S10 - MobiHealth: Developing Health Service KRISTIN            01/09/2010 28/02/2015 150500 Bidrag
143403                          OEPEN, Web
      201403/S10 - WeSearch: Language Technology for theSTEPHAN            01/08/2010 30/06/2015 150500 Bidrag
143474                          OWE, OLAF
      210392/O70- FCT11: 18th International Symposium on                01/03/2011 31/03/2012 150500 Bidrag
143475                           Formal Aspects
      210390/O70 - 8th International Symposium on ØLVECZKY, PETER           01/03/2011 30/04/2012 150500 Bidrag
143512                          DÆHLEN, MORTEN
      2010/11220 - Arbeidsgruppe for organisering og finansiering av          01/05/2011 31/12/2012 150500 Bidrag
143580                          and Analysis with
      199850 High Smart-Hybrid Systems Modeling ØLVECZKY, PETER            01/12/2011 30/09/2012 150500 Bidrag
143590   214057/F20 FPL2012               TØRRESEN, JIM           01/01/2012 30/06/2013 150500 Bidrag
143593                          (MANGLER VERDI)
      216841 Runtime Verification for ABS Product Lines                01/01/2012 30/06/2013 150500 Bidrag
143622                          JØSANG, AUDUN
      210510/O70 Forum for Research and Innovation in Security and           01/03/2012 30/06/2016 150500 Bidrag
143623                          AANESTAD, MARGUNN
      213143/O70 Responsive Architectures for Innovation in Collaborative       01/03/2012 30/06/2016 150500 Bidrag
190034   177562/V30 Automatic Coherent Logic      WAALER, ARILD           01/01/2008 30/06/2013 150500 Bidrag
190518                           synchronized Interaction
      187828- Verdione Virtually Enhanced Real-lifeELIASSEN, FRANK           01/12/2008 30/06/2013 150500 Bidrag
              Side 6/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Prosjektleder            Gyldig fra Gyldig til Sted Inntektskategori
190530                           HOVIG,
      183438/S10 The Bioinformatics Platform in the FUGE2EIVIND              01/06/2009 30/06/2013 150500 Bidrag
190567                           TRÆDAL, NARVE
      174911/130 Medical Imaging Laboratory for Innovative Future             01/11/2010 28/02/2014 150500 Bidrag
190569                           HERSTAD. JO
      201473/S10- RHYME - Samarbeidsavtale mellom Arkitektur- og              01/02/2011 31/10/2016 150500 Bidrag
190578   201512/S10 Flexible Collaborative Networks and  BRYHNI, HAAKON           01/09/2011 30/06/2015 150500 Bidrag
190581                            kunnskap OLE
      2105111070 KINT - Fra lokale gjennombrudd iHANSETH,til integrasjon i         01/10/2011 31/03/2015 150500 Bidrag
200774   Tanzania ambassade prosjektet for Norad     BRAA, JØRN             01/11/2011 30/06/2012 150500 Bidrag
200780   Nytt Norad fagsenter               BRAA, KRISTIN            01/01/2012 30/06/2015 150500 Bidrag
211320                           BRAA, JØRN
      Intergrated masters in Health Informatics Tanzania and Ethiopia           01/01/2007 30/06/2014 150500 Bidrag
211408   2007/10043 Masters in Medical Health Sri Lanka  SAHAY, SUNDEEP           01/05/2008 31/12/2013 150500 Bidrag
211409                           KAASBØLL, JENS           01/05/2008 31/12/2013 150500 Bidrag
      Health and information systems - Two integrated programmes at the University of Malawi
211424                           ELIASSEN, FRANK
      NNA-2008/10003 - Partnerskapsprogrammet med Nord-Amerika 208-2011          01/09/2008 30/06/2013 150500 Bidrag
211629   Det pakistanske HEC-programmet          SJØBERG, DAG INGAR K.        01/01/2012 28/02/2013 150500 Bidrag
220138                           HANSETH, OLE
      Telenor forprosjekt - Internet Economy and Services                 01/09/2011 31/12/2017 150500 Oppdrag
420831   iAD - Information Access Disruptions       HALVORSEN, PÅL           01/01/2007 30/06/2015 150500 Bidrag
420943   OMK Familier (420618)              HAUGEN, ØYSTEIN           13/11/2008 31/12/2012 150500 Bidrag
420955   183260/S10 Semicolon               WAALER, ARILD            01/02/2009 30/06/2012 150500 Bidrag
420963   193236/I40 TeamIT                SJØBERG, DAG INGAR K.        01/08/2009 31/10/2013 150500 Bidrag
420966   Integrated Operations in the High North     WAALER, ARILD            01/10/2009 30/06/2012 150500 Bidrag
420978                            utilizing UWBIR
      193229/I40 Cardiac and respiratory monitoringLANDE, TOR SVERRE            01/12/2009 30/06/2012 150500 Bidrag
420979                           LANDE, TOR SVERRE
      193099/S10 UWBPOS - Low-energy UWB-IR Communication                 01/12/2009 30/06/2013 150500 Bidrag
420983                           GJESSING,
      Forskningssamarbeid med StatoilHydro (underprosjekt til STEIN            01/02/2010 30/06/2014 150500 Bidrag
420999   199788/S40-EXACTUS                HOLM, SVERRE            01/11/2010 31/03/2014 150500 Bidrag
421012                           WAALER,
      201559/S10 Semicolon II - Samhandling i offentlig sektor ARILD            01/01/2011 30/06/2014 150500 Bidrag
421022   Erfaringsbasert master i IT og ledelse      GROTH, LARS             01/06/2011 30/06/2016 150500 Bidrag
421030                           AANESTAD,
      204331 Distributed Home Care Solutions: possibilites and MARGUNN           01/09/2011 30/06/2014 150500 Bidrag
421040   Lucidman-Local User-Centric Identity Management JØSANG, AUDUN            01/01/2012 30/09/2013 150500 Bidrag
461023                           HERSTAD. JO
      201554/S10 - e-Me - Inclusive identity management in new               01/11/2010 31/03/2014 150500 Bidrag
461026                           TRÆDAL,
      Statistics for innovation - IFIs andel av SFI (NFR 174826)NARVE           01/11/2010 30/06/2012 150500 Bidrag
640377   ANA 27489 Autonomic Network Architecture GOEBEL, VERA                01/01/2006 30/06/2012 150500 Bidrag
640400   MUSIC - 035166                  ELIASSEN, FRANK           01/11/2006 31/07/2012 150500 Bidrag
650015                           JOHNSEN, EINAR BROCH
      HATS - 231620 - Highly Adaptable and Trustworthy Software using Formal Methods01/02/2009 28/02/2014 150500 Bidrag
650038   100203 iFEST                   MØLLER-PEDERSEN, BIRGER       01/04/2010 30/04/2014 150500 Bidrag
650042                           BRINGSRUD, KJELL-ÅGE
      248582 - Cardiac-Coordination Action in R&D in Accessible and            01/07/2010 30/04/2014 150500 Bidrag
650044   EPICS - 257906                  TØRRESEN, JIM            01/08/2010 31/08/2015 150500 Bidrag
650063                           HANSETH, OLE            01/05/2011 31/08/2012 150500 Bidrag
      217457 - China EU Standards: China EU Information Technology Standards Research Partnership (tidl 650009)
650081   228021 EINS                   PLAGEMANN, THOMAS          01/01/2012 31/12/2014 150500 Bidrag
690256   DFID - Maternal, Neonatal and Child Initiative BRAA, JØRN              01/03/2009 30/06/2013 150500 Bidrag
695015   Rwanda Integrated Health Strengthening Project  BRAA, JØRN             01/08/2011 31/05/2012 150500 Oppdrag
143135                           GUNDERSEN, LISE-LOTTE        01/10/2008 30/06/2012
      184929/V30 Synthetic studies directed towards asmarines and other purines with fused heterocyclic systems 151200 Bidrag
143144                           TILSET, MATS
      185513/I30 New Gold Catalysts for the Activation and Functionalization of Alkanes 01/11/2008 30/06/2012 151200 Bidrag
143222                           oil recovery applications
      193088/S60 Functional microgels for enhance NYSTRØM, BO               01/05/2009 31/10/2012 151200 Bidrag
143270                            by membrane proteincrystallography 01/09/2009 28/02/2013 151200 Bidrag
      195353/V30 Microbial recognition investigatedKRENGEL, UTE
143274                           VOGT, ROLF DAVID
      190028/S30 TVERS - Watershed EUTROphication management                01/08/2009 30/06/2013 151200 Bidrag
143377                           LUNDANES, ELSA
      197431/V30 Innovative technology development for tumor stem             01/05/2010 31/12/2013 151200 Bidrag
143378   197685/V30                    HANSEN, TORE            01/07/2010 31/12/2013 151200 Bidrag
143488   20395/F20 Kjemiåret 2011            UGGERUD, EINAR           01/03/2011 30/09/2012 151200 Bidrag
143519   206970/V30 Aminophosphonates           AMEDJKOUH, MOHAMED         01/05/2011 30/04/2013 151200 Bidrag
143520   205271/V30                    AMEDJKOUH, MOHAMED         01/05/2011 31/05/2015 151200 Bidrag
143521   209330/F20 Advanced synthetic organic chemistry GUNDERSEN, LISE-LOTTE        01/07/2011 31/12/2015 151200 Bidrag
143554   209687/E40 SinoTropia              VOGT, ROLF DAVID          01/10/2011 31/12/2014 151200 Bidrag
143564                           KRENGEL, for
      216625/F50 - Synchrotron and Neutron Scattering SupportUTE              01/11/2011 30/06/2015 151200 Bidrag
143579   209085/E40 CINCH                OMTVEDT, JON PETTER         01/12/2011 31/12/2012 151200 Bidrag
190531                           BENNECHE, TORE           01/06/2009 30/06/2012 151200 Bidrag
      Underprosjekt - 178161 - STEC & EPEC - Public health aspects and the relationship between Shiga toxinproducing Enteropathogenic E.coli in the ruminant (190520
190541   194486/ V10 Pyrowater              VOGT, ROLF DAVID          01/09/2009 30/06/2013 151200 Bidrag
190542   193725/S30 Norklima N2O - Kina          VOGT, ROLF DAVID          01/09/2009 31/01/2013 151200 Bidrag
190585   174938 - CAST II                 LUNDANES, ELSA           01/02/2012 30/06/2014 151200 Bidrag
200745   Kompetansemidler 2010-2012            KAAS, ASTRID WAALER         01/03/2011 31/08/2013 151200 Bidrag
200749   Prof. II - Pål Molander             KAAS, ASTRID WAALER         01/04/2011 30/09/2016 151200 Bidrag
209708   Videreutdanning av lærere i kjemi - undervisning ROOTS, JAAN             01/06/2009 31/08/2012 151200 Oppdrag
211471   P2 NGU McEnroe                  KAAS, ASTRID WAALER         01/08/2009 30/06/2012 151200 Bidrag
211472   P2 Georg Becher Miljøkjemi - gml 300071     KAAS, ASTRID WAALER         01/08/2009 30/10/2012 151200 Bidrag
211647                           LUNDANES, ELSA
      FFI 41154 - bestemmelse av nedbrytningsprodukter fra kjemiske            01/04/2012 31/03/2015 151200 Bidrag
220115   Bonding agens for high energy propellants    HANSEN, FINN KNUT          01/12/2010 31/01/2013 151200 Oppdrag
220116                           HANSEN,
      Structure and properties of poly alkylene carbonates and EDDY WALTHER        01/12/2010 31/03/2014 151200 Oppdrag
280098   Etterutdanning av lærere - Kjemi         GRØNNEBERG, TRULS          01/05/2009 31/10/2012 151200 Oppdrag
280168   Sæbyvannet                    VOGT, ROLF DAVID          01/12/2011 30/06/2012 151200 Oppdrag
420971                           WIBETOE, GRETHE
      187876/VI40 Kromotografering for industriell separasjon av spesialmetaller      01/10/2009 31/12/2012 151200 Bidrag
421016   Ciens                      VOGT, ROLF DAVID          01/04/2011 30/09/2014 151200 Bidrag
421035   208297/O30 Aquasolve               NYSTRØM, BO             01/09/2011 31/12/2013 151200 Bidrag
421039   In-Situ                     WIBETOE, GRETHE           01/12/2011 29/02/2016 151200 Bidrag
430216                           WIBETOE, GRETHE
      Bruk av kromatografi av raffinering av platinametaller                01/06/2011 30/04/2012 151200 Oppdrag
430224   ARM                       NIELSEN, CLAUS JØRGEN        01/10/2011 31/08/2015 151200 Oppdrag
430235   Nitramines in soil and freshwater        VOGT, ROLF DAVID          01/11/2011 30/06/2013 151200 Oppdrag
460885   179945/I40 Demanding Polyolefin Applications   HANSEN, EDDY WALTHER        01/03/2009 30/06/2013 151200 Bidrag
460918   Prof II Larssen SINTEF              KAAS, ASTRID WAALER         01/06/2009 30/06/2012 151200 Bidrag
460939                           ROOTS, JAAN             Properties modifield
      Trung - Sintef Morphology and Properties of modifieldTrung - Sintef Morphology and01/10/2009 of 30/06/2012 151200 Bidrag
461038                           NYSTRØM, BO
      Vista prosjekt 6506, Synthesis and characterization of novel             01/02/2011 31/08/2013 151200 Bidrag
461041                           OLSBYE, UNNI
      195565/V30 National Surface and Interface Characterisation              01/03/2011 30/09/2013 151200 Bidrag
              Side 7/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                  Prosjektleder             Gyldig fra   Gyldig til Sted Inntektskategori
461054   Prof. II Kristin Aunan - Cicero         KAAS, ASTRID WAALER         01/06/2011 30/06/2013 151200 Bidrag
461082   Prof. II Spyridon Diplas            KAAS, ASTRID WAALER         01/01/2012 30/06/2013 151200 Bidrag
650055   267683 ABACUS                  HELGAKER, TRYGVE           01/02/2011 31/03/2017 151200 Bidrag
711053   KFpnr 0924406b                 KRENGEL, UTE             01/12/2010 30/06/2012 151200 Bidrag
142947   174893 - INGAP                 OLSBYE, UNNI             01/07/2007 30/09/2012 151220 Bidrag
420895   174893 InGAP Statoil (underprosjekt til 142947) OLSBYE, UNNI             01/04/2008 31/03/2013 151220 Bidrag
420897                           OLSBYE,
      174893 InGAP Haldor Topsøe (underprosjekt til 142947)UNNI              01/04/2008 31/03/2013 151220 Bidrag
420898                           O
      174893 InGAP Ineos (underprosjekt til 142947) LSBYE, UNNI              01/04/2008 31/03/2013 151220 Bidrag
461052   Prof. II Ole Swang               OLSBYE, UNNI             01/05/2011 30/09/2012 151220 Bidrag
690237   174893 InGAP Borealis GmbH           OLSBYE, UNNI             01/04/2008 31/03/2013 151220 Bidrag
143373   197446/V30 Molecules in magnetic fields     HELGAKER, TRYGVE           01/05/2010 31/12/2013 151240 Bidrag
143516                           UGGERUD, EINAR
      205512/F20 - Nano-Solvation in Hydrogen - Bonded clusters              01/06/2011 31/12/2014 151240 Bidrag
190516                           MCNICOL, JOHN
      Centre for Theoretical and Computational Chemistry                  01/11/2008 30/06/2013 151240 Bidrag
200671   193438 Amospheric Degradtion of Amines     NIELSEN, CLAUS JØRGEN        01/06/2009 30/06/2012 151240 Bidrag
142903   177464/V30 Nonlinear wind-waves         TRULSEN, KARSTEN           01/05/2007 31/08/2012 151300 Bidrag
143181   191195/V30 Operator algebras          LARSEN, NADIA S           01/02/2009 30/06/2013 151300 Bidrag
143186   191204/V30 Wave-current-body interaction GRUE, JOHN                 01/02/2009 30/06/2013 151300 Bidrag
143213                           JENSEN, free
      193215/S60 Numerical and experimental investigation ofATLEconvective...       01/04/2009 31/12/2012 151300 Bidrag
143445                           (MANGLER VERDI)
      204762/V30 Applications of proof interpretations in nonlinear analysys        01/04/2011 30/09/2014 151300 Bidrag
143462                           PEDERSEN, GEIR
      205184/F20 Laboratory experiments and numerical modelling of             01/02/2011 30/06/2015 151300 Bidrag
143463                           GLAD, INGRID
      204664/V30 Adaptive penalisation for p>>n sparse problems              01/08/2011 31/01/2015 151300 Bidrag
143468                           WOLD, ERLEND
      209751/F20 Holmorphic Approximation and Complex Geometry FORNÆSS           01/02/2011 30/06/2016 151300 Bidrag
143578   NFR 216794/F11 - Motivic Homotopies       (MANGLER VERDI)           01/01/2012 30/06/2013 151300 Bidrag
190512   Topology (NFR -nummer 185335/V30)        ROGNES, JOHN             01/08/2008 30/06/2012 151300 Bidrag
200667   Matematikk.org                 (MANGLER VERDI)           01/04/2009 30/06/2014 151300 Bidrag
420972                           HUSEBY, 420965)
      Forskningssamarbeid med StatoilHydro (underprosjekt tilARNE BANG           01/11/2009 30/06/2014 151300 Bidrag
421021                           JENSEN, ATLE
      Gas Dispersion in slugs and waives in turbulent two-phase flow            01/06/2011 30/06/2012 151300 Bidrag
430105   Experiments on a FMC cooler (gml 420906) JENSEN, ATLE                01/01/2009 31/01/2013 151300 Oppdrag
460584   Møbius 2004 Størmer               STØRMER, ERLING           01/01/2005 31/01/2014 151300 Bidrag
460825   (sfi) 2                     HELLAND, INGE            01/05/2008 30/06/2015 151300 Bidrag
460844                           JENSEN,
      PhD on PIV measurements in particle flow; FACE 4.2.1 ATLE              01/08/2008 30/06/2013 151300 Bidrag
460935   Abelprisen (Gml 300116)             REICHELT, YNGVAR           01/10/2009 30/06/2012 151300 Bidrag
640428   Noncommutative Geometry             NESHVEYEV, SERGEY          01/05/2008 31/05/2012 151300 Bidrag
650070                           HELLESLAND,
      271610 Stability of composite structures for civil engineering JOSTEIN        01/09/2011 31/08/2013 151300 Bidrag
711065                           (MANGLER VERDI)
      KF prn. 612298-2010 Reuse of control in nested case-control             01/12/2010 30/06/2013 151300 Bidrag
121254                           LILLERUD, KARL PETTER        01/01/2007 31/05/2012 151710 Bidrag
      171158/V30 - Conversion of natural gas to hydrocarbons over acidic zeolite type catalysts
121293                           SVELLE, STIAN            01/07/2009 31/12/2012 151710
      190629/V30 Advanced Characterisation of Local Coordination of T-atoms in Microporous Materials with CHA Topology Bidrag
142773                           FJELLVÅG, HELMER
      176740/130 - Materials for sensor and imaging applications              01/10/2006 31/10/2012 151710 Bidrag
142931   182077/s10 Novel catalysts           FJELLVÅG, HELMER           01/08/2007 30/11/2012 151710 Bidrag
142948   182537/I30 Nonoxidative methane activation SVELLE, STIAN               01/08/2007 16/08/2012 151710 Bidrag
142964   182532/I30 Zeolite membrames for CO2 separation LILLERUD, KARL PETTER        01/10/2007 30/09/2012 151710 Bidrag
143022                           FJELLVÅG, HELMER
      178177/S10 High-Power Solid State Lithium Batteries                 01/01/2008 30/06/2012 151710 Bidrag
143048                           STØLEN, SVEIN            01/04/2008 30/06/2012 of hydrogen with
      185404/S30 Design of novel pervoskite type oxygen carriers O3 for chemical looping reforming and production151710 Bidrag CO2 capture
143050                           NORBY, TRULS
      185322/ S30 Stack Technology for Cermamic Proton Conductors             01/06/2008 30/06/2012 151710 Bidrag
143223   191346/V30 NITROX, Nitrogen in Oxides      HAUGSRUD, REIDAR           01/05/2009 31/12/2012 151710 Bidrag
143224                           NORBY, TRULS
      191080/S60 Spechy-Solid-state photoelektrochemical production of hydrogen      01/05/2009 30/06/2013 151710 Bidrag
143231                           HAUGSRUD, REIDAR
      190901/S60 Kinetics of high-temperature oxide ion and proton conductors       01/06/2009 31/12/2012 151710 Bidrag
143265                           FJELLVÅG, HELMER           01/08/2009 31/03/2013 151710 Bidrag
      189721/S10 Novel Nanomagnetic oxide Composeites: Giant Exchange Bias Storage devices "MATERA"
143384                           SWANG, OLE
      197699/V30 Quantum modelling studies of local coordination of            01/05/2010 31/12/2012 151710 Bidrag
143386   200022/S60 THERMEL               NORBY, TRULS             01/05/2010 30/09/2013 151710 Bidrag
143407                           NILSEN, OLA
      195233/S10 EMALD - Energy Materials by Atomic Layer                 01/08/2010 31/01/2014 151710 Bidrag
143408                           NILSEN, OLA
      200014/S60 SiALD - Novel Silicon deposition processes by               01/08/2010 30/09/2013 151710 Bidrag
143418                           F
      200030/S60 Materials for 3D Battery Structures JELLVÅG, HELMER            01/10/2010 31/03/2014 151710 Bidrag
143420                           LILLERUD, KARL
      197934/S60 N-INNER High permeance nano porous tubutar... PETTER           01/10/2010 31/01/2014 151710 Bidrag
143421                           FJELLVÅG,
      197566/V30 DESEMAT - Design of Efficient Solar Energy HELMER             01/10/2010 31/12/2013 151710 Bidrag
143509   207841/E20 DUALCO2               NORBY, TRULS             01/05/2011 31/01/2015 151710 Bidrag
143588   208325/E30 INTERCAT               FJELLVÅG, HELMER           01/01/2012 31/08/2014 151710 Bidrag
143592   212398/F20 PerpetumEnergy            NILSEN, OLA             01/01/2012 31/01/2013 151710 Bidrag
143615                           FJELLVÅG, HELMER
      208896/F50 RECX - Norwegian Centre for X-ray Diffraction,              01/02/2012 30/06/2017 151710 Bidrag
143620                           (MANGLER
      214260/F20 A new class of complex solids: orbitally active VERDI)          01/03/2012 31/12/2015 151710 Bidrag
421036   210418/E30 ICOR                 NORBY, TRULS             01/10/2011 31/01/2015 151710 Bidrag
430229   RonALD - SolSystem AS              NORBY, TRULS             01/09/2011 30/06/2012 151710 Oppdrag
430239   Norner Synthesis work              TILSET, MATS             01/01/2012 30/06/2012 151710 Oppdrag
460893                           NORBY, TRULS             01/02/2009 31/05/2012 151710 Bidrag
      180290/S10 Development of highly efficient nanostructured SOFC's integrating Ln(Nb,Ta)O4 based proton conducting oxides (gml 142999)
460904   BIGCO2 Phas II                 HAUGSRUD, REIDAR           01/04/2009 30/09/2012 151710 Bidrag
460969   BIGCCS                     HAUGSRUD, REIDAR           01/12/2009 31/08/2017 151710 Bidrag
460993                           FJELLVÅG, HELMER
      190980/S60 Novel materials for utilization of natural gas and            01/04/2010 31/12/2012 151710 Bidrag
461007                           FJELLVÅG, HELMER
      SINTEF 190340/S60 Carbon dioxide capture by metal-organic              01/08/2010 30/06/2012 151710 Bidrag
461084                           LILLERUD, KARL PETTER        01/01/2012 30/06/2013 151710 Bidrag
      OMK-6457 - VISTA Functionalization and applications of zirconiumcontaining (gml 480023)
650005                           FJELLVÅG, HELMER
      Nano-Hy - Novel Nanocomposites for Hydrogen Storage Application (640426)       01/06/2008 30/11/2013 151710 Bidrag
650019                           cell with novel ceramic proton conducting electrolyte
      EU 227560 EFFIPRO- Efficient and robust fuelMOENGEN, MONA              01/05/2009 31/05/2013 151710 Bidrag
650026   D(2008) G3/565475 MAHEATT            FJELLVÅG, HELMER           01/08/2009 30/04/2013 151710 Bidrag
650029   OCMOL                      OLSBYE, UNNI             01/10/2009 31/08/2015 151710 Bidrag
650036   ALD-Sputtering Oxides              FJELLVÅG, HELMER           01/12/2009 31/12/2013 151710 Bidrag
690297                           HAUGSRUD, REIDAR
      10051 NaCo-SOFC - Nano Coatings for Solid Oxide Fuels Cells             01/05/2011 30/06/2014 151710 Bidrag
142923   181882/S10 Conduction              SVENSSON, BENGT           01/07/2007 30/06/2012 151720 Bidrag
143024   Solar Hydrogen (N-INNER)            KUZNETSOV, ANDREJ          01/01/2008 30/06/2012 151720 Bidrag
143049                           KUZNETSOV, synthesis,        band gap engineering
      185598/V30 Understanding of defects and impurities in ZnO; ANDREJ doping and 01/07/2008 30/06/2012 151720 Bidrag
             Side 8/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                  Prosjektleder            Gyldig fra   Gyldig til  Sted Inntektskategori
143233                           (MANGLER VERDI)           cell efficency
      190890/ S60 Hydrogen in solar-grade p-type silikon: dominant complexes and solar 01/06/2009 30/06/2012 151720 Bidrag
143616                           SVENSSON, BENGT
      213451/F20 WEDD - Wide bandgap semiconductors - defects               01/02/2012 31/12/2015 151720 Bidrag
190572                           KUZNETSOV, ANDREJ
      197411/V30 NorFab - Norwegian Micro- and Nano-Fabrication              01/04/2011 30/06/2015 151720 Bidrag
190587                           SVENSSON,
      190086/S10 Nasjonal forskerskole innen "Nanoteknologi for BENGT           01/02/2012 28/02/2014 151720 Bidrag
421038                           MONAKHOV, EDOUARD
      181839/S10 Hetero-junction Si based solar cells 2 (REC)               01/11/2011 30/11/2012 151720 Bidrag
460976                           SVENSSON,
      193829 FME-SOL Forskningssentre for miljøvennlig energi BENGT            01/02/2010 31/12/2017 151720 Bidrag
461008                           SVENSSON, BENGT
      IFE 193829 FME-SOL Administrativ del (underprosjekt til 460976) GUNNAR       01/08/2010 31/12/2017 151720 Bidrag
461021                           (MANGLER VERDI)
      IFE 193829 FME-SOL Forskerskole (underprosjekt av 460976)              01/11/2010 31/12/2017 151720 Bidrag
461068   208189/S60 CEER, FME Forskningsinfrastruktur  (MANGLER VERDI)           01/09/2011 30/11/2012 151720 Bidrag
461070                           MONAKHOV, EDOUARD
      208189/S60 CEER, FME Forskningsinfrastruktur 2011                  01/10/2011 31/12/2012 151720 Bidrag
650027                           KUZNETSOV, ANDREJ
      227179 Nanostructured Photoelectrodes for Energy Conversion             01/09/2009 31/12/2013 151720 Bidrag
142361                            Neuroscience
      145977 SFF - Center of Moleculer Biology andKOOMEY, JOHN M.             01/01/2004 30/06/2013 152000 Bidrag
142371                           forb. med evalueringer og fagplaner 25/05/2004 30/06/2012 152000 Bidrag
      157672/420 IMBV-Oppfølgingstiltak for 2003 i FÆGRI, KNUT
142437                           for Education OLA
      152322/150 Delprosjekt - Regional ResourcesMYKLEBOST, and Training in Bioinformatics01/10/2004 30/06/2012 152000 Bidrag
142777                           FALNES, PÅL
      175418 S10 - Mouse models studying oxidative demethylation of DNA and RNA      01/10/2006 31/08/2012 152000 Bidrag
142836                           ANDERSSON, KRISTOFFER studies
      177661/V30 Personnel for biological Raman and magnetic circular dichroismK.     01/03/2007 30/11/2012 152000 Bidrag
142960                           'conspiracy' between        01/10/2007 30/06/2012 152000
      183609/S10 - Epigenetic gene regulation: The AALEN, REIDUNN chromatin modification and transcription factors Bidrag
142971                           GRINI, PAUL E.            Seed Development
      183190/S10 - Dissection of Epigenetic Mechanisms and Transcriptional Networks in01/10/2007 30/06/2012 152000 Bidrag
143001                           PRYDZ, KRISTIAN           01/01/2008   attached to 152000 Bidrag
      183613/S10 Postgenome glycomics: The structures, interactions and functions of complex sugars 30/06/2012 proteins and lipids.
143056   179573/V40 Centre for Immune Regulation (CIR)  SANDLIE, INGER           01/01/2008 30/06/2014 152000 Bidrag
143057   179573/V40 Centre for Immune Regulation (CIR)  BAKKE, ODDMUND           01/01/2008 30/06/2014 152000 Bidrag
143065                           NILSSON, function
      186406/v40 Surviving without oxygen: from mitochondrial GØRAN to ethanol production 01/02/2008 28/02/2013 152000 Bidrag
143066                           WELTZIEN, FINN-ARNE         01/02/2008 30/06/2012 152000 and GFP-transgenic medaka
      184851/S40 Differential neuroendocrine regulation of folliclestimulating hormone and luteinzing hormone in Atlantic codBidrag
143083                           KOOMEY, MICHAEL
      183814/S10 O- linked protein glycosylation in bacteria               01/09/2007 31/03/2012 152000 Bidrag
143086                           pathogenic Neisseria species and 01/04/2008 31/07/2012 152000 Bidrag
      186032/V40 Unmasking the interplay between EGGE-JACOBSEN, WOLFGANG host cells by quantitative proteomic analysis
143114                           FREDSVIK GREGERS, TONE       II peptide loading compartment
      185874/V40 Identification of molecules involved in the generation of the MHC class 01/06/2008 30/09/2012 152000 Bidrag
143118                           MYKLEBOST, OLA           01/08/2008 30/06/2013 152000 consortium
      183426/S10 A national sevice platform for global analysis of genome structure and function: The Norwegian microarrayBidrag
143134                           BAKKE, ODDMUND           01/10/2008 31/03/2013 152000 Bidrag
      183240/S10 Detection of gene products in cells; An advanced imaging FUGE2 platform node
143207   191733/V40 Molecular mechanisms of androgen   SAATCIOGLU, FAHRI          01/04/2009 30/06/2013 152000 Bidrag
143209                           HAUG, intracellular signaling systems in teleost gonadotropes during puberty
      191825/V40 Maturation of the elctrophysiological and TRUDE MARIE          01/04/2009 30/06/2013 152000 Bidrag
143211                            coupling
      191730/V40 The muscle ecitation-transcriptionGUNDERSEN, KRISTIAN          01/04/2009 31/12/2012 152000 Bidrag
143242                           FALNES, PÅL
      191749/V40 Characterization of plant associated AlkB-like demethylases       01/07/2009 31/12/2012 152000 Bidrag
143243                           SAATCIOGLU,
      193337/V50 Development of biomarkers and indentification of FAHRI          01/06/2009 31/08/2012 152000 Bidrag
143293                           KOOMEY, MICHAEL           01/10/2009 31/08/2012
      191924/V40 - Structure, function and phylogenetics of191924/V40 - Structure, function and phylogenetics of 152000 Bidrag
143361                           NILSSON, GØRAN
      199796/S40 The salmon in a warmer world: Aerobic scope..              01/04/2010 31/10/2013 152000 Bidrag
143387                           PRYDZ, KRISTIAN
      196745/V40 Traffic through and around the Golgi apparatus in            01/06/2010 31/03/2014 152000 Bidrag
143390                           NILSSON,
      197202/V40 Surviving without oxygen - from the role of GØRAN            01/06/2010 28/02/2014 152000 Bidrag
143395                           small GTPase
      197301/V40 Characterization of the role of the(MANGLER VERDI)            01/07/2010 31/12/2013 152000 Bidrag
143431                           ESKILD, WINNIE
      208184/S10 Application for support of the annual contact              01/11/2010 31/12/2012 152000 Bidrag
143438                           FYHN, MARIANNE
      186129/V40 Activity-dependent plasticity in visual cortex              01/12/2010 30/06/2012 152000 Bidrag
143439                           FYHN, TORKEL HAFTING
      186401/V40 Cellular interactions underlying organisation of             01/12/2010 31/05/2012 152000 Bidrag
143466                           GRINI, PAUL E.
      205139/V11 Genomic dissaction of seed development - Auroraprogrammet        01/02/2011 30/06/2013 152000 Bidrag
143543                           FYHN, MARIANNE
      204939/F20 Neural processing and plasticity in cortical circuits          01/08/2011 31/12/2014 152000 Bidrag
143544                            separation
      204756/F20 Dissection and comparison of cellAALEN, REIDUNN             01/08/2011 28/02/2015 152000 Bidrag
143573                           FYHN, MARIANNE
      216761/F11 Leiv Eriksson mobilitetsprogram 2012 - Viral               01/12/2011 30/06/2013 152000 Bidrag
143575                           (MANGLER
      196377/H10 Development of biodegradable nanobeads as VERDI)             01/01/2012 30/06/2015 152000 Bidrag
190515                           and tumor suppression
      183785/S10 Membrane trafficking in immunity BAKKE, ODDMUND             01/10/2008 31/12/2012 152000 Bidrag
190568                            meningococcal disease -
      196394/S50 Novel vaccine candidates againstKOOMEY, JOHN M.             01/11/2010 30/06/2013 152000 Bidrag
190570                           AALEN, REIDUNN
      199398/I10 Cost effective, environmentally- and health-friendly           01/02/2011 30/06/2014 152000 Bidrag
190579                           EGGE-JACOBSEN, WOLFGANG       01/09/2011 30/06/2013 152000 Bidrag
      199450/I10 Development of tools for product control and human risk evaluation in fishery
210824                           SANDLIE,
      P2 Lothe R A PROFESSOR II RAGNHILD A. LOTHE INGER                  01/01/2001 30/06/2016 152000 Bidrag
210986   P2 - CELLEBIOLOGI S               (MANGLER VERDI)           01/01/2002 30/06/2013 152000 Bidrag
211141   Prof 2 Kreftbio                 (MANGLER VERDI)           01/01/2004 31/05/2014 152000 Bidrag
211201   Professor II - Kirsten Sandvig - 2006      SANDVIG, KIRSTEN          01/01/2006 30/06/2016 152000 Bidrag
211481   Førsteamanuensis II - Johannes Gjerstad     JOHANSEN, FINN-EIRIK        01/10/2009 31/12/2012 152000 Bidrag
211485   Førsteamanuensis II - Finn Arne Weltzien    JOHANSEN, FINN-EIRIK        01/10/2009 30/06/2012 152000 Bidrag
211497                           NILSSON, GØRAN
      Samarbeid vedr. 186406/V40 Surviving without oxygen: from              01/12/2009 30/04/2012 152000 Bidrag
211603                           FALNES, PÅL
      Samarbeidsavtale med OUS, Rikshospitalet vedr The AlkB               01/10/2011 30/06/2012 152000 Bidrag
421025                           for the treatment..(tidl. 420974)
      Pepbody - verification of potential as new drugSANDLIE, INGER            01/07/2011 31/12/2012 152000 Bidrag
421034   208297/O30 AquaSolve: Nanobead vaccine GRIFFITHS, GARETH W             01/09/2011 30/06/2013 152000 Bidrag
430237   AlbuFlex II - Samarbeidsavtale med Inven2 SANDLIE, INGER              01/11/2011 30/06/2012 152000 Oppdrag
460848                           SAATCIOGLU, randomized pilot study
      Yogic breathing exercises as an adjunct therapy for cancer - AFAHRI         01/09/2008 31/12/2012 152000 Bidrag
460929                           GUNDERSEN,
      Regulering av cellekjerneantall i skjelettmuskel ved bruk av KRISTIAN        01/09/2009 30/06/2012 152000 Bidrag
461024                           ROOS, NORBERT
      Toxic Algae: Taxonomy,Quantification and Early Warning, NFR             01/11/2010 30/06/2014 152000 Bidrag
650020                           ANDERSSON, KRISTOFFER K.
      ActivOxy-235237- Oxygen Activation in Ribonucleotide Reductase..          01/06/2009 31/05/2012 152000 Bidrag
650076                           NILSSON,
      265957 COPEWELL- A new integrative framework for theGØRAN              01/10/2011 31/12/2016 152000 Bidrag
690245                           SAATCIOGLU, randomized controlled trial of the Yogic Science152000 Bidrag
      Yogic breathing exercises as an adjunct therapy for cancer - AFAHRI         01/09/2008 31/12/2012 of Breath
690247                           PRYDZ, KRISTIAN           01/10/2008 30/04/2013 152000 Bidrag
      Quantitative analysis of brain protein glycosylation changes caused by psychological stress
690307                           GRIFFITHS, GARETH W
      Bevilgning fra Deutche Forschungsgemeinschaft, DFG                 01/12/2011 30/06/2015 152000 Bidrag
710020   AFJ11 Erik Boye                 BOYE, ERIK             01/10/2011 30/06/2012 152000 Bidrag
710025   AFJ11 Development of biomarkers         SAATCIOGLU, FAHRI          01/10/2011 30/06/2012 152000 Bidrag
711039                           Gml 460804
      KFpnr 0932506b Kreftforeningen, DNK-bidrag BAKKE, ODDMUND              01/12/2010 30/06/2015 152000 Bidrag
711040                           Gml 460805
      KFpnr 0700226b Kreftforeningen, DNK-bidrag BAKKE, ODDMUND              01/12/2010 30/06/2015 152000 Bidrag
711041                           Gml 460806
      KFpnr 70148001 Kreftforeningen, DNK-bidrag GABRIELSEN, ODD STOKKE          01/12/2010 30/06/2015 152000 Bidrag
711042                           Gml 460806
      KFpnr 70148006 Kreftforeningen, DNK-bidrag GABRIELSEN, ODD STOKKE          01/12/2010 30/06/2015 152000 Bidrag
711043                           Gml 460806
      KFpnr 0714821c Kreftforeningen, DNK-bidrag GABRIELSEN, ODD STOKKE          01/12/2010 30/06/2015 152000 Bidrag
711044                           Gml 460806
      KFpnr 0714826b Kreftforeningen, DNK-bidrag GABRIELSEN, ODD STOKKE          01/12/2010 30/06/2015 152000 Bidrag
711045                           Gml 460807
      KFpnr 60335005 Kreftforeningen, DNK-bidrag SAATCIOGLU, FAHRI            01/12/2010 30/06/2015 152000 Bidrag
             Side 9/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Prosjektleder              Gyldig fra Gyldig til Sted Inntektskategori
711046                            Gml 460807
      KFpnr 0633531e Kreftforeningen, DNK-bidrag SAATCIOGLU, FAHRI               01/12/2010 30/06/2015 152000 Bidrag
711047                            Gml 460807
      KFpnr 0633532c Kreftforeningen, DNK-bidrag SAATCIOGLU, FAHRI               01/12/2010 30/06/2015 152000 Bidrag
711048                            Gml 460807
      KFpnr 0633536b Kreftforeningen, DNK-bidrag SAATCIOGLU, FAHRI               01/12/2010 30/06/2015 152000 Bidrag
711049                            Gml 460809
      KFpnr 95078016 Kreftforeningen, DNK-bidrag SANDLIE, INGER                01/12/2010 30/06/2015 152000 Bidrag
711050                            Gml 460809
      KFpnr 0922706b Kreftforeningen, DNK-bidrag SANDLIE, INGER                01/12/2010 30/06/2015 152000 Bidrag
711051                            Gml 460810
      KFpnr 70132001 Kreftforeningen, DNK-bidrag FALNES, PÅL                  01/12/2010 30/06/2015 152000 Bidrag
711052                            Gml 460810
      KFpnr 0713226b Kreftforeningen, DNK-bidrag FALNES, PÅL                  01/12/2010 30/06/2015 152000 Bidrag
711068                            ANDERSSON, KRISTOFFER K.
      539012 Studies of ribonucleotide reductase p53R2 and                   01/02/2011 30/06/2013 152000 Bidrag
711074                            GABRIELSEN, ODD STOKKE
      KF 419436 OncoMyb 07: A classical oncogene - a novel                   01/03/2011 30/06/2013 152000 Bidrag
711075                            FALNES, PÅL
      KF 422102 - Functional studies of cancer relevant methylases,              01/03/2011 30/06/2013 152000 Bidrag
711076                            SAATCIOGLU,
      KF 419204 - Molecular mechanisms of androgen action and FAHRI              01/03/2011 30/06/2013 152000 Bidrag
711077   419013 - Intracellulær transport av MHC klasse II BAKKE, ODDMUND             01/03/2011 30/06/2013 152000 Bidrag
711082   2229505 - Secretory pathways through and PRYDZ, KRISTIAN                 01/01/2012 30/06/2014 152000 Bidrag
711085   418725 - Lymphocyte receptor engineering SANDLIE, INGER                 01/02/2012 30/06/2015 152000 Bidrag
720016   Tildeling 2011 fra Undsgaards legat, UNIFOR SAATCIOGLU, FAHRI              01/10/2011 30/06/2013 152000 Bidrag
143601   213282/E40 - SINO Norwegian            VOGT, ROLF DAVID            01/02/2012 30/06/2013 152100 Bidrag
720003   Walvig gave                    KARLSEN, HANS ERIK           01/12/2010 31/12/2012 152100 Bidrag
143062                            KAUSERUD, HÅVARD            01/02/2008 31/12/2012 152120 Bidrag
      186174/V40 Speciation processes in fungi examined through experimental and empirical approaches
143063                            JAKOBSEN, KJETILL two         01/02/2008 31/07/2012 152120 evolution?
      186292/V40 Saxitoxin biosynthesis and genomics in organisms from S. kingdoms - horizontal gene transfer or parallelBidrag
143444                            (MANGLER VERDI)
      209194/V11 Comparative genomics of the ecological transition               01/01/2011 31/05/2012 152120 Bidrag
143617                            KLAVENESS, DAG
      NFR 216475/E40 X-cell parasites: an emerging threat to marine              01/03/2012 31/08/2015 152120 Bidrag
610298                            KAUSERUD, HÅVARD
      080158 Fungi in boreal forest soils - proposal for a NordForsk network 2008-2011 01/10/2008 30/06/2012 152120 Bidrag
121143                             microarthropod diversity and ecological function 30/09/2012 152130 Bidrag
      177451/V10 - Effects of climate change on soilKONESTABO, HEIDI SJURSEN          01/01/2007
142791                            HYLLAND, contaminants in marine ecosystems
      178441/S40 - Interactions between eutrophication, oil and KETIL             01/01/2007 30/06/2012 152130 Bidrag
142990                            ANDERSEN, TOM
      187162/S30 Optimizing Lipid Production by Planktonic Algae - LIPIDO (N-INNER) 01/12/2007 30/06/2012 152130 Bidrag
143283                            ANDERSEN, TOM
      Underprosjekt til 143274, NFR 190028/S30 TVERS - Watershed EUTROphication 01/09/2009 30/06/2013 152130 Bidrag
143382                            ANDERSEN, TOM
      196336/S30 Biodiversity, community saturation and ecosystem               01/05/2010 31/08/2013 152130 Bidrag
143556                            ANDERSEN, TOM
      SinoTropia - Watershed Eutrophication (underprosjekt til 209687/E40)           01/10/2011 31/12/2014 152130 Bidrag
190537                            HYLLAND, KETIL
      192441/I30 iCod: integrative environmental genomics of cod                01/09/2009 30/06/2013 152130 Bidrag
190561                            ANDERSEN, TOM             01/07/2010
      NFR 194486/V10 - PYROWATER - Wildfire effects on biogeochemistry of soil and surface water 30/06/2013 152130 Bidrag
190580                            HYLLAND, KETIL             01/10/2011 31/10/2015 152130 Bidrag
      200506/I30 Challenges towards sustainable aquafeeds-plant nutrients and contaminants interactions
210856                            MYSTERUD, IVAR             01/01/2001 31/12/2012 152130 Bidrag
      BeitevanerAlveld 4 ETOLOGI HOS ALVELD; 5 BEITEVANER SAU ALVELDOMRÅD; 7 ANALYSE EKSKREMENTER INNSAML UNDER 9925
210868   PROFESSORAT II TOKSIKOLOGI - STEINARØVREBØ, STEINARØVREBØ                01/01/2001 31/01/2014 152130 Bidrag
211160                            JONATHAN, COLMAN
      vindkraft rein - Vindkraftverks innvirkning på reindrift i forhold til fremtidig     01/11/2004 30/06/2014 152130 Bidrag
420672   Det norske Havabborprosjektet           COLMAN, JONATHAN            01/12/2006 31/12/2012 152130 Bidrag
460947                            HYLLAND, KETIL
      Toxicity profiling of the major EU transported HNS and oil types (TOXPROF), 189614/S40  01/11/2009 30/06/2012 152130 Bidrag
461079   Fisk i indre Oslofjord              HYLLAND, KETIL             01/12/2011 30/06/2013 152130 Bidrag
480038   Effekter av miljøgifter på fisk i indre Oslofjord HYLLAND, KETIL             01/12/2011 30/06/2014 152130 Oppdrag
640347                            ANDERSEN, TOM
      003933 - THERESHOLDS OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY                   01/01/2005 30/06/2012 152130 Bidrag
650066                            ERGON, TORBJØRN HÅKON
      262693 - INTERACT - International Network for Terrestrial                01/06/2011 31/12/2015 152130 Bidrag
143171                            haptophytes
      190307/S40 Diversity and dynamics of marine EDVARDSEN, BENTE               01/01/2009 30/06/2014 152150 Bidrag
190583                            KARLSEN, HANS ERIK
      204229/F20 Collective behaviour of penned herring: Observing the collective       01/11/2011 30/06/2015 152150 Bidrag
204889   Tobis og støypåvirkning              KARLSEN, HANS ERIK           01/12/2011 31/08/2012 152150 Oppdrag
220150                            EDVARDSEN,
      Navnelister på mikroalger til Artsnavnelisten, Kontrakt 57-11 BENTE           01/02/2012 30/06/2013 152150 Oppdrag
420992   Pre-project for Cabel-based Ocean Observatory NFR KAARTVEDT, STEIN            01/09/2010 31/12/2012 152150 Bidrag
461015                            EDVARDSEN, BENTE
      Toxic Algae; taxonomy, quantification and early warning - NFR              01/10/2010 30/06/2014 152150 Bidrag
461047   Barcoding of Polychaetes and Nematodes      (MANGLER VERDI)            01/04/2011 30/06/2013 152150 Bidrag
640311   60CE 03 505446 (Marine Biodiversity...)      GRAY, JOHN S.             01/01/2004 30/06/2012 152150 Bidrag
650014                            EDVARDSEN, BENTE
      GA 201724 Microarrays for the Detection of Toxic Algae                  01/12/2008 31/05/2013 152150 Bidrag
690255   BIOMARKS: Biodiversity of Marine euKaryotesEDVARDSEN, BENTE               01/02/2009 30/09/2013 152150 Bidrag
720012   Gavebevilgning Sparebankstiftelsen DnB NOR    KARLSEN, HANS ERIK           01/07/2011 31/12/2012 152150 Bidrag
121311                            MARTINSEN, LENE
      204693/F20 Genetic architecture in Drosophila - The role of the             01/02/2011 31/10/2014 152190 Bidrag
142793                            STENSETH, cod: CHR.          01/01/2007 31/10/2012 152190 Bidrag
      177034/S10 Functional genomics of phenotype plasticity of NILSa national consortium - GENOFISK
142807                            MYSTERUD, ATLE
      179370/I10 - Natural and farmed habitat as a basis for production of red deer in Norway 01/01/2007 31/07/2012 152190 Bidrag
142809                            tools for studying genetic architecture
      177857/V40 - Genetic Architecture - StatisticalHANSEN, THOMAS F             01/01/2007 31/12/2012 152190 Bidrag
142830                            STENSETH, NILS CHR.          01/02/2007 31/03/2013 152190 Bidrag
      178322/S40 - Linking physics and biology - Structuring of cod populations in the North Sea/Skagerrak water-system
142957                            STENSETH, NILS CHR.
      179569/V40 Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES)            01/10/2007 31/03/2013 152190 Bidrag
142969                            NESBØ, Thermotogales bacteria from hydrocarbon-rich environments Bidrag
      180444/V40 Biogeographic and population analyses of CAMILLA               01/01/2008 30/06/2015 152190
142984                            salmon
      183230/S10 Host-virus interactions in Atlantic GRIMHOLT, UNNI              01/12/2007 31/03/2012 152190 Bidrag
142985                            functional genomics          01/10/2007 salmon and Atlantic Bidrag
      177030/S10 National resources for genomics, GRIMHOLT, UNNI and health research in Atlantic 31/03/2012 152190 cod
143002                            platform
      183732/S10 Ultra-high throughput sequencingJAKOBSEN, KJETILL S.             01/12/2007 30/06/2013 152190 Bidrag
143010                            VØLLESTAD, LEIF ASBJØRN        01/01/2008
      185000/S30 Modelling ecosystems under climate change: Windermere as a model lake system 31/01/2013 152190 Bidrag
143017                            VØLLESTAD, LEIF ASBJØRN        01/01/2008 31/03/2012 152190 Bidrag
      183989/S30 VANN: Declining long-term trends in Atlantic salmon abundance: inferring mechanisms using catch data for Norway and Scotland
143041                            MYSTERUD, ATLE             01/01/2008 31/12/2012 management.
      183268/S30 Land: Long-term ecological effects of sheep grazing in alpine ecosystems and its intergration with152190 Bidrag
143054                            STENSETH, NILS force
      186310/V40 Match-mismatching og trophic levels as a structuringCHR. of ecosystems    01/01/2008 31/07/2012 152190 Bidrag
143140                            JAKOBSEN, KJETILL S.          01/10/2008 30/06/2012 152190 Bidrag
      187940 Genome sequencing of cod by exclusive uses of ultra high-throughput sequencing technology
143178                            of sheep production
      NFR - 192864/I10 - The ecology and economyMYSTERUD, ATLE under climate change      01/02/2009 31/12/2012 152190 Bidrag
143324                            HESSEN, DAG O.
      196468/V40 - Genome size, cell size and growth; searching for              01/01/2010 30/11/2013 152190 Bidrag
143325                            diversification
      196639/V40 - Tracking signatures of adaptive VØLLESTAD, LEIF ASBJØRN           01/01/2010 31/10/2014 152190 Bidrag
143334                            STENSETH, NILS CHR.
      196451/V40 - Flexibility and constraints in animal movement               01/03/2010 30/11/2014 152190 Bidrag
143342                            HJERMAN, DAG
      196685/S40 - Spatiotemporal variability in mortality and growth             01/02/2010 31/01/2014 152190 Bidrag
143348                            JAKOBSEN, KJETILL S.
      195443/V30 Norwegian High-Throughput Sequencing Centre                  01/02/2010 31/01/2014 152190 Bidrag
143379                            HENDERIKS, JORIJNTJE
      197823/V40 Phytoplankton size: Climatic adaptation and longterm             01/05/2010 30/06/2014 152190 Bidrag
143388                            JAKOBSEN,
      199806/S40 Translating the cod genome for aquaculture KJETILL S.             01/06/2010 30/06/2013 152190 Bidrag
143491                            SÆTRE, GLENN-PETER
      204523/F20 - On the evolutionary genomics and behavioural                01/03/2011 28/02/2015 152190 Bidrag
143496                            MYSTERUD,
      203786/E40 - LAND: Partial migration of red deer and tick ATLE              01/04/2011 30/09/2014 152190 Bidrag
143561                            STENSETH, NILS CHR.
      203850/E40 Fisheries induced evolution in Atlantic cod                  01/11/2011 30/11/2014 152190 Bidrag
143585   218690/D10 Ecological and Evolutionary Response toSTENSETH, NILS CHR.          01/01/2012 30/06/2013 152190 Bidrag
             Side 10/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Prosjektleder            Gyldig fra   Gyldig til  Sted Inntektskategori
190509                           STENSETH, NILS CHR.
      184951/S40 Socio-economic effects of fisheries-induced evolution           01/05/2008 30/06/2012 152190 Bidrag
190522   NFR 185217/S40 Platform for Viral Aquamedicine  GRIMHOLT, UNNI           01/01/2009 30/11/2012 152190 Bidrag
190527                           STENSETH, NILS
      189570/S40 MARINERA Marine phylogeographic structuring.. CHR.            01/04/2009 30/06/2012 152190 Bidrag
190546                            and the US
      Comparison of Marine Ecosystems of Norway STENSETH, NILS CHR.            01/11/2009 30/06/2013 152190 Bidrag
190553                             (Pandalus
      Investigations of population structure in shrimpSTENSETH, NILS CHR.         01/01/2010 30/06/2013 152190 Bidrag
190562                            living marine resources
      200497/I30 ADMAR Adaptive management of STENSETH, NILS CHR.by            01/08/2010 30/09/2015 152190 Bidrag
190573                           GRIMHOLT, UNNI
      206965/E40 Application of a new prinsiple to combat infectious salmon        01/05/2011 31/07/2014 152190 Bidrag
190589   216410/O10 - CodFlict              STENSETH, NILS CHR.         01/04/2012 30/06/2015 152190 Bidrag
200788                           VØLLESTAD,
      Tidspunkt for smoltutvandring i lakseelver: en global modell LEIF ASBJØRN      01/02/2012 30/06/2013 152190 Bidrag
211632   Bærekraftig rekefiske              STENSETH, NILS CHR.         01/01/2012 30/09/2012 152190 Bidrag
220092                           STENSETH, NILS CHR.         01/12/2009 31/12/2012 152190 Oppdrag
      PITRO III - Gr2 - Ecological modelling, interdisciplinary methodology and climatic variation in Africa - underprosjekt 220074
421003                           HJERMAN, DAG
      Combined effects of ocean acidification, climate change and oil           01/11/2010 28/02/2014 152190 Bidrag
421024                           STENSETH, NILS framework
      208300/e30 SYMBIOSES - Constructing an integrated modelling CHR.           01/07/2011 31/12/2014 152190 Bidrag
460738   JUNCUS                      HESSEN, DAG O.           01/01/2007 30/09/2012 152190 Bidrag
460906   178239/S30 Arctic and Sub-arctic system ... STENSETH, NILS CHR.           01/03/2009 31/08/2012 152190 Bidrag
460925                           JAKOBSEN, KJETILL S.
      High throughput sequencing of deep sea metagenomes - 6503              01/08/2009 31/10/2012 152190 Bidrag
460960                           JAKOBSEN, KJETILL S.
      Towards a better understanding of bloom forming toxic                01/12/2009 30/06/2012 152190 Bidrag
461061                           HESSEN, DAG
      Forecasting ecological effects of climate change:integrating O.           01/08/2011 31/12/2013 152190 Bidrag
610314                           STENSETH, NILS
      Climate Change Effects on Marine Ecosystems and Resource CHR.            01/04/2011 30/06/2016 152190 Bidrag
610320                           STENSETH, NILS CHR.
      Research Training Course - Effect Studies and Adaptation to             01/09/2011 31/03/2013 152190 Bidrag
650013                           STENSETH, a mediator
      PIEF-GA-2008-220947 Spatial Heterogenity og Resources: NILS CHR.           01/01/2009 31/07/2012 152190 Bidrag
650032                           STENSETH, NILS CHR.
      PIEF-GA-2009-235962 EVOLBIRD - Demographic strategies                01/12/2009 31/01/2013 152190 Bidrag
650049                           STENSETH, NILS CHR.
      PIEF-GA-2009-255326 Timing of bird migration under climate              01/11/2010 30/04/2014 152190 Bidrag
650050                            of two African
      PIEF-GA-2009-252252 Evolutionary response STENSETH, NILS CHR.            01/11/2010 31/01/2014 152190 Bidrag
650062                           STENSETH, NILS CHR.
      PIEF-GA-2010-274356 - Social complexity in Resource                 01/04/2011 30/04/2014 152190 Bidrag
650073                           STENSETH, NILS CHR.
      PIEF-GA-2010-273986 Climate-induced phenological change               01/09/2011 31/03/2015 152190 Bidrag
653210                           STENSETH, NILS of juvenescent marine populations EVOLHAKE
      EU 236549 PIEF-GA 2009 Ecological and evolutionary dynamics CHR.           01/05/2009 31/05/2012 152190 Bidrag
690281                           STENSETH,
      EUR-OCEANS Flagship - Developing seasonal and spatial NILS CHR.           01/10/2010 31/05/2013 152190 Bidrag
142833                           KRISTJANSSON, JON EGILL       region- present and future
      175992/S30 THORPEX-IPY : Improved forecasting of adverse weather in the Arctic 01/01/2007 30/06/2012 152200 Bidrag
142876                            Risk assessment          01/01/2007 30/06/2013
      NFR 178008/I30 Subsurface storage of CO2 - AAGAARD, PER monitoring and remediateion (SSC-Ramore) 152200 Bidrag
143082                           ETZELMÜLLER, BERND         01/03/2008 31/08/2012 152200 Bidrag
      185987/V30 CRYOLINK Permafrost and seasonal frost in Southern Norway; understanding and modelling the atmosphere-ground temperature coupling
143089                           KÃÃB, ANDREAS            01/04/2008
      185906/V30 Precise analysis of mass movements through correlation of repeat images (CORRIA) 30/06/2012 152200 Bidrag
143096                           ISAKSEN,
      188134/S30 Oppfølging/koordinering av EU-prosjekter IVAR               01/05/2008 30/06/2013 152200 Bidrag
143115                           ALVE, ELISABETH           01/07/2008 30/06/2012 152200 Bidrag
      184870/S40 Paleoecological reconstructions of marine soft bottom Ecologic Status and in situ reference conditions
143117                             water vapour in cloud EGILL
      184714/S30 Climate feedbacks of aerosols viaKRISTJANSSON, JON free air        01/08/2008 31/03/2014 152200 Bidrag
143131                           MAUPIN, VALERIE
      192198/V30 TopoScandiaDeep; the Scandinavian mountains: deep processes        01/10/2008 30/06/2013 152200 Bidrag
143249                           DYPVIK, HENNING
      191546/V30 The Ritland impact crater - Appearance and mechanisms of formation 01/07/2009 31/07/2013 152200 Bidrag
143267                           STORDAL, FRODE
      190159/v10 Socioeconomic consequences of climate change in Subequatorial       01/08/2009 30/09/2013 152200 Bidrag
143399   200475/s60 Barents Sea Rock Properties      JAHREN, JENS S.           01/06/2010 30/06/2015 152200 Bidrag
143535                           XU, CHONG-YU
      NFR 20386/H30 Impact of climate and landuse change on                01/07/2011 31/12/2014 152200 Bidrag
143536                           GABRIELSEN, ROY
      NFR 210429/E30 Offshore MId_norway: Integrated Margin and              01/08/2011 30/06/2015 152200 Bidrag
143567                           FALEIDE, JAN
      206905/E30 Barents Sea Tectonic Basin Modelling BarMod INGE             01/12/2011 31/08/2015 152200 Bidrag
143603   214465/F20 CRYOMET- Bridging models for the   (MANGLER VERDI)           01/02/2012 30/06/2016 152200 Bidrag
143613                           KAAB, ANDREAS
      208013/F50 RASTAR Radar seckle and feature tracking for               01/02/2012 31/12/2015 152200 Bidrag
190529                           GABRIELSEN, surface         01/05/2009 28/02/2014 152200 Bidrag
      Pyrtec: Spatial and Temporal coupling between tectonics and ROY processes during lithosphere inversion of the Pyrinean-Cantabrian mountain belt
190550                            effect on Snow
      Long range Transport of black carbon and the BERNTSEN, TERJE             01/12/2009 31/01/2013 152200 Bidrag
190559                           BREIVIK, ASBJØRN           AEGIR Ridge Hole in the 152200 Bidrag
      NFR 197152/V30 Hotspot rift interaction& geochemistry of the north Atlantic mantel:01/07/2010 30/10/2014 Iceland Hotspot
190564   Subsurface CO2 Stroagr SUCCESS NFR 193825/S60  AAGAARD, PER            01/09/2010 30/06/2018 152200 Bidrag
190577   FME Success 2010 Infrastrukurmidler       AAGAARD, PER            01/08/2011 30/06/2012 152200 Bidrag
190582   EarthClim 207711/E10               KRISTJANSSON, JON EGILL       01/11/2011 30/06/2014 152200 Bidrag
200770   OD prosjekt nr 106108              FALEIDE, JAN INGE          01/10/2011 30/06/2012 152200 Bidrag
211315                           TALLAKSEN, LENA Management of 01/02/2007 31/07/2013 152200 Bidrag
      Capacity Building in Water Sciences for Improved Assessment and M.          Water Resources
211426                           ETZELMÜLLER, BERND
      Partnerskapsprogram med Nord-Amerika 2008-2011 (NA2008/10002)            01/10/2008 28/02/2013 152200 Bidrag
211456   OMK 211081 P2 Meteorologi H           HOV, ØYSTEIN            13/02/2009 31/10/2013 152200 Bidrag
211590   NUFUSA-2011/10041 -NUFU Water sviens and project TALLAKSEN, LENA M.         01/08/2011 31/07/2012 152200 Bidrag
211599   NPI 2011/332-Fimbul Ice Shelf , top to bottom.HAGEN, JON OVE             01/09/2011 30/06/2014 152200 Bidrag
220083                           DYPVIK,
      PITRO III - Institutt for geofag - Underprosjekt til 220074HENNING          01/12/2009 31/12/2012 152200 Oppdrag
220106   CO2 Seal Statoil 4501941815           FALEIDE, JAN INGE          01/09/2010 30/06/2013 152200 Oppdrag
220127   Georadarkjøring i Nordenskiølds Land       HAGEN, JON OVE           01/06/2011 31/03/2012 152200 Oppdrag
220129   Statoil contract NO 4502194517 Geological study AAGAARD, PER            01/06/2011 31/05/2012 152200 Oppdrag
420912                           GABRIELSEN, ROY
      The Petroleum System of the Embla Files, Part 2: A Tectonosedimentological Analysis 01/06/2008 31/07/2012 152200 Bidrag
420957                           AAGAARD, PER
      Geochemical modelling for increased oil recovery from heavy oil           01/04/2009 31/03/2012 152200 Bidrag
420973                           JAMTVEIT, BJØRN
      Forskningssamarbeid med StatoilHydro (underprosjekt til 420965)-Trond Torsvik 01/10/2009 30/06/2014 152200 Bidrag
420982                           GABRIELSEN, ROY
      Forskningssamarbeid med Statoil (underprosjekt Roy Gabrielsen            01/02/2010 31/12/2014 152200 Bidrag
420989                           JAHREN, JENS S.
      Cementation and rock properties in Organic rich silicoclastic rocks         01/07/2010 30/06/2014 152200 Bidrag
420991                             i Sørlige
      Reservoarkvalitet i Jura sandsteinsreservoarerJAHREN, JENS S.            01/08/2010 31/01/2013 152200 Bidrag
421014                           AAGAARD, PER
      190002/S60 Subsurface storage of CO2 - Injection well                01/03/2011 30/06/2015 152200 Bidrag
421019                           ANDRESEN, ARILD
      From Source to Sink-Methodology and application of mineral              01/06/2011 30/11/2014 152200 Bidrag
421020                           GABRIELSEN,
      Underprosjekt AKADEMIA(420965) Prof II stillinger- Geofag ROY            01/06/2011 30/11/2013 152200 Bidrag
421026   Provenance Northen North Sea           GABRIELSEN, ROY           01/07/2011 30/06/2012 152200 Bidrag
421028                           FALEIDE, JAN
      CONAM : Basin studies of the northen Norway_ SW Barents INGE             01/07/2011 30/06/2013 152200 Bidrag
421041                           GABRIELSEN, ROY
      Basement ,Structur and Erosion in South Scandinavia. DETNOR             01/01/2012 30/06/2015 152200 Bidrag
430217   The Triassic Source Rock potential        KARLSEN, DAG A.           01/07/2011 31/10/2012 152200 Oppdrag
430222                            developments in
      Lundin No. C000194 Petrography and porosityDYPVIK, HENNING              01/10/2011 30/04/2016 152200 Oppdrag
430232   CO2 Field Lab-Monitoring Water Quality      AAGAARD, PER            01/10/2011 30/06/2012 152200 Oppdrag
460897                           ISAKSEN, IVAR            01/02/2009 31/05/2012 152200 Bidrag
      Arctic climate change and variability connected to stratosphere (178629/S30)(gml 211360
460955                           BERNTSEN,
      ArcAct - Unlocking the Arctic Ocean: The climate impact of TERJE           01/12/2009 31/12/2012 152200 Bidrag
460958                           AAGAARD, PER
      Muligheter for lagring av CO2 i Skagerrak og østlige Norsjø, og           01/12/2009 30/06/2013 152200 Bidrag
             Side 11/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                  Prosjektleder             Gyldig fra  Gyldig til  Sted Inntektskategori
460985                           East Asia (SOGGEA)
      193774/S30 Sources of Greenhouse Gases inSTORDAL, FRODE               01/03/2010 30/06/2013 152200 Bidrag
460995   ICG Geohazard 2010-2012             KAAB, ANDREAS            01/04/2010 30/06/2013 152200 Bidrag
461004   CO2 lagring i Skagerrak/Kattegat - Interegg AAGAARD, PER               01/06/2010 30/06/2012 152200 Bidrag
610272                           DYPVIK, HENNING
      Grant from NordForsk: Network on Impact Research (NIR)                01/11/2005 31/08/2013 152200 Bidrag
610316                           HAGEN, Ice
      Nordforsk no 24420 Stability and variation of Artic Land JON OVE           01/08/2011 30/04/2016 152200 Bidrag
610318   Perma-Nordnet no 43082             ETZELMÜLLER, BERND          01/09/2011 30/04/2015 152200 Bidrag
610324   TFI NCoE CRAICC                 KRISTJANSSON, JON EGILL       01/11/2011 31/05/2016 152200 Bidrag
640325   ACCENT GOCE-CT-2                ISAKSEN, IVAR            01/04/2004 30/04/2012 152200 Bidrag
640354                           ISAKSEN, IVAR
      ECATS 12284 - Environmentally Compatible Air Transport System            01/05/2005 27/02/2013 152200 Bidrag
640405                           AAGAARD, PER             01/12/2006 30/04/2012 152200 Bidrag
      MIN-GRO - MRTN-CT-2006-035488 Mineral Nucleation and Growth Kinetics: Generating a general, fundamental model by integrating atomic-, macro- and field-sca
640415                           TALLAKSEN, LENA WATCH
      FP6-2005-Global-4 Water and global change (contract no. 036946)M.          01/02/2007 31/12/2012 152200 Bidrag
640416   Global Earth Observation and Monitoring     ISAKSEN, IVAR            01/02/2007 31/01/2013 152200 Bidrag
640417                           change and ozone
      European assessment of Transport on climateISAKSEN, IVAR               01/06/2006 30/06/2012 152200 Bidrag
650011                           TALLAKSEN, LENA M.
      An Exercise to Asses Research Needs an dPOlicy Choices in areas of D         01/12/2008 30/06/2012 152200 Bidrag
650017                            (grant no 212095)
      CityZen-mega CITY-Zoom for the environmentSTORDAL, FRODE               01/03/2009 31/08/2012 152200 Bidrag
650030                           KRISTJANSSON,
      IMPLICC - Implications and risks of engineering solar radiation JON EGILL      01/10/2009 30/06/2013 152200 Bidrag
650033                           HAGEN, JON OVE
      Ice2sea (Grant No. 226375) - estimating the future contribution           01/11/2009 31/05/2014 152200 Bidrag
650074   282769 - DROUGHT-R&SPI - Fostering       TALLAKSEN, LENA M.          01/10/2011 30/09/2015 152200 Bidrag
657029                           of primary hydrological       01/10/2008 31/03/2012
      Development of the method for reconstruction GOTTSCHALK, LARS conditions in Kampinos National Park 152200 Bidrag
657039   ESA Climate Change Inititative Glaciers_cci KAAB, ANDREAS              01/05/2011 31/12/2014 152200 Bidrag
657040   ESA Prodex Contrct No 4000103795        HAGEN, JON OVE            01/08/2011 31/12/2013 152200 Bidrag
690241   GlobGlacier DUE                 KAAB, ANDREAS            01/07/2008 30/06/2012 152200 Bidrag
200665                           M
      Erfaringsbasert masterstudium i klinisk farmasi OLDEN, ESPEN             01/03/2009 30/06/2014 152300 Bidrag
200775   Nasjonale fag for farmasøyter          ULSHAGEN, KAREN MARIE        01/12/2011 30/06/2013 152300 Bidrag
121314                           focus on attitudes,
      216771/F11 Medication use in pregnancy with NORDENG, HEDVIG             01/01/2012 31/03/2013 152310 Bidrag
143175                           SANDE, SVERRE ARNE
      190403/V50 Development of an improved Naltrexone Depot Formulation          01/02/2009 30/06/2013 152310 Bidrag
143290                           TØNNESEN,
      195285/V40 Cancer and antibicrobial photodynamic therapyHANNE HJORT         01/09/2009 31/07/2013 152310 Bidrag
143551                           NORDENG, HEDVIG
      204493/H10 Neurodevelopment of children exposed in utero to             01/10/2011 31/03/2015 152310 Bidrag
190563                           TOVERUD, ELSE-LYDIA
      195475/V40 Medicines and patient safety (konsortiumavtale med            01/08/2010 30/04/2013 152310 Bidrag
204869                           TOVERUD, ELSE-LYDIA
      Samfunnsøkonomisk analyse av legemiddelsamtale i apotek               01/02/2011 30/06/2012 152310 Oppdrag
211443   Proff 2 - Erik Nord               BERGH, MARIUS            01/12/2008 30/06/2014 152310 Bidrag
211476   Proff II stilling: Kristian Berg        TØNNESEN, HANNE HJORT        01/09/2009 30/06/2015 152310 Bidrag
420750   Apotekfarmasi                  SANDE, SVERRE ARNE          01/01/2006 30/12/2014 152310 Bidrag
143179                           PAULSEN, BERIT SMESTAD
      190140/V10 Cultivated V kotschyana and C tinctorium                 01/02/2009 31/12/2012 152320 Bidrag
143356   197704/V30                   HANSEN, TROND VIDAR         01/03/2010 31/12/2013 152320 Bidrag
143456   207053/F20 SYNTHESIS OF RESOLVIN D1 AND ANALOGS HANSEN, TROND VIDAR         01/02/2011 31/12/2013 152320 Bidrag
250115   P2 LM DopAnaly H PROFESSORAT II...       RASMUSSEN, KNUT E.          01/01/1999 31/12/2014 152320 Bidrag
420988                           treatment of
      190402/I10 Potential of black aronia berries in BARSETT, HILDE            01/06/2010 30/04/2014 152320 Bidrag
650054   FP7-266005 Africa 2010 - MUTHI         PAULSEN, BERIT SMESTAD        01/01/2011 31/12/2015 152320 Bidrag
650092   264699 Marie Curie prosjekt - PEPMIP      (MANGLER VERDI)           01/03/2012 31/12/2016 152320 Bidrag
690295                           (MANGLER VERDI)
      Detection of illicit administration of human chorionic                01/04/2011 30/09/2013 152320 Bidrag
143109                           GJØEN, cod              01/07/2008 31/12/2012 152330 feed ingredients
      185244/S40 Restriction of lipid deposition in the liver of TORby use of bioactive substances in salmon oil and vegetableBidrag
143289   195472/V40 Individualized Drug Therapy     ÅSBERG, ANDREAS           01/09/2009 31/12/2012 152330 Bidrag
143300                           P
      195484/V40 Safety Pharmacology (ISP-FARM) AULSEN, RAGNHILD              01/01/2010 30/06/2013 152330 Bidrag
143339   196122/V40 Neurodevelopmental toxicity caused byPAULSEN, RAGNHILD          01/03/2010 31/10/2013 152330 Bidrag
200592                           ULSHAGEN, KAREN MARIE
      Professor II Farmasøytisk Biovitenskap, Eva Skovlund                 01/10/2007 31/07/2012 152330 Bidrag
210762                           SKARSTAD, 13052)
      P2 K Skarstad PROFESSORAT II (KIRSTEN SOLBERG, RIGMOR                01/01/2000 31/12/2014 152330 Bidrag
211591   Proff II stilling - Marit Låg          ULSHAGEN, KAREN MARIE        01/08/2011 28/02/2017 152330 Bidrag
460484   INSULINRESISTENS                RUSTAN, ARILD            01/01/2002 31/12/2012 152330 Bidrag
650056   FP7-PEOPLE-2009-IRSES (247634 BacMT) KOLSTØ, ANNE-BRIT                01/02/2010 30/09/2014 152330 Bidrag
690298   BRAKUTAN                    JOHANSEN, HARALD T.         01/06/2011 30/06/2014 152330 Bidrag
710016   AFJ11 Hege Thorsen               (MANGLER VERDI)           01/10/2011 30/06/2012 152330 Bidrag
710032   AFJ11 Anders Åsberg               ÅSBERG, ANDREAS           01/10/2011 30/06/2012 152330 Bidrag
710033   AFJ11 R.E.Paulsen                PAULSEN, RAGNHILD          01/10/2011 30/06/2012 152330 Bidrag
710037   AFJ11 Rigmor Solberg              SOLBERG, RIGMOR           01/10/2011 30/06/2012 152330 Bidrag
211531   Interreg IV A KASK Vidensamarbeid, innovasjon ogERIKSON, TRULS            01/10/2010 30/06/2013 152400 Bidrag
211537                            og Høgskolen i
      Samarbeid mellom Senter for entreprenørskapERIKSON, TRULS              01/11/2010 30/06/2013 152400 Bidrag
250709                           ERIKSON, TRULS
      Regionalt innovasjonsprosjekt for Oslo og Akershus -                 01/08/2011 30/06/2012 152400 Bidrag
142042                           FEDER, JENS
      146031 1 SFF 1504 SENTER FOR FREMRAGENDE FORSKNING                  01/01/2002 30/06/2013 152500 Bidrag
142953   180678/V30 Processes in volcanic basins     SVENSEN, HENRIK           01/09/2007 30/04/2012 152500 Bidrag
143199   193186/S Mechanisms of primary Migration MEAKIN, PAUL                01/03/2009 30/06/2013 152500 Bidrag
143248   195911/V30 Mantle forcing            TORSVIK, TROND            01/06/2009 30/11/2013 152500 Bidrag
143380   200044/S60 - Permanent CO2 storage       MALTHE-SØRENSEN, ANDERS       01/06/2010 30/06/2014 152500 Bidrag
143569                           MALTHE-SØRENSEN, ANDERS
      213213/F11 Experimental and numerical studies of friction              01/01/2012 30/06/2013 152500 Bidrag
143614   217916/F20 EPIC                 SVENSEN, HENRIK           01/02/2012 30/06/2017 152500 Bidrag
190538   190761/S60 Deep geothermal energy        SIMONE, NINA             01/09/2009 28/02/2013 152500 Bidrag
211478   Improved Plate Models              TORSVIK, TROND            01/10/2009 30/09/2012 152500 Bidrag
420990   Barents Sea cores                HAMMER, ØYVIND            01/07/2010 31/05/2012 152500 Bidrag
421023   Balance 2: Mass balances in the North Sea JAMTVEIT, BJØRN              01/07/2011 31/12/2013 152500 Bidrag
650010   DELTA-MIN                    AUSTRHEIM, HÅKON           01/11/2008 31/12/2012 152500 Bidrag
650060   267631 - Beyond Plate Tectonics         TORSVIK, TROND            01/04/2011 30/04/2017 152500 Bidrag
142041                           WINTHER, RAGNAR
      146077/30 1 SFF 1513 SENTER FOR FREMRAGENDE FORSKNING                01/01/2002 31/12/2013 152600 Bidrag
143451                           (MANGLER
      205328/V30 Energy markets: modelling, optimization and VERDI)            01/01/2011 30/06/2015 152600 Bidrag
211413                           ØKSENDAL, BERNT
      Southern African Masters Programme in Mathematical Modelling             01/06/2008 31/12/2012 152600 Bidrag
211427                           HJORTH-JENSEN, MORTEN
      Partnerships in Higher Education Norway - North America 2008 - 2011         01/10/2008 31/10/2012 152600 Bidrag
650012   Shapes, Geometry and Algebra          DOKKEN, TOR             01/12/2008 31/10/2013 152600 Bidrag
650028                           ØKSENDAL,
      AdG 228087 INNOVATIONS IN STOCHASTIC ANALYSIS BERNT                 01/09/2009 31/08/2015 152600 Bidrag
650075   278011 - STUCCOFIELDS - Structure and      CHRISTIANSEN, SNORRE         01/11/2011 31/12/2017 152600 Bidrag
             Side 12/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Prosjektleder              Gyldig fra   Gyldig til Sted Inntektskategori
143323                           ØDEGAARD, MARIANNE
      197812/S20 Budding Scienc and Literacy A longitudinal study of             01/01/2010 30/06/2013 152700 Bidrag
143523                           ISNES, ANDERS
      208227/E10 Polarskolen.no - et filmbasert undervisningsprosjekt             01/06/2011 30/06/2012 152700 Bidrag
200490   Støtte fra utdanningsdirektoratet        (MANGLER VERDI)            01/08/2005 31/12/2015 152700 Bidrag
200660   Den naturlige skolesekken            ISNES, ANDERS             01/12/2008 31/12/2012 152700 Bidrag
200679   Lektor II ordningen               OLSEN, EGIL              01/09/2009 31/12/2012 152700 Bidrag
200737   Energiskolene                  (MANGLER VERDI)            01/01/2011 30/06/2013 152700 Bidrag
205421                           LEA, ANNE
      Forskerspirer i barnehagen - natur, miljø og teknikk for barnas skyld          01/10/2008 30/06/2013 152700 Bidrag
220149                           (MANGLER VERDI)
      Koordinasjon og Undervisning, Regnmakerskolen (gml 211377)               01/02/2012 31/05/2014 152700 Oppdrag
420908   Geoprogrammet                  FRØYLAND, MERETHE           01/06/2008 30/11/2013 152700 Bidrag
420926   Vilje-con-valg                  SCHREINER, CAMILLA           01/09/2008 31/01/2013 152700 Bidrag
420960   Teknologi Inspiratørene (TEKin)         BAUNE, RUNAR              01/07/2009 30/06/2012 152700 Bidrag
720004   Jorden og Universet - Sparebankstiftelsen    ISNES, ANDERS             01/01/2011 30/06/2013 152700 Bidrag
142942   163215/V50 Rammebevilgning til studentforskning ØDEGAARD, BJØRN            01/08/2007 30/06/2012 160002 Bidrag
200366   SPESIALISTUTDANNING FOR TANNLEGERØRSTAVIK, DAG                     01/01/2002 31/12/2015 160002 Bidrag
200735                           BRODIN, PÅL
      Tilskudd til dobbeltkompetanse i odontologi over statsbudsjettet            01/11/2010 30/06/2012 160002 Bidrag
211618                           HALSTENSEN, TROND S.
      Sensory structures and nerves in vertebral endplates                  01/11/2011 30/06/2015 161500 Bidrag
220001   EKSTERNE MIDLER RETTSODONTOLOGI (gml 210055)   SOLHEIM, TORE             01/01/2009 31/12/2012 161500 Oppdrag
420997   192402/I10 Moderne bekjempelse av salmonella   SCHEIE, ANNE A.            01/10/2010 30/06/2014 161500 Bidrag
430236   Effects of MK-7 on tooth development       OSMUNDSEN, HARALD           01/11/2011 30/06/2013 161500 Oppdrag
143440   201596 Stern cells for tissue engineering of boneLYNGSTADAAS, PETTER          01/12/2010 31/12/2014 161700 Bidrag
200542                           TVEIT, ANNE BJØRG           områder-holdbarhet og endringer Bidrag
      KVIT-prosjektet_Kvalitetsutvikling i tannlegepraksis. Hvite fyllinger i tyggebelastede 01/10/2006 30/06/2012 161700over tid
200656                           ESPELID, som
      Tilskudd til utvikling av et webbasert program for ungdomIVAR unngår tannbehandling   01/11/2008 31/05/2012 161700 Bidrag
200751                            og personer med
      Tannhelsetilbud til tortur - og overgrepsutsatte (MANGLER VERDI)            01/05/2011 30/06/2012 161700 Bidrag
204870                           KVAAL,
      Aldersundersøkelse av enslige mindreårige asylsøkereSIGRID               01/02/2011 30/06/2013 161700 Oppdrag
211376   Rekruttenes tannhelse              GRYTTEN, JOSTEIN            01/12/2007 31/12/2012 161700 Bidrag
211493                           GRYTTEN, JOSTEIN
      Forhold som påvirker tannhelse og tannhelseatferd blant norske             01/11/2009 30/06/2015 161700 Bidrag
211582                           GRYTTEN,
      Tannsykdom hos norske rekrutter i et livsløpsperspektiv JOSTEIN             01/06/2011 30/06/2019 161700 Bidrag
211625   Forebygging av erosjoner             TVEIT, ANNE BJØRG           01/12/2011 30/06/2016 161700 Bidrag
250214                           TVEIT, ANNE
      Dental erosjoner blant norskungdom - forekomst og årsak BJØRG              01/12/2007 30/06/2012 161700 Bidrag
250688                           (MANGLER VERDI)
      Desentralisert spesialistutdanning i kjeveortopedi Helseregion Midt-Norge        01/07/2009 31/01/2013 161700 Bidrag
280140   - en oppfølging av Østfoldprosjektet       GRYTTEN, JOSTEIN            01/12/2010 31/12/2013 161700 Oppdrag
420905   Donasjon av gave                 SKOGLUND, LASSE A.           01/06/2008 30/06/2012 161700 Bidrag
420987   NewBone (NFR 202229/I10)             LYNGSTADAAS, PETTER          01/06/2010 30/09/2013 161700 Bidrag
420996   Oxycare - Treatment for Bacteria Infect Wounds  LYNGSTADAAS, PETTER          01/10/2010 31/03/2014 161700 Bidrag
421037   Samarbeid med Jordan ... innen diagnostikk, (MANGLER VERDI)               01/11/2011 30/11/2014 161700 Bidrag
430160   Kirurgi - kompetanseutvikling          BJØRNLAND, TORE            01/11/2009 30/04/2012 161700 Oppdrag
430164   Kurs - Farmakologi                SKOGLUND, LASSE A.           01/01/2010 30/06/2013 161700 Oppdrag
430231                           (MANGLER VERDI)
      Implantatprotetikk: praktiske og estetisk utfordringer                 01/09/2011 28/02/2017 161700 Oppdrag
430238   Samarbeid med Jordan Personal and Home Care   AASS, ANNE MERETE           01/12/2011 30/11/2014 161700 Oppdrag
460910   Long term impact of cancer on oral health    BARKVOLL, PÅL             01/05/2009 30/06/2013 161700 Bidrag
480032                           ESPELAND, LISEN
      Kurs - kjeveortopedi (Avtale mellom avdeling for kjeveortopedi             01/04/2011 31/12/2014 161700 Oppdrag
480034   Kompetanseheving - voksen klinikken       BARKVOLL, TOM A            01/06/2011 30/11/2014 161700 Oppdrag
480035   Kurs - Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi LARHEIM, TORE A             01/06/2011 30/11/2016 161700 Oppdrag
220090                           WILHITE, - (Underprosj.av 220074) 01/12/2009 30/06/2013 170002 Oppdrag
      Programme for institutional transformation, research and HAL
211614                           (MANGLER VERDI)
      Nasjonal Samordning av ph.d.-kurs i samfunnsvitenskapelige fag             01/12/2011 30/06/2013 170010 Bidrag
690289                           WILHITE, HAL
      MILEN. Samarbeidsavtale med Stocholm Environment institute               01/12/2010 31/08/2013 170010 Bidrag
200773                           JOHNSEN,
      Grunnstøtte fra NORAD: International research network JON-KRISTIAN           01/10/2011 30/06/2012 170030 Bidrag
142288   159635 VIO NATUR                 ASDAL, KRISTIN             01/01/2004 30/04/2012 170100 Bidrag
142529                            A project on the technologies of the politics of nature
      164576/S30 - Expertise and consumer-power. ASDAL, KRISTIN                01/01/2005 30/06/2012 170100 Bidrag
143370                           ASDAL, KRISTIN
      195648/V20 Transformasjoner/Innovasjoner: Å gripe endring, å              01/04/2010 30/06/2013 170100 Bidrag
143458                            New Energy
      209247/V11 Framing Public Engagement with SUMMERTON, JANE                01/04/2011 30/11/2012 170100 Bidrag
143499                           SMITH,
      207052/E20 Renewable energy as transition strategy KEITH                01/04/2011 31/12/2014 170100 Bidrag
143517   212283/D00                    GULBRANDSEN, MAGNUS          01/05/2011 28/02/2014 170100 Bidrag
143527   201623/s10 RFID in Society            ASDAL, KRISTIN             01/06/2011 31/12/2014 170100 Bidrag
143577   NFR 212191/O50                  GULBRANDSEN, MAGNUS          01/12/2011 30/06/2014 170100 Bidrag
143594                           SUNDQVIST, GÖRAN
      NFR 207622/S10 Dissemination of Scientific Knowledge as a                01/01/2012 30/06/2014 170100 Bidrag
143595   209098/E40 InSoTech               SUNDQVIST, GÖRAN            01/01/2012 31/12/2014 170100 Bidrag
190586   209697 CenSES                  WICKEN, OLAV              01/02/2012 30/06/2018 170100 Bidrag
211643                           (MANGLER
      Internet Economy Research Community: Innovation, value VERDI)              01/03/2012 30/06/2015 170100 Bidrag
220140   Telenor Internet Value NEtwork pre-project    GULBRANDSEN, MAGNUS          01/10/2011 30/06/2012 170100 Oppdrag
220151   Måling av innovasjon i Telenor          (MANGLER VERDI)            01/02/2012 30/06/2013 170100 Oppdrag
420887   Rubust Regulation in the petroleum sector    RYGGVIK, HELGE             01/12/2007 30/06/2012 170100 Bidrag
640406                           FAGERBERG, JAN             01/12/2006 30/04/2012 170100 Bidrag
      MICRO-DYN - The Competitiveness of firms, regions and industries in the knowledge-based economy: What room for job-rich growth in Europe? Contract nr.: 02886
640443   513396 DIME (fortsettelse av 640375)       FAGERBERG, JAN             01/03/2011 30/04/2012 170100 Bidrag
650004                           SRHOLEC, Europe
      The changing nature of Internationalization of Innovation inMARTIN           01/06/2008 30/04/2012 170100 Bidrag
690306                            and Innovation
      OECD Global Challenges/Science, TechnologiGULBRANDSEN, MAGNUS              01/12/2011 30/06/2013 170100 Bidrag
695005   ESST Treasury                  TVEITE-STRAND, OLE RONNY        01/06/2009 30/06/2012 170100 Oppdrag
142782   RECON - Reconstituting Democracy in Europe    ERIKSEN, ERIK ODDVAR          01/12/2006 31/07/2012 170400 Bidrag
142970                           EGEBERG, MORTEN
      182712/V10 - The Transformation and Sustainability of Eur. Pol. Order          01/10/2007 30/06/2013 170400 Bidrag
143522                           GORNITZKA, ASE             01/09/2011   relevance
      212422/D00 European Flagship Universities: Balancing academic excellence and socio-economic28/02/2014 170400 Bidrag
143596                           ERIKSEN, ERIK ODDVAR
      208411/F10 The Norwegian Constitution in a Changing European Context          01/01/2012 31/12/2013 170400 Bidrag
143597                           ERIKSEN, 'the ODDVAR
      217924/F10 Why not epistocracy? Political legitimacy andERIKfact of           01/01/2012 31/12/2017 170400 Bidrag
200752   FD-stipendiat                  SJURSEN, HELENE            01/04/2011 30/09/2015 170400 Bidrag
640403                           ERIKSEN, ERIK ODDVAR
      RECON - CIT4028698 Reconstituting Democracy in Europe                  01/01/2007 30/04/2012 170400 Bidrag
142760                           RØNNESTAD,
      175272/V50 Integrating psychotherapy research and researchMICHAEL HELGE         01/09/2006 31/07/2013 170500 Bidrag
142828                           ESPESETH,
      177458/V50 Neurogenetics of attention in the aging brain THOMAS             01/01/2007 31/08/2012 170500 Bidrag
143000                           BORGE, ANNE INGER HELMEN
      185710/V50 Maternal leave, cash benefit and infant                   01/01/2008 30/06/2012 170500 Bidrag
143200                           WALHOVD, KRISTINE
      190411/V50 Neurocognitive development in children born to mothers..           01/04/2009 30/04/2013 170500 Bidrag
             Side 13/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                  Prosjektleder              Gyldig fra   Gyldig til Sted Inntektskategori
143278                           ANDERS, M.
      189507/V40 Neurocognitive development - increasing the FJELL              01/08/2009 31/12/2012 170500 Bidrag
143297                           REINVANG, IVAR
      191459/v50 Neurogentetics of aging: impact of DNA repair on              01/11/2009 30/06/2012 170500 Bidrag
143400                           FJELL, ANDERS
      199537/v40. "What happens in the cerebral cortex trough the              01/07/2010 31/12/2013 170500 Bidrag
143414                           GULLESTAD, SIRI ERIKA
      163217/v50 "rammebevilgning til studentforskning"                   01/09/2010 30/06/2012 170500 Bidrag
143424                           (MANGLER VERDI)
      196618/V50: "Drug- and reward-induced hedonic processing in              01/11/2010 31/12/2013 170500 Bidrag
143539                           WESTLYE, LARS
      204966/F20 Structural and functional connectivity in the aging TJELTA         01/09/2011 29/02/2016 170500 Bidrag
143555   204935/F20                   WALHOVD, KRISTINE           01/10/2011 31/12/2014 170500 Bidrag
143618                           WALHOVD, KRISTINE
      213762/H10 Teenage follow-up of neurocognitive and                   01/04/2012 31/10/2016 170500 Bidrag
200539   E-kup - Enheten for kognitiv utviklingspsykologiMELINDER, ANNIKA            01/09/2006 31/07/2012 170500 Bidrag
200787   Evalueringsprosjekt Ungdom mot Vold       (MANGLER VERDI)            01/02/2012 30/06/2015 170500 Bidrag
211518                           GULLESTAD, SIRI ERIKA
      Dobbeltkompetanseprosjektet i psykologi, driftsmidler til               01/06/2010 30/06/2013 170500 Bidrag
211573   Evaluering av traumetilbudet, Phd-prosjekt   (MANGLER VERDI)            01/03/2011 30/06/2015 170500 Bidrag
211606   Legemiddelverket - "Drug Packaging study" ENDESTAD, TOR                01/10/2011 30/06/2013 170500 Bidrag
211622                           FJELL,
      NTNU - Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning -ANDERS              01/12/2011 30/06/2012 170500 Bidrag
211624   Gaveprofessorat fra Psykiatrien i Vestfold   (MANGLER VERDI)            01/01/2012 31/01/2014 170500 Bidrag
211626   Nasjonalt kompetansesenter for ADHD       BIELE, GUIDO              01/01/2012 31/08/2012 170500 Bidrag
421029                           (MANGLER
      Norglobal, Samarbeid med Sintef "Fighting poverty throughVERDI)            01/08/2011 31/12/2013 170500 Bidrag
421042                           ENDESTAD, TOR
      RedCord forprosjekt. "Mechanisms of relief of neck pain with              01/02/2012 30/06/2013 170500 Bidrag
460223   TVILLINGFAM PERSONL-FORST RPH 931022, ST    TORGERSEN ,SVENN            01/12/1994 31/12/2012 170500 Bidrag
460814                           VON
      Evaluation of the Parental Guidance Programme TETZCHNER, STEPHEN            01/04/2008 31/03/2012 170500 Bidrag
460975   Gaveprofessorat - Asle Hoffart         NORDSETH, KRISTIN           01/01/2010 31/01/2013 170500 Bidrag
461030   NFR - Transportøkonomisk institutt - 187780/S20 (MANGLER VERDI)            01/12/2010 30/06/2012 170500 Bidrag
650084   283634 - ConstructiveMem            FJELL, ANDERS             01/02/2012 31/12/2017 170500 Bidrag
690229                           REINVANG, IVAR
      Apolipoprotein E, Attention and Alzheimer's Disease                  01/11/2007 28/02/2013 170500 Bidrag
141294   127143/330 HERO A                HOEL, MICHAEL             01/01/1998 30/04/2012 170600 Bidrag
143322                           KRAVDAL, ØYSTEIN
      199475/S50 Implications of high fertility in developing countries           01/01/2010 31/08/2013 170600 Bidrag
143396                           crisis
      195135/V10 Econometric aspects of the creditNYMOEN, RAGNAR               01/06/2010 30/06/2014 170600 Bidrag
143454                           RØDSETH, A
      208504/E20 China: Energy Efficiency of Chinese Industry: ASBJØRN            01/01/2011 31/05/2012 170600 Bidrag
143498                           STORESLETTEN, KJETIL
      211004/i99 International Seminar on Macroeconomics (ISOM                01/04/2011 30/06/2013 170600 Bidrag
190574   197574N30 Samarbeidsavtale med SSB. NFR-prosjektHOEL, MICHAEL             01/05/2011 30/06/2012 170600 Bidrag
200161   GAVEPROFESSORAT SSB O BJERKHOLT BJERKHOLT, OLAV                    01/12/1994 31/12/2012 170600 Bidrag
211084   P1MakroøkonomiNB                NYMOEN, RAGNAR             01/01/2004 30/06/2019 170600 Bidrag
421010   EEA-ESEM Conference 2011            (MANGLER VERDI)            01/12/2010 30/06/2012 170600 Bidrag
461076                           FEHR, NILS-HENRIK VON DER
      CREE-Oslo Centre for Research on Environmentally friendly               01/11/2011 30/06/2014 170600 Bidrag
461080   Frikjøp til Frischsenteret           FEHR, NILS-HENRIK VON DER       01/12/2011 30/06/2013 170600 Bidrag
650089                           FEHR, NILS-HENRIK VON DER
      249736 A Think Tank Hosting an Interdisiplinary Network                01/02/2012 31/05/2014 170600 Bidrag
690273   Integrated Modelling of European Migration KEILMAN, NICO                01/01/2010 31/07/2014 170600 Bidrag
690286   Ageing households and the Nordic welfare model KEILMAN, NICO             01/11/2010 31/03/2013 170600 Bidrag
142955                           MOENE, KARL OVE
      179552/V10 Centre of Equality, Social Organization, and Performance          01/09/2007 30/06/2012 170610 Bidrag
143469                           MOENE, KARL OVE
      204666/S50 Economic Growth and Sustianable Development in               01/02/2011 31/05/2012 170610 Bidrag
650034                           Europe/Project
      GRASP-Growth and Sustainability Policies for MOENE, KARL OVE              01/11/2009 31/10/2014 170610 Bidrag
142810                           The Potentials of           01/01/2007   (PLAN)
      178350/S30 - Responding to Climate Change:O'BRIEN, KAREN and Limits to Adaption in Norway.30/06/2012 170700 Bidrag
143250                           Solar Systems for Development
      190138/V10 - Solar Transitions - Village Scale(MANGLER VERDI)             01/06/2009 31/10/2013 170700 Bidrag
143251   190813/V10 - The Social meaning of children (MANGLER VERDI)              01/07/2009 31/01/2013 170700 Bidrag
143252   190139/V10 - Critical Journalism in China    (MANGLER VERDI)            01/07/2009 31/12/2013 170700 Bidrag
143286   198124/S20 Kooridering av EUMargins       FANGEN, KATRINE            01/09/2009 30/04/2012 170700 Bidrag
143349                           PEDERSEN, WILLY
      196608/V50 - Cannabis: Sub-culture, economy and social marginality           01/03/2010 31/12/2014 170700 Bidrag
143411   202479/S20 - Discrim              BIRKELAND, GUNN ELISABETH       01/09/2010 30/06/2015 170700 Bidrag
143443   207582/S30 - Voices of the future        O'BRIEN, KAREN             01/01/2011 31/07/2015 170700 Bidrag
143542   204324-H10 Disease Prestige           ALBUM, DAG               01/08/2011 31/12/2015 170700 Bidrag
143558   204396/F10 - The Social Conditions of Freedom inAAKVAAG, GUNNAR C           01/10/2011 31/05/2016 170700 Bidrag
143574   208790/V10 Nordisk sosiologikonferanse 2011   ENGELSTAD, AUDUN            01/12/2011 30/06/2012 170700 Bidrag
143589   217163/F10 Vinterseminaret           (MANGLER VERDI)            01/01/2012 30/06/2013 170700 Bidrag
190544                           HANSEN, MARIANNE NORDLI
      190800/V10 Elites in an egalitarian society (via UiB)                 01/10/2009 31/03/2013 170700 Bidrag
200725   SREX 2010                    O'BRIEN, KAREN             01/10/2010 30/06/2012 170700 Bidrag
200742   SRV-10/0055 - Oil for development in VietnamKNUTSEN, HEGE M              01/03/2011 30/06/2012 170700 Bidrag
200761   UD støtte til sosiolog konferanse        (MANGLER VERDI)            01/04/2011 30/06/2012 170700 Bidrag
200763   UD støtte til sosiolog konferanse        (MANGLER VERDI)            01/08/2011 30/06/2012 170700 Bidrag
211631   Storbyprogrammet - flytteprosjektet       RØE, PER GUNNAR            01/01/2012 30/09/2012 170700 Bidrag
250018   PROGRAM FOR OSLOFORSKNING            BOTHA, HARALD             01/12/1994 30/06/2012 170700 Bidrag
420984   Innvolverende planlegging            SØRHAUG, HANS CHRISTIAN        01/03/2010 31/03/2015 170700 Bidrag
460920   Friends or foes                 (MANGLER VERDI)            01/06/2009 30/06/2012 170700 Bidrag
461012                           KNUTSEN, HEGE M
      OMK 194332/S20 Industrial relations under global stress (gml 143374)          13/09/2010 30/06/2013 170700 Bidrag
610313                           (MANGLER
      29040 - Register-based life course studies: sociological, VERDI)            01/12/2010 30/06/2014 170700 Bidrag
650007                           FANGEN, KATRINE            01/10/2008 30/09/2012 170700 Bidrag
      Grant Agreement no 217524, EUMARGINS, On the margins of the european community young adult immigrants in seven european countries.
657035   Norface 3-99 - NODES - Nordic welfare statesWESSEL, TERJE               01/04/2010 30/04/2014 170700 Bidrag
690302   Sociological Perspectives on Development    (MANGLER VERDI)            01/10/2011 30/06/2013 170700 Bidrag
121278                           HUSEBY, ROBERT
      185362/V10. Climate Change: Distributing Responsibilities Justly            01/02/2008 28/02/2013 170800 Bidrag
142789                           SKJEIE, HEGE              01/01/2007 30/06/2012
      178192/S20 - Gender equality, cultural diversity, religious pluralism: State policies and feminist interventions 170800 Bidrag
142909                           ROSE, LAWRENCE             og tjenesteyting.
      181782/S20 .Den krevende borger:Utfordringer for kommunesektorens organisering01/09/2007 31/03/2012 170800 Bidrag
143039                           NARUD, HANNE MARTHE
      185436/V10 Political Parties and Democracy: Decline or Change?             01/01/2008 30/06/2013 170800 Bidrag
143471                           CLAES, DAG
      208225/S30 Konferanse om Internasjonal politisk økonomi HARALD             01/03/2011 30/06/2012 170800 Bidrag
143545                           HEGRE,
      204454/V10 Conceptualization and Measurement or HÅVARD                 01/09/2011 31/12/2014 170800 Bidrag
200781                           TOJE, ASLE
      The Functioning, Development and Impact of the Common                 01/01/2012 30/06/2013 170800 Bidrag
200789                           (MANGLER VERDI)
      CHN 2153 11/0022 Seminar on Welfare Reforms in China and                01/03/2012 31/12/2012 170800 Bidrag
204865   Likestillingsutvalget              SKJEIE, HEGE              01/11/2010 28/02/2013 170800 Oppdrag
211283   Graduate Program in Democracy Studies      TØRNQUIST, OLLE            01/08/2006 31/12/2013 170800 Bidrag
211326                           STOKKE, KRISTIAN
      The Role of Democracy in the Context of Power and Conflict in Indonesia and Sri Lanka 01/01/2007 30/06/2012 170800 Bidrag
              Side 14/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Prosjektleder              Gyldig fra Gyldig til Sted  Inntektskategori
211447                            ØSTERUD, ØYVIND
      Geopolitics in the High North. Multiple Actors, Norwegian interests.           01/12/2008 30/06/2013 170800  Bidrag
211636                            211532)
      Nav evaluering - videreføring (tidliger prosjekt(MANGLER VERDI)             01/02/2012 30/06/2013 170800  Bidrag
430230   EVU kurs:                     (MANGLER VERDI)             01/09/2011 30/09/2012 170800  Oppdrag
461081                            (MANGLER VERDI)
      Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy              01/01/2012 30/06/2017 170800  Bidrag
480009   Indikatorer for godt lokaldemokrati (gml 460863)) BALDERSHEIM, HARALD           01/01/2009 31/12/2013 170800  Oppdrag
480025   Valgforskningsprogrammet.             NARUD, HANNE MARTHE           01/11/2010 30/06/2013 170800  Oppdrag
121299                            BANGSTAD, SINDRE
      197080/V10 - Reframing the secular: Norwegian Muslims and                 01/02/2010 30/09/2013 170900  Bidrag
143125                            LIEN, between the wild and the
      183352/S30 Newcomers to the farm, Atlantic salmonMARIANNE ELISABETH industrial.      01/09/2008 30/04/2013 170900  Bidrag
143275   194342/S20 Exclusion and inclusion in the suburb ERIKSEN, THOMAS HYLLAND         01/09/2009 28/02/2014 170900  Bidrag
143490                            HOWELL, SIGNE
      204370/E40: "Cultures of Biodiversity: Perceptions and Practices             01/03/2011 30/06/2014 170900  Bidrag
200739                            HOWELL, SIGNE
      Cooperation between UiO and UGM, Reduction emissions from                 01/01/2011 30/06/2012 170900  Bidrag
421033   NAF årskonferanse, tidligere prosjektnr. 421006  (MANGLER VERDI)             01/09/2011 30/06/2012 170900  Bidrag
143166                            ERSTAD, OLA               01/01/2009 30/06/2013 180100
      191228/V10 Local Literacies and community spaces - Investigating transactions and transfers in the....          Bidrag
143320                            BRÅTEN, IVAR
      196792/V10-Multiple-Documents Literacy:Understanding,                   01/01/2010 30/06/2013 180100  Bidrag
143415                            LERVÅG, ARNE
      203335/S20-Preventing Later Literacy Failure in Kintergarten               01/01/2011 30/06/2014 180100  Bidrag
143459                            STENSAKER,
      203340/H 30 European Integration in higher education....in BJØRN             01/03/2011 31/08/2014 180100  Bidrag
143485                            LIU, FENGSHU
      Modernization as Lived Experiences: Identity Construction of               01/07/2011 31/12/2015 180100  Bidrag
143508   210512/H20 Learning about Quality         STENSAKER, BJØRN            01/05/2011 31/03/2012 180100  Bidrag
143600                            MAASSEN,
      212285/H20 Utdanning 2020-Horizontal governance and PETER                 01/02/2012 30/09/2015 180100  Bidrag
190038                            (MANGLER
      216795/F11 Studying knowledge dynamics and learning in VERDI)               01/12/2011 31/01/2013 180100  Bidrag
205360   249 21 Lieberg SIGMUND LIEBERG - LØNNSMIDLER M.M. LIEBERG, SIGMUND            01/01/2000 31/12/2013 180100  Bidrag
209711                            MAASEN, PETER
      201002232/Teknisk arbeid ifm henvisning mellom det norske                 01/03/2011 30/06/2012 180100  Oppdrag
211306                            BROCK UTNE, BIRGIT
      LOITASA II - Language of instruction in Tanzania and South Africa             01/01/2007 31/07/2013 180100  Bidrag
211339                            MAASSEN, PETER             Studies
      Strengthen and Deliver Cooperative Master Level Programmes in Higher Education 01/01/2007 31/12/2013 180100       Bidrag
211634                            STAFSENG, OLA
      Kvotestipend til PhD-studium ved F.S.Weldemichael fra                   01/02/2012 30/06/2015 180100  Bidrag
280065                            ØZERK, KAMIL              01/01/2009 31/12/2012 180100
      Osloprosjektet - Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk-likeverdig opplæring i praksis (gml 250647)    Oppdrag
280153   114006/Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU)DALE, ERLING LARS            01/06/2011 31/03/2012 180100  Oppdrag
610317   TransLearn                    ERSTAD, OLA               01/09/2011 28/02/2015 180100  Bidrag
610327                            ØZERK,
      46321(NordForsk)/ROMME Network for Researchers ofKAMIL                  01/02/2012 31/12/2014 180100  Bidrag
657031                            MAASSEN, PETER
      MODERN-European Platform Higher Education Modernisation                  01/06/2009 30/09/2012 180100  Bidrag
657032                            STAFSENG, OLA
      502143-LLP-1-2009-AT-ERASMUS-ECDSP. Master Degree in                   01/12/2009 30/09/2012 180100  Bidrag
143572                            MØLLER, JORUNN
      212328/H20 Leagal Standards and Professional judgement in                 01/12/2011 31/03/2016 180200  Bidrag
200623   Programme for international student assesment 2009KJÆRNSLI, MARIT             01/01/2008 30/06/2012 180200  Bidrag
200699   TIMSS 2011                    GRØNMO, LIV SISSEL           01/02/2010 30/06/2014 180200  Bidrag
200722                            DAHL, ANNE
      Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere 2010/2011 KRISTIN              30/06/2010 30/04/2012 180200  Bidrag
200731   PISA 2012 + CBA                  KJÆRNSLI, MARIT             01/11/2010 30/06/2015 180200  Bidrag
200732   TEDS-M 08 (gml kode 200559)            GRØNMO, LIV SISSEL           01/11/2010 30/06/2012 180200  Bidrag
200756   Evaluering av samfunsfag             MIKKELSEN, ROLF             01/06/2011 30/04/2012 180200  Bidrag
200783   OMK ICILS 2013 (204864)              THRONDSEN, INGER            01/01/2012 31/12/2016 180200  Bidrag
200784                            DAHL, ANNE KRISTIN
      KD Studiplasskompensasjon for Mentorutdanningen, VEIL4010                 01/01/2012 31/01/2013 180200  Bidrag
200785   Veiledning av nyutdannede Lærere 2011/2012DAHL, ANNE KRISTIN               01/02/2012 31/12/2012 180200  Bidrag
204791                            LIE, 2
      Kartleggingsprøver i regning og tallforståelse, trinn SVEIN                15/12/2006 31/07/2013 180200  Oppdrag
204828   Kartleggingsprøver i regning 3. trinn og VG1 ALSETH, BJØRNAR               01/07/2009 31/12/2014 180200  Oppdrag
204841   Rektorskolen                   AAS, MARIT               01/12/2009 31/03/2015 180200  Oppdrag
204871   Rektorskolen 2010/2011              AAS, MARIT               01/02/2011 31/03/2015 180200  Oppdrag
204887                            OLSEN, ROLF
      Kvalitetss. av prosessen med utv. og gjennomf.av nasjonale VEGARD             01/11/2011 30/06/2014 180200  Oppdrag
204888   Rekorskolen kull 3, 2011 - 2012          AAS, MARIT               01/11/2011 30/06/2013 180200  Oppdrag
204890                            (MANGLER VERDI)
      Kartleggingsprøve 1. trinn (i tallforståelse og regneferdighet)              01/12/2011 30/06/2016 180200  Oppdrag
204891                            SIVESIND, KIRSTEN
      Forskningsb. evaluering av elevenes læringssituasjon etter                01/12/2011 30/06/2013 180200  Oppdrag
204892                            lesing på 8.
      Utviklingg og utprøving av nasjonale prøver iOLSEN, ROLF VEGARD             01/01/2012 30/06/2013 180200  Oppdrag
211546   Lesing og lesestrategier i CLIL lesing      HELLEKJÆR, GLEN OLE           01/12/2010 30/06/2012 180200  Bidrag
211623                            HAUGE, TROND
      Center for Professional learning i Teacher Education (ProTEd)- EILIV           01/01/2012 30/06/2017 180200  Bidrag
250706   Skolelederdagene 2011               OTTESEN, ELI              01/02/2011 30/06/2012 180200  Bidrag
280152   Stavanger Rektorskole 2011-2012          (MANGLER VERDI)             01/05/2011 30/06/2013 180200  Oppdrag
280162                            OLSEN, ROLF
      Osloprøver 2008 - 2010 lesing Vgl, videreføring av 280136, VEGARD             01/08/2011 30/04/2012 180200  Oppdrag
280174                            RYEN,
      Utvikling og oppfølging av Osloprøver i lesing/norsk ELSE                 01/03/2012 30/06/2013 180200  Oppdrag
421002   VISION - KiS jubileumskonferanse UiO 200 HERTZBERG, FRØYDIS                01/11/2010 30/06/2012 180200  Bidrag
480000                            MØLLER, JORUNN             01/01/2009 30/04/2012 180200
      FIRE - Forvaltningsnivåenes og instotusjonenes rolle-en forskningsbasert evaluering av kunnskapsløftet (gml 460734)   Oppdrag
650008   SIS-CT-2008-217725 MINDTHE GAP          JORDE, DORIS              01/10/2008 30/04/2012 180200  Bidrag
650023   S-Team 234870 FP7-Science-in-society-2008-3    JORDE, DORIS              01/06/2009 31/05/2013 180200  Bidrag
650031                            GJONE, GUNNAR
      InnoMathEd - 141831-2008 - Innovations in Mathematics                   01/11/2009 30/04/2012 180200  Bidrag
695016                            (MANGLER VERDI)
      Acer (gml prosjektnr. 695003) for avslutning 31.12.11                   01/12/2011 30/06/2012 180200  Oppdrag
121286                            MELBYE-LERVÅG, MONICA
      191230/V10 Preventing Literacy Failure in Children at Risk                01/01/2009 30/06/2012 180300  Bidrag
143061                            Language BENTE E.
      185459/V10 The Natuare and Development ofHAGTVET,and Language Disorders in Children    01/02/2008 30/06/2012 180300  Bidrag
143331                            G
      196772 Attentive glimpse as retrieval associate RAVEN, TORØ TEIGUM            01/02/2010 31/07/2013 180300  Bidrag
200562   Internasjonalt adopterte barns sosiale utviklingDALEN, MONICA               01/01/2007 30/04/2012 180300  Bidrag
200687   Hørselstesting CLL                FALKENBERG, EVA-SIGNE          01/11/2009 30/04/2012 180300  Bidrag
200698   Økningen i tilmeldte til barnevernet       DUESUND, LIV              01/01/2010 31/10/2013 180300  Bidrag
200777   Sansetap med vekt på hørsel og språk       FALKENBERG, EVA-SIGNE          01/12/2011 30/06/2013 180300  Bidrag
205417                            HAGTVET, BENTE E.
      The Nature and Development of Language and Communication Skills in Children. 01/12/2007 30/06/2012 180300        Bidrag
211319                            for children with disabilities and special needs
      NUFU - Capacity building in teacher educationWORMNÆS, SIRI                01/01/2007 30/06/2012 180300  Bidrag
211419                            DUESUND, Energy
      Education, Sociology, Psychology, Business, Engineering, LIV               01/08/2008 30/06/2012 180300  Bidrag
211554   Bosnia-UiO-antologi                JOHNSEN, BERIT             01/12/2010 31/12/2013 180300  Bidrag
211633                            WORMNÆS, SIRI
      PITRO Tanzania, underprosjekt av 220074 (gml 220084)                   01/02/2012 31/12/2012 180300  Bidrag
280171                            FROST,
      Språk og leseveiledning SPED 4941 EVU 2011-2012 JØRGEN                  01/02/2012 31/12/2012 180300  Oppdrag
421001   EUV audiopedaogikk                FALKENBERG, EVA-SIGNE          01/11/2010 30/06/2013 180300  Bidrag
421031   Reynell sertifiseringskurs 2011          FROST, JØRGEN              01/08/2011 30/06/2012 180300  Bidrag
657038                            (MANGLER VERDI)
      177075 CPLOL Kvalitet & standarder i språk og taleprogrammer               01/03/2011 30/09/2014 180300  Bidrag
              Side 15/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                  Prosjektleder             Gyldig fra Gyldig til  Sted  Inntektskategori
657041                          BULI-OLMBERG,
      EMMC MA in Special Education Needs 2011-2016 (Grant Agr. JORUN            01/10/2011 31/12/2017  180300  Bidrag
143228                          LUDVIGSEN, STEN            01/06/2009 30/04/2014
      193011/S10 CONTACT: Communicating Organizations in Networks of Art and Culture Technologies          180400  Bidrag
143412   201332/S10 Mixed Reality Interactions AcrossKRANGE, INGEBORG HOGNESTAD01/10/2010 30/06/2015          180400  Bidrag
143417                          RASMUSSEN,
      203848/S20 Stayer:developing models for future vocational INGVILL          01/10/2010 30/06/2012  180400  Bidrag
143546                          KLUGE, ANDERS
      210605/O70 INREMO: Verdinettverk for Interaktive                   01/09/2011 31/01/2016  180400  Bidrag
190576   Yourban                    SMØRDAL, OLE             01/10/2010 30/06/2014  180400  Bidrag
200694   Sansetap.no                  SKAAR, BJØRN             01/12/2009 30/06/2012  180400  Bidrag
211569                          HETLAND, PER
      ICT and learning: Knowledge for policy and practice                 01/03/2011 30/06/2012  180400  Bidrag
221004   Abelpris 2011                 PETTREM, YVONNE            01/03/2011 30/06/2012  180400  Oppdrag
461019   Hansteen film                 SØRENSEN, CARSTEN           01/10/2010 30/06/2012  180400  Bidrag
461064   Leseopplæringens historie           (MANGLER VERDI)            01/08/2011 30/09/2012  180400  Bidrag
610321   Culture - Kick - Kunskapstriangelndtverk    STUEDAHL, DAGNY            01/10/2011 30/06/2014  180400  Bidrag
640442   KP-Lab (gml 640361)              MØRCH, ANDERS             01/02/2011 31/12/2012  180400  Bidrag
650000   Science Created by You             KLUGE, ANDERS             01/02/2008 31/03/2013  180400  Bidrag
143273   190053/V10 NATED                LUDVIGSEN, STEN            01/08/2009 31/03/2017  180600  Bidrag
143336                          G
      199686/V20 Forskningssatsning i arkeologi ved LØRSTAD, HÅKON             01/02/2010 30/06/2013  270001  Bidrag
121300                          SOLLI, BRIT
      195424/V10 - Mangfold og variasjon i Sør-Norges fangstmarker             01/02/2010 31/08/2013  271000  Bidrag
200743   Hands-on 3D-utstillinger            SPANGEN, MARTE            01/03/2011 30/09/2012  271000  Bidrag
211487   Utlån: VFM, Hverdagsliv i middelalderen    IVERSEN, FRODE            01/10/2009 28/02/2014  271000  Bidrag
211555                          SPANGEN, MARTE
      Historisk Shopping - formidling av hostorisk samling gjennom             01/01/2011 31/07/2012  271000  Bidrag
250684                           "Veien gjennom Vestfold (jernalder) 01/01/2009 30/06/2014
      Utlån fra KHM: Utlån: Midgard historisk senter,IVERSEN, FRODE                         271000  Bidrag
250685                          IVERSEN, og leker           01/01/2009 30/06/2014
      Utlån fra KHM: Midtgård historisk senter, "Livet leker-spill FRODE i jernalder/middelalder"          271000  Bidrag
250687                          IVERSEN, FRODE
      Utlån fra KHM: VAFK, Vest-Agder museet, "Vikinger i grenseland"           01/01/2009 30/06/2014  271000  Bidrag
250690                          (
      Utlån: Åseral k, Folkevandringstid i indre AgderMANGLER VERDI)            01/07/2009 28/02/2015  271000  Bidrag
250691   Utlån: Søgne k, "De første menneskene"     (MANGLER VERDI)            01/07/2009 31/05/2015  271000  Bidrag
250692                          SPANGEN,
      Utlån: Larvik Museum, Veien gjennom Vestfold/Kaupang MARTE              01/07/2009 31/05/2017  271000  Bidrag
250711   Fonnefunn, Oppland, 2011-2013         WANGEN, VIVIAN            01/11/2011 28/02/2014  271000  Bidrag
280125   Utlån Trøgstad Kommune             SPANGEN, MARTE            01/07/2010 30/06/2012  271000  Oppdrag
280141                          SKRE,
      Kongsgårdsprosjektet Avaldsnes, Utgravningsfasen DAGFINN               01/01/2011 30/06/2013  271000  Oppdrag
280143                          SPANGEN,
      Konservering og katalogisering av feltarbeid ved fonnene i MARTE           01/03/2011 30/04/2012  271000  Oppdrag
280151   Slagene på Re                 SPANGEN, MARTE            01/05/2011 30/11/2012  271000  Oppdrag
421011   Church and Money, konferanse          GULLBEKK, SVEIN H.          01/01/2011 30/06/2012  271000  Bidrag
461018   Gokstad Revitalisert              BILL, JAN               01/10/2010 30/06/2015  271000  Bidrag
461039   Utlån til utstilling på Norsk Fjellmuseum   SPANGEN, MARTE            01/02/2011 30/06/2012  271000  Bidrag
650047   HERA CRP TAP (OMK fra 657036)         IVERSEN, FRODE            01/10/2010 31/12/2014  271000  Bidrag
142935   178777/v20 - Structure and history       GLØRSTAD, HÅKON            01/05/2007 30/04/2012  272000  Bidrag
190533   190044/S30 DYLAN konsortie           KALLHOVD, KARL            01/07/2009 30/04/2016  272000  Bidrag
200616   Faglig program                 KALLHOVD, KARL            01/12/2007 31/08/2030  272000  Bidrag
200617   Hov, Lillehammer kommune            KALLHOVD, KARL            01/12/2007 30/06/2013  272000  Bidrag
200618   Aursjøen                    BERG-HANSEN, INGER MARIE       01/12/2007 30/06/2012  272000  Bidrag
200619   Odberg nordre                 MARTENS, JES             01/12/2007 31/05/2013  272000  Bidrag
200620   Askeladden                   KALLHOVD, KARL            01/12/2007 30/06/2012  272000  Bidrag
200646   Vassdragsundersøkelser fas 1          KALLHOVD, KARL            01/11/2008 30/04/2026  272000  Bidrag
200755   Bergkunstprosjektet 2011            VOGT, DAVID              01/01/2011 30/06/2012  272000  Bidrag
204822   Lusæter                    BERGSTØL, JOSTEIN           01/04/2009 31/03/2013  272000  Oppdrag
204826   Hemstad Østre                 BERGSTØL, JOSTEIN           01/06/2009 31/05/2013  272000  Oppdrag
204842   Tverdalen-sikringsgravning           GLØRSTAD, HÅKON            01/12/2009 31/03/2014  272000  Oppdrag
204844   Trosterud                   BERG-HANSEN, INGER MARIE       01/05/2010 30/06/2012  272000  Oppdrag
204846   Etablering av bolig i Korsveien 19       DAMLIEN, HEGE             01/05/2010 30/06/2012  272000  Oppdrag
204848   Fagerli                    MARTENS, JES             01/07/2010 30/06/2012  272000  Oppdrag
204849   RV Sør Odal-Kongsvinger            BUKKEMOEN, GRETHE BJØRKAN 01/07/2010 31/12/2012        272000  Oppdrag
204852   Seberg II, gravfelt, §11b           BERGSTØL, JOSTEIN           01/08/2010 30/06/2012  272000  Oppdrag
204853   Lukashaugen, Rotbergsjøen           DAMLIEN, HEGE             01/08/2010 31/10/2012  272000  Oppdrag
204855   Gang og sykkelvei langs Stokke ravei      MARTENS, JES             01/09/2010 30/06/2012  272000  Oppdrag
204858   Byglandsfjord                 DAMLIEN, HEGE             01/10/2010 30/09/2012  272000  Oppdrag
204859   Skollevoll                   BERG-HANSEN, INGER MARIE       01/10/2010 31/12/2012  272000  Oppdrag
204872   Soltun                     SIMONSEN, MARGRETE F.         01/02/2011 30/09/2013  272000  Oppdrag
204874   Gårdsvei på Onsaker,220/1, Hole        LOFTSGARDEN, KJETIL          01/04/2011 31/03/2013  272000  Oppdrag
204875   Gravhaug Bakke/Ingedal             LØNAAS, OLE CHRISTIAN         01/04/2011 31/10/2013  272000  Oppdrag
204876   Øvre Randem                  SIMONSEN, MARGRETE F.         01/04/2011 31/12/2013  272000  Oppdrag
204878   Ringveien 47                  BERG-HANSEN, INGER MARIE       01/06/2011 31/12/2013  272000  Oppdrag
204879   Li massetak (2011 p78 - P2)          LOFTSGARDEN, KJETIL          01/06/2011 28/02/2013  272000  Oppdrag
204880   Mosby (RA P78 2011 P3)             GLØRSTAD, ZANETTE T.         01/06/2011 28/02/2013  272000  Oppdrag
204881   Vallehei (RA P78 2011 P7)           GLØRSTAD, HÅKON            01/06/2011 28/02/2013  272000  Oppdrag
204882   Trovik nedre (P78 -P1 2011)          (MANGLER VERDI)            01/06/2011 28/02/2013  272000  Oppdrag
204893   Kravik mellem 2012               SIMONSEN, MARGRETE F.         01/02/2012 31/08/2014  272000  Oppdrag
211375   Gråfjell. Pop.vit.bok.             STENE, KATHRINE            01/01/2006 30/06/2012  272000  Bidrag
211496   Helleristninger i Østfold; bokutgivelse    VOGT, DAVID              01/12/2009 30/04/2014  272000  Bidrag
211600   Arkeologi HAVVIND               GLØRSTAD, HÅKON            01/10/2011 31/03/2014  272000  Bidrag
220009   Klov Ra Rf Gråfjell (gml 211052)        STENE, KATHRINE            01/01/2009 30/06/2012  272000  Oppdrag
220021                          JAKSLAND, 211255)
      Etablering av jordgravd høyspentkabel i Karlborgveien (gmlLASSE           01/01/2009 30/06/2012  272000  Oppdrag
220034   E18 - SKY - Telemark grense (gml 211329) JAKSLAND, LASSE               01/01/2009 31/08/2012  272000  Oppdrag
220044                          JAKSLAND,
      E-18, parsell, Vestfold grense- Langangen (gml 211398) LASSE             01/01/2009 30/04/2013  272000  Oppdrag
220059   E18 Gulli-Langåker               GJERPE, LARS ERIK           01/03/2009 31/05/2018  272000  Oppdrag
220065   E6 Dal-Minnesund                SIMONSEN, MARGRETE F.         01/06/2009 31/05/2018  272000  Oppdrag
220068   Dorr, Eidsvoll                 SIMONSEN, MARGRETE F.         01/06/2009 30/09/2013  272000  Oppdrag
220069   RV222, Sannervegen-Ottestad kirke       BERG-HANSEN, INGER MARIE       01/06/2009 30/06/2012  272000  Oppdrag
220075   E39 Tangvall-Storenes, Klepland        GLØRSTAD, ZANETTE T.         01/08/2009 30/09/2014  272000  Oppdrag
             Side 16/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                  Prosjektleder       Gyldig fra Gyldig til Sted Inntektskategori
220077   E39 Fardal-Osestad               GLØRSTAD, ZANETTE T.   01/10/2009 31/05/2015 272000 Oppdrag
220082   Høyspentkabler-Røyse, Fase 2          GLØRSTAD, HÅKON      01/11/2009 30/04/2014 272000 Oppdrag
220096                          LARSEN, JAN HENNING
      Reguleringsplan for fv 269 Rudi-Volbu, østre Slidre Kommune       01/06/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
220100                          GLØRSTAD, HÅKON
      Vestfoldbanen parsell Vestfold grense - Porsgrunn            01/07/2010 30/06/2014 272000 Oppdrag
220102   Ny trase for E18 Melleby - Askim grense    MARTENS, JES       01/08/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
220105   Ny RV 115 fra Vamma til Rignesdalen      MARTENS, JES       01/09/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
220107   E-16 Fønhus Bru Dølvesæter           LARSEN, JAN HENNING    01/09/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
220109   Omlegging av kryss E6-Fv 438, Sel kommune LARSEN, JAN HENNING      01/10/2010 30/09/2012 272000 Oppdrag
220114   E39 Fardal sør                 GLØRSTAD, ZANETTE T.   01/12/2010 31/05/2012 272000 Oppdrag
220118   RV 7 Flå - Kjerringvik             GLØRSTAD, HÅKON      01/04/2011 31/10/2013 272000 Oppdrag
220119   E18 Bommestad - Sky              DAMLIEN, HEGE       01/04/2011 31/10/2013 272000 Oppdrag
220120   RV9 Krokå - Langeid              LOFTSGARDEN, KJETIL    01/04/2011 31/12/2013 272000 Oppdrag
220121   RV 52 Stongenuten               BERGSTØL, JOSTEIN     01/05/2011 30/11/2013 272000 Oppdrag
220122   Vinterbrokrysset                BERG-HANSEN, INGER MARIE 01/05/2011 31/12/2013 272000 Oppdrag
220123   E6/Dovrebanen                 BERGSTØL, JOSTEIN     01/05/2011 30/06/2013 272000 Oppdrag
220124   Rv 3, Gita bru                 BERGSTØL, JOSTEIN     01/06/2011 31/12/2013 272000 Oppdrag
220126   Avlastningsveg, Lena              LØNAAS, OLE CHRISTIAN   01/06/2011 31/12/2013 272000 Oppdrag
220128   E6, Gudbrandsdalen               GUNDERSEN, INGAR M    01/06/2011 31/12/2013 272000 Oppdrag
220130   Fagernes lufthavn               LOFTSGARDEN, KJETIL    01/07/2011 31/01/2014 272000 Oppdrag
220131   Bergsalléen 17 B                GAUT, BJARNE       01/08/2011 28/02/2014 272000 Oppdrag
220133   Søre Årset                   LOFTSGARDEN, KJETIL    01/08/2011 28/02/2014 272000 Oppdrag
220134   Gang og sykkelveg, Snartemo          LOFTSGARDEN, KJETIL    01/08/2011 28/02/2014 272000 Oppdrag
220135   Møllesvingnen 9B                GAUT, BJARNE       01/09/2011 31/03/2014 272000 Oppdrag
220136   Løken-Hjellebøl                BUKKEMOEN, GRETHE BJØRKAN 01/09/2011 31/03/2014 272000 Oppdrag
220141   Gubberudvegen                 GAUT, BJARNE       01/10/2011 30/04/2014 272000 Oppdrag
220143   Kristiansand lufthavn, Kjevik         GLØRSTAD, HÅKON      01/10/2011 30/04/2014 272000 Oppdrag
220146   Rv7 - Lundesgården               GAUT, BJARNE       01/12/2011 30/06/2014 272000 Oppdrag
220147   Bøndenes hus Kolberg              GAUT, BJARNE       01/01/2012 31/07/2014 272000 Oppdrag
220148   Fv 491 Lundebyvollen - Gravberget       BERGSTØL, JOSTEIN     01/01/2012 31/07/2014 272000 Oppdrag
250713   Jernvinna i Oppland              LARSEN, JAN HENNING    01/01/2012 30/06/2013 272000 Bidrag
280001                          GUSTAFSON, LIL
      VEIEN KULTURMINNEPARK, BUSKERUD - LGu (gml 250060)            01/01/2009 30/06/2012 272000 Oppdrag
280003                          KALLHOVD, KARL      01/01/2009 30/04/2013 272000 Oppdrag
      KommKultMForvSmå DIV. (FYLKES)KOMMUNALE MINDRE PROSJEKT INNEN KULTURMINNEFORVALTNING (gml 250120)
280030                          BERGSTØL,
      Norderhovskogen, Brenneriroa, Løten kom (gml 250205) JOSTEIN       01/01/2009 30/06/2012 272000 Oppdrag
280050                          BERGSTØL, JOSTEIN
      Solhauglie, Hove, Øystre Slidre kom.(gml 250233)             01/01/2009 30/04/2015 272000 Oppdrag
280073   Ambjørnrød, Fredrikstad kommune (gml 250661)  JAKSLAND, LASSE      01/01/2009 30/06/2012 272000 Oppdrag
280099                          R
      Kulturkriminalitet: Svinesund, Halden kommune OLFSEN, PERRY       01/05/2009 31/10/2029 272000 Oppdrag
280101   Høllevegen-Vaglen, Fv160            BERGSTØL, JOSTEIN     01/06/2009 31/05/2014 272000 Oppdrag
280103   Gvammen, 197/3.28               BERGSTØL, JOSTEIN     01/07/2009 31/05/2014 272000 Oppdrag
280115   Semsveien GSV                 SIMONSEN, MARGRETE F.   01/03/2010 31/03/2012 272000 Oppdrag
280121   Åmothaugen/Ormetjønn              GLØRSTAD, ZANETTE T.   01/06/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
280122   Jahrenveien                  GLØRSTAD, ZANETTE T.   01/06/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
280128   Sole Skog IV                  SIMONSEN, MARGRETE F.   01/08/2010 31/03/2012 272000 Oppdrag
280132   Kråkstad Kirke                 SIMONSEN, MARGRETE F.   01/09/2010 31/03/2012 272000 Oppdrag
280133   Endring av reguleringsplan for Åslia Skisenter MARTENS, JES       01/09/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
280134   Hoffsvangen 2                 LONAAS, OLE CHRISTIAN   01/09/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
280142   Fet prestegård                 GAUT, BJARNE       01/01/2011 30/04/2012 272000 Oppdrag
280144   Børstad idrettspark              LØNAAS, OLE CHRISTIAN   01/03/2011 30/04/2013 272000 Oppdrag
280145   Furuset kirke                 GLØRSTAD, ZANETTE T.   01/04/2011 31/10/2013 272000 Oppdrag
280146   Rudshøgda E21                 BERGSTØL, JOSTEIN     01/04/2011 31/10/2013 272000 Oppdrag
280147   Heda 120411 - Hunn østre            GAUT, BJARNE       01/05/2011 30/11/2012 272000 Oppdrag
280148   Kjølvegen                   LOFTSGARDEN, KJETIL    01/05/2011 30/11/2013 272000 Oppdrag
280149   Nytt sykehus, Østfold             LØNAAS, OLE CHRISTIAN   01/05/2011 30/11/2012 272000 Oppdrag
280150   Stavåsbakken II                BERGSTØL, JOSTEIN     01/05/2011 30/06/2013 272000 Oppdrag
280154   Hestnes                    BERGSTØL, JOSTEIN     01/06/2011 31/12/2013 272000 Oppdrag
280156   Hurdal skole                  GAUT, BJARNE       01/06/2011 31/12/2013 272000 Oppdrag
280158   Skjerka (del av gml 280000)          KALLHOVD, KARL      01/06/2011 31/12/2015 272000 Oppdrag
280159   Vannledning, Korsegården            GAUT, BJARNE       01/07/2011 31/01/2013 272000 Oppdrag
280160   Utvidelse, Skedsmo kirkegård          LØNAAS, OLE CHRISTIAN   01/07/2011 31/01/2014 272000 Oppdrag
280161   Stormoen/Hummelfjell              BERGSTØL, JOSTEIN     01/08/2011 28/02/2014 272000 Oppdrag
280163   Brokke Nordre                 LOFTSGARDEN, KJETIL    01/09/2011 31/03/2014 272000 Oppdrag
280164   Markahøvda                   LOFTSGARDEN, KJETIL    01/09/2011 31/03/2014 272000 Oppdrag
280165   Skollerudveien                 BUKKEMOEN, GRETHE BJØRKAN 01/10/2011 30/04/2014 272000 Oppdrag
280166   Husebyjordet                  BUKKEMOEN, GRETHE BJØRKAN 01/10/2011 30/04/2014 272000 Oppdrag
280170   Gunnarhaugen                  LOFTSGARDEN, KJETIL    01/01/2012 31/07/2014 272000 Oppdrag
280172   Valle Hovin kunstgressbane           LOFTSGARDEN, KJETIL    01/02/2012 31/08/2014 272000 Oppdrag
280173   Fevik skole                  GAUT, BJARNE       01/03/2012 30/09/2014 272000 Oppdrag
430024   Husjordet/Sletta (gml 420719)         JAKSLAND, LASSE      01/01/2009 30/06/2012 272000 Oppdrag
430044                          SIMONSEN, MARGRETE F.
      Samdriftsfjøs på Tollerud, Eidsvoll (gml 420777)             01/01/2009 31/03/2012 272000 Oppdrag
430059   Kjørbo magasinleir, Bærum kommune (gml 420804) JAKSLAND, LASSE      01/01/2009 30/06/2012 272000 Oppdrag
430081   Frydenlund gård, Lier kommune (gml 420847) GUSTAFSON, LIL        01/01/2009 30/06/2012 272000 Oppdrag
430092                          BERGSTØL, JOSTEIN
      Sløgjajuvet, Haugen, Sigdal kommune (gml 420866)             01/01/2009 30/06/2012 272000 Oppdrag
430095                          420873)
      Haglebu skiheiser, Rugland, Sigdal kom. (gml BERGSTØL, JOSTEIN      01/01/2009 30/06/2012 272000 Oppdrag
430101   Høgslund, Skedsmo kommune (gml 420894) SIMONSEN, MARGRETE F.       01/01/2009 30/04/2014 272000 Oppdrag
430109                          BERGSTØL, JOSTEIN
      Kvitfjell vest. Tullien, Ringebu kommune (gml 420914)          01/01/2009 30/06/2012 272000 Oppdrag
430115   Tassåsen, Elverum kommune (gml 420921) BERGSTØL, JOSTEIN         01/01/2009 30/06/2012 272000 Oppdrag
430116   Sjømoen, Råholt, Eidsvoll kom. (gml 420922) BERGSTØL, JOSTEIN      01/01/2009 30/06/2012 272000 Oppdrag
430118                          BERGSTØL, JOSTEIN
      Sorenskrivergården, Vestby søndre, Sørum kom. (gml 420928)        01/01/2009 30/06/2012 272000 Oppdrag
430119   Isi miljøpark, Bærum kommune (gml 420929) SIMONSEN, MARGRETE F.     01/01/2009 31/03/2012 272000 Oppdrag
              Side 17/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                  Prosjektleder           Gyldig fra  Gyldig til   Sted Inntektskategori
430122                          BERG-HANSEN, INGER MARIE
      Kjørkåsen - Reguleringsplan for Kjørkåsen (420724) (gml 420933)         01/01/2009 30/06/2012 272000 Oppdrag
430134   Hasleveien 58                 SIMONSEN, MARGRETE F.       01/04/2009 31/03/2014 272000 Oppdrag
430145   Lisætra 2                   LARSEN, JAN HENNING        01/06/2009 30/06/2012 272000 Oppdrag
430146   Kristianslund                 LARSEN, JAN HENNING        01/06/2009 30/06/2012 272000 Oppdrag
430148   Rønneberg industriområde-nordre del      MARTENS, JES           01/06/2009 31/05/2013 272000 Oppdrag
430151   Hemsedal skisenter               BERGSTØL, JOSTEIN         01/08/2009 31/03/2014 272000 Oppdrag
430153   Dalan grustak                 LARSEN, JAN HENNING        01/09/2009 30/04/2014 272000 Oppdrag
430169   Dikeveien Nord                 MARTENS, JES           01/04/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
430170   Gonsgrinda                   GAUT, BJARNE           01/05/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
430174   Reguleringsplan for Øytangen, Tverdalsøy    LOFTSGARDEN, KJETIL        01/06/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
430176   Beitostølen Helsesportsenter          LARSEN, JAN HENNING        01/06/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
430177   Limijordet 2010                GLØRSTAD, ZANETTE T.       01/06/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
430179   Brattsberg - Sivert Urnes veg         GLØRSTAD, ZANETTE T.       01/07/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
430181   Nydyrking Vettestad              GLØRSTAD, HÅKON          01/07/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
430182   Fjellbø Hyttefelt               GLØRSTAD, ZANETTE T.       01/07/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
430183   Gardermoen Næringspark             DAMLIEN, HEGE           01/08/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
430185   Hamresanden Hotell og Campingområde      SKOGSFJORD, ANNE         01/08/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
430188   Tottaskogen                  LONAAS, OLE CHRISTIAN       01/09/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
430189   Reguleringsplan for Synhaug          LARSEN, JAN HENNING        01/09/2010 30/06/2014 272000 Oppdrag
430191   Hovden Aust                  GLØRSTAD, ZANETTE T.       01/09/2010 30/06/2014 272000 Oppdrag
430193   Strandefjorden fritidspark, Nord-Aurdal kommuneLARSEN, JAN HENNING        01/10/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
430196   Strypadn                    LARSEN, JAN HENNING        01/10/2010 30/06/2012 272000 Oppdrag
430202   Sørbakkvegen øst                DAMLIEN, HEGE           01/02/2011 31/12/2013 272000 Oppdrag
430203   Reguleringsplan for Nittedal Torvindustri   BERGSTØL, JOSTEIN         01/03/2011 30/04/2012 272000 Oppdrag
430204   Onsøy prestegård                GLØRSTAD, ZANETTE T.       01/03/2011 30/06/2012 272000 Oppdrag
430205   Flå sentrum, område FE4            LOFTSGARDEN, KJETIL        01/03/2011 31/10/2013 272000 Oppdrag
430206   Oddemarka                   LOFTSGARDEN, KJETIL        01/04/2011 31/10/2013 272000 Oppdrag
430207   Skutvikåsen                  BERG-HANSEN, INGER MARIE     01/04/2011 31/12/2013 272000 Oppdrag
430208   Røyrtjønna, Nummedalslågen           BERG-HANSEN, INGER MARIE     01/05/2011 31/08/2013 272000 Oppdrag
430209   Sanderstølen                  LARSEN, JAN HENNING        01/05/2011 30/11/2012 272000 Oppdrag
430210   Reguleringsplan for Grønnbekk         BUKKEMOEN, GRETHE BJØRKAN 01/05/2011 30/06/2013 272000 Oppdrag
430211   Del av 737/2, Dikeveien 2011          GAUT, BJARNE           01/06/2011 31/12/2013 272000 Oppdrag
430212   Stubberud, 40/1, Frogn kommune         SIMONSEN, MARGRETE F.       01/06/2011 30/11/2012 272000 Oppdrag
430213   Værne kloster                 GAUT, BJARNE           01/06/2011 31/12/2013 272000 Oppdrag
430214   Pepperstad skog Nord              BUKKEMOEN, GRETHE BJØRKAN 01/06/2011 31/12/2013 272000 Oppdrag
430215   Olstad                     BUKKEMOEN, GRETHE BJØRKAN 01/06/2011 31/12/2013 272000 Oppdrag
430218   Dagalid                    GLØRSTAD, ZANETTE T.       01/07/2011 31/01/2014 272000 Oppdrag
430219   Sudndalen                   LOFTSGARDEN, KJETIL        01/08/2011 28/02/2014 272000 Oppdrag
430220   Nordbyveien                  BUKKEMOEN, GRETHE BJØRKAN 01/08/2011 28/02/2014 272000 Oppdrag
430221   Vestveien 48                  BERG-HANSEN, INGER MARIE     01/08/2011 28/02/2014 272000 Oppdrag
430223   Ørnehovda massetak               LOFTSGARDEN, KJETIL        01/08/2011 28/02/2014 272000 Oppdrag
430226   Skavabakken                  BERGSTØL, JOSTEIN         01/09/2011 31/03/2014 272000 Oppdrag
430227   Rom Næringsområde               GLØRSTAD, ZANETTE T.       01/09/2011 31/03/2014 272000 Oppdrag
430228   Holt park                   BUKKEMOEN, GRETHE BJØRKAN 01/09/2011 31/03/2014 272000 Oppdrag
430233   Huskarmyri                   GLØRSTAD, ZANETTE T.       01/10/2011 30/04/2014 272000 Oppdrag
430234   Gardermoen næringspark II, region vest     LOFTSGARDEN, KJETIL        01/10/2011 30/04/2014 272000 Oppdrag
430240   Leiumåsen                   BUKKEMOEN, GRETHE BJØRKAN 01/03/2012 30/09/2014 272000 Oppdrag
480003   Åslia, Nannestad kommune (gml 460818)     BERGSTØL, JOSTEIN         01/01/2009 30/04/2014 272000 Oppdrag
480031   Røysumtunet                  LØNAAS, OLE CHRISTIAN       01/04/2011 31/12/2013 272000 Oppdrag
480037   Parkeringsplass, Hunnbakken 51         LØNAAS, OLE CHRISTIAN       01/09/2011 31/03/2014 272000 Oppdrag
695008   Huseby                     SIMONSEN, MARGRETE F.       01/08/2010 31/03/2012 272000 Oppdrag
650046   HERA - CIM (OMK tidl 657037)          FUGLERUD, ØIVIND         01/10/2010 31/05/2014 273000 Bidrag
200689   Satellittdata                 SAMDAL, MAGNE           01/11/2009 31/10/2013 274000 Bidrag
211602                          MATLAND, SUSAN
      Tilgjengeliggjøring av bilder fra Vassdragsunders. og ØK-reg.          01/10/2011 31/10/2013 274000 Bidrag
204701   Kons Fornminner RA               (MANGLER VERDI)          01/01/2003 31/12/2015 275000 Oppdrag
220002                           K (gml 210328)
      KONSERVERINGS-OPPDRAG (Statl) - 44604(MANGLER VERDI)               01/01/2009 31/12/2020 275000 Oppdrag
460798   E-18 Senketunnelen               VELEDER, MARIANNE         01/02/2008 30/04/2013 275000 Bidrag
480013   Nedre Langgate 43, Tønsberg          VELEDER, MARIANNE         01/04/2009 31/08/2013 275000 Oppdrag
480014   Arups Gate, Oslo                SOLLI, BRIT            01/04/2009 30/09/2013 275000 Oppdrag
480022   Fjernvarmeprosjekt i Tønsberg, NIKU      (MANGLER VERDI)          01/10/2010 30/06/2012 275000 Oppdrag
480036   Fjernvarmeprosjektet i Tønsberg 2010      (MANGLER VERDI)          01/06/2011 31/12/2013 275000 Oppdrag
142534                          TIMDAL, EINAR
      168002 S30 - Global Biodiversity Information Facilty (GBIF)-Norwegian Node    01/03/2005 30/04/2012 280800 Bidrag
143084                          GUSAROV, VLADIMIR         01/08/2008 31/01/2013 280800 Bidrag
      183318/S30 Norwegian insect red lists 2010 and 2015: optimising the use of species occurence data for objective evaluation of endangered status
143180                          BROCHMANN, DNA preserved in permafrost
      191627/v40 - Reconstruction of past ecosystems by barcodingCHRISTIAN       01/02/2009 30/06/2013 280800 Bidrag
143329   199713/V20 Forskerskole i Biosystematikk    BROCHMANN, CHRISTIAN       01/02/2010 30/04/2012 280800 Bidrag
143359                          L
      196554/V80 Sperm, speciation and promiscuity IFJELD, JAN             01/03/2010 30/06/2014 280800 Bidrag
143428                          (MANGLER
      196420/S30-genetic and environmental factors influencing VERDI)         01/11/2010 30/06/2015 280800 Bidrag
143505                          LARSSON, KARL-HENRIK
      203808/E40-Habitat fragmentation and pathways to extinction in          01/05/2011 30/06/2014 280800 Bidrag
143605                          BAKKESTUEN, VAGAR
      168002/E10 Global Biodiversity Information Facility (GBIF)-           01/02/2012 30/06/2017 280800 Bidrag
200483                          ØKLAND, RUNE
      L23/93 TOV 14 - Terrestrisk naturovervåking-vegetasjonsovervåking i Solhomfjell 01/07/2005 31/12/2013 280800 Bidrag
200673   Blodsugende knott og vassdragsreguleringer BRABRAND, ÅGE             01/06/2009 31/05/2012 280800 Bidrag
200674                          SALTVEIT, SVEIN
      Småkraft og småfisk; effekter på ørretbekker og virkning av avbøtende tiltak   01/06/2009 31/05/2012 280800 Bidrag
200727                          BRITTAIN, JOHN
      Overvåkning av radioaktivitet i Øvre Heimdalsvatn (gml 200678)          01/10/2010 31/12/2012 280800 Bidrag
200753   Ex situ                    BJUREKE, KRISTINA         01/06/2011 31/08/2012 280800 Bidrag
204781                          SALTVEIT,
      Effektkontroll av vassdragskalking i Aust- og Vest Agder SVEIN JAKOB       01/06/2006 31/05/2012 280800 Oppdrag
204782   Effektkontroll vassdragskalking i Rogaland   SALTVEIT, SVEIN JAKOB       01/06/2006 31/05/2012 280800 Oppdrag
204863                          NAKREM, fra
      Preparering, montering, avstøpning og utlån av fiskeøgle HANS ARNE        01/11/2010 30/06/2012 280800 Oppdrag
211233   Ny norsk naturtypeinndeling          ØKLAND, RUNE HALVORSEN      01/02/2006 31/03/2012 280800 Bidrag
             Side 18/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Prosjektleder           Gyldig fra Gyldig til Sted Inntektskategori
211344   AFROALP II                    BROCHMANN, CHRISTIAN       01/06/2007 30/06/2012 280800 Bidrag
211495   Telephorales in Norway              LARSSON, KARL-HENRIK       01/12/2009 30/06/2012 280800 Bidrag
211502                            SØLI, GEIR
      Undersøkelse av utvalgte insektgrupper i Oslofjordområdet             01/01/2010 30/06/2012 280800 Bidrag
211508   Norwegian Barcode og Life (NorBOL)        LIFJELD, JAN           01/04/2010 30/09/2012 280800 Bidrag
211519   Kartlegging av lecideoide lav i Norge       TIMDAL, EINAR          01/07/2010 31/12/2012 280800 Bidrag
211536   Artsprosjektet-Finnmark              SØLI, GEIR            01/11/2010 30/06/2012 280800 Bidrag
211545                            GUSAROV, VLADIMIR
      Filling the blanks: a quest for overlooked Norwegian species in          01/12/2010 30/06/2013 280800 Bidrag
211551   Hypogeous macrofungi in Norway          LARSSON, KARL-HENRIK       01/12/2010 30/06/2012 280800 Bidrag
211552                            BACHMANN, LUTZ
      Diversity mapping of Norwegian gyrodactylid flatworms               01/12/2010 30/06/2012 280800 Bidrag
211587   Artskart Sagvoldens billesamling         HANSEN, LARS OVE         01/07/2011 30/09/2012 280800 Bidrag
211594                            (MANGLER VERDI)
      Modern methods for species doscovery amongst poorly studied            01/09/2011 31/07/2012 280800 Bidrag
211615   Svalbards tovinger                SØLI, GEIR            01/11/2011 30/09/2015 280800 Bidrag
211616                            SØLI, Norway
      Invertebrates in oak canopies: a faunistical survey in GEIR            01/11/2011 31/12/2013 280800 Bidrag
211621                            (MANGLER
      Kvalitetssikring, tilrettelegging og modellering av naturtyperVERDI)        01/12/2011 31/07/2013 280800 Bidrag
220000   FLY/FUGL-KONTOR (gml 210053)           AAS, CHRISTIAN          01/01/2009 31/12/2014 280800 Oppdrag
220015                            SALTVEIT, SVEIN
      KARTLEGGING LAKS ENNINGSDALSELVA 57101 S (gml 211177)               01/01/2009 31/12/2012 280800 Oppdrag
220076                            SALTVEIT,
      Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Aursjømagasinet SVEIN             01/01/2009 31/05/2012 280800 Oppdrag
220079   PITRO III 2009-2012                GUSAROV, VLADIMIR        01/11/2009 31/12/2012 280800 Oppdrag
220112   handlingsplan for solblom og solblomengmøll BJUREKE, KRISTINA           01/11/2010 31/12/2012 280800 Oppdrag
220125   Tokkeåi og Bandak                 BRABRAND, ÅGE          01/06/2011 28/02/2015 280800 Oppdrag
220137   Fremmede arter 2011, karplanter          ELVEN, REIDAR          01/09/2011 31/08/2012 280800 Oppdrag
280005   TUNEFLUE I ÅGÅRDSELVA (gml 250133) SALTVEIT, SVEIN                 01/01/2009 30/04/2013 280800 Oppdrag
280086   Fiskeundersøkelser i Morsa-vassdraget (gml 250677)BRABRAND, ÅGE          01/01/2009 30/04/2013 280800 Oppdrag
280124   Kartlegging av dragehodeglansbiller        SØLI, GEIR            01/06/2010 30/06/2015 280800 Oppdrag
280155   Fiskeribiologiske undersøkelser i Rødungen Sør  SALTVEIT, SVEIN         01/06/2011 30/06/2012 280800 Oppdrag
280157   Våsjøen                      BRABRAND, ÅGE          01/06/2011 30/06/2013 280800 Oppdrag
280167   Hølenvassdraget                  BRABRAND, ÅGE          01/11/2011 30/09/2012 280800 Oppdrag
280169   Hemsil 3                     SALTVEIT, SVEIN         01/12/2011 30/06/2013 280800 Oppdrag
420493   NORLEX                      GRADSTEIN, FELIX         01/01/2001 31/12/2012 280800 Bidrag
420852   Geologic timescale                GRADSTEIN, FELIX         01/06/2007 31/05/2012 280800 Bidrag
420958                            (MANGLER VERDI)
      Bidrag til feltregistrering av norsk flora - Wischmann               01/05/2009 30/06/2013 280800 Bidrag
430000                            BRABRAND, ÅGE
      NATURLIG REKRUTTERING TIL MAGASIN LF1 ÅB (gml 420365)               01/01/2009 30/04/2013 280800 Oppdrag
430003                            BRABRAND, ÅGE          01/01/2009 30/04/2013 280800 Oppdrag
      FiBiUsPålsbufjord FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØKELSER I FORBINDELSE MED BYGGING AV TERSKEL I PÅLSBUFJORDEN (gml 420568)
430147                            BRABRAND, ÅGE
      Numedalslågen/Bergsjø-fiskeribiologiske undersøkelser               01/06/2009 30/09/2012 280800 Oppdrag
430154                            BRABRAND, ÅGE          01/09/2009
      Hurdalsørret 2000 FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØKELSER I HURDALSSJØEN (var 300084) 30/04/2015 280800 Oppdrag
430158   Effektiv bruk av substrat hos ungfisk       BRABRAND, ÅGE          01/11/2009 30/06/2012 280800 Oppdrag
430166   NVE-MBV Suksesskriterier             SALTVEIT, SVEIN         01/04/2010 31/12/2012 280800 Oppdrag
430172   Bearbeidelse av prøver. RB            SALTVEIT, SVEIN         01/05/2010 31/10/2012 280800 Oppdrag
430195   Møsvatn-konsesjon                 BRABRAND, ÅGE          01/10/2010 30/11/2012 280800 Oppdrag
430200   Øglegraverne 2011                 HURUM, JØRN           01/01/2011 30/09/2012 280800 Oppdrag
460662                            HANSEN,
      Overvåking og registrering av insekter i Oslo, del 2- 2006LARS OVE         01/12/2005 31/12/2012 280800 Bidrag
460770   EnviDORR (211328)                 SALTVEIT, SVEIN         01/11/2007 30/06/2012 280800 Bidrag
460827   BIOCLASS-FRESH, 2008-2011 (190508)        BRABRAND, ÅGE          01/06/2008 31/10/2012 280800 Bidrag
460907   Environmental impacts of hydropeaking       SALTVEIT, SVEIN         01/04/2009 30/06/2013 280800 Bidrag
461043                            BACHMANN, LUTZ
      Molecular identification of scaleworms in the Norwegian deepsea          01/03/2011 30/06/2012 280800 Bidrag
480002   HydroFish (gml 460774)              BRABRAND, ÅGE          01/01/2009 30/04/2013 280800 Oppdrag
480039   Fremmede arter, ikke-marine invertebrater     SØLI, GEIR            01/01/2012 30/06/2013 280800 Oppdrag
640410                            BROCHMANN, CHRISTIAN
      Challenges in assessing forecasting biodiversity and ecosystem changes in Europe 01/01/2007 31/01/2014 280800 Bidrag
650058   SIS-CT-2010-266616 Inquire            BJUREKE, KRISTINA        01/03/2011 28/02/2015 280800 Bidrag
690223   Novaya Zemlya                   NAKREM, HANS ARNE        01/05/2007 31/12/2012 280800 Bidrag
690258   Molecular studies of Bowhead Whales        WIIG, ØYSTEIN          01/03/2009 30/06/2012 280800 Bidrag
121295                            STØLEN, land
      193710/S50 - The effect of migration and remittances onKRISTI ANNE         01/10/2009 30/06/2013 290100 Bidrag
121297                            STØLEN, land
      193710/S50 - The effect of migration and remittances onKRISTI ANNE         01/11/2009 30/06/2013 290100 Bidrag
143149   184795/V10 Sustainability for the 21st CenturyWITOSZEK, NINA            01/12/2008 30/06/2012 290100 Bidrag
143176   185745/S50 GLOBVAC                ROALKVAM, SIDSEL         01/02/2009 30/06/2012 290100 Bidrag
143234                            (MANGLER energy
      190769/S60 - Do customer information programs influence VERDI) consumption? 01/06/2009 30/06/2012 290100 Bidrag
143254                            STØLEN, KRISTI ANNE       01/07/2009
      Bio-engineering multi-functional silvopastoral landscapes: A case study in Nicaragua 190134/V10 31/07/2013 290100 Bidrag
143426                            the Economic,
      193670/S50 Confronting Transnationalization: BULL, BENEDICTE            01/11/2010 30/06/2013 290100 Bidrag
200724                            MCNEILL, DESMOND
      Norwegian Multidisciplinary Network for Analysis and                01/09/2010 31/12/2013 290100 Bidrag
200744   NorLARNet - Academic Workshops          BULL, BENEDICTE         01/03/2011 30/06/2012 290100 Bidrag
211544   Development issues and challenges         BANIK, DAN            01/12/2010 30/06/2012 290100 Bidrag
211642   Foreign Policy as Part of Global Health ChallengesSTØLEN, KRISTI ANNE       01/02/2012 30/11/2012 290100 Bidrag
211645   CATIE, NORAD/UMB                 (MANGLER VERDI)         01/03/2012 30/06/2012 290100 Bidrag
220091                            MCNEILL, DESMOND         01/12/2009 30/06/2013 290100 Oppdrag
      Programme for institutional transformation, research and outreach 2009-2012- (Underprosj.av 220074)
421018   ledig                       WITOSZEK, NINA          01/06/2011 30/06/2013 290100 Bidrag
461028   Arne Næss Chair                  WITOSZEK, NINA          01/12/2010 30/06/2012 290100 Bidrag
650091                            in Latin America and
      266710 ENGOV - Environmental Governance BULL, BENEDICTE the            01/02/2012 31/12/2015 290100 Bidrag
690293   Assessing and Supporting NIPI Interventions (ASNI)ROALKVAM, SIDSEL         01/03/2011 30/06/2012 290100 Bidrag
211576   EILC-kurs for Erasmusstudenter          VANNEBO, EINAR          01/04/2011 30/06/2012 290700 Bidrag
460749   Sommerskole midler                (MANGLER VERDI)         01/08/2007 31/10/2012 290700 Bidrag
695000                            VANNEBO,
      Scandinavian Urban Studies Term - 01332 (gml 690001) EINAR             01/12/1994 30/06/2013 290700 Oppdrag
121294                            PRØITZ, LIN
      189055/V20 Kjønn, seksualitet og intimitet i autobiografiske            01/09/2009 31/03/2012 291200 Bidrag
143107                            MUHLEISEN, WENCKE
      187800 - Being Together - Remaking Public Intimacies -               01/07/2008 31/12/2012 291200 Bidrag
143158   189014 / Kjønn og kanoniske tekster        ØKLAND, JORUNN          01/01/2009 31/12/2012 291200 Bidrag
143413                            (MANGLER og
      NFR prosjekt 202289/V20. Intimitet: Et møte mellom kunst VERDI)          01/09/2010 30/06/2012 291200 Bidrag
143540                            NIELSEN, HARRIET BJERRUM
      NFR prosjekt 177653/V10 Nye kjønn andre krav? (142853)               01/08/2011 31/01/2013 291200 Bidrag
610323                            (MANGLER
      Nordisk samarbeid innen kjønnsforskning og kunnskap omVERDI)            01/11/2011 31/07/2012 291200 Bidrag
657042   Role of Men in Gender Equality          HOLTER, ØYSTEIN GULLVÅG     01/02/2012 31/12/2013 291200 Bidrag
             Side 19/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                  Prosjektleder            Gyldig fra  Gyldig til  Sted Inntektskategori
690303   Nettverk for forskning på menn og maskuliniteterLORENTZEN, JØRGEN         01/10/2011 30/06/2015 291200 Bidrag
142009                           FOR EDUCATION AND TRAINING IN BIOINFORMATICS
      152322/150 Bioiuf REGIONAL RESOURCES GABRIELSEN, ODD STOKKE            01/01/2002 30/06/2012 292000 Bidrag
142980                           GABRIELSEN, ODD STOKKE       01/09/2007 30/06/2012 om regional støtte.
      183619/S10 FUGE Øst II - Funksjonel genomforskning i Østlandsregionen-Handlingsplan 2007 - 2011 -Søkna 292000 Bidrag
142976                           TASKEN, KJETIL           01/10/2007 31/08/2012 292110 Bidrag
      182926/V40 Targeting of a PKA-AKAP18d-phospholamban signalling complex in the heart as therapy for chronic hearth failure
142977                           TASKEN, KJETIL
      182739/I40 Drug targeting of protein-protein and ligand-protein interactions    01/09/2007 31/08/2012 292110 Bidrag
143193                           TASKEN, KJETIL
      191744/V40 Spatiotemporal Regulation of cAMP Signalling in Health..        01/03/2009 31/10/2014 292110 Bidrag
143260                           TASKEN, KJETIL
      193223/I40 Chemical Biology Platform by ChemBioNet Norway             01/07/2009 30/09/2012 292110 Bidrag
143375                           TASKEN,
      202181 - American Cell Research and Tratment AllianceKJETIL            01/05/2010 30/06/2013 292110 Bidrag
143511                           TASKEN, KJETIL
      208505/O10 Development of technology for flow cytometry- and            01/05/2011 30/06/2015 292110 Bidrag
143518   209626/F50 NFR-OPENSCREEN - Participation of  TASKEN, KJETIL           01/05/2011 30/06/2014 292110 Bidrag
430201   Pronova - Phosphoflow              TASKEN, KJETIL           01/01/2011 30/06/2012 292110 Oppdrag
650048   FP7 261861 - EU-OPENSCREEN           TASKEN, KJETIL           01/11/2010 31/10/2014 292110 Bidrag
650067                           TASKEN, KJETIL
      265926 - MARINE FUNGI - Natural products from marine                01/06/2011 31/12/2016 292110 Bidrag
690198                           & FEBS / EMBO
      EMBO WORKSHOP - Protein Kinase Meeting TASKEN, KJETILWORKSHOP           01/11/2005 30/06/2014 292110 Bidrag
710017   AFJ11 Kjetil Tasken               TASKEN, KJETIL           01/10/2011 30/06/2012 292110 Bidrag
711054                           TASKEN, KJETIL           01/12/2010 30/06/2012 immunfunksjon
      KFpnr 60466003 PR-2006-0466 Molekylære mekanismer for CAMP-mediert regulering av celleproliferasjon og292110 Bidrag Gml 460772
711055                           TASKEN, KJETIL           01/12/2010 30/06/2012 immunfunksjon
      KFpnr 0646631d PR-2006-0466 Molekylære mekanismer for CAMP-mediert regulering av celleproliferasjon og292110 Bidrag Gml 460772
711056                           TASKEN, KJETIL           01/12/2010 30/06/2012 immunfunksjon
      KFpnr 0646636b PR-2006-0466 Molekylære mekanismer for CAMP-mediert regulering av celleproliferasjon og292110 Bidrag Gml 460772
711058                           TASKEN, KJETIL           01/12/2010 30/06/2012 292110 Bidrag
      KFpnr 60445003 PR-2006-0445 Novel therapeutic strategies for stimulation of anti-neoplastic immune activity Gml 460778
711059                           TASKEN, KJETIL           01/12/2010 30/06/2012 292110 Bidrag
      KFpnr 60445005 PR-2006-0445 Novel therapeutic strategies for stimulation of anti-neoplastic immune activity Gml 460778
711060                           of Src TORKEL           01/12/2010 30/06/2012 292110 by PTPs
      KFpnr 70111001 PK01-2007-0299 Regulation VANG,family kinase-mediated mitogenic signaling in hematopoietic cells Bidrag and PTK Gml 460832
711070                           AANDAHL, EINAR
      KFpnr 741746 Regulatory T cells in Cancer and Immune-Related MARTIN        01/03/2011 30/06/2012 292110 Bidrag
711071                           BERGE, TORUNN
      KFpnr 659120 Targeting aberrant Lyn signalling in cancer              01/03/2011 30/06/2014 292110 Bidrag
142988                           proteomics at the         01/01/2008 30/06/2013 292120 Bidrag
      183418/S10 - A node of the FUGE platform forTHIEDE, BERND Biotechnology Centre of Oslo
211560                           of proteins -
      Verification of a new method for quantification THIEDE, BERND           01/01/2011 30/06/2012 292120 Bidrag
143604                           (MANGLER VERDI)
      214049/F20 Role of phosphatases in the regulation of mitotic            01/02/2012 30/06/2016 292140 Bidrag
142978                           NILSEN, HILDE           01/01/2008 31/12/2012 292170 Bidrag
      183330/S10 Towards a system level understanding of responses to endogenous DNA damage in Caenorhabitis elegans
143076                           NILSEN, HILDE           01/07/2008 30/04/2013 292170 Bidrag
      185911/V40 B-cell lymphomagenesis in Ung-deficient mice: collaboration between chronic antigenic stimulation and DNA repair deficiency
211607                           NILSEN, HILDE
      BiOtek - Samarbeidsavtale med OUS, Rikshospitalet, vedr The AlkB (ref prosj 211603)01/10/2011 30/06/2012 292170 Bidrag
421032                           NILSEN, HILDE
      Statoil - Linking Transcriptional Effects To Adverse Outcomes           01/09/2011 30/06/2013 292170 Bidrag
460998   Odd Fellow - Jobert               NILSEN, HILDE           01/05/2010 30/06/2012 292170 Bidrag
710031   AFJ11 Hilde Nilsen               NILSEN, HILDE           01/10/2011 30/06/2012 292170 Bidrag
711064                           of autophagy in
      593884-2010 DNA repair dependent activationNILSEN, HILDE              01/01/2011 30/06/2012 292170 Bidrag
142997                           CHAUDRY, FARRUKH
      180622/V40 Physiological and pathological impacts of glutamine transporters    01/12/2007 31/12/2012 292180 Bidrag
461031                           CHAUDRY, Bcells
      Molecular Mechanisms involved in glutamine transport intoFARRUKH          01/12/2010 30/06/2012 292180 Bidrag
143350                           LEITGES, Cs
      197261/V40 Functional in vivo analysis of Protein KinaseMICHAEL          01/03/2010 31/12/2013 292190 Bidrag
690264   Analysis of PKC KOs-Hannover          LEITGES, MICHAEL          01/08/2009 30/06/2013 292190 Bidrag
711057                           LEITGES, the involvement of individual PKS isoforms during tumorigenesis Gml 460777
      KFpnr 70117001 PK01-2007-0301 Functional analysisi ofMICHAEL            01/12/2010 30/06/2012 292190 Bidrag
711063                           LEITGES, MICHAEL
      KFpnr 0926106b PK01-2009-0346 Identification and analysis of PKC in vivo Gml 46098401/12/2010 30/06/2012 292190 Bidrag
711073                           LEITGES,
      KFpnr 422420 Identification and analysis of PKC in vivo MICHAEL          01/03/2011 30/06/2012 292190 Bidrag
143104                           TASKEN, KJETIL
      187615/V40 Centre for Molecular Medicine Norway - Nordic EMBL Partnership     01/06/2008 30/06/2018 292201 Bidrag
143429                           TASKEN, KJETIL
      201027/V30 Norwegian participation in the European Advanced            01/11/2010 30/06/2012 292201 Bidrag
650002   EATRIS                     TASKEN, KJETIL           01/04/2008 30/06/2012 292201 Bidrag
143295                           MILLS, IAN
      Gruppe 1 Underprosjekt av OF 143104-187615/V40 Centre for             01/10/2009 30/06/2018 292210 Bidrag
650045                           Research
      EU-prosjektnr. 238278 - PRO-NEST - ProstateMILLS, IAN               01/09/2010 30/09/2014 292210 Bidrag
711072                           MILLS, IAN
      KFprn 538843 The identification and characterisation of prostate          01/03/2011 30/06/2014 292210 Bidrag
143296                           NAGELHUS, ERLEND
      Gruppe 2 Underprosjekt av OF 143104-187615/V40 Centre for             01/10/2009 30/06/2018 292220 Bidrag
143405   187615/V40 Gruppe 3 Underprosjekt av 143104   MORTH, PREBEN           01/08/2010 30/06/2018 292230 Bidrag
143602   189968/V40 BIOSTRUCT              MORTH, PREBEN           01/02/2012 30/06/2015 292230 Bidrag
690291                           MORTH, the cell
      X-ray Crystallographic focus on anionic transport acrossPREBEN           01/02/2011 31/07/2013 292230 Bidrag
143442                           TASKEN, KJETIL           01/01/2011 30/06/2021 292240 Bidrag
      187615/V40 Centre for Molecular Medicine Norway - Nordic EMBL Partnership (underprosjekt av 143104)
143481                           TASKEN, KJETIL
      204784/V40 Therapeutic Strategies to Interfere with                01/04/2011 30/06/2015 292240 Bidrag
711084                           TASKEN, KJETIL
      419544 Molekylære mekanismer for cAMP-mediert regulering              01/01/2012 31/12/2015 292240 Bidrag
143532   187615/V40 Gruppe 5 Underprosjekt av 143104   (MANGLER VERDI)          01/01/2008 31/12/2018 292250 Bidrag
143584   Gruppe 6 Underprosjekt av 143104 (187615/V40)( (MANGLER VERDI)          01/01/2012 31/12/2022 292260 Bidrag
461071   Idefestivaler                  (MANGLER VERDI)          01/10/2011 31/03/2012 310110 Bidrag
461075   Jubileumsprosjekter-UIO:200           (MANGLER VERDI)          01/11/2011 31/03/2012 310110 Bidrag
200760   Stimuleringsmidler til kultur i IA       (MANGLER VERDI)          01/07/2011 30/06/2012 310220 Bidrag
200764   Kompetansemidler til stipendiater        SANDLIE, INGER           01/08/2011 30/09/2012 310220 Bidrag
200765   Kompetansemidler til IA-arbeid         SANDLIE, INGER           01/08/2011 30/09/2012 310220 Bidrag
139999   Budsjettering; prosjektserie 120000 - 139998 (MANGLER VERDI)            01/01/2001 31/12/2020 310400 Bidrag
169999   Budsjettering; prosjektserie 140000 - 169998 (MANGLER VERDI)            01/12/2009 31/12/2020 310400 Bidrag
189999   Budsjettering; prosjektserie 180000 - 189998 (MANGLER VERDI)            01/01/2001 31/12/2020 310400 Bidrag
190099   Budsjettering; prosjektserie 190000 - 190098 (MANGLER VERDI)            01/12/2009 31/12/2020 310400 Bidrag
190699   Budsjettering; prosjektserie 190500 - 190698 (MANGLER VERDI)            01/12/2009 31/12/2020 310400 Bidrag
204699   Budsjettering; prosjektserie 200000 - 204698 (MANGLER VERDI)            01/01/2004 31/12/2020 310400 Bidrag
204999   Budsjettering; prosjektserie 204700 - 204998 (MANGLER VERDI)            01/01/2001 31/12/2020 310400 Oppdrag
209699   Budsjettering; prosjektserie 205000 - 209698 (MANGLER VERDI)            01/01/2004 31/12/2020 310400 Bidrag
209999   Budsjettering; prosjektserie 209700 - 209998 (MANGLER VERDI)            01/12/2009 31/12/2020 310400 Oppdrag
219999   Budsjettering; prosjektserie 210000 - 219998 (MANGLER VERDI)            01/12/2009 31/12/2020 310400 Bidrag
229999   Budsjettering; prosjektserie 220000 - 229998 (MANGLER VERDI)            01/01/2001 31/12/2020 310400 Oppdrag
279999   Budsjettering; prosjektserie 250000 - 279998 (MANGLER VERDI)            01/12/2009 31/12/2020 310400 Bidrag
299999   Budsjettering; prosjektserie 280000 - 299998 (MANGLER VERDI)            01/01/2001 31/12/2020 310400 Oppdrag
429999   Budsjettering; prosjektserie 420000 - 429998 (MANGLER VERDI)            01/12/2009 31/12/2020 310400 Bidrag
449999   Budsjettering; prosjektserie 430000 - 449998 (MANGLER VERDI)            01/01/2001 31/12/2020 310400 Oppdrag
479999   Budsjettering; prosjektserie 460000 - 479998 (MANGLER VERDI)            01/01/2001 31/12/2020 310400 Bidrag
499999   Budsjettering; prosjektserie 480000 - 499998 (MANGLER VERDI)            01/12/2009 31/12/2020 310400 Oppdrag
629999   Budsjettering; prosjektserie 610000 - 629998 (MANGLER VERDI)            01/01/2001 31/12/2020 310400 Bidrag
              Side 20/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Prosjektleder            Gyldig fra  Gyldig til  Sted Inntektskategori
649999   Budsjettering; prosjektserie 640000 - 649998 (MANGLER VERDI)            01/12/2009 31/12/2020 310400 Bidrag
656999   Budsjettering; prosjektserie 650000 - 656998 (MANGLER VERDI)            01/01/2006 31/12/2020 310400 Bidrag
657999   Budsjettering; prosjektserie 657000 - 657998 (MANGLER VERDI)            01/12/2009 31/12/2020 310400 Bidrag
694999   Budsjettering; prosjektserie 690000 - 694998 (MANGLER VERDI)            01/12/2009 31/12/2020 310400 Bidrag
699999   Budsjettering; prosjektserie 695000 - 699998 (MANGLER VERDI)            01/01/2001 31/12/2020 310400 Oppdrag
204827   LEDIG                      (MANGLER VERDI)          01/06/2009 30/04/2014 310430 Oppdrag
204854   ledig                      (MANGLER VERDI)          01/09/2010 30/06/2013 310430 Oppdrag
220117   Ledig                      (MANGLER VERDI)          01/04/2011 31/03/2013 310430 Oppdrag
650087   ledig                      (MANGLER VERDI)          01/02/2012 31/01/2016 310430 Bidrag
654610   Ledig                      (MANGLER VERDI)          01/02/2010 31/12/2015 310430 Bidrag
654611   Ledig                      (MANGLER VERDI)          01/02/2010 31/12/2015 310430 Bidrag
654612   Ledig                      (MANGLER VERDI)          01/02/2010 31/12/2015 310430 Bidrag
654613   Ledig                      (MANGLER VERDI)          01/02/2010 31/12/2015 310430 Bidrag
654614   Ledig                      (MANGLER VERDI)          01/02/2010 31/12/2015 310430 Bidrag
654615   Ledig                      (MANGLER VERDI)          01/02/2010 31/12/2015 310430 Bidrag
654616   Ledig                      (MANGLER VERDI)          01/02/2010 31/12/2015 310430 Bidrag
654617   Ledig                      (MANGLER VERDI)          01/02/2010 31/12/2015 310430 Bidrag
654618   Ledig                      (MANGLER VERDI)          01/02/2010 31/12/2015 310430 Bidrag
654619   Ledig                      (MANGLER VERDI)          01/02/2010 31/12/2015 310430 Bidrag
654620   Ledig                      (MANGLER VERDI)          01/02/2010 31/12/2015 310430 Bidrag
654622   Ledig                      (MANGLER VERDI)          01/12/2011 31/12/2015 310430 Bidrag
719999   Motatte gaver-ikke inntektsført         (MANGLER VERDI)          01/12/2011 30/04/2012 310451 Bidrag
710043   AJF SA                      (MANGLER VERDI)          01/11/2011 30/06/2013 310500 Bidrag
200677   Stipendprogrammet i Makadonia          NIELSEN, HANNE-GERD        01/09/2009 31/01/2013 310700 Bidrag
204866   Kompetanse for kvalitet.fysikk og kjemi     (MANGLER VERDI)          01/11/2010 28/02/2015 310700 Oppdrag
211330   Norad's Programme for Master Studies (NOMA)   VESTAD, GURI            01/01/2007 30/06/2013 310700 Bidrag
211586   Stipendprogrammet i Eurasia           (MANGLER VERDI)          01/07/2011 30/06/2014 310700 Bidrag
220113   Forvaltningspraksis FMOA             (MANGLER VERDI)          01/12/2010 30/06/2012 310700 Oppdrag
250696                           EIDSGÅRD, NIRMALA
      Rekruttering til høyere utdanning etter Trinity modell               01/12/2009 30/06/2012 310700 Bidrag
250710   UNICA-konferanse                 (MANGLER VERDI)          01/11/2011 31/12/2012 310700 Bidrag
610120   NETTVERK NORDPLUS 0447/95            VESTAD, GURI            01/12/1994 31/12/2014 310700 Bidrag
657013   29714IC4 99EraSoc                VESTAD, GURI            01/01/2000 31/12/2014 310700 Bidrag
657014   29714IC6 2001EraSo                VESTAD, GURI            01/01/2000 31/12/2014 310700 Bidrag
142733                           MØRLAND, TERJE
      176660 V00 - Små driftsmidler- UiO (småforskmidler)                 01/06/2006 30/04/2012 310800 Bidrag
143333                           PES-ordning
      192373/I10 Rammebevilgning gjennom NFRs TOPNES, METTE                01/02/2010 30/06/2016 310800 Bidrag
205430   Samarbeid innen livsvitenskap          ALM, VIBEKE            01/10/2011 30/06/2013 310800 Bidrag
210006   PARTNERFORUM UiO/BI               SVENSSON, KÅRE           01/12/1994 31/12/2015 310800 Bidrag
210413   ADMINISTRASJON NUFU-PROSJEKTER - 01340SN     AAS, SOLVEIG            01/12/1994 31/12/2014 310800 Bidrag
220074                           SOGNER, INGRID
      Programme for istitutional transformation, research and outreach          01/08/2009 31/12/2012 310800 Oppdrag
211585   Information Management for Knowledge Creation  GULLBEKK, SVEIN H.         01/07/2011 31/12/2013 340100 Bidrag
211630   Realfagstermer og TEKORD             RASMUSSEN, LIVE          01/01/2012 30/06/2013 340100 Bidrag
710002   Bygging av nytt realfagsbibliotek        RASMUSSEN, LIVE          01/11/2010 31/07/2012 340100 Bidrag
720002   Science Debate-programmet            RASMUSSEN, LIVE          01/11/2010 30/06/2012 340100 Bidrag
200633                           HOL, BJØRN
      705 60 40301 100 GODKJENNING AV UTENLANDSK MEDISINSK GRAD (200234)         01/04/2008 31/03/2012 500100 Bidrag
142332                           BREIVIK, JARLE
      163211 V50 Ramme (Rammebevilgning til studentforskning)               01/01/2004 30/06/2012 500103 Bidrag
650059   244519 Eurecnet                 RUYTER, KNUT W.          01/04/2011 28/02/2015 500109 Bidrag
142039   145977 SFF JS-M                 STORM-MATHISEN, JON        01/01/2002 31/03/2013 511011 Bidrag
143486   204782/F20 Brain energy deprivation in epilepsy BERGERSEN, LINDA          01/03/2011 30/06/2015 511011 Bidrag
143581                           BERGERSEN, LINDA
      213690/F20 Why Oligodentrocytes keep Axons alive, but easily            01/01/2012 30/06/2015 511011 Bidrag
720006                           S
      Synaptisk Nevrokjemisk lab (OMK var 460173) TORM-MATHISEN, JON           01/03/2011 30/06/2016 511011 Bidrag
121305                           NAGELHUS, ERLEND
      199453/V40 In vivo two-photon imaging of glial dysfunction in            01/05/2010 31/10/2013 511012 Bidrag
142036                           OTTERSEN, OLE PETTER
      145977 SFF OPO CENTRE OF MOLECULAR BIOLOGY AND NEUROSCIENCE 01/01/2002 31/03/2013 511012 Bidrag
143136                           NAGELHUS, ERLEND          01/10/2008 30/04/2012 gene analysis
      189455 / Building national and international networks in aqaporin research: from in vivo two-photon imaging to 511012 Bidragin patient cohorts
143497                           AMIRY-MOGHADDAM, MAHHMOOD
      205200/V11 Modulating aquaporin function with peptide                01/04/2011 30/06/2012 511012 Bidrag
143566                           AMIRY-MOGHADDAM, MAHHMOOD
      187615/V40, NCMM programme for networking (underprosjekt 143104til ))        01/11/2011 31/12/2014 511012 Bidrag
420995   B07033                      AMIRY-MOGHADDAM, MAHHMOOD     01/10/2010 31/12/2012 511012 Bidrag
430125   SERVICE ELEKTRON-MIKROSKOP (gml 420938)     OTTERSEN, OLE PETTER        01/01/2009 31/12/2012 511012 Oppdrag
690246                           OTTERSEN,
      Aberrant synaptic plasticity in epilepsy, PNRF-96-AI-1/07 OLE PETTER        01/10/2008 31/03/2012 511012 Bidrag
720018   Alzheimerforskning                AMIRY-MOGHADDAM, MAHHMOOD     01/12/2011 30/06/2013 511012 Bidrag
142038   145977 SFF BJÅLIE CENTRE OF MOLECULAR BIOLOGYG. BJÅLIE, JAN AND NEUROSCIENCE    01/01/2002 31/03/2013 511013 Bidrag
143500                            assessment of
      190869 Cognitive function and neurobiological(MANGLER VERDI)            01/04/2011 30/06/2013 511013 Bidrag
143553                           BJÅLIE, JAN
      214842/H10 The Norwegian national node of International G.             01/09/2011 28/02/2017 511013 Bidrag
205429   Nasjonal forskerskole for medisinsk utdanning(MANGLER VERDI)            01/08/2011 30/06/2012 511013 Bidrag
420993   Eksperimentell PET-forskning v. Frode Willoch  BJÅLIE, JAN G.           01/10/2010 31/12/2015 511013 Bidrag
142037                           DANBOLT, NIELS C.
      145977 SFF NCD CENTRE OF MOLECULAR BIOLOGY AND NEUROSCIENCE 01/01/2002 31/03/2013 511014 Bidrag
143282                           D
      Underprosjekt til 143134, FUGE 2, 183240/S10 AVANGER, SVEND             01/09/2009 30/06/2013 511014 Bidrag
143351                            cells
      196398 Target cell recognition by natural killerDISSEN, ERIK            01/03/2010 30/09/2013 511015 Bidrag
460867   Immunreseptorer                 DAWS, MICHAEL           01/11/2008 30/06/2014 511015 Bidrag
640348   MRTN-CT-2004-512253 TRANS-NET          ROLSTAD, BENT           01/01/2005 30/06/2012 511015 Bidrag
710018   AFJ11 Rolstad                  ROLSTAD, BENT           01/10/2011 30/06/2012 511015 Bidrag
711020                           FOSSUM, SIGBJØRN
      KFpnr 0643031d PK01-2007-0380 Opposing regulatory immunoreceptors. Gml 460789    01/12/2010 31/12/2012 511015 Bidrag
711021                           FOSSUM, SIGBJØRN
      KFpnr 0643036b PK01-2007-0380 Opposing regulatory immunoreceptors. Gml 460789    01/12/2010 31/12/2012 511015 Bidrag
143338   196386 Molecular control of T cell memory    SPURKLAND, ANNE          01/03/2010 30/09/2013 511016 Bidrag
460436   MolekylærMedisin                 SPURKLAND, ANNE          01/01/2001 31/12/2012 511016 Bidrag
711022                           of TSAD as a ANNE         01/12/2010 30/06/2013 511016 Bidrag
      KFpnr 70193001 PK01-2007-0331 Evaluation SPURKLAND,target for cancer therapy. Gml 460790
143591                           VALEN,
      214557/F20 Injury and repair of mitochondrial DNA in GURO              01/01/2012 30/11/2015 511110 Bidrag
460397   FondLegatFoFYS70 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130170  VALEN, GURO            01/01/2000 30/06/2013 511110 Bidrag
460988                           RISØE, PETTER KIRKEBY
      H1/2010 Kjønnsforskjeller i forekomst av kardiovaskulær og             01/04/2010 31/10/2013 511110 Bidrag
              Side 21/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Prosjektleder            Gyldig fra  Gyldig til  Sted Inntektskategori
690301   Retinoic acid acute ischemia and heart failure VALEN, GURO             01/09/2011 31/03/2013 511110 Bidrag
710027   AFJ11 Fred Haugen                (MANGLER VERDI)          01/10/2011 30/06/2012 511110 Bidrag
710029   AFJ11 Guro Valen                 VALEN, GURO            01/10/2011 30/06/2012 511110 Bidrag
711003                           MAGHAZACHI, AZZAM         01/12/2010 31/07/2012 511110 Bidrag
      KFpnr 0918606b NK-Cells Effects of lysophospholipids on the cross-talk among natural killer and dendritic cells Gml 460549
711080                           MAGHAZACHI, AZZAM
      Effects of lysophospholipids and oncogenic lipids on innate             01/01/2012 30/06/2013 511110 Bidrag
143316                           ELSTAD,
      197164/V40 Cardiac stroke volume and it`s contribution MAJA             01/01/2010 30/06/2013 511111 Bidrag
460394   FondLegatFoFYS67 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130167  WALLØE, LARS            01/01/2000 30/06/2012 511111 Bidrag
460399   FondLegatFoFYS72 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130172  BERG, TORILL            01/01/2000 31/12/2012 511111 Bidrag
710019   AFJ11 TOrill Berg                BERG, TORILL            01/10/2011 30/06/2012 511111 Bidrag
143433                           GLOVER,
      201601/V40 Production of hESCs for the study of humanJOEL              01/11/2010 30/07/2014 511112 Bidrag
143453   205110/V11                    PERREAULT, MARIE-CLAUDE      01/01/2011 30/06/2012 511112 Bidrag
190551                           G
      189374/V40 CSC Senter for stamcelleforskning LOVER, JOEL              01/12/2009 31/12/2013 511112 Bidrag
190584   Kompetanseoppbygging humane ES og iPS GLOVER, JOEL                 01/11/2011 31/05/2017 511112 Bidrag
211370   Stem cell based tumor therapy (SFI SENIT) GLOVER, JOEL               01/09/2007 30/06/2012 511112 Bidrag
460685   Spinal Cord                   PERREAULT, MARIE-CLAUDE      01/11/2006 30/06/2012 511112 Bidrag
460957   Humane stamceller til ryggmarg          BOULLAND, JEAN-LUC         01/12/2009 30/06/2013 511112 Bidrag
121171                           STORM, hippocampal memory system studied by in vivo recording in behaving animals
      178872/V40 - Molecular and cellular mechanisms of theJOHAN F.            01/01/2007 31/12/2013 511113 Bidrag
142040                           STORM, JOHAN NEUROSCIENCE 01/01/2002 31/03/2013 511113 Bidrag
      145977 SFF Storm CENTRE OF MOLECULAR BIOLOGY ANDF.
142385                           STORM, JOHAN F.          01/12/2006 31/12/2012 511113 Bidrag
      177939 - Application to host the Norwegian national node of International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF-N)
143337                           STORM, JOHAN F.
      197215/V40 Dual band-pass filtering of information within              01/03/2010 30/09/2014 511113 Bidrag
143205                           changes of thalamic...
      192007/V40 Mechanisms for state-dependent HEGGELUND, PAUL              01/03/2009 31/08/2012 511114 Bidrag
460389   FondLegatFoFYS62 FONDS/LEGAT-FORSKNING ARILD   NJÅ, 130162            01/01/2000 31/12/2012 511114 Bidrag
461089                           HEGGELUND, PAUL
      Vrikninger av økt inntak av omega-3 fettsyrer på synaptisk             01/02/2012 31/08/2015 511114 Bidrag
710023   AFJ11 Arild Njå                 NJÅ, ARILD             01/10/2011 30/06/2012 511114 Bidrag
143393                           BLOMHOFF, HEIDI KIIL
      197121/V40 cAMP-mediated regulation of proliferation and cell            01/11/2010 31/05/2014 511210 Bidrag
460255   FONDF NEVROKJ LAB Ø               ØSTVOLD, ANNE CARINE        01/12/1994 31/12/2012 511210 Bidrag
460343   CELLESYKLUS-REGULERING I LYMFOIDE CELLER     BLOMHOFF, HEIDI KIIL        01/01/1998 31/12/2012 511210 Bidrag
710026   AFJ11 Heidi Kiil Blomhoff            BLOMHOFF, HEIDI KIIL        01/10/2011 30/06/2012 511210 Bidrag
711013                           BLOMHOFF, HEIDI KIIL        01/12/2010 30/11/2014 511210 Bidrag
      KFpnr 70043001 Regulation of proliferation and cell death by cAMP and vitamin A in stem cells and cells of the immune system Gml 460705
711014                           BLOMHOFF, HEIDI KIIL        01/12/2010 30/11/2014 511210 Bidrag
      KFpnr 0704321c Regulation of proliferation and cell death by cAMP and vitamin A in stem cells and cells of the immune system Gml 460705
711015                           BLOMHOFF, HEIDI KIIL        01/12/2010 30/11/2014 511210 Bidrag
      KFpnr 0704326b Regulation of proliferation and cell death by cAMP and vitamin A in stem cells and cells of the immune system Gml 460705
142966   183216/S10 - ZEPISTEM              COLLAS, PHILIPPE          01/10/2007 30/06/2012 511211 Bidrag
143204   191789/V40                    COLLAS, PHILIPPE          01/04/2009 30/09/2012 511211 Bidrag
143272                           COLLAS, PHILIPPE
      193055/V40 Controlling oncogenic transformation of                 01/08/2009 31/12/2012 511211 Bidrag
143441                           COLLAS, PHILIPPE
      201593/V40 zIPS cells for Biomedicine: Zebrafish induced              01/01/2011 30/06/2015 511211 Bidrag
143472                           GLOVER, JOEL
      208063 Dessecting the developing vestibulo-ocular reflex cricuit:          01/02/2011 30/06/2013 511211 Bidrag
143487                           COLLAS, PHILIPPE
      204605/V40 Regulation of chromatin remodeling and gene               01/03/2011 31/08/2014 511211 Bidrag
461020   Cysteine and adipogenesis            MOSKAUG, JAN ØIVIND        01/11/2010 30/06/2012 511211 Bidrag
650064                           COLLAS,
      Health-F5-2010-266777 Hepatic Microfluidic bioreactor PHILIPPE           01/05/2011 31/12/2016 511211 Bidrag
711001   KFpnr 0802216b RegKromKoor Fond Gml 460422    COLLAS, PHILIPPE          01/12/2010 31/12/2013 511211 Bidrag
711088                           COLLAS, in
      525489-2012 Targeting of proliferation-regulating genes PHILIPPE          01/02/2012 31/08/2013 511211 Bidrag
720008   Gave fra Rheumatech til Immunologi        JAHNSEN, TORE           01/05/2011 30/06/2013 511211 Bidrag
143362                           SIMONSEN, ANNE
      197054/V40 Nuclear autophagy; Functions in neuroprotections             01/04/2010 31/10/2013 511212 Bidrag
143470   209184/V11                    SIMONSEN, ANNE           01/03/2011 30/06/2012 511212 Bidrag
460544   Jahre S JW31110 (Fondsmidler...)         WALAAS, SVEN IVAR         01/01/2004 31/12/2012 511212 Bidrag
460822   Div fonds- og legatmidler (460147 & 460565) GAUTVIK, KAARE             01/04/2008 30/11/2012 511212 Bidrag
461035                           SIMONSEN, ANNE
      The role of autophagy in aging and neurodegenerative disease            01/01/2011 30/06/2012 511212 Bidrag
610326                           SIMONSEN, ANNE
      OMK Prosjekt no. 44216 - The role of autopgagy in health and disease (gml 461067)  01/01/2012 31/12/2014 511212 Bidrag
640391                           WALAAS, Hazard of Non-dioxin-like 01/08/2006 30/04/2012 511212 Bidrag
      ATHON -Contract nr 022923 - Assessing the Toxicity andSVEN IVAR           PCBs present in food
690274                           SIMONSEN,
      PNRF-27-AI-1/07 Screening for novel functions of endocyticANNE           01/01/2010 30/06/2012 511212 Bidrag
690311   ALFY Mediates Selective Autophagic Degradation ofSIMONSEN, ANNE           01/02/2012 31/05/2013 511212 Bidrag
710022   AFJ11 Kjemi og Marin Teknikk           SIMONSEN, ANNE           01/10/2011 30/06/2012 511212 Bidrag
710024   AFJ11 Svein Ivar Wallas             (MANGLER VERDI)          01/10/2011 30/06/2012 511212 Bidrag
711032                           SIMONSEN, ANNE
      KFpnr 0926403c PK01-2009-0343 Nuclear autophagy: Functions in tumor Gml 460972   01/12/2010 30/06/2013 511212 Bidrag
711033                           SIMONSEN, ANNE
      KFpnr 0926406b PK01-2009-0343 Nuclear autophagy: Functions in tumor Gml 460972   01/12/2010 30/06/2013 511212 Bidrag
711081                           SIMONSEN, ANNE
      171318-PR-2009-0264-The role of selective autophagy in tumor            01/01/2012 30/06/2013 511212 Bidrag
711086                           SIMONSEN, ANNE
      422452-2012 The role of selective autophagy in tumor                01/02/2012 30/06/2016 511212 Bidrag
143053                           BLOMHOFF, RUNE           marked that 30/06/2012 511310 and dampen inflammation
      NFR 185137/I10- Identification of plant foods and drinks available in the Norwegian 01/01/2008 reduce oxidative stressBidrag
143090                           OXIDATIVE RUNE
      185995/V 40 DIETARY ANTIOXIDANTS AND BLOMHOFF,STRESS                01/04/2008 30/06/2012 511310 Bidrag
143202                           (MANGLER VERDI)
      190329/V50 The health effect of a diet rich in plant-based foods..         01/03/2009 30/09/2013 511310 Bidrag
190535                           BLOMHOFF, RUNE
      190267/I10 Effects of fish oil in functional food, capsules or fish         01/08/2009 30/06/2012 511310 Bidrag
190557                           BLOMHOFF, RUNE
      190794/I10 Effekt av Selen på inflammasjon ved prostatakreft            01/03/2010 30/06/2013 511310 Bidrag
200705   RER-10/0013, ScanBalt-konferansen på Svalbard  (MANGLER VERDI)          01/05/2010 31/12/2012 511310 Bidrag
420994   186902/I10 OPTIJUICE               BLOMHOFF, RUNE           01/09/2010 30/06/2013 511310 Bidrag
640357   512146 - DIMI (Diagnostic Molecular Imaging) BLOMHOFF, RUNE             01/06/2005 30/06/2012 511310 Bidrag
640389                            a trans disciplinaru       to high quality produce from environmentally safe, sustainable methods
      016279 - Increasing fruit consumption through BLOMHOFF, RUNEapproach leading24/07/2006 31/01/2013 511310 Bidrag
710800   Nutrition, oxidative stress and cancer      BLOMHOFF, RUNE           01/05/2011 30/06/2014 511310 Bidrag
710814   Nutrition research, Head of AEV         BLOMHOFF, RUNE           01/05/2011 30/06/2014 511310 Bidrag
710816   Nutrition Research center            BLOMHOFF, RUNE           01/05/2011 30/06/2014 511310 Bidrag
710818   Nutrition prizes                 BLOMHOFF, RUNE           01/05/2011 30/06/2014 511310 Bidrag
710819   General center research projects         BLOMHOFF, RUNE           01/05/2011 30/06/2014 511310 Bidrag
710820   Special center reseach projects         BLOMHOFF, RUNE           01/05/2011 30/06/2013 511310 Bidrag
710822   Salary project coordinator            BLOMHOFF, RUNE           01/05/2011 30/06/2013 511310 Bidrag
710828   Norwegian Diet Registry             BLOMHOFF, RUNE           01/10/2011 30/06/2014 511310 Bidrag
711007                           BLOMHOFF, RUNE           01/12/2010 30/06/2013 511310 Gml 460700
      KFpnr 58210001 Cancer treatment and prevention: Role of dietary phytochemicals in oxidative stress and inflammationBidrag
711008                           BLOMHOFF, RUNE           01/12/2010 30/06/2013 511310 Gml 460700
      KFpnr 0930201d Cancer treatment and prevention: Role of dietary phytochemicals in oxidative stress and inflammationBidrag
711009                           BLOMHOFF, RUNE           01/12/2010 30/06/2013 511310 Gml 460700
      KFpnr 0930206b Cancer treatment and prevention: Role of dietary phytochemicals in oxidative stress and inflammationBidrag
711087                            cancer
      KF 32864 Inflammation, obesity and colorectalBLOMHOFF, RUNE             01/02/2012 31/01/2016 511310 Bidrag
              Side 22/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                  Prosjektleder              Gyldig fra  Gyldig til Sted Inntektskategori
720007   Gave fra Rheumatech til NTS          BLOMHOFF, RUNE             01/04/2011 31/12/2012 511310 Bidrag
143332   197195/V40 Cysteine and obesity        REFSUM, HELGA MARGARETHE 01/02/2010 30/06/2014 511311 Bidrag
460740   Diverse fond og legater - Unifor etc      GRØNNING-WARG, LINE M          01/06/2007 30/06/2012 511311 Bidrag
460784                          NEBB, HILDE
      Lipid homeostasis - ene regulation related to nuclear receptors(gammel 460604) 01/01/2008 30/06/2013 511311 Bidrag
461056   Perilipiner_Unifor_Nansen           (MANGLER VERDI)             01/06/2011 30/06/2012 511311 Bidrag
461058   Genregulering av Plin5             (MANGLER VERDI)             01/06/2011 31/12/2012 511311 Bidrag
461065   Plin And Heart                 DALEN, KNUT TOMAS            01/09/2011 31/08/2012 511311 Bidrag
640369                          NEBB, HILDE               01/12/2005 31/01/2013 511311 Bidrag
      CRESCENDO-H - Crescendo-Consortium for Research into Nuclear Receptors in Development and Aging
690227                          NEBB, HILDE               01/09/2007
      Molecular characterisation of PAT proteins- a family of intracellular lipid storage droplet proteins 30/04/2012 511311 Bidrag
710028   AFJ11 Plin4 an obesity             DALEN, KNUT TOMAS            01/10/2011 30/06/2012 511311 Bidrag
710806   Cystein and obesity              REFSUM, HELGA MARGARETHE 01/05/2011 30/06/2014 511311 Bidrag
710807   Diet and protein kinases            SKÅLHEGG, BJØRN STEN          01/05/2011 30/06/2014 511311 Bidrag
710823   Salary technician 1              BLOMHOFF, RUNE             01/05/2011 30/06/2013 511311 Bidrag
710824   Salary technician 2              BLOMHOFF, RUNE             01/05/2011 30/06/2013 511311 Bidrag
710827   Nuclear receptors and lipid homeostasis    NEBB, HILDE               01/05/2011 30/06/2014 511311 Bidrag
711002   KFpnr 0808616b PKA SignReg Fond Gml 460486   SKÅLHEGG, BJØRN STEN          01/12/2010 30/06/2012 511311 Bidrag
711012                          SKÅLHEGG, BJØRN STEN
      KFpnr 70122001 Regulation of Pre-mRNA Splicing in Cancer by PKA Gml 460704 01/12/2010 30/06/2012 511311 Bidrag
143365                          URSIN, GISKE
      196999/V50 The association between dietary intake and                 01/04/2010 30/09/2013 511312 Bidrag
190566   199545/I10 HealthMeal             ANDERSEN, LENE FROST          01/09/2010 30/06/2014 511312 Bidrag
200720                          LØKEN,
      MVT/KBS - Matvaretabellen og KostBeregningsSystemELIN BJØRGE              01/09/2010 30/06/2015 511312 Bidrag
200750   Kosthold i Barnehagen             ANDERSEN, LENE FROST          01/04/2011 30/06/2012 511312 Bidrag
200782   UNGKOST 3 (forprosjekt)            ANDERSEN, LENE FROST          01/01/2012 31/12/2013 511312 Bidrag
204777   Kostholdsundersøkelser- Spedkost og SmåbarnkostANDERSEN, LENE FROST          01/12/2005 31/12/2012 511312 Oppdrag
211407   Norkost 3 forprosjekt (gammelt 204807) OMK ANDERSEN, LENE FROST            01/05/2008 31/12/2013 511312 Bidrag
460873   2007-2- 0247 kostholdsutvikling blant barn   ANDERSEN, LENE FROST          01/01/2009 30/06/2013 511312 Bidrag
460983                          ANDERSEN, LENE FROST
      2009-2-0190 Obesogene miljø og overvekt blant unge                   01/03/2010 30/04/2014 511312 Bidrag
460991   2009-2-0216 Kosthold hos hjemmeboende eldre  ANDERSEN, LENE FROST          01/04/2010 31/12/2013 511312 Bidrag
461059                          HOLVEN, KRISTIN
      Metabolic Syndrome, obesity, fat quality and inflammation               01/07/2011 31/12/2012 511312 Bidrag
640397                          ANDERSEN, LENE FROST
      EFCOVAL - Food-CT-2006-22895-European Food Consumption Validation           01/10/2006 30/06/2012 511312 Bidrag
657019   EURRECA                    ANDERSEN, LENE FROST          01/06/2007 31/12/2013 511312 Bidrag
657021                          ANDERSEN, LENE FROST
      Report on Nutrition and Health Information (HI2006)                  01/09/2007 30/06/2012 511312 Bidrag
710808   Diet and breast cancer             URSIN, GISKE              01/05/2011 30/06/2014 511312 Bidrag
710811   Dietary assessment methods           ANDERSEN, LENE FROST          01/05/2011 30/06/2014 511312 Bidrag
710812   Inflammation and cardiovascular diseases    HOLVEN, KRISTIN             01/05/2011 30/06/2014 511312 Bidrag
710825   Salary professor nutrition epidemiology    BLOMHOFF, RUNE             01/05/2011 30/06/2013 511312 Bidrag
710831   Nutrition and cancer epidemiology       HJARTÅKER, ANETTE            01/10/2011 30/06/2014 511312 Bidrag
711010                          URSIN, GISKE              01/12/2010 30/06/2013 511312 Bidrag
      KFpnr 0921006b Gener, kothold og mammografisk tetthet som biomarkør for brystkreft Gml 460701
711027                          GISKE, URSIN              01/12/2010 30/06/2012 511312 Bidrag
      KFpnr 70075001 PK01-2007-0282. Gener, kosthold og mammografisk tetthet som biomarkør for brystkreft. Gml 460836
711034                          URSIN, GISKE
      KFpnr 0921002c Genetic determinants of mammogrphic density, a biomarker for Gml 460973 01/12/2010 30/06/2013 511312 Bidrag
143235                          DREVON, CHRISTIAN A.
      191103/V50 Nutrition, growth and cogntive development among very preterm infants    01/06/2009 31/01/2013 511313 Bidrag
211510   Proff II Leiv Ose               BLOMHOFF, RUNE             01/05/2010 31/12/2014 511313 Bidrag
211517   NOMA-2010/13528                IVERSEN, PER OLE            01/06/2010 30/06/2015 511313 Bidrag
211619   Skeletal muscle, myokines & metabolic syndrome DREVON, CHRISTIAN A.          01/11/2011 30/06/2013 511313 Bidrag
211637   Molekylær ernæring               DREVON, CHRISTIAN A.          01/02/2012 31/07/2017 511313 Bidrag
460816   2007/2/0161 Ernæring til premature barn    DREVON, CHRISTIAN A.          01/04/2008 30/09/2012 511313 Bidrag
640301   NUGO                      DREVON, CHRISTIAN A.          01/01/2004 31/12/2012 511313 Bidrag
650061   265494 Food4Me                 DREVON, CHRISTIAN A.          01/04/2011 29/02/2016 511313 Bidrag
650090   289511 NutriTech                DREVON, CHRISTIAN A.          01/02/2012 31/12/2017 511313 Bidrag
710030                          DREVON,
      AFJ11 Skeletal muscles, myokines and diabetes type 2 CHRISTIAN A.           01/10/2011 30/06/2012 511313 Bidrag
710802   Nutrition biology               DREVON, CHRISTIAN A.          01/05/2011 30/06/2014 511313 Bidrag
710804   Clinical nutrition               IVERSEN, PER OLE            01/05/2011 30/06/2014 511313 Bidrag
710813   Lipoproteins and cardiovacular diseases    OSE, LEIV                01/05/2011 30/06/2014 511313 Bidrag
710815   Clinical nutrition research          IVERSEN, PER OLE            01/05/2011 30/06/2014 511313 Bidrag
710821   Salary professor clinical nutrition      BLOMHOFF, RUNE             01/05/2011 30/06/2013 511313 Bidrag
710829   Clinical nutrition 2              RETTERSTØL, KJETIL           01/10/2011 30/06/2014 511313 Bidrag
711069                          DREVON, CHRISTIAN A.
      7320223759 Skeletal muscles, myokines and cancer                    01/02/2011 30/06/2012 511313 Bidrag
143335   203591/S30 Genotoxicity Network        COLLINS, ANDREW             01/11/2010 31/03/2012 511314 Bidrag
421013   Kiwi-extract                  DUTTA-ROY, ASIM             01/02/2011 30/06/2012 511314 Bidrag
461046                          KOLSET, SVEIN OLAV
      2010/0017 Nyre og hjerteforandringer ved diabetes                   01/04/2011 30/06/2015 511314 Bidrag
640381                          COLLINS, ANDREW
      016320 - Newborns and Genotoxic exposure risks - NewGeneric              01/03/2006 31/12/2012 511314 Bidrag
640409                          COLLINS, ANDREW             01/01/2007 30/06/2012 511314 Bidrag
      Comet assay and cell array for fast and efficient genotoxicity testing LSHB-CT-2006-037575
690277                           relation to
      A/CZ0046/2/0012 Quality and safety of food inCOLLINS, ANDREW              01/04/2010 31/12/2012 511314 Bidrag
710801   Diet and DNA damage              COLLINS, ANDREW             01/05/2011 30/06/2014 511314 Bidrag
710803   Diet and chronic diseases           DUTTA-ROY, ASIM             01/05/2011 30/06/2014 511314 Bidrag
710805   Proteoglycans and diabetes           KOLSET, SVEIN OLAV           01/05/2011 30/06/2014 511314 Bidrag
710826   Salary professor nutrition biology       BLOMHOFF, RUNE             01/05/2011 30/06/2013 511314 Bidrag
121176                          KLEPP, KNUT-INGE
      166962 V50 - Promoting Healty Eating: Computer-Taylored Interventions         01/02/2005 31/12/2012 511315 Bidrag
142727                          school children
      175323 V50 - Promoting healty weight among KLEPP, KNUT-INGE              01/05/2006 30/11/2012 511315 Bidrag
143341   196931/V50 Inside Weight            LIEN, NANNA               01/02/2010 30/06/2014 511315 Bidrag
143609   213857/H10 Family processes          BJELLAND, MONA             01/02/2012 31/03/2016 511315 Bidrag
200655   Prof II ernæring                KLEPP, KNUT-INGE            01/11/2008 30/09/2014 511315 Bidrag
211100                          WANDEL, MARGARETA            01/06/2003 30/06/2012 511315 Bidrag
      MatMilitær154320 Bedre og sunnere matttilbud gjennom innovasjon og optimal tilberedning i kantiner i det militære
211215   GLOBINF samarbeid               KLEPP, KNUT-INGE            01/12/2005 30/06/2012 511315 Bidrag
211333                          KLEPP, KNUT-INGE
      A comprehensive school- and health system-based approach to adolescent         01/01/2007 31/08/2012 511315 Bidrag
650021   ENERGY, HEALTH-F2-2009-223254         KLEPP, KNUT-INGE            01/05/2009 30/11/2013 511315 Bidrag
650040   PREPARE 241945                 KLEPP, KNUT-INGE            01/04/2010 31/01/2014 511315 Bidrag
657017   No A/800166 - TEENAGE             KLEPP, KNUT-INGE            01/01/2007 30/06/2012 511315 Bidrag
657028                          KLEPP, KNUT-INGE
      2007 324 PRO GREENS-Promotion of vegetable and fruit consumption of school children  01/09/2008 31/07/2012 511315 Bidrag
              Side 23/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Prosjektleder              Gyldig fra  Gyldig til Sted Inntektskategori
710810   Public health and social status          WANDEL, MARGARETA            01/05/2011 30/06/2014 511315 Bidrag
710817   Diet and public health intervention        KLEPP, KNUT-INGE            01/05/2011 30/06/2014 511315 Bidrag
710830   Global Nutrition                  EIDE, WENCHE BARTH           01/10/2011 30/06/2014 511315 Bidrag
142720                            TYSSEN, REIDAR             01/05/2006 30/06/2012 511410 Bidrag
      175361 V50 - Alcohol problems and depression: A 15-year longitudinal, nationwide study of mental health among Norwegian doctors
460782   EKSTERNE FORSKNINGSTILSKUDD 31070 VAGLUM, PER   (460119)                01/01/2008 31/12/2012 511410 Bidrag
460793   Div fonds og legat midler             HEM, ERLEND               01/01/2008 30/06/2013 511410 Bidrag
460908   2008/2/0314 Kommunikasjon og psykisk helseFINSET, ARNSTEIN                 01/04/2009 30/06/2013 511410 Bidrag
460997   Mestring for kreftoverlevere            FINSET, ARNSTEIN            01/08/2010 28/02/2014 511410 Bidrag
711028                            FINSET, ARNSTEIN
      KFpnr 59029001 Helsetjenester for Unge Kreftoverlevere-brukerperspektiv på Gml 460971   01/12/2010 31/12/2012 511410 Bidrag
711029                            FINSET, ARNSTEIN
      KFpnr 59062001 Helsetjenester for Unge Kreftoverlevere-brukerperspektiv på Gml 460971   01/12/2010 31/12/2012 511410 Bidrag
711030                            FINSET, ARNSTEIN
      KFpnr 0931903c Helsetjenester for Unge Kreftoverlevere-brukerperspektiv på Gml 460971   01/12/2010 31/12/2012 511410 Bidrag
711031                            FINSET, ARNSTEIN
      KFpnr 0931906b Helsetjenester for Unge Kreftoverlevere-brukerperspektiv på Gml 460971   01/12/2010 31/12/2012 511410 Bidrag
143206   191460/V50 New analytic methods in epidemology   AALEN, ODD O.              01/07/2009 31/01/2014 511510 Bidrag
190590                            THORESEN, MAGNE
      189503/V50 Mammography screening in Norway, NFR prosjekt                 01/03/2012 30/09/2014 511510 Bidrag
460570   Forløpsanalyse                   AALEN, ODD O.              01/09/2004 31/12/2012 511510 Bidrag
460739   SFI2                        FRIGESSI, ARNOLDO            01/01/2007 31/12/2015 511510 Bidrag
461053                            LAAKE, PETTER
      Videreutvikling av kurs i medisinsk statistikk på internett                01/06/2011 31/01/2013 511510 Bidrag
461073   Stiftelsen Norsk Luftambulanse           (MANGLER VERDI)             01/10/2011 28/02/2014 511510 Bidrag
461087   110230001- Solkrem, solarium og føflekkreft risiko VEIERØD, MARIT             01/02/2012 31/12/2015 511510 Bidrag
650085                            AALEN, for
      290025 - MEDIASRES - Novel Statistical Methodology ODD O.                 01/02/2012 30/06/2016 511510 Bidrag
710809   Nutrition epidemiology               VEIERØD, MARIT             01/05/2011 30/06/2014 511510 Bidrag
711026                            PARR, CHRISTINE L
      KFpnr 0923306b HF-58202/001 Kostråd og kreftforebygging Gml 460803             01/12/2010 31/03/2013 511510 Bidrag
711035                            AALEN, ODD O.              01/12/2010 31/08/2013 511510 Bidrag
      KFpnr 0918702c PK01-2009-0310- The impact of individual heteroggeneity (frailty) in cancer Gml 460987
711036                            AALEN, ODD O.              01/12/2010 31/08/2013 511510 Bidrag
      KFpnr 0918706b PK01-2009-0310- The impact of individual heteroggeneity (frailty) in cancer Gml 460987
711066                            THORESEN, MAGNE             01/01/2011
      744088-2010 DNK Measurement error in modern statistical methods for analysis of complex data 30/06/2015 511510 Bidrag
711078                            LAAKE, PETTER              01/09/2011 30/06/2013 511510 Bidrag
      Estimation of the risk of cancer and the distribution of exposure variables in the presence of measurement error / New statistical methods for clinical studies with com
711083                            AALEN, ODD
      2197685 - Analyzing clinical registeries: The need for casual O.              01/01/2012 30/06/2016 511510 Bidrag
142035                            TØNJUM, TONE
      145977 SFF HOVED CENTRE OF MOLECULAR BIOLOGY AND NEUROSCIENCE               01/01/2002 31/03/2013 511600 Bidrag
143513   212698/H10 Konferanse The healthy Brain      KNUDSEN, KRISTINE            01/05/2011 30/06/2012 511600 Bidrag
190588   197467/F50 Norbrain, underprosjekt         TØNJUM, TONE              01/03/2012 30/06/2015 511600 Bidrag
610270                            KLUNGLAND, ARNE
      Norcen Exc Neuro- Nordic Centre of Excellence in Nourodegeneration             01/06/2005 31/12/2012 511600 Bidrag
710003                             turnover in the mammalian brain (460864)
      Factors that govern synapse development andNAGELHUS, ERLEND                01/12/2010 30/06/2012 511600 Bidrag
710021   AFJ11 Arne Klungland                KLUNGLAND, ARNE             01/10/2011 30/06/2012 511600 Bidrag
200772                            MAGNUS, JEANETTE
      Lancet - Oslo Commission on Global Governance for Health                  01/10/2011 30/06/2015 520100 Bidrag
250712   Oslo helse er global helse             MAGNUS, JEANETTE            01/01/2012 30/06/2015 520100 Bidrag
210850                            HOLM, INGER               01/01/2001 31/12/2014 521000
      P2 Fysioterapi H PROFESSOR II FYSIOTERAPI KOMBINERT MED STILLING SOM FORSKER/FYSIOTERAPEUT Bidrag
211431   Rehabilitation after total hip arthroplasty    MENGSHOEL, ANNE MARIT          01/10/2008 31/07/2012 521000 Bidrag
421027   Professor II Kåre Birger Hagen           VØLLESTAD, NINA K.           01/08/2011 31/01/2017 521000 Bidrag
460550   Prosjekt forskningsbasert utdanning og praksis   HEGGEN, KRISTIN             01/12/2006 31/12/2012 521000 Bidrag
460714                            VØLLESTAD, NINA K.
      Professor II-stilling, midlertidig finansiering over Fondet                01/01/2007 31/08/2012 521000 Bidrag
460785   Rehabilitering etter kneprotese          MENGSHOEL, ANNE MARIT          01/01/2008 30/06/2012 521000 Bidrag
460786                            SOLBRÆKKE, KARI
      Erfaringer med utprøvede bevegelsestrening for personer med kroniske nakkeplager      01/01/2008 30/06/2012 521000 Bidrag
460870   Når hjemmet blir sykestue og arbeidsplass     HEGGEN, KRISTIN             01/12/2008 30/06/2012 521000 Bidrag
460909                            DAGFINRUD, HANNE
      Konsekvenser av Bekterevs sykdom. Helsestatus og fysisk kapasitet             01/05/2009 31/10/2013 521000 Bidrag
460913                             i et konkret rehabilitetsopplegg ledet av fysioterapauter
      Fedmeoperertes erfaringer med utgangspunkt ENGELSRUD, GUNN                 01/08/2009 31/01/2014 521000 Bidrag
460981   Pustekontroll hos personer med KOLS        WAHL, ASTRID KLOPSTAD          01/02/2010 30/06/2014 521000 Bidrag
460989   Fysioterapi i primærhelsetjenesten (FYSIOPRIM)   VØLLESTAD, NINA K.           01/04/2010 31/12/2015 521000 Bidrag
461006                            MENGSHOEL,
      Tilfriskning fra kroniske generaliserte muskel-skjelettsmerter ANNE MARIT         01/08/2010 28/02/2014 521000 Bidrag
710063   Fysioterapi i primærhelsetjeneste(GML 460989)   VØLLESTAD, NINA K.           01/11/2011 31/12/2015 521000 Bidrag
710064                            SOLBRÆKKE, KARI
      Erfaringer med utprøvede bevegelsestrening for (GML 460786)                01/11/2011 30/06/2013 521000 Bidrag
710065                             i et (var 460913)(
      Fedmeoperertes erfaringer med utgangspunkt VØLLESTAD, NINA K.               01/11/2011 30/06/2014 521000 Bidrag
710066                            DAGFINRUD, HANNE
      2/370-99/08-B Konsekvenser av Bekterevs (var 460909)                    01/11/2011 30/06/2014 521000 Bidrag
710067                            MENGSHOEL, ANNE MARIT
      2/370-99/09-A Tilfriskning fra kroniske generaliserte (var 461006)             01/11/2011 31/12/2015 521000 Bidrag
141251   HERO- 127143/330 HELSEØKONOMISK FORSKNING ITOR   IVERSEN, OSLO HOVEDPROSJ. 1700 9804   01/01/1998 31/12/2012 521100 Bidrag
141299                            IVERSEN, TOR
      127143/330 HERO S SAMLEKONTO - HELSEØKONOMISK FORSKNING I OSLO               01/01/1998 31/12/2012 521100 Bidrag
143103                            KRISTIANSEN, IVAR SØNBØ
      186500/V50 - Valuing health benefits in economic evaluation of health care programmes   01/10/2008 31/01/2013 521100 Bidrag
143197   191390/V50 More for less..             MELBERG, HANS OLAV           01/03/2009 30/06/2013 521100 Bidrag
143198                            IVERSEN, TOR
      187986/V50 Studies in Quality an Cost of Care for the Elderly               01/01/2003 31/12/2014 521100 Bidrag
143259   189494/V50 - The Economics of Mammography ScreeningKRISTIANSEN, IVAR SØNBØ         01/07/2009 30/06/2013 521100 Bidrag
143383                            affect Hepatitis B
      NFR 196400/S50 To what extent do user fees WANGEN, KNUT REIDAR               01/05/2010 30/06/2013 521100 Bidrag
143394                            ALSTADSETER, ANNETTE
      NFR 202365/S20 Tax Avoidance and Ownership Structure                    01/06/2010 30/06/2012 521100 Bidrag
143524                            IVERSEN, TOR
      204677/H10 Renumeration and organization in general practise:               01/06/2011 30/09/2015 521100 Bidrag
143533   214711/H10 Seminar HERO 2012-2015         IVERSEN, TOR              01/12/2011 31/12/2016 521100 Bidrag
143534   210504/H10 Evaluering av Omsorgsplan 2015HAGEN, TERJE P.                  01/09/2011 30/06/2016 521100 Bidrag
143570                            for priority setting
      213127 Improving utility assessment methods KRISTIANSEN, IVAR SØNBØ            01/01/2012 30/06/2016 521100 Bidrag
211279   Prof II - Kvalitetsmonitorering          BOTTEN, GRETE              01/10/2006 30/06/2012 521100 Bidrag
211450   Professor II pasientsikkerhet og kvalitet     BOTTEN, GRETE              01/01/2009 30/06/2014 521100 Bidrag
211501                            RØTTINGEN,
      Professor II, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten JOHN-ARNE            01/01/2010 30/06/2015 521100 Bidrag
211513   Professor II i medisinsk inovasjon, Kari Kværner  KVÆRNER, KARI JORUNN          01/08/2010 31/01/2013 521100 Bidrag
211529   Evaluering av sykehusstrukturen i Oslo-området   HAGEN, TERJE P.             01/09/2010 30/04/2013 521100 Bidrag
211562   Veiledning i Helse Sør-Østs kjernekompetansemiljø HAGEN, TERJE P.             01/01/2011 30/06/2012 521100 Bidrag
211588                            HAGEN, TERJE
      Prof II innen kunnskapshåndtering innen kliniske områder fra P.              01/07/2011 30/06/2015 521100 Bidrag
211589                            HAGEN, fra
      Professor II kunnskapshåndtering og kvalitetsforbedringTERJE P.              01/07/2011 30/06/2015 521100 Bidrag
220144   Evaluering av omstillingsprosessen i Helse HAGEN, TERJE P.                 01/10/2011 30/06/2015 521100 Oppdrag
420975                            KJEKSHUS, LARS-ERIK
      NFR - 193614/S20 - Reorganizing the specialist health services:              01/11/2009 30/06/2014 521100 Bidrag
421008                            M
      Samarbeidsavtale med Accenture/NFR 198265 ELBERG, HANS OLAV                01/12/2010 31/01/2013 521100 Bidrag
460773                            IVERSEN, TOR
      Colorectal Cancer: Social inequality, use of health care services and risk.        01/01/2008 30/06/2013 521100 Bidrag
460901                            KRISTIANSEN, IVAR knyttet til      01/03/2009 30/06/2014 521100 Bidrag
      Kompetansebygging, forskning og formidling av forskningsresultater SØNBØ økonomisk evaluering av legemidler
              Side 24/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Prosjektleder             Gyldig fra Gyldig til Sted Inntektskategori
650037                            IVERSEN,
      EU-prosjekt 241721 - EuroHOPE - European Health CareTOR                01/01/2010 31/12/2014 521100 Bidrag
690304   Stipend til Oxana Kozub              HAGEN, TERJE P.           01/10/2011 30/06/2014 521100 Bidrag
711067                            KRISTIANSEN, costeffectiveness 01/01/2011 30/06/2014 521100 Bidrag
      634201-2010 Screening for cervical cancer: Effectiveness and IVAR SØNBØ
711079                            AASS, ELINE
      Colorectal Cancer: Social inequality, use of health care services and risk (OMK 460773)01/10/2011 30/06/2015 521100 Bidrag
143389                            in patient
      NFR 196365/V50 Bridging the information gapHELLESØ, RAGNHILD              01/09/2010 28/02/2014 521200 Bidrag
143538                            KIRKEVOLD, MARIT
      209748/H10 - CHARM - Application for a Research Centre for               01/08/2011 31/12/2016 521200 Bidrag
211277                            SCHOU-BREDAL. INGER         01/10/2006
      FørsteamIIUUS - Førsteamanuensis II stilling knyttet til hovedstilling ved kirurgisk divisjon (UUS) 31/03/2015 521200 Bidrag
211366   UUS førsteamanuensis II              SMEBY, NINA             01/09/2007 31/01/2013 521200 Bidrag
211425   Førsteamanuensis II Aker             FAGERMOEN, MAY SOLVEIG        01/10/2008 31/03/2014 521200 Bidrag
211638   Nettverksbygging i helseinformatikk        MOEN, ANNE              01/02/2012 30/06/2018 521200 Bidrag
250679   Demensfyrtårn                   KIRKEVOLD, MARIT           01/12/2008 30/06/2012 521200 Bidrag
461036   Myalgisk Forenings prosjekt til Eva Stormorken  KIRKEVOLD, MARIT           01/02/2011 30/06/2014 521200 Bidrag
461040   Nytt trinn i omsorgstrappen            KIRKEVOLD, MARIT           01/03/2011 30/06/2014 521200 Bidrag
461074                            BJØRO,
      Såkornmidler: Multisenterstudie av trykksårforekomst, KRISTIAN             01/10/2011 30/06/2013 521200 Bidrag
461088   Doktorgraprosjekt M.T.Solberg           BJØRK, IDA              01/02/2012 30/06/2015 521200 Bidrag
650078   279081 EU-WISE FP7 Call HEALTH.2011.3.3-2     (MANGLER VERDI)           01/01/2012 31/12/2017 521200 Bidrag
143077                            an Ethics of PER
      186458/V50 Mapping the Normative Terrain ofNORTVEDT, Care               01/02/2008 30/06/2012 521300 Bidrag
200329                            FØRDE, REIDUN
      739 21 Kl EtikKom Norge KLINISKE ETIKK-KOMITEER I NORGE                01/01/2000 31/12/2015 521300 Bidrag
200718                            PEDERSEN, REIDAR
      Etisk kompetanseheving i de kommunale helse..(gml 200661)               01/09/2010 30/06/2015 521300 Bidrag
200762                            PEDERSEN,
      PET 2011003565 Psykiske helsetjenester, etikk og tvang REIDAR             01/07/2011 30/06/2016 521300 Bidrag
220081                            SOLBAKK, JAN HELGE
      Net based course in research ethics. Underprosjekt til PITRO III            01/11/2009 31/12/2012 521300 Oppdrag
460934   Å vite eller ikke vite - empiri og etikk     MANGSET, MARGRETE          01/10/2009 31/03/2013 521300 Bidrag
461050   Veiledning doktorgradprosjekt til Morten Magelsen NORTVEDT, PER            01/05/2011 31/08/2013 521300 Bidrag
640421   POSEIDON Agreement No 2006210           SOLBAKK, JAN HELGE          01/01/2007 31/12/2012 521300 Bidrag
640435                            SOLBAKK,
      GLEUBE: Globalisation European Bioethics Education, JAN HELGE             01/09/2009 31/12/2012 521300 Bidrag
121174   177643 - Maternal and morbidity and the Gambia  SUNDBY, JOHANNE           01/01/2007 31/12/2012 521400 Bidrag
121266                            MIDDELTHON, ANNE-LISE        sex with men 30/06/2013
      183683/V20 S50 HIV vulnerability and HIV prevention needs among men who have 01/01/2008 in Tanzania 521400 Bidrag
121290                            GRADMANN, CHRISTOPH
      191517/v50 The Comparative History of Antimicrobial Resistance in Norway 1945-1998   01/03/2009 31/12/2013 521400 Bidrag
121308                            HJELLSET,
      204590/V50 Reduced uneqality un health by prevention of VICTORIA TELLE         01/11/2010 31/05/2015 521400 Bidrag
121309                            LINDSKOG, BENEDIKTE VICTORIA 01/12/2010 30/06/2015 521400 Bidrag
      204357 Paths to Proyection: A study of Plural Medical Practices
143169                            INGSTAD, BENEDICTE          China
      190096/V Poverty, disability and access to social welfare in the People's Pepublic of01/02/2009 31/01/2013 521400 Bidrag
143313   199730/S50 West African Reproductive Health Costs SUNDBY, JOHANNE           01/01/2010 30/06/2014 521400 Bidrag
143314                            protective immune
      196397 Studies og humoral and cell-mediated BJUNE, GUNNAR               01/01/2010 30/06/2014 521400 Bidrag
143565                            BJERTNESS, ESPEN
      213805 Educational attainment, lifestyle factors and geneenvironmental         01/01/2012 30/06/2015 521400 Bidrag
190565                            TELLNES, GUNNAR
      199494/I10 Gården som arena for aktivitet og arbeid                  01/09/2010 30/06/2014 521400 Bidrag
200736   Veileder for kulturtilpasset lavterskeltilbud for HOLMBOE-OTTESEN, GERD        01/12/2010 30/06/2012 521400 Bidrag
200767                            of work done by
      QZA-0276 UGA-11/0037, Exploring the effectsSUNDBY, JOHANNE               01/09/2011 30/06/2013 521400 Bidrag
204707                            BJUNE, GUNNAR
      FagrådHelSekBist FAGLIG RÅDGIVNING I TILKNYTNING TIL HELSESEKTORBISTAND        01/01/2000 30/06/2013 521400 Oppdrag
204784   Opplæring i trygdefaglige emner          CLAUSSEN, BJØRGULF          01/06/2006 31/12/2015 521400 Oppdrag
205427   NOKUT - Utdanningskvalitetsprisen 2010      BJUNE, GUNNAR            01/08/2010 30/06/2017 521400 Bidrag
210403                            TELLNES, GUNNAR           01/12/1994 30/06/2012
      StatStøtKIRUTbase KOMPETANSEOPPBYGGING VEDR. BRUK AV KIRUT-BASEN FOR TRYGDEMEDISIN521400 Bidrag
210414   PROFESSORAT II SAMFUNNSMEDISIN, P MAGNUS PER   MAGNUS,               01/12/1994 30/06/2012 521400 Bidrag
211147   Prof2 epedemiolog                 KRISTENSEN, PETTER          01/06/2004 31/07/2014 521400 Bidrag
211256                            SUNDBY,
      Prof II M. Nylenna - Redaktør helsebiblioteket kombinert JOHANNE            01/06/2006 31/07/2012 521400 Bidrag
211299                            ABEBE, FEKADU            01/01/2007 31/07/2012 521400 Bidrag
      NUFU Studies of moecular epidemiology, clinical epidemiology and immunogy fo tuberculosis in pastoral communities and their livestock in Ethiopia
211300                            AKHTAR, HUSSAIN
      NOMAPRO 2006/10011 - Masters Programs in Public Health                 01/01/2007 30/06/2014 521400 Bidrag
211340   NUFUPRO-2007/10149 MALAWI             SUNDBY, JOHANNE           01/05/2007 31/12/2012 521400 Bidrag
211440                            SUNDBY, JOHANNE
      NUFUGe-2008/10013 Improving access and quality in maternal               01/12/2008 30/06/2013 521400 Bidrag
211459                            BJUNE, GUNNAR
      Prof II Globinf Nasjonalt Kunnskapssenteret for helsetjenesten             01/03/2009 30/06/2016 521400 Bidrag
211460   Prof II Globinf Folkehelsa            BJUNE, GUNNAR            01/03/2009 30/06/2016 521400 Bidrag
211595   NUFUSA-2010/10207- Upgrading TB researchABEBE, FEKADU                 01/09/2011 31/12/2012 521400 Bidrag
211601   Professor II innen flymedisin           BJERTNESS, ESPEN           01/01/2012 30/06/2018 521400 Bidrag
211608   Førsteamanuensis II med hovedstilling ved NAKMI  HOLMBOE-OTTESEN, GERD        01/11/2011 30/06/2017 521400 Bidrag
220098   Gjennomføring av kurs: Nasjonale fag       LIE, ANNE KVEIM           01/06/2010 30/06/2012 521400 Oppdrag
420944                            HØSTMARK, ARNE T.
      Effekt av forskjellige type og mengde karbohydrater på risikofaktor for h       01/12/2008 30/06/2012 521400 Bidrag
460563   Ullensakerunders - Ullensakerundersøkelsen BÅRD, NATVIG                01/08/2004 30/06/2013 521400 Bidrag
460877                            NAFSTAD, PER
      CICERO - Indoor air polution. A neglected povert related cause of global ill health 01/12/2008 30/06/2012 521400 Bidrag
460966                            SUNDBY,
      UNIFOR: Penger overført fra Ivar Helle til internasjonale JOHANNE           01/12/2009 30/06/2013 521400 Bidrag
460970   EK -2009/2/0003 Å gjøre en innsats        MIDDELTHON, ANNE-LISE        01/01/2010 30/06/2014 521400 Bidrag
461022   Symtomrapportering i den generelle befolkningen i NATVIG, BÅRD             01/11/2010 30/06/2012 521400 Bidrag
461027                            MADAR,
      Vitamin D og muskel-skjellett lidelse hos ikke vestlige AHNED             01/12/2010 30/06/2014 521400 Bidrag
461060                            LUND, JOHAN
      Risikofaktorer til arbeidsskader som gir varig mén til unge              01/08/2011 30/06/2014 521400 Bidrag
461077                            FJELD,
      2011/2/0054 Vinn-vinn eller global kvinneutnytting? HEIDI ELISABETH          01/01/2012 30/06/2016 521400 Bidrag
640423   TBadapt - Contract number 037919         BJUNE, GUNNAR            01/05/2007 30/06/2012 521400 Bidrag
650079                            HUSSAIN,
      278917 GIFTS¿Genomic and lifestyle predictors of foetal AKHTAR             01/02/2012 31/01/2016 521400 Bidrag
657016   IMAGE - Agreement number2006309          CLAUSSEN, BJØRGULF          01/06/2007 31/12/2012 521400 Bidrag
690279   DRUGS Research Networking Programme        GRADMANN, CHRISTOPH         01/09/2010 30/06/2012 521400 Bidrag
710044   AJF Ullensakerundersøkelsen            NATVIG, BÅRD             01/11/2011 30/06/2013 521400 Bidrag
121268                            STRAAND, JØRUND
      NFR 185132/V50 The Prescription Peer Academic Detailing study             01/01/2008 31/01/2013 521500 Bidrag
143436                            HAAVET,
      Underprosjekt av 143494 NFR 202492/S20 Out of work OLE RIKARD             01/12/2010 30/06/2015 521500 Bidrag
200524                            LINDBÆK, MORTEN           01/05/2006
      Nasjonalt nettverk for antibiotikabruk og overvåking av resistensutvikling i primærhelsetjenesten 31/12/2016 521500 Bidrag
200532                            STRAAND, JØRUND
      Planlegging av allmennmedisinsk forskningsenhet i Oslo (AFE/Oslo)           01/09/2006 31/12/2016 521500 Bidrag
200576   ANTIBIOTIKAVEILEDEREN               LINDBÆK, MORTEN           01/05/2007 30/06/2013 521500 Bidrag
211561   NORM ¿Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis ELIASSEN, KNUT EIRIK R        01/01/2011 30/06/2012 521500 Bidrag
420617   Drift tilsk For For (Driftstilskudd...)      HJORTDAHL, PER            01/01/2004 31/12/2012 521500 Bidrag
420886   Lungesykdommer i allmennmedisin          STRAAND, JØRUND           01/12/2007 30/06/2012 521500 Bidrag
430198   Emnekurs i Flått                 ELIASSEN, KNUT EIRIK R        01/12/2010 30/06/2012 521500 Oppdrag
460869                            LINDBÆK, MORTEN
      Fysikalske behandling alene, i kombinasjon med kortikosteroid-injeksjon        01/12/2008 31/12/2012 521500 Bidrag
             Side 25/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Prosjektleder             Gyldig fra Gyldig til  Sted Inntektskategori
460874                           STRAAND, forskning          01/12/2008 30/06/2013 521500 Bidrag
      Kaspar Buus Jensens prosjekt "Legemiddelindustri-initiert JØRUND i norsk allmenpraksis?"
460878                           LINDBÆK, MORTEN           01/12/2008  i allmennpraksis: Forekomst,
      Svein Høegh Henrichsen prosjekt "Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) hos pasienter 45 til 55 31/12/2012 521500 Bidrag risikofaktorer og nytte av screening?
460879                           HAAVET, OLE RIKARD          01/12/2008 30/06/2013 521500 Bidrag
      Manjit Kaur Sirpals prosjekt "Diagnosteringav depresjon hos ungdom. Klinisk valideringsstudie av nøkkelspørsmål og spørreskjema
460915                           STRAAND, JØRUND           01/06/2009 30/06/2012 521500 Bidrag
      ATT - The impact of ethnicity on quality of care for diabetes patients in general practice
460916   IJ - Effektiv rehabilitering hos eldre      BREKKE, METTE            01/06/2009 30/06/2012 521500 Bidrag
460919                           LINDBÆK, for å senke
      SH - Vent å se - resept - en effektiv og akseptabel strategiMORTEN antibiotikabruk  01/06/2009 30/06/2012 521500 Bidrag
460961                           STRAAND, - en
      BG - nr 2 - Kvinnehelse, klimakteriet og hormonbehandlingJØRUND            01/12/2009 30/06/2013 521500 Bidrag
460962                           STRAAND, JØRUND
      LD - Nytten av diagnostiske tester ved behandling/diagnostikk av           01/12/2009 30/06/2012 521500 Bidrag
460963                           STRAAND, og
      HTM og MK - Multisymptompasientene: En epidemiologiskJØRUND              01/12/2009 30/06/2012 521500 Bidrag
460964                           ROSVOLD, ELIN
      ACS - Kan kvaliteten på forskrivning av avhengighetsskapende OLAUG          01/12/2009 30/06/2012 521500 Bidrag
461003                           LINDBÆK, MORTEN
      KEE -2- Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis                  01/06/2010 30/06/2012 521500 Bidrag
461025                           FETVEIT, ARILD
      HS - Akupunkturbehandling av spedbarnskolikk i allmennpraksi             01/11/2010 30/06/2012 521500 Bidrag
461029                            norsk allmennpraksis
      Eivind Eckbos legater: Flåttbårne sykdommer iELIASSEN, KNUT EIRIK R          01/12/2010 30/06/2013 521500 Bidrag
710006                           LINDBÆK,
      KEE - nr 3 - Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksisMORTEN            01/06/2011 30/06/2014 521500 Bidrag
710007                            i kombinasjon
      ØH og MO - nr 2 - Fysikalsk behandling alene,LINDBÆK, MORTEN             01/06/2011 30/06/2013 521500 Bidrag
710008                           LINDBÆK, MORTEN
      SH - Vent og se-resept ¿ en effektiv og akseptabel strategi for å           01/06/2011 30/06/2013 521500 Bidrag
710009   IJ - nr 3 - Effekt av rehabilitering hos eldre  BREKKE, METTE            01/06/2011 30/06/2014 521500 Bidrag
710010                            hos eldre: en
      GN - nr 3 - Potensielt risikabel legemiddelbruk BREKKE, METTE             01/06/2011 31/12/2013 521500 Bidrag
710011                           JENUM,
      NS - Svangerskaps¿ og barseldepresjon i en multietniskANNE KAREN           01/06/2011 30/06/2014 521500 Bidrag
710012                           BREKKE, METTE
      OMV - Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo. Behandling ved              01/06/2011 31/12/2014 521500 Bidrag
710057                            D-mangel JØRUND
      ÅRE - Prediktorer for- og helseutfall av vitaminSTRAAND,hos              01/11/2011 30/06/2014 521500 Bidrag
710058                           STRAAND, JØRUND
      BG - (GML 460875/460961) nr 3 - Kvinnehelse, klimakteriet og             01/11/2011 30/06/2014 521500 Bidrag
710059                           STRAAND,
      HTM og MK - (GML 460963) nr 2 - Symptomrapportering i JØRUND             01/11/2011 30/06/2014 521500 Bidrag
710060   HS - (GML 461025) nr 2 -Akupunkturbehandling av STRAAND, JØRUND           01/11/2011 30/06/2014 521500 Bidrag
710061                           ROSVOLD, ELIN OLAUG
      ACS -(GML 460964) nr 2 - Kan kvaliteten av forskrivning av              01/11/2011 31/12/2013 521500 Bidrag
710062   Gaveforsterkning LOG-86 fra NFR Allmennmedisinsk STRAAND, JØRUND           01/01/2011 31/12/2016 521500 Bidrag
211538                           STRAAND, JØRUND
      Utplasseringen sykehuskoordinatorene ved Sykehuset Innlandet:             01/12/2010 30/06/2012 521511 Bidrag
211539                           STRAAND, JØRUND
      Utplasseringen sykehuskoordinatoren ved Sykehuset Sørlandet              01/12/2010 30/06/2012 521511 Bidrag
211540                           STRAAND, JØRUND
      Utplasseringen sykehuskoordinatoren ved Sykehuset i Vestfold             01/12/2010 30/06/2012 521511 Bidrag
211541                           STRAAND, JØRUND
      Utplasseringen sykehuskoordinatoren ved Sykehuset i Østfold,             01/12/2010 30/06/2012 521511 Bidrag
211542                           ROSVOLD, ELIN
      Utplasseringen sykehuskoordinatoren ved Sykehuset Telemark OLAUG           01/12/2010 30/06/2012 521511 Bidrag
211543                           STRAAND, JØRUND
      Utplasseringen sykehuskoordinatorene ved Vestre Viken: Asker             01/12/2010 30/06/2012 521511 Bidrag
710013   K.G.Jebsen Centre for Breast Cancer Research   DALE, ANNE LISE BØRRESEN       01/10/2011 31/12/2016 530000 Bidrag
710056   K.G.Jebsen Cardiac Research Centre        LEVY, FINN OLAV           01/10/2011 29/02/2016 530000 Bidrag
211572   Driftsmidler Hege Eliassen            ROGNLIEN, REIDAR           01/03/2011 30/06/2013 530100 Bidrag
421015   Mastergradsprogrammet Psyko           LIEN, LARS              01/03/2011 30/06/2015 530100 Bidrag
650068   261441 Persistant virus             DAHL-JØRGENSEN, KNUT         01/06/2011 31/12/2016 530100 Bidrag
143035   179571/V40 Centre for Cancer Biomedicine (CCB)  STENMARK, HARALD           01/01/2008 31/01/2018 530210 Bidrag
211598   Prof II Kreftklinikken              LOTHE, RAGNHILD A.          01/09/2011 30/06/2016 530210 Bidrag
710045   AJF CCB Edvard Leithe              LOTHE, RAGNHILD A.          01/01/2012 31/12/2012 530210 Bidrag
143034   179573/V40 Centure for Immune          SOLLID, LUDVIG MAGNE         01/01/2008 31/05/2012 530211 Bidrag
143494   202492/S20 Out of work              LIEN, LARS              01/04/2011 30/06/2014 531000 Bidrag
143612                           MEHLUM, LARS
      213734/H10 Long term effectiveness of dialectical behaviour              01/02/2012 31/10/2015 531010 Bidrag
200186   SELVMORDFORSK 5573/5 ETABL SEKSJ 39340 L     MEHLUM, LARS             01/12/1994 31/12/2012 531010 Bidrag
200494                           MEHLUM, LARS
      atferdsterapi - Dialektisk atferdsterapi for ungdom med repeterende suicidalatferd 01/09/2005 31/01/2013 531010 Bidrag
200583   Utr. -utd. - Utredningsprosjekt, utdanning    MEHLUM, LARS             01/07/2007 31/12/2012 531010 Bidrag
200584                           MEHLUM, LARS
      Behandlingskjede ved villet egenskading i norske kommuner               01/07/2007 31/12/2012 531010 Bidrag
200585   Hormonforandringer under mensturasjonssyklus   MEHLUM, LARS             01/07/2007 31/12/2012 531010 Bidrag
200586                           MEHLUM, LARS
      Terapeututdanning- Dialektisk atferdsterapi- terapeututdanning            01/07/2007 31/12/2012 531010 Bidrag
200741                           MEHLUM, LARS
      e-læringsprogram-undervisning av helsepersonell-vurdering               01/02/2011 30/06/2012 531010 Bidrag
200786   Mestringsfokusert oppfølgingstilbud til ungdomMEHLUM, LARS              01/02/2012 30/06/2013 531010 Bidrag
420543   V Ut Selvmordforeb                MEHLUM, LARS             01/01/2001 30/06/2012 531010 Bidrag
142873                           JENSEN, JIMMY            01/04/2007 30/06/2012 531011 Bidrag
      177739/V50 - Computational models of aberrant attribution of salience in schizophrenia and the effects of medication: An event related fMRI study
143003                           ANDREASSEN, OLE brain MRI Stydy
      183782/S10 - Imaging genetics of schizophrenia. A whole genome - A.          01/12/2007 31/12/2012 531011 Bidrag
143423                           JENSEN,
      199472/V40 Motivation, dopamine and schizophrenia JIMMY                01/10/2010 30/06/2013 531011 Bidrag
143571                           ANDREASSEN,
      216711/F11 Imaging Genetics Overseas Researcher Project OLE A.            01/12/2011 28/02/2013 531011 Bidrag
143610                           MELLE, of
      213974/H10 The Role of Migration in the Development INGRID              01/02/2012 30/06/2015 531011 Bidrag
190548                           ANDREASSEN, OLE A.
      Functional magnetic resonance imaging (fMRI) for study of (OMK gml 190033)      01/12/2009 31/03/2012 531011 Bidrag
211198   Professorat psykoseforskning           ANDREASSEN, OLE A.          01/09/2005 28/02/2016 531011 Bidrag
211289   1. amanuensis II psykoseforskning        RØSSBERG, JAN IVAR          01/11/2006 31/07/2012 531011 Bidrag
211346   Prof II NAKMI                  AHLBERG, NORA            01/07/2007 31/03/2012 531011 Bidrag
211548                           MELLE,
      Professor II i psykiatri med ansvar for forskerutdanning INGRID            01/12/2010 28/02/2016 531011 Bidrag
650035                           Bipolar Research
      EU-223102 - ENBREC - European Network of ANDREASSEN, OLE A.              01/12/2009 30/09/2012 531011 Bidrag
142845                           CLAUSEN, THOMAS
      177496/V50 - Medication assisted rehabilitation and crime: how do MMT affect     01/03/2007 30/09/2012 531012 Bidrag
142956                           BRAMNESS, JØRGEN
      181880/V50 - Senter for rus- og avhengighetsforskning                 01/09/2007 30/06/2013 531012 Bidrag
143247                           RAVNDAL, EDLE
      190425/V50 Women mantained on opioid drugs in pregnancy                01/06/2009 31/12/2012 531012 Bidrag
143467   189024/50- Konferanser (SERAF)          BRAMNESS, JØRGEN           01/02/2011 30/06/2012 531012 Bidrag
143537                           (MANGLER VERDI)
      204725/H10 Preventing opioid relapse and-overdose following              01/08/2011 30/09/2015 531012 Bidrag
200248   718 61 DrifTilsk                 BRAMNESS, JØRGEN           01/01/1999 31/12/2012 531012 Bidrag
200714   Almennmedisinske kompetansetiltak        BRAMNESS, JØRGEN           01/09/2010 31/12/2012 531012 Bidrag
200715                           BRAMNESS, JØRGEN
      Videobaserte behandlingstiltak som bruk i behandling av rusavhengige         01/09/2010 30/06/2013 531012 Bidrag
200769   Allmennmedisinsk kompetanseheving 2       BRAMNESS, JØRGEN           01/10/2011 31/03/2014 531012 Bidrag
250701   Metadon i svangerskap              RAVNDAL, EDLE            01/09/2010 30/06/2012 531012 Bidrag
420814   Kursinntekter - SKR               BRAMNESS, JØRGEN           01/10/2006 30/04/2012 531012 Bidrag
211108   P2 BioloPsykiatri                MYHRE, ANNE MARGRETHE        01/10/2003 31/12/2012 531013 Bidrag
211290   1. amanuensis II finansiert av NKVTS       DYB, GRETE              01/11/2006 31/07/2012 531013 Bidrag
460946                           ALVIK,
      Følger av alkoholeksponering før fødsel. Hvordan vil ASTRID              01/10/2009 30/06/2012 531013 Bidrag
143112                           FRIIS, psychosis: Ten year follow-up 01/07/2008 study
      186040/V50 Long term effects of early intervention in SVEIN              of the TIPS 30/06/2013 531014 Bidrag
              Side 26/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Prosjektleder             Gyldig fra Gyldig til Sted Inntektskategori
143217                            morphology..
      190311/v50 Longitudinal MRI Studies of brain AGARTZ, INGRID               01/05/2009 30/09/2013 531014 Bidrag
143626                            AGARTZ, INGRID
      213700/H10 Longitudinal Brain Imaging and Investigation of               01/02/2012 31/10/2015 531014 Bidrag
211069   P2 PSykiatri Akut                 MARTINSEN, EGIL           01/01/2003 31/05/2012 531014 Bidrag
211163                            HAUFF, EDVARD
      psyk epid prof2 - Professor II-stilling, psykiatrisk epidemiologi/genetisk epidemiologi 01/12/2004 30/06/2013 531014 Bidrag
211347   Spiseforstyrrelser                 DISETH, TROND            01/08/2007 31/01/2013 531014 Bidrag
211399                             og South Sudan
      Capacity Building in the Field of Mental HealthHAUFF, EDVARD              01/04/2008 31/12/2014 531014 Bidrag
211448   Prof II tilknyttet Klinikk for psykisk helse    FALLUM, ERIK             01/01/2009 31/03/2013 531014 Bidrag
211521   NUCOOPRE-2009/11027 Building an advanced research HAUFF, EDVARD            01/08/2010 30/06/2012 531014 Bidrag
211522                            HAUFF, of Bahr
      NUCOOPIN-2009/10602 Guest house at the UniversityEDVARD                 01/08/2010 30/06/2012 531014 Bidrag
211640                            FRIESTAD, CHRISTINE
      Førsteamanuensis ll i psykiatri med spesialområde rettspsykiatri            01/02/2012 31/07/2016 531014 Bidrag
460674   Akkulturasjon - Flyktningers akkulturasjon     TINGVOLL, LAILA           01/09/2006 30/06/2012 531014 Bidrag
211080   Pl Hjertemedis d                  GJESDAL, KNUT            01/01/2003 30/06/2015 531110 Bidrag
211414   Prof.klinisk Kardiovaskulær translasjonsforskning SELJEFLOT, INGEBJØRG         01/07/2008 31/01/2014 531110 Bidrag
250094   KLINISK KARIOLOGI (LØNN) PROFESSORAT II      AGEWELL,STEFAN            01/01/1998 20/02/2017 531110 Bidrag
710005                            ARNESEN, HARALD
      Stein Erik Hagens Stiftelse for Klinisk hjerteforskning (460824)            01/12/2010 31/10/2018 531110 Bidrag
710034   AFJ11 Thomas von Lueder              (MANGLER VERDI)           01/10/2011 30/06/2012 531110 Bidrag
211040   P2 Hepatologi B1                  MOUM, BJØRN             01/01/2003 30/07/2013 531113 Bidrag
211628   Driftsmidler Prof. II Medisinsk klinikk Truls HaugeHAUGE, TRULS             01/01/2012 31/03/2015 531113 Bidrag
211313   Professor II i infeksjonsmedisin          KVALE, DAG              01/01/2007 30/06/2012 531114 Bidrag
461066   Legat Siri L. Feruglio               (MANGLER VERDI)           01/09/2011 30/06/2012 531114 Bidrag
143191                            ENGEDAL, KNUT
      187980/V50 Improving mental health of older people through               01/03/2009 31/12/2012 531115 Bidrag
211193                            KJELDSEN, SVERRE ERIK
      pr 2 klinkar lønn - Professor II klinisk kardiologi lønn                01/06/2005 30/11/2015 531115 Bidrag
211534   Professorat infeksjonsmedisin Aker OUS       BERILD, DAG             01/11/2010 31/07/2016 531115 Bidrag
143059                             and type 2 diabetes in pregnancy 01/02/2008 31/12/2012 531116 Bidrag
      Physical activity, obesety, gestational diabetesJENUM, ANNE KAREN
211046   P2 Endokrinol Bl                  BIRKELAND, KÅRE           01/01/2003 31/12/2012 531116 Bidrag
211356                            BIRKELAND, KÅRE
      KLINISK STIPENDIAT BF JENSEN, KIRURGISK KLINIKK (gammelt 250130)            01/09/2007 30/06/2012 531116 Bidrag
211564                            ERIKSEN, ERIK FINK
      P2 Osteporose Fd Professorat II Indremedisin/Osteporose                 01/01/2011 30/04/2013 531116 Bidrag
211596   Førsteamanuensis Klinisk Ernæring         AAS, ANNE-MARIE           01/09/2011 30/11/2013 531116 Bidrag
211617                            BOLLERSLEV, JENS
      Prosjekt lønn UiO for tidligere ansatte hos Medinnova                  01/11/2011 30/09/2013 531116 Bidrag
211565   Pro II Senter for forebyggende medisin       PEDERSEN, TERJE ROLF         01/02/2011 31/01/2016 531117 Bidrag
210928   P2 KLINISK ERNÆRING LB               MOWE, MORTEN             01/01/2002 31/12/2012 531118 Bidrag
211241                            RULAND, CORNELIA           01/03/2006 31/10/2016 531120 Bidrag
      Professor II knyttet til hovedstilling, Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning
210840   P2 Ortopedi PROFESSORAT II             TERJESEN, TERJE           01/01/2001 31/05/2016 531210 Bidrag
211032   P2 Revmatolo K 1                  KVIEN, TORE             01/01/2003 31/03/2012 531210 Bidrag
211114   P2 Ortope JE M d                  MADSEN, JAN ERIK           01/12/2003 31/08/2013 531210 Bidrag
143264                             the adult
      193078/V40 Isolation of retinal stem cells fromMOE, MORTEN C              01/07/2009 30/06/2013 531212 Bidrag
211422   Prof.II Øyeavdeling                DROLSUM, LIV             01/09/2008 30/04/2017 531212 Bidrag
211570                            (MANGLER VERDI)
      Ragnheidur Bragadottir finansiering av drift professorat Øye              01/03/2011 30/06/2016 531212 Bidrag
710035   AFJ11 Øyeavdelingen                MOE, MORTEN C            01/10/2011 30/06/2012 531212 Bidrag
210933                            KOSTOVSKI, EMIL
      KlStFysRehabLønn FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING - KLINISK STIPENDIAT FRANCK BECKER 01/01/2002 30/06/2012 531214 Bidrag
211223   post. doc. Diakonhjemmet              KVIEN, TORE             01/01/2006 31/07/2012 531214 Bidrag
211224   Post. doc. Sunnaas (Lønn)             BECKER, FRANK            01/01/2006 30/04/2015 531214 Bidrag
211400   Professorat i fysikalsk medisin og rehabilitering RØE, C.               01/04/2008 30/09/2013 531214 Bidrag
211558   Postdoktor Svend Rand-Hendriksen Sunnaas Sykehus  (MANGLER VERDI)           01/01/2011 31/03/2017 531214 Bidrag
250049   PROF II FYSIK MEDIS & REHAB (LØ) 34930KS      STANGHELLE, JOHAN          01/12/1994 31/12/2015 531214 Bidrag
250108                            BAUTZ-HOLTER, ERIK
      P2 FYSMED/REH BL PROF II FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING...             01/01/1999 31/12/2012 531214 Bidrag
210341   PROFESSORAT II NEVROKIR T LUNDAR:33630TL      LUNDAR, TRYGVE            01/12/1994 30/06/2016 531215 Bidrag
211137   PROF2 Nevrokirurgi                 HELSETH, EIRIK            01/01/2004 28/02/2015 531215 Bidrag
211220   nevro lønn - Prof II Nevrokirurgi (lønn)      LANGMOEN, IVER ARNE         01/01/2006 30/06/2016 531215 Bidrag
211444                            BERG-JOHNSEN, JON
      Professsorat II i medisin (kirurgi) Jon Berg-Johnsen                  01/12/2008 30/06/2014 531215 Bidrag
211612   Prof. II Nevrokirurgisk avdeling. Nevroklinikken. (MANGLER VERDI)           01/11/2011 30/06/2016 531215 Bidrag
143153                            HARBO, FLINSTAD HANNE-C.       01/01/2009 30/06/2012 531217
      189639/V40 Harbo-Causes of MS and MG. Search for susceptibility factors of multiple sclerosis and myasthenia gravis Bidrag
143410                            HARBO, of
      196776/V50 From clinical to molecular characterization FLINSTAD HANNE-C.        01/07/2010 31/01/2014 531217 Bidrag
210981   PROFESSORAT II I MEDISIN, NEVROLOGI DIETRICHS, ESPEN                  01/01/2002 30/09/2012 531217 Bidrag
211355                            ZWART, JOHN-ANKER
      Driftsmidler for professorat ved nevrologisk avdeling                  01/09/2007 28/02/2013 531217 Bidrag
211466   Professorat II i Nevrologi             TAUBØLL, ERIK            01/07/2009 28/02/2015 531217 Bidrag
211567                            HARBO, FLINSTAD HANNE-C.
      Hanne Harbo - Driftsmidler finansiert av OUS professorat                01/03/2011 30/06/2016 531217 Bidrag
690190                            JØRUM, med Universitetsklinikk Mannheim
      forsksammannheim - EllenJørum, forskningssamarbeid ELLEN                01/08/2005 31/12/2012 531217 Bidrag
211559   Klinikkleder Kvinne- og barneklinikken       ROOTWELT, TERJE           01/01/2011 30/06/2016 531300 Bidrag
211038   P2 Obstetrik Q 1                  QVIGSTAD, ERIK            01/01/2003 31/12/2012 531310 Bidrag
211144   Prof 2 fødselsyk                  HAUGEN, GUTTORM           01/05/2004 28/02/2015 531310 Bidrag
211221   1. amanuensis II kvinneklinikken (Lønn)      STAFF, ANNETINE           01/01/2006 31/07/2012 531310 Bidrag
211381   Professorat II ved Kvinneklinikken RH       TANBO, TOM              01/01/2008 30/06/2013 531310 Bidrag
211639   Prof II i medisin (obstetrikk - gynekologi)    (MANGLER VERDI)           01/02/2012 31/08/2017 531310 Bidrag
210530   PROFESSORAT 2 BARNENEUROLOGI OSHSKJELDAL, OLA    33520 S               01/12/1994 30/06/2013 531311 Bidrag
211034   P2 Barnenevrol 1                  STRØMME, PETTER           01/01/2003 30/09/2012 531311 Bidrag
211096   P2 Pediatri TWRH                  HANSEN, THOR WILLY RUUD       01/09/2003 31/08/2013 531311 Bidrag
211281   1. amanuensis II barnesenteret (lønn)       CARLSEN, KARIN CECILIE LØDRUP    01/10/2006 31/07/2012 531311 Bidrag
211308   Prof II i Pediatri                 FUGELSETH, DRUDE           01/01/2007 30/09/2016 531311 Bidrag
211504   Professorat I i allergologi, Voksentoppen     CARLSEN, KAI HÅKON          01/04/2010 30/06/2020 531311 Bidrag
650051   FP7-HEALTH-2010-261357 MeDALL           CARLSEN, KAI HÅKON          01/12/2010 31/12/2015 531311 Bidrag
121306                            SAUGSTAD,
      199367/V40 Brain and brain cell injury in newborn infants OLA DIDRIK          01/08/2010 30/06/2014 531312 Bidrag
690288                            SAUGSTAD, OLA DIDRIK
      Doktorgradsprosjekt Leonid Pankratov, St. Petersburg                  01/01/2011 30/06/2015 531312 Bidrag
210082   PROFESSORAT II KARDIOLOGI (OTTO A. SMISETH) OTTO A.SMISETH,               01/12/1994 30/06/2013 531500 Bidrag
143132                            SEJERSTED, OLE
      185876/v40 Molecular basis for control of the heartbeat by Na+ M.            01/10/2008 30/06/2012 531510 Bidrag
143196                            CHRISTENSEN, GEIR
      191936/V40 Cytokine- and stress-induced myocardial hypertrophy             01/03/2009 30/06/2013 531510 Bidrag
143492   NFR 205159/F20 ESC Working group          SEJERSTED, OLE M.          01/04/2011 31/03/2012 531510 Bidrag
211070   P2 Kardiovask ce                  CHRISTENSEN, GEIR          01/01/2003 31/12/2013 531510 Bidrag
             Side 27/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Prosjektleder          Gyldig fra Gyldig til  Sted Inntektskategori
460309                            S
      FONDSFORSKNING DIV/LØNN - IEMF 34010SEJERSTED, OLE M.              01/12/1994 30/06/2019 531510 Bidrag
460310   FONDSFORSKNING DIV/DRIFT - IEMF 34010 S     SEJERSTED, OLE M.        01/12/1994 30/06/2019 531510 Bidrag
460311   FONDSFORSKNING DIV/UTSTYR - IEMF 34010 S     SEJERSTED, OLE M.        01/12/1994 30/06/2019 531510 Bidrag
650057   2010-261409 The MEtabolic Road to        SEJERSTED, OLE M.        01/03/2011 31/12/2016 531510 Bidrag
710015   AFJ11 IEMF                    (MANGLER VERDI)         01/10/2011 30/06/2012 531510 Bidrag
710070                           SJAASTAD, IVAR
      Underprosjekt K.G.Jebsen Cardiac Research Centre 710056             01/02/2012 30/06/2016 531510 Bidrag
710074                           CHRISTENSEN,
      Underprosjekt K.G.Jebsen Cardiac Research Centre 710056 GEIR           01/02/2012 30/06/2016 531510 Bidrag
211209   Prof II Thoraxkirurgi (lønn)           TØNNESEN, THEIS         01/11/2005 31/08/2015 531511 Bidrag
690257   Erythromelalgi                  KVERNEBO, KNUT         01/03/2009 31/10/2012 531511 Bidrag
210379                           KONGERUD, JOHNY
      P2 LungemedisinK PROFESSORAT II (KLINISK/)LUNGEMEDISIN              01/12/1994 30/06/2013 531512 Bidrag
420828                           EDVARDSEN, THOR
      176917/i40 Ultralyd i lommeformat - Fremtidens stetoskop             01/01/2007 30/06/2012 531513 Bidrag
460799   Elektrofysisk laboratorium - Fredriksens fond AMLIE, JAN PEDER          01/02/2008 30/06/2015 531513 Bidrag
710071                           SMISETH, OTTO A.
      Underprosjekt K.G.Jebsen Cardiac Research Centre 710056             01/02/2012 30/06/2016 531513 Bidrag
710073                           GULLESTAD,
      Underprosjekt K.G.Jebsen Cardiac Research Centre 710056 LARS           01/02/2012 30/06/2016 531513 Bidrag
211014                           ATTRAMADAL, HÅVARD
      P 2 Kardiologi HA MOLEKYLÆR OG CELLULÆR KARDIOLOGI                01/01/2003 31/12/2012 531514 Bidrag
250102                           LØNN
      PROFESSOR II SIRKULASJONSFYSIOLOGI STRANDEN, EINAR                01/01/1998 31/03/2014 531515 Bidrag
210677   P2 ANSESTESIOLOGI                TØNNESSEN, TOR INGE       01/01/1999 30/09/2013 531700 Bidrag
211452   Prof II i anestesi- Kirkebøen          KIRKEBØEN, KNUT ARVID      01/01/2009 30/11/2013 531700 Bidrag
211547   Professor II Akuttmedisin            SANDBERG, MÅRTEN        01/12/2010 31/03/2016 531700 Bidrag
211550   Professor II Intensivmedisin           SUNDE, KJETIL          01/12/2010 28/02/2015 531700 Bidrag
420179   PROF AKUTTMEDISIN (NL/LM, LØ), 34810 PAS     STEEN, PETTER ANDREAS      01/12/1994 30/04/2012 531700 Bidrag
690284   Presidentstipend Maria Olovjannikova       FERKIS, JULIA          01/11/2010 30/06/2012 531700 Bidrag
690285   Presidentstipend Maria P. Troitskaya       FERKIS, JULIA          01/11/2010 30/06/2012 531700 Bidrag
710004   Komme vel hjem fra sykehus (420923)       VAAGE, JARLE          01/12/2010 30/06/2012 531700 Bidrag
211533                           (MANGLER VERDI)
      Klinikkleder - Klinikk for diagnostikk og intervensjon              01/10/2010 31/08/2015 531800 Bidrag
142962                           UNDLIEN, DAG ERIK
      183500/S10 Epigenetic surveying in immune-mediated diseases. A twin study.    01/10/2007 31/05/2012 531810 Bidrag
210911   P2 KLINISK GENETIKK-ØRSTAVIK           ØRSTAVIK, KAREN HELENE     01/01/2002 31/12/2012 531810 Bidrag
211461                           UNDLIEN, DAG ERIK
      Start-up funds under Norads Programme for Master Studies (NOMA)         01/03/2009 31/08/2013 531810 Bidrag
211486                           300100)
      Kromosomlaboratoriet - Miljøstøttemidler (gml UNDLIEN, DAG ERIK         01/10/2009 31/08/2013 531810 Bidrag
461062                           LIE, BENEDICTE A.
      Korrelasjon mellom type-1 diabetes og risiko genvarianter og           01/08/2011 31/08/2012 531810 Bidrag
650077                           UNDLIEN, DAG ERIK        01/11/2011 31/10/2012 531810 Bidrag
      201167 Euradrenal Pathophysiology and natural course of autoimmune adrenal failure in Europe (OMK 657027)
690036   NS31564 EPILEPSY IN TWINS - KB 34060 UNDLIEN, DAG ERIK              01/12/1994 31/05/2014 531810 Bidrag
690051   TVILLINGFORSKNING - KB 34060           UNDLIEN, DAG ERIK        01/12/1994 31/05/2014 531810 Bidrag
690180                           UNDLIEN, DAG
      a twin study - Genetic Epidemiology of Seizures: A Twin Study ERIK        15/09/2004 31/05/2014 531810 Bidrag
143241                           TØNJUM, TONE
      191459/V50 Neurogeneticss of aging:Impact of DNA repair on Alzheimer       01/06/2009 31/08/2012 531811 Bidrag
211006   P2 Mikrobiol M l                 MELBY, KJETIL          01/01/2002 31/07/2016 531811 Bidrag
211441   Professorat II DKO 1404 Stefan Krauss      KRAUSS, STEFAN         01/12/2008 30/06/2013 531811 Bidrag
211592   Professorat - Mikrobiologisk avdeling, UUS KRANGE, INGEBORG HOGNESTAD01/08/2011 30/04/2015 531811 Bidrag
121282                           BOGEN, BJARNE
      185862/S50 2nd Generation Vaccibodies for infectious deseases          01/06/2008 31/05/2013 531812 Bidrag
143071   Underprosjekt 143034. SFF-Cir          SOLLID, LUDVIG MAGNE      01/02/2008 31/05/2013 531812 Bidrag
143073   Underprosjekt 143034. SFF-Cir          BOGEN, BJARNE          01/02/2008 31/05/2013 531812 Bidrag
143111                           SOLLID, LUDVIG MAGNE      01/07/2008 31/03/2013 531812 in a Norwegian proteomics consortium
      183661/S10 - National-wide service and competence from the Rikshospitalet Radiumhospitalet proteomics core facility Bidrag
143255                           BERGSENG, ELIN         01/07/2009 30/06/2012 531812 Bidrag
      191729/V40 - HLA Association of Celiae Disease: Why is only DQ2.5 but not the highly homologous DQ2.2 predisposing to disease
143434                           (MANGLER VERDI)
      196402/S50 Vaccibodies for SIV: a step towards an HIV vaccine for humans     01/11/2010 30/11/2013 531812 Bidrag
143435                           SOLLID, LUDVIG MAGNE
      197085/V40 Molecular characerisation of T cell receptors in coeliac disease   01/11/2010 31/08/2013 531812 Bidrag
143525   204874/F20 - The complement system and the    MOLLNES, TOM EIRIK       01/06/2011 30/06/2015 531812 Bidrag
180056   Utprøv 0303                   VARTDAL, FRODE         01/12/2003 31/10/2014 531812 Bidrag
211042   P2 Immunhemat F1                 KJELDSEN-KRAGH, JENS      01/01/2003 28/02/2014 531812 Bidrag
211387   Professorat II i Medisin             VAAGE, JOHN TORGILS       01/01/2008 30/06/2012 531812 Bidrag
211597                           MOLLNES, TOM
      The relative role of Complement and CD14/Toll-like receptors inEIRIK       01/09/2011 30/06/2012 531812 Bidrag
460941   Tumorforskning-Blix fond (Gml 460941-andel) BOGEN, BJARNE            01/10/2009 30/04/2012 531812 Bidrag
460942   Tumorforskning-UNIFOR (Gml 460941-andel) BOGEN, BJARNE              01/10/2009 30/04/2012 531812 Bidrag
640384   PREVENTCD - FP6-2005-FOOD-4B - 36383 SOLLID, LUDVIG MAGNE            01/11/2006 31/12/2012 531812 Bidrag
640395   TRACKS - MRTN-CT-2006-036032           SOLLID, LUDVIG MAGNE      01/10/2006 31/10/2014 531812 Bidrag
640424   LSHC-CT-2006-037874 - VITAL           BOGEN, BJARNE          01/05/2007 31/12/2013 531812 Bidrag
650069   268541 AUTO-CD                  SOLLID, LUDVIG MAGNE      01/06/2011 30/04/2017 531812 Bidrag
650082   289964 TRANSPATH                 SOLLID, LUDVIG MAGNE      01/12/2011 31/10/2016 531812 Bidrag
711037                           (MANGLER VERDI)         01/12/2010 that support Gml 461009
      KFpnr 0926906b PK01-2009-0684 0926906B Translation research with the goal to identify T-cells 30/06/2014 531812 Bidrag
711038                           (MANGLER VERDI)         01/12/2010 that support Gml 461009
      KFpnr 0926906b PK01-2009-0684 0926906B Translation research with the goal to identify T-cells 30/06/2014 531812 Bidrag
141773                           HARALDSEN, GUTTORM
      139324/V40 Endotel ORGAN-SPECIFIC PROPARTIES OF ENDOTHELIAL CELLS..       01/01/2001 31/10/2012 531813 Bidrag
142940                           ROSSELAND, CAROLA
      181997/V40-Dioxin-like Organohalogen Carcinogenesis               01/09/2007 28/02/2013 531813 Bidrag
143074   Underprosjekt 143034. SFF-Cir          JOHANSEN, FINN-EIRIK      01/02/2008 31/05/2013 531813 Bidrag
143210                            Screening for breast cancer
      189488/V50 Benefits and Harms of OrganisedMÆHLEN, JAN              01/04/2009 30/06/2012 531813 Bidrag
143219                           MADSHUS, INGER HELENE
      191781/V40 IS UBIQUINTINATIONAL REQUIRED FOR ENDOCTYTOSIS..           01/05/2009 30/09/2012 531813 Bidrag
190532                           JAHNSEN, FRODE LARS
      Preparing for tubercolusis vaccine efficacy trials 179342/S30          01/07/2009 31/01/2013 531813 Bidrag
211136   PROF2 Patologi                  SAUER, TORILL          01/01/2004 31/10/2014 531813 Bidrag
211205                           DELABIE, JAN
      Prof II hemopat o - Professorat II i medisin (hemopatologi)           01/11/2005 31/07/2016 531813 Bidrag
211287   1. amanuensis II Zhenhe Suo           SUO, ZHENHE           01/11/2006 30/06/2012 531813 Bidrag
211288   1. amanuensis II i patologi Ben Davidson     DAVIDSON, BEN          01/11/2006 30/06/2012 531813 Bidrag
211467   Professorat II i medisin - cytologi       BERNER, AASMUND         01/06/2009 30/11/2014 531813 Bidrag
250128                           SVINDLAND, AUD
      P2 Patologi A S L PROFESSOR II PATOLOGISK ANATOMI - LØNN             01/01/2001 31/12/2012 531813 Bidrag
420643   P2 PATOLOGI - JMNESLAND             NESLAND, JAHN          15/06/2004 31/12/2012 531813 Bidrag
460902                           HUITFELDT, HENRIK S.
      Cellulære stressresponser i kreftutvikling; betydning for intracellulær...    01/03/2009 31/10/2012 531813 Bidrag
461014                            cancers
      The nature of small screening-detected breast MÆHLEN, JAN            01/10/2010 31/03/2014 531813 Bidrag
461016                           MADSHUS, INGER HELENE
      DNK-midler Inger Helene Madshus' gruppe - drift Tram Thu             01/10/2010 30/06/2012 531813 Bidrag
461017   DNK-midler Inger Helene Madshus' grupp      MADSHUS, INGER HELENE      01/10/2010 30/06/2012 531813 Bidrag
650025   PITN-GA-2008-215553 Cross-Talk          JOHANSEN, FINN-EIRIK      01/07/2009 31/12/2013 531813 Bidrag
711018                           HUITFELDT, HENRIK S.
      KFpnr 80155002 Cellulære stressresponser under kreftutvikling Gml 460761     01/12/2010 30/06/2012 531813 Bidrag
              Side 28/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Prosjektleder           Gyldig fra Gyldig til  Sted  Inntektskategori
711019                             HUITFELDT, HENRIK S.
      KFpnr 0926706b Cellulære stressresponser under kreftutvikling Gml 460761       01/12/2010 30/06/2012  531813  Bidrag
711024                             JOHANSEN, FINN-EIRIK       Gml 460795
      KFpnr 70090001 Role of the epithelial barrier in colitis-associated colorectal cancer 01/12/2010 30/06/2012  531813  Bidrag
142973   182621/V40 - Mitochondrial Health and Neuronal Life EIDE, LARS            01/01/2008 30/06/2012  531814  Bidrag
121279                             ANDRESSEN, of 5-HT4 and 5-HT7 serotonin receptors
      186382/V40 Molecular interations and signalling mechanismsKJETIL WESSEL        01/03/2008 31/03/2012  531815  Bidrag
143244                             AURSNES, IVAR           01/06/2009 31/12/2012
      190420/V50 - Use and abuse of benzodiazeptines in Norway and determinants of drug dependancy          531815  Bidrag
143530                             LEVY, FINN OLAV
      205167/F20 - Compartmentation of receptor-mediated cAMP                01/07/2011 30/09/2014  531815  Bidrag
200451   P2 RETTSTOKSIK M - Prof II RettstoksikologiMØRLAND, JØRG               01/11/2004 30/04/2012  531815  Bidrag
211249   1. amanuensis II Marianne Klemp Gjertsen      REIKVAM, ÅSMUND          01/05/2006 31/12/2016  531815  Bidrag
211369                             av omsorgsnivå
      Legemiddelrelaterte problemer relatert til skifteREIKVAM, ÅSMUND           01/11/2007 31/12/2012  531815  Bidrag
460190   FondLegForskLevy EKSTERNE FORSKNINGSMIDLER F OLAV  LEVY, FINN OL31130        01/12/1994 30/06/2012  531815  Bidrag
710072                             LEVY, FINN OLAV
      Underprosjekt K.G.Jebsen Cardiac Research Centre 710056                01/02/2012 30/06/2016  531815  Bidrag
211138   PROF2 Radiologi                   NAKSTAD, PER HJALMAR       29/03/2004 30/09/2014  531816  Bidrag
250096   PROFESSORAT NEURORADIOLOGI, LØNN,KLØW, NILS-EINAR  NILS-EINAR KLØW         01/01/1998 31/12/2016  531816  Bidrag
210704                             FOSSE, ERIK
      P2 Interven Fosse PROFESSORAT 2 ERIK FOSSE INTERVENSJONSSENTERET01/01/1999 31/12/2014             531817  Bidrag
690283   Presidentstipend Ilya Sergeevich MelnichenkoFERKIS, JULIA               01/11/2010 30/06/2012  531817  Bidrag
690305   Presidential student Nadez'da Postriganova FOSSE, ERIK                01/11/2011 30/06/2013  531817  Bidrag
211410   Professoret II i onkologi              KVALØY, STEIN           01/06/2008 30/11/2013  531900  Bidrag
211568                             SMELAND, SIGBJØRN
      Professor II ved klinikk for kreft og kirurgi - Klinikkleder             01/03/2011 30/06/2016  531900  Bidrag
650041                             STENMARK,
      EU-kontrakt - FP7-233146-PI3K complex - ERC-2008-AdG HARALD              01/04/2010 31/01/2016  531900  Bidrag
210993   PROFESSORAT II KLINISK ONKOLOGI (SOPHIE D. FOSSÅ)  KOSTOVSKI, EMIL          01/01/2002 30/06/2013  531910  Bidrag
211036   P2 Onkologi EW 1                  WIST, ERIK            01/01/2003 31/07/2012  531910  Bidrag
211044   P2 Onkologi KMT1                  TVEIT, KJELL MAGNE        01/01/2003 31/10/2012  531910  Bidrag
211566   Prof II Kreftklinikken               (MANGLER VERDI)          01/02/2011 30/06/2016  531910  Bidrag
211593                             HELLAND, ÅSLAUG
      Førsteamanuensisstilling ved ISM DNR, Stavanger (gammelt 211500)           01/09/2011 30/06/2015  531910  Bidrag
211012                             HOFF, GEIR
      P 2 GastroentKreft GASTROENTEROLOGI(SK) KREFT (NORCCAP)                01/01/2003 31/12/2012  531911  Bidrag
211097   P2 Gastroent MBJ                  JACOBSEN, MORTEN B.        01/09/2003 31/12/2013  531911  Bidrag
211122   P2 Kir Onkolo KEG                  GIERCKSKY, KARL-ERIK       02/01/2003 31/12/2012  531911  Bidrag
210542   PROFESSORAT2 HEPATOLOGI SCHRUMPF 33590 S      SCHRUMPF, ERIK          01/12/1994 30/06/2013  531913  Bidrag
211286                             RH
      Professorat II i Nyresykdommer, Medisins avd.HARTMANN, ANDERS             01/01/2007 30/06/2017  531913  Bidrag
211359   Professor II i transplantasjonsmedisin       BJØRO, KRISTIAN          15/09/2007 31/03/2013  531913  Bidrag
710001   Primær Skleroserende Cholanitt (420889)       SCHRUMPF, ERIK          01/10/2010 31/03/2018  531913  Bidrag
211604   1. amanuensis II klinisk imm/infeksjon       HEGGELUND, LARS          01/12/2011 31/05/2017  531914  Bidrag
210025   Prof II Hematologi                 TJØNNFJORD, GEIR         01/12/1994 30/06/2017  531915  Bidrag
210968   P2 Tromboseforsk                  SANDSET, PER MORTEN        01/01/2002 31/07/2012  531915  Bidrag
460711   Livskvalitet ved benmargskreft           WISLØFF, FINN           01/01/2007 30/06/2012  531915  Bidrag
210646   P2 Hematologi ES                  SMELAND, ERLEND          01/01/1998 31/08/2016  531916  Bidrag
210974                             ENGEBRÅTEN, OLAV
      FØRSTEAMANUENSIS II I MOLEKYLÆRMEDISIN - TRANSLASJONSFORSKNING            01/01/2002 30/06/2012  531916  Bidrag
210982                             DALE, ANNE LISE BØRRESEN
      P2 Genetikk Dale PROFESSORAT II GENETIKK - ANNE LISE BØRRESEN DALE 01/01/2002 30/11/2016            531916  Bidrag
211157                             TASKEN, KRISTIN AUSTLID
      PROF2 UROL LØNN - Professorstipendiat i urologisk molekulærbiologi lønn        01/11/2004 28/02/2013  531916  Bidrag
211389   Professorat II i immunologi Johanna Olweus OLWEUS, JOHANNA              01/02/2008 28/02/2014  531916  Bidrag
211479                             FODSTAD, ØYSTEIN
      Prof II i eksperimentell terapi av kreft (gml 420089)                 01/10/2009 31/07/2013  531916  Bidrag
211635   Prof. II Institutt for kreftforskning        MALMBERG, KARL-JOHAN       01/02/2012 31/07/2017  531916  Bidrag
210972                             HEIM, SVERRE
      P2 OnkoloGenet H PROFESSORAT II I ONKOLOGISK GENETIKK                 01/01/2002 31/12/2012  531917  Bidrag
461083   Legatmidler stipendiat Anette Bentsen Håvik HÅVIK, ANETTE BENTSEN           01/01/2012 30/06/2013  531917  Bidrag
711017   KFpnr 94106023                   HEIM, SVERRE           01/12/2010 31/12/2014  531917  Bidrag
121307                             AUKRUST, PÅL
      196403/S50 Vaccine development in Orientia tsutsugamushi               01/11/2010 30/04/2014  531918  Bidrag
143371   197203/V40 The patohogenic role of chemokines in  HALVORSEN, BENTE         01/04/2010 31/12/2013  531918  Bidrag
460304   LEGAT-140-FORSKNING - 33070 Brosstad BROSSTAD, FRANK                 01/12/1994 30/06/2015  531918  Bidrag
211492   Professor II Lungemedisin              STAVEM, KNUT           01/11/2009 30/06/2015  533000  Bidrag
420981                             BEISKE, ANTOIE
      Førsteamanuensis II, Nevroklinikken AHUS, MS-senteret                 01/01/2010 30/06/2015  533000  Bidrag
710069                             OMLAND, TORBJØRN
      Underprosjekt K.G.Jebsen Cardiac Research Centre 710056                01/02/2012 30/06/2016  533000  Bidrag
211581                             Campus AHUS
      Universitetslektor ll Øre/nese/halssykdommer, (MANGLER VERDI)             01/05/2011 31/07/2016  533100  Bidrag
211505   Førsteamanuensis II i Helsetjenesteforskning LURÅS, HILDE               01/04/2010 30/06/2015  533200  Bidrag
211571   Finansiering av Professor I Campus AHUS, Klinikk forGULBRANDSEN, PÅL         01/03/2011 30/09/2016  533200  Bidrag
211574                             (MANGLER
      Finansiering av Professor II ved Campus AHUS, Klinikk forVERDI)            01/04/2011 31/08/2016  533200  Bidrag
211583   Transkripsjon av videoer              GULBRANDSEN, PÅL         01/06/2011 30/11/2012  533200  Bidrag
              Side 29/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekterBidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
NFR - Individuelle stipendiater       33  110010    1,312,797.00    0        0.00
NFR - Individuelle stipendiater       25  110010    5,988,750.00   17    1,037,917.00
NFR - Individuelle stipendiater       35  110010    2,759,000.00    0        0.00
NFR - program                40  110010     576,738.00   26     147,564.00
NFR - program                32  110010    6,884,000.00   18    1,212,000.00
NFR - program                 0  110010     128,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            20  110010     84,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   10  110010    1,800,000.00    0        0.00
Nordisk ministerråd             40  110010     236,687.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              20  110010   11,500,000.00    0        0.00
Utland, -andre                20  110010     330,000.00    8     26,100.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  110010     514,400.00    0       177.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  110010     250,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            40  110010     268,000.00   24     63,000.00
Andre statlige enheter            40  110010     685,000.00   23     160,000.00
Andre statlige enheter            20  110010     540,500.00   19     100,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  110010     243,455.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  110010    2,801,000.00   16     442,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  110010     355,800.00   35     125,800.00
Andre statlige enheter            0  120010     120,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   30  120010     323,000.00   38     123,000.00
EU 7. rammeprogram              20  120010   11,371,000.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              20  120010   20,664,000.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              60  120010     918,688.00   70     644,585.00
NFR - program                34  120100    1,229,462.00   55     675,901.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    29  120100     391,000.00   10     125,662.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    24  120100     919,000.00    3     29,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    34  120100     500,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   39  120100    2,506,000.00   30     751,000.00
Nordisk ministerråd             44  120100     341,000.00   19     66,000.00
Nordisk ministerråd              0  120100     70,000.00    0        0.00
Utland, -andre                33  120100    1,354,000.00   49     661,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  120100     69,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  120100     69,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     4  120110    7,325,920.00    8     580,545.00
Fylkes-,Kom. enheter             0  120100    3,350,000.00    0        0.00
NFR - program                36  120200    2,138,000.00   60    1,283,000.00
NFR - program                31  120200    4,232,000.00    0        0.00
NFR - program                30  120200    9,822,000.00    0        0.00
NFR - program                33  120200    7,042,000.00   16    1,147,000.00
NFR - program                32  120200    4,438,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    35  120200   14,727,257.00   11    1,631,988.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    18  120200     462,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            40  120200     400,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            40  120200     95,000.00    0        0.00
Næringsliv og personer            18  120200    1,898,000.00   25     482,000.00
Næringsliv og personer            31  120200    2,060,000.00   14     285,000.00
Næringsliv og personer            31  120200    2,080,000.00   13     260,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  120200     612,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   27  120200    2,400,000.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              60  120200    1,980,000.00   19     378,000.00
NFR - via statlig enhet           24  120200     330,000.00    0        0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     20  120200     119,399.00    0        0.00
Andre statlige enheter            35  120200     633,000.00   16     99,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  120200  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   43  120200    1,750,000.00    0       0.00
NFR - program                14  120400    2,360,720.00   18    426,929.00
NFR - program                40  120400    1,552,100.00   26    396,336.00
NFR - program                15  120400    2,836,264.00    8    228,668.00
NFR - program                15  120400    2,914,883.00    5    157,292.00
NFR - program                40  120400    7,586,600.00   13    968,743.00
NFR - program                38  120400    5,335,000.00   12    616,000.00
NFR - program                37  120400    5,474,000.00   18    974,000.00
NFR - program                36  120400    4,134,000.00   11    459,000.00
NFR - program                18  120400     400,000.00    0       0.00
NFR - program                28  120400     300,000.00    0       0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    22  120400     250,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            43  120400     580,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            29  120400    4,954,000.00    9    454,000.00
Andre statlige enheter            25  120400     779,251.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             44  120400     300,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            2  120400    7,850,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            40  120400  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  120400  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  120400     764,200.00   31    239,283.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  120400     178,000.00   66    118,000.00
              Side 30/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
Nordisk ministerråd              0  120400   14,000,000.00  -    -
Utland, -andre                0  120400     382,657.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  120400     69,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  120400     69,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   44  120400     594,000.00    1     4,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  120400     69,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  120400     69,000.00    0       0.00
NFR - program                14  120500    1,647,889.00   18    304,764.00
NFR - program                40  120500    2,035,336.00   30    612,696.00
NFR - program                14  120500  -         -    -
NFR - program                14  120500    5,742,841.00   41    2,346,003.00
NFR - program                14  120500    2,041,480.00   11     225,480.00
NFR - program                35  120500    1,896,500.00   17     317,500.00
NFR - program                25  120500    1,047,000.00   50     522,000.00
NFR - program                17  120500    2,753,000.00   14     807,000.00
NFR - program                32  120500    2,799,000.00   10     276,000.00
NFR - program                 0  120500    2,381,000.00    8     181,000.00
NFR - program                28  120500    4,800,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  120500  -         -    -
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    25  120500    6,000,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     18  120500     200,000.00    0       0.00
Tilskudd fra eget dep.            29  120500    3,281,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            24  120500    1,205,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            19  120500     451,000.00   45    201,000.00
Næringsliv og personer            40  120500     504,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  120500  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  120500     138,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  120500     69,000.00    0       0.00
NFR - Individuelle stipendiater       15  120700    3,102,000.00   26    819,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       30  120700    6,038,000.00    3    207,000.00
NFR - program                14  120700    3,539,053.00    7    245,147.00
NFR - program                15  120700     65,000.00   38     25,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    60  120700     546,103.00    0       0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    60  120700  -         -    -
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    60  120700  -         -    -
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    60  120700   31,400,000.00    7    2,297,500.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    60  120700     862,042.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  120700   57,708,000.00    5    2,661,449.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    60  120700     92,219.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    32  120700    1,375,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    36  120700   15,000,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    42  120700    1,000,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    30  120700   68,903,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    60  120700   24,000,000.00    0        0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     0  120700     191,000.00    0        0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     32  120700    3,778,000.00    0        0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     36  120700    1,516,000.00    0        0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     32  120700    9,949,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   31  120700    1,506,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  120700     250,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   15  120700    1,455,000.00    0        0.00
Nordisk ministerråd             26  120700    1,324,000.00   32     424,000.00
EU 7. rammeprogram              60  120700    2,658,660.00   25     886,220.00
Utland, -andre                33  120700     124,000.00    0        0.00
Utland, -andre                45  120700    2,757,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  140010     180,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            40  140010    2,662,000.00   44    1,162,000.00
NFR - program                30  140900    2,951,696.00    3     81,256.00
NFR - program                25  140900     237,000.00    0        0.00
NFR - program                32  140900   11,410,000.00   12    1,410,000.00
NFR - program                31  140900    4,888,000.00   18     888,000.00
NFR - program                33  140900   10,654,000.00    7     754,000.00
NFR - program                39  140900     130,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    43  140900     195,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    10  140900     300,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    43  140900     54,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    36  140900     250,000.00    0        0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     0  140900     500,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            41  140900     370,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            30  140900     760,000.00   36     275,000.00
Andre statlige enheter            10  140900     50,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            39  140900     552,000.00   31     172,000.00
Andre statlige enheter            39  140900     312,500.00    0        0.00
Andre statlige enheter            39  140900     100,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   23  140900    2,400,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  140900     125,000.00    0        0.00
NFR - program                 0  141300     850,000.00    0        0.00
Næringsliv og personer            40  141300  -         -    -
              Side 31/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  141300   4,279,000.00  25  1,196,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  143100   3,000,000.00   0      0.00
NFR - program                35  143120   2,908,000.00   0      0.00
NFR - program                30  143100  13,559,000.00   25  3,436,000.00
NFR - program                35  143110   7,981,000.00   8   628,000.00
NFR - program                15  143120   3,915,000.00   0    6,020.00
NFR - program                40  143100   6,147,800.00   0    7,800.00
NFR - program                30  143120   2,380,000.00   7   159,000.00
NFR - program                35  143120   2,809,000.00   0      0.00
NFR - program                20  143120   4,202,000.00  17   702,000.00
NFR - program                30  143120   9,833,000.00   4   349,000.00
NFR - program                36  143100   3,029,000.00   0      0.00
NFR - program                36  143100   2,811,000.00   0      0.00
NFR - program                40  143120   1,834,000.00  15   270,000.00
NFR - program                40  143120   5,502,000.00  25  1,350,000.00
Næringsliv og personer            40  143120    129,500.00   0      0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  143100   8,835,000.00   0   16,590.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  143120    756,600.00  40   302,600.00
NFR - Individuelle stipendiater       34  143200   3,030,000.00   0   62,000.00
NFR - program                35  143200   4,135,000.00  31  1,285,000.00
NFR - program                36  143200   7,137,000.00   4   299,000.00
NFR - program                34  143200  22,720,000.00   4   882,000.00
NFR - program                 0  143200    75,000.00   0      0.00
NFR - program                39  143200    200,000.00   0      0.00
NFR - program                 0  143200    182,000.00   0      0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  143200    309,175.00   0      0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    33  143200  23,227,000.00   10  2,292,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    38  143200    516,341.00   0      0.00
Andre statlige enheter            39  143200  34,788,000.00   0   367,000.00
Andre statlige enheter            40  143200   2,894,000.00   8   224,000.00
Andre statlige enheter            0  143200    98,920.00   0      0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  143200    75,000.00   0      0.00
EU 7. rammeprogram              60  143200   1,784,960.00  24   431,040.00
Utland, -andre                35  143200 -        -   -
Utland, -andre                0  143200    75,000.00   0      0.00
Utland, -andre                0  143200    90,050.00   0      0.00
NFR - program                38  143300   9,136,000.00  18  1,651,000.00
NFR - program                26  143300   4,564,000.00   0      0.00
NFR - program                35  143300   2,805,000.00   0      0.00
NFR - program                32  143300   1,139,000.00  18   202,000.00
NFR - program                28  143300   5,332,000.00  28  1,505,000.00
NFR - program                35  143300   2,805,000.00   0      0.00
NFR - program                 0  143300    333,000.00   0      0.00
NFR - program                35  143300   5,000,000.00   0      0.00
NFR - program                 0  143300    91,000.00   0      0.00
NFR - program                32  143300  12,310,000.00   0      0.00
NFR - program                 0  143300    140,000.00   0      0.00
NFR - program                28  143300   2,231,000.00   8   181,000.00
NFR - program                32  143300    858,000.00  36   309,000.00
Nordisk ministerråd             38  143300   5,844,000.00  11   666,000.00
EU 7. rammeprogram              60  143300    444,000.00  25   111,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       40  143300   2,676,000.00   0      0.00
NFR - program                28  143300  48,638,000.00   13 14,495,000.00
NFR - program                33  143300   4,746,000.00   8   388,000.00
Utland, -andre                0  143300   1,435,000.00   4   60,000.00
NFR - program                20  143400    247,000.00  20      0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  143400    943,000.00   0      0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   31  143400   1,232,000.00  51   632,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  143400    157,000.00   0      0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    5  143400    200,000.00   0      0.00
NFR - program                31  143400   7,088,000.00  32  2,250,000.00
NFR - program                34  143400  13,046,000.00   14  1,800,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       33  143400   2,714,000.00   0      0.00
Utland, -andre                32  143400    277,000.00  19   54,000.00
Utland, -andre                35  143400    252,000.00  15   37,000.00
NFR - Individuelle stipendiater        0  143400   1,074,000.00   0      0.00
NFR - program                40  143400   6,852,000.00  25  1,680,000.00
NFR - program                30  143400   2,804,000.00  29   821,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       30  143500   3,555,000.00   0      0.00
NFR - Individuelle stipendiater       35  143500   2,903,000.00   0      0.00
NFR - Individuelle stipendiater       46  143500   2,778,000.00   0      0.00
NFR - program                32  143500  11,096,000.00   51  5,455,000.00
NFR - program                30  143500   9,809,280.00  23  2,262,000.00
NFR - program                26  143500  15,243,000.00   19  2,910,000.00
NFR - program                 0  143500    244,000.00   0      0.00
NFR - program                36  143500   8,797,000.00  20  1,797,000.00
NFR - program                39  143500    536,000.00  46   246,000.00
NFR - program                29  143500   3,270,000.00  47  1,539,000.00
              Side 32/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
NFR - program                 0  143500     192,000.00    0       0.00
NFR - program                29  143500    1,483,000.00   19    287,000.00
NFR - via statlig enhet           38  143500     657,000.00    0       0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  143500     615,000.00    0       0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    39  143500     331,000.00   40    131,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    34  143500     290,000.00   31     90,000.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  143500    2,237,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            0  143500  -         -    -
Andre statlige enheter            35  143500   12,693,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            44  143500     640,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            32  143500    7,300,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            43  143500     60,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   37  143500     50,000.00    0       0.00
Nordisk ministerråd             19  143500     900,000.00    0       0.00
Nordisk ministerråd             26  143500     900,000.00    0       0.00
EU andre tilskudd              40  143500     279,000.00    0    109,000.00
Utland, -andre                36  143500     168,000.00   23     38,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  143500  -         -    -
NFR - program                35  143570    8,567,000.00   32    2,735,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  143570     604,812.00   12     70,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  143570     300,000.00    0        0.00
NFR - Individuelle stipendiater       38  143600    2,999,000.00    0        0.00
NFR - program                30  143600    2,526,365.00   18     458,926.00
NFR - program                31  143600    4,488,908.00   25     712,569.00
NFR - program                40  143600   11,597,010.00   17    2,205,010.00
NFR - program                47  143600    9,630,981.00   26    2,673,981.00
NFR - program                40  143600    2,642,000.00   10     213,000.00
NFR - program                33  143600   10,597,345.00   21    2,206,345.00
NFR - program                 0  143600     157,000.00    0        0.00
NFR - program                 0  143600     300,000.00    0        0.00
NFR - program                34  143600   12,348,000.00   18    2,231,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  143600    1,500,000.00    0        0.00
Nordisk ministerråd              0  143600     300,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  150010    1,707,838.00  -    -
Tilskudd fra eget dep.            0  150010     484,780.00  -    -
Andre statlige enheter            0  150010     166,000.00    0        0.00
Næringsliv og personer            0  150010   20,500,000.00    0        0.00
NFR - program                14  150300     400,000.00    0        0.00
NFR - program                87  150300    9,671,710.00   23    2,646,178.00
NFR - program                30  150300    1,992,000.00   15     308,000.00
NFR - program                77  150300    5,398,028.00   36    2,088,903.00
NFR - program                87  150300    4,856,000.00   48    2,307,000.00
NFR - program                47  150300    7,859,000.00   26    2,042,000.00
NFR - program                44  150300    3,445,000.00   26     89,200.00
NFR - program                46  150300    3,691,000.00   13     481,000.00
NFR - program                47  150300    1,921,000.00    3     54,000.00
NFR - program                44  150300    2,916,000.00   26     771,000.00
NFR - program                43  150300    4,284,000.00   36    1,551,000.00
NFR - program                41  150300    9,158,000.00   51    4,689,000.00
NFR - program                44  150300    3,390,000.00   43    1,463,000.00
NFR - program                47  150300   11,006,000.00   59    6,506,000.00
NFR - program                41  150300    7,269,000.00   35    2,556,000.00
Andre statlige enheter            50  150300  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   42  150300   18,222,000.00   30    5,376,000.00
EU 6. rammeprogram              10  150300    4,438,800.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              20  150300   12,000,000.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              20  150300   18,657,000.00    0        0.00
Utland, -andre                46  150300     945,000.00   13     120,000.00
Utland, -andre                45  150300    1,029,000.00   18     188,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       100  150400    4,261,000.00   43    1,834,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       79  150400    2,807,000.00   23     646,000.00
NFR - program                30  150400     170,000.00    0        0.00
NFR - program                113  150400    4,464,170.00   42    1,891,187.00
NFR - program                113  150400   10,463,000.00   34    3,584,000.00
NFR - program                76  150400   16,332,400.00   35    5,746,537.00
NFR - program                114  150400    8,198,000.00   44    3,642,000.00
NFR - program                93  150400    2,596,530.00   34     888,379.00
NFR - program                84  150400    8,059,640.00   35    2,846,566.00
NFR - program                111  150400   12,466,060.00   56    7,008,060.00
NFR - program                30  150400  -         -    -
NFR - program                85  150400    5,737,000.00   35    1,578,000.00
NFR - program                78  150400    8,022,000.00   41    3,301,000.00
NFR - program                77  150400    5,902,020.00   35    2,038,265.00
NFR - program                86  150400     14,660.00   42      6,136.00
NFR - program                112  150400   10,814,000.00   32    3,437,000.00
NFR - program                82  150400    9,471,000.00   40    3,775,000.00
NFR - program                48  150400    3,894,000.00   34    1,327,000.00
NFR - program                37  150400    1,751,000.00   77    1,351,000.00
              Side 33/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
NFR - program                30  150400    137,000.00   0      0.00
NFR - program                97  150400   8,154,000.00  26  2,083,000.00
NFR - program                81  150400   3,491,000.00  36  1,255,000.00
NFR - program                91  150400   7,342,000.00  70  5,172,000.00
NFR - program                82  150400   1,000,000.00  50   500,000.00
NFR - program                78  150400   8,228,000.00  31  2,582,000.00
NFR - program                103  150400   6,369,000.00  50  3,162,000.00
NFR - program                75  150400    473,000.00  35   165,000.00
NFR - program                 0  150400    80,000.00   0      0.00
NFR - program                94  150400   3,390,000.00  67  2,277,500.00
NFR - program                 0  150400    50,000.00   0      0.00
NFR - program                88  150400   7,889,000.00  25  1,939,000.00
NFR - via statlig enhet           41  150400   2,201,000.00  18   393,000.00
NFR - via statlig enhet           94  150400   9,553,000.00  29  2,799,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  150400    650,000.00   0      0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  150400   1,800,000.00   0      0.00
Andre statlige enheter            40  150400    950,000.00   0      0.00
Andre statlige enheter            68  150400   1,664,000.00  14   233,000.00
Andre statlige enheter            68  150400   1,350,000.00  29   386,000.00
Andre statlige enheter            39  150400    111,000.00  28   31,000.00
Andre statlige enheter            0  150400 -        -   -
Andre statlige enheter            41  150400    601,000.00   1    4,000.00
Andre statlige enheter            69  150400   1,356,000.00  17   231,000.00
Andre statlige enheter           105  150400   2,084,000.00  37   764,000.00
Andre statlige enheter            76  150400    793,000.00  24   193,000.00
Andre statlige enheter            31  150400   2,146,000.00  60  1,288,000.00
Andre statlige enheter            99  150400   1,707,000.00  38   657,000.00
Andre statlige enheter            39  150400    190,000.00  10   19,000.00
Næringsliv og personer            39  150400    952,000.00   5   52,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  150400    165,000.00   0      0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  150400   1,011,000.00   1    6,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   32  150400    250,000.00  20   50,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   44  150400    261,000.00   3    7,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   30  150400    300,000.00   0      0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   38  150400    406,000.00   0    1,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   70  150400   6,607,000.00  18  1,179,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   31  150400    143,900.00   0      0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   42  150400    120,000.00   0      0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   42  150400    100,000.00   0      0.00
Nordisk ministerråd             82  150400   2,958,280.00  34  1,012,358.00
Nordisk ministerråd             36  150400   1,388,000.00   1   12,000.00
EU 7. rammeprogram              60  150400  22,514,000.00   24  5,472,000.00
EU 7. rammeprogram              60  150400   3,177,000.00  24   768,000.00
EU 7. rammeprogram              60  150400   1,420,960.00  53   747,594.00
EU 7. rammeprogram              60  150400   1,610,228.00  24   390,569.00
Utland, -andre                40  150400    750,000.00   0      0.00
Utland, -andre                10  150400   1,145,000.00   0      0.00
NFR - program                53  150500   2,408,914.00   0      0.00
NFR - program                51  150500   3,479,704.00   0      0.00
NFR - program                50  150500   4,397,500.00   0    9,096.00
NFR - program                51  150500   1,700,866.00   0      0.00
NFR - program                56  150500   2,123,320.00   1   13,626.00
NFR - program                55  150500   2,417,750.00   5   117,347.00
NFR - program                39  150500   3,786,340.00   9   324,546.00
NFR - program                50  150500   5,600,298.00   0      0.00
NFR - program                40  150500   1,633,312.00   0      0.00
NFR - program                50  150500   6,728,037.00   0      0.00
NFR - program                55  150500   7,939,085.00   0      0.00
NFR - program                48  150500   6,959,080.00   2   140,758.00
NFR - program                52  150500  12,085,000.00   17  2,083,000.00
NFR - program                46  150500   5,217,000.00  42  3,000,000.00
NFR - program                46  150500  10,039,000.00   26  2,572,000.00
NFR - program                46  150500  16,904,000.00   43  7,270,000.00
NFR - program                44  150500  15,997,000.00   33  5,280,000.00
NFR - program                39  150500    196,000.00   4    8,500.00
NFR - program                52  150500   7,928,000.00   5   360,000.00
NFR - program                46  150500  15,212,000.00   26  4,000,000.00
NFR - program                42  150500  13,372,000.00   1  2,724,000.00
NFR - program                 0  150500    50,000.00   0      0.00
NFR - program                 0  150500    35,000.00   0      0.00
NFR - program                 0  150500    70,000.00   0      0.00
NFR - program                41  150500    51,000.00   2    1,000.00
NFR - program                37  150500   1,086,000.00   0      0.00
NFR - program                 0  150500    30,000.00   0      0.00
NFR - program                34  150500    210,000.00   5   10,000.00
NFR - program                44  150500  12,016,000.00   10  1,227,000.00
NFR - stimuleringsmidler           43  150500   2,152,080.00  52  1,125,411.00
NFR - via statlig enhet           54  150500   5,215,020.00   9   493,932.00
              Side 34/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
NFR - via statlig enhet           15  150500  11,591,000.00   23  2,658,000.00
NFR - via statlig enhet           28  150500    235,000.00   2    4,000.00
NFR - via statlig enhet           28  150500   1,151,000.00   5   62,000.00
NFR - via statlig enhet           30  150500    376,000.00   4   14,000.00
NFR - via statlig enhet           35  150500   6,046,000.00   0      0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    22  150500   5,317,000.00   0   17,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    21  150500  13,588,000.00   0   24,000.00
Andre statlige enheter            47  150500   4,401,430.00   4   176,851.00
Andre statlige enheter            30  150500   4,494,700.00   0   15,938.00
Andre statlige enheter            32  150500   3,751,760.00   0   12,468.00
Andre statlige enheter            26  150500   1,618,300.00   3   44,074.00
Andre statlige enheter            0  150500    95,710.00   0      0.00
Andre statlige enheter            22  150500    300,024.00   0      0.00
Næringsliv og personer            51  150500   7,780,540.00  34  2,609,755.00
Næringsliv og personer            38  150500    406,603.00   3   11,040.00
Næringsliv og personer            56  150500   6,273,000.00  15  5,344,000.00
Næringsliv og personer            51  150500   3,659,000.00   0    9,000.00
Næringsliv og personer            36  150500   1,000,000.00   0      0.00
Næringsliv og personer            40  150500   1,800,000.00  39   700,000.00
Næringsliv og personer            56  150500   2,890,000.00  45  1,300,000.00
Næringsliv og personer            40  150500   6,123,000.00   4   246,000.00
Næringsliv og personer            30  150500    118,000.00  15   18,000.00
Næringsliv og personer            45  150500   1,870,000.00   5   95,000.00
Næringsliv og personer            40  150500  18,088,000.00   0      0.00
Næringsliv og personer            35  150500   1,122,000.00   5   58,000.00
Næringsliv og personer            34  150500    913,000.00  65   593,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   42  150500    458,000.00   8   38,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   41  150500   1,121,000.00   3   31,000.00
EU 6. rammeprogram              20  150500    781,612.00   0      0.00
EU 6. rammeprogram              20  150500    795,226.00   0      0.00
EU 7. rammeprogram              20  150500   6,352,000.00   0      0.00
EU 7. rammeprogram              20  150500   2,896,000.00  13   384,000.00
EU 7. rammeprogram              20  150500    76,500.00   0      0.00
EU 7. rammeprogram              20  150500   7,165,823.00  24  1,731,187.00
EU 7. rammeprogram              20  150500    333,600.00   0      0.00
EU 7. rammeprogram              60  150500   1,155,632.00  15   169,271.00
Utland, -andre                45  150500   1,058,000.00  13   923,000.00
Utland, -andre                35  150500    388,367.00   0      0.00
NFR - program                40  151200   1,977,618.00  17   326,388.00
NFR - program                40  151200   5,223,342.00   3   169,260.00
NFR - program                100  151200   3,441,000.00   6   210,000.00
NFR - program                76  151200   5,021,000.00  28  1,390,000.00
NFR - program                74  151200  13,123,000.00   31  4,123,000.00
NFR - program                81  151200  10,115,000.00   36  3,685,000.00
NFR - program                105  151200   3,540,000.00  21   728,000.00
NFR - program                27  151200   1,183,000.00  32   383,000.00
NFR - program                50  151200   2,390,000.00  20   478,000.00
NFR - program                57  151200  10,054,000.00   19  1,919,000.00
NFR - program                54  151200  24,540,000.00   67 16,540,000.00
NFR - program                78  151200  14,500,000.00   45  6,566,000.00
NFR - program                 0  151200   1,095,000.00   0      0.00
NFR - program                25  151200    575,000.00  10   60,000.00
NFR - via statlig enhet            0  151200    125,000.00   0      0.00
NFR - via statlig enhet           37  151200    120,000.00   0      0.00
NFR - via statlig enhet           37  151200    224,000.00   0      0.00
NFR - via statlig enhet           84  151200   1,800,000.00   0      0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  151200    200,000.00   0      0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    28  151200    986,000.00  11   109,000.00
Oppdrag fra eget dep.            40  151200   1,800,000.00   0      0.00
Andre statlige enheter            0  151200    463,000.00   0      0.00
Andre statlige enheter           100  151200    350,000.00   0      0.00
Andre statlige enheter            67  151200    120,000.00   0      0.00
Andre statlige enheter            0  151200    300,000.00   0      0.00
Andre statlige enheter            0  151200    300,000.00   0      0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  151200    836,911.00   0      0.00
Fylkes-,Kom. enheter             31  151200    125,000.00   0      0.00
Næringsliv og personer            89  151200   3,932,000.00  35  1,368,000.00
Næringsliv og personer            0  151200    900,000.00   0      0.00
Næringsliv og personer            91  151200  13,000,000.00   16  2,120,000.00
Næringsliv og personer           105  151200    335,000.00  10   35,000.00
Næringsliv og personer            54  151200    350,000.00   0      0.00
Næringsliv og personer            60  151200  13,000,000.00   0      0.00
Næringsliv og personer            86  151200   1,201,000.00   0      0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   101  151200   3,565,000.00  33  1,165,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  151200    220,000.00   0      0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  151200    100,000.00   0      0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  151200    300,000.00   0      0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  151200   5,000,000.00   0      0.00
              Side 35/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  151200     423,000.00   10     42,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   31  151200     160,000.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              20  151200   21,126,000.00   24   4,976,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  151200  -         -    -
NFR - program                81  151200   29,166,061.00   67   19,419,049.00
Næringsliv og personer            0  151200  -         -    -
Næringsliv og personer            0  151200  -         -    -
Næringsliv og personer            0  151200  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   27  151200     274,000.00   57    157,000.00
Utland, -andre                0  151200  -         -    -
NFR - program                43  151200    6,266,000.00   17   1,091,000.00
NFR - program                83  151200    8,966,000.00   28   2,476,000.00
NFR - via statlig enhet           25  151200   17,422,500.00    8   1,450,963.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    57  151200    3,128,000.00    0       0.00
NFR - program                49  151300    2,444,913.00   16    386,351.00
NFR - program                37  151300   17,363,000.00   38   6,541,000.00
NFR - program                92  151300   14,081,000.00   38   5,314,000.00
NFR - program                106  151300    4,099,000.00   37   1,514,000.00
NFR - program                49  151300    2,719,000.00    3     71,000.00
NFR - program                88  151300   17,311,000.00   40   6,932,000.00
NFR - program                43  151300    4,474,000.00   30   1,349,000.00
NFR - program                46  151300    9,286,000.00   30   2,769,000.00
NFR - program                 0  151300     344,000.00    0       0.00
NFR - via statlig enhet           44  151300    3,464,817.00   36   1,239,398.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    38  151300    1,209,541.00    4     77,000.00
Næringsliv og personer            36  151300    1,030,000.00    0     3,000.00
Næringsliv og personer            89  151300     543,000.00   30    164,000.00
Næringsliv og personer            91  151300     396,337.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  151300     67,999.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   48  151300   29,372,820.00   49   14,403,820.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   44  151300    3,334,471.00   31   1,018,501.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  151300     225,000.00    0       0.00
EU 6. rammeprogram              10  151300  -         -    -
EU 7. rammeprogram              10  151300    1,147,224.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   47  151300    2,905,000.00   37   1,063,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       89  151710    2,001,430.00   34    674,824.00
NFR - Individuelle stipendiater       91  151710    4,373,000.00   43   1,889,000.00
NFR - program                75  151710    1,569,000.00   24    374,000.00
NFR - program                89  151710    4,349,420.00   27   1,163,994.00
NFR - program                97  151710    3,647,010.00   37   1,348,272.00
NFR - program                89  151710    2,370,150.00   20    480,927.00
NFR - program                79  151710    1,716,610.00   37    629,989.00
NFR - program                88  151710    2,272,440.00   38    856,694.00
NFR - program                87  151710    3,044,920.00   31    942,127.00
NFR - program                87  151710    8,966,000.00   29   2,629,000.00
NFR - program                89  151710    7,571,000.00   26   1,945,000.00
NFR - program                86  151710    8,885,000.00   22   1,985,000.00
NFR - program                78  151710    2,486,000.00   15    381,000.00
NFR - program                81  151710    2,339,000.00   20    475,000.00
NFR - program                85  151710    8,306,000.00   24   1,960,000.00
NFR - program                94  151710    6,058,000.00   13    783,000.00
NFR - program                83  151710   14,736,000.00   23   3,353,000.00
NFR - program                88  151710   10,308,000.00   22   2,264,000.00
NFR - program                89  151710    3,850,000.00   30   1,150,000.00
NFR - program                89  151710    7,238,000.00   25   1,843,000.00
NFR - program                102  151710    4,130,000.00   24   1,011,000.00
NFR - program                111  151710    2,942,000.00   37   1,287,000.00
NFR - program                77  151710     243,000.00   19     45,000.00
NFR - program                87  152500   22,840,000.00   44   10,040,000.00
NFR - program                94  151710    7,759,000.00   20   1,545,000.00
Næringsliv og personer            86  151710    5,888,000.00   24   1,411,000.00
Næringsliv og personer            35  151710     400,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            40  151710     36,072.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   82  151710    1,096,000.00   31    340,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   106  151710    2,888,000.00   36   1,043,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   79  151710    9,070,000.00   74   6,670,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   96  151710    3,503,000.00   22    782,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   81  151710    2,333,000.00   25    592,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  151710     450,000.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              60  151710  -         -    -
EU 7. rammeprogram              60  151710    5,830,000.00   21   1,199,000.00
EU 7. rammeprogram              60  151710    8,514,000.00   22   1,897,000.00
EU 7. rammeprogram              60  151710    3,557,000.00   27    958,000.00
EU 7. rammeprogram              0  151710     382,500.00    0       0.00
Utland, -andre                89  151710    3,961,000.00   29   1,135,000.00
NFR - program                90  151720    5,825,000.00   31   1,795,000.00
NFR - program                95  151720    2,704,650.00   32    854,280.00
NFR - program                89  151720   10,264,900.00   38   3,077,632.00
              Side 36/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
NFR - program                91  151720    9,297,000.00   44   4,056,000.00
NFR - program                119  151720   12,418,000.00   39   4,890,000.00
NFR - via statlig enhet           107  151720   35,534,000.00   52   18,334,000.00
NFR - via statlig enhet            0  151720     80,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            0  151720     200,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   115  151720   89,287,000.00   55   48,812,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   41  151720    1,702,000.00   25    422,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  151720    2,450,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  151720    1,700,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  151720    1,500,000.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              60  151720    2,394,000.00   27    650,000.00
NFR - program                71  152000    1,273,000.00   26    334,000.00
NFR - program                 0  152000  -         -    -
NFR - program                20  152000  -         -    -
NFR - program                82  152000    4,141,060.00   36   1,506,779.00
NFR - program                82  152000    4,385,260.00   53   2,323,588.00
NFR - program                86  152000    2,540,520.00   37    949,689.00
NFR - program                30  152000  -         -    -
NFR - program                83  152000   10,508,000.00   62   6,468,000.00
NFR - program                20  152000  -         -    -
NFR - program                20  152000  -         -    -
NFR - program                83  152000    5,742,000.00   54   3,097,000.00
NFR - program                30  152000  -         -    -
NFR - program                80  152000    2,301,800.00   33    762,995.00
NFR - program                30  152000  -         -    -
NFR - program                30  152000  -         -    -
NFR - program                15  152000  -         -    -
NFR - program                61  152000    7,160,210.00   54   3,868,570.00
NFR - program                87  152000    7,687,000.00   20   1,514,000.00
NFR - program                77  152000    8,568,000.00   23   2,000,000.00
NFR - program                77  152000    9,310,000.00   34   3,127,000.00
NFR - program                73  152000    8,900,000.00   23   2,079,000.00
NFR - program                70  152000    6,220,000.00   28   1,720,000.00
NFR - program                73  152000    4,321,000.00   29   1,236,000.00
NFR - program                81  152000    4,793,000.00   31   1,493,000.00
NFR - program                81  152000    5,462,000.00   45   2,483,667.00
NFR - program                81  152000    9,185,000.00   31   2,823,000.00
NFR - program                84  152000    4,491,000.00   24   1,075,000.00
NFR - program                 0  152000     360,000.00    0       0.00
NFR - program                80  152000    2,087,000.00   20    408,000.00
NFR - program                80  152000    1,650,000.00   23    382,000.00
NFR - program                 0  152000     100,000.00    0       0.00
NFR - program                76  152000   11,633,000.00   25   2,910,000.00
NFR - program                82  152000    8,537,000.00   51   4,356,000.00
NFR - program                 0  152000     344,000.00    0       0.00
NFR - program                92  152000    4,702,000.00   32   1,502,000.00
NFR - via statlig enhet           86  152000    2,614,000.00   30    717,000.00
NFR - via statlig enhet            0  152000     500,000.00    0       0.00
NFR - via statlig enhet           69  152000     340,000.00   17     57,000.00
NFR - via statlig enhet           63  152000     588,000.00   15     88,000.00
Andre statlige enheter            46  152000     420,000.00    5     19,000.00
Andre statlige enheter            40  152000  -         -    -
Andre statlige enheter            40  152000  -         -    -
Andre statlige enheter            40  152000    1,105,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            40  152000     423,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            40  152000     576,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            0  152000    1,539,000.00   42    639,000.00
Andre statlige enheter            86  152000     847,000.00   21    182,000.00
Næringsliv og personer            74  152000    2,005,000.00   23    459,000.00
Næringsliv og personer           101  152000     592,000.00   20    117,000.00
Næringsliv og personer           101  152000     804,274.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000     142,121.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000     100,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000     125,000.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              10  152000    1,760,098.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              60  152000    3,117,007.00   26    816,530.00
Utland, -andre                30  152000     238,284.00    0       0.00
Utland, -andre                30  152000  -         -    -
Utland, -andre                88  152000    5,670,000.00   43   2,458,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000     90,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000     500,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000  -         -    -
              Side 37/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000     100,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   92  152000    2,383,000.00   45    1,063,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   101  152000    1,117,000.00   47     527,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   110  152000    1,165,000.00   44     515,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000     75,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000     75,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000     100,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000     50,000.00    0        0.00
NFR - program                64  151200     400,000.00   75     300,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152100     928,074.00    0        0.00
NFR - program                74  152100    2,822,000.00   26     721,544.00
NFR - program                76  152100    3,088,840.00   29     881,627.00
NFR - program                 0  152100     96,000.00    0        0.00
NFR - program                82  152100    5,309,000.00   29    1,520,000.00
Nordisk ministerråd              0  152100  -         -    -
NFR - Individuelle stipendiater       87  152100     355,000.00    6      21,000.00
NFR - program                84  152100    5,467,680.00   24    1,307,196.00
NFR - program                80  152100    1,980,800.00   37     724,871.00
NFR - program                94  152100    3,474,000.00   42    1,480,000.00
NFR - program                70  152100    4,232,000.00   33    1,383,000.00
NFR - program                81  152100    1,313,000.00   43     562,000.00
NFR - via statlig enhet           30  152100     65,000.00    0        0.00
NFR - via statlig enhet           96  152100     367,000.00   55     311,000.00
NFR - via statlig enhet            0  152100     100,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            41  152100     916,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            67  152100     525,000.00   16      85,000.00
Andre statlige enheter            85  152100    7,484,000.00   21    1,555,000.00
Næringsliv og personer            40  152100     70,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   72  152100     612,000.00   29     180,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   68  152100     153,000.00   32      49,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   67  152100     377,290.00    0        0.00
EU 6. rammeprogram              20  152100     113,360.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              60  152100    1,015,764.00   23     231,028.00
NFR - program                101  152100    2,423,000.00   33    3,639,000.00
NFR - via statlig enhet           72  152100    1,239,000.00   12     144,000.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     38  152100     80,265.00    0        0.00
Andre statlige enheter            37  152100     124,461.00    0        0.00
Næringsliv og personer            40  152100     180,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   95  152100     263,000.00   28      73,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152100     71,000.00    0        0.00
EU 6. rammeprogram              20  152100     11,079.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              60  152100    2,374,000.00   28     664,720.00
Utland, -andre                82  152100    2,863,000.00   60    1,718,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152100     200,000.00    0        0.00
NFR - Individuelle stipendiater       91  152100    3,915,000.00   22     854,000.00
NFR - program                81  152100    2,978,430.00   21     612,783.00
NFR - program                78  152100    4,349,000.00   16     701,000.00
NFR - program                42  152100    1,440,000.00    8     118,000.00
NFR - program                25  152100  -         -    -
NFR - program                55  152100   102,954,861.00   61    62,796,401.00
NFR - program                63  152100    8,882,000.00   11     965,000.00
NFR - program                25  152100  -         -    -
NFR - program                103  152100     503,000.00   34     173,000.00
NFR - program                80  152100    6,016,000.00   21    1,274,000.00
NFR - program                42  152100    3,879,000.00    8     323,000.00
NFR - program                42  152100    1,766,000.00    9     151,000.00
NFR - program                65  152100    5,519,000.00    2     122,000.00
NFR - program                78  152100    4,855,020.00   18     856,291.00
NFR - program                101  152100    5,748,000.00    6     359,000.00
NFR - program                78  152100    4,158,000.00   23     976,000.00
NFR - program                84  152100   10,979,000.00   22    2,405,000.00
NFR - program                84  152100    9,187,000.00   20    1,875,000.00
NFR - program                44  152100    8,907,000.00    3     289,000.00
NFR - program                42  152100    3,732,000.00    9     350,000.00
NFR - program                39  152100   25,713,000.00   11    2,713,000.00
NFR - program                75  152100    5,534,000.00   18    1,015,000.00
NFR - program                87  152100    7,082,000.00   15    1,082,000.00
NFR - program                95  152100    8,809,000.00   20    1,763,000.00
NFR - program                83  152100    2,850,000.00   11     257,000.00
NFR - program                41  152100    3,562,000.00    1      36,000.00
NFR - program                 0  152100     737,895.00    0        0.00
              Side 38/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
NFR - via statlig enhet           25  152100  -         -    -
NFR - via statlig enhet           83  152100    5,154,000.00   22   1,154,000.00
NFR - via statlig enhet           85  152100    1,334,000.00   16    981,006.00
NFR - via statlig enhet           43  152100     814,000.00    8     64,000.00
NFR - via statlig enhet           34  152100    1,225,000.00    2     25,000.00
NFR - via statlig enhet           87  152100   13,867,000.00   24   3,367,000.00
NFR - via statlig enhet           100  152100    3,912,000.00   25    990,000.00
NFR - via statlig enhet           82  152100    2,881,000.00   34    981,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    83  152100     387,000.00   22     87,000.00
Andre statlige enheter            33  152100     133,000.00   10     13,000.00
Andre statlige enheter            33  152100     135,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            43  152100     184,000.00    2     4,000.00
Næringsliv og personer            87  152100    1,778,000.00   24    428,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   92  152100    1,865,800.00   44    823,102.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   88  152100    5,177,000.00   30   1,564,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   30  152100     922,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   32  152100     411,000.00    3     11,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   95  152100     556,000.00   28    156,000.00
Nordisk ministerråd             91  152100   26,084,000.00   34   8,741,000.00
Nordisk ministerråd              0  152100     400,000.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              10  152100  -         -    -
EU 7. rammeprogram              10  152100    1,697,000.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              10  152100    1,555,260.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              10  152100    1,655,160.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              10  152100    1,624,838.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              10  152100    1,544,695.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              10  152100    1,781,975.00    0       0.00
Utland, -andre                43  152100     586,000.00   25    146,000.00
NFR - program                48  152200    3,921,000.00   17    656,000.00
NFR - program                95  152200    5,141,000.00   24   1,259,000.00
NFR - program                82  152200    7,465,000.00   41   3,060,000.00
NFR - program                92  152200    5,677,000.00   38   2,183,000.00
NFR - program                55  152200     504,000.00    0    246,249.00
NFR - program                76  152200    5,090,000.00   35   3,332,000.00
NFR - program                82  152200    2,433,000.00   26    628,000.00
NFR - program                76  152200    4,490,080.00   36   1,595,274.00
NFR - program                87  152200    2,289,000.00   11    240,000.00
NFR - program                41  152200    5,455,000.00   51   2,765,000.00
NFR - program                87  152200    4,868,000.00   30   1,457,000.00
NFR - program                77  152200    3,142,000.00   40   1,242,000.00
NFR - program                61  152200   13,265,000.00   22   2,950,000.00
NFR - program                97  152200   10,100,000.00   11   1,200,000.00
NFR - program                86  152200    9,211,000.00   40   3,724,000.00
NFR - program                47  152200    3,829,000.00   20    760,000.00
NFR - via statlig enhet           37  152200    4,433,000.00   26   1,133,000.00
NFR - via statlig enhet            0  152200     50,000.00    0       0.00
NFR - via statlig enhet           46  152200    3,390,000.00   22    748,000.00
NFR - via statlig enhet           91  152200   31,792,000.00   53   16,783,000.00
NFR - via statlig enhet            0  152200    2,800,000.00   11    300,000.00
NFR - via statlig enhet           46  152200    4,634,000.00   18    854,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  152200     200,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            83  152200    2,225,790.00   55   1,219,324.00
Andre statlige enheter            40  152200  -         -    -
Andre statlige enheter            41  152200     742,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            24  152200     15,000.00   67     10,000.00
Andre statlige enheter            45  152200    1,051,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            35  152200     310,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            36  152200   11,570,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            41  152200     120,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            58  152200     157,500.00    0       0.00
Næringsliv og personer            73  152200    3,620,710.00   23    825,538.00
Næringsliv og personer            41  152200    1,497,000.00    0     1,000.00
Næringsliv og personer            28  152200    7,442,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            28  152200     500,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            75  152200    1,250,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            85  152200     786,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            54  152200    4,871,000.00    0     4,000.00
Næringsliv og personer           100  152200    4,103,000.00   27   1,103,000.00
Næringsliv og personer            63  152200    2,427,000.00   23    569,000.00
Næringsliv og personer            49  152200     275,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            78  152200    3,806,000.00   21    806,000.00
Næringsliv og personer            26  152200     300,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            65  152200     470,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            57  152200    3,940,524.00    0       0.00
Næringsliv og personer            58  152200     184,065.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  152200     88,630.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   58  152200    2,143,000.00   18    380,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   65  152200    6,108,000.00   40   2,458,000.00
              Side 39/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
Private Org., stiftelser, legater, fond   54  152200    2,897,000.00   12    347,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   47  152200    1,406,000.00   19    266,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   69  152200     496,000.00   60    300,000.00
Nordisk ministerråd              0  152200     619,000.00    0       0.00
Nordisk ministerråd             28  152200   37,000,000.00    0       0.00
Nordisk ministerråd             29  152200     900,000.00    0       0.00
Nordisk ministerråd             28  152200    1,007,000.00    2     17,000.00
EU 6. rammeprogram              20  152200  -         -    -
EU 6. rammeprogram              20  152200  -         -    -
EU 6. rammeprogram              10  152200  -         -    -
EU 6. rammeprogram              20  152200  -         -    -
EU 6. rammeprogram              20  152200  -         -    -
EU 6. rammeprogram              20  152200  -         -    -
EU 7. rammeprogram              20  152200  -         -    -
EU 7. rammeprogram              60  152200    1,601,000.00   26    413,000.00
EU 7. rammeprogram              60  152200    2,296,000.00   25    577,325.00
EU 7. rammeprogram              60  152200    4,544,000.00   25   1,136,000.00
EU 7. rammeprogram              60  152200    3,840,230.00   19    748,814.00
EU andre tilskudd               0  152200  -         -    -
EU andre tilskudd              45  152200    2,565,000.00   13    332,000.00
EU andre tilskudd              84  152200    2,506,000.00   35    886,000.00
Utland, -andre                95  152200    1,254,600.00   30    375,312.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  152300   11,000,000.00    0       0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    32  152300    1,218,000.00   37    454,000.00
NFR - Individuelle stipendiater        0  152300     101,000.00    0       0.00
NFR - program                94  152300    9,624,000.00   29   2,813,000.00
NFR - program                92  152300    8,292,000.00   28   2,292,000.00
NFR - program                35  152300    3,861,000.00   14    555,000.00
NFR - via statlig enhet           37  152300    2,742,000.00   45   1,242,000.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     29  152300     299,355.00    0       0.00
Andre statlige enheter            20  152300  -         -    -
Andre statlige enheter            24  152300    1,081,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            40  152300    3,126,172.00    0       0.00
NFR - program                86  152300    5,646,000.00   22   1,258,000.00
NFR - program                92  152300    3,692,000.00   24    880,000.00
NFR - program                84  152300    2,627,000.00   29    774,000.00
Fylkes-,Kom. enheter             29  152300     968,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            91  152300    3,363,000.00   29    992,000.00
EU 7. rammeprogram              20  152300    3,462,093.00   11    374,367.00
EU 7. rammeprogram              10  152300    2,070,105.00    0       0.00
Utland, -andre                50  152300    3,163,000.00   89   2,828,000.00
NFR - program                40  152300  -         -    -
NFR - program                73  152300    8,774,000.00   32   2,774,000.00
NFR - program                71  152300    7,984,000.00   25   1,984,000.00
NFR - program                93  152300    4,024,000.00   25   1,024,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    20  152300  -         -    -
Andre statlige enheter            29  152300     968,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            26  152300    1,162,000.00   21    240,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   67  152300     391,000.00   21     83,000.00
EU 7. rammeprogram              0  152300     310,934.00    0       0.00
Utland, -andre                62  152300     464,000.00   35    164,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152300     50,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152300     90,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152300     40,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152300     40,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            31  152400    1,304,000.00   46    606,000.00
Andre statlige enheter            0  152400     524,000.00   31    164,000.00
Fylkes-,Kom. enheter             35  152400     763,000.00   43    425,000.00
NFR - program                71  152500   82,282,430.00   46   37,621,160.00
NFR - program                22  152500    4,434,000.00    0       0.00
NFR - program                48  152500   12,960,000.00   43   5,560,000.00
NFR - program                20  152500    2,698,000.00    0       0.00
NFR - program                56  152500    6,622,000.00   14    922,000.00
NFR - program                 0  152500     30,000.00    0       0.00
NFR - program                71  152500   10,862,000.00   25   2,675,000.00
NFR - via statlig enhet           15  152500     882,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            20  152500    2,367,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            40  152500     156,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            42  152500    2,080,000.00   13    280,000.00
EU 7. rammeprogram              10  152500  -         -    -
EU 7. rammeprogram              20  152500   19,992,081.00    0       0.00
NFR - program                42  152600   124,077,208.00   71   88,097,869.00
NFR - program                36  152600   10,215,000.00   36   3,705,000.00
Andre statlige enheter            0  152600  -         -    -
Andre statlige enheter            40  152600    1,628,531.00   20    320,040.00
EU 7. rammeprogram              10  152600  -         -    -
EU 7. rammeprogram              20  152600   16,094,000.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              20  152600    9,560,000.00    8    760,000.00
              Side 40/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
NFR - program                 0  152700    6,000,000.00    0        0.00
NFR - program                 0  152700     500,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  152700  -         -    -
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  152700    9,172,426.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  152700   23,884,142.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  152700    3,000,000.00    0        0.00
Tilskudd fra eget dep.            0  152700     238,647.00    0        0.00
Andre statlige enheter            0  152700    4,147,591.00    0  -
Næringsliv og personer            0  152700  -         -    -
Næringsliv og personer            0  152700  -         -    -
Næringsliv og personer            0  152700  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152700    1,000,000.00    0        0.00
NFR - program                40  160002     960,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  160002  -         -    -
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    108  160002    2,648,000.00    4     102,500.00
Andre statlige enheter            54  161500     300,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            14  161500     80,000.00    0        0.00
Næringsliv og personer            76  161500     940,000.00   24     223,000.00
Næringsliv og personer            83  161500     625,000.00    0        0.00
NFR - program                78  161700    6,240,000.00   36    2,240,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  161700  -         -    -
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    22  161700     613,000.00   19     117,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    22  161700     109,000.00    0        0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn    101  161700    8,203,416.00    0        0.00
Andre statlige enheter            21  161700    2,219,925.00   93    2,069,163.00
Andre statlige enheter            22  161700     314,000.00    4      14,000.00
Andre statlige enheter            26  161700     95,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            18  161700     150,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter             30  161700     107,449.00   11      12,000.00
Fylkes-,Kom. enheter             24  161700    7,773,000.00    3     222,000.00
Fylkes-,Kom. enheter             37  161700     286,313.00    0        0.00
Næringsliv og personer            0  161700  -         -    -
Næringsliv og personer           109  161700    3,898,000.00   47    1,815,000.00
Næringsliv og personer            97  161700    2,710,000.00   39    1,052,000.00
Næringsliv og personer            23  161700     594,000.00   12      74,000.00
Næringsliv og personer            21  161700     100,000.00    0        0.00
Næringsliv og personer            0  161700     317,000.00    0        0.00
Næringsliv og personer            26  161700     304,000.00    0        0.00
Næringsliv og personer            24  161700     548,109.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   47  161700    2,111,000.00   89     230,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  161700     270,116.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  161700     50,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  161700     255,726.00    0        0.00
Andre statlige enheter            35  170010     135,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            33  170010    1,000,000.00    0        0.00
Utland, -andre                42  170010     360,000.00    4      16,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    24  170010    1,555,000.00   36     555,000.00
NFR - program                14  170100     437,000.00    0        0.00
NFR - program                15  170100     704,000.00    0        0.00
NFR - program                29  170100    3,461,000.00   28     955,000.00
NFR - program                 0  170100     248,000.00    0        0.00
NFR - program                24  170100   12,519,000.00   38    4,730,000.00
NFR - program                30  170100    3,000,000.00    0        0.00
NFR - program                34  170100    2,315,000.00    0        0.00
NFR - program                29  170100    2,650,000.00   14     380,000.00
NFR - program                25  170100    6,200,000.00    0        0.00
NFR - program                29  170100    2,242,000.00   17     372,000.00
NFR - via statlig enhet           27  170100   23,003,000.00   70    16,000,000.00
Andre statlige enheter            32  170100    3,508,000.00   27     958,000.00
Andre statlige enheter            32  170100     300,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            30  170100     670,379.00    0        0.00
Næringsliv og personer            20  170100    1,421,967.00    3      39,656.00
EU 6. rammeprogram              20  170100     890,000.00    3      26,510.00
EU 6. rammeprogram              20  170100     200,000.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              60  170100    1,880,000.00    2      42,440.00
Utland, -andre                32  170100     592,000.00    0        0.00
Utland, -andre                0  170100     450,000.00    0        0.00
NFR - program                15  170400  -         -    -
NFR - program                40  170400  -         -    -
NFR - program                29  170400    3,508,000.00   14     508,000.00
NFR - program                27  170400    6,285,000.00    9     585,000.00
NFR - program                35  170400    9,326,000.00    6     586,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    42  170400    2,899,000.00   48    1,399,000.00
EU 6. rammeprogram              20  170400  -         -    -
NFR - program                14  170500    2,634,780.00    9     238,603.00
NFR - program                14  170500  -         -    -
NFR - program                43  170500    3,248,170.00   20     662,884.00
NFR - program                35  170500    5,971,000.00    0        0.00
              Side 41/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
NFR - program                36  170500    1,834,000.00    9    171,000.00
NFR - program                38  170500     963,000.00   17    163,000.00
NFR - program                41  170500    2,836,000.00    9    248,000.00
NFR - program                 0  170500     960,000.00    0       0.00
NFR - program                 2  170500    6,743,000.00    2     63,000.00
NFR - program                33  170500    5,127,000.00    4    182,000.00
NFR - program                39  170500    3,996,000.00   10    742,000.00
NFR - program                31  170500    4,222,000.00    5    222,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    34  170500   14,569,340.00   14   1,983,403.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    26  170500    1,086,000.00   50    546,000.00
Andre statlige enheter            0  170500       360.00    0       0.00
Andre statlige enheter            40  170500    2,553,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            63  170500     245,000.00   51    125,000.00
Andre statlige enheter            23  170500     231,000.00   13     31,000.00
Andre statlige enheter            14  170500     648,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            46  170500     288,000.00   13     38,000.00
Næringsliv og personer            0  170500     158,000.00   53     83,000.00
Næringsliv og personer            32  170500     107,000.00   53     57,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  170500  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   95  170500    2,175,500.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    5  170500     525,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   33  170500     833,000.00   24    204,000.00
EU 7. rammeprogram              20  170500   17,920,000.00   36   6,527,000.00
Utland, -andre                40  170500  -         -    -
NFR - program                14  170600     856,926.00    0       0.00
NFR - program                25  170600    2,594,000.00    4    104,000.00
NFR - program                41  170600    2,667,000.00    4    119,000.00
NFR - program                 0  170600     58,000.00    0       0.00
NFR - program                 0  170600     209,000.00    0       0.00
NFR - via statlig enhet           20  170600     603,504.00    0       0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    26  170600    3,041,000.00   10    297,000.00
Andre statlige enheter            0  170600    7,702,191.00    9    657,317.00
Næringsliv og personer            27  170600    5,482,000.00   16    868,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   35  170600    3,211,000.00    2     56,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   25  170600     665,000.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              20  170600     89,359.00   11     9,680.00
Utland, -andre                40  170600     975,000.00    0       0.00
Utland, -andre                27  170600     820,000.00    0       0.00
NFR - program                35  170600   44,051,000.00   24   10,755,000.00
NFR - program                29  170600      1,545.00   35       35.00
EU 7. rammeprogram              60  170600    3,130,000.00   27    860,000.00
NFR - program                20  170700   12,113,400.00    0       0.00
NFR - program                25  170700    9,300,000.00    0       0.00
NFR - program                38  170700    6,436,000.00   27   1,736,000.00
NFR - program                33  170700    4,647,000.00   23   1,067,000.00
NFR - program                25  170700    2,330,000.00   50   1,165,000.00
NFR - program                16  170700    6,124,000.00   29   1,752,000.00
NFR - program                40  170700   11,779,000.00    7    801,000.00
NFR - program                18  170700    5,329,000.00   17    929,000.00
NFR - program                21  170700    4,925,000.00    6    271,000.00
NFR - program                22  170700    2,897,000.00    0       0.00
NFR - program                 0  170700     93,000.00    0       0.00
NFR - program                 0  170700     125,000.00    0       0.00
NFR - via statlig enhet           23  170700    2,646,000.00    0       0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    21  170700     394,000.00   18     69,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  170700     124,420.00    0       0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    10  170700     55,000.00    0       0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    10  170700     55,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            0  170700     60,000.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             0  170700  -         -    -
Næringsliv og personer            29  170700    3,896,220.00   21    825,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    9  170700    1,635,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   25  170700    1,370,000.00   76   1,036,000.00
Nordisk ministerråd              0  170700     900,000.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              60  170700    1,675,408.00   14    229,515.00
EU andre tilskudd              14  170700    3,213,500.00   25    798,500.00
Utland, -andre                0  170700     662,000.00    0       0.00
NFR - Individuelle stipendiater       15  170800    1,795,749.00    0       0.00
NFR - program                14  170800    2,342,795.00   24    568,993.00
NFR - program                14  170800     991,519.00    0     3,087.00
NFR - program                14  170800    7,699,414.00    8    647,245.00
NFR - program                 0  170800     100,000.00    0       0.00
NFR - program                31  170800   11,830,000.00   30   3,533,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    30  170800     800,000.00    0       0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  170800     360,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     25  170800    1,743,874.00    0       0.00
Andre statlige enheter            0  170800    1,986,959.00    0       0.00
Andre statlige enheter            20  170800    3,196,942.00    0       0.00
              Side 42/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
Andre statlige enheter            40  170800   2,787,686.00  22   602,371.00
Andre statlige enheter            30  170800    895,000.00   0      0.00
Næringsliv og personer            40  170800    479,060.00   0      0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   28  170800   8,919,000.00  46  4,084,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  170800    340,000.00   0      0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   25  170800    186,000.00   0      0.00
NFR - Individuelle stipendiater       33  170900   2,662,000.00   2   50,000.00
NFR - program                32  170900   3,890,000.00  23   890,000.00
NFR - program                33  170900   7,725,000.00  13  1,021,000.00
NFR - program                28  170900   9,088,000.00  59  5,338,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  170900    354,000.00   0      0.00
Næringsliv og personer            0  170900    722,000.00   0      0.00
NFR - program                37  180100   9,420,000.00  23  2,169,000.00
NFR - program                27  180100   6,888,000.00  22  1,494,000.00
NFR - program                37  180100   7,428,000.00  20  1,458,000.00
NFR - program                31  180100   6,288,000.00  28  1,755,000.00
NFR - program                32  180100   6,740,000.00  18  1,240,000.00
NFR - program                25  180100    300,000.00   0      0.00
NFR - program                32  180100   8,722,000.00  30  2,584,000.00
NFR - stimuleringsmidler           0  180100    182,000.00   0      0.00
Tilskudd fra eget dep.            0  180100   2,970,000.00   0      0.00
Oppdrag fra eget dep.            40  180100    399,200.00   0      0.00
Andre statlige enheter            40  180100   2,919,147.00   0      0.00
Andre statlige enheter            0  180100   4,301,711.00   0      0.00
Andre statlige enheter            10  180100    212,000.00   0      0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  180100    300,000.00   0      0.00
Fylkes-,Kom. enheter             20  180100    160,000.00   0      0.00
Nordisk ministerråd             10  180100    900,000.00   0      0.00
Nordisk ministerråd             10  180100    173,000.00   0      0.00
EU andre tilskudd              10  180100    285,444.00  17   49,770.00
EU andre tilskudd               0  180100    160,000.00  25   40,000.00
NFR - program                37  180200   9,476,000.00  31  2,933,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    50  180200  10,588,000.00   0      0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    41  180200  30,150,000.00   19  5,815,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  180200   1,650,000.00   0      0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  180200  28,640,000.00   15  4,365,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  180200    850,000.00   0      0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    39  180200    300,000.00   0      0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  180200  15,656,000.00   0      0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    34  180200   1,540,000.00  49   749,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    30  180200    600,000.00   0      0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  180200 -        -   -
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     30  180200   2,041,600.00   0      0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  180200   3,750,000.00   0      0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  180200   6,080,000.00   0      0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     28  180200   3,153,347.00   0      0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  180200   5,370,552.00   0      0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     38  180200   1,204,000.00   0      0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     32  180200    350,000.00   0      0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     43  180200   3,807,230.00   0      0.00
Andre statlige enheter            29  180200    565,000.00  82   465,000.00
Andre statlige enheter            36  180200  19,043,000.00   23  4,413,000.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  180200    271,842.00   0      0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  180200   1,300,000.00   0      0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  180200   1,903,088.00   0      0.00
Fylkes-,Kom. enheter             31  180200   1,138,911.00   0      0.00
Næringsliv og personer            27  180200    696,000.00  54   376,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  180200   1,693,850.00   0      0.00
EU 7. rammeprogram              6  180200 -        -   -
EU 7. rammeprogram              29  180200   4,867,000.00   3   167,000.00
EU 7. rammeprogram              7  180200    444,890.00  43   189,890.00
Utland, -andre                37  180200    389,078.00   0      0.00
NFR - Individuelle stipendiater       30  180300   2,954,000.00   1   26,000.00
NFR - program                40  180300  21,018,973.00   54 12,566,223.00
NFR - program                35  180300   2,895,000.00   0      0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  180300   3,800,000.00   0      0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    32  180300    222,000.00  27   60,480.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    41  180300   2,481,000.00   0      0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    25  180300    300,000.00   0      0.00
Tilskudd fra eget dep.            40  180300   2,766,551.00  24   637,000.00
Andre statlige enheter            40  180300   3,569,997.00  19   672,205.00
Andre statlige enheter            0  180300   1,968,952.00  20   388,566.00
Andre statlige enheter            0  180300    63,158.00   0      0.00
Andre statlige enheter            29  180300    321,000.00   0      0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  180300    900,000.00   0      0.00
Næringsliv og personer            40  180300    489,099.00   0      0.00
Næringsliv og personer            40  180300    60,000.00   0      0.00
EU andre tilskudd              28  310400    124,000.00  58   72,000.00
              Side 43/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
EU andre tilskudd              32  180300    2,194,000.00   30    656,000.00
NFR - program                42  180400   19,155,000.00   23   4,390,000.00
NFR - program                45  180400   19,406,000.00   21   4,026,000.00
NFR - program                37  180400     328,000.00    9     29,000.00
NFR - program                27  180400    4,000,000.00   50   2,000,000.00
NFR - via statlig enhet           30  180400     900,000.00   18    166,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  180400    3,913,280.00    9    360,000.00
Andre statlige enheter            35  180400     292,000.00   42    122,000.00
Andre statlige enheter            40  180400     75,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  180400    1,274,000.00   45    574,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   32  180400     492,667.00   59    292,667.00
Nordisk ministerråd             32  180400    1,910,000.00   13    250,000.00
EU 6. rammeprogram              20  180400    9,000,000.00   22   2,000,000.00
EU 7. rammeprogram              60  180400    7,600,000.00   25   2,000,000.00
NFR - program                31  180002   29,563,000.00   18   5,283,000.00
NFR - program                26  270010    2,934,000.00   21    618,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       57  271000    2,548,000.00    0       0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    38  271000     400,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            39  271000     50,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            38  271000     150,000.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             38  271000     50,000.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             38  271000     50,000.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             38  271000     125,000.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             38  271000     125,000.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             38  271000     125,000.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             38  271000     100,000.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             60  271000     300,000.00   17     50,000.00
Fylkes-,Kom. enheter             60  271000     35,000.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  271000   14,600,000.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             38  272000     80,000.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             38  271000     120,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            0  271000     100,000.00   26    100,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   36  271000    1,401,000.00   64    901,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   38  271000     70,000.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              36  271000    3,460,000.00    0       0.00
NFR - program                38  272000    3,377,760.00    0    260,000.00
NFR - via statlig enhet           25  272000    1,310,000.00   38    495,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  272000  -         -    -
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  272000  -         -    -
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  272000  -         -    -
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  272000  -         -    -
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  272000  -         -    -
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    60  272000  -         -    -
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    43  272000    1,006,000.00   31    316,000.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000     55,000.00    0  -
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000     64,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000     250,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000     530,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    2,040,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    1,305,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    4,210,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    1,988,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000     405,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000     95,750.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    1,100,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000     738,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000     495,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000     110,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000     165,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    1,320,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000     880,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000     160,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000     125,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000     125,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000     140,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000     715,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            40  272000     250,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            60  272000     185,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            40  272000     400,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            60  272000     370,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            60  272000     124,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            60  272000  -         -    -
Andre statlige enheter            60  272000  -         -    -
Andre statlige enheter            60  272000   45,000,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            60  272000    5,650,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            60  272000     266,500.00    0       0.00
Andre statlige enheter            60  272000    1,630,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            60  272000    2,280,000.00    0       0.00
             Side 44/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
Andre statlige enheter         60  272000    2,550,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     360,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     360,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000   37,000,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000    1,400,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     420,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     37,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     274,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     340,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     517,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000   16,048,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000    1,050,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     223,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000    1,440,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     668,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     220,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000    1,550,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000    3,950,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     53,500.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     440,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     68,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     315,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     226,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     475,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     602,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     460,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     312,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     896,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter         60  272000     445,000.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter           6  272000     450,000.00   17     75,000.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     32,700.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000  -         -    -
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     53,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000  -         -    -
Fylkes-,Kom. enheter          42  272000     54,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     280,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     285,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     67,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     220,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     84,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     265,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    2,220,000.00    0    2,220,000.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     614,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     285,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     955,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     152,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     98,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     655,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     257,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     140,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     142,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     240,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     50,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     167,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     439,500.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     112,017.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     88,500.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    3,695,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     130,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     671,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     805,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     292,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    1,480,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     63,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     585,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000     474,500.00    0        0.00
Næringsliv og personer         60  272000     350,000.00    0        0.00
Næringsliv og personer         37  272000     165,000.00    0        0.00
Næringsliv og personer         60  272000  -         -    -
Næringsliv og personer         60  272000     380,000.00    0        0.00
Næringsliv og personer         60  272000     27,500.00    0        0.00
Næringsliv og personer         60  272000     33,000.00    0        0.00
Næringsliv og personer         60  272000  -         -    -
Næringsliv og personer         60  272000     25,500.00    0        0.00
Næringsliv og personer         60  272000     57,000.00    0        0.00
Næringsliv og personer         60  272000     49,000.00    0        0.00
Næringsliv og personer         60  272000     28,900.00    0        0.00
Næringsliv og personer         60  272000     162,000.00    0        0.00
              Side 45/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
Næringsliv og personer            60  272000  -         -    -
Næringsliv og personer            60  272000  -         -    -
Næringsliv og personer            60  272000     435,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     135,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     45,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     85,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     32,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000    1,600,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     660,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000    1,055,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     512,500.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     730,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     940,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     86,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     150,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     277,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000    2,900,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     225,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000    3,647,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000    4,700,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     54,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     35,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     108,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     34,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     128,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     530,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     330,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000    4,150,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000    4,630,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     35,500.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     225,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000    1,565,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     36,500.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     245,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     460,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     132,500.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     50,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000    1,402,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     76,500.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     684,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     45,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     168,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000    2,450,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     626,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     127,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     705,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            60  272000     115,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   60  272000     480,003.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   60  272000     255,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   60  272000     980,000.00    0       0.00
Utland, -andre                60  272000     420,000.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              33  273000    3,092,000.00   16    506,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    60  274000     80,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            40  274000     265,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  275000  -         -    -
Andre statlige enheter            40  275000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   60  275000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   60  275000     73,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   60  275000     95,000.00    0  -
Private Org., stiftelser, legater, fond   60  275000     197,552.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   60  275000     913,000.00    0        0.00
NFR - program                33  280800    6,885,298.00   17    1,177,587.00
NFR - program                25  280800    3,104,253.00   14     436,536.00
NFR - program                91  280800   16,185,000.00   41    6,685,000.00
NFR - program                33  280800    3,029,000.00    6     177,000.00
NFR - program                35  280800   15,459,000.00   36    5,519,000.00
NFR - program                36  280800    6,612,000.00   31    2,077,000.00
NFR - program                37  280800    4,953,000.00   11     533,000.00
NFR - program                33  280800   14,146,000.00    8    1,128,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  280800     750,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  280800     500,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  280800     515,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  280800     55,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    38  280800     721,000.00   25     181,000.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  280800    3,700,000.00    0        0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  280800    2,200,000.00    0        0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  280800     70,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            50  280800     976,000.00    0        0.00
              Side 46/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
Andre statlige enheter            40  280800    4,674,000.00   16    761,507.00
Andre statlige enheter            28  280800    1,159,000.00   27    309,000.00
Andre statlige enheter            34  280800    2,836,000.00   49   1,386,000.00
Andre statlige enheter            37  280800     700,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            34  280800    2,967,000.00    9    267,000.00
Andre statlige enheter            26  280800     243,000.00   43    104,000.00
Andre statlige enheter            50  280800    1,278,000.00    6     78,000.00
Andre statlige enheter            37  280800    1,750,000.00   31    550,000.00
Andre statlige enheter            35  280800    2,488,000.00   32    788,000.00
Andre statlige enheter            43  280800     261,000.00   50    131,000.00
Andre statlige enheter            0  280800     42,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            31  280800    1,490,000.00   28    421,000.00
Andre statlige enheter            35  280800    1,034,000.00   21    222,000.00
Andre statlige enheter            33  280800     897,000.00   50    447,000.00
Andre statlige enheter            40  280800    6,685,855.00    0   6,685,855.00
Andre statlige enheter            40  280800     425,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            40  280800     318,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            35  280800     995,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            40  280800     376,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            40  280800     570,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            30  280800    1,030,545.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  280800    1,065,000.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  280800     300,000.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  280800     500,000.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  280800     96,340.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  280800     313,832.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  280800     100,000.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  280800     562,500.00    0       0.00
Næringsliv og personer            40  280800    8,500,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            0  280800     650,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            0  280800     50,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            40  280800    1,010,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            40  280800     255,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            40  280800     659,300.00    0       0.00
Næringsliv og personer            40  280800    1,100,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            40  280800     200,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            40  280800     114,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            40  280800     200,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            40  280800     100,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            40  280800     800,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   50  280800    1,500,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  280800  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  280800  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  280800    2,150,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  280800     94,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  280800     900,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   32  280800     228,000.00    0       0.00
EU 6. rammeprogram              20  280800    1,698,000.00   28    480,482.00
EU 7. rammeprogram              7  280800    1,177,600.00   13    148,050.00
Utland, -andre                60  280800    3,100,000.00    0       0.00
Utland, -andre                23  280800     383,410.00   77    293,410.00
NFR - Individuelle stipendiater       15  290100    4,773,000.00    0       0.00
NFR - Individuelle stipendiater       15  290100    4,773,000.00    0       0.00
NFR - program                15  290100  -         -    -
NFR - program                15  290100   10,000,000.00    0       0.00
NFR - program                15  290100    1,525,000.00    0       0.00
NFR - program                100  290100     960,000.00    0       0.00
NFR - program                14  290100    5,980,000.00    0       0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    41  290100    2,100,000.00    0       0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  290100     538,400.00    0       0.00
Andre statlige enheter            40  290100     100,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            34  290100    1,000,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            32  290100     87,567.00    0       0.00
Andre statlige enheter            35  290100     135,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            40  290100    1,500,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  290100     250,000.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              60  290100    2,820,823.00   25    708,128.00
Utland, -andre                40  290100    1,279,517.00    0       0.00
Andre statlige enheter            25  290700     426,160.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  290700  -         -    -
Utland, -andre                35  290700  -         -    -
NFR - Individuelle stipendiater       33  291200    2,000,000.00    8    150,000.00
NFR - program                47  291200   10,084,000.00   31   3,126,000.00
NFR - program                36  291200    9,100,000.00   35   4,100,000.00
NFR - program                25  291200     388,000.00    6     22,000.00
NFR - program                30  291200     700,000.00   30    210,000.00
Nordisk ministerråd             30  291200     400,000.00   25    100,000.00
EU andre tilskudd              20  291200     250,000.00    0       0.00
              Side 47/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
Utland, -andre                25  291200     90,000.00    0        0.00
NFR - program                40  292200    8,160,000.00    0        0.00
NFR - program                40  292200  -           0  -
NFR - program                20  292100    1,494,116.00    4     67,040.00
NFR - program                20  292100    2,910,900.00    5     139,503.00
NFR - program                84  292100    7,653,000.00   22    1,679,000.00
NFR - program                87  292100    8,878,000.00   16    1,378,000.00
NFR - program                 0  292100     500,000.00    0        0.00
NFR - program                126  292100    6,420,000.00   38    2,420,000.00
NFR - program                 0  292100     490,000.00    0        0.00
Næringsliv og personer            82  292100     150,000.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              60  292100    3,483,585.00   25     870,896.00
EU 7. rammeprogram              60  292100    3,292,451.00   25     835,557.00
Utland, -andre                0  292100     825,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  292100     40,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  292100     944,692.00    5     48,099.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  292100     944,692.00    5     48,099.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  292100     944,692.00    5     48,099.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  292100     809,122.00    4     35,069.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  292100     809,122.00    4     35,069.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  292100    1,817,591.00    6     104,403.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  292100     50,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   75  292100    4,059,000.00   40    1,640,000.00
NFR - program                20  292100    1,756,116.00   15     265,636.00
Andre statlige enheter            0  292100     125,000.00    0        0.00
NFR - program                82  292100    6,108,000.00   20    1,245,000.00
NFR - program                20  292100    3,828,174.00    5     186,760.00
NFR - program                20  292100    6,560,907.00    4     280,141.00
Andre statlige enheter            0  292100     665,087.00    0        0.00
Næringsliv og personer            98  292100     206,000.00   39     81,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  292100     50,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  292100     40,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  292100     100,000.00    0        0.00
NFR - program                20  292100    7,944,344.00   14    1,128,744.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  292100     350,000.00    0        0.00
NFR - program                72  292100   13,383,000.00   45    5,977,000.00
Utland, -andre                0  292100     660,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  292100    2,634,721.00   50    1,315,971.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  292100     150,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  292100     100,000.00    0        0.00
NFR - program                 0  292200     225,410.00   26     166,803.00
NFR - program                 0  292200     440,000.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              20  292200  -         -    -
NFR - program                 0  292200   16,295,000.00   26    4,236,700.00
EU 7. rammeprogram              60  292200    2,740,944.00   26     707,775.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   102  292200    3,545,000.00   48    1,703,000.00
NFR - program                 0  292200   16,295,000.00   26    4,236,700.00
NFR - program                 0  292200   16,295,000.00   26    4,236,700.00
NFR - program                 0  292200     142,000.00    0        0.00
Utland, -andre                85  292200    2,244,000.00   42     936,000.00
NFR - program                 0  292200   21,552,100.00   26    5,603,546.00
NFR - program                99  292200   11,316,000.00   31    3,532,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   85  292200    3,921,000.00   40    1,568,000.00
NFR - program                 0  292200   17,119,534.00   26    4,451,079.00
NFR - program                 0  292200   17,547,522.00   26    4,562,356.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  310100    1,100,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  310100     350,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  310200     100,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  310200    1,510,000.00   80     80,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  310200    1,105,000.00   55     55,000.00
NFR - Individuelle stipendiater        0  310400  -         -    -
NFR - program                 0  310400  -         -    -
NFR - forny                  0  310400  -         -    -
NFR - stimuleringsmidler           0  310400  -         -    -
NFR - via statlig enhet            0  310400  -         -    -
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  310400  -         -    -
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     0  310400  -         -    -
Tilskudd fra eget dep.            0  310400  -         -    -
Oppdrag fra eget dep.             0  310400  -         -    -
Andre statlige enheter            0  310400  -         -    -
Andre statlige enheter            0  310400  -         -    -
Fylkes-,Kom. enheter             0  310400  -         -    -
Fylkes-,Kom. enheter             0  310400  -         -    -
Næringsliv og personer            0  310400  -         -    -
Næringsliv og personer            0  310400  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  310400  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  310400  -         -    -
Nordisk ministerråd              0  310400  -         -    -
              Side 48/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
EU 6. rammeprogram              0  310400  -         -    -
EU 7. rammeprogram              0  310400  -         -    -
EU andre tilskudd               0  310400  -         -    -
Utland, -andre                0  310400  -         -    -
Utland, -andre                0  310400  -         -    -
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     0  310400  -         -    -
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     0  310400  -         -    -
Andre statlige enheter            0  310400        0.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              0  310400  -         -    -
EU 7. rammeprogram              0  310400        0.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              0  310400        0.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              0  310400        0.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              0  310400        0.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              0  310400        0.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              0  310400        0.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              0  310400        0.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              0  310400        0.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              0  310400        0.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              0  310400        0.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              0  310400        0.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              0  310400  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  310400  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  310500    3,820,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  310700    6,000,000.00    0        0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  310700    3,600,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            0  310700  -         -    -
Andre statlige enheter            0  310700     891,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            40  310700     300,000.00    0        0.00
Fylkes-,Kom. enheter             25  310700    3,200,000.00   25     800,000.00
Fylkes-,Kom. enheter             0  310700    1,417,000.00   86    1,217,000.00
Nordisk ministerråd              0  310700  -         -    -
EU andre tilskudd               0  310700  -         -    -
EU andre tilskudd               0  310700  -         -    -
NFR - program                 0  310800  -         -    -
NFR - program                 0  310800    1,800,000.00    0        0.00
Tilskudd fra eget dep.            0  310800    2,000,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            29  310800   10,423,000.00   11    1,113,000.00
Andre statlige enheter            0  310800  -         -    -
Andre statlige enheter            35  310800   10,500,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            42  340100    1,700,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            41  340100     280,000.00   29     80,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  340100    4,000,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   34  340110     579,000.00   45    259,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  500100  -         -    -
NFR - program                 0  500100    7,680,000.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              20  500100     436,742.00   11     47,314.00
NFR - program                69  510000    6,142,000.00   52    3,172,000.00
NFR - program                105  511000    9,620,000.00   32    3,107,000.00
NFR - program                115  511000    4,625,000.00   38    1,753,000.00
Utland, -andre                0  511000     461,000.00    0        0.00
NFR - Individuelle stipendiater       108  510000    4,151,000.00   38    1,576,000.00
NFR - program                102  510000    3,884,000.00   22     843,000.00
NFR - program                126  510000     914,000.00   31     283,000.00
NFR - program                 0  511000     40,000.00    0        0.00
NFR - program                25  511000     750,000.00    0        0.00
Næringsliv og personer           111  510000    2,363,000.00   53    1,242,000.00
Næringsliv og personer            40  510000  -         -    -
Utland, -andre               104  510000    3,200,400.00   44    1,395,113.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  511000     140,000.00    0        0.00
NFR - program                38  510000    3,938,000.00   28    1,097,000.00
NFR - program                141  511000    7,424,000.00   25    1,872,000.00
NFR - program                28  511000    5,222,000.00   23    1,222,000.00
Tilskudd fra eget dep.           115  511000     343,000.00   42     143,000.00
Næringsliv og personer            74  510000    1,897,000.00   13     255,000.00
NFR - program                99  510000    3,837,000.00   52    2,011,000.00
NFR - program                75  510000     900,000.00    0        0.00
NFR - program                75  510000    5,370,000.00   30    1,620,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  510000  -         -    -
EU 6. rammeprogram              10  510000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  511000     180,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  510000    1,087,000.00   48     524,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  510000    1,087,000.00   48     524,000.00
NFR - program                81  510000    8,486,000.00   36    3,035,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  510000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   104  510000    2,648,160.00   29     767,443.00
NFR - program                122  151100    9,567,000.00   43    4,147,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   99  510000     769,000.00   34     265,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   101  510000    3,528,000.00   54    1,908,000.00
              Side 49/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
Utland, -andre                25  510000     250,000.00   20     50,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  511000     30,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  511000     90,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  510000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  511000     100,000.00    0       0.00
NFR - program                80  510000    4,657,038.00   44   1,707,038.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   125  510000    2,735,000.00   59   1,615,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  510000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  511000     30,000.00    0       0.00
NFR - program                102  510000    5,092,000.00   41   2,092,000.00
NFR - program                41  510000     40,000.00    0       0.00
NFR - via statlig enhet           25  510000    6,566,000.00    0   2,566,000.00
NFR - via statlig enhet           117  511000   12,121,000.00   42   5,121,000.00
Andre statlige enheter           102  510000    1,717,000.00   45    780,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  510000     135,100.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   105  510000    4,178,000.00   47   1,958,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       90  510000    2,309,000.00   53   1,228,000.00
NFR - program                107  510000    4,269,000.00   36   1,516,000.00
NFR - program                22  510000    1,941,000.00    2     48,000.00
NFR - program                113  510000   17,020,000.00   41   7,049,000.00
NFR - program                104  510000   10,223,000.00   48   4,951,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  510000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   117  511000    4,471,000.00   39   1,761,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  511000     40,000.00    0       0.00
NFR - program                108  510000    5,991,000.00   36   2,179,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   89  510000     159,000.00   36     77,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  510000     407,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  511200     45,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   129  510000    6,632,000.00   53   3,533,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   126  510000    1,389,000.00   52    728,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  510000     300,000.00    0       0.00
NFR - program                129  510000    2,739,650.00   34    943,910.00
NFR - program                102  510000    7,547,000.00   27   2,001,000.00
NFR - program                102  510000   11,125,000.00   32   3,549,000.00
NFR - program                109  510000    9,450,000.00   37   3,450,000.00
NFR - program                22  511200     100,000.00    0       0.00
NFR - program                105  511200    9,739,000.00   27   2,665,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   25  510000     120,000.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              60  511200    4,193,417.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  510000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  511200     100,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   35  511200     803,000.00   26    208,000.00
NFR - program                112  510000    5,275,000.00   40   2,087,000.00
NFR - program                 0  511200     92,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  510000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  510000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   51  511200     100,000.00    0       0.00
Nordisk ministerråd              0  511200     900,000.00    0       0.00
EU 6. rammeprogram              20  510000  -         -    -
Utland, -andre                78  510000    1,834,000.00    7    134,000.00
Utland, -andre                87  511200     872,000.00   38    327,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  511200     140,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  511200     40,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   107  510000    4,659,000.00   58   2,289,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   105  510000    4,659,000.00   49   2,289,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   137  511200     829,000.00   44    366,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   115  511200    4,551,000.00   48   2,198,000.00
NFR - program                94  510000    1,960,820.00   34    668,138.00
NFR - program                77  510000    1,876,130.00   33    617,921.00
NFR - program                28  510000      6,988.00   11      760.00
NFR - via statlig enhet           75  510000    2,007,000.00   25    507,000.00
NFR - via statlig enhet           29  510000    1,586,000.00   14    229,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  510000     150,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            0  510000    1,200,000.00    0       0.00
EU 6. rammeprogram              20  510000     172,501.00    0       0.00
EU 6. rammeprogram              20  510000      3,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     282,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     200,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     609,332.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     120,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     500,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300    1,000,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   33  511300     836,000.00   24    204,559.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   17  511300    1,209,000.00   17    209,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   36  510000    3,069,440.00   26    812,909.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   36  510000    1,291,500.00   26    266,500.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  510000     300,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   46  511300    3,220,000.00   27    868,000.00
              Side 50/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
Næringsliv og personer            40  511300     179,000.00   28     51,000.00
NFR - program                93  510000   10,876,000.00   14   1,484,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  510000     269,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  510000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  511300     75,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  511300     80,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  511300     23,875.00    0       0.00
EU 6. rammeprogram              20  510000  -         -    -
Utland, -andre                20  510000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  511300     30,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     282,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     282,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   35  511300     791,000.00   26    201,981.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   37  511300     762,000.00   27    203,166.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     282,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  510000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   119  510000    3,727,390.00   55   2,037,780.00
NFR - program                39  510000    4,730,000.00   14    664,000.00
NFR - via statlig enhet           40  510000    5,265,000.00   10    503,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    46  510000     557,000.00   14     77,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    38  511300     813,000.00   11     91,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    36  511300    3,052,000.00   12    359,000.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  510000    1,700,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            38  510000   12,695,000.00   19   2,453,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   42  510000    2,072,300.00   34    704,242.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  510000    2,856,000.00   40   1,131,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   36  510000    2,955,000.00   29    855,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  511300     40,000.00    0       0.00
EU 6. rammeprogram              20  510000     63,531.00    0       0.00
EU andre tilskudd              20  510000  -         -    -
EU andre tilskudd               5  510000     159,908.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     75,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     282,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     282,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   19  511300     25,000.00   14     3,603.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     282,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  510000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   39  510000    2,034,860.00   33    666,022.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   38  510000    2,701,000.00   37   1,006,000.00
NFR - program                11  510000    5,596,000.00    8    921,000.00
Andre statlige enheter            18  510000    2,192,000.00    2     42,000.00
Andre statlige enheter            26  510000    5,977,000.00    2    125,000.00
Andre statlige enheter            80  511300     472,000.00   31    144,000.00
Andre statlige enheter            25  511300    2,220,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   38  510000    2,055,140.00   37    759,345.00
EU 6. rammeprogram              20  510000     10,000.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              60  511300    5,383,696.00   25   1,366,211.00
EU 7. rammeprogram              60  511300    3,747,515.00   25    936,879.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  511300     44,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     282,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     282,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     75,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     100,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   21  511300     813,000.00   18    144,562.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     282,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  511300     100,000.00    0       0.00
NFR - program                37  510000     800,000.00   25    200,000.00
Næringsliv og personer           109  511300     877,000.00   47    413,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   92  511300    3,859,000.00   53   2,044,000.00
EU 6. rammeprogram              20  510000     255,412.00    0       0.00
EU 6. rammeprogram              20  510000  -         -    -
Utland, -andre                22  510000     468,000.00   36    169,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     282,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     282,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     482,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   19  511300     127,000.00   16     20,031.00
NFR - Individuelle stipendiater       41  510000     477,000.00   18     88,000.00
NFR - program                41  510000    2,544,820.00   12    293,173.00
NFR - program                34  510000    6,037,000.00    6    372,000.00
NFR - program                32  511300    3,733,000.00    5    196,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    15  510000  -         -    -
Andre statlige enheter            8  510000     200,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            41  510000     643,660.00    4     26,269.00
Andre statlige enheter            20  510000  -         -    -
EU 7. rammeprogram              60  510000    4,002,000.00   33   1,317,000.00
EU 7. rammeprogram              60  510000    1,744,429.00   25    436,111.00
EU andre tilskudd               7  510000      2,000.00    0       0.00
EU andre tilskudd               7  510000     330,000.00    0       0.00
              Side 51/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     75,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     50,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511300     38,000.00    0        0.00
NFR - program                38  510000    1,779,000.00    8     134,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  510000     656,000.00    1      9,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  510000     225,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   43  510000    2,264,000.00   22     499,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   34  510000    2,539,000.00   17     439,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   35  510000    2,454,000.00   22     544,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   35  510000    2,454,000.00   22     544,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   35  510000    2,454,000.00   22     544,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   35  510000    2,454,000.00   22     544,000.00
NFR - program                36  510000    4,840,000.00    5     255,000.00
NFR - via statlig enhet           20  511500     398,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   22  510000     579,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   42  510000    4,817,060.00   15     741,008.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  511500     241,000.00   24     59,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   33  511500     388,000.00    5     21,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   37  511500    2,883,000.00   35    1,008,000.00
EU 7. rammeprogram              10  511500    2,812,279.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  511500     282,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   34  510000    1,175,000.00   23     273,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  510000    2,691,000.00   25     675,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  510000    2,691,000.00   25     675,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   39  511500    2,653,000.00   31     811,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   33  511500    1,268,000.00   25     314,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   33  511500    3,186,000.00   21     683,000.00
NFR - program                27  510000   11,670,000.00    9     997,000.00
NFR - program                 0  511600     100,000.00    0        0.00
NFR - via statlig enhet            0  511600   40,000,000.00    0        0.00
Nordisk ministerråd              0  510000     370,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   111  510000   29,172,000.00    8    2,436,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  511600     40,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  520100   18,009,992.00   44    7,990,359.00
Fylkes-,Kom. enheter             83  520100    2,503,000.00   52    1,303,000.00
Andre statlige enheter            15  521000  -         -    -
Andre statlige enheter            22  521000     475,399.00    0       0.00
Næringsliv og personer            15  521000    1,867,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   36  521000    2,453,960.00    8    206,960.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   15  521000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   43  521000    1,431,448.00   24     336,424.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   43  521000    2,318,000.00    8     188,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   43  521200    1,994,845.00   21     424,677.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   39  521000    3,211,000.00   13     411,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   39  521000    3,211,000.00   13     411,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   41  521000    2,495,000.00   27     680,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   30  521000   38,949,000.00   18    6,949,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  521000    2,543,000.00   14     368,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   31  521000   34,646,000.00   10    3,250,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   38  521000    1,290,178.00   17     218,178.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   37  521000    2,249,250.00   14     307,250.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   39  521000    2,536,424.00    1     25,424.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   39  521000    2,515,714.00   14     34,514.00
NFR - program                31  521100     827,000.00   13     107,000.00
NFR - program                37  521100    1,910,000.00    0        0.00
NFR - program                40  521100    5,437,000.00   18    1,000,000.00
NFR - program                27  521100    7,414,000.00   33    2,414,000.00
NFR - program                32  521100    6,309,000.00   11     868,000.00
NFR - program                45  521100    1,400,000.00   29     400,000.00
NFR - program                41  521100    4,838,000.00   20     981,000.00
NFR - program                29  521100     783,000.00   30     233,000.00
NFR - program                37  521100    6,674,000.00   29    1,942,000.00
NFR - program                40  521100     500,000.00    0        0.00
NFR - program                30  521100    3,750,000.00    0        0.00
NFR - program                30  521100    6,511,000.00    8     511,000.00
Andre statlige enheter            15  521100  -         -    -
Andre statlige enheter            15  521100  -         -    -
Andre statlige enheter            20  521100    1,326,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            24  521100     748,000.00    4     32,000.00
Andre statlige enheter            26  521100     435,000.00    1     5,000.00
Andre statlige enheter            42  521100     496,000.00   19     93,000.00
Andre statlige enheter            15  521100    1,100,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  521100    1,100,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            31  521100    7,500,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            42  521100    2,588,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            0  521100     340,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   33  521100    3,780,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   27  521100    1,555,000.00   20    305,000.00
              Side 52/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
EU 7. rammeprogram              60  521100    4,623,465.00   26   1,189,941.00
Utland, -andre                0  521100     156,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  521100     230,000.00   57    130,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   34  521100    2,984,000.00    0       0.00
NFR - program                35  521200    8,329,000.00   23   1,929,000.00
NFR - program                31  521200   28,772,000.00   14   4,201,000.00
Andre statlige enheter            30  521200    1,451,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  521200    1,425,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  521200    1,500,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            34  521200     343,000.00   13     43,000.00
Fylkes-,Kom. enheter             43  521200    1,093,950.00   13    137,810.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   38  521200    2,410,000.00   22    535,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   31  521200    2,898,000.00    3     82,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  521200     40,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   22  521200     193,000.00    7     13,000.00
EU 7. rammeprogram              60  521200    5,777,542.00   25   1,438,466.00
NFR - program                31  521300    3,600,000.00   51    600,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    27  521300   17,825,000.00    7   1,185,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    30  521300   15,672,000.00    7   1,158,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    27  521300    9,581,000.00    7    641,000.00
Andre statlige enheter            35  521300     400,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   35  521300    2,417,000.00   15    362,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   23  521300     150,000.00    0       0.00
EU 6. rammeprogram              7  521300  -         -    -
EU 6. rammeprogram              7  521300     592,000.00   25    148,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       39  521400    3,667,000.00   100   1,102,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       36  521400     915,000.00   24    224,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       30  521400    3,862,000.00   30    854,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       33  521400    4,569,000.00   12    523,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       34  521400    3,030,000.00    0       0.00
NFR - program                33  521400    4,049,000.00    9    329,000.00
NFR - program                27  521400    6,046,000.00   14    825,000.00
NFR - program                31  521400    4,347,000.00   11    367,000.00
NFR - program                30  521400    6,787,000.00   12    795,000.00
NFR - via statlig enhet           40  521400     105,000.00    0       0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    41  521400     251,000.00    0       0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    19  521400     750,000.00    0       0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  521400  -         -    -
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  521400  -         -    -
Tilskudd fra eget dep.            40  521400     400,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            40  521400  -         -    -
Andre statlige enheter            40  521400  -         -    -
Andre statlige enheter            40  521400    2,437,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  521400  -         -    -
Andre statlige enheter            0  521400    3,500,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            24  521400   11,832,554.00    0       0.00
Andre statlige enheter            22  521400    2,280,000.00    0     10,000.00
Andre statlige enheter            22  521400    5,562,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            17  521400    1,182,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  521400    1,306,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            40  521400     290,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  521400    1,890,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            64  521400    1,523,000.00   15    223,000.00
Andre statlige enheter            40  521400     410,025.00    0       0.00
Næringsliv og personer            40  521400  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  521400     440,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  521400     175,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  521400     382,922.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   38  521400    2,644,967.00   29    773,020.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   33  521400     85,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   33  521400    2,608,000.00   12    315,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   25  521400    1,303,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  521400    2,445,000.00   17    420,000.00
EU 6. rammeprogram              20  521400  -         -    -
EU 7. rammeprogram              60  521400    7,277,325.00   25   1,819,331.00
EU andre tilskudd               7  521400  -         -    -
Utland, -andre                40  521400     47,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  521400     135,000.00    0       0.00
NFR - Individuelle stipendiater       35  521500    3,437,000.00   13    450,000.00
NFR - program                35  521500    2,785,000.00    6    160,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  521500   15,101,000.00    0       0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  521500   26,975,000.00    0       0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  521500    2,931,602.00    0       0.00
Andre statlige enheter            40  521500     50,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            40  521500     203,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            40  521500    1,784,094.00    0       0.00
Næringsliv og personer            40  521500     115,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   23  521500     949,000.00    0       0.00
              Side 53/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  521500     850,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  521500     850,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  521500    1,025,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  521500    1,700,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  521500     850,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  521500    1,275,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  521500     862,500.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  521500     862,500.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  521500    1,725,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  521500     850,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  521500     850,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  521500     218,750.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  521500     100,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   34  521500     875,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   22  521500     350,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   34  521500     437,500.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   34  521500     437,500.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   34  521500     437,500.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   34  521500     875,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   22  521500    1,187,500.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   34  521500     450,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   34  521500     450,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   34  521500     900,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   22  521500     450,000.00    0        0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   34  521500     720,000.00    0        0.00
NFR - stimuleringsmidler           34  521500    1,893,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            22  521500     579,000.00    6     35,000.00
Andre statlige enheter            22  521500     145,000.00    6      9,000.00
Andre statlige enheter            22  521500     145,000.00    6      9,000.00
Andre statlige enheter            22  521500     145,000.00    6      9,000.00
Andre statlige enheter            22  521500     145,000.00    6      9,000.00
Andre statlige enheter            22  521500     290,000.00    6     18,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   23  530000   20,062,000.00    0     62,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  530000   26,161,000.00   24    6,161,000.00
Andre statlige enheter            0  530100     200,000.00    0        0.00
Næringsliv og personer            37  530100   10,023,000.00    2     197,000.00
EU 7. rammeprogram              60  530100    5,416,345.00   32    1,744,738.00
NFR - program                24  530100   70,688,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            18  530000     678,000.00    2     15,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  530000     30,000.00    0        0.00
NFR - program                 0  530100   17,156,760.00    0        0.00
NFR - program                19  531000    8,407,000.00    0        0.00
NFR - program                19  531000    4,521,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    25  531000  -         -    -
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    14  531000    4,390,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    25  531000     610,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    19  531000    1,339,940.00    0      1,060.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    25  531000    2,161,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    25  531000     596,250.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  531000     181,768.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    25  531000     830,600.00    0        0.00
Næringsliv og personer            14  531000    2,614,900.00    0        0.00
NFR - program                25  531000  -         -    -
NFR - program                18  531000    5,300,000.00    0       0.00
NFR - program                21  531000    1,279,000.00    0     3,000.00
NFR - program                 0  531000     256,000.00    0       0.00
NFR - program                23  531000    5,500,000.00    0       0.00
NFR - via statlig enhet           25  531000    1,895,165.00    0       0.00
Andre statlige enheter            20  531000    2,227,000.00    2     47,000.00
Andre statlige enheter            15  531000  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531000  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531000    1,905,750.00    0        0.00
EU 7. rammeprogram              20  531000     735,000.00    1      8,000.00
NFR - program                25  531000    1,512,000.00    0        0.00
NFR - program                25  531000  -         -    -
NFR - program                42  531000    7,908,000.00   34    2,691,000.00
NFR - program                 0  531000    3,186,000.00    0        0.00
NFR - program                20  531000    6,356,000.00    0        0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    25  531000  -         -    -
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    24  531000    1,410,858.00    0       0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    12  531000     625,000.00    6     36,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    23  531000     750,000.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             13  531000     103,000.00    5     5,501.00
Næringsliv og personer            40  531000  -         -    -
Andre statlige enheter            40  531000    1,160,000.00    0        0.00
Andre statlige enheter            15  531000  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   21  531000    1,606,000.00   15    236,000.00
NFR - program                25  531000    2,392,000.00    0       0.00
              Side 54/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
NFR - program                34  531000    7,204,000.00   25   1,766,000.00
NFR - program                23  531000    7,610,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531000  -         -    -
Andre statlige enheter            40  531000  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531000  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531000  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531000  -         -    -
Andre statlige enheter            11  531000     553,000.00   10     53,000.00
Andre statlige enheter            11  531000    1,413,000.00    2     26,678.00
Andre statlige enheter            32  531000    1,658,000.00    7    114,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   19  531000    1,139,550.00   27    303,550.00
Andre statlige enheter            10  531100    1,045,000.00   43    445,000.00
Andre statlige enheter            15  531100  -         -    -
Fylkes-,Kom. enheter             15  531100    1,809,000.00    5     97,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  531100   66,875,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  531100     30,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            24  531100     681,000.00    4     28,000.00
Andre statlige enheter            0  531100     413,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531100  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  531100     50,000.00    0       0.00
NFR - program                19  531100    8,000,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531100      2,240.00    3       66.00
Andre statlige enheter            15  531100    1,610,000.00    0       0.00
NFR - program                17  531100    4,859,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531100  -         -    -
Andre statlige enheter            14  531100     139,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531100    1,153,000.00    0     1,000.00
Andre statlige enheter            31  531100     658,000.00    7     44,000.00
Andre statlige enheter            15  531100    1,938,000.00    5     88,000.00
Andre statlige enheter            23  531100    2,202,000.00    3     69,000.00
Andre statlige enheter            15  531100  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531100    1,760,000.00    0     5,000.00
Andre statlige enheter            15  531200    1,730,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531200  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531200  -         -    -
NFR - program                34  531200    4,479,000.00    1     66,000.00
Andre statlige enheter            15  531200    1,799,000.00    1     11,000.00
Andre statlige enheter            0  531200     750,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  531200     30,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            19  531200    1,312,000.00    3     45,000.00
Andre statlige enheter            15  531200  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531200    4,044,000.00   10    424,000.00
Andre statlige enheter            15  531200  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531200      4,281.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             17  531200    1,628,000.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             15  531200  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531200    1,798,000.00    5     93,000.00
Andre statlige enheter            15  531200    1,292,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531200    5,628,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531200  -         -    -
Andre statlige enheter            24  531200    1,137,000.00    7     80,000.00
NFR - program                18  531200  -         -    -
NFR - program                95  531200   11,200,000.00   30   3,350,000.00
Andre statlige enheter            15  531200  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531200  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531200     874,400.00    0       0.00
Andre statlige enheter            0  531200     750,000.00    0       0.00
Utland, -andre                15  531200  -         -    -
Andre statlige enheter            17  531300     965,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531300  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531300     820,962.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531300  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531300  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531300    1,877,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531300     582,477.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531300  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531300  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531300  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531300    1,875,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531300   15,896,000.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              60  531300    3,061,536.00    0       0.00
NFR - Individuelle stipendiater       18  531300    2,589,000.00    0     1,000.00
Utland, -andre                10  531300     274,000.00   12     34,000.00
Andre statlige enheter            15  531500  -         -    -
NFR - program                15  531500    5,621,850.00    4    241,850.00
NFR - program                19  531500    6,332,000.00    0       0.00
NFR - program                23  531500     200,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531500    1,998,000.00    0       0.00
              Side 55/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
Private Org., stiftelser, legater, fond   27  531500   36,092,000.00   21   7,579,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  531500   41,700,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  531500    4,900,000.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              60  531500    5,455,443.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  531500     800,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  533000     100,000.00   24     24,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  533000     100,000.00   24     24,000.00
Andre statlige enheter            15  531500     750,000.00    0       0.00
Utland, -andre                15  531500     400,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531500  -         -    -
Næringsliv og personer            22  531500    1,975,000.00    4     82,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   24  531500    7,442,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  533000     100,000.00   24     24,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  533000     100,000.00   24     24,000.00
Andre statlige enheter            15  531500  -         -    -
Fylkes-,Kom. enheter             15  531500    1,007,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531700  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531700    1,750,817.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531700    1,643,550.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531700    2,063,780.00    0       0.00
Næringsliv og personer            40  531700  -         -    -
Utland, -andre                0  531700     173,000.00    0       0.00
Utland, -andre                0  531700     165,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            18  531700    6,061,300.00    2    141,300.00
Andre statlige enheter            15  531800     975,000.00    0       0.00
NFR - program                17  531800    4,760,990.00    5    226,990.00
Andre statlige enheter            40  531800  -         -    -
Andre statlige enheter            0  531800     200,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            17  531800    2,456,000.00   17    406,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   22  531800     150,000.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              60  531800  -         -    -
Utland, -andre                14  531800     771,000.00    0       0.00
Utland, -andre                14  531800     592,000.00    0       0.00
Utland, -andre                40  531800     142,000.00    0       0.00
NFR - program                25  531800    4,446,000.00    8    365,000.00
Andre statlige enheter            15  531800    3,347,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531800  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531800    2,519,000.00    0       0.00
NFR - Individuelle stipendiater       24  531800    3,778,520.00    7    278,507.00
NFR - program                 0  531800    5,510,760.00    0     9,572.00
NFR - program                 0  531800    8,175,920.00    0   2,392,838.00
NFR - program                25  531800    1,520,000.00    0       0.00
NFR - program                33  531800    2,824,000.00    0     14,000.00
NFR - program                19  531800    3,133,000.00    0       0.00
NFR - program                22  531800    4,119,000.00    5    204,000.00
NFR - program                25  531800    8,234,000.00    2    165,000.00
NFR - forny                 40  531800     191,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531800  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531800  -         -    -
Andre statlige enheter            25  531800     453,136.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  531800     325,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  531800     717,959.00    0       0.00
EU 6. rammeprogram              20  531800  -         -    -
EU 6. rammeprogram              10  531800  -         -    -
EU 6. rammeprogram              10  531800  -         -    -
EU 7. rammeprogram              20  531800   19,375,122.00    3    587,453.00
EU 7. rammeprogram              10  531800    4,222,713.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   22  531800    3,529,000.00   43   1,534,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   22  531800    3,529,000.00   43   1,534,000.00
NFR - program                14  531800     480,830.00    0       0.00
NFR - program                24  531800    2,230,640.00    7    148,385.00
NFR - program                 0  531800    6,265,720.00    0    379,726.00
NFR - program                14  531800     803,000.00    7     53,000.00
NFR - program                80  531800    4,229,000.00   27   1,138,000.00
NFR - via statlig enhet           25  531800    2,303,000.00   13    289,000.00
Andre statlige enheter            15  531800    1,811,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531800    2,554,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531800  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531800  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531800     955,470.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             15  531800  -         -    -
Næringsliv og personer            15  531800  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   22  531800    2,747,000.00    2     47,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   16  531800     208,000.00   28     58,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  531800     100,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  531800     200,000.00    0       0.00
EU 7. rammeprogram              24  531800    2,435,000.00   32    791,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  531800  -         -    -
              Side 56/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED  Totalramme    EA %  EA beløp
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  531800  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   83  531800    2,532,600.00   26    670,038.00
NFR - program                24  531800    3,214,920.00   10    337,161.00
NFR - Individuelle stipendiater       24  531800    1,879,800.00   10    186,164.00
NFR - program                47  531800    5,183,000.00    9    452,000.00
NFR - program                22  531800    7,861,000.00    2    165,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  531800  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531800  -         -    -
Andre statlige enheter            24  531800     839,000.00   15    126,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   24  531800    1,472,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  533000     100,000.00   24     24,000.00
Andre statlige enheter            15  531800    1,426,000.00    0       0.00
Fylkes-,Kom. enheter             15  531800  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531800  -         -    -
Utland, -andre                0  531800     164,000.00    0       0.00
Utland, -andre                0  531800     150,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531900  -         -    -
Andre statlige enheter            16  531900    1,024,000.00    0     5,000.00
EU 7. rammeprogram              20  531900   18,955,000.00    1     97,000.00
Andre statlige enheter            15  531900  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531900  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531900  -         -    -
Andre statlige enheter            16  531900     982,000.00    1     8,000.00
Andre statlige enheter            26  531900    1,253,000.00   10    123,000.00
Andre statlige enheter            40  531900  -         -    -
Andre statlige enheter            40  531900  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531900  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531900  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531900    1,215,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531900  -         -    -
Næringsliv og personer            21  531900   102,421,000.00    2   2,421,000.00
Andre statlige enheter            15  531900     895,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531900    1,097,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            15  531900  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   10  531900     263,226.00    0       0.00
Andre statlige enheter            23  531900    1,923,000.00    5    105,000.00
Andre statlige enheter            15  531900  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531900    2,741,000.00    2     68,000.00
Andre statlige enheter            15  531900  -         -    -
Andre statlige enheter            0  531900  -         -    -
Andre statlige enheter            15  531900     657,436.00    0       0.00
Andre statlige enheter            26  531900    1,066,000.00    8     90,000.00
Andre statlige enheter            15  531900  -         -    -
Private Org., stiftelser, legater, fond   25  531900     322,000.00   12     40,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  531900  -         -    -
NFR - Individuelle stipendiater       20  531900    4,123,000.00    9    373,000.00
NFR - program                20  531900    4,772,000.00   11    534,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  531900    2,862,409.00    2     57,248.00
Andre statlige enheter            15  533000    1,030,000.00    0       0.00
Næringsliv og personer            15  533000     811,000.00    0       0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  533000     100,000.00   24     24,000.00
Andre statlige enheter            32  533100     895,000.00   13    116,000.00
Andre statlige enheter            15  533200    1,079,000.00    0       0.00
Andre statlige enheter            17  533200    7,490,000.00    2    131,000.00
Andre statlige enheter            17  533200    1,498,000.00    2     26,000.00
Andre statlige enheter            15  533200     180,000.00    0       0.00
              Side 57/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter


Inaktive prosjekter per 19.03.2012                                 Sortert på 'sted', deretter 'prosjekt'
 Prosjekt  Prosjektnavn                                              Prosj ansv
120010    107740/510 KOMP/ANSVAR HELSEVESENET (LW)                        (MANGLER VERDI)
200005    INTERNATIONAL SOPHUS LIE CENTRE: UD 5524                        (MANGLER VERDI)
000114    Kunnskapshåndtering og ledelse (KKL)                          (MANGLER VERDI)
000116    Samarbeidsorganet sør/øst/UiO                              ANDERSEN, ESPEN LYNG
110008    102157/520 SKISMA ELLER SYMBIOSE:dgsAMLH                        (MANGLER VERDI)
110048    102166/520 KATOLSKE ORDENSØSTRE NORG:EBN                        (MANGLER VERDI)
110072    102165/520 ORD & ÅND:BIDR PREIKE (dsRNJ)                        (MANGLER VERDI)
110092    102164/520 DE(N) KORSFESTEDE (dgs/SJS)                         (MANGLER VERDI)
110108    102175/520 HIST KIRKGEOG ØSTFOLD (BTO)HE                        (MANGLER VERDI)
110195    SAMLEKONTO S-PERMISJONER NFR-1                             (MANGLER VERDI)
120188    SAMLEKONTO S-PERMISJONER NFR-2                             (MANGLER VERDI)
205063    <avsluttet 1998> STIPENDIATER, TEOLOGISK FAK.                      (MANGLER VERDI)
205101    <avsluttet 1998> DET TEOLOGISKE FAK                           (MANGLER VERDI)
205318                                                moral
       <avsluttet 1999> EutdSL Det kristne menneske? Arven fra antikken, menneskesyn og (MANGLER VERDI)
205335    Avsluttet (ledig)                                    (MANGLER VERDI)
120043    103295/520 KVINNER KORINT KULTER (dgsJØ)                        (MANGLER VERDI)
120067    107928/520ANC ISRAELITE PROPHECY, HMB/RT                        (MANGLER VERDI)
120220    110851/520 GRUNDTVIGS KVINNESALM - TR/SH                        (MANGLER VERDI)
120224    110852/520 HEGEMONIER N MORALDEB, TR/Aas                        (MANGLER VERDI)
120333    114800/520 ISRAELs HUMILI/VINDIC HMB/ KJ                        (MANGLER VERDI)
120337    114885/520 SAMVIT ISLAM/KRISTEND NRT/ OL                        (MANGLER VERDI)
120344    119920/530 KjønKonst KJØNNKONSTIT, PR/ ÅR                        (MANGLER VERDI)
120514    129279/520 ROCK/TEOLOGI: TEOLOGISK INTERPRETASJON                    DOKKA, TROND SKARD
120790    142788/520 SygDød DET FORLATTE ØYEBLIKK. OM DØDEN, TIDEN OG FRAVÆRET          CHRISTOFFERSEN, SVEIN AAGE
120807                                                SEIM, TURID KARLSEN
       142804/520 Sladder DE FØRSTE KRISTNE SLADRE-KJERRINGER - EN SAMMENSTILLING AV NT-TEKSTER DER SLADDER SOM MORALTYPOS KOBLE
120861                                                WYLLER, TRYGVE
       147653/520 KonAnn KONTINUITET OG ANNETHET: EN STUDIE AV SAMSPILLET MELLOM DET HVERDAGSLIGE OG GUDSTJENESTEN
120991    153596/540 KriPag                                    AASGAARD, REIDAR
121074    160047/540 Fest                                     FRØYSHOV, STIG
121179                                                WYLLER, TRYGVE
       167476 V20 - The Role of Religion in the Formation of an Ethical Self in Kant and Levinas
121203    172115/V20 - Sola Scriptura                               MJAALAND, MARIUS G.
140012    102111/520 KRISTEN MORALTRADISJ N - SAC                         (MANGLER VERDI)
140785    111324/510 EMANSIPASJ/INSTITUSJ, HAFSTAD                        (MANGLER VERDI)
140803    117558/520 KOMP-STIP GRESK G-FAG GH/ kej                        (MANGLER VERDI)
140818    120071/520 KONSTR NY IDENT ANTIK, MOXNES                        MOXNES, HALVOR
140833    120075/520 GendeRel                                   (MANGLER VERDI)
141215    124967/540 p-dr KONFIRMASJON OG OVERGANGSRITER FOR NORSK UNGDOM P-DR          (MANGLER VERDI)
141435    <avsluttet 1999> 131630/530 FORPR                            (MANGLER VERDI)
141550    135630/520 Utl MS ANCIENT ISRAEL. ARCHAEOLOGY AND BIBLICAL HISTORY.. (MANGLER VERDI)
141563    137817/530 BokSKam MIDLER TIL REDIGERING AV BOK                     (MANGLER VERDI)
141767    142830/520 JERUSALEM: THE CHOSEN PLACE                         (MANGLER VERDI)
141768    142832/520 LIVSTOLKENDE VITE OG SOSIALT ARBEID                     (MANGLER VERDI)
141881                                                STÅLSETT, STURLA
       139873/510 RelGløb RELIGION I GLOBALISERINGEN: FORFLYTNINGER OG TRANSFORMASJONER, UTEGRASJON OG MOTSTAND
142344    NORWAY-SOUTH AFR (Briken Bodies...)                           HAFSTAD, KJETIL
142843    DAAD - Phenomenological analysis of the kind of praxis Michel Foucault calls heterotopiaWYLLER, TRYGVE
142852                                                STORDALEN, TERJE
       180693/D15 - USA og China - Bilateral research on ideology, Cultural memory, and caninization in cross disciplinary and cross cultural perspective
142993    Saved through Childbearing? Research Activity in an International Context.       SOLEVÅG, ANNE REBECCA
143013    186450/v20 17th Conference on Philosophy og Religion 2008                MJAALAND, MARIUS G.
143099                                                MYHRE-NIELSEN, DAG
       173146/V20: Religion in a Globalised Age; Transfers and Transformations; Integration and Resistance
143461    Prepare the Way of the Lord                               HARTVIGSEN, KIRSTEN MARIE
190031                                                WYLLER, TRYGVE
       EU-Søknad : Religion and Citizenchip, establishing a strong network to develop a EU project on the impact of religiln for the quality of citizenship
200553                                                WYLLER, TRYGVE
       Pedagogikk og teologi som basis for barneteologisk grunnlagstenkning. Et religionspedagogisk prosjekt
205047    DRIFTSUTG LÆRERKURS TEOLOGISK FAK                            (MANGLER VERDI)
205219    228 21 50160koKRL KOORD-FUNKS RELIG/LIVSYN-KUNNS 2636 2301               (MANGLER VERDI)
205322    UTVIKLING, PRESISERING OG GJ.FØRING AV 2 DAGSKURS - ETTERUTDANNING(MANGLER VERDI)     TILKNYTTET INNFØRINGEN AV L97
205344    27401 EutdSL LESING AV HELLIGE TEKSTER                         (MANGLER VERDI)
205403    SOFF exfac TF                                      ADOLFSEN, LINE
210876    LESLiS KupVOX272 MOD. 'LIVSTOLKNING I EKSTREME SYKDOMSTILFELLE OG VED LIVETSVERDI)   (MANGLER SLUTT
210925    MasterHelsefP 89 NETTSTØTTET PROFESJONSMASTER I HELSEFAG - STUDIERETNING DIAKONI    ADOLFSEN, LINE
211373    Gud i endring?                                     MOXNES, HALVOR
211374    Kjønnsforskning                                     SALOMONSEN, JONE
420580    Verdi Samfunn NT                                    ADOLFSEN, LINE
460006    TESTAMENTARISK GAVE                                   (MANGLER VERDI)
460217    N A DAHL'S STUDIES IN EPHESIANS - DH                          (MANGLER VERDI)
460439    KNs historie KIRKENS NØDHJELPS HISTORIE                         TØNNESSEN, AUD
460591    412-79-34 - Profesjonalitet og livstolkning                       WYLLER, TRYGVE
610009    SAMARB-KONF NORDISKE TEOL FAKULT                            (MANGLER VERDI)
610043    NORDISKE FORSKERKURS                                  (MANGLER VERDI)
610267                                                MOXNES, HALVOR
       EarlyChristianity - Network for the study of Early Christianity in its Greco-Roman Context
610285    Old Testament Studies - OTSEM                              STORDALEN, TERJE
610291    Nordisk nettverk - religionsfilosofi                          MJAALAND, MARIUS G.
690221    Hermeneutics and Phenomenology                             MJAALAND, MARIUS G.
200497    Nettverk for KRL-faget                                 RASMUSSEN, TARALD
             Side 58/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                               Prosj ansv
200569    Trosopplæringsmidler                                    FRIDHEIM, INGUNN BERLING
250238    Kunnskapsløftet i Oslo                                   NORHEIM, BRYNJULV
420686    Presteforeningen - VUET-Adfontes                              ADOLFSEN, LINE MARIE
460571    Unionsoppl 2005 - Unionsoppløsninger 2005                          ADOLFSEN, LINE MARIE
460837    Impulser fra Tyskland                                    NORHEIM, BRYNJULV
460905    Å bygge kirke                                        NORHEIM, BRYNJULV
110196    SAMLEKONTO S-PERMISJONER NFR-1                               (MANGLER VERDI)
120189    SAMLEKONTO S-PERMISJONER NFR-2                               (MANGLER VERDI)
121240                                                  PETTERSEN,
       172426 V10 - Når velferdsstaten stilles til ansvar for fortiden: Billighetserstatninger og symbolsk makt KAREN-SOFIE
140013    103179/530 MILJØTILTAK FAKULTET 2                              (MANGLER VERDI)
140141    000000/KAS N M-RÅD ST-PR BALT/ØE:S-SKOLE                          (MANGLER VERDI)
140719    121689/510 M FORSKEROPPL RETTVIT 20400 G                          (MANGLER VERDI)
140786    115628/521 M FORSKEROPPL RETTVIT 20500 S                          (MANGLER VERDI)
140804    117285/521 N FORSKERKURS RETTVIT 20500 S                          (MANGLER VERDI)
190017    Stimuleringsmidler /Internasjonalisering NFR                        (MANGLER VERDI)
200189    LIKESTILLINGS-PROSJ/TILT 9704059 FINSTAD                          (MANGLER VERDI)
200197    HØYESTERETTS HISTORIE RED 97                                (MANGLER VERDI)
200284    HØYESTERETTS HISTORIE JPD96/1681, LØDRUP                          (MANGLER VERDI)
200481    JUR FORSK Krafttak for juridisk forkning                          RUSTAD, BENEDICTE
205064    <avsluttet 1998> KAP.281 P.01 REKRUTTERING JURIDISKE FAG                  (MANGLER VERDI)
205102    <avsluttet 1998> DET JURIDISKE FAK                             (MANGLER VERDI)
205162    <avsluttet 1998> P.C. JESSUPS PROSEDYREKONKURRANSE                     (MANGLER VERDI)
210016    PROFESSORAT II STEIN EVJU                                  (MANGLER VERDI)
210311    HØYESTERETTS HISTORIE JPD96/1681, LØDRUP                          (MANGLER VERDI)
420511    GjForelJuristmøt GJESTEFORELESER NORDISK JURISTMØTE                     (MANGLER VERDI)
460007    DEN STANGSKE STIFTELSE                                   (MANGLER VERDI)
500011    AVLØNNING KNUT PAPENDORF (TM20300)                             (MANGLER VERDI)
610121    STUDENTSTIPEND NORDPLUS                                   (MANGLER VERDI)
610206    SUPRANATIONALITY FORSKERUTDANNING                              (MANGLER VERDI)
143301    193080/V10 Nasjonalt doktorgradsseminar i rettsvitenskap, UiO                SAND, INGER-JOHANNE
110009    102817/530KONFLIKTLØSN DAGLIGLIV (ds/LS)                          (MANGLER VERDI)
110049    102736/510 RETTSVESEN & SEX VOLD - KS                            (MANGLER VERDI)
120009    102733/510 RETTSAPP BEH SEX BARN:EB(RHH)                          (MANGLER VERDI)
120044    102734/510 RETTSAPP BEH SEX BARN - BE                            (MANGLER VERDI)
120486                                                  CHRISTIE, NILS
       125429/510 PUNISHMENT, KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY - FROM AN ETHICAL PERSPECTIVE DR.GR.ST. KATJA FRANKO
120604    132848/530 Foldin                                      ERICSSON, KJERSTI
120616                                                  HENNUM, RANHILD HELENE
       134819/520 DomStraf OM DOMSTOLER OG STRAFF: OM DOMSTOLENES UTMÅLING AV OG BEGRUNNELSER FOR STRAFF- P-DOC
120833                                                  ERICSSON, KJERSTI
       147303/530 VoldFam VOLD I FAMILIEN: BARNEMISHANDLING SLIK HELSEPERSONELL OG SMÅBARNSFORELDRE SER DET
120922                                                  BRANTSÆTER, MARIANNE
       150748/530 ALMENHETENS KJØNN - EN SLAGS RESEPSJONSSTUDIE AV KULTURELLE REPRESENTASJONER AV KJØNN OG SEKSUALITET
121208    172426/V10                                         ANDENÆS, KRISTIAN
121238    172406/V10 - Dødsstraff-menneskerettigheter og straffens etikk               FINSTAD, LIV
140014    102974/510 ØKOKRIM ATFERD/HOLDN - POJ/PL                          (MANGLER VERDI)
140290    102974/510 ØKOKRIM FELLES DRIFT - POJ                            (MANGLER VERDI)
140313    109822/510 BARN MEL OFF SOS & FAM, KE/GL                          (MANGLER VERDI)
140517    102837/510 Till-bevil 1995 13000 - KE                            (MANGLER VERDI)
140595    111938/510 TATERE & NORSK SAMFUNN - HG                           (MANGLER VERDI)
140871    107739/510 SLUTTKONF SEKSUA VOLD - KS                            (MANGLER VERDI)
141194    125172/530 NETTVERK FOR FORSKNING OM HOMOSEKSUALITET                    (MANGLER VERDI)
141210    125107/510 KRIMINOLOGISKE STUDIER AV ØKONOMISK KRIMINALITET                 JOHANSEN, PER OLE
141416    <avsluttet 1999> 131982/530VOLDKUNNSK KUNNSKAPSSTATUS FORSKNING OM VOLD           (MANGLER VERDI)
141448    132350/530KjEndr FORSKNINGSLEDER I 30 5STILLING...                     (MANGLER VERDI)
141668    136411/530 VolDyr VOLD MOT DYR                               (MANGLER VERDI)
141865    155569/510 Hvitvask MEGLERFORETAK: PENGEFORVALTNING OG HVITVASKING             FINSTAD, LIV
141913    147590/330 CHRISTIANIA DOLLHUS - MELLOM DÅREKISTA OG ASYLET                 ERICSSON, KJERSTI
141981    163855/530 Homonet NETTVERK FOR FORSKNING OM HOMOSEKSUALITET                EIKVAM, TURID
142028    144155/530 Krigbarn OPPVEKSTVILKÅR FOR KRIGSBARN (FRIKJØP K. ERICSSON - VIKAR) KJERSTI   ERICSSON,
142121    157117/530 Homosex (nytt nfr 181584/V20)                          FINSTAD, LIV
142148    157488/510 Crim Cont                                    CHRISTIE, NILS
142397    163855 Netthomo - Nettverk forforskning om homoseksualitett                 EIKVAM, TURID
142436    163843 men prost - Men in prostitution: Perspectives, Identities and Problems        SKILBREI, MAY-LEN
142557    168349 S20 - Retten som Velferdspolitisk styringsmiddel                   ANDENÆS, KRISTIAN
142571    169587 - Communication in court-evidential value of oral immediate statement in court ANDENÆS, KRISTIAN
142686    172423/V10 - Prostitution, gender and migration                       FINSTAD, LIV
142780    annulert / slettet                                     LOMELL, HEIDI MORK
200351    DOMSTOLENES STRAFFEUTMÅLING                                 (MANGLER VERDI)
200472    Org transnasj pr - Veier inn og historier i organisert transnasjonal prostitusjon      FINSTAD, LIV
200519    ISRD-2 Norden                                        ERICSSON, KJERSTI
200528    Dialog seminar - Seminar om kriminologi og dødstraff                    SCHERDIN, LILL
200641    Vietnamprosjekt - kriminologi - Forskning, samarbeid, nettverk               HALVORSEN, VIDAR
200669    Holdning til straff                                     OLAUSSEN, LEIF PETTER
205065    <avsluttet 1998> STIPENDIATER INSTITUTT FOR KRIMINOLOGI                   (MANGLER VERDI)
205103    <avsluttet 1998> DRIFTSUTGIFTER INST FOR KRIMINOLOGI                    (MANGLER VERDI)
210116    KRIM GR.FAG SOM FJERNUNDERVISNING: LF/CH                          (MANGLER VERDI)
210376    ÅRSAKER KRIMIN SAMF-PLAN 96/95-4 (HAGE)                           (MANGLER VERDI)
             Side 59/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                               Prosj ansv
210388    MEGLING I VOLDSKONFLIKTER 650/95:NC(/SK)                        (MANGLER VERDI)
210534    EVAL PR BEH SEDELIGHETSDØMTE V-A POJ/rjs                        (MANGLER VERDI)
210540    UNGE VOLDSFORBRYT FLYKTNINGBAKGR - HG                         (MANGLER VERDI)
210583    GJENGKRIMINALITET                                   (MANGLER VERDI)
210739    EvalFengselunderv EVALUERING AV FENGSELSUNDERVISNINGA                 (MANGLER VERDI)
210758                                               (MANGLER VERDI)
       521 71 1 2000Inv KVINNER OG FAMILIE INNVANDRING - FORHOLDET MELLOM REGULERING OG INTEGRERING
210769    EvalFengseluVisn EVALUERING AV FENGSELSUNDERVISNING                  (MANGLER VERDI)
210889    DOMSTOLENES STRAFFEUTMÅLING                              (MANGLER VERDI)
211018    Rett i nett 82 03                                   FINSTAD, LIV
211293    For whom the bell curves 167377/V10                          LOMELL, HEIDI MORK
420476    Vekter Hverdag VEKTERENS OPPLEVELSE AV SIN ARBEIDSHVERDAG               FINSTAD, LIV
460008    VIT STIPEND/STØTTE A JAHRES FOND                            FINSTAD, LIV
460010    FONDSFORSKNING (AJf) INSTITUTT(STYRER)                         FINSTAD, LIV
460218    BARN MELL OFF SOS-INST & FAMILIE (AJ) KE                        (MANGLER VERDI)
460326    171/98 GALSKAPENS HUS. DEN SOSIALE UTSTILLINGEN AV GALE I NORGE 1650-1850       (MANGLER VERDI)
460551    Homohist Fr Ord (Homohistorisk...)                           ANDENÆS, KRISTIAN
460720    WWW.Kriminalpolitikk.uio.no                              FINSTAD, LIV
460747    Veien videre                                      NAFSTAD, IDA
460791                                               NAFSTAD, IDA
       Rusavhengiges rolle som medborgere, mulighet til deltakelse i det offentlig rom og dettes virkning på livskvaliteten.
460819    Legal Cultures in Transition                              ANDENÆS, KRISTIAN
460938    Hørselshemmedes stilling i rettspleien                         PETTERSEN, KAREN-SOFIE
480017    Kommunale vederlagsordninger for tidligere barnehjemsbarn               PETTERSEN, KAREN-SOFIE
500012    INTERNASJ KONFERANSE FANGETALL - NC                          (MANGLER VERDI)
610059    INNVANDRERKVINNEDOKUMENTASJON: NM                           (MANGLER VERDI)
610074    NÆRHETETIK/ADM AVGJ STOFBR N9509 (LS)                         (MANGLER VERDI)
610075    KOMPAR DESENTR POLITI N STORBYER:17R4HMA                        (MANGLER VERDI)
610091    STOFFMISBRUKERES HVERDAGSLIV - EF                           (MANGLER VERDI)
610116    MEGLING I VOLDSKONFLIKTER - NC (/SK)                          (MANGLER VERDI)
610122    STRAFFUTMÅLING 5 EUROP LAND 9703 LARSSON                        (MANGLER VERDI)
610151    INNV-LOV/MISHANDL INNV-KV N 9606 RM PAUL                        (MANGLER VERDI)
610164    BRUK AV VARETEKT I NORGE, SVERIGE OG DANMARK I 1996.                  (MANGLER VERDI)
610165                                               (MANGLER VERDI)
       Velf 0044NSfK98 VERFERDSLAND I ENDRING? EN ANALYSE AV DE OFFISIELLE BEGRUNNELSER, HOLDNINGER OG HANDLINGER I FORHOLD TIL B
610166    IKKE-MEDISINSKE OG MEDISINSKE BEGRUNNELSER FOR GALE REFORMER RUNDT 1800 VERDI)     (MANGLER
610182    0564 99Skand Nark HOLDNINGER TIL...                          (MANGLER VERDI)
610183    0565 99 OGBarnBeh RETTSLIG BEHANDLING...                        (MANGLER VERDI)
610184    0567 99 OGBarnBes EN KOMPARATIV ANALYSE...                       (MANGLER VERDI)
610185    <avsluttet 1999> 0555 99 GALE1850 UTSKILLINGEN AV GALE...               (MANGLER VERDI)
610197    149700SosKontrBy SOSIAL KONTROLL I BYER                        (MANGLER VERDI)
610198    162600PolitForsk LITTERATURSTUDIE AV NYERE NORDISK POLITIFORSKNING (MANGLER VERDI)
610203    GATEPLANPROSJEKTET: POLITIETS INNSATS OVERFOR MISBRUKERE PÅ GATENE I OSLO VERDI)    (MANGLER
610229    Prostit N 020497                                    FINSTAD, LIV
610230    Prostit N 020505                                    FINSTAD, LIV
610269    Konf. mannsforsk                                    FINSTAD, LIV
610279    NSFK -Samarbeid                                    JOHANSEN, PER OLE
610289    Rusmiddelbrukere i det offentlige rom                         NAFSTAD, IDA
610296    Voldshendelser i konfliktråd                              PABSDORFF, MARI-LOUISE
610302    Gjengangertiltak i Norden                               HAMMERSVIK, EIRIK
610303    Kommentert bibliografi over nordisk politiforskning                  (MANGLER VERDI)
610304    Nettverksmøte for Forskningsnettverk for skandinaviske studier             UGELVIK, THOMAS
690201    ISRD2-prosjekt - International self-reported delinquency study             ERICSSON, KJERSTI
690205    Nordiske samarbeidsrådet for kriminologi                        (MANGLER VERDI)
210671    JUSS BUSS 0470 72 11597 JB                               EIEBAKKE, MARTIN
500013    JUSS-BUSS, DIV EKST DRIFTSMIDLER                            EIEBAKKE, MARTIN
110010    102812/530 ØKON ANALYSE ERSTATN (ds/HCH)                        (MANGLER VERDI)
110050    102814/530 TRANSPLANTASJONER (ds/MH)                          (MANGLER VERDI)
140015    103229/510PENG/KAP-RET:FORSK/POL:BRÅTHEN                        (MANGLER VERDI)
141362    <avsluttet 1999> 131039/520 SAMSEDV                          (MANGLER VERDI)
141696                                               (MANGLER VERDI)
       137210/530 Retvern RETTSLIG HANDLEEVNE OG RETTSLIG VERN FOR BARN, ELDRE OG MENTALT HANDICAPPEDE
142098    155313/540 SocKnow                                   GRAVER, HANS PETTER
142302    160923 V10 Anglo-American Contract Models                       MOSS, GIUDITTA CORDERO
142618    174586/V10 - Nasjonalt Doktorgradsseminar i Rettsvitenskap 2006            STENVIK, ARE
200216    <avsluttet 1999> 0475 0117 98/42A VITENSKAPELIG ASSISTENT VED KONKURSRÅDET       (MANGLER VERDI)
200265    534 Prof ArbRett                                    EVJU, STEIN
200419    534 Prof ArbRett                                    EVJU, STEIN
200433    534 Prof ArbRett                                    EVJU, STEIN
204724    534 Prof ArbRett                                    (MANGLER VERDI)
204798    PVK 2007-2009- Personvernkommisjonen 2007-2009                     BYGRAVE, LEE ANDREW
204835    Medieansvarsutvalget                                  ROGNSTAD, OLE-ANDREAS
210484    SAMISKE SEDVANER/RETTSOPPFATNING, S BULL                        (MANGLER VERDI)
210608    <avsluttet 1999> SAMISKE SEDVANER                           (MANGLER VERDI)
211051    100 71 Patentdir                                    STENVIK, ARE
221003    Brønnøysundregistrene                                 SCHARTUM, DAG WIESE
420433    IMMATERIALRETpds IMMATERIAL RETT                            HAGSTRØM, VIGGO
420549    BAHR KONKURRANSERETTPROGRAM                              KOLSTAD, OLAV
               Side 60/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                               Prosj ansv
460038    EKSTERNE TILSKUDD SEMINARER                               (MANGLER VERDI)
460548    Seminar Gjenoppr (Div seminarvirksomhet)                        MODVAR, EVA
460601    Lærebok i Opphavsrett                                  ROGNSTAD, OLE-ANDREAS
710038    AFJ11 SERI                                       MODVAR, EVA
710039    AFJ11 IfP                                        MODVAR, EVA
720009    Jahre 2011-2012 IfP                                   MODVAR, EVA
720010    Jahre 2011-2012 SERI                                  MODVAR, EVA
121109    125409/510 MISBRUK AV MARKEDSDOMINANS I ET KONKURRERENDE TELEKOMMARKED         BING, JON
121122    167170/510 - Legal Regulations of Biometric Idetification and Authentication Processes BYGRAVE, LEE ANDREW
121197    164387 V30 - Legal Information Security Regulations- an Instruental Perspective     SCHARTUM, DAG WIESE
142262    IT-støtte for lovsaker - behov, problemer og muligheter - Forprosjekt 179515/I40    SCHARTUM, DAG WIESE
142307                                                Forprosjekt
       179500/I40 - eForvaltning: Interorganisatoriske systemer og tverrsektorielt samarbeid - JANSEN, ARILD
142545                                                within tru management enforce
       Tool supported methodology for the formalization, analysis and enforcement of policiesBING, JON
142581    IACCESS 164371/V30 - Integrated Access Central for Healt Care Information SystemsSCHARTUM, DAG WIESE
142934    183603/S10 - Ressursnettverk for eForvaltning                      JANSEN, ARILD
190513    Identitetsforvaltning og personvern for skoleelever - støtte fra Uninett ABC      (MANGLER VERDI)
190552    193030/S10 Privacy Enhancing Technology for Web based Services             SCHARTUM, DAG WIESE
200548    Programavtale Kulturdepartementet                            BING, JON
211212    NORID- INTERNET GOVERNANCE                               BING, JON
211321    Internet Governance II, Legal aspects of whois databases                BING, JON
211371    Personvernkonferansen                                  SCHARTUM, DAG WIESE
211395    EIOA - European Accessibility Observatory - some legal issues              BING, JON
211433    Personvern og trafikk                                  SCHARTUM, DAG WIESE
220053    Personvern og trafikk (gml 211433)                           SCHARTUM, DAG WIESE
420428    R InfSys KomPros RETTSLIGE INFORMASJONSSYSTEMER OG KOMMUNIKASJONSPROSESSER       BING, JON
430002    R InfSys KomPros RETTSLIGE INFORMASJONSSYSTEMER OG KOMMUNIKASJONSPROSESSER (gml 420428) BING, JON
640291    TRUST COM                                        TORVUND, OLAV
640334                                                (MANGLER VERDI)
       Legal ist - Legal issues for the Advancement of Information Society technologies (LEGAL IST)
120212    111193/530 RETTF/SELVST K-HELSEV:UiB law                        (MANGLER VERDI)
120315    102567/530 LEGITIMACY OF FORCE - TM/ VH                         (MANGLER VERDI)
140470    110342/510 FORELDREANS BVL 4-4.5:ANDENÆS                        (MANGLER VERDI)
141422    132102/520JURIMAKT                                   (MANGLER VERDI)
142216    162578/530 Sos Ret                                   ANDENÆS, KRISTIAN
200039    STØTTE TIL JUSS-BUSS                                  (MANGLER VERDI)
200174    DRIFTSTILSKUDD TIL JUSS-BUSS 96/12476                          (MANGLER VERDI)
200352    Etni Minor Narko                                    (MANGLER VERDI)
210454    JUR BIST PERS UTSATT F DISKRIMIN ANDENÆS                        (MANGLER VERDI)
210486    GJESTEFORSKERKONTORPLAS VH & LPO - TM                          (MANGLER VERDI)
210710    8995046 LikeRett                                    (MANGLER VERDI)
210777    57121SentEtnDiskr EVALUERING AV SENYTER MOT ETNISK DISKRINMINERING (MANGLER VERDI)
210845    RettshjelpUnd 01 RETTSHJELPSUNDERSØKELSE 2001                      (MANGLER VERDI)
210893    Etni Minor Narko                                    (MANGLER VERDI)
300089    JusBusRetspolarb JUSS-BUSS RETTSPOLITISK ARBEID                     (MANGLER VERDI)
420545    HOMOHISTORISK BOKUTGIVELSE                               MATHIESEN, THOMAS
610252    fengselsloven 58-En sammenliknende analyse av den norske feng.             ANDENÆS, KRISTIAN
500129    KLIENTMIDLER: JUSS-BUSS                                 HORSBØL, KINE S.
110012    102818/530 NORSK KONKURRANSERETT (ds/OK)                        (MANGLER VERDI)
120306    114005/521 EUR/N REG BANK/FORSIK sE S/ B                        (MANGLER VERDI)
120424    121625/510 PRIV HH KONK-REGL EF/EØS VH/EH                        (MANGLER VERDI)
120715    138168/530 HavnKomm HAVNEVIRKSOMHET - IKKE HELT SOM ANNEN KOMMUNE-VIRKSOMHET?      (MANGLER VERDI)
121110    144731 510EGasret - Europeisk gassrett                         MESTAD, OLA
140768    ARENa / NOR DOMSTOL/EUR RETTREGL, sE HPG                        (MANGLER VERDI)
141298    130535/510 PetRegl PETR. REGELVERK                           MESTAD, OLA
141481    132328/520 HAVNER OG VARESTRØM                             BULL, HANS JACOB
141540    136490/223 HavnRet RETT I HAVN                             BULL, HANS JACOB
141566    136391/520 ForSem FORSKERSEMINAR FOR DE STORE EUROPEISKE SJØRETTSINSTITUTTENE      (MANGLER VERDI)
141697    138823/520 EnergiMarked OMORGANISERING AV KRAFTMARKEDET                 HAMMER, ULF
142517    166690 V10 - The 4.Europena Coll. of Maritim Law Research                RØSÆG, ERIK
179702    Kunnskapsoversikt-state-of-the-art-                           FODCHENKO, IRINA
200311    HAVNER OG VARESTRØM - RETTSLIGE ASPEKTER: ORGANISERING, STYRING OG FINANSIERING     RØSÆG, ERIK
200395    RammeavtaleFiskd                                    RØSÆG, ERIK
200551    Erstatning for ulemper fra veitrafikkanlegg                       BUGGE, HANS C.
200608    Erstatning for ulemper fra veitrafikkanlegg (200551)                  BUGGE, HANS C.
200664    Prisreguleringsfondet - Vit.ass.                            SEJERSTED, FREDRIK
205000    REGNSKAP FOR NORDISK INST FOR SJØRETT                          (MANGLER VERDI)
205001    BALANSEKONTO                                      (MANGLER VERDI)
205002    DRIFTSTILSKUDD - NORDISK ANDEL                             (MANGLER VERDI)
205003    LØNN - FORSKNINGSSTIPEND                                (MANGLER VERDI)
205004    LØNN - FØRSTEAMANUENSIS                                 (MANGLER VERDI)
205005    TILSK TIL VIT FAGL.REISER                                (MANGLER VERDI)
205006    KONTORREKVISITA                                     (MANGLER VERDI)
205007    STYRET REISER,REPR BEVERTNING V/MØTER                          (MANGLER VERDI)
205008    NORDISKE SEMINARER                                   (MANGLER VERDI)
205009    BØKER, TIDSSKRIFTER, INNBINDNING                            (MANGLER VERDI)
             Side 61/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                           Prosj ansv
210019    RÅDG-OPPDR PETROLEUMSLOV NOE5642:NISAPkb                       (MANGLER VERDI)
210656    HAVNER OG VARESTRØM - RETTSLIGE ASPEKTER: ORGANISERING, STYRING OG FINANSIERING   (MANGLER VERDI)
210790    REGELKRAV FOR HURTIGGÅENDE PASSASJERFARTØYER                     (MANGLER VERDI)
210792                                              (MANGLER VERDI)
       Rettregl Togulyk UTREDNING OM RETTSREGLER I FORBINDELSE MED TOGULYKKEN PÅ LILLESTRØM 5. APRIL 2000
211089    RammeavtaleFiskd                                   (MANGLER VERDI)
220093    PITRO                                        BUGGE, HANS C.
420012    PETROLEUMSRETT: TILSK OLJESELSK                           HAMMER, ULF
420059    EUs KONKURRANSERETT og SKIPSFART:SEurH/w                       (MANGLER VERDI)
420105    PROSJEKT ASCOPE - KK/AB                               (MANGLER VERDI)
420274    EUR/NASJ REGU BANK/FORS-MARKED P:SEurS/B                       (MANGLER VERDI)
420876    Marine Insurance and Risk Management programme                    WILHELMSEN, TRINE LISE
420940    Fornybar energi og klimarett                             BUGGE, HANS C.
420985    NSS Reykjavik                                    (MANGLER VERDI)
460011    VIT STIPEND/STØTTE A JAHRES FOND                           RØSÆG, ERIK
460057    FORSIKRING UNDER EF/EØS REGIME, SEur B/W                       (MANGLER VERDI)
460071    SJØARBEIDSRETT                                    (MANGLER VERDI)
460083    FRAKTAVTALER NORSK/NORDISK RETT 1994, TF                       (MANGLER VERDI)
460230    EUR/NASJ REGU BANK/FORS-MARKED L:SEurS/B                       (MANGLER VERDI)
460552    CO2 value chain Tjeldbergodden to Draugen/Heidrun                  BUGGE, HANS C.
460691    Big Co2                                       BUGGE, HANS C.
460768    Big Co2 (460691)                                   BUGGE, HANS C.
500070    NORDISKE STIPENDIATER/GJESTEOPPH                           (MANGLER VERDI)
500082    SJØRETTSBIBLIOTEK                                  (MANGLER VERDI)
690005    FONDSTILSKUDD (CLARA LACHMANN)                            RØSÆG, ERIK
120324    114015/521 PENGERETT MARKEDREGIM / hs                        (MANGLER VERDI)
120941    148233/540 OwnRuss LawRuss                              SKYNER, LOUIS
140787    STYRING VIA REGELVERKET (LOS/TE) sE HPG                       (MANGLER VERDI)
142122    152809/730 RusJuRef                                 SKYNER, LOUIS
200340    NorRusTradeLawPr THE NORWAY-RUSSIA TRADE LAW PROJECT                 (MANGLER VERDI)
210580    (OFF) PENGERETT MARKEDSREGIME NB ES/ JTJ                       (MANGLER VERDI)
210814    KontrolKonstitRR "KONTROLL OG KONSTITUSJON" - FULLFØRING AV DR.GR.PROSJEKT      (MANGLER VERDI)
210834    NorRusTradeLawPr THE NORWAY-RUSSIA TRADE LAW PROJECT                 (MANGLER VERDI)
420085    EURONYTT - SEur HS/twn                                BULL, HENRIK
420675    EURONYTT - SEur HS/twn                                SEJERSTED, FREDRIK
460039    FONDSMIDLER TIL SENTERET/EuRett):SEurB/S                       BULL, HENRIK
460592    FONDSMIDLER TIL SENTERET/EuRett):SEurB/S                       BULL, HENRIK
460752    FONDSMIDLER TIL SENTERET/EuRett):SEurB/S                       SEJERSTED, FREDRIK
610171    EU/EØS-RETTSLIGE FORPLIKTELSER I NASJONAL RETT                    (MANGLER VERDI)
610173    <avsluttet 1999> 71011803 FORBRUKERNES RETT TIL MILJØINFORMASJON           (MANGLER VERDI)
610224                                              (MANGLER VERDI)
       71.10.41 20107EI FORVALTNING AV MIDLER FOR ARBEIDSGRUPPEN FOR FORSKNING I EUROPEISK INTEGRASJONSRETT
110013    102813/530 STRAFFERETTLIG ANSVAR ds/DRTM                       (MANGLER VERDI)
120011    101226/730 BARNLØSH/RETT ZIMBABW:AH20510                       (MANGLER VERDI)
120203    113055/730 GRØNN RETT - GU/ AMC                           SAND, INGER-JOHANNE
120319    114067/521 SKATTERETTSL OMGÅELSE FZ/ BB                       (MANGLER VERDI)
120329    119335/730 KVINNEKONVENSJ INTERN 2051K/H                       (MANGLER VERDI)
120334    118169/730 LAND RIGHTS LAT AMERIC HJ/CMB                       (MANGLER VERDI)
120495    126278/730                                      HELLUM, ANNE
120586    119783/530 BVLov                                   (MANGLER VERDI)
120588    132243/510 ØkoKrB                                  JOHNSEN, JON T.
120873                                              BUGGE, HANS C.
       145717/730 KyotoIN DE FLEKSIBLE MEKANISMENE I KYOTO-PROTOKOLLEN - SAMSPILLET MELLOM INTERNASJONALE OG NASJONALE REGLER
120923                                              BUGGE, HANS C.
       150908/730 LEGAL PROTECTION OF THE ENVIRONMENT - THE PRINCIPLE OF TRUSTEESHIP OF EARTH RESOURCES IN INTERNATIONAL LAW
121112    163703/V20 rettigheter - Demokrati, religionsfrihet og kvinnelig menneskerettigheter HELLUM, ANNE
121185    169236 S30 - Føre-var-prinsippets betydning i norsk rett               BUGGE, HANS C.
121186    169239 S30 - Strafferettslig håndheving av miljørettslovgivning           BUGGE, HANS C.
140143    102969/510 STRAFFERETT ST ØKOKRIM - SE                        (MANGLER VERDI)
140258    102838/510 LOVVERN BARNEMISHANDL:JTJ(MO)                       (MANGLER VERDI)
140471    109826/370 STIMUL-TILT MILJØRETT - GU                        (MANGLER VERDI)
140487    111498/510 HJELPTILT BARNVERNLOV - KS                        (MANGLER VERDI)
140548    109876/530 COMM LAW INTERNAT ORG - FS                        (MANGLER VERDI)
140569    117612/S30 KvRettBist BIST-RELEV KVINNERETT:20510 K                 HELLUM, ANNE
140730    125095/111 RETTGRUNNL FORV NATUR 20510 K                       (MANGLER VERDI)
140829    119783/510 HJELPTILT BARNVERNLOV 20510 S                       (MANGLER VERDI)
140897    121045/730 NETTV-TILTAK MILJØRETT - GU                        (MANGLER VERDI)
141178    121131/730 IIEL INTERNATIONAL INSTITUTIONAL ENVIRONMENTAL LAW ( IIEL) (MANGLER VERDI)MILJØRETTSEMINAR 9805
141205                                              (MANGLER VERDI)
       126067/530 VS/EV RETTSSIKKERHETEN I FYLKESNEMNDENE VED BEHANDLING AV BARNEVERNSAKER TILS. 4 FORSK.ASS. (BENTE KRISTIN OLSE
141211    125109/510 RETTSLIGE STUDIER AV ØKONOMISK KRIMINALITET..               (MANGLER VERDI)
141213    EUROPEISERING, RETT OG POLITIKK - ARENA - 2/ENI 2-29                 (MANGLER VERDI)
141257    126953/730 MILJØRETTSSEMINAR 1998                          (MANGLER VERDI)
141258                                              (MANGLER VERDI)
       126829/730 p-dr ENVIRONMENT-RELATED INTERNATIONAL STANDARDS - A LEGAL ANALYSIS OF THEIR NATURE AND FUNCTIONS P-DR
141268                                              (MANGLER VERDI)
       126982/111 KVINNERS OG MENNS (U)LIKE TILGANG TIL EIENDOMSRETT & ANDRE RETTSGRUNNLAG FOR Å FORVALTE NATURRESSURSER
141359                                              (MANGLER VERDI)
       <avsluttet 1999> 128793/510 OMSORGSOVERTAKELSE OG TILBAKEFØRING AV OMSORG I BARNEVERNET
141428    <avsluttet 1999> 125849/730STBONN                          (MANGLER VERDI)
141450    <avsluttet 1999> 132283/730NetvMilj                         (MANGLER VERDI)
141666    138718/730 MiReSs STUDENTSTIPEND - MILJØRETT                     (MANGLER VERDI)
               Side 62/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                             Prosj ansv
141679    138832/730 MiReSS STUDENTSTIPEND, MILJØRETT                     (MANGLER VERDI)
141698    138914/730 Kyoto 'SOFT' ELLER 'HARD' HÅNDHEVING I KYOTOPROTOKOLLEN (MANGLER VERDI)
141707                                              (MANGLER
       139133/730 NetvMil00 NETTVERKSTILTAK I MILJØRETT VED UNIVERSITETET I OSLO (2000) VERDI)
141746                                              (MANGLER VERDI)
       143498/730 MiAvtSs INTERNASJONAL KONTROLL OG HÅNDHEVING AV MILJØAVTALER - STUDENTSTIPEND (H. LUND)
141747    143499/730 MiReSs MILJØRETT - STUDENTSTIPEND (C. BREKKE)               (MANGLER VERDI)
141786    144757/700 YbIEL YEARBOOK OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW             FAUCHALD, OLE K.
141863    145716/730 KyotoSH "SOFT" ELLER "HARD" HÅNDHEVING AV KYOTOPROTOKOLLEN        ULFSTEIN, GEIR
141910    150546/730 ForurSS FORURENSNINGSSPØRSMÅL OG VERN AV ARTER OG NATUROMRÅDER      FAUCHALD, OLE K.
141911                                              (MANGLER VERDI)
       150547/730 PatLivS BIOTEKNOLOGI, PATENT PÅ LIV OG DE MILJØMESSIGE KONSEKVENSER AV DETTE
141996    152359/730 TRound SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE NEW TRADE ROUND,(MANGLER VERDI)   LONDON 2002-05-14/15 - KONFERANSEDELTAKELSE
142019                                              (MANGLER VERDI)
       155572/510 Hvitvask PROGRAM: ØKONOMISK KRIMINALITET / FORPROSJEKT: PLANLEGGING AV PROSJEKT OM HVITVASKING
142076    156286/540 DrSemRet                                 (MANGLER VERDI)
142140    158207/730 Gj Forsk                                 BUGGE, HANS C.
142145    163227/S30 - Innførsel av fremmede organismer via ballastvann            BUGGE, HANS C.
142146    163226/S30 - Forholdet mellom effektivt miljøvern og rettsikkerhet i retterganger  FAUCHALD, OLE K.
142200    158580/510 Str H Vask                                STRIDBECK, ULF
142657    175488 S30 - Adjudication of the Precautionary Principle               BUGGE, HANS C.
142663    174797 V10 - Krafttak for juridisk forskning. Konferanse 9.- 10. februar 2006    JOHNSEN, JON T.
142674    175827 S30 - IPPC-direktivet i Efs miljørett og gjennomføringen i norsk rett     BUGGE, HANS C.
142736    179149 S30 - Regulering av vindkraft                         BUGGE, HANS C.
142874    Del - 179680/D15 Videreutvikling av strategiske partnerskap med USA og Kina     FAUCHALD, OLE K.
142878    182403/V10 Konferansen New International Law                     EMBERLAND, OLE MARIUS
143299                                              FAUCHALD, OLE K.
       194355/S20 ESCR Network - Studies on the implementation of treaties economic, social and cultural rights in China and Norway
143427    200296/V11 Utvikling av norsk ytringsfrihet - et konstitusjonelt           (MANGLER VERDI)
200042    ETNISK DISKRIM ARB-LIVET 92/4688                           (MANGLER VERDI)
200222                                              (MANGLER VERDI)
       14000125 9670-0100 RETTSLIGE SPØRSMÅL KNYTTET TIL ET NASJONALT KVOTESYSTEM FOR KLIMAGASSER
200223    <avsluttet 1999> 0846 701 EVALUERING AV LIKESTILLINGSLOVEN              (MANGLER VERDI)
200230    47401 8 153321KR INNVANDRERKVINNERS RETTSSIKKERHET...                (MANGLER VERDI)
200309    WOMEN'S HUMAN RIGHTS AND WOMEN'S LAW                         HELLUM, ANNE
200320    521 71 26 99 IKR INNVANDRERKVINNERS RETTSSIKKERHET...                (MANGLER VERDI)
200373    521 71 16 Asyl/Oppholdstill GRENSEGANGEN MELLOM ASYL OG OPPHOLDSTILLATELSE .. CECILIABAILLIET,
200425    KRD REFERENDUM                                    TAUBE, CAROLINE
200503    Internettkriminalitet og etterforskningsmetoder                   BING, JON
200574    New International Law                                EMBERLAND, OLE MARIUS
200604    Reformbehov i offentlig rett                             JOHNSEN, JON T.
200653    Konferansen Security 16.-17. oktober 2008                      BAILLIET, CECILIA
200730    Konferanse                                      HENDEN, ØYVIND
204818    Evaluering av likestillingsloven § 21                        HELLUM, ANNE
204820    Vurdering av lovfesting av en unntaksbestemmelse                   STRAND, VIBEKE BLAKER
204851    Ny juridisk førstelinjetjeneste (ny 204862)                     JOHNSEN, JON T.
204862    Ny juridisk førstelinjetjeneste (var 204851)                     JOHNSEN, JON T.
205200    UTV REV SKOLELOV/KONST STU94/15..(LP) ES                       (MANGLER VERDI)
205217    228 2121 54020Sr SKOLERETT KVAL-UTV V-ASS 96/7734                  JAKHELLN, HENNING
205220    SKOLERETT KVAL-UTV V-ASS 36400060                          (MANGLER VERDI)
209710    Vurdering av opplæringslovens kap. 9 a                        SANDBERG, KIRSTEN
210020    DIPLOMKURS KVINNERETT (ZIMBABWE) AH20510                       (MANGLER VERDI)
210077    BYGDEKVINN/RETT:FORV.2:SS81295LD:K20510B                       (MANGLER VERDI)
210506    INTERNASJO MILITÆRE OPERASJONER - GU/                        (MANGLER VERDI)
210512    TOLLVESENETS MYNDIGHETSOMRÅDE, E BOE/ JH                       (MANGLER VERDI)
210624    WOMEN'S HUMAN RIGHTS AND WOMEN'S LAW                         (MANGLER VERDI)
210723    521 71 26 99 IKR INNVANDRERKVINNERS RETTSSIKKERHET...                (MANGLER VERDI)
210990    521 71 16 Asyl/Oppholdstill GRENSEGANGEN MELLOM ASYL OG OPPHOLDSTILLATELSE .. VERDI) (MANGLER
211011    Rovvilt 02040052 NORSK ROVVILTFORVALTNING OG INTERNASJONALE KONVENSJONER GEIR    ULFSTEIN,
211491    Utdanning og klagesaker - en analyse av fylkesmannens praksis,            HENDEN, ØYVIND
420314    SKATTEFORSKNING (forskn.assist.) ZIMMER                       (MANGLER VERDI)
420564                                              BUGGE, HANS C.
       CO2 54.5255.00SI STORSKALA CO2-DEPONERING PÅ NORSK SOKKEL: EN TEKNISK ØKONOMISK OG JURIDISK VURDERING
460012    FONDSSTØTTE (AJ) INSTITUTTET                             SMITH, EIVIND
460040    RETTSHISTORIE (A JAHRES FOND) - SANDVIK                       MICHALSEN, DAG
460429    OversettEnighAna OVERSETTELSE                            ENG, SVEIN
460470    1905 UNIONENS RETTSHISTORIE                             MICHALSEN, DAG
460532    Skattemessig (Skattemessig periodisering etter realisasjons- og regnskapsprinsippet) ZIMMER, FREDERIK
460664                                              BOE, ERIK M.
       POLITISKEYTRYNG - "Hvor vidt kan politiske ytringer bli kontrollert av myndighetene på forhånd og i etterkant?"
460845    Tvisteløsningsordninger mellom stat og kommune                    SMITH, EIVIND
480006    Tvisteløsningsordninger mellom stat og kommune (gml 460845)             SMITH, EIVIND
500014    AVSLUTNING FILM/FORMIDLING-PROSJ - 20510                       (MANGLER VERDI)
610123    SKATTERETTSL OMGÅELSE OPPHOLD USA FZ/ BB                       (MANGLER VERDI)
610250    Nordisk workshop                                   STRIDBECK, ULF
640316    504736 Miljørett (Risk og precaution Marie Curie                   BUGGE, HANS C.
690161    ClimateChange0303                                  BUGGE, HANS C.
110011    102515/530 PERSONVERN/SAMKJØRING (dsLAB)                       (MANGLER VERDI)
120196    111196/530 SKATTLEGGINGENS PRIS, B/Z205B                       (MANGLER VERDI)
120487    125409/510 MISBRUK AV MARKEDSDOMINANS I ET KONKURRERENDE TELEKOMMARKED        BING, JON
120635    137530/510 SkikTTP SIKKER ELEKTRONISK HANDEL - RETTSLIGE RAMMEBETINGELSER FOR TTP  TORVUND, OLAV
141214    125388/510 SKIKT PERSONVERN OG FORBRUKERVERN I DET ELEKTRONISKE MARKEDET VERDI)   (MANGLER P-DR 1998-10-01 - 2001-09-30 & 9806 (TILS. 1998-02-09 -
              Side 63/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                            Prosj ansv
200296    'MeRete' 10 (KD)                                  (MANGLER VERDI)
200310    KULTURDEPARTEMENTET/PROGRAMAVTALE 98                        BING, JON
200322                                             (MANGLER VERDI)
       <avsluttet 1999> NHD 4159 St.meld KONSULENTBISTAND I FORBINDELSE MED STORTINGSMELDING OM ELEKTRONISK HANDEL
200344    KRYPTOPOLITIKK NHD                                 (MANGLER VERDI)
210453    OPPHAV/MEDIA-RET Konsek digi761/95 ATR B                      (MANGLER VERDI)
210485    'MeRete' 10 (KD)                                  (MANGLER VERDI)
210598    MILESTONE REVIEW COMMITTEE                             (MANGLER VERDI)
210649    POST-OG TELETILSYNET - PROGRAMAVTALE 98                      BING, JON
210650    KULTURDEPARTEMENTET/PROGRAMAVTALE 98                        BING, JON
210657    KONVERGENS (SD)                                  (MANGLER VERDI)
210733                                             (MANGLER VERDI)
       <avsluttet 1999> NHD 4159 St.meld KONSULENTBISTAND I FORBINDELSE MED STORTINGSMELDING OM ELEKTRONISK HANDEL
210867    KRYPTOPOLITIKK NHD                                 (MANGLER VERDI)
420319    TELEKOMMUNIKASJONSRETT (TeResa) ATR/ JB                      (MANGLER VERDI)
420325    TELEKOMM-RETT LØNN PROSJEKTLEDER ATR/ JB                      (MANGLER VERDI)
420392    PERSONVERNPOLICY FOR TELENOR                            (MANGLER VERDI)
420488    Infosyst Kompros RETTSLIGE INFORMASJONSSYSTEMER OG KOMMUNIKASJONSPROSESSER     (MANGLER VERDI)
640133    ESPR 27028 ECLIP ELECTRONIC COMMERCE LEGAL ISSUES PLATFORM             (MANGLER VERDI)
640134                                             (MANGLER VERDI)
       RTD MMI 007 ENLIST EUROPEAN NETWORK FOR LEGAL INFORMATION, STUDY AND TRAINING (ENLIST)
640154    Esp 29049 MarViN MARVIN (MARITIME VIRTUAL ENTERPRISE NETWORK)           (MANGLER VERDI)
640165                                             BING, JON
       IST 1999 10298 A A LOGICAL FRAMEWORK FOR ETHICAL BEHAVIOUR BETWEEN INFOHABITANTS IN THE INFORMATION TRADING ECONOMY OF T
640177                                             (
       IST 1999 12278E2 ECLIP II - ELECTRIC COMMERCE LEGAL ISSUES PLATFORM II MANGLER VERDI)
640213    IST 2000 25459 ADVANCED LEGAL ISSUES IN VIRTUAL ENTERPRISE (ALIVE)         (MANGLER VERDI)
640263    IST 2001 34910iT WORKING GROUP ON TRUST MANAGEMENT I DYNAMIC OPEN SYSTEMS OLAV   TORVUND,
640327    CPFIST 2000 25459 ADVANCED LEGAL ISSUES IN VIRTUAL ENTERPRISE (ALIVE)       (MANGLER VERDI)
640328    Esp 29049 MarViN MARVIN (MARITIME VIRTUAL ENTERPRISE NETWORK)           (MANGLER VERDI)
640345    IST 2001 34910iT WORKING GROUP ON TRUST MANAGEMENT I DYNAMIC OPEN SYSTEMS OLAV   TORVUND,
690089    GEOINFO                                      (MANGLER VERDI)
690153    INTERNET/CYBERSPACE JURISDICTION                          BING, JON
120488                                             (MANGLER VERDI)
       125453/510 DISMANTLING EXTERNAL BORDERS: EXTENDIG CONTROL TO ENTIRE SOCIETY DR.GR.ST. STEPHEN KABERA KARANJA
142207    158604/431 InfSec                                 SCHARTUM, DAG WIESE
142604    168266/S20 - Personvern og security i transport                  SCHARTUM, DAG WIESE
205399    228 INettPersonvern                                SCHARTUM, DAG WIESE
210302    TEXTWEB OFFENTL UTREDNINGER (AD) DWS                        (MANGLER VERDI)
210496    ELEKTRONISK OFFENTLIG INFORMASJON - DWS                      (MANGLER VERDI)
210692    <avsluttet 1999> Internet8AAD5116 FRIVILLIGE ORG. BRUK AV INTERNETT        (MANGLER VERDI)
210693    <avsluttet 1999> PVerNetv NHD4109 TVERRFAGLIG NETTVERK PERSONVERN (MANGLER VERDI)
250154    LokPol IKT (FiDel) LOKALPOLITIKERES TILGANG TIL, ERFARINGER MED, OPPFATNING AV IKT SCHARTUM, DAG WIESE
460506    Per-Prot 146637 Personalised Internet Based Services                SCHARTUM, DAG WIESE
460583    Per-Prot 146637 Personalised Internet Based Services                SCHARTUM, DAG WIESE
690169    InnsynUngdom IKT                                  SCHARTUM, DAG WIESE
110004    102815/530 INTERNASJ FINANS & MR (SIS)                       (MANGLER VERDI)
120004    107596/720 HUM RIGHTS/LEGITIMACY:TL(BAA)                      (MANGLER VERDI)
120314    114090/521 INTERNA FIN INST & HR AE/ SIS                      (MANGLER VERDI)
120433    122699/530 LOB W RIGHTS PALESTINE 44300 V                     (MANGLER VERDI)
120484                                             (MANGLER VERDI)
       124472/520 ISLAM AND HUMAN RIGHTS: THE MORAL POTENTIAL OF NON-FUNDAMENTALIST PUBLIC ISLAM IN CONTERMPORARY TURKEY 1 ÅR
120515                                             (MANGLER VERDI)
       128295/510 VERNET MOT INTEGRITETSKRENKELSER I DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSKONVENSJON OG
120653    134809/520 TransnR ETIK OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM NÄRINGSLIVET...       EIDE, ASBJØRN
120872                                             (MANGLER VERDI)
       148666/730 HIV/AIDS AND THE RIGHT TO FOOD: BARRIERES TO AND PROSPECTS FOR THE REALISATION OF FOOD AS A HUMAN RIGHT FOR HIV/A
120875    148672/730 TRIPS THE RIGHT TO FOOD AND THE TRIPS AGREEMENT             (MANGLER VERDI)
121009    153624/V10 AmpDiff                                 BUTENSCHØEN, NILS
121152                                             TRONVOLL, KJETILL
       165669 V10 - What culture? Whose rights? Which identity? The ethnography of self-determination in non-unitary African states: Ethiopia and Tanzania
121277    Samiske barnsrettigheter ift. barnekonvensjonen 186816/V10             BULL, KIRSTI STRØM
141149    123322/730 THE PROCESS OF RECOGNITION OF STATES IN THE INT...           (MANGLER VERDI)
141293    <avsluttet 1999> 126042/510 Petro                         (MANGLER VERDI)
141506    132801/520TrNasj                                  (MANGLER VERDI)
141525    142777/540 MrNorge2 FORSKNINGSPROGRAMMET MENNESKERETTIGHETER I NORGE II      (MANGLER VERDI)
141549    142777 540Mr Norg FORSKNINGSPROGRAMMET MENNESKERETTIGHETER I NORGE I JØRGEN    AALL,
141700    CMI 137706/700NU MENNESKERETTIGHETER OG NÆRINGSLIV - OG UTEETABLERINGER VERDI)   (MANGLER
141749                                             FOLLESTAD, ANDREAS
       143329/700 AccDiff ACCOMODATING DIFFERENCE. HUMAN RIGHTS, CITIZENSHIP AND IDENTITY..
141817    126300/510 OljeMR KONFERANSE OM OLJEVIRKSOMHET OG MENNESKERETTIGHETER       (MANGLER VERDI)
141955    150268/520 CustLaw CUSTOMARY LAW AND CUSTOMARY CHANGE..              (MANGLER VERDI)
142565    145716/730 KyotoSH "SOFT" ELLER "HARD" HÅNDHEVING AV KYOTOPROTOKOLLEN       ULFSTEIN, GEIR
142684                                             CRAIG, RONALD
       173585 S20 - Employment Discrimination on Grounds of Ethnicity, Gender and Disability: A legal Analysis of Decisions of the New Appeals Board
143227    193572/V30 Human rights and state-formation in Latin America            GARCIA-GODOS, JEMIMA
200256    Kinaprogram 2004                                  (MANGLER VERDI)
200259    Etiopia 1030535CM - Ethiopia's Civil-Military Relations              HØGDAL, KRISTIN
200260    INS 1030395 Prog                                  (MANGLER VERDI)
200261    SMR RAF 1030466                                  TRONVOLL, KJETILL
200264    01NORDEM Cyprus Study of The Constituent Assembly Elections, Nothr Cyprus     KVAL, GRY
200271    INS 1030395 2004                                  APELSET, KNUT
200273    Int Humrett FD                                   ULFSTEIN, GEIR
200283    ÅRBOK 2002 CMI                                   (MANGLER VERDI)
200295    ÅRBOK 2001 CMI ÅRBOKA (UTVIKLINGSLAND)                       (MANGLER VERDI)
200298    Rammeavtal NORAD tekn ass HR/Dem bba/ nh                      HØGDAL, KRISTIN
              Side 64/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                           Prosj ansv
200300    KOMPETANSE UTVIKLING NORAD-Avtal - BBA                        (MANGLER VERDI)
200302    MR-SENTRE ESTLAND & LATVIA Y7140                           (MANGLER VERDI)
200306    98120 SAFDEM/NORDEM RAFK 8122                            HØGDAL, KRISTIN
200312    ETH 026 UNIVERSITETSSAMARBEID I EUROPA                        TRONVOLL, KJETILL
200315    OsloKoal Livsynfr OSLO-KOALISJONEN...                        LARSEN, LENA
200317    CHN2029 RegNatAut CHINA'S REGIONAL NATIONAL AUTONONY SYSTEM             LUNDBERG, MARIA
200321    FD I2 623 HumRett STIPENDIAT HUMANITÆRRETT                      (MANGLER VERDI)
200326    GLO10201 IPRFD RETTEN TIL MAT SOM MENNESKERETTIGHET                 EIDE, ASBJØRN
200330                                              (MANGLER VERDI)
       GLOY0240KursOSCE BASIC TRAINING COURSE FOR HR MONITORS TO OSCE MISSIONS, CENTRAL ASIA, WIEN 2000-10
200337    GLO 1010261 MrNl PILOTPROSJEKT FOR MENNESKERETTIGHETER OG NÆRINGSLIV         (MANGLER VERDI)
200338    Etiopia 1010224 OBSERVASJON OG ANALYSE AV LOKALVALG VÅREN 2001            (MANGLER VERDI)
200342    822.1 RSA 0037 BISTAND TIL STYRKING AV MR SØR-AFRIKA - VIDEREFØRING EDLAND, TOR KJETIL
200343    BrukAvKompetanse UD-AVTALE VEDR BRUK AV KOMPETANSE                  HØGDAL, KRISTIN
200345    Ethnicity in Africa Scholarship 2001 and 2002                    (MANGLER VERDI)
200350    ETIOPIA 1010693 - ANALYSE AV LOKALVALG DESEMBER 2001                 (MANGLER VERDI)
200355    ETIOPIA 1011083 STØTTE TIL KJØP AV BØKER                       (MANGLER VERDI)
200361    CHN 1020012 CRL02 CHINA RULE OF LAW PROG. 2002                    (MANGLER VERDI)
200389    INS 1030395 Prog                                   ASPLUND, KNUT
200390    chn 1030194 Prog                                   STEARNS, LISA
200403    ChinaRegNatAuton                                   ZHOU, YONG
200418    Human rights UD                                   NYSTUEN, GRO
200421    ÅRBOK 2002 CMI                                    (MANGLER VERDI)
200428    UD Oslokoalisjon                                   (MANGLER VERDI)
200430    Barnekonv kommun                                   (MANGLER VERDI)
200435    UD ETIOPIA - Etiopia Paulos                             TRONVOLL, KJETIL
200449    HumanRights 2003 - Human Rights in Development 2003                 ANDREASSEN, BÅRD ANDERS
200450    Vietnam ma NCHR - Vietnamese student to the ma programme at the NCHR, UIO      HUONG, PHUNG THI LAN
200453                                              KVAL, GRY
       valg obs ETIOPIA - Valgforskning og sekondering av valgobsevatører til valgene i Etiopia
200467    Valg Palestina05 - Palestinske valg i 2005                      SKÅRE, SIRI
200469    UKS og E-læringskurset "Human Rights"                        HØGDAL, KRISTIN
200471    Zimbabwe election advising                              SKÅRE, SIRI
200499    Valg på Haiti (NORDEM)                                SKÅRE, SIRI
200516    KHM 1061004 Røde Khmer-tribunalet i Kambodya                     HØGDAHL, KRISTIN
200521    Forskningsprosjekt meneskerettigheter og barn                    HØSTMÆLINGEN, NJÅL
200531    FROM WAR TO INSECURITY                                TRONVOLL, KJETIL
200571    NORAD RAMMEAVTALE                                  HØGDAHL, KRISTIN
200572    Vietnamesisk masterstud. 2006-2008                          HØGDAHL, KRISTIN
200582    Symposium "menneskerettighetsarkitektur"                       ASTRUP, CHRISTIAN BOE
200603    NCHR-EGYPT - Biblioteksprosjektet                          MESGRAHL, KRISTINE
200634    NEPAL HR in constitutional development                        HØGDAHL, KRISTIN
200638    AU election conflicts                                TRONVOLL, KJETIL
200640    QZA 1081075 H R to Water and Sanitation                       LANGFORD, MALCOLM
200668    Colombia Land Restitution                              GARCIA-GODOS, JEMIMA
200670    GLO-09/491 Implementation of Socio-Economic Rights                  BUTENSCHØEN, NILS
200691    EMD seminar                                     KJØRHOLT, ELIN
200700    Minority Rights Training-Workshop ln China                      ZHOU, YONG
200704    QZA 10/0423 Int. Criminal Court                           GARCIA-GODOS, JEMIMA
200721    INS 1030395/2004                                   (MANGLER VERDI)
201566    MR-SENTRE ESTLAND & LATVIA Y7140                           (MANGLER VERDI)
204740    VERDENSBANK SEM - World Bank Seminar; Human Right, equity and Developmant ANDREASSEN, BÅRD ANDERS
204774    Rammeavtal NORAD tekn ass HR/Dem bba/ nh                       HØGDAL, KRISTIN
204780    Domsreferat prosjekt                                 KJELLING, DANIEL
204793    E-læringskurs i MR for UKS                              FROSTESTAD, GURO
204797    Barns rett til beskyttelse                              HØSTMÆLINGEN, NJÅL
204809    Helseundersøkelse av barn                              HØSTMÆLINGEN, NJÅL
204819    Språk og minoriteter                                 HØSTMÆLINGEN, NJÅL
204868    E-læringskurs Human rights in theory and practice                  KJELLING, DANIEL
205353    0281 01 GEN TILD GENERELL STØTTE TILDELING                      (MANGLER VERDI)
205400    281 01EUUtdMrLærer Etterutdanning i menneskerettigheter for lærerutdanningen     FROSTESTAD, GURO
205426    Kartleggingsundersøkelse av menneskerettsundervisning i høyere utdanning       BUTENSCHØEN, NILS
210221    94001 INVESTERINGER NORDEM                              (MANGLER VERDI)
210298    95030 OPPLÆR-PAKKE MR POL95-C031:NORDEMa                       (MANGLER VERDI)
210301    95180 TANZANIARAPPORT POL95-D055:NORDEMa                       (MANGLER VERDI)
210310    ÅRBOK 2004 CMI                                    ANDREASEN, BÅRD ANDERS
210325    39422 T OPSAHL MEM SEM'96 POL96-C0AA, HA, GLOK9113                  (MANGLER VERDI)
210416    39427 SEMINAR/WORKSHOP SØR-AFRIKA                          (MANGLER VERDI)
210423    96060 ETIOPIA TRYKKERI III POL96-D013:KH                       (MANGLER VERDI)
210438    39430 CHINA & THE RULE OF LAW POL96-C064                       (MANGLER VERDI)
210443    96260 ETIOPIA RETTSAK POL96-D034, NORDEM                       HØGDAL, KRISTIN
210445    INFORMATION & DEMOCRACY 30P6 UZi                           (MANGLER VERDI)
210479    OVERSIKT KONVENSJO MINORITETRETT KadEide                       (MANGLER VERDI)
210480    97260 KENYA VALGOBSERVASJON - NORDEM                         (MANGLER VERDI)
210482    ÅRBOK 2001 CMI ÅRBOKA (UTVIKLINGSLAND)                        (MANGLER VERDI)
210523    Rammeavtal NORAD tekn ass HR/Dem bba/ nh                       (MANGLER VERDI)
             Side 65/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                     Prosj ansv
210543    97000 Prosjektleder NORDEM GLOK7004 - KH                (MANGLER VERDI)
210544    97002 Prosjektkoordinator NORDEM                    (MANGLER VERDI)
210545    AFRICAN CAMP (NORAD-Rammeavtale) Sadiva                 (MANGLER VERDI)
210547    WANAHR W FOOD SUMMIT: RETT T MAT, A EIDE                (MANGLER VERDI)
210549    KOMPETANSE UTVIKLING NORAD-Avtal - BBA                 (MANGLER VERDI)
210557    39428 ETIOPIA TILTAK NORAD 04599/96 (kt)                (MANGLER VERDI)
210564    39432 RETNINGLINJER MR BISTANDEN (NORAD)                (MANGLER VERDI)
210566    MR-SENTRE ESTLAND & LATVIA Y7140                    (MANGLER VERDI)
210569    RETTOBSERVASJON ETIOPIA ETHK7293 - KH                  HØGDAL, KRISTIN
210574    GJESTEFORSKER NCUBE UoZI 60DIS96 BAA/ WN                (MANGLER VERDI)
210576    GJ-FORSK BYARUHANGA MAKERERE U 11D97 BAA                (MANGLER VERDI)
210596    98120 SAFDEM/NORDEM RAFK 8122                      (MANGLER VERDI)
210602    KINA OG RETTS STATSPRINSIPPER CHØVK 8003                (MANGLER VERDI)
210604    ALGERIE-SEMINAR (DZAK8165)                       (MANGLER VERDI)
210611    98011 RAPPORT BOSNIA BOSZ8006                      (MANGLER VERDI)
210617    822.1 BSA 0037 SØR-AFRIKA-BISTAND TIL STYRKING AV MR          (MANGLER VERDI)
210628    GRENSEKONFLIKTEN MELLOM ETIOPIA OG ERITREA.               (MANGLER VERDI)
210631                                        (MANGLER VERDI)
       ETHK8636 DemDelt ETHIOPIA/ ETIOPIA: DEMOKRATISERINGSPROSESS OG POLITISK DELTAKELSE
210635    PILOTPROSJEKT LOVGIVNING KINA 082002U LOVG KINA             (MANGLER VERDI)
210642    04 94/1085 EMDHR DOMSREFERATSAMLING                   (MANGLER VERDI)
210644    NOR J 8008PUBJUB BOKPROSJEKTET RETTFERDIGHET/FORSONING         (MANGLER VERDI)
210663    ETH 026 UNIVERSITETSSAMARBEID I EUROPA                 (MANGLER VERDI)
210664    Y 8467 MINORITIES AND MAJORITIES IN ESTONIA. SEMINAR TALLINN      (MANGLER VERDI)
210690    <avsluttet 1999> GTMK9075 GJ-FORSK GJESTEFORSKEROPPHOLD OTILIA...    (MANGLER VERDI)
210691    CHINA RETTSTATPR                            (MANGLER VERDI)
210695    OsloKoal Livsynfr OSLO-KOALISJONEN...                  LARSEN, LENA
210698    <avsluttet 1999> Y9345 NordMRSymp NORDISK MR SYMPOSIUM Y9345      (MANGLER VERDI)
210705    <avsluttet 1999> 01 ESTO EuRådJub EUROPARÅDETS 50-ÅRS JUBILEUM...    (MANGLER VERDI)
210709    CHN2029 RegNatAut CHINA'S REGIONAL NATIONAL AUTONONY SYSTEM       LUNDBERG, MARIA
210716    <avsluttet 1999> DIS 17 99 UganPd GJESTEFORSKER B. RUKOOKO...      (MANGLER VERDI)
210719    ETHK 9343>1020525 ETHIOPIA/ETIOPIA - OBSERVASJON AV RETTSSAKER (DERG)  TRONVOLL, KJETILL
210730    ETHK 99 DemoDelt REMOUT ETHIOPIA...                   (MANGLER VERDI)
210731    FD I2 623 HumRett STIPENDIAT HUMANITÆRRETT               (MANGLER VERDI)
210738    99230N GTMK 9489 OBSERVASJON OG ANALYSE...               (MANGLER VERDI)
210751                                        HØGDAL, KRISTIN
       Oppl-Assist UKS ASSISTANSE TIL UKS I FORBINDELSE MED OPPLÆRING KNYTTET TIL DEMOKRATIUTVIKLING, MR OG GODT STYRESETT
210752    KOMPET-ENHET MR Kompetanse-enhet menneskerettigheter. Forprosjekt.   (MANGLER VERDI)
210763    DIS 51 99 Uganda PLANLEGGING AV NYTT NUFU PROGRAM            (MANGLER VERDI)
210773    RAPPORT OM OSSE's DEMO ARBEID I BOSNIA                 (MANGLER VERDI)
210776    ETHK 0153 ValgOA OBSERVASJON OG ANALYSE AV VALG I ETIOPIA        (MANGLER VERDI)
210785    GLO10201 IPRFD RETTEN TIL MAT SOM MENNESKERETTIGHET           (MANGLER VERDI)
210788    CHNK0301HRLawEduc INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW EDUCATION       (MANGLER VERDI)
210804                                        (MANGLER VERDI)
       GLOY0240KursOSCE BASIC TRAINING COURSE FOR HR MONITORS TO OSCE MISSIONS, CENTRAL ASIA, WIEN 2000-10
210817    GTMK 0630 GtmBok BOK OM GUATEMALA                    (MANGLER VERDI)
210823    CHN 1010009 2001 KINAPROGRAMMET                     (MANGLER VERDI)
210826    GLO 1010261 MrNl PILOTPROSJEKT FOR MENNESKERETTIGHETER OG NÆRINGSLIV  (MANGLER VERDI)
210827    Etiopia 1010224 OBSERVASJON OG ANALYSE AV LOKALVALG VÅREN 2001     (MANGLER VERDI)
210848    822.1 RSA 0037 BISTAND TIL STYRKING AV MR SØR-AFRIKA - VIDEREFØRING STORMORKEN, LALAINE
210853    -                                    (MANGLER VERDI)
210854                                        (MANGLER VERDI)
       ETIOPIA 1010584 SØKNAD OM VIDEREFØRING AV ANALYSE AV DEMOKRATISERING I ETIOPIA
210861    BrukAvKompetanse UD-AVTALE VEDR BRUK AV KOMPETANSE           HØGDAL, KRISTIN
210869    Ethnicity in Africa Scholarship 2001 and 2002              (MANGLER VERDI)
210871    VALGKURS FOR TO DELTAGERE FRA ASERBADSJAN                (MANGLER VERDI)
210887    ETIOPIA 1010693 - ANALYSE AV LOKALVALG DESEMBER 2001          (MANGLER VERDI)
210907    ETIOPIA 1011083 STØTTE TIL KJØP AV BØKER                (MANGLER VERDI)
210908    HviterusObSlovak HVITERUSSISKE VALGOBSERVATØRER TIL SLOVAKIA      (MANGLER VERDI)
210939    CHN 1020012 CRL02 CHINA RULE OF LAW PROG. 2002             (MANGLER VERDI)
210976    MA PROGRAM - 'STIPENDMIDLER' TIL INDONESISKE STUDENTER         LUNDBERG, MARIA
211025    01KAZakhstan2190 UN PROMOTION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS       (MANGLER VERDI)
211062    INS 1030395 Prog                            ASPLUND, KNUT
211063    chn 1030194 Prog                            STEARNS, LISA
211099    Etiopia1030535                             (MANGLER VERDI)
211110    ChinaRegNatAuton                            ZHOU, YONG
211167    Analysis voter - Analysis of the voter registration process in Zanzibar TRONVOLL, KJETIL
211358    Etiopia Derg rettssaksanalyse (gammelt 210719)             TRONVOLL, KJETILL
211368    Truth and reparation- the case of Colombia               GARCIA-GODOS, JEMIMA
211429    Colombia Land Restitution                        GARCIA-GODOS, JEMIMA
211437    Seminar Linguistic - Rights of National Minorities           HØGDAHL, KRISTIN
211442    Social conflict in Peru                         GARCIA-GODOS, JEMIMA
400428    UD Oslokoalisjon                            (MANGLER VERDI)
420247    POLI STABILI/MR M-ØSTEN/N-AFRIKA 8104 NM                (MANGLER VERDI)
420396    HUMAN RIGHTS AND CORPORATE RESPONS                   (MANGLER VERDI)
420850    Statoil - SMR mastergradsstøtte                     BUTENSCHØEN, NILS
460431    Fagl MRarb Norge FAGLIG MENNESKERETTIGHETSARBEID I NORGE        (MANGLER VERDI)
460434    Bok GuaTeMala FO BOK GUATEMALA / FRITT ORD               (MANGLER VERDI)
             Side 66/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                       Prosj ansv
460440                                         HELGESEN, JAN
       Fagl MRarb Norge1 FAGLIG MENNESKERETTIGHETSARBEID I NORGE - STIPENDIAT NJÅL HØSTMØLINGEN
460458    LOBBYING FOR WOMEN'S RIGHTS IN PALESTINE                  (MANGLER VERDI)
460481    FrittOrdStuSti 01                             HENDEN, ØYVIND
460489    DEMOKRATISERINGSDIALOG I ETIOPIA                      (MANGLER VERDI)
460535    FrittOrdStuSti 01                             HENDEN, ØYVIND
460596    UNESCO konvensjoner                            HELGESEN, JAN
460645    Fritt Ord Studentstipend 2006                       HENDEN, ØYVIND
460656    MR I Norge - SMRs ÅRBOK OM MR I NORGE                   KJELLING, DANIEL
460756    Fritt ord studentspieond                          FROSTESTAD, GURO
460847    Mediahøgskolen - external Evaluation                    LEIFSEN, ESBEN
460883    Domstolreferatprosjektet - EMD                       HØSTMÆLINGEN, NJÅL
460974    Fritt Ord studentstipend                          FROSTESTAD, GURO
480007    Mediahøgskolen - external Evaluation (gml 460847)             LEIFSEN, ESBEN
500051    39402 REISESTIPEND - TL                          (MANGLER VERDI)
610003    32630 NORDISKE SAMARBEIDSMØTER                       (MANGLER VERDI)
610306    Nordic Research Training Course                      FØLLESDAL, ANDREAS
640330    CTI 2004 506392N - New modes of governance-NEWGOV             FØLLESDAL, ANDREAS
690026    39408 WANAHR(ERN/ETIKK/MR)UNICEF                      (MANGLER VERDI)
690077    Minoritets-prosjekt IFHR - A EIDE                     (MANGLER VERDI)
690082    UNESCO-sem HUMAN RIGHT to PEACE - A EIDE                  (MANGLER VERDI)
690101    UNOPS INT/97/650                              (MANGLER VERDI)
690157                                         ANDREASEN, BÅRD ANDERS
       Nobel Symposium Oslo juni 03 THE RIGHT TO DEVELOPMENT AND HUMAN RIGHTS IN DEVELOPMENT
690189    POVERTY AND HR - Poverty and Human Rights: Economic Perspectives      ANDREASSEN, BÅRD ANDERS
690218    IADB - Urfolksnettverk                           EKERN, STENER
695002    IADB - Urfolksnettverk (gml 690218)                    EKERN, STENER
700311    MED/H.FAG/HELSEFAG                             (MANGLER VERDI)
700312    <avsluttet 1998> TILSKUDD TIL DRIFT AV SYKEHUS               (MANGLER VERDI)
200205    TILSKUDD TIL STYRKING AV BEMANNING AV SEKRETARIATET FOR          (MANGLER VERDI)
000001    EU- satsning                                (MANGLER VERDI)
000002    Kommersialisering                             (MANGLER VERDI)
000003    Evaluering av medisinstudiet                        (MANGLER VERDI)
000004    Nettbasert undervisning                          (MANGLER VERDI)
110197    SAMLEKONTO S-PERMISJONER NFR-1                       (MANGLER VERDI)
120190    SAMLEKONTO S-PERMISJONER NFR-2                       (MANGLER VERDI)
120206    11506/310 METAB/FUNKS VITAMIN A - RB/                   (MANGLER VERDI)
120213    110866/730 BABY FR COMMUN GAMBIA:IM/ ISJ                  (MANGLER VERDI)
141290    130640/300 UTSTYR                             (MANGLER VERDI)
141398    131567/300 EU POS                             (MANGLER VERDI)
141771    MEDKAP - NÆRINGSUTVIKLING FRA MEDISINSK FORSKNING             (MANGLER VERDI)
141893    148351/300 DivStip STUDENT, UTENLANDS- OG GJESTEFORSKERSTIPEND       (MANGLER VERDI)
142016                                          CAPITAL' &+)
       153463/330 MEDCOAST SCANDINAVIA (FUGE/SWEGENE, VC-FOND 'MEDCOAST (MANGLER VERDI)
190009    Stimuleringsmidler /Internasjonalisering NFR                (MANGLER VERDI)
200070    Kap 702, p 1, Nytt Rikshospital                      (MANGLER VERDI)
200072    NYTT RIKSHOSPITAL PLANLEGGING OG PROSJEK                  (MANGLER VERDI)
200144    NYTT RIKSHOPSPITAL                             (MANGLER VERDI)
200492    Støtte fra sosial-og helsedirektoratet KKL                 (MANGLER VERDI)
205067    <avsluttet 1998> STIPENDIATER, MED.FAK                   (MANGLER VERDI)
205105    <avsluttet 1998> DET MEDISINSKE FAK                    (MANGLER VERDI)
205214    <avsluttet 1998> NORDISK HØGSKOLE FOR HUSHOLDSVITENSKAP          (MANGLER VERDI)
205227    <avsluttet 1998> STIPENDIATER MED. FAK.                  (MANGLER VERDI)
205326    EVALUERINGSPRISEN 1999                           (MANGLER VERDI)
205328    OPPTAK AV SØKERE TIL LEGESTUDIET                      (MANGLER VERDI)
210727    DLm280B69 MedGrSt UTVIKLING AV ELEKTRONISK UNDERVISNINGSPLAN...      (MANGLER VERDI)
211196                                         HOL, BJØRN
       SAMARBEIDSORG - Samarbeidsorganet for Helse Øst RHF, Helse Sør RHF og Med. fak., UiO
211257    DLm280B69 MedGrSt UTVIKLING AV ELEKTRONISK UNDERVISNINGSPLAN...      (MANGLER VERDI)
420248    LÅRHALSBRUDD FOREBYGG VITAMIN D - JIP                   (MANGLER VERDI)
460446    SOMMERSTIPEND STUD 2001                          (MANGLER VERDI)
500015    KURSAVGIFT FAGSPRÅKKURS                          (MANGLER VERDI)
500055    JUBILEUMSBOK MEDISINSK FAKULTET                      (MANGLER VERDI)
500071    GAVESTIPEND / JUBILEUM                           (MANGLER VERDI)
640344    Regio Competence - COMPETENCE PROJECT                   SEJERSTED, OLE M.
657004    Regio Competence - COMPETENCE PROJECT                   SEJERSTED, OLE M.
200491    Støtte fra sosial-og helsedirektoratet                   (MANGLER VERDI)
141736    123212/520 KultKropp KULTURENS KROPP - KROPPENS KULTUR.          (MANGLER VERDI)
460359    UTPRØVING AV ICIDH-2 I KLINISK FYSIOTERAPI...               (MANGLER VERDI)
460383                                          ARBEID MELLOM
       F FibromyalgiNFF ER DET FORSKJELLER I BIOLOGISKE RESPONSER PÅ FYSISK(MANGLER VERDI)FIBROMYALGIPASIENTER OG FRISKE?
460384                                         (MANGLER VERDI)
       F FibromyalgiNKS ER DET FORSKJELLER I BIOLOGISKE RESPONSER PÅ FYSISK ARBEID MELLOM FIBROMYALGIPASIENTER OG FRISKE?
120307    111345/330 MAKTFORH LEGE/PASIENT RKL/ KK                  (MANGLER VERDI)
120316    108240/330 GJENOPLIV EXT SYKEHUS 39600 S                  (MANGLER VERDI)
120459    121942/330 SYKDOMSBEGREP- MELLOM VITENSKAP OG KULTUR            (MANGLER VERDI)
120479                                         (MANGLER VERDI)
       121948/330 THE BOOK OF MAN: METAFORISKE, ANTROPOLOGISKE OG ETISKE FØRINGER I DEN GENETISKE KARTLEGGINGEN AV MENNESKET D
141557                                         (MANGLER VERDI)
       137202/300 st-st NORSK HIV-SMITTEVERN - FARE OG RISIKO, TVANG OG FRIVILLIGHET
141726                                         (MANGLER VERDI)
       126679/300 StStRP GRUNNUTDANNING I MEDISINSK VITENSKAPSTEORI OG VITENSKAPSETIKK - STUD-STIP R. PEDERSEN
142017                                         SOLBAKK, JAN HELGE
       153594/300 Formidl FORMIDLINGSSTIPEND 2002 - FORSKER - AFTENPOSTEN; DR.GR.ST. STÅLE FREDRIKSEN
             Side 67/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                   Prosj ansv
200202                                       (MANGLER VERDI)
       <avsluttet 1998> 98/1531 REK II :ETTERUNDERSØKELSE AV PROSJEKTER TILRÅDD GJENNOMFØRT AV DE REGIONALE KOMITEER
200255                                       (MANGLER
       0675 212 16345MR NORSK ELDREOMSORG - RESPEKTERES MENNESKERETTIGHETENE? VERDI)
210487    PL FLERÅRIG PROG UoCOLOMBO 49D95 R K LIE               (MANGLER VERDI)
210679    <avsluttet 1999> 0287 72 98/1531 ETTERUNDERSØKELSE AV PROSJEKTER ... (MANGLER VERDI)
640143    BMH4 CT98 5117 A STUDY INTO THE THEORETICAL AND NORMATIVE       (MANGLER VERDI)
000005    REK ØST uten navn                           (MANGLER VERDI)
000006    REK SØR uten navn                           (MANGLER VERDI)
205261                                       (MANGLER VERDI)
       ETTERUNDERSØKELSE AV PROSJEKTER TILRÅDD GJENNOMFØRT AV DE REGIONALE KOMITEER FOR MEDISINSK FORSKNINGSETIKK
200234    705 60 40301 100 GODKJENNING AV UTENLANDSK MEDISINSK GRAD       (MANGLER VERDI)
205284    PLANLEGGING OG SAMORDNING - NYTT RH                  (MANGLER VERDI)
200630    Økt kapasitet for DNA-analyser ved RMI                THORESEN, JOHN KRISTIAN
420374    DNA-TYPING (FARSKAP) ADV-HONORAR, 33050                STENERSEN, MARGURETHE
120402    114805/310 REGULERI IP3-RESEPTOR 31110 Ø               (MANGLER VERDI)
120473                                       (MANGLER VERDI)
       123379/310 ROLE OF G PROTEINS AND TYROSINE KINASES IN CHEMOKINE-INDUCED NK CELL CHEMOTAXIS AND (CA++)1 MOBILIZATION
141172                                       (MANGLER VERDI)
       123392/310 REGULATION AND BIOLOGICAL ROLES OF THE cGMP-DEPENDER PROTEIN
141608    136127/310 Benmarg BEINMARGENS MIKROMILJØ               (MANGLER VERDI)
180045    FORNY Ca-S FUNKSJON, MANIPULERING                   (MANGLER VERDI)
205107    <avsluttet 1998> DRIFTSUTG INSTGR. MEDISINSKE BASALFAG        (MANGLER VERDI)
210636    VEKSTSTUDIER                             (MANGLER VERDI)
460184    FONDSMIDLER (JAHRE) S JW31110                     (MANGLER VERDI)
460197    LEGATMIDLER BR31110                          TORGNER, INGEBORG
460294    REGULERING av IP3 RESEPTORER - 31110 h                (MANGLER VERDI)
460355    FETTSYRE ATEROSKL FETTSYRER OG ATEROSKLEROSE             (MANGLER VERDI)
690100    VEKSTSTUDIER VekstrefStud WHO                     (MANGLER VERDI)
580766    DIV PREKL MEK VERK Må avsluttes/omgjøres               (MANGLER VERDI)
120387    114839/330 MOD MÅLEFEIL FORK-VAR 30013 L               (MANGLER VERDI)
141544                                       (MANGLER VERDI)
       137316/300 U Mass FORSKNINGSOPPHOLD VED UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS, MAGNE THORESEN
120167    109513/320 UNGE LEGER MENT HELSE:V31070T               (MANGLER VERDI)
120268    111414/320 DETE/INTERV SCHIZOPHR:31070 V               (MANGLER VERDI)
120285    112729/320 LEGE/PASI EMOSJ TILPA:31070 F               (MANGLER VERDI)
120408    114954/320 LEGE/PASI/EMOSJ TILPAS 31070 F               (MANGLER VERDI)
140367    109502/320 MENT HELS VOKSNnTRØND:TM31070               (MANGLER VERDI)
141253                                       (MANGLER BELIEFS
       126563/300 FORSKNINGSOPPHOLD I USA. "SELF-ASSED HEALTH, HEALTH BEHAVIOR AND VERDI) IN NORWAY AND THE US - .."
141424    138365/320 KM USA                           (MANGLER VERDI)
141447    <avsluttet 1999> 131577/320Konf99                   (MANGLER VERDI)
141568                                       (MANGLER VERDI)
       137264/300 EKstst EFFEKT AV LEGESTIL OG ALEXITHYMI PÅ EMOSJONELL OG AUTONOM FUNKSJON
141628    133897/320 TIPs TIDLIGOPPDAGELSE OG                  (MANGLER VERDI)
142011    154871/501 NoSamf DET NORSKE SAMFUNN                 (MANGLER VERDI)
420136    FRA STUDENT TIL LEGE (KÅR/DNL)                    (MANGLER VERDI)
460125    PSYKOSOS BEHANDL MISBR (JAF/SS)PV                   (MANGLER VERDI)
460259    PSYKOPATOLOGI/NARKOMANI RPH950548:31070R               (MANGLER VERDI)
460319    MENTAL HELSE BLANT VOKSNE                       (MANGLER VERDI)
460444    StreStøtte 0161H STRESS OG STØTTE VED RA OG FMS            (MANGLER VERDI)
460297    FONDSFORSKNING AVDELING 30008 E                    (MANGLER VERDI)
110051    101440/310 METAB/TRANSP AA/GLUTA:31010JL               (MANGLER VERDI)
110073    101453/310 ASPARTAT SIGNALSTOF H:31010VG               (MANGLER VERDI)
110093    101498/310 MÅLSTYRING ANTIGENER, SF31010               (MANGLER VERDI)
120068    101425/310 NEUROTRANSM:M-TRANSP, S31010s               (MANGLER VERDI)
120392    114727/310 RES-MEDIE GJENKJ NK-C 31010 R               (MANGLER VERDI)
120407    115145/310 LOK NEUROTRANSM-TRANSP 31010 S               (MANGLER VERDI)
120693                                       (MANGLER VERDI)
       135362/310 Chemokin CHEMOKINES AND CHEMOKINES RECEPTORS IN NATURAL KILLER CELLS
140655    107303/310 NK:ANTIGENRES/KOMPLEX:SF31010               (MANGLER VERDI)
140669    111268/310 GLUTAMATTR PROTEINMENG:SM31010               (MANGLER VERDI)
140690    111511/310 GJENKJ/AKT/REG-M NK-C:BR31010               (MANGLER VERDI)
140760    124690/300 NEUROTRANS OPPH CALIF 31010 S               (MANGLER VERDI)
140762    123726/32 3D ANA NEVR-POP/HJ-REG 31010 B               (MANGLER VERDI)
140983    107436/310 MOL MEK SYN FRIGJ N-T 31010 D               (MANGLER VERDI)
140987    107287/310SIGN-TRANSD NK-CEL-RES 31010 V               (MANGLER VERDI)
141029    115145/ skal være konto 51320 0031 39100               (MANGLER VERDI)
141030    115133/ skal være konto 51320 0030 39100               (MANGLER VERDI)
141033    115148/310 MEK KR NEURODEGEN SYKD 31010 G               (MANGLER VERDI)
141035    114825/310 NK-LR KLINING/KARAKTE 31010 F               (MANGLER VERDI)
141129    123597/310GLUTAMATTR PROTEINMENG 30113 S               (MANGLER VERDI)
141260                                       (MANGLER STUD-STIP JANN SINDRE HALLEM
       110521/300 ST-ST FUNKSJONELL ORGANISERING AV ZEBRIN-MODULER I LILLEHJERNEN VERDI)
141328    <avsluttet 1999> 131118/300 F-OPPH                  (MANGLER VERDI)
141393    128191/310 NL-KOMPLEKSET, KIR-KOMPL                  (MANGLER VERDI)
141414    <avsluttet 1999> 131202/300 ST-ST TILLEGG TIL STUD. STIP.       (MANGLER VERDI)
141415    131203/300 TILLEGG TIL STUD-STIP                   (MANGLER VERDI)
141958    150529/3 STUDENTSTIPEND - WASIM ZAHID                 (MANGLER VERDI)
180036    FORNY16-7 3D ANA HJ-REG/NEVR-POP 31010 B               (MANGLER VERDI)
210364    ARBEIDSPLASSAVTALE (LabAM) NIH                    (MANGLER VERDI)
460178    STIPENDMIDLER SD31010                         (MANGLER VERDI)
460187    KARBOHYDRATFORSK(STIP NDF/JJ)NIH/31010HD               (MANGLER VERDI)
460193    MUSKELBIOL FORSK-GRUPPE(F320)NIH/31010HD               (MANGLER VERDI)
             Side 68/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                   Prosj ansv
460263    FONDSMIDLER 31010 O                          (MANGLER VERDI)
640048    GLUTAM/GLYCIN OPT BMH4-CT95-0571:31010 S               (MANGLER VERDI)
690048    HFSPO Research Grant 309/95 M - BR 31010               (MANGLER VERDI)
120271    111464/310 GJENKJ/AKT/REG-M NK-C:431010                (MANGLER VERDI)
175017    141238/420 Cellsort CELLESORTERINGSENHET               (MANGLER VERDI)
420400    RECOGNITION AND SIGNALLING SYSTEMS IN NATURAL KILLER CELLS      (MANGLER VERDI)
141470    132573/300 st-st                           (MANGLER VERDI)
141818    141844/310 DatMikr BILDE-KOMBINERENDE DATASTYRT MIKROSKOPI      (MANGLER VERDI)
640141    BIO4 CT98 0182 C                           (MANGLER VERDI)
120406    115133/310 OPPT N-T GLUTA:SYN TR 31010 D               (MANGLER VERDI)
141008    117679/300 NEVROTRANSMI-TRANSPOR:31010 D 131431            (MANGLER VERDI)
141031    115129/310 OPPT N-T GLUTAMAT:ROL 31010 D               (MANGLER VERDI)
141259                                       OG PLACENTA: UTVIKLINGSBETINGEDE ENDRINGER STUD-STIP K
       107065/300 ST-ST EKSPRESJON AV GLUTAMATTRANSPORTØRER I HJERNEN (MANGLER VERDI)
141492    <avsluttet 1999> 133199/300                      (MANGLER VERDI)
141612                                       (MANGLER VERDI)
       109402/300 ssDrift OPPT-SYST. FOR NEVROTRANSMITTEREN GLUTAMAT: OLIGOMERER OG FUNKSJONENNE ENHETER
141957    150529/3 STUDENTSTIPEND - AISHA QUERESHI               (MANGLER VERDI)
460177    EKSTERNE TILSKUDDSMIDLER N CD31010                  (MANGLER VERDI)
141417    129081/310 TSAd KARAKTERISERING AV TSAd ..              (MANGLER VERDI)
120013    101426/310 EKSITOTOKS DEGEN CNS, O31010K               (MANGLER VERDI)
120276    111383/330 NO SKJELETTMUSKULATUR:O31010B               (MANGLER VERDI)
120448    101442/310 HJERNECELLEVOLUMREGUL                   (MANGLER VERDI)
141037    115094/310 MEK ISCHEM CELLESKADE 31010 O               (MANGLER VERDI)
141130    123606/310 MPLSM 1-CELL CORR ANA 30113 O               (MANGLER VERDI)
141722    139374/300 st-st MOLECULAR ASSEMBLY OF GLUTAMATE SYNAPSES       (MANGLER VERDI)
420343    GLUTAM SYNAPSE THERAP TARGET RED 31010 O               (MANGLER VERDI)
460174    NEVROBIOKJEMI STIP-MIDL EAN (OPO) 31010                (MANGLER VERDI)
460176    EKSTERNE TILSKUDDSMIDLER RT31010                   (MANGLER VERDI)
460264    STIPENDMIDLER 31010 O                         (MANGLER VERDI)
460313    MULTIFOTON LASER SCAN MIKROSKOP, 31010 O               (MANGLER VERDI)
460411    Dev Glu Synapses DEVELOPMENT OF GLUTAMATE SYNAPSES IN RAT HIPPOCAMPUS (MANGLER VERDI)
640057    BRAIN DAMAGE & NO:BMH4-CT96-0851:31010 O               (MANGLER VERDI)
141790    144416/300 st-st SYNAPTISK FRIGJØRING AV ASPARTAT I HJERNEN      (MANGLER VERDI)
110159    102277/310 RMF1 C-BIOL ERN-FORSK:KN32020               (MANGLER VERDI)
110217    Skal være konto 5-1310 00.10 3.9100                  (MANGLER VERDI)
110218    Skal være konto 5-1310 00.10 3.9100                  (MANGLER VERDI)
120140    104025/310 EPIDEMIO KOSTH-US-MET:D320 0A               (MANGLER VERDI)
120352    107744/730 ERN-SIKKERH BARN MALI 32020 H               (MANGLER VERDI)
120400    110866/730 BABY FR COMMUN GAMBIA 32020 M               (MANGLER VERDI)
120689                                       (MANGLER VERDI)
       135531/330 BarnMat SPEDKOST OG SMÅBARNSKOST - LANDSOMFAT. UNDERSØK. AV KOSTHOLDET BL. SPEDBARN OG SMÅBARN
120769                                       (MANGLER WEST
       134748/730 MatMali ASSESSING FOOD INTAKE AND FOOD SECURITY - THE CASE OF MALI, VERDI)AFRICA
140372    102277/310 RMF1 C-BIOL ERN-FORSK:N32020M               (MANGLER VERDI)
140667    101151/310 PEROXISOMAL IND/PROLIF:HS31130               (MANGLER VERDI)
140922    112770/320LEPTIN CLINICAL RESEAR 32020 D               (MANGLER VERDI)
141056    113439/730 ERNÆRING/MENNESKERETT 32020 E               (MANGLER VERDI)
141392    128215/310 KJERNERESEPTORER                      (MANGLER VERDI)
141570                                       (MANGLER VERDI)
       137366/300 FOphKD FORSKNINGSOPPHOLD INSTITUT DE GÉNÉTIQUE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE ET CELLULAIRE
141734                                       (MANGLER VERDI)
       138014/330 CB PKA IDENTIFICATION, CHARACTERISATION AND FUNCTION OF ISOFORMS OF THE CATALYTIC SUBUNIT
141937                                       (MANGLER VERDI)
       150542/330 Ox stres SPESIFIKK GEN-EKSPRESJONS PROFIL TIL IDENTIFIKASJON OG PROGNOSTIKK AV OKSIDATIVT STRESS-RELATERT SYKDOM
210498    SSE (MALI) M&U ERNÆRING - 32020 O                   (MANGLER VERDI)
250021    LÅRHALSBR OSLO FOREBYG VITAMIN D:JP32030               (MANGLER VERDI)
420170    GODTGJØREL/ANVENDEL AVTALE VitAS:D320-0B               (MANGLER VERDI)
420264    TRANSFAKULTÆR TRANSGEN TEKNOLOGI:32020 D               (MANGLER VERDI)
420332    HUMANFORSØK TRANSFETTSYRER (NSF) 32020 P               (MANGLER VERDI)
420345    JERNFORSK:STATUS FERTIL KVINN NT 32020 I               (MANGLER VERDI)
420351    OXIDA STRESS/ATHEROSCLER SAT SYM 32020 D               (MANGLER VERDI)
460164    ERNÆRINGSFORSKNING (JAHREFOND)                    (MANGLER VERDI)
460168    N-3 FETTSYREOMSETN LEVERCELLE FL 32050                (MANGLER VERDI)
460203    KOSTHOLD & GRAVIDITETSKOMPLIKASJ 32020 H               (MANGLER VERDI)
460204    ENDOT DYSF/PLASMALIP/PREEKLAMPSI 32020 H               (MANGLER VERDI)
460260    FONDSFIN PROF I SAMFUNNSERNÆRING - 32020               (MANGLER VERDI)
460261    FONDSFIN PROF 2 KLINISK ERNÆRING - 32020               (MANGLER VERDI)
460291    JERNFORSK - 32020 BBI                         (MANGLER VERDI)
460296    FONDSFINANSIERT FORSKNINGSTERMIN 32020 O               (MANGLER VERDI)
460302    BIOTILGJENGELIGHET SELEN (VITRO) 32020 N               (MANGLER VERDI)
640083    ERASMUS PROGRAM HUMAN ERNÆRING - 32020 H               (MANGLER VERDI)
690067    SAMARBEID INTERNASJ ORGAN(FINAN) 32020 O               (MANGLER VERDI)
690116    GenLipMetCellDiff REGULATION OF GENES...               (MANGLER VERDI)
460329    7-038.5 (0081) HORMONER, FETT OG RESEPTORER (7-038-5)         (MANGLER VERDI)
300083                                       (MANGLER VERDI)
       MatvSikkerh Mali KOMPETANSEOPPBYGGING TILKNYTTET MATVARESIKKERHET OG ERNÆRING I MALI ..
420344    KOSTH/ERN-STATUS BARN NORGE (21) 32020 I               (MANGLER VERDI)
141054    111842/330 N TOPPIDRETTSUTØV ERN 32020 E               (MANGLER VERDI)
120383    111506/310 METAB/FUNKS VITAMIN A 32030 B               (MANGLER VERDI)
120398    114749/310 REG GENE EXPR NUTRIEN 32030 B               (MANGLER VERDI)
141173    123401/310 NÆRINGSSTOFFER OG GENREGULERING              (MANGLER VERDI)
             Side 69/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                  Prosj ansv
141318    <avsluttet 1999> 128208/310 EDBC99                 (MANGLER VERDI)
142021                                      (MANGLER VERDI)
       155636/320 EU BEVILGNING TIL UTARBEIDING AV EXPRESSION OF INTEREST, EoI
175005    129915/420                             (MANGLER VERDI)
420413    <avsluttet 1999> EDBC 99 BF NPFF                  (MANGLER VERDI)
460349    <avsluttet 1999> EDBC 99 B F NPNo                  (MANGLER VERDI)
690104    <avsluttet 1999> EDBC 99 B F Utl                  (MANGLER VERDI)
200328    MatRetMenRet (IMR) THE RIGHT TO FOOD IN DEVELOPMENT         (MANGLER VERDI)
120475                                      (MANGLER VERDI)
       122286/330 UTVIKLING OG PÅVIRKNING AV KOSTVANER EN 10-ÅRIG KOHORTUNDERSØKELSE AV UNGDOM OG DERES FORELDRE DR.GR.ST.
141717                                      (MANGLER VERDI)
       139362/300 UtlOphNL FORSKNINGSOPPHOLD VED UNIVERSITY OF MINNESOTA, USA, NANNA LIEN
640106    HEALTH E/S AFR erbIC18 CT97 0232 32020 K              (MANGLER VERDI)
110124    103582/310 RMF2 SYNAPT PLASTISIT:31050AH              (MANGLER VERDI)
120086    102439/320 RØKVAN FORELD/SPEBARN:31020SS              (MANGLER VERDI)
120157    103582/310 MH-2 SYNAPT PLASTISIT:p31050p              (MANGLER VERDI)
140663    101085/310 SIGNALBEH RETINA MAMM:EH31050              (MANGLER VERDI)
140666    103582/310 MH-2 SYNAPT PLASTISIT:p31050p              (MANGLER VERDI)
141043    115085/310 SIGNALBEH RETINA, MEK 31050 H              (MANGLER VERDI)
141058    118976/432 SIGNALTRANSD NEVR pdr 31050 H              (MANGLER VERDI)
141466    132574/300 ss-dr                          (MANGLER VERDI)
460270    FONDSFINANSIERT FORSKNING INSTITUT 31020              (MANGLER VERDI)
460271    FONDSMIDLER (NANSEN) INSTITUTT 31020                (MANGLER VERDI)
460274    FONDSMIDLER (JAHRE) INSTITUTT 31020                 (MANGLER VERDI)
460275    FONDSMIDLER (AJ) - 31020 W                     (MANGLER VERDI)
141041    115048/310 VENTI/GJ-BLØDN LUNGER 31020 N              (MANGLER VERDI)
120152    107703/310 B EFF INTRAV INJ PART:B31020K              (MANGLER VERDI)
140678    111274/310 REGU BLODDANN STAMCEL:HB31020              (MANGLER VERDI)
120225    101450/310 VIDEO IONMÅLING CELLE:I31020H              (MANGLER VERDI)
140676    111275/310 BILDEANA IONREGI CELL:JI31020              (MANGLER VERDI)
140898    115073/310 MEK Ca2+SIGNAL BETYDN 31020 I              (MANGLER VERDI)
141389    129547/310 CaSign                          (MANGLER VERDI)
141956    150529/3 STUDENTSTIPEND - HANS GUNDERSEN              (MANGLER VERDI)
141045    115075/310 SIGNALMEK SENT NEVRON 31050 S              (MANGLER VERDI)
141064    121072/310 BK KANALE HJERNE UTST 31050 S              (MANGLER VERDI)
141132    123607/310TRANSM/PLAST KORT SYNA 30110 S              (MANGLER VERDI)
175009    122549/420 Avansert arbeidsstasjon, Johan Storm, 807910       (MANGLER VERDI)
640103    BK KANALER HJERNE BMH4 CT97 2118 31050 S              (MANGLER VERDI)
640108    BK KANALER SUB-PR BMH4 CT97 2118 31010 O              (MANGLER VERDI)
640121    A & SK K-KANALER BIO4 CT97 5106 130110 S              (MANGLER VERDI)
140549    107435/310 K-TID KARDIOVAS KONTR:31020 W              (MANGLER VERDI)
141039    115049/310 KARDIOVASKULÆR KONTROL 31020 W              (MANGLER VERDI)
141252                                      (MANGLER VERDI)
       126549/300 EFFEKT AV HUDTEMPERATUR OG SENTRAL KROPPSTEMPERATUR PÅ GJENNOMBLØDNING AV HUDOMRÅDER HOS MENNESKER
141606                                      (MANGLER VERDI)
       136126/310 KardKont KARDIOVASKULÆR KONTROLL VED ENDRINGER I SENTRALT VENETRYKK HOS MENNESKER
141751                                      ELECTRODE FOR
       143288/330 Electro GENE THERAPY AND GENETIC IMMUNISATION WITH A NEW (MANGLER VERDI)IN VIVO ELECTROPORATION
200203    LARS WALLØES REISEVIRKSOMHET FOR FISKERIDEPARTEMENTET        (MANGLER VERDI)
420411    BESTEMMELSE AV BLODTILFØRSEL TIL TARMEN UNDER STATISK MUSKELARBEID (MANGLER VERDI)
120445    123614/310 N-MOD REG SENS INF-BEH 30110 H              (MANGLER VERDI)
120567    129524/310 dLGN pd                         (MANGLER VERDI)
140401    107363/330 VIS PERSEPSJ MEKANISM:PH31050              (MANGLER VERDI)
140673    111254/310 SYNAPT VISU SIGNALBEH:H31050P              (MANGLER VERDI)
141048    115082/310 DATASYST EXP NEVROFYS 31050 H              (MANGLER VERDI)
141410    <avsluttet 1999> 131117/300 F-OPH                  (MANGLER VERDI)
141626    136107/310 ViSign VISUELL BEHANDLING I HJERNEN ....         (MANGLER VERDI)
141926                                      (
       147919/310 dLGN CONTROL OF RETINOGENICULATE TRANSMISSION BY dLGN.. MANGLER VERDI)
120395    115078/310 SYNAPSE-DANN/FUNKSJON 31050 L              (MANGLER VERDI)
140929    117718/30DNA TRANSF MOTONEVR VIV 31050 L              (MANGLER VERDI)
141017    111267/310 NEUR-MUSC I-ACT DNAviv 31050 L              (MANGLER VERDI)
175010    116512/420 Nevrofys lab, Terje Lømo, 807905             (MANGLER VERDI)
640099    M SYNA FORM DNAviv BIO4 CT6 0216:31050 L              (MANGLER VERDI)
640110    SYNAP-GEN M DNAviv BIO4 CT7 5061 51050 L              (MANGLER VERDI)
640145    BIO4 CT98 0547 G                          (MANGLER VERDI)
690092    IRBM DNA MUSCLE                           (MANGLER VERDI)
141174                                      (MANGLER VERDI)
       122966/320 NEVROPSYKOLOGISKE MEKANISMER FOR HYPERAKTIVITET - ATTENTION-DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER - BELYST I EN DYREMO
460321    ENDREDE LÆRINGSMEKANISMER I ADHD                  (MANGLER VERDI)
141388    129541/310 SynForm                         (MANGLER VERDI)
141471    132665/300 gj-fo                          (MANGLER VERDI)
141571                                      (MANGLER
       137348/300 VeOkRE EKSPRESJON OG MANIPULERING AV TRANSKRIPSJONSFAKTORER VERDI)
141572    137227/300 VeOkRB TRANSKRIPSJONSFAKTOR PAX7S ROLLE         (MANGLER VERDI)
690094    THE DEVELOPMENTAL DETERMINATION OF SPINAL INTERNEURON IDENTITY (MANGLER VERDI)
141138    123620/310NORMOTENSIV/HYPERTENSI 30109 B              (MANGLER VERDI)
140884    110315/310 PLAST VEST-OCUL BANER 31020 J              (MANGLER VERDI)
141023    111270/310 PLASTI VEST-OCUL NERV:31020 J              (MANGLER VERDI)
141136    123619/310 PLASTI VEST-OCUL NERV 30109 J              (MANGLER VERDI)
460400    FondLegatFoFYS73 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130173            (MANGLER VERDI)
140417    105120/310 CELLULÆR LÆRING/HUKOM:PA31050              (MANGLER VERDI)
140675    111276/310 HIPPOC LEARN SUBSTRAT:PA31050              (MANGLER VERDI)
             Side 70/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                   Prosj ansv
141134    123612/310 GENE TECHN ANALYS LTP 30110 A               (MANGLER VERDI)
141219                                      (MANGLER VERDI)
       115095/310 sr-dr SYNAPTISKE MEKANISMER FOR LÆRING OG HUKOMMELSE SR-DR (SENIORFORSKERSTIP) & 9803
141569    137212/300GluR ss GLUA SUBENHETENS BETYDNING FOR LTP EKSPRESJON (MANGLER VERDI)
690041    H-C SYNAPT PLASTICITY:LEARN/MEMO:31050A2               (MANGLER VERDI)
690045    H-C SYNAPT PLASTICITY:SPAT LEARN:PA31050               (MANGLER VERDI)
690049    NSF-NATO FELLOWSHIP, GER-9552619:A31050K               (MANGLER VERDI)
690078    TRANSGENE LTP-STUDIER ( ØH) - 31050 A                (MANGLER VERDI)
120126    101108/310 MOLEK ENDOKRINOL STUD:G31130h               (MANGLER VERDI)
120162    032447/213 BIO EFF O-3 FETTSYRED:B31130L               (MANGLER VERDI)
120274    111466/310 NK:ANTIGENRES/KOMPLEX:F31010H               (MANGLER VERDI)
120282    111429/310 cAMP-AVH INH CELLREPL:31130 S               (MANGLER VERDI)
120335    114938/310SUBUNI cAMP-DEP P-KinA 31130 J               (MANGLER VERDI)
120345    101068/310 HUMANE GEN for P-KinA 31130 J               (MANGLER VERDI)
120404    114737/310 KL/EKSPR NY CaM KINAS 31130 G               (MANGLER VERDI)
120569    129550/310 MFLScan                          (MANGLER VERDI)
140686    111432/310 THYROLIBERIN RESEPTOR:KG31130               (MANGLER VERDI)
140692    101143/310 cAMP/GENREGULERING pd AT31130               (MANGLER VERDI)
140761    124697/300 FO-OPPH USA O WITCZAK 31130 s               (MANGLER VERDI)
140769    115061/310 NOVEL HYPOTHALA GENES 31130 G               (MANGLER VERDI)
140955    111430/310 cAMP/cGMP-AVH P-KinA, 31130 J               (MANGLER VERDI)
141050    114730/310SP cAMP MEDIERT SIGNAL 31130 T               (MANGLER VERDI)
141051    115111/310 CELLSYKL/APOPTOS LYMF 31130 B               (MANGLER VERDI)
141060    114726/310 GENREGUL cAMP, UTSTYR 31130 H               (MANGLER VERDI)
141188                                       USA HUMANE CGMP-AVHENGIGE PROTEINKINASER: - STRUKTUR,
       120005/300 FORSKNINGSOPPHOLD VED VANDERBILT UNIVERSITY, NASHVILLE,(MANGLER VERDI)
141329    <avsluttet 1999> 131100/300 F-O N                  (MANGLER VERDI)
141390    128971/310 PKA/PKG                          (MANGLER VERDI)
141391    128974/310 VEKSTREGULERING I LYMFOCYTTER               (MANGLER VERDI)
141418    <avsluttet 1999> 128943/310 PKACAMP MOLEKULARE MEKANISME...     (MANGLER VERDI)
141419    <avsluttet 1999> 128935/310CAMPNUCLE CYCLIC AMP...          (MANGLER VERDI)
141534    <avsluttet 1999> 032655/213 BioEf BIOAKTIVE ORGANISKE SUBSTANSER   (MANGLER VERDI)
141715                                      (MANGLER VERDI)
       139417/300 AKAP450 A MULTIFUNCTIONAL PROTEIN IMPORTANT FOR SUBSELLULAR LOCALISATION OF PKA ACTIVITY..
175008    128434/420 DNAsekv                          (MANGLER VERDI)
460131    FONDSMIDLER (NANSEN &+)                       (MANGLER VERDI)
460192    STUDIER AV PTHrp ER31130                       (MANGLER VERDI)
460282    FONDS/LEGAT FORSKNINGSSTØTTE - 31130 H                (MANGLER VERDI)
460293    cAMP-avh prot-kin T-lymfocyt SLE 31130 S               (MANGLER VERDI)
460320                                      (MANGLER VERDI)
       Sykl. AMP (0053) SYKLISK/ C- AMP OG HJERTE/ KAR-SYKDOMMER P-D CATHRINE REIN CARLSON ( 2908 9301)
460340    MOLECULAR BASIS FOR DEVELOPMENT OF NEW .. C/ KAR-SYKD 0060      (MANGLER VERDI)
460375                                      (MANGLER VERDI)
       HH LokVirkGenreg HEDGEHOG, EN NY FAMILIE VEKST/DIFFERENSIERINGS-FAKTORER: BENBIOLOGISKE STUDIER AV DERES LOKALISERING, VIRK
690064    THYROLIBERIN RESEPTOR GEN (vm) - 31130 G               (MANGLER VERDI)
460414    OsteopDiagSHR109 1997/0109 OSTEOPOROSEDIAGNOSTIKK          (MANGLER VERDI)
460418                                      (MANGLER VERDI)
       DiagPMenopOsteop UTVIKLING AV GENETISKE MARKØRER TIL KLINISK DIAGNOSTIKK AV POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSE
140683    111428/310 MOL MEK cAMP-AVH HEMM:VH31130               (MANGLER VERDI)
141204    125019/330                              (MANGLER VERDI)
141433    131226/310 C AMP                           (MANGLER VERDI)
141714                                      (MANGLER VED HIV
       137884/330 Kin A1 IMMUNMODELERENDE TERAPI RETTET MOT PROTEIN KINASE A TYPE 1VERDI) INFEKSJON
141819                                      (MANGLER VERDI)
       141868/432 NuclAss MOLECULAR PLAYERS OF VESICLE BINDING AND FUSION EVENTS DURING NUCLEAR ENVELOPE ASSEMBLY
175018                                      (MANGLER VERDI)
       141254/420 MDT8600 GEL OG BLOTT IMAGING SYSTEM FOR RADIOAKTIVITET OG LUMINESCENS. MOLECULAR DYNAMICS TYPHON 8600
180034    FoRNy 14-97 PROT KINASE A TYPE I 31130 T               (MANGLER VERDI)
460338    cAMP GENREGUniFO                           (MANGLER VERDI)
500186    13. PROTEIN KINASE SYMPOSIUM                     TASKEN, KJETIL
640156    B104 CT98 5109 P ISOLATION AND CHARACTERIZATION...          (MANGLER VERDI)
110052    102000/720 FALLING FROM GRACE?- 33060FJB               (MANGLER VERDI)
110074    101020/330 MØTE1 KLIENT/TERAPEUT:38550ET               (MANGLER VERDI)
110110    103006/320 HVA HENDTE EGENTLIG? 38550ALK               (MANGLER VERDI)
110125    101489/330 ULLENSAKERUNDERSØKELS:DB38550               (MANGLER VERDI)
110136    101420/330 MUSKEL/SKJELETT-PLAGE:38550BN               (MANGLER VERDI)
110145    103557/330 SINUSITT ALMENPRAKSIS:38550ML               (MANGLER VERDI)
110152    102313/320 KVINNER FARESONE HIV, 38550EK               (MANGLER VERDI)
120014    106324/330 SENTER EPIDEMIOLOGI P DT(391)               (MANGLER VERDI)
120047    103299/520 KINES MED IDEER NORGE:F33060S               (MANGLER VERDI)
120104    107595/320 HOMEOPATI:PIL-PLACEBO-MAGI:SA               (MANGLER VERDI)
120232    111198/330 STORBYHELSE - DST 39203 K                 (MANGLER VERDI)
120238    110829/520 REPRODUK HELSE NEPAL, I32901K               (MANGLER VERDI)
120241    111202/330KULT/PRAK PROB LIV/DØD:I39201A               (MANGLER VERDI)
120246    111204/330 REHAB ANS BELASTN-LID:38550 L               (MANGLER VERDI)
120251    112625/330 REHAB ANS BELASTN-LID:38550 L               (MANGLER VERDI)
120354    114836/330 MUSKEL/SKJELETT-PLAGE 38550 B               (MANGLER VERDI)
120358    114289/330 HIV FOREB/RISK H KULT 39201 I               (MANGLER VERDI)
120361    114669/330 KAMP TB NORG1850-1950 41200 S               (MANGLER VERDI)
120365    114246/330 LEGE HELS/SYKD-ATFERD 30011 L               (MANGLER VERDI)
120368    114253/330 PREGNANCY AT WORK - 32080 B S               (MANGLER VERDI)
120372    112768/330 KVINN OMSKJÆRING NORG 39201 S               (MANGLER VERDI)
140145    103828/510 FIBROMYALGI DIAGN-BAS 30016 D               (MANGLER VERDI)
             Side 71/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                   Prosj ansv
140198    FORSKNINGSLED ALT MED, VIKARUTG CFB: RMF              (MANGLER VERDI)
140220    105624/330 GRAVID I ARB TILRETTL:bS32084              (MANGLER VERDI)
140488    107404/320 BEHANDL HALSBETENNELS:39203 B              (MANGLER VERDI)
140605    115532/330 HELSETJ-FORSKN-LEDER, T RUUD               (MANGLER VERDI)
140614    115534/330 HELSETJ-FORSKN-LEDER, R HUSBY              (MANGLER VERDI)
140715    OFFENTL LEGE/HELSE-VESEN NFoRpr, 30016               (MANGLER VERDI)
140789    117707/300 MELANKOLI 1600-TALLET 33060 F              (MANGLER VERDI)
140872    114270/330 IMPLIK REPROD TEKNOLO p-dr SR              (MANGLER VERDI)
140899    113976/730 REPR HELSE/SYKD S AFR 39201 S              (MANGLER VERDI)
140907    117674/300 KJ-SYKD BOTSWA:stst97:39201 S              (MANGLER VERDI)
140923    112684/330 HELSE PÅ NORSK - BI 39201 I               (MANGLER VERDI)
141159                                      UKONVENSJONELLE STRAT...
       121875/330 MENING OG MESTRING. EN ANTROPOLOGISK UNDERSØKELSE AV(MANGLER VERDI)
141423    <avsluttet 1999> 128466/730                     (MANGLER VERDI)
180022    FoRNy17-96 REKYLFRI STØTDEMPNING:    S             (MANGLER VERDI)
200054    RESSURSEVAL FASTLEGEFORSØK 10682:TI30016              (MANGLER VERDI)
200085    METODPANEL EV P TRYGD/REHAB11030:DB39204              (MANGLER VERDI)
200091    FIBROMYALGIDIAGN SOS EPIDEMIOL: 91/07208              (MANGLER VERDI)
200130    STILL-TILSK TRYGDEFORSKNING10045:39204 B              (MANGLER VERDI)
200135    FUNKSJ-HEMM KVINNER/LIKEST 11031:39201AS              (MANGLER VERDI)
200139    FORSKN SOS MILJØFAKT/HELSE 12730:3920S D              (MANGLER VERDI)
200163    ETABLERINGST TRYGDFORSKERST10045:39204 B              (MANGLER VERDI)
200176    TILT UNGE SOS-KL/RUSM-MISB 8KAD7 39204 P              (MANGLER VERDI)
200177    TILT UNGE SOS-KL/RUSM-MISB 8KAD5 39204 P              (MANGLER VERDI)
200179    LIVSKVAL FORESKRIVNING B-PREPARAT 38550T              (MANGLER VERDI)
200182    HJEMME-BLODTR-MÅL ALMENPRAKSIS - 38550 S              (MANGLER VERDI)
200183    KOMPETANSEBYGGING I HELSEØKONOMI 30016 I              (MANGLER VERDI)
200194    PSYKISKE HELSEPROB & KJØNN 13508 39204 T              (MANGLER VERDI)
200195    BESLU-KRIT SYKMELD NORSICK 11259 39204 N              (MANGLER VERDI)
200196    SYKMELD MUSKL/PSYK NORSICK 11120 39204 T              (MANGLER VERDI)
205108    <avsluttet 1998> DRIFTSUTG. INST.GR. SAMFUNNSMEDISIN        (MANGLER VERDI)
210148    COMMUN HEALTH N TRANSVAAL 10SAF4 - 39201              (MANGLER VERDI)
210408    EPIDEMIOLOGI/ARBEIDMILJØ:PAL14.3:39203 B              (MANGLER VERDI)
210421    PREVENSJON UNGDOM SH 0717.70.610:39201 S              (MANGLER VERDI)
210424    SEX/SV-SK STORBYUNGD 0717.70.650:93203 T              (MANGLER VERDI)
210426    VERDENSKONGRESS OBSTETR/GYNEKOLO:39201 S              (MANGLER VERDI)
210476    KVELDKURS ULANDMED 1998 GLO 0013 34730 B              (MANGLER VERDI)
210489    PROF II FOREB INFEKSJ-MED LYSTAD 392Fh               (MANGLER VERDI)
210527    OASE SYKMELD SMITT/SYMPT NORSICK 39204 T              (MANGLER VERDI)
210535    PLAN MOT HIV ERFARINGSFORMIDLING 39201 I              (MANGLER VERDI)
210550    OVERVÅK SPE/SMÅ-BARNS KOSTH/ERN, 39201 T              (MANGLER VERDI)
210552    EVALU 'VENTELISTEDUGNAD' 96/0316:30016 I              (MANGLER VERDI)
210553    LOV FORB KJØNNELEMLESTELSE 13432 39201 S              (MANGLER VERDI)
210561    KURS REPR HELSE GLO 369-228 DELT 39201 S              (MANGLER VERDI)
250054    SAMMENLIK TIBC/HIV SMITTELOVVERK:412 S/R              (MANGLER VERDI)
420137    OFFENTL/PRIVAT DISTRIKTLEGEVESEN 30016               (MANGLER VERDI)
420150    PASIENTTILFREDSH MAMMOGR: KL 38550                 (MANGLER VERDI)
420178    PASIENTPROSJEKT (SRI/DNL) STEINE - 38550              (MANGLER VERDI)
420186    TRIAKSIAL - DNL - EL38550                      (MANGLER VERDI)
420193    FORESKR VANEDANN MEDIKAM (DNLfF):38550td              (MANGLER VERDI)
420295    ARB-MILJØFAKT YRKESSJÅFØR S-0910:39204 T              (MANGLER VERDI)
420338    SOS-MED ARB ALLM-PRAKS DnL 71/94 38550 H              (MANGLER VERDI)
420354    TEFT-SMB KL STUDIE JENSEN-MADRAS 39204 S              (MANGLER VERDI)
420357    NORSICK studie - NHO-Amf S-1123, 39204 T              (MANGLER VERDI)
460059    ULLENSAKER-UNDERSØKELSENE: DB 38550                 (MANGLER VERDI)
500083    KURS AVR, Ig 39200                         (MANGLER VERDI)
500112    Internati Classific Primary Care:BB38550              (MANGLER VERDI)
500158    TRYGDEFORSKERSEMINAR 1997 SB/ BC 39204               (MANGLER VERDI)
610134    F-KURS 9710 W HEALTH NorFA10.015 39201 S              (MANGLER VERDI)
640034    Outc Depr Eur:PCP:BMH4-CT96-1681:3920S D              (MANGLER VERDI)
640049    INSTR EVALU CARE GP BMH4CT950650:38550 H              (MANGLER VERDI)
120462    122348/330 MAPPING THE PATIENT'S WORLD               (MANGLER VERDI)
120746                                      (MANGLER VERDI)
       141190/530 Kinesis KINESISKE MEDISINSKE BEGREPER I NORGE: EN SAMMENLIGNENDE STUDIE AV KINESISKE MEDISINSKE BEGREPER I NORGE
141241    126075/320 LEDDGIKTPASIENTER INDRE ØST OG YTRE BY VEST I OSLO    (MANGLER VERDI)
141632                                      BERKELEY, USA
       137359/300 OphUSA FORSKNINGSOPPHOLD VED UNIVERSITY OF CALIFORNIA, (MANGLER VERDI)
200297    HEALTH CARE/SYSTEMS RESEARCH Prg 33060 P              LINDBÆK, MORTEN
210507    HEALTH CARE/SYSTEMS RESEARCH Prg 33060 P              (MANGLER VERDI)
110220    103021/320 AKUPUNKTUR FIBROMYALG 32080 H              (MANGLER VERDI)
120069    106924/330(RE)HABILI RUSMIDDELBR:B32080a              (MANGLER VERDI)
120325    114273/320 AKUPUNKTUR RØYKAVVENN 32080 M              (MANGLER VERDI)
120512    128888/320 TENÅRINGSGRAVIDITET                   (MANGLER VERDI)
141242    125838/540 ETNISKE RALASJONER OG STORBY HELSE - SEMINAR       (MANGLER VERDI)
200185    FORSKN SOS MILJØFAKT/HELSE 12730 3920S D              (MANGLER VERDI)
200347    ForsknSamarbKina SAMARBEID MED KINESISKE FORSKNINGSINSTITUSJONER HOLMBOE-OTTESEN, GERD
200385    DataTrafiksikOslo                          (MANGLER VERDI)
             Side 72/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                           Prosj ansv
210406    ERNÆR-REL IKKE-SMIT SYKD:PAL14.2:32080 H                      (MANGLER VERDI)
210418    HEALTH/NUTRIT RES PRO 62.2P1 UBo:208H132                      HOLMBOE-OTTESEN, GERD
210554    NUTRI-REL NON-COMM DISEASES 63P6 32080 H                      (MANGLER VERDI)
210558    COMPE BUILDING EPIDEMIOLOGY 65P6 39203 B                      (MANGLER VERDI)
460272    FOND LEVEKÅR KOST HELSE OSLO                            (MANGLER VERDI)
460369    <avsluttet 1999> Epid Fonds Forskn                         (MANGLER VERDI)
460472                                             (MANGLER VERDI)
       TenårgraviStorby TENÅRINGSGRAVIDITET I STORBY - SELVBILDE OG VARIASJONER I SEKSUELL ATFERD
500150    DIVERSE EKSTERNE TILSKUDD 32080                          (MANGLER VERDI)
640215                                             (MANGLER VERDI)
       SOC 98CVVF3-509-0 ETABLISHMENT OF THE INDICATORS FOR MENTAL HEALTH MONITORING IN EUROPE
141237    126786/330 EVALUERING AV KOST/NYTTE-EFFEKTER AV BEHANDLINGSOPPLEGG         (MANGLER VERDI)
141631    135037/310 MM SByh MILJØ OG MORTALITET I PROSJEKT 'STORBYHELSE'          (MANGLER VERDI)
141650    134073/320 ForPHP ÅRSAKER, FOREKOMST OG FORLØP AV PSYKISKE HELSEPROBLEMER ...   (MANGLER VERDI)
141895                                             (MANGLER VERDI)
       141629/330 Hjelpepl PREDIKTORER FOR KORSRYGGSMERTER OG KORSRYGGSMERTERELATERT SYKEFRAVÆR BLANT HJELPEPLEIERE
200210    PSYKISKE HELSEPROBLEMER OG KJØNN PNR. 13508                    (MANGLER VERDI)
200211                                             (MANGLER VERDI)
       ARBEIDSLINJENS VIRKNINGER OVER TID FOR SOSIALKLIENTER OG RUSMIDDELMISBRUKERE 2600 14780 SosKl
200212                                             (MANGLER VERDI)
       ARBEIDSLINJENS VIRKNINGER OVER TID FOR SOSIALKLIENTER OG RUSMIDDELMISBRUKERE 0651 14780 SosKl
200242    Avsluttet (ledig)                                 (MANGLER VERDI)
200243    Avsluttet (ledig)                                 (MANGLER VERDI)
200244    Avsluttet (ledig)                                 (MANGLER VERDI)
200246                                             (MANGLER VERDI)
       <avsluttet 1999> 61421 14780UiO019 ARBEIDSLINJENS VIRKNINGER OVER TID FOR SOSIALKLIENTER OG RUSMIDDELMISBRUKERE
210595                                             (MANGLER VERDI)
       LANGTIDSOPPFØLGNINGSUNDERSØKELSE AV TILTAK FOR UNGE SOSILAKLIENTER OG RUSMIDDELMISBRUKERE.
210694    <avsluttet 1999> 1591 21EffAMTilt EFFEKTEN AV ARBEIDSMARKEDSTILTAK         (MANGLER VERDI)
420386    MÅ TUNGT FYSISK ARBEID NØDVENDIGVIS MEDFØRE KORSRYGGSMERTER? S-1322        (MANGLER VERDI)
420429    S 1412RenhUfPIIV ET INTERVENSJONSFORSØK...                     (MANGLER VERDI)
460356    HELSEHJELPEPL 35 HELSE BLANDT HJELPEPLEIERE                    (MANGLER VERDI)
120463    1230118730 MENNS ROLLE I REPRODUKTIVE BESLUTNINGER I VEST-AFRIKA (MANGLER VERDI)
140489    /KAS WORKSHOP LITAU GOTLAND 1996:SB34730                      (MANGLER VERDI)
141175                                             (MANGLER VERDI)
       121865/730 OPTIONS FOR THE MANAGEMENT OF INFERTILITY IN THE SOCIOCULTURAL CONTEXT OF THE SHONA PEOPLE IN ZIMBABWE
141261                                             (MANGLER VERDI)
       124933/300 ST-ST (THE RESISTANCE OF P. FALSIPARUM TO CHLOROQUINE AND FANSIDAR/) MALARIA IN CHILDREN IN KIGOMA, TANZANIA 2 STU
141262                                             (MANGLER VERDI)
       124938/300 ST-ST THE STATUS OF SYMPHYSIOTOMY AMONG HEALTH CARE WORKERS IN ZIMBABWE: A STUDY ON KNOWLEDGE, ATTIDUDE AN
141375    <avsluttet 1999> 129815/330 UTLOPH                         (MANGLER VERDI)
141384    130435/330 HelSyKul                                (MANGLER VERDI)
141496    124916/300 StStD                                  (MANGLER VERDI)
141502    130435/330HKdgsH                                  (MANGLER VERDI)
141503    130435/330HKdgsF                                  (MANGLER VERDI)
141515    133249/330HSyKuLed                                 (MANGLER VERDI)
141595                                             (MANGLER VERDI)
       134279/540 SexHels KUNNSKAP OG PRAKSIS KNYTTET TIL SEKSUELL OG REPRODUKTIV HELSE: KVINNER SOM SELGER SEX I NEPAL
200239    718 21 30801 030 DET OFFENTLIGE HELSEVESENETS...                  LARSEN, ØIVIND
200240    719 21 30700 029 DET OFFENTLIGE HELSEVESENETS...                  (MANGLER VERDI)
200241    739 21 50421 028 DET OFFENTLIGE HELSEVESENETS...                  LARSEN, ØIVIND
200341                                             (MANGLER VERDI)
       PrHelsetj Latvia UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTE I LATVIA - AKSJONSGRUPPEN MOT SMITTSOMME SYKDOMMER I ØSTERSJØREGIONEN
200358    HELGE INGSTADS ETTERLATTE PAPIRER                         (MANGLER VERDI)
200393    521 71 19/3 Traff Trafficking in Women-Den moderne tids slavehandel        KRISTVIK, ELLEN
200396    ResCollProjNORAD                                  MIDDELTHON, ANNE-LISE
210174    BESØK/OPHOLD A BULGAHO EMU 32D95:SB34730                      (MANGLER VERDI)
210313    SCHISTOSOMIAS/SOAPBERRY 39P6 AAU:34730 G                      (MANGLER VERDI)
210381    SAFE MOTHERHOOD WEST BANK 3781/95, 34730                      (MANGLER VERDI)
210411    Community AIDS Education Botswan:39201 I                      (MANGLER VERDI)
210537    MATERN HEALTH CARE MOZAMBIQ 36P6 34730 B                      (MANGLER VERDI)
210586                                             (MANGLER VERDI)
       PRO 36/96 UEMoMo UNIVERSITY OF EDUARDO MONDLANE, MOZAMBIQUE - CONTACT VISIT - MATERNAL AND CHILD HEALTH CARE
210587    NORAD 95/03781 NORAD                                (MANGLER VERDI)
210680    <avsluttet 1999> DIS 08 99 AAUE G GJESTEFORSKERE                  (MANGLER VERDI)
210703    <avsluttet 1999> MPICH2vt2u UD967                         (MANGLER VERDI)
210714    GLO 2123 NordBist FUNKSJONSHEMMEDE I BISTANDEN...                 (MANGLER VERDI)
210847                                             (MANGLER VERDI)
       PrHelsetj Latvia UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTE I LATVIA - AKSJONSGRUPPEN MOT SMITTSOMME SYKDOMMER I ØSTERSJØREGIONEN
210884    675 70 UNFPA Malta DELTAKELSE I EKSPERTGRUPPE OM ALDRING OG UTVIKLING       (MANGLER VERDI)
210919    HELGE INGSTADS ETTERLATTE PAPIRER                         (MANGLER VERDI)
250106    <avsluttet 1999> OK LVakt 100 årskr Jubileumsskrift - legevaktens 100 års jubileum (MANGLER VERDI)
420388    INNVANDRERFAMILIER MED FUNKSJONSHEMMEDE                      (MANGLER VERDI)
460416    AbortveglDilemma ABORTVEILEDNINGEN OG DENS DILEMMAER                (MANGLER VERDI)
500170    POLIOHIST N20ÅRH POLIOENS HISTORIE I NORGE                     (MANGLER VERDI)
640126    MEDICAL AND SOCIAL RISK FACTORS AND MAGNITUDE /IC18 CT97 0251           (MANGLER VERDI)
690126    KO MOZ98P03UNFPA KONSULENTOPPDRAG UNFPA                      (MANGLER VERDI)
120513    129174/330 HELSEVESEN I ENDRING                          (MANGLER VERDI)
130211    124158/330 HELSEØKONOMI - UTENLADSSTIPEND                     (MANGLER VERDI)
141192    124158/330 HELSEØKONOMI- UTENLANDSSTIPEND                     (MANGLER VERDI)
141297    127261/530 Som Sh                                 (MANGLER VERDI)
141706                                             (MANGLER VERDI)
       137805/330 Forpr FORPROSJEKT: RELATIV FORSKJELL MELLOM PLAGE OG SYKMELDING FOR PLAGEN I ULIKE ARBEIDSFORHOLD - BEKKENLØSN
200218    0719 2121 PasRol                                  (MANGLER VERDI)
200333    FagrådHelSekBist FAGLIG RÅDGIVNING I TILKNYTNING TIL HELSESEKTORBISTAND      (MANGLER VERDI)
210585    PRO 39/96 AAU Et                                  (MANGLER VERDI)
210600    REPATRIATION OF MOZAMBICAN REFUGEES: PRO 08/98                   (MANGLER VERDI)
210756    DIS 04 00 AAU BE GUEST RESEARCH VISIT FOR ASS. PROF. BERHANU ERKO, AAU       (MANGLER VERDI)
210761    DIS 52 99Zimbabwe DIS 52/99 REPRODUCTIVE HEALTH, COMMUNITY/PUBLIC HEALTH      (MANGLER VERDI)
             Side 73/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                   Prosj ansv
460476    STUDENTS SCIENTIFIC CONFERENCE                   (MANGLER VERDI)
690085    RESIST P FALSIPARUM TANZANIAstst 30212               (MANGLER VERDI)
120048    101723/320 TVILLINGERS ADFERD/TEMPER:IHG              (MANGLER VERDI)
120384    115465/320ELEKT MUTISM UTV-FORST 70520 T              (MANGLER VERDI)
120538    129207/320 ManDep BIOLOGISKE OG GENETISKE FAKTORER         (MANGLER VERDI)
120577    127916/320 P-DOC ANGSTLIDELSEN, DEPRESJONEN...           (MANGLER VERDI)
141561                                      (MANGLER VERDI)
       137221/300 st-st EFFEKTEN AV HURTIG TRYPTOFAN ELIMINERING HOS NORMALE OG MANISK-DEPRESSIVE PASIENTER
205109    <avsluttet 1998> DRIFTSUTG. INST.GR. PSYKIATRI           (MANGLER VERDI)
120226    109506/320 PSYCHOS FOUNDER POPUL: 33710H              (MANGLER VERDI)
120355    115530/320 LANGTIDSF DEPR ALM-PR 33710 M              (MANGLER VERDI)
120373    115009/320MENINGF STIMU EMO INNH 33410 M              (MANGLER VERDI)
120070    107375/320 CHAR CHEST PAIN PATIE:F34570D              (MANGLER VERDI)
140873    111418/320 CHAR CHEST PAIN PATIE 34570 F              (MANGLER VERDI)
141629    135172/330 PsyKont PSYKISK HELSEVERN I ET KONMTEKSTUELT PERSPEKTIV (MANGLER VERDI)
460246    SAMHOLD:AKSJONSFORSK PÅRØR-FOREN:34570 S              (MANGLER VERDI)
460433    0172/99 NFMS LIVSKVALITET MED KRONISK SYKDOM            (MANGLER VERDI)
110017    101042/330 EFF KRIG 2.GENERASJON:38520FM              (MANGLER VERDI)
120369    115586/320KVINN GENET KREFT/VEGL 38520 D              (MANGLER VERDI)
140534    112739/320 FØLG DEPR/ANGST-LIDEL:38520 D              (MANGLER VERDI)
140863    114973/320 TRANSSEKSUALISME - 38520 D                (MANGLER VERDI)
210390    PERCEP ENV HAZARDS KOLA RSS-5005:38520 W              (MANGLER VERDI)
460284    PERSONLIGHETFORST POLIKL PASIENT 38520 D              (MANGLER VERDI)
120252    112740/320 LONG TERM GROUP THERA:38560 H              (MANGLER VERDI)
120308    107379/320 IDEHIST ANA PSYKOTERA 7053856              (MANGLER VERDI)
120346    112731/320 EF OVERF DYN PSYKOTER:38560 H              (MANGLER VERDI)
120362    114143/320 IDEHIST ANA PSYKOTERA 38560 K              (MANGLER VERDI)
120380    115579/320END FORSV DYN PSYKOTER 38560 H              (MANGLER VERDI)
140070    100350/320 PII KL PSYKOFARMAK HO - 38560              (MANGLER VERDI)
460322    TRANSFERENCE ANALYSIS                        (MANGLER VERDI)
120088    107377/320 AKUSTISK FORSTYR BARN:D38590s              (MANGLER VERDI)
120385    115489/320 KROPP/IDENT SPISFORST 38590 H              (MANGLER VERDI)
120481    122963/320                             (MANGLER VERDI)
140885    107362/330 UTV-FORST MENT RETARD 38590 G              (MANGLER VERDI)
141221    122963/320 NEUROPSYKOLOGISK STUDIE AV BARN OG UNGDOM MED MEDFØDT .. (MANGLER VERDI)
141469    132637/300UtlOph                          (MANGLER VERDI)
120233    111412/320 PSYKOSOS REVMAT BARN, 39320 V              (MANGLER VERDI)
120366    115157/320 PSYKOSOS REVMAT BARN, 39320 V              (MANGLER VERDI)
120377    115454/320MEN RETAR/PROG HJ-SYKD 39320 V              (MANGLER VERDI)
120239    109506/320 PSYKOTERAP TRAUM FLYK:39330 L              (MANGLER VERDI)
120247    112795/320 UNGE ULEDS FLYKTN UTV:33930 A              (MANGLER VERDI)
140519    111413/320 P-SOS PROB NYKOM FLYK:39330 L              (MANGLER VERDI)
141239                                      (MANGLER VERDI)
       122486/320 ETTERUNDERSØKELSE AV POLIKLINIKKPASIENTER VED PSYKOSOSIALT SENTER FOR FLYKTNINGER
141356    <avsluttet 1999> 128276/320 FLYKTNING I EKSIL            (MANGLER VERDI)
200147    PSYKOSOS PROBL NYKOMN FLYKTN2349:39330 L              (MANGLER VERDI)
200148    KOMPETANSEHEVING I KOMMUNENE                    (MANGLER VERDI)
200206    854.711 98/01948 MULTITRAUMATISERTE FLYKTNINGEBARN OG FAMILIER.   (MANGLER VERDI)
200214                                      (MANGLER
       <avsluttet 1999> MULTITRAUMATISERTE FLYKTNINGEBARN OG FAMILIER 743 611 98/06737VERDI)
200250                                      (MANGLER VERDI)
       74361 1600 40401 PSYKOSOSIALE STØTTETILTAK I FORBINDELSE MED MOTTAK AV FLYKTNINGER FRA KOSOVO
210024    POLIKLINIKK, REFUSJON FOLKETRYGD - 39330              (MANGLER VERDI)
210164    FORELDRELØSE FLYK-BARN POL95-A61, HJELDE              (MANGLER VERDI)
210312    UTDANN TVERRKULTU HELSEARB (SME) EH39330              (MANGLER VERDI)
210340    UCA PSYCHIATR/FORCED MIGRAT 39D5:39330 L              (MANGLER VERDI)
210394    UNGE ULEDS FL BosSlov POL96-A267:39330 A              (MANGLER VERDI)
210462    PSY-SOS PROBL NYK FLYKTN 0521 72 39330 L              (MANGLER VERDI)
210471    FLYKTN-UNGD RISIKO FORPR 97SH470 39330 L              (MANGLER VERDI)
210520    PSY-SOS PROBL NYK FLYKTN 0743 61 39330 L              (MANGLER VERDI)
210597    CONFLICT, HEALTH AND SOCIAL RECONSTRUCTION             (MANGLER VERDI)
210647                                      (MANGLER VERDI)
       743 70 803420 96/5275 ETTERUTDANNINGSPROSJEKT - TRYKKING AV KOMPENDIER
210795                                      (MANGLER VERDI)
       743 61Komp 72019 SHt 0743 PSYKOSOSIALT ARBEID FOR FLYKTNINGER/ASYLSØKERE 61 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK: -UNDERVISNINGSPERM
210811    743 61 807800NbK NETTBASERT KOMPETANSE               (MANGLER VERDI)
460244    CAMBODIA MENTAL HEALTH TR PR RPH:39330 L              (MANGLER VERDI)
460248    DIPL COMM MENTAL HEALTH GAZA PROG, 39330              (MANGLER VERDI)
460324    TRAUMATISERTE FLYKTNINGER                      (MANGLER VERDI)
690108    CAMBODIA MHDevPr CAMBODIAN MENTAL HEALTH PROGRAM          (MANGLER VERDI)
200213    719 66 2009 Suic                          (MANGLER VERDI)
200231    <avsluttet 1999> 743 70 7 4851 FoKo HANDLINGSPLAN...        (MANGLER VERDI)
200232    <avsluttet 1999> 743 7024 2009Suic SUICIDOLOGI' 1999H        (MANGLER VERDI)
210528    INFORMAGASIN SELVMORD SH 2009/96 39340 M              (MANGLER VERDI)
210952    SelmPsykPasOslo SELVMORD BLANT PSYKIATRISKE PASIENTER I OSLO    (MANGLER VERDI)
460457    ANDRESENS LEGAT - OSLO PROSJEKTET                  (MANGLER VERDI)
210956    EUROPADKONFERANSEN 718 61                      (MANGLER VERDI)
110213    102433/320 skal være 5-1310 00.08 3.9400              (MANGLER VERDI)
120449    115417/320 KONS PRENAT U-LYDDIAG 33550               (MANGLER VERDI)
120468                                      (MANGLER VERDI)
       123727/320 NYTTEN AV DATABASERTE OVERVÅKNINGS-OG BESLUTNINGSBASERTE STØTTE-SYSTEMER
             Side 74/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                  Prosj ansv
120471                                      KIRURGI
       123861/320 UTNYTTELSE AV BREDBÅNDSKOMMUNIKASJON I MINIMAL INVASIV(MANGLER VERDI)
120511    129968/320 HEPAR MR-STYRT FRYSEBEHANDLING             (MANGLER VERDI)
120536    129985/320 TFCAB                          (MANGLER VERDI)
120634                                     (MANGLER VERDI)
       135205/320 InOpMR TEKNOLOGISKE LØSNINGER FOR KLINISKE APPLIKASJONER I INTRA-OPERATIV MR AVBILDNING
140819    120453/730 CENTR MEDIC STUD MOSCOW FL so              (MANGLER VERDI)
141171                                     (MANGLER VERDI)
       123080/320 MANAGEMENT OF VENTRICULAR TACHYCARDIA USING A NEW MAPPING CATHETER AND A LARGE TIP ABLATION CATHETER UTENLA
141227    126019/330 UTVIKLINGEN AV P-CO2 ELEKTRODER             (MANGLER VERDI)
141596                                     (MANGLER VERDI)
       136015/320 VasFunc DEVELOPMENT OF NEW NONINVASIVE METHODS TO QUANTIFY CARDIAC AND PERIPHERAL VASCULAR FUNCTION
141600                                     (MANGLER VERDI)
       137213/300 StudStip FOREBYGGENDE EFFEKT AV KALSIUMBLOKKER PÅ FORVERRELSE AV NYREFUNKSJONEN ETTER ÅPEN HJERTEKIRURGI
200164    SENTER MEDIS STUDIER MOSKVA 6339 FL / SO              (MANGLER VERDI)
205110    <avsluttet 1998> DRIFTSUTG INSTGR. KLINISK MEDISN RH        (MANGLER VERDI)
210524    SENTER MEDIS STUDIER MOSKVA - FL / SO               (MANGLER VERDI)
210779    EKSTRA UTGIFTER TIL STIPENDIATER IFBM FLYTTING           (MANGLER VERDI)
120089    102269/310 TRANSMEMB SIGNALOVERF:HA33020              (MANGLER VERDI)
120105    107553/320 INFEKSJON/ORGANSVIKT, A33020S              (MANGLER VERDI)
120117    107568/320 DEEP VEIN THROMBOSIS, L33020S              (MANGLER VERDI)
120469    123077/320 AUTOKRIN/PARAKIN REGULERING AV MYOKARD         (MANGLER VERDI)
120470    123173/320 SIGNALOVERFØRING VIA CD14 RESPERATOR VED SEPSIS     (MANGLER VERDI)
120507    129588/320 HJERTESVIKT                       (MANGLER VERDI)
140472    111269/310 CEREBRAL PATOFYSIOLO, L33020V              (MANGLER VERDI)
140770    115367/310 CEREBRAL PATOFYSIOLO,:33020 L              (MANGLER VERDI)
141169    123569/320 VENTRICULAR FUNCTION AND VENOUS RETURN         (MANGLER VERDI)
141170                                     (MANGLER VERDI)
       123295/320 PATOFYSIOLOGISKE MEKANISMER FOR CELLESKADE UNDER CEREBRAL ISCHEMI P-DR MORTEN LARSEN
141562                                     (MANGLER VERDI)
       137344/300 st-st ANESTESIGASSERS VIRKNINGSMEKANISMER PÅ SYNAPTISK TRANSMISJON
175006    <avsluttet 1999> 129916/420 FysSkr                 (MANGLER VERDI)
175021    141267/420 Doppler ECHO/DOPPLER UTSTYR               (MANGLER VERDI)
180023    FoRNY 96/7 PRESENTAS INTENSIVMED 33020 A              (MANGLER VERDI)
120049    101446/310 MIKROVESIK BLODPLATER:S33070H              (MANGLER VERDI)
120338    111170/320 ATRIALE PEPTID DIAGN, 33070 H              (MANGLER VERDI)
120367    112891/320HJERNE proBNP HJERTESV 33070 H              (MANGLER VERDI)
141733    140046/330 Forp PMV                        (MANGLER VERDI)
141837    145016/330 PLATE-MIKROVESIKLER (PMV) SOM DIAGNOSTISK VERKTØY    (MANGLER VERDI)
500151    ANF - 33020 - 33070 H                       (MANGLER VERDI)
500019    DIVERSE FORSKNINGSMIDLER - Aa 33510                (MANGLER VERDI)
120242    111398/320 Pro-ANF HOS BARN - 3352 ET               (MANGLER VERDI)
120356    114812/330 ALLERGENER I MILJØET, 33520 D              (MANGLER VERDI)
141798    144523/300 st-st PROSJEKT 2000-NEVROMUSKULÆRE SYKDOMMER      (MANGLER VERDI)
420108    P1 Kl Allergol D KLINISK ALLERGOLOGI K AAS, 33520 Aa        (MANGLER VERDI)
460273    DIVERSE STØTTEMIDLER FONDS/LEGAT 33520 L              (MANGLER VERDI)
110075    102438/320 IMM I CSF KR-DØD/SIDS:33521HS              (MANGLER VERDI)
110095    102632/320 HYPOTERMI BESKYTTELSE:MT33521              (MANGLER VERDI)
110111    102696/320 EFF AV SURFAKTANT PÅ: 33521AM              (MANGLER VERDI)
110146    102433/320 IMM/BIOKJ KR-DØD/SIDS:33521LS              (MANGLER VERDI)
120253    110666/320 HYPOKSI/VEVSKADE ÅR 1:33521 S              (MANGLER VERDI)
210813                                     (MANGLER VERDI)
       MedNeuroscKoorNSt NORWEGIAN / US COOPERATIVE MEDICAL NEUROSCIENCE RESEARCH PROGRAM - NETTVERKSKOORDIN.
690115                                     (MANGLER VERDI)
       MedNeuroscKoorUS NORWEGIAN / US COOPERATIVE MEDICAL NEUROSCIENCE RESEARCH PROGRAM - NETTVERKSKOORDIN.
140842    115417/320 KONS PRENAT U-LYDDIAG 33550 E              (MANGLER VERDI)
120248    111403/320 PREEKLAMPSI & ISCHEMI:33570 Å              (MANGLER VERDI)
120509    129609/310 Andro                          (MANGLER VERDI)
140830    118434/330MILJ INFL L-VEGSYKD pd 33580 K              (MANGLER VERDI)
141327    131121/300 EPA                           (MANGLER VERDI)
420277    PROF 2 YMR LUNGESYKD KONGERUD LØ:33580 K              (MANGLER VERDI)
460016    EKSTERNSTØTTE LUNGEAVD 33580                    (MANGLER VERDI)
110137    101869/320 HORMONPR HYPOF-SVULST:33590KF              (MANGLER VERDI)
120472                                     (MANGLER VERDI)
       123086/320 IMMUNOLOGISK REGENERASJON HOS PATIENTER MED HIV- RELATERTE IMMUNSVIKT UNDER ANTIVIRAL BEHANDLING
120581    129960/320 PSC PROGNOSTISKE FAKTORER...              (MANGLER VERDI)
120793                                     (MANGLER VERDI)
       143035/320 DiabeT GIR NYOPPSTÅTT DIABETES ETTER NYRETRANSPLANTASJON ØKT RISIKO FOR HJERTEKARSYKDOM?
460044    STØTTE GASTROENTEROLOGISK SEKSJ, 33590               (MANGLER VERDI)
500075    KARDIOLOGISK FORSKNING - JK 33610                 (MANGLER VERDI)
460157    RADIOFREKV KATETERABLASJON HJERT, 33620a              (MANGLER VERDI)
120363    115177/320 KRONISK NEUROG SMERTE 33640               (MANGLER VERDI)
120754                                      ANTILEPTIKA
       142980/320 Antilep HORMONELLE FORSTYRRELSER ETTER LANGTIDSBRUK AV(MANGLER VERDI)
121060    160412 Hormonelle forstyrelser                   (MANGLER VERDI)
141539                                     (MANGLER VERDI)
       137317/300 Harvard FORSKEROPPHOLD HARVARD MEDICAL SCHOOL ULF KAARE ZÄTTERSTRÖM
460115    (AJ) FONDSMIDLER - 3368ØNH                     (MANGLER VERDI)
460133    (AJ) FONDSSTIPEND 33681                      (MANGLER VERDI)
460121    OPT FORSKNING FONDSST S A ESTIL - 33690              (MANGLER VERDI)
460283    <avsluttet 1999> FONDBIST INGENIØRARBEID AVDELING 33690 R     (MANGLER VERDI)
120071    101460/330 FIBROMYALGI ETIOL/PROGR:33910              (MANGLER VERDI)
120541    129957/320 BENMETAB                        (MANGLER VERDI)
141223                                     (MANGLER VERDI)
       126074/320 KOSTHOLDSFAKTORERS BETYDNING I FOREBYGGING OG BEHANDLING....
420320    PROF II REUMATOLOGI Ø FØRRE - 33910 F               (MANGLER VERDI)
120755                                      RYGGSMERTE
       141910/320 Ryggsm MUSKELSTYRKE OG MUSKELAREAL HOS PASIENTER MED (MANGLER VERDI)
420275    PROF II EKSPER ORTOPEDI REIKERÅS:38540 R              (MANGLER VERDI)
             Side 75/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                    Prosj ansv
141989    151519/330 NSutAna NON-SUTURED ANASTOMOSIS KIT            (MANGLER VERDI)
142023                                      DR.GR.ST. E. SAMSET
       155636/320 EU BEVILGNING TIL UTARBEIDING AV EXPRESSION OF INTEREST - (MANGLER VERDI)
180049    ForNy NON-SUTURED ANASTOMOSIS                    (MANGLER VERDI)
610199    99550020 GPrRadi NORDISK GJESTEPROFESSORAT RADIOLOGI, ÖRJAN SMEDBY  (MANGLER VERDI)
200236    0701 21 40200 Mos SENTER FOR MEDISINSKE STUDIER...          (MANGLER VERDI)
200237    0718 21 30500 Mos SENTER FOR MEDISINSKE STUDIER...          (MANGLER VERDI)
200238    0739 21 50432 Mos SENTER FOR MEDISINSKE STUDIER...          (MANGLER VERDI)
205366    0281 01 5814 Mos SENTER FOR MEDISINSKE STUDIER I MOSKVA       (MANGLER VERDI)
210922                                      (MANGLER VERDI)
       Oslokont DepSekr MOSKVASENTERETS KONTOR I OSLO - DEKNING AV UTGIFTER FOR TASK FORCE PROSJEKT
500177                                      (MANGLER VERDI)
       CancerSympMo 2000 KURS/SYMPOSIUM OM CANCER TESTIS MOSKVA 2000-03-01/02
690113    Rus StSt Kazarjan STEPENDIAT AIRAZAT KAZARJAN            (MANGLER VERDI)
460148    PROF II KLINISK ONKOLOGI S FOSSÅ:38580SF               (MANGLER VERDI)
110221    102258/320 TEKSTURANALYS PROGNOS 30102 D               (MANGLER VERDI)
120141    107277/310 GENDEFEKT/STRÅLESENSI:B30102L               (MANGLER VERDI)
120254    107282/310 CYTOSKJELETREGULERING:S30102               (MANGLER VERDI)
120263    <avsluttet 1999> 111461/310 PROM ST CAPL VITR/VIV:30102 F      (MANGLER VERDI)
120339    107592/310 TEKSTURANALYS PROGNOS 30102 D               (MANGLER VERDI)
120381    114855/310 POSIT CLON AMPL GENES 30102 M               (MANGLER VERDI)
120477                                      INVOLVERT I B LYMFOPOIESE MED SPESIELL VEKT PÅ LERK 4 DR.
       122767/310 KARAKTERISERING OG FUNKSJONELLE STUDIER AV MOLEKYLIER (MANGLER VERDI)
120478                                      (MANGLER VERDI)
       122778/310 CHARACTERIZATION OF CELLULAR FACTORS THAT ENHANCHE RNA CATALYSIS AND ANALYSIS OF GENEFUNCTION BY RIBOZYME TA
120555    128253/310 KRGEN                           (MANGLER VERDI)
120558    129792/310 PORFYRIN                         (MANGLER VERDI)
120560    129298/310 CelBesk CELLEBESKYTTENDE STOFFER             (MANGLER VERDI)
120561    129101/310 ResLOK                          (MANGLER VERDI)
120673                                      (MANGLER VERDI)
       136179/310 HjSvul VEKSTBIOLOGI OG NYE TERAPEUTISKE PRINSIPPER FOR HJERNESVULSTER
120731                                      (MANGLER VERDI)
       138682/432 RNAgene IDENTIFICATION OF FUNCTIONAL RNA GENES IN SEQUENCES BY COMPUTATIONAL METHODS
141120    123511/310 ADRENERGE RESEP HJERT                   (MANGLER VERDI)
141379    128237/310 TGMODKR                          (MANGLER VERDI)
141382    129105/310 ResTraf                          (MANGLER VERDI)
141640                                      (MANGLER VERDI)
       135446/310 MucoImM SLIMHINNEIMMUNITET: KROPPENS VIKTIGSTE FORSVARSVERK
141838    144966/330 COMMERCIALISATION AND HIGH-PERFORMANCE ..         (MANGLER VERDI)
141889                                      (MANGLER VERDI)
       146175/330 Bioinfo COMMERCIALISATION OF HIGH-PERFORMANCE BIOINFORMATICS SOFTWARE AND SERVICES
200040    DRIFTSMIDLER 33050 - JPD                       (MANGLER VERDI)
205111    <avsluttet 1998> DRIFTSUTG INSTGR. LABORATORIEMEDISIN RH       (MANGLER VERDI)
210026    DNA-TYPING BIOLOGISKE SPOR(xJPD) - 33050               (MANGLER VERDI)
210121    OBDUKSJONER - ADMINISTR - 33050                   (MANGLER VERDI)
420109    P2 GENETIKK - DALE                          (MANGLER VERDI)
420125    P2 IMMUNOLOGI - S FUNDERUD                      (MANGLER VERDI)
580789    Skal være konto 5-1100 00.02 3.9500                 (MANGLER VERDI)
580791    skal til konto 1-0260 11.67 3.9500                  (MANGLER VERDI)
580805    TILSKUDD FRA IMMUN Konto stå til opbrukt               (MANGLER VERDI)
580807    PROF II TUMORBIOLO Konto stå til opbrukt               (MANGLER VERDI)
640125    TB VACCINE REGION IC18 CT97 0254 33090                (MANGLER VERDI)
200069    PROF II RETTSTOKSIKOL J MØRLAND, 30101JM               (MANGLER VERDI)
110153    101122/310 OMSETN POLYUMET FETTS:33030BW               (MANGLER VERDI)
640139                                      OF ... BMH4 CT 98
       EUROPEAN STRUCTURE FOR COORDINATION OF RESEARCH AND DIAGNOSIS (MANGLER VERDI)3079
141988                                      (MANGLER VERDI)
       151763/330 ImmGeno DEVELOPMENT OF NEW CANCER DIAGNOSTICS AND THERAPEUTICS...
120700    135521/310 InTransProt INTRACELLULAR TRANSPORT OF PROTEINS      (MANGLER VERDI)
110172    101490/310 ADRENERGE RESEP HJERT:O33720g               (MANGLER VERDI)
141003    115214/320 CYTOSTATIKARESISTENS, 33720 R               (MANGLER VERDI)
110127    102445/320 IMMUNMEK SPEBARNPERIO:B33040m               (MANGLER VERDI)
110224    101059/310 HUMAN TRANSMEMBRAN SC 33040 n               (MANGLER VERDI)
110225    101451/310 INTEST INTRAEP LYMFOC 33040 h               (MANGLER VERDI)
120106    102207/310KJ IND CELENDR:BIOMARK:H33040L               (MANGLER VERDI)
120378    115369/330 MILJØFAKT MANNL FERTI 33040 C               (MANGLER VERDI)
120466    123410/310 ROLE OF INTRACELLULAR PROTEIN               (MANGLER VERDI)
120552    129109/310 SLIMHINNEIMUNITET                     (MANGLER VERDI)
140606    111510/310 SLIMH-IMM:CEL/MOL-BIO:33040 B               (MANGLER VERDI)
140634    101499/310 FORSKN-PRIS IMMUNHIST:33040 B               (MANGLER VERDI)
140753    122718/310 CELL EFF AROM HALO HC 33040 H               (MANGLER VERDI)
140820    107302/310 PROT/CELLMEMBR I-AKSJ 33040 M               (MANGLER VERDI)
140843    110670/320 IMMUNMEK SPEBARNPERIO 33040 B               (MANGLER VERDI)
140994    117693/300 CELLU RESP UV-BESTRÅL 33040 H               (MANGLER VERDI)
140996    115103/310 AUTOKRIN AKTIVER EGFR 33040 M               (MANGLER VERDI)
140998    114826/310 SLIMHINNIM VIKT FORSV 33040 J               (MANGLER VERDI)
141077    123506/310AKT RESEP TYROS KINASR 33040 H               (MANGLER VERDI)
141164    123428/310 SLIMHINNEIMMUNITET: KROPPENS VIKTIGSTE FORSVARSVERK (MANGLER VERDI)
141378    129866/310 SKJVEV                          (MANGLER VERDI)
141559                                      (MANGLER VERDI)
       137214/300 PKCss PROTEIN KINASE C (PKC) ISOFORMER I LEVERVEKST OG TUMORPROMOSJON
141718                                      (MANGLER VERDI)
       139420/300 st-st ROLE OF SECRETORY ANTIBODIES IN MUCOSAL IMMUNE PROTECTION AND ORAL TOLERANCE - STUD-STIP
175014    134583/420 eskop UTSTYR 2000(/2001) - ELEKTRONMIKROSKOP       (MANGLER VERDI)
460062    EKSTERNT FINANSIERT FORSKN INST 33040 B               (MANGLER VERDI)
460122    FONDS/LEGAT-FORSKNING INSTITUTT 33040 I               (MANGLER VERDI)
141805                                      (MANGLER VERDI)
       143112/310 MucImm ROLE OF SECRETORY AND SYSTEMIC ANTIBODIES IN MUCOSAL IMMUNE PROTECTION
             Side 76/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                   Prosj ansv
460412    KronBeTarmSHR169 KRONISK BETENNELSE I TARMEN            (MANGLER VERDI)
460425                                     (MANGLER VERDI)
       BenvevMolekylært KLARLEGGE MEKANISMER FOR HVORDAN BENVEV FUNGERER PÅ MOLEKYLÆRT NIVÅ
110147    102441/320 KR-DØD/SIDS:GENTEK US:R33050o              (MANGLER VERDI)
120072    106050/320 KR-DØD/SIDS:mBIOL/IMM:R33050V              (MANGLER VERDI)
460281    FONDSFIN (SIDS) ADMIN/SEKR INST 33050 R              (MANGLER VERDI)
640120    STAnd DNA Profili SMT4 CT97 7506 33050 O              (MANGLER VERDI)
200150    DNA-ANALYSER FARSKAPSSAKER 1996 - 33050              (MANGLER VERDI)
200198    TITAKNR 9704013 FULLM 98-01-09 33050                (MANGLER VERDI)
110176    100592/432 DNA BINDINGPROT ANALY:S330103              (MANGLER VERDI)
110180    100367/432 DNA BINDINGMOTIV PROT:S33010A              (MANGLER VERDI)
110206    101795/432 REGUL GENEKSPR ØLGJÆR:33010 S              (MANGLER VERDI)
120601    107254/310 DNAsr                          (MANGLER VERDI)
140637    111153/310 DNA REPARASJONSGENER, 33010 S              (MANGLER VERDI)
140644    111152/310 DNA REPARASJONGEN PDR 33010 G              (MANGLER VERDI)
140645    111468/310 FIMBRIER MENINGOK FDR 33010 T              (MANGLER VERDI)
140988    107254/310 OKSIDA DNA SKADE/REPA:33010 S              (MANGLER VERDI)
120713                                      INTEGRATION IN
       114482/310 TarGen DESIGNING INTEGRATION VECTORS FOR TARGETED GENE(MANGLER VERDI)GENE THERAPY
120777    140965/432 RNAbakt KARAKTERISERING AV RNA GENER I BAKTERIER    (MANGLER VERDI)
141785                                     (MANGLER VERDI)
       144664/300 DNA Mam MEKANISMER FOR DNA-REPARASJON OG TRANSKRIPSJON I MAMMALSKE CELLER
110160    101073/310 DEVEL NUCLEASE RESIST:MS33090              (MANGLER VERDI)
110166    101056/310 DIABET-1 FOREB:GEN-ID:33080DU              (MANGLER VERDI)
120090    107704/310 EVAL KOMPAT MIKROPART:H33090H              (MANGLER VERDI)
120118    107280/310 AUTOANTIST/LEDDG.BET:JBN33090              (MANGLER VERDI)
120260    111462/310 CELL-IMMU ASP CØLIAKI:L33080M              (MANGLER VERDI)
120265    111465/310RHEUMATOID INFLAMMATIO:33090 N              (MANGLER VERDI)
120317    101438/310PEPT AUTOIM SYKD/MEDIK 33090 H              (MANGLER VERDI)
120374    114804/310 PEPTIDBIND HLA-DQ-MOL 33080 S              (MANGLER VERDI)
120467    122716/310 IDIOTYPE T-B LYMFOCYTT INTERAKSJON           (MANGLER VERDI)
120663                                     (MANGLER VERDI)
       135955/320 LeuLym BEHANDLING AV LEUKEMIPASIENTER MED ALLOGENE, GENMODIFISERTE T-LYMFOCYTTER
140072    107704/310 EVAL KOMPAT MIKROPART:MH33090              (MANGLER VERDI)
140293    101427/310 AKT/TOL CD4+ T-CELLER:BB33090              (MANGLER VERDI)
140864    115056/310MOL BAS HLA ASS DISEAS 33080 S              (MANGLER VERDI)
140984    117710/300 ID SMITT TBbac:stst97:33090 H              (MANGLER VERDI)
141005    118272/330 GEN HIV-INHIB FAKTOR, 33080 B              (MANGLER VERDI)
141163                                     (MANGLER VERDI)
       118889/431 130110 INTRODUCTION OF FOREIGN DNA IN VIVO: METHODS AND APPLICATIONS DR.GR.ST. P-DR 130110 9737
141165                                     (MANGLER VERDI)
       123425/310 EFFEKTEN AV ANTIVIRAL BEHANDLILNG PÅ REPORTOARET AV T-CELLE OG CYTOKINRESEPTORER I TONSILLER HOS PASIENTER ME
141166                                     INVOLVERT I KIMSENTERREAKSJONER OG I LEDD...
       123469/310 INVITRO STUDIER AV INTERAKSJONER MELLOM HUMANE CELLER (MANGLER VERDI)
141167                                     (MANGLER VERDI)
       122724/310 T-CELLER RESEPTOR TRANSGENE MUS I BASALIMMUNOLOGISKE OG TUMORIOLOGISKE STUDIER
141168    123608/320 PATOGENESE OG BEHANDLING VED GLOMERULONEFRITT      (MANGLER VERDI)
141716                                     (MANGLER VERDI)
       139380/300 UK HCFH FORSKNINGSOPPHOLD VED ADDENBROOKE'S HOSPITAL, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, ENGLAND
141735                                     (MANGLER VERDI)
       138174/330 AUTOMATIC, PHYSICAL SEPARATION OF ALLELES IN HETEROZYGOUS SAMPLES
180011    032572/240 ACTIVATION OF T-CELLS:33090 B              (MANGLER VERDI)
500020    DIVERSE EKSTERNMIDLER - IGRI 33090 OS               (MANGLER VERDI)
640035    IMPROV TB VACCINE TS3*-CT94-0313:33090 H              (MANGLER VERDI)
640050    LATENT/(RE)ACT TB IC18 CT96 0060:33090 H              (MANGLER VERDI)
640058    CYTokin ARTHRITIS BMH4-CT96-1698:33090 N              (MANGLER VERDI)
120792                                     (MANGLER VERDI)
       143104/310 hlaDiab GENETISK DISSEKSJON AV HLA KOMPLEKSETS BETYDNING ..
640129    BMH 4 CT 98 3087KO THE ROLE OF HLA GENES IN THE DEVEOLPMENT OF ... (MANGLER VERDI)
640164                                     (MANGLER VERDI)
       BMH 4 CT 98 3087UO ROLE OF HLA GENES IN DEVELOPM. OF CHRONIC IMMUNOL. DISORDERS SUCH AS COELIAC DISEASE
640191                                     (MANGLER
       QLGA CT00 51218F MARIE CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIP - BURKHARD FLECKENSTEIN VERDI)
120711                                     (MANGLER VERDI)
       135464/310 LeddgTer KJEMOKINT INDUSERT MIGRERING AV IMMUNCELLER VED LEDDGIKTBETENNELSEN - NYE TERAPEUTISKE ANGREPSPUNKT
120553    129863/310 HEPCYT                         (MANGLER VERDI)
140278    107423/310 AUTONOM REGUL HJERTEF:JO32040              (MANGLER VERDI)
140306    110355/310 ADRENERGE RESEP HJERT:JO32040              (MANGLER VERDI)
140316    110357/310 AUTONOM REGUL HJERTEF:TS32040              (MANGLER VERDI)
140990    115065/310 ADRENERGE RESEPTORER, 32040 S              (MANGLER VERDI)
141161                                     (MANGLER VERDI)
       123510/310 VIRKNINGSMEKANISME OG FUNKSJON FOR ALFA-1-ADRENERGE RESEPTORER I HJERTET
141162    123509/310                             (MANGLER VERDI)
141377    129862/310 ARH BK                         (MANGLER VERDI)
141478    126678/300 SS-dr STUDENTSTIPEND/DRIFT               (MANGLER VERDI)
120257    111058/310 MITOGEN SIGNALTRANSDU:C32040G              (MANGLER VERDI)
140874    115347/310 FARMAKONTR MITOG SIGN 32040 C              (MANGLER VERDI)
141403    129864/310                             (MANGLER VERDI)
141808    141862/310 SignTr MEKANISMER I MITOGEN SIGNALTRANSDUKSJON     (MANGLER VERDI)
12038    161127/3 NHStim                          (MANGLER VERDI)
141376    129861/310 ARH A-1                         (MANGLER VERDI)
141809                                     (MANGLER VERDI)
       141795/310 AdRes ADRENERGE RESEPTORFUNKSJONER OG VIRKNINGSMEKANISMER I HJERTET
640068    ALPHA-1 - HEART, BMH4 CT96 0287, 32040 O              (MANGLER VERDI)
120243    111292/310 KETAMIN SOM ANANGETIK:Ø32040M              (MANGLER VERDI)
120465    123170/320 FUNKSJONELL FORANDRING I SENTRALNERVESYSTEMET      (MANGLER VERDI)
140597    112683/330 SENT SENS:EFF KETAMIN:32040 Ø              (MANGLER VERDI)
141987                                     (MANGLER VERDI)
       151739/330 HeartF PRODUCTS FOR NEW TREATMENT OF CHRONIC CONGESTIVE HEART FAILURE
120107    108240/330 GJENOPLIV EXT SYKEHUS:S34810N              (MANGLER VERDI)
141289    126542/300 FORSKNINGSOPPHOLD AGE                  (MANGLER VERDI)
             Side 77/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                   Prosj ansv
141597    136236/320 RehSlag HJEMMEBASERT REHABILITERING AV SLAGPASIENTER   (MANGLER VERDI)
200044    ALMENNLEGE/PASIENT/ARBEIDSLIV: KAD81.11               (MANGLER VERDI)
205112    <avsluttet 1998> DRIFTSUTG. INST.GR. OSLO KOM. SYKEHUS       (MANGLER VERDI)
460018    STØTTE RESPISRASJONFYSIOLOGI - ER 34020               (MANGLER VERDI)
460046    LEGATMIDLER 212 - HER 34020                     (MANGLER VERDI)
460162    LEGATMIDLER (ERICHSEN) E35020                    (MANGLER VERDI)
460357    <avsluttet 1999> MYCOPLINFEKS NKS MYCOPLASMA GENITALIUM...     (MANGLER VERDI)
120266    111060/310 AIDS US 83-95 AUTOPSI:34030 M              (MANGLER VERDI)
120375    115594/320 EBD MORFOMET MALIGN L 34030 R              (MANGLER VERDI)
140317    107575/320 MOD KJØL NERVCELLSKAD:MT3                (MANGLER VERDI)
250104    TANNRESTAUR 1604                          (MANGLER VERDI)
420347    NEVROBLASTOM-FORSKNING - 34030 R                  (MANGLER VERDI)
420529    OPPGRADERING AV AUDITORIE PÅ PATOLOGEN               (MANGLER VERDI)
460240    AIDS USh 83-95 AUTOPSI-ST FONDST:34030 M              (MANGLER VERDI)
460285    NEVROBLASTOM-FORSKN - 34030 R                    (MANGLER VERDI)
120261    111347/330 BIVIRKN KV-SIKR MEDIK:34040 B              (MANGLER VERDI)
210531    PRO 45 96 SA U N DISEASES BLACK RURAL POP SA 45P6 34040 U      (MANGLER VERDI)
210584                                      (MANGLER THE BLACK RURAL POPULATION IN SOUTH AFRICA ( U
       531 130250 9810X PRO 45/96 SA A STUDY OF MAJOR NON-INFECTIOUS DISEASES AMONGVERDI)
120244    102023/310 DNA VARIASJON SP LOCI:B34060B              (MANGLER VERDI)
120460    123378/310 X KROMOSOM INAKTIVERING OG FENOTYPE           (MANGLER VERDI)
140978    121047/320IND MALIGN HYPERTHERMI 34060 B              (MANGLER VERDI)
141246                                      (MANGLER VERDI)
       126066/320 KUNSTIG INTELLIGENS BRUKT TIL SYNDROMDIAGNOSTIKK HOS NYFØDTE ( FRIKJØP ØIVIND BRAATEN FRA KLINISK STILLING 1998-08
250065    (FYLKES)KOMMUNAL FORSKNINGSSTØTTE 34060               (MANGLER VERDI)
460253    DNA-VAR PEPT/RESEP BLODTRYKKREGU:34060 B              (MANGLER VERDI)
460370    <avsluttet 1999> Bioinformatikk B BIOINFORMATIKK - ØIVIND BRAATEN  (MANGLER VERDI)
690056    HD26746 GENET EFF ON PREGNANCY 2:KB34060              (MANGLER VERDI)
120255    111387/330 REHAB FREMRE KORSBÅND:E34520R              (MANGLER VERDI)
120269    107553/320 INFEKSJON/ORGANSVIKT, 34520 L              (MANGLER VERDI)
140908    114920/320 LASERIND MYOKARD PERF 34520 K              (MANGLER VERDI)
141160                                      ØKT GLOBAL ...
       123584/320 INDUSERER TRANSMYOKARDIALE LASERKANYLER I AKUTTFASEN (MANGLER VERDI)
141387    129872/310 KANAL                          (MANGLER VERDI)
420090    XENO TRANSPLANTASJON                        (MANGLER VERDI)
460153    ULLEVÅLSFONDET FORSKN KARKIRURGI, D34520              (MANGLER VERDI)
460228    REHABIL FREMRE-KORSBÅND-OPER RPH:34520 E              (MANGLER VERDI)
120119    107386/320 POSTMENOPAUSAL M/SYKD:E34590H              (MANGLER VERDI)
120357    111396/320 INITIAL VENTRIKKELTØM 34590 H              (MANGLER VERDI)
120379    115486/320ENDOTHELIN ASTMA BRONK 34590 S              (MANGLER VERDI)
120535    129425/320 FGS Z                          (MANGLER VERDI)
140624    112749/320 MEDIT CELL IMM drklst S 34590              (MANGLER VERDI)
140930    111396/320 INITIAL VENTRIKKELTØM 34590 H              (MANGLER VERDI)
180024    FoRNy 12-97 MULTIMEDIA LÆREPROGR 34590 B              (MANGLER VERDI)
211079    Pl Hjertemedis l                          (MANGLER VERDI)
420139    DIVERSE-MIDLER HJERTE-SEKSJ                     (MANGLER VERDI)
420401    GASTRENT FYSKONG                          (MANGLER VERDI)
460097    PROSJEKT-MIDLER LUNGE-SEKSJ 34590                  (MANGLER VERDI)
460105    EXT LØNNS-MIDLER LUNGE-SEKSJ 34590                 (MANGLER VERDI)
460289    INITIAL VENTRIKKELTØMMING FONDSt 34590 H              (MANGLER VERDI)
120249    110671/320 FUNKSJ ANAT ØVR LUFTV:M34630D              (MANGLER VERDI)
141558                                      (MANGLER VERDI)
       137207/300 Ørebet KOMPLIKASJONER OG SENFØLGER TIL ØREBETENNELSER - STUD-STIP
210151    PRO 02 92 NEPAL TRIBHUVAN:ORGAN EYE BANK              (MANGLER VERDI)
210588    151 130250 9806X PRO 02/92 NEPAL                  (MANGLER VERDI)
460117    NEVROKIRURGI(SK FORSKNING) - B-J 34670               (MANGLER VERDI)
120091    107549/320 TIDL DIAGN/BEH DEMENS:L34680Ø              (MANGLER VERDI)
141554                                      (MANGLER VERDI)
       137358/300 FOphUK FORSKNINGSOPPHOLD VED DEPARTMENT OF CLINICAL GERATOLOGY, UK
210367    GJESTFORSKER MORALES C RICA 21D6:34680 L              (MANGLER VERDI)
460140    GAMLE MED DEMENS - KL 34680                     (MANGLER VERDI)
120799                                      (MANGLER
       141473/320 PATOFYSIOLOGISKE ASPEKTER VED ALVORLIG MENINGOKOKKINFEKSJON VERDI)
141493    <avsluttet 1999 videreført> 131158/300 st-st STUD STIP       (MANGLER VERDI)
250068    P2 Gynek/Obst Pd GYNEKOLO/OBSTETRIKK (D+) 34720 Ø          (MANGLER VERDI)
141326    <avsluttet 1999> 130239/300 GJESTEFORELESNING PW          (MANGLER VERDI)
141797                                      (MANGLER VERDI)
       144420/300 st-st KAN UNDERTRYKK OG VARME APPLISERT PÅ UNDERARM HOS KIRURGISKE PASIENTER FORHINDRE PER-OPERATIV HYPOTERM
120264    111397/320 SYKD-FORL KRON LEDDGI:34940 K              (MANGLER VERDI)
120461                                      (MANGLER
       124281/320 FOREKOMST OG RISIKOFAKTORER FOR UTVIKLING AV KRONISK LEDDGIKT VERDI)
460169    DIABETES EPIDEMIOLOGI GJ35520                    (MANGLER VERDI)
250046    PROF II GYNEKOLO/OBSTETRIKK (D+) 35540SP              (MANGLER VERDI)
420194    PROFESSORAT II KL SIRK-FYSIOL ES                  (MANGLER VERDI)
460165    KREFT (CELLE)FORSKNING - AKL 35550                 (MANGLER VERDI)
120128    107552/320 EFF FYS TREN HJERTINF - JD/MH              (MANGLER VERDI)
120207    102636/320 AGE-PRODUKT/DIABETES? H33570B              (MANGLER VERDI)
300002    DIVERSE STØTTE                           (MANGLER VERDI)
460145    MAKROVASKULÆR SYKD/DIABETES - KH 35570               (MANGLER VERDI)
250066    (KLINISK) STIP-STILL RADIOLOGI - 35620 K              (MANGLER VERDI)
120073    107358/310 Na+-OVERBEL HJERTECEL:S34020S              (MANGLER VERDI)
120442    123595/310 CELL MEKA HJERTESVIKT 30603 S              (MANGLER VERDI)
             Side 78/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                    Prosj ansv
140536    101456/310 MEKANISMR KORONARSYKD:34010 t               (MANGLER VERDI)
140628    112611/300 EC-copul WASSERSTROM, 34010 S               (MANGLER VERDI)
140956    111253/310 UTV MYOKARDHYPERTROFI 34010 S               (MANGLER VERDI)
140963    115040/310 ROLE Na/Ca EXCHANGER, 34010 S               (MANGLER VERDI)
140972    115042/310 DRIFTSBEVILGNING INST 34010 S               (MANGLER VERDI)
141116    123593/310 DRIFTSBEVILGNING INST 30603 S               (MANGLER VERDI)
141385    132583/300 st-st                           (MANGLER VERDI)
141386    <avsluttet 1999> 129871/310 HjFUNKS                  (MANGLER VERDI)
175007    <avsluttet 1999> 129918/420                      (MANGLER VERDI)
175022    141246/420 CelFrak CELLEFRAKSJONERINGSUTSTYR             (MANGLER VERDI)
420288    PROFESSORAT II EKSP MEDIS FORSKN:34010 R               (MANGLER VERDI)
120382    114303/330 FORESKR PRIMÆRHELSETJ 32070 M               (MANGLER VERDI)
200249    EKSTRA TILSKUDD TIL INSTITUTT FOR FARMAKOTERAPI            (MANGLER VERDI)
210027    SAMarbeidKOM legemiddelinfo (NMD)                   (MANGLER VERDI)
420163    BIOMED/HEALTH CARE(NAF1116DNL63) MA32070               (MANGLER VERDI)
460167    ORDINÆRE EKSTERNE STIPEND (FOND) 32070                (MANGLER VERDI)
640006    BIOMED/HEALTHCARE BMH1-CT93-1377:MA32070               (MANGLER VERDI)
120012    107325/330 PASIENTREHABILITERING:ML(/CR)               (MANGLER VERDI)
120205    111203/330 LIVET ETTER SLAG - MK/ GE                 (MANGLER VERDI)
120557    130007/320 CHOICE                           (MANGLER VERDI)
120710                                       (MANGLER VERDI)
       134238/320 Grenses PRAKTISK RASJONALITET I PSYKIATRISK SYKEPLEIE VED GRENSESETTING AV MENNESKER MED AKUTT PSYKIATRISK LIDEL
141153                                       (MANGLER VERDI)
       123865/32 ElJour ENDRING OG LEDELSE I SYKEPLEIETJENESTEN VED INNFØRING AV DEKTRONISKE PASIENTJOURNALER I SYKEHUS
141330    <avsluttet 1999> 128150/320 CLASSICA                 (MANGLER VERDI)
205048    2.AVD SYKEPLEIEVITENSKAPSTUDIET - KUF                 (MANGLER VERDI)
205069    <avsluttet 1998> STIPENDIATER INST FOR SYKEPLEIEVITENSKAP       (MANGLER VERDI)
205106    <avsluttet 1998> DRIFTSUTGIFTER INST FOR SYKEPLEIEVITENSK       (MANGLER VERDI)
250071    FOREBYGGEND TILTAK SELVMORD UNGE MSF/ GS               (MANGLER VERDI)
420382                                       (MANGLER VERDI)
       ENDRING OG LEDELSE I SYKEPLEIETJENESTEN VED INNFØRING AV ELEKTRONISKE PASIENTJOURNALER I SYKEHUS.
460325                                       (MANGLER VERDI)
       ENDRING OG LEDELSE I SYKEPLEIETJENESTEN VED INNFØRING AV ELEKTRONSIKE PASIENTJOURNALER I SYKEHUS
000027    Postdoktormidler, Walchli                       (MANGLER VERDI)
142299    159044/150 Functional genomics                    OTTERSEN, OLE PETTER
142368    161008 synthests                           (MANGLER VERDI)
142117    151862/150 Transgen                          VESTBERG, MIKAEL
420684    Transgenic                              NICOLAYSEN, GUNNAR
141438    132289/300SomStip                           BREIVIK, JARLE
000030    Postdoktormidler, Amiry-Moghaddam                   (MANGLER VERDI)
000031    Stipendiatmidler, Gammelsæter                     (MANGLER VERDI)
000032    Stipendiatmidler, Kanstad                       CHAUDRY, FARRUKH A.
000033    Stipendiatmidler, Solbu                        CHAUDRY, FARRUKH A.
000034    Stipendiatmidler, Granum                       (MANGLER VERDI)
000035    Stipendiatmidler, Andersen                      (MANGLER VERDI)
000036    Stipendiatmidler, Sabetrasekh                     (MANGLER VERDI)
000037    Startpakke, Anne Spurkland                      (MANGLER VERDI)
000124    Hamid Shegarfi                            SHEGARFI, HAMID
21126    EMikroskop Service                          (MANGLER VERDI)
120389    115096/310 REGUL VOLUM/VÆSKE CNS 31010 O               (MANGLER VERDI)
120568    129527/310 EAAC                            (MANGLER VERDI)
120570    128187/310 NK ReRo                          ROLSTAD, BENT
120651                                       OTTERSEN, OLE PETTER
       136114/310 MolIsch INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION IN ISCHEMIC AND "POSTISCHEMIC" NEURONS
120787                                       BJÅLIE, JAN
       141850/310 sInfBeh ANATOMISK SUBSTRAT FOR SENSORISK INFORMASJONSBEHANDLING G.
120788                                       FOSSUM, SIGBJØRN
       143067/310 Oia2 REGULATORISKE LEUKOCYTTRESEPTORER - STRUKTUR/FUNKSJONSUNDERS.
120837                                       GUNDERSEN, VIDAR
       147940/310 Sign Subs NEVROAKTIVE AMINOSYRER SOM SIGNALSUBSTANSER I HJERNE OG NEVROENDOKRINT VEV
120839    149150/3 NKcells NATURAL KILLER CELLS: CHARACTERISATION OF NOVEL.. ROLSTAD, BENT
120841    147922/3 ATransp NOVEL AMINO ACID TRANSPORTERS ...          CHAUDRY, FARRUKH A.
120842    147937/3 LacTransp LACTATE TRANSPORTERS IN PHYSIOLOGICAL ...     BERGERSEN, LINDA
120850                                       CHAUDRY, FARRUKH A.
       151482/432 SA2 MOLECULAR ANALYSIS OF A NEURONAL GLUTAMINE TRANSPORTER, SA2, INVOLVED IN TRANSMITTER RECYCLING
120951    155461/310 Glutamate THE ROLE OF GLUTAMATE TRANSPORTER PROTEINS... LEHRE, KNUT PETTER D.
120964                                       THE REGULATION
       155329/310 AdAkt THE ROLE OF T CELL SPECIFIC ADAPTER PROTEIN (TSAd) INSPURKLAND, ANNEOF T CELL ACTIVATION
120965                                       OG ANTIGENPRESENTERENDE CELLER...
       155327/310 RecNK REGULATORISKE LEUKOCYTTRESEPTORER PÅ NK-CELLERFOSSUM, SIGBJØRN
121044    161408/3 NKCel Rec                          (MANGLER VERDI)
141002    139681/300 MHDEL 30 OPPT N-T GLUTAMAT:ROL:31010 D           OTTERSEN, OLE PETTER
141131    123601/310 ALT MEMB PROT HEART F 30113 O               (MANGLER VERDI)
141430    131230/310 NK AM                           (MANGLER VERDI)
141509    131230/310 NK BR                           (MANGLER VERDI)
141580                                       (MANGLER VERDI)
       135236/320 NervNetv DATABASE OVER LILLEHJERNENS NERVENETTVERK: EKSPERIM. ANATOMISKE & NEVROINFORMATORISKE STUD.
141609                                       (MANGLER VERDI)
       136120/310 Nervban PRINSIPPER FOR REGISTRERING AV NERVEBANER FRA HJERNEBARKEN TIL LILLEHJERNENE
141610    136113/310 MolIsch MOLECULAR MECHANISMS OF ISCHEMIC BRAIN DAMAGE (MANGLER VERDI)
141627    136115/310 Neurotr ROLE OF NEUROTRANSMITTER IN BRAIN         (MANGLER VERDI)
141633    135297/310 TSAd KARAKTERISERING AV TSAd ..              (MANGLER VERDI)
141789    139681/300 NeurCom MECHANISMS OF NEURONAL COMMUNICATION        OTTERSEN, OLE PETTER
141821                                       OTTERSEN, OLE PETTER
       141718/310 USA RT EXPLORING THE AMYLOID HYPOTHESIS IN ALZHEIMERS DISEASE
141906                                       CHAUDRY,
       139320/300 AATrans AMINO ACID TRANSPORT SYSTEMS AND SYNAPTIC TRANSMISSION FARRUKH A.
141918    139681/300 MHdel31 MECHANISMS OF NEURONAL COMMUNICATION        STORM-MATHISEN, JON
141920    139681/300 MHdel26 MECHANISMS OF NEURONAL COMMUNICATION        DANBOLT, NIELS C.
               Side 79/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                             Prosj ansv
142061    155459/3.. BCircuit                                  BJÅLIE, JAN G.
142094    154971/310 NkAntig                                   FOSSUM, SIGBJØRN
142162    154317/420 El Mikr                                   OTTERSEN, OLE PETTER
142163    154361/420 Imager                                   DANBOLT, NIELS C.
142217    161022/3 Sabbat                                    DANBOLT, NIELS C.
142218    161008/3 Reg LTP                                    (MANGLER VERDI)
142223    161409/3 Im Forsv                                   ROLSTAD, BENT
142328    NeurCom 139681 3                                    OTTERSEN, OLE PETTER
142347    161407 V40 TCELL (The Role of the Cell..)                       (MANGLER VERDI)
142351    161765/V40 allog                                    (MANGLER VERDI)
142390    164297 Toppforsk - Toppforskningsprogrammets prosjekt ledet av N.C. Danbolt      DANBOLT, NIELS C.
142503    Transgenic models in neuroscience: Uncovering the secrets of the hippocampal formation BJÅLIE, JAN G.
142546                                               OTTERSEN, OLE PETTER
       167299 V40 - Physiology and pathophysiology at the brain-blood interface: prospects for new therapy
142688    175009 D15 The role of exocyst protein/ glutamate receptor interactions..       DAVANGER, SVEND
142786    177789/V40 - The role and TSAd in T Cell activation                  SPURKLAND, ANNE
142825    178852/V40 Oil induced autoimmune arthritis                      FOSSUM, SIGBJØRN
210879    NEUROINFormatics HIGH PERFORMANCE COMPUTING FOR STRUCTURAL NEUROINFORMATICS      BJÅLIE, JAN G.
211126    EMikroskop Service                                   (MANGLER VERDI)
420532    SERVICE ELEKTRON-MIKROSKOP                               OTTERSEN, OLE PETTER
420641    underv.anatomi-Undervisn.konto-ekstern for Anatomi                   DISSEN, ERIK
420811    The 4th Nordic Natural Killer Cell Meeting, February 2-3, 2007             ROLSTAD, BENT
460170    IMMUNBIOLOGISK FORSKNINGSFOND SF                            FOSSUM, SIGBJØRN
460172    FONDS/LEGAT-MIDLER P AB 31010                             BRODAL, PER A.
460175    EKSTERNE TILSKUDDSMIDLER                                (MANGLER VERDI)
460194    ASPARTAT SIGNALSTOF HJERN(LEGAT/VG)31010                        (MANGLER VERDI)
460300    CHEMOKINE-IND NK CELL CHEMOTAXIS 31010 R                        ROLSTAD, BENT
460314    KART SIGNALMOLEK SUBSTANTIA NIGR 31010 R                        OTTERSEN, OLE PETTER
460406    Autom Analy Prog AUTOMATED QUANTITATIVE ANALYSIS OF IMMUNOHISTOCHEMICAL PREPARATIONS  (MANGLER VERDI)
460407    Org Glu Synapses ORGANIZATION OF GLUTAMATE SYNAPSES                  (MANGLER VERDI)
460408    SynapseDevelopmD SYNAPSE DEVELOPMENT                          (MANGLER VERDI)
460488    IMMUNBIOL. FOND FORSKNING, FELLES                           FOSSUM, SIGBJØRN
460567    CHEMOKINE-IND NK CELL CHEMOTAXIS 31010 R                        ROLSTAD, BENT
460576    Gen contr T-cell - Genetic control of T-cell activation                SPURKLAND, ANNE
460709    Naturlig immunforsvar mot kreft                            ROLSTAD, BENT
460710    Opposing regulatroy immunoreceptors                          FOSSUM, SIGBJØRN
500072    EKSTERN UNDERVISNING PREPAR 31010=ANA6jB                        (MANGLER VERDI)
640175    QLGA CT99 51445G ULTRASTRUCTURAL CHARACTERIZATION AND PHYSIOLOGICAL ASPECTS..     (MANGLER VERDI)
640210    QLG3 2001 02004D DECG - DYNAMICS OF EXTRACELLULAR GLUTAMATE              STORM-MATHISEN, JON
640211    QLG3 2001 02089 KAR-TRAP                                OTTERSEN, OLE PETTER
640218    GLG3 CT99 00763 THEMATIC NETWORK COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE ANBJÅLIE, JAN G.      NEUROCEFORMATICS EURONI-THEME
640223    QLG3 2001 02004s DYNAMICS OF EXTRACELLULAR GLUTAMATE - DECG              DANBOLT, NIELS C.
640225                                               STORM-MATHISEN, JON
       HPMT 2001 00406B TRAINING SITE ON BASIC MECHANISMS OF AMINO ACID NEUROTRANSMISSION - BaMAN
640228    QLRT 2000 02255C CEREBELLUM                              BJÅLIE, JAN G.
640231    QLK2 2001 02103i IMMUNOMODULANTS                            MAGHAZACHI, AZZAM
640287    QLG3 CT01 02089D                                    DAVANGER, SVEND
640290    MEIF-CT-2003-501330                                  (MANGLER VERDI)
690134    MaterialsRightsP HYBRIDOMA STOK2 SECRETING MONOCLONAL ANTIBODIES TO RAT LY49..     (MANGLER VERDI)
690159    IntegrinLTP 1098 INTEGRIN AND LTP CONSOLIDATION                    OTTERSEN, OLE PETTER
690222                                               SPURKLAND, ANNE
       Infectious & inflammatory diseases: Targeting immunity and inflammation at epithelial surfaces
000120    Stipendiat: Maria Mylonakou                              MYLONAKOU, MARIA
000126    Simen Gylterud                                     GYLTERUD, SIMEN
000134    Dr.gradstip. Thomas Mathisen                              (MANGLER VERDI)
000137    Camilla Haglerød - stipendiat ved CMBN                         (MANGLER VERDI)
121146    178819/V40 - Astrocytes- guardians of neuroprotection                 OTTERSEN, OLE PETTER
121165    178821/V40 - The role of excitatory amino acid in Parkinson's disease         GUNDERSEN, VIDAR
142219    161007/3 P Agre                                    (MANGLER VERDI)
142447                                               DANBOLT, NIELS C.
       158993/S10- Transgenic models in neuroscience: uncovering the secrets of hippocampal formation
142506    168608/S10 FUGE - Glutamate receptor interacting proteins as novel....         OTTERSEN, OLE PETTER
142542    142009 FUGE ØST                                    OTTERSEN, OLE PETTER
142586    167182-V40 - Multilebel analysis of memory formation ...                BJÅLIE, JAN G.
142587    167182-V40 - Multilebel analysis of memory formation ...                DANBOLT, NIELS C.
142616                                               OTTERSEN, OLE
       169533/VII - Leif Ericssons mobilitetsprogram, utenlandsopphold for Mahmod Amiry-Moghaddam 2006 PETTER
142677                                               DANBOLT, NIELS C.
       170447 V40 - Dynamic 3-D modelling of the synaptic environment: The roles of transporters in controling receptor activation and water transport
142678    170441 V40 - Glucamat and lactate: Jason-faced actors in neurology           STORM-MATHISEN, JON
142687    172088/ V40 Opioidergic signaling mechanisms in pain and dependence..         BJÅLIE, JAN G.
142756    COST B-30 Neural regeneration and plasticity: NEREPLAS                 OTTERSEN, OLE PETTER
142898    178853/V40 - Functions of Hippocampus and entorhinal cortex studied with viral vectors,STORM, JOHAN F.
143137    189634/V40 1st Meeting on brain aquaporins                       OTTERSEN, OLE PETTER
190010    Stimuleringsmidler /Internasjonalisering NFR                      (MANGLER VERDI)
200268    739 21 621 75 Nevr                                   (MANGLER VERDI)
420827    Physiology and pathophysiology...(Storforsk) - Cigene                 OTTERSEN, OLE PETTER
420938    SERVICE ELEKTRON-MIKROSKOP                               OTTERSEN, OLE PETTER
420964    192443/I10 FORNY-midler 2009                              AMIRY-MOGHADDAM, MAHHMOOD
460529    Fondsmidler                                      BJÅLIE, JAN G.
               Side 80/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                              Prosj ansv
640331                                               OTTERSEN, OLE PETTER
       EU Appl ScanBalt - EU Application ScanBalt Competence Region-a model case to enhance European competitiveness in life sciences...
640360    LSHM-CT-2005-005320 - GRIPANNT                             OTTERSEN, OLE PETTER
640379    LSSM-CT-2005-019083 - Databasing the brain, DB Workshop                BJÅLIE, JAN G.
640399    026400 INCO Neuroimage                                 OTTERSEN, OLE PETTER
690146    EditNeuroscience                                    OTTERSEN, OLE PETTER
980003    Egenandel CMBA                                     (MANGLER VERDI)
000017    Postdoktor, Carlsen                                  (MANGLER VERDI)
000018    Postdoktormidler, Risan Tobin                             (MANGLER VERDI)
000019    Postdoktormidler, Ulven                                (MANGLER VERDI)
000020    Stipendiatmidler, Weedon-Fekjær                            (MANGLER VERDI)
000021    Stipendiatmidler, Stuedal                               (MANGLER VERDI)
000022    SFF Forskningsmidler, Skålhegg                             (MANGLER VERDI)
000023    Startpakke, Collins                                  (MANGLER VERDI)
000024    Tematiske områder- GLOBINF                               (MANGLER VERDI)
000113    Kjerneresptorer og vanlige metabolske og kardiovaskolære sykdommer           NEBB, HILDE
120474    123180/320 PREKLAMPSI-SYNDROMET                            (MANGLER VERDI)
120690                                               KLEPP, KNUT-INGE
       135235/330 SkolMat EVALUERING AV TILTAK FOR Å ØKE FORBRUKET AV FRUKT OG GRØNNSAKER BLANT SKOLEBARN
120691    135601/730 WHO HIV BREAST-FEEDING PROMOTION DILEMMA POSED BY AIDSKLEPP, KNUT-INGE
120692                                               ANDERSEN, LENE FROST
       135698/330 p-doc UTV. AV BIOMARKØRER SAMT VALIDERING AV METODER FOR KOSTHOLDSUNDERSØKELSER MED FOKUS PÅ INNTAK AV FRUK
120858    147386/330 KOSTHOLD, KOSTTILSKUDD OG SLANKING - HVORDAN FORKLARE LIEN, NANNA      ULIKHETER BLANT UNGDOM?
120860    149174/310 DietPlant ANTIOXIDANT - RICH DIETARY PLANTS, REDOX STATE AND OXIDATIVERUNE BLOMHOFF, STRESS
120936    128942/330 Matvane MATVANER OG TVERRKULTURELL KOMMUNIKASJON I FOREBYGGENDE ØYEMED.   WANDEL, MARGARETA
120962    155332/310 ProtKin SPECIFICITY OF CAMP-DEPENDENT PROTEIN KINASE SIGNALLING..      SKÅLHEGG, BJØRN STEN
121067    161415 V40 Analysis                                  NEBB, HILDE
121139                                                school-based HIV/AIDS prevention efforts in Sub-Saharan Africa
       164468/S30 - Change agents of cultural reproducers? A study of teachers influence onKLEPP, KNUT-INGE
141637                                               BLOMHOFF, RUNE
       132840/300 SykdGen BIOAKTIVE STOFFER I FRUKT OG GRØNNSAKER OG DERES EVNE TIL Å REGULERE SYKDOMSRELATERTE GENER
141822    139556/300 NUTRIENTS, GENE REGULATION AND CANCER                    BLOMHOFF, RUNE
141836    144990/330 og 151767/330 INTERVENSJON AV PKA SIGNALVEIEN.               SKÅLHEGG, BJØRN STEN
141923                                               IVERSEN, PER OLE
       149157/310 Adipos INTERACTION BETWEEN HEMATOPOIETIC PROENITOR CELLS AND ADIPOCYTES IN MAN
141924                                                CELLS BY 4-D IMAGING
       149179/310 PKA 4D MONITORING THE DYNAMICS OF PKA SIGNALING IN LIVINGSKÅLHEGG, BJØRN STEEN
142055    154068/130 DFibre                                   KOLSET, SVEIN OLAV
142056    155230/300 NucRec                                   NEBB, HILDE
142123    154342/130 Oxida                                    BLOMHOFF, RUNE
142255    160594 Tiltaksforskning                                KLEPP, KNUT-INGE
142256    160358 Nutritional regulation                             (MANGLER VERDI)
142260    160677 Fett                                      (MANGLER VERDI)
142261    160610 Mammographic density                              URSIN, GISKE
142294    160414 V50 ERNÆRING                                  IVERSEN, PER OLE
142403    164301 Toppforsk                                    REFSUM, HELGA MARGARETHE
142415    163923 - Retinoids, antioxidants and cancer                      BLOMHOFF, RUNE
142430    163919/V50genetic - Genetic predictors of mammographic density             URSIN, GISKE
142492    164647/V40 - Development of Reporter Mice Models for Preclinical Screening of Drug BLOMHOFF, RUNE
142515                                               BLOMHOFF, RUNE
       168644 S10 - Funksjonelle studier av genekspresjon in vivo ved inflammatoriske sykdommer
142597    171443/I10 Development of male contraceptives.                     SKÅLHEGG, BJØRN STEN
142631    170968 V50 - Development of male contraceptive through manipulation of CaS       SKÅLHEGG, BJØRN STEN
142641                                               WANG, LINE M. G.
       172049 V40 - Mechanisms of Hyperglycemia-induced foam cell formation and atherosclerosis in type-2 diabetis.
142647    MetabolSalmonids FAT DIGESTION, TRANSPORT AND EFFECT ON METABOLISM HOLM, HALVOR     IN SALMONIDS
142731                                               (MANGLER on colorectal cancer risk
       Effect of SNPs in genes related to DNA stability and metabolism of fish and meat related mutagens VERDI)
142884    160594/V50 - Tiltaksforskning (videreføring av 142255)                 KLEPP, KNUT-INGE
200557    Retten til mat                                     EIDE, WENCHE BARTH
204753    Mat i barnehagen - Kartlegging av mat og måltider i barnehager             ANDERSEN, LENE FROST
204807    Norkost 3 forprosjekt                                 LØKEN, ELIN BJØRGE
210799    MatRetMenRet (IMR) THE RIGHT TO FOOD IN DEVELOPMENT                  (MANGLER VERDI)
210989    GlobInf AIDS/Tub GLOBINF-PREVENTION OF MAJOR GLOBAL INFECTIONS - DRIFT         (MANGLER VERDI)
211334    Developing and implementing a master programme module in "Food and           IVERSEN, PER OLE
420060    ERNÆRINGMESSIGE EFFEKTER AV FETT:C32020P                        PEDERSEN, JAN I.
420329    LÅRHALSBRUDD FOREBYGG VITAMIN D, 32020 P                        PEDERSEN, JAN I.
420337    MetabolSalmonids FAT DIGESTION, TRANSPORT AND EFFECT ON METABOLISM HOLM, HALVOR     IN SALMONIDS
420348    N TOPPIDRETTSUTØVERE KOSTH/ERNÆR 32020 H                        HOLM, HALVOR
420539    FA Analog 145459 SYNTHESES, BIOLOGICAL EFFECTS AND MECHANISMS OF ACTION OF FATTY I.  PEDERSEN, JAN ACID ANALOGUES WITH CONJUGATED DOUBLE B
420575    SykdomsGenM 8837                                    BLOMHOFF, RUNE
420599    RepMiceKinasInhib Development of reporter mice for kinase inhibitor discovery     BLOMHOFF, RUNE
420606    FormidlStip 158576                                   DE PAOLI, MARINA MANUELA
420736                                               COLLINS, ANDREW
       ZESPRI KIWIFRUIT - Supplementation trial with ZESPRI Gold Kiwifruit to investigate possible health benefits
420737    Development and evaluation of reporter mice for molecular imaging           BLOMHOFF, RUNE
420772    MetabolSalmonids FAT DIGESTION, TRANSPORT AND EFFECT ON METABOLISM HOLM, HALVOR     IN SALMONIDS
460166    KOSTHOLD GRAVIDE/FOSTERVEKST 32050                           LØKEN, ELIN BJØRGE
460198    PEROXISOMAL INDUKSJ/PROLIFERASJ bS31130                        NEBB, HILDE
460200    ADM DIREKTØR THRONE HOLSTS FOND - 32020                        (MANGLER VERDI)
460206    FONDS/LEGAT-MIDLER 32050                                (MANGLER VERDI)
460290    KOSTH/ERN-STATUS BARN NORGE (23) 32020 I                        (MANGLER VERDI)
460295    DESATURERING av FETTSYRER - 32020 C                          (MANGLER VERDI)
460301    SAMFUNNSUTVIKL PIDeB/SSE-001-219 32020 O                        (MANGLER VERDI)
460312    ENERGI/FYSISK AKTIVITET FOND/LEG 32020 H                        HUSTVEDT, BO EGIL
               Side 81/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                              Prosj ansv
460380    BabyFrCommGambia IMPROVING INFANT FEEDING PRACTICES IN RURAL GAMBIA          (MANGLER VERDI)
460387    Megalin Met VitA MEGALINS ROLLE I METABOLISME AV VITAMIN A               (MANGLER VERDI)
460424                                               ANDERSEN, LENE FROST
       Kostholdundersøk UTVIKLING AV BIOMARKØRER SAMT VALIDERING AV METODER FOR KOSTHOLDSUNDERSØKELSER MED FOKUS PÅ INNTAK AV
460432    UtviklHelseatferd UTVIKLING AV HELSEATFERD                       KLEPP, KNUT-INGE
460473    FOND - HELSELIVSSTIL                                  WANDEL, MARGARETA
460475    UNGKOST HR2 0060 KOSTHOLD BLANT BARN                          ANDERSEN, LENE FROST
460491    ErnPremBarn 0247                                    IVERSEN, PER OLE
460492    Diabetes 02 0176 DIABETES: BARN, KOST, SENSKADER                    ANDERSEN, LENE FROST
460577                                               ANDERSEN, LENE FROST
       Kostholdundersøk UTVIKLING AV BIOMARKØRER SAMT VALIDERING AV METODER FOR KOSTHOLDSUNDERSØKELSER MED FOKUS PÅ INNTAK AV
460604    Lipid homeostasis - gene regulation related to nuclear receptors            NEBB, HILDE
460697    Proteoglycans and cell differentiation                         KOLSET, SVEIN OLAV
460698                                               KOLSET, SVEIN OLAV
       Proteoglycans in blood cancers; Biological effects and possible use as neoplastic markers
460699                                               Cancer Patients Dveloping
       Stem Cells and Immune Cells Located in Adipose Tissue and Skeletal Muscle: Role in DREVON, CHRISTIAN A. Cachexia
460835    P.Berstad. Gener, kosthold og mammografisk tetthet som biomarkør for brystkreft.    GISKE, URSIN
500056    KostBeregningsSystem TJENESTEUTL:CD32050                        LØKEN, ELIN BJØRGE
500156    CELLEFORSKNINGSPROSJEKT - 32020 P                           PEDERSEN, JAN I.
500209    CELLEFORSKNINGSPROSJEKT - 32020 P                           PEDERSEN, JAN I.
500210    Bvitamin12 - Forskning på B vitamin 12                         REFSUM, HELGA MARGARETHE
610194    Lip GenRegNucRec                                    NEBB, HILDE
610200    681043 90158VitA RISIKOVURDERING AV VITAMIN A INNTAKET I DE NORDISKE LAND       (MANGLER VERDI)
640202    S121.95600 DAFNE EUROPEAN FOOD AVAILABILITY DATABANK BASED ON HOUSEHOLD BUDGET SURVEYS (MANGLER VERDI)
640221    QLK1 CT 2001 00547 PRO CHILDREN                            KLEPP, KNUT-INGE
640250                                               KLEPP, KNUT-INGE
       ICA 2002 10038SATZ PROMOTIN SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH. SCHOOL-BASED HIV/AIDS PREVENTION IN SUB-SAHARAN AFRICA-SATZ
640356                                               KLEPP, and Training
       2003320 - A European Network for Public Health Nutrition; Networking, Monitoring, InterventionKNUT-INGE
640430    Pro Children, QLRT-2001-00547 (640221)                         KLEPP, KNUT-INGE
657005                                               KLEPP, and Training
       2003320 - A European Network for Public Health Nutrition; Networking, Monitoring, InterventionKNUT-INGE
690142    KIWIFRUIT PROJECT                                   DUTTA-ROY, ASIM
690183                                               EIDE, WENCHE Country
       Adequate Food - Elaborating Guidelines to Monitor the Implemantation of the Right to Adequate Food atBARTH Level
000038    Stipendiatmidler Hu                                  (MANGLER VERDI)
000039    Startpakke Valen                                    (MANGLER VERDI)
000040    Stipendiatmidler, Moldestad                              (MANGLER VERDI)
000041    Stipendiatmidler, Ning                                 (MANGLER VERDI)
000042    Stipendiatmidler, Viig Nissen                             (MANGLER VERDI)
000108    Vegard bruun Wyller                                  WYLLER, VEGARD BRUUN
000119    Stipendiat: Lars Etholm                                ETHOLM, LARS
000129    Stipendiat Dorthe Belgardt                               (MANGLER VERDI)
000153    Startpakkemidler Azzam Maghazachi                           (MANGLER VERDI)
120566    128204/310 AnaLTP                                   (MANGLER VERDI)
120838    148168/3 PRE- OG POSTSYNAPTISKE KALIUMKANALER OG DERES FUNKSJONER ...         (MANGLER VERDI)
120840                                               GLOVER, JOEL
       148211/3 ActNCirc OPTICAL RECORDING OF ELECTRICAL ACTIVITY IN DEVELOPING NEURAL CIRCUITS
121042    161067/3 Inp Cer Cor                                  HEGGELUND, PAUL
121043    161031/3 Ion Mech                                   (MANGLER VERDI)
121091    161341 V50 Spon (Spontan aktivitet...)                         LØMO, TERJE
121168    165234 V40 - Emergence of functional neural ...                    GLOVER, JOEL
121209                                               GLOVER, JOEL
       171571 V40 - Molecular characterization of embryonic microenvironment that stimulates adult human hematopoietic stem cells to differentiate into neurons
121245    170502 V40 - The properties of thin, unmyelinated axons in mammalian brain       RAASTAD, MORTEN
141062    118889/431 INTR FOREIGN DNA VIVO 31050 L                        (MANGLER VERDI)
141133    123610/310SYN SIG MARG/HIPPOCAMP 30110 A                        (MANGLER VERDI)
141467    132575/300 st-st                                    (MANGLER VERDI)
141573    137263/300 KKanHMP HVILKE K+-KANALER DANNER HVILEMEMBRANPOTENSIALET I CNS-NEVRONER... (MANGLER VERDI)
141574    137265/300 KanHyp HVILKE K+-KANALER HYPERPOLARISERER NEVRONER VED HYPOKSI?VERDI)    (MANGLER
141602                                               (MANGLER VERDI)
       135477/310 SignCel SIGNALLING BETWEEN AND WITHIN CELLS OF NEUROMUSCULAR SYSTEM IN LIVING ANIMALS
141603    136108/310 ADHaDo BIOPSYCHOLOGY OF ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER      (MANGLER VERDI)
141604    136111/310 El CNS ELEKTRISKE SIGNALER I CNS-NEVRONER                  (MANGLER VERDI)
141605    136121/310 CytosCa REGISTRERING OG ANALYSE AV CYTOSOLIISKE KALSIUMSIGNALER JENS-GUSTAV IVERSEN,
141607    136130/310 Leukoc LEUKOCYTTER. REGULERING AV DANNELSE, KINETIKK OG FUNKSJON VERDI)   (MANGLER
141689                                               ANDERSEN, PER
       136983/310 LTPexp LONG TERM POTENTIATION (LTP) - EXPRESSION MECHANISMS AND CONNECTIVITY EFFECTS
141791    144417 - 150529/3 st-st VARME-INDUSERTE VASOKONSTRIKSJONER I FINGER WALLØE, LARS
141919    139681/300 MHdel66 MECHANISMS OF NEURONAL CUMMUNICATION                STORM, JOHAN F.
141934    147536/310 ADAPTUTION IN MUSCLE                            LØMO, TERJE
142059    155463/3.. K-Kanal                                   STORM, JOHAN F.
142060    155458/3.. NCircuit                                  GLOVER, JOEL
142221    161056/3 WalkMam                                    (MANGLER VERDI)
142222    161073/3 Kardiovas                                   (MANGLER VERDI)
142482                                               STORM, JOHAN
       158993/S10 - Transgenic models in neuroscience: Uncovening the secrets of the hippocampal formationF.
142525    165230 V40 - Modification of ischemic injury in the heart               VALEN, GURO
142552                                               GLOVER, JOEL
       Fransk-norsk - Developing genetic tools for real-time non-invasive imaging of tumorigenesis in living mice
142612    173046 V50 - A Translational Basic Reserch Programme on ADHD              SAGVOLDEN, TERJE
142620                                               PERREAULT, MARIE-CLAUDE
       170631 V40 - Stem cells from adult humans develop into neurons in the chicken embryo spinal cord but are they functionally integrated in neural networks?
142729                                               VALEN, GURO
       170645 V40 - Innate and acquired immunity in myocardial adaptation to ischemia-possible therapeutic gains?
142732    Multilevel analysis of memory formation in the entorhinal-hippoc....          STORM, JOHAN F.
142831    178605 - Scandinavian Physiological Society's Congress 2007              LØMO, TERJE
142912    183841/V00 - Optisk måling dendrittisk signalbehandling                HEGGELUND, PAUL
142983                                               HEGGELUND, PAUL
       182674/V40 - Nevronor - Imaging of dendritic activity in thalamic neurons by use of 2-photon technique
             Side 82/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                           Prosj ansv
190011    Stimuleringsmidler /Internasjonalisering NFR                    (MANGLER VERDI)
200495    ADHD - Basisforskning ADHD                             SAGVOLDEN, TERJE
211365    NUFUSM-2007/10207                                 SAGVOLDEN, TERJE
420768    Sykkel for fri grunnforskning (SFFG)                        VALEN, GURO
420818    Scandinavian Physiological Society, Meeting in Oslo, 10.-12. aug. 2007       VALEN, GURO
460107    BrainDevelopmADHD DIV FONDSBEVILGN OG STIPEND                   (MANGLER VERDI)
460207    ANATOMISK KREFTFORSKNING - JG 31010                        GLOVER, JOEL
460388    FondLegatFoFYS61 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130161                   HAUGE, ANTON
460390    FondLegatFoFYS63 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130163                   NICOLAYSEN, GUNNAR
460392    FondLegatFoFYS65 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130165                   IVERSEN, JENS-GUSTAV
460393    FondLegatFoFYS66 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130166                   STORM, JOHAN F.
460395    FondLegatFoFYS68 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130168                   HEGGELUND, PAUL
460396    FondLegatFoFYS69 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130169                   LØMO, TERJE
460401    FondLegatFoFYS74 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130174                   ANDERSEN, PER
460403    EKSPERIMENTELL HÆMÆTOLOGI                             IVERSEN, BENESTAD
460531    FondLegatFoFYS63 (FONDSMIDLER...)                         NICOLAYSEN, GUNNAR
610266    Norcen Excellence - Nordic Centre of Excellence                  STORM, JOHAN F.
640100    EST/FORM M INNERV BIO4 CT96 0433 31050 L                      (MANGLER VERDI)
640163    QLG3 1999 01022L EXPRESSION MECHANISMS OF LONG TERM POTENTIATION ANDERSEN, PER   (LTP)
640172    QLG3 CT99 00827K PROPERTIES AND FUNCTIONS OF NEURONAL KCNQ/M-TYPE..        (MANGLER VERDI)
640207    QLRT 2000 00530 AGEING MUSCLE                           LØMO, TERJE
640212    QLG2 CT01 01467 BRAIN STEM GENETICS                        GLOVER, JOEL
640295    QLG3 CT99 00827K PROPERTIES AND FUNCTIONS...                    STORM, JOHAN F.
640320    LSHM 2004 5030 8K                                 STORM, JOHAN F.
690119    LT0248/1999-B SYNAPTIC CONNECTIVITY IN THE HIPPOCAMPAL CA3 ...           (MANGLER VERDI)
690151    HFSP Research Training Grant                            GLOVER, JOEL
690156    NoiseRGP0049HFSPO THE BIOPHYSICS OF NOISE AND SIGNAL IN VISUAL CORTEX       STORM, JOHAN F.
690173    Instr Molekylærbio                                 (MANGLER VERDI)
690174    Utv Farm Pr SPD482                                 (MANGLER VERDI)
000007    Tematisk forskningsområde, Cellulær signaloverføring                (MANGLER VERDI)
000008    SFF Forskningsmidler, Blomhoff                           (MANGLER VERDI)
000009    Postdoktormidler, Nissen-Meyer                           (MANGLER VERDI)
000010    Tematisk forskningsområde, Cellulær signaloverføring                (MANGLER VERDI)
000011    SFF forskningsmidler, Collas                            (MANGLER VERDI)
000012    Startpakke, Collas                                 (MANGLER VERDI)
000013    Postdoktormidler, Norheim Larsen                          (MANGLER VERDI)
000014    Tematiske forskningsområder, molekylær nevrobiologi                (MANGLER VERDI)
000015    Stipendiatmidler, Bogen                              (MANGLER VERDI)
000016    Stipendiatmidler, Hallan                              (MANGLER VERDI)
120892    147669/432 GenExp IN VITRO REPROGRAMMING OF GENE EXPRESSION            COLLAS, PHILIPPE
120958                                             COLLAS, PHILIPPE
       154840/310 Diabetes IN VITRO_REPROGRAMMING OF SOMATIC CELLS INTO INSULIN-PRODUCING CELLS FOR TREATMENT OF DIABETES
121051    160372 Prim                                    GAUTVIK, KAARE M.
141820                                             GAUTVIK, KAARE M.
       142267/310 OpMarkør TIDLIG DIAGNOSE AV POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSE VED HJELP AV GENETISKE MARKØRER
142235    161421 Dynam                                    COLLAS, PHILIPPE
142278    139689/300 BLOMHOFF                                TASKEN, KJETIL
142279    139689/300 COLLAS                                 TASKEN, KJETIL
142280    139689/300 JANSEN                                 TASKEN, KJETIL
142352    161764 V40 GENOME                                 COLLAS, PHILIPPE
142376                                             COLLAS, PHILIPPE
       d158961 nuclear - Nuclear program in health and disease-transcriptome approach to mechanisms
142743    175096 - The effects of polychlorinated biphenyls and ...             WALAAS, SVEN IVAR
142818                                             COLLAS, PHILIPPE
       NucPro - Epigenetics of nuclear programs-from genome.wide landscapes to individual factor mechanisms
190012    Stimuleringsmidler /Internasjonalisering NFR                    (MANGLER VERDI)
420284    METAB/BIO-EFF UMET FETTSYREDERIV:31130 B                      BREMER, JON
460147    FISKEHORMON SOM REGUL VEKST/MODN:KG31130                      GAUTVIK, KAARE M.
460161    FONDSMIDLER (JAHRE)                                FRITZON, PER
460179    GTP-BINDENDE PROTEINER (AJF) JG31130                        GORDELADZE, JAN
460280    BIO EFF FETTSYREDERIV FONDSFORSK 31130 B                      SPYDEVOLD, ØYSTEIN
460299    OSTEOBLAXTIC CELLS CHARA PTH AFF 31130 G                      (MANGLER VERDI)
460382    DGS gen 0017HR98 STUDIER AV UKJENTE DGS GENER                   OLSTAD, OLE KRISTOFFER
460565    OSTEOBLAXTIC CELLS CHARA PTH AFF 31130 G                      GAUTVIK, KAARE
460800    Kreftforeningen - Kristen Grundt                          ØSTVOLD, ANNE CARINE
460944    Characterization of the molecular mechanisms regulating              SIMONSEN, ANNE
500016    NORFORSK - GLUTAMAT-TRANSPORT:S IW1110                       WALAAS, SVEN IVAR
500137    IDENTI MARKØR HUMANE OSTEOSARKOM:G31130O                      GAUTVIK, KAARE M.
610060    PARATHORMON/PARAKRINT HORMON                            (MANGLER VERDI)
640224    QLK3 2001 60040C OSLO DOCTORAL TRAINING SITE FOR DIAGNOSIS & ...          GAUTVIK, KAARE
640232                                             GAUTVIK, KAARE M.
       MCFI 2001 01266 IMPROVING HUMAN RESEARCH POTENTIAL AND THE SOCIO-ECONOMIC KNOWLEDGE BASE
640270    QLK3 2002 02149C ANCHORED cAMP SIGNALLING - IMPLICATIONS FOR TREATMENT OF PHILIPPE COLLAS, HUMAN DISEASE
000025    Tematiske områder- NOREVENT                            (MANGLER VERDI)
000107    Startpakke Anja Lindman                              VEIERØD, MARIT
120703                                             AALEN, ODD O.
       135706/330 Heterog BRUK AV 'FRAILTY'-MODELLER I ANALYSE AV FORLØPS- OG LEVETIDS-DATA: ANALYSE AV INDIVIDUELL HETEROGENITET
120882                                             THORESEN, MAGNE
       148318/330 Målefeil GENERALISERTE LINEÆRE FLERNIVÅ MODELLER MED MÅLEFEIL PÅ FORKLARINGSVARIABLENE
121002    155040/330 RegrAn                                 LAAKE, PETTER
121184    166056 V50 - Structure and dynamics of ...                     DE BLASIO, BIRGITTE FREIESLEBEN
              Side 83/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                                Prosj ansv
121210                                                 LAAKE, PETTER
       170875 V50 - The exposure, measurement error and risk estimation in clinical and epidemiologic research
141545    137356/300 UStanf FORSKNINGSOPPHOLD STANDFORD UNIVERSITY, PETTER LAAKE PETTER       LAAKE,
142257    160627 Kasus-kontroll                                   MOGER, TRON A.
142259    160613 Generaliserte linære flernivå modeller                       (MANGLER VERDI)
142356    CIGENE KAUSAL                                       AALEN, ODD O.
142465                                                 FRIGESSI, ARNOLDO
       166384/V30 - The 25th European Meeting of Statisticians The Europen Young Statisticians Training Camp
142532    166291 V50 - Statistical Analysis of Complex Event History Data              AALEN, ODD O.
142885                                                 M
       160627/V50 - Kasus-kontrollmetoder for analyse av multivariate forløps- og levetidsdata OGER, TRON A.
190013    Stimuleringsmidler /Internasjonalisering NFR                       (MANGLER VERDI)
210377    PROFESS II MEDISINSK STATISTIKK - 30013                          EGELAND, THORE
211123    GIGENE KAUSAL                                       (MANGLER VERDI)
211155    Energy balance - Energy Balance, Metabolic Profile, Breast Cancer Risk an Prognosis EMAUS, AINA
211159    Metabolic UUS - Energy Balance, Metabolic Profile, Breast Cancer Risk and PrognosisEMAUS, AINA
420459    FKurs MediStatis FORSKERKURS I MEDISINSK STATISTIKK                    LAAKE, PETTER
460186    PROF II MED STATISTIKK E SKOVLUND 30013                          AALEN, ODD O.
460195    PSYKOSOS FAKTORER I HELSE/MILJØ PL30013                          LAAKE, PETTER
460449    FORLØPSANALYSE 162                                    (MANGLER VERDI)
460573    Forløpsanalyse                                      AALEN, ODD O.
460787    PROF II MED STATISTIKK E SKOVLUND 30013 (460186)                     THORESEN, MAGNE
500182    Forskningsgruppe Norevent                                 (MANGLER VERDI)
000026    Stipendiatmidler, Skirbekk                                (MANGLER VERDI)
120694    135169/330 HelsVes UNGE LEGER I DAGENS HELSEVESEN: FUNKSJON, TRIVSEL OG HELSE       (MANGLER VERDI)
120739                                                 VAGLUM, PER
       133897/320 TIPs TIDLIG OPPDAGELSE OG INTERVENSJON VED FØRSTE GANGS PSYKOSE (TIPs) - POST-DOC
120770                                                 TYSSEN, REIDAR
       142286/320 UngLege UNGE LEGER: ARBEIDSSTRESS, MESTRING OG PSYKISK HELSE - LONGITUDINELL UNDERSØKELSE
120805    142685/320 PsHelseprob ÅRSAKER, FOREKOMST OG FORLØP AV PSYKISKE HELSEPROBLEM,INGER    SANDANGER, EN 10-ÅRS OPPFØLGING
120857                                                 FINSET, ARNSTEIN
       147831/V50 RevmArt STRESS, SOSIALT SAMSPILL OG RA: BETYDNINGEN AV STRESS OG STØTTE I INTERPERSONLIGE OG BEHANDLER/PASIENTF
120971    154480 320ProgInf PROGNOSTISK INFORMASJON VED LIVSTRUENDE ..               GRAUGAARD, PETER
120972    154498/3.. PsykProb                                    SANDANGER, INGER
121271    154480 320ProgInf PROGNOSTISK INFORMASJON VED LIVSTRUENDE (før120971)..          GRAUGAARD, PETER
141684    101923/320 Øyer00 ØYERKONFERANSEN - ÅRLIG FORSKNINGSKONFERANSE OM MENTAL HELSE - ÅR 2000 FINSET, ARNSTEIN
142275    160306 V50 MODELLERING                                  (MANGLER VERDI)
142322    160100 V50 Krise                                     EKEBERG, ØIVIND
200370    EKKO-II: Nasjonal evaluering av undervisningen i klinisk kommunikasjon          GUDE, TORE
210980    743 70 KommUnderv KOMMUNIKASJONSUNDERVISNING                       (MANGLER VERDI)
211204    Ekko II HS                                        GUDE, TORE
211226                                                 GUDE, TORE
       turnusleger - Fra student til lege- Gjennomføring av studie blant turnusleger i helse nord.
420384    AFFEKTBEVISSTHETSBEGREPET - VALIDITET OG ANVENDELIGHET I PSYKOTERAPI           SANDANGER, INGER
420730    Teleform - salg av scanningtjenester                           MOUM, TROBJØRN
460113    FONDSMIDLER (JAHRE) INSTITUTT 31070                            (MANGLER VERDI)
460119    EKSTERNE FORSKNINGSTILSKUDD 31070                             VAGLUM, PER
460182    LIVSKVALITET/HELSE, N-TRØNDEL US BB31070                         (MANGLER VERDI)
460256    KLIMAKT:HORM/PSYKOSOS FUNG941103:31070 H                         FINSET, ARNSTEIN
460419    MentHelsVoksHR11 MENTAL HELSE BLANT VOKSNE                        (MANGLER VERDI)
460426    StudLegeTIPsAlmus DIVERSE PROSJEKTER                           (MANGLER VERDI)
460437    MentHelsePol RPH MENTAL HELSE I POLITIET                         EKEBERG, ØIVIND
460467    LIVSSTIL OG PSYKISK HELSE                                 SANDANGER, INGER
460471    RPH27 LIVET ETTER EN ABORT - 1998                             EKEBERG, ØIVIND
460477    Prof I KOMMUNIKASJON LEGE-PASIENT                             VAGLUM, PER
460520    RPH 2003 12                                        RØVIK, JAN OLE
460572    FondsmidlerJahre                                     LOGE, JON HÅVARD
460597    RPH Hjerneslag - Psykologiske faktorer hjerneslag                     SAGEN, ULRIKE
460620                                                 LOGE, JON HÅVARD
       AML Follow-up - Follow-up of adolescent and adult survivors of AML, Wilms` Tumour and astrocytoma in childhood-a Nordic collaborative study
460707    Kommunikasjon og psykisk helse                              FINSET, ARNSTEIN
460783    RPH Hjerneslag - Psykologiske faktorer hjerneslag (460597)                SAGEN, ULRIKE
460788    FondsmidlerJahre (før 460572)                               FINSET, ARNSTEIN
420355    AKADEMISK STYRKING AV ANVENDT SAMFUNNSMEDISIN                       (MANGLER VERDI)
000112    Maria Romøren                                       (MANGLER VERDI)
120687    135671/330 SykdSoØk KRONISK SYKD. I MUSKEL/SKJELETT-SYST; BETYDN. AV HJORTDAHL, PER    SOSIOØKON. ULIKHET...
120745                                                 HJORTDAHL, PER
       141631/S30 IMPROVING PUBLIC HEALTH CONTROL OF SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES IN DEVELOPING COUNTRIES
200657    ØA - Opplæring av allmenleger på røykeavvenning og kols                  STRAAND, JØRUND
211363    Prof II AB Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten                  BJØRNDAL, ARILD
220070    Legevakt og akuttmottak                                  HJORTDAHL, PER
300102    ExtHonSmåoppd02S EKSTERNE OPPDRAG - JØRUND STRAAND                    STRAAND, JØRUND
300105    ExtHonSmåoppd02L OPPDRAGSINNTEKTER M.LINDBÆK                       LINDBÆK, MORTEN
420171    DRIFTSTILSKUDD FORRETNINGSFORETAK                             HJORTDAHL, PER
460014    FOND MEDISINHISTORISK FORSKNING                              ROSVOLD, ELIN OLAUG
460556    Terapiveiledning (Kollegabasert...)                            STRAAND, JØRUND
460742    5. års medisinstudenter utplassert i allmennpraksis                    LINDBÆK, MORTEN
460849    ATT - Diabetes og etnisitet i Oslo                            STRAAND, JØRUND
460850    IJ - Effekt av rehabilitering hos eldre                          STRAAND, JØRUND
460851                                                 STRAAND, JØRUND
       KVK - Vitamin D-mangel blant pasienter i en multikulturell allmennpraksis; en skjult epidemi?
460852                                                 ved luftveisinfeksjoner
       SH - Vent og se - resept - en effektiv og akseptabel strategi for å senke antibiotikabruk LINDBÆK, MORTEN i allmennpraksis?
460853                                                 STRAAND, JØRUND
       GN - Forskrivning av potensielt uhensiktsmessige legemidler til eldre pasienter i allmennpraksis - vurdert etter nye, norske kriterier
460854    KS- Aktiv oppvekst, et behandlingstilbud for sykelig overvektige barn og unge 7-14 år STRAAND, JØRUND
              Side 84/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                                Prosj ansv
460856                                                STRAAND, JØRUND
       HMB - Kvalitetsforbedring og fagutvikling gjennom journalføring, pasientveiledning og tverrfaglig kommunikasjon
460868    KEE - Flåttbårne sykdommer i allmenpraksis                       LINDBÆK, MORTEN
460875    Bjørn Gjelsviks prosjekt "Kvinnehelse, klimakteriet og hormonbehandling"        STRAAND, JØRUND
460912    KVK-Vitamin D mangel blandt pasienter i en multikulturell almennpraksis...       STRAAND, JØRUND
500157    ØVRE LUFTVEGS-INFEKSJONER - 38550 H                           HJORTDAHL, PER
690171    Health Sect Co Botsw                                  LINDBÆK, MORTEN
000043    Startpakke                                       (MANGLER VERDI)
000050    Stipendiatmidler, Bernadette Kumar                           (MANGLER VERDI)
000051    Stipendiatmidler, Thomas Clausen                            (MANGLER VERDI)
000052    Stipendiatmidler, Florence Dalgard                           (MANGLER VERDI)
120503                                                BJERKEDAL, TOR
       114009/330 ULYKKESBILDET OG FOREBYGGENDE TILTAK DR.GR.ST. JOHAN LUND (OVERF. FRA SIF FOLKEHELSA)
120685    135634/330 Botswana HELSE & BRUK AV HELSETJ. BLANT ELDRE I BOTSWANA HOLMBOE-OTTESEN, GERD
120812    141010 V50 KOSTHOLD                                   HOLMBOE-OTTESEN, GERD
121159                                                NÆSS, ØYVIND
       167029 The influence of areas through the life course. A multilevel analysis of the longitiudinal area effect on mortality
121167                                                HØSTMARK, ARNE T.
       166998/V50 - Evaluation of an intervention to prevent diabetes type 2/metabolic syndrom among Pakistani woman immigrants
121198    166154/V50 - Stipendiat i epidemiologi-osteoporose                   MEYER, HAAKON
142359    PRO 62.2 91 (HEALTH/NUTRIT RES PRO...)                         HOLMBOE-OTTESEN, GERD
142701    175016/D15-Regional disparities in maternal and child mortality in China        NÆSS, ØYVIND
142742                                                 in Oslo
       175392 - Chronic skin diseases, depression, self-esteem and body among adolescentsDALGARD, FLORENCE
190022    Stimuleringsmidler /Internasjonalisering NFR                      NÆSS, ØYVIND
200266    P2 Epidemiol 710                                    SØGAARD, ANNE JOHANNE
200401    VitD innvandr SHD                                    MEYER, HAAKON
200423    Avsluttet (ledig)                                    (MANGLER VERDI)
200463    Dødelighet som følge av luftforurensing på grunnkretsnivå i Oslo            CLAUSSEN, BJØRGULF
200488                                                HOLMBOE-OTTESEN, GERD
       Eva prev dia/met - Evaluation of an intervention to prevent type II diabetes/metabolic syndrome among pakistani immigrants
200545    Mødre- og barnedødelighet Norge-Kina helseavtalenSHdir                 NÆSS, ØYVIND
200567    Oppdrag i forbindelse med Fagoppgaver                          MEYER, HAAKON
200581    Gjennomføring av vitemin D til innvandrere                       MEYER, HAAKON
200609    Forebygging av type 2 diabetes blant innvarere i Oslo fra HO              HOLMBOE-OTTESEN, GERD
204716    DataTrafiksikOslo                                    LUND, JOHAN
210541    PROFESSOR II MILJØMEDISIN DYBING 392Fh                         DYBING, ERIK
210873    ForsknSamarbKina SAMARBEID MED KINESISKE FORSKNINGSINSTITUSJONER (MANGLER VERDI)
210927                                                BJERTNESS, ESPEN
       PROxi 50 02 Hebron BUILDING COMPETENCE IN EPIDEMILOGY IN PALESTINE-TAKING OVER AND MAINTAIN PHASE
211056    Trafiksikker Oslo                                    LUND, JOHAN
211104    VitD innvandr SHD                                    MEYER, HAAKON
211116    A5743NKinaP03/05                                    (MANGLER VERDI)
211130    PRO 62.2 91 (HEALTH/NUTRIT RES PRO...)                         (MANGLER VERDI)
211379    NFUSM-2008/10232 Building Comtence in epidemiology in Palestina             BJERTNESS, ESPEN
420481    Legem-bruk(HUBRO) SPØRREUNDERSØKELSE AV BEFOLKNINGENS LEGEMIDDELBRUK          BJERTNESS, ESPEN
420616    AK STURK ANV MED (AKADEMISK STYRKING AV ANVENDT SAMFUNNSMEDISIN) RUUSGAARD, DAG     B
420725                                                 artritt
       kost vanntrening - Effect av kosttilskudd og vanntrening hos pasienter med rheumatoidHØSTMARK, ARNE T.
420774    Advanced Methods of Epidemiologic Research                       BJERTNESS, ESPEN
460042    FONDSFORSKNING LABORAT.                                 HØSTMARK, ARNE T.
460373    <avsluttet 1999> Livstilsykd Innv                            HOLMBOE-OTTESEN, GERD
460442    HudsykdBy 0256HR HUDSYKDOMMER I EN BYBEFOLKNING                     SUNDBY, JOHANNE
460516    NKS Vitamin D-VItamin D-Mangel og Benmasse                       HOLVIK, KRISTIN
460693    2006/1/0335 Kost og mosjon for innvandrere                       HOLMBOE-OTTESEN, GERD
460928    PK01-2008-0066 Vitamin D og prostatakreft                        MEYER, HAAKON
460965    UNIFOR: Langtidsstudier på brød                             LUNDE, MARIANNE
000045    Tematisk område, Storbyhelse                              (MANGLER VERDI)
000047    Stipendiatmidler, Frank Hernes                             (MANGLER VERDI)
000048    Stipendiatmidler, Øyvind Næss                              (MANGLER VERDI)
000111    Anne Helene Kveim Lie                                  (MANGLER VERDI)
120686    135639/330 Legerol MOT DEN MODERNE LEGEROLLE: EN KVALITATIV ANALYSELARSEN, ØYVIND     AV MEDICINALBERETN. FRA CHRISTIANIA & A-AGDER 1870-95
120744                                                ERIKSEN, WILLY
       141629/330 HjelpPl PREDIKTORER FOR KORSRYGGSMERTER OG KORSRYGGSMERTERELATERTE SYKEFRAVÆR BLANT HJELPEPLEIERE
120859                                                SCHIØTZ, AINA
       148327/330 Sakkynd DEN RETTSMEDISINSKE SAKKYNDIGHET. MØTE MELLOM TO PROFESJONER BELYST GJENNOM RETTSMEDISINENS HISTORI
121090    159577 U50 Phys - The influence of the physical                     (MANGLER VERDI)
121191    168106/S20 - Farskap, omsorg og psykisk helse/livskvalitet etter samlivsbrudd      CLAUSSEN, BJØRGULF
135686    Avsluttet (ledig)                                    (MANGLER VERDI)
141877                                                WERGELAND, EBBA
       141646/330 SvSkap BETYDNINGEN AV MORS ARBEIDSFORHOLD FOR HELSE OG HELSERELATERT LIVSSTIL I SVANGERSKAPET...
142364    180373/S20 Trygdeforskningsseminar                           CLAUSSEN, BJØRGULF
142378    164057/V50 folke                                    TELLNES, GUNNAR
142569    170268/100 - IP-Gene-environment interaction on the incidence of type 2-diabetes    CLAUSSEN, BJØRGULF
142693    175074/D15 Prevention of type 2 Diabetis in Oslo                    CLAUSSEN, BJØRGULF
200207    TRYGDEFORSKERSTILLINGER PROSJEKT 15146                         BRUUSGAARD, DAG
200369    ForeByggAAD00234 FOREBYGGING AV ULYKKER I BYGGEBRANSJEN 00234              WERGELAND, EBBA
200371    GravidFraværTrygd GRAVIDES SYKEFRAVÆR - HENSIKTSMESSIG BRUK AV TRYGDENS YTELSER?    WERGELAND, EBBA
200392    Funksjonvurdering                                    BRAGE, SØREN
200411    SHD skadeforebyg (Skadeforebyggende program...)                     LUND, JOHAN
200464    Driftsmidler AA Anne Alvik                               TELLNES, GUNNAR
200465    Arbeid, helse og engasjement                              ERIKSEN, WILLY
200560    TRYGDEFORSKERSTILLINGER                                 BRUUSGAARD, DAG
200642    08/6936 Seminar om allmennmedisin som universitetsfag ved UiO i 1960-årene       GRADMANN, CHRISTOPH
210971    ForeByggAAD00234 FOREBYGGING AV ULYKKER I BYGGEBRANSJEN 00234              (MANGLER VERDI)
              Side 85/400 4/5/2012 C:\Docstoc\Working\pdf\90037601-91ff-406e-be74-075453abec4d.xls/Avsluttede prosjekter

 Prosjekt  Prosjektnavn                                              Prosj ansv
210984    GravidFraværTrygd GRAVIDES SYKEFRAVÆR - HENSIKTSMESSIG BRUK AV TRYGDENS YTELSER?   (MANGLER VERDI)
211022    DataTrafiksikOslo                                  (MANGLER VERDI)
211027    EuPHA 2003-2006                                   TELLNES, GUNNAR
211072    Funksjonvurdering                                  BRAGE, SØREN
211449    Kunnskapssenteret - Seminar om allmennmedisin som universitetsfag          GRADMANN, CHRISTOPH
250166    EuPHAkonf Oslo04- EuPHA folkehelsekonferanse                     TELLNES, GUNNAR
250186    Forebygging av type 2 diabetes blandt innvandrere i Oslo               CLAUSSEN, BJØRGULF
420326    S 1110 RenhUfPen                                   (MANGLER VERDI)
420426    Helsehjelpep RPR HELSE, ARBEID OG LIVSSTIL...                    ERIKSEN, WILLY
420649    Helsehjelpep RPR HELSE, ARBEID OG LIVSSTIL...                    ERIKSEN, WILLY
420813    Trygdeforskerseminaret 2006                             CLAUSSEN, BJØRGULF
420821    NCH kunst, natur og livskvalitet bokprosjekt                     TELLNES, GUNNAR
420823    Trygdeforskerseminaret 2006                             CLAUSSEN, BJØRGULF
460421    DØDELIGHET OG SOSIALE FORHOLD 1999/28                        CLAUSSEN, BJØRGULF
460519    NFF RØYKESLUTT                                    ERIKSEN, WILLY
460593    Folkehjelp Arb - Forebygging                             TELLNES, GUNNAR
460679    Stipendiat Trygdeforskerstilling DNL                         SOLLI, HANS MANGUS
460694    2006/2/0190 Data fra helsevesenet som grunnlag for risikoberegninger         LUND, JOHAN
460880    DHL - Aktørseminaret                                 GRADMANN, CHRISTOPH
610233    NordicNetwo20629                                   CLAUSSEN, BJØRGULF
640206    EU S12 297217 INDICATORS FOR MONITORING MUSCLEOSKELETAL CONDITIONS          BRUUSGAARD, DAG
640337                                              CLAUSSEN, BJØRGULF
       IMMIDIAB - ImmiDiab/Genetic susceptibility for type 2 diabetes and obesity among immigrants in Europe-prevention and treatment
640358                                              TELLNES, GUNNAR
       EUPHA 2004304 - EUPHA konferanse 2004, "12th European Public Health Conference in Oslo 7-9 October on Urbanisation and Health"
640371    DEPLAN 2004310-DEPLAN, Agreement number 2004310                   CLAUSSEN, BJØRGULF
657006    DEPLAN 2004310-DEPLAN, Agreement number 2004310                   CLAUSSEN, BJØRGULF
657011                                              TELLNES, GUNNAR
       EUPHA 2004304 - EUPHA konferanse 2004, "12th European Public Health Conference in Oslo 7-9 October on Urbanisation and Health"
000118    Stipendiatmidler: Jan Frich                             FRICH, JAN
120810                                              RURAL AREAS OF JINJA
       141653/730 UgandAIDS THE SOCIAL AND CULTURAL CONTEXT OF AIDS IN THE INGSTAD, BENEDICTE
120816                                              MIDDELTHON, ANNE-LISE
       142273/330 Risiko KULTURELT PERSPEKTIV PÅ RISIKO OG HELSE: EN TEGN-TEORETISK CASESTUDIE AV "RISIKO" I DAGSPRESSEN+A42
120976    154517/V50 Misbruk RUSMIDLER, MEDISINER OG KONTROLL:                 HILDEN, PER K.
121129                                              INGSTAD, BENEDICTE
       165580 - Stigma and self-representations. An antropological study on poverty and disability in South Africa
141504    132977/530InvaUtvi                                  SØRHEIM, TORUNN A.
142072    154515/330 KultHels RAMMEBEVILGNING TIL FORSKNING OM KULTURELLE PERSPEKTIVER ...   INGSTAD, BENEDICTE
142104    154339/330 PasUForn                                 GRIMEN, HARALD
142173    145690/330 OKMedier                                 (MANGLER VERDI)
142225    158166/730 Africa                                  INGSTAD, BENEDICTE
142324    145690/330 Medier (NFR 145690/330...)                        MIDDELTHON, ANNE-LISE
142536                                              MIDDELTHON, ANNE-LISE
       166964 - Pharmacologization of food and feeding: an ethnographic study of everyday food
142698    174962/D15