Користувач MS WINDOWS Тема № 1. Початок роботи в Windows

Document Sample
Користувач MS WINDOWS Тема № 1. Початок роботи в Windows Powered By Docstoc
					Користувач MS WINDOWS
Тема № 1.
Початок роботи в Windows.
1. Робочий стіл ОС WINDOWS (опис екрану).
2. Робота з мишею. Робота з клавіатурою.
3. Управління вікнами: відкриття, переміщення, зміна розмірів.
4. Кнопка «Пуск». Запуск Програм. Стандартні програми.
5. Включення, виключення, перезавантаження комп'ютера.

Тема № 2. Організація зберігання інформації на комп'ютері.
1. Структура зберігання інформації на ПК.
2. Створення папок і навігація по папках.
3. Управління папками і файлами (перейменування, копіювання, переміщення, видалення).
4. Робота з ярликами.
5. Кошик.
6. Носії інформації (дискета, CD, DVD, Флеш пам'ять, SD-карта).

Тема № 3. Налаштування Windows
1. Налаштування панелі завдань.
2. Панель управління.
3. Пошук файлів і папок.

MS WORD
Тема № 4. Знайомство з Microsoft Word.
1. Опис елементів екрану.
2. Правила набору і редагування тексту. Виділення фрагментів тексту.
3. Копіювання, переміщення, видалення, фрагмента.
4. Управління файлами в програмі MS Word (Створення, Збереження, Відкриття).

Тема № 5. Оформлення у Microsoft Word.
1. Форматування шрифту (колір, розмір, накреслення, виділення кольором та ін.) Формат за зразком. Меню Формат-Шрифт.
2. Формат абзацу (відступи та інтервали, вирівнювання). Меню Формат-Абзац.
3. Перевірка правопису.
4. Вставка спеціальних символів, посилань.
5. Номери сторінок, колонтитули.
6. Гіперпосилання.

Тема № 6. Списки (маркований, нумерований, багаторівневий).

Тема № 7. Конфіденційність «Таблиці і кордони» і «Малювання».
1. Виклик додаткових панелей інструментів.
2. Додавання малюнків, автофігур, об'єктів WordArt.
3. Обрамлення і заливка абзаців і сторінок.

Тема № 9. Виведення документа на друк.
1. Попередній перегляд, інструменти режиму попереднього перегляду.
2. Параметри сторінки (поля, зміна розміру полів; орієнтація паперу - книжкова або альбомна).
3. Виведення документа на друк.

Тема № 10. Таблиці.
1. Панель інструментів «Таблиці і кордони».
2. Вставка таблиць. Заповнення таблиць даними. Форматування таблиць.
3. Додавання, видалення, вирівнювання рядків і стовпців.
4. Розбиття і об'єднання осередків у таблиці.

MS EXCEL
Тема № 11. Знайомство з програмою Microsoft Excel.
1. Опис елементів екрану програми Microsoft Excel.
2. Правила заповнення, редагування та виділення осередків.
3. Зміна розмірів рядків або стовпців.
4. Переміщення та копіювання клітинок.
5. Форматування осередків.
6. Робота з листами (додавання, видалення, перейменування, переміщення аркушів).
7. Приховування, відображення рядків (стовпців, листів).
8. Захист аркуша від змін.
9. Закріплення областей, розділення вікна.

Тема № 12. Обчислення в Excel.
1. Вставка формули. Відносні й абсолютні посилання.
2. Кнопка Автосума.
3. Вставка функцій. Математичні, статистичні, логічні функції в Excel.

Тема № 13. Робота з діаграмами.
1. Робота з Майстром діаграм.
2. Редагування та форматування діаграм.
3. Аналіз зв'язку діаграми з вихідними даними.

Тема № 14. Робота з даними в Excel.
1.  Сортування даних.
2.  Фільтрація даних. Автофільтр. Користувацький фільтр.
3.  Проміжні підсумки.
4.  Зведені таблиці.
5.  Примітка (додавання, видалення, приховування, відображення).

Тема № 15. Установки Microsoft Excel і Microsoft Word.
1. Налаштування панелей інструментів (додавання та видалення піктограм панель).
2. Налаштування виду екрана (звичайний, розмітка сторінки та ін)
3. Налаштування параметрів програм.
4. Захист файлу паролем.

Тема № 16. Архіватори.

Тема № 17. Антивірусні програми.

Тема № 18. Microsoft PowerPoint - створення презентації.

ІНТЕРНЕТ
Тема № 19. Підключення, основні поняття і принципи роботи в Internet.
1. Способи і варіанти підключення до Internet.
2. Хто такий провайдер.
3. Що таке браузер і для чого він використовується. Огляд основних браузерів (Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox, Google
Chrome). Структура вікна браузера.

Тема № 20. Робота з браузером Internet Explorer.
1. Виклик веб-сторінки з конкретною адресою (URL).
2. Поняття гіперпосилання. Переміщення за гіперпосиланнями.
3. Огляд кнопок на панелі інструментів браузера: вперед, назад, оновити сторінку, зупинити завантаження веб-сторінки,
перехід до домашньої сторінки.
4. Копіювання інформації з веб - сторінки у документ.
5. Закладки - робота з папкою Вибране (додавання, видалення, впорядкування).
6. Зміна домашньої (стартової) сторінки браузера.
7. Використання журналу і його настроювання.

Тема № 21. Пошук інформації в Інтернеті.
1. Вибір пошукової системи. Google, Yandex.
2. Використання ключових слів, фраз.
3. Робота з результатами пошуку.

Тема № 22. Спілкування в мережі Internet.
1. Форуми, блоги, соціальні мережі.
2. "Живе" спілкування в мережі - демонстрація на прикладі Skype.

Тема № 23. Додаткові сервіси Internet.
1. Перегляд і розміщення оголошень.
2. Розміщення вакансій, резюме, пошук роботи.
3. Перекладачі.
4. Вікі-проекти (Вікіпедія).
5. Інтернет - магазини.

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА
Тема № 24. Робота з електронною поштою (e-mail)
1. Створення безкоштовної поштової скриньки. Реєстрація.
2. Створення листа. Одержання листа. Папки Вхідні, Надіслані, Видалені.
3. Прикріплення файлів до листа.
4. Відповідь на отриманий лист. Пересилка листа. Розсилка.
5. Адресна книга


Тестування.
Open Office (Writer)
Writer - це текстовий процесор у складі OpenOffice.org (OOo).
У курс входять основні теми: перевірка орфографії, тезаурус, розстановка переносів, автозаміна, пошук та заміна, складання
стандартних листів та інше.

Тема  №  1. Інтерфейс Writer, панелі інструментів: Стандартна, Форматування.
Тема  №  2. Створення нового документа.
Тема  №  3. Збереження документа. Збереження документа у форматі Microsoft Word.
Тема  №  4. Робота з текстом. Виділення, вирізання, копіювання і вставка тексту.
Тема  №  5. Перевірка орфографії.
Тема  №  6. Форматування тексту.
Тема  №  7. Форматування абзаців.
Тема  №  8. Пошук і заміна тексту.
Тема  №  9. Використання стилів.
Тема  №  10. Вставка приміток. Редагування, видалення приміток.
Тема  №  11.  Вставка спеціальних символів.
Тема  №  12.  Використання Автотекста.
Тема  №  13.  Форматування сторінок: стилі сторінки, колонки, врізки, таблиці, розділи.
Тема  №  14.  Створення елементарних таблиць.
Тема  №  15.  Створення верхніх і нижніх колонтитулів.
Тема  №  16.  Нумерація сторінок.
Тема  №  17.  Зміна полів сторінки.
Тема  №  18.  Попередній перегляд сторінок перед друком.
Тема  №  19.  Друк у Writer. Вибір параметрів друку для документа.
Photoshop
ПРОГРАМА КУРСУ

Тема № 1. Вступ.
1. Знайомство і можливості програми Adobe PhotoShop.
Поняття «растрове зображення».
Параметри зображень, колірні моделі.
2. Меню Файл.
3. Монтування панорамних фотографій.
4. Налаштування інтерфейсу програми. Робоче середовище.
5. Створення нового зображення.
Зміна основних параметрів зображень.
6. Формати файлів. Навігація. Колірні профілі.
7. «Гарячі» клавіші.

Тема № 2. Колір та його моделі.
1. Види колірних моделей.
Теорія трьохкомпонентного кольорового зору.
2. Особливості та області застосування різних колірних моделей.
3. Дуплексні зображення.
4. Чорно-білі (растрові) зображення.
5. Калібрування монітора. Колірні профілі.

Тема № 3. Інструменти виділення областей зображення.
1. Меню Виділення (Select).
2. Призначення інструментів, настройка параметрів.
3. Трансформація форми виділення.
Доповнення, віднімання і перетинання областей виділення.
Розтушовування межі області виділення.
4. Дії з виділеною областю: переміщення, дублювання, масштабування, поворот, спотворення виділеної області.

Тема № 4. Робота з шарами.
1. Поняття шару. Види шарів. Меню Шар (Layer).
2. Способи створення шару. Робота з шарами.
Параметри шару.
3. Управління шарами за допомогою палітри «Layers».
4. Особливості роботи з багатошаровим зображенням.
5. Виділення і зв'язування декількох шарів.
Трансформація вмісту шару.
6. Операції з шарами. Злиття шарів.
Угруповання.
7. Стилі для шарів: створення тіні, ореолу, імітація рельєфу.
8. Створення монтажу на основі декількох зображень.
9. Шар - маска.

Тема № 5. Тонова і колірна корекція.
1. Підготовка до кольорокорекції.
2. Загальні положення.
3. Ідентифікація відтінків.
4. Гістограма рівнів яскравості.
5. Команди тонової і колірної корекції.
6. Команди «швидкої» корекції.
7. «Тонка» корекція кольору.
8. Використання шарів, що коректують.
9. Використання тонових кривих (Curves).
10. «Розфарбовування» чорно-білої фотографії.
11. Перетворення кольорової фотографії в чорно-білу.

Тема № 6. Канали.
1. Загальні відомості про канали. Види каналів.
Створення та збереження альфа - каналів.
2. Збереження напівпрозорості за допомогою альфа - каналу.
3. Створення різних ефектів за допомогою альфа - каналу.
4. Швидка маска. Використання масок шарів для складного фотомонтажу.
5. Використання каналів для виділення об'єктів.
Тема № 7. Ретуш.
1. Корекція різкості зображення. Зміна насиченості.
Освітлення і затемнення ділянок зображення.
2. Чистка та відновлення деталей зображення за допомогою інструментів "Clone Stamp", "Spot Healing Brush", "Healing Brush" і
"Patch Tool".
Налаштування джерел для клонування.
3. Використання інструменту "History Brush".
4. Видалення локальних колірних змін («червоні очі»).

Тема № 8. Робота з текстом.
1. Створення текстового шару.
2. Деформація напису.
3. Заливка тексту малюнком.
4. Накладення тексту на зображення.
5. Створення неонової вивіски з допомогою шарових ефектів.
6. Створення скляного напису.
7. Створення висіченого на камені зображення.

Тема № 9. Інструменти малювання.
1. Інструменти малювання. Використання пензликів, аерографа, олівця, гумки.
2. Вибір кольору кисті. Колірні моделі.
Бібліотеки Pantone.
3. Вибір форми пензля. Підключення бібліотек пензлів.
Створення нової кисті.
4. Вибір параметрів кисті.
Непрозорість, режими накладення.
Особливості роботи з графічним планшетом.
5. Зафарбування областей.
6. Створення градієнтних переходів і візерунків (pattern).

Тема № 10. Робота з контурами зображення.
1. Структура векторного контуру (кривої Безьє).
2. Використання інструменту Перо (Pen) для креслення контурів.
3. Опис палітри Path.
4. Створення та редагування шарів векторних фігур (Shape Layers).
5. Використання контурів для точного виділення об'єктів.
Перетворення контуру у виділену область.

Тема № 11. Художні фільтри.
1. Професійне підвищення різкості зображень за допомогою фільтрів.
Фільтри групи Sharpen.
2. Видалення з зображень шумів різної природи, муарову структуру.
Фільтри групи Noise і Blur. Lens correction.

Тема № 12. Виділення неоднорідних об'єктів. Можливості фільтра Extract.

Тема № 13. Методи створення рельєфних поверхонь і повторюваних візерунків Паттерни (повторювані узори).
Створення безшовних візерунків Імітація рельєфних поверхонь Smart Filters.
Огляд фільтрів, використання Filter Gallery.

Тема № 14. Підготовка зображень до друку. Кольороподіл.
1. Огляд методів друку.
2. Підготовка до друку на принтері.
3. Використання замовлених квітів.

Тема № 15. Adobe Photoshop для WEB.
1. Розміри, дозволи, формати.
2. Прозорість.
3. Елементи дизайну: GIF-анімація. Фонові текстури.
4. Кнопки.
5. Авторські права: Цифрова мітка. Інформація про файл.

Тема № 16. Як прискорити роботу. Автоматизація операцій.
1. Підвищення ефективності роботи Photoshop.
Оптимізація базових налаштувань програми.
2. Налагодження «гарячих клавіш».
3. Робота зі сценаріями на панелі Actions.

Тестування.


Програма курсу Adobe Illustrator
Тема № 1.
Знайомство з Adobe Illustrator. Інтерфейс програми. Установки параметрів Illustrator: установчих, колірних параметрів. Меню
команд. Блок інструментів. Палітри.

Тема № 2.
Технологічні можливості Adobe Illustrator. Маски, шари, зв'язку, кольору. Графічні стилі. Файлові формати: растрові, векторні,
текстові.
Тема № 3.
Спільні операції з документом. Імпорт, експорт інформації. Робота з лінійками, що направляють і сіткою. Робота в режимах
прив'язки.

Тема № 4.
Обробка векторних об'єктів. Малювання ліній, формування фігур, обробка форми об'єктів. Заливання: рівномірна, градієнтна,
шаблонна, заливка по сітці. Обведення: фігурна і звичайна.

Тема № 5.
Обробка векторних об'єктів. Трансформація і комбінування об'єктів. Створення зразків оформлення. Створення профілів
кистей. Ефекти векторної графіки. Трасування.

Тема № 6.
Обробка растрових зображень. Растрування. Робота з обтравочним контурами. Трансформації зображення. Ефекти фільтрації.

Тема № 7.
Обробка тексту. Способи розміщення тексту. Введення тексту. Перетікання. Операції оформлення. Форматування та
редагування тексту. Текстові оборки. Трансформація текстового блоку. Перетворення тексту в криві.

Тема № 8.
Обробка об'єктів довільних типів. Регулювання прозорості: загальної та розподіленої прозорості. Колірна обробка.
Образотворчі ефекти

Тема № 9.
Створення друкованого документа. Кольороподіл. Порядок створення друкованого документа.Програма курсу "Flash"
Тема № 1
Основи. Векторний редактор.
• Інтерфейс програми Flash.
• Інструментарій векторного редактора: Інструменти малювання і виділення, Трансформація об'єктів, Вирівнювання та
розподіл об'єктів, Робота з контурами, Робота з кольором.
• Растрова графіка.
• автотрасування і ручне трасування растрових зображень.
• Імпорт і робота з відеофайлами.
• Робота з текстом.
Тема № 2
Анімація.
• Монтажна лінійка Timeline: Робота з шарами, Робота з кадрами, Покадрова анімація.
• Символи Flash: Примірники символів і їх властивості, Імпорт символів з інших документів Flash.
• Робота з бібліотекою Flash.
• Автоматична анімація: Анімація форми (морфінг), Анімація руху.
• Анімаційні ефекти на основі автоматичної анімації: Циклічне рух, Анімація вкладених символів, Анімація растрової графіки і
тексту, Анімація із застосуванням маски, Анімація по заданій траєкторії.
• Вбудовані ефекти монтажної лінійки.
• Робота зі звуком.
• Робота зі сценами.
Тема № 3
Інтерактивність.
• Введення в Action Script.
• Програмування кнопок.
• Навігація всередині фільму за допомогою монтажної лінійки.
• Навігація між фільмами за допомогою гіперпосилань.
Adobe Premiere
Тема №1
Інструменти монтажу на ПК.
Загальні уявлення про програму монтажу PREMIERE.
Принципи роботи програми.
Налаштування проекту.
Стратегія монтажу: автономний та оперативний монтаж.
Збір матеріалу для створення рекламного ролика.
Робота із зображенням.
Тема №2
 Підготовка статичних зображень у програмі Photoshop, підготовка анімації в програмі FLASH.
Підготовка тривимірних статичних зображень і анімації в програмі 3D MAX.
Робота з проектом.
Початок проекту.
Імпорт і обробка кліпів.
Вибір робочої області.
Створення, збереження проекту.
Пошук автономних файлів.
Вікно PROJECT.
Імпорт статичних зображень.
Імпорт кліпів.
Імпорт проектів.
Імпорт звуку.
Тема №3
Монтаж.
Монтаж вихідних кліпів. Вікно MONITOR, модифікація. TIMELINE. STORYBOARD. Відкриття кліпів.
Редагування у вікні монтажу.
Налаштування вікна монтажу.
Робота з доріжками.
Зміна швидкості, блокування, розрізання, видалення кліпу.
Створення титрів.
Переходи.
Тема №4
Титри.
Палітра переходів.
Переходи в режимі A / B roll.
Створення титрів, використання шаблонів. Фігурний текст, стилі, рядок, що біжить.
Робота зі звуком.
Мікшування звуку.
Відображення звукової інформації на екрані.
Налаштування загальної гучності звуку кліпу.
Елементи управління панорамированием і загасанням звуку (4 години).
Робота з готовою продукцією.
Створення готового продукту.
Вибір налаштувань експорту.
Види готової продукції.
Експорт кліпів, створення фільму.Adobe After Effects
Тема №1.
Огляд інтерфейсу. Основні елементи інтерфейсу
Огляд головного меню
Огляд панелі інструментів
Управління інтерфейсом
Зміна налаштувань програми
Вікно проекту Project
Вікно композиції Composition
Вікно тимчасової шкали Timeline
Вікно Info і вкладка Audio
Тема №2.
Вікно Preview
Вікно Effects & Presets
Вікно Effect Controls
Вікно Flowchart
Вікно Layer
Додавання ефектів до відеоролика. Створення нового проекту
Імпорт матеріалів
Відкриття та збереження документів
Операції з матеріалами у вікні Project
Створення нової композиції
Застосування ефектів і шаблонів
Тема №3
Налаштування попереднього перегляду
Операція оцифровки відео фільму
Огляд інструментів. Selection Tool
Hand Tool
Zoom Tool
Rotation Tool
Type Tool
Тема №4
Brush Tool
Clone Stamp Tool
Eraser Tool
Додавання та редагування шарів. Створення нового шару
Додавання заливки
Додавання замінника
Зміна порядку розміщення шарів
Операції вирівнювання та розподілу шарів
Налаштування параметрів шару
Тема №5
Робота із тривимірними шарами. Створення і позиціонування тривимірного шару
Створення шару камери
Використання шару «Джерело світла»
Робота з анімаційними ефектами. Додавання анімації
Робота з редактором діаграм
Робота з анімаційними ефектами. Управління редактором діаграм
Тема №6
Робота з функцією спадкування
Робота з оцифруванням кліпів. Операція експорту кліпу
Використання шаблонів оцифровки
Використання шаблонів модуля виводу


Sound Forge

Web
Мова розмітки HTML. Каскадні таблиці стилів CSS. Верстка сайту.

Тема № 1. Вступ. Мова розмітки HTML. Теги.
1. Короткий огляд браузерів, редакторів. Кодування. Основи мережевої термінології: сайти, сервери, пошукові машини. Що
таке WEB-сервер, web-сайт, web-сторінка і чим вони відрізняються.
2. Цілі і завдання мови HTML. Створення HTML-документа в програмі «Блокнот».
3. Правила оформлення HTML-документа. Структура HTML-документа.
4. Типи тегів.
Теги: "b", "i", "big", "small", "sub", "sup", "font". Особливість прогалин, коментарі в документі, символи підстановки.
5. Поняття атрибут (параметр) тега.
6. Форматування HTML - документа "p", "br", горизонтальна лінія "hr", заголовки "h1" - "h6".
7. Параметри тега "body".
Тема № 2. Посилання. Списки.
1. Посилання. Тег "a". Організація посилань, посилання на інші ресурси, внутрішні посилання.
2. Списки. Структурування інформації на WEB - сторінці за допомогою списків. Типи списків: маркований, нумерований,
список визначень, вкладені списки (багаторівневі).
Тема № 3. Вставка зображення на web - сторінку.
1. Атрибути тега "img". Вирівнювання, ширина, висота. Рамка.
2. Карти посилань. Переваги та недоліки.
Тема № 4. Таблиці.
1. Таблиці. Параметри "table", "tr", "td", "th".
2. Об'єднання клітинок, логічні групи "col", "colgroup", "thead", "tbody", "tfoot".
3. Форматування таблиці, рядків, комірок. Промальовування внутрішніх і зовнішніх ліній таблиці.
4. Форматування тексту всередині таблиці, вставка малюнків. Відображення порожніх клітинок в таблицях. Вирівнювання
таблиці в HTML документі.
5. Використання вкладених таблиць.
Тема № 5. Форми.
1. Форми. Навіщо потрібні форми. Методи відправки інформації з полів форми.
2. Елементи форм. Теги "form", "input" (checkbox, radio, submit, image), "select", "textarea"
Тема № 6. Каскадні таблиці стилів CSS.
1. Специфікація CSS. Основні цілі і завдання CSS. Способи додавання стилів на WEB-сторінку. Вбудований, впроваджений,
пов'язаний стилі. Граматика мови стилів.
Підтримка браузерами CSS. Принципи каскадування та угруповання.
2. Використання псевдоклас і псевдоелемент. Приклади використання стилів: Форматування тексту, таблиць, списків, фону
сторінки.
Тема № 7. Абсолютне і відносне позиціонування.
1. Абсолютне і відносне позиціонування шарів.
2.Наложеніе декількох шарів, зміна порядку виведення шарів.
Тема № 8. Верстка web-сторінок
1. Верстка web-сторінок за допомогою таблиць або блоків.
2. "Гумовий" і фіксований дизайн: аналіз та критерії вибору.
Огляд програм, використовуваних при створенні WEB-сайту.

Тема № 9. Macromedia DreamWeaver.
1. Можливості сучасних програм, що використовуються для створення WEB-сторінок. Знайомство       з DreamWeaver.
Налаштування програми, загальні принципи роботи. Робота з текстовим наповненням.
2. Типові операції: обробка подій, перевірка даних форми, управління видимістю і змістом шарів.

Тема № 10. З чого починається створення сайту.
1. Етапи розробки WEB-сайту. Складання технічного завдання на розробку сайту.
2. Створення прототипів сайту.
Тема № 11. Інформаційна архітектура сайту.
1.Інформаціонная архітектура сайту.
2. Елементи інформаційної архітектури та їх розподіл.
Тема № 12. Колірні схеми. Підготовка графічних елементів.
1. Колір. Колірні схеми, які застосовуються на сайті.
2. Огляд форматів ілюстрацій JPEG, GIF, PNG, SWF, SVG.
3. Способи зменшення обсягу файлу. Обробка зображення на прозорому фоні.
Юзабіліті (1 години)

Тема № 13. Макетування web-сторінки і ергономіка ресурсу (Юзабіліті сайту).

1. Принципи побудови макета web-сторінки. Розподіл інформації за розділами сайту з урахуванням інформаційної, логічної та
візуальної взаємозв'язку між розділами.
2. Розміщення основних і другорядних елементів.
3. Особливості сприйняття тексту веб-сторінок. Вибір шрифтів і розмірів. Кольоросприйняття. Оформлення посилань.
4. Юзабіліті - тестування сайту.
Веб - маркетинг, розміщення, просування та оптимізація сайтів в мережі Internet.

Тема № 14. Класифікація сайтів. Вибір доменного імені.
1. Класифікація сайтів. Цільова аудиторія сайту. Визначення потреб цільової аудиторії.
2. Завдання і функціональності проекту.
3. Доменне ім'я та аспекти вибору доменного імені. Поширені помилки при виборі доменного імені.
Тема № 15. Розміщення сайту в мережі Інтернет.
Питання хостингу. Безкоштовне та платне розміщення.
Тема № 16. Пошукові машини
1. Механізм роботи.
2. Огляд популярних пошукових машин, їх особливості.
Тема №. 17. Семантичне ядро.
Підбір ключових слів. Формування семантичного ядра.
Тема № 18. Оптимізація сайту
1. Аналіз заголовка сайту (title), опису (Meta), заголовків (H1), тексту, слів виділених напівжирним (b), опис картинок,
посилань.
2. Застосування семантичного ядра до ключових вузлів сайту і сторінки: адресами, заголовкам, посиланням, описів сторінок.
3. Індекс цитування, тІЦ, PR.
Тема № 19. Аналіз ефективності сайту
1. Системи аналітики - лічильники.
2. Аналіз роботи сайту на прикладі Google Analytics. Реєстрація. Установка лічильника та налаштування параметрів. Види
звітів: джерела трафіку, пошукові запити, відвідувачі, інтерес до інформації, географія відвідувачі.
Тема № 21. Каталоги. Дошки.
Реєстрація на дошках, в каталогах, їх ефективність.
Тема № 22. Реклама проекту.
1. Види реклами проекту.
- A. Контекстна реклама.
- B. Банери і реклама на майданчиках (банерообмінні мережі, банери на рекламних майданчиках, власні банери).
- C. Розсилання і спам. Тематичні розсилки, власні розсилки, несанкціоновані розсилання (спам).
Internet
Тема № 1.
Підключення до мережі Інтернет.
1. Що означає поняття «провайдер».
2. Способи підключення до мережі (локальні мережі, Dialup, 3G, WiFi, WiMax).
3. Підключення до мережі Інтернет вдома.
4. Підключення до мережі Інтернет, через мобільний телефон.
5. Підключення до мережі Інтернет WiFi (готель, кафе).
6. Питання безпеки підключення до мережі Інтернет.

Тема № 2.
Основні поняття і принципи роботи.
1. Історія глобальної мережі Інтернет.
2. Що таке браузер і для чого він використовується.
Огляд основних браузерів (Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome).
Структура вікна браузера.
3. Основні поняття: веб - сторінка, HTTP, URL, FTP, гіперпосилання.
4. Розуміння елементів веб - адреси.
5. Виклик веб-сторінки з конкретною адресою (URL).
6. Переміщення за гіперпосиланнями.
7. Огляд кнопок на панелі: повернення до попередньої веб - сторінці,
зупинка завантаження і оновлення веб - сторінки.
8. Завантаження веб-сторінки у новому вікні.

Тема № 3.
Збереження інформації з мережі Інтернет.
1. Копіювання тексту, малюнків з веб - сторінки у документ.
2. Збереження веб-сторінки в форматі txt, html.
3. Збереження текстового, графічного, відео файлу,
програмного забезпечення з веб-сторінки.

Тема № 4.
Дані (збереження адреси в папку Вибране)
1. Збереження адреси веб-сторінки в папку Избранное.
2. Виклик адреси веб-сторінки з папки Вибране.
3. Впорядкування збережених адрес веб - сторінок в папці Вибране.
4. Видалення адреси веб-сторінки з папки Вибране.

Тема № 5.
Найпростіші налаштування вікна браузера.
1. Зміна домашньої (стартової) сторінки браузера.
2. Використання журналу і його налаштування.
3. Налаштування відображення панелі інструментів.
4. Скасування режиму виведення графічних елементів сторінки на екран.
5. Відкриття адрес раніше відвіданих сторінок з використанням адресного рядка браузера.
Видалення списку відвіданих адрес.

Тема № 6.
Підготовка до друку.
1. Попередній перегляд веб - сторінки.
2. Зміна орієнтації сторінки: книжкова, альбомна.
3. Зміна розміру сторінки.
4. Зміна параметрів полів сторінки:
верхнього, нижнього, лівого, правого.
5. Налаштування параметрів друку: друк всієї сторінки,
окремих сторінок, виділеного тексту, кількість копій.

Тема № 7.
Пошук інформації в мережі Інтернет.
1. Вибір пошукової системи. Google, Yandex, Meta.
2. Використання ключових слів, фраз.
3. Комбінування умов пошуку.

Тема № 8.
Робота з електронною поштою (e-mail).
1. Створення безкоштовної поштової скриньки.
2. Поняття реєстрації. Заповнення веб-форми.
3. Отримання пошти. Папки Вхідні, Вихідні, Відправлені.
4. Створення і використання адресної книги.
5. Відповідь на отриманий лист. Пересилка листа.
6. Прикріплення файлів до листа.
7. Вставка малюнків в текст листа.

Тема № 9.
Спілкування в мережі Internet.
1. Спілкування в режимі реального часу (форуми, блоги, соціальні мережі).
2. Програми миттєвих повідомлень (ICQ, Mail.ru агент, Windows Live Messenger).
3. "Живе" спілкування в мережі - демонстрація на прикладі Skype.
4. Питання безпеки в мережі Інтернет та правила особистої безпеки.

Тема № 10.
Додаткові сервіси веб-сторінок.
1. Розміщення оголошень для продажу або придбання товарів і послуг.
2. Розміщення вакансій, резюме, пошук роботи.
3. Перекладачі.
4. Зберігання інформації.
5. Поняття Інтернет - магазину, правила замовлення товарів.

Тема № 11.
Заходи безпеки в мережі Інтернет.
1. Поняття Веб - сайту, що вимагає ідентифікації (використання імені користувача і пароля).
2. Можливість проникнення в комп'ютер вірусів разом із завантаженими файлами.
3. Розрахунки кредитними картками в Інтернеті.
4. Cookie.InDesign
Тема № 1.
Вступ.
1. Основні відомості про видавничих системах, термінологія, основні поняття.
2. Особливості Adobe InDesign: інсталяція та налаштування системи.
3. Загальні відомості про шрифти і шрифтових технологіях.
4. Робоче середовище програми Adobe InDesign.

Тема № 2.
Верстка документа.
1. Створення та збереження нестандартного розміру сторінки.
2. Редагування майстер-сторінок.
3. Створення текстових фреймів з колонками.
4. Застосування майстер-сторінок до сторінок документа.
5. Додавання розділів для зміни нумерації сторінок.
6. Перевизначення елементів майстер-сторінки на сторінках документа.
7. Інструменти створення та керування елементами макета.
8. Практична робота: розміщення основних елементів макету буклету.
9. Використання шарів.

Тема № 3.
Робота з фреймами.
1. Зміна розмірів текстових фреймів.
2.  Зміна розмірів малюнка і його переміщення всередині фрейму.
3.  Модифікація фрейму всередині згрупованих об'єктів.
4.  Обтікання графіки.
5.  Установка і розфарбовування тексту у фреймі з кольоровою заливкою.
6.  Вирівнювання декількох об'єктів.
7.  Обертання зображення всередині його фрейму.

Тема № 4.
Імпортування та редагування тексту.
1. Імпорт матеріалу, підтримувані формати графічних і текстових файлів.
2. Пошук і заміна в тексті, усунення дефектів набору тексту.
3. Приклади використання регулярних виразів при пошуку.
4. Розподіл тексту між блоками.
5. Зв'язування текстових блоків в ланцюжки.

Тема № 5.
Верстка тексту: основні прийоми.
1. Розстановка переносів і перевірка орфографії.
2. Використання спецсимволів і гліфів.
3. Верстка списків та інших типових елементів
Практична робота: верстка матеріалу буклету.

Тема № 6.
Робота з кольором.
1. Кольорове рішення публікації.
2. Використання панелей Color і Swatches для колірного оформлення елементів публікації.
3. Прості, складові і змішані кольори: особливості завдання параметрів і кольороподілу.
4. Колірні градієнти.
5. Практична робота: розподіл матеріалу по сторінках буклету, його верстка та оформлення.

Тема № 7.
Імпортування та зв'язування зображень.
1. Додавання зображень з інших програм.
2. Порівняння векторної та растрової графіки.
3. Управління зв'язками з імпортованими файлами.
4. Вивчення шляхів і альфа-каналів програми Photoshop.
5. Імпортування файлу програми Adobe Illustrator.
6. Параметри відображення.
7. Приміщення PDF-файлу.
8. Створення бібліотеки.

Тема № 8.
Створення таблиць.
1. Імпортування та форматування таблиці.
2. Додавання меж осередків.
3. Форматування осередків шапки таблиці.
4. Розміщення зображень в елементи таблиці.
5. Приміщення декількох зображень в одне відділення.
6. Форматування тексту в таблиці.

Тема № 9.
Підготовка до друку та друк.
1. Поняття «дообрізного» і «післяобрізного» формату видання.
2. Підготовка файлу для віддаленого виводу. Збір усіх необхідних компонентів в одній папці.
3. Попередній контроль кольороподілу.
4. Висновок кольороподілу. Налаштування параметрів виводу. Способи створення PostScript-файлу.

Тема № 10.
Створення векторних зображень.
1. Налаштування сітки документа.
2. Малювання відкритого шляху, що складається з прямолінійних сегментів.
3. Закриття та фарбування намальованого об'єкта.
4. Малювання криволінійних сегментів інструментом Реn (Перо).
5. Створення складового шляху.
6. Дублювання і масштабування за одну операцію.
7. Розрізання шляху за допомогою інструмента Scissors (Ножиці).
8. Створення текстурного ефекту за допомогою кольорового зображення.
9. Створення і додавання графіки.
10. Створення дзеркальної копії об'єктів.

Тема № 11.
Робота з прозорістю.
1. Імпорт і розфарбовування чорно-білого зображення.
2. Застосування параметрів прозорості.
3. Застосування режиму змішування Multiply (Множення).
4. Розмивання країв зображення.
5. Імпортування та налаштування файлів програми Adobe Illustrator, використовують прозорість.
6. Створення ефекту падаючої тіні.

Тема № 12.
Створення інтерактивних документів.
1. Дані.
2. Гіперпосилання.
3. Додавання навігаційної кнопки.
4. Додавання відеоролика.
5. Додавання кнопки з станами «над» і «натиснута».
6. Додавання до кнопки дії по програванню відеоролика.

Тема № 13.
Об'єднання файлів у книги.
1. Створення файлу книги.
2. Установка порядку розташування і нумерації сторінок.
3. Додавання файлу змісту.
4. Створення змісту для окремої голови.
5. Перепризначення джерела стилів.
6. Синхронізація документів книги.
7. Створення предметного покажчика книги.
8. Створення перехресних посилань предметного показника.

Тема № 14.
Експорт у формат PDF.
1. Створення PDF-документа для відправки по електронній пошті або для розміщення в Web.
2. Перегляд PDF-документа, створеного за допомогою програми Adobe InDesign CS2.
3. Створення PDF-файлу з шарами.
4. Перегляд PDF-файлу з шарами в програмі Adobe Acrobat Professional 7.0.

Тема № 15.
Забезпечення узгодженості кольору.
1. Про ICC-профілі.
2. Налаштування управління кольором в програмі Adobe InDesign.
3. Установка робочих просторів за замовчуванням.
4. Призначення вихідних профілів.
5. Управління кольором імпортованих зображень у програмі Adobe InDesign.
6. Призначення профілю після імпорту зображення.
7. Налаштування управління кольором в програмі Adobe Photoshop.
8. Вбудовування профілю в зображення, створене в програмі Adobe Illustrator.
9. Налаштування управління кольором в програмі Adobe Illustrator.
10. Приміщення в програму Adobe InDesign файлу програми Adobe Illustrator, використовує управління кольором.
11. Додаткові інформаційні ресурси про управління кольором.

Тестування.3D Max
ТЕМА № 1.
Інтерфейс і основні налаштування.
1. Основні пункти меню і їх призначення, панелі інструментів.
2. Створення нової сцени, приєднання сцени.
3. Системи координат.
4. Управління та налаштування видами.
5. Управління зображенням на екрані, масштаб.
6. Якість відображення у видових вікнах, адаптивна деградація зображення.
7. Принцип шарової структури.
8. Простий вибір об'єктів.

ТЕМА № 2.
Створення стандартних геометричних примітивів.
1. Поняття об'єкта як сукупності параметрів і властивостей.
2. Створення стандартних геометричних примітивів.
3. Використання точних геометричних розмірів.
4. Іменовані об'єкти, вибір об'єктів по іменах і властивостями.
5. Редагування параметрів об'єктів.
6. Використання сітки і прив'язка до неї, об'єктні прив'язки.
7. Прості зміни (перенесення, поворот, дзеркало, масштабування).
8. Кутова і масштабні прив'язки.
9. Приховування об'єктів.

ТЕМА № 3.
Створення додаткових геометричних примітивів.
1. Створення додаткових геометричних примітивів.
2. Поворот, масштаб декількох об'єктів щодо характерних точок.
3. Методи дублювання - копія, примірник, посилання.
4. Створення масивів, параметри створення масивів.
5. Вирівнювання об'єктів щодо один одного.

ТЕМА № 4.
Створення та редагування сплайнів.
1. Створення простих фігур і редагування їх параметрів.
2. Створення ліній.
3. Складові сплайни.
4. Поняття вершини, ребра, сплайна як підоб'єктів лінії.

ТЕМА № 5.
Видавлювання, обертання, Лофтінг.
1. Поняття поперечних і опорних перерізів, шляху.
2. Створення тіл екструзії за допомогою видавлювання.
3. Створення тіл методом видавлювання вздовж шляху.
4. Створення тіл обертання на основі замкнутих і незамкнутих сплайнів.
5. Побудови методом поперечних перерізів - Лофтінг.
6. Використання безлічі поперечних перерізів.
7. Редагування лофтінга (управління кривими у вікні деформацій).

ТЕМА № 6.
Редагування мережі об'єкта.
1. Поняття вершини, ребра, полігону, грані, тіла як підоб'єктів об'єкта.
2. Редагування на рівні вершин.
3. Редагування на рівні ребер.
4. Редагування на рівні граней.
5. М'яке виділення підоб'єктів.
6. Ідентифікатори матеріалів.
7. Групи згладжування.

ТЕМА № 7.
Створення складених об'єктів.
1. Логічні операції з об'єктами.
2. Сполучення об'єктів.
3. Узгодження об'єктів (розміщення вздовж об'єкта).
4. Елементи ландшафту.
5. Розрив об'єкта.

ТЕМА № 8.
Модифікатори параметричної деформації.
1. Поняття стека модифікаторів.
2. Модифікатори вигину, закручування, зсуву.
3. Модифікатор загострення.
4. Модифікатори розтягування і стиснення.
5. Модифікатор тиску.
6. Модифікатор відображення.
7. Модифікатори шуму і ослаблення.
8. Модифікатори хвиль.
9. Модифікатори зрізу і накриття отворів.
10. Модифікатор решітки.
11. Модифікатори оптимізації граней. Поняття достатньої деталізації.

ТЕМА № 9.
Використання і створення матеріалів.
1. Застосування матеріалів.
2. Поняття матеріалу як сукупності оптичних властивостей.
3. Типи матеріалів.
4. Стандартні параметри матеріалу.
5. Додаткові параметри матеріалу.
6. Поняття карт.
7. Двосторонні матеріали.

ТЕМА № 10.
Карти текстур.
1. Використання карт.
2. Параметри карти.
3. Текстурні координати.

ТЕМА № 11.
Розрахунок відображень та інші типи матеріалів.
1. Створення матеріалів з відбивними властивостями.
2. Вплив освітлення на розрахунок відображень.
3. Вплив прозорості.
4. Мультіматеріали.
5. Змішуються матеріали.
6. Спеціальні типи матеріалів.

ТЕМА № 12.
Модифікатори текстурних координат.
1. Модифікатори накладення текстурних карт.
2. Трансформація текстурних координат.
3. Нелінійна трансформація текстурних координат.

ТЕМА № 13.
Освітлення.
1. Математичні моделі джерел світла.
2. Параметри освітлення.
3. Управління тінями.
4. Загальна картина освітленості.
5. Параметри візуалізації.
6. Спецефекти освітлення.

ТЕМА № 14.
Основи анімації сцен.
1. Використання камер.
2. Поняття кадру, ключового кадру, діапазону анімації.
3. Візуальне створення ключових кадрів.
4. Треки анімації.
5. Управління у вікні треків анімації.
6. Додавання звукового треку.
7. Формати збереження зображень та відео.
8. Принципи прямої кінематики.
Пошукова оптимізація SEO, просування сайту в
мережі Інтернет, Веб - маркетинг
Тема № 1. Вступ. Цілі і завдання курсу.
- Цілі оптимізації, рекламування сайту, конверсія, інші способи рекламування.
- Посилання, джерела посилань, розташування посилань, якість посилань.
- Текст, кількісні та якісні показники тексту, релевантність.
- Html-код, конструкція оптимальної веб - сторінки, META-теги.

Тема № 2. Пошукова оптимізація (SEO)
2.1.Пошукові машини:
- Механізм роботи.
- Огляд популярних пошукових машин Україну, їх особливості.
- Індексація сторінок, бажані характеристики індексованого коду (HTML, CSS, JS).
- Ранжування результату пошуку, чинники ранжирування, релевантність, характеристики тексту, характеристики посильного
цитування: індекс цитування, тІЦ, PR.
- Авторитетність сайту: домени, контент, посилання.
2.2. Пасивні механізми управління індексацією.
- Управління індексацією сторінок.
- Швидкість переіндексації сайту.
- Карта сайту XML Sitemap
- Заборона індексації частині сторінок. Файл robots.txt.
2.3. Посилання. - Механізм обліку посилань.
- Види посилань, структура посилання.
- Джерела посилань, купівля, обмін, безкоштовне отримання, темпи зростання, вага, якість посилань, доречність посилань,
посилальна архітектура.
2.4. Каталоги. Реєстрація в каталогах, їх ефективність.
2.5.Текст.
Структура тексту, його значення для пошукових машин і користувачів.
- Вивчення предметної області. Прогнозування попиту.
- Формування словника термінів.
- Формування основи семантичного ядра. Застосування семантичного ядра до ключових вузлів сайту і сторінки: адресами,
заголовкам, посиланням, описами сторінок.
- Структура сайту.
- Вплив внутрішніх посилань на розподіл ваги і на релевантність сторінок по заданому запиту.
- Написання текстів, SEO-редагування текстів.

Тема № 3. Інші способи реклами сайту.
3.1. Контекстна реклама (Яндекс.Директ, Google AdWords, Бігун).
3.2. Банери.
3.3. Розсилання і спам. RSS.
3.4.Реклама в соціальних мережах (оглядово)
- Просування сайту в соціальних медіа (SMO - Social Media Optimization). Основні правила просування. Відмінність SMO від
спаму. Як не потрапити в розряд спамерів.
- Просування в Твіттері, під Вконтакте і на Однокласниках.
- Просування в новинних соціальних мережах.
- Блоги.

Тема № 4. Аналіз ефективності сайту.
Види звітів: джерела трафіку, пошукові запити, відвідувачі, інтерес до інформації, географія відвідувачів.
Система Інтернет-статистики.
- Цілі аналізу відвідуваності сайту.
- Засоби аналізу відвідуваності.
- Системи статистики на хостингу.
- Зовнішні лічильники.
- Системи аналітики відвідуваності.
Основні параметри вимірів.
- Джерела трафіку
- Хіти, хости, сесії, відвідувачі.
- Аналіз переходів на сайт.
- Аналіз переміщення користувача по сайту.
- Аналіз даних про комп'ютер користувача.
- Аналіз географічного розташування користувача.

Тема № 5.Google Analytics, настройка параметрів. Аналіз відвідуваності сайту.
5.1. Установка лічильника Google Analytics
- Інтерфейс Google Analytics.
- Реєстрація користувача.
- Установки лічильника на сторінки сайту.
5.2. Аналіз відвідуваності сайту.
- Критерії оцінки відвідуваності сайту.
- Види звітів Google Analytics.
- Панель керування звітами
- Робота з окремими звітами: статистика, посилання, відвідуваність, сторінки, шляхи, аудиторія, відвідувачі, інші звіти.Основи програмування на JavaScript
Тема №1
Введення в JavaScript.
1. Основи JavaScript.
2. Характеристики мови JavaScript.
3. Загальні поняття програмування.
4. Java і JavaScript.
5. Серверні і Клієнтські додатки.
6. Забезпечення коду примітками.

ТЕМА № 2.
Робота зі змінними і даними.
1. Забезпечення зв'язку з користувачем.
2. Неодноразове використання даних:
Змінні.
3. Ключові слова і зарезервовані слова.
4. Вирази.
5. Оператори.
6. Внутрістрочное написання сценаріїв (Inline Scripting); Прості Події і обробники onLoad і onUnload подій.

ТЕМА № 3.
Функції, методи і події.
1. Опції.
2. Методи в ролі функцій.
3. Визначення функції.
4. Виклик функції.
5. Користувальницькі обробники подій і обробники подій JavaScript.

ТЕМА № 4.
Контроль виконання програми.
1. Контроль алгоритму виконання програми.
2. Оператори: if ... else, while, for, break, continue, switch, do ... while.

ТЕМА № 5.
Об'єктна модель JavaScript.
1. Об'єктна модель JavaScript.
2. Звичайно використовувані об'єкти.
3. Об'єкт window.
4. Оператор document.
5. Об'єкти: image, history, location, navigator.

ТЕМА № 6.
Фото та об'єкти JavaScript.
1. Фото та об'єкти JavaScript.
2. Лінійний об'єкт (The String Object).
3. Додаткові методи лінійних об'єктів.
4. Оцінка рядків.
5. Регулярні вирази.
6. Об'єкт Array.
7. Об'єкт Date.
8. Встановлення та вилучення інформації про час.
9. Об'єкт Math.

ТЕМА № 7.
Розробка інтерактивних форм.
1. Огляд елементів форми.
2. Звернення до елементу form.
3. Об'єкти: form, button, checkbox, text і textarea, radio, select.
4. Підтвердження правильності форми.

ТЕМА № 8.
Файли Cookie і безпеку в JavaScript.
1. Безпека та файли Cookie.
2. Що таке "Cookie"? Для чого потрібні Cookie?
3. Способи відправлення файлів Cookie.
4. Хто може відправляти файли Cookie.
5. Зберігання файлів Cookie.
6. Перевірка на наявність файлів Cookie.
7. Видалення файлу Cookie.
8. Контроль файлів Cookie в браузері.
9. Файли Cookie і паролі.
10. Питання безпеки в JavaScript.

ТЕМА № 9.
Спеціальні об'єкти JavaScript.
1. Створення спеціальних об'єктів.
2. Демонстрація спеціальних об'єктів.
3. Створення об'єкта: Конструктор.
4. Створення екземпляра спеціального об'єкта.
5. Створення методів об'єкта.
6. Створення функцій для Ваших об'єктів.
7. Складні спеціальні об'єкти.

Тестування.Linux
Тема № 1. Історія, ідеологія, отримання інформації. Установка.
Теорія:
1. Історія Unix. Поява Linux і її місце серед інших Unix-систем.
2. Ділянки застосування Linux.
3. Ядро Linux, базові утиліти. Існуючі дистрибутиви. Порівняння
4. Основні ліцензії СПО. Порівняння.
5. Джерела інформації: man, що поставляється документація, книги, поштові розсилки, спеціалізовані портали.
6. Основні ідеї Unix way.
Практика:
Установка Linux
Домашнє завдання:
Повторити установку домівки.

Тема № 2. Файлові системи (ф.с.).
Теорія:
1. BIOS таблиця розділів.
2. UNIX таблиця розділів.
3. Поняття ф.с. Типова структура ф.с. Unix. Віртуальна ф.с.
4. Основні ф.с. Монтування ф.с. Псевдо ф.с. (Procfs, devfs)
5. Логічні диски, LVM
Практика:
- Команди: fdisk, mkfs, tune2f.
- Створення ramdisk. Застосування.
Домашнє завдання:
- Команди: fdisk, newfs, mount, unmount, df, du

Тема № 3. Основні команди. Файли.
Теорія:
1. Файл. Правила іменування. Типи файлів.
2. Каталоги. Основні каталоги Unix і їх призначення.
3. Посилання. Типи посилань. Застосування.
4. Права доступу до файлів.
5. Додаткові параметри.
Практика:
- Типові операції з файлами і каталогами
- Пошук файлів (find + xargs)
Домашнє завдання:
- Команди: man, apropos, whatis, cd, pwd, cp, mv, rm, mkdir, ls, file, whereis, locate, less, grep, cat, echo, vi, ee, touch, date
- Команди: file, hier, ln, link, chmod, chflags, chown, chgrp, umask, locate, find, whereis, fstat, lsof, du

Тема № 4. Процес запуску і зупинки системи.
Теорія:
1. BIOS.
2. Lilo, grub. Завантаження декількох ОС.
3. Порядок завантаження системи
4. Організація системи ініціалізації init (BSD / SystemV)
5. Ініціалізація обладнання
6. Монтування файлових систем (fstab)
7. Single mode. Зміна пароля root.
8. Запуск і зупинка сервісів. Порядок виклику стартових скриптів.
Практика:
- Вивчення ключових файлів конфігурації системи
- Первинне налаштування системи
- Зміна налаштувань обладнання
- Файли: / etc / inittab / etc / rc * / / etc / rc.local
- Команди: init, shutdown, halt, reboot, modprobe, lsmod
Домашнє завдання:
файли і команди з практики. Конфігурація grub.

Тема № 5. Користувачі.
Теорія:
1. Додавання / видалення / модифікація користувачів і груп.
2. Суперкористувач, системні та непривілейованих користувачі. UID, GID.
3. Реєстрація в системі.
4. Користувача оточення: shell, стартові скрипти, аліаси, змінні.
5. Підвищення привілеїв, перемикання користувача, виконання команд від імені.
6. Обмеження доступу по користувачам, обмеження доступу суперкористувача.
Практика:
- Первинна настройка користувальницького оточення
- Файли: / etc / shadow / etc / passwd / etc / group / etc / bash * / etc / csh .*
- Команди: adduser, addgroup, passwd, chsh, vipw, su, sudo, visudo, who, w, id, screen
Домашнє завдання:
файли і команди з практики.

Тема № 6. Процеси.
Теорія:
1. Поняття процесу. Характеристики. Основні системні процеси.
2. Поняття про PID, пріоритеті, ефективному власнику.
3. Інтерактивні та фонові процеси. Завдання. Потоки введення і виведення.
4. Взаємодія процесів: сигнали, перенаправлення потоків, pipe, socket.
5. Моніторинг процесів. Управління пріоритетами.
Практика:
- Команди: nice, renice, ps, pgrep, top, fg, bg, &, nohup, jobs, kill, killall, pkill, screen
Домашнє завдання:
команди з практики.

Тема № 7. Планування. Реєстрація активності в системі. Ротація.
Теорія:
1. Планувальники завдань.
2. Періодичні процеси.
3. Протоколювання роботи процесів.
4. Журналізація по мережі
5. Ротація файлів реєстрації
6. Огляд можливостей і переваг syslog-ng і logrotate
7. Резервне копіювання і відновлення
Практика:
cron, crontab, at, dump, restore, dd, tar, cpio
Домашнє завдання:
Ознайомлення з можливостями систем bacula і amada

Тема № 8. Основи програмування на Shell.
Теорія:
1. Структура shell скрипта. Типові інтерпретатори.
2. Змінні (локальні, середовища):
- Підстановки.
- Позиційні параметри. Shift.
- Спеціальні параметри.
- Збереження stdout зовнішніх програм.
- Арифметичні операції.
3. Коди завершення. Угруповання команд.
4. Умови (if). Цикли (while, until, for, case, break, continue)
5. Опції. Підключення зовнішніх файлів.
Практика:
приклади.

Тема № 9. Установка та оновлення ПЗ.
Теорія:
1. Утиліта make.
2. Установка з вихідних текстів.
3. Установка з бінарних пакетів.
4. Оновлення системи.
5. Конфігурація, компіляція та встановлення ядра.
Практика:
- Команди: rpm, apt-get, make, make config, make menuconfig, make xconfig
Домашнє завдання:
Переналаштування ядра на домашню робочу станцію

Тема № 10. Налаштування підсистеми X Window
1.X сервер
2. Віконні менеджери.
3. Дисплейні менеджери.

Тема № 11. Мережева підсистема, маршрутизація.
Теорія:
1. Конфігурація мережевого інтерфейса (ifconfig).
2. Віртуальний інтефейс (vlan).
3. Управління таблицею маршрутизації (route).
4. Дозвіл імен (resolv.conf, host, dig, nslookup).
5. Автоконфігурування по DHCP.
6 Фізичні адреси пристроїв (arp)
7. Утиліти діагностики: ping, traceroute, sockstat, netstat, tcpdump, trafshow, mtr, telnet nc
Практика:
- Файли: / etc / resolv.conf / etc / dhclient.conf / etc / hosts / / etc / network / *
- Команди: ifconfig, route, host, dig, nslookup, dhclient, arp, ping, traceroute, sockstat, netstat, tcpdump, trafshow, mtr, telnet nc

Тема № 12. Фільтрація мережного трафіку. NAT. Тунелі, VPN.
Теорія:
1. Поняття мережевої безпеки.
2. Поняття DMZ.
3. Побудова мережевих екранів на прикладі iptables.
4. Поняття та налаштування NAT.
5. Управління трафіком (forward, redirect).
6. тунелі IP over IP, IPSEC

Тема № 13. DHCP. NTP.
1. Конфігурування ISC-DHCPD, dhclient.
2. arp-сервер
3. Ієрархія NTP-серверів. Проект pool.ntp.org
4. Конфігурування NTPD
5. Налаштування клієнтів (ntpdate, openntpd)
Практика:
ntpq, ntpdate, ntptrace Файли: / var / db / dhclient.leases. $ {if} / etc / dhclient.conf / etc / ntp.conf

Тема № 14. DNS.
1. Конфігурування BIND
2. Команди: named-checkconf, named-checkzone, rndc, dig, host, nslookup
3. Файли: / etc / hosts / etc / resolv.conf / etc / namedb / named.conf

Тема № 15. Бази даних.
1. SQL.
2. Конфігурування MySQL.

Тема № 16. HTTP. Proxy.
1. Настройка PHP, eaccelerator.
2. CGI.
3. Конфігурування Apache.
4. Конфігурування Squid.

Тема № 17. Використання сервера SAMBA.
1. Налаштування сервера SAMBA в якості контролера домену.
2. Налаштування файлового сервера SAMBA.
3. Управління користувачами для сервера SAMBA.
4. Управління доступом до сервера на основі членства в групах.

Тема № 18. SMTP.
1. Конфігурування Postfix.
2. Фільтрація пошти.
3. Антивірус ClamAV.

Тема № 19. IMAP, POP3.
1. Конфігурування Dovecot.
2. Авторизація в Postfix засобами Dovecot.
3. WEB-mail. Налаштування SquirrelMail.


Адміністрування
ТЕМА № 1.
ВСТУП.
1. Архітектура сучасного комп'ютера, принципи взаємодії вузлів.
2. Шинна топологія.

Тема № 2.
ОГЛЯД І ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВУЗЛІВ ПК.
1. Корпуси та блоки живлення. Основні характеристики. Пристрій блоків живлення. Безперебійні джерела живлення.
2. Процесори. Принцип роботи та архітектура мікропроцесора. Форм фактори. Наявність і розмір Кеш пам'яті. Призначення
Кеш пам'яті. Частотні характеристики. Охолодження. Типи і різновиди охолоджуючих систем.
3. Оперативний запам'ятовувальний пристрій. Різновиди сучасної пам'яті. Логіка побудови роботи і розподілу. Карта пам'яті.
Базова, верхня, розширена пам'ять.
4. Чіпсети і материнські плати. Поняття Chipset. Різновиди шин і їх основні характеристики. Переривання, контролер
переривань. Прямий доступ до пам'яті, контролер прямого доступу до пам'яті. Різновиди чіпсетів різних виробників їх
характеристики та реалізовані на них материнські плати. Конфігурування материнської плати для роботи з оперативною
пам'яттю і процесором. Вибір частот шини процесора, пам'яті, вибір напруги живлення процесора, установка множників.
5. Дискова підсистема. Жорсткий диск. Фізичне пристрій і принцип дії жорсткого диска. Логічна структура жорсткого диска.
Адресація. Таблиця розділів жорсткого диска. Поняття і призначення файлової системи. FAT, NTFS.
6. Відео підсистема. Монітори та їх різновиди. Відеоадаптери: структура, chipset. Різновиди відеокарт і їх основні
характеристики.
7. Периферія: сканери, принтери.

Тема № 3.
BIOS. ОСНОВНІ НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМИ BIOS.
1. Розділи програм Setup.
2. Послідовність завантаження операційної системи.
3. Управління стартом системи.

Тема № 4.
ЗБІРКА ПК-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ.
1. Збирання комп'ютера.
2. Підключення та налаштування зовнішніх пристроїв.

Тема № 5.
КОНФІГУРУВАННЯ дискових ресурсів.
1. Використання програм Fdisk і Acronis.
2. Розбиття жорсткого диска на розділи. Створення основного і додаткового розділів.
3. Створення декількох основних розділів. Видалення, зміна розмірів, конвертація розділів жорсткого диска.
4. Форматування диска.
5. Файлові системи.

Тема № 6.
УСТАНОВКА ОС WINDOWS.
1. Версії операційної системи і їх основні відмінності. Варіанти установки операційної системи.
2. Встановлення операційної системи.

Тема № 7.
НАЛАШТУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ.
1. Панель управління. Використання панелі управління для налаштування системи.
2. Службові програми для роботи з дисками. Перевірка, очищення, дефрагментація диску. Управління дисками.

Тема № 8.
НАЛАШТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ. УСТАНОВКА І оновлення драйвера.
1. Драйвера.
2. Способи встановлення. Установка драйверів пристроїв (чіпсет, відео-та звукова плати, принтер, модем).
3. Диспетчер пристроїв. Оновлення, відкат, видалення драйверів.
4. Дозвіл апаратних конфліктів.

Тема № 9.
НАЛАШТУВАННЯ операційної системи.
1. Налаштування інтерфейсу та основних параметрів ОС.
2. Оптимізація продуктивності ОС.
3. Управління підкачкою. Параметри швидкодії.

Тема № 10.
УПРАВЛІННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ WINDOWS ХР. КОНСОЛЬ ВІДНОВЛЕННЯ.
1. Меню вибору додаткових варіантів завантаження Windows Ути літа MSCONFIG.
2. Консоль відновлення.

Тема № 11.
Служба захисту користувачів.
1. Служба захисту користувачів. Установка паролів.
2. Профілі користувачів.

Тема № 12.
ОФІСНІ ДОДАТКИ.
1. Встановлення та налаштування пакету Microsoft Office.
2. Особливості використання офісних додатків.

Тема № 13.
АНТИВІРУСНА ДІАГНОСТИКА ПК.
1. Огляд існуючих вірусів.
2. Інсталяція і налаштування антивірусного пакета.

ТЕМА № 14.
Локальні обчислювальні мережі.
1. Принципів побудови локальних мереж.
2. Мережеві протоколи. Налаштування протоколу TCP / IP.
3. Робота в локальній мережі.
4. Обтиск мережевих кабелів.
5. Налаштування мережевого обладнання (switch, hub).
6. Radmin - управління віддаленим робочим столом.
7. Створення та управління загальними ресурсами. Установка доступу до дисків, папок і файлів по мережі.

ТЕМА № 15.
НАСТРОЙКА ПК ДЛЯ РОБОТИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ.
1. Огляд основних служб Інтернет.
2. Налаштування програми - браузера.
3. Налаштування поштового клієнта.
4. Використання менеджерів закачування.

Тема № 16.
НАДІЙНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ.
1. Збереження та відновлення даних.
2. Створення образу жорсткого диска.
3. Відновлення роботи ОС за 15 хвилин.

Тема № 17.
СИСТЕМНИЙ РЕЄСТР.
Основні поняття системного реєстру і принципи роботи з ним.

ТЕМА № 18.
ВІРТУАЛЬНА МАШИНА.
1. Установка віртуальної машини.
2. Інсталяція на віртуальній машині різних операційних систем, тестування додатків.
3. Моделювання локальної мережі на єдиному автономному комп'ютері.


Тестування.

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:23
posted:4/5/2012
language:Ukrainian
pages:19