Docstoc

3

Document Sample
3 Powered By Docstoc
					                           "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД гр.ГАБРОВО
                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                    ЦЕНИ ЗА СПИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ПРИ НЕПЛАЩАНЕ
                             НА КОНСУМИРАНАТА ВОДА - лева, с ДДС
                             Утвърдени със Заповед № 116/23.02.2011 г.                                                        ЦЕНА (с ДДС)
                 №                   ОПИСАНИЕ
                                                          лв.

                  1                     2                   3
                      Спиране и възстановяване на водоподаването от водомерен възел при
                  1    неплащане на консумираната вода                      24.00
                      Спиране и възстановяване на водоподаването от тротоарен кран при
                  2    неплащане на консумираната вода                      12.00
                      Спиране и възстановяване на водоподаването от водовземна скоба при
                  3    неплащане на консумираната вода                      84.00
                инж. ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ
                Управител на "ВиК" ООД
                гр.Габрово
2dd21d9d-6d93-45d0-adc2-fd1b2f802fd0.xls                                                    1

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:4/4/2012
language:
pages:1