ISU SEMASA PJ DAN SUKAN

Document Sample
ISU SEMASA PJ DAN SUKAN Powered By Docstoc
					ISU SEMASA PJ DAN SUKAN
    ETIKA DALAM SUKAN
    KEGANASAN DALAM SUKAN
    UBAT & DADAH DALAM SUKAN
    SOSIO-BUDAYA
    PENDIDIKAN KESIHATAN SEKOLAH


    ETIKA DALAM SUKAN
    NILAI & MORAL
    PRINSIP AMALAN HARIAN
    UNDANG-UNDANG / PERATURAN
    PERANAN PESERTA
    PERANAN PENONTONRASUAH DALAM SUKAN


    RASUAH DALAM SUKAN
    ATLIT
    PEGAWAI
    JURULATIH


    BAGAIMANA RASUAH BERLAKU
    PERTARUHAN
    BOOKIE
    ATUR PERLAWANAN
    PENDAPATAN LUMAYAN


    KESAN RASUAH
    MORAL PASUKAN JATUH
    PEMAIN ADA ETIKA KECEWA
    KEWIBAWAAN PEMAIN HILANG
    MASYARAKAT TAK HORMAT
    MARUAH PASUKAN DAN NEGARA BERKECAI    KEGANASAN DALAM SUKAN
    PENYEBAB
    WARISAN/SEMULAJADI
    PENGALAMAN HIDUP
    PENGARUH LAIN
    PENGUKUHAN IBU BAPA
    NILAI BUDAYA
    SOSIO-BUDAYA
    SEKOLAH
    MASYARAKAT


    JENIS KEGANASAN
    KETARA
    INSTRUMENTAL
    ASERTIF

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:81
posted:4/4/2012
language:
pages:1