llyfr gwybodaeth 96/97 by 1D75zb

VIEWS: 39 PAGES: 12

									                         CYNGOR GWYNEDD - GWYNEDD COUNCIL
                                Adran Addysg / Education Department
                  Swyddfa’r Cyngor / Council Offices, CAERNARFON, Gwynedd, LL55 1SH (01286) 672255

                               RHESTR YSGOLION / LIST OF SCHOOLS
ARDAL ARFON AREA
Rhif  Enw'r Ysgol           Cyfeiriad a rhif ffôn   Pennaeth                Statws  Oedran   Rhif    Derbyniadau Medi   Cyfanswm Nifer
No.  Name of School          Address and tel. no    Headteacher              Status  Age Range  Mynediad  2009 (Llawn Amser)  Disgyblion Total
                                                               Admission  September 2009    Number of
                                                               Number   Intake (Full Time)  Pupils
4002  YSGOL DYFFRYN OGWEN       Bethesda, LL57 3NN    Mr. Alun Llwyd B..Mus., M.A      US    11 - 18   96/36    72/33        390
                    (01248)          pennaeth@dyffrynogwen.gwynedd.sch.uk
                    600291/602144
                    Ffacs (01248) 600082
2013  Ysgol Bodfeurig         Tregarth, LL57 4RH    Mrs Meriel Parry M.Add (mewn gofal)  CS    3 - 11   11     7          36
                    (01248) 600760      pennaeth@bodfeurig.gwynedd.sch.uk
2028  Ysgol Penybryn          Bethesda, LL57 3BE    Mrs Ceren Lloyd B.Add         CS(I)  7 - 11   45     26          117
                    (01248) 600375      pennaeth@pbbethesda.gwynedd.sch.uk
                    Ffacs (01248) 600375
2069  Ysgol Llanllechid        Bangor, LL57 3EH     Mrs Gwenan Davies Jones B.Add     CS    3 - 11   26     23          238
                    (01248) 600600      pennaeth@llanllechid.gwynedd.sch.uk
2097  Ysgol Rhiwlas          Bangor, LL57 4EH     Mrs Eluned M Davies B. Add       CS    3 - 11   6      2          41
                    (01248) 352483      pennaeth@rhiwlas.gwynedd.sch.uk
2126  Ysgol Abercaseg (Babanod)    Bethesda, LL57 3PL    Miss Sioned Hywel Thomas B.A      CS(B)  3-7     42     34          123
                    (01248) 600194      pennaeth@abercaseg.gwynedd.sch.uk
                    Ffacs (01248) 600194
3013  Ysgol Llandygai*         Bangor, LL57 4HU     Mr Robert W. Roberts G.R.N.C.M.    CWR(E)  3 - 11   22     22          173
                    (01248) 352163      pennaeth@llandygai.gwynedd.sch.uk
                    Ffacs (01248) 352163
3029  Ysgol Tregarth          Bangor, LL57 4PG     Mrs Meriel Parry M.Add         CWR(E)  3 - 11   24     19          140
                    (01248) 600735      pennaeth@tregarth.gwynedd.sch .uk

*   Ysgol sydd yn nalgylchoedd Ysgol Dyffryn Ogwen, Ysgol Friars ac Ysgol Tryfan
*   School which is in the catchment areas of Ysgol Dyffryn Ogwen, Ysgol Friars and Ysgol Tryfan
                                                                                      1
Rhif  Enw'r Ysgol         Cyfeiriad a rhif ffôn  Pennaeth               Statws  Oedran   Rhif    Derbyniadau Medi   Cyfanswm Nifer
No.  Name of School       Address and tel. no   Headteacher              Status  Age Range  Mynediad  2009 (Llawn Amser)  Disgyblion Total
                                                           Admission  September 2009    Number of
                                                           Number   Intake (Full Time)  Pupils
4004  YSGOL BRYNREFAIL      Llanrug, LL55 4AD    Mr Eifion Jones B.Sc         US    11 - 18   142/67   135/58        742
                  (01286) 672381     swyddfa@brynrefail.gwynedd.sch.uk
                  Ffacs (01286) 672066
2000  Ysgol Gwaun Gynfi      Deiniolen, LL55 3LT   Mr Gareth Lloyd Parry B.A       CS    3 - 11   21     17          149
                  (01286) 870687     pennaeth@gwaungynfi.gwynedd.sch.uk
                  Ffacs (01286) 870687
2006  Ysgol Llanrug        Caernarfon, LL55 4AL  Mr Robin Williams B.Add        CS    3 - 11   30     29          259
                  (01286) 674905     pennaeth@llanrug.gwynedd.sch.uk
                  Ffacs (01286) 676110
2011  Ysgol Bethel        Caernarfon, LL55 1AX  Mrs Nia Guillemin B. A        CS    3 - 11   24     12          132
                  (01248) 670663     pennaeth@bethel.gwynedd.sch.uk
2035  Ysgol Cwm y Glo       Caernarfon, LL55 4DE  Mr Garem Prytherch Jackson B.Add   CS    3 - 11   9      11          76
                  (01286) 870860     pennaeth@cwmyglo.gwynedd.sch.uk
2042  Ysgol Dolbadarn       Llanberis, LL55 4SH   Mr. Rolant Wynne B.A         CS    3 - 11   28     18          168
                  (01286) 870711     pennaeth@dolbadarn.gwynedd.sch.uk
                  Ffacs (01286) 871612
2085  Ysgol Gymuned Penisarwaen  Caernarfon, LL55 3BW  Mr Gareth Fon Jones B.Add       CS    3 - 11   9      9          54
                  (01286) 870879     pennaeth@penisarwaen.gwynedd.sch.uk
2113  Ysgol Waunfawr       Caernarfon, LL55 4LJ  Mrs Gwenan Williams B.Add       CS     3 - 11  20     22          130
                  (01286) 650451     pennaeth@waunfawr.gwynedd.sch.uk
                                                                                  2
Rhif  Enw'r Ysgol       Cyfeiriad a rhif ffôn  Pennaeth                Statws  Oedran   Rhif    Derbyniadau Medi   Cyfanswm Nifer
No.  Name of School     Address and tel. no   Headteacher              Status  Age Range  Mynediad  2009 (Llawn Amser)  Disgyblion Total
                                                          Admission  September 2009    Number of
                                                          Number   Intake (Full Time)  Pupils
4007  YSGOL DYFFRYN NANTLLE  Penygroes, LL54 6RL   Mr. Richard Emyr Hughes B.Sc      US    11 - 18   115/45   72/32        500
                (01286) 880345     pennaeth@ydn.gwynedd.sch.uk
                Ffacs (01286) 881953
2016  Ysgol Bronyfoel     Caernarfon, LL54 7BB  Mrs Eirwen Hughes B.Add        CS    3 - 11   6      2          34
                (01286) 880882     pennaeth@bronyfoel.gwynedd.uk
2017  Ysgol Brynaerau     Pontllyfni, LL54 5EU  Mrs Nia L. Puw B. A          CS    3 - 11   10     7          75
                (01286) 660428     pennaeth@brynaerau.gwynedd.sch.uk
2024  Ysgol Carmel      Caernarfon, LL54 7AA  Mrs Swyn Maelor Owen B.A        CS    3 - 11   10     8          53
                (01286) 880881     pennaeth@carmel.gwynedd.sch.uk
2057  Ysgol Groeslon     Caernarfon, LL54 7DT  Miss Ffion Hughes B.Add (mewn gofal)  CS    3 - 11   16     10          91
                (01286) 830111     pennaeth@groeslon.gwynedd.sch.uk
2070  Ysgol Llanllyfni    Caernarfon, LL54 6SH  Mr Geraint Wyn Jones B.A        CS    3 - 11   15     8          79
                (01286) 880729     pennaeth@llanllyfni.gwynedd.sch.uk
2078  Ysgol Baladeulyn    Nantlle, LL54 6BT    Mrs Esme Russell Spencer        CS    3 - 11   7      2          30
                (01286) 880884     pennaeth@baladeulyn.gwynedd.sch.uk
2081  Ysgol Nebo       Caernarfon, LL54 6EE  Miss Bethan Hughes B. A. (dros dro)  CS    3 - 11   7      2          36
                (01286) 881273     pennaeth@nebo.gwynedd.sch.uk
2089  Ysgol Bro Lleu     Penygroes, LL54 6RL   Mrs Stella Gruffydd B.A.        CS    3 - 11   19     27          166
                (01286) 880883     pennaeth@brolleu.gwynedd.sch.uk
2108  Ysgol Talysarn     Caernarfon, LL54 6HR  Mrs Glenda Evans B. Add        CS    3 - 11   13     11          77
                (01286) 880885     pennaeth@talysarn.gwynedd.sch.uk
                                                                                3
Rhif  Enw'r Ysgol             Cyfeiriad a rhif ffôn    Pennaeth              Statws  Oedran   Rhif    Derbyniadau Medi   Cyfanswm Nifer
No.  Name of School            Address and tel.no      Headteacher             Status  Age Range  Mynediad  2009 (Llawn Amser)  Disgyblion Total
                                                                 Admission  September 2009    Number of
                                                                 Number   Intake (Full Time)  Pupils
4036  YSGOL FRIARS (Uchaf)         Bangor, LL57 2LN       Mr. Neil Foden B.A         US     11 - 18  232/99   208/124       1292
                      (01248)364905        pennaeth@friars.gwynedd.sch.uk
                      Ffacs (01248) 352235
4037  YSGOL TRYFAN             Bangor, LL57 2TY       Mr Gareth Isfryn Hughes B.Add    US     11 - 18  103/57   89/27        453
                      (01248) 352633        pennaeth@tryfan.gwynedd.sch.uk
                      Ffacs (01248) 361264
2051  Ysgol Glanadda            Bangor, LL57 4SG       Mr Leonard Brookes B. Add      CS(I)   7 - 11  17     7          45
                      (01248) 352821        pennaeth@glanadda.gwynedd.sch.uk
                      Ffacs (01248) 352821
2116  Ysgol Glancegin           Bangor, LL57 1ST       Mrs Bethan Morris-Jones B. Add   CS     3 - 11  40     28          195
                      (01248) 353097        pennaeth@glancegin.gwynedd.sch.uk
                      Ffacs (01248) 370824
2118  Ysgol Babanod Coedmawr        Bangor, LL57 4SG       Mr Leonard Brookes B. Add      CS(B)    3-7   30     23          58
                      (01248)352464        pennaeth@coedmawr.gwynedd.sch.uk
2123  Ysgol y Garnedd           Bangor, LL57 1LD       Mr W. Elfed Williams B.Add     CS     3 - 11  50     32          319
                      (01248) 352534        pennaeth@garnedd.gwynedd.sch.uk
                      Ffacs (01248) 371501
2127  Ysgol y Felinheli*          Felinheli, LL56 4TZ     Mrs Non W Huws B.Add        CS     3 - 11  23     19          153
                      (01248) 670748        pennaeth@felinheli.gwynedd.sch.uk
                      Ffacs (01248) 670748
2227  Ysgol Hirael             Bangor, LL57 1BA       Miss Valmai Davies B.Add      CS     3 - 11  29     24          205
                      (01248) 352182        pennaeth@hirael.gwynedd.sch.uk
3009  Ysgol Y Faenol            Bangor, LL57 2NN       Mrs Eleri A. Williams        CWR(E)   3 - 11  30     41          259
                      (01248) 352162        pennaeth@faenol.gwynedd.sch.uk
                      Ffacs (01248) 371828
3013  Ysgol Llandygai**          Bangor, LL57 4HU       Mr Robert W. Roberts G.R.N.C.M.   CWR(E)   3 - 11  22     22          173
                      (01248) 352163        pennaeth@llandygai.gwynedd.sch.uk
                      Ffacs (01248) 352163
3030  Ysgol Cae Top            Bangor, LL57 2GZ       Mr Rhys Howard Hughes B.A      CWR(E)   3 - 11  30     29          240
                      (01248) 352325        pennaeth@caetop.gwynedd.sch.uk
                      Ffacs (01248) 370601
3301  Ysgol Ein Harglwyddes        Bangor, LL57 2UT       Mrs Colette Owen B.Add       CWN(C)   3 - 11  20     9          106
                      (01248) 352463        pennaeth@ourladys.gwynedd.sch.uk

*   Ysgol sydd yn nalgylchoedd Ysgol Friars, Ysgol Tryfan ac Ysgol Syr Hugh Owen
*   School which is within the catchment areas of Ysgol Friars, Ysgol Tryfan and Ysgol Syr Hugh Owen

**   Ysgol sydd yn nalgylchoedd Ysgol Dyffryn Ogwen, Ysgol Friars ac Ysgol Tryfan
**   School which is in the catchment areas of Ysgol Dyffryn Ogwen, Ysgol Friars and Ysgol Tryfan
                                                                                        4
Rhif  Enw'r Ysgol           Cyfeiriad a rhif ffôn   Pennaeth                Statws  Oedran   Rhif    Derbyniadau Medi   Cyfanswm Nifer
No.  Name of School         Address and tel.no     Headmaster               Status  Age Range  Mynediad  2009 (Llawn     Disgyblion Total
                                                                Admission  Amser)        Number of
                                                                Number   September 2009    Pupils
                                                                      Intake (Full Time)
4039  YSGOL SYR HUGH OWEN       Caernarfon, LL55 1HW    Mr Elwyn Vaughan Williams B. Sc     US     11 - 18  229/101   158/87        894
                    (01286) 673076       pennaeth@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
                    Ffacs (01286) 674521
2026  Ysgol y Gelli          Caernarfon, LL55 1DU    Mr Gwyn E. Howells B.A         CS     3 - 11  30     25          185
                    (01286) 674847       pennaeth@gelli.gwynedd.sch.uk
2047  Ysgol Felinwnda         Caernarfon, LL54 5UG    Miss Carys W Thomas B.Add        CS     3 - 11  4      3          30
                    (01286) 830017       pennaeth@felinwnda.gwynedd.sch.uk
2098  Ysgol Rhosgadfan        Caernarfon, LL54 7EU    Mr Paul Carr B. Add           CS     3 - 11  11     6          47
                    (01286) 830160       pennaeth@rhosgadfan.gwynedd.sch.uk
2099  Ysgol Rhostryfan        Caernarfon, LL54 7LR    Mr Trystan Larsen B.Add         CS     3 - 11  5      11          72
                    (01286) 830727       pennaeth@rhostryfan.gwynedd.sch.uk
                    Ffacs (01286) 830727
2119  Ysgol yr Hendre         Caernarfon, LL55 2LY    Mr Arwel Jones B.A.           CS     3 - 11  50     44          368
                    (01286) 674332       pennaeth@hendre.gwynedd.sch.uk
2122  Ysgol Bontnewydd        Caernarfon, LL55 2UF    Mrs Janet Wyn George B.A        CS     3 - 11  23     19          178
                    (01286) 673880       pennaeth@bontnewydd.gwynedd.sch.uk
2127  Ysgol y Felinheli*       Felinheli, LL56 4TZ    Mrs Non W Huws B.Add          CS     3 - 11  23     19          153
                    (01248) 670748       pennaeth@felinheli.gwynedd.sch.uk
3005  Ysgol Maesincla         Caernarfon, LL55 1DF    Mrs Elisabeth Roberts B.Add       CWR(E)   3 - 11  45     41          270
                    (01286) 673787       pennaeth@maesincla.gwynedd.sch.uk
                    Ffacs (01286) 677597
3018  Ysgol Llandwrog         Caernarfon, LL54 5ST    Mrs Tracy Ann Richardson Jones B.A   CWR(E)   3 - 11  10     7          74
                    (01286) 830223       pennaeth@llandwrog.gwynedd.sch.uk
3300  Ysgol Santes Helen       Caernarfon, LL55 1PF    Mrs Eirian M. Bradley-Roberts B.A.   CWN(I)   3 - 11  11     9          84
                    (01286) 674856       pennaeth@santeshelen.gwynedd.sch.uk

*   Ysgol sydd yn nalgylchoedd Ysgol Friars, Ysgol Tryfan ac Ysgol Syr Hugh Owen
*   School which is within the catchment areas of Ysgol Friars, Ysgol Tryfan and Ysgol Syr Hugh Owen
                                                                                      5
ARDAL DWYFOR AREA
Rhif  Enw'r Ysgol            Cyfeiriad a rhif ffôn    Pennaeth               Statws  Oedran  Rhif    Derbyniadau Medi   Cyfanswm Nifer
No.  Name of School          Address and tel.no     Headteacher              Status  Age    Mynediad  2009 (Llawn Amser)  Disgyblion Total
                                                          Range   Admission  September 2009    Number of
                                                               Number   Intake (Full Time)  Pupils
4003  YSGOL BOTWNNOG          Pwllheli, LL53 8PY     Mr Gareth T Morris Jones B.A     US    11 - 16  127     97          497
                     (01758) 730220       pennaeth@botwnnog.gwynedd.sch.uk
                     Ffacs 01758 730439
2004  Ysgol Gynradd Nefyn*       Pwllheli, LL53 6EA     Mrs Glenys Williams          CS    3 - 11  30/30    13          134
                     (01758) 720765       pennaeth@nefyn.gwynedd.sch.uk
2009  Ysgol Abersoch          Pwllheli, LL53 7EA     Mrs Jean Laurina Hughes        CS(B)  3-8    12     8          24
                     (01758) 712764       pennaeth@abersoch.gwynedd.sch.uk
2039  Ysgol Crud y Werin        Pwllheli, LL53 8BG     Mr Alan Wynn Jones B. Add       CS    3 - 11  11     9          54
                     (01758)760205        pennaeth@crudywerin.gwynedd.sch.uk
2046  Ysgol Edern            Pwllheli, LL53 8YW     Mr Geraint Lewis Evans B.A.      CS    3 - 11  9      9          63
                     (01758) 720272       pennaeth@edern.gwynedd.sch.uk
2060  Ysgol Llanbedrog*         Pwllheli, LL53 7NU     Mr Emyr Wyn Jones B Add        CS    3 - 11  10     8          79
                     (01758) 740631       pennaeth@llanbedrog.gwynedd.sch.uk
2071  Ysgol Llidiardau         Pwllheli, LL53 8LB     Mrs Helen Davies B.Add (mewn gofal)  CS    3 - 11  7      4          21
                     (01758)760319        pennaeth@llidiardau.gwynedd.sch.uk
2075  Ysgol Babanod Morfa Nefyn     Pwllheli, LL53 6AR     Mrs Nia Wyn Williams B. Add      CS(B)   3-7   5      11          33
                     (01758) 720870       pennaeth@morfanefyn.gwynedd.sch.uk
2103  Ysgol Sarn Bach          Pwllheli, LL53 7LF     Mrs Bethan Prys Jones B.A       CS    3 - 11  6/15    4          43
                     (01758) 712714       pennaeth@sarnbach.gwynedd.sch.uk
2112  Ysgol Tudweiliog         Pwllheli, LL53 8ND     Mrs Sioned Einir Davies B.A      CS    3 - 11  7      7          42
                     (01758) 770669       pennaeth@tudweiliog.gwynedd.sch.uk
3004  Ysgol Pont y Gôf         Pwllheli, LL53 8RA     Mr Euros Wyn Davies B.A        CWR(E)  3 - 11  16     16          99
                     (01758)730318        pennaeth@pontygof.gwynedd.sch.uk
3010  Ysgol Foelgron          Pwllheli, LL53 7RN     Mrs Manon Haf Owen B. A.       CWR(E)  3 - 11  7      2          36
                     (01758) 740567       pennaeth@foelgron.gwynedd.sch.uk

*   Ysgolion sydd yn nalgylchoedd Ysgol Botwnnog ac Ysgol Glan y Môr
*   Schools which are within the catchment areas of Ysgol Botwnnog and Ysgol Glan y Môr
                                                                                      6
Rhif  Enw'r Ysgol      Cyfeiriad a rhif ffôn   Pennaeth                 Statws  Oedran   Rhif    Derbyniadau Medi   Cyfanswm Nifer
No.  Name of School     Address and tel. no    Headmaster                Status  Age Range  Mynediad  2009 (Llawn Amser)  Disgyblion Total
                                                            Admission  September 2009    Number of
                                                            Number   Intake (Full Time)  Pupils
4009  YSGOL EIFIONYDD    Porthmadog, LL49 9HS    Mrs Alwena P Watkin BA          US    11 - 16   140     88          460
               (01766) 512114       pennaeth@eifionydd.gwynedd.sch.uk
               Ffacs (01766) 514785
2010  Ysgol Beddgelert    Beddgelert, LL55 4UY    Mrs Sian Mai Ephraim, BA (Mewn gofal)  CS    3 - 11   7      5          29
               (01766) 890307       pennaeth@beddgelert.gwynedd.sch.uk
2015  Ysgol Borthygest    Porthmadog, LL49 9UF    Mrs Mair Elizabeth Millar        CS    3 - 11   12     6          66
               (01766) 513285       pennaeth@borthygest.gwynedd.sch.uk
2033  Ysgol Treferthyr    Criccieth, LL52 0DS    Mrs Karena Owens B.A           CS    3 - 11   22     14          126
               (01766) 522300       pennaeth@treferthyr.gwynedd.sch.uk
2049  Ysgol Garndolbenmaen  Garndolbenamen, LL51 9SZ  Mr Gwilym T Evans B.Add         CS    3 - 11   10     4          54
               (01766) 530626       pennaeth@garndolbenma.gwynedd.sch.uk
2104  Ysgol Eifion Wyn    Porthmadog, LL49 9NU    Mr Ken Hughes B.A            CS    3 - 11   30     26          206
               (01766) 513286       pennaeth@eifionwyn.gwynedd.sch.uk
2110  Ysgol y Gorlan     Porthmadog, LL49 9RN    Mrs Mair Jones Parry B.A. (mewn gofal)  CS    3 - 11   13     20          113
               (01766) 512773       pennaeth@gorlan.gwynedd.sch.uk
3023  Ysgol Llanystumdwy   Criccieth, LL52 0SP    Mr Gwyn Llewellyn Ellis B.A       CWR(E)  3 - 11   6      4          55
               (01766) 522961       pennaeth@llanystumdwy.gwynedd.sch.uk
                                                                                  7
Rhif  Enw'r Ysgol        Cyfeiriad a rhif ffôn    Pennaeth                Statws  Oedran    Rhif    Derbyniadau Medi   Cyfanswm Nifer
No.  Name of School       Address and tel. no     Headteacher              Status  Age Range   Mynediad  2009 (Llawn Amser)  Disgyblion Total
                                                               Admission  September 2009    Number of
                                                               Number   Intake (Full Time)  Pupils
4040  YSGOL GLAN Y MÔR      Pwllheli, LL53 5NU      Mrs Menai Jones B. A.         US      11 - 16  136     105         518
                 (01758) 701244        pennaeth@glanymor.gwynedd.sch.uk
                 Ffacs (01758) 701310
2004  Ysgol Gynradd Nefyn*    Pwllheli, LL53 6EA      Mrs Glenys Williams          CS      3 - 11  30/30    13          134
                 (01758) 720765        pennaeth@nefyn.gwynedd.sch.uk
2008  Ysgol Abererch       Pwllheli, LL53 6YU      Mrs Awen T Jones B.A          CS      3 - 11  13     12          59
                 (01758) 613441        pennaeth@abererch.gwynedd.sch.uk
2036  Ysgol Chwilog       Pwllheli, LL53 6PS      Mr David E O Elias B.Sc        CS      3 - 11  9      6          50
                 (01766) 810627        pennaeth@chwilog.gwynedd.sch.uk
2048  Ysgol Bro Plenydd     Pwllheli, LL53 6UP      Mrs Carys Hughes B.A          CS      3 - 11  19     8          71
                 (01766) 810625        pennaeth@broplennydd.gwynedd.sch.uk
2059  Ysgol Llanaelhaearn    Caernarfon, LL54 5AL     Mrs Sianelen Pleming B.A        CS      3 - 11  5      4          36
                 (01758) 750263        pennaeth@llanaelhearn.gwynedd.sch.uk
2060  Ysgol Llanbedrog*     Pwllheli, LL53 7NU      Mr Emyr W Jones B.Add         CS      3 - 11  10     8          79
                 (01758) 740631        pennaeth@llanbedrog.gwynedd.sch.uk
2066  Ysgol Llangybi       Pwllheli, LL53 6DQ      Mrs Elin Owen B.A M.Phil        CS      3 - 11  11     8          89
                 (01766) 810564        pennaeth@llangybi.gwynedd.sch.uk
2075  Ysgol Babanod Morfa    Pwllheli, LL53 6AR      Mrs Nia Wyn Williams B. Add      CS(B)     3-7   5      11          33
    Nefyn           (01758) 720870        pennaeth@morfanefyn.gwynedd.sch.uk
2093  Ysgol Pentreuchaf     Pwllheli, LL53 8DZ      Mr Gethin E. Thomas B.A        CS      3- 11   16     15          109
                 (01758) 750600        pennaeth@pentreuchaf.gwynedd.sch.uk
2111  Ysgol yr Eifl       Caernarfon, LL54 5LU     Mr Cai Larsen B.A           CS      4 - 11  7      7          40
                 (01286) 660523        pennaeth@eifl.gwynedd.sch.uk
2125  Ysgol Cymerau       Pwllheli, LL53 5AR      Mr G. Dylan Roberts B.Add       CS      3 -11   49     42          348
                 (01758) 612001        pennaeth@cymerau.gwynedd.sch.uk
                 Ffacs (01758) 701672

*   Ysgolion sydd yn nalgylchoedd Ysgol Botwnnog ac Ysgol Glan y Môr
*   Schools which are within the catchment areas of Ysgol Botwnnog and Ysgol Glan y Môr
                                                                                     8
ARDAL MEIRIONNYDD AREA
Rhif  Enw'r Ysgol        Cyfeiriad a rhif ffôn  Pennaeth                Statws  Oedran    Rhif    Derbyniadau Medi   Cyfanswm Nifer
No.  Name of School      Address and tel.no   Headteacher              Status  Age Range  Mynediad  2009 (Llawn Amser)  Disgyblion Total
                                                           Admission  September 2009    Number of
                                                           Number   Intake (Full Time)  Pupils
4030  YSGOL Y GADER       Dolgellau, LL40 1HY   Mr Peter Maddocks B.Sc         US     11 - 16  98     72          347
                 (01341) 422578     pennaeth@gader.gwynedd.sch.uk
                 Ffacs (01341) 424064
2182  Ysgol y Clogau      Dolgellau, LL40 2UA   Mrs Helen Louise Newell Jones B.Add  CS      3 - 11  4      2          39
                 (01341) 430658     pernnaeth@clogau.gwynedd.sch.uk
2183  Ysgol Brithdir      Dolgellau, LL40 2RH   Miss Meinir W. Jones          CS      3 - 11  4      10          37
                 (01341) 423035     pennaeth@brithdir/gwynedd.sch.uk
2187  Ysgol Dinas Mawddwy    Machynlleth, SY20 9LN  Mrs Nia Edwards            CS      3 - 11  9      4          25
                 (01650) 531321     pennaeth@dinasmawddwy.gwynedd.sch.uk
2191  Ysgol Ganllwyd      Dolgellau, LL40 2TG   Mrs D. Kerry Parry B.A         CS      3 - 11  6      2          28
                 (01341) 440219     pennaeth@ganllwyd.gwynedd.sch.uk
2197  Ysgol Llanelltyd     Dolgellau, LL40 2TA   Mrs Olwen Jones            CS      3 - 11  6      5          43
                 (01341) 423156     pennaeth@llanelltyd.gwynedd.sch.uk
2215  Ysgol Ieuan Gwynedd    Rhydymain, LL40 2AS   Mr Dwyryd Williams B.Add        CS      3 - 11  5      6          26
                 (01341) 450636     pennaeth@ieuangwynedd.gwynedd.sch.uk
2216  Ysgol Friog        Fairbourne, LL38 2RQ  Mrs Catrin Fflur Roberts        CS      3 - 11  7      4          38
                 (01341) 250521     pennaeth@friog.gwynedd.sch.uk
3037  Ysgol Llanfachreth    Dolgellau, LL40 2DY   Mrs Ann Williams            CWR(E)    3 - 11  5      3          23
                 (01341) 423036     pennaeth@llanfachreth.gwynedd.sch.uk
3041  Ysgol Gynradd Dolgellau  Dolgellau, LL40 2YW   Mr William Glyn Williams B.A      CWR(E)    3 - 11  27     24          168
                 (01341) 423034     pennaeth@dolgellau.gwynedd.sch.uk
                                                                                  9
Rhif  Enw'r Ysgol     Cyfeiriad a rhif ffôn   Pennaeth               Statws  Oedran    Rhif    Derbyniadau Medi   Cyfanswm Nifer
No.  Name of School    Address and tel.no    Headteacher              Status  Age Range  Mynediad  2009 (Llawn Amser)  Disgyblion Total
                                                         Admission  September 2009    Number of
                                                         Number   Intake (Full Time)  Pupils
4031  YSGOL Y MOELWYN   Blaenau Ffestiniog LL41  Mr Dewi M.Lake B.A          US     11 - 16  133     83          416
              3DW            pennaeth@moelwyn.gwynedd.sch.uk
              (01766) 830435
              Ffacs (01766) 831629
2190  Ysgol Bro Cynfal   Llan Ffestiniog LL41   Mrs Gwenan Ll Williams (mewn gofal)  CS      3 - 11  9      7          58
              4NF            pennaeth@brocynfal.gwynedd.sch.uk
              (01766) 762668
2192  Ysgol Edmwnd Prys  Gellilydan LL41 4DY    Mrs Gwenan Ll Williams        CS      3 - 11  9      3          40
              (01766) 590348      pennaeth@edmwndprys.gwynedd.sch.uk
              Ffacs (01766) 590436
2205  Ysgol Manod     Blaenau Ffestiniog LL41  Mrs Carys E. Jones B.A        CS      3 - 11  16     6          87
              3AF            pennaeth@manod.gwynedd.sch.uk
              (01766) 830272
2211  Ysgol Tanygrisiau  Blaenau Ffestiniog LL41  Mr Gerallt T. Jones B.A        CS      3 - 11  14     2          63
              3SU            pennaeth@tanygrisiau.gwynedd.sch.uk
              (01766) 830795
              Ffacs (01766) 830795
2213  Ysgol Bro Hedd Wyn  Blaenau Ffestiniog LL41  Mrs Heulwen Hydref Jones M.Phil    CS      3 - 11  15     12          78
              4SE            pennaeth@broheddwyn.gwynedd.sch.uk
              (01766) 540247
2221  Ysgol Maenofferen  Blaenau Ffestiniog LL41  Mrs Meri Jones B.Add         CS      3 - 11  27     270         180
              3UL            pennaeth@maenofferen.gwynedd.sch.uk
              (01766) 831256
                                                                               10
Rhif  Enw'r Ysgol      Cyfeiriad a rhif ffôn  Pennaeth                 Statws  Oedran   Rhif    Derbyniadau Medi   Cyfanswm Nifer
No.  Name of School     Address and tel.no   Headteacher               Status  Age Range  Mynediad  2009 (Llawn Amser)  Disgyblion Total
                                                          Admission  September 2009    Number of
                                                          Number   Intake (Full Time)  Pupils
4032  YSGOL UWCHRADD TYWYN  Tywyn, LL36 9EU     Mrs Helen M. Lewis Bsc. (dros dro)    US     11 - 16  167     71          375
               (01654) 710256     pennaeth@tywyn.gwynedd.sch.uk
               Ffacs (01654) 711815
2179  Ysgol Abergynolwyn   Tywyn, LL36 9YP     I’w Cadarnhau . To be Confirmed     CS     3 - 11  7      1          13
               (01654) 782257     pennaeth@abergynolwyn.gwynedd.sch.uk
2184  Ysgol Bryncrug     Tywyn, LL36 9PR     Mrs Iona Wyn Jones B.Add         CS     3 - 11  10     1          21
               (01654) 710931     pennaeth@bryncrug.gwynedd.sch.uk
2185  Ysgol Dyffryn Dulas  Machynlleth, SY20 9TQ  Mrs Olwen Puw Griffiths         CS     3 - 11  9      9          69
               (01654) 761622     pennaeth@corris.gwynedd.sch.uk
2196  Ysgol Llanegryn    Tywyn, LL36 9SS     Miss Elain Heledd B. Add (mewn gofal)  CS     3 - 11  7      4          35
               (01654) 710051     pennaeth@llanegryn.gwynedd.sch.uk
2201  Ysgol Llwyngwril    Dolgellau, LL37 2QA   Hafwen Mair Cranham B. Add (Dros dro).  CS     3 - 11  7      3          27
               (01341) 250530     pennaeth@llwyngwril.gwynedd.sch.uk
2207  Ysgol Pennal      Machynlleth, SY20 9JT  Mr Edward Rhys Williams B.A (dros dro)  CS     3 - 11  6      4          34
               (01654) 791225     pennaeth@pennal.gwynedd.sch.uk
2212  Ysgol Penybryn     Tywyn, LL36 9EF     Menna Wynne Pugh B. Add         CS     4 - 11  45     23          201
               (01654) 710237     pennaeth@pbtywyn.gwynedd.sch.uk
2217  Ysgol Aberdyfi     Tywyn, LL35 0NR     Mrs Jennifer Bradbury B.Add (mewn    CS     3 - 11  11     3          20
               (01654) 767579     gofal)
                           pennaeth@aberdyfi.gwynedd.sch.uk

Rhif  Enw'r Ysgol      Cyfeiriad a rhif ffôn  Pennaeth                 Statws  Oedran   Rhif    Derbyniadau Medi   Cyfanswm Nifer
No.  Name of School     Address and tel.no   Headteacher               Status  Age Range  Mynediad  2009 (Llawn Amser)  Disgyblion Total
                                                          Admission  September 2009    Number of
                                                          Number   Intake (Full Time)  Pupils
4033  YSGOL Y BERWYN     Y Bala, LL23 7RU    Mr Dewi Davies              US     11 - 18  125/101   55          378
               (01678) 520259     pennaeth@berwyn.gwynedd.sch.uk
               Ffacs (01678) 520547
2180  Ysgol Bro Tegid    Y Bala, LL23 7BN    Mrs Dorothy Ann Jones          CS     3 - 11  12     17          104
               (01678) 520278     pennaeth@brotegid.gwynedd.sch.uk
2199  Ysgol O M Edwards   Y Bala, LL23 7UB    Mrs Dilys Ellis – Jones B. Add      CS     3 - 11  9      6          49
               (01678) 540242     pennaeth@omedwards.gwynedd.sch.uk
2206  Ysgol y Parc      Y Bala, LL23 7YW    Rhian Llwyd Dafydd B.A          CS     3 - 11  4      5          18
               (01678) 540286     pennaeth@parc.gwynedd.sch.uk
2214  Ysgol Bro Tryweryn   Y Bala, LL23 7NT    Mrs Jano Owen B.A            CS     3 - 11  7      3          26
               (01678) 520740     pennaeth@brotryweryn.gwynedd.sch.uk
2220  Ysgol Ffridd y Llyn  Y Bala, LL23 7HE    Mrs Bethan E Jones B.A          CS     3 - 11  9      9          45
               (01678) 530373     pennaeth@ffriddyllyn.gwynedd.sch.uk
               Ffacs (01678) 530373
3305  Ysgol Beuno Sant    Y Bala, LL23 7UU    Mrs Alyson Evans B.Add          CWN(E)   3 - 11  11     11          52
               (01678) 520710     pennaeth@beunosant.gwynedd.sch.uk
                                                                                11
Rhif  Enw'r Ysgol       Cyfeiriad a rhif ffôn    Pennaeth                Statws  Oedran   Rhif    Derbyniadau Medi   Cyfanswm Nifer
No.  Name of School     Address and tel.no     Headteacher               Status  Age Range  Mynediad  2009 (Llawn     Disgyblion Total
                                                            Admission  Amser)        Number of
                                                            Number   September 2009    Pupils
                                                                  Intake (Full Time)
4034  YSGOL ARDUDWY      Harlech, LL46 2UH      Mr Tudur O Williams B.A         US     11 - 16  139     58          344
                (01766) 780331       pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk
                Ffacs (01766) 780900
2181  Ysgol Traeth      Abermaw, LL42 1HH      Mr Ywain Myfyr             CS     3 - 11  28     24          197
                (01341) 280479       pennaeth@traeth.gwynedd.sch.uk
2189  Ysgol Dyffryn Ardudwy  Dyffryn Ardudwy, LL44    Mrs Ann Jones B.Add           CS     4 - 11  13     2          56
                2EP             pennaeth@dyffrynardud.gwynedd.sch.uk
                (01341) 247294
                Ffacs (01341) 247294
2194  Ysgol Llanbedr     Llanbedr, LL45 2NW     Miss Meryl Jones B.Add         CS     4 - 11  11     8          50
                (01341) 241422       pennaeth@llanbedr.gwynedd.sch.uk
2198  Ysgol y Garreg     Llanfrothen, LL48 6LJ    Mr Iwan Arwel Davies B.Add       CS     3 - 11  7      3          22
                (01766) 770727       pennaeth@garreg.gwynedd.sch.uk
2208  Ysgol Cefn Coch     Penrhyndeudraeth, LL48   Mr Rhys Meredydd Glyn B.Add       CS     3 - 11  34     19          167
                6AE             pennaeth@cefncoch.gwynedd.sch.uk
                (01766) 770291
2210  Ysgol Talsarnau     Talsarnau, LL47 6TA     Mr Aled Meredydd Williams B.Add     CS     3 - 11  7      4          35
                (01766) 770768       pennaeth@talsarnau.gwynedd.sch.uk
2219  Ysgol Tan y Castell   Harlech, LL46 2UE      Mrs Annwen Parry Williams B. Add    CS     3 - 11  20     6          90
                (01766) 780454       pennaeth@tanycastell.gwynedd.sch.ukYSGOLION ARBENNIG / SPECIAL SCHOOLS
Rhif  Enw'r Ysgol       Cyfeiriad a rhif ffôn        Pennaeth
No.  Name of School     Address and tel.no          Headteacher
7000  Ysgol Coedmenai     Bangor, LL57 2RX           Mr Andreas Huws B.A
                (01248) 353527            pennaeth@coedmenai.gwynedd.sch.uk
                Ffacs (01248) 372535
7002  Ysgol Pendalar     Ffordd Bethel            Mr Ieuan Roberts M.Add
                Caernarfon, LL55 1DU         pennaeth@pendalar.gwynedd.sch.uk
                (01286) 672141
                Ffacs (01248) 672144
7010  Ysgol Hafod Lon     Y Ffôr, Pwllheli LL53 6UP      Mrs Donna Rees-Roberts B.Add
                (01766) 810626            pennaeth@hafodlon.gwynedd.sch.uk
                Ffacs (01766 810002)
                                                                                  12

								
To top