lich thi mien bac

Document Sample
lich thi mien bac Powered By Docstoc
					   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM      Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     ----------o0o----------
         Số: 414/TB/ HVPG
                          Tp. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2011


                THÔNG BÁO
    V/v kế hoạch tổ chức thi và thu tiểu luận tại điểm thi miền Bắc
               của khoa Đào tạo Từ xa


  1. Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM sẽ tổ chức thi học kì 5 khóa I
   và học kì 1 khóa II tại điểm thi miền Bắc vào 3 ngày (28, 29/02 và
   01/3/2012 nhằm ngày 07 – 09/02 Nhâm Thìn). Lịch thi và địa điểm thi sẽ
   thông báo cụ thể vào đầu tháng 02/2012
  2. Hạn chót nộp tiểu luận của mỗi khóa cũng là ngày thi của khóa ấy.
  3. Những học viên khóa 1 chưa thi hay chưa nộp tiểu luận học kì I, hoặc đã
   thi và nộp tiểu luận nhưng chưa đạt yêu cầu, sẽ thi và nộp lại tiểu luận
   theo nội dung ôn tập và đề tài gợi ý dành cho khóa II.

  4. Lệ phí thi lại cho một môn thi tại lớp hay một tiểu luận là 50.000đ. Học
   viên đăng ký thi lại qua hộp thư khoadaotaotuxa@gmail.com theo mẫu
   “đơn đăng ký thi lại học kỳ I” của Học viện trước ngày 08/01/2012
   (15/12 Tân Mão).
  5. Phụ phí cho phương tiện tổ chức thi tại miền Bắc là 30.000đ/Học viên và
   sẽ được thu vào 3 ngày tổ chức thi tại miền Bắc.
Nay thông báo,
                        TM. Hội Đồng Điều Hành
                     Phó Viện trưởng Tổ chức Hành chánh                        Hòa thượng Thích Đạt Đạo

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:4/1/2012
language:
pages:1