maddeler

Document Sample
maddeler Powered By Docstoc
					A 23 N     TOPLANAN MEYVE, SEBZE VEYA ÇİÇEK SOĞANLARININ TOPTAN
        İŞLENMESİ İLE İLGİLİ MAKİNA VEYA ARÇLAR, BAŞKA ŞEKİLDE
        BELİRTİLMEYEN, SEBZE VEYA MEYVELERİN TOPTAN SOYULMASI,
        HAYVAN YEM ÜRÜNLERİN HAZIRLANMASI İÇİN ARAÇLAR (saman veya
        yemlerin kesilmesi ile ilgili makineler A 01 F 29/00; parçalanması, örneğin
        kesilmesi B 02 C; bölünmesi, örneğin kesilmesi, parçalara ayrılması, dilimlenmesi
        B 26 B, D)

Altsınıf indeksi
DRENAJ İLE İLGİLİ ARAÇLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1/00
KISIM İHTİVA EDEN TOHUMLARIN TAŞLANMASI VEYA
ALINMASI İLE İLGİLİ MAKİNELER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3/00, 4/00
KABUKLARININ, YAPRAKLARIN SIYRILMASI, KIRILMASI
VEYA SOYULMASI İLE İLGİLİ MAKİNELER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         5/00, 7/00
HAYVAN YEM ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASI ARAÇLARI. . . . . . . . . . .                17/00
DİĞER İŞLEMLER İLE İLGİLİ MAKİNELER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/00 - 15/00

1/00      Meyve sularının çıkarılması ile ilgili makine veya araçlar (Alkolsüz içkilerin
        hazırlanması, örneğin meyve veya sebze sularına katkı maddelerinin ilavesi
        yöntemi ile A 23 L 2/00; içki yapımı ile ilgili araçlar A 47 J 31/00; meyve veya
        sebze sularının çıkarılması presleri B 30 B)
1/02 .     Parçalama veya kesme ile kombine

3/00      Meyve taşlanması ile ilgili makineler (4/00 öncelik taşır) [2]
3/02 .     Besleyici dramı ile
3/04 .     Sonsuz besleyici band ile
3/06 .     Besleyici tablası ile

4/00      Meyvelerin taşlanması veya taşlama veya çıkarma cihazları ile ayrılan
        meyvelerden parça içeren tohumların alınması (Meyve soyması ve parça ihtiva
        eden tohumların çıkarılması 7/08; Meyve taşlaması için yerel araçlar A 47 J 23/00,
        meyve özüne ayrılması için araçlar A 47 J 25/00) [2,3]
4/02 .     meyvelerin taşlanması için [2]
4/04 . .    Şeftali, erik, kayısı veya benzerleri [2]
4/06 . .    Çilek veya benzerleri (4/04 öncelik taşır) [2]
4/08 . .    Zeyitin, hurma veyabenzeri çekirdekliler [2]
4/10 . .    çok küçük çekirdekli meyveler için [2]
4/12 .     çekirdek çıkarımı [2]
4/14 . .    Elma, armut veya benzeri meyveler [2]
4/16 . .    domates veya benzeri [2]
4/18 . .    turunçgiller [2]
4/20 . .    Ananas [2]
4/22 .     ayırma ve çekirdek çıkarımı için [2]
4/24 .     Parça içeren tohumların kesilen meyveden çıkarılması [2]

5/00      Fındık türü kabukluların soyulması, kabuklarının kırılması veya çıkarılması
        ile ilgili makineler
5/01 .     yerfıstığı
5/03 .     hindistan cevizi (5/08 öncelik taşır) [2]
5/08 .     Taze dış kabukların soyulması (yerfıstığı için 5/01)

7/00      Sebze veya meyvelerin soyulması (soğan soyma araçları 15/08; v tipi soyma
        makineleri A 47 J 17/00) [3]
                      83
7/01 .   Kimyasal madde kullanımı, örneğin kül suyu [2,3]
7/02 .   Patates, elma veya benzeri şekildeki sebzelerin veya meyvelerin soyulması (7/01
      öncelik taşır) [3]
7/04 .   Kuşkonmazın soyulması (7/01 öncelik taşır) [3]
7/08 .   Meyvelerin soyuması ve çekirdeklerin çıkarılması
7/10 .   Tahrik mekanizmaları

11/00    Gövdeden yumuşak özün çıkarılması

12/00    Meyve veya sebzelerin temizlenmesi, beyazlatılması, kurutulması veya
      kızartılması ile ilgili makineler, örneğin kahve, kakao, fındık türü kabuklular
      (işlem ile ilgili yöntemler, örneğin kızartma, kahve veya kakao A 23 F, G;
      temizleme, örneğin tane yıkama veya kurutma B 02 B 1/00; temizleme işlemi için
      katı kısımların ayrılması B 07 B; genel temizleme B 08 B; ısıtma cihazları, ilgili
      sınıflara bakın, örneğin F 24; genel kurutma makineleri F 26 B) [3]
12/02 .   Yıkama veya beyazlatma ile ilgili makineler(12/06 öncelik taşır; beyazlatma
      yöntemleri A 23 B 7/06) [3]
12/04 . .  Beyazlatma ile ilgili olanlar [3]
12/06 .   Kurutma işlemi ile kombine yıkama veya beyazlatma [3]
12/08 .   Kurutma veya kızartma (12/06 öncelik taşır) [3]
12/10 . .  Döner kızartıcılar [3]
12/12 . .  Kızartma makineleri yardımcı araçları [3]

15/00    Meyve veya sebzelerin insan kullanım amaçları için diğer işlemleri ile ilgili
      makine veya araçlar; Çiçek tohumlarının kesilmesi veya soyulması ile ilgili
      makine veya araçlar [2]
15/01 .   Dallardan toplanması [2]
15/02 .   Meyvelerin saplarından kopartılması, kesilmesi veya sıyrılması; Patates filizlerinin
      alınması
15/04 .   Meyve veya sebze kafalarının kesilmesi araçları (soğan başlarının kesilmesi
      15/08) [2]
15/06 .   Meyvelerin diğer işlemleri ile ilgili araçlar, örneğin işaretleme, olgunlaştırma,
      parlatma
15/08 .   Soğan veya çiçek yumrularının kesilmesi veya soyulması ile ilgili araçlar [2]
15/10 .   bezelye veya fasülye kabuklarının sıyrılması [2]
15/12 .   Fasulye kesilmesi veya kılçıklarının çıkarılması [3]

17/00    Hayvan yem ürünlerinin hazırlanması için özel olarak uyarlanan araçlar
17/02 .   yem ezici (patates veya diğer gıda maddeleri için evde yapılan uygulamalar A 47 J
      19/04)
                       84
A 23 P   GIDA ÜRÜNLERİNİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ VEYA İŞLENMESİ, DİĞER
      ALTSINIFLARCA YALNIZ OLARAK KAPSANMAYANLAR (maddelerin plastik
      şekilde genel olarak şekillendirme B 29 C)

      Not
      Gıda ürünlerinin şekillenmesi veya işlenmesi ile ilgili olarak A 23 diğer alt
      sınıflarına ilave olarak A 01 J, A 21 C, A 22 C, A 47 J, B 02 C altsınıflarına
      dikkat edilmelidir

1/00    Gıda maddelerinin şekillendrilmesi veya işlenmesi
1/02 .   Parçalanması; Tanelere ayrılması; Tabletlere ayrılması [4]
1/04 .   Partiküllerin kapsüllenmesi, örneğin gıda madde katkıları (tadlandırma maddeleri
      A 23 L 1/22) [4]
1/06 .   Serbest akışlı veya çabuk toz yapımı(1/02, 1/04 öncelik taşır) [4]
1/08 .   Gıda maddelerinin kaplanması; ilgili kaplama işlemleri; lamine, çok katlı veya
      doldurma [4]
1/10 .   Diğer şekillendirme yöntemleri, örneğin kalıplama [4]
1/12 . .  Çekilmesi [4]
1/14 . .  Şişirilmesi veya genleştirilmesi (A 23 L 1/164, 1/18, 1/217 öncelik taşır) [4]
1/16 . .  Köpükleme veya süpürme (krem ürünleri A 23 L 1/19) [4]
                      85
A 24       TÜTÜN; PURO; SİGARA; TİRYAKİ İHTİYAÇLARI

A 24 B      İÇİLMESİ VEYA ÇİĞNENMESİ İÇİN TÜTÜN HAZIRLANMASI VEYA İMAL
         EDİLMESİ; TÜTÜN; ENFİYE

Altsınıf indeksi
HAZIRLAMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1/00, 3/00
SOYULMASI; KESİLMESİ; NEMLENDİRİLMESİ. . . . . . . . . . . . . . .                    5/00; 7/00; 3/00, 9/00
BÜKME MAKİNELERİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          11/00
KİMYASAL İŞLEMLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          15/00
TÜTÜN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/00

1/00       Tütünün tarlada hazırlanması (hasat makineleri A 01 D 45/16)
1/02 .      Tütünün hazırlık işlemi için çiftlikte yapılan düzenekler, örneğin kurutma ile ilgili
         araçlar
1/04 .      Pisliklerin tütünden alınması, ayıklanması, temizlenmesi veya çıkarılması (genel
         olarak çıkarma veya ayıklama B 07 B)
1/06 .      Tütün yapraklarının dizilmesi
1/08 .      Tütün yapraklarının asılması ile ilgili araçlar
1/10 .      Tütünün paketlenmesi veya preslenmesi

3/00       Tütünün fabrikada hazırlanması
3/02 .      Balyalanmış tütünün nemlendirilmesi (muhteviyatın rutubetli ortamda
         paketlenmesi ile ilgili konteynerler B 65 D 81/22)
3/04 .      Tütün destelerinin veya kesilmiş tütünün nemlendirilmesi veya kurutulması (3/12
         öncelik taşır)
3/06 .      Tütün yapraklarının veya kesilmiş tütünün gevşetilmesi (3/07 öncelik taşır)
3/07 .      Bağ yapraklarının kesilmesi veya çıkarılması; dalların kesilmesi
3/08 .      Tütünün harmanlanması
3/10 .      Tütünün kızartılması veya soğutulması
3/12 .      Buharlaştırma, kür veya tadlandırma
3/14 .      yeniden oluşturulan tütün ürünlerinin şekillendirilmesi, örneğin sarıcı maddeler,
         kağıt, taklit yapraklar, rod, kek; bu ürün biçimleri (parlatma A 24 C 1/40; tütün veya
         sigara kağıdı D 21 H)
3/16 .      Yaprakların tasnifi veya ayarlanması
3/18 .      Yapraklar ile ilgili diğer işlemeler, örneğin Kıvrılması, temizlenmesi

5/00       Orta damarın çıkarılması; sap veya yaprak damarlarının işlenmesi
5/02 .      damarın çıkarılması ile
5/04 .      damarın kesilmesi ile
5/06 .      yaprak kısmının damardan çıkarılması ile
5/08 .      Dalın veya damarın kalın kısmının kesilmesi, tıraşı, düzleştirilmesi ile
5/10 .      Yaprağın sonraki ayırma işlemi ile ezilmesi
5/12 .      Damarın çıkarılması ile ilgili yardımcı araçlar
5/14 .      Yaprak veya damarlar için düzleme makineleri
5/16 .      Damar veya yaprak sapları ile ilgili diğer işlemler, örneğin eğme, kesme
         (nemlendirme 3/04)
7/00       Tütünün kesilmesi (el kesme aletleri B 26 B; genel olarak parçalama B 26 D
         1/00, 3/00)
7/02 .      karşılıklı bıçaklı makineler ile
7/04 .      döner bıçaklı makinelerle
7/06 . .     İki adet birlikte çalışan bıçak setli diskler

                              86
7/08 . .     Birbiri ardınca çalışan çok bıçaklılar
7/10 . . .    besleme yönüne paralel kesici akslı
7/12 . . .    besleme yönü çaprazında kesici akslı
7/14 .      tütün kesme araçları için besleme veya düzenleme araçları

9/00       Tütün ürünleri rutubet muhteviyatının kontrolü, örneğin puro, sigara, pipo
         tütünü (tütün ürünleri nem muhteviyatının kontrolü için tiryaki tarafından kullanılan
         araçlar A 24 F 25/00)

11/00       Tütün bükme makineleri

13/00       Pipo, puro tütünü, örneğin puro ilaveleri, sigara ilaveleri; Çiğneme tütünü;
         enfiye (mekanik işlem 3/00 - 11/00; yeniden oluşturulan tütün ürünleri 3/14;
         kimyasal özellikler veya tütün işleme 15/00)
13/02 .      Tütün tütün şeritleri veya parçaları

15/00       Tütün kimyasal özellikleri veya işlemi; Tütün yan ürünleri (3/00 öncelik taşır)
         [3]
15/10 .      Tütün ürünleri veya tütün yan ürünlerinin kimyasal özellikleri [3]
15/12 . .     yeniden oluşturulan tütün [3]
15/14 . . .    Tütünden yapılmış olanlar ve yapıştırma maddeleri, tütünden türetilmeyenler [3]
15/16 . .     tütün yan ürünleri
15/18 .      Tütün ürünleri veya tütün yan ürünlerinin işlenmesi [3]
15/20 . .     Biyokimyasal işlem [3]
15/22 . .     Elektrik veya dalga enerjisi veya kısmi radyasyon uygulama ile
15/24 . .     öz çıkarımı ile; Tütün özü [3]
15/26 . . .    Öz çıkarım işlemi için organik çözeltilerin kullanımı [3]
15/28 . .     Kimyasal madde ile

Not
         15/30 - 15/40 gruplarında, aksine bir ifade yer almamışsa, tasnif, bir madde için en
         son uygun yer altına yapılır. [3]

15/30 . . .    Organik maddeler ile [3]
15/32 . . . .   Asiklik bileşikleri ile [3]
15/34 . . . .   altı elemanlı aromatik ring dışında bir karbosiklik ring ihtiva eden [3]
15/36 . . . .   Heteosiklik ringi ihtiva eden [3]
15/38 . . . . .  hetero atom olarak sadece nitrojen içeren [3]
15/40 . . . . .  Hetero atomları olarak sadece oksijen veya sülfür içeren [3]
15/42 . . .    Organik ve inorganik maddeler ile [3]
                          87
A 24 C    PURO VEYA SİGARA İMALATI İLE İLGİLİ MAKİNELER

Puro Yapımı

1/00     Puro imalat elemanları (puro imalatının iki veya daha fazla elemanını ihtiva eden
       kombinasyonlar 3/00; filtrelerin veya ağızlıkların eklenmesi veya takılması 5/47,
       5/52; genel olarak kesme makineleri B 26 D)
1/02     Tütünü ölçülü miktarlarda kesme araçlı veya araçsız tütün besleme araçları
1/04 .    Puro yapıştırıcı veya sarıcılarının kesilmesinde kullanılan araçlar
1/08 .    Tütün demetlerinin yapımı
1/10 . .   Apronlu demet yapım makineleri ve sarma tablaları
1/12 . .   Sarma merdaneli demet yapım makineleri
1/14 . .   Tutuculu demet yapım makineleri
1/16 .    Demetlerin işlenmesi
1/18 . .   Puro demetleri için kalıp veya pres
1/20 . . .  Puro demetleri için döner kalıplar
1/22 . .   Şekillendirilen demetlerin yuvarlanması
1/24 . .   Demetlerin uzunluklara göre kesilmesi
1/26 .    Sarıcının uygulanması
1/28 . .   Sarıcı taşıma mekanizmaları
1/30 . .   sarıcının demetlere uygulanması araçları
1/32 . .   Puro uçlarının şekillendirilmesi araçları (filtre uçları, ağızlıklar A 24 D 3/00)
1/34 . .   Yapıştırıcı uygulama araçları
1/36 . .   Sarılan demetlerin uzunluklara göre kesilmesi
1/38 .    Puroların son işlemi, örneğin sınıflama (puroların kurutulması A 24 B 9/00)
1/40     Puroların parçalanması veya tozlanması
1/42 . .   Marka, yazı basımı veya süsleme
1/44 . .   Puro için toplama ve baskı araçları

3/00     Puroların komple imalatı; puro imalatı ile ilgili iki veya daha fazla elemanın
       kombinasyonu

5/00     Sigara Yapımı; Uç maddelerinin yapımı, veya filtre veya ağızlıkların puro veya
       sigaralara eklenmesi [3]
5/02 .    Sigara doldurma makinesi
5/04 . .   Sürekli rod ile (5/14 öncelik taşır)
5/06 . .   Presleme odası ile
5/08 .    Sarma için apron ve masalı makineler
5/10 .    Sarma silindirli makineler
5/12 .    Doldurulan ve yuvarlanan sigaraların kesilmesi
5/14 .    Sürekli rod tipi makineler (tütün besleme araçları 5/39)
5/18 . .   Rod (çubuk) oluşumu
5/20 . .   Makaralar; bobin taşıyıcıları; Diğer aksesuarlar
5/22 . .   Kağıt katlama
5/24 . .   Kağıdın yapıştırılması
5/26 . .   Kağıt yapıştırma yerinin kurutulması
5/28 . .   tütün rodunun kesilmesi
5/30 . . .  Bıçakları bileme araçları ile kombineli makineler
5/31 . .   çalıştırma, yavaşlatma veya makine arızası durumunda devreye giren özel
       düzeneklere sahip olanlar, örneğin sürekli rodun değiştirilmesi veya kesilmesi için
5/32 .    Sigaraların ayrılması, düzenlenmesi, sayılması veya kontrol edilmesi (paketleme
       ile ilgili kısım B 65 B 19/00); Tütün beslemenin rod veya sigara durumuna göre

                       88
       düzenlenmesi (Kimyasal veya fiziksel özelliklerinin belirlenmesiyle malzemenin
       incelenmesi veya analizi G 01 N; genel kontrol G 05)
5/33 . .   Yakalama veya düzenleme araçları
5/34 . .   Sigara veya rodların kontrol edilmesi, tütün beslemenin düzenlenmesi için; hatalı
       sigaraların alınması
5/343 . . .  Mekanik araçlarla, örneğin algılayıcı araçlar
5/345 . . .  Hatalı sigaraların atılması (5/31 öncelik taşır)
5/35 .    sigaraların yapım makinesinden paketleme makinesine taşınması için taşıma
       araçlarının uyarlanması
5/352 . .   Konteyner kullanımı, yani bot
5/354 . . .  Botların yapım makinesinde doldurulması
5/356 . . .  Botların paketleme makinesi hunisine boşaltılması (huni yapısı B 65 B 19/04)
5/358 . . .  Bot yapısı
5/36 .    Kağıtların veya diğer parçaların hatalı sigaralardan çıkarılması
5/38 .    Baskı araçları ile kombineli makineler
5/39 .    Tütün besleme araçları (beslemenin rod veya sigara durumuna göre ayarlanması
       5/34)
5/40 .    Elle çalıştırılan araçlar
5/42 . .   Cep sigara doldurucuları
5/44 . .   Cep sigara yuvarlayıcılar
5/46 .    Sigara için kağıt tüp yapımı (genel olarak kağıt tüp yapımı B 31 C)
5/47 .    Puro veya sigaralara ağızlık veya filtre eklenmesi veya takılması, örneğin filtrenin
       sigaraya veya ağızlıklarına takılması (5/52 öncelik taşır; filtreler, imalatları,
       ağızlıklar A 24 D 3/00) [3]
5/52 .    Filtre veya ağızlıkların sigara roduna veya tütün roduna takılması (filtre, imalatları,
       ağızlıklar A 24 D 3/00)
5/54 .    Sigara kağıt uçlarının tütün ile doldurulduktan sonra katlanması
5/56 .    Uç maddenin yapımı, örneğin, puro veya sigara ağızlıkları için kapama maddesi,
       mekanik araçlarla yapımı (kimyasal yönü C 08; sigara sarma kağıdı D 21 H)
5/58 . .   Uç maddesinin uygulanması
5/60 .    Sigaranın son işlemi, örneğin marka, baskı, türü, süslemeA 24 D    PURO; SİGARA; TÜTÜN İÇME FİLTRELERİ; PURO VEYA SİGARA
       AĞIZLIKLARI; TÜTÜN İÇME FİLTRE VEYA AĞIZLIKLARININ İMALATI

1/00     Puro; Sigara
1/02     Özel kapakı
1/04 .    ağızlık veya filtre uçlu (ağızlıklar, filtre uçları için 3/00'a bakın özelilkle)
1/08 .    Yakma araçlı (piyroforik bileşimliler C 06 C 15/00; çakmak için F 23 Q'ya bakın
       özellikle)
1/10 .    yangın söndürücülü
1/12 .    Kül kalma ekli, tutuculu veya diğer donanımlı
1/14 .    Pipo için Tütün yuvası
1/16 .    Puro veya sigara için bantlar (bantların uygulanması ile ilgili makineler B 65 C)
1/18 .    tütünden başka içilebilir malzeme seçimi
3/00     Tütün içme filtreleri, örneğin filtre uçları, filtreleme (genel olarak filtreler B 01
       D); Puro ve Sigara için Ağızlıklar (Pipo için, puro veya sigara tutucuları için A 24
       F 7/00) [3]
3/02 .    Tütün içme filtrelerinin imalatı (Filtreler için kağıt veya sellüloz malzemelerinin
       imalatı D 21) [3]
3/04 .    Tütün içme filtreleri, şekil veya yapıları itibarı ile değişiklik gösterenler [3]
                         89
3/06 .      Tütün içme filtreleri için malzeme kullanımı [3]
3/08 . .     taşıyıcı veya ana madde olarak organik madde kullanımı (iyon değişim malzemesi
         3/12) [3]
3/10 . . .    Sellüloz veya sellüloz türevleri [3]
3/12 . .     iyon değişim maddeleri [3]
3/14 . .     Katkı maddesi olarak organik maddeler (iyon değişim maddeleri 3/12) [3]
3/16 . .     inorganik maddeler [3]
3/18 . .     Puro veya sigaralar için ağızlık; Bunların imal edilmesi (3/02 öncelik taşır; uç
         maddelerinin yapımı, bunların puro veya sigara ağızlıklarına eklenmesi A 24 C
         5/56; Plastik veya plastik durumlu maddelerden puro veya sigara tutucularının
         üretimi B 29 D 23/14; metalden üretim için Kısım B'de ilgili altsınıfa bakınız) [3]A 24 F      TİRYAKİ İHTİYAÇLARI; KİBRİT (Çakmaklar F 23 Q)

Altsınıf indeksi
TÜTÜN PİPOLARI; AĞIZLIKLAR
       Genel Yapı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1/00
       Özel pipolar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/28, 1/30, 3/00
       Pipo yuvası; ağızlık. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/00; 7/00
       Aksesuarlar; kokulandırıcı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/00; 11/00
PURO VEYA SİGARA İÇME İLE İLGİLİ ALETLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                13/00, 15/00,
       17/00
KİBRİT KUTULARI VEYA YUVALARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           27/00, 29/00
DİĞER TİRYAKİ İHTİYAÇLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        19/00 - 25/00,
                                                   31/00,    47/00

Tütün Pipoları

1/00       Tütün pipoları (Arıcı pipoları A 01 K 55/00)
1/02       Temizleme veya soğutma için düzenek ihtiva edenler (nargile 1/30)
1/04 . .     içme odalı veya sıvı toplayıcılı
1/06 . . .    pipo içinde
1/08 . . . .   gövde içinde
1/10 . . . .   kase içinde
1/12 . . .    pipo dışında
1/14 . . . .   sıvı tutuculu
1/16 . .     zik-zak veya benzeri geçişli
1/18 . .     Absorbe olmayan astarlı
1/20 . .     absorbe astarlı
1/22 . .     hava ile soğutma tertibatlı, örneğin çift duvarlı pipolar
1/24 .      Tütünün altından yakılması için
1/26 .      doldurma araçlı
1/28 .      Tüp pipolar, örneğin puro şeklinde
1/30 .      Nargileler
1/32 .      Pipolar için madde seçimi

3/00       Diğer nesnelerle kombine tütün pipoları
3/02 .      temizleme aletli

Pipo elemanları, parçaları veya aksesuarları; Ağızlıklar

                             90
5/00     Pipo yuvaları
5/02 .    konulduğunda dik duran düzenekliler
5/04 .    hava girişine izin veren delikli
5/06 .    Kil veya benzeri iç yapılı
5/08 .    Izgara, elek veye benzeri özellikli
5/10 .    Yuva kapakları, takılabilir ve ayrılabilir
5/12 .    eklenen durduruculu
5/14 .    rüzgar kesicili

7/00     Pipo ağızlıkları; Puro veya sigara tutucu ağızlıkları
7/02 .    ayrılabilir bağlama elemanlı
7/04 .    içme filtreli (filtreler A 24 D 3/00)

9/00     Tiryaki pipo aksesuarları
9/02 .    Tütün tutucular, yani tütünün pipo içine sıkıştırılması araçları(tütün kutuları ile
       kombine 23/04)
9/04 .    Pipo temizleme araçları (pipo ile kombine 3/02)
9/06 . .   Gövde için, örneğin, fırça, iğne, tel
9/08 . .   temizleme seti
9/10 . .   pipo yuvası için, örneğin kazıyıcı, yuva temizleyici, kesme dişlili
9/12 . .   Buhar, hava veya su ile tütün pipo temizleme araçları
9/14 .    Tütün pipoları için stand veya taşıyıcı
9/16 .    Pipo veya ilgili parçalar için koruyucu kapak veya kutu

11/00     Tütün pipoları kullanımını kolaylaştıran aletler

13/00     Puro veya sigara içme aletleri
13/02 .    Puro veya sigara tutacakları (ağızlıklar 7/00)
13/04 . .   temizleme veya soğutma düzenekliler (nargileler 1/30)
13/06 . .   İçme filtreliler (ilgili filtreler A 24 D 3/00)
13/08 . .   özel araçlılar, örneğin puro veya sigara tutulması için enser veya tutucular
13/10 . .   uç çıkarıcılılar
13/12 . .   diğer nesnelerle kombine olanlar, örneğin yazma araçları(baston veya şemsiye
       çubukları ile kombine A 45 B 3/16)
13/14 . .   Koruma kutuları
13/16 .    Puro veya sigaranın kül zararlarından korunması emniyet kovanları
13/18 .    Puro veya sigara söndürücüler
13/20 . .   Kor küllerin kesilmesi araçları
13/22 .    İçerken puro veya sigaranın tutulması araçları
13/24 .    Puro kesici, yarıcı veya deliciler, örneğin çakmakla kombineli olanlar (tırnak
       makası ile veya makas ile kombineli olanlar B 26 B 13/22)
13/26 . .   Cep aleti olarak oluşturulanlar
13/28 .    Puro üfleme araçları
13/30 .    Duman görüntüleri veya halkaları oluşturma düzenekleri (duman oyuncakları A 63
       H 33/28)

15/00     Puro veya sigara yuvaları veya kutuları (Paketler B 65 D)
15/02 .    Kapalı yerde kullanım için (araçlarda kullanım uyarlamaları B 60 N 3/12)
15/04 . .   Bir tek puro veya sigaraya izin veren aletler
15/06 . .   sunma araçlılar (15/04 öncelik taşır) [2]
15/08 . .   diğer nesnelerle kombine olanlar
15/10 . . .  çakmak ile
15/12 .    cep kullanımı için
                        91
15/14 . .   bir tek puro veya sigaraya izin veren aletlerle
15/16 . .   Sunma araçlılar (15/14 öncelik taşır) [2]
15/18 . .   diğer nesnelerle kombine
15/20 .    Her bir sigara veya puro için Tek kompartmanlı

17/00     Sigara kağıt yuvaları

Diğer tiryaki ihtiyaçları

19/00     Kül tablaları (yolcu taşıma araçları için olanlar B 60 N 3/08)
19/02 .    çıkarılabilir iç setler
19/04 .    bastırılarak gizlenen taklit tabanlılar
19/06 .    eğilebilir yuva veya taklit taban
19/08 .    Eğilebilir olarak monteli taklit taban
19/09 .    otomatik hareketli emniyet araçlılar, örneğin ısı tepkili
19/10 .    diğer maddelerle kombine olanlar(15/08 öncelik taşır)
19/12 . .   kibrit kutulu
19/14 . .   söndürücülü

21/00     Tiryaki ihtiyaçları standları

23/00     Tütün, enfiye veya çiğneme tütün kutuları
23/02.    Tütün kesesi
23/04 . .   diğer nesnelerle örneğin doldurma araçları ile kombine olanlar

25/00     Nem muhteviyatının kontrolü veya puro, sigara veya tütün koku kontrolü için
       tiryakilerce kullanılan araçlar (fabrikada nemlendirme A 24 B 3/04)
25/02 .    Nemlendirme cihazları

27/00     Kibrik yuvaları veya kutuları (paketler B 65 D; sürtme yüzey, kibrit bileşimi C 06
       F)
27/02 .    kibritlerin ayrı ayrı saklanması araçları içerenler
27/04 .    Kibrit yuvaları için koruyucu kapaklar
27/06 .    rüzgar muhafazalı
27/08 .    Kibrit kutu standları (27/10 öncelik taşır)
27/10 .    Kibrit veya kibrit kutularının duvara desteklenmesi yuvaları
27/12 .    Kibrit kitapları
27/14 .    Kibrit dağıtıcı; şerit üstünde düzenlenmiş Kibrit dağıtıcıları (dağıtıcılar genel olarak
       B 65 D 83/00)
27/16 . .   cep kullanımı için
27/18 . . .  ani yanmayı önleyici araçlar ihtiva edenler
27/20 . . .  kibritin dağıtıldığı şekilde yanması araçlarını içerenler
27/22 . .   kapalı yerde kullanım için
27/24 . . .  Ani yanma önleyici araçlar ihtiva edenler
27/26 . . .  Dağıtıldığı şekilde yanma sağlayan araçlar ihtiva edenler; Kibrit dizi çakmakları

29/00     Kibrit yakma araçları; Yanan kibrit tutacakları

31/00     Pipo yakma; kibrit kırma araçları

47/00     Başka yerde kapsanmayan Tiryaki ihtiyaçları


                        92
ŞAHSİ VEYA EV EŞYALARI

A 41      GİYİM EŞYALARI

A 41 B     İÇ GİYİM; BEBEK BEZİ; MENDİL

Altsınıf indeksi
ÖZEL MADDE SEÇİMİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17/00
GÖMLEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00 - 7/00
İÇ GİYİM KUMAŞLARI; BEBEK BEZLERİ; MENDİL. . . . . . . . . . . . . . . . . 9/00, 11/00; 13/00,
                                                     15/00

1/00      Gömlek
1/02 .     ön eklemeler
1/04 .     değiştirilebilir kısımlar
1/06 .     iç çamaşır, külot veya benzeri giysilere değişmeli olarak bağlanabilenler
1/08 .     Ayrıntılar
1/10 . .    Kapatma araçları (düğmeler A 44 B 1/00; kol bağları A 44 B 5/00)
1/12 . .    Boyun yakaları
1/14 . . .   Boyun yakaları sertleştirme araçları
1/16 . . .   Ayarlanabilir boyun yakaları
1/18 . .    Gömlek ön kısımları
1/20 . . .   Gömlek ön kısım serteştirme araçları
1/22 . . .   Taklit gömlek önleri, örneğin yakalara ekli veya eksiz göğüslükler

3/00      Yakalar (1/00 öncelik taşır)
3/02 .     Kapatma araçları örneğin şeritler
3/04 .     Gömleğe tespit araçları (yaka düğmeleri A 44 B 3/00)
3/06 .     Yaka sertleştirme araçları
3/08 .     Kombine sertleştirme ve tespit araçları
3/10 .     Kimyasal olarak sertleştirme (Sertleştirme prosesleri D 06)
3/12 .     Boyun bağları veya kravat destekli
3/14 .     Ters çevrilebilir yaka
3/16 .     Plastik yaka; Kağıt yaka
3/18 .     Yaka koruyucuları

5/00      Yaka veya bileklik katlama araçları (imalat sırasında yapılan katlama yaka veya
        manşet kenarları A41 H 33/00)

7/00      Manşetler (1/00, 3/00 öncelik taşır; manşet astarı A 44 B 5/00)
7/02 .     Manşet kapatma araçları
7/04 .     Manşeti gömleğe bağlayan tespit araçları
7/06 .     Manşetin ceket koluna bağlanması
7/08 .     Manşet sertleştirme maddeleri
7/10 .     Ters çevrilebilir manşetler
7/12 .     Manşet koruyucular

9/00      İç çamaşırları
9/02 .     Erkek don veya iç giysileri, takılmış ağ veya oturma kısımlı veya kısımsız
9/04 .     Bayan külotları, takılı ağ veya oturma kısımlı veya kısımsız
9/06 .     İç gömlek; Kombinezonlar
9/08 .     Kombine iç çamaşırları (bayan külotlü çorapları, body 1/14)
                             93
9/10 .    Jüponlar
9/12 .    Koruyucu iç çamaşırlar (yara bezi veya emici ped ile kombine veya bunları
       taşıyacak şekilde özel olarak tasarlanan A 61 F 13/15)
9/14 .    İç çamaşırını tamamlayan bilek bandları; Bunlarla ilgili kapatma araçları
9/16 .    İç çamaşırını tamamlayan omuz şeritleri (genel olarak omuz şeritleri A 41 F 15/00)

11/00    Çoraplar; Külotlu çoraplar (tedavi amaçlı elastik çoraplar A 61 F 13/08) [2]
11/01 .   Dikişler [2]
11/02 .   Takviye araçları
11/04 . .  çorap üstü olanlar
11/06 .   değiştirilebilir ayak giysili
11/08 .   Ayak kısımsız çoraplar
11/10 .   Çorap koruyucular (ayak giyim eşyalarına konulacak A 43 B 23/28)
11/12 .   Çorabın yukarıda tutulmasını sağlayan üst uçta bulunan araçlar (11/04 öncelik
       taşır; askılar A 41 F 11/00) [2]
11/14 .   Külotlu çoraplar; Badi çorapları [2]

13/00    Bebek bezleri (Bebek peçeteleri veya tutucuları A 61 F 13/15) [5]
13/04 .   Bebek pantolonları (bez veya absorbe pedlerle kombine veya özel olarak bunları
       taşıyacak şekilde tasarlananlar A 61 F 13/15) [5]
13/06 .   Slip tipi torba; kundak giysileri
13/08 .   korsaj [5]
13/10 .   Mama önlüğü

15/00    Mendiller
15/02 .   Göğüs cep mendilileri [2]

17/00    İç çamaşırı özel maddelerinin seçimiA 41 C    KORSE

1/00     Korse veya kuşaklar(Korse tespit araçları A 41 F 1/04; ortopedik korseler A 61 F
       5/02)
1/02 .    Elastik korseler
1/04 . .   kaçuktan mamül
1/06 .    sütyenli
1/08 .    Karın kuşakları
1/10 . .   Doğum korseleri
1/12 . .   Tamamlayıcı parçalar
1/14 . .   Korsa; çelik korsa
1/16 . . .  telden mamul
1/18 . . .  built-up tipi
1/20 . . .  koruyucu başlıklı

3/00     Sutyenler
3/02 .    ön kapamalı
3/04 .    bakıcılar için
3/06 .    Kemersiz sutyenler
3/08 .    diğer giysilerle kombine (korse ile 1/06)
3/10 .    Sertleştirme veya göğüs şekillendirme araçlı olanlar (araçlar için 3/14'e bakın) [2]

                       94
3/12 .     Tamamlayıcı parçalar [2]
3/14 . .    Sertleştirici veya göğüs şekillendirici araçlar [2]

5/00      Korse veya sütyen imalatı için makine, alet veya yöntemlerA 41 D     DIŞ GİYSİLER; KORUYUCU GİYSİLER; AKSESUARLAR (göz veya kulak
        koruyucuları A 61 F 9/00, 11/00; ter takımları A 61 H 36/00)

        Not
        Bu altsınıfta, aşağıdaki ifadeler karşılarında belirtilen anlamlarda olacaklardır:
        -   "dışgiysi" sabahlık, gecelik, banyo kostümleri ve pijamaları
            kapsamaktadır.

Altsınıf İndeksi
ÖZEL MADDELERİN SEÇİMİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         31/00
DIŞ GİYİM
       Genel olarak dış giyim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00, 3/00, 5/00,
                                                   11/00, 15/00
       Özel kullanım amaçlı dış giysi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/00, 10/00, 13/00,
                                                   29/00
       Giysi ayrıntıları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27/00
AKSESUARLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17/00 - 25/00

1/00      Giysiler (Çocuklar için 11/00)
1/02 .     Ceket
1/04 .     yelek, jarse ceket, süveter veya benzerleri
1/06 .     Pantolon
1/08 . .    spor amaçlılar, örneğin kayak pantolonları, at binme pantolonları
1/10 . .    ütü izinin korunması araçları
1/12 . .    çarpık bacakların gizlenmesi araçları
1/14 .     Etekler
1/16 . .    Çemberli etek; Tel çemberli etekler
1/18 .     Bluzlar
1/20 .     Hamile giysileri
1/22 .     Diğer bayan giysileri

3/00      Üst giysiler (kürklü giysiler 5/00; çocuklar için 11/00; profesyonel veya sporcu
        koruyucu elbiseleri 13/00)
3/02 .     Montlar
3/04 . .    Yağmurluk
3/06 . . .   Bacak koruyucu araçları ihtiva edenler
3/08 .     Pelerinler

5/00      Kürklü giysiler; kürklü yan ürün giysileri

7/00      Banyo giysileri; mayolar, altları veya erkek mayosu; Plaj takımları(banyo
        pelerinleri A 42 B 1/12)
10/00      Pijama; Gecelikler [3]

11/00      Çocuk giysileri

                            95
13/00     Profesyonel, sanayi veya spor koruyucu giysileri, örneğin Darbe, veya
       sıkmaya karşı koruma sağlayan giysiler, cerrahi giysiler (Başlıklar 3/00;
       kimyasal maddelere karşı koruma sağlayan giysiler veya yüksek yerlerde kullanım
       için A 62 B 17/00; denizde kullanım için hayat kurtarma giysileri, dalgıç takımları B
       63 C; kurşun geçirmez veya zırhlı giysiler F 41 H; radyasyona karşı koruma
       sağlayan giysiler G 21 F 3/02; elektrik ısıtma elemanları H 05 B)
13/02 .    Takımlar
13/04 .    Apronlar; apron tespit araçları
13/06 .    Diz veya ayak koruyucuları
13/08 .    Kol veya el koruyucuları
13/10 . .   Eldiven şeklinde el koruyucuları
13/12 .    Cerrah veya hasta gecelik veya giysileri [3]

15/00     Dönüştürülebilir giysiler
15/02 .    Pantolona dönüştürülebilir etekler
15/04 .    diğer ürünlere dönüştürülebilir giysiler (seyahat veya kamp ürünleri için A 45 F
       4/00)

17/00     Tozluklar; Kısa tozluklar
17/02 .    Bacaklık
17/04 .    Baldır tozluğu

19/00     Eldivenler
19/01 .    dört parmağı saracak şekilde bölünmez eldivenler, yani tek parmaklı eldiven [2]
19/02 .    Eldiven boşluklarının delinmesi veya şekillendirilmesi düzenekleri
19/04 .    Eldiven yapım aletleri; eldiven yapım ölçme araçları

20/00     Bileklikler veya el bandları örneğin teri emmesi için(şapka parçaları A 42 C
       5/02) [5]
23/00     Eşarplar; Baş eşarpları,Boyun eşarpları

25/00     Boyunbağları
25/02 .    bandlı veya bandsız hazır düğme veya düğümlü olanlar
25/04 . .   bandların tespit araçları
25/06 .    kullanıcı tarafından yapılan düğüm, yay veya benzeri
25/08 .    Düğüm veya benzeri şeylerin yapım araçları
25/10 . .   Düğüm veya benzeri şeylerin tutulması araçları
25/12 . . .  Yaka veya gömlek düğmesine bağlanabilir olanlar
25/14 . .   Aynı anda oluşturan ve tutan araçlar
25/16 .    Astar; sertleştirme parçaları

27/00     Giysi veya giysi mamullerinin ayrıntıları (tuhafiye A 44)
27/02 .    Astarlar
27/04 . .   Çıkarılabilir astarlar
27/06 . .   Sertleştirme parçaları
27/08 .    süsleme; Ziynet (genel süsleme D 04 D)
27/10 .    Kol yuvaları; kavadura
27/12 .    Hami veya koruyucu
27/13 . .   Kol altı hamileri [2]
27/14 . .   Giysi alt kenarında
27/16 . .   Yaka hamileri

                        96
27/18 .     Kumaş yakalar
27/20 .     Cepler; ceplerin yapımı veya ayarlanması
27/22 .     Asma kancaları veya lopları (takma araçlı E 05 B 69/00)
27/24 .     Elbise kenarları; dikişler
27/26 .     Vatka; Kalça pedleri; Göğüs pedleri
27/28 .     Havalandırma araçları [2]

29/00      Üniforma; Üniforma parçaları veya aksesuarları

31/00      Dış giyim için özel madde seçimi
31/02 .     tabakalı madde [2]A 41 F     ELBİSE TUTUCULARI; ASKILAR

Altsınıf İndeksi
TUTMA ARAÇLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00
PANTOLON VEYA ETEK ASKILARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          3/00, 5/00, 7/00, 9/00,
       18/00
KÜLOTLU ÇORAP VEYA ÇORAP ASKILARI. . . . . . . . . . . . . . . . .              11/00, 13/00,18/00
DİĞER GİYSİ ASKILARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18/00, 19/00;15/00
GİYSİLERİN AŞAĞIDA TUTULMASI ARAÇLARI. . . . . . . . . . . . . . 17/00

1/00      Giysiler için özel uyarlanmış tespit araçları (genel olarak tespit araçları A 44 B)
1/02 .     Düğme delikleri; düğme delikleri için gözler
1/04 .     Korse tutturucular
1/06 .     Eldiven tutucular
1/08 .     Jartiyer tuturucu

Giysi askıları

3/00      Kuşaklar
3/02 .     Pantolona eklenmesi için şerit, dil veya benzeri
3/04 .     Şerit, dil veya benzeri şeylerin kuşaklara bağlanması ile ilgili araçlar
3/06 .     Kuşakların katlanablir olması araçları; kuşak elastik elemanları; tamamen
        kauçuktan yapılan kuşaklar

5/00      Gömlek, yelek veya benzeri giysilere eklenen pantolon askıları

7/00      İç çamaşırlarının pantolona bağlanması araçları

9/00      Pantolon veya etekler için Kemer, kuşak veya bel
9/02 .     Genişletilebilir veya ayarlanabilir kemer veya kuşak

11/00      Külotlu çorap veya çorap askıları
11/02 .     Külotlu çorap veya çorapların askıya bağlanması araçları
11/04 . .    Düğme ve lop tipi
11/06 . .    Pivotlu klipler
11/08 . .    tek parça ihtiva edenler
11/10 .     Koruma veya benzeri ara elemanlar
11/12 .     uzunluk ayarlama araçlılar
                            97
11/14 .      Askıların giysiye tespiti ile ilgili araçlar, örneğin pantolon, iç çamaşıra
11/16 .      jartiyer
11/18 .      Külotlu çorapların doğrudan iç çamaşıra tespiti ile ilgili araçlar

13/00       Külotlu çorap veya çorapların giyerken tutulması veya desteklenmesi ile ilgili
         diğer araçlar

15/00       Omuz veya benzeri şeritler
15/02 .      Şeritlerin yerinde tutulması ile ilgili araçlar

17/00       Giysilerin kaldırılması-indirilmesi araçları
17/02 .      Pantolon veya etek için klip veya benzeri şeyler
17/04 .      pantolon alt ucundaki şeritler

18/00       3/00 - 17/00 gruplarından İki veya daha fazla grup kapsamında yer alan giysi
         askıları

19/00       Başka şekilde belirtilmeyen giysi askılarıA 41 G      YAPAY ÇİÇEKLER; PERUKLAR; MASKELER; TÜYLER

Altsınıf indeksi
YAPMA ÇİÇEKLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00
PERUKLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3/00, 5/00
MASKELER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/00
TÜYLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/00, 11/00

1/00       Yapay çiçekler, meyve, yaprak veya ağaçlar (suni yılbaşı ağaçları A 47 G
         33/06); Çelenk
1/02 .      Yapma çiçek, veya benzerlerinin yapımı için uygulama alet, araç veya makineleri
1/04 .      Çelenkler; çelenk tertibatı

3/00       Peruklar (sadece bebek oyuncaklar için A 63 H 3/44)

5/00       Saç parçaları, takmaları, ruloları, pedleri veya benzerleri; Küçük peruka
5/02 .      Yapay kirpik; Yapay kaş

7/00       Gizlenme için maske veya domino, örneğin tiyatro amacı kullanım için
7/02 .      özel efektli parçalar

9/00       Doğal tüy süsleri; Doğal tüy işleme (yatak tüylerinin işlenmesi B 68 G 3/00,
         D 06 M)

11/00       Yapay tüyler
11/02 .      Yapay tüy yapımı ile ilgili uygulama veya makineler
A 41 H      GİYSİ YAPIMI İÇİN ALET VEYA MAKİNELER, örneğin ELBİSE DİKİMİ,
         TERZİCİLİK İŞİ İÇİN, BAŞKA ŞEKİLDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İSE (Kıyafet ile
         ilgili özel kısımların yapılması ile ilgili makine, alet veya yöntemler için bu maddeler
         ile ilgili A 41 B ile F'deki ilgili gruplara bakın; genel kesme alet veya makineleri B
         26; dokuma, örme, dantel, örgü süsleme D 03 - D 06; Dikiş makineleri, dikiş
                               98
        aletleri, dikiş araçları D 05 B; tekstil maddelerinin kesilmesi veya diğer işlemleri D
        06 H 7/00)

Altsınıf indeksi
YÖNTEMLER; ARAÇLAR VEYA AKSESUARLAR
       Ölçme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00, 3/00, 5/00
       Kopyalama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1/00, 3/00, 5/00, 11/00,
       23/00
       Takma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/00, 21/00
       Bitirme, tamirat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/00, 25/00, 27/00, 31/00
       Aksesuarlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/00, 17/00, 19/00, 31/00
ÖZEL UYGULAMALAR İÇİN MAKİNE, ARAÇ VEYA YÖNTEMLER
       Katlama; Ayarlama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33/00, 37/00
       Diğer yöntem veya makineler. . . . . . . . . . . . . . 41/00,42/00, 43/00

1/00      Ölçme yardımcıları veya yöntemleri (Kişi üzerinde model çıkarma ile prova
        yapımı 3/04; tanıma amacı için şahıs beden ölçülerinin ölçümesi A 61 B 5/117;
        genel olarak ölçme G 01 örneğin G 01 B)
1/02 .     İnsan vücudu üstünde ölçü alma araçları
1/04 . .    Ölçü alma standları
1/06 .     işaretleme araçları ile kombineli olanlar (işaretleme için özellikle D 06 H 1/00)
1/10 .     İşaretleme için ceket ölçümü

3/00      Kesme için prova; Bu provaların taslağının çıkarılması veya işaretlenmesi
        (Atkı ve çözgü ile belirlenmiş dokuma iplikliler D 03 D 13/00)
3/01 .     madeni levha kalıbının kullanımı
3/015      ayarlanabilir tip
3/02 .     Kopyalama ile provanın işaretlenmesi işaretleme tekerleği 11/00)
3/04 .     insan vücudu üzerinde model çıkarımı ile prova yapımı
3/06 .     Kağıt üzerinde prova
3/08 .     Kumaş üzerinde, örneğin baskılı prova

5/00      Elbise biçimleri; göğüs biçimleri; Standlar (sadece gösterim amaçlı A 47 F
        8/00)
5/01 .     ayarlama araçlılar, örneğin boy
5/02 .     şişirilebilir form

9/00      Elbise kenarı süsleme, seviyeleme veya düzleme ile ilgili araç veya
        yöntemler (dikiş makinelerinde bulunanlar D 05 B)
9/02      Kumaş uzunluğunun işaretlenmesi araçları

11/00      İşaretleme tekerleği

15/00      Kumaş tutucular

17/00      İğne veya pinler için yastıklar (19/00 öncelik taşır)
                            99
19/00   İğne veya pin kutuları

21/00   Deneme veya takma sırasında vücut destekleri

23/00   Tebeşir uygulama araçları; keskinleştirme veya tutma tebeşiri (yazılması veya
     çizilmesi B 43)

25/00   İşaretleme, delme veyaa düğme deliklerinin yapımı için alet veya yöntemler
     (dikiş ile D 05 B)
25/02 .  Düğme delik makasları

27/00   Yapıştırıcı veya yapışkan parçalarla elbise tamiratı

31/00   Terzicilik ile ilgili diğer yardımcı aletler

33/00   Yaka, manşet veya benzeri parçaların imalat sırasında katlanması ile ilgili
     makine veya aletler (sadece içe kıvırma D 06 G 3/00)

37/00   Tespit araçlarının kumaş üzerine oturtulması ile ilgili makine veya yöntemler
     (ayakkabılar için A 43 D 100/00; dikiş ile D 05 B)
37/02 .  kopça veya gözlerin ayarlanması
37/04 .  tespit etme araçlarının ayarlanması
37/06 .  kayan tespit elemanlarının ayarlanması
37/08 .  Kopçaların ayarlanması
37/10 .  Düğmelerin ayarlanması

41/00   Doğal veya sunni kürklerden giysi yapımı ile ilgili makine veya aletler(kürk
     giysileri A 41 D 5/00)

42/00   Giysi yapımı için çok adımlı üretim (birçok dişik makinesi kombinasyonu içeren
     dikiş üniteleri D 05 B 25/00) [3]

43/00   Diğer yöntem, makine veya aletler
43/02 .  kumaş parçalarının veya boşluklarının, örneğin besleme, pileleme, ayırma, ters
     çevirme ile ilgili işlemleri (ince maddelerin genel olarak işlenmesi B 65 H) [3]
43/04 .  Yapıştırma veya kaynak ile kumaş parçaları veya boşluklarının eklenmesi
     (kumaşların yapıştırıcı veya yapışkan parçalarla tamiratı 27/00; belli kumaşların
     imalatı sırasında eklenmesi, yapıştırma veya kaynak hariç, bu kumaşlarla ilgili
     altsınıflara bakın, örneğin A 41 D; genel olarak yapıştırma işlemleri C 09 J 5/00;
     dikiş ile ekleme D 05 B) [3]
                      100
A 42      BAŞ GİYSİLERİ

A 42 B     ŞAPKA; BAŞA GİYİLEN ÜRÜNLER

1/00      Şapka, başlık; kapşon
1/02 .     Şapka, sert başlıklar
1/04 .     Yumuşak başlıklar; Kapşonlar
1/06 . .    kulakçıklı başlıklar; Motor başlıkları; göz, kulak veya boyun koruma özellikli
        başlıklar (genel olarak kulak ve boyun koruma araçları A 41 D); hava pedli veya
        çıkarılabilir astarlı başlıklar
1/08 . .    rüzgara karşı korumalı(spor amaçlı kafa koruyucular A 63 B 71/10)
1/10 . . .   Madenci başlıkları
1/12 . .    Banyo başlıkları
1/14 .     Hasır şapkalar; Hasır şapka yan ürünleri
1/16 .     Kadın şapkaları
1/18 .     toz, yağmur veya güneşe karşı korumalı olan şapkalar
1/20 .     Atılabilir şapka; ayrı parçalardan mamul şapkalar
1/22 .     ebat olarak ayarlanabilir olanlar
1/24 .     Bağlama maddelerinin eklenmesi araçları ihtiva edenler, örneğin anı tabletleri,
        ayna, lamba, nişan işaretleri

3/00      Miğferler; Miğfer kapakları (kimyasal maddeye karşı korumalı başlıklar veya
        yüksek yerlerde kullanım için A 62 B 17/00; gaz miğferleri A 62 B 18/04; yüzme
        başlıkları A 63 B 33/00; savunma koruma başlıkları F 41 H 1/04)
3/04 .     Miğfer parça, ayrıntı veya aksesuarları [5]
3/06 . .    Darbe emmici kalkan, örneğin çarpma miğferleri [5]
3/08 . .    Çene bandları veya benzeri tutma araçları [5]
3/10 . .    Astarlar (3/16 öncelik taşır) [5]
3/12 . . .   Yastıklama cihazları [5]
3/14 . . .   Süspansiyon araçları [5]
3/16 . .    Kulak koruma araçları [5]
3/18 . .    Yüz koruma araçları [5]
3/20 . . .   Yüz koruyucuları, örneğin buz hokeyi için (3/22 öncelik taşır) [5]
3/22 . . .   Vizörler [5]
3/24 . . . .  buğulanma veya sis önlemek için gerekli araçları ihtiva edenler [5]
3/26 . . . .  temizleme araçlı olanlar, örneğin silecek [5]
3/28 . .    Havalandırma tertibatı (3/24 öncelik taşır) [5]
3/30 . .    Radyo setleri veya haberleşme sistemlerinin kurulması (ses gönderme, iletim veya
        yönlendirmesi G 10 K 11/18; elektrikli iletişim teknikleri H 04) [5]
3/32 .     Katlanabilir miğferler; ayrılabilir parçalardan yapılmış miğferler (3/04 öncelik taşır)
        [5]

5/00      Peçe; Peçe tutucuları

7/00      Kafa kapatma araçları tespit araçları; Elastik kordonlar; Bayan şapka
        tutucuları (şapka iğneleri A 44 B 9/06)
                        101
A 42 C  ŞAPKALARIN VEYA DİĞER BAŞ GİYSİLERİNİN YAPIMI VEYA SÜSLENMESİ

1/00   Şapka imali
1/02 .  Şapka yapımı; Şapka yapım makineleri; Konik sopa makineleri; sopa
     şekillendirme aletleri(genel olarak şekillendirici D 04 H)
1/04 .  Bloklama; Presleme; Buharlaştırma; Germe
1/06 .  Şapka-sopalarının manüplasyonu
1/08 .  Şapka bitirme işlemleri, örneğin parlatılması, ütülenmesi, düzleştirilmesi,
     fırçalanma, sertleştirme, süsleme

2/00   Başka şekilde belirtilmeyen işlemlerle miğfer imalatı [5]

3/00   Şapka yapımı için muhtelif aletler, örneğin şapka çatkıları için tel yapımı için
     (hasır şapka için dikiş makineleri D 05 B; şapka kenarlarının yapımı ile ilgili dikiş
     makineleri D 05 B); Bitirilmiş şapkaların ebat veya şekillerinin değiştirilmesi
     araçları
3/02 .  Şapka blok tutacakları
3/04 .  bayan şapkalarının süslenmesi standları
3/06 .  Şapka ölçümleri ile ilgili araçlar

5/00   Şapkalar için takma veya süsleme, örneğin şapka bantları (sunni çiçekler,
     tüyler A 41 G)
5/02 .  Ter bantları
5/04   Havalandırma düzenekleri (miğfer için A 42 B 3/28)
                     102
A 43      AYAK GİYSİLERİ


A 43 B     AYAK GİYİM EŞYALARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ, AYAK GİYİM
        PARÇALARI

Altsınıf indeksi
AYAK GİYSİ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ. . . . . . . . . . . . . . . . 1/00 - 9/00, 11/00
GİYSİ PARÇALARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/00 - 23/00

Ayak giyim maddeleri karakteristik özellikleri

1/00      Malzeme ile ayrılan ayak giyim ürünleri (tabakalı ürünler B 32 B)
1/02 .     Hayvan veya bitkissel ipliklerden veya bunlardan mamul kumaşlardan yapılmış
        ayak giyim eşyaları
1/04 . .    Dokuma, örme, veya dantel ayak giyim eşyaları
1/06 .     Tahta, mantar, mukavva, kağıt veya benzeri iplikli maddeden yapılan ayak giyim
        eşyaları (ayakkabı tabanları 13/00; tahta ayakkabı yapımı B 27 M 3/20)
1/08 .     Metalden mamul ayak giyim eşyaları (tabanlar 13/10)
1/10 .     Kauçuk yapımı ayak giyim eşyaları
1/12 . .    kauçuk atıklarından yapılmış
1/14 .     gütaperka, sellüloid veya plastik yapımı ayak giyim eşyaları

3/00      Şekil veya kullanım ile ayrılan ayak giyim eşyaları
3/02 .     Üst botları; Bacak botları; bağcıklı ayakkabılar
3/04 . .    kauçuk veya elastik eklemeli veya köşeli
3/06 .     Sarkık kısımlı ayakkabılar; bölmeli üst kısımlı ayak giyim eşyaları
3/08 . .    kauçuk veya elastik eklemeli veya köşeli
3/10 .     Alçak ayakkabı; terlik (sandalet 3/12)
3/12 .     Sandaletler; şeritli
3/14 .     Makose; opanken veye benzeri ayakkabılar
3/16 .     Şoson, lastik
3/18 . .    lastikleri tutma araçları
3/20 . .    Ökçesiz lastikler
3/22 . .    ayakkabı ile lastik arasında koruyucu kılıf
3/24 .     Katlanabilir veya dönüştürülebilir ayak giyim eşyaları
3/26 .     uzunluk veya büyüklük olarak ayarlanabilir ayak giyim eşyaları
3/28 .     Bebekler için özel olarak uyarlanmış ayak giyim eşyaları
3/30 .     Bebek veya küçük çocuklar için özel olarak uyarlanan ayak giyim eşyaları

5/00      Spor amaçlı ayak giyim eşyaları (Kaymaz araçlar, örneğin buz ayakkabıları,
        futbol kramponları A 43 C 15/00)
5/02 .     Krampon
5/04 .     Kayak botları; Benzer botlar
5/06 .     Koşu ayakkabıları
5/08 .     Banyo ayakkabıları
5/10 .     Tenis ayakkabıları
5/12 .     Dans ayakkabıları
5/14 .     Bisikletçi ayakkabıları
5/16 .     Patenler
5/18 .     Spor amaçlı eklenebilir ayakkabılar
7/00      Sağlık veya hijyenik düzenekli ayak giyim eşyaları
                           103
7/02 .    Isıtma tertibatlı ayakkabılar (ayak ısıtıcılar A 61 F 7/08; elektrikli ısıtma elemanları
       H 05 B)
7/04 . .   Elektrik bataryalı, jeneratörlü veya benzeri ayak giyim eşyaları
7/06 .    Havalandırmalı ayak giyim eşyaları
7/08 . .   Hava delikli, kapamalı veya kapamasız ayak giyim eşyaları
7/10 . . .  bilekte kapatılabilir hava yarıkları ihtiva edenler
7/12 .    Özel su geçirmez ayakkabılar (lastik 3/16)
7/14 .    Ayak taşıma kısımlı ayak giyim eşyaları
7/16 . .   Yüksek topuklu ayak giyim eşyaları
7/18 . .   Ortak taşıyıcı, örneğin iç taşıyıcı
7/19 . . .  doğrudan yere basan
7/20 . .   Bilek - eklem destekleri veya tutamakları
7/22 . .   Sabit düz ayak kısımlı, metatarsal destekli, bilek çıkıntılı veya benzeri ayak giyim
       eşyaları(ortopedik eklemeler A 61 F 5/14)
7/24 .    Ayağın bir tarafa meyili önleyen başlık destekli ayak giyim eşyaları
7/26 . .   Ayak başparmak boşluklu veya ayak başparmak yayılmalı ayak giyim eşyaları
7/28 . .   Ayakkabı iç tabanının ayak tabanına uyarlanması
7/30 . .   Ayakta dururken basınca karşı koruma
7/32 .    Şok emme araçlı ayak giyim eşyaları (elastik taban 13/18)
7/34 .    ısı veya soğuğa karşı korumalı ayak giyim eşyaları
7/36 .    Topraklama veya zemin araçlı
7/38 .    Yükselme, yani yükseklik arttırma, ayak giyim eşyaları (yüksek topuk kısım
       içerde 7/16; doğal bacak için uzatma parçaları A 61 F 3/00; Konvensiyonal
       ayakkabılar için ortopedik ekler A 61 F 5/14) [2]

9/00     Ayrı parçaların düzenlenmesi ile özellik kazanan ayak giyim eşyaları
9/02 .    Çivili veya iğneli ayak giyim eşyaları
9/04 .    Kenar şeritli ayakkabılar (kenar şeridi 15/00)
9/06 .    dikişli veya çivili
9/08 .    Dönmeli ayakkabı
9/10 .    dışa dönüşlü ayak giyim eşyaları
9/12 .    Sıkıştırılmış veya çimentolu ayak giyim eşyaları
9/14 .    Platform ayakkabıları
9/16 .    Tabanı üst kısma kalıplı veya üst kısma kaynaklı ayak giyim eşyaları
9/18 .    kalıplı [6]
9/20 . .   kaynaklı

10/00    (A 43 D'ye transfer edildi)

11/00    Koyma veya kaldırmayı kolaylaştıran muhtelif düzenekliler
11/02 .   Ayakkabıya monteli çıkıntılar

Ayak giyim eşya parçaları

13/00    Tabanlar (taban 17/00); Taban ve topuk üniteleri
13/02 .   malzeme ile özellik kazananlar
13/04 . .  plastik, kauçuk veya volkanize iplik
13/08 .   Tahta
13/10 .   metal
13/12 . .  Farklı bir çok tabakalı maddeden yapılmış tabanlar
13/14 .   yapı şekli ile özellik kazananlar
13/16 . .  Parçalı tabanlar (birçok farklı maddeden oluşan tabakalar 13/12)
13/18 . .  Elastik tabanlar
                        104
13/20 . . .   Pnömatik tabanlar
13/22 . .    kaymayı önleyici veya aşınmaya dayanıklı maddeden yapılmış tabanlar,
        örneğin aşınmaya dayanıklı tabakanın şişirilmesi veya yayılması ile yapılması
13/24 . . .   eklemelerin kullanımı ile
13/26 . . . .  taban yüzeyinin üzerine projeksiyon
13/28 .     eklemeleri, kombine taban ve topukların eklenmesiyle özellik kazananlar (topuk
        eklemesi 21/36; topuk parçalarının eklenmesi 21/52)
13/30 . .    vida ile
13/32 . .    yapışkan ile
13/34 . .    Topuk iç kısmına eklenen tabanlar
13/36 . .    Kolayca değiştirilebilir tabanlar (metal olanlar 13/10; koruyucu tabanlar A 43 C
        13/12)
13/37 .     Taban ve topuk üniteleri
13/38 .     İç topuk
13/39 . .    Üst dikiş şeritli
13/40 . .    yastıklı
13/41 . .    Topuk sertleştirici, başparmak sertleştirici veya şank sertleştirici ile kombine
13/42 .     İç taban ile dış taban arasına yerleştirilen doldurma maddeleri; Sertleştirici
        madde

15/00      Ayak giyim eşyaları için kösele şerit

17/00      Çoraplar (Çorap A 41 B 11/00; ayakkabı için özel tıbbi eklemeler A 61 F 5/14)
17/02 .     Kıskı benzeri veya elastiki çoraplar veya çorap parçaları
17/03 . .    pnömatik
17/04 .     metal eklemeli veya kapaklı
17/06 .     Metal yaylı
17/08 .     Havalandırmalı çorap
17/10 .     Terli ayaklar için; su geçirmez çoraplar
17/12 .     Ahşap yapımı çoraplar
17/14 .     Kauçuk sünger veya plastik madde yapımı
17/16 .     topuk veya ayak başparmak başlığı
17/18 .     Çorapların ayak giyim eşyasına eklenmesi düzenekleri

19/00      Ayakkabı şekilli eklemeler; Ayak üst kısmını kapatan eklemeler

21/00      Topuk; Üst parçalar
21/02 .     kullanılan madde ile özellik kazananlar
21/03 . .    tahta
21/04 . .    deri
21/06 . .    kauçuk
21/08 . . .   sert ve yumuşak kauçuk kombineli
21/10 . . .   Genleşebilir üst parçalar
21/12 . . .   Emme kaviteli dişli yüzeyler
21/14 . . .   Kauçuk atıklarından yapılan topuk veya üst kısımlar
21/16 . . .   Dişli yüzeye kauçuk olmayan eklemeler ihtiva edenler
21/18 . .    Kauçuk ve deri ile kombineli
21/20 . .    plastik
21/22 .     Çamur sıçratmayı önleyecek şekilde özel olarak tasarlanan topuk veya topuk
        eklemeleri
21/24 .     Yapı şekli ile özellik kazananlar
21/26 . .    Elastik topuklar
21/28 . . .   Pnömatik topuklar
                         105
21/30 .    Metal yaylı topuklar
21/32 .    Topuk veya ayak için elastik destek
21/34 . .   Dar metal topuklar, değiştirilebilir üst parçalı
21/36 .    ekleri ile özellik kazananlar; Ekleme parçalarının tespit edilmesi araçları (taban
        ile kombineli 13/28)
21/37 . .   kanca şeklinde veya eğimli ekleme araçları
21/38 . .   sadece vida ile
21/39 . .   kaburga ve yiv ile
21/40 . . .  kurtağzı ile
21/42 . .   Değiştirilebilir veya ayarlanabilir parçalı topuklar
21/433 . . .  döndürülebilir monte
21/437 . . .  Eksenel olarak ayarlanabilir rod benzeri üst parçalar
21/44 . .   pençe benzeri araçlar ile
21/45 . . .  özel germe araçları ile
21/46 . .   somun ile
21/47 . .   elastik araçlarla
21/48 . . .  pres düğmeleri ile
21/50 . .   bayonet veya benzeri araçlarla
21/51 . .   anahtar deliği şekilli açıklık ve iğneli
21/52 . .   Özel eksiz Değiştirilebilir topuk parçaları
21/54 . .   yapıştırıcı veya benzeri maddelerle

23/00     Üst kısım; Bot bacakları; Sertleştiriciler; Diğer tek parçalar
23/02 .    Üst kısımlar; Bot bacak
23/04 . .   Bir parçadan mamul üst kısım; eklemeli köşeleri
23/06 . .   Su geçirmez bacaklar
23/07 .    Astarlar
23/08 .    Topuk sertleştirici; Başparmak sertleştirici (çorap emme araçlı ayak giyim eşyaları
        7/32)
23/10 . .   metal yapımı
23/14 . .   deri yapımı
23/16 . .   şişirilmiş kumaş, plastik veya benzeri madde yapımı
23/17 . . .  plastik yapımı
23/20 .    Çivi, iğne, klemp veya küçük çiviler
23/22 .    üst kısım incik veya yay için taşıyıcı (sağlık veya hijyen amaçlı 7/14)
23/24 .    Süs tokaları; diğer süs eşyaları, bağlama fonksiyonsuz
23/25 . .   şerit düzenekleri
23/26 .    Ayakkabı dilleri
23/28 .    Kaymanın önlenmesi veya çorap aşınmasının önlenmesi için ayakkabıya konulan
        araçlar
23/30 .    Sürücüler için topuk koruyucular
                        106
A 43 C      AYAK GİYİM EŞYALARI İÇİN TESPİT VEYA EKLEME PARÇALARI; GENEL
         OLARAK SÜSLEME (DANTEL)

Altsınıf indeksi
DANTEL (Süsleme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00 - 9/00
AYAKKABILAR İÇİN DİĞER TESPİT ARAÇLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00
AYAKKABI AKSESUARLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         13/00, 15/00,
       17/00

1/00       Ayakkabı tespit kordonları (kumaş tespit araçları A 41 F)
1/02 .      elastik kordon
1/04 .      halka veya loplu
1/06 .      çekme ipi ile sıkılanlar

3/00       Kordonlar için kancalar (saç metalden yapma B 21 D 53/46); Kanca
         muhafazaları
3/02 .      kılavuz silindirli kordon kancaları
3/04 .      Yay emniyet kancaları

5/00       Delikler (Deliklerin ayarlanması makineleri A 43 D 100/00)

7/00       Kordon tutma araçları
7/02 .      Sarkma tipi; Cepler
7/04 .      Menteşeli araçlar
7/06 .      Elastik araçlar
7/08 .      Kordon tarafından çekilerek sıkılan klempler

9/00       Kordonlar; genel olarak tekstil, deri veya plastik yapımı kordonlar
9/02 .      Etiket, düğme veya dekoratif püsküllerle sağlanan
9/04 .      Plastik, sellüloid, kauçuk veya benzeri maddeden yapılmış kordon uçlarının
         şekillendirilmesi
9/06 .      Kordonların bırakılabilir uçları
9/08 .      Kağıt veya tel yapımı

11/00      Özel olarak ayakkabılar için uyarlanan diğer tespit araçları (giysi tespiti genel
         A 44 B)
11/02 .     Düğme tespitleri
11/04 . .    Çivi; Tespit aracı
11/06 .     Çıtçıt düğmeleri
11/08 .     Kanca tespitleri; döner kancalar
11/10 . .    Birçok dilli kancalar
11/12 .     Kaymalı veya yapışmalı tespitler
11/14 .     Klemp tespitleri; Klemp tokalı tespitler; Dilli tespitler
11/16 .     Tel, somun veya benzerleri ile tespit edilenler
11/18 .     Maşa tipi tespitler
11/20 .     Dile monteli germe araçlı tespitler
11/22 .     Delik çifti arasında elastik germe parçalı tespit araçları, örneğin klemp, yay, bant
11/24 .     Süslü tokalar veya diğer ayakkabı süsleri; tespit fonksiyonlu (tokalar, genel, A 44 B
         11/00)
                             107
13/00      Aşınmaya dayanıklı ekler
13/02 .     Taban veya topuk için metal plakalar
13/04 .     Kama; basit saplama çivileri; Vidalar; kabara
13/06      Taban kenarları için özellikle kayak botları ile ilgili ekler
13/08 . .    Kauçuk, plastik, deri, kemer veya benzeri parçalar
13/10 . .    telden yapılanlar
13/12 .     Metal çıkarılabilir koruma tabanları (metal tabanlar A 43 B 13/10)
13/14 .     Başparmak başlığı için özel eklemeler; Başlık koruma parçaları

15/00      Kaymaz araçlar veya eklemeler (direğe, ağaca veya benzeri şeylere tırmanma
         araçları A 63 B 27/00)
15/02 . .    tabana bağlı olanlar
15/04 .     topuğa bağlananlar
15/06 .     Buz tutma araçları veya eklemeleri, örneğin buz mahmuzları, buz çivileri, buz
         tırmanma araçları, kramponlar; Tırmanma araçları veya eklemeleri, örneğin dağ
         tırmanma demirleri (15/09 öncelik taşır; at nalı için buz mahmuzları A 01 L 7/08)
         [3]
15/08 . .    Ters çevrilebilir buz çivileri
15/09 .     meyil açısını kompanse eden meyilli yerlerde yürüme için ayak giyim eşyaları ile
         ilgili donanımlar [3]
15/10 .     Tel, zincir veya diğer örgülü maddeden yapılmış kaymaz eklemeler
15/12 .     Küçük bırakılabilir kaymaz şeritler
15/14 .     dışa doğru hareketlibüyük çiviler
15/16 .     Futbol veya benzeri botlar için saplamalar
15/18 .     Testere dişli tutucular

17/00      Mahmuzlar
17/02 .     Mahmuzlar; tespit mahmuz araçları
17/04 .     Bırakılabilir mahmuz tespitleri
17/06 .     Katlanabilir mahmuzlarA 43 D      AYAK GİYİM EŞYALARININ İMALATI VEYA TAMİRATI İLE İLGİLİ MAKİNE,
         ALET, DONANIM VEYA YÖNTEMLER

         Not
         Bu alt sınıfta, ayrı bir makine veya alete dayanan ayak giyim eşyasının imalat
         yöntemi, imalat ile ilgili makine veya aleti kapsayan grup altında sınıflandırılır.

Altsınıf Indeksi
AYAK VEYA KUNDURA KALIPLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00
KUNDURA KALIPLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       3/00
ÜST VEYA SERTLEŞTİRİCİLERİN İŞLENMESİ. . . . . . . . . . . . . . .                 8/00 - 8/34, 8/38 -
       8/54
ÇEKME VEYA KALIPLAMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/00 - 23/00
AYAKKABIYA TAKILMADAN ÖNCE AYAKKABI
PARÇALARININ YAPIMI VEYA HAZIRLANMASI
       Taban. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8/36, 8/50, 8/52, 29/00,
                                              35/00, 37/00, 43/00
       Topuk, topuk yükseltmeleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33/00, 83/00
       İncik sertleştirici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31/00
AYAKKABI PARÇALARININ TAKILMASI
                             108
      Metalik elemanlarla tespit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69/00, 71/00, 75/00
      Yapıştırma ile tespit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/00
      Diğer tekniklerle tespit, örneğin kaynak. . . . . . . . . . . 86/00
      Tabanların tespiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/00, 44/00, 67/00, 86/00
      Topukların takılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67/00, 79/00, 81/00, 86/00
      Kösele şeritin takılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44/00
KUNDURA KALIBINDAN SONRAKİ DİĞER İŞLEMLER
      Taban veya topukta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27/00
      İnciklerde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47/00, 57/00
      İç dikişlerde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51/00, 53/00, 55/00
      Diğer işler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49/00, 59/00, 85/00
BİTİRME İŞLERİNİN YAPILMASI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63/00, 87/00 - 95/00
AKSESUARLARIN YAPILMASI; AYARLANMASI
VEYA ÇIKARILMASI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39/00, 97/00, 99/00, 100/00
AYAKKABI YAPIMI VEYA ONARIMI İÇİN GEREKLİ
MUHTELİF MEKANİZMALAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/00 - 119/00
AYAKKABI YAPIMI VEYA ONARIMI İLE İLGİLİ DİĞER
DONANIMLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/00, 61/00

Ölçme araçları; Kalıp; Aletler

1/00      Ayak veya kalıp ölçme araçları; ayakkabı kısmı için ölçme araçları
1/02 .     Ayak ölçme araçları (Diyagnostik amaçlı olarak vücut şekil, yapı veya
        büyüklüğünün ölçülmesi A 61 B 5/103, örneğin fiziksel boyutların ölçümü A 61 B
        5/107)
1/04 .     Kalıp ölçme araçları
1/06 .     Ayakkabı iç ölçülerinin ölçülmesi araçları, topuk yüksekliği veya topuk tertibatının
        ölçülmesi araçları
1/08 .     Ayakkabı parçalarının ölçme araçları

3/00      Kalıplar
3/02 .     Ayakkabı yapımı veya onarımı ile ilgili kalıplar (ağaçtan kalıpların yapılması B 27
        M 3/20)
3/04 .     Pnömatik kalıplar; Elastik kalıplar
3/06 .     Kalıplar için kenar kilitleri
3/08 .     Ayakkabı özel parçalarının gerilmesi araçları
3/10 .     Kalıbın çıkarılması araçları
3/12 .     Kalıbın takılması veya yeniden takılması araçları
3/14 .     Kalıpların gerilmesi veya yayılması; Boot ağaçları; Doldurucular; Ayakkabı şeklinin
        korunması ile ilgili araçlar (ayak giyim eşyalarının kurutulması A 47 L 23/20)

5/00      Ayakkabı yapımı veya onnarımı ile ilgili el aletleri veya el gereçleri, 15/00,
        19/00, 95/00,100/00, 117/00 grupları kapsamında olanların dışındakiler
5/02 .     Ayak giyim eşyalarının yapım standları (ayakkabı temizleme standları A 47 L
        23/16)
5/04 .     Bıçaklar (genel olarak bıçaklar B 26 B)
5/06 .     Ayakkabılardaki çivi veya küçük çivilerin kesilmesi aletleri
5/08 .     bizler (yapım B 21 G)
5/10 .     Ayakkabı çivi raspaları (ağaç raspaları B 27 G 17/06)
5/12 .     Ayakkabı yapımı ile ilgili el çivi çakma araçları (19/02 öncelik taşır; çivileme
        araçları, genel olarak, B 25 C, B 27 F)
5/14 . .    Telle raptiye için el kerpetenleri

                           109
8/00      Ayakkabı parça boşluklarının işlenmesi, kesilmesi, süslenmesi,
        işaretlenmesi veya başka şekilde işlenmesi ile ilgili makineler (çekme veya
        kalıplama 9/00 - 23/00; taban, topuk veya şeritlerin yapımı veya tespiti 25/00 -
        83/00) [3]
8/02 .     Kesme (genel olarak kesme B 26 D, F; genel olarak deri ürünlerinin kesilmesi C
        14 B 5/00) [3]
8/04 . .    Damgalama (8/10 öncelik taşır) [3]
8/06 . . .   Kalıplar [3]
8/08 . . .   Kombine damgalama ve bağlama, örneğin, kesme bıçağı ile çalışma desteği
        arasına tatbik edilen yüksek frekanslı elektrik akımı [3]
8/10 .     kullanma kalıp kesimi (süsleme için 8/38; giysi yapım kalıbı A 41 H 3/00; genel
        olarak kopyalama kalıbı B 23 Q 33/00, 35/00) [3]
8/12 . . .   Şablon veya örneğin [3]
8/14 . . . .  Şablon kenarına uygulama [3]
8/16 .     Süsleme (bükme ile 8/44; genel olarak derinin kıvrılması C 14 B 1/56) [3]
8/18 . .    Muşta ile kesme veya delme ile (deliklerin muşta ile açılması 100/02) [3]
8/20 . . .   Kalıplar [3]
8/22 . .    kabartma veya baskı ile (genel olarak baskı, damgalama B 41) [3]
8/24 . . .   ısı kullanımlı kabartma, örneğin yüksek frekanslı elektrik akım ile [3]
8/26 .     İleride kullanım için işaretleme (8/16 öncelik taşır; baskı, damgalama B 41) [3]
8/28 . .    Kesme işlemlerinin çizim kalıpları(elbise yapımında A 41 H 3/00) [3]
8/30 . .    Sonraki kesim için sac maddenin bölmelenmesi [3]
8/32 .     Kenar veya marjinlerde işlem (genel olarak derideki çalışmalar C 14 B 1/02, 11/00)
        [3]
8/34 . .    Yarma ile (8/48 öncelik taşır) [3]
8/36 . .    taban boşluk marjinlerinin süslenmesiyle (ayakkabı yapımında ara işlem olarak
        süsleme 27/00, ayakkabı yapımında son işlem olarak 87/00) [3]
8/38 . . .   kesme, örneğin şablon ile [3]
8/40 . .    İçe veya dışa kıvırarak, döndürerek, çekiçleyerek [3]
8/42 . .    yakma, işleme, boyama ile [3]
8/44 . .    Katlama presleri (marjinlerde katlama 8/40) [3]
8/46 .     Yarma (genel olarak derinin parçalanması C 14 B 1/02) [3]
8/48 . .    deri yarma ile kombineli [3]
8/50 . .    Topuk-oturma kısmının ayrılması ve süslemesi kombine olarak (ayakkabı altına
        takılan tabanların 27/04) [3]
8/52 .     Bükme (derinin genel olarak bükülmesi C 14 B) [3]
8/54 . .    öğütülmesi ile [3]
8/56 . .    taban boşluklarının yarılması ile [3]

Çekme veya kalıplama

9/00      Üst kısmın kalıp üzerine yapıştırılması araçları (baş parmak ucu için 15/00)
                       110
11/00    Üst kısım parçalarının, karşı parçaların veya iç taban parçalarının çekme
      veya kalıplama işlemlerinden önce hazırlık olarak takılması veya
      işlenmesi; koruyucu kapakların çıkarılması
11/01 .   Takviye veya süsleme şeritlerinin üst kısım parçalarına tespiti veya
      uygulanması ile ilgili makineler (taban veya iç tabana 43/06) [3]
11/02 . .  marjinlere uygulanması veya tespit [3]
11/03 . .  termoplastik malzemenin baş parmak veya topuk kısmını sertleştirmesi için
      kaplanması [3]
11/04 .   Dikiş pres veya ayakkabı kısmının düzleştirilmesi veya benzeri işlemler ile ilgili
      makineler (kalıplı ayakkabılarda 55/00)
11/06 .   Ayakkabı kısmının geçici düğmelenmesi ile ilgili makineler
11/08 .   Ayakkabı kısmının geçici süslenmesi veya süsleme şeritlerinin kalıplamadan
      sonra kesilmesi ile ilgili makineler
11/10 .   Süsleme kısımlarının kalıplama sırasında yerinde tutulması amacıyla kullanılan
      araçlar
11/12 .   Baş parmak kısmı veya topuk kısmının ısı kullanımı ile veya kullanımsız
      şekillendirilmesi ile ilgili makineler
11/14 .   Ayakkabı parçalarının işlenmesi ile ilgili araçlar, örneğin sertleştirici, buhar veya
      sıvı ile (tabanlı ayakkabılar için 95/12)

13/00    Kalıp üzerinde gevşek olarak serildiğinde üst kısmın çekilmesi ile ilgili
      makineler
13/02 .   başlık veya sertleştiricilerin çekme makinelerine yerleştirilmesi ile ilgili makineler

15/00    Baş parmak kısmının kordon, ip veya tel ile bağlanması için çekme veya
      kalıplama makineleri; Klemplerle kalıplama makineleri; Dikiş araçlı,
      platform ayakkabıları için de, kalıplama makineleri (Deri veya ayakkabı için
      özel dikiş makineleri D 05 B)

17/00    Titreşimli ayakkabı taşıyıcıları ile çekme veya kalıplama makineleri

19/00    El kalıplama; Kalıplama kerpetenleri
19/02 .   Kalıplama kerpetenleri ile kullanılmak üzere vurma veya çivileme araçları

21/00    Kalıplama makineleri
21/02 .   Bir tek kalıplama tutuculu
21/04 .   ayakkabı karşı taraflarının birbiri ardınca kalıplanması için
21/06 .   Ahşap destekler için (21/16, 21/18 öncelik taşır)
21/08 .   Kalıplama destekli ve baş parmak veya topuk gömme silecekli, hem yatay hem
      de düşey olarak hareket edebilen (21/16 öncelik taşır)
21/10 .   Yatak kalıplama makineleri
21/12 .   kalıplama klempli, ayakkabı şekilli klemp, silecek, germe şeritleri veya
      benzerleri, aş parmak veya topuk kısmının kalıpta yapılması için
21/14 .   baş parmak veya topuk parçaları, çivileme araçları ile
21/16 .   Kalıplama kerpetenleri ile veya baş parmak veya topuk gömme silecekleri
21/18 .   kalıplama kerpetenli ve düz hareketli silecekler, ayakkabı şank kısmının
      şekillendirilmesi için de

23/00    Çekme veya kalıplama makineleri için tek parçalar (çivileme araçları 75/00)
23/02 .   Silecekler; Taban presleri; kalıp destekleri; Kerpeten
23/04 .   Kalıp taşıyıcılar; Ayakkabı kılavuzu
23/06 .   Üst veya astarlarda bulunan çıkıntı maddelerin kesilmesi araçları

                       111
Taban, topuk veya kenar yapımı veya tespiti veya bunların ayakkabıya tespiti için
yapma; kalıplamadan sonraki diğer işlemleri yapma; Döndürme (dikme D 05 B)

25/00    Ayakkabı parçalarının yapıştırılması ile ilgili araçlar
25/047 .   İç taban ve üst kısmın birlikte yapıştırılması veya tutkallanması ile kalıplama
       araçları (25/18, 25/20 öncelik taşır) [3]
25/053 . .  tutma araçları ile döndürerek [3]
25/06 .   taban veya ayakkabı altlarının yapıştırılması araçları (25/18, 25/20 öncelik taşır)
       [3]
25/07 . .  esnek diyafram baskı araçlarının kullanımı [3]
25/08 . .  Kaynaklı tutturma araçları
25/10 . .  Ayakkabı yapıştırma presleri pres pedleri veya diğer destekleme araçları
25/12 .   Topuk-göğüsün topuğa yapıştırılması veya yapıştırılan kısımların topuklara
       yapıştırılması araçları (25/18, 25/20 öncelik taşır) [3]
25/14 .   Ayakkabı altının doldurulması araçları
25/16 .   Yapıştırılan platformların ayakkabı yapılması araçları
25/18 .   Yapıştırıcı maddelerin ayakkabı kısmına uygulanması araçları (25/20 öncelik
       taşır; genel olarak yüzeylere sıvı veya diğer akıcı maddelerin uygulanması B
       05) [3]
25/20 .   Yapıştırıcı maddelerin hızlandırılması veya etkinleştirilmesi düzenekleri, örneğin
       ısı ile [3]

27/00    Ara işlem olarak süsleme makineleri (Kenar veya marjinlerdeki işlemler,
       örneğin ayakkabı kısım boşluklarının süslenmesi ile; ayakkabı yapımında son
       işlem olarak süsleme 87/00)
27/02 .   Ayakkabı altına tespit edilen taban veya topuklar
27/04 . .  Taban ökçe - uç kısımları [3]
27/06 . .  Ökçe göğüs dilleri [3]

29/00    Madde şeritlerinden taban yapılması ile ilgili makineler

31/00    Kenar sertleştiricilerin yapılması veya takılması ile ilgili makineler
31/02 .   İncik sertleştiricilerin yapılması ile ilgili makineler
31/04 .   İncik sertleştiricilerin takılması ile ilgili makineler

33/00    Ökçe yükseltmelerinin yapılması makineleri (ökçe yüksekliklerinin kesilmesi
       8/02)
33/02 .   Ökçe yükseklik ölçü araçları; Ökçe yüksekliklerinin soyulması ile ilgili
       magazinler
33/04 .   Yüksekliklerden ökçe yapımı ile ilgili çivileme makineleri
33/06 .   ökçe yüksekliklerinin sınıflandırılması makineleri

35/00    Daha önce görülen gevşek tabanların, ayakkabı altlarının veya alta
       sabitlenen tabanların şekillendirilmesi işlemleri (Tabanların ayakkabı altına
       yapıştırılması 25/06)

37/00    Taban veya diğer ayakkabı parçalarının yapıştırmaya hazırlık olarak
       pürüzlendirilmesi makineleri
39/00    Ayak destek pedlerinin veya düz ayaklar için iç kısmın kaldırılması
       makineleri


                       112
43/00   Taban veya iç tabanların tespit edilmeden önce dikiş dudakları veya diğer
     hazırlık işlemlerinin yapılması makineleri (Taban veya iç tabanların
     esnetilmesi 8/52)
43/02 .  dikiş dudaklarının yapımı için
43/06 .  takviye maddelerin iç tabana tatbik edilmesi için; Süs bantlarının veya
     şeritlerinin, örneğin dikiş şeridi, tabana veya benzeri yere eklenmesi

44/00   Kösele şeritlerin eklenmesi ile ilgili makineler

47/00   Üst kısma tespit edilen kösele şeritlerin süslenmesi makineleri

49/00   Vurma makineleri

51/00   Fazla maddelerin iç dikiş boyunca kesilip süslenmesi makineleri

53/00   Ovalama boyunca süsleme makineleri

55/00   Kalıplanan ayakkabı iç dikişlerinin düzleştirilmesi, preslenmesi veya
     ovalanması makineleri

57/00   Kösele şerit uçlarının bağlanması makineleri

59/00   Kalıplanan ayakkabı marjinlerinin raspalanması makineleri

61/00   Çivi çekme, çivi kesme veya çivi tespit makineleri

63/00   Diğer bitirme işlemlerinin yapılması ile ilgili makineler

65/00   (86/00, B 29 D 31/50'ye transfer edildi)
65/02   (B 29 D 31/50'ye transfer edildi)

67/00   Taban veya ökçelerin vida veya vidalı tel ile tespit edilmesi ile ilgili
     makineler

69/00   Ayakkabıya çivi çakılması ile ilgili makineler(genel olarak çivileme makineleri
     B 27 F)
69/02 .  hazır çivilerin kullanımı
69/04 .  çivilerin telden veya metal şeridinden veya diğer maddelerden ayrılması araçları
     ile
69/06 .  Hazır raptiyelerin kullanımı
69/08 .  raptiye yapım araçları ile
69/10 .  hazır tahta çiviler
69/12 .  tahta çivilerin tahta şeritten ayrılması araçları ile
69/14 .  kalıplanan marjinin tahta taban ile ayakkabıya çivilenmesi veya raptiyelenmesi

71/00   Çivileme makine elemanları; Çivi besleme araçları
71/02 .  Tahrik mekanizmaları; Çivi kesme araçları
75/00   Çekme veya kalıplama makinelerinde çivileme araçları

79/00   Ökçe pres ve çivileme makineleri ile kombine

81/00   Üst yükseltmelerin eklenmesi ile ilgili makineler
                     113
83/00    Çivileme araçsız ökçe presleri; tek yükseltme veya tutma deliklerinin
      çivileme için preslenmesi makineleri

85/00    Döndürme, örneğin döner ayakkabı yapımı için araç veya makineler

86/00    Taban veya ökçelerin üst kısımlara takılması ile ilgili makineler, 25/00 -
      83/00 gruplarında kaynak ile verilmeyenler [6]

Üst, taban veya tabanlanmış ayakkabı ökçelerinin son işlemlerinin yapılması; Ayakkabı
eklerinin yapımı

87/00    Kenar veya ökçe kesicileri; ökçe göğsünün kesilerek süslenmesi
      makineleri (tahta ökçeler için kesme-süsleme makineleri B 27 M; kopyalama
      makineleri B 44 B)

89/00    Taban tesviye makineleri, silindirli

91/00    Dikiş ayırma veya dikiş aralık makineleri

93/00    Kenar aralık makineleri

95/00    Ayakkabı bitirme makineleri
95/02 .   Ayakkabı üst kısımlarının buruşukluk, kıvrılma veya benzeri aksaklıkların
      giderilmesi için işlenmesi veya düzleştirilmesi makineleri
95/04 .   Kanal çıkıntılarının serilmesi makineleri
95/06 .   Renklendirme veya kimyasal işlem makineleri; Taban altlarının süslenmesi
      (cilalama 95/20)
95/08 .   Toz ayırmalı veya ayırmasız aşındırma, veya bitirme ile ilgili makine veya aletler
      (toz alımı için emmeli temizliyiciler A 47 L 5/00; ayak giyim eşyaları iç
      temizlemesi A 47 L 23/00)
95/10 .   Ayakkabı ile ilgili kurutma veya ısıtma araçları
95/12 .   Tavlama veya nemlendirme ile ilgili araçlar (çekme veya kalıplama öncesi
      hazırlık 11/14)
95/14 .   İşaretleme, yazma veya kabartma aletlerini birleştirme (ayakkabı parçalarının
      süslenmesi 8/16; yazı, zımbalama için B 41)
95/16 .   Ayakkabı yapımı için cilalama aletleri (genel B 24 D)
95/18 . .  Ayakkabı yapımı için cilalama aletlerini ısıtma cihazları
95/20 .   Taban ve ökçeleri cilalama makineleri
95/22 .   Taban kenar oyma aletleri ile veya bunlar olmaksızın, tabanların kenarlarını
      cilalama makineleri
95/24 .   Taban cilalama makineleri
95/26 .   Mum cila uygulama makineleri
95/28 .   Ökçelere veya tabanlara koruyucu takma makineleri

97/00    Çekme parçaları yapmak için makineler
99/00    Ayakkabı bağı yapma makineleri (deriden C 14 B; süslemeler genel D 04 C);
      Bağların ucuna fiber ya da selüloit uygulama (metal parçadan uçlar yapma
      B 21 D, kablodan B 21 F)

100/00   Ayakkabılar için alestik köşebentleri, bağ kancalarını, düğmeleri veya
      delikleri koyma veya kaldırma
                      114
100/02 .   Zımbalama veya delik açma makineleri veya aletleri (genel giysiler için A 41 H
       37/02)
100/04 . .  görünmez delikler ekleme
100/06 . .  aynı anda iki delik ekleme
100/08 .   Ayakkabı üzerine düğme yerleştirme (giysiler için A 41 H 37/00)
100/10 .   Ayakkabılara bağ kancaları yerleştirme makine veya cihazları
100/12 .   Ayakkabılara elastik köşebentler ekleme makineleri
100/14 .   Ayakkabılardan düğmeleri, bağ kancalarını ve benzerini çıkarma makineleri

Ayakkabı yapımı ile ilgili muhtelif mekanizmalar

111/00    Ayakkabılar için konveyörlü ayakkabı mekanizmaları

113/00    Üst kısımların dışa döndürülmesi flanşlı ayakkabı veya makosen yapım
       makineleri

115/00    Topuk artıklarının, topuk veya tabanların veya dikişlerin, onarım hazırlığı
       amacıyla yarılması veya çıkarılması makineleri

117/00    Ayakkabı veya parçalarının alınması veya taşınması rafları; Diğer taşıma
       araçları

119/00    Ayakkabı makinelerinin tahrik veya kontrol mekanizmaları; Ayakkabı
       yapım çatkıları (çerçeveleri)
                      115
A 44      TUHAFİYE; MÜCEVHERAT


A 44 B     DÜĞME, İĞNE, TOKA, GEÇMELİ TOKA VEYA BENZERİ ARAÇLARI (özel
        olarak ayak giyimeşyaları için uyarlanan tespit araçları A 43 C)

        Not
        Bu altsınıf, zihnet eşyası veya başka şekilde kullanılsın veya kullanılmasın toka
        veya kaymalı tespit araçlarını kapsamaktadır.

Altsınıf İndeksi
DÜĞMELER; İLGİLİ KARTLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00 - 5/00, 7/00
GEÇMELİ TOKA ARAÇLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19/00
DİĞER KLEMP VEYA TUTMA ARAÇLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            6/00 -
                                              18/00,    21/00

1/00      Düğmeler (giysilere takılması A 41 H 37/10; ayak giyim eşyalarında
        kullanılanlar A 43 D 100/08; Düğme yapımı için özel maddelerden ürün yapma
        ile ilgili sınıflarda bulunan ilgili gruplara bakın)
1/02 .     yapım malzemeleri ile ayrılanlar
1/04 .     Süs düğmeleri
1/06 .     Düğmelerin takılması (örme olanlar D 04 D)
1/08 .     Yapısal özellikler
1/10 . .    yıkanabilir
1/12 . .    iplikle kaplı
1/14 . .    değiştirilebilir kaplamalı
1/16 . .    koruyucu kaplamalı
1/18 .     özel tespit için uyarlanmış
1/20 . .    ön kısma iple görülebilir olarak bağlı
1/22 . .    ön kısma iple görülmez şekilde bağlı
1/24 . . .   Göz düğmeleri
1/26 . .    elastik incik
1/28 . .    incik ve karşı parçalı
1/30 . . .   vida düğmeli
1/32 . . .   karşı kısma takılmış ve kayma veya döner parçalarla kilitlenmiş incik
1/34 . . .   sünme hareketli karşı parçalar
1/36 . . .   anahtar, yarma iğne veya benzeri şeklinde karşı parçalı
1/38 . .    Yay hareketi ile klempleme
1/40 . .    Maddeye vidalanmış helisal tel incikli
1/42 . .    deforme olabilir çatal uçlu
1/44 . .    deforme olabilir karşı parçalar

3/00      Yaka düğmeleri
3/02 .     tamamen sert
3/04 .     başı tüm olarak eğilebilir
3/06 .     Başı iki eğilebilir dil olarak yapılanlar
3/08 .     baş ve taban ayrılabilir

5/00      Kol bağları
5/02 .     ayrılabilir parçalı                           116
6/00      Boyun bağları, kravat, boyun mendilleri veya benzerleri için tutucu veya
        bağlayıcı, örneğin kravat iğneleri, yay klipler, bağ tutuculu, giysiye
        tutturulabilir maddeli (kravat iğneleri 9/08; dekoratif veya süs yönleri A 44 C)
        [3]

7/00      Düğme, yaka düğmeleri veya kol bağları için kartlar

9/00      Şapka, eşarp veya emniyet iğneleri veya benzerleri (dekoratif veya süs
        özellikleri A 44 C; saç iğneleri A 45 D 8/02; dikiş iğneleri D 05 B 85/00)
9/02 .     Basit iğneler
9/04 . .    Normal iğneler
9/06 . .    Şapka iğneleri (kafa giyim eşyaları ile ilgili diğer tespit araçları A 42 B 7/00)
9/08 . .    Kravat iğneleri (giysiye tutturulabilir tuturma elemanlı iğneler 6/00)
9/10 . .    Emniyet araçları
9/12 .     Emniyet iğneleri
9/14 . .    Normal emniyet iğneleri
9/16 . .    Broş; Göğüs iğneleri
9/18 . .    Menteşe; kilitleme araçları
9/20 .     Gözlük kafaları veya benzerlerinin pin şaftına eklenmesi

11/00      Tokalar; Şerit veya benzerlerinin, örneğin emniyet kemerleri için, ara
        bağlantı için benzer tespit araçları
11/02 .     sürtünme ile geçen yüzeyler
11/04 . .    hareketli parçasız olanlar
11/06 . .    klemp araçlılar
11/08 . . .   kenar şekilli yarıkta oynatılabilir rulo şeklinde parçalar
11/10 . . .   Kaymalılar
11/12 . . .   Döndürülebilir klemp
11/14 . . . .  dil hareketli
11/16 . .    yay hareketi ile tutulan şerit
11/18 . .    Bağlı halkalarla tutulan şerit
11/20 .     şeritte tutucu delikler veya benzeri
11/22 . .    Sabit çatallı tokalar
11/24 . .    Hareketli çatallı tokalar
11/25 .     İki veya daha fazla ayrılabilir parçalılar
11/26 . .    bastırmalı tespit araçları
11/28 . .    şeritte uç parçayı tutan kancalar

13/00      Kanca veya delikli tespit araçları
13/02 .     kanca yay kapatmalı

15/00      Anahtar halkalar

17/00      Bastırmalı düğme veya çıtçıtlı tespitler
18/00      Dokunarak kapatma tipi tespit araçları; bu tespit araçlarının yapımı (Toplu
        kumaş yapımı D 03, D 04) [3]

Kaymalı tespit (tutma) araçları

19/00      Kaymalı tespit (tutma) araçları
19/02 .     Her bir kiriş bandına bağlı ayrı geçme elemanları serili
19/04 . .    Tespit edildiğinde kenardan kenara düzenlenen kirişler
                         117
19/06 . . .   Ara geçmeli projeksiyon ve parçalı esas olarak dikdörtgen şekilli elemanlar
19/08 . .    Tespit edildiğinde yan kısımdan yan kısıma düzenlenen kirişler
19/10 .     Her bir kiriş bandında bir parçalı geçme elemanlı
19/12 . .    Sürekli heliks şeklinde geçmeli elemanlar
19/14 . .    Profilli veya mazgal kenar ile oluşturulan geçme elemanları
19/16 . .    Kiriş uzunluğu boyunca üniform kesimli geçme elemanları [3]
19/18 .     Kayma elemanları dışında, kapatıldığında bitişik kirişlere bağlanan üçüncü
        elemanlı veya elamanlar ile, örneğin üçüncü eleman yerine kayma aracı ile
        getirilenler [3]
19/20 . .    Kirişlerce gömülü hale getirilen üçüncü eleman
19/22 . .    Kirişleri üçüncü elemanı gömen tipler [3]
19/24 .     Ayrıntılar
19/26 . .    Kayma elemanları
19/28 . . .   en az bir kirişten çıkarılabilir olarak yapılanlar [3]
19/30 . . .   yerine geçirme araçları
19/32 . .    Kaymalı tespit araçlarının gaz veya su geçirmez yapan araçlar
19/34 . .    Kiriş bandları (19/40 öncelik taşır); Geçme elemanını kapatması için kirişlere
        tespit edilen diller(19/32 öncelik taşır) [3]
19/36 . .    Kirişlerin uçta sürekli birimlenmesini sağlayan araçlar; kayma elemanlarının
        uçta hareketini durduran araçlar
19/38 . .    Kayma elemanının bir kirişten serbest bırakılabilmesi için kullanılan kiriş ucu
        elemanları, örneğin kirişler tamamen birbirlerinden ayrılabilirler
19/40 . .    Ayrı veya bir parçanın, geçme elemanlarının kiriş bandına bağlanması; Bu
        bağlantıların takviyesi, örneğin dikiş ile
19/42 .     Diğer bir sınıf altında tam olarak belirtilmeyen işlemlerle yapım, örneğin B 21 D
        53/50, B 21 F 45/18, B 22 D 17/16, B 29 D 5/00
19/44 . .    Metal geçme elemanlarının hazır kiriş bandlarına tespiti (B 21 D 53/52
        eklemeleri ile kombine metal kayma tespit parçalarının yapımı) [3]
19/46 . . .   Ayrı geçme elemanlarının tespiti [3]
19/48 . . . .  Tespitten önce geçme elemanlarının düzenlenmesi (genel olarak konveyörlerle
        ilgili madde işleme araçları B 65 G 47/00, örneğin B 65 G 47/14) [3]
19/50 . . .   Bir parça geçme elemanın tespiti [3]
19/52 . .    geçme elemanın kiriş bantlarına tespiti [3]
19/54 . . .   dokurken kiriş bantlarının tespiti [3]
19/56 . . .   örerken kiriş bantlarının tespiti [3]
19/58 . .    Geçme elemanın boşluk oluşturulması için çıkarılması [3]
19/60 . .    Kiriş bantları üzerine uç durdurmaların uygulanması [3]
19/62 . .    Kayma elemanlarının kiriş bantlarında yerine getirilmesi [3]
19/64 . . .   kayma tespit elemanlarının kurulması için kayma eleman tutamakları [3]

21/00      Diğer klempleme veya tutma araçları
                        118
A 44 C      MÜCEVHERAT; BİLEZİKLER; DİĞER ŞAHSİ ZİYNET EŞYALARI; MADENİ
         PARALAR (ziynet eşyaları kutuları A 45 C 11/16)

Altsınıf İndeksi
GİYİLDİKLERİ VÜCUT KISMINA GÖRE EŞYALAR
       Kulak eşyaları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/00
       Kol veya parmak eşyaları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/00, 9/00
       Vücudun diğer kısımlarına takılan eşyalar. . . . . . . . . . . . . . 1/00, 3/00, 11/00,
                                                  23/00, 25/00
DİĞER ÖZELLİKLERE GÖRE ZİYNET EŞYALARI. . . . . . . . . . . . . . . . . .                 13/00, 15/00,
                                                     17/00, 21/00,
                                                  25/00
MÜCEVHERAT VEYA DİĞER ŞAHSİ SÜS EŞYALARININ YAPIMI. . . . . .                       27/00
SAAT VEYA MÜCEVHERAT İÇİN DİĞER ÇALINMAYA KARŞI
KULLANILAN ARAÇLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19/00

1/00       Dekoratif veya süs özellikleri açısından broş ve klipler

3/00       Madalya; rozetler (Bunların saklanması ile ilgili çerçeve veya yuvalar A 47 G
         1/12)

5/00       Bilezikler; Bilek saat kordonları; Bilezik veya bilek saat kordonları ile ilgili
         tespit araçları
5/02 .      Link yapısı
5/04 . .     uzatılabilir olanlar
5/06 . . .    boş maşalar
5/08 . . .    ayrı linkli olanlar
5/10 . .     Uzatılamayanlar
5/12 .      C-yay tipi bilezikler veya bilek saat tutacakları
5/14 .      saat veya benzeri eşyalara bağlanma şekilleri ile özellik kazananlar
5/16 . .     kordonu tutma özelliği ile ayrılanlar
5/18 .      Kordon tespit araçları (tokalar A 44 B 11/00)
5/20 . .     açık kordonlar için
5/22 . .     kapalı kordonlar için
5/24 . . .    katlama araçlılar

7/00       Küpeler; kulak deliklerinin delinmesi araçları

9/00       Yüzükler
9/02 .      ayarlanabilir olanlar

11/00      Saat zincirleri; Süs zincirleri
11/02 .     Tespit araçları

13/00      Bağlanabilir mücevherat

15/00      Diğer mücevherat türleri

17/00      Kıymetli taşlar veya benzerleri
17/02 .     değerli taşların tutulması araçları
17/04 .     Mücevheratta tutma taşları; Ayarlama aletleri


                             119
19/00  Saatlerin veya mücevheratın çalınmasının önlenmesi ile ilgili araçlar

21/00  Madeni paralar (özel olarak jetonsuz mekanizmaları çalıştırmak üzere
    uyarlanan jetonlar G 07 F 1/06); Acil durum parası; Bira veya oyun jetonları
    veya metal paralar veya benzerleri

23/00  Tespihler

25/00  Şahsi giyim ile ilgili muhtelif süs giyim eşyaları, örneğin haç, çarpı, çarmıh

27/00  Mücevherat veya diğer şahsi süs eşyalarının yapımı(tek basamaklı işleme,
    ilgili yerlere bakın, örneğin telden yüzük yapımı B 21 F 37/00) [2]
                   120
A 45       EL VEYA SEYAHAT EŞYALARI

A 45 B      YÜRÜME BASTONLARI; ŞEMSİYE; BAYAN VEYA BENZERİ YELPAZELERİ
         (baston veya şemsiye çubukları veya tutamakları A 47 G 25/12)

         Not
         Bu altsınıfta, aşağıdaki terim, karşısında belirtilen anlamda olacaktır :
         -   "şemsiye", yapı açısından şemsiyeye benzer olan güneş gölgeliklerini de
            kapsamaktadır.

Altsınıf indeksi
YÜRÜME BASTONLARI VEYA ŞEMSİYE
ÇUBUKLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1/00, 3/00, 7/00,
       9/00
ŞEMSİYELER
       Genel Yapı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/00 - 19/00, 23/00
       Ayrıntılar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/00
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR YÜRÜME BASTONLARI VEYA
ŞEMSİYELER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/00, 21/00
BAYAN VEYA BENZERİ YELPAZELER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27/00

Yürüme bastonları; Şemsiye çubukları (Yürümeye yardımcı olan araçlar, örneğin ama
insanlar için baston, A 61 H 3/06; taşıyıcı veya destek olarak oluşturulan yürüme bastonları F
16 M 13/08)

1/00       Destek, asma veya taşıma amaçlı bastonlar
1/02 .      Paket veya benzeri şeyleri taşımak için tekerlekli yürüme bastonları
1/04 .      Kaldırma veya tutma araçlı yürüme bastonları (yürüme bastonları veya
         şemsiyeler için taşıyıcı araçlar A 45 F 5/00)

3/00       Diğer nesnelerle kombine bastonlar
3/02 .      ışıklı araçlarla
3/04 . .     elektrikli
3/06 .      mont askılı
3/08 .      ölçme veya tartma aletli
3/10 .      cüzdanlı
3/12 .      teleskoplu
3/14 .      silahlı
3/16 .      Sigara içme aletli

5/00       Oturak şekline dönüştürülebilir yürüme bastonları veya şemsiyeler;Av
         sopaları

7/00       Diğer sopalar, örneğin dirsek şekilli sopalar

9/00       Ayrıntılar
9/02 .      Tutamak veya kafa
9/04 .      baston madeni başlık veya uç
9/06 .      isimlik veya benzeri özellikli sopalar
                             121
Şemsiyeler (Şemsiyelerin tutulması ile ilgili tablalar A 47 B 37/04)

11/00    Şekil veya ekleri ile özellik kazanan şemsiyeler
11/02 .   kullanıcı vücuduna takılanlar
11/04 .   kullanıcı kafasına monte edilenler

13/00    Kağıttan yapılmış şemsiyeler

15/00    Ayrılabilir kapaklı şemsiyeler

17/00    Bükülebilir şemsiyeler

19/00    Şemsiyelerin özel katlanması veya teleskoplanması
19/02 .   Şişirilebilir şemsiyeler; çubuk deseksiz şemsiyeler
19/04 .   teleskopik sopalı
19/06 .   teleskopik destekli
19/08 .   katlanabilir çubuklu
19/10 .   katlanabilir destekli
19/12 . .  boş maşa şeklinde

21/00    Yürüme bastonuna dönüştürülebilir şemsiyeler

23/00    Diğer şemsiyeler

25/00    Şemsiye parçaları (şemsiye çubukları 1/00 - 9/00; şemsiyeler için aydınlatma
       araçları 3/02)
25/02 .   Şemsiye çatkıları
25/04 . .  yapım veya onarım araçları
25/06 .   Şemsiye çalıştırıcıları
25/08 . .  Tespit veya kilitleme araçları
25/10 .   Şemsiye başlıkları
25/12 .   Şemsiyelerin kapalı tutulması araçları, örneğin manyetik araçlar
25/14 .   Şemsiyelirin açılması ve kapatılması araçları
25/16 .   Otomatik açıcılar, örneğin yay mekanizmalı çatkılar
25/18 .   Kapaklar (ayrılabilir 15/00); tespiti ile ilgili araçlar
25/20 . .  kapak pencereleri
25/22 .   şemsiye direncini rüzgara karşı arttıran araçlar
25/24 .   Kapalı iken şemsiyeler için koruyucu kapaklar
25/26 . .  Havalandırma kapakları
25/28 .   Şemsiyeler için damla tutucular; ekenen araçlar
25/30 .   İsimlikler; Rozetler; Etiketleme veya işaretleme araçları; bunların eklenmesi
       araçları (şemsiye sopasına eklenenler 9/06)

27/00    Bayan veya benzeri yelpazeleri
27/02 .   mekanik el çalıştırmalı
                       122
A 45 C      CÜZDANLAR; SEYAHAT ÇANTALARI VEYA SEPETLERİ; VALİZLER (genel
         olarak konteynerler B 65 D, örneğin taşınabilir esnek konteynerler; B 65 D
         27/00 - 37/00; deri, kanvas veya benzeri eşyaların yapımı B 68 F)

Altsınıf İndeksi
CÜZDANLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00, 15/00
TORBA; ÇANTA VEYA SEPETLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             3/00, 7/00,
                                                    9/00, 15/00; 7/00,
                                                    5/00, 9/00
ÖZEL UYGULAMALAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00
PARÇA VEYA AYRINTILAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         13/00

1/00       Cüzdan; Para torbaları; Kadın cüzdanları
1/02 .      Kadın cüzdanları
1/04 . .     Kemer veya bileziğe takılan kadın cüzdanları; Para çantaları
1/06 .      Cüzdanlar (anahtarların tutulması için 11/32); Evrak çantaları
1/08 .      Kadın cüzdanı ve cüzdanların kombinasyonu
1/10 .      Köndüktör veya benzeri meslek grupları için Para çantaları; sert metal para
         tutuculu para çantaları (madeni paraların sınıflandırılması, kontrolü,
         değiştirilmesi, teslimi veya başka şekilde işlemi G 07 D)
1/12 .      Kumbara kutuları (emniyet araçları E 05 G 1/00)

3/00       Seyahat çantaları; El çantaları (el çantası aynaları A 45 D 42/04)
3/02 .      Küçük valizler veya benzerleri
3/04 .      Alışveriş çantaları; Alışveriş fileleri
3/06 .      Bayan el çantaları
3/08 . .     çıkarılabilir veya yıkanabilir kapaklı el çantaları
3/10 .      Plaj çantaları; Su geçirmez plaj çantaları
3/12 .      Ayakkabı çantaları
3/14 .      el manşonlu çantalar

5/00       Sandıklar; Seyahat sepetleri (genel olarak sepetler B 65 D)
5/02 .      Sandık madde veya parçaları (deri, kanvas veya benzeri sandıkların yapımı B
         68 F)
5/04 .      Sandıklar; Seyahat sepetleri
5/06 . .     Dış bölmeli sandıklar
5/08 . .     Yuvarlak veya oval sandıklar
5/10 . .     Seyahat sepetleri
5/12 . .     Sandıklar için iç takma aletleri; eşyaların tutulması ve paketlenmesi araçları (ek
         veya aksesuarlar 13/00)
5/14 . .     kendinden tekerlekli araçlar

7/00       Katlanabilir veya uzatılabilir sandık, çanta, sepet veya benzerleri
7/02 .      boş maşalı sandıklar

9/00       Diğer kullanımlar için başka nesnelere dönüştürülebilen çanta, sandık
         veya seyahat sepetleri(sandık, gardrob A 47 B 61/06; masaya
         dönüştürülebilen sandıklar A 47 B 85/00; sandık yatakları A 47 C 17/82)
                             123
11/00    1/00 - 9/00 gruplarında belirtilmeyen amaçlar için kullanılacak benzer
      türdeki eşyalar (tuvalet veya kozmetik donanım için özel olarak uyarlananlar A
      45 D; seyahat dikiş kitleri A 45 F 3/48)
11/02 .   Şapka kutuları
11/04 .   Gözlük kutuları; kıskaç gözlük kutuları
11/06 . .  gözlük veya kıskaç gözlük kutularının yapımı (tek bir maddeden, ilgili sınıfa
      örneğin B 31'e bakın)
11/08 .   teleskop veya dürbün kutuları
11/10 .   Saat kutuları veya muhafazaları, pencereli veya penceresiz
11/12 . .  Şeffaf saat koruyucuları
11/14 .   Posta pulu için cep taşıyıcıları
11/16 .   Zihnet eşya kutuları
11/18 .   Bilet tutucu veya benzerleri
11/20 .   Öğlen yemeği veya piknik kutuları veya benzerleri
11/22 .   Su geçirmez konteynerler, yüzerken kullanılmak için
11/24 .   11/02 - 11/22, 11/26, 11/32 - 11/38 gruplarında kapsanmayan amaçlı ürünler
11/26 .   Ayrı eşyalar için cepli yuvarlak tutucu eşyalar
11/32 .   Anahtarların taşınması için çanta veya cüzdanlar
11/34 .   Kalem kutuları; Kalem kılıfları veya benzerleri (yazma veya çizme uygulamalı
      kombine veya fonksiyonlular B 43 K 31/00)
11/36 .   Çizim veya benzeri araçlar için yapılan kutular (Yazma veya çizme uygulama
      kombinasyonlu veya işlevliler B 43 K 31/00)
11/38 .   Kamera kılıfları, örneğin her zaman hazır tipi

13/00    Çanta, sandık veya seyahat sepetleri parçaları veya aksesuarları
      (mücevherat A 44; konteynerler için menteşe kapaklılar E 05 D)
13/02 .   Takma parçaları (sandıklar için 5/12)
13/04 .   Kadın cüzdanları, el çantaları veya diğer çantalar için çatkı
13/06 .   Kadın cüzdanları veya çantalar için çatkı kapatma parçaları
13/08 .   El çantaları veya cüzdanları için dekoratif araçlar
13/10 .   Tespit tertibatları (konteynerler için tespit araçları B 65 D, örneğin B 65 D 43/14;
      kilitler E 05 B)
13/12 . .  basma düğmeli veya döndürmeli düğmeli tespit araçları
13/14 . .  bar tespit araçları
13/16 .   Tekerlekli tip kapama araçları
13/18 .   Hırsızlık veya çanta, torba, sepet veya benzeri eşyaların kaybolmasının
      önlenmesi araçları
13/20 . .  Zincir veya bantlar
13/22 . .  Ayrılabilir tutamaklar; valiz içine katlanabilir tutamaklar (taşıma için ayrı
      tutamaklar A 45 F 5/10)
13/24 .   Ses çıkaran, çalmayı önleyen, gaz çıkaran veya benzeri araçlar.
13/26 .   Tutamakların özel uyarlamaları (13/22 öncelik taşır; genel olarak konteyner
      tutamakları B 65 D 25/28)
13/28 . .  Tutamakların diğer araçlarla kombinasyonu
13/30 .   Şeritler; Bantlar
13/34 .   Kapakların açık tutulması destekleri veya tutma araçları
13/36 .   Kenar, köşe veya diğer parçaların takviye parçaları
13/38 .   Valiz taşıyıcılar
13/40 .   Şemsiye, baston veya çantaya ekli eldiven tutamakları
13/42 .   Valiz kimlik tanımlama araçları; Bunların eklenmesi araçları                       124
15/00      Çanta, cüzdan veya benzerleri, diğer eşyalarla kombinasyonları (1/08, 3/14
         öncelik taşır)
15/02 .     Ajanda tabletli
15/04 .     Aynalı
15/06 .     Aydınlatma araçlı
15/08 .     SaatliA 45 D      SAÇ YAPIM, BERBER VEYA TRAŞ DONANIMLARI; MANİKÜR VEYA DİĞER
         KOZMETİK İŞLEMLER (peruk, küçük peruk veya benzerleri A 41 G 3/00, 5/00;
         saç yapım koltukları A 47 C 1/04; saç kesim aletleri, ustura B 26 B)

Altsınıf İndeksi
SAÇ YAPIM
       Yıkama veya boyama; kurutma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19/00; 20/00
       Perma veya Dalgalı yapma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          1/00 - 7/00
       Fön çekme (Düzleştirme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         7/00
       Saç tutma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8/00
       Diğer saç yapımları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/00; 26/00
TIRAŞ AKSESUARLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       27/00
MANİKÜR VEYA PEDİKÜR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         29/00, 31/00
DİĞER GÜZELLİK BAKIMLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/48, 40/00
AKSESUARLAR
       Konteyner veya aplikatörler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33/00 - 40/00
       Aynalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42/00
DİĞER TUVALET VEYA KOZMETİK DONANIMLARI. . . . . . . . . . . . . . . . 44/00

Perma veya dalgalandırma

1/00       Perma maşaları, yani sıcakken kullanım için; Perma ütüleri, yani sıcakken
         kullanım için; Bunlarla ilgili aksesuarlar
1/02 .      İç ısıtma için, örneğin sıvı yakıtla çalışan araçlar ihtiva edenler
1/04 .      elektrikle (elektrik ısıtma elemanları H 05 B'ye bakın özellikle)
1/06 .      iki veya daha fazla ağızlı (1/02 öncelik taşır)
1/08 . .     Kullanım sırasında birbirlerine göre paralel duran ağızlılar, örneğin birbirlerine
         paralel olarak kayan ağızlar
1/10 . .     Döner tutamak kollu
1/12 . .     Helisal veya zik-zak şekilli
1/14 . .     Birbirlerinden ayrılabilen ağızlar
1/16 .      Tek bir ısıtma elemanlı (1/02 öncelik taşır)
1/18 .      taraklı (1/02 öncelik taşır)
1/20 .      Perma maşaları için dış ısıtma araçları
1/28 .      Sıcaklık regülasyonlu veya göstergeli araçlar

2/00       Saç kesim veya dalgalandırma aletleri (ısıtılan perma maşaları, perma ütüleri
         1/00)
2/02 .      Kafatası derisine dik olarak kullanım için saç kurutucu veya perma makineleri,
         yani ıslak kullanılan perma aletleri (6/14 öncelik taşır; ısıtma veya kurutma
         araçlı 2/36; harici olarak kullanım için ve saç perma makinesi veya
         dalgalandırma makineleri
2/04 . .     çubuk şeklinde çene aletleri

                             125
2/06 . .   zaman tabakası ya da zemik klempleri olan çubuklar şeklinde (zemin klempleri
       6/08)
2/08 . .   oyuk tip (2/10 öncelik taşır)
2/10 . .   bobinler veya makara şeklinde
2/12 .    Kafatası derisine paralel kullanımlı saç kurutma veya kıvırma makineleri,
       örneğin düz bigudiler (6/14, 6/16 öncelik taşır;içten elektrik ısıtmalı 2/36; saç
       kurutucu ve kıvırıcılara bağlı olarak ve dışarıdan kullanıma elverişli ısıtma
       aletleri 4/08)
2/14 . .   tek parçalı tip, örneğin kordonlu veya kordonsuz katı çubuk veya tüpler, bantlar
       veya hava ile bağlanan diğerleri
2/16 . . .  çatallı çubuk veya tüp şeklinde olanlar
2/18 . . .  esnek bigudiler (2/20 öncelik taşır)
2/20 . . .  Elastik bigudiler
2/22 . .   içinden sıvı uygulamaya elverişli olanlan
2/24 . . .  çok parçalı tip, örneğin, tutturmanın dışında kayma parçası olanlar
2/26 . . .  çatallı
2/28 . . .  tutturma yerinde klemp eğimi olan
2/30 . . .  tutturma yerinde kayma kısmı olan
2/32 . . .  pozitif dönüşsüz yöntem ile
2/34 .    zemin klempi ile (zemin klempi 6/10)
2/36 .    Isıtma ve kurutma özellikleri olan saç bigudileri veya saç kurutucuları, örneğin
       elektrik, kimyasal reaksiyon kullanma (elektrik ısıtmalı elementler H 05 P)
2/38 . .   Yüzey dalga aletleri
2/40 .    saç presleme maşaları gibi
2/42 .    Dişli veya taraklı klemp veya tokalar
2/44 .    birbirinin üstünde veya birbirinden ayrı yerlerde iki tarak kullanma, örneğin
       kayar taraklar kullanma
2/46 .    Saç dalgalama başlıkları
2/48 .    Kirpik bigudileri; Kaş bigudileri
2/50 .    Sakal bağları; Sakal bakımı için

4/00     Saç bigudilerini veya dalgalandırıcılarını ısıtmak için dizayn edilmiş ayrı
       aletler (bigudi veya saç dalgalandırıcılarla ilgisi olmayan saç kurutma aletleri
       20/00)
4/02 .    ıslak kıvırma için, örneğin ısıyı düşürme yolu ile (4/14, 4/16 öncelik taşır)
4/04 . .   buhar veya sıcak hava ile ısıtılmış
4/06 . .   elektrik ile ısıtılmış
4/08 .    düz kıvırma için, örneğin ısıyı düşürme yolu ile (4/14, 4/16 öncelik taşır)
4/10 . .   buhar veya sıcak hava ile ısıtılmış
4/12 . .   elektrik ile ısıtılmış
4/14 .    kimyasal ısı reaksiyonu ve ısı depolama ile
4/16 .    kullanımdan önce bigudileri veya saç dalgalandırıcıları ısıtan bağımsız aletler
       (1/20 öncelik taşır)
4/18 .    kullanımda iken bigudileri veya saç dalgalandırma aletlerini ısıtan destekleyici
       yöntemler

6/00     Bigudi veya saç dalgalandırıcılarının detay veya aksesuarları
6/02 .    Saçı ıslak bigudilere sarma aletleri
6/04 .    Saçı düz bigudilere sarma aletleri
6/06 .    Kutulardan pnömatik dalgalama aletleri
6/08 .    Zemin klempleri, örneğin ıslak bigudiler için
6/10 . .   ıslak bigudiler için
6/12 . .   soğutma yöntemi ile
                       126
6/14 .    Bigudiler için basit klempler
6/16 .    bigudi iğneleri
6/18 .    Kullanımda bigudileri veya benzerlerini koruma aletleri veya paketleri
6/20 .    Bigudiler için ısı ayarlama aletleri

7/00     Saçı kıvırma, dalgalandırma veya düzleştirme işlemleri (saçı düzleştirme
       veya dalgalandırma için hazırlıklar A 61 K 7/09) [2]
7/02 .    termal
7/04 .    kimyasal
7/06 .    termal ve kimyasal birleşik

8/00     Saç tutma aletleri; Bunların aksesuarları
8/02 .    Saç iğneleri
8/04 . .   tek kollu
8/06 . .   çift kollu, örneğin U şekilli
8/08 . . .  zig-zag kollu
8/10 . . .  dişli
8/12 .    Lüks taraklar veya giysi tarakları
8/14 .    Saç tutacakları, örneğin elastik tek parçalı çift kollu tutacaklar
8/16 . .   ek bağlayıcı ile
8/18 .    Tutacak açıcıları; tutacak kutuları
8/20 .    Saç klempleri, örneğin parça uçları sonlarında birleşen elastik çok parçalı
       klempler
8/22 . .   ek bağlayıcı ile
8/24 .    Saç tokaları; örneğin uçları sonlarda birleşen çok parçalı tokalar
8/26 . .   çıtçıtlı bağlayıcılar
8/28 . .   diğer bağlayıcılar ile
8/30 . .   çatal şeklinde dişli taraklar ile
8/32 . .   çift boğumlu U şekilli kollar ile
8/34 .    Saç örgüsü tutucuları; Saç kıvrımı tutucuları
8/36 .    Saç bantları; Saç ringleri
8/38 .    Saç doldurucular, örneğin kablo kafesler
8/40 .    Saç ağları; Saç koruma başlıkları

Saç veya deri temizleme; Saçın kurutulması; Saçın boyanması (saç işlemi için hazırlık A
61 K 7/06)

19/00     Saç veya deriyi yıkama aletleri; Saçı boyama için benzer aletler
19/02 .    Elle çalıştırılan aletler, örneğin elle çalıştırmalı sprey kafaları (püskürtme genel
       olarak B 05 B, D)
19/04 .    Portatif yıkama standları
19/06 .    Kase şeklinde veya benzeri açık konteynerlar
19/08 . .   Lavaboların uyarlanması
19/10 . . .  Arkaya yönelik lavabolar
19/12 . .   Su toplama kaseleri
19/14 .    Kapalı yıkama araçları, örneğin yıkama başlıkları (19/18 öncelik taşır)
19/16 .    Saçın buhar, yağ veya benzeri ile yüzeysel işlemi
19/18 .    Saç boyama başlıkları
20/00     Saç kurutma araçları; İlgili aksesuarlar (2/00 öncelik taşır; genel kurutma F
       26)
20/02 .    Uzun açık saç için serme çatkısı
20/04 .    Sıcak hava üreticileri (20/20, 20/22 öncelik taşır)
20/06 . .   Elektrik dışında başka bir enerji ile ısıtma; kas gücü ile havalandırma
                         127
20/08 . .    elektrik ile ısıtma (elektrikli ısıtma aletlei H 05 B'ye bakın özellikle)
20/10 . . .   Elde tutulan kurutma araçları, örneğin hava verici aletler
20/12 . . .   İlgili parçalar veya ilgili aksesuarlar, örneğin nozul, standlar
20/14 . . .   Portatif kurutma standları
20/16 . . .   Sabit kurutma araçları
20/18 .     Sıcak hava vermeli esnek başlıklar
20/20 .     Sıcak hava verme araçsız veya diğer havalandırma araçsız başlıklar, örneğin
        elektrik ile ısıtılanlar
20/22 .     Sıcak hava veren araçlı veya havalandırma araçlı başlıklar, örneğin elektrikle
        ısıtılan hava akımı
20/24 . .    Başlık gövdesinin şekli veya yapısı (20/26 öncelik taşır)
20/26 . .    Hava kılavuzu; Hava miktarının düzenlenmesi
20/28 . .    Havanın ısıtma elemanları ile kurutulması
20/30 . .    Saç kurutma araçları için özel olarak uyarlanan elektrik devreleri(genel olarak
        elektrik devreleri Kısım H'nin ilgili sınıflarına bakın)
20/32 . .    Başlıkların desteklenmesi veya tespiti
20/34 . .    Havalandırma araçlarının düzenlenmesi
20/36 . .    Motor süspansiyonu
20/38 . .    Elektrikli ısıtma araçlarının düzenlenmesi (elektrikli ısıtma elemanları H 05 B'ye
        bakın özelikle)
20/40 . . .   Kızıl ötesi ışınların kullanımı için
20/42 . .    İlave araçlar veya cihazlar, örneğin gürültü susturulması, müzikli eğlence için
20/44 .     Havalandırma araçlarının ve ısıtma araçlarının başlıktan ayrı olduğu saç
        kurutma başlıkları
20/46 . .    Sıcak havanın atılması için borulu olanlar
20/48 .     Saç kurutma tarakları veya saç kurutma fırçaları, iç ısıtma araçlı
20/50 . .    hava akımı için provizyon
20/52 .     Saç kurutma tarakları veya saç kurutma fırçaları, dışarıdan bir ısıtma kaynağı ile
        ısıtma için uyarlananlar

24/00      Saç bakımı için saç tarakları; Bununla ilgili aksesuarlar (Yüksek taraklar
        veya elbise tarakları 8/12; saç kurutma tarakları 20/48 - 20/52; saç kesme
        araçları, ustura bıçağı kullanılanlar, taraklarla bütün veya kombine B 26 B
        21/00, örneğin B 26 B 21/12)
24/02 .     Tek parça taraklar
24/04 .     Çok parçalı taraklar
24/06 . .    Katlanabilir taraklar (24/08 öncelik taşır)
24/08 . .    koruyucu muhafazalı
24/10 . .    İlave cihazlarla kombine olanlar
24/12 . . .   asma araçlı
24/14 . . .   kullanıcı eline verilebilmesi için tutamak tasarımlı
24/16 . . .   ilave cihazların daha fazla gürültü olmaksızın çalıştırılabilindiği fırça, ped veya
        benzeri araçlı
24/18 . . .   Sadece tarak kısmı çalışmaz konumdayken çalıştırılabilen ilave cihazlar
24/20 . . . .  Tırnak temizleyicisi veya tırnak doldurucu olarak kullanılan ilave araçlar
24/22 .     Sıvı, kola veya toz için atma araçlı taraklar
24/24 . .    serbest temin için provizyonlu; fitil kullanımlı
24/26 . .    Sıvı, kola veya toz saklama araçları esnek duvarlı
24/28 .     piston pompalı.
24/30 .     Kir veya yağın alınması için özel olarak tasarlanan taraklar(24/32 öncelik taşır)
24/32 .     Emme aletli taraklar
24/34 .     Yığın ayırma araçları

                         128
24/36 .    Saç kesim araçları için özel olarak geliştirilen tarak, delikli kap veya
       muhafazalar
24/38 .    Tarak taşıyıcıları
24/40 .    Tarak temizleyiciler
24/42 . .   taraktan ayrılabilir veya tarağa eklenebilir olanlar
24/44 .    Ayrı araç olarak.
24/46 . . .  döner fırçalılar

26/00     Kıl yakma araçları; fazla kılların alınması araçları, örneğin cımbızlar
       (elektro cerrahi araçlar A 61 B 17/36)

27/00     Tıraş aksesuarları (tıraş sabunu konteynerleri 40/00; tıraş aynası 42/08; Tıraş
       takım dolapları A 47 B 67/02; ustura bıçaklarının bilenmesi B 24)
27/02 .    Yüzün sabunlanması; Köpük oluşturulması (tıraş fırçaları A 46 B)
27/04 . .   Tıraş sabunu köpükleme el aletleri, örneğin fırça kullanımı
27/06 . .   Tıraş sabunu köpükleme için motor tahrikli cihazlar
27/08 . .   Köpükleme için eldiven veya bezler
27/10 . .   Tazyikli hava veya su ile çalıştırılan köpük oluşturma araçları
27/12 . .   Karıştırma araçlı köpük oluşturma araçları (27/10 öncelik taşır)
27/14 .    Tıraş atıkları
27/16 . .   Sabun bardakları
27/18 . .   Fırça destekleri
27/22 .    Tıraş aletlerinin saklanması için konteyner veya taşıyıcılar (tıraş malzemeleri ile
       ilgili dolaplar A 47 B 67/02; genel olarak konteynerler B 65 D)
27/24 . .   Ustura bıçaklarının saklanması için, örneğin kulanıldıktan sonra (paket
       konteynerleri B 65 D örneğin ustura bıçaklarının atılması için B 65 D 83/10)
27/26 . .   Kan durdurucu kalemler, kan durdurucu pamuk-yün veya benzeri
27/28 . .   bir tıraş aletinin bir diğerinin içinde muhafazası (tıraş kremi, kan durdurucu veya
       benzerleri ile bütün, veya bunlara bağlı araçlar B 26 B 21/44)
27/29 . .   Tıraş bıçakları veya ustura standları (27/46 öncelik taşır)
27/38 .    Deri gerdirme araçları
27/40 .    Nefes deflektörleri
27/42 .    Tıraş maskları (dudak veya kirpiklerin işaretlenmesi maskları 40/30; kulak, yüz
       veya dudak koruyucuları, diğer tuvalet veya kozmetik amaçlar için 44/12)
27/44 .    Tıraş köpüğü çıkarma araçları.
27/46 .    Tıraş bıçağı veya usturaların temizlenmesi veya dezenfektasyonu için özel
       olarak geliştirilen araçlar
27/48 . .   İlgili kurutma araçları

Manikür veya pedikür

29/00     Manikür veya pedikür aletleri (Ayak bakım müteahhısıs aletleri A 61 B 17/54;
       makaslar B 26 B)
29/02 .    Tırnak kesicileri veya makasları (el kesme aletleri, iki ağızlı B 26 B 17/00)
29/04 .    Tırnak törpüleri, örneğin elle çalıştırılanlar (genel olarak törpüler B 23 D 71/00)
29/05 . .   Motor tahrikli
29/06 .    Tırnak uç şekillendiricileri
29/11 .    Parlatma araçları(parlatıcı applikatörleri 34/04)
29/12 . .   Elle çalıştırılanlar
29/14 . .   motor tahrikliler
29/16 .    Tırnak çevre deri çubukları
29/17 .    Tırnak temizleyiciler, örneğin kazıyıcılar

                        129
29/18 .   Manikür veya pedikür setleri, örneğin kutu, etui veya benzeri araçsız
      kombinasyonlar (makas üstünde veya altında kombineli olanlar B 26 B 13/22,
      29/04)
29/20 . .  Özel olarak geliştirilen kutu, sandık, etui veya benzerleri(Hareket veya benzeri
      amaçlar için yuvalar A 45 C 11/00)
29/22 .   Tırnak destekleyicileri

31/00    Yapay tırnaklar

Özel olarak tuvalet veya kozmetik maddelerinin kullanımı için geliştirilen konteyner
veya aksesuarlar (Terapi veya dezenfekte maddelerinin uygulanması için A 61 M, örneğin
A 61 M 35/00; genel olarak püskürtme veya atomize etme, sıvıların veya diğer akıcı
maddelerin genel olarak yüzeylere uygulanması B 05; genel olarak konteynerler B 65 D,
örneğin tozlu veya granüllü maddenin dağıtılması için B 65 D 38/06)

33/00    Tuvalet veya kozmetik tozları ile ilgili olarak özel geliştirilen konteyner
      veya aksesuarlar
33/02 .   Dağıtma araçlılar, örneğin serpme araçları
33/04 . .  yay altlı
33/06 . .  Diyafram esaslı
33/08 . .  Döner vana çalıştırmalı
33/10 . .  İris diyagram şeklinde kapamalı
33/12 . .  Merdaneli
33/14 . .  vidalı
33/16 . .  Kapakta açmalı, kapak kısmının çekilmesi veya döndürülmesi ile açılabilir
33/18 .   Özel dekoratif düzenek veya şekilli (genel olarak dekoratif sanatı B 44)
33/20 .   Hareket ettirilebilir monteli çekmeceli konteyner
33/22 .   Üstte veya altta bulunan kapaklı konteynerler
33/24 .   Her bir tarafta iki kapaklı konteyner; bir çok kapaklı konteyner
33/26 .   Diğer nesnelerle kombine
33/28 .   ruj yuvası veya diğer tuvalet eşya yuvalı
33/30 . .  Saat veya diğer mekanik tahrikli eşyalı
33/32 . .  Aydınlatma araçlı
33/33 . .  Bilezik veya bağ yuvalı; asılı olarak
33/34 .   Toz, takılı konteynerlerde
33/36 . .  Tutamaklı
33/38 .   Toz veya diğer tuvalet maddeleri içeren kağıtlar

34/00    Sıvı tuvalet veya kozmetik maddeleri,örneğin parfüm, için özel olarak
      uyarlanan konteyner veya aksesuarlar (Yazma ve çizme aletleri ile ortak
      özellikler B 43)
34/02 .   koku şişeleri, örneğin buharlaştırıcılı
34/04 .   Sıvı uygulama için özel olarak uyarlanan aletler, örneğin roler veya yuvarlak
34/06 .   Diğer tuvalet maddeleri ile kombinasyon halinde, örneğin ruj ile
37/00    Sıvı maddeler için lavanta pedleri

40/00    Katı veya yarı katı tuvalet veya kozmetik maddelerinin, örneğin tıraş
      sabunu, ruj, makyaj gibi maddelerin saklanması veya işlemleri için kutu
      veya aksesuarlar (Toz veya sıvı kozmetik ürünlerin kullanımı ile ilgili
      konteynerlerdeki ortak özellikler 33/00 - 37/00; kozmetik veya benzeri
      preperasyonlar A 61 K 7/00; yazma veya çizme aletlerinde ortak özellikler B 43;
      numune masası veya benzerleri G 09 F 5/00)

                      130
40/02 .   Ruj veya benzeri katı madde hareketinin kayma hareketi olduğu kutular (4/06
      öncelik taşır)
40/04 . .  vida ile hareket ettirilen
40/06 .   Ruj veya benzeri katı madde hareketinin vidalı bir hareket olduğu kutu
40/08 .   Ruj uçlarının elenmesi veya şekillenmesi provizyonlu
40/10 .   Yayın ruj veya benzeri katı maddeyi kullanım konumuna bastırdığı veya çekimli
      konuma bastırdığı kutular
40/12 .   Rujun istenmeyen hareketinin önlenmesi provizyonlu kutular (40/10 öncelik
      taşır)
40/14 .   Atık ruj veya benzeri maddenin atılması için ejektörlü kutular
40/16 .   Yeniden doldurma; Rujların yapımı için kalıp araçları
40/18 .   Diğer eşyalarla kombine kutular (40/24, 42/02 öncelik taşır)
40/20 .   Kalem benzeri kozmetikler; ruj şekilli kozmetiklerin veya tıraş sabunlarının diğer
      nesnelerle kullanılırken tutulması ile ilgili basit tutamaklar
40/22 .   Menteşeli kapak özellikli kutular
40/24 .   İki veya daha fazla kozmetik için tasarlanmış kutular
40/26 .   Yarı katı boyanın uygulanması için özel olarak uyarlanan aletler, örneğin sürme
      aleti, top kullanımı ile (sıvı boyaların uygulanması için 34/04)
40/28 . .  Uygulanmış boyanın yayılması için özel olarak uyarlanan aletler
40/30 .   Dudak veya kirpiklerin işaretlenmesi için mask

Diğer tuvalet veya kozmetik donanımları

42/00    El, cep veya traş aynaları (ev araçları olarak aynalar A 47 G 1/02; optik
      eleman olarak aynalar G 02 B 5/08)
42/02 .   Ruj veya pudra pedli aynalar
42/04 .   Cep veya el çantası aynaları
42/06 .   Bilek aynaları; parmağa takılma araçlı aynalar
42/08 .   Tıraş aynaları
42/10 . .  Işıklı
42/12 . .  İnsan vücuduna asılabilenler
42/14 . .  Vakum kaplı
42/16 . .  Diğer asma veya taşıma araçlı
42/18 .   Aynayı yansıtan manifold
42/20 . .  Boş maşa bağlantısı
42/22 .   Metal aynalar
42/24 .   Esnek aynalar

44/00    Diğer tuvalet veya kozmetik donanımları, örneğin kuaför odaları
44/02 .   Kuaför odaları için özel olarak uyarlanan ve başka yerde kapsanmayan mobilya
      veya donanımlar (kuaför koltukları A 47 C 1/04)
44/04 . .  Portatif çerçeve veya raf özel adaptasyonları
44/06 .   Kuaför makinelerinin asılması için özel olarak uyarlanan araçlar, örneğin
      elektronik motorlar için tröley
44/08 .   Koruma örtüleri; Omuz muhafazaları; Yaka; Önlükler (genel olarak giyim
      eşyaları A 41, örneğin kuaför montları A 41 D 13/00)
44/10 .   Kafalıklar; Boyunluklar (koltuklarla kombine A 47 C 1/10, 7/36)
44/12 .   Kulak, yüz veya dudak koruyucuları (tıraş maskları 27/42)
44/14 .   Kuaförlük işlerin yapılması ile ilgili standlar
44/16 .   Aynı amaç için saç toplama kutuları veya konteynerleri
44/18 .   Saç fırçaları veya diş fırçaları için seyahat donanımı olarak muhafazalar
44/20 .   Sunni dişlerin muhafazası için konteyner

                      131
44/22 .  Yüz şekillendirme araçları, örneğin çene kayışı; Kırışıklık giderici, örneğin
      derinin gerdirilmesi (tıraş için deri gerdiriciler 27/38; tıbbi veya cerrahi amaçlı
      A61)A 45 F   SEYAHAT VEYA KAMP DONANIMLARI (Seyahat çantaları A 45 C)

      Not
      Bu alt sınıf, sadece, bu alt bölümde belirlenen donanımları kapsamaktadır.
      Seyahat veya kamp donanımları normalde, ilgili donanım hakkındaki sınıflar
      altında tasnif edilmektedir, örneğin kamp mobilyaları A 47 sınıfı altında tasnif
      edilmiştir.

3/00    Seyahat veya kamp eşyaları (Seyahat halıları A 47 G 9/06)
3/02 .   Vücutta omuzdan geçen bir kordon ile taşınan torba veya paketler
3/04 .   İki omuzdan geçen iki kordon aracılığıyla vücutta taşınan torba veya paketler
3/06 . .  Askeri amaçlar için özel olarak tasarlananlar
3/08 . .  Taşıma çerçeveleri; Torba ile kombinasyonlu çerçeveler(tekerlekli taşıyıcılar A
      45 C 13/38)
3/10 .   Vücutta taşınan paket çatkıları
3/12 .   Omuz pedleri
3/14 .   Taşıma kordonları; Paket taşıma koşum takımları
3/15 . .  Küçük botların taşınması için özel olarak uyarlanan koşumlar
3/16 .   Su şişeleri; sefer tasları; Kupalar
3/18 . .  Katı maddeden mamul
3/20 . .  Esnek maddeden mamul; katlanabilir veya paketlenebilir kupalar
3/22 .   Hamaklar; hamak yayıcılar
3/24 . .  Standlar; Destekler
3/26 .   Asma oturakları
3/44 .   Yere oturacak şekilde tasarlanan eşya taşıma araçları
3/46 .   Piknik setleri (öğlen yemeği veya piknik kutuları A 45 C 11/20)
3/48 .   Dikiş kitleri
3/50 .   Seyahat donanımı olarak kullanılan harita kutuları (harita tutacak veya dolapları
      A 47 B 97/02)
3/52 .   Böceklere karşı koruma sağlayan ağlar

4/00    Diğer kullanımlar için dönüştürülebilen seyahat veya kamp eşyaları
4/02 .   Eşyaya dönüştürülebilen torba veya paketler
4/04 . .  Çadıra dönüştürülenler
4/06 . .  Yatak veya şilteye dönüştürülebilenler
4/08 . .  Hamak, sedye veya uyku torbasına dönüştürülebilenler
4/10 . .  Sandal veya kızağa dönüştürülenler
4/12 . .  Mont veya pelerine dönüştürülenler
4/14 .   Çadır örtülerine dönüştürülebilen mont veya pelerinler

5/00    El eşyaları için tutamak veya taşıyıcılar; seyahat ederken veya kamp
      yaparken kullanım için tutamak veya taşıyıcılar
5/02 .   Giysiye tespit eşyaları
5/04 . .  Mendil, peçete veya benzerlerini tutanlar
5/06 . .  Şapka veya diğer giysileri tutanlar
5/08 . .  Çiçek tutanlar
5/10 .   Taşıma amaçlı tutamaklar (valiz veya çanta tutamakları A 45 C 13/26)
                      132
5/12 .  Kitap taşıyıcılar
5/14 .  bel, balta veya benzeri aletlerin tutamakları
                     133
A 46       FIRÇALAMA EŞYALARI

A 46 B      FIRÇALAR (fırçalama eşyaları ile bütün olmayan tutamaklar B 25 G)

Altsınıf indeksi
FIRÇALAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00, 11/00, 13/00, 15/00
FIRÇA PARÇALARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00 - 9/00
AKSESUARLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       17/00

1/00       Bir ünite olarak kalıplanan fırça gövdeleri ve kılları

3/00       Kılların fırçaya veya taşıyıcıya tespiti veya bağlanması şekliyle özellik
         gösteren fırçalar (Bunlar ile ilgili makineler veya aletler A 46D)
3/02 .      zift, reçine, çimento veya diğer yapıştırıcılarla tespit edilmiş olanlar
3/04 .      kalıplanabilir madde ile, örneğin metal, sellüloz türevleri, plastik ile tespit
         edilenler (1/00 öncelik taşır)
3/06 .      metal telden mamul veya plastik telden mamul kılların birlikte kaynaklanması ile
         tespit edilenler
3/08 .      Klempleme ile tespit edilenler
3/10 . .     halka içine veya benzeri şekilde
3/12 . . .    boya fırçaları için özel olarak uyarlananlar
3/14 . . .    Sokak temizliği veya demiryolu temizliği için özel olarak uyarlananlar
3/16 .      Tel veya diğer bağlama araçları ile, özellikle U-şekilli kıl taftları
3/18 .      kemerler veya teller arasına tespit edilmiş kıllar
3/20 .      Kauçuk gövdelerde, örneğin yumuşak kauçuk gövdelerde tespit edilmiş veya
         bağlanmış kıllar
3/22 .      Fırça gövdesi üstünde veya içinde tespit edilmiş kauçuk kıllar

5/00       Fırça gövdeleri; Fırça ile bütün tutamaklar
5/02 .      Elle tutulması için özel olarak şekillendirilenler
5/04 .      Eldiven veya parmak şeklinde şekillendirilmiş olanlar
5/06 .      Bant, zincir, esnek şaft, yay veya benzeri şekilde olanlar

7/00       Fırça gövdesinde düzenlenmiş kıl taşıyıcıları
7/02 .      Genişleyen veya mafsallarda birleşecek şekilde
7/04 .      Değiştirilebilir olanlar
7/06 .      Kullanım sırasında hareket ettirilebilir
7/08 . .     döner disk şeklinde
7/10 . .     döner silindir şeklinde

9/00       Kılların fırça gövdesinde düzenlenmeleri
9/02 .      Kılların fırça yüzeyi veya gövdesine göre konumu veya düzenlenmesi, örneğin,
         eğimli, sırada, grup halinde
9/04 . .     Diş fırçaları için
9/06 .      Karışık kıl veya kıl taftlarının düzenlenmesi, örneğin tel, iplik, kauçuk
9/08 .      Kıl destekleri veya muhafazaları
9/10 . .     Ayarlanabilir destekler
9/12 . .     Ayarlanamaz destekler
                             134
11/00     Maddenin uygulanması için rezervuar veya diğer araçlı fırçalar, örneğin
       boya, sıva, su (tahrikli fırça gövdeleri 13/00; sıvı veya diğer akıcı maddelerin,
       sıvı taşıyan elemanlarla genel olarak uygulanması örneğin ped ile, B 05 C 1/00,
       B 05 D 1/28)
11/02 .    Maddenin rezervuardan basınçla boşaltıldığı fırçalar
11/04 .    Maddenin rezervuardan basınç dışında başka bir şekilde boşaltıldığı fırçalar
11/06 .    Temin borusuna bağlı olanlar
11/08 .    Isıtma araçlı

13/00     Tahrik fırça gövdeli fırçalar (güç tahrikli diş fırçaları A 61 C 17/16)[5]
13/02 .    Güç tahrikli
13/04 . .   maddenin temini için rezervuar veya başka araçlı
13/06 . . .  Verilen araç ile tahrikli fırçalar
13/08 .    Elle tahrikli fırçalar

15/00     Diğer fırçalar; İlave düzenekli fırçalar

17/00     Fırça aksesuarları
17/02 .    Fırçanın kullanımda tutulması araçları
17/04 .    Kıllar için koruyucu örtüler17/06 .
17/06 .    Fırçaların kullanımdan sonra temizlenmesi araçları
17/08 .    Diğer aksesuarlar, örneğin kazıyıcı, kauçuk tampon, mobilyaya hasar
       verilmesinin önlenmesi için


A 46 D    FIRÇA İMALATI

1/00     Kıllar; Kıllar için madde seçimi (sunni kıl yapımı D 01 D, F)
1/04 .    Kılların hazırlanması
1/045 . .   Temizleme, örneğin yıkama, kurutma
1/05 . .   Parçalama; Noktalama
1/055 . .   Tarama; karıştırma; Ayıklama
1/06 . .   Kılların kesilmesi makineleri veya araçları
1/08 .    Kıllar için üniform taftların hazırlanması
1/10 .    Kılların düzenlenmesi için titreşimli araçlar

3/00     Fırça gövdelerinin hazırlanması
3/02 .    Gövdelerin delinmesi makineleri
3/04 .    Kılların gövdeye takılması veya tespiti ile ilgili makineler
3/05 . .   Kılların, teller, bantlar veya benzeri şeyler arasına tespiti için
3/06 .    Gövdelerin delinmesi ve kılların takılması makineleri
3/08 .    Fırça yapım makinelerinin parçaları

5/00     Kıl taşıyıcıları olarak kullanılması için tüylerin hazırlanması
7/00     Fırça tahtası veya benzeri şeylerden oluşan saplı süpürgelerin yapımı için
       kullanılan baskı araçları

9/00     Fırça son işlerinin yapılması makineleri
9/02 .    Kesme; Kırpma
9/04 .    Temizleme
9/06 .    Doldurma


                        135
A 47       MOBİLYA (Oturma tertibatları, veya araç koltuk tertibatları B 60 N);
         EV EŞYALARI VEYA ALETLERİ; KAHVE DEĞİRMENLERİ;
         BAHARAT DEĞİRMENLERİ;GENEL OLARAK EMİCİ
         TEMİZLEYİCİLER (merdivenler E 06 C)

         Not
         Bu sınıfta, aşağıdaki terim, karşısında belirtilen anlamda kullanılacaktır :
         -   "mobilya" resim sehpası veya standlarını da kapsamaktadır, örneğin
            tahta veya çizim masaları için.

A 47 B      MASALAR; BÜRO MOBİLYALARI, SIRALAR; DOLAPLAR; ÇEKMECE;
         MOBİLYA GENEL PARÇALARI (mobliya ekleri F 16 B)

         Not
         Bu alt sınıfta, aşağıdaki terimler, karşılarında belirtilen anlamlarda
         kullanılacaktır :
         -   "masalar", ev içi kullanım dışındaki masaları veya alt iskeletleri de
            kapsamaktadır.
         -   "dolaplar" veya "raflar", genel olarak saklama dolap veya raflarını da
            kapsamaktadır.

Altsınıf indeksi
YAPISAL ÖZELLİKLERİ İLE AYRILAN MASALAR
       Uzatılabilir masalar; katlanabilir veya istiflenebilir
       masalar; toplanabilir masalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00; 3/00, 5/04; 7/02
       Diğer masalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/00 - 11/00
       Ayrıntılar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/00
ÖZEL AMAÇLAR İÇİN UYARLANABİLEN MASA VEYA SIRALAR
       Yazma, okuma veya çizme amaçları için. . . . . . . . . . 17/00 - 23/00, 27/00
       Ev içi kullanım için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/00 - 35/00
       Diğer masalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23/00, 25/00, 37/00
OKUL SIRALARI VEYA TEZGAHLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39/00, 41/00
YAPISAL ÖZELLİKLERİ İLE AYRILAN DOLAP, RAF VEYA
BENZERİ EŞYALAR
       Sert yapılı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53/00, 55/00
       Katlanabilir, küçültülebilir veya uzatılabilir
       dolaplar, raflar veya benzerleri. . . . . . . . . . . . . . . . . 43/00, 45/00, 47/00
       Ayarlanabilir raflar veya bölmeler. . . . . . . . . . . . . . . . 57/00
       Diğer dolap, raf veya benzerleri. . . . . . . . . . . . . . . . . 46/00, 49/00,51/00, 53/00
ÖZEL AMAÇLAR İÇİN UYARLANMALARI İLE AYRILAN DOLAP,
RAF VEYA BENZERLERİ
       Kitaplar için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63/00, 65/00
       Mutfakta kullanım veya yiyecek
       veya içecek saklama için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71/00 - 77/00
       Diğer dolap, raf veya benzerleri. . . . . . . . . . . . . . . . . 61/00, 67/00, 69/00,
                                               79/00, 81/00
MOBİLYA KOMBİNASYONLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            83/00, 85/00, 87/00
       Mobilya parçaları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88/00 - 96/00
MUHTELİF MOBİLYA, AKSESUARLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95/00, 97/00                             136
1/00     Uzatılabilir masalar (uzatılabilir raflar 46/00)
1/02 .    Takılabilir kanat ve sabit iskeletli
1/03 . .   kanatların katlanabilir veya dönebilir olması
1/04 .    ek kanatlı veya asma kanatlı
1/05 . .   kanatların çekilerek uzatılabilir olması
1/06 .    bükülebilir kapaklı
1/08 .    uzatılabilir çerçeveli
1/10 .    kayma mekanizmaları

3/00     Katlama veya istiflenebilir masalar (katlanmış ve geçici olarak iptal edilmiş
       veya menteşelenmiş, veya duvar masaları 5/04;farklı yükseklikte tepeler ile
       9/00; katlanabilir servis veya çay masaları 31/04)
3/02 .    katlanabilir çapraz bacaklı (farklı yüksekliklere ayarlanabilir 9/16)
3/04 .    bükülebilir kapaklı
3/06 .    ayrılabilir parçalı
3/08 .    tepeye veya çerçeve altına aksanlanmış bacaklı
3/083 . .   katlanabilir üst kapaklı
3/087 . . .  bacakları destekleyen parçalarla
3/091 . .   bacakları destekleyen parçalarla (katlanabilir üst kanatlarla birlikte 3/087)
3/10 .    Seyahat veya bagaj masaları
3/12 .    Ayrılabilir üst kapaklı istiflenebilir masalar
3/14 .    Katlanabilir masa ve oturak üniteleri

5/00     Masayı oluşturan iptal edilmiş ya da menteşelenmiş paneller; Duvar
       masaları (yatak masaları 23/00; diğer mobilyalarla birlikte 83/00; sandalyeler
       için kol dinlendirme masaları A 47 C)
5/02 .    ayrılabilir
5/04 .    katlanabilir
5/06 .    masayı yerden destekleme bacaklı

7/00     Bükülmez yapılı masalar
7/02 .    Yığınlanabilir masalar; Küme masaları

9/00     Farklı yükseklikteki masalar (farklı yükseklikteki oturaklar A 47 C 3/20)
9/02 .    dengeleme aleti ile, örneğin yay ile, ağırlık ile
9/04 .    düşey dingil ile
9/06 .    düşey dişli çubuk ile
9/08 .    düşey çubuklarda görev yapan klempler ile
9/10 .    düşey olarak hareket eden akışkan silindir ile
9/12 .    bükülebilir yükseklik ayarlama aleti ile, örneğin sicim, zincir
9/14 .    deliklerle etkileşen iğneler ile
9/16 .    tepe yüksekliğini değiştirmek için masa bacaklarını eğme aletleri veya
       uygulamaları, örneğin ayarlanabilir çapraz bacaklar ile
9/18 .    tepe yüksekliğini değiştirmek için ek bacaklar veya ek üst kısım ile
9/20 .    Teleskopik rehberler

11/00     Üst kısmı düşey dingiller üzerinde dönebilir masalar

13/00     Masa veya sıralar için detaylar (çekmeceler 88/00; genel mobilya ayakları
       91/00)
13/02 .    Tezgah altı
13/04 . .   ahşap
13/06 . .   metal
                      137
13/08 .    Masa üstleri; Bunlar için kenarlar (masa üstleri ile sınırlı değil 95/04)
13/10 . .   Dikdörtgen veya yuvarlak dışında şekillendirilmiş masalar
13/12 . .   Transparan üstler
13/14 . .   Ayrılabilir servis yüzeyleri
13/16 . .   Masaların bir parçası olarak bardak, kül tablası, lamba, mum veya benzerleri
       için tutacaklar

Özel amaç için uyarlanmaları ile ayrılan masa veya sıralar (çiçek masaları A 47 G 7/04;
işletme masaları A 61 G 13/00; laboratuar tezgahları veya masaları B 01 L 9/02; çalışma
tezgahı veya masaları B 25 H)

17/00     Yazı masaları
17/02 .    düşey olarak ayarlanabilir parçalı
17/03 .    çekmeceler dışında esasen yatay olarak genişletilebilir ya da ayarlanabilir
       parçalı, örneğin kanatlar
17/04 .    gizli veya yangından korunmalı gözler ile
17/06 .    zincir, kayış veya bir eksen üzerinde hareket edebilir parçalar ile

19/00     Okuma sıraları; kürsü; öğrenci sıraları
19/02 .    Kilise kürsüleri
19/04 .    Telefon sıraları, örneğin kitap klempli, raflı
19/06 .    ayarlanabilir üst yapraklı
19/08 .    Katlanabilir okuma sıraları
19/10 .    yardımcı araçlarla, örneğin kağıt tutacağı, satır gösterge aracı ile teçhizli (ışıklı
       göstergeler için özellikle B 42 D 9/0'a bakın) olanlar

21/00     Daktilo masaları veya sıraları
21/02 .    Düşey olarak ayarlanabilenlen parça içerenler
21/03 .    Yatay olarak büyütülebilir veya çekmeceler hariç ayarlanabilir parçalı olanlar
21/04 .    Daktiloların tespit için klemp araçları

23/00     Yatak masaları; Tablaları; Okuma rafları; Kitap tutacakları
23/02 .    Yatağa monte edilebilenler
23/04 .    masa, taban veya duvardan destekliler
23/06 .    yardımcı araçlarla birlikte olmaları ile farklılık gösterenler, örneğin satır
       göstergeli, sayfa çevirici, lamba yuvası (ışıklı göstergeler, sayfa çevirici için B 42
       D 9/00'a bakın)

25/00     Kart masaları; diğer oyun masaları

27/00     Çekme masalar veya sıralar; çekme panosu taşıyıcıları (çekme masalarına
       dönüştürülebilenler 85/02; tahta veya benzerleri için standlar 97/04; çekilebilen
       tahtalar B 43 L 5/00)
27/02 .    Dengeleme aracı olmadan ayarlanabilir çekilebilir masalar
27/04 .    Tahta için dengeleme araçlı ayarlanabilir çekme tahtalar
27/06 . .   yaylarla dengelenenler
27/08 . . .  paralel bağ kılavuzu ile
27/10 . .   ağırlık ile dengelenenler
27/12 . . .  paralel bağlantı kılavuzlu
27/14 .    Ayarlanabilir alt çerçeveler
27/16 . .   hidrolik olarak ayarlanabilenler
27/18 .    Kilitleme araçları, örneğin, tahta eğiminin sabitleştirmesi için (27/14 öncelik
       taşır)
                        138
29/00    Dikiş masaları (sanayi kullanımı için D 05 B 75/00)

31/00    Servis veya çay masaları, tablaları veya vagonları (taşıma dişlileri veya el ile
       taşıma ile ilgili özellikler B 62 B)
31/02 .   ısıtma, soğutma veya havalandırma araçlılar
31/04 .   katlanabilir
31/06 .   araçta kullanıma ayarlanabilir olanlar

33/00    Mutfak veya bulaşık yıkama masaları

35/00    Ütü panosu, yıkayıcı, çamaşır mengenesi veya benzeri araçlarla kombine
       masalar (çamaşır makineleri, ütü masaları, çamaşır mengeneleri için özellikle D
       06 F'ye bakın)

37/00    Diğer özel amaçlar için uyarlanabilen masalar
37/02 .   Bina içi için fotoğrafik projektörlerle kullanılmak üzere özel olarak ayarlanabilen
       masalar, örneğin seviyeleme düzenekli masalar (yüksekliği ayaralanabilir
       masalar 9/00; üst eğimi ayarlanabilen masalar 13/00, 19/06, 23/00, 27/00)
37/04 .   Bahçe veya açık havada kullanım için ayarlanabilir olan masalar, örneğin
       şemsiye veya şemsiye benzeri gölgelikleri tutma aracı olanlar)

Okul tezgahları (bankları) veya sıraları

39/00    Okul formları; Sıralarla kombine form Tezgah veya formlar (tabana ekleme
       91/08)
39/02 .   Ayarlanabilir durumda olan formlar
39/04 .   Katlanabilir veya kaldırılabilir durumda olan formlar
39/06 .   Katlama formları
39/08 .   Form oturak veya arkalıkları
39/10 .   Çocukların dik tutulması için araçlar, örneğin vücut destekleri
39/12 .   Formlar ile ilgili muhtelif donanımlar
41/00    Okul sıraları veya Okul masaları (tabana sabitleneler 91/08)
41/02 .   Sıra üstleri
41/04 .   Çizim veya model standları
41/06 .   Kitap, slayt veya benzerleri için tutacak veya bunlar için destek

Dolaplar; Rafları; Raf üniteleri; Benzer mobilyalar; Benzer özellikte mutfak dolapları
(Ticari eşya dağıtım rafları A 47 F 1/00; gösterim kutuları veya gösteri dolapları A 47 F 3/00;
atölyeler için özel olarak uyarlanan raflar B 65 H 3/04; depo veya silolarda ürün saklama B
65 G 1/00; binanın bir parçası olarak yapılan mutfak dolapları E 04 F 19/08; Kayıt araçlarının
tutulmasına yönelik eşyalar veya kayıtlar G 11 B 33/02; elektrikli araçlar veya tesisatların
saklanması ile ilgili eşyalar H 05 K) [3]

43/00    Dolaplar, raflar veya raf üniteleri, dolap veya benzerlerinin katlanmasını
       sağlayan özelliklere farkılık gösterenler
43/02 .   sunta veya benzeri maddeden mamul olanlar
43/04 .   duvar veya kapı kanatlı veya benzeri araçlı sert çatkıdan (çerçeveden) imal
       edilmiş olanlar

45/00    Dolaplar, raflar veya raf üniteleri, yükseklik, uzunluk veya derinlik arttırımı
       sağlayan özelliklerle farklılık gösterenler (bölümsel mobilyalar 87/00)
                       139
46/00     Dolaplar, raflar veya raf üniteleri, uzatma veya pivotlama ile kullanıma
       uyarlanması için bir veya daha fazla yüzeyli olanlar (63/04, 77/10 öncelik
       taşır; genişletilebilir kanatlı yazı masaları 17/03)

47/00     Dolaplar, raflar veya raf üniteleri, elemanlardan ayrılabilmesi veya
       yapılması ile özellikleriyle farklılık gösterenler (43/00 öncelik taşır; raf veya
       bölmelerin ayarlanması ile ilgili özellikler 57/00) [3]
47/02 .    sadece metalden imal edlimiş olanlar [2]
47/03 . .   çatkıdan (çeçeveden) ayrı panelliler [2]
47/04 .    esas olarak ahşap veya plastikten mamul olanlar
47/05 . .   ayrı çatkıda panelli olanlar, örneğin metal çatkı
47/06 .    esas olarak sunta, tekstil, kağıt, veya benzeri maddelerden mamul olanlar,
       örneğin diğer maddelerden mamul ayrı çatkılılar (çerçeveler)

49/00     Döner dolap veya raflar; döner parçalı dolap veya raflar

51/00     Yukarı aşağı hareketli bölmeler için araçlar ihtiva eden dolaplar

53/00     Birbiri arkasında bir çok kısım ihtiva eden dolap veya raflar; Dolap veya
       raf sistemleri (döner dolap veya raflar 49/00)
53/02 .    Dolap sistemleri, örneğin bitişik dolaplar arasında açma veya kapama için araçlı
       dolaplar ihtiva edenler

55/00     Esas olarak sert yapı içeren dolap, raf veya raf üniteleri(emniyet dolapları E
       05 G)
55/02 .    telden imal edilmiş olanlar
55/04 .    beton veya benzeri maddeden imal edilmiş olanlar
55/06 .    sunta, kağıt veya benzeri maddeden imal edilmiş olanlar

57/00     Raf veya bölmelerin ayarlanması özellikleri ile farklılık gösteren dolap, raf
       veya raf üniteleri(genel olarak dolap, raf veya raf üniteleri parçaları 96/00;
       kendi kendilerine ayarlanabilen dolaplar 96/07) [3]
57/04 .    raf eğiminin ayarlanması araçları ihtiva edenler [3]
57/06 .    raf yüksekliğinin ayarlanması için araç ihtiva edenler (57/04, 57/30 öncelik taşır)
       [3]
57/08 . .   yivli veya çentikli kenar, dik veya yan duvarlardan oluşanlar
57/10 . . .  yan duvar veya dik duvar görevi gören yivli veya çentikli parçalar
57/12 . .   merdiven tipi yan duvar ihtiva edenler
57/14 . . .  Merdiven basamaklarını tutması için raflarda kanca ihtiva edenler
57/16 . .   açılma ile birlikte hareket eden kanca içerenler (merdiven tipi 57/12)
57/18 . .   bağlama elemanı olarak vida somunları içerenler
57/20 . .   dil, çivi veya benzeri koruma araçları ihtiva edenler; (57/08,57/16 öncelik taşır)
       [3]
57/22 . . .  açılma şekli veya oryantasyonu ile farklılık gösterenler, örneğin anahtar deliği
       şekilli
57/26 . .   klemp araçları içerenler, örneğin kayma civatası veya kayma kaması
57/30 .    Ayrılabilir raf destekleri yüksekliğinin ayarlanması için araçlar ihtiva edenler [3]
57/32 . .   yivli veya çentikli kısımlar ihtiva edenler, yan duvar olarak veya dik durmaları
       için [3]
57/34 . . .  yivli veya çentikli parçalar, yan duvar veya dik durması için [3]
57/36 . .   merdiven tipi yan duvar ihtiva edenler [3]

                        140
57/38 . . .   merdiven halkalarını tutması için raf desteklerinde bulunan kancalı [3]
57/40 . .    açılmalarla birlikte hareket eden kancalar ihtiva edenler (merdiven tipi 57/36) [3]
57/42 . . .   raf destekleri [3]
57/44 . .    bağlantı elemanı olarak vida somun ihtiva edenler [3]
57/46 . . .   raf destekleri [3]
57/48 . .    Açılmalarla birlikte hareket eden dil, çivi veya benzeri araçlar (57/32, 57/40
        öncelik taşır) [3]
57/50 . . .   açılma şekli veya oryantasyonu ile farklılık gösterenler, örneğin anahtar delik
        şekilli [3]
57/52 . . . .  raf destekleri [3]
57/54 . .    klempleme araçlıları, örneğin kayma civata veya kayma kamaları [3]
57/56 . . .   raf destekleri [3]
57/58 .     bölmelerin yatay olarak ayarlanması araçları (kitap destekleri 65/00) [3]

61/00      Gardroplar
61/02 .     uzatılabilir kumaş tutacakları
61/04 .     ayakkabı, şapka, şemsiye veya benzerleri için
61/06 .     Seyahat veya kutu gardropları

63/00      Kitap, belge, form veya benzerlerinin saklanması için özel olarak
        uyarlanmış dolap, raf veya raf üniteleri
63/02 .     çizim veya benzerlerinin saklanması için özel olarak uyarlanmış olanlar (asılı
        çizimlerin dosyalanması B 42 F 15/00)
63/04 .     yazma yüzeyli olanlar (genel olarak uzatma veya pivotlama ile kullanım
        konumuna getirilmek için uyarlanmış olanlar 46/00)
63/06 .     pivotlarda veya zincirlerde veya bant üzerinde hareket edebilen, örneğin tablalı,
        parçalar (döner dolaplar, genel olarak 49/00; bölmelerin yukarı ve aşağı
        çekilmesi için araçlar ihtiva edenler, genel 51/00)

65/00      Kitap destekleri; kitap saklama için özel olarak geliştirilen aksesuarlar,
        örneğin kitap destekleri

67/00      Sandık; giyinme masaları; tıbbi dolaplar veya benzerleri; çekmecelerin
        düzenlenmesi ile farklılık gösteren dolaplar
67/02 .     Tıraş aletleri, ilaç veya benzerleri için kullanılan dolaplar
67/04 .     Çekmeceli sandıklar; çekmece düzenlenmesi ile farkılık gösteren dolaplar
        (67/02 öncelik taşır; çekmeceler, çekmece kılavuzları için özellikle 88/00'a
        bakın)

69/00      Kokteyl dolapları (sadece şişelerin konulması için düzenlenmiş dolap veya
        raflar 73/00)

71/00      Et korunması, sinekten koruma amaçlı dolaplar (meyve veya patates
        saklama dolapları, raf veya tablaları 75/00; buz dolapları, buzluklar F 25 D)
73/00      Şişe dolapları; Şişe rafları

75/00      Meyve veya patates saklama dolap, raf veya tablaları, ev içi kullanım için

77/00      Mutfak dolapları (üzerinde çalışılmak üzere özel olarak tasarlanan dolap üstleri
        96/18)
77/02 .     Genel şekil, örneğin bölme, desteklerin veya çalışma alanlarının nispi
        düzenlenmesi (77/08 öncelik taşır)

                        141
77/04 .    Bölme veya diğer parçaların özel kullanımları ile ilgili provizyonlar
77/06 .    Lavabo içeren, derenaj panel, taşma veya benzeri yapılı veya yapısız (drenaj
       panelleri yapısal özellikleri A 47 L 19/02; lavabolar E 03 C 1/18)
77/08 . .   Su gücü dahil, güç ile çalışan araçların dahil edilmesi; pişirme, soğutma veya
       çamaşır yıkama amaçları için araç ihtiva etmesi
77/10 . .   kullanım pozisyonu için dışa doğru hareket ettirilebilen elemanlar ihtiva edenler
       (77-16 öncelik taşır; uzatma veya pivotlama ile kullanım pozisiyonuna getirilmek
       için geliştirilen yüzeyler genel olarak 46/00)
77/12 . . .  portatif mutfak makinelerinin takılması için
77/14 . .   raf veya desteklerin ev eşyaları kullanımı için dahil edilmesi ile
77/16 . .   bölme veya çekmecelerin gıda ürünlerini alması veya içermesi için
       adaptasyonu; gıda ürünleri için döner veya uzatılabilir konteynerlerin provizyonu
       ile
77/18 . .   sökülebilir konteynerleri alması için özel düzenekli

79/00     Yatak kenarı dolapları

81/00     Diğer özel amaçlar için, örneğin silah veya kayakların saklanması için özel
       olarak geliştirilen doap veya raflar
81/02 .    temizleme maddelerini saklamak için özel olarak geliştirilenler
81/04 .    bulaşık donanımlarının saklanması için özel olarak geliştirilenler
81/06 .    Radyo, televizyon, gramafon, veya teyp kabinlerinin mobilya özellikleri

Mobilya kombinasyonları (basamak tabureleri A 47 C 12/00) [5]

83/00     Farklı türde iki veya daha fazla mobilya içeren kombinasyonlar
83/02 .    Oturaklarla kombine olan masalar (katlanabilir masa ve oturak üniteleri 3/14)
83/04 .    diğer mobilya parçaları ile kombine masalar

85/00     Diğer mobilya türlerine dönüştürülebilen mobilyalar
85/02 .    çekmeceli sıraya dönüştürülebilen masalar
85/04 .    sandalyeye dönüştürülebilen masalar
85/06 .    başka şekilde dönüştürülebilen masalar (yatağa dönüştürülenler A 47 C 17/62;
       bilardo masasına dönüştürülebilir durumunda olanlar A 63 D 15 / 04)
85/08     Dönüştürülebilen mutfak dolapları

87/00     Kısımsal (modüler) mobilyalar, örneğin kompe mobilya ünite
       kombinasyonları
87/02 .    yığılabilir olanlar [3]
                       142
Mobilya parçaları (masa veya sıra 13/00; mobilya ekleri F 16 B) [3]

88/00     Masa, dolap veya benzeri çekmeceleri (63/02 öncelik taşır; kapılara
       bağlanabilen çekmeceler 96/16)
88/02 .    bağlantılı çekmeceler
88/04 .    Kaymalı çekmeceler; kayma veya kılavuzlar
88/06 . .   Kayma esnasında veya kaymadan sonra döndürülebilen çekmeceler
88/08 . . .  çift uzatılabilir kılavuz veya parçalı
88/10 . .   merdaneli, yassı bilyalı, tekerlekli veya benzeri araçlı
88/12 . .   diğer kılavuz mekanizmalı olanlar
88/14 . . .  merdaneli, yassı bilyalı, tekerlekli veya benzeri araçlı
88/16 . .   komple çekmeyi önleyen araçlılar
88/18 .    eğilebilir veya pivot düzenekli çekmeceler
88/20 .    Bölmeli çekmeceler
88/22 .    Gizli çekmeceler

91/00     Genel olarak mobilya ayakları (küçük tekerlek B 60 B 33/00)
91/02 .    Ayarlanabilir ayaklar (kendinden seviyesi ayarlanabilir olanlar 91/16)
91/04 .    Elastik destekler
91/06 .    planör veya benzeri
91/08 .    Tabana bağlı
91/10 . .   eğimli tabana monte etmeye uygun
91/12 .    bacak destekleri, örneğin fincan şekilli
91/14 .    Böcek zararlarını önleyen araçlar
91/16 .    Kendinden ayarlı bacaklar

95/00     Mobilya fitingleri
95/02 .    Tutamaklar
95/04 .    Tuş plakaları; süs veya benzerleri (masa üstleri için özel olarak geliştirilen
       kenarlıklar 13/08; genel olarak tuş plakaları E 05 B 17/14)

96/00     43/00 - 95/00 gruplarında ayrı olarak kapsama alınmayan dolap, raf veya
       raf ünite parçaları; Mobilya genel parçaları (kapılar E 06 B)
96/02 .    Raflar (kapıya takılı hareketli raflar 96/16)
96/04 .    Bölme duvarları
96/06 .    Dolap, raf veya raf üniteleri için destek veya benzeri destek araçları(yükseklik
       veya eğim ayarlama özellikleri 57/00)
96/07 . .   kendi içlerinde ayarlanabilenler [3]
96/14 .    Dolap, dirsek veya benzerleri için çubuk, dik destek, kama veya benzeri
       destekler (yükseklik veya eğim ayarlama özellikleri 57/00)
96/16 .    kapıya takılı çekmece veya hareketli raflar
96/18 .    üstünde çalışmak için özel olarak tasarlanan üst kısımlar(mas üstleri 13/08)
96/20 .    mobilya panelleri veya benzeri mobilya elemanları

97/00     Muhtelif mobilyalar; Muhtelif aksesuarlar
97/02 .    yuvarlanmalar dahil harita, çizim ve benzerlerini tutma veya destek araçları
97/04 .    Tahta veya benzerleri için sehpa veya benzerleri
97/06 . .   tahta veya benzerlerinin ağırlık dengelemesi ile ilgili araçlar ihtiva edenler,
       örneğin duvara bağlı olanlar (çizim tahta ağırlıklarının dengelenmesi 27/00)
97/08 . .   katlanabilir durumda olanlar                        143
A 47 C     SANDALYELER (araçlar için özel olarak uyarlanan koltuklar B 60 N 2/00;)
        DİVANLAR, YATAKLAR(genel olarak döşeme eşyaları B 68 G)

Altsınıf indeksi
OTURMA MOBİLYALARI
       Genel Yapı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/00, 11/00
       Özel maddeden mamul sandalyeler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/00
       Katlanabilir veya bükülebilir sandalyeler. . . . . . . . . . . . . . . . 4/00
       Özel kullanımlar için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00, 9/00, 11/00
       Tabureler, dönüştürülebilir sandalyeler, diğer
       oturma mobilyaları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/00 - 15/00
       Parçalar veya aksesuarlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/00, 16/00
SOFALAR, DİVANLAR, YATAKLAR
       Genel Yapı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17/00, 19/00
       Ayrıntılar; Aksesuarlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19/00, 20/00,
                                                  23/00; 21/00
OTURMA MOBİLYALARI VEYA YATAKLARDA ORTAK
PARÇALAR VEYA AKSESUARLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/00 - 31/00

Sandalyeler; Tabureler, Tezgahlar

1/00      Özel amaçlar için uyarlanan sandalyeler (düşey olarak ayarlanabilme
        özellikleri ile ilgili özellikler 3/20; dönüştürülebilir sandalyeler 13/00; sandalye
        veya çok izli döngüler A 61 G 3/00, 5/00; ameliyat sandalyesi, dişçi koltuğu A 61
        G 15/00)
1/02 .     Döner veya kolay koltuklar (vücut parçaları için destekler 7/36, 7/50, 7/54)
1/022 . .    bağımsız olarak ayarlanabilen destek parçaları ihtiva edenler
1/023 . . .   yatay olarak ayarlanabilen oturak parçaları
1/024 . . .   arkalık veya arkalık ve oturak ünitesi, eğim ayarlı parçalar
1/025 . . . .  dişli bir raf veya benzeri dişli mekanizma araçları ile
1/026 . . . .  kanca ve çentik veya kastanyola ve kam mekanizmalı
1/027 . . . .  klempleme veya sürtünme kilit elemanları
1/028 . . .   düz bir koltuğun kolay koltuğa dönüştürülmesi için
1/029 . . . .  Bacak uzunlukları veya eğiminin değiştirilmesi ile
1/03 . . .   kolçak görevli parçalar
1/031 . .    Kupleli ayarlanabilir destek parçaları
1/032 . . .   hareketli kuple oturak ve arkalık parçaları (1/035 öncelik taşır)
1/033 . . . .  kuplaj elemanı, esnek şerit olarak
1/034 . . .   bacak veya ayaklık içeren parçalar (1/037, 1/038 öncelik taşır)
1/035 . . . .  hareketli kuple oturak ve arkalık kombinasyonlu
1/036 . . .   kafalık içeren parçalar
1/037 . . . .  bacaklık veya ayaklık kombinasyonları
1/038 . . .   hareketli kuplaj oturak veya arkalıklı, avare dil hareketli (1/032, 1/036 öncelik
        taşır) [2]
1/04 .     Kuaför veya benzeri koltuklar
1/06 . .    ayarlanabilir
1/08 . .    yardımcı oturaklı (takılabilir koltuklar, çocuklar için 1/11)
1/10 . .    kafalıklı; kağıt tutacaklı
1/11 . .    Başka şekilde belirtilmeyen aksesuarlar, örneğin çocuk oturakları
1/12 .     Tiyatro, odotoryum veya benzeri yer koltukları (stadyum oturakları 1/16)
1/121 . .    yukarı kaldırmalı oturaklar [3]
1/122 . . .   yana doğru kaldırmalı [3]
1/124 . .    Ayrı sandalye, birlikte bir sıraya bağlanabilir olanlar
                            144
1/126 . .    taban veya duvara tespit edilebilir olanlar
1/13 . .     Göstergeler; rezervesyon veya benzeri amaçlı araçlar
1/14 .      Plaj sandalyeleri
1/16 .      Stadyumda monteli ayrılabilir oturaklar (ayrılabilir monteli çocuk sandalyeleri A
         47 D 1/10)

3/00       Yapısal özellikleri ile farklılık gösteren sandalyeler; Döner veya düşey
         olarak ayarlanabilir oturaklı sandalyeler (1/00, 4/00 öncelik taşır)
3/02 .      sallanan sandalyeler (özellikle çocuklar için A 47 D 13/10)
3/021 .     elastik çatkılı olanlar
3/023 . . .   yuvarlak malzemeden mamul
3/025 . .    oturak veya oturak ile arkalık üniteli, elastik olarak sert çatkıya monteli olanlar
3/026 . . .   merkezi kolonlu, örneğin sallamalı büro sandalyeleri; Eğilebilir sandalyeler
3/027 . . .   oturak ile çatkı arasında eğik sallama elemanları
3/029 . .    tabanda bulunan eğik sallama elemanları
3/03 . .     Kilitleme elemanları (3/027 öncelik taşır)
3/04 .      istif edilebilir sandalyeler; Yuva sandalyeleri
3/12 .      kabuk şekilli oturak ve arkalık üniteli, örneğin kolçaklı
3/14 .      asimetrik şekilli
3/16 .      bacaksız tip, örneğin oturağı doğrudan yerde olanlar (3/14 öncelik taşır;
         stadyuma monte edilebilen sökülebilir tip 1/16; sandalye arkalığına monte
         edilen çocuk sandalyeleri A 47 D 1/10); minderler; Puf minderleri
3/18 .      döner oturaklı sandalye veya tabureler (döndürülerek yüksekliği ayalanabilenler
         3/24)
3/20 .      Düşey oturak ayarlamalı sandalye veya tabureler(değişebilir yükseklikli
         sandalyeler A 47 B 9/00)
3/22 . .     dengeleme araçlı, örneğin ağırlık ile
3/24 . .     düşey milli
3/26 . .     düşey dişli raflı
3/28 . .     düşey rodda hareket eden klempler
3/30 . .     düşey hareketli sıvı silindir
3/32 . .     esnek yükseklik ayarlama araçlı, örneğin tel, zincir
3/34 . .     deliklerle birlikte hareket eden çiviler
3/36 . .     sandalye veya tabure bacak eğimleri ile ilgili araçlar, yükseklik ayarı için
3/38 . .     oturağın yükseltilmesi için ilave oturak veya ilave bacak
3/40 . .     Teleskopik kılavuz

4/00       Katlanabilir, veya ayrılabilir sandalyeler (tubular (tüp) metal tipi 5/10; çocuk
         katlanabilir sandalyeleri A 47 D 1/02)
4/02 .      Sökülebilir sandalyeler
4/03 . .     Döşemesiz ahşap sandalyeler [2]
4/04 .      Esnek olmayan oturaklı sandalyelerin katlanması
4/06 . .     Döşeme veya kumaşın çatkıya eklenmesi (genel olarak 31/02)
4/08 . .     ahşap veya plastikten mamul çatkılı
4/10 . . .    oturak veya alt çatkıya bağlı döndürülebilir bacaklı
4/12 . . . .   ayarlanabilir tip (4/14 öncelik taşır)
4/14 . . . .   çapraz bacaklı
4/16 . . . . .  ayarlanabilir tip
4/18 . .     metalden mamul çatkılı
4/20 . . .    oturağa veya alt çatkıya bağlı döndürülebilir bacaklı
4/22 . . . .   ayarlanabilir tip (4/24 öncelik taşır)
4/24 . . . .   çapraz bacaklı
4/26 . . . . .  ayarlanabilir tip
                          145
4/28 .      oturak veya arka eleman için esnek kaplamalı sandalyelerin katlanması
4/30 . .     döşeme veya kumaşın çatkıya bağlanması (genel olarak 31/02)
4/32 . .     ahşap veya plastikten mamul çatkılı
4/34 . . .    oturak veya altçatkıya bağlı döndürülebilir bacaklı
4/36 . . . .   ayarlanabilir tip (4/38 öncelik taşır)
4/38 . . . .   çapraz bacaklı
4/40 . . . .   ayarlanabilir tip
4/42 . .     metalden mamul çatkılı
4/44 . . .    oturak veya altçatkıya döner olarak bağlı bacaklı
4/46 . . . .   ayarlanabilir tip (4/48 öncelik taşır)
4/48 . . . .   çapraz bacaklı
4/50 . . . . .  ayarlanabilir tip
4/52 .      sandık sandalyeleri, örneğin sandık şekline katlanabilen sandalyeler (sandık
         masaları A 47 B 3/10)
4/54 .      Şişirilebilir sandalyeler (valflerin şişirilebilir elastik gövdelere bağlantısı B 60 C
         29/00)

5/00       Özel maddeden mamul sandalyeler
5/02 .      Sepet sandalyeler
5/04 .      Metal sandalyeler, örneğin boru (sallama tipi 3/023; borusal olmayan katlamalı,
         veya sökülebilir tip 4/00)
5/06 . .     Oturak döşemeleri veya kumaşlarının tubular sandalyelere özel adaptasyonu
5/08 . .     Muhafazalı boru ihtiva eden tubular sandalyeler; Kılıflı boruların ayarlanması
5/10 . .     Katlanabilir veya sökülebilir tubular sandalye tipi
5/12 .      plastik, takviyeli veya takviyesiz
5/14 .      lamine ahşap kullanımı ile farklılık gösterenler

7/00       Sandalye veya taburelerin parça, ayrıntı veya aksesuarları(tabana
         eklenmesi A 47 B 91/08)
7/02 .      Oturak parçaları (borulu sandalyelere monte için oturakların ayarlanması 5/06;
         sandalyeler için yasaklanmayan parçalar 23/00; sökülebilir döşeme üniteleri
         veya yastıkları 27/00)
7/14 . .     ayarlanabilir şekilli; elastik olarak monteli
7/16 . .     ahşap, plastik veya metal sac yapımı oturaklar; panel oturakları
7/18 . .     Yastıklama parçalarında bulunan köpüklü malzeme içerenler(köpüklü
         maddeden mamul şilteler 27/14)
7/20 . . .    Takviyeli
7/22 . .     döşeme için şerit veya benzeri
7/24 . .     Döşemeli oturak (7/18 öncelik taşır)
7/26 . . .    Takviyeli
7/28 . .     germe yaylı, örneğin düz tip
7/30 . . .    Düz düzlemde yay onarımı
7/32 . . .    germe kordonlu, örneğin, elastik tipi, düz düzlemde
7/34 . .     gerilimli yaylı
7/35 . .     Farklı tipte yay kombinasyonlu; Ayarlanabilir yay; yayların diğer yaylara veya
         çatkıya eklenmesi [2]
7/36 .      Kafa veya arka destekleri
7/38 . .     kafa için olanlar, örneğin ayrılabilir olanlar (ameliyat veya dişçi koltukları için A
         61 G 15/00)
7/40 . .     arkalık için
7/42 . . .    ayrılabilir tip
7/44 . . .    elastik olarak monte edilebilir çatkı
7/46 . . .    özel, örneğin, ayarlanabilir, profil; "Ackerblom" profil sandalyeleri
                           146
7/48 . . .  serbest dönmeli tip
7/50 .    Ayak veya bacaklar için destekler (diğer ayarlanabilir parçalara kuplajlı 1/034, 1-
       037; ayak tabureleri 16/02)
7/52 . .   ayrılabilir tip
7/54 .    kol destekleri
7/56 .    sandalyelerin uç ayrıntıları veya parçaları, örneğin tiyatro sandalyeleri
7/58 . .   Menteşeler, örneğin sandalyelerin eğri sıralar halinde montesi için(genel olarak
       menteşeler E 05 D)
7/60 . .   Oturak hareketinin sınırlanması için kilit veya kenarlıklar
7/62 .    Sandalye aksesuarları
7/64 . .   Şapka veya mont tutacakları
7/66 . .   Hava şartlarına karşı koruma araçları
7/68 . .   Kolçak tablaları
7/70 . . .  katlanabilir tip
7/72 . .   Lamba, radyo seti, bar, telefon,havalandırma, ısıtma veya soğutma düzenekleri
       veya benzerleri için adaptasyon
7/74 . . .  havalandırma, ısıtma veya soğutma için

9/00     Belli amaçlar için tasarlanan tabureler (döner oturaklılar 3/18; düşey olarak
       ayarlanabilen oturaklar 3/20; basamak tabureleri 12/00; ayak tabureleri 16/02;
       ibadet tabureleri 16/04; platform veya oturak kutuları, özel olarak tasarlananlar
       A 01 K 97/22) [5]
9/02 .    Büro tabureleri
9/04 .    Süt sağma tabureleri
9/06 .    Duvar tabureleri
9/08 .    Müzik tabureleri
9/10 .    Kamp, seyahat veya spor tabureleri (yürüme bastonları veya oturak, av
       sopasına dönüştürülebilir şemsiyeler A 45 B 5/00)

11/00    Başka yerde belirtilmeyen tezgahlar(okul formları A 47 B 39/00)
11/02 .   Kilise tezgahları; günah çıkarma tezgahları

12/00    Basamak tabureleri [5]

Not
       Katlama veya bükme işlemleri, merdiven ile oturma fonksiyonu arasında
       dönüştürmenin dışındakiler grup 4/00'da tasnif edilmiştir. [5]

12/02 .   basamak ile oturak fonksiyonu arasında dönüşüm gerektirenler [5]

13/00    Değiştirilebilir sandalyeler, tabureler veya tezgahlar (basamak ve oturak
       fonksiyonları arasında değiştirilmesi gereken basamak tabureleri 12/02; oturağa
       dönüştürülebilen hasta ve yaralı sedyeleri A 61 G 1/017 ) [5]

15/00    Diğer oturma mobilyaları (Okul formları A 47 B 39/00)
16/00    Ayak, bacak, kol sırt veya kafa dayanak veya destekleri (sandalyelerle
       birlikte 7/00; yatak veya kanapelerle birlikte 20/00) [2]
16/02 .   Ayak taburesi; Ayak dayanakları; Bacak dayanakları [2]
16/04 .   İbadet tabureleri; Diz çökme tabureleri; Diz çökme destekleri (puflar veya
       minderler 3/16) [2]

Sofalar; Yataklar

                       147
Not
       17/00 - 27/00 gruplarında, aşağıdaki terim veya ifadeler aşağıda belirtilen
       anlamlarda olacaktır :
       -   "karyola" sadece yatak iskeleti için kullanılmıştır;
       -   "yatak", yaylı şilte, doldurulmuş şilte veya benzeri yatma araçları ile
          kombine karyolaları içermektedir;
       -   "yaylı şilteler" doldurulmuş şilteleri kapsamaz;
       -   "Doldurulmuş şilte" metal yayları içerebilir.


17/00     Kanepeler; Yataklar; Sedirler (karyolalar 19/00; yaylı şilteler 23/00; divan
        tabanları 23/00; doldurma şilteler 27/00; hasta bakımı için özel yataklar A 61 G
        7/00)
17/02 .    Hareketli parçaları olmayan kanepeler, sedirler, koltuklar
17/04 .    Hareketli parçaları olan kanepeler, sedirler, koltuklar; Sandalye yatakları
17/12 . .   kol yerlerini uzatarak veya kaldırarak yatağa dönüşebilir
17/13 . .   eldeki parçayı yükselterek değiştirilebilir, örneğin öne doğru çekerek
17/14 . .   sadece parçaları çıkartılarak yatağa dönüşebilir durumda olanlar
17/16 . .   arkalığı yatırarak veya bir eksen üzerinde döndürerek yatağa dönüşebilir
17/165 . . . öne yatırılabilir arkalık, örneğin arka minder [2]
17/17 . . .  arkalık ve oturağın ikili hareketi ile [2]
17/175 . . . oturağın arkalık milini yatırarak veya kaldırarak [2]
17/18 . . .  ve kolluğu döndürerek veya yatırarak
17/20 . . .  saklı olan bir veya birden fazla yardımcı parçanın üzerini açarak (17/22 öncelik
        taşır)
17/207 . . . . üst üste koyulmuş minderlerden oluşan oturaklı, en az bir alt parça yüzeyi
        oluşturacak şekilde [2]
12/213 . . . . uzanmak için kullanıldığında, yüzey oturak çatısının bir tarafı ve arka dayanak
        çatısından oluşacak [2]
17/22 . .   gizli şilte veya benzeri yatak kısmını açma yöntemi ile
17/23 . . .  uzanma yüzeyi kısmen oturağın bir kısmından oluşan [2]
17/24 . . .  yatay bir eksende yatırılabilin hareketli tek bir parça ile
17/26 . . . . devrilme pozisyonuna yatırılabilin
17/28 . . . . yatırma eksenini kaldırma cihazları olan
17/30 . . .  düşey bir eksende döndürülebilen iki veya daha çok parçalı
17/32 . .   Tek kişilik bir yatağı genişleterek, bir eksen üzerinde döndürerek veya gizli bir
        ikinci şilte veya diğer yatak kısmını yatırarak çift kişilik bir yatağa dönüştürme
17/34 . .   Yatak oluşturmak için oturak, sandalye veya sedirleri birleştirme
17/36 . . .  Köşeli sedirleri çift kişilik yatağa dönüştürme
17/37 . .   Kanape veya benzerlerini sandalye veya oturakların dışındaki mobilyalar ile
        yatağa dönüştürme
17/38 .    Duvar yatakları
17/40 . .   dengeleme elemanları olan, örneğin ağırlık, yay
17/42 . .   yere sabitlenmiş destekleme bacakları olan, örneğin eklenmiş
17/44 . . .  Yatağın yerinden çıkarılmasını kolaylaştıran destek bacaklarında araçlar ihtiva
        etmesi
17/46 . .   sert şilte destek elemanlı olanlar
17/48 . .   iki veya daha fazla rölatif hareketli parça ile farklılık gösterenler
17/50 . .   Şekilleri ile farklılık gösterelre, örneğin çoklu duvar yatakları
17/52 .    Dolap yataklar; Masa yataklar, veya benzeri yataklar; Gardorap yatakları
17/54 . .   dolap veya benzer şeylerin yatakla eğildiği tipler
17/56 . .   hem yatay hem de düşey eksen üzerinde dönebilen
                          148
17/58 . .   uzatılabilir şilte destekli
17/60 . .   uyuma pozisyonunda şekil olarak değişen dolap
17/62 . .   Masa yatakları; bilardo masa yatakları, veya benzeri yataklar
17/64 .    Seyahat veya kamp yatakları (ayarlama elemanları 20/00; seyahat veya kamp
       çuvalları veya paketleri, yatak veya şilteye dönüştürülebilenler A 45 F 4/06;
       germe araçları A 61 G 1/00)
17/66 . .   özel olarak ayarlanan vücut taşıma yüzeyleri
17/68 . .   sadece bacakları katlanabilenler
17/70 . .   yatay eksen etrafında katlanabilen yatak çatkıları
17/72 . . .  çapraz bacaklılar (17/82 öncelik taşır)
17/74 . . .  yatay eksen etrafında katlanabilen yataklar
17/76 . .   uzatılabilenler, örneğin teleskopik parçalar
17/78 . .   germe kordonları ile şekilde tutulanlar
17/80 . .   Araçlarla bağlantılı olarak kullanılan yataklar
17/82 . .   Bagaj yatakları; Seyahat sandık veya benzeri yatakları
17/84 .    Asılı yataklar, örneğin tavana asılı yataklar (Hamak A 45 F 3/22)
17/86 .    Yatak, sofa veya divan parçaları veya ayrıntıları, 17/02, 17/04, 17/38, 17/52,
       17/64 veya 17/84 gruplarında tam olarak belirtilmeyenler

19/00     Karyolalar (sert çatkılı veya karyola parçasını teşkil eden yaylı şilteler 23/00;
       yatak ek elemanları veya fitingeri F 16 B)
19/02 .    Aşağıdaki altgruplarda tamamen kapsama alınmayan karyola parçaları veya
       ayrıntıları, örneğin yatak rayları, arka raylar
19/04 .    Uzatılabilir karyolalar, örneğin uzunluk, genişlik, yüksekliğin ayarlanması ile
       (Çocuk yatakları için A 47 D 7/00)
19/12 .    Karyolaların katlanması (seyahat veya kamp yatakları 17/64)
19/14 . .   Avare dil tipi
19/20 .    Çok safhalı karyolalar (çok duvar yatakları 17/50; asılı yataklar 17/84); Çoklu
       safhalı karyolalara dönüştürülebilir karyolalar
19/22 .    Karyolaların diğer mobilya veya aksesuarlarla kombinasyonu, örneğin yatak
       yanı dolaplar ile(yatak masaları A 47 B 23/00)

20/00     Yatak, sofa veya benzeri ürünler için kafalık, ayaklık veya benzeri
       dinlenme yerleri (kitap koyma yeri veya yatak masaları A 47 B 23/00;
       hemşirelik için özel olarak uyarlanan kısımlar A 61 G 7/065) [2]
20/02 .    Ayrılabilir tipte olanlar (20/04, 20/08 öncelik taşır) [2]
20/04 .    ayarlanabilir eğimli(20/08 öncelik taşır) [2]
20/06 . .   İmmobilize katlanabilir bacaklı ayarlanabilir parça [2]
20/08 .    İki veya daha fazla dinlenme yerinin ayarlanması araçları [2]
20/10 . .   rodların kullanıldığı tipler [2]
20/12 . . .  teleskopik rodların kullanımı [2]
2014 . .   levha ve yakalama dilinin kullanımı [2]
20/16 . .   dişli parçaların kullanımı, örneğin,raflar [2]
20/18 . .   sürtünme dişlilerinin kullanımı [2]

21/00     Yatak ekleri, örneğin yatak tutacakları, yatak örtü tutacakları (karyola
       üzerine konulan yatak masaları A 47 B 23/02; çocuk yatakları için A 47 D
       15/00); Karyola veya şilte ile ilgili havalandırma, soğutma veya ısıtma araçları
       [2]
21/02 .    Çarşaf tutacakları; yatak örtü tutacakları
21/04 .    Havalandırma, ısıtma veya soğutma araçları
21/06 .    Şilte altına yayılan araçlar

                        149
21/08 .    Düşmeyi engelleyen araçlar, örneğin ayrılabilir yan duvarlar (çocuk yatakları A
        47 D 7/00)

23/00     Sert iskeletli veya karyola parçasını oluşturan yaylı şilteler; Divan
        tabanları (çatkısız üniteler 25/00; doldurulmuş şilte parçasını oluşturan yay
        üniteleri 27/00)
23/02 .    Yaprak yayların kullanımı, örneğin metal şerit (ahşap yaylar 23/06) [2]
23/04 .    Sıkıştırmalı yay kullanımı, örneğin bobinli
23/043 . .   Sargılı yay kullanılanlar [2]
23/047 . .   şişirilebilir elemanların kullanıldığı yataklar [2]
23/05 . .   İskeletler; yayların çatkıya takılması
23/053 . . .  Yayların çatkı veya yay ünitelerine bağlanması veya eklenmesi [2]
23/055 . . .  Kordonların kullanıldığı yataklar; tekstil veya kauçuk bantlar [2]
23/057 . . .  yay ünitelerinin çatkıya tespiti için kullanılan askılar [2]
23/06 .    ahşap yayların kullanımı, örneğin, yarıklı tip
23/12 .    gerilimli yayların kullanımı, örneğin düz tip (23/02 öncelik taşır) [2]
23/14 . .   ağ oluşumu; ağlarla kombine
23/145 . . .  yatay geçmeli sargı yayları; çatkıya eklenmesi [2]
23/15 . . .  örme veya çapraz düz yaylar veya kordonlar; yatay sargılı yaylar (23 - 145
        öncelik taşır) [2]
23/155 . . .  düz yay veya link zincir ve ahşap yayların kombinasyonu [2]
23/16 . .   düzlem zikzaklı tip
23/18 . .   elastiki ağ
23/20 . .   elastiki sac formu
23/22 . .   gerilimli kauçuk kordon veya benzeri kordon
23/24 . .   gerilimli tekstil veya diğer elastik olmayan şeritlerin kullanımı
23/26 . .   İskeletler; yayların iskelete bağlanması
23/28 . .   Germe araçları
23/30 .    23/02, 23/04, 23/06, ve 23/12 gruplarında birden fazla grupta yer alan yayların
        kombinasyonlarının kullanımı
23/32 . .   ağların sıkıştırmalı yaylarla kombinasyonları; İskeletler
23/34 .    Kafa veya bacaklar için ekstra destek vermesi provizyonları (yatak dinlenme
        yerleri, özel olarak hemşirelik için uyarlananlar A 61 G 7/065)

25/00     İskeletsiz yay üniteleri
25/02 .    yaylar arasında ilave bağlama araçsız
                       150
27/00     Doldurulmuş veya pnömatik şilteler, özel olarak sandalye, yatak veya sofa
       için uyarlananlar (yatak ağrılarının önlenmesi veya hastaların yanıklar için
       desteklenmesi için düzenlenmesi, örneğin bu şekilde uyarlanan şilteler A 61 G
       7/057; hazır döşemelik pedler genel olarak B 68 G 5/00; şilte yapımı B 68 G
       7/00) [5]
27/04 .    Yay kakması (27/20 öncelik taşır)
27/045 . .  Yay kakmalarının örtülere eklenmesi (döşemelik ekleme araçları 31/02);
       sertleştirme sacları, latisleri veya ızgaralarının yay kakmaları altında kullanımı
       [2]
27/05 . .   üstte, altta veya yan tabakalarda köpüklü madde ile
27/06 . .   Yay kakmaları
27/07 . . .  yayların yay kakmalarına eklenmesi veya takılması [2]
27/08 .    Pnömatik şilteler (valflerin şişirilebilir elastik gövdelere bağlanması B 60 C
       29/00) [5]
27/10 . .   İki veya daha fazla bağımsız olarak şişirilebilen odacıklar [5]
27/12 .    fiber kakmalar, örneğin yün, pamuk yapımı
27/14 .    köpüklü madde dolgusu
27/15 . .   iki veya daha fazla tabaka içerenler (27/16 öncelik taşır) [2]
27/16 . .   sac benzeri elemanlarla takviye, örneğin profillenmesi
27/18 . .   Şişirilebilir gövdelerle kombinasyonlu
27/20 . .   köpüklü madde boşluğuna kalıplanan veya yerleştirilen yaylar
27/22 .    hem fiber hem de kopüklü madde dolgusu

29/00     Sandalye veya yataklar ile ilgili olarak böceklere karşı koruma ağları
       (hayvanlar için böcek ağları A 01 K 13/00; seyahat donanımı olarak böcek
       ağları A 45 F 3/52); Yatak gölgelikleri

31/00     Sandalye, yatak veya benzeri ürünlerle ilgili muhtelif özellikler, örneğin,
       döşeme tespitleri, şilte koruyucuları, şilte ağları için germe araçları
31/02 .    Döşeme ekleme araçları (yorgan dikimi, yorgan yapım araçları, tespit, ve
       bitirme döşemeleri B 68 G 7/00)
31/04 . .   Düz elastik şeritlerin veya düz zikzak yaylarının iskelete dikilmesi
31/06 . . .  düz zik zak yaylarının eklenmesi
31/08 .    Şilte el şeritleri
31/10 .    Mobilya örtüleri
31/11 . .   sandalyeler için olanlar [2]
31/12 .    Araçlar, örneğin, ölçme araçları, sandalyelerin, yatakların veya şiltelerin kişi
       şekil veya ağırlığına uyarlanması için araçlar (kumaş imalatı için vücut ölçme
       araçları A 41 H 1/00) [4]
                       151
A 47 D      ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL OLARAK GELİŞTİRİLEN MOBİLYALAR
         (Okul tezgahları veya sıraları A 47 B 39/00, 41/00)

Altsınıf indeksi
SANDALYE; YATAK VEYA BEŞİKLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             1/00,11/00;
                                                   7/00, 9/00,11/00
DİĞER MOBİLYALAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/00, 5/00, 13/00
AKSESUARLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/00

1/00       Çocuk sandalyeleri (genel olarak sandelyeler A 47 C)
1/02 .      Katlanabilir olan sandalyeler
1/04 .      Yüksek sandalyeden alçak sandalyeye dönüştürülebilir durumunda olanlar
1/06 .      itme sandalyesine dönüştürülebilenler
1/08 .      sallama sandalyelerine dönüştürülebilenler
1/10 .      Masa veya diğer eşyalara asılabilme veya eklenebilme özellikli olanlar (çocuklar
         için araç koltukları B 60 N 2/26)

3/00       Çocuk masaları

5/00       Çocuklar için giyinme masaları (çekmece göğüsleri A 47 B 67/00)

7/00       Çocuk yatakları(genel olarak yataklar A 47 C)
7/01 .      ayarlanabilir parçalı olanlar, örneğin uzunluğun çocuk büyüklüğüne ayarlanması
         için
7/02 . .     alçaltılabilen yan duvarlı olanlar
7/03 . .     ayarlanabilir monteli şilteli olanlar
7/04 .      pencere çerçevesi veya diğer eşyalara eklenebilen veya asılabilenler

9/00       Beşikler
9/02 .      Sallama mekanizmalı (öne ve geriye sallama mekanizmalı B 62 B 9/22)
9/04 . .     ayrılabilir sallayıcılı

11/00      Diğer mobilya türlerine dönüştürülebilen Çocuk mobilyaları, örneğin
         çocuk sandalyeleri veya yataklara dönüştürülebilen tezgahları (genel
         olarak dönüştürülebilen mobilyalar A 47 B 85/00)
11/02 .     Çocuk sandalyelerine dönüştürülebilen sandalyeler

13/00      Diğer bakım mobilyaları (yardımcı veya portatif tuvalet oturakları A 47 K
         13/06)
13/02 .     Bebek taşıyıcıları; taşıma karyolalar
13/04 .     Bebeklerin yürümesine yardımcı olan araçlar; Bebek yürütücü veya bebek
         arabaları (yürümeye yardımcı olan araçlar A 61 H 3/04)
13/06 .     Çocuk kalemleri
13/08 .     Çocuklara rehberlik ve destekleme araçları, örneğin emniyet kemeri
13/10 .     Sallama sandalyeleri (genel olarak A 47 C 3/02; sallama atları A 63 G 15/00);
         Salıncaklar (genel olarak A 63 G 9/00)
                             152
15/00      Çocuk mobilyaları ile ilgili aksesuarlar, örneğin emniyet kemerleri, bebek
         biberon tutacakları (şişe tutacakları, dıbbi besleme için A 61 J 19/00; emniyet
         kemerleri veya vücut kemerleri, genel olarak A 62 B 35/00; emniyet kemeri veya
         vücut kemerleri, kara araçlarında B 60 R 22/00; uçaklarda kemerler B 64 D
         25/06) [4]
15/02 .     bebeklerin yataktan düşmelerini önleyen Yatak örtü tutacaklarıA 47 F      DÜKKAN, MAĞAZA, BAR, RESTORANT VEYA BENZERİ YERLER İÇİN
         ÖZEL MOBİLYA, TERTİBAT VEYA AKSESUARLAR; TEZGAHLAR

Altsınıf indeksi
YAPILARI İLE KARAKTERİZE EDİLEN MOBİLYA
VE TERTİBATLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00, 3/00, 5/00,
                                                    9/00, 11/00
ÖZEL ÜRÜN VEYA EŞYALARA ADAPTE
EDİLEN MOBİLYA VEYA TERTİBATLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/00
ÖZEL SERVİS TİPİNE ADAPTE EDİLEN MOBİLYA VEYA
TESİSATLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    10/00
DÜKKAN, MAĞAZA VEYA BARLAR İÇİN AKSESUARLAR;
MANKEN VEYA BÜSTLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          13/00; 8/00

1/00       Ticari malzemelerin dağıtımı ile ilgili raflar (genel olarak raflar A 47 B;
         atölyeler için saklama araçları B 25 H); Ticari malların dağıtımı ile ilgili
         konteynerler (gösteri veya sergileme amaçlı 3/00; atölye fitingleri için B 25 H
         3/00; genel olarak konteynerler B 65 D; metalsiz dağıtıcılar G 07 F)
1/02 .      granüllü veya tozlu malzemeler
1/03 . .     Dağıtım araçları
1/035 . . .   Ölçme araçlı
1/04 .      eşyaların dağıtımı için düzenekli konteynerler
1/06 . .     üstten dağıtım
1/08 . .     alttan dağıtım
1/10 . . .    mekanik dağıtım araçlılar
1/12 . .     Yaklaşık olarak yatay yığımlı yandan dağıtım
1/14 .      yığıma uygun veya şekil veya standla kombine konteynerler
1/16 .      döndürülebilme özellikleri ile farklılık gösterenler
1/18 .      dükkan satış kutuları ile farklılık gösterenler

3/00       Gösteri kutuları veya gösteri dolapları
3/02 .      Dağıtım düzenekli(metalsiz G 07 F)
3/022 . .    üstten dağıtım
3/024 . .    alttan dağıtım
3/026 . . .   mekanik dağıtım araçlı
3/04 .      air condition, buzdolaplı(buzdolapları F 25 D; şeffaf veya yansıtma alanları için
         özel olarak tasarlanmış ısıtma düzenekleri H 05 B 3/84)
3/06 .      Hareketli veya sökülebilir raflı
3/08 .      sürekli veya fasılalı hareket eden düzenekli
3/10 .      Döner gösteri kutuları veya gösterim dolapları
3/11 . .     Mekanik tahrikli
3/12 .      Destek, tespit veya bağlama cam plakaları için klempler
3/14 .      Gösterim tablaları (ambalaj kutuları, gösterim tablaları olarak kullanılanlar B 65
         D)
                         153
5/00     Gösteri standları, askıları veya rafları, yapısal özellikleri ile farklılık
       gösterenler
5/01 .    Boru veya telden mamul (katlanabilir veya ayarlanabilir 5/13)
5/02 .    Döner gösterim standları
5/025 . .  mekanik tahrikliler, örneğin döner masalar (5/03 öncelik taşır)
5/03 . .   yatay dönme eksenli
5/04 .    merkezi sütunlu standlar, örneğin ağaç tipi
5/05 . .   sütun etrafında dönen ayrı konteynerli
5/06 . .   ayarlanabilir
5/08 .    duvara, tavana veya benzeri yerlere tespit edilenler; Duvar destekli gösterim
       araçları
5/10 .    Ayarlanabilir veya katlanabilir standlar
5/11 . .   Sunta, kağıt ve eşya benzeri maddeden mamul (5/12 öncelik taşır)
5/12 . .   Eğilebilir standlar
5/13 . .   tüp veya telden mamul (5/12 öncelik taşır)
5/14 .    Borulu bağlantı elemanları, tel standları için
5/16 .    Düz, eğimli ve eşya eğri üst yüzeyli platform tipi gösterim standları

7/00     Gösterim standları, askıları veya rafları, özel eşya veya maddeler için
       geliştirilenler
7/02 .    mücevherat, protez, saat, gözlük, lens veya benzeri maddeler için
7/024 . .  izinsiz sökülmeleri önlemek için provizyon ihtiva edenler
7/03 . .   kutu şekilli; kutuların gösterim amaçlarına uyarlanmaları
7/04 .    tekerlekler; lastikler için
7/06 .    şapka için
7/08 .    ayakkabı için
7/10 .    çorap için
7/12 .    kravat için (boyun bağı yuvaları A 47 G 25/74); boyun bağı
7/14 .    resimler için, örneğin kitap veya çekirdek torbaları ile kombinasyonlu
7/16 .    halılar için; duvar kağıtları için; tekstil ürünleri için
7/17 . .   rulo bandları için
7/18 . .   kumaş ürünleri için (7/17 öncelik taşır) [3]
7/19 .    giysiler için (çorapçılık için 7/10; bağ veya yaka için 7/12; büst, veya benzerleri
       için 8/00; giysi askılı gardrob için A 47 B 61/00; giyim eşyaları veya elbise
       askıları ile bağlantılı olarak kullanılan ev eşyası aletleri A 47 G 25/00)
7/22 . .   gömlekler için
7/24 . .   Giysi rafları
7/26 . . .  gösteri kutusunda uzatılabilenler
7/28 .    konteynerler için, örneğin şişe, cam
7/30 .    mobilya için, örneğin yatak, şilte

8/00     Manken, büst veya benzeri, örneğin giysilerin sergilenmesi için (terzi
       mankenleri A 41 H 5 / 00 )
8/02 .    Tel şekiller; Karşı şekiller, giysilerin sergilenmesi için

9/00     Dükkan, bar, banka veya benzerleri (gösterim kutuları veya gösteri dolapları
       3/00; emniyetli işlem kısmı, örneğin portatif ödeme vezneleri E 05 G 7/00)
9/02 .    Ödeme sayaçları
9/04 . .   Kontrol sayaçları, self-servis dükkanları için [3]                       154
10/00      Aksi şekilde belirtilmeyen özel servis sistemleri için geliştirilen mobilya
        veya tesisatlar (konveyör özellikleri B 65 G; bina özellikleri E 04 H; metalsiz
        araçlar G 07 F) [3]
10/02 .     self-servis tipi sistemler için örneğin süpermarketler için (10/06 öncelik taşır; el
        kartları B 62 B; sepetler B 65 D) [3]
10/04 . .    self-servis el kartları veya sepetlerinin saklanması veya işlemi için [3]
10/06 .     restoran servis sistemleri için(masa donanımı A 47 G) [3]

11/00      Vitrin veya gösterim kutuları ile ilgili düzenlemeler
11/02 .     Sökülebilir duvarlar; Sütunlar; Özel perde veya benzerleri
11/04 .     Ayna veya benzerlerinin özel düzenekleri
11/06 .     Özel optik özellikleri ile ilgili araçlar
11/08 . .    Yansıtma özelliği olmayan vitrinler için
11/10 . .    Işık kaynağı düzenekleri

13/00      Dükkan veya benzeri yer aksesuarları (merdaneden kağıt çıkarılması ve
        kesilmesi araçları B 65 H; hareketli monteli merdivenler E 06 C 9/06)
13/04 .     İkiz tutacaklar veya kesiciler
13/06 .     Ulaşma araçları (tutma araçlılar B 25 J)
13/08 .     El aletleri, örneğin manav aletleriA 47 G     EV EŞYALARI VEYA MASA DONANIMLARI(kitap destekleri A 47 B 65/00;
        bıçaklar B 26 B)

        Not
        Bu alt sınıf, otel, giyinme odaları, araç veya benzeri yerlerdeki benzeri
        kullanımlar için başka yerde kapsanmayan donanımları kapsar.

Altsınıf İndeksi
DEKORATİF DONANIMLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00 - 7/00, 33/00
YATAK ÖRTÜLERİ, MASA ÖRTÜLERİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/00; 11/00
MASA DONANIMLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     19/00 - 23/00
TAŞIYICI, TUTUCU, KONTEYNER, ALETLER
       Giyim eşyaları için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/00
       Evde kullanım için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/00
TABAN DÖŞEMELERİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27/00
DİNİ VEYA AYİN DONANIMLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/00
DİĞER DONANIMLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35/00

1/00      Aynalar (optik eleman olarak G 02 B 5/08); Resim çerçeveleri veya
        benzerleri
1/02 .     Donanım olarak kullanılan aynalar (el, cep veya tıraş aynaları A 45 D 42/00)
1/04 . .    Çok parçalı aynalar
1/06 .     Resim çerçeveleri(kağıttan yapım B 31 D)
1/08 . .    ayarlanabilir
1/10 . .    Köşe klipleri veya köşe bağlantı aletleri
1/12 .     Madalya, şilt veya benzerlerinin çerçeve veya yuvaları
1/14 .     Fotoğraf standları
1/16 .     Resim, ayna veya benzerlerinin desteklenmesi veya asılması araçları
1/17 . .    yapıştırıcı, emici veya magnezimli maddelerin kullanımı
1/18 . .    Resim lopları veya benzerleri
                        155
1/20 . .   Resim kancaları; X-kancaları(yuva veya kancalar, genel kullanım için F 16 B
       13/00, 45/00)
1/21 . . .  Klempleme işlemli(genel olarak F 16 B 2/00)
1/22 . .   İğne plakalar
1/24 . .   Resim, ayna veya benzerlerinin istenen konuma, özellikle eğimli konuma
       ayarlanması aletleri

3/00     Sökülebilir süs kafalıkları, çivi, vida veya benzerleri için (özel şekilli,
       sökülemez kafalar, çiviler için F 16 B 15/02, vidalar için F 16 B 23/00)

5/00     Ekranlar (açıklığı kapatma aletleri E 06 B 9/02; sinek elekleri E 06 B 9/52);
       taslak yansıtıcılar
5/02 .    Yuvarlamalı ekranlar
5/04 .    Yangın ekranları

7/00     Çiçek yuvaları veya benzerleri
7/02 .    Çiçek saksılarının veya kesim çiçeklerinin desteklenmesi araçları (çiçek
       saksıları, yuvaları, seracılıkta kullanılanlar A 01 G)
7/03 . .   İğne yastıkları veya iğne plakaları, çiçeklerin saksı veya vazoda tutulması için
7/04 . .   Çiçek tablaları; stand veya askı, örneğin çiçek için sepet,(çiçek yetiştirilmesi
       sırasında kullanım için standlar A 01 G; elbise üstüne takılan çiçeklerin
       tutturulması araçları A 45 F 5/08)
7/06 . .   Çiçek vazoları
7/07 . . .  Çiçeklerin vazoda tutulması araçları, örneğin delikli kaplar
7/08 . .   Çiçek saksı kapakları

9/00     Yatak örtüleri; yatak örtüsü; seyahat kilimleri; uyku kilimleri; Uyku
       tulumları; Yastıklar
9/02 .    Yatak örtüsü; Battaniye; Yatak çarşafları (pasta veya hareket kabiliyeti
       olmayanlar için gerdirme özellikli olarak geliştirilen çarşaflar A 61 G 1/01) [5]
9/04 . .   Tespit şeritli(genel olarak tuhafiye A 44 B)
9/06 .    Seyahat kilimleri; Uyku kilimleri
9/08 .    Uyku tulumları

11/00     Masa örtüleri

Masa araçları veya donanımları

19/00     Masa servisi
19/02 .    Tabak, veya benzerleri
19/03 . .   tek kullanımlık için, örneğin kağıttan mamul olanlar
19/04 . .   atılabilir atık yerli tabaklar
19/06 . .   Kaşık, bardak veya benzerleri için entegre yuvalı tabaklar
19/08 . .   Tabak tutamakları (mutfak kullanımı ile ilgili tutamaklar A 47 J 45/10)
19/10 . . .  Tabakların masaya tespiti araçları
19/12 .    Masa kullanımı için çaydanlık veya tabaklar
19/14 . .   kahve veya çay araçları (süzgeç, tutucu A 47 J 31/06)
19/16 . .   Çay infüzörü, örneğin demleme torbaları, yumurta şekilli demleme araçları (tek
       kullanımlık, örneğin kağıttan mamul, B 65 B, D)
19/18 . .   Reçel, marmelat veya benzerlerinin dağıtımı ile ilgili konteynerler (çorba dağıtım
       araçları A 47 K 5/06 Çay veya kahve araçları)
19/20 .    Çay veya kahve kapları

                        156
19/22 .    İçme araçları veya aletleri, masa servisi için kullanılanlar (bardak, içme araçları
       altlıkları 23/03)
19/23 . .   yığılabilir tip
19/24 .    Tuz, biber, şeker veya benzerleri için karıştırıcı
19/26 .    Tereyağı veya peynir tabakları veya kapakları, soğutma veya ısıtma araçlı veya
       araçsız; gıda konteynerleri için koruyucu kapaklar
19/28 .    Yumurtalıklar; haşlanan yumurta çıkarma araçları (yumurta açacağı, ev aleti
       olarak A 47 J 43/14)
19/30 .    Masa donanımı olarak kullanılan diğer konteyner veya araçlar
19/32 . .   Ekmek, şeker veya benzerleri için Gıda konteynerleri, dağıtım araçlı; portatif
       kapaklı Gıda konteynerleri (dükkan fitingleri olarak kullanılanlar A 47 F)
19/34 . . .  belli miktarda toz veya granül gıda maddesinin dağıtımı, örneğin şeker [2]

21/00     Masa donanımları (kırıntı tablaları A 47 L 13/52; masa bıçakları B 26 B)
21/02 .    Çatallar; çıkarma parçalı çatallar; çatal ve kaşık kombinasyonları; salata servis
       araçları
21/04 .    Kaşıklar; pasta servis araçları
21/06 .    Masa servis araçlarının kombine veya ayrılabilir parçaları; açacaklı istridye
       bıçakları; kılçıkları ayıklama araçlı balık servis araçları (mutfak donanımları A 47
       J)
21/08 .    Tek elli şahıslar için servis araçları
21/10 .    Şeker kaşıkları; asparagus dilli kaşıklar; Diğer yiyecek kaşıkları
21/12 .    Kürdanlıklar
21/14 .    Bıçak rafları veya standları; masa kullanım araçları için muhtelif yuvalar
21/16 .    Masa örtüsü veya peçetelikler
21/18 .    İçme kamışları veya benzerleri (terapatik amaçlılar A 61 J 15/00)

23/00     Diğer masa donanımları
23/02 .    Cam veya bardaklıklar
23/03 .    Cam veya içme kapları için altlıklar [2]
23/032 . .  kağıt veya benzeri maddeden mamul, örneğin bira altlığı
23/04 .    yiyeceklerin soğuk veya sıcak tutulması için gerekli araçları ihtiva eden
       konteynerler (tereyağı veya peynir 19/26)
23/06 .    Servis tepsileri (servis masaları A 47 B 31/00)
23/08 .    Masalara yiyeceklerin taşınması araçları; portatif veya döner yiyecek servis
       araçları
23/10 .    Tüketim maddelerinin sayım ve işaretlenmesi araçları (içki dağıtım araçlarında
       B 65 D, B 67 D; genel olarak sayım G 06 M)
23/12 . .   Tüketim maddeleri sayım araçları, masa donanımı ile kombine olanlar
23/14 . . .  altlıklarla kombine olanlar, örneğin cam bardaklarla
23/16 . . .  içme kapları veya kapakları ile kombine olanlar
                       157
Ev eşyaları donanımları

25/00     Giyim eşyaları ile bağlantılı olarak kullanılan ev aletleri; Giysi veya
       şemsiye yuvaları (gardrop A 47 B 61/00) [4]
25/02 .    Elbise yuvaları; Elbise asma araçları; Elbise askı tertibatları; Giyim eşyaları
       kaldırma araçları (giyim eşyaları veya takım elbise askıları 25/14; kilitleme araçlı
       giysi askıları E 05 B 69/00) [4]
25/06 . .   Elbise kancaları; Elbise rafları; Giysi taşıma standları, asma veya uzatma kollu
       (kilitlenebilir kancalı E 05 B 69/02)
25/08 . .   Portatif cep giysi askıları, ağaca, duvara, masa veya benzeri şeylere asılabilir
       tip
25/10 .    Şapka askıları; şapka rafları
25/12 .    Baston veya şemsiye standları veya askıları
25/14 .    Giysi askıları, örneğin takım elbise askıları (25/06 öncelik taşır; uzatılabilir giysi
       askılı gardroplar A 47 B 61/02) [4]
25/16 . .   Komple dış giyim takımları için (25/40, 25/44 öncelik taşır) [4]
25/18 . .   İki veya daha fazla benzer giysi için, örneğin benzer askıya bağlanması veya
       desteklenmesi için [4]
25/20 . .   Elbise şeklini koruyan araçlılar [4]
25/22 . .   kürkleri için özel olarak geliştirilenler [4]
25/24 . .   telden mamul olanlar (25/42, 25/46, 25/52, 25/64, 25/70 öncelik taşır) [4]
25/26 . . .  giysilerin kaymasını önleyecek şekilde özel olarak geliştirilenler, örneğin
       kaymaz yüzeyli (25/30 öncelik taşır) [4]
25/28 . .   Şekilleri ile farklılık gösterenler [4]
25/30 . . .  giysilerin kaymasını önleyenler [4]
25/32 . . .  kanca parçaları içerenler [4]
25/34 . . .  tek parça olarak yapılan kanca ve askı ihtiva edenler (25/36 öncelik taşır) [4]
25/36 . . .  malzeme seçimi ile farklılık gösterenler, örneğin kağıt, sunta, plastik, cam [4]
25/38 . . .  kanca monteleri [4]
25/40 . .   katlanabilir askılar [4]
25/42 . . .  telden mamul olanlar [4]
25/44 . .   kayabilir askılar [4]
25/46 . . .  telden mamul olanlar [4]
25/48 . .   klemp veya benzeri araçlı askılar, örneğin pantolon veya etek için [4]
25/50 . . .  pantolon veya etekleri taşıması için askı içeren kancalar [4]
25/52 . . .  telden mamul olanlar [4]
25/54 .    toz veya güve korumalı elbise torbaları, örneğin takım elbise askılı olanlar [4]
25/56 . .   elbisenin takılması araçları [4]
25/58 . .   güve korumalı torbalar, zehirli veya haşare önleme özellikli [4]
25/60 .    parfüm veya zehir veya zehirli böceklerin önlenmesi ile ilgili provizyonlar içeren
       askılar, örneğin güvesiz torbalarda saklama için [4]
25/62 .    Pantolon veya etek gerdiricileri veya askı gerdirici tipi(ısı veya buhar uygulamalı
       D 06 F) [4]
25/64 . .   telden mamul olanlar [4]
25/66 .    genişletme özellikli pantolon gerdirme araçları (ısı veya buhar uygulamalı D 06
       F) [4]
25/68 . .   boylamasına gerdirme [4]
25/70 . .   telden mamul olanlar [4]
25/72 .    kumaş baskı araçları (sıcak baskı araçları veya makineleri D 06 F) [4]
25/74 .    Boyunbağı askıları [4]
25/76 .    Boyunbağları gerdirme araçları (ısı veya buhar uygulamalı D 06 F) [4]
25/78 .    Boyun bağı pres araçları, örneğin tutma araçları ile kombine (sıcak pres araçları
       D 06 F) [4]
                         158
25/80 .     Bot veya ayakkabıların giyilmesi veya çıkarılması ile ilgili araçlar, örneğin bot
        kancaları (ayakkabı düğmeleme araçları 25/92)
25/82 . .    ayakkabı bağları [4]
25/84 . .    Ayakkabı tezgahları [4]
25/86 . . .   bot giyim araçları [4]
25/88 . .    dantel kısımlarının ayakkabı veya bot içine yerleştirilmesi araçları [4]
25/90 .     Giysilerin giyilmesi veya çıkarılmasında kullanılan ev araçları, örneğin pantolon
        veya iç çamaşırları [4]
25/92 . .    Ayakkabı veya boyun düğmeleme araçları; bizler; eldiven kancaları [4]

27/00      Taban döşemeleri; tespit araçları(örme döşemelikler D 03 D; örme olmayan
        döşemelikler D 04 H)
27/02 .     Halı; merdiven halıları; Yatak kenarı kilimleri; ayak paspasları (paspas benzeri
        ayak silme araçları A 47 L 23/22)
27/04 .     Halı tespit araçları; Halı yayma araçları
27/06 .     Merdiven döşemeleri; merdiven döşeme tespit araçları(perde rodları A 47 H
        1/02)

29/00      Ev içi kullanım için muhtelif destek, tutucu veya konteyner (havluların
        kurutulması için A 47 K 10/04; yatak, giysi veya benzerlerinin havalandırılması
        için stand, raf veya benzerleri, elbise, kurutma araçları D 06 F 57/00)
29/02 .     Duvar panoları (raflar A 47 B); Destekleme araçları veya klempler
29/06 .     Kağıt sepetler (alımı engelleyenler B 65 F 1/00)
29/08 .     Şahsi kullanım eşyaları yuvaları, tutacakları, genel olarak, örneğin fırça
29/087 .    Ev eşyaları veya benzerlerinin masaya tespiti ile ilgili araçlar (mutfak eşyaları
        için A 47 J 45/02) [4]
29/093 .    Fişlerin masaya tespiti araçları [4]
29/10 .     Anahtar tutacakları; Anahtar panoları (anahtar kutuları A 45 C 11/32)
29/12 .     Mektup kutuları, ev kullanımı için, sinyal verme araçlı veya araçsız (29/16
        öncelik taşır)
29/122 . .   Parça, ayrıntı veya aksesuarlar, örneğin sinyal araçları, lambaları, cihazları,
        mesaj bırakma için
29/124 . . .  istenmeyen almaların önlenmesi aletleri
29/126 . .   Giriş yarıkları kapakları
29/14 .     gıda için saklama yuvaları, örneğin kahvaltılık, süt; saklanan eşyaların
        alınmasını önleyen benzer saklama eşyaları
29/16 . .    mektup kutularının kombinasyonları
29/18 . .    şişelerin kapı veya pencere yanında tutulması ile ilgili klempleme araçları
        (istenmeyen almaların önlenmesi için 29/24)
29/20 . .    saklanan eşyaların alınmasının önlenmesi için klempleme araçları
29/22 . . .   döner veya çıkarılabilir parçalı olanlar
29/24 . . .   şişelerin pencere veya kapı yanında tutulması klempleme araçları
29/26 . . .   kapının veya pencerenin açılması ile şişenin serbest bırakılması araçları
29/28 . . . .  ev veya dağıtım borusunda veya benzeri geçitte bir kapı, duvar veya benzeri
        şey ile ev içinde bir yer içerenler, örneğin sütün verilmesi için
29/30 . . .   Aksesuarlar, örneğin sinyalleme araçları, lamba, mesaj bırakma cihazları
                        159
33/00      İkametgah yeri veya genel kullanım için dini veya ibadet donanımları
33/02 .     sunak; Dini türbe; kutsal su çeşmeleri; Haçlar
33/04 .     Yılbaşa ağaçları (mumluklar F 21 V 35/00)
33/06 . .    Sunni yılbaşı ağaçları
33/08 . .    Yılbaşı ağacı süslemeleri
33/10 . .    Yılbaşı ağaçlarının süslenmesi araçları veya klempleri
33/12 . .    Yılbaşı ağacı standları
33/16 . .    Yılbaşı ağacı için elektrikli aydınlatma aletleri

35/00      Diğer ev donanımlarıA 47 H      PENCERE VEYA KAPI MALZEMELERİ (kapı veya pencere fonksiyonu ile ilgili
         olanlar E 05; tekerlekli malzemeler E 06 B)

Altsınıf İndeksi
PERDELER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    21/00, 23/00
ASILI PERDELER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1/00, 2/00,
                                                     7/00, 13/00, 15/00,
                                                     19/00
İŞLETİM PERDELERİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/00, 5/00, 11/00,
                                                     15/00
DİĞER PENCERE VEYA KAPI MALZEMELERİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  27/00, 33/00

Perdeler; Perdelik kumaşlar

1/00       Perde asma araçları
1/02 .      Perde kornişleri
1/022 . .    uzatılabilir olanlar
1/03 . .     kapı veya pencere ile dönebilecek şekilde eksen üzerine monte edilenler
1/04 .      Perde rayları
1/06 . .     sabit
1/08 . .     uzatılabilir
1/10 .      Perde rodları veya raylarının montajı ile ilgili araçlar
1/102 . .    perde rodlarının montajı için(1/12, 1/14 öncelik taşır)
1/104 . .    perde raylarının montajı için (1/12, 1/14 öncelik taşır)
1/12 . .     Ayarlanabilir montajlar
1/122 . . .   perde rodları için
1/124 . . .   perde rayları için
1/13 . .     Hem döner çentik hem de çekilebilir perdeler için araç veya ayarlanabilir
         montajlar
1/14 . .     rod veya rayların taşınması araçları
1/142 . . .   rodların taşınması için
1/144 . . .   rayların taşınması için
1/16 . .     perde rodları için telden mamul olanlar
1/18 .      Diğer perde asma araçları, örneğin tel, kordon
1/19 . .     tel, kordon veya benzeri araçların montaj araçları

2/00       Pelmet veya benzerleri
2/02 .      uzatılabilir


                              160
3/00    Bant veya kordon veya benzerleri için tespit, klempleme veya kılavuzlama
      araçları
3/02 .   bant veya kordon için tespit, klempleme veya kılavuzlama araçları
3/04 . .  otomatik kordon klempleri
3/06 . .  otomatik olmayan kordon klempleri
3/08 . .  kordon germe araçları, iki kordonlu perdeler için
3/10 . .  kordon kılavuzları
3/12 . .  Bant tutucular; Bant makaraları; Bant gerginleştirme aletleri

5/00    Perdelik kumaş, perde veya benzerini çekme aletleri
5/02 .   Perde açma ve kapama aletleri
5/03 . .  Kılavuz yöntemi ile çalışan ve kornişleri itme ve çekmeye yarayan aletler
5/032 . .  Kılavuz yöntemi ile çalışan ve kordonları çeken aletler (kordon çekiciler 11/06)
5/04 . .  Maşalı aletler
5/06 . .  Dingil veya kornişlere tel ile vidalanmış aletler
5/08 .   Kapılara veya pencerelere takılmış perdelikleri çekme aletleri
5/09 . .  Perdeleri kapılardan veya pencerelerden uzağa asma aletleri
5/14 .   Perde veya benzerlerini alçaltma aparatları

7/00    Perde kornişlerini takma ve sökme aletleri
7/02 .   Alçaltılmaya müsait perde kornişleri

11/00    Perde korniş müştemilatı
11/02 .   Perdeleri işletmek için kornişlerin üzerinde bulunan ilgili parçalar
11/04 .   Son ek klipleri, örneğin püsküller
11/06 .   Kordon makaraları

13/00    Perdeleri perde kornişleri veya raylara tutturma
13/01 .   klempler ile; askılara veya halkalara takılmış klempler ile
13/02 .   halkalar ile, örneğin ek raylar ile (13/12 öncelik taşır)
13/04 .   askılar ile, örneğin ek raylar ile (13/12 öncelik taşır; özellikle plise kemerlerine
      uyarlanmış kancalar ile 13/16)
13/06 .   iğneler ile, örneğin ek raylar ile (13/12 öncelik taşır)
13/10 .   ray makaraları ile
13/12 .   ray kaydırıcılar ile
13/14 .   Plise oluşturmak için
13/16 . .  Plise kemerleri; özellikle plise kemerlerine uyarlanmış kancalar

15/00    Perdeleri raylar veya kornişler üzerinde desteklemek için raylar veya
      kaydırıcılar
15/02 .   Raylar
15/04 .   Kaydırıcılar

19/00    Perde tutucu rozetler; Kavis şeklinde sarkan tutucular

21/00    Perde siperleri

23/00    Perdeler; Perdelikler
23/01 .   Asılmış perdeleri esnetmek için zemin barları; Perdenin kapanışını artırmak için
      mıknatıslar, kenar tutucular veya benzerleri
23/02 .   Perdelerin şekilleri; Perdeler için farklı materyallerin seçimi [2]
23/04 . .  Perdelerin şekilleri

                       161
23/05 . . .  zencer veya zincir halka; serbest asılı şeritler veya ince tabakalar
23/06 . . .  Transparan veya birbirinin arkasında delikli parçalar içeren iki veya daha fazla
        perdeden oluşan sistemler
23/08 . .   Farklı materyallerin seçimi
23/10 . . .  malzemenin plastik veya benzeri olması
23/12 . . .  malzemenin kağıt veya karton olması
23/14 . . .  malzemenin güçlendirilmiş barları olan ahşap tekstil ürünlerinden olması,
        örneğin ahşap

27/00     Çiçekler için kutular, raflar, tutucular ve benzeri destek maddeleri (bitki
        taşımaya uyarlanmış pencereler E 06 B 7/28)

33/00     Diğer pencere ve kapı düzenlemeleri ile ( kapının veya pencerenin içine veya
        üstüne yapılmış E 06 B 7/00)
33/02     (33/00, B 66 F, E 04 F 21/00'da kapsanmıştır)A 47 J     MUTFAK DONANIMLARI; KAHVE DEĞİRMENLERİ; BAHARAT
        DEĞİRMENLERİ; İÇKİ YAPIM ARAÇLARI (Parçalama, örneğin, kıyma, B 02
        C; bölme, örneğin, kesme, dilimleme B 26 B, D) [6]

Altsınıf İndeksi

YİYECEK HAZIRLAMA İLE İLGİLİ ALET VEYA MAKİNELER
      Süzmek için soyma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    17/00; 19/00
      Tereyağı şekillendirmek için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/00
      Meyva hazırlamak için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17/00 - 25/00
      Kahve değirmenleri, Baharat değirmenleri. . . . . . . . . . . . . . 42/00
      Diğer araçlar ve makineler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43/00, 44/00
PİŞİRME; İÇECEK HAZIRLAMA APARATLARI;
TERMAL OLARAK İZOLE EDİLMİŞ KAPLAR
      Genel kullanım için pişirme kapları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27/00
      Yumurta pişiriciler; Kamp pişiricileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/00; 33/00
      İçecek hazırlama aparatları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31/00
      Pişirme kaplarının detayları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36/00
      Fırında pişirme, fırında kızartma, ızgara, kızartma. . . . . . . . 37/00
      Pişirme bölmeleri, ısıtma dolapları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39/00
      Termal olarak izole edilmiş kaplar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41/00
TAKMA VEYA TUTMA ALETLERİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45/00
KONTEYNERLER, TEZGAHLAR, KESME TAHTALARI. . . . . . . . . . . . . . 47/00

9/00      Tereyağı veya benzerini şekillendirmek için aparatlar veya aletler
        (mandıralarda kullanım için A 01 J 19/00, 21/00; genelde plastik malzemenin
        hamurlaştırılması B 29 C)

17/00     Evlerde soyma veya parçalama aletleri veya makineleri (ambalajlı yiyecekler
        için A 23 N)
17/02 .    Sebze veya benzerlerini soyma veya sıyırmada kullanılan ev aletleri
17/04 . .   Turunçgiller soyma aletleri
17/06 .    Fasulye kılçığı ayıklama aletleri
17/08 .    Kuşkonmaz soyma aletleri
17/10 .    Soyma esnasında kullanılacak meyva veya sebze tutucuları
                         162
17/14 .    Soyma makineleri (üniversal mutfak makineleri 43/04)
17/16 . .   Döner meyva tutucu dingil ve sabit veya hareketli soyma bıçakları içeren soyma
        makineleri
17/18 . .   sıyırma diskleri veya rotorları ile
17/20 . .   fırçalar ile

19/00     Yiyecekleri süzmek için ev makineleri; Yiyecekleri süzmek veya ezmek
        için ev aletleri (ambalajlı yiyecekler için A 23 N)
19/02 .    Turunçgiller sıkma aletleri; Diğer meyva suyu çıkarma aletleri
19/04 .    Patates veya diğer yiyecekleri ezmede kullanılan ev aletleri
19/06 .    Sebzeler için su çıkarıcı presler

21/00     Meyvaları saplarından ayırma aletleri (makineler A 23 N 3/00, 4/00)

23/00     Meyvaların çekirdeklerini ayıklamak için aletler ( dökme meyvaların
        çekirdeklerini ayıklama makineleri A 23 N 3/00, 4/00 )

25/00     Meyveleri ayırmak için aletler (dökme meyvaların ayıklanması için makineler
        A 23 N 3/00, 4/12)

Pişirme; İçecek hazırlama aparatları

27/00     Yemek pişirme kapları(29/00 - 33/00 öncelik taşır) [2]
27/02 .    genişletilmiş ısıtma yüzeyli
27/022 . .   genişletilmiş alt kısımlı
27/024 . .   kap dışında bulunan sıvı ısıtma boruları
27/026 . .   ısıtılan gazın devridaim edilmesi için kap içinden geçen borular
27/04 .    yiyeceklerin buharda pişirilmesi için; meyve sularının buhar aracılığıyla
        çıkartılması
27/05 . .   Bağlı buhar fırınları, yani pişirme kapları arasında kullanımdayken buhar
        sızdırmaz ekler(bağlayıcı pişirme kapları genel olarak 27/13)
27/06 .    Buhar ısıtmalı ev için tencere
27/08 .    Basınçlı pişirme araçları; kilitleme araçları
27/082 . .   Aynı anda farklı yemeklerin pişirilmesi için ekli olanlar; ilgili ekleme araçları
        (genel olarak pişirme kapları için ek araçlar 36/16)
27/084 . .   ayarlanabilir hacimli olanlar; Katlı basınç pişiricileri
27/086 . .   kendinden ısıtma araçları ihtiva edenler (ısıtma araçları için otomatik
        düğmelerin adaptasyonları 27/62)
27/088 . .   yüksek frekanslı ısıtmaya uygun olanlar
27/09 . .   Emniyet araçları
27/092 . . .  Otomatik olarak basıncı bırakan araçlar, ev içi kullanım için
27/10 .    Ev içi kullanım için su banyo düzenekli pişirme kapları
27/12 .    Çok üniteli pişirme kapları
27/122 . .   bir ünite oluşturması için şeklin bitişikteki kaplara uyarlanması, örneğin sektör
        şekilli
27/13 . .   Katlı pişirme kapları
27/14 .    Otel, restoran veya kantinlerde kullanım için pişirme kapları
27/16 . .   buhar ile ısıtılanlar
27/17 . . .  buhar ceketli
27/18 . .   su banyosu ile ısıtılanlar
27/20 .    et kazanları
27/21 .    Su kaynatma kapları, örneğin çaydanlık

                        163
27/212 . .   işaret verme araçlı olanlar, örneğin düdüklü tencereler (işaretli süt kaynatma
        kapları 27/57)
27/56 .    Aşırı kaynamayı önleyen, örneğin sütün(süt ürünleri aletlerinde sütün işlenmesi
        için köpüğün bozulması veya önlenmesi için aletler A 01 J 11/02; genel olarak
        kaynamada köpüklenmenin önlenmesi B 01 B 1/02)
27/57 . .   Su veya buhar ceketli süt kaynatma kapları, örneğin işaret veren araçlılar
27/58 . .   taşan sıvının toplanması için kanal veya kapaklı pişirme aletleri
27/60 . .   huni şeklindeki araçlar; pişirme araçlarının altına konulan yivli tabaklar
27/62 . .   ısıtıcıları otomatik olarak kapatan araç kontrollü veya pişirme kaplarının
        otomatik olarak kaldırılması araçları ile
27/64 . . .  pişirme kaplarının otomatik olarak kaldırılması için (yumurtaları otomatik olarak
        kaynayan sudan çıkaran araçlar 29/04)

29/00     Yumurta pişiriciler
29/02 .    Yumurta veya sıcak suya kırılıp pişirilen yumurtalar için; Zaman kontrollü
        pişiriciler
29/04 . .   yumurtayı kaynayan sudan otomatik olarak çıkaran araçlarlı yumurta pişiricileri
29/06 .    Yumurtaların tutulması araçları; kaynama sırasında yumurtaların çıkarılması
        araçları

31/00     İçecek hazırlama aparatları (ev makineleri veya gıda maddelerinin
        karıştırılması aletleri 19/00; alkolsüz içkilerin hazırlanması, örneğin muhteviyatın
        meyve veya sebze sularına eklenmesi ile A 23 L 2/00; kahve veya çay
        çaydanlıkları A 47 G 19/14; çay demleme çaydanlıkları A 47 G 19/16;
        yiyeceklerin dağıtımı B 67 D 1/00; biranın mayalanması C 12 C; şarap veya
        diğer alkollü içkilerin hazırlanması C 12 G) [5]
31/02 .    Çıkarılabilir fincanlı kahve yapma makineleri, içme kabının üstüne konulanlar,
        örneğin kahve filtresi (filtreler 31/06)
31/04 .    Kahve yapma aparatları, kaldırma borulu
31/043 . .   Vakum tipi kahve yapma aparatları, sıcak suyun üst kaseye geçtiği ve kahvenin
        konulduğu ve sonra da ısı kaynağının kesilip suyun filtreden alt kasedeki
        vakumla çekildiği kaldırma borulu
31/047 . . .  Isı teminin otomatik olarak kesilenler
31/053 . .   Filtreden sürekli özün sirküle edildiği tip
31/057 . .   sıcak suyun filtreden bir kez geçtiği, su konteynerinden ayrı su konteynerli
31/06 .    Kahve veya çay yapma makineleri için süzgeç veya tutucu
31/08 . .   Kağıt filtre
31/10 .    Demleme kabının içki konteynerinin üst kısmına veya üzerine konulduğu kahve
        yapma aparatları; Damlalıklı kahve yapım makineleri(31/02 öncelik taşır)
31/12 . .   Kaynama suyundan oluşan buharın filtre üstüne çıkıp buğulanmadan sonra
        filtreden geçtiği tipler
31/14 .    Dökme spotlarına veya arkasına filtrelerin konulduğu kahve veya çay yapma
        aparatları
31/16 .    Suyun alt kısımda kaynadığı ve aparatın, sonra suyu filtreden geçirmek için
        dönüştürüldüğü dönüştürmeli kahve yapım aparatları
31/18 .    Toz kahve veya çay yapraklarının, sıcak sıvıya daldırıldığı aparatlar(demleme
        torbaları A 47 G 19/16)
31/20 . .   daldırmalı, örneğin döner filtreler
31/22 .    Süzülen kahvenin yapılması için santrifüjler (31/20 öncelik taşır)
31/24 .    Sıcak suyun, basınç altında filtreden geçtiği kahve yapım aparatları (31/043
        öncelik taşır)
31/30 . .   buhar basıncı altında sıcak sulu
31/32 . .   hava basıncı altında sıcak sulu
                         164
31/34 . .    Sıvı basınç altında sıcak sulu
31/36 . . .   mekanik basınç oluşturan araçlılar
31/38 . . . .  elle çalıştırılanlar
31/40 .     Ölçülen muhteviyat miktarının eklenmesi ile dağıtma araçlı içki yapım aparatları,
        örneğin kahve, şeker, su, kakao, süt, çay
31/41 . .    Sıvı muhteviyatlı olanlar [5]
31/42 .     Kahve için öğütme veya kızartma araçlı içki yapım aparatları
31/44 .     İçki yapım aparatlarının parça veya ayrıntıları (filtreler 31/06)
31/46 . .    Dağıtma spotları, pompaları, boşaltım vanaları veya benzeri sıvı dağıtım
        araçları
31/48 . .    filtreleri taşıması için kullanılmadıklarında klip, halka, kanca veya benzeri
        araçlar
31/50 . .    İçkilerin sıcak veya soğuk tutulmaları araçlı kaplar
31/52 . .    Kahve veya çay yapma aparatları için alarm saat kontrollü mekanizmalar
31/54 . .    Su kaynatma kapları
31/56 . . .   Su seviye kontrollü olanlar; sıcaklık kontrollü olanlar
31/58 . .    Emniyet araçları
31/60 . .    Temizleme araçları

33/00      Entegre ısıtma araçsız kamp pişirme araçları, (tek ocaklı seyahat pişiricileri
        36/26; benzin, mazot, ispirto veya benzerleri ile ısıtılan diğer seyahat pişirme
        ocakları F 24 C)

36/00      Pişirme kapları ile ilgili parça, ayrıntı veya aksesuarlar (şimdiye kadar bu
        ayrıntılar, bu grupların birisi için sağlanan özel pişirme kap türüne
        sınırlandığından, 27/00 - 33/00 öncelik taşır; genel olarak pişirme kapları için
        ısıtma araçları F 24) [2]
36/02 .     spesifik malzemenin seçimi, örneğin bakır dolgulu veya izolasyon dolgulu ağır
        altlıklar
36/04 . .    metalik olmayan madde
36/06 .     pişirme kapları için kapak veya örtme araçları
36/08 . .    sıvının kaptan boşaltılması için
36/10 . .    kapak kilitleme araçları (basınçlı pişiriciler için 27/08)
36/12 . .    kapakların açık konumda konteyner üstünde tutulması araçları
36/14 .     Dökme memeleri, örneğin kaptan ayrı parçalar olarak (genel olarak emzikler B
        05 B 1/22)
36/16 .     Eklemeler
36/18 . .    elek eklemeli kazan veya kaplar
36/20 . .    pişirme aletinin içine konulan delikli tabanlar veya delikli konteynerler
36/22 . . .   Tel eklemeler (derin geniş kızartıcılar için 37/12)
36/24 .     Isıtma araçları
36/26 . .    içecek veya yiyecek içeren, özellikle kazan araçları ile ısıtma kapları araçları;
        seyyar pişiriciler, örneğin mazot veya benzinli tek ocaklılar
36/28 . .    Eksotermik reaksiyon ile ısı üreten ısıtma araçları, örneğin su ile
        söndürülmemiş kirecin teması ile ısı oluşturan ısıtma araçları
36/30 . .    yanan kartuj veya diğer kimyasal maddelerin kullanımı ile ısıtma araçları
36/32 .     Zaman kontrollü ateşleme mekanizmaları veya alarm araçları
36/34 .     Pişirme kap destekleri
36/36 .     Isı yayılmasını en aza indiren pişirme kapları için muhafaza veya ceketler, tespit
        edilen veya seyyar olarak monte edilenler
36/38 .     pişirme buharını pişirme araçlarından alma veya buğulama (pişirme fümelerinin
        bina içi sobalarından alma F 24 C 15/20) [5]
36/40 .     Pişirme kaplarının onarımı için sızdırmanın durdurulması
                          165
36/42 .    pul birikmesinin önlenmesi araçları

37/00     Fırınlama; Rosta kızartma; Izgara; Yağda kızartma(fırıncı fırınları, ev içi
       olmayan fırınlama araç veya donanımları A 21 B; ev sobaları veya fırınlı ocaklar
       A 21 B)
37/01 .    fırınlama için özel olarak uyarlanan kaplar (fırıncı fırınlarında kullanım için A 21
       B)
37/04 .    hareketli monte edilen gıda destekleri veya hareketli ısıtma aletli kızartma
       araçları; şişler
37/06 .    Rosto kızarma araçları; Izgara,sandviç ızgaraları
37/07 . .   Bina dışı kızartma araçları; Barbekue
37/08 . .   Ekmek kızartıcılar (elektrikli ısıtma araçları H 05 B)
37/10 .    Kızartma tavaları, kapak veya kapatma araçlı
37/12 .    Derin yağ kızartma araçları, özel olarak balık kızartma için uyarlananlar dahil

39/00     Isı izolasyonlu pişirme odaları; mutfak aletlerinin ısıtılması için ısıtma
       düzenekli dolaplar
39/02 .    Kap ısıtıcılar; Yiyeceklerin sıcak tutulması araçları

41/00     Termal olarak izole edilen kaplar, örneğin cam kaplar, sürahiler, kaplar
       (genel olarak termal izolasyonlu konteynerler B 65 D 81/38)
41/02 .    Vakum ceketli kaplar, örneğin vakum şişeleri

42/00     Kahve değirmenleri; Baharat değirmenleri (üniversal veya çok amaçlı
       makineler 43/04, 44/00; genel olarak öğütme B 02 C)
42/02 .    öğütme konili
42/04 . .   elle çalıştırılanlar
42/06 . .   mekanik tahrikli
42/08 . .   Ayarlama mekanizmaları
42/10 . .   Öğütme konileri
42/12 .    öğütme diskli
42/14 . .   el tahrikli
42/16 . .   mekanik tahrikli
42/18 . .   Ayarlama mekanizmaları
42/20 . .   Öğütme diskleri
42/22 .    kırma veya döner bıçaklı
42/24 . .   el tahrikli
42/26 . .   mekanik tahrikli
42/28 . .   dövücü veya sıçaklar
42/30 . .   delikli konteynerli, yer maddeleri için; elekli
42/32 .    diğer öğütme veya kırma elemanları
42/34 . .   el tahrikli
42/36 . .   mekanik tahrikli
42/38 .    parçalar veya ayrıntılar
42/40 . .   boşaltma, alma konteynerleri veya benzerleri; Torba klempi, örneğin elektrik
       düğmelerini harekete geçirme araçlı
42/42 . . .  yer malzemelerinin alım araçları
42/44 . .   otomatik başlatma veya durdurma araçları (düğmeleri harekete geçirici araçlı
       torba klemlperi 42/40; ikaz araçları)
42/46 . .   Mekanizma tahriği; tahriklere bağlantı
42/48 . .   Değirmenlerin tablaya duvara veya benzeri yerlere bağlantısı(genel olarak ev
       aletlerinin duvara, tabla veya benzeri yerlere bağlanması 45/02)
42/50 . .   Temin araçları, örneğin huni, baca; temin konteynerleri
                        166
42/52 . .    kızartma araçları ile kombine kahve değirmenleri (kahve kızartma araçları için A
        23 N 12/00'a bakın)
42/54 . .    Soğutma
42/56 . .    Emniyet araçları

43/00      Yiyeceklerin hazırlanması ve tutulması için muhtelif aletler
43/04 .     Başka yerde belirtilmeyen ev içi kullanım makineleri, örneğin öğütme,
        karıştırma, çalkalama, örme, silme veya dövme, örneğin güç tahrikli(gıda tutma
        aletleri 19/00; öğütme araçları 43/25; çok amaçlı makineler 44/00)
43/042 . .   Mekanik tahrikli sıvı karıştırıcı
43/044 . .   Üst kısımdan tahrikli aletler
43/046 . .   Alt kısımdan tahrikli aletler
43/06 . .    değiştirilebilir çalışma üniteler
43/07 . .    Parça veya ayrıntılar, örneğin karıştırma aletleri, silme aletleri
43/08 . . .   Tahrik mekanizmaları
43/09 . . . .  sıvı tahrikli, örneğin jetli
43/10 .     Yumurta çalkalayıcı; Krem dövücü, yani el aletleri
43/12 .     Gaz buharının verilmesi ile silme
43/14 .     Ham yumurtanın açılması veya ayrılması araçları
43/16 .     Yağ, et veya benzerlerinin ete karıştırılması araçları; İğneler
43/18 .     Pişirme veya sonraki kesme işlemi sırasında et veya sebzelerin tutulması veya
        klemplenmesi araçları
43/20 .     Yiyecek maddelerinin hazırlanması şekilleri, örneğin et kalıp araçları
43/22 .     Mutfak kalburu
43/24 .     Sebze veya benzerlerinin yıkanması araçları
43/25 .     Parçalama araçları [2]
43/26 .     Kabuklu madde kırıcıları (soyma aletleri B 25 B 7/00)
43/27 .     içkilerin karıştırılması için; el karıştırma aletleri (mekanik tahrikli 43/042)
43/28 .     Diğer el aletleri, örneğin spatula, tutucu, çatal veya benzeri yiyecek tutucular,
        pişirme kaşığı; pişirme kabına eklenen kaşık tutacakları (sıvı veya akışkan katı
        madde için kalibreli ölçme G 01 F 19/00; Tartma kaşıkları G 01 G 19/56)

44/00      Yiyecek hazırlamada kullanılan çok amaçlı makineler
44/02 .     Üstten veya alttan tahrikli provizyonlu olanlar

45/00      Mutfak aletlerinin tespiti veya tutulması ile ilgili araçlar (mutfak alet veya
        kaplarının eklenmesi için provizyonlu mutfak dolapları A 47 B 77/00)[4]
45/02 .     Mutfak aletlerinin masa, duvar veya benzeri yerlere eklenmesi için (ev aletleri
        için A 47 G 29/087) [4]
45/06 .     Dar donanım maddeleri tutamakları
45/07 . .    ayrılabilir tip (ayrı tutamaklar 45/10)
                        167

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:87
posted:4/1/2012
language:
pages:85