Aalst onderhoud van de kerk

Document Sample
Aalst onderhoud van de kerk Powered By Docstoc
					Resoluties Raad van State 1672-1702
Rampjaar tot aan de Spaanse Successieoorlog


toegangsnummer 178
inventarisnummer 227 dienstjaar 1684 – 25 microfiches [1683 ontbreekt in de serie!].
Gerangschikt op globale verwijzingen naar algemene thema’s betreffende Brabantse plaatsen
uit de Meierij van ’s-Hertogenbosch om daarmee lokale historici en genealogen nieuw
onderzoeksmateriaal aan te bieden in het kader van de lokale geschiedschrijving.
Voor de datering is de datum van elke vergadering aangehouden.

SUMMIERE INDEXEN
De geregistreerde onderwerpen kunnen meerdere malen voorkomen in de teksteditie m.a.w.
ze zijn maar eenmalig in de index opgenomen. Ten behoeve van de genealogen zijn in ieder
geval de voorkomende familienamen vermeld die in de tekstedities voorkomen, zodat men
snel kan beslissen of men het betreffende resolutieboek wil raadplegen. Voor lokale
onderzoekers die het historisch nieuws van een bepaalde plaats willen natrekken of naar een
breder historisch kader zoeken, is zowel de plaatsnaam als de variatie aan thema’s genoteerd.
Via de zoekfunctie kan men verder door het document bladeren.
Wie in publicaties gebruik maakt van deze indexen wil ik vragen
als bron ook inderdaad Henk Beijers Archiefcollectie te
vermelden.
Succes met uw onderzoeken!
FAMILIENAMEN
Adriaense, Aelstius, Allons, Anssems, Arensma, Baltussen, Barnveld/Bernvel[d]t, Bastiaense,
Battem, Bebber, Beeck van der, Beerents, Belcum van, Benoist, Beresteijn van, Berghmans,
Bernagie van, Beveren de + van, Bije de, Birckvelt, Bitter de, Bleijswijck van, Blijenburgh,
Blom, Bonte de, Boom van, Boor, Borssele van, Borst van der, Boucquet, Braadt, Brabant[s],
Brecht van, Bredehoff, Bressi/Bressy, Breugel van, Broeckhuijsen van, Bruijnincx, Bruijns,
Burgh van der, Calff, Cassemajor de, Cock de, Cocq, Coenen, Colonus, Conradij, Constable,
Copes, Cost, Cozijns, Craen de, Crijnen, Crommon, Cuchlinus, Dam van, Delissen, Dielis,
Doesburgh van, Donder, Duijts, Duren van, Eijm[b]erts, Elsevier, Elst van, Erp van, Esch
van, Florissen, Gans, Geldorp/Geldrop van, Gelenus, Gerven van, Gerwen van, Gijsbergen
van, Gijsberts, Gijsels, Gortveltackers, Graaff de, Graeff van der, Grinsve[e]n van, Hamel,
Hansen, Hedickhuijsen van, Heemskerck van, Heeswijk van, Heijnsbergen van, Hendrickse,
Hennings, Hermans, Herwijnen van, Heurn van, Heuvel van den, Hoeck, Hoeven van der,
Horst van der, Janse[n], Huijberts, Jonckers, Jongh de, Joosten, Josephs, Kerckhoven van,
Kerkhoff, Ketelaer de, Kirckpatrick, Kock de, Kuchlinus, Langendonck van, Leeuw de,
Leeuwen van, Lent van, Lingen van, Lissandt, Lobel de, Loockerenbergh van, Losecaet,
Lucas, Man de, Martens, Martini, Meesters, Megen van, Meteren van, Michielse, Milling van
Gerwen, Moerker[c]ken, Monnincx, Nagel, Ockers, Oort van, Orthen van, Osch van,
Oudenhoven van, Pael, Pallandt, Pas van der, Pennekam, Peters, Peterwalt, Pieck van
Thienhoven, Prol, Quiter de, Raesfelt, Roelandts, Roobroeck, Ruijter de, Runck de, Rutten,
Santbeeck van, Schaep, Schaerdenburgh van, Schuijl van Walhoorn, Serclaes, Sijmons,
Slingelandt, Smits, Sohnius, Sondagh, Staeckenbroeck, Steenhuijsen, Suevens, Sweerts,
Sweerts de Landas, Tas, Tielmans, Tilburgh van, Tilly, Tjassen, Ulens, Valckenaar, Veen van
der, Veer, Velsen van, Verster, Victor, Vitrarius, Vleugels, Vogelsangh, Vollenhoo van,
Voorst van, Vries de, Vrijberge[n], Waal de, Wamelen van, Waterbeeck, Weer de, Weijtens,
Werff van der, Wie van der, Wiele van de, Wijck van, Wil[d]t de, Willemse, Wintelroij van,
With de, Witlocx, Woerkom van,

PLAATSNAMEN + onderwerp
Aalst – onderhoud van de kerk
Aarle – gegijzelden
Antwerpen – koopman, kwartier
Asten – drossaard, pastorie, predikant
Bakel – predikantsplaats, schout, verkoop pastorie
Balen – zie Lommel
Beek en Donk [Beek bij Aarle of Aarlebeek] – documenten, gegijzelden, kerk
Bergeijk – abt van Sint Jacob, landshoeve
Berkel Enschot – opbouw van hun kerken
Berlicum & Middelrode – hoeve van de Clarissen
Best – onderhoud van de kerk
Blaarthem – onderhoud van de kerk
Bladel – ingezetenen, landshoeve, onderhoud van de kerk
Bonn – keurvorst van Keulen
Boxtel - schoolmeestersplaats
Breugel – onderhoud van de kerk, predikant
Delft - magazijn
Deventer – student
Diessen
Drunen – koster, schoolmeester
Duizel – onder dingbank Eersel
Echternach - abt
Eersel – dingbank, renten van de kerk, schepenen, secretaris, uitstel van betaling, vrijheid
Eindhoven – klooster van der Hage, mr. leidekker
Empel en Meerwijk – Achterdijk, Asmunt, Asscherweteringe, Balckbrugge, Balckenweg,
Blauwe Sluijs, Bruggensesteeg, Capkensdonckdijck, Cruijsstraat, Duijcker,
Duijckerswetering, Empelsepolder, Groensteeg, Groote Brugge, Hertogenwetering,
Hoeffdijck, Hoeffdijcxebrugge, Hoeffgraeffsewetering, Hooftgraeffsewetering, Kapensdonck,
Kepkensdonk, Kerckdijck, Kesselschegraeff, Knevelsbrugge, Kneveldijck, Kruijsstraat,
Leeuwekensgracht, Leukensgraaff, Leunenskampen, Luenercampen, Meurkensveer,
Nieuwendijck, Nulantsche Kerckdijck, Orthendijck, Ploosensluijs, Polderdijck,
Roomputsewetering, schepenen, Scheelbrugge, Schilderscamp, Schoolbrugge, Schutlaeken,
secretaris, Seijl, Steeg, Uijtvliet
Erp – patrimoniale goederen, personaatschap, predikant, tienden
Etten - predikant
Geertruidenberg – garnizoen
Gemert – commandeur van de Duitse Orde
Gemonde – predikant
Gestel – hoeve van de Clarissen
Goirle – drossaard van de heerlijkheid, schoolmeester, tienden
Grave – reparatie fortificatiewerken
Hapert – landshoeve, onderhoud van de kerk, predikant
Heesch [mogelijk Heeze] – Catharina-altaar, gasthuis
Heeswijk – Heer [tevens commandeur van ’s-Hertogenbosch], vicarie in de kerk
Heeze en Leende – heer, Onze Lieve Vrouwe altaar, Sint Janskapel onder Strijp [=
Leenderstrijp bedoeld]
Helmond – Binderseweijer, kanunnikes adellijk stift Binderen, schout
’s-Hertogenbosch – advocaat, afbraak fort Orthen, affuiten, Baseldonk, Begijnen van Orthen,
bierbrouwers en halve bierboom, Castelsbolwerck [= kasteelsbolwerk], de Citadelle,
Clarissen, classis, commandeur, commies, convent van de Minderbroeders, convent van den
Uilenborg, convent van de Windmolenberg, deurwaarder, diaconie Nederlands Hervormde
Gemeente, Dieze, dijk van Orthen, fort Isabella, fort Orthen, fort Sint Anthony, garnizoen,
gouverneur, gouverneurslogement, grote en kleine hekel, havenmeester, Hinthamerpoort
[ravelijn en hoornwerk], hoofdwachtkorps du guarde aan de Markt, hoogschout, kasteel, kerk
van Orthen, klooster van de Uilenburg, krijgsraad, landsmagazijn, leen- en tolkamer, mater en
conventualen van het Sint Geertruiklooster, medicine doctor, Muntelbolwerk, ontvanger der
beurzen en beneficies, organist in de grote kerk, pachters der bieren, pachters van het gemaal,
pensionaris, Peperstraat, prior van de Baseldonk, professor in de theologie, raad en
rentmeester generaal der domeinen, reparatie groot magazijn, ruiters corps du guarde, Sint
Janskerk, Sint Pieter en Pauluskerk, soldaat als gedetineerde, ravelijn, stadskasteel, St.
Andriesstraatje, verlaat of stortbed achter het kasteel, Vughterpoort, werkbaas verongelukt,
wilgenpoten op de wallen, Windmolenberg [Wymelenbergsklooster], ziekentrooster van het
Groot Gasthuis
Hilvarenbeek – dekanij, predikant,
Hoogeloon – onderhoud van de kerk, predikant, schoolmeester[huis]
Kempenland – classis, kwartier, visitatie kerken en scholen
Knegsel - onderhoud van de kerk
Keulen – keurvorst
Leuven – adellijke abdij van Sint Geertrui
Lierop – gegijzelden, hoeve ter Hooff, Morselsehoeve [vgl. Moorsel], onderhoud van de kerk
Lithoijen - Enghweteringe
Lommel – limietscheiding met Balen en Mol, predikant
Loon - graafschap
Loon op Zand – gravinne douarière van Bokhoven, kerk, oud-borgemeester, predikant
Luik – abt vcan Sint Jacob, domkapittel
Luiksgestel – abt van Sint Jacob, reparatie van de kerk
Maasland – dijkgraaf, kwartier, polders Hoog en Laag Hemaal en van der Eijgen, reparatie
Groenendijk, schout, uitwatering der lage landen
Megen - graafschap
Meierij – grote Brabantse zwijgende landtol, visitatie kerken en scholen
Moergestel – koster zanger en schoolmeester , predikant
Mol – zie Lommel
Nederwetten – korenwatermolen van Hooidonk
Netersel – onderhoud van de kerk
Nistelrode – landshoeve van convent van de Windmolenberg
Nuenen – predikant
Nuland – heer, Hoeffdijck
Oerle - onderhoud van de kerk
Oijen – heer, onbegaanbare weg
Oirschot – chirurgijn, rentmeester van het kapittel, schoolmeestersplaats
Oisterwijk – beneficie Beatae Mariae prima fundationis, rentmeester van het kwartier,
schoolmeester, verlaten landerijen
Oss – privileges, remissie, secretaris
Overpelt – limietscheiding met Lommel
Peelland – assistenten van de kwartierschout, classis, gegijzelden, kwartier, kwartierschout,
visitatie van kerken en scholen
Reusel – licentmeester, remissie
Riethoven – onderhoud van de kerk
Rosmalen – Kneveldijk of Annenborghsesteeg, predikant
Schijndel – geleverde karren aan het leger
Sint Michielsgestel – predikant
Sint Oedenrode – afgebrande beneficiaatshuizen, landshoeve in den Hulst, kanunniken van
het kapittel, kapittelkerk, predikant, remissie
Son - betaling
Steensel – onderhoud van de kerk, remissie, schoolmeestersplaats
Strijp – hoeve van het klooster van de Uilenburg
Teeffelen - landshoeve
Tilburg – drossaard van de heerlijkheid, grondgewincijnzen, grutmolen, ’t huis te
Moerenburgh, kerkenraad, lakenkooplieden, predikant, tienden
Tongelre - betaling
Uden – in het land van Ravestein, pachter van ’s lands tienden
Udenhout – kerk, ’s lands hoevenaar
Valkenswaard – renten van de kerk
Veghel – betaling, personaatschap en patroonaatschap laïcaal, predikant, Sint Lambertuskerk
Veldhoven - predikant
Vessem – predikant, schoolmeester
Volkel – pastoor
Vught – de Cluijse aan het Sint Pieterskerkhof, Haenewijcxbosch, Houw, predikant
Waalre – renten van de kerk
Waalwijk – gewezen predikant, pastoraal huis
Westerhoven – smalle tiende – Zeelst – onderhoud van de kerk
TEKSTEDITIE

MICROFICHE 227.1
Dit resolutieboek beging met de algemene alfabetische index

MICROFICHE 227.2
folio 1 – zaterdag 1 januari 1684
Vermits den nieuwe jaersdagh ende is geen collegie van raeden gehouden

folio 6 – dinsdag 4 januari 1684
Missive van Frans van Heurn wordt gelast om aan Geertruij Martina van Gerwen kanunnikes
van het adellijk stift van Binderen het jaarlijks lijfpensioen over te maken.

folio 6 – dinsdag 4 januari 1684
De commies van het landsmagazijn te ’s-Hertogenbosch die gelast wordt om 100 stelen voor
spaden in te kopen, 50 stelen voor ‘picken’ [vgl. pikhaken], 100 stelen voor grote bijlen, 75
stelen voor kleine bijlen, 25 stelen voor hakmessen, 25 stelen voor schoppen en daarvan een
behoorlijke declaratie in te sturen met een akte van verzoek aan de provincie Holland.

folio 6 – dinsdag 4 januari 1684
Bestek van het maken van een stenen straat in het ravelijn voor de Hinthamerpoort en van het
hoornwerk voor dezelfde poort en van de overval in het ‘contrescharp’ achter het kasteel
aldaar.

folio 6 verso – dinsdag 4 januari 1684
De Heer van Deurne als rentmeester wordt gelast om Hendrik van Duren pastoor te Volkel in
onder Uden in het land van Ravenstein bij provisie te betalen het supplement van zijn
pretensie tot 180 gulden en zich over deze pretensie nader te informeren.

folio 7 verso – woensdag 5 januari 1684
Bericht over de processtukken tussen Hendrik Silvesters van Hedickhuijsen oud-borgemeester
te Loon op Zand en de huidige borgemeesters en regenten.

folio 7 verso – 5 januari 1684
Gelezen zijn diverse korte berichten o.a. dat aan rentmeester Thomas van Beresteijn zal
worden geaccordeerd het uitgeven van een subsidie van 6000 gulden t.b.v. zijn kantoor die de
Heer van Deurne als rentmeester hem zal voldoen.

folio 11 – vrijdag 7 januari 1684
Missive Abraham Verster rentmeester van het kwartier Oisterwijk.

folio 23 verso – dinsdag 11 januari 1684
Missive van de leenmannen van de leen- en tolkamer van stad en meierij van ’s-
Hertogenbosch met de processtukken van Jacques Prol koopman te Antwerpen en Roelandt
Roelandts samen met Jacobus Florissen op en jegens Johan Bruijnincx cumsuis pachters van
de grote Brabantse zwijgende landtol geleide- en paardengeld. Deze stukken zullen ter
secretarie bewaard worden.
folio 24 – dinsdag 11 januari 1684
Missive van de Heer van Deurne als rentmeester met als onderwerp hoe het kwartier
Maasland op een geschikte wijze het water zou kunnen lossen en de opbrengst van de
landerijen beter wordt. De missive wordt doorgestuurd naar een commissie.

folio 28 verso – donderdag 13 januari 1684
Missive van ingenieur Vleugels betreffende de gewezen werkbaas Michiel van der Beeck. De
ingenieur wordt gelast er zorg voor te dragen dat de landerijen van genoemde werkbaas niet
worden vervreemd en onder ‘sufficante cautie’ de dienstmeid van de werkbaas te ontslaan en
aan de persoon Casper Eijmberts 63-7-0 en 33-15-0 uit te betalen onder hen berustende
vanwege het demolieren [= afbreken] van het fort Orthen en om daarmee de inventarisatie van
de goederen te betalen en van de ontgraving der punten van het ravelijn voor de
Hinthamerpoort.

MICROFICHE 227.3
folio 36 verso – dinsdag 18 januari 1684
Rekest van de diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente te ’s-Hertogenbosch i.v.m.
de verhoging van de gemene middelen met 1 oortje en dat te besteden aan de diaconie.

folio 39 verso – woensdag 19 januari 1684
Missive van ontvanger Willem de Wildt over de verpondingen in het kwartier van
Kempenland aan de ene kant en Johan Constable gemachtigd als enige en universele
erfgenaam van Johan Kirckpatrick in zijn leven sergeant majoor generaal en gouverneur van
’s-Hertogenbosch aan de andere kant i.v.m. de nalatenschap van genoemde gouverneur o.a.
registers en papieren en geldbedragen [zie ook folio 59].

folio 41 verso – vrijdag 21 januari 1684
Proces tussen Lambert van Gerven [vgl. Gerwen] schout van Helmond contra Gerardt de
Quiter gehuwd met Maria van Grinsveen waarbij mr. Isacq Suevens als landsadvocaat
optreedt en de stukken nader onderzoekt.

folio 41 verso – vrijdag 21 januari 1684
Rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch i.v.m. het beroepen van dominee Laurentius van
der Veen als predikant te Vught volgens een akte van de Raad van State dd. 28 oktober 1683.

folio 47 – dinsdag 25 januari 1684
Missive van schepenen van Empel op een rekest van Godert van Broeckhuijsen secretaris van
Empel en Meerwijk [er staat Heeswijk] die verzoekt een nieuw quohier der verpondingen te
mogen maken. Verzoek gaat naar een commissie.

folio 52 – dinsdag 25 januari 1684
Bericht over de verongelukte werkbaas Michiel van der Beeck welk bericht wordt
doorgegeven aan ingenieur Vleugels.

folio 52 – dinsdag 25 januari 1684
Goedgevonden is dat de Heer van Heeswijk als commandeur van ’s-Hertogenbosch aanstonds
uit de detentie zal ontslaan de dienstmeid van de genoemde Michiel van der Beeck.
folio 48 verso – donderdag 27 januari 1684 [paginanummering is hier verstoord]
Bijdrage van ’s-Hertogenbosch op basis van een vastgesteld quotum in het bedrag van
400.000 gulden en zo lang dat uitblijft blijven twee van hun schepenen in gijzeling.

folio 53 – maandag 31 januari 1684
Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op een rekest van Rycmainus Conradij
studerende tegenwoordig te Deventer die om approbatie verzoekt van de collatie van een
beneficie van St. Catharina in de kerk van Heeze [er staat Heese – kan ook Heesch zijn] en
van het provisorschap van het gasthuis aldaar op hem geconfereerd door de commandeur van
Gemert

folio 54 verso – dinsdag 1 februari 1684
Rekest van Engelbrecht de Man secretaris van de vrijheid Oss. De raad houdt vast aan een
voorafgaande appointement t.a.v. de rekening der verponding.

MICROFICHE 227.4
folio 62 – zaterdag 5 februari 1684
Rekest van Eva Bernarda Monnincx religieuze van het adellijk stift Binderen onder Helmond
waarna de rentmeester wordt gelast haar vier termijnen over 1684 te betalen.

folio 62 – zaterdag 5 februari 1684
Rekest van de ingezetenen van het kwartier Kempenland [volgens mij moet het Peelland
zijn….] met een bericht dat stadhouder Jacobus Boor in een huis door drie personen is
bedreigd die het plan hadden hem dood te schieten waarbij betrokken was een zekere Hendrik
Willem Jan Thielmans ….van Erp soldaat onder de compagnie van kapitein Peterswalt onder
het regiment van de heer Birckvelt in garnizoen te Geertruidenberg. Toen het vermoorden
van Boor niet was ge,lukt hebben ze de ramen ingeslagen. De delinquenten zijn in het
garnizoen van ’s-Hertogenbosch in hechtenis genomen. Aan de Heer van Heeswijk
commandeur te ’s-Hertogenbosch zal geschreven worden de delinquenten niet te ontslaan.
Kwartierschout Crommon van Peelland en se suppliant worden verzocht z.s.m. alle stukken
door te sturen naar de Raad van State die door een commissie nader worden onderzocht.

folio 67 – dinsdag 8 februari 1684
Rekest van Jacob de Ketelaer gewezen borgemeester te Helmond over 1670-1671.

folio 71 verso – vrijdag 11 februari 1684
Rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch i.v.m. het beroepen van dominee Laurentius van
Veen predikant te Vught waar hij hetzelfde traktement zal ontvangen als te Sint
Michielsgestel.

folio 72 verso – zaterdag 12 februari 1684
Missive van de classis van Peel- en Kempenland n.a.v. de sententie van de Gelderse synode
uitgesproken over Godefridus de Ruijter predikant te Nuenen met het verzoek aan rentmeester
van Heurn om 2/3 part van het traktement van de predikant in te houden en het resterende 1/3
part prompt te voldoen.

folio 76 – maandag 14 februari 1684
Zeer uitgebreide calculatie i.v.m. de reparatie van de fortificatiewerken van Grave met
geldbedragen en de namen van de afzonderlijke bolwerken.
folio 79 verso – dinsdag 15 februari 1684
Rekest van Balthazar van Gijsbergen secretaris van de vrijheid Eersel welk rekest wordt
doorgestuurd naar de schepenen van Eersel.

folio 80 – dinsdag 15 februari 1684
Memorie van Nicolaes van Velsen commies van ’s lands magazijn te ’s-Hertogenbosch die
opdracht krijgt om de affuiten te laten maken en de bijbehorende raderen wat nader wordt
gespecificeerd.

folio 80 verso – dinsdag 15 februari 1684
Bericht over de processtukken tussen de pachters van het gemaal te ’s-Hertogenbosch contra
de weduwe van wijlen de pensionaris Christiaen Beresteijn. De stukken zullen ter secretarie
bewaard worden.

folio 86 – vrijdag 18 februari 1684
Rekest van schepenen en regenten van de vrijheid Oss in het kwartier Maasland die om
remissie verzoeken van hun achterstallige verpondingen. Dit verzoek wordt afgeslagen.

MICROFICHE 227.5
folio 92 – maandag 21 februari 1684
Missive van kwartierschout Crommon met bijgevoegd alle stukken in de zaak van soldaat
Hendrik Willen Jan Tielman van de compagnie van kapitein Peterwalt uit het regiment van de
Prins van Birckvelt die stadhouder Boor van Peelland had bedreigd. De stukken worden
overhandigd aan de Heer van Heeswijk als commandeur van ’s-Hertogenbosch om vervolgens
tegen de soldaat te procederen zoals goede justitie betaamt.

folio 95 verso – donderdag 24 februari 1684
Rekest van Goyart zoon van Leendert Willemse dat overhandigd wordt aan de Heer van
Deurne als rentmeester.

folio 201 verso – maandag 28 februari 1684
Missive van J. van der Graeff die de affaires regelt van ontvanger Blijenburgh op een rekest
van ingezetenen van Steensel in het kwartier Kempenland die om remissie van hun
achterstallige verpondingen hebben verzocht.

folio 111 – maandag 6 maart 1684
Memorie aangaande de 1e rekening van Daniel Tas wegens de gearresteerde goederen van het
domkapittel van Luik over 1676-1682.

folio 111 – maandag 6 maart 1684
Missive van de extraordinaire gedeputeerden van de Gelderse Synode van 1683 aangaande de
zaken van de classis van Peel- en Kempenland – geen nadere informatie.

folio 114 – dinsdag 7 maart 1684
Rapport na examinatie van het rekest van Geertruijt Martine van Gerwen voorheen
kanunnikes in het adellijk stift Binderen te Helmond en nu getrouwd met N. St. Victor
verzoekende met een verzoek haar pensioen uit te keren zo lang ze leeft. Besloten is de
uitkering voor een jaar te continueren waarvan extract gaat naar de Raad van State en
rentmeester van Heurn wordt gelast het voor dit jaar uit te betalen.
MICROFICHE 227.6
folio 122 – vrijdag 10 maart 1684
Rekest van de kwartierschout van Peelland Gerard van Crommon die verlof krijgt om voor
zijn officie 2 of 3 personen aan te stellen ter assistentie van alle affaires.

folio 126 – zaterdag 11 maart 1684
Advies in de zaak tussen Lambert van Gerven [vgl. Lambert Milling van Gerwen] als schout
van Helmond op en jegens Gerardt Quiter in huwelijke hebbende Maria van Grinsveen. De
suppliant wordt veroordeeld tot betaling der proceskosten.

folio 131 – maandag 13 maart 1684
Memorie van agent Hertogh Moerkercken met een verzoek vanwege de ingezetenen van het
kwartier Peelland om soldaat Willem Hendrik Jan Tielmans gedetineerde te ’s-Hertogenbsoch
zonder uitstel te recht te stellen. De gouverneur van de stad wordt gelast deze persoon z.s.m.
voor de krijgsraad van het garnizoen te dagen en te recht te stellen en door te geven wat er in
deze is geschied.

folio 138 verso – woensdag 22 maart 1684
Voor hen die van militaire geschiedenis houden….een zeer uitgebreid relaas van
oorlogsmunitie en materialen in het garnizoen te Maastricht….zie ook folio 151 verso

folio 147 verso – maandag 27 maart 1684
Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op een rekest van Arnoldus de Graaff
predikant te Etten die verzoekt om approbatie van een collatie die door de heren staten van
Holland is gedaan op Marcelis de Graaff zijn zoon van een zekere vicarie in de kerk van
Heeswijk. De rentmeester wordt gelast 2/3 daarvan aan Marcelis de Graaff te betalen en 1/3
aan het gemene land.

MICROFICHE 227.7
folio 157 verso – donderdag 30 maart 1684
Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen Adriaan van Borssele op een
rekest van Nicolaas Gerits van Osch of Esch (?) uit Tilburg om aldaar voor een periode van 6
jaren een grutmolen te mogen gebruiken door hem gekocht van de erfgenamen van Jan
Weijtens . Het verzoek wordt afgeslagen.

folio 161 – zaterdag 1 april 1684
Deze akte heeft niets met de meierij te maken maar geeft wel een mooi overzicht van het
oorlogsmaterieel wat men in het magazijn van Delft had liggen en dus model zal staan
voor andere magazijnen….de spelling is aangepast:
30.000 pond buspolver, 50.000 pond musketlood, 70.000 pond lont, 4000 handgranaten, 20
‘hairekleeden’(?), 300 musketten complete, 300 snaphanen, 200 secrete lonthoorens, 2000
spaden, 1200 schoppen, 400 houwelen, 100 grote bijlen, 150 kruiwagens compleet, 50 wielen
in voorraad, 50 spillen in voorraad, 500 delen, 100 gezaagde delen, 25 balken van 10 voet, 25
balken van 12 voet, 25 balken van 16 voet, 50 paalbalken van 5 en 6 duim, 25 kaarsen, 800
turken [zie ook folio 169, 176, 182, 187, 196 verso, 202 verso, 206 verso, 210 verso, 409]
folio 174 – dinsdag 11 april 1684
Rapport n.a.v. een rekest van Gijsbert van Arensma die verzoekt om een provisionele betaling
in mindering van de pretentie van pater Boucquet gewezen prior van de Baseldonk te ’s-
Hertogenbosch. De Heer van Deurne als rentmeester wordt gelast de weduwe van de
suppliant te voldoen voor een bedrag van 600 gulden.

folio 175 – dinsdag 11 april 1684
Rekest van Steven Cozijns organist in de grote kerk te ’s-Hertogenbosch welk rekest wordt
overhandigd aan de Heer van Deurne als rentmeester.

MICROFICHE 227.8
folio 180 verso – donderdag 13 april 1684
Missive van ontvanger Lintworm op een rekest van Maria Hamel weduwe van wijlen Johan
Hamel in zijn leven ontvanger van de beurzen en andere beneficies t.b.v. studenten binnen ’s-
Hertogenbosch inhoudende dat Hendrik Jan Josephs wonende te Heesch op 16 januari 16566
voor schepenen der genoemde stad heeft verkocht aan Florentius Schuijl, zijnde toenterrijd
ontvanger der beurzen, een jaarrente van 7-10-0 en tot onderpand heeft gesteld een akker
teulland omtrent 2 ½ mauwer zaadland zijnde 20 vaten gelegen te Heesch welke rente door
Hendrik en later zijn weduwe altoos was betaald maar niet meer door de kinderen, waardoor
de suppliant genoodzaakt is geweest deze akker in arrest te laten nemen om die vervolgens te
verkopen op 21.10.1681.

folio 182 verso – donderdag 13 april 1684
Rekest van Johannes Pr. van Pallandt schoolmeester en koster te Drunen in het kwartier van
Oisterwijk waarna aan rentmeester Slingelandt wordt gelast het achterstallige traktement van
deze schoolmeester uit te betalen.

folio 183 verso – vrijdag 14 april 1684
Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op een rekest van Margriet Janssen van
Ort[h]en vrouw van Zimon Hansen wonende te ’s-Hertogenbosch met het verzoek om tegen
de dijk van Orthen een huis te mogen bouwen met de belofte de dijk mee te onderhouden.
Akkoord.

folio 184 – vrijdag 14 april 1684
Missive van rentmeester Herman Cuchlinus betreffende een zekere sommatie van de
ontvanger der geestelijke goederen in Holland gedaan aan de zoon van Michiel Hendrik
Delissen hoevenaar op de hoeve van de Clarissen onder Middelrode onder Berlicum tot
betaling van enige cijnskes ter waarde van 4-6-7 ½ die men ten achter is sinds 1672. Men
vraagt de rentmeester te laten weten of het gemene land gehouden is tot betaling van die
cijnskes en bovendien aan te geven wat voor een salaris de deurwaarders krijgen van een
sommatie.

folio 190 verso – maandag 17 april 1684
Rekest van de ingezetenen van het kwartier Kempenland die om remissie verzoeken van hun
achterstallige algemene middelen.

folio 192 – dinsdag 18 april 1684
Rekest van de classis van ’s-Hertogenbsoch i.v.m. het beroepen van een andere predikant te
Sint Michielsgestel en Gemonde in de plaats van dominee Laurentius van Veen.
folio 199 verso – vrijdag 21 april 1684
Missive van rentmeester Barthout van Slingelandt op een rekest Adriaan van Bernagie
drossaard der heerlijkheid Tilburg en Goirle inhoudende dat Pieter Brabant inwoner van
Tilburg zich had verstout om in de maand augustus zijn koren van het veld naar huis te halen
zonder dit te laten weten aan de pachters van de tienden wat tegen het plakkaat was van
20.5.1679.

MICROFICHE 227.9
folio 213 verso – woensdag 26 april 1684
Reactie op een serie stukken door Bernard van Bernvelt procureur voor de Raad van State op
en jegens Ego de Wildt of With (?), Herrij Gijsels, Laurens Jan Hoeck, Adriaen Kerkhoff,
Hendrik Staeckenbroeck, Anthony van Lent, Solem (?) van Tilburgh, Anthonij van Wijck en
Joost Gijsberts, allen lakenkooplieden aangaande het voldoen van 9 distincte akten van
taxatie.

folio 222 – maandag 1 mei 1684
Memorie van Florentius van der Horst gewezen aannemer van de aardewerken te ’s-
Hertogenbosch die verzoekt om een ordonnantie voor een half jaar onderhoud. Men gaat op
dit verzoek niet in.

folio 226 verso – dinsdag 2 mei 1684
Uitgegeven akte voor schipper Hendrick Rutten de Leeuw om de Heer van Villers naar ’s-
Hertogenbosch te brengen.

folio 229 verso – woensdag 3 mei 1684
Rapport op het rekest van Johannes Allons schoolmeester te Vessem waarna rentmeester
Beresteijn wordt gelast de schoolmeester een achterstallig traktement van 100 gulden uit te
betalen.

folio 230 – donderdag 4 mei 1684
Rekest van de kerkenraad van Tilburg met een verzoek om approbatie van het beroep van
dominee Johannes Ulens predikant aldaar in de plaats van wijlen Willem de Beveren.
Akkoord.

folio 230 – donderdag 4 mei 1684
Missive van rentmeester van Slingelandt op een rekest van Magdalena Francoise Serclaes
Tilly gravinne douarière van Bokhoven en van Venloon [= Loon op Zand] i.v.m. het beroepen
van een predikant te Venloon in de persoon van Johannes van de Wiele.

folio 230 – donderdag 4 mei 1684
Missive van rentmeester Slingelandt i.v.m. de beslaglegging op goederen van Cornelis van
der Wie wonende te Loon op Zand i.v.m. een achterstallige pacht van een tiendklamp met een
waarde van 170 gulden. Aan Adriaen Ockers wordt gelast als koper van deze goederen zijn
beloofde kooppenningen te voldoen aan de rentmeester en aan de secretaris aldaar om de
veste te laten passeren en bij weigering wordt een deurwaarder ingeschakeld.

folio 234 - vrijdag 5 mei 1684
Rapport n.a.v. een memorie van de gouverneur van de stad ’s-Hertogenbosch betreffende het
verongelukken van de werkbaas Michiel van der Beeck waarna is besloten een zekere Adriaen
van Geldrop [vgl. Geldrop] uit zijn detentie te ontslaan mits hij zelf de kosten betaalt.
folio 234 verso – vrijdag 5 mei 1684
Rekest van de ingezetenen van Beek bij Aarle in kwartier Peelland waarna is besloten
ontvanger Nagel te gelasten de gegijzelden te ontslaan en vrij te laten.

folio 238 verso – dinsdag 9 mei 1684
Bericht van ontvanger Sweerts op een rekest van Jacob van Woerkom die een verzoek heeft
ingediend deurwaarder te mogen worden op het kantoor van Sweerts. Akkoord en de akte van
commissie volgt.

MICROFICHE 227.10
folio 242 – vrijdag 12 mei 1684
Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op een rekest van Steven Cozijns organist in
de grote kerk te ’s-Hertogenbosch i.v.m. 158 gulden achterstallige huishuur van een huis van
het land dat hij bewoond heeft.

folio 242 verso – vrijdag 12 mei 1684
Missive van de Heer van Deurne als rentmeester aan de deurwaarder Johan de Cassemajor
i.v.m. de meubels van wijlen advocaat Valckenaar.

folio 235 – vrijdag 12 mei 1684
Missive van rentmeester Beresteijn op een rekest van Everardus Bebber predikant te
Veldhoven die een verzoek heeft ingediend betreffende de reparatie van zijn pastorie.

folio 252 – zaterdag 20 mei 1684
Missive avn de Heer van Deurne als rentmeester op een rekest van mr. Diderick Bressy
schout en dijkgraaf van het kwartier van Maasland met een verzoek net zoveel te mogen
ontvangen als zijn collega’s kwartierschouten van de andere rentmeesters.

folio 253 – zaterdag 20 mei 1684
Rekest van Ego de With cum suis lakenkooplieden uit Tilburg op en jegens procureur Bernard
van Bernevelt i.v.m. akten van taxatie [zie ook folio 213 verso, 408].

folio 253 verso – dinsdag 23 mei 1684
Gelezen zijn diverse stukken en zijn besluiten genomen o.a.:
commandeur Raedemaecker wordt gelast om de penningen door hem ontvangen of nog te
ontvangen van de verkochte meubels van commies Hendrik van Oort en zijn zwager de Bije
ter hand te stellen aan secretaris van Slingelandt; Hendrik de Runck, Dirck en Maerten
Gijsberts van Meteren momboirs over de onmondige kinderen van Jan Tijssen Pael zullen
teruggeven de kist of koffer met de meubels van genoemde Hendrik die ter bewaring hebben
berust onder de gewezen commies Hendrick van Oort; Nicolaas van Velsen wordt gelast de
goot van het groot magazijn te ’s-Hertogenbosch te repareren welke reparatie de 160 gl. niet
te boven mag gaan.

folio 254 verso – dinsdag 23 mei 1684
Missive avn Herman Kuchlinus op een rekest van het gemene land betreffende enige kleine
cijnzen [ zie folio 184].
folio 255 – dinsdag 23 mei 1684
Missive van rentmeester Frans van Heurn op een rekest van Jan van Heeswijk cum suis te
Sint Oedenrode die om remissie hebben verzocht.

folio 255 – dinsdag 23 mei 1684
Missive van rentmeester Frans van Heurn i.v.m. het publiek verkopen van de materialen van
twee beneficiaatshuizen onder het kapittel van Sint Oedenrode of ze weder laten opbouwen .

folio 258 verso – donderdag 25 mei 1684
De raad en rentmeester generaal der domeinen Adriaan van Borssele wordt gemachtigd en
gelast erop toe te zien dat de ordonnantie van het land inzake het kappen, stelen en vervoeren
van hout stipt wordt nageleefd en dat tegen overtreders geprocedeerd wordt; besloten is aan
Tobias van Lingen majoor op de forten Isabella en Anthonij vanwege een half jaar
waarneming een toeslag van 25 gl. te geven ; gesproken is over de stukken van het
personaatschap en van de tienden te Erp die nader worden onderzocht.

folio 260 – vrijdag 26 mei 1684
De kwartierschout van Maasland Bressy wordt gelast een pertinente begroting in te dienen
m.b.t. het uitwateren van de lage landen in zijn kwartier.

folio 261 verso – vrijdag 26 mei 1684
De magistraat van ’s-Hertogenbosch wordt gelast de rivier de Dieze te laten ontruimen en
hem navigabel [= bevaarbaar] te maken zodat alle beduchte ongeregeldheden kunnen worden
voorkomen; Robbert de Lobel medicine doctor te ’s-Hertogenbosch zal uit het huis in de
Peperstraat dat hij van het gemene land heeft gekocht 2 gl. verponding moeten betalen;
Godert van Broeckhuijsen secretaris te Empel en Meerwijk wordt gemachtigd een nieuw
quohier te schrijven van alle landerijen die onder die heerlijkheid gelegen zijn; ontvanger
Copes wordt gelast aan de schepenen en regenten van Veghel hun verpondingen te laten
korten met 463-2-0 vanwege de dubbele verpondingen op tienden en molens

folio 264 verso – zaterdag 27 mei 1684
Rekest van de schepenen der heerlijkheid Tilburg en Goirle op en jegens de kerkenraad van
Tilburg i.v.m. het beroepen van een predikant in de plaats van wijlen Willem van Beveren.

folio 265 verso – zaterdag 27 mei 1684
Enkele besluiten: geaccepteerd worden de bestekken van het onderhoud van de metselaars- en
timmerwerken te ’s-Hertogenbosch aangenomen door Cornelis van Dam voor 1000 gulden,
het onderhoud aan het stadskasteel en de ravelijn te ’s-Hertogenbosch aangenomen door
Adriaen Jonckers voor 900 gulden, het maken van een stenen straat door het ravelijn voor de
Hinthamerpoort aangenomen door Adriaen van den Boom voor 400 gulden, het repareren van
het hoornwerk voor de Hinthamerpoort aangenomen door Adriaen van den Boom voor 1400
gulden, het maken van de overval achter het kasteel te ’s-Hertogenbosch aangenomen door
Adriaen van den Boom voor 1600 gulden, het maken van een kamertje voor de officier in het
hoofdwachtskorps du guarde op de Markt aangenomen door Adriaen van den Boom voor 138
gulden, onderhoud en reparatie van het metsel- en timmerwerk aan het fort Isabella en St.
Anthonij buiten de stad aangenomen door Hendrik van Elst voor 690 gulden, onderhoud van
het grondwerk [aerdewerck] van beide genoemde forten aangenomen door Pieter van
Heijsbergen [mogelijk: Heijnsbergen] voor 460 gulden.

folio 267 – maandag 29 mei 1684
Missive van kwartierschout Sweerts de Landas op een rekest van de regenten en ingezetenen
van Lommel betreffende de 80 bunders land die bij de limietscheiding van het district der
supplianten onder die van Mol en Balen in het kwartier van Antwerpen zijn gebracht waarvan
de supplianten nog wel de contributies hebben.

folio 270 – maandag 29 mei 1684
Rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch i.v.m. de reguliere visitatie van kerken en
scholen.

MICROFICHE 227.11
folio 271 – maandag 29 mei 1684
Rekest van Jacob Boor stadhouder van de kwartierschout van Peelland Gerard Crommon
i.v.m. de veroordeling op advies van de advocaten voor de krijgsraad van Hendrik Willem
Janssen Tielman van Erp en op 17 april is geëxecuteerd en dat de suppliant van verschillende
kanten wordt gewaarschuwd acht te slaan op zijn goederen en bedacht moet zijn op
dreigementen zowel door de vrouw als andere kwaadwilligen uit de kring van de
geëxecuteerde. Hij wordt in bescherming genomen en mag zich verdedigen tegen
vagebonderende agressors en het hem is toegestaan ter wille van zijn eigen veiligheid en
afschrikken van zulke ongebonden mensen zich te verdedigen en zich tegen dit soort
gebeurtenissen te verweren zonder daarmee tegen justitie in te gaan en hij mag het melden aan
de gouverneur van ’s-Hertogenbosch die hem met de militaire en sterke hand zal assisteren en
beschermen.

folio 272 verso – maandag 29 mei 1684
Rekest van schepenen en regenten van de vrijheid Oss in het kwartier Maasland m.b.t. hun
achterstallig ¼ part over 1676 in twee termijnen mogen betalen.

folio 273 verso – woensdag 31 mei 1684
Nicolaes van Velsen commies van ’s lands magazijn te ’s-Hertogenbosch wordt gelast drie
pleiten te nemen toebehoord hebbende aan de vrouw van der Borst die tot ’s lands dienst
gebruikt kunnen worden; aan de weduwe van Michiel van der Beeck wordt vergund in een
van haar in beslag genomen huizen te gaan logeren tot onderhouding van haar familie en de
huurpenningen te mogen ontvangen van de andere huizen mits ze er voor zorgt dat die
behoorlijk worden onderhouden en gerepareerd; commies van Velsen wordt tevens gelast om
de poort van het Wymelenbergs klooster [vgl. Windmolenberg] waar langs heen de affuiten
int magazijn achter het zelfde klooster worden gebracht te laten repareren mits het de som van
30 gulden niet te boven gaat.

folio 276 – woensdag 31 mei 1684
Vanwege het overlijden van Huijbert Huijberts van Herwijnen is het veer van de grote en
kleine hekel te ’s-Hertogenbosch vacant en na deliberatie is besloten de post te gunnen aan
Pieter Cornelis van Heemskerck mits genietende van iedere persoon zo menigmaal als hij de
grote hekel passeert een oortje en de kleine hekel de helft daarvan en ter wille van dit
beneficie moet hij jaarlijks de grondwerken van de stad mee onderhouden.

folio 282 - vrijdag 2 juni 1684
Missive van de gouverneur van ’s-Hertogenbosch dat in de stad in garnizoen liggen zowel
officiers als soldaten van het regiment van kolonel Losecaet.
folio 288 verso – maandag 5 juni 1684
Missive van Nicolaes Blom met een bestek voor het repareren en maken van het kadedijkje
[kaeijdijckjen] achter hat kasteel tot aan de hoogten van het dorp Orthen over een lengte van
ca. 60 roeden.

folio 289 verso – dinsdag 6 juni 1684
Rekest van Peter Joost Brabants rademaker wonende te Tilburg op en jegens Adriaen
Bernagie drosaard aldaar.

folio 291 verso – dinsdag 6 juni 1684
Korte berichten o.a. :
Rentmeester Beresteijn wordt gemachtigd en gelast de vervallen kas voor de schoolmeesters
in het kwartier Kempenland weer op te richten ten behoeve van de weduwe en kinderen van
de schoolmeesters ter plaatse; de classis Kempen- en Peelland dient een bericht te sturen aan
de Raad van State waarom contra het synodaal decreet Petrus Aelstius in zijn predikdienst
hebben hersteld; Thielman van Breugel predikant te Rosmalen die een vergoeding kan
tegemoet zien vanwege de waarneming van de kerk van Orthen; Pieter Calff de boomsluiter te
’s-Hertogenbosch een bedrag van 36 gulden voor het overvaren van het wachtvolk naar fort
Orthen maar dat wordt verkleind omdat dat fort is afgebroken.

folio 293 verso – woensdag 7 juni 1684
Missive van de graaf van Nassau gouverneur van ’s-Hertogenbosch met een bestel vanwege
het transport van de grond buiten de Hinthamerpoort en van het verlaat achter de Citadelle
van Den Bosch. Men houdt vast aan een eerder genomen resolutie.

folio 293 verso – woensdag 7 juni 1684
Missive van rentmeester Frans van Heurn op een rekest van Hendrik de Jongh secretaris te
Heeze en Leende als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Andries de Jongh met een
verzoek dat zijn zoon zou mogen worden uitgekeerd en voldaan van de twee beneficies door
de Heer van Heeze en Leende aan zijn genoemde zoon gegeven het ene gefundeerd op de Sint
Janskapel te Strijp onder Leende en het andere op het Onze Lieve Vrouw altaar in de kerk
aldaar. Akkoord om te voldoen vanaf 1681.

folio 296 verso – donderdag 8 juni 1684
Missive van de graaf van Nassau gouverneur van de stad ’s-Hertogenbosch aangaande de
veermansplaats op de Grote en Kleine Hekel in de stad.

folio 297 – donderdag 8 juni 1684
Rentmeester Frans van Heurn wordt gemachtigd en gelast om aan dominee Lambertus
Vitrarius predikant te Moergestel 60 gulden huishuur uit te keren.

folio 297 – donderdag 8 juni 1684
Korte berichten o.a.:
De heren die op de verpachting der tienden komen worden verzocht precies te informeren
naar de paap die zou wonen in het klooster van de Uilenburg waar de religieuzen al lang zijn
uitgestorven en die daar in de kerk dagelijks dienst doet, waarover hij de hoogschout eens
nader moet spreken; het verzoek van de aannemers van de ruiterstallingen op het Sint
Jsacobskerkhof zal worden afgeslagen; de stukken van de verongelukte werkbaas Michiel van
der Beeck zullen worden overhandigd aan dh eren Bredehoff en Crommon die hierover met
mr. advocaat Pieter Schaep zullen spreken; controleur Nicolaes Blom wordt gemachtigd en
gelast z.s.m. zijn rekening te overleggen aan de generaliteitskamer van de som van 5137
gebruikt in verband met de afbraak van fort Orthen; verbaal over de verkoop van d egoederen
van Simon Beerents en vrouw van der Borst en van een in beslag genomen pont te ’s-
Hertogenbosch; aan Adriaan de Kock en Casper Eijmers hebben gewerkt aan de afbraak van
fort Orthen.

MICROFICHE 227.12
folio 301 – vrijdag 9 juni 1684
Mossive van ontvanger Joost Nagel en die is aangenomen en gehouden voor ‘anthidotaal’.

folio 303 – zaterdag 10 juni 1684
Rechterlijk advies in de zaak van Hendrick Silvester van Hedickhuijsen oud-borgemeester te
Loon op Zand contra de drossaard en schepenen ter plaatse betreffende enige kapitalen [lange
akte – zie ook folio 407].

folio 305 verso – maandag 12 juni 1684
Missive van controleur Nicolaes Blom met het bericht dat de magistraat van ’s-
Hertogenbosch had laten publiceren dat men de Dieze, de rivier die door de stad loopt, zou
willen uitdiepen en dat iedereen dat voor zijn eigen huis en erf zou moeten doen. Wie zich
bezwaard vindt kan dat melden bij de Raad van State.

folio 310 – dinsdag 13 juni 1684
Rekest van de gedeputeerden van de Gelderse Synode die de hoogschout van ’s-
Hertogenbosch en de kwartierschouten in de meierij aanbevelen en ordonneren om te zorgen
dat de plakkaten van het land betrekking hebbende op de paapsgezinden volkomen effect
zullen sorteren.

folio 329 – vrijdag 16 juni 1684
Missive van ontvanger Willem de Wildt op het rekest van de ingezetenen van Bladel in het
kwartier van Kempenland die om remissie hebben verzocht van hun achterstallige
verpondingen.

MICROFICHE 227.13
 folio 336 verso – maandag 19 juni 1684
Missive van controleur Nicolaes Blom betreffende de werken aangenomen door Adriaen de
Boom o.as. het repareren van het hoornwerk voor de Hinthamerpoort , van een stenen straat
door het ravelijnen van een overval achter het kasteelbolwerk [castels bolwerck] te
‘sHertogenbosch, waarna de aannemer werd gelast het werk stop te zetten; ook is gesproken
over het verdiepen van de Dieze

folio 341 - dinsdag 20 juni 1684
Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op het rekest van Jacob Ferdinand Sweerts
de Landas Heer van Oijen wegens het executeren der goederen van Anthony van Lent gelegen
te Oss, waarna de rentmeester wordt gelast de pacht te continueren voor de weduwe van
wijlen Jan Bastiaense pachter van de landshoeve te Nistelrode gekomen van het convent van
de Windmolenberg.

folio 343 – dinsdag 20 juni 1684
Rekest van de classis van Peel- en Kempenland i.v.m. het beroepen van Johan Duijts als
predikant te Hoogeloon en Vessem in de plaats van dominee Johan Turck.

folio 343 verso – woensdag 21 juni 1684
Missive van de Bossche schepenen n.a.v. hun publicatie over het reinigen en verdiepen van de
Dieze [zie ook folio 305 verso].

folio 345 verso – donderdag 22 juni 1684
Missive van hoog- en laagschout Raesfelt n.a.v. klachten van de pachters der bieren en het
gemaal vanwege dagelijkse fraude.

folio 346 – donderdag 22 juni 1684
Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op een rekest van de kerkmeesters van de
Sint Janskerk te ’s-Hertogenbosch die verzoeken gevrijwaard te blijven van de betaling van
twee renten nl. een van 25 gl. van voor de reductie te betalen aan het convent der
Minderbroeders en een recognitie wegens missen die de minderbroeders kwamen lezen in de
Sint Janskerk, en de andere van 42 gulden jaarlijks aan de pastoor van Sint Pieter en
Pauluskerk uit de collecte die onder de sermoenen werd gedaan. Zij worden inderdaad hiervan
ontslagen.

folio 346 – donderdag 22 juni 1684
Missive van rentmeester Barthout van Slingelandt geschreven te Tilburg op een rekest van
schepenen en regenten van Hilvarenbeek verzoekende dat de beden van alle goederen binnen
het district van Hilvarenbeek aldaar zouden moeten worden betaald ongeacht waar de
eigenaars hun residentie zouden mogen houden en dat zij supplianten alle achterstallige en
onbetaalde jaren van dit soort goederen bij parate en reële executie zouden mogen invorderen,
tenzij de eigenaars duidelijk konden bewijzen de beden ter plaatse al betaald hadden.

folio 348 – donderdag 22 juni 1684
Memorie van de classis van Peel- en Kempenland om de scholen en kerken te visiteren
waartoe uitgekozen worden de meest vigilante en capabelste predikanten.

folio 348 verso – donderdag 22 juni 1684
Rekest van Steven Cozijns organist in de grote kerk te ’s-Hertogenbosch over een huishuur
van 185 gulden. De stukken gaan naar de Heer van Deurne als rentmeester die 14 dagen de
tijd krijgt te reageren.

folio 348 verso – donderdag 22 juni 1684
Pleidooi in de zaak van de pachters van ’s lands impost op het gemaal over de stad ’s-
Hertogenbosch contra Jacquelina Bruart weduwe van wijlen Christiaen van Beresteijn in zijn
leven pensionaris van de stad.

folio 355 – dinsdag 27 juni 1684
Missive van de heren gedeputeerden van de Raad van State tot de verpachting van de tienden
geschreven op ’t huis te Moerenburgh bij Tilburg over de verdieping en reiniging van de
Dieze .

folio 356 verso – woensdag 28 juni 1684
Rekest van de pachters van de impost van ’s lands bieren te ’s-Hertogenbosch op en jegens
Reijnier Michielse van Santbeeck brouwer.
MICROFICHE 227.14
folio 365 verso – zaterdag 1 juli 1684
Marcelis Vlemmings en de weduwe van Willebort de With declaranten op en jegens Lubertus
van Vollenhoo rentmeester van het kapittel van Oirschot.

folio 371 – woensdag 5 juli 1684
Diverse declaraties o.a. van:
Schepenen van Hilvarenbeek op en jegens Herryt Gijsels uit Tilburg betreffende een bedrag
van 175-6-0; procureur Johan Lissandt contra Johan van Loockerenbergh herbergier te ’s-
Hertogenbosch 78-5-0; procureur Lissandt en notaris Benoist van Haest 105-16-0 contra Aert
Lucas wonende te Diessen onder Hilvarenbeek.

folio 376 verso – zaterdag 8 juli 1684
Rekest van Jacobus Hennings zoon van Dirk Hennings koster zanger en schoolmeester te
Moergestel verzoekt i.v.m. het overlijden van Anthony de Craen in zijn leven mede geweest
zijnde voorzanger en schoolmeester te Oirschot die schoolmeestersplaats. Akkoord.

folio 377 – maandag 10 juli 1684
Missive van kwartierschout Bressy van het kwartier Maasland met 3 bijlagen t.a.v. het
beneficiëren der lege landen [laag of leeg ?] gelegen in genoemd kwartier.

folio 385 verso – zaterdag 15 juli 1684
Missive van de magistraat van ’s-Hertogenbosch met de processtukken tussen de pachters der
bieren contra brouwer Reijnier Michielse van Santbeeck.

MICROFICHE 227.15
folio 390 verso – woensdag 19 juli 1684
Rapport n.a.v. de missive van kwartierschout Dirck Bressy met de drie distincte bestekken
van het beneficiëren en uitdiepen van de lage landen in de polders Hoog en Laag Hemaal en
van der Eijgen in het kwartier Maasland m.b.t. het verhogen der kaden, repareren der sluizen
en diepen van de wateren.

folio 399 – maandag 24 juli 1684
Rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch i.v.m. het beroepen van Reijnhardus Sohnius als
predikant te Sint Michielsgestel en Vught in plaats van Laurentius van Veen.

folio 399 – dinsdag 25 juli 1684
Missive van rentmeester Frans van Heurn op een rekest van predikant en schepenen van
Breugel in het kwartier van Peelland verzoekende om 10 mudden koren half rogge half gerst
voor een periode van 4 jaren tot onderhoud van de kerk aldaar. Akkoord.

folio 405 – donderdag 27 juli 1684
Rekest van de baron van Lerode domheer te Luik die meedeelt dat hem 1/3 part van de
tienden van Erp competeert hem aangekomen van zijn patromoniale goederen, met
verwijzing naar een resolutie uit 1651 en de opeenvolgende rentmeesters der geestelijke
goederen Battem, Donder en nu van Heurn.
folio 412 – zaterdag 29 juli 1684
Verbaal door ingenieur Vleugels over de ravelijnen voor de Hinthamer- en Vughterpoort te ’s-
Hertogenbosch met de mededeling dat vanwege het hoog water aldaar de inspectie in de
grachten niet had kunnen worden uitgevoerd maar dat men in september a.s. een nauwkeurig
onderzoek zal instellen naar de staat der ravelijnen zowel naar het hei- als metselwerk en ook
informatie in te winnen tot wiens last ‘het uijtnemen van de circuldam mette verdere aerden in
de selve grachten nogh leggende’ neerkomt.

folio 415 verso – maandag 31 juli 1684
Memorie van Peter Aelstius predikant te Sint Oedenrode waarna deze suppliant wordt
geordonneerd zich exact en punctueel te reguleren naar de sententie tot zijn last op 28 maart
1683 te ’s-Hertogenbosch aangenomen door de gedeputeerden van de Gelderse Synode ad
causam de classis Kempenland en Peelland.

folio 416 – maandag 31 juli 1684
Missive van rentmeester Frans van Heurn op een rekest van de classis van Peel- en
Kempenland met het verzoek om een akte van dispice tot het beroepen van een predikant te
Asten in plaats van wijlen dominee Hugo Vogelsangh .

folio 416 verso – maandag 31 juli 1684
Missive van de gouverneur van ’s-Hertogenbosch over de reparatie van de ruiters corps du
guarde aldaar.

folio 418 verso – woensdag 2 augustus 1684
Regenten van Enschot worden gemachtigd de kerken van Berkel en Enschot weer op te
bouwen en het glas en dak dicht te maken voor Berkel 250 gl. en de andere 200 gl. te betalen
door rentmeester Slingelandt en te zorgen voor behoorlijk jaarlijks onderhoud. Wel wordt
gewag gemaakt van brand of destructie vanwege oorlog.

folio 418 verso – woensdag 2 augustus 1684
Na het afsterven of vertrek van Jacobus de Bitter predikant te Hilvarenbeek de dekenij die
door hem bewoond werd aan de meest biedende zal worden verkocht en aan de nieuwe
bezitter zal 60 gl. huishuur verstrekt worden.

folio 419 verso – woensdag 2 augustus 1684
De combinatie van de kerken van Udenhout en Venloon wordt te niet gedaan.

folio 419 verso – woensdag 2 augustus 1684
Abraham Allons schoolmeester te Hoogeloon is nog 6 weken tijd gegeven om een verklaring
af te geven of hij in het schoolmeestershuis aldaar zal gaan wonen of niet en zo ja, dan moeten
de regenten het genoemde huis behoorlijk laten repareren en onderhouden.

MICROFICHE 227.16
folio 421 – donderdag 3 augustus 1684
De kwestie tussen de voornaamste ingezetenen van Goirle in het kwartier van Oisterwijk
contra Willem van Voorst schoolmeester aldaar welke schoolmeester wordt geordonneerd
zich zonder enige tijd verzuim te ontdoen van zijn schepenambt.
folio 421 – donderdag 3 augustus 1684
Enige korte besluiten o.a.
Regenten van Oisterwijk worden gemachtigd om alle verlaten landerijen onder de genoemde
vrijheid aan de meest biedende te verkopen; de regenten van Lommel hoeven per jaar 200 gl.
minder bede te betalen over de 80 bunders land die zijn ingedeeld bij Mol en Balen wat
Spaans gebied is; de drossaard van Tilburg wordt gemachtigd en geordonneerd om de
erfgenamen van Balthus van den Heuvel alsmede desnoods de weduwe en erfgenamen van
wijlen Dielis de Weer in admodiatie en ontvang gehad hebbende verschillende
grondgewincijnzen onder Tilburg bij executie te dwingen tot overlevering der registers en
cijnsboeken zonder registers achter te houden of te verduisteren of ter kwader trouw weg
gedaan te hebben; dat de achterstallige rente van 1 mud en 8 lopensen rogge jaarlijks te
vergelden met 9 gulden sinds lichtmis 1671 aan het beneficium van …..Maria in de kerk van
Moergestel op naam van Claes Dielis zal worden geremitteerd; dat de Heer van Deurne als
rentmeester geordonneerd wordt om de rogge die hij te pretenderen heeft tot last van de
boedel van wijlen Heijltijen weduwe van Wouter van der Pas aan te nemen tegen die 100
gulden per mud; dat rentmeester Barthout van Slingelandt gedechargeerd wordt van het
verantwoorden van renten en cijnzen van overleden personen en vervreemde goederen.

folio 426 – vrijdag 4 augustus 1684
Rekest van Jacob van der Werff cum suis erfgenamen van wijlen Maria Schuijl is na
deliberatie goedgevonden dat de supplianten het beneficie dat door de Staten Generaal in
1655 en 1657 aan Maria Schuijl is toegekend zullen genieten zo lang genoemde Maria Schuijl
geleefd had naar welk besluit de Heer van Deurne zich als rentmeester zou moeten reguleren.

folio 427 – vrijdag 4 augustus 1684
De Heer van Deurne als rentmeester wordt gemachtigd en gelast om de ¾ parten van de
smalle tienden te Westerhoven rijdende tegen de tienden van de abt van Sint Jacob te Bergeijk
voor het jaar 1685 te verpachten onder Bergeijk en ingeval zulks succes zou hebben zal de
aanbrenger beloond worden volgens het plakkaat op het uitvinden van verduisterde goederen.

folio 427 – vrijdag 4 augustus 1684
Susanna Bruijns weduwe van wijlen Otto van Doesburgh in zijn leven rentmeester van het
kapittel van Oirschot zal geremitteerd worden een bedrag van 51-11-8 met verwijzing naar
haar mans rekening van 1660 en 1666.

folio 427 verso – vrijdag 4 augustus 1684
Het ’s landshuis te Reusel wordt bewoond door Nicolaas van der Burgh licentmeester aldaar
en de heren die op de verpachting der tienden komen worden gemachtigd dit huis te verkopen
met de goederen daartoe behorende en de opbrengst zal gebruikt worden tot …..van het
kantoor van de rentmeester Beresteijn; de schoolmeestersplaats te Steensel zal te niet worden
gedaan [gemortificeert] en wordt het dorp van een schoolmeester ontlast; aan Dirck
Antonissen Berghmans pachter van ’s lands hoeve onder Bergeijk zal een remissie worden
verleend; Joost Aerts Smits en Jenneken weduwe van Jan Willemse beiden pachters van ’s
lands hoeve te Hapert worden ook geremitteerd ieder voor 120 gulden; er is een order
gegeven aan rentmeester Beresteijn om aan de pastoor van Luiksgestel te btetalen de
achterstallige 11 stuivers Brabants permissiegeld over en ter zake van 6 gezwaai gras
waarmee men de hooibeemd gelegen te Bergeijk had bezwaard; Balthazer van Gijsbergen
secretaris van de dingbank van Eersel en Duizel pachter van enige ’s lands wateren gelegen in
de hei wordt remissie verleend voor 15 gulden per jaar; ook wordt dezelfde rentmeester
geordonneerd om met Leendert Janse mr. leidekker te Eindhoven een akkoord te sluiten over
de reparatie en het onderhoud van de kerken te Aalst, Blaarthem, Zeelst, Oerle, Riethoven,
Knegsel, Steensel, Netersel, Hoogeloon, Hapert, Bladel, Best en Lierop.

folio 429 verso – zaterdag 15 augustus 1684
Rekest van Tjassa Tjassen vaandrig onder het regiment van kolonel Losecaet waarvoor men
akkoord gaat met het feit dat hij mag blijven wonen in ’s lands huis gedurende zijn verblijf
gelegen te ’s-Hertogenbosch .

folio 430 – zaterdag 15 augustus 1684
De predikantsplaats in de kerk van Bakel is onlangs gemortificeerd [te niet gedaan] en is
gecombineerd met de kerk van Aarlebeek en de commandeur van de Duitse Orde te Gemert
kan volstaan met de betaling van een enkel predikantstraktement van 600 gulden naast het
combinatiegeld; mocht de Staten Generaal echter de predikantsplaats te Bakel wederom
toestaan dan zal de commandeur weer voor twee predikantsplaatsen betalen nl. 1200 gulden;
rentmeester Beresteijn dient te betalen aan Andries Joosten mr. timmerman een bedrag van
50-5-8 penningen vanwege de reparatie van de korenwatermolen te Venbergen in het jaar
168… [moet misschien toch Hooidonk onder Nederwetten zijn….?]; de weduwe van wijlen
Willem van der Borch wordt remissie verleend over de achterstallige pacht die ze schuldig is
aan de abdij van Postel van 5 vaten rogge die betaald worden met 4 stuivers min 1 oort het
vat; voorts wordt geordonneerd dat geen classis van Peel- en Kempenland uitgeschreven mag
worden dan tegen de tijd dat de gedeputeerden die op de verpachting van de tienden komen
om zodoende de bijeenkomst van de classis te kunnen bijwonen, behalve als het gaat om
zaken die geen uitstel dulden; aan Jan Gortveltackers te Strijp die woont op een hoeve
gekomen van het klooster van de Uilenburg uit ’s-Hertogenbosch kan zijn pacht continueren;
rentmeester Thomas van Beresteijn wordt gemachtigd en geordonneerd om vlak voor de
komst van de gedeputeerden op de verpachting der tienden door ervaren en getrouwe
personen te laten nazien de respectievelijke percelen tienden onder de dorpen Lierop en
Someren en daarvan een pertinent denombrement op te stellen zowel van de grootte der
klampen als met wat voor zaad ze ingezaaid worden en bovendien een prijs vaststellen en die
informatie vervolgens te overhandigen aan de gedeputeerden.

folio 432 – zaterdag 15 augustus 1684
Rentmeester Frans van Heurn krijgt de opdracht onderzoek te doen naar de mogelijkheid van
de publieke verkoop van de pastorie van Bakel voor contant geld te betalen binnen 8 dagen na
de gegeven palmslag en daarvan aan de Raad bericht te sturen.

folio 432 verso – zaterdag 15 augustus 1684
Hendrik van Wintelroij drossaard van Asten in het kwartier Peelland [er staat Kempenland]
wordt in een erfpacht gelaten als hij de pastorie van Asten tegen 4 gl. per jaar, te betalen aan
rentmeester van Heurn, of zijn opvolger mits de pastorie loffelijk wordt onderhouden en als
de Edele Mogendheden hem nodig hebben moet hij er weer afstand van doen en de gedane
reparaties worden hem op basis van taxatie vergoed.

folio 433 – maandag 17 augustus 1684
Rekest van Jan en Cornelis van Dam waarna het bestek wordt geaccepteerd waarop de
supplianten de oude ruiterwacht geschikt zouden maken aan de voorhof van het
gouverneurslogement te ’s-Hertogenbosch en daarvoor ontvangen een som van 800 gulden in
plaats van de 1100 die zij bedongen hadden.

folio 434 – maandag 17 augustus 1684
Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op het rekest van Jan Dirck Rutten wonende
op de landshoeve te Teeffelen onder het graafschap van Megen die om remissie heeft
verzocht.

folio 434 – maandag 17 augustus 1684
Missive van kwartierschout Bressy van Maasland met drie bijlagen nl. een staat der lage
landen in Maasland, een staat van ontvangsten en uitgaven van rentmeester Beresteijn 1682-
1683 en een memorie van contribuerende mergentalen.

folio 434 verso – maandag 17 augustus 1684
Rekest van Adam van der …..Heer van ’s-Gravenmoer geauthoriseerd door de
geïnteresseerden van de polder Hoog en Laag Hemaal van Kessel, Maren en Alem en van de
Empel polder van der Eijgen. De Raad heeft 10.000 gulden uitgetrokken tot opvang van de
onkosten i.v.m. het uitwateren van deze lage landen in genoemde polders, wat nog verhoogd
wordt met 2000 gulden [twee akten]

folio 436 – maandag 17 augustus 1684
In de meierij van ’s-Hertogenbosch zal een plakkaat gepubliceerd worden dat niemand, wie
hij ook zou wezen, kaden, dammen of wegen mag doorsteken of weggraven om daardoor
ontlast te zijn van het water zodat het land vroeger droog is als de naast gelegen lage
landerijen, waarbij overtreders die betrapt ‘exemplaerlijck aen de lijve sonder eenighe
conniventie sullen worden gestraft’.

folio 436 verso – maandag 17 augustus 1684 [toponiemen in de opgegeven spelling]
   Reparatie van de wetering in de Empelse polder van het klein sluiske opwaarts tot de
    brug van de Groensteeg aangenomen door Adriaen Martens tegen een bedrag van 28
    stuivers per roede
   idem van de Groensteeg tot aan de oude wetering aangenomen door Jan Gillis van
    Esch voor 27 stuivers per roede; het gedeelte van de oude wetering tot Meurkensveer
    aangenomen door Pieter Jan Franse voor 2-10-0 per roede
   het verdiepen van de wetering in de Schilderscamp aangenomen door Jan Gijssen van
    Esch voor 23 stuivers per roede
   idem van Duijckersewetering en het repareren van de kaden beginnende van de brug
    over dezelfde wetering in den Balckenweg aangenomen door Cornelis van Brecht voor
    4-0-0 per roede
   idem van de Knevelsbrugge tot aan de Schoolbrugge aangenomen door Adriaan van
    der Horst voor 4 gulden, idem de Asscherweteringe van het Schutlaecken opwarts tot
    bij de Steeg aangenomen door Dielis Peters voor 2 gulden per roede
   van het verdiepen van de twee grachten genaamd Leeuwekensgracht aangenomen
    door Willem Jans Veer voor 2 gulden 10 stuivers
   idem van de Hertogenweteringe en het opmaken der kade beginnende aan de brug aan
    de Kepkensdonk tot aan het Schutlaecken aangenomen door Coen Baltussen voor de
    som van 2 gulden 15 stuivers
   idem van de eerste brug zuidwaarts tot aan de Kesselschegraeff aangenomen door
    Hendrik Crijnen voor de som van 4 gulden 15 stuivers per roede
   idem van de Hoeffgraeffseweteringe van het sluiske tot aan de Kneveldijck
    aangenomen door Adriaan van der Horst voor de som van 4 gulden 10 stuivers
   idem van de Kneveldijck tot aan de quaede slinkse brugge’ aangenomen door Ansem
    Anssems voor de som van 2 gulden 15 stuivers
    idem van de Roomputseweteringe tot de polderdijk achter de Kruijsstraat aangenomen
    door Lambert Sijmon van den Heuvel voor de som van 15 stuivers
    idem van het brugje achter de Kruijsstraat opwaarts tot aan de Nulantse Kerckdijck
    aangenomen door Hendrik Willemse voor 10 stuivers de roede
    idem van de Kerckdijck tot Capkensdonckdijck aangenomen door Pr. Sijmons voor de
    som van 6 stuivers de roede
    van het verdiepen van de grachten aan wederzijde de Polderdijck tot de
    Roomputseweteringe aangenomen door Jan Leenderts voor 1 gulden de roede
    idem aan de Nieuwendijck van de Kesselschegraeff aan de Hoeffdijck achter Nuland
    aangenomen door Wouter Martens voor 1 gulden 5 stuivers de roede
    van het verdiepen der Duijckersweteringe en opmaken van de kade van het Seijl
    oostwaarts tot aan de Balckbrugge aangenomen door Adriaan de Cock voor de som
    van 4 gulden 5 stuivers per roede
    van het verdiepen van de Duijckersweteringe en opmaken van de kade aldaar
    beginnende van de Scheelbrugge en zo voort en oostwaarts tot aan de Duijcker
    aangenomen door Jacob de Cock voor 2 gulden 15 stuivers per roede
    van het verdiepen van de Uijtvliet bij de Blauwe Sluijs tot aan de Maes aangenomen
    door Adriaen de Cock voor een som van 3 gulden 10 stuivers
    van het verdiepen van ‘sHertogenweteringe en het opmaken der kade daarvan
    beginnende aan de brug die ligt over de Kesselschegraeff tot Kapensdonck aan de
    Groote Brugge aangenomen door Adriaan de Cock voor 4 gulden de roede
    voor het verdiepen van de wetering oostwaarts op door de Luenercampen tot aan de
    nieuwe wiel aan de Kneveldijck aangenomen door Jan de Cock voor 1 gulden 15
    stuivers de roede
    van het verdiepen van de Hooftgraeffseweteringe beginnende aan de Balck en zo
    oostwaarts tot aan het sluiske van de Leunenskampen aangenomen door Jan de Cock
    voor de som van 5 gulden 10 stuivers de roede
    van het opmaken van de kade beginnende aan de Blauwe Sluijs tot aan de eerste brug
    zijnde 3 bruggen ten eijnde Leukensgraaff aangenomen door Adriaen de Cock voor 5
    gulden 5 stuivers
    van het verdiepen der twee grachten beginnende aan de nieuwe brug tot de
    Hoeffdijcxebrugge achter de Cruijsstraet aangenomen door Jan Roe….voor een som
    van 1 gulden de roede
    van het verdiepen van twee grachten aan weerszijde van de Nieuwen Dijck
    beginnende van de 3 bruggen zuidwaarts tot aan de Hoeffdijcksebrugge achter de
    Kruijsstraat aangenbomen door Willem Jansen voor de som van 2 gulden 10 stuivers
    de roede
    van het verdiepen van de Enghweteringe onder Lithoijen aangenomen door Coenraadt
    Baltussen de roede voor 1 gulden 5 stuivers, van het maken van een nieuwe brug in de
    Balckweegen over de Duijckersweteringe aangenomen door Jan Dirckse van de
    Belcum in den Hoop voor de som van 250 gulden
    van het verdiepen van de Duijckersweteringe en het opmaken van de kade aldaar
    beginnende aan de sluis in de Ortendijck genaamd Ploosensluijs aangenomen door Jan
    Hendrickse voor de som van 4 gulden

folio 441 – dinsdag 8 augustus 1684
Missive van ontvanger de Wilt te ’s-Hertogenbosch geschreven op een rekest van de
ingezetenen van Reusel in het kwartier Kempenland die om remissie hebben verzocht van hun
achterstallige verpondingen en gemene middelen.
folio 443 – dinsdag 8 augustus 1684
   Geaccepteerd is de verkoping der bedorven materialen van de te herbouwen van de
    twee afgebrande beneficiaatshuizen te Sint Oedenrode voor de som van 140 gulden
    die rentmeester Frans van Heurn gehouden blijft te verantwoorden
   er komt een aanplakbiljet rond deze verkoop
   rentmeester Frans van Heurn wordt ook gemachtigd en gelast om aan de kanunniken
    van het kapittel van Sint Oedenrode en de beneficiaten ieder hun penningen te
    restitueren door rentmeester Joos Roobroeck die tot de opbouw van de twee
    afgebrande beneficiaatshuizen waren ingehouden
   Willem Jansen Braadt mr. leidekker te Eindhoven zal gelast om het dak van de
    kapittelkerk te Sint Oedenrode te onderhouden over een periode van 12 jaren
    waarvoor hij 60 gl. ineens ontvangt en voorts jaarlijks 12 gl.
   Dominicus Sondagh wordt gelast het horlogie [= uurwerk] van de kapittelkerk te Sint
    Oedenrode behoorlijk te onderhouden ook over een periode van 12 jaren waarvoor hij
    10 gl. ineens krijgt en vervolgens elk jaar 10 gl.

folio 444 – dinsdag 8 augustus 1684
Die van Breugel zijn gehouden te betalen van iedere 100 gl. een bedrag van 1-6-0; voor de
andere dorpen is een volgende tax vastgesteld: Sint Oedenrode 3 st., Son 8 st., Schijndel 4 st.,
Nederwetten 2 st., Nuenen en Gerwen 3 st., Tongelre 2 st., Veghel 2 st. en Erp 2 st. samen 26
stuivers, aan de rentmeester te voldoen. Een extract hiervan zal toegezonden worden aan
kwartierschout Gerard Crommon.

folio 445 – dinsdag 8 augustus 1684
Ten behoeve van de magistraat van ’s-Hertogenbosch zal een ordonnantie worden uitgegeven
ter waarde van 800 gulden i.v.m. het brengen van straatslijk en andere vuiligheid in de
bolwerken van de stad voor de tijd van een jaar dat afloopt op 1 maart.

folio 445 verso –woensdag 9 augustus 1684
Rentmeester Herman Cuchlinus wordt gemachtigd en gelast om de ontvanger der geestelijke
goederen van Holland Johan van Bleijswijck te vorderen een authentiek extract wegens de
cijnskes ter somme van 4-6 7 ½ die hij is pretenderende tot last van de Clarissen te ’s-
Hertogenbosch om te kunnen vinden het pand of panden waaruit die cijnzen gaan en om te
zien of die goederen nog aan de Clarissenklooster behoren. Mocht de ontvanger het cijnsboek
niet hebben dan moet hij proberen via de legger de naam van degene die de cijnskes het laatst
heeft betaald in het jaar 1672 en achterhalen waarom het uit naam van de Clarissen is betaald,
met verdere last aan de rentmeester om te laten sommeren de betaling van de cijnskes volgens
de instructie voor de deurwaarders in stad en meierij.

folio 445 verso – woensdag 9 augustus 1684
De armmeesters van Vught worden geaccordeerd in het bezit van een huisje genaamd de
Cluijse staande aan het Sint Pieterskerkhof gebruikt wordende door arme lieden.

folio 446 – woensdag 9 augustus 1684
Vanwege zijn hoge ouderdom zal Pieter de Vries ziekentrooster in het Groot Gasthuis te ’s-
Hertogenbosch worden vervangen door Jan Steenhuijsen en de Vries zal zijn leven lang zijn
traktement behouden.
folio 446 – woensdag 9 augustus 1684
De Heer van Deurne als rentmeester wordt gelast om aan de mater en conventualen van het
Geertruiklooster te ’s-Hertogenbosch te continueren in het betalen van 100 gl. per jaar
gedurende hun hele leven volgens een resolutie van 26 oktober 1668.

folio 447 – woensdag 9 augustus 1684
Laurentius van der Veen predikant te Vught krijgt een toeslag van 60 gulden als vorm van
huishuur maar zijn verdere verzoek wordt afgeslagen.

folio 447 – woensdag 9 augustus 1684
Bericht over een rente van 7 gulden uitgaande van een bepaald erf waarop het huis genaamd
de Knol [dubieus] heeft gestaan toebehorende aan de Clarissen van ’s-Hertogenbosch.

folio 448 – donderdag 10 augustus 1684
Missive van de Heer van Deurne als rentmeester die wordt gelast om aan Maerten Cristianus
Sweerts de Landas te verkopen en te transporteren de houtveldjes genaamd het
Haenwijcxbosch en het schaarhout in den Houw toebehoord hebbende aan de Begijnen van
Orthen en van de Windmolenberg voor een som van 500 gl. staande tot last van het kantoor
en met dezelfde penningen een kapitaal af te leggen van 500 gl. staande tot last van het
kantoor van genoemde rentmeester, waarvan een extract wordt gestuurd naar de
generaliteitskamer.

folio 448 verso – donderdag 10 augustus 1684
De magistraat van ’s-Hertogenbosch wordt verzocht z.s.m. te berichten aan de Raad van State
om aan te geven op welke wijze zij verhinderd hebben de executie door de rentmeester de
Heer van Deurne van de boedel van wijlen de advocaat Valckenaar; dat de surseance van
executie wegen s het verkopen van de goederen van Antonij van Lent zal worden afgedaan en
wordt de rentmeester gemachtigd de executie voort te zetten; dat de Heer van Deurne als
rentmeester wordt gemachtigd wederom te laten opmaken of repareren de ingestorte muur aan
het convent van de Uilenborg; dat rentmeester Thomas van Beresteijn wordt gelast om aan de
Raad van State een pertinente staat te overhandigen van de exacte begroting van de inkomsten
of fabrieksrenten der kerken en koren en in het bijzonder die van Eersel, Waalre en
Valkenswaard [er staat Weert] sinds 6 december 1646 op elk jaar in het bijzonder hebben
opgebracht te weten zonder de ordinaris lasten van de staat voor zover ze daarmee waren
bezwaard en ook om nauwkeurig te onderzoeken of de abt van Echternach en anderen van
hem dependerende, geen ander inkomen hebben hetgeen geaffecteerd is ter reparatie van de
genoemde koren [chooren] – vgl. priesterkoor].

MICROFICHE 227.17
folio 451 verso – vrijdag 11 augustus 1684
Missive van rentmeester Beresteijn aangaande de reparatie van de kerk in Luiksgestel waar
financieel een bijdrage wordt gegeven door de abt van Sint Jacob te Luik de helft, het gemene
land voor ¼ part en het klooster van der Hage voor ¼ part; missive van rentmeester
Beresteijn betreffende de verstrekte subsidie van 6000 gulden aan zijn kantoor; bericht van de
classis van Peel- en Kempenland i.v.m. klachten van de predikanten Waterbeeck en
Astorpius; bericht over de kwestie tussen Willebort de With destijds president te Wintelre
contra Lubertus van Vollenhoo rentmeester van het kapittel van Oirschot; bericht vanuit de
generaliteitsrekenkamer op het rekest van de weduwe van wijlen rentmeester Schuijl van
Walhoorn die 140 gl. 12 st. moet betalen aan rentmeester Beresteijn.
folio 458 verso – maandag 14 augustus 1684
Missive van de Heer van Deurne als rentmeester over de subsidie van 6000 gulden die hij
moet betalen aan zijn collega Beresteijn en hij wordt verzocht zijn rekening van 1682 in te
sturen.

folio 461 – woensdag 16 augustus 1684
Memorie van de predikant van Hapert die permissie krijgt om een ander huis te huren met
order aan rentmeester Beresteijn de suppliant de 60 gulden huishuur te betalen en om aan te
geven op welke wijze het huis dat door de predikant was bewoond het beste verkocht kan
worden.

folio 461 verso – woensdag 16 augustus 1684
Rekest van de ingezetenen van Beek bij Aarle over respijt van 8 maanden i.v.m. het opzoeken
der documenten en bewijzen van hun achterstallige verpondingen met een ordonnantie aan
ontvanger Nagel om de gegijzelden in vrijheid te stellen en de begonnen executie stop te
zetten, maar dar de supplianten hun lopende verpondingen prompt moeten voldoen.

folio 463 – donderdag 17 augustus 1684
Missive van rentmeester Beresteijn betreffende de schade die op de 6e is aangericht op de
hoeven te Lierop nl. de Morselse hoeve en ter Hooff met opdracht de hoeven te laten
repareren.

folio 464 verso – vrijdag 18 augustus 1684
Rekest van Bastiaen Michielse wonende als hoevenaar te Gestel op de hoeve van de Clarissen
uit ’s-Hertogenbosch die om remissie heeft verzocht en die hem is verleend over de
pachtpenningen uit 1672 en voor 1/3 part over 1681.

MICROFICHE 227.18

folio 483 verso – zaterdag 26 augustus 1684
Missive van de gouverneur van ’s-Hertogenbosch betreffende het door commies van Velsen
ingekochte hout waar affuiten van moeten worden gemaakt.

folio 485 – maandag 28 augustus 1684
Bericht over de dorpen in de Meierij die ‘berijts met de becommelijcke ende luctueuse
tijden van oorloghh soodanigh waeren beswaert ende nog verder stonden beswaert te
worden dat in cas van geene prompte voorsieninge deselven geschaepen waeren totaliter
te zulklen te gronde gaen, wesende daer van voort meerendeel doende dat de schepenen
aldaer ofte door versuijm ofte wel door quaetwillicheijt de borgemeesters niet tijts
genoegh haere ceelen overgaven veel min waerschouwingee deden wanneer teen ofte
tander van ’s landts comptoijren moeste werden betaelt waerdoor veeltijts gebeurde, dat
den ontfanger sijne executie begoeste als dickwils de borgmrs. opt alderminste gereet
waeren ende dat dienthalven seer swaere ende excessive oncosten quamen te rijsen als
wanneer de borgemrs. hun dan wisten te addresseren aen schepenen voornoemt ende
van deselve te crijgen procuratie omme tot laste van dat corpus wederom penningen te
negotieren ende den interest op te nemen, twelck van tijt tot tijt hoe lange hoe meer als
een cancker in aet ende de goede opgesetenen soodanigh ruïneerde, dat sommige
derselver landen lieten leggen ende voor de lasten vercoopen.
Is naer deliberatie goetgevonden ende verstaan mits dese te ordonneren ende te lasten
aen schepenen der dorpen van de geheele meijerije van den Bosch voornoemt omme
ijder aen de haere respective quartierschouten drie maanden voor den vervaldagh der
voors. comptoijren sulcx te denuntieren ende bekent te maecken, opdat alsoo bij de
voorn: quartierschouten in derselver districten goede sorge werde gedragen dat de
borgmrs. tijdelijck ende alsoo sonder costen van executie d’omgeslagen penningen
komen in te vorderen ende tot dien eijnde aen de meergenoemde quartierschouten oock
alle ses weecken over te leveren een behoorlijck staat van alle de schulden , waermede
haere respective dorpen soo van renten als andersints sijn belast ende beswaert,
mitsgaders dat de voors. borgemeesters in toecomende egeene ordonnantiën aen ijmandt
en sullen vermogen te betaelen ten zij door de quartierschouten nomine officy
behoorlijck zullen zijn geteeckent ende sal extract deses gesonden worden aen d
emeergenoemde vier quartierschouten omme te strecken tot derselver naericchtinge,
erdende een ijder diet aengaan mag geordonneert sigh daer mee te reguleren ofte dat
jegens de contraventeurs geprocedeert sal worden nae behooren’.

folio 487 verso – dinsdag 29 augustus 1684
Missive van de Bossche schepenen aangaande de executie door de Heer van Deurne als
rentmeester betreffende de boedel van advocaat Valckenaar.

folio 490 – vrijdag 1 september 1684
Missive van de heren der Meierijse zaken na visitatie en examinatie van de missive van de
keurvorst van Keulen geschreven te Bonn betreffende het geschil tussen het graafschap Loon
en de Meierij van ’s-Hertogenbosch ter zake van de gemeenten Lommel en Overpelt en het
arresteren van drie dochters uit het graafschap Loon met hun karren en paarden.

folio 492 verso – maandag 4 september 1684
Missive van de Bossche schepenen betreffende de boedel van advocaat Valckenaar.

folio 499 verso – donderdag 7 september 1684
Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen Adriaan van Borssele op een
rekest van de Maasdorpen Lithoijen, Lith, Kessel, Maren, Alem, Empel, Nuland, Oss, Geffen
en Rosmalen met een verzoek dat de Kneveldijk anders genaamd Annenborghsesteeg lopende
van Rosmalen door de polder van der Eijgen naar de Blauwe Sluijs en de Maasdijk aldaar zou
mogen worden gerepareerd. Dot wordt geordonneerd aan Willem Ploos van Amstel Heer van
Langendonk en de weduwe van wijlen rentmeester Pieck van Thienhoven om de reparatie
binnen 6 weken uit te voeren conform een octrooi van 10 mei 1658.

folio 500 verso – donderdag 7 september 1684
Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen op een rekest van Jacob Ferdinand
Sweerts de Landas als Heer van Oijen klagende over de onbegaanbare weg en onbruikbare
heerbaan lopende van Oss naar Oijen en voorts over de Maas naar Gelderland. Gezorgd zal
worden voor een behoorlijke reparatie.

folio 501 – donderdag 7 september 1684
Missive van de Heer van Deurne als rentmeester over het verhogen en verzwaren van de
Kesselsegraaf en de Achterdijk.

folio 505 verso – maandag 10 september 1684
Missive van de Heer van Deurne als rentmeester betreffende het opgraven der schouwsloten,
kaden, waterlossingen en openbare sloten in het kwartier van Maasland.

folio 506 – maandag 10 september 1684
Missive van de magistraat van ’s-Hertogenbosch ‘tot conservatie van de brouwersneeringhe
binnen de voors: stadt aen de brouwers volgens der selver oude gerechtigheijt ende
observantie in conformite van haer Ed: Mo: resolutie in date respective den 14 octob: 1652
ende 14 january 1661 gelaeten mogte worden den selve bierboom te meer dewijle haere
domestycqe knechts voor dewelke sij moeten instaen, soo wel onder eede sijn als de
bierdragers, is mede gelesen een request van de gesamentlijcke bierbrouwers der voorn: stadt
tenderende ten fine voors: waer op gedelibereert zijnde is goetgevonden ende verstaan dat de
voors: missive ende requeste gestelt zullen worden in handen van de heeren haer Ed: Mo:
gedeputteerden jegenwoordigh zijnde in commissie omme naer genomen exacte informatie
ende gehoort hebben schepenen voornt: den ontfanger Cuchlinus en de pachters soodanigh ter
intentie van haer Ed: Mo: resolutie in date den 5 augustij lestleden ter disponeren als meeste
dienste van den lande ende omme prejuditie van de supplianten bevinden zullen te behooren’.

folio 506 verso – maandag 10 september 684
Missive van rentmeester Cuchlinus geschreven binnen Den Bosch betreffende de cijnzen die
de rentmeester van de geestelijke goederen over Holland onlangs had doen vorderen van de
hoevenaar der Clarissen wonende te Middelrode aan de brug onder Berlicum.

MICROFICHE 227.19
folio 510 verso – woensdag 13 september 1684
Missive van rentmeester Beresteijn met het bericht over een akkoord met Leendert Janse mr.
leidekker te Eindhoven over het jaarlijks onderhoud der 10 kerken in het kwartier
Kempenland [zie folio 427 verso] voor een bedrag van 370 gulden.

folio 515 – vrijdag 15 september 1684
Rekest van Nicolaas Adriaense alias de Waal wonende te Hoogeloon in het kwartier van
Kempenland met het bericht dat zijn 14 ducatons die hij heeft betaald aan de klerk van de
rentmeester de Heer van Deurne in mindering zal worden gebracht op zijn achterstallige
pachtpenningen.

folio 520 verso – vrijdag 22 september 1684
Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen Adriaan van Borssele op het rekest
van Mattijs van Langendonck te Breda die een verzoek had ingediend om ontvanger Johan
Bruijnincx van de grote Brabantse zwijgende landtol te ordonneren om de suppliant, als
gegijzelde tot voldoening van de sententie van de leen- en tolkamer uit zijn gijzeling vrij te
laten [zie ook folio 612].

folio 529 – donderdag 28 september 1684
Franstalige akte over de limietscheiding tussen Lommel en Overpelt.

folio 532 verso – maandag 2 oktober 1684
Memorie van Cornelis Vrijberge ontvanger der verpondingen in het kwartier Oisterwijk die
een bedrag gerestitueerd moet krijgen van de kinderen en erfgenamen van ontvanger Franco
van Beveren.
folio 534 – woensdag 4 oktober 1684
Rekest van schepenen van Lierop die hebben verzocht de rentmeester Beresteijn te
ordonneren om onder cautie de supplianten uit hun gijzeling te ontslaan.

folio 538 – dinsdag 10 oktober 1684
Rekest van de regenten van de vrijheid Oss m.b.t. hun eigen privileges, welk rekest wordt
overhandigd aan de raad en rentmeester der domeinen.

MICROFICHE 227.20

folio 540 verso – donderdag 12 oktober 1684
Missive van rentmeester Beresteijn op een rekest van de regenten van Empel en Meerwijk in
het kwartier Maasland i.v.m. hun quohier der verpondingen.

folio 542 – vrijdag 13 oktober 1684
Memorie van de kinderen van wijlen rentmeester Johan Donder met een verzoek om ¾ deel
jaartraktement over het jaar waarin hun vader is overleden.

folio 543 – vrijdag 13 oktober 1684
Rekest van de pachters van de bieren van de 2 en 4 stuivers op de tonnen bier te ’s-
Hertogenbosch aangaande de ampliatie [verbreden, vermeerderen, uitbreiden] van de impost
op 1.10.1670 uitgegeven. Men houdt vast aan genoemde ampliatie.

folio 546 – maandag 16 oktober 1684
Rekest van Dingman de Vries weduwe van de gewezen predikant te Waalwijk en van Antonij
Hermans schoolmeester aldaar die door rentmeester Beresteijn nog moeten worden voldaan
van een half jaar achterstallig traktement.

foloio 551 verso – woensdag 18 oktober 1684
Missive van Barthout van Slingelandt op het rekest van de prelaat van de adellijke abdij van
Sint Geetrui te Leuven met verzoek de rentmeester te gelasten om aan de suppliant uit te
keren en te laten volgen de vruchten f inkomsten van een beneficie Beatae Mariae prima
fundationis in de kerk te Oisterwijk behorende aan de genoemde abdij.

folio 552 – woensdag 18 oktober 1684
Enige korte besluiten o.a.:
   het maken van de muur langs de wal ten einde het St. Andriesstraatje binnen ’s-
    Hertogenbosch aangenomen door Johan Smits voor de som van 240 gulden
   ordonnantie voor de heemraden en ge:erfden van de polders Hoog en Laag Hemaal,
    Alem en Maren om op eigen kosten aanstonds de kade te maken aan de Empelse zijde
    van de Balkbrug af tot aan de Asmunt ter hoogte en breedte zoals dat door de
    directeurs zal worden aangewezen
   met de controleur Willem Meesters moet gesproken worden over het brengen van de
    grond [aerde] die in het ravelijn voor de Hinthamerpoort ligt in de stad te brengen
    alsmede de wallen van het hoornwerk
   er zal een plakkaat gepubliceerd worden over het vernieuwen en verbreden van de
    wetering en andere werken in het kwartier Maasland.
 folio 554 verso – donderdag 19 oktober 1684
Reparatie van enige noodwendigheden aan het gouverneurslogement te ’s-Hertogenbosch
aangenomen door Adriaen Jonckers voor een bedrag van 300 gulden.

folio 561 verso – zaterdag 21 oktober 1684
Vanwege het overlijden van Hendrick Gelenus is de schoolmeestersplaats te Boxtel vacant en
men stelt voor in zijn plaats Jan van Leeuwen te benoemen en in de periode dat hij in staatse
dienst is kan zijn vader die functie vervullen.

folio 563 verso – dinsdag 24 oktober 1684
Missive van rentmeester van Slingelandt te Tilburg op een rekest van Jacobus de Bonte
predikant in de vrijheid Waalwijk die verzocht heeft de rentmeester te ordonneren dat hij het
pastoraal huis dat de predikant bewoont moet laten repareren. Bij provisie worden dak en
ramen vast dichtgemaakt en enige kleinigheden binnenshuis.

folio 570 – dinsdag 31 oktober 1684
Rekest van schepenen borgemeesters kerkmeesters en H.Geestmeesters van de baronie van
Boxtel over de schoolmeestersplaats die is gegund aan Jan van Leeuwen welke
schoolmeestersplaats hij zou kunnen laten bedienen door zijn vader

MICROFICHE 227.21
folio 580 verso – donderdag 9 november 1684
Rekest van schepenen en ingezetenen van Schijndel waarna is goedgevonden om de
kwartierschout van Peelland te ordonneren om de kosten van geleverde karren zoals in het
rekest vermeld bij wijze van omslag over het hele kwartier te laten betalen

folio 588 – zaterdag 11 november 1684
Verzoek van de 7 nieuwe hoevenaars van ’s lands hoeven te Bladel in het kwartier van
Kempenland i.v.m. achterstallige verpondingen.

folio 588 verso – zaterdag 11 november 1684
Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op een bericht van de weduwe van wijlen de
rentmeester zijn voorganger, welk rekest nader onderzocht zal worden.

folio 589 – zaterdag 11 november 1684
Bericht over de schoolmeesterplaats van Boxtel waar Hendrick Gelenus is overleden en de
nieuwe schoolmeester Jan van Leeuwen wordt.

folio 590 verso – zaterdag 11 november 1684
Reactie op een rekest van de voornaamste ingezetenen van het kwartier van Oisterwijk op en
jegens Willem van Voorst schoolmeester aldaar welke schoolmeester werd verzocht zich te
ontdoen van zijn schepenambt.

folio 592 – maandag 13 november 1684
Missive van rentmeester Frans van Heurn betreffende het personaatschap en patronaatschap
laicaal van Veghel gepretendeerd door Ambrosius van Megen/Megem Heer van Roijenborgh
en de inkomsten daarvan.

folio 593 – maandag 13 november 1684
Missive van rentmeester Frans van Heurn die de pastorie van Bakel had verkocht voor een
bedrag van 400 gulden aan schout Dirck Cocx.

folio 593 verso – maandag 13 november 1684
Missive van rentmeester Frans van Heurn op een rekest van Jan Cocq uit naam van de
kanunniken van het kapittel van Sint Oedenrode.

folio 593 verso – maandag 13 november 1684
Missive van de gouverneur van ’s-Hertogenbosch betreffende criminele procedures jegens
enige officieren [zie ook folio 603].

folio 596 verso – dinsdag 14 november 1684
Memorie van mr. Diderick Vleugels advocaat fiscaal van Brabant over de kwestie met
Ambrosius van Megen Heer van Roijenburg betreffende het personaatschap en
patronaatschap laïcaal in de Sint Lambertuskerk te Veghel [zie ook 597 verso]

folio 599 – dinsdag 14 november 1684
Missive van rentmeester van Heurn i.v.m. reparaties aan de pastorie van Mierlo.

MICROFICHE 227.22

folio 612 verso – maandag 20 november 1684
Rekest van Adriaen de Cocq gewezen aannemer en Henrick van Elst huidige aannemer van
het jaarlijks onderhoud van de metsel- en timmerwerken van de forten Isabella en St. Anthony
buiten ‘s-Hertogenbosch n.a.v. resterend loon.

folio 615 – dinsdag 21 november 1684
Rekest van Jacob van Oudenhoven laatste conventuaal van de Baseldonk te ’s-Hertogenbosch
met een verzoek aan de Heer van Deurne als rentmeester om hem klachteloos te stellen.

folio 615 verso – dinsdag 21 november 1684
Missive van de gouverneur van ’s-Hertogenbosch aangaande Adriaen de Cock aannemer van
het onderhoud van metsel- en timmerwerk op de forten Isabella en St. Anthony.

folio 626 – zaterdag 25 november 1684
Besluit dat aan Jan van Wamelen chirurgijn te Oirschot zal worden geordonneerd om naast
alle ingezetenen te betalen alle s’lands impositien hoe die ook genoemd zouden worden en dat
hij onderworpen is aan ’s lands plakkaten.

627 verso – zaterdag 26 november 1684
Gerardr de Quiter gehuwd met Maria van Grinsven wonende te Hilvarenbeek declarant op en
jegens Lambert van Gerven [vgl. Gerwen] schout te Helmond voor een bedrag van 343-9-0.

folio 630 – maandag 27 november 1684
Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op een rekest van Willem AriensMICROFICHE 227.23
van den Kerkhoff pachter van ’s landshoeve in den Hulst onder Sint Oedenrode die om
remissie heeft verzocht.

folio 630 verso – maandag 27 november 1684
Rekest van Adriaen de Cocq aannemer van het metsel- en timmerwerken op de forten Isabella
en St. Anthony die nog 950 gulden moet ontvangen vanwege 2 jaren
onderhoudswerkzaamheden.

folio 639 – vrijdag 1 december 1684
Ordonnantie aan ontvanger Cornelis Cuchlinus om aan havenmeester Johan Schoock zijn
jaarlijks traktement uit te keren.

folio 643 – zaterdag 2 december 1684
Advies en rekest van de raad en rentmeester der domeinen Adriaan van Borssele betreffende
de redemptie van enige boeten en breuken die in zijn rekening werden verantwoord

folio 647 – dinsdag 5 december 1684
Rapport op een memorie van ontvanger Cornelis Gans Heer van Nuland i.v.m. de reparatie
van de Groenendijk in het kwartier van Maasland en de betaling ervan; ook wordt gemeld de
reparatie van twee bruggen de ene over de wetering van de polder van der Eijgen achter het
fort van Orthen genaamd den Balck en de andere achter de Bruggensesteeg over de
Roompodseweteringe en de wetering uit te diepen voor 12.000 gulden; de heemraden zullen
de schouw voeren over de weteringen, sloten, kaden.

folio 651 – donderdag 7 december 1684
Kwestie van het meningsverschil aangaande de limietscheiding tussen Lommel en Overpelt
[Franstalige akte].

folio 652 – vrijdag 9 december 1684
Missive van ontvanger de Wildt op het rekest van de regenten van Eersel over uitstel van
betaling t.a.v. hun achterstallige verpondingen.

folio 652 verso – vrijdag 9 december 1684
Rekest van Jacob van Oudenhoven laatste conventuaal van de Baseldonk te ’s-Hertogenbosch
met opdracht aan de Heer van Deurne als rentmeester om de suppliant een bedrag uit te
betalen van 500 gulden.

folio 659 – woensdag 13 december 1684
Bekendmaking van de gouverneur van ’s-Hertogenbosch dat het nieuw gemaakt overval of
stortbed in de contrescharp achter het kasteel aldaar gevaar liep geruïneerd te worden mits er
niet ten spoedigste voorzieningen werden getroffen. De majoor van de stad N. Pennekam
wordt gelast een pertinente raming op te stellen van de kosten en bovendien een behoorlijk
bestek te schrijven waardoor verval voorkomen kan worden.
MICROFICHE 227.24
folio 661 – woensdag 13 november 1684
Rapport over de zaak van Herman van der Hoeven koopman te ’s-Hertogenbosch en Johan
Cost gewezen predikant te Helmond.

folio 662 verso – woensdag 13 november 1684
Missive van rentmeester Frans van Heurn op een rekest van ontvanger Cornelis Gans Heer
van Nuland die een verzoek had ingediend of hem een vijver vergund werd in het kwartier
van Peelland niet ver van Helmond genaamd de Bindersevijver. Hem wordt voor een periode
van 40 jaren het gebruik van de vijver toegestaan tegen een recognitiecijns van 10 stuivers.

folio 665 – vrijdag 15 december 1684
Rekest van de kinderen en erfgenamen van wijlen rentmeester Battem voor wie het uitstel van
betaling wordt gecontinueerd.

folio 665 verso – vrijdag 15 december 1684
Rapport n.a.v. een missive van de Heer van Deurne als rentmeester betreffende de pretentie
van Hr. Huijberts gewezen pachter van ’s lands tienden te Uden in het land van Ravenstein
met opdracht een vergoeding van 144 gulden te verstrekken.

folio 669 verso – zaterdag 16 december 1684
Missive van rentmeester Frans van Heurn op een rekest van Henricus van Schaerdenburgh
predikant te Veghel en Erp die een verzoek heeft ingediend tot reparatie van de pastorie te
Veghel.

folio 674 – dinsdag 19 december 1684
Rekest van Tieleman van Breugel predikant te Rosmalen die voor de laatste keer een toeslag
mag genieten van 50 gulden vanwege het waarnemen op het fort Orthen. Verder is
goedgevonden dat deze predikant gedurende zijn hele leven of totdat hij verplaatst wordt, het
honorarium van 50 gulden zal blijven ontvangen vanwege de waarneming op fort Orthen.

folio 674 verso – dinsdag 19 december 1684
Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op een rekest van Steven Cozijns organist in
de grote kerk [er staat in Den Haag maar dat moet een vergissing zijn] i.v.m. de betaling van
de 185 gulden huishuur van ’s lands huis dat hij in de stad bewoont.

folio 677 verso – donderdag 21 december 1684
Memorie van de stadsregering van ’s-Hertogenbosch met het bericht dat ze Antonius Martini
hadden aangesteld tot professor in de theologie in de plaats van wijlen Paulus Colonus. De
akte van traktement zal worden afgegeven.

folio 675 verso – vrijdag 22 december 1684
De weduwe van wijlen Nicolaas Coenen zal worden geordonneerd om het rondeel aan de punt
van het Muntelbolwerk naast de Hinthamerpoort der stad ’s-Hertogenbosch loffelijk conform
het bestek te voltooien; akkoord gesloten met de magistraat van ’s-Hertogenbosch tot het
planten van 5000 wilgenpoten op de wallen aldaar.

folio 680 – zaterdag 23 december 1684
Rekest van Adriaan de Boom aannemer van het maken van een stenen straat in het nieuwe
ravelijn voor de Hinthamerpoort der stad ’s-Hertogenbosch, het heien van de palen voor de
nieuwe muren en het leggen van een border voor de trap.

folio 682 verso – woensdag 27 december 1684
Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op een rekest van Bastiaen Willem Witlocx
’s lands hoevenaar te Udenhout die om en remissie van 315 gulden heft verzocht. Dit verzoek
wordt afgeslagen.

folio 684 – donderdag 28 december 1684
Bericht over de zaak tussen Bernhardt van Barnevelt procureur op en jegens Hendrick Gijsels,
Ego de Wit, Adriaan van Kerckhoven en consorten allen lakenkopers te Tilburg.
Vastgehouden zal worden aan een resolutie van 18 april 1671.

folio 684 verso – donderdag 28 december 1684
Missive van advocaat mr. Pieter Schaap op een rekest van Isacq Elsevier in huwelijk
hebbende de weduwe van wijlen Hermen Willemse gewezen aannemer van het bemuren van
het ravelijn voor de Vughterpoort in de stad ’s-Hertogenbosch die graag het werk van het
bemuren van dat ravelijn wil bezoeken. Akkoord.

folio 685 – vrijdag 29 december 1684
Memorie van Petrus Waterbeeck predikant te Lommel.

folio 688 verso – zaterdag 30 december 1684
Bestek van het maken van vier houten vleugels aan vier hoeken van het nieuwe verlaat of
stortbed in de contrescharp achter het kasteel te ’s-Hertogenbosch aangenomen door Adriaan
de Boom voor een bedrag van 495 gulden.

MICROFICHE 227.25

folio 690 – zaterdag 30 december 1684
Missive van ontvanger Cuchlinus op een verzoek van de magistraat en de bierbrouwers van
’s-Hertogenbosch die hadden verzocht dat hen gelaten zou worden de halve bierboom. Wordt
met bijlagen doorgestuurd naar een commissie die dat nader onderzoekt.

EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:27
posted:4/1/2012
language:
pages:34