Strateski plan Mreza Udruzenja Roditelj

Document Sample
Strateski plan Mreza Udruzenja Roditelj Powered By Docstoc
					      MREŽA UDRUŽENJA
       RODITELJ    STRATEŠKI
    PLAN
    2007 - 2009
BEOGRAD - NOVI SAD – NIŠ - KRAGUJEVAC
UVOD ......................................................................................................................................... 2
I O UDRUŽENJU .......................................................................... Error! Bookmark not defined.3
NASTANAK I RAZVOJ ORGANIZACIJE ...................................................................................................................................... 3
VIZIJA I MISIJA UDRUŽENJA ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.6
VREDNOSTI ORGANIZACIJE ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.6
II OPIS KONTEKSTA ................................................................... Error! Bookmark not defined.8
III RESURSI ORGANIZACIJE ...................................................... Error! Bookmark not defined.9
III STRATEŠKI CILJEVI .............................................................. Error! Bookmark not defined.10
KLJUČNE STRATEGIJE ................................................................................................ Error! Bookmark not defined.11
IV AKCIONI (OPERATIVNI) PLAN ............................................. Error! Bookmark not defined.14
PLANIRANJE AKTIVNOSTI ........................................................................................................................................................14
STRATEGIJA PRIKUPLJANJA SREDSTAVA ......................................................... Error! Bookmark not defined.14
PRILOG I ................................................................................................................................. 15
STRUKTURA ORGANIZACIJE ................................................................................... Error! Bookmark not defined.16
PRILOG II .................................................................................... Error! Bookmark not defined.17
SWOT ANALIZA ............................................................................................................. Error! Bookmark not defined.17
PRILOG III ................................................................................... Error! Bookmark not defined.18
ANALIZA ZAINTERESOVANIH GRUPA ..................................................................................................................................18
Interesovanje ...................................................................................................................................................................................20
Uticaj ....................................................................................................................................................................................................20
Mreža Udruženja RODITELJ | Beograd | Novi Sad | Niš | Kragujevac | www.roditelj.org | info@roditelj.org |
UVOD

Ovo je Strateški plan Mreže Udruženja RODITELJ, nastao u periodu februar– oktobar 2007. godine. Iako
smo relativno mlada organizacija, svesni značaja planiranja za bilo kakav ozbiljniji rad, odlučili smo da
kreiramo sopstvenu strategiju za naredne tri godine i da pokušamo da što je realnije moguće sagledamo
sopstveno mesto u našem društvu kroz predviđeni period vremena.


Jasno nam je i to da u današnje nestabilno vreme ovako mlada organizacija, u ovom trenutku bez ikakvih
resursa osim ljudskih, sigurno može imati poteškoće u radu.      Upravo iz tih razloga, čvrsto smo na
stanovištu da su nam, pored entuzijazma, znanja i volje, potrebne i jasne smernice za budući rad. Ovaj
dokument je ujedno i poziv svima koji smatraju da mogu da doprinesu našem radu, da nam se obrate i da
nam pruže podršku.


O UDRUŽENJU


Nastanak i razvoj organizacije

Udruženje RODITELj formirano je početkom februara 2006. godine, zahvaljujući ideji nekolicine mladih
roditelja, suočenih s mnogobrojnim problemima roditeljstva i odgajanja dece. Njihova želja da aktivno
učestvuju u oblikovanju detinjstva, ali i budućnosti svojih mališana, dovela je do osnivanja Udruženja
građana RODITELj, prve i za sada jedine organizacije koja se na sveobuhvatan način bavi isključivo
roditeljstvom i decom, a za cilj ima ostvarenje zajedničke vizije - da svi roditelji, budući roditelji i deca
ostvaruju svoja prava i u tome imaju punu, iskrenu i efikasnu podršku društva. Inicijativa za osnivanje
Udruženja pokrenuta je u januaru 2006. Godine a kao Udruženje građana registrovani smo od juna 2006.
godine.

Udruženje RODITELJ je neprofitna, nestranačka, nevladina organizacija osnovana sa ciljem pružanja
informacija i podrške roditeljima i budućim roditeljima u Srbiji u svim sferama povezanim sa roditeljstvom.
Aktivnosti Udruženja su brojne – od problematike planiranja porodice i brige o deci, do pravnih saveta i
inicijativa kao i humanitarnih akcija.


Tokom prve godine svog rada i delovanja Udruženje RODITELJ uspelo je da uz mnogo entuzijazma, volje i
rada naših volontera postavi osnove za formiranje ozbiljne i stabilne organizacije koja će se baviti
problemima roditeljstva na nezavisan i sveobuhvatan način.
Mreža Udruženja RODITELJ | Beograd | Novi Sad | Niš | Kragujevac | www.roditelj.org | info@roditelj.org |
Naše motive energiju su prepoznali i roditelji iz drugih gradova u Srbiji, pa ubrzo osnovani Regionalni
centri Udruženja RODITELJ u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.


Svaki Regionalni centar obuhvata odredjen broj okruga u Srbiji (precizirano internom dokumentacijom),
deluje autonomno i ima pravnu i finansijsku nezavisnost, a objedinjeni funkcionišemo u okviru neformalne
Mreže Udruženja RODITELJ. Čim bude donet novi Zakon o nevladinim ogranizacijama, planiramo da se i
zvanično registrujemo kao Mreža Udruženja RODITELJ, koja će u svakom većem mestu u Srbiji imati
kancelarije, i sa četiri Regionalna centra u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu biti “pri ruci” svakom
roditelju koji ima problem, a istovremeno postati i kvalitetan partner drugim nevladinim organizacijama,
javnosti, kao i vladinom sektoru da kroz zajedničke aktivnosti stvorimo bolje uslove za odrastanje
dece.Udruženje trenutno broji oko 70 aktivnih članova, ali je broj onih koji su potpisali našu pristupnicu i
podržavaju naš rad mnogo veći.


Od svoga nastanka Udruženje RODITELJ je aktivno pratilo teme i događaje u javnosti koje su vezane za
roditeljstvo na bilo koji način, i u situacijama kada smo smatrali za potrebno i opravdano reagovali smo -
saopštenjima za javnost, informisanjem, vršnjačkom edukacijom, i kroz razne akcije i projekte.


Osim reagovanja na sve slučajeve zloupotrebe dece, dečjih i roditeljskih prava, bili smo veoma aktivni u
javnoj diskusiji tokom 2007 povodom Nacionalne strategije za podsticanje rađanja. U svom delovanju koje
podrazumeva pružanje informacija roditeljima, edukovanje i javno zastupanje, uspostavili smo saradnju sa
mnogim zdravstvenim ustanovama, državnim organima i Ministarstvima od značaja za našu delatnost,
UNICEF-om idrugim nevladinim organizacijama


Planiramo da u narednom periodu dosadašnje aktivnosti nastavimo i proširimo trudeći se da informišemo,
edukujemo i pomognemo u ostvarivanju elementarnih prava roditelja i dece koja nažalost u Srbiji još uvek
nisu ispoštovana u dovoljnoj meri i često ni zakonski, a ni praktično ne idu u korak sa savremenim svetom.

Ciljevi Udruženja su:


    Informisanje i edukacija roditelja i buducih roditelja u svim sferama roditeljstva od rodjenja deteta do
    zrelog doba


    Izgradnja svesti u vezi problema sa kojima se susrecu roditelji i buduci roditelji u Srbiji


    Javno zastupanje i zalaganje za olakšano i efikasnije ostvarivanje postojećih prava roditelja i dece,
    kao i formulisanje i institucionalizaciju novih prava


    Zastita materinstva i prevencija diskriminacije žena


    Promovisanje dojenja kao najboljeg i najzdravijeg nacina ishrane novorodjene dece.Mreža Udruženja RODITELJ | Beograd | Novi Sad | Niš | Kragujevac | www.roditelj.org | info@roditelj.org |
    Kontinuirana promocija primene najboljih praksi u skladu sa evropskim standardima u oblastima
    socijalne i zdravstvene politike

Kroz svoj rad mi promovišemo roditeljstvo, a pre svega želimo da pomognemo deci i roditeljima (o
kojima do sada nijedna organizacija ni država nisu dovoljno brinuli) u rešavanju mnogobrojnih problema .

Naše ciljeve nameravamo da sprovodimo:


    Organizovanjem (samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama) konferencija, stručnih
    skupova, savetovanja, seminara, radionica i drugih oblika neformalnog obrazovanja;
    Objavljivanjem knjiga i drugih edukativno informativnih publikacija;
    Organizovanjem kampanja javnog zastupanja i podizanja svesti u javnosti u skladu sa ciljevima
    Udruzenja
    Saradnjom sa nadležnim institucijama i ustanovama u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite,
    univerzitetima, školama, vrtićima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i
    inostranstvu koje se bave istom ili srodnim delatnostima;
    Organizovanjem akcija, izložbi i manifestacija u skladu sa ciljevima Udruženja i u skladu sa
    Zakonom;
    Radom na unapređenju istraživanja i razumevanja odnosa roditelja i dece;
    Pružanjem organizovanih oblika psihosocijalne, emotivne i druge podrške i savetovanjasa posebnim
    akcentom na vrsnjackoj podrsciZa dve godine postojanja Mreža Udruženja RODITELJ je ostvarila niz različitih aktivnosti u navedenim
sferama delovanja, od organizovanja promotivnih dogadjaja, izložbi i obeležavanja značajnih datuma,
stručnih savetovališta i tribina, vršnjačkog savetovališta, publikacije edukativnih materijala i brošura idr.

Detaljan pregled aktivnosti za svaku godinu dat je u okviru Godišnjih izveštaja o radu Udruženja - Mreže.
Mreža Udruženja RODITELJ | Beograd | Novi Sad | Niš | Kragujevac | www.roditelj.org | info@roditelj.org |
Vizija i Misija Udruženja

Vizija Udruženja RODITELJ

Društvo u kojem svi roditelji i deca ostvaruju svoja prava i u tome imaju punu, iskrenu i efikasnu društvenu
podršku.

Naša misija

Misija Udruženja RODITELj i razlog našeg postojanja i organizovanja jestepodrška i rad na stvaranju boljih
uslova za roditeljstvo, dolazak na svet i odrastanje u Srbiji.
Vrednosti organizacije


Princip jednakih mogućnosti: svako dete zaslužuje jednaku startnu poziciju u životu, i mogućnost da se u
skladu sa svojim sposobnostima razvija dalje.

Poštovanje ljudskih prava (sa akcentom na dečja prava i ženska prava): korpus zagarantovanih prava za
čije poštovanje i ostvarenje se Udruženje zalaže svojim radom, i trudi se da ih poštuje i unutar same
organizacije.

Ravnopravnost: bez obzira na bilo kakvu pripadnost (polnu, etničku, rasnu, versku, političku...), svako
može da bude član Udruženja ili imati koristi od ostvarenja njegovih ciljeva.

Porodica: svako dete ima pravo na porodicu, a društvo ima obavezu aktivnog učešća u očuvanju porodice
i zdravlja porodice, dakle kako u smislu materijalne i svake druge vrste pomoći, tako i i smislu brige o
adekvatnoj atmosferi u kojoj dete odrasta.

Deca: od prava na život do prava na školovanje, angažovanje na dobrobiti dece je suština postojanja
Udruženja.

Lična odgovornost: smatramo da naše iskreno zajedništvo i kvalitetan timski rad moraju da počivaju
upravo na svesti pojedinca o ličnoj odgovornosti i odgovornom odnosu prema vrednostima i ciljevima
Udruženja i preuzetim obavezama.

Društvena odgovornost: verujemo da društvo i svi koji predstavljaju važne aktere u društvu, i oni koji
donose odluke posebno, treba da budu svesni da sve što rade ima značajan uticaj na porodicu, dete i
budućnost uopšte; u tom smislu, neophodno je da uvek razumeju da oni postoje zbog društva a ne društvo
zbog njih.


Profesionalnost: iako članovi Udruženja u prvom redu nastupaju sa pozicije roditelja pa tek onda sa


Mreža Udruženja RODITELJ | Beograd | Novi Sad | Niš | Kragujevac | www.roditelj.org | info@roditelj.org |
pozicije svojih profesija, mi smo organizacija koja okuplja različite stručnjake i u tome je naše dodatno
bogatstvo; to što smo volonteri ne znači da smo amateri, naprotiv – obaveze kojih se prihvatamo radimo sa
punom odgovornoću.


Timski rad: zajedništvo, usmerenost ka istom cilju uz prihvatanje različitosti, uzajamno poštovanje i
uvažavanje tuđih stavova; svako nametanje stavova, omalovažavanje drugih na bilo kojoj osnovi, bahato i
individualističko ponašanje i sl. nije prihvatljivo; jedno od osnovnih vrednosti Udruženja je jak osećaj
zajedništva.

Odgovornost i kredibilitet: akcije i projekti Udruženja uvek moraju da budu usmereni i ka povećanju
kredibiliteta Udruženja, uz iskren, odgovoran i sistematičan pristup kako radu, tako i problemima.

Konstantno usavršavanje i unapređivanje: uključuje lično usavršavanje, u smislu rada na sopstvenoj
edukaciji, i usavršavanje na organizacionom nivou u smislu preispitivanja i usklađivanja onoga što radimo
sa aktuelnom situacijom i promenama u društvu.

Politička neutralnost: u Srbiji opterećenoj politikom i stranačkom pripadnošću, teško je održati
neutralnost; svaka druga nevladina organizacija ima koristi ili teži da ima koristi od političkih veza i
opredeljenja, a neke se vremenom i pretvore u političke stranke; Udruženje počiva na drukčijim principima,
budući da smatramo da su njegovi ciljevi od neuporedivo opštijeg značaja.


Empatija i humanost: budući da radi sa ljudima i sa decom, često na rešavanju problema i u situacijama
koje nisu prijatne, članovi Udruženja će se truditi da stvari ne posmatraju samo iz svog ugla već da
pokušamo da sagledamo celu sliku kako bi korisnici i njihovi problemi i potrebe billi bolje shvaćeni a
programi bolje prilagođeni njima; to uključuje negovanje toplih ljudskih osećanja i pristup koji pomiruje
profesionalizam i humanost i približavanje korisnicima uz izgradnju i očuvanje njihovog poverenja.


Optimizam i pozitivan odnos prema okruženju: sve svoje akcije, sva saopštenja i sve stavove Udruženje
i njegovi članovi kada istupaju u ime Udruženja uvek formulišu pozitivno, jer je to jedini iskreni način borbe
za ostvarenje njegovih ciljeva.
Kreativnost, otvorenost za nove ideje i rešenja: trudimo se da negujemo otvorenost za nove ideje,
konstruktivne kritike i savete, za nove ljude i nove uglove sagledavanja starih problema, jer to smatramo
neophodnim za ostvarivanje ciljeva Udruženja i pokretačkom snagom njegovog rasta.

Nenasilje: nenasilje, ne samo u porodici, je princip koji smatramo osnovnom pretpostavkom
podrazumevanom u svim ostalim vrednostima i ciljevima Uduženja.
Mreža Udruženja RODITELJ | Beograd | Novi Sad | Niš | Kragujevac | www.roditelj.org | info@roditelj.org |
OPIS KONTEKSTA
Naše Udruženje osnovano je u momentu ekonomske i socijalne tranzicije. U trenutku kada pišemo ovaj
dokument u Srbiji ima preko milion nezaposlenih od čega su više od 60%žene. Porodica kao, prema
sociološkim definicijama, osnovna ćelija društva, trpi. Sa jedne strane žene doživljavaju diskriminaciju u
procesu zapošljavanja i rada zbog majčinstva, godina, izgleda i drugih sličnih razloga, a sa druge strane se
u društvu veoma potencira ovaj problem u poslednje vreme. Međutim, ništa se još uvek konkretno ne čini
kako bi se poslodavci motivisali da zapošljavaju žene na osnovi jednakih mogućnosti. Prema nekim
istraživanjima, žene u Srbiji su za 10% manje plaćene od muškaraca za isti rad. Svi ovi podaci bi možda
naveli na zaključak da se mi zapravo bavimo materinstvom umesto roditeljstvom, međutim, oni nas
motivišu da se zalažemo za prava oba roditelja i da se u vršenju tog prava podjednako afirmiše uloga i
žene i muškarca.

S obzirom da neprofitne odnosno nevladine organizacije još uvek najveći deo sredstava pribavljaju
posredstvom stranih donatora ili svojih tradicionalnih prijatelja, ovo je nešto teži momenat. Društvo u
tranziciji, povećanje nezaposlenosti i siromaštva i jačanje konzervativnih trendova, predstavljaju za nas
nove izazove. Mnoga pitanja o ostvarivanju ili ugroženosti osnovnih ljudskih prava su pokrenuta, država se
intenzivnije bavi kreiranjem strategija za rešavanje problema u svim oblastima društvenog života. Iako ne
ulazimo u analizu toga da li je ovaj angažman rezultat uslovljavanja međunarodne zajednice ili zrelosti naše
političke elite, smatramo dajoš uvek nema prave političke volje i svesti o značaju i potrebi rada na
sistemskim rešenjima.

Veliki deo strateških dokumenata u Srbiji ne nastaje kroz participativan proces odnosno nije uključio
najvažnije zainteresovane grupe u njihovo kreiranje. Ovi procesi se i dalje odvijaju u okviru malih elitnih
grupa, iza zatvorenih vrata, a rezultat i primena ostaju diskutabilnli s obzirom na to da je veliko pitanje
koliko su zasnovani na pravom poznavanju i razumevanju potreba ciljnih grupa. Kao izuzetak bismo
napomenuli Strategiju za smanjenje siromaštva koja je, iako doneta uz spoljnu inicijativu, imala široku
zasnovanost i uključila I korisnike I organizacije civilnog društva. Pored toga, važno je i da pomenemo
reformu obrazovnog sistema koju je započelo Ministarstvo prosvete iz post petooktobarskog perioda, koja
je nepravedno prekinuta a koja je izuzetan primer kako se zasniva jedna velika promena u sistemu. I pored
svih ovih činjenica, moramo navesti i zakone koje je ova država uspela da donese, Zakon o socijalnoj
zaštiti, Porodični zakon, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, za koje smatramo da su korak napred. Taođe,
institucija Ombudsmana se polako ustanovljava i kod nas a društvena odgovornost kao pojam počinje
polako da se pominje i na mala vrata ulazi u različite oblasti društvenog života, posebno poslovnog sektora.

Uvereni smo da je naše Udruženje formirano u pravom trenutku. Danas postoje organizacije koje zastupaju
određene ideje koje su u potpunoj suprotnosti sa našim iako izgleda kao da se borimo za istu stvar. Naša je
namera da se bavimo afirmativnim akcijama i da radimo na poboljšanju kvaliteta života roditelja, dece,
budućih roditelja, porodice uopšte, i da se sve naše akcije i odvijaju u tom kontekstu. Takođe, namera nam


Mreža Udruženja RODITELJ | Beograd | Novi Sad | Niš | Kragujevac | www.roditelj.org | info@roditelj.org |
je da zastupamo stavove međunarodnih organizacija poput Unicefa, SZO, odnosno onih koje postavljaju
standarde u oblasti kojom se bavimo i daju nam smernice utemeljene na istraživanjima, činjenicama i
sagledanim potrebama.


RESURSI ORGANIZACIJE

Mreža Udruženja RODITELJ okuplja ljude u četiri grada u Srbiji: Beograd, Novi Sad, Niš I Kragujevac (u
osnivanju). U svojim redovima trenutno imamo preko 70 aktivnih članova i članica. Iako nam je cilj kvalitet
a ne kvantitet, radićemo i dalje na okupljanju novih članova.

.U ovom trenutku najjači resurs organizacije jeste upravo članstvo koje raspolaže velikim opsegom različitih
veština i znanja koja su stečena kroz formalno i neformalno obrazovanje. Članovi Mreže Udruženja
RODITELJ; poseduju raznovrsan dijapazon znanja i iskustava na najrazličitijim pozicijama i poslovima od
tehničkih do humanističkih nauka, najvećim brojem sa visokim stepenom obrazovanja i referentnim radnim
iskustvom u sva tri sektora – nevladinom, državnom i profitnom.

Udruženje je opredeljeno da sistemski planira regrutovanje novih članova iz redova svoje primarne ciljne
grupe, dok se članstvu pruža kontinuirani trening neophodan za ovladavanje specifičnim znanjima i
veštinama iz oblasti organizacionog menadžmenta, komunikacijskih veština, akcionog planiranja i
upravljanja projektima.

Udruženje je potpuno otvoreno za pristupanje novih članova, bez ikakvih limita.

Osnovni izvori regrutovanja članstva su:

- Direktne diskusije sa pripadnicima ciljne grupe tokom akcija Udruženja,

- Preporuke aktuelnih članova Udruženja.

- Internet

S obzirom na našu šarolikost, planiramo da ostvarimo kontakte i podršku u različitim društvenim
strukturama i očekujemo u tom smislu i ozbiljniju saradnju i podršku. Do sada su vec uspostavljeni kontakti
sa referentnim medijima, nosiocima republičke, pokrajinske i lokalnih vlasti, naučnim i stručnim ustanovama
iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, kao i međunarodnim organizacijama i organizacijama iz profitnog
sektora.

Udruženje trenutno ne raspolaže sopstvenim kancelarijama. Projektni rad Mreže Udruženja finansiran je u
zavisnosti od projekta i grada ili budzetski od strane državnog sektora ili u vidu sponzorstva privatnog
sektora, ali se još uvek u velikoj meri za operativne troškove i svakodnevni rad koriste i sopstveni, privatni
materijalne resursi kako u vidu članarine tako i u vidu finansijske podrške radu Mreže tako i sponzorstva-
volonterskog rada od strane samih članova.Mreža Udruženja RODITELJ | Beograd | Novi Sad | Niš | Kragujevac | www.roditelj.org | info@roditelj.org |
STRATEŠKI CILJEVI


1. Jačanje i razvijanje organizacije kroz programski razvoj, kontinuiranu edukaciju, razvijanje partnerstava i
pribavljanje materijalnih sredstava za rad
2. Poboljšanje informisanosti i edukovanosti roditelja o njihovim i pravima njihove dece, kao i o načinima
njihovog ostvarivanja
3. Podizanje nivoa svesti javnosti o problemima u vezi sa roditeljstvom kroz javno zastupanje, medijske
kampanje i humanitarne aktivnosti
Mreža Udruženja RODITELJ | Beograd | Novi Sad | Niš | Kragujevac | www.roditelj.org | info@roditelj.org |
Ključne strategije


Navedeni strateški ciljevi Udruženja RODITELJ biće tokom narednog perioda implementirani na sledeći
način:


    Cilj 1: Jačanje i razvijanje organizacije kroz programski razvoj, kontinuiranu edukaciju, razvijanje
               partnerstava i pribavljanje materijalnih sredstava za rad:

 Br.                         Zadatak/Aktivnosti
1.1.
    Formiranje programa i sektora u okviru organizacije

          Precizno definisanje strukture organizacije i uspostavljanje Saveta kao koordinacionog
           tela izmedju ogranaka Udruženja
          Formiranje programskih oblasti delovanja Udruženja
          Formiranje timova, podela poslova, određivanje menadžera programa i sektora
          Razvoj procedura unutar i izmedju ogranaka (zadatak Saveta)

1.2.
    Rad na razvijanju ljudskih resursa:

          Formiranje tima za razvijanje ljudskih resursa i izrada plana rada
          Realizacija plana (opis: okupljanje novih clanova, definisanje kriterijuma i procedura za
           prijem, izrada draftova opisa poslova različitih timova i pojedinaca u saradnji sa timom za
           razvoj i planiranje, izgradnja neformalne strukture u smislu izgradnje ozicija koje bi bile
           kljucne za rad organizacije: progrmaski direktori/koordinatori, PR koordinatori, koordinatori
           za prikupljanje sredstava ).
          Edukacije članstvao:Prikupljanje sredstava, Pisanje predloga projekta, budžetiranje,
           Javno zastupanje, Upravljanje finansijama u NVO, Timski rad i liderstvo , Strateško
           planiranje, Ljudska prava, dečja prava, mehanizmi zaštite, Osnovno o nevladinim
           organizacijama – Citava 2007-i deo 2008

1.3.
    Pribavljanje materijalnih sredstava:

          Formiranje tima za pisanje projekata na nivou svakog ogranka
          tim za pisanje predloga projekata za grantove domaćih i stranih vladinih i nevladinih
          organizacija i budzete i podršku državnih institucija prilikom akcija.


          Formiranje tima za pribavljanje sponzorstva (fundraising tim)
          tim koji će biti u direktnom kontaktu sa potencijalnim sponzorima Udruženja, primarno
          profitnim sektorom (firmama)


1.4.
    Rad na razvijanju partnerstava:

          Sa lokalnim vlastima


Mreža Udruženja RODITELJ | Beograd | Novi Sad | Niš | Kragujevac | www.roditelj.org | info@roditelj.org |
        Sa drugim nevladinim organizacijama
        Sa republickim i pokrajinskim vlastima
        Sa definisanim zainteresovanim grupama
        Sa profitnim sektorom


1.5.
    Promotivne aktivnosti

        Formiranje PR timova i odredjivanje PR menadžera ogranaka
        Uspostavljanje i održavanje kontakta sa relevantnim medijima i novinarima
        Pisanje i plasman saopštenja za javnost kao reagovanja na aktuelne dogadjaje ili kao
        podrške aktivnostima i akcijama Udruženja
        Održavanje različitih prigodnih promotivnih aktivnosti, nagradnih konkursa i promotivnih
        dogadjaja u skladu sa mogućnostima i dostupnim resursima
        Gostovanja na lokalnim medijima
Cilj 2:Poboljšanje informisanosti i edukovanosti roditelja o njihovim i pravima njihove dece, kao i o načinima
                      njihovog ostvarivanja

                        Zadaci /Aktivnosti
2.1.
    Priprema i distribucija štampanih informativnih materijala

        Anketiranje, ispitivanje stepena informisanosti u različitim oblastima i u skladu sa time
        priprema specijalizovanih informatora i brošurana nivou Mreže i na lokalnim nivoima

2.2.
    Održavanje tribina, predavanja i savetovališta
       Determinisati krizne oblasti u lokalu i aktuelne probleme sa kojima se roditelji susreću
       obraditi putem tribinai panel diskusija(kako onih namenjenih roditeljima tako i onima koji
       sa roditeljima rade ili kontaktiraju)
        Pokretanje vršnjačkih savetovališta kao u nizu različitih oblasti, u zavosnosti od prioriteta
        u lokalu. Savetovališta mogu funkcionisati uživo u odredjenim terminima i kao online
        savetovališta
        Pokretanje stručnih savetovališta (uživo i online)

2.3
    Informisanje i edukacija putem medija

        PR aktivnosti, saopštenja, gostovanja u medijima,
        Edukacija i informisanje putem Interneta, razvoj edukativnih sadržaja na web sajtu
        Informativni tekstovi u referentnim časopisima koji se obraćaju našoj ciljnoj grupi
Mreža Udruženja RODITELJ | Beograd | Novi Sad | Niš | Kragujevac | www.roditelj.org | info@roditelj.org |
Cilj 3: Podizanje nivoa svesti javnosti o problemima u vezi sa roditeljstvom kroz javno zastupanje, medijske
                   kampanje i humanitarne aktivnosti

                      Zadaci /Aktivnosti
3.1.
    Opšte akcije javnog zastupanja

        Akcije na nivou Srbije koje će biti implementirane u svim Regionalnim centrima Mreže
        Udruženja RODITELJ.


3.2.
    Lokalne akcije javnog zastupanja

        Lokalne akcije javnog zastupanja biće definisane u okviru akcionih planova ogranaka a u
        skladu sa lokalnom situacijom i prioritetima.

3.3
    Medijske kampanje

        Osmisljavanje medijskih kampanja na aktuelne teme sa ciljem podizanja svesti u javnosti
        povodom odredjenih problema sa kojima se roditelji i budući roditelji suočavaju
        Reagovanja na aktuelna dešavanja (saopštenjima, gostovanjima po medijima, adekvatnim
        tekstovima i sl.)
Mreža Udruženja RODITELJ | Beograd | Novi Sad | Niš | Kragujevac | www.roditelj.org | info@roditelj.org |
AKCIONI (OPERATIVNI) PLAN

Planiranje aktivnosti

Svaki Regionalni centar pravi u skladu sa sopstvenim mogućnostima Plan aktivnosti na lokalnom nivou, krajem
kalendarske godine za narednu godinu.

Po završetku Regionalnih planova aktivnosti razmatraju se u skladu sa njima delatnosti i akcije koje je tokom godine
moguće ostvariti na nivou Mreže Udruženja.

Akcioni planovi na nivou Regionalnih centara treba da budu uskladjeni sa osnovnim smernicama Strateškog plana i
Strateškim ciljevima Mreže u narednom periodu. U zavisnosti od lokalnih prioriteta moguće je i proširivanje aktivnosti
na lokalu akcijama koje nisu obuhvaćene planom Mreže.

Aktivnosti Mreže u narednom periodu biće fokusirane primarno na akcije javnog zastupanja, promociju i zaštitu prava
roditelja, samohranih roditelja i budućih roditelja kao i na informativno edukativne projekte.

Detaljni planovi aktivnosti za svaki Regionalni centar dati su u odvojenim dokumentima i rade se na godišnjem nivou.


Strategija prikupljanja sredstava

Finansiranje aktivnosti Mreže Udruženja RODITELJ vrši se na više nivoa, i to:

- Od strane resornih nacionalnih organa i tela (Ministarstva, agencije itd.),
- Sopstvenim prihodima,
- Donacijama privrednih subjekata,
- Donacijama međunarodnih i međuvladinih organizacija,
- Donacijama ambasada i drugih diplomatskih predstavništava stranih država u Srbiji,
- Donacijama i planskim odobravanjem sredstava od strane jedinica lokalne samouprave, regionalnih i pokrajinskih
organa i tela.

Resorni nacionalni organi i tela mogu biti finansijeri aktivnosti Udruženja na bazi projekata, ali i faktor ekonomske
održivosti rada Udruženja, ukoliko se sa istima uspostavi saradnja kroz uvrštavanje finansiranja rada Udruženja u
Finansijski plan resornog Ministarstva/agencije. Ključna Ministarstva su: Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada i
socijalne politike, Ministarstvo omladine i sporta.

Sopstveni prihodi obuhvataju članarinu, prihod od prodaje promotivnog materijala i finansijske, odnosno nefinansijske
donacije članstva.

Donacije privrednih subjekata mogu biti novčane i nenovčane. Novčane donacije obezbeđuju se na ad hoc principu ili
kroz potpisivanje sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji na period od najmanje 6 meseci, uz jasno preciziranje
obaveza obeju ugovornih strana. Nenovčane donacije predstavljaju doprinos sponzora realizaciji određenih aktivnosti i
Mreža Udruženja RODITELJ | Beograd | Novi Sad | Niš | Kragujevac | www.roditelj.org | info@roditelj.org |
akcija Udruženja. Kod pribavljanja donatorskih sredstava od privrednih subjekata neophodno je striktno voditi računa
o etičkom aspektu donacije.
Mreža Udruženja RODITELJ ne prihvata sponzorstva kompanija proizvodjača alkoholnih pića i duvana i poštuje
Medjunarodni kodeks marketinga zamena za majčino mleko kojim se striktno zabranjuje reklamiranje zamena za
majčino mleko, hranjenja na flašicu i cucli.

Donacije međunarodnih i međuvladinih organizacija po pravilu su povezane sa predlozima projekata koji se istim
dostavljaju na odobravanje radi finansiranja. Ključni donatori za Udruženje su: BCIF, Fond za otvoreno društvo,
Evropska komisija, Savet Evrope, Konrad Adenauer Stiftung idr.

Donacije ambasada i drugih diplomatskih predstavništava takođe su povezane sa podnošenjem konkretnih predloga
projekata. Poseban značaj treba posvetiti unapređenju komunikacije sa sledećim programima, organizacijama i
ambasadama: USAID, CIDA, GTZ, Ambasada Kraljevine Norveške, Ambasada Češke Republike, Ambasada Finske,
Ambasada Kraljevine Holandije, Ambasada Kraljevine Danske.

Organi lokalne samouprave, radna tela okruga i pokrajine mogu biti finansijeri aktivnosti Udruženja po projektima ili na
sistemski vođenoj osnovi.

Za komunikaciju sa privrednim subjektima i generisanje sopstvenih prihoda zadužen je fundraising tim, dok
komunikaciju sa svim ostalim nivoima finansiranja vodi tim za projekte.


Monitoring i evaluacija

Paralelno sa implementacijom projekata i aktivnosti biće vršen i monitoring izvodjenja projekata a po završetku svake
aktivnosti uradjena evaluacija u vidu pisanog izveštaja koji menadžer projekta podnosi Izvršnom odboru (odnosno
Upravnom odboru- Savetu Mreže ukoliko je reč o projektu na nivou Mreže).

Pored ocenjivanja uspešnosti izvodjenja projekata biće potrebno pratiti i realizaciju strateških zadataka definisanih
ovim strateškim planom, kao i uspesnost nasih strateskih ciljeva tj nase postignuce odnosno stepen postignuca.

Upravni odbor Mreže (Savet) vrši evaluaciju ispunjenosti ciljeva i stepena realizacije akcija koje se izvode na nivou
Mreže, a na Godišnjoj skupštini Mreže Udruženja Izvršnom odboru se podnose izveštaji o projektima radjenim u
periodu od prethodne Godišsnje skupštine.

Izvršni odbor svakog Regionalnog centra evaluira rad radnih grupa, ali im i zadaje indikatore postignuća kroz plan.
Evaluaciju svake pojedinačne aktivnosti/projekta vrši Tim za evaluaciju, dok su ciljevi i OPI postignuća postavljeni pre
same akcije.

Tim za evaluaciju nikada ne čine ljudi koji su uključeni u realizaciju aktivnosti.
Mreža Udruženja RODITELJ | Beograd | Novi Sad | Niš | Kragujevac | www.roditelj.org | info@roditelj.org |
PRILOG I


Struktura organizacije

Mreža Udruženja RODITELJ funkcioniše po principu regionalnih centara formiranih u 4 gradaBeogradu, Novom Sadu,
Kragujevcu i Nišu. U ovom trenutku Mrežu čine 3 operativna regionalna centra (Beograd, Novi Sad i Niš) dok je
regionalni centar u Kragujevcu još uvek u fazi osnivanja. Regionalni centri registrovani su (ili će biti registrovani) kao
posebna pravna lica u nadležnom Ministarstvu.
Budući da u ovom trenutku ne postoji zakonska mogućnost registracije Mreže kao posebnog pravnog lica, Mreža će
do donošenja zakona kojim će ovo biti omogućeno funkcionisati kao neformalna mreža regionalnih centara. Po
donošenju tog zakona biće otpočeta procedura za registrovanje formalne Mreže Udruženja RODITELJ.Sedište Mreže
Udruženja RODITELJ je u Beogradu.
Svakim Regionalnim centrom upravlja Izvršni odbor od 7 članova. Regionalni centri delegiraju u Upravni odbor Mreže
Udruženja po dva člana. Regionalni centar Beograd kao sedište mreže i administrativni centar u Upravni odbor mreže
delegira 3 člana.


                         UPRAVNI
                         ODBOR
                         MREŽE


   RC BEOGRAD          RC NOVI SAD           RC NIŠ         RC KRAGUJEVAC  IZVRŠNI ODBOR         IZVRŠNI ODBOR        IZVRŠNI ODBOR         IZVRŠNI ODBOR  3 delegata za UO       2 delegata za UO       2 delegata za UO       2 delegata za UO


 LOKALNI OGRANCI       LOKALNI OGRANCI        LOKALNI OGRANCI       LOKALNI OGRANCI
                  Organogram Mreze Udruzenja RODITELJMreža Udruženja RODITELJ | Beograd | Novi Sad | Niš | Kragujevac | www.roditelj.org | info@roditelj.org |
PRILOG II

Swot analiza                 SNAGE                       SLABOSTI


    U   • Teritorijalna rasprostranjenost
    N   • Pozitivne akcije, realizovana iskustva,       • Nedostatak prostora za rad
    U   komunikacija, sastanci                • Nedostatak vremena – volonterski
    T   • Ljudi                        angazman
    R   • Entuzijazam, trud, mladost             • Nedostatak materijalnih sredstava za rad
    A   • Originalnost, zainteresovanost           • Nedovoljna specifična znanja i iskustva za
    Š   • Iskustvo u problematici,              rad u NVO
    Nj  • Stručne kompetencije pojedinaca           • Obuhvatanje preširokog dijapazona tema i
    E   • Želja da se nešto promeni, zajednički ciljevi    problema
       • Inventivnost, inovativnost, kreativnost       • Nedovoljno često sastajanje
       • Volja za daljom edukacijom članova         • Većina komunikacije se odvija preko
       • Internet i forum                  Interneta
       • Lični kontakti i poznanstva             • • Malo iskustva sa velikom decom
       • Informisanost                    • Nepoštovanje dogovora o radu
       • Pojedinci sa iskustvom u NVO


               MOGUČNOSTI                       PRETNJE


       • Široka ciljna grupa (roditelji, budući roditelji,  •Nizak nivo znanja i informisanosti građana u
    S   deca, porodice)                    Srbiji o ovim temama
    P   • Atraktivna tema i ciljevi koji mogu da privuku   •Predrasude prema NVO
    O   pažnju šire javnosti                 •Neafirmisanost u okruženju
    Lj  • Dijaspora, prenošenje iskustava iz         •Nepotvrđeni kredibilitet i identitet u okruženju
    Nj  inostranstva                     •Neinformisanost zdravstvenih i drugih službi,
    E   • Uspostavljanje saradnje sa zainteresovanim     sujeta
       grupama                        •Loše stanje u zdravstvenom i školskom
       • Povezanost sa međunarodnim             sistemu
       organizacijama                    •Politička nestabilnost
       • Time se niko ne bavi, nepostojanje         •Nepostojanje konkurencije
       konkurencije                     •Korumpiranost
       • Veliki broj zainteresovanih za rad udruženja    •Mentalitet, konzervativizam, tradicija
       • Podrška medija
       • Povezivanje sa drugim NVO
Mreža Udruženja RODITELJ | Beograd | Novi Sad | Niš | Kragujevac | www.roditelj.org | info@roditelj.org |
PRILOG III

Analiza interesnih grupa


Na radnom sastanku identifikovano je 10 opštih grupa primarnih i sekundarnih stakeholdera


1. Korisnici
2. Donatori
3. Nadlezna ministarstva (republicka, pokrajinska)
4. Lokalna vlast
5. Mediji, javne licnosti
6. Zdravstvene ustanove, institut za vestacku oplodnju
7. UNICEF; SZO; IBFAN; LLLI
8. Strucnjaci razlicitih profila, pojedinci
9. Druge NVO
10. Sponzori

Primarni stakeholderi su navedeni pod tačkom jedan kao „ korisnici” – medjutim u okviru nekih projekata
primarni stakeholder-i mogu biti i druge navedene grupe - zdravstvene ustanove ili zdravstveni radnici,
druge nevladine organizacije i dr u zavisnosti od samog projekta .

Da bismo dobili konkretne grupe korisnika na koje mi planiramo da utičemo u narednom periodu, potrebno
je izvršiti sistematizaciju interesnih grupa u skladu sa definisanim strateškim ciljevima za naredni period:

1. Jacanje organizacije kroz kontinuiranu edukaciju, razvijanje partnerstava i pribavljanje
materijalnih sredstava za rad:

Ovaj cilj je pre svega interno orijentisan na jačanje kapaciteta same organizacije – u tom smislu njegova
implementacija će u velikoj meri zavisiti od sekundarnih stakeholder-a (medija, donatora, saradnika). Uticaj
koji će imati na primarne stakeholdere je posredan – jačanjem kapaciteta organizacije biće omogućeno
kvalitetnije i efikasnije angažovanje u drugim poljima delovanja i na konkretnim projektima usmerenih na
krajnje korisnike.2. Poboljšanje informisanosti i edukovanosti roditelja i budućih roditelja o njihovim i pravima
njihove dece, kao i o načinima njihovog ostvarivanja

Primarni stakeholderi su navedeni u samom cilju – to su roditelji (usvojioci, staratelji) i budući
roditelji. U periodu koji obuhvata ovaj strateški plan ciljna grupa će nam obuhvatati uzrasnu grupu


Mreža Udruženja RODITELJ | Beograd | Novi Sad | Niš | Kragujevac | www.roditelj.org | info@roditelj.org |
dece do 10 godina. U narednom periodu u zavisnosti od razvoja organizacije ova uzrasna grupa
može biti proširena na stariju decu.3. Podizanje nivoa svesti javnosti o problemima u vezi sa roditeljstvom kroz javno zastupanje i
medijske kampanje

Primarni stejkholderi bi i u ovom slučaju bili roditelji i budući roditelji jer bi dugoročno gledano oni snosili
posledice našeg delovanja. Specifična grupa u ovom segmentu bi bili potencijalni roditelji koji imaju
problema sa sterilitetom.

Sekundarni stakeholder-i

Donatori

Nadlezna ministarstva (republicka, pokrajinska)

Lokalna vlast

Mediji, javne licnosti, promoteri
Zdravstvene ustanove,
UNICEF; SZO; IBFAN; LLLI

Strucnjaci razlicitih profila, pojedinci
Druge NVO
Sponzori
Mreža Udruženja RODITELJ | Beograd | Novi Sad | Niš | Kragujevac | www.roditelj.org | info@roditelj.org |
Matriks interesnih grupa
                               Interesovanje
                 Nepoznato     Malo         Donekle      Jako
                                     postoji      zainteresovan
     Značajno uticajan             Ministarstvo RZS   Mediji
                          Ministarstvo     Veliki
                          zdravlja       privredni
                          Lokalne vlasti    subjekti

     Donekle uticajan             Zdravstvene      Medjunarodne   Časopisi koji se
                          ustanove       organizacije   bave decom
                                     Privatni sektor


     Mali-nema uticaja                        Domaće NGO    Roditelji
Uticaj                                           Budući roditelji
                                              Trudnice


     Nepoznat
Mreža Udruženja RODITELJ | Beograd | Novi Sad | Niš | Kragujevac | www.roditelj.org | info@roditelj.org |

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:4/1/2012
language:
pages:20