boekverslag klas 4

Document Sample
boekverslag klas 4 Powered By Docstoc
					Leesverslag__________


Naam leerling:…………………………………………………………………………………………………


Klas:…………………………………………………………………………………………………………………

Beoordeling:    goed voldoende onvoldoende


Algemene gegevens

Titel van het verhaal:
………………………………………………………………………………………


Naam van de acteur:…………………………………………………………………………………….

Hoe ziet het boek eruit?

Zou je het boek gekozen hebben als je alleen naar de titel kijkt? Geef een
toelichting.


.......................................................................................................


…………………………………………………………………………………………………………………………

Zegt de titel waar het boek over gaat? Geef toelichting.


…………………………………………………………………………………………………………………………

Waar gaat het boek over?

Schrijf in één zin waar het verhaal over gaat.

…………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………
                                                   1
Wat is volgens jou de belangrijkste gebeurtenis in het verhaal?


…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………


.......................................................................................................


Welke belangrijkste onderwerpen komen in het verhaal voor? Kruis aan:

  0  Oorlog                 0  Vriendschap
  0  Jaloezie                0  Minderwaardigheidsgevoel
  0  Echtscheiding              0  toekomst
  0  Dood                  0  culturenverschillen

  0  Geweld                 0  haat
  0  Egoïsme                 0  angst
  0  Werkloosheid              0  discriminatie
  0  Eenzaamheid               0  eerlijkheid
  0  Onderdrukking              0  religie

  0 Discriminatie               0 liefde
  0 Eerlijkheid                0 puberteit
  0 Seksualiteit               0 school

  Geef een duidelijk voorbeeld uit de tekst van drie aangekruiste
  onderwerpen.

  Onderwerp
  1:…………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………
                                                   2
Onderwerp 2:
:…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………


Opdracht 3:………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………


Wat is het belangrijkste onderwerp van het verhaal? Heet dat je aan
het denken gezegd? Geef een toelichting op je antwoord.

:…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………


Wie spelen er een belangrijke rol in het verhaal?

Wie zijn de belangrijkste personen in het boek?

…………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………

                                   3
Wat is het probleem van de hoofdpersoon?


……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………


Wat zijn de belangrijkste karakte eigenschappen van de hoofdpersoon?
Kruis aan:

0  agressief      0  gezellig
0  bescheiden      0  hebzuchtig
0  brutaal       0  intelligent
0  eenzaam       0  lui
0  eerzuchtig      0  ondernemend

0  ernstig       0  spontaan
0  gemeen        0  zielig
0  gevoelig       0  belangstellend
0  hartelijk      0  betrouwbaar
0  hulpvaardig     0  driftig

0  lief         0  sadistisch
0  nuchter       0  eigenwijs
0  schijnheilig     0  geestig
0  onverschillig    0  gespannen
0  angstig       0  hoogmoedig
0  besluiteloos     0  jaloers
0  doorzettend     0  nauwkeurig
0  saai         0  sloom

0 egoïstisch       zenuwachtig
0 geduldig        verlegen
0 gesloten        onbezonnen


Geef een duidelijk voorbeeld van tenminste drie
karaktereigenschappen.


Eigenschap 1:
:…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………                                  4
 Eigenschap 2:
 :…………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………


 Eigenschap 3:…………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………


 Welke karaktereigenschap(pen) in de hoofdpersoon spreekt jou het
 meest aan?
 Geef toelichting.
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………


Welke karaktereigenschap(pen) in de hoofdpersoon spreekt jou het minst
aan? Geef toelichting.


…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
                                     5
Tijd en plaats

In weke tijd speelt het verhaal? Legt uit waarom je dat denkt.

…………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………


Er zijn verhalen waarin alles gewoon achter elkaar wordt verteld, maar
soms worden de gebeurtenissen en tijd door elkaar gegooid. Beschrijf hoe
dat in het gelezen boek is, welke effect heeft dat heen en weer springen
en wat vind jij van die opbouw?


…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Waar speelt het verhaal? Leg uit waarom je dat denkt.


…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………


Zou het verhaal echt gebeurd kunnen zijn? Geef toelichting.

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
                                    6
Hoe is het boek geschreven?

Vond je het verhaal makkelijk of moeilijk leesbaar? Geef een toelichting.


…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Staan er stukken in die je liever zou overslaan? Geef een voorbeeld.

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………


Hoe vond je het boek?

Omcirkel de woorden die het best bij het boek passen.

Spannend    saai       laat me     laat me koud
                 denken
Lachwekkend   Droevig     Kinderachtig   Voor mijn leeftijd
Bekend     Onbekend     Interessant   Oninteressant

Griezelig    Rustgevend    Verassend    Voorspelbaar

Werkelijk    Onwerkelijk   Ontroerend    Doet me niets

Fantastisch   Realistische   Herkenbaar    Niet herkenbaar


Schrijf op wat jij het mooiste of belangrijkste fragment uit het verhaal
vindt.
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………


                                      7
Zou je nog een boek van deze auteur willen lezen? Geef aan waarom wel
of waarom niet.
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Zou je het boek aan je klasgenoten aanraden? Geef een toelichting op je
antwoord.

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………


Welke cijfer zou je dit boek willen geven?

  3  niet lezen
  4  slecht
  5  zwak
  6  wel aardig
  7  tamelijk goed
  8  goed
  9  heel goed
  10  het beste boek dat ik gelezen heb
                                     8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:263
posted:3/31/2012
language:
pages:8