Vogels waarnemen en herkennen by MtZiMd

VIEWS: 0 PAGES: 17

									   Vogels
Waarnemen en herkennen
                    De fuut
De
• veldkenmerken:
 - zwartbruine oorpluimen.
 - staartloos.
 - opzetbare oranje-bruine en
  zwarte wangkraag(broedkleed).
 - spitse,dolkvomige snavel.
 - zwarte teugel (oog - snavel).
 - lang,witte hals.
 - grijsbruine bovenzijde en satijn-
  witte onderzijde.
 - jonge fuutjes:zwart-wit gestreept.
                 De blauwe reiger
De
• veldkenmerken:

- grote,grijze gestalte.
- witte kop,borst,nek en hals.
- oranje,dolkvormige snavel.
- zwarte streep van oog naar
  zwarte,afhangende kuif.
  (voorjaar)
- bruine poten-in het voorjaar
  roodachtig.
- vliegbeeld:uitgestoken poten
 en ingetrokken nek.
             De meerkoet
 De
• veldkenmerken:
- plompe,leizwarte
 vogel met glazend
 gitzwarte kop.
- witte snavel en bles.
- grote,groene poten
 met zwemlobben aan
 de tenen.
- rode oog.
                 De waterhoen

De
• veldkenmerken:

- rode snavel met gele punt.
- rood voorhoofd (bles).
- geelgroene poten met rode
 kouseband.
- lange tenen zonder zwem-
 vliezen.
- witte,vaak opgerichte staart.
- witte flankstreep.
- zwarte,stevig gebouwde vogel.
                    De aalscholver
De
• veldkenmerken:
 -grote zwarte vogel met groene tot
  blauwe glans.
 -lange nek.
 -lange,krachtige snavel bij de punt
  krom = haaksnavel.
 -korte staart.
 -witte keel en dijvlekken in de
  broedtijd bij de volwassenen.
 -poten: kort en sterk + zwem-
  vliezen.
 -ogen en snavel vaak fel gekleurd.
                  De roerdomp
De
• veldkenmerken:
-bij gevaar = paalhouding + uit-
 stekende schutkleur in het riet.
 paalhouding = gestrekte hals +
 verticaal naar boven gerichte
 snavel.
-geelbruin lichaam,grillig zwart
 gevlekt en dwars gestreept.
-snavel is geelgroen.
-poten en tenen lichtgroen.
-ogen goudgeel.
-op de borst en aan de staart
 hebben ze poederdons.
              De (Vlaamse) gaai
De
• veldkenmerken:
- opvallende kruin,wit-zwart
  gestreept die hij overeind
  kan zetten.
- hemelsblauwe veertjes in de
 vleugels,witte vleugelvlek.
- witte stuit, roodbruin
 lichaam,zwarte staart.
- heen en weer vliegen
 met eikels in de herfst.
                 De buizerd
De
• veldkenmerken:
-horst (nest)in een boom
 of op een steile rots.
-bruine roofvogel.
-iets vooruitstekende kop en
 korte hals.
-korte,brede,afgeronde staart.
-brede,afgeronde vleugels.
-donkere en lichte plekken
 op het lichaam.
-grijpklauwen en haakvormige
 snavel.
                De zwarte specht
De
• veldkenmerken:

- geheel zwarte vogel.
- m = rode kruinvlek doorlopend
 tot aan de snavel.
 vr = rode « postzegel » op
 achterhoofd.
- twee tenen voor,2 tenen achter.
- lange staart zorgt voor steun.
- licht gekleurde stevige snavel.
- ogen zijn bleekgeel.
                    De wielewaal
 De
• veldkenmerken:
-m = - felgeel.
    - zwarte vleugels met
     gele spiegel.
    - zwarte staart met gele
     eindband.
-vr = - bovenzijde is gelig-groen
     en de onderzijde lichtgrijs
     met donkere vlekken.
-lange,spitste vleeskleurige
 snavel.
                     De sperwer
De
• veldkenmerken:
- korte afgeronde vleugels.
- lange ,recht afgesneden staart.
- felgele ogen.
- lange,gele poten.
- m = donkere,leigrijze bovenzijde
    met rossige wangen,witte nek-
    vlek en roodbruin dwars ge-
    streepte onderdelen.
  vr = zwartbruine bovendelen,witte
    streep boven en achter het oog
    en wit tot bruin gestreepte
    onderdelen.
De
• veldkenmerken:
 - grote vogel met lange
  puntige staart met donkere
  dwarsstrepen.         De Fazant
 - vr = bruin + korte staart,
    zwartachtig gevlekt.
 - m = - felgekleurd.
     - blauwgroene kop.
     - rode huiddelen in
      het gezicht(=huid-
      flappen).
     - koperkleurig lichaam
      en staart.
     - korte oorpluimen
     - witte halsring.
                 De ooievaar
De
• veldkenmerken:
 - helderrode,spitse,rechte
  snavel.
 - rode ,lange poten.
 - zwaar gebouwde witte vogel
  met gitzwarte slagpennen.
 - lange hals.
 - vliegbeeld: poten en hals
  gestrekt(vgl. met reiger).
 - nest: enorm bouwsel van
  takken in een boom of op een
  gebouw.
              De watersnip

De
• veldkenmerken:
-lange,rechte snavel.
-spitse vleugels.
-gestreept verenkleed(=
 goede camouflage)
-zigzagvlucht( = gewilde
 jachtvogel).
              De wulp
 De
• veldkenmerken:
-grijsachtig bruin veren-
 kleed.
-sterke,donkere vlekken.
-lange poten(steltloper).
-lange,omlaag gebogen
 snavel.
-witte stuit(in vlucht).

								
To top