Pray For Peace - PowerPoint by V58DQh85

VIEWS: 146 PAGES: 55

									 Vertebra Hastalıkları
     ve
  Hemşire Bakımı

Hem. İmran KAYA Hem. Meral GÜNDOĞAR

  5.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
 Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com
Omurga Anatomisi
Anatomi

• Omurga, vücut
 ağırlığını alt
 ekstremitelere aktaran,
 omuriliğin çevresini
 sararak koruyan,
 biribiri ile eklemleşen
 omur, sakrum ve
 koksiksten
 oluşmaktadır.
Omurga,
   7 servikal


  12 torasik   5 lumbar

   5 sakral
   4 koksiks
Omurganın Fizyolojik
Eğrilikleri
      C 1- T1 arası Lordoz


      T1 - T 12 arası Kifoz


      T12 – L5 arası Lordoz

      Sakral Kifoz
Vertebra cisimleri

• 1. ve 2. vertebralar olan
 atlas ve axis dışında
 birbirlerinden disklerle
 ayrılırlar,
• 23 adet disk vardır.
• Disklerin orta kısımları
 yumuşak, jelatinöz bir
 madde, bunun çevresinde
 kollagen lifler ve
 kıkırdakdan oluşan bir
 doku vardır.
• Omurga kanalının
 içinde beyinden
 çıkarak aşağı doğru
 uzanan medulla
 spinalis bulunur.

• Boyun bölgesinde    8,
 Sırt bölgesinde    12
 Bel bölgesinde     5
 Sakral bölgede     5
 sinir kökü ayrılır.
• Bu sinir kökleri;
 – Boyun bölgesinde
  medulla spinalisten
  çıktıktan hemen sonra,
 – Bel bölgesinde ise bir
  süre omurga kanalında
  yol aldıktan sonra,


• İntervertebral
 aralıktan omurgayı
 terkeder.
Omurga Hastalıkları
Omurga Hastalıkları
• Dejeneratif Hastalıklar

  –  Disk fıtıkları
  –  Dejeneratif disk hastalıkları
  –  Spinal stenoz
  –  Dejeneratif spondilolistezis
• Deformiteleri
  –  Kifoz
  –  Skolyoz
  –  Travma
  –  İnfeksiyon
Dejeneratif Hastalıklar

• Disk ve fasetlerde
 değişmeler olur

• Hayatın erken
 yaşlarında başlar,
 semptomatik kalır
Spinal Stenoz
• Nöral dokuların
 bulunduğu
 kanallarda, bu
 kanalları oluşturan
 yapılardaki
 kalınlaşma ve
 değişmelere bağlı
 daralma meydana
 gelir. Spinal kordda
 daralma nedeniyle
 bası vardır.
Diskal Herni
        • Anulus fibrozisteki
         mikro çatlaklar zayıflığa
         yol açarak içerideki
         materyalin (nukleus)
         Dışarı çıkmasına izin
         verecek hale gelir.
        • Bu diskin yüklenmesi ve
         hastanın aktivitesi ile
         arkaya hareket eder.
        • Nukleusun bir kısmı
         dışarı çıkarak bu siniri
         sıkıştırır.
Diskal Herni
Spondilolistezis
• Bir omurun, altındaki
 omurun üzerinden
 öne kaymasıdır.
• En sık L4 - L5
 seviyelerinde
 görülür.
• Sinir köküne baskı
 sonucu ağrıya neden
 olur.
Spondilolistezis
 Omurga Deformiteleri
• Deformiteler
 – Kifoz
 – Skolyoz
• Travma
• Tümör
• İnfeksiyon
Ameliyat Öncesi
Hazırlık
Psikolojik Hazırlık
• Anksiyeteyi gidermeye,

• Ameliyatta daha az
 anestezik ve ameliyat
 sonrasında daha az
 analjezik kullanılmasına,

• Ameliyat sonrasında hızlı
 iyileşmeye ve erken
 taburcu olmaya yardımcı
 olur.
Pre-op Hazırlık
Bir Gün Önce;

• Beslenme programına uyup
 uymadığı kontrol edilir,

• Genel vücüt hijyeni sağlanır,

• Solunum ve öksürme egzersizleri
 öğretilir,

• Ameliyat ile ilgili soruları cevaplanır.
Ameliyat Öncesi Akşamı;

• Rutin tetkiklerinin kontrolü yapılır,
• Kan ve ameliyat sarflarının kontrolü yapılır,
• Hastanın değerli eşyaları çıkartılır, yakınlarına
 teslim edilir,
• Bayan hastaların oje ve makyajı çıkarması sağlanır,
• Ameliyat bölgesi temizliği yapılır,
• Lavman yapılır, 24’den sonra aç kalması sağlanır,
• Hastanın rahat uyuması için uygun ortam
 sağlanır.
Ameliyat Sabahı;

• Vital bulguların kontrolü yapılır ,
 gözleme kaydedilir,
• Diş protezi varsa çıkartılır,
• Mesane boşaltımı sağlanır, gerekirse
 foley sonda takılır,
• Damar yolu açılır,
• Bone ve Ameliyat gömleği giydirilir,
• Doktor direktifine göre antibiyotik ve
 diğer ilaçları yapılır.
Post-op Hasta Bakımı
ve Eğitimi
• Amaç: Bireyi günlük yaşam
 aktivitelerini bağımsız olarak yerine
 getirebilecek düzeye gelene kadar
 desteklemek ve komplikasyonların
 ortaya çıkmasını önlemektir.
Girişimler:
• Hayati belirtiler stabil olana
 kadar 15 dakikada bir, daha
 sonra 2 saatte bir kontrol edilir.
• Hemovak drenajı ve pansuman
 kanama yönünden takip edilir,
 aşırı kanama varsa hekime haber
 verilir.
• Laboratuvar sonuçlarına göre
 gerekirse direktifle kan
 transfüzyonu yapılır.
• Ameliyat sırasında aşırı kanama ve
 beslenmede değişim nedeniyle sıvı
 volümünde değişimler meydana
 gelebilir.

• Gerektiğinde doktor istemi ile mayi ve
 kan transfüzyonu yapılır.
• Genel anestezi, uzun süreli yatak
 istirahati, katater uygulaması ve
 narkotik analjezikler mesane boşaltım
 alışkanlığını değiştirir.

• Mesane boşaltımı sağlanamıyor ise
 pubis üzerine sıcak uygulama yapılır,
 idrar çıkaramaz ise doktora bildirilir.
• Ameliyat sırasında hastaya verilen
 pozisyon nedeniyle üst ve alt
 ekstremitelerde gelişebilecek nörolojik
 bozukluklar açısından hasta takip
 edilir. (hissizlik, uyuşma ve benzeri…)
Vertebra Cerrahisi Sonrası
Hastalarda Sık Karşılaşılan
Hemşirelik Tanıları
•  Etkisiz solunum şekli,
•  Ağrı,
•  Vücut gereksiniminden az beslenme,
•  Enfeksiyon riski,
•  Sıvı volüm eksikliği,
•  Deri bütünlüğünde bozulma riski,
•  Fiziksel hareketde bozulma,
•  Periferal nörovasküler disfonksiyon riski,
•  Tromboflebit riski,
•  Beden imajında bozulma.
Etkisiz Solunum Şekli:
Amaç:
    - Solunum sayısı 12 – 28 /dakika olmalı
    - Akciğer sesleri normal olmalı
    - Yüksek ateş olmamalı
    - Akciğer ventilasyonu sürdürülmeli
Girişimler:
    - Postop 3 gün akciğerler değerlendirilir.
    - Egzersiz öncesi ağrı kesici verilir.
    - Solunum egzersizleri ve trifilo ilk 24 – 48 saat
     içinde 1 – 2 saat ara ile, daha sonra hasta
     ayağa kalkana kadar 2 – 4 saat ara ile
     uygulanır.
•Ağrı:

 –  Hastanın rahat nefes alıp vermesine,
 –  Derin solunum yapmasına,
 –  Öksürme eksersizleri yapmasına engel olur,
 –  Atelektazi ve pnömoni gelişebilir,
 –  Hasta kontrollü analjezi, ileus insidansını
   artırabilir.
Amaç:
 Hastanın ağrıyı azaltan ve artıran
 aktiviteleri tanımlaması, ağrının
 azaldığını ve rahatladığını ifade etmesi.
Girişimler:
 - Pozisyon değiştirme,
 - Ortamı havalandırma,
 -Dikkati dağıtma (kitap okuma, TV)
 -Hasta Kontrollü Analjezi, ağızdan
 beslenmeye geçildiğinde oral analjezik.
Az Beslenme:
Amaç:
 Kilo kaybı olmaması, oral, tüp ya da IV
 beslenmeyi tolere etmesi.

Girişimler:
 - İlk 24 saat sulu beslenme, tolere ederse
 daha sonra yumuşak ve normal gıdalar.
 - Distansiyon, bulantı, kusma görülürse
 oral beslenmeye ara erilir
 - Superior Mezenterik Arter Sendromu
 olursa oral beslenme kesilir, nazogastrik
 takılır
Bağırsak hareketlerinde
yavaşlama
• Kifoz ve skolyoz ameliyatı
 sonrasında, hasta ağızdan
 beslenmeye başlamadan önce
 ileus riski açısından
 değerlendirilmelidir.

• Hastanın kusması olamamalı ve
 barsak sesleri gelmiş olmalıdır.
• Ciddi kusması olan hastalar
 Superior Mezenterik Arter
 Sendromu açısından
 incelenmelidir.

• Hayati belirtiler ve
 laboratuvar sonuçları
 enfeksiyon yönünden
 önemlidir.
Efeksiyon:

Amaç:
 – IV kateter, insizyon ve hemovac bölgesinde
  eritem, ödem, sıcaklık, pürülan akıntı olmaması.
Girişimler:
 -Bu bölgeler kontrol edilir
 -Gerekirse yara ve kan kültürü alınır
 -Foley kateter bakımı yapılır
 -Hekim direktifi ile antibiyotik kullanılır.
Sıvı Volüm Eksiği
Amaç:
- Sıvı volümünün normal seviyede tutulması
- Hemoglobinin 10 gr üzerinde olması,
- Hematokrit % 30 üzerinde tutulmalı,
- Pansumanda kanama olmaması
- Hemovak drenajının 4 saatte 100 ml altında
 olması.
Deri Bütünlüğünde
Bozulma Riski
Amaç:
 Bası yaralarına neden olan faktörlerin
 tanımlanması ve oluşumunun önlenmesi.
Girişimler:
  - Cilt, giysiler ve yatak takımları temiz ve
   kuru tutulur,
 - Saatte bir pozisyon değiştirilir,
 - Basınç bölgelerine masaj uygulanır
 - Yeterli sıvı alımı ve beslenme
Riskli Bölgeler
Yara Evreleri
Fiziksel Harekette
Bozulma
 Amaç:
 Eklem açıklığının normal olarak
 sürdürülmesi, fiziksel harekette artma olması.
 Girişimler:
  – Kontraktür gibi hareketsizliğe bağlı
   komplikasyonlar gözlenir.
  – Günde en az 4 kere pasif eklem egzersizleri
   uygulanır,
  – 2 satte bir pozisyon değiştirilir, pozisyon
   yastıkla desteklenir.
Periferal Nörovasküler
Disfonksiyon Riski
Amaç:
 Üst ve alt ekstremitelerde ve sfinkter tonüsünde
 hareket ve duyunun ameliyat öncesi gibi olması.


Girişimler:
 – Rektal tonüs rektal muayene ile kontrol edilir,
 – Hasta tarafından ifade edilen uyku hali,
 – Hissizlik ve uyuşma gibi verilere dikkat edilir.
Tromboflebit Riski
Amaç:
 – Tromboflebit belirtilerinin (bacaklarda hassasiyet,
  kızarıklık, ateş vb.) olmaması.

Girişimler:
 –  Alt ekstremiteler bu semptomlar
 –  Açısından kontrol edilir,
 –  Aktif ve pasif eklem egzersizleri yaptırılır,
 –  Tromboflebit çorabı giydirilir,
 –  Direktif ile antikoagülan tedavisi uygulanır.
Tromboflebit
Beden İmajında Bozulma
Amaç:
 – Hastanın beden imajına uyum
  sağladığını ifade etmesi.
Girişimler:
   • Aşırı beklentileri tanımlayarak, tedavi
    sonrası hayal kırıklıkları bertaraf edilir,

   • Hastanın diğer hastalar ve sağlık ekibi ile
    bu değişiklikleri paylaşması için cesaret
    verilir,

   • Fiziksel görünüm düzeltilir
   (baş banyosu, traş, giyinme)
Bakım ve Eğitim

• Ameliyat sırasında gözleri iyi
 korunmayan hastalarda
 konjunktiva problemleri ortaya
 çıkabilir.
Ev Bakımı ve Eğitim
Taburcu olmadan önce hasta

 – Çok az yardımla ayağa
  kalkabilmeli

 – Hijyenik aktivitelerini yerine
  getirebilmeli,

 – Yeterli beslenebilmeli,

 – Egzersiz programına katılabilecek
  durumda olmalı.
• Cerrahi girişim sonrası iyileşme
 6-12 haftadır

• İyileşme döneminde ilk 1 ay
 aralıklı yürüme programları
 uygulanır.

• 30 dakikadan fazla aynı
 pozisyonda oturmaması ağrıyı
 azaltır.
• Alt vertebraya cihaz
 yerleştirilmiş hastalara
 oturup kalkma hareketleri
 çok iyi öğretilmelidir.
 (sandalyede lomber destek,
 kalkarken eller ve bacaklardan
 güç alarak vertebrayı
 bükmeden)
• Evde 2-3 hafta ev işlerini
 yapacak biri olmalıdır,• Dengeli beslenme ve
 günde yaklaşık 1200 mg
 kalsiyum içeren diyet
 verilir. Diyetisyenle
 temasta olması öğütlenir,
• Füzyon oluşuna kadar cinsel
 ilişkide aşırı fleksiyon ve
 ekstansiyondan kaçınması
 tavsiye edilir. Yan yatar ve
 sırtüstü pozisyon önerilir.
• Ameliyattan 6 hafta sonra
 vertebrayı zorlamadan
 normal işler ve hafif yük
 kaldırmaya izin verilir,

• Aşırı eğilme, bükülme ve
 uzanma önerilmez,

• Bu süre içinde jimnastik,
 atlama, güreş, ata binme ve
 kayak ve benzeri yasaklanır,

• Dalmadan yüzme, dik olarak
 bisiklete binme ve yürüyüş
 önerilir.
Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com


       Teşekkür Ederiz

								
To top