Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ISPverantw_1112

VIEWS: 4 PAGES: 4

 • pg 1
									               Vragen in verband met je ISP? Contacteer je ISP-verantwoor
               Problems concerning your ISP? Please contact your ISP-coord
                                   Stel je vraag hier!
                                  Send us your question!
Opleidingen@FEB
Programmes@FEB

Bachelor of Science in de economische wetenschappen

Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen

Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur

Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica

Voorbereidingsprogramma: Master of Science in de accountancy en het revisoraat

Voorbereidingsprogramma: Master of Science in de beleidseconomie

Voorbereidingsprogramma: Master of Science in de economie, het recht en de bedrijfskunde

Voorbereidingsprogramma: Master of Science in de economische wetenschappen/Master of Science in Economics

Voorbereidingsprogramma: Master of Science in de toegepaste economische wetenschappen/Master of Science in Business Econo

Voorbereidingsprogramma: Master of Science in het management

Voorbereidingsprogramma: Master of Science in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur

Voorbereidingsprogramma: Master of Science in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinfor

Voorbereidingsprogramma: Master of Science in de verzekeringen

Preparatory programme: Master of Science in Advanced Studies in Economics

Preparatory Programme: Master of Science in Financial Economics

Schakelprogramma: Master of Science in de accountancy en het revisoraat

Schakelprogramma: Master of Science in het informatiemanagement

Schakelprogramma: Master of Science in de verzekeringen

Master of Science in de accountancy en het revisoraat

Master of Arts in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven

Master of Science in de beleidseconomie

Master of Science in de economie, het recht en de bedrijfskunde

Master of Science in de economische wetenschappen

Master of Science in Economics
Master of Science in het informatiemanagement

Master of Science in Information Management

Master of Science in het management

Master of Science in de toegepaste economische wetenschappen

Master of Science in Business Economics

Master of Science in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur

Master of Science in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica

Master of Science in de verzekeringen

Master of Arts in European Studies: Transnational and Global Perspectives

Master of Science in Advanced Business Studies

Master of Science in Advanced Studies in Economics

Master of Science in Financial and Actuarial Engineering

Master of Science in Financial Economics

SLO Economie

Doctoraatsopleiding in de Economische Wetenschappen

Doctoral Programme in Economics

Doctoraatsopleiding in de Toegepaste Economische Wetenschappen

Doctoral programme in Business Economics

Doctor in de Economische Wetenschappen

Doctor of Economics

Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen

Doctor in Business Economics

Postgraduaat in de bedrijfskunde

Postgraduaat in het financiewezen

Postgraduaat in het operations management

Postgraduaat in de integrale productontwikkeling

Postgraduaat in de vastgoedkunde

Creditcontract in de toegepaste economische wetenschappen

Creditcontract in de economische wetenschappen

*Deze tabel geeft aan naar wie je vraag automatisch gedispatched wordt na het invullen van de webform.
*In this table, you can see to whom your question will be automatically dispatched.
er je ISP-verantwoordelijke!
 ntact your ISP-coordinator!
r!
ion!
      Contacteer je ISP-verantwoordelijke via de helpdesk*
      Contact your ISP-coordinator using the help desk*


      Barbara Dergent

      Dominique Gesquière

      Martine Dams

      Marleen Vranckx

      Marleen Vranckx

      Barbara Dergent

      Eline Willaert

      Barbara Dergent

      Marleen Vranckx

      Barbara Dergent

      Liselotte Carnel

      Marleen Vranckx

      Marleen Vranckx

      Barbara Dergent

      Eline Willaert

      Marleen Vranckx

      Marleen Vranckx

      Marleen Vranckx

      Marleen Vranckx

      Vanessa Van de Plas

      Barbara Dergent

      Eline Willaert

      Barbara Dergent

      Barbara Dergent
Marleen Vranckx

Eline Willaert

Barbara Dergent

Marleen Vranckx

Eline Willaert

Liselotte Carnel

Marleen Vranckx

Marleen Vranckx

Vanessa Van de Plas

Barbara Dergent

Barbara Dergent

Eline Willaert

Eline Willaert

Marleen Vranckx

Annie Vercruysse

Annie Vercruysse

Annie Vercruysse

Annie Vercruysse

Annie Vercruysse

Annie Vercruysse

Annie Vercruysse

Annie Vercruysse

Gonda Huybens

Gonda Huybens

Gonda Huybens

Gonda Huybens

Gonda Huybens

Chris Konings

Chris Konings

								
To top