oferta educationala clasa i

Document Sample
oferta educationala clasa i Powered By Docstoc
					                        OFERTA EDUCAŢIONALĂ – ŞCOALA IOANID

                             AN ŞCOLAR 2012 – 2013
                              CLASA I (7-8 ani)

  I. CARACTERIZAREA CLASEI
    Elevul din clasa I trece printr-o perioadă de acomodare şi recunoaştere în care se urmăresc formarea şi automatizarea unor
priceperi şi abilităţi prin reguli şi jocuri tematice, a unor deprinderi şi capacităţi fundamentale: citit-scris, calcul matematic, rezolvare
şi compunere de probleme.
    Dobândirea unui mod de lucru corect, încă de la începutul şcolarităţii, îi permite elevului de clasa I formarea unor
competenţe de bază care pot fi ulterior aplicate în diverse situaţii din viaţă.


  II. OBIECTIVE
    Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de receptare şi transmitere a mesajului oral, de receptare a mesajului scris şi de
exprimare orală.
    Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând un limbaj matematic.
    Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător.
    Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu
    echilibrat
şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia.
    Formarea şi dezvoltarea atitudinilor şi capacităţilor de tip creativ, reflexiv, cognitiv, de interacţiune socială şi de comunicare,
de încurajare a cooperării.
  III. TIPURI DE PROGRAME

    PROGRAM SCURT – 08:15-14:00/14:40          PROGRAM LUNG – 08:15 – 16:10/18:00

Micul dejun                     Micul dejun
Activităţi instructiv-educative din Curriculum-ul  Activităţi instructiv-educative din Curriculum-ul
Naţional – 4 ore zilnic               Naţional – 4 ore zilnic
Limba engleză „English Drama”- 1 oră / săptămână  Limba engleză „English Drama”- 1 oră / săptămână
Gustare de fructe                  (dimineaţa)
Masa de prânz şi recreere              Gustare de fructe
Efectuarea temelor – 8 ore / săptămână       Masa de prânz şi recreere
                          Efectuarea temelor - 8 ore / săptămână
                          Limba engleză – 6 ore / săptămână (după-amiaza)
                          Tehnici de pictură
                          Art & Craft
                          Gimnastică ritmică / Taekwondo
                          Gustarea de după-amiază
                          Opţionale cu plată
 IV. ACTIVITĂŢI, OPŢIONALE

ACTIVITĂŢI DIN CURRICULUM-UL NAŢIONAL  OPŢIONALE ÎN PROGRAMUL STANDARD     OPŢIONALE CU PLATĂ
                            LUNG
  Limba şi literatura română      Limba engleză:            Limba engleză „FUNNY
  Matematică             -  „ENGLISH DRAMA”        SCIENCE”
  Cunoaşterea mediului        - „MOVIES &CARTOONS”          Limba franceză
  Religie               - „ENGLISH PROJECTS”          Limba germană
  Educaţie fizică            Tehnici de pictură          „Natura, ştiinţă şi
  Educaţie muzicală           Art & Craft              mister”
  Educaţie plastică           Gimnastică ritmică / Taekwondo    Şcoala IT
  Abilităţi practice                             Pian
                                        Canto
                                        Bune maniere
                                        Şah
                                        Balet
                                        Dans sportiv
OPTEZ PENTRU TIPUL DE PROGRAM _________________________________________

OPTEZ PENTRU ACTIVITĂŢILE CU PLATĂ:
  Data,                             Părinte,


  Director,
Florentina Bogdan

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:23
posted:3/31/2012
language:Latin
pages:4