Studiekeuze 2011 2012 Farel4M TL by aiPADj2I

VIEWS: 9 PAGES: 30

									Sjoerd Tolsma
Karin Nieuwenburg
Decanenkamer bij lokaal 013
Procedure in mavo klas 4

 Einde van het Farel - tijdperk !!!

       Maar wat nu……?
Eind oktober   Bestemmingsformulier
In januari   Docenten vragen


Eind januari  Oordeel naar huis


Februari    Opgeven vervolgschool


April     Reactie vervolgschool
Wie geeft het oordeel ?      Ik graaf naar het
 Lesgevers van de examenvakken  waarom van
 Bij twijfel ook anderen     deze keuze !


Wat telt er mee ?
 Resultaten
 Intelligentie
 IJver
 Instelling
 Zelfstandigheid
 Doorzettingsvermogen
De volgende school (MBO) wil iets weten ! o Harde en zachte gegevens

 o Doorstroomdossier

 o Intake gesprek / testen ??
  Waarom al in oktober kiezen ??
*  ‘Dwingen’ tot keuze
*  Een enkele school werkt met volgorde
van binnenkomst van de aanmeldingen


en verder ….
 … is het handig om twee keuzes te maken ! ( Wel moeilijk, als je de eerste
 keuze al lastig vindt )
MBO-Sprint
     Overstap naar de tweede fase…

           -naar klas 4 havo
           -grotere mate van zelfstandigheid
           -meer vakken dan in 4 mavo


 -Deelname plusklas wiskunde en Nederlands in periode 2 en 4.
 - gemiddeld 7 op de examenlijst
 - positief advies van de lesgevers in m4


In de loop van het jaar: profiel kiezen. Om tot een goede profielkeuze
te komen is het belangrijk dat de leerling zijn wens om naar de havo te
gaan vroegtijdig aangeeft!
 BBL = Beroeps Begeleid Leren
• solliciteren
• 4 dagen werken
• 1 dag naar school – SBBO in Leusden
 BOL = Beroeps Opleidend Leren
• gewoon naar school
• stage in een bedrijf
     MBO = Middelbaar Beroepsonderwijs
  Bouw         MBO
  Installatie techniek
  Elektrotechniek
    Motorvoertuigen techniek
    Informatica / ICT
Grafische Techniek
Mode en kleding
Procestechniek
          MBO
Dierverzorging
Assistent bij een dierenarts
Bloemschikken
Hovenier
Administratie  MBO
Handel
Verzekeringen
Bank
Toerisme
Horeca
Verpleging
            MBO
Verzorging
Uiterlijke verzorging
Sociaal Juridische dienstverlening
Sociaal Pedagogisch Werk
Onderwijs Assistent
Dokters-, Apothekers-,
    Tandartsassistent
Facilitair
 Doel: sneller doorstromen naar het HBO
      Waar: ROC asa & ROC midden nederland
 Wat: heel veel opleidingen kunnen via de
   sprintvariant gevolgd worden.
        Economie & Dienstverlening: Marketing en Communicatie, Juridisch
        medewerker, Handel, ICT, International Business Studies,
        Administratie/secretarieel. Techniek & Innovatie: Transport en logistiek,

Voorbeelden:
        Infratechniek, Mediavormgever, Audiovisueel specialist, Installatie- en
        motorvoertuigentechniek. Toerisme, Horeca, Sport & Bewegen, Leisure &
        Events: Leisure & Events, Sport & Bewegingscoördinator, Horeca
        ondernemer/-manager, Front Office Manager en Manager Verkoop Reizen
        Zorg & Welzijn: Onderwijsassistent, Sociaal Dienstverlener, Sociaal
        Cultureel Werker, Laboratoriumtechniek, Apothekersassistent.


 Eisen: gemiddeld 7 op het diploma
  Ik weet nog niets, wat nu …. ?
*      Katernen ‘mc’ (multiple choice)

*      MBO info ochtend

*      MBO oriënteringsdagen

*      Bezochte open dagen

*      Informatie van internet

*      De snuffelstage !!
    In gesprek met de mentor
    Informatie van het internet
    Open dagen
    In gesprek met de decaan
www.tkmst.nl
of rechtstreeks naar de site van de
ROC….


 - ROC ASA: www.rocasa.nl
 Data Open Huis 2011 - 2012
 Woensdag 14 december '11 van 18.00 tot 21.00 uur.
 Zaterdag 11 februari '12 van 10.00 tot 14.00 uur.
 Donderdag 15 maart '12 van 18.00 tot 21.00 uur.

 - ROC Midden Nederland:
      www.rocmn.nl
 Open dag voor ouders 13 oktober 2011
Positief advies ….
   zelf aanmelden (veel aanmeldingsformulieren op school te
       krijgen, maar aanmelden via internet kan ook )

Negatief advies….
   --een andere keus maken
   of…
   --toch gewoon aanmelden
 Wij allen wensen u…
 …veel sterkte dit jaar en…

…graag tot ziens bij de diploma
     uitreiking !!
     Dank u voor uw aandacht !
Straks bij de uitgang…
 Stencil met internetadressen
 Uitnodiging voorlichtingsavond ROC Midden-Nederland
    13 oktober 2011
 Tijdschema decanaat; wat gebeurt wanneer?
 Tijdschema van de heer van Kappel
 Hand-out power point van de heer van Kappel

								
To top