Treningi Karate Bunkai Kata

Document Sample
Treningi Karate Bunkai Kata Powered By Docstoc
					            MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA
             SZTUK WALKI - IMAF POLSKA
  MIĘDZYNARODOWY STAŻ SZTUK WALKI
    Z MISTRZAMI FEDERACJI IMAF


PROWADZĄCY :
SOKE GIANNI ROSSATO – KARATE, JU JITSU, KOBUDO / WŁOCHY /
SOKE EUGENIUSZ SIKORA – JU JITSU – KOBUDO, TECHNIKI INTERWENCJI
SOKE MICHAŁ GODNICZ - KARATE, JU JITSU, KOBUDO, TECHNIKI INTERWENCJI
SHIHAN PIOTR WITKOWSKI – KARATE, JU JITSU, KOBUDO. TECHNIKI INTERWENCJI
SENSEI ARKADIUSZ PADNIEWSKI - KARATE KUMITE
SENSEI MARIUSZ KACZMAREK - KARATE KATA
SENSEI MACIEJ WAWRZYNIAK – KARATE SEMI KONTAKT

KOORDYNATOR:
SHIHAN PIOTR WITKOWSKI

TERMIN:
03 – 04 CZERWIEC 2011 / IMPREZA TOWARZYSZĄCA DO OTWARTYCH
MISTRZOSTW POLSKI IMAF W SZTUKACH WALKI /

MIEJSCE:
Hala Widowiskowo - Sportowa Al. Niepodległości 4, Inowrocław

W programie:
Trening wspólny oraz treningi w grupach zaawansowania z podziałem na specjalizację:
Trening specjalny – techniki interwencji dla stopni mistrzowskich i służb ochrony
Treningi Ju Jitsu – wykorzystanie technik w samoobronie
Treningi Karate – Bunkai Kata, Kumite / wymagania egzaminacyjne IMAF Polska /
Trening Semi Kontakt - technika i zasady walki, sędziowanie
Egzamin na stopnie 3 KYU - DAN w Karate Shotokan, wg przepisów IMAF
Plan stażu

Piątek

17.00 – Przyjazd uczestników, rejestracja, przyjmowanie opłat
17.30 – Rozpoczęcie stażu – ceremonia otwarcia
18.00 - 19.30 Trening w grupach stylowych:

Karate - prowadzący soke Gianni Rossato
Ju Jitsu – prowadzący soke Eugeniusz Sikora
Techniki interwencji /pałka typu Tonfa / - prowadzący - soke Michał Godnicz

Sobota

/ Podział ćwiczących na stopnie zaawansowania /

(P) Początkujący: Karate 9-8 kyu do lat 14, Ju-Jitsu do lat 12 bez względu na stopień
(Ś) Średniozaawansowani: 9-8 kyu Karate pow. 14 lat, 7–4 kyu Karate, Ju–Jitsu 13+
(Z) Zaawansowani: 3 kyu – Dan Karate i Ju Jitsu
(SI) Służby interwencyjne


 Godzina       Tatami 1      Tatami 2    Tatami 3      Tatami 4
                                      Obr. przed
          Karate (P)     Ju Jitsu (Ś)  Kata–Bunkai    narzędziami (SI)
                              (Z)
10.00 – 11.00   M.Godnicz      G.Rossato               E.Sikora
                            A.Padniewski     P.Witkowski
                            M.Kaczmarek

                                      Techniki
         Kata–Bunkai      Ju Jitsu (P)  Karate Goshin    interwencji
           (Ś)                Kumite (Z)   obezwładnianie(SI)
11.10 – 12.10              E.Sikora
         A.Padniewski              G.Rossato      M.Godnicz
         M.Kaczmarek                        P.Witkowski


12.20 – 13.00  Zdjęcie grupowe, przerwa


        Kumite - formy do   Semi – Kontakt  Samoobrona     Uwolnienia z
        egzaminu / chętni /
                     + 12 lat   (nóż - chętni)   chwytów (SI)
13.00 – 14.30  Egzamin 3kyu –
        Dan / zgłoszeni /   M.Wawrzyniak    E.Sikora      G.Rossato
                    (Sędziowie)


14.45 – 15.00  Ceremonia zakończenia, wręczenie certyfikatów, podziękowania
EGZAMIN NA STOPNIE 3 KYU - DAN W KARATE SHOTOKAN
WG PRZEPISÓW IMAF POLSKA

1. Egzamin na stopnie 3 - 1 KYU w Karate Shotokan

Wymagania:
- przynależność do klubu członkowskiego IMAF Polska
- zachowanie okresu oczekiwania minimum 5 miesięcy od poprzedniego egzaminu
- kserokopia dyplomu / certyfikatu poświadczającego aktualny stopień
- uiszczenie opłaty egzaminacyjnej (80 zł)

2. Egzamin na stopnie 1 - 3 DAN w Karate Shotokan

Wymagania:
- minimum 18 lat
- przynależność do klubu członkowskiego IMAF Polska
- zachowanie okresu oczekiwania od poprzedniego egzaminu:
    - 1 DAN - 1 rok
    - 2 DAN - 2 lata
    - 3 DAN - 3 lata
- uiszczenie opłaty egzaminacyjnej (200 zł)
- 1 zdjęcie legitymacyjne (na dyplom)

Osoby przystępujące do egzaminu na stopień mistrzowski powinny wypełnić i przesłać na
adres imaf@imaf.pl Formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.imaf.pl, najpóźniej
do dnia 04 maj 2011 (na miesiąc przed egzaminem - koniecznym jest zamówienie dyplomów
z IMAF Europe).

W drodze wyjątku dla pierwszego egzaminu na stopnie mistrzowskie w IMAF Polska,
nie obowiązują wskazane w wymaganiach egzaminacyjnych DAN wymogi dot.
minimalnego okresu członkostwa w IMAF Polska.
-----------------------------------------------------------------
Osoby przystępujące do egzaminów KYU / DAN powinny posiadać IMAF Budo Pass, w
którym dokonywane są wpisy z egzaminów. Istnieje możliwość nabycia Budo Pass w
dniu egzaminu (30 zł; należy dostarczyć również zdjęcie legitymacyjne).
-----------------------------------------------------------------
Obowiązują wymagania egzaminacyjne IMAF Polska, dostępne na stronie www.imaf.pl

Dokonując zgłoszenia uczestników stażu prosimy również o zaznaczenie osób chcących
przystąpić do egzaminu, poprzez wpisanie w ostatniej rubryce stopnia, na jaki ma odbyć
się egzamin.
Koszt udziału w dowolnej ilości treningów:
członkowie IMAF Polska: 60 zł,-
pracownicy ochrony: 70 zł,-
pozostali: 80 zł,-

Zgłoszenia z wykazem uczestników według wzoru:

#   KLUB /       NAZWISKO
                                              INTERWENCJI
                                         KONTAKT
                                                     EGZAMIN
             IMIĘ         STOPIEŃ
                                   JU JITSU
                              KARATE
   SEKCJA/
                                               TECHNIKI
                                          SEMI
   ORGANIZACJA                                  ZAZNACZ “X”             NA:

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.


Rejestracja do dnia 20.05.2011 adres: imaf@imaf.pl . W tytule maila „SEMINARIUM -
nazwa klubu / sekcji / organizacji”

Możliwość dokonywania wcześniejszych wpłat na rachunek:
Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki – IMAF Polska
ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław
Bank Zachodni WBK S.A.
nr rachunku: 72 1090 1069 0000 0001 1544 2784

Istnieje możliwość rezerwacji tanich noclegów i wyżywienia, pod warunkiem wcześniejszego
zgłoszenia rezerwacji (najpóźniej do 20 maja 2011).

Kontakt tel. z Koordynatorem Stażu +48 608728982
Uwaga: nieodpłatny udział w stażu dla instruktora, który zgłosi minimum 10 uczestników.
ZAPROSZENI MISTRZOWIE:

                GRAND MASTER GIANNI ROSSATO
                / WŁOCHY /

                10 Dan Karate
                10 Dan Ju Jitsu
                6 Dan Kobudo
                5 Dan Iaido - Ken Jitsu
                4 Dan Judo
                3 Dan Kendo
                3 Dan Karate Wado Ryu
                3 Dan Karate Kaminshinryu
                1 Dan Karate Shotokan
                1 Dan Aikido

                Prezydent IMAF Włochy
                Wiceprezydent FE.N.A.M.
 SOKE EUGENIUSZ SIKORA                  SOKE MICHAŁ GODNICZ
       /POLSKA/                  /POLSKA/

   10 Dan Ju-Jitsu Kobudo                9 Dan Ju-Jitsu Kobudo
                             6 Dan Karate Shotokan
         Prezydent
  Polskiej Akademii Ju Jitsu               Wiceprezydent IMAF Polska
                             Koordynator PAJJ na Polskę Pn.

                             Wieloletni instruktor taktyki i
                             technik interwencji dla służb
                             mundurowych.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:3/31/2012
language:
pages:6