Handleiding ITS netwerk Delft by dandanhuanghuang

VIEWS: 4 PAGES: 10

									      Leerkrachtenhandleiding
     Laurentius Onderwijs netwerkInleiding

De school is in de afgelopen dagen aangesloten op het nieuwe centrale netwerk van de Laurentius en
Lucas Onderwijs.

Om te kunnen beoordelen of het netwerk voor u goed is ingericht moet u een acceptatietest
uitvoeren. Bij de acceptatietest wordt gekeken of de basisfunctionaliteiten werken.
Als basisfunctionaliteiten zijn benoemd:
   Inloggen
   Internetten
   Email
   Mijn documenten
   Printen
Daarnaast moet u natuurlijk gebruik kunnen maken van allerlei applicaties, maar omdat deze op
centraal niveau al getest zijn, is dit bij uw acceptatietest niet nodig. Door de ICT-coördinator zal aan
u gevraagd worden de acceptatietest uit te voeren en als controle een handtekening te zetten op de
acceptatielijst. Eventuele problemen worden dan ook direct genoteerd.

Inlog Procedure Leerkrachten en Personeel
U kunt inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord die u nu al gebruikt voor het bekijken van
uw email

Inlog Procedure Leerlingen
Het inlogproces voor leerlingen is veranderd. Had u voorheen de gebruikersnaam voor uw groep
groep1a. Dat wordt nu lsxx_groep1a (lsxx staat voor het locatienummer van de school binnen
het netwerk, deze ontvangt u van uw ICT-Coördinator) met het wachtwoord Welkom01. Dit
wachtwoord hoeft niet veranderd te worden.

Internet
U kunt internet vinden onder Start Internet Explorer.

E-Mail
U kunt uw e-mail opstarten via Start  E-mail.

Mijn Documenten
U kunt uw mijn documenten vinden onder Start  Mijn Documenten en via deze computers, de Z
schijf.

Het Office Pakket
U kunt de programma’s Excel, Word, en PowerPoint vinden onder Start Alle Programma’s 
Microsoft Office.
                                                    1
     Leerkrachtenhandleiding
    Laurentius Onderwijs netwerk
Printers
Als u wilt printen ziet u nu een nieuwe lijst met printers.
Diverse printers zijn voor iedereen toegankelijk. Enkele anderen zijn specifiek aan gebruikers
toegewezen.

Als u één van deze printers als standaard printer wilt instellen gaat u Start  Printers en
faxapparaten  Klik met je rechter muisknop op de gewenste printer en kies Als standaard printer
instellen.

Zorgmanager
Als op school de zorgmanager staat is deze geplaatst op uw bureaublad in de map Leraar. Of u kunt
de volgende link gebruiken http://zorgmanager.schoolnaam.lucasonderwijs.nl/ of
http://zorgmanager.schoolnaam.scolucas.nl .

KlikStart
Alle leerlingsystemen zullen opstarten met de nieuwste versie van KlikStart.
                                                  2
     Leerkrachtenhandleiding
    Laurentius Onderwijs netwerk
Thuiswerken
Daarnaast kunt u voor het raadplegen van bijvoorbeeld documenten en/of de zorgmanager ook
vanuit thuis verbinding maken met de centrale server.
U moet dan thuis kiezen voor :
Start  Alle Programma’s  Bureau-accessoires  Communicatie  Verbinding met extern bureaublad.

Dan krijgt u onderstaand scherm.
        145.103.4.XX
Hier vult u het IP-Adress 145.103.4.XX in. Het getal welke op de XX moet komen te staan, krijgt u via
uw ICT-coördinator. Daarna kunt u gebruikersnaam en wachtwoord invullen wat u op school ook
gebruikt. U krijgt toegang tot het externe bureaublad van uw school. Daar kunt u bijvoorbeeld de
zorgmanager opstarten en/of documenten onderhouden. U kunt dan ook uw mail raadplegen, maar
via de eerder beschreven optie (webmail) gaat dat eenvoudiger en sneller. Tevens belast de optie via
webmail de centrale servers minder.
                                                  3
     Leerkrachtenhandleiding
    Laurentius Onderwijs netwerk
Netwerkschijven en bestandslocaties:

De indelingen van de netwerkschijven is anders dan in de huidige situatie. Hieronder een korte
omschrijving wat u waar kunt vinden in de nieuwe situatie.

Als u op het icoon deze computer klikt ziet u de volgende indeling:

H:   directie
    Hierin staan documenten e.d. die toegankelijk zijn voor alleen directieleden
I:   administratie
    Hierin staan documenten e.d. die toegankelijk zijn voor directieleden en leden van de
    administratie
K:   oop
    Hierin staan documenten e.d. die toegankelijk zijn voor directieleden en leden van de OOP-
    groep
L:   leraar
    Hierin staan documenten e.d. die toegankelijk zijn voor directieleden en leraren
M:   leraarapp
    hierin staan alle applicaties die gebruikt kunnen worden door school behalve de leden die
    behoren tot de groep leerlingen en NOP
N:   leerlingapp
    hierin staan alle applicaties die gebruikt kunnen worden door school
O:   leerling
    Hierin staan documenten e.d. die toegankelijk zijn voor leerlingen, directie, administratie,
    oop en leraren.
P:   nop
    Hierin staan documenten e.d. die toegankelijk zijn voor directieleden en leden van de NOP
Z:   inlognaam (home directory)
    Hierin staan de persoonlijke mappen van de gebruiker. Deze map is ook alleen toegankelijk
    voor de persoon die ingelogd is.
                                                 4
     Leerkrachtenhandleiding
    Laurentius Onderwijs netwerk
Laurentius / I.T.S. helpdesk

 Ook in het centrale Laurentius netwerk moeten wel eens wat zaken opgelost worden en/of worden
 bijgesteld. Daarom staat er op elke desktop/bureaublad een icoontje van de digitale I.T.S. Helpdesk.
 Hiermee heeft iedereen de mogelijkheid om fout/verzoek/klacht direct te melden aan deze helpdesk.
 Meldingen buiten het helpdesksysteem om worden NIET in behandeling genomen.
 In de eerste twee weken na de migratie moeten de meldingen in de helpdesk gedaan worden door
 de ICT-coördinator. Na twee weken wordt de stand van zaken door ITS met de ICT-coördinator
 doorgenomen. Hierbij zijn het acceptatieformulier en de helpdeskmeldingen de leidraad. Op dat
 moment wordt vastgesteld hoe de open helpdeskmeldingen worden afgehandeld. Vanaf dat
 moment wordt de helpdesk open gesteld voor alle leerkrachten. De ICT-coördinator geeft dit aan het
 team door. Door het helpdesksysteem wordt bij wijziging van de status van uw aanvraag automatisch
 een email verstuurd naar uw emailbox. Deze meldingen worden geheel automatische door het
 systeem verzonden en zijn dus niet bedoeld om te beantwoorden met een email bericht.
 In de email staat de nieuwe status van een melding aangegeven.
 Nieuw :          nieuw ingebrachte melding
 In Behandeling :     de helpdesk heeft de melding in behandeling
 Melding in de wacht : de helpdesk moet uitzoeken hoe het opgelost kan worden. Soms kan ook
   een verhelderingvraag gesteld worden aan de gebruiker.
 Te sluiten :       het probleem is afgehandeld. De melder moet nakijken of het opgelost is.
   Zo niet, dan moet de melder een opmerking plaatsen bij de helpdeskmelding.
 Afgesloten melding : zonder tegenbericht wordt 5 dagen na de melding “te sluiten” de melding
   op gesloten gezet. Hiermee is de actie afgerond.

Als na beoordeling van directie/ICT-coördinator een melding niet snel genoeg afgehandeld wordt,
kan door de directie/ICT-coördinator een email gestuurd worden naar servicedesk@itscomputers.nl.
In deze mail wordt het nummer van de melding aangegeven en de redenen waarom deze melding
voorrang dient te krijgen. Deze mail wordt door de overkoepelende ICT-Coördinator met de helpdesk
doorgenomen en eventuele acties met de school kortgesloten.
                                                  5
     Leerkrachtenhandleiding
    Laurentius Onderwijs netwerk
Hoe gaat het in zijn werk:

Dubbel klik op het helpdesk icoontje. Vervolgens verschijnt er een webpagina waarin u wordt
gevraagd om in te loggen. U kunt hier uw login en wachtwoord gebruiken zoals u deze ook gebruikt
voor het netwerk.
                                                  6
     Leerkrachtenhandleiding
    Laurentius Onderwijs netwerk
Vervolgens wordt het volgende scherm getoond met een aantal mogelijkheden:
Meldingen:  hier kunt u nagaan welke meldingen er voor u open staan en wat de status van de
melding is.
Melding toevoegen: hier kunt u nieuwe meldingen toevoegen.

De overige punten zijn niet voor u van toepassing.
                                                7
     Leerkrachtenhandleiding
    Laurentius Onderwijs netwerk
.

Verstuur een service aanvraag

Deze optie gebruik je als je iets wilt melden aan de helpdesk. Dit kan een foutmelding zijn of een
probleem met bijvoorbeeld de email. Het aanvragen van een nieuw gebruikers account en/of de
installatie van nieuwe software kan alleen ingediend worden door de ICT-coördinator en/of de
directie.
Als je op deze optie klik kom je in een scherm,waar enkele velden verplicht moeten worden ingevuld.
Het is van belang dat je de goede categorie en sub categorie kiest. Het verkeerd invullen kan tot
eventuele vertraging van de afhandeling leiden.

Vervolgens wordt er gevraagd om een titel te geven aan de service aanvraag. Dit kan bijvoorbeeld
zijn: nieuw gebruiker of printer probleem.

In het volgende veld wordt er gevraagd om een omschrijving van het probleem / de wens. Wees hier
zo compleet mogelijk. Geef bijvoorbeeld bij een probleem met een printer aan om welke printer het
gaat. Bij het aanmelden van een nieuwe gebruiker moet aangegeven worden hoe deze gebruiker
heet en wat voor rechten er aan deze gebruiker moeten worden gekoppeld.


In het volgende veld is het mogelijk om een bijlage mee te sturen. Dit werkt op de zelfde manier als
in een email bericht. Het is dus mogelijk om een foutmelding als screenshot mee te sturen bij je
service aanvraag.

Nadat alle velden zijn ingevuld kan de aanvraag worden verstuurd. Door op de knop “Verstuur” te
klikken. Vervolgens krijgt u een webpagina te zien die het nummer van uw service aanvraag
weergeeft. Deze melding ontvangt u ook in uw emailbox.                                                    8
     Leerkrachtenhandleiding
    Laurentius Onderwijs netwerkZelf service

Onder deze functie komt u de veel voorkomende problemen tegen en de mogelijke oplossing. Deze
lijst met oplossing wordt steeds groter, dus kijk daar eerst naar.

Bekijk oude service aanvragen

Onder deze optie worden alle eerder aangemelde service aanvragen getoond. Hierdoor krijgt u
inzicht in de status van uw aanvraag en kunt u eventueel later altijd nog een opmerking toevoegen
aan uw aanvraag.

Email meldingen

Door het helpdesksysteem wordt bij wijziging van de status van uw aanvraag automatisch een email
verstuurd naar uw emailbox. Deze meldingen worden geheel automatische door het systeem
verzonden en zijn dus niet bedoeld om te beantwoorden met een email bericht.
                                                  9
 Leerkrachtenhandleiding
Laurentius Onderwijs netwerk
                10

								
To top