ako na ss10 11

Document Sample
ako na ss10 11 Powered By Docstoc
					     Ústav informácií a prognóz školstva

         Staré grunty 52, 842 44 Bratislava


        Školské výpočtové stredisko Bratislava
        Školské výpočtové stredisko Piešťany
      Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica
      Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš
       Školské výpočtové stredisko Michalovce
        ÚIPŠ odbor metodiky a tvorby informácií
  AKO NA STREDNÉ ŠKOLY

Prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách
      v školskom roku 2010/2011
             Bratislava 2010
                   OBSAH

Bratislavský kraj

1. Gymnáziá                     21
2. Konzervatóriá                   27
3. Stredné odborné školy               28
4. Stredné priemyselné školy             35
5. Akadémie (obchodné, hotelové, pedagogické atď)  36
6. Stredné umelecké školy              38
7. Stredné zdravotnícke školy            40
8. Špeciálne gymnáziá                40
9. Praktické školy                  40
10. Špeciálne stredné školy internátne        41


Trnavský kraj

11. Gymnáziá                     44
12. Konzervatóriá                  47
13. Stredné odborné školy              47
14. Stredné priemyselné školy            55
15. Akadémie (obchodné, hotelové, pedagogické atď)  56
16. Stredné zdravotnícke školy            57
17. Praktické školy                 58
18. Špeciálne stredné školy internátne        59


Trenčiansky kraj

19. Gymnáziá                     60
20. Stredné odborné školy              62
21. Stredné priemyselné školy            71
22. Akadémie (obchodné, hotelové, pedagogické atď)  72
23. Stredné umelecké školy              73
24. Stredné zdravotnícke školy            73
25. Praktické školy internátne            74
26. Špeciálne stredné školy internátne        74


Nitriansky kraj

27. Gymnáziá                     76
28. Konzervatóriá                  80
29. Stredné odborné školy              80
30. Akadémie (obchodné, hotelové, pedagogické atď)  92
31. Stredné umelecké školy              94
32. Stredné zdravotnícke školy            94
33. Praktické školy                 95
34. Špeciálne stredné školy internátne        95


Žilinský kraj

35. Gymnáziá                     96
36. Konzervatóriá                  100
37. Stredné odborné školy              100
38. Stredné priemyselné školy            109
39. Akadémie (obchodné, hotelové, pedagogické atď)  110
40. Stredné umelecké školy              112
41. Stredné zdravotnícke školy            113
42. Praktické školy internátne            114
43. Špeciálne stredné školy internátne        114


Banskobystrický kraj

44. Gymnáziá                     116
45. Konzervatóriá                  120
46. Stredné odborné školy              121
47. Stredné priemyselné školy            134
48. Akadémie (obchodné, hotelové, pedagogické atď)  136
49. Stredné umelecké školy              138
50. Stredné zdravotnícke školy            139
51. Špeciálne gymnáziá internátne          139
52. Praktické školy internátne            139
53. Špeciálne stredné školy internátne        140


Prešovský kraj

54. Gymnáziá                     143
55. Stredné odborné školy              148
56. Stredné priemyselné školy            161
57. Akadémie (obchodné, hotelové, pedagogické atď)  163
58. Stredné umelecké školy              165
59. Stredné zdravotnícke školy            166
60. Praktické školy internátne            167
61. Špeciálne stredné školy internátne        168


Košický kraj

62. Gymnáziá                     171
63. Konzervatóriá                  176
64. Stredné odborné školy              177
65. Stredné priemyselné školy            187
66. Akadémie (obchodné, hotelové, pedagogické atď)  188
67. Stredné umelecké školy              190
68. Stredné zdravotnícke školy            191
69. Praktické školy           192
70. Špeciálne stredné školy internátne  192
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                   Bratislavský kraj
Číslo    Názov                         Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška


                     Gymnáziá

Gymnázium
                                     Tel: 02 / 529 63 624
  Grosslingová 18           Okres Bratislava I        Fax: 02 / 529 23 693
  811 09 Bratislava 1                        tajomnicka@gamca.sk
  Číslo školy: 17337101                           www.gamca.sk
7902 5 00 gymnázium                         S    8
7902 5 00 gymnázium                         S    4

Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
                                    Tel: 02 / 529 27 768
  Dunajská 13             Okres Bratislava I       Fax: 02 / 529 25 724
  814 84 Bratislava 1                          kis@gdunaba.sk
  Číslo školy: 17337089                         www.gdunaba.sk
7902 5 00 gymnázium                         M   4

Gymnázium Jána Papánka
                                    Tel: 02 / 524 96 800
  Vazovova 6             Okres Bratislava I       Fax: 02 / 524 97 296
  811 07 Bratislava 1                         vedenie@vazka.sk
  Číslo školy: 17337046                          www.vazka.sk
7902 5 00 gymnázium                         S   8
7902 5 00 gymnázium                         S   4

Gymnázium Matky Alexie
                                    Tel: 02 / 544 33 694
  Jesenského 4/A           Okres Bratislava I       Fax: 02 / 544 33 694
  811 02 Bratislava 1                             info@gma.sk
  Číslo školy: 17318840                   gma.edupage.org, www.gma.sk
7902 5 00 gymnázium                         S    4
7902 5 00 gymnázium                         S    8

Gymnázium sv. Uršule
                                    Tel: 02 / 544 30 250
  Nedbalova 6             Okres Bratislava I       Fax: 02 / 544 10 749
  811 01 Bratislava 1                         gymsurba@svsba.sk
  Číslo školy: 30807930                        www.gsurba.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                         S    4
7902 5 00 gymnázium                         S    8

Gymnázium Ivana Horvátha
                                    Tel: 02 / 434 25 140
  ul.I.Horvátha 14          Okres Bratislava II       Fax: 02 / 434 23 677
  821 03 Bratislava 2                         skola@horvatha.sk
  Číslo školy: 17337062                         www.horvatha.sk
7902 5 00 gymnázium                         S    4

Gymnázium
                                    Tel: 02 / 555 75 478
  Metodova 2             Okres Bratislava II       Fax: 02 / 555 75 400
  821 08 Bratislava 2                           oficce@gmet.sk
  Číslo školy: 30798434                           www.gmet.sk
7902 5 00 gymnázium                         S    8
7902 5 00 gymnázium                         S    4
                        21
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Bratislavský kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška

7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium               F    5    A

Gymnázium Jura Hronca
                                     Tel: 02 / 555 76 396
  Novohradská 1               Okres Bratislava II    Fax: 02 / 555 69 725
  821 09 Bratislava 2                           munkova@gjh.sk
  Číslo školy: 36075213                             www.gjh.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   4
7902 5 00 gymnázium                          S   8
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium               A   5     A

Gymnázium L. Novomeského
                                     Tel: 02 / 432 92 621
  Tomášikova 2                Okres Bratislava II    Fax: 02 / 432 96 248
  827 29 Bratislava 212                            mail@gln.sk
  Číslo školy: 00605786                             www.gln.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   8
7902 5 00 gymnázium                          S   4

Športové gymnázium
                                     Tel: 02 / 434 20 305
  Ostredkova 10               Okres Bratislava II    Fax: 02 / 434 25 837
  821 02 Bratislava 2                           sgostba@svsba.sk
  Číslo školy: 17337020                      www.gostredkovaba.edu.sk
7902 5 77 gymnázium - šport                      S    8    A
7902 5 77 gymnázium - šport                      S    4    A

Gymnázium F. G. Lorcu
                                     Tel: 02 / 452 42 585
  Hronská 3                 Okres Bratislava II     Fax: 02 / 452 57 931
  821 07 Bratislava 214                      gymhron@gymhron.edu.sk
  Číslo školy: 17337097                         www.gymhron.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium               Š    5     A

1. Súkromné gymnázium v Bratislave
                                     Tel: 02 / 502 04 619
  Bajkalská 20                Okres Bratislava II    Fax: 02 / 502 04 613
  821 08 Bratislava 1                             info@1sg.sk
  Číslo školy: 17326656                            www.1sg.sk
7902 5 73 gymnázium - cudzie jazyky                  S   8

Súkromné gymnázium
                                     Tel: 02 / 456 40 011
  Žitavská ul.1               Okres Bratislava II    Fax: 02 / 455 24 094
  821 07 Bratislava 214                             ssg@ssg.sk
  Číslo školy: 30805473                             www.ssg.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   4
7902 5 00 gymnázium                          S   8
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium               R   5

Súkromné športové gymnázium GAUDEAMUS
                                     Tel: 02 / 455 20 983
  Dudvážska 6                Okres Bratislava II     Fax: 02 / 455 25 772
  821 07 Bratislava 214                        gaudeamus@dudva.sk
  Číslo školy: 710213522                           www.dudva.sk
7902 5 77 gymnázium - šport                      S    4     A
                            22
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Bratislavský kraj
Číslo     Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                          jazyk štúdia skúška

7902 5 77 gymnázium - šport                        S    8    A

Gymnázium sv. Vincenta de Paul
                                       Tel: 02 / 434 27 453
  Bachova 4                 Okres Bratislava II      Fax: 02 / 434 27 453
  821 03 Bratislava 2                        gymnazium@vincentdepaul.sk
  Číslo školy: 30852056                          www.vincentdepaul.sk
7902 5 00 gymnázium                            S    4
7902 5 00 gymnázium                            S    8

Gymnázium
                                       Tel: 02 / 433 37 841
  Tokajícka 24                Okres Bratislava II       Fax: 02 / 433 38 668
  821 03 Bratislava                             skola@dizajngym.sk
  Číslo školy: 30866499                            www.dizajngym.sk
7902 5 00 gymnázium                            S    4

Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL
                                        Tel: 02 / 456 41 077
  Dudvážska ul. č. 6             Okres Bratislava II       Fax:
  821 07 Bratislava                            info@galileoschool.sk
  Číslo školy: 710212674                          www.galileoschool.sk
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                 A    5

Gymnázium
                                       Tel: 02 / 448 84 141
  Hubeného 23                Okres Bratislava III      Fax: 02 / 448 81 109
  834 08 Bratislava 34                         ghubeneho@ghubba.edu.sk
  Číslo školy: 17337071                           www.ghubba.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                            S    4
7902 5 00 gymnázium                            S    8

Gymnázium školských bratov
                                        Tel: 02 / 448 81 705
  Čachtická 14                Okres Bratislava III      Fax: 02 / 448 72 106
  831 06 Bratislava 35                           skolagsb@stonline.sk
  Číslo školy: 30804264                            www.gsbba.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                            S    8
7902 5 00 gymnázium                            S    4

Gymnázium
                                       Tel: 02 / 442 53 892
  Teplická 7                 Okres Bratislava III      Fax:
  831 02 Bratislava 3                              smnd@smnd.sk
  Číslo školy: 710159986                             www.smnd.sk
7902 5 00 gymnázium                            S   8

Súkromné gymnázium
                                        Tel: 02 / 444 50 733
  Česká 10                  Okres Bratislava III       Fax:
  831 03 Bratislava                         riaditel@gymnaziumceska.sk
  Číslo školy: 30858321                         www.gymnaziumceska.sk
7902 5 00 gymnázium                             S   4
7902 5 00 gymnázium                             S   8
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                  A   5     A
                            23
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Bratislavský kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška

Súkromné športové gymnázium SPORTACADEMY
                                     Tel:
  Na Pántoch 9                Okres Bratislava III    Fax: 02 / 434 25 985
  831 06 Bratislava
  Číslo školy: 791111102                        www.sportacademy.sk
7902 5 76 gymnázium - telesná výchova                 S   4    A
7902 5 76 gymnázium - telesná výchova                 S   8    A

Súkromné gymnázium
                                      Tel: 02 / 682 03 611
  Plickova 9                 Okres Bratislava III    Fax:
  831 06 Bratislava                          sgplickova@gmail.com
  Číslo školy: 710226055                         www.sgplickova.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4

Gymnázium
                                     Tel: 02 / 644 61 202
  Bilíkova 24                Okres Bratislava IV     Fax: 02 / 644 61 200
  844 19 Bratislava 42                         gymbil@gymbilba.sk
  Číslo školy: 00605751                          www.gymbilba.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 00 gymnázium                          S    8
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium               N    5     A

Gymnázium
                                      Tel: 02 / 654 29 448
  ul.L.Sáru 1                Okres Bratislava IV     Fax: 02 / 654 27 586
  841 04 Bratislava 4                         tajomnik@gymls.edu.sk
  Číslo školy: 17337054                          www.gymls.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                T    5     A

Súkromné gymnázium Alkana
                                     Tel: 02 / 645 31 359
  Batkova 2                 Okres Bratislava IV    Fax: 02 / 643 61 816
  841 01 Bratislava 42                        gymnazium@alkana.sk
  Číslo školy: 30809541                           www.alkana.sk
7902 5 81 gymnázium - umelecká výchova                 S    4     A

Gymnázium
                                     Tel: 02 / 654 22 545
  Tilgnerova 14               Okres Bratislava IV     Fax:
  841 05 Bratislava-Karlova Ves                    skola@gymtilba.edu.sk
  Číslo školy: 710147663                        www.gymtilba.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    8

Súkromné gymnázium Cogitatio
                                     Tel: 02 / 643 67 720
  Batkova 2                 Okres Bratislava IV    Fax:
  841 01 Bratislava                            lipta@centrum.sk
  Číslo školy: 30792428                          www.cogitatio.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    8
7902 5 00 gymnázium                          S    4
                            24
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Bratislavský kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška

Súkromné gymnázium ESPRIT
                                      Tel: 02 / 622 50 902
  Majerníkova 62               Okres Bratislava IV     Fax:
  841 05 Bratislava                             info@sgesprit.sk
  Číslo školy: 30797969                           www.sgesprit.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4

Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi
                                       Tel: 02 / 654 24 043
  Karloveská 32               Okres Bratislava IV      Fax:
  841 04 Bratislava                        frantisek@czskarloba.edu.sk
  Číslo školy: 30858143                         www.czckarloba.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                            S    4

Gymnázium Alberta Einsteina
                                      Tel: 02 / 634 53 193
  Einsteinova 35               Okres Bratislava V     Fax: 02 / 634 53 193
  852 03 Bratislava 5                       gymnazium@einsteinova.sk
  Číslo školy: 00605760                         www.einsteinova.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium               R    5     A

Evanjelické lýceum
                                      Tel: 02 / 638 38 488
  Vranovská 2                Okres Bratislava V      Fax: 02 / 638 23 188
  851 02 Bratislava 5                           lyceum@centrum.sk
  Číslo školy: 17327164                          www.elvraba.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    8
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                A    5     A

Súkromné gymnázium Mercury
                                      Tel: 02 / 622 50 007
  Zadunajská 27               Okres Bratislava V      Fax: 02 / 622 44 606
  851 01 Bratislava                               sgm@sgm.sk
  Číslo školy: 30843201                             www.sgm.sk
7902 5 73 gymnázium - cudzie jazyky                   S   8

Gymnázium
                                      Tel: 02 / 623 12 706
  Pankúchova 6                Okres Bratislava V      Fax: 02 / 623 12 706
  851 04 Bratislava 5                           skola@gympaba.sk
  Číslo školy: 30778956                           www.gympaba.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4
7902 5 00 gymnázium                           S    8

Gymnázium
                                      Tel: 02 / 623 12 969
  Haanova 28                 Okres Bratislava V      Fax:
  851 32 Bratislava 5
  Číslo školy: 30843413                      www.ghaanova.stranka.info
7902 5 00 gymnázium                          S    4
                            25
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Bratislavský kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška

Súkromné gymnázium
                                       Tel: 02 / 638 12 551
  Kremnická 26                Okres Bratislava V      Fax: 02 / 638 30 290
  851 01 Bratislava 5                       sekretariat@ipgymnazium.sk
  Číslo školy: 31744265                         www.ipgymnázium.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                A    5

Gymnázium Svätej Rodiny
                                      Tel: 02 / 634 51 622
  Gercenova 10                Okres Bratislava V      Fax: 02 / 634 51 622
  851 01 Bratislava 5                           gsrge@zoznam.sk
  Číslo školy: 31744184                         www.gsr.edupage.org
7902 5 00 gymnázium                           S    4
7902 5 00 gymnázium                           S    8

Súkromné bulharské gymnázium
                                     Tel: 02 / 544 14 526
  Záporožská č. 8              Okres Bratislava V     Fax:
  851 01 Bratislava 1                             bsou@bsou.sk
  Číslo školy: 31801722                            www.bsou.sk
7902 5 00 gymnázium                           B   4

Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa
                                     Tel: 02 / 638 23 284
  Beňadická 38                Okres Bratislava V     Fax:
  851 06 Bratislava                            bilgym@bilgym.sk
  Číslo školy: 30848008                            www.bilgym.sk
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                A    5    A

Gymnázium
                                     Tel: 034 / 772 24 69
  Ul.1.mája 8                 Okres Malacky       Fax: 034 / 772 44 03
  901 01 Malacky                            gymalriad@stonline.sk
  Číslo školy: 00160229                        www.g1majamc.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4
7902 5 00 gymnázium                           S    8

Gymnázium sv. Františka Assiského
                                     Tel: 034 / 772 54 57
  Kláštorné námestie 3            Okres Malacky       Fax:
  901 01 Malacky                              assisi@gfamc.sk
  Číslo školy: 35603062                            www.gfamc.sk
7902 5 00 gymnázium                           S   4

Gymnázium Karola Štúra
                                     Tel: 033 / 647 25 76
  Nám.Slobody 5                Okres Pezinok       Fax: 033 / 647 25 76
  900 01 Modra 1                            ucitel@gymmo.edu.sk
  Číslo školy: 17050197                       www.svsba.sk/gymmodra/
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 00 gymnázium                          S    8
                           26
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Bratislavský kraj
Číslo    Názov                                Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                               jazyk štúdia skúška

Gymnázium
                                             Tel: 033 / 641 22 52
  Ul.Senecká 2                   Okres Pezinok            Fax: 033 / 641 24 95
  902 01 Pezinok                                riaditel@gymsenpk.edu.sk
  Číslo školy: 17050201                               www.gymsenpk.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                                 S     8
7902 5 00 gymnázium                                 S     4

Súkromné gymnázium
                                           Tel: 02 / 459 94 709
  Svätoplukova 38                  Okres Senec           Fax: 02 / 459 94 709
  900 27 Bernolákovo                          sportovegymnazium@sportoveg.sk
  Číslo školy: 710218915                           www.sportovegymnazium.sk
7902 5 76 gymnázium - telesná výchova                       S    4     A

Gymnázium A. Bernoláka
                                           Tel: 02 / 459 23 261
  Lichnerova 69                   Okres Senec           Fax: 02 / 459 23 261
  903 01 Senec                                 gabsekretariat@zoznam.sk
  Číslo školy: 00160326                                   www.gab.sk
7902 5 00 gymnázium                                S    8
7902 5 00 gymnázium                                S    4

Gymnázium A. M. Szencziho s vyučovacím jazykom maďarským - Szenczi Molnár Albert
Gimnázium                             Tel: 02 / 459 23 424
  Lichnerova 71                   Okres Senec           Fax: 02 / 459 23 424
  903 01 Senec                                  gymmadsc@stonline.sk
  Číslo školy: 30797799
6341 6 00 škola podnikania                             M    4
7902 5 00 gymnázium                                 M    4


                         Konzervatóriá

Konzervatórium
                                           Tel: 02 / 544 35 341-
  Tolstého 11                  Okres Bratislava I         Fax: 02 / 544 30 304
  811 06 Bratislava 1                                 consbrat@netax.sk
  Číslo školy: 00605808                              www.konzervatorium.sk
8226 6 00 hudobno-dramatické umenie                         S   4     A
8228 6 00 spev                                   S   4     A
8229 6 01 hudba - skladba                              S   4     A
8229 6 02 hudba - dirigovanie                            S   4     A
8229 6 03 hudba - hra na klavíri                          S   4     A
8229 6 04 hudba - hra na organe                           S   4     A
8229 6 05 hudba - hra na fl,hob,klar,fag,tru,les.r,poz,tube,bic.nástr.       S   4     A
8229 6 06 hudba-hra na husliach,viole,čele,kontrabase,harfe,git.,cimb.       S   4     A
8229 6 07 hudba - hra na akordeóne                         S   4     A
8229 6 08 hudba - cirkevná hudba                          S   4     A

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
                                            Tel: 02 / 547 71 109
  Gorazdova 20                  Okres Bratislava I          Fax: 02 / 547 88 339
  811 04 Bratislava 1                               tankonba@tankonba.sk
  Číslo školy: 30775302                                 www.tankonba.sk
8227 7 00 tanec                                   S    8     A
                              27
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Bratislavský kraj
Číslo    Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                            jazyk štúdia skúška


Súkromné konzervatórium ALKANA
                                       Tel: 02 / 645 31 359
  Batkova 2                   Okres Bratislava IV     Fax:
  841 01 Bratislava                              alkana@alkana.sk
  Číslo školy: 30865425                              www.alkana.sk
8226 6 01 hudobno-dramatické umenie - muzikál (1)              S    4    A

Cirkevné konzervatórium
                                        Tel: 02 / 638 30 895
  Beňadická 16                  Okres Bratislava V      Fax: 02 / 638 30 895
  851 06 Bratislava 5                           sekretariat@ckba.edu.sk
  Číslo školy: 30843006                             www.ckba.edu.sk
8226 7 00 hudobno-dramatické umenie                     S     4    A
8228 7 00 spev                               S     4    A
8229 7 01 hudba - skladba                          S     4    A
8229 7 03 hudba - hra na klavíri                      S     4    A
8229 7 04 hudba - hra na organe                       S     4    A
8229 7 05 hudba - hra na fl,hob,klar,fag,tru,les.r,poz,tube,bic.nástr.   S     4    A
8229 7 06 hudba-hra na husliach,viole,čele,kontrabase,harfe,git.,cimb.   S     4    A
8229 7 07 hudba - hra na akordeóne                     S     4    A
8229 7 08 hudba - cirkevná hudba                      S     4    A


                      Stredné odborné školy

Cirkevná stredná odborná škola P.G.Frassatiho
                                       Tel: 02 / 555 73 141
  Vazovova 12                  Okres Bratislava I     Fax: 02 / 555 75 979
  811 07 Bratislava                               csose@csose.sk
  Číslo školy: 30815339                              www.csose.sk
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                    S   4
2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika                S   3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                      S   4

Stredná odborná škola
                                        Tel: 02 / 434 21 517
  Ivanská cesta 21                Okres Bratislava II      Fax:
  823 57 Bratislava                                  sou@sou.sk
  Číslo školy: 42128790                                www.sou.sk
2464 2 00 strojný mechanik                         S    3
2478 0 00 strojárska výroba                         S    2
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                    S    4
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika              S    3
3355 2 00 stolár                              S    3
3661 2 00 murár                               S    3
3675 2 00 maliar                              S    3
3678 2 00 inštalatér                            S    3
3686 0 00 stavebná výroba                          S    2
6341 6 00 škola podnikania                         S    4
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník                S    3

Stredná odborná škola
                                       Tel: 02 / 554 21 614
  Svätoplukova 2                 Okres Bratislava II     Fax: 02 / 554 21 614
  821 08 Bratislava                           sou@sousvatoplukova.sk
  Číslo školy: 17053871                         www.beautycare-study.sk
                              28
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Bratislavský kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška

6424 2 00  manikér - pedikér                       S     3
6425 4 00  kaderník - vizážista                     S     4
6446 4 00  kozmetik                           S     4
6456 2 00  kaderník                           S     3

Súkromná stredná odborná škola
                                       Tel: 02 / 482 89 222
  Ružinovská 1                 Okres Bratislava II     Fax: 02 / 434 23 063
  826 01 Bratislava                           sousba@sous-ruzinov.sk
  Číslo školy: 00681881                          www.sous-ruzinov.sk
2435 2 02 klampiar-stavebná výroba                    S    3
2464 2 00 strojný mechanik                        S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                     S    3
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                   S    4
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika             S    3
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby            S    4
3355 2 00 stolár                             S    3
3656 4 00 operátor stavebnej výroby                    S    4
3658 4 00 mechanik stavebnoinštalačných zariadení             S    4
3661 2 00 murár                              S    3
3663 2 00 tesár                              S    3
3664 2 00 železobetonár                          S    3
3668 2 00 montér suchých stavieb                     S    3
3675 2 00 maliar                             S    3
3678 2 00 inštalatér                           S    3
3680 2 00 podlahár                            S    3
3684 2 00 strechár                            S    3
6405 4 00 pracovník marketingu                      S    4

Stredná odborná škola
                                       Tel: 02 / 405 58 927
  Vlčie hrdlo 50                Okres Bratislava II     Fax: 02 / 452 43 402
  821 07 Bratislava
  Číslo školy: 710219121                           www.chemiraba.sk
2860 4 01 chemik operátor - priemyselná chémia              S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                      S    4

Stredná odborná škola drevárska
                                        Tel: 02 / 433 37 601
  Pavlovičova 3                 Okres Bratislava II     Fax:
  821 04 Bratislava                             skola@drevarska..sk
  Číslo školy: 31754104                            www.drevarska.sk
3336 6 02 drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo            S     4
3355 2 00 stolár                             S     3
8264 6 03 konzervátorské a reštaurátorské práce - drevo          S     4     A
8269 6 00 tvorba nábytku a interiéru                   S     4     A
8557 2 00 umelecký stolár                         S     3

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
                                      Tel: 02 / 534 16 719
  Sklenárova 1                 Okres Bratislava II    Fax: 02 / 534 12 241
  821 09 Bratislava                            souo-sj@stonline.sk
  Číslo školy: 00893463                         www.souosklenarova.sk
6405 4 00 pracovník marketingu                      S    4
6442 4 05 obchodný pracovník - rozličný tovar              S    4
6451 2 00 aranžér                            S    3
6460 2 00 predavač                            S    3
                             29
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Bratislavský kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška

Stredná odborná škola dopravná
                                       Tel: 02 / 534 15 250
  Sklenárova 9                 Okres Bratislava II     Fax: 02 / 534 12 502
  821 09 Bratislava                              skola@zssd-ba.eu
  Číslo školy: 31797920                            www.zssd-ba.eu
2487 2 01 autoopravár - mechanik                     S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                    S    3
2487 2 03 autoopravár - karosár                     S    3
2487 2 04 autoopravár - lakovník                     S    3
3759 4 00 komerčný pracovník v doprave                  S    4
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy                 S    4

Súkromná stredná odborná škola
                                      Tel: 02 / 090 74 8260
  Bieloruská 1                 Okres Bratislava II     Fax:
  821 06 Bratislava                           vanekova@ssougas.sk
  Číslo školy: 30795290                            www.ssougas.sk
6444 2 00 čašník, servírka                        S    3
6444 4 00 čašník, servírka                        S    4
6445 2 00 kuchár                             S    3
6445 4 00 kuchár                             S    4

Stredná odborná škola
                                       Tel: 02 / 444 59 536
  Račianska 105                Okres Bratislava III     Fax: 02 / 442 55 808
  831 02 Bratislava                          riaditel@zssracianska.sk
  Číslo školy: 17314895                          www.zssracianska.sk
6362 6 00 kozmetička a vizážistka                    S    4
6452 2 00 fotograf                            S    3
6456 2 00 kaderník                            S    3

Stredná odborná škola
                                       Tel: 02 / 448 83 260
  Na pántoch 7                Okres Bratislava III     Fax: 02 / 448 85 011
  831 06 Bratislava                               info@souzel.sk
  Číslo školy: 30798981                             www.souzel.sk
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                  S    4
3759 4 00 komerčný pracovník v doprave                  S    4
3776 4 00 mechanik lietadiel                       S    4
3778 4 00 technik informačných a telekomunikačných technológií      S    4

Súkromná stredná odborná škola
                                      Tel: 02 / 448 88 541
  Karpatské námestie 9            Okres Bratislava III     Fax:
  831 06 Bratislava                           peknevlasy@pobox.sk
  Číslo školy: 30844959                          www.peknevlasy.sk
6456 2 00 kaderník                            S    3

Súkromná stredná odborná škola HOST
                                      Tel: 02 / 434 20 980
  Riazanská 75                Okres Bratislava III     Fax: 02 / 546 51 367
  831 03 Bratislava                           skolahost@stonline.sk
  Číslo školy: 30792975                           www.skolahost.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                       S    5
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu            S    4
6336 6 00 informačné technológie a informačné služby (1)         S    4
6341 6 00 škola podnikania                        S    4
6352 6 00 obchod a podnikanie                      S    4                              30
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Bratislavský kraj
Číslo    Názov                             Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                            jazyk štúdia skúška

Stredná odborná škola
                                         Tel: 02 / 442 58 065
  Račianska 78                  Okres Bratislava III      Fax: 02 / 442 57 765
  836 02 Bratislava                               zssch@chemiraba.sk
  Číslo školy: 42128951                              www.chemiraba.sk
2840 6 00 biotechnológia a farmakológia                   S     4
2848 6 00 chemická informatika                        S     4
3917 6 04 technické a informatické služby-v chémii              S     4
3918 6 00 technické lýceum                          S     4

Stredná odborná škola
                                        Tel: 02 / 448 85 001
  Hlinícka 1                   Okres Bratislava III     Fax: 02 / 448 89 191
  834 01 Bratislava                              souptba@souptba.sk
  Číslo školy: 17055415                              www.souptba.sk
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                    S    4
3778 4 00 technik informačných a telekomunikačných technológií        S    4
3792 4 00 poštový manipulant                         S    4

Stredná odborná škola
                                         Tel: 02 / 492 73 111
  Na pántoch 9                  Okres Bratislava III     Fax: 02 / 448 83 591
  831 06 Bratislava                           sekretariat@souo-panty.sk
  Číslo školy: 00893471                             www.souo-panty.sk
2964 2 00 cukrár                               S    3
6405 4 00 pracovník marketingu                        S    4
6444 2 00 čašník, servírka                          S    3
6444 4 00 čašník, servírka                          S    4
6445 2 00 kuchár                               S    3
6445 4 00 kuchár                               S    4

Stredná odborná škola polygrafická
                                        Tel: 02 / 448 84 308
  Račianska 190                 Okres Bratislava III     Fax: 02 / 448 85 005
  835 26 Bratislava                             skola@polygraficka.sk
  Číslo školy: 00894915                            www.polygraficka.sk
3431 6 01 polygrafia - polygrafická technológia               S    4
3431 6 02 polygrafia - grafika tlačovín                   S    4
3446 4 00 grafik tlačových médií                       S    4
3447 4 00 grafik digitálnych médií                      S    4
3453 4 00 tlačiar na polygrafických strojoch                 S    4
3473 2 05 polygraf - dokončievacie spracúvanie                S    3

Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií
                                         Tel: 02 / 448 71 588
  Kadnárova 7                  Okres Bratislava III     Fax: 02 / 448 71 042
  834 14 Bratislava 34                         sona.demovicova@soskis.sk
  Číslo školy: 30775400                               www.soskis.sk
7237 6 00 informačné systémy a služby                     S    4

Stredná odborná škola elektrotechnická
                                        Tel: 02 / 448 83 411
  Rybničná 59                  Okres Bratislava III     Fax: 02 / 448 89 151
  831 07 Bratislava                                rsoue@soue.sk
  Číslo školy: 00893161                               www.soue.sk
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                    S    4
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                      S    4
                              31
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Bratislavský kraj
Číslo    Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška

Súkromná stredná odborná škola veterinárna
                                       Tel: 02 / 645 33 174
  Bullova 2                   Okres Bratislava IV    Fax: 02 / 645 33 175
  844 20 Bratislava 42                            svsbuba@szm.sk
  Číslo školy: 30804825                          www.ssvsbabu.szm.sk
4336 6 00 veterinárne zdravotníctvo a hygiena               S   4

Stredná odborná škola automobilová
                                        Tel: 02 / 693 07 210
  J. Jonáša 5                  Okres Bratislava IV     Fax: 02 / 647 76 875
  843 06 Bratislava                               skola@soujj5.sk
  Číslo školy: 00891657                              www.soujj5.sk
2487 2 01 autoopravár - mechanik                      S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                     S    3
2487 2 03 autoopravár - karosár                      S    3
2487 2 04 autoopravár - lakovník                      S    3
2680 2 05 mechanik - elektrotechnika                    S    3
2686 2 00 mechanik elektronických zariadení                S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                     S    4

Súkromná stredná odborná škola
                                       Tel: 02 / 647 79 331
  Vranovská 4                  Okres Bratislava V     Fax:
  851 02 Bratislava                              kurilla@nextra.sk
  Číslo školy: 710227566                         www.securityinstitute.sk
9245 6 00 ochrana osôb a majetku (1)                    S   4

Súkromná stredná odborná škola GASMO
                                        Tel: 02 / 682 02 811
  Žehrianska 6                  Okres Bratislava V      Fax: 02 / 638 25 750
  851 07 Bratislava                              ssos.gasmo@post.sk
  Číslo školy: 00686468                            www.ssosgasmo.sk
6405 4 00 pracovník marketingu                       S     4
6444 2 00 čašník, servírka                         S     3
6444 4 00 čašník, servírka                         S     4
6445 2 00 kuchár                              S     3
6445 4 00 kuchár                              S     4

Súkromná stredná odborná škola
                                        Tel:
  Karloveská č. 32                Okres Bratislava V      Fax:
  851 07 Bratislava                          ssos.karloveska32@azet.sk
  Číslo školy: 30800081
6456 2 00 kaderník                             S     3

Stredná odborná škola
                                        Tel: 02 / 622 43 626
  Farského 9                   Okres Bratislava V      Fax: 02 / 622 43 638
  851 01 Bratislava                              farskeho@soupotr.sk
  Číslo školy: 17054281                              www.soupotr.sk
2940 6 00 potravinárstvo                          S     4
2949 6 00 výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín          S     4
2951 6 00 výživa a šport (1)                        S     4
2955 2 00 mäsiar, lahôdkár                         S     3
2962 2 00 pekár                              S     3
2964 2 00 cukrár                              S     3
2965 2 01 cukrovinkár pečivár - výroba cukroviniek             S     3
2977 2 00 cukrár kuchár (1)                        S     3                              32
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Bratislavský kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška

2978 2 00  cukrár pekár                          S      3
6405 4 00  pracovník marketingu                      S      4
6444 2 00  čašník, servírka                        S      3
6444 4 00  čašník, servírka                        S      4
6445 2 00  kuchár                             S      3
6445 4 00  kuchár                             S      4

Stredná odborná škola podnikania
                                       Tel: 02 / 638 29 618
  Strečianska 20                Okres Bratislava V      Fax: 02 / 638 14 070
  851 06 Bratislava 5                          skola@sosznieba.edu.sk
  Číslo školy: 17327717                           www.isternet.sk/dos
6352 6 00 obchod a podnikanie                       S    4

Stredná odborná škola technická
                                        Tel: 02 / 638 12 377
  Vranovská 4                  Okres Bratislava V      Fax: 02 / 638 38 417
  851 02 Bratislava                         sekretariat@sosvranovska.sk
  Číslo školy: 17050332                           www.sosvranovska.eu
2411 4 00 mechanik nastavovač                       S    4
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení      S    4
2432 2 00 puškár                              S    3
2433 2 00 obrábač kovov                          S    2
2464 2 01 strojný mechanik - stroje a zariadenia              S    3
6449 0 00 technické služby v autoservise                  S    2
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník               S    3
8545 2 00 zlatník a klenotník                       S    5     A

Súkromná stredná odborná škola
                                        Tel:
                          Okres Malacky        Fax:
  900 68 Plavecký Štvrtok 351
  Číslo školy: 42135168                            www.skolyzahorie.sk
6444 2 00 čašník, servírka                         S    3
6444 4 00 čašník, servírka                         S    4
6445 2 00 kuchár                              S    3
6445 4 00 kuchár                              S    4

Stredná odborná škola
                                        Tel: 033 / 644 37 39
  Komenského 27                  Okres Pezinok       Fax: 033 / 644 39 00
  902 01 Pezinok                            sekretariat@soukompk.sk
  Číslo školy: 00351822                            www.soukompk.sk
2962 2 00 pekár                              S     3
6444 2 00 čašník, servírka                         S     3
6444 4 00 čašník, servírka                         S     4
6445 2 00 kuchár                              S     3
6446 4 00 kozmetik                             S     4
6456 2 00 kaderník                             S     3
6460 2 00 predavač                             S     3
8573 2 00 umelecký keramik                         S     3    A

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska
                                       Tel: 033 / 647 25 80
  Kostolná 3                   Okres Pezinok       Fax: 033 / 647 25 790
  900 01 Modra 1                                info@svosmo.sk
  Číslo školy: 00162311                            www.svosmo.sk
4227 6 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo-podnikanie             S    4
4227 6 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo-agroturistika           S    4
                             33
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Bratislavský kraj
Číslo    Názov                                   Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                                   jazyk štúdia skúška

Stredná odborná škola
                                               Tel: 02 / 459 24 951
  Kysucká 14                    Okres Senec                Fax: 02 / 459 24 958
  903 01 Senec                                       zdruzena@centrum.sk
  Číslo školy: 36064386                                    www.zss-senec.sk
2487 2 01 autoopravár - mechanik                              S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                             S    3
2487 2 03 autoopravár - karosár                              S    3
2487 2 04 autoopravár - lakovník                              S    3
6341 6 00 škola podnikania                                 S    4
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník                       S    3

Stredná odborná škola
                                                Tel: 02 / 459 43 321
  Ul. SNP 30                    Okres Senec                Fax: 02 / 459 43 062
  900 28 Ivanka pri Dunaji                                    spojs@nextra.sk
  Číslo školy: 42128919                                    www.spojsivanka.sk
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy                          S    4
4210 6 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo                      S    4
4210 6 18 agropodnikanie - kynológia (2)                          S    4
4215 6 00 rybárstvo                                    S    4
4565 2 00 lesokrajinár                                   S    3
4575 2 00 mechanizátor lesnej výroby                            S    3
4580 2 02 chovateľ - chov koní a jazdectvo                         S    3
6352 6 00 obchod a podnikanie                               S    4

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
                                               Tel: 02 / 459 93 511
  Svätoplukova 38                 Okres Senec               Fax: 02 / 459 93 521
  900 27 Bernolákovo                                       spops@szm.sk
  Číslo školy: 710219024                                  www.spojsivanka.sk
3765 6 00 technika a prevádzka dopravy                           S   4
3917 6 08 technické a informatické služby-mech. a doprava v poľnohospodárstve       S   4

Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
                                               Tel: 02 / 459 55 181
  Bratislavská 44                 Okres Senec               Fax: 02 / 459 55 102
  900 45 Malinovo                               zahradnicka-malinovo@stonline.sk
  Číslo školy: 31817483                              www.zahradnicka-malinovo.sk
4211 6 17 záhradníctvo-viazačstvo a aranžérstvo                      S    4
4211 6 26 záhradníctvo-sadovnícka a krajinárska tvorba                   S    4
4569 2 00 viazač - aranžér kvetín                             S    3
4571 2 00 záhradník                                    S    3

Stredná odborná škola podnikania s vyučovacím jazykom maďarským - Vállalkozó
Szakközépiskola                            Tel: 02 / 459 23 424
  Lichnerova 71                  Okres Senec               Fax: 02 / 459 23 424
  903 01 Senec                                      gymmadsc@stonline.sk
  Číslo školy: 710172605
6341 6 00 škola podnikania                                 M     4
                             34
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Bratislavský kraj
Číslo    Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška


                    Stredné priemyselné školy

Stredná priemyselná škola strojnícka
                                       Tel: 02 / 529 68 033
  Fajnorovo nábr. 5               Okres Bratislava I     Fax: 02 / 529 68 442
  814 75 Bratislava 1                           fajnorka@fajnorka.sk
  Číslo školy: 30775396                         www.spssfajnorba.edu.sk
2381 6 00 strojárstvo                           S    4
2387 6 00 mechatronika                          S    4
3917 6 02 technické a informatické služby-v strojárstve          S    4
3918 6 00 technické lýceum                        S    4

Stredná geodetická škola
                                      Tel: 02 / 554 23 366
  Vazovova 14                  Okres Bratislava I    Fax: 02 / 554 24 640
  811 07 Bratislava 1                               sgs@post.sk
  Číslo školy: 30775370                            www.sgs.edu.sk
3692 6 00 geodézia, kartografia a kataster                S   4

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
                                      Tel: 02 / 544 16 186
  Zochova 9                   Okres Bratislava I    Fax: 02 / 544 11 625
  811 03 Bratislava 1                            office@zochova.sk
  Číslo školy: 30775353                            www.zochova.sk
2675 6 00 elektrotechnika             /V/          S    4

Stredná priemyselná škola stavebná
                                        Tel: 02 / 433 36 407
  Drieňová 35                  Okres Bratislava II     Fax: 02 / 433 38 923
  826 64 Bratislava 29                         riaditeľstvo@spssdrba.sk
  Číslo školy: 30775337                           www.spssdrba.edu.sk
3650 6 00 staviteľstvo                           S    4
3917 6 06 technické a informatické služby-v stavebníctve          S    4

Stredná priemyselná škola dopravná
                                       Tel: 02 / 559 69 686
  Kvačalova 20                  Okres Bratislava II    Fax: 02 / 559 69 722
  821 08 Bratislava 2                          spsdkvac@ba.telecom.sk
  Číslo školy: 30775311                         www.spsdkvacba.edu.sk
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy                  S    4
3765 6 00 technika a prevádzka dopravy                   S    4

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
                                       Tel: 02 / 643 61 041
  ul. K. Adlera 5                Okres Bratislava IV     Fax: 02 / 643 64 863
  841 02 Bratislava 42                          office@spse.adlerka.sk
  Číslo školy: 17319161                             www.adlerka.sk
2675 6 00 elektrotechnika             /V/          S    4

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
                                       Tel: 02 / 638 23 402
  Hálová 16                   Okres Bratislava V     Fax: 02 / 638 23 402
  851 01 Bratislava 5                           skola@spsehalova.sk
  Číslo školy: 17327661                           www.spsehalova.sk
2675 6 00 elektrotechnika             /V/          S    4
                              35
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Bratislavský kraj
Číslo   Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška

3917 6 03 technické a informatické služby-v elektrotechnike        S    4
                          Akadémie

Súkromná hotelová akadémia HaGMa, spol. s r.o.
                                       Tel: 02 / 452 59 929/
  Biskupická 21                 Okres Bratislava II     Fax: 02 / 452 59 929
  821 06 Bratislava 214                          skola1@shahagma.sk
  Číslo školy: 31787517                         www.SHAHAGMA.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                        S    5
6355 6 00 služby v cestovnom ruchu                    S    4

Obchodná akadémia
                                      Tel: 02 / 434 20 116
  Nevädzova 3                  Okres Bratislava II    Fax: 02 / 434 11 159
  824 97 Bratislava 27                            oanba@oanba.sk
  Číslo školy: 17327652                             www.oanba.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S   4

Súkromná obchodná akadémia Profi - Kamo
                                       Tel: 02 / 455 25 772
  Dudvážska 6                  Okres Bratislava II     Fax:
  821 07 Bratislava 214                          profikamo@dudva.sk
  Číslo školy: 710213530                             www.dudva.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
                                       Tel: 02 / 534 12 593
  Ružová dolina 29               Okres Bratislava II     Fax:
  821 09 Bratislava                          profkreatis@profkreatis.sk
  Číslo školy: 30868645                           www.profkreatis.sk
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                  S    4

Hotelová akadémia
                                       Tel: 02 / 442 51 171
  Mikovíniho 1                 Okres Bratislava III     Fax: 02 / 442 54 300
  831 02 Bratislava                                 zha@zha.sk
  Číslo školy: 31780466                               www.zha.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                        S    5
6444 2 00 čašník, servírka                        S    3
6444 4 00 čašník, servírka                        S    4
6445 2 00 kuchár                             S    3
6445 4 00 kuchár                             S    4

Obchodná akadémia
                                      Tel: 02 / 442 55 991
  Račianska 107                Okres Bratislava III    Fax: 02 / 442 55 148
  831 02 Bratislava 3                           skola@oarba.edu.sk
  Číslo školy: 30775418                           www.oarba.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S   4
                             36
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Bratislavský kraj
Číslo     Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                          jazyk štúdia skúška

Súkromná obchodná akadémia
                                        Tel: 02 / 444 50 733
  Česká 10                   Okres Bratislava III      Fax:
  831 03 Bratislava                          riaditel@gymnaziumceska.sk
  Číslo školy: 30858313                          www.gymnaziumceska.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                          S   4

Súkromná obchodná akadémia Liberta
                                       Tel: 02 / 642 82 720
  Borinská 23                 Okres Bratislava IV      Fax: 02 / 642 82 720
  841 03 Bratislava 47                             liberta@liberta.sk
  Číslo školy: 30808766                              www.liberta.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                         S    4

Súkromná ochodná akadémia Cogitatio
                                        Tel: 02 / 643 67 720
  Batkova 2                  Okres Bratislava IV      Fax:
  841 01 Bratislava                          marialiptakova@cogitatio.sk
  Číslo školy: 710212690                             www.cogitatio.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                         S    4
6341 6 00 škola podnikania                         S    4

Pedagogická a sociálna akadémia
                                        Tel: 02 / 643 65 940
  Bullova 2                  Okres Bratislava IV      Fax: 02 / 643 65 605
  840 11 Bratislava 411                          psabullova2@pobox.sk
  Číslo školy: 30775361                           www.psabuba.edu.sk
7649 6 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo         S    4     A
7662 6 00 animátor voľného času                       S    4
7669 6 00 pedagogické lýceum (1)                      S    4

Súkromná hotelová akadémia
                                         Tel: 02 / 638 12 551
  Kremnická 26                 Okres Bratislava V       Fax:
  851 01 Bratislava 5                         sekretariat@ipgymnazium.sk
  Číslo školy: 37927086                           www.ipgymnazium.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                         S    5

Súkromná hotelová akadémia GASMO
                                        Tel: 02 / 682 02 811
  Žehrianska 6                 Okres Bratislava V       Fax:
  851 07 Bratislava                             gasmo.hotak@post.sk
  Číslo školy: 37928597                             www.shagasmo.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                         S    5
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu              S    4

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava
                                        Tel: 02 / 624 11 353
  Hrobákova 11                 Okres Bratislava V       Fax: 02 / 623 14 360
  851 02 Bratislava 5                            oahrobba@gmail.com
  Číslo školy: 30775426                              www.oaikba.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                         S    4
6317 6 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium              N    5     A
                             37
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Bratislavský kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška

Obchodná akadémia
                                        Tel: 02 / 624 12 420
  Dudova 4                   Okres Bratislava V       Fax: 02 / 624 12 387
  851 02 Bratislava 5                          sekretariat@oadudova.sk
  Číslo školy: 30775434                             www.oadudova.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                         S    4

Súkromná obchodná akadémia
                                        Tel: 02 / 638 12 551
  Kremnická 26                 Okres Bratislava V       Fax:
  851 01 Bratislava 5                        sekretariat@ipgymnazium.sk
  Číslo školy: 36070793                           www.ipgymnazium.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                         S    4

Súkromná obchodná akadémia AMOS
                                       Tel: 02 / 638 15 688
  Holíčska 2                  Okres Bratislava V      Fax: 02 / 638 15 688
  851 05 Bratislava                              soa@soa-amos.sk
  Číslo školy: 31771033                           www.soa-amos.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S   4

Súkromná obchodná akadémia
                                        Tel:
                         Okres Malacky         Fax:
  900 68 Plavecký Štvrtok 351
  Číslo školy: 42135150                            www.skolyzahorie.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4
6352 6 00 obchod a podnikanie                       S    4
6355 6 00 služby v cestovnom ruchu                     S    4

Obchodná akadémia
                                       Tel: 033 / 642 34 10
  Myslenická 1                  Okres Pezinok       Fax: 033 / 642 30 75
  902 01 Pezinok                               zastupca@oapk.sk
  Číslo školy: 31874452                              www.oapk.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S   4
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu             S   4

Pedagogická a kultúrna akadémia
                                       Tel: 033 / 647 25 77
  Sokolská 6                   Okres Pezinok       Fax:
  900 01 Modra 1                                paka@pakamo.sk
  Číslo školy: 00162787                          pakamodra.edupage.org
7646 6 00 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť              S    4
7649 6 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo         S    4     A
7662 6 00 animátor voľného času                      S    4


                    Stredné umelecké školy

Stredná odborná škola umeleckopriemyselná
                                        Tel: 02 / 433 38 323
  Tokajícka 24                 Okres Bratislava II       Fax: 02 / 433 38 668
  821 03 Bratislava                              skola@dizajngym.sk
  Číslo školy: 710202350                            www.dizajngym.sk
                             38
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Bratislavský kraj
Číslo    Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                            jazyk štúdia skúška

3158 6 00 styling a marketing (1)                      S    4
8283 6 00 reklamná tvorba (1)                        S    4    A
8298 6 00 odevný dizajn                           S    4    A

Stredná umelecká škola scénického výtvarnictva
                                         Tel: 02 / 534 14 613
  Sklenárova 7                  Okres Bratislava II      Fax:
  824 89 Bratislava                                skola@zsssvba.sk
  Číslo školy: 17314909                              www.zsssvba.sk
8233 6 00 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov            S    4     A
8259 6 00 animovaná tvorba                          S    4     A
8288 6 01 scénické výtvarníctvo - kostýmová tvorba (1)            S    4     A
8288 6 02 scénické výtvarníctvo - maľba a dekoračná tvorba (1)        S    4     A
8288 6 03 scénické výtvarníctvo - štukatérska tvorba (1)           S    4     A
8288 6 04 scénické výtvarníctvo - maskérska tvorba (1)            S    4     A
8288 6 05 scénické výtvarníctvo - tvarovanie dreva (1)            S    4     A
8288 6 06 scénické výtvarníctvo - tvorba a konštrukcia scény (1)       S    4     A
8294 6 01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih (1)        S    4     A
8294 6 02 obrazová a zvuková tvorba - umelecká produkcia (1)         S    4     A
8294 6 03 obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika (1)         S    4     A

Súkromná stredná umelecká škola
                                         Tel: 02 / 434 10 802
  Ivánska cesta 21                Okres Bratislava II      Fax:
  821 04 Bratislava 2                                 ssus@ssus.sk
  Číslo školy: 31792952                                www.ssus.sk
8221 6 05 dizajn - priemyselný dizajn                    S    4     A
8221 6 09 dizajn - fotografický dizajn                    S    4     A
8221 6 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn               S    4     A
8221 6 14 dizajn - odevný dizajn                       S    4     A

Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru
                                         Tel: 02 / 593 06 220
  Dúbravská cesta 11               Okres Bratislava IV      Fax: 02 / 547 93 466
  845 32 Bratislava 4                                skola@suvba.sk
  Číslo školy: 30775329                               www.suvba.sk
8223 6 00 úžitková fotografia                        S     4    A
8238 6 00 ručné výtvarné spracúvanie textílií                S     4    A
8245 6 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - drevorezby           S     4    A
8248 6 00 kameňosochárstvo                          S     4    A
8260 6 00 propagačné výtvarníctvo                      S     4    A
8261 6 00 propagačná grafika                         S     4    A
8279 6 00 dizajn a tvarovanie dreva                     S     4    A
8289 6 00 keramický dizajn (1)                        S     4    A

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
                                        Tel: 02 / 624 11 668
  Vlastenecké námestie 1             Okres Bratislava V     Fax: 02 / 624 11 668
  851 01 Bratislava                                  uat@uat.sk
  Číslo školy: 36068284                         www.uat.sk, www.sspsat.sk
8259 6 00 animovaná tvorba                         S     4    A
8296 6 00 grafický dizajn (1)                       S     4    A
8297 6 00 fotografický dizajn                       S     4    A
                              39
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                    Bratislavský kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška


                  Stredné zdravotnícke školy

Stredná zdravotnícka škola
                                      Tel: 02 / 554 22 028
  Záhradnícka 44            Okres Bratislava II       Fax: 02 / 555 72 963
  821 08 Bratislava                           szsbaza@stonline.sk
  Číslo školy: 00607304                         www.szsbaza.edu.sk
5304 6 00 asistent výživy                       S     4
5308 6 00 zdravotnícky laborant                    S     4
5311 6 00 farmaceutický laborant                   S     4
5312 6 00 očný optik                         S     4
5314 6 00 ortopedický technik                     S     4
5358 6 00 zubný asistent (1)                     S     4
5370 6 00 masér                            S     4     A

Stredná zdravotnícka škola
                                    Tel: 02 / 638 12 060
  Strečnianska 20            Okres Bratislava V       Fax: 02 / 638 12 062
  850 07 Bratislava                             szs@szsba.sk
  Číslo školy: 31793185                           www.szsba.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                    S   4


                   Špeciálne gymnáziá

Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím
                                      Tel: 02 / 555 64 575
  Koceľova 26              Okres Bratislava II       Fax: 02 / 555 64 528
  821 08 Bratislava-Ružinov                  sekretariat@souspmba.edu.sk
  Číslo školy: 710227779                       www.souspmba.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S     5

Gymnázium pre žiakov s telesným postihnutím
                                     Tel: 02 / 547 71 826
  Mokrohájska 3             Okres Bratislava IV       Fax:
  844 13 Bratislava 42                       mokro3school@pobox.sk
  Číslo školy: 710145594                       www.mokrohajska3.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4


                    Praktické školy

Praktická škola
                                     Tel: 02 / 547 73 601
  Dúbravská cesta 1           Okres Bratislava IV       Fax:
  845 25 Bratislava 42                       tajomnicka@dubravska.sk
  Číslo školy: 710163509                         www.dubravska.sk
6492 2 00 praktická škola                       S    3
                         40
                Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Bratislavský kraj
Číslo    Názov                             Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                             jazyk štúdia skúška

Praktická škola
                                          Tel: 02 / 645 34 757
  J. Valašťana-Dolinského 1          Okres Bratislava IV        Fax:
  841 01 Bratislava 42                        szsaps.dolinskeho@mail.t-com.s
  Číslo školy: 710166400                            www.szsdolba.szm.sk
6492 2 00 praktická škola                           S    3

Praktická škola
                                          Tel: 02 / 638 10 174-
  Švabinského 7                Okres Bratislava V         Fax:
  851 05 Bratislava 5                               ousvabba@svsba.sk
  Číslo školy: 710162022
6492 2 00 praktická škola                           S     3

Praktická škola
                                         Tel: 034 / 772 22 82
  Pribinova 16/1                 Okres Malacky         Fax:
  901 01 Malacky                            maria.miznerova@stonline.sk
  Číslo školy: 710163495
6492 2 00 praktická škola                           S     3

Praktická škola
                                         Tel: 033 / 642 39 73
  Komenského 25                 Okres Pezinok         Fax:
  902 01 Pezinok                               komenskeho@szspk.sk
  Číslo školy: 710202288                               www.szspk.sk
6492 2 00 praktická škola                           S   3


                 Špeciálne stredné školy internátne

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
                                          Tel: 02 / 555 64 575
  Koceľova 26                 Okres Bratislava II        Fax: 02 / 555 64 528
  821 08 Bratislava 2                          sekretariat@souspmba.edu.sk
  Číslo školy: 00605794                            www.souspmba.edu.sk
2381 6 13 strojárstvo - grafické systémy                    S    5
2478 0 00 strojárska výroba                          S    2
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                       S    5
3370 2 00 čalúnnik                               S    4
4571 2 00 záhradník                              S    4
4572 0 00 poľnohospodárska výroba                       S    2
6453 2 01 knihár - ručná výroba                        S    4
6456 2 00 kaderník                               S    4
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník                 S    4
8261 6 00 propagačná grafika                          S    5     A

Odborné učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne
                                          Tel: 02 / 555 64 575
  Koceľova 26                 Okres Bratislava II        Fax: 02 / 555 64 528
  821 08 Bratislava 2                          sekretariat@souspmba.edu.sk
  Číslo školy: 710157029                            www.souspmba.edu.sk
3383 2 06 spracúvanie dreva - čalúnenie nábytku                S    3
4572 2 02 poľnohospodárska výroba - kvetinár,ovocinár,zeleninár        S    3
6495 2 01 polygrafická výroba - knihárne a kartonáž              S    3
                             41
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Bratislavský kraj
Číslo    Názov                                 Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                                jazyk štúdia skúška

Obchodná škola pre žiakov s telesným postihnutím
                                            Tel: 02 / 547 71 826
  Mokrohájska 3                 Okres Bratislava IV         Fax:
  844 13 Bratislava 42                              mokro3school@pobox.sk
  Číslo školy: 710134353                              www.mokrohajska3.sk
6346 3 00 obchodná škola                              S    2

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
                                             Tel: 02 / 546 5 1354
  Mokrohájska 1                 Okres Bratislava IV          Fax:
  842 40 Bratislava 42                              darina.adamcova@iprba.sk
  Číslo školy: 00603457                                    www.iprba.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                             S    4
2433 2 00 obrábač kovov                                S    3
2463 2 00 hodinár                                   S    3
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia                    S    3
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                         S    4
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika                   S    3
2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika                     S    3
3152 2 03 krajčír - univerzálne šitie odevov                     S    3
3185 2 01 krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň                   S    3
6446 4 00 kozmetik                                  S    4
6453 2 00 knihár                                   S    3
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník                     S    3
8545 2 00 zlatník a klenotník                             S    3     A

Obchodná akadémia pre žiakov s telesným postihnutím
                                            Tel: 02 / 547 71 826
  Mokrohájska 3                 Okres Bratislava IV         Fax:
  844 13 Bratislava 42                              mokro3school@pobox.sk
  Číslo školy: 30778964                               www.mokrohajska3.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                             S    4

Odborné učilište
                                            Tel: 02 / 547 73 400
  Dúbravská cesta 1               Okres Bratislava IV          Fax:
  845 29 Bratislava 42                                 ou@domovrosa.sk
  Číslo školy: 30841801                                www.oudubba.edu.sk
2985 2 00 cukrárska výroba                              S    3
3179 2 10 textilná výroba - so zameraním na ľudovo umeleckú tvorbu          S    3
3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU             S    3
4572 2 09 poľnohospodárska výroba - kvetinar, ovocinar, zeleninár          S    3
6486 2 00 opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc.   S    3
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál               S    3
6491 2 02 obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru         S    3
6494 2 00 služby a domáce práce - OU                         S    3
6495 2 01 polygrafická výroba - knihárne a kartonáž                 S    3

Odborné učilište
                                             Tel: 02 / 638 10 174-
  Švabinského 7                 Okres Bratislava V           Fax:
  851 05 Bratislava 5                                  ousvabba@svsba.sk
  Číslo školy: 30775345
2982 2 02 potravinárska výroba - pekárenská                     S     3
2982 2 04 Potr. výroba - výroba trvanlivého pečiva                  S     3
3178 2 01 výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii            S     3
3291 2 04 kožiarska výroba - obuvnícka montáž    OU                S     3
3686 2 03 stavebná výroba - murárske práce     OU                S     3
3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU             S     3                              42
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Bratislavský kraj
Číslo    Názov                                  Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                                 jazyk štúdia skúška

4572 2 02  poľnohospodárska výroba - kvetinár,ovocinár,zeleninár           S   3
6486 2 00  opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc.   S   3
6491 2 01  obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál               S   3
6494 2 00  služby a domáce práce - OU                        S   3
                               43
                 Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Trnavský kraj
Číslo    Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                            jazyk štúdia skúška


                        Gymnáziá

Gymnázium Ladislav Dúbrava
                                        Tel: 031 / 552 23 34
  Smetanov háj 285/8            Okres Dunajská Streda       Fax:
  929 01 Dunajská Streda                        gymnazium.ds@stonline.sk
  Číslo školy: 17050090                           www.gymnaziumds.sk
7902 5 00 gymnázium                             S    4
7902 5 00 gymnázium                             S    8

Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin
Gimnázium                            Tel: 031 / 552 23 35
  Nám.sv. Štefana 1190/4          Okres Dunajská Streda       Fax:
  929 36 Dunajská Streda                         vamberygimi@nextra.sk
  Číslo školy: 00160130                          www.gvamberyds.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                             M   4
7902 5 00 gymnázium                             M   8

Gymnázium M. R. Štefánika
                                        Tel: 031 / 562 21 97
  Slnečná 2                Okres Dunajská Streda       Fax:
  931 01 Šamorín                              gmrs@gymmrssam.sk
  Číslo školy: 00160407                           www.gymmrssam.sk
7902 5 00 gymnázium                             S    8
7902 5 00 gymnázium                             S    4

Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Gimnázium
                                        Tel: 031 / 562 22 57
  Slnečná 2                Okres Dunajská Streda       Fax: 031 / 562 26 01
  931 01 Šamorín                              mtg@gmadsam.edu.sk
  Číslo školy: 17050103                          www.gmadsam.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                             M    4
7902 5 00 gymnázium                             M    8

Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Gimnázium
                                       Tel: 031 / 555 23 21
  Bratislavská 38             Okres Dunajská Streda       Fax: 031 / 200 7
  932 12 Veľký Meder                             oagvm@oagvm.sk
  Číslo školy: 34009451                             www.oagvm.sk
7902 5 00 gymnázium                             M   4

Športové gymnázium - Sportgimnázium s vyučovacím jazykom maďarským
                                       Tel: 031 / 552 59 61
  Námestie sv. Štefana 1533/3       Okres Dunajská Streda       Fax:
  929 01 Dunajská Streda                           spopsds@nextra.sk
  Číslo školy: 37990144                            www.sportgimi.sk
7902 5 77 gymnázium - šport                         M   4     A

Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
                                        Tel: 031 / 552 53 23
  Hlavná 21                Okres Dunajská Streda       Fax:
  929 01 Dunajská Streda                          magangimids@szm.sk
  Číslo školy: 45014906
7902 5 00 gymnázium                             M    4
                           44
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Trnavský kraj
Číslo   Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška

Gymnázium Janka Matúšku
                                     Tel: 031 / 780 22 47
  Štvrť SNP 1004/34             Okres Galanta       Fax: 031 / 780 22 47
  924 01 Galanta                           gymslovga@zupa-tt.sk
  Číslo školy: 17050146                        www.gymslga.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 00 gymnázium                          S    8

Gymnázium Z. Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium
                                     Tel: 031 / 780 22 66
  Štvrť SNP 34                Okres Galanta       Fax:
  924 01 Galanta                         kodaly@gymmadga.edu.sk
  Číslo školy: 00160156                         www.gymmadga.sk
7902 5 00 gymnázium                          M    4
7902 5 00 gymnázium                          M    8

Gymnázium Vojtecha Mihálika
                                     Tel: 031 / 789 37 51
  Kostolná 8                 Okres Galanta       Fax:
  926 01 Sereď                            gymsered@stonline.sk
  Číslo školy: 00160351                         www.gymsered.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    8
7902 5 00 gymnázium                          S    4

Súkromné gymnázium - Magángimnázium
                                     Tel: 031 / 780 57 80
  Hodská 10                 Okres Galanta       Fax:
  924 00 Galanta                            gimnazium1@post.sk
  Číslo školy: 30022754
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium               A    5    A
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium               M    8    A

Gymnázium Ivana Kupca
                                    Tel: 033 / 732 09 47
  Komenského 3               Okres Hlohovec       Fax:
  920 01 Hlohovec                            gymhc@zupa-tt.sk
  Číslo školy: 00160164                        www.gymho.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   4
7902 5 00 gymnázium                          S   8

Gymnázium Pierra de Coubertina
                                    Tel: 033 / 762 18 30
  Nám.SNP 9                 Okres Piešťany       Fax: 033 / 240 07
  921 26 Piešťany                              gypy@gypy.sk
  Číslo školy: 00160318                           www.gypy.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    8
7902 5 00 gymnázium                          S    4

Gymnázium sv. Michala Archanjela
                                    Tel: 033 / 771 83 61
  Pod Párovcami 127             Okres Piešťany       Fax: 033 / 771 83 61
  921 01 Piešťany                          gymsmapn@centrum.sk
  Číslo školy: 31826768                       www.gymsmapn.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   4
                          45
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                    Trnavský kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška

Gymnázium Jána Baltazára Magina
                                      Tel: 033 / 779 14 95
  Beňovského 358/100           Okres Piešťany         Fax:
  922 03 Vrbové                            gymvrbove@zoznam.sk
  Číslo školy: 36092479                         www.gvrbove.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4

Gymnázium Ladislava Novomeského
                                     Tel: 034 / 694 13 29
  Dlhá 1037/12              Okres Senica         Fax:
  905 40 Senica nad Myjavou                       sengym@sengym.sk
  Číslo školy: 00160342                       www.sengym.edupage.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 00 gymnázium                          S    8

Gymnázium Jána Bosca
                                      Tel: 034 / 694 21 11
  Kláštorné námestie 1295         Okres Senica          Fax: 034 / 659 27 18
  908 41 Šaštín - Stráže                        gjb.sastin@centrum.sk
  Číslo školy: 17055474
7902 5 00 gymnázium                          S    4

Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka
                                     Tel: 034 / 664 42 86
  Námestie slobody 3           Okres Skalica         Fax: 034 / 945 72 7
  909 83 Skalica                          gym-adm@gym.skalica.sk
  Číslo školy: 00160369                        www.gymskalica.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 00 gymnázium                          S    8

Gymnázium J. Hollého
                                     Tel: 033 / 557 14 11
  Hollého 9                Okres Trnava         Fax: 033 / 203 67
  917 26 Trnava                              gyjhtt@zupa-tt.sk
  Číslo školy: 00160466                            www.gjhtt.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   4
7902 5 00 gymnázium                          S   8

Gymnázium Angely Merici
                                     Tel: 033 / 551 10 14
  Hviezdoslavova 10            Okres Trnava          Fax:
  917 00 Trnava                             sekretariat@gamtt.sk
  Číslo školy: 00588032                            www.gamtt.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    8
7902 5 00 gymnázium                          S    4

Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
                                     Tel: 033 / 551 13 88
  Jána Bottu 31              Okres Trnava          Fax:
  917 01 Trnava                              gymbott@szm.sk
  Číslo školy: 00352519                         www.gymbott.szm.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 77 gymnázium - šport                      S    8     A
7902 5 77 gymnázium - šport                      S    4     A
                         46
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Trnavský kraj
Číslo   Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška

Arcibiskupské gymnázium
                                     Tel: 033 / 554 50 95
  Kalinčiakova 24                Okres Trnava      Fax: 033 / 554 59 32
  917 01 Trnava                              riaditel@pasa.sk
  Číslo školy: 36094625                          www.soslaura.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4


                       Konzervatóriá

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
                                     Tel: 033 / 551 48 34
  Hollého 8                   Okres Trnava      Fax:
  917 01 Trnava                             stkdn@stonline.sk
  Číslo školy: 37849948                           www.stkdn.sk
8227 7 00 tanec                            S   8     A
                    Stredné odborné školy

Súkromná stredná odborná škola
                                     Tel: 031 / 552 45 45
  Trhovisko 2294/15             Okres Dunajská Streda    Fax:
  929 01 Dunajská Streda                        sekretariat@ozorak.sk
  Číslo školy: 37845641                            www.ozorak.sk
2487 2 01 autoopravár - mechanik                    S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                    M    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                   S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                   M    3
2940 6 08 potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve         S    4
2940 6 08 potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve         M    4
2964 2 00 cukrár                            M    3
2964 2 00 cukrár                            S    3
2965 2 02 cukrovinkár pečivár - výroba trvanlivého pečiva       M    3
2965 2 02 cukrovinkár pečivár - výroba trvanlivého pečiva       S    3
6317 6 00 obchodná akadémia                      S    4
6317 6 00 obchodná akadémia                      M    4
6323 6 00 hotelová akadémia                      S    5
6323 6 00 hotelová akadémia                      M    5
6352 6 00 obchod a podnikanie                     S    4
6352 6 00 obchod a podnikanie                     M    4
6362 6 00 kozmetička a vizážistka                   S    4
6362 6 00 kozmetička a vizážistka                   M    4
6405 4 00 pracovník marketingu                     M    4
6405 4 00 pracovník marketingu                     S    4
6444 2 00 čašník, servírka                       M    3
6444 2 00 čašník, servírka                       S    3
6445 2 00 kuchár                            S    3
6445 2 00 kuchár                            M    3
6456 2 00 kaderník                           S    3
6456 2 00 kaderník                           M    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                     S    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                     M    3
7237 6 03 informačné systémy a služby-hospodárske informácie      S    4
7237 6 03 informačné systémy a služby-hospodárske informácie      M    4
8541 2 00 umelecký kováč a zámočník                  M    3    A
                            47
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                          Trnavský kraj
Číslo   Názov                              Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                             jazyk štúdia skúška

8541 2 00 umelecký kováč a zámočník                      S    3    A
8555 2 00 umelecký rezbár                           M    3    A
8555 2 00 umelecký rezbár                           S    3    A

Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola
                                         Tel: 031 / 552 28 36
  Gyulu Szabóa 21                 Okres Dunajská Streda     Fax:
  929 01 Dunajská Streda                             zssds1@gmail.com
  Číslo školy: 00654299                                www.zssds.sk
2487 2 01 autoopravár - mechanik                       M     3
2683 2 03 elektromechanik-rozvodné zariadenia                 M     3
2860 4 04 chemik operátor-ochrana a tvorba životného prostredia        M     4
3137 4 01 operátor odevnej výroby - odevná výroba               M     4
3152 2 03 krajčír - univerzálne šitie odevov                 M     3
3355 2 00 stolár                               M     3
3917 6 02 technické a informatické služby-v strojárstve            M     4
3917 6 03 technické a informatické služby-v elektrotechnike          M     4
6352 6 00 obchod a podnikanie                         M     4
6362 6 00 kozmetička a vizážistka                       M     4
6456 2 00 kaderník                              M     3
8298 6 00 odevný dizajn                            M     4

Súkromná stredná odborná škola
                                         Tel: 031 / 562 24 46
  Vinohradská 48                 Okres Dunajská Streda    Fax:
  931 01 Šamorín                              souha@mail.realmail.sk
  Číslo školy: 00686476                          www.souhasamorin.edu.sk
2964 2 00 cukrár                               M    3
2964 2 00 cukrár                               S    3
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu               S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                        S    4
6444 2 00 čašník, servírka                          S    3
6444 4 00 čašník, servírka                          S    4
6445 2 00 kuchár                               M    3
6445 2 00 kuchár                               S    3
6445 4 00 kuchár                               S    4

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán
Szakközépiskola                           Tel:        031 / 550 98 38
  Neratovické nám. 1916/16            Okres Dunajská Streda     Fax: 031 / 552 03 59
  929 01 Dunajská Streda                             skolads@skolads.sk
  Číslo školy: 37839403                               www.skolads.sk
2487 2 01 autoopravár - mechanik                       M    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                      M    3
2964 2 00 cukrár                               M    3
6323 6 00 hotelová akadémia                          M    5
6355 6 00 služby v cestovnom ruchu                      M    4
6405 4 00 pracovník marketingu                        M    4
6444 2 00 čašník, servírka                          M    3
6445 2 00 kuchár                               M    3
6456 2 00 kaderník                              M    3

Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
                                         Tel: 031 / 569 10 31
  Trhovisko 776/1                 Okres Dunajská Streda     Fax:
  930 39 Zlaté Klasy                            info@sous-zlateklasy.sk
  Číslo školy: 37839594                           www.sous-zlateklasy.sk
2464 2 01 strojný mechanik - stroje a zariadenia               M    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                       S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                       M    3
                               48
                 Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Trnavský kraj
Číslo    Názov                             Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                             jazyk štúdia skúška

3152 2 02  krajčír - dámske odevy                       M    3
3355 2 00  stolár                               M    3
6405 4 00  pracovník marketingu                        M    4
6456 2 00  kaderník                              M    3
6456 2 00  kaderník                              S    3

Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským - Építészeti
Szakközépiskola                            Tel:       031 / 552 42 17
  Gyulu Szabóa 1                Okres Dunajská Streda      Fax: 031 / 526 74 1
  929 01 Dunajská Streda                            soustavds@zupa-tt.sk
  Číslo školy: 00351831                              www.soustavds.sk
2435 2 02 klampiar-stavebná výroba                       M    3
3355 2 00 stolár                                M    3
3370 2 00 čalúnnik                               M    3
3661 2 00 murár                                M    3
3663 2 00 tesár                                M    3
3675 2 00 maliar                                M    3
3677 2 00 pokrývač                               M    3
3678 2 00 inštalatér                              M    3
3680 2 00 podlahár                               M    3
4569 2 00 viazač - aranžér kvetín                       M    3

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési
Szakközépiskola                            Tel: 031 / 552 36 68
  Námestie sv. Štefana 1533/3          Okres Dunajská Streda       Fax:
  929 01 Dunajská Streda                              spopsds@nextra.sk
  Číslo školy: 00162329                               www.spopsds.sk
2940 6 08 potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve             M    4
2940 6 09 potravinárstvo - potravinár - kvalitár                M    4
4210 6 04 agropodnikanie - farmárstvo                     M    4
4210 6 08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment             M    4
4210 6 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo                M    4
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu               M    4
6355 6 00 služby v cestovnom ruchu                       M    4

Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola
                                         Tel: 031 / 552 25 89
  Kračanská cesta 1240             Okres Dunajská Streda      Fax:
  929 01 Dunajská Streda                           soustroj.ds@zupa-tt.sk
  Číslo školy: 00891649                           www.soukracands.edu.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                         S     4
2411 4 00 mechanik nastavovač                         M     4
2433 2 00 obrábač kovov                            S     3
2433 2 00 obrábač kovov                            M     3
2478 0 00 strojárska výroba                          M     2
2478 0 00 strojárska výroba                          S     2
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                     M     4
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                     S     4
2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika                 S     3
2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika                 M     3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                       S     4
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                       M     4
3178 0 00 výroba konfekcie                          M     2
3178 0 00 výroba konfekcie                          S     2

Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
                                          Tel: 031 / 784 01 34
  Fučíkova ul. 426                Okres Galanta         Fax:
  925 21 Sládkovičovo                          ssossladkovicovo@zoznam.sk
  Číslo školy: 37841700                         www.sossladkovicovo.edu.sk
                             49
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Trnavský kraj
Číslo   Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška

2381 6 00 strojárstvo                          M    4
3917 6 02 technické a informatické služby-v strojárstve         M    4
6317 6 00 obchodná akadémia                       M    4

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským
- Magán Szakközépiskola                           Tel: 031 / 784 81 07
                          Okres Galanta      Fax: 031 / 981 07
  925 07 Mostová 53                             ssoum@stonline.sk
  Číslo školy: 11882115                           www.cservenka.sk
2487 2 01 autoopravár - mechanik                    M    3
2964 2 00 cukrár                            M    3
3355 2 00 stolár                            M    3
6317 6 00 obchodná akadémia                       M    4
6323 6 00 hotelová akadémia                       M    5
6444 2 00 čašník, servírka                       M    3
6444 4 00 čašník, servírka                       M    4
6445 2 00 kuchár                            M    3
6446 4 00 kozmetik                           M    4
6456 2 00 kaderník                           M    3

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                      Tel: 031 / 780 23 46
  Z.Kodálya 765                  Okres Galanta     Fax: 031 / 225 1
  924 47 Galanta                            zssoas@zssosga.edu.sk
  Číslo školy: 00351873                          www.zssosga.edu.sk
2487 2 01 autoopravár - mechanik                    S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                   S    3
2487 2 03 autoopravár - karosár                     S    3
2487 2 04 autoopravár - lakovník                    S    3
2964 2 00 cukrár                            S    3
3355 2 00 stolár                            S    3
3675 2 00 maliar                            S    3
6323 6 00 hotelová akadémia                       S    5
6352 6 00 obchod a podnikanie                      S    4
6444 2 00 čašník, servírka                       S    3
6445 2 00 kuchár                            S    3
6456 2 00 kaderník                           S    3
7662 6 00 animátor voľného času                     S    4

Stredná odborná škola technická -Műszaki Szakközépiskola
                                      Tel: 031 / 780 24 92
  Ul.Esterházyovcov 712/10             Okres Galanta      Fax: 031 / 416 0
  924 34 Galanta                            skola@sostechga.edu.sk
  Číslo školy: 00158984                          www.soupga.edu.sk
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                  M    4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                  S    4
2431 2 00 operátor v kovoobrábaní a službách               M    3
2431 2 00 operátor v kovoobrábaní a službách               S    3
2435 2 01 klampiar-strojárska výroba                   M    3
2435 2 01 klampiar-strojárska výroba                   S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                     M    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                     S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                    S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                    M    3
2487 2 03 autoopravár - karosár                     M    3
2487 2 03 autoopravár – karosár                     S    3
2487 2 04 autoopravár - lakovník                     S    3
2487 2 04 autoopravár - lakovník                     M    3
4524 2 00 agromechanizátor, opravár                   M    3
4524 2 00 agromechanizátor, opravár                   S    3
                             50
                Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Trnavský kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška

Stredná odborná škola
                                       Tel: 033 / 732 00 76
  Nerudova 13                   Okres Hlohovec      Fax:
  920 01 Hlohovec                            zss.hlohovec@zupa-tt.sk
  Číslo školy: 17053811                        www.web.stonline.sk/zsshc
2840 6 00 biotechnológia a farmakológia                  S    4
2841 6 00 technológia ochrany a tvorby životného prostredia        S    4
2848 6 00 chemická informatika                      S    4
2880 4 00 chémia a životné prostredie                   S    4
3137 4 01 operátor odevnej výroby - odevná výroba             S    4
3152 2 03 krajčír - univerzálne šitie odevov               S    3
3918 6 00 technické lýceum                        S    4
6362 6 00 kozmetička a vizážistka                     S    4
6446 4 00 kozmetik                            S    4
6456 2 00 kaderník                            S    3
8261 6 00 propagačná grafika                       S    4     A
8297 6 00 fotografický dizajn                       S    4     A
8298 6 00 odevný dizajn                          S    4     A

Stredná odborná škola technická
                                       Tel: 033 / 732 06 20
  Ul. F. Lipku 5                  Okres Hlohovec      Fax: 033 / 235 26
  920 01 Hlohovec                              soushlo@zupa-tt.sk
  Číslo školy: 17050324                             www.southc.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                       S    4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                  S    4
2433 2 01 obrábač kovov-univerzálne obrábanie               S    3
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia              S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                     S    3
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika             S    3
2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika               S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                     S    4
3355 2 00 stolár                             S    3
8545 2 00 zlatník a klenotník                       S    3     A

Stredná odborná škola
                                        Tel: 033 / 779 61 08
                          Okres Piešťany      Fax:
  922 08 Rakovice 25                          zssp.rakovice@zupa-tt.sk
  Číslo školy: 00159174                              www.zsspra.sk
4246 6 00 bioenergetika                          S    4
4553 4 00 podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)                S    4
4569 2 00 viazač - aranžér kvetín                     S    3
4571 2 00 záhradník                            S    3
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu             S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                       S    4

Stredná odborná škola
                                       Tel: 033 / 779 23 41
  Ul. Jána Zigmundíka 334/5            Okres Piešťany     Fax: 033 / 923 18
  922 03 Vrbové                             sou@souvrbove.edu.sk
  Číslo školy: 17053820                         www.souvrbove.tym.sk
3137 4 01 operátor odevnej výroby - odevná výroba             S    4
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                     S    3
6405 4 00 pracovník marketingu                      S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                       S    4
6446 4 00 kozmetik                            S    4
6456 2 00 kaderník                            S    3
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                  S    4
                             51
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Trnavský kraj
Číslo   Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška

Stredná odborná škola záhradnícka
                                       Tel: 033 / 772 55 11
  Brezová 2                    Okres Piešťany      Fax: 033 / 215 -1 6
  921 77 Piešťany                               szaspn@svspn.sk
  Číslo školy: 00162442                             www.szaspn.sk
3916 6 00 životné prostredie                        S   4
4228 6 00 záhradnícka výroba a služby                   S   4

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                       Tel: 033 / 772 64 91
  Mojmírova 99/28                 Okres Piešťany      Fax: 033 / 224 55
  921 01 Piešťany                          zssmojmir@zssospn.edu.sk
  Číslo školy: 00654302                      www.sosoasmojmir.edupage.sk
2964 2 00 cukrár                             S    3
6352 6 00 obchod a podnikanie                       S    4
6444 2 00 čašník, servírka                        S    3
6444 4 00 čašník, servírka                        S    4
6445 2 00 kuchár                             S    3
6445 4 00 kuchár                             S    4
6446 4 00 kozmetik                            S    4
6456 2 00 kaderník                            S    3
6460 2 00 predavač                            S    3

Stredná odborná škola technická
                                        Tel: 033 / 796 51 11
  Nová 5245/9                   Okres Piešťany       Fax: 033 / 796 51 09
  921 01 Piešťany                               souespn@zupa-tt.sk
  Číslo školy: 00891568                             www.soueaspn.sk
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                   S    4
2423 2 00 nástrojár                            S    3
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení      S    4
2478 0 00 strojárska výroba                        S    2
2487 2 01 autoopravár - mechanik                      S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                     S    3
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                   S    4
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika             S    3
2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika               S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                     S    4
3355 2 00 stolár                              S    3
3678 2 00 inštalatér                            S    3
3686 0 00 stavebná výroba                         S    2

Stredná odborná škola
                                        Tel: 034 / 651 27 13
  V.Paulínyho Tótha 31               Okres Senica       Fax: 034 / 379 0
  905 01 Senica                             skolasou.se@slovanet.sk
  Číslo školy: 00351997                            www.sossenica.sk
2435 2 02 klampiar-stavebná výroba                     S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                      S    3
2964 2 00 cukrár                              S    3
2968 2 00 mäsiar udenár                          S    3
3161 0 00 praktická žena (2)                        S    2
3661 2 00 murár                              S    3
3675 2 00 maliar                              S    3
3678 2 00 inštalatér                            S    3
3686 0 00 stavebná výroba                         S    2
6442 4 00 obchodný pracovník                        S    4
6444 2 00 čašník, servírka                         S    3
6444 4 00 čašník, servírka                         S    4
6445 2 00 kuchár                              S    3                             52
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Trnavský kraj
Číslo    Názov                              Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                             jazyk štúdia skúška

6446 4 00 kozmetik                               S     4
6456 2 00 kaderník                               S     3

Súkromná stredná odborná škola podnikania
                                         Tel: 034 / 651 55 93
  Hollého 1380/34                 Okres Senica         Fax:
  905 01 Senica                                  sssp@sssp.edu.sk
  Číslo školy: 36087947                              www.sssp.edu.sk
6341 6 00 škola podnikania                           S   4

Stredná odborná škola
                                         Tel: 034 / 668 20 04
  Bernolákova 10                 Okres Skalica         Fax:
  908 51 Holíč                                  sposholic@atlas.sk
  Číslo školy: 00162400                          www.sposholic.edupage.sk
4236 6 00 ekonomika pôdohospodárstva                     S    4
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu               S    4

Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA
                                          Tel: 034 / 668 52 92
  Mallého 2                    Okres Skalica          Fax:
  909 01 Skalica                              sekretariat@viahumana.sk
  Číslo školy: 36088978                              www.ssosho.edu.sk
2951 6 00 výživa a šport (1)                          S    4
6329 6 01 obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy      S    4
6329 6 03 obchodné a informačné služby - informatika a informačné systémy    S    4
6354 6 01 služby a súkromné podnikanie - hotelierstvo              S    4
6354 6 04 služby a súkromné podnikanie - marketing               S    4
6355 6 00 služby v cestovnom ruchu                       S    4

Stredná odborná škola
                                          Tel: 034 / 668 24 46
  Námestie sv. Martina 5             Okres Skalica         Fax: 034 / 241 3
  908 51 Holíč                                sekretariat@souholic.sk
  Číslo školy: 00159115                              www.sososholic.sk
2431 2 00 operátor v kovoobrábaní a službách                  S     3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                        S     3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                       S     3
2964 2 00 cukrár                                S     3
3178 0 00 výroba konfekcie                           S     2
3355 2 00 stolár                                S     3
3383 0 00 spracúvanie dreva                          S     2
3765 6 00 technika a prevádzka dopravy                     S     4
4572 0 00 poľnohospodárska výroba                       S     2
6444 2 00 čašník, servírka                           S     3
6445 2 00 kuchár                                S     3

Stredná odborná škola
                                         Tel: 034 / 664 52 74
  ul. pplk. Pľjušťa 29              Okres Skalica         Fax:
  909 01 Skalica                               zss.skalica@zupa-tt.sk
  Číslo školy: 00893137                          www.sosskalica.edupage.sk
2381 6 00 strojárstvo                             S     4
2411 4 00 mechanik nastavovač                         S     4
2431 2 00 operátor v kovoobrábaní a službách                 S     4
2433 2 00 obrábač kovov                            S     3
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia                S     3
                             53
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Trnavský kraj
Číslo   Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška

Stredná odborná škola elektrotechnická
                                     Tel: 034 / 662 12 29
  Učňovská 700                  Okres Skalica     Fax: 034 / 662 11 91
  908 45 Gbely                             sougbely@zupa-tt.sk
  Číslo školy: 17050456                        www.sougbely.edu.sk
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                S    4
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika          S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                  S    4
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                   S    3
3178 0 00 výroba konfekcie                      S    2
3656 4 01 operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie      S    4
3661 2 00 murár                           S    3
3686 0 00 stavebná výroba                      S    2
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník            S    3

Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk
                                     Tel: 033 / 551 11 61
  Ul.F.Urbánka 19                Okres Trnava      Fax: 033 / 268 67
  918 10 Trnava                             sekretariat@ssoutt.sk
  Číslo školy: 00686484                            www.ssoutt.sk
6405 4 00 pracovník marketingu                    S     4
6442 4 00 obchodný pracovník                     S     4
6444 2 00 čašník, servírka                      S     3
6444 4 00 čašník, servírka                      S     4
6445 2 00 kuchár                           S     3
6445 4 00 kuchár                           S     4
6456 2 00 kaderník                          S     3
6460 2 00 predavač                          S     3
6489 2 00 hostinský, hostinská                    S     3

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
                                    Tel: 033 / 550 48 30
  Zavarská 9                   Okres Trnava     Fax: 033 / 444 79
  917 28 Trnava                             spostt@zupa-tt.sk
  Číslo školy: 00162451                       www.spostt.edupage.sk
4210 6 08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment        S   4
4210 6 11 agropodnikanie - agroturistika               S   4
4210 6 18 agropodnikanie - kynológia (2)               S   4
4330 6 00 veterinárstvo                       S   4

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                     Tel: 033 / 552 11 08
  Lomonosovova 2797/6              Okres Trnava      Fax:
  918 54 Trnava                           biskorovajna@ttx-net.sk
  Číslo školy: 00893412
2964 2 00 cukrár                           S     3
3355 2 00 stolár                           S     3
3661 2 00 murár                           S     3
3663 2 00 tesár                           S     3
3678 2 00 inštalatér                         S     3
3680 2 00 podlahár                          S     3
6405 4 00 pracovník marketingu                    S     4
6444 2 00 čašník, servírka                      S     3
6444 4 00 čašník, servírka                      S     4
6445 2 00 kuchár                           S     3
6445 4 00 kuchár                           S     4
6446 4 00 kozmetik                          S     4
6456 2 00 kaderník                          S     3
                            54
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Trnavský kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška

Stredná odborná škola polytechnická
                                     Tel: 033 / 559 83 011
  Koniarekova 17                   Okres Trnava    Fax: 033 / 501 52 3
  918 50 Trnava                             souztt@centrum.sk
  Číslo školy: 17055237                        www.souztt.edupage.sk
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                 S   4
2419 4 00 operátor ekologických zariadení               S   4
2464 2 00 strojný mechanik                       S   3
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia             S   3
2478 2 00 strojárska výroba                      S   2
2487 2 01 autoopravár - mechanik                    S   3
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby          S   4
3355 2 00 stolár                            S   3
3383 0 00 spracúvanie dreva                      S   2
3759 4 00 komerčný pracovník v doprave                 S   4
8541 2 00 umelecký kováč a zámočník                  S   3     A
8557 2 00 umelecký stolár                       S   3     A

Stredná odborná škola elektrotechnická
                                      Tel: 033 / 599 21 12
  Ul.Sibírska 1                   Okres Trnava     Fax:
  917 01 Trnava                            soue-trnava@zupa-tt.sk
  Číslo školy: 17055385                        www.soue-trnava.edu.sk
2466 2 01 mechanik opravár-plynárenské zariadenia            S    3
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                  S    4
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika            S    3
2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika              S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                    S    4
3447 4 00 grafik digitálnych médií                   S    4
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník              S    3

Stredná odborná škola
                                       Tel: 033 / 593 39 20
  Coburgova 39                    Okres Trnava      Fax: 033 / 553 69 19
  917 02 Trnava                              sekretariat@soustt.sk
  Číslo školy: 17053676                              www.sosatt.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                      S     4
2423 2 00 nástrojár                           S     3
2433 2 01 obrábač kovov-univerzálne obrábanie              S     3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                    S     3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                   S     3
2487 2 03 autoopravár - karosár                     S     3
2487 2 04 autoopravár - lakovník                    S     3


                    Stredné priemyselné školy

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
                                      Tel: 033 / 772 46 31
  Nám.SNP 8                    Okres Piešťany     Fax: 033 / 626 86 0
  921 69 Piešťany                            skola@spsepn.edu.sk
  Číslo školy: 00161454                          www.spsepn.edu.sk
2675 6 00 elektrotechnika             /V/         S    4
3917 6 03 technické a informatické služby-v elektrotechnike       S    4
                              55
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Trnavský kraj
Číslo    Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
                                        Tel: 034 / 662 12 29
  Učňovská 700                   Okres Skalica        Fax:
  908 45 Gbely                                sougbely@zupa-tt.sk
  Číslo školy: 710161948
2675 6 00 elektrotechnika             /V/           S     4

Stredná priemyselná škola stavebná
                                        Tel: 033 / 552 11 07
  Lomonosovova 7                  Okres Trnava       Fax:
  917 08 Trnava                            sekretariat@spslomontt.sk
  Číslo školy: 00399817                              www.spsstt.sk
3650 6 00 staviteľstvo                           S    4
3692 6 00 geodézia, kartografia a kataster                 S    4
3917 6 06 technické a informatické služby-v stavebníctve          S    4

Stredná priemyselná škola
                                       Tel: 033 / 552 11 79
  Komenského 1                   Okres Trnava       Fax:
  917 01 Trnava                                  sps@spstt.sk
  Číslo školy: 36082058                          www.spstt.edupage.sk
2381 6 00 strojárstvo                           S   4
2387 6 00 mechatronika                           S   4
2675 6 00 elektrotechnika              /V/          S   4
3917 6 02 technické a informatické služby-v strojárstve          S   4
6352 6 00 obchod a podnikanie                       S   4

Stredná priemyselná škola dopravná
                                        Tel: 033 / 552 11 61
  Študentská 23                  Okres Trnava        Fax: 033 / 521 08 5
  918 45 Trnava                                spsdtt@stonline.sk
  Číslo školy: 00491861                              www.spsdtt.sk
3739 6 00 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách          S    4
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy                  S    4
3765 6 00 technika a prevádzka dopravy                   S    4
3917 6 09 technické a informatické služby-zasielateľstvo          S    4


                          Akadémie

Súkromná hotelová akadémia SD Jednota
                                       Tel: 031 / 562 24 46
  Vinohradská 48                Okres Dunajská Streda     Fax:
  931 01 Šamorín                            souhasamorin@zupa-tt.sk
  Číslo školy: 36082040                        www.souhasamorin.edu.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                        S    5

Obchodná akadémia - Kereskadelmi Akadémia
                                       Tel: 031 / 555 23 21
  Bratislavská 38               Okres Dunajská Streda    Fax: 070992 / 200 7
  932 12 Veľký Meder                             oagvm@oagvm.sk
  Číslo školy: 00044351                             www.oagvm.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        M   4
6317 6 00 obchodná akadémia                        S   4
                              56
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Trnavský kraj
Číslo   Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška

Obchodná akadémia
                                       Tel: 031 / 789 27 34
  Mládežnícka 158/5                Okres Galanta      Fax: 031 / 377 5
  926 00 Sereď                               oasered@oasered.sk
  Číslo školy: 00400238                             www.oasered.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4

Obchodná akadémia
                                       Tel: 033 / 730 16 40
  Tehelná 4                   Okres Hlohovec      Fax: 033 / 214 27
  920 01 Hlohovec                               oahc@zupa-tt.sk
  Číslo školy: 31825061                       www.oahlohovec.edupage.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
                                       Tel: 033 / 772 60 36
  Stromová 34                  Okres Piešťany       Fax: 033 / 248 04
  921 01 Piešťany                              hotelakad@zupa-tt.sk
  Číslo školy: 00162019                             www.hastropy.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                        S    5

Obchodná akadémia
                                       Tel: 034 / 651 25 07
  Dlhá 256/10                   Okres Senica       Fax: 034 / 777 9
  905 80 Senica                              oasenica@oase.edu.sk
  Číslo školy: 00400220                            www.oase.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4
6355 6 00 služby v cestovnom ruchu                     S    4

Obchodná akadémia
                                       Tel: 033 / 544 66 10
  Kukučínova 34                  Okres Trnava       Fax: 033 / 466 02
  917 29 Trnava                              sekretariat@oakuktt.sk
  Číslo školy: 00162001                           www.oakuktt.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4
6317 6 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium             S    5    A

Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
                                        Tel: 033 / 534 00 56
  Kalinčiakova 24                 Okres Trnava        Fax:
  917 00 Trnava                                 riaditel@pasa.sk
  Číslo školy: 31825451                               www.pasa.sk
7646 6 00 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť              S     4
7649 6 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo         S     4    A
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                  S     4
7669 6 00 pedagogické lýceum (1)                      S     4


                   Stredné zdravotnícke školy

Stredná zdravotnícka škola - Egészégügyi Középiskola
                                        Tel: 031 / 552 26 50
  Športová 349/34              Okres Dunajská Streda      Fax: 031 / 552 25 68
  929 01 Dunajská Streda                            szsds@zoznam.sk
  Číslo školy: 00607312                               www.szsds.sk
                             57
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                    Trnavský kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška

5356 6 00 zdravotnícky asistent                     M     4
5356 6 00 zdravotnícky asistent                     S     4

Stredná zdravotnícka škola
                                       Tel: 034 / 664 44 01
  Lichardova l              Okres Skalica           Fax: 034 / 644 54 4
  909 01 Skalica                             szsskalica@zupa-tt.sk
  Číslo školy: 00607347                         www.szsskalica.edu.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                     S     4
5370 6 00 masér                             S     4

Stredná zdravotnícka škola
                                      Tel: 033 / 551 31 92
  Daxnerova 6              Okres Trnava           Fax: 033 / 551 50 33
  917 92 Trnava                               szstt@zupa-tt.sk
  Číslo školy: 00607371                         www.szstt.edupage.org
5311 6 00 farmaceutický laborant                     S   4
5356 6 00 zdravotnícky asistent                     S   4
5370 6 00 masér                             S   4     A


                    Praktické školy

Praktická škola
                                      Tel: 031 / 784 20 20
                     Okres Galanta           Fax:
  925 21 Sládkovičovo                        as@szsladkovicovo.edu.sk
  Číslo školy: 35630027
6492 2 00 praktická škola                        S     2

Praktická škola
                                      Tel: 033 / 773 06 07
                     Okres Piešťany           Fax:
  921 01 Piešťany                            skola@szspspy.edu.sk
  Číslo školy: 710162464                         www.szspspy.edu.sk
6492 2 00 praktická škola                        S    2

Praktická škola internátna
                                       Tel: 034 / 651 47 91
                     Okres Senica            Fax:
  905 01 Senica
  Číslo školy: 710173873
6492 2 00 praktická škola                        S     2

Praktická škola
                                      Tel: 033 / 533 19 89
                     Okres Trnava           Fax:
  917 00 Trnava                          uhrikova.tatiana@zoznam.sk
  Číslo školy: 35630060                          www.szsspptt.edu.sk
6492 2 00 praktická škola                        S     3
                        58
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Trnavský kraj
Číslo   Názov                                 Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                                 jazyk štúdia skúška


Spojená škola
                                            Tel: 033 / 552 10 46
  Čajkovského 50                 Okres Trnava             Fax:
  917 08 Trnava                           specialnazakladnaskola@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 35629860                               www.spojenaskola-tt.sk
6492 2 00 praktická škola                              S    2


                Špeciálne stredné školy internátne

Odborné učilište s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Szaktanintézet
                                             Tel: 031 / 555 81 17
                       Okres Dunajská Streda           Fax:
  930 28 Okoč - Opatovský Sokolec                            szsi.vjm.os@post.sk
  Číslo školy: 00350206
3185 2 01 krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň                  M     3
3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU             S     3

Odborné učilište
                                             Tel: 033 / 730 10 08
                         Okres Hlohovec            Fax:
  920 01 Hlohovec                          ouhc@stonline.sk, ouhc@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 00158461
2985 2 00 cukrárska výroba                              S     3
3178 2 01 výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii            S     3
3686 2 03 stavebná výroba - murárske práce    OU                 S     3
3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU             S     3
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál               S     3
6492 2 00 praktická škola                              S     2
6494 2 00 služby a domáce práce - OU                         S     3

Odborné učilište internátne
                                             Tel: 033 / 552 11 50
                          Okres Trnava             Fax:
  918 03 Trnava                                        skola@oui.sk
  Číslo školy: 00500810
2985 2 00 cukrárska výroba                              S     3
3178 2 01 výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii            S     3
3686 2 03 stavebná výroba - murárske práce    OU                 S     3
3686 2 06 stavebná výroba - stavebné zámočníctvo OU                 S     3
3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU             S     3
3686 2 11 stavebná výroba - stavebné stolárstvo  OU                S     3
6487 2 01 sociálne služby - sociálne zariadenia                   S     2
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál               S     3
6494 2 00 služby a domáce práce - OU                         S     3
                             59
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Trenčiansky kraj
Číslo    Názov                                Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                                jazyk štúdia skúška

                          Gymnáziá

Gymnázium
                                           Tel: 038 / 760 28 52
  Radlinského 665/2            Okres Bánovce nad Bebravou        Fax: 038 / 760 31 60
  957 01 Bánovce nad Bebravou                             info@gymbn.tsk.sk
  Číslo školy: 17050227                                www.gymradbn.sk
7902 5 00 gymnázium                                 S    4
7902 5 00 gymnázium                                 S    8

Gymnázium
                                           Tel: 042 / 442 23 80
  Školská 2                    Okres Ilava            Fax: 042 / 442 23 80
  018 41 Dubnica nad Váhom                              info@gymdb.tsk.sk
  Číslo školy: 00160628                                  www.gymdb.sk
7902 5 00 gymnázium                                 S    4
7902 5 00 gymnázium                                 S    8

Gymnázium sv. Jána Bosca
                                           Tel: 042 / 443 23 83
  Trenčianska 66/28                Okres Ilava            Fax: 042 / 443 23 83
  018 51 Nová Dubnica                                gymbosca@ssnd.sk
  Číslo školy: 710213638                                  www.ssnd.sk
7902 5 00 gymnázium                                 S   4
7902 5 00 gymnázium                                 S   8

Gymnázium
                                           Tel: 034 / 621 34 62
  Jablonská 5                   Okres Myjava            Fax: 034 / 621 34 62
  907 01 Myjava                                     skola@gymy.sk
  Číslo školy: 00596680                                  www.gymy.sk
7902 5 00 gymnázium                                 S    8
7902 5 00 gymnázium                                 S    4

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika
                                            Tel: 032 / 771 34 09
  Športová 41               Okres Nové Mesto nad Váhom         Fax: 032 / 771 24 42
  915 24 Nové Mesto nad Váhom                      ivana.matejovicova@gymnm.tsk.sk
  Číslo školy: 00160270                                www.gmrsnm.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                                 S    8
7902 5 00 gymnázium                                 S    4

Gymnázium sv. Jozefa
                                           Tel: 032 / 771 25 96
  Klčové 87                Okres Nové Mesto nad Váhom        Fax: 032 / 771 25 96
  915 01 Nové Mesto nad Váhom                           gymsvjnm@centrum.sk
  Číslo školy: 710221800                            www.gymklcovenmv.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                                S    4

Bilingválne slovensko - španielske gymnázium
                                           Tel: 032 / 771 10 23
  Športová 41               Okres Nové Mesto nad Váhom        Fax:
  915 01 Nové Mesto nad Váhom                         bilgym@bilgymnmnv.edu.sk
  Číslo školy: 37918869                              www.bilgymnnv.edu.sk
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                      Š    5    A
                             60
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                   Trenčiansky kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška
Gymnázium
                                    Tel: 038 / 749 27 63
  Komenského 2/1074           Okres Partizánske       Fax: 038 / 749 35 51
  958 01 Partizánske                          gympe@gympe.sk
  Číslo školy: 00160296                          www.gympe.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   4
7902 5 00 gymnázium                          S   8

Gymnázium
                                     Tel: 042 / 432 15 30
  Školská 234/8           Okres Považská Bystrica      Fax: 042 / 432 19 07
  017 01 Považská Bystrica                       info@gympx.edu.sk
  Číslo školy: 00160741                           www.gympb.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 00 gymnázium                          S    8

Gymnázium Ivana Bellu
                                     Tel: 046 / 547 53 36
  Novomeského 15             Okres Prievidza        Fax: 046 / 547 58 43
  972 51 Handlová                        gymhandl@gymnovha.edu.sk
  Číslo školy: 00160601                       www.gymnovha.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 00 gymnázium                          S    8

Gymnázium
                                    Tel: 046 / 546 11 53
  Rastislavova 332            Okres Prievidza        Fax: 046 / 546 02 06
  972 71 Nováky                             info@gymno.tsk.sk
  Číslo školy: 35994223                        www.gymno.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    8
7902 5 00 gymnázium                          S    4

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského
                                    Tel: 046 / 542 36 37
  Matice slovenskej 16          Okres Prievidza        Fax: 046 / 542 53 33
  971 01 Prievidza                            skola@gympd.sk
  Číslo školy: 00160750                          www.gympd.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   4
7902 5 00 gymnázium                          S   8

Piaristické gymnázium Františka Hanáka
                                     Tel: 046 / 542 49 49
  A. Hlinku 44              Okres Prievidza        Fax: 046 / 542 20 06
  971 01 Prievidza                           skola@piaristi-pd.sk
  Číslo školy: 35662867                         www.piaristi-pd.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 00 gymnázium                          S    8

Súkromné gymnázium
                                    Tel: 042 / 433 16 17
  M. R. Štefánika 148/27         Okres Púchov         Fax:
  017 44 Považská Bystrica                    zivena.skola@centrum.sk
  Číslo školy: 42142741                    www.gymnziveny.edupage.org
7902 5 00 gymnázium                         S    8
7902 5 00 gymnázium                         S    4
                         61
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Trenčiansky kraj
Číslo     Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                           jazyk štúdia skúška
Gymnázium
                                       Tel: 042 / 463 10 32
  1.mája 905                   Okres Púchov        Fax: 042 / 463 21 86
  020 15 Púchov                               info@gympu.tsk.sk
  Číslo školy: 00160768                          www.gymnazium-pu.sk
7902 5 00 gymnázium                            S    4
7902 5 00 gymnázium                            S    8

Gymnázium Ľudovíta Štúra
                                       Tel: 032 / 743 64 95
  Ul.1.mája 170/2                Okres Trenčín       Fax: 032 / 743 75 61
  911 35 Trenčín                               vedenie@glstn.sk
  Číslo školy: 00160458                              www.glstn.sk
7902 5 00 gymnázium                            S   4
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                 F   5     A

Osemročné športové gymnázium
                                       Tel: 032 / 652 82 75
  Kožušnícka 2                  Okres Trenčín       Fax: 032 / 652 82 75
  911 01 Trenčín                               riaditel@sgtn.tsk.sk
  Číslo školy: 00515159                          www.sportgymtn.edu.sk
7902 5 77 gymnázium - šport                        S    8    A
7902 5 77 gymnázium - šport                        S    4    A

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
                                       Tel: 032 / 743 14 96
  Palackého 4                  Okres Trenčín       Fax: 032 / 743 14 95
  912 50 Trenčín                               mail@piar.gtn.sk
  Číslo školy: 00588024                            www.piar.gtn.sk
7902 5 00 gymnázium                            S   4
7902 5 00 gymnázium                            S   8

Súkromné športové gymnázium
                                       Tel: 032 / 655 26 77
  SNP 6                     Okres Trenčín        Fax: 032 / 655 26 77
  914 51 Trenčianske Teplice                       sport.skola@zoznam.sk
  Číslo školy: 37922866                           www.ssg.edupage.org
7902 5 77 gymnázium - šport                        S    8    A

Súkromné gymnázium FUTURUM
                                       Tel: 032 / 091 83 2544
  Na dolinách 27                 Okres Trenčín        Fax:
  911 35 Trenčín                            kochanova@sgfuturum.sk
  Číslo školy: 37923862                            www.sgfuturum.sk
7902 5 00 gymnázium                            S    4
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                 A    5


                    Stredné odborné školy

Stredná odborná škola
                                       Tel: 038 / 536 31 20
  Farská 7                 Okres Bánovce nad Bebravou    Fax:
  957 20 Bánovce nad Bebravou                           spsbn@pbi.sk
  Číslo školy: 37922459                          www.spsbn.edupage.org
2381 6 00 strojárstvo                            S   4
                            62
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Trenčiansky kraj
Číslo     Názov                             Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                            jazyk štúdia skúška
 2387 6 00  mechatronika                            S   4
 2675 6 00  elektrotechnika             /V/            S   4
 3137 4 01  operátor odevnej výroby - odevná výroba              S   4
 3152 2 03  krajčír - univerzálne šitie odevov                 S   3
 3247 4 00  technik obuvníckej výroby (2)                   S   4
 3274 2 07  obuvník - výroba zvrškov a spodkov                 S   3
 3918 6 00  technické lýceum                          S   4
 6352 6 00  obchod a podnikanie                        S   4

Stredná odborná škola Juraja Ribaya
                                          Tel: 038 / 760 37 01
  Partizánska cesta 76            Okres Bánovce nad Bebravou      Fax: 038 / 605 18 3
  957 01 Bánovce nad Bebravou                             sousbn@pbi.sk
  Číslo školy: 00891436                                 www.soujr.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                         S    4
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení        S    4
2477 0 00 obrábanie kovov                           S    2
2487 2 00 autoopravár                             S    3
2679 4 00 mechanik - mechatronik                        S    4
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                     S    4
2686 2 00 mechanik elektronických zariadení                  S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                       S    4
3355 2 00 stolár                                S    3
3447 4 00 grafik digitálnych médií                       S    4
3675 2 00 maliar                                S    3
3678 2 00 inštalatér                              S    3
3759 4 00 komerčný pracovník v doprave                     S    4
6329 6 01 obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy     S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                         S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                          S    4
6489 2 00 hostinský, hostinská                         S    3

Stredná odborná škola
                                         Tel: 042 / 449 25 32
                           Okres Ilava        Fax: 042 / 449 27 38
  018 52 Pruské 294                              info@sospruske.tsk.sk
  Číslo školy: 00159298                          www.sospruske.edupage.org
2954 2 00 mäsiar                               S    3
2962 2 00 pekár                                S    3
2964 2 00 cukrár                               S    3
3916 6 00 životné prostredie                         S    4
4210 6 08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment             S    4
4210 6 18 agropodnikanie - kynológia (2)                   S    4
4211 6 17 záhradníctvo-viazačstvo a aranžérstvo                S    4
4211 6 26 záhradníctvo-sadovnícka a krajinárska tvorba            S    4
4553 4 00 podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)                  S    4
4561 2 01 poľnohospodár - mechanizácia                    S    3
4565 2 00 lesokrajinár                            S    3
4569 2 00 viazač - aranžér kvetín                       S    3
4571 2 00 záhradník                              S    3

Stredná odborná škola
                                          Tel: 042 / 446 52 23
  Štúrova 1388/23 A                 Okres Ilava         Fax: 042 / 446 52 13
  018 41 Dubnica nad Váhom                          riaditel@sosdca.tsk.sk
  Číslo školy: 42026393                           www.sosdca.edupage.org
2411 4 00 mechanik nastavovač                         S    4
2433 2 00 obrábač kovov                            S    3
2464 2 00 strojný mechanik                          S    3
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia                S    3
2478 0 00 strojárska výroba                          S    2
2487 2 01 autoopravár - mechanik                       S    3
                              63
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Trenčiansky kraj
Číslo     Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                            jazyk štúdia skúška
 2490 4 00  manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle        S   5
 2679 4 00  mechanik - mechatronik                      S   4
 2683 2 00  elektromechanik                          S   3
 2697 4 00  mechanik elektrotechnik                      S   4
 3355 2 00  stolár                              S   3
 3678 2 00  inštalatér                            S   3
 3778 4 00  technik informačných a telekomunikačných technológií       S   4
 6442 4 00  obchodný pracovník                        S   4
 8557 2 00  umelecký stolár                          S   3   A

Stredná odborná škola M. R. Štefánika
                                          Tel: 034 / 624 23 60
  Cesta SNP 1                   Okres Myjava          Fax: 034 / 624 23 60
  906 13 Brezová pod Bradlom                           posta@zssmrs.edu.sk
  Číslo školy: 17050596                              www.zssmrs.edu.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                         S     4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                     S     4
2487 2 01 autoopravár - mechanik                        S     3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                       S     3
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy                    S     4
3765 6 00 technika a prevádzka dopravy                     S     4

Stredná odborná škola
                                          Tel: 034 / 621 23 47
  Trokanova 3                   Okres Myjava          Fax: 034 / 621 23 47
  907 01 Myjava                                  info@sosmy.tsk.sk
  Číslo školy: 37918354                              www.zssmy.edu.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                         S    4
2466 2 14 mechanik opravár-stroje a zariadenia v poľnohospodárstve       S    3
2478 0 00 strojárska výroba                          S    2
6352 6 00 obchod a podnikanie                         S    4
6445 2 00 kuchár                                S    3

Stredná odborná škola
                                          Tel: 032 / 746 51 11
  Bzinská 11                Okres Nové Mesto nad Váhom      Fax: 032 / 771 28 95
  915 01 Nové Mesto nad Váhom                           zsps@spsnmnv.sk
  Číslo školy: 00161403                               www.spsnmnv.sk
2387 6 00 mechatronika                             S    4
2398 1 00 základy techniky (1)                         S    4
2411 4 00 mechanik nastavovač                         S    4
2464 2 00 strojný mechanik                           S    3
2683 2 00 elektromechanik                           S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                       S    4
3917 6 02 technické a informatické služby-v strojárstve            S    4

Stredná odborná škola
                                          Tel: 032 / 771 07 08
  Piešťanská 2262/80            Okres Nové Mesto nad Váhom      Fax: 032 / 712 18 2
  915 01 Nové Mesto nad Váhom                      sekretariat@prvasosnmnv.sk
  Číslo školy: 00893111                             www.prvasosnmnv.sk
2477 0 00 obrábanie kovov                           S    2
2478 0 00 strojárska výroba                          S    2
2487 2 01 autoopravár - mechanik                        S    3
3355 2 00 stolár                                S    3
6317 6 00 obchodná akadémia                          S    4
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu               S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                          S    4
6444 4 00 čašník, servírka                           S    4
6445 2 00 kuchár                                S    3
6446 4 00 kozmetik                               S    4
                             64
                 Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Trenčiansky kraj
Číslo     Názov                              Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                             jazyk štúdia skúška
 6456 2 00  kaderník                               S   3
 6460 2 00  predavač                               S   3
 6489 2 00  hostinský, hostinská                         S   3

Stredná odborná škola
                                           Tel: 032 / 776 30 77
  Športová 675               Okres Nové Mesto nad Váhom       Fax: 032 / 776 33 94
  916 01 Stará Turá                             milan.doruska@sosst.tsk.sk
  Číslo školy: 00893188                                  www.sosst.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                           S    4
2433 2 00 obrábač kovov                              S    3
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                       S    4
2683 2 00 elektromechanik                             S    3
2694 6 00 informačné a sieťové technológie                    S    4
3447 4 00 grafik digitálnych médií                        S    4
3759 4 00 komerčný pracovník v doprave                      S    4

Stredná odborná škola
                                           Tel: 032 / 771 24 13
  Jánošíková 4               Okres Nové Mesto nad Váhom        Fax: 032 / 771 46 20
  915 01 Nové Mesto nad Váhom                      stanislav.paucin@sosjnm.tsk.sk
  Číslo školy: 00159158                                 www.sosjnm.sk
2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika                   S    3
2955 2 00 mäsiar, lahôdkár                             S    3
2958 4 00 kontrolór potravín                            S    4
2962 2 00 pekár                                  S    3
2964 2 00 cukrár                                  S    3
2977 2 00 cukrár kuchár (1)                            S    4
4246 6 00 bioenergetika                              S    4
4524 2 00 agromechanizátor, opravár                        S    3
4553 4 00 podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)                    S    4
4580 2 02 chovateľ - chov koní a jazdectvo                     S    3
6405 4 00 pracovník marketingu                           S    4

Stredná odborná škola
                                           Tel: 038 / 747 91 10
  Námestie SNP 5                 Okres Partizánske         Fax: 038 / 747 91 26
  958 23 Partizánske                           spojskolape@spojskolape.tsk.sk
  Číslo školy: 37918826                               www.sospart.edu.sk
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia                  S    3
2683 2 12 elektromechanik - automatizačná technika                S    3
2962 2 00 pekár                                  S    3
3282 0 00 výroba obuvi                              S    2
3283 0 00 výroba koženej galantérie                        S    2
6405 4 00 pracovník marketingu                          S    4
6444 2 00 čašník, servírka                            S    3
6445 2 00 kuchár                                 S    3
6445 4 00 kuchár                                 S    4

Stredná odborná škola
                                            Tel: 042 / 432 37 66
  Ul. slov. partizánov 1129/49         Okres Považská Bystrica        Fax:
  017 01 Považská Bystrica                              sospb@sospb.edu.sk
  Číslo školy: 42141443                                   www.sostn.sk
2487 2 01 autoopravár - mechanik                         S     3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                        S     3
3355 2 00 stolár                                 S     3
3650 6 00 staviteľstvo                              S     4
3656 4 00 operátor stavebnej výroby                        S     4
3658 4 00 mechanik stavebnoinštalačných zariadení                 S     4
3661 2 00 murár                                  S     3
                              65
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Trenčiansky kraj
Číslo     Názov                                Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                                jazyk štúdia skúška
 3668 2 00  montér suchých stavieb                          S   3
 3678 2 00  inštalatér                                S   3
 3684 2 00  strechár                                 S   3
 6475 2 00  technicko-administratívny pracovník                    S   3

Stredná odborná škola strojnícka
                                             Tel: 042 / 432 64 04
  Športovcov 341/2                Okres Považská Bystrica        Fax: 042 / 432 60 78
  017 49 Považská Bystrica                           soustrojpb@sossportpb.tsk.sk
  Číslo školy: 17050561                              www.soujpd.edupage.org
2411 4 00 mechanik nastavovač                             S    4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                        S    4     A
2433 2 00 obrábač kovov                                S    3
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia                    S    3
2477 0 00 obrábanie kovov                               S    2
2487 2 01 autoopravár - mechanik                           S    3
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                         S    4
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika                   S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                           S    4

Súkromná stredná odborná škola
                                             Tel: 046 / 547 23 17
  Ul. Poštová 58                   Okres Prievidza          Fax:
  972 51 Handlová                              danka.batorova@googlemail.com
  Číslo školy: 42022045                           www.ssoshandlova.wetpaint.com
7663 6 00 kultúrno - výchovný pracovník                        S    4

Stredná odborná škola
                                             Tel: 046 / 542 40 03
  T. Vansovej 32                   Okres Prievidza          Fax:
  971 01 Prievidza                                     stavpd@stavpd.sk
  Číslo školy: 42026407                                    www.stavpd.sk
3355 2 00 stolár                                   S     3
3650 6 00 staviteľstvo                                S     4
3656 4 00 operátor stavebnej výroby                          S     4
3659 4 00 stavebníctvo                                S     4
3661 2 00 murár                                    S     3
3663 2 00 tesár                                    S     3
3675 2 00 maliar                                   S     3
3678 2 00 inštalatér                                 S     3
3686 0 00 stavebná výroba                               S     2
3917 6 06 technické a informatické služby-v stavebníctve               S     4
8501 4 00 umeleckoremeselné práce                           S     4    A
8504 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie dreva-stolárske práce             S     4    A
8557 2 00 umelecký stolár                               S     3    A

Stredná odborná škola
                                             Tel: 046 / 547 53 38
  Lipová 8                      Okres Prievidza          Fax:
  972 51 Handlová                                  sekretariát@zssha.edu.sk
  Číslo školy: 42024471                                   www.ssha.edu.sk
2387 6 00 mechatronika                                 S    4
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia                     S    3
2675 6 00 elektrotechnika              /V/                S    4
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                         S    4
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika                   S    3
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                            S    3
3447 4 00 grafik digitálnych médií                           S    4
3661 2 00 murár                                    S    3
3917 6 02 technické a informatické služby-v strojárstve                S    4
3918 6 00 technické lýceum                               S    4
                               66
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Trenčiansky kraj
Číslo     Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                          jazyk štúdia skúška
 6317 6 00  obchodná akadémia                       S   4
 6475 2 00  technicko-administratívny pracovník              S   3

Stredná odborná škola
                                       Tel: 046 / 546 14 72
  Rastislavova 332                 Okres Prievidza     Fax: 046 / 546 14 72
  972 71 Nováky                                info@sosno.tsk.sk
  Číslo školy: 37918362                             www.zsschno.sk
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia              S    3
2679 4 00 mechanik - mechatronik                     S    5
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                   S    4
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                     S    4
2840 6 00 biotechnológia a farmakológia                  S    4
2848 6 00 chemická informatika                      S    4
2880 4 00 chémia a životné prostredie                   S    4
3917 6 04 technické a informatické služby-v chémii            S    4

Stredná odborná škola
                                       Tel: 046 / 543 98 31
  Vinohradnícka 8                  Okres Prievidza    Fax:
  971 58 Prievidza                            info@sosvinpd.tsk.sk
  Číslo školy: 42026385                        www.sosvinpd.edupage.org
2954 2 00 mäsiar                             S    3
4210 6 11 agropodnikanie - agroturistika                 S    4
4211 6 26 záhradníctvo-sadovnícka a krajinárska tvorba          S    4
4236 6 00 ekonomika pôdohospodárstva                   S    4
4553 4 00 podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)               S    4
4561 2 03 poľnohospodár - služby                     S    3
4569 2 00 viazač - aranžér kvetín                    S    3
4571 2 00 záhradník                           S    3
4580 2 02 chovateľ - chov koní a jazdectvo                S    3
6442 4 00 obchodný pracovník                       S    4
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník              S    3

Piaristická stredná odborná škola
                                       Tel:
  Ul. A. Hlinku 44                 Okres Prievidza     Fax:
  971 01 Prievidza
  Číslo školy: 000000235
3661 2 00 murár                              S     3
3686 0 00 stavebná výroba                         S     2

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                       Tel: 046 / 542 21 10
  Nábrežie J.Kalinčiaka 1              Okres Prievidza     Fax: 046 / 542 46 19
  971 01 Prievidza                              info@kalina.tsk.sk
  Číslo školy: 00158577                              www.kalina.sk
2964 2 00 cukrár                             S    3
3152 2 03 krajčír - univerzálne šitie odevov               S    3
6323 6 00 hotelová akadémia                        S    5
6352 6 00 obchod a podnikanie                       S    4
6362 6 00 kozmetička a vizážistka                     S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                      S    4
6425 4 00 kaderník - vizážista                      S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                       S    4
6444 4 00 čašník, servírka                        S    4
6445 2 00 kuchár                             S    3
6445 4 00 kuchár                             S    4
6446 4 00 kozmetik                            S    4
6451 2 00 aranžér                             S    3
6456 2 00 kaderník                            S    3
                              67
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Trenčiansky kraj
Číslo     Názov                              Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                             jazyk štúdia skúška
 6460 2 00  predavač                               S   3
 6489 2 00  hostinský, hostinská                         S   3

Stredná odborná škola polytechnická
                                           Tel: 046 / 511 18 11
  Ul. Falešníka 6                Okres Prievidza          Fax:
  971 01 Prievidza                               riaditel@sosfalpd.tsk.sk
  Číslo školy: 42141435                              www.soufalpd.tsk.sk
2176 2 00 mechanik banských prevádzok                       S    3
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                      S    4
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení         S    4
2433 2 00 obrábač kovov                              S    3
2435 2 01 klampiar-strojárska výroba                       S    3
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia                  S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                         S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                        S    3
2490 4 00 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle           S    4
2683 2 00 elektromechanik                             S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                         S    4
2960 4 00 operátor potravinárskej výroby                     S    4
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy                      S    4
3765 6 00 technika a prevádzka dopravy                      S    4

Stredná odborná škola
                                           Tel: 042 / 461 28 61
  T. Vansovej 1054/45               Okres Púchov           Fax:
  020 32 Púchov                           gabriela.koysova@sospuchov.tsk.sk
  Číslo školy: 00632066                                 www.zsospv.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                           S    4
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia                  S    3
2679 4 00 mechanik - mechatronik                         S    4
2683 2 04 elektromechanik-stroje a zariadenia                   S    3
2841 6 00 technológia ochrany a tvorby životného prostredia            S    4
2848 6 00 chemická informatika                          S    4
2859 4 00 operátor gumárskej a plastikárskej výroby                S    4
3158 6 00 styling a marketing (1)                         S    4
3178 0 00 výroba konfekcie                            S    2
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy                      S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                          S    4

Stredná odborná škola sklárska
                                           Tel: 042 / 469 36 11
  Súhradka 193                  Okres Púchov            Fax: 042 / 469 36 06
  020 61 Lednické Rovne                                info@soslr.tsk.sk
  Číslo školy: 00894907                                www.zssslr.tsk.sk
2738 2 01 operátor sklárskej výroby-výroba dutého a lisovaného skla        S    3
2738 2 02 operátor sklárskej výroby-obsluha sklárskych automatov         S    3
2738 2 04 operátor sklárskej výroby-maľba skla a keramiky             S    3
2738 2 05 oper. sklárskej výr.-výr.bižutér.a ozdobných predmetov         S    3
2738 2 06 operátor sklárskej výroby-brúsenie skla                 S    3
2752 0 00 výroba úžitkového skla                         S    3
6352 6 00 obchod a podnikanie                           S    4
8235 6 02 výtvarné spracúvanie skla-brúsenie skla                 S    4     A
8235 6 03 výtvarné spracúvanie skla-hutnícke tvarovanie skla           S    4     A
8235 6 04 výtvarné spracúvanie skla-maľovanie a leptanie skla           S    4     A
8235 6 07 výtvarné spracúvanie skla-vzorkárstvo sklenej bižutérie         S    4     A
8235 6 11 výtvarné spracúvanie skla-výroba sklenej vitráže (1)          S    4     A
                             68
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Trenčiansky kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                      Tel: 042 / 463 13 65
  1. mája 1264                  Okres Púchov      Fax: 042 / 463 13 66
  020 29 Púchov                          ivan.kasar@sosospu.tsk.sk
  Číslo školy: 00158569                         www.zsshspu.edu.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                      S    5
6405 4 00 pracovník marketingu                     S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                      S    4
6444 2 00 čašník, servírka                       S    3
6444 4 00 čašník, servírka                       S    4
6445 2 00 kuchár                            S    3
6445 4 00 kuchár                            S    4
6446 4 00 kozmetik                           S    4
6456 2 00 kaderník                           S    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                     S    3

Stredná odborná škola sv. Rafaela
                                      Tel: 032 / 659 86 16
  Školská 9                    Okres Trenčín     Fax:
  914 41 Nemšová                          sos.sv.rafaela@gmail.com
  Číslo školy: 37920421                         www.sksnemsova.sk
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu           S    4

Súkromná stredná odborná škola
                                      Tel: 032 / 743 21 35
  M. R. Štefánika 379/19             Okres Trenčín      Fax:
  911 01 Trenčín                             ssos.tn@centrum.sk
  Číslo školy: 42019427                              www.ssos.sk
3918 6 00 technické lýceum                       S     4
4228 6 00 záhradnícka výroba a služby                 S     4
6341 6 00 škola podnikania                       S     4
6362 6 00 kozmetička a vizážistka                   S     4
7646 6 00 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť            S     4

Stredná odborná škola
                                      Tel: 032 / 743 05 92
  Pod Sokolicami 14                Okres Trenčín      Fax: 032 / 743 54 422
  911 01 Trenčín                               sostn@sostn.sk
  Číslo školy: 17053668                             www.sostn.sk
2381 6 00 strojárstvo                         S    4
2411 4 00 mechanik nastavovač                     S    4
2412 4 00 mechanik číslicovo riadených strojov             S    4
2433 2 00 obrábač kovov                        S    3
2464 2 00 strojný mechanik                       S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                    S    3
2683 2 00 elektromechanik                       S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                   S    4
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník             S    3

Stredná odborná škola stavebná
                                      Tel: 032 / 652 24 79
  Staničná 4                   Okres Trenčín      Fax:
  911 05 Trenčín                              spss@tn.sknet.sk
  Číslo školy: 37922467                          www.spssstantn.sk
3355 2 00 stolár                            S    3
3650 6 00 staviteľstvo                         S    4
3656 4 00 operátor stavebnej výroby                  S    4
3661 2 00 murár                            S    3
3663 2 00 tesár                            S    3
3675 2 00 maliar                            S    3                             69
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Trenčiansky kraj
Číslo     Názov                              Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                             jazyk štúdia skúška
 3678 2 00  inštalatér                              S   3
 3686 0 00  stavebná výroba                           S   2
 3692 6 00  geodézia, kartografia a kataster                   S   4
 3917 6 06  technické a informatické služby-v stavebníctve            S   4

Stredná odborná škola podnikania
                                           Tel: 032 / 652 81 38
  Veľkomoravská 14                  Okres Trenčín          Fax:
  911 34 Trenčín                                   sosptn@gmail.com
  Číslo školy: 42141451                                  www.sosptn.sk
3137 4 01 operátor odevnej výroby - odevná výroba                 S     4
3152 2 01 krajčír - pánske odevy                         S     3
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                         S     3
3178 0 00 výroba konfekcie                            S     2
6341 6 00 škola podnikania                            S     4
6355 6 00 služby v cestovnom ruchu                        S     4
6405 4 00 pracovník marketingu                          S     4
6405 4 02 pracovník marketingu - cestovný ruch                  S     4
6442 4 00 obchodný pracovník                           S     4

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                           Tel: 032 / 650 97 11
  Jilemnického 24                  Okres Trenčín         Fax: 032 / 650 97 25
  912 50 Trenčín                                 jilemak@zsshsao-tn.sk
  Číslo školy: 00351806                               www.zsshsao-tn.sk
2978 2 00 cukrár pekár                              S    3
3675 2 00 maliar                                 S    3
6323 6 00 hotelová akadémia                            S    5
6329 6 01 obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy       S    4
6352 6 00 obchod a podnikanie                           S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                           S    4
6444 2 00 čašník, servírka                            S    3
6444 4 00 čašník, servírka                            S    4
6445 2 00 kuchár                                 S    3
6445 4 00 kuchár                                 S    4
6446 4 00 kozmetik                                S    4
6456 2 00 kaderník                                S    3
6460 2 00 predavač                                S    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                          S    3

Dopravná akadémia
                                           Tel: 032 / 285 52 03
  Školská 66                     Okres Trenčín         Fax: 032 / 522 21 0
  912 50 Trenčín                            sekretariat@dopravnaakademia.sk
  Číslo školy: 17055202                            www.dopravnaakademia.sk
3759 4 07 komerčný pracovník v doprave-dopravná logistika             S   4
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy                      S   4
3767 6 00 dopravná akadémia (1)                          S   4
6355 6 00 služby v cestovnom ruchu                         S   4
6405 4 02 pracovník marketingu - cestovný ruch                   S   4

Stredná odborná škola letecko-technická
                                            Tel: 032 / 658 23 26
  Legionárska 160                  Okres Trenčín          Fax: 032 / 582 32 6
  911 04 Trenčín                             ekretariat.soslt@bladenet.eu.sk
  Číslo školy: 17638593                             www.soulotn.edupage.sk
2435 2 01 klampiar-strojárska výroba                        S    3
2464 2 00 strojný mechanik                             S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                          S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                         S    3
2686 2 00 mechanik elektronických zariadení                    S    3
                               70
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Trenčiansky kraj
Číslo     Názov                             Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                            jazyk štúdia skúška
 2697 4 00  mechanik elektrotechnik                      S   4
 3765 6 00  technika a prevádzka dopravy                    S   4
 3776 4 01  mechanik lietadiel - mechanika                   S   4
 3776 4 02  mechanik lietadiel - avionika                   S   4


                     Stredné priemyselné školy

Stredná priemyselná škola
                                          Tel: 042 / 442 22 43
  Obrancov mieru 343/1               Okres Ilava           Fax: 042 / 442 57 27
  018 41 Dubnica nad Váhom                             spsdub@spsdub.sk
  Číslo školy: 00161586                                www.spsdub.sk
2381 6 00 strojárstvo                              S    4
2387 6 00 mechatronika                             S    4
2675 6 00 elektrotechnika             /V/              S    4
3917 6 00 technické a informatické služby                    S    4

Stredná priemyselná škola
                                          Tel: 034 / 621 23 48
  SNP 413/8                    Okres Myjava           Fax: 034 / 621 24 46
  907 01 Myjava                                    sps@spsmyj.sk
  Číslo školy: 00161381                                www.spsmyj.sk
2381 6 00 strojárstvo                              S    4
2387 6 00 mechatronika                             S    4
2675 6 00 elektrotechnika             /V/              S    4
3918 6 00 technické lýceum                           S    4
3968 6 00 logistika                               S    4

Stredná priemyselná škola
                                          Tel: 038 / 747 91 10
  Námestie SNP 5                Okres Partizánske         Fax: 038 / 747 91 26
  958 23 Partizánske                          spojskolape@spojskolape.tsk.sk
  Číslo školy: 710170165                             www.spspart.edu.sk
2381 6 00 strojárstvo                              S    4
2840 6 00 biotechnológia a farmakológia                     S    4
2841 6 00 technológia ochrany a tvorby životného prostredia           S    4
3917 6 11 technické a informatické služby-obuvníctvo              S    4
8244 6 00 modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov          S    4     A

Stredná priemyselná škola
                                           Tel: 042 / 432 12 68
  Slov.partizánov 1132/52          Okres Považská Bystrica        Fax: 042 / 432 30 52
  017 12 Považská Bystrica                            riaditel@spspb.edu.sk
  Číslo školy: 00161594                               www.spspb.edu.sk
2381 6 00 strojárstvo                              S     4
3336 6 00 drevárstvo a nábytkárstvo                       S     4
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy                     S     4
3765 6 00 technika a prevádzka dopravy                     S     4
3917 6 00 technické a informatické služby                    S     4
6352 6 00 obchod a podnikanie                          S     4
                             71
                Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Trenčiansky kraj
Číslo    Názov                               Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                              jazyk štúdia skúška
                         Akadémie

Obchodná akadémia
                                          Tel: 042 / 446 65 07
  Hviezdoslavova 330/17             Okres Ilava           Fax: 042 / 446 65 05
  019 01 Ilava                                   oailava@oail.tsk.sk
  Číslo školy: 35675268                              www.oailava.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                           S    4

Súkromná hotelová akadémia
                                           Tel: 032 / 776 33 28
  gen. M.R.Štefánika 375/63       Okres Nové Mesto nad Váhom         Fax:
  916 01 Stará Turá                                shastt@orangemail.sk
  Číslo školy: 37921479                                 www.spsest.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                           S    5

Obchodná akadémia
                                          Tel: 038 / 747 91 10
  Námestie SNP 5               Okres Partizánske          Fax: 038 / 747 91 26
  958 23 Partizánske                          spojskolape@spojskolape.tsk.sk
  Číslo školy: 710170173                              www.spspart.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                           S    4
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                     S    4

Obchodná akadémia
                                          Tel: 042 / 432 38 42
  Jesenského 259/6             Okres Považská Bystrica        Fax: 042 / 432 72 86
  017 44 Považská Bystrica                            sekretariat@oapb.sk
  Číslo školy: 00162086                               www.oapb.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                           S    4

Obchodná akadémia
                                          Tel: 046 / 543 81 18
  F. Madvu 2                  Okres Prievidza          Fax: 046 / 543 06 91
  971 29 Prievidza                                riaditel@oapd.tsk.sk
  Číslo školy: 00162094                              www.oaprievidza.eu
6317 6 00 obchodná akadémia                           S    4

Súkromná hotelová akadémia
                                          Tel: 042 / 433 16 17
  M. R. Štefánika 148/27            Okres Púchov           Fax:
  017 44 Považská Bystrica                          zivena.skola@centrum.sk
  Číslo školy: 42142768                         www.hotelakziveny.edupage.org
6323 6 00 hotelová akadémia                           S    5

Súkromná obchodná akadémia
                                          Tel: 042 / 433 16 17
  M. R. Štefánika 148/27            Okres Púchov           Fax:
  017 44 Považská Bystrica                          zivena.skola@centrum.sk
  Číslo školy: 42142750                        www.obchodakziveny.edupage.org
6317 6 00 obchodná akadémia                           S    4
                            72
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Trenčiansky kraj
Číslo    Názov                              Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                              jazyk štúdia skúška
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
                                         Tel: 032 / 748 18 11
  Martina Rázusa l                Okres Trenčín         Fax: 032 / 743 71 57
  911 29 Trenčín                                  info@oatn.tsk.sk
  Číslo školy: 00161993                            www.oa-tn.edupage.org
6317 6 00 obchodná akadémia                           S    4

Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja - Svorada a Benedikta
                                          Tel: 032 / 652 94 05
  Ul. 1. mája 7                  Okres Trenčín          Fax: 032 / 652 94 06
  911 35 Trenčín                                 zunladni@zsasbtn.sk
  Číslo školy: 42014891                                 www.pasatn.sk
7649 6 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo            S    4     A
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                     S    4


                     Stredné umelecké školy

Stredná umelecká škola
                                           Tel: 032 / 650 57 11
  Staničná 8                   Okres Trenčín           Fax: 032 / 652 38 40
  911 05 Trenčín                                   sustn@zoznam.sk
  Číslo školy: 00161438                                  www.sustn.sk
8221 6 05 dizajn - priemyselný dizajn                      S     4
8259 6 00 animovaná tvorba                            S     4
8260 6 00 propagačné výtvarníctvo                        S     4    A
8261 6 00 propagačná grafika                           S     4    A
8270 6 00 scénická kostýmová tvorba                       S     4    A
8283 6 00 reklamná tvorba (1)                          S     4    A
8297 6 00 fotografický dizajn                          S     4    A
8298 6 00 odevný dizajn                             S     4    A


                    Stredné zdravotnícke školy

Stredná zdravotnícka škola
                                          Tel: 042 / 432 14 46
  Ul. odborov 244/8             Okres Považská Bystrica        Fax: 042 / 432 68 25
  017 01 Považská Bystrica                       maria.gaborikova@soszpb.tsk.sk
  Číslo školy: 00607002                               www.szspb.tsk.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                         S    4

Stredná zdravotnícka škola
                                           Tel: 032 / 651 98 11
  J. Braneckého 4                 Okres Trenčín           Fax: 032 / 652 00 57
  911 67 Trenčín                                     szstn@szstn.sk
  Číslo školy: 00607363                                  www.szstn.sk
5308 6 00 zdravotnícky laborant                         S     4
5311 6 00 farmaceutický laborant                         S     4
5356 6 00 zdravotnícky asistent                         S     4
5370 6 00 masér                                 S     4    A
                             73
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Trenčiansky kraj
Číslo    Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška
                   Praktické školy internátne

Praktická škola internátna pri Špeciálnej základnej škole internátnej
                                        Tel: 042 / 426 14 27
  Sídl. SNP 1653/152             Okres Považská Bystrica     Fax:
  017 01 Považská Bystrica                         spzaklsk@stonline.sk
  Číslo školy: 710166907                          www.szssnppb.edu.sk
6492 2 00 praktická škola                         S    3

Praktická škola pri Odbornom učilišti
                                       Tel: 046 / 542 35 38
  Nábr. J. Kalinčiaka 4             Okres Prievidza      Fax:
  971 01 Prievidza                              skola@oupd.edu.sk
  Číslo školy: 710162049                           www.oupd.edu.sk
6492 2 00 praktická škola                         S    3

Praktická škola internátna pri Špeciálnej základnej škole internátnej
                                       Tel: 032 / 659 14 64
  M. R. Štefánika 1                Okres Trenčín       Fax:
  914 01 Trenčianska Teplá                         prsitt@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 710162030                        www.szsitrepla.edupage.sk
6492 2 00 praktická škola                         S    3

Praktická škola pri Špeciálnej základnej škole internátnej V. Predmerského
                                        Tel: 032 / 652 30 16
  Ľudovíta Stárka 12               Okres Trenčín        Fax:
  911 05 Trenčín                                szsivp@stonline.sk
  Číslo školy: 710202369
6492 2 00 praktická škola                         S    3


                Špeciálne stredné školy internátne

Odborné učilište internátne
                                        Tel: 042 / 462 86 46
                          Okres Ilava        Fax:
  018 63 Ladce                                  oulad@nextra.sk
  Číslo školy: 00162922                            www.oulad.edu.sk
3178 2 01 výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii       S    3
3383 2 02 spracúvanie dreva - stolárska výroba  OU            S    3
3686 2 03 stavebná výroba - murárske práce    OU            S    3
3686 2 06 stavebná výroba - stavebné zámočníctvo OU            S    3
3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU        S    3
4572 2 09 poľnohospodárska výroba - kvetinar, ovocinar, zeleninár     S    3
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál          S    3
6494 2 00 služby a domáce práce - OU                    S    3

Odborné učilište
                                        Tel: 046 / 542 35 38
  Nábr. J. Kalinčiaka 4             Okres Prievidza       Fax:
  971 01 Prievidza                               skola@oupd.edu.sk
  Číslo školy: 35667800                             www.oupd.edu.sk
2985 2 00 cukrárska výroba                         S     3
3686 2 03 stavebná výroba - murárske práce    OU            S     3
4572 2 09 poľnohospodárska výroba - kvetinar, ovocinar, zeleninár     S     3
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál          S     3                             74
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                     Trenčiansky kraj
Číslo     Názov                         Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                         jazyk štúdia skúška
 6492 2 00  praktická škola                       S   3
 6494 2 00  služby a domáce práce - OU                 S   3
                         75
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                    Nitriansky kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška

                     Gymnáziá

Gymnázium Ľ. J. Šuleka
                                      Tel: 035 / 773 13 16
  Pohraničná 10             Okres Komárno           Fax: 035 / 773 13 15
  945 52 Komárno                              slovgym@gljs.sk
  Číslo školy: 00160199                             www.gljs.sk
7902 5 00 gymnázium                           S   4
7902 5 00 gymnázium                           S   8

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským - Selye János Gimnázium
                                       Tel: 035 / 773 13 12
  ul.biskupa Királya 5         Okres Komárno           Fax: 035 / 773 13 13
  945 01 Komárno                           jarnipot@gymhskn.edu.sk
  Číslo školy: 00399965                          www.sjg.komarno.sk
7902 5 00 gymnázium                           M    6
7902 5 00 gymnázium                           M    8
7902 5 00 gymnázium                           M    4

Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským
- MARIANUM Magyar Tannyelvü Egyházi Gimnázium              Tel: 035 / 773 03 97
  Ul. biskupa Királya 30        Okres Komárno         Fax: 035 / 773 03 97
  945 01 Komárno                       marianum@zsgmarianum.edu.sk
  Číslo školy: 42040655                      www.zsgmarianum.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          M    4

Cirkevné 8-ročné gymnázium Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským
- Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű 8-éves Egyházi Gimnázium   Tel:      035 / 777 53 40
  Brnenské námestie15          Okres Komárno         Fax: 035 / 777 20 64
  946 03 Kolárovo                      cerkevnn@cgymkolarovo.edu.sk
  Číslo školy: 31825729                      www.cgymkolarovo.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          M   8

Gymnázium A. Vrábla
                                      Tel: 036 / 631 26 31
  Mierová 5               Okres Levice           Fax: 036 / 631 26 31
  934 03 Levice                               riaditelka@gav.sk
  Číslo školy: 00160211                              www.gav.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4
7902 5 00 gymnázium                           S    8

Gymnázium
                                      Tel: 036 / 741 09 10
  Mládežnícka 22             Okres Levice           Fax: 036 / 741 32 35
  936 01 Šahy                             sekretariat@gymsahy.sk
  Číslo školy: 00047147                            www.gymsahy.sk
7902 5 00 gymnázium                           S     8
7902 5 00 gymnázium                           S     4

Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Gimnázium
                                       Tel: 036 / 741 10 08
  Mládežnícka 22             Okres Levice            Fax: 036 / 741 20 87
  936 01 Šahy                           sekretariat@gymmadsahy.sk
  Číslo školy: 17050111                       www.gymmadsahy.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           M    4
                        76
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                     Nitriansky kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška
Gymnázium
                                      Tel: 036 / 771 23 60
  Štúrova 16                Okres Levice         Fax: 036 / 771 23 69
  937 01 Želiezovce                           gymzel@stonline.sk
  Číslo školy: 17050120                       www.gymzeliezovce.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4

Gymnázium Jána Amosa Komenského s vyučovacím jazykom maďarským - Comenius
Gimnázium                            Tel: 036 / 771 11 07
  Komenského ul. 1             Okres Levice         Fax: 036 / 771 12 29
  937 01 Želiezovce                           gimzsel@stonline.sk
  Číslo školy: 00160504                       www.gmzeliezovce.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           M   4

Cirkevné gymnázium
                                      Tel: 036 / 633 42 31
  sv. Michala č. 38             Okres Levice         Fax:
  934 01 Levice                              skola@mtegl.edu.sk
  Číslo školy: 36112313                          www.mtegl.edu.sk
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                 M   4
7663 6 00 kultúrno - výchovný pracovník                 M   4
7902 5 00 gymnázium                           M   4

Gymnázium sv. Vincenta de Paul
                                      Tel: 036 / 631 22 17
  Saratovská ul. 87             Okres Levice          Fax:
  934 05 Levice                         vincent.gymnazium@gmail.com
  Číslo školy: 42125278                         www.vincent-levice.sk
7902 5 00 gymnázium                            S   4

Súkromné gymnázium T. Smaragd
                                       Tel: 036 / 631 74 75
  UL. SNP č. 26               Okres Levice          Fax:
  934 01 Levice                            publicista@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 42120357                            www.tsmaragd.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4
7902 5 00 gymnázium                           S    8

Cirkevné gymnázium F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským - Fegyverneki
Ferenc Egyházi Gimnázium                      Tel: 036 / 741 10 32
  SNP 4                   Okres Levice          Fax: 036 / 741 35 61
  936 01 Šahy                          kancelaria@gymsnpsahy.edu.sk
  Číslo školy: 34073868                        www.gymsnpsahy.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           M    8

Gymnázium
                                      Tel: 037 / 640 96 12
  Golianova 68               Okres Nitra          Fax: 037 / 652 09 85
  950 50 Nitra                              gymgol@gymgolnr.sk
  Číslo školy: 00160261                           www.gymgolnr.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4
7902 5 00 gymnázium                           S    8
                         77
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Nitriansky kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                         jazyk štúdia skúška
Gymnázium
                                      Tel: 037 / 652 29 29
  Párovská 1                  Okres Nitra        Fax: 037 / 523 70 5
  950 50 Nitra                            school@gymparnr.edu.sk
  Číslo školy: 00160253                         www.gymparnr.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4
7902 5 00 gymnázium                           S    8
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                Š    5     A

Gymnázium sv.Cyrila a Metoda
                                      Tel: 037 / 652 66 21
  Farská 19                  Okres Nitra        Fax: 037 / 652 47 87
  949 01 Nitra                                 gcm@gcm.sk
  Číslo školy: 17055351                             www.gcm.sk
7902 5 00 gymnázium                           S   4
7902 5 00 gymnázium                           S   8

Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského
                                      Tel: 037 / 741 71 68
  Piaristická ul. 6              Okres Nitra         Fax: 037 / 772 16 61
  949 01 Nitra                              skola@pgjknr.edu.sk
  Číslo školy: 31824986                           www.pgjknr.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4
7902 5 00 gymnázium                           S    8

Gymnázium
                                      Tel: 037 / 783 21 29
  Školská 1232/26               Okres Nitra        Fax: 037 / 783 21 30
  952 80 Vráble                              mail@gymvr.edu.sk
  Číslo školy: 00500780                          www.gymvr.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S   4
7902 5 00 gymnázium                           S   8

Športové gymnázium
                                      Tel: 037 / 653 16 41
  Slančíkovej 2                Okres Nitra        Fax: 037 / 733 62 24
  950 50 Nitra                               sog@spsnr.edu.sk
  Číslo školy: 710175434                          www.spsnr.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S   8
7902 5 77 gymnázium - šport                       S   8     A
7902 5 77 gymnázium - šport                       S   4     A

Gymnázium
                                      Tel: 035 / 640 00 60
  M.R.Štefánika 16             Okres Nové Zámky       Fax: 035 / 642 04 04
  940 61 Nové Zámky                             skola@gymnz.sk
  Číslo školy: 00160288                            www.gymnz.sk
7902 5 00 gymnázium                           S   4
7902 5 00 gymnázium                           S   8

Gymnázium - Gimnázium
                                      Tel: 036 / 751 13 52
  Adyho 7                  Okres Nové Zámky       Fax: 036 / 751 16 40
  943 01 Štúrovo                          riaditelgymn@centrum.cz
  Číslo školy: 00160423                    www.gymn-sturovo.edupage.org
7902 5 00 gymnázium                           M    4
7902 5 00 gymnázium                           S    4
                           78
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Nitriansky kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška
Gymnázium
                                      Tel: 035 / 650 08 24
  Bernolákova 37              Okres Nové Zámky       Fax: 035 / 650 14 24
  942 01 Šurany                             skola@gymsu.edu.sk
  Číslo školy: 17050138                          www.gymsu.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    8
7902 5 00 gymnázium                           S    4

Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským
- Pázmány Péter Gimnázium                         Tel: 035 / 642 08 59
  Letomostie 3               Okres Nové Zámky       Fax: 035 / 642 08 59
  940 01 Nové Zámky                         gimnaziumnz@stonline.sk
  Číslo školy: 37965352                         www.gymletnz.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           M   8
7902 5 00 gymnázium                           M   4

Gymnázium J. Fándlyho
                                      Tel: 031 / 770 34 92
  Školská ul. 3                Okres Šaľa         Fax: 031 / 770 78 96
  927 00 Šaľa                           gymnaziumsala@stonline.sk
  Číslo školy: 00399850                       www.gymsala.edupage.org
7902 5 00 gymnázium                           S    8
7902 5 00 gymnázium                           S    4

Gymnázium
                                     Tel: 038 / 532 47 47
  Ul.17.novembra 1180/16          Okres Topoľčany       Fax: 038 / 522 64 47
  955 30 Topoľčany                           gymtopol@stonline.sk
  Číslo školy: 00160440                     www.gymnazium-topolcany.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4    A/N
7902 5 00 gymnázium                          S    8

Gymnázium sv. Vincenta de Paul
                                     Tel: 038 / 532 32 50
  17.novembra 1056             Okres Topoľčany       Fax: 038 / 532 58 92
  955 01 Topoľčany                           gyminfo@stonline.sk
  Číslo školy: 35607378                       www.gymdepaulto.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4

Súkromné gymnázium
                                      Tel: 038 / 091 11 4083
  Gagarinova ul. č. 1            Okres Topoľčany        Fax:
  955 01 Topoľčany                            sjgymto@centrum.sk
  Číslo školy: 42116457                            www.sjgymto.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4
7902 5 00 gymnázium                           S    8
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                S    5

Gymnázium J. Kráľa
                                      Tel: 037 / 642 30 15
  SNP 3                  Okres Zlaté Moravce      Fax: 037 / 642 30 15
  953 42 Zlaté Moravce                         gymzmjk@stonline.sk
  Číslo školy: 00160482                         www.gjk-zm.szm.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4
7902 5 00 gymnázium                           S    8
                           79
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Nitriansky kraj
Číslo    Názov                                  Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                                  jazyk štúdia skúška
Súkromné gymnázium
                                              Tel:
  Bernolákova 37                Okres Zlaté Moravce            Fax:
  953 20 Zlaté Moravce                               prosperegio@prosperegio.sk
  Číslo školy: 42120110
7902 5 00 gymnázium                                   S    4


                         Konzervatóriá

Súkromné konzervatórium
                                              Tel: 037 / 652 35 18
  Krčméryho 2                    Okres Nitra             Fax: 037 / 741 35 53
  949 01 Nitra                             konzervatorium@konzervatoriumnitra.sk
  Číslo školy: 37857134                              www.konzervatoriumnitra.sk
8226 6 00 hudobno-dramatické umenie                           S    4     A
8227 6 00 tanec (1)                                   S    4     A
8228 6 00 spev                                     S    4     A
8229 6 03 hudba - hra na klavíri                            S    4     A
8229 6 05 hudba - hra na fl,hob,klar,fag,tru,les.r,poz,tube,bic.nástr.         S    4     A
8229 6 06 hudba-hra na husliach,viole,čele,kontrabase,harfe,git.,cimb.         S    4     A

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša
                                              Tel: 038 / 532 00 24
  Gagarinova ul. č. 2490             Okres Topoľčany             Fax: 038 / 532 50 34
  955 01 Topoľčany                                konzervatoriumto@stonline.sk
  Číslo školy: 42120420                               www.konzervatoriumto.sk
8226 6 00 hudobno-dramatické umenie                           S    4     A
8228 6 00 spev                                     S    4     A
8229 6 00 hudba                                     S    4     A


                      Stredné odborné školy

Stredná odborná škola - Szakközépiskola
                                              Tel: 035 / 777 81 19
  Dunajský rad 138                 Okres Komárno             Fax: 035 / 777 81 27
  946 36 Kravany nad Dunajom                           zsszapknd@zsszapknd.edu.sk
  Číslo školy: 00159042                                 www.zsszapknd.edu.sk
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby                   M    4
3355 2 00 stolár                                     M    3
3916 6 00 životné prostredie                               M    4
4210 6 08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment                  M    4
4211 6 00 záhradníctvo                                  M    4
4529 2 00 pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby                 M    3
4529 2 00 pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby                 S    3
4569 2 00 viazač - aranžér kvetín                            M    3
4569 2 00 viazač - aranžér kvetín                            S    3
4571 2 00 záhradník                                   M    3
4571 2 00 záhradník                                   S    3
6444 2 00 čašník, servírka                                M    3
6445 2 00 kuchár                                     M    3
                              80
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Nitriansky kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvü
Magán Szakközépiskola                        Tel: 035 / 777 50 80
  Slovenská 52                 Okres Komárno       Fax: 035 / 777 50 81
  946 03 Kolárovo                          schola.privata@stonline.sk
  Číslo školy: 37966081                     www.scholaprivata.edupage.org
2487 2 01 autoopravár - mechanik                    M     3
2962 2 00 pekár                             M     3
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                    M     3
3356 2 00 spracúvateľ prírodných pletív                 M     3
3673 2 00 kachliar                           M     3    A
6341 6 00 škola podnikania                       M     4
6352 6 00 obchod a podnikanie                      M     4
6354 6 00 služby a súkromné podnikanie                 M     4
6446 4 00 kozmetik                           M     4
6456 2 00 kaderník                           M     3
6460 2 00 predavač                           M     3
6489 2 00 hostinský, hostinská                     M     3
8221 6 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn            M     4    A
8234 6 00 výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu           M     4    A
8238 6 00 ručné výtvarné spracúvanie textílií              M     4    A
8261 6 00 propagačná grafika                      M     4    A
8295 6 00 tvorba vitrážového skla a smaltu (1)             M     4    A
8541 2 00 umelecký kováč a zámočník                   M     3    A
8555 2 00 umelecký rezbár                        M     3    A
8564 2 00 umelecký smaltér                       M     3    A

Stredná odborná škola - Szakközépiskola
                                      Tel: 035 / 774 08 68
  Bratislavská cesta 10             Okres Komárno      Fax: 035 / 771 40 00
  945 25 Komárno                            souskn@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 00891592                          www.souskgszikn.sk
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                  M    4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                  S    4
2431 2 00 operátor v kovoobrábaní a službách               M    4
2431 2 00 operátor v kovoobrábaní a službách               S    4
2433 2 00 obrábač kovov                         M    3
2433 2 00 obrábač kovov                         S    3
2435 2 01 klampiar-strojárska výroba                   S    3
2435 2 01 klampiar-strojárska výroba                   M    3
2439 2 00 lakovník                            M    3
2439 2 00 lakovník                            S    3
2464 2 00 strojný mechanik                        S    3
2464 2 00 strojný mechanik                        M    3
2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika              M    3
2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika              S    3
2686 2 00 mechanik elektronických zariadení               M    3
2686 2 00 mechanik elektronických zariadení               S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                    M    4
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                    S    4
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby           S    4
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby           M    4
3355 2 00 stolár                             S    3
3355 2 00 stolár                             M    3
3675 2 00 maliar                             M    3
3675 2 00 maliar                             S    3
3678 2 00 inštalatér                           M    3
3678 2 00 inštalatér                           S    3
3759 4 00 komerčný pracovník v doprave                  M    4
3759 4 00 komerčný pracovník v doprave                  S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                       M    4
6442 4 00 obchodný pracovník                       S    4
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník              M    3
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník              S    3                            81
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Nitriansky kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
                                      Tel: 035 / 760 22 04
  Ul. 1. mája 1                  Okres Komárno      Fax: 035 / 760 26 92
  947 01 Hurbanovo                           souphu@souphu.edu.sk
  Číslo školy: 00159026                          www.souphu.edu.sk
2466 2 14 mechanik opravár-stroje a zariadenia v poľnohospodárstve    M    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                     M    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                     S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                    M    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                    S    3
2680 2 03 mechanik - chladiace zariadenia                S    3
2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika              M    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                    S    4
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                    M    4
2878 2 02 biochemik - výroba piva a sladu                M    3
4572 0 00 poľnohospodárska výroba                    S    2

Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari
Szakközépiskola                              Tel:  035 / 774 00 54
  Budovateľská 32                 Okres Komárno      Fax: 035 / 774 00 53
  945 01 Komárno                             zssoskn@centrum.sk
  Číslo školy: 00352233                          www.zssoskn.edu.sk
2964 2 00 cukrár                             M    3
3355 2 00 stolár                             M    3
3675 2 00 maliar                             M    3
6317 6 00 obchodná akadémia                       S    4
6317 6 00 obchodná akadémia                       M    4
6442 4 00 obchodný pracovník                       S    4
6444 2 00 čašník, servírka                        S    3
6444 2 00 čašník, servírka                        M    3
6445 2 00 kuchár                             S    3
6445 2 00 kuchár                             M    3
6446 4 00 kozmetik                            S    4
6446 4 00 kozmetik                            M    4
6456 2 00 kaderník                            M    3
6456 2 00 kaderník                            S    3
6460 2 00 predavač                            M    3
7237 6 03 informačné systémy a služby-hospodárske informácie       S    4

Stredná odborná škola Ladislava Bielika
                                       Tel: 036 / 631 21 95
  Vajanského 23                   Okres Levice      Fax: 036 / 631 05 66
  934 03 Levice                            zsslevice@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 17053889                          www.zsslevice.edu.sk
8221 6 05 dizajn - priemyselný dizajn                  S    4     A
8260 6 00 propagačné výtvarníctvo                    S    4     A
8261 6 00 propagačná grafika                       S    4     A
8297 6 00 fotografický dizajn                      S    4     A
8298 6 00 odevný dizajn                         S    4     A

Stredná odborná škola - Szakközépiskola
                                       Tel: 036 / 631 24 71
  sv. Michala 36                  Okres Levice      Fax: 036 / 622 10 61
  934 01 Levice                           sekretariat@zssoaslv.edu.sk
  Číslo školy: 00352098                          www.zssoaslv.edu.sk
2487 2 01 autoopravár - mechanik                     S    3
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika            S    3
2964 2 00 cukrár                             S    3
3355 2 00 stolár                             S    3
3656 4 00 operátor stavebnej výroby                   S    4
3661 2 00 murár                             S    3                             82
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Nitriansky kraj
Číslo     Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                         jazyk štúdia skúška
 3675 2 00  maliar                            S   3
 3678 2 00  inštalatér                          S   3
 6323 6 00  hotelová akadémia                      S   4
 6352 6 00  obchod a podnikanie                     S   4
 6444 2 00  čašník, servírka                       S   3
 6445 2 00  kuchár                            S   3
 6446 4 00  kozmetik                           S   4
 6456 2 00  kaderník                           S   3
 6460 2 00  predavač                           S   3
 6489 2 00  hostinský, hostinská                     S   3

Stredná odborná škola - Szakközépiskola
                                      Tel: 036 / 741 10 98
  Ul. SNP 41                    Okres Levice     Fax: 036 / 741 10 99
  936 01 Šahy                               zss@zsssahy.edu.sk
  Číslo školy: 00399388                       www.sossahy.edupage.org
2464 2 00 strojný mechanik                       M    3
2464 2 00 strojný mechanik                       S    3
4524 2 00 agromechanizátor, opravár                   M    3
4524 2 00 agromechanizátor, opravár                   S    3
4571 2 00 záhradník                           M    3
4571 2 00 záhradník                           S    3
6341 6 00 škola podnikania                       M    4
6341 6 00 škola podnikania                       S    4
6445 2 00 kuchár                            S    3
6445 2 00 kuchár                            M    3

Stredná odborná škola
                                      Tel: 036 / 639 52 15
  Mieru 23                     Okres Levice      Fax: 036 / 639 52 15
  935 32 Kalná nad Hronom                         soukalna@inmail.sk
  Číslo školy: 00893501                         www.soukalna.edu.sk
3447 4 00 grafik digitálnych médií                   S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                     S    4
6444 4 00 čašník, servírka                       S    4
6451 2 00 aranžér                            S    3
6452 2 00 fotograf                           S    3

Stredná odborná škola
                                      Tel: 036 / 631 25 10
  Pod amfiteátrom 7                Okres Levice      Fax: 036 / 631 69 71
  934 01 Levice                            soustav@mail.viapvt.sk
  Číslo školy: 00893315                           www.sou-levice.sk
2488 2 00 mechanik špecialista automobilovej výroby           S    3
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika            S    3
3672 2 00 kamenár                            S    3
3759 4 00 komerčný pracovník v doprave                 S    4
3778 4 00 technik informačných a telekomunikačných technológií     S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                     S    4

Stredná odborná škola
                                       Tel: 036 / 741 16 52
                          Okres Levice      Fax: 036 / 741 15 91
  936 01 Hrkovce 115                            souo@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 17326877                           www.souo.szm.sk
3137 4 01 operátor odevnej výroby - odevná výroba            S     4
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                    S     3
3370 2 00 čalúnnik                           S     3
6446 4 00 kozmetik                           S     4
6456 2 00 kaderník                           S     3
                             83
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Nitriansky kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
                                     Tel: 036 / 631 24 62
  Na lúkach 18                   Okres Levice     Fax: 036 / 631 24 63
  934 46 Levice                            sposlevice@inmail.sk
  Číslo školy: 00162353                         www.sposlv.szm.sk
4210 6 00 agropodnikanie                       S    4

Stredná odborná škola technická
                                     Tel: 036 / 634 19 81-
  Kozmálovská cesta 9               Okres Levice     Fax: 036 / 634 19 83
  935 21 Tlmače                            soustlmace@kredit.sk
  Číslo školy: 17050308                       www.soustlmace.yw.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                     S    4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                S    4
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení   S    4
2433 2 00 obrábač kovov                        S    3
2464 2 00 strojný mechanik                      S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                   S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                    S    4

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
                                    Tel: 037 / 658 60 55-
  Levická cesta 40                 Okres Nitra    Fax: 037 / 658 60 56
  949 01 Nitra                              nitra@animus.sk
  Číslo školy: 37854950                          www.animus.sk
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu           S    4
6341 6 00 škola podnikania                      S    4
7237 6 03 informačné systémy a služby-hospodárske informácie     S    4

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským
                                    Tel: 037 / 787 62 40
                           Okres Nitra    Fax:
  951 02 Dolné Obdokovce 71                      sssp@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 37858131                            www.sssp.sk
6341 6 00 škola podnikania                      M   4
6352 6 00 obchod a podnikanie                     M   4

Stredná odborná škola
                                     Tel: 037 / 652 83 79
  Cintorínska 4                   Okres Nitra     Fax: 037 / 652 83 79
  950 50 Nitra                           ekon.zssnr@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 00596868                          www.zssnr.edu.sk
2487 2 01 autoopravár - mechanik                    S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                   S    3
2487 2 03 autoopravár - karosár                    S    3
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy                S    4
6352 6 00 obchod a podnikanie                     S    4
6362 6 00 kozmetička a vizážistka                   S    4
6452 2 00 fotograf                           S    3
6456 2 00 kaderník                           S    3
6460 2 00 predavač                           S    3

Stredná odborná škola
                                     Tel: 037 / 772 18 40-
  Nábrežie mládeže 1                Okres Nitra    Fax: 037 / 772 18 25
  950 28 Nitra                            sousnr@mail.viapvt.sk
  Číslo školy: 00893293                        www.soustavnr.edu.sk
2435 2 02 klampiar-stavebná výroba                  S    3
2464 2 00 strojný mechanik                      S    3
                             84
                Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Nitriansky kraj
Číslo     Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                          jazyk štúdia skúška
 3341 4 00  operátor drevárskej a nábytkárskej výroby           S   4
 3355 2 00  stolár                            S   3
 3370 2 00  čalúnnik                           S   3
 3656 4 00  operátor stavebnej výroby                   S   4
 3658 4 00  mechanik stavebnoinštalačných zariadení            S   4
 3661 2 00  murár                             S   3
 3663 2 00  tesár                             S   3
 3675 2 00  maliar                            S   3
 3678 2 00  inštalatér                          S   3
 3686 0 00  stavebná výroba                        S   2
 3686 0 10  stavebná výroba - maliarske a natieračské práce (4)      S   3
 3686 0 27  stavebná výroba - klampiarske práce (4)            S   3
 3686 0 31  stavebná výroba - stolárske práce (4)             S   3

Stredná odborná škola
                                       Tel: 037 / 655 01 11
  Levická 40                      Okres Nitra      Fax: 037 / 741 47 50
  950 03 Nitra                              sosnrlev@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 00596876                        www.sosnrlev.edupage.org
6355 6 00 služby v cestovnom ruchu                     S    4
6444 2 00 čašník, servírka                         S    3
6444 4 00 čašník, servírka                         S    4
6445 2 00 kuchár                              S    3
6445 4 00 kuchár                              S    4

Stredná odborná škola
                                        Tel: 037 / 783 21 11
  Ul. 1. mája 500                   Okres Nitra      Fax: 037 / 783 22 39
  952 01 Vráble                                 souevr@pobox.sk
  Číslo školy: 00891550                            www.souevr.edu.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                       S    4
2423 2 00 nástrojár                            S    3
2433 2 00 obrábač kovov                          S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                      S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                     S    3
2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika               S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                     S    4
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník               S    3

Stredná odborná škola potravinárska
                                       Tel: 037 / 772 04 27
  Cabajská 6                      Okres Nitra     Fax: 037 / 772 04 29
  949 01 Nitra                                soupnr@soupnr.sk
  Číslo školy: 17054222                        www.soupcabajskanr.edu.sk
2878 2 01 biochemik - mliekárska výroba                  S    3
2954 2 00 mäsiar                             S    3
2958 4 00 kontrolór potravín                       S    4
2962 2 00 pekár                              S    3
2964 2 00 cukrár                             S    3
2965 2 02 cukrovinkár pečivár - výroba trvanlivého pečiva         S    3
2977 2 00 cukrár kuchár (1)                        S    3
2978 2 00 cukrár pekár                          S    3
6405 4 00 pracovník marketingu                      S    4

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
                                       Tel: 037 / 651 43 60
  Drážovská 14                     Okres Nitra     Fax: 037 / 741 60 14
  950 12 Nitra                                sposnr@sposnr.sk
  Číslo školy: 00162370                             www.sposnr.sk
4210 6 00 agropodnikanie                          S   4
4330 6 00 veterinárstvo                          S   4
                               85
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Nitriansky kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola polytechnická
                                      Tel: 037 / 651 74 32
  Dvorčianska 629                  Okres Nitra      Fax:
  949 05 Nitra                                 sou@souaj.sk
  Číslo školy: 42114985                         www.sousajnr.edu.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                     S     4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                S     4
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení   S     4
2433 2 00 obrábač kovov                        S     3
2464 2 00 strojný mechanik                      S     3
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika           S     3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                   S     4
2866 2 00 gumár plastikár                       S     3
2880 4 00 chémia a životné prostredie                 S     4
2889 2 04 chemik - spracúvanie kaučuku a plastov           S     3
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                   S     3
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník             S     3
8545 2 00 zlatník a klenotník                     S     3     A
8557 2 00 umelecký stolár                       S     3     A

Stredná odborná škola
                                    Tel: 035 / 644 90 07
  Nitrianska cesta 61              Okres Nové Zámky    Fax: 035 / 643 02 93
  940 01 Nové Zámky                          ekon@sosnz.edu.sk
  Číslo školy: 17638780                         www.sosnz.edu.sk
6352 6 00 obchod a podnikanie                     S   4
7237 6 03 informačné systémy a služby-hospodárske informácie     S   4

Stredná odborná škola
                                     Tel: 035 / 642 86 42
  Jesenského 1                 Okres Nové Zámky     Fax: 035 / 642 86 43
  940 62 Nové Zámky                            sou@soujesnz.sk
  Číslo školy: 00654230                          www.soujesnz.sk
2487 2 00 autoopravár                         S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                   S    4
2964 2 00 cukrár                           S    3
3355 2 00 stolár                           S    3
3447 4 00 grafik digitálnych médií                  S    4
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy                S    4
6444 2 00 čašník, servírka                      S    3
6444 4 00 čašník, servírka                      S    4
6445 2 00 kuchár                           S    3
6445 4 00 kuchár                           S    4
6446 4 00 kozmetik                          S    4
6456 2 00 kaderník                          S    3

Stredná odborná škola - Szakközépiskola
                                     Tel: 035 / 648 41 86
  Hlavné nám. 2                 Okres Nové Zámky    Fax: 035 / 648 41 83
  941 31 Dvory nad Žitavou                      sosdvory@sosdvory.sk
  Číslo školy: 00159107                         www.zss-dvory.sk
2464 2 00 strojný mechanik                      M    3
2464 2 00 strojný mechanik                      S    3
2487 2 00 autoopravár                         M    3
2487 2 00 autoopravár                         S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                   S    4
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                   M    4
2964 2 00 cukrár                           S    3
2964 2 00 cukrár                           M    3
4572 0 00 poľnohospodárska výroba                   S    2
6341 6 00 škola podnikania                      S    4                             86
                Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Nitriansky kraj
Číslo     Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                          jazyk štúdia skúška
 6341 6 00  škola podnikania                        M   4
 6444 2 00  čašník, servírka                        S   3
 6444 2 00  čašník, servírka                        M   3
 6445 2 00  kuchár                             S   3
 6445 2 00  kuchár                             M   3

Stredná odborná škola - Szakközépiskola
                                        Tel: 036 / 751 13 68
  Sv. Štefana 81                 Okres Nové Zámky       Fax: 036 / 752 35 01
  943 03 Štúrovo                                 skola@soupst.sk
  Číslo školy: 00891908                              www.soupst.sk
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                   M    4
2433 2 00 obrábač kovov                          M    3
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia               M    3
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia               S    3
2683 2 04 elektromechanik-stroje a zariadenia               S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                     M    4
3684 2 00 strechár                             M    3
6352 6 00 obchod a podnikanie                       S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                        S    4
6460 2 00 predavač                             S    3
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník               S    3

Stredná odborná škola
                                       Tel: 035 / 650 08 71
  Nitrianska 1                  Okres Nové Zámky      Fax: 035 / 650 08 71
  942 01 Šurany                            zss-surany@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 42114977                       www.zss-surany.edupage.org
2977 2 00 cukrár kuchár (1)                        S    3
4210 6 00 agropodnikanie                         S    4
6352 6 00 obchod a podnikanie                       S    4
6444 2 00 čašník, servírka                        S    3
6445 2 00 kuchár                             S    3

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvü
Magán Szakközépiskola                        Tel: 036 / 759 43 19
  Mlynská 1116                  Okres Nové Zámky      Fax:
  943 54 Svodín                             ssou.svodin@gmail.com
  Číslo školy: 37858904                           www.ssou.svodin.sk
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                      M    3
3355 2 00 stolár                              M    3
6444 2 00 čašník, servírka                         M    3
6445 2 00 kuchár                              M    3
6456 2 00 kaderník                             M    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                       M    3

Stredná odborná škola - Szakközépiskola
                                       Tel: 035 / 640 10 83
  Nitrianska cesta 61              Okres Nové Zámky      Fax: 035 / 640 10 77
  940 01 Nové Zámky                            soustavnz@stonline.sk
  Číslo školy: 00893421                        www.stonline.sk/soustavnz
2683 2 03 elektromechanik-rozvodné zariadenia               S    3
2683 2 03 elektromechanik-rozvodné zariadenia               M    3
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby            S    4     A
3355 2 00 stolár                             M    3
3355 2 00 stolár                             S    3
3656 4 00 operátor stavebnej výroby                    S    4     A
3661 2 00 murár                              M    3
3661 2 00 murár                              S    3
3675 2 00 maliar                             M    3
3675 2 00 maliar                             S    3
                             87
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Nitriansky kraj
Číslo     Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                         jazyk štúdia skúška
 3678 2 00  inštalatér                          M   3
 3678 2 00  inštalatér                          S   3
 3684 2 00  strechár                           S   3
 3684 2 00  strechár                           M   3
 3686 0 00  stavebná výroba                       S   2
 3917 6 12  technické a informatické služby-spracúvanie dreva      S   4
 8221 6 11  dizajn - grafický a priestorový dizajn            S   4   A
 8557 2 00  umelecký stolár                       S   3   A

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                      Tel: 035 / 642 86 23
  Zdravotnícka 3                 Okres Nové Zámky    Fax: 035 / 642 86 22
  940 51 Nové Zámky                          skola@zsshsonz.edu.sk
  Číslo školy: 00891606                         www.zsshsonz.edu.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                       S    5
6405 4 00 pracovník marketingu                     S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                      S    4
6444 2 00 čašník, servírka                       S    3
6445 2 00 kuchár                            S    3
6460 2 00 predavač                           S    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                     S    3

Stredná odborná škola technická
                                      Tel: 035 / 650 08 65
  Nitrianska 61                  Okres Nové Zámky    Fax: 035 / 650 08 80
  942 14 Šurany                             soustrojar@stonline.sk
  Číslo školy: 17050316                          www.soussurany.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                      S    4
2433 2 00 obrábač kovov                         S    3
2679 4 00 mechanik - mechatronik                    S    4
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                    S    4

Stredná odborná škola - Szakközépiskola
                                      Tel: 031 / 771 46 87
  Nivy 2                       Okres Šaľa     Fax: 031 / 775 46 87
  927 05 Šaľa                                sps@salamon.sk
  Číslo školy: 710201362                       www.spojenaskolasala.sk
2398 1 00 základy techniky (1)                     S    4
2464 2 00 strojný mechanik                       S    3
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika            S    3
2860 4 01 chemik operátor - priemyselná chémia             S    4

Stredná odborná škola - Szakközépiskola
                                      Tel: 031 / 770 29 82
  Štúrova 74                     Okres Šaľa      Fax: 031 / 770 29 83
  927 00 Šaľa                                 soup@inmail.sk
  Číslo školy: 00159000                             soupsala.edu.sk
4210 6 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo            S     4
4561 2 00 poľnohospodár                         S     3
4572 0 00 poľnohospodárska výroba                    S     2
4580 2 02 chovateľ - chov koní a jazdectvo               S     3
6444 2 00 čašník, servírka                       S     3
6445 2 00 kuchár                            S     3
6456 2 00 kaderník                           S     3

Súkromná stredná odborná škola
                                      Tel: 038 / 090 85 0936
  Tovarnícka 1632                 Okres Topoľčany     Fax:
  955 01 Topoľčany                              ssos@centrum.sk
  Číslo školy: 37853899                           www.ssosto.szm.sk
                              88
                Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Nitriansky kraj
Číslo     Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru     odboru                          jazyk štúdia skúška
 6324 6 00  manažment regionálneho cestovného ruchu            S   4
 7649 6 00  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo        S   4   A
 7661 6 00  sociálno - výchovný pracovník                 S   4
 7663 6 00  kultúrno - výchovný pracovník                 S   4

Stredná odborná škola
                                       Tel: 038 / 532 12 56
  Továrnicka 1609                  Okres Topoľčany     Fax: 038 / 532 72 12
  955 82 Topoľčany                               souto@nextra.sk
  Číslo školy: 00351989                         www.zsstovar.topindex.sk
2439 2 00 lakovník                             S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                      S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                     S    3
2490 4 01 manaž.výr.a kontr.v autom.priem.-autom.diely a príslušenstvo   S    4
2683 2 03 elektromechanik-rozvodné zariadenia               S    3
3661 2 00 murár                              S    3
3678 2 00 inštalatér                            S    3
3765 6 00 technika a prevádzka dopravy                   S    4
6444 2 00 čašník, servírka                         S    3
6444 4 00 čašník, servírka                         S    4
6445 2 00 kuchár                              S    3
6446 4 00 kozmetik                             S    4
6456 2 00 kaderník                             S    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                       S    3

Stredná odborná škola
                                        Tel: 038 / 532 52 47
  Tovarnícka 1632                  Okres Topoľčany      Fax: 038 / 532 25 60
  955 29 Topoľčany                               zsspto@stonline.sk
  Číslo školy: 00398411                            www.zsspto.edu.sk
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení      S     4
2464 2 00 strojný mechanik                         S     3
2466 2 14 mechanik opravár-stroje a zariadenia v poľnohospodárstve     S     3
3916 6 00 životné prostredie                        S     4
3917 6 00 technické a informatické služby                 S     4
4210 6 00 agropodnikanie                          S     4
4246 6 00 bioenergetika                          S     4
4572 0 00 poľnohospodárska výroba                     S     2
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník               S     3

Stredná odborná škola
                                        Tel: 038 / 532 38 63
  Krušovská 2091                  Okres Topoľčany      Fax: 038 / 532 15 34
  955 01 Topoľčany                            riaditel@soskruto.edu.sk
  Číslo školy: 17054249                           www.soskruto.edu.sk
2949 6 00 výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín           S    4
2954 2 00 mäsiar                              S    3
2962 2 00 pekár                               S    3
2964 2 00 cukrár                              S    3
6405 4 00 pracovník marketingu                       S    4

Stredná odborná škola drevárska
                                       Tel: 038 / 532 30 34
  Pílska 7                     Okres Topoľčany     Fax: 038 / 532 30 34
  955 01 Topoľčany                              zssdan@stonline.sk
  Číslo školy: 00891860                           www.zssdanto.edu.sk
3336 6 00 drevárstvo a nábytkárstvo                    S    4
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby            S    4
3355 2 00 stolár                              S    3
3370 2 00 čalúnnik                             S    3
3663 2 00 tesár                              S    3
                               89
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Nitriansky kraj
Číslo     Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                          jazyk štúdia skúška
 3917 6 12  technické a informatické služby-spracúvanie dreva       S   4
 8269 6 00  tvorba nábytku a interiéru                   S   4   A
 8557 2 00  umelecký stolár                        S   3   A

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                       Tel: 038 / 762 95 35
  T. Vansovej 2                  Okres Topoľčany      Fax:
  955 01 Topoľčany                             sosoasto@sosoasto.sk
  Číslo školy: 00893480                              www.zss-to.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                        S    5
6341 6 00 škola podnikania                        S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                      S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                       S    4
6444 2 00 čašník, servírka                        S    3
6444 4 00 čašník, servírka                        S    4
6445 2 00 kuchár                             S    3
6445 4 00 kuchár                             S    4
6451 2 00 aranžér                             S    3
6460 2 00 predavač                            S    3

Stredná odborná škola
                                       Tel: 037 / 642 27 17
  Ul. SNP 2                   Okres Zlaté Moravce     Fax: 037 / 632 23 64
  953 30 Zlaté Moravce                             soszm@soszm.sk
  Číslo školy: 00159093                              www.soszm.sk
2487 2 01 autoopravár - mechanik                     S    3
2675 6 00 elektrotechnika             /V/          S    4
2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika               S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                     S    4
3355 2 00 stolár                             S    3
3661 2 00 murár                              S    3
3675 2 00 maliar                             S    3
3678 2 00 inštalatér                           S    3
3765 6 00 technika a prevádzka dopravy                  S    4
3918 6 00 technické lýceum                        S    4
3968 6 00 logistika                            S    4
4524 2 00 agromechanizátor, opravár                    S    3
4529 2 00 pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby          S    3
4553 4 00 podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)                S    4

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                       Tel: 037 / 642 30 70
  Ul. SNP 5                   Okres Zlaté Moravce     Fax: 037 / 632 32 00
  953 26 Zlaté Moravce                          strodnto@doszm.edu.sk
  Číslo školy: 00893498                            www.doszm.edu.sk
6352 6 00 obchod a podnikanie                       S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                      S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                       S    4
6444 2 00 čašník, servírka                        S    3
6445 2 00 kuchár                             S    3
6446 4 00 kozmetik                            S    4
6456 2 00 kaderník                            S    3
6460 2 00 predavač                            S    3

Stredná odborná škola technická
                                       Tel: 037 / 640 35 11
  Ul. 1. mája 22                 Okres Zlaté Moravce    Fax: 037 / 642 19 08
  953 01 Zlaté Moravce                           soustrzm@nextra.sk
  Číslo školy: 00893129                          www.souszm.host.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                       S    4
2423 2 00 nástrojár                            S    3
                              90
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                          Nitriansky kraj
Číslo     Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                         jazyk štúdia skúška
 2433 2 00  obrábač kovov                        S   3
 2464 2 00  strojný mechanik                       S   3
 2466 2 03  mechanik opravár-požiarna technika              S   3
 2679 4 00  mechanik - mechatronik                    S   4
 2683 2 00  elektromechanik                       S   3
 2697 4 00  mechanik elektrotechnik                   S   4
 3968 6 00  logistika                          S   4
 6475 2 00  technicko-administratívny pracovník             S   3


                    Stredné priemyselné školy

Stredná priemyselná škola stavebná - Epítőipari Szakközépiskola
                                      Tel: 035 / 760 25 07
  Konkolyho ul. 8                  Okres Komárno     Fax: 035 / 760 21 33
  947 01 Hurbanovo                           spsstav@spsstav.edu.sk
  Číslo školy: 00044717                          www.spsstav.edu.sk
3650 6 00 staviteľstvo                         M    4
3650 6 00 staviteľstvo                         S    4

Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola
                                       Tel: 035 / 773 14 73
  Petőfiho 2                    Okres Komárno      Fax: 035 / 773 14 93
  945 50 Komárno                                office@spskn.sk
  Číslo školy: 00161357                             www.spskn.sk
2381 6 00 strojárstvo                          M    4
2381 6 00 strojárstvo                          S    4
2675 6 00 elektrotechnika              /V/         S    4
2675 6 00 elektrotechnika              /V/         M    4
3917 6 02 technické a informatické služby-v strojárstve         S    4
3917 6 02 technické a informatické služby-v strojárstve         M    4
3918 6 00 technické lýceum                        M    4

Stredná priemyselná škola
                                       Tel: 036 / 631 25 27
  ul. F. Hečku 25                  Okres Levice     Fax: 036 / 631 25 35
  934 47 Levice                            sekretariat@spslevice.sk
  Číslo školy: 00420191                            www.spslevice.sk
2381 6 00 strojárstvo                          S     4
2387 6 00 mechatronika                          S     4
2675 6 00 elektrotechnika              /V/         S     4
3917 6 02 technické a informatické služby-v strojárstve         S     4    A

Stredná priemyselná škola stavebná
                                      Tel: 037 / 772 01 21
  Cabajská 4                     Okres Nitra     Fax: 037 / 772 90 98
  950 50 Nitra                               spss@nr.sanet.sk
  Číslo školy: 00161373                            www.spssnr.sk
3650 6 00 staviteľstvo                          S   4
3692 6 00 geodézia, kartografia a kataster                S   4
3917 6 06 technické a informatické služby-v stavebníctve         S   4

Stredná priemyselná škola
                                      Tel: 037 / 651 08 62
  Fraňa Kráľa 20                   Okres Nitra     Fax: 037 / 651 80 32
  949 01 Nitra                            skola@spskralanr.edu.sk
  Číslo školy: 17050073                        www.spskralanr.edu.sk
2381 6 00 strojárstvo                          S    4
                              91
                Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Nitriansky kraj
Číslo     Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                           jazyk štúdia skúška
 2387 6 00  mechatronika                           S   4
 2675 6 00  elektrotechnika           /V/             S   4

Stredná priemyselná škola potravinárska
                                        Tel: 037 / 653 16 41
  Slančíkovej 2                  Okres Nitra        Fax: 037 / 733 62 24
  950 50 Nitra                                 spsp@spsnr.edu.sk
  Číslo školy: 00161365                             www.spsnr.edu.sk
2940 6 00 potravinárstvo                           S   4
2949 6 00 výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín           S   4
2951 6 00 výživa a šport (1)                         S   4

Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai
Szakközépiskola                              Tel: 035 / 641 82 56
  Komárňanská 28                 Okres Nové Zámky        Fax: 035 / 641 82 56
  940 55 Nové Zámky                                skola@spsenz.sk
  Číslo školy: 00012432                               www.spsenz.sk
2675 6 00 elektrotechnika             /V/            S    4
2675 6 00 elektrotechnika             /V/            M    4
3917 6 03 technické a informatické služby-v elektrotechnike         S    4
3917 6 03 technické a informatické služby-v elektrotechnike         M    4

Stredná priemyselná škola
                                        Tel: 031 / 770 87 68
  Nivy 2                      Okres Šaľa        Fax: 031 / 770 89 34
  927 05 Šaľa                                  sps@salamon.sk
  Číslo školy: 31873715                          www.spojenaskolasala.sk
2675 6 00 elektrotechnika             /V/           S    4
3917 6 03 technické a informatické služby-v elektrotechnike         S    4
3917 6 04 technické a informatické služby-v chémii             S    4
6317 6 00 obchodná akadémia                         S    4


                          Akadémie

Obchodná akadémia
                                         Tel: 036 / 631 21 71
  Kálmána Kittenbergera 2             Okres Levice        Fax: 036 / 631 25 19
  934 40 Levice                              oalevice@oalevice.edu.sk
  Číslo školy: 00161934                            www.oalevice.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                         S    4

Pedagogická a sociálna akadémia
                                         Tel: 036 / 631 23 95
  Engelsova 3                   Okres Levice         Fax: 036 / 631 20 43
  934 29 Levice                                 pasa_lv@stonline.sk
  Číslo školy: 00162795                              www.psalv.edu.sk
7649 6 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo          S     4     A
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                   S     4
7662 6 00 animátor voľného času                       S     4
7669 6 00 pedagogické lýceum (1)                       S     4

Hotelová akadémia
                                         Tel: 037 / 653 16 41-
  Slančíkovej 2                  Okres Nitra         Fax: 037 / 733 62 24
  950 50 Nitra                                   ha@spsnr.edu.sk
  Číslo školy: 710175426                             www.spsnr.edu.sk
                             92
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Nitriansky kraj
Číslo    Názov                         Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška
 6323 6 00 hotelová akadémia                      S   5

Obchodná akadémia
                                    Tel: 037 / 658 00 81-
  Bolečkova 2                   Okres Nitra    Fax: 037 / 741 80 62
  950 50 Nitra                            oanitra@slovanet.sk
  Číslo školy: 00161942                        www.oanitra.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                     S    4

Súkromná obchodná akadémia - Kereskedelmi Magánakadémia
                                    Tel: 036 / 751 12 90
  Sv. Štefana 36               Okres Nové Zámky     Fax: 036 / 751 12 90
  943 01 Štúrovo                           soa@1soa-sturovo.sk
  Číslo školy: 37853163                        www.1soa-sturovo.sk
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy               M    4
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy               S    4
6317 6 00 obchodná akadémia                     S    4
6317 6 00 obchodná akadémia                     M    4

Obchodná akadémia - Kereskadelmi Akadémia
                                     Tel: 035 / 650 08 59
  Námestie hrdinov 7             Okres Nové Zámky      Fax: 035 / 650 08 55
  942 01 Šurany                           sekretariat@oasurany.sk
  Číslo školy: 00161951                          www.oasurany.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                      S     4

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
                                    Tel: 035 / 641 82 56
  Komárňanská 28               Okres Nové Zámky     Fax: 035 / 641 82 56
  940 55 Nové Zámky                           skola@spsenz.sk
  Číslo školy: 710175442                         www.spsenz.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                     S   4
6317 6 00 obchodná akadémia                     M   4

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
                                    Tel: 031 / 770 44 21
  Pázmáňa 23                    Okres Šaľa     Fax: 031 / 770 88 87
  927 00 Šaľa                               sps@salamon.sk
  Číslo školy: 710201354                      www.spojenaskolasala.sk
2848 6 00 chemická informatika                    S    4
6317 6 00 obchodná akadémia                     S    4
6317 6 00 obchodná akadémia                     M    4

Obchodná akadémia
                                    Tel: 038 / 536 22 12
  Inovecká 2041               Okres Topoľčany     Fax: 038 / 532 41 50
  955 94 Topoľčany                           mail@oato.edu.sk
  Číslo školy: 00159841                         www.oato.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                     S   4
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu          S   4

Obchodná akadémia
                                    Tel: 037 / 642 19 04
  Bernolákova 26              Okres Zlaté Moravce    Fax: 037 / 642 19 04
  953 20 Zlaté Moravce                         oazm@slovanet.sk
  Číslo školy: 34005153                       www.slovanet.sk/oazlm
6317 6 00 obchodná akadémia                     S    4
                             93
                Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Nitriansky kraj
Číslo    Názov                             Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                             jazyk štúdia skúška
                    Stredné umelecké školy

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva
                                         Tel: 038 / 532 00 24
  Gagarinova ul. č. 2490/13           Okres Topoľčany         Fax: 038 / 532 50 34
  955 01 Topoľčany                           konzervatoriumto@stonline.sk
  Číslo školy: 42120411                                www.ssuv.sk
8222 6 00 úžitková maľba                           S    4     A
8234 6 00 výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu              S    4     A
8298 6 00 odevný dizajn                            S    4     A

Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša
                                         Tel: 038 / 532 66 52
  Stummerova 20                 Okres Topoľčany         Fax:
  955 01 Topoľčany                            czus.sv.lukasa@stonline.sk
  Číslo školy: 37963392                              www.csuvto.edu.sk
8222 6 00 úžitková maľba                           S     4    A
8232 6 00 propagačné výtvarníctvo                       S     4    A
8234 6 01 výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu-modelárstvo        S     4    A
8245 6 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - drevorezby           S     4    A
8245 6 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo-omietky a štuková výzdoba     S     4    A
8261 6 00 propagačná grafika                         S     4    A


                   Stredné zdravotnícke školy

Stredná zdravotnícka škola
                                         Tel: 037 / 772 16 95
  Farská 23                     Okres Nitra        Fax: 037 / 651 77 85
  950 50 Nitra                                szsnitra@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 00607321                           www.szsfarskanr.edu.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                        S    4

Stredná zdravotnícka škola - Egészégügyi Középiskola
                                         Tel: 035 / 640 08 79
  Pod kalváriou 1               Okres Nové Zámky        Fax: 035 / 640 08 79
  940 01 Nové Zámky                              zdravsk@zoznam.sk
  Číslo školy: 00607339                          www.szskalvarianz.edu.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                        S    4
5356 6 00 zdravotnícky asistent                        M    4
5370 6 00 masér                                S    4     A

Cirkevná stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul
                                        Tel: 038 / 532 32 50
  17. novembra 1056               Okres Topoľčany        Fax: 038 / 532 58 92
  955 01 Topoľčany                               szsinfo@stonline.sk
  Číslo školy: 00607355                           www.szsdepaulto.edu.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                        S    4
5370 6 00 masér                                S    4    A
                              94
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Nitriansky kraj
Číslo   Názov                                    Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                                    jazyk štúdia skúška
                        Praktické školy

Praktická škola
                                                Tel: 037 / 741 73 51
                           Okres Nitra                Fax:
  949 01 Nitra                                         szsiaps@stonline.sk
  Číslo školy: 710162057
6492 2 00 praktická škola                                  S    2

Praktická škola
                                                Tel: 038 / 532 00 21
                          Okres Topoľčany               Fax:
  955 01 Topoľčany                                       szsiaps@zoznam.sk
  Číslo školy: 710166664                               szsiapstopolcany.edupage.org
6492 2 00 praktická škola                                  S     2


                 Špeciálne stredné školy internátne

Odborné učilište internátne - Bentlakásos szaktanintézet
                                                Tel: 036 / 741 01 21
                           Okres Levice               Fax:
  936 01 Šahy                                        ouisahy@ouisahy.sk
  Číslo školy: 31822797                                   www.ousahy.edu.sk
3686 2 03 stavebná výroba - murárske práce    OU                    S    3
3686 2 03 stavebná výroba - murárske práce    OU                    M    3
3686 2 06 stavebná výroba - stavebné zámočníctvo OU                     S    3
3686 2 08 stavebná výroba - stavebné tesárstvo  OU                    S    3
3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU                S    3
6494 2 00 služby a domáce práce - OU                            S    3

Odborné učilište internátne
                                                Tel: 037 / 779 81 37
                           Okres Nitra               Fax:
  951 15 Mojmírovce 924                             odb_uciliste_mojmir@stonline.sk
  Číslo školy: 00515485                             www.ouimojmirovce.edupage.org
3291 2 06 kožiarska výroba, oprava obuvi                          S    3
4572 2 09 poľnohospodárska výroba - kvetinar, ovocinar, zeleninár              S    3
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál                   S    3
6495 2 01 polygrafická výroba - knihárne a kartonáž                     S    3

Odborné učilište internátne
                                               Tel: 037 / 788 49 15
                           Okres Nitra               Fax:
  951 51 Nová Ves nad Žitavou                            odborne.uciliste@centrum.sk
  Číslo školy: 00500801                                www.ouinvnz.edupage.org
2985 2 00 cukrárska výroba                                 S     3
3178 2 01 výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii               M     3
3178 2 01 výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii               S     3
4572 2 09 poľnohospodárska výroba - kvetinar, ovocinar, zeleninár             M     3
4572 2 09 poľnohospodárska výroba - kvetinar, ovocinar, zeleninár             S     3
6486 2 00 opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc.      S     3
6491 2 00 Obch. prev. - OU                                 S     3
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál                  S     3
6494 2 00 služby a domáce práce - OU                            S     3
                              95
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Žilinský kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška

                         Gymnáziá

Gymnázium
                                       Tel: 041 / 552 35 88
  Štefánikova 219/4               Okres Bytča        Fax:
  014 44 Bytča                             skola@gymbytca.edu.sk
  Číslo školy: 00160555                         www.gymbytca.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                            S    4
7902 5 00 gymnázium                            S    8

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana
                                       Tel: 041 / 432 23 30
  17.novembra 1296                Okres Čadca        Fax: 041 / 432 11 83
  022 01 Čadca                             kancelaria@gymcadca.sk
  Číslo školy: 00160563                           www.gymcadca.sk
7902 5 00 gymnázium                            S    8
7902 5 00 gymnázium                            S    4
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                 A    5     A

Gymnázium
                                      Tel: 041 / 435 36 33
  Ľ.Štúra 35                   Okres Čadca       Fax:
  023 54 Turzovka                             gymtu@stonline.sk
  Číslo školy: 00160849                         www.gturzovka.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S   4

Gymnázium P. O. Hviezdoslava
                                       Tel: 043 / 586 47 85
  Hviezdoslavovo nám.18            Okres Dolný Kubín      Fax: 043 / 586 58 05
  026 24 Dolný Kubín                           skola@gympoh.edu.sk
  Číslo školy: 00160571                          www.gympoh.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    8
7902 5 00 gymnázium                           S    4

Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského
                                       Tel: 043 / 588 52 87
  Ul. Okružná 2062/25             Okres Dolný Kubín       Fax:
  026 01 Dolný Kubín                           zcsradlin@zcsradlin.sk
  Číslo školy: 42057124
7902 5 00 gymnázium                           S    8

Gymnázium
                                       Tel: 041 / 422 00 52
  Komenského 1357             Okres Kysucké Nové Mesto    Fax: 041 / 421 25 74
  024 30 Kysucké Nové Mesto                        riaditel@gymknm.sk
  Číslo školy: 00160652                            www.gymknm.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4

Gymnázium
                                      Tel: 044 / 522 29 91
  Hradná 497/23               Okres Liptovský Mikuláš    Fax: 044 / 522 29 91
  033 01 Liptovský Hrádok                          skola@gymlh.sk
  Číslo školy: 00160661                            www.gymlh.sk
7902 5 00 gymnázium                           S   8
7902 5 00 gymnázium                           S   4
                            96
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Žilinský kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                          jazyk štúdia skúška
Gymnázium M. M. Hodžu
                                     Tel: 044 / 551 83 32
  Hodžova 13                Okres Liptovský Mikuláš    Fax: 044 / 552 36 90
  031 36 Liptovský Mikuláš                        school@gymlm.sk
  Číslo školy: 00160679                           www.gymlm.sk
7902 5 00 gymnázium                           S   4
7902 5 00 gymnázium                           S   8

Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
                                      Tel: 044 / 547 29 01
  Komenského 10              Okres Liptovský Mikuláš    Fax: 044 / 551 40 73
  031 01 Liptovský Mikuláš                        sekretariat@esslm.sk
  Číslo školy: 37975650                             www.seslm.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                A    5    A
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                A    8    A

Gymnázium Jozefa Lettricha
                                     Tel: 043 / 423 07 98
  Ul. J. Lettricha               Okres Martin       Fax: 043 / 423 08 49
  036 01 Martin                              office@gymlet.sk
  Číslo školy: 00626261                           www.gymlet.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    8

Gymnázium Viliama Paulinyho -Tótha
                                     Tel: 043 / 421 30 01
  Malá hora 3                  Okres Martin       Fax: 043 / 413 10 26
  036 01 Martin                              office@gymmt.sk
  Číslo školy: 00160695                           www.gymmt.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
                                     Tel: 043 / 429 34 74
  Komenského 215                Okres Martin       Fax: 043 / 429 30 86
  038 52 Sučany                                gbas@gbas.sk
  Číslo školy: 00627844                            www.gbas.sk
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                A   5     A

Gymnázium
                                       Tel: 043 / 428 47 40
  Čachovský rad 36               Okres Martin        Fax: 043 / 428 12 97
  038 61 Vrútky                            riaditel@gvrutky.edu.sk
  Číslo školy: 00160857                          www.gvrutky.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4

Gymnázium A. Bernoláka
                                      Tel: 043 / 550 77 11
  Mieru 307/23                Okres Námestovo      Fax: 043 / 550 77 12
  029 01 Námestovo                           gymno@bb.telecom.sk
  Číslo školy: 00160717                         www.gabnam.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    8
7902 5 00 gymnázium                           S    4
                            97
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Žilinský kraj
Číslo    Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                            jazyk štúdia skúška
Gymnázium
                                       Tel: 044 / 432 31 04
  Š.Moyzesa 21                Okres Ružomberok        Fax: 044 / 432 80 65
  034 13 Ružomberok                               skola@gymrk.sk
  Číslo školy: 00160792                             www.gymrk.sk
7902 5 00 gymnázium                             S   4
7902 5 00 gymnázium                             S   8

Gymnázium sv. Andreja
                                       Tel: 044 / 432 94 62
  Nám.A.Hlinku 5               Okres Ružomberok        Fax: 044 / 432 94 62
  034 50 Ružomberok                                bella@gsa.sk
  Číslo školy: 17060532                               www.gsa.sk
7902 5 00 gymnázium                             S   4
7902 5 00 gymnázium                             S   8

Súkromné gymnázium
                                        Tel: 044 / 091 87 0710
  J. Jančeka 353               Okres Ružomberok         Fax:
  034 01 Ružomberok                               info@nasaskola.sk
  Číslo školy: 42057086
7902 5 00 gymnázium                             S     4
7902 5 00 gymnázium                             S     8

Gymnázium Mikuláša Galandu
                                        Tel: 043 / 490 15 06
  Horné Rakovce 1440/29          Okres Turčianske Teplice      Fax:
  039 01 Turčianske Teplice                         skola@gymtut.edu.sk
  Číslo školy: 710221940                           www.gymtut.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                             S    8
7902 5 00 gymnázium                             S    4

Gymnázium Martina Hattalu
                                       Tel: 043 / 539 22 12
  Železničiarov 278              Okres Tvrdošín        Fax: 043 / 539 22 12
  028 01 Trstená                             gmh@gmhtrstena.edu.sk
  Číslo školy: 00160822                          www.gmhtrstena.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                             S   4
7902 5 00 gymnázium                             S   8
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                  Š   5     A

Gymnázium
                                       Tel: 043 / 532 26 90
  Školská 837                 Okres Tvrdošín        Fax: 043 / 532 26 90
  027 44 Tvrdošín                              gymts@vuczilina.sk
  Číslo školy: 00626848                            www.gymts.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                             S   8
7902 5 00 gymnázium                             S   4
7902 5 77 gymnázium - šport                         S   4     A

Gymnázium
                                        Tel: 041 / 542 45 07
  Javorová 5                   Okres Žilina         Fax: 041 / 542 21 18
  015 21 Rajec                            gymnaziumrajec@stonline.sk
  Číslo školy: 00160776                          www.gymrajec.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                            S    4
                            98
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Žilinský kraj
Číslo    Názov                         Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška
Gymnázium Andreja Škrábika
                                     Tel: 041 / 542 26 19
  Nám. A.Škrábika 5             Okres Žilina        Fax: 041 / 542 26 09
  015 01 Rajec                           cirkevna@bb.telecom.sk
  Číslo školy: 31927459
7902 5 00 gymnázium                          S    8

Gymnázium
                                     Tel: 041 / 763 77 00
  Hlinská 29                 Okres Žilina       Fax: 041 / 763 43 50
  011 80 Žilina                           gymnazium@gymza.sk
  Číslo školy: 00160903                           www.gymza.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4

Gymnázium
                                    Tel: 041 / 562 02 88
  Veľká okružná 22              Okres Žilina       Fax: 041 / 562 02 88
  011 09 Žilina                              balko@gvoza.sk
  Číslo školy: 00160890                           www.gvoza.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   4

Gymnázium sv. Františka z Assisi
                                    Tel: 041 / 562 39 35
  J.M.Hurbana 44               Okres Žilina       Fax: 041 / 562 58 91
  010 01 Žilina                            gymsvf@seznam.cz
  Číslo školy: 30222052                            www.gsf.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   8
7902 5 00 gymnázium                          S   4

Gymnázium
                                     Tel: 041 / 500 55 30
  Varšavská cesta 1             Okres Žilina        Fax: 041 / 500 55 31
  010 08 Žilina-Vlčince                      gymnazium@gvarza.edu.sk
  Číslo školy: 31914551                         www.gvarza.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    8

Gymnázium bilingválne
                                    Tel: 041 / 764 55 68
  T.Ružičku 3                Okres Žilina       Fax: 041 / 723 43 01
  010 01 Žilina                             gbza@gbza.edu.sk
  Číslo školy: 36148563                         www.gbza.edu.sk
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium               F   5     A
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium               Š   5     A

Športové gymnázium
                                    Tel: 041 / 500 44 08
  Rosinská cesta 4              Okres Žilina       Fax: 041 / 500 44 09
  010 08 Žilina                       sportgymza@sportgymza.edu.sk
  Číslo školy: 710220030                        www.sportgymza.sk
7902 5 77 gymnázium - šport                      S   4     A
7902 5 77 gymnázium - šport                      S   8     A

Súkromné gymnázium
                                     Tel: 041 / 723 53 15
  Oravská cesta 11              Okres Žilina        Fax:
  010 01 Žilina                              eskola@inmail.sk
  Číslo školy: 37804324                            www.ssag.sk
                          99
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Žilinský kraj
Číslo    Názov                              Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                              jazyk štúdia skúška
 7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                    A   5   A

Gymnázium Kráľovnej pokoja
                                          Tel: 041 / 700 27 38
  Na Závaží 2                    Okres Žilina         Fax:
  010 01 Žilina                                 gym@zajarnaza.edu.sk
  Číslo školy: 37909533                                www.kymkp.sk
7902 5 00 gymnázium                               S   4


                         Konzervatóriá
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
                                           Tel: 043 / 438 34 39
  Ul. J. Lettricha č.3               Okres Martin          Fax:
  036 01 Martin                                   ssusmartin@gaya.sk
  Číslo školy: 42067812
8226 6 00 hudobno-dramatické umenie                       S     4    A

Konzervatórium
                                           Tel: 041 / 562 00 90
  J. M. Hurbana 48                 Okres Žilina          Fax: 041 / 562 26 80
  010 01 Žilina                             konzervatoriumza@vuczilina.sk
  Číslo školy: 00162752                                 www.konza.sk
8228 7 00 spev                                  S    4     A
8229 7 01 hudba - skladba                            S    4     A
8229 7 02 hudba - dirigovanie                          S    4     A
8229 7 03 hudba - hra na klavíri                         S    4     A
8229 7 04 hudba - hra na organe                         S    4     A
8229 7 05 hudba - hra na fl,hob,klar,fag,tru,les.r,poz,tube,bic.nástr.      S    4     A
8229 7 06 hudba-hra na husliach,viole,čele,kontrabase,harfe,git.,cimb.      S    4     A
8229 7 07 hudba - hra na akordeóne                        S    4     A
8229 7 08 hudba - cirkevná hudba                         S    4     A


                      Stredné odborné školy

Stredná odborná škola drevárska
                                          Tel: 041 / 438 53 37
                           Okres Čadca          Fax:
  023 02 Krásno nad Kysucou 1642                       zssdkrasno@stonline.sk
  Číslo školy: 00891835                           www.zssdrevkraskys.edu.sk
2841 6 00 technológia ochrany a tvorby životného prostredia           S    4
3336 6 00 drevárstvo a nábytkárstvo                       S    4
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby               S    4
3355 2 00 stolár                                S    3
3370 2 00 čalúnnik                               S    3
3656 4 00 operátor stavebnej výroby                       S    4
3661 2 00 murár                                 S    3
3663 2 00 tesár                                 S    3
3668 2 00 montér suchých stavieb                        S    3
3675 2 00 maliar                                S    3

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                           Tel: 041 / 432 15 90
  17. novembra 2579                 Okres Čadca           Fax: 041 / 432 63 75
  022 01 Čadca                                   riaditel@zsshsoca.sk
  Číslo školy: 00695041                                 www.zsshsoca.sk
                             100
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                          Žilinský kraj
Číslo     Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                           jazyk štúdia skúška
 2962 2 00  pekár                              S   3
 2964 2 00  cukrár                             S   3
 3152 2 02  krajčír - dámske odevy                     S   3
 3656 4 00  operátor stavebnej výroby                    S   4
 3661 2 00  murár                              S   3
 6323 6 00  hotelová akadémia                        S   5
 6362 6 00  kozmetička a vizážistka                     S   4
 6405 4 00  pracovník marketingu                      S   4
 6444 2 00  čašník, servírka                        S   3
 6444 4 00  čašník, servírka                        S   4
 6445 2 00  kuchár                             S   3
 6445 4 00  kuchár                             S   4
 6456 2 00  kaderník                            S   3
 6460 2 00  predavač                            S   3

Stredná odborná škola technická
                                        Tel: 041 / 432 76 40
  Okružná 693                    Okres Čadca       Fax: 041 / 432 76 41
  022 01 Čadca                                 info@soustrojca.sk
  Číslo školy: 00891452                            www.soustrojca.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                       S    4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                   S    4
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení      S    4
2464 2 00 strojný mechanik                         S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                      S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                     S    3
2490 4 01 manaž.výr.a kontr.v autom.priem.-autom.diely a príslušenstvo   S    4
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika             S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                     S    4
3658 4 00 mechanik stavebnoinštalačných zariadení             S    4
3678 2 00 inštalatér                            S    3
3759 4 00 komerčný pracovník v doprave                   S    4

Súkromná stredná odborná škola
                                        Tel: 043 / 586 38 82
  SNP 1202/14                   Okres Dolný Kubín      Fax:
  026 01 Dolný Kubín                              zemko@centrum.sk
  Číslo školy: 14169258                            www.sukrsou.szm.sk
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby            S     4
3355 2 00 stolár                              S     3
6444 2 00 čašník, servírka                         S     3
6444 4 00 čašník, servírka                         S     4
6445 2 00 kuchár                              S     3
6446 4 00 kozmetik                             S     4
6456 2 00 kaderník                             S     3
6460 2 02 predavač - rozličný tovar                    S     3
6489 2 00 hostinský, hostinská                       S     3

Súkromná stredná odborná škola
                                        Tel: 043 / 586 29 38
  Nemocničná ul. 2                Okres Dolný Kubín      Fax:
  026 01 Dolný Kubín                             szssdk@centrum.sk
  Číslo školy: 37908057
2940 6 09 potravinárstvo - potravinár - kvalitár              S     4
3916 6 00 životné prostredie                        S     4
6341 6 00 škola podnikania                         S     4
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník               S     3
                             101
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Žilinský kraj
Číslo    Názov                               Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                               jazyk štúdia skúška

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                            Tel: 043 / 586 31 64
  Pelhřimovská 1186/10             Okres Dolný Kubín           Fax: 043 / 586 24 45
  026 80 Dolný Kubín                                 skola@zssdk.edu.sk
  Číslo školy: 00158518                                www.zssdk.edu.sk
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby                S    4
3355 2 00 stolár                                  S    3
3661 2 00 murár                                  S    3
3678 2 00 inštalatér                                S    3
6323 6 00 hotelová akadémia                            S    5
6442 4 00 obchodný pracovník                            S    4
6444 4 00 čašník, servírka                             S    4
6446 4 00 kozmetik                                 S    4
6456 2 00 kaderník                                 S    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                           S    3

Stredná odborná škola technická
                                           Tel: 043 / 589 13 78
  Hrádok 226                  Okres Dolný Kubín          Fax: 043 / 589 12 64
  027 53 Istebné                            skola@spojenaskolaistebne.edu.sk
  Číslo školy: 17050359                                  www.souis.sk
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení         S    4
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia                  S    3
2478 0 00 strojárska výroba                            S    2
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                        S    3
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika                 S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                         S    4
3178 0 00 výroba konfekcie                            S    2
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník                   S    3

Stredná odborná škola polytechnická
                                            Tel: 043 / 586 31 39
  Jelšavská 404/1                Okres Dolný Kubín           Fax: 043 / 586 31 39
  026 01 Dolný Kubín-Kňažia                               zss@zssknazia.sk
  Číslo školy: 00891479                                www.zssknazia.sk
2411 4 01 mechanik nastavovač-obrábacie stroje a linky               S    4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                       S    4
2423 2 00 nástrojár                                S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                          S    3
2487 2 03 autoopravár - karosár                          S    3
2490 4 01 manaž.výr.a kontr.v autom.priem.-autom.diely a príslušenstvo       S    4
2964 2 00 cukrár                                  S    3
4569 2 00 viazač - aranžér kvetín                         S    3
6405 4 00 pracovník marketingu                           S    4

Stredná odborná škola strojnícka
                                            Tel: 041 / 421 23 90
  Športová 1326               Okres Kysucké Nové Mesto         Fax: 041 / 421 21 34
  024 41 Kysucké Nové Mesto                              souknm@za.psg.sk
  Číslo školy: 17053722                                 www.souknm.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                           S    4
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení          S    4
2464 2 00 strojný mechanik                             S    3
2488 2 00 mechanik špecialista automobilovej výroby                S    3
2490 4 01 manaž.výr.a kontr.v autom.priem.-autom.diely a príslušenstvo       S    4
2679 4 00 mechanik - mechatronik                          S    5
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                       S    4
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                         S    4
3678 2 00 inštalatér                                S    3
4553 4 00 podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)                    S    4
                             102
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Žilinský kraj
Číslo     Názov                             Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                             jazyk štúdia skúška
 4572 0 00  poľnohospodárska výroba                       S   2
 8503 4 01  umeleckoremeselné sprac. kovov-kováčske a zámočnícke práce     S   4   A

Stredná odborná škola drevárska
                                          Tel: 044 / 522 25 30
  Pod lipami 77               Okres Liptovský Mikuláš       Fax: 044 / 528 01 49
  033 01 Liptovský Hrádok                             soudlh@soudlh.sk
  Číslo školy: 00891801                                www.soudlh.sk
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby               S   4
3355 2 00 stolár                                 S   3
8504 4 00 umeleckoremeselné spracúvanie dreva                  S   4     A

Stredná odborná škola stavebná
                                           Tel: 044 / 552 29 63
  Školská 8                 Okres Liptovský Mikuláš        Fax: 044 / 551 44 90
  031 45 Liptovský Mikuláš                              zssslm@zssslm.sk
  Číslo školy: 00695092                                 www.zssslm.sk
2464 2 00 strojný mechanik                            S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                         S    3
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika                S    3
3650 6 00 staviteľstvo                              S    4
3656 4 01 operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie            S    4
3658 4 00 mechanik stavebnoinštalačných zariadení                S    4
3661 2 00 murár                                 S    3
3668 2 00 montér suchých stavieb                         S    3
3675 2 00 maliar                                 S    3
3684 2 00 strechár                                S    3
3917 6 06 technické a informatické služby-v stavebníctve             S    4

Stredná odborná škola lesnícka
                                          Tel: 044 / 522 20 05
  Hradná 534                 Okres Liptovský Mikuláš       Fax: 044 / 522 17 00
  033 14 Liptovský Hrádok                               slslhr@slslhr.sk
  Číslo školy: 00162701                                 www.slslhr.sk
4219 6 01 lesníctvo - lesnícka prevádzka                     S    4
4553 4 00 podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)                   S    4

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                          Tel: 044 / 552 19 58
  Vrbická 632                Okres Liptovský Mikuláš        Fax: 044 / 552 50 03
  031 01 Liptovský Mikuláš                        spojena.vrb.lm@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 42069866                             www.souvrblm.edu.sk
2962 2 00 pekár                                 S    3
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                         S    3
6424 2 00 manikér - pedikér                           S    3
6446 4 00 kozmetik                                S    4
6456 2 00 kaderník                                S    3
8513 4 00 umelecko-remeselné spracúvanie kože                  S    4

Stredná odborná škola polytechnická
                                           Tel: 044 / 552 18 48
  Demänovská cesta 669            Okres Liptovský Mikuláš        Fax: 044 / 551 42 72
  031 01 Liptovský Mikuláš                              zssplm@zssplm.sk
  Číslo školy: 00491942                                 www.zsslm.sk
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                        S    4
2841 6 00 technológia ochrany a tvorby životného prostredia           S    4
2982 0 00 potravinárska výroba                          S    2
4210 6 11 agropodnikanie - agroturistika                     S    4
4524 2 00 agromechanizátor, opravár                       S    3
4572 0 00 poľnohospodárska výroba                        S    2
                             103
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Žilinský kraj
Číslo    Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                            jazyk štúdia skúška
 6341 6 00 škola podnikania                         S   4

Stredná odborná škola elektrotechnická
                                       Tel: 044 / 522 20 72
  Celiny 536                 Okres Liptovský Mikuláš     Fax: 044 / 522 20 74
  033 15 Liptovský Hrádok                            skola@zsselh.sk
  Číslo školy: 00893170                              www.zsselh.sk
2675 6 00 elektrotechnika              /V/           S   4
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                      S   4

Stredná odborná škola strojnícka
                                        Tel: 043 / 413 30 62
  Červenej armády 25                 Okres Martin       Fax: 043 / 423 71 22
  036 57 Martin                                 ssmt@vuczilina.sk
  Číslo školy: 17050499                             www.sspmt.edu.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                        S    4
2412 4 00 mechanik číslicovo riadených strojov               S    4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                   S    4     A
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení      S    4
2478 0 00 strojárska výroba                         S    2
2487 2 01 autoopravár - mechanik                      S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                     S    3
2487 2 03 autoopravár - karosár                       S    3
2488 2 00 mechanik špecialista automobilovej výroby             S    3
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                    S    4
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                      S    4
6449 0 00 technické služby v autoservise                  S    2
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník                S    3

Stredná odborná škola drevárska
                                        Tel: 043 / 429 23 58
  Komenského 1049/23                 Okres Martin       Fax: 043 / 429 23 59
  038 53 Turany                            skola@spojenaturany.edu.sk
  Číslo školy: 00891797                          www.soudturany.edu.sk
2439 2 00 lakovník                              S   3
3336 6 02 drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo              S   4
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby             S   4
3355 2 00 stolár                               S   3
3370 2 00 čalúnnik                              S   3
3383 0 00 spracúvanie dreva                         S   2
3663 2 00 tesár                               S   3
6405 4 00 pracovník marketingu                        S   4
8504 4 00 umeleckoremeselné spracúvanie dreva                S   4     A

Stredná odborná škola podnikania
                                       Tel: 043 / 413 30 62
  Červenej armády 25                 Okres Martin      Fax: 043 / 428 90 98
  036 01 Martin                                ssmt@vuczilina.sk
  Číslo školy: 710217315                           www.sspmt.edu.sk
6341 6 00 škola podnikania                         S   4

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                        Tel: 043 / 413 53 11
  Stavbárska 11                   Okres Martin       Fax: 043 / 413 32 66
  036 80 Martin                                  zssmt@zssmt.sk
  Číslo školy: 00158551                             www.sousluzieb.sk
2964 2 00 cukrár                              S    3
3137 4 01 operátor odevnej výroby - odevná výroba              S    4
3152 2 03 krajčír - univerzálne šitie odevov                S    3
3446 4 00 grafik tlačových médií                      S    4
                             104
                Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                          Žilinský kraj
Číslo     Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru     odboru                          jazyk štúdia skúška
 3453 4 00  tlačiar na polygrafických strojoch              S   4
 3661 2 00  murár                             S   3
 3678 2 00  inštalatér                          S   3
 6323 6 00  hotelová akadémia                       S   5
 6442 4 00  obchodný pracovník                      S   4
 6444 2 00  čašník, servírka                       S   3
 6444 4 00  čašník, servírka                       S   4
 6445 2 00  kuchár                            S   3
 6445 4 00  kuchár                            S   4
 6446 4 00  kozmetik                           S   4
 6453 2 00  knihár                            S   3
 6456 2 00  kaderník                           S   3
 6460 2 00  predavač                           S   3

Stredná odborná škola dopravná
                                        Tel: 043 / 428 25 39
  Zelená 2                     Okres Martin       Fax: 043 / 428 46 25
  036 08 Martin - Priekopa                            zssd@nextra.sk
  Číslo školy: 17055211                           www.zssd-mt.edu.sk
2466 2 10 mechanik opravár-koľajové vozidlá                S     3
2487 2 00 autoopravár                           S     3
2683 2 04 elektromechanik-stroje a zariadenia               S     3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                     S     4
3759 4 00 komerčný pracovník v doprave                  S     4
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy                  S     4
3765 6 00 technika a prevádzka dopravy                  S     4

Stredná odborná škola
                                       Tel: 043 / 552 12 21
  Hattalova 968/33                Okres Námestovo      Fax:
  029 01 Námestovo                               zss@zssno.edu.sk
  Číslo školy: 17053846                            www.zssno.edu.sk
3137 4 01 operátor odevnej výroby - odevná výroba             S    4
3917 6 10 technické a informatické služby-odevníctvo           S    4
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu             S    4
6446 4 00 kozmetik                            S    4
6456 2 00 kaderník                            S    3

Súkromná stredná odborná škola EDUCO
                                       Tel: 043 / 552 24 10
  Slanická Osada                 Okres Námestovo      Fax: 043 / 552 24 36
  029 01 Námestovo                         ssou.educono@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 31937195                          www.slanickaosada.sk
2964 2 00 cukrár                              S    3
6405 4 00 pracovník marketingu                       S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                        S    4
6444 2 00 čašník, servírka                         S    3
6444 4 00 čašník, servírka                         S    4
6445 2 00 kuchár                              S    3
6445 4 00 kuchár                              S    4

Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO
                                       Tel: 043 / 552 24 10
  Slanická Osada 2178               Okres Námestovo      Fax:
  029 01 Námestovo                         ssou.educono@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 37980106                          www.slanickaosada.sk
6341 6 00 škola podnikania                         S    4
                             105
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Žilinský kraj
Číslo    Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                            jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola technická
                                        Tel: 043 / 552 40 38
  Komenského 496/37               Okres Námestovo        Fax: 043 / 552 27 21
  029 01 Námestovo                           sousno.sek@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 17050502
2411 4 00 mechanik nastavovač                        S    4
2433 2 00 obrábač kovov                           S    3
2464 2 00 strojný mechanik                         S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                      S    3
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika              S    3
3656 4 00 operátor stavebnej výroby                     S    4
3661 2 00 murár                               S    3
3663 2 00 tesár                               S    3
3675 2 00 maliar                              S    3
3678 2 00 inštalatér                            S    3

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                        Tel: 044 / 431 34 00
  Scota Viatora 8                Okres Ružomberok        Fax: 044 / 431 34 50
  034 01 Ružomberok                               keyzlar@zssos.sk
  Číslo školy: 00894826                               www.souot.sk
2964 2 00 cukrár                              S    3
3158 6 00 styling a marketing (1)                      S    4
6323 6 00 hotelová akadémia                         S    5
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu              S    4
6444 2 00 čašník, servírka                         S    3
6445 2 00 kuchár                              S    3
6446 4 00 kozmetik                             S    4
6456 2 00 kaderník                             S    3
6460 2 00 predavač                             S    3

Stredná odborná škola polytechnická
                                        Tel: 044 / 432 70 13
  Bystrická cesta 2               Okres Ružomberok        Fax:
  034 01 Ružomberok                                 info@zssrk.sk
  Číslo školy: 00891894                               www.zssrk.sk
2381 6 00 strojárstvo                            S    4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                   S    4     A
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia               S    3
2487 2 00 autoopravár                            S    3
2683 2 00 elektromechanik                          S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                      S    4
3355 2 00 stolár                              S    3
3759 4 00 komerčný pracovník v doprave                   S    4
3918 6 00 technické lýceum                         S    4

Stredná odborná škola rybárska
                                        Tel: 043 / 494 42 30
  Na Drienok 454               Okres Turčianske Teplice    Fax:
  038 21 Mošovce                             soupar@souparmt.edu.sk
  Číslo školy: 37909681                            www.soupar.edu.sk
4215 6 00 rybárstvo                             S    4
4524 2 00 agromechanizátor, opravár                     S    3
4553 4 00 podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)                 S    4
4578 2 00 rybár                               S    3
4580 2 02 chovateľ - chov koní a jazdectvo                 S    3
                            106
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Žilinský kraj
Číslo     Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                          jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola lesnícka
                                       Tel: 043 / 530 93 11
  Medvedzie 135                  Okres Tvrdošín      Fax: 043 / 530 93 13
  027 44 Tvrdošín                               soultv@soultv.sk
  Číslo školy: 00517801                             www.soultv.sk
2466 2 04 mechanik opravár-lesné stroje a zariadenia           S    3
4524 2 00 agromechanizátor, opravár                   S    3
4556 4 00 operátor lesnej techniky                    S    4
4575 2 00 mechanizátor lesnej výroby                   S    3

Stredná odborná škola technická
                                      Tel: 043 / 538 14 05
  Hattalova 471                  Okres Tvrdošín     Fax: 043 / 538 21 48
  027 43 Nižná                              ssnizna@ssnizna.sk
  Číslo školy: 17050448                         www.souenizna.edu.sk
2490 4 02 manažér výr.a kontroly v automobil. priem.-autoelektronika   S   4
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika            S   3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                    S   4
3355 2 00 stolár                             S   3
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník              S   3

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
                                       Tel: 041 / 724 56 29
  Saleziánska 18                   Okres Žilina     Fax:
  010 01 Žilina                                  sou@sdb.sk
  Číslo školy: 00652512                            www.sou.sdb.sk
2487 2 00 autoopravár                          S    3
3355 2 00 stolár                             S    3
3447 4 00 grafik digitálnych médií                    S    4
3661 2 00 murár                             S    3
3675 2 00 maliar                             S    3

Súkromná stredná odborná škola
                                      Tel: 041 / 724 56 29
  Saleziánska 18                   Okres Žilina     Fax:
  010 01 Žilina                              ssos_za@yahoo.com
  Číslo školy: 37982354                          www.ssos_za.szm.sk
6341 6 00 škola podnikania                        S    4

Súkromná stredná odborná škola
                                      Tel: 041 / 764 19 23
  Závodská cesta 2961                 Okres Žilina     Fax:
  010 01 Žilina                            sukromnesou@stonline.sk
  Číslo školy: 31070850                          www.soussza.edu.sk
6444 2 00 čašník, servírka                        S    3
6445 2 00 kuchár                             S    3

Stredná odborná škola
                                       Tel: 041 / 500 64 24
  Hlavná 2                      Okres Žilina     Fax: 041 / 500 64 23
  010 09 Žilina-Bytčica                           zssos@souza.edu.sk
  Číslo školy: 710215509                            www.zssosza.sk
3792 4 00 poštový manipulant                       S    4
6354 6 00 služby a súkromné podnikanie                  S    4
6446 4 00 kozmetik                            S    4
6452 2 00 fotograf                            S    3
6456 2 00 kaderník                            S    3
7237 6 00 informačné systémy a služby                  S    4
8545 2 00 zlatník a klenotník                      S    3     A
                              107
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Žilinský kraj
Číslo     Názov                         Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                        jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola odevná
                                     Tel: 041 / 500 64 24
  Hlavná 2                    Okres Žilina      Fax: 041 / 500 64 23
  010 09 Žilina-Bytčica                         zssos@souza.edu.sk
  Číslo školy: 00158615                        www.webpark.sk/spsoza
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                    S   3
3178 0 00 výroba konfekcie                       S   2
8298 6 00 odevný dizajn                         S   4     A

Stredná odborná škola drevárska
                                      Tel: 041 / 500 44 08
  Rosinská cesta 4                Okres Žilina       Fax: 041 / 500 44 09
  010 08 Žilina                         soustavebne@sousrosza.edu.sk
  Číslo školy: 00695106                         www.sousrosza.edu.sk
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby           S    4
3355 2 00 stolár                            S    3
3658 4 00 mechanik stavebnoinštalačných zariadení            S    4
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník              S    3     A
8504 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva-rezbárske práce      S    4     A

Stredná odborná škola stavebná
                                      Tel: 041 / 763 76 07
  Tulipánova 2                  Okres Žilina       Fax: 041 / 763 76 07
  011 62 Žilina                         sekretariat@soustavza.edu.sk
  Číslo školy: 00893226                        www.soustavebneza.sk
2418 4 00 mechanik požiarnej techniky                  S    4
2435 2 02 klampiar-stavebná výroba                   S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                    S    3
2488 2 00 mechanik špecialista automobilovej výroby           S    3
3355 2 00 stolár                            S    3
3656 4 00 operátor stavebnej výroby                   S    4
3658 4 00 mechanik stavebnoinštalačných zariadení            S    4
3661 2 00 murár                             S    3
3663 2 00 tesár                             S    3
3668 2 00 montér suchých stavieb                    S    3
3678 2 00 inštalatér                          S    3
3686 0 00 stavebná výroba                        S    2
3918 6 00 technické lýceum                       S    4

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
                                      Tel: 041 / 723 23 65
  Predmestská 82                 Okres Žilina       Fax: 041 / 723 27 07
  010 01 Žilina                         sekretariat@spospredza.edu.sk
  Číslo školy: 00162558                        www.spospredza.edu.sk
4210 6 00 agropodnikanie                        S    4
4236 6 00 ekonomika pôdohospodárstva                  S    4
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu            S    4

Stredná odborná škola podnikania
                                      Tel: 041 / 562 24 93
  Sasinkova 45                  Okres Žilina       Fax:
  011 43 Žilina                                info@sospza.sk
  Číslo školy: 00893544                             www.sospza.sk
2964 2 00 cukrár                            S     3
6341 6 00 škola podnikania                       S     4
6405 4 00 pracovník marketingu                     S     4
6442 4 00 obchodný pracovník                      S     4
6451 2 00 aranžér                            S     3
6460 2 00 predavač                           S     3
                           108
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Žilinský kraj
Číslo    Názov                             Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                             jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                          Tel: 041 / 723 24 15
  Hlinská 31                    Okres Žilina         Fax: 041 / 724 32 82
  011 20 Žilina                             sekr.sou.dos.ha@dosza.edu.sk
  Číslo školy: 00158623                               www.souss-za.sk
6444 2 00 čašník, servírka                           S    3
6444 4 00 čašník, servírka                           S    4
6445 2 00 kuchár                                S    3
6445 4 00 kuchár                                S    4

Dopravná akadémia
                                          Tel: 041 / 525 20 21
  Rosinská cesta 2                 Okres Žilina         Fax: 041 / 525 36 14
  010 08 Žilina                              riaditel@zssrosinska.edu.sk
  Číslo školy: 00651117                            www.zssrosinska.edu.sk
2487 2 01 autoopravár - mechanik                        S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                       S    3
2487 2 03 autoopravár - karosár                        S    3
2487 2 04 autoopravár - lakovník                        S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                       S    4
2880 4 00 chémia a životné prostredie                     S    4
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy                    S    4
3765 6 00 technika a prevádzka dopravy                     S    4

Stredná odborná škola elektrotechnická
                                          Tel: 041 / 707 49 12
  Komenského 50                   Okres Žilina         Fax: 041 / 763 74 12
  010 01 Žilina                                  riaditel@soseza.sk
  Číslo školy: 17055377                                www.soseza.sk
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                     S     4
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika               S     3
2683 2 12 elektromechanik - automatizačná technika               S     3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                       S     4


                    Stredné priemyselné školy
Stredná priemyselná škola
                                          Tel: 041 / 421 27 92
  Nábrežná 1325               Okres Kysucké Nové Mesto       Fax: 041 / 421 24 61
  024 01 Kysucké Nové Mesto                             skola@spsknm.sk
  Číslo školy: 00161501                               www.spsknm.sk
2381 6 13 strojárstvo - grafické systémy                    S    4
2387 6 00 mechatronika                             S    4
2675 6 00 elektrotechnika             /V/             S    4
2694 6 00 informačné a sieťové technológie                   S    4
3918 6 00 technické lýceum                           S    4
3968 6 00 logistika                              S    4

Stredná priemyselná škola
                                          Tel: 043 / 413 38 11
  Novomeského 5/24                 Okres Martin         Fax: 043 / 413 35 62
  036 36 Martin                                   office@spsmt.sk
  Číslo školy: 00161578                                www.spsmt.sk
2387 6 00 mechatronika                             S    4
2675 6 00 elektrotechnika              /V/            S    4
3917 6 02 technické a informatické služby-v strojárstve            S    4
3918 6 00 technické lýceum                           S    4
3968 6 00 logistika                              S    4
                             109
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Žilinský kraj
Číslo   Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                            jazyk štúdia skúška
Stredná priemyselná škola I. Gessaya
                                       Tel: 043 / 532 23 17
  Medvedzie 133/1                 Okres Tvrdošín       Fax: 043 / 532 23 95
  027 44 Tvrdošín                               spstv@spstv.edu.sk
  Číslo školy: 00161519                            www.spstv.edu.sk
2387 6 00 mechatronika                          S     4
2675 6 00 elektrotechnika             /V/          S     4
3765 6 00 technika a prevádzka dopravy                  S     4
3917 6 03 technické a informatické služby-v elektrotechnike        S     4
3918 6 00 technické lýceum                        S     4

Stredná priemyselná škola stavebná
                                      Tel: 041 / 562 13 31
  Veľká okružná 25                 Okres Žilina      Fax: 041 / 500 10 40
  010 01 Žilina                               spssza@spssza.sk
  Číslo školy: 00161691                             www.spssza.sk
3650 6 00 staviteľstvo                          S   4
3692 6 00 geodézia, kartografia a kataster                S   4
3917 6 06 technické a informatické služby-v stavebníctve         S   4


                          Akadémie
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
                                       Tel: 041 / 433 21 06
  Ul. 17. novembra 2701              Okres Čadca       Fax: 041 / 432 31 86
  022 01 Čadca                              kovacova@oacadca.sk
  Číslo školy: 00162043                            www.oacadca.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4
6317 6 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium             A    5     A

Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti
                                       Tel: 041 / 433 58 03
  Horná 137                    Okres Čadca       Fax: 041 / 432 33 03
  022 01 Čadca                               skola@pasaca.edu.sk
  Číslo školy: 00614866                           www.pasaca.edu.sk
7646 6 00 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť             S    4
7649 6 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo        S    4     A
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                  S    4

Obchodná akadémia
                                      Tel: 043 / 586 48 01
  Radlinského 1725/55              Okres Dolný Kubín     Fax: 043 / 586 29 83
  026 01 Dolný Kubín                              oadk@nextra.sk
  Číslo školy: 00162051                           www.oadk.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                  S    4

Obchodná akadémia
                                      Tel: 041 / 421 27 92
  Nábrežná 1325               Okres Kysucké Nové Mesto    Fax: 041 / 421 24 61
  024 01 Kysucké Nové Mesto                         skola@spsknm.sk
  Číslo školy: 710219989                           www.spsknm.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S   4
                              110
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Žilinský kraj
Číslo    Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                            jazyk štúdia skúška
Hotelová akadémia
                                         Tel: 044 / 552 29 72
  Čsl. brigády 1804             Okres Liptovský Mikuláš       Fax: 044 / 552 46 94
  031 01 Liptovský Mikuláš                           zhos@zhoslm.edu.sk
  Číslo školy: 00893528                               www.zhoslm.sk
2964 2 00 cukrár                               S     3
6323 6 00 hotelová akadémia                         S     5
6405 4 00 pracovník marketingu                        S     4
6444 2 00 čašník, servírka                          S     3
6445 2 00 kuchár                               S     3
6451 2 00 aranžér                              S     3

Obchodná akadémia
                                        Tel: 044 / 554 12 88
  nábr. K. Petroviča 1571          Okres Liptovský Mikuláš      Fax: 044 / 552 37 11
  031 47 Liptovský Mikuláš                          oalm@oapetlm.edu.sk
  Číslo školy: 31926754                            www.oapetlm.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                         S    4

Obchodná akadémia
                                        Tel: 043 / 422 18 90
  Bernolákova 2                  Okres Martin        Fax: 043 / 422 35 79
  036 37 Martin                                siranova@oamt.sk
  Číslo školy: 00162078                               www.oamt.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                         S   4
6355 6 00 služby v cestovnom ruchu                      S   4

Hotelová akadémia
                                        Tel: 043 / 552 17 41
  Slanická osada                Okres Námestovo        Fax: 043 / 552 24 36
  029 01 Námestovo                              oahano@stonline.sk
  Číslo školy: 31897959                          www.slanickaosada.com
6323 6 00 hotelová akadémia                         S    5

Obchodná akadémia
                                        Tel: 043 / 552 17 41
  Slanická osada                Okres Námestovo        Fax: 043 / 552 24 36
  029 01 Námestovo                              oahano@stonline.sk
  Číslo školy: 710217323                          www.slanickaosada.com
6317 6 00 obchodná akadémia                         S    4

Obchodná akadémia
                                        Tel: 044 / 432 26 26
  Scota Viatora 4               Okres Ružomberok        Fax:
  034 01 Ružomberok                                oark@pobox.sk
  Číslo školy: 30232953                             www.oark.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                         S   4

Pedagogická a sociálna akadémia
                                         Tel: 043 / 492 27 70
  SNP 509/116                Okres Turčianske Teplice      Fax: 043 / 492 27 71
  039 01 Turčianske Teplice                      sekretariat.oatt@vuczilina.sk
  Číslo školy: 00162817                              www.psatt.edu.sk
7649 6 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo          S     4    A
7662 6 00 animátor voľného času                       S     4
7669 6 00 pedagogické lýceum (1)                       S     4
                            111
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                          Žilinský kraj
Číslo     Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                           jazyk štúdia skúška
Obchodná akadémia
                                        Tel: 043 / 532 23 17
  Medvedzie 133/1                 Okres Tvrdošín       Fax: 043 / 532 23 95
  027 44 Tvrdošín                                oatv@oatv.edu.sk
  Číslo školy: 710216556                             www.spstv.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                          S   4

Hotelová akadémia
                                         Tel: 041 / 724 71 76
  Hlinská 31                    Okres Žilina         Fax: 041 / 724 32 82
  011 20 Žilina                            sekr.sou.dos.ha@dosza.edu.sk
  Číslo školy: 710220014                             www.dosza.edu.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                          S    5
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu               S    4

Obchodná akadémia
                                        Tel: 041 / 562 14 84
  Veľká okružná 32                 Okres Žilina        Fax: 041 / 724 89 14
  011 57 Žilina                                   oa@oavoza.sk
  Číslo školy: 00162124                              www.oavoza.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                          S   4

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
                                        Tel: 041 / 565 69 50
  Vysokoškolákov 13                 Okres Žilina        Fax: 041 / 565 00 41
  010 01 Žilina                                  oata@nextra.sk
  Číslo školy: 17059640                             www.oataza.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                          S   4
6329 6 01 obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy     S   4

Súkromná obchodná akadémia Akadémie vzdelávania
                                          Tel: 041 / 700 27 00
  Jarná 13                     Okres Žilina         Fax: 041 / 700 27 01
  010 01 Žilina                            soaza.riaditel@aveducation.sk
  Číslo školy: 36137430                                www.soaza.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                          S    4
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu               S    4


                     Stredné umelecké školy

Súkromná stredná umelecká škola
                                          Tel: 043 / 438 34 39
  Ul. J. Lettricha                 Okres Martin         Fax:
  036 01 Martin                                 ssusmartin@gaya.sk
  Číslo školy: 37982222
8221 6 05 dizajn - priemyselný dizajn                     S     4    A
8221 6 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn               S     4    A
8261 6 00 propagačná grafika                         S     4    A

Škola úžitkového výtvarníctva
                                         Tel: 044 / 432 25 96
  Scota Viatora 6                 Okres Ružomberok       Fax: 044 / 432 25 97
  034 01 Ružomberok                            skolnikova@suvrk.edu.sk
  Číslo školy: 00161551                              www.suvrk.edu.sk
8222 6 00 úžitková maľba                           S    4     A
                             112
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                           Žilinský kraj
Číslo     Názov                              Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                              jazyk štúdia skúška
 8236 6 00  textilné výtvarníctvo                         S   4   A
 8240 6 00  tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov               S   4   A
 8260 6 00  propagačné výtvarníctvo                        S   4   A
 8261 6 00  propagačná grafika                          S   4   A
 8270 6 00  scénická kostýmová tvorba                       S   4   A
 8297 6 00  fotografický dizajn                          S   4   A
 8298 6 00  odevný dizajn                             S   4   A

Stredná umelecká škola
                                           Tel: 043 / 538 14 05
  Hattalova 471                    Okres Tvrdošín        Fax: 043 / 538 21 48
  027 43 Nižná                                   ssnizna@ssnizna.sk
  Číslo školy: 710216467                             www.souenizna.edu.sk
8261 6 00 propagačná grafika                            S   4     A
8504 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva-rezbárske práce           S   4     A

Súkromná stredná umelecká škola
                                             Tel: 041 / 700 24 05
  Hálkova 2968/22                   Okres Žilina           Fax:
  010 01 Žilina                                    info@skolaumenia.sk
  Číslo školy: 42065739
8221 6 05 dizajn - priemyselný dizajn                       S     4    A
8221 6 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn                  S     4    A
8260 6 00 propagačné výtvarníctvo                         S     4    A
8261 6 00 propagačná grafika                            S     4    A


                    Stredné zdravotnícke školy

Cirkevná stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
                                            Tel: 041 / 433 58 03
  Horná 137                      Okres Čadca          Fax: 041 / 432 33 03
  022 01 Čadca                                   skola@szsfaca.edu.sk
  Číslo školy: 17059852                               www.szsfaca.edu.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                          S    4

Stredná zdravotnícka škola
                                           Tel: 043 / 586 48 13
  Martina Hattalu 2149               Okres Dolný Kubín        Fax: 043 / 586 28 38
  026 01 Dolný Kubín                                polakova@szsdk.sk
  Číslo školy: 00607045                                 www.szsdk.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                          S   4

Stredná zdravotnícka škola
                                            Tel: 044 / 552 24 97
  Vrbická 632                   Okres Liptovský Mikuláš       Fax: 044 / 551 40 27
  031 01 Liptovský Mikuláš                         sekretariatszslm@vuczilina.sk
  Číslo školy: 00607037                               www.szssturlm.edu.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                           S    4
5370 6 00 masér                                   S    4     A

Cirkevná stredná zdravotnícka škola M.T.Schererovej
                                           Tel: 044 / 432 81 66
  Dončova 7                     Okres Ružomberok        Fax: 044 / 432 15 28
  034 01 Ružomberok                                  szs.rbk@post.sk
  Číslo školy: 17059844                                 www.szsrbk.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                          S   4
                               113
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Žilinský kraj
Číslo    Názov                               Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                               jazyk štúdia skúška
Stredná zdravotnícka škola
                                           Tel: 041 / 724 41 58
  Hlboká cesta 23                 Okres Žilina           Fax: 041 / 724 41 58
  010 01 Žilina                                  htrednyz@stonline.sk
  Číslo školy: 00607061                             www.szshlbokaza.edu.sk
5304 6 00 asistent výživy                             S    4
5314 6 00 ortopedický technik                           S    4
5356 6 00 zdravotnícky asistent                          S    4
5370 6 00 masér                                  S    4     A


                   Praktické školy internátne

Spojená špeciálna škola internátna sv. Jozefa - Praktická škola sv. Jozefa
                                           Tel: 041 / 435 22 88
                          Okres Čadca            Fax: 041 / 432 54 76
  022 01 Turzovka                              specialna.skola@centrum.sk
  Číslo školy: 710167610
6492 2 00 praktická škola                             S    3

Praktická škola pri Spojenej škole internátnej
                                           Tel: 043 / 552 29 71
  M. Urbana 160/4                Okres Námestovo          Fax:
  029 01 Námestovo                           szsinamestovo@szsinamestovo.sk
  Číslo školy: 710218508                           www.szsinamestovo.edu.sk
6492 2 00 praktická škola                             S    3

Súkromná spojená škola internátna-Súkromná praktická škola internátna
                                           Tel: 041 / 090 56 2376
                          Okres Žilina           Fax:
  013 32 Svederník 21                               vulkanus@vulkanus.sk
  Číslo školy: 42058384
6492 2 00 praktická škola                             S    3


                 Špeciálne stredné školy internátne

Odborné učilište internátne
                                           Tel: 041 / 421 33 10
                       Okres Kysucké Nové Mesto        Fax:
  024 01 Kysucké Nové Mesto                            ou-knm@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 00593125
2985 2 00 cukrárska výroba                             S    3
3178 2 01 výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii           S    3
3291 2 04 kožiarska výroba - obuvnícka montáž    OU               S    3
3686 2 03 stavebná výroba - murárske práce    OU                S    3
3686 2 06 stavebná výroba - stavebné zámočníctvo OU                S    3
3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU            S    3
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál              S    3

Odborné učilište internátne
                                           Tel: 044 / 551 47 40
                        Okres Liptovský Mikuláš        Fax:
  031 01 Liptovský Mikuláš                         perdekovatatiana@zoznam.sk
  Číslo školy: 00493775
2982 2 02 potravinárska výroba - pekárenská                    S    3                             114
                Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                          Žilinský kraj
Číslo     Názov                                 Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                                 jazyk štúdia skúška
 2982 2 03  potravinárska výroba - výroba cukroviniek                  S   3
 3178 2 01  výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii             S   3
 3179 2 09  textilná výroba - tkáč                           S   3
 3291 2 01  kožiarska výroba - výroba remenárskeho tovaru OU              S   3
 3686 2 03  stavebná výroba - murárske práce     OU                 S   3
 3686 2 10  stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU             S   3
 4572 2 04  poľnohospodárska výroba - rastlinná živočíšna výroba OU           S   3
 4572 2 06  poľnohospodárska výroba - oprava poľnohospodárskych strojov         S   3
 6486 2 00  opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc.    S   3
 6492 2 00  praktická škola                               S   3
 6494 2 00  služby a domáce práce - OU                         S   3

Odborné učilište
                                               Tel: 043 / 413 53 11
  Stavbárska 11                    Okres Martin             Fax:
  036 80 Martin                                        zssmt@zssmt.sk
  Číslo školy: 36133442
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál                 S    3

Odborné učilište
                                               Tel: 044 / 431 34 00
  Scota Viatora 8                  Okres Ružomberok            Fax:
  034 01 Ružomberok                                      keyzlar@zssos.sk
  Číslo školy: 710220065
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál                 S    3

Stredná odborná škola internátna pre žiakov s telesným postihnutím
                                               Tel: 041 / 565 32 09
                            Okres Žilina            Fax:
  010 08 Žilina                                   soutpmza@soutpmza.edu.sk
  Číslo školy: 36142131                                  www.soutpmza.edu.sk
3250 2 00 remenár sedlár                                 S    3
3370 2 00 čalúnnik                                    S    3
6451 2 00 aranžér                                     S    3
6452 2 00 fotograf                                    S    3
6497 2 00 pedikúra - manikúra                               S    3

Odborné učilište
                                               Tel: 041 / 525 20 92
  Fatranská 3321                    Okres Žilina            Fax:
  010 08 Žilina                                   soutpmza@soutpmza.edu.sk
  Číslo školy: 710168993                                 www.soutpmza.edu.sk
2985 2 00 cukrárska výroba                                S    3
3291 2 01 kožiarska výroba - výroba remenárskeho tovaru OU                S    3
3383 2 06 spracúvanie dreva - čalúnenie nábytku                      S    3
6486 2 00 opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc.      S    3
6491 2 02 obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru           S    3
                               115
             Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                    Banskobystrický kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška

                        Gymnáziá

Gymnázium Andreja Sládkoviča
                                    Tel: 048 / 415 32 40
  Komenského 18              Okres Banská Bystrica    Fax: 048 / 412 42 81
  974 01 Banská Bystrica                         gasbb@gasbb.sk
  Číslo školy: 00160521                         www.gasbb.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   4

Gymnázium J. G. Tajovského
                                     Tel: 048 / 413 52 37
  Tajovského 25              Okres Banská Bystrica    Fax: 048 / 413 43 79
  974 00 Banská Bystrica                        gymnazium@gjgt.sk
  Číslo školy: 00396869                            www.gjgt.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium               F    5     A

Gymnázium Mikuláša Kováča Banská Bystrica
                                     Tel: 048 / 423 00 61
  Mládežnícka 51              Okres Banská Bystrica    Fax:
  974 00 Banská Bystrica                        skola@gmkbb.edu.sk
  Číslo školy: 00626317                         www.gmkbb.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    8
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium               Š    5     A

Športové gymnázium
                                     Tel: 048 / 414 21 85
  Trieda SNP 54              Okres Banská Bystrica    Fax: 048 / 414 21 68
  974 01 Banská Bystrica                        sekretariat@osgbb.sk
  Číslo školy: 00516554                           www.sgbb.eu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 77 gymnázium - šport                      S    4     A

Katolícke gymnázium Š. Moyzesa
                                    Tel: 048 / 415 30 87
  Hurbanova 9               Okres Banská Bystrica    Fax: 048 / 415 30 86
  974 01 Banská Bystrica                          kgsm@kgsm.sk
  Číslo školy: 30232503                           www.kgsm.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   4
7902 5 00 gymnázium                          S   8

Evanjelické gymnázium
                                    Tel: 048 / 415 36 09
  Skuteckého 5               Okres Banská Bystrica    Fax: 048 / 430 34 90
  974 01 Banská Bystrica                         evg@stonline.sk
  Číslo školy: 30232171                          www.egymbb.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   8
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium               N   5     A

Súkromné gymnázium Orbis eruditionis
                                    Tel: 048 / 090 44 0582
  Zvolenská cesta 18            Okres Banská Bystrica    Fax:
  974 04 Banská Bystrica                         goebb@goebb.sk
  Číslo školy: 42011701                           www.goebb.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   4
                           116
                Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                    Banskobystrický kraj
Číslo    Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška
 7902 5 00 gymnázium                            S   8

Gymnázium Andreja Kmeťa
                                        Tel: 045 / 692 05 93
  A. Gwerkovej-Gőllnerovej 6        Okres Banská Štiavnica      Fax: 045 / 692 05 92
  969 17 Banská Štiavnica                          schranka@gymbs.sk
  Číslo školy: 00160539                              www.gymbs.sk
7902 5 00 gymnázium                             S    4
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                  A    5     A

Katolícke gymnázium sv. Františka Assiského
                                        Tel: 045 / 692 10 50
  Kammerhofská 1              Okres Banská Štiavnica       Fax: 045 / 691 13 35
  696 01 Banská Štiavnica                      kancelaria@gymkambs.edu.sk
  Číslo školy: 37958470
7902 5 00 gymnázium                             S     4

Gymnázium Jána Chalupku
                                        Tel: 048 / 611 40 47
  Štúrova 13                  Okres Brezno         Fax: 048 / 611 28 90
  977 18 Brezno                             skola@gymbrezno.edu.sk
  Číslo školy: 00160547                          www.gymbrezno.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                             S    4
7902 5 00 gymnázium                             S    8

Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová
                                       Tel: 048 / 617 28 10
  Družby 554/64                 Okres Brezno         Fax:
  976 81 Podbrezová                             pavlusova@sgzp.sk
  Číslo školy: 37999214                              www.sgzp.sk
7902 5 00 gymnázium – zameranie na informatiku               S   4
7902 5 77 gymnázium – šport                         S   4     A

Gymnázium
                                        Tel: 045 / 545 61 44
  Štúrova 849                  Okres Detva         Fax: 045 / 545 61 44
  962 12 Detva                                skola@gymdt.edu.sk
  Číslo školy: 17058554                            www.gymdt.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                             S    4

Gymnázium Andreja Sládkoviča
                                        Tel: 045 / 551 92 12
  M.R.Štefánika 8                Okres Krupina         Fax: 045 / 551 92 13
  963 01 Krupina                             gaska@gymsladka.edu.sk
  Číslo školy: 00160644                          www.gymsladka.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                             S    4

Gymnázium - Gimnázium
                                         Tel: 047 / 438 19 25
  Nám.padlých hrdinov 2             Okres Lučenec          Fax: 047 / 451 29 93
  986 15 Fiľakovo                           riaditelstvofil@hotmail.com
  Číslo školy: 00160580                            www.gymfilakovo.sk
7902 5 00 gymnázium                             S     4
7902 5 00 gymnázium                             M     4
                           117
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                  Banskobystrický kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy
                                       Tel: 047 / 433 32 32
  Haličská cesta 9           Okres Lučenec            Fax: 047 / 433 32 31
  984 03 Lučenec                              skola@gbstlc.edu.sk
  Číslo školy: 00160687                            www.gbstlc.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                            S    4
7902 5 00 gymnázium                            S    8

Súkromné gymnázium
                                       Tel: 047 / 433 17 86
  Fándlyho 3              Okres Lučenec            Fax: 047 / 433 17 86
  984 01 Lučenec                               fekiac@sgymlc.sk
  Číslo školy: 45024065                             www.gymlc.sk
7902 5 00 gymnázium                            S   4
7902 5 00 gymnázium                            S   8

Gymnázium
                                        Tel: 047 / 422 39 66
  Školská 3               Okres Poltár             Fax:
  987 01 Poltár                            riaditel@gympoltar.edu.sk
  Číslo školy: 35982438                          www.gympoltar.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                            S     4

Gymnázium Martina Kukučína
                                       Tel: 058 / 488 14 76
  Clementisova 1166           Okres Revúca            Fax: 058 / 442 27 49
  050 01 Revúca                               gmk@gmk-ra.edu.sk
  Číslo školy: 00161136                             www.gmk-ra.sk
7902 5 00 gymnázium                            S    4
7902 5 00 gymnázium                            S    8

Prvé slovenské literárne gymnázium
                                       Tel: 058 / 442 64 01
  Železničná 260             Okres Revúca            Fax: 058 / 488 10 20
  050 01 Revúca                             pslgrevuca@ferdonet.sk
  Číslo školy: 30197121                         www.pslgrevuca.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                            S    4

Gymnázium - Gimnázium
                                       Tel: 047 / 552 31 18
  Hurbanova 34              Okres Revúca            Fax: 047 / 552 31 18
  982 01 Tornaľa                       paul.wiliam.galo@gymtornala.edu.sk
  Číslo školy: 00160806                       www.gymtornala.edupage.org
7902 5 00 gymnázium                            M    4
7902 5 00 gymnázium                            M    8
7902 5 00 gymnázium                            S    4

Gymnázium Mateja Hrebendu
                                       Tel: 047 / 542 23 01
  Hlavná 431             Okres Rimavská Sobota         Fax: 047 / 542 23 01
  981 12 Hnúšťa                              gymhnusta@gmail.com
  Číslo školy: 00160610                           www.gymhnusta.eu
7902 5 00 gymnázium                            S    4
7902 5 00 gymnázium                            S    8
                        118
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                     Banskobystrický kraj
Číslo    Názov                                 Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                                 jazyk štúdia skúška
Gymnázium Ivana Kraska
                                             Tel: 047 / 562 14 71
  P. Hostinského 3              Okres Rimavská Sobota           Fax: 047 / 562 19 88
  979 01 Rimavská Sobota                                  gymrs_x@post.sk
  Číslo školy: 00160784                                   www.gymrs-x.sk
7902 5 00 gymnázium (1 športova tr.-30 žiakov/ dievčatá volejbal; chlapci futbal)   S    4     A
7902 5 00 gymnázium                                  S    4
7902 5 00 gymnázium                                  S    8
7902 5 00 gymnázium                                  M    4

Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom
maďarským - Tompa Mihály Református Gimnázium            Tel: 047 / 562 15 11
  Daxnerova 42                Okres Rimavská Sobota           Fax:
  979 01 Rimavská Sobota                                    tmrg@post.sk
  Číslo školy: 35988835                                     www.tmrg.sk
7902 5 00 gymnázium                                  M     4

Evanjelické gymnázium
                                            Tel: 047 / 549 32 00
  Jesenského 836               Okres Rimavská Sobota          Fax: 047 / 549 32 00
  980 61 Tisovec                                      skola@egtis.sk
  Číslo školy: 30231621                                    www.egtis.sk
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                       A    5    A
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                       A    8    A

Gymnázium Autusta Horislava Škultétyho
                                            Tel: 047 / 483 04 11
  Školská 21                   Okres Veľký Krtíš           Fax: 047 / 483 04 11
  990 01 Veľký Krtíš                                   gymvk@svsbb.sk
  Číslo školy: 00160709                                www.gahsvk.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                                  S   4
7902 5 00 gymnázium                                  S   8

Gymnázium Ľudovíta Štúra
                                             Tel: 045 / 533 39 20
  Hronská 1467/3                  Okres Zvolen            Fax: 045 / 533 33 02
  960 49 Zvolen                                   beata@golem.gymzv.sk
  Číslo školy: 00160865                                   www.gymzv.sk
7902 5 00 gymnázium                                  S    4

Gymnázium
                                             Tel: 045 / 532 41 84
  Ul. Okružná 2469                 Okres Zvolen            Fax: 045 / 532 51 47
  960 01 Zvolen                                  gymzv.osemr@zoznam.sk
  Číslo školy: 31941826                              www.gymzv8rocne.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                                  S    4
7902 5 00 gymnázium                                  S    8

Súkromné gymnázium
                                             Tel:
  ul. J. Kozačeka č. 4               Okres Zvolen            Fax:
  960 01 Zvolen                                   pinka.zv@orangemail.sk
  Číslo školy: 42002907                                www.pinkharmony.sk
7902 5 00 gymnázium (trieda zameraná na umeleckú výchovu)               S    4
7902 5 77 gymnázium - šport                              S    4   A
                             119
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Banskobystrický kraj
Číslo    Názov                              Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                             jazyk štúdia skúška
Gymnázium Františka Švantnera
                                          Tel: 045 / 685 70 92
  Bernolákova 9                  Okres Žarnovica         Fax: 045 / 685 70 92
  968 01 Nová Baňa                                gfs@gfsnbana.edu.sk
  Číslo školy: 00160725                              www.gfsnbana.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                               S    4
7902 5 00 gymnázium                               S    8

Gymnázium
                                           Tel: 045 / 674 29 59
  P.Križku 390/4                Okres Žiar nad Hronom        Fax: 045 / 674 29 59
  967 01 Kremnica                            riaditelna@gymkremnica.edu.sk
  Číslo školy: 00160636                            www.gymkremnica.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                                S    4

Súkromné gymnázium
                                           Tel: 045 / 674 30 92
  Dolná 48/19                 Okres Žiar nad Hronom        Fax:
  967 01 Kremnica                               skola@szsangykr.edu.sk
  Číslo školy: 45024006
7902 5 00 gymnázium                               S    8

Gymnázium
                                           Tel: 045 / 673 40 34
  J. Kollára 2                 Okres Žiar nad Hronom        Fax: 045 / 672 56 30
  965 01 Žiar nad Hronom                           sekretariat@gymzh.edu.sk
  Číslo školy: 00160881                               www.gymzh.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                               S    4
7902 5 00 gymnázium                               S    8


                         Konzervatóriá

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
                                           Tel: 048 / 412 32 14
  Skuteckého 27                Okres Banská Bystrica        Fax: 048 / 415 55 59
  974 01 Banská Bystrica                            konzerva@konzjlbbb.sk
  Číslo školy: 17059887                               www.konzjlbbb.sk
8227 6 00 tanec (1)                                S    4     A
8228 6 00 spev                                  S    4     A
8229 6 01 hudba - skladba                             S    4     A
8229 6 02 hudba - dirigovanie                           S    4     A
8229 6 03 hudba - hra na klavíri                         S    4     A
8229 6 04 hudba - hra na organe                          S    4     A
8229 6 05 hudba - hra na fl,hob,klar,fag,tru,les.r,poz,tube,bic.nástr.      S    4     A
8229 6 06 hudba-hra na husliach,viole,čele,kontrabase,harfe,git.,cimb.      S    4     A
8229 6 07 hudba - hra na akordeóne                        S    4     A
8229 6 08 hudba - cirkevná hudba                         S    4     A

Súkromné konzervatórium
                                          Tel:
  ul. J. Kozačeka 4                 Okres Zvolen          Fax:
  960 01 Zvolen                                pinka.zv@orangemail.sk
  Číslo školy: 42012376                              www.pinkharmony.sk
8226 6 00 hudobno-dramatické umenie                       S    4   A
8228 6 00 spev                                  S    4   A
8227 7 00 tanec                                 S    4   A
                             120
                Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Banskobystrický kraj
Číslo     Názov                             Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                            jazyk štúdia skúška
 8229 6 03  hudba - hra na klavíri                       S   4   A
 8229 6 05  hudba - hra na fl,hob,klar,fag,tru,les.r,poz,tube,bic.nástr.    S   4   A
 8229 6 06  hudba-hra na husliach,viole,čele,kontrabase,harfe,git.,cimb.    S   4   A
 8229 6 07  hudba - hra na akordeóne                      S   4   A


                       Stredné odborné školy
Stredná odborná škola
                                         Tel: 048 / 414 76 23
  Pod Bánošom 80                 Okres Banská Bystrica     Fax: 048 / 414 76 23
  974 11 Banská Bystrica                            zss@zssbanbb.edu.sk
  Číslo školy: 45017000                            www.zssbanbb.edu.sk
2954 2 00 mäsiar                               S    3
2964 2 00 cukrár                               S    3
2978 2 00 cukrár pekár                            S    3
4553 4 00 podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)                  S    4
4571 2 00 záhradník                              S    3
4582 2 00 včelár, včelárka                          S    3
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu               S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                        S    4

Stredná odborná škola
                                         Tel: 048 / 470 04 41
  Školská 5                    Okres Banská Bystrica     Fax: 048 / 423 05 59
  975 90 Banská Bystrica                           zssbb@zssbb.svsbb.sk
  Číslo školy: 00158496                              www.zssbb.edu.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                          S    5
6444 2 00 čašník, servírka                          S    3
6444 4 00 čašník, servírka                          S    4
6445 2 00 kuchár                               S    3
6445 4 00 kuchár                               S    4
6456 2 00 kaderník                              S    3

Stredná odborná škola
                                         Tel: 048 / 413 31 13
  Školská 7                    Okres Banská Bystrica     Fax: 048 / 413 10 65
  975 90 Banská Bystrica                            soustroj@stonline.sk
  Číslo školy: 710152785                           www.sssbb.stonline.sk
6352 6 00 obchod a podnikanie                         S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                        S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                         S    4
6451 2 00 aranžér                               S    3
6460 2 00 predavač                              S    3

Stredná odborná škola
                                         Tel: 048 / 413 31 93
  Tajovského 30                  Okres Banská Bystrica     Fax: 048 / 434 13 41
  975 90 Banská Bystrica                            soupteko@stonline.sk
  Číslo školy: 17055431                                www.sos-it.sk
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                     S    4
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                       S    4
3447 4 00 grafik digitálnych médií                      S    4
3774 4 00 mechanik telekomunikácií                      S    4
3778 4 00 technik informačných a telekomunikačných technológií        S    4
3792 4 00 poštový manipulant                         S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                        S    4
                               121
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                     Banskobystrický kraj
Číslo    Názov                                    Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                                    jazyk štúdia skúška

Stredná odborná škola
                                                Tel: 048 / 418 70 35
                        Okres Banská Bystrica              Fax: 048 / 418 70 36
  976 13 Slovenská Ľupča-Príboj č. 554                           soufoatpm@stonline.sk
  Číslo školy: 17053803                                 web.stonline.sk/soufoatpm
2860 4 04 chemik operátor-ochrana a tvorba životného prostredia               S     4
2861 2 01 prevádzkový chemik - priemyselná chémia                      S     3
2861 2 03 prevádzkový chemik - farmaceutická výroba                     S     3
2880 4 00 chémia a životné prostredie                            S     4
2888 4 00 operátor farmaceutickej výroby                          S     4
2889 2 01 chemik - chemicko-technologické procesy                      S     3
2889 2 02 chemik - farmaceutická výroba                           S     3
6446 4 00 kozmetik                                     S     4

Stredná odborná škola stavebná
                                                 Tel: 048 / 416 36 35
  Kremnička 10                Okres Banská Bystrica               Fax: 048 / 410 22 75
  974 00 Banská Bystrica                                sekretariat@soustkrbb.edu.sk
  Číslo školy: 00893391                                    www.soustkrbb.edu.sk
2435 2 00 klampiar                                      S    3
2464 2 00 strojný mechanik                                  S    3
2683 2 03 elektromechanik-rozvodné zariadenia                         S    3
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby                      S    4
3355 2 00 stolár                                       S    3
3446 4 00 grafik tlačových médií                               S    4
3453 4 00 tlačiar na polygrafických strojoch                         S    4
3471 4 00 reprodukčný grafik                                 S    4
3656 4 00 operátor stavebnej výroby (futbalová trieda-talentové skúšky)            S    4     A
3658 4 00 mechanik stavebnoinštalačných zariadení (futbalová trieda-talentové skúšky)     S    4     A
3661 2 00 murár                                        S    3
3663 2 00 tesár                                        S    3
3665 2 00 štukatér                                      S    3
3668 2 00 montér suchých stavieb                               S    3
3673 2 00 kachliar                                      S    3
3675 2 00 maliar                                       S    3
3677 2 00 pokrývač                                      S    3
3678 2 00 inštalatér                                     S    3
3684 2 00 strechár                                      S    3
3686 0 00 stavebná výroba                                   S    3
3686 0 27 stavebná výroba - klampiarske práce (4)                       S    3
3686 0 31 stavebná výroba - stolárske práce (4)                        S    2
3688 2 00 kominár                                       S    3
8504 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie dreva-stolárske práce                 S    4     A
8504 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva-rezbárske práce                 S    4     A

Stredná odborná škola elektrotechnická
                                                Tel: 048 / 416 14 96
  Zvolenská cesta 18             Okres Banská Bystrica              Fax: 048 / 416 19 44
  975 32 Banská Bystrica                                    souebb@souebb.sk
  Číslo školy: 710170327                                   www.sssbb.stonline.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                                S    4
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení               S    4
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                            S    4
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika                      S    3
2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika                        S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                              S    4
8545 2 00 zlatník a klenotník                                S    3     A
                             122
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Banskobystrický kraj
Číslo    Názov                             Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                            jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola automobilová
                                        Tel: 048 / 413 31 13
  Školská 7                   Okres Banská Bystrica    Fax: 048 / 413 10 65
  975 90 Banská Bystrica                            sssbb@stonline.sk
  Číslo školy: 37956108                           www.sssbb.stonline.sk
2433 2 00 obrábač kovov                           S    3
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia               S    3
2478 0 00 strojárska výroba                         S    2
2487 2 00 autoopravár                            S    3

Stredná odborná škola
                                        Tel: 045 / 683 07 11
  E.M.Šoltésovej 5               Okres Banská Štiavnica    Fax: 045 / 683 07 68
  969 51 Banská Štiavnica                         novak@soulesnickebs.sk
  Číslo školy: 00158895                           www.soulesbs.edu.sk
2466 2 04 mechanik opravár-lesné stroje a zariadenia            S    3
3666 2 00 vodár meliorátor                         S    3
4556 4 00 operátor lesnej techniky                     S    4
4565 2 00 lesokrajinár                           S    3
4571 2 00 záhradník                             S    3
4575 2 00 mechanizátor lesnej výroby                    S    3
4579 0 00 lesná výroba                           S    2
8504 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva-rezbárske práce        S    4     A

Stredná odborná škola lesnícka
                                       Tel: 045 / 691 11 31
  Akademická 16                 Okres Banská Štiavnica    Fax: 045 / 692 08 50
  969 26 Banská Štiavnica                           slsbs1@gmail.com
  Číslo školy: 00162710                            www.slsbs.edu.sk
4219 6 01 lesníctvo - lesnícka prevádzka                  S    4
4219 6 02 lesníctvo - krajinná ekológia                   S    4
4246 6 00 bioenergetika                           S    4

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                        Tel: 045 / 692 21 30
  Špitálska 4                  Okres Banská Štiavnica    Fax: 045 / 692 21 30
  969 56 Banská Štiavnica                          bacik@bb.telecom.sk
  Číslo školy: 37890077                            www.zssosbs.edu.sk
2433 2 00 obrábač kovov                           S    3
2464 2 01 strojný mechanik - stroje a zariadenia              S    3
2964 2 00 cukrár                              S    3
2978 2 00 cukrár pekár                           S    3
3137 4 01 operátor odevnej výroby - odevná výroba              S    4
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                      S    3
3178 0 00 výroba konfekcie                         S    2
3179 0 00 textilná výroba                          S    2
3355 2 00 stolár                              S    3
3383 0 00 spracúvanie dreva                         S    2
3656 4 01 operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie         S    4
3661 2 00 murár                               S    3
3663 2 00 tesár                               S    3
3673 2 00 kachliar                             S    3
3675 2 02 maliar - stavebná výroba                     S    3
3678 2 00 inštalatér                            S    3
3686 0 00 stavebná výroba                          S    2
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu              S    4
6352 6 00 obchod a podnikanie                        S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                       S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                        S    4
6446 4 00 kozmetik                             S    4
6456 2 00 kaderník                             S    3                             123
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                     Banskobystrický kraj
Číslo     Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                         jazyk štúdia skúška
 6489 2 00  hostinský, hostinská                     S   3
 8582 2 00  umelecký krajčír                       S   3   A

Stredná odborná škola
                                       Tel:
  Mládežnícka 3                  Okres Brezno       Fax: 048 / 612 27 17
  977 01 Brezno                             soubrezno@stonline.sk
  Číslo školy: 17053684                         www.soubrezno.edu.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                       S    4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                  S    4
2423 2 00 nástrojár                            S    3
2433 2 00 obrábač kovov                          S    3
2464 2 00 strojný mechanik                        S    3
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia              S    3
2478 0 00 strojárska výroba                        S    2
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                     S    3
3178 0 00 výroba konfekcie                        S    2
3355 2 00 stolár                             S    3
3678 2 00 inštalatér                           S    3
4557 4 00 podnikanie v poľnohospodárstve                 S    4
6444 4 00 čašník, servírka                        S    4
6460 2 00 predavač                            S    3
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník               S    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                      S    3

Súkromná stredná odborná škola hutnícka
                                       Tel: 048 / 617 18 84
  Družby 554/64                  Okres Brezno       Fax: 048 / 617 28 11
  976 81 Podbrezová                          pavlusova@ssouh.zelpo.sk
  Číslo školy: 37950711                             www.ssosh.sk
2262 4 00 hutník operátor (športová trieda)                S    4     A
2275 2 04 hutník - tvárnenie kovov                    S    3
2411 4 00 mechanik nastavovač                       S    4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení (športová trieda)         S    4     A
2433 2 00 obrábač kovov                          S    3
2464 2 00 strojný mechanik                        S    3
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia              S    3
2679 4 00 mechanik - mechatronik                     S    5
2683 2 04 elektromechanik-stroje a zariadenia               S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                     S    4

Stredná odborná škola podnikania
                                      Tel:
  Laskomerského 3                 Okres Brezno      Fax: 048 / 611 46 50
  977 46 Brezno                             spsbrezno@stonline.sk
  Číslo školy: 37998757                       www.ssbrezno.edupage.org
6341 6 00 škola podnikania                       S    4

Stredná odborná škola
                                       Tel: 045 / 545 57 73
  Štúrova 848                    Okres Detva       Fax: 045 / 545 52 46
  962 12 Detva                            sekretariat@sssdetva.edu.sk
  Číslo školy: 710220898                          www.sssdetva.edu.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                       S    4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                  S    4
2431 2 00 operátor v kovoobrábaní a službách               S    3
2433 2 00 obrábač kovov                          S    3
2439 2 00 lakovník                            S    3
2464 2 00 strojný mechanik                        S    3
2487 2 00 autoopravár                           S    3
2679 4 00 mechanik - mechatronik                     S    4
                              124
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Banskobystrický kraj
Číslo     Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                         jazyk štúdia skúška
 2686 2 00  mechanik elektronických zariadení              S   3
 2697 4 00  mechanik elektrotechnik                   S   4
 3272 2 00  zvrškár                           S   3
 3355 2 00  stolár                            S   3
 6445 2 00  kuchár                            S   3
 6475 2 00  technicko-administratívny pracovník             S   3

Stredná odborná škola
                                     Tel: 045 / 551 24 03
  Janka Jesenského 888/1             Okres Krupina     Fax: 045 / 551 24 03
  963 01 Krupina                             soupka@stonline.sk
  Číslo školy: 00159352                        www.soukrupina.edu.sk
2433 2 00 obrábač kovov                         S   3
2487 2 00 autoopravár                          S   3
2964 2 00 cukrár                            S   3
2982 0 00 potravinárska výroba                     S   2
3152 2 03 krajčír - univerzálne šitie odevov              S   3
3370 2 00 čalúnnik                           S   3
4557 4 01 podnikanie v poľnohospodárstve                S   4
4558 4 01 agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (4)        S   4
4572 0 00 poľnohospodárska výroba                    S   2
4574 2 00 opravár poľnohospodárskych strojov              S   3
6460 2 00 predavač                           S   3

Stredná odborná škola - Szakközépiskola
                                      Tel: 047 / 451 19 69
  Kalinčiakova 1584/8               Okres Lučenec     Fax: 047 / 451 19 71
  986 01 Fiľakovo                             soufil@stonline.sk
  Číslo školy: 37890069                         www.soukalfi.edu.sk
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                 M    4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                 S    4
2423 2 00 nástrojár                           S    3
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení    S    4
2433 2 00 obrábač kovov                         S    3
2435 2 01 klampiar-strojárska výroba                  S    3
2464 2 00 strojný mechanik                       S    3
2466 2 14 mechanik opravár-stroje a zariadenia v poľnohospodárstve   S    3
2466 2 14 mechanik opravár-stroje a zariadenia v poľnohospodárstve   M    3
2478 0 00 strojárska výroba                       S    2
2478 2 00 strojárska výroba                       S    3
2675 6 00 elektrotechnika             /V/         S    4
2679 4 00 mechanik - mechatronik                    S    4
2683 2 12 elektromechanik - automatizačná technika           S    3
2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika              S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                    S    4
3251 2 00 kožušník                           S    3
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby           S    4
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby           M    4
3355 2 00 stolár                            M    3
3355 2 00 stolár                            S    3
3370 2 00 čalúnnik                           S    3
3446 4 00 grafik tlačových médií                    S    4
3672 2 00 kamenár                            S    3
3678 2 00 inštalatér                          M    3
3684 2 00 strechár                           S    3
4561 2 01 poľnohospodár - mechanizácia                 M    3
4561 2 01 poľnohospodár - mechanizácia                 S    3
4567 2 00 poľnohospodárka pre služby na vidieku             S    3
4567 2 00 poľnohospodárka pre služby na vidieku             M    3
4571 2 00 záhradník                           S    3
4571 2 00 záhradník                           M    3
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník              S    3
8541 2 00 umelecký kováč a zámočník                   S    3     A                            125
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                    Banskobystrický kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška
 8541 2 00 umelecký kováč a zámočník                  M   3   A

Stredná odborná škola
                                     Tel: 047 / 432 36 91
  Zvolenská cesta 83                Okres Lučenec     Fax: 047 / 432 18 66
  984 01 Lučenec                               zssslc@post.sk
  Číslo školy: 37890221                            www.zssslc.sk
2435 2 01 klampiar-strojárska výroba                 S     3
2439 2 00 lakovník                          S     3
2464 2 00 strojný mechanik                      S     3
2487 2 00 autoopravár                         S     3
2490 4 00 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle     S     4
2672 4 13 mechanik elektronik-autoelektronika             S     4
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                 S     4
2686 2 00 mechanik elektronických zariadení              S     3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                   S     4
2954 2 00 mäsiar                           S     3
2962 2 00 pekár                            S     3
2964 2 00 cukrár                           S     3
2968 2 02 mäsiar údenár - predaj mäsa a mäsových výrobkov       S     3
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                   S     3
3155 6 00 grafické systémy v odevníctve                S     4
3759 4 00 komerčný pracovník v doprave                S     4
4210 6 00 agropodnikanie                       S     4
4210 6 09 agropodnikanie - záhradnícka výroba             S     4
4210 6 11 agropodnikanie - agroturistika               S     4
4210 6 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo           S     4
4580 2 02 chovateľ - chov koní a jazdectvo              S     3
6323 6 00 hotelová akadémia                      S     5
6341 6 00 škola podnikania                      S     4
6362 6 00 kozmetička a vizážistka                   S     4
6405 4 00 pracovník marketingu                    S     4
6444 2 00 čašník, servírka                      S     3
6444 4 00 čašník, servírka                      S     4
6445 2 00 kuchár                           S     3
6445 4 00 kuchár                           S     4
6456 2 00 kaderník                          S     3
6460 2 00 predavač                          S     3
6489 2 00 hostinský, hostinská                    S     3
8545 2 00 zlatník a klenotník                     S     3    A

Stredná odborná škola technická
                                      Tel: 047 / 433 12 05
  Dukelských hrdinov 2               Okres Lučenec     Fax: 047 / 433 12 10
  984 01 Lučenec                          riaditelsouslc@zoznam.sk
  Číslo školy: 00893307                           www.soulc.edu.sk
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                 S    4
2683 2 03 elektromechanik-rozvodné zariadenia             S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                   S    4
3355 2 00 stolár                            S    3
3447 4 00 grafik digitálnych médií                   S    4
3656 4 00 operátor stavebnej výroby                  S    4
3658 4 00 mechanik stavebnoinštalačných zariadení           S    4
3661 2 00 murár                            S    3
3661 2 00 murár                            M    3
3663 2 00 tesár                            M    3
3668 2 00 montér suchých stavieb                    S    3
3675 2 00 maliar                            S    3
3675 2 00 maliar                            M    3
3678 2 00 inštalatér                          S    3
3678 2 00 inštalatér                          M    3
3686 0 00 stavebná výroba                       S    2
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník             S    3                             126
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                     Banskobystrický kraj
Číslo    Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                            jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola
                                        Tel: 047 / 422 23 10
  Železničná 5                  Okres Poltár        Fax: 047 / 422 22 64
  987 01 Poltár                             soup.poltar@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 00159263                           www.soupoltar.edu.sk
2466 2 04 mechanik opravár-lesné stroje a zariadenia            S    3
2738 2 02 operátor sklárskej výroby-obsluha sklárskych automatov      S    3
2738 2 06 operátor sklárskej výroby-brúsenie skla              S    3
2755 2 00 maliar skla a keramiky                      S    3
2756 2 05 sklár - úprava a zošľachťovanie skla               S    3
2860 4 00 chemik operátor                          S    4
2878 2 00 biochemik                             S    3
2889 2 00 chemik                              S    3
2962 2 00 pekár                               S    3
2964 2 00 cukrár                              S    3
2978 2 00 cukrár pekár                           S    3
2982 0 00 potravinárska výroba                       S    2
3355 2 00 stolár                              S    3
4524 2 00 agromechanizátor, opravár                     S    3
4557 4 01 podnikanie v poľnohospodárstve                  S    4
4558 4 01 agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (4)          S    4
4561 2 01 poľnohospodár - mechanizácia                   S    3
4561 2 02 poľnohospodár - farmárstvo                    S    3
4561 2 03 poľnohospodár - služby                      S    3
4567 2 01 poľnohospodárka pre služby na vidieku               S    3
4572 0 00 poľnohospodárska výroba                      S    2
4575 2 00 mechanizátor lesnej výroby                    S    3
4579 0 00 lesná výroba                           S    2
4580 2 03 chovateľ - chov oviec                       S    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                       S    3

Stredná odborná škola
                                        Tel: 058 / 443 15 11
  Generála Viesta č. 6              Okres Revúca        Fax: 058 / 488 11 27
  050 01 Revúca                              zsosrevuca@stonline.sk
  Číslo školy: 37890182                          www.zsosrevuca.edu.sk
2381 6 00 strojárstvo                            S    4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                   S    4
2433 2 00 obrábač kovov                           S    3
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia               S    3
2478 0 00 strojárska výroba                         S    2
2490 4 01 manaž.výr.a kontr.v autom.priem.-autom.diely a príslušenstvo   S    4
2675 6 00 elektrotechnika             /V/           S    4
2683 2 04 elektromechanik-stroje a zariadenia                S    3
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika              S    3
2686 2 00 mechanik elektronických zariadení                 S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                      S    4
3178 0 00 výroba konfekcie                         S    2
3355 2 00 stolár                              S    3
3661 2 00 murár                               S    3
3686 0 00 stavebná výroba                          S    2
3917 6 00 technické a informatické služby                  S    4
3917 6 03 technické a informatické služby-v elektrotechnike         S    4
3918 6 00 technické lýceum                         S    4
6341 6 00 škola podnikania                         S    4
6449 0 00 technické služby v autoservise                  S    2
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník                S    3
                            127
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                     Banskobystrický kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška
Súkromná stredná odborná škola
                                      Tel: 058 / 442 27 40
  Železničná 2                   Okres Revúca      Fax:
  050 01 Revúca                             zssormisa@gmail.com
  Číslo školy: 37998676
2964 2 00 cukrár                            S    3
6317 6 00 obchodná akadémia                       S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                      S    4
6451 2 00 aranžér                            S    3    A
6456 2 00 kaderník                           S    3
6460 2 02 predavač - rozličný tovar                   S    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                     S    3

Stredná odborná škola - Szakközépiskola
                                      Tel: 047 / 552 26 74
  Šafárikova 56                  Okres Revúca      Fax: 047 / 552 26 58
  982 01 Tornaľa                            so-skola@tornala.com
  Číslo školy: 00894818                       www.so-skola.tornala.com
3125 4 00 odevníctvo                          M    4
3137 4 01 operátor odevnej výroby - odevná výroba            M    4
3137 4 01 operátor odevnej výroby - odevná výroba            S    4
3152 2 01 krajčír - pánske odevy                    M    3
3152 2 01 krajčír - pánske odevy                    S    3
3178 2 00 výroba konfekcie                       M    2
6352 6 00 obchod a podnikanie                      S    4
6456 2 00 kaderník                           S    3
6460 2 00 predavač                           S    3
6460 2 00 predavač                           M    3
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník              S    3
7646 6 00 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť            S    4

Stredná odborná škola
                                      Tel: 047 / 542 24 26
  Hlavná 425                 Okres Rimavská Sobota    Fax:
  981 11 Hnúšťa                             sss@doshnusta.edu.sk
  Číslo školy: 37956230                        www.doshnusta.edu.sk
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                 S    4
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia             S    3
2478 0 00 strojárska výroba                       S    2
2860 4 04 chemik operátor-ochrana a tvorba životného prostredia     S    4
2866 2 01 Gumár - plastikár pre spracovanie kaučuku           S    3
3148 2 00 gubár                             S    3
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                    S    3
3178 0 00 výroba konfekcie                       S    2
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby           S    4
3355 2 00 stolár                            S    3
3383 0 00 spracúvanie dreva                       S    2
6352 6 00 obchod a podnikanie                      S    4
6449 0 00 technické služby v autoservise                S    2
7647 3 00 opatrovateľka                         S    3
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                 S    4
8541 2 00 umelecký kováč a zámočník                   S    3     A

Stredná odborná škola
                                     Tel: 047 / 562 15 27
  Okružná 61                 Okres Rimavská Sobota    Fax: 047 / 562 15 27
  979 01 Rimavská Sobota                         skola@zssrs.edu.sk
  Číslo školy: 37898337                          www.zssrs.edu.sk
2490 4 00 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle      S    4
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                  S    4
2955 2 00 mäsiar, lahôdkár                       S    3                            128
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                     Banskobystrický kraj
Číslo     Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                           jazyk štúdia skúška
 2958 4 00  kontrolór potravín                       S   4
 2962 2 00  pekár                              S   3
 2962 2 00  pekár                              M   3
 2964 2 00  cukrár                             M   3
 2964 2 00  cukrár                             S   3
 3760 6 00  prevádzka a ekonomika dopravy                  S   4
 3760 6 06  prevádzka a ekonomika dopravy-logistika v doprave        S   4
 3765 6 00  technika a prevádzka dopravy                  S   4
 4210 6 00  agropodnikanie                         S   4
 4243 6 01  mechanizácia pôdohospodárstva-mechaniz.poľnohospod.výroby    S   4
 4243 6 02  mechanizácia pôdohospodárstva-opravárenstvo           S   4
 4243 6 03  mechanizácia pôdohospodárstva-technické služby na vidieku    S   4
 4246 6 00  bioenergetika                          S   4
 4524 2 00  agromechanizátor, opravár                    S   3
 4524 2 00  agromechanizátor, opravár                    M   3
 4553 4 00  podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)                M   4
 4553 4 00  podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)                S   4
 4558 4 01  agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (4)         M   4
 4558 4 01  agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (4)         S   4
 4571 2 00  záhradník                            S   3
 4572 0 00  poľnohospodárska výroba                     S   2
 6405 4 00  pracovník marketingu                      S   4

Stredná odborná škola
                                         Tel: 047 / 562 30 11
  Športová 1                  Okres Rimavská Sobota      Fax: 047 / 563 49 15
  979 01 Rimavská Sobota                        spojenaskola@sousrs.edu.sk
  Číslo školy: 710220855                            www.sousrs.edu.sk
2683 2 04 elektromechanik-stroje a zariadenia                 S    3
2964 2 00 cukrár                               S    3
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                       S    3
3274 2 00 obuvník                               S    3
3661 2 00 murár                                S    3
3672 2 00 kamenár                               S    3
3675 2 00 maliar                               S    3
3678 2 00 inštalatér                             S    3
3686 0 00 stavebná výroba                           S    2
6323 6 00 hotelová akadémia                          S    5
6442 4 00 obchodný pracovník                         S    4
6444 2 00 čašník, servírka                          S    3
6444 4 00 čašník, servírka                          S    4
6445 2 00 kuchár                               S    3
6446 4 00 kozmetik                              S    4
6451 2 00 aranžér                               S    3
6456 2 00 kaderník                              S    3
6460 2 00 predavač                              S    3

Stredná odborná škola
                                         Tel: 047 / 549 32 12
  Jesenského 903                Okres Rimavská Sobota      Fax: 047 / 549 46 35
  980 61 Tisovec                                spsti@spsti.svsbb.sk
  Číslo školy: 00161632                              www.spsti.szm.sk
2381 6 00 strojárstvo                            S     4
2675 6 00 elektrotechnika              /V/           S     4
2848 6 00 chemická informatika                        S     4
2850 6 00 chémia                               S     4
3917 6 02 technické a informatické služby-v strojárstve           S     4
3917 6 04 technické a informatické služby-v chémii              S     4
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu              S     4
                             129
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                     Banskobystrický kraj
Číslo    Názov                               Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                               jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola technická -Műszaki Szakközépiskola
                                            Tel: 047 / 563 42 30
  Školská 15                 Okres Rimavská Sobota         Fax: 047 / 563 42 31
  979 01 Rimavská Sobota                              strojar@soustrojrs.sk
  Číslo školy: 17050481                                www.soustrojars.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač (športová trieda – futbal)              S    4     A
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení          S    4
2431 2 00 operátor v kovoobrábaní a službách                    S    3
2433 2 00 obrábač kovov                              S    3
2464 2 00 strojný mechanik                             S    3
2477 0 00 obrábanie kovov                             S    2
2478 0 00 strojárska výroba                            S    2
2487 2 00 autoopravár                               M    3
2487 2 00 autoopravár                               S    3
2488 2 00 mechanik špecialista automobilovej výroby                S    3
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika                 S    3
2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika                   S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik (športová trieda – futbal)            M    4     A
2697 4 00 mechanik elektrotechnik (športová trieda – futbal)            S    4     A
3447 4 00 grafik digitálnych médií                         S    4
6449 0 00 technické služby v autoservise                      M    2
6449 0 00 technické služby v autoservise                      S    2
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník                   S    3

Stredná odborná škola
                                            Tel: 047 / 483 02 95
  Poľná ulica 10                 Okres Veľký Krtíš          Fax: 047 / 491 15 33
  990 01 Veľký Krtíš                                   zssvk@svsbb.sk
  Číslo školy: 37890051                                www.soustrovk.sk
2381 6 00 strojárstvo                               S    4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                       S    4
2433 2 00 obrábač kovov                              S    3
2464 2 00 strojný mechanik                             S    3
2675 6 00 elektrotechnika             /V/               S    4
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                       S    4
2683 2 04 elektromechanik-stroje a zariadenia                   S    3
2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika                   S    3
2686 2 00 mechanik elektronických zariadení                    S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                         S    4
3447 4 00 grafik digitálnych médií                         S    4
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy                      S    4
3765 6 00 technika a prevádzka dopravy                       S    4
3917 6 03 technické a informatické služby-v elektrotechnike            S    4
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu                 S    4
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník                   S    4
7237 6 03 informačné systémy a služby-hospodárske informácie            S    4

Stredná odborná škola
                                           Tel: 047 / 489 32 81
  Gottwaldova 70/43               Okres Veľký Krtíš          Fax: 047 / 489 32 81
  991 06 Želovce                               zsspzelovceriad@stonline.sk
  Číslo školy: 37890191                             www.zsspzelovce.szm.sk
2466 2 05 mechanik opravár-poľnohospodárska technika rastlinnej výroby       S    3
2466 2 08 mechanik opravár-renovácia poľnohospodárskej techniky a kováčstvo    S    3
2878 2 03 biochemik - liehovarnícka výroba a výroba vína              S    3
2962 2 00 pekár                                  S    3
2964 2 00 cukrár                                  S    3
2982 0 00 potravinárska výroba                           S    2
3668 2 00 montér suchých stavieb                          S    3
3916 6 00 životné prostredie                            S    4
4210 6 00 agropodnikanie                              S    4
4211 6 26 záhradníctvo-sadovnícka a krajinárska tvorba               S    4                             130
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Banskobystrický kraj
Číslo     Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                         jazyk štúdia skúška
 4236 6 00  ekonomika pôdohospodárstva                  S   4
 4558 4 01  agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (4)       S   4
 4560 2 02  pestovateľ - ovocinárstvo a včelárstvo            S   3
 4560 2 04  pestovateľ - vinohradníctvo                 S   3
 4561 2 00  poľnohospodár                        S   3
 4561 2 03  poľnohospodár - služby                    S   3
 4567 2 01  poľnohospodárka pre služby na vidieku            S   3
 4569 2 00  viazač - aranžér kvetín                   S   3
 4571 2 00  záhradník                          S   3
 4572 0 00  poľnohospodárska výroba                   S   2
 6405 4 00  pracovník marketingu                     S   4
 6460 2 00  predavač                           S   3

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                       Tel: 047 / 487 02 71
  Jarmočná 1                   Okres Veľký Krtíš     Fax: 047 / 487 00 05
  992 80 Modrý Kameň                               sou@oamk.sk
  Číslo školy: 710220871                             www.oamk.sk
2964 2 00 cukrár                             S    3
3152 2 03 krajčír - univerzálne šitie odevov               S    3
3178 0 00 výroba konfekcie                        S    2
3274 2 00 obuvník                            S    3
3355 2 00 stolár                             S    3
3656 4 00 operátor stavebnej výroby                   S    4
3661 2 00 murár                             S    3
3663 2 00 tesár                             S    3
3675 2 00 maliar                             S    3
3676 2 00 izolatér                            S    3
3678 2 00 inštalatér                           S    3
3686 0 00 stavebná výroba                        S    2
6442 4 00 obchodný pracovník                       S    4
6444 2 00 čašník, servírka                        S    3
6444 4 00 čašník, servírka                        S    4
6445 2 00 kuchár                             S    3
6445 4 00 kuchár                             S    4

Stredná odborná škola drevárska
                                      Tel: 045 / 524 21 35
  Lučenecká cesta 2193/17              Okres Zvolen     Fax: 045 / 524 21 88
  960 01 Zvolen                                spsdrev@post.sk
  Číslo školy: 37956469                         www.zssdrevzv.edu.sk
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                  S    4
3336 6 00 drevárstvo a nábytkárstvo                   S    4
3337 6 00 výroba hudobných nástrojov                   S    4
3355 2 00 stolár                             S    3
3370 2 00 čalúnnik                            S    3
3663 2 00 tesár                             S    3
3917 6 00 technické a informatické služby                S    4
3964 6 00 ochrana osôb a majetku pred požiarom              S    4
8269 6 00 tvorba nábytku a interiéru                   S    4     A

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
                                       Tel: 045 / 532 08 20
  Lieskovská cesta 1                Okres Zvolen      Fax: 045 / 532 38 12
  960 03 Zvolen                           sekretariat@spoazv.edu.sk
  Číslo školy: 710220863                          www.spoazv.edu.sk
4210 6 00 agropodnikanie                         S    4
                             131
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                     Banskobystrický kraj
Číslo    Názov                                  Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                                 jazyk štúdia skúška
Súkromná stredná odborná škola podnikania
                                             Tel:
  Ul. Nám. Mládeže 587/17              Okres Zvolen             Fax:
  960 01 Zvolen
  Číslo školy: 45024731
6341 6 00 škola podnikania                              S     4
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                        S     4

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
                                             Tel: 045 / 542 90 66
  Jabloňová 1351                  Okres Zvolen             Fax: 045 / 533 40 31
  961 50 Zvolen                                        zsss@zsss.sk
  Číslo školy: 37890115                                     www.zsss.sk
2964 2 00 cukrár                                   S    3
3152 2 01 krajčír - pánske odevy                           S    3
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                           S    3
6323 6 00 hotelová akadémia                              S    5
6328 6 01 ekonomické a obchodné služby-manažment obchodu (2)             S    4
6329 6 02 obchodné a informačné služby - riadenie podniku               S    4
6362 6 00 kozmetička a vizážistka                           S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                            S    4
6444 2 00 čašník, servírka                              S    3
6444 4 00 čašník, servírka                              S    4
6445 2 00 kuchár                                   S    3
6445 4 00 kuchár                                   S    4
6446 4 00 kozmetik                                  S    4
6456 2 00 kaderník                                  S    3
6460 2 00 predavač                                  S    3
8298 6 00 odevný dizajn                                S    4     A

Stredná odborná škola technická
                                             Tel: 045 / 533 06 89
  J. Švermu 1                    Okres Zvolen             Fax: 045 / 536 61 85
  960 59 Zvolen                                       zsszv@zsszv.sk
  Číslo školy: 45015171                                    www.zsszv.sk
2381 6 00 strojárstvo                                 S    4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                        S    4
2433 2 00 obrábač kovov                                S    3
2464 2 00 strojný mechanik                              S    3
2478 0 00 strojárska výroba                              S    2
2487 2 00 autoopravár                                 S    3
2672 4 07 mechanik elektronik-spotrebná elektronika                  S    4
2672 4 12 mechanik elektronik-telekomunikačná a zabezpečovacia technika v doprave   S    4
2683 2 00 elektromechanik                               S    3
2683 2 04 elektromechanik-stroje a zariadenia                     S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                           S    4
3759 4 00 komerčný pracovník v doprave                        S    4
6341 6 00 škola podnikania                              S    4
6449 0 00 technické služby v autoservise                       S    2

Stredná odborná škola
                                              Tel: 045 / 681 23 71
  Bystrická 4                   Okres Žarnovica            Fax:
  968 01 Žarnovica                                    sekretariat@soszc.eu
  Číslo školy: 00891827
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                         S     4
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika                   S     3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                           S     4
3355 2 00 stolár                                   S     3
3370 2 00 čalúnnik                                  S     3
3663 2 00 tesár                                    S     3                             132
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Banskobystrický kraj
Číslo     Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                           jazyk štúdia skúška
 3675 2 00  maliar                             S   3
 6317 6 00  obchodná akadémia                        S   4
 6405 4 00  pracovník marketingu                      S   4
 6442 4 00  obchodný pracovník                       S   4
 6460 2 00  predavač                            S   3
 7237 6 03  informačné systémy a služby-hospodárske informácie       S   4
 7237 6 04  informačné systémy a služby-verejné knižnice          S   4
 8504 4 01  umeleckoremeselné spracúvanie dreva-stolárske práce       S   4   A

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                        Tel: 045 / 685 72 16
  Osvety 17                    Okres Žarnovica       Fax: 045 / 685 55 85
  968 28 Nová Baňa                              sekretariat@zssnb.sk
  Číslo školy: 37956124                               www.zssnb.sk
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia               S     3
2466 2 05 mechanik opravár-poľnohospodárska technika rastlinnej výroby   S     3
2466 2 14 mechanik opravár-stroje a zariadenia v poľnohospodárstve     S     3
2964 2 00 cukrár                              S     3
4524 2 00 agromechanizátor, opravár                    S     3
4529 2 00 pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby          S     3
4558 4 02 agropodnikateľ - turistika na vidieku (4)            S     4
4574 2 00 opravár poľnohospodárskych strojov                S     3
6341 6 00 škola podnikania                         S     4
6352 6 00 obchod a podnikanie                       S     4
6444 2 00 čašník, servírka                         S     3
6445 2 00 kuchár                              S     3
6445 4 00 kuchár                              S     4
6460 2 00 predavač                             S     3
6489 2 00 hostinský, hostinská                       S     3
7647 3 00 opatrovateľka                          S     2
8541 2 00 umelecký kováč a zámočník                    S     3    A

Súkromná stredná odborná škola
                                        Tel: 045 / 676 12 07
  Kopaničná 238                Okres Žiar nad Hronom     Fax:
  966 01 Hliník nad Hronom                        souhlinik@orangemail.sk
  Číslo školy: 00891461                             www.souhlinik.sk
2411 4 01 mechanik nastavovač-obrábacie stroje a linky           S    4
2414 1 00 strojárstvo                            S    2
2433 2 01 obrábač kovov-univerzálne obrábanie                S    3
2433 2 02 obrábač kovov-sústruženie                     S    3
2464 2 01 strojný mechanik - stroje a zariadenia              S    3
2464 2 07 strojný mechanik - zváranie                    S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                      S    3
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                      S    3
3453 4 00 tlačiar na polygrafických strojoch                S    4
3678 2 00 inštalatér                            S    3
3757 4 01 dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava           S    4
3759 4 07 komerčný pracovník v doprave-dopravná logistika          S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                       S    4

Súkromná stredná odborná škola
                                        Tel: 045 / 676 12 07
  Kopaničná 238                Okres Žiar nad Hronom     Fax:
  966 01 Hliník nad Hronom                       souhlinik@orangermail.sk
  Číslo školy: 710151763                            www.souhlinik.sk
2477 0 00 obrábanie kovov                          S    2
2478 0 00 strojárska výroba                         S    2
                             133
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Banskobystrický kraj
Číslo   Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                      Tel: 045 / 672 44 50
  Jilemnického 1282             Okres Žiar nad Hronom     Fax: 045 / 672 44 50
  965 01 Žiar nad Hronom                         sou_hazh@stonline.sk
  Číslo školy: 37890085                           www.zsszh.edu.sk
2964 2 00 cukrár                             S    3
6323 6 00 hotelová akadémia                       S    5
6352 6 00 obchod a podnikanie                      S    4
6444 4 00 čašník, servírka                        S    4
6445 4 00 kuchár                             S    4
6456 2 00 kaderník                            S    3
6460 2 00 predavač                            S    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                      S    3

Súkromná stredná odborná škola technická
                                       Tel: 045 / 673 22 68
  Dr.Janského 10               Okres Žiar nad Hronom     Fax: 045 / 673 33 94
  965 60 Žiar nad Hronom                        ssos.intech@gmail.com
  Číslo školy: 45022631                             www.zssdjzh.sk
2387 6 00 mechatronika                          S     4
2401 2 00 zlievač                            S     3
2411 4 00 mechanik nastavovač                      S     4
2412 4 00 mechanik číslicovo riadených strojov              S     4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                  S     4
2423 2 00 nástrojár                           S     3
2430 2 00 operátor strojárskej výroby                  S     3
2433 2 00 obrábač kovov                         S     3
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia              S     3
2675 6 00 elektrotechnika             /V/          S     4
2679 4 00 mechanik - mechatronik                     S     5
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                  S     4
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika            S     3
2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika              S     3
3678 2 00 inštalatér                           S     3
3918 6 00 technické lýceum                        S     4
6341 6 00 škola podnikania                        S     4
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník              S     3


                   Stredné priemyselné školy

Stredná priemyselná škola stavebná
                                      Tel: 048 / 415 47 24
  Skuteckého 20                Okres Banská Bystrica    Fax: 048 / 415 47 77
  974 01 Banská Bystrica                         plavcova@centrum.sk
  Číslo školy: 00161489                           www.spssbb.edu.sk
3650 6 00 staviteľstvo                          S    4
3917 6 00 technické a informatické služby                S    4

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
                                       Tel: 048 / 415 31 01
  Hurbanova 6                 Okres Banská Bystrica     Fax: 048 / 415 31 00
  975 18 Banská Bystrica                            spsjm@spsjm.sk
  Číslo školy: 00161471                             www.spsjm.sk
2675 6 00 elektrotechnika             /V/          S    4
2694 6 00 informačné a sieťové technológie                S    4
3917 6 00 technické a informatické služby                S    4
3918 6 00 technické lýceum                        S    4
                            134
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Banskobystrický kraj
Číslo    Názov                                      Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                                      jazyk štúdia skúška
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
                                                   Tel: 045 / 691 14 31
  Akademická 13                 Okres Banská Štiavnica              Fax: 045 / 692 23 68
  969 15 Banská Štiavnica                                     spravca@mikovini.sk
  Číslo školy: 00161667                                        www.mikovini.sk
2141 6 00 geológia a baníctvo                                  S    4
2144 6 00 ťažba a spracovanie kameňa                               S    4
2147 6 00 kamenárstvo                                      S    4
2235 6 00 hutníctvo                                       S    4
2241 6 00 polytechnika                                      S    4
2840 6 00 biotechnológia a farmakológia                             S    4
2841 6 00 technológia ochrany a tvorby životného prostredia                   S    4
2848 6 00 chemická informatika                                  S    4
2949 6 00 výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín                     S    4
3692 6 00 geodézia, kartografia a kataster                            S    4
3916 6 00 životné prostredie                                   S    4
3917 6 00 technické a informatické služby                            S    4
8245 6 02 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - kovy                        S    4     A
8245 6 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo-omietky a štuková výzdoba              S    4     A
8260 6 00 propagačné výtvarníctvo                                S    4     A
8264 6 01 konz.a rešt.práce - papier,staré tlače a knižné väzby                 S    4     A
8298 6 00 odevný dizajn                                     S    4     A

Stredná priemyselná škola
                                                  Tel: 048 / 611 40 65
  Laskomerského 3                   Okres Brezno                Fax: 048 / 611 46 50
  977 46 Brezno                                        spsbrezno@stonline.sk
  Číslo školy: 710218192                                  www.ssbrezno.edupage.org
2398 6 00 základy techniky (1)                                 S    4
2675 6 00 elektrotechnika              /V/                    S    4
2699 6 14 technik v elektrotechnike-informačné technológ (1)                  S    4
3917 6 02 technické a informatické služby-v strojárstve                    S    4

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari
Szakközépiskola                             Tel: 047 / 432 10 72
  B. Němcovej 1                   Okres Lučenec                 Fax: 047 / 433 32 00
  984 15 Lučenec                                    sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk
  Číslo školy: 00161560                                    www.spsstavebnalc.edu.sk
3650 6 00 staviteľstvo                                      M    4
3650 6 00 staviteľstvo (z toho 1 športova trieda/30 deti - atletika,basketbal,futbal)       S    4
3692 6 00 geodézia, kartografia a kataster                            S    4
3692 6 00 geodézia, kartografia a kataster                            M    4
3917 6 06 technické a informatické služby-v stavebníctve                     S    4

Stredná priemyselná škola potravinárska
                                                  Tel: 047 / 562 30 11
  Športová 1                   Okres Rimavská Sobota              Fax: 047 / 563 49 15
  979 01 Rimavská Sobota                                  spojenaskola@sousrs.edu.sk
  Číslo školy: 42007569                                      www.sousrs.edu.sk
2841 6 00 technológia ochrany a tvorby životného prostredia                   S    4
2940 6 00 potravinárstvo                                     M    4
2940 6 00 potravinárstvo                                     S    4

Stredná priemyselná škola dopravná
                                                   Tel: 045 / 536 03 90
  Sokolská 911/94                   Okres Zvolen                 Fax: 045 / 533 30 97
  960 01 Zvolen                                       sekretariat@dopravnazv.sk
  Číslo školy: 00215589                                       www.dopravnazv.sk
3739 6 00 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách                     S    4
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy                             S    4
                               135
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Banskobystrický kraj
Číslo     Názov                             Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                            jazyk štúdia skúška
 3765 6 00  technika a prevádzka dopravy                    S   4
 3917 6 03  technické a informatické služby-v elektrotechnike         S   4
 3917 6 07  technické a informatické služby-prevádzka a ekonom. železníc    S   4
 3917 6 09  technické a informatické služby-zasielateľstvo           S   4


                           Akadémie

Obchodná akadémia
                                         Tel: 048 / 423 07 00
  Tajovského 25                 Okres Banská Bystrica      Fax: 048 / 413 23 55
  975 73 Banská Bystrica                               oa@oatabb.sk
  Číslo školy: 00162027                               www.oatabb.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                           S   4

Súkromná hotelová akadémia Joergesov dom, n.o.
                                          Tel: 045 / 692 10 95
  Drieňová 12                 Okres Banská Štiavnica       Fax: 045 / 692 10 92
  969 16 Banská Štiavnica                             sekretariat@sha.sk
  Číslo školy: 31908543                          web.stonline.sk/shakademia
6323 6 00 hotelová akadémia                          S     5

Hotelová akadémia
                                          Tel: 048 / 611 26 41
  Malinovského 1                  Okres Brezno         Fax: 048 / 611 33 39
  977 01 Brezno                                 habrezno@stonline.sk
  Číslo školy: 00162035                               www.habrezno.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                           S    5
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu                S    4

Obchodná akadémia
                                          Tel: 048 / 611 26 41
  Malinovského 1                  Okres Brezno         Fax: 048 / 611 33 39
  977 01 Brezno                                 habrezno@stonline.sk
  Číslo školy: 35652454                               www.habrezno.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                           S    4

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG
                                          Tel: 048 / 611 19 92
  Školská 1                     Okres Brezno          Fax:
  977 56 Brezno                                     info@spsa.sk
  Číslo školy: 42004802
7646 6 00 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť                S     4
7649 6 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo           S     4   A
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                     S     4

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG
                                          Tel:
  Štefánikova 1550                 Okres Brezno          Fax:
  066 01 Humenné
  Číslo školy: 999999999
7646 6 00 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť                S     4
7649 6 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo           S     4   A
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                     S     4
                              136
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                     Banskobystrický kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                          jazyk štúdia skúška
Obchodná akadémia
                                       Tel: 045 / 545 57 73
  Štúrova 848                   Okres Detva        Fax: 045 / 545 52 46
  962 12 Detva                            sekretariat@sssdetva.edu.sk
  Číslo školy: 710170300                          www.sssdetva.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4

Obchodná akadémia
                                       Tel: 045 / 551 92 12
  M. R. Štefánika 8               Okres Krupina       Fax: 045 / 551 92 13
  963 88 Krupina                            gaska@gymsladka.edu.sk
  Číslo školy: 00632082                         www.gymsladka.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4

Obchodná akadémia
                                       Tel: 047 / 432 16 46
  Lúčna 4                    Okres Lučenec       Fax: 047 / 433 15 67
  984 16 Lučenec                              skola@oaluclc.edu.sk
  Číslo školy: 00162060                           www.oaluclc.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia
                                       Tel: 047 / 432 18 12
  Komenského 12                 Okres Lučenec        Fax: 047 / 433 03 11
  984 18 Lučenec                                 pasa@lc.psg.sk
  Číslo školy: 00162809                           www.pasalc.szm.sk
7649 6 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo        S    4     A
7649 6 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo        M    4     A
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                  S    4
7662 6 00 animátor voľného času                      S    4

Obchodná akadémia
                                       Tel: 047 / 562 13 17
  K.Mikszátha 1               Okres Rimavská Sobota     Fax: 047 / 562 31 35
  979 80 Rimavská Sobota                         sekretariat@obchars.sk
  Číslo školy: 00162108                             www.obchars.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        M    4
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4
7237 6 03 informačné systémy a služby-hospodárske informácie       S    4

Obchodná akadémia
                                      Tel: 047 / 487 02 71
  Jarmočná 1                  Okres Veľký Krtíš     Fax: 047 / 487 00 05
  992 01 Modrý Kameň                         ss@oamk.sk;sou@oamk.sk
  Číslo školy: 37956248                             www.oamk.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                       S    4

Obchodná akadémia
                                       Tel: 045 / 532 08 20
  Lieskovská cesta 1               Okres Zvolen       Fax: 045 / 532 38 12
  960 03 Zvolen                            sekretariat@spoazv.edu.sk
  Číslo školy: 710170742                           www.spoazv.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4
                            137
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Banskobystrický kraj
Číslo    Názov                                      Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                                     jazyk štúdia skúška
Súkromná obchodná akadémia
                                                 Tel: 045 / 672 38 04
  SNP 16                    Okres Žiar nad Hronom               Fax: 045 / 672 38 02
  965 01 Žiar nad Hronom                                       skola@oazh.sk
  Číslo školy: 37998218                                         www.oazh.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                                   S    4
6323 6 00 hotelová akadémia                                   S    5


                     Stredné umelecké školy

Súkromná stredná umelecká škola
                                                  Tel: 045 / 536 91 99
  Môťovská cesta 5                 Okres Zvolen                  Fax: 045 / 536 91 99
  960 01 Zvolen                                           ssuszv@svsbb.sk
  Číslo školy: 33286167                                        www.ssuszv.sk
8259 6 00 animovaná tvorba                                   S    4     A
8260 6 00 propagačné výtvarníctvo                                S    4     A
8261 6 00 propagačná grafika                                  S    4     A
8298 6 00 odevný dizajn                                     S    4     A

Súkromná stredná umelecká škola
                                                  Tel: 045 / 684 44 91
  Kyslá 214                    Okres Žarnovica                Fax: 045 / 694 41 34
  966 61 Hodruša - Hámre                                   ekonomicke@ssouhh.sk
  Číslo školy: 42003784                                        www.ssouhh.sk
2414 4 01 strojárstvo-výroba,montáž a oprava prístrojov,strojov a zariadení           S    4
2414 4 02 strojárstvo-obrábanie materiálov                           S    4
2423 2 00 nástrojár                                       S    3
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení                S    4
2485 2 02 rytec kovov - nástroje a znaky                            S    3
8221 6 00 dizajn                                        S    4     A
8221 6 05 dizajn - priemyselný dizajn                              S    4     A
8221 6 09 dizajn - fotografický dizajn                             S    4     A
8221 6 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn                        S    4     A
8221 6 14 dizajn - odevný dizajn                                S    4     A
8233 6 00 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov                     S    4     A
8260 6 00 propagačné výtvarníctvo                                S    4     A
8261 6 00 propagačná grafika                                  S    4     A
8503 4 01 umeleckoremeselné sprac. kovov-kováčske a zámočnícke práce              S    4     A
8503 4 03 umeleckoremeselné spracúvanie kovov-rytecké práce                   S    4     A
8503 4 04 umeleckoremeselné spracúvanie kovov-pasiarske práce                  S    4     A
8545 2 00 zlatník a klenotník                                  S    3     A

Škola úžitkového výtvarníctva
                                                  Tel: 045 / 674 34 24
  P. Križku 390/4               Okres Žiar nad Hronom               Fax: 045 / 674 34 24
  967 01 Kremnica                                   sekretariat@suvkremnica.edu.sk
  Číslo školy: 00161683                                         www.suv.sk
8231 6 00 tvarovanie priemyselných výrobkov                           S    4     A
8233 6 00 výtv. sprac. kovov a drahých kameňov (01-zlat.8, 02-um.kováč.8,03-rytie7, 04-odlie.7) S    4     A
8240 6 00 tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov                       S    4     A
8267 6 00 štukatérstvo                                     S    4     A
                             138
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                   Banskobystrický kraj
Číslo    Názov                         Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                         jazyk štúdia skúška
                  Stredné zdravotnícke školy

Stredná zdravotnícka škola
                                      Tel: 048 / 472 43 11
  Tajovského 24             Okres Banská Bystrica       Fax: 048 / 413 56 55
  974 29 Banská Bystrica                          skola@szsbb.edu.sk
  Číslo školy: 00607053                           www.szsbb.edu.sk
5308 6 00 zdravotnícky laborant                     S    4
5311 6 00 farmaceutický laborant                    S    4
5356 6 00 zdravotnícky asistent                     S    4
5370 6 00 masér                             S    4     A

Stredná zdravotnícka škola
                                      Tel: 047 / 433 02 37
  Lúčna 2                  Okres Lučenec        Fax: 047 / 433 02 37
  984 17 Lučenec                             skola@szslucnalc.sk
  Číslo školy: 00607029                          www.szslucnalc.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                     S    4

Stredná zdravotnícka škola
                                     Tel: 045 / 533 18 07
  J. Kozačeka 4               Okres Zvolen        Fax: 045 / 520 37 46
  960 01 Zvolen                              szszvolen@post.sk
  Číslo školy: 00606995                          www.szszv.edu.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                     S   4


                  Špeciálne gymnáziá internátne

Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne
                                      Tel: 045 / 674 26 00
                     Okres Žiar nad Hronom       Fax:
  967 01 Kremnica                          skola@gymspmkr.edu.sk
  Číslo školy: 710143007                      www.svsbb.sk/skoly/soupkr
7902 5 00 gymnázium                           S    5


                  Praktické školy internátne

Praktická škola internátna
                                      Tel: 048 / 414 12 77
                     Okres Banská Bystrica      Fax:
  974 11 Banská Bystrica                      specialnaskola@gmail.com
  Číslo školy: 710162286
6492 2 00 praktická škola                        S    3

Praktická škola
                                      Tel: 048 / 617 69 23
  Švermova 1                 Okres Brezno         Fax:
  976 46 Valaská                              ovalaska@email.cz
  Číslo školy: 710213395
6492 2 00 praktická škola                        S    3
                          139
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                    Banskobystrický kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška
Praktická škola
                                      Tel: 047 / 433 36 10
                         Okres Lučenec       Fax:
  984 01 Lučenec                           sitarcikova@stonline.sk
  Číslo školy: 710221410                           www.szslc.edu.sk
6492 2 00 praktická škola                       S     3

Praktická škola
                                       Tel: 058 / 448 28 95
                         Okres Revúca        Fax:
  049 16 Jelšava                              szsjelsava1@azet.sk
  Číslo školy: 710166915
6492 2 00 praktická škola                       S     3

Praktická škola
                                      Tel: 047 / 562 17 25
                       Okres Rimavská Sobota     Fax:
  979 01 Rimavská Sobota                          skola@szsrs.edu.sk
  Číslo školy: 710162308
6492 2 00 praktická škola                       S     3

Praktická škola s vyučovacím jazykom maďarským
                                       Tel: 047 / 562 32 32
                       Okres Rimavská Sobota     Fax:
  979 01 Rimavská Sobota                         sloka@szsmrs.edu.sk
  Číslo školy: 710162316
6492 2 00 praktická škola                       M     3

Praktická škola pre žiakov s telesným postihnutím
                                     Tel: 045 / 685 65 46
                        Okres Žarnovica      Fax:
  968 01 Nová Baňa                          outpm@hrabiny.edu.sk
  Číslo školy: 710162294                        www.hrabiny.edu.sk
6492 2 00 praktická škola                       S    3

Praktická škola
                                      Tel: 045 / 674 20 90
                      Okres Žiar nad Hronom     Fax:
  967 32 Kremnica                          zgvlaonz@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 710216181                        www.szscsakr.edu.sk
6492 2 00 praktická škola                       S    3


                Špeciálne stredné školy internátne

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím internátna
                                     Tel: 048 / 418 70 35
  Príboj 554                Okres Banská Bystrica    Fax:
  976 13 Slovenská Ľupča                       oapriboj@priboj.edu.sk
  Číslo školy: 710220448                       www.oapriboj.eskola.sk
7237 6 03 informačné systémy a služby-hospodárske informácie      S    4
7237 6 04 informačné systémy a služby-verejné knižnice         S    4
                           140
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Banskobystrický kraj
Číslo   Názov                                  Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                                 jazyk štúdia skúška

Obchodná akadémia pre žiakov s telesným postihnutím internátna
                                             Tel: 048 / 418 70 35
                        Okres Banská Bystrica          Fax:
  976 13 Slovenská Ľupča                              oapriboj@oapriboj.edu.sk
  Číslo školy: 30232091                                www.oapriboj.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                              S    4

Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
                                              Tel: 048 / 415 31 40
                        Okres Banská Bystrica           Fax:
  974 04 Banská Bystrica 4                              sekretariat@oumosbb.sk
  Číslo školy: 00493767                                   www.oumosbb.sk
3178 2 00 výroba konfekcie (zameranie na šitie bielizne a ručné techniky)       S     3
3383 2 08 spracúvanie dreva - výroba úžitkových a umeleckých predmetov         S     3
3686 2 03 stavebná výroba - murárske práce     OU                 S     3
4572 2 09 poľnohospodárska výroba - kvetinar, ovocinar, zeleninár           S     3
6486 2 00 opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc.    S     3
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál                S     3
6491 2 02 obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru          S     3

Odborné učilište internátne
                                             Tel: 048 / 617 69 23
                           Okres Brezno            Fax:
  976 46 Valaská                                     ovalaska@email.cz
  Číslo školy: 35673109                                www.ouvalaska.edu.sk
3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU              S    3
6486 2 00 opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc.    S    3
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál                S    3

Odborné učilište internátne
                                             Tel: 047 / 433 01 28
                          Okres Lučenec             Fax:
  984 03 Lučenec                                   riaditel@ouhallc.edu.sk
  Číslo školy: 00620998
3178 2 02 výroba konfekcie - šitie bielizne   OU                  S    3
3383 2 01 spracúvanie dreva - drevárska prvovýroba                   S    2
3686 2 03 stavebná výroba - murárske práce     OU                 S    3
4572 2 03 poľnohospodárska výroba - záhradníctvo, kvetinár OU             S    3
6486 2 00 opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc.    S    3
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál                S    3

Odborné učilište internátne
                                             Tel: 047 / 552 31 03
                           Okres Revúca             Fax:
  982 01 Tornaľa                                   outornalaz@stonline.sk
  Číslo školy: 00633577
3185 2 01 krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň                   S    3
3686 2 03 stavebná výroba - murárske práce    OU                  S    3
4572 2 02 poľnohospodárska výroba - kvetinár,ovocinár,zeleninár            S    3
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál                S    3

Odborné učilište internátne
                                             Tel: 047 / 489 32 81
                          Okres Veľký Krtíš           Fax:
  991 06 Želovce                                 zsspzelovceriad@stonline.sk
  Číslo školy: 37819003
2982 2 02 potravinárska výroba - pekárenská                      S    2
3686 2 03 stavebná výroba - murárske práce     OU                 S    3
                             141
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Banskobystrický kraj
Číslo     Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                           jazyk štúdia skúška
 3686 2 11  stavebná výroba - stavebné stolárstvo  OU           S   2
 4572 2 02  poľnohospodárska výroba - kvetinár,ovocinár,zeleninár      S   3
 6491 2 01  obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál          S   3

Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím
                                        Tel: 045 / 685 65 46
                          Okres Žarnovica       Fax:
  968 01 Nová Baňa                           outpm.novabana@gmail.com
  Číslo školy: 00027987                            www.hrabiny.edu.sk
3178 2 00 výroba konfekcie                          S    3
4572 2 09 poľnohospodárska výroba - kvetinar, ovocinar, zeleninár      S    3

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
                                        Tel: 045 / 674 26 00
                        Okres Žiar nad Hronom      Fax:
  967 01 Kremnica                             skola@gymspmkr.edu.sk
  Číslo školy: 00163082                          www.gymspmkr.edu.sk
2964 2 00 cukrár                               S    4
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                       S    4
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby             S    5
3355 2 00 stolár                               S    4
3675 2 02 maliar - stavebná výroba                      S    4
6490 2 01 kuchár, čašník; kuchárka, servírka - príprava jedál        S    4
8582 2 00 umelecký krajčír                          S    3     A

Stredná odborná škola odevná pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
                                        Tel: 045 / 674 26 00
                        Okres Žiar nad Hronom      Fax:
  967 01 Kremnica                             skola@gymspmkr.edu.sk
  Číslo školy: 710167687                        www.svsbb.sk/skoly/soupkr
3125 6 00 odevníctvo                             S    5
3917 6 10 technické a informatické služby-odevníctvo             S    5
8237 6 00 modelárstvo a návrhárstvo odevov                  S    5     A

Odborné učilište internátne
                                        Tel: 045 / 674 26 00
                        Okres Žiar nad Hronom      Fax:
  967 01 Kremnica                             skola@gymspmkr.edu.sk
  Číslo školy: 710156782                          www.gymspmkr.edu.sk
3178 2 02 výroba konfekcie - šitie bielizne   OU              S    2
3383 2 02 spracúvanie dreva - stolárska výroba  OU             S    3
3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU         S    3
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál           S    3
                              142
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                   Prešovský kraj
Číslo     Názov                        Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                        jazyk štúdia skúška

                    Gymnáziá

Gymnázium L. Stöckela
                                     Tel: 054 / 472 27 81
  Jiráskova 12             Okres Bardejov          Fax:
  085 70 Bardejov                          skola@gymlsbj.svcmi.sk
  Číslo školy: 00160911                           www.gymlsbj.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4

Gymnázium
                                      Tel: 054 / 486 19 50
  Slovenská 5             Okres Bardejov           Fax: 054 / 472 30 22
  085 29 Bardejov                             ssjhbj@slovanet.sk
  Číslo školy: 42035261
7902 5 00 gymnázium                          S    4

Gymnázium sv. Jána Bosca
                                     Tel: 054 / 474 65 54
  Komenského 5             Okres Bardejov          Fax: 054 / 474 65 54
  085 01 Bardejov                         skola@gymbosbj.svcmi.sk
  Číslo školy: 37938550                           www.cigybar.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 00 gymnázium                          S    8

Súkromné gymnázium
                                     Tel: 054 / 474 84 61
  Ul. 29. augusta 4          Okres Bardejov          Fax:
  085 01 Bardejov                            sgbj@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 37939076                        www.sgbj.edupage.org
7902 5 00 gymnázium                          S   4

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
                                     Tel: 057 / 775 27 32
  Duchnovičova 24           Okres Humenné          Fax:
  066 01 Humenné                         skola@gymmuche.svcmi.sk
  Číslo školy: 37938045                        www.gymcmhe.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    8
7902 5 00 gymnázium                          S    4

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
                                      Tel: 057 / 775 38 26
  Komenského 4             Okres Humenné           Fax:
  066 01 Humenné                           skola@gymhe.svcmi.sk
  Číslo školy: 00160954                          www.gymhe.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 00 gymnázium                          S    8

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho
                                     Tel: 057 / 778 33 98
  Lesná 28               Okres Humenné          Fax:
  066 01 Humenné                           skola@gjzhe.svcmi.sk
  Číslo školy: 36161667                       www.gymlesnahe.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
                       143
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Prešovský kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška
Gymnázium P. O. Hviezdoslava
                                      Tel: 052 / 452 30 32
  Hviezdoslavova 20             Okres Kežmarok         Fax:
  060 14 Kežmarok                           skola@gpohkk.svcmi.sk
  Číslo školy: 00160962                          www.gpohkk.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4
7902 5 00 gymnázium                           S    8

Gymnázium
                                      Tel: 052 / 482 20 67
  SNP 3                   Okres Kežmarok        Fax: 052 / 482 20 67
  061 15 Spišská Stará Ves                      skola@gymssves.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161209                          www.gsnpssv.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4
7902 5 00 gymnázium                           S    8

Gymnázium J. Francisciho - Rimavského
                                      Tel: 053 / 451 22 52
  Kláštorská 37               Okres Levoča         Fax: 053 / 451 42 55
  054 67 Levoča                            skola@gymjfrle.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161039                         www.gymjfrle.host.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    8
7902 5 00 gymnázium                           S    4

Gymázium sv. Františka Assiského
                                       Tel: 053 / 451 45 75
  Kláštorská č. 24              Okres Levoča         Fax: 053 / 514 26 4
  054 01 Levoča                              skola@gfale.svcmi.sk
  Číslo školy: 17082447                          www.gymklv.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    8
7902 5 00 gymnázium                           S    4

Gymnázium
                                       Tel: 057 / 732 10 02
  Duchnovičova 13             Okres Medzilaborce       Fax: 057 / 210 02
  068 01 Medzilaborce                          skola@gymml.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161055                            www.gymlab.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4

Súkromné gymnázium
                                       Tel: 052 / 789 51 81
  Letná ulica 3453/34            Okres Poprad          Fax:
  058 01 Poprad                           silvia.olenikova@taskola.sk
  Číslo školy: 42028566
7902 5 00 gymnázium                           S     8
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                S     5    A

Gymnázium
                                      Tel: 052 / 772 16 63
  Dominika Tatarku 4666/7          Okres Poprad         Fax: 052 / 772 40 57
  058 01 Poprad                             skola@gdtpp.svcmi.sk
  Číslo školy: 42083788                             www.gpdt.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4
7902 5 00 gymnázium                           S    8
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium                S    5     A
                          144
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                   Prešovský kraj
Číslo   Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška
Gymnázium
                                      Tel: 052 / 772 16 54
  Kukučínova 4239/1          Okres Poprad           Fax:
  058 39 Poprad                            skola@gympp.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161098                         www.stary-gympel.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 00 gymnázium                          S    8

Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu
                                     Tel: 052 / 772 13 89
  Dlhé hony 3522/2           Okres Poprad           Fax: 052 / 776 52 33
  058 01 Poprad                          skola@gympusopp.svcmi.sk
  Číslo školy: 37942743                            www.scspp.sk
7902 5 00 gymnázium                           S   4

Gymnázium Tarasa Ševčenka
                                     Tel: 051 / 772 47 91
  Sládkovičova 4            Okres Prešov           Fax:
  080 01 Prešov                           skola@gymtspo.svcmi.sk
  Číslo školy: 37947923                         www.gymtspo.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          U    4

Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša
                                      Tel: 051 / 746 54 01
  Duklianska 16             Okres Prešov           Fax: 051 / 774 27 39
  080 01 Prešov                            skola@gsmipo.svcmi.sk
  Číslo školy: 17080151                            www.zsgmik.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    8

Gymnázium
                                      Tel: 051 / 772 57 37
  Konštantínova 2            Okres Prešov           Fax:
  080 65 Prešov                           skola@gymkopo.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161110                            www.gk2-po.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 00 gymnázium                          S    8

Gymnázium sv. Moniky
                                     Tel: 051 / 756 73 01
  Tarasa Ševčenka 1           Okres Prešov           Fax:
  080 01 Prešov                            skola@gsmpo.svcmi.sk
  Číslo školy: 31991653                        www.gymonika.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4

Evanjelické kolegiálne gymnázium
                                     Tel: 051 / 772 14 01
  Nám. legionárov 3           Okres Prešov           Fax:
  080 01 Prešov                          skola@gymlegpo.svcmi.sk
  Číslo školy: 35515341                            www.ekgym.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 00 gymnázium                          S    8

Gymnázium J. A. Raymana
                                     Tel: 051 / 771 16 00
  Mudroňova 20             Okres Prešov          Fax:
  081 93 Prešov                          skola@gymjarpo.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161101                           www.gjar-po.sk
                       145
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Prešovský kraj
Číslo     Názov                        Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                        jazyk štúdia skúška
 7902 5 00  gymnázium                         S   8
 7902 5 00  gymnázium                         S   4

Gymnázium
                                     Tel: 051 / 770 52 88
  Podjavorinskej 22             Okres Prešov        Fax: 051 / 770 25 98
  080 05 Prešov                          skola@gympjpo.svcmi.sk
  Číslo školy: 37946765
7902 5 00 gymnázium                          S    4

Súkromné gymnázium
                                    Tel: 051 / 771 32 63
  Solivarská 28               Okres Prešov       Fax: 051 / 775 73 77
  080 05 Prešov                               skola@sgpo.sk
  Číslo školy: 36160415                            www.sgpo.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium               S    5    A

Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča
                                     Tel: 051 / 772 55 40
  Bernolákova 21               Okres Prešov        Fax:
  080 01 Prešov                           riaditel@gppgpo.edu.sk
  Číslo školy: 37938797                         www.gppgpo.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4

Súkromné športové gymnázium - ELBA
                                     Tel: 051 / 771 49 99
  Smetanova 2                Okres Prešov        Fax:
  080 01 Prešov                           skola@ssoselbapo.edu.sk
  Číslo školy: 37945653                            www.elbaci.sk
7902 5 77 gymnázium - šport                      S    8     A

Gymnázium
                                     Tel: 051 / 457 22 85
  Komenského 13               Okres Sabinov       Fax: 051 / 572 28 5
  082 71 Lipany                          skola@gymlipany.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161047                        www.gymlipany.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   4
7902 5 00 gymnázium                          S   8

Gymnázium Antona Prídavka
                                     Tel: 051 / 452 14 55
  Komenského 40               Okres Sabinov       Fax: 051 / 452 30 74
  083 01 Sabinov                           skola@gymsb.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161152                       www.gymkomsab.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    8
7902 5 00 gymnázium                          S    4

Gymnázium
                                     Tel: 057 / 762 33 53
  Študentská 4                Okres Snina       Fax: 057 / 623 51 4
  069 16 Snina                          skola@gymsnina.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161179                         www.gymsnina.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    8
7902 5 00 gymnázium                          S    4
                          146
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Prešovský kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
                                     Tel: 057 / 762 23 61
  Švermova 10                 Okres Snina       Fax:
  069 01 Snina                          skola@gymcmsnina.svcmi.sk
  Číslo školy: 710219440                        www.zssvermsnina.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    8

Súkromné gymnázium
                                      Tel: 057 / 090 59 3609
  Budovateľská 1992/9             Okres Snina        Fax:
  069 01 Snina                             sgbsnina@gmail.com
  Číslo školy: 42074487                        www.sgbsnina.szm.sk
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium               R    5

Gymnázium Terézie Vansovej
                                      Tel: 052 / 432 35 75
  17. novembra 2              Okres Stará Ľubovňa      Fax: 052 / 432 37 09
  065 80 Stará Ľubovňa                        skola@gymnsl.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161217                          www.gymsl.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4
7902 5 00 gymnázium                           S    8

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
                                     Tel: 052 / 432 33 37
  Ul. Štúrova č. 383/3           Okres Stará Ľubovňa     Fax:
  064 01 Stará Ľubovňa                            cgm@slnet.sk
  Číslo školy: 37945785                         www.cgmsl.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   4

Gymnázium
                                     Tel: 054 / 742 29 86
  Konštantínova 64              Okres Stropkov       Fax: 054 / 742 37 86
  091 80 Stropkov                           skola@gymsp.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161225                        www.gymstrop.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 00 gymnázium                          S    8

Gymnázium
                                      Tel: 054 / 732 23 25
  Dukelská 30                 Okres Svidník       Fax: 054 / 732 12 22
  087 20 Giraltovce                          skola@gymgir.svcmi.sk
  Číslo školy: 00160946                          www.gymgir.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    8
7902 5 00 gymnázium                           S    4

Gymnázium duklianskych hrdinov
                                     Tel: 054 / 752 10 36
  Komenského 16                Okres Svidník       Fax:
  089 24 Svidník                           skola@gymsk.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161233                             www.gdh.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 00 gymnázium                          S    8
                          147
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Prešovský kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška

Gymnázium bl. Matky Terezy
                                     Tel: 054 / 788 02 11
  Sovietskych hrdinov 80            Okres Svidník      Fax: 054 / 788 02 10
  089 01 Svidník                          skola@gymmtsk.svcmi.sk
  Číslo školy: 37938843                          www.szsms.host.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4

Súkromné gymnázium
                                      Tel: 057 / 443 16 81
  Bernolákova 1061            Okres Vranov nad Topľou     Fax:
  093 80 Vranov nad Topľou                      skola@gym8vv.svcmi.sk
  Číslo školy: 36155721                         www.gym8vv.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    8

Gymnázium
                                      Tel: 057 / 446 45 74
  Daxnerova 88              Okres Vranov nad Topľou    Fax:
  093 80 Vranov nad Topľou                       skola@gyvv.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161268                             www.gyvv.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 00 gymnázium                          S    8

Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi
                                      Tel: 057 / 446 42 81
  Školská 650               Okres Vranov nad Topľou     Fax:
  093 80 Vranov nad Topľou                      skola@gymfrvv.svcmi.sk
  Číslo školy: 710214634                             www.gfa.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    8
7902 5 00 gymnázium                           S    4


                    Stredné odborné školy

Súkromná stredná odborná škola
                                      Tel: 054 / 474 83 16
  Hviezdoslavova 14              Okres Bardejov      Fax: 054 / 472 24 65
  085 10 Bardejov                           skola@souslbj.svcmi.sk
  Číslo školy: 00686981                          www.sousbj.edu.sk
2487 2 01 autoopravár - mechanik                    S    3
2968 2 01 mäsiar údenár - spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov     S    3
3152 2 03 krajčír - univerzálne šitie odevov              S    3
3336 6 00 drevárstvo a nábytkárstvo                  S    4
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby          S    4
3355 2 00 stolár                            S    3
3370 2 00 čalúnnik                           S    3
3656 4 00 operátor stavebnej výroby                  S    4
6362 6 00 kozmetička a vizážistka                   S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                     S    4
6424 2 00 manikér - pedikér                      S    3
6456 2 00 kaderník                           S    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                     S    3
8260 6 00 propagačné výtvarníctvo                   S    4     A
8261 6 00 propagačná grafika                      S    4     A
8504 4 00 umeleckoremeselné spracúvanie dreva             S    4     A
                           148
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Prešovský kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola
                                     Tel: 054 / 488 01 50
  Štefánikova 64                 Okres Bardejov     Fax: 054 / 474 84 89
  085 14 Bardejov                         skola@zsspolnobj.svcmi.sk
  Číslo školy: 42077150                         www.soupbj.edu.sk
2840 6 00 biotechnológia a farmakológia                 S   4
2962 2 00 pekár                             S   3
3178 0 00 výroba konfekcie                       S   2
3355 2 00 stolár                            S   3
3447 4 00 grafik digitálnych médií                   S   4
3661 2 00 murár                             S   3
3686 0 00 stavebná výroba                        S   2
3916 6 00 životné prostredie                      S   4     A
6405 4 00 pracovník marketingu                     S   4     A
6446 4 00 kozmetik                           S   4
7237 6 00 informačné systémy a služby                  S   4

Stredná odborná škola polytechnická
                                     Tel: 054 / 486 19 50
  Slovenská 5                  Okres Bardejov     Fax: 054 / 486 19 60
  085 29 Bardejov                            ssjhbj@slovanet.sk
  Číslo školy: 710212585                       www.j-henischa.szm.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                     S    4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                 S    4
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení    S    4
2431 2 00 operátor v kovoobrábaní a službách              S    3
2464 2 07 strojný mechanik - zváranie                 S    3
2487 2 00 autoopravár                         S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                    S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                   S    3
2490 4 00 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle     S    4
2677 2 07 elektronik-spotrebná elektronika               S    3
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                 S    4
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                   S    4
3471 4 00 reprodukčný grafik                      S    4
3668 2 00 montér suchých stavieb                    S    3
3675 2 00 maliar                            S    3
3678 2 00 inštalatér                          S    3

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                     Tel: 057 / 775 27 34
  Mierová 1973/79                Okres Humenné      Fax: 057 / 752 69 7
  066 01 Humenné                           skola@souslhe.svcmi.sk
  Číslo školy: 00617750                        www.sousluzhe.edu.sk
2487 2 01 autoopravár - mechanik                    S    3
2964 2 00 cukrár                            S    3
3137 4 01 operátor odevnej výroby - odevná výroba           S    4
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby          S    4
3355 2 00 stolár                            S    3
6442 4 05 obchodný pracovník - rozličný tovar             S    4
6446 4 00 kozmetik                           S    4
6456 2 00 kaderník                           S    3
6460 2 00 predavač                           S    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                     S    3

Stredná odborná škola technická
                                     Tel: 057 / 775 29 52
  Družstevná 1737                Okres Humenné     Fax: 057 / 775 29 54
  066 01 Humenné                            skola@sosthe.edu.sk
  Číslo školy: 37942484                         www.sosthe.edu.sk
2433 2 00 obrábač kovov                        S    3                            149
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Prešovský kraj
Číslo     Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                           jazyk štúdia skúška
 2466 2 02  mechanik opravár-stroje a zariadenia              S   3
 2675 6 00  elektrotechnika             /V/          S   4
 2683 2 11  elektromechanik - silnoprúdová technika             S   3
 2697 4 00  mechanik elektrotechnik                     S   4
 3447 4 00  grafik digitálnych médií                    S   4
 3917 6 03  technické a informatické služby-v elektrotechnike        S   4
 6405 4 00  pracovník marketingu                      S   4

Stredná odborná škola polytechnická
                                        Tel: 057 / 776 25 59
  Štefánikova 1550/20                Okres Humenné      Fax: 057 / 776 78 86
  066 01 Humenné                             skola@soushe.svcmi.sk
  Číslo školy: 00893358                            www.soushe.edu.sk
2435 2 02 klampiar-stavebná výroba                     S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                      S    3
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                   S    4
2683 2 03 elektromechanik-rozvodné zariadenia               S    3
2694 6 00 informačné a sieťové technológie                 S    4
3355 2 00 stolár                              S    3
3656 4 00 operátor stavebnej výroby                    S    4
3658 4 00 mechanik stavebnoinštalačných zariadení             S    4
3661 2 00 murár                              S    3
3663 2 00 tesár                              S    3
3675 2 00 maliar                              S    3
3678 2 00 inštalatér                            S    3
3680 2 00 podlahár                             S    3
3686 0 00 stavebná výroba                         S    2
3692 6 00 geodézia, kartografia a kataster                 S    4
3792 4 00 poštový manipulant                        S    4

Stredná odborná škola
                                        Tel: 052 / 452 49 85
  Kušnierska 2                   Okres Kežmarok      Fax: 052 / 452 30 40
  060 01 Kežmarok                             skola@soupkk.svcmi.sk
  Číslo školy: 00159468                           www.soupkk.host.sk
2466 2 05 mechanik opravár-poľnohospodárska technika rastlinnej výroby   S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                      S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                     S    3
2487 2 03 autoopravár - karosár                       S    3
2487 2 04 autoopravár - lakovník                      S    3
2490 4 01 manaž.výr.a kontr.v autom.priem.-autom.diely a príslušenstvo   S    4
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                    S    4
2878 2 01 biochemik - mliekárska výroba                   S    3
2954 2 00 mäsiar                              S    3
2955 2 00 mäsiar, lahôdkár                         S    3
2962 2 00 pekár                               S    3
2964 2 00 cukrár                              S    3
2977 2 00 cukrár kuchár (1)                         S    4
2982 0 00 potravinárska výroba                       S    2
3161 0 00 praktická žena (2)                        S    3
3383 0 00 spracúvanie dreva                         S    2
3672 2 00 kamenár                              S    3
3680 2 00 podlahár                             S    3
3686 0 00 stavebná výroba                          S    2
4558 4 01 agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (4)          S    4
4571 2 00 záhradník                             S    3
6405 4 04 pracovník marketingu blok potravinárska výroba          S    4
6449 0 00 technické služby v autoservise                  S    2
                              150
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Prešovský kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola
                                      Tel: 052 / 452 30 39
  Pradiarenska 1                  Okres Kežmarok     Fax: 052 / 452 30 39
  060 08 Kežmarok                           skola@sposkk.svcmi.sk
  Číslo školy: 00162604                          www.sposkk.edu.sk
4210 6 08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment          S    4
4210 6 11 agropodnikanie - agroturistika                S    4
4236 6 00 ekonomika pôdohospodárstva                  S    4
4336 6 02 veter.zdravotn.a hyg.-veter.zdrav.v hygien.a lab.služ.    S    4

Stredná odborná škola
                                      Tel: 052 / 452 33 53
  Garbiarska 1                   Okres Kežmarok     Fax: 052 / 468 11 21
  060 01 Kežmarok                           skola@zssoslkk.svcmi.sk
  Číslo školy: 37880012                          www.zssoskk.edu.sk
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                     S    3
3178 0 00 výroba konfekcie                        S    2
3355 2 00 stolár                             S    3
3370 2 00 čalúnnik                            S    3
3661 2 00 murár                             S    3
3663 2 00 tesár                             S    3
3673 2 00 kachliar                            S    3
3675 2 00 maliar                             S    3
3678 2 00 inštalatér                           S    3
3686 0 00 stavebná výroba                        S    2
3759 4 00 komerčný pracovník v doprave                  S    4
6300 0 60 obchod so starožitnosťami                   S    4
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu            S    4
6352 6 00 obchod a podnikanie                      S    4
6446 4 00 kozmetik                            S    4
6456 2 00 kaderník                            S    3
6460 2 00 predavač                            S    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                      S    3

Súkromná stredná odborná škola
                                      Tel: 052 / 091 07 8705
  Nad traťou č. 1                 Okres Kežmarok     Fax:
  060 01 Kežmarok                            szsskezmarok@azet.sk
  Číslo školy: 42088381
3178 0 00 výroba konfekcie                       S    2
3383 0 00 spracúvanie dreva                       S    2
3672 2 00 kamenár                            S    3
3686 0 00 stavebná výroba                        S    2
7647 3 00 opatrovateľka                         S    3
8557 2 00 umelecký stolár                        S    3     A

Stredná odborná škola
                                      Tel: 053 / 454 16 52
                           Okres Levoča      Fax: 053 / 459 91 94
  053 06 Bijacovce 1                         skola@soubijac.svcmi.sk
  Číslo školy: 00158925                          www.soulbijac.edu.sk
2466 2 04 mechanik opravár-lesné stroje a zariadenia           S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                     S    3
3161 0 00 praktická žena (2)                       S    3
3355 2 00 stolár                             S    3
3661 2 00 murár                             S    3
3663 2 00 tesár                             S    3
3672 2 00 kamenár                            S    3
3686 0 00 stavebná výroba                        S    2
4556 4 00 operátor lesnej techniky                    S    4
4558 4 02 agropodnikateľ - turistika na vidieku (4)           S    4                              151
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Prešovský kraj
Číslo     Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                         jazyk štúdia skúška
 4571 2 00  záhradník                          S   3
 4575 2 00  mechanizátor lesnej výroby                  S   3
 4579 0 00  lesná výroba                         S   2
 8504 4 02  umeleckoremeselné spracúvanie dreva-rezbárske práce     S   4   A

Stredná odborná škola Majstra Pavla
                                      Tel: 053 / 451 32 91-
  Kukučínova 9                    Okres Levoča     Fax: 053 / 451 36 53
  054 01 Levoča                            skola@souple.svcmi.sk
  Číslo školy: 00159514                          www.souplevoca.sk
2431 2 00 operátor v kovoobrábaní a službách              S    3
2464 2 00 strojný mechanik                       S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                    S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                   S    3
2487 2 03 autoopravár - karosár                     S    3
2960 4 00 operátor potravinárskej výroby                S    4
2962 2 00 pekár                             S    3
2964 2 00 cukrár                            S    3
3137 4 01 operátor odevnej výroby - odevná výroba            S    4
3152 2 03 krajčír - univerzálne šitie odevov              S    3
3178 0 00 výroba konfekcie                       S    2
3686 0 00 stavebná výroba                        S    2
4210 6 02 agropodnikanie - poľnohospodárske služby           S    4
4210 6 11 agropodnikanie - agroturistika                S    4
4524 2 00 agromechanizátor, opravár                   S    3
4557 4 01 podnikanie v poľnohospodárstve                S    4
4572 0 00 poľnohospodárska výroba                    S    2
6405 4 00 pracovník marketingu                     S    4
6444 2 00 čašník, servírka                       S    3
6445 2 00 kuchár                            S    3
6449 0 00 technické služby v autoservise                S    2
8541 2 00 umelecký kováč a zámočník                   S    3     A

Stredná pedagogická škola
                                      Tel: 053 / 451 22 05
  Bottova 15 A                    Okres Levoča     Fax: 053 / 451 03 67
  054 01 Levoča                             skola@spsle.svcmi.sk
  Číslo školy: 00162833                           www.spgs.host.sk
7649 6 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo       S    4     A
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                 S    4
7662 6 00 animátor voľného času                     S    4

Stredná odborná škola Andyho Warhola
                                      Tel: 057 / 732 13 48
  Duchnovičova 506               Okres Medzilaborce     Fax: 057 / 732 13 48
  068 16 Medzilaborce                         skola@soussme.svcmi.sk
  Číslo školy: 37942506                        www.zssduchme.edu.sk
2433 2 00 obrábač kovov                         S    3
2464 2 01 strojný mechanik - stroje a zariadenia             S    3
2466 2 00 mechanik opravár                        S    3
2478 0 00 strojárska výroba                       S    2
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                  S    4
2738 2 00 operátor sklárskej výroby                   S    3
2752 0 00 výroba úžitkového skla                     S    2
3178 0 00 výroba konfekcie                        S    2
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby           S    4
3355 2 00 stolár                             S    3
3383 0 00 spracúvanie dreva                       S    2
6317 6 00 obchodná akadémia                       S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                      S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                       S    4
6456 2 00 kaderník                            S    3
                             152
                Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                          Prešovský kraj
Číslo     Názov                                   Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                                  jazyk štúdia skúška
 8235 6 04  výtvarné spracúvanie skla-maľovanie a leptanie skla              S   4
 8240 6 00  tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov                    S   4   A
 8269 6 01  tvorba nábytku a interiéru - konštrukcia a tvorba nábytku a interiéru     S   4
 8297 6 00  fotografický dizajn                              S   4   A

Súkromná stredná odborná škola
                                                Tel: 052 / 090 52 9865
  Ul. 29. augusta 4812                 Okres Poprad              Fax:
  058 50 Poprad                                   riaditel@tatranskaakademia.sk
  Číslo školy: 42039371                                   www.ssosta.edupage.sk
6857 6 00 právo a podnikanie (1)                               S    4
7235 6 00 informačné a digitálne technológie (1)                       S    4

Stredná odborná škola
                                                Tel: 052 / 772 18 76
  Okružná 761/25                    Okres Poprad              Fax:
  058 01 Poprad                                      skola@souspp.svcmi.sk
  Číslo školy: 42077133
2435 2 00 klampiar                                     S    3
3355 2 00 stolár                                      S    3
3661 2 00 murár                                       S    3
3663 2 00 tesár                                       S    3
3675 2 00 maliar                                      S    3
3678 2 00 inštalatér                                    S    3
3686 0 00 stavebná výroba                                  S    2
6352 6 00 obchod a podnikanie                                S    4
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník                        S    3

Stredná odborná škola
                                                Tel: 052 / 775 62 45
  Štefánikova 39                    Okres Poprad              Fax:
  059 21 Svit                                       skola@soutsvit.svcmi.sk
  Číslo školy: 37947541                                    www.svitzss.szm.sk
2468 2 03 nastavovač textilných strojov - pletiarne                     S    3
2683 2 03 elektromechanik-rozvodné zariadenia                        S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                              S    4
2840 6 00 biotechnológia a farmakológia                           S    4
2841 6 00 technológia ochrany a tvorby životného prostredia                 S    4
2848 6 00 chemická informatika                               S    4
3151 2 00 pletiar                                      S    3
3152 2 03 krajčír - univerzálne šitie odevov                        S    3
3155 6 00 grafické systémy v odevníctve                           S    4
3158 6 00 styling a marketing (1)                              S    4
3179 2 00 textilná výroba                                  S    2
3446 4 00 grafik tlačových médií                              S    4
3453 4 00 tlačiar na polygrafických strojoch                        S    4
3759 4 07 komerčný pracovník v doprave-dopravná logistika                  S    4
3917 6 05 technické a informatické služby-v textile a odevníctve              S    4
3918 6 00 technické lýceum                                 S    4
6341 6 00 škola podnikania                                 S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                               S    4
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník                        S    3

Stredná odborná škola
                                               Tel: 052 / 442 28 65
  Horný Smokovec 26                  Okres Poprad             Fax: 052 / 442 27 72
  062 01 Vysoké Tatry                                 skola@soupsmok.svcmi.sk
  Číslo školy: 00893552                                  www.sousmokovec.sk
6444 2 00 čašník, servírka                                 S    3
6444 4 00 čašník, servírka                                 S    4
6445 2 00 kuchár                                      S    3
                               153
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Prešovský kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška
 6445 4 00 kuchár                            S   4

Súkromná stredná odborná škola
                                     Tel: 052 / 786 01 31
  SNP 1253                     Okres Poprad     Fax: 052 / 772 40 42
  058 86 Poprad                           skola@souvelka.svcmi.sk
  Číslo školy: 00686964                        www.dossnppp.edu.sk
2487 2 00 autoopravár                         S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                   S    4
2964 2 00 cukrár                            S    3
6405 4 00 pracovník marketingu                     S    4
6444 2 00 čašník, servírka                       S    3
6444 4 00 čašník, servírka                       S    4
6445 2 00 kuchár                            S    3
6445 4 00 kuchár                            S    4
6456 2 00 kaderník                           S    3

Stredná odborná škola technická
                                     Tel: 052 / 788 08 11
  Kukučínova 483/12                Okres Poprad     Fax: 052 / 776 16 00
  058 01 Poprad                          skola@soukukpp.svcmi.sk
  Číslo školy: 00891541                           www.souvag.sk
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení    S    4
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                 S    4
3447 4 00 grafik digitálnych médií                   S    4

Stredná odborná škola elektrotechnická
                                     Tel: 052 / 773 16 96
  Hlavná 1400/1                  Okres Poprad     Fax: 052 / 773 16 17
  059 51 Poprad - Matejovce                     skola@soumatej.svcmi.sk
  Číslo školy: 00893102                          www.soumatej.sk
2398 1 00 základy techniky (1)                     S    4
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení    S    4
2679 4 00 mechanik - mechatronik                    S    5
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika           S    3
2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika             S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                   S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                      S    4

Súkromná stredná odborná škola ELBA
                                     Tel: 051 / 771 49 99
  Smetanova 2                   Okres Prešov     Fax:
  080 01 Prešov                            skola@elbapo.svcmi.sk
  Číslo školy: 37784722                        www.ssoselbapo.edu.sk
2675 6 00 elektrotechnika             /V/         S    4
3431 6 00 polygrafia                          S    4
3650 6 00 staviteľstvo                         S    4
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy                S    4
3917 6 03 technické a informatické služby-v elektrotechnike      S    4
6362 6 00 kozmetička a vizážistka                   S    4
8245 6 00 konzervátorstvo a reštaurátorstvo              S    4     A

Súkromná stredná odborná škola
                                     Tel: 051 / 090 36 4030
  Masarykova 2                   Okres Prešov     Fax:
  082 21 Prešov                              ssou@zoznam.sk
  Číslo školy: 37940031                          www.ssou.szm.sk
3792 4 00 poštový manipulant                      S   4
                             154
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Prešovský kraj
Číslo   Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola
                                     Tel: 051 / 758 83 11
  Košická 20                  Okres Prešov       Fax: 051 / 772 39 12
  081 75 Prešov                          skola@zsssluzpo.svcmi.sk
  Číslo školy: 37880080                           www.zsssluz.sk
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                    S    3
3158 6 00 styling a marketing (1)                   S    4
6362 6 00 kozmetička a vizážistka                   S    4
6446 4 00 kozmetik                           S    4
6452 2 00 fotograf                           S    3
6456 2 00 kaderník                           S    3
8261 6 00 propagačná grafika                      S    4     A
8297 6 00 fotografický dizajn                     S    4     A

Súkromná stredná odborná škola
                                     Tel: 051 / 771 72 02
  Pod Kalváriou 36               Okres Prešov       Fax:
  080 01 Prešov                          skola@souszsdpo.svcmi.sk
  Číslo školy: 00686514                         www.sou.sd.po.sk
2964 2 00 cukrár                           S    3
6323 6 00 hotelová akadémia                      S    5
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu           S    4
6444 4 00 čašník, servírka                      S    4
6445 4 00 kuchár                           S    4
6460 2 00 predavač                          S    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                    S    3

Stredná odborná škola
                                     Tel: 051 / 771 85 48
  Kollárova 10                 Okres Prešov      Fax:
  081 21 Prešov                           skola@soulsig.svcmi.sk
  Číslo školy: 710215878                     www.soulkokosovce.edu.sk
4575 2 00 mechanizátor lesnej výroby                 S    3
4579 0 00 lesná výroba                        S    2

Stredná odborná škola lesnícka
                                      Tel: 051 / 771 85 48
  Kollárova 10                 Okres Prešov        Fax: 051 / 771 28 39
  081 21 Prešov                             skola@slspo.svcmi.sk
  Číslo školy: 00162728                           www.slspo.edu.sk
4219 6 00 lesníctvo                          S    4

Stredná odborná škola podnikania
                                     Tel: 051 / 773 34 13
  Masarykova 24                Okres Prešov       Fax: 051 / 758 30 71
  081 79 Prešov                           skola@zssodpo.svcmi.sk
  Číslo školy: 37880241                          www.zsspresov.sk
3125 6 00 odevníctvo                         S    4
3137 4 01 operátor odevnej výroby - odevná výroba           S    4
3155 6 00 grafické systémy v odevníctve                S    4
3158 6 00 styling a marketing (1)                   S    4
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu           S    4
6341 6 00 škola podnikania                      S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                    S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                     S    4
8298 6 00 odevný dizajn                        S    4     A
                          155
                Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Prešovský kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola podnikania
                                       Tel: 051 / 773 28 39
  Sídl.duklianských hrdin.3            Okres Prešov       Fax:
  080 01 Prešov                            skola@dosdhpo.svcmi.sk
  Číslo školy: 00620009                           www.souopo.edu.sk
6336 6 00 informačné technológie a informačné služby (1)         S    4
6352 6 00 obchod a podnikanie                       S    4

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                       Tel: 051 / 771 08 63
  Duklianskych hrdinov 3              Okres Prešov      Fax: 051 / 771 08 64
  081 34 Prešov                             skola@souopo.svcmi.sk
  Číslo školy: 17078482                           www.souopo.edu.sk
2954 2 00 mäsiar                             S    3
2962 2 00 pekár                              S    3
2964 2 00 cukrár                             S    3
6405 4 00 pracovník marketingu                      S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                       S    4
6444 2 00 čašník, servírka                        S    3
6444 4 00 čašník, servírka                        S    4
6445 2 00 kuchár                             S    3
6445 4 00 kuchár                             S    4
6451 2 00 aranžér                             S    3
6460 2 00 predavač                            S    3

Stredná odborná škola technická
                                       Tel: 051 / 770 52 88
  Podjavorinskej 22                Okres Prešov      Fax: 051 / 770 25 98
  080 05 Prešov                             skola@souepo.svcmi.sk
  Číslo školy: 710171773                         www.spojenaskola.sk
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení     S    4
2679 4 00 mechanik - mechatronik                     S    5
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                  S    4
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                    S    4
3447 4 00 grafik digitálnych médií                    S    4
3918 6 00 technické lýceum                        S    4

Stredná odborná škola technická
                                       Tel: 051 / 771 45 60
  Volgogradská 1                  Okres Prešov      Fax: 051 / 771 16 34
  080 01 Prešov                             skola@souspo.svcmi.sk
  Číslo školy: 00893251                          www.sous-po.edu.sk
2418 4 00 mechanik požiarnej techniky                  S    4
2487 2 01 autoopravár - mechanik                     S    3
2490 4 02 manažér výr.a kontroly v automobil. priem.-autoelektronika   S    4
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika            S    3
3355 2 00 stolár                             S    3
3656 4 00 operátor stavebnej výroby                   S    4
3658 4 00 mechanik stavebnoinštalačných zariadení            S    4
3661 2 00 murár                             S    3
3663 2 00 tesár                             S    3
3668 2 00 montér suchých stavieb                     S    3
3678 2 00 inštalatér                           S    3
3684 2 00 strechár                            S    3
3686 0 00 stavebná výroba                        S    2
3778 4 00 technik informačných a telekomunikačných technológií      S    4
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník              S    3
                              156
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Prešovský kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola dopravná
                                       Tel: 051 / 772 32 87
  Konštantínova 2                 Okres Prešov       Fax: 051 / 772 32 79
  080 01 Prešov                            skola@soudopo.svcmi.sk
  Číslo školy: 17078440                           www.soudpo.edu.sk
2487 2 01 autoopravár - mechanik                     S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                    S    3
2487 2 03 autoopravár - karosár                      S    3
2487 2 04 autoopravár - lakovník                     S    3
2490 4 02 manažér výr.a kontroly v automobil. priem.-autoelektronika   S    5
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                     S    4
3759 4 00 komerčný pracovník v doprave                  S    4

Súkromná stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií
                                       Tel: 051 / 090 36 4030
  Masarykova 2                  Okres Prešov       Fax:
  082 21 Prešov
  Číslo školy: 42084351
3794 6 00 poštové a peňažné služby (1)                  S     4

Stredná odborná škola
                                       Tel: 051 / 488 01 01
  SNP 16                     Okres Sabinov       Fax: 051 / 488 01 02
  083 01 Sabinov                               soupsb@soupsb.sk
  Číslo školy: 37942514                             www.zsssb.sk
2433 2 00 obrábač kovov                         S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                     S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                    S    3
2490 4 02 manažér výr.a kontroly v automobil. priem.-autoelektronika   S    4
2683 2 00 elektromechanik                        S    3
2686 2 00 mechanik elektronických zariadení               S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                    S    4
2954 2 00 mäsiar                             S    3
3355 2 00 stolár                             S    3
3758 4 00 operátor prevádzky a ekonomiky dopravy             S    4
4210 6 08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment          S    4
4210 6 11 agropodnikanie - agroturistika                 S    4
4574 2 00 opravár poľnohospodárskych strojov               S    3
6444 2 00 čašník, servírka                        S    3
6445 2 00 kuchár                             S    3
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník              S    3

Stredná odborná škola
                                       Tel: 051 / 457 25 48
  Komenského 16                  Okres Sabinov       Fax: 051 / 457 24 48
  032 74 Lipany                            skola@souplipa.svcmi.sk
  Číslo školy: 00159476                           www.souplipany.sk
2964 2 00 cukrár                             S    3
3161 0 00 praktická žena (2)                       S    3
3178 0 00 výroba konfekcie                        S    2
3678 2 00 inštalatér                           S    3
3686 0 00 stavebná výroba                         S    3
4210 6 02 agropodnikanie - poľnohospodárske služby            S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                      S    4
6446 4 00 kozmetik                            S    4
6456 2 00 kaderník                            S    3
                            157
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Prešovský kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola
                                      Tel: 057 / 762 33 09
  Sládkovičova 2723/120              Okres Snina      Fax: 057 / 758 03 91
  069 15 Snina                             skola@soupsv.svcmi.sk
  Číslo školy: 37878247                        web.stonline.sk/soup-sv
2433 2 00 obrábač kovov                         S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                    S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                   S    3
2686 2 00 mechanik elektronických zariadení               S    3
2954 2 00 mäsiar                            S    3
2964 2 00 cukrár                            S    3
3355 2 00 stolár                            S    3
4210 6 11 agropodnikanie - agroturistika                S    4
4557 4 01 podnikanie v poľnohospodárstve                S    4
6317 6 00 obchodná akadémia                       S    4
6445 2 00 kuchár                            S    3
6456 2 00 kaderník                           S    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                     S    3

Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera
                                      Tel: 052 / 439 12 57
  Kláštorná 2                 Okres Stará Ľubovňa    Fax: 052 / 439 12 57
  065 03 Podolínec                           skola@souskh.svcmi.sk
  Číslo školy: 17151481                        www.soukh.eventlab.sk
3355 2 00 stolár                            S    3
3668 2 00 montér suchých stavieb                    S    3
6445 2 00 kuchár                            S    3
6445 4 00 kuchár                            S    4
6446 4 00 kozmetik                           S    4
6456 2 00 kaderník                           S    3

Stredná odborná škola
                                      Tel: 052 / 432 39 50
  Jarmočná 108                 Okres Stará Ľubovňa     Fax: 052 / 432 25 93
  064 80 Stará Ľubovňa                         skola@soupsl.svcmi.sk
  Číslo školy: 00159531                           www.sosjsl.edu.sk
2964 2 00 cukrár                             S    3
3161 0 00 praktická žena (2)                       S    2
3355 2 00 stolár                             S    3
3656 4 00 operátor stavebnej výroby                   S    4
3661 2 00 murár                             S    3
3686 0 00 stavebná výroba                        S    2
4561 2 03 poľnohospodár - služby                     S    3
4579 0 00 lesná výroba                          S    2
6405 4 00 pracovník marketingu                      S    4
6444 2 00 čašník, servírka                        S    3
6444 4 00 čašník, servírka                        S    4
6445 2 00 kuchár                             S    3
6445 4 00 kuchár                             S    4
6456 2 00 kaderník                            S    3

Stredná odborná škola technická
                                       Tel: 052 / 432 33 31
  Levočská 40                 Okres Stará Ľubovňa     Fax: 052 / 432 11 85
  064 01 Stará Ľubovňa                         skola@soustrsl.svcmi.sk
  Číslo školy: 17050405                           www.soussl.szm.sk
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení     S    4
2487 2 01 autoopravár - mechanik                     S    3
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika            S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                    S    4
3137 4 01 operátor odevnej výroby - odevná výroba            S    4                             158
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Prešovský kraj
Číslo     Názov                         Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                        jazyk štúdia skúška
 3355 2 00  stolár                           S   3
 3678 2 00  inštalatér                         S   3

Stredná odborná škola
                                     Tel: 054 / 718 15 00
  Hlavná 6                    Okres Stropkov    Fax: 054 / 742 25 81
  091 01 Stropkov                          skola@soupsp.svcmi.sk
  Číslo školy: 00398861                       www.soustropkov.edu.sk
2487 2 01 autoopravár - mechanik                   S    3
3355 2 00 stolár                           S    3
4572 0 00 poľnohospodárska výroba                   S    3
6405 4 00 pracovník marketingu                    S    4
6445 2 00 kuchár                           S    3
6456 2 00 kaderník                          S    3

Stredná odborná škola elektrotechnická
                                     Tel: 054 / 718 12 85
  Hviezdoslavova 44                Okres Stropkov     Fax: 054 / 742 24 74
  091 12 Stropkov                         kulbaga@souestrop.edu.sk
  Číslo školy: 37947915                         www.zsstrop.edu.sk
2423 2 00 nástrojár                          S    3
2675 6 00 elektrotechnika            /V/          S    4
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                 S    4
2683 2 00 elektromechanik                       S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                   S    4
3778 4 00 technik informačných a telekomunikačných technológií     S    4

Súkromná stredná odborná škola
                                     Tel: 054 / 732 25 10
  Dukelská 33                   Okres Svidník     Fax: 054 / 732 25 10
  087 20 Giraltovce                         skola@souogir.svcmi.sk
  Číslo školy: 00686506                          www.sspgir.edu.sk
2964 2 00 cukrár                            S    3
6341 6 00 škola podnikania                       S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                     S    4
6442 4 01 obchodný pracovník - potravinársky tovar           S    4
6460 2 02 predavač - rozličný tovar                  S    3
6480 2 02 operátor skladovania - obchod                S    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                     S    3
6490 2 03 kuchár, čašník; kuchárka, servírka - pohostinstvo      S    3

Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu
                                     Tel: 054 / 788 21 70
  Bardejovská 715/18                Okres Svidník    Fax: 054 / 788 21 72
  089 01 Svidník                           skola@souosk.svcmi.sk
  Číslo školy: 00893692                        www.souoags.szm.sk
3152 2 00 krajčír                           S    3
3178 0 00 výroba konfekcie                      S    2
3447 4 00 grafik digitálnych médií                  S    4
3759 4 00 komerčný pracovník v doprave                S    4
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy                S    4     A
6362 6 00 kozmetička a vizážistka                   S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                    S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                     S    4
6444 2 00 čašník, servírka                      S    3
6445 2 00 kuchár                           S    3
6456 2 00 kaderník                          S    3
6460 2 00 predavač                          S    3
                             159
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Prešovský kraj
Číslo    Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                            jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola technická
                                        Tel: 054 / 752 28 66
  Pionierska 361/4                 Okres Svidník       Fax: 054 / 752 28 60
  089 01 Svidník                             skola@soustrsv.svcmi.sk
  Číslo školy: 17054273                          www.souodbor.szm.sk
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                   S    4
2431 2 00 operátor v kovoobrábaní a službách                S    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                      S    3
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                   S    4
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                     S    4
3661 2 00 murár                              S    3

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
                                        Tel: 057 / 449 64 21
                        Okres Vranov nad Topľou    Fax: 057 / 449 62 11
  094 35 Čaklov 249                           skola@spozscakl.svcmi.sk
  Číslo školy: 00162680
3161 0 00 praktická žena (2)                        S    2
3686 0 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce (4)       S    2
4211 6 00 záhradníctvo                           S    4
4524 2 00 agromechanizátor, opravár                    S    3
4571 2 00 záhradník                            S    3
6405 4 00 pracovník marketingu                       S    4

Stredná odborná škola
                                       Tel: 057 / 446 32 58
  A. Dubčeka 963/2              Okres Vranov nad Topľou    Fax: 057 / 442 36 81
  093 01 Vranov nad Topľou                        skola@soutvt.svcmi.sk
  Číslo školy: 37946773                            www.soutvt.edu.sk
2964 2 00 cukrár                              S    3
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                      S    3
6442 4 00 obchodný pracovník                        S    4
6444 4 00 čašník, servírka                         S    4
6445 4 00 kuchár                              S    4
6446 4 00 kozmetik                             S    4
6456 2 00 kaderník                             S    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                       S    3
8261 6 00 propagačná grafika                        S    4     A
8298 6 00 odevný dizajn                          S    4     A

Stredná odborná škola drevárska
                                        Tel: 057 / 442 38 62
  Lúčna 1055                 Okres Vranov nad Topľou    Fax: 057 / 442 17 59
  093 01 Vranov nad Topľou                         skola@sosdvv.edu.sk
  Číslo školy: 37942492                           www.sosdvv.edu.sk
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                   S    4
2487 2 01 autoopravár - mechanik                      S    3
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                   S    4
3336 6 00 drevárstvo a nábytkárstvo                    S    4     A
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby            S    4
3355 2 00 stolár                              S    3
3917 6 12 technické a informatické služby-spracúvanie dreva        S    4
                             160
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Prešovský kraj
Číslo   Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška
                    Stredné priemyselné školy
Stredná priemyselná škola
                                      Tel: 054 / 472 24 50
  Komenského 5                  Okres Bardejov     Fax: 054 / 472 24 50
  085 28 Bardejov                            skola@spsbj.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161705                           www.spsbj.edu.sk
2381 6 00 strojárstvo                         S    4
2675 6 00 elektrotechnika             /V/         S    4
3650 6 00 staviteľstvo                         S    4
3765 6 00 technika a prevádzka dopravy                 S    4
3917 6 03 technické a informatické služby-v elektrotechnike      S    4
3917 6 06 technické a informatické služby-v stavebníctve        S    4
3918 6 00 technické lýceum                       S    4

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska
                                      Tel: 057 / 775 40 53
  Komenského 1                  Okres Humenné     Fax: 057 / 775 40 48
  066 59 Humenné                           skola@spschhe.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161713                         www.spschhe.edu.sk
2840 6 00 biotechnológia a farmakológia                S    4
2940 6 00 potravinárstvo                        S    4
3918 6 00 technické lýceum                       S    4

Stredná priemyselná škola
                                     Tel: 052 / 772 30 63
  Mnoheľova 23                   Okres Poprad     Fax: 052 / 789 36 01
  058 46 Poprad                            skola@spspp.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161802                            www.spspp.sk
2381 6 02 strojárstvo - technický manažment              S    4
2381 6 13 strojárstvo - grafické systémy                S    4
2387 6 00 mechatronika                         S    4
2675 6 00 elektrotechnika             /V/         S    4
2675 6 13 elektrotechnika - automatizačná technika           S    4
2675 6 17 elektrotechnika - informatické a telekomunikačné systémy   S    4
3650 6 01 staviteľstvo - pozemné staviteľstvo             S    4
3650 6 10 staviteľstvo - stavebný manažment              S    4
8261 6 00 propagačná grafika                      S    4     A

Stredná priemyselná škola strojnícka
                                      Tel: 051 / 771 21 96
  Duklianska 1                   Okres Prešov      Fax: 051 / 771 97 52
  081 04 Prešov                           skola@spsstrpo.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161845                            www.spspo.sk
2381 6 00 strojárstvo                         S    4
3765 6 00 technika a prevádzka dopravy                 S    4
3917 6 00 technické a informatické služby               S    4     A
3917 6 02 technické a informatické služby-v strojárstve        S    4

Stredná priemyselná škola stavebná
                                     Tel: 051 / 773 26 03
  Plzenská 10                   Okres Prešov     Fax: 051 / 772 21 76
  080 63 Prešov                            skola@spsspo.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161837                         www.spsspo.svcmi.sk
3650 6 00 staviteľstvo                         S    4
3692 6 00 geodézia, kartografia a kataster               S    4
                             161
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Prešovský kraj
Číslo    Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška
Stredná priemyselná škola
                                        Tel: 051 / 776 45 10
  Bardejovská 24                   Okres Prešov       Fax:
  080 01 Prešov
  Číslo školy: 42082404
3336 6 00 drevárstvo a nábytkárstvo                    S     4
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby            S     4
3355 2 00 stolár                              S     3
3370 2 00 čalúnnik                             S     3
3917 6 00 technické a informatické služby                 S     4
8269 6 00 tvorba nábytku a interiéru                    S     4    A
8504 4 00 umeleckoremeselné spracúvanie dreva               S     4    A

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
                                        Tel: 051 / 772 55 67
  Plzenská 1                     Okres Prešov      Fax: 051 / 773 23 44
  080 47 Prešov                              skola@spsepo.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161829                             www.spse-po.sk
2675 6 00 elektrotechnika             /V/           S    4
2694 6 00 informačné a sieťové technológie                 S    4
3917 6 03 technické a informatické služby-v elektrotechnike        S    4

Stredná priemyselná škola
                                        Tel: 057 / 762 38 13
  Partizánska 1059                  Okres Snina       Fax: 057 / 762 26 18
  069 01 Snina                              skola@spssnina.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161721                           www.spssnina.edu.sk
2381 6 00 strojárstvo                            S    4
2675 6 00 elektrotechnika              /V/           S    4
3765 6 00 technika a prevádzka dopravy                   S    4
3917 6 02 technické a informatické služby-v strojárstve           S    4
3918 6 00 technické lýceum                         S    4

Stredná priemyselná škola odevná
                                       Tel: 054 / 788 18 10
  Sov. hrdinov 369/24                Okres Svidník      Fax: 054 / 752 03 45
  089 01 Svidník                             skola@spsosk.svcmi.sk
  Číslo školy: 00520225                           www.spsosvid.edu.sk
3917 6 10 technické a informatické služby-odevníctvo            S    4
8260 6 00 propagačné výtvarníctvo                     S    4     A
8261 6 00 propagačná grafika                        S    4     A
8270 6 00 scénická kostýmová tvorba                    S    4     A
8298 6 00 odevný dizajn                          S    4     A

Stredná priemyselná škola dopravná
                                       Tel: 057 / 449 64 21
                       Okres Vranov nad Topľou    Fax: 057 / 449 62 11
  094 35 Čaklov 249                              spsd@stonline.sk
  Číslo školy: 36163678                        www.web.stonline.sk/spozs
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy                  S    4
                              162
             Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Prešovský kraj
Číslo    Názov                         Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                        jazyk štúdia skúška
                        Akadémie

Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola
                                     Tel: 054 / 488 20 52
  Pod Vinbargom 1               Okres Bardejov       Fax:
  085 01 Bardejov                             esobj@stonline.sk
  Číslo školy: 42074363
6323 6 00 hotelová akadémia                      S     5

Hotelová akadémia Jána Andraščíka
                                     Tel: 054 / 472 24 90
  Pod Vinbargom 3               Okres Bardejov      Fax: 054 / 472 24 90
  085 01 Bardejov                          skola@zssjabj.svcmi.sk
  Číslo školy: 36155993                           www.zssjabj.sk
2964 2 00 cukrár                           S    3
6323 6 00 hotelová akadémia                      S    5
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu           S    4
6352 6 00 obchod a podnikanie                     S    4
6444 2 00 čašník, servírka                      S    3
6444 4 00 čašník, servírka                      S    4
6445 2 00 kuchár                           S    3
6445 4 00 kuchár                           S    4

Obchodná akadémia
                                     Tel: 054 / 472 23 84
  Stöcklova 24                Okres Bardejov      Fax: 054 / 472 26 92
  085 13 Bardejov                           skola@oabj.svcmi.sk
  Číslo školy: 00162221                         www.oabar.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                      S    4
6341 6 00 škola podnikania                      S    4

Hotelová akadémia
                                     Tel: 057 / 775 23 94
  Štefánikova 28               Okres Humenné       Fax: 057 / 775 23 94
  066 01 Humenné                          skola@zsshshe.svcmi.sk
  Číslo školy: 17078393                         www.zsshshe.edu.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                      S    5
6444 2 00 čašník, servírka                      S    3
6444 4 00 čašník, servírka                      S    4
6445 2 00 kuchár                           S    3
6445 4 00 kuchár                           S    4

Obchodná akadémia
                                     Tel: 057 / 775 24 32
  Štefánikova 39               Okres Humenné       Fax: 057 / 775 59 90
  066 01 Humenné                            skola@oahe.svcmi.sk
  Číslo školy: 00162132                          www.oahe.host.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                      S    4

Hotelová akadémia Otta Brücknera
                                      Tel: 052 / 452 30 35
  MUDr. Alexandra 29             Okres Kežmarok       Fax: 052 / 452 27 48
  060 15 Kežmarok                          skola@haobkk.svcmi.sk
  Číslo školy: 00162175                     http://home.sinet.sk/haobkk/
6323 6 00 hotelová akadémia                      S    5
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu           S    4
                          163
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Prešovský kraj
Číslo   Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška
Obchodná akadémia
                                    Tel: 052 / 772 16 35
  Murgašova 94                 Okres Poprad      Fax: 052 / 776 59 97
  058 01 Poprad                          skola@oapoprad.svcmi.sk
  Číslo školy: 00162167                         www.oapoprad.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                     S    4

Súkromná obchodná akadémia EUROŠKOLA
                                    Tel: 052 / 773 84 09
  Školská 311                 Okres Poprad      Fax:
  059 34 Spišská Teplica                     skola@soasptepl.svcmi.sk
  Číslo školy: 36155705                         www.esopp.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                     S    4
6323 6 00 hotelová akadémia                     S    5

Hotelová akadémia
                                     Tel: 051 / 773 27 01
  Baštová 32                  Okres Prešov       Fax: 051 / 773 26 79
  080 01 Prešov                          skola@habastpo.svcmi.sk
  Číslo školy: 00162191                          www.hapresov.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                      S    5

Súkromná hotelová akadémia - ESO Euroškola Slovensko
                                    Tel: 051 / 776 51 75
  Volgogradská 13               Okres Prešov      Fax: 051 / 776 55 54
  080 01 Prešov                               hoa@esopo.sk
  Číslo školy: 36163805                           www.esopo.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                      S   5

Súkromná hotelová akadémia
                                     Tel: 051 / 770 14 02
  Volgogradská 8                Okres Prešov       Fax:
  080 01 Prešov                        shavolgogradska8@centrum.sk
  Číslo školy: 37942662
6323 6 00 hotelová akadémia                      S    5
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu           S    4

Súkromná obchodná akadémia - ESO Euroškola Slovensko
                                    Tel: 051 / 776 51 75
  Volgogradská 13               Okres Prešov      Fax: 051 / 776 55 54
  080 01 Prešov                               oa@esopo.sk
  Číslo školy: 36155691                           www.esopo.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                      S   4

Súkromná obchodná akadémia
                                     Tel: 051 / 772 14 64
  Petrovanská 34                Okres Prešov       Fax:
  080 05 Prešov                            skola@oaspo.svcmi.sk
  Číslo školy: 37870548                            www.soapo.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                      S    4
6325 6 00 ekonomické lýceum (1)                    S    4

Obchodná akadémia
                                     Tel: 051 / 771 55 45
  Volgogradská 3                Okres Prešov      Fax: 051 / 771 55 45
  080 74 Prešov                           skola@oavpo.svcmi.sk
  Číslo školy: 00162183                           www.oa-po.sk
                          164
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Prešovský kraj
Číslo     Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                           jazyk štúdia skúška
 6317 6 00  obchodná akadémia                        S   4   A
 6328 6 00  ekonomické a obchodné služby (2)                 S   4

Pedagogická a sociálna akadémia
                                        Tel: 051 / 771 12 93-
  Kmeťovo stromoradie 5               Okres Prešov       Fax: 051 / 771 12 93
  080 01 Prešov                               skola@psapo.svcmi.sk
  Číslo školy: 00162825                            www.pasapo.edu.sk
7649 6 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo         S    4     A
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                   S    4

Obchodná akadémia
                                        Tel: 051 / 452 12 67
  Kukučínova 1                   Okres Sabinov       Fax: 051 / 452 12 75
  083 25 Sabinov                               skola@oasb.svcmi.sk
  Číslo školy: 35515791                               www.oasb.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                         S    4
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu              S    4

Obchodná akadémia
                                        Tel: 052 / 428 00 30
  Jarmočná 132                  Okres Stará Ľubovňa     Fax:
  064 80 Stará Ľubovňa                            skola@oasl.svcmi.sk
  Číslo školy: 17151091                             www.oasl.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                         S    4
6341 6 00 škola podnikania                         S    4

Obchodná akadémia
                                        Tel: 054 / 788 20 40
  Centrálna 464                   Okres Svidník       Fax: 054 / 788 20 40
  089 01 Svidník                               skola@oask.svcmi.sk
  Číslo školy: 37947931                            www.oasvid.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                         S    4
6323 6 00 hotelová akadémia                         S    5

Obchodná akadémia
                                        Tel: 057 / 446 46 92
  Daxnerova 88                 Okres Vranov nad Topľou    Fax: 057 / 446 46 93
  093 35 Vranov nad Topľou                          skola@oavt.svcmi.sk
  Číslo školy: 00162230                             www.oavt.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                         S    4


                     Stredné umelecké školy

Stredná umelecká škola
                                        Tel: 052 / 452 52 82
  Slavkovská 19                  Okres Kežmarok       Fax:
  060 01 Kežmarok                             skola@zsuskk.svcmi.sk
  Číslo školy: 36155667                            www.zsuskk.edu.sk
3446 4 00 grafik tlačových médií                      S    4
6451 2 00 aranžér                              S    3
8238 6 00 ručné výtvarné spracúvanie textílií                S    4     A
8260 6 00 propagačné výtvarníctvo                      S    4     A
8264 6 03 konzervátorské a reštaurátorské práce - drevo           S    4     A
8270 6 00 scénická kostýmová tvorba                     S    4     A
8297 6 00 fotografický dizajn                        S    4     A
                             165
                Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Prešovský kraj
Číslo     Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                          jazyk štúdia skúška
 8555 2 00  umelecký rezbár                        S   3   A
 8557 2 00  umelecký stolár                        S   3   A
 8582 2 00  umelecký krajčír                        S   3   A

Stredná umelecká škola
                                       Tel: 051 / 773 13 60
  Vodárenska 3                 Okres Prešov        Fax: 051 / 771 15 09
  080 01 Prešov                             skola@zsuspo.svcmi.sk
  Číslo školy: 17078466                             www.zsus-po.sk
8260 6 00 propagačné výtvarníctvo                     S    4     A
8261 6 00 propagačná grafika                       S    4     A
8262 6 00 grafická úprava tlačív                     S    4     A
8273 6 00 scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba          S    4     A
8278 6 00 maskérska tvorba                        S    4     A
8279 6 00 dizajn a tvarovanie dreva                    S    4     A
8289 6 00 keramický dizajn (1)                      S    4     A


                   Stredné zdravotnícke školy
Stredná zdravotnícka škola
                                       Tel: 057 / 775 43 39
  Lipová 765/32                Okres Humenné        Fax: 057 / 775 43 39
  066 83 Humenné                             skola@szshe.svcmi.sk
  Číslo školy: 00606740                             www.szshe.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                      S    4

Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta
                                       Tel: 053 / 451 22 69
  Kláštorská 24/A                Okres Levoča        Fax:
  054 32 Levoča                              skola@szsle.svcmi.sk
  Číslo školy: 37937731                            www.szslevoca.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                      S    4
5370 6 00 masér                              S    4     A
5376 6 00 masér pre zrakovo hendikepovaných                S    4     A

Stredná zdravotnícka škola
                                       Tel: 052 / 772 27 04
  Levočská 5                  Okres Poprad        Fax: 052 / 772 11 45
  058 50 Poprad                              skola@szspp.svcmi.sk
  Číslo školy: 00606791                            www.szspp.edu.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                      S    4

Cirkevná stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
                                       Tel: 051 / 772 29 85
  Kmeťovo stromoradie 1             Okres Prešov        Fax: 051 / 772 29 85
  080 01 Prešov                             skola@szsbvpo.svcmi.sk
  Číslo školy: 00698288                         www.szssvbazpo.edu.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                      S    4

Stredná zdravotnícka škola
                                       Tel: 051 / 773 33 04
  Sládkovičova 36                Okres Prešov        Fax: 051 / 773 37 06
  080 24 Prešov                              skola@szspo.svcmi.sk
  Číslo školy: 00606804                             www.szs.edu.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                      S    4
                           166
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                    Prešovský kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška
Cirkevná stredná zdravotnícka škola Milosrdného Samaritána
                                    Tel: 054 / 788 02 11
  Sovietskych hrdinov 80         Okres Svidník         Fax: 054 / 752 09 39
  089 01 Svidník                            skola@szssk.edu.sk
  Číslo školy: 00618462                         www.szsms.host.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                    S   4


                 Praktické školy internátne
Praktická škola internátna
                                     Tel: 057 / 772 26 69
  Komenského 3             Okres Humenné          Fax:
  066 01 Humenné
  Číslo školy: 710172800
6492 2 00 praktická škola                       S     3

Praktická škola Jána Vojtaššáka
                                     Tel: 053 / 451 44 04
                     Okres Levoča          Fax:
  054 01 Levoča
  Číslo školy: 710167164
6492 2 00 praktická škola                       S     3

Praktická škola
                                     Tel: 052 / 772 92 23
                     Okres Poprad          Fax:
  058 01 Poprad
  Číslo školy: 710162138
6492 2 00 praktická škola                       S     3

Praktická škola
                                     Tel: 051 / 795 86 50
                     Okres Prešov          Fax:
  082 33 Chminianske Jakubovany 21
  Číslo školy: 42089247
6492 2 00 praktická škola                       S     3

Praktická škola internátna
                                     Tel: 051 / 771 19 64
                     Okres Prešov          Fax:
  080 01 Prešov
  Číslo školy: 710176406
6492 0 00 praktická škola                       S     3

Praktická škola
                                     Tel: 051 / 457 35 49
                     Okres Sabinov          Fax:
  082 71 Lipany
  Číslo školy: 710214219
6492 0 00 praktická škola                       S     3

Praktická škola
                                     Tel: 052 / 432 10 06
  Levočská 22             Okres Stará Ľubovňa        Fax:
  064 01 Stará Ľubovňa
  Číslo školy: 42089221                        167
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Prešovský kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška
 6492 2 00 praktická škola                         S   3

Praktická škola internátna
                                       Tel: 057 / 442 16 27
                       Okres Vranov nad Topľou     Fax:
  093 41 Vranov nad Topľou
  Číslo školy: 710177380
6492 2 00 praktická škola                        S     3

Praktická škola
                                       Tel: 057 / 445 23 05
  Kukorelliho 552              Okres Vranov nad Topľou     Fax:
  094 31 Hanušovce nad Topľou
  Číslo školy: 42089239
6492 2 00 praktická škola                        S     3


                Špeciálne stredné školy internátne

Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím internátne
                                       Tel: 057 / 772 26 69
  Komenského 3                  Okres Humenné       Fax:
  066 01 Humenné                            skola@ouitphe.svcmi.sk
  Číslo školy: 710218290
3382 2 00 košikárska výroba                       S     3

Odborné učilište
                                       Tel: 052 / 456 12 75
                         Okres Kežmarok       Fax:
  059 52 Veľká Lomnica 115
  Číslo školy: 710214464
3185 2 01 krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň            S     3
3686 2 03 stavebná výroba - murárske práce    OU           S     3

Stredná odborná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna
                                       Tel: 053 / 451 25 35
  Nám. Štefana Kluberta 1             Okres Levoča       Fax:
  054 01 Levoča                             skola@souzrle.svcmi.sk
  Číslo školy: 42085390
3370 2 00 čalúnnik                            S     3
6453 2 00 knihár                             S     3
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník              S     3

Odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím internátne
                                       Tel: 053 / 451 25 35
  Nám. Štefana Kluberta 1             Okres Levoča       Fax:
  054 01 Levoča
  Číslo školy: 710155833
3382 2 00 košikárska výroba                       S     2
3383 2 06 spracúvanie dreva - čalúnenie nábytku             S     3
6494 2 00 služby a domáce práce - OU                   S     3
                            168
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Prešovský kraj
Číslo   Názov                                 Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                                 jazyk štúdia skúška

Odborné učilište internátne
                                            Tel: 052 / 778 56 95
                           Okres Poprad           Fax:
  059 14 Spišský Štiavnik                             skola@ouispst.svcmi.sk
  Číslo školy: 00162931                               www.home.sk/kastiel
2985 2 00 cukrárska výroba                             S    3
3179 2 08 textilná výroba- výroba kobercov                     S    3
3383 2 08 spracúvanie dreva - výroba úžitkových a umeleckých predmetov       S    3
3686 2 03 stavebná výroba - murárske práce    OU                 S    3
4572 2 02 poľnohospodárska výroba - kvetinár,ovocinár,zeleninár           S    3
4572 2 06 poľnohospodárska výroba - oprava poľnohospodárskych strojov        S    3
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál               S    3
6494 2 00 služby a domáce práce - OU                        S    3

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
                                            Tel: 051 / 771 21 96
  Duklianska 2                   Okres Prešov            Fax:
  080 01 Prešov                                  skola@sousppo.svcmi.sk
  Číslo školy: 710213727
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                       S    5
2464 2 01 strojný mechanik - stroje a zariadenia                  S    4
2672 4 02 mechanik elektronik-organizačná a výpočtová technika           S    5
2686 2 00 mechanik elektronických zariadení                     S    4
3137 4 01 operátor odevnej výroby - odevná výroba                  S    5
3152 2 00 krajčír                                  S    4
3447 4 00 grafik digitálnych médií                         S    4
6494 2 00 služby a domáce práce - OU                        S    3

Odborné učilište internátne
                                            Tel: 051 / 773 30 06
                           Okres Prešov           Fax: 051 / 773 48 07
  080 01 Prešov                                   skola@ouipo.svcmi.sk
  Číslo školy: 00523216                                  www.ouipo.sk
3686 2 03 stavebná výroba - murárske práce    OU                S    3
3686 2 06 stavebná výroba - stavebné zámočníctvo OU                 S    3
3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU            S    3
4572 2 00 poľnohospodárska výroba                          S    3
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál               S    3
6494 2 00 služby a domáce práce - OU                        S    3

Odborné učilište internátne
                                            Tel: 057 / 762 53 37
                           Okres Snina            Fax:
  069 13 Snina                                  skola@ouisnina.svcmi.sk
  Číslo školy: 00520624
2478 2 04 strojárska výroba - ručné spracúvanie kovov   OU            S    3
2478 2 05 strojárska výroba - kováčske práce    OU               S    3
2985 2 00 cukrárska výroba                             S    3
3178 2 01 výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii            S    3
3291 2 01 kožiarska výroba - výroba remenárskeho tovaru OU             S    3
3291 2 04 kožiarska výroba - obuvnícka montáž    OU               S    3
3686 2 03 stavebná výroba - murárske práce     OU                S    3
3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU            S    3
3686 2 11 stavebná výroba - stavebné stolárstvo   OU               S    3
4572 2 06 poľnohospodárska výroba - oprava poľnohospodárskych strojov        S    3
6486 2 00 opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc.   S    3
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál               S    3
                             169
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                       Prešovský kraj
Číslo   Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška
Odborné učilište internátne
                                       Tel: 052 / 432 18 11
                        Okres Stará Ľubovňa     Fax:
  064 01 Stará Ľubovňa                          skola@ouisl.svcmi.sk
  Číslo školy: 31949274
3178 2 01 výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii     S     3
3686 2 01 Stavebná výroba - podlahárske práce             S     3
3686 2 03 stavebná výroba - murárske práce    OU          S     3
3686 2 08 stavebná výroba - stavebné tesárstvo  OU          S     3
3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU      S     3
4572 2 09 poľnohospodárska výroba - kvetinar, ovocinar, zeleninár   S     3
6494 2 00 služby a domáce práce - OU                  S     3
                            170
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Košický kraj
Číslo    Názov                         Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška

                       Gymnáziá

Gymnázium
                                    Tel: 053 / 482 12 96
  SNP 1                   Okres Gelnica       Fax: 053 / 482 14 06
  056 80 Gelnica                             gym@gymgl.sk
  Číslo školy: 00160938                          www.gymgl.sk
7902 5 00 gymnázium                         S   4
7902 5 00 gymnázium                         S   8

Gymnázium M. R. Štefánika
                                    Tel: 055 / 622 73 83
  nám. L. Novomeského 4           Okres Košice I      Fax: 055 / 622 97 53
  040 01 Košice                             skola@gmrske.sk
  Číslo školy: 00160971                          www.gmrske.sk
7902 5 00 gymnázium                         S   4
7902 5 00 gymnázium                         S   8
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium              S   5     A

Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
                                    Tel: 055 / 622 19 54
  Kuzmányho 6                Okres Košice I      Fax: 055 / 622 19 66
  041 74 Košice                            skola@maraigimi.sk
  Číslo školy: 00161004                         www.maraigimi.sk
7902 5 00 gymnázium                         M    4
7902 5 00 gymnázium                         M    4

Gymnázium
                                    Tel: 055 / 622 49 17
  Poštová 9                 Okres Košice I      Fax: 055 / 622 66 04
  042 52 Košice                            skola@gympos.sk
  Číslo školy: 00160997                         www.gympos.sk
7902 5 00 gymnázium                         S   4

Gymnázium sv. T. Akvinského
                                    Tel: 055 / 622 27 95
  Zbrojničná 3               Okres Košice I      Fax: 055 / 622 72 56
  040 01 Košice                               skola@gta.sk
  Číslo školy: 17078334                           www.gta.sk
7902 5 00 gymnázium                         S   4

Gymnázium
                                     Tel: 055 / 622 19 51
  Šrobárova 1                Okres Košice I       Fax: 055 / 622 58 76
  042 23 Košice                           sekretariat@srobarka.sk
  Číslo školy: 00160989                          www.srobarka.sk
7902 5 00 gymnázium                          N    4
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 00 gymnázium                          A    4

Súkromné gymnázium
                                     Tel: 055 / 674 10 04
  Galaktická 9               Okres Košice I       Fax:
  040 12 Košice                            nadkesaj@centrum.sk
  Číslo školy: 35553189                       www.kesaj.edupage.org
7902 5 00 gymnázium                         S    4
                         171
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Košický kraj
Číslo    Názov                         Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška
 7902 5 00 gymnázium                          S   8

Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského
                                     Tel: 055 / 681 56 11
  Škultétyho 10               Okres Košice I       Fax: 055 / 622 19 05
  040 01 Košice                        skola@gjak.sk; admin@gjak.sk
  Číslo školy: 31305288                            www.gjak.sk
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium              S     8    A
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium              S     5    A

Súkromné gymnázium
                                     Tel:
  Petzvalova 4               Okres Košice II       Fax:
  040 01 Košice                                sog@szm.sk
  Číslo školy: 35571632                          www.sog.szm.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   4
7902 5 00 gymnázium                          S   8

Súkromné gymnázium
                                    Tel: 055 / 644 03 31
  Katkin park 2               Okres Košice II      Fax: 055 / 644 03 31
  040 11 Košice                            sekretariat@sgcr.sk
  Číslo školy: 35562986                            www.sgcr.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   4
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium               S   5     A

Športové gymnázium
                                     Tel: 055 / 642 06 81
  Trieda SNP 104              Okres Košice II       Fax: 055 / 642 33 04
  040 11 Košice                            sgke@sportgymke.sk
  Číslo školy: 00521965                         www.sportgymke.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 77 gymnázium - šport                      S    4     A
7902 5 77 gymnázium - šport                      S    8     A

Gymnázium
                                    Tel: 055 / 644 36 49
  Trebišovská 12              Okres Košice II      Fax: 055 / 644 36 49
  040 11 Košice                               skola@gt12.sk
  Číslo školy: 00398900                           www.gt12.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   4
7902 5 00 gymnázium                          S   8

Gymnázium
                                     Tel: 055 / 633 54 70
  Park mládeže 5              Okres Košice II       Fax: 055 / 633 76 32
  040 01 Košice                          skola@gympm5ke.edu.sk
  Číslo školy: 35531754                       www.gympm5ke.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium               Š    5     A

Gymnázium sv. Košických mučeníkov
                                     Tel: 055 / 643 87 53
  Čordákova 50               Okres Košice II       Fax: 055 / 645 29 86
  040 11 Košice                            skola@sscorke.edu.sk
  Číslo školy: 35561548                           www.gkmke.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 00 gymnázium                          S    4
                          172
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                    Košický kraj
Číslo    Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                         jazyk štúdia skúška
Gymnázium
                                     Tel: 055 / 671 04 86
  Exnárova 10             Okres Košice III         Fax: 055 / 671 11 24
  040 22 Košice                           gymnazium@gexnarke.sk
  Číslo školy: 35538252                          www.gexnarke.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   4

Súkromné osemročné gymnázium
                                      Tel: 055 / 671 46 70
  Galaktická 9             Okres Košice III         Fax: 055 / 713 07 1
  040 22 Košice                            gympost@sogke.edu.sk
  Číslo školy: 31268609                            www.sogke.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    8

Gymnázium sv. Edity Steinovej
                                      Tel: 055 / 799 48 75
  Charkovská 1             Okres Košice III          Fax:
  040 01 Košice                             gymeske@gmail.com
  Číslo školy: 35560321                          gymes.edupage.org
7902 5 00 gymnázium                           S    8

Súkromné športové gymnázium
                                     Tel: 055 / 646 12 04
  Užhorodská 39            Okres Košice IV          Fax:
  040 01 Košice                          ssguzhorodska@centrum.sk
  Číslo školy: 35575182                      www.ssgkosice.stranka.info
7902 5 77 gymnázium - šport                      S    8     A

Gymnázium
                                    Tel: 055 / 678 57 04
  Alejová 1              Okres Košice IV        Fax: 055 / 762 27 8
  040 11 Košice                        gymnazium.alejova@galeje.sk
  Číslo školy: 00598071                           www.galeje.sk
7902 5 00 gymnázium                         S    4
7902 5 00 gymnázium                         S    8

Súkromné gymnázium
                                     Tel: 055 / 674 89 69
  Dneperská 1             Okres Košice IV          Fax:
  040 12 Košice                           gymbosak@gymbosak.sk
  Číslo školy: 31262767                          www.gymbosak.sk
7902 5 00 gymnázium                           S   8
7902 5 00 gymnázium                           S   4

Gymnázium
                                      Tel: 055 / 727 44 11
  Opatovská 7             Okres Košice IV          Fax: 055 / 622 12 18
  041 35 Košice                          zastupca@gymopatke.edu.sk
  Číslo školy: 00162159                        www.gymopatke.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4

Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
                                     Tel: 055 / 460 29 75
  ČSA 15               Okres Košice - okolie        Fax:
  045 01 Moldava nad Bodvou                  sekretariat@gymnmold.edu.sk
  Číslo školy: 710167490                        www.gymnold.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          M    4
                        173
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                    Košický kraj
Číslo    Názov                         Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                         jazyk štúdia skúška
Gymnázium Štefana Moysesa
                                     Tel: 055 / 460 21 38
  Školská 13             Okres Košice - okolie       Fax: 055 / 460 21 38
  045 17 Moldava nad Bodvou                    skola@gymmoldava.edu.sk
  Číslo školy: 00161071                      www.gymmoldava.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   4
7902 5 00 gymnázium                          S   8

Gymnázium Pavla Horova
                                     Tel: 056 / 642 30 97
  Masarykova 1            Okres Michalovce         Fax: 056 / 642 06 42
  071 79 Michalovce                             gph@gphmi.sk
  Číslo školy: 00161063                           www.gphmi.sk
7902 5 00 gymnázium                          S   4
7902 5 00 gymnázium                          S   4
7902 5 00 gymnázium                          S   4

Gymnázium
                                      Tel: 056 / 644 13 46
  ul. Ľ. Štúra 26           Okres Michalovce          Fax: 056 / 643 27 76
  071 01 Michalovce                         skola@gymnmi.svcmi.sk
  Číslo školy: 17151341                          www.spsgmi.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4
7902 5 00 gymnázium                           S    8
7902 5 00 gymnázium                           S    8

Gymnázium - Gimnázium
                                      Tel: 056 / 638 28 86
  Zoltána Fábryho 1          Okres Michalovce          Fax: 056 / 638 28 86
  079 01 Veľké Kapušany                       skola@gymkap.svcmi.sk
  Číslo školy: 00161250                          www.gymvk.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          M    4
7902 5 00 gymnázium                          S    4

Gymnázium
                                     Tel: 058 / 794 12 78
  SNP 607                Okres Rožňava          Fax:
  049 25 Dobšiná                             skola@gymdobs.sk
  Číslo školy: 00160920                          www.gymdobs.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 00 gymnázium                          S    8

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium
                                     Tel: 058 / 732 45 03
  Ul.akademika Hronca 1         Okres Rožňava          Fax: 058 / 732 45 03
  048 01 Rožňava                              skola@gymrv.sk
  Číslo školy: 00161144                           www.gymrv.sk
7902 5 00 gymnázium                          M   4
7902 5 00 gymnázium                          S   8
7902 5 00 gymnázium                          S   4

Gymnázium
                                      Tel: 056 / 652 10 20
  kpt. Nálepku 6            Okres Sobrance          Fax: 056 / 652 24 64
  073 01 Sobrance                        gsobrance@gsobrance.edu.sk
  Číslo školy: 00161187                        www.gsobrance.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                          S    4
7902 5 00 gymnázium                          S    8
                        174
                Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                      Košický kraj
Číslo    Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška
Gymnázium
                                      Tel: 053 / 447 23 15
  Lorencova 46              Okres Spišská Nová Ves      Fax: 053 / 447 23 15
  053 42 Krompachy                         gymnlviu@gymkromp.edu.sk
  Číslo školy: 00161021                        www.gymkromp.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                           S    4
7902 5 00 gymnázium                           S    8

Gymnázium
                                       Tel: 053 / 441 39 48
  Javorová 16               Okres Spišská Nová Ves       Fax: 053 / 442 56 51
  052 01 Spišská Nová Ves                         skola@gjavsnv.edu.sk
  Číslo školy: 17151589                           www.gjavsnv.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                            S    4
7902 5 00 gymnázium                            S    8

Gymnázium
                                       Tel: 053 / 442 22 59
  Školská 7                Okres Spišská Nová Ves      Fax:
  052 80 Spišská Nová Ves                          skola@gymsnv.sk
  Číslo školy: 00161195                            www.gymsnv.sk
7902 5 00 gymnázium                            S   4

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
                                        Tel: 053 / 454 11 36
  Radničné námestie č. 271/8       Okres Spišská Nová Ves        Fax:
  053 04 Spišská Nová Ves                           gymsnv@kapitula.sk
  Číslo školy: 35565136
7902 5 00 gymnázium                            S     4

Gymnázium - Gimnázium
                                       Tel: 056 / 632 15 39
  Horešská 18                 Okres Trebišov        Fax: 056 / 632 15 39
  077 33 Kráľovský Chlmec                        gymkch@gymkch.edu.sk
  Číslo školy: 00161012                          www.gymkch.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                            S    4
7902 5 00 gymnázium                            M    8
7902 5 00 gymnázium                            S    8
7902 5 00 gymnázium                            M    4

Gymnázium
                                        Tel: 056 / 678 31 01
  Kollárova 17                Okres Trebišov         Fax:
  078 01 Sečovce                            sekretariat@gdusecovce.sk
  Číslo školy: 710173539                         www.gdusecovce.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                            S    4
7902 5 00 gymnázium                            S    8

Gymnázium
                                       Tel: 056 / 672 22 60
  Komenského 32                Okres Trebišov        Fax: 056 / 672 56 92
  075 36 Trebišov                               skola@gymtv.sk
  Číslo školy: 00161241                             www.gymtv.sk
7902 5 00 gymnázium                            S   4
7902 5 00 gymnázium                            S   8
                          175
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Košický kraj
Číslo    Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                            jazyk štúdia skúška

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa
                                        Tel: 056 / 672 53 33
  M. R. Štefánika 9                Okres Trebišov       Fax: 056 / 672 60 74
  075 01 Trebišov                              skola@cgymtv.edu.sk
  Číslo školy: 31986072                           www.cgymtv.edu.sk
7902 5 00 gymnázium                            S    4


                         Konzervatóriá

Konzervatórium
                                        Tel: 055 / 622 19 67
  Timonova 2                    Okres Košice I       Fax: 055 / 622 20 92
  042 03 Košice                                kon-ke@stonline.sk
  Číslo školy: 00162761                              www.konke.sk
8226 6 00 hudobno-dramatické umenie                    S    4     A
8228 6 00 spev                               S    4     A
8229 6 01 hudba - skladba                         S    4     A
8229 6 02 hudba - dirigovanie                       S    4     A
8229 6 03 hudba - hra na klavíri                      S    4     A
8229 6 04 hudba - hra na organe                      S    4     A
8229 6 05 hudba - hra na fl,hob,klar,fag,tru,les.r,poz,tube,bic.nástr.   S    4     A
8229 6 06 hudba-hra na husliach,viole,čele,kontrabase,harfe,git.,cimb.   S    4     A
8229 6 07 hudba - hra na akordeóne                     S    4     A

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
                                       Tel:
  Exnárova 8                   Okres Košice III     Fax:
  040 12 Košice                               shdkke@gmail.com
  Číslo školy: 42107148                           www.shdkke.wz.cz
8226 6 00 hudobno-dramatické umenie                    S   4   A
8229 6 00 hudba                              S   4   A

Konzervatórium
                                        Tel:
  Exnárova 8                   Okres Košice III      Fax:
  040 12 Košice
  Číslo školy: 42107725
8226 6 00 hudobno-dramatické umenie                    S     4   A
8228 6 00 spev                               S     4   A
8229 6 00 hudba                              S     4   A

Súkromné konzervatórium
                                       Tel: 055 / 671 30 71
  Kmeťova 23                   Okres Košice IV      Fax:
  040 02 Košice                                 skke@skke.sk
  Číslo školy: 35562820                              www.skke.sk
8226 6 00 hudobno-dramatické umenie                    S   4     A
8227 6 00 tanec (1)                            S   4     A
                             176
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Košický kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška

                     Stredné odborné školy

Stredná odborná škola
                                      Tel: 053 / 487 41 08
  Sídlisko Breziny 282               Okres Gelnica     Fax: 053 / 487 41 08
  055 62 Prakovce                          souoaprako@ke.telecom.sk
  Číslo školy: 35568348                       www.souoaprakovce.edu.sk
2423 2 00 nástrojár                           S    3
2478 0 00 strojárska výroba                       S    2
2487 2 01 autoopravár - mechanik                    S    3
3917 6 02 technické a informatické služby-v strojárstve         S    4
4579 0 00 lesná výroba                         S    2
6489 2 00 hostinský, hostinská                     S    3

Stredná odborná škola
                                      Tel: 055 / 632 34 75
  Bocatiova 1                   Okres Košice I     Fax: 055 / 633 71 28
  041 53 Košice                           skola@zssbocatiuske.edu.sk
  Číslo školy: 35570172                       www.zssbocatiuske.edu.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                        S   5
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu             S   4
6341 6 00 škola podnikania                        S   4
6444 2 00 čašník, servírka                        S   3
6444 4 00 čašník, servírka                        S   4
6445 2 00 kuchár                             S   3
6445 4 00 kuchár                             S   4
6451 2 00 aranžér                             S   3
6460 2 00 predavač                            S   3

Stredná odborná škola strojnícka Aurela Stodolu
                                       Tel: 055 / 622 77 96
  Učňovská 5                    Okres Košice I      Fax: 055 / 622 77 96
  040 15 Košice                                 souas@souas.sk
  Číslo školy: 17050464                              www.souas.sk
2411 4 00 mechanik nastavovač                      S     4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                  S     4
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení     S     4
2433 2 00 obrábač kovov                         S     3
2436 2 00 modelár                            S     3
2464 2 00 strojný mechanik                        S     3
2670 4 00 mechanik silnoprúdových zariadení               S     4

Súkromná stredná odborná škola ekonomická TERCIUM
                                      Tel: 055 / 674 22 51
  Lermontovova 1                  Okres Košice I     Fax:
  040 01 Košice                           skola@ssosterciumke.edu.sk
  Číslo školy: 35547031                       www.ssosterciumke.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4
6341 6 00 škola podnikania                        S    4
7237 6 03 informačné systémy a služby-hospodárske informácie       S    4
7237 6 04 informačné systémy a služby-verejné knižnice          S    4

Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií
                                      Tel: 055 / 643 48 04
  Palackého 14                   Okres Košice I     Fax: 055 / 643 82 43
  041 52 Košice                              skola@sospatke.sk
  Číslo školy: 17055423                           www.sospatke.sk
2683 2 00 elektromechanik                        S   3
                             177
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Košický kraj
Číslo     Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                         jazyk štúdia skúška
 3763 2 00  manipulant poštovej prevádzky a prepravy           S   3
 3778 4 00  technik informačných a telekomunikačných technológií     S   4
 3792 4 00  poštový manipulant                      S   4

Stredná odborná škola
                                      Tel: 055 / 622 83 63
  Palackého 14                   Okres Košice I     Fax: 055 / 678 02 16
  040 01 Košice                                 souzke@iol.sk
  Číslo školy: 35570563                          www.souzke.edu.sk
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                 S    4
2464 2 00 strojný mechanik                       S    3
2466 2 00 mechanik opravár                       S    3
2683 2 00 elektromechanik                        S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                    S    4
3759 4 00 komerčný pracovník v doprave                 S    4
3776 4 01 mechanik lietadiel - mechanika                S    4
6405 4 00 pracovník marketingu                     S    4

Stredná odborná škola
                                      Tel: 055 / 726 01 00
  Učňovská 5                    Okres Košice II    Fax:
  040 15 Košice                            sokolik@souhag.edu.sk
  Číslo školy: 17050367                          www.souhag.edu.sk
2262 4 00 hutník operátor                        S    4
2401 2 00 zlievač                            S    3
2411 4 01 mechanik nastavovač-obrábacie stroje a linky         S    4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                 S    4
2423 2 00 nástrojár                           S    3
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení    S    4
2433 2 00 obrábač kovov                         S    3
2436 2 00 modelár                            S    3
2464 2 00 strojný mechanik                       S    3
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia             S    3
2679 4 00 mechanik - mechatronik                    S    4
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                  S    4
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika            S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                    S    4
3918 6 00 technické lýceum                       S    4
7237 6 00 informačné systémy a služby                  S    4

Súkromná stredná odborná škola
                                      Tel: 055 / 671 93 00
  Postupimská 37                 Okres Košice III    Fax:
  040 22 Košice                             juventusnovy@post.sk
  Číslo školy: 31313833                        www.soapostuke.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                       S    4
6317 6 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium            S    5
6323 6 00 hotelová akadémia                       S    5
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu            S    4
6352 6 00 obchod a podnikanie                      S    4
6362 6 00 kozmetička a vizážistka                    S    4

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda
                                     Tel: 055 / 466 39 00
  Charkovská 1                  Okres Košice III    Fax:
  040 22 Košice                                kspgs@post.sk
  Číslo školy: 35564024                            www.kspgs.sk
7646 6 00 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť            S   4
7649 6 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo       S   4     A
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                 S   4
                             178
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Košický kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška
Súkromná stredná odborná škola
                                      Tel: 055 / 090 49 1479
  Bukovecká 17                  Okres Košice IV      Fax:
  040 12 Košice                              skola@sbuke.edu.sk
  Číslo školy: 31295657                        www.oabuke.netkosice.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                       S    4
7649 6 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo        S    4     A
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                 S    4

Stredná odborná škola
                                       Tel: 055 / 642 43 71
  Gemerská 1                   Okres Košice IV      Fax: 055 / 644 41 24
  040 11 Košice                             zdruzss@ke.telecom.sk
  Číslo školy: 17078423                           www.zssgemke.sk
6352 6 00 obchod a podnikanie                       S    4
6355 6 00 služby v cestovnom ruchu                    S    4
6362 6 00 kozmetička a vizážistka                     S    4
6424 2 00 manikér - pedikér                        S    3
6446 4 00 kozmetik                            S    4
6456 2 00 kaderník                            S    3
8298 6 00 odevný dizajn                          S    4     A

Stredná odborná škola
                                       Tel: 055 / 678 51 01
  Južná trieda 48                Okres Košice IV      Fax: 055 / 763 54 5
  040 01 Košice                            skola@soupotrke.svcmi.sk
  Číslo školy: 00698083
2840 6 00 biotechnológia a farmakológia                  S    4
2962 2 00 pekár                              S    3
2964 2 00 cukrár                             S    3
2977 2 00 cukrár kuchár (1)                        S    4
2978 2 00 cukrár pekár                          S    4
2982 0 00 potravinárska výroba                      S    2
6405 4 00 pracovník marketingu                      S    4
6444 4 00 čašník, servírka                        S    4
6445 4 00 kuchár                             S    4

Súkromná stredná odborná škola PAMIKO
                                      Tel: 055 / 625 14 19
  Kukučínova 23                 Okres Košice IV     Fax:
  040 01 Košice                             pamikosro@zoznam.sk
  Číslo školy: 35547260                        www.pamiko.epasajt.com
6444 2 00 čašník, servírka                        S    3
6445 2 00 kuchár                             S    3

Stredná odborná škola
                                       Tel: 055 / 643 68 91
  Ostrovského 1                 Okres Košice IV      Fax: 055 / 643 68 94
  040 02 Košice                            timkova@soustavebne.sk
  Číslo školy: 00893331                          www.soustavebne.sk
2490 4 02 manažér výr.a kontroly v automobil. priem.-autoelektronika   S    4
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                   S    4
2694 6 00 informačné a sieťové technológie                S    4
3355 2 00 stolár                             S    3
3447 4 00 grafik digitálnych médií                    S    4
3656 4 00 operátor stavebnej výroby                    S    4
3658 4 00 mechanik stavebnoinštalačných zariadení             S    4
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4
6343 6 00 športový manažment                       S    4
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník               S    3                            179
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Košický kraj
Číslo     Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                           jazyk štúdia skúška
 8503 4 01  umeleckoremeselné sprac. kovov-kováčske a zámočnícke práce    S   4   A
 8504 4 01  umeleckoremeselné spracúvanie dreva-stolárske práce       S   4   A

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
                                        Tel: 055 / 685 53 89
  Kukučínova 23                 Okres Košice IV       Fax: 055 / 685 53 91
  040 01 Košice                              soupzastupcatv@dol.sk
  Číslo školy: 00159433
2955 2 00 mäsiar, lahôdkár                         S    3
2982 0 00 potravinárska výroba                       S    2
4210 6 08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment            S    4
4210 6 11 agropodnikanie - agroturistika                  S    4
4211 6 17 záhradníctvo-viazačstvo a aranžérstvo               S    4
4211 6 26 záhradníctvo-sadovnícka a krajinárska tvorba           S    4
4524 2 00 agromechanizátor, opravár                     S    3
4569 2 00 viazač - aranžér kvetín                      S    3
4572 0 00 poľnohospodárska výroba                      S    2
6445 2 00 kuchár                              S    3
6460 2 00 predavač                             S    3

Stredná odborná škola veterinárna
                                       Tel: 055 / 685 53 47
  Nám. ml. poľnohosp. 3             Okres Košice IV       Fax: 055 / 685 54 13
  040 17 Košice - Barca                           sposoa@stonline.sk
  Číslo školy: 00162574                              www.svsoa.sk
4336 6 00 veterinárne zdravotníctvo a hygiena                S   4

Stredná odborná škola technická
                                        Tel: 055 / 622 80 31
  Kukučínova 23                 Okres Košice IV       Fax: 055 / 622 80 34
  040 00 Košice                               soustav@isternet.sk
  Číslo školy: 00893340                          www.isternet.sk/soustav
2411 4 00 mechanik nastavovač                        S    4
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                   S    4
2418 4 00 mechanik požiarnej techniky                    S    4
2419 4 00 operátor ekologických zariadení                  S    4
2432 2 00 puškár                              S    3
2436 2 00 modelár                              S    3
2683 2 03 elektromechanik-rozvodné zariadenia                S    3
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                      S    3
3178 2 00 výroba konfekcie                         S    2
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby             S    4
3355 2 00 stolár                              S    3
3658 4 00 mechanik stavebnoinštalačných zariadení              S    4
3661 2 00 murár                               S    3
3663 2 00 tesár                               S    3
3675 2 00 maliar                              S    3
3678 2 00 inštalatér                            S    3
3686 0 00 stavebná výroba                          S    2
3917 6 06 technické a informatické služby-v stavebníctve          S    4
3917 6 12 technické a informatické služby-spracúvanie dreva         S    4
6449 0 00 technické služby v autoservise                  S    2

Stredná odborná škola automobilová
                                       Tel: 055 / 676 57 00
  Moldavská cesta 2               Okres Košice IV       Fax: 055 / 764 69 4
  041 99 Košice                                admin@sosake.sk
  Číslo školy: 17078407                             www.sosake.sk
2487 2 01 autoopravár - mechanik                      S   3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                     S   3
2487 2 03 autoopravár - karosár                       S   3
                             180
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Košický kraj
Číslo     Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                            jazyk štúdia skúška
 2487 2 04  autoopravár - lakovník                      S   3
 2682 4 00  mechanik počítačových sietí                    S   4
 2697 4 00  mechanik elektrotechnik                      S   4
 3759 4 00  komerčný pracovník v doprave                   S   4

Stredná odborná škola
                                         Tel: 055 / 460 21 39
  Hlavná 54                  Okres Košice - okolie       Fax:
  045 01 Moldava nad Bodvou                        skola@sposmold.svcmi.sk
  Číslo školy: 42102341
3765 6 00 technika a prevádzka dopravy                     M    4
3765 6 00 technika a prevádzka dopravy                     S    4
6341 6 00 škola podnikania                           M    4
6341 6 00 škola podnikania                           S    4

Stredná odborná škola - Szakközépiskola
                                         Tel: 055 / 466 32 01
  Kováčska 53                 Okres Košice - okolie       Fax: 055 / 466 33 73
  044 25 Medzev                               soupmedzev@stonline.sk
  Číslo školy: 00159417                          www.soupomedzev.edu.sk
2487 2 01 autoopravár - mechanik                        S   3
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                        S   3
3178 0 00 výroba konfekcie                           S   2
6449 0 00 technické služby v autoservise                    S   2

Cirkevná stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda
                                         Tel: 056 / 643 18 04
  Tehliarska 2                 Okres Michalovce         Fax:
  071 01 Michalovce                             skola@csoumi.svcmi.sk
  Číslo školy: 31942369                             www.csoumi.edu.sk
6445 2 00 kuchár                                S    3
6445 4 00 kuchár                                S    4
6446 4 00 kozmetik                               S    4
6456 2 00 kaderník                               S    3
8545 2 00 zlatník a klenotník                         S    3     A

Stredná odborná škola
                                         Tel: 056 / 638 26 41
  Janka Kráľa 25                Okres Michalovce         Fax: 056 / 638 30 53
  079 01 Veľké Kapušany                        soueneag@souekapusany.edu.sk
  Číslo školy: 17055393                          www.souekapusany.edu.sk
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                     S   4
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia                 M   3
2466 2 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia                 S   3
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika               S   3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                       M   4
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                       S   4
6489 2 00 hostinský, hostinská                         S   3
6489 2 00 hostinský, hostinská                         M   3

Stredná odborná škola
                                          Tel: 056 / 647 72 52
  Mierová 727                 Okres Michalovce         Fax:
  072 22 Strážske                              skola@sspstraz.svcmi.sk
  Číslo školy: 42104980
2235 6 00 hutníctvo                              S    4
3760 6 05 prevádzka a ekonomika dopravy-cestná doprava a preprava       S    4
3760 6 06 prevádzka a ekonomika dopravy-logistika v doprave          S    4
6341 6 00 škola podnikania                           S    4
                            181
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Košický kraj
Číslo     Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                          jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku - Mezőgazdasági és
Szolgáltatási Szakközépiskola                      Tel: 056 / 638 24 27
  Janka Kráľa 25                Okres Michalovce      Fax: 056 / 638 24 27
  079 01 Veľké Kapušany                         skola@sposkap.svcmi.sk
  Číslo školy: 00162671                        www.sposvkapusany.edu.sk
4210 6 11 agropodnikanie - agroturistika                 M    4
4210 6 11 agropodnikanie - agroturistika                 S    4
4210 6 13 agropodnikanie - alternatívne poľnohospodárstvo         M    4
4210 6 13 agropodnikanie - alternatívne poľnohospodárstvo         S    4

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                        Tel: 056 / 644 11 72
  Školská 4                   Okres Michalovce        Fax: 056 / 642 12 13
  071 01 Michalovce                              sososmi@stonline.sk
  Číslo školy: 17078385                            www.zsshsmi.edu.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                        S     5
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu             S     4
6355 6 00 služby v cestovnom ruchu                     S     4
6362 6 00 kozmetička a vizážistka                     S     4
6444 4 00 čašník, servírka                         S     4
6456 2 00 kaderník                             S     3
6489 2 00 hostinský, hostinská                       S     3
8237 6 00 modelárstvo a návrhárstvo odevov                 S     4     A

Stredná odborná škola technická
                                        Tel: 056 / 644 14 59
  Partizánska 1                 Okres Michalovce       Fax:
  071 92 Michalovce                                skola@zssmi.sk
  Číslo školy: 42096651
2381 6 00 strojárstvo                           S     4
2398 1 02 základy techniky-strojárstvo a stavebníctvo           S     4
2411 4 00 mechanik nastavovač                       S     4
2418 4 00 mechanik požiarnej techniky                   S     4
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení      S     4
2433 2 00 obrábač kovov                          S     3
2487 2 00 autoopravár                           S     3
2675 6 00 elektrotechnika              /V/          S     4
2679 4 00 mechanik - mechatronik                      S     5
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                   S     4
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika             S     3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                     S     4
2940 6 10 potravinárstvo - syrárstvo a fermentované výrobky        S     4
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby            S     4
3355 2 00 stolár                              S     3
3650 6 00 staviteľstvo                           S     4
3658 4 00 mechanik stavebnoinštalačných zariadení             S     4
3661 2 00 murár                              S     3
3692 6 00 geodézia, kartografia a kataster                 S     4
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy                  S     4
3917 6 02 technické a informatické služby-v strojárstve          S     4
3917 6 03 technické a informatické služby-v elektrotechnike        S     4
3917 6 06 technické a informatické služby-v stavebníctve          S     4
4210 6 00 agropodnikanie                          S     4
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník               S     3
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                  S     4

Stredná odborná škola
                                       Tel: 058 / 788 39 70-
  Zimná 96                    Okres Rožňava       Fax: 058 / 951 33 3
  049 23 Dobšiná                           sou-dobsina@ke.telecom.sk
  Číslo školy: 00893561                         www.soudobsina.edu.sk
                             182
                Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                           Košický kraj
Číslo     Názov                            Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                           jazyk štúdia skúška
 2464 2 01  strojný mechanik - stroje a zariadenia              S   3
 2478 0 00  strojárska výroba                        S   2
 2683 2 00  elektromechanik                         S   3
 2697 4 00  mechanik elektrotechnik                     S   4
 3178 0 00  výroba konfekcie                         S   2
 3185 2 00  krajčírka                            S   3
 3383 0 00  spracúvanie dreva                        S   2
 3661 2 00  murár                              S   3
 3675 2 00  maliar                              S   3
 3686 0 00  stavebná výroba                         S   2
 4579 0 00  lesná výroba                           S   2
 6405 4 00  pracovník marketingu                       S   4
 6442 4 00  obchodný pracovník                        S   4
 6489 2 00  hostinský, hostinská                       S   3

Stredná odborná škola
                                         Tel: 058 / 732 26 46
  Hviezdoslavova 5                  Okres Rožňava      Fax: 058 / 229 24
  048 01 Rožňava                               sourv@ke.telecom.sk
  Číslo školy: 17050545                             www.sostrv.edu.sk
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                    S    4
2487 2 01 autoopravár - mechanik                       S    3
2487 2 02 autoopravár - elektrikár                      S    3
2683 2 04 elektromechanik-stroje a zariadenia                S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                      S    4
3355 2 00 stolár                               S    3

Stredná odborná škola
                                         Tel: 058 / 793 14 35
  Teplická 213                    Okres Rožňava      Fax: 058 / 793 13 14
  049 32 Štítnik                              skola@soupstit.svcmi.sk
  Číslo školy: 00159506                           www.soustitnik.edu.sk
3355 2 00 stolár                               S    3
4561 2 02 poľnohospodár - farmárstvo                     S    3
4572 0 00 poľnohospodárska výroba                      S    2
4575 2 00 mechanizátor lesnej výroby                     S    3
4579 0 00 lesná výroba                            S    2

Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                         Tel: 058 / 732 59 53
  Rožňavská baňa 211                 Okres Rožňava       Fax:
  048 01 Rožňava                              skola@zsssluzrv.edu.sk
  Číslo školy: 00617652                        web.stonline.sk/zsssluziebrozn
2964 2 00 cukrár                               S    3
3125 6 00 odevníctvo                             S    4
3152 2 03 krajčír - univerzálne šitie odevov                 S    3
3661 2 00 murár                                S    3
3675 2 00 maliar                               S    3
3678 2 00 inštalatér                             S    3
6323 6 00 hotelová akadémia                          S    5
6362 6 00 kozmetička a vizážistka                       S    4
6444 4 00 čašník, servírka                          S    4
6445 4 00 kuchár                               S    4
6456 2 00 kaderník                              S    3
6460 2 00 predavač                              S    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                        S    3
                              183
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Košický kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola
                                      Tel: 056 / 652 22 64
  Nám. slobody 12                 Okres Sobrance     Fax: 056 / 652 23 78
  073 01 Sobrance                           oaso@oasobrance.edu.sk
  Číslo školy: 35568364                         www.oasobrance.edu.sk
2487 2 01 autoopravár - mechanik                     S    3
6444 2 00 čašník, servírka                        S    3
6445 2 00 kuchár                             S    3

Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy
                                      Tel: 053 / 447 20 26
  Maurerova 55                Okres Spišská Nová Ves    Fax: 053 / 447 20 26
  053 42 Krompachy                          skola@szssekromp.edu.sk
  Číslo školy: 42102553
2423 2 00 nástrojár                           S     3
2431 2 00 operátor v kovoobrábaní a službách               S     3
2433 2 00 obrábač kovov                         S     3
2478 0 00 strojárska výroba                       S     2
2675 6 00 elektrotechnika             /V/          S     4
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika            S     3
2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika              S     3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                    S     4
3917 6 03 technické a informatické služby-v elektrotechnike       S     4
6405 4 00 pracovník marketingu                      S     4
6444 2 00 čašník, servírka                        S     3
6445 2 00 kuchár                             S     3

Stredná odborná škola
                                       Tel: 053 / 446 13 90
  Markušovská cesta 4            Okres Spišská Nová Ves     Fax: 053 / 213 60
  052 01 Spišská Nová Ves                          skola@soussnv.sk
  Číslo školy: 17078491                            www.soussnv.sk
2478 0 00 strojárska výroba                       S    2
2487 2 01 autoopravár - mechanik                     S    3
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika            S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                    S    4
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                     S    3
3178 0 00 výroba konfekcie                        S    2
3383 0 00 spracúvanie dreva                       S    2
3661 2 00 murár                             S    3
3668 2 00 montér suchých stavieb                     S    3
3675 2 00 maliar                             S    3
3678 2 00 inštalatér                           S    3
3684 2 00 strechár                            S    3
3686 0 00 stavebná výroba                        S    2
6424 2 00 manikér - pedikér                       S    3
6446 4 00 kozmetik                            S    4
6456 2 00 kaderník                            S    3

Stredná odborná škola drevárska
                                       Tel: 053 / 442 42 46
  Filinského 7                Okres Spišská Nová Ves     Fax:
  052 01 Spišská Nová Ves                          spsd@spsdsn.edu.sk
  Číslo školy: 42096642                           www.spsdsn.edu.sk
3336 6 00 drevárstvo a nábytkárstvo                   S     4
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby           S     4
3355 2 00 stolár                             S     3
3917 6 12 technické a informatické služby-spracúvanie dreva       S     4
7237 6 00 informačné systémy a služby                  S     4
8221 6 00 dizajn                             S     4     A
8248 6 00 kameňosochárstvo                        S     4     A
                             184
                Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                          Košický kraj
Číslo     Názov                          Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru     odboru                          jazyk štúdia skúška
 8260 6 00  propagačné výtvarníctvo                    S   4   A
 8269 6 00  tvorba nábytku a interiéru                  S   4   A
 8279 6 00  dizajn a tvarovanie dreva                   S   4   A
 8555 2 00  umelecký rezbár                        S   3
 8557 2 00  umelecký stolár                        S   3
 8559 2 00  umelecký čalúnnik a dekoratér                 S   3

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
                                       Tel: 053 / 442 17 57
  Stojan 1                  Okres Spišská Nová Ves    Fax: 053 / 442 25 08
  052 01 Spišská Nová Ves                         skola@oasnv.edu.sk
  Číslo školy: 35568381                           www.oasnv.edu.sk
4210 6 11 agropodnikanie - agroturistika                 S    4

Stredná odborná škola
                                       Tel: 056 / 668 13 10
  Komenského 12                  Okres Trebišov      Fax: 056 / 672 52 01
  075 01 Trebišov                            skola@zsskomtv.edu.sk
  Číslo školy: 00162663                          www.zsskomtv.edu.sk
2840 6 00 biotechnológia a farmakológia                  S    4
6362 6 00 kozmetička a vizážistka                     S    4
7649 6 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo        S    4     A
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                  S    4

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
                                       Tel: 056 / 672 21 54
  Komenského 1963/10                Okres Trebišov      Fax:
  075 41 Trebišov                            skola@czsskomtv.edu.sk
  Číslo školy: 35555912                            www.czsskomtv.sk
2464 2 00 strojný mechanik                        S    3
2478 2 00 strojárska výroba                        S    2
2487 2 01 autoopravár - mechanik                     S    3
2964 2 00 cukrár                             S    3
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                     S    3
3178 0 00 výroba konfekcie                        S    2
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4
6323 6 00 hotelová akadémia                        S    5
6352 6 00 obchod a podnikanie                       S    4
6456 2 00 kaderník                            S    3
6460 2 00 predavač                            S    3
6489 2 00 hostinský, hostinská                      S    3

Stredná odborná škola - Szakközépiskola
                                       Tel: 056 / 632 14 67
  Rákocziho 23                   Okres Trebišov      Fax: 056 / 632 26 78
  077 01 Kráľovský Chlmec                       skola@soukchlmec.edu.sk
  Číslo školy: 35568330                         www.soukchlmec.edu.sk
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                   M    4
2464 2 01 strojný mechanik - stroje a zariadenia              M    3
2487 2 01 autoopravár - mechanik                      S    3
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                     M    4
2697 4 00 mechanik elektrotechnik                     S    4
3152 2 02 krajčír - dámske odevy                      M    3
3355 2 00 stolár                              M    3
3661 2 00 murár                              M    3
3759 4 00 komerčný pracovník v doprave                   S    4
6362 6 00 kozmetička a vizážistka                     M    4
6456 2 00 kaderník                             S    3
                             185
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Košický kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola
                                       Tel: 056 / 678 31 01
  Kollárova 17                   Okres Trebišov      Fax: 056 / 678 31 02
  078 01 Sečovce                           sekretariat@gdusecovce.sk
  Číslo školy: 35568356                         www.gdusecovce.edu.sk
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení                  S    4
2433 2 01 obrábač kovov-univerzálne obrábanie               S    3
2464 2 01 strojný mechanik - stroje a zariadenia             S    3
2682 4 00 mechanik počítačových sietí                   S    4
3137 4 01 operátor odevnej výroby - odevná výroba             S    4
3658 4 00 mechanik stavebnoinštalačných zariadení             S    4
3678 2 00 inštalatér                           S    3
6444 4 00 čašník, servírka                        S    4
6445 4 00 kuchár                             S    4
6489 2 00 hostinský, hostinská                      S    3

Stredná odborná škola - Szakközépiskola
                                       Tel: 056 / 628 50 20
  J. Majlátha 2                  Okres Trebišov      Fax: 056 / 224 73
  076 51 Pribeník                          soup-pribenik@mail.t-com.sk
  Číslo školy: 00159557                        www.soupopribenik.edu.sk
2962 2 00 pekár                              M    3
2962 2 00 pekár                              S    3
2964 2 00 cukrár                              M    3
2964 2 00 cukrár                              S    3
4210 6 08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment           S    4
4210 6 08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment           M    4
4524 2 00 agromechanizátor, opravár                    S    3
4524 2 00 agromechanizátor, opravár                    M    3
4572 0 00 poľnohospodárska výroba                     S    2
4572 0 00 poľnohospodárska výroba                     M    2
6442 4 00 obchodný pracovník                        S    4
6442 4 00 obchodný pracovník                        M    4
6444 2 00 čašník, servírka                         S    3
6444 2 00 čašník, servírka                         M    3
6444 4 00 čašník, servírka                         S    4
6444 4 00 čašník, servírka                         M    4
6445 2 00 kuchár                              M    3
6445 2 00 kuchár                              S    3

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska - Szőlészeti és Gyümölcstermesztő
Szakközépiskola                             Tel:     056 / 628 63 90
  Hlavná 232/14                  Okres Trebišov       Fax:
  076 51 Viničky
  Číslo školy: 42102359
3347 4 00 drevárska a nábytkárska výroba                  S     4
3355 2 00 stolár                              M     3
3355 2 00 stolár                              S     3
4227 6 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo-podnikanie             S     4
4227 6 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo-podnikanie             M     4
4227 6 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo-agroturistika           S     4
4227 6 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo-agroturistika           M     4
6323 6 00 hotelová akadémia                        S     5
6323 6 00 hotelová akadémia                        M     5
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu             M     4
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu             S     4
6444 4 00 čašník, servírka                         S     4
6445 2 00 kuchár                              M     3
6445 2 00 kuchár                              S     3
6445 4 00 kuchár                              S     4
                             186
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                          Košický kraj
Číslo   Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška
                    Stredné priemyselné školy
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
                                      Tel: 055 / 622 45 27
  Grešákova 1                   Okres Košice I     Fax: 055 / 622 77 68
  043 13 Košice                                skola@ipari.sk
  Číslo školy: 00161781                             www.ipari.sk
2387 6 00 mechatronika                         M     4
3918 6 00 technické lýceum                       M     4
6317 6 00 obchodná akadémia                      M     4
6341 6 00 škola podnikania                       M     4

Stredná priemyselná škola strojnícka
                                     Tel: 055 / 622 88 75
  Komenského 2                   Okres Košice I    Fax: 055 / 622 88 76
  040 85 Košice                             spsstroj@spsske.sk
  Číslo školy: 00161772                           www.spsske.sk
2381 6 04 strojárstvo - dopravné zariadenia              S    4
2381 6 13 strojárstvo - grafické systémy                S    4
3917 6 02 technické a informatické služby-v strojárstve        S    4

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
                                      Tel: 055 / 632 54 11
  Lermontova 1                   Okres Košice I     Fax: 055 / 622 22 14
  041 72 Košice                           spsstage@spssagke.edu.sk
  Číslo školy: 00161764                         www.spssagke.edu.sk
3650 6 01 staviteľstvo - pozemné staviteľstvo              S    4
3650 6 10 staviteľstvo - stavebný manažment               S    4
3692 6 00 geodézia, kartografia a kataster               S    4

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
                                     Tel: 055 / 633 23 11
  Komenského 44                  Okres Košice I    Fax: 055 / 633 23 12
  042 22 Košice                                spse@tuke.sk
  Číslo školy: 00161756                           www.spseke.sk
2675 6 00 elektrotechnika              /V/        S   4
3918 6 00 technické lýceum                       S   4

Stredná priemyselná škola dopravná
                                      Tel: 055 / 622 78 91
  Hlavná 113                    Okres Košice I    Fax: 055 / 622 78 92
  040 01 Košice                           spsdke@spsdopke.edu.sk
  Číslo školy: 00161730                         www.spsdopke.edu.sk
3739 6 00 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách         S    4
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy                 S    4
3765 6 00 technika a prevádzka dopravy                 S    4
3917 6 09 technické a informatické služby-zasielateľstvo        S    4

Stredná priemyselná škola hutnícka
                                      Tel: 055 / 678 57 04
  Alejová 1                    Okres Košice IV     Fax: 055 / 762 27 8
  040 11 Košice                                 spsh@spsh.sk
  Číslo školy: 00161748                             www.spsh.sk
2234 6 00 zlievačstvo                         S    4
2235 6 00 hutníctvo                          S    4
2241 6 00 polytechnika                         S    4
3917 6 00 technické a informatické služby               S    4
3965 6 00 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci            S    4
                              187
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Košický kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                           jazyk štúdia skúška
Súkromná stredná priemyselná škola odevná
                                        Tel: 056 / 642 40 12
  Komenského 1                 Okres Michalovce       Fax:
  071 01 Michalovce                           sspo.dufinec@centrum.sk
  Číslo školy: 35553774                           www.spsomi.edu.sk
8237 6 00 modelárstvo a návrhárstvo odevov                 S    4     A
8298 6 00 odevný dizajn                          S    4     A

Stredná priemyselná škola stavebná
                                       Tel: 058 / 732 23 02
  Hviezdoslavova 5                Okres Rožňava       Fax:
  048 01 Rožňava                                spss_rv@sny.sk
  Číslo školy: 00161853                          www.spsstavrv.edu.sk
3650 6 00 staviteľstvo                           S    4
3917 6 06 technické a informatické služby-v stavebníctve          S    4

Stredná priemyselná škola strojnícka
                                        Tel: 053 / 446 62 49
  Hviezdoslavova 6              Okres Spišská Nová Ves      Fax: 053 / 446 63 08
  052 01 Spišská Nová Ves                           skola@strojsnv.sk
  Číslo školy: 00521663                             www.strojsnv.sk
2381 6 00 strojárstvo                           S    4
2381 6 13 strojárstvo - grafické systémy                  S    4
2387 6 00 mechatronika                           S    4
2675 6 00 elektrotechnika             /V/           S    4
3918 6 00 technické lýceum                         S    4
3968 6 00 logistika                            S    4

Stredná priemyselná škola
                                        Tel: 053 / 442 47 44
  Markušovská cesta 2            Okres Spišská Nová Ves      Fax: 053 / 441 11 28
  052 01 Spišská Nová Ves                           skola@spssnv.edu.sk
  Číslo školy: 00161870                            www.spssnv.edu.sk
2157 6 00 geológia, geotechnika a environmentalistika           S     4
2241 6 00 polytechnika                           S     4
3650 6 00 staviteľstvo                           S     4
3692 6 00 geodézia, kartografia a kataster                 S     4
3739 6 00 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách          S     4
3917 6 00 technické a informatické služby                 S     4


                          Akadémie

Obchodná akadémia
                                       Tel: 053 / 487 41 08
  Sídlisko Breziny 282              Okres Gelnica       Fax: 053 / 487 41 08
  055 62 Prakovce                           souoaprako@ke.telecom.sk
  Číslo školy: 710226004                       www.souoaprakovce.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4

Obchodná akadémia
                                       Tel: 055 / 633 32 53
  Watsonova 61                  Okres Košice I      Fax: 055 / 633 32 54
  041 38 Košice                                 oake@oake.sk
  Číslo školy: 00162141                              www.oake.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S   4
                              188
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                        Košický kraj
Číslo     Názov                         Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru     odboru                         jazyk štúdia skúška
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
                                       Tel: 055 / 799 45 78
  Jegorovovo námestie č. 5            Okres Košice III      Fax:
  040 22 Košice                             spark2005@centrum.sk
  Číslo školy: 35565233                          www.spark2005.wz.cz
7237 6 00 informačné systémy a služby                   S    4
7646 6 00 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť             S    4
7649 6 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo        S    4     A
7661 6 00 sociálno - výchovný pracovník                  S    4
7663 6 00 kultúrno - výchovný pracovník                  S    4

Hotelová akadémia
                                       Tel: 055 / 726 07 05
  Južná trieda 10                Okres Košice IV      Fax: 055 / 765 10 0
  040 01 Košice                            sekretariat@zsjuznake.sk
  Číslo školy: 31946615                            www.zsjunake.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                        S    5

Obchodná akadémia
                                      Tel: 055 / 674 62 67
  Polárna 1                   Okres Košice IV      Fax:
  040 12 Košice                               skola@polarka.sk
  Číslo školy: 31956688                            www.polarka.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S   4

Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola Slovensko
                                       Tel: 056 / 642 25 73
  Komenského 1                 Okres Michalovce      Fax: 056 / 642 26 60
  071 01 Michalovce                           skola@haesomi.edu.sk
  Číslo školy: 35548584                          www.haesomi.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4
6323 6 00 hotelová akadémia                        S    5

Súkromná hotelová akadémia
                                       Tel: 056 / 649 47 02
  Masarykova 42                 Okres Michalovce      Fax:
  071 79 Michalovce                          sspo.dufinec@centrum.sk
  Číslo školy: 45006601                       www.sspso.org/hotelka.htm
6323 6 00 hotelová akadémia                       S    5

Obchodná akadémia
                                       Tel: 056 / 642 55 93
  Kapušianska 2                 Okres Michalovce      Fax: 056 / 644 14 23
  071 01 Michalovce                            oami@oami.svcmi.sk
  Číslo školy: 31953549                              www.oami.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4

Obchodná akadémia
                                      Tel: 058 / 732 14 81
  ul. akademika Hronca 8             Okres Rožňava       Fax: 058 / 734 56 25
  048 01 Rožňava                              skola@oarv.edu.sk
  Číslo školy: 00162205                           www.oarv.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S   4
6317 6 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium             S   4     A
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu             S   4
                            189
              Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Košický kraj
Číslo     Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                          jazyk štúdia skúška
Obchodná akadémia
                                       Tel: 056 / 652 22 64
  Nám. slobody 12                 Okres Sobrance      Fax: 056 / 652 23 78
  073 44 Sobrance                            oaso@oasobrance.edu.sk
  Číslo školy: 710225989                         www.oasobrance.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu             S    4

Hotelová akadémia
                                       Tel: 053 / 446 42 15
  Radničné námestie 1             Okres Spišská Nová Ves    Fax: 053 / 442 41 89
  052 01 Spišská Nová Ves                         skola@souosnv.edu.sk
  Číslo školy: 17078504                            www.souosnv.sk
6323 6 00 hotelová akadémia                        S    5
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu             S    4
6444 2 00 čašník, servírka                        S    3
6445 2 00 kuchár                             S    3

Obchodná akadémia
                                       Tel: 053 / 442 17 57
  Stojan 1                  Okres Spišská Nová Ves    Fax: 053 / 442 25 08
  052 01 Spišská Nová Ves                         skola@oasnv.edu.sk
  Číslo školy: 710225970                           www.oasnv.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4

Obchodná akadémia
                                      Tel: 056 / 672 65 90
  Komenského 3425/18               Okres Trebišov      Fax: 056 / 672 65 90
  075 42 Trebišov                              oa_tv@stonline.sk
  Číslo školy: 00162213                           www.oatv.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        S   4

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
                                       Tel:
  Železničná 127                 Okres Trebišov      Fax:
  076 43 Čierna nad Tisou                         skola@souzcnt.edu.sk
  Číslo školy: 710221002                          www.souzcnt.edu.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                        M    4
6317 6 00 obchodná akadémia                        S    4


                     Stredné umelecké školy

Škola úžitkového výtvarníctva
                                       Tel: 055 / 633 74 81
  Jakobyho 15                   Okres Košice I       Fax:
  040 84 Košice                                 suvke@suvke.sk
  Číslo školy: 00133132                              www.suvke.sk
8234 6 00 výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu            S    4     A
8245 6 07 konzervátorstvo a reštaurátorstvo-maliarske techniky (1)    S    4     A
8259 6 00 animovaná tvorba                        S    4     A
8260 6 00 propagačné výtvarníctvo                     S    4     A
8261 6 00 propagačná grafika                       S    4     A
8297 6 00 fotografický dizajn                       S    4     A
                             190
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                          Košický kraj
Číslo    Názov                           Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                          jazyk štúdia skúška
Súkromná stredná umelecká škola filmová
                                       Tel: 055 / 622 32 15
  Petzvalova 2                   Okres Košice I      Fax:
  040 01 Košice                              info@filmovaskola.sk
  Číslo školy: 35558555                          www.filmovaskola.sk
8290 6 00 masmediálna tvorba                       S    4     A
8294 6 00 obrazová a zvuková tvorba                   S    4     A

Stredná umelecká škola
                                       Tel: 055 / 671 78 43
  Exnárova 8                   Okres Košice III     Fax: 055 / 717 84 3
  040 12 Košice                               adam@susadam.sk
  Číslo školy: 30305497
8221 6 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn             S    4    A
8279 6 00 dizajn a tvarovanie dreva                   S    4    A


                    Stredné zdravotnícke školy
Cirkevná stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety
                                      Tel: 055 / 729 86 68
  Mäsiarska 25                   Okres Košice I     Fax:
  040 01 Košice                            szssvalzbety@pobox.sk
  Číslo školy: 00618233                       www.szssvalzbetyke.edu.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                     S    4

Stredná zdravotnícka škola
                                      Tel: 055 / 622 11 89
  Moyzesova 17                   Okres Košice I     Fax: 055 / 622 11 63
  040 01 Košice                                skola@szske.sk
  Číslo školy: 00606766                            www.szske.sk
5304 6 00 asistent výživy                        S   4
5308 6 00 zdravotnícky laborant                     S   4
5311 6 00 farmaceutický laborant                     S   4

Stredná zdravotnícka škola
                                       Tel: 055 / 622 12 16
  Kukučínova 40                  Okres Košice IV      Fax: 055 / 622 41 22
  040 01 Košice                             szskukucin@stonline.sk
  Číslo školy: 00606758                           www.kukucinka.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                      S    4
5370 6 00 masér                              S    4     A

Stredná zdravotnícka škola
                                      Tel: 056 / 644 14 52
  Masarykova 27                  Okres Michalovce     Fax: 056 / 642 28 39
  071 01 Michalovce                           skola@szsmi.svcmi.sk
  Číslo školy: 00606782                           www.szsmi.edu.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                     S    4
5370 6 00 masér                             S    4     A

Stredná zdravotnícka škola - Egészégügyi Középiskola
                                      Tel: 058 / 732 23 39
  Námestie 1.mája č.2               Okres Rožňava     Fax: 058 / 734 53 21
  048 01 Rožňava                             skola@szsrv.edu.sk
  Číslo školy: 00606812                           www.szsrv.edu.sk
5356 6 00 zdravotnícky asistent                     S   4
                             191
                Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Košický kraj
Číslo     Názov                                Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru    odboru                               jazyk štúdia skúška
 5356 6 00  zdravotnícky asistent                          M   4
 5370 6 00  masér                                  S   4   A


                        Praktické školy

Súkromná praktická škola
                                             Tel:
  Myslavská 401                  Okres Košice II           Fax:
  040 16 Košice                                      au99@seznam.cz
  Číslo školy: 42099803
6492 2 00 praktická škola                              S     3

Praktická škola pre žiakov s telesným postihnutím
                                             Tel:
  Opatovská 97                  Okres Košice IV            Fax:
  040 01 Košice
  Číslo školy: 710214448
6492 2 00 praktická škola                              S     2

Praktická škola internátna
                                             Tel: 055 / 698 00 50
                         Okres Košice - okolie          Fax:
  044 11 Ždaňa 244
  Číslo školy: 710169345
3179 2 09 textilná výroba - tkáč                           S     3
4571 2 00 záhradník                                 S     3

Praktická škola internátna
                                             Tel: 056 / 688 36 02
                          Okres Michalovce           Fax:
  071 01 Michalovce                                   oui.mi@stonline.sk
  Číslo školy: 710166788
6492 2 00 praktická škola                              S     3

Praktická škola
                                             Tel: 053 / 446 32 69
                        Okres Spišská Nová Ves          Fax:
  052 01 Spišská Nová Ves                                szsfabsnv@post.sk
  Číslo školy: 710201346
6492 2 00 praktická škola                              S     3


                   Špeciálne stredné školy internátne

Odborné učilište internátne
                                             Tel: 053 / 487 41 15
                          Okres Gelnica            Fax:
  055 62 Prakovce                                 oui.prakovce@stonline.sk
  Číslo školy: 00523461
2478 2 04 strojárska výroba - ručné spracúvanie kovov   OU             S     3
3178 2 01 výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii            S     3
4572 2 02 poľnohospodárska výroba - kvetinár,ovocinár,zeleninár           S     3
6486 2 00 opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc.   S     3
6494 2 00 služby a domáce práce - OU                         S     3
                             192
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Košický kraj
Číslo   Názov                                 Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                                 jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
                                            Tel: 055 / 678 53 69
                          Okres Košice IV           Fax:
  040 01 Košice                                    cabalova@pobox.sk
  Číslo školy: 710146446
3250 2 00 remenár sedlár                              S     3
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník                    S     3

Obchodná akadémia pre žiakov s telesným postihnutím
                                           Tel: 055 / 678 54 69
                          Okres Košice IV          Fax:
  040 57 Košice                                   cabalova@pobox.sk
  Číslo školy: 00088714                                  www.stpke.sk
6317 6 00 obchodná akadémia                             S   4

Odborné učilište
                                            Tel: 055 / 643 14 97
                          Okres Košice IV           Fax:
  040 11 Košice                                  skola@soualejke.edu.sk
  Číslo školy: 00619671                               www.soualejke.edu.sk
2982 2 02 potravinárska výroba - pekárenská                     S    3
2985 2 00 cukrárska výroba                             S    3
3686 2 03 stavebná výroba - murárske práce     OU                S    3
3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU            S    3
4572 2 02 poľnohospodárska výroba - kvetinár,ovocinár,zeleninár           S    3
6486 2 00 opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc.   S    3
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál               S    3
6492 2 00 praktická škola                              S    3

Odborné učilište internátne
                                            Tel: 056 / 688 36 02
                          Okres Michalovce           Fax:
  071 01 Michalovce                                   oui.mi@stonline.sk
  Číslo školy: 00500402
2982 2 02 potravinárska výroba - pekárenská                     S     3
2985 2 00 cukrárska výroba                             S     3
3178 2 01 výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii            S     3
3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU            S     3
4572 2 02 poľnohospodárska výroba - kvetinár,ovocinár,zeleninár           S     3
6486 2 00 opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc.   S     3
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál               S     3

Odborné učilište
                                             Tel: 058 / 794 13 43
                          Okres Rožňava            Fax:
  049 25 Dobšiná                                  szs.dobsina@stonline.sk
  Číslo školy: 710166796
3178 2 01 výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii            S     3
3383 2 02 spracúvanie dreva - stolárska výroba  OU                S     3

Odborné učilište
                                            Tel: 058 / 788 67 20
                          Okres Rožňava            Fax:
  048 01 Rožňava                                    szsi_rv@stonline.sk
  Číslo školy: 710201338
3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU            S     3
6486 2 00 opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc.   S     3
                             193
               Ako na stredné školy v roku 2010/2011
                         Košický kraj
Číslo   Názov                                 Vyuč. Dĺžka Talentová
odboru   odboru                                 jazyk štúdia skúška

Odborné učilište
                                            Tel: 053 / 449 91 11
                         Okres Spišská Nová Ves        Fax:
  053 23 Rudňany                                  szsrudnany@nextra.sk
  Číslo školy: 710166800                               www.szsrudnany.sk
3178 2 00 výroba konfekcie                             S    3
3383 2 02 spracúvanie dreva - stolárska výroba   OU               S    3

Odborné učilište internátne
                                            Tel: 056 / 637 33 72
                           Okres Trebišov          Fax:
  076 31 Viničky                                  ouivinicky@gmail.com
  Číslo školy: 00691712
3383 2 02 spracúvanie dreva - stolárska výroba   OU               S     3
3686 2 03 stavebná výroba - murárske práce     OU                S     3
3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU            S     3
4572 2 02 poľnohospodárska výroba - kvetinár,ovocinár,zeleninár           S     3
4572 2 06 poľnohospodárska výroba - oprava poľnohospodárskych strojov        S     3
6486 2 00 opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc.   S     3
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál               S     3

Odborné učilište internátne
                                             Tel: 056 / 676 36 42
                           Okres Trebišov            Fax:
  075 01 Trebišov                                   skola@ouitv.svcmi.sk
  Číslo školy: 17072948
2781 2 02 keramická výroba - výrobky sanitnej keramiky               S     3
3185 2 01 krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň                  S     3
4572 2 02 poľnohospodárska výroba - kvetinár,ovocinár,zeleninár           S     3
4572 2 06 poľnohospodárska výroba - oprava poľnohospodárskych strojov        S     3
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál               S     3
6492 2 00 praktická škola                              S     3
                             194

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:54
posted:3/31/2012
language:Slovak
pages:178