Register GR'en.extern by dandanhuanghuang

VIEWS: 7 PAGES: 7

									REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN


Voorschoten werkt met veel gemeenten en andere organisaties samen. In sommige gevallen worden
afspraken omtrent deze samenwerking vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. De wet die
deze vorm van samenwerking mogelijk maakt en daar eisen aan stelt is de Wet gemeenschappelijke
regelingen. Op grond van artikel 27 van die wet houden burgemeester en wethouders een register bij
van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt.


Het register vermeldt de deelnemers, de wettelijke voorschriften die op de bevoegdheden van het
samenwerkingsverband van toepassing zijn, de bevoegdheden die zijn overgedragen, het adres en de
plaats van vestiging en of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.


Artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen


  1. Burgemeester en wethouders houden een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente
  deelneemt.


  2. In de registers worden in ieder geval vermeld:


      a. de deelnemers


      b. de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband
      worden beheerst


      c. de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid
      tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen


      d. het adres en de plaats van vestiging


      e. of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.


  3. De registers liggen voor een ieder kosteloos ter inzage. Aan een ieder worden op diens verzoek
  afschriften van of uittreksels uit hetgeen in de registers is ingeschreven ter beschikking gesteld.


  4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de
  inrichting van de registers.
            Gemeenschappelijke regelingen gemeente Voorschoten
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
GEVULEI
Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden
Veiligheidsregio Hollands Midden
Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies
                Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Deelnemers             Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,
                  Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,
                  Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude
Wettelijke voorschriften      Wgr
Overgedragen bevoegdheden     Artt. 4, 5, 7 en 8
Adres Vestiging          Bezoekadres:
                  Schuttersveld 9
                  2316 XG Leiden


                  Postadres:
                  Postbus 558
                  2300 AN Leiden


                  tel: 071-5239090
                  fax: 071-5239099
                  secretariaat@hollandrijnland.net
                  www.hollandrijnland.net
Openbaar lichaam/         Openbaar lichaam
gemeenschappelijk orgaan/
centrumgemeenteconstructie
Vertegenwoordigers in bestuur   Algemeen Bestuur:
                  J.M. Staatsen
                  P. Jongste
                  H. Scholten
           Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Deelnemers            Gouda, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude
                 en Hoogheemraadschap van Rijnland
Wettelijke voorschriften     Wgr
Overgedragen bevoegdheden    Artt. 4 en 5
Adres Vestiging         Bezoekadres:
                 Lammenschansweg 144
                 2321 JX Leiden


                 Postadres:
                 Postbus 1372
                 3430 BJ Nieuwegein


                 frontoffice@bsgr.nl
                 tel: 071-5256200

Openbaar lichaam/        Openbaar lichaam
gemeenschappelijk orgaan/
centrumgemeenteconstructie
Vertegenwoordigers in bestuur  Algemeen Bestuur:
                 F. Blommers
                        GEVULEI
Deelnemers            Kaag en Braassem (voor de kern Alkemade), Leiden, Leiderdorp,
                 Oegstgeest, Teylingen (met de kernen Warmond en Sassenheim),
                 Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude*
Wettelijke voorschriften     Wgr
Overgedragen bevoegdheden    Artt. 5 t/m 9
Adres Vestiging         p/a Gemeente Leiden
                 Stadhuisplein 1
                 2311 EJ Leiden
Openbaar lichaam/        Openbaar Lichaam
gemeenschappelijk orgaan/
centrumgemeenteconstructie
Vertegenwoordigers in bestuur  Dagelijks Bestuur:
                 I.C.J. Adema


                 Algemeen Bestuur:
                 I.C.J. Adema
                 M. Lamers
* De gemeenten Voorschoten, Wassenaar, Teylingen en Kaag en Braassem hebben hun deelneming aan
de Gevulei opgezegd per 1 januari 2016 om de mogelijkheid te behouden om met ingang van 2016
een andere weg in te kunnen slaan.
          Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden
Deelnemers            Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda,
                 Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
                 Nederlek, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest,
                 Ouderkerk, Reeuwijk, Rijnwoude, Schoonhoven, Teylingen, Vlist,
                 Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas
Wettelijke voorschriften     Wgr
Overgedragen bevoegdheden    Artt. 4 en 5
Adres Vestiging         Bezoekadres:
                 Parmentierweg 49
                 2316 ZV Leiden


                 Postadres:
                 Postbus 121
                 2300 AC Leiden


                 tel: 071-5163333
                 fax: 071-5146744
                 infoleiden@ggdhm.nl
Openbaar lichaam/        Openbaar lichaam
gemeenschappelijk orgaan/
centrumgemeenteconstructie
Vertegenwoordigers in bestuur  Algemeen Bestuur:
                 I.C.J. Adema
                Veiligheidsregio Hollands Midden
Deelnemers           Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda,
                Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
                Nederlek, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest,
                Ouderkerk, Reeuwijk, Rijnwoude, Schoonhoven, Teylingen, Vlist,
                Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas
Wettelijke voorschriften    Wgr
Overgedragen bevoegdheden    Artt. 4 t/m 6
Adres Vestiging         Bezoekadres:
                Rooseveltstraat 4a
                2321 BM Leiden


                Postadres:
                Postbus 1123
                2302 BC Leiden


                tel: 088-2465000
                fax: 088-2465001
                veiligheidsregio@hollands-midden.nl
Openbaar lichaam/        Openbaar lichaam
gemeenschappelijk orgaan/
centrumgemeenteconstructie
Vertegenwoordigers in bestuur  Algemeen Bestuur:
                J.M. Staatsen
               Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies
Deelnemers            Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,
                 Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,
                 Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude
Wettelijke voorschriften     Wgr
Overgedragen bevoegdheden     Art. 2
Adres Vestiging          p/a Gemeente Leiden
                 Stadhuisplein 1
                 2311 EJ Leiden
Openbaar lichaam/         Centrumgemeenteconstructie
gemeenschappelijk orgaan/
centrumgemeenteconstructie
Vertegenwoordigers in bestuur   -

								
To top