e-novation_obrazac_za_prijavu

Document Sample
e-novation_obrazac_za_prijavu Powered By Docstoc
					                           Vidi e-novation 2011
                             Nagrada za informatičke i komunikacijske
                          proizvode i usluge (hardware, software, services...)
                                  u Republici Hrvatskoj
            OBRAZAC ZA PRIJAVU

  Naziv projekta / proizvoda / usluge:


       Ime kontakt osobe:     Ime tvrtke koja prijavljuje:
 (ako prijavljuje organizacija odnosno tvrtka)


           Adresa:           Telefon:            Fax:       E-mail kontakt osobe:            Web:
Nagrada Vidi e-novation 2007., obrazac za prijavu                      stranica 1 od 12
    Kratak opis proizvoda odnosno usluge (Opis neka ne bude duži od 150 znakova) - obavezno ispuniti:
                  Izjava prijavitelja i dozvola za javnu objavu
Popunjavanjem ove prijave, i slanjem ovog obrasca za prijavu na e-mail adresu
e-novation@vidi.hr potvrđujem da su prema mojem znanju sve tvrdnje koje navodim u ovoj prijavi
istinite i da sam ja ovlaštena osoba da mogu davati takve pisane izjave vezane uz
proizvod/uslugu/inovaciju koju ovdje prijavljujem.

Također potvrđujem da sam svjestan da ukoliko organizatori Vidi e-novation natječaja dođu do
saznanja da neka od informacija u ovoj prijavi ne odgovara istini, moguće je povlačenje eventualno
dodijeljene nagrade ili priznanja na osnovu ove prijave.

Također, slanjem ove prijave i podataka na e-mail adresu e-novation@vidi.hr potvrđujem da sam
suglasan da se svi podaci iz ove prijave mogu objaviti javno - u javnim glasilima, novinama, javno
dostupnim web stranicama, te drugim javno dostupnim elektronskim i neelektronskim medijima
dostupnim širokoj javnosti.

Ova eventualna javna objava podataka prvenstveno će služiti za potrebe promocije Vidi e-novation
natječaja kao i promocije Vašeg prijavljenog rada/proizvoda/usluge/inovacije.
Nagrada Vidi e-novation 2007., obrazac za prijavu                        stranica 2 od 12
                   Vaš kratak životopis (CV):*
(Samo ukoliko prijavljuje pojedinac u ime pojedinca. Opis neka ne bude duži od 5000 znakova; poslovno iskustvo,
                        obrazovanje i sl.)
Nagrada Vidi e-novation 2007., obrazac za prijavu                        stranica 3 od 12
            Opis Vaše tvrtke odnosno organizacije (CV):*
 (Ukoliko prijavljuje pravna osoba. Opis neka ne bude duži od 5.000 znakova; primarna djelatnost, vlasništvo,
       broj zaposlenih, financijski pokazatelji, starost, najprepoznatljiviji tržišni brandovi i dr.)
Nagrada Vidi e-novation 2007., obrazac za prijavu                         stranica 4 od 12
                U čemu je inovacija:     - obavezno ispuniti:
(U čemu je inovacija kod Vašeg proizvoda odnosno usluge; po čemu je on toliko napredniji od postojećih rješenja
na domaćem i posebice svjetskom tržištu; zašto bi baš Vaš proizvod trebao dobiti ovu nagradu?) - ovaj opis neka
                    ne bude duži od 5.000 znakova
Nagrada Vidi e-novation 2007., obrazac za prijavu                        stranica 5 od 12
                   Tehnički opis - obavezno ispuniti:
(Kako radi odnosno funkcionira Vaš proizvod odnosno usluga? Koja je njegova svrha? Kako se i gdje se najčešće
    koristi? Tko su tipični i najčešći korisnici? Itd.) - ovaj opis neka ne bude duži od 5.000 znakova
Nagrada Vidi e-novation 2007., obrazac za prijavu                        stranica 6 od 12
           Kratka povijest proizvoda/usluge - obavezno ispuniti:
 (Najviše 5.000 znakova. Kada i gdje je došlo do ideje o ovom proizvodu/usluzi? Kada je započeo razvoj ovog
proizvoda/usluge? Kako je razvoj financiran? Koja je vaša procjena dosadašnjih ukupnih troškova razvoja? Da li je
          u razvoju ideje i samoj ideji sudjelovao još neki pojedinac ili organizacija?)
Nagrada Vidi e-novation 2007., obrazac za prijavu                         stranica 7 od 12
                     Tržište: - obavezno ispuniti:
  (Kada je proizvod odnosno usluga prvi puta predstavljen tržištu? Ako nije prisutan na tržištu kada se planira
               predstavljanje? Itd.) - Maksimalno 1.800 znakova.
                      Izvoz - obavezno ispuniti:
Da li je Vaš proizvod/usluga prisutan na inozemnom tržištu? Ako jest, na kojim tržištima? Ako nije, da li se planira
predstavljanje na inozemnom tržištu? Kakvi su potencijali vašeg proizvoda/usluge na inozemnom tržištu? Po čemu
               se ističe u odnosu na postojeće proizvode i usluge? Itd.)
Nagrada Vidi e-novation 2007., obrazac za prijavu                          stranica 8 od 12
                     Prodaja - obavezno ispuniti:
              Koliko ste do sada prodali Vašeg proizvoda odnosno usluge?
                      Cijena - obavezno ispuniti:
            Koja je cijena (ili planirana cijena) Vašeg proizvoda odnosno usluge?
                   Prodajni kanal- obavezno ispuniti:
 Kako se Vaš proizvod/usluga prodaje na tržištu - npr. maloprodajne trgovine - na policama; putem prodajnih
 agenata - od vrata do vrata; putem Interneta...) - odnosno kakvu prodajnu strategiju planirate ukoliko proizvod
                      još uvijek nije u prodaji.
      Kako se prijavljeni proizvod/usluga uklapa u Vašu postojeću
                poslovnu strategiju?
  Molimo Vas opišite ukratko Vašu poslovnu strategiju, misiju te kratkoročne i dugoročne planove i kako se
               proizvod/usluga koji prijavljujete uklapa u te planove.
Nagrada Vidi e-novation 2007., obrazac za prijavu                         stranica 9 od 12
             Molimo Vas popunite tablicu
       (u tisućama €); popunjavanje ove tablice nije nužno, ali je poželjno


         2008          2009          2010          2011          2012
                                procjena       predviđanje      predviđanje
            Procjena        Procjena        Procjena        Procjena        Procjena
            Ukupne         Ukupne         Ukupne         Ukupne         Ukupne
       Vaši    veličine  Vaši    veličine  Vaši    veličine  Vaši    veličine  Vaši   veličine
      prihodi    ovog   prihodi    ovog   prihodi    ovog   prihodi    ovog   prihodi   ovog
           segmenta        segmenta        segmenta        segmenta        segmenta
             tržišta        tržišta        tržišta        tržišta        tržišta

Domaće
 Tržište
(prihod)

 Izvoz
(prihod)


Prihodi
ukupno

 Dobit
Odnosno
gubitak       Molimo Vas objasnite izvor podataka iznjetih u tablici gore
Nagrada Vidi e-novation 2007., obrazac za prijavu                             stranica 10 od 12
Ukoliko ga posjedujete, molimo Vas da nam u elektronskom obliku
pošaljete Vaš poslovni/marketinški plan vezan uz proizvod/uslugu
koju prijavljujete.

U poslovnom planu bitno je vidjeti tržišni potencijal proizvoda/usluge, kalkulacije troškova, kalkulacije prihoda,
plan profitabilnosti odnosno planiranog gubitka. Posebno nas zanimaju planovi vezani uz izvoz. (slanje poslovnog
plana nije nužno ali je poželjno)


      Objasnite kakvu podršku nudite svojim sadašnjim odnosno
               budućim korisnicima?
                   Konkurencija - obavezno ispuniti:
Imenujte nekoliko osnovnih i najbližih konkurenata Vašem proizvodu/usluzi na domaćem i inozemnim tržištima...
Nagrada Vidi e-novation 2007., obrazac za prijavu                         stranica 11 od 12
    Na koji način Vaš proizvod nadjačava (ili se možda nadograđuje)
                na konkurenciju?
Ukoliko je moguće i ukoliko raspolažete s tim podacima priložite uz ovu
prijavu u elektronskom obliku "benchmark" usporedbu između vašeg
proizvoda/usluge i konkurentskog proizvoda/usluge.


              Patentna prava i/ili licence - obavezno ispuniti:
Da li je Vaš proizvod patentiran ili su neke tehnologije koje on koristi zaštićene od vaše strane na neki način (ako
 jesu, na koji način?); Da li Vaš proizvod koristi neke patentirane ili zaštićene tehnologije drugog proizvođača?
               Imate li Vi potrebna prava za korištenje tih tehnologija?
Ukoliko se prijavljujete na ovaj natječaj kao pravna osoba, molimo Vas da
uz prijavu priložite u elektronskom obliku (npr. skenirani dokument)
Bon1 i Bon2 ne stariji od 3 mjeseca. (Slanje ove dokumentacije nije
nužno ali je poželjno).
Nagrada Vidi e-novation 2007., obrazac za prijavu                          stranica 12 od 12

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:3/30/2012
language:
pages:12