Taxi - DOC

Document Sample
Taxi - DOC Powered By Docstoc
					                1. A REPÜLŐTÉR ADATAI

           1.1   A REPÜLŐTÉR HELYSÉGNÉV AZONOSÍTÓJA
              AERODROME LOCATION INDICATORS - NAME      L H N Y         N Y Í R E G Y H Á Z A


    1.2.   A REPÜLŐTÉR FÖLDRAJZI ADATAI ÉS ÜZEMELTETŐJE
          AERODROME GEOGRAPHICAL DATA AND ADMINISTRATION1  ARP koordináták és helye a repülőtéren  47 58 46 N    36 futópálya küszöbénél
  ARP coordinates and site at AD      21 41 31 E    at the threshold of RWY 36
2  Távolság és irány a várostól                Nyíregyháza központjától
                       3 km NNE
  Distance and direction from city              from centre of Nyíregyháza city
3  Tengerszint feletti magasság
                       338’ /103 m
  Vonatkozási hőmérséklet
                       21 °C
  Elevation / Reference temperature
4  Mágneses eltérés             3,5° E (1995)
  Magnetic variation                  Növekedés
                       0,07°
                             increasing
5  AD üzemeltető, címe           Tréner Kft.
  AD Administration            H-4400 Nyíregyháza Repülőtér út 1.
  Address, TEL, Fax.            Tel/Fax:  +36-42-430-138
                       Tel:     +36-42-430-203 (AFIS)
                       AFTN:     LHNYZPZX
                       E-mail:    trenerkft@vnet.hu
6  Engedélyezett forgalom típusa
  Approved for Traffic Type        VFR / NVFR

7  Megjegyzés:
                       NIL
  Remarks:
                1.3.  SZOLGÁLATOK, ÜZEMIDŐ
                 SERVICES, HOURS OF OPERATION   A repülőtéri iroda üzemideje:          Hétfőtől péntekig 0730 – 1600 LT között
1  AD Office:                   From MON till FRI between 0730 – 1600 LT
   Vám és Határőrség:               Előzetes bejelentés alapján (72 óra)
2
   Custom and Immigration:             PPR (72 hours)
   Egészségügyi:                  A városban
3
   Health and sanitary               In hte city
   AIS iroda                    Mint a repülőtér
4
   AIS Briefing Office               AS AD
   ATS Bejelentő Iroda (ARO)
5                          NIL
   ATS Reporting Office
   Meteorológiai Hivatal
6                          NIL
   MET Briefing Office
                           Mint a repülőtér
7  ATS
                           AS AD
   Tankolás                    Mint a repülőtér
8
   Fuelling                    AS AD
   Földi kiszolgálás                Mint a repülőtér
9
   Handling                    AS AD
   Őrzésvédelem
10                          H24
   Security
   Jégtelenítés
11                          NIL
   De-icing
                           Az üzemidőn kívül és hétvégén előzetes egyeztetés
   Megjegyzés:                   alapján.
12
   Remarks:                    Outside hours of operation and weekend by prior
                           arrangements             1.4.  FÖLDI KISZOLGÁLÁS ÉS ESZKÖZÖK
                 HANDLING SERVICES AND FACILITIES


   Teheráru kezelő berendezések
1  Cargo handling facilities
                           NIL
   Üzemanyag és Olajfajták             AVGAS LL100    Repülőbenzin    Petrol
2  Fuel and Oil types               JET A1       Kerozin      Kerosene
                           AEROSHELL     olaj        Oil
   Üzemanyagtöltő eszközök és kapacitások     Üzemanyagtöltő állomás   Fuel station
3  Fuelling facilities / capacity         AVGAS:       20.000 liter    Litre
                           JET A1:      20.000 liter    Litre
   Jégtelenítő eszközök
4  De-icing facilities
                           NIL
   Hangártárolási lehetőség            Korlátozottan, előzetes egyeztetés szerint
5  Hangar space available for visiting acft    Limited, by prior arrangement only
   Javítási lehetőségek              Mint a repülőtér, ill. előzetes egyeztetés szerint
6  Repair facilities available           AS AD, by prior arrangement
   Megjegyzés
7  Remarks
                           NIL
                 1.5.  UTAS KISZOLGÁLÁS
                       PASSENGER FACILITIES


1  Szállodák                      A városban
  Hotels                        In the city
2  Étterem                       A városban (a repülőtéren büfé)
  Restaurant                      In the city (buffet at AD)
3  Közlekedés                      Taxi, 1. sz. városi autóbusz
  Transportation                    Taxi, City bus No. 1.
4  Orvosi segélynyújtás                 Elsősegély a repülőtéren, kórházak a városban
  Medical Facilities                  First aid at AD, hospitals in the city
5  Bank és postahivatal                 A városban
  Bank and Post Office                 In the city
6  Idegenforgalmi tájékoztatás             A városban
  Tourist office                    In the city
7  Megjegyzés
                             NIL
  Remarks           1.6.   MENTŐ ÉS TŰZOLTÓ SZOLGÁLATOK
               RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICE


  Kategóriája
1  AD category for fire fighting
                             ICAO 2. kat. (hab)
  Mentő eszközök
2  Rescue equipment
                             NIL
  Üzemképtelen légijármű mozgatás           traktor
3  Capability for removal of disabled ACFT       tractor
  Megjegyzés                      Létesítményi Tűzoltó Szolgálat
4  Remarks                       On site fire fighting service
  1.7.  ÉVSZAKONKÉNTI RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS - HÓELTAKARÍTÁS
           SEASONAL AVAILABILITY - SNOW CLEARANCE


  Hóeltakarító berendezések              Hóekével felszerelt tehergépkocsi
1  Types of clearing equipment             Snowplough on a truck
  Takarítási sorrend                  Leszállópálya, gurulóutak, hangárok bejáratai
2  Cleaning priorities                 Runway, taxiways, entrances of the hangars
  Megjegyzés                      Hóeltakarítás csak a repülőtér nyitvatartási idejében
3  Remarks                       Snow clearance during AD operation only.
  1.8.   ELŐTEREK, GURULÓUTAK ÉS ELLENŐRZŐ PONTOK ADATAI
          APRONS, TAXIWAYS AND CHEK LOCATIONS DATA


  Forgalmi előtér felülete és teherbírás        Felület:     Aszfalt
  Apron surface and strength              Surface:     Asphalt
1                            Teherbírás:   20 tonna AUW
                             Strenght:    20 tonnes AUW
  Gurulóutak szélessége, felülete és teherbírás    Szélesség:    9 m, kivéve:
  Taxiway width, surface and strength         TWY A1      11 m
                             TWY B      13 m
                             Width:      9 m, except:
                             TWY A1      11 m
                             TWY B      13 m
2                            Felület:     aszfalt (TWY A1 és B), beton
                             Surface:     asphalt (TWY A1, B), concrete
                             Teherbírás:   PCN 15/F/C/W/U (TWY A1, B),
                                     PCN 8/R/C/W/U
                             Strenght:    PCN 15/F/C/W/U (TWY A1, B),
                                     PCN 8/R/C/W//U
  Magasságmérő ellenőrző hely és magasság       Helye:      küszöbök
  ACL location and elevation              Location:    THRs
3                            Magassága:    103 M
                             Elevation:    338 FT
  VOR / INS ellenőrző hely
4  VOR / INS checkpoint
                             NIL
  Megjegyzés                      16 db betonburkolatú nyűgözőhely
5  Remarks                       16 pcs separated concrete aircraft stands       1.9.   GURULÁSI ELIGAZÍTÓ RENDSZER ÉS JELÖLÉSEK
  SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS


  Légijármű állóhely azonosító jelölések, gurulóút
  jelzések és parkolás jelző rendszerek
1  Use of aircraft stand ID signs TWY guide lines and  NIL
  visual docking/parking guidance system of
  aircraftstands
  RWY, TWY jelölések, jelzőtáblák és fényrendszerek:    Azonosító, küszöb, középvonal, szegély az
                             RWY:
  RWY and TWY markings, information signs and LGT      aszfalt pályán
                               Designator, threshold, centre line, edge,
                             RWY:
2                               for RWY 18/36
                             TWY: Középvonal a beton gurulóutakon

                             TWY: Centerline on concrete TWYs
  Megállító keresztfénysorok:
3  Stop bars:
                             NIL
  Megjegyzés:
4  Remarks:
                             NIL
                 1.10. REPÜLŐTÉRI AKADÁLYOK
                    AERODROME OBSTACLES


       Megközelítési/felszállási területeken       Körözési területen és repülőtéren    Megjegyzés
         In approach / TKOF Areas            In Circling Area and at AD        Remarks
               1                          2              3
            Akadály fajta       Helye     Akadály fajta       Helye
Érintett        Obstacle type      Location     Obstacle type      Location
RWY/terület       Magasság      Iránya (földrajzi)   Magasság     Iránya (földrajzi)
RWY/Area         Elevation     Direction (GEO)    Elevation     Direction (GEO)
affected        Jelölés/fény      Távolsága     Jelölés/fény      Távolsága
            Markings/LGT      Distance (m)    Markings/LGT     Distance (m)

    a           b            c         a          b
           kémény        158
           chimney       1840 m
GRASS/APCH                                                  NIL
           188 m (617’)     FM THR
           Lighted
           műsorszóró      142
           antenna       7500 m
           broadcasting     FM THR
GRASS/APCH
           antenna
           233 m (765’)
           Lighted
           GSM antenna     174          kémény      158
           163m (538’)     3750m FM THR      chimney     1840 m
36/APCH
           Lighted                   188 m (617’)   FM THR
                                 Lighted
           GSM antenna     170
           182m (608’)     4425m FM THR
36/APCH
           Lighted

           GSM antenna     162
           179m (598’)     4575m FM THR
36/APCH
           Lighted

           Gabonatároló     162
           Grain elevator    5175m FM THR
36/APCH
           179m (598’)
           Lighted
           GSM antenna     187
36/APCH       179m (598’)     5700m FM THR
           Lighted
                                 műsorszóró    142
                                 antenna     7500 m
                                 broadcasting   FM THR
GRASS/APCH
                                 antenna
                                 233 m (765’)
                                 Lighted
           VOR antenna     359
18/APCH       108m (354)      300 m
           Lighted       FM THR
         1.11. NYÚJTOTT METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATOK
             METEOROLOGICAL SERVICE PROVIDED


1  Kiszolgáló meteorológiai hivatal     OMSZ Repülésmeteorológiai Központ
   Associated MET Office           Nat. Met. Service, Aeronautical Meteorological Centre
2  Üzemidő                  H24 a Központban
   Hours of operation            H24 in MET Centre
3  TAF készítésért felelős hivatal      OMSZ Repülésmeteorológiai Központ
   Érvényességi időszak           TAF előzetes kérésre, 9HR (FC)
   Office responsible for TAF preparation  Nat. Met. Service, Aeronautical Meteorological Centre
   Periods of validity            TAF on prior request, 9 HR (FC)
4  Leszállási előrejelzés típusa
   Kibocsátási időszakok
                        NIL
   Type of landing forecast
   Interval of issuance
5  Biztosított eligazítás/konzultáció    Konzultáció, repülési dokumentáció és egyéb tájékoztatás telefonon, faxon
   Briefing/consultation provided      vagy telexen.
                        Consultation, flight documentation and other info via phone, fax or telex.
6  Repülési documentáció           Térképek, rövidített nyílt nyelvű szöveg,
   Flight documentation           Charts, abbreviated plain languange text
   Languange(s) used             Magyar / Angol
                        Hungarian / English
7  Eligazításhoz és konzultációhoz      Térképek, repülőtéri jelentések és előrejelzések EUR, területi
   rendelkezésre álló térképek és egyéb   előrejelzés, met. megfigyelés és veszélyjelzés Budapest FIR-re
   tájékoztatások              Charts, aerodrome reports and forecasts for EUR, area forecast, met.
   Charts and other information available  observations and warnings in Budapest FIR.
   for providing information
8  Tájékoztatások nyújtására rendelkezésre  Telefon/ telefax
   álló kiegészítő berendezések       Telephone/ telefax
   Supplementáry equipment available for
   providing information
9  Tájékoztatással ellátott ATS egység    Budapest FIC kérésre
   ATS unit provided with information    Budapest FIC on request
10  Egyéb tájékoztatások
                        NIL
   Additional information
                   1.12. FUTÓPÁLYA ADATOK
              RUNWAY PHISYCAL CHARACTERISTICS


Futópálya jelölés   Földrajzi és   Futópálya méretek   RWY felület és     Küszöb    A küszöb tengerszint
 Designations    mágneses irány      (m)      teherbírás (PCN)   koordináták   feletti magassága
   RWY      TRUE and MAG    Dimensions of   Strength (PCN) and  THR coordinates   THR elevation
   NR         BRG        RWY (m)      surface of RWY
    1         2          3          4         5          6

                                aszfalt                THR 103 m
            179° G                          475918,7N
    18                 1000x20       asphalt                 338 ft
            177° M                          0214132,9E       AMSL
                              PCN 20/F/C/W/U


                                Aszfalt                THR 103 m
            359° G                          475846,2N
    36                 1000x20       asphalt                 338 ft
            357° M                          0214131,8E       AMSL
                              PCN 20/F/C/W/U

 RWY lejtés     SWY méretek  CWY méretek       Sáv méretek               Megjegyzés
Slope of RWY    SWY dimensions CWY dimensions     Strip dimensions     OFZ       Remarks
    7         8          9         10          11         12
   0%         NIL         NIL         NIL                 másodlagos/
   0%         NIL         NIL         NIL                 secondary
   0%         NIL         NIL         NIL                 elsődleges/
   0%         NIL         NIL         NIL                  primary             1.13. MEGHATÁROZOTT TÁVOLSÁGOK
                    DECLARED DISTANCES


  RWY         TORA        TODA        ASDA         LDA       Megjegyzés
 Designator       (m)        (m)         (m)         (m)       Remarks
    1         2          3          4          5          6

    18        1000        1000        1000        1000
                                                     NIL
    36        1000        1000        1000        1000
            1.14. BEVEZETŐ ÉS FUTÓPÁLYA FÉNYEK
               APPROACH AND RUNWAY LIGHTING


                                RWY Centre  RWY edge
Futópálya  APCH LGT                  TDZ   Line LGT    LGT    RWY End  SWY LGT
              THR LGT     PAPI
 jelölés    type                   LGT   Length,   Length,    LGT   LENGTH
               colour    VASIS
 RWY   LENGTH (m)                 LENGTH   spacing,   spacing,   Colour   (m)
               WBAR     (MEHT)
Designator  INTST                   (m)    colour,   colour,   WBAR   colour
                                 INTST    INTST
  1      2       3      4     5      6      7     8     9
        SALS            PAPI                1000m
               Zöld                             Vörös
  18     420m            3,2    NIL     NIL     60m          NIL
               Green                             Red
        LI             8,6m               fehér/white
        SALS       Zöld
        420m            PAPI                1000m
                Green                            Vörös
  36     LI             3,2    NIL     NIL     60m          NIL
              Villanófény                           Red
       Futófénysor         8,6m               fehér/white
      Sequenced Flash  Flash         1.15. EGYÉB FÉNYEK, TARTALÉK ÁRAMFORRÁS
           OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY


   ABN/IBN helye, jellemzői és üzemideje
1  ABN/IBN location, characteristics and hours of     NIL
   operation
   Leszállási irányjelző helye és megvilágítása
   LDI location and LGT
2  Szélmérő helye és megvilágítása
                               NIL
   Anemometer location and LGT
   Gurulóút szegély és középvonal fények
3  TWY edge and centre line lighting            NIL

   Tartalék áramellátás
4  Secondary Power Supply                 YES

   Megjegyzés
5  Remarks                         NIL
             1.16. HELIKOPTER FOGADÓ TERÜLET
                 HELIKOPTER ALIGHTING AREA


1  Coordinates TLOF or THR of FATO                 NIL
  TLOF és/vagy FATO tengerszint feletti magasság M/FT
2  TLOF and/or FATO elevation M/FT                 NIL

  TLOF és FATO terület méretei, felülete, teherbírása, jelölései
3  TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking    NIL
  A FATO földrajzi és mágneses irányszöge
4  True and MAG BRG of FATO                     NIL

  Rendelkezésre álló meghatározott távolságok
5  Declared distances available                   NIL

  APP és FATO fények
6  APP and FATO lighting                      NIL

  Megjegyzés
7  Remarks                             NIL
                     1.17. ATS LÉGTÉR
                      ATS AIRSPACE


                               Nyíregyháza TIZ
                               10km sugarú kör a 475856N 0214100E középpont
  Neve és oldalhatárai
1  Designation and lateral limits
                               körül.
                               A circle with 10km radius centered at 475856N
                               0214100E.
  Függőleges határok                            4000’(1200m)AMSL
2  Vertical limits                                  GND
  Légtér osztály
3  Airspace class
                                           F
  ATS egység hívójele
                                      NYÍREGYHÁZA INFO
4  ATS unit call sign
                                        HUN/ENG
  Nyelv / Languange
  Átváltási magasság
5  Transition altitude                            9500 FT AMSL

  Megjegyzés
6  Remarks                                     NIL
       1.18. ATS ÖSSZEKÖTTETÉSI BERENDEZÉSEK ÉS ÜZEMIDŐK
       ATS COMMUNICATION FACILITIES AND OPERATIONAL HOURS


Szolgálat   Hívójel       Frekvencia  Üzemidő        Antenna helye        Megjegyzés
Service    Call sign      Frequency  Hours of operations  Antenna Location       Remarks
designation                              (WGS 84)
   1           2       3        4            5           6
                                    Az irányító torony tetején
        NYÍREGYHÁZA                       On top of the controll
  AFIS               127,6 MHz     As AD
          INFO                        tower
                                    475806N/0214124E          1.19. RÁDIÓNAVIGÁCIÓS/LESZÁLLÁSI ESZKÖZÖK
                RADIO NAVIGATION/LANDING FACILITIESBerendezés    Azonosító    Frekvencia Üzemidő      Koordináták        Megjegyzés
 Facility      Ident     Frequency  Hours      Coordinates        Remarks

                               475805,19N         1294 M from
  NDB        Y      346 KHz    H24
                               0214134,91E         RWY 36 THR
                               475443,44N         7532 M from
  NDB        NY      330 KHz    H24
                               0214121,05E         RWY 36 THR
                               480005,54N         1422 M from
  NDB        P      522 KHz    H24
                               0214138,55E         RWY 18 THR
                                475927N          300 M from
  VOR       NYR      116,1 MHz   H24
                                0214133E          RWY 18 THR
                                475927N          300 M from
  DME       NYR       108X     H24
                                0214133E          RWY 18 THR

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:26
posted:3/30/2012
language:
pages:10