belajar membuat blogspot by halomoan23

VIEWS: 73 PAGES: 22

More Info
									    

                     
                    KURSUS
PENYEDIAAN
BLOG1. Blog, apa itu Blog?

Blog pada mulanya dikenali sebagai "weblog" namun ianya diringkaskan menjadi blog. Istilah weblog
diperkenalkan oleh Jorn Barger pada bulan Desember 1998. Beliau menamakan weblog untuk orang yang
memiliki website pribadi dan sering mengemaskininya.

Media blog pertama kali dipopularkan oleh pengasas blog, iaitu: blogger.com yang dimiliki oleh PyraLab,
dan perniagaan ini akhirnya dimiliki oleh raja enjin carian: Google.com pada akhir tahun 2002 lalu.

Ramai orang mengatakan bahawa blog merupakan catatan harian dari si empunya blog tersebut, tetapi
kini blog mempunyai fungsi yang pelbagai ,kini blog dijadikan tapak perniagaan, mencari jaringan
kenalan, media penerbitan, iklan, politik dan pelbagai lagi.

Laman web yang saling berkait dengan weblog, atau secara keseluruhannya merupakan kumpulan weblog
sering disebut sebagai blogosphere. Apabila munculnya sesuatu aktiviti, maklumat dan pendapat yang
sangat kontroversi terjadi dalam blogosphere, maka ianya disebut sebagai blogstorm atau badai blog.

berikut jenis blog yang terdapat dari wikipedia:

* Blog Politik
* Personal Blog : Disebut juga buku harian online yang menceritakan tentang aktiviti seharian seseorang,
 keluhan, puisi atau syair.
* Blog bertopik : Blog yang membahas tentang sesuatu, dan fokus pada bahasan tertentu
* Blog kesihatan : Lebih spesifik tentang kesihatan. Blog kesihatan kebanyakan berkisar tentang keluhan
 pesakit, berita kesihatan terbaru, keterangan-ketarangan tentang kesihatan, dll.
* Blog sastera : Lebih dikenal sebagai litblog (Literary blog).
* Blog perjalanan : Fokus pada cerita perjalanan yang menceritakan pengalaman tentang
 perjalanan/traveling.
* Blog hukum : Persoalan tentang hukum atau undang-undang; disebut juga dengan blawgs (Blog Laws).
* Blog media : Berfokus pada perbahasan kebohongan atau ketidakkonsistensi media massa
* Blog agama : Membahas tentang agama
* Blog pendidikan : Biasanya ditulis oleh pelajar atau guru.
* Blog kebersamaan : Topik lebih spesifik ditulis oleh kelompok tertentu.
* Blog petunjuk (directory) : Berisi ratusan link halaman website.
* Blog perniagaan : Digunakan oleh usahawan untuk kegiatan promosi bisnes mereka
* Blog haiwan : Fokus tentang objek diluar manusia; seperti anjing
* Blog pengganggu (spam) : Digunakan untuk promosi bisnes affiliate; juga dikenal sebagai splogs
 (Spam Blog)

2. Bagaimana membuat blog?


Akaun emel diperlukan untuk membuat akaun blog. Terdapat banya penyedia blog percuma di internet
seperti http://www.blogger.com, http://www.wordpress.com atau http://www.blogsome. com.
Pada kali ini kita akan belajar tentang membuat blog di http://www.blogger.com.
Ikuti langkah-langkah di bawah untuk mendaftar blog secara percuma.


1


                          
               Unit
Latihan
&
Multimedia


                          
                       Pusat
ICT


                          
                          UPSI
  
  

   

     
              KURSUS
PENYEDIAAN
BLOG
         1. taip
url

          www.blogger.com

                         2. klik
“Create

                          a
blog”

           3.
Isi
dan
lengkapkan

           maklumat
yang

           diperlukan.

2


      
            Unit
Latihan
&
Multimedia


      
                    Pusat
ICT


      
                       UPSI
  
  

   

     
                KURSUS
PENYEDIAAN
BLOG            3.
Isi
dan
lengkapkan

            maklumat
yang

            diperlukan.
                       4. klik
“next”

         5.
Isi
dan
lengkapkan

         maklumat
yang

         diperlukan.                     6. klik
“next”

3


      
               Unit
Latihan
&
Multimedia


      
                       Pusat
ICT


      
                         UPSI
  
  

   

     
     KURSUS
PENYEDIAAN
BLOG         7.
Pilih
template
yang

         disediakan.

               8. klik
“next”

         10. klik
“
start

blogging”

4


      
   Unit
Latihan
&
Multimedia


      
           Pusat
ICT


      
              UPSI
  
  

   

                    
     KURSUS
PENYEDIAAN
BLOG     klik
“posting”          klik
“New
Post”

                        masukkan
teks,
imej

                        atau
apa
sahaja
di

                        ruangan
ini.

5


                     
    Unit
Latihan
&
Multimedia


                     
            Pusat
ICT


                     
              UPSI
  
  

   

     
          KURSUS
PENYEDIAAN
BLOG       letak
gambar

6


      
        Unit
Latihan
&
Multimedia


      
                Pusat
ICT


      
                   UPSI
  
  

   

     
            KURSUS
PENYEDIAAN
BLOG         klik
“browse”

             upload
image

7


      
           Unit
Latihan
&
Multimedia


      
                   Pusat
ICT


      
                     UPSI
  
  

   

     
         KURSUS
PENYEDIAAN
BLOG       klik
“done”

8


          
    Unit
Latihan
&
Multimedia


          
            Pusat
ICT


          
               UPSI
  
  

   

     
         KURSUS
PENYEDIAAN
BLOG         saiz
gambar

         boleh
diubah

9


      
          Unit
Latihan
&
Multimedia


      
                  Pusat
ICT


      
                    UPSI
  
  

   

         
        KURSUS
PENYEDIAAN
BLOG     klik
“View
Post”

10


               
  Unit
Latihan
&
Multimedia


               
          Pusat
ICT


               
             UPSI
  
  

   

            
     KURSUS
PENYEDIAAN
BLOGinilah hasil nya blog anda !
11


               
  Unit
Latihan
&
Multimedia


               
          Pusat
ICT


               
             UPSI
  
  

           

                       
    KURSUS
PENYEDIAAN
BLOG

        

        How to Settings your blog?
              klik
“setting”

klik
“basic”

        12

        
                
  Unit
Latihan
&
Multimedia

        
                
          Pusat
ICT

        
                
             UPSI
  
  

     

                     
                   KURSUS
PENYEDIAAN
BLOGClick Setting and then click Basic. Several form that must in the contents to the menu basic:

   •  Title : Content with your blog title. Example : Blog Tutorial.

   •  Description : Content with your description blog. Example : All about blogging can find
     here.

   •  Add your blog to our listing : chose Yes, so that every time posting always entered the
     Blogger.com list.

   •  Show Quick Editing on your blog : Chose Yes.

   •  Show Email post link : It is best to chose Yes, but if you chose No also it's allright.

   •  Show compose Mode for all your blog : Chose Yes.

   •  Show transliteration button for your post : chose Yes if the you wanted to be button to
     change normally alphabet to hindi (India) alphabet, Chose No if being the reverse.

   •  Click Save Settings.
13


                          
               Unit
Latihan
&
Multimedia


                          
                       Pusat
ICT


                          
                         UPSI
  
  

     

                    
                  KURSUS
PENYEDIAAN
BLOGClick Publishing to arrange the publishing menu.

   •  Blog’Spot Address : Content with your blog address. Example : kolom-tutorial.

   •  Word Verification : type in the word(s) given.

   •  Click Save Settings.
14


                         
             Unit
Latihan
&
Multimedia


                         
                     Pusat
ICT


                         
                       UPSI
  
  

     

                    
                   KURSUS
PENYEDIAAN
BLOGClick Formatting to arrange the formatting menu.

   •  Show at most : Chose the number of post want you to display in your blog. Example :
     Show : 6 post, it's means your posting will display in your page Totally six posting.
     Chose Post (don't days) at pulldown menu

   •  Date header Format : Chose the style of date/month what you wanted, this date/month
     will display above your post.

   •  Archive Index Date Format : Chose the style for your archive

   •  Timestamp Format : Chose the style of the time, what you wanted.

   •  Time Zone : Chose the matching zone with your place. Example for WIB : [UTC+8.00]
     Singapore.

   •  Language : Chose language what you wanted.

   •  Convert line break : Chose Yes, but if you chose No it's allright.

   •  Show Link Field : Chose No, but if you chose Yes it's allright.

   •  Enable Float aligment : Chose Yes, but if you chose No it's allright.

   •  Click Save Settings.
15


                         
               Unit
Latihan
&
Multimedia


                         
                       Pusat
ICT


                         
                          UPSI
  
  

   

                 
        KURSUS
PENYEDIAAN
BLOGClick Comment to arrange the Comment menu.
16


                      
  Unit
Latihan
&
Multimedia


                      
          Pusat
ICT


                      
             UPSI
  
  

     

                    
                  KURSUS
PENYEDIAAN
BLOG
   •  Comments : Chose Show.

   •  Who Comment? Chose Anyone. It's means anyone can comment to your post.

   •  Comments Default for Post : Chose New post Have Comments

   •  Back links : Chose Show. It's means you will know if another people has linked to your
     post.

   •  Backlinks default for Posts : Chose New post have Backlinks.

   •  Show comments in a popup window? : Chose Yes. It's means when the people click
     Comment link your blog not lost.

   •  Show word verification for comments? : It's better to chose Yes

   •  Enable comment moderation? : Chose No, but if you wanted chose Yes it's allright.

   •  Show profile images on comments? : Chose Yes. It's means the photo of commentator
     of blogger member can display.

   •  Comment Notification Address : Content with your email address.

   •  Click SAVE SETTINGS.
Click ARCHIVING to arrange the archiving menu.

   •  Archive Frequency : Chose monthly.

   •  enable Post Pages? : Chose Yes.

17


                         
             Unit
Latihan
&
Multimedia


                         
                     Pusat
ICT


                         
                        UPSI
  
  

     

                      
                   KURSUS
PENYEDIAAN
BLOG   •  Click SAVE SETTINGS.


How to backup the template

If you were interested to replace new template or want to redesign your template, It is best to
backup your template before you changing any code. this step was as prevented to reduce the
fatal risk if the mistake happening in redesign or changing your template.
   •  After entering the dasboard page , click Layout.

   •  Then click edit HTML tab.
     Click the Download full template link.

   •  After you click Download full template link, then will emerge new window just to download.
     Click the Save button.

   •  You could choose this data would in kept where and with what file name what, Afterwards ended
     with click of the Save button. Please saw the picture :

   •  Finish.
Comment Blog Send to @mail
18


                           
              Unit
Latihan
&
Multimedia


                           
                      Pusat
ICT


                           
                        UPSI
  
  

     

                    
                   KURSUS
PENYEDIAAN
BLOG
This tips is about every your visitor give a comment at your blog automatically sending to your
@mail inbox. So that every the comment entering in blog direct in sending automatically to your
@mail, hence you have to do setting at setting tab. This is the steps :
   •  Click Settings.
   •  Click Comments.
   •  Scroll to underside and you will find a box near the article Comment Notification
     Address, write your email address inside the box. for example :
     jalupapang2000@yahoo.com
   •  Click
   •  Finish.

Add Yahoo! Messenger to Blog

Do you know what is Yahoo! messenger? Yahoo! messenger is one of yahoo.com service very
popular in the world. Then what his relation with blog? some blogger wish to be in his blog
attached yahoo ! messenger icon , hence if him online in yahoo! messenger can in knowing by
his blog visitor and also can easy to in contacting for chatting. If you ask to me, can yahoo!
messenger icon add at blog? the answer is can, and not only that, we can choose icon what is will
add. The choice is differentiated in 10 choice, you remain to choose style ID which which is
compatible according to your :

Allright, to placed the yahoo! messenger icon just place this code at your sidebar :

<a href="ymsgr:addfriend?YOURID"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=YourID&m=g&t=StyleID"
border="0"></a>
19


                         
              Unit
Latihan
&
Multimedia


                         
                      Pusat
ICT


                         
                         UPSI
  
  

     

                    
                    KURSUS
PENYEDIAAN
BLOGFor example. If your yahoo ID is balakasadut24@yahoo.com, your ID is balakasadut24, So the
code for yahoo! messenger icon with choice Style ID 9 is as follows :

<a href="ymsgr:addfriend?balakasadut24"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=balakasadut24&m=g&t=9"
border="0"></a>

Now, how to place the code to your blog. Follow the teps :
 • click Layout
 • Click at Page Element tab
 • Click at Add a Page element.
 • After emerging pop up window , click add to blog button for the things
   HTML/JavaScript. See the picture following :
   •  Copy and paste the code below into available column.

   •  Change YOURID with your yahoo ID and StyleID with number of your choice.
   •  Click
   •  Finish
20


                          
               Unit
Latihan
&
Multimedia


                          
                       Pusat
ICT


                          
                         UPSI
  
  

     

                    
                  KURSUS
PENYEDIAAN
BLOGAdd a Clock to Your Blog

    Step #1
    Please check out http://www.clocklink.com.

    Click at "Gallery" tab.

    Click at the categories of clock which you want, there is Analog, Animal, Animation,
    Count Down & Up, Dark Background, Digital, Holidays, Logo & Custom, Seasons,
    Sport, Transparent, and Wallpaper.

    If you have found the clock you wish, click at "View HTML tag" below of the clock.

    Click at "Accept" button.

    Choose the time which match with your zone beside "Timezone" text. Example : for
    Singapore, choose GMT+8:00.

    Set the measure of the clock beside "Size" text.

    Copy the code and then paste at Notepad or other text editor. Save into your computer.

    Close your browser.

Step #2
  • Login to blogger with your ID.
  • After entering the dasboard page , click Layout.
  • Click at Page Element tab. See the picture below :
   •  Click at Add a Page element.
   •  After emerging pop up window , Klik add to blog button for the things
     HTML/JavaScript. See the picture following :
21


                         
             Unit
Latihan
&
Multimedia


                         
                     Pusat
ICT


                         
                        UPSI
  
  

     

                    
                   KURSUS
PENYEDIAAN
BLOG   •  Open your Clock code, copy and then paste into available column.


   •  Click

   •  Done.
22


                        
              Unit
Latihan
&
Multimedia


                        
                      Pusat
ICT


                        
                         UPSI
  
  


								
To top