Werkplekinspectie formulier by C4IUA1SR

VIEWS: 0 PAGES: 3

									                                            Werkplekinspectie Rapportnr. (in te vullen door veiligheidsfunctionaris) :
Bouwplaats / project             :
Inspectiedatum                :
Inspectie uitgevoerd door           :


   Richtlijn voor invullen checklijst:
   Goed: geen afwijkingen geconstateerd
   N.G.: Afwijkingen geconstateerd. Bij aktie invullen welke maatregelen genomen zijn om de afwijking op te heffen.
   N.V.T.: Onderwerp is niet van toepassing op deze werkplek.

ONDERWERP                     GOED    N.G.   N.V.T.          AKTIE
1.  Orde en netheid
-  kantoren
-  kantine
-  was- en kleedruimten
-  toiletten en urinoirs
-  werkplaats / prefab
-  terrein / werkplekken
-

2.  Milieuaspecten
-  opslag gevaarlijke stoffen
-  aftap / overtap plaatsen
-  transport / handling
-  grond- en verbruikstoffen
-  energie / brandstoffen
-  afval gescheiden
-  regelmatige afvoer afval
-  geluid / lawaai
-  luchtverontreiniging
-

3.  Putten / sleuven
-  taluds
-  grondkerende constructie
-  afzetting
-

4. Afzettingen (gedeelte)
  bouwterrein
- veiligheidsomstanders
- verkeersvoorzieningen
- borden
- lampen
- leuningen
-
Nummer:                                                     Versie:
ONDERWERP                GOED  N.G.  N.V.T.  AKTIE
5.  Elektrisch gereedschap
-  keuring
-  kabels / stekker
-  beveiligingen
-  plaats kabels
-  haspel / verdelers
-

6.  Hijsen en heffen
-  kraanboek
-  hijsbewijs
-  hijs / heftabel
-  kettingwerk
-  staalstroppen
-  hijsbanden
-  evenaars
-  takels / pull-liften
-  gebruik en opslag
-

7. Gebruik persoonlijke
  beschermingsmiddelen
- helm / bril / schoenen
- werkkleding / handschoenen
- slijpbril / overzetbril
- valbeveiliging / harnasgordel
- gehoorbescherming
- verkeersvesten
- adembescherming
-

8.  Ladders
-  gekeurd
-  opstelling (ca 75 graden)
-  vastgezet / geborgd
-  circa 1 meter boven werkvloer
-

9.  Overleg
-  zijn onderaannemers geïnstrueerd
-  toolbox-meetingen
-  V.G.M. projectplan
-

10. Stabiele opslag van
- materialen
- materieel
-
Nummer:                                Versie:
ONDERWERP             GOED  N.G.  N.V.T.  AKTIE
11.  E.H.B.O.-post
-   verbandtrommel
-   middelen
-   wie E.H.B.O. / BHV
-   locatie E.H.B.O.-post
-   alarmkaart
-

12.  Werkvergunningen
-   aanwezig
-   conform uitvoering
-   aan-/ afmelding
-   gevolgde instructie
-

13.  Blusmiddelen
-   aanwezig
-   geldige keuring
-   goed bereikbaar
-

14.  Gas en zuurstof
-   gescheiden opgeslagen
-   gebruik flessenhouder
-   sleutel / vlamdover
-   slangen / branders
-   reduceertoestellen
-

15.  (Rol)steigers
-   gekeurd
-   werkvloeren dicht en vast
-   kantplanken / leuningen
-   bereikbaarheid werkvloer
-   stabiliteit / grondplaten
-   schrikvloer
-   wielen geblokkeerd
-   stabilisatoren
-


Aanvullende opmerkingen:
Nummer:                             Versie:

								
To top