Dorothea Oremsteorier

Document Sample
Dorothea Oremsteorier Powered By Docstoc
					Oprettet  :  4. februar 2000
Ændret   :  29. marts 2012
Initialer  :  ISØ
Domæne   :  sygeplejerskens praksis
Skitser   :                 Dorothea Orem
                      -  Teori om omsorg


Omsorgs teori:


Systemteori:
Åbnede og lukkede systemer

Centrale begreber i systemteoriens åbnesystemer:
 - helhed
 - organisation
 - dynamiske interaktion
 - feedback
 - forandring
 - menneskelige værdier


Orems teori om egenomsorg (består af 3. ting):
  - egenomsorg
  - egenomsorgsbehov / fornødenheder
     o universelle
     o udviklingsmæssige
     o behov, der er relateret til afvigelser i sundhedstilstanden
  - terapeutiske egenomsorgskrav


Teori om egenomsorgs deficit (=mangel):
  - egenomsorgs kapacitet
  - egenomsorgs begrænsninger
  - egenomsorgs deficit


Teori om sygeplejesystemer:
  - 3 sygeplejesystemer
  - 5 hjælpemetoder                   Orem arbejder udfra de
                   grundlæggende behov ligesom
                   Virginia HendersonJim Schougaard                 1 af 6        jimsch@mail1.stofanet.dk
Oprettet  :  4. februar 2000
Ændret   :  29. marts 2012
Initialer  :  ISØ
Domæne   :  sygeplejerskens praksis
Skitser   :
Egenomsorg:
 - er de aktiviteter individet tager initiativ til og udfører med den hensigt at opretholde
   liv og velvære  Orem siger at det kræver en vis modenhed for at yde egenomsorg
   (børn, ældre og andre svage personer skal have hjælp)


Målet med egenomsorg:
 - sundhed og forbedret livskvalitet
 - at kunne tage ansvar for egen sundhed og benytte muligheder for at bedre
   livskvaliteten


Egenomsorgsbehov / fornødenheder (self – care requisites):
Universelle egenomsorgsfornødenheder (universel self-care requisites)
  - formålet med universelle egenomsorgsfornødenheder er at opretholde
   livsprocesser, så mennesket kan bevares som en fungerende helhed
  - den skal også skabe vilkår, der fremmer den udvikling, som hører til på forskellige
   trin i livscyklus


Udviklingsmæssige egenomsorgsbehov (development self-care requisites)
 - vilkår der fremmer udviklingen på ethvert trin i livscyklus. Bygger på antagelsen om
   at mennesket udvikler sig fra undfangelse til død, og at der skal være særlige
   betingelser tilstede for at det kan ske


Behov der er relateret til afvigelser i sundhedstilstanden:
(Health deviation self-care requites)
  - egenomsorg, der gælder for personer der er syge, skadede eller har forskellige
    former for patologi inklusive defekter og handicaps, og som er under medicinsk
    diagnose og behandling


Terapeutiske egenomsorg:
(Therapeutic self-care demand)
  - den samlede mængde og art af egenomsorg en person må udføre eller få andre til
   at udføre for sig med henblik på at imødekomme universelle, udviklingsmæssige
   behov og behov forbundet med afvigelser i sundhedstilstanden

Egenomsorgshandlingerne er terapeutiske i den grad at de:
 - understøtter livsprocesser og fremmer normale forhold
 - opretholder normal udvikling
 - forebygger eller kompensere for funktionssvigt
 - fremmer velbefindende

Jim Schougaard              2 af 6           jimsch@mail1.stofanet.dk
Oprettet  :  4. februar 2000
Ændret   :  29. marts 2012
Initialer  :  ISØ
Domæne   :  sygeplejerskens praksis
Skitser   :
Egenomsorgs kapacitet (deficit):
(Self-care agency)
  - er en kompleks tillært evne til at imødekomme egenomsorg
  - dette kræver:
     o viden og indsigt
     o at være klar over, vad der er sundhed og velvære
     o at kunne vurdere, hvilken betydning handlingen kan have for sundhed og
       velvære
     o at ønske at gøre noget ved situationen
     o at kunne vurdere hvilken omsorgshandling, der er mest hensigtsmæssig
  - egenomsorgs kapaciteten er summen af menneskets kundskaber, færdigheder,
    holdninger og den støtte mennesket har i sine omgivelser til at imødekomme de
    krav, der stilles i forhold til de tre kategorier egenomsorgsfornødenheder


Egenomsorgs deficit = problemer i forbindelse med aktiviteter, der skal føre til
egenomsorg:
  - egenomsorgs deficit er et misforhold mellem en persons egenomsorgskapacitet og
   hans terapeutiske egenomsorgskrav. At kravene overstiger personens evne til at
   imødekomme dem

Når patient og sygeplejerske møder hinanden opstår en situation, men visse forhold skal
være tilsted for at det er en sygeplejerske situation:

  1. at deficit og behov for sygepleje erkendes
  2. at de, der kan haven behov gavn af sygepleje, er villige til at optage kontakt med og
   modtage service fra en sygeplejerske
  3. sygeplejerske må opretholde kontinuerlig kontakt og kommunikation med disse
   personer for at kunne yde sygepleje


Sygeplejerske skal øge patientens egenomsorgskapacitet ved at videregive viden (fx
diabetes patienter)
Jim Schougaard              3 af 6           jimsch@mail1.stofanet.dk
Oprettet  :  4. februar 2000
Ændret   :  29. marts 2012
Initialer  :  ISØ
Domæne   :  sygeplejerskens praksis
Skitser   :
Teori om sygeplejesystemer – Nursing Agency:
  - kan personen selv tage initiativ, men ikke selv handle
  - kan personen handle, men ikke tage initiativ
  - kan personen både handle og tage initiativ
  - kan personen hverken handle eller tage initiativ
  - patienten er i centrum i Orems teori


        o teori om sygeplejesystemer
        o teori om egenomsorg deficit
        o teori om egenomsorgMenneskesyn:
 - Humanist
    o mennesket skal dog selv varetage egne interesser mest mulig


Sundhedssyn:
 - stræber mod ligevægten
 - harmoni og balance
 - velvære


Samfundssyn:
 - samfundet skal hjælpe alle der har behov – men den enkelte skal sørge for sig selv
   mest og længst muligt
 - både patienten og sygeplejersken skal acceptere at der er behov for sygepleje


Sygeplejesyn:
 - der skal gives en resultatsøgende sygepleje
 - begge parter skal acceptere at behovet for sygepleje er der
 - sygepleje skal udføres konkret
Egenomsorgskapacitet – både det indre og det ydre:
Jim Schougaard          4 af 6             jimsch@mail1.stofanet.dk
Oprettet  :  4. februar 2000
Ændret   :  29. marts 2012
Initialer  :  ISØ
Domæne   :  sygeplejerskens praksis
Skitser   :
  -  selvhjulpen
     o gør stort set alle ting selv
     o mobil
     o kan fragte ting selv
     o kan holde sit hjem pænt og rent – uden hjælp udefra


Egenomsorgsbegrænsninger:
 - benytter ikke den tilbudte hjælp
 - behov for hjælp til personlig hygiejne når stomiposen falder af
 - er ikke selv i stand til at skifte stomiposen
 - vil gerne klare det hele selv
 - begrænset viden om afføringens virken på huden
 - begrænset viden om hvor vigtig det er at stomiposen skiftes inden den går løs – fx
   pga. overfyldning
Jim Schougaard              5 af 6         jimsch@mail1.stofanet.dk
Oprettet  :  4. februar 2000
Ændret   :  29. marts 2012
Initialer  :  ISØ
Domæne   :  sygeplejerskens praksis
Skitser   :
Jim Schougaard              6 af 6  jimsch@mail1.stofanet.dk

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:441
posted:3/30/2012
language:Norwegian
pages:6