Sistemul celular imunocompetent by 71J4I7e

VIEWS: 49 PAGES: 43

									Sistemul celular imunocompetent
    ORGANELE LIMFOIDE
 După diferenţierea lor în organele limfoide primare,
 limfocitele B şi T migrează pe calea vaselor sanguine şi adenoid
          Limfocitele devin imunocompetente şi Ţesut
 limfatice în organele limfoide secundare, care sunt a antigenelor
          • dobîndesc repertoriul de recunoaştere
 ganglioni limfatici, splina, amigdalele şi ţesutul limfoid
                             Amigdale
          • proprietatea de a deosebi “selful” de “non-self” în
 ataşat mucoaselor (MALT).
Timus       absenţa antigenelor din mediul extern.
 Limfocitele imunocompetente care populează organele
 limfoide secundare sunt :proliferează limfocitele T, din care 10%
          În timus celule antigen-reactive. Deci
Măduva roşie dobândesc caracterul imunocompetent iar restul de 90% sunt
 spre deosebire de organele limfoide primare, undeGanglioni limfatici
 instruirea se face în absenţa antigenului, în organele
          distruse.               Spină
 limfoide secundare prezenţa antigenului este : limfocitele B, dar o
          In măduva roşie la om se diferenţiază
 obligatorie. parte rămân aici, măduva roşie fiind şi un organ limfoid
                             Plăcile lui Peyer
          secundar
                             MALT
                             Apendice
                           Ganglioni limfatici


 ORGANE                        ORGANE
 CENTRALE                       PERIFERICE
Circulaţia limfocitelor
       Ganglioni limfatici
Ganglion limfatic
      Rol de filtru pentru antigenele
      sosite pe cale limfaticăşi care
      or fi preluate de CPA
Ganglion limfatic - sectiune
           Sub capsulă se află sinusul subcapsular, marginat de
           macrofage. Limfocitele şi Ag ajung aici prin
           intermediul vaselor limfatice aferente.


                Sinus
                subcapsular

                Cortex

               Capilare
               Sinus                      Vas limfatic
               medular                     eferent
                                       Arteră
                                       Venă
               Vas
               limfatic
               aferent

 Fiecare ganglion are o vascularizaţie proprie. Limfocitele circulante intră în ganglion prin
 venulele zonei paracorticale şi părăsesc ganglionul prin VLE. Pentru a ajunge din nou în
 circulaţie trebuie să străbată toată circulaţia limfatică până la vena subclaviculară.
      Ganglion limfatic         Zona medulară conţine LT, LB şi
 Zona paracorticală conţine LT aflate în   plasmocite dispuse sub formă de
 contact cu CPA.               cordoane medulare precum şi
                       macrofage. Prin trecerea limfei de la
                       VLA la VLE, Ag sunt fagocitate de
                       macrofegele din zona medulară.

            Aria paracorticală
            > Limfocite T

            Foliculi limfoizi
            > Limfocite B

            Centru germinativ
            în timpul stimulării
            imune
Zona corticală conţine LB organizate în
foliculi limfoizi, care prezintă centrii
germinativi.
            Splina
Rol de filtru pentru
antigenele sosite pe
cale sanguina care or
fi preluate de CPA
  Splina – structură histologică               Pulpă roşie
            Pulpă albă

•Pulpa roşie e implicată în distrugerea hematiilor îmbătrânite.
•Pulpa albă reprezintă ţesutul limfoid al splinei. Este organizată sub forma unor arii
limfoide periarteriolare în jurul arteriolei centrale.
               Splina


Teacă                                 Arteriolă
limfocitară                              centrală
periarteriolarăZonă marginală
macrofage                               Pulpă roşie
       •În zona adiacentă arteriolei – LT
       •În jurul acestei zone -LB sub formă de foliculi primari şi germinativi
       •În zona marginală a foliculilor – macrofage, celule dendritice
       •Splina nu dispune de drenaj limfatic, limfocitele intră şi părăsesc splina prin
       capilarele arteriolei centrale.
         Importanţa MALT
  Mucoasele reprezintă o arie mare vulnerabilă la colonizarea şi
  invazia cu diverse microorganisme
  Totalul IgA secretor de pe mucoase excede concentraţia IgG serică
  Antigenele de pe suprafaţa mucoaselor sunt separate de mediul
  intern prin bariera epitelială
  Pentru a produce un răspuns imun, antigenele trebuie să traverseze
  epiteliul mucoasei şi să fie preluate şi procesate de celulele
  prezentatoare de antigen
  MALT protejează mucoasele de colonizarea cu agenţi infecţioşi
  Este organul ţintă al cercetării în producerea de vaccinuri
  Are influenţă asupra imunităţii sistemice
  Blochează sensibilizarea alergică.


Numărul de celule ale MALT excede cu mult numărul total de celule
ale măduvei roşii, timusului, splinei şi a ganglionilor limfatici.
MALT este format din ţesutul limfoid ataşat mucoaselor
• gastrointestinală (GALT),
•respiratorii (BALT) şi
• urogenitale
 şi reprezintă principala barieră antiinfecţioasă împotriva microorganismelor
care pătrund pe cale digestivă, respiratorie sau urogenitală.
BALT este format din foliculi şi alte agregate limfocitare dispuse în
sistemul bronşic, mai ales la nielul bifurcaţiilor bronşice. Dispune de o
reţea de capilare, arteriole, venule, cu rol de filtru pentru Ag care ajung aici
pe cale respiratorie , sau circulatorie.
GALT este alcătuit din plăcile Peyer intestinale şi limfocitele
intraepiteliale.
  Celulele M sau Owen sunt situate spre lumenul intestinal, au formă
  de potcoavă cu concavitatea spre plăcile Peyer şi sunt specializate în
  prelucrarea Ag din intestin.
MALT – ţesut limfoid asociat mucoaselor
        Plăcile lui Peyer
        Plăcile lui Peyer
        Celule asemănătoare macrofagelor
Lumenul    – celule M sau Owen
intestinal


   Arie LT        Arie LT
        Centru
        germinativ
 Soarta agentului infecţios
depinde de calea de pătrundere
direct în circulaţie – va ajunge splină unde va iniţia un
răspuns imunitar
prin piele (traumatism, iatrogen, insecte) - va fi
transportat de la locul inflamaţiei prin limfă la ganglionii
limfatici regionali, care vor servi ca sediu al răspunsului
imun
dacă strabate mucoasa digestivă sau respiratorie va
ajunge în ţesutul limfoid ataşat mucoaselor (MALT),
unde se va produce şi răspunsul imun. O parte din
limfocitele implicate în răspunsul imunitar vor migra la
alte organe limfoide, astfel ca informaţia antigenică
percepută prin MALT va ajunge în întreg organismul. De
la organele limfoide o parte a limfocitelor se vor întoarce
la MALT. Acesta este homing-ul limfocitar.
Limfocit – imunitate       Celulele implicate în
                    rezistenţa
                  antiinfecţioasă
Macrofag  Fagocitoză
Monocit   Prezentarea Ag         Progen limfoid
                      comun
PMN     Fagocitoză
Neutrofil  Imunitate
      antibacteriană
                   Celulă stem
      Imunitate        Hematopoetică
Eozinofil
      antiparzitară       multipotentăBazofil   ?Protecţia suprafe-       Progen mieloid
      ţelor mucoase?Mastocit  Protecţia suprafe-
      ţelor mucoase
Celule implicate în răspunsul imun
Antigenul interacţionează pentru a produce un răspuns imunitar cu:


   Celule prezentatoare de antigen (CPA)
   Limfocite T
   Limfocite B
  Celulele prezentatoare de antigen
         (CPA)
•  procesează şi prezintă AG limfocitelor Th
•  macrofage profesioniste:
   •  celulele Langerhans din piele
   •  celulele dendritice din ganglionii limfatici şi splină
•  monocite
•  macrofage alveolare
•  celulele Kupfer
•  microglia
•  osteoclaste
•  celule mezangiale renale
•  Prezintă la suprafaţă MHC II
Subseturile de limfocite
                   PLC
      Limfocite T                 Limfocite B
                   Precursor
                    Comun
           T         limfoid     B


    Th         CTL          PC
Activează limfocitele B Lizează celule      Produc anticorpi
  şi macrofagele   Infectate cu un virus    PLASMOCITE
   LIMFOCITE      LIMFOCITE T
   T - HELPER      CITOTOXICE
     Receptorii pentru antigen ai limfocitelor
       Pâna în anii 1960 nu se cunoşteau funcţiile limfocitelor.

   L    Limfocitele T şi B sunt inactive pâna la întâlnirea cu un
       antigen.

       Ambele exprimă RECEPTORI PENTRU ANTIGEN
       Receptorul limfocitului B este un anticorp legat
   B    de membrană - IMUNOGLOBULINĂ DE SUPRAFAŢĂ       Receptorul limfocitului T nu este un anticorp de
   T    suprafaţă ci o moleculă distinctă
       RECEPTOR PENTRU ANTIGEN - TCR


Fiecare receptor pentru antigen se leagă de un ag diferit
Fiecare celulă are o specificitate pentru un singur antigen
 LIMFOCITELE B
•Reprezintă 2-12% din limfocitele circulante. Ele au pe suprafaţa lor markerul
CD19 şi antigene MHC de clasa II.

•Când LB este stimulat corespunzător prin LT-helper, sau mai rar de antigene
timoindependente, el începe să se dividă transformându-se în limfoblaşti care
dau naştere la plasmoblaşti, apoi la plasmocite. Toate celulele provenite dintr-
un singur LB aparţin unei singure clone celulare, producătoare a milioane de
anticorpi identici care vor fi eliberaţi în mediul intern.

• Pe suprafaţa LB se găseşte BCR, care este anticorpul ce permite
celulelor B să recunoască Ag specifice şi pe care LB îl va produce.

•Cele mai multe LB sunt sub control direct al LT-helper care stimulează
activitatea lor şi T-supresoare care o deprimă. Există însă şi limfocite
timoindependente, care nu necesită cooperarea cu limfocitele T reglatoare fiind
stimulate direct de antigen. După stimulare antigenică, limfocitele se
diferenţiază,

  • în afară de plasmocite secretoare de anticorpi,

  • şi în L B cu memorie, care sunt celule cu viaţă lungă, fiind responsabile de un
  răspuns umoral rapid la o stimulare ulterioară cu acelaşi antigen.
RECUNOAŞTEREA ANTIGENELOR DE LIMFOCITELE B


    BCR (receptorul pentru ag al limfocitului B) este
        o imunoglobulină de suprafaţă
Imunoglobulinele de suprafaţă a limfocitelor B precum şi
 anticorpii din ser şi umori se leagă direct de antigenele
              native
  Limfocitele T
   - 69-80% din limfocitele circulante
Limfocitele T helper (Th) - după interacţiunea cu antigenul stimulează
  •limfocitele B în elaborarea unui răspuns imun umoral în anticorpi
  • limfocitele Tc pentru obţinerea unui răspuns celular
  • activează macrofagele. Markerul de suprafaţă a limfocitului Th este
  molecula CD4+.
Limfocitele T supresoare (Ts)
  • limitează expansiunea clonală a limfocitelor B şi T stimulate antigenic
  participând la reglarea intensităţii răspunsului imun (CD8).
Limfocitele T citotoxice (Tc) - stimulate prin antigene care sunt exprimate
la suprafaţa celulei gazdă ca, de pildă, celule infeectate cu virusuri, cu microbi
cu habitat intracelular sau celule tumorale pe care sistemul imun nu le mai
recunoşte ca self. Markerul de suprafaţa este tot CD8+.
Limfocitele Tdh - au pe suprafaţa lor marker CD4+ fiind responsabile de
producerea hipersensibilităţii de tip întârziat . Ele secretă după stimulare
antigenică limfokine care activează macrofagele ce adăpostesc bacterii cu
habitat facultativ sau obligator intracelular.
  Limfocitele Th – CD4
     Limfocite T CD4 / helper

                REAMINTIM !!!!!

  TCR

          1  Ag

MHC II      2

             MC / macrofag
Limfocite T CD8 citotoxice  TCR

     2  1  Ag

     3 


             MC – celule nucleate
RĂSPUNSUL
IMUN
UMORALInterrelaţiile dintre
limfocitele B şi T
          ANTICORPII

Anticorpii sunt proteine
serice care migrează în
cîmpul electric cu gama
globulinele, dar prezenţi şi
în alte umori sau secreţii,
cu o structură capabilă
să le asigure legarea
fermă şi specifică de
antigen.
  Ac – molecule bifuncţionale
  • Fab – situsul de legare cu Ag
STRUCTURA DE BAZĂ A ANTICORPILOR
  • Fc – situs citofil (PMN, macrofage)
  cu efecte biologice secundare
      Situs de legare cu antigenul - Fab
                        Antigenul


                   Lanţuri grele
 Lanţuri uşoare
             Situs citofil - Fc
                     Lanţurile grele H
                     • gama (g) - IgG
  Lanţurile uşoare
  • kappa (k)
        Structura anticorpilor  • miu (m) - IgM
                     • alfa () - IgA
2 lanţuri grele identice H Fab – situs de legare cuIgD
  • lambda (l)             • delta (d) - antigenul
  50000-70000 daltoni          • epsilon (e) -     H
2 lanţuri uşoare identice L       IgE
                                 L
  25000 daltoni
Ig - 150000        Regiune balama
                           Punte disulfurică
            C
Tipurile de anticorpi
    Relaţia dintre structura şi funcţie anticorpilor
sub acţiunea pepsinei      digestia proteolitică  sub acţiunea papainei
            - NH2


         AA 234          AA 224
          H             H

    F(ab’)2                 2Fab
                                 Fc
    Fc
     Relaţia epitop - paratop
Paratop

            Paratopul
            • situsul de interacţiune cu epitopul
            • format din regiuni hipervariabile şi
            variabile ale lanţurilor H şi L
            • fiecare imunoglobulină conţine doi
            paratopi identici ce se află în
            regiunea hipervariabilă a lanţurilor H
            şi L
            • anticorpul este bivalent
              • 1 regiune variabilă VH şi VL
              • 3 regiuni constante C1,C,2,C3
              H şi repsectiv 1 regiune CL
Relaţia epitop - paratop
        Aceste regiuni sunt stabilizate prin
        punţi disulfurice intracatenare şi se
        numesc domenii
        De domeniile CH2 se leagă lanţuri
        oligozaharidice
        Regiunea balama - un segment al
        lanţurilor grele localizat între CH1
        şi CH2 şi ea schimbă unghiul
        dintre Fab şi Fc după legarea
        anticorpului cu antigenul. Astfel,
        Fab este perpendicular pe Fc,
        imaginea tridimensională a
        imunoglobulinelor amintind de
        litera T
         Fragmentul Fc, situat la
Regiunea     extremitatea -COOH terminală a
balama      moleculei, poartă
         • situsuri citofile (prin care
         unele imunoglobuline se pot fixa
         de anumite celule ca, de pildă,
         neutrofile, macrofage, bazofile),
         • situsuri de fixare a
         complementului
      Fc   • markerii izotipici şi alotipici al
         lanţurilor H
În momentul combinării
anticorpului cu antigenul,
acest unghi se schimbă,
molecula luând forma unui Y.
Prin această modificare se
dezveleşte situsul de
combinare al Fc cu factorul
C1q al complementului şi se
declanşează activarea acestuia
pe cale clasică.
                     Imunoglobulina G - reprezintă 70% -
                     80% din Ig serice. Concentraţia
                     normală este atinsă la vârsta de 5-8 ani 8-
       IgG             16mg/ml.
                     - opsonină specifică
      Porţiune variabilă
                     - are receptor pt.complement şi PMN
                     - favorizează înglobarea bacteriilor
                     de către PMN
Punte disulfurică
                     - potenţează fagocitoza.
               Lanţ uşor
                     - activează complementul pe cale
                     clasică
Lanţ greu        Porţiune     - Clasa IgG cuprinde, în afară de
            constantă    anticorpi opsonizanţi, şi anticorpi
                     neutralizanţi (antitoxine), precipitanţi
                     (precipitine) şi aglutinanţi (aglutinine).
                     - IgG trec prin placentă de la mamă la
                     făt, asigurând rezistenţa antiinfectioasă a
                     sugarului în primele luni după naştere.
              IgA
                               17% din totalul
                               imunoglobulinelorÎn ser ca monomer - nu fixează complementul, reacţionează cu antigenele din
sânge. AG din intestin care au pătruns prin bariera intestinală şi au ajuns în sânge sunt
fixate de IgA şi eliminate prin ficat.
Extravascular - sub formă de dimer - IgA secretor (S-IgA) - în secreţiile
epiteliilor (lacrimi, salivă, mucus bronşic etc.) şi la suprafaţa mucoaselor
S - IgA este alcătuită din 2 molecule de IgA, legate printr-un lanţ J (join) glicolipidic şi
o componentă secretorie polipeptidică (CS). Componenta secretorie se adaugă dimerului
în celula epitelială şi facilitează transportul IgA prin epitelii şi secreţia sa în salivă,
lacrimi, lapte şi protejează S - IgA de acţiunea enzimelor digestive.
Fixează bacterii şi virusuri prin Fab formând complexe imune şi împiedică astfel
fixarea acestor agenţi infecţioşi de celulele epiteliale ale mucoaselor. Această
“neutralizare” este cea mai importantă funcţie antiinfecţioasă a S-IgA pe mucoase.
Concentraţia normală de S-IgA este atinsă la vârsta de 10-11 ani, ceea ce explică
frecvenţa infecţiilor respiratorii la copii.
IgM                  •IgM se prezintă sub forma unei
                    structuri   mari (IgM-macroglobulină)
                    pentamerice cu o GM de 900.000 Da. Cei
                    5 monomeri de IgM sunt legaţi între ei
                    printr-un lanţ J.
                    •Datorită GM, IgM nu trece prin placentă.
                    •Reprezintă   6-7%    din   totalul
                    imunoglobulinelor serice.
                    •Concentraţie normală este atinsă la vârsta
                    de 1 an. Timpul de înjumătăţire a IgM este
                    de 6 zile.

•În contextul răspunsului imun, IgM este clasa de anticorpi care apare în
răspunsul primar. Prezenţa anticorpilor IgM faţă de un anumit agent infecţios
indică o infecţie acută, recentă. Mare parte din “anticorpi naturali”, ca de exemplu
isoaglutininele de grup (anti-A, anti B), sunt IgM.
•IgM are 10 situsuri de combinare cu o configuraţie care permite legarea
preferenţială de antigenele corpusculare şi deosebit de eficace în legarea
microorganismelor, producând aglutinarea acestora. Prin fixarea
complementului se realizează concomitent opsonizarea bacteriilor. IgM activează
complementul pe cale clasică favorizând deci şi bacterioliza.
   • Nu fixează complementul
   • Se găseşte în cantităţi mici în serul
IgE  persoanelor sănătoase
   • în concentraţii crescute la persoane
   alergice
   • sunt anticorpi citofili, care se leagă
   prin Fc de receptorii specifici de pe
   suprafaţa leucocitelor bazofile şi a
   mastocitelor
   •În contact cu alergenul specific, care
   are loc degranularea acestor celule cu
   eliberarea unor mediatori chimici
   (histamină, serotonină, leucotriene,
   prostaglandine), responsabili de
   manifestările alergice de tip I
   anafilactic.
IgD


   •IgD a fost evidenţiată ca un
   anticorp legat de suprafaţa
   membranei celulare a 90%
   din limfocitele B.
   •În ser se găsesc doar urme.
   •Nu se cunoaşte exact rolul
   acestei Ig, dar se presupune
   că ar constitui un receptor
   pentru antigene la suprafaţa
   limfocitelor B.
  Anticorpi faţă
   de fimbrii,     Ataşare
                    Rolul anticorpilor
  acizi theicoici,
   capsule

                        Anticorpi care
  Activarea
             Înmulţire     blochează mecanisme
 complementului
                         de transport

             Evitarea      Anticorpi faţă de
             fagocitozei      imunorepelenţi             Leziunile


                         Anticorpi faţă
 Anticorpi
           toxice  invazive        De
neutralizanţi
                        Enzime invazive
         Sistemul limfatic

               Vena suclaviculară stângă

Ductul toracic
               Ganglioni limfatici

Ganglioni limfatici


Vase limfatice

								
To top