30 2008 Aarnoudse dhr JW 41 2008 Aarts dhr H 25 1991 Achterberg Scharp dhr PHH 46 2008 Schasfoort dhr HG 25 2008 Scheepers dhr GHP 45 by e7xTg99t

VIEWS: 22 PAGES: 10

									D:\Docstoc\Working\pdf\9a06e55b-f1aa-489b-a532-4e5ab07a15c0.doc                      1

AANZET EEUWIGDURENDE TOPPERS VIERDAAGSE
Stand 2012-03-29
Gebaseerd op
1 De internetstanden 2002 t/m 2008 van de Stichting Vierdaagse (alleen 40x en hoger)
2 Het boekwerk 1951-2001, 50 jaar Vereniging Gouden Kruisdragers Vierdaagse.
3 Het boekwerk Op gouden voet, het relaas van 50 Vierdaagsen (het jaar aangegeven met
  <1965)
4 Het boekwerk De wereld wandelt, 75e Internationale Vierdaagse Afstandmarsen
5 Lustrumlijst Ver Gouden Kr Dragers VD, dec 2003 t/m 2008 (Dit houdt in dat alleen de
  lustrumprestaties 25, 30 enz van de leden van de vereniging zijn overgenomen)
6 Gegevens van dhr A.W.M. Anemaat, w.o. Lustrumlijsten (cfm 5) 1986, 1987, 1989 t/m
  1995, 1997 t/m 2002, alsmede gegevens over buitenlandse en Bossche deelnemers
7 Tijdschrift Voetsporen, jrg 14, nr 3, okt 2008
8 Gegevens verstrekt door dhr E.B. van Rijn
9 Gegevens verstrekt door dhr S. Bethke uit Bonn [D]
10 Gegevens verstrekt door individuele deelnemers
Opmerkingen:
1  Het is zeer wel mogelijk dat lopers na een lustrumjaar de vierdaagse minder dan 5 keer hebben
   behaald. Dan staan zij veelal met dat lagere lustrumaantal op de lijst.
2  Gehuwde dames zijn zowel onder hun meisjesnaam als onder de naam van hun echtgenoot
   vermeld, heren met een dubbele achternaam zijn onder beide namen vermeld.
3  Als mijn bronnen het geslacht van de deelnemers niet aangaven, staat er geen mw of dhr bij.
4  Indien bekend staan de afkortingen van de landen tussen [ ] achter de naam van de buitenlandse
   deelnemers.
5  Tot mijn spijt kunnen er schrijffouten in de namen zijn opgetreden.
6  Aanvullingen en verbeteringen graag naar phscharp@kabelfoon.nl.
Sorteren: Ga met de cursor in de tabel staan
Op naam:     Klik “Tabel”, klik “Sorteren”, klik op pijltje naast eerste vak, klik op “NAAM”,
         klik op “OK”.
Op aantal:    Klik “Tabel”, klik “Sorteren”, in eerste vak hoort “AANTAL” te staan, zet dat er
         anders in volgens bovenstaande regel. Klik op “ Aflopend” naast “Getal”.
         Klik op de pijl naast het vakje onder “AANTAL”, kies “JAAR” en klik rechts op
         “Oplopend”.
         Klik op de pijl naast het vakje onder “JAAR”, kies “NAAM” en klik rechts op
         “Oplopend”.
         Klik op “OK”.


AANTAL    JAAR   NAAM                    AANTAL  JAAR  NAAM
  45    2008   Aalst, dhr A. v                 31  2005  Albers, dhr T.C.H.
  30    1999   Aarden, M.C.M.                 27  2005  Alkinson, M. [GB]
  30    2008   Aarnoudse, dhr J.W.               28  1992  Alstede, dhr H.G.
  41    2008   Aarts, dhr H.                  41  2008  Altena, mw J.T.M. van
  25    1991   Achterberg-Gerritsen, mw H.J.          41  2008  Althaus, dhr K. [D]
  40    1996   Achterbergh, dhr L. van             25  2008  Amersfioorth, dhr V.
  46    2008   Adema, dhr W.G.                 44  2000  Amersfoorth, dhr H.L. van
  35    2005   Akerblom, R. [S]                40  2004  Ammerlaan, dhr P.A.C.
  27    2000   Akkeren, mw A.J.M. v.              25  1987  Amsterdam, J. v.
  34    20081  Akkeren, mw O. v.                42  2008  Anemaat, dhr A.W.M.
  52    2000   Albers, dhr J.G.                27  2007  Anemaat-Segeren, mw P.B.M.
D:\Docstoc\Working\pdf\9a06e55b-f1aa-489b-a532-4e5ab07a15c0.doc                         2

AANTAL    JAAR   NAAM                    AANTAL  JAAR  NAAM
  41    2008   Ansink, dhr M.                 41  1990  Binsbergen, dhr A.A. van
  36    2007   Antonie, J.R.                  33  2004  Biwall, M. [S]
  45    2002   Argante, A.L. [I]                41  2008  Blanken, mw J.T.
  40    2008   Ariaans, dhr M.A.                60  1999  Blécourt, dhr A.Th.
  30    1997   Ariaans, M.H.                  32  2002  Bles, dhr P.
  35    2001   Arts, P.                    35  1992  Bles, mw J.A. Damen-B-
  44    2008   As, mw S. Van                  40  1985  Bloodhooft, dhr P.
  50    1992   Baars, dhr J.                  25  2007  Boele, dhr P.A.C.
  40    2008   Baatsen, dhr L.                 25  1990  Boer, A.J.C. den
  40    2008   Bachmann, dhr E.                27  2007  Boer, dhr J. de
  25    2003   Backx, V.M.                   47  2008  Boer, mw P. Logmans-B-
  30    2007   Bakker, dhr B.L.                30  2002  Boeren, J.H.A.
  30    2007   Bakker, dhr M.                 25  2008  Boerhof, dhr J.
  25    1989   Bakker, H.E.                  25  1991  Boers, N.
  40    2003   Bakker, T.                   45  1983  Boersma, dhr W.
  36    1995   Bakker, W.                   35  1995  Boesch, J.
  30    1997   Bakker, W.                   42  2008  Böhme, dhr W. [D]
  28    2007   Bakx, dhr H.P.                 42  1992  Boichel, mw Y.
  25    1989   Bakx, H.A.J.                  25  2002  Bommarij, mw N. Sleen-B-
  25    1995   Balako, F.                   51  2008  Bongers, dhr T.C.G.
  44    1997   Barendsen, dhr A.J.J.              30  1995  Bonimbie, R.A.
  25    1997   Bastiaans, J.J.                 25  2008  Boogh, dhr P.W.
  40    2007   Bax, H.A.J.                   42  2008  Boom, dhr T.J.M.
  30    1992   Beelen, P.J.W.                 46  1999  Bos, dhr J.
  27    <1999  Beeler, dhr R. [D]               43  2008  Bos, dhr T.H.
  28    2008   Beemt, mw G.M.C. Wijnen-            43  2008  Bosch, dhr J.W.
           van den B-                   30  2002  Bosch, N.H.
    50  1999   Beers, dhr M.                  35  2007  Bosma, H.
    25  1979   Bellekens, P.H. [B]               50  1994  Bosman, mw A.C. Riemeijer-
    25  1992   Belleman Out, A.M.                     B-
    40  1988   Benken, dhr G.J.A. v.d.             30  1987  Bouché, R.
    44  2004   Benthem, H.A.F. v.               44  2001  Bouman, dhr .K.
    41  1996   Berek, dhr H.C.                 25  2007  Bouman, dhr C.G.
    40  1990   Berey, N. v.                  30  1987  Bouman, J.K.
    40  1981   Berg, dhr W.S.v.d.               30  1992  Brand, J.H.
    25  2004   Berg, J. v.d.                  30  2005  Brandler, R. [D]
    40  1990   Bergeijk-Molier, mw K. van           40  1970  Brandwijk, dhr D.F.J.
    25  1991   Berger, J.                   25  2000  Breejen, H.den
    35  1992   Berg-Lindenburg, mw J.C. v.d.          46  2008  Breukelaar, dhr J.C.
    46  1988   Berg-Roelofs, mw M. v.d.            48  2008  Breukelen, dhr R.J. van
    30  2004   Bergwalt, E. [S]                41  1995  Brinkman, dhr F.
    40  1999   Berkel, dhr J.H. van              41  1999  Broek, dhr H. v.d.
    42  2008   Berkelaar, mw A.W.C.E. Zaal-          35  2004  Broek, dhr J.M.A.
           B-                       34  2007  Broere,G.C.
    66  2002   Berkhout, mw J.H.                41  2002  Broerse, W.
    25  2001   Bernhard, dhr M.                46  1992  Bronke, mw M.H.
    36  2008   Bethke, dhr S. [D]               30  1994  Brons-Lindenburg, mw C.
    45  1988   Bettenhausen, dhr W.F.G.            41  2008  Bronswijk, dhr E. van
    30  1991   Beukelaar, J.C.                 42  2007  Brouwer, dhr W.L.
    25  1990   Beunders, B.J.L.                33  2007  Brouwer, W.
    40  1987   Bevaart, dhr S.                 42  2005  Bruehl, dhr R. [D]
    50  2003   Bezeij, N.W. van                26  1997  Bruijn, dhr H.C. de
    25  1997   Bienlaagh, R.A.J.M.               40  2008  Bruil, dhr M.
    40  2003   Bijl, G.                    52  2004  Bruin, J.J. de
    44  2008   Bijl-Oldenburger, mw G.             40  2008  Bruin, mw F.J. de Leeuw- de
    25  1986   Bijnen, A.N.M.                       B-
    52  2008   Bimbergen, dhr P.L.               25 1987   Bruinekool, E.J.
D:\Docstoc\Working\pdf\9a06e55b-f1aa-489b-a532-4e5ab07a15c0.doc                      3

AANTAL    JAARNAAM                       AANTAL JAAR NAAM
  25    2004Bruinooge, R.A.L.                       E-
  52    1987Budding, mw M. Klaver-B-               25 2003 Eggenhuis, J.P.G.
  59    2005Bugter, dhr J.A.                   28 2008 Egmond-den Haan, mw L.
  40    2007Bult, dhr G.A.J.                   41 1979 Egter van Wissekerke, dhr
  47    2008Bulthuis, dhr J.                       A.J.F.M.
  25    1986Burlage, A.F.                    25 2007 Eigenhuizen, dhr P.
  25    2007Butter, dhr N.J.                   25 2007 Eigenhuizen, dhr R.
  30    1990Cate, C. ten                     25 2007 Eigenhuizen-Derks, mw J.
  48    2003Cator, M.                      50 2005 Eijkemans, dhr C.W.
  40    2003Cator-van Wees, mw M.C.               30 2007 Eikenaar, P.F.
  46    2008Claassen, dhr M.M.                  25 2004 Eimermann. C.
  42    1994Clercq, dhr W.G. de                 30 1998 Eisinga, K.
  25    1997Clowting, P.C.                    43 2008 Ek, dhr C.J. van
  25    1999Coenen, mw J.W. Kaasjager-C-             27 2007 Eldonk, G.P.L. van
  30    2002Colijn-de Raat, mw J.J.H.              33 2007 Eldonk-Kersten, mw M.G.C. v.
  30    1990Collignon, G.M.G.                  25 2008 Elsloo-Marwa, mw S. van
  45    2008Cowan, dhr D.G. [GB]                 43 1989 Emmelot-Geervliet, mw E.
  46    1993Daamen, dhr G.C.P.A.                 30 1969 Emons, G.
  42    2008Daamen, dhr J.H.                   30 1990 Engelen, D. v.
  36    2005Dalby, J. [DK]                    30 2003 Engelen, H.J.F.
  56    2008Dam, dhr O.A.J.                   30 2008 Engelen-Keller, mw E.
  30    2008Damen, mw W.Th.G.                  53 1998 Engelsman, dhr G.
         Hendriksen-D                     37 2008 Engels-Tijnagel, mw A.
    35 1992 Damen-Bles, mw J.A.                  35 2005 Ernest, P.D.A.
    29 <1999 Damköhler, dhr M. [D]                48 2004 Es, J.H. v.
    35 2008 Dam-Langedijk, mw A.M.M.               30 2004 Es, M. van
         van                         55 1995 Ettinger, dhr W. van
    34 2007 Dam-Langendijk, mw M.M.                35 1993 Eyk-Schenk, mw A. v.
         van                         26 <1965 Fackema, dhr M.J.
    33 2005 Damminga, mw O.T.                   27 <1965 Feith, jhr W.
    44 2008 Dashorst, mw H.T.                   27 2003 Fisch, B. [ISR]
    35 2005 Dedel, C.B.O.                     56 2008 Flinterman, dhr G.H.
    30 1999 Delgijer, M.C.M.A.                  25 2003 Floor, D.W.
    41 2008 Denie, dhr J.M.J. [B]                 30 1997 Fluit, mw J.M. v.d. Mansveld-
    25 2007 Derks, mw J. Eigenhuizen-D-                  F-
    41 2008 Detmers, dhr P.M.W.                  41 1999 Ford, dhr N.
    25 1993 Dieren, F.P. v.                    33 2005 Forsberg, C. [S]
    40 1993 Dijk, T. v.                      50 2008 Franken, dhr C.
    26 <1965 Dijkman-Nienhuis, mw G.C.              46 2008 Fraters, dhr B.
    25 2005 Dijkstra, mw A. Koster-D-               25 2005 Fredriks, G.J.
    32 2002 Dingjan, J.                      41 1996 Freeze, dhr C. [B]
    30 1954 Dinkhuijsen, dhr A.C.L.                25 2008 Frijters, mw E.A.M.G. van der
    40 2008 Distel-Koutstaal, mw M.J.I.H.                 Westen-F
         [CH]                         44 2008 Funcke, dhr M.H.
    25 1996 Docters van Leeuwen, dhr               34 2008 Gaag, M. van der
         C.W.                         44 2005 Gabriëls, dhr A.G.J.
    25 1999 Dodemont, L.Y.                    34 2003 Garama, dhr M.
    44 2008 Donkers, mw A. van den                25 2002 Garde, A.G. v.d.
         Ouweland-D-                     30 2000 Gargosky, A.
    56 2008 Doornekamp, dhr H.J.                 27 <1999 Garthoffner, dhr H. [D]
    44 2005 Dorrestijn, dhr G.C.                 43 1989 Geervliet, mw E. Emmelot-G-
    35 1991 Duinker, E.T.                     45 2003 Geling, H.J.
    45 2005 Duker, dhr J.                     45 1988 Gent-Roelofs, mw M. van
    25 2005 Dürst-Britt, dhr F.T.                 48 2005 Gerrits, dhr J.P.
    35 2003 Duuren, F.P. van                   25 1991 Gerritsen, mw H.J. Achterberg-
    46 2007 Ederveen, mw G.M.A. Peek-E-                  G-
    26 2008 Eerden, mw J.W.C. Knipping-              25 2000 Gheym, mw A.C. Sanders-G-
D:\Docstoc\Working\pdf\9a06e55b-f1aa-489b-a532-4e5ab07a15c0.doc                     4

AANTAL    JAARNAAM                       AANTAL  JAARNAAM
   40   1997Gijsberts, dhr A.W.T.                25  2008Heijningen, dhr A.H. van
   25   1989Glaslöster, J.H.A.                  29    Heiland, dhr H.G. [D]
                                      <1999
   27     Gnosa, dhr H. [D]
       <1999                          47  1993Heimerink, dhr W.A.
   37   1965Göbel, dhr A.A.M.                  32  2008Helm, dhr W. van der
  `25   1987Goede, S.                      40  1991Helten-van Olst, mw H. van
   38   2005Goen, H. [B]                     44  2008Hendriks, dhr G.H.M.
   30   1991Gokke, mw A.C. Middelwaard-             42  2008Hendriks, dhr J.H.
         G-                          30  2008Hendriks, dhr J.M.
    44 2008 Goossens, dhr M.T.J.M.                35  1991Hendriks, K.J.G.
    40 2008 Gootjes, dhr T.H.B.                  35  2003Hendriksen, A.M.J.
    30 2001 Gorssen, T.                      25  1986Hendriksen, A.R.W.
    40 2008 Goudriaan, mw M. Heuvelman-              27    Hendriksen, dhr P.
                                      <1965
         G                          30  2008Hendriksen-Damen, mw
    35 2007 Graaf, D. de                          W.Th.G.
    29 <1999 Grässle, dhr P. [D]                 35 1997 Hensen, J.J.
    25 2005 Gravendaal, C.J.W.                  36 2007 Heringa, Sj.
    51 2007 Gravendeel, dhr J.                  26 <1965 Herrijgers, mw M.B.A.P.
    40 1983 Gresel, dhr F.W.                   45 2008 Herts, dhr J.H.M.
    40 1982 Griend, dhr P.A. v.d.                 25 1999 Hes, M. v.
    30 1994 Griep, mw J.A. Mes-G-                 48 1994 Heuvel, dhr C.F. v.d.
    49 2008 Grim, dhr F.J.                    42 1997 Heuvel, dhr R.v.d.
    26 >1996 Groen, dhr J.                    37 2007 Heuvel, mw F.M. v.d.
    30 2008 Groenendaal, dhr J.H.L.                40 2008 Heuvelman-Goudriaan, mw M.
    40 2008 Groenewoud, dhr A.                  30 2001 Heyden, A. v.d.
    30 2007 Groenewoud, dhr F.                  45 2008 Hiemstra, dhr P.H.H.
    27 1997 Groenland, dhr A.J.                  40 1998 Hijden, dhr H.J.J.v.d.
    25 1991 Groot, C.                       41 2001 Hilwerda, dhr A.
    50 2008 Groot-Lariby, mw C.J.                 50 1998 Hoek, dhr J.J. v.d.
    25 2008 Grootveld, dhr E..                  47 2002 Hoek, P.
    43 2008 Grossmann, dhr F.                   45 2005 Hoekstra, dhr T.
    30 2007 Gulay, mw E.                     37 2005 Höel, B. [N]
    27 2007 Haan, mw L. Egmond-den H.               26 ?   Hoeler, dhr V.
    28 2008 Haar, J. ter                     25 1999 Hoeven, mw v.d.
    27 2008 Habbers, W.                      37 2008 Hof, dhr R.C.M. v.’t.
    25 1994 Hagebeuk, Th.                     25 2007 Hofman, dhr J.G.H.
    40 1979 Hakkert, dhr J.N.                   25 1991 Hofstee, P.B.C.
    25 2007 Hamelijk, dhr M.                   55 2008 Hoge, dhr B.H.O.
    26 2008 Hamelink, dhr A.S.                  45 2007 Hogenberg, mw T.H.S. [B]
    46 2004 Hamerling. B.                     35 1993 Hogenberk, P.
    40 2008 Hansen, G. [DK]                    35 2005 Holla, M.A.J.
    46 2008 Haren, dhr M.J.H. van                 27 2008 Hollenkamp, W.R.I.
    25 1993 Harry, P.C.S.                     33 1994 Hooft, A.E.H.M. v.
    25 2008 Hartman, dhr W.P.A.                  25 2002 Hoogendijk-v.d. Kraan, mw
    39 ?   Hartog, dhr C. (in 2000?)                   M.H.
    30 1990 Hartog, G.J. den                   44 1987 Hoogkamp, dhr A.
    46 2004 Hattum, B.F. v.                    40 2008 Hooijdonk, dhr R. van
    40 1998 Hattum, H. v.                     30 2002 Hooijmans Looye, W.
    27 <1999 Hausherr, dhr E. <1999 [D]              25 1977 Hoorn, dhr W. van
    29 2001 Hazeveld, dhr P.A.M.                 25 2000 Hoorn, mw E.
    36 1996 Heesbeen, W.J.J.                   35 2008 Hooymans-Looije, mw
    30 2005 Heetkamp, E. v.d.                   30 2003 Hopman, J.M.
    25 1997 Heg, G.                        46 2003 Horber, E. [CH]
    25 1991 Heide, H. v.d.                    40 1986 Houkes, mw G.
    35 2003 Heide-Simons, mw E. van der              40 2008 Hout, dhr A. van den
    25 2008 Heij, dhr K. de                    35 2001 Houtman, mw J. Slangen-H-
    50 2008 Heij, dhr W.                     25 1990 Houtum, D.J. v.
    28 2007 Heijne Makkreel, dhr H.                41 1991 Houtwipper, dhr H.
D:\Docstoc\Working\pdf\9a06e55b-f1aa-489b-a532-4e5ab07a15c0.doc                      5

AANTAL    JAARNAAM                       AANTAL  JAARNAAM
  45    2008Houwelingen, dhr A.P. van              25  2007Kilwinger, N.Y.A.J.
  40    1998Hoving, dhr L.R.                   52  1987Klaver-Budding, mw M.
  48    2008Hozee, dhr G.M.                   25  1994Kleef-v.d.Lochem, mw J.N.T.
  25    2003Hubjes, J.                          v.
  25    1987Hull, K.O.                      35 2005 Kleij, L. van
  25    2004Hurten, H.                      51 2008 Kleijn, dhr G.H. de
  30    <1965
         Huurman-Kuiper, mw E.                25 1997 Klein, G. de
  35    2001IJsselstein, W.                   29 2008 Kleinjan, dhr G.
  44    2007Inslegers, dhr J.A.W.                40 2008 Klijn, mw S.F. van Vliet-K
  25    2004Jacobs, T.                      25 2008 Knijn, dhr P.R.
  30    1999Jan, W.                       26 2008 Knipping-Eerden, mw J.W.C.
  40    2007Jansen, dhr M.T.J.                  25 2008 Kok, dhr J.C.H.
  49    2008Jansen, dhr P.J.J.                  48 1994 Kok, dhr M.J.
  40    2008Jansen, dhr T.                    25 1991 Kok, H.A.H.
  35    2007Jansen, G.C.R.                    39 2008 Kok, mw A.C.M.
  32    <1965
         Jansen-de Waal, mw P.                34 2003 Kolck, mw G.H.J. van
  43    2008Jansens, dhr P.                   30 2003 Kolck, mw R.B.J. Langen-van
  47    1998Janssen, dhr A.A.                       K-
  46    2005Janssen, dhr W.T.G.                 25 2007 Kommeren, mw M.A.C.
  35    2003Janssen-Kersten, mw G.                    Visser-K-
  40    2002Jesberg, H. [D]                   40 1999 Kon, dhr P.J.
  46    1994Jeuken, dhr H.J.                   25 2008 Koning, dhr
  25    2005Johnson, A. [USA]                  50 2007 Koning, dhr C.
  43    1994Jong, dhr D. de                   48 2008 Koning, dhr J. de
  42    1989Jong, dhr E. de                   25 1998 Kooi, mw G. v.d.
  30    2000Jong, F. de                     57 2005 Koopman, dhr C.
  25    1993Jong, H. de                     59 2008 Koopman, dhr D.J.
  30    1996Jong, mw J. Trumond-J- [GB]             35 1990 Koopmans, W.A.J.M.
  49    1986Jonge, dhr G. de                   43 2008 Koot, dhr A.W.
  42    2008Joosten, dhr J.H.                  50 2007 Kooten, dhr A.W. van
  37    2000Joppe, mw C.J. Visser-J               35 2007 Kootstra, mw M. van Slageren-
  43    2008Juurlink-Nieuwenhuizen, mw                  K-
         W.                          53 2005 Koppenol, dhr H.
    53 2005 Kaasjager, dhr H.D.E.                 40 2005 Koreneef, dhr W.
    25 1999 Kaasjager-Coenen, mw J.W.               35 1999 Korporaal, A.
    40 1964 Kaay, dhr P.J. van der                33 <1965 Korte, dhr W.J.
    30 2008 Kalbfleisch, mw C.J.                 48 1996 Kortlever, dhr A.C.
    25 1998 Karander, J.                     25 2005 Koster-Dijkstra, mw A.
    35 2004 Kars, mw G. Otter-K-                 39 2008 Kouters, mw A.M.
    28 <1999 Kath. Dhr W. [D]                   40 2008 Koutstaal, mw M.J.I.H. Distel-
    25 2004 Keetman, J.                          K- [CH]
    47 2008 Keizer, dhr E.                    25 1998 Kouwe, mw H. v.d.
    46 2008 Keizer, dhr H.                    25 2002 Kraan, mw M.H. Hoogendijk-
    44 2000 Kekem-Kieboom, mw R. van                    v.d. K-
    30 2008 Keller, mw E. Engelen-K-               45 2004 Krähenbühl, P. [CH]
    34 2008 Kempen, dhr G.M. van                 25 200  Kratie, K.H.
    40 2008 Kenniphaas, dhr P.J.                 42 2008 Krebs, mw R.M.
    25 2005 Kerskes, J.                      35 2004 Kremers, J.
    35 2008 Kersten, mw C. Noy-K-                 29 2007 Krijgsman, dhr G.J.
    35 2003 Kersten, mw G. Janssen-K-               35 2005 Kristiansen, M. [N]
    33 2007 Kersten, mw M.G.C. van                44 2008 Kroes, dhr A.G.
         Eldonk-K-                      30 1990 Krogt, N.O.M. v.d.
    30 2008 Kersten, W.                      45 2004 Krohenbuhl, P. [N]
    46 1990 Kessel, dhr P.A.J. van                28 <1999 Krzizanowski, dhr P. [D]
    43 1996 Ketelaar, dhr H.                   46 2008 Kuijpers, dhr H.A.
    44 2000 Kieboom, mw R. van Kekem-               30 <1965 Kuiper, mw E. Huurman-K-
         K-                          25 1992 Kuipers, H.T.
D:\Docstoc\Working\pdf\9a06e55b-f1aa-489b-a532-4e5ab07a15c0.doc                      6

AANTAL    JAARNAAM                       AANTAL  JAARNAAM
  30    1987Kuyk. G.B.                      25  2003Mann, dhr B.
  46    2008Kwant, dhr H.M.                   25  2008Mann, dhr B. [D]
  55    2000Laaken, dhr W.H.A. v.d.               58  2003Mansveld, W.
  40    2008Laan, dhr A. van der                 30  1997Mansveld-Fluit, mw J.M. v.d.
  44    2000Lafeber, dhr G.F.                  47  2008Markus, dhr M.J.
  45    2007Lamme, dhr J.J.                   25  2000Mars, N.A.
  34    2007Langedijk, mw .M.M. van               41  2005Marseille, dhr J.M.
         Dam-L                        40  2008Martens, dhr B.M.
    30 2003 Langen-van Kolck, mw R.B.J.              40  2008Martens, dhr C.W.J.
    61 2008 Lans, dhr L.M.G. van der               38    Martinelli, dhr A. [CH]
                                      <1999
    49 2008 Lans, dhr Th.W.H. van der               25  2008Marwa, mw S. van Elsloo-M
    25 2007 Lans-van der Lans, mw                 45  2003Mast, F.
         E.M.M. van der                    25  2005Mast-van Nifterick, mw M.
    50 2008 Lariby, mw C.J. Groot-L-               60  2008Meenken, mw G.
    32 2007 Larsen, dhr R.J.P.M.                 30  1998Meer, dhr P. Setten van de M-
    56 2005 Leendertse, dhr J.                  27  1979Meeuwsen, S.L.
    35 2008 Leensel, M.L.A. v.d.                 40  2008Meij, dhr T. van de
    25 1992 Leeuw, J.M. de                    42  1994Meilink, dhr B.
    40 2008 Leeuw-de Bruin, mw F.J. de              30  1992Melis, M.
    26 >1996 Leeuwen, dhr C.W. Docters              41  1997Melz, dhr T.[S]
         van L-                        29  1997Menger, dhr R.A.
    51 2005 Leeuwen, dhr T.F.A.M.                 30  1987Mensert, mw W.J. Rotteveel-
    26 <1965 Lely, dhr P. van der                     M-
    25 1998 Lem, A.                        36 ?   Merkx, Th
    43 1996 Lentink, mw M.G.                   25 1989 Mes, S.A.
    41 2008 Leseman, mw E.J.M.C.                 30 1994 Mes-Griep, mw J.A.
    30 1995 Leslie Miller, J.W.H.                 41 1986 Meulen, dhr T. v.d.
    48 2008 Leuenberger, dhr K [CH].               48 2002 Meulen, mw A.J.M. v.d.
    43 2005 Leune, dhr J.T.G.                   52 1997 Meulen, mw J. ter
    25 2001 Lexmond, A.                      30 1990 Meulendijks, mw E. Tilburg-
    56 2008 Linde, dhr D. vd                        M-
    25 1987 Linden, mw C.H. Noordanus-              25 1999 Meyer, H.
         v.d.L-                        30 1991 Middelwaard-Gokke, mw A.C.
    30 1994 Lindenburg, mw C. Brons-L-              40 1993 Middelweerd, J.J.
    35 1992 Lindenburg, mw J.C. v.d. Berg-            41 2002 Miedema, A.
         L-                          32 2008 Mil. Dhr J.A. van
    25 1994 Lochem, mw J.N.T. v. Kleef-              30 1995 Miller, J.W.H. Leslie M-
         v.L-                         50 2005 Minor, dhr F.A.
    39 2005 Loenstad, A. [DK]                   30 2004 Mittermeier, ??
    47 2008 Logmans-Boer, mw P.                  30 2004 Moberg, A. [S]
    50 2008 Loode, dhr G.                     43 2008 Modderkolk, dhr W.A.
    35 2008 Looije, mw Hooymans-L                 25 1998 Mol, M.
    25 1991 Loon, F. v.                      25 1993 Molen, R.W. v.d.
    30 2002 Looye, W. Hooijmans L-                40 1990 Molier, mw K. van Bergeijk-
    51 1997 Lourens, dhr Th.                        M-
    25 2005 Lubbinge, J.                     41 1999 Monsma, dhr D.J.
    36 2005 Ludebymoon, E. [N]                  46 2008 Mooi, dhr J.H.
    40 2007 Luethi, dhr F.                    25 2004 Mooij, C.
    53 2008 Luijten, dhr J.F.                   25 2008 Mooij, dhr J.P. de
    38 2004 Lunau, H. [DK]                    52 2004 Moorsel, A.W. van
    28 2008 Lutter, dhr R.E.                   26 2007 Morren, dhr H.A.
    45 2004 Maaren-v.d. Stroet, mw M.               45 1999 Mortel, dhr G. van de
    47 2008 Maas, mw I.                      26 <1965 Mosmans, mw J.B.H.
    43 2008 Maassen, dhr J.A.M.                  44 2005 Mosterd, dhr F.
    25 2001 Madsen, V.                      30 2004 Mourik, mw A. Stumpf-v. M-
    42 2008 Mak, dhr G.A.                     34 2008 Mudde, dhr C.
    28 2007 Makkreel, dhr H. Heijne M               31 2005 Muhltaler, E. [D]
D:\Docstoc\Working\pdf\9a06e55b-f1aa-489b-a532-4e5ab07a15c0.doc                        7

AANTAL    JAAR   NAAM                    AANTAL  JAAR  NAAM
  41    1986   Muijs, dhr M.                  25  2000  Peijnenburg, W.
  25    1992   Muller, P.J.M.                 27  2007  Pelser-v.d. Ven, mw M.
  42    2007   Munding, dhr X.                 48  1999  Pelt, dhr L.W. van
  30    2005   Munk, C. [D]                  28  <1999  Peltzer, dhr H, [D]
  40    1999   Munk, mw R. [DK]                40  2000  Peters, dhr A.C.
  46    2008   Naegeli, dhr H. [CH]              47  2008  Peters, dhr G.C.
  33    2008   Nahon, dhr J.                  30  2003  Peters, G.A.J.
  30    2002   Nahuijzen, G.                  25  2005  Peters-Visch, mw J.H.E.
  35    2003   Natris, J. de                  36  2005  Pichler, E. [N]
  25    1993   Natris-Simons, mw G.H.W.            30  1992  Pieters, J.M.
  45    1999   Neut, dhr J. van der              52  2008  Pijnenburg, dhr J.C.H.
  25    1998   Neve, R.                    41  1996  Pistorius, dhr P.A.
  47    2008   Nicolaas, dhr E.J.               25  2005  Plas, mw A.M. Schoenmakers-
  26    <1965  Nienhuis, mw G.C. Dijkman-                  van der P-
           N-                       42  2008  Plasman, dhr G.E.
    27 1992    Nieuwendijk, P.A.J.M.              45  2008  Pleging, mw A.F.
    43 2008    Nieuwenhuizen, mw W.              45  2008  Ploeg, dhr D.
           Juurlink-N                   40  2008  Pluimers-Tuinbeek, mw J.B.
    41 2005    Nieuwenhuizen, mw W.              45  2008  Poel, dhr W. van der
           Juurlink-N-                   25  2008  Pol, dhr A.J.P. van der
    25 2005    Nifterick, mw M. Mast-van N-          42  2008  Pol, dhr F.J. van de
    43 2008    Nijland, dhr P.                 30  2002  Pol, P.J. v.d.
    25 1987    Noordanus-v.d. Linden, mw            25  2001  Ponst, W.
           C.H.                      41  1996  Ponsteen, dhr G.
    48  2008   Noort, dhr H.J. van               52  2008  Pool, dhr H.J.J.H. van der
    30  2007   Noy, dhr G.M.M.                 37  1993  Pool, dhr N.H.M.
    35  2008   Noy-Kersten, mw C.               30  1986  Pool, J.J.
    41  2002   Oijen, mw A.W.v.                45  2005  Poos, mw W.C.
    57  2008   Okkes, dhr H.W.C.                40  1996  Postma, mw G.
    44  2008   Oldenburger, mw G. Bijl-O-           41  2008  Potuyt, dhr P.
    40  1991   Olst, mw H. van Helten-van O-          25  2007  Princen, dhr B.M.M.
    47  2008   Olthof, dhr J.B.A.M.              50  1986  Pruijsers, dhr C.H.
    28  2004   Onderwater, L.H.P.M.              30  1997  Quartel, dhr J.J.
    26  1997   Onderwater. A.L.C.               40  1998  Raadschelders, dhr J.
    35  2005   Oomes, P.J.H.                  30  2002  Raat, mw J.J.H. Colijn-de R-
    47  2008   Oor, dhr W.                   35  2003  Raijmakers, H.H.T.
    57  2001   Oorschot, dhr H. van              45  2008  Raijmakers, mw C.C.
    48  2008   Oort, dhr H.C.A. van              55  1999  Raymakers, dhr F.J.M.
    42  1989   Oosten, dhr R.W.J. van             40  1989  Raymakers, J.L.M.
    41  2008   Oosterwijk, dhr L.J.H.             40  1997  Reijndorp, dhr H.M.
    35  1989   Oostra, F.                   42  2008  Reijsen, dhr R.H. van
    30  1991   Ooyen, A.v.                   41  2005  Reinle, dhr W.
    48  1997   Opbroek, dhr M. van               40  1987  Reitsma, dhr J.
    44  2008   Otter, dhr L.                  33  2008  Rennie, dhr H.M. [UK]
    35  2004   Otter-Kars, mw G.                35  2005  Renz. L. [A]
    25  1992   Ottevangers, D.O.                34  2008  Ribbers, mw J. Stegink-R-
    25  1992   Out, A.M. Belleman O-              25  2005  Richter, E.
    40  2002   Ouweland, J.H.M. v.d.              50  1994  Riemeijer-Bosman, mw A.C.
    44  2008   Ouweland-Donkers, mw A. van           40  1997  Rieter, dhr H.H.H.
           den                       45  1991  Rietmeijer, dhr J.H.M.
    25 1990    Ouwens, mw M.P. Teeuwissen-           30  1997  Rijk, H.A. de
           O-                       35  2008  Rijn, dhr R.G. v.
    30  1994   Ouwens, P.                   29  2007  Rijn, J. van
    40  2000   Parson, dhr J.J.                25  1994  Rijnsoever, C.G.W. v.
    35  1994   Passtoors, F.J.                 41  2008  Rijsdijk, dhr A.
    46  2007   Peek-Ederveen, mw G.M.A.            35  1991  Rikken, W.G.M.
    35  1990   Peekstok, L.                  25  1999  Rittermeijer, P.
D:\Docstoc\Working\pdf\9a06e55b-f1aa-489b-a532-4e5ab07a15c0.doc                     8

AANTAL    JAARNAAM                       AANTAL JAAR NAAM
  30    2001Roelofs, H.                     42 2003 Schouten, mw M.
  46    1988Roelofs, mw M. v.d. Berg-R-                  Waardenburg-S
  45    1988Roelofs, mw M. van Gent-R-              28 <1999 Schrader, dhr C.H. [D]
  40    1982Roep, dhr J.                     44 2008 Schreurs, dhr A.G.J.
  26    <1965
         Röhner, dhr J.C.                   53 1998 Schulte, mw T.M.P. de Wilde-
  46    1998Rooijen, dhr J. den                      S-
  40    1988Roose, dhr P.J.                   25 1995 Seelen-Schneider, mw A.
  35    1995Roose-Speelman, mw C.                25 2004 Segere, mw P. Anemaat-S-
  26    2007Rosenbrand, G.J.                   45 2008 Selten, dhr P.
  50    2004Rosenkamp, B.M.                   30 1998 Setten van de Meer, dhr P.
  25    1987Rosmeijer, mw R. Visser-R-              55 2004 Sietsma, J.
  41    2003Rothlisberger, H. [CH]                29 1999? Siliacus, mw M.B.E.
  30    1987Rotteveel-Mensert, mw W.J.              32 2000 Simonis, dhr H.
  47    2008Roy, dhr L.C.A. de                  41 2008 Simons, dhr H.M.S.
  45    2000Rubingh, dhr S.H.                  35 2003 Simons, mw E. van der Heide-
  27    <1999
         Rüger, dhr L. [D]                       S-
  35    2004Ruijter, mw G. Velders-de R-             25 1993 Simons, mw G.H.W. Natris-S-
  45    1992Rurenga, dhr J.                   33 <1999 Skroch, dhr G.[D]
  25    2002Ruyter, P.A.C. de                  47 2008 Slageren, dhr R. van
  38    2005Ryck, L. de [B]                   30 2001 Slageren, M. v.
  47    2005Sack, dhr G.H.                    35 2007 Slageren-Kootstra, mw M
  43    2000Sain, dhr J.B.A.M. de                28 2007 Slagter-Hofman, mw J.
  40    2008Samuels, dhr J.                   35 2001 Slangen-Houtman, mw J.
  25    2000Sanders-Gheym, mw A.C.                25 2002 Sleen-Bommarij, mw N.
  40    1985Schaap, dhr H.J.M.                  29 2008 Slootmaker, W.M.
  35    2005Schakel, A.L.H.                   43 2008 Slootweg, A.J.
  40    2005Schakel, dhr M.A.A.                 40 2008 Smal, dhr F.A.J.
  55    1993Schakel, dhr M.W.                  25 1998 Smit, A.
  35    2007Scharp, dhr P.H.H.                  26 2002 Smit, B.
  46    2008Schasfoort, dhr H.G.                 54 2008 Smit, dhr C.N.
  25    2008Scheepers, dhr G.H.P.                35 1999 Smit, M.J.
  45    1996Scheffers, dhr G.                  25 1996 Smits, dhr C.C.
  30    2000Scheltus, C.R.                    35 1993 Snijder, P.
  35    2004Scheltus-Wigbout, mw G.               44 2007 Snijders, dhr C.T.
  35    1993Schenk, mw A. v. Eyk-S                35 1997 Snoek, J. Ch.
  40    2001Schepen, dhr H.                   47 1991 Soest, dhr W.A. van
  50    1997Scherpenhuijsen, dhr A.C.A.H.            35 2007 Solvbjerg, mw G. [DK]
  31    <1999
         Schildt, dhr E. [D]                 25 1993 Sorel R.
  40    2007Schipper, dhr C.                   33 2005 Sörfkaten, E. [N]
  44    1979Schipperheijn, dhr S.Th.               40 1990 Spaans, M.J.
  30    1986Schippers, K.                    47 2008 Spanjers, dhr F.M.J.
  50    1998Schmidt, dhr J.W.                  45 2008 Spee, dhr J.H.G.
  51    2005Schmidt, mw F.A. van der               35 1995 Speelman, mw C. Rosse-S-
         Vegt-S-                       43 2008 Spronk, dhr J.J.
    30 <1999 Schmitt, dhr E. [D]                 47 2008 Staal, dhr F.C.M.A.
    30 <1999 Schmitz, dhr H. [D]                 49 2004 Stam, J.
    27 <1999 Schneider, dhr T. [D]                37 2008 Standaar, dhr J.H.T.M.
    35 2005 Schneider, mw A.M.G. Seelen-             25 2008 Standaert, dhr M.A.P.M.
         S-                          43 2008 Staub, P.
    25 2005 Schoenmakers-van der Plas,              34 2008 Stegink-Ribbers, mw J.
         mw A.M.                       27 <1999 Steiner, dhr M. [D]
    60 2008 Schol, dhr L.                     30 2004 Stevens, W.H.
    43 2008 Schols, dhr R.M.J.E.                 25 2005 Straathof, A.P.
    40 2007 Schönamsgruber, dhr P.                43 1998 Straatmeijer, dhr H.H.
    48 1998 Schoo, dhr D.G. v.d.                 41 2008 Strik, dhr H.M.P.
    40 1999 Schoonveld, dhr G.                  46 2005 Stroet, dhr J.
    45 1995 Schoot, D.G. v.d.                   45 2004 Stroet, mw M. Maaren-v.d.S-
D:\Docstoc\Working\pdf\9a06e55b-f1aa-489b-a532-4e5ab07a15c0.doc                     9

AANTAL    JAAR   NAAM                    AANTAL  JAARNAAM
  30    2005   Stubbe, A.S.                  42  2008Versteeg, dhr A.H.
  45    1998   Stuifmeel, dhr C.M.               61  2005Versteege, dhr J.A.
  30    2004   Stumpf-v. Mourik, mw A.             42  2008Vervoort, dhr P.J.J.
  35    1998   Stuy, S.                    42  2002Vijfwinkel, R.
  42    2008   Sünnen, dhr F.A.                47  1996Vink, dhr A.W.
  34    2005   Svelnoe, A. [N]                 48  2007Vink, dhr C.
  40    1980   Taal, dhr A.M.J.A.               55  1999Vink, dhr G.
  51    2008   Teensma, dhr W.J.                25  2004Vink, I.
  25    1990   Teeuwissen-Ouwens, mw M.P.           25  1990Vinkenborg, J.H.
  35    2005   Tellenberg, L. [S]               25  2005Visch, mw J.H.E. Peters-V-
  25    1991   Terwiel, E.                   40  1997Visser, dhr G.T.
  30    2004   Teunissen, H.                  48  1996Visser, dhr H
  42    2000   Thijssen, dhr P.C.               37  2000Visser-Joppe, mw C.J.
  40    2005   Thijssen, dhr P.H.G.              25  2007Visser-Kommeren, mw M.A.C.
  35    2003   Thijssen, J.A.                 25  1987Visser-Rosmeijer, mw R.
  31    2007   Thorburn, dhr C. [UK]              30  1987Vissers, G.Th.
  37    2008   Tijnagel, mw A. Engels-T-            25  1991Vlaming, F.J.
  30    1990   Tilburg-Meulendijks, mw E.           53  2008Vliek, dhr A.J.
  53    2005   Timmer, dhr W.                 40  2004Vliet, dhr P.S. v.
  30    2002   Timmermans, A.                 25  1998Vliet, G. v
  36    2005   Todnem, A. [N]                 40  2008Vliet-Klijn, mw S.F.van
  40    1997   Toorop, dhr W.J.G.               40  1994Vlijm, dhr J.
  29    <1999  Trapp, dhr H.N. [D]               40  2003Vlist, J.v.d.
  47    1993   Treffers, dhr A.D.               40  2001Vogel, dhr J.M.
  40    1998   Tromp, dhr J.                  28  2008Vogts, dhr U. [D]
  30    1996   Trumond-Jong, mw J. [GB]            25  1990Vollemnerg, H.
  36    1997   Truyts, mw S.                  43  2007Vorst, dhr P.W. van de
  40    2008   Tuinbeek, mw J.B. Pluimers-T-          40  1995Vos, dhr J. De
  46    2008   Tuinder, mw B. den               45  2008Vos, dhr J.P.
  25    2005   Tuinstra, W.                  60  2007Vos, dhr L.B.
  41    2008   Türk, dhr H.J. [D]               43  2008Vos, dhr P.
  45    2008   Uil-Westerhout, mw A. den            40  2008Vos, dhr V.L.
  29    <1999  Ullmann, dhr A. [D]               30  2001Vos, W. de
  45    2008   Underberg, dhr W.J.M.              41  2008Voulon, dhr S.
  34    2008   Veen, dhr F.C. van               40  1998Vries, dhr A.W.
  55    2003   Veen, dhr J.C. van               41  1997Vries-van Zwam, mw J.C.J.M.
  54    2008   Veen, dhr J.C.G. van                   de
  44    2007   Veen, dhr P.J. van               45 2008 Vulto, dhr J.
  46    2008   Veen, mw A. Verseveldt-van           46 2003 Waag, Mw B.J. v.d.
           V-                       32 <1965 Waal, mw P. Jansen-de W-
    37 2008    Veens, mw J.M.E.J.               60 2005 Waalewijn, dhr P.
    51 2005    Vegt-Schmidt, mw F.A. van            42 2003 Waardenburg-Schouten, mw
           der                           M.
    30  1991   Veld, dhr B.P.                 30 2008 Waasdorp, dhr L.
    39  1994   Velde, v.d. [B]                 46 1995 Wal, dhr H.B.G. v.d.
    47  2008   Velders, dhr W.J.                31 <1999 Wälde, dhr P.O.L. [D]
    35  2004   Velders-de Ruijter, mw G.            30 2000 Wälde, P.E. [D]
    51  2005   Ven, dhr W.B. vd                30 2000 Walti, A. [N]
    27  2007   Ven, mw M. Pelser-v.d. V-            28 <1999 Wäsch, dhr D. [D]
    36  2002   Verberne, H.                  57 2008 Waterschoot, mw M.L.A.R.
    40  2008   Verheijen, dhr G.                    van
    30  2007   Verhoeven, M.J.J.                25 1992 Waumann
    42  2008   Vermeer, dhr W.C.                43 2008 Weber, dhr H.R.
    41  2008   Vermeulen, dhr A.F.               42 2008 Weerdenburg, dhr A.J. van
    48  2005   Vermeulen, dhr P.A.P.H.             40 2003 Wees, mw M.C. Cator-van W-
    40  1989   Vermeulen, mw J.C.               29 2008 Wegman, mw A.E.M.
    46  2008   Verseveldt-van Veen, mw A.           25 2003 Weide, W.M. van der
D:\Docstoc\Working\pdf\9a06e55b-f1aa-489b-a532-4e5ab07a15c0.doc  10

AANTAL    JAARNAAM
  45    1998Weijberg, dhr P.J.
  30    2001Weijers, M.
  45    2003Welle, mw J. ter
  30    2008Wemmenhove, dhr J.
  35    2005Wensing, P.L.M.
  30    2000Wentink, dhr J.
  40    2008Wermuth, R.A.
  25    2008Westen-Frijters, mw E.A.M.G.
         van der
    40 2008 Westerbrink, dhr H.W.
    45 2008 Westerhout, mw A. den Uil-W-
    27 <1999 Westphal, dhr H. [D]
    48 2002 Wever, J.H.
    25 1992 Weyts, T.
    43 2007 Wicki, dhr F.
    42 2008 Wiering, dhr P.
    35 2004 Wigbout, mw G. Scheltus-W-
    38 2008 Wijnen, dhr C.
    28 2008 Wijnen-van den Beemt, mw
         G.M.C.
    25 2003 Wijshake, A.
    40 2008 Wijst, dhr W.A.M. v.d.
    53 1998 Wilde-Schulte, mw T.M.P. de
    54 2005 Wilhelmus, dhr P.A.
    43 2008 Willems, G.W.J.M.
    25 2005 Willems, S.J.E.
    40 2008 Willemse, mw A.H.J.
    26 1997 Willinge, dhr L.J.H.
    40 1979 Wind, dhr J.
    40 2007 Wisman, dhr A.
    41 1979 Wissekerke, dhr A.J.F.M. Egter
         van W-
    50 1989 Wolbeek, dhr W.J.C.H. ter
    57 2004 Woordes, J.P.
    35 2007 Wünsch, J.
    25 2008 Zaal, mw C.A.
    42 2008 Zaal-Berkelaar, mw A.W.C.E.
    26 2008 Zandstra, dhr G.J.
    40 2008 Zanen, dhr A.J.H.Th. van der
    35 2008 Zeegers, dhr W.P.B.
    42 2008 Zeelen, dhr A.J.M.
    40 2008 Zegers, dhr J.P.M.
    31 2007 Zijden, dhr P. v.d.
    27 2008 Zonneveld, dhr J.T.M.
    44 2000 Zuidam, dhr H.A.
    40 1993 Zuidema, dhr J.A.M.
    41 1997 Zwam, mw J.C.J.M. de Vries-
         van Z-
    45 2008 Zwart, dhr K.
    42 1987 Zweere, dhr A.J.
    30 1992 Zwep, G.E.
    33 <1999 Zylske, dhr G. [D]

								
To top