Hayvancılık �iftlik Y�netim Sistemi by EnginGüler1

VIEWS: 30 PAGES: 18

									                       INTEGRAFARM

IntegraFarm Büyük ölçekli hayvancılık işletmeleri için hazırlanmış bir Kurumsal Kaynak Planlama,
Yönetim ve Otomasyon sistemidir.

Sürü yönetim sistemi olarak tabir edilen gerek alınan teçhizatla birlikte gerekse ayrı olarak alınan basit
yazılımlardan büyük farklılık göstermektedir. IntegraFarm yemlik yönetimi, mikser yönetimi ve
yemlemeden sağlık işlemlerine, stoklardan maliyet muhasebesine kadar büyük ölçekli bir işletmenin
ihtiyacı olan tüm fonksiyonları ve raporlamaları geniş analiz imkanlarıyla sunmaktadır.

Sistemde kullanılan cihaz ve ekipmanlardan veri girişine gerek kalmadan otomatik olarak verilere
sisteme aktarılmakta elektronik kimliklendirme sistemi ile de hayvanlar bireysel olarak izlenerek
performans analizleri yapılabilmektedir.

IntegraFarm toplamda tek işletmede 26.000 Baş hayvanı sorunsuz bir şekilde hâlihazırda
yönetebilmektedir.

IntegraFarm'a sahip olan işletmelerde Elektronik küpe okuyucu sistemler, kantarlar, süt ikame yemi
makineleri gibi birçok cihaz sisteme bağlanmakta ve otomatik olarak veri göndermektedir. El
terminalleri ile sahadaki tüm işlemler anında kayıt altına alınmaktadır. Mikserlere takılan araç içi
bilgisayarlarla her mikser

GETİRİLER
 10 000 başlık bir işletmede verimdeki %5’lik kayıp veya %5lik bir artış yaklaşık 500 hayvana denk
                      gelmektedir.

 Mükemmel bir yönetim sistemi ile hayvancılık işletmelerinde standart yönetime göre verimin %15
   oranında arttırılabildiği ispatlanmıştır. (10.000 başlık bir işletmede 1500 baş ek verim)
Yanlış yönetim ile de verim kayıplarının %30’lara vardığı bilinen bir gerçektir. (10.000 başlık işletmede
                      3000 baş kayıp)

 INTEGRA FARM MÜKEMMEL YÖNETİM İÇİN GEREKLİ OLAN TÜM ENSTRUMANLARI SİZE SUNUYOR.
                GERİSİ SİZE KALMIŞ

Hayvancılık işletmeleri büyüdükçe ve birden tesiste faaliyet göstermeye başladıkça merkezi olarak
idare edilmesi zorlaşmaktadır. Ölçek büyüdükçe aktif hayvancılık yapan işletmelerin sahip olduğu
tesisler arasındaki hayvan hareketleri artmakta, hayvanlar çeşitlileşmekte ve hayvanların takibini
yapmak neredeyse imkânsız hale gelmektedir.

Hayvanların performans değerlendirmeleri doğrultusunda sınıflandırılması, performans, yaş, ırk tip ve
diğer özelliklerine göre farklı rasyon ve diyet uygulamaları işletmelerin büyüklüğü yüzünden oldukça
zor olmaktadır. Çünkü tüm bu ince hesapları her gün yapmak ve gerekirse her gün değiştirmek manüel
olarak yapılamayacak bir işlemdir.

Hangi padoka hangi yemden ne miktarda verileceğini belirlemek için padoktaki hayvan
kombinasyonlarına göre, miktarına göre, geçmiş yemleme performanslarına göre bir diyet belirlemek
gerekmektedir.

Hazırlanan diyetin dağıtılan diyet olup olmadığı tamamen mikser operatörünün inisiyatifine veya
yeteneğine bırakılmaktadır. Bu alanlarda bir denetim mekanizması kurulamadığı için hayvanların ne
yediğini bilmek dahi mümkün olamamaktadır.

Bilgisayarlı yemlik yönetimi henüz birçok işletme tarafından uygulanmak bir yana adı bile
duyulmamıştır. Kontrollerden padoklara dağıtılan yemin içeriğine ve miktarına kadar uzanan bu
zincirin yönetimi profesyonel bir şekilde yapılırsa verimin standart beslemeye göre %15’e kadar arttığı
gözlenmektedir.

Çoğunlukla bu gibi işletmelerde yeterince esnek davranılamadığı ve karar alarak hızlı bir şekilde
değişiklik yapılamadığı için rutin uygulamalarla devam etmek zorunda kalınmakta ve aynı sistemin
tüm çiftliğe uydurulmaya çalışılmaktadır. Bu da doğru beslenme, denetim ve hızlı uygulama
yapamama sonucunda verimlilikten ödün vermek anlamına gelmektedir. Hatta bir çok işletmede
büyüklüğü ne olursa olsun her gün hayvan sayısına göre belirli bir yem miktarı belirlenmekte ve buna
göre padoklara dağıtım yapılmaktadır. Hayvanların bulundukları padoktaki ırk, yaş, kilo, tip ve
geçmişteki performans kayıtları tamamen göz ardı edilmekte ve bunun sonucunda %30’lara varan
verimlilik kayıpları yaşanmaktadır.

Sağlık işlemlerinin yeterince takip edilememesinden ve kayıt sistemi ve personel hatalarından hangi
hastalıkların ne derece işletmeyi zarara uğrattığı tam olarak bilinememekte, hatta hastalık
kaynaklarının yok edilmesine dönük hiçbir işlem yapılamamaktadır. Çok görülen bir hastalık verim
kaybına yol açmazken daha az görülen bazı hastalıklar yüksek verim kayıplarına yol açabilmektedir. Bu
tip durumların atlanması veya göz ardı edilmesi sonucunda doğru hedefe yönelmek mümkün
olmamaktadır.

IntegraFarm yapamayacağınızı düşündüğünüz için aklınıza bile getirmediğiniz aksiyonlar için bir altyapı
hazırlayarak yönetim yeteneklerinizi en üst düzeyde sergileme imkânını size tanımaktadır. Yönetim
sistemini bir defa belirleyerek sisteme kaydettiğinizde IntegraFarm yapılacak işlemleri günlük hatta
anlık hesaplamalarla sizin istediğiniz şekilde hazırlar ve iş emri olarak atar. İşlemlerin düzgün yapılıp
yapılmadığını cihaz ve ekipmanlardan otomasyon sistemi ile aldığı verilerle teyit eder ve gerçekte
yapılan işlemleri kaydeder. Bunları yorumlar ve size veriyi bilgiye çevirerek sunar.

İşletmeniz ne kadar büyük olursa olsun hayvan hareketleriniz ne kadar yoğun olursa olsun
IntegraFarm sizin için çalışacak ve ihtiyacınız olan tüm bilgi ve esnekliği size sunacaktır.

    INTEGRA FARM BÜYÜK ÖLÇEKLİ YAPILARDA MALİYETİNİ EN ÇOK BİR AYLIK VERİM ARTIŞI VE
             KAYIPLARIN ENGELLENMESİ İLE ÇIKARTACAKTIR.

SAĞLIK YÖNETİMİ:
Tedavi Yöneticisi

Tedavi yöneticisi çiftlikteki hayvan sağlığı yönetiminde size karar destek sistemi oluşturan bir
modüldür.

     Parametrik veriler: Hayvanların hastalık kayıtları parametrik verilerle kaydedilir. Bu da
     hastalıklar hakkında alacağınız raporlarda parametrik olarak arama, filtreleme, gruplama veya
     mantıki ayrım yapma imkanını size tanımaktadır.

     Süreçler: Hastalıklar aynı zamanda süreçlere ayrılarak izlenebilmektedir; tekrarlanan
     hastalıklar veya tedavisi bitmeyen hastalıklar ayrı ayrı hastalık ve tedavi süreçleri bazında,
     maliyet ve etkileri açısından izlenebilmekte ve raporlanabilmektedir.

     Yönetimsel Karar Destek Sistemi: Sağlık performansı analiz raporlarında, hastalık etkilerini en
     detaylı ve analitik şekilde görmek mümkün olmakta, medikal uygulamaların düzenlenmesini
     ve gereksiz ekonomik kayıpların önüne geçilebilmesini sağlamaktadır. Hastalık izleme sistemi
     ile bu alanda dünyanın en detaylı sağlık yönetim sistemini sunan IntegraFarm işletmenizdeki
     sağlık kaynaklı kayıpların önüne geçebilmeniz için en büyük yardımcınız olmaya aday.
Sağlık İş İdaresi Modülü

    İş emirleri: Hastalığa göre daha önceden yaratılmış protokoller iş emri olarak hayvanlara
    atanabilmekte ve standartlar dâhilinde işlemlerin takibi ve uygulaması yapılabilmektedir. İşe
    emirleri protokoller bazında olabileceği gibi bireysel bazda da yaratılarak hayvanlara
    atanabilmektedir.

    Mobil işlemler: Sağlık ekibi padok bazında el terminallerinden işlem uygulanacak hayvanları
    görüntüleyerek işlemi uygulayabilmekte ve yetkiye göre manuel veya hayvanın kulak küpesi
    okutularak yapılan işlem onaylanabilmektedir.

    Raporlama: Hayvan bazında, padok bazında veya çiftlik bazında uygulamaları görüntülemek
    mümkündür. İş emirleri ile uygulamalarda standardizasyon, hız ve sağlık uygulamaları
    performansları kolaylıkla karşılaştırılabilir ve analiz edilebilir olmaktadır. Bu da dolayısı ile
    yönetimsel olarak kolaylık ve maliyetlerde büyük oranda düşüşü de birlikte getirmektedir.

İlaç Uygulama Yönetimi

    Dozaj: Sistem hayvanın en son tartım veya tahmini kilosuna ve ilaç kayıtlarındaki uygulama
    miktarlarına göre otomatik olarak bir uygulama dozajı belirlemekte ve uygulamacıya bunu
    bildirmektedir. Bu sayede gereksiz ilaç kayıplarının veya yüksek doz uygulamaların önüne
    geçmek mümkün olmaktadır. Buradaki dozaj tavsiye niteliğinde olup veteriner hekim
    tarafından değiştirilerek gerek iş emirlerine gerekse rutin uygulamalara yansıtılabilir.

Halk Sağlığı Yönetimi

    İlaç Etkileri: Halk sağlığı yönetim sistemi ile hayvanlara uygulanan ilaçların arınma süreleri
    gözlemlenerek yanlış kesim veya sağım yapılmasının önüne geçilebilmektedir.

    Uyarı Sistemi: Bunun yanı sıra sisteme girilebilen uyarılarla da hayvanla ilgili işlem yapılırken
    halk sağlığını etkileyebilecek her türlü uygulamadan kaçınılması sağlanabilmektedir.

İlaç Maliyetleri

    RFID tabanlı işlem girişi: Sahada yapılan ilaç uygulamalarının ve tedavilerin hayvanın kulak
    küpesi okutularak sisteme girilmesini sağlayan mobil modüldür. Bu modül sayesinde hayvana
    yapılan ilaç uygulaması kaydedilebilmektedir.

    Personel Stokları: daha önceden personele zimmetlenen ilaç stokundan uygulama miktarı
    düşülür.

    Maliyetlendirme: Uygulama maliyeti bireysel olarak hayvana işlenir. Bu sayede hayvanlara
    yapılan medikal uygulama maliyetleri de hayvan bazında takip edilerek hayvanların dağıtılmış
    maliyetleri değil gerçek maliyetleri izlenebilmektedir.

Genel İlaç Stok Yönetimi

    Stok dağıtımı: İlaç ve sarf malzemesi stokları depo ve ekip bazında takip edilebilmekte ve
    hangi ekipte hangi ilaçtan ne kadar stok bulunuyor anlık olarak takip edilebilmektedir.
    Depolardan ilaç çıkışları doğrudan ekiplere yapılmakta ve ekip stokları da uygulama veya fire
    ile düşürülmektedir. Ekip stoklarının ve uygulamalar bazında harcamaların raporlaması da
    anlık olarak yapılabilmektedir. İstendiği takdirde ilaç uygulamaları da barkodlu uygulama ile
    yapılabilmekte ve tüm uygulamalarda kesinlik ve hatasızlık sağlanabilmektedir.

Sağlık Ekibi Yönetimi:

    Performans: Sağlık ekiplerinin yapmış oldukları uygulamalar ve performansları anlık olarak
    takip edilebilmekte, alınan raporlarla ekiplerin performansları izlenebilmektedir.

    Anlık izleme: Ekiplerin en son hangi padokta padokta çalıştığı sistemden
    görüntülenebilmektedir. Bununla birlikte

Genel Sağlık Maliyet Yönetimi

    Sağlık uygulamalarından kaynaklanan maliyetler, lot, grup, çiftlik, padok ve hayvan bazında
    raporla yansıtılmakta hastalık bazında maliyet analizi hastalıkların alt süreçlerine kadar
    yapılabilmektedir. Hastalığın görülme oranı, tüm görülen hastalıklarla maliyet
    karşılaştırmaları yönetici karar destek sisteminde önemli kolaylık sağlamaktadır.

Aşı ve Koruyucu Uygulamalar Yönetimi

    Hayvan tipine özel yönetim: Hayvanların alım tiplerine (alım ağırlığı, yaşı, ırkı vb.) göre belirli
    zamanlarda sisteme daha önceden tanımlanmış kriterler doğrultusunda, sistem aşı ve diğer
    koruyucu uygulamaları öneri listesi olarak göstermekte veya iş emri olarak atayabilmektedir.
    Bu sayede hayvanlara yapılacak rutin işlemler atlanmamakta ve bu tip işlemlerin
    atlanmasından kaynaklanan kayıplar önlenebilmektedir.

Cattle Crush Sağlık İşlemleri

    Otomatik işlemler: Cattle Crush uygulamalarında hayvanlara yapılan işlemler protokoller
    oluşturularak otomatik olarak hayvanlara işlenebilmektedir. Bu da her hayvana ayrı uygulama
    girişini önleyerek zamandan tasarruf sağlamaktadır.

    Karar destek Sistemi: Aynı zamanda bu uygulamalar sırasında hayvanın performansı ve
    geçmiş medikal bilgileri incelenerek ve yakın zamandaki iş emirleri görüntülenerek o sırada bu
    uygulamaların gerçekleştirilmesi de sağlanabilmektedir.
YEMLEME YÖNETİMİ

Yemlik Yöneticisi
    YEMLİK KONTROLLERİ EL TERMİNALİ İLE YAPILARAK PADOKLARDAKİ YEMLERİN TÜKETİM
                 PERFORMANSLARI KAYDEDİLİR

    Fayda: Yemlik yönetimi hayvancılıkta en büyük kayıp veya kazancı belirleyen öğelerden biridir.
     Rasyon yönetimi veya optimizasyonu kadar önem taşımaktadır. IntegraFarm Bunk Manager
     sistemi padoklardaki hayvanların en doğru miktarda yem tüketimi yapmasını sağlamak için
     yem yöneticisinin en büyük yardımcısıdır. El terminaline yüklü “yemlik yönetim sistemi” ile
     yem kontrolcüsü periyodik yem kontrolleri ile tüketilen yemi kaydederek, sistemde yem
     dağıtım optimizasyonu yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

    Kolay Kullanım: Kolay kullanımlı arabirimi ile iki tane buton ve bir RFID okuyucu ile padok
     otomatik olarak tanımlanır ve padokdaki hayvanların yem tüketimleri kayıt altına alınır. Sistem
     otomatik olarak yem tüketimindeki değişiklikleri ve ihtiyaçları belirleyerek yem yöneticisine
     rapor hazırlar. Yem yöneticisi de bu raporlar doğrultusunda en doğru yem dağıtım
     planlamasını yapabilir.

    Yemlik yönetimi hakkında detaylı bilgi ve faydaları ile ilgili olarak blog’umuza bakabilirsiniz.

    Doğru çalışan bir yemlik yönetimi ile hayvanların yanlış yemlenmesi engellenerek %15’lere
     varan verim artışı sağlamak mümkün olabilmektedir.
Mikser Kaynak Yönetimi
    İhtiyaç Belirleme: Sistem öncelikle otomatik olarak tüm çiftlikte ve padoklardaki hayvan
    kombinasyonlarını kayıtlı hayvan bilgilerinden hesaplayarak tespit eder. Önceden belirlenen
    protokoller doğrultusunda toplam hayvan sayısı ve özellikleri verileri ile hangi rasyondan ne
    miktarda hazırlanması gerektiğini hesaplar.

    Atama: Mevcut mikserler ve mikserlerin kapasiteleri doğrultusunda paketler hazırlar ve bunu
    uygun mikserlere atamak üzere yem yöneticisine önerir. Yem yöneticisi öneriyi onaylar veya
    manuel olarak değişiklik yaparak her miksere bir dağıtım rotası ve yem oluşturma paketi atar.
    Böylece mikserlerin en optimum, en hızlı ve kusursuz şekilde dağıtımın yapılmasını sağlayacak
    şekilde çalışmasını sağlar.
Mix-Max Composer
         MİKSERDEKİ BİLGİSAYARIN EKRANINA REÇETE BİLGİSİ GELİR.
  OPERATÖR BU DOĞRULTUDA HANGİ YEMDEN NE KADAR ALACAĞINI EKRANDA GÖRÜRÜR.
  RFID TAGLAR KULLANILIYORSA YEM OTOMATIK OLARAK TANIMLANIR VE GERÇEKTE ALINAN
                  MİKTAR KAYDEDİLİR

    Bilgilendirme: Araç içi bilgisayarlar vasıtası ile sistemden alınan yem reçeteleri ve yem dağıtım
    planları doğrultusunda mikser operatörlerinin çalışması sağlanmaktadır. Mikser operatörü
    araca bindiği zaman belirli bir dağıtımda;

      o Hangi rasyondan ne kadar oluşturacağını,
      o Bu rasyonda hangi yemler olduğunu
      o Bu yemlerden ne kadar alarak mikser kapasitesine göre toplamda ne kadar karışım
       yapması gerektiğini ekranda görür.

    Gerçek Veri: Sistem, her yem alışından önce hangi yemi aldığını ekranda belirtir. Doğrudan
    mikserden alınan ağırlık ölçüm bilgileri sayesinde gerçekte alınan miktar görüntülenir,
    karışımın içeriği tam olarak kaydedilmiş olur. Bu da planlanan’ın değil gerçekte oluşturulan
    rasyonun ne kadar ve hangi kompozisyon ile yapıldığını sisteme yansıtmaktadır. Bu sayede
    Hayvanların gerçekte hangi rasyon ile beslendiğini ve yapılan hataları da sistemden görmek
    mümkün olmaktadır.

    RFID Entegrasyonu: Bu sistem RFID entegrasyonu ile de çalışabilmekte olup araca takılan bir
    okuyucu ve yem depolarına veya silolarına takılan taglar vasıtası ile yemin tanımlanması
    sağlanabilmektedir.
Mix-Max Distributor
     DAĞITIM İÇİN EN UYGUN ROTA MİXERE OTOMATİK OLARAK GÖNDERİLİR.
 PADOKLARDAKİ TAGLAR VASITASI İLE PADOKLAR TANIMLANIR VE PADOĞA VERİLMESİ GEREKEN
            MİKTARDA YEMİN DAĞITILMASI SAĞLANIR    Operatör Yönetimi: Mikser operatörleri, araç içi bilgisayarlarla yem dağıtım planları
    doğrultusunda oluşturdukları yemlerin hangi padoklara hangi miktarlarda dağıtılacağını
    görebilmektedirler.

    Otomatik veri kaydı: Dağıtım esnasında mikserden alınan ağırlık ölçüm verilerleri ile her
    padoka dağıtılan gerçek yem miktarı kaydedilerek görüntülenebilmektedir.

    Gerçek Verilerle Analiz: Performans analizleri gerçek verilerle yapılabilmektedir. Aynı zamanda
    araç üzerine monte edilebilen bir RFID okuyucu ve padoklardaki taglarla her padok hatasız
    olarak tanımlanabilmekte ve hangi padoka yem verildiği operatör müdahalesine gerek
    kalmadan bilinebilmektedir.

 Mix-Max Rota Optimizatörü

    Planlama: Özellikle büyük çiftliklerde yem planı yapılırken mikserlerin kapasitesi, rasyonlar ve
    yem planlama göz önüne alınarak her bir mikser için bir rota çizilmekte ve bu rotaya göre
    dağıtım yapması sağlanmaktadır.
    Fayda: Bu sayede de en kısa sürede, en az yol katedilerek yemlemenin bitirlmesi
    sağlanmaktadır. Bu da yemlemenin her defasında belirli bir standart dahilinde yapılmasını ve
    rota optimizasyonu ile gereksiz yakıt harcanmasının önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

Yem Planlayıcı
YEM YÖNETİCİSİ PADOK KONTROLLERİNDEN GELEN VERİLER DOĞRULTUSUNDA YEMLEME PLANINI
        YAPAR VE YEM KARMA MAKİNALARINA İŞ EMRİ OLARAK ATAR.

    Yönetim: Sistemden otomatik olarak alınan veriler doğrultusunda yem yöneticisi mikser
    atamalarını, yem değişikliklerini ve yemleme ile ilgili olan tüm planlama işlemlerini
    yapabilmektedir.

    Optimizasyon: Sistem, olabilecek en optimum yemleme planını yem yöneticisine sunmak için;

      o   Rasyon - reçete yönetim modülünden,
      o   Yemlik yönetim sisteminden,
      o   Mikser kapasiteleri ve durumları ile ilgili olarak sisteme girilen verilerden,
      o   Padoklardaki hayvan tip kombinasyonlarından ve
      o   Padoklardaki hayvan sayılarından aldığı verileri kullanır.

    Esneklik: Yem yöneticisi bu verileri gözden geçirerek olduğu gibi uygulayabilir veya sistemin
    değerlendiremeyeceği durumlar karşısında planlamanın her öğesini istediği gibi değiştirerek
    uygulamaya koyabilir.
    Dinamik Yemleme: Bu sistem sayesinde, insan marifetiyle yapılamayacak düzeyde ve
    hassasiyette çiftliğin o anki durumuna göre dinamik yemleme mümkün olabilmektedir. Bu da
    başka hiçbir sistemin sunamayacağı şekilde performansta artış ve dinamik şekilde çalışmasına
    rağmen yemlemede üst düzey standardizasyon imkânı sağlamaktadır.

Hayvana Özel Yemleme

    Tanımlama: Hayvan tipleri ağırlık, beside geçireceği gün, ırk ve cinsiyet gibi özellikler
    doğrultusunda otomatik olarak belirlenir ve hayvan kaydı sırasında kaydedilir. Sistemde tiplere
    ve dönemlere göre özel beslenme programları oluşturulabilmekte ve bu programlar
    doğrultusunda sistem otomatik olarak yem planlaması yapabilmektedir.

    Gruplama: Padoklar daha önceden sisteme girilen gruplama protokolleri doğrultusunda her
    tartımda sistem tarafından mümkün olduğunca homojenize edilir. Buna rağmen karışık
    hayvan tiplerinden oluşan padoklar bulunabilmektedir. IntegraFarm padoklardaki ağırlıklı
    hayvan tipleri hesaplar ve dönemlerini göz önüne alarak buna göre hangi padoklara hangi
    yemin dağıtılması gerektiğini belirler ve belirlenen bu veriler yem yönetim modülüne
    gönderilir.

    Başarı: Bu da insan marifeti ile neredeyse imkânsız olacak doğrulukta ve standardizasyonda
    doğru hayvanlara, doğru dönemlerde, doğru yemin verilmesini sağlar.

Rasyon Yöneticisi

    Hayvana Özel Rasyon Reçeteleri : IntegraFarm bünyesinde bulunan rasyon yönetim sistemi
    sayesinde besi veya laktasyon dönemine özel rasyonlar tanımlanabilmektedir. Tanımlanan
    rasyonların içerikleri yemin bulunurluğu ve fiyat durumlarına göre zaman zaman
    değiştirilebilmektedir. Bu değişiklikler yeni bir rasyon olarak tanımlanmak yerine aynı
    dönemin rasyonu olduğu için rasyonun içeriğinde değişiklik yaparak işlemi tamamlamak
    mümkündür.

    Otomatik hesaplama ve analiz: Sistem reçetelerde yapılan değişiklikleri kaydeder, dağıtım
    zamanına göre içeriklerini hesaba katar ve o dönemdeki maliyet, kuru madde oranı, dağıtım
    miktarı gibi öğeleri hesaplamalarda kullanır. Yüksek entegrasyon imkanı ile veri ve analizlerde
    otomasyon, standardizasyon ve kesinlik sağlar. Sistemden alınan raporlar sayesinde, rasyon
    içeriklerinde yapılan değişikliler geçmişe dönük olarak takip edilebilmektedir.

Yem Stok Yönetimi

    Tahmin: Stoklarda bulunan yemler ve bu yemlerin harcanma oranları sistem tarafından
    hesaplanır. Bu sayede stokların durumu ve ne zaman biteceği konusunda sistemden öngörü
    alınabilmektedir. Bu doğrultuda alım planlamaları yapılırsa yemler bayatlamadan ve sağlık
    sorunlarına yol açmadan en optimum stok miktarını belirlemek, en uygun sürede tüketimi
    sağlamak mümkün olur.

    Stok Girişleri: Stok girişleri sipariş ve kantar bazlı yapılabilmektedir bu da alınan yemlerin
    sipariş ve gerçekte sevk edilen miktarlarının otomatik olarak sisteme kaydedilmesini
    sağlamaktadır. Sistem her zaman bildirilen verileri ve gerçekleşen ve cihazlardan otomatik
    olarak alınan verileri kaydederek sakladığı için en doğru verilerle ve analiz imkanları ile
    çalışmayı garantilemektedir.

    Yem Transferleri: Sistemde yemler ve oluşturulan rasyonlar, oluşturuldukları yerden başka
    noktalara gönderilebilmektedir. Talep ve arz yönetimi sayesinde transferi talep edenin, kabul
    edenin ve sevk edenin kaydı tutulabilmekte, ayrıca yemlerin hangi depodan nereye
    gönderildiği takip edilebilmekte ve sevk edilen yemlerin dağıtımı yapılabilmektedir.

    Silaj ve prebatch yönetimi: Oluşturulan ve stoklanan silaj ve prebatch’ler oluşturulma
    aşamasından itibaren içerik ve miktar bazında kaydedilmekte ve stoklanmaktadır. Bu da
    oluşturulan rasyonlarda hangi silajın veya hangi prebatch’in kullanıldığını ve kullanıldığı
    tarihte hangi kombinasyonu içerdiğini geriye dönük olarak takip imkanı vermektedir.

    Mevcut stoklar: Tüm yem stokları raporlarla izlenebilmekte ve harcanabilmektedir. Sistem
    istendiği taktirde stokları FIFO, LIFO sistemi ile de eksilterek mevcut stoklarınızın hangi
    tedarikçiden ne zaman geldiğini ve ne miktarlarda stoklarınızda bulunduğunu
    raporlayabilmektedir.

HAYVAN HAREKETLERİ YÖNETİMİ
HAYVAN ALIMLARI, TRANSFERLERİ, TARTIMLARI VE SAĞLIK İŞLEMLERİ SIRASINDA SIĞIR SIKIŞTIRMA
 KAFESİNE ENTEGRE RFID OKUYUCULARLA HAYVAN TANIMLANIR, KİLO VE DİĞER PARAMETRELERE
         GÖRE OTOMATİK OLARAK SINIFLANDIRILIR VE GRUPLANIR.
 HAYVANIN KİLOSU OTOMATİK OLARAK ALINIR ve RUTİN AŞILAMA UYGULAMALARINDA KÜPESİ
   OKUNAN HER HAYVANA AŞI VE SAĞLIK UYGULAMALARI OTOMATİK OLARAK İŞLENİR
Hayvan Sipariş yönetimi

    Prosedürler doğrultusunda hayvan siparişi: Hayvan alım işlemleri, oluşturulan prosedürler
    doğrultusunda herhangi bir kayba veya yanlış işleme imkan tanımayacak şekilde
    düzenlenmiştir.

    Sipariş girişi: Öncelikli olarak sisteme gelecek olan hayvanların siparişleri girilir ve Gelecek
    olan hayvanların hangi tedarikçilerden hangi adetlerde geleceği belirlenir.

    Pasaport eşleme: Akabinde hayvan pasaportları sisteme girilerek ilgili tedarikçilerin hangi
    hayvanları getirecekleri sisteme kaydedilir.

    Sonuç: Bu modül ile hayvan kabul sırasında yasal yollardan gelmeyen ve yanlış gelen
    hayvanların çiftliğe kabulünün önüne geçilebilmekte ve tedarikçi bazında hayvanların takibi
    mümkün olabilmektedir.

Hayvan Alım Tartım, Gruplama ve Sınıflandırma Yönetimi (CSID Manager)

    Hayvan Tanımlama ve Kimliklendirme: IntegraFarm CSID Manager modülü çiftlikte kullanılan
    Elektronik kimliklendirme destekli sığır sıkıştırma ve tartım sistemleri ile entegre olarak
    çalışabilmektedir. Tartıdan alınan tartım verileri, sığırlara takılan elektronik küpelerden alınan
    kimlik verileri ile birleştirilerek sistemde hayvanın tanımlanarak yeni takılan veya mevcut RFID
    küpe ile hayvan sisteme kaydedilir. Bu esnada pasaport eşleme, kabul ve red işlemleri de
    yapılmaktadır.

    Tartım: RFID küpe sığır sıkıştırma kafesine ya da kantara entegre okuyucu ile den alına ID
    bilgisi ile hayvan tanınır ve tartıdan alınan kilo verisi ile birleştirilerek hayvan kaydı ve giriş
    işlemleri hayvan çiftliğe girerken çok hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Yine hayvanın tipinin
    belirlenmesi ve alım işlemleri sırasındaki ilk sınıflandırma da bu alanda kolaylıkla
    yapılabilmektedir

    Otomatik Medikal Kayıtlar: Aynı zamanda alım sırasında her hayvana uygulanan rutin medikal
    işlemler de bu modülle entegre çalışan protokol yönetimi ile anında işlenebilmektedir.

    Kabul İşlemleri: Modül, hayvan ret kayıtlarını tutmakta, reddedilen hayvanlar daha sonra
    tekrar çiftliğe gelirse sistem tarafından alım sorumlusu uyarılmaktadır.

    Sınıflandırma: Sığır sıkıştırma kafesleri ile entegre elektronik ID okuyuculardan alınan veriler
    tekrar tartım veya ilk giriş sırasında sistemdeki hayvan tip verileri ile karşılaştırılır. Bu sayede
    hayvanların homojenize olarak gruplanması mümkün olabilmektedir.

    Sınıflandırma Kapıları Otomasyonu: Bu işlem sırasında drafter kapı sistemi de CSD sistemi
    tarafından yönetilebilmekte ve hayvanların otomatik olarak farklı padoklara alınması
    sağlanabilmektedir.

    Fayda: Besinin en önemli unsurlarından biri de standardizasyondur. Aynı özellikteki
    hayvanların aynı beslenme sistemine tabi tutularak en yüksek performans artışı
    sağlanabilmesi mümkündür. Aynı zamanda belirli bir et özelliğinin tutturulabilmesi de bu
    sistemin çalışmasına bağlıdır. CSID sistemi tarafından alınan verilerle aynı özellikteki
    hayvanların aynı padoklara yönlendirilmesi sağlanır.

Hayvan Hareketleri Yönetimi

    İç Transferler: Tüm hayvan hareketleri sistem tarafından kaydedilmektedir. Bireysel olarak
    başka bir padoka veya başka bir çiftliğe gönderilen hayvanların kayıtları RFID destekli olarak
    yapılmaktadır. Bu da hayvan hareketleri kayıtlarında kusursuz işlem yapma imkânı
    sağlamaktadır.

    Envanter: Anlık olarak envanter görüntüleme imkanı sağlayan bu sistem aynı zamanda
    yemleme yönetimi ile de entegre çalışarak hayvanın yemleme kayıtlarının da hatasızlığını ve
    anlık olarak işlem yapılabilmesini sağlamaktadır.

    Dış transferler: Hayvanların işletme çıkış işlemleri de bu modül tarafından gerçekleştirilmekte,
    kesim, satış veya telef olan hayvanların kayıtları çıkış şekline göre işlem görmektedir.

    Cattle Box: Cattle box modülü ile sistemdeki tüm padoklar ve padoklardaki hayvan
    kombinasyonları padoklar ve binalar bazında görsel olarak sistemde gösterilmekte ve bu
    ekran üzerinden bir takım işlemlerin hızlı bir şekilde yapılabilmesi sağlanmaktadır.

Entegrasyon:

    Cihaz ve ekipmanlar: IntegraFarm çiftlikte kullanılan ve veri alınmasına imkan veren tüm
    cihazlarla entegre olarak çalışabilmektedir. Bu cihazlar arasında;

      o   Otomatik buzağı besleme makinaları,
      o   Tartım ve sığır sıkıştırma cihazları,
      o   Sınıflandırma kapıları
      o   RFID okuyucular
      o   Mal kabul kantarları,
      o   Mikserler,
      o   Araç içi bilgisayarlar
      o   El terminalleri,
      o   Silo kantarları
      o   Sağım sistemleri bulunmaktadır


El terminalleri:

Saha ekibinin sağlık, transfer, yemlik yönetimi ve hayvan bilgi görüntüleme işlemlerini anında yaparak
verinin işlemle aynı anda sisteme girilmesini sağlayan yüksek performanslı, endüstriyel el
terminalleridir.

Kulak küpeleri:

Hayvanın veritabanında kayıtlı kimlik numarasını barındıran ve RFID okuyucularla okunarak hayvanın
bilgisine otomatik olarak ulaşılmasını sağlayan elektronik kulak küpeleridir. FDX-B ve HDX olarak iki
farklı tipte üretilen bu küpeler farklı uygulama alanlarında kullanılabilmektedir.
Panel okuyucular

Sığır sıkıştırma ve tartım kafeslerine, geçiş yollarına takılabilen ve hayvanın geçişi sırasında kimliğinin
tanınmasını sağlayan panel tipli okuyuculardır.

Çubuk okuyucular:

Bilgisayarlara kablo veya bluetooth ile bağlanabilen yüksek performanslı ve endüstriyel tip RFID
okuyuculardır. Bilgisayar bağlantısı olmaksızın hayvan sevkiyatlarında, toplu işlemlerde, sayımlarda
veya mezbaha girişlerinde hayvanların tanımlanarak hafızaya kaydedilmesi ve liste olarak bilgisayara
aktarılması da mümkün olabilmektedir.

Cattle Crush (Sığır sıkıştırma kafesleri)

Hidrolik veya manuel tarzda çalıştırılabilen hayvanların kafes içerisine alınarak kafasının ve vücudunun
sıkıştırılmasını sağlayan cihazlardır. Hayvanları sakinleştirmek ve zapt-ı rapt altına alınmasını sağlar.
Aynı zamanda entegre tartım ünitesi ile hayvanın ağırlığını da ölçmektedir. Aşılamalar, ilaç
uygulamaları, muayeneler, küpeleme işlemleri ve diğer uygulamalar kolaylıkla yapılabilmektedir. bu
cihaza takılacak olan panel anten ile kafese giren hayvan otomatik olarak tanımlanabilmektedir.

Araç içi bilgisayarlar:

Mikser’lere ve dağıtım kamyonlarına takılan mikserdeki tartım cihazına bağlanan bilgisayarlardır.
Operatör sistemden gelen veriler doğrultusunda hangi yemden ne kadar alması gerektiğini ve hangi
padoğa hangi karışımdan ne kadar vermesi gerektiğini görerek işlemleri yapabilmektedir. Opsiyonel
olarak sisteme RFID okuyucu takılarak yem depolarının ve padokların da otomatik olarak
tanımlanması yapılabilmektedir.

Yazılımlar:

IntegraFarm aynı zamanda yine Vetident tarafından hazırlanmakta olan Agrinet ve Vetcode sistemi ile
diğer yazılımlarla çalışabilecek bir yapıda tasarlanmıştır. Bu da dışarıdan veri almak veya dışarıya veri
göndermek isteyen işletmeler için oldukça hızlı entegrasyon ve devreye alma imkanı sağlamaktadır.

IntegraFarm aynı zamanda tüm diğer ERP sistemleri ile de entegre çalışabilmektedir. Entegrasyon
modülü ile muhasebe sisteminden gelen verileri işleyebilmekte ve işlediği verileri muhasebe
sistemine gönderebilmektedir.
Performans Analizi ve Yönetim Destek Sistemi
Integra Farm kendi bünyesindeki 120’ün üzerindeki raporla işletme yönetiminin ihtiyacı olan her türlü
analiz raporunu sağlayabilmektedir. Bu 120 rapordan da kullanıcı tarafından 600’ü aşan özel rapor
sistemden alınabilmektedir.

Raporlamalar ve performans analizleri birden çok çiftlik sahibi olan işletmeler için başka hiçbir
sistemin sunamadığı analiz imkanlarını sunmaktadır.

Birçok yazlım hayvanların lot bazında giriş ve lot bazında hareket edebilmelerine imkan tanımaktadır.
Ancak bu şekilde maliyet analizleri çiftlik, lot, hayvan vb.. bazında yapılabilmektedir. IntegraFarm lot
bazında hayvan alımı ve performans analizi yapabilmesine rağmen hayvan hareketlerini
kısıtlamamaktadır. Aynı lottan hayvanlar farklı çiftliklerde farklı padoklarda bulunabilir ve çiftlikler
arası transferlerde herhangi bir kısıtlamaya gerek kalmadan tüm maliyet ve performans analizlerini
hayvan bazında yapabilmektedir. Aynı gün farklı padoklarda hatta farklı çiftliklerde ve farklı rasyonlarla
besleme yapılabilmekte ve buna rağmen yapılan tüm raporlama ve analizlerde gerçek verilerle
hareket edilebilmektedir.

Örneklemlerle değil gerçek verilerle analiz: IntegraFarm gerçek verilerle hareket ettiğinden
örneklemlerin mecbur bıraktığı veri sapmalarını hesaba katmadan hassasiyeti en üst düzeyde olan
verilerle karar vermenizi sağlamaktadır.

Bilimsel hesaplamalar: IntegraFarm hazırlanırken literatürdeki hayvancılıkla ilgili tüm bilimsel
hesaplama sistemleri incelenerek gerekli uzmanlardan destek alınarak bu alandaki en geçerli
formüller kullanılmıştır.
Sık sorulan sorular:  1) S:Firmamızın kendi bünyesinde yaptırmış olduğu bir çiftlik yönetimi yazılımı var ve bu
    yazılım ERP sistemlerimizle de entegre çalışıyor. Bu durumda IntegraFarm bana ek ne
    avantaj sunacak.

    C: Bu şekilde piyasada bu tip yazılımların eksikliği nedeni ile kendi çözümünü üretmeye çalışan
    birçok firma bulunmaktadır. Ve biz bu firmalara bu sektöre ve işlerine vermiş oldukları değere
    saygı duyuyor ve tebrik ediyoruz. Uzun süre boyunca emek verilmiş olan bu sistemlerden
    vazgeçmenin ne kadar zor olduğunu ve yani bir sisteme ayak uydurmanın da zorluğunun
    farklındayız.

    Tüm bunları göz önünde bulundurarak Integra Farm’ın tanıtım dökümanındaki özelliklerine
    tekrar bir göz atmanızı ve şu andaki sisteminizle IntergaFarm’la gerçekleştirebileceğiniz ne
    kadar çok şeyi yapamadığınızı düşünürseniz neden bu sisteme geçmeniz gerektiğini çok daha
    iyi anlayacaksınız. IntegraFarm bu sektördeki en profesyonel kişi ve kurumların desteği ile ve
    bu alanda uzmanlaşmış bir yazılım ekibi ile 8 yıldır her gün geliştirilmektedir.

  2) S: Yazılım ihtiyaçlarımıza göre özelleştirilebiliyor mu?

    C: Her ne kadar IntegraFarm’da ihtiyacınız olan her türlü özelliği bulabileceğinize inansak da
    yine de işletmeniz açısından önemli olan geliştirme isteklerinizi yerine getirmekten memnun
    oluruz.

  3) S: Ne büyüklükteki çiftlikler için bu sistem uygundur?

    C: Özellikle 1000 baş ve üstü hayvan sayısına sahip, birden çok çiftliği olan ve çiftlikler arası
    transferleri bulunan işletmeler için IntegraFarm’ı kullanabilirsiniz.

  4) S: İşletmemiz IntegraFarm’ı kullanabilecek boyutlarda değil. Buna rağmen sistemlerinizden
    faydalanabilir miyiz?

    C: Daha küçük işletmelerin de bu sistemlerden maksimum fayda sağlayabilmeleri için modüler
    yapı ile satın alabilecekleri ve kullanabilecekleri yazılımlarımız da bulunmaktadır. Hayvan alım,
    transferler ve sağlık işlemlerini RFID destekli olarak yapabileceğiniz ve Hayvan tartım cihazı
    başındaki sınıflandırma, ayırma tekrar tartım ve performans analiz işlemleri gibi temel
    işlemler için kullanabileceğiniz CSID Manager veya 1000 baş ve altı çiftliklerin tüm işlerini
    görebilecekleri IntegraFarm’ın küçük versiyonu olan Kolay Çiftlik buna bir örnek olarak
    verilebilir. Bunun dışında Mikser yönetim sistemi olşan Mix – Max modüllerini, yem planlama,
    dağıtım ve yemlik yönetim sistemlerini, el terminali modüllerini de ek olarak satın alabilirsiniz.
    Tüm bu sistemlerde kullanabileceğiniz RFID taglar, okuyucular ve diğer ekipmanları da bizden
    tedarik edebilirsiniz.


            www.integrafarm.com
             Vetident Kimliklendirme ve İzlenebilirlik Teknolojileri

								
To top