Docstoc

Peranan

Document Sample
Peranan Powered By Docstoc
					Peranan & Fungsi Unit Peperiksaan
Unit Peperiksaan bertanggungjawab untuk mengurus aktiviti berkaitan dengan perkara-
perkara berikut:

    Memberi perkhidmatan Urusetia kepada Majlis Peperiksaan Universiti
    Mengurus jadual keperluan dan perjalanan aktiviti-aktiviti peperiksaan
    Mengedar maklumat terkini mengenai kalender aktiviti peperiksaan
    Mengawasi perlaksanaan sekim pemeriksa luar dan penilai akademik
    Mengendali peperiksaan pelajar Universiti di peringkat Ijazah Pertama dan Siswazah
    Penyediaan jadual pengawasan peperiksaan Universiti
    Mengurus penerimaan, percetakan, susunan dan pembungkusan kertas-kertas soalan
    peperiksaan
    Pengeluaran dan penerimaan kertas soalan/skrip jawapan dan menyelesaikan sebarang
    masalah yang timbul semasa peperiksaan
    Menyediakan fail-fail keputusan peperiksaan untuk mensyuarat Majlis Peperiksaan
    Universiti dan menjalankan tugas sebagai Urusetia semasa mensyuarat tersebut
    Mengawal rekod keperluan pengijazahan
    Menyimpan keputusan peperiksaan pelajar
    Memberi perkhidmatan Urusetia kepada Jawatankuasa Penyiasatan Kes Meniru/Menipu
    Semasa Peperiksaan
    Urusetia Graduan Konvokesyen
    Mengendalikan peperiksaan untuk institusi-institusi luar [dalam dan luar negara]
PROSEDUR KERJA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
Bagi Peperiksaan Dalaman dan Peperiksaan Pertengahan Tahun
(Prosedur ini tidak dilaksanakan bagi Peperiksaan Akhir Tahun)
 PERKARA               TEMPOH MASA                TINDAKAN
 Menyediakan takwim pelaksanaan
                   Minggu 3 persekolahan           SUP
 Ujian/Peperiksaan
                   Minggu 3 persekolahan (Penggal 1)
 Menyediakan jadual Pembina soalan
                   Minggu 1 selepas cuti pertengahan tahun  SUP
 Ujian/Peperiksaan
                   (penggal 2)

 Membina soalan Ujian/Peperiksaan  21 hari sebelum PK dilaksanakan      Pembina soalan
                     14 hari bekerja sebelum Ujian/Peperiksaan
                     dilaksanakan
Menghantar kertas soalan untuk cetakan  Kertas soalan tidak akan diterima dalam    Pembina soalan
                     tempoh 5 hari bekerja sebelum sesuatu
                     peperiksaan itu akan diadakan.
                     4 hari sebelum Ujian/Peperiksaan
Membungkus kertas soalan                                Pembina soalan
                     dilaksanakan
                     3 hari sebelum Ujian/Peperiksaan
Jadual pengawasan Ujian/Peperiksaan                          SUP
                     dilaksanakan
                     2 hari sebelum Ujian/Peperiksaan
Serah bungkusan soalan ke SUP                             Pembina soalan
                     dilaksanakan
Menyerahkan markah murid kepada guru   Hari ke 5 selepas hari terakhir
                                            Guru mata pelajaran
kelas                  Ujian/Peperiksaan
                     Hari ke 6 selepas hari terakhir
Guru kelas masuk data ke dalam SAP                           Guru kelas
                     Ujian/Peperiksaan
                     Hari ke 7 selepas hari terakhir
Gabung data SAP                                    SUP
                     Ujian/Peperiksaan
                     Hari ke 7 selepas hari terakhir
Cetakan laporan ke guru kelas                             SUP
                     Ujian/Peperiksaan
Cetakan laporan ke GPK dan laporan ke
                     Hari ke 9 selepas hari terakhir peperiksaan  SUP
PPWPP  SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
      •  Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah.
      •  Menyediakan jadual pembina soalan.
      •  Menguruskan percetakan, pembahagian dan tempat menyimpan kertas
      soalan.
      •  Memastikan keselamatan.
      •  Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas
      peperiksaan dijalankan.
      •  Memastikan skema jawapan disediakan oleh panel penggubalan
      soalan.
      •  Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut masa
      yang ditetapkan.
      •  Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan.
      •  Menetapkan tarikh perjumpaan ibubapa dengan guru untuk
      membincang kemajuan pelajar.
  JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH (JKS)
  Pengerusi           : En. Ismail bin Yunus (Guru Besar)
  Tim.Pengerusi         : Pn. Rohani bt Ghazali (GPK 1)
  Naib Pengerusi 1       : Pn.Molly Ann Fam (GPK 11)
  Naib Pengerusi 11       : Tuan Haji Che Ab.Rahim bin Che Mahmood (GPK KO)
  Setiausaha          : Pn. Norizam bt Che Mahmood
  Ahli Jawatankuasa       : En.Mohd Zani bin Ahmad          - Panitia Bahasa
  Melayu
                  En.Mohd Baharuddin b Md Nawi      - Panitia B.
  Inggeris
                  Pn. Zaharah bt Ab.Rahim         - Panitia
  Matematik
                  En. Che Zaidi bin Abu Bakar       - Panitia Sains
                  En. Mohd Sanusi bin Mohd Shata     - Panitia P.Agama
  Islam
                  En. Kamarulzaman bin Khalid       - Panitia KH/
  K.Tempatan
                  En. Zairon bin Zainol           - Panitia PJK
                  Pn. Che Hasifah bt Che Mat       - Panitia P.Seni
                  Pn. Maznah bt Mohd Zain         - Panitia Muzik
                  Pn. Nora bt Idris            - Pra Sekolah
                  Pn. Wan Rohidah bt Wan Abdullah    - Intervensi 3M
                   Pn. Paizah bt Mohamad         - Penyelaras
  Perpustakaan
  Bidang Tugas Ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
  1.    Menjadi pengerusi panitia mata pelajaran.
  2.    Memastikan Sukatan Pelajaran yang diterima adalah betul dan mengedarkannya
  kepada semua anggota panitia.
  3.    Mengetuai Panitia Mata Pelajaran bagi merangka Rancangan Pengajaran Tahunan dan
  Harian
  4.    Bermesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat panitia untuk diedarkan kepada ahli
  dan salinan kepada pengurusan sekolah.
  5.    Mengagih pembahagian tugas di antara anggota panitia mengenai penyediaan soalan-
  soalan, ujian, peperiksaan bulanan, pertengahan tahun dan akhir tahun.
  6.    Merangka Takwim Panitia setahun – mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 4 kali
  setahun.
  7.    Menentukan target mata pelajaran berasaskan peperiksaan akhir tahun.
  8.    Berusaha menambah ABM dan memastikan penggunaan yang maksimum dan
  berkesan.
  9.    Memberi bimbingan kepada guru-guru baru tentang pengajaran, rancangan, sukatan
  pelajaran, ujian dan lain-lain.
  10.   Menentukan anggaran perbelanjaan bagi program kurikulum dan panitia mata pelajaran.
  11.   Menyediakan maklumat serta laporan guru-guru dalam panitianya.
  12.   Memberi bimbingan kepada guru-guru baru tentang pengajaran,rancangan/sukatan
  pelajaran, ujian dan lain-lain.
  13.   Membantu dalam pengurusan,penyediaan peralatan Teknologi Pendidikan, Pusat
  Sumber, Makmal dan bengkel.
  14.   Merangka dan melaksanakan Program Kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah seperti
  Projek UPSR dan sebagainya.
  15.   Memberi input yang imaginatif dan inovatif, contoh membina instrumen
  penilai yang berkesan.
  JAWATANKUASA PROJEK KHAS

  PROJEK PENINGKATAN UPSR
  Pengerusi      :     En. Ismail bin Yunus  - Guru Besar
  Tim. Pengerusi :       Pn.Rohani bt Ghazali  - GPK 1
  Naib Pengerusi :       Pn. Molly Ann Fam   - GPK 11


  Setiausaha       :   En.Ahmad bin Ghazali - Penyelaras UPSR
  Bendahari       :    Pn.Zaharah bt Abdul Rahim
  AJK          :    En. Mohd Zani bin Ahmad
                 En.Che Zaidi bin Abu Bakar
                 En.Mohd Sanusi bin Mohd Shata
                 En. Rosmi bin Mamat
                 En.Zairol bin Zainol
                 En.Jisyam bin Kassim
                 Pn.Norizan bt Che Mahmood
  Bidang Tugas
  1.Mengenalpasti kumpulan pelajar.
  2.Merancang ,mengurus,dan menyelia program bimbingan.
  3.Mewujudkan Projek Khas yang inovatif dan memberi kesan berganda.
  4.Membuat penilaian/target mata pelajaran dan menentukan tindakan susulan.
  JAWATANKUASA PANITIA MATAPELAJARAN

  PANITIA BAHASA MELAYU
  Pengerusi      :    En. Muhd Zani bin Ahmad
  Setiausaha     :     Pn. Paizah bt Mohamad
  AJK         :     En. Ahmad bin Ghazali
                 En. Norhashimi bin Jusoh
                 Pn.Norhayati bt Muhammad
                 Pn. Che Hasifah bt Che Mat
                 Pn. Rosni bt Kassim


  PANITIA BAHASA INGGERIS


  Pengerusi         :  En. Mohd Baharuddin bin Mohd Nawi
  Setiausaha      :    Pn. Norizan binti Che Mahmood
  AJK          :    Puan Rohani bt Ghazali
                 Puan Molly Ann Fam
                 Tuan Haji Che Abdul Rahim b Che Mahmood
                 En.Zairun bin Zainol


  PANITIA MATEMATIK
  Pengerusi     :      Puan Zaharah bt Abdul Rahim
  Setiausaha    :      En. Rosmi bin Mamat
  AJK       :      En. Kamarulzaman bin Khalid
                 En. Jisyam bin Kassim
                 En. Zairol bin Zainol
                 Pn. Rosni bt Kassim
                  Pn. Che Hasifah bt Che Mat

  PANITIA SAINS
  Pengerusi    :    En. Che Zaidi bin Abu Bakar
  Setiausaha   :    En.Jisyam bin Kassim
  AJK       :    Pn.Karimah bt Haji Ghazali
              Pn.Norhayati bt Muhammad

  PANITIA AGAMA ISLAM
  Pengerusi   :     En.Mohd Sanuri bin Mohd Shata
  Setiausaha  :     Pn.Hajjah Kamariah bt Omar
  AJK     :      Pn. Ros Anita bt Ab.Rahman
         :     Pn.Rohaidah bt Wan Abdullah
         :     Pn.Norhayati bt Muhammad

  PANITIA KAJIAN TEMPATAN/ KEMAHIRAN HIDUP
  Pengerusi     :    En. Kamarulzaman bin Khalid
  Setiausaha    :    Pn. Karimah bt Hj. Ghazali
  AJK        :    En. Muhd Zani bin Ahmad
           :    En. Che Zaidi bin Abu Bakar
  PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (PJK)
  Pengerusi     :    En.Zairon bin Zainol
  Setiausaha    :    Pn.Maznah bt Mohd Zain
  AJK        :    Tn.Hj. Ab.Rahim bin Che Mahmood
  En.Che Zaidi bin Abu Bakar
               En.Rosmi bin Mamat

  PANITIA PENDIDIKAN SENI
  Pengerusi    :    Pn.Che Hasifah bt Che Mat
  Setiausaha   :    Pn. Rosni bt Kassim


  AJK       :    En..Mohd Sanusi bin Mohd Shata
              En.Rosmi bin Mamat
              Pn.Norizan bt Che Mahmood
              Pn.Paizah bt Mohamad

  PANITIA PENDIDIKAN MUZIK
  Pengerusi    :    Pn.Maznah bt Mohd Zain
  Setiausaha   :    En. Norhashimi bin Jusoh
  AJK       :    En. Jisyam bin Kassim
              Pn. Karimah bt Hj Ghazali
              Pn. Rosni bt Kassim

  PRA-SEKOLAH
  Pengerusi    :    Pn. Nora bt Idris
  Setiausaha   :    Cik Noraini bt Ghani

  INTERVENSI 3M


  Pengerusi      :  Pn. Wan Rohidah bt Wan Abdullah
  AJK       :    En.Muhd Zani bin Ahmad
               En.Norhashimi bin Jusoh
               Pn.Paizah bt Mohamad
               Pn.Norhayati bt Muhammad
               Pn.Ros Anita bt Ab.Rahman
               Pn.Rosni bt Kassim
               Pn.Che Hasifah bt Che Mat
  Bidang Tugas
  1.Menyediakan Sukatan Pelajaran bagi setiap anggota.
  2..Menyedia Rancangan Mengajar.
  3.Mencadangkan buku teks dan buku rujukan.
  4.Menyelaras soalan-soalan ujian dan peperiksaan.
  5.Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan.
  6.Mengadakan mesyuarat panitia.
  7.Menyedia dan menyebar alat bantuan mengajar.
  8..Melaksanakan arahan dan keperluan sekolah,PPD,JPN,KPM.

  “Pengurusan Berkualiti Menjayakan Misi”


  GURU PENYELARAS TAHUNAN
  Tahun 1 - Pn.Cik Hasifah bt Che Mat
  Tahun 2 - Pn.Ros Anita bt Ab.Rahman
  Tahun 3 - En. Kamarulzaman bin Khalid
  Tahun 4 - Pn. Karimah bt Hj.Ghazali
  Tahun 5 – En.Muhd Zani bin Ahmad
  Tahun 6 - En.Ahmad bin Ghazali
  PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
  Pengerusi     : Pn. Rohani bt Ghazali
  Setiausaha    : Pn. Karimah bt Hj.Ghazali
  Jawatankuasa : En. Ahmad bin Ghazali          -    Penyelaras Tahun 6
           : En. Muhd Zani bin Ahmad           Penyelaras Tahun 5
           : Pn. Karimah bt Hj.Ghazali          Penyelaras Tahun 4
           : En. Kamarulzaman bin Khalis         Penyelaras Tahun 3
           : Pn. Ros Anita bt Ab.Rahman         Penyelaras Tahun 2
           : Pn.Che Hasifah bt Che Mamat        Penyelaras Tahun 1
  Bidang Tugas
  1.Menyedia takwim/Jadual peperiksaan yang seimbang dan adil serta
  mengedarkannya.
  2.Menyedia senarai pembuat soalan dan memastikan mutu dan keesahan soalan.
  3.Mengurus peperiksaan dan memastikan keselamatan soalan.
  4.Menganalisa dan melapur keputusan peperiksaan dalaman dan luaran.
  5.Memberi taklimat terperinci kepada pelajar pengedaran borang sementara.
  6.Menyedia,mengisi,menyemak borang kemasukan dan menghantar borang
  peperiksaan ke JPN.
  7.Menyedia /melengkapkan bilik-bilik peperiksaan.
  8.Menjalankan kajian sosioekonomi pelajar sebagai faktor penyebab
  kecemerlangan.

  JADUAL WAKTU
  1. Pn.Rohani bt Ghazali
  2. En. Muhd Zani bin Ahmad
  Bidang Tugas
  1.Menyediakan Jadual Waktu Induk sekolah/Persendirian dan Kelas.
    2.Mengubah jadual waktu dari masa ke semasa mengikut keperluan.
    3.Menyedia jadual waktu ganti guru yang tidak hadir sekolah.
    PENTADBIRAN DAN KEBERSIHAN
    Guru Data
    En. Che Zaidi bin Che Abu Bakar
    Bidang Tugas
    1. Menyedia Penyata bulanan guru dan murid
    2. Menyedia penyata suku tahun
    3. Menyediakan data-data untuk dihantar ke PPD/JPN/KPM
    4. Menyemak dan mengawasi Jadual Kedatangan
    5. Menyedia dan merekod untuk pembangunan sekolah

    GURU DARJAH
Bil.    Tahun           Nama Guru Darjah
  1.  1 Jaya   Pn. Rosni bt Kassim
  2.  1 Maju   Pn. Che Hasifah bt Che Mat
  3.  2 Jaya   Pn. Maznah bt Mohd Zain
  4.  2 Maju   Pn. Ros Anita bt Ab.Rahman
  5.  2 Usaha  Pn. Norhayati bt Muhammad
  6.  3 Jaya   En. Kamarulzaman bin Khalid
  7.  3 Maju   En. Norhashimi bin Jusoh
  8.  4 Jaya   Pn. Karimah bt Hj Ghazali
  9.  4 Maju   En. Jisyam bin Kassim
 10.  4 Usaha  En. Zairon bin Zainol
 11.  5 Jaya   En. Muhd Zani bin Ahmad
 12.  5 Maju   En. Rosmi bin Mamat
 13.  6 Jaya   En. Ahmad bin Ghazali
 14.  6 Maju   Pn. Zaharah bt Ab.Rahim

    Bidang Tugas
    1. Pendaftaran pelajar,butiran penjaga yang kemas kini ke dalam jadual
     kedatangan.
    2. Merekod kehadiran pelajar/,mengambil tindakan pelajar yang tidak hadir.
    3. Memungut yuran tahunan (Yuran Khas dan Pelbagai)
    4. Keprihatinan guru terhadap pelajar
    5. Keceriaan kelas -sentiasa bersih dan selamat.
    6. Rekod data pelajar,peperiksaan,kad kemajuan,kad 001,profil
    7. Pengumpulan maklumat pelajar (SPBT,Borang biasiswa dll)
    JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH
    Penyelaras    :En.Mohd Sanusi bin Mohd Shata
    Setiausaha    :Pn.Paizah bt Mohamad
    AJK  :     - En. Mohd Zani bin Ahmad
             - En. Norhashimi bin Jusoh
             - En. Che Zaidi bin Abu Bakar
             - Pn. Rosni bt Kassim
             - Pn. Che Hasifah bt Che Mat
    Bidang Tugas
    1.Menyediakan peraturan penggunaan PSS.
    2.Menyedia dan memproses senarai alat-alat yang ada.
  3.Menyediakan alat-alat dan bahan yang diperlukan oleh semua bahagian mengikut
  keutamaan.
  4.Berbincang dengan guru besar berhubung pembelian alat-alat mengikut
  keutamaan dan kemampuan sekolah.
  5.Merancang anggaran belanjawan tahunan - cuba dapatkan sumbangan luar.
  6.Berhubong rapat dengan pembahagian perkhidmatan sebaran
  pendidikan,PKG,PSPN dan lain-lain agensi.
  7.Sebagai Juru foto sambilan sekolah - merakam peristiwa-peristiwa penting di
  sekolah dan luar sekolah yang melibatkan penyertaan pasukan sekolah dan
  memasukkan ke dalam album.

  Unit ABM
  Pn. Rosni bt Kassim
  Bidang Tugas
  1.Berusaha menambah alat-alat ABM dan memastikan penggunaannya secara maksimum.
  2.Mereka dan mengemas kini penggunaan peralatan ABM.
  3.Mengadakan pertandingan reka cipta alatan ABM.
  4.Mengkategori alatan ABM mengikut mata pelajaran.

  Unit TV Pendidikan
  En.Muhd Zani bin Ahmad
  Bidang Tugas
  1.Menyediakan rekod penggunaan Radio dan TV Pendidikan.
  2.Membuat rakaman kaset radio dan kaset video bagi tajuk-tajuk yang diperlukan
  oleh panitia.
  3.Menyelaraskan jadual siaran RTV Pendidikan dengan jadual sekolah.
  TGBP (Tabung Guna Bahan Penilaian)
  En. Che Zaidi bin Abu Bakar
  Bidang Tugas
  1.Menyediakan buku stok dan peraturan pinjaman bahan/Bank Item.
  2.Mengumpul semua set soalan dan skema jawapan peperiksaan dalaman dan
  luaran -OTI,PTS,UPSR.

  Unit Perpustakaan
  Pengerusi    : Pn.Paizah bt Mohamad
  Setiausaha    : En. Kamarulzaman bin Khalid :
  Jawatankuasa : Pn. Wan Rohidah bt Wan Abdullah
          : Pn.Norhayati bt Muhammad
          : Pn.Nora bt Idris
  Bidang Tugas
  1.Menggubal polisi perpustakaan dan peraturan-peraturan penggunaannya.
  2.Berusaha mendapatkan koleksi bibliografi, katalog buku-buku baru untuk
  diedarkan kepada guru-guru bagi memilih buku-buku yang sesuai.
  3.Mengurus dan mengemas kini kerja-kerja berikut:
      -Merekod semua buku yang ada dalam perpustakaan dalam buku stok.
      -Menggelas,mengkatalogkan dan memproses buku.
      -Menyedia buku rekod penggunaan perpustakaan
      -Melantik Pengawas Perpustakaan dan menentukan tugas-tugasnya.
  4.Merancang aktiviti tahunan perpustakaan seperti:
      -Sudut Pameran
      -Pameran buku baru
      -Minggu/bulan perpustakaan dan bulan membaca.
      -Mengadakan pertandingan banyak membaca,mengulas buku.
      -Membuat polongan akhbar.
      -Mengadakan penerbitan seperti”Berita Perpustakaan”
  5.Membaikpulih buku-buku yang rosak dan menjilid.
  6.Membuat hapus kira,menutup kira-kira akhir tahun dan membuat anggaran
  belanjawan tahun berikutnya.
  7.Menghias cantik perpustakaan supaya menjadi “Gedung Ilmu”.

  Unit Komputer
  En. Norhashimi bin Jusoh
  Bidang Tugas
  1. Menyelaras penggunaan komputer
  2. Mengadakan kursus dalam berkaitan dengan penggunaan komputer
  3. Berusaha mewujudkan Kelab Komputer Sekolah.
  4. Melakukan kerja rawat pulih komputer.


JAWATANKUASA KHAS

  PEMBANGUNAN DAN PERABUT / KEBERSIHAN DAN KECERIAAN


  Pengerusi     :En.Rosmi bin Mamat
  Setiausaha    :En. Kamarulzaman bin Khalid
  Jawatankuasa   :Pn. Paizah bt Mohamad
           Pn. Norhayati bt Muhammad
           En.Jisyam bin Kassim
           En. Zairon bin Zainol
  Pekerja Rendah Am
           :Pekerja Swasta.
  Bidang Tugas
  1.Menyediakan dan menguatkuasakan peraturan penggunaan kerusi,meja,almari
  dan sebagainya.
  2.Menerima,mengagih dan menyimpan peralatan sekolah yang baru serta menghapus kira
  peralatan yang lama mengikut prosedur.
  3.Menyediakan bengkel baik pulih peralatan sekolah dan mengaktifkannya.
  4.Menjaga stok dan inventori.
  5.Menyedia tempat berehat,sudut bacaan,bilik rawatan,tempat basikal bilik air dll.

  KELAB GURU DAN STAF SOKONGAN
  Penasihat  : En. Ismail bin Yunus
  Pengerusi   : En. Muhd Zani bin Ahmad
  Setiausaha  : Pn. Norizam bt Che Mahmood
  Bendahari   : Pn. Karimah bt Hj.Ghazali
  AJK     : En. Zairon bin Zainol  - Biro Sukan
          En. Che Zaidi bin Che Abu Bakar      -3K
          En. Ahmad bin Ghazali           - Lawatan Sosial
          Pn. Hjh Kamariah bt Omar          - Jamuan
          Pn. Paizah bt Mohamad           - Kebajikan

  JAWATAN KUASA PEMBANGUNAN STAF
  Pengerusi      : En. Ismail bin Yunus
  Tim.Pengerusi   : Pn. Rohani bt Ghazali
  Setiausaha        : En. Muhd Zani bin Ahmad
  AJK           : Pn.Molly Ann Fam
               : Tuan Haji Che Ab.Rahim bin Che Mahmood
  Bidang Tugas
  1. Melaksanakan kursus-kursus dalaman kepada guru-guru dan staf sokongan.
  2. Bekerjasama dengan badan-badan luar bagi pembangunan kendiri guru dan kakitangan.
  3. Membuat anggaran belanjawan bagi pembangunan staf

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:42
posted:3/29/2012
language:Malay
pages:10