05Jlke 160206 by 9jjVQuZ

VIEWS: 4 PAGES: 29

									HELSINGIN KAUPUNKI          ESITYSLISTA      5/2006  1
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

                   16.2.2006
         JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

         ESITYSLISTA

         05 - 2006
Kokousaika   Torstai 16.2.2006 klo 8
Kokouspaikka  Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs
HELSINGIN KAUPUNKI         ESITYSLISTA              5/2006  2
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

                  16.2.2006
JÄSENET              VARAJÄSENET
PUHEENJOHTAJA
Karhu, Jessica           Therman, Cecilia
kansanedustajan avustaja, Vihr.  tutkija, FM, Vihr.
puh. 050 5638912          puh. 050 436 0180
jessica.karhu@iki.fi        cecilia.therman@helsinki.fi

VARAPUHEENJOHTAJA
Ebeling, Mika           Kushtshenko, Leena
pastori, KD            erityisluokanopettaja, KD
puh. 050 357 3824         puh. 040 589 9217
mika.ebeling@elisanet.fi      leena.kushtshenko@nic.fi

Hirvikangas, Pentti        Jäntti, Josa
toimitusjohtaja, Kok.       ekonomi, Kok.
puh. 040 580 2008         puh. 040 550 8468
autokoulu.hakaniemi@luukku.com   josa.jantti@kolumbus.fi

Rissanen, Laura          Ruuth, Minna
VTM, Kok.             talouspäällikkö, Kok.
puh. 041 540 4505         puh. 040 567 0140
laura.rissanen@helsinki.fi     minna.ruuth@pikkunoita.com

Snäll, Riitta           Nakari, Seppo E
HLL, Kok.             ekonomi, Kok.
puh. 0400 708 220         puh. 050 667 79
riitta.snall@kolumbus.fi      seppo.nakari@tiscali.fi

Lehtinen, Ari           Järn, Jari
työsuojelupäällikkö, SDP      pääluottamusmies, SDP
puh. 050 342 6646         puh. 040 743 4061
ari.lehtinen@palmia.fi       jari.jarn@royalravintolat.com

Haltia, Mirva           Hiltunen, Tiina
copywriter, mainonnansuunn., SDP  valtiotieteiden yo, opiskelija, SDP
puh. toimeen 774 0720       tiinahiltunen@tiinahiltunen.net
mirva@haltia.net

Moisio, Osmo            Komsi, Ville
tekn. lis., Vihr.         eläkeläinen, Vihr.
puh. 040 543 3435         ville.komsi@iki.fi
osmo@moisio.net

Mänttäri, Alina          Koponen, Hannu
fil. yo, opiskelija, Vas.     opiskelija, Vas.
puh. 050 491 2725         puh. 0400 812 537
alina.manttari@helsinki.fi     hannu.koponen@tietotoverit.fi

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA   VARAEDUSTAJA
Sarkomaa, Sari           Rihtniemi, Suvi
kansanedustaja, Kok.        DI, Kok.
puh. 050 511 3033         puh. 050 565 8884
sari.sarkomaa@eduskunta.fi     suvi.rihtniemi@nls.fi
HELSINGIN KAUPUNKI                 ESITYSLISTA        5/2006  1
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA              Sisältö

                          16.2.2006
Asia                                             Sivu

TOIMITUSJOHTAJA

1     KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN                       1
      TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

2     LAUTAKUNNAN KOKOUKSESSA 2.2.2006 TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN                   2
      TÄYTÄNTÖÖNPANO

3     KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSESSA 18.1.2006 TEHTYJEN                    3
      PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

4     LAUTAKUNNAN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN POHJOISMAISILLE                   4
      PAIKALLISLIIKENNEPÄIVILLE TURUSSA

SUUNNITTELUJOHTAJA

1     LAUSUNTO HELSINKI - TURKU -RAUTATIEYHTEYDEN                       6
      ESISELVITYKSESTÄ

2     LAUSUNTO TAKSIBUSSILIIKENNETTÄ KOSKEVASTA                        8
      VALTUUSTOALOITTEESTA (Näre)

3     KAMPIN KATU- JA RATASUUNNITELMAT                          10

4     KAMPIN LINJAJÄRJESTELYT RAITIORADAN VALMISTUESSA                  14

5     MATKUSTAJIEN TYYTYVÄISYYS HELSINGIN                         15
      JOUKKOLIIKENNEPALVELUIHIN VUONNA 2005

6     METRON LIITYNTÄLINJASTON KEHITTÄMINEN                        16

AMMATTIOPPILAITOKSEN REHTORI

1     LIIKENNEALAN AMMATTIOPPILAITOKSELLE MYÖNNETTY                    17
      VALTIONOSUUS VUODELLE 2006

2     LIIKENNEALAN AMMATTIOPPILAITOKSEN                          18
      TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006

VS. HALLINTOJOHTAJAPostiosoite        Käyntiosoite       Puhelin    Faksi         Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7      +358 9 4721  +358 9 4723704    0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                 ESITYSLISTA        5/2006  2
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA              Sisältö

                          16.2.2006
1     LUETTELO JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNALLE AIKANA 26.1. -                 21
      8.2.2006 SAAPUNEISTA LAUSUNTOPYYNNÖISTÄ JA KIRJELMISTÄ

2     ILMOITUSASIAT                                    22

3     LIIKENNELAITOKSELLA TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN                 23

4     JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN JÄSENTEN KOKOUKSESSA                   24
      ESILLE OTTAMAT ASIAT

5     PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO                              25
Postiosoite        Käyntiosoite       Puhelin    Faksi         Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7      +358 9 4721  +358 9 4723704    0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                 ESITYSLISTA        Tj/1    1
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Toimitusjohtaja                   16.2.2006
1
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAEhdotus          Lautakunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
              sekä valita varapuheenjohtaja Ebelingin (varalla Ruuth) ja jäsen
              Mänttärin (varalla Moisio) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Postiosoite        Käyntiosoite       Puhelin    Faksi         Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7      +358 9 4721  +358 9 4723704     0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                 ESITYSLISTA        Tj/2    2
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Toimitusjohtaja                   16.2.2006
2
LAUTAKUNNAN KOKOUKSESSA 2.2.2006 TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANOEhdotus          Lautakunta päättänee merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen
              ilmoituksen 6.2.2006, ettei lautakunnan kokouksessa 2.2.2006
              käsiteltyjä asioita oteta kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Postiosoite        Käyntiosoite       Puhelin    Faksi          Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7      +358 9 4721  +358 9 4723704     0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                 ESITYSLISTA        Tj/3      3
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Toimitusjohtaja                   16.2.2006
3
KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSESSA 18.1.2006 TEHTYJEN
PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

              Kaupunginhallitus on päätöksillään 23.1.2006 (97 §) lähettänyt
              kaupunginvaltuuston 18.1.2006 pitämän kokouksen päätösluettelon
              tiedoksi sekä niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin päätökset
              antavat aihetta asianomaisella hallinnon alalla. Samalla
              kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunginvaltuuston kyseiset
              päätökset saadaan mahdollisista valituksista huolimatta panna
              täytäntöön kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Ehdotus          Lautakunta päättänee merkitä tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä
              varten kaupunginvaltuuston päätösluettelon 18.1.2006 sekä
              päätösluetteloon liittyvän kaupunginhallituksen
              täytäntöönpanopäätöksen
              23.1.2006 (97 §).
Postiosoite        Käyntiosoite       Puhelin    Faksi           Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7      +358 9 4721  +358 9 4723704      0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                 ESITYSLISTA        Tj/4     4
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Toimitusjohtaja                   16.2.2006
4
LAUTAKUNNAN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN POHJOISMAISILLE
PAIKALLISLIIKENNEPÄIVILLE TURUSSA

HKL

              Pohjoismaiset Paikallisliikennepäivät (Nordiska Lokaltrafikmötet)
              järjestetään Turussa 7. – 9.6.2006.

              Kyseessä on vuoden merkittävin joukkoliikennetapahtuma
              pohjoismaissa, joka kokoaa alan ammattilaiset ja päätöksentekijät
              kuulemaan korkeatasoisia esityksiä sekä keskustelemaan ja
              viihtymään yhdessä.

              Konferenssi alkaa keskiviikkoiltana 7.6. klo 19.30 Turun kaupungin
              vastaanotolla Wäinö Aaltosen taidemuseossa.

              Tapahtumien pääpaikka on Turun kaupunginteatteri, jossa
              konferenssin tasokkaat luennot ja esitykset pidetään.

              Teatterin aulatiloissa järjestetään myös joukkoliikenteen palveluita ja
              tuotteita esittelevä näyttely. Joukkoliikenteen kulkuneuvot esittäytyvät
              aukiolla konferenssipaikan vieressä.

              Iltajuhla pidetään torstaina 8.6. restauroidussa 1280-luvulta peräisin
              olevassa Turun linnassa.

              Konferenssin ohjelman valmistelusta vastaa pohjoismainen
              ohjelmakomitea ja järjestämisestä vastaavat Turun kaupunki ja
              Suomen Paikallisliikenneliitto r.y.

              Teemoina ovat mm.
              – Mitä tapahtuu Euroopan joukkoliikenteessä?
              – EU:n uusi palvelusopimusasetus muuttaa järjestelmiä
              – Kohti entistä parempaa palvelun laatua
              – Kilpailutus ja laadun arvioiminen
              – Uudistuvat maksu- ja informaatiojärjestelmät
              – Matkustajien ja henkilöstön turvallisuus
              – Joukkoliikenteen talous ja rahoitus kehittyvät
              – Liiketoimintamallit joukkoliikenteessä
              – Varautuminen taloudellisiin riskeihin
              – Joukkoliikenteen markkinointi
              – Kalusto ja tekniikka
              – Ympäristönormit kiristyvät, tekniikka vastaa haasteeseen

Postiosoite        Käyntiosoite       Puhelin    Faksi           Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7      +358 9 4721  +358 9 4723704      0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                   ESITYSLISTA         Tj/4  5
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Toimitusjohtaja                    16.2.2006
              – Tulevaisuuden suurimmat uhat ja mahdollisuudet

              Esityslistan liitteenä on päivien ohjelma.

              Arvioidut matkakustannukset henkilöä kohti ovat seuraavat:

              - osanottomaksu       n. 710 euroa
              - junamatkat           50 euroa
              - hotelli            196 euroa
              - päivärahat           44 euroa

Ehdotus          Lautakunta päättänee jäsentensä osallistumisesta Pohjoismaisille
              Paikallisliikennepäiville Turussa 7. – 9.6.2006.

              Lisätiedot:
              Tartia Elina, henkilöstöpalvelupäällikkö, puhelin 472 2395LIITE           Pohjoismaiset Paikallisliikennepäivät Turussa 7. - 9.6.2006, ohjelma
Postiosoite        Käyntiosoite         Puhelin    Faksi        Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7        +358 9 4721  +358 9 4723704   0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                 ESITYSLISTA        Suj/1    6
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Suunnittelujohtaja                 16.2.2006
1
LAUSUNTO HELSINKI - TURKU -RAUTATIEYHTEYDEN
ESISELVITYKSESTÄ

HKL
Kaupunginkanslian lausuntopyyntö 2005 - 2727 / 661 30.12.2005

(määräaika 17.2.2006)
              Liikenne- ja viestintäministeriö asetti syksyllä 2004 työryhmän
              selvittämään nopean junaliikenteen kehittämismahdollisuuksia
              Helsingin seudun ja Turun välillä. Työryhmän tekemästä
              esiselvityksestä on pyydetty lausuntoja ja vuoden 2006 puoliväliin
              mennessä on tarkoitus tehdä johtopäätökset ja suositukset
              jatkotoimenpiteiksi.

              Liikennelaitos toteaa asiasta seuraavaa:

              Nopeutettu liikenne tarkoittaa tässä joko 200 tai 300 km/h
              nopeustasoa. Linjauskäytävinä on tutkittu sekä nykyistä linjausta
              mukailevaa että ns. ELSA-ratavarauksen mukaista linjausta. Yksi
              vaihtoehdoista kulkee Helsingin seudulta lentoaseman kautta
              Nummelan ohi ELSA-ratalinjauksen kautta Turkuun.

              Kaikki tutkitut vaihtoehdot ovat hyöty-kustannustarkastelun mukaan
              liian kalliita ja/tai palvelultaan heikkoja. Kaikkein heikoin on
              lentoaseman kautta kulkeva vaihtoehto, jossa tosin ei ole tarkasteltu
              Helsingin seudun sisäisiä liikennevirtoja, kuten on laita kaikkien
              vaihtoehtojen tarkasteluissa. Raideyhteyden tuntuva nopeuttaminen
              Turkuun on tämän selvityksen valossa vaikeasti toteutettavissa.
              Joukkoliikenteen kysynnän kasvua on mahdollista saada aikaan
              kehittämällä yhteyden muita laadullisia ominaisuuksia.

              Selvityksen tuloksia voidaan käyttää hyväksi PLJ-työn yhteydessä
              valmisteltavan raidevisiotarkastelun tausta-aineistona. Raidevisiossa
              tullaan esittämään tavoitteellinen raskaan raideliikenteen
              (lähiliikennejunilla ja metroliikenne) verkkohahmo rataverkon
              kehittämisen tilavarauksia ja hankesuunnitelmien laadintaa varten.

              Kysymykset rantaradan kehittämisen päälinjoista, ns. Lohja-yhteyden
              varaustarpeesta ja lentokenttäyhteyksien ratkaisutavasta voidaan
              käsitellä visiosuunnitelmassa pohjaten lausunnolla olevaan
              selvitykseen ja siitä jatkossa tehtyihin linjauksiin.
Postiosoite        Käyntiosoite       Puhelin    Faksi          Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7      +358 9 4721  +358 9 4723704     0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                   ESITYSLISTA         Suj/1    7
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Suunnittelujohtaja                   16.2.2006
              Rautateiden taajama-, tavara- ja kaukoliikenteen raideratkaisut
              eriytyvät aste asteelta Helsingin seudun lähijunaliikenteen väylistä.
              Kaukoliikenteen kehittämislinjaukset liittyvät jatkossa nykyistä
              enemmän vaihto- ja liityntäasemien olosuhteiden kehittämiseen niin,
              että lähiliikenteen ja kaukoliikenteen yhteistyö toimii esteettä. Helsingin
              seudun lippu- ja tariffijärjestelmän laajentaminen kattamaan koko
              toiminnallinen kaupunkiseutu laajentaa lähiliikennettä ja sen
              vaihtoyhteystarpeita kaukoliikenteen kanssa.

              Lähijunaliikenteen on ratkaistava monia taloudelliseen edullisuuteen ja
              toiminnalliseen varmuuteen liittyviä asioita kilpaillakseen
              menestyksellisesti osuudestaan Helsingin seudun
              henkilöliikennemarkkinoilla.

Ehdotus          Lautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle asiasta esityksen
              mukaisen lausunnon.

              Lisätiedot:
              Vepsäläinen Seppo, suunnittelujohtaja, puhelin 472 2301LIITTEET          Liite 1      Esipuhe ja johdanto-osa raportista "Helsinki - Turku -
                       rautatieyhteys
              Liite 2      Helsinki-Turku-rautatieyhteys, esiselvitys ja vaikutusten
                       arviointi, raporttiluonnos 15.12.2005
              Liite 3      Alustava lausunto Turku - Helsinki
Postiosoite        Käyntiosoite         Puhelin    Faksi           Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7        +358 9 4721  +358 9 4723704      0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                 ESITYSLISTA         Suj/2      8
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Suunnittelujohtaja                 16.2.2006
2
LAUSUNTO TAKSIBUSSILIIKENNETTÄ KOSKEVASTA
VALTUUSTOALOITTEESTA (NÄRE)

HKL
Kaupunginkanslian lausuntopyyntö 2005 - 2573 / 663 7.12.2005

(määräaika 28.2.2006)
              Valtuutettu Sari Näre ja 21 valtuutettua esittävät aloitteessaan
              seuraavaa:

              ”Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 26. – 27. marraskuuta
              Rautatieaseman taksitolpalla oli useiden kymmenien metrien jono jo
              yhden aikaan. Helsingissä on vilkas yöelämä, mutta yöliikennöinti on
              vuosi toisensa jälkeen järjestetty ottamatta huomioon nuorten aikuisten
              elämäntyyliä - viimeisimpänä esimerkkinä tästä on raitiolinja 3T:n
              yöliikenteen lakkautushanke.

              Edellisinä valtuustokausina olen tehnyt kaksi aloitetta
              taksibussiliikenteen järjestämiseksi Helsinkiin, mutta vieläkään idea ei
              ole toteutunut, vaikka se on saanut suhteellisen myönteisen
              vastaanoton. Yksityisautoilua kaiken todennäköisyyden mukaan
              vähentävän taksibussiliikenteen idea on ainakin aluksi ajoittaa se
              ruuhka-aikaan: autot kulkisivat tiettyjä perusreittejä ja reitin varrella
              poikkeaisivat osoitteisiin. Jo kolmella - neljällä perusreitillä (pohjoiseen,
              länteen, itään ja etelään) päästäisiin alkuun. Kaupungilla on olemassa
              peruskalusto esimerkiksi päivisin melko tyhjillään kulkevissa
              palvelulinjojen busseissa. Jos kyydin hinta olisi vaikkapa 10 euroa,
              liikennöinti olisi jopa voittoa tuottavaa.

              Kampin keskuksesta on tulossa uusi yöelämän keskus, joka voisi olla
              hyvä paikka taksibussiaseman perustamiseksi. Me allekirjoitetut
              valtuutetut esitämmekin, että Helsingissä aloitetaan
              taksibussiliikennöinti Kampin keskuksen valmistuttua.”

              Liikennelaitos esittää asiasta seuraavaa:

              Liikennelaitos on käsitellyt taksibussiliikennettä koskevaa valtuutettu
              Sari Näreen ym. aloitetta aiemmin 25.6.1998, 21.9.2000, 2.5.2002 ja
              30.1.2003.

              Suomen Kimppataksi Oy on 16.12.2005 aloittanut toimintansa
              Helsingissä perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain
              välisinä öinä
              klo 22 – 05.

Postiosoite        Käyntiosoite       Puhelin    Faksi            Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7      +358 9 4721  +358 9 4723704       0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                   ESITYSLISTA          Suj/2  9
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Suunnittelujohtaja                   16.2.2006
              Helsingissä kimppataksiasemia on tällä hetkellä kolme, Mikonkadulla
              Fennian edessä (itään päin kulkevat matkustajat), Mannerheimintiellä
              Kiasman edessä (pohjoiseen kulkevat matkustajat) ja Runebergin
              kadulla Kampin metroaseman edessä (länteen kulkevat matkustajat).

              Helsingin sisäinen joukkoliikenne yhdessä seutuliikenteen (bussit ja
              lähijunaliikenne) kanssa tarjoaa kattavat yhteydet ruuhka-aikaan.
              Taksibussiliikenteen palvelujen tarjoaminen ruuhka-aikoihin ei ole
              perusteltua.

              Ongelmia esiintyy perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain
              välisinä öinä. Liikennelaitos on käynnistänyt yöliikenneselvityksen ja
              –suunnittelun tilanteen parantamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa
              muutoksia toteutetaan Itä-Helsingissä.

              Jatkossa suunnittelu ulotetaan muihin kaupunginosiin.

              Liikennelaitos ei katso tarpeelliseksi taksibussiliikenteen
              käynnistämistä. Joukkoliikenteen palvelua on
              tarkoituksenmukaisempaa kehittää ”normaalilla” linjaliikenteellä ja näin
              parantaa mm. ruuhka-aikojen tarjontaa.


Ehdotus          Lautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle asiasta esityksen
              mukaisen lausunnon.

              Lisätiedot:
              Kallionpää Leo, liikennesuunnittelija, puhelin 472 2223
Postiosoite        Käyntiosoite         Puhelin    Faksi         Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7        +358 9 4721  +358 9 4723704    0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                 ESITYSLISTA        Suj/3    10
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Suunnittelujohtaja                 16.2.2006
3
KAMPIN KATU- JA RATASUUNNITELMAT

HKL

              Taustaa
              Kaupunginhallitus hyväksyi Kampin tarkistetun liikennesuunnitelman
              30.5.2005. Suunnitelman valmisteluvaiheessa joukkoliikennelautakunta
              antoi raitioratojen osalta lausunnon kaupunkisuunnitteluvirastolle
              10.1.2005 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymästä
              tarkistetusta liikennesuunnitelmasta kaupunginhallitukselle 24.3.2005.
              Joukkoliikennelautakunta suhtautui lausunnoissaan kriittisesti erityisesti
              raitiotien suunnitelmiin Simonkadun – Annankadun – Urho Kekkosen
              kadun reitillä ja edellytti ratasuunnitelmien tuomista lautakunnan
              käsittelyyn suunnittelun edetessä ennen rakennustöihin ryhtymistä.

              Suunnittelutilanne
              Rakentamiseen tähtäävät katusuunnitelmat ovat nyt valmiit osuudella
              Annankatu – Urho Kekkosen katu ja osalla Fredrikinkatua.
              Päätöskäsittelyyn tämä suunnitelma menee helmikuun aikana.
              Katusuunnitelman laatiminen on alkamassa osuudella Fredrikinkatu –
              Arkadiankatu. Simonkadun katusuunnitelmat on tarkoitus laatia vasta
              ensi syksyn ja alkutalven aikana.

              Rakentamisaikataulu ja kustannukset
              Katuosuus Annankatu – Urho Kekkosen katu on suljettu liikenteeltä
              Kampin keskuksen kunnallisteknisten töiden ja jalankulkutunnelin
              rakentamisen takia ensi lokakuuhun saakka. Raitiotie olisi rakennettava
              tälle osuudelle tämän liikennekatkoksen aikana, ettei sen rakentaminen
              aiheuttaisi uusia liikennekatkoksia lähivuosina.

              Fredrikinkatu on tarkoitus muuttaa kaksisuuntaiseksi
              joukkoliikennekaduksi vuonna 2007. Tämä edellyttää Arkadiankadun
              kaksisuuntaistamista bussiliikenteelle, joka puolestaan edellyttää
              kiskojen siirtoa Arkadiankadulla välillä Fredrikinkatu – Runeberginkatu.
              Kiskojen rakennustyö on tarkoitus tehdä ainakin osittain jo tämän
              vuoden syksyllä. Rakennusviraston alustavan aikataulun mukaan
              Simonkadun ja muiden Kampin katujen rakentaminen tapahtuisi
              vuonna 2007.

              Kampin katujen rakentamiseen on arvioitu kuluvan vielä noin
              8,8 milj. euroa, josta ratatöiden osuus on noin 4,5 milj. euroa. HKL:n
              tulosbudjettiin on varattu 1,0 milj. euroa ja taloussuunnitelmassa
              2,6 milj. euroa.

Postiosoite        Käyntiosoite       Puhelin    Faksi           Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7      +358 9 4721  +358 9 4723704      0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                  ESITYSLISTA         Suj/3       11
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Suunnittelujohtaja                  16.2.2006
              Raitioliikenteen toimivuus katuosuuksittain
              Annankatu – Urho Kekkosen katu
              Kaupunkisuunnitteluvirasto ja liikennelaitos tilasivat saksalaiselta
              vaunuvalmistajalta ja samoin saksalaiselta liikennetekniseltä
              asiantuntijalta selvitykset reitin ratageometriasta ja liikennöitävyydestä.

              Selvitykset päätyivät pitämään reittiä liikennöintikelpoisena, mutta
              ratageometria aiheuttaa pyörien ja kiskojen voimakkaampaa kulumista
              ja lisämelua käännöksissä. Kiskoilta suistumisriskin takia kaarteissa
              tulisi olla raitiovaunuilla 12 km/h nopeusrajoitus. Lausuntojen pohjalta
              on katusuunnittelun yhteydessä radan pysty- ja vaakageometriaa
              parannettu niin paljon kuin se on suinkin ollut ympäristön asettamien
              rajoitusten puitteissa mahdollista. Liikennelaitos pitää rataa tällä
              reittiosalla toteutuskelpoisena.

              Urho Kekkosen katu tulee olemaan joukkoliikennekatu, jossa on paljon
              myös bussiliikennettä. Neljällä bussilinjalla on 30 – 40 lähtöä
              suuntaansa huipputunnissa. Urho Kekkosen kadun päissä kääntyvien
              bussien ja raitiovaunujen kohtaamin tulee olemaan vaikeaa, jossain
              tapauksessa mahdotonta. Ongelmat on pystyttävä ratkaisemaan
              ennakolta suunnitelluilla liikennevalojärjestelyillä.

              Fredrikinkatu – Arkadiankatu
              Tällä reittiosalla ei ole erityisiä ratateknisiä eikä liikennöintiin liittyviä
              ongelmia.

              Simonkatu
              Simonkadun rata- ja liikennetekniset ongelmat johtuvat kadun suuresta
              pituuskaltevuudesta. Nykyinen pituuskaltevuus (max. n.7 %) on liikaa
              alueella, jossa joudutaan pysähtelemään liikennevaloihin ja vilkkaalla
              jalankulkualueella valojen ulkopuolellakin tulee usein yllättäviä
              pysähdystarpeita. Erityisen vaikeaa ja riskialtista on liikennöinti syksyn
              lehtikelien ja talviliukkaiden aikaan.

              Raitiovaununkuljettajatyöryhmä on lausunnossaan todennut, että
              Simonkadun mäen loiventaminen on koko suunnitelman toteutumisen
              edellytys. Saksalaisen liikenneteknisen asiantuntijan lausunnossa
              pidettiin jo 6 %:n pituuskaltevuutta Simonkadulle vaativana erityisesti
              talviolosuhteissa.
Postiosoite        Käyntiosoite        Puhelin    Faksi             Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7       +358 9 4721  +358 9 4723704        0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                 ESITYSLISTA        Suj/3    12
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Suunnittelujohtaja                 16.2.2006
              Toimivan ja turvallisen raitiotien toteuttaminen Simonkadulle on vaativa
              katusuunnittelu- ja toteutuskohde. Liikennelaitoksen mielestä kadun
              jatkosuunnittelulle on raitioliikenteen kannalta asetettava tässä
              vaiheessa joitakin lähtökohtia:
               Simonkatua on jyrkimmältä osaltaan loivennettava nykyisestään niin
                paljon kuin se on mahdollista. (Alustavassa, liikennesuunnittelua
                tarkemmassa katuselvityksessä, Ramboll 17.12.2004,
                maksimikaltevuus on 6 %).
               Lehtipuuriviä ei saa olla heti kadun laidassa kuten
                liikennesuunnitelmassa on esitetty.
               Raitioliikenteellä on molemmissa ajosuunnissa omat kaistat (alueen
                leveys min. 5,6 m), jotka ovat 4 – 6 cm ajoradan pintaa
                korkeammalla. Omien kaistojen lämmitystarve selvitetään. Toisena
                ratkaisuna on tutkittava yhteiskaistavaihtoehto bussien kanssa,
                jolloin korotetun ja lämmitetyn yhteiskaista-alueen leveys on 6,5 m.
               Raitiovaunu- tai yhteiskaistoja ei käytetä muun liikenteen
                ryhmityskaistana.

              Mannerheimintien ja Simonkadun risteys
              Kaupunginhallituksen hyväksymässä Kampin tarkistetussa
              liikennesuunnitelmassa on Simonkadun ja Kaivokadun välisen
              yhteyden lisäksi raitiotieyhteys Mannerheimintielle etelään ja
              päinvastoin. Tämän suunnan lisääminen jo nykyisin
              ylikuormittuneeseen risteykseen vaikuttaa raitiolinjaston kannalta hyvin
              vaikealta ja monia raitiolinjoja hidastavalta ratkaisulta. Tämän
              kääntymissuunnan tarpeellisuuskin on raitiolinjastoa ajatellen
              kyseenalainen. Sellainen keskustan raitiolinja, joka ohittaa Lasipalatsin
              pysäkin ja Kaivokadun pysäkin on matkustajapalvelun kannalta huono.
              Mannerheimintien risteyksen toimivuuden ja matkustajapalvelun
              kannalta selvästi paras vaihtoehto olisi raitioliikenneyhteyden
              rakentaminen Keskuskadulle tai Mikonkadulle kuten liikennelaitos ja
              joukkoliikennelautakunta ovat monissa aiemmissa lausunnoissaan
              esittäneet.

              Mannerheimintien risteyksen raidejärjestelyt ovat ratateknisesti ja
              toteutukseltaan hyvin vaativa kohde. Esitetyssä muodossaan
              risteyksen ratajärjestelyt maksavat noin 2 milj. euroa. Rakennustyön
              aikaiset järjestelyt tulevat olemaan vaikeat. Näyttää selvältä, ettei
              risteyksen raidejärjestelyjä pystytä toteuttamaan vuoden 2007 aikana
              vaikka kaikki tarvittavat suunnitelmat ja päätökset tehtäisiin tämän
              vuoden aikana, koska rataelementtien toimituskin kestänee lähes
              vuoden.Postiosoite        Käyntiosoite       Puhelin    Faksi          Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7      +358 9 4721  +358 9 4723704      0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                   ESITYSLISTA         Suj/3   13
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Suunnittelujohtaja                   16.2.2006
              Mannerheimintien risteyksen suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavat
              monet tekijät ja kohde vaatii vielä paljon eri tahojen
              suunnitteluyhteistyötä. Jatkosuunnittelussa voidaan soveltaa mm.
              raitioliikenteen verkkovaihtoehtojen toimivuuden testaamiseen
              hankittua uutta simulointimenetelmää.

              Johtopäätös
              Toteutuessaan Kampin raitiotiereitti on liikennöinnin kannalta riskialtis
              ja liikenteen hoitokustannukset normaalia suuremmat. Raitiotien
              suunnittelu on merkittäviltä osiltaan kesken. Annankadun ja Urho
              Kekkosen kadun osuus raitiotiestä voidaan kuitenkin liikennelaitoksen
              mielestä rakentaa Kampin keskuksen rakentamiseen sopivassa
              aikataulussa tämän vuoden aikana, jos hankkeen rahoitus järjestyy.
              Raitioliikenteen toimintaedellytysten kannalta Simonkatu tulee olemaan
              kriittisin kohde. Sen jatkosuunnittelussa on huomioitava edellä esitetyt
              lähtökohdat. Yhteys on perusteltu vain, jos Keskuskadulle tai
              Mikonkadulle saadaan raitiotie.

              Reitin riskialttiuden takia ratayhteys Runeberginkadun ja
              Mannerheimintien välillä Arkadiankadun kautta on säilytettävä
              tulevaisuuden linjastoratkaisuista riippumatta.

Ehdotus          Lautakunta päättänee merkitä selvityksen tiedoksi ja lähettää
              selvityksen ja esitetyt jatkosuunnittelua ja toteutusta koskevat
              ehdotukset yleisten töiden lautakunnalle ja
              kaupunkisuunnittelulautakunnalle huomioon otettaviksi.

              Lisätiedot:
              Hirvonen Matti, suunnitteluinsinööri, puhelin 472 2409LIITTEET          Liite 1      Kampin tarkistettu liikennesuunnitelma (3 karttaa)
              Liite 2      Annankadun - Urho Kekkosen kadun katusuunnitelma
Postiosoite        Käyntiosoite         Puhelin    Faksi         Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7        +358 9 4721  +358 9 4723704     0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                   ESITYSLISTA         Suj/4  14
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Suunnittelujohtaja                   16.2.2006
4
KAMPIN LINJAJÄRJESTELYT RAITIORADAN VALMISTUESSA

HKL

              Listateksti jaetaan myöhemminEhdotus          Lautakunta päättänee, että

              - raitiolinja 7 siirretään liitekuvan mukaisesti reitille Aleksi – Mikonkatu
               (tai Keskuskatu) – Kaivokatu – Simonkatu – Annankatu – Urho
               Kekkosen katu – Fredrikinkatu – Arkadiankatu – Runeberginkatu –
               Mannerheimintie,

              - raitiolinjan 3 reitti siirretään liitekuvan mukaisesti
               Mannerheimintielle,

              - bussilinja 18 siirretään liitekuvan mukaisesti reitille Kaivokatu –
               Asema-aukio – Postikatu – Mannerheimintie – Arkadiankatu –
               Runeberginkatu ja että

              - muutokset toteutetaan aikaisintaan 1.6.2008. Muutosten
               toteuttamisen edellytyksenä on liikennöintikelpoinen ratayhteys
               Aleksilta Kaivokadun kautta Kampille.

              Lisätiedot:
              Saivo-Kihlanki Hellevi, liikennesuunnittelija, puhelin 472 2299LIITTEET          Liite 1      Kartta: Raitiolinja 3 v. 2008
              Liite 2      Kartta: Raitiolinja 7 v.2008
              Liite 3      Kartta: Bussilinja 18 v. 2008
Postiosoite        Käyntiosoite         Puhelin    Faksi        Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7        +358 9 4721  +358 9 4723704    0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                   ESITYSLISTA          Suj/5  15
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Suunnittelujohtaja                   16.2.2006
5
MATKUSTAJIEN TYYTYVÄISYYS HELSINGIN
JOUKKOLIIKENNEPALVELUIHIN VUONNA 2005

HKL

              Liikennelaitos mittaa matkustajien tyytyväisyyttä Helsingin
              joukkoliikennepalveluihin kyselytutkimuksella, jota tehdään
              ympäri vuoden Helsingin sisäisessä liikenteessä. Kyselyllä selvitetään,
              minkä arvosanan matkustajat antavat Helsingin joukkoliikenteen
              laatuun vaikuttaville tekijöille. Tutkimus tehdään busseissa,
              raitiolinjoilla, metrossa ja VR:n lähiliikenteessä. Ensimmäinen
              seurantatutkimus tehtiin vuonna 1995 ja sitä on sen jälkeen toistettu
              jatkuvana seurantatutkimuksena. Tulokset on julkaistu puolivuosittain.

              Vuonna 2005 asiakastyytyväisyyttä kysyttiin yli 11 000 matkustajalta.
              Tulokset on koottu raporttiin ”Matkustajien tyytyväisyys Helsingin
              joukkoliikennepalveluihin vuonna 2005”.

              Vuonna 2005 yleisarvosanat Helsingin joukkoliikenteelle paranivat
              edelliseen vuoteen verrattuna kaikkien kuljetusmuotojen matkustajien
              keskuudessa. Helsingin joukkoliikenne sai nyt yleisarvosanan 8,12,
              mikä on parempi kuin edellisenä vuonna, jolloin se oli 8,07. Kaikissa
              kuljetusmuodoissa löytyi osa-alueita, joissa on tapahtunut joko
              positiivista tai negatiivista kehitystä. Tutkimuksen tulokset tarjoavat
              mahdollisuuden keskittää parannustoimenpiteet erityisesti sellaisiin
              asioihin, joiden asiakastyytyväisyys on kehittynyt epäsuotuisaan
              suuntaan.

Ehdotus          Lautakunta päättänee merkitä tiedoksi asiasta saadun informaation.

              Lisätiedot:
              Haataja Seppo, johtava liikennetutkija, puhelin 472 2337LIITE           Raportti: Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin
              vuonna 2005
Postiosoite        Käyntiosoite         Puhelin    Faksi         Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7        +358 9 4721  +358 9 4723704     0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                  ESITYSLISTA          Suj/6  16
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Suunnittelujohtaja                  16.2.2006
6
METRON LIITYNTÄLINJASTON KEHITTÄMINEN

HKL

              Listateksti ja siihen liittyvä aineisto jaetaan myöhemmin.

Ehdotus          Lautakunta päättänee, että metron liityntälinjojen liikennöintiehdot
              suunnitellaan kehittämissuunnitelman mukaisesti.

              Lisätiedot:
              Vepsäläinen Seppo, suunnittelujohtaja, puhelin 472 2301
Postiosoite        Käyntiosoite        Puhelin    Faksi          Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7       +358 9 4721  +358 9 4723704     0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                   ESITYSLISTA         AOLr/1  17
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Ammattioppilaitoksen rehtori              16.2.2006
1
LIIKENNEALAN AMMATTIOPPILAITOKSELLE MYÖNNETTY
VALTIONOSUUS VUODELLE 2006

HKL

              Opetusministeriö on vahvistanut päätöksellään 11.11.2005
              (30/221/2005 ja 29/221/2005) liikennealan ammattioppilaitoksen
              valtionosuudeksi vuodelle 2006 opetustuntien määrän ja
              yksikköhintojen perusteella 167 816 euroa. Kaupunginjohtaja on
              merkinnyt päätökset tiedoksi 12.12.2005 (3038 §).

Ehdotus          Johtokunta päättänee merkitä tiedoksi liikennealan
              ammattioppilaitoksen valtionosuuden vuodelle 2006.

              Lisätiedot:
              Leiri Tuula, rehtori, puhelin 472 2360
Postiosoite        Käyntiosoite         Puhelin    Faksi         Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7        +358 9 4721  +358 9 4723704    0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                    ESITYSLISTA         AOLr/2     18
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Ammattioppilaitoksen rehtori               16.2.2006
2
LIIKENNEALAN AMMATTIOPPILAITOKSEN TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2006

HKL

              Ammattiin valmistava koulutus

              Raitiovaununkuljettajakurssi 4/05      7.11.2005 – 4.5.2006
              Raitiovaununkuljettajakurssi 1/06      9.1.2006 – 3.7.2006
              Raitiovaununkuljettajakurssi 2/06      3.4.2006 –
              (ns. opiskelijakurssi vuosilomasijaisille)
              Raitiovaununkuljettajakurssi 3/06      syyskuussa 2006
              Raitiovaununkuljettajakurssi 4/06      myöhemmin syksyllä tarpeen
                                     mukaan

              Raitiovaununkuljettajakurssin
              jatko-osat                  kaksi keväällä ja yksi syksyllä
                                     2006

              Metrojunankuljettajakurssi 1/06       27.2.2006 – 31.8.2006

              Matkalippujen tarkastajakurssi        keväällä 2006

              Inva-autonkuljettajakurssi          1.12.2005 – 5.1.2006

              Bussinkuljettajakurssi 1/06         15.3.2006 – 15.9.2006
              Bussinkuljettajakurssi 2/06         14.8.2006 – 27.12.2006
              Bussinkuljettajakurssi 3/06         20.11.2006 – 25.5.2007

              Bussinkuljettajakurssi 1/07         14.2.2007 – 17.8.2007
              Bussinkuljettajakurssi 2/07         13.8.2007 – 14.2.2008
              Bussinkuljettajakurssi 3/07         5.11.2007 – 10.5.2008
              Bussinkuljettajakurssi 1/08         (optio)

              Bussinkuljettajakoulutus toteutetaan Varsinais-Suomen TE-keskuksen
              työvoimaosaston rahoittamana työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena
              tarjouskilpailun perusteella. Liikennealan ammattioppilaitos voitti
              tarjoamansa määrän ns. citybussinkuljettajan koulutusta (n. 12 000
              opiskelijatyöpäivää/vuosi). Koulutus toteutetaan seuraavien kolmen
              vuoden aikana.
Postiosoite        Käyntiosoite          Puhelin    Faksi           Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7         +358 9 4721  +358 9 4723704       0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                 ESITYSLISTA        AOLr/2   19
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Ammattioppilaitoksen rehtori            16.2.2006
              Koulutus on linja-autonkuljettajan ammattitutkinnon osatutkintoon
              valmistavaa. Kurssi koostuu kolmesta eri jaksosta; valmentavasta (mm.
              C-luokan ajokortti), ammattitutkintoon valmistavasta (mm. D-luokan
              ajokortti) ja työssäoppimisjaksosta (ent. työharjoittelu).
              Yhteistyökumppaneina koulutuksessa ovat Helsingin Bussiliikenne Oy,
              Concordia Bus Finland Oy ja Connex Oy.

              Lyhytkurssit

              – Linja-autonkuljettajan ammattitutkintoon valmentava koulutus
               tarpeen mukaan
              – D-ajokorttia varten annettava valmennus raskaan ajoneuvon
               ajokokemuksen perusteella tarpeen mukaan
              – Työturvallisuuskorttikoulutus tarpeen mukaan keväällä ja syksyllä
              – Tulityökurssi keväällä ja syksyllä
              – Ensiapu I ja kaksi kertauskurssia syksyllä

              Muuta tarvittavaa koulutusta talousarvion puitteissa.

              Kehittämishankkeet


              Raitiovaununkuljettajakoulutus

              – Raitiovaununkuljettajan tutkinto yhteistyössä HKL-Raitioliikenteen
               kouluttajien kanssa
              – HOPSit (henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat)

              Metrojunankuljettajakoulutus

              – HOPSit

              Inva-autonkuljettajakoulutus Helsingin Palveluauto Oy:lle

              – Inva-autonkuljettajan tutkinto, joka perustuu yrityksen ja
               ammattioppilaitoksen yhteistyönä määritettäviin
               ammattitaitovaatimuksiin (tammi-maaliskuu)
Postiosoite        Käyntiosoite       Puhelin    Faksi          Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7      +358 9 4721  +358 9 4723704     0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                   ESITYSLISTA         AOLr/2  20
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Ammattioppilaitoksen rehtori              16.2.2006
              Liikennealan ammattioppilaitoksen toimintaan liittyviä muita keskeisiä
              hankkeita vuoden 2006 aikana ovat:

              – Toimitilat (muutto Koskelan varikolle)
              – Henkilövalinnat (rehtori eläkkeelle, liikenneopettajan valinta)
              – Ammattioppilaitoksen asema Helsingin kaupungin organisaatiossa

Ehdotus          Johtokunta päättänee hyväksyä ammattioppilaitoksen vuoden 2006
              toimintasuunnitelman.

              Lisätiedot:
              Leiri Tuula, rehtori, puhelin 472 2360
Postiosoite        Käyntiosoite         Puhelin    Faksi         Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7        +358 9 4721  +358 9 4723704    0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                 ESITYSLISTA        Haj/1    21
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Vs. hallintojohtaja                 16.2.2006
1
LUETTELO JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNALLE AIKANA 26.1. -
8.2.2006 SAAPUNEISTA LAUSUNTOPYYNNÖISTÄ JA KIRJELMISTÄEhdotus          Lautakunta päättänee merkitä mainitun luettelon tiedokseen.LIITE           Luettelo Jlk:lle saapuneista lausuntopyynnöistä ja kirjelmistä 26.1. -
              8.2.2006
Postiosoite        Käyntiosoite       Puhelin    Faksi           Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7      +358 9 4721  +358 9 4723704      0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                 ESITYSLISTA         Haj/2  22
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Vs. hallintojohtaja                 16.2.2006
2
ILMOITUSASIATEhdotus          Lautakunta päättänee merkitä tiedoksi seuraavan ilmoitusasian:
               - Kaupunginkanslian osastopäällikön päätös 23.1.2006 (509 §):
                 Kaupunginhallituksen ja johtajiston sihteerinä toimiminen.LIITE           Ilmoitusasia 1/16.2.2006
Postiosoite        Käyntiosoite        Puhelin    Faksi        Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7       +358 9 4721  +358 9 4723704    0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                 ESITYSLISTA         Haj/3  23
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Vs. hallintojohtaja                 16.2.2006
3
LIIKENNELAITOKSELLA TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINENEhdotus          Lautakunta päättänee merkitä tiedoksi, että joukkoliikennelautakunnan
              puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi
              joukkoliikennelautakunnan käsiteltäväksi esityslistan liitteessä
              mainittuja päätöksiä.LIITE           Jlk 5/16.2.2006: Luettelo päätöksistä
Postiosoite        Käyntiosoite       Puhelin    Faksi        Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7      +358 9 4721  +358 9 4723704    0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                 ESITYSLISTA        Haj/4  24
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Vs. hallintojohtaja                 16.2.2006
4
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN JÄSENTEN KOKOUKSESSA
ESILLE OTTAMAT ASIATEhdotus          Lautakunta päättänee merkitä asian tiedoksi.
Postiosoite        Käyntiosoite       Puhelin    Faksi        Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7      +358 9 4721  +358 9 4723704    0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/
HELSINGIN KAUPUNKI                 ESITYSLISTA        Haj/5   25
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Vs. hallintojohtaja                 16.2.2006
5
PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOEhdotus          Lautakunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna
              täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin
              ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
Postiosoite        Käyntiosoite       Puhelin    Faksi         Y-tunnus
PL 1400          Toinen linja 7      +358 9 4721  +358 9 4723704     0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 53
HKL-kirjaamo@hkl.hel.fi  http://www.hel.fi/HKL/

								
To top