GRUP SCOLAR � CAPITAN NICOLAE PLESOIANU � by HC12032821033

VIEWS: 72 PAGES: 4

									Grupul Şcolar „Căpitan Nicolae Pleşoianu”
Str.: Gabriel Stoianovici, Nr.:5, Râmnicu Vâlcea
Tel.: 0250/73.28.53; 73.74.21; 0350/809583

                                e-mail:grplesoianu@yahoo.com
                                 Visit:www.cnplesoianu.ro

       TEMATICA SI GRAFICUL ACTIVITATILOR CONSILIULUI DE
         ADMINISTRATIE PENTRU ANUL SCOLAR 2008-2009


 DATA /
 PERIOADA         TEMATICA PROPUSA              RESPONSABILI


         0.Prezentarea raportului de activitate al Consiliului
         de administratie pe anul scolar2007-2008
         1.Prezentarea planului managerial si aprobarea lui.
         2.Prezentarea graficului activitatilor consiliului de
 11.09.2008   administratie si a tematicii.
         3.Stabilirea sarcinilor membrilor consiliului de
         administratie.                    Dir.A.Boureci
         4.Aprobarea Regulamentului de ordine interioara.   Dir.adj.F.Heresanu
         5.Aprobarea schemei orare .
         6.Aprobarea activitatilor comisiilor metodice pentru
         anul scolar 2008-2009
         7.Elaborarea si aprobarea fisei posturilor.
         8.Analiza fisei de incadrare pentru cadrele
         didactice.
         9.Aprobarea orarului si a repartizarii pe sali si pe
         ateliere a claselor de elevi.
         10.Masuri pentru stabilirea unor relatii cu
         comunitatea locala.
         11. Aprobarea Rapoartelor comisiilor metodice si a
         comisiilor de lucru pentru anul scolar 2007-2008
         12.Repartizarea orelor de dirigentie pe clase si
         profesori.
         13.Stabilirea regiei de internat .a cuantumului de
         consum combustibil pentru conducere
         auto,antecalculatie scoala de maistri .
         14.Aprobarea planului de actiune al scolii-revizuit
         15. Aprobarea raportului anual de evaluare interna
         pe anul 2007-2008
         16.Aprobarea Planului de imbunatatire pentru
         2008-2009
         17.Aprobarea planului operational al CEAC pentru
         2008-2009
         18. Aprobarea graficului de desfasuare a practicii
         comasate si a laboratoarelor comasate
         18. Diverse alte probleme legate buna desfasurare
       a activitatii in scoala.


       1.Discutarea si aprobarea dosarelor de burse pentru   Dir.adj.F.Heresanu
OCT.2008   elevi si a dosarelor pentru “ bani de liceu “      Responsabili
       2.Prezentarea unor concluzii privind modul cum      comisii metodice.
       s-a derulat inceperea anului scolar.
       3.Diverse.

       1.Elaborarea si aprobarea proiectului planului de    Dir.A.Boureci
NOV.2008   scolarizare pentru anul scolar 2009-2010         Responsabili
       3. Aprobarea planificarii tezelor pe semestrul I     comisii metodice.
       4. Stabilirea si aprobarea punctajului criteriilor
       pentru salariul de merit
       5.Diverse.

       1. Discutarea si aprobarea cererilor pentru salarii
DEC.2008   de merit si gradatii de merit              -Dir.A.Boureci
       2.Prezentarea activitatii financiar –contabile la    -Contabil sef
       sfarsitul anului in curs.                -coordonator
       3.Elaborarea si propunerea spre aprobare la       CEAC
       Primarie a proiectului de buget pentru anul 2009.
       4.Acordarea calificativelor anuale pentru personalul
       administrativ.
       5. Prezentarea Raportului de monitorizare interna al
       CEAC
       6.Diverse.

       1.Raportul activitatii consiliului de administratie pe
       semestrul I.-                      Director
IAN.2009   2.Concluzii si masuri ce trebuie luate pentru buna    Dir.adj.
       desfasurare a activitatii instructiv-educative in    Responsabili de
       semestrul II.                      comisii
       3.Discutarea si aprobarea dosarelor de bursa dupa
       rezultatele scolare din semestrul I.
       4. Prezentarea rapoartelor de activitate ale
       comisiilor metodice si comisiilor de lucru pentru
       semestrul I


       1.Avizarea proiectului de incadrare pentru anul
FEB.2009   2009/2010                        Director
       2.Decizii privind politica salariala ,financiara si de  Contabil sef
       personal administrativ.
       3.Diverse.
                                -Director
     1.Aprobarea programelor pentru CDS si CDL.      -Coordonator
MART.2009 2. Prezentarea Raportului de monitorizare interna al CEAC
     CEAC                         -Responsabil
     3.Probleme diverse                  comisie tehnica
       1.Discutarea si aprobarea planului de reparatii in   Responsabil
APRILIE   scoala si la ateliere.                 compartiment
2009     2.Probleme diverse.                  tehnic.
                                  Responsabil
                                  comisii metodice.


       1.Analiza activitatilor comisilor metodice.
       2.Analiza activitatii personalului administrativ.   Director
MAI 2009   3.Masuri privind organizarea examenelor de       Director adj.
       absolvire in bune conditii.
       4.Diverse.

       1.Discutarea calificativelor anuale pentru cadrele
       didactice la sfarsit de an scolar.           -Director
IUNIE 2009  2.Analiza activitatii consiliului de administatie.   - dir.adj.
       3.Aprobarea concediilor anuale pentru personalul    -coordonator
       administrativ.                     CEAC
       4. Prezentarea raportului de monitorizare interna –
       perioada III
       5. Prezentarea Raportului de autoevaluare interna pe
       anul 2008- 2009 si masuri de imbunatatire a
       activitatii in scoala pentru anul 2009-2010
       6.Diverse.

								
To top