algemene vergadering by dandanhuanghuang

VIEWS: 39 PAGES: 3

									Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw
Overzicht leden en vertegenwoordigers Algemene Vergadering

               Algemene Vergadering: effectief  Algemene Vergadering:
               lid                plaatsvervanger


GROEP A
provincie           Jos Geuens            Ludo Helsen


gemeenten
Balen             Petra Geukens           Bert Kenis
Beerse            Joos De Meyer           Isabelle Druyts
Dessel            Kris Van Dijck          Ellen Broeckx
Geel             Jos Sannen            Tom Vervoort
Grobbendonk          Alex Van Peer           Maarten Wouters
Herentals           Mien Van Olmen          Jos Schellens
Herenthout          Hilde Clauws           Leo Van Herck
Kasterlee           Jef Van de Perre         Mies Meeus
Lille             Kris Breugelmans         Jef Van Duppen
Meerhout           Jan Melis             Lieve Cornelis
Mol              Christophe Verdonck        Peter Van Rompaey
Olen             Marc Luyckx            Marc T'Syen
Oud-Turnhout         Leo Van Miert           Marleen Gabriëls
Retie             Lief Govaerts           David Staes
Turnhout           Luc Hermans            Dimitri Gevers
Vorselaar           Luc Lauwereys           Mizel Gebruers
Vosselaar           Marc Soontjens          Tom Hens


GROEP B
natuurverenigingen
Natuurpunt vzw        Hendrik Hendrix          Willy Ibens
Natuurpunt beheer vzw              Jan Van den Berghe   Stefan Versweyveld
Natuurpunt De Kievit               Luc Van der Eycken   Paul Prinsen
Natuurpunt De Wulp                Dirk Geysels      Wouter Vanreusel
Natuurpunt Geel-Meerhout kern Geel        Jan Dirkx       Marc Verachtert
Natuurpunt Geel-Meerhout kern Meerhout      Jurgen Verreyt     Louis Pals
Natuurpunt Kasterlee               Paul Dekker      Juul Appels
Natuurpunt Lille                 Chris Van Den Bosch  GEEN
Natuurpunt Nete en Aa kern Vorselaar       Norbert Willaert    (wordt later ingevuld)
Natuurpunt Nete en Aa kern Grobbendonk-Herenthout Julien Bouwen     Eddy Vercammen
Natuurpunt Nete en Aa kern Herentals-Olen    Willy Vanberghen    Herman Puls
Natuurpunt Netebronnen kern Balen        Jan Mallants      Herman Bijnens
Natuurpunt Netebronnen kern Mol         Jan Loos        Jan De Schepper
Natuurpunt De Turnhoutse Kempen         Dirk Segers      Frank Van Gorp

Koninklijke Wamp en voor
Natuurpunt VerenigingNeten Natuur- en Stedenschoon Kris Van der Steen  Tom Snoeckx
vzw                        Rutger Steenmeijer  Frank Hye
VMPA vzw                     Geert Bekaert     Jean Quetin
Actiegroep Leefmilieu Kempen (VALK) vzw     Oscar Vanderborght   Arthur Vleugels
JNM Neteland                   Tessa Boeykens     Eva Willems


GROEP C
landbouw
Arrondissementsraad Turnhout Boerenbond     Ludo Pluym       Evi Van Camp
Bedrijfsgilden Boerenbond            Marcel Heylen     Luc Nouwen
Bedrijfskringen Boerenbond            Alfons Gios      Ludo Verheyen
Landelijke Gilden Boerenbond           Eddy de Hoon      Ludo Vansant
KVLV                       Rita Geerts      Heidi Krieckemans
KVLV/AGRA                    Hilda Van den Broeck  Gaby Peeters
Agrakring                    Rosa Helsen      An Verbruggen
Groene Kring vzw                 Karolien Adriaensen  Annemie De bruyn
KLJ                       Kristof Verschueren  Katrijn Peeters
Algemeen Boerensyndicaat             Luc Huybrechts     Luc Van Dommelen
Vlaams Agrarisch Centrum             Carine Ceusters    Danny Meeusen
WBE
Wildbeheereenheid regio Dessel
Wildbeheereenheid De Vart vzw        Eugeen Maris      Gerard Lammers
Wildbeheereenheid Retie vzw         Roger Ooms       Willy Van der Veken
Wildbeheereenheid Postel-Noord vzw     Michel de Broqueville  Philippe Van Bockselaere
Wildbeheereenheid Geel-Olen 1 vzw      Jan Lavrijsen      Paul Verluyten
Wildbeheereenheid Het Netebroek Balen vzw  Marc Geuens       Jozef Marien
Wildbeheereenheid 4B vzw          Rudi Van Decraen    Marc Ooms
Wildbeheereenheid Bos&Duin Kasterlee vzw  Rudie Van Der Schoot  Karel Dierckx
Wildbeheereenheid Groot-Lille vzw      Carlo Carpentier    Eric Van Echelpoel
Wildbeheereenheid Nete&Wimp vzw       Rudi Liekens      Dries Daems
toerisme en recreatie
TPA vzw                   Eva Janssens      Freek Van Looveren
Pasar vzw                  Jade Op de Beeck    Leo Verheijen
Kempens Landschap vzw            Philippe De Backer   Annemie Nagels
Land van Turnhout vzw            Jan Aerts        Nik Tuytelaers
Vallei van de Grote Nete vzw        Cris Rutten       Ivo Saliën
Het Groene Neteland vzw           Ingrid Ryken      Lisette Boeckx
Kempense Meren vzw             Lieve Dams       (wordt later ingevuld)
vvv Balen vzw                Marcel Belmans     Walter Van de Poel
vvv Retie vzw                Danny Janssens     (wordt later ingevuld)
vvv Vorselaar vzw              Bert Verdonck      Guy Peeters
vvv Dessel vzw               Annie Michielsen    Roger Damen
vvv Mol vzw                 Guido Van Hoof     Jan De Boeck

								
To top