Minit Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Document Sample
Minit Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Powered By Docstoc
					  Minit Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pusat
           Pengajian Sains Kesihatan Bil 03/03

Tarikh: 16 November 2003
Masa: 2.40 pm
Tempat: Bilik Seminar A

Pengerusi: Prof Madya Zainul F. Zainuddin
Setiausaha: En. Md. Lukmi Ismail

Wakil Majikan: 9 orang
Wakil Pekerja: 14 orang


Kehadiran:

     Nama        Peranan 1        Peranan 2        Peranan 3
Prof. Madya Dr. Zainul F. Pengerusi     -              -
Zainuddin
En. Md. Lukmi Ismail    Setiausaha    -              -
Pn. Zawiah Abu Bakar    Wakil      Wakil Pejabat Pentadbiran/  -
              Majikan     Akademik
En. Pim Chau Dam      Wakil      Wakil Makmal Bioperubatan
              Majikan
Cik Kasmah Wati Pardi   Wakil      Wakil Makmal Kejururawatan
              Majikan
Dr. Shahriza Abdul     Wakil      Wakil DK/BT/ B. Seminar
Razak           Majikan
En. Jahangir Kamaldin   Wakil      Penyelaras JKKP-PPSK     Pemangku
              Majikan                    Pengerusi
                                     Mesyuarat
Dr. Noor Izani Noor    Wakil Pekerja Wakil Makmal Pengkulturan    -
Jamil
Dr. Mohamad Shahjahan Wakil Pekerja Wakil Makmal Analitik        -
Cik Lua Lee Yen      Wakil Pekerja Pemangku Wakil Makmal      -
              (PKAPUSM) Program Dietetik
En. Mohd Zaki Selamat   Wakil Pekerja Wakil Bhg. Avtiviti R&D     Pemangku
              (PKAPUSM)                   Setiausaha
En. Ishak Morat      Wakil Pekerja Wakil Bhg. Bangunan/Ruang    -
En. Shamsul Baharin    Wakil Pekerja Wakil Bhg. Peralatan/Bekalan  Pemangku Wakil
Mohd Arif                                  Makmal Analitik
En. Hera Singh        Wakil Pekerja Wakil Bhg. Keselamatan/Sisa   Pemangku Wakil
                                      Bhg. Keselamatan
                                      & Sisa
Pn. Siti Zabedah Shafie    Wakil Pekerja Wakil Bhg. Pembelian      Pemangku Wakil
                                      Makmal
                                      Bioperubatan
Pn. Hafizah Harun       -       Pemangku Wakil Makmal      -
                      Forensik
En. Mohamad Noor       -       Pemangku Wakil Makmal      -
Mohamad Roze                Sinaran Perubatan
Cik Siti Aishah Hj.      -       Pemangku Wakil Bhg.       -
Ghazali                   Peralatan/Bekalan
Pn. Hartini Mohamad      -       Pemangku Wakil Bhg.       -
                      Keselamatan/Sisa
Pn. Che Rabiaah        -       Pemangku Wakil Makmal      -
Mohamed                   Kejururawatan
Cik Wan Suriati Wan      -       Pemangku Wakil Makmal
Nik                     Program Dietetik
Tn. Hj. Mohammad       -       -                -
Abdul Rahman

Tidak hadir dengan maaf

Prof. Madya Dr. Syed   -        Naib Pengerusi        -
Mohsin Syed Sahil
Jamalullail
Prof. Madya Dr.      Wakil      Naib Pengerusi        -
Norazmi Mohd. Nor     Majikan
Prof. Madya Dr.      Wakil      Wakil Makmal Sinaran     -
Ahmad Zakaria       Majikan     Perubatan
Prof. Dr. Wan Abdul    Wakil      Wakil Makmal Program     -
Manan Wan Muda      Majikan     Dietetik
En. Nor Azmi Zainal    Wakil      Wakil Pejabat/ Makmal    -
             Majikan     UTMM
Prof Madya Syed      Wakil Pekerja  Wakil Makmal Sains      -
Waliullah Shah               Forensik
Dr. Farid Che Ghazali   Wakil Pekerja  Wakil Bilik Staf & Pelajar  -
             (PKAPUSM)    Sarjana
En. Jamaruddin Mat    Wakil Pekerja  Wakil MSA/ Setor UKM     Pemangku Wakil
Asan                                  DK/BT/ B.
                                    Seminar
Dr. Shaharum       Wakil Pekerja  Wakil Makmal Biologi     -
Shamsuddin                Molekul Lanjutan
En. Abdullah Waidi    Wakil Pekerja  Pemangku Wakil        -
             (KKAUSM)    Bhg.Bangunan/Ruang
Pn. Halimatun Saadiah  Wakil Pekerja  Wakil Pejabat Dekan      -
Pn. Nor Azizah      -        Pemangku Wakil Makmal     -deleted-
Abdullah                 Biologi Molekul Lanjutan
Pn. Rosilawani Ismail          Pemangku Wakil R&D
En. Azman Abdul     -        Pemangku Wakil Bilik Staf   -
Halim                  & Pelajar Sarjana
Pn. Siti Zubaidah    -        Pemangku Wakil Pejabat    -
Abdullah                 Pentadbiran/ Akademik
Pn. Zarini Ahamed    -        Pemangku Wakil Pejabat    -
Sekeri                  Dekan
Pn. Zamilah Hussin    -        Pemangku Wakil Pejabat/    -
                     Makmal UTMM
En. Nik Fakurudin    -        Pemangku Wakil MSA/      -
                     Setor UKM


Minit                                Tindakan

Minit 20: Ucapan pembukaan oleh Pengerusi

Pengerusi memulakan mesyuarat dengan ucapaan salam dan terima
kasih kepada semua ahli yang hadir, Pengerusi mengharapkan di
dalam mesyuarat kali ini akan dapat menyelesaikan banyak perkara
yang masih belum selesai di dalam mesyuarat yang lepas. Pengerusi
juga mengharapkan semua tindakan yang perlu diambil dapat
diselaraskan oleh ahli yang terlibat sebelum mesyuarat dan
pembentangan di dalam mesyuarat merupakan langkah terakhir iaitu
bagi mendapatkan kelulusan. Pengerusi memaklumkan, beliau tidak
dapat mempengerusikan mesyuarat ini hingga ke akhir kerana ada
tugas rasmi lain yang perlu diselesaikan segera, maka beliau telah
menyerahkan tugas mempengerusikan mesyuarat kepada En.
Jahangir Kamaldin sebagai pemangku pengerusi mesyuarat.


Minit 21: Pengesahan kepada minit Mesyuarat JKKP-PPSK Bil
02/03
                                   Makluman
En. Mohamad Noor mencadangkan supaya minit mesyuarat JKKP-
PPSK Bil 02/03 diluluskan. Pn. Che Rabiaah menyokong dan
diterima sebulat suara.
Minit                                 Tindakan

Minit 22: Perkara berbangkit

Pemangku Pengerusi merujuk kepada minit 18 di dalam mesyuarat
JKKP-PPSK Bil 02/03, berkaitan dengan panduan keselamatan
umum dan spesifik makmal di PPSK. Dr. Noor Izani telah
membentangkan panduan keselamatan umum makmal di PPSK dan       Dr. Noor Izani dan
juga biologi. Dr. Noor Izani juga telah memaklumkan, buku       En. Md. Lukmi
panduan boleh dirujuk dengan beliau. Salinan keras prosedur
berkenaan akan di kompilasikan oleh En. Md Lukmi dan disimpan
di UKM dan diedarkan ke makmal yang berkaitan.

Dr. Noor Izani juga telah menyentuh berkaitan isu penggunaan
Makmal Bioperubatan untuk mengkulturkan fungus dan bakteria di
mana keperluan bilik tidak mencukupi & kurang selamat. Beliau
ingin mencadangkan supaya bilik di dalam Makmal Alam sekitar
digunakan. Pemangku Pengerusi menerangkan bahawa
jawatankuasa hanya boleh memutuskan bahawa isu keselamatan       Makluman
dalam mengkultur fungus dan bakteria perlu diambil perhatian &
tindakan, Berkenaan bilik/ruang yang paling sesuai, perkara tersebut
perlu dibincangkan dan dicadangkan jalan penyelesaian di bawah
Organisasi Pengurusan Makmal Sains PPSK.

Merujuk kepada minit 18 juga iaitu berkaitan dengan prosedur
keselamatan kimia, pengurusan sisa biologi dan minit 19 berkaitan   Ahli terbabit
dengan kelulusan untuk menggunakan ruang di dalam Makmal
Pengkulturan bagi kerja radioisotop ditangguhkan kerana ahli yang
berkenaan tidak dapat hadir di dalam mesyuarat kali ini.

Merujuk kepada minit 19, berhubung dengan simbol keselamatan
yang akan difabrikasikan oleh pihak PPSK, Pn. Hartini akan letak    Semua ahli, Pn.
cadangan berkenaan didalam laman web PPSK dibawah JKKP dan       Hartini dan En.
meminta supaya semua ahli mesyuarat dapat memberi maklumbalas     Hera
kepada beliau. Hasilnya akan membentangkan didalam mesyuarat
akan datang,

Merujuk kepada minit 19, berhubung dengan pelajar yang tidak
berdaftar, Pn. Zawiah memaklumkan bahawa pihak Jabatan         Makluman, En.
Keselamatan tidak mengeluarkan sebarang pas kepada mereka.       Mohd Zaki, Pn.
Mesyuarat juga telah bersetuju dengan cadangan Pn. Zawiah supaya    Rosilawani dan
PPSK mengeluarkan surat pengesahan/pas kepada mereka.         Pn. Zawiah
Mesyuarat juga telah memutuskan supaya En. Mohd Zaki membuat
tindakan susulan dengan Pn. Rosilawani bagi mendapatkan
maklumat peribadi dan gambar berukuran paspot untuk dimajukan
kepada Pn. Zawiah bagi penyediaan surat pengesahan/pas kepada
Minit                                Tindakan
pihak yang berkenaan.

Pn. Zawiah membangkitkan isu berkaitan dengan pengurusan kunci
dan mesyuarat telah bersetuju En. Md. Lukmi menyelaraskan satu    En. Md Lukmi
sesi perbincangan khusus berkaitan dengan isu ini.


Minit 23: Keputusan hasil pemeriksaan keselamatan dan kesihatan
oleh Juruaudit JKKP-PPSK

En. Md. Lukmi membentangkan hasil daripada lawatan berkenaan
(rujuk ringkasan laporan didalam lampiran 1). Di akhir        Makluman dan
pembentangan, beliau meminta supaya laporan ini diambil secara    semua yang
positif dan tindakan susulan perlu dibuat bagi memperbaiki keadaan  terlibat
kearah yang lebih baik. Proses penambahbaikan secara berterusan
seharusnya menjadi amalan setiap daripada kita.


Minit 24: Kursus pendek pertolongan cemas “How to handle injury
caused by chemicals”

Pemangku Pengerusi memaklumkan bahawa kursus berkenaan        Makluman dan
dijangka akan diadakan pada 27 Disember 2003 dan akan diajar     semua yang
oleh Dr. Rashidi Ahmad daripada Unit Perubatan Kecemasan,      terlibat
PPSP. Mesyuarat dengan sebulat suara bersetuju dengan cadangan
berkenaan dan juga telah bersetuju dengan cadangan untuk
menjemput peserta daripada PPSP (6 orang), PPSG (2 orang) dan
HUSM (2 orang).


Minit 25: Cadangan untuk melantik/menukar pegawai
bertanggungjawab

Pemangku Pengerusi membentangkan cadangan untuk:
   Lua Lee Yen menggantikan Wan Suriati sebagai pemangku      Makluman dan
   wakil untuk Makmal Dietetik.                  ahli terbabit
   Melantik Dr. Farid sebagai wakil untuk Bilik Staf dan
   Pelajar Sarjana.
   Melantik Azman sebagai pemangku wakil untuk Bilik Staf
   dan Pelajar Sarjana.
   Jamarudin menggantikan Azman sebagai pemangku wakil
   untuk DK/BT/BS.
   Pn. Zawiah sebagai wakil hanya untuk Pejabat Pentadbiran
   dan Akademik & pemangku beliau ialah Pn. Siti Zubaidah
Mesyuarat bersetuju dengan sebulat suara. Carta JKKP-PPSK
Minit                               Tindakan
terkini adalah seperti lampiran 2.


Minit 26: Cadangan perubahan tarikh mesyuarat akan datang.

Mesyuarat telah bersetuju dengan sebulat suara untuk mengadakan  Makluman
mesyuarat akan datang pada 21 Disember 2003, jam 2.30 pm.


Minit 27: Hal-hal lain

Pn. Zawiah membangkitkan isu berkaitan dengan pelupusan sisa    Makluman &
biologi dari segi mengenalpasti puncanya samada daripada PPSK   tindakan pegawai
atau projek penyelidikan. Mesyuarat telah memutuskan supaya En.  terbabit
Hera menyelaraskan proses pelupusan sisa berkenaan dengan
mengira kuantiti sisa dan seterusnya memaklumkan kepada Pn.
Zawiah untuk urusan selanjutnya. Mesyuarat juga telah
dimaklumkan bahawa proses pelupusan sisa biologi akan dapat
diselaraskan sepenuhnya bilamana prosedur pelupusan sisa biologi
yang standard disiapkan sepenuhnya.

Kedudukan telefon di dalam makmal akan dikaji semula untuk
ditempatkan dikedudukan yang lebih baik dan En,. Ishak akan    En. Ishak & Pn.
menyelaraskan maklumat berkenaan bagi dimajukan kepada Pn.     Zawiah
Zawiah untuk tindakan selanjutnya dengan Cawangan Jabatan
Pembangunan.

Makmal untuk kerja mikrobiologi akan dibincangkan didalam     Makluman
mesyuarat yang berasingan.

Kursus keselamatan radioisotop akan dibuat pada 3 Disember 2003.
Semua pengurus makmal diminta supaya mencadangkan nama staf    Pn. Rehanah &
untuk kursus berkenaan dan dihantar kepada Pn. Rehanah.      semua yang
Setiausaha diminta supaya membuat pengumuman berkaitan dengan   berkenaan
kursus ini sekali lagi.


Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 4.24 pm sehingga mesyuarat
akan datang pada 21 Disember 2003 jam 2.30 pm.


Disediakan oleh:

Md. Lukmi Ismail
Setiausaha Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PPSK

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:207
posted:3/28/2012
language:
pages:6