Docstoc

Kitabu cha Wasichana 2012- Shule Atokayo

Document Sample
Kitabu cha Wasichana 2012- Shule Atokayo Powered By Docstoc
					           JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

        WIZARA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI
  WANAFUNZI WALIOCHAGULIWA KUINGIA KIDATO CHA TANO,
   VYUO VYA UFUNDI NA CHUO CHA USIMAMIZI WA MAJI
           MWAKA 2012                WASICHANA
               (SHULE ATOKAYO)
Imeandaliwa na:
Ofisi ya Kamishna wa Elimu
Elimu ya Sekondari
Machi, 2012
             DIBAJI
Kitabu  hiki  kimeorodhesha    wanafunzi  wote  wa  kike
waliochaguliwa kujiunga Kidato cha 5 na Vyuo vya Ufundi
mwaka 2012. Wanafunzi 9,378 wamechaguliwa kujiunga katika
machaguo 13 ya masomo mbalimbali ya Kidato cha 5 na
masomo 11 ya Vyuo vya Ufundi


Jumla ya shule za serikali zilizopangiwa wanafunzi wa Kidato
cha 5 mwaka 2012 ni 201. Shule walizopangiwa wanafunzi
wasichana ni 95 zikiwemo shule 61 za wasichana pekee na
shule 34 zinazochukua wasichana na wavulana. Shule hizi
zimetawanyika katika mikoa yote ya Tanzania Bara kama
inavyooneshwa katika jedwali lililoambatishwa.


Wanafunzi wamepangwa kulingana na shule walizofanyia
mitihani ya Kidato cha 4 mwaka 2011. Majina ya shule hizi
yamepangwa Ki-alfabeti kuanzia A mpaka Z. Katika kila shule
wanafunzi waliopata nafasi ya kwenda Kidato cha 5 na Vyuo
vya  Ufundi   wameorodheshwa     pamoja  na  shule/vyuo
wanavyokwenda na machaguo yao. Kwa sababu hiyo, kitabu
hiki kinarahisisha kumtafuta mwanafunzi aliyechaguliwa Kidato
cha 5 na Vyuo vya Ufundi endapo utajua       shule atokayo
mwanafunzi huyo. Aidha kwa kutumia kitabu hiki, idadi ya
wanafunzi waliopangwa Kidato cha 5 na Vyuo vya Ufundi kwa
kila shule inaweza kupatikana.


C. Philemon
Kaimu Mkurugenzi wa Elimu ya Sekondari
Machi, 2012

                 i
       ORODHA YA SHULE NA MAHALI ZILIPO
NA  SHULE       AINA    MKOA      WILAYA
 1  ARUSHA       MCH     ARUSHA     ARUSHA (M)
 2  ASHIRA       WAS     KILIMANJARO   MOSHI (V)
 3  BABATI       WAS     MANYARA     BABATI
 4  BAGAMOYO      MCH     PWANI      BAGAMOYO
 5  BUKOBA       WAS     KAGERA     BUKOBA (M)
 6  BWIRU GIRLS    WAS     MWANZA     MWANZA (M)
 7  CHANG'OMBE (DAY)  MCH     DAR ES SALAAM  TEMEKE
 8  CHIEF IHUNYO    WAS     MARA      MUSOMA (V)
 9  DAKAWA       WAS     MOROGORO    KILOSA
 10  DAREDA       MCH     MANYARA     BABATI
 11  DODOMA       MCH     DODOMA     DODOMA(M)
 12  DR. OLSEN     WAS     MANYARA     MBULU
 13  ENGUTOTO      MCH     ARUSHA     MONDULI
 14  FLORIAN      WAS     ARUSHA     KARATU
 15  IFAKARA      WAS     MOROGORO    KILOMBERO
 16  IFUNDA GIRLS    WAS     IRINGA     IRINGA (V)
 17  IFUNDA TECH.    MCH     IRINGA     IRINGA (V)
 18  IGOWOLE      WAS     IRINGA     MUFINDI
 19  IGUNGA       WAS     TABORA     IGUNGA
 20  ILEJE       WAS     MBEYA      ILEJE
 21  IRINGA GIRLS    WAS     IRINGA     IRINGA (M)
 22  ISIMILA      WAS     IRINGA     IRINGA (M)
 23  J.J. MUNGAI    WAS     IRINGA     MUFINDI
 24  JANGWANI (DAY)   WAS     DAR ES SALAAM  ILALA
 25  JIKOMBOE      WAS     KAGERA     CHATO
 26  KALIUA       MCH     TABORA     URAMBO
 27  KAZIMA       MCH     TABORA     TABORA (M)
 28  KIBONDO      WAS     KIGOMA     KIBONDO
 29  KIFARU       MCH     KILIMANJARO   MWANGA
 30  KILAKALA      WAS     MOROGORO    MOROGORO (M)
 31  KISHOJU      MCH     KAGERA     MULEBA
 32  KISIMIRI      MCH     ARUSHA     ARUMERU
 33  KIZWITE      WAS     RUKWA      SUMBAWANGA (M)
 34  KONDOA       WAS     DODOMA     KONDOA
 35  KOROGWE      WAS     TANGA      KOROGWE
 36  LOLEZA       WAS     MBEYA      MBEYA (M)
 37  LONDONI      WAS     RUVUMA     SONGEA (M)
 38  LONGIDO      MCH     ARUSHA     LONGIDO
 39  LUGALO       WAS     IRINGA     IRINGA (M)
 40  LUGOBA       MCH     PWANI      BAGAMOYO
 41  LUKOLE       MCH     KAGERA     NGARA
 42  LUSANGA      WAS     MOROGORO    MVOMERO
 43  MACHAME      WAS     KILIMANJARO   HAI
 44  MAGU        MCH     MWANZA     MAGU
 45  MAKAMBAKO     WAS     IRINGA     NJOMBE

                ii
NA   SHULE      AINA     MKOA      WILAYA
 46  MALAGARASI   MCH     KIGOMA     KIBONDO
 47  MANYUNYU    WAS     IRINGA     NJOMBE
 48  MAPOSENI    MCH     RUVUMA     SONGEA (V)
 49  MASASI GIRLS  WAS     MTWARA     MASASI
 50  MASWA      WAS     SHINYANGA    MASWA
 51  MAWENZI     WAS     KILIMANJARO   MOSHI (M)
 52  MBEYA      MCH     MBEYA      MBEYA (M)
 53  MKOLANI     MCH     MWANZA     MWANZA (M)
 54  MKUGWA     WAS     KIGOMA     KIBONDO
 55  MKUU      MCH     KILIMANJARO   ROMBO
 56  MOROGORO    MCH     MOROGORO    MOROGORO (M)
 57  MPANDA     WAS     RUKWA      MPANDA
 58  MPWAPWA     MCH     DODOMA     MPWAPWA
 59  MRINGA     WAS     ARUSHA     ARUSHa DC
 60  MSALATO     WAS     DODOMA     DODOMA(M)
 61  MSANGENI    WAS     KILIMANJARO   MWANGA
 62  MTWARA GIRLS  WAS     MTWARA     MTWARA (M)
 63  MTWARA TECH.  MCH     MTWARA     MTWARA (M)
 64  MUHEZA     MCH     TANGA      MUHEZA
 65  MWAKALELI    MCH     MBEYA      RUNGWE
 66  MWAMASHIMBA   WAS     MWANZA     KWIMBA
 67  MWANZA     MCH     MWANZA     MWANZA (M)
 68  MWENDAKULIMA  WAS     SHINYANGA    KAHAMA
 69  MWIKA      MCH     KILIMANJARO   MOSHI (V)
 70  NAMABENGO    WAS     RUVUMA     SONGEA (V)
 71  NANGWA     WAS     MANYARA     HANANG
 72  NANGWANDA    WAS     MTWARA     NEWALA
 73  NATTA      WAS     MARA      SERENGETI
 74  NGANZA     WAS     MWANZA     MWANZA (M)
 75  NKASI      WAS     RUKWA      NKASI
 76  NYAKAHURA    MCH     KAGERA     BIHARAMULO
 77  RUGAMBWA    WAS     KAGERA     BUKOBA (M)
 78  RUVU      WAS     PWANI      KIBAHA
 79  SONGE      WAS     MARA      MUSOMA (M)
 80  SONGEA GIRLS  WAS     RUVUMA     SONGEA (M)
 81  SUMVE      WAS     MWANZA     KWIMBA
 82  TABORA GIRLS  WAS     TABORA     TABORA (M)
 83  TAMBAZA (DAY)  MCH     DAR ES SALAAM  ILALA
 84  TARAKEA     MCH     KILIMANJARO   ROMBO
 85  TINDE      WAS     SHINYANGA    SHINYANGA (V)
 86  TUKUYU     MCH     MBEYA      RUNGWE
 87  TUMAINI     WAS     SINGIDA     IRAMBA
 88  ULAYASI     MCH     IRINGA     LUDEWA
 89  URAMBO     WAS     TABORA     URAMBO
 90  USANGI DAY   WAS     KILIMANJARO   MWANGA
 91  USONGWE     WAS     MBEYA      MBEYA (V)

               iii
NA   SHULE      AINA    MKOA      WILAYA
 92  UWEMBA     MCH     IRINGA     NJOMBE
 93  VWAWA      WAS     MBEYA      MBOZI
 94  WERUWERU    WAS     KILIMANJARO   MOSHI (V)
 95  ZANAKI (DAY)  WAS     DAR ES SALAAM  ILALA

NB:  WAS - SHULE ZA WASICHANA PEKEE
    MCH – SHULE /VYUO VYENYE WAVULANA NA WASICHANA
               iv
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
 1  S1659/0031  Hawa Hussein Ally     Aboud Jumbe       Usangi Day   HKL
 2  S1659/0040  Janeth Boniphace Manko   Aboud Jumbe       Tarakea    PCM
 3  S1659/0047  Laila Chumu Waziri     Aboud Jumbe       Lugalo     HGL
 4  S4088/0078  Mary John Lucas      Actas          Kaliua     CBG
 5  S0184/0001  Aikande S Muro       Agape Lutheran J Sem.  Weruweru    PCB
 6  S0184/0002  Aisa R Mghase       Agape Lutheran J Sem.  Songe     HGE
 7  S0184/0003  Anitha B Ituwe       Agape Lutheran J Sem.  Chief Ihunyo  HGL
 8  S0184/0004  Apansia P Kimaro      Agape Lutheran J Sem.  Kibondo    HGL
 9  S0184/0005  Beatrice D Kiwelu     Agape Lutheran J Sem.  Nganza     EGM
10  S0184/0006  Beatrice E Malle      Agape Lutheran J Sem.  Kisimiri    PCM
11  S0184/0007  Beatrice L Mmasa      Agape Lutheran J Sem.  Dareda     HGL
12  S0184/0008  Bifa S Sanka        Agape Lutheran J Sem.  Bagamoyo    HGE
13  S0184/0011  Corine S Swai       Agape Lutheran J Sem.  Ifunda Girls  PGM
14  S0184/0013  Doreen P Shoo       Agape Lutheran J Sem.  Mwika     HGE
15  S0184/0014  Elice F Shoo        Agape Lutheran J Sem.  Sumve     HGE
16  S0184/0015  Elineema A Minja      Agape Lutheran J Sem.  Mwanza     PCM
17  S0184/0016  Elizabeth A Mwenegoha   Agape Lutheran J Sem.  Mwendakulima  HGL
18  S0184/0017  Emeline M Kwayu      Agape Lutheran J Sem.  Loleza     PCB
19  S0184/0018  Faith M Akyoo       Agape Lutheran J Sem.  Nganza     PCM
20  S0184/0019  Glory S Koka        Agape Lutheran J Sem.  Arusha     HGE
21  S0184/0020  Happyness D Kawiche    Agape Lutheran J Sem.  Mringa     HGE
22  S0184/0021  Heavenlight M Munisi    Agape Lutheran J Sem.  Msalato    PCM
23  S0184/0022  Herriethsiah S Noah    Agape Lutheran J Sem.  Kondoa     PCB
24  S0184/0024  Irene J Kawiche      Agape Lutheran J Sem.  Ifakara    PCB
25  S0184/0025  Janeth N Kweka       Agape Lutheran J Sem.  Mkolani    PCB
26  S0184/0026  Jesca E Lema        Agape Lutheran J Sem.  Lugoba     HGL
27  S0184/0027  Joan G John        Agape Lutheran J Sem.  Tumaini    HGE
28  S0184/0028  Joyce H Kileo       Agape Lutheran J Sem.  Machame    EGM
29  S0184/0029  Judith K Mollel      Agape Lutheran J Sem.  Natta     HGK
30  S0184/0030  Maria R Singu       Agape Lutheran J Sem.  Masasi Girls  HGL
31  S0184/0031  Mary A Mmari        Agape Lutheran J Sem.  Bagamoyo    HGE
32  S0184/0033  Mercy B Lyimo       Agape Lutheran J Sem.  Ashira     HGE
33  S0184/0034  Naomi E Mbesere      Agape Lutheran J Sem.  Nangwa     HGE
34  S0184/0037  Neema C Karima       Agape Lutheran J Sem.  Nganza     PCB
35  S0184/0039  Rehema B Mwendwa      Agape Lutheran J Sem.  Maposeni    HGL
36  S0184/0041  Sia A Shayo        Agape Lutheran J Sem.  Songe     HGE
37  S0184/0042  Upendo D Thomas      Agape Lutheran J Sem.  Mtwara Girls  EGM
38  S1523/0002  Bahati Jabir Matapula   Agape-mbagala      Maposeni    HGL
39  S1523/0099  Euphrasia Audax Ngibwa   Agape-mbagala      Igunga     HKL
40  S1523/0014  Habiba Hussein Mwangaka  Agape-mbagala      Masasi Girls  HKL
41  S1523/0024  Jacqueline William Mwakapes Agape-mbagala     Zanaki (day)  HKL
          a
42  S1523/0025  Jane Emanuel Banali     Agape-mbagala     Mwamashimba  HGL
43  S1523/0026  Juliana Justine Malijo   Agape-mbagala      Nangwanda   HGK
44  S1523/0028  Leonila Clever Mwaikambo  Agape-mbagala      Tarakea    PCM
45  S1623/0002  Asimwe Kajuna       Aggrey         Weruweru    PCB
46  S1623/0005  Elesia J. Nyondo      Aggrey         Vwawa     HKL
47  S1623/0007  Farida Abdalla       Aggrey         Mwendakulima  HGL
48  S1623/0012  Happy Laiton        Aggrey         Ifunda Girls  CBG
49  S1623/0021  Olga Mtui         Aggrey         Ifunda Girls  CBG


                         1
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO        SHULE AENDAYO MASOMO
 50  S1357/0003  Farhat Yahya Soud       Ahlulbayt Isl. Sem.     Kazima     ECA
51  S3881/0001  Baby S. Solomon        Ahmes            Ileje      PCM
52  S3881/0002  Grace F. Mwekwaluma      Ahmes            Lusanga     CBG
53  S3881/0004  Leticia G. Kanoute      Ahmes            Ruvu      CBG
54  S3881/0009  Nancy J. Mbaga        Ahmes            Lugoba     PCM
55  S3881/0010  Penuel H. Tenga        Ahmes            Songea Girls  EGM
56  S3881/0011  Rancy J. Mwansyobe      Ahmes            Songea Girls  PCB
57  S3881/0012  Rashda A. Hussein       Ahmes            Ileje      PCB
58  S3881/0014  Zuena S. Mnukwa        Ahmes            Masasi Girls  PGM
59  S0198/0001  Angel P. Kessy        Ailanga Lutheran Jnr. Sem. Engutoto     HGL
60  S0198/0002  Elinuru E. Sarakikya     Ailanga Lutheran Jnr. Sem. Ifunda Girls   PGM
61  S0198/0006  Happy E. Mawere        Ailanga Lutheran Jnr. Sem. Mkuu       CBG
62  S0198/0009  Jackline J. Pallangyo     Ailanga Lutheran Jnr. Sem. Nangwa      HKL
63  S0198/0011  Jesca N. Mchomvu       Ailanga Lutheran Jnr. Sem. Dareda      CBG
64  S0198/0014  Mary J. Lengise        Ailanga Lutheran Jnr. Sem. Mwika       HGE
65  S0198/0016  Noela O. Likinjiye      Ailanga Lutheran Jnr. Sem. Mwika       EGM
66  S0198/0021  Rose Z. Mbisse        Ailanga Lutheran Jnr. Sem. Lugoba      PCM
67  S0198/0022  Sarah S. Msemo        Ailanga Lutheran Jnr. Sem. Tarakea      PCM
68  S0198/0023  Shuhudia S. Mboma       Ailanga Lutheran Jnr. Sem. Ifunda Girls   EGM
69  S0198/0024  Tumaini R. Ndossi       Ailanga Lutheran Jnr. Sem. Kibondo      HKL
70  S0198/0025  Whitney W. Kivuyo       Ailanga Lutheran Jnr. Sem. Loleza      CBG
71  S0198/0026  Wuchawoeli N. Moshi      Ailanga Lutheran Jnr. Sem. Ashira      EGM
72  S2378/0013  Magreth S Mhagama       Airport           Vwawa      HGK
73  S2378/0016  Ndinagwe Kambonja       Airport           Vwawa      HKL
74  S0784/0017  Batuli Aron Mwaijande     Airwing           Tarakea     CBG
75  S0784/0043  Fainess Deo Mugogo      Airwing           Jikomboe    HKL
76  S0784/0049  Faudhia Akbar Vilgi      Airwing           Usangi Day   HKL
77  S0784/0054  Flora Richard Nsoza      Airwing           Mawenzi     EGM
78  S0784/0093  Mariagoreth Felician Rweikiza Airwing           Nganza     PCB
79  S0784/0112  Nasra Mustafa Mgene      Airwing           Kibondo     HGE
80  S0784/0134  Salna Sadick Ngajuma     Airwing           Kondoa     CBG
81  S0784/0140  Selestina Jerome Mtorobo   Airwing           Weruweru    EGM
82  S0784/0148  Siamini Said Kapesa      Airwing           Mkuu      PCM
83  S0986/0005  Anna Venance         Akeri            Dareda     HGL
84  S0986/0040  Neema Onael          Akeri            Mkolani     PCM
85  S0986/0048  Ruth Ibrahimu         Akeri            Ashira     HGL
86  S0986/0054  Vaileth John         Akeri            Igunga     HGK
87  S1002/0002  Sakina Hassan         Al Madrasa Tus Saifiya Tul  Kaliua     PCB
                         Burhaniyah Sem.
88  S1002/0003  Sarah Ghor          Al Madrasa Tus Saifiya Tul  Tambaza (day)  PCM
                         Burhaniyah Sem.
89  S1002/0004  Tasneem Dossaji        Al Madrasa Tus Saifiya Tul  Tambaza (day)  PCM
                         Burhaniyah Sem.
90  S1002/0005  Tasneem Karimjee       Al Madrasa Tus Saifiya Tul  Kaliua     PCB
                         Burhaniyah Sem.
91  S1350/0001  Caroline C Kileo       Al Qaem Sem.         Mpwapwa     HGK
92  S1350/0002  Farzana A Giga        Al Qaem Sem.         Dodoma     PCB
93  S1350/0003  Happiness A Rutaihwa     Al Qaem Sem.         Dakawa     HGK
94  S1350/0004  Jacqueline J Mutensa     Al Qaem Sem.         Tumaini     HGL
95  S1350/0005  Khadija H Jama        Al Qaem Sem.         Kondoa     HGL
96  S1350/0006  Mariam A Said         Al Qaem Sem.         Msalato     HGL
97  S1350/0008  Nawal A Saggaf        Al Qaem Sem.         Dodoma     EGM
98  S1350/0009  Nuru H Athumani        Al Qaem Sem.         Dakawa     HGK


                           2
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO       SHULE AENDAYO MASOMO
 99  S1350/0010  Tayana H Mvungi      Al Qaem Sem.        Kondoa     CBG
100  S1350/0011  Winifrida E Emmanuel    Al Qaem Sem.        Babati     HGL
101  S1350/0012  Zuhura H Msuya       Al Qaem Sem.        Urambo     HGL
102  S1093/0003  Aisha Swalehe       Aldersgate         Bwiru Girls   HGE
103  S1093/0017  Grace J Malongo      Aldersgate         Weruweru    PCB
104  S1093/0040  Salome Emanuel       Aldersgate         Tumaini     HGK
105  S2837/0033  Wilfrida V Tarimo     Aleni           Msangeni    HGK
106  S3914/0003  Anastazia C. Mbwana    Alfagems          Bwiru Girls   CBG
107  S3914/0010  Aveline Christopher    Alfagems          Isimila     HKL
108  S3914/0012  Benadeta Z. Kaheya     Alfagems          Lugalo     HKL
109  S3914/0019  Debora Mwambungu      Alfagems          Lugoba     CBG
110  S3914/0025  Eliminata K. Daudi     Alfagems          Ashira     CBG
111  S3914/0026  Elizabeth J Mzeru     Alfagems          Ifakara     CBG
112  S3914/0028  Emmy A. Kwayu       Alfagems          Nkasi      HGL
113  S3914/0034  Grace A. Mkopa       Alfagems          Isimila     HGL
114  S3914/0037  Honesta Muhonami      Alfagems          Lugoba     CBG
115  S3914/0038  Irene C. Petro       Alfagems          Maposeni    HGL
116  S3914/0045  Janeth F. Rwekaza     Alfagems          Loleza     HGL
117  S3914/0047  Jesca B. Mbiki       Alfagems          Ifakara     CBG
118  S3914/0048  Jesca Y. Kiondo      Alfagems          Ashira     CBG
119  S3914/0050  Josephina J. Shirima    Alfagems          Kondoa     PCB
120  S3914/0053  Juliana O. Mafui      Alfagems          Isimila     HGK
121  S3914/0055  Lightness Anderson     Alfagems          Korogwe     CBG
122  S3914/0061  Margreth S. Gombo     Alfagems          Nangwa     HGL
123  S3914/0062  Maria A. Dibwe       Alfagems          Ashira     EGM
124  S3914/0066  Mary J. Pima        Alfagems          Mkugwa     HGL
125  S3914/0079  Rahel T. Kakema      Alfagems          Igowole     HGL
126  S3914/0087  Shukuru M. Malali     Alfagems          Lukole     HKL
127  S3914/0091  Tunu D. Nchimbi      Alfagems          Kondoa     CBG
128  S1568/0017  Fatuma Yusuph Yelu     Al-furqaan Isl. Sem.    Kizwite     HGL
129  S0493/0001  Aisha H Abdallah      Al-haramain Isl. Sem.   Kondoa     PCB
130  S0493/0050  Sabra M Ameir       Al-haramain Isl. Sem.   Ifakara     PCB
131  S3775/0011  Mariam Yusuf        Alikachenje        Songe      HKL
132  S0252/0018  Nadhra Abdallah      Al-kheir Isl. Girls Sem.  Ruvu      PCB
133  S0252/0027  Thuweiba S Bakary     Al-kheir Isl. Girls Sem.  Kaliua     PCB
134  S2252/0003  Angel Augustine Nyambita  Aloysius          Bwiru Girls   HKL
135  S2252/0009  Chukia Samson Lushinge   Aloysius          Nyakahura    HGK
136  S2252/0010  Colletha Antipas Justin  Aloysius          Arusha Tech..  AUT.
137  S2252/0011  Delphine Joseph Mugire   Aloysius          Jikomboe    HKL
138  S2252/0036  Madul Gajendra Singh    Aloysius          Mwanza     PGM
139  S2252/0047  Neema Shaaban Lulyeho   Aloysius          Natta      HKL
140  S2549/0001  Anitha Kaijage       Alpha           Kifaru     HGE
141  S2549/0002  Ashalulu Hassan      Alpha           Dodoma     CBG
142  S2549/0003  Fatma Mohamed       Alpha           Ifakara     PCB
143  S2549/0004  Fortunate P. Chilla    Alpha           Kazima     ECA
144  S2549/0006  Gloria T. Manyaga     Alpha           Vwawa      HGL
145  S2549/0008  Moureen Maeda       Alpha           Tabora Girls  HGL
146  S1463/0015  Salma Jamaldini      Amanah Isl. Sem.      Mtwara Girls  CBG
147  S1033/0009  Mwajuma Ramadhani Hassani Amani Abeid Karume     Mpwapwa     HKL


                         3
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
148  S0262/0001  Aisha Mohamed Mwanga    Amani Girls   Londoni    EGM
149  S0262/0002  Annastazia Chesco Lunyungu Amani Girls   Loleza     PCM
150  S0262/0003  Asteria Athanasi Joseph   Amani Girls   Korogwe    PCB
151  S0262/0004  Basiliana George Patrick  Amani Girls   Nganza     CBG
152  S0262/0005  Bertha Benard Mlule     Amani Girls   Maposeni    HKL
153  S0262/0006  Bertha Medard Shao     Amani Girls   Msalato    PCM
154  S0262/0007  Bethseba Nathanael Elias  Amani Girls   Loleza     CBG
155  S0262/0008  Catherine Peter Namaumbo  Amani Girls   Dodoma     PCB
156  S0262/0009  Christina Mohamed Said   Amani Girls   Mkolani    PCM
157  S0262/0010  Deborah James Masaka    Amani Girls   Tabora Girls  CBG
158  S0262/0011  Edina Jacob Kisandu     Amani Girls   Korogwe    CBG
159  S0262/0012  Elicia Ferdinand Gabo    Amani Girls   Tabora Girls  PCM
160  S0262/0013  Elifaraja Alpha Mfaume   Amani Girls   Tabora Girls  CBG
161  S0262/0014  Fatuma Selemani Kitwara   Amani Girls   Mpanda     CBG
162  S0262/0015  Flaviana Joseph Nyatu    Amani Girls   Kilakala    PCB
163  S0262/0016  Gema Ezekiel Ntungi     Amani Girls   Msalato    PCB
164  S0262/0017  Gloria Estomihi Mringo   Amani Girls   Machame    CBG
165  S0262/0018  Grace Bernard Amsi     Amani Girls   Machame    CBG
166  S0262/0019  Grace Elisha Ndagwa     Amani Girls   Makambako   EGM
167  S0262/0020  Happiness Dawson Lyimo   Amani Girls   Maswa     HGE
168  S0262/0021  Happy Ayoub Kaluwa     Amani Girls   Dakawa     HGL
169  S0262/0022  Holyness Philemon Samson  Amani Girls   Mpanda     CBG
170  S0262/0023  Jamilah Ramadhani Kundya  Amani Girls   Nangwanda   HGK
171  S0262/0024  Janeth Elifadhili Almasi  Amani Girls   Loleza     PCM
172  S0262/0026  Kagemulo Innocent Kashumba Amani Girls   J.j. Mungai  HGL
173  S0262/0027  Libera James Gervas     Amani Girls   Ileje     PCM
174  S0262/0028  Maria Edward Mwampongolo  Amani Girls   Kilakala    CBG
175  S0262/0030  Mary Cosmas Chipanta    Amani Girls   Msalato    PCM
176  S0262/0031  Mary Frank Chanyika     Amani Girls   Tabora Girls  CBG
177  S0262/0032  Mary Ibrahim Seif      Amani Girls   Ruvu      HGK
178  S0262/0033  Mercy Mwangoka Paul     Amani Girls   Bwiru Girls  EGM
179  S0262/0034  Mercy Sisti Kessy      Amani Girls   Bwiru Girls  EGM
180  S0262/0035  Monjesta Dickson Sikana   Amani Girls   Kazima     EGM
181  S0262/0036  Neema Fredrick Francis   Amani Girls   Mwanza     CBG
182  S0262/0037  Noelina Joseph Masimba   Amani Girls   Bwiru Girls  EGM
183  S0262/0038  Osmunda Werner Ndimbo    Amani Girls   Dakawa     HGL
184  S0262/0039  Penina Sospeter Mwita    Amani Girls   Mawenzi    EGM
185  S0262/0040  Prisca Christopher Lugusi  Amani Girls   J.j. Mungai  EGM
186  S0262/0041  Renalda Aloyce Clement   Amani Girls   Tabora Girls  CBG
187  S0262/0043  Rosemary Pascal Chiwanza  Amani Girls   Kondoa     PCB
188  S0262/0044  Saumu Juma Kitima      Amani Girls   Kishoju    EGM
189  S0262/0045  Tendo Patrick Moshi     Amani Girls   Iringa Girls  EGM
190  S0262/0046  Venalda Benny Loshya    Amani Girls   Ulayasi    HGL
191  S0262/0047  Winifrida Anyambi Robert  Amani Girls   Tabora Girls  PCM
192  S0262/0048  Witness Sebastian Lema   Amani Girls   Kilakala    CBG
193  S0262/0049  Zabibu Mohamed Adam     Amani Girls   Tabora Girls  CBG
194  S0262/0050  Zuhura Ismail Shabani    Amani Girls   Kishoju    EGM
195  S0262/0051  Zuhura Rajab Athumani    Amani Girls   Tabora Girls  PCM
196  S1342/0001  Balbina Lawrence      Ambassador   Kifaru     HGE


                         4
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
197  S1342/0004  Maisara Shuhuri      Ambassador    Weruweru    ECA
198  S3861/0001  Adellah Leonard      Anderlek Ridges  Maswa     PCB
199  S3861/0002  Adora Twaib        Anderlek Ridges  Mringa     EGM
200  S3861/0003  Agnes Bundala       Anderlek Ridges  Kishoju    EGM
201  S3861/0004  Agnes Masesa       Anderlek Ridges  Weruweru    PCB
202  S3861/0006  Emiliana Nahimana Simon  Anderlek Ridges  Florian    CBG
203  S3861/0007  Esther Bunango      Anderlek Ridges  Maswa     PCM
204  S3861/0008  Esther John        Anderlek Ridges  Mpanda     CBG
205  S3861/0010  Gloria Mapunda      Anderlek Ridges  Machame    CBG
206  S3861/0014  Hamida Hamoud       Anderlek Ridges  Kaliua     PCB
207  S3861/0015  Husna Seleman       Anderlek Ridges  Mwanza     PGM
208  S3861/0016  Jesca Yohana       Anderlek Ridges  Mringa     EGM
209  S3861/0017  Latifa Hamad       Anderlek Ridges  Mpwapwa    HGK
210  S3861/0018  Lilian Gisiruli      Anderlek Ridges  Mringa     EGM
211  S3861/0019  Minza Tumaini       Anderlek Ridges  Tarakea    PCB
212  S3861/0021  Nasra Adam Ng'anguli   Anderlek Ridges  Bagamoyo    EGM
213  S3861/0022  Neema Masunga       Anderlek Ridges  Songe     HGE
214  S3861/0023  Nkwimba Nyarobi      Anderlek Ridges  Ashira     CBG
215  S3861/0024  Nyambuli Kasoga      Anderlek Ridges  Ashira     CBG
216  S3861/0025  Nyota John Simba     Anderlek Ridges  Kishoju    HKL
217  S3861/0028  Rebeka Kusekwa      Anderlek Ridges  Machame    EGM
218  S3861/0029  Sarafina Sayi       Anderlek Ridges  Mpanda     CBG
219  S3861/0030  Sarafina Sweya      Anderlek Ridges  Mkuu      HGL
220  S3861/0031  Sarah Lugwisha      Anderlek Ridges  Msalato    PCB
221  S3861/0034  Shinuna Said       Anderlek Ridges  Kaliua     PCB
222  S3861/0035  Sifa Felix Kaimkilwa   Anderlek Ridges  Nangwa     HGE
223  S3861/0036  Sizya Adam        Anderlek Ridges  Dodoma     PCB
224  S3861/0037  Veronica Maziku      Anderlek Ridges  Mringa     HGE
225  S3861/0040  Winifrida Nestory     Anderlek Ridges  Kaliua     CBG
226  S3861/0039  Winifrida Josiah Mrimi  Anderlek Ridges  Usangi Day   HGE
227  S3861/0041  Zahra Ibrahim       Anderlek Ridges  Mtwara Tech.  PCB
228  S3691/0042  Josephine Joel Dhahabu  Anna Mkapa    Nganza     EGM
229  S1822/0001  Angelista G Jichi     Annagamazo    Dr. Olsen   CBG
230  S1822/0004  Beatrice Mushi      Annagamazo    Nangwa     HKL
231  S1822/0006  Caroline A Nderumaki   Annagamazo    Ifakara    PCB
232  S1822/0008  Chrispina G Kimaro    Annagamazo    Florian    CBG
233  S1822/0010  Digna P Anschar      Annagamazo    Kondoa     HGL
234  S1822/0012  Ester N Herman      Annagamazo    Longido    CBG
235  S1822/0013  Fabiola S Sulle      Annagamazo    Ruvu      CBG
236  S1822/0015  Fransisca S Ombay     Annagamazo    Ruvu      CBG
237  S1822/0016  Hawa N Abutwalib     Annagamazo    Dr. Olsen   PCB
238  S1822/0019  Joyce V Sulle       Annagamazo    Ruvu      PCB
239  S1822/0021  Judith P Saigarai     Annagamazo    Natta     HKL
240  S1822/0022  Maliwaza Mohamed     Annagamazo    Dodoma     HGL
241  S1822/0027  Martha J David      Annagamazo    Mkuu      CBG
242  S1822/0029  Mary P Mushi       Annagamazo    Tabora Girls  PCM
243  S1822/0030  Modester A Basso     Annagamazo    Korogwe    PCM
244  S1822/0032  Neema F Laliyo      Annagamazo    Maswa     PCM
245  S1822/0034  Neema M Chamillus     Annagamazo    Longido    CBG


                        5
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
246  S1822/0036  Paskalina S Gidoba     Annagamazo    Machame     CBG
247  S1822/0037  Pulkeria P Shauri      Annagamazo    Tabora Girls   PCM
248  S1822/0041  Rosemary S Waree      Annagamazo    Maswa      CBG
249  S1822/0042  Salome G Marco       Annagamazo    Mawenzi     HKL
250  S1822/0043  Secilia J Petro       Annagamazo    Ruvu       CBG
251  S1822/0045  Silvia J Petro       Annagamazo    Ruvu       PCB
252  S1822/0046  Sukarina M Marmo      Annagamazo    Dareda      CBG
253  S1822/0047  Suzan I Natse        Annagamazo    Mringa      EGM
254  S1822/0048  Theodosia R Hekela     Annagamazo    Lugoba      PCB
255  S1822/0049  Theresia J Anney      Annagamazo    Machame     CBG
256  S1343/0001  Adreda Mussa Ndorero    Anne Marie    Urambo      HKL
257  S1343/0002  Agness Peter Mrimi     Anne Marie    Ifunda Girls   PCB
258  S1343/0003  Aina Hamis Kipendaroho   Anne Marie    Loleza      PCM
259  S1343/0004  Anifa Hassan Wandi     Anne Marie    Ifunda Girls   PCB
260  S1343/0005  Anna Barnabas Lodia     Anne Marie    Lukole      HGE
261  S1343/0008  Bertha Bazil Macha     Anne Marie    Mkugwa      HGL
262  S1343/0010  Catherine Moses Fusi    Anne Marie    Weruweru     PCB
263  S1343/0011  Cecilia Atilio Kauno    Anne Marie    Tumaini     HKL
264  S1343/0012  Cecilia Liberatus Mmbando  Anne Marie    Usangi Day    HGE
265  S1343/0015  Devotha Elius Tawa     Anne Marie    Weruweru     PCB
266  S1343/0016  Elifitia Obedi Swai     Anne Marie    Ifunda Girls   PCM
267  S1343/0020  Glory Yohana Madundo    Anne Marie    Urambo      HKL
268  S1343/0021  Golleamina Jumanne Nkana  Anne Marie    Kibondo     HGE
269  S1343/0022  Hadija Aron Seif      Anne Marie    Masasi Girls   HKL
270  S1343/0024  Halima Suleiman Rashid   Anne Marie    Kazima      ECA
271  S1343/0027  Irene Selle Musobi     Anne Marie    Tabora Girls   HGL
272  S1343/0028  Irene Severin Meku     Anne Marie    Songea Girls   PCB
273  S1343/0029  Irene Siri Malai      Anne Marie    Ashira      EGM
274  S1343/0032  Jane Ignas Maliga      Anne Marie    Ulayasi     HGL
275  S1343/0039  Leyla Juma Zahoro      Anne Marie    Mtwara Girls   EGM
276  S1343/0041  Lydia Stephen Mkumbo    Anne Marie    Ifakara     CBG
277  S1343/0042  Magreth Tumaini Wandi    Anne Marie    Isimila     HGK
278  S1343/0043  Mariam Rashid Abdulrahman  Anne Marie    Kishoju     HGE
279  S1343/0044  Mariatully Daniel Isote   Anne Marie    Kishoju     HGE
280  S1343/0045  Martha Omary Sigalah    Anne Marie    Kazima      ECA
281  S1343/0048  Maxmiliana Prosper Siriwa  Anne Marie    Jangwani (day)  HGE
282  S1343/0050  Neema Ally Gulam      Anne Marie    Zanaki (day)   HKL
283  S1343/0051  Neema Martin Mushi     Anne Marie    Igunga      HKL
284  S1343/0057  Rehema Ezra Mukhandi    Anne Marie    Msalato     PCB
285  S1343/0058  Rhoda Benard Kinenekejo   Anne Marie    Dodoma      HGL
286  S1343/0061  Ruth Yohana Madundo     Anne Marie    Masasi Girls   HGL
287  S1343/0064  Sharifa Ismail Ally     Anne Marie    Kishoju     HGE
288  S1343/0066  Theodorah Stanley Munisi  Anne Marie    Kisimiri     HKL
289  S1343/0067  Upendo Danny Massaka    Anne Marie    Uwemba      HGK
290  S1343/0068  Upendo Gilliard Swai    Anne Marie    Mpwapwa     HKL
291  S1343/0069  Yaelilinda Hance Massawe  Anne Marie    J.j. Mungai   EGM
292  S0269/0001  Agatha R Makoi       Anwarite Girls'  Kilakala     HGL
293  S0269/0002  Aliki E Mollel       Anwarite Girls'  Tabora Girls   PCM
294  S0269/0003  Aneth D Mtenga       Anwarite Girls'  Tabora Girls   PCB


                          6
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI       SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
295  S0269/0004  Angela Alice M Swai      Anwarite Girls'  Msalato    HGL
296  S0269/0005  Annafuraha R Shirima      Anwarite Girls'  Msalato    PCB
297  S0269/0007  Anne Veneranda J Lyimo     Anwarite Girls'  Kilakala    PCM
298  S0269/0008  Anunsiata P Rubandwa      Anwarite Girls'  Masasi Girls  PGM
299  S0269/0009  Beatrice Neema K Msoma     Anwarite Girls'  Nangwa     HGE
300  S0269/0010  Bethsheba L Sakinoi      Anwarite Girls'  Ileje     PCB
301  S0269/0011  Brenda Shukuru P Laswai    Anwarite Girls'  Mwanza     PCB
302  S0269/0012  Carine Kokuhangisa S Kalokol Anwarite Girls'   Kisimiri    PCM
          a
303  S0269/0015  Catherine D Kisanga     Anwarite Girls'   Tabora Girls  PCB
304  S0269/0014  Catherine Neema E Ingosi    Anwarite Girls'  Ashira     EGM
305  S0269/0016  Comfort M Opuku        Anwarite Girls'  Bwiru Girls  HGE
306  S0269/0017  Eliaichi T Ngowi        Anwarite Girls'  Mawenzi    HGE
307  S0269/0018  Elice G Zakayo         Anwarite Girls'  Machame    CBG
308  S0269/0019  Faraja F Shao         Anwarite Girls'  Ashira     HGL
309  S0269/0020  Fatna A Said          Anwarite Girls'  Ifunda Girls  PGM
310  S0269/0021  Gemma Vanesa P Mwololo     Anwarite Girls'  Masasi Girls  PGM
311  S0269/0022  Gloria L Mrosso        Anwarite Girls'  Tabora Girls  PCB
312  S0269/0023  Glory B Mtui          Anwarite Girls'  Tabora Girls  PCM
313  S0269/0024  Grace Loveness S Luvanda    Anwarite Girls'  Songea Girls  PCB
314  S0269/0025  Happy Zawadi S Mrema      Anwarite Girls'  Kilakala    PCB
315  S0269/0026  Hilda J Njau          Anwarite Girls'  Bwiru Girls  EGM
316  S0269/0028  Iren S Assenga         Anwarite Girls'  Lugoba     HGL
317  S0269/0027  Irena Mkaziriki R Kullaya   Anwarite Girls'  Kaliua     PCB
318  S0269/0030  Irine V Mallya         Anwarite Girls'  Mawenzi    EGM
319  S0269/0031  Jackline C Ngedula       Anwarite Girls'  Ifunda Girls  PCB
320  S0269/0032  Jackline D Masukuzi      Anwarite Girls'  Kibondo    HGL
321  S0269/0033  Jackline J Matei        Anwarite Girls'  Bwiru Girls  EGM
322  S0269/0034  Janeth D Mboya         Anwarite Girls'  Ashira     EGM
323  S0269/0035  Jennifer Aikarua P Mashingia  Anwarite Girls'  Kondoa     CBG
324  S0269/0036  Joan B Njau          Anwarite Girls'  Loleza     PCB
325  S0269/0037  Josephina F Shayo       Anwarite Girls'  Msalato    PCB
326  S0269/0039  Juliana A Mang'enya      Anwarite Girls'  Tabora Girls  CBG
327  S0269/0040  Julieth Shoma C Magaya     Anwarite Girls'  Mtwara Girls  EGM
328  S0269/0041  Kareen D Meela         Anwarite Girls'  Ruvu      PCM
329  S0269/0042  Kihi A Seme          Anwarite Girls'  Ifunda Girls  PGM
330  S0269/0043  Lusila Bahati P Mauki     Anwarite Girls'  Korogwe    PCM
331  S0269/0044  Magdalena A Samba       Anwarite Girls'  Florian    CBG
332  S0269/0046  Mary J Munishi         Anwarite Girls'  Ifunda Girls  EGM
333  S0269/0047  Masele S Kaombwe        Anwarite Girls'  Masasi Girls  PGM
334  S0269/0048  Nancy P Lyimo         Anwarite Girls'  Ifunda Girls  EGM
335  S0269/0049  Naomi E Msese         Anwarite Girls'  Kilakala    PCM
336  S0269/0050  Sabrina E Mnzava        Anwarite Girls'  Nangwa     HGL
337  S0269/0051  Sebastiana F Duma       Anwarite Girls'  Songe     HGE
338  S0269/0052  Senorina Pendo J Mrema     Anwarite Girls'  Ileje     PCB
339  S0269/0053  Sophia S Woisso        Anwarite Girls'  Dr. Olsen   CBG
340  S0269/0054  Stella W Mosha         Anwarite Girls'  Bwiru Girls  CBG
341  S0269/0055  Vivian E Ngoma         Anwarite Girls'  Korogwe    PCM
342  S0269/0057  Winnie Agness D Mushi     Anwarite Girls'  Ashira     HGE
343  S2153/0001  Adraida E. Mponzi       Aquinas      Kibondo    HGK


                           7
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO       SHULE AENDAYO MASOMO
344  S2153/0003  Devota Liberatusi      Aquinas          Masasi Girls  HGL
345  S2153/0013  Mercy Makundi        Aquinas          Weruweru    PCB
346  S2153/0021  Yovina Robert        Aquinas          Masasi Girls  HGL
347  S1257/0001  Aika Dhafa         Arafah Isl. Sem.     Korogwe    CBG
348  S1257/0003  Amina H Kissiwa       Arafah Isl. Sem.     Mpwapwa    PCM
349  S1257/0044  Warda Haroun        Arafah Isl. Sem.     Bagamoyo    PCB
350  S1595/0002  Angel J Mvungi       Arch Bishop John Sepeku  Msangeni    HGL
351  S1595/0012  Irene Achieng        Arch Bishop John Sepeku  Kizwite    HGL
352  S1595/0022  Suzana Kigoye        Arch Bishop John Sepeku  Kondoa     CBG
353  S0302/0001  Agatha Herbety Chaima    Arusha          Bwiru Girls  HKL
354  S0302/0002  Agnes Willhelm Saro     Arusha          Chief Ihunyo  HGE
355  S0302/0012  Aziza Ally Ngetwa      Arusha          Longido    CBN
356  S0302/0014  Azzah Abdallah Fadhili   Arusha          Machame    HGL
357  S0302/0019  Catherine Charles Mmary   Arusha          Kondoa     PCB
358  S0302/0020  Catherine John Mgaya    Arusha          Songe     HGE
359  S0302/0021  Cecilia Chilongola Cleopa  Arusha          Mkuu      CBG
360  S0302/0024  Cleva Ben Mpete       Arusha          Natta     HGK
361  S0302/0026  Doreen Rogers Swai     Arusha          Ruvu      PCM
362  S0302/0032  Eunice Wilbard Tarimo    Arusha          Nganza     ECA
363  S0302/0034  Faraja John Kessy      Arusha          Ifunda Tech.  PGM
364  S0302/0037  Fatina Abubakari Rashidi  Arusha          Machame    CBN
365  S0302/0040  Fatuma Juma Hassan     Arusha          Arusha     HGE
366  S0302/0042  Fauziat Taru Nussura    Arusha          Babati     HKL
367  S0302/0043  Flora Philipo Mweta     Arusha          Maswa     PCM
368  S0302/0045  Gati Lother Martin     Arusha          Mpwapwa    PCM
369  S0302/0052  Halima Iddy Nkya      Arusha          Tumaini    HGK
370  S0302/0066  Jackline Julius Kadio    Arusha          Bwiru Girls  HGL
371  S0302/0079  Layufa Bilali Selemani   Arusha          Loleza     CBG
372  S0302/0082  Lilian Emanuel Olodi    Arusha          Kilakala    PCM
373  S0302/0084  Lucy Beda Soka       Arusha          Kibondo    HKL
374  S0302/0088  Lydia Obedi Laizer     Arusha          Urambo     HGK
375  S0302/0090  Magreth Joseph Kotini    Arusha          Longido    CBN
376  S0302/0096  Mariamu Charles Somanga   Arusha          Maswa     CBN
377  S0302/0100  Mirphat Mohamed Mussa    Arusha          Engutoto    HKL
378  S0302/0102  Mwajabu Swalehe Yusuph   Arusha          Loleza     PCB
379  S0302/0103  Mwasity Abdallah Mmbaga   Arusha          Maswa     PCB
380  S0302/0107  Neema Joel Lao       Arusha          Machame    CBN
381  S0302/0108  Neema Maximiliani Mushi   Arusha          Nangwa     HKL
382  S0302/0114  Renatha Dominic Myovela   Arusha          Isimila    HGK
383  S0302/0115  Rhoda Loy Noah       Arusha          Machame    CBN
384  S0302/0118  Rose Joseph Mollel     Arusha          Tarakea    PCB
385  S0302/0121  Salma Hashim Msechu     Arusha          Ifunda Girls  PGM
386  S0302/0122  Samira Jumanne Mohamed   Arusha          Dr. Olsen   PCB
387  S0302/0128  Sweetness Mathew Kipuyo   Arusha          Songe     HGL
388  S0302/0134  Vainess Solomon Laizer   Arusha          Maswa     PCB
389  S0302/0137  Wema Simon Panga      Arusha          Maswa     CBN
390  S0302/0138  Winnie Justin James     Arusha          Mringa     ECA
391  S0302/0140  Yacinta Ngulukulu Ngororo  Arusha          Ifunda Girls  PGM
392  S0302/0143  Zainab Abdallah Rashid   Arusha          Arusha     EGM


                         8
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI   SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
393  S0302/0144  Zainab Abdallah Salim  Arusha         Machame     CBN
394  S0302/0147  Zawadi Virgily John   Arusha         Korogwe     PCB
395  S0302/0148  Zulfa Hamisi Juma    Arusha         Bwiru Girls   HKL
396  S0302/0149  Zulpha Issah Rajabu   Arusha         Kisimiri    HKL
397  S0781/0003  Aisha S Seleman     Arusha Day       Bwiru Girls   PCB
398  S0781/0004  Amina A Hasan      Arusha Day       Tambaza (day)  PCM
399  S0781/0005  Amina A Shayo      Arusha Day       Engutoto    HKL
400  S0781/0006  Amina K Msafiri     Arusha Day       Machame     CBN
401  S0781/0007  Amina S Yusufu     Arusha Day       Mawenzi     EGM
402  S0781/0009  Anna M John       Arusha Day       Natta      HKL
403  S0781/0027  Doren M Lucas      Arusha Day       Ifunda Girls  PGM
404  S0781/0036  Ester E Naumu      Arusha Day       Bwiru Girls   EGM
405  S0781/0037  Ester I Rweikiza    Arusha Day       Bwiru Girls   EGM
406  S0781/0043  Faudhia S Maulid    Arusha Day       Longido     CBN
407  S0781/0048  Glory M Jordan     Arusha Day       Dareda     CBG
408  S0781/0049  Glory M Pascal     Arusha Day       Dr. Olsen    PCB
409  S0781/0056  Happy U Ignas      Arusha Day       Dr. Olsen    CBG
410  S0781/0061  Immaculata B Mwanja   Arusha Day       Nangwa     HGL
411  S0781/0066  Jackline E Exaudy    Arusha Day       Bwiru Girls   CBG
412  S0781/0072  Janeth L Patrice    Arusha Day       Mpanda     EGM
413  S0781/0073  Janeth M Justice    Arusha Day       Nangwa     HKL
414  S0781/0092  Leyla S Khalifa     Arusha Day       Natta      HGL
415  S0781/0110  Mwajuma I Yahayah    Arusha Day       Bwiru Girls   EGM
416  S0781/0126  Rahma J Mohamed     Arusha Day       Dr. Olsen    PCB
417  S0781/0129  Ritha R Lasway     Arusha Day       Chief Ihunyo  HKL
418  S0781/0133  Sackry N Makune     Arusha Day       Ifunda Girls  PGM
419  S0781/0139  Salome M Lucas     Arusha Day       Maswa      PCB
420  S0781/0140  Sarah A Mbasha     Arusha Day       Machame     CBN
421  S0781/0141  Sarah P Philemon    Arusha Day       Zanaki (day)  KLF
422  S0781/0143  Saumu M Abeid      Arusha Day       Machame     CBN
423  S0781/0144  Sekunda K Joseph    Arusha Day       Nganza     EGM
424  S0781/0153  Swabaha M Yahaya    Arusha Day       Songe      HGL
425  S0781/0156  Veronica N Justine   Arusha Day       Machame     HKL
426  S1178/0002  Ashura Khamis Mussa   Arusha Modern     Babati     HGL
427  S1178/0007  Salma Hamad       Arusha Modern     Arusha     HGE
428  S1178/0008  Shazmina Said Masoud  Arusha Modern     Mringa     EGM
429  S1178/0009  Suzzy Willy Mally    Arusha Modern     Nganza     ECA
430  S1519/0004  Elizabeth C Mwita    Arusha Sos Hermann Gmei Florian    CBG
                      ner
431  S1519/0013  Sandralina A Mollel   Arusha Sos Hermann Gmei Weruweru    ECA
                      ner
432  S0201/0001  Adela J Mwakyoma    Ashira         Makambako   HGE
433  S0201/0003  Aida H Mzee       Ashira         Weruweru    HGK
434  S0201/0007  Anastazia T Felix    Ashira         Ruvu      PCM
435  S0201/0011  Angelina E Wayotile   Ashira         Ifunda Tech.  CBG
436  S0201/0017  Baswira I Mwasha    Ashira         Nangwa     HGE
437  S0201/0018  Beatha Joseph      Ashira         Loleza     CBG
438  S0201/0021  Charlene P Meivukie   Ashira         Dr. Olsen    PCB
439  S0201/0023  Christina Boneventura  Ashira         Chief Ihunyo  HGE
440  S0201/0022  Christina B Ndondole  Ashira         Londoni     EGM
441  S0201/0025  Debora T Wilbard    Ashira         Mwika      EGM


                       9
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
442  S0201/0033  Ester C Kessy      Ashira     Ashira     HGE
443  S0201/0035  Ester L Proches     Ashira     Kazima     EGM
444  S0201/0036  Esther F Msuya      Ashira     Dodoma     EGM
445  S0201/0041  Fatina Y Chadali     Ashira     J.j. Mungai  HGE
446  S0201/0046  Glory R Mbwambo     Ashira     Mkuu      HGL
447  S0201/0047  Grace G Mshomi      Ashira     Mawenzi    HGL
448  S0201/0050  Hafsa M Bwanakheri    Ashira     Morogoro    HGE
449  S0201/0052  Hanifa J Kassa      Ashira     Mtwara Girls  HGE
450  S0201/0056  Irene S Mtenga      Ashira     Ulayasi    HGL
451  S0201/0057  Jackline A Massawe    Ashira     Msalato    HGL
452  S0201/0058  Jenifa F Kimaro     Ashira     Mkuu      EGM
453  S0201/0061  Josephener J Harmao   Ashira     Weruweru    PCB
454  S0201/0066  Lilian G Simon      Ashira     Nangwa     HGE
455  S0201/0068  Lilian P Chang'a     Ashira     Dodoma     PCB
456  S0201/0069  Lilian P Msoma      Ashira     Msangeni    HGL
457  S0201/0070  Loveness B Mbuya     Ashira     Ashira     EGM
458  S0201/0071  Loveness N Kaale     Ashira     Machame    EGM
459  S0201/0072  Lucia M Clemence     Ashira     Ifunda Girls  EGM
460  S0201/0073  Margreth J Kissima    Ashira     Lugoba     PCM
461  S0201/0074  Mariam R Mlekwa     Ashira     Nangwa     HGE
462  S0201/0079  Martha Patrick      Ashira     Dodoma     PCB
463  S0201/0082  Mary Paschal       Ashira     Masasi Girls  PGM
464  S0201/0083  Melody T Tubirole    Ashira     Nangwa     HGL
465  S0201/0087  Mwanaisha D Juma     Ashira     Mawenzi    HKL
466  S0201/0090  Nancy Eliezer      Ashira     Nyakahura   HKL
467  S0201/0092  Napendaeli W Nyarila   Ashira     Babati     HGL
468  S0201/0097  Nuru H Mohamed      Ashira     Weruweru    PCB
469  S0201/0098  Orestha S Mgaya     Ashira     Lugoba     PCB
470  S0201/0099  Pendo K Nderingo     Ashira     Songe     HGL
471  S0201/0102  Prisca D Mjema      Ashira     Mawenzi    EGM
472  S0201/0103  Prisca F Mshana     Ashira     Kazima     EGM
473  S0201/0104  Prisila M Emilian    Ashira     Ruvu      PCM
474  S0201/0108  Rehema S Shaban     Ashira     Kibondo    HGL
475  S0201/0110  Rosesia R Mashayo    Ashira     Korogwe    CBG
476  S0201/0111  Salimina T John     Ashira     Bagamoyo    EGM
477  S0201/0112  Sara T Richard      Ashira     Lugoba     PCM
478  S0201/0113  Selina F Otieno     Ashira     Dakawa     HGL
479  S0201/0118  Tryness Mgimwa      Ashira     Ileje     PCM
480  S0201/0122  Winnie M Mponzi     Ashira     Kilakala    HGL
481  S0293/0002  Doreen Keneth Haji    Athena     Londoni    EGM
482  S0293/0003  Gaudensia Edwin Nkwera  Athena     Kilakala    HGL
483  S0293/0008  Melita John Kanafunzi  Athena     Loleza     PCB
484  S1037/0004  Anna Joseph Micheal   Aya       Ruvu      PCB
485  S1037/0030  Pamela George Mhede   Aya       Wdmi      CIV
486  S1037/0031  Rosemary Leonard Mnyawami Aya      Ifunda Girls  PCB
487  S1985/0010  Donatha J Hhera     Ayalagaya    Mkuu      EGM
488  S1985/0028  Hildagarda E Simon    Ayalagaya    Kondoa     HKL
489  S1985/0050  Martha C Munisi     Ayalagaya    Dareda     CBG
490  S1985/0063  Renalda P Hhari     Ayalagaya    Ifakara    CBA


                        10
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO       SHULE AENDAYO MASOMO
491  S2327/0016  Beatrice Benjamini Mbago   Azimio          Urambo     HGL
492  S2327/0030  Elipendo Julius Lyanga    Azimio          Bwiru Girls  CBG
493  S2327/0169  Upendo Lameck Noel      Azimio          Urambo     HGL
494  S3500/0012  Bello A Mwegole        B. Hillhorst       Iringa Girls  CBG
495  S3500/0013  Betha P Kwiranga       B. Hillhorst       Iringa Girls  EGM
496  S3500/0034  Milka A Manyasi        B. Hillhorst       Korogwe    PCM
497  S3500/0035  Miriam D Maziku        B. Hillhorst       Kibondo    HGK
498  S3500/0038  Summa G Mwakyembe       B. Hillhorst       Ruvu      PCB
499  S3500/0044  Zena M Mjema         B. Hillhorst       Lusanga    HKL
500  S1009/0003  Amina M Salimu        Babati Day        Chief Ihunyo  HGE
501  S1009/0013  Christina H Amos       Babati Day        Ashira     HGE
502  S1009/0015  Diana N Mlilo         Babati Day        Mkuu      HGE
503  S1009/0025  Hafsa S Haji         Babati Day        Bagamoyo    HGE
504  S1009/0049  Neema H Tuwa         Babati Day        Kondoa     CBG
505  S1009/0055  Prisca E Onzah        Babati Day        Engutoto    HGL
506  S1009/0058  Sajra J Ibuva         Babati Day        Ashira     HGE
507  S1425/0029  Ruth Magashi Abel       Badugu          Jikomboe    HGL
508  S3706/0005  Asha B Idd          Bagara Sc         Machame    CBG
509  S3706/0021  Jamila M Issa         Bagara Sc         Nangwa     HGL
510  S3706/0057  Sesilia D Wambi        Bagara Sc         Nangwa     HGL
511  S3706/0060  Theresia R Gadiye       Bagara Sc         Longido    HKL
512  S1441/0006  Ester Nicholaus Kayombo    Bakili Muluzi       Lusanga    CBG
513  S1441/0013  Imaculata Chrispine Nyenyemb Bakili Muluzi       Tabora Girls  PCM
          e
514  S1441/0014  Janeth Abel Katundu     Bakili Muluzi       Loleza     HKL
515  S1441/0020  Laila Kheri Msangi      Bakili Muluzi       Malagarasi   HKL
516  S1441/0026  Sarah Lawrence Mbesele    Bakili Muluzi       Ifunda Girls  PCB
517  S0625/0001  Agness John Ginonay      Balangdalalu       Dareda     HKL
518  S0625/0005  Gilda Given Silayo      Balangdalalu       Igunga     HGK
519  S0625/0008  Kulwa Simon Sendama      Balangdalalu       Maswa     PCM
520  S0625/0022  Rehema Batholomayo Sulle   Balangdalalu       Machame    CBG
521  S0625/0025  Rose Zakaria Paulo      Balangdalalu       Machame    HKL
522  S0625/0027  Selina Lorry Elias      Balangdalalu       Florian    CBG
523  S0625/0031  Zaituni Bakari Qolly     Balangdalalu       Ashira     HGE
524  S1433/0005  Greselda Shirima       Balili          Mwanza     HKL
525  S1165/0009  Eddaely R Paula        Bangala Lutheran Jnr. Sem. Lugoba    HGL
526  S1236/0007  Caroline Andrea        Bangata          Chief Ihunyo  HGK
527  S1236/0094  Subira Dauson         Bangata          Machame    HGL
528  S1599/0001  Adelaide B Jachi       Baobab          Mbeya     PCM
529  S1599/0002  Agustina S Kitoro       Baobab          Masasi Girls  PGM
530  S1599/0003  Ainekisha E Arubini      Baobab          Bwiru Girls  PCB
531  S1599/0004  Aisha M Mpini         Baobab          Kondoa     PCB
532  S1599/0005  Alphoncener P Lucas      Baobab          Kazima     ECA
533  S1599/0006  Amina H Makuka        Baobab          Weruweru    ECA
534  S1599/0007  Angela E Ngoda        Baobab          Igowole    HGL
535  S1599/0008  Anna J Alladin        Baobab          Kondoa     CBG
536  S1599/0011  Asha K Kapombe        Baobab          Ifakara    PCB
537  S1599/0012  Asher S Kambi         Baobab          Kizwite    HGL
538  S1599/0013  Asiath A Mzamiru       Baobab          Nangwa     HGE
539  S1599/0014  Asma I Mkwata         Baobab          Mtwara Girls  EGM


                           11
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI   SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
540  S1599/0015  Asumpta G Ngallaba   Baobab     Mpwapwa      PCM
541  S1599/0016  Aurelia G Mwambalaswa  Baobab     Machame      CBG
542  S1599/0017  Ayda K Senga      Baobab     Zanaki (day)    EGM
543  S1599/0020  Beatrice Uronu     Baobab     Chang'ombe (day)  HGL
544  S1599/0019  Beatrice R Kimaro    Baobab     Usongwe      EGM
545  S1599/0022  Betrida J Rugila    Baobab     Weruweru      ECA
546  S1599/0024  Catherine Chuwa     Baobab     Maswa       HGE
547  S1599/0028  Costancia J Nchimbi   Baobab     Mringa       HGE
548  S1599/0029  Dagny L Mwemezi     Baobab     Jangwani (day)   EGM
549  S1599/0030  Dinu H Kilongo     Baobab     Lusanga      CBG
550  S1599/0031  Dorice Bernad      Baobab     Kifaru       HGK
551  S1599/0034  Elina G Mushi      Baobab     Mtwara Girls    HGL
552  S1599/0035  Elvina M Wilfred    Baobab     Mkugwa       HGL
553  S1599/0036  Eva D Bubelwa      Baobab     Songea Girls    PCB
554  S1599/0037  Faith W Mponzi     Baobab     Jangwani (day)   EGM
555  S1599/0040  Fatuma K Mohamed    Baobab     Masasi Girls    PGM
556  S1599/0043  Hajra Zahora      Baobab     Masasi Girls    HGL
557  S1599/0045  Hamida R Kihiyo     Baobab     Jangwani (day)   HGE
558  S1599/0046  Hanifa S Mbasha     Baobab     Kibondo      HGK
559  S1599/0048  Happiness D Kivuyo   Baobab     Ileje       PCM
560  S1599/0052  Hellen L Mzuka     Baobab     Kaliua       PCB
561  S1599/0053  Helmina A Mapunda    Baobab     Jikomboe      HKL
562  S1599/0055  Hilder E Mushi     Baobab     Lusanga      CBG
563  S1599/0056  Hope K Kilimbe     Baobab     Kifaru       HGE
564  S1599/0058  Huruma J Kalagho    Baobab     Lugalo       CBG
565  S1599/0059  Husna A Aziz      Baobab     Machame      CBG
566  S1599/0060  Husna H Juma      Baobab     Malagarasi     HKL
567  S1599/0061  Irene A Florian     Baobab     Vwawa       HGL
568  S1599/0063  Irene G Luande     Baobab     Weruweru      ECA
569  S1599/0066  Janeth C Mbelwa     Baobab     Weruweru      ECA
570  S1599/0067  Jazilah N Nkya     Baobab     Songea Girls    EGM
571  S1599/0068  Jema E Mwaifigile    Baobab     Songea Girls    EGM
572  S1599/0070  Judith E Temu      Baobab     Kazima       ECA
573  S1599/0071  Kaneni N Mushi     Baobab     Lugoba       PCB
574  S1599/0072  Khadija B Ally     Baobab     Tarakea      PCM
575  S1599/0073  Khadija N Mbekenga   Baobab     Msalato      PCM
576  S1599/0074  Khadija O Kitwana    Baobab     Ulayasi      HGL
577  S1599/0075  Khadija S Luwongo    Baobab     Mtwara Girls    HKL
578  S1599/0076  Leticia C Kiabo     Baobab     Mtwara Girls    HGE
579  S1599/0078  Linda J Mlatie     Baobab     Lugalo       HGL
580  S1599/0079  Lisa G Mollel      Baobab     Lukole       HGE
581  S1599/0080  Lovelet W Lwakatare   Baobab     Jangwani (day)   HGE
582  S1599/0082  Magreth R John     Baobab     Songe       HKL
583  S1599/0083  Maria S Masolwa     Baobab     Mwendakulima    HGL
584  S1599/0084  Maria S Mbeleka     Baobab     Lugalo       HGL
585  S1599/0085  Martha M Kadinda    Baobab     Mtwara Girls    HGE
586  S1599/0087  Maureen P Mgawanyi   Baobab     Mtwara Girls    HGE
587  S1599/0089  Mogellah J Panga    Baobab     Tabora Girls    CBG
588  S1599/0090  Mwamvita Kalingonji   Baobab     Masasi Girls    HKL


                       12
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI  SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
589  S1599/0091  Mwanaidi H Mwale   Baobab        Ifunda Tech.    CBG
590  S1599/0093  Nancy A Pallangyo   Baobab        J.j. Mungai    HGL
591  S1599/0094  Nancy J Kifay     Baobab        Mkugwa       HKL
592  S1599/0095  Nancy P Kihwele    Baobab        Mwendakulima    HGL
593  S1599/0101  Noela D Mataro    Baobab        Lugoba       PCM
594  S1599/0102  Norah B Ngatunga   Baobab        Weruweru      ECA
595  S1599/0103  Patricia K Mashiku  Baobab        Jikomboe      HKL
596  S1599/0104  Peace R Magere    Baobab        Mringa       ECA
597  S1599/0105  Petrina P Bunzari   Baobab        Makambako     HKL
598  S1599/0106  Queen J Mwita     Baobab        Weruweru      ECA
599  S1599/0107  Rachel M Lukando   Baobab        Mtwara Girls    HGE
600  S1599/0108  Rahel E Gibai     Baobab        Bwiru Girls    CBG
601  S1599/0109  Rahma B Majaliwa   Baobab        Kondoa       PCB
602  S1599/0110  Rahma K Magina    Baobab        Songea Girls    PCB
603  S1599/0111  Rahma M Shemndolwa  Baobab        Jangwani (day)   EGM
604  S1599/0113  Rispar C Yamo     Baobab        Lugoba       PCM
605  S1599/0114  Rose J Maganga    Baobab        Mtwara Girls    HKL
606  S1599/0115  Rosemary A Luhanga  Baobab        Lukole       HGE
607  S1599/0116  Rosemary J Assenga  Baobab        Kondoa       CBG
608  S1599/0117  Ruqaiya B Shaaban   Baobab        Bwiru Girls    CBG
609  S1599/0120  Safia S Salum     Baobab        Kazima       ECA
610  S1599/0121  Salma Abdallah    Baobab        Mkugwa       HKL
611  S1599/0124  Sarah O Bakari    Baobab        Muheza       CBG
612  S1599/0126  Sharifa M Mchanga   Baobab        Isimila      HGK
613  S1599/0127  Sophia H Mvungi    Baobab        Morogoro      HGL
614  S1599/0129  Sophia M Mussa    Baobab        Ifakara      PCM
615  S1599/0130  Sylivia S Shoo    Baobab        Chang'ombe (day)  HGL
616  S1599/0131  Tabitha J Kamhabwa  Baobab        Ulayasi      HGL
617  S1599/0133  Tumaini G Kasembe   Baobab        Usangi Day     EGM
618  S1599/0135  Vanessa A Nanjundu  Baobab        Ifunda Girls    EGM
619  S1599/0136  Vanessa J Mwacha   Baobab        Nganza       ECA
620  S1599/0138  Violeth G Mumba    Baobab        Dodoma       EGM
621  S1599/0139  Wardat S Khamis    Baobab        Maposeni      HGL
622  S1599/0143  Zaina R Mmbaga    Baobab        Mtwara Girls    EGM
623  S1599/0142  Zainabu M Kaita    Baobab        Songea Girls    CBG
624  S1599/0144  Zawadi M Yusuph    Baobab        Maswa       HGE
625  S1599/0145  Zuena I Kimanta    Baobab        Maposeni      HGL
626  S1818/0049  Irene A Mbawala    Baraa        Kaliua       PCM
627  S1818/0054  Jackline R Lema    Baraa        Urambo       HGK
628  S1818/0088  Nancy R Kasambala   Baraa        Ruvu        CBG
629  S1818/0090  Nassra I Ngunyali   Baraa        Kondoa       PCB
630  S1818/0108  Salome E Naftal    Baraa        Tinde       CBG
631  S1818/0115  Tecla J Kessy     Baraa        Babati       HKL
632  S3221/0028  Faith Phillipo    Barabara Ya Mwinyi  Urambo       HKL
633  S3221/0050  Mariam Salum     Barabara Ya Mwinyi  Lusanga      CBG
634  S3221/0086  Subira Ismail     Barabara Ya Mwinyi  Kazima       ECA
635  S2914/0018  Rahma Abdirahman   Baray        Machame      HGL
636  S0264/0001  Adelina G Kamugisha  Barbro-johansson   Mtwara Girls    EGM
637  S0264/0002  Alicia W Kahumuza   Barbro-johansson   Kilakala      PCB


                      13
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
638  S0264/0004  Amina S Makunganya    Barbro-johansson  Weruweru    ECA
639  S0264/0005  Anisia H Oscar      Barbro-johansson  Ifunda Girls  EGM
640  S0264/0006  Apaikunda A Minja     Barbro-johansson  Ifakara    PCB
641  S0264/0007  Ashura R Matimu      Barbro-johansson  J.j. Mungai  EGM
642  S0264/0008  Atugonza K Kaino     Barbro-johansson  Lugoba     HGL
643  S0264/0009  Beatrice L Roman     Barbro-johansson  Weruweru    ECA
644  S0264/0010  Beatrice T Bukwimba    Barbro-johansson  Ifakara    PCB
645  S0264/0011  Catherine T Bugingo    Barbro-johansson  Weruweru    ECA
646  S0264/0012  Cecilia J Nyabakari    Barbro-johansson  Weruweru    PCB
647  S0264/0013  Charlotte A Nanyaro    Barbro-johansson  Tabora Girls  CBG
648  S0264/0014  Dainess M Alfred     Barbro-johansson  Ifunda Girls  PCM
649  S0264/0015  Devotha C Mudogo     Barbro-johansson  Kilakala    CBG
650  S0264/0016  Dharau S Hemedi      Barbro-johansson  Dakawa     HKL
651  S0264/0017  Dorah J Mollel      Barbro-johansson  Tabora Girls  CBG
652  S0264/0018  Doreen M Alfred      Barbro-johansson  Weruweru    ECA
653  S0264/0019  Dorice R Bagenda     Barbro-johansson  Zanaki (day)  EGM
654  S0264/0020  Elivia K Birusya     Barbro-johansson  Nganza     EGM
655  S0264/0021  Elizabeth E Fabian    Barbro-johansson  Tumaini    HGL
656  S0264/0022  Esther G Mwigune     Barbro-johansson  Mtwara Girls  EGM
657  S0264/0023  Getruda W Mmota      Barbro-johansson  Weruweru    ECA
658  S0264/0024  Given M Chimagai     Barbro-johansson  Weruweru    ECA
659  S0264/0025  Gladys A Jimwaga     Barbro-johansson  Mkolani    PCB
660  S0264/0026  Gloria A Lupala      Barbro-johansson  Zanaki (day)  EGM
661  S0264/0027  Grace C Lekule      Barbro-johansson  Mringa     HGE
662  S0264/0028  Hadija L Mrisho      Barbro-johansson  Usangi Day   EGM
663  S0264/0029  Hafsa H Rashid      Barbro-johansson  Weruweru    ECA
664  S0264/0030  Haisa K Rumanyika     Barbro-johansson  Tarakea    PCM
665  S0264/0031  Hajirath A Mapembe    Barbro-johansson  Lugalo     PCB
666  S0264/0032  Hamenya D Ndayeza     Barbro-johansson  Mawenzi    HGE
667  S0264/0033  Henrietta B Henry     Barbro-johansson  Mawenzi    HGE
668  S0264/0035  Irene R Kajumulo     Barbro-johansson  Mtwara Girls  CBG
669  S0264/0036  Irene S Binagi      Barbro-johansson  Weruweru    ECA
670  S0264/0037  Jackline H Lauwo     Barbro-johansson  Usangi Day   EGM
671  S0264/0038  Janeth K Lujara      Barbro-johansson  Mkugwa     HGL
672  S0264/0039  Jaspina Jasper Baganda  Barbro-johansson  Makambako   HKL
673  S0264/0040  Josephine Joel Kyomo   Barbro-johansson  Tabora Girls  HGL
674  S0264/0041  Joyce G Mtega       Barbro-johansson  Mtwara Girls  EGM
675  S0264/0042  Joyce J Bayona      Barbro-johansson  Mtwara Girls  EGM
676  S0264/0043  Judith-angela Y Mchomvu  Barbro-johansson  Masasi Girls  PGM
677  S0264/0044  Juliana M Nshalla     Barbro-johansson  Masasi Girls  HGL
678  S0264/0045  Lilian M Ngweta      Barbro-johansson  Kisimiri    PCM
679  S0264/0046  Lilian R Bilakwata    Barbro-johansson  Songe     HGL
680  S0264/0048  Lisa A Kato        Barbro-johansson  Ifunda Girls  PCB
681  S0264/0050  Marcelina C Joseph    Barbro-johansson  Tabora Girls  PCM
682  S0264/0051  Maria S Yohana      Barbro-johansson  Nganza     ECA
683  S0264/0052  Mary E Msigala      Barbro-johansson  Weruweru    ECA
684  S0264/0053  Mbuke K Elisha      Barbro-johansson  Chief Ihunyo  HGL
685  S0264/0054  Miriam K Augustino    Barbro-johansson  Dakawa     HKL
686  S0264/0055  Naima K Abdul       Barbro-johansson  Tabora Girls  PCM


                        14
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
687  S0264/0056  Nancy J Shumbusho      Barbro-johansson     Dakawa       HKL
688  S0264/0057  Nancy T Shayo        Barbro-johansson     Usangi Day     HGE
689  S0264/0058  Nitike M Dickson       Barbro-johansson     Ifunda Girls    PCM
690  S0264/0059  Noela T Mfikwa        Barbro-johansson     Weruweru      EGM
691  S0264/0060  Nyambura J Makuru      Barbro-johansson     Songea Girls    PCB
692  S0264/0061  Paschalia T Nsato      Barbro-johansson     Masasi Girls    PGM
693  S0264/0062  Pelicia P Musigula      Barbro-johansson     Mtwara Tech.    PCM
694  S0264/0063  Proscovia A Mulokozi     Barbro-johansson     Nganza       ECA
695  S0264/0064  Rahel L Joseph        Barbro-johansson     Mpwapwa      PCM
696  S0264/0065  Rahma A Gulam Hussen     Barbro-johansson     Arusha       HGE
697  S0264/0066  Rosemary M Sajilo      Barbro-johansson     Ifunda Girls    PCM
698  S0264/0067  Sarah P Pima         Barbro-johansson     Masasi Girls    PGM
699  S0264/0068  Seko G Kiwamba        Barbro-johansson     Kazima       ECA
700  S0264/0069  Sheria A Abdallah      Barbro-johansson     Masasi Girls    HKL
701  S0264/0070  Tawajud K Lwenduru      Barbro-johansson     Dakawa       HGL
702  S0264/0071  Tumsimiseki J Balami     Barbro-johansson     Mtwara Girls    EGM
703  S0264/0072  Tunu E Pallangyo       Barbro-johansson     Weruweru      EGM
704  S0264/0073  Vanessa C Benne       Barbro-johansson     Ifunda Girls    PCB
705  S0264/0074  Violeth F Muganda      Barbro-johansson     Tabora Girls    PCM
706  S0264/0075  Witness R Anessius      Barbro-johansson     Weruweru      ECA
707  S3575/0030  Joyce P Jacob        Bargish         Dareda       CBG
708  S3575/0041  Mary D Lulu         Bargish         Bwiru Girls    EGM
709  S3575/0043  Mary H Migire        Bargish         Machame      EGM
710  S3575/0054  Paskalina J Panga      Bargish         Machame      CBA
711  S0712/0029  Lusia Peter         Bariadi         Sumve       HKL
712  S2876/0014  Hawa C Magori        Baruti          Machame      CBG
713  S3568/0003  Angela C Tsuhhay       Bashay          Dr. Olsen     CBG
714  S0933/0029  Fausta Bura Duuma      Bashnet         Tumaini      HGE
715  S0933/0033  Gudfrida Salustian Leonard  Bashnet         Machame      CBA
716  S0933/0065  Paulina Paulo Sanka     Bashnet         Igunga       HGK
717  S0933/0066  Pendaeli Ibrahim Dahaye   Bashnet         Nangwa       HGL
718  S3518/0012  Hadija M Ifigwa       Bassotu         Machame      CBG
719  S1757/0001  Agnes Wilson Mwita      Bendel Memorial     Kondoa       HGL
720  S0960/0007  Amina Abdul         Benjamin William Mkapa  Chief Ihunyo    HGE
721  S0960/0014  Angela Simtengu       Benjamin William Mkapa  Sumve       HGE
722  S0960/0015  Anna Churi          Benjamin William Mkapa  Londoni      EGM
723  S0960/0017  Asha Juma          Benjamin William Mkapa  Nganza       ECA
724  S0960/0022  Atupakisye Kasyelekene    Benjamin William Mkapa  Mtwara Girls    EGM
725  S0960/0028  Catherine Edward       Benjamin William Mkapa  Chief Ihunyo    HGE
726  S0960/0031  Conjesta Benjamin      Benjamin William Mkapa  Chang'ombe (day)  HGL
727  S0960/0033  Denisa Merick        Benjamin William Mkapa  Mtwara Girls    HGE
728  S0960/0038  Elina Kaoneka        Benjamin William Mkapa  Weruweru      HGE
729  S0960/0047  Eva Moses          Benjamin William Mkapa  Mtwara Tech.    PCM
730  S0960/0050  Fatuma Mavura        Benjamin William Mkapa  Loleza       PCM
731  S0960/0054  Gloria ` Kowero       Benjamin William Mkapa  Maswa       HGE
732  S0960/0060  Hajira Khalid        Benjamin William Mkapa  Kazima       ECA
733  S0960/0075  Irene Sama          Benjamin William Mkapa  Dakawa       HKL
734  S0960/0077  Irene Timoth         Benjamin William Mkapa  Kifaru       EGM
735  S0960/0082  Janeth Peter         Benjamin William Mkapa  Weruweru      HGK


                          15
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
736  S0960/0089  Kibibi Jumbe       Benjamin William Mkapa  Songea Girls   EGM
737  S0960/0091  Kubra Yusuph       Benjamin William Mkapa  Songea Girls   EGM
738  S0960/0093  Laila Peter        Benjamin William Mkapa  Ruvu       PCB
739  S0960/0099  Lilian Komba       Benjamin William Mkapa  J.j. Mungai   HGL
740  S0960/0108  Maria Kunyanja      Benjamin William Mkapa  Songea Girls   EGM
741  S0960/0113  Mariam Mtangi       Benjamin William Mkapa  Ashira      EGM
742  S0960/0116  Mary Matiko        Benjamin William Mkapa  Ifunda Girls   PGM
743  S0960/0130  Mwanaidi Juma       Benjamin William Mkapa  Lugoba      PCB
744  S0960/0137  Natasha Singano      Benjamin William Mkapa  Kifaru      HGE
745  S0960/0139  Nitham Hashim       Benjamin William Mkapa  Machame     EGM
746  S0960/0144  Rahma Suleiman      Benjamin William Mkapa  Ifakara     PCM
747  S0960/0150  Rose Paul         Benjamin William Mkapa  Masasi Girls   PGM
748  S0960/0162  Sara Nyongole       Benjamin William Mkapa  Kishoju     EGM
749  S0960/0173  Stellah Sylvester     Benjamin William Mkapa  Machame     CBN
750  S0960/0176  Suzan Mahimbo       Benjamin William Mkapa  Lugalo      PCB
751  S0960/0182  Winnie Uronu       Benjamin William Mkapa  Jangwani (day)  HGE
752  S0960/0187  Zubeda Jumbe       Benjamin William Mkapa  Nangwanda    HKL
753  S1718/0013  Pendo Jastin Chipwaza   Berege          Lugalo      CBG
754  S3661/0007  Anney Joe Yamungu     Beroya          Namabengo    HGL
755  S3661/0015  Devotha Rehema Nyimbi   Beroya          Lugalo      CBG
756  S3661/0016  Dhanifa Maleo Tumaini   Beroya          Londoni     EGM
757  S0268/0001  Alesi H Kafuka      Bethelsabs Girls     Ifunda Girls   PCM
758  S0268/0002  Aneth B Ngonyani     Bethelsabs Girls     Masasi Girls   PGM
759  S0268/0003  Anita J Kabialo      Bethelsabs Girls     Ashira      EGM
760  S0268/0004  Anneth R Kulyakwave    Bethelsabs Girls     Loleza      PCB
761  S0268/0005  Aprina K Leshoo      Bethelsabs Girls     Lusanga     PCB
762  S0268/0006  Avengelista S Namwewera  Bethelsabs Girls     Kizwite     CBG
763  S0268/0007  Bernadetha G Mosha    Bethelsabs Girls     Kilakala     PCM
764  S0268/0008  Bertha J Fokas      Bethelsabs Girls     Masasi Girls   PGM
765  S0268/0009  Catherine Julius     Bethelsabs Girls     Mringa      EGM
766  S0268/0010  Clara T Ndeko       Bethelsabs Girls     Songea Girls   PCB
767  S0268/0011  Concepta E Kitalika    Bethelsabs Girls     Lugoba      PCB
768  S0268/0012  Daines J. Dembe      Bethelsabs Girls     Mringa      EGM
769  S0268/0013  Dorice M Mgina      Bethelsabs Girls     Msalato     PCM
770  S0268/0014  Eleneda T Longo      Bethelsabs Girls     Kisimiri     PCM
771  S0268/0015  Emmiliana E Mjenda    Bethelsabs Girls     Igowole     HGL
772  S0268/0016  Erica E Kilumbi      Bethelsabs Girls     Masasi Girls   PGM
773  S0268/0017  Ester Moses        Bethelsabs Girls     Uwemba      HKL
774  S0268/0018  Garasia Banzi       Bethelsabs Girls     Masasi Girls   PGM
775  S0268/0019  Gloria Audax       Bethelsabs Girls     Ulayasi     PCB
776  S0268/0020  Hekima Ng'ala       Bethelsabs Girls     Igowole     HGL
777  S0268/0021  Helena T Nyato      Bethelsabs Girls     Kisimiri     PCM
778  S0268/0022  Irene Msemembo      Bethelsabs Girls     Ruvu       PCB
779  S0268/0024  Margreth Mgaya      Bethelsabs Girls     Songea Girls   PCB
780  S0268/0025  Mariatumaini V Lawa    Bethelsabs Girls     Ruvu       PCB
781  S0268/0026  Mercy L Mbungulu     Bethelsabs Girls     Msalato     PCB
782  S0268/0027  Ndadaa Chanzi       Bethelsabs Girls     Lugoba      PCB
783  S0268/0028  Neema N Mlowe       Bethelsabs Girls     Loleza      PCB
784  S0268/0029  Reinfrida Lawa      Bethelsabs Girls     Kilakala     PCM


                        16
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
785  S0268/0030  Restituta C Ndumbaro    Bethelsabs Girls   Msalato     HGL
786  S0268/0031  Rosemary M Mlyapatali    Bethelsabs Girls   Kifaru     EGM
787  S0268/0032  Salome S Akile       Bethelsabs Girls   Isimila     HGL
788  S0268/0033  Suzana B Njau        Bethelsabs Girls   Kilakala    PCB
789  S0268/0034  Teresifa B Ilomo      Bethelsabs Girls   J.j. Mungai   HGL
790  S0268/0035  Thelesia Chiligati     Bethelsabs Girls   Tukuyu     EGM
791  S0268/0036  Veneranda Z Mushi      Bethelsabs Girls   Ileje      PCM
792  S0268/0037  Wema Yohakim        Bethelsabs Girls   Msalato     PCB
793  S2025/0020  Josina Jason        Bethsaida      Songe      HKL
794  S2025/0023  Neema Patrick        Bethsaida      Mwamashimba   HGL
795  S2025/0026  Suniva Damas        Bethsaida      Ashira     EGM
796  S2025/0028  Venancia Sanga       Bethsaida      Ashira     EGM
797  S2956/0007  Asia Njalikai        Biashara Bariadi   Kishoju     EGM
798  S2956/0031  Julieth Kabaitilaki     Biashara Bariadi   Maswa      HGE
799  S2956/0053  Millo Malando        Biashara Bariadi   Mwendakulima  HGK
800  S0210/0013  Diana D Msakamba      Bigwa Sisters Sem.  Bwiru Girls   EGM
801  S0210/0014  Doris F Mutalemwa      Bigwa Sisters Sem.  Tambaza (day)  PCM
802  S0210/0017  Elizabeth Mkamati      Bigwa Sisters Sem.  Bwiru Girls   EGM
803  S0210/0025  Glory C Kaguo        Bigwa Sisters Sem.  Ifunda Girls  PCM
804  S0210/0036  Judith A Mlolere      Bigwa Sisters Sem.  Ashira     HGE
805  S0210/0038  Leslie C Kazoba       Bigwa Sisters Sem.  Masasi Girls  PGM
806  S0210/0053  Sperenciana John      Bigwa Sisters Sem.  Kibondo     HGK
807  S0405/0034  Jalia Idrissa        Biharamulo      Wdmi      WAT
808  S0753/0021  Grace Frugence       Biirabo       Kishoju     HGL
809  S1243/0042  Shamu A.. Makala      Bishop Kisanji    Songea Girls  HGE
810  S1194/0003  Bernadetha Henry Mwikwabe  Bismarck       Kishoju     HKL
811  S1194/0012  Heavenlight Madaha     Bismarck       Nganza     CBG
812  S1194/0023  Nuru Amin          Bismarck       Mwanza     PCB
813  S1194/0025  Olivia Oscar        Bismarck       Kishoju     HKL
814  S1194/0028  Rebecca Edward Rabach    Bismarck       Nganza     PCB
815  S1194/0032  Sweetness Mbisso      Bismarck       Chief Ihunyo  HGL
816  S1194/0033  Vaileth Fredrick      Bismarck       Jikomboe    HKL
817  S1336/0032  Leah Msigaro Erasto     Bitale        Kaliua     PCB
818  S1336/0049  Ombeni Kitulanya Issa    Bitale        Kibondo     HGK
819  S0912/0044  Nasma Rajabu Jaha      Bogwe        Kibondo     HGK
820  S3201/0010  Habiba H. Mngodo      Bokela        Tinde      HGE
821  S1487/0033  Ester Alexander Mwamafupa  Boko         Bwiru Girls   PCB
822  S1487/0106  Raifa Mbaruku Dago     Boko         Mtwara Girls  CBG
823  S0723/0003  Brender Wickliff Massawe  Boloti        Malagarasi   HGK
824  S0723/0005  Christina Ezekiel Sam    Boloti        Sumve      HKL
825  S0723/0006  Christina Robert Nkya    Boloti        Nganza     PCB
826  S0723/0014  Glory Elihuruma Mushi    Boloti        Mpwapwa     HGK
827  S0723/0022  Loveness Patrick Mushi   Boloti        Nganza     PCB
828  S0723/0032  Pudensiana Joseph Tairo   Boloti        Ruvu      CBG
829  S0723/0033  Ruth Jonathan Makolobela  Boloti        Maswa      CBG
830  S0723/0034  Suzan Judica Shuma     Boloti        Dakawa     HGK
831  S0723/0036  Upendo Kundaeli Nassary   Boloti        Nangwa     HGK
832  S0723/0039  Wilma Robert Munuo     Boloti        Ruvu      CBG
833  S3304/0018  Glory Isaya Mjema      Boma         Songe      HGK


                         17
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO        SHULE AENDAYO MASOMO
834  S1762/0047  Upendo Teddy Chang'a    Bomalang'ombe        Isimila    HGL
835  S3242/0012  Asia Yusuph Ndwela     Bombambili         Songea Girls  CBG
836  S3242/0019  Elizabeth Gabriel Mbuya   Bombambili         Mtwara Tech.  PCM
837  S3242/0024  Lilian Felix Matunda    Bombambili         Usongwe    HGE
838  S3242/0042  Prisca Andrea Kipanga    Bombambili         Ulayasi    PCB
839  S3242/0049  Rosemary Didas Waijaha   Bombambili         Bwiru Girls  PCB
840  S3242/0058  Witness Joseph Nyimbo    Bombambili         Mtwara Girls  CBG
841  S2319/0013  Elifuraha J Mshiu      Bonga            Mringa     HGE
842  S0247/0002  Agnes Karatibu       Boniconsili Mabamba Girls  Ifunda Girls  EGM
843  S0247/0009  Astrida Aloyce       Boniconsili Mabamba Girls  Maswa     CBG
844  S0247/0011  Bernadeta Bishashara    Boniconsili Mabamba Girls  Chief Ihunyo  HGE
845  S0247/0012  Blandina Amando       Boniconsili Mabamba Girls  Mwanza     CBG
846  S0247/0013  Charity Banage       Boniconsili Mabamba Girls  Loleza     CBG
847  S0247/0015  Dorice Paulo        Boniconsili Mabamba Girls  Mkolani    CBG
848  S0247/0016  Doroles Daniel       Boniconsili Mabamba Girls  Mtwara Girls  CBG
849  S0247/0017  Dorothea Joseph Gwiha    Boniconsili Mabamba Girls  Kondoa     CBG
850  S0247/0019  Edina Kimata        Boniconsili Mabamba Girls  Mwanza     CBG
851  S0247/0021  Elizabeth K. Sambo     Boniconsili Mabamba Girls  Nganza     CBG
852  S0247/0026  Esther Y. Ibrahim      Boniconsili Mabamba Girls  Mkugwa     HGL
853  S0247/0027  Evelina Nkilie       Boniconsili Mabamba Girls  Nganza     CBG
854  S0247/0030  Ezinatha Philbert      Boniconsili Mabamba Girls  Msalato    HGL
855  S0247/0037  Happiness Charles      Boniconsili Mabamba Girls  Ashira     EGM
856  S0247/0038  Happiness E. Ngassa     Boniconsili Mabamba Girls  Maswa     HKL
857  S0247/0039  Hilaria Ilambona      Boniconsili Mabamba Girls  Dakawa     HGK
858  S0247/0040  Ilankunda Cosmas      Boniconsili Mabamba Girls  Kibondo    HGL
859  S0247/0042  Jacqueline Salvatory    Boniconsili Mabamba Girls  Nganza     CBG
860  S0247/0046  Jocyline Reuben       Boniconsili Mabamba Girls  Dakawa     HKL
861  S0247/0047  Josephine Ittika      Boniconsili Mabamba Girls  Loleza     PCB
862  S0247/0048  Josephine Renatus      Boniconsili Mabamba Girls  Mpanda     CBG
863  S0247/0050  Juliana Conradi       Boniconsili Mabamba Girls  Machame    EGM
864  S0247/0051  Julieth Ntabindi      Boniconsili Mabamba Girls  Zanaki (day)  KLF
865  S0247/0053  Leticia Ruhono       Boniconsili Mabamba Girls  Jikomboe    HGL
866  S0247/0056  Lukresia Laurent      Boniconsili Mabamba Girls  Rugambwa    PCM
867  S0247/0057  Maria Buremo        Boniconsili Mabamba Girls  Nangwa     HGE
868  S0247/0059  Monica Michael       Boniconsili Mabamba Girls  Bwiru Girls  CBG
869  S0247/0061  Ndininge Kijigo       Boniconsili Mabamba Girls  Mtwara Girls  CBG
870  S0247/0062  Neema R. Sebukoto      Boniconsili Mabamba Girls  Nangwa     HGE
871  S0247/0066  Pudensiana K. Revocatus   Boniconsili Mabamba Girls  Mkugwa     HGL
872  S0247/0067  Rachel Rusatila       Boniconsili Mabamba Girls  Ifunda Girls  EGM
873  S0247/0068  Renata B. Nzingo      Boniconsili Mabamba Girls  Bwiru Girls  CBG
874  S0247/0070  Roselyne G. Sangana     Boniconsili Mabamba Girls  Nganza     HGL
875  S0247/0073  Saraphina Pastory Poyongo  Boniconsili Mabamba Girls  Ifunda Girls  CBG
876  S0247/0079  Witness Nyerere       Boniconsili Mabamba Girls  Mwamashimba  HGL
877  S2845/0018  Lea Massawe Kado      Booni            Ifakara    PCB
878  S2333/0003  Deborah Elly Mwakasumi   Bravo            Lusanga    HKL
879  S2333/0008  Hogla Kado Mushi      Bravo            Ruvu      HGK
880  S2333/0017  Mhanila Selemani Kiwanga  Bravo            Mwakaleli   HKL
881  S2333/0021  Stella Jones Hokororo    Bravo            Lusanga    HKL
882  S2878/0009  Jackline P Mabugo      Bright Angels        Mkuu      EGM


                         18
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
883  S2878/0012  Lilian Duke        Bright Angels   Mtwara Tech.  PCM
884  S4543/0021  Esther Cyprian Magati   Brilliant     Masasi Girls  HGL
885  S4543/0025  Gloria Invocative Shuma  Brilliant     Masasi Girls  PGM
886  S4543/0049  Neema Saidi Mzaina     Brilliant     Uwemba     HGK
887  S4543/0059  Rehema Kulendea Aman    Brilliant     Nangwa     HGE
888  S4543/0061  Ruwa-aich Wilbard Rebman  Brilliant     Isimila    HGK
889  S1267/0003  Caroline E. J. Maumba   Brookebond    J.j. Mungai  HGL
890  S1267/0004  Delphine D Pamba      Brookebond    Masasi Girls  PGM
891  S1267/0006  Irene D Sanga       Brookebond    Weruweru    ECA
892  S1267/0008  Marina Y. Sanga      Brookebond    Morogoro    HKL
893  S1267/0011  Serafina M. Ngonyani    Brookebond    Tumaini    HGL
894  S2093/0003  Evarine Faustine      Bubiki      Natta     HKL
895  S2967/0004  Ng'wamba Abel       Budalabujiga   Nganza     CBG
896  S1955/0001  Christina Bulugu      Budekwa      Maswa     HGK
897  S1955/0007  Shoma Mbelele       Budekwa      Kaliua     CBG
898  S3279/0035  Mariam William Makoye   Bugarika     Weruweru    ECA
899  S0550/0047  Jovina Byampanju      Bugene      Rugambwa    PCB
900  S2529/0037  Saada Daud         Bugogwa      Magu      PCB
901  S0442/0017  Magdalena Charles     Buhangija     Tinde     CBG
902  S3278/0009  Frola James        Buhongwa     Kishoju    HKL
903  S3278/0012  Habiba Idd Ramadhani    Buhongwa     Nyakahura   HGK
904  S3153/0024  Leah Warles        Bujiku Sakila   Maswa     CBG
905  S3153/0048  Stella Mashauri      Bujiku Sakila   Bwiru Girls  EGM
906  S1922/0006  Ashura Sephania      Bujinga      Ulayasi    HGK
907  S1922/0007  Asunta Martin       Bujinga      Usongwe    HGE
908  S1922/0031  Gloria Kimeme       Bujinga      Nkasi     HGL
909  S1922/0057  Ndipona Ambakisye     Bujinga      Vwawa     HGK
910  S1922/0062  Neema Mzena        Bujinga      Ileje     PCM
911  S1426/0002  Agness B Joseph      Bujora      Chief Ihunyo  HGL
912  S1426/0028  Jephroza Julius      Bujora      Igunga     HKL
913  S1426/0042  Mary Balekele       Bujora      Rugambwa    HKL
914  S2163/0005  Editha Kokusima Ezron   Bujugo      Sumve     EGM
915  S3945/0002  Alicia Nyakayango     Bukara      Mawenzi    HGE
916  S3945/0008  Donatha Mlinzi       Bukara      Sumve     HKL
917  S0304/0007  Ajira Ismail        Bukoba      Bukoba     PCB
918  S0304/0017  Aneth Edward        Bukoba      Rugambwa    CBG
919  S0304/0018  Anisia Mbanga       Bukoba      Mwanza     PCB
920  S0304/0020  Anitha Kaijage       Bukoba      Kondoa     CBG
921  S0304/0050  Imelda Mwinuka       Bukoba      Nganza     ECA
922  S0304/0055  Jeniva Mbalilaki      Bukoba      Bwiru Girls  HGE
923  S0304/0063  Lilian Sanga        Bukoba      Chief Ihunyo  HGE
924  S0304/0076  Proscovia Ndyamukama    Bukoba      Nganza     ECA
925  S0304/0077  Rael Didace Kaliwali    Bukoba      Nganza     EGM
926  S0304/0081  Robina Muniko       Bukoba      Tumaini    HGK
927  S0304/0083  Sada Shaban        Bukoba      Sumve     HKL
928  S0304/0085  Sarah Semba        Bukoba      Sumve     EGM
929  S0304/0094  Winifrida Mkandala     Bukoba      Usangi Day   EGM
930  S0304/0096  Yasinta Alex        Bukoba      Rugambwa    PCB
931  S3491/0002  Aneth Kakiko        Bukoba Lutheran  Lukole     HGL


                         19
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
932  S3491/0003  Angel Mutashobya      Bukoba Lutheran  Kazima     EGM
933  S3491/0004  Anna Byashara        Bukoba Lutheran  Magu      PCB
934  S3491/0010  Irene Boniphace       Bukoba Lutheran  Loleza     PCM
935  S3491/0013  Joanitha John        Bukoba Lutheran  Maswa     CBG
936  S3491/0014  Latifa Amza         Bukoba Lutheran  Bukoba     PCB
937  S3491/0015  Lilian Buberwa       Bukoba Lutheran  Mbeya     HGL
938  S3491/0016  Lilian Kanjagaile      Bukoba Lutheran  Weruweru    HGK
939  S3491/0019  Mado Gridon         Bukoba Lutheran  Kishoju    HGL
940  S3491/0022  Teleza Samwel        Bukoba Lutheran  Maswa     HGK
941  S3491/0023  Witness Lukyaa       Bukoba Lutheran  Kishoju    HKL
942  S3491/0024  Witness Rugila       Bukoba Lutheran  Maswa     PCM
943  S3491/0025  Zaomba Hussein       Bukoba Lutheran  Maswa     CBG
944  S0709/0056  Yustina Venance Donant   Bukongo      Maswa     HGK
945  S0235/0001  Adelaida Michael Robert   Bukumbi      Maswa     CBG
946  S0235/0003  Agnes John Ndaki      Bukumbi      Mkolani    PCB
947  S0235/0005  Anastazia Emanuel Lyagaba  Bukumbi      Mwamashimba  HGK
948  S0235/0006  Anastazia Kapama Sililo   Bukumbi      Mpanda     CBG
949  S0235/0012  Anna Kaloli Ezekiel     Bukumbi      Maswa     PCB
950  S0235/0014  Beatrice Zacharia Bugango  Bukumbi      Jikomboe    HGL
951  S0235/0020  Diana Said Magashi     Bukumbi      Maswa     PCM
952  S0235/0021  Dorcas Kayanda Abel     Bukumbi      Isimila    HGL
953  S0235/0023  Edina Evarist Makoye    Bukumbi      Nganza     CBG
954  S0235/0032  Florence Nyaisara Mgaya   Bukumbi      Ashira     HGL
955  S0235/0037  Hellen Mussa John      Bukumbi      Kilakala    CBG
956  S0235/0040  Jackline David Kiora    Bukumbi      Chief Ihunyo  HGL
957  S0235/0041  Jackline Elias Zenze    Bukumbi      Tabora Girls  HGL
958  S0235/0047  Josephine Shija Gervas   Bukumbi      Nganza     PCB
959  S0235/0051  Juliana Rweyemamu Audax   Bukumbi      Kaliua     CBG
960  S0235/0052  Juster Bora Shelembi    Bukumbi      Kibondo    HGL
961  S0235/0053  Justina Francis Misinzo   Bukumbi      Mpanda     CBG
962  S0235/0054  Kubunga Charles Shimo    Bukumbi      Tabora Girls  CBG
963  S0235/0061  Leopodina Germanus Savinius Bukumbi      Rugambwa    PCM
964  S0235/0062  Leticia John Ndomba     Bukumbi      Ifunda Tech.  CBG
965  S0235/0063  Levitha Denice Mayunga   Bukumbi      Nyakahura   HGK
966  S0235/0064  Lileme Joseph Bonda     Bukumbi      Mwika     HGL
967  S0235/0066  Limwe Eliakimu Ntabo    Bukumbi      Nganza     HGL
968  S0235/0067  Livia Francis Kishashu   Bukumbi      Nganza     PCB
969  S0235/0068  Magdalena Naftal Edward   Bukumbi      Machame    HGL
970  S0235/0069  Makrina Elias Ibinga    Bukumbi      Loleza     CBG
971  S0235/0075  Matrona Kirita Justine   Bukumbi      Machame    CBG
972  S0235/0076  Muhindi Sebastian Mauga   Bukumbi      Chief Ihunyo  HKL
973  S0235/0078  Mwalu Charles Shimo     Bukumbi      Loleza     CBG
974  S0235/0079  Naomi Robert Mashala    Bukumbi      Mpanda     HKL
975  S0235/0085  Oresta Marco Haule     Bukumbi      Ulayasi    HGL
976  S0235/0092  Rehema Morice Bwenke    Bukumbi      Rugambwa    CBG
977  S0235/0094  Rosalia Peter Masali    Bukumbi      Ulayasi    HGL
978  S0235/0097  Rozalia Kimath Sebastian  Bukumbi      Usangi Day   HKL
979  S0235/0099  Salome Oscar Ng'winamila  Bukumbi      Nganza     PCB
980  S0235/0101  Sarah Ayoub Ringo      Bukumbi      Loleza     CBG


                         20
SNO  EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
981  S0235/0104  Shija John Saganya     Bukumbi     Songe         HGL
982  S0235/0107  Taus Moses Joseph      Bukumbi     Nganza         PCB
983  S0235/0108  Teddy Gerald Kanjongo    Bukumbi     Loleza         CBG
984  S0235/0111  Veronica Emanuel Naniye   Bukumbi     Kibondo        HGL
985  S0235/0118  Zenorina Marc Aquilin    Bukumbi     Usangi Day       HKL
986  S1226/0018  Sata Joel          Bukwe      Mwamashimba      HKL
987  S1415/0007  Janeth Shigemero Robert   Bukwimba    Tinde         CBG
988  S1415/0012  Munde Mohamed Bahati    Bukwimba    Dar. Institute Techn  MINE
                                ology
989  S0305/0032  Neema K. Kaijage      Buluba     Nganza         HKL
990  S0305/0034  Patricia Kessy. Malale   Buluba     Mkugwa         HKL
991  S1083/0047  Saumu Salimu Shembaruku   Bumbuli     Nangwa         HGL
992  S0638/0021  Dina Gerald         Bunazi     Bwiru Girls      PCB
993  S0638/0027  Elifrida Malande      Bunazi     Maswa         PCM
994  S0638/0043  Jailes Peter        Bunazi     Bwiru Girls      CBG
995  S0638/0047  Jenifer Felician      Bunazi     Lukole         HGK
996  S0600/0029  Josephina A Kigori     Bunda      Songe         HGL
997  S0600/0039  Nyasatu M Mkaka       Bunda      Nganza         CBG
998  S0555/0120  Tabitha Msuya        Bungu      Ashira         CBG
999  S2301/0024  Tumaini Nurdin Mkilaha   Bunju      Kondoa         CBG
1000 S0439/0004  Anusiatha John       Bupandagila   Ifunda Girls      HGK
1001 S0439/0026  Rehema S. Mange       Bupandagila   Kaliua         CBG
1002 S3281/0002  Avelina Myengi Andrew    Bupandwa    Nganza         CBG
1003 S3281/0015  Verediana Mbalilo Machele  Bupandwa    Rugambwa        PCM
1004 S1153/0024  Ester Matiku        Buseresere   Magu          PCB
1005 S1153/0038  Maria Robert        Buseresere   Kishoju        HKL
1006 S3062/0025  Shanifa Badru        Businde     Kondoa         CBG
1007 S2018/0027  Frida Urassa Patrisi    Bustani Day   Nangwa         HKL
1008 S2018/0036  Gloria Shirima Fraterni   Bustani Day   Ashira         EGM
1009 S2018/0041  Hyasinta Stanslaus Njau   Bustani Day   Ashira         EGM
1010 S0564/0005  Angelina Marco Machibya   Buswelu     Nganza         PCB
1011 S0564/0011  Awesa Rashid Chikunda    Buswelu     Loleza         PCB
1012 S0564/0014  Caroline Simon Mihayo    Buswelu     Songe         HGE
1013 S0564/0025  Esther Amos Fumbuka     Buswelu     Nganza         PCB
1014 S0564/0032  Florentina Safari Tlanka  Buswelu     Maswa         CBG
1015 S0564/0033  Getrude Charles Stephano  Buswelu     Maswa         PCM
1016 S0564/0035  Grace Ephraim Mabula    Buswelu     Sumve         EGM
1017 S0564/0039  Happiness Shirima Emmanuel Buswelu     Loleza         PCM
1018 S0564/0052  Kasana Lucas Magunguli   Buswelu     Bwiru Girls      PCB
1019 S0564/0053  Kobwa Zuberi Ozzo      Buswelu     Mwamashimba      HGK
1020 S0564/0064  Mary Faustine Mwita     Buswelu     Chief Ihunyo      HGK
1021 S0564/0072  Perpetua John Joseph    Buswelu     Natta         HGK
1022 S0564/0085  Teddy Gallus Mumanyi    Buswelu     Nyakahura       HGK
1023 S0564/0086  Vaileth Stanslaus Ngeze   Buswelu     Natta         HGK
1024 S0564/0088  Verynice Evodius Datus   Buswelu     Maswa         PCB
1025 S1143/0027  Judith Elias        Butimba Day   Nyakahura       HGK
1026 S1143/0049  Paskazia Focus       Butimba Day   Kaliua         CBG
1027 S1143/0052  Petronia Molland      Butimba Day   Songe         HGL
1028 S1143/0054  Queen Kulwa         Butimba Day   Maswa         PCB
1029 S1143/0073  Thereza Gideon       Butimba Day   Kaliua         CBG


                         21
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
1030 S0788/0021  Rehema Christian       Buturi       Songe       HGK
1031 S0788/0024  Veronica Julius       Buturi       Chief Ihunyo    HGK
1032 S0520/0027  Gertrude Gabriel       Buyango       Lukole       HGL
1033 S1945/0014  Emeliana Alfan        Buyuni       Masasi Girls    PGM
1034 S1945/0046  Magreth Kabula        Buyuni       Morogoro      HGL
1035 S1945/0076  Salome Charles        Buyuni       Machame      EGM
1036 S3715/0057  Maria J. Milinga       Buza        Mkugwa       HKL
1037 S3715/0061  Mariam M. Mchuchuri     Buza        Chang'ombe (day)  HGL
1038 S3715/0088  Raya S. Abdallah       Buza        Lugoba       PCB
1039 S3715/0093  Rukia M. Hamisi       Buza        Mkugwa       HGL
1040 S3715/0115  Veronica J. Obadia      Buza        Mringa       HGE
1041 S3715/0122  Zulfa M. Tamim        Buza        Korogwe      PCB
1042 S3256/0027  Vumilia Njingi        Bwanga       Mwanza       CBG
1043 S3293/0005  Coletha Timanywa       Bwanjai       Sumve       HGE
1044 S1264/0003  Aisha Laudin Mavura     Bwawani       Songea Girls    CBG
1045 S1264/0006  Cecilia Laurent Matulanya  Bwawani       Mwamashimba    HKL
1046 S1264/0010  Ernestina Zacharia Ndalizi  Bwawani       Songea Girls    EGM
1047 S1264/0014  Getruda Renfrid Mtanga    Bwawani       Chief Ihunyo    HGE
1048 S1264/0023  Lilian Azaria Gedo      Bwawani       Weruweru      PCB
1049 S1264/0028  Nasra Salum Mmomy      Bwawani       Ifunda Girls    EGM
1050 S1264/0033  Sophia Cletus Milunga    Bwawani       Ifunda Tech.    CBG
1051 S0296/0005  Alice Kazaula        Bweranyange Girls  Maswa       CBG
1052 S0296/0007  Alistidia Revelian      Bweranyange Girls  Nyakahura     HGL
1053 S0296/0008  Anet Emmanuel        Bweranyange Girls  Korogwe      PCB
1054 S0296/0011  Aveline Sevelin       Bweranyange Girls  Korogwe      PCB
1055 S0296/0012  Beatrice Callist       Bweranyange Girls  Bukoba       PCB
1056 S0296/0018  Editha Karumuna       Bweranyange Girls  Nyakahura     HKL
1057 S0296/0019  Eles Samuel         Bweranyange Girls  Nyakahura     HKL
1058 S0296/0021  Elina Benson         Bweranyange Girls  Rugambwa      CBG
1059 S0296/0028  Frorida Fidel        Bweranyange Girls  Mkolani      PCM
1060 S0296/0032  Happiness Richard      Bweranyange Girls  Nyakahura     HGL
1061 S0296/0048  Lela Yunusu         Bweranyange Girls  Chief Ihunyo    HGE
1062 S0296/0049  Lenitha Mathias       Bweranyange Girls  Maswa       PCM
1063 S0296/0050  Lina Adriani         Bweranyange Girls  Weruweru      PCB
1064 S0296/0053  Mwajuma Firigiti       Bweranyange Girls  Kibondo      HGL
1065 S0296/0056  Nice Anthony         Bweranyange Girls  Bwiru Girls    EGM
1066 S0296/0057  Nyesige Ezekiel       Bweranyange Girls  Bukoba       PCB
1067 S0296/0059  Odeta Joas          Bweranyange Girls  Sumve       EGM
1068 S0296/0065  Rashida Hamidu        Bweranyange Girls  Jikomboe      HGL
1069 S0296/0075  Upendo Gerson        Bweranyange Girls  Nganza       PCM
1070 S0202/0009  Amina Said          Bwiru Girls     Kaliua       CBG
1071 S0202/0013  Anifa Sheria         Bwiru Girls     Ifunda Girls    PGM
1072 S0202/0035  Elizabeth Ernest       Bwiru Girls     Arusha Tech..   AUT.
1073 S0202/0037  Elizabeth Lala        Bwiru Girls     Chief Ihunyo    HGL
1074 S0202/0039  Emerciana Charles      Bwiru Girls     Sumve       HGE
1075 S0202/0059  Hollo Masama         Bwiru Girls     Mkolani      PCB
1076 S0202/0073  Judith Aron         Bwiru Girls     Maswa       PCB
1077 S0202/0085  Lydia L Kanyenye       Bwiru Girls     Mpanda       CBG
1078 S0202/0092  Maria Vitalis        Bwiru Girls     Ifunda Girls    HGE


                         22
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI       SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
1079 S0202/0098  Merryness Golard        Bwiru Girls    Nyakahura    HKL
1080 S0202/0101  Minza Limbu          Bwiru Girls    Sumve      EGM
1081 S0202/0103  Monica Samwel         Bwiru Girls    Machame     HGL
1082 S0202/0107  Mwashi J Masanja        Bwiru Girls    Rugambwa     PCB
1083 S0202/0109  Nchama Kasili         Bwiru Girls    Nganza      CBG
1084 S0202/0118  Noelina Barnabas        Bwiru Girls    Maswa      PCB
1085 S0202/0119  Norah Mahambo         Bwiru Girls    Kibondo     HGL
1086 S0202/0123  Patience Mutasi        Bwiru Girls    Songe      HGL
1087 S0202/0127  Pilly Musa           Bwiru Girls    Lukole      HGK
1088 S0202/0129  Prisca James          Bwiru Girls    Arusha Tech..  CIV
1089 S0202/0139  Salma Francis         Bwiru Girls    Wdmi       CIV
1090 S0202/0148  Subira Sayumwe         Bwiru Girls    Maswa      PCB
1091 S0202/0149  Suzana Boniphace        Bwiru Girls    Mwanza      CBG
1092 S0225/0001  Alodiana Kasavaga       Cagliero Girls  Mawenzi     HGE
1093 S0225/0009  Caroline Mpalanzi       Cagliero Girls  Kondoa      CBG
1094 S0225/0010  Catherine Lunyungu       Cagliero Girls  Weruweru     PCB
1095 S0225/0016  Elizabeth Chalamaganza     Cagliero Girls  Ifunda Girls   PCM
1096 S0225/0021  Febronia Mbeju         Cagliero Girls  Songea Girls   HGE
1097 S0225/0024  Fransisca Mgovano       Cagliero Girls  Songea Girls   CBG
1098 S0225/0034  Jeinever Kalinga        Cagliero Girls  Chief Ihunyo   HGE
1099 S0225/0041  Julieth Myinga         Cagliero Girls  Tukuyu      EGM
1100 S0225/0047  Martha Mtega          Cagliero Girls  Ifunda Girls   PCB
1101 S0225/0056  Rosemary R. Kanuma       Cagliero Girls  Masasi Girls   HKL
1102 S0225/0058  Salome Mwakisyala       Cagliero Girls  Nangwa      HKL
1103 S0225/0061  Theodosia Sambala       Cagliero Girls  Loleza      CBG
1104 S0225/0063  Tulinave Matimbwi       Cagliero Girls  Lugoba      PCM
1105 S0225/0065  Ummy Msenga          Cagliero Girls  Nganza      PCB
1106 S0937/0022  Monica Kamsamba Mwaipopo Cambridge Tanzania Acade Maswa      HGE
                      my
1107 S2325/0001  Agnella Josephat Mwita  Canossa         Ruvu      PCM
1108 S2325/0002  Aidaleah Loth Kilama      Canossa      Bagamoyo     PCB
1109 S2325/0003  Alice Cyprian Malima      Canossa      Tabora Girls   HGL
1110 S2325/0004  Anna Richard Shitundu     Canossa      Ifakara     PCB
1111 S2325/0005  Aquiline Aloyce Mwikila    Canossa      Masasi Girls   PGM
1112 S2325/0006  Atuganile Wille Mwakasendile  Canossa      Jangwani (day)  PCB
1113 S2325/0007  Aveline Salvatory Rweyemamu Canossa       Lukole      HGE
1114 S2325/0008  Balerina Hockings Shangali   Canossa      Mkugwa      HGK
1115 S2325/0009  Beatrice Harry Msechu     Canossa      Tabora Girls   PCM
1116 S2325/0010  Belinda Deogratias Msaki    Canossa      Jangwani (day)  PCB
1117 S2325/0011  Carinejoy Elisaria Lema    Canossa      Jangwani (day)  PCB
1118 S2325/0012  Catherine Willygod Muro    Canossa      Dodoma      EGM
1119 S2325/0013  Deepa Miriam Bhana       Canossa      Kondoa      PCB
1120 S2325/0014  Dora Anthony Fredrick     Canossa      Nangwa      HGE
1121 S2325/0015  Doreen Oswald Mbunda      Canossa      Jangwani (day)  EGM
1122 S2325/0016  Elizabeth Erasmus Mchawile   Canossa      Mwika      EGM
1123 S2325/0017  Ellygritha Nemes Iriya     Canossa      Lukole      HGE
1124 S2325/0018  Esther Buyunge Masala     Canossa      Ashira      HGE
1125 S2325/0019  Felister Patrick Tylor     Canossa      Msalato     PCB
1126 S2325/0020  Green Magezi Geoffrey     Canossa      Kilakala     PCB
1127 S2325/0021  Happiness Cleophace Rutta   Canossa      Mtwara Girls   EGM


                          23
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
1128 S2325/0022  Happy Nelson Kisare      Canossa     Lukole      HGE
1129 S2325/0023  Idabente Winfried Millinga  Canossa     Mringa      ECA
1130 S2325/0024  Irene Fredrick Masaka     Canossa     Mringa      ECA
1131 S2325/0025  Jacqueline Peter Sarungi   Canossa     Mtwara Girls   HGL
1132 S2325/0026  Jennifer Kassian Mtey     Canossa     Kazima      ECA
1133 S2325/0027  Jesca Daniel Mkama      Canossa     Mwendakulima   HGL
1134 S2325/0028  Lencer Atieno Odhiambo    Canossa     Kazima      ECA
1135 S2325/0029  Lizzy Jimmy Madatta      Canossa     Bwiru Girls   HGE
1136 S2325/0030  Lucy Yustine Baluhya     Canossa     Bwiru Girls   EGM
1137 S2325/0031  Mariam Makoba Ashery     Canossa     Zanaki (day)   EGM
1138 S2325/0032  Mary Siaga Raphael      Canossa     Dakawa      HKL
1139 S2325/0033  Matilda David Asajile     Canossa     Msalato     PCM
1140 S2325/0034  Maureen Aaron Rishya     Canossa     Tabora Girls   PCB
1141 S2325/0035  Mercy Jotham Mackenzie    Canossa     Kibondo     HGE
1142 S2325/0036  Monica Plasido Kaseka     Canossa     Jangwani (day)  EGM
1143 S2325/0037  Morine Ferdinand Rwehumbiza Canossa      Kilakala     PCM
1144 S2325/0038  Mwasiti A Mlanzi       Canossa     Mringa      ECA
1145 S2325/0039  Nakora-abby Samwel Maghimb Canossa      Mringa      HGE
         i
1146 S2325/0040  Nancy Ephata Moshi     Canossa      Kisimiri     HKL
1147 S2325/0041  Neema Simon Baregu      Canossa     Weruweru     HGE
1148 S2325/0042  Niyaza Hassan Mashy      Canossa     Lukole      HGE
1149 S2325/0043  Noreen Ambrose Kundy     Canossa     Tabora Girls   PCB
1150 S2325/0044  Olivia John Kitau       Canossa     Msalato     PCB
1151 S2325/0045  Pendo-peans Peter Swai    Canossa     Kifaru      HGE
1152 S2325/0046  Perryn Peter Luze       Canossa     Mringa      ECA
1153 S2325/0047  Rehema Jacob Mwalupupa    Canossa     Mringa      ECA
1154 S2325/0048  Sandra Helmut Erlkamp     Canossa     Kondoa      PCB
1155 S2325/0049  Sonia Japhet Mwanasenga    Canossa     Kilakala     HGL
1156 S2325/0050  Sophia S Mwema        Canossa     Bwiru Girls   EGM
1157 S2325/0051  Susan Costantine Mumba    Canossa     Masasi Girls   PGM
1158 S2325/0052  Susan Yasin Ndee       Canossa     Jangwani (day)  HGE
1159 S2325/0053  Tamika Peter Mwenya      Canossa     Vwawa      HGL
1160 S2325/0054  Theophilda Theophil Rugonzib Canossa     Songea Girls   EGM
         wa
1161 S2325/0055  Twesa V Mwainyekule     Canossa     Tambaza (day)  PCM
1162 S2325/0056  Vaileth Boniphace Raston   Canossa     Chief Ihunyo   HGE
1163 S2325/0057  Valerian Felix Haule     Canossa     Lukole      HGE
1164 S2325/0058  Winnie Eliawaha Tomito    Canossa     Chief Ihunyo   HGE
1165 S2325/0059  Winnifrida Charles Chitinka  Canossa     Tabora Girls   HGL
1166 S2325/0060  Witness Julius Wenga     Canossa     Weruweru     PCB
1167 S2325/0061  Witness Wilson Kalemera    Canossa     Weruweru     ECA
1168 S2506/0002  Bahati Fikiri Muhanga     Carmel     Ifakara     CBG
1169 S2506/0003  Bariki Zakaria Kingu     Carmel     Kilakala     CBG
1170 S2506/0009  Gift Solomon         Carmel     Nangwa      HGE
1171 S2506/0008  Gift Job Mlilimi       Carmel     Usangi Day    HGE
1172 S2506/0017  Mwanaidi Issa Mwinyimvua   Carmel     Mbeya      PCM
1173 S2506/0018  Stephania Gervas Ndanzi    Carmel     Songea Girls   HGE
1174 S2506/0020  Theresia Epafras Mella    Carmel     Makambako    EGM
1175 S2506/0022  Zakia Sadiki Matinya     Carmel     Dr. Olsen    CBG
1176 S1529/0006  Irene Dacius Migoha      Centenary    Loleza      PCB


                         24
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
1177 S1529/0010  Marcelina Protas Mwacha    Centenary        Mtwara Girls  CBG
1178 S1529/0011  Mercy John Crescent      Centenary        Nangwanda   HGK
1179 S1529/0013  Queen Adonia Ashery      Centenary        Weruweru    EGM
1180 S1529/0015  Sotera Ditrick Ngonyani    Centenary        Londoni    HGK
1181 S1529/0017  Tulalemwa Hosea Mbilinyi   Centenary        Mpanda     HGE
1182 S1756/0005  Anna Michael Cheche      Central Buhongwa     Chief Ihunyo  HKL
1183 S1756/0019  Esther Ambikile Mwijage    Central Buhongwa     Lukole     HGK
1184 S1756/0028  Kashinje Batrida Mwigulu   Central Buhongwa     Mpanda     CBG
1185 S1756/0043  Veronica Ngalili Pastory   Central Buhongwa     Chief Ihunyo  HGK
1186 S1756/0045  Yasinta Kanengo Mashauri   Central Buhongwa     Chief Ihunyo  HKL
1187 S1070/0020  Heavenlight Frank Gurishael  Chaangaja Cleopa Msuya  Tarakea    CBG
1188 S1070/0052  Salama Mchangila Kaserwa   Chaangaja Cleopa Msuya  Igunga     HGK
1189 S1070/0053  Sharifa Shabani Salimu    Chaangaja Cleopa Msuya  Iringa Girls  CBG
1190 S3392/0009  Hosiana Bura         Chaenda         Muheza     CBG
1191 S3392/0016  Maria Telesphori       Chaenda         Kondoa     CBG
1192 S3392/0032  Yohana Morist         Chaenda         Kondoa     CBG
1193 S2231/0043  Lenatha Protace        Chakaruru        Jikomboe    HKL
1194 S0916/0003  Evaline Mchome Bahati     Chalao          Nangwa     HKL
1195 S1726/0016  Chichi N Sunga        Chalinze         Bagamoyo    EGM
1196 S1726/0071  Sauda Salehe         Chalinze         Kaliua     PCM
1197 S1726/0087  Zahara J Ramadhani      Chalinze         Nangwanda   HKL
1198 S1741/0017  Asha Kassim          Chamazi Day       Maswa     HGE
1199 S1741/0044  Fatuma Mussa         Chamazi Day       Ruvu      CBG
1200 S1741/0047  Geitha Kowero         Chamazi Day       Tumaini    HGE
1201 S1741/0092  Laisa Mohamed         Chamazi Day       Loleza     PCM
1202 S1741/0110  Mariamu Selemani       Chamazi Day       Mtwara Girls  HKL
1203 S1741/0134  Neema Amosi          Chamazi Day       Malagarasi   HKL
1204 S1741/0141  Pili Seph           Chamazi Day       Mtwara Girls  EGM
1205 S1741/0152  Riziki Haule         Chamazi Day       Nganza     ECA
1206 S1741/0162  Semeni Rajabu         Chamazi Day       Ifakara    HKL
1207 S1452/0008  Irene M Paul         Chamriho         Natta     HKL
1208 S1027/0016  Felisia Valence Kaniala    Chamwino         Ifunda Tech.  PCB
1209 S1027/0033  Maria Joseph Mrutu      Chamwino         Kondoa     CBG
1210 S1027/0043  Nusayba Bashari Kishavi    Chamwino         Kondoa     CBG
1211 S1967/0116  Swaumu S Ngole        Changalikwa       Mwanza     HKL
1212 S1578/0003  Agnetha Gervas Mgina     Changarawe        Loleza     PCB
1213 S1578/0023  Cleria August Mbedule     Changarawe        Igowole    HGL
1214 S1578/0047  Happyphania Mgimwa Eliuther Changarawe         Makambako   HGK
1215 S1578/0048  Hidaya Twaha Mdemu      Changarawe        Makambako   HGK
1216 S1578/0079  Nessy Tobali Mgimwa      Changarawe        Dakawa     HGK
1217 S1578/0089  Queen Renatus Nyahenge    Changarawe        Kilakala    CBG
1218 S1578/0102  Vaileth Jeremiah Nyasi    Changarawe        Mwakaleli   HGE
1219 S1011/0002  Aneth Richard         Chang'ombe        Korogwe    HKL
1220 S1011/0010  Bertha Mwakyusa        Chang'ombe        Mtwara Girls  CBG
1221 S1011/0011  Bibiana Msuya         Chang'ombe        Mawenzi    HGK
1222 S1011/0020  Husna Seleman         Chang'ombe        Lusanga    PCB
1223 S1011/0021  Irene Mwanguya        Chang'ombe        Weruweru    PCB
1224 S1011/0022  Judith Award         Chang'ombe        Ifunda Tech.  CBG
1225 S1011/0030  Mwanzani Ally         Chang'ombe        Masasi Girls  HGL


                          25
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
1226 S1011/0039  Rehema Ahmed        Chang'ombe    Mtwara Girls   CBG
1227 S1011/0046  Tabu Ally         Chang'ombe    Mkugwa      HGL
1228 S0420/0001  Anjela Ewald Mdee     Chanjale Sem.  Weruweru     EGM
1229 S0420/0002  Beatrice Henry Mfinanga  Chanjale Sem.  Nangwa      HGE
1230 S0420/0003  Beatrice Jerome Mziray   Chanjale Sem.  Chief Ihunyo   HGE
1231 S0420/0004  Beatrice Salvatory Mrutu  Chanjale Sem.  Kifaru      HGK
1232 S0420/0005  Delfina Donat Mtey     Chanjale Sem.  Mbeya      HGL
1233 S0420/0006  Elizabeth Fabian John   Chanjale Sem.  Tabora Girls   HGL
1234 S0420/0007  Epiphania Simon Msophe   Chanjale Sem.  Longido     HKL
1235 S0420/0008  Evelyne Didas Mvungi    Chanjale Sem.  Ifunda Girls   PCB
1236 S0420/0009  Irene Clement Mchomvu   Chanjale Sem.  Nangwa      HGE
1237 S0420/0010  Lucia Stanley Mwende    Chanjale Sem.  Mwamashimba   HGL
1238 S0420/0011  Magreth George Madundo   Chanjale Sem.  Msangeni     HGL
1239 S0420/0012  Maria Costantine Mhando  Chanjale Sem.  Ifunda Girls   PCB
1240 S0420/0013  Martina Paul Chaligha   Chanjale Sem.  Nganza      EGM
1241 S0420/0016  Sara Samweli Ndalio    Chanjale Sem.  Ifunda Girls   HGE
1242 S3225/0029  Hadija Kirumbi       Charambe     Jangwani (day)  HGE
1243 S3225/0033  Hadija O Pongwa      Charambe     Loleza      PCB
1244 S3225/0070  Mwajabu Abdurahamani    Charambe     Ruvu       PCB
1245 S2143/0029  Josephina Banda      Cheyo      Kaliua      PCB
1246 S2143/0040  Modester Ngosha      Cheyo      Maswa      CBG
1247 S1610/0003  Anjela E Luoga       Chief Kidulile  Londoni     HKL
1248 S1610/0038  Joyce J John        Chief Kidulile  Ifunda Girls   CBG
1249 S4063/0003  Asteria Francis      Chief Wanzagi  Ifakara     PCB
1250 S4063/0005  Byela N Wencelaus     Chief Wanzagi  Mkolani     CBG
1251 S4063/0007  Cresensia F Muhere     Chief Wanzagi  Weruweru     PCB
1252 S4063/0010  Dorcas O Wayoga      Chief Wanzagi  Mwamashimba   HKL
1253 S4063/0011  Dorice A Joel       Chief Wanzagi  Mpanda      CBG
1254 S4063/0012  Eclat J Maswi       Chief Wanzagi  Mwanza      PCB
1255 S4063/0013  Elda E Luoga        Chief Wanzagi  Kishoju     EGM
1256 S4063/0021  Evalyn Emmanuel      Chief Wanzagi  Mwika      EGM
1257 S4063/0022  Felister E Mnyaga     Chief Wanzagi  Mwika      EGM
1258 S4063/0023  Felister Z Marwa      Chief Wanzagi  Makambako    HGE
1259 S4063/0024  Generose B Kabelele    Chief Wanzagi  Loleza      PCM
1260 S4063/0026  Happyness J Makori     Chief Wanzagi  Mkolani     PCB
1261 S4063/0030  Immakulata I Mzee     Chief Wanzagi  Chief Ihunyo   HGE
1262 S4063/0032  Jackline Joel       Chief Wanzagi  Weruweru     PCB
1263 S4063/0036  Johnmary K Gosbert     Chief Wanzagi  Natta      HGK
1264 S4063/0038  Julieth J Majura      Chief Wanzagi  Mwika      EGM
1265 S4063/0040  Leticia B Magesa      Chief Wanzagi  Nganza      CBG
1266 S4063/0043  Lucy F Bisetsa       Chief Wanzagi  Mwanza      CBG
1267 S4063/0047  Maria T Assey       Chief Wanzagi  Chief Ihunyo   HGL
1268 S4063/0048  Mary P Mhindi       Chief Wanzagi  Maswa      PCB
1269 S4063/0051  Nuru I Masumbuko      Chief Wanzagi  Songe      HGL
1270 S4063/0053  Nyangeta R Mwaipopo    Chief Wanzagi  Mtwara Girls   HKL
1271 S4063/0054  Paschalia B Getera     Chief Wanzagi  Songe      HGK
1272 S4063/0055  Pascharia N Deston     Chief Wanzagi  Songe      HGL
1273 S4063/0058  Prisca N Ryoba       Chief Wanzagi  Songea Girls   PCB
1274 S4063/0060  Queen R Dominic      Chief Wanzagi  Ifakara     PCB


                        26
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
1275 S4063/0063  Rebeca Joseph       Chief Wanzagi   Natta      HGL
1276 S4063/0064  Rita J Makumu       Chief Wanzagi   Kishoju     EGM
1277 S4063/0065  Safina Ahmada       Chief Wanzagi   Ifakara     PCM
1278 S4063/0066  Sai Emmanuel        Chief Wanzagi   Ifakara     PCB
1279 S4063/0069  Sophia Stephen       Chief Wanzagi   Lusanga     CBG
1280 S4063/0068  Sophia David Magau     Chief Wanzagi   Machame     CBG
1281 S4063/0070  Stella E Makala      Chief Wanzagi   Magu      PCB
1282 S4063/0072  Stella N Anthony      Chief Wanzagi   Igunga     HKL
1283 S4063/0073  Suzan Y Mashala      Chief Wanzagi   Natta      HGK
1284 S4063/0074  Teddy A Maurice      Chief Wanzagi   Maswa      PCB
1285 S4063/0076  Vailet Patrick       Chief Wanzagi   Mwanza     PCB
1286 S4063/0077  Veronica C Kisiri     Chief Wanzagi   Lusanga     PCB
1287 S4063/0079  Veronicah L Gimunta    Chief Wanzagi   Mwanza     PCB
1288 S4063/0082  Wegesa N Magige      Chief Wanzagi   Maswa      PCM
1289 S4063/0084  Zipora E Nkonoki      Chief Wanzagi   Mkuu      CBG
1290 S3514/0019  Joyce Kimea        Chifu Mang'enya  Lugoba     PCM
1291 S1079/0012  Lightness Abraham Petro  Chikuyu      Mpanda     CBG
1292 S2032/0034  Mwajuma Nasser Lingasiku  Chinangali    Mpanda     HGE
1293 S2032/0046  Salama Leonard Kigumunyi  Chinangali    Mpwapwa     HKL
1294 S2032/0047  Sarah Richard Maiko    Chinangali    Mbeya      HGL
1295 S1760/0030  Sesilia Hilali       Chitengule    Nganza     HKL
1296 S0419/0009  Farida Ezekiel Mashambo  Chome       Songe      HGE
1297 S0419/0032  Mikaya Tumaini Dalmia   Chome       Igunga     HKL
1298 S0419/0033  Napenda Charles Johnson  Chome       Usangi Day   HKL
1299 S0419/0038  Nyambona Mourine Benson  Chome       Usangi Day   HKL
1300 S0419/0042  Rebecca Abel Mtinga    Chome       Nangwa     HGL
1301 S0806/0036  Elizabeth Paschal Satima  City       Bwiru Girls   PCB
1302 S0806/0091  Maria Raphael Nazari    City       Mpwapwa     HGK
1303 S0806/0085  Mariam Jalle Isamuhyo   City       Arusha Tech..  ELE
1304 S0806/0099  Monica Mussa Mwaluko    City       Dodoma     PCB
1305 S0806/0135  Sharifa Abdallah Iddy   City       Ifunda Girls  EGM
1306 S0265/0006  Anna Joseph        Cornelius Girls  Nganza     ECA
1307 S0265/0007  Brenda B Chale       Cornelius Girls  Mwanza     PCB
1308 S0265/0008  Caroline G Senga      Cornelius Girls  Nganza     PCB
1309 S0265/0011  Doreen E Massawe      Cornelius Girls  Ifakara     PCB
1310 S0265/0013  Esther Steve        Cornelius Girls  Tumaini     HGL
1311 S0265/0020  Happiness Tugutu      Cornelius Girls  Usongwe     EGM
1312 S0265/0021  Jacqueline A Bubegwa    Cornelius Girls  Ifunda Girls  EGM
1313 S0265/0026  Leticia Kinunda      Cornelius Girls  Nganza     PCM
1314 S0265/0027  Lilian M Ikungura     Cornelius Girls  Kazima     ECA
1315 S0265/0036  Prisca Sao         Cornelius Girls  Songe      HKL
1316 S0265/0044  Shirley B John       Cornelius Girls  Masasi Girls  HGL
1317 S0265/0045  Suzan Charles       Cornelius Girls  Tumaini     HGE
1318 S0265/0047  Theresia Simon       Cornelius Girls  Kibondo     HGE
1319 S0265/0046  Theresia G Budotela    Cornelius Girls  Ruvu      CBG
1320 S0265/0051  Witness F Sephania     Cornelius Girls  Mringa     EGM
1321 S1621/0001  Angel Godwin Mbwambo    D.c.t.jubilee   Kondoa     HGL
1322 S1621/0006  Jackline Paul Kawamala   D.c.t.jubilee   Maswa      PCB
1323 S1621/0008  Merina Andrew Mhina    D.c.t.jubilee   Dodoma     CBG


                        27
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
1324 S1621/0010  Neema Da Silver Mlau    D.c.t.jubilee      Iringa Girls      EGM
1325 S1621/0012  Sarafina George Wasley   D.c.t.jubilee      Dar. Institute Techn  CPT
                                   ology
1326 S4466/0005  Cecilia Clara Christian  D'alzon Girls      Florian        CBG
1327 S4466/0007  Ednester Lomayani     D'alzon Girls      Songe         HGL
1328 S4466/0015  Mary Michael Mallya    D'alzon Girls      Dr. Olsen       PCB
1329 S4466/0016  Mercy Nelson Shilinde   D'alzon Girls      Ashira         HGL
1330 S2261/0018  Neema Michael Giray    Daniel Noud       Mkuu          HGE
1331 S2261/0023  Rehema Alex Kidimwa    Daniel Noud       Kifaru         HGE
1332 S3451/0009  Genefrida Felix Komba   Daraja Mbili      Dakawa         HGK
1333 S1075/0003  Apaisaria E Mashoko    Darajani        Longido        CBN
1334 S1075/0021  Glory G Mphuru       Darajani        Songe         HGK
1335 S1075/0022  Glory G Shirima      Darajani        Chief Ihunyo      HKL
1336 S1075/0025  Glory P Tarimo       Darajani        Weruweru        PCB
1337 S1075/0044  Maria G Mollel       Darajani        Nangwa         HGL
1338 S1075/0045  Neema E Moshi       Darajani        Nganza         PCM
1339 S1075/0053  Salome H Kiria       Darajani        Machame        CBA
1340 S0643/0004  Anna Joseph Soya      Dareda         Mkuu          PCM
1341 S0643/0014  Edina Alex Wilfred     Dareda         Dareda         HKL
1342 S0643/0026  Evetha Alfred Naali    Dareda         Mwika         HGL
1343 S0643/0035  Godbester Kimondi Baruti  Dareda         Sumve         HKL
1344 S0643/0045  Juliana Ingi Ako      Dareda         Machame        CBA
1345 S0643/0052  Leonia Siasi Lulu     Dareda         Machame        CBA
1346 S0643/0071  Prisca Nade Nicodemus   Dareda         Nangwa         HGK
1347 S0643/0073  Rodhah Emanuel Yudah    Dareda         Maswa         PCB
1348 S0643/0075  Salome Seho Massay     Dareda         Mwika         HGE
1349 S1045/0001  Agnes Benedict       Dar-es-salaam      Dar. Institute Techn  TEL
                                   ology
1350 S1045/0008  Amina Omary        Dar-es-salaam      Jangwani (day)     HGE
1351 S1045/0011  Amina Shomari       Dar-es-salaam      Kondoa         PCB
1352 S1045/0012  Amina Zedi         Dar-es-salaam      Mtwara Girls      HGE
1353 S1045/0013  Angela Mhagama       Dar-es-salaam      Mtwara Girls      CBG
1354 S1045/0015  Anna Simando        Dar-es-salaam      Ifakara        PCB
1355 S1045/0039  Fatuma Nzuki        Dar-es-salaam      Weruweru        ECA
1356 S1045/0043  Fides Florence       Dar-es-salaam      Weruweru        EGM
1357 S1045/0051  Hadija H Mohamed      Dar-es-salaam      Jangwani (day)     HGE
1358 S1045/0062  Hawa Hassan        Dar-es-salaam      Mkugwa         HGK
1359 S1045/0065  Invioleta Mwakiwone    Dar-es-salaam      Tumaini        HGL
1360 S1045/0078  Laura Mbata        Dar-es-salaam      Kilakala        CBG
1361 S1045/0084  Loveness Hilary      Dar-es-salaam      Lusanga        CBG
1362 S1045/0093  Mwajuma Jumanne      Dar-es-salaam      Lugalo         PCB
1363 S1045/0098  Mwanahija Said       Dar-es-salaam      Ruvu          PCM
1364 S1045/0109  Nasriya Hussein      Dar-es-salaam      Korogwe        PCM
1365 S1045/0111  Neema John         Dar-es-salaam      Usangi Day       HGE
1366 S1045/0132  Sophia Magwaza       Dar-es-salaam      Usangi Day       HGE
1367 S1045/0148  Zaituni Juma        Dar-es-salaam      Uwemba         HGK
1368 S1045/0151  Zena Omary         Dar-es-salaam      Longido        CBN
1369 S1185/0010  Dorothea R. Olomy     Dar-es-salaam Baptist  Sumve         HGE
1370 S0848/0002  Anna E Tluway       Daudi          Ashira         EGM
1371 S0848/0009  Christina T Subetha    Daudi          Ruvu          CBA
1372 S0848/0045  Mary T Philemon      Daudi          Ruvu          CBA


                        28
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
1373 S0848/0071  Regina F Eugen        Daudi        Ruvu        CBG
1374 S3631/0018  Vaileth Edward Mbano     De Paul       Namabengo     HGL
1375 S3535/0001  Agnes E Mabina        Debrabant      Isimila      HGK
1376 S3535/0002  Anet Moses          Debrabant      Chang'ombe (day)  PCB
1377 S3535/0007  Fatuma Jamal         Debrabant      Ruvu        PCM
1378 S3535/0008  Felister O Mrutu       Debrabant      Igunga       HKL
1379 S3535/0009  Happyness C Gunda      Debrabant      Lugoba       CBG
1380 S3535/0011  Monica Chillemba       Debrabant      Lusanga      PCB
1381 S2647/0011  Eunike M Macha        Denis        Morogoro      HKL
1382 S2130/0003  Hadija Yahaya Ramadhani   Dilai        Kondoa       CBG
1383 S2130/0017  Zauda Bakari Juma      Dilai        Urambo       HGL
1384 S2821/0041  Perpetua A Marco       Dinamu        Machame      CBA
1385 S0306/0001  Aisha Juma Sacky       Dodoma        Nganza       EGM
1386 S0306/0002  Amina Abdallah Nyakongo   Dodoma        Loleza       PCM
1387 S0306/0016  Consolatha Isaack Malolela  Dodoma        Nangwa       HGL
1388 S0306/0024  Emmy Adrian Temba      Dodoma        Magu        PCB
1389 S0306/0028  Ester Joram         Dodoma        Tabora Girls    HGL
1390 S0306/0032  Felister Michael Nchama   Dodoma        Msalato      PCB
1391 S0306/0060  Mary Deus Nyegu       Dodoma        Tabora Girls    PCM
1392 S0306/0077  Roseline Anthony Mkoba    Dodoma        Ruvu        PCM
1393 S0306/0083  Saphia Ahmed Salim      Dodoma        Machame      EGM
1394 S0306/0087  Shukrani Richard Torokaa   Dodoma        Machame      CBN
1395 S0306/0091  Tunu Chuki Yusuph      Dodoma        Babati       HGL
1396 S0306/0093  Victoria George       Dodoma        Ifunda Girls    HGK
1397 S0306/0098  Zafrani Iddy Mohamedy    Dodoma        Kondoa       HKL
1398 S0883/0001  Anifa Maligisa        Donbosco-didia    Ruvu        CBA
1399 S0883/0002  Charity Vitus        Donbosco-didia    Ruvu        CBA
1400 S0883/0005  Grace Elikana        Donbosco-didia    Bwiru Girls    HGE
1401 S0883/0007  Kalekwa Gembe        Donbosco-didia    Ruvu        CBA
1402 S0883/0008  Khadija Salamba       Donbosco-didia    Ruvu        CBA
1403 S0883/0009  Leah Kabega         Donbosco-didia    Bwiru Girls    EGM
1404 S0883/0010  Magreth Sonya        Donbosco-didia    Bwiru Girls    EGM
1405 S0883/0012  Mwajuma Salim        Donbosco-didia    Rugambwa      PCB
1406 S0883/0013  Regina Costantine      Donbosco-didia    Machame      CBG
1407 S0883/0014  Rehema Joseph        Donbosco-didia    Ifunda Girls    EGM
1408 S0883/0016  Samaka Iddy         Donbosco-didia    Magu        PCB
1409 S0883/0017  Sia Richard         Donbosco-didia    Kondoa       HGL
1410 S0883/0019  Veronica Galiyaya      Donbosco-didia    Ruvu        CBA
1411 S0883/0020  Veronica Mathias       Donbosco-didia    Ruvu        CBA
1412 S0883/0021  Winfrida Moses        Donbosco-didia    Ifakara      CBA
1413 S0453/0004  Elirehema Steven Bajuta   Dongobesh      Dr. Olsen     CBG
1414 S0453/0008  Halima Jabiri Mohamedi    Dongobesh      Chief Ihunyo    HGE
1415 S0453/0010  Lilian Barikieli Mariki   Dongobesh      Natta       HKL
1416 S0921/0001  Adelina Thadei Mallya    Dr Salmin Amour   Kondoa       PCB
1417 S0921/0032  Gilly Musa Nkungu      Dr Salmin Amour   Kaliua       PCB
1418 S0921/0064  Pendo Mwita Nyambari     Dr Salmin Amour   Kaliua       PCB
1419 S1796/0035  Suzan Lawi          Dr. Didas Masaburi  Usongwe      EGM
1420 S1796/0039  Violeth Mwambengo      Dr. Didas Masaburi  Isimila      HKL
1421 S3103/0007  Lilian Kabigumila      Dr. Mezger      Tinde       CBG


                         29
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
1422 S3103/0010  Propesta Gervas        Dr. Mezger       Ifakara    CBG
1423 S3103/0012  Rosmary Mnzava        Dr. Mezger       Mpanda     HGE
1424 S1877/0006  Damari W Kasoga        Dr. Nchimbi       Tabora Girls  HGL
1425 S1877/0052  Rose C Majura         Dr. Nchimbi       Chief Ihunyo  HKL
1426 S0947/0054  Joyce Umbe Panga       Dr. Olsen        Tumaini    HGL
1427 S0947/0071  Monica Amma Tsere       Dr. Olsen        Bwiru Girls  EGM
1428 S0947/0115  Selestina Samwel Tippe    Dr. Olsen        Ashira     EGM
1429 S3646/0007  Glory Brayson Lema      Duluti         Dr. Olsen   PCB
1430 S3646/0010  Janeth Chrispin Qorro     Duluti         Engutoto    HKL
1431 S3646/0013  Magreth Charles Sekidia    Duluti         Loleza     PCM
1432 S3646/0015  Maurine Joseph Mmary     Duluti         Dodoma     HGL
1433 S3646/0017  Noela Gasper Temba      Duluti         Ruvu      PCM
1434 S3646/0018  Rahel Moses Mwanga      Duluti         Maswa     PCM
1435 S0775/0007  Albina Bibangamba Vicent   Dumila         Loleza     CBG
1436 S0775/0022  Betret Stanley Eustace    Dumila         Wdmi      WAT
1437 S0775/0043  Eva Tito Shana        Dumila         Mpwapwa    PCM
1438 S0775/0050  Hadija Said Lyoba       Dumila         Igowole    HGK
1439 S0775/0119  Serafina Hielonimo Likiliwa  Dumila         Machame    EGM
1440 S0775/0122  Sharon Humphrey Moshi     Dumila         Mpwapwa    HGK
1441 S3938/0011  Hadija Daudi Barae      Duru          Makambako   EGM
1442 S0970/0002  Faudiana Kanga        Dutwa          Maswa     PCB
1443 S2210/0005  Hilda J Mhango        Eckernforde Cambridge  Kifaru     HGE
1444 S0288/0009  Cesilia Milwano        Eckernforde Girls    Maswa     CBG
1445 S0288/0021  Saumu I Hassan        Eckernforde Girls    Muheza     CBG
1446 S0288/0022  Subira I Hassan        Eckernforde Girls    Machame    CBG
1447 S1449/0002  Caroline Felix Lyimo     Eden Garden       Lugoba     PCM
1448 S1449/0003  Catherine Robert Munuo    Eden Garden       Tukuyu     EGM
1449 S1449/0006  Hilda Focus Mlay       Eden Garden       Tarakea    PCB
1450 S1449/0007  Ilu Donald Mrawirah      Eden Garden       Vwawa     HGL
1451 S1449/0008  Jane Peter Mungumaji     Eden Garden       Engutoto    HGL
1452 S1449/0009  Joan Nasson Mbila       Eden Garden       Songea Girls  PCB
1453 S1449/0012  Mkami Chacha Wambura     Eden Garden       Ifakara    PCB
1454 S1449/0014  Neema Solomon Massawe     Eden Garden       Nangwa     HKL
1455 S1449/0015  Novaline Deogratius Emilly  Eden Garden       Dareda     CBG
1456 S1449/0016  Oliver Wenceslaus Temba    Eden Garden       Mawenzi    EGM
1457 S1449/0018  Rebecca Simon Sekei      Eden Garden       Arusha     ECA
1458 S1449/0019  Tyatawellu Boaz Mugittu    Eden Garden       Kazima     ECA
1459 S1449/0022  Winnie Thobias Moshi     Eden Garden       Kilakala    HGL
1460 S1449/0023  Zainab Khalifah Kitoi     Eden Garden       Morogoro    HGL
1461 S3681/0035  Seuda Nelson         Edi           Kizwite    CBG
1462 S0629/0004  Aminata Salash Toure     Edmund-rice-sinon    Nganza     EGM
1463 S0629/0012  Caritas Nolasco Mkawe     Edmund-rice-sinon    Msalato    HGL
1464 S0629/0013  Caroline Edward Maheta    Edmund-rice-sinon    Tinde     HGE
1465 S0629/0016  Clara T Mushi         Edmund-rice-sinon    Ifunda Girls  PGM
1466 S0629/0017  Concesa Andrew Sule      Edmund-rice-sinon    Nganza     EGM
1467 S0629/0023  Emaculata Thomas Kimaro    Edmund-rice-sinon    Lugalo     PCB
1468 S0629/0026  Evaline Joseph Killeo     Edmund-rice-sinon    Tinde     CBG
1469 S0629/0028  Eveline Peter         Edmund-rice-sinon    Songe     HGL
1470 S0629/0033  Gloria Victor Mtei      Edmund-rice-sinon    Ifakara    PCB


                           30
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
1471 S0629/0035  Glory Joseph Nkya      Edmund-rice-sinon  Usangi Day   EGM
1472 S0629/0038  Grace Moses Laizer     Edmund-rice-sinon  Igunga     HKL
1473 S0629/0040  Happyness Mbwambo Reward Edmund-rice-sinon   Ifunda Girls  PCM
1474 S0629/0045  Inoth Mellami Mollel    Edmund-rice-sinon  Nangwa     HGK
1475 S0629/0050  Jackline Jonas Massawe   Edmund-rice-sinon  Ashira     HGL
1476 S0629/0068  Nambojo Allmas       Edmund-rice-sinon  J.j. Mungai  EGM
1477 S0629/0084  Sharon-rose Emmanuel Nanya Edmund-rice-sinon  Babati     HGL
         ro
1478 S0629/0085  Shinga Paul        Edmund-rice-sinon  Arusha     HGE
1479 S0629/0088  Sia Cathbeth Ngowo     Edmund-rice-sinon  Songe     HGL
1480 S0629/0091  Sylivia Issa Toyo      Edmund-rice-sinon  Tarakea    PCB
1481 S0629/0095  Tumain Simon        Edmund-rice-sinon  Bwiru Girls  CBG
1482 S0629/0094  Tumaini Sebastian Lukumay  Edmund-rice-sinon  Bwiru Girls  EGM
1483 S0629/0096  Upendo Minja        Edmund-rice-sinon  Nganza     CBG
1484 S0629/0100  Winnie Sikoyo        Edmund-rice-sinon  Songe     HGL
1485 S1200/0028  Prisca Mtemaa        Educare       Ifakara    HKL
1486 S0505/0022  Digna E Mushi        Ekenywa       Machame    CBG
1487 S2265/0016  Asia R Maulid        Elerai       Chief Ihunyo  HKL
1488 S2265/0035  Elizabeth P Joseph     Elerai       Weruweru    PCB
1489 S2265/0047  Glory M Elimson       Elerai       Igunga     HGK
1490 S2265/0067  Happy S Nicolaus      Elerai       Mawenzi    HKL
1491 S2265/0069  Irene M John        Elerai       Msalato    PCB
1492 S2265/0070  Irene M Suleman       Elerai       Engutoto    HGL
1493 S2265/0072  Jackline K Godwin      Elerai       Kondoa     PCB
1494 S2265/0087  Khadija S Hashim      Elerai       Nganza     PCB
1495 S2265/0092  Lilian S Karata       Elerai       Babati     HKL
1496 S2265/0103  Martha M Nikodemus     Elerai       Ashira     CBG
1497 S2265/0118  Ndenisia U Elia       Elerai       Nganza     CBG
1498 S2265/0155  Suzana M Meck        Elerai       Ashira     CBG
1499 S2265/0156  Suzana U Ronald       Elerai       Igunga     HGK
1500 S2265/0162  Victoria R Ndosi      Elerai       Ashira     HGE
1501 S2455/0033  Jackline Minza Langula   Elly's       Rugambwa    PCM
1502 S2455/0061  Neema Joseph Mayila     Elly's       Lukole     HGK
1503 S1159/0073  Nyamsiba Mkhoi       Embarway      Songe     HGL
1504 S1159/0075  Pelly Msuya         Embarway      Songe     HGL
1505 S1159/0076  Pendo Issaya Lwila     Embarway      Dr. Olsen   CBG
1506 S0279/0014  Diana O. Lupenza      Emmaberg Girls   Tukuyu     EGM
1507 S0279/0035  Juliana Mvikule       Emmaberg Girls   J.j. Mungai  HGL
1508 S0279/0045  Martha S Myenzi       Emmaberg Girls   Ifunda Girls  PCB
1509 S0279/0073  Yuster B Makweta      Emmaberg Girls   Songea Girls  CBG
1510 S4114/0028  Neema F Anthony       Emmanuel Ii     Dodoma     CBG
1511 S0308/0010  Asha Njechele        Enaboishu      Kibondo    HGK
1512 S0308/0014  Blandina Edward       Enaboishu      Mkuu      HGE
1513 S0308/0029  Gift I. Mollel       Enaboishu      Ruvu      HGL
1514 S0308/0041  Irene Naftal        Enaboishu      Babati     HKL
1515 S2814/0012  Juliana Margwe Tseama    Endabash      Ifakara    CBG
1516 S2814/0019  Neema Gurti Paulo      Endabash      Ifakara    CBA
1517 S2814/0026  Philomena Simon Martin   Endabash      Machame    CBA
1518 S3335/0001  Agnes H Muna        Endagaw       Florian    CBA
1519 S3335/0028  Shamsi M Mondo       Endagaw       Chief Ihunyo  HKL


                         31
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
1520 S1712/0017  Krisanta Vicent Sulle    Endallah      Machame    EGM
1521 S1712/0027  Paskalina Thomas Bariye   Endallah      Usangi Day   EGM
1522 S0689/0017  Dianarose Siuji       Endasak      Dareda     HKL
1523 S0689/0059  Selina William Wayimba    Endasak      Dareda     HKL
1524 S4404/0001  Debora John Amsi       Endoji       Dareda     HKL
1525 S3948/0036  Juliana Paskali       Enduimet      Mwanza     PCM
1526 S3948/0047  Naomi John          Enduimet      Chief Ihunyo  HGL
1527 S3948/0079  Yasintha Algeno Mvanda    Enduimet      Nangwa     HGK
1528 S2912/0016  Monica Edward        Engarenaboir    Dareda     HKL
1529 S1549/0010  Dada Hwavii         Engutoto      Igunga     HGK
1530 S1549/0014  Elizabeth Reuben       Engutoto      Ashira     HGL
1531 S1125/0023  Elisipher Meiskongi Godson  Enyoito      Mkuu      CBG
1532 S1125/0030  Fatuma Hussein Barinoti   Enyoito      Bukoba     PCB
1533 S1125/0079  Pendo Langidare       Enyoito      Natta     HGK
1534 S1857/0001  Eva Songoyo Lukumay     Enyorrata E-ngai  Weruweru    PCB
1535 S1857/0005  Monica Laizer Mathew     Enyorrata E-ngai  Maswa     PCB
1536 S1857/0006  Namayani Lenasira Losiru   Enyorrata E-ngai  Nangwa     HKL
1537 S1857/0010  Ng'ida Obedi Laizer     Enyorrata E-ngai  Engutoto    HGL
1538 S1857/0012  Pilanoi Eliakimu Siloma   Enyorrata E-ngai  Dr. Olsen   CBG
1539 S1857/0018  Sophia Francis Laizer    Enyorrata E-ngai  Ifunda Girls  PCB
1540 S1857/0019  Tecla Loserian Mollel    Enyorrata E-ngai  Tarakea    PCM
1541 S3841/0001  Asumpta Philbert Karumuna  Epiphany      Ifunda Girls  EGM
1542 S1195/0002  Anna Peter Semiono      Esacs       Masasi Girls  HGK
1543 S1195/0007  Florah Steven Mwita     Esacs       Engutoto    HGL
1544 S1195/0013  Karen Jasper Etale      Esacs       Mwendakulima  HGL
1545 S1195/0015  Mkwaya Said Egwaga      Esacs       Lusanga    CBG
1546 S1195/0021  Rehema Rajab Sibuma     Esacs       J.j. Mungai  EGM
1547 S1195/0025  Suphrat Ibrahim Salum    Esacs       Mtwara Tech.  PCB
1548 S3792/0026  Zawia Hassan Mambi      Fabcast      Songea Girls  EGM
1549 S0194/0001  Aichi W Mosha        Faraja Sem.    Ifunda Girls  PCB
1550 S0194/0002  Aines H Tesha        Faraja Sem.    Songea Girls  EGM
1551 S0194/0006  Christina D Shenkunde    Faraja Sem.    Kibondo    HGL
1552 S0194/0007  Christina E Mboya      Faraja Sem.    Nangwanda   HKL
1553 S0194/0008  Dorcas D Kyando       Faraja Sem.    Lugoba     PCB
1554 S0194/0009  Elinata A Mollel       Faraja Sem.    Mkolani    CBG
1555 S0194/0014  Ezelina Joseph Kimonga    Faraja Sem.    Tumaini    HGE
1556 S0194/0015  Faraja G Nyeho        Faraja Sem.    Ruvu      HKL
1557 S0194/0017  Flotea T Jacob        Faraja Sem.    Iringa Girls  CBG
1558 S0194/0018  Giftiana N Mbasha      Faraja Sem.    Morogoro    HKL
1559 S0194/0019  Gladness R Kimambo      Faraja Sem.    Maswa     PCM
1560 S0194/0021  Glory A Nkya         Faraja Sem.    Nganza     EGM
1561 S0194/0022  Glory M Sollo        Faraja Sem.    Dodoma     PCB
1562 S0194/0024  Happy D Massawe       Faraja Sem.    Lusanga    CBG
1563 S0194/0027  Irene F Kimaro        Faraja Sem.    Kaliua     PCB
1564 S0194/0028  Jackline E Meela       Faraja Sem.    Mkuu      PCM
1565 S0194/0029  Jacqueline G Masimba     Faraja Sem.    Songe     HKL
1566 S0194/0030  Joyce A Galway        Faraja Sem.    Babati     HKL
1567 S0194/0031  Joyce J Kidai        Faraja Sem.    Bwiru Girls  EGM
1568 S0194/0032  Joynice D Mitarambo     Faraja Sem.    Ifunda Girls  PGM


                         32
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI       SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
1569 S0194/0033  Lidya J Lukumay        Faraja Sem.   Kondoa       CBG
1570 S0194/0034  Lidya R Malima         Faraja Sem.   Nganza       ECA
1571 S0194/0036  Martha Z Ng'wiza        Faraja Sem.   Urambo       HGL
1572 S0194/0037  Mercy M Byakugila       Faraja Sem.   Mtwara Girls    EGM
1573 S0194/0038  Naisiligaki M Lukumay     Faraja Sem.   Lugoba       PCM
1574 S0194/0039  Navone I Mzoro         Faraja Sem.   Kizwite      HGL
1575 S0194/0041  Neema S Kaluwa         Faraja Sem.   J.j. Mungai    HGE
1576 S0194/0046  Rehema M Ancelim        Faraja Sem.   Masasi Girls    HKL
1577 S0194/0047  Rose E Buname         Faraja Sem.   Kaliua       PCB
1578 S0194/0049  Sylivia F Malisa        Faraja Sem.   Loleza       PCB
1579 S0194/0050  Theresia R Masele       Faraja Sem.   Lugoba       CBG
1580 S2363/0014  Safina Z Hashimu        Farm 17     Masasi Girls    HGK
1581 S3725/0003  Agatha J Andrew        Felix Mrema   Mwika       EGM
1582 S3725/0005  Alexa J Andrew         Felix Mrema   Maswa       PCM
1583 S3725/0010  Angelina U Godfray       Felix Mrema   Dr. Olsen     CBG
1584 S3725/0039  Hadia A Abubakari       Felix Mrema   Kazima       EGM
1585 S3725/0044  Jackline G Julias       Felix Mrema   Ifunda Girls    PGM
1586 S3725/0100  Upendo J Mshana        Felix Mrema   Muheza       CBG
1587 S0298/0001  Aisha A Mnjovu         Feza Girls'   Tabora Girls    PCM
1588 S0298/0002  Amina Hamisi Mjili       Feza Girls'   Ifakara      PCB
1589 S0298/0003  Angel Valentine Chambo     Feza Girls'   Msalato      PCB
1590 S0298/0004  Aziza Hassani Omari      Feza Girls'   Tabora Girls    PCB
1591 S0298/0005  Azmina Arif Amir        Feza Girls'   Ifunda Tech.    PGM
1592 S0298/0006  Belindalucy Charles Nyamrund Feza Girls'    Kilakala      PCB
         a
1593 S0298/0007  Blessing Alphonce Achim   Feza Girls'    Sumve       HGE
1594 S0298/0008  Fatma Haruna Songoro      Feza Girls'   Tabora Girls    PCB
1595 S0298/0009  Fatmah Awadhi Abeid      Feza Girls'   Dodoma       PCM
1596 S0298/0010  Getruda Vicent Matama     Feza Girls'   Usongwe      EGM
1597 S0298/0011  Ines Kemilembe Timothy     Feza Girls'   Kisimiri      PCM
1598 S0298/0012  Irene Thomas Kalugula     Feza Girls'   Zanaki (day)    EGM
1599 S0298/0013  Karen Bridgitte Bomani     Feza Girls'   Kondoa       PCB
1600 S0298/0014  Keja Hadi Muruke        Feza Girls'   Tabora Girls    PCB
1601 S0298/0015  Linda Leonidace Lwanga     Feza Girls'   Mtwara Girls    EGM
1602 S0298/0016  Mariagoreth Fredirick Baijukya Feza Girls'   Masasi Girls    PGM
1603 S0298/0017  Mariam Habib Nuru       Feza Girls'   Msalato      PCB
1604 S0298/0018  Mariam Mkubwa Hamad      Feza Girls'   Tabora Girls    PCM
1605 S0298/0019  Mariam Mohammed Kilongo    Feza Girls'   Jangwani (day)   PCB
1606 S0298/0020  Mariam Zuwani Kidhumbu     Feza Girls'   Masasi Girls    PGM
1607 S0298/0021  Mary Boniface Milonge     Feza Girls'   Songea Girls    PCB
1608 S0298/0022  Mbuva M.a Nchula        Feza Girls'   Ifunda Girls    PGM
1609 S0298/0023  Mgeni Abdul Basleym      Feza Girls'   Kilakala      PCM
1610 S0298/0024  Monica-aika Deo Ngatuni    Feza Girls'   Chang'ombe (day)  HGL
1611 S0298/0026  Nadia Ally Salim        Feza Girls'   Chang'ombe (day)  PCB
1612 S0298/0027  Nasma Said Mohamed       Feza Girls'   Mtwara Girls    EGM
1613 S0298/0028  Neema Iddi Mti         Feza Girls'   Mringa       ECA
1614 S0298/0029  Nuru Omar Hussein       Feza Girls'   Nganza       ECA
1615 S0298/0030  Rahma Issah Kivina       Feza Girls'   Jangwani (day)   EGM
1616 S0298/0031  Rahma Salim Abed        Feza Girls'   Tabora Girls    PCB
1617 S0298/0032  Ruth Raymond Swai       Feza Girls'   Usangi Day     EGM


                          33
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO        SHULE AENDAYO MASOMO
1618 S0298/0033  Sarah Juma Ussi       Feza Girls'         Msalato    PCB
1619 S0298/0034  Sayuni Flegence Suneri   Feza Girls'         Tabora Girls  CBG
1620 S0298/0035  Shabnam Nabeel Satchu    Feza Girls'         Kishoju    HGE
1621 S0298/0036  Thuwaiba Haroub Seif    Feza Girls'         Arusha     ECA
1622 S1437/0003  Catherine John Mnyenga   Filbert Bayi         Arusha     HGE
1623 S1437/0004  Cecilia Gabriel Memba    Filbert Bayi         Morogoro    EGM
1624 S1437/0005  Christina Benjamin Tweve  Filbert Bayi         J.j. Mungai  EGM
1625 S1437/0006  Dora Abdallah Kawawa    Filbert Bayi         Machame    CBG
1626 S1437/0008  Grace Donald Mathew     Filbert Bayi         Mtwara Girls  HGE
1627 S1437/0009  Grace Felix Mboya      Filbert Bayi         Ifakara    PCM
1628 S1437/0015  Joyce Josephine Emmanuel  Filbert Bayi         Bwiru Girls  HGL
1629 S1437/0016  Judith Phinison Sichone   Filbert Bayi         J.j. Mungai  EGM
1630 S1437/0018  Lilian Ernest Mnzava    Filbert Bayi         Lusanga    CBG
1631 S1437/0019  Lina Julius Clemence    Filbert Bayi         Iringa Girls  EGM
1632 S1437/0021  Mariam Moses Mashalla    Filbert Bayi         Mtwara Girls  HGL
1633 S1437/0022  Mwanahabibi Mustapha Mwaje Filbert Bayi         Lusanga    CBG
         ka
1634 S1437/0025  Neema Zachariah Kazaura  Filbert Bayi         Mkolani    CBG
1635 S1437/0026  Ninabina Davie Kitururu   Filbert Bayi         Ifakara    CBG
1636 S1437/0028  Rosemary Anzamen Mandari  Filbert Bayi         Mtwara Girls  HGE
1637 S1285/0024  Fortunata Elias       Florian           Kondoa     CBG
1638 S1285/0045  Magreth M Axwesso      Florian           Kaliua     PCM
1639 S1285/0051  Martha Wilbert       Florian           Ifakara    CBA
1640 S1754/0003  Agness Jailo        Forest            Uwemba     HGL
1641 S1754/0033  Edina Amon         Forest            Loleza     HKL
1642 S1754/0043  Faraja Ndelwa        Forest            Nkasi     HGL
1643 S1754/0046  Flora Sanga         Forest            Ifunda Girls  CBG
1644 S1754/0048  Grace Hosiana        Forest            Dakawa     HGK
1645 S1754/0050  Haapy Ambokile       Forest            Namabengo   HGK
1646 S1754/0085  Rehema Emmanuel       Forest            Manyunyu    HKL
1647 S1754/0104  Tukusanya Rodrick      Forest            Namabengo   HGK
1648 S1754/0105  Tulibumi Kasebele      Forest            Vwawa     HGL
1649 S1754/0106  Tumaini Asifiwe       Forest            Londoni    HGK
1650 S1754/0112  Veronica Cosmas       Forest            Ifunda Girls  CBG
1651 S1754/0114  Victoria Kallan       Forest            J.j. Mungai  HGE
1652 S0310/0027  Nazira K Kassam       Forest Hill         Lusanga    PCB
1653 S4209/0002  Annie Bernard Masika    Fountain Of Hope Christian  Korogwe    PCB
                       Sem.
1654 S4209/0003  Beather Daniel Mwakyenda  Fountain Of Hope Christian  Mkolani    PCM
                       Sem.
1655 S4209/0005  Camila Freedom Shoo     Fountain Of Hope Christian  Kondoa     PCB
                       Sem.
1656 S4209/0006  Carolyne Goodluck Meena   Fountain Of Hope Christian  Tabora Girls  CBG
                       Sem.
1657 S4209/0007  Deborah Edwin Kagoda    Fountain Of Hope Christian  Bwiru Girls  CBG
                       Sem.
1658 S4209/0008  Doroth Liston Munisi    Fountain Of Hope Christian  Songe     HGK
                       Sem.
1659 S4209/0011  Esther Emmanuel Mimbi    Fountain Of Hope Christian  Bwiru Girls  PCB
                       Sem.
1660 S4209/0014  Glorious Josephat Dongwe  Fountain Of Hope Christian  Ifunda Girls  PCM
                       Sem.
1661 S4209/0015  Holder Peter Mushi     Fountain Of Hope Christian  Ifunda Girls  PCM
                       Sem.
1662 S4209/0017  Joan Ozias Lema       Fountain Of Hope Christian  Korogwe    PCB
                       Sem.
1663 S4209/0019  Judith James Shoo      Fountain Of Hope Christian  Weruweru    PCB
                       Sem.
1664 S4209/0020  Maureen Richard Lyimo    Fountain Of Hope Christian  Babati     HKL
                       Sem.
1665 S4209/0021  Souvenir Jones Malisa    Fountain Of Hope Christian  Loleza     PCB
                       Sem.
1666 S4209/0022  Upendo Godson Kimambo    Fountain Of Hope Christian  Weruweru    PCB
                       Sem.

                         34
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI       SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
1667 S2656/0001  Asikile Masha          Fpct-ruo       Masasi Girls  HGL
1668 S2656/0006  Fatuma Nachingulu        Fpct-ruo       Masasi Girls  HGL
1669 S2656/0008  Husuna M Lipanda        Fpct-ruo       Masasi Girls  HGL
1670 S2656/0015  Julieth I Marombe        Fpct-ruo       Masasi Girls  HGL
1671 S2656/0019  Mwajuma H Mkunja        Fpct-ruo       Kilakala    HGL
1672 S2656/0022  Rehema Adamu          Fpct-ruo       Songea Girls  EGM
1673 S2656/0027  Salma Fadhili          Fpct-ruo       Mtwara Girls  HGL
1674 S2656/0031  Wastara M Hamidu        Fpct-ruo       Masasi Girls  HKL
1675 S2515/0031  Eva R Munuo           Fpct-tumaini     Mpanda     CBG
1676 S2515/0045  Janeth J Simon         Fpct-tumaini     Kondoa     HGL
1677 S0594/0028  Medelina Ngairo         Frankweston     Mtwara Girls  CBG
1678 S0594/0032  Nyambuli Baraka         Frankweston     Mtwara Girls  CBG
1679 S4000/0045  Miriam Hezron Maturo      Ft Sumaye      Florian    CBG
1680 S2763/0048  Mwanahery Abdul Shabani     Furaha        Chief Ihunyo  HGE
1681 S0759/0016  Faith Godfrey          Gairo        Ifakara    PCM
1682 S0759/0026  Jesca Ngawe           Gairo        Ruvu      HKL
1683 S0759/0038  Maua Hosea           Gairo        Maposeni    HKL
1684 S0759/0047  Regina Sambula         Gairo        Ruvu      CBG
1685 S1014/0021  Jalia H Seleman         Gallapo       Longido    CBG
1686 S1014/0026  Josephine T Joseph       Gallapo       Lugoba     PCM
1687 S1014/0030  Lucia D Ackley         Gallapo       Kondoa     CBG
1688 S1014/0058  Yasmini N Zaharani       Gallapo       Machame    CBG
1689 S2433/0023  Honoratha Thomas Temu      Ganako        Usangi Day   EGM
1690 S2433/0027  Irene Seth Bayyo        Ganako        Babati     HKL
1691 S2433/0032  Kalista Dawas Dismas      Ganako        Sumve     EGM
1692 S2433/0041  Maura Daniel Nyanga       Ganako        Bwiru Girls  PCB
1693 S2433/0047  Paschalina Lendwa Hhayuma    Ganako        Korogwe    CBG
1694 S2433/0058  Siphaeli B Hamisi        Ganako        Bwiru Girls  PCB
1695 S2433/0065  Victoria Emanuel Musso     Ganako        Ifakara    PCB
1696 S2433/0067  Yohana Christopher Baghari   Ganako        Nangwa     HGK
1697 S2433/0069  Zuhura Jumanne Omary      Ganako        Ruvu      CBG
1698 S4584/0002  Caroline Arnold Mwitumba    Gaspar Del Buffalo  Mtwara Girls  CBG
1699 S4584/0003  Happiness Sospiter Mwangaza Gaspar Del Buffalo    Songea Girls  PCB
1700 S4584/0014  Willihelimina Wilbard Kacholi  Gaspar Del Buffalo  Maswa     HGK
1701 S1205/0013  Emanuela J Marco        Gehandu       Machame    CBG
1702 S1205/0037  Minael G Doriye         Gehandu       Machame    HGL
1703 S1205/0039  Neema D Silvini         Gehandu       Igunga     HGK
1704 S0386/0034  Kabula Peter Richard      Geita        Bwiru Girls  CBG
1705 S0386/0072  Stephania Alphonce Moris    Geita        Maswa     CBG
1706 S1436/0023  Paulina Peter Mpanda      George Kongowe    Maswa     HGE
1707 S2266/0020  Tabia Juma Nassoro       Georgius       Mkuu      HGE
1708 S2767/0002  Agnes Leonard          Gerezani       Mkugwa     HGL
1709 S2767/0020  Heldina Mwingira        Gerezani       Ulayasi    HGL
1710 S2767/0023  Jackline Kaboko         Gerezani       Kibondo    HGL
1711 S2767/0042  Ramla Adam           Gerezani       J.j. Mungai  EGM
1712 S2767/0051  Shelda Lonjino         Gerezani       Korogwe    HGK
1713 S0291/0001  Aileen Albert Kanuya      Ghomme        Kifaru     EGM
1714 S0291/0018  Genoveva John Shirima      Ghomme        Arusha     HGE
1715 S0291/0037  Neema Credo Simbeye       Ghomme        Tarakea    PCB


                           35
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
1716 S1039/0009  Chrispiana Samweli Gadiye  Gitting       Machame    CBA
1717 S1039/0015  Elizabeth Martini Tluway  Gitting       Machame    CBG
1718 S1039/0089  Yunice John Maduhu     Gitting       Nangwa     HGL
1719 S0275/0018  Julieth Ngomuo       Glenrons Girls   Ifakara    PCB
1720 S0275/0020  Lina A. Chilambo      Glenrons Girls   Mringa     ECA
1721 S0275/0024  Mwasu M. Kiaze       Glenrons Girls   Dakawa     HKL
1722 S0275/0032  Rahma A. Diaz        Glenrons Girls   Mringa     EGM
1723 S3928/0054  Lilian Charles       Goba        Songea Girls  HGK
1724 S0875/0008  Happiness Abraham Okelai  Gonja        Ifunda Girls  EGM
1725 S0875/0016  Misana Say Chanila     Gonja        Ifunda Girls  PGM
1726 S1368/0006  Ibtisam Amin        Good Samaritan   Maswa     PCB
1727 S2823/0011  Rehema S Minjo       Gorowa       Mwika     EGM
1728 S4017/0009  Rebecca Hezron Kyando    Gospel Campaign   Ifakara    PCM
1729 S2516/0010  Marietha Kapinga      Grace        Ifakara    PCB
1730 S2516/0011  Naomi F Mwandembwe     Grace        Masasi Girls  PGM
1731 S2516/0012  Neema Loti         Grace        Dakawa     HGL
1732 S2516/0013  Pendo Shayo         Grace        Dr. Olsen   PCB
1733 S1197/0004  Anastazia Oswald      Green Acres     Kibondo    HKL
1734 S1197/0007  Anneta C Kazeze       Green Acres     Bwiru Girls  HGE
1735 S1197/0015  Eveliyne Lawrence      Green Acres     Mwanza     HKL
1736 S1197/0025  Irene Andrew        Green Acres     Igunga     HKL
1737 S1197/0030  Jacquline S Kabote     Green Acres     Nangwanda   HKL
1738 S1197/0033  Janeth Shawa        Green Acres     Maswa     HGE
1739 S1197/0036  Janeth S Lyimo       Green Acres     Isimila    HGK
1740 S1197/0035  Janethsia H Minja      Green Acres     Lukole     HGE
1741 S1197/0192  Jesca Wilfred        Green Acres     Nangwanda   HKL
1742 S1197/0047  Mary Babile         Green Acres     Kishoju    HGE
1743 S1197/0050  Nastra Chusi        Green Acres     Songea Girls  PCB
1744 S1197/0051  Neema Abubakar       Green Acres     Kibondo    HGE
1745 S1197/0054  Pendo Sotery        Green Acres     Loleza     PCM
1746 S1197/0056  Princess William      Green Acres     Lusanga    PCB
1747 S1197/0060  Salome J Lucumay      Green Acres     Kizwite    HGL
1748 S1197/0066  Wadhifa Mohamed       Green Acres     Malagarasi   HKL
1749 S1197/0067  Wiviner D William      Green Acres     Urambo     HKL
1750 S0253/0002  Aisha Kiremera       Green Bird Girls'  Nangwa     HGE
1751 S0253/0004  Aneth Nemes         Green Bird Girls'  Tarakea    PCM
1752 S0253/0007  Asha Hassan         Green Bird Girls'  Ifunda Tech.  PGM
1753 S0253/0008  Asha Omary Iddi       Green Bird Girls'  Mwika     HGE
1754 S0253/0014  Cecilia Kiyumbi       Green Bird Girls'  J.j. Mungai  HGE
1755 S0253/0016  Dorcas Hosea Bisanda    Green Bird Girls'  Msalato    PCB
1756 S0253/0019  Ephrazia Benedict Mitti   Green Bird Girls'  Machame    EGM
1757 S0253/0026  Felister Moshi Mbushi    Green Bird Girls'  Loleza     CBG
1758 S0253/0027  Felister Shahidi Kamara   Green Bird Girls'  Kondoa     HGL
1759 S0253/0036  Jasmine Kalula       Green Bird Girls'  Ruvu      HGL
1760 S0253/0039  Mwamy Kinambike Msamy    Green Bird Girls'  Ruvu      PCB
1761 S0253/0041  Nakutua Mshana       Green Bird Girls'  Loleza     PCB
1762 S0253/0048  Rachel Daniel Sumbali    Green Bird Girls'  Mbeya     HGL
1763 S0253/0051  Ruth Richard        Green Bird Girls'  Chief Ihunyo  HKL
1764 S0253/0056  Shita Kasela        Green Bird Girls'  Mwanza     PGM


                         36
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
1765 S0253/0064  Verine John Mwilima     Green Bird Girls'  Weruweru     EGM
1766 S0253/0065  Victoria I Simchile     Green Bird Girls'  Mpwapwa     HGK
1767 S0253/0069  Zuhura Lumolwa        Green Bird Girls'  Machame     HGL
1768 S4049/0001  Agritia Agricola Mutakyawa  Green View     Loleza      PCM
1769 S4049/0008  Fraisca Mpanju Francis    Green View     Urambo      HGL
1770 S2534/0011  Shida Majengeja       Guta        Mwamashimba   HKL
1771 S2916/0005  Mary Hayshi Moshi      Gyekrumlambo    Longido     CBG
1772 S2916/0013  Zawadiel Heriel       Gyekrumlambo    Kifaru      HGK
1773 S1409/0001  Aneth Egno Mpete       Hagafilo      Ifunda Tech.   CBG
1774 S1409/0005  Dionester Dominicus Mwinuka Hagafilo       Lugalo      CBG
1775 S1409/0006  Elizabeth Zakayo Mlowe    Hagafilo      Londoni     HKL
1776 S1409/0008  Evelina Julius Rutatina   Hagafilo      Tukuyu      EGM
1777 S1409/0010  Husna Kassim Nchimbi     Hagafilo      Lugoba      CBG
1778 S1409/0012  Kesia Johanes Mavanza    Hagafilo      Loleza      CBG
1779 S1409/0013  Neema Fredrick Msangilwa   Hagafilo      Makambako    HKL
1780 S0593/0034  Mektilia K. Mapunda     Hagati       Ifunda Girls   CBG
1781 S1288/0023  Jasmini Hamisi Pika     Hai         Korogwe     PCM
1782 S1288/0024  Jehovaness Lones Kileo    Hai         Machame     CBG
1783 S1288/0031  Mariagoreth Joseph Mhando  Hai         Kondoa      PCB
1784 S1288/0054  Witness Humphrey Lyimo    Hai         Bwiru Girls   PCB
1785 S2762/0009  Asha Said Nassoro      Halisi       Jangwani (day)  PCB
1786 S3269/0006  Edina Y. Mwombeki      Hamugembe      Rugambwa     PCB
1787 S3269/0014  Jenitha A. Charles      Hamugembe      Mkolani     CBG
1788 S2264/0002  Angela M Long        Hanang       Kibondo     HKL
1789 S0963/0015  Rahel Eliud Chimbe      Handali       Mpanda      CBG
1790 S0963/0019  Talitha Kaleb Peter     Handali       Ifunda Girls   PGM
1791 S0511/0007  Anastasia N Goronga     Handeni       Ifunda Girls   EGM
1792 S0511/0009  Anna O Mndeme        Handeni       Chief Ihunyo   HGE
1793 S0511/0079  Shindo Sungura        Handeni       Iringa Girls   EGM
1794 S1324/0007  Halima Baraka Mbowe     Harambee      Babati      HKL
1795 S3132/0038  Tumaini Kyando        Hayombo       Kilakala     PCB
1796 S2892/0019  Filomena John Shirima    Hazina       Nganza      EGM
1797 S2892/0027  Joyce John Manase      Hazina       Kondoa      HGL
1798 S2892/0039  Mary Ewaldy Joseph      Hazina       Mwendakulima   HGK
1799 S2892/0048  Rukia Yusuph Koja      Hazina       Kibondo     HGL
1800 S0232/0001  Adda Justine         Hekima       Rugambwa     PCB
1801 S0232/0002  Adeltha Sospeter       Hekima       Bwiru Girls   EGM
1802 S0232/0003  Ailen Lubere         Hekima       Nyakahura    HGL
1803 S0232/0004  Aireth Johansen       Hekima       Maswa      CBN
1804 S0232/0006  Alice Kaganda        Hekima       Magu       PCB
1805 S0232/0007  Alicia Nestory        Hekima       Nganza      PCM
1806 S0232/0008  Alphonsina Johansen     Hekima       Rugambwa     PCB
1807 S0232/0009  Amelia Sylivester      Hekima       Nyakahura    HGL
1808 S0232/0012  Anitha Bayona        Hekima       Jangwani (day)  PCB
1809 S0232/0015  Annagrace George       Hekima       Rugambwa     PCB
1810 S0232/0016  Antia Kishobela       Hekima       Bukoba      PCB
1811 S0232/0017  Arijenida Bonaventura    Hekima       Bwiru Girls   EGM
1812 S0232/0018  Ashura Shuza         Hekima       Lukole      HGL
1813 S0232/0020  Atugonza Laurent       Hekima       Weruweru     PCB


                           37
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI  SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
1814 S0232/0021  Aulea Josephat    Hekima     Kaliua     PCM
1815 S0232/0022  Avila Jeronimo    Hekima     Mwanza     PGM
1816 S0232/0023  Beatrice Audax    Hekima     Tabora Girls  HGL
1817 S0232/0025  Beda Gosbert     Hekima     Bwiru Girls  EGM
1818 S0232/0028  Catheline Holle    Hekima     Kaliua     PCM
1819 S0232/0029  Catheline Makene   Hekima     Maswa     PCM
1820 S0232/0031  Concepta Ifunya    Hekima     Nyakahura   HGL
1821 S0232/0036  Dorica Desderius   Hekima     Lukole     HGL
1822 S0232/0037  Dorice Theophil    Hekima     Kishoju    HGL
1823 S0232/0038  Dorice Titus     Hekima     Mkolani    PCB
1824 S0232/0041  Edina Theophil    Hekima     Maswa     PCM
1825 S0232/0042  Edina Zebedayo    Hekima     Mkolani    PCB
1826 S0232/0043  Editha Kamala     Hekima     Ifunda Girls  PCB
1827 S0232/0044  Edivina Mtyaba    Hekima     Kishoju    EGM
1828 S0232/0045  Elvira Josue     Hekima     Tabora Girls  PCB
1829 S0232/0046  Emiliam Katabazi   Hekima     Chief Ihunyo  HGL
1830 S0232/0047  Enatha Gilbert    Hekima     Nganza     CBG
1831 S0232/0049  Evina Kailembo    Hekima     Nganza     PCM
1832 S0232/0050  Evinetha Kasenene   Hekima     Kibondo    HGE
1833 S0232/0051  Ezelia Theophil    Hekima     Machame    CBN
1834 S0232/0054  Flavia Rwegoshora   Hekima     Sumve     EGM
1835 S0232/0053  Flaviana Edward    Hekima     Bwiru Girls  HGL
1836 S0232/0055  Flora Lukinda     Hekima     Bwiru Girls  HGL
1837 S0232/0056  Genester Rwelamira  Hekima     Nyakahura   HGL
1838 S0232/0057  Getruda Kasaba    Hekima     Machame    CBN
1839 S0232/0058  Gloria Speratus    Hekima     Mwanza     PGM
1840 S0232/0059  Gonzalva Philemon   Hekima     Mkolani    PCM
1841 S0232/0060  Happiness Renatus   Hekima     Nyakahura   HKL
1842 S0232/0061  Idda Kalala      Hekima     Kaliua     PCM
1843 S0232/0062  Innocentia Rutayuga  Hekima     Iringa Girls  EGM
1844 S0232/0063  Ireen Kagali     Hekima     Bukoba     PCB
1845 S0232/0066  Jacqueline Mwami   Hekima     Mkolani    PCB
1846 S0232/0067  Jacqueline Mwelinde  Hekima     Bwiru Girls  HKL
1847 S0232/0068  Janice Jumbe     Hekima     Nyakahura   HKL
1848 S0232/0069  Jenester Gaudin    Hekima     Maswa     CBN
1849 S0232/0070  Joanitha Lacto    Hekima     Kishoju    HGL
1850 S0232/0071  Joritha Shumbusho   Hekima     Rugambwa    PCM
1851 S0232/0073  Judith Audax     Hekima     Nangwa     HGE
1852 S0232/0076  Liberatha Alibalio  Hekima     Kaliua     PCM
1853 S0232/0077  Liberatha Godfrey   Hekima     Nyakahura   HGL
1854 S0232/0079  Lilian Byamungu    Hekima     Nyakahura   HGL
1855 S0232/0080  Lilian Revelian    Hekima     Rugambwa    CBG
1856 S0232/0083  Mary Magesa      Hekima     Bukoba     PCB
1857 S0232/0084  Melina Alistides   Hekima     Lukole     HGL
1858 S0232/0085  Monica Charles    Hekima     Bukoba     PCB
1859 S0232/0086  Neema George     Hekima     Bukoba     PCB
1860 S0232/0088  Nice Gratus      Hekima     Nangwa     HGE
1861 S0232/0090  Raina Marius     Hekima     Sumve     EGM
1862 S0232/0091  Redempta Winston   Hekima     Ashira     EGM


                     38
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
1863 S0232/0093  Regina Willbroad     Hekima     Sumve     HGE
1864 S0232/0094  Rehema Mkalenda      Hekima     Bukoba     PCB
1865 S0232/0096  Ritha Richard       Hekima     Kibondo    HGL
1866 S0232/0099  Solina Flument      Hekima     Nganza     PCM
1867 S0232/0100  Tekescovia Laurent    Hekima     Lukole     HGK
1868 S0232/0102  Violet Wilbard      Hekima     Tabora Girls  PCB
1869 S2345/0001  Carine Joseph       Hellen's    Nangwa     HGE
1870 S2345/0002  Elizabeth B Maziku    Hellen's    Tabora Girls  HGL
1871 S2345/0003  Ester R Nyange      Hellen's    Weruweru    PCB
1872 S2345/0004  Glory E Pastory      Hellen's    Nangwa     HGE
1873 S2345/0005  Lisa F Samilani      Hellen's    Weruweru    PCB
1874 S3203/0011  Erica Peter        Hembeti     Lusanga    CBG
1875 S1642/0007  Dora John Shege      Heri      Kishoju    HGE
1876 S1642/0010  Esther Ndemfoo Lyimo   Heri      Lukole     HGE
1877 S1642/0014  Grace Samson Heguye    Heri      Kibondo    HGE
1878 S1642/0017  Hildagarde Emil Njau   Heri      Bwiru Girls  HGE
1879 S1642/0038  Violeth Owuor Gunga    Heri      Mtwara Tech.  PCM
1880 S1642/0041  Zuhura Hambo Msisi    Heri      Mtwara Tech.  PCB
1881 S0312/0008  Ammy Kihaka        Highlands    Isimila    HGK
1882 S0312/0012  Aysha Thakore       Highlands    Nganza     ECA
1883 S0312/0016  Bertha Mbilinyi      Highlands    Manyunyu    HGK
1884 S0312/0020  Clara Claud        Highlands    Nganza     EGM
1885 S0312/0022  Dorah Mng'ong'o      Highlands    Ulayasi    HGL
1886 S0312/0029  Eva Maliva        Highlands    Vwawa     HKL
1887 S0312/0030  Eva Mpalanzi       Highlands    Isimila    HGK
1888 S0312/0037  Fatema Hassanali     Highlands    Songea Girls  PCB
1889 S0312/0044  Hasna Hussein       Highlands    Loleza     PCB
1890 S0312/0053  Jane Malifimbo      Highlands    Uwemba     HKL
1891 S0312/0064  Magreth Sanga       Highlands    Isimila    HGL
1892 S0312/0076  Mwamvita Mbuma      Highlands    Mtwara Girls  HGE
1893 S0312/0089  Prisca Kabogo       Highlands    Nganza     EGM
1894 S0312/0095  Rehema Lalika       Highlands    Ulayasi    HGL
1895 S0312/0094  Rehema G Sanga      Highlands    Lugalo     HKL
1896 S0312/0096  Roida Kanyika       Highlands    Lugalo     HKL
1897 S0312/0109  Susan N Mwinuka      Highlands    Songea Girls  CBG
1898 S0312/0111  Trishala R Vaghela    Highlands    Uwemba     HGL
1899 S0312/0116  Vumilia Mgimwa      Highlands    Loleza     HGL
1900 S0312/0120  Zawadi John        Highlands    Mwakaleli   HKL
1901 S0739/0024  Edna Emmanuel Mwankenja  Hijra Sem.   Kisimiri    HKL
1902 S1820/0001  Alicia Festo       Hill Crest   Usangi Day   HGE
1903 S1820/0005  Beatrice Godwin      Hill Crest   Maswa     PCM
1904 S1820/0007  Jenipher Godlove     Hill Crest   Bwiru Girls  EGM
1905 S1820/0008  Josephine Mitanda     Hill Crest   Nganza     HKL
1906 S1820/0009  Kitenge Bundala Patrice  Hill Crest   Nganza     HGL
1907 S1820/0010  Lilian Mtungi       Hill Crest   Nganza     HKL
1908 S1820/0011  Matrida Joseph      Hill Crest   Nganza     HGL
1909 S1820/0013  Naomi Stephen       Hill Crest   Mwika     HGE
1910 S1820/0014  Neema Isack        Hill Crest   Nganza     HKL
1911 S1820/0017  Rachel Kipuyo       Hill Crest   Kibondo    HGL


                        39
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
1912 S1820/0018  Rahma Ramadhani       Hill Crest   Kibondo    HGK
1913 S1820/0020  Sulea Haruna         Hill Crest   Nganza     HKL
1914 S1820/0021  Truphena Kidiro       Hill Crest   Tabora Girls  CBG
1915 S2340/0019  Furaha Luka Mrema      Himo      Igunga     HGK
1916 S2021/0013  Linda Kalisti Tilisho    Holili Day   Florian    CBG
1917 S3630/0005  Christina N Mushi      Holly Wood   Machame    CBG
1918 S3630/0019  Maida Ndabila        Holly Wood   Mwamashimba  HGK
1919 S3630/0039  Valelia Mwampashe      Holly Wood   Kizwite    CBG
1920 S0964/0027  Scholastica Stanley Mlugu  Hombolo     Tumaini    HGK
1921 S0510/0002  Agatha T Nicodemus      Horombo     Nangwa     HGK
1922 S0510/0004  Anusiata P Msae       Horombo     Ifakara    CBG
1923 S0510/0006  Benedictor F Lyimo      Horombo     Igowole    HGK
1924 S0510/0008  Editruda F Damas       Horombo     Bwiru Girls  CBG
1925 S0510/0010  Esta T Robart        Horombo     Msangeni    HGK
1926 S0510/0023  Rehema Z Francis       Horombo     Bwiru Girls  EGM
1927 S0510/0024  Ritha T Peter        Horombo     Machame    CBA
1928 S0510/0025  Rosemary T Didas       Horombo     Ashira     CBG
1929 S0510/0030  Zena B Mkumbwa        Horombo     Machame    CBA
1930 S3423/0027  Fatuma Ramadhani       Horten     Machame    CBG
1931 S3423/0038  Julieth Richard       Horten     Ashira     CBG
1932 S3423/0064  Salma Juma          Horten     Kifaru     EGM
1933 S0841/0011  Asela Pancras        Humura     Nganza     PCB
1934 S0841/0037  Julia Salvatory       Humura     Bukoba     PCB
1935 S0841/0041  Juster Elizeus        Humura     Mkolani    CBG
1936 S0841/0043  Khadija Ally         Humura     Kishoju    HKL
1937 S0841/0048  Mwanabobo Kagoro       Humura     Maswa     PCB
1938 S0256/0001  Agness Felix Ginni      Huruma Girls  Ruvu      PCM
1939 S0256/0002  Aisha Yusuph Senga      Huruma Girls  Dakawa     HGK
1940 S0256/0003  Amina Moshi Lulinda     Huruma Girls  Kilakala    PCB
1941 S0256/0004  Amina Seif Hakika      Huruma Girls  Tabora Girls  PCM
1942 S0256/0005  Anita Gebbiny Makundi    Huruma Girls  Mtwara Girls  CBG
1943 S0256/0006  Benfrida Wenceslaus Tarimo  Huruma Girls  Kondoa     CBG
1944 S0256/0007  Caroline Damian Manyika   Huruma Girls  Ruvu      PCB
1945 S0256/0008  Caroline Stevin Kanuti    Huruma Girls  Tabora Girls  PCB
1946 S0256/0009  Clara Dominic Massawe    Huruma Girls  Babati     HGL
1947 S0256/0010  Consolatha Nyahuru Mahamba Huruma Girls   Kilakala    PCB
1948 S0256/0011  Damali Paul James      Huruma Girls  Tarakea    PCM
1949 S0256/0012  Diana Joseph Chove      Huruma Girls  Mbeya     HGL
1950 S0256/0013  Doreen Theodore Watugulu   Huruma Girls  Ruvu      PCB
1951 S0256/0014  Dorice Richard Malle     Huruma Girls  Maswa     PCB
1952 S0256/0015  Doroster Bengesy Salvatory  Huruma Girls  Nangwa     HKL
1953 S0256/0016  Emiliana Alex Pascal     Huruma Girls  Tabora Girls  PCB
1954 S0256/0017  Esther John Omollo      Huruma Girls  Tabora Girls  PCB
1955 S0256/0018  Halima Juma Abdallah     Huruma Girls  Lugoba     HGL
1956 S0256/0019  Hidaya Hashim Shiraz     Huruma Girls  Ruvu      PCM
1957 S0256/0020  Hobokela Isakwisa Mwambung Huruma Girls   Sumve     HGE
         u
1958 S0256/0021  Imelda Vincent Marissa   Huruma Girls   Lusanga    HKL
1959 S0256/0022  Jane Lauden Mwamwala     Huruma Girls  Morogoro    HGE
1960 S0256/0023  Jesca Simon Ndembeka     Huruma Girls  J.j. Mungai  HGL


                         40
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
1961 S0256/0024  Josina Alfred Msovella   Huruma Girls  Masasi Girls  HGK
1962 S0256/0025  Judith Pascal Mfupe     Huruma Girls  Nangwa     HGE
1963 S0256/0028  Levina Lucas Myovela    Huruma Girls  Tarakea    PCM
1964 S0256/0029  Lilian Felix Tesha     Huruma Girls  Ruvu      PCB
1965 S0256/0030  Lilian Jack Katto      Huruma Girls  Ruvu      PCB
1966 S0256/0031  Lydia Hansel Lobo      Huruma Girls  Ifakara    PCM
1967 S0256/0033  Magreth Simon Machiya    Huruma Girls  Tabora Girls  PCM
1968 S0256/0034  Maria Aloyce Kangati    Huruma Girls  Songe     HGL
1969 S0256/0035  Martha Norasco Kipanga   Huruma Girls  Jikomboe    HKL
1970 S0256/0036  Mercy Boniface Omary    Huruma Girls  Ashira     EGM
1971 S0256/0037  Miriam Jacob Makondo    Huruma Girls  Nangwa     HGE
1972 S0256/0038  Naomi Godlisten Mrina    Huruma Girls  Tabora Girls  PCB
1973 S0256/0039  Nasma Gerald Tesha     Huruma Girls  Ruvu      PCB
1974 S0256/0040  Nyasuruli Joseph Mafuru   Huruma Girls  Ashira     HGE
1975 S0256/0041  Penina Matinde Mwessa    Huruma Girls  Mwika     EGM
1976 S0256/0042  Prisca Yohana Nchimbi    Huruma Girls  Kondoa     HGL
1977 S0256/0043  Radhiana Idowa Myombo    Huruma Girls  Nganza     PCM
1978 S0256/0045  Salome Andrew Wambu     Huruma Girls  Mwanza     PCM
1979 S0256/0046  Sarah Bruno Simon      Huruma Girls  J.j. Mungai  EGM
1980 S0256/0047  Sophia Said Kombo      Huruma Girls  Loleza     PCM
1981 S0256/0049  Veronica Abel Mathias    Huruma Girls  Kondoa     CBG
1982 S0256/0050  Veronica Charles Mwangila  Huruma Girls  Urambo     HGK
1983 S0256/0052  Zuhura Shabani Mkilalu   Huruma Girls  Nganza     EGM
1984 S0414/0014  Maryrehema Lameck Mkumbo Iambi       Urambo     HGL
1985 S1052/0004  Asteria Philip       Ibungila    Nkasi     HGL
1986 S1052/0016  Evelina Benson       Ibungila    Loleza     HKL
1987 S1052/0020  Jane Aidan         Ibungila    Nkasi     HGL
1988 S1052/0021  Jane Jason         Ibungila    Vwawa     HGL
1989 S3045/0003  Arafa Mohamed        Ibungilo    Songe     HGL
1990 S3045/0023  Faraja Messo        Ibungilo    Maswa     PCB
1991 S3045/0040  Lilian Sospeter       Ibungilo    Nganza     ECA
1992 S3045/0055  Renatha Novati       Ibungilo    Bukoba     PCB
1993 S3045/0063  Zainabu Ramadhani      Ibungilo    Chief Ihunyo  HGL
1994 S2630/0022  Lenick Jilaoneka Kyenga   Idamba     Songea Girls  EGM
1995 S0824/0007  Chausiku Magasha      Idete      Mwendakulima  HGK
1996 S4139/0013  Enitha Mwaweza       Idigima     Mpanda     CBG
1997 S2932/0030  Sophia Mwasaka       Idimi      Iringa Girls  EGM
1998 S1104/0005  Amina Shamsi        Idodi      Kondoa     CBG
1999 S1104/0009  Angelina Mgaya       Idodi      Makambako   EGM
2000 S1104/0011  Anna Mdegela        Idodi      Mwakaleli   HGE
2001 S1104/0023  Belina Kavikule       Idodi      Ashira     EGM
2002 S1104/0032  Catherine Mgowe       Idodi      Manyunyu    HGK
2003 S1104/0040  Ester Mlowosa        Idodi      Kondoa     CBG
2004 S1104/0042  Evelina Chaula       Idodi      Loleza     CBG
2005 S1104/0059  Happy Kisanyage       Idodi      Songea Girls  CBG
2006 S1104/0066  Jachinda Lusaluwa      Idodi      J.j. Mungai  HGE
2007 S1104/0068  Janeth Gamile        Idodi      Loleza     CBG
2008 S1104/0073  Karister Kigahe       Idodi      Dakawa     HGK
2009 S1104/0081  Magreth Mbilinyi      Idodi      Namabengo   HGK


                         41
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
2010 S1104/0084  Maria Mbanga       Idodi       Mpanda     CBG
2011 S1104/0109  Rosemary Chikoko     Idodi       Igunga     HKL
2012 S1104/0117  Sarah Aidan        Idodi       Ifakara    PCB
2013 S1104/0120  Siwazuri Kassimu     Idodi       Lusanga    CBG
2014 S1104/0121  Stella Msenga       Idodi       Kondoa     CBG
2015 S1104/0127  Tumsifu William      Idodi       Loleza     HKL
2016 S1104/0134  Winifrida Mwikola     Idodi       Kondoa     CBG
2017 S2044/0010  Benadeta Zakaria     Iduda       Mbeya     PCM
2018 S0370/0001  Adasa Emanuel       Ifakara      Mkugwa     HKL
2019 S0370/0015  Christna Lemson      Ifakara      Loleza     CBG
2020 S0370/0022  Dometria Edwin      Ifakara      Nganza     CBG
2021 S0370/0023  Dorcas Lyakurwa      Ifakara      Songe     HGE
2022 S0370/0026  Emiliana Kibasa      Ifakara      Morogoro    EGM
2023 S0370/0033  Hasna Said        Ifakara      Ashira     EGM
2024 S0370/0036  Hekima Mliga       Ifakara      Ifunda Tech.  CBG
2025 S0370/0037  Herodia Yoram       Ifakara      Ruvu      CBA
2026 S0370/0042  Koku Rutha        Ifakara      Ashira     EGM
2027 S0370/0051  Mwajuma Japhary      Ifakara      Kazima     EGM
2028 S0370/0056  Oliver Isack       Ifakara      Londoni    EGM
2029 S0370/0058  Paulina Jemson      Ifakara      Kilakala    CBG
2030 S0370/0059  Pendo Wami        Ifakara      Kilakala    PCM
2031 S0370/0062  Rebeca Fred        Ifakara      Ifakara    CBA
2032 S0370/0063  Restituta Mkilima     Ifakara      Morogoro    HGE
2033 S0370/0064  Ritha Jeremia       Ifakara      Dr. Olsen   CBG
2034 S0370/0068  Rukia Mahaba       Ifakara      Maswa     HGE
2035 S0370/0072  Shamimu Matiwa      Ifakara      Songea Girls  CBG
2036 S0370/0078  Tupilike Agen       Ifakara      Mringa     HGE
2037 S1731/0028  Faines Julius Mgina    Ifwagi       Songea Girls  EGM
2038 S2974/0001  Anna Felle        Igaganulwa ondry  Kaliua     CBG
2039 S3368/0038  Viriginia Paul Mayoya   Igalla       Mkolani    CBG
2040 S1532/0006  Betina W. Kasekwa     Igamba       Londoni    EGM
2041 S1532/0045  Rujina Yulas       Igamba       Ileje     PCB
2042 S1203/0033  Grace Thomas Mkongwa   Iganzo       Nkasi     HGL
2043 S1203/0039  Hosana Joshua Panja    Iganzo       Songea Girls  EGM
2044 S1203/0078  Winfrida Peter Ndyakon  Iganzo       Mpanda     EGM
2045 S1203/0080  Zamda Hussein Subira   Iganzo       Usangi Day   EGM
2046 S0457/0031  Jane Jonas Geofrey    Igawilo      Kizwite    CBG
2047 S0457/0049  Prisca Essau       Igawilo      Songea Girls  HGE
2048 S0457/0057  Suma Mwalwisi       Igawilo      Nkasi     HGL
2049 S1869/0042  Shadya Khamisi Juma    Igogo       Mkolani    CBG
2050 S3404/0039  Mariam Abdallah Mbilili  Igombavanu     Songea Girls  CBG
2051 S3404/0047  Palmina Gabriel Myinga  Igombavanu     Igowole    HGK
2052 S0580/0031  Felista Felix Mfilinge  Igowole      J.j. Mungai  EGM
2053 S0580/0073  Shamila Licardo Miho   Igowole      Loleza     HKL
2054 S0278/0021  Ella Lusupo Puye     Igumbilo      Lugalo     CBG
2055 S0278/0029  Glory Nodfrey Sanga    Igumbilo      Ulayasi    CBG
2056 S0278/0030  Grace Henly Mwaikambo   Igumbilo      Mpanda     HGE
2057 S0278/0043  Lea Elia Sanga      Igumbilo      Kilakala    CBG
2058 S0278/0055  Neema Alfred Mwakyoma   Igumbilo      Mbeya     EGM


                        42
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
2059 S0278/0077  Suma Dancho Mwaisabe     Igumbilo    Ifunda Girls  CBG
2060 S0278/0078  Teofrida Valelian Chonya   Igumbilo    Makambako   HGK
2061 S0278/0080  Tulanyilika Dastan Nziku   Igumbilo    Ruvu      HGK
2062 S0278/0082  Tumpale Nelson Mbwilo     Igumbilo    Dakawa     HGK
2063 S0713/0032  Hawa Mtao           Igunga     Kibondo    HGK
2064 S0713/0059  Veronica Peter        Igunga     Mpanda     CBG
2065 S3059/0007  Anitha Philibert       Igurwa     Tinde     CBG
2066 S3059/0049  Neema Vicent         Igurwa     Bwiru Girls  HKL
2067 S3059/0050  Nyamwiza Henerico       Igurwa     Bwiru Girls  CBG
2068 S1325/0016  Christina Nickodem Mdzovela  Igwachanya   Loleza     PCM
2069 S1649/0012  Deodata M. Kalinga      Ihanda     Kizwite    CBG
2070 S1649/0014  Eda G. Kamwela        Ihanda     Kizwite    CBG
2071 S1649/0065  Scola A. Mbotwa        Ihanda     Vwawa     HGL
2072 S0917/0003  Anajoice Wiliamu       Ihembe     Sumve     HKL
2073 S0917/0004  Anatos Nkunda         Ihembe     Mkolani    CBG
2074 S4475/0043  Veronica Alfredy Kinyunyu   Ihongole    Lugalo     PCB
2075 S2896/0030  Roda Samwely Mwaluko     Ihumwa     Mpwapwa    HGK
2076 S3271/0007  Godebertha Gonzaga      Ijuganyondo   Kishoju    HGL
2077 S3271/0010  Ivona Simon          Ijuganyondo   Nyakahura   HKL
2078 S3462/0004  Fatuma Mwakatika       Ikapu      Makambako   HGE
2079 S2005/0002  Anjera Pius          Ikhoho     Mpanda     CBG
2080 S2005/0036  Selina Edwin         Ikhoho     Iringa Girls  EGM
2081 S2282/0022  Scola Angolile Fumbo     Ikinga     Vwawa     HGK
2082 S0313/0004  Baby M Bwire         Ikizu      Igunga     HKL
2083 S0313/0006  Bertha John          Ikizu      Mkolani    CBG
2084 S0313/0007  Diana Eliab          Ikizu      Nganza     EGM
2085 S0313/0010  Elizabeth Peter        Ikizu      Ifunda Girls  HGE
2086 S0313/0013  Gladness Festo        Ikizu      Bukoba     PCB
2087 S0313/0014  Happiness Machage       Ikizu      Tabora Girls  HGL
2088 S0313/0015  Irene Msendo         Ikizu      Mwamashimba  HGL
2089 S0313/0016  Jackline Washington      Ikizu      Dakawa     HGL
2090 S0313/0017  Leah Musa           Ikizu      Mawenzi    HGL
2091 S0313/0021  Mariam Paul          Ikizu      Kifaru     EGM
2092 S0313/0028  Siriel Mhando         Ikizu      Mwamashimba  HGL
2093 S0313/0029  Siwema William        Ikizu      Mwamashimba  HGL
2094 S1331/0037  Perpetua Menard Mgana     Ikuna      Igowole    HGK
2095 S0924/0009  Biaisha Omari Nyeri      Ikungi     Longido    CBG
2096 S0924/0015  Ester Stephano Juma      Ikungi     Mringa     EGM
2097 S2980/0003  Elizabeth Ntebo        Ikungulipu   Mpanda     CBG
2098 S1273/0005  Bahati Kenedy         Ikuti      Ifunda Girls  CBG
2099 S1273/0011  Emiliana Yona         Ikuti      Kizwite    CBG
2100 S1273/0015  Jenifa Jasson         Ikuti      Lugalo     HKL
2101 S1273/0021  Mariam Said          Ikuti      Makambako   EGM
2102 S2537/0010  Asmah Jumanne         Ilala      Dodoma     CBG
2103 S2537/0016  Brenda Macha         Ilala      Mtwara Girls  CBG
2104 S2537/0017  Celina Mbuya         Ilala      Mbeya Inst.  ARC
2105 S2537/0019  Christina Josephat      Ilala      Songea Girls  CBG
2106 S2537/0029  Emilia Challe         Ilala      Ifakara    PCM
2107 S2537/0043  Fatuma Sostenes        Ilala      Mtwara Girls  HGL


                          43
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
2108 S2537/0056  Jackline Nkwera       Ilala      Ifakara    CBG
2109 S2537/0061  Jane Moses         Ilala      Kaliua     PCM
2110 S2537/0062  Janeth Kilamile       Ilala      Dakawa     HGK
2111 S2537/0063  Jesca Likonoka       Ilala      Mkugwa     HGK
2112 S2537/0065  Josephine Ernest      Ilala      Songea Girls  PCB
2113 S2537/0066  Julieth Masanja       Ilala      Ifakara    PCM
2114 S2537/0067  Kauthar Khamis       Ilala      Ifunda Girls  PCB
2115 S2537/0073  Leolina Shinoja       Ilala      Kibondo    HGK
2116 S2537/0079  Mboni Omary         Ilala      Masasi Girls  HKL
2117 S2537/0082  Mwajuma Ibrahim       Ilala      Jikomboe    HGL
2118 S2537/0085  Nasiha Gharib        Ilala      Mbeya Inst.  CIV
2119 S2537/0090  Nice Kagya         Ilala      Weruweru    PCB
2120 S2537/0099  Raudhat Saidi        Ilala      Loleza     PCB
2121 S2537/0101  Regina Benedict       Ilala      Kondoa     CBG
2122 S2537/0107  Salma Maulid        Ilala      Korogwe    PCM
2123 S2537/0110  Saphia Saidi        Ilala      Mtwara Girls  CBG
2124 S3601/0005  Amina Sanga         Ilasi      Lugalo     HKL
2125 S3601/0008  Deborah J Kallomo      Ilasi      Mpanda     HKL
2126 S3601/0009  Elizabeth F Dona      Ilasi      Londoni    HKL
2127 S3601/0014  Janeth Mpangala       Ilasi      Vwawa     HGL
2128 S3601/0017  Maria Dickson        Ilasi      Isimila    HKL
2129 S3601/0025  Scolastica Luvanda     Ilasi      Isimila    HKL
2130 S3601/0026  Shilwa Julius        Ilasi      Nkasi     HGL
2131 S0581/0020  Mpoki Panja         Ileje      Nkasi     HGL
2132 S0581/0024  Rahabu Haonga        Ileje      Maposeni    HKL
2133 S0581/0032  Wema Mwampashi       Ileje      Manyunyu    HGK
2134 S0956/0020  Given Yella         Ilembo     Mwakaleli   HGL
2135 S4400/0009  Kudra Amri Athuman     Ilemela     Chief Ihunyo  HGL
2136 S4400/0013  Mwatatu Amir Khamisi    Ilemela     Maswa     CBG
2137 S4400/0024  Zainabu Swedi Saidi     Ilemela     Mpanda     CBG
2138 S2088/0007  Sabina Cosmas Abeid     Ilolangulu   Bwiru Girls  PCB
2139 S1488/0018  Esther Lushinta       Ilolo      Lugalo     PCB
2140 S1488/0046  Naomi Admel         Ilolo      Manyunyu    HGK
2141 S4260/0004  Anna Paul Ngalapi      Ilowola     Manyunyu    HGK
2142 S4260/0006  Christa Chrisantus Haule  Ilowola     Ulayasi    PCB
2143 S4260/0008  Dorika Martin Mapile    Ilowola     Ulayasi    CBG
2144 S4260/0009  Elizabeth Raphael Ngowi   Ilowola     Tabora Girls  CBG
2145 S4260/0010  Emmanuela Aidan Mkalawa   Ilowola     Songea Girls  CBG
2146 S4260/0011  Esther Jacob Godwine    Ilowola     Ulayasi    CBG
2147 S4260/0012  Happiness Shimigwa Silas  Ilowola     Lugalo     CBG
2148 S4260/0013  Irene Ludgery Manga     Ilowola     Loleza     CBG
2149 S4260/0014  Janeth Angleus Nziku    Ilowola     Jikomboe    HGL
2150 S4260/0015  Loveness Aidani Haule    Ilowola     Loleza     CBG
2151 S4260/0018  Nemela Andrian Mhada    Ilowola     Ulayasi    PCB
2152 S4260/0019  Nuru Nestory Mbilinyi    Ilowola     Mtwara Girls  CBG
2153 S4260/0020  Reinada Hugolin Msemwa   Ilowola     Ifunda Tech.  CBG
2154 S4260/0021  Siyenu Uswege Kabujile   Ilowola     Ifunda Girls  HGE
2155 S4260/0022  Spesioza Anzigar Mwinuka  Ilowola     Loleza     HGL
2156 S4260/0023  Valeliana Kanisius Msigwa  Ilowola     Songea Girls  HGE


                         44
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
2157 S4260/0025  Zeituni Walesy Payovela  Ilowola     Ifakara    HKL
2158 S0482/0003  Anitha Lugumira      Iluhya     Nyakahura   HGL
2159 S0482/0004  Asela Kankebula      Iluhya     Bukoba     PCB
2160 S0482/0017  Justina Ntorokwa     Iluhya     Lukole     HGK
2161 S0482/0020  Madina Mabula       Iluhya     Ruvu      PCB
2162 S0482/0021  Prisila Pancras      Iluhya     Kishoju    HGL
2163 S0482/0026  Witness Ezekiel      Iluhya     Lukole     HGK
2164 S0515/0016  Devotha Sadick Chengula  Ilula      Songea Girls  CBG
2165 S0515/0075  Rehema Alex Marlecano   Ilula      J.j. Mungai  HGL
2166 S4054/0004  Amina Salum        Ilulu      Dakawa     HGK
2167 S4054/0006  Asha A Msumi       Ilulu      Nangwanda   HGK
2168 S4054/0007  Ashfa M Namkwanga     Ilulu      Mtwara Girls  HGL
2169 S4054/0011  Beatrice F Magani     Ilulu      Msalato    HGL
2170 S4054/0012  Caroline Mlawa      Ilulu      Mtwara Girls  HGL
2171 S4054/0015  Ernestina Dancan     Ilulu      Mtwara Girls  CBG
2172 S4054/0016  Farida H Salumu      Ilulu      Bagamoyo    HGE
2173 S4054/0018  Fatuma S Mkima      Ilulu      Songea Girls  EGM
2174 S4054/0019  Grace O Kapinga      Ilulu      Mtwara Tech.  PCM
2175 S4054/0024  Husna M Galus       Ilulu      Nangwanda   HKL
2176 S4054/0027  Lailat Haji        Ilulu      Songea Girls  EGM
2177 S4054/0028  Latifa S Mchombora    Ilulu      Mtwara Girls  HGL
2178 S4054/0032  Mary George        Ilulu      Songea Girls  HGK
2179 S4054/0033  Mayasa M Nangui      Ilulu      Bwiru Girls  CBG
2180 S4054/0034  Mwanahamisi M Bakili   Ilulu      Mtwara Girls  CBG
2181 S4054/0037  Nema H Muhambo      Ilulu      Ifunda Girls  PGM
2182 S4054/0038  Nura Mnaro        Ilulu      Kilakala    CBG
2183 S4054/0040  Pili Mkundi        Ilulu      Masasi Girls  HGL
2184 S4054/0046  Salima Ahmad       Ilulu      Masasi Girls  HGL
2185 S4054/0047  Salima K Jafari      Ilulu      Nangwanda   HKL
2186 S4054/0049  Sharaifa Livembe     Ilulu      Masasi Girls  HKL
2187 S4054/0054  Tulia K Mkulyuta     Ilulu      Masasi Girls  HGL
2188 S4054/0055  Winifrida Chikawe     Ilulu      Mtwara Girls  HKL
2189 S4054/0058  Zubeda M Njimwe      Ilulu      Songea Girls  PCB
2190 S4054/0059  Zuhura Michenje      Ilulu      Mtwara Girls  CBG
2191 S2672/0013  Aufemia Andrew      Ilunga     Lusanga    PCB
2192 S1770/0006  Atusumila Konga      Image      Ulayasi    HGK
2193 S1770/0015  Esperance F Lihaka    Image      Masasi Girls  HGL
2194 S1770/0029  Iveta G Kimali      Image      Mwakaleli   HGE
2195 S1770/0067  Seferan H Lilla      Image      Bwiru Girls  CBG
2196 S1770/0070  Stela Lucas Chalo     Image      Kondoa     CBG
2197 S2935/0014  Furaha Maluli       Image-vosa   Dakawa     HKL
2198 S2935/0023  Jenifa Mgongolwa     Image-vosa   Mpanda     CBG
2199 S2616/0004  Rahel J Mtwale      Imalaseko    Mwendakulima  HGL
2200 S4176/0008  Lenick Nduva       Imauluma    Igowole    HGL
2201 S4176/0010  Maida Mzena        Imauluma    Lugalo     HGL
2202 S0368/0004  Blandina M Jorojick    Imboru     Florian    CBA
2203 S0368/0013  Ester S Mshana      Imboru     Tumaini    HGK
2204 S0368/0030  Neema A Labisay      Imboru     Ashira     HGL
2205 S0368/0039  Theresia M Ammi      Imboru     Machame    CBA


                        45
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
2206 S1459/0075  Tamali Mlaya Mwalyego  Imezu      Ifakara     CBG
2207 S2141/0018  Fatuma K Farijallah   Ipuli      Urambo      HGK
2208 S2141/0033  Leah M Mabula      Ipuli      Rugambwa     PCB
2209 S2141/0046  Neema J Magoti      Ipuli      Mpanda      CBG
2210 S0203/0003  Agness Sima       Iringa Girls  Ifakara     HKL
2211 S0203/0004  Amalia Boniface     Iringa Girls  Msalato     PCB
2212 S0203/0005  Amanda T. Kweka     Iringa Girls  Kilakala     PCB
2213 S0203/0008  Anelmina Mwangonela   Iringa Girls  Kilakala     PCB
2214 S0203/0010  Asha H. Ibrahim     Iringa Girls  Dr. Olsen    CBG
2215 S0203/0012  Cassia C. Mwambungu   Iringa Girls  Morogoro     EGM
2216 S0203/0016  Elina E. Kiwia      Iringa Girls  Msalato     PCB
2217 S0203/0022  Fauza I. Issa      Iringa Girls  Lusanga     PCB
2218 S0203/0024  Frida Mkulu       Iringa Girls  Jangwani (day)  CBN
2219 S0203/0025  Gladiosa G. Kaguo    Iringa Girls  Iringa Girls   CBG
2220 S0203/0032  Hawa A. Zuberi      Iringa Girls  Weruweru     PCB
2221 S0203/0034  Herieth N. Mbwayu    Iringa Girls  Kilakala     PCM
2222 S0203/0037  Imelda G. Mpika     Iringa Girls  Kondoa      CBG
2223 S0203/0038  Inna H. Kisungula    Iringa Girls  Kilakala     PCB
2224 S0203/0041  Jane Omelo        Iringa Girls  Kilakala     PCB
2225 S0203/0044  Joan J. Mlay       Iringa Girls  Kilakala     PCB
2226 S0203/0048  Juliana Alfred      Iringa Girls  Ifunda Girls   PCM
2227 S0203/0057  Matrida G. Mwageni    Iringa Girls  Jangwani (day)  CBN
2228 S0203/0058  Mayvees Fernandes    Iringa Girls  Kilakala     PCB
2229 S0203/0059  Mercy Haonga       Iringa Girls  Machame     CBN
2230 S0203/0060  Naomi A. Nyemba     Iringa Girls  Iringa Girls   CBG
2231 S0203/0062  Neema E. Maeda      Iringa Girls  Tabora Girls   PCM
2232 S0203/0065  Queen Mahundi      Iringa Girls  Igowole     HGL
2233 S0203/0066  Rehema J. Omary     Iringa Girls  Loleza      PCM
2234 S0203/0068  Rose Elias        Iringa Girls  Arusha      HGE
2235 S0203/0073  Safari Mlomo       Iringa Girls  Machame     CBN
2236 S0203/0083  Talitha F. Sajilo    Iringa Girls  Machame     CBN
2237 S0203/0086  Tumaini Alison      Iringa Girls  Ashira      EGM
2238 S0203/0089  Vaileth F. Mgoji     Iringa Girls  Kilakala     CBG
2239 S0203/0094  Zaina A. Mjema      Iringa Girls  Usangi Day    HGE
2240 S0203/0095  Zuena A. Idd       Iringa Girls  Dodoma      PCM
2241 S2189/0001  Adija Ally Saidi     Irisya     Jikomboe     HKL
2242 S0949/0037  Juliana Makala      Irkisongo    Nangwa      HGL
2243 S0949/0038  Lucy Manyama       Irkisongo    Chief Ihunyo   HGE
2244 S0949/0039  Lucy Richard       Irkisongo    Dr. Olsen    CBG
2245 S0955/0016  Joyce Japhet       Isagehe     Maswa      PCM
2246 S1926/0040  Yasinta John       Isaka      Mwanza      PCB
2247 S1938/0003  Enea Songa        Isangawana   Londoni     EGM
2248 S2921/0011  Elizabeth J Mwang'ombe  Isangu     Songea Girls   HGK
2249 S2921/0017  Faraja G Mwasomola    Isangu     Igowole     HGK
2250 S2921/0044  Rebeca A Ndemo      Isangu     Lugalo      PCB
2251 S2921/0054  Sophia E Mwaijumba    Isangu     Songea Girls   HGK
2252 S1146/0024  Jane Njeje        Isansa     Vwawa      HGK
2253 S1146/0043  Salome Daniel      Isansa     Ruvu       CBA
2254 S1146/0052  Yusta M Maganga     Isansa     Dodoma      PCM


                        46
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
2255 S3012/0005  Chausiku Mayunga       Isanzu     Urambo     HGK
2256 S3021/0013  Rose Kayegezi William    Isela      Chief Ihunyo  HGK
2257 S3021/0017  Theleza Patrick Maziku    Isela      Mwendakulima  HGL
2258 S0661/0002  Aneth Joseph         Isenye     Maswa     HKL
2259 S0661/0003  Angelina James        Isenye     Mwanza     PCM
2260 S0661/0004  Anitha Joseph        Isenye     Mwamashimba  HKL
2261 S0661/0013  Jamilah Dickson       Isenye     Lukole     HKL
2262 S0661/0015  Joyce Laurent        Isenye     Sumve     HKL
2263 S0661/0016  Julieth J Opasi       Isenye     Maswa     CBG
2264 S0661/0030  Nyanjiga Bahati       Isenye     Mpanda     HKL
2265 S0661/0032  Oliva Lazaro         Isenye     Ifakara    CBG
2266 S1875/0046  Oliver Juvinary Marko    Ishimwe     Lukole     HKL
2267 S1875/0065  Uzia Gabriel Chija      Ishimwe     Mkugwa     HGK
2268 S1144/0061  Leah Shaban         Isimila     Isimila    HGK
2269 S1144/0111  Venelanda Kimena       Isimila     Songea Girls  EGM
2270 S2334/0018  Marselina Elias Shao     Islamiya    Mwamashimba  HGL
2271 S2334/0027  Queen Humbi Nassib      Islamiya    Bwiru Girls  HGE
2272 S1467/0025  Noria Hezron         Isuto      Nkasi     HGL
2273 S0444/0013  Beata T Silwimba       Itamba     Ifunda Girls  HGK
2274 S0444/0016  Deodata J Sanga       Itamba     Iringa Girls  CBG
2275 S0444/0038  Lusiana A Nyambo       Itamba     Iringa Girls  CBG
2276 S1137/0060  Trifonia Abeli Swenya    Itandula    Ifakara    CBG
2277 S2733/0003  Anna Stivin Nitwa      Itega      Tumaini    HGL
2278 S2733/0008  Joyce Joseph Ng`andu     Itega      Bwiru Girls  EGM
2279 S0741/0070  Tully Barden         Itende     Nangwa     HGE
2280 S3102/0009  Devota Chengula       Itezi      Ifunda Girls  HGK
2281 S3102/0010  Diana Edson         Itezi      Londoni    HGK
2282 S3102/0023  Jane Natales         Itezi      Kizwite    CBG
2283 S3102/0036  Maria Nsonga         Itezi      Mpanda     EGM
2284 S3102/0038  Maria Wilbrod        Itezi      Igowole    HGK
2285 S1032/0049  Rose Charles Shayo      Itigi      Kondoa     CBG
2286 S1456/0027  Halima Martin        Itiji      Ifunda Tech.  PCB
2287 S1456/0035  Judith Jackson        Itiji      Mpanda     HKL
2288 S1456/0038  Lucy Kansapa         Itiji      Isimila    HGL
2289 S1034/0009  Ester Lupande        Itilima     Maswa     HKL
2290 S1913/0013  Debora Jessan Mhepela    Itipingi    Londoni    EGM
2291 S1913/0037  Naivera Luitho Kinyamagoha  Itipingi    Makambako   HGK
2292 S1913/0038  Nuru Nicolausy Mhepela    Itipingi    Londoni    EGM
2293 S3345/0006  Naomi Sangati        Itule      Kibondo    HGL
2294 S0690/0020  Oliva A Mwaikuyu       Itundu     Isimila    HKL
2295 S3173/0030  Joyce Jacob         Itunge     Iringa Girls  CBG
2296 S3173/0044  Shangwe Mahena        Itunge     Isimila    HGK
2297 S0681/0001  Adefrida Msigwa       Ivumwe     Mpanda     HGE
2298 S0681/0006  Benadeta Haule        Ivumwe     Uwemba     HKL
2299 S0681/0007  Blanka Lwehela        Ivumwe     Manyunyu    HKL
2300 S0681/0012  Elizabeth Sanga       Ivumwe     Songea Girls  HGE
2301 S0681/0027  Ivy Sanga          Ivumwe     Ifakara    CBA
2302 S0681/0038  Mariam Kapingo        Ivumwe     Lukole     HGE
2303 S0681/0043  Melise Lwitiko        Ivumwe     Ifunda Girls  HGK


                            47
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
2304 S0681/0056  Salome Ngumba        Ivumwe     Urambo     HGK
2305 S0681/0062  Shani Khalfani        Ivumwe     Engutoto    HKL
2306 S3071/0012  Dorice Protas Kessy     Iwa       Weruweru    PCB
2307 S3071/0026  Josephina Sebastian Mboye  Iwa       Weruweru    PCB
2308 S3071/0027  Josephina Theopist Kessy   Iwa       Ifunda Tech.  PGM
2309 S3071/0037  Pellagia Vitalis Njau    Iwa       Weruweru    PCB
2310 S3071/0040  Rozina Baltazary Malya    Iwa       Ruvu      CBG
2311 S0890/0012  Elika Majuto         Iwalanje    Manyunyu    HGK
2312 S0890/0015  Ester J Shinshi       Iwalanje    Loleza     CBG
2313 S0890/0022  Fatuma Jonas         Iwalanje    Usongwe    HGK
2314 S0890/0052  Neema Kalinga        Iwalanje    Morogoro    HKL
2315 S0890/0063  Sada Sanga          Iwalanje    Dakawa     HKL
2316 S0890/0075  Upendo P Mbunda       Iwalanje    Songea Girls  EGM
2317 S2223/0022  Ester Halinga        Iwambi     Ileje     PCM
2318 S1157/0058  Mary Josphati Mwinuka    Iwawa      Morogoro    HGE
2319 S1157/0078  Selina Bosco Tweve      Iwawa      Manyunyu    HGK
2320 S1157/0080  Tsilanogela Nestory Sanga  Iwawa      Isimila    HGL
2321 S1157/0082  Upendo Tafuteni Luvanda   Iwawa      Iringa Girls  CBG
2322 S3705/0042  Sarome Chaina        Iwiji      Kizwite    CBG
2323 S1994/0036  Judith Joseph        Iwindi     Songea Girls  EGM
2324 S1994/0051  Merina Samson        Iwindi     Kizwite    CBG
2325 S3139/0002  Agness Mwakabaga       Iyela      Iringa Girls  EGM
2326 S3139/0047  Loveness Mwasuka       Iyela      Weruweru    EGM
2327 S3139/0056  Martha Kasinde        Iyela      Ifunda Girls  PCM
2328 S3139/0066  Pendo Jeremia        Iyela      Isimila    HKL
2329 S3139/0068  Rehema Gibson        Iyela      Korogwe    PCM
2330 S0803/0005  Bwanje Tipigalle       Iyula      Nkasi     HGL
2331 S0764/0001  Adelia Kamugisha       Izigo      Mwanza     PCB
2332 S0764/0056  Vestina Revelian       Izigo      Mkolani    CBG
2333 S1930/0035  Sarah A Kasanga       J. M. Kikwete  Ifunda Girls  PCB
2334 S1930/0040  Tabia G Aswile        J. M. Kikwete  Mkolani    CBG
2335 S0449/0003  Anisa Emilyo Kidakule    J.j.mungai   Manyunyu    HGK
2336 S0449/0009  Bibiana Stephen Kihaga    J.j.mungai   Isimila    HGL
2337 S0449/0019  Debora Josephat Sanga    J.j.mungai   Ulayasi    PCB
2338 S0449/0022  Dorice Anyandwile Mwaitege  J.j.mungai   Uwemba     HGK
2339 S0449/0037  Farida Stephano Kilufi    J.j.mungai   Vwawa     HGL
2340 S0449/0056  Lidya Ramadhan Kisinza    J.j.mungai   Songea Girls  CBG
2341 S1038/0003  Alphoncina Alex Lyamuya   J.k. Nyerere  Ashira     CBG
2342 S1038/0005  Amina Abdallah Mshamu    J.k. Nyerere  Songea Girls  HGE
2343 S1038/0018  Benifrida Raphael Kessy   J.k. Nyerere  Nangwa     HKL
2344 S1038/0021  Catherine Pascal Lyapa    J.k. Nyerere  Nangwa     HGL
2345 S1038/0022  Cecilia Paskali Kavishe   J.k. Nyerere  Mwika     EGM
2346 S1038/0026  Edna Nemes Minja       J.k. Nyerere  Ashira     HGL
2347 S1038/0028  Emma Liberati Nyambo     J.k. Nyerere  Dodoma     PCM
2348 S1038/0037  Gloria Amedeus Ngowi     J.k. Nyerere  Songe     HGL
2349 S1038/0042  Hadija Shwahibu Msangi    J.k. Nyerere  Ifunda Tech.  PCB
2350 S1038/0045  Husna Mashaka Maziku     J.k. Nyerere  Ashira     CBG
2351 S1038/0048  Jackline Frank Swai     J.k. Nyerere  Ifunda Girls  PCM
2352 S1038/0062  Lilian Remmy Matafu     J.k. Nyerere  Tabora Girls  CBG


                          48
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
2353 S1038/0067  Mchamungu Paschal Mattay  J.k. Nyerere  Machame        CBN
2354 S1038/0071  Mwanahawa Abdallah Ponera  J.k. Nyerere  Rugambwa        PCB
2355 S1038/0072  Mwanaidi Amiri Mbura    J.k. Nyerere  Machame        CBN
2356 S1038/0076  Nancy Gilbert Towo     J.k. Nyerere  Florian        CBG
2357 S1038/0078  Nietiwe Peter Msambaa    J.k. Nyerere  Machame        CBN
2358 S1038/0087  Rehema Mohamed Kiganza   J.k. Nyerere  Kondoa         PCB
2359 S1038/0089  Salma Osmondi Mbiro     J.k. Nyerere  Florian        CBG
2360 S1038/0094  Sophia Hassan Saidi     J.k. Nyerere  Korogwe        CBG
2361 S1038/0098  Theresia Lucian Shirima   J.k. Nyerere  Bwiru Girls      CBG
2362 S1038/0100  Victoria Ladislaus Kanje  J.k. Nyerere  Ifunda Tech.      PCB
2363 S1038/0101  Virginia Cosmas Masharia  J.k. Nyerere  Ruvu          CBG
2364 S1625/0022  Joyce Masaburi       J.w.bukanga   Mwamashimba      HGL
2365 S2901/0031  Zaina Mhina         Jaila      Dakawa         HKL
2366 S0286/0001  Adela Boniphace       James Sangu   Tambaza (day)     PCM
2367 S0286/0006  Bahati Cheyo        James Sangu   Nganza         EGM
2368 S0286/0015  Edina Steven        James Sangu   Nkasi         HGL
2369 S0286/0017  Elizabeth Haule       James Sangu   Bwiru Girls      CBG
2370 S0286/0018  Emmy Kasebele        James Sangu   Morogoro        HGE
2371 S0286/0021  Eveline Mangosongo     James Sangu   Machame        CBN
2372 S0286/0022  Fortunata Ndomba      James Sangu   J.j. Mungai      HGE
2373 S0286/0024  Grace Jonas         James Sangu   Nkasi         HGL
2374 S0286/0032  Jacqueline Minja      James Sangu   Mpanda         EGM
2375 S0286/0033  Jane Haonga         James Sangu   Mringa         HGE
2376 S0286/0034  Jema Jeconia        James Sangu   Ileje         PCM
2377 S0286/0035  Joyce Mathias        James Sangu   Kondoa         CBG
2378 S0286/0039  Luciana Haule        James Sangu   Makambako       EGM
2379 S0286/0040  Lucy Frank         James Sangu   Vwawa         HGK
2380 S0286/0046  Maria Edson         James Sangu   Usongwe        HGE
2381 S0286/0047  Maria Mirambo        James Sangu   Mbeya         HGL
2382 S0286/0049  Maria Mwaisaka       James Sangu   Londoni        EGM
2383 S0286/0050  Martha Kipusi        James Sangu   Ileje         PCM
2384 S0286/0055  Melania Fuime        James Sangu   Bwiru Girls      HGE
2385 S0286/0060  Neema Loi          James Sangu   Loleza         PCB
2386 S0286/0061  Neta Mwasenga        James Sangu   Bwiru Girls      EGM
2387 S0286/0065  Nzobe Mashishanga      James Sangu   Mpanda         CBG
2388 S0286/0066  Queenrose Kisanji      James Sangu   Bwiru Girls      HGL
2389 S0286/0069  Sarah Mwashambwa      James Sangu   Londoni        EGM
2390 S0286/0070  Silvia Sakaya        James Sangu   Mpanda         EGM
2391 S0286/0072  Tunukiwa Kasambala     James Sangu   Ifakara        PCM
2392 S0286/0073  Veronica James       James Sangu   Ifunda Tech.      PCB
2393 S0286/0074  Veronica Lukunama      James Sangu   Rugambwa        PCB
2394 S0286/0075  Wingira Mpamila       James Sangu   Kondoa         PCB
2395 S0286/0076  Zainabu Khamis       James Sangu   Ifunda Girls      CBG
2396 S0465/0060  Jenipher I Nzobe      Jamhuri     Nganza         HGL
2397 S0465/0063  Josephine Hillary Sarwatt  Jamhuri     Nganza         EGM
2398 S1406/0010  Aneth Robert        Jamhuri Dsm   Dar. Institute Techn  MINE
                               ology
2399 S1406/0026  Digna Ninje         Jamhuri Dsm   Ashira         EGM
2400 S1406/0031  Faraja Omary        Jamhuri Dsm   Usangi Day       HGE
2401 S1406/0094  Rehema David        Jamhuri Dsm   Usangi Day       EGM


                         49
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI   SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
2402 S1406/0106  Saumu Maagi       Jamhuri Dsm   Nangwa         HGE
2403 S0204/0001  Adelina Kalinga     Jangwani    Mtwara Girls      EGM
2404 S0204/0003  Agnes Charles      Jangwani    Morogoro        HGE
2405 S0204/0004  Agnes John       Jangwani    Mtwara Tech.      PCB
2406 S0204/0006  Aisha Ally       Jangwani    Lusanga        PCB
2407 S0204/0007  Amina Daudi       Jangwani    Tabora Girls      PCB
2408 S0204/0009  Amina Kibogoti     Jangwani    Lukole         HGE
2409 S0204/0010  Amina Mbaraka      Jangwani    J.j. Mungai      EGM
2410 S0204/0011  Amina Msakati      Jangwani    Ileje         PCB
2411 S0204/0013  Amina R Said      Jangwani    Kilakala        PCB
2412 S0204/0017  Aneth Stephano     Jangwani    Mringa         EGM
2413 S0204/0018  Angel Kajelelo     Jangwani    Jangwani (day)     PCB
2414 S0204/0023  Asha Salmin       Jangwani    Machame        CBN
2415 S0204/0024  Ashura Makwaya     Jangwani    Wdmi          WAT
2416 S0204/0025  Ashura Marusu      Jangwani    Weruweru        ECA
2417 S0204/0026  Asnath Pascal      Jangwani    Mtwara Girls      EGM
2418 S0204/0031  Beatrice Makanga    Jangwani    Machame        EGM
2419 S0204/0034  Bilhuda Mhina      Jangwani    Ashira         HGL
2420 S0204/0035  Brenda Mahimbo     Jangwani    Mwika         HGL
2421 S0204/0037  Calista Apollonary   Jangwani    Dar. Institute Techn  TEL
                             ology
2422 S0204/0039  Christina P Chilala   Jangwani    Uwemba         HKL
2423 S0204/0041  Consolatha Wenzeslaus  Jangwani    Longido        HKL
2424 S0204/0042  Constansia Bravo    Jangwani    Kondoa         PCB
2425 S0204/0043  Dalia Samwel      Jangwani    Weruweru        ECA
2426 S0204/0045  Deborah Paschal     Jangwani    Songea Girls      PCB
2427 S0204/0046  Dekariswa Mmari     Jangwani    Bukoba         PCB
2428 S0204/0049  Domitila Magaka     Jangwani    Zanaki (day)      EGM
2429 S0204/0051  Doreen Shanco      Jangwani    Mkuu          PCM
2430 S0204/0054  Eliciana Edward     Jangwani    Mringa         EGM
2431 S0204/0056  Elizabeth Charles    Jangwani    Ifunda Girls      EGM
2432 S0204/0058  Emiliana Fredy     Jangwani    Mtwara Girls      EGM
2433 S0204/0059  Emmy Msomba       Jangwani    Kibondo        HGE
2434 S0204/0061  Ester Ngani       Jangwani    Kilakala        PCB
2435 S0204/0064  Eunice Tossy      Jangwani    Kisimiri        PCM
2436 S0204/0065  Eva John        Jangwani    Mkuu          HGE
2437 S0204/0070  Fathiya Shah      Jangwani    Mwanza         PCM
2438 S0204/0072  Fatuma Mjengela     Jangwani    Weruweru        ECA
2439 S0204/0073  Fatuma Mnalaga     Jangwani    Ileje         PCM
2440 S0204/0076  Felista Samson     Jangwani    Kizwite        HGL
2441 S0204/0077  Felister Ignatus    Jangwani    Masasi Girls      PGM
2442 S0204/0078  Fides Philberth     Jangwani    Kondoa         PCB
2443 S0204/0079  Flora Komba       Jangwani    Maswa         PCB
2444 S0204/0080  Flora Libent      Jangwani    Mringa         EGM
2445 S0204/0082  Frida Justini      Jangwani    Dakawa         HKL
2446 S0204/0086  Gloria Kisinini     Jangwani    Mringa         EGM
2447 S0204/0088  Gloria Walter      Jangwani    Dar. Institute Techn  MEC
                             ology
2448 S0204/0089  Glory Kweka       Jangwani    Msalato        PCM
2449 S0204/0093  Grace Vedastus     Jangwani    Kazima         EGM
2450 S0204/0098  Hadija Haruna      Jangwani    Ruvu          PCM


                      50
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI   SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
2451 S0204/0099  Hadija Mlunga      Jangwani    Kazima       HGE
2452 S0204/0104  Happiness Francis    Jangwani    Msalato      PCM
2453 S0204/0105  Hawa Hamadi       Jangwani    Chief Ihunyo    HGE
2454 S0204/0106  Heavenlight Absalomu  Jangwani    Mkugwa       HGK
2455 S0204/0107  Helena Mlelwa      Jangwani    Weruweru      ECA
2456 S0204/0109  Husna M Mbonde     Jangwani    Kazima       HGE
2457 S0204/0116  Jacqueline V Kalinga  Jangwani    Weruweru      ECA
2458 S0204/0118  Jane Mumbi       Jangwani    Kazima       HGE
2459 S0204/0119  Jane Naimani      Jangwani    Jangwani (day)   EGM
2460 S0204/0122  Jasmin Katembo     Jangwani    Ifakara      PCM
2461 S0204/0125  Jesca Paul       Jangwani    Weruweru      ECA
2462 S0204/0129  Julieth Julius     Jangwani    Ashira       EGM
2463 S0204/0142  Lucy Mabiye       Jangwani    Ifakara      CBG
2464 S0204/0147  Magreth Reuben     Jangwani    Usongwe      HGE
2465 S0204/0164  Maria Zacharia     Jangwani    Ifunda Tech.    CBG
2466 S0204/0154  Mariam Johari      Jangwani    Kondoa       PCB
2467 S0204/0156  Mariam Musa       Jangwani    Mtwara Girls    EGM
2468 S0204/0160  Mariam Vitus      Jangwani    Usongwe      EGM
2469 S0204/0162  Mariath Abdulrazack   Jangwani    Lukole       HGE
2470 S0204/0171  Mgeni Hemedy      Jangwani    Jangwani (day)   EGM
2471 S0204/0172  Milka Leonard      Jangwani    Weruweru      ECA
2472 S0204/0153  Miriam Amani      Jangwani    Arusha       EGM
2473 S0204/0175  Monica Pius       Jangwani    Kazima       ECA
2474 S0204/0177  Mwahija Shabani     Jangwani    Tabora Girls    PCB
2475 S0204/0178  Mwajabu Ally      Jangwani    Chang'ombe (day)  PCB
2476 S0204/0186  Nancy Wilbert      Jangwani    Loleza       PCM
2477 S0204/0187  Nasra Juma       Jangwani    Longido      CBN
2478 S0204/0189  Ndeana Tarimo      Jangwani    Weruweru      ECA
2479 S0204/0190  Neema John       Jangwani    Kondoa       PCB
2480 S0204/0194  Nusura Sufiani     Jangwani    Kilakala      PCB
2481 S0204/0196  Nyasige Adon      Jangwani    Kazima       EGM
2482 S0204/0198  Petronida Christopher  Jangwani    Lukole       HGE
2483 S0204/0201  Rabia Mkamba      Jangwani    Mtwara Tech.    PCM
2484 S0204/0205  Rahmada Baga      Jangwani    Kazima       HGE
2485 S0204/0206  Rebeca Steven      Jangwani    Machame      EGM
2486 S0204/0207  Redemta Deogratius   Jangwani    Mpwapwa      PCM
2487 S0204/0212  Roselyn Oforo      Jangwani    Kifaru       EGM
2488 S0204/0215  Rukia Waziri      Jangwani    Bwiru Girls    CBG
2489 S0204/0217  Sabra Mohamed      Jangwani    Jangwani (day)   HGE
2490 S0204/0218  Sabrina Ahmed      Jangwani    Machame      EGM
2491 S0204/0220  Salome Malugu      Jangwani    Mpanda       HGE
2492 S0204/0221  Sarah Kisusange     Jangwani    Msalato      PCB
2493 S0204/0223  Sawia Arabi       Jangwani    Ifakara      PCM
2494 S0204/0224  Scholastica Wilson   Jangwani    Kisimiri      HKL
2495 S0204/0225  Sengiyumva Tana     Jangwani    Kilakala      PCB
2496 S0204/0227  Shamsa Salum      Jangwani    Msalato      PCM
2497 S0204/0232  Shufaa S Ahmed     Jangwani    Mkolani      PCB
2498 S0204/0234  Sia Samuel       Jangwani    Nganza       ECA
2499 S0204/0238  Susan Japhet      Jangwani    Tabora Girls    PCB


                      51
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
2500 S0204/0240  Suzana Mng'ong'o      Jangwani       Kilakala     PCM
2501 S0204/0241  Suzanne Rwihula       Jangwani       Mwendakulima   HGL
2502 S0204/0242  Tausi Jumanne        Jangwani       Weruweru     ECA
2503 S0204/0244  Twaiba Mohamed       Jangwani       Longido     CBN
2504 S0204/0245  Upendo Mgwalu        Jangwani       Songea Girls   PCB
2505 S0204/0248  Wahida Issa         Jangwani       Jangwani (day)  EGM
2506 S0204/0249  Winfrida Justine      Jangwani       Mpanda      HGE
2507 S0204/0251  Yusra Ally         Jangwani       Kondoa      CBG
2508 S1323/0070  Rehema Kombo        Japan         Korogwe     HGK
2509 S1323/0083  Sharifa Kassimu       Japan         Ashira      CBG
2510 S3859/0003  Jacquiline Mkisa Frugence  Jelly's        Nganza      PCB
2511 S3859/0004  Kwangu Ngassa Nyalla    Jelly's        Mpwapwa     HGK
2512 S0496/0006  Aisha A Mlawa        Jitegemee       Tumaini     HGK
2513 S0496/0043  Daipa Beatrice Londo    Jitegemee       Mkugwa      HGL
2514 S0496/0045  Debora M Kilimba      Jitegemee       Ruvu       HGK
2515 S0496/0090  Hadija S Kichwa       Jitegemee       Ashira      HGL
2516 S0496/0096  Happiness Emmanuel     Jitegemee       Masasi Girls   HGL
2517 S0496/0102  Hellen Hezron        Jitegemee       Babati      HGL
2518 S0496/0121  Janeth L Musika       Jitegemee       Lugalo      HGL
2519 S0496/0128  Jesca A Mushi        Jitegemee       Lugoba      CBG
2520 S0496/0134  Judith D Kalinganila    Jitegemee       Songe      HKL
2521 S0496/0141  Kulwa Julius        Jitegemee       Kibondo     HGL
2522 S0496/0151  Magreth Malimi       Jitegemee       Msalato     PCB
2523 S0496/0162  Maria Mhere         Jitegemee       Mtwara Girls   HGE
2524 S0496/0185  Nasra Mnunguye       Jitegemee       Mtwara Girls   HGL
2525 S0496/0221  Rukia Abdu         Jitegemee       Kishoju     HGE
2526 S0496/0231  Sarafina N Mtimba      Jitegemee       Mringa      ECA
2527 S0496/0234  Sarah Samwel        Jitegemee       Loleza      PCM
2528 S0496/0246  Sponsa Halfani       Jitegemee       Jangwani (day)  HGE
2529 S0496/0251  Swaumu Msangi        Jitegemee       Jikomboe     HGL
2530 S0496/0272  Zita P Marandu       Jitegemee       Ruvu       HGL
2531 S0461/0001  Abigael Ayubu        John Paul Ii Kahama  Mwendakulima   HGK
2532 S0461/0006  Elizabeth Nkandi      John Paul Ii Kahama  Kaliua      PCB
2533 S0461/0021  Mariagoreth Francis     John Paul Ii Kahama  Isimila     HGK
2534 S0461/0023  Mary Ismail         John Paul Ii Kahama  Natta      HKL
2535 S0283/0002  Amney A Ally        John The Baptist   Kondoa      CBG
2536 S0283/0013  Jane P Malamsha       John The Baptist   Mwendakulima   HGL
2537 S0283/0017  Julieth V Mashwishwi    John The Baptist   Ifunda Tech.   PCB
2538 S0283/0019  Marina Zacharia       John The Baptist   Nganza      HGL
2539 S0283/0021  Mwanaidi M Shaabani     John The Baptist   Kilakala     HGL
2540 S1432/0006  Magreth Abdalah Chanasa   Jordan        Morogoro     HGL
2541 S4286/0014  Julieth Mwakibete Jackson  Joshua        Dodoma      CBG
2542 S3964/0002  Amina Yassir Kiwanda    Joyland Girls     Mkuu       CBG
2543 S3964/0003  Aneth Godlove Sanga     Joyland Girls     Usangi Day    EGM
2544 S3964/0006  Anna Julius Kisuma     Joyland Girls     Ifunda Girls   EGM
2545 S3964/0007  Asela Basley Tesha     Joyland Girls     Nangwa      HGL
2546 S3964/0009  Bertina Stanley Shayo    Joyland Girls     Dakawa      HGL
2547 S3964/0010  Blanca Adrian Shayo     Joyland Girls     Kondoa      CBG
2548 S3964/0011  Catherine Samwel Saguti   Joyland Girls     Morogoro     HGE


                         52
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
2549 S3964/0014  Clara Paul Ndamallya     Joyland Girls  Kifaru     HGE
2550 S3964/0016  Crista Peter Salla      Joyland Girls  Ruvu      PCB
2551 S3964/0017  Dativa Richard Tarimo    Joyland Girls  Ashira     EGM
2552 S3964/0020  Doroth David Mahally     Joyland Girls  Bwiru Girls  PCB
2553 S3964/0022  Elizabeth Joachim Kandia   Joyland Girls  Bwiru Girls  HGE
2554 S3964/0023  Erica Thadeus Meela     Joyland Girls  Dakawa     HGL
2555 S3964/0026  Esther Stephen Chirya    Joyland Girls  Mwika     HGL
2556 S3964/0027  Eugenia Aidan Kapinga    Joyland Girls  Mkuu      HGE
2557 S3964/0028  Eva Daudi Kakwale      Joyland Girls  Nangwa     HGL
2558 S3964/0029  Evangelista Isaya Charles  Joyland Girls  Bwiru Girls  EGM
2559 S3964/0031  Fatma Mohamed Pima      Joyland Girls  Dakawa     HGL
2560 S3964/0032  Fauzia Justine Mbwambo    Joyland Girls  Mkuu      CBG
2561 S3964/0034  Fortunata Augustino Kimath  Joyland Girls  Dakawa     HGL
2562 S3964/0035  Genoveva Julius Kalolo    Joyland Girls  Mtwara Girls  CBG
2563 S3964/0037  Gloria Leonard Mero     Joyland Girls  Mwanza     PGM
2564 S3964/0036  Gloriahona Barnos Warsanga  Joyland Girls  Sumve     HGE
2565 S3964/0039  Grace Godfrey Kileo     Joyland Girls  Ifunda Girls  PGM
2566 S3964/0040  Hadija Zuberi Mhando     Joyland Girls  Songe     HGE
2567 S3964/0041  Happiness Peter Lusana    Joyland Girls  Mwika     EGM
2568 S3964/0042  Happiness Wilson Mbahi    Joyland Girls  Lugalo     PCB
2569 S3964/0043  Harrieth Mathias Manisha   Joyland Girls  Ifunda Girls  PCB
2570 S3964/0045  Jackline Simon Bahath    Joyland Girls  Urambo     HGK
2571 S3964/0047  Jesca Idos Masawe      Joyland Girls  Ruvu      PCB
2572 S3964/0048  Joan Simon Hoja       Joyland Girls  Mpwapwa    PCM
2573 S3964/0049  Lena Benjamin Kasambala   Joyland Girls  Ifakara    PCM
2574 S3964/0050  Maria David Kijangwa     Joyland Girls  Mbeya     HGL
2575 S3964/0051  Mariam Zakaria Kumalija   Joyland Girls  Ifunda Girls  PGM
2576 S3964/0054  Mary Yona Shempemba     Joyland Girls  Ruvu      PCB
2577 S3964/0058  Mwanahamisi Nasoro Saidi   Joyland Girls  Ruvu      CBG
2578 S3964/0059  Narry John Tesha       Joyland Girls  Mringa     EGM
2579 S3964/0060  Neema Abdul Makishe     Joyland Girls  Bwiru Girls  EGM
2580 S3964/0067  Rita Bahati Mugarula     Joyland Girls  Ashira     EGM
2581 S3964/0068  Rogreen Laanyuni Mollel   Joyland Girls  Machame    EGM
2582 S3964/0069  Rotilda Cleophace Mtungi   Joyland Girls  Nangwa     HKL
2583 S3964/0070  Salma Rajabu Munisi     Joyland Girls  Babati     HGL
2584 S3964/0072  Sarah John Balozi      Joyland Girls  J.j. Mungai  HGL
2585 S3964/0074  Shukuru Sekundi Mtenga    Joyland Girls  Msangeni    HGL
2586 S3964/0076  Siah Joachim Minja      Joyland Girls  Igowole    HGL
2587 S3964/0075  Sia-nancy Alson Shangali   Joyland Girls  Bwiru Girls  EGM
2588 S3964/0078  Suzana Dimitrious Chegefu  Joyland Girls  Morogoro    EGM
2589 S3964/0080  Veronica Joseph Nyallo    Joyland Girls  Ashira     HGL
2590 S3964/0083  Victoria Ally Lugendo    Joyland Girls  Dakawa     HGL
2591 S3964/0084  Violet Estomihi Massawe   Joyland Girls  Nangwa     HKL
2592 S1241/0011  Angel Kais          Juhudi     Mawenzi    HGL
2593 S1241/0032  Emiliana Michael       Juhudi     Ifunda Girls  PCM
2594 S1241/0035  Everloveness Kyando     Juhudi     Morogoro    HGL
2595 S1241/0042  Ghati Bernard        Juhudi     Ashira     EGM
2596 S1241/0055  Jamila Kamangila       Juhudi     Zanaki (day)  HKL
2597 S1241/0074  Maria Emmanuel        Juhudi     Kazima     EGM


                         53
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
2598 S1241/0081  Mary Simon         Juhudi      Weruweru    ECA
2599 S1241/0098  Rehema Rajabu        Juhudi      Malagarasi   HKL
2600 S1241/0114  Scolastica Ndahani     Juhudi      Mawenzi    HGE
2601 S1241/0121  Stella Benedict       Juhudi      Kaliua     PCB
2602 S0871/0001  Adella Vedasto       Kabale      Maswa     PCM
2603 S0871/0016  Anisia Prosper       Kabale      Kishoju    HKL
2604 S0871/0035  Elda Zelamula        Kabale      Nyakahura   HKL
2605 S1723/0004  Mbuke Ginawa        Kabale-bariadi  Kibondo    HGL
2606 S3032/0018  Laurencia Johnbosco Kalokola Kabuhoro     Maswa     PCM
2607 S4154/0004  Beatrice John Langai    Kac        Ifunda Girls  PCB
2608 S4154/0017  Jackline Raphael Mollel   Kac        Ashira     CBG
2609 S4154/0031  Reginah Korduni Laizer   Kac        Ashira     CBG
2610 S4154/0035  Warda Salum Hamis      Kac        Ashira     EGM
2611 S2370/0003  Badehe Malifedha Francis  Kafita      Maswa     CBG
2612 S2370/0036  Lydia Lugandya Nicholaus  Kafita      Kaliua     CBG
2613 S0436/0013  Jelitha Julius Jengela   Kafule      Dakawa     HGK
2614 S0436/0016  Love Adaison Pwele     Kafule      Mpanda     HGE
2615 S0436/0019  Sophia Flern Kibona     Kafule      Usongwe    HGE
2616 S0612/0004  Angelina Mwombeki      Kagango      Maswa     PCM
2617 S0612/0017  Jenipha Justinian      Kagango      Mwanza     PCM
2618 S0612/0024  Mariana Antony       Kagango      Rugambwa    PCM
2619 S1482/0029  Edastella A Wilson     Kagemu      Bwiru Girls  CBG
2620 S1482/0057  Kudra Ibrahim        Kagemu      Sumve     EGM
2621 S1482/0081  Rose Joseph         Kagemu      Kibondo    HKL
2622 S2330/0009  Anitha Sixbert       Kagondo      Mkolani    CBG
2623 S2330/0011  Asila Sadick        Kagondo      Rugambwa    CBG
2624 S0226/0007  Annastazia C Charles    Kagunguli     Mkolani    PCM
2625 S0226/0008  Augenia Makobe       Kagunguli     Nganza     PCB
2626 S0226/0010  Christina C Kiboye     Kagunguli     Chief Ihunyo  HGL
2627 S0226/0020  Gaudencia Bahame      Kagunguli     Sumve     HKL
2628 S0226/0021  Geni Mathias        Kagunguli     Songe     HGK
2629 S0226/0033  Jackline James       Kagunguli     Kondoa     PCB
2630 S0226/0038  Justina Enos        Kagunguli     Longido    HGE
2631 S0226/0045  Mwanahamis Makonda     Kagunguli     Mwendakulima  HGL
2632 S0226/0050  Paulina Ndamatile      Kagunguli     Sumve     HKL
2633 S0226/0051  Pendo P Joseph       Kagunguli     Kondoa     HKL
2634 S0226/0055  Rosemary Alphonce      Kagunguli     Sumve     HKL
2635 S0226/0056  Sarah Peter         Kagunguli     Mwamashimba  HGK
2636 S2853/0006  Anna Tadei Gaudensi     Kaheusseri Scec  Kifaru     HGK
2637 S2853/0011  Bibiana Prosper Focus    Kaheusseri Scec  Muheza     PCB
2638 S2853/0021  Dorothea Tarimo Laurent   Kaheusseri Scec  Weruweru    PCB
2639 S2853/0033  Florida Hotani Kalist    Kaheusseri Scec  Lugoba     HGL
2640 S2853/0036  Gladis Mngasa Prosper    Kaheusseri Scec  Korogwe    PCM
2641 S2853/0037  Gloria Mathew Joseph    Kaheusseri Scec  Ashira     CBG
2642 S2853/0038  Grasiana Varisongo Kalist  Kaheusseri Scec  Ashira     CBG
2643 S2853/0064  Sesilia Tarimo Venance   Kaheusseri Scec  Mkuu      HGL
2644 S0623/0007  Dinna Tibairuka       Kahunda      Nyakahura   HGL
2645 S0623/0036  Naomi Peter         Kahunda      Chief Ihunyo  HKL
2646 S0623/0044  Sophia Charles Joseph    Kahunda      Nyakahura   HGK


                         54
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
2647 S0623/0049  Vestina Kihinga       Kahunda     Londoni     EGM
2648 S4148/0018  Odilia Laurent Nkohozi    Kahunga     Rugambwa    HKL
2649 S0880/0047  Maimuna Amri         Kaigara     Mbeya Inst.   MEC
2650 S1245/0003  Anna Daniel Peter      Kainam     Machame     CBA
2651 S1245/0024  Ester Lazaro Mado      Kainam     Machame     CBA
2652 S0586/0001  Adella Aloys         Kaisho     Rugambwa    CBG
2653 S0586/0004  Alistidia Nyeme       Kaisho     Mkugwa     HGL
2654 S0586/0008  Anitha Kabelinde       Kaisho     Nyakahura    HGL
2655 S0586/0009  Anitha Octavian       Kaisho     Lukole     HGL
2656 S0586/0014  Christer Deusdedith     Kaisho     Kishoju     HKL
2657 S0586/0015  Clezensia Sahani       Kaisho     Rugambwa    HKL
2658 S0586/0019  Devotha Edward        Kaisho     Rugambwa    HKL
2659 S0586/0025  Farida Kassim        Kaisho     Sumve      EGM
2660 S0586/0030  Happiness Onesmo       Kaisho     Mkugwa     HGK
2661 S0586/0035  Jenesta Project       Kaisho     Ruvu      CBA
2662 S0586/0036  Jenice Mashanda       Kaisho     Ruvu      CBA
2663 S0586/0043  Leah Venant         Kaisho     Jikomboe    HGL
2664 S0586/0044  Lydia Magayane        Kaisho     Rugambwa    CBG
2665 S0586/0046  Nicetha Johnbosco      Kaisho     Maswa      PCM
2666 S0586/0047  Nisera Robert        Kaisho     Ifakara     CBA
2667 S0586/0049  Phelecia Linus        Kaisho     Malagarasi   HGK
2668 S0586/0051  Ritha Gotfrid        Kaisho     Nyakahura    HKL
2669 S0586/0056  Vestina Wilson        Kaisho     Kishoju     HGL
2670 S0586/0057  Violeth Anatory       Kaisho     Ifakara     CBA
2671 S2061/0007  Eneles Absalum        Kajunjumele   Loleza     HGL
2672 S1598/0011  Chrispina Christopher Stephen Kakonko    Mkugwa     HKL
2673 S2086/0004  Bertha Gloria Bundala    Kakora     Maswa      PCB
2674 S0706/0031  Venicia Evarist Laurian   Kalangalala   Sumve      HKL
2675 S0683/0072  Veronica Edson Msigwa    Kalenga     Songea Girls  CBG
2676 S0936/0001  Abla M Mussa         Kaliua     Kaliua     PCB
2677 S1453/0004  Agness Asajile        Kalobe     Songea Girls  PCB
2678 S1453/0072  Okolewa Amosi        Kalobe     Arusha Tech..  MEC
2679 S1453/0097  Telesia Charles       Kalobe     Mpanda     CBG
2680 S1453/0109  Yasinta Wilbert       Kalobe     Ifunda Girls  PCM
2681 S1453/0110  Yunice Mtui         Kalobe     Tukuyu     EGM
2682 S1110/0008  Angelina M Samwel      Kaloleni    Tabora Girls  CBG
2683 S1110/0009  Anna Shedrack Yekenya    Kaloleni    Iringa Girls  EGM
2684 S1110/0013  Christina Joshua Lugano   Kaloleni    Arusha     EGM
2685 S1110/0015  Costantina J Burra      Kaloleni    Ifunda Girls  EGM
2686 S1110/0018  Doreen Mosses        Kaloleni    Bagamoyo    PCB
2687 S1110/0019  Dorice Oliver        Kaloleni    Ashira     CBG
2688 S1110/0021  Eliness J Mwasolile     Kaloleni    Bagamoyo    EGM
2689 S1110/0024  Esther Naiman        Kaloleni    Ashira     EGM
2690 S1110/0026  Faraja Laizer        Kaloleni    Dareda     HGL
2691 S1110/0036  Hawa Magongo         Kaloleni    Arusha     ECA
2692 S1110/0037  Herieth M Richard      Kaloleni    Mawenzi     HKL
2693 S1110/0038  Husna Abdallah        Kaloleni    Songe      HGL
2694 S1110/0042  Janeth Kiwale        Kaloleni    Machame     CBG
2695 S1110/0045  Judica Meisilal       Kaloleni    Arusha Tech..  TRAN


                         55
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
2696 S1110/0046  Julieth Mongi        Kaloleni        Nangwa       HKL
2697 S1110/0051  Maria Kaaya         Kaloleni        Ifunda Girls    PCM
2698 S1110/0055  Nancy Adon Swai       Kaloleni        Mwika       EGM
2699 S1110/0057  Neema Elphas        Kaloleni        Nganza       ECA
2700 S1110/0058  Neema Raymond Tesha     Kaloleni        Machame      EGM
2701 S1110/0059  Perpetua J. Macha      Kaloleni        Nangwa       HKL
2702 S1110/0063  Rosemary Maxmillian Raymon Kaloleni         Weruweru      ECA
         d
2703 S1110/0064  Sada Marijani Mgonja    Kaloleni         Bagamoyo      EGM
2704 S1110/0068  Sandrah Semboni       Kaloleni        Machame      HKL
2705 S1110/0071  Shenina Hamad Mangula    Kaloleni        Machame      HKL
2706 S1110/0073  Vicky Merisheki       Kaloleni        Machame      HGL
2707 S1110/0077  Zulfat Ramadhan Matola   Kaloleni        Arusha       HGE
2708 S0780/0006  Ayan Hussein Ahmed     Kaloleni Isl. Sem.   Lusanga      PCB
2709 S0780/0018  Layla Hashim Njuki     Kaloleni Isl. Sem.   Nangwa       HKL
2710 S0780/0030  Ummy Mashaka Yusuph     Kaloleni Isl. Sem.   Tambaza (day)   PCM
2711 S1022/0009  Angelina Nuru Makweta    Kambangwa        Weruweru      ECA
2712 S1022/0023  Betina William Kahwa    Kambangwa        Weruweru      ECA
2713 S1022/0025  Celina Noah Jackson     Kambangwa        Kazima       HGE
2714 S1022/0035  Elice Elias Ernest     Kambangwa        Kibondo      HGL
2715 S1022/0049  Felister V Meela      Kambangwa        Weruweru      ECA
2716 S1022/0051  Getrude E Challange     Kambangwa        Machame      CBG
2717 S1022/0060  Halima I Mohamed      Kambangwa        Ruvu        PCB
2718 S1022/0076  Janeth S Michael      Kambangwa        Mbeya Inst.    ELE
2719 S1022/0084  Kamila E Mkunkula      Kambangwa        Kibondo      HGK
2720 S1022/0130  Rehema R Simfukwe      Kambangwa        Mawenzi      EGM
2721 S1356/0039  Yunis Daud Alphonce     Kamena         Kibondo      HGL
2722 S1072/0002  Amina Hashim Hemed     Kamene         Songe       HKL
2723 S1072/0011  Devotha L Laurent      Kamene         Lugoba       CBG
2724 S1072/0013  Elihaika Barikiel Sam    Kamene         Nganza       ECA
2725 S1072/0022  Grace Zakayo Lukumay    Kamene         Ifunda Girls    PGM
2726 S1072/0031  Joyce Enock Samson     Kamene         Lugalo       PCB
2727 S1072/0032  Joyce Theodory Mwonge    Kamene         Ifunda Tech.    CBG
2728 S1072/0046  Naomi Jacob         Kamene         Ileje       PCM
2729 S1072/0057  Witness Steven Sanga    Kamene         Chang'ombe (day)  HGL
2730 S2799/0011  Neema Ntandu Andrea     Kamenyanga       Sumve       HGE
2731 S3158/0037  Salome Wilias        Kanazi         Zanaki (day)    KLF
2732 S3690/0054  Maarusy Yahaya       Kanda          Bwiru Girls    HGE
2733 S1841/0017  Kweji Lufungulo Komanya   Kandawe         Bukoba       PCB
2734 S2315/0001  Agness James Mambo     Kandoto Sayansi Girls  Dr. Olsen     PCB
2735 S2315/0002  Agness Moto Lugobi     Kandoto Sayansi Girls  Ifunda Girls    PCB
2736 S2315/0003  Aika Ludovic Mosha     Kandoto Sayansi Girls  Muheza       PCB
2737 S2315/0004  Alice James Machaku     Kandoto Sayansi Girls  Maswa       HGE
2738 S2315/0005  Alna Ally Dillon      Kandoto Sayansi Girls  Masasi Girls    PGM
2739 S2315/0006  Angela Joseph Mlatie    Kandoto Sayansi Girls  Kisimiri      PCM
2740 S2315/0007  Anitha Anthony Aloyce    Kandoto Sayansi Girls  Bwiru Girls    PCB
2741 S2315/0008  Anneth Elly Nyakunga    Kandoto Sayansi Girls  Ifunda Tech.    PCB
2742 S2315/0009  Anneth Milley Batule    Kandoto Sayansi Girls  Jangwani (day)   PCB
2743 S2315/0010  Anotsitse Louis Sanga    Kandoto Sayansi Girls  Ileje       PCB
2744 S2315/0011  Anyubhatile Adam Kalulika  Kandoto Sayansi Girls  Bwiru Girls    EGM


                         56
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
2745 S2315/0012  Archangela Deogratias Binamu Kandoto Sayansi Girls  Bwiru Girls  CBG
         ngu
2746 S2315/0014  Attupevilwe Leopold Konzo  Kandoto Sayansi Girls  Kondoa     PCB
2747 S2315/0015  Beatrice Tibrus Massawe    Kandoto Sayansi Girls  Loleza     PCB
2748 S2315/0016  Bertha Lusekelo Mwaseba    Kandoto Sayansi Girls  Tarakea    PCB
2749 S2315/0017  Betiana Erasto Sanga     Kandoto Sayansi Girls  Mbeya     PCM
2750 S2315/0018  Blessing Sophie Malet     Kandoto Sayansi Girls  Ifunda Girls  PGM
2751 S2315/0019  Brenda Winston Moshi     Kandoto Sayansi Girls  Kondoa     PCB
2752 S2315/0020  Caroline Alfred Makemo    Kandoto Sayansi Girls  Msalato    PCB
2753 S2315/0021  Catherine Dickson Mwamwem Kandoto Sayansi Girls    Lugoba     PCB
         be
2754 S2315/0022  Catherine Dismas Mrema  Kandoto Sayansi Girls    Mtwara Tech.  PCM
2755 S2315/0023  Catherine Rashid Kawowo    Kandoto Sayansi Girls  Ruvu      PCM
2756 S2315/0024  Christina Beatus Msacky    Kandoto Sayansi Girls  Maswa     PCB
2757 S2315/0025  Consolata Raphael Kimary   Kandoto Sayansi Girls  Bwiru Girls  PCB
2758 S2315/0026  Consolatha Adam Mbare     Kandoto Sayansi Girls  Kilakala    PCM
2759 S2315/0027  Cynthia William Nyamtiga   Kandoto Sayansi Girls  Bwiru Girls  PCB
2760 S2315/0028  Dorcas Thomas Maduka     Kandoto Sayansi Girls  Bwiru Girls  PCB
2761 S2315/0029  Dorcus Estomih Mduma     Kandoto Sayansi Girls  Maswa     PCB
2762 S2315/0030  Doreen Juvenal Kisanga    Kandoto Sayansi Girls  Lusanga    PCB
2763 S2315/0031  Doris Atieno Noah       Kandoto Sayansi Girls  Msalato    PCM
2764 S2315/0032  Doris Kemilembe Nathan    Kandoto Sayansi Girls  Songe     HKL
2765 S2315/0033  Elizabeth Isaack Bethuel   Kandoto Sayansi Girls  Arusha     EGM
2766 S2315/0034  Elizabeth Patrick Majuva   Kandoto Sayansi Girls  Kilakala    HGL
2767 S2315/0035  Epiphania Nancy Gaudence   Kandoto Sayansi Girls  Mpwapwa    PCM
2768 S2315/0036  Eunice Edgar Lutainulwa    Kandoto Sayansi Girls  Kondoa     PCB
2769 S2315/0037  Evelyne Gasper Rwebugisa   Kandoto Sayansi Girls  Ifunda Girls  PCB
2770 S2315/0038  Fides Phanuel Kayesi     Kandoto Sayansi Girls  Weruweru    PCB
2771 S2315/0039  Flora Zablon Isaac      Kandoto Sayansi Girls  Bwiru Girls  EGM
2772 S2315/0040  Floriana Rochous Chelleo   Kandoto Sayansi Girls  Lugoba     PCM
2773 S2315/0041  Gloria Elias Maholo      Kandoto Sayansi Girls  Ifunda Girls  PCB
2774 S2315/0042  Glory Eliakunda Massawe    Kandoto Sayansi Girls  Ashira     EGM
2775 S2315/0043  Grace Christopher Malikita  Kandoto Sayansi Girls  Korogwe    PCM
2776 S2315/0044  Grace Mkwaya Misana      Kandoto Sayansi Girls  Kilakala    PCM
2777 S2315/0045  Hadija Ayubu Kasuwi      Kandoto Sayansi Girls  Ifunda Girls  PCM
2778 S2315/0046  Happyness Boniface Peter   Kandoto Sayansi Girls  Weruweru    PCB
2779 S2315/0047  Harriet Severine Kahitwa   Kandoto Sayansi Girls  Ifakara    PCB
2780 S2315/0048  Hawa Esmail Choka       Kandoto Sayansi Girls  Ifunda Girls  PCM
2781 S2315/0049  Heavenlight Pamphil Luzinge  Kandoto Sayansi Girls  Msalato    PCM
2782 S2315/0050  Hellen Cyprian Mbwagi     Kandoto Sayansi Girls  Songea Girls  PCB
2783 S2315/0051  Hidaya Abdallah Salehe    Kandoto Sayansi Girls  Dodoma     PCM
2784 S2315/0052  Hortencia Nuhu Mbalahami   Kandoto Sayansi Girls  Ifunda Girls  EGM
2785 S2315/0053  Immaculate Francis Tsere   Kandoto Sayansi Girls  Ifunda Tech.  PGM
2786 S2315/0054  Immaculate Nicodemus Ikonko Kandoto Sayansi Girls   Lugalo     PCB
2787 S2315/0055  Irene Evarist Mmbaga     Kandoto Sayansi Girls  Maswa     PCB
2788 S2315/0057  Irene Jerome Ilomo      Kandoto Sayansi Girls  Bwiru Girls  PCB
2789 S2315/0058  Irene Mcharo Msoffe      Kandoto Sayansi Girls  Masasi Girls  PGM
2790 S2315/0059  Irene Michael Mungaya     Kandoto Sayansi Girls  Kilakala    PCB
2791 S2315/0060  Irene Protus Kagaruki     Kandoto Sayansi Girls  Ileje     PCB
2792 S2315/0061  Jacquline Lucian Kwai     Kandoto Sayansi Girls  Dodoma     PCB
2793 S2315/0062  Janeth Nahashon Massawe    Kandoto Sayansi Girls  Msalato    PCB


                          57
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
2794 S2315/0063  Jesca Justo Mboho      Kandoto Sayansi Girls  Weruweru     EGM
2795 S2315/0064  Jesca Lawrence Mapunda    Kandoto Sayansi Girls  Korogwe     PCB
2796 S2315/0065  Joan Peniel Mmari      Kandoto Sayansi Girls  Bwiru Girls   EGM
2797 S2315/0066  Jocelyne Woindumi Siao    Kandoto Sayansi Girls  Weruweru     PCB
2798 S2315/0067  Joyce Marcus Kalinga     Kandoto Sayansi Girls  Bwiru Girls   CBG
2799 S2315/0068  Joyce Patrick Songa     Kandoto Sayansi Girls  Kondoa      PCB
2800 S2315/0069  Judith Daniel Charo     Kandoto Sayansi Girls  Lugoba      CBG
2801 S2315/0070  Kentanga Alice Ishabailu   Kandoto Sayansi Girls  Kondoa      PCB
2802 S2315/0071  Khadija Said Ally      Kandoto Sayansi Girls  Korogwe     PCB
2803 S2315/0072  Latifa Said Rubeya      Kandoto Sayansi Girls  Loleza      PCB
2804 S2315/0073  Leonada Moris Nchimbi    Kandoto Sayansi Girls  Mbeya      PCM
2805 S2315/0074  Lightness Jonathan Munisi  Kandoto Sayansi Girls  Msalato     PCB
2806 S2315/0075  Lilian Eliuta Mjanja     Kandoto Sayansi Girls  Tarakea     PCB
2807 S2315/0076  Lilian Santos Lyando     Kandoto Sayansi Girls  Korogwe     PCB
2808 S2315/0077  Linda John Mlaga       Kandoto Sayansi Girls  Ifunda Girls   PCM
2809 S2315/0078  Lucy Godfrey Chezue     Kandoto Sayansi Girls  Morogoro     HGE
2810 S2315/0079  Lucy Lawrence Sylivester   Kandoto Sayansi Girls  Ileje      PCB
2811 S2315/0080  Lydia Rainer Mwageni     Kandoto Sayansi Girls  Mtwara Girls   EGM
2812 S2315/0081  Malika Ally Mohamed     Kandoto Sayansi Girls  Songea Girls   PCB
2813 S2315/0082  Maria Lyson Mnkondya     Kandoto Sayansi Girls  Loleza      PCB
2814 S2315/0083  Matilda Julius Mlungwana   Kandoto Sayansi Girls  Bwiru Girls   PCB
2815 S2315/0084  Mercy Isaya Lubavu      Kandoto Sayansi Girls  Songea Girls   PCB
2816 S2315/0085  Mercy Melchior Kavishe    Kandoto Sayansi Girls  Kilakala     PCB
2817 S2315/0086  Mercy Ronald Urio      Kandoto Sayansi Girls  Tarakea     PCB
2818 S2315/0087  Merina Amon Mwasandube    Kandoto Sayansi Girls  Ifunda Girls   PGM
2819 S2315/0088  Miriam Vincent Msangi    Kandoto Sayansi Girls  Bwiru Girls   PCB
2820 S2315/0089  Mseyi Wilson Mapuga     Kandoto Sayansi Girls  Songea Girls   PCB
2821 S2315/0090  Mwanayamu Mohamed Mwakil Kandoto Sayansi Girls    Nganza      PCM
         ambe
2822 S2315/0091  Nalale Emmanuel Katawa  Kandoto Sayansi Girls    Kilakala     PCB
2823 S2315/0092  Nalemuta Moisan Ngoitiko   Kandoto Sayansi Girls  Bwiru Girls   EGM
2824 S2315/0093  Namnyak Sinandei Makko    Kandoto Sayansi Girls  Kilakala     PCB
2825 S2315/0094  Namsifueli Julius Ley    Kandoto Sayansi Girls  Dr. Olsen    PCB
2826 S2315/0096  Naomi Peter Laizer      Kandoto Sayansi Girls  Ifunda Girls   PGM
2827 S2315/0097  Nasieku Loserian Mungaya   Kandoto Sayansi Girls  Jangwani (day)  PCB
2828 S2315/0098  Nasphat Kalanga Simbano   Kandoto Sayansi Girls  Lusanga     PCB
2829 S2315/0099  Neema Amran Mayagila     Kandoto Sayansi Girls  Iringa Girls   EGM
2830 S2315/0100  Neema Laurian Mmassy     Kandoto Sayansi Girls  Korogwe     PCB
2831 S2315/0101  Noureen Ndelimbi Mushi    Kandoto Sayansi Girls  Tabora Girls   PCB
2832 S2315/0102  Patricia Egnace Mikindo   Kandoto Sayansi Girls  Lusanga     CBG
2833 S2315/0103  Polyne Johnson Masabala   Kandoto Sayansi Girls  Lugalo      PCB
2834 S2315/0104  Rachel Geofrey Kombo     Kandoto Sayansi Girls  Ifunda Girls   PCB
2835 S2315/0105  Rehema Jacob Mkumbo     Kandoto Sayansi Girls  Mkolani     PCM
2836 S2315/0106  Saida Juma Ndihagule     Kandoto Sayansi Girls  Lugalo      PCB
2837 S2315/0107  Salma Pambire Kudra     Kandoto Sayansi Girls  Ifunda Girls   PCM
2838 S2315/0108  Sarah Gerald Seluhinga    Kandoto Sayansi Girls  Ifunda Girls   PCM
2839 S2315/0109  Scholastica Louis Mrumah   Kandoto Sayansi Girls  Ashira      EGM
2840 S2315/0110  Seraphine Charles Mwankupili Kandoto Sayansi Girls  Msalato     PCB
2841 S2315/0111  Siah Hakim Nyange      Kandoto Sayansi Girls  Msalato     PCM
2842 S2315/0112  Sonia Dossa Luhindi     Kandoto Sayansi Girls  Kilakala     PCB


                         58
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
2843 S2315/0113  Sweet Godfrey Muro     Kandoto Sayansi Girls  Maswa     PCB
2844 S2315/0114  Veronica Emily Msubi    Kandoto Sayansi Girls  Bwiru Girls  PCB
2845 S2315/0115  Veronica Ernest Mbangula  Kandoto Sayansi Girls  Ifakara    PCB
2846 S2315/0116  Winfrida John Solela    Kandoto Sayansi Girls  Kondoa     PCB
2847 S2315/0117  Winnie Ignas Rubaratuka  Kandoto Sayansi Girls  Tabora Girls  PCB
2848 S2315/0118  Zahra Abdillah Woisso   Kandoto Sayansi Girls  Bwiru Girls  EGM
2849 S2315/0119  Zainab Jumanne Mvumbaguh  Kandoto Sayansi Girls  Kondoa     PCB
2850 S2315/0120  Zarhia Hussein Mngwaya   Kandoto Sayansi Girls  Kondoa     PCB
2851 S2315/0121  Zawadi Obadiah Machupa   Kandoto Sayansi Girls  Ifunda Girls  EGM
2852 S2315/0122  Zawadi Sabas Kimboka    Kandoto Sayansi Girls  Weruweru    PCB
2853 S3042/0006  Doreen Kyaluoko Edward   Kangaye         Kaliua     PCM
2854 S3042/0018  Jackline Kafiti John    Kangaye         Nganza     PCB
2855 S3042/0032  Maisho Taube Kadori    Kangaye         Nganza     HKL
2856 S3042/0041  Paskazia Masuke Juvenary  Kangaye         Songe     HGL
2857 S0473/0001  Afra Robert        Kanyigo         Longido    HGE
2858 S0473/0003  Akiza Patrick       Kanyigo         Lukole     HGK
2859 S0473/0004  Alinda Kayungi       Kanyigo         Lukole     HGL
2860 S0473/0005  Anthonia Gregory      Kanyigo         Mkolani    CBG
2861 S0473/0006  Beatha Ishengoma      Kanyigo         Lukole     HGL
2862 S0473/0007  Candida Thomas       Kanyigo         Lukole     HGL
2863 S0473/0008  Demetrida Sweetbert    Kanyigo         Rugambwa    CBG
2864 S0473/0009  Diana David        Kanyigo         Mwamashimba  HGL
2865 S0473/0010  Diana Deusdedith      Kanyigo         Lukole     HGL
2866 S0473/0011  Donatha Wilson       Kanyigo         Longido    HGE
2867 S0473/0012  Doreen Kalugira      Kanyigo         Kishoju    HGL
2868 S0473/0013  Dorothy Thomas       Kanyigo         Kishoju    EGM
2869 S0473/0014  Elieth Constantine     Kanyigo         Tabora Girls  HGL
2870 S0473/0015  Elieth Daniel       Kanyigo         Chief Ihunyo  HGE
2871 S0473/0016  Elizabeth Brayson     Kanyigo         Longido    HGE
2872 S0473/0017  Fat'ha M Muna       Kanyigo         Mkuu      HGE
2873 S0473/0018  Fravia Kabugumila     Kanyigo         Tabora Girls  CBG
2874 S0473/0019  Happiness Longino     Kanyigo         Rugambwa    CBG
2875 S0473/0020  Husna John         Kanyigo         Nyakahura   HGK
2876 S0473/0021  Jackline Ishumi      Kanyigo         Kondoa     HGL
2877 S0473/0022  Jesca Thomas        Kanyigo         Mwamashimba  HGL
2878 S0473/0024  Joyness Benedicto     Kanyigo         Nyakahura   HGK
2879 S0473/0025  Loyce Samwel        Kanyigo         Ifunda Girls  EGM
2880 S0473/0026  Mary Karoli        Kanyigo         Lukole     HGL
2881 S0473/0027  Neema Vedasto       Kanyigo         Malagarasi   HGK
2882 S0473/0028  Neema Wambura       Kanyigo         Kibondo    HGL
2883 S0473/0029  Paila Mathew        Kanyigo         Kishoju    HGL
2884 S0473/0030  Peace Peledauson      Kanyigo         Bwiru Girls  HGE
2885 S0473/0031  Suzana Daudi        Kanyigo         Bwiru Girls  HGE
2886 S0473/0032  Thereza Bryson       Kanyigo         Mbeya     HGE
2887 S3816/0001  Addie Mwakatika      Kapugi         Mpanda     HGE
2888 S0387/0001  Afra Gration        Karagwe         Kishoju    HGL
2889 S0387/0002  Analice Ntimba       Karagwe         Ifakara    CBA
2890 S0387/0003  Anusiatha Audax      Karagwe         Ifakara    CBA
2891 S0387/0005  Edina Bennet        Karagwe         Lukole     HGL


                        59
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
2892 S0387/0006  Elesi Muganga        Karagwe     Weruweru        EGM
2893 S0387/0007  Elinatha Elfaz        Karagwe     Kishoju        HGE
2894 S0387/0009  Fausta Kibogoyo       Karagwe     Lukole         HGL
2895 S0387/0010  Flora Kifigo         Karagwe     Kishoju        EGM
2896 S0387/0011  Getruda Dionis        Karagwe     Chief Ihunyo      HGE
2897 S0387/0013  Imamculatha Benedicto    Karagwe     Nyakahura       HGK
2898 S0387/0014  Jackline James        Karagwe     Mwanza         PGM
2899 S0387/0017  Leina Varelian        Karagwe     Ashira         EGM
2900 S0387/0018  Nahima Hamdan        Karagwe     Nyakahura       HGL
2901 S0387/0021  Reiner Trentine       Karagwe     Sumve         EGM
2902 S0387/0024  Vaines Luharara       Karagwe     Lukole         HGL
2903 S0387/0025  Vestha Kazimoto       Karagwe     Kishoju        EGM
2904 S0387/0027  Wilharda S Ndaisaba     Karagwe     Dar. Institute Techn  ELE
                                ology
2905 S3693/0015  Dativa Fedinand Kimath    Karanga     Mbeya         HGL
2906 S3693/0034  Happiness Godlisten Mariki  Karanga     Msalato        PCB
2907 S3693/0041  Jesca Peter Mboya      Karanga     Mkuu          CBG
2908 S3693/0044  Lina Jerome Mmasi      Karanga     Florian        CBG
2909 S3693/0047  Mwapwani Mbaraka Mnzava   Karanga     Kilakala        PCM
2910 S3693/0055  Rosemary Theobald Michael  Karanga     Lugoba         PCB
2911 S0701/0009  Catherine Bruno       Karangai    Bwiru Girls      PCB
2912 S0701/0015  Debora Wilfred        Karangai    Kifaru         HGK
2913 S0701/0018  Elieshi Giliad        Karangai    Ifakara        CBG
2914 S0701/0028  Glory Filex         Karangai    Nangwa         HGK
2915 S0701/0051  Merry Raphael        Karangai    Kifaru         HGK
2916 S0701/0052  Mourine Noel         Karangai    Ruvu          HGK
2917 S0701/0053  Mwajuma Giliad        Karangai    Weruweru        HGK
2918 S0701/0063  Queen Amon          Karangai    Weruweru        HGK
2919 S0701/0065  Rebeka E. Akyoo       Karangai    Urambo         HGK
2920 S0701/0079  Zainabu Bakari        Karangai    Nangwa         HKL
2921 S3147/0018  Fainesy Stephano Njawike   Kasanga     Ifunda Girls      CBG
2922 S3147/0033  Linesy Richard Mpagike    Kasanga     Igowole        HGK
2923 S3147/0041  Rachel Donat Katale     Kasanga     Iringa Girls      EGM
2924 S2634/0012  Halima Hamisi Mnduli     Kaselya     Tinde         CBG
2925 S1750/0003  Belina Akiza Benetson    Kaseme     Mwendakulima      HGL
2926 S1750/0011  Mariam Nusunyasi Kamani   Kaseme     Rugambwa        PCM
2927 S3274/0012  Debora Mwombeki       Kashai     Sumve         HGE
2928 S3274/0020  Getruda Adrian        Kashai     Wdmi          WAT
2929 S3274/0034  Mesiet William        Kashai     Chief Ihunyo      HGE
2930 S3274/0035  Nisela Scarion        Kashai     Bwiru Girls      HGL
2931 S3274/0039  Pietha Patric        Kashai     Kaliua         PCM
2932 S3927/0008  Beatha Pascal Kweya     Kashaulili   Vwawa         HKL
2933 S2531/0011  Helena Marco         Kashishi    Rugambwa        CBG
2934 S0406/0031  Frola Gabriel        Kashozi     Rugambwa        CBG
2935 S0406/0032  Happines Augustine      Kashozi     Nganza         HGL
2936 S2995/0012  Grace Emmanuel        Kasoli     Mwendakulima      HGK
2937 S0560/0053  Mary M. Mayaga        Kasulu     Malagarasi       HGK
2938 S1211/0043  Sada D. Paschal       Katesh     Florian        CBA
2939 S1211/0044  Sarah Zacharia Mngazia    Katesh     Dr. Olsen       CBG
2940 S1504/0003  Arodia Aloyce        Katoma     Kishoju        HGL


                         60
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
2941 S1504/0017  Nuriath Ayubu        Katoma       Nganza     CBG
2942 S1397/0008  Bingile Kuzenza Ndamo    Katoro       Nganza     CBG
2943 S1397/0035  Pendo Mang'ombe Peter    Katoro       Nganza     PCB
2944 S1394/0001  Afisa Nuru          Katoro Isl. Sem.  Bwiru Girls  EGM
2945 S1394/0025  Azma Mbaruku         Katoro Isl. Sem.  Nyakahura   HGK
2946 S1394/0033  Fahima Mjadali        Katoro Isl. Sem.  Sumve     EGM
2947 S1394/0041  Halima Ibrahim        Katoro Isl. Sem.  Sumve     EGM
2948 S1394/0058  Mansura Issa         Katoro Isl. Sem.  Rugambwa    CBG
2949 S1394/0072  Rahma Hood          Katoro Isl. Sem.  Mwamashimba  HGL
2950 S1394/0077  Ruuyath Hamidu        Katoro Isl. Sem.  Rugambwa    CBG
2951 S1394/0078  Saada Salum         Katoro Isl. Sem.  Rugambwa    CBG
2952 S0735/0004  Anna S. Sypriano       Katumba      Kaliua     PCB
2953 S0735/0012  Ekinala M Kyusa       Katumba      Loleza     PCB
2954 S0735/0024  Maua K Philemon       Katumba      Mpanda     CBG
2955 S0579/0013  Levania Mabisi Jackson    Katunguru     Nganza     PCB
2956 S0579/0026  Sikujua Toboka Clement    Katunguru     Mwamashimba  HGL
2957 S0748/0010  Augusta Paul Nyamahanga   Kawawa       Kazima     HGE
2958 S3533/0016  Ashura Yusuph Mpungwe    Kawe Ukwamani   Ifakara    HKL
2959 S3533/0019  Beatrice William Machumu   Kawe Ukwamani   Tumaini    HGE
2960 S3533/0034  Fatma Masoud Mzee      Kawe Ukwamani   Dareda     HKL
2961 S3533/0054  Happy Boniface Werema    Kawe Ukwamani   Iringa Girls  EGM
2962 S3533/0087  Nasra Yusuph Abdallah    Kawe Ukwamani   Machame    EGM
2963 S3533/0092  Neema Victor Mbundamila   Kawe Ukwamani   Makambako   HGE
2964 S3533/0107  Salma Ally Sallam      Kawe Ukwamani   Mkugwa     HKL
2965 S3533/0120  Vaileth Anderson Ndile    Kawe Ukwamani   Ifunda Girls  PCB
2966 S3533/0121  Vincencia Hipolatus Ogweyo  Kawe Ukwamani   Msangeni    HGL
2967 S3533/0124  Winifrida Benjamin Munuo   Kawe Ukwamani   Kibondo    HGE
2968 S3533/0129  Zuwena Mbago Baruti     Kawe Ukwamani   Lugalo     PCB
2969 S2233/0001  Abela Bashiru        Kayanga      Nyakahura   HKL
2970 S2233/0006  Alistidia Audax       Kayanga      Mkugwa     HGK
2971 S2233/0021  Imelda Karulema       Kayanga      Maswa     CBG
2972 S2233/0034  Ndoh'no William       Kayanga      Ruvu      HGK
2973 S1512/0125  Zamlata Saidi Chande     Kayenzi      Kondoa     PCB
2974 S1420/0002  Agatha Sanga         Kayuki       Mpanda     HGE
2975 S1420/0003  Agnes Mwakibinga       Kayuki       J.j. Mungai  HGL
2976 S1420/0006  Alepane Mahenge       Kayuki       Uwemba     HGK
2977 S1420/0008  Anifa Martin         Kayuki       Nkasi     HGL
2978 S1420/0009  Asha Fred          Kayuki       Makambako   EGM
2979 S1420/0010  Asha Hobokela        Kayuki       Lugalo     PCB
2980 S1420/0012  Atuganile Mwamba       Kayuki       Ifunda Girls  CBG
2981 S1420/0013  Bahati Simon         Kayuki       Londoni    EGM
2982 S1420/0015  Beatrice Allen        Kayuki       Lugalo     PCB
2983 S1420/0019  Cecilia Otto         Kayuki       Mwakaleli   HGE
2984 S1420/0020  Debora A. Mwambene      Kayuki       Lugalo     PCB
2985 S1420/0026  Ester Yona          Kayuki       Londoni    EGM
2986 S1420/0028  Eva Kalinga         Kayuki       Londoni    EGM
2987 S1420/0029  Evalista Jailos       Kayuki       Makambako   HKL
2988 S1420/0030  Evalista Joseph       Kayuki       Londoni    EGM
2989 S1420/0035  Fatuma Shaban        Kayuki       Morogoro    HGL


                         61
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
2990 S1420/0040  Happy Naftari        Kayuki     Lugalo     HKL
2991 S1420/0044  Herieth Mtweve        Kayuki     Songe     HGE
2992 S1420/0047  Huruma Anibu         Kayuki     Tumaini    HGE
2993 S1420/0049  Huruma Kabage        Kayuki     Usongwe    HGK
2994 S1420/0051  Jackline Tedy        Kayuki     Usongwe    HGK
2995 S1420/0055  Joyce Lufingo        Kayuki     Mbeya     PCM
2996 S1420/0057  Justina Msomba        Kayuki     Makambako   HGE
2997 S1420/0060  Loveness Patrick       Kayuki     Lugalo     PCB
2998 S1420/0061  Lozina Kayuni        Kayuki     Vwawa     HGL
2999 S1420/0062  Lucy Kamaghe         Kayuki     Ifunda Girls  PCB
3000 S1420/0065  Mariam R. Silungwe      Kayuki     Uwemba     HGL
3001 S1420/0067  Mary S. Nchimbi       Kayuki     Manyunyu    HKL
3002 S1420/0074  Neema Elukaga        Kayuki     Songea Girls  PCB
3003 S1420/0084  Rahel Nebart         Kayuki     J.j. Mungai  HGE
3004 S1420/0087  Roda Amos          Kayuki     Ileje     PCM
3005 S1420/0091  Silvenia Mathew       Kayuki     Ruvu      PCB
3006 S1420/0095  Tumain Mwampashi       Kayuki     Songea Girls  HGK
3007 S1420/0096  Tunu Mwakalukwa       Kayuki     Makambako   HGE
3008 S1420/0097  Tupone Coaster        Kayuki     Kizwite    CBG
3009 S1420/0099  Upendo Asubiligwe      Kayuki     Lugalo     CBG
3010 S1420/0104  Vanessa G. Mwang'onda    Kayuki     Ulayasi    HGL
3011 S1420/0109  Zawadi Mwakyoma       Kayuki     Chief Ihunyo  HGE
3012 S1420/0110  Zulfa Salum         Kayuki     Ruvu      PCB
3013 S0314/0024  Ester Sinto         Kazima     Mpanda     CBG
3014 S0314/0067  Mwanahamis Kasim       Kazima     Kaliua     PCB
3015 S0314/0077  Oster John          Kazima     Loleza     CBG
3016 S0314/0079  Pili Abdallah        Kazima     Tinde     CBG
3017 S0314/0093  Salome Alfred        Kazima     Nganza     CBG
3018 S0314/0103  Tecla Paschal        Kazima     Msalato    PCM
3019 S0314/0107  Upendo Lucas         Kazima     Kaliua     PCB
3020 S2843/0002  Anastazia Mtey Costantini  Kelamfua    Msangeni    HGK
3021 S2843/0006  Aurelia Lasway Vicent    Kelamfua    Iringa Girls  EGM
3022 S2843/0019  Epifania Kimario Gasper   Kelamfua    Korogwe    HKL
3023 S2843/0028  Honorata Woiso Valentine   Kelamfua    Korogwe    CBG
3024 S2843/0048  Salma Mfinanga Peniel    Kelamfua    Muheza     CBG
3025 S3101/0002  Aurelia Stansilaus Shayo   Keni      Ifunda Girls  PCM
3026 S3101/0003  Berthaemaline Bonifas Shirima Keni      Kondoa     PCB
3027 S3101/0018  Gloria Jacob Massawe     Keni      Machame    CBG
3028 S3101/0034  Monica Elisha Buretta    Keni      Mkuu      CBG
3029 S3101/0036  Neema Paskali Gasto     Keni      Kondoa     PCB
3030 S3101/0037  Oliva Silvestry Sabas    Keni      Lugoba     PCM
3031 S3101/0040  Piala Renath Massawe     Keni      Muheza     CBG
3032 S3101/0042  Rozina Rogath Starmesa    Keni      Ifunda Girls  PCM
3033 S3101/0046  Valeria Erasmi Mremi     Keni      Bwiru Girls  CBG
3034 S1593/0039  Njile Joseph Malando     Kent      Kibondo    HGK
3035 S1593/0040  Penina Mwibohe Rububula   Kent      Mtwara Girls  CBG
3036 S1593/0043  Sarah Israeli Mkama     Kent      Masasi Girls  PGM
3037 S1445/0016  Eunice Johnes Diram     Kenton-mwenge  Mtwara Tech.  PCB
3038 S1445/0019  Firdaus Abdalla Mlay     Kenton-mwenge  Lusanga    CBG


                          62
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
3039 S1445/0034  Loveness John       Kenton-mwenge  Kondoa      CBG
3040 S1445/0046  Rachel S Kajuna      Kenton-mwenge  Mtwara Girls   CBG
3041 S1445/0057  Veronica Manoko      Kenton-mwenge  Kazima      ECA
3042 S2761/0023  Hawa Abdul Bilali     Kerezange    Usongwe     EGM
3043 S3849/0008  Shani Abdallah Ndeyelo  Khairaat Isl.  Iringa Girls   CBG
3044 S3633/0035  Salia Barnabar Mitumba  Kiamili     Isimila     HGL
3045 S1422/0026  Lucy Emmanuel Mshana   Kibacha     Msangeni     HGL
3046 S3907/0004  Asha Mussa        Kibaha Girls'  Mawenzi     HGL
3047 S3907/0008  Bodil G. Simon      Kibaha Girls'  Mkuu       PCM
3048 S3907/0026  Hidaya Furaha       Kibaha Girls'  Makambako    EGM
3049 S3907/0027  Hollo Japhet       Kibaha Girls'  Machame     CBN
3050 S3907/0028  Hollo Shashula      Kibaha Girls'  Jangwani (day)  CBN
3051 S3907/0031  Jackline Swai       Kibaha Girls'  Korogwe     PCM
3052 S3907/0033  Janeth Mwakyusa      Kibaha Girls'  Maswa      CBN
3053 S3907/0054  Nuru Mwaipopo       Kibaha Girls'  Machame     CBN
3054 S3907/0056  Nyemo Hango        Kibaha Girls'  Mkugwa      HGK
3055 S3907/0058  Pilli Ally        Kibaha Girls'  Dakawa      HKL
3056 S3907/0060  Rina Richard Seni     Kibaha Girls'  Ifakara     PCM
3057 S3907/0063  Rosemary Kashaija     Kibaha Girls'  Weruweru     ECA
3058 S1716/0009  Dorothea Emmanuel Majenda Kibaigwa    Morogoro     HGE
3059 S1716/0030  Rehema Jumanne Nzembi   Kibaigwa    Nganza      CBG
3060 S0604/0027  Happy Leginald Mng'anga  Kibakwe     Lusanga     PCB
3061 S3091/0025  Elizabeth Maeda      Kibamba     Ifunda Tech.   PCB
3062 S3091/0071  Magreth Antony      Kibamba     Mtwara Girls   CBG
3063 S0989/0008  Edina Manyama       Kibara     Rugambwa     PCB
3064 S0989/0011  Eleno M Lusangija     Kibara     Maswa      CBG
3065 S0989/0056  Zamda K Palapala     Kibara     Kibondo     HGK
3066 S0316/0009  Alpha Mohamed       Kibasila    Mkugwa      HGK
3067 S0316/0011  Amina Mrisho       Kibasila    Ifakara     CBG
3068 S0316/0019  Ashura Yasin Said     Kibasila    Kibondo     HGE
3069 S0316/0029  Chausiku Khalid      Kibasila    Ifunda Girls   EGM
3070 S0316/0032  Consolata Victor Mhina  Kibasila    Mbeya      EGM
3071 S0316/0033  Damfa Hassan       Kibasila    Machame     CBN
3072 S0316/0034  Diana Julius       Kibasila    Weruweru     ECA
3073 S0316/0039  Elizabeth Pamphil     Kibasila    Zanaki (day)   HKL
3074 S0316/0044  Eustella Gutanda     Kibasila    Songea Girls   EGM
3075 S0316/0045  Faraja H. Msengi     Kibasila    Kibondo     HGL
3076 S0316/0048  Fatuma K Kumba      Kibasila    Kizwite     HGL
3077 S0316/0052  Florenciana Felician   Kibasila    Masasi Girls   HGK
3078 S0316/0057  Hakme A. Pemba      Kibasila    Tabora Girls   HGL
3079 S0316/0063  Happy Duttu        Kibasila    Usangi Day    HGE
3080 S0316/0082  Latifa Murshid      Kibasila    Mkugwa      HGL
3081 S0316/0087  Lilian G. Chiwata     Kibasila    Jikomboe     HGL
3082 S0316/0096  Mariam J Lwaba      Kibasila    Mwanza      PCB
3083 S0316/0097  Mariamu Anuari      Kibasila    Kibondo     HGE
3084 S0316/0108  Mwanaid Mwazema      Kibasila    Weruweru     ECA
3085 S0316/0116  Prisca Paul        Kibasila    Kilakala     PCM
3086 S0316/0117  Radhia Mohamed      Kibasila    Ileje      PCB
3087 S0316/0122  Rehema Abdisalami     Kibasila    Machame     CBN


                        63
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
3088 S0316/0134  Samha N Hemed       Kibasila    Jangwani (day)   PCB
3089 S0316/0135  Sara Bwahama       Kibasila    Chang'ombe (day)  HGL
3090 S0316/0147  Suzeth Eliya       Kibasila    Weruweru      HGE
3091 S0316/0150  Theodora Theodory     Kibasila    Tabora Girls    HGL
3092 S0316/0153  Valeria B Awiti      Kibasila    Igowole      HGL
3093 S0316/0155  Wilkista Sonoko      Kibasila    Weruweru      ECA
3094 S0316/0157  Yvonne Alfred Ngowi    Kibasila    Mtwara Girls    HKL
3095 S0316/0160  Zakia Maulid Kissuda   Kibasila    Nangwa       HGE
3096 S0659/0023  Elizabeth Julius Mambo  Kibengu     Manyunyu      HKL
3097 S2389/0014  Mwanaidi Amiri      Kibirashi    Masasi Girls    HGK
3098 S0230/0008  Anisia Costantine     Kibondo     Lukole       HGL
3099 S0230/0017  Destina Ruzemvya     Kibondo     Kondoa       HKL
3100 S0230/0021  Frola Kazoya       Kibondo     Malagarasi     HGK
3101 S0230/0029  Hidaya Rashidi      Kibondo     Kibondo      HGL
3102 S0230/0031  Jackline Majura      Kibondo     Mkugwa       HKL
3103 S0230/0036  Levina Peter       Kibondo     Kondoa       HKL
3104 S0230/0049  Pendo Nyonda       Kibondo     Mwanza       CBG
3105 S0230/0052  Raiza Yusuph       Kibondo     Kibondo      HGK
3106 S0230/0057  Rose Wilson        Kibondo     Kibondo      HKL
3107 S0230/0056  Rosemary Ally       Kibondo     Ashira       HGE
3108 S0230/0062  Siyaleo Sipriano     Kibondo     Kibondo      HGK
3109 S0230/0070  Zamzam Abdurahman     Kibondo     Kibondo      HGK
3110 S0230/0072  Zulfa Sigato       Kibondo     Kibondo      HGK
3111 S1416/0016  Brigitha P Kiwango    Kiboriloni   Longido      HKL
3112 S1416/0020  Digna F Lyimo       Kiboriloni   Ifunda Girls    PCM
3113 S1416/0022  Dorine J Mlinga      Kiboriloni   Machame      CBG
3114 S1416/0026  Eva B Kisaka       Kiboriloni   Bwiru Girls    EGM
3115 S1416/0027  Eva P Shirima       Kiboriloni   Bwiru Girls    CBG
3116 S1416/0040  Hadija H Mweta      Kiboriloni   Ifunda Girls    EGM
3117 S1416/0044  Halima Y Mdoe       Kiboriloni   Maswa       PCB
3118 S1416/0047  Hope A Masunga      Kiboriloni   Bwiru Girls    EGM
3119 S1416/0067  Leah J Byarugaba     Kiboriloni   Usongwe      EGM
3120 S1416/0085  Munira S Shayo      Kiboriloni   Bwiru Girls    HGL
3121 S1416/0106  Sikudhani A Ramadhani   Kiboriloni   Bwiru Girls    HKL
3122 S1416/0111  Victoria A Silayo     Kiboriloni   Mwanza       PCM
3123 S0205/0002  Agness Chanja Kilumanga  Kibosho Girls  Ifakara      PCB
3124 S0205/0003  Agness M Mtenga      Kibosho Girls  Weruweru      ECA
3125 S0205/0004  Aisha A Nduka       Kibosho Girls  Tarakea      PCB
3126 S0205/0005  Aisha M Kitemangu     Kibosho Girls  Maswa       PCB
3127 S0205/0006  Anastasia A Hamaro    Kibosho Girls  Maswa       PCB
3128 S0205/0008  Anastasia T Miriki    Kibosho Girls  Sumve       HGE
3129 S0205/0010  Angel C Ngudungi     Kibosho Girls  Maswa       PCM
3130 S0205/0011  Anifa A Ali        Kibosho Girls  Engutoto      HGL
3131 S0205/0012  Anitha F Moshi      Kibosho Girls  Nangwa       HGE
3132 S0205/0014  Anna C M Mrosso      Kibosho Girls  Maswa       PCB
3133 S0205/0015  Ansila - Neema C Mushi  Kibosho Girls  Kizwite      HGL
3134 S0205/0016  Aurelia L Mushi      Kibosho Girls  Tinde       HGE
3135 S0205/0017  Beatrice S Mworia     Kibosho Girls  Mawenzi      HGL
3136 S0205/0019  Blandina J Maghimbi    Kibosho Girls  Weruweru      HGE


                        64
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
3137 S0205/0020  Brenda R Mushi       Kibosho Girls  Lusanga    HKL
3138 S0205/0023  Catherine R Kimambo    Kibosho Girls  Ifunda Tech.  PCB
3139 S0205/0024  Cecilia D Lussa      Kibosho Girls  Nganza     EGM
3140 S0205/0025  Christina E Mboya     Kibosho Girls  Nangwa     HGL
3141 S0205/0028  Clara A Lawi        Kibosho Girls  Nangwa     HKL
3142 S0205/0029  Dativa D Temu       Kibosho Girls  Weruweru    ECA
3143 S0205/0030  Deborah E Mmbaga      Kibosho Girls  Arusha     EGM
3144 S0205/0031  Delvina J Assey      Kibosho Girls  Longido    HGE
3145 S0205/0032  Delvina M Mushi      Kibosho Girls  Mawenzi    HGE
3146 S0205/0033  Dinnes M Gingi       Kibosho Girls  Masasi Girls  HKL
3147 S0205/0034  Dorine M Ngaka       Kibosho Girls  Ashira     HGE
3148 S0205/0035  Edna - Franciska R Shayo  Kibosho Girls  Kondoa     CBG
3149 S0205/0036  Edna T Nyamhanga      Kibosho Girls  Ifunda Tech.  PGM
3150 S0205/0038  Elizabeth C Temba     Kibosho Girls  Ashira     HGL
3151 S0205/0039  Elizabeth G Simba     Kibosho Girls  Muheza     PCB
3152 S0205/0040  Elizabeth P Karau     Kibosho Girls  Kilakala    PCB
3153 S0205/0041  Ester S Nzoa        Kibosho Girls  Arusha     HGE
3154 S0205/0042  Esther D Komba       Kibosho Girls  Kibondo    HGL
3155 S0205/0043  Esther P Kilassa      Kibosho Girls  Tabora Girls  PCB
3156 S0205/0044  Evelyne G Mchau      Kibosho Girls  Nganza     ECA
3157 S0205/0046  Frida R Shoo        Kibosho Girls  Ifunda Tech.  PCB
3158 S0205/0047  Furaha M Rumulika     Kibosho Girls  Weruweru    ECA
3159 S0205/0049  Getruda Lukambona     Kibosho Girls  Dodoma     PCB
3160 S0205/0050  Giliani G Lyatuu      Kibosho Girls  Vwawa     HGL
3161 S0205/0051  Gladness E Mlay      Kibosho Girls  Weruweru    ECA
3162 S0205/0052  Gladness R Msuya      Kibosho Girls  Lugoba     PCM
3163 S0205/0053  Gladness V Ngowi      Kibosho Girls  Arusha     EGM
3164 S0205/0054  Gladys J Tungaraza     Kibosho Girls  Ashira     EGM
3165 S0205/0055  Gloria A Jesse       Kibosho Girls  Korogwe    PCM
3166 S0205/0056  Gloria A Kessy       Kibosho Girls  Weruweru    PCB
3167 S0205/0057  Gloria R Mallya      Kibosho Girls  Weruweru    ECA
3168 S0205/0058  Gloria Z Kimaro      Kibosho Girls  Mringa     EGM
3169 S0205/0061  Glory O Lema        Kibosho Girls  Bwiru Girls  EGM
3170 S0205/0062  Grace A Kaswamila     Kibosho Girls  Tukuyu     EGM
3171 S0205/0063  Grace A Macha       Kibosho Girls  Weruweru    ECA
3172 S0205/0064  Grace J Bidyabaramvye   Kibosho Girls  Isimila    HGL
3173 S0205/0067  Heavenlight E Mdindile   Kibosho Girls  Weruweru    PCB
3174 S0205/0068  Helena F Fupi       Kibosho Girls  Maswa     PCB
3175 S0205/0070  Hidaya A Mhando      Kibosho Girls  Maswa     PCB
3176 S0205/0071  Hilda A Mesuli       Kibosho Girls  Weruweru    PCB
3177 S0205/0072  Hilda E Kipokola      Kibosho Girls  Dareda     HGL
3178 S0205/0073  Imakulata A Macha     Kibosho Girls  Songe     HGL
3179 S0205/0075  Irene J Soka        Kibosho Girls  Mwanza     PCM
3180 S0205/0076  Irene R Mushi       Kibosho Girls  Mtwara Girls  EGM
3181 S0205/0077  Irene R Mushi       Kibosho Girls  Ruvu      PCM
3182 S0205/0078  Jackeline S Mushi     Kibosho Girls  Ifakara    PCM
3183 S0205/0079  Jackline T Chami      Kibosho Girls  Nangwa     HGL
3184 S0205/0080  Janeth C Njau       Kibosho Girls  Mawenzi    HGL
3185 S0205/0081  Jaqueline D Lyimo     Kibosho Girls  J.j. Mungai  EGM


                        65
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
3186 S0205/0082  Jesca F Makupa      Kibosho Girls  Mawenzi    EGM
3187 S0205/0084  Jesca P Mallya      Kibosho Girls  Usangi Day   EGM
3188 S0205/0086  Judith C Makere      Kibosho Girls  Mkuu      PCM
3189 S0205/0087  Judith D Ndawi      Kibosho Girls  Weruweru    ECA
3190 S0205/0088  Judith M Nyiraha     Kibosho Girls  Ifunda Tech.  PCB
3191 S0205/0090  Julita E Momburi     Kibosho Girls  Arusha     ECA
3192 S0205/0093  Karen P Sabuni      Kibosho Girls  Nganza     EGM
3193 S0205/0096  Laghila Z Nzowa      Kibosho Girls  Ileje     PCM
3194 S0205/0097  Leodigarda L Mrina    Kibosho Girls  Mringa     EGM
3195 S0205/0098  Levina J Matary      Kibosho Girls  Songe     HGL
3196 S0205/0100  Lightness J Urio     Kibosho Girls  Msalato    PCM
3197 S0205/0101  Lilian E Chuwa      Kibosho Girls  Loleza     PCB
3198 S0205/0102  Lina R Mushi       Kibosho Girls  Weruweru    ECA
3199 S0205/0103  Loyce C Mganga      Kibosho Girls  Natta     HGL
3200 S0205/0106  Magreth E Mlundwa     Kibosho Girls  Kaliua     PCB
3201 S0205/0107  Magretherica H Makerele  Kibosho Girls  Tinde     HGE
3202 S0205/0108  Margaretha G Marandu   Kibosho Girls  Tinde     HGE
3203 S0205/0110  Mariamu O Mcholo     Kibosho Girls  Ruvu      PCB
3204 S0205/0112  Mary C Masha       Kibosho Girls  Weruweru    ECA
3205 S0205/0113  Mary D Shirima      Kibosho Girls  Ifunda Girls  PGM
3206 S0205/0114  Mary J Nyanga       Kibosho Girls  Tinde     HGE
3207 S0205/0115  Mary N Fabian       Kibosho Girls  Tinde     HGE
3208 S0205/0116  May A Mbelwa       Kibosho Girls  Kazima     ECA
3209 S0205/0117  Milka D Diigula      Kibosho Girls  Ifunda Girls  PGM
3210 S0205/0118  Miriam P Kivuyo      Kibosho Girls  Msalato    PCM
3211 S0205/0119  Monica D Tarimo      Kibosho Girls  Mkuu      PCM
3212 S0205/0120  Monica J Shirima     Kibosho Girls  Ifunda Tech.  PCB
3213 S0205/0121  Naimi P Munuo       Kibosho Girls  Weruweru    ECA
3214 S0205/0122  Naisiligaki R Kivuyo   Kibosho Girls  Maswa     HGE
3215 S0205/0123  Namnyaki M Kambey     Kibosho Girls  Maswa     PCM
3216 S0205/0124  Nancy A Kibona      Kibosho Girls  Kibondo    HGE
3217 S0205/0125  Neema C Kilucha      Kibosho Girls  Ifunda Girls  EGM
3218 S0205/0126  Neema E Mushi       Kibosho Girls  Nangwa     HGK
3219 S0205/0127  Neema J Kisiki      Kibosho Girls  Jikomboe    HGL
3220 S0205/0128  Neema J Mwangiy      Kibosho Girls  Mkuu      HGL
3221 S0205/0129  Neema J Range       Kibosho Girls  Lugoba     PCM
3222 S0205/0131  Neema M Mollel      Kibosho Girls  Ruvu      HGL
3223 S0205/0133  Neema N Mtei       Kibosho Girls  Mawenzi    EGM
3224 S0205/0135  Njuu I Chumo       Kibosho Girls  Ifunda Girls  PGM
3225 S0205/0136  Noela T Makonde      Kibosho Girls  Ashira     EGM
3226 S0205/0138  Paola W Kulola      Kibosho Girls  Nganza     PCB
3227 S0205/0139  Pili H Ambari       Kibosho Girls  Weruweru    ECA
3228 S0205/0140  Praxeda G Bayona     Kibosho Girls  Kizwite    HGL
3229 S0205/0141  Rayscola D Kifuta     Kibosho Girls  Usangi Day   EGM
3230 S0205/0142  Regina - Bahati J Mmasi  Kibosho Girls  Machame    EGM
3231 S0205/0143  Rispa H Yusuf       Kibosho Girls  Nangwa     HKL
3232 S0205/0144  Ritta R Lyimo       Kibosho Girls  Tabora Girls  PCM
3233 S0205/0145  Romana F Msaki      Kibosho Girls  Babati     HGL
3234 S0205/0147  Rose V Chami       Kibosho Girls  Kondoa     PCB


                        66
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI   SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
3235 S0205/0146  Roselina M Shio     Kibosho Girls      Kibondo     HGL
3236 S0205/0148  Rozina Z Ngowi     Kibosho Girls      Babati      HGL
3237 S0205/0149  Salome B Kwayson    Kibosho Girls      Engutoto     HGL
3238 S0205/0151  Scolastica E Mlay    Kibosho Girls      Nangwa      HGL
3239 S0205/0152  Sophia A Kiangio    Kibosho Girls      Mbeya      HGL
3240 S0205/0153  Tea L Munishi      Kibosho Girls      Ifunda Girls   PGM
3241 S0205/0155  Theophilla D Kauki   Kibosho Girls      Weruweru     ECA
3242 S0205/0158  Theresia G Massawe   Kibosho Girls      Songe      HKL
3243 S0205/0159  Tunu W Ritte      Kibosho Girls      Songea Girls   HGE
3244 S0205/0160  Ussu M Kinabo      Kibosho Girls      Masasi Girls   HGL
3245 S0205/0162  Violet A Muhagachi   Kibosho Girls      Tumaini     HGL
3246 S0205/0163  Vivian A Laizer     Kibosho Girls      Weruweru     ECA
3247 S0205/0164  Winifrida G Sakaya   Kibosho Girls      Loleza      PCB
3248 S0205/0165  Witness A Mbilinyi   Kibosho Girls      Masasi Girls   PGM
3249 S0205/0166  Yustina J Kinyisi    Kibosho Girls      Nganza      EGM
3250 S1374/0051  Rahma Abdu Ramadhan   Kichangachui       Mwanza      PGM
3251 S3635/0053  Prisca Danford Fungo  Kidamali         Loleza      CBG
3252 S1730/0028  Olipa Hardson Nzilano  Kidegembye        Iringa Girls   CBG
3253 S1439/0021  Gloria Paulo      Kidodi          Kondoa      PCB
3254 S1439/0032  Julieth Onesphoro    Kidodi          Maposeni     HKL
3255 S1439/0049  Neema Angelile     Kidodi          J.j. Mungai   HGE
3256 S0167/0001  Agatha H Pilla     Kidugala Lutheran Sem.  Ashira      HGE
3257 S0167/0003  Anna Thomas       Kidugala Lutheran Sem.  Mwakaleli    HGE
3258 S0167/0004  Atuganile Kitego    Kidugala Lutheran Sem.  Songea Girls   EGM
3259 S0167/0006  Atukuzwe D Nsellu    Kidugala Lutheran Sem.  Chief Ihunyo   HGE
3260 S0167/0007  Atuwene A Longo     Kidugala Lutheran Sem.  Mwakaleli    HKL
3261 S0167/0008  Deborah L Lewis     Kidugala Lutheran Sem.  Magu       PCB
3262 S0167/0009  Elizabeth Malunde    Kidugala Lutheran Sem.  Mpanda      HGE
3263 S0167/0012  Haikaeli Gilliard    Kidugala Lutheran Sem.  Ifunda Girls   PCM
3264 S0167/0013  Kudra N Sanga      Kidugala Lutheran Sem.  Longido     HGE
3265 S0167/0014  Lulu B Lulambo     Kidugala Lutheran Sem.  Songea Girls   EGM
3266 S0167/0015  Magreth M Victor    Kidugala Lutheran Sem.  Makambako    EGM
3267 S0167/0016  Neema V Chaula     Kidugala Lutheran Sem.  Tumaini     HGE
3268 S0167/0020  Rehema J Fwime     Kidugala Lutheran Sem.  Mbeya      HGE
3269 S0167/0021  Sada Patrick      Kidugala Lutheran Sem.  Makambako    EGM
3270 S0167/0022  Salome G Lwila     Kidugala Lutheran Sem.  Nganza      EGM
3271 S0167/0023  Salome S Gadau     Kidugala Lutheran Sem.  Usongwe     HGE
3272 S0167/0024  Sekela Mwambokela    Kidugala Lutheran Sem.  Lugalo      HGL
3273 S0167/0025  Subira Julius      Kidugala Lutheran Sem.  Ileje      PCM
3274 S0167/0026  Tumaini R Hongoli    Kidugala Lutheran Sem.  Vwawa      HGK
3275 S2010/0003  Anastazia Adelin    Kifai Modern       Kifaru      EGM
3276 S2010/0008  Beatrice Daniel     Kifai Modern       Tarakea     PCM
3277 S2010/0011  Dora J Silayo      Kifai Modern       Kilakala     PCM
3278 S2010/0020  Janeth Chambo      Kifai Modern       Jangwani (day)  HGE
3279 S2010/0021  Liliani L Walter    Kifai Modern       Weruweru     HGK
3280 S2010/0023  Lulu Mussa       Kifai Modern       Nangwa      HGE
3281 S2010/0025  Magdalena Rocky     Kifai Modern       Mwika      HGE
3282 S2010/0030  Mtegera S Kiko     Kifai Modern       Lukole      HGE
3283 S2010/0033  Mwani S Ismael     Kifai Modern       Masasi Girls   PGM


                       67
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
3284 S2010/0036  Patricia G Sahani       Kifai Modern   Weruweru     ECA
3285 S0655/0010  Antonela Wolfram Likiliwike  Kifanya      Ruvu       PCM
3286 S0655/0033  Jane Benjamini Danda     Kifanya      Ifunda Girls   CBG
3287 S0811/0094  Zukra Shabani Hamadi     Kifaru      Muheza      PCB
3288 S0224/0001  Aika M Peter         Kifungilo Girls  Rugambwa     CBG
3289 S0224/0002  Alice L Mkandya        Kifungilo Girls  Morogoro     HGE
3290 S0224/0003  Anansia W Shuma        Kifungilo Girls  Rugambwa     PCB
3291 S0224/0004  Anester J Maira        Kifungilo Girls  Ileje      PCB
3292 S0224/0006  Angel Myatiro         Kifungilo Girls  Machame     EGM
3293 S0224/0005  Angela W Sirikwa       Kifungilo Girls  Maswa      PCB
3294 S0224/0007  Asha Waziri          Kifungilo Girls  Tarakea     PCM
3295 S0224/0008  Beatrice R Munuo       Kifungilo Girls  Ifunda Girls   PGM
3296 S0224/0009  Bertha G Shoki        Kifungilo Girls  Lukole      HGE
3297 S0224/0010  Caroline C Kabewa       Kifungilo Girls  Ashira      EGM
3298 S0224/0011  Caroline C Shija       Kifungilo Girls  Mkuu       HGE
3299 S0224/0012  Caroline G Chegere      Kifungilo Girls  Maswa      CBN
3300 S0224/0013  Catherine L Mweri       Kifungilo Girls  Mwanza      PCM
3301 S0224/0014  Christabell Isaac       Kifungilo Girls  Ashira      HGE
3302 S0224/0015  Clara G Chihimba       Kifungilo Girls  Ifunda Tech.   PGM
3303 S0224/0016  Clara W Temba         Kifungilo Girls  Tabora Girls   PCM
3304 S0224/0017  Consolata O Lasway      Kifungilo Girls  Ifunda Girls   EGM
3305 S0224/0018  Daisy Mugenyi         Kifungilo Girls  Kilakala     PCM
3306 S0224/0019  Doreen W Malya        Kifungilo Girls  Lusanga     PCB
3307 S0224/0020  Dorice J Mgetta        Kifungilo Girls  Dareda      HGL
3308 S0224/0021  Dyness Ngaiza         Kifungilo Girls  Masasi Girls   HKL
3309 S0224/0022  Eliwangu H Macha       Kifungilo Girls  Tarakea     PCM
3310 S0224/0024  Elizabeth Kabwe        Kifungilo Girls  Msalato     HGL
3311 S0224/0023  Elizabeth C Mkony       Kifungilo Girls  Jangwani (day)  PCB
3312 S0224/0025  Ester B Mkamba        Kifungilo Girls  Kibondo     HGE
3313 S0224/0026  Esther J Bukango       Kifungilo Girls  Kishoju     EGM
3314 S0224/0027  Euphrasia K Rweikiza     Kifungilo Girls  Tabora Girls   PCB
3315 S0224/0028  Fides A Kahumba        Kifungilo Girls  Msalato     PCB
3316 S0224/0029  Firdaus Mbogho        Kifungilo Girls  Zanaki (day)   EGM
3317 S0224/0030  Fortunata C Eligi       Kifungilo Girls  Maswa      PCB
3318 S0224/0031  Frida K Mgotha        Kifungilo Girls  Kisimiri     PCM
3319 S0224/0032  Germana B Swai        Kifungilo Girls  Muheza      PCB
3320 S0224/0033  Gladness A Mwaria       Kifungilo Girls  Zanaki (day)   EGM
3321 S0224/0034  Gloria-rose D Mwaseba     Kifungilo Girls  Kilakala     HGL
3322 S0224/0035  Happiness Samike       Kifungilo Girls  Msalato     PCB
3323 S0224/0036  Happy F Urio         Kifungilo Girls  Nangwa      HGE
3324 S0224/0037  Hoboka S Mwantembe      Kifungilo Girls  Rugambwa     PCB
3325 S0224/0038  Hyness Lutengano       Kifungilo Girls  Jangwani (day)  CBN
3326 S0224/0039  Irene B Mchopa        Kifungilo Girls  Jangwani (day)  CBN
3327 S0224/0040  Irene S Mtunga        Kifungilo Girls  Kazima      EGM
3328 S0224/0041  Ivon A Nguma         Kifungilo Girls  Dakawa      HGL
3329 S0224/0042  Jacqueline J Jambele     Kifungilo Girls  Urambo      HKL
3330 S0224/0043  Janeth O Mwanga        Kifungilo Girls  Mringa      EGM
3331 S0224/0044  Jesca R Mlwilo        Kifungilo Girls  Kazima      EGM
3332 S0224/0045  Judith J Maduhu        Kifungilo Girls  Tabora Girls   PCM


                          68
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
3333 S0224/0046  Judith V Matunda      Kifungilo Girls  Lugoba       PCM
3334 S0224/0047  Juke A Kulwa        Kifungilo Girls  Engutoto      HGL
3335 S0224/0048  Juliet B Mmbando      Kifungilo Girls  Kondoa       PCB
3336 S0224/0049  Laila Soud         Kifungilo Girls  Kilakala      PCB
3337 S0224/0050  Lilian Elikana       Kifungilo Girls  Longido      CBN
3338 S0224/0051  Lilian O Msale       Kifungilo Girls  Tabora Girls    PCM
3339 S0224/0052  Lulu P Zacharia      Kifungilo Girls  Kifaru       HGE
3340 S0224/0053  Magreth E Sakaya      Kifungilo Girls  Ruvu        PCM
3341 S0224/0055  Martha K Shaidi      Kifungilo Girls  Msalato      PCM
3342 S0224/0056  Martha L Mlunde      Kifungilo Girls  Jangwani (day)   PCB
3343 S0224/0057  Martha S Mboya       Kifungilo Girls  Mkuu        EGM
3344 S0224/0058  Miriam D Memba       Kifungilo Girls  Mtwara Girls    EGM
3345 S0224/0059  Monica E Mtei       Kifungilo Girls  Kilakala      PCB
3346 S0224/0060  Nancy K Iraba       Kifungilo Girls  Bukoba       PCB
3347 S0224/0061  Natasha N Sabuni      Kifungilo Girls  Machame      EGM
3348 S0224/0062  Nelitha K Nestory     Kifungilo Girls  Bukoba       PCB
3349 S0224/0063  Noela E John        Kifungilo Girls  Kilakala      HGL
3350 S0224/0064  Paulina Deogratius     Kifungilo Girls  Jangwani (day)   PCB
3351 S0224/0065  Rahel J Muhono       Kifungilo Girls  Songe       HGL
3352 S0224/0066  Salome A Mwakalobo     Kifungilo Girls  Ashira       HGL
3353 S0224/0067  Salome S Sangija      Kifungilo Girls  Msalato      PCM
3354 S0224/0068  Sarah Frank        Kifungilo Girls  Mkuu        PCM
3355 S0224/0069  Sarah R Irege       Kifungilo Girls  Tabora Girls    PCB
3356 S0224/0070  Saraphia J Ng'aida     Kifungilo Girls  Kilakala      PCM
3357 S0224/0071  Shama P Kihampa      Kifungilo Girls  Arusha       EGM
3358 S0224/0072  Shamsa A Hoza       Kifungilo Girls  Mkolani      PCB
3359 S0224/0073  Shillya Z Makonda     Kifungilo Girls  Mwendakulima    HGK
3360 S0224/0074  Shola T Samike       Kifungilo Girls  Mkolani      PCM
3361 S0224/0075  Showarge A Mohamed     Kifungilo Girls  Ifakara      PCM
3362 S0224/0076  Sukayna M Kombo      Kifungilo Girls  Chang'ombe (day)  HGL
3363 S0224/0077  Sylivera Justine      Kifungilo Girls  Ifunda Tech.    PGM
3364 S0224/0078  Tarsisia P Maduka     Kifungilo Girls  Msalato      PCM
3365 S0224/0079  Valentina B Urio      Kifungilo Girls  Tabora Girls    PCM
3366 S0224/0080  Veritus Benedict      Kifungilo Girls  Msangeni      HGL
3367 S0224/0081  Veronica V Silayo     Kifungilo Girls  Tambaza (day)   PCM
3368 S0224/0082  Winfrida Mzava       Kifungilo Girls  Jangwani (day)   EGM
3369 S0224/0083  Winifrida Touwa      Kifungilo Girls  Msalato      PCB
3370 S0224/0084  Witness M Kisaka      Kifungilo Girls  Muheza       CBG
3371 S0224/0085  Yustina F Sware      Kifungilo Girls  Mkolani      PCM
3372 S0791/0068  Redemta Richard Bamuhiga  Kigamboni     Ifunda Girls    EGM
3373 S1124/0024  Elieth Bayona       Kigarama     Mwanza       PCM
3374 S1853/0004  Farida Kasim Salehe    Kighare      Machame      HGL
3375 S1853/0022  Yusra Nasib Ibwe      Kighare      Mringa       EGM
3376 S2815/0011  Debora Yusuph       Kigugu      Iringa Girls    CBG
3377 S2815/0052  Taus Willium        Kigugu      Kizwite      CBG
3378 S2237/0027  Philotea Josephat     Kihanga      Bwiru Girls    EGM
3379 S3407/0042  Riziki Efeso Longo     Kihansi      Ifunda Girls    CBG
3380 S3407/0065  Ziada Robert Mpinge    Kihansi      Lugalo       HKL
3381 S2254/0001  Agnes Mtunguja       Kihere      Weruweru      HGK


                        69
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
3382 S2254/0012  Faidha Shamba        Kihere     Mtwara Tech.   PCB
3383 S2254/0022  Halima Abdi         Kihere     Songe      HGL
3384 S2254/0060  Zaina Bakari        Kihere     Lugoba      PCB
3385 S2682/0019  Christina L. Kilyenyi    Kihesa     Songea Girls   CBG
3386 S2682/0064  Jesca V. Kiyeyeu      Kihesa     Loleza      CBG
3387 S2682/0087  Neema T. Chengula      Kihesa     Songea Girls   CBG
3388 S2682/0111  Venancia C. Nyakunga    Kihesa     Songea Girls   HGE
3389 S1222/0002  Agness Andrew Sekimweri   Kihonda     Lukole      HKL
3390 S1222/0004  Arafa Omary Mzava      Kihonda     Mkuu       PCM
3391 S1222/0006  Asia Abdallah Kaoneka    Kihonda     Mpanda      CBG
3392 S1222/0008  Aurea Robert Maasenga    Kihonda     Loleza      PCM
3393 S1222/0011  Batuli Bakari Mbega     Kihonda     Weruweru     PCB
3394 S1222/0012  Bhoke William Ghati     Kihonda     Morogoro     HGL
3395 S1222/0014  Caroline Christian Segu   Kihonda     Kibondo     HGE
3396 S1222/0016  Chiku Hemedy Rashidy    Kihonda     Korogwe     HGK
3397 S1222/0030  Fatma Ally Said       Kihonda     Ifunda Tech.   PCB
3398 S1222/0031  Faudhia Mohamed Omary    Kihonda     Loleza      PCM
3399 S1222/0019  Gladnes Florian Mkwama   Kihonda     Korogwe     PCB
3400 S1222/0040  Hajra Ramadhani Majala   Kihonda     Korogwe     PCB
3401 S1222/0056  Julieth Charles Albert   Kihonda     Lukole      HKL
3402 S1222/0057  Khadija Hamisi Shabani   Kihonda     Mwanza      PCM
3403 S1222/0072  Nasra Juma Silaha      Kihonda     Kazima      EGM
3404 S1222/0091  Sarah Henzron Joel     Kihonda     Igowole     HGK
3405 S3253/0005  Amina Zawadi Nyaki     Kihurio     Chief Ihunyo   HGK
3406 S3253/0009  Happy Gabriel Yohana    Kihurio     Nangwa      HGK
3407 S1106/0029  Mahija Haji         Kikaro     Ruvu       HGK
3408 S0687/0036  Evaline Edward       Kikatiti    Dareda      HGL
3409 S2007/0014  Wabwezya Ndole       Kikubiji    Rugambwa     CBG
3410 S3294/0012  Frida France        Kikukwe     Sumve      HKL
3411 S1196/0011  Atuganile Godfrey Kibona  Kikuyu     Weruweru     PCB
3412 S1196/0021  Ester Clarence Mkundi    Kikuyu     Lugalo      PCB
3413 S1196/0038  Jenipher Edmundy Thobious  Kikuyu     Dodoma      PCB
3414 S1196/0048  Mariam Obas Mwampashi    Kikuyu     Maswa      CBN
3415 S1196/0064  Rosemary Philbert Mganda  Kikuyu     Nganza      CBG
3416 S1196/0079  Wende Abisai Mkahala    Kikuyu     Jangwani (day)  CBN
3417 S1844/0026  Suzan E Urio        Kikwe      Nganza      CBG
3418 S0206/0001  Abia Felician        Kilakala    Tumaini     HKL
3419 S0206/0002  Agnes Mwenda        Kilakala    Songea Girls   HGE
3420 S0206/0003  Aisha Samji         Kilakala    Arusha Tech..  LAB
3421 S0206/0005  Anastazia P Huta      Kilakala    Ruvu       PCM
3422 S0206/0007  Arabia Mahanyu       Kilakala    Tarakea     PCM
3423 S0206/0008  Arafa Rasuli        Kilakala    Msalato     PCM
3424 S0206/0009  Asia Josephati       Kilakala    Songea Girls   CBG
3425 S0206/0010  Asmaa A Swalehe       Kilakala    Masasi Girls   HGK
3426 S0206/0011  Bahati S Elikana      Kilakala    Maswa      PCM
3427 S0206/0012  Bibiana Alfred       Kilakala    Kazima      HGE
3428 S0206/0013  Bibiana Feruzi       Kilakala    Kilakala     PCM
3429 S0206/0015  Catherine J Massawe     Kilakala    Tabora Girls   PCB
3430 S0206/0016  Chresencia Edmund      Kilakala    Kondoa      PCB


                         70
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI   SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
3431 S0206/0017  Clara Tuwart      Kilakala    Ifunda Girls      PCM
3432 S0206/0018  Debora F Samila     Kilakala    Ifakara        PCB
3433 S0206/0019  Doris Saika       Kilakala    Kilakala        PCB
3434 S0206/0023  Eliza Shuhudia     Kilakala    Kilakala        PCM
3435 S0206/0022  Elizabeth Abrahamu   Kilakala    Kazima         ECA
3436 S0206/0025  Elvira Nzyela      Kilakala    Ifakara        PCM
3437 S0206/0024  Elvira F. Mallya    Kilakala    Nganza         ECA
3438 S0206/0026  Ester Exsavery     Kilakala    Dar. Institute Techn  ELE
                             ology
3439 S0206/0028  Euphomia F Edward    Kilakala    Tabora Girls      CBG
3440 S0206/0029  Fatma H. Chilumba    Kilakala    Mtwara Girls      HGE
3441 S0206/0030  Fatuma Saimon      Kilakala    Korogwe        PCB
3442 S0206/0033  Felista Mwandemane   Kilakala    Mwakaleli       HGL
3443 S0206/0035  Flora Ngunga      Kilakala    Dakawa         HKL
3444 S0206/0034  Flora L Tesha      Kilakala    Tarakea        PCB
3445 S0206/0036  Grace K. Konradi    Kilakala    Maswa         PCB
3446 S0206/0037  Hadija Ndamungu     Kilakala    Ashira         HGE
3447 S0206/0038  Hadija R Saidi     Kilakala    Msalato        HGL
3448 S0206/0039  Happiness G Daniel   Kilakala    Songea Girls      PCB
3449 S0206/0041  Husna Emay       Kilakala    Tabora Girls      PCM
3450 S0206/0042  Irene Kuchungura    Kilakala    Ifunda Girls      HGE
3451 S0206/0043  Irene Maigwa      Kilakala    Msalato        PCM
3452 S0206/0044  Janeth C Kessy     Kilakala    Msalato        PCB
3453 S0206/0045  Kostanzia Kello     Kilakala    Dakawa         HGK
3454 S0206/0046  Latwifa M Saninga    Kilakala    Ruvu          PCM
3455 S0206/0048  Linda Kinyanga     Kilakala    Londoni        EGM
3456 S0206/0050  Mariamu Mohamedi    Kilakala    Mtwara Tech.      PCB
3457 S0206/0051  Mary Geofrey      Kilakala    Songea Girls      EGM
3458 S0206/0053  Mercy Msirikale     Kilakala    Kilakala        CBG
3459 S0206/0052  Mercy F Mgitta     Kilakala    Ileje         PCB
3460 S0206/0055  Nancy H Kideula     Kilakala    Weruweru        ECA
3461 S0206/0056  Neema Chenelo      Kilakala    Vwawa         HGL
3462 S0206/0058  Neema Moshi       Kilakala    Kisimiri        HKL
3463 S0206/0059  Noela Silyvesta     Kilakala    Msalato        PCM
3464 S0206/0060  Nuru S Ibrahimu     Kilakala    Arusha Tech..     TEL
3465 S0206/0061  Oliva Anthon      Kilakala    Msalato        PCM
3466 S0206/0062  Proscovia Mlawa     Kilakala    Kazima         ECA
3467 S0206/0063  Rabia A Nahodha     Kilakala    Msalato        PCB
3468 S0206/0064  Rahel Godfrey      Kilakala    Mtwara Tech.      PCB
3469 S0206/0065  Rehema Hance      Kilakala    Ileje         PCB
3470 S0206/0066  Rehema Hussein     Kilakala    Nganza         EGM
3471 S0206/0067  Rehema J Mkumba     Kilakala    Mringa         ECA
3472 S0206/0069  Sara Zahoro       Kilakala    Tabora Girls      PCM
3473 S0206/0070  Shada Mbilinyi     Kilakala    Nkasi         HGL
3474 S0206/0071  Sheila Musa       Kilakala    Maswa         PCB
3475 S0206/0073  Sophia Hasani      Kilakala    Korogwe        PCB
3476 S0206/0074  Sweetness J Tairo    Kilakala    Ifakara        PCM
3477 S0206/0077  Tulinagwe P Mwampanga  Kilakala    Weruweru        ECA
3478 S0206/0078  Vaileth Kalago     Kilakala    Nganza         ECA
3479 S0206/0079  Valeliana Gerald    Kilakala    Jangwani (day)     CBN


                       71
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
3480 S0206/0081  Zaituni Milanzi      Kilakala       Songea Girls   EGM
3481 S0206/0082  Zakia J Mlewa       Kilakala       Lusanga     CBG
3482 S0206/0083  Zulfa W Salehe       Kilakala       Korogwe     PCB
3483 S2839/0003  Anastazia Urassa Primus  Kilamacho       Usangi Day    EGM
3484 S2839/0024  Gloria Massawe Benjamini  Kilamacho       Nangwa      HGK
3485 S2839/0031  Melania Tesha Gregory   Kilamacho       Tarakea     CBG
3486 S1644/0022  Viane Paul Kundi      Kilimani       Dareda      HGL
3487 S4181/0032  Lilian Kalinga       Kilimani Maweni    Mpanda      HKL
3488 S4181/0056  Salama Ngoya        Kilimani Maweni    Ileje      PCM
3489 S0236/0004  Anna Sylivester      Kilimanjaro Academy  Maswa      CBN
3490 S0236/0005  Asimwe Mzaula       Kilimanjaro Academy  Lukole      HKL
3491 S0236/0011  Darline Mtatina      Kilimanjaro Academy  Tinde      CBG
3492 S0236/0018  Emmy Swai         Kilimanjaro Academy  Jangwani (day)  CBN
3493 S0236/0021  Glory Lema         Kilimanjaro Academy  Machame     CBN
3494 S0236/0028  Lightness Jackson     Kilimanjaro Academy  Nganza      EGM
3495 S0236/0031  Magdalena Chuwa      Kilimanjaro Academy  Rugambwa     PCM
3496 S0236/0034  Miriam Kassa        Kilimanjaro Academy  Maswa      CBN
3497 S0236/0041  Naomi D Masasi       Kilimanjaro Academy  Mwanza      PGM
3498 S0236/0043  Nelly P Lyimo       Kilimanjaro Academy  Maswa      CBN
3499 S3048/0037  Levina Elibard       Kiloleli       Maswa      PCB
3500 S3048/0039  Mary M Minja        Kiloleli       Mpanda      CBG
3501 S2703/0033  Octavina V Luhwago     Kilolo        Londoni     EGM
3502 S0464/0024  Gladis Leonard Mlengue   Kilombero       Loleza      PCM
3503 S0464/0085  Theodora Romanus Mporoto  Kilombero       Lusanga     HKL
3504 S0491/0001  Adelina P Msyani      Kilomeni       Tabora Girls   HGL
3505 S0491/0002  Angelina E Kiyola     Kilomeni       Mkuu       CBG
3506 S0491/0003  Bahati M Joseph      Kilomeni       Usongwe     EGM
3507 S0491/0004  Besta L Kalomba      Kilomeni       Ifunda Girls   HGE
3508 S0491/0005  Beta D Mgonja       Kilomeni       Weruweru     HGE
3509 S0491/0006  Caroline P Sobayi     Kilomeni       Maswa      HGE
3510 S0491/0007  Catherine K Manase     Kilomeni       Lugoba      HGL
3511 S0491/0008  Christina D Njau      Kilomeni       Kibondo     HGL
3512 S0491/0009  Clara R Jaka        Kilomeni       Ifunda Girls   HGE
3513 S0491/0010  Cynthia V Kafyulilo    Kilomeni       Chief Ihunyo   HGE
3514 S0491/0011  Dafroza R Mbukwah     Kilomeni       Ashira      EGM
3515 S0491/0012  Elizabeth E Kiria     Kilomeni       Ifunda Girls   HGE
3516 S0491/0013  Enna E Kirimbo       Kilomeni       Tinde      HGE
3517 S0491/0014  Ever E Shishi       Kilomeni       Bagamoyo     CBG
3518 S0491/0015  Ezena B Kisamo       Kilomeni       Kondoa      CBG
3519 S0491/0016  Faraja E Mtae       Kilomeni       Korogwe     PCB
3520 S0491/0017  Filomena J Ndalichako   Kilomeni       Makambako    EGM
3521 S0491/0018  Francisca J Chaligha    Kilomeni       Mkuu       HGE
3522 S0491/0019  Giveness Z Nkandi     Kilomeni       Mtwara Girls   EGM
3523 S0491/0020  Gladness C Mtweve     Kilomeni       Mtwara Girls   CBG
3524 S0491/0021  Gladness J Maganga     Kilomeni       Weruweru     HGE
3525 S0491/0022  Glory C Kiwango      Kilomeni       Bagamoyo     HGE
3526 S0491/0023  Grace W Marijani      Kilomeni       Usangi Day    EGM
3527 S0491/0024  Herieth E Kihama      Kilomeni       Tinde      HGE
3528 S0491/0025  Irene E Mshana       Kilomeni       Nganza      EGM


                         72
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
3529 S0491/0026  Jackline J Kataraia     Kilomeni    Weruweru    HGE
3530 S0491/0027  Jacqueline J Kihinja     Kilomeni    Tinde     HGE
3531 S0491/0028  Jacqueline S Bitta      Kilomeni    Mtwara Girls  HGL
3532 S0491/0029  Janeth R Mlenga       Kilomeni    Weruweru    HGE
3533 S0491/0030  Joyce T Maega        Kilomeni    Tinde     HGE
3534 S0491/0031  Justina N Mlacha       Kilomeni    Ifakara    CBG
3535 S0491/0032  Kumbuka E Kashililika    Kilomeni    Iringa Girls  EGM
3536 S0491/0033  Lauti M Mwampamba      Kilomeni    Weruweru    HGE
3537 S0491/0034  Leila R Nassoro       Kilomeni    Usongwe    EGM
3538 S0491/0035  Leticia E Ndunguru      Kilomeni    Tabora Girls  CBG
3539 S0491/0036  Luciana S Mduma       Kilomeni    Mtwara Girls  EGM
3540 S0491/0037  Maria L Ndalichako      Kilomeni    Bwiru Girls  EGM
3541 S0491/0038  Martha D Francis       Kilomeni    Usongwe    EGM
3542 S0491/0039  Mary R Mwandu        Kilomeni    Kilakala    HGL
3543 S0491/0040  Monica P Mwiru        Kilomeni    Kilakala    PCB
3544 S0491/0041  Nambua P Mlacha       Kilomeni    Kibondo    HGK
3545 S0491/0042  Nasra M Mkali        Kilomeni    Bagamoyo    EGM
3546 S0491/0043  Nipael M Samson       Kilomeni    Dr. Olsen   CBG
3547 S0491/0044  Nyegoro P Nyambasi      Kilomeni    Loleza     HGL
3548 S0491/0045  Rehema W Kusaga       Kilomeni    Songea Girls  PCB
3549 S0491/0046  Ruth H Lukwaro        Kilomeni    Mawenzi    EGM
3550 S0491/0047  Ruth O Kasanga        Kilomeni    Kondoa     CBG
3551 S0491/0048  Salama S Lugeiyam      Kilomeni    J.j. Mungai  HGL
3552 S0491/0049  Suzan J Mhando        Kilomeni    Lugoba     CBG
3553 S0491/0050  Thereza J Kamata       Kilomeni    Kondoa     PCB
3554 S0836/0010  Anyesi Francis Ndaya     Kiluvya     Mtwara Girls  CBG
3555 S0836/0016  Chimpaye Omary Kahitila   Kiluvya     Nangwanda   HKL
3556 S0836/0017  Christina Cyprian Mushi   Kiluvya     Tarakea    CBG
3557 S0836/0020  Christina Sadikiel Mmbando  Kiluvya     Tinde     HGE
3558 S0836/0021  Ester Jublate Munisi     Kiluvya     Tarakea    PCM
3559 S0836/0022  Eugenia Festus Kinabo    Kiluvya     Mbeya     PCM
3560 S0836/0024  Evarada Ezekiel Nkwakuzi   Kiluvya     Lusanga    CBG
3561 S0836/0025  Fadhila Adam Kibila     Kiluvya     Mkolani    PCB
3562 S0836/0030  Finna Martin Mazige     Kiluvya     Msalato    PCB
3563 S0836/0032  Furaha Halifa Shabani    Kiluvya     Jikomboe    HKL
3564 S0836/0034  Grace Solomoni Mwalyambi   Kiluvya     Nganza     CBG
3565 S0836/0040  Happy Paul Mkoloma      Kiluvya     Chief Ihunyo  HKL
3566 S0836/0045  Jackline John Mboyi     Kiluvya     J.j. Mungai  HGL
3567 S0836/0053  Lilian Charles Alphonce   Kiluvya     J.j. Mungai  EGM
3568 S0836/0054  Lucy Valentine Lyimo     Kiluvya     Mwanza     PCB
3569 S0836/0055  Lucy William Manyama     Kiluvya     Lugoba     PCB
3570 S0836/0056  Lulu John Siame       Kiluvya     J.j. Mungai  HGL
3571 S0836/0057  Macklina William Manyama   Kiluvya     Kondoa     PCB
3572 S0836/0059  Magreth Mathew Adam     Kiluvya     Kizwite    HGL
3573 S0836/0061  Mariam Kassim Mnkande    Kiluvya     Lusanga    CBG
3574 S0836/0062  Mariam Steven Ndayaula    Kiluvya     Mtwara Girls  CBG
3575 S0836/0068  Mwanaraha Khalfani Ammasi  Kiluvya     Lugalo     HGL
3576 S0836/0070  Nectar Jerome Mngale     Kiluvya     Mtwara Girls  CBG
3577 S0836/0071  Neema Augustino Bunga    Kiluvya     Masasi Girls  HGL


                         73
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
3578 S0836/0076  Rehema Said Majelle      Kiluvya     Kondoa     CBG
3579 S0836/0079  Rosenene Protas Ndemasi    Kiluvya     Mbeya     PCM
3580 S0836/0087  Tatu Ally Mfaume       Kiluvya     Loleza     PCB
3581 S0836/0091  Zahara Juma Tunda       Kiluvya     Mkugwa     HKL
3582 S2192/0040  Rehema Juma Mbua       Kimadoi     Kondoa     PCB
3583 S2137/0016  Leah Leonard Nohar      Kimaghai    Dakawa     HKL
3584 S2137/0019  Magreth Jonas Mahenge     Kimaghai    Ifunda Girls  EGM
3585 S1821/0002  Jenifa Antoni Najua      Kimala     Lugoba     HGL
3586 S1821/0003  Napenda Gurisha Daniel    Kimala     Longido    HKL
3587 S1223/0030  Scholastica Luhondo      Kimali     Kaliua     PCB
3588 S1223/0035  Veronica Sayu         Kimali     Mwendakulima  HGK
3589 S0679/0017  Elisia N Moshi        Kimandolu    Dareda     HGL
3590 S0679/0020  Elizabeth Isaya        Kimandolu    Mkuu      CBG
3591 S0679/0088  Pudenciana Matern       Kimandolu    Bagamoyo    CBG
3592 S1840/0002  Adelina Josephat Mushi    Kimaseki    Ifunda Girls  PCM
3593 S1840/0012  Aneth Stewart Mtui      Kimaseki    Mkolani    CBG
3594 S1840/0013  Anna Eliatosha Minja     Kimaseki    Bwiru Girls  EGM
3595 S1840/0018  Asia Shabani Selemani     Kimaseki    Msalato    PCB
3596 S1840/0025  Catherine Julius Makindoshi  Kimaseki    Bwiru Girls  EGM
3597 S1840/0034  Clementina Nicomed Jonas   Kimaseki    Dr. Olsen   CBG
3598 S1840/0042  Elikaila Elibariki Issa    Kimaseki    Ruvu      PCB
3599 S1840/0045  Elizabeth Paul Silvester   Kimaseki    Weruweru    PCB
3600 S1840/0059  Glory Elirehema Kaaya     Kimaseki    Kibondo    HKL
3601 S1840/0085  Larissa John Mongi      Kimaseki    Maswa     PCM
3602 S1840/0103  Mary John Mollel       Kimaseki    Bwiru Girls  CBG
3603 S1840/0105  Melisiana Godbles Benjamin  Kimaseki    Mwanza     PCB
3604 S1840/0108  Monica David Mollel      Kimaseki    Ruvu      PCM
3605 S1840/0110  Monica Nelson Maimu      Kimaseki    Ifunda Tech.  PGM
3606 S1840/0131  Prisca Gladson Temu      Kimaseki    Ashira     CBG
3607 S0918/0006  Bibi Loishiye Leparakwo    Kimnyaki    Weruweru    ECA
3608 S1811/0004  Elizabeth Simon Kapami    Kimwanya    Mkugwa     HKL
3609 S4166/0008  Kalekwa Petro         Kinamapula   Mwanza     CBG
3610 S1314/0095  Zuwena Mohamed Bakina     Kinana     Ifunda Girls  PCM
3611 S0456/0007  Magdalena Onesmo       Kinango     Bwiru Girls  CBG
3612 S2466/0005  Chiku Saidi Bakari      Kindai     Jikomboe    HKL
3613 S2466/0014  Fatuma Mtoro Omary      Kindai     Sumve     HKL
3614 S1335/0025  Rosemary Victory Massawe   Kindikati    Dareda     HKL
3615 S0536/0001  Alphonsina Stanslaus     Kindoroko    Kondoa     CBG
3616 S0536/0006  Bahati John          Kindoroko    Mtwara Girls  HKL
3617 S0536/0008  Catherine Charles Kasigara  Kindoroko    Jikomboe    HKL
3618 S0536/0010  Diana Boniface Nasets     Kindoroko    Urambo     HKL
3619 S0536/0011  Diana Stanley Ngidos     Kindoroko    Bagamoyo    HKL
3620 S0536/0012  Dorah Emmanuel Joachim    Kindoroko    Loleza     PCB
3621 S0536/0016  Dorothea Loftus Kato     Kindoroko    Kazima     EGM
3622 S0536/0017  Ellen Joseph Mangare     Kindoroko    Songea Girls  CBG
3623 S0536/0018  Eusebia Rogath Tairo     Kindoroko    Maswa     HGE
3624 S0536/0019  Faraja Mjema         Kindoroko    Masasi Girls  HGL
3625 S0536/0020  Flaviana Anthony Majuva    Kindoroko    Mkugwa     HGK
3626 S0536/0021  Getruda Gilbert Manyonyi   Kindoroko    Engutoto    HKL


                          74
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
3627 S0536/0022  Gift Joseph         Kindoroko    Kazima     EGM
3628 S0536/0025  Happiness John Majuva    Kindoroko    Kibondo    HGK
3629 S0536/0028  Josephine Materu       Kindoroko    Lusanga    CBG
3630 S0536/0029  Joyce Sigifridi Mvungi    Kindoroko    Engutoto    HKL
3631 S0536/0030  Leokadia Michael Massawe   Kindoroko    Tumaini    HGL
3632 S0536/0031  Lilian Joseph Emili     Kindoroko    Longido    HKL
3633 S0536/0036  Neema John Bee        Kindoroko    Ifunda Girls  PGM
3634 S0536/0039  Queenmary Irendeja      Kindoroko    Masasi Girls  HKL
3635 S0536/0042  Salome Fadhili Kitururu   Kindoroko    Loleza     HGL
3636 S0536/0044  Savelina Stanslaus      Kindoroko    Mpanda     HGE
3637 S0536/0045  Shelter Ahmedh Singo     Kindoroko    Songea Girls  EGM
3638 S0536/0046  Sia Amani Makury       Kindoroko    Masasi Girls  HGK
3639 S0536/0047  Vaileth Mpelembwa      Kindoroko    Chief Ihunyo  HGE
3640 S0536/0048  Victoria Emmanuel      Kindoroko    Msalato    HGL
3641 S0536/0049  Zulfa Mwarami        Kindoroko    Kibondo    HKL
3642 S0536/0050  Zuytibely Mahenge      Kindoroko    Masasi Girls  PGM
3643 S2807/0018  Debora Michael Semaya    King'ongo    Kazima     HGE
3644 S2807/0032  Fatuma Amiri Bakari     King'ongo    Usangi Day   EGM
3645 S2807/0061  Mariam Haji Migeto      King'ongo    Mwanza     HKL
3646 S2807/0086  Sabina Alex Mhagama     King'ongo    Bukoba     PCB
3647 S0794/0011  Atupakisye Mwakibibi     Kinyala     Lugalo     CBG
3648 S0794/0016  Bupe Jasson         Kinyala     Mpanda     CBG
3649 S0794/0023  Eliza A. Mwakyusa      Kinyala     Mpanda     CBG
3650 S0794/0033  Grace Shadrack        Kinyala     Ifunda Tech.  CBG
3651 S0794/0040  Isabela Mwasipu       Kinyala     Igowole    HGK
3652 S0794/0047  Magreth Mwambene       Kinyala     Lugalo     CBG
3653 S0794/0073  Sarafina Kapilimka      Kinyala     Mbeya     PCM
3654 S2286/0001  Anifa Samwel Mkonye     Kinyanambo   Songea Girls  CBG
3655 S2286/0003  Ashira Silvester Nyenza   Kinyanambo   Songea Girls  PCB
3656 S2286/0021  Faidha Ronjino Lutego    Kinyanambo   Igowole    HGL
3657 S2766/0004  Amanda Mamrina Baltazar   Kinyerezi    Weruweru    ECA
3658 S2766/0074  Kagoli Azizi Paul      Kinyerezi    Dakawa     HGK
3659 S3749/0001  Amida Ramadhani Mndii    Kinyeto     Songea Girls  EGM
3660 S2826/0020  Kumbuka Londiwa       Kipagalo    Uwemba     HGL
3661 S2826/0028  Tuli Elizabeth        Kipagalo    Namabengo   HGK
3662 S4592/0026  Rehema Sombi Omary      Kipata Isl.   Bwiru Girls  PCB
3663 S1640/0002  Agness Joackim        Kipera     Lusanga    PCB
3664 S1640/0026  Prisca Godian        Kipera     Ifakara    CBG
3665 S0478/0020  Neema Samwel Ngasala     Kipoke     Igowole    HGK
3666 S1533/0012  Belinda Singaile       Kiponzelo    Songea Girls  CBG
3667 S1533/0022  Emakulata Masika       Kiponzelo    Igowole    HGL
3668 S2855/0012  Esta Alois Marcel      Kirachi     Ashira     EGM
3669 S2855/0017  Fransisca Shirima Donasian  Kirachi     Ruvu      CBG
3670 S2855/0042  Yasinta Ng'eleshi Frumence  Kirachi     Msangeni    HGK
3671 S0207/0001  Aikande J Munisi       Kiraeni Girls  Ifunda Tech.  PCB
3672 S0207/0002  Alicia W Kimaro       Kiraeni Girls  Mbeya     HGL
3673 S0207/0005  Aneth A Mkenda        Kiraeni Girls  Ruvu      CBG
3674 S0207/0009  Antusa K Focas        Kiraeni Girls  Kilakala    PCB
3675 S0207/0012  Belinda Otto         Kiraeni Girls  Ifunda Girls  PCM


                         75
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI   SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
3676 S0207/0013  Benedicta C Jacob   Kiraeni Girls  Babati      HKL
3677 S0207/0014  Bertina A Mwangalimi  Kiraeni Girls  Tumaini     HGL
3678 S0207/0016  Bona S Rogasiani    Kiraeni Girls  Ashira      EGM
3679 S0207/0018  Caren G Mushi     Kiraeni Girls  Ifakara     CBG
3680 S0207/0019  Caren J Kinyasi    Kiraeni Girls  Chief Ihunyo   HGE
3681 S0207/0020  Caroline S Meela    Kiraeni Girls  Korogwe     PCM
3682 S0207/0021  Catherine R Sanga   Kiraeni Girls  Tarakea     PCB
3683 S0207/0024  Delphine R Mbusiro   Kiraeni Girls  Arusha      HGE
3684 S0207/0025  Dephine P Odongo    Kiraeni Girls  Maswa      HGE
3685 S0207/0026  Diana A Makorere    Kiraeni Girls  Tabora Girls   PCM
3686 S0207/0028  Digna D Assey     Kiraeni Girls  Ruvu       CBG
3687 S0207/0029  Dinnar L Busunge    Kiraeni Girls  Tarakea     PCB
3688 S0207/0033  Doreen S Ngaleo    Kiraeni Girls  Longido     CBN
3689 S0207/0035  Elina M Manase     Kiraeni Girls  Bagamoyo     PCB
3690 S0207/0039  Elizabeth B Kilimba  Kiraeni Girls  Ifunda Girls   PCB
3691 S0207/0040  Elizabeth V Kazimoto  Kiraeni Girls  Kondoa      HGL
3692 S0207/0041  Emma F Kiwale     Kiraeni Girls  Chief Ihunyo   HKL
3693 S0207/0042  Epifania H Sule    Kiraeni Girls  Ifunda Girls   PCB
3694 S0207/0043  Esther C Maselle    Kiraeni Girls  Tabora Girls   PCB
3695 S0207/0045  Evalyne E Mwanga    Kiraeni Girls  Nangwa      HGL
3696 S0207/0049  Flora J Ngahyoma    Kiraeni Girls  Dakawa      HGL
3697 S0207/0052  Furaha A Simon     Kiraeni Girls  Korogwe     HKL
3698 S0207/0054  Gema N Florian     Kiraeni Girls  Korogwe     PCM
3699 S0207/0055  Gladnes E Lyarua    Kiraeni Girls  Kibondo     HGE
3700 S0207/0058  Grace Donald      Kiraeni Girls  Bagamoyo     PCB
3701 S0207/0059  Grace J Anaeli     Kiraeni Girls  Tabora Girls   PCB
3702 S0207/0061  Haika Z Kashanga    Kiraeni Girls  Nangwa      HGE
3703 S0207/0062  Happiness S Twahiru  Kiraeni Girls  Ruvu       CBG
3704 S0207/0064  Hendrica M Mushi    Kiraeni Girls  Nangwa      HGE
3705 S0207/0066  Ivone Pastory     Kiraeni Girls  Dakawa      HGL
3706 S0207/0067  Jackline D Assey    Kiraeni Girls  Dodoma      HGL
3707 S0207/0069  Jackline Ph. Shao   Kiraeni Girls  Ruvu       HKL
3708 S0207/0071  Jane Ezekiel      Kiraeni Girls  Mringa      EGM
3709 S0207/0070  Jane A Luvanda     Kiraeni Girls  Tabora Girls   PCM
3710 S0207/0072  Janemary D Jackson   Kiraeni Girls  Songe      HGL
3711 S0207/0073  Janeth F Mzava     Kiraeni Girls  Ifunda Girls   PGM
3712 S0207/0078  Jesca R Shirima    Kiraeni Girls  Loleza      PCM
3713 S0207/0079  Jesca S Tarimo     Kiraeni Girls  Bwiru Girls   CBG
3714 S0207/0081  Judith S Kiwia     Kiraeni Girls  Mwika      HGE
3715 S0207/0083  Khadija J Kalwani   Kiraeni Girls  Lugalo      PCB
3716 S0207/0089  Lucy D Masunga     Kiraeni Girls  Nangwa      HKL
3717 S0207/0090  Lucy F Mlola      Kiraeni Girls  Ifunda Girls   EGM
3718 S0207/0095  Macrina A Kimario   Kiraeni Girls  Usangi Day    HKL
3719 S0207/0096  Magdalena O Wanja   Kiraeni Girls  Bagamoyo     CBG
3720 S0207/0097  Magreth E Kalinga   Kiraeni Girls  Mkuu       HGL
3721 S0207/0098  Magreth J Kajete    Kiraeni Girls  Jangwani (day)  CBN
3722 S0207/0099  Margareth P Shirima  Kiraeni Girls  Mkuu       HGL
3723 S0207/0100  Mariam J Kambi     Kiraeni Girls  Mringa      EGM
3724 S0207/0101  Martha L Assey     Kiraeni Girls  Mbeya      HGL


                      76
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
3725 S0207/0102  Maryline M Shuma     Kiraeni Girls     Kondoa     PCB
3726 S0207/0104  Millar E Clemence    Kiraeni Girls     Dakawa     HKL
3727 S0207/0105  Nancy A Swai       Kiraeni Girls     Ileje     PCB
3728 S0207/0107  Nancy H Kaihyula     Kiraeni Girls     Korogwe    PCB
3729 S0207/0112  Nicemoye M Timane    Kiraeni Girls     Ashira     HGE
3730 S0207/0113  Omega W Kimaro      Kiraeni Girls     Lugalo     PCB
3731 S0207/0114  Paulina F Marandu    Kiraeni Girls     Msalato    PCB
3732 S0207/0115  Paulina O Mollel     Kiraeni Girls     Mkuu      HGL
3733 S0207/0117  Philipina A Valerian   Kiraeni Girls     Loleza     CBG
3734 S0207/0118  Philis G Wana      Kiraeni Girls     Ruvu      HKL
3735 S0207/0120  Rahel Uziel       Kiraeni Girls     Lugoba     PCM
3736 S0207/0123  Regula K Costantine   Kiraeni Girls     Ashira     EGM
3737 S0207/0126  Rose G Munisi      Kiraeni Girls     Dr. Olsen   CBG
3738 S0207/0127  Ruth B Lema       Kiraeni Girls     Ifunda Girls  PCM
3739 S0207/0129  Sandra N Chabwi     Kiraeni Girls     Loleza     PCB
3740 S0207/0130  Sara A Palangyo     Kiraeni Girls     Ileje     PCB
3741 S0207/0131  Sara B Mkonyi      Kiraeni Girls     Ifunda Girls  PGM
3742 S0207/0132  Saraphina D Antony    Kiraeni Girls     Sumve     HGE
3743 S0207/0135  Stella B Saris      Kiraeni Girls     Ashira     CBG
3744 S0207/0138  Upendo A Amosi      Kiraeni Girls     Korogwe    PCM
3745 S0207/0140  Veneranda A Mushi    Kiraeni Girls     Machame    CBN
3746 S0207/0143  Victoria A Mrina     Kiraeni Girls     Mawenzi    HGL
3747 S0207/0146  Violeth E Mcheni     Kiraeni Girls     Loleza     PCB
3748 S0207/0147  Vivian P Jacob      Kiraeni Girls     Ifunda Tech.  PCB
3749 S0207/0149  Yulia G Mtango      Kiraeni Girls     Tarakea    CBG
3750 S0207/0150  Zainabu A Simba     Kiraeni Girls     Loleza     PCB
3751 S0207/0151  Zawadi F Shayo      Kiraeni Girls     Loleza     PCB
3752 S1864/0004  Careen Zakayo      Kiranyi        Machame    CBG
3753 S1864/0012  Domitila Asenga     Kiranyi        Maswa     CBN
3754 S0468/0065  Zawadi Godwin Shemweta  Kiriki        Masasi Girls  HGK
3755 S3672/0003  Catherine Martini Paul  Kirima        Ulayasi    HGK
3756 S3672/0019  Levina Blass Kimaro   Kirima        Isimila    HGK
3757 S3672/0027  Matilde Aloyce Michael  Kirima        Mkuu      HGE
3758 S3672/0029  Praxeda John Massawe   Kirima        Korogwe    CBG
3759 S0188/0002  Amina H Ally       Kirinjiko Isl. Sem.  Bagamoyo    HKL
3760 S0188/0003  Amina I Kabinga     Kirinjiko Isl. Sem.  Lugoba     CBG
3761 S0188/0006  Asha R Mohamed      Kirinjiko Isl. Sem.  Msalato    PCB
3762 S0188/0007  Asha S Sabo       Kirinjiko Isl. Sem.  Dareda     HKL
3763 S0188/0008  Ashura J Omari      Kirinjiko Isl. Sem.  Maswa     PCB
3764 S0188/0009  Aysha S Muhammed     Kirinjiko Isl. Sem.  Ruvu      CBG
3765 S0188/0010  Bahati J Kideghesho   Kirinjiko Isl. Sem.  Kondoa     CBG
3766 S0188/0011  Bariki J Kideghesho   Kirinjiko Isl. Sem.  Ruvu      PCB
3767 S0188/0012  Binzua A Msangi     Kirinjiko Isl. Sem.  Tarakea    PCM
3768 S0188/0013  Eysheh R Mkangala    Kirinjiko Isl. Sem.  Songe     HGE
3769 S0188/0018  Faudhia A Msuya     Kirinjiko Isl. Sem.  Urambo     HKL
3770 S0188/0019  Fayzat S Salim      Kirinjiko Isl. Sem.  Mtwara Girls  CBG
3771 S0188/0020  Habiba S Ismail     Kirinjiko Isl. Sem.  Tarakea    CBG
3772 S0188/0021  Hassanat H Msangi    Kirinjiko Isl. Sem.  Muheza     PCB
3773 S0188/0022  Khadija M Khelef     Kirinjiko Isl. Sem.  Muheza     PCB


                        77
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO        SHULE AENDAYO MASOMO
3774 S0188/0023  Layla M Kassim       Kirinjiko Isl. Sem.     Tabora Girls   CBG
3775 S0188/0026  Mamuya H Ramadhani     Kirinjiko Isl. Sem.     Korogwe     HGK
3776 S0188/0029  Mariam Z Kupaza      Kirinjiko Isl. Sem.     J.j. Mungai   EGM
3777 S0188/0030  Mwamini M Jafar      Kirinjiko Isl. Sem.     Mtwara Girls   EGM
3778 S0188/0032  Mwanahamisi M Hatibu    Kirinjiko Isl. Sem.     Ruvu       PCB
3779 S0188/0035  Rahma K Rajab       Kirinjiko Isl. Sem.     Weruweru     ECA
3780 S0188/0038  Rehema I Chogogwe     Kirinjiko Isl. Sem.     Muheza      PCB
3781 S0188/0039  Rukayya A Saleh      Kirinjiko Isl. Sem.     Mtwara Girls   CBG
3782 S0188/0041  Sabiana Z Njakilaye    Kirinjiko Isl. Sem.     Weruweru     ECA
3783 S0188/0043  Salama M Chanzi      Kirinjiko Isl. Sem.     Weruweru     ECA
3784 S0188/0045  Shani A Mapondelah     Kirinjiko Isl. Sem.     Weruweru     ECA
3785 S0188/0052  Zainab A Kulava      Kirinjiko Isl. Sem.     Arusha      ECA
3786 S3175/0003  Asia M Tamalau       Kiromo           Bwiru Girls   CBG
3787 S0372/0038  Mary S Lyamuya       Kirua            Nangwa      HKL
3788 S0795/0004  Anastazia M Bruno     Kisale           Tabora Girls   CBG
3789 S0795/0005  Anastazia S Costantine   Kisale           Ashira      HGE
3790 S0795/0009  Anna S Rogath       Kisale           Machame     CBG
3791 S0795/0023  Conjesta K Williamu    Kisale           Weruweru     PCB
3792 S0795/0051  Idda M Dominick      Kisale           Loleza      CBG
3793 S0795/0059  Magreth M Valerian     Kisale           Loleza      CBG
3794 S0795/0073  Rozimery S Amandi     Kisale           Machame     CBG
3795 S1808/0003  Asnat E Ally        Kisangara          Mringa      EGM
3796 S1808/0020  Rehema A Rajabu      Kisangara          Tarakea     CBG
3797 S3761/0003  Amina Said Lwambo     Kisarawe Ii         Dareda      CBG
3798 S3761/0025  Philipina Geofrey Mchome  Kisarawe Ii         Jangwani (day)  PCB
3799 S0181/0002  Caroline Kombe       Kisarawe Lutheran Jnr. Se  Lugalo      HGL
                       m.
3800 S0181/0003  Catherine Hezekia     Kisarawe Lutheran Jnr. Se  Loleza      PCB
                       m.
3801 S0181/0008  Esther Lyanga       Kisarawe Lutheran Jnr. Se  Mtwara Girls   HKL
                       m.
3802 S0181/0014  Irene Katunzi       Kisarawe Lutheran Jnr. Se  Lugoba      PCB
                       m.
3803 S0181/0026  Sabrina Mhagama      Kisarawe Lutheran Jnr. Se  Weruweru     PCB
                       m.
3804 S0181/0028  Siriel Wilson Mashambo   Kisarawe Lutheran Jnr. Se  Ifakara     PCB
                       m.
3805 S0181/0029  Sozy Charles        Kisarawe Lutheran Jnr. Se  Ifakara     PCB
                       m.
3806 S0181/0030  Tumpale Frank       Kisarawe Lutheran Jnr. Se  Mtwara Girls   EGM
                       m.
3807 S1272/0002  Beatrice Evance Siriwa   Kisarika          Chief Ihunyo   HGE
3808 S1272/0003  Cecilia Evaristi Komu   Kisarika          Nangwa      HGE
3809 S1272/0004  Christina Arituri Tarimo  Kisarika          Mawenzi     HGL
3810 S2031/0039  Margreth Edward Gesso   Kisasa           Mpwapwa     HKL
3811 S2031/0064  Virigiana Josephat Hondi  Kisasa           Maswa      HKL
3812 S1622/0029  Fortunata Mabimbi     Kiseke           Nyakahura    HGK
3813 S1622/0030  Frola Khabele       Kiseke           Tabora Girls   CBG
3814 S1622/0028  Frolence Esau       Kiseke           Machame     EGM
3815 S1622/0113  Zenah Seif         Kiseke           Maswa      PCB
3816 S0816/0014  Jenifa Tumsifu Mushi    Kiselu           Songe      HKL
3817 S2808/0001  Anisela Richard Lweikiza  Kishamapanda        Maswa      CBG
3818 S3688/0024  Magna Yohane Njau     Kishengweni         Maswa      PCB
3819 S0360/0019  Bazizane Elieza      Kishoju           Mwakaleli    HKL
3820 S0492/0010  Dionista Ladislaus Ngowi  Kishumundu         Mkuu       CBG
3821 S0492/0023  Lakel George Sihha     Kishumundu         Nangwa      HKL
3822 S2501/0010  Ndinagwe M Andwele     Kisiba           Igowole     HGK


                        78
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
3823 S1268/0030  Glory R Jackson       Kisimiri     Nangwa     HKL
3824 S1268/0033  Happyness J Tito       Kisimiri     Dareda     CBG
3825 S1268/0049  Julieth K Pallangyo     Kisimiri     Nangwa     HKL
3826 S1268/0060  Martha Y Gisinyaw      Kisimiri     Londoni    HGK
3827 S1268/0090  Tumaini S Sumari       Kisimiri     Londoni    HGK
3828 S1520/0011  Devotha Yona         Kisondela     Nkasi     HGL
3829 S1520/0016  Huruma Mulilege       Kisondela     Nkasi     HGL
3830 S1520/0026  Maria Nicholaus       Kisondela     Mpanda     EGM
3831 S1520/0040  Tumaini Joseph        Kisondela     Londoni    HGK
3832 S2657/0010  Selina Daudi Samson     Kisuke      Chief Ihunyo  HKL
3833 S2657/0011  Suzana Nsabi Paul      Kisuke      Kibondo    HGK
3834 S1602/0005  Endaely Simon Grayson    Kisukuru Regent  Mwanza     HKL
3835 S1602/0026  Mary Twaya Kalungwana    Kisukuru Regent  Urambo     HKL
3836 S2134/0013  Jenofeva Honorati Moshi   Kisuluni     Korogwe    PCB
3837 S2134/0023  Theresia Nikundiwe Njuu   Kisuluni     Nangwa     HGK
3838 S2134/0025  Zenais Rogers Lyimo     Kisuluni     Mkuu      HGL
3839 S0208/0001  Adrophina Thomas Ngahulira  Kisutu      Kazima     EGM
3840 S0208/0002  Agatha George Kangolanje   Kisutu      Masasi Girls  HGL
3841 S0208/0009  Amina Shaibu Ausi      Kisutu      Masasi Girls  PGM
3842 S0208/0015  Arafa Khatib Mwajasho    Kisutu      Korogwe    PCM
3843 S0208/0018  Asha Suleiman Mtalisi    Kisutu      Kisimiri    HKL
3844 S0208/0019  Ashifa Yasini Hakimu     Kisutu      Jikomboe    HKL
3845 S0208/0021  Ashura Shabani Omary     Kisutu      Ifakara    PCM
3846 S0208/0024  Beatrice Eddie Mavulla    Kisutu      Weruweru    ECA
3847 S0208/0028  Biureda Hashim Saidy     Kisutu      Mwanza     HKL
3848 S0208/0030  Caltas Faustine Makonge   Kisutu      Kibondo    HGL
3849 S0208/0032  Chausiku Robert Baltazary  Kisutu      Mkuu      EGM
3850 S0208/0034  Chrsitina Edward Yona    Kisutu      Lugoba     HGL
3851 S0208/0035  Consolatha Christopher Micha Kisutu      Kazima     HGE
         el
3852 S0208/0037  Debora Jackson Mtaresi    Kisutu      Mtwara Girls  HKL
3853 S0208/0038  Diana Richard Ngende     Kisutu      Mbeya     HGE
3854 S0208/0039  Dorice Fulgence Honori    Kisutu      Mtwara Girls  EGM
3855 S0208/0041  Edna Elvani Twanje      Kisutu      Zanaki (day)  KLF
3856 S0208/0043  Elizabeth John Hizza     Kisutu      Ashira     EGM
3857 S0208/0044  Elizabeth Martin Maganga   Kisutu      Mtwara Girls  EGM
3858 S0208/0045  Elizabeth Rochideo Musyani  Kisutu      Chief Ihunyo  HKL
3859 S0208/0048  Eshe Aloyce Semlambo     Kisutu      Kisimiri    HKL
3860 S0208/0052  Fadya Bakari Abdallah    Kisutu      Tabora Girls  PCM
3861 S0208/0053  Fadya Farid Slim       Kisutu      Ifakara    CBG
3862 S0208/0059  Fatuma Mussa Hussein     Kisutu      Mtwara Girls  EGM
3863 S0208/0060  Fatuma Rajab Mwachuma    Kisutu      Masasi Girls  HGL
3864 S0208/0062  Felister Hugo Mvamba     Kisutu      Ashira     HGE
3865 S0208/0065  Flora Goodluck Mwamakula   Kisutu      Loleza     PCM
3866 S0208/0066  Flora Nathan Misi      Kisutu      Kifaru     HGK
3867 S0208/0067  Geroda Renatus Kibua     Kisutu      Machame    EGM
3868 S0208/0068  Getruda Robison Gabriel   Kisutu      Weruweru    ECA
3869 S0208/0070  Gladness Faustine Mello   Kisutu      Kibondo    HGL
3870 S0208/0076  Haikasia Miller Shayo    Kisutu      J.j. Mungai  HGE
3871 S0208/0082  Hamida Ilyas Abdallah    Kisutu      Mwanza     PCM


                         79
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
3872 S0208/0083  Happiness Didas Mwacha   Kisutu     Mtwara Girls    HKL
3873 S0208/0085  Happyfania Primi Kilenga  Kisutu     Msalato      PCM
3874 S0208/0088  Hellen Laija Sisya     Kisutu     Loleza       HKL
3875 S0208/0091  Iman Juma Malungo      Kisutu     Bwiru Girls    EGM
3876 S0208/0092  Irene Allan Teemba     Kisutu     Jangwani (day)   PCB
3877 S0208/0093  Irene John Mtimila     Kisutu     Machame      EGM
3878 S0208/0096  Jackline Changuru Mbuguma  Kisutu     Songe       HKL
3879 S0208/0099  Jackline Julius Mabuyi   Kisutu     Sumve       HGE
3880 S0208/0101  Jacqueline Denis Aloyce   Kisutu     Bwiru Girls    HGL
3881 S0208/0105  Janeth Christopher Lemabi  Kisutu     Tumaini      HGE
3882 S0208/0107  Janeth Joseph Muhele    Kisutu     Mringa       ECA
3883 S0208/0110  Julieth Dionise Damian   Kisutu     Mwanza       PCM
3884 S0208/0111  Justina William David    Kisutu     Ashira       HGE
3885 S0208/0112  Khadija Juma Omary     Kisutu     Chang'ombe (day)  PCB
3886 S0208/0115  Leila Said Kambi      Kisutu     Korogwe      PCM
3887 S0208/0117  Lilian Stanley Lema     Kisutu     Weruweru      ECA
3888 S0208/0119  Lisa Robert Mwamakula    Kisutu     Ashira       HGE
3889 S0208/0120  Lucy Abnel Mbala      Kisutu     J.j. Mungai    EGM
3890 S0208/0121  Lucy Samson Bihendwa    Kisutu     Weruweru      ECA
3891 S0208/0123  Magreth John Raphael    Kisutu     Ashira       EGM
3892 S0208/0127  Mariam Batholomeo Babilas  Kisutu     Kazima       EGM
3893 S0208/0137  Mary Godlais Estomihi    Kisutu     Kilakala      PCM
3894 S0208/0138  Maua Nassoro Shabani    Kisutu     Ulayasi      CBG
3895 S0208/0139  Mercy Mathias Kazula    Kisutu     Kazima       EGM
3896 S0208/0142  Monica Saini Mwanyesya   Kisutu     Masasi Girls    HGK
3897 S0208/0144  Mwajuma Seif Rashid     Kisutu     Mbeya       EGM
3898 S0208/0150  Najma Kassim Abdi      Kisutu     Usangi Day     HGE
3899 S0208/0151  Nasra Amir Salehe      Kisutu     Chief Ihunyo    HGE
3900 S0208/0153  Neema Fadhili Msangi    Kisutu     Kazima       EGM
3901 S0208/0156  Neema Yahya Mbago      Kisutu     Makambako     HKL
3902 S0208/0157  Nimisha Ajesh Vaja     Kisutu     Mpanda       CBG
3903 S0208/0160  Olympia Melkiory Kavishe  Kisutu     Usangi Day     HKL
3904 S0208/0166  Raudhwa Yusuph Rashid    Kisutu     Mtwara Tech.    PCM
3905 S0208/0170  Riziki Abdul Hassan     Kisutu     Songea Girls    EGM
3906 S0208/0172  Sada Jafari Athuman     Kisutu     Songe       HKL
3907 S0208/0174  Sailis Reginald Chiwangu  Kisutu     Jangwani (day)   HGE
3908 S0208/0175  Salma Abbas Bushiri     Kisutu     Ashira       EGM
3909 S0208/0176  Salma Yahya Amour      Kisutu     Arusha       EGM
3910 S0208/0178  Samira Warfa Hess      Kisutu     Kibondo      HGL
3911 S0208/0179  Sarah Francis Mbilinyi   Kisutu     Chief Ihunyo    HGE
3912 S0208/0183  Sheila Shaha Yusuph     Kisutu     Mringa       HGE
3913 S0208/0182  Stella Ahmedy Mililima   Kisutu     Nganza       ECA
3914 S0208/0185  Susan Charles Nkwande    Kisutu     Tumaini      HKL
3915 S0208/0188  Tajiel Elisha Kitojo    Kisutu     Arusha       ECA
3916 S0208/0191  Tunu Isihaka Kizirika    Kisutu     Machame      CBN
3917 S0208/0194  Winfrida Adam Mongi     Kisutu     Ileje       PCB
3918 S0208/0195  Winifrida Blandy Kapinga  Kisutu     Ruvu        PCM
3919 S0208/0196  Winnie Harrison Soa     Kisutu     Nangwa       HGE
3920 S0208/0198  Zainabu Awadhy Said     Kisutu     Ashira       HGE


                         80
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
3921 S0208/0201  Zaujia Haji Hassan      Kisutu       Nangwa     HKL
3922 S1074/0051  Nyabweru Bellen        Kitangiri      Dr. Olsen   PCB
3923 S0707/0007  Asha A Omary         Kiteto       Nangwa     HKL
3924 S0707/0032  Husna S Mikidadi       Kiteto       Engutoto    HGL
3925 S0707/0056  Mwamvua M Omari        Kiteto       Songe     HGK
3926 S0711/0028  Mwanahamis Ahmadi       Kitomondo      Mtwara Girls  CBG
3927 S2227/0006  Bertina Lukasi Mlawa     Kitowo       Nangwa     HGK
3928 S2227/0035  Laila Ponsiano Kikoti     Kitowo       Songea Girls  CBG
3929 S2245/0002  Agness Kazinza Emmanuel    Kitumba       Nganza     CBG
3930 S3919/0001  Anna M Nyagiye        Kitunguruma     Chief Ihunyo  HGK
3931 S1833/0012  Anisath Habibu        Kituntu       Bukoba     PCB
3932 S1833/0013  Anitha Raphael        Kituntu       Kishoju    HKL
3933 S1833/0031  Grolia Rwemera        Kituntu       Machame    HGL
3934 S1833/0036  Irene John          Kituntu       Rugambwa    CBG
3935 S1833/0039  Jedica Raphael        Kituntu       Bwiru Girls  EGM
3936 S1833/0047  Judith Chiristian       Kituntu       Bwiru Girls  PCB
3937 S1833/0048  Juliness Barongo       Kituntu       Mkolani    PCB
3938 S1833/0056  Lilian Simion         Kituntu       Magu      PCB
3939 S1430/0012  Charity Daniely Mbunda    Kiuma        Mtwara Girls  CBG
3940 S3372/0014  Erca Bernard Tarimo      Kiusa        Korogwe    PCB
3941 S3372/0019  Faudhia Athumani Issa     Kiusa        Ruvu      CBG
3942 S3372/0030  Matilda Stephane Shayo    Kiusa        Ruvu      CBG
3943 S3913/0036  Mariamu Ahsadi        Kivesa       Korogwe    CBG
3944 S2366/0006  Elizabeth Christian Mgomela  Kivule       Lusanga    CBG
3945 S2366/0024  Magreth James Magongwa    Kivule       Uwemba     HGK
3946 S2366/0043  Rahel Daniel Getary      Kivule       Ifunda Girls  PGM
3947 S1372/0053  Theopista Raphael Kibindu   Kiwangwa      Mwika     EGM
3948 S1584/0002  Alune Afyusisye        Kiwanja       Songea Girls  PCB
3949 S1584/0004  Benadetha Deghuha       Kiwanja       Mwakaleli   HKL
3950 S1584/0025  Juliana Adamu         Kiwanja       Mpanda     HKL
3951 S0958/0007  Christina Melius Kanan    Kiwanja Cha Ndege  Mpwapwa    HGK
3952 S0958/0012  Elizabeth Alfredy Mathew   Kiwanja Cha Ndege  Weruweru    PCB
3953 S0958/0027  Julie Naftal Magupa      Kiwanja Cha Ndege  Mpwapwa    HKL
3954 S0958/0028  Kulthum Ahmad Hamidi     Kiwanja Cha Ndege  Makambako   EGM
3955 S0958/0030  Lucy Peter Mazengo      Kiwanja Cha Ndege  Urambo     HGK
3956 S0958/0034  Najma Ahmad Ally       Kiwanja Cha Ndege  Kondoa     CBG
3957 S0958/0041  Rabeca Daniel Maico      Kiwanja Cha Ndege  Urambo     HGL
3958 S0958/0044  Regina Fidelis Mbakile    Kiwanja Cha Ndege  Dakawa     HGL
3959 S0958/0048  Saida Hamza Salum       Kiwanja Cha Ndege  Dodoma     PCB
3960 S0958/0050  Sarah Mohamed Chamos     Kiwanja Cha Ndege  Ileje     PCB
3961 S0958/0055  Sophia Hamad Mng'obwa     Kiwanja Cha Ndege  Weruweru    HGK
3962 S0958/0059  Yasinta Wilfred Mapunda    Kiwanja Cha Ndege  Ashira     EGM
3963 S2395/0008  Bahati Francis        Kiwira       Ruvu      CBG
3964 S2395/0022  Halima Asajile        Kiwira       Songea Girls  HGE
3965 S2395/0027  Itika Kiyeyeu         Kiwira       Vwawa     HKL
3966 S2395/0043  Nuru Jocktan         Kiwira       Loleza     PCM
3967 S2395/0046  Prisca Daudi         Kiwira       Songea Girls  EGM
3968 S2395/0048  Rehema Anyosisye       Kiwira       Lugalo     CBG
3969 S1462/0004  Bahati Dickson        Kiwira Coal Mine  Mpanda     HGL


                          81
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
3970 S2051/0034  Grace Abdallah Masolela   Kiyongwile   Weruweru    ECA
3971 S2051/0049  Irene Daud Byabafundi    Kiyongwile   Lusanga    CBG
3972 S2890/0030  Sabina John Nombo      Kizota     Dodoma     HGL
3973 S0896/0003  Awezaye Elson Athumani   Kizuka     Ifunda Girls  HGK
3974 S0896/0004  Dalia Dionis Tibaganilwa  Kizuka     Dakawa     HKL
3975 S0896/0005  Happiness Paul Mwanzalima  Kizuka     Kondoa     CBG
3976 S0896/0007  Latifa Ramadhani Mbenna   Kizuka     Ifunda Girls  EGM
3977 S0896/0011  Victoria Charles Kisamo   Kizuka     Morogoro    HGL
3978 S3699/0014  Mary Kija Somi       Kizumbi     Mawenzi    HGE
3979 S0853/0057  Imakulata Mwakibinga    Kizwite     Usongwe    EGM
3980 S0853/0066  Joyce Kalungwana      Kizwite     Usongwe    HGK
3981 S0853/0069  Leah Francis        Kizwite     Ruvu      CBA
3982 S0853/0077  Neema David         Kizwite     Loleza     PCB
3983 S4081/0028  Mwanahawa Abdallah     Kola Hill    Korogwe    CBG
3984 S0322/0017  Judoki J Urassa       Kolila     Uwemba     HGL
3985 S2652/0010  Emeryciana Elikana     Kom       Tabora Girls  HGL
3986 S2652/0011  Faith Ford         Kom       Weruweru    PCB
3987 S2652/0013  Faraja Njile Mohamed    Kom       Ifakara    CBG
3988 S2652/0018  Gloria Richard       Kom       Usangi Day   HGE
3989 S2652/0024  Imakulatha Mizinduko    Kom       Sumve     EGM
3990 S2652/0026  Irene Mutashobya      Kom       Kilakala    PCB
3991 S2652/0036  Mariagoreth Mbando     Kom       Usangi Day   HGE
3992 S2652/0038  Mary Peter         Kom       Bagamoyo    HGE
3993 S2652/0040  Miriam Kityege       Kom       Mtwara Girls  CBG
3994 S2652/0046  Pili Miso          Kom       Nganza     EGM
3995 S2652/0050  Renes Katamba        Kom       Jikomboe    HKL
3996 S0926/0010  Catherine D Kapinga     Komakya     Babati     HGL
3997 S0926/0020  Esther S Rapemo       Komakya     Kifaru     HGE
3998 S0926/0021  Eunice P Ndekirwa      Komakya     Mwika     HGL
3999 S0926/0025  Felister S Minja      Komakya     Mringa     EGM
4000 S0926/0028  Gloria J Macha       Komakya     Ifunda Girls  EGM
4001 S0926/0031  Happyness J Konina     Komakya     Engutoto    HKL
4002 S0926/0040  Janeth J Ringo       Komakya     Kondoa     PCB
4003 S0926/0056  Megan F Molla        Komakya     Kondoa     CBG
4004 S0926/0077  Theresia E Chuwa      Komakya     Usangi Day   HGE
4005 S0862/0007  Amina Said Mbanila     Kongei     Dakawa     HGL
4006 S0862/0008  Aneth Japhet Juma      Kongei     Mawenzi    HGL
4007 S0862/0010  Antonia Joseph Ngereza   Kongei     Dakawa     HGL
4008 S0862/0012  Asma Juma Musa       Kongei     Mkugwa     HGL
4009 S0862/0014  Brigita Mathias Mahelemba  Kongei     Bagamoyo    HKL
4010 S0862/0017  Christina John Singano   Kongei     Dodoma     PCM
4011 S0862/0018  Dorine Aveline Mushi    Kongei     Songea Girls  CBG
4012 S0862/0019  Dorkas Daniel Mwarabu    Kongei     Dodoma     HGL
4013 S0862/0020  Elizabeth Anthony Sekemi  Kongei     Mtwara Girls  CBG
4014 S0862/0024  Ester Goodluck Twaaky    Kongei     Dakawa     HGL
4015 S0862/0025  Esther Joseph Msango    Kongei     Chief Ihunyo  HGE
4016 S0862/0026  Eunice Moses Malaki     Kongei     Kondoa     PCB
4017 S0862/0029  Fatuma Ally Makota     Kongei     Nganza     PCM
4018 S0862/0030  Felista Pascal Sempeho   Kongei     Dakawa     HGL


                         82
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
4019 S0862/0031  Flora Givalanah Clement   Kongei     Nganza     PCB
4020 S0862/0032  Fotunata Augustino Kaniki  Kongei     Kondoa     HGL
4021 S0862/0036  Gloria Stephen Mbelwa    Kongei     Mwika     HGE
4022 S0862/0039  Hadija Abrahaman Msuya    Kongei     Ifunda Girls  PCB
4023 S0862/0040  Halima Husein Shekilango   Kongei     Songea Girls  PCB
4024 S0862/0041  Halima Mustapha Msenga    Kongei     Msangeni    HGL
4025 S0862/0042  Happyness John Meena     Kongei     Muheza     CBG
4026 S0862/0044  Imelda Ulrick Mushi     Kongei     Dakawa     HGL
4027 S0862/0045  Irene Julias Diu       Kongei     Lugoba     HGL
4028 S0862/0046  Jackline Fokas Ndabita    Kongei     Songea Girls  EGM
4029 S0862/0047  Janeth Deogratias Liampawe  Kongei     Muheza     CBG
4030 S0862/0048  Joyce Fidelis Vicent     Kongei     Dakawa     HGL
4031 S0862/0050  Judith Raphael Kopwe     Kongei     Ruvu      HKL
4032 S0862/0051  Julitha Peter Kijangwa    Kongei     Dakawa     HGL
4033 S0862/0053  Letisia William Chacha    Kongei     Chief Ihunyo  HGL
4034 S0862/0054  Lidya Marcel Mashili     Kongei     Dakawa     HKL
4035 S0862/0058  Maria Augustino Shemweta   Kongei     Msalato    PCB
4036 S0862/0060  Mariam Salum Kasanda     Kongei     Mwanza     PCB
4037 S0862/0061  Martha George Mwakihaba   Kongei     Babati     HGL
4038 S0862/0062  Mary Basil Msechu      Kongei     Dareda     HGL
4039 S0862/0064  Mebo John Mgaya       Kongei     Chief Ihunyo  HGL
4040 S0862/0066  Monica Michael Mkomwa    Kongei     Dakawa     HGL
4041 S0862/0068  Nasara Sadiki Mmbaga     Kongei     Ifakara    CBG
4042 S0862/0069  Natalia Emily Mhuza     Kongei     Dakawa     HGL
4043 S0862/0070  Nourah Wangari Dei      Kongei     Songea Girls  EGM
4044 S0862/0072  Oliva Evaristo Mchami    Kongei     Loleza     CBG
4045 S0862/0074  Rukia Iddi Msigiti      Kongei     Dakawa     HGL
4046 S0862/0077  Stella James Kiluwa     Kongei     Ashira     HGL
4047 S0862/0078  Suzan Ernest Zayumba     Kongei     Songea Girls  EGM
4048 S0862/0079  Suzan Muhidhari Mwabutu   Kongei     Mawenzi    HGL
4049 S0862/0082  Ulumbi Hagai Jaredi     Kongei     Mtwara Girls  CBG
4050 S0862/0084  Veila Frank Makundi     Kongei     Iringa Girls  CBG
4051 S0862/0085  Veronica Benezeth Gasto   Kongei     Korogwe    HKL
4052 S0862/0086  Victoria Julius Mwambashi  Kongei     Ifakara    CBG
4053 S0862/0087  Victoria Raphael Baruti   Kongei     Usangi Day   HKL
4054 S0862/0089  Zainabu Rajabu Barua     Kongei     Ifunda Tech.  PCB
4055 S0904/0031  Mariamu Elia Mwakilo     Kongwa     Bwiru Girls  HKL
4056 S0904/0044  Sarah Francis Sekwao     Kongwa     Mwanza     PCM
4057 S0209/0019  Kilangwa Yaledi       Korogwe Girls  Ruvu      PCB
4058 S0209/0028  Modesta Nyagawa       Korogwe Girls  Ileje     PCM
4059 S0209/0048  Shamila Mbuma        Korogwe Girls  Lugalo     HGL
4060 S0209/0049  Sharifa Soud         Korogwe Girls  Machame    HGL
4061 S0209/0051  Victoria John        Korogwe Girls  Korogwe    HGK
4062 S3373/0005  Asmini Hemed Makuka     Korongoni    Msangeni    HGL
4063 S3373/0016  Flora Admirabis Malaso    Korongoni    Florian    CBG
4064 S3373/0045  Naomi Newton Massamu     Korongoni    Maswa     PCB
4065 S0241/0001  Agnes K Kanza        Kowak Girls'  Maswa     CBN
4066 S0241/0004  Annastazia D Nyamhanga    Kowak Girls'  Ifunda Girls  HGE
4067 S0241/0005  Aveline R Kaserero      Kowak Girls'  Chief Ihunyo  HGE


                         83
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
4068 S0241/0007  Bernadetha F Mrebele   Kowak Girls'  Igunga      HKL
4069 S0241/0009  Bestina S Matao     Kowak Girls'  Magu       PCB
4070 S0241/0010  Betty L Wainage     Kowak Girls'  Maswa      CBN
4071 S0241/0012  Carolyn C Masyeba    Kowak Girls'  Mkolani     PCB
4072 S0241/0014  Dativa M Kaijage     Kowak Girls'  Usongwe     EGM
4073 S0241/0015  Diana J Khan       Kowak Girls'  Loleza      PCB
4074 S0241/0016  Donavina A Bisese    Kowak Girls'  Chief Ihunyo   HGL
4075 S0241/0017  Doris S Mganda      Kowak Girls'  Mwamashimba   HGL
4076 S0241/0018  Dorotia H Kasaizi    Kowak Girls'  Chief Ihunyo   HGL
4077 S0241/0019  Edah I Masanja      Kowak Girls'  Ashira      HGE
4078 S0241/0020  Elizabeth C Charles   Kowak Girls'  Ashira      HGE
4079 S0241/0021  Elizabeth L Kihanga   Kowak Girls'  Maswa      PCB
4080 S0241/0022  Emmanuela A John     Kowak Girls'  Dodoma      CBG
4081 S0241/0023  Esther D Mroni      Kowak Girls'  Maswa      CBN
4082 S0241/0024  Eva M Maro        Kowak Girls'  Bwiru Girls   CBG
4083 S0241/0026  Flaviana L Ntigga    Kowak Girls'  Chief Ihunyo   HGL
4084 S0241/0027  Frida G Mihayo      Kowak Girls'  Mwendakulima   HGL
4085 S0241/0028  Gladness D Lauwo     Kowak Girls'  Maswa      PCM
4086 S0241/0029  Hainess M Mosha     Kowak Girls'  Tabora Girls   HGL
4087 S0241/0031  Happyness J Itaara    Kowak Girls'  Kibondo     HGE
4088 S0241/0032  Immaculate D Dotto    Kowak Girls'  Ashira      HGE
4089 S0241/0033  Immaculate K Mayunga   Kowak Girls'  Natta      HGL
4090 S0241/0034  Irene A Kazimili     Kowak Girls'  Natta      HGL
4091 S0241/0035  Irene A Ouko       Kowak Girls'  Chief Ihunyo   HGL
4092 S0241/0036  Jackline D Rwegasira   Kowak Girls'  Songe      HGK
4093 S0241/0037  Jackline E Mbilinyi   Kowak Girls'  Natta      HGL
4094 S0241/0038  Jackline R Paul     Kowak Girls'  Songe      HGL
4095 S0241/0042  Josephina M Obenge    Kowak Girls'  Chief Ihunyo   HGL
4096 S0241/0043  Jovitha M Ernest     Kowak Girls'  Kishoju     EGM
4097 S0241/0044  Juliana E Mturi     Kowak Girls'  Msalato     HGL
4098 S0241/0045  Juliana M Nimrody    Kowak Girls'  Maswa      CBG
4099 S0241/0046  Kija M Gogadi      Kowak Girls'  Loleza      PCB
4100 S0241/0047  Kudahwa W Simba     Kowak Girls'  Mwamashimba   HGL
4101 S0241/0048  Leah K Deusdedit     Kowak Girls'  Ashira      CBG
4102 S0241/0049  Lilian A Chacha     Kowak Girls'  Maswa      PCB
4103 S0241/0050  Lucy J James       Kowak Girls'  Natta      HGL
4104 S0241/0051  Lucy P Kibiba      Kowak Girls'  Songe      HGE
4105 S0241/0052  Magreth M Makigo     Kowak Girls'  Mwamashimba   HGL
4106 S0241/0054  Maria S Musa       Kowak Girls'  Mwanza      PCB
4107 S0241/0053  Mariam M Kiula      Kowak Girls'  Maswa      PCB
4108 S0241/0055  Martha C Mugusi     Kowak Girls'  Natta      HGL
4109 S0241/0056  Martha D Wegina     Kowak Girls'  Chief Ihunyo   HKL
4110 S0241/0057  Masola K Hambo      Kowak Girls'  Natta      HGL
4111 S0241/0058  Maurine A William    Kowak Girls'  Maswa      CBN
4112 S0241/0059  Milka D Mashalla     Kowak Girls'  Kishoju     EGM
4113 S0241/0060  Mkwaji M Mwijarubi    Kowak Girls'  Jangwani (day)  CBN
4114 S0241/0062  Naomi A Swai       Kowak Girls'  Chief Ihunyo   HGL
4115 S0241/0063  Natalia N Lyakurwa    Kowak Girls'  Sumve      EGM
4116 S0241/0064  Natalie M Nyamwilimira  Kowak Girls'  Tabora Girls   HGL


                       84
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
4117 S0241/0065  Neema C Marwa        Kowak Girls'     Ashira      CBG
4118 S0241/0066  Neema M Mabina       Kowak Girls'     Bwiru Girls   CBG
4119 S0241/0067  Nyamjungu M Juma      Kowak Girls'     Bwiru Girls   CBG
4120 S0241/0069  Pamela B Mwalutamwa     Kowak Girls'     Machame     EGM
4121 S0241/0072  Queen P Mwera        Kowak Girls'     Chief Ihunyo   HGL
4122 S0241/0074  Rebeca D Silas       Kowak Girls'     Mkuu       CBG
4123 S0241/0076  Rodah H Mesha        Kowak Girls'     Ashira      CBG
4124 S0241/0077  Rosemary Andrea       Kowak Girls'     Natta      HGL
4125 S0241/0080  Sarafina G Gome       Kowak Girls'     Natta      HGL
4126 S0241/0083  Suzan C Mwita        Kowak Girls'     Sumve      EGM
4127 S0241/0082  Suzana I Jacob       Kowak Girls'     Chief Ihunyo   HKL
4128 S0241/0084  Veneranda E Mwita      Kowak Girls'     Kishoju     HKL
4129 S0241/0086  Wairigo M Msabi       Kowak Girls'     Songe      HGK
4130 S0241/0087  Winnie S Nyakech      Kowak Girls'     Songe      HKL
4131 S0241/0088  Zuhura J Alphonce      Kowak Girls'     Maswa      PCB
4132 S0241/0089  Zuru J Emmanuel       Kowak Girls'     Mwanza      PCM
4133 S0891/0002  Anatoria Morice       Kukirango       Dakawa      HGK
4134 S0622/0001  Arafa Adam Msagati     Kunduchi Girls Isl.  Bukoba      PCB
4135 S0622/0003  Asia Yusuph         Kunduchi Girls Isl.  Jangwani (day)  HGE
4136 S0622/0002  Asia Saidi Mwinyiwiwa    Kunduchi Girls Isl.  Malagarasi    HGK
4137 S0622/0004  Fatma Hamdun Ibrahim    Kunduchi Girls Isl.  Korogwe     PCM
4138 S0622/0005  Fatma Ramadhan Mwamba    Kunduchi Girls Isl.  Weruweru     ECA
4139 S0622/0006  Fatma Salum Ally      Kunduchi Girls Isl.  Chief Ihunyo   HGE
4140 S0622/0007  Hanifa Mohammed Henji    Kunduchi Girls Isl.  Mwakaleli    HGL
4141 S0622/0008  Hidaya Juma Jangila     Kunduchi Girls Isl.  Korogwe     PCB
4142 S0622/0012  Leila Salum Sultan     Kunduchi Girls Isl.  Korogwe     HGK
4143 S0622/0013  Leila Sunday Manara     Kunduchi Girls Isl.  Ifakara     PCB
4144 S0622/0014  Maimuna Waziri Bakari    Kunduchi Girls Isl.  Mtwara Tech.   PCM
4145 S0622/0015  Maryam Iddi Suleiman    Kunduchi Girls Isl.  Mtwara Girls   CBG
4146 S0622/0017  Maryam Omar Sadick     Kunduchi Girls Isl.  Mtwara Girls   HKL
4147 S0622/0018  Maryam Seifdin Kabange   Kunduchi Girls Isl.  Kibondo     HGE
4148 S0622/0022  Mwanaasha Yasini Othmani  Kunduchi Girls Isl.  Muheza      CBG
4149 S0622/0024  Mwasiti Mohamedi      Kunduchi Girls Isl.  Chief Ihunyo   HGE
4150 S0622/0025  Neema Ally Kunyopa     Kunduchi Girls Isl.  Kondoa      PCB
4151 S0622/0027  Neema Waziri Ponda     Kunduchi Girls Isl.  Lugalo      HGL
4152 S0622/0029  Ramla Mahsen Abdallah    Kunduchi Girls Isl.  Arusha      HGE
4153 S0622/0031  Rehema M Shaybu       Kunduchi Girls Isl.  Ashira      HGE
4154 S0622/0032  Rehema Saidi Mpendu     Kunduchi Girls Isl.  Korogwe     PCB
4155 S0622/0033  Rehema Shaban Ally     Kunduchi Girls Isl.  Kazima      EGM
4156 S0622/0034  Rukia Kinemene Mangosongo Kunduchi Girls Isl.   Kazima      HGE
4157 S0622/0036  Safia Hussein Shariff    Kunduchi Girls Isl.  Kilakala     HGL
4158 S0622/0037  Safia Said Seif       Kunduchi Girls Isl.  Uwemba      HGK
4159 S0622/0038  Sakina Omari Miwah     Kunduchi Girls Isl.  Lugoba      CBG
4160 S0622/0039  Salha Adam Kaoneka     Kunduchi Girls Isl.  Lugoba      CBG
4161 S0622/0041  Salma Mbaraka Hemedi    Kunduchi Girls Isl.  Mtwara Girls   EGM
4162 S0622/0043  Saumu Miraji Omary     Kunduchi Girls Isl.  Loleza      PCM
4163 S0622/0045  Sharifa Mbarouk Khalid   Kunduchi Girls Isl.  Weruweru     ECA
4164 S0622/0047  Soreiya Salum Abdallah   Kunduchi Girls Isl.  Songea Girls   EGM
4165 S0622/0048  Thureiya Juma Khamis    Kunduchi Girls Isl.  Korogwe     PCB


                         85
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
4166 S0622/0049  Thureiya Mbarouk Khalid   Kunduchi Girls Isl.  Korogwe    PCB
4167 S0622/0051  Twaiba Jamal Janja      Kunduchi Girls Isl.  Bwiru Girls  HGE
4168 S0622/0054  Zamda Himid Kalima      Kunduchi Girls Isl.  Sumve     HGE
4169 S0622/0056  Zukhaira Issa Aupo      Kunduchi Girls Isl.  Tinde     HGE
4170 S2813/0013  Asha Hamadi Kuyoha      Kurasini       Mawenzi    EGM
4171 S2813/0018  Bahati Hezron Mwaipasi    Kurasini       Mringa     ECA
4172 S2813/0022  Beatrice Leonard Wilfred   Kurasini       Loleza     PCB
4173 S2813/0035  Diana Deogratias Tindyebwa  Kurasini       Rugambwa    PCB
4174 S2813/0037  Dora Ally Karama       Kurasini       Korogwe    PCB
4175 S2813/0062  Hawa Haruna Juma       Kurasini       Mtwara Tech.  PCM
4176 S2813/0090  Mwanahamisi Salumu Sultani  Kurasini       Loleza     PCM
4177 S0166/0011  Rehema Elipokea Mbisse    Kurio Tech.      Msalato    HGL
4178 S1169/0003  Amina Adamu         Kwabutu        Mwakaleli   HGE
4179 S2838/0019  Elizabeth Anselum Kimario  Kwaikuru       Bagamoyo    CBG
4180 S2838/0025  Flomena Leornard Bartalome  Kwaikuru       Bagamoyo    CBG
4181 S2838/0037  Janeth Godfrey Maresi    Kwaikuru       Ifakara    CBG
4182 S2838/0064  Theresia Atipasi Seria    Kwaikuru       Ashira     EGM
4183 S0603/0004  Amina Mohamed Kilala     Kwapakacha      Makambako   EGM
4184 S3399/0054  Kuluthumu Abubakari Peter  Kwaraa        Nganza     PCM
4185 S1035/0004  Angelina Kiondo       Kwediboma       Ifakara    CBG
4186 S1035/0017  Fatuma Mohamedi       Kwediboma       Muheza     PCB
4187 S1312/0005  Leticia M Rujuma       Kwiramba       Nganza     HKL
4188 S0945/0004  Happiness Mnzava Charless  Kwizu         Makambako   HGE
4189 S0945/0005  Ikaanami Gurachedi Mmbaga  Kwizu         Mawenzi    HKL
4190 S0945/0008  Rahel Amaniel Msangi     Kwizu         Korogwe    HGK
4191 S0945/0010  Siriel Mnzava Eliewaha    Kwizu         Kifaru     HGK
4192 S2162/0024  Judith Erneo         Kyaka         Nganza     PCM
4193 S1492/0011  Eva Zuberi          Kyejo         Usongwe    HGK
4194 S0757/0024  Ester Amulike        Kyela         Mpanda     HGE
4195 S0757/0034  Irine Gideon         Kyela         Mwakaleli   HGE
4196 S0757/0043  Rebeca Edwin         Kyela         Iringa Girls  EGM
4197 S0757/0057  Tusajigwe Aman        Kyela         Usongwe    HGE
4198 S2423/0013  Devotha K Robert       Kyerwa        Mkolani    CBG
4199 S2423/0016  Jenitha Andrew        Kyerwa        Kibondo    HGK
4200 S3437/0015  Enea Zebedayo        Kyimo         Mpanda     CBG
4201 S2090/0020  Paulina M Giyam       Laghanga       Bwiru Girls  CBG
4202 S0323/0005  Irene John          Lake         Tabora Girls  CBG
4203 S0323/0008  Menka Mehta         Lake         Tabora Girls  PCB
4204 S0323/0011  Nabila Somaiya        Lake         Songe     HGE
4205 S0323/0013  Pendo Pharles        Lake         Tabora Girls  CBG
4206 S0323/0014  Penina Seperatus       Lake         Maswa     CBG
4207 S0323/0015  Rashida Bakshi        Lake         Longido    HGE
4208 S0323/0016  Rawhiya Salehe        Lake         Mringa     ECA
4209 S0323/0017  Rohini Chudasama       Lake         Nganza     EGM
4210 S0323/0018  Sarah Adam          Lake         Tabora Girls  PCB
4211 S0323/0020  Surinder Kaur        Lake         Sumve     EGM
4212 S2331/0020  Jackline R Ndowo       Lake Babati      Ifunda Girls  HGK
4213 S2331/0041  Theresia I Sulley      Lake Babati      Ashira     HGL
4214 S1382/0001  Adolophina Archard Aloyce  Lake View       Maswa     PCM


                         86
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
4215 S1382/0022  Juster Chrispin      Lake View    Sumve     EGM
4216 S1382/0031  Zakia Mabruck Mohammed  Lake View    Bwiru Girls  PCB
4217 S0519/0001  Agness Pawa        Lalago     Mwamashimba  HGL
4218 S0519/0008  Confort Saimon      Lalago     Kibondo    HGL
4219 S0519/0015  Gindu Luhende       Lalago     Chief Ihunyo  HKL
4220 S0519/0029  Maimuna Bundala      Lalago     Maswa     HGK
4221 S0519/0030  Mbalu Silu        Lalago     Maswa     HGK
4222 S0519/0038  Veronica Masumbuko    Lalago     Mwendakulima  HGK
4223 S0927/0017  Faraja W Melkizedeck   Langasani    Kondoa     CBG
4224 S0927/0020  Gift A Kimambo      Langasani    Kondoa     PCB
4225 S0927/0031  Lidya A Tea        Langasani    Lugoba     PCM
4226 S0927/0034  Mariapia L Lusaluwa    Langasani    Ileje     PCB
4227 S0927/0043  Ruth J Mjema       Langasani    Dr. Olsen   CBG
4228 S0927/0045  Sifaeli F Mbwambo     Langasani    Machame    HGL
4229 S0927/0052  Vaileti A Lema      Langasani    Babati     HGL
4230 S4137/0001  Bahati K. Msangi     Lazeli     Dareda     CBG
4231 S4137/0005  Elionora Didas      Lazeli     Machame    HKL
4232 S4137/0013  Magdalena D. Ndaki    Lazeli     Bwiru Girls  PCB
4233 S4137/0014  Magreth Goodluck     Lazeli     Ifunda Tech.  PGM
4234 S4137/0015  Magreth L. Clemence    Lazeli     Nangwa     HKL
4235 S4137/0016  Merikinoi M. Kimirei   Lazeli     Wdmi      CIV
4236 S4137/0020  Sarah S. Msangi      Lazeli     Mringa     HGE
4237 S3134/0002  Ahimidiwe Exaud      Legico     Uwemba     HGK
4238 S3134/0004  Anastazia Isaya      Legico     Kizwite    HGL
4239 S3134/0006  Angela Maufi       Legico     Loleza     PCB
4240 S3134/0014  Christina Mwakyoma    Legico     Ifunda Girls  CBG
4241 S3134/0052  Patricia Emanuel     Legico     Loleza     HKL
4242 S1485/0016  Elizabeth B Shio     Lemara     Dakawa     HGK
4243 S1485/0027  Grace P Haji       Lemara     Igunga     HGK
4244 S1485/0036  Janeth E Mboivoi     Lemara     Maswa     PCM
4245 S1485/0054  Mary F Laurent      Lemara     Songe     HGL
4246 S1485/0056  Mary J Hendry       Lemara     Ifunda Girls  PGM
4247 S2246/0012  Flora Eliakim Kimaro   Lemira Day   Loleza     CBG
4248 S2246/0015  Glorious Onesmo Sawe   Lemira Day   Mkuu      HGL
4249 S2246/0022  Jamila Ramadhani Mwanga  Lemira Day   Loleza     CBG
4250 S2246/0034  Nice Mikyandumi Ulomi   Lemira Day   Msangeni    HGK
4251 S3890/0033  Zainabu A Kabezi     Lilasia     Kazima     EGM
4252 S3536/0001  Elizabeth Nguni Mwova   Lilian Kibo   Ruvu      HGL
4253 S3536/0002  Evarada Eric Mnandi    Lilian Kibo   Usongwe    HGE
4254 S3536/0003  Fortunata Peter Chacha  Lilian Kibo   Mtwara Girls  HGE
4255 S3536/0004  Ritha Mwasengo      Lilian Kibo   Kazima     ECA
4256 S3536/0005  Rose Makorogo       Lilian Kibo   Kazima     EGM
4257 S3536/0006  Sophia Mohammed Juma   Lilian Kibo   Tabora Girls  PCB
4258 S3458/0022  Leah Ditrick Kayombo   Lizaboni    Londoni    HGK
4259 S3458/0027  Monica Nemes Kavishe   Lizaboni    Namabengo   HGK
4260 S3458/0035  Saida Mfaume Kiula    Lizaboni    Maposeni    HGL
4261 S0355/0008  Batuli Mussa Mangare   Lomwe      Msangeni    HGL
4262 S0355/0020  Hadija Sekiete Msangi   Lomwe      Dr. Olsen   CBG
4263 S0355/0028  Jane Goodluck Mseja    Lomwe      Lugoba     HGL


                        87
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO        SHULE AENDAYO MASOMO
4264 S0355/0047  Mwantumu Ally Juma     Lomwe            Ruvu      CBA
4265 S0355/0059  Rose Stanley Mlambo     Lomwe            Bwiru Girls  HGL
4266 S0355/0061  Safina Walii Msangi     Lomwe            Nangwa     HGE
4267 S0355/0064  Sundi Emmanuel Msalika   Lomwe            Iringa Girls  CBG
4268 S1454/0017  Lilian Lazarus Komba    Londoni           Londoni    EGM
4269 S1454/0021  Mary Beda Matembo      Londoni           Songea Girls  PCB
4270 S1454/0029  Remigia Daud Mwinuka    Londoni           Namabengo   HGL
4271 S0857/0006  Anna Geofrey        Longido           Songe     HGL
4272 S0857/0009  Caroline Undiri       Longido           Maswa     CBN
4273 S0857/0019  Furaha Charles       Longido           Mawenzi    HGL
4274 S0857/0025  Hilda Wilfred        Longido           Dareda     CBG
4275 S0857/0031  Josephine Sangau      Longido           Nganza     PCM
4276 S0857/0032  Joyce Bernard        Longido           Chief Ihunyo  HKL
4277 S0857/0034  Judith Ezekiel       Longido           Iringa Girls  CBG
4278 S0857/0036  Lilian Charles       Longido           Bwiru Girls  PCB
4279 S0857/0041  Ludwina Mosha        Longido           Machame    EGM
4280 S0857/0043  Magreth Leonard       Longido           Mwika     HGL
4281 S0857/0050  Mary J Jonas        Longido           Lugoba     HGL
4282 S0857/0054  Maureen Moshi        Longido           Maswa     CBN
4283 S0857/0060  Nang’idare Lengai      Longido           Dakawa     HGK
4284 S0857/0065  Neema Johnson        Longido           Dareda     HGL
4285 S0857/0067  Neema S Wolta        Longido           Bwiru Girls  EGM
4286 S0857/0069  Niniyai Menyelayok     Longido           Machame    CBN
4287 S0857/0070  Nous Elieza Mwakaage    Longido           Bwiru Girls  HKL
4288 S0857/0071  Paulina Lembrice      Longido           Loleza     CBG
4289 S0857/0084  Stela Ringia        Longido           Chief Ihunyo  HGL
4290 S0857/0089  Vivian Peter        Longido           Usangi Day   EGM
4291 S1041/0007  Aziza Msafiri Hassani    Longoi           Maswa     PCB
4292 S1041/0020  Grace Elias Mgheni     Longoi           Muheza     PCB
4293 S1041/0019  Graceana Peter Mkumbo    Longoi           Msangeni    HGK
4294 S1041/0046  Sabina Kweka Severini    Longoi           Engutoto    HKL
4295 S4104/0008  Doreen A Mwita       Lord Baden Powell Memoria  Kizwite    HGL
                       l
4296 S4104/0009  Esther M Daniel       Lord Baden Powell Memoria  Masasi Girls  PGM
                       l
4297 S4104/0019  Hellen J Sifuel       Lord Baden Powell Memoria  Ashira     EGM
                       l
4298 S4104/0033  Ngoza W Sichone       Lord Baden Powell Memoria  Songea Girls  CBG
                       l
4299 S4104/0034  Nicola Masao        Lord Baden Powell Memoria  Kondoa     PCB
                       l
4300 S4104/0036  Paulina Joseph       Lord Baden Powell Memoria  Morogoro    HKL
                       l
4301 S4104/0040  Sara N Kiponza       Lord Baden Powell Memoria  Morogoro    HGL
                       l
4302 S4104/0041  Saraphina M Kindole     Lord Baden Powell Memoria  Morogoro    HGE
                       l
4303 S4104/0046  Yollanda Swai        Lord Baden Powell Memoria  Mwanza     HKL
                       l
4304 S4104/0047  Zainabu Nasibu       Lord Baden Powell Memoria  Kazima     EGM
                       l
4305 S0249/0001  Agnes Kundi Joseph     Loreto Girls        Mwamashimba  HGL
4306 S0249/0002  Aneth Emiliana Bashaula   Loreto Girls        Kishoju    HGL
4307 S0249/0004  Anna Milembe Hosea     Loreto Girls        Rugambwa    PCM
4308 S0249/0005  Anna Mpelwa Njemu      Loreto Girls        Rugambwa    PCM
4309 S0249/0006  Anneth Rutonda Edward    Loreto Girls        Ashira     EGM
4310 S0249/0007  Asha Juma Kadumbaga     Loreto Girls        Mpwapwa    HKL
4311 S0249/0009  Beatrice Mrimi John     Loreto Girls        Chief Ihunyo  HGE
4312 S0249/0010  Beatrice Raphael Chassama  Loreto Girls        Sumve     EGM


                         88
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
4313 S0249/0011  Bernadetha Chantal Mugga   Loreto Girls  Kibondo    HGL
4314 S0249/0012  Bernadetta Julius Range    Loreto Girls  Sumve     EGM
4315 S0249/0013  Bugumba Rosemary Said     Loreto Girls  Natta     HGL
4316 S0249/0014  Catherine Abraham Nyantori  Loreto Girls  Urambo     HKL
4317 S0249/0015  Catherine Nina Daudi     Loreto Girls  Maswa     CBG
4318 S0249/0016  Christine Shija Chassama   Loreto Girls  Kifaru     EGM
4319 S0249/0017  Damari Sarah Maisha      Loreto Girls  Mwanza     PCM
4320 S0249/0018  Dayana Vivian Mabula     Loreto Girls  Jikomboe    HGL
4321 S0249/0019  Demetria Nonja Charles    Loreto Girls  Jikomboe    HGL
4322 S0249/0020  Dina Mkatongole Deogratias  Loreto Girls  Arusha     HGE
4323 S0249/0021  Dorice Kokujuna Mjunangoma Loreto Girls    Zanaki (day)  EGM
4324 S0249/0022  Dotto Domina Jacob      Loreto Girls  Tabora Girls  PCM
4325 S0249/0024  Eliada William Nestance    Loreto Girls  Weruweru    EGM
4326 S0249/0025  Elizabeth Alfredy Kamola   Loreto Girls  Mringa     HGE
4327 S0249/0026  Elizabeth Magari Arobogast  Loreto Girls  Machame    EGM
4328 S0249/0027  Emilliana Mpelwa Joseph    Loreto Girls  Mkolani    PCB
4329 S0249/0028  Esther Nansila Nicodemus   Loreto Girls  Urambo     HGL
4330 S0249/0029  Esuphvat Rogath Lewis     Loreto Girls  Songe     HGL
4331 S0249/0031  Fatuma Nyanke Mohamed     Loreto Girls  Nganza     EGM
4332 S0249/0032  Fausta Dawa Lutambi      Loreto Girls  Nganza     PCM
4333 S0249/0033  Flavia Kashununu Rwechungur Loreto Girls   Sumve     EGM
         a
4334 S0249/0034  Flora Jonhbosco Mshanga   Loreto Girls   Arusha     EGM
4335 S0249/0035  Fortunata Nyanyama Japheth  Loreto Girls  Mkolani    PCB
4336 S0249/0037  Gloria Joyce Protas      Loreto Girls  Magu      PCB
4337 S0249/0039  Grace Milembe Nkuba      Loreto Girls  Bwiru Girls  HGE
4338 S0249/0040  Happiness Wazamwe Gabriel   Loreto Girls  Ashira     HGE
4339 S0249/0041  Herieth Eliapenda Mbonea   Loreto Girls  Mwanza     CBG
4340 S0249/0042  Hossiana Especiozer Thompso Loreto Girls   Msalato    PCM
         n
4341 S0249/0043  Husna Mutesi Hamza     Loreto Girls   Bukoba     PCB
4342 S0249/0045  Jackline Mkaile Charles    Loreto Girls  Songe     HGL
4343 S0249/0046  Jacqueline Furaha Rutha    Loreto Girls  Bwiru Girls  HGL
4344 S0249/0047  Jacqueline Magdalena Mathew Loreto Girls   Londoni    EGM
4345 S0249/0048  Jacqueline Niduha Jonathan  Loreto Girls  Bwiru Girls  PCB
4346 S0249/0049  Joyce Justo Nsombo      Loreto Girls  Ifunda Girls  PGM
4347 S0249/0050  Joyce Mwanakikomo Mtenga   Loreto Girls  Tabora Girls  PCM
4348 S0249/0051  Julieth Nibby Stevenson    Loreto Girls  Urambo     HGL
4349 S0249/0052  Khadija Esther Maliki     Loreto Girls  Maswa     HGE
4350 S0249/0053  Kulwa Domitila Jacob     Loreto Girls  Kilakala    PCB
4351 S0249/0055  Leah Ninsima Livingstone   Loreto Girls  Tabora Girls  HGL
4352 S0249/0057  Lilian Chobalyenda Alex    Loreto Girls  Songe     HGL
4353 S0249/0058  Loveness Nakiete Mfanga    Loreto Girls  Kishoju    EGM
4354 S0249/0059  Lucky Eunice Michael     Loreto Girls  Kishoju    EGM
4355 S0249/0060  Lucy Wigelwa Boniphace    Loreto Girls  Songe     HGL
4356 S0249/0061  Lujaina Ally Gharib      Loreto Girls  Maswa     PCB
4357 S0249/0062  Lydia Mafwimbo Charles    Loreto Girls  Bukoba     PCB
4358 S0249/0063  Maria Mwasiti George     Loreto Girls  Magu      PCB
4359 S0249/0064  Mary Bahati Edmund      Loreto Girls  Kondoa     HGL
4360 S0249/0065  Marygladness Ngeme Stephen Loreto Girls    Mkolani    PCB
4361 S0249/0067  Matilda Tibashagana Sylvester Loreto Girls  Rugambwa    PCB


                          89
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI       SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
4362 S0249/0068  Mediana Njile Ngosso      Loreto Girls  Mwamashimba   HGL
4363 S0249/0070  Monica Lemi Francis      Loreto Girls  Dakawa      HGL
4364 S0249/0071  Moureen Murungi Mkulila    Loreto Girls  Kishoju     HGL
4365 S0249/0072  Nghwama Rosemary Mashene Loreto Girls     Urambo      HGL
         ne
4366 S0249/0074  Odilia Pili Missungwa  Loreto Girls     Maswa      PCB
4367 S0249/0075  Patricia Bukuru Paul      Loreto Girls  Bwiru Girls   CBG
4368 S0249/0076  Patricia Kagwiria Mwiti    Loreto Girls  Chief Ihunyo   HGE
4369 S0249/0077  Patricia Kisa Mwangomo     Loreto Girls  Rugambwa     HKL
4370 S0249/0078  Pendo Leah Bomani       Loreto Girls  Nganza      HGL
4371 S0249/0079  Pendo Mwasiti Mussa      Loreto Girls  Nganza      PCM
4372 S0249/0080  Phillmedia Manka Mshiu     Loreto Girls  Nganza      EGM
4373 S0249/0081  Rahel Kabula Mussa       Loreto Girls  Maswa      PCM
4374 S0249/0082  Rebecca Bartholomew Kipilili  Loreto Girls  Jikomboe     HGL
4375 S0249/0083  Sarah Sayi Lefi        Loreto Girls  Nganza      PCB
4376 S0249/0084  Sekela Gentile Herman     Loreto Girls  Kilakala     HGL
4377 S0249/0085  Sophia Sekelwa Chassama    Loreto Girls  Tabora Girls   PCM
4378 S0249/0086  Susan Mkula Mziba       Loreto Girls  Nganza      CBG
4379 S0249/0087  Vaileth Deus Yoronimo     Loreto Girls  Nangwa      HGE
4380 S0249/0088  Vaileth Ntigwaza Thomas    Loreto Girls  Kilakala     PCB
4381 S0249/0090  Veronica Mwita Anthony     Loreto Girls  Nganza      HKL
4382 S0249/0093  Winnie Robi Donald       Loreto Girls  Rugambwa     PCB
4383 S0249/0094  Witness Rhobi Nyamboha     Loreto Girls  Tabora Girls   HGL
4384 S1803/0004  Anna John Mtae         Lowassa     Tarakea     PCB
4385 S1803/0007  Aziza Hussein Ally       Lowassa     Dr. Olsen    PCB
4386 S0800/0001  Agness Barltazar Nselle    Loyola     Jangwani (day)  EGM
4387 S0800/0002  Aneth Charles Kaliza      Loyola     Tabora Girls   PCM
4388 S0800/0003  Aneth Christopher Nandi    Loyola     Urambo      HKL
4389 S0800/0004  Betty Samwel Chacha      Loyola     Weruweru     ECA
4390 S0800/0006  Diana Star Faraji       Loyola     Zanaki (day)   EGM
4391 S0800/0007  Dorcas Stephen Mhayaya     Loyola     Tarakea     PCM
4392 S0800/0008  Edna Anyango Roche       Loyola     Songe      HGE
4393 S0800/0009  Elizabeth Henry Kyissima    Loyola     Masasi Girls   PGM
4394 S0800/0010  Elizabeth Jonh Mwakajinga   Loyola     Tabora Girls   HGL
4395 S0800/0011  Esther Ndemasi Mneney     Loyola     Msalato     PCM
4396 S0800/0012  Esther Stephen Sooi      Loyola     Lusanga     PCB
4397 S0800/0013  Evelyn Kamala Venant      Loyola     Weruweru     ECA
4398 S0800/0015  Florence Eliaika Sindato    Loyola     Ulayasi     PCB
4399 S0800/0016  Gloria Asimwe Rutazaha     Loyola     Tabora Girls   PCB
4400 S0800/0017  Gloria John Nkane       Loyola     Weruweru     ECA
4401 S0800/0018  Gloria Magnus Minja      Loyola     Weruweru     ECA
4402 S0800/0019  Gloria Ndamgoba Dionis     Loyola     Tabora Girls   PCM
4403 S0800/0020  Grace David Chelele      Loyola     Kazima      ECA
4404 S0800/0021  Hawa Yusuph Msuya       Loyola     Nganza      ECA
4405 S0800/0022  Ikunda Gustaf Swai       Loyola     Kifaru      HGE
4406 S0800/0023  Irene Modesta Kambewe     Loyola     Msangeni     HGL
4407 S0800/0024  Jacqueline Nestory Ngulla   Loyola     Nganza      ECA
4408 S0800/0025  Jacqueline Onesmo Bange    Loyola     Weruweru     ECA
4409 S0800/0026  Josephine Christopher Lullang Loyola      Weruweru     ECA
         a
4410 S0800/0027  Jovina Kokwebangila Nyonyi  Loyola      Ifunda Girls   PCM


                          90
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
4411 S0800/0028  Joyce Moses Ndile      Loyola     Kazima       ECA
4412 S0800/0029  Linna Pantaleo Kyissima   Loyola     Weruweru      ECA
4413 S0800/0031  Lucia Gabriel Mathias    Loyola     Songe       HKL
4414 S0800/0032  Maria Evarist Matage     Loyola     Chief Ihunyo    HGE
4415 S0800/0033  Martha Gaspar Macha     Loyola     Mtwara Girls    EGM
4416 S0800/0034  Mary John Hayghaimo     Loyola     Usongwe      EGM
4417 S0800/0035  Maryleonia Julius Chaligha  Loyola     Mkugwa       HGL
4418 S0800/0036  Mboka Franco Mwasakyeni   Loyola     Ifunda Girls    PGM
4419 S0800/0037  Mercy Honory Kobelo     Loyola     Ifunda Tech.    PGM
4420 S0800/0038  Miriam John Nyoni      Loyola     Tabora Girls    PCB
4421 S0800/0039  Najjah Abdallah Said     Loyola     Kazima       ECA
4422 S0800/0040  Nancy Yudika Mremi      Loyola     Korogwe      PCB
4423 S0800/0041  Neema Grace Mtagulwa     Loyola     Songea Girls    EGM
4424 S0800/0042  Ninael Tumsifu Jonas     Loyola     Tabora Girls    CBG
4425 S0800/0043  Noela John Urio       Loyola     Lukole       HGE
4426 S0800/0044  Paulina Daniel Assey     Loyola     Usongwe      EGM
4427 S0800/0045  Salha Ramadhani Mbalamwezi Loyola      Tabora Girls    PCB
4428 S0800/0046  Salome Amos Lugata      Loyola     Msalato      PCM
4429 S0800/0047  Salome Sebastian Rugaba   Loyola     Muheza       CBG
4430 S0800/0048  Sandra Winston Changara   Loyola     Ashira       EGM
4431 S0800/0049  Shanna Ndilisa Ubwe     Loyola     Mringa       ECA
4432 S0800/0050  Susana January Kadumahera  Loyola     Songea Girls    PCB
4433 S0800/0051  Suzana Constantino Kundy   Loyola     Chang'ombe (day)  PCB
4434 S0800/0052  Theresia Cyprian Marwa    Loyola     Kazima       ECA
4435 S0800/0053  Vera Marco Burra       Loyola     Tabora Girls    PCM
4436 S0800/0054  Veronica Kayusi John     Loyola     Mtwara Girls    EGM
4437 S0800/0055  Winnie Proches Ngatuni    Loyola     Tabora Girls    PCM
4438 S0800/0056  Winnie Shukuru Mkali     Loyola     Loleza       PCM
4439 S3624/0044  Upendo Lokeng Swai      Lua       Nganza       EGM
4440 S1645/0006  Anneth J Charles       Lubala     Weruweru      EGM
4441 S1645/0060  Tulizo N Sanga        Lubala     Makambako     HGE
4442 S1036/0010  Huruma Mbughi        Lubanda     Vwawa       HGK
4443 S1036/0028  Tausi Anangisye       Lubanda     Vwawa       HGK
4444 S3036/0039  Pelucy John         Luchelele    Mringa       EGM
4445 S2391/0022  Kumbuka George Luwondo    Luduga     J.j. Mungai    HGL
4446 S2391/0026  Nuru Elieza Chota      Luduga     Ifunda Girls    CBG
4447 S1279/0003  Ansila Gaudence Ngonyani   Luegu      Namabengo     HGL
4448 S1201/0027  Sekela E Mwanjala      Lufilyo     Ruvu        HGK
4449 S2102/0010  Beatah Mwakasege Elneo    Lufingo     Mwakaleli     HGL
4450 S2102/0015  Christina Edward Kasyama   Lufingo     Lusanga      PCB
4451 S2102/0065  Rehema Sifa Nyingi      Lufingo     Mpanda       HKL
4452 S2102/0072  Tunsume Anyandwile Kalinga  Lufingo     Makambako     EGM
4453 S2102/0077  Witness Mwambungu Mathew Lufingo       Mpanda       CBG
4454 S0325/0004  Aniokoe N Sanga       Lugalo     Loleza       CBG
4455 S0325/0043  Julieth Msitu        Lugalo     Loleza       CBG
4456 S0325/0046  Lilian Mbena         Lugalo     Igowole      HGK
4457 S0325/0059  Noreen Tarimo        Lugalo     Vwawa       HKL
4458 S1158/0019  Avelina J Mwinuka      Lugarawa    Igowole      HGK
4459 S0549/0023  Ester Y Msumi        Lugoba     Rugambwa      PCM


                         91
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
4460 S0549/0036  Grace G Mmasa      Lugoba        Bagamoyo    EGM
4461 S0549/0038  Haikaeli Moshi      Lugoba        Bwiru Girls   PCB
4462 S0549/0098  Salama A Rashidi     Lugoba        Songea Girls  HGK
4463 S0549/0110  Tatu R Dizoza      Lugoba        Ruvu      HGK
4464 S0549/0119  Zaina Hassani      Lugoba        Bwiru Girls   PCB
4465 S2268/0028  Mariam Ally Bakari    Lugongo       Sumve      EGM
4466 S2268/0039  Rosemary Geras Julius  Lugongo       Rugambwa    HKL
4467 S2056/0014  Lidia Joseph Mwageni   Luhololo       Maposeni    HKL
4468 S3310/0023  Julieth Elibariki Swai  Lukani        Chief Ihunyo  HGK
4469 S3825/0014  Fadhila Essau Milinga  Lukima        Namabengo    HGL
4470 S3825/0024  Oliver Samwel Ndimbo   Lukima        Namabengo    HGL
4471 S1206/0028  Jacqueline Julius    Lukozi        Lugoba     PCB
4472 S1206/0065  Tabitha Daniel      Lukozi        Ruvu      HGL
4473 S3280/0014  Dotto Joseph       Lumala        Bwiru Girls   CBG
4474 S3280/0023  Hawa Manyama       Lumala        Rugambwa    PCM
4475 S3220/0010  Anathalia Elepy     Lumo         Ifakara     CBG
4476 S0618/0046  Olika Nason Sanga    Lupalilo       Ulayasi     HGL
4477 S4010/0001  Adria J Kalinganira   Lupanga Practising  Mawenzi     HGK
4478 S4010/0047  Happyness Herman     Lupanga Practising  Uwemba     HKL
4479 S0705/0024  Yustina Medson Mgaya   Lupila        Manyunyu    HGK
4480 S3643/0011  Atuganile Ahadi     Lupoto        Manyunyu    HGK
4481 S3643/0014  Bertha Oscar       Lupoto        Ifakara     CBA
4482 S3643/0025  Eunice Lugano      Lupoto        Londoni     EGM
4483 S3643/0043  Happy Mwankotwa     Lupoto        Iringa Girls  EGM
4484 S0617/0016  Mariam Seif       Lusanga       Tambaza (day)  PCM
4485 S0418/0018  Elizabeth Mlonganile   Lutengano      Isimila     HGL
4486 S0418/0061  Salome Andrew      Lutengano      Maswa      HKL
4487 S0418/0079  Veronica M Sanga     Lutengano      Ifunda Tech.  CBG
4488 S0107/0001  Agape M Andrew      Lutheran Jnr. Sem.  Iringa Girls  CBG
4489 S0107/0002  Annasia Rumishaeli    Lutheran Jnr. Sem.  Dodoma     EGM
4490 S0107/0003  Atupokile E Sanga    Lutheran Jnr. Sem.  Dodoma     PCM
4491 S0107/0004  Consolata James     Lutheran Jnr. Sem.  Ileje      PCB
4492 S0107/0006  Evalyn Shoo       Lutheran Jnr. Sem.  Nganza     EGM
4493 S0107/0007  Florence D Ngari     Lutheran Jnr. Sem.  Mtwara Girls  EGM
4494 S0107/0010  Happiness M Mwemi    Lutheran Jnr. Sem.  Dodoma     HGL
4495 S0107/0011  Jackline Mdugo      Lutheran Jnr. Sem.  Mbeya      EGM
4496 S0107/0012  Johnia Kakiziba     Lutheran Jnr. Sem.  Ashira     EGM
4497 S0107/0013  Malkia Gosbert      Lutheran Jnr. Sem.  Masasi Girls  PGM
4498 S0107/0014  Maria Louise Cassian   Lutheran Jnr. Sem.  Kazima     EGM
4499 S0107/0015  Mary Mallumbo      Lutheran Jnr. Sem.  Ifunda Girls  PGM
4500 S0107/0016  Mary Mndeme       Lutheran Jnr. Sem.  Ifunda Girls  PCB
4501 S0107/0017  Nancy D Kimaro      Lutheran Jnr. Sem.  Ileje      PCB
4502 S0107/0018  Nsajigwa F Sangebe    Lutheran Jnr. Sem.  Ashira     CBG
4503 S0107/0019  Nyafuru N Songorwa    Lutheran Jnr. Sem.  Songea Girls  CBG
4504 S0107/0020  Pendo J. Mwirinyi    Lutheran Jnr. Sem.  Urambo     HGK
4505 S0107/0021  Victoria Mgonja     Lutheran Jnr. Sem.  Mbeya      EGM
4506 S0107/0024  Witness Jasper      Lutheran Jnr. Sem.  Dakawa     HGL
4507 S0107/0023  Witness A Sindato    Lutheran Jnr. Sem.  Ileje      PCB
4508 S0584/0005  Batuli Madiwa      Lwandai       Kondoa     CBG


                       92
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
4509 S0584/0007  Blanka Tarimo       Lwandai         Machame     CBA
4510 S0584/0017  Janeth Ilanga       Lwandai         Ruvu      CBG
4511 S0584/0025  Mariam Madiwa       Lwandai         Muheza     CBG
4512 S0584/0039  Neema Tuliza       Lwandai         Machame     CBG
4513 S0584/0042  Quizera J Shaka      Lwandai         Ruvu      HGL
4514 S0584/0047  Rosemary J Mbuya     Lwandai         Machame     EGM
4515 S0584/0056  Sophia Salehe       Lwandai         Muheza     CBG
4516 S0584/0058  Victoria Godwin      Lwandai         Ruvu      CBA
4517 S1340/0007  Beatrice Andwilile    Lwangwa         Nkasi      HGL
4518 S1340/0009  Debora Adamson      Lwangwa         Usongwe     HGK
4519 S1340/0012  Ezelina Mwakalindile   Lwangwa         Mpanda     HGL
4520 S1340/0013  Faraja Aston       Lwangwa         Songea Girls  HGE
4521 S1340/0017  Grace Aden        Lwangwa         Londoni     HGK
4522 S1340/0024  Huruma Mgonde       Lwangwa         Londoni     HGK
4523 S1340/0029  Lulu Siwaya        Lwangwa         Vwawa      HGL
4524 S1340/0034  Nuru Ifuge        Lwangwa         Londoni     HGK
4525 S1340/0043  Suzana Samson       Lwangwa         Nkasi      HGL
4526 S0503/0034  Jackline W Mariki     Lyakirimu        Weruweru    PCB
4527 S0503/0036  Josephine E Mlay     Lyakirimu        Engutoto    HGL
4528 S0503/0038  Kisumbo D Mlay      Lyakirimu        Tarakea     PCM
4529 S0503/0045  Mary E Mrema       Lyakirimu        Tambaza (day)  PCM
4530 S0503/0057  Rose L Urassa       Lyakirimu        Tarakea     CBG
4531 S0503/0063  Tumaini E Shao      Lyakirimu        Ruvu      PCM
4532 S0503/0067  Yuster E Shao       Lyakirimu        Weruweru    PCB
4533 S0656/0024  Lucia Paulo        Lyamahoro        Lukole     HGK
4534 S0656/0039  Theodora Anthony     Lyamahoro        Nyakahura    HKL
4535 S2547/0046  Mwalu Christian Kindole  Lyandembbela      Isimila     HGL
4536 S2547/0062  Ruth Gwelino Lalika    Lyandembbela      Tambaza (day)  PCM
4537 S1386/0039  Neema Willbard Kimambo  Lyasikika        Songe      HKL
4538 S4186/0004  Elizabeth Jeremia     Lyceum         Tumaini     HKL
4539 S4186/0009  Joyce Roland       Lyceum         Kazima     EGM
4540 S3791/0016  Best Ephraim       Lyoto          Usongwe     HGK
4541 S0829/0012  Bertha Athuman Mlenzi   Maarifa Tandika     Songe      HKL
4542 S0246/0001  Agness Abraham      Maasae Girls Lutheran  Babati     HGL
4543 S0246/0004  Belinda Lemburis     Maasae Girls Lutheran  Bwiru Girls   PCB
4544 S0246/0006  Christina Supeet     Maasae Girls Lutheran  Bwiru Girls   PCB
4545 S0246/0012  Evaline Saitoti      Maasae Girls Lutheran  Natta      HGL
4546 S0246/0013  Flora Loibelo       Maasae Girls Lutheran  Dr. Olsen    CBG
4547 S0246/0016  Happyness Johnson     Maasae Girls Lutheran  Machame     CBN
4548 S0246/0022  Magdalena Isdori     Maasae Girls Lutheran  Songe      HGL
4549 S0246/0029  Monica Gidahuta      Maasae Girls Lutheran  Kifaru     HGK
4550 S0246/0030  Nadupoi Tarangei     Maasae Girls Lutheran  Korogwe     PCM
4551 S0246/0034  Namtasha Charles     Maasae Girls Lutheran  Machame     CBN
4552 S0246/0043  Neboo Lekimboipoi     Maasae Girls Lutheran  Bwiru Girls   CBG
4553 S0246/0045  Nuru Sironga       Maasae Girls Lutheran  Maswa      PCB
4554 S0246/0047  Rahel Moisari       Maasae Girls Lutheran  Ashira     HGL
4555 S0246/0056  Theresia Lepapa      Maasae Girls Lutheran  Longido     CBG
4556 S0246/0057  Veronica Lekishon     Maasae Girls Lutheran  Maswa      CBN
4557 S1515/0015  Debora Emmanuel Mgeni   Mabatini        Machame     CBN


                        93
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
4558 S1515/0016  Debora Hosea Mhagama     Mabatini    Machame    CBN
4559 S1515/0048  Hery Elikyusi Ntulo      Mabatini    Machame    CBN
4560 S2431/0001  Amina Saidi Juma       Mabogini    Longido    HGE
4561 S2431/0026  Patricia Adolfu Materu    Mabogini    Machame    CBG
4562 S2278/0004  Amina Haji          Macechu     Muheza     CBG
4563 S2278/0043  Mwanaisha Mussa        Macechu     Korogwe    HKL
4564 S2278/0047  Neema Ramadhani        Macechu     Songe     HKL
4565 S0212/0001  Afraiday Richard Kakigwa   Machame Girls  Maswa     CBN
4566 S0212/0005  Amina Ally Mpengo       Machame Girls  Chief Ihunyo  HGE
4567 S0212/0006  Amina Milton Magehema     Machame Girls  Mpanda     HGE
4568 S0212/0007  Angel Frank Shirima      Machame Girls  Mwika     HGL
4569 S0212/0009  Anna Fabian Marley      Machame Girls  Lukole     HGE
4570 S0212/0011  Atukuzwe John Luoga      Machame Girls  Uwemba     HGK
4571 S0212/0012  Atupelye Pius Msola      Machame Girls  Ileje     PCM
4572 S0212/0013  Brenda Elimen Kanza      Machame Girls  Tarakea    PCB
4573 S0212/0015  Delaida Lebabu Richard    Machame Girls  Mwika     HGL
4574 S0212/0016  Elizabeth Peter Alkado    Machame Girls  Mtwara Tech.  PCM
4575 S0212/0017  Emaculatha John Bay      Machame Girls  Dareda     HGL
4576 S0212/0022  Fausta Joseph Ambrosi     Machame Girls  Kilakala    PCB
4577 S0212/0024  Flora Sales Semduga      Machame Girls  Ruvu      PCM
4578 S0212/0027  Gisela Audifasi Shayo     Machame Girls  Tarakea    PCB
4579 S0212/0030  Habiba Abdallah Hamisi    Machame Girls  Tumaini    HGE
4580 S0212/0032  Happyness Richard Daffi    Machame Girls  Dakawa     HGK
4581 S0212/0033  Heavenlight Benjamin Nkya   Machame Girls  Mwika     EGM
4582 S0212/0035  Jackline Raphael Mbwambo   Machame Girls  Mbeya     EGM
4583 S0212/0036  Jackline Yareld Gombe     Machame Girls  Morogoro    EGM
4584 S0212/0040  Juliana Boay Tlae       Machame Girls  Dodoma     PCB
4585 S0212/0041  Julieth Julius Chale     Machame Girls  Ileje     PCB
4586 S0212/0042  Julieth Ray Mwasha      Machame Girls  Machame    CBN
4587 S0212/0043  Kisa Jeremiah Mwaisoloka   Machame Girls  Bwiru Girls  EGM
4588 S0212/0044  Leah Filbert Mgwasi      Machame Girls  Dakawa     HGL
4589 S0212/0046  Magdalena Rogath Swai     Machame Girls  Dakawa     HGK
4590 S0212/0048  Mariam Mbaraka Pazi      Machame Girls  Ifunda Girls  PCB
4591 S0212/0049  Mariam Mrisho Joswa      Machame Girls  Ifunda Girls  HGE
4592 S0212/0051  Marygrory Gaudensi Kimario  Machame Girls  Mwika     HGL
4593 S0212/0052  Masuda Shaha Bakari      Machame Girls  Dakawa     HGK
4594 S0212/0060  Ombi Raphaely Mahenge     Machame Girls  Uwemba     HKL
4595 S0212/0065  Rena Daniel Mwaipaja     Machame Girls  Mwakaleli   HGE
4596 S0212/0067  Rose Mstafa Msovela      Machame Girls  Mbeya     PCM
4597 S0212/0069  Sarah Frank Mollel      Machame Girls  Morogoro    HGL
4598 S0212/0070  Sarah Maxmilian Laway     Machame Girls  Ifunda Girls  PCB
4599 S0212/0075  Tea Adrean Massawe      Machame Girls  Mwika     EGM
4600 S0212/0081  Vailet Isack Sumari      Machame Girls  Maswa     CBN
4601 S0212/0082  Vailet Joseph John      Machame Girls  Machame    CBA
4602 S0212/0086  Zita Gregory Ngowi      Machame Girls  Machame    CBA
4603 S1020/0025  Scholastica Alphonce Subira  Machochwe    Chief Ihunyo  HGE
4604 S1199/0032  Priska Alanus Myoka      Madaba     Namabengo   HGL
4605 S1199/0041  Victoria Job Luambano     Madaba     Maposeni    HKL
4606 S3564/0034  Mwanaidi Shebila       Madago     Msangeni    HGL


                          94
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
4607 S1915/0004  Dorice M John        Madanya New Vision  Mpwapwa     HKL
4608 S2229/0076  Zainabu Masudi Adamu     Madege        Ifakara     HKL
4609 S1705/0004  Berther S. Israel      Madiba        Mpanda     CBG
4610 S1705/0005  Esther B. Kindoli      Madiba        Ashira     HGL
4611 S1705/0007  Esther T. Luhunga      Madiba        Ashira     HGL
4612 S1705/0008  Florah Deogratius      Madiba        Ashira     HGE
4613 S2985/0007  Gwaigwa Nkali Kija      Madilana       Mkugwa     HKL
4614 S2985/0013  Mary Kanoni Mpini      Madilana       Mwendakulima  HGK
4615 S2511/0006  Frida Mvinge         Madisi        Makambako    HGE
4616 S2511/0012  Ngina Joseph         Madisi        J.j. Mungai   EGM
4617 S0452/0003  Flora P Benedict       Madunga       Kibondo     HGK
4618 S0452/0006  Glory N Mrango        Madunga       Kondoa     HGL
4619 S0452/0008  Jamila J Mwangi       Madunga       Nganza     PCM
4620 S0452/0011  Lucy D Mefurda        Madunga       Nganza     PCM
4621 S0452/0017  Neema J Tsere        Madunga       Machame     CBA
4622 S0452/0018  Pendo P Gaitu        Madunga       Tambaza (day)  PCM
4623 S2859/0080  Nasma A. Mtumbei       Mafiga        Lusanga     PCB
4624 S1672/0027  Imaculatha Mwanawima     Mafulala       Mpanda     CBG
4625 S1466/0025  Jackline Anael Kimambo    Magadini       Maswa      PCB
4626 S2944/0012  Grace Aloyce         Magamba       Ifunda Girls  PGM
4627 S2359/0001  Aneth Mtiba         Maghabe       Ruvu      HGK
4628 S2359/0008  Happy Watson         Maghabe       Dakawa     HGK
4629 S2359/0010  Irene Kayinga        Maghabe       Mpanda     CBG
4630 S2359/0012  Lens Nzunda         Maghabe       Mkuu      EGM
4631 S2359/0015  Neema Daudi         Maghabe       Usongwe     HGK
4632 S2359/0016  Never Sanga         Maghabe       Songea Girls  HGE
4633 S2359/0017  Prisca Ntevi         Maghabe       Loleza     CBG
4634 S1230/0017  Bistina Lohi Samwel     Maghang       Kondoa     CBG
4635 S1230/0019  Christina Bathlomayo Dagno  Maghang       Kondoa     HGL
4636 S1230/0024  Diana Slaqwara Edmundi    Maghang       Dareda     HGL
4637 S1230/0034  Emerisiana Nada Alexander  Maghang       Ruvu      CBG
4638 S1230/0052  Loema Zachayo Tsuut     Maghang       Longido     CBG
4639 S1230/0067  Megisa Erro Massay      Maghang       Florian     CBA
4640 S1230/0080  Regina Hhari Naftali     Maghang       Machame     HKL
4641 S1230/0083  Rosemary Paschal Bonifance  Maghang       Songe      HGL
4642 S1230/0096  Subira Abihudi Paulo     Maghang       Ifakara     CBA
4643 S1230/0098  Theresia Ako Lucas      Maghang       Bwiru Girls   EGM
4644 S2060/0003  Binti Daniel Shebughe    Maghare       Msangeni    HGK
4645 S2060/0007  Hawa Rajabu Semindu     Maghare       Urambo     HGK
4646 S2060/0009  Jenifa Ruphin Idd      Maghare       Kifaru     HGK
4647 S2060/0010  Josephine Pius Mgala     Maghare       Babati     HKL
4648 S2060/0020  Vaileth Dismas Mohamed    Maghare       Msalato     HGL
4649 S0893/0007  Arapha Mkubwa        Magila        Muheza     CBG
4650 S3627/0001  Aisha Omary Mwijuma     Magnus        Mkugwa     HGK
4651 S3627/0006  Ester Albert Mirimbo     Magnus        Masasi Girls  HGK
4652 S1570/0010  Belgina Julius Komba     Magomeni       Ifunda Girls  HGE
4653 S1570/0057  Raphia Iddy Gulam      Magomeni       Mawenzi     EGM
4654 S0552/0001  Agnes Marwa         Magoto        Mwanza     CBG
4655 S1943/0010  Antonia David        Magoza        Mwendakulima  HGL


                         95
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
4656 S1943/0022  Faiza Sammy         Magoza      Nganza       ECA
4657 S1943/0031  Habiba Maulid        Magoza      Tumaini      HGE
4658 S1943/0048  Janeth Kahabuka       Magoza      Songea Girls    PCB
4659 S1943/0057  Maria Charles        Magoza      Mkolani      PCM
4660 S1943/0058  Maria Ernest         Magoza      Mtwara Girls    CBG
4661 S1943/0076  Munira Nassoro        Magoza      Mringa       ECA
4662 S1943/0093  Rehema Labani        Magoza      Kazima       HGE
4663 S1943/0106  Sharifa Salehe        Magoza      Weruweru      ECA
4664 S0539/0001  Agatha Patrick Urio     Magu       Natta       HKL
4665 S0539/0015  Edina Lusato Elias      Magu       Tabora Girls    CBG
4666 S0539/0024  Fausta Mathias Kasongi    Magu       Songe       HGL
4667 S0539/0029  Helena Saimon Francis    Magu       Maswa       CBG
4668 S0539/0038  Leolensia Philbert Gabriel  Magu       Bwiru Girls    HKL
4669 S3106/0012  Jesca Yuda Sanga       Magulilwa    Mtwara Girls    CBG
4670 S1691/0024  Furaha Boniventure Hongoli  Maguvani     Songea Girls    CBG
4671 S1691/0029  Grolia Aloyce Chavala    Maguvani     Isimila      HGL
4672 S1691/0074  Upendo Festo Nzaligo     Maguvani     Songea Girls    CBG
4673 S1881/0001  Afiswa Nyumba        Mahege      Muheza       PCB
4674 S1709/0014  Imelda Singano Ng'wavi    Maheve      Songea Girls    CBG
4675 S1709/0024  Neema Goodson Fisima     Maheve      Songea Girls    CBG
4676 S1709/0032  Valentina Silvanus Msigwa  Maheve      Kizwite      CBG
4677 S0813/0003  Anastasia M Constantine   Mahida      Mawenzi      HGL
4678 S1332/0019  Helena Mario Kihombo     Mahongole    Tukuyu       EGM
4679 S2360/0007  Betigile Michael Uronu    Mailisita    Bwiru Girls    CBG
4680 S2360/0018  Glory Emanuel Mushi     Mailisita    Mkolani      PCM
4681 S2360/0030  Magdalena Gabrieli Tarimo  Mailisita    Bwiru Girls    EGM
4682 S2360/0036  Neema Emanuel Chuwa     Mailisita    Dareda       CBG
4683 S2360/0050  Ulinde Joseph Swai      Mailisita    Mkolani      PCM
4684 S2295/0012  Ester John Mchele      Mairiva     Natta       HKL
4685 S2295/0021  Joyce Benjamin Mahenge    Mairiva     Igunga       HKL
4686 S2295/0023  Julieth Giliard Kimaro    Mairiva     Nangwa       HGK
4687 S2295/0025  Lightness Lembrice Mollel  Mairiva     Dr. Olsen     PCB
4688 S2295/0042  Rose Shiba Ally       Mairiva     Florian      CBG
4689 S2295/0048  Swabaha Aidarus Yusuph    Mairiva     Dakawa       HKL
4690 S2295/0049  Yasmin Mohamed Abrahaman Mairiva       Babati       HGL
4691 S2379/0026  Fadhila Msonde Mkombozi   Majani Ya Chai  Chang'ombe (day)  PCB
4692 S2379/0033  Grace Jeremia Mola      Majani Ya Chai  Wdmi        WAT
4693 S2379/0103  Witness Gladstone Kombe   Majani Ya Chai  Ifunda Tech.    PCB
4694 S0485/0002  Anastazia R Kiria      Majengo     Morogoro      EGM
4695 S0485/0004  Anitha L Shirima       Majengo     Msangeni      HGK
4696 S0485/0007  Anna E Ringo         Majengo     Maswa       HGE
4697 S0485/0019  Catherine G Loy       Majengo     Muheza       PCB
4698 S0485/0025  Demetilia J Kalugendo    Majengo     Arusha       EGM
4699 S0485/0026  Diana B Nfuka        Majengo     Machame      HGL
4700 S0485/0032  Emiliana E Kessy       Majengo     Sumve       EGM
4701 S0485/0038  Faidha R Mshana       Majengo     Ashira       HGL
4702 S0485/0039  Farida A Juma        Majengo     Ifunda Girls    PGM
4703 S0485/0040  Fatuma M Athumani      Majengo     Machame      CBG
4704 S0485/0043  Flora Mfune         Majengo     Usangi Day     HGE


                         96
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
4705 S0485/0048  Glory G Kitwili       Majengo     Nangwa     HGL
4706 S0485/0054  Glory S Assenga       Majengo     Mringa     HGE
4707 S0485/0055  Glory T Orota        Majengo     Maswa     PCB
4708 S0485/0059  Halima M Ahmed        Majengo     Songe     HKL
4709 S0485/0063  Happiness P Wilison     Majengo     Machame    CBN
4710 S0485/0064  Happy M Mapande       Majengo     Makambako   EGM
4711 S0485/0065  Hellen G Mrema        Majengo     Nganza     EGM
4712 S0485/0069  Irene T Nzumbi        Majengo     Nangwa     HGE
4713 S0485/0081  Jesca D Mushi        Majengo     Nangwa     HKL
4714 S0485/0083  Jesca J Hangi        Majengo     Sumve     EGM
4715 S0485/0085  Jesca J Maringo       Majengo     Usangi Day   HGE
4716 S0485/0086  Jesca M Urio         Majengo     Tabora Girls  CBG
4717 S0485/0088  Josephine F Moris      Majengo     Nganza     HGL
4718 S0485/0094  Liberia F Kaole       Majengo     Nganza     EGM
4719 S0485/0096  Lilian A Mashauri      Majengo     Usangi Day   HKL
4720 S0485/0099  Lucy A Tarimo        Majengo     Msalato    PCB
4721 S0485/0102  Lucy S Utenga        Majengo     Nangwa     HKL
4722 S0485/0111  Mize S Othman        Majengo     Nganza     CBG
4723 S0485/0113  Nacky S Mshana        Majengo     Machame    HKL
4724 S0485/0114  Naomi N Mathias       Majengo     Msangeni    HGL
4725 S0485/0115  Neema H Mwambe        Majengo     Nangwa     HGL
4726 S0485/0122  Omega D Kinango       Majengo     Tarakea    CBG
4727 S0485/0125  Petronila A Tesha      Majengo     Nangwa     HKL
4728 S0485/0129  Regina Marsel        Majengo     Songe     HGE
4729 S0485/0128  Regina J Almada       Majengo     Lugoba     PCB
4730 S0485/0132  Roshni S Parmar       Majengo     Nganza     ECA
4731 S0485/0135  Salome G Mnyaga       Majengo     Mpanda     CBG
4732 S0485/0139  Shelifa R Mweta       Majengo     Kisimiri    PCM
4733 S0485/0142  Sia W Machange        Majengo     Msalato    HGL
4734 S0485/0144  Sophia B Mwenda       Majengo     Usangi Day   HKL
4735 S0485/0148  Violeth P Mushi       Majengo     Nangwa     HKL
4736 S0485/0150  Werner H Msoka        Majengo     Nganza     EGM
4737 S0485/0152  Winnie M Lyamuya       Majengo     Nangwa     HGL
4738 S0485/0154  Zainab M Msofe        Majengo     Mawenzi    HGL
4739 S1098/0056  Rehema Anael Pallangyo    Maji Ya Chai  Nangwa     HGE
4740 S1098/0060  Salma Seleman Mohamed    Maji Ya Chai  Usangi Day   HKL
4741 S1098/0063  Stella G Minja        Maji Ya Chai  Ashira     HGE
4742 S0934/0011  Beatrisi Joseph Mamsery   Makalema    Nangwa     HKL
4743 S0934/0014  Dafrosa Flaviani Barnabasi  Makalema    Mawenzi    HGL
4744 S0934/0034  Kalista Salvatory Mshanga  Makalema    Lugoba     HGL
4745 S0934/0042  Krisanta Eligi Assenga    Makalema    Mawenzi    HKL
4746 S0934/0051  Martina Selestine Lyakurwa  Makalema    Kondoa     CBG
4747 S0934/0052  Mary Pantaleo Mwaka     Makalema    Dakawa     HKL
4748 S0934/0057  Praksed Antony Florence   Makalema    Ashira     HGE
4749 S0934/0064  Scholastika John Kavishe   Makalema    Kilakala    HGL
4750 S0934/0073  Wilifrida Eugen Christian  Makalema    Mkuu      CBG
4751 S0427/0025  Diana Nkya Tereweni     Makambako    Uwemba     HGL
4752 S0427/0057  Hidaya Erasto Fuluge     Makambako    Maposeni    HKL
4753 S0802/0014  Hijra Hamisi Sungura     Makanya     Babati     HKL


                         97
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
4754 S2857/0015  Epifania Kahumba Floriani   Maki      Ifunda Girls   EGM
4755 S2857/0034  Judith Kandidi Hugho     Maki      Machame     CBG
4756 S1061/0012  Elizabeth Benjamini Praygod  Makiba     Nangwa      HKL
4757 S2856/0008  Benita Lasway Rogath     Makiidi     Tinde      HGE
4758 S2856/0018  Ema Tarimo Gervas       Makiidi     Msangeni     HGK
4759 S2856/0023  Felista Shine Fransi     Makiidi     Ashira      CBG
4760 S2856/0025  Getruda Maria Rogati     Makiidi     Ashira      CBG
4761 S1186/0063  Tabitha E. Kapinga      Makita     Mtwara Girls   CBG
4762 S0535/0024  Farida Samson Longo      Makoga     Ifakara     CBG
4763 S2894/0060  Rosemary Kiwelu Paspanofu   Makole     Loleza      PCB
4764 S2894/0074  Witness Felix Kaboko     Makole     Mpwapwa     HGK
4765 S0873/0018  Jesca M Meela         Makomu     Msangeni     HGL
4766 S0873/0020  Margareth D Kessy       Makomu     Babati      HKL
4767 S0873/0023  Oliva S Meela         Makomu     Ifakara     CBG
4768 S0731/0023  Bernadetha Kabyemera     Makongo     Kazima      EGM
4769 S0731/0030  Chanceline Batenga      Makongo     J.j. Mungai   EGM
4770 S0731/0049  Esther K Makali        Makongo     Jikomboe     HGL
4771 S0731/0064  Grace Lelian         Makongo     Dakawa      HKL
4772 S0731/0097  Louisa A Msemembo       Makongo     Kibondo     HGL
4773 S0731/0099  Lucy O Njenga         Makongo     Loleza      HKL
4774 S0731/0118  Martha Msungu         Makongo     Usangi Day    HGE
4775 S0731/0121  Mercy Mtui          Makongo     Songea Girls   EGM
4776 S0731/0131  Neema Bana          Makongo     Morogoro     HGL
4777 S0731/0139  Nisile Benjamini       Makongo     Kazima      EGM
4778 S0731/0147  Pricila Michael        Makongo     Ifakara     PCB
4779 S0731/0154  Rehema R Athumani       Makongo     Tumaini     HGL
4780 S0731/0160  Salome Luvanda        Makongo     Nganza      EGM
4781 S0731/0174  Sophia Y Abeid        Makongo     Jangwani (day)  PCB
4782 S0731/0180  Symprisia F Nyarusy      Makongo     Lugoba      PCB
4783 S0731/0198  Zawadi Boniphace       Makongo     Jikomboe     HGL
4784 S1798/0028  Mpeli Oram          Makongolosi   Usongwe     HGK
4785 S0556/0001  Godway K Ezekiel       Makongoro    Maswa      CBG
4786 S3622/0178  Tahya B Makumbi        Makumbusho   Maposeni     HGL
4787 S0329/0003  Dora Temba          Makumira    Kondoa      CBG
4788 S0329/0004  Emiliana O Mlunga       Makumira    Machame     CBA
4789 S0329/0005  Enighenja Fredrick      Makumira    Korogwe     CBG
4790 S0329/0008  Furaha Charles        Makumira    Mkuu       CBG
4791 S0329/0009  Gladness John         Makumira    Machame     CBA
4792 S0329/0010  Grace Erick          Makumira    Florian     CBA
4793 S0329/0012  Irene E Mndeme        Makumira    Machame     CBG
4794 S0329/0015  Jesca Ntobi          Makumira    Korogwe     PCM
4795 S0329/0016  Joyce Pascal         Makumira    Ifunda Girls   PGM
4796 S0329/0020  Noela A Nyiti         Makumira    Machame     CBA
4797 S0329/0021  Pendo J Seneu         Makumira    Florian     CBG
4798 S0329/0023  Rozalia R Saimoni       Makumira    Loleza      CBG
4799 S3148/0001  Abigail Manase Sanga     Makungu     Songea Girls   PCB
4800 S3148/0011  Diana John Mwakasege     Makungu     Manyunyu     HKL
4801 S3148/0023  Imelda Mwambenja Aldo     Makungu     Igowole     HGK
4802 S3148/0027  Lulu Israel Kyando      Makungu     Loleza      HKL


                          98
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO       SHULE AENDAYO MASOMO
4803 S2190/0004  Asha Athumani Muna     Makuro          Kazima     EGM
4804 S2240/0004  Innocencia Jackson     Makurugusi        Jikomboe    HKL
4805 S3465/0008  Hidaya Madaraka       Makurunge         Kibondo    HGK
4806 S1207/0010  Florence Nyerere Ndaliche  Makutupora        Iringa Girls  CBG
4807 S0716/0010  Catherine J Assenga     Malecela         Kondoa     CBG
4808 S1062/0022  Happy Mbwilo        Malenga          Ifakara    CBA
4809 S1062/0030  Loveness Kayoka       Malenga          Loleza     CBG
4810 S2504/0027  Salome Sambo Fundi     Malili          Kishoju    EGM
4811 S4486/0005  Jesca Emmanuel Maselema   Malimbe          Bwiru Girls  CBG
4812 S2027/0029  Neema Mabula        Malya           Mwamashimba  HGK
4813 S1177/0013  Clementina L Lewanga    Mamire          Bwiru Girls  PCB
4814 S1177/0022  Evaline K Mmari       Mamire          Muheza     PCB
4815 S1177/0069  Senorina F Yotam      Mamire          Iringa Girls  EGM
4816 S2172/0002  Agness Ramadhani Hosseni  Mandaka Day        Mwendakulima  HGK
4817 S2172/0041  Zaina Tamimu Salumu     Mandaka Day        Bagamoyo    CBG
4818 S1749/0013  Rebeca Alphonce Gidion   Mang'halanga       Mwamashimba  HGK
4819 S1692/0001  Elinaike Frank Kifaluka   Mangi Mareale       Bwiru Girls  CBG
4820 S1692/0029  Zuhura Ibrahim Shao     Mangi Mareale       Nangwa     HKL
4821 S2045/0023  Grace Joachim Kimath    Mangi Sina        Loleza     CBG
4822 S2045/0030  Jenipha Alex Mathias    Mangi Sina        Iringa Girls  CBG
4823 S2045/0042  Marry Gasper Mushi     Mangi Sina        Bwiru Girls  EGM
4824 S3565/0018  Mercian Zacharia      Mangu           Kondoa     HKL
4825 S0178/0005  Bahati Frank        Manow Lutheran Jnr. Sem. Mpanda     HGL
4826 S0178/0008  Deborah Mmeta        Manow Lutheran Jnr. Sem. Ifakara     CBG
4827 S0178/0010  Dora Sinkala        Manow Lutheran Jnr. Sem. Kizwite     CBG
4828 S0178/0017  Happy Samson        Manow Lutheran Jnr. Sem. Lugalo     CBG
4829 S0178/0021  Jaqline Mbawala       Manow Lutheran Jnr. Sem. Maposeni    HKL
4830 S0178/0027  Maria Samson        Manow Lutheran Jnr. Sem. Manyunyu    HKL
4831 S0178/0028  Marlyine Elvis       Manow Lutheran Jnr. Sem. Makambako    HKL
4832 S0178/0032  Neema Simon         Manow Lutheran Jnr. Sem. Mwakaleli    HKL
4833 S0178/0036  Philo Mkondya        Manow Lutheran Jnr. Sem. J.j. Mungai   HGE
4834 S0178/0037  Rehema Jackson       Manow Lutheran Jnr. Sem. Usongwe     HGK
4835 S0178/0040  Subira Mlangala       Manow Lutheran Jnr. Sem. Makambako    EGM
4836 S0178/0045  Via Ibrahim         Manow Lutheran Jnr. Sem. Usongwe     HGE
4837 S0178/0048  Zainab Hemedy        Manow Lutheran Jnr. Sem. Loleza     PCB
4838 S0178/0049  Zela M. Linga        Manow Lutheran Jnr. Sem. Songea Girls  PCB
4839 S3562/0006  Annamary Alex Massawe    Manushi          Kisimiri    PCM
4840 S3562/0012  Germana Vicent Munishi   Manushi          Sumve     HGE
4841 S3562/0017  Jenifa Abdon Soka      Manushi          Ifunda Tech.  PCB
4842 S3562/0030  Stella Felisiani Mmassy   Manushi          Muheza     PCB
4843 S0693/0037  Sophia Bwaki        Manyara          Babati     HGL
4844 S0271/0001  Adelina Regnald Mapunda   Manyunyu         Manyunyu    HKL
4845 S3090/0002  Aisha Mussa         Manzese          Songe     HKL
4846 S3090/0029  Catherine Nguge       Manzese          Malagarasi   HGK
4847 S3090/0106  Mwanahawa Shabani      Manzese          Mtwara Girls  EGM
4848 S0540/0005  Athumin Yusuph       Maposeni         Dakawa     HGK
4849 S0540/0021  Epifania Mwenda       Maposeni         Makambako   HGE
4850 S0540/0027  Imani Kipanga        Maposeni         Kazima     HGE
4851 S0540/0039  Mariana Haule        Maposeni         Mtwara Girls  CBG


                         99
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
4852 S0540/0042  Monica Lukoto       Maposeni     Ruvu      HGL
4853 S0540/0055  Rabia Saidy        Maposeni     Namabengo   HGK
4854 S0540/0067  Theresia Mapunda     Maposeni     Bwiru Girls  EGM
4855 S0541/0089  Subira Kassimu      Maramba      Korogwe    CBG
4856 S2655/0003  Anna Kimario       Maranatha     Songea Girls  HGE
4857 S2655/0011  Blandina Mwandute     Maranatha     Kizwite    CBG
4858 S2655/0015  Claudina Kamwela     Maranatha     Masasi Girls  HGK
4859 S2655/0017  Debora Jefta       Maranatha     Mpanda     CBG
4860 S2655/0020  Elesia Mkumbwa      Maranatha     Dodoma     PCM
4861 S2655/0021  Eliaich G Luka      Maranatha     Maposeni    HGL
4862 S2655/0029  Getrude Jackson      Maranatha     Maswa     PCB
4863 S2655/0032  Grads Mbukwa       Maranatha     Mwakaleli   HGL
4864 S2655/0033  Habiba Juma        Maranatha     Nkasi     HGL
4865 S2655/0040  Leah Kanine        Maranatha     Lugalo     HGL
4866 S2655/0044  Lydia Jonas        Maranatha     Iringa Girls  CBG
4867 S2655/0047  Magreth Nelson      Maranatha     Uwemba     HKL
4868 S2655/0055  Neema Kalumiana      Maranatha     Loleza     HGL
4869 S2655/0073  Winfrida Kadege      Maranatha     Lugalo     HKL
4870 S2655/0074  Witness Ponela      Maranatha     Manyunyu    HGK
4871 S3394/0008  Monica N Qaresi      Marang      Loleza     CBG
4872 S3394/0010  Neema Michael       Marang      Machame    EGM
4873 S0388/0004  Anna G Massawe      Marangu      Kifaru     HGK
4874 S0388/0013  Faith A Moshi       Marangu      Tarakea    CBG
4875 S0388/0015  Fiderica I Shirima    Marangu      Ashira     EGM
4876 S0388/0018  Glory K Kimaro      Marangu      Songe     HGE
4877 S0388/0027  Levina N Venans      Marangu      Bwiru Girls  CBG
4878 S0388/0033  Rahma J Moyo       Marangu      Masasi Girls  HKL
4879 S1266/0017  Elizabeth Hezekia     Maretadu     Korogwe    CBG
4880 S1266/0032  Lindaeli Nicodemu Dohho  Maretadu     Kondoa     PCB
4881 S1266/0058  Omelina Thomson Moshi   Maretadu     Songe     HGK
4882 S2831/0002  Anitha Gregory Dallu   Maria Consolata  Ifunda Tech.  CBG
4883 S2831/0008  Suzan Edward Mhanga    Maria Consolata  Igowole    HGK
4884 S2057/0021  Eliza Zebedia Mhongole  Maria Nyerere   Ifunda Girls  CBG
4885 S2057/0045  Maria Ostin Mduba     Maria Nyerere   Mbeya     PCM
4886 S2057/0046  Martha Ezekia Masawa   Maria Nyerere   Kizwite    CBG
4887 S2057/0057  Prisca Ephesy Kyando   Maria Nyerere   Ifunda Girls  HGK
4888 S2057/0058  Prisca Haward Ng'ala   Maria Nyerere   Usongwe    EGM
4889 S2057/0069  Shadda Joseph Mgaya    Maria Nyerere   J.j. Mungai  HGE
4890 S2057/0087  Ziada Hezron Chengula   Maria Nyerere   Loleza     CBG
4891 S0248/0001  Alicia B Danny      Marian Girls   Bwiru Girls  EGM
4892 S0248/0002  Angeline S Rweyemamu   Marian Girls   Kazima     ECA
4893 S0248/0003  Anitha F Kessy      Marian Girls   Masasi Girls  PGM
4894 S0248/0004  Atubele Byamungu     Marian Girls   Tabora Girls  PCM
4895 S0248/0005  Beatrice B Ndale     Marian Girls   Iringa Girls  EGM
4896 S0248/0006  Beatrice I Misungwi    Marian Girls   Zanaki (day)  EGM
4897 S0248/0007  Brenda Bayona       Marian Girls   Weruweru    ECA
4898 S0248/0008  Caroline B Sawe      Marian Girls   Tabora Girls  PCM
4899 S0248/0009  Catherine M Tibasana   Marian Girls   Msalato    HGL
4900 S0248/0010  Cecilia E Danda      Marian Girls   Weruweru    EGM


                       100
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI   SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
4901 S0248/0011  Clara B Majimbe     Marian Girls  Mbeya      EGM
4902 S0248/0012  Claudia A Kamazima   Marian Girls  Arusha      ECA
4903 S0248/0013  Cleopatra Mushi     Marian Girls  Weruweru     ECA
4904 S0248/0014  Debora N Mora      Marian Girls  Kilakala     PCB
4905 S0248/0015  Dominica P Malya    Marian Girls  Dodoma      EGM
4906 S0248/0016  Donatha D Mtei     Marian Girls  Kifaru      HGE
4907 S0248/0017  Dorah Talawa      Marian Girls  Ifunda Girls   EGM
4908 S0248/0018  Doreen Fred       Marian Girls  Mtwara Girls   EGM
4909 S0248/0019  Doreen Isaac      Marian Girls  Zanaki (day)   EGM
4910 S0248/0020  Doreen P Kashushura   Marian Girls  Tabora Girls   PCM
4911 S0248/0021  Doscar S Kiiza     Marian Girls  Kishoju     HGE
4912 S0248/0022  Elizabeth J Masanja   Marian Girls  Kilakala     PCM
4913 S0248/0023  Elizabeth R. Mwaria   Marian Girls  Weruweru     ECA
4914 S0248/0024  Erieth B Rukiza     Marian Girls  Songea Girls   PCB
4915 S0248/0025  Esther J Msangi     Marian Girls  Kisimiri     PCM
4916 S0248/0026  Esupat P Kone      Marian Girls  Mawenzi     EGM
4917 S0248/0027  Eunice R. Mfugale    Marian Girls  Kondoa      PCB
4918 S0248/0028  Eutropia N James    Marian Girls  Mringa      ECA
4919 S0248/0029  Eva Mramba       Marian Girls  Mkolani     PCM
4920 S0248/0030  Eva P Shuma       Marian Girls  Msalato     PCM
4921 S0248/0031  Fatuma Mohamed     Marian Girls  Weruweru     ECA
4922 S0248/0032  Florence Fulgence    Marian Girls  Kondoa      PCB
4923 S0248/0033  Fortunata M Nyeriga   Marian Girls  Masasi Girls   PGM
4924 S0248/0034  Furaha Luvanda     Marian Girls  Arusha      ECA
4925 S0248/0035  Gloria E Mmbaga     Marian Girls  Dodoma      EGM
4926 S0248/0036  Glory E Towo      Marian Girls  Usongwe     EGM
4927 S0248/0037  Grace A Mwakatobe    Marian Girls  Msalato     PCM
4928 S0248/0038  Grace W Kishimbo    Marian Girls  Jangwani (day)  PCB
4929 S0248/0039  Grida H Msukwa     Marian Girls  Weruweru     EGM
4930 S0248/0040  Hafsa R. Kavunja    Marian Girls  Lukole      HGE
4931 S0248/0041  Hania H Msami      Marian Girls  Maswa      PCB
4932 S0248/0042  Happiness I Mwakijolo  Marian Girls  Iringa Girls   EGM
4933 S0248/0043  Helenliz E Lawuo    Marian Girls  Bwiru Girls   PCB
4934 S0248/0044  Indo Ndaigeze      Marian Girls  Maswa      PCB
4935 S0248/0045  Irene O Riwa      Marian Girls  Msalato     PCM
4936 S0248/0046  Irene T Kilongo     Marian Girls  Weruweru     ECA
4937 S0248/0047  Irene W Kacholi     Marian Girls  Jangwani (day)  EGM
4938 S0248/0048  Jackline Ernest     Marian Girls  Bwiru Girls   EGM
4939 S0248/0050  Jacqueline Mathias   Marian Girls  Tukuyu      EGM
4940 S0248/0051  Jacqueline Runyoro   Marian Girls  Msalato     PCB
4941 S0248/0049  Jacqueline A Banyenza  Marian Girls  Kishoju     HGE
4942 S0248/0052  Janath Aziz       Marian Girls  Tabora Girls   PCB
4943 S0248/0053  Jessica Moses      Marian Girls  Msalato     PCM
4944 S0248/0054  Jocelyn A Williams   Marian Girls  Kondoa      PCB
4945 S0248/0055  Josephine F Musoke   Marian Girls  Weruweru     ECA
4946 S0248/0056  Jovitha Theophil    Marian Girls  Mringa      EGM
4947 S0248/0057  Julliet N. S Katenga  Marian Girls  Usongwe     EGM
4948 S0248/0058  Karen Kahamba      Marian Girls  Mtwara Tech.   PCB
4949 S0248/0059  Karline Tryphone    Marian Girls  Kishoju     EGM


                      101
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI   SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
4950 S0248/0060  Khadija O Chambo    Marian Girls  Weruweru     ECA
4951 S0248/0061  Laila H Ngasata    Marian Girls  Maswa      PCB
4952 S0248/0062  Laureen R. Wambura   Marian Girls  Weruweru     HGE
4953 S0248/0063  Lilian E Bushiri    Marian Girls  Arusha      ECA
4954 S0248/0064  Lilian E Jandwa    Marian Girls  Songea Girls   PCB
4955 S0248/0065  Lilian I Marwa     Marian Girls  Kondoa      PCB
4956 S0248/0066  Lisa B Sammoh     Marian Girls  Tabora Girls   HGL
4957 S0248/0067  Lissa A Msumule    Marian Girls  Kazima      ECA
4958 S0248/0068  Margareth Bendera   Marian Girls  Jangwani (day)  EGM
4959 S0248/0069  Marietha C Kanyana   Marian Girls  Zanaki (day)   EGM
4960 S0248/0070  Martha Boniphace    Marian Girls  Msalato     PCB
4961 S0248/0072  Martha Lwehabura    Marian Girls  Weruweru     ECA
4962 S0248/0074  Mary B Komba      Marian Girls  Jangwani (day)  EGM
4963 S0248/0075  Mary E. J Mukayu    Marian Girls  Weruweru     ECA
4964 S0248/0076  Mary I Semali     Marian Girls  Mawenzi     EGM
4965 S0248/0077  Mary P Moshi      Marian Girls  Weruweru     ECA
4966 S0248/0073  Mary-ng'ida J Severe  Marian Girls  Mringa      ECA
4967 S0248/0078  Maureen Stambuli    Marian Girls  Weruweru     ECA
4968 S0248/0079  Maureen Sunguya    Marian Girls  Masasi Girls   PGM
4969 S0248/0080  Monica B Maingu    Marian Girls  Msalato     PCB
4970 S0248/0081  Mwamini O Kacheuka   Marian Girls  Kondoa      PCB
4971 S0248/0082  Mwiwa Sadala      Marian Girls  Jangwani (day)  EGM
4972 S0248/0084  Neema R. Mbiro     Marian Girls  Dodoma      EGM
4973 S0248/0085  Nice-monique Kimaryo  Marian Girls  Arusha      ECA
4974 S0248/0087  Noela S Ringo     Marian Girls  Machame     EGM
4975 S0248/0088  Nyamvula M Mkenganyi  Marian Girls  Ifunda Tech.   PGM
4976 S0248/0089  Patricia E Robert   Marian Girls  Arusha      ECA
4977 S0248/0090  Pendo J Chego     Marian Girls  Mtwara Girls   EGM
4978 S0248/0091  Queen D Ansi      Marian Girls  Weruweru     HGE
4979 S0248/0092  Queenlatifa M Kika   Marian Girls  Lukole      HGE
4980 S0248/0093  Rabiya Shocky     Marian Girls  Mringa      ECA
4981 S0248/0094  Regina Lugome     Marian Girls  Arusha      ECA
4982 S0248/0095  Rosalia M Kironde   Marian Girls  Mtwara Girls   EGM
4983 S0248/0096  Rosalyn A Tandau    Marian Girls  Jangwani (day)  EGM
4984 S0248/0097  Rosemary C Masolwa   Marian Girls  Tabora Girls   PCB
4985 S0248/0098  Salha A Mkusa     Marian Girls  Weruweru     EGM
4986 S0248/0099  Salma Emmanuel     Marian Girls  Iringa Girls   EGM
4987 S0248/0100  Salome Mng'ong'o    Marian Girls  Weruweru     HGE
4988 S0248/0101  Suma Saul       Marian Girls  Ifunda Girls   PGM
4989 S0248/0102  Suzan G Lauwo     Marian Girls  Kilakala     PCM
4990 S0248/0103  Sylvia S Jumbe     Marian Girls  Msalato     PCB
4991 S0248/0104  Tecla Ndenge      Marian Girls  Tabora Girls   PCM
4992 S0248/0105  Theresia Mongo     Marian Girls  Tabora Girls   PCM
4993 S0248/0106  Thereza K Rweyendera  Marian Girls  Songea Girls   PCB
4994 S0248/0107  Ursula C Sadda     Marian Girls  Bwiru Girls   PCB
4995 S0248/0108  Uwella Rubuga     Marian Girls  Masasi Girls   PGM
4996 S0248/0109  Veronica E Nsunza   Marian Girls  Mtwara Girls   EGM
4997 S0248/0110  Veronica H Macha    Marian Girls  Bwiru Girls   EGM
4998 S0248/0111  Victoria Gambamala   Marian Girls  Kilakala     HGL


                      102
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
4999 S0248/0112  Virginia Ngonyani      Marian Girls  Weruweru    HGE
5000 S0248/0113  Vivian R. Urassa       Marian Girls  Kazima     ECA
5001 S0248/0114  Witness Makiya        Marian Girls  Kibondo    HGE
5002 S2028/0012  Irene Raymond Mchau     Maringeni    Nangwa     HGL
5003 S2028/0022  Ruth Jimmy Massawe      Maringeni    Bwiru Girls  CBG
5004 S3100/0012  Halleluyah M Omondi     Marshi     Songe     HGL
5005 S3100/0033  Regina V Mirumbi       Marshi     Natta     HGK
5006 S2259/0018  Hawa Mustapha Omari     Mary Nagu    Chief Ihunyo  HGK
5007 S3758/0008  Catherine M Slaa       Masabeda    Machame    CBA
5008 S2260/0003  Anna D Tluway        Masakta     Korogwe    PCM
5009 S2260/0007  Betrina J Dawido       Masakta     Ifunda Girls  PCM
5010 S2260/0025  Subira S Michael       Masakta     Ashira     EGM
5011 S0223/0001  Aiboraesther Fred Mmari   Masama Girls  Lugoba     PCM
5012 S0223/0002  Aimbora Ndeombwa Shoo    Masama Girls  Ashira     HGL
5013 S0223/0010  Doreen Peter Ussiri     Masama Girls  Dr. Olsen   PCB
5014 S0223/0012  Dorosela Timilifu Kimaro   Masama Girls  Kazima     EGM
5015 S0223/0013  Dorothea Augustino Shemsika Masama Girls   Tarakea    PCB
5016 S0223/0017  Enjili Peter Laizer     Masama Girls  Ifakara    PCB
5017 S0223/0018  Genoveva Mathew Tesha    Masama Girls  Usangi Day   HGE
5018 S0223/0022  Glory Lazaro Mmari      Masama Girls  Tarakea    PCB
5019 S0223/0025  Hadija Musa Msofe      Masama Girls  Ifunda Girls  PCB
5020 S0223/0026  Happiness Elikana Lekei   Masama Girls  Kibondo    HGL
5021 S0223/0030  Heavenlight Paul Mollel   Masama Girls  Longido    CBG
5022 S0223/0031  Helen Wilfred Mwandri    Masama Girls  Kazima     EGM
5023 S0223/0034  Irene Gabriel Ndossi     Masama Girls  Natta     HKL
5024 S0223/0035  Irene Pendael Swai      Masama Girls  Ifunda Girls  EGM
5025 S0223/0037  Jackline Abdiel Shao     Masama Girls  Ifunda Tech.  PCB
5026 S0223/0041  Jovita Prosper Tegamaisho  Masama Girls  Lugalo     PCB
5027 S0223/0044  Leila Sylivine Lukaga    Masama Girls  Ifunda Girls  PCM
5028 S0223/0045  Lightness Weransari Kimaro  Masama Girls  Ifakara    PCB
5029 S0223/0046  Magdalena James Mallya    Masama Girls  Mkolani    PCM
5030 S0223/0048  Magreth Remen Mushi     Masama Girls  Ashira     CBG
5031 S0223/0060  Rosemary Godfrey       Masama Girls  Nganza     CBG
5032 S0223/0063  Sarah Julius Bigambo     Masama Girls  Maswa     PCB
5033 S0223/0066  Victoria Lucas Msangi    Masama Girls  Bukoba     PCB
5034 S2948/0014  Rahel Msagati        Masange Juu   Msangeni    HGK
5035 S2948/0018  Scholastica Stephano     Masange Juu   Mwika     HGL
5036 S0648/0019  Ester James         Masasi Day   Mtwara Girls  CBG
5037 S0213/0015  Batuli Minja         Masasi Girls  Korogwe    HKL
5038 S0213/0017  Beatrice Zenda        Masasi Girls  Kondoa     PCB
5039 S0213/0021  Elizabeth Simon       Masasi Girls  Masasi Girls  HGL
5040 S0213/0028  Genoveva Malila       Masasi Girls  Korogwe    PCB
5041 S0213/0034  Hadija Makupika       Masasi Girls  Masasi Girls  HGL
5042 S0213/0036  Hadija Shwari        Masasi Girls  Igowole    HGL
5043 S0213/0040  Hawa Nantenu         Masasi Girls  Mtwara Girls  CBG
5044 S0213/0042  Hidaya Kiumwa        Masasi Girls  Ifakara    CBG
5045 S0213/0044  Hidaya Salumu        Masasi Girls  Igowole    HGL
5046 S0213/0052  Laila Mdima         Masasi Girls  Ruvu      CBG
5047 S0213/0058  Lucia Fred          Masasi Girls  Masasi Girls  HGL


                         103
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
5048 S0213/0074  Mwanaidi Mwatima       Masasi Girls     Korogwe        PCB
5049 S0213/0106  Zuhura Hamisi         Masasi Girls     Masasi Girls      HGK
5050 S3414/0005  Coletha Calvin Duttu     Masekelo       Maswa         CBG
5051 S2849/0020  Elvaneti Edward Festo     Mashati        Bagamoyo        HGE
5052 S2849/0024  Eusebia Msemakweli Severini  Mashati        Muheza         PCB
5053 S2849/0047  Lusia Urassa Bernard     Mashati        Tarakea        CBG
5054 S2849/0063  Theresia Tarimo Felix     Mashati        Tarakea        CBG
5055 S1111/0032  Yasinta L Macha        Mashingia       Florian        CBA
5056 S3245/0037  Muyaso Saitoti Charles    Mashujaa       Londoni        HKL
5057 S1630/0034  Semen Gideon         Masoko        Londoni        EGM
5058 S0719/0007  Flora Saasita         Masonga        Maswa         CBG
5059 S0719/0016  Neema Faraja         Masonga        Kondoa         CBG
5060 S0719/0025  Tereza M Magati        Masonga        Maswa         CBG
5061 S0827/0011  Beatrice Njau         Masonya        Nangwanda       HKL
5062 S3337/0019  Victoria G Gwaku       Masqaroda       Bwiru Girls      HGE
5063 S3438/0010  Grace Abraham         Masukulu       Usongwe        HGK
5064 S3606/0012  Grace Mathias         Masumbwe       Tinde         CBG
5065 S0227/0024  Elizabeth Malunde       Maswa Girls      Tabora Girls      PCB
5066 S0227/0031  Eva F Shao          Maswa Girls      Maswa         PCM
5067 S0227/0033  Felister Anthony       Maswa Girls      Maswa         HGK
5068 S0227/0036  Grace John          Maswa Girls      Maswa         PCB
5069 S0227/0041  Happiness Julius       Maswa Girls      Mwanza         PGM
5070 S0227/0053  Justina W Edward       Maswa Girls      Mkolani        PCB
5071 S0227/0057  Latifa B Ikaji        Maswa Girls      Maswa         PCB
5072 S0227/0058  Laurencia Deonatus      Maswa Girls      Bwiru Girls      PCB
5073 S0227/0060  Lightness C Muro       Maswa Girls      Maswa         PCB
5074 S0227/0068  Matrida Julius        Maswa Girls      Kazima         EGM
5075 S0227/0090  Salma Y Mwiru         Maswa Girls      Dodoma         PCB
5076 S0227/0099  Tekla Benjamin        Maswa Girls      Mwendakulima      HGK
5077 S1423/0007  Janeth James Kanyorota    Matadi Sek      Longido        HKL
5078 S0968/0013  Hadija Mohamed        Mataka        Maposeni        HGL
5079 S0968/0025  Maria Steven         Mataka        Londoni        HGK
5080 S0197/0001  Amina Khamisi Ally      Matangini Isl. Sem.  Jikomboe        HKL
5081 S0197/0003  Ashura Zubery Said      Matangini Isl. Sem.  Loleza         PCM
5082 S0197/0005  Khadija Ahmed Hamza      Matangini Isl. Sem.  Ruvu          PCM
5083 S0197/0018  Sophia January Mgazi     Matangini Isl. Sem.  Kazima         HGE
5084 S4051/0018  Georgina Emanuel Ndunguru   Matarawe       Loleza         PCB
5085 S4051/0039  Rehema Adam Mahundi      Matarawe       Dar. Institute Techn  CPT
                                   ology
5086 S4051/0041  Sakina Aloya Ndauka      Matarawe       Mtwara Girls      HKL
5087 S1262/0027  Rebecca Sankey        Matema Beach     Lugalo         CBG
5088 S1262/0031  Tegemea Faidon        Matema Beach     Makambako       EGM
5089 S0801/0052  Maria Hilari Mbilinyi     Matola        Ulayasi        PCB
5090 S0979/0007  Anna Josephati Beatus     Matolo        Ifunda Girls      EGM
5091 S0979/0018  Dorine Gerald Kessy      Matolo        Tarakea        CBG
5092 S0979/0023  Elizabeth Assenga Thadei   Matolo        Tarakea        PCB
5093 S0979/0063  Lucia Mushi Andrea      Matolo        Songe         HKL
5094 S0521/0019  Eveta Ishengoma        Matombo        Lugalo         PCB
5095 S1455/0005  Digner W Matindiko      Maurice        Igunga         HKL
5096 S1455/0011  Judith Bernard        Maurice        Usongwe        EGM


                         104
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
5097 S1161/0005  Alice Daniel Tendega     Mawelewele    Usangi Day    HGE
5098 S1161/0011  Beatrice Barnabas Nganji   Mawelewele    Londoni     EGM
5099 S1161/0024  Dorcusy Jonas Mawona     Mawelewele    Songea Girls   CBG
5100 S1161/0026  Dorice Lucas Mawona      Mawelewele    Muheza      CBG
5101 S1161/0080  Mariam Yusuph Kabange     Mawelewele    Isimila     HGL
5102 S1121/0016  Grace Vicent Komu       Mawella      Mkuu       EGM
5103 S1121/0028  Janeth Kalisti Lyimo     Mawella      Tumaini     HGE
5104 S1121/0053  Zenaice Livini Tenga     Mawella      Tarakea     CBG
5105 S2593/0046  Yunice Daki Makoye      Mawematatu    Songe      HGL
5106 S0328/0013  Anneth A Marealle       Mawenzi      Ashira      CBG
5107 S0328/0028  Eva A Minde          Mawenzi      Maswa      CBN
5108 S0328/0042  Hadija Awadhi         Mawenzi      Tumaini     HGE
5109 S0328/0046  Halima J Ndurabi       Mawenzi      Nangwa      HGE
5110 S0328/0057  Jackline P Urio        Mawenzi      Iringa Girls   CBG
5111 S0328/0071  Lidya W Mmari         Mawenzi      Mkuu       CBG
5112 S0328/0072  Lilian Chaula         Mawenzi      Ashira      CBG
5113 S0328/0092  Roselyn W Kimemeta      Mawenzi      Machame     HGL
5114 S2684/0032  Kissa Matweli         Maziwa      Songea Girls   PCB
5115 S2684/0037  Morine Grant         Maziwa      Mpanda      EGM
5116 S2684/0043  Rahel Joshua         Maziwa      Korogwe     PCM
5117 S1327/0015  Coletha Severine Chapile   Mazoezi Klerruu  Loleza      CBG
5118 S1327/0019  Diana Michael Mage      Mazoezi Klerruu  Dakawa      HGK
5119 S1327/0025  Faraja Faustino Mgaya     Mazoezi Klerruu  Manyunyu     HGK
5120 S1327/0068  Neema Julius Namuyemba    Mazoezi Klerruu  Songea Girls   EGM
5121 S1327/0083  Secilia Joseph Kilongo    Mazoezi Klerruu  Ulayasi     HGK
5122 S1327/0096  Victoria Valentino Mwanilwa  Mazoezi Klerruu  Isimila     HGL
5123 S2950/0031  Zawadi Sefu          Mazumbai     Iringa Girls   EGM
5124 S0547/0001  Adelina Mizengo        Mazwi       Londoni     EGM
5125 S0547/0018  Debora Mwakyoma        Mazwi       Nganza      ECA
5126 S0547/0030  Esther Athanas        Mazwi       Tinde      HGE
5127 S0547/0056  Josephine Konjani       Mazwi       Ifunda Girls   HGK
5128 S0547/0084  Ramla Haibe          Mazwi       Weruweru     ECA
5129 S2476/0007  Amina Ramadhani        Mbagala      Lugoba      CBG
5130 S2476/0028  Catherine Assenga       Mbagala      Mtwara Girls   CBG
5131 S2476/0032  Consolatha Christopher    Mbagala      Kondoa      CBG
5132 S2476/0035  Dainess Mwalukimba      Mbagala      Loleza      HGL
5133 S2476/0037  Diana Mathayo         Mbagala      Mawenzi     HGE
5134 S2476/0055  Flora Daniel         Mbagala      Ifakara     CBG
5135 S2476/0057  Hadija Abdallah        Mbagala      Tabora Girls   CBG
5136 S2476/0062  Hamida Hamza         Mbagala      Kilakala     CBG
5137 S2476/0071  Jane Ronard          Mbagala      Mwika      EGM
5138 S2476/0084  Lydia Gerald         Mbagala      Dodoma      CBG
5139 S2476/0087  Maimuna Hamisi        Mbagala      Lugoba      CBG
5140 S2476/0099  Mwajabu Ally         Mbagala      Lugoba      HGL
5141 S2476/0104  Neema Mbuhe          Mbagala      Jangwani (day)  HGE
5142 S2476/0119  Rukia Salehe         Mbagala      Kilakala     CBG
5143 S2476/0150  Zahara Abdallah        Mbagala      Kondoa      CBG
5144 S2476/0153  Zaina Kuchi          Mbagala      Dakawa      HGK
5145 S2476/0154  Zakia Mustapha        Mbagala      Machame     CBG


                         105
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
5146 S2476/0157  Zuhura Hemedi       Mbagala     Ifakara     PCB
5147 S1517/0013  Gloria Raiton Mwampashi  Mbagatuzinde  Kisimiri     HKL
5148 S0640/0005  Annaciata Gaudence    Mbalizi     Mbeya      EGM
5149 S0640/0006  Asha John         Mbalizi     Makambako    HGE
5150 S0640/0007  Atuwene Mtikila      Mbalizi     Korogwe     PCB
5151 S0640/0009  Better Japhary      Mbalizi     Mwakaleli    HKL
5152 S0640/0010  Catherine Geofrey     Mbalizi     Usongwe     HGE
5153 S0640/0011  Christina Chengula    Mbalizi     Mpanda      HGL
5154 S0640/0012  Christina Mussa      Mbalizi     Mbeya      HGE
5155 S0640/0013  Debora Mwambene      Mbalizi     Mpanda      EGM
5156 S0640/0016  Eddah Gavu        Mbalizi     J.j. Mungai   HGE
5157 S0640/0018  Ester Agrison       Mbalizi     Songea Girls   HGE
5158 S0640/0020  Esther Sanga       Mbalizi     Usongwe     HGK
5159 S0640/0023  Farida Rajab       Mbalizi     Mpanda      CBG
5160 S0640/0024  Frida Njeje        Mbalizi     Mbeya      EGM
5161 S0640/0028  Gloria Ndowo       Mbalizi     Mbeya      EGM
5162 S0640/0029  Hadija Wima        Mbalizi     Londoni     EGM
5163 S0640/0034  Leah Lutego        Mbalizi     Tinde      HGE
5164 S0640/0041  Nahami Mwambola      Mbalizi     Vwawa      HGL
5165 S0640/0046  Paulina Mhecha      Mbalizi     Mwakaleli    HGE
5166 S0640/0049  Prospina Noah       Mbalizi     Usongwe     HGE
5167 S0640/0051  Sharifa Makemba      Mbalizi     Songea Girls   EGM
5168 S0640/0053  Stawa Abdul        Mbalizi     Lugalo      HKL
5169 S0640/0054  Suzana Z Mwakasaka    Mbalizi     Usongwe     HGE
5170 S0640/0055  Tumpe Tully        Mbalizi     Mpanda      HGL
5171 S0640/0057  Veronica Samson      Mbalizi     Usongwe     HGK
5172 S0640/0060  Wiborada Kayombo     Mbalizi     Usongwe     HGK
5173 S1851/0048  Zawadi Aloyce Turuka   Mbambi     Mtwara Girls   CBG
5174 S3223/0030  Fatuma R Mtanga      Mbande     Mkolani     PCB
5175 S3223/0162  Zawadi Mohamedi      Mbande     Songe      HGL
5176 S0730/0018  Oliver Narcis Nkya    Mbaramo     Mawenzi     HKL
5177 S1664/0003  Elizabeth Musa Peter   Mbarika     Maswa      PCM
5178 S1664/0013  Scolastica Philly Ndege  Mbarika     Rugambwa     HKL
5179 S1373/0012  Debora Alfred       Mbelei     Usangi Day    HKL
5180 S1373/0047  Neema L. Bendera     Mbelei     Dodoma      HGL
5181 S1373/0055  Salha A.s. Gogola     Mbelei     Muheza      PCB
5182 S1373/0057  Salome Francis      Mbelei     Ashira      HGL
5183 S0330/0001  Agness Bilasmmasi     Mbeya      Makambako    EGM
5184 S0330/0002  Amina Aizack       Mbeya      Kizwite     CBG
5185 S0330/0005  Amina Salum        Mbeya      Morogoro     EGM
5186 S0330/0007  Bahati Robert       Mbeya      Morogoro     HKL
5187 S0330/0008  Beatrice Duncan      Mbeya      Uwemba      HGK
5188 S0330/0011  Betherina Aaron      Mbeya      Namabengo    HGL
5189 S0330/0015  Catherine Naisha     Mbeya      Usongwe     HGE
5190 S0330/0016  Cecilia Anyingilile    Mbeya      Ifakara     PCB
5191 S0330/0017  Cesilia Andongwisye    Mbeya      Mpanda      EGM
5192 S0330/0018  Christina Sakalani    Mbeya      Ulayasi     PCB
5193 S0330/0019  Cleopatra Justine     Mbeya      Jangwani (day)  EGM
5194 S0330/0022  Debora Sanga       Mbeya      Ifunda Tech.   PGM


                       106
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
5195 S0330/0024  Dorothea Myovela     Mbeya      Morogoro     HGE
5196 S0330/0026  Eliza Andendekisye    Mbeya      Mbeya      HGE
5197 S0330/0027  Elizabeth Adam      Mbeya      Masasi Girls   HGK
5198 S0330/0028  Elizabeth Ambilikile   Mbeya      Mwakaleli    HKL
5199 S0330/0030  Elizabeth Kibale     Mbeya      J.j. Mungai   HGE
5200 S0330/0032  Enea Donard       Mbeya      Usongwe     HGE
5201 S0330/0034  Eneka Asubisye      Mbeya      Ifunda Girls   PGM
5202 S0330/0037  Eva J Maswaga      Mbeya      Mpanda      CBG
5203 S0330/0041  Fausta Elias       Mbeya      Mpanda      EGM
5204 S0330/0043  Fedina Daudi       Mbeya      Songea Girls   PCB
5205 S0330/0045  Felister Silvester    Mbeya      Ifunda Tech.   PGM
5206 S0330/0053  Grace Nicola       Mbeya      Kilakala     PCB
5207 S0330/0055  Happyness Bernard    Mbeya      Mbeya      HGE
5208 S0330/0058  Heavenlight Nyangarika  Mbeya      Vwawa      HGL
5209 S0330/0060  Husna Chaula       Mbeya      Londoni     EGM
5210 S0330/0061  Ikupa Asilia       Mbeya      Mwakaleli    HKL
5211 S0330/0062  Irene Daudi       Mbeya      Mpanda      HGL
5212 S0330/0064  Jaclean Clifford     Mbeya      Londoni     EGM
5213 S0330/0069  Jestina V Nyondo     Mbeya      Machame     CBN
5214 S0330/0070  Joan Kamwela       Mbeya      Makambako    HGE
5215 S0330/0071  Joyce Peter       Mbeya      Mbeya      EGM
5216 S0330/0073  Judith Malangalila    Mbeya      J.j. Mungai   EGM
5217 S0330/0074  Kuluthum Yahya      Mbeya      Mpanda      CBG
5218 S0330/0078  Lilian Masika      Mbeya      Usongwe     HGE
5219 S0330/0080  Lucy Chipeta       Mbeya      Mpanda      EGM
5220 S0330/0083  Magdalena Mrisho     Mbeya      Mbeya      HGE
5221 S0330/0087  Mercy Elias       Mbeya      Mpanda      CBG
5222 S0330/0088  Mercy Mwamzanya     Mbeya      Morogoro     EGM
5223 S0330/0092  Mwanahamisi Shengo    Mbeya      Manyunyu     HKL
5224 S0330/0093  Nafue Mhina       Mbeya      Makambako    HKL
5225 S0330/0094  Naomi Mbalwa       Mbeya      Arusha      ECA
5226 S0330/0095  Neema Allen       Mbeya      Mbeya      EGM
5227 S0330/0096  Neema Joseph       Mbeya      J.j. Mungai   HGE
5228 S0330/0097  Neema Sadick       Mbeya      Nkasi      HGL
5229 S0330/0098  Neema Simon       Mbeya      Lugalo      CBG
5230 S0330/0099  Nuru Antony       Mbeya      Mpanda      EGM
5231 S0330/0100  Nuru Kibona       Mbeya      Makambako    EGM
5232 S0330/0102  Phides Matemu      Mbeya      Mwakaleli    HKL
5233 S0330/0105  Rahma Shaib       Mbeya      Lugoba      PCB
5234 S0330/0107  Rehema Simon       Mbeya      Igowole     HGL
5235 S0330/0108  Rehema Yesaya      Mbeya      Morogoro     HGE
5236 S0330/0109  Rhoda Raphael      Mbeya      Usongwe     HGK
5237 S0330/0110  Rosta Japhet       Mbeya      Mpanda      EGM
5238 S0330/0111  Ruth Kyando       Mbeya      Nkasi      HGL
5239 S0330/0112  Sada Mhando       Mbeya      Ifakara     CBG
5240 S0330/0117  Scola Gwelela      Mbeya      Mpanda      HKL
5241 S0330/0118  Scolastica Kimambo    Mbeya      Kilakala     CBG
5242 S0330/0119  Sekela Edwin       Mbeya      Jangwani (day)  CBN
5243 S0330/0120  Sekela Mwakihaba     Mbeya      Mpanda      EGM


                       107
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
5244 S0330/0123  Shukrani Issa       Mbeya      Mbeya      HGE
5245 S0330/0124  Sophia Japhet       Mbeya      Lusanga     PCB
5246 S0330/0125  Stella Mwanjute      Mbeya      Mbeya      EGM
5247 S0330/0127  Tekla Lideje       Mbeya      Mpanda      CBG
5248 S0330/0129  Theodora Samweli     Mbeya      Mpanda      HGL
5249 S0330/0132  Tumpale John       Mbeya      Dakawa      HGK
5250 S0330/0134  Ulumbi Joseph       Mbeya      Mpanda      HGE
5251 S0330/0135  Upendo Edwin       Mbeya      Makambako    EGM
5252 S0330/0137  Vaileth Josiah      Mbeya      Igowole     HGL
5253 S0330/0138  Vaileti Antony      Mbeya      Ifunda Girls   PCB
5254 S0330/0140  Vumi Oscar        Mbeya      Msalato     PCM
5255 S0330/0141  Winifrida W Tibenda    Mbeya      Mwakaleli    HGE
5256 S0330/0143  Zainabu Zabron      Mbeya      Songea Girls   HGK
5257 S3467/0010  Christina Ayubu Kaluwa  Mbeyela     Iringa Girls   CBG
5258 S3467/0027  Joyce Lameck Mhoha    Mbeyela     Ifunda Girls   CBG
5259 S3467/0042  Rahel Joseph Mhule    Mbeyela     Songea Girls   EGM
5260 S1278/0005  Dorah Stephen Shiletiwa  Mbezi      Zanaki (day)   EGM
5261 S1278/0007  Emma Ladislaus Mahengo  Mbezi      Mtwara Girls   CBG
5262 S1278/0010  Gertrude Mwita Mangola  Mbezi      Kibondo     HGL
5263 S1278/0016  Happyness Thomas Matulanya Mbezi     Dodoma      EGM
5264 S1278/0022  Magreth Clement Almasi  Mbezi      Nganza      ECA
5265 S1278/0027  Nsiandumi John Nkya    Mbezi      Weruweru     PCB
5266 S1278/0031  Rose Michael Fungameza  Mbezi      Tinde      HGE
5267 S1278/0033  Siael Thomas Mbowe    Mbezi      Jangwani (day)  PCB
5268 S1278/0040  Witness Linga John    Mbezi      Masasi Girls   HGL
5269 S0938/0001  Adelina Kamala      Mbezi Beach   Morogoro     HGL
5270 S0938/0006  Amina Rajabu       Mbezi Beach   Mkugwa      HGL
5271 S0938/0009  Angela Casmiry Lujegi   Mbezi Beach   Dakawa      HGL
5272 S0938/0013  Banguwiha Ibrahim     Mbezi Beach   Songe      HKL
5273 S0938/0015  Carolyne John Bernard   Mbezi Beach   Morogoro     HGE
5274 S0938/0034  Jacqueline Emmanuel    Mbezi Beach   Ifunda Girls   PCM
5275 S0938/0038  Joha Majaliwa       Mbezi Beach   Ifakara     PCM
5276 S0938/0041  Kuruthum Abas       Mbezi Beach   Mkugwa      HKL
5277 S0938/0043  Lightness George     Mbezi Beach   Chief Ihunyo   HGE
5278 S0938/0047  Mariam Muharami      Mbezi Beach   Ifunda Tech.   CBG
5279 S0938/0048  Mariam Said Mohamed    Mbezi Beach   Mkugwa      HGL
5280 S0938/0063  Romana Medard       Mbezi Beach   Nangwa      HGE
5281 S1880/0016  Coletha Benjamin     Mbezi Inn    Nganza      PCB
5282 S1880/0017  Dina Shadrack       Mbezi Inn    Weruweru     ECA
5283 S1880/0029  Gisela Adolf       Mbezi Inn    Weruweru     ECA
5284 S1880/0032  Grace Ayubu        Mbezi Inn    Mringa      EGM
5285 S1880/0034  Hadija Shaban       Mbezi Inn    Songea Girls   PCB
5286 S1880/0044  Janeth Masawe       Mbezi Inn    Weruweru     ECA
5287 S1880/0058  Lucy Kilomo        Mbezi Inn    Mwanza      PCB
5288 S1880/0061  Maeze Mohamed       Mbezi Inn    Nganza      ECA
5289 S1880/0067  Martina Galus       Mbezi Inn    Bukoba      PCB
5290 S1880/0073  Monica Robert       Mbezi Inn    Jangwani (day)  PCB
5291 S1880/0085  Rehema Ibrahim      Mbezi Inn    Weruweru     ECA
5292 S1880/0090  Rosemary Samwel      Mbezi Inn    Weruweru     ECA


                        108
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
5293 S0815/0020  Editha Kapinga      Mbinga        Mtwara Girls  CBG
5294 S3844/0014  Everline Amina Sanga   Mbogamo        Ulayasi     CBG
5295 S3844/0034  Regina Daniel Kayombo   Mbogamo        Vwawa      HKL
5296 S3671/0038  Rehema Peter Buruna    Mbogi         Maswa      PCB
5297 S0292/0043  Rosemary Choma      Mboka         Mringa     HGE
5298 S1597/0012  Eva Elisamoni Manga    Mbokomu        Kondoa     HKL
5299 S1597/0017  Halima Swalehe Mkony   Mbokomu        Mwika      HGE
5300 S1597/0029  Lidya Benson Kisanga   Mbokomu        Mawenzi     HGK
5301 S1597/0031  Lucia August Temu     Mbokomu        Songe      HGL
5302 S1597/0037  Olympia Vicent Silayo   Mbokomu        Chief Ihunyo  HKL
5303 S2854/0004  Catherine Morasa Gerald  Mbomai        Natta      HGK
5304 S2854/0011  Ester Kibute Simon    Mbomai        Isimila     HKL
5305 S2854/0026  Rehema Juma Abdalah    Mbomai        Longido     HKL
5306 S2854/0029  Sekunda Epimark Nemes   Mbomai        Kondoa     PCB
5307 S2776/0005  Asia Hussein       Mbondole       Ifakara     PCB
5308 S0869/0060  Jueniel J Kimei      Mboni         Mwanza     PCM
5309 S0869/0080  Neema L Moshi       Mboni         Ruvu      CBG
5310 S0869/0086  Pendo F Mongi       Mboni         Sumve      HGE
5311 S0869/0087  Rose E Mariki       Mboni         Chief Ihunyo  HGE
5312 S0869/0090  Siah C Koka        Mboni         Tambaza (day)  PCM
5313 S0471/0001  Adelaida D Mutajuka    Mbozi         Tumaini     HGL
5314 S0471/0007  Anipha S Sabela      Mbozi         Ifakara     CBG
5315 S0471/0013  Christina B Mwabenga   Mbozi         Makambako    EGM
5316 S0471/0020  Elizabeth G Hyera     Mbozi         Kizwite     CBG
5317 S0471/0040  Marygrace Msigwa     Mbozi         Lugalo     HKL
5318 S0471/0041  Mwanaidi S Mwanamsangu  Mbozi         Manyunyu    HGK
5319 S0997/0022  Jackline S. Nanyaro    Mbuguni        Dr. Olsen    CBG
5320 S0997/0026  Lilian A. Asseri     Mbuguni        Florian     CBG
5321 S0997/0037  Paulina J. Msoya     Mbuguni        Ruvu      CBG
5322 S2428/0009  Hilmara Benward Komba   Mbuji         Namabengo    HGK
5323 S2951/0009  Farida Daudi       Mbwei         Mbeya      HGL
5324 S2502/0008  Anna Meshack       Mbweni        Igunga     HKL
5325 S2502/0052  Magdalena Sospeter    Mbweni        Lugalo     PCB
5326 S0257/0030  Elizabeth A Mbilinyi   Mcf-makambako Girls  Lugalo     PCB
5327 S0257/0040  Furaha Ulaiti       Mcf-makambako Girls  Songea Girls  CBG
5328 S0257/0043  Grace Mbogela       Mcf-makambako Girls  Mpanda     HGL
5329 S0257/0051  Heri J Mhagama      Mcf-makambako Girls  Londoni     HKL
5330 S0257/0054  Irene Komba        Mcf-makambako Girls  Isimila     HGL
5331 S0257/0074  Philipina Kiwala     Mcf-makambako Girls  Mpanda     EGM
5332 S0257/0081  Salma Machaule      Mcf-makambako Girls  Kizwite     CBG
5333 S0257/0089  Vaileth Goliama      Mcf-makambako Girls  Mtwara Girls  CBG
5334 S2771/0008  Amina S. Swedi      Mchikichini      Kibondo     HGK
5335 S3789/0016  Jane Kaitaba       Mchungaji Mwema    Rugambwa    HKL
5336 S2206/0024  Martha Paulo Tluway    Measkron       Florian     CBG
5337 S2206/0037  Regina Axwesso      Measkron       Chief Ihunyo  HGE
5338 S1628/0018  Fidelia Julius      Mengele        Vwawa      HKL
5339 S2840/0010  Fides Mushi Jerome    Mengeni        Korogwe     CBG
5340 S1862/0006  Gift Ngomuo        Mesac         Nganza     EGM
5341 S1862/0009  Leah Assenga       Mesac         Iringa Girls  EGM


                       109
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
5342 S1862/0010  Leah Ezekiel        Mesac         Tumaini    HGL
5343 S1862/0016  Sheila Ally         Mesac         Lugoba     HGL
5344 S0443/0002  Agnela Mavugula       Meta          Ruvu      CBG
5345 S0443/0009  Bhatendi Mwandandila    Meta          Usongwe    HGK
5346 S0443/0017  Esther Zakayo        Meta          Bwiru Girls  PCB
5347 S0443/0058  Nna Moses          Meta          Mpanda     CBG
5348 S0443/0067  Sania David         Meta          Songea Girls  PCB
5349 S0443/0072  Taalah Masasi        Meta          Lugalo     HKL
5350 S3248/0009  Getrude Gilbeth Lwena    Mfaranyaki       Mtwara Girls  CBG
5351 S3248/0012  Happiness Richard Shirima  Mfaranyaki       Ulayasi    CBG
5352 S2677/0017  Devotha Joseph Ngeng'ena  Mgama         Songea Girls  CBG
5353 S2349/0011  Aziza Hashimu Mwipopo    Mgola         Songea Girls  CBG
5354 S2349/0029  Leah Anyingisye Sanga    Mgola         Iringa Girls  CBG
5355 S2349/0052  Sophia Renatus Mligo    Mgola         Loleza     CBG
5356 S0446/0004  Amina Richard Sanga     Mgololo        Usongwe    HGK
5357 S0446/0017  Desderia Juma Kalinga    Mgololo        Iringa Girls  CBG
5358 S0446/0033  Jovitha Ephrahim Mhala   Mgololo        Loleza     PCB
5359 S0446/0040  Mary Partson Mlawa     Mgololo        Kilakala    CBG
5360 S0446/0048  Rebeca Elly Mbaya      Mgololo        Lusanga    HKL
5361 S0446/0054  Salome Agustino Kitinusa  Mgololo        Kilakala    CBG
5362 S1632/0016  Sophia Owence Mbwile    Mgudeni        Tumaini    HGK
5363 S1173/0018  Esther Paulo Kiwango    Mgugu         Machame    HKL
5364 S1173/0027  Helena Paschal Kunambi   Mgugu         Iringa Girls  EGM
5365 S1173/0029  Jackline Annicet Nyaki   Mgugu         Ifunda Girls  EGM
5366 S1173/0045  Nasma Rashid Mwambe     Mgugu         Machame    CBN
5367 S1173/0053  Shanensia Julican Msola   Mgugu         Mkugwa     HGL
5368 S1173/0054  Shida Kabuma Selemani    Mgugu         Machame    CBN
5369 S1173/0058  Veronica Anthony Nkoma   Mgugu         Machame    CBN
5370 S1774/0003  Amina Sibu Ndembe      Mgulasi        Bwiru Girls  EGM
5371 S1774/0015  Clara Charles Msafiri    Mgulasi        Loleza     PCB
5372 S1774/0033  Hedwiga Frateline Michael  Mgulasi        Kazima     ECA
5373 S1774/0077  Zuhura Salum Uhadi     Mgulasi        Msalato    PCM
5374 S1334/0001  Anna Mmasy         Mhongolo Progressive  Sumve     HKL
5375 S1334/0002  Beatrice M Sungwa      Mhongolo Progressive  Maswa     PCM
5376 S1334/0006  Gift M Otieno        Mhongolo Progressive  Bwiru Girls  HGE
5377 S1334/0007  Gladis Aswile        Mhongolo Progressive  Kifaru     HGE
5378 S1334/0013  Kabula Kulwa        Mhongolo Progressive  Nganza     EGM
5379 S1334/0015  Nasra Khalfan        Mhongolo Progressive  Lukole     HKL
5380 S1334/0019  Samira Mohamed       Mhongolo Progressive  Urambo     HGL
5381 S1334/0020  Stella Venance       Mhongolo Progressive  Tinde     CBG
5382 S1447/0004  Husna Kakozi        Mhumbu Isl. Sem.    Tinde     CBG
5383 S1867/0017  Veronica Mwakalunde     Miangalua       Mpanda     EGM
5384 S1966/0062  Jamila Juma         Miburani Day      Kizwite    HGL
5385 S1966/0075  Latifa Sharif        Miburani Day      Kondoa     PCB
5386 S1246/0021  Faida Adams         Midlands        Makambako   HKL
5387 S1246/0043  Leah A Thobias       Midlands        Mpwapwa    HGK
5388 S4485/0002  Beatrice Gabriel Kidumya  Migezi         Mkugwa     HKL
5389 S2765/0002  Amina Shabani        Migombani       Masasi Girls  PGM
5390 S2765/0004  Angelina J Liwongwe     Migombani       J.j. Mungai  EGM


                        110
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
5391 S2765/0007  Annamaria Mchau       Migombani      Kibondo      HKL
5392 S2765/0018  Emily Robert        Migombani      Chang'ombe (day)  PCB
5393 S2765/0052  Paskazia Banigwa      Migombani      Masasi Girls    PGM
5394 S2765/0061  Sara Kasembe        Migombani      Mpwapwa      PCM
5395 S2765/0066  Swaumu Idrisa        Migombani      Loleza       PCB
5396 S3277/0033  Mariam Haji         Mihama        Mawenzi      HGK
5397 S0513/0015  Joyce Zilahulula      Mihayo        Tabora Girls    CBG
5398 S0513/0017  Lily George         Mihayo        Kaliua       PCB
5399 S0513/0025  Pooja Solanki        Mihayo        Kaliua       PCB
5400 S0513/0028  Rosemary Patrick      Mihayo        Igunga       HGK
5401 S0513/0029  Rosemary Sendeu       Mihayo        Nganza       CBG
5402 S3212/0027  Pili Kondo Nyambi      Mikese        Mpanda       CBG
5403 S0495/0005  Elizabeth Kashindye     Milala        Kilakala      CBG
5404 S0495/0007  Mary Anthon         Milala        Mpanda       CBG
5405 S0495/0011  Sara M. Manyama       Milala        Bwiru Girls    CBG
5406 S0878/0009  Ester Samwel        Milengwelengwe    Iringa Girls    CBG
5407 S1636/0017  Velian Yusuph Mhawi     Mima         Dakawa       HGK
5408 S0327/0019  Loyce Godfrey Maghimbi   Minja        Msangeni      HGL
5409 S1216/0012  Veronica Samson       Mipa         Mwendakulima    HGL
5410 S3046/0001  Aisha Ismail Jondama    Mirongo       Mpanda       CBG
5411 S3046/0024  Irene Bilikwija Goodluck  Mirongo       Magu        PCB
5412 S3046/0025  Isnaty Runobo Lazaro    Mirongo       Ifunda Girls    PGM
5413 S3046/0032  Lawaridi Kisamba Amri    Mirongo       Mkolani      CBG
5414 S3046/0040  Mwamini Matata Seif     Mirongo       Bukoba       PCB
5415 S3046/0042  Naomi Charles Paul     Mirongo       Nganza       HGL
5416 S3046/0046  Rahma Said Ahmed      Mirongo       Kishoju      EGM
5417 S3046/0047  Ravinder Goodluck Jandwa  Mirongo       Nganza       PCB
5418 S1227/0005  Betrida Charles       Misasi        Mwamashimba    HGL
5419 S2753/0033  Fatuma Ramadhan Hemed    Misitu        Mwanza       HKL
5420 S3826/0001  Arafa A Marshal       Mivumoni Isl. Sem.  Songe       HKL
5421 S3826/0002  Fatma M Masoud       Mivumoni Isl. Sem.  Mpwapwa      HGK
5422 S3826/0006  Husna Y Faraji       Mivumoni Isl. Sem.  Korogwe      CBG
5423 S3826/0007  Maryam H Gerion       Mivumoni Isl. Sem.  Dakawa       HKL
5424 S3826/0008  Maryam M Said        Mivumoni Isl. Sem.  Weruweru      EGM
5425 S3826/0011  Shikha J Salum       Mivumoni Isl. Sem.  Morogoro      EGM
5426 S2680/0006  Anastazia Mato Boniphace  Miyomboni      Mwakaleli     HGE
5427 S2680/0020  Elice Castory Kangusi    Miyomboni      Songea Girls    EGM
5428 S2680/0042  Jane William Msambwa    Miyomboni      Lugalo       HKL
5429 S2680/0057  Rehema Ally Kizinga     Miyomboni      Isimila      HKL
5430 S2034/0003  Catherine Godbless Mollel  Miyuji        Lukole       HKL
5431 S2034/0006  Ecklia John Mazengo     Miyuji        Bwiru Girls    PCB
5432 S2034/0008  Faith Cospetin Moshi    Miyuji        Songea Girls    CBG
5433 S2034/0009  Farahani Khamis Issah    Miyuji        Ifakara      CBG
5434 S2257/0001  Aisha Hamidu Abdalah    Mji Mpya       Weruweru      ECA
5435 S2257/0019  Debora Itael Ngowi     Mji Mpya       Arusha       HGE
5436 S2257/0051  Lulu John Kweka       Mji Mpya       Arusha       ECA
5437 S2257/0055  Mary Robert Ngowa      Mji Mpya       Nganza       ECA
5438 S2257/0080  Sarah Abraham Wilson    Mji Mpya       Weruweru      ECA
5439 S0484/0004  Anatalia S. Mbepera     Mkinga        Ruvu        CBA


                         111
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
5440 S0484/0006  Dorice P. Ndunguru      Mkinga     Londoni    HGK
5441 S1051/0008  Beatrce Urio Christopher   Mkolani     Nyakahura   HGK
5442 S1051/0010  Cephulen Festo Biye     Mkolani     Rugambwa    PCM
5443 S1051/0045  Lulu Witonde Charles     Mkolani     Kibondo    HGK
5444 S1051/0080  Tatu Lundenga Nassoro    Mkolani     Ifunda Girls  EGM
5445 S1051/0084  Zamda Said Mussa       Mkolani     Ashira     EGM
5446 S0331/0034  Halima Ahmadi        Mkonge     Mtwara Girls  CBG
5447 S0331/0051  Neema Idrisa         Mkonge     Songea Girls  PCB
5448 S0331/0074  Takhya Mzaina        Mkonge     Mtwara Girls  CBG
5449 S2893/0022  Medeline Roden Nyagawa    Mkonze     Kondoa     CBG
5450 S1427/0013  Theresia Bosco Komba     Mkumbi     Namabengo   HGK
5451 S2750/0009  Hawa Bakari         Mkungilo    Masasi Girls  HKL
5452 S0544/0001  Adria K Tanu         Mkuu      Loleza     CBG
5453 S0544/0006  Anastazia W France      Mkuu      Londoni    HKL
5454 S0544/0008  Aneth T Calist        Mkuu      Longido    CBN
5455 S0544/0016  Benedicta M Justini     Mkuu      Tarakea    CBG
5456 S0544/0023  Dativa V Chuwa        Mkuu      Lugoba     PCM
5457 S0544/0035  Fausta S January       Mkuu      Ileje     PCB
5458 S0544/0036  Fiona N Shuma        Mkuu      Nangwa     HGL
5459 S0544/0038  Furaha E Mlay        Mkuu      Korogwe    CBG
5460 S0544/0042  Herieth K Thadey       Mkuu      Maswa     CBN
5461 S0544/0046  Jackline I Minja       Mkuu      Mkuu      EGM
5462 S0544/0050  Jenipha A Paulo       Mkuu      Mawenzi    HGL
5463 S0544/0060  Lucia M Andrea        Mkuu      Longido    HKL
5464 S0544/0065  Maria K Gasper        Mkuu      Mbeya     HGL
5465 S0544/0074  Prisca S Naaman       Mkuu      Longido    CBN
5466 S0544/0082  Theresia C Revocatus     Mkuu      Mringa     EGM
5467 S0672/0021  Anna Mangoya         Mkwakwani    Machame    EGM
5468 S0672/0029  Asifiwe Mosses        Mkwakwani    Ileje     PCB
5469 S0672/0034  Betha T Asantel       Mkwakwani    Ashira     EGM
5470 S0672/0044  Fadhila Dotti        Mkwakwani    Bwiru Girls  HKL
5471 S0672/0045  Faraja Mwapule        Mkwakwani    Loleza     PCM
5472 S0672/0049  Fatuma Amiri         Mkwakwani    Ruvu      PCB
5473 S0672/0050  Fatuma Halfani        Mkwakwani    Muheza     PCB
5474 S0672/0061  Hafsa Mbwana         Mkwakwani    Bagamoyo    PCB
5475 S0672/0092  Mariamu Israel        Mkwakwani    Ifunda Girls  PCB
5476 S0672/0140  Pudensiana Peter       Mkwakwani    Loleza     PCM
5477 S0672/0163  Skola O Jeremia       Mkwakwani    Weruweru    ECA
5478 S0672/0177  Zaina John          Mkwakwani    Loleza     PCB
5479 S0747/0002  Amina A. Kamtoi       Mlalo      Machame    EGM
5480 S0747/0014  Fatuma M. Sabuni       Mlalo      Korogwe    CBG
5481 S0747/0034  Zena M. Shemtoi       Mlalo      Muheza     CBG
5482 S0508/0005  Dativa Willhelmi Massawe   Mlama      Songe     HKL
5483 S0508/0007  Dorothea Clemence Sakaya   Mlama      Bwiru Girls  HGE
5484 S0508/0008  Epiphania James Massawe   Mlama      Bwiru Girls  EGM
5485 S0508/0010  Haika Castory Ngowi     Mlama      Songe     HKL
5486 S0508/0011  Happy David Maeda      Mlama      Songe     HKL
5487 S0508/0012  Hermenegilda Michael Mmasi  Mlama      Nganza     PCB
5488 S0508/0014  Jane Eligi Massawe      Mlama      Songe     HKL


                         112
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
5489 S0508/0015  Jesca Reuben Maimu     Mlama       Tumaini    HGE
5490 S0508/0016  Juddie Happgod Ephraim   Mlama       Kibondo    HGE
5491 S0508/0017  Lawrencia Thadey Chami   Mlama       Songe     HKL
5492 S0508/0018  Lucy Jackob Salla      Mlama       Nangwa     HKL
5493 S0508/0021  Regina Claudian Kway    Mlama       Mwanza     PCB
5494 S2836/0030  Piala Kiwango Michael    Mlambai      Machame    HGL
5495 S1669/0024  Gloria G Kagali       Mlamke       Isimila    HGL
5496 S1669/0025  Grace Benny         Mlamke       Isimila    HGK
5497 S1669/0029  Happy B Kisinga       Mlamke       Songea Girls  CBG
5498 S1669/0041  Jasmin O Chunga       Mlamke       J.j. Mungai  HGL
5499 S1669/0043  Laura Douglas        Mlamke       Songea Girls  EGM
5500 S1669/0054  Neema A Mabiki       Mlamke       Mbeya     PCM
5501 S1669/0062  Oliver E Mbwelwa      Mlamke       Mwakaleli   HGE
5502 S1669/0064  Prisca E Sanga       Mlamke       Mbeya     PCM
5503 S1669/0065  Prisca M Mwinuka      Mlamke       Nangwa     HKL
5504 S1669/0071  Ratifa Shaibu        Mlamke       Songea Girls  CBG
5505 S1669/0078  Tabia J Longo        Mlamke       Songea Girls  CBG
5506 S1669/0086  Zera Evaristo        Mlamke       Loleza     PCM
5507 S4517/0011  Elionora Ulrick Mtui    Mlang'a      Mwika     EGM
5508 S1573/0018  Clara Antipas Masawe    Mlangarini     Dakawa     HGL
5509 S1573/0041  Jackline Julius Nnko    Mlangarini     Songe     HGL
5510 S1573/0065  Neema Julius Moleli     Mlangarini     Dakawa     HGL
5511 S3044/0004  Angelina Maganga      Mlimani      Nganza     PCB
5512 S3044/0025  Loveness Paul        Mlimani      Nganza     PCB
5513 S3044/0048  Winjuka Dastan       Mlimani      Kaliua     CBG
5514 S0261/0011  Bhoke Y Ryoba        Mlimba Girls    Bwiru Girls  CBG
5515 S0261/0014  Christer S Matavika     Mlimba Girls    Bwiru Girls  EGM
5516 S0261/0024  Fatma Y Mruma        Mlimba Girls    Masasi Girls  HKL
5517 S0261/0027  Felister D Mwigonja     Mlimba Girls    Kondoa     CBG
5518 S0261/0033  Hadija A Dikupatile     Mlimba Girls    Kibondo    HGE
5519 S0261/0049  Liberatha J Kabwogi     Mlimba Girls    Kondoa     CBG
5520 S0261/0100  Yasinta D Rutakubwa     Mlimba Girls    Lusanga    CBG
5521 S0951/0035  Pendo William Samamba    Mlowa Barabarani  Babati     HGL
5522 S1678/0012  Edda M Mgogo        Mlowo       Makambako   EGM
5523 S2732/0046  Maryam Mohamed Salehe    Mnadani      Dodoma     CBG
5524 S2732/0069  Zainabu Hussein Kisongera  Mnadani      Korogwe    HKL
5525 S3033/0031  Macklina Gerald       Mnarani      Kaliua     CBG
5526 S2705/0004  Amina Bashir        Mnazi Mmoja    Igunga     HKL
5527 S2705/0014  Aziza Mgawe         Mnazi Mmoja    Morogoro    HGE
5528 S2705/0025  Elizabeth Achilles     Mnazi Mmoja    Mwendakulima  HGL
5529 S2705/0030  Fatuma Selemani       Mnazi Mmoja    Kazima     HGE
5530 S2705/0038  Hamida Rajabu        Mnazi Mmoja    Songea Girls  PCB
5531 S2705/0080  Regina Sebastian      Mnazi Mmoja    Songe     HKL
5532 S2705/0085  Semeni Salum        Mnazi Mmoja    Mringa     HGE
5533 S2285/0037  Festina Robson Pella    Mninga       Uwemba     HKL
5534 S1004/0005  Carolina S Mmary      Mnini       Nangwa     HGK
5535 S1004/0014  Feliciana R Ngowi      Mnini       Igunga     HGK
5536 S1004/0045  Sesilia N Ngowi       Mnini       Bwiru Girls  EGM
5537 S1004/0047  Sonia S Ngume        Mnini       Dr. Olsen   PCB


                        113
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI   SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
5538 S1004/0049  Theresia B Ngowi    Mnini       Ifakara    HKL
5539 S0847/0046  Maria Mosabi      Mogabiri      Bwiru Girls  CBG
5540 S4135/0013  Monica Clement     Montessori Maria  Maswa     CBG
5541 S4135/0015  Ng'ollo Simon     Montessori Maria  Mkolani    PCB
5542 S0561/0018  Yuster Msamba     Montfort      Kizwite    CBG
5543 S0409/0009  Fides Noel       Moringe Sokoine  Kifaru     HGK
5544 S0409/0011  Gladness Emanuel    Moringe Sokoine  Tabora Girls  CBG
5545 S0409/0031  Sarah Mulungu     Moringe Sokoine  Dodoma     HGL
5546 S0409/0032  Sheila D. Mkila    Moringe Sokoine  Kishoju    EGM
5547 S0409/0035  Sophia Oshumu     Moringe Sokoine  Chief Ihunyo  HGK
5548 S0332/0013  Asha Maulid      Morogoro      Ileje     PCB
5549 S0332/0020  Bahati Athumani    Morogoro      Bwiru Girls  HKL
5550 S0332/0031  Clara Chingilile    Morogoro      Longido    CBN
5551 S0332/0047  Fanikiwe T Fungo    Morogoro      Usongwe    HGE
5552 S0332/0053  Felister Nambombe   Morogoro      Ifunda Girls  EGM
5553 S0332/0055  Furaha Mbeya      Morogoro      Dakawa     HGL
5554 S0332/0060  Grace W Masatu     Morogoro      Natta     HKL
5555 S0332/0065  Happy Koko       Morogoro      Usongwe    HGE
5556 S0332/0070  Ifrah Hassan      Morogoro      Machame    CBN
5557 S0332/0095  Latifa Mbezi      Morogoro      Ifakara    PCM
5558 S0332/0093  Latifa A Mohamed    Morogoro      Vwawa     HGL
5559 S0332/0100  Lucida Ulanda     Morogoro      Mkugwa     HGL
5560 S0332/0101  Lucy Kiwia       Morogoro      Morogoro    HGE
5561 S0332/0110  Mariam Mavunde     Morogoro      Morogoro    HGE
5562 S0332/0119  Mary Kware       Morogoro      Bwiru Girls  PCB
5563 S0332/0120  Maselina Kanyika    Morogoro      J.j. Mungai  HGE
5564 S0332/0123  Monica Mtalima     Morogoro      Morogoro    HGE
5565 S0332/0136  Neema Msacky      Morogoro      Nangwa     HGE
5566 S0332/0133  Neema D Mori      Morogoro      Isimila    HKL
5567 S0332/0137  Noadia Absalom     Morogoro      Lusanga    HKL
5568 S0332/0143  Philomena S Maleto   Morogoro      Morogoro    HGE
5569 S0332/0144  Pili Juma       Morogoro      Ashira     HGE
5570 S0332/0146  Prisca Yorlimu     Morogoro      Songea Girls  HGE
5571 S0332/0155  Salome Ryoba      Morogoro      Morogoro    HKL
5572 S0332/0164  Sharifa P Mkong'o   Morogoro      Ruvu      HGK
5573 S0332/0169  Subira Mbuzi      Morogoro      Morogoro    EGM
5574 S0332/0183  Winfrida Mnyune    Morogoro      Longido    CBN
5575 S0332/0191  Zaituni W Mtelesi   Morogoro      Songea Girls  PCB
5576 S0332/0193  Zuhura Omary      Morogoro      Namabengo   HGL
5577 S0135/0004  Betty Kaitira     Moshi Tech.    Lugalo     PCB
5578 S0135/0007  Devotha Mwenda     Moshi Tech.    Mkolani    PCM
5579 S0135/0015  Joyce Boniphace    Moshi Tech.    Mwanza     PCB
5580 S0135/0018  Lydia D Mwaipopo    Moshi Tech.    Loleza     PCM
5581 S0135/0021  Nadhifa Ahmed     Moshi Tech.    Ruvu      PCM
5582 S0135/0025  Pauline Isaack     Moshi Tech.    Nganza     PCB
5583 S0135/0026  Petroliner H Madangi  Moshi Tech.    Maswa     PCB
5584 S0135/0029  Sarah A Mushi     Moshi Tech.    Ifunda Girls  PCM
5585 S0135/0037  Victoria Maige     Moshi Tech.    Maswa     PCB
5586 S0135/0036  Victoria G Majengo   Moshi Tech.    Magu      PCB


                      114
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
5587 S0135/0038  Viridiana A Peter     Moshi Tech.   Korogwe    PCM
5588 S1316/0043  Julieth F Mshana     Moshono     Bwiru Girls  CBG
5589 S1316/0054  Mary S Lilayo       Moshono     Florian    CBG
5590 S1316/0061  Naomi M Philipo      Moshono     Mringa     ECA
5591 S1316/0062  Nay M Gabriel       Moshono     Ruvu      CBG
5592 S1316/0066  Queen L Samwel      Moshono     Dr. Olsen   CBG
5593 S1656/0014  Glory Assenga Peter    Motamburu    Machame    CBG
5594 S1656/0015  Glory Sofrian Flotey   Motamburu    Korogwe    CBG
5595 S1656/0022  Irene France France    Motamburu    Korogwe    CBG
5596 S0228/0001  Abiya G Lukonda      Mpanda Girls  Longido    HGE
5597 S0228/0007  Ajili M Andulile     Mpanda Girls  Mwakaleli   HGL
5598 S0228/0012  Amy F Maro        Mpanda Girls  Bwiru Girls  PCB
5599 S0228/0026  Dinna J Kikaro      Mpanda Girls  Ifunda Tech.  PCB
5600 S0228/0038  Irene Bakari       Mpanda Girls  Dakawa     HGK
5601 S0228/0040  Jennifer M Jacob     Mpanda Girls  Mbeya     HGE
5602 S0228/0041  Jestina N Charles     Mpanda Girls  Songea Girls  HGK
5603 S0228/0042  Joyce Mwanginde      Mpanda Girls  Kaliua     PCM
5604 S0228/0044  Julie E Mwampelwa     Mpanda Girls  Kilakala    HGL
5605 S0228/0048  Kuluthum S Chande     Mpanda Girls  Maswa     PCB
5606 S0228/0049  Kulwa M Magele      Mpanda Girls  Chief Ihunyo  HGK
5607 S0228/0053  Magdalena H Kapela    Mpanda Girls  Maswa     PCB
5608 S0228/0056  Martha S Protas      Mpanda Girls  Uwemba     HKL
5609 S0228/0058  Mary H John        Mpanda Girls  Ifunda Tech.  PCB
5610 S0228/0060  Maura J Sanga       Mpanda Girls  Masasi Girls  PGM
5611 S0228/0064  Mwanahamis M Hashim    Mpanda Girls  Kondoa     CBG
5612 S0228/0067  Neemasia S Mlay      Mpanda Girls  Urambo     HKL
5613 S0228/0073  Rachel S Mwangomo     Mpanda Girls  Mpanda     HGE
5614 S0228/0084  Sesi M Onesmo       Mpanda Girls  Nangwa     HGE
5615 S0228/0086  Stela T Nkota       Mpanda Girls  Lugalo     CBG
5616 S0228/0087  Tamali P Sukwa      Mpanda Girls  Mbeya     HGE
5617 S0228/0089  Theodosia B Kyumana    Mpanda Girls  Ifunda Girls  PCM
5618 S0228/0091  Veronika M Nicholus    Mpanda Girls  Kondoa     HKL
5619 S0228/0093  Vestina F Masoya     Mpanda Girls  Tabora Girls  PCB
5620 S0228/0096  Yella Tembanda      Mpanda Girls  Chief Ihunyo  HGE
5621 S0428/0013  Anna Chaula        Mpechi     Iringa Girls  EGM
5622 S2067/0010  Killiana J. Simbeye    Mpemba     Lugalo     CBG
5623 S1235/0031  Pili Mhoja        Mpera      Nganza     PCM
5624 S1235/0035  Rebeca John        Mpera      Rugambwa    PCM
5625 S1235/0042  Thereza Japhet      Mpera      Kaliua     CBG
5626 S3141/0010  Gloria Mahenge      Mponja     Ifunda Tech.  CBG
5627 S3141/0042  Tabitha Sephania     Mponja     Songea Girls  EGM
5628 S0682/0001  Anastazia Mbwale     Mporoto     Usongwe    HGK
5629 S0682/0012  Tiba Solomon       Mporoto     Loleza     HKL
5630 S1576/0045  Leah Eliah        Mpuguso     Londoni    HGK
5631 S1576/0058  Nuru Fredy        Mpuguso     Mwakaleli   HGE
5632 S4312/0005  Aivon Benedict Sisti   Mraokeryo    Ashira     EGM
5633 S4312/0008  Beatrice Kaseya Jastini  Mraokeryo    Korogwe    CBG
5634 S4312/0017  Evetha Gaspar France   Mraokeryo    Igowole    HGK
5635 S4312/0019  Flora Hendry Jastini   Mraokeryo    Korogwe    PCB


                       115
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI       SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
5636 S3083/0031  Sekunda Wilbard Msacky     Mrereni     Florian     CBG
5637 S0526/0001  Amina H. Ramadhan        Mringa     Ruvu       HKL
5638 S0526/0070  Nasieku S. Saruni        Mringa     Ruvu       CBG
5639 S0238/0001  Agape Eliraha Mwiri       Mruma Girls   Mwanza      PCB
5640 S0238/0032  Martha Emanuel         Mruma Girls   Bwiru Girls   EGM
5641 S0214/0001  Abigael Thomas Ngowi      Msalato     Jangwani (day)  HGE
5642 S0214/0003  Aisha Mohamed Abdul       Msalato     Ifakara     PCM
5643 S0214/0004  Aisha Sande Salum        Msalato     Kondoa      PCB
5644 S0214/0005  Akwinata Patrick Banda     Msalato     Songea Girls   PCB
5645 S0214/0006  Anjelister Gabriel Kwirini   Msalato     Jangwani (day)  EGM
5646 S0214/0007  Anna Kahabi Paul        Msalato     Tabora Girls   CBG
5647 S0214/0008  Annamary Peter Sanga      Msalato     Ileje      PCB
5648 S0214/0010  Annastazia Mping'wa Kangaya Msalato       Magu       PCB
         ngole
5649 S0214/0011  Asha Masilamba Mikidadi   Msalato       Ruvu       HGK
5650 S0214/0012  Ashura Ibrahim Juma       Msalato     Bukoba      PCB
5651 S0214/0014  Ashura Mussa Ramadhani     Msalato     Msalato     PCB
5652 S0214/0015  Aurelia Andrew Baran      Msalato     Weruweru     EGM
5653 S0214/0016  Aziza Abdi Mohamed       Msalato     Machame     CBN
5654 S0214/0017  Bahati Lazaro Venance      Msalato     Ruvu       HGK
5655 S0214/0018  Bahati Mohamed Mgunda      Msalato     Babati      HKL
5656 S0214/0019  Batuli Abubakari Tahel     Msalato     Ruvu       PCB
5657 S0214/0020  Beatrice Peter Charles     Msalato     Usangi Day    EGM
5658 S0214/0021  Bertha Ndetaramo Kileo     Msalato     Tarakea     PCB
5659 S0214/0022  Bilhuda Mohamed Hangai     Msalato     Iringa Girls   EGM
5660 S0214/0023  Caroline Piniel King'ori    Msalato     Kazima      EGM
5661 S0214/0024  Catherine Marckfoy Sylivester  Msalato     Ifakara     PCB
5662 S0214/0025  Clara Francis Mbigili      Msalato     Kilakala     PCB
5663 S0214/0026  Consolata Mzuka Tryphone    Msalato     Dodoma      PCM
5664 S0214/0027  Cylivia Kidima Justine     Msalato     Mpanda      CBG
5665 S0214/0028  Digna Gerald Kalinga      Msalato     Msalato     PCM
5666 S0214/0029  Doroth Leo Mtweve        Msalato     Songea Girls   PCB
5667 S0214/0030  Edroza Anam Sanga        Msalato     Ifunda Girls   PGM
5668 S0214/0031  Eliimani Kahola Merica     Msalato     Kilakala     PCM
5669 S0214/0032  Elizabeth Henry Mkondya     Msalato     Tabora Girls   PCM
5670 S0214/0033  Fatuma Issa Rashidi       Msalato     Korogwe     HKL
5671 S0214/0034  Fatuma Ramadhani Abubakari Msalato       Sumve      EGM
5672 S0214/0035  Furaha Enos Kasyupa       Msalato     Kilakala     CBG
5673 S0214/0036  Glory Godfrey Makundi      Msalato     Loleza      PCM
5674 S0214/0037  Glory Josephat Kilongo     Msalato     Kazima      EGM
5675 S0214/0038  Glory Raphael Mmari       Msalato     J.j. Mungai   EGM
5676 S0214/0040  Helena Shokolo Joseph      Msalato     Ruvu       CBG
5677 S0214/0041  Hosiana Silayo Alfred      Msalato     Ashira      CBG
5678 S0214/0042  Irene Peter Ndeki        Msalato     Kilakala     PCB
5679 S0214/0043  Jackline Mathew Olesyaiti    Msalato     Dr. Olsen    PCB
5680 S0214/0046  Josephine Kasuya Vitalis    Msalato     Tumaini     HGL
5681 S0214/0047  Joyce Emanuel Yesse       Msalato     Maswa      PCM
5682 S0214/0048  Joyce Ndoda David        Msalato     Nganza      PCB
5683 S0214/0049  Lilian Princepius Mwoleka    Msalato     Weruweru     PCB
5684 S0214/0050  Mariam Nurdin Salum       Msalato     Tabora Girls   PCM


                          116
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
5685 S0214/0051  Martina Lohay Balloho    Msalato     Dr. Olsen   CBG
5686 S0214/0052  Mary Kastul Samwel      Msalato     Kilakala    PCM
5687 S0214/0053  Marysiana Allan Phidelis   Msalato     Ifakara    PCB
5688 S0214/0054  Merysiana Lufita Valentino  Msalato     Kazima     EGM
5689 S0214/0056  Neema Edmund Leonard     Msalato     Mpwapwa    HKL
5690 S0214/0057  Nira Alexsander Matunda   Msalato     Lugoba     PCB
5691 S0214/0058  Noela Habale Samwel     Msalato     Lugoba     PCM
5692 S0214/0059  Noela Hidat Daniel      Msalato     Korogwe    PCM
5693 S0214/0060  Nuruh Mohamed Hassan     Msalato     Dakawa     HGL
5694 S0214/0062  Pili Mwalimu Yohana     Msalato     Dr. Olsen   PCB
5695 S0214/0063  Priscila Silas Mapinda    Msalato     Msalato    HGL
5696 S0214/0064  Queen Godwin Andrea     Msalato     Chief Ihunyo  HGL
5697 S0214/0065  Rachel Malimi Nason     Msalato     Ruvu      PCB
5698 S0214/0067  Rahel Benjamini Makete    Msalato     Msalato    PCM
5699 S0214/0070  Rhoda Clement Siuhi     Msalato     Maswa     CBN
5700 S0214/0071  Rhoda Philotheus Haule    Msalato     Msalato    PCB
5701 S0214/0072  Rose Ibrahim Jackson     Msalato     Kaliua     PCB
5702 S0214/0074  Sarah Denis Mbilauli     Msalato     Nkasi     HGL
5703 S0214/0075  Sarah Ngeleja William    Msalato     Tabora Girls  CBG
5704 S0214/0076  Scola Mwakatala Hamis    Msalato     Ileje     PCM
5705 S0214/0078  Somoe Suleiman Limbumbi   Msalato     Ifakara    PCB
5706 S0214/0080  Tabu Hamza Bakari      Msalato     Ruvu      PCB
5707 S0214/0081  Thenina Yahya Nassoro    Msalato     Mtwara Girls  EGM
5708 S0214/0082  Tumaini Samwely Msigomba   Msalato     Songea Girls  EGM
5709 S0214/0083  Winifrida Moremi Mwigubari  Msalato     Nganza     PCB
5710 S0214/0084  Zahra Mussa Saidy      Msalato     Ruvu      PCB
5711 S1220/0085  Sharifa Mango        Msamala     Namabengo   HGL
5712 S2934/0020  Tusekile A Ambokile     Msangawale   Iringa Girls  EGM
5713 S0787/0072  Winifrida Edgar Kivenule   Msangeni    Msangeni    HGL
5714 S1687/0001  Agness Cosmas Moshi     Msaranga    Korogwe    PCB
5715 S1687/0009  Dorice John Mmari      Msaranga    Chief Ihunyo  HGE
5716 S1687/0038  Lulu William Kiango     Msaranga    Korogwe    PCB
5717 S1687/0050  Rose Peter Mbwana      Msaranga    Korogwe    PCB
5718 S1687/0054  Somoe Mohamed Hassan     Msaranga    Tarakea    CBG
5719 S1687/0058  Zuhura Eliamini Mdee     Msaranga    Mkuu      CBG
5720 S3371/0016  Fatuma Rashidi Mohamedi   Msasani     Ifunda Girls  EGM
5721 S3371/0034  Mary Inyasi Chuwa      Msasani     Mawenzi    HGL
5722 S4038/0022  Evelina Dominic Mlegehi   Mseke      Ifunda Girls  CBG
5723 S2478/0015  Efelina A Kyejo       Msense     Vwawa     HKL
5724 S1582/0021  Jacqueline S Msofe      Msigani     Kazima     EGM
5725 S2774/0006  Asha Issa Chitanda      Msimbazi    Zanaki (day)  EGM
5726 S2690/0041  Siawezi Saidi        Msimbu     Kondoa     CBG
5727 S3076/0018  Simforosa Fredrick Ngoty   Msiriwa     Mkuu      CBG
5728 S3076/0020  Victoria Raphael Mombury   Msiriwa     Dr. Olsen   CBG
5729 S2188/0025  Zulfa Ramadhani Itupa    Msisi      Ruvu      PCM
5730 S0729/0002  Carolyn Charles Moshi    Msolwa     Ifunda Tech.  CBG
5731 S0729/0003  Catherine Thomas Mmassy   Msolwa     Ifunda Girls  EGM
5732 S0729/0004  Clotilda George Mlimakifu  Msolwa     Ashira     HGE
5733 S0729/0005  Doreen Stanslaus Luzuki   Msolwa     Dakawa     HGL


                         117
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
5734 S0729/0006  Elizabeth Paschal Malale   Msolwa     Lugoba     PCM
5735 S0729/0007  Erica Brown Mwambambale   Msolwa     Kondoa     HGL
5736 S0729/0008  Evelyne Eliakim Maswi    Msolwa     Mbeya      PCM
5737 S0729/0009  Gisela George Kimbira    Msolwa     Mawenzi     EGM
5738 S0729/0010  Grace Joseph Kiwango     Msolwa     Mwika      EGM
5739 S0729/0011  Happy Alfayo Kyando     Msolwa     Mtwara Girls  EGM
5740 S0729/0012  Jacqueline Harry Kihongosi  Msolwa     Dakawa     HGL
5741 S0729/0013  Juliana Karoli Maleta    Msolwa     Morogoro    HGE
5742 S0729/0014  Kemmy Valentina Katto    Msolwa     Dodoma     EGM
5743 S0729/0015  Leah Andrew Kakama      Msolwa     Ashira     EGM
5744 S0729/0016  Lydia Paul Bia        Msolwa     Nganza     EGM
5745 S0729/0017  Margareth Adolf Makauki   Msolwa     Mwika      EGM
5746 S0729/0018  Mariana Stephan Soka     Msolwa     Weruweru    EGM
5747 S0729/0020  Mwawi Philip Mapunda     Msolwa     Tabora Girls  CBG
5748 S0729/0021  Neema Awariywa Nnko     Msolwa     Kilakala    PCB
5749 S0729/0022  Neema Clement Munisi     Msolwa     Lugoba     CBG
5750 S0729/0023  Noela Cassian Mbelekwa    Msolwa     Isimila     HGK
5751 S0729/0024  Salma Hassan Massawanga   Msolwa     Dakawa     HGL
5752 S0729/0025  Scholastica Loderrigo Mwanyik Msolwa     Dakawa     HGL
         a
5753 S0729/0026  Sophia Anthony Kigomba    Msolwa     Ifunda Girls  HGE
5754 S0729/0027  Sophia Chrispin Mguli    Msolwa     Tabora Girls  PCM
5755 S0729/0028  Sylvia Joseph Kundi     Msolwa     Mtwara Girls  HGE
5756 S0729/0030  Warda Majid Zuberi      Msolwa     Ifunda Tech.  CBG
5757 S0729/0031  Witness Theodore Mwalongo  Msolwa     Ashira     EGM
5758 S0635/0003  Beatrice Phoya        Msufini     Jikomboe    HKL
5759 S0635/0018  Joyce M Kulaya        Msufini     Mkuu      CBG
5760 S0635/0019  Neema R Kishimbo       Msufini     Tinde      CBG
5761 S0635/0023  Shafiuna H Nangu       Msufini     Korogwe     CBG
5762 S0635/0028  Upendo R Nkya        Msufini     Maswa      PCB
5763 S0294/0001  Adelina D. Simon       Mt.carmel    Songe      HKL
5764 S0294/0006  Christina K. Christopher   Mt.carmel    Nangwa     HKL
5765 S0294/0015  Geremana J. Mliliye     Mt.carmel    Kibondo     HGL
5766 S0294/0018  Happy K. Laurent       Mt.carmel    Usongwe     HGE
5767 S0294/0020  Hilda E. Kidodi       Mt.carmel    Loleza     PCB
5768 S0294/0036  Neema A. Kalangali      Mt.carmel    Songe      HGE
5769 S0294/0037  Oliva M. Baragwiha      Mt.carmel    Mbeya      HGL
5770 S2358/0048  Flora Amlani         Mtakuja     Mringa     EGM
5771 S2358/0060  Jackline Anania       Mtakuja     Arusha Tech..  MEC
5772 S2358/0102  Safia Said          Mtakuja     Ifunda Girls  PCM
5773 S2281/0038  Mary Ernest         Mtandi     Nangwanda    HGK
5774 S1451/0015  Habiba Mussa Halfani     Mtangalanga   Masasi Girls  HGK
5775 S1451/0020  Jamila Hamisi Hussein    Mtangalanga   Londoni     HGK
5776 S1745/0019  Luciana Didasy        Mtibwa     Iringa Girls  CBG
5777 S1575/0021  Monica Amandus Mtunga    Mtimbira    Lusanga     HKL
5778 S2300/0018  Fausta George Kesaga     Mtimbwe     Loleza     CBG
5779 S1868/0045  Snaida Jeradi Kalengela   Mtitu      Isimila     HGK
5780 S1868/0047  Tospida Jonas Kitaso     Mtitu      Makambako    HGK
5781 S3034/0029  Hellen Alfred Mgeta     Mtoni      Maswa      CBG
5782 S3034/0045  Khadija Omary Kassim     Mtoni      Maswa      CBG


                         118
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
5783 S3034/0070  Tatu Ramadhan Yahaya     Mtoni         Maswa      PCM
5784 S4205/0008  Farida Miraji Abdala     Mtunduru       Kondoa     CBG
5785 S4205/0019  Rehema Ramadhan Salanda    Mtunduru       Bwiru Girls   EGM
5786 S0431/0008  Assela Clato Mwinuka     Mtwango        Ifunda Tech.  PCB
5787 S0215/0009  Catherine Nelson       Mtwara Girls     Mtwara Tech.  PCB
5788 S0215/0018  Grace Chanae         Mtwara Girls     Loleza     PCB
5789 S0215/0021  Happy Senge          Mtwara Girls     Tarakea     PCM
5790 S0215/0033  Mariam Masumbuko       Mtwara Girls     Masasi Girls  HGK
5791 S0215/0034  Mariam Mhando         Mtwara Girls     Mtwara Girls  HGL
5792 S0215/0035  Marycian Mathias       Mtwara Girls     Mtwara Girls  CBG
5793 S0215/0043  Neema Naftal         Mtwara Girls     Mwanza     PCB
5794 S0215/0045  Queen Abrahamu        Mtwara Girls     Mtwara Girls  HKL
5795 S0215/0048  Rehema Afridon        Mtwara Girls     Jikomboe    HKL
5796 S0215/0056  Rukia Mohamedi        Mtwara Girls     Mwanza     PCM
5797 S0215/0065  Teofrida Gervas        Mtwara Girls     Loleza     HGL
5798 S0215/0069  Zaituni Juma         Mtwara Girls     Nangwa     HKL
5799 S0244/0007  Ester Mapunda         Mtwara Sisters Sem.  Masasi Girls  HGL
5800 S0244/0013  Salvina Stephano Marko    Mtwara Sisters Sem.  Machame     CBN
5801 S0139/0019  Nyagahoza Bathlomeo      Mtwara Tech.     Loleza     PCM
5802 S0139/0025  Victoria Mgao         Mtwara Tech.     Arusha Tech..  CIV
5803 S2114/0005  Anna Nickson Makongwa     Mtwivila       Machame     CBN
5804 S2114/0010  Bertha Batista Lamba     Mtwivila       Machame     CBN
5805 S2114/0017  Elina Willson Ngewe      Mtwivila       Machame     CBN
5806 S2114/0045  Neema Fredrick Kajangu    Mtwivila       Machame     CBN
5807 S0825/0001  Amina Shaban Itambu      Mudio Isl. Sem.    Bwiru Girls   EGM
5808 S0825/0005  Aziza Adam Hussein      Mudio Isl. Sem.    Kondoa     PCB
5809 S0825/0006  Batuli Bakari Mahmoud     Mudio Isl. Sem.    Ifakara     PCB
5810 S0825/0011  Fatihiya Said Hemed      Mudio Isl. Sem.    Kondoa     CBG
5811 S0825/0015  Fatna Othman Jumanne     Mudio Isl. Sem.    Dareda     CBG
5812 S0825/0016  Habiba Shaban Kisuda     Mudio Isl. Sem.    Weruweru    ECA
5813 S0825/0020  Khadija Elias Nkya      Mudio Isl. Sem.    Weruweru    EGM
5814 S0825/0026  Mariam Saadun Temba      Mudio Isl. Sem.    Mkuu      CBG
5815 S0825/0030  Naima Ayoub Sengo       Mudio Isl. Sem.    Kazima     ECA
5816 S0825/0034  Rehema Habibu Nina      Mudio Isl. Sem.    Dr. Olsen    PCB
5817 S0825/0035  Salma Hamad Kweka       Mudio Isl. Sem.    Kaliua     PCB
5818 S0825/0036  Salma Kheri Kitenge      Mudio Isl. Sem.    Florian     CBG
5819 S2376/0002  Amina Abdallah Massawe    Mugabe        Ruvu      PCM
5820 S2376/0009  Asha Issa Yunusu       Mugabe        Songe      HKL
5821 S2376/0011  Asna Abdulrahman Kaheneko Mugabe          Londoni     EGM
5822 S2376/0013  Beatha Michael Mkalangambila Mugabe         Mkugwa     HGK
5823 S2376/0016  Diana Ernest Mwakadinda    Mugabe        Weruweru    PCB
5824 S2376/0029  Happy Samweli Magita     Mugabe        Mwendakulima  HGL
5825 S2376/0035  Josephine George Balama    Mugabe        Ruvu      PCM
5826 S2376/0057  Neema Pastory Masanja     Mugabe        J.j. Mungai   EGM
5827 S2376/0064  Sarah Emily Kirako      Mugabe        Nganza     ECA
5828 S2376/0074  Theresia Chrispine Nicolous  Mugabe        Mwanza     PCB
5829 S2376/0087  Zulfa Muhibu Chuma      Mugabe        Muheza     CBG
5830 S3702/0051  Monica Hillary        Mughanga       Mpwapwa     PCM
5831 S3869/0009  Nazareth Nicholous Fidel   Mugombe        Malagarasi   HGK


                         119
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
5832 S3634/0016  Ester Abedinego        Mugumu     Tarakea    PCM
5833 S3634/0025  Joyce Jeremiah        Mugumu     Maswa     CBG
5834 S3634/0062  Sara John           Mugumu     Maswa     CBG
5835 S3724/0005  Domina Kitunka        Muhanga     Usangi Day   HGE
5836 S1810/0026  Elizabeth Stephano Bilama   Muharuro    Kaliua     PCB
5837 S1080/0013  Farida A Hassan        Muheza Muslim  Ifunda Girls  EGM
5838 S1080/0021  Halima A Salimu        Muheza Muslim  Lugoba     CBG
5839 S1080/0026  Hidaya F Semkiwa       Muheza Muslim  Iringa Girls  EGM
5840 S1080/0029  Joyce N Manase        Muheza Muslim  Nangwa     HKL
5841 S1080/0032  Kuluthum S Mohamed      Muheza Muslim  Bagamoyo    CBG
5842 S1080/0039  Mariamu A Mlenda       Muheza Muslim  Ruvu      HGL
5843 S1080/0047  Mwanahamisi Ali        Muheza Muslim  Korogwe    HKL
5844 S1080/0046  Mwanahamisi A Boraafya    Muheza Muslim  Mringa     HGE
5845 S1080/0061  Rukiah H Jaribu        Muheza Muslim  Muheza     CBG
5846 S1080/0063  Salma Hassan         Muheza Muslim  Muheza     CBG
5847 S1080/0072  Tausi A Mzulwa        Muheza Muslim  Nangwa     HKL
5848 S1080/0075  Upendo Sanga         Muheza Muslim  Lugalo     CBG
5849 S1080/0078  Veronica P Mwasile      Muheza Muslim  Bagamoyo    EGM
5850 S4528/0002  Matrida D Zacharia      Muhugi     Kibondo    HKL
5851 S1626/0001  Agness P Magele        Mukidoma    Songe     HGL
5852 S1626/0002  Amina Juma          Mukidoma    Tabora Girls  CBG
5853 S1626/0014  Edna Mmari          Mukidoma    Nganza     EGM
5854 S1626/0024  Gift Nestory         Mukidoma    Kisimiri    HKL
5855 S1626/0029  Hellen Enock         Mukidoma    Songe     HGK
5856 S1626/0030  Hollo Joel          Mukidoma    Tabora Girls  CBG
5857 S1626/0046  Mongele John         Mukidoma    Songe     HGL
5858 S1626/0048  Naishoki P Sangayon      Mukidoma    Engutoto    HKL
5859 S1626/0056  Phoibe Keu          Mukidoma    Mwika     EGM
5860 S1626/0062  Sara Kahebo          Mukidoma    Tumaini    HKL
5861 S2631/0050  Mage Chesco Gohage      Mukilima    Dakawa     HGK
5862 S2248/0023  Irene Bryson Massawe     Mukwasa Day   Longido    HGE
5863 S3239/0012  Epiphana Longino       Muleba     Kondoa     CBG
5864 S3239/0016  Gloria Ishemujabi       Muleba     Nangwa     HKL
5865 S3239/0028  Proscovia Venance       Muleba     Kibondo    HGE
5866 S2629/0012  Christina Aman Mselela    Mulunga     Songea Girls  EGM
5867 S1042/0003  Amina Nyange Mkhomoi     Mungaa     Tarakea    PCM
5868 S1042/0017  Johari Jumanne Lyimo     Mungaa     Kazima     EGM
5869 S1042/0027  Pricila Simon Ntandu     Mungaa     Mpanda     CBG
5870 S1042/0033  Rukia Salim Selemani     Mungaa     Tinde     CBG
5871 S0250/0002  Agness Josephat Laurent    Murigha     Tinde     CBG
5872 S0250/0005  Angelina Constantine Odillo  Murigha     Mwendakulima  HGK
5873 S0250/0008  Beatrice Mathias Mutayoba   Murigha     Usangi Day   HGE
5874 S0250/0012  Christina Emanuel Mabula   Murigha     Mpanda     CBG
5875 S0250/0013  Diana Rose Christopher Mlay  Murigha     Bwiru Girls  CBG
5876 S0250/0014  Dorcas Brendan John      Murigha     Kondoa     CBG
5877 S0250/0015  Elizabeth Benson Temu     Murigha     Ashira     EGM
5878 S0250/0017  Erica Danison Munna      Murigha     Tumaini    HKL
5879 S0250/0021  Esther Mtinangi Nyambi    Murigha     Ashira     EGM
5880 S0250/0022  Getruda Frumence Senkondo   Murigha     Mpanda     CBG


                         120
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
5881 S0250/0025  Haika Onesmo Machange    Murigha       Urambo     HKL
5882 S0250/0030  Jenipher Stephano Musa    Murigha       Ashira     CBG
5883 S0250/0031  Jesca Benson Temu      Murigha       Mwika     EGM
5884 S0250/0032  Julia Kennedy Shedy     Murigha       Kaliua     PCB
5885 S0250/0033  Lilian Nelson Mukulasi    Murigha       Urambo     HGK
5886 S0250/0036  Mwajuma Jumanne Ntandu    Murigha       Kondoa     CBG
5887 S0250/0038  Neema Aloyce Mhirwa     Murigha       Bwiru Girls  PCB
5888 S0250/0039  Paulina Fidelis Cosmas    Murigha       Ifunda Girls  CBG
5889 S0250/0041  Pendo Samwel Ezekiel     Murigha       Tinde     CBG
5890 S0250/0044  Rebecca Yesaya Ambayuu    Murigha       Tumaini    HGK
5891 S0250/0045  Roza Charles Njia      Murigha       Chief Ihunyo  HKL
5892 S0250/0046  Salome Servi Lyimo      Murigha       Urambo     HGL
5893 S0250/0047  Tunu Shabani Lundi      Murigha       Mwamashimba  HKL
5894 S0250/0050  Veronica Jacob Joseph    Murigha       Mpanda     CBG
5895 S0250/0051  Veronica Marwa Nyamburukek Murigha        Bwiru Girls  PCB
         e
5896 S0874/0010  Bernadetha Q Slaama    Murray         Kondoa     HKL
5897 S0874/0011  Christina E Nawe       Murray        Kondoa     CBG
5898 S0874/0060  Noela C Laway        Murray        Machame    HKL
5899 S1765/0003  Anifa Kibegwa        Murubona Muslim   Kaliua     CBG
5900 S1150/0033  Hosiana Stephano Mmanyi   Muungano       Ifunda Girls  EGM
5901 S1150/0068  Shakila Mussa Rauya     Muungano       Ifunda Girls  HGK
5902 S1150/0072  Stella August Temu      Muungano       Machame    HKL
5903 S1150/0073  Stella Daudi Chafweha    Muungano       Engutoto    HKL
5904 S1150/0082  Witness Milton Sam      Muungano       Nangwa     HGK
5905 S4048/0001  Aisha R. Athumani      Muungano Usa River  Kibondo    HKL
5906 S4048/0018  Happyness A. Kavishe     Muungano Usa River  Kibondo    HKL
5907 S4048/0021  Irene A. Pallangyo      Muungano Usa River  Machame    CBG
5908 S4048/0035  Mwajabu B. Juma       Muungano Usa River  Mkuu      HGE
5909 S4048/0039  Praise I. Sanga       Muungano Usa River  Songe     HGL
5910 S4048/0040  Rahma W. Kombo        Muungano Usa River  Bwiru Girls  EGM
5911 S4048/0044  Saumu J. Ramadhani      Muungano Usa River  Kifaru     HGE
5912 S0804/0001  Agatha William Mlemambi   Mvumi        Mringa     EGM
5913 S0804/0002  Agness Richard Nhonya    Mvumi        Nganza     PCB
5914 S0804/0003  Amina Daniel Mdimi      Mvumi        Kondoa     HKL
5915 S0804/0004  Angel Rashan Mdee      Mvumi        Lukole     HGE
5916 S0804/0005  Caroline Damas Vitalo    Mvumi        Kondoa     CBG
5917 S0804/0006  Ekinala Kennedy Mwaijengo  Mvumi        Tumaini    HGE
5918 S0804/0008  Elizabeth Richard Ntahonsigay Mvumi        Chief Ihunyo  HGE
         e
5919 S0804/0010  Esther Samson Nhonya     Mvumi        Bwiru Girls  CBG
5920 S0804/0011  Getrude Seraphin Mndeme   Mvumi        Urambo     HGL
5921 S0804/0012  Gloria Gabriel Lucas     Mvumi        Ashira     HGE
5922 S0804/0013  Gloria Rashan Mdee      Mvumi        Dodoma     HGL
5923 S0804/0014  Happiness Philip Msangi   Mvumi        Mawenzi    HGE
5924 S0804/0017  Lisamarie Robert Masimba   Mvumi        Nganza     HGL
5925 S0804/0021  Salome Joram Mayila     Mvumi        Bwiru Girls  HGE
5926 S1791/0029  Tumaini M Philemon      Mvumi Makulu     Kondoa     CBG
5927 S1680/0005  Elizabeth Liberath Mrina   Mvuti        Korogwe    CBG
5928 S3583/0009  Sophia Kanana Marco     Mwabomba       Maswa     HKL
5929 S3848/0027  Neema Elias Iyohe      Mwahu        Nangwa     HGE


                         121
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
5930 S4157/0003  Nkwimba Mwandu       Mwakaluba       Jikomboe    HGL
5931 S3138/0052  Happy Godfrey       Mwakibete       Ifunda Girls  CBG
5932 S3098/0018  Naomi Peter        Mwakilyambiti     Maswa      CBG
5933 S3098/0029  Yunis John         Mwakilyambiti     Dakawa     HGL
5934 S4562/0020  Valleliah M Kitundu    Mwakipanga      Mpanda     CBG
5935 S1344/0005  Attu E Mwazembe      Mwalimu J K Nyerere  Lusanga     PCB
5936 S1344/0014  Fatuma Y Mzumbwe      Mwalimu J K Nyerere  Lusanga     CBG
5937 S1344/0019  Irene A Amosi       Mwalimu J K Nyerere  Nkasi      HGL
5938 S1344/0045  Sakina A Mkumbwa      Mwalimu J K Nyerere  Songea Girls  PCB
5939 S1344/0051  Sophia W Ngoya       Mwalimu J K Nyerere  Kizwite     CBG
5940 S1140/0046  Pendo Mashaka       Mwalimu Nyerere    Kibondo     HGK
5941 S1140/0049  Regina Omary        Mwalimu Nyerere    Maswa      CBG
5942 S1140/0055  Semeni William       Mwalimu Nyerere    Igunga     HGK
5943 S3659/0004  Emaculatha Thadeo Shija  Mwamala        Bwiru Girls   CBG
5944 S1743/0004  Helena Mashara Sylas    Mwamala        Lukole     HKL
5945 S3686/0001  Dotto Joseph        Mwamashimba      Mpanda     CBG
5946 S3686/0006  Lucia Thomas        Mwamashimba      Bwiru Girls   CBG
5947 S3686/0008  Mbuke Joram        Mwamashimba      Kaliua     CBG
5948 S1107/0023  Pili Serikali       Mwamashimba      Maswa      HGK
5949 S1107/0024  Rebeca Gervas       Mwamashimba      Rugambwa    HKL
5950 S2538/0011  Ashura Maruhe Hindi    Mwananchi       Kibondo     HGK
5951 S2538/0016  Catherine Baraka Magambo  Mwananchi       Bwiru Girls   PCB
5952 S2538/0085  Phoybe Julius Malechela  Mwananchi       Malagarasi   HKL
5953 S0616/0076  Zerida Mataro Mweru    Mwandiga       Malagarasi   HGK
5954 S0935/0013  Godliver G Kanuda     Mwandoya       Nganza     CBG
5955 S2906/0008  Kefline Samson       Mwandu        Maswa      CBG
5956 S0558/0013  Jackline P Mrimia     Mwanga        Dareda     HGL
5957 S0558/0017  Joyce E Mashambo      Mwanga        Mpwapwa     PCM
5958 S0558/0019  Julither L Surumbu     Mwanga        Kondoa     PCB
5959 S0558/0023  Mariam B Msuya       Mwanga        Maswa      HGK
5960 S0558/0033  Perpetua P Kimicho     Mwanga        Bwiru Girls   CBG
5961 S0558/0039  Selina G Masilayo     Mwanga        Iringa Girls  CBG
5962 S0558/0041  Swabrah H Nyindo      Mwanga        Ifunda Girls  PGM
5963 S0558/0044  Urusula S Temba      Mwanga        Loleza     CBG
5964 S3024/0013  Mwajuma Jeremiah      Mwantini       Kaliua     CBG
5965 S0333/0003  Agricia Maxmillian     Mwanza        Sumve      HKL
5966 S0333/0025  Dotto Hamad        Mwanza        Machame     CBN
5967 S0333/0038  Grace Nicholaus      Mwanza        Nganza     HKL
5968 S0333/0104  Rebeca Alex        Mwanza        Maswa      CBN
5969 S0333/0116  Sarah Daniel Magabanya   Mwanza        Chief Ihunyo  HKL
5970 S0333/0121  Sharifa Omary       Mwanza        Kibondo     HKL
5971 S0333/0131  Veronica Stephano     Mwanza        Lukole     HKL
5972 S0333/0136  Winfrida Sebastian     Mwanza        Nganza     CBG
5973 S1589/0002  Agness Peter Madege    Mwanza Baptist    Nganza     HGL
5974 S1589/0019  Grace Leonard Masolwa   Mwanza Baptist    Nganza     CBG
5975 S1589/0031  Modesta Arsen Matei    Mwanza Baptist    Mwamashimba   HKL
5976 S1589/0037  Rose Mhagachi Mniko    Mwanza Baptist    Mwanza     PCB
5977 S1589/0040  Tumaini Furaha Peneza   Mwanza Baptist    Arusha Tech..  TRAN
5978 S3427/0057  Rukia Ramadhani      Mwapachu       Ashira     CBG


                        122
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
5979 S1924/0013  Bertha L Lui       Mwasele        Mkolani    PCB
5980 S1924/0044  Leah Thomas        Mwasele        Bwiru Girls  HKL
5981 S1924/0048  Maria Augustine      Mwasele        Bwiru Girls  CBG
5982 S1924/0061  Neema N Kimaro      Mwasele        Mawenzi    HGK
5983 S2493/0037  Prisca Sanga       Mwatisi        Usongwe    HGE
5984 S0895/0008  Evenitha Athanas Sumka  Mwaya         Ifakara    CBG
5985 S2001/0025  Janeth Felician Laurian  Mwemage        Nyakahura   HGL
5986 S2001/0040  Zamzam Buberwa Mohamed  Mwemage        Nyakahura   HKL
5987 S0665/0003  Angel Monata       Mwembeni       Mwamashimba  HGL
5988 S0665/0004  Beatrice L Batunika    Mwembeni       Rugambwa    HKL
5989 S0665/0007  Catherine Raymond     Mwembeni       Mwamashimba  HGL
5990 S0665/0021  Lucia Lyato        Mwembeni       Songe     HGL
5991 S0665/0038  Witness Mtui       Mwembeni       Tabora Girls  PCM
5992 S0445/0060  Kaslida Mkolwe      Mwembetogwa      Ulayasi    CBG
5993 S0445/0082  Nisebia Tesha       Mwembetogwa      Songea Girls  CBG
5994 S0445/0093  Sophia Y Fungo      Mwembetogwa      Isimila    HGK
5995 S0445/0105  Zawadi Mihafu       Mwembetogwa      Mwakaleli   HKL
5996 S1544/0013  Grace Joseph Makota    Mwena         Nangwanda   HGK
5997 S3482/0001  Annastazia Milinga    Mwenyeheri Anuarite  Ruvu      PCB
5998 S3482/0003  Doreen P Ndoile      Mwenyeheri Anuarite  Mkuu      EGM
5999 S3482/0012  Jessica Charles      Mwenyeheri Anuarite  Kaliua     PCB
6000 S3482/0015  Sabina John        Mwenyeheri Anuarite  Mtwara Tech.  PCM
6001 S3482/0017  Veronica A Ngotezi    Mwenyeheri Anuarite  Morogoro    HGL
6002 S3482/0018  Witness Nyoni       Mwenyeheri Anuarite  Kibondo    HGL
6003 S1590/0004  Diana T Ngai       Mwera Vision     Mwendakulima  HGL
6004 S0900/0016  Glory Anthon       Mwigo         Namabengo   HGK
6005 S3855/0007  Mbuke Ogesa        Mwigumbi       Sumve     HGE
6006 S0782/0014  Betty G Urio       Mwika         Ifunda Tech.  PGM
6007 S0782/0034  Filomena Giliad      Mwika         Kondoa     PCB
6008 S0782/0042  Glory F Kimario      Mwika         Usangi Day   EGM
6009 S0782/0056  Hilda R Mlay       Mwika         Ashira     CBG
6010 S0782/0068  Joyce Makata       Mwika         Ashira     CBG
6011 S0782/0078  Lisma Waziri       Mwika         Lugoba     PCM
6012 S2211/0001  Adasa Bathromeo      Mwilamvya       Kibondo    HKL
6013 S2211/0002  Angelina Michael     Mwilamvya       Ashira     HGE
6014 S2211/0005  Christina Daudi      Mwilamvya       Ashira     CBG
6015 S2211/0007  Elizabeth Simon      Mwilamvya       Mtwara Girls  CBG
6016 S2211/0008  Esther Amos        Mwilamvya       Bwiru Girls  HGE
6017 S2211/0010  Felister Wakutumwa    Mwilamvya       Mringa     HGE
6018 S2211/0013  Mwajuma Mpoma       Mwilamvya       Ashira     HGE
6019 S2211/0017  Prisca N Rugazia     Mwilamvya       Kazima     EGM
6020 S2211/0018  Restearly Mpipi      Mwilamvya       Tabora Girls  PCB
6021 S2211/0022  Tabita Patrick      Mwilamvya       Zanaki (day)  KLF
6022 S3031/0029  Judith Benard       Mwinuko        Maswa     CBG
6023 S3031/0033  Maria Mwita        Mwinuko        Chief Ihunyo  HKL
6024 S1860/0026  Kabula Jackson Nkwano   Mwisenge       Maswa     PCB
6025 S2384/0007  Dorothea M Daud      Mwisi         Nganza     CBG
6026 S1931/0029  Jenifa M Mwashilindi   Myovizi        Machame    EGM
6027 S1931/0047  Ruth J Mwashitete     Myovizi        Kizwite    CBG


                       123
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
6028 S0985/0031  Noelia Abel         Mzindakaya   Kizwite    HGL
6029 S1383/0024  Irene Faustine Paul     Mzinga     Maposeni    HGL
6030 S0335/0001  Asiya I Mussa        Mzizima     Nganza     ECA
6031 S0335/0004  Donatila C Ng'owo      Mzizima     Kondoa     PCB
6032 S0335/0005  Gloria J Siara       Mzizima     Ruvu      PCM
6033 S0335/0006  Margareth M Bagile     Mzizima     Kizwite    HGL
6034 S0335/0008  Nuru Mkiba         Mzizima     Nganza     ECA
6035 S0335/0012  Zaileen A Jamal       Mzizima     Nganza     ECA
6036 S3641/0006  Hellen Longnus Kashasha   Naboti     Lugalo     CBG
6037 S3641/0010  Marsiana Lodrick Longo   Naboti     Ifunda Tech.  CBG
6038 S3641/0011  Winfrida John Masanja    Naboti     J.j. Mungai  HGE
6039 S3641/0013  Zahara Hamza Juma      Naboti     Manyunyu    HKL
6040 S3370/0022  Frola Mhindi Masasi     Nakoza     Nyakahura   HGK
6041 S2925/0001  Adelina J Kalinga      Nalyelye    Ifakara    HKL
6042 S2925/0047  Oliver W Mwamlima      Nalyelye    Lugalo     CBG
6043 S2925/0067  Upendo Y Nzunda       Nalyelye    Isimila    HKL
6044 S2925/0071  Yasinta B Mwashilindi    Nalyelye    Dakawa     HGK
6045 S0685/0014  Isentrude Ferdnand Challe  Namabengo    Dodoma     HGL
6046 S0685/0031  Sibilina Wilgis Nilongo   Namabengo    Mtwara Girls  CBG
6047 S2911/0035  Salma Juma Ally       Namanga     Machame    EGM
6048 S0401/0002  Agnes P Kanje        Namfua     Muheza     CBG
6049 S0401/0005  Angelina S Chahe      Namfua     Iringa Girls  CBG
6050 S0401/0046  Victoria P Kavishe     Namfua     Ashira     CBG
6051 S3701/0008  Emeliana P Tsii       Nangara     Kifaru     EGM
6052 S3701/0026  Perpetua K Hayte      Nangara     Kifaru     HGE
6053 S0996/0016  Shida E Fikiri       Nansimo     Chief Ihunyo  HGK
6054 S2924/0025  Sesilia F Shita       Nanswilu    Makambako   HGE
6055 S0557/0001  Agricola C Sakaya      Narumu     Mwika     HGE
6056 S0557/0003  Angelina L Uronu      Narumu     Jikomboe    HKL
6057 S0557/0007  Claudia O Albert      Narumu     Nangwa     HKL
6058 S0557/0008  Elizabeth C Sakaya     Narumu     Usangi Day   EGM
6059 S0557/0010  Elizabeth H Makoi      Narumu     Ashira     CBG
6060 S0557/0011  Elizabeth J Lema      Narumu     Muheza     PCB
6061 S0557/0012  Elvida J Eliushu      Narumu     Korogwe    PCB
6062 S0557/0013  Emaculate J Mbwilo     Narumu     J.j. Mungai  HGL
6063 S0557/0014  Emelda R Mosha       Narumu     Makambako   HKL
6064 S0557/0015  Emmy P Lucas        Narumu     Songe     HGL
6065 S0557/0016  Esther G Njowoka      Narumu     Kizwite    CBG
6066 S0557/0017  Eunice R Murrow       Narumu     Bwiru Girls  HGE
6067 S0557/0031  Happylight P Mariki     Narumu     Ifakara    CBG
6068 S0557/0034  Irene P Lyamuya       Narumu     Nangwa     HKL
6069 S0557/0035  Irene P Sangawe       Narumu     Msangeni    HGK
6070 S0557/0036  Jackline L Kimaro      Narumu     Kibondo    HGL
6071 S0557/0037  Jacqueline A Laswai     Narumu     Jikomboe    HKL
6072 S0557/0038  Jademina S Timilai     Narumu     Lugoba     PCM
6073 S0557/0039  Janeth J Namoyo       Narumu     Bwiru Girls  HGL
6074 S0557/0040  Jesca F Massae       Narumu     Korogwe    HKL
6075 S0557/0041  Joyce L Mallya       Narumu     Bwiru Girls  EGM
6076 S0557/0045  Lightness W Mamuya     Narumu     Lugoba     PCM


                        124
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
6077 S0557/0048  Loveness S Mulabi      Narumu      Songe     HGE
6078 S0557/0049  Mackmario V Kasian      Narumu      Nangwanda   HGK
6079 S0557/0050  Magdalena J Mushi      Narumu      Jikomboe    HKL
6080 S0557/0052  Mary E Mallya        Narumu      Usangi Day   EGM
6081 S0557/0054  Mary W Mushi         Narumu      Mwika     HGE
6082 S0557/0056  Nadra N Pandit        Narumu      Ashira     HGE
6083 S0557/0058  Neema E Mtui         Narumu      Dodoma     PCM
6084 S0557/0061  Noreen J Bhoke        Narumu      Bagamoyo    HKL
6085 S0557/0062  Patricia B Mapunda      Narumu      Lugalo     HGL
6086 S0557/0068  Sara L Malle         Narumu      Lugoba     PCB
6087 S0557/0069  Sharifa M Mawenge      Narumu      Mpanda     HGE
6088 S0557/0071  Sweet F Kalawa        Narumu      Uwemba     HGL
6089 S0557/0072  Tabitha E Mrutu       Narumu      Masasi Girls  HGL
6090 S0557/0073  Veronica D Katembwe     Narumu      Songe     HGL
6091 S0557/0074  Veronica W Mndalla      Narumu      Isimila    HGL
6092 S0557/0079  Zawadi P Lema        Narumu      Kazima     EGM
6093 S1029/0006  Emiliana Edward Joseph    Nassa       Maswa     CBG
6094 S0459/0001  Agnes E Columbani      Natiro      Machame    CBG
6095 S0459/0013  Flora G Sambo        Natiro      Dakawa     HGL
6096 S0459/0027  Joyce H Mlinga        Natiro      Florian    CBG
6097 S0459/0043  Upendo E Msuya        Natiro      Tumaini    HGK
6098 S0459/0044  Violeth I Uiso        Natiro      Weruweru    PCB
6099 S1392/0032  Nyangi G Gina        Natta       Sumve     EGM
6100 P0909/0151  Lainel W Tweve        Nazarene Centre  Uwemba     HKL
6101 S0940/0030  Magreth Daniel Marco     Ndago       Mwendakulima  HGK
6102 S2230/0008  Antia Gordian        Ndama odary    Tabora Girls  HGL
6103 S2230/0049  Semphorose Wamara      Ndama odary    Maswa     PCM
6104 S2230/0053  Witness Filberg       Ndama odary    Lukole     HGL
6105 S0434/0020  Evelina Nkoko        Ndembela     Nganza     CBG
6106 S0434/0043  Jestina Kamwela       Ndembela     Songea Girls  CBG
6107 S0434/0050  Letness Lyuvale       Ndembela     Ulayasi    PCB
6108 S0434/0051  Lilian Mbeni         Ndembela     Mpanda     CBG
6109 S0434/0070  Nuru Tossy          Ndembela     Kilakala    CBG
6110 S0434/0082  Spora Mavanza        Ndembela     Nganza     CBG
6111 S0434/0086  Taina Ngole         Ndembela     Ruvu      PCM
6112 S0434/0090  Tunu Zablon Mdonya      Ndembela     Msalato    PCB
6113 S0786/0004  Annastazia Joseph      Ndono       Bwiru Girls  HGL
6114 S2297/0002  Anastazia Agustino Shabani  Ndorwe      Mwika     HGL
6115 S2297/0033  Sakina Manguya Ramadhani   Ndorwe      Muheza     CBG
6116 S2928/0025  Martha A Kajula       Ndugu       Igowole    HGK
6117 S0919/0044  Sophia H Iddi        Nduruma      Igunga     HGK
6118 S2847/0054  Theofrida Madelemo Robert  Nduweni      Tarakea    CBG
6119 S0530/0002  Amina Hafidhi        Ndwika Girls   Ulayasi    HGK
6120 S0530/0004  Angela Sukamba        Ndwika Girls   Malagarasi   HGK
6121 S0530/0009  Beatrice M Msigwa      Ndwika Girls   Makambako   HGE
6122 S0530/0014  Faraja Mbunga        Ndwika Girls   Namabengo   HGL
6123 S0530/0016  Fatuma Issa         Ndwika Girls   Songea Girls  EGM
6124 S0530/0023  Halima Mohamedi       Ndwika Girls   Mtwara Girls  CBG
6125 S0530/0031  Joyce Vicent         Ndwika Girls   Mtwara Girls  CBG


                         125
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
6126 S0530/0033  Latifa Bakari       Ndwika Girls  Mtwara Girls    CBG
6127 S0530/0039  Mwajuma I Mwayungu     Ndwika Girls  Weruweru      HGE
6128 S0530/0042  Nuru Shomari        Ndwika Girls  Nangwa       HKL
6129 S0530/0043  Pili Ayoub         Ndwika Girls  Mtwara Girls    CBG
6130 S0530/0060  Sophia Juma        Ndwika Girls  Mringa       EGM
6131 S2498/0004  Grace Z Kakobe       Neema Trust   Kisimiri      HKL
6132 S2498/0005  Jesca Kimosso       Neema Trust   Mkugwa       HKL
6133 S2498/0007  Lulu Amri         Neema Trust   Kondoa       CBG
6134 S2498/0009  Marina Samson       Neema Trust   J.j. Mungai    HGL
6135 S2498/0011  Shamsa Akukweti      Neema Trust   Chang'ombe (day)  HGL
6136 S2498/0014  Winifrida S Mulungu    Neema Trust   Muheza       CBG
6137 S0974/0010  Winifrida Samson      Nela      Maswa       CBG
6138 S1188/0006  Catherine Mwalim      Neluka     Lusanga      CBG
6139 S1188/0007  Christina Kisongela    Neluka     Songea Girls    PCB
6140 S1188/0046  Stella Komba        Neluka     Makambako     HGE
6141 S1188/0055  Zubeda N Sweya       Neluka     Mtwara Girls    HGL
6142 S1375/0010  Anitha William       New Era     Machame      CBG
6143 S2432/0001  Agneta C Mange       New Hellen   Nganza       EGM
6144 S2432/0007  Diogeness Mganyizi     New Hellen   Mawenzi      HGL
6145 S2432/0023  Upendo Mathew       New Hellen   Rugambwa      HKL
6146 S1737/0050  Paskalina Urassa Edward  Ngaleku     Machame      EGM
6147 S1737/0054  Primitiva Hamari Charles  Ngaleku     Mkuu        CBG
6148 S0763/0008  Editha Ndesile       Ngana      Ruvu        CBA
6149 S0763/0027  Tulibake K Mwakasenga   Ngana      Iringa Girls    CBG
6150 S1281/0063  Rokola Hakiza       Ngara      Tabora Girls    PCB
6151 S0647/0006  Angelina Waziri      Ngarenanyuki  Mwanza       HKL
6152 S0647/0013  Eliamani Sifael      Ngarenanyuki  Ulayasi      HGK
6153 S0647/0015  Elinuru Peter       Ngarenanyuki  Mwendakulima    HGK
6154 S0647/0020  Flora E Swai        Ngarenanyuki  Mkuu        CBG
6155 S0647/0032  Lucy Willium        Ngarenanyuki  Mwanza       HKL
6156 S4090/0001  Agnes K Libori       Ngarenaro    Nganza       PCB
6157 S4090/0003  Agness P Nicodemu     Ngarenaro    Bwiru Girls    PCB
6158 S4090/0004  Agness R Basili      Ngarenaro    Ruvu        CBG
6159 S4090/0006  Anna A Jerome       Ngarenaro    Tabora Girls    PCM
6160 S4090/0008  Anna K Goodchance     Ngarenaro    Bwiru Girls    EGM
6161 S4090/0012  Brenda C Naftal      Ngarenaro    Tabora Girls    PCM
6162 S4090/0017  Edna R Nkya        Ngarenaro    Nganza       EGM
6163 S4090/0018  Elisia H Zobanya      Ngarenaro    Ifunda Girls    PGM
6164 S4090/0019  Ermina F Audiphas     Ngarenaro    Ruvu        PCM
6165 S4090/0022  Eveta E Tarimo       Ngarenaro    Natta       HGK
6166 S4090/0024  Faudhia M Mabera      Ngarenaro    Mkuu        EGM
6167 S4090/0025  Fredrica F Tairo      Ngarenaro    Kazima       EGM
6168 S4090/0040  Joyce E Daluti       Ngarenaro    Bwiru Girls    PCB
6169 S4090/0053  Marygoreth C Massawe    Ngarenaro    Nganza       PCM
6170 S4090/0065  Rehel M Paul        Ngarenaro    Kondoa       HKL
6171 S4090/0066  Rehema A Ally       Ngarenaro    Mkolani      PCM
6172 S4090/0068  Rehema S Nchasi      Ngarenaro    Maswa       PCM
6173 S4090/0070  Rose B Kessy        Ngarenaro    Bwiru Girls    CBG
6174 S2020/0007  Felista S Thobias     Ngareni Day   Usangi Day     EGM


                        126
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
6175 S2020/0008  Filipina L Efremu      Ngareni Day   Ashira     EGM
6176 S3831/0004  Veronica Emmanuel      Ngaya      Mkugwa     HKL
6177 S2786/0020  Rebeka Malang'wa Kazimili  Ng'haya     Bwiru Girls   PCB
6178 S2895/0006  Damalisi Elias William   Ng'hong'hona  Bwiru Girls   EGM
6179 S1417/0015  Marietha Gabriel Madai   Ngimu      Kazima     EGM
6180 S1925/0006  Azalia Leonard       Ngokolo     Lusanga     PCB
6181 S1925/0014  Debora Kwai         Ngokolo     Mwendakulima  HGK
6182 S1925/0017  Fatuma M. Mussa       Ngokolo     Urambo     HGL
6183 S1925/0021  Grace G. John        Ngokolo     Lukole     HKL
6184 S1925/0044  Mwajabu Selemani      Ngokolo     Tinde      CBG
6185 S1925/0062  Suzana M. Musa       Ngokolo     Mpanda     CBG
6186 S2666/0020  Magreth Filex Kimario    Ngongongare   Mwika      HGE
6187 S0554/0029  Kulwa Marco         Ngudu      Arusha Tech..  LAB
6188 S1631/0002  Beatrice Charles      Nguliguli    Kaliua     CBG
6189 S2355/0021  Sabela Mwambene       Ngulugulu    Vwawa      HGK
6190 S1594/0012  Vaileth Nicodem Mikao    Nguluma     Songea Girls  HGK
6191 S0998/0019  Filomena G Mejooli     Ng'uni     Nganza     ECA
6192 S1581/0022  Gloria Beatus        Nguvumali    Ashira     CBG
6193 S1581/0071  Sauda Athumani       Nguvumali    Tambaza (day)  PCM
6194 S2011/0003  Ester Lugata        Ng'wanza    Tinde      CBG
6195 S2011/0005  Lightness Mapunda      Ng'wanza    Maswa      HKL
6196 S2011/0008  Masalu Robert Nganga    Ng'wanza    Mwamashimba   HGL
6197 S2011/0012  Rechel Masunga       Ng'wanza    Sumve      HKL
6198 S2011/0016  Scholastica Martine     Ng'wanza    Maswa      HKL
6199 S3287/0032  Lucy Festo Methusela    Ngweli     Bwiru Girls   HKL
6200 S2571/0003  Elizabeth Ngassa      Ng'wigwa    Nganza     HGL
6201 S1172/0006  Grace Benignus Mbiro    Nianjema    Ashira     EGM
6202 S2782/0025  Gloria Elevan        Njiro      Mawenzi     HGE
6203 S2782/0076  Rehema Z Mbwambo      Njiro      Songe      HGL
6204 S3401/0030  Niwaeli W Mboni       Nkaiti     Babati     HGL
6205 S0610/0004  Agnes Ngaiwa        Nkasi      Mpanda     CBG
6206 S0610/0030  Joyce Tigiya        Nkasi      Ileje      PCM
6207 S0610/0051  Zakia Idrisa        Nkasi      Loleza     PCB
6208 S1739/0090  Tabither Gesase       Nkende     Magu      PCB
6209 S1265/0010  Dominica Rosiael Akyoo   Nkoanrua    Maswa      CBN
6210 S1265/0031  Gladness Josephat Mungure  Nkoanrua    Machame     CBN
6211 S1265/0032  Gloria Godson Nnko     Nkoanrua    Machame     CBG
6212 S1265/0048  Jonais Amani Mollel     Nkoanrua    Machame     HKL
6213 S1265/0061  Ndeshifose Godwin Sikawa  Nkoanrua    Mringa     EGM
6214 S1265/0068  Paulina John Kaaya     Nkoanrua    Dakawa     HKL
6215 S1265/0071  Prisca John Issangya    Nkoanrua    Maswa      CBN
6216 S1265/0072  Priscila Zakayo Kaaya    Nkoanrua    Bwiru Girls   CBG
6217 S1265/0078  Reminister Mose Mungure   Nkoanrua    Dodoma     HGL
6218 S1265/0079  Rhoda Lawrance Mollel    Nkoanrua    Maswa      PCB
6219 S1265/0080  Risper Peterson Kaaya    Nkoanrua    Machame     HGL
6220 S1265/0089  Victoria Amon Kaaya     Nkoanrua    Mkuu      CBG
6221 S2908/0014  Eliafile Yesse Akyoo    Nkoarisambu   Florian     CBG
6222 S2908/0035  Itikisael Wilson Mbise   Nkoarisambu   Mringa     EGM
6223 S2908/0051  Neema Zablon Siara     Nkoarisambu   Mwanza     PCM


                         127
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
6224 S3385/0021  Sophia Humphrey Lyimo    Nkoasenga       Uwemba     HGL
6225 S0939/0065  Witness William Nko     Nkokashu       Isimila    HGK
6226 S1313/0002  Amina Nuru Mnyone      Nkuhungu       Urambo     HGL
6227 S3520/0034  Mwatano James Ntibhandetse Nkundutsi        Nganza     PCB
6228 S1497/0006  Eunice Peter Urasa      Nkuu         Mkuu      EGM
6229 S1497/0021  Victoria Elia Mushi     Nkuu         Nangwa     HGK
6230 S1497/0022  Witness Aminadabu Shoo    Nkuu         Dr. Olsen   CBG
6231 S2064/0013  Bahati Angomwile       Nkuyu         Mbeya     HGE
6232 S2064/0027  Emmy Denis          Nkuyu         Londoni    HGK
6233 S2064/0064  Maria Mwansasu        Nkuyu         Usongwe    HGK
6234 S3054/0014  Frida Bernard        Nono         Songe     HGE
6235 S1284/0002  Angel Enock Msigwa      Northern Highlands  Mawenzi    EGM
6236 S1284/0004  Catherine Patrick Mwamlima  Northern Highlands  Msangeni    HGK
6237 S1284/0005  Cecilia Cyprian Kimath    Northern Highlands  Chief Ihunyo  HGE
6238 S1284/0008  Halima Ramadhani Mtui    Northern Highlands  Songe     HKL
6239 S1284/0009  Hawa Salim Kumbi       Northern Highlands  Nangwa     HKL
6240 S1284/0012  Julieth Richard Uronu    Northern Highlands  Urambo     HGK
6241 S1284/0013  Kwizera Kalimanzira Sylvester Northern Highlands  Maswa     PCM
6242 S1284/0014  Lilian William Uisso     Northern Highlands  Mwanza     PCM
6243 S1284/0025  Neema Godfrey Shayo     Northern Highlands  Nangwa     HGE
6244 S1284/0027  Noela Josephat Magesa    Northern Highlands  Nangwa     HGE
6245 S1284/0028  Prisca Masingija Lugata   Northern Highlands  Kaliua     PCM
6246 S1284/0031  Vanessa Walter Kagisa    Northern Highlands  Bwiru Girls  PCB
6247 S3747/0004  Esther E Mwende       Notre Dame      Tarakea    PCM
6248 S3747/0008  Prisca James         Notre Dame      Nangwa     HKL
6249 S3747/0009  Prisca Priscus        Notre Dame      Kibondo    HKL
6250 S3747/0010  Rehema M. Makoy       Notre Dame      Nganza     CBG
6251 S3747/0012  Salome F. Swai        Notre Dame      Nangwa     HKL
6252 S3747/0013  Stella L. Mollel       Notre Dame      Ruvu      HKL
6253 S3747/0014  Teddy F. Mlumba       Notre Dame      Bwiru Girls  CBG
6254 S2817/0008  Christina J Paulo      Nowu         Florian    CBA
6255 S2817/0010  Elionora N Geay       Nowu         Florian    CBA
6256 S2817/0033  Mistiola H Akonaay      Nowu         Machame    CBG
6257 S2817/0040  Pendaeli S Mango       Nowu         Machame    CBA
6258 S2817/0043  Saumu A Maleko        Nowu         Chief Ihunyo  HGK
6259 S2817/0045  Scolastica S Migire     Nowu         Florian    CBA
6260 S0479/0020  Nangondo Dallas Msangi    Nronga        Lugoba     PCM
6261 S0479/0023  Siael Godbless Temu     Nronga        Ifunda Girls  PCM
6262 S0479/0026  Violet Nazareno Ngata    Nronga        Bagamoyo    HKL
6263 S3784/0016  Hapiness Zacharia      Nsemulwa       Mpanda     HGL
6264 S1800/0013  Mwajuma Ally         Nsimbo        Malagarasi   HKL
6265 S3616/0002  Advodia Kanani        Nsunga        Mpanda     CBG
6266 S3616/0009  Aneth Alistides       Nsunga        Maswa     CBG
6267 S3616/0063  Theonestina Livingstone   Nsunga        Rugambwa    CBG
6268 S0866/0015  Neema Richard Jonathan    Ntenga        Machame    HKL
6269 S0866/0019  Rose Mchagua Mngulu     Ntenga        Nangwa     HKL
6270 S0866/0020  Ruth Faithfather Moses    Ntenga        Tumaini    HGK
6271 S1608/0056  Jenipher George       Ntunduru       Jikomboe    HKL
6272 S1608/0085  Milembe Joseph        Ntunduru       Songe     HGL


                         128
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
6273 S1608/0101  Regina Paschal        Ntunduru    Mwamashimba  HGL
6274 S1608/0112  Salome Richard        Ntunduru    Nganza     HGL
6275 S2179/0009  Edda Martin Longoi      Ntuntu     Mwanza     PCM
6276 S2179/0010  Edinesta Inyasi Pasiani   Ntuntu     Maswa     HKL
6277 S2179/0015  Kalista Barnaba Kijanga   Ntuntu     Urambo     HGL
6278 S4022/0007  Specioza M Mkangala     Nui       Maswa     CBG
6279 S3041/0029  Hellen Costantine William  Nundu      Chief Ihunyo  HGL
6280 S1078/0014  Farhat Nassir Slum      Nur Isl. Sem.  Mpanda     CBG
6281 S1078/0026  Munaa Sheikh Hussein     Nur Isl. Sem.  Dodoma     PCM
6282 S1078/0041  Shekha Sarahani Ally     Nur Isl. Sem.  Lusanga    CBG
6283 S1078/0046  Yumna Suleiman Abdallah   Nur Isl. Sem.  Mpwapwa    PCM
6284 S1078/0054  Zulfina Athuman Chende    Nur Isl. Sem.  Songea Girls  PCB
6285 S0577/0013  Habiba Goda         Nurulyakini   Mringa     EGM
6286 S0589/0008  Happyness S Malima      Nyabihore    Ifakara    HKL
6287 S0589/0011  Maisori Juma         Nyabihore    Lukole     HKL
6288 S0589/0017  Pendo Abel          Nyabihore    Mkuu      HGL
6289 S0589/0022  Rhoda Chacha         Nyabihore    Mwakaleli   HGL
6290 S2714/0005  Joyce Kitoni Aman      Nyabiwe     Chief Ihunyo  HGK
6291 S0637/0002  Ailen Nicholaus       Nyabiyonza   Mkolani    CBG
6292 S0637/0019  Georgina Kabigumila     Nyabiyonza   Lukole     HGL
6293 S2239/0010  Laulesia James        Nyabusozi    Kibondo    HGL
6294 S1663/0004  Grace Kulyehelwa Henerico  Nyachiluluma  Maswa     CBG
6295 S3047/0011  Catherine Deus        Nyakabungo   Mwanza     PCB
6296 S3047/0025  Happiness Edward       Nyakabungo   Nganza     ECA
6297 S3047/0049  Maimuna Said         Nyakabungo   Chief Ihunyo  HGK
6298 S2232/0021  Fraidina Humphrey      Nyakahanga   Rugambwa    HKL
6299 S2232/0036  Nestha Mtalemwa       Nyakahanga   Mkolani    CBG
6300 S2232/0038  Petrades John        Nyakahanga   Rugambwa    CBG
6301 S3283/0030  Semeni Martine        Nyakasungwa   Natta     HGK
6302 S2105/0001  Coletha Malulu        Nyalanja    Longido    CBG
6303 S2105/0005  Magreth Makula Benedictor  Nyalanja    Sumve     HKL
6304 S2702/0008  Anitha Kalinga        Nyalumbu    Ifunda Tech.  CBG
6305 S2702/0022  Dorisi Kiwonde        Nyalumbu    Songea Girls  EGM
6306 S2702/0031  Furahini Moses        Nyalumbu    Songea Girls  PCB
6307 S2702/0040  Happy S Kiwonde       Nyalumbu    Tukuyu     EGM
6308 S2702/0055  Mary Nziku          Nyalumbu    Vwawa     HKL
6309 S2702/0061  Rahma Nguvila        Nyalumbu    Ulayasi    HGL
6310 S2632/0001  Aneth A Lukyaa        Nyalusi     Masasi Girls  PGM
6311 S3037/0015  Claudia Michael Clement   Nyamagana    Chief Ihunyo  HKL
6312 S3037/0025  Gloria Willberth Mshiu    Nyamagana    Ashira     EGM
6313 S3037/0043  Magreth Christopher Fabian  Nyamagana    Maswa     PCM
6314 S2530/0006  Asha Mohamed         Nyamanoro    Maswa     PCB
6315 S2530/0022  Happiness Alphonce      Nyamanoro    Nganza     PCB
6316 S2530/0043  Neema Rwandobi        Nyamanoro    Mkolani    PCM
6317 S2530/0050  Salama Seleman        Nyamanoro    Kondoa     PCB
6318 S0173/0022  Emmiliana Athanas      Nyamilama    Nganza     HKL
6319 S0173/0054  Mary Kuzenza         Nyamilama    Maswa     CBG
6320 S0173/0075  Sato Mchembe         Nyamilama    Maswa     CBG
6321 S1054/0013  Leocadia Robert       Nyamirembe   Mwamashimba  HKL


                         129
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
6322 S3603/0007  Ester Antony        Nyamoko      Chief Ihunyo  HKL
6323 S0613/0002  Amina Ally         Nyampulukano    Nganza     HGL
6324 S0613/0014  Dinna Cosmas        Nyampulukano    Songe     HGL
6325 S0613/0023  Esther Joseph        Nyampulukano    Ruvu      CBA
6326 S0613/0025  Fatuma Athuman       Nyampulukano    Mkolani    CBG
6327 S0613/0026  Gladness Gaudence      Nyampulukano    Mwanza     CBG
6328 S0613/0028  Happiness Emmanuel     Nyampulukano    Chief Ihunyo  HGL
6329 S0613/0055  Penina Magese        Nyampulukano    Songe     HGL
6330 S0821/0025  Levina Sospeter       Nyanduga      Maswa     PCM
6331 S2785/0026  Siwema Kasimu        Nyanguge      Tinde     CBG
6332 S2788/0011  Masalu Nyanda Fulano    Nyangwe      Maswa     CBG
6333 S0718/0002  Anna Adhiambo        Nyansincha     Natta     HKL
6334 S0718/0005  Anna Samwel         Nyansincha     Songe     HKL
6335 S0718/0012  Christina J Bituro     Nyansincha     Nganza     PCB
6336 S0718/0017  Elizabeth Petro       Nyansincha     Songe     HKL
6337 S0718/0025  Florah Naphtaly       Nyansincha     Maswa     PCM
6338 S0718/0026  Grace Gosbert        Nyansincha     Songe     HKL
6339 S0718/0027  Happy Augustine       Nyansincha     Maswa     CBG
6340 S0718/0034  Maryciana Deus       Nyansincha     Mkolani    PCM
6341 S1073/0001  Anastazia Marianyo     Nyanungu      Maswa     CBG
6342 S1073/0018  Flora Mwita         Nyanungu      Natta     HGK
6343 S1073/0022  Ghati Marwa         Nyanungu      Machame    CBG
6344 S4131/0001  Asha Salim Ally       Nyanza Adventist  Chief Ihunyo  HGE
6345 S4131/0056  Yockebed Joram Lilanga   Nyanza Adventist  Songe     HKL
6346 S3769/0007  Eunice Ezra         Nyarero      Mwanza     CBG
6347 S3769/0015  Martha Augustino      Nyarero      Maswa     CBG
6348 S3769/0018  Neema Chacha        Nyarero      Bwiru Girls  CBG
6349 S1270/0013  Khadija Yahaya Kibalo    Nyarubanda     Songe     HGK
6350 S3853/0014  Rehema Philipo Mwendo    Nyarugusu     Ruvu      PCB
6351 S1665/0001  Amina Juma Kikwamba     Nyasaka Isl.    Nyakahura   HGK
6352 S1665/0002  Amina Rashid Munis     Nyasaka Isl.    Maswa     CBG
6353 S1665/0004  Anipha Saady Abeid     Nyasaka Isl.    Magu      PCB
6354 S1665/0006  Asha Mohammed Nganogera   Nyasaka Isl.    Mwamashimba  HGL
6355 S1665/0007  Ashura Abdul Ismail     Nyasaka Isl.    Ifunda Tech.  PCB
6356 S1665/0008  Asia Habibu Abbas      Nyasaka Isl.    Maswa     PCB
6357 S1665/0011  Biaisha Hassan Mweche    Nyasaka Isl.    Bwiru Girls  CBG
6358 S1665/0012  Brandina Abdallah Ibrahim  Nyasaka Isl.    Kaliua     CBG
6359 S1665/0013  Faiza Hassan Nkuwi     Nyasaka Isl.    Maswa     CBG
6360 S1665/0015  Fatma Isack Nyeme      Nyasaka Isl.    Nganza     HKL
6361 S1665/0018  Habiba Habibu Ally     Nyasaka Isl.    Maswa     CBG
6362 S1665/0019  Hafsa Bashir Masoli     Nyasaka Isl.    Jikomboe    HGL
6363 S1665/0020  Halima Salum Brein     Nyasaka Isl.    Kibondo    HGL
6364 S1665/0023  Hawa Nassor Otaigo     Nyasaka Isl.    Songe     HGK
6365 S1665/0024  Husna Abdulkadir Kabaju   Nyasaka Isl.    Tabora Girls  PCM
6366 S1665/0025  Husna Hamad Ramadhan    Nyasaka Isl.    Mwanza     PCB
6367 S1665/0028  Johari Swaleh Gwota     Nyasaka Isl.    Nganza     HKL
6368 S1665/0030  Khadija Mashaka Abdallah  Nyasaka Isl.    Kaliua     CBG
6369 S1665/0032  Khadija Said Salum     Nyasaka Isl.    Maswa     CBG
6370 S1665/0039  Mwadawa Shaban Ramadhan Nyasaka Isl.      Maswa     CBG


                        130
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
6371 S1665/0042  Nasra Saidun Makere     Nyasaka Isl.    Songe     HGL
6372 S1665/0044  Rahma Mansoor        Nyasaka Isl.    Mkolani    PCB
6373 S1665/0043  Rahma Awadh Mohammed     Nyasaka Isl.    Maswa     CBG
6374 S1665/0046  Rayhana Jihad Rashid     Nyasaka Isl.    Maswa     PCB
6375 S1665/0048  Rehema Moshi Muhebwa     Nyasaka Isl.    Mkolani    CBG
6376 S1665/0051  Sajida Hashim Kassim     Nyasaka Isl.    Nganza     PCB
6377 S1665/0052  Sharifa Sultan Malela    Nyasaka Isl.    Mkolani    PCM
6378 S1665/0053  Shufah Seif Abdallah     Nyasaka Isl.    Nganza     PCB
6379 S1665/0054  Subira Agidar Khalfan    Nyasaka Isl.    Chief Ihunyo  HGL
6380 S1665/0055  Swaumu Hemed Fadhili     Nyasaka Isl.    Maswa     CBG
6381 S1665/0060  Zehra Rashid Seif      Nyasaka Isl.    Usangi Day   HGE
6382 S1665/0061  Ziana Omary Mohammed     Nyasaka Isl.    Chief Ihunyo  HGL
6383 S1665/0062  Zubeda Jumanne Ramadhan   Nyasaka Isl.    Rugambwa    HKL
6384 S4194/0023  Thereza L Hitra       Nyasho       Isimila    HGK
6385 S2958/0001  Elizabeth Isack       Nyasosi      Mwendakulima  HGL
6386 S3638/0018  Elizabeth Frank       Nyasubi      Loleza     PCB
6387 S0630/0003  Anna Peter          Nyegina      Machame    CBG
6388 S0630/0005  Catherine Magabe       Nyegina      Chief Ihunyo  HGL
6389 S0630/0029  Letisia N Wilson       Nyegina      Machame    CBG
6390 S0630/0040  Martha K Juma        Nyegina      Maswa     CBG
6391 S0630/0049  Pendo B Sospeter       Nyegina      Mpanda     CBG
6392 S0630/0056  Sarah P Maki         Nyegina      Dakawa     HGK
6393 S0630/0061  Victoria Raphael       Nyegina      Mwamashimba  HKL
6394 S0630/0063  Zawadi P Bwire        Nyegina      Iringa Girls  EGM
6395 S1099/0030  Regina Mailu Charles     Nyehunge      Maswa     CBG
6396 S1099/0035  Tabu Kashirimu Joseph    Nyehunge      Songe     HGK
6397 S1596/0024  Hawa Mwakalindile Godfrey  Nyerere Migoli   Ulayasi    CBG
6398 S1596/0050  Mekitrida Leonatus Kiwone  Nyerere Migoli   Loleza     PCB
6399 S1275/0004  Asha Ahamadi         Nyerere Memorial  Korogwe    PCB
6400 S1275/0033  Husna Salimu         Nyerere Memorial  Muheza     CBG
6401 S1275/0042  Maria Magullah        Nyerere Memorial  Ashira     CBG
6402 S1275/0049  Mwanamina Mfinanga      Nyerere Memorial  Natta     HGK
6403 S1275/0057  Rehema Shabenga       Nyerere Memorial  Ifunda Tech.  PCB
6404 S1603/0049  Pelida Paulo Msovela     Nyololo      Iringa Girls  CBG
6405 S4053/0007  Mwanaidi Hassani       Nyumba Ya Mungu  Babati     HGL
6406 S1697/0017  Edina Godfrey        Nyumbu       Weruweru    HGE
6407 S1697/0018  Elis Godfrey         Nyumbu       Chief Ihunyo  HGE
6408 S1697/0021  Esther Magoda        Nyumbu       Iringa Girls  EGM
6409 S1697/0026  Flora Jeroboam        Nyumbu       Morogoro    HGL
6410 S1697/0072  Theresia Gregory       Nyumbu       Kondoa     CBG
6411 S3226/0022  Blandina Lawrence      Nzasa       Lugoba     PCB
6412 S3226/0079  Latifa Hamisi        Nzasa       Kibondo    HGK
6413 S3226/0092  Matrida Stephano       Nzasa       Weruweru    ECA
6414 S3226/0147  Theresia Joseph       Nzasa       Iringa Girls  EGM
6415 S3140/0023  Huruma Nikupilika Msokwa   Nzondahaki     Usongwe    HGK
6416 S3140/0048  Vaileth Alexander Mwangosi  Nzondahaki     Loleza     PCM
6417 S3773/0010  Mariam Abdallah Msami    Ojaki       Kizwite    HGL
6418 S3773/0014  Suby Msaku          Ojaki       Kizwite    HGL
6419 S2380/0016  Maria Bonephace Mushi    Okaoni       Bwiru Girls  CBG


                         131
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
6420 S2380/0019  Rehema Juma Mfoy     Okaoni        Igunga     HGK
6421 S2380/0020  Sekunda Ludovick Mboya  Okaoni        Nangwa     HKL
6422 S0499/0002  Dorcas F Itembe     Olaleni       Tumaini    HKL
6423 S0499/0006  Elizabeth R Mselle    Olaleni       Dakawa     HGK
6424 S0499/0011  Glory E Kimario     Olaleni       Ifunda Girls  PGM
6425 S0499/0012  Glory F Tesha      Olaleni       Tarakea    CBG
6426 S0499/0013  Glory R Nguma      Olaleni       Morogoro    HKL
6427 S0499/0018  Mary E Mushi       Olaleni       Maswa     PCB
6428 S0499/0020  Mary P Msue       Olaleni       Korogwe    PCB
6429 S0499/0021  Mary R Chuwa       Olaleni       Mawenzi    HGL
6430 S0499/0022  Neema A Kimaro      Olaleni       Babati     HGL
6431 S0499/0024  Ritha T Lyimo      Olaleni       Dr. Olsen   CBG
6432 S0499/0026  Rose E Shayo       Olaleni       Ashira     CBG
6433 S0499/0033  Veronica S Msuya     Olaleni       Ashira     HGE
6434 S0499/0034  Victoria P Ngowa     Olaleni       Msangeni    HGL
6435 S0499/0035  Violeth J Mushy     Olaleni       Tarakea    CBG
6436 S0499/0036  Winifrida E Mkunde    Olaleni       Mawenzi    HKL
6437 S1521/0027  Hadija Omari       Old Korogwe     Songea Girls  HGE
6438 S1531/0004  Arafa M Lyoba      Old Shinyanga    Ifakara    CBG
6439 S1531/0025  Leah K Mponeja      Old Shinyanga    Nganza     CBG
6440 S1633/0005  Amina A Mohamed     Old Tanga      Chief Ihunyo  HGE
6441 S1633/0023  Fatma Hussein      Old Tanga      Muheza     CBG
6442 S1633/0024  Fatma Miraji       Old Tanga      Masasi Girls  HGK
6443 S1633/0025  Fatma Mvende       Old Tanga      Usangi Day   EGM
6444 S1633/0050  Mariam Abdallah     Old Tanga      Korogwe    CBG
6445 S1633/0058  Monika Dadi       Old Tanga      Weruweru    ECA
6446 S1633/0090  Sakhiya Slim       Old Tanga      Mringa     ECA
6447 S1633/0100  Warda Almasi       Old Tanga      Dakawa     HGL
6448 S0542/0002  Amina H Salum      Oldadai       Machame    CBA
6449 S0542/0010  Elinuru E David     Oldadai       Machame    CBG
6450 S0542/0017  Gift M Emson       Oldadai       Bwiru Girls  EGM
6451 S0542/0062  Neng'ida L John     Oldadai       Bwiru Girls  EGM
6452 S0542/0067  Regina J Charles     Oldadai       Nangwa     HKL
6453 S3393/0002  Anastazia Gilong     Oldeani       Florian    CBA
6454 S0977/0041  Judith E Moshi      Oldonyosambu     Songe     HGL
6455 S1997/0005  Aldegunda Swai Peter   Olele        Nangwa     HKL
6456 S1997/0063  Ritha Barnosi Modest   Olele        Machame    CBG
6457 S0290/0012  Julieth D Sawe      Olmotonyi Lutheran  Nangwa     HKL
6458 S3884/0012  Elizabeth Peter Biseko  Oloirien       Dareda     CBG
6459 S3884/0035  Hellen Frank Yona    Oloirien       Nangwa     HGK
6460 S3884/0056  Leah Athanas Mbilinyi  Oloirien       Dr. Olsen   CBG
6461 S3884/0075  Mickness Andrea Mollel  Oloirien       Bwiru Girls  CBG
6462 S3884/0090  Rahel Lucas Masaiya   Oloirien       Bwiru Girls  PCB
6463 S2907/0016  Halima A Issa      Olokii        Dakawa     HGL
6464 S2907/0018  Janeth I Mollel     Olokii        Igunga     HKL
6465 S0339/0007  Aneth Gosbert      Omumwani       Nganza     PCM
6466 S4013/0003  Asnath Jackson      One Stop       Maswa     HGE
6467 S1707/0022  Luciana Dastan Salema  Orkolili       Longido    CBN
6468 S1707/0028  Vicky Robert Mongi    Orkolili       Longido    HKL


                       132
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
6469 S0750/0001  Delister Elisante Kihundwa  Oshara     Igunga     HGK
6470 S0750/0002  Esterose Judica Mmari    Oshara     Korogwe    CBG
6471 S0750/0005  Irene Anael Masawe      Oshara     Machame    CBG
6472 S0750/0008  Janeth Vehael Mwanri     Oshara     Weruweru    PCB
6473 S0750/0012  Lucy Gasper Kavishe     Oshara     Tarakea    PCB
6474 S0750/0014  Rosemary Eliabu Mwanri    Oshara     Engutoto    HKL
6475 S0750/0017  Tumain Nelson Kileo     Oshara     Mkuu      CBG
6476 S3502/0003  Aisha Hamadi         Oysterbay    Tarakea    CBG
6477 S3502/0016  Beatrice Leonce       Oysterbay    Kizwite    HGL
6478 S3502/0031  Faith Nshatsi        Oysterbay    Kibondo    HGL
6479 S3502/0032  Faraja Nkondola       Oysterbay    Mbeya Inst.  LAB
6480 S3502/0034  Fatuma Juma         Oysterbay    Mpwapwa    HGK
6481 S3502/0038  Gloria Eugeni        Oysterbay    Mawenzi    HKL
6482 S3502/0039  Grace William        Oysterbay    Ifakara    PCB
6483 S3502/0046  Huruma Lawrence       Oysterbay    Machame    HGL
6484 S3502/0061  Linda S. Kibona       Oysterbay    Mwika     EGM
6485 S3502/0068  Maria Sibitali        Oysterbay    Mpwapwa    HKL
6486 S3502/0064  Mariam Miraji        Oysterbay    Florian    CBG
6487 S3502/0070  Mbosy Jofrey         Oysterbay    Tumaini    HKL
6488 S3502/0076  Mwajuma Mloka        Oysterbay    Ifunda Girls  PCM
6489 S3502/0084  Neema Adam          Oysterbay    Songe     HKL
6490 S3502/0085  Neema Hamisi         Oysterbay    Songe     HKL
6491 S3502/0087  Nelia Sanga         Oysterbay    Masasi Girls  HGL
6492 S3502/0102  Selina Adeni         Oysterbay    Ifunda Tech.  PCB
6493 S0920/0007  Consolatha Damasi Kilawe   Pakula     Nangwa     HKL
6494 S0920/0017  Jackline Peter Assey     Pakula     Ruvu      PCB
6495 S0920/0028  Rose Joachim Macha      Pakula     Babati     HKL
6496 S0920/0030  Sesilia Samwel Kilawe    Pakula     Lugoba     PCB
6497 S0920/0031  Sophia Daniel Macha     Pakula     Machame    HGL
6498 S0920/0035  Yukunda Anthon Mlay     Pakula     Songe     HKL
6499 S0245/0001  Adaha Ridhiwani Kiluvia   Palloti Girls  Nangwa     HGE
6500 S0245/0002  Agripina Thomas Ikaku    Palloti Girls  Kilakala    PCM
6501 S0245/0003  Anastasia Aloyce Mtunya   Palloti Girls  Urambo     HGL
6502 S0245/0004  Anna Elias Mwiru       Palloti Girls  Msalato    PCM
6503 S0245/0006  Christina Jacob Shimbi    Palloti Girls  Morogoro    EGM
6504 S0245/0012  Elizabeth Laurence Baynit  Palloti Girls  Ifunda Tech.  PCB
6505 S0245/0013  Elizabeth Michael Naasi   Palloti Girls  Dareda     CBG
6506 S0245/0014  Ema Theobald Boki      Palloti Girls  Ruvu      PCM
6507 S0245/0017  Fridah Francis Issole    Palloti Girls  Kilakala    HGL
6508 S0245/0020  Imelda Leonard Tarimo    Palloti Girls  Nangwa     HGE
6509 S0245/0021  Irene Merkiory Kimaro    Palloti Girls  Mwendakulima  HGK
6510 S0245/0025  Maria Andrea Nkii      Palloti Girls  Ashira     EGM
6511 S0245/0026  Maria Joseph Ntandu     Palloti Girls  Kondoa     CBG
6512 S0245/0027  Mariana Damiano Andrea    Palloti Girls  Nganza     EGM
6513 S0245/0029  Martha Benjamini Felix    Palloti Girls  Tabora Girls  CBG
6514 S0245/0031  Mary Stephen Mahumi     Palloti Girls  Iringa Girls  EGM
6515 S0245/0033  Neema Stanford Kishebuka   Palloti Girls  Ifunda Tech.  PGM
6516 S0245/0034  Nkamba Josiah Mshuda     Palloti Girls  Kondoa     HGL
6517 S0245/0041  Siye Abdalah Kisai      Palloti Girls  Tumaini    HKL


                         133
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
6518 S0245/0042  Speranza Venance Domonko  Palloti Girls  Kibondo     HGL
6519 S0245/0043  Theresia Elisei Chilala   Palloti Girls  Urambo     HGL
6520 S0245/0048  Veronica Berdard Raphaely  Palloti Girls  Kibondo     HGL
6521 S0546/0014  Anitha Kalumuna Muhula   Pamba      Tabora Girls  PCM
6522 S0546/0033  Dotto Igenge        Pamba      Maswa      CBN
6523 S0546/0035  Edina Chenge        Pamba      Nganza     ECA
6524 S0546/0058  Happiness James       Pamba      Rugambwa    PCM
6525 S0546/0065  Janeth James        Pamba      Machame     CBN
6526 S0546/0073  Jovina Dominick Theobard  Pamba      Nganza     ECA
6527 S0546/0098  Naima Rutona        Pamba      Tabora Girls  CBG
6528 S0546/0127  Scholastica Stambul     Pamba      Mkolani     PCB
6529 S0867/0001  Agnes Mwanjala       Pandahill    Mpanda     EGM
6530 S0867/0002  Anna D Kasela        Pandahill    Bwiru Girls   CBG
6531 S0867/0003  Asteria O Sigallah     Pandahill    Mbeya      EGM
6532 S0867/0004  Beatrice L Mbangala     Pandahill    Masasi Girls  PGM
6533 S0867/0005  Caroline Mwandepa      Pandahill    Lugoba     PCM
6534 S0867/0006  Devotha Mallewo       Pandahill    Tabora Girls  PCM
6535 S0867/0008  Elizabeth A Mabunga     Pandahill    Bwiru Girls   CBG
6536 S0867/0009  Ereshkigal Madembwe     Pandahill    Mpanda     EGM
6537 S0867/0011  Everyne Msite        Pandahill    Mpanda     CBG
6538 S0867/0012  Furaha M Chaula       Pandahill    Korogwe     PCM
6539 S0867/0013  Gilseda G Mkwama      Pandahill    Ifakara     CBG
6540 S0867/0015  Gladness Ezekiel      Pandahill    Kondoa     PCB
6541 S0867/0016  Grace A Fungo        Pandahill    Mtwara Girls  CBG
6542 S0867/0017  Hamida Amri         Pandahill    Tabora Girls  PCM
6543 S0867/0018  Hobokela Gibson Mwantwango Pandahill    Mpanda     EGM
6544 S0867/0019  Jasmin G Mtobesya      Pandahill    Mbeya      EGM
6545 S0867/0022  Magreth Pastory       Pandahill    Mkolani     PCB
6546 S0867/0023  Martha David        Pandahill    Mwakaleli    HKL
6547 S0867/0024  Martha Ngwada        Pandahill    Kondoa     CBG
6548 S0867/0025  Mary Lumumba        Pandahill    Usongwe     HGE
6549 S0867/0026  Mboka Lugano        Pandahill    Masasi Girls  HKL
6550 S0867/0027  Mwasi Mboya         Pandahill    Kilakala    PCM
6551 S0867/0029  Neema Malamla        Pandahill    Ashira     EGM
6552 S0867/0030  Nitike Edson Kubetta    Pandahill    Songea Girls  EGM
6553 S0867/0031  Pascalina Mwamanga     Pandahill    Tambaza (day)  PCM
6554 S0867/0032  Pendo Mkobe         Pandahill    Ileje      PCM
6555 S0867/0034  Rehema Sanga        Pandahill    Mbeya      EGM
6556 S0867/0033  Rehema P Kikunga      Pandahill    Uwemba     HGK
6557 S0867/0035  Rosemary Mwalyoyo      Pandahill    Bwiru Girls   PCB
6558 S0867/0037  Selah Ambakisye       Pandahill    Kondoa     PCB
6559 S0867/0040  Veronica Aniseth      Pandahill    Mbeya      EGM
6560 S0867/0041  Victoria A Ndomba      Pandahill    Mkolani     PCM
6561 S0867/0042  Vilgilia B Komba      Pandahill    Kondoa     PCB
6562 S0867/0043  Yovitha Pius        Pandahill    Ifunda Girls  PCM
6563 S2751/0015  Pili Mganga Latoni     Panzuo     Mtwara Girls  CBG
6564 S2477/0004  Irene P Kisigiro      Paradigms    Songe      HKL
6565 S0353/0042  Rose Renald Fungomeli    Parane     Korogwe     HGK
6566 S0353/0050  Zubeda Enos Mnubi      Parane     Ruvu      CBA


                         134
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
6567 S0353/0097  Zuwena Salum Masoud     Parane      Ruvu      CBA
6568 S1706/0015  Eva Deusdedit Mususa    Pasiansi     Maswa     CBG
6569 S1706/0021  Ice Erick          Pasiansi     Malagarasi   HGK
6570 S1706/0026  Jenifa James        Pasiansi     Maswa     CBG
6571 S1706/0042  Naomi Mugisha        Pasiansi     Jikomboe    HGL
6572 S1706/0048  Rachel Justine       Pasiansi     Nganza     ECA
6573 S1888/0010  Gloria Philip        Patrick Mission  Kibondo    HGE
6574 S1888/0015  Magreth Fredy Mung'ong'o  Patrick Mission  Ifakara    HKL
6575 S0817/0023  Salome Bombile Simeo    Paul Bomani    Jikomboe    HGL
6576 S1689/0001  Adella Titto        Peace       Ifakara    CBG
6577 S1689/0002  Adevia Rugaibula      Peace       Kondoa     HKL
6578 S1689/0006  Alice Rwiza         Peace       Longido    HKL
6579 S1689/0009  Amanda Anna Stanslaus    Peace       Mkuu      HGL
6580 S1689/0011  Anicia Fulgence       Peace       Nangwa     HGL
6581 S1689/0014  Anna Kato          Peace       Dr. Olsen   PCB
6582 S1689/0016  Beatrice Joseph       Peace       Jikomboe    HKL
6583 S1689/0017  Belina Musikampingo     Peace       Mwanza     PGM
6584 S1689/0019  Bunuri Stividana      Peace       Mkolani    CBG
6585 S1689/0020  Catherine John       Peace       Nyakahura   HGL
6586 S1689/0021  Cynthia Sokomo       Peace       Ifunda Girls  PGM
6587 S1689/0023  Debora M Ilunga       Peace       Dakawa     HGK
6588 S1689/0025  Diana Alex         Peace       Mwika     EGM
6589 S1689/0027  Diana Kiberenge       Peace       Nangwa     HGL
6590 S1689/0030  Editha Emmanuel       Peace       Kifaru     HGE
6591 S1689/0031  Enatha Salvatory Mutayoba  Peace       Longido    HGE
6592 S1689/0032  Fausta Rwamuhuru      Peace       Kondoa     HKL
6593 S1689/0033  Harriet Steven       Peace       Kaliua     CBG
6594 S1689/0034  Hawa Kirumbe        Peace       Sumve     HKL
6595 S1689/0035  Husna Mabroucky       Peace       Msalato    PCM
6596 S1689/0036  Irene Amani         Peace       Dareda     CBG
6597 S1689/0040  Kobusinge Samuel      Peace       Maswa     CBG
6598 S1689/0041  Kuruthum Zuberi       Peace       Ifakara    CBG
6599 S1689/0043  Liberatha Switbert     Peace       Tabora Girls  HGL
6600 S1689/0047  Maliath Kyonaboine     Peace       Korogwe    PCB
6601 S1689/0048  Mary Aloyce         Peace       Mwika     EGM
6602 S1689/0049  Maureen Kachenesa      Peace       Lugoba     PCM
6603 S1689/0051  Midiana Rushuli       Peace       Mwika     HGL
6604 S1689/0052  Migezo Ramadhani      Peace       Machame    HGL
6605 S1689/0054  Nafisa Kelema        Peace       Kibondo    HGL
6606 S1689/0056  Renatha Renatus       Peace       Kifaru     EGM
6607 S1689/0058  Rosemary Mkwenda      Peace       Bwiru Girls  CBG
6608 S1689/0059  Rosepeace Joseph      Peace       Kilakala    PCM
6609 S1689/0060  Samiath Yusuph       Peace       Tarakea    PCB
6610 S1689/0062  Stella Gideon        Peace       Longido    HKL
6611 S1689/0063  Sylivia Sebastian      Peace       Mpanda     CBG
6612 S1689/0064  Teddy Bagenzi        Peace       Tumaini    HGL
6613 S1689/0065  Vestina Gideon       Peace       Ifakara    CBG
6614 S1689/0066  Yustina Athaniel      Peace       Ifakara    PCB
6615 S1689/0067  Zilabella Yamungu      Peace       Lugoba     CBG


                        135
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
6616 S3838/0002  Diana Sildion Katabalo  Peace House   Maswa     PCB
6617 S3838/0009  Happy Jackson Mollel   Peace House   Nangwa     HGL
6618 S3838/0011  Maurine Ambrose Mallya  Peace House   Nangwa     HGL
6619 S3838/0015  Omega James Lokaji    Peace House   Weruweru    ECA
6620 S3838/0016  Ruth Desderi Sumaye    Peace House   Mkuu      CBG
6621 S3838/0019  Witness Ronald Mlay    Peace House   Mkolani    CBG
6622 S3838/0020  Zahara Hemed Lewanga   Peace House   Florian    CBG
6623 S0217/0001  Agnes Lova        Peramiho Girls  Songea Girls  HGE
6624 S0217/0002  Anastasia Mhagama     Peramiho Girls  Loleza     PCM
6625 S0217/0003  Beatrice Ngumbulu     Peramiho Girls  Ashira     HGE
6626 S0217/0004  Beatrice Simba      Peramiho Girls  Kondoa     PCB
6627 S0217/0005  Belinda Kayumbe      Peramiho Girls  Morogoro    EGM
6628 S0217/0006  Benigna Komba       Peramiho Girls  Usangi Day   HGE
6629 S0217/0007  Blandina Kapongo     Peramiho Girls  Longido    CBG
6630 S0217/0008  Catherine Ndunguru    Peramiho Girls  Mwika     EGM
6631 S0217/0009  Charity Omari       Peramiho Girls  Bagamoyo    HGE
6632 S0217/0010  Dolorosa Mhonyo      Peramiho Girls  Mtwara Tech.  PCM
6633 S0217/0011  Doris Mhohelo       Peramiho Girls  Nganza     EGM
6634 S0217/0013  Emilia Haule       Peramiho Girls  Maposeni    HGL
6635 S0217/0015  Esther Haule       Peramiho Girls  Loleza     PCB
6636 S0217/0016  Faraja Kilewa       Peramiho Girls  Lugalo     CBG
6637 S0217/0017  Felister Ndunguru     Peramiho Girls  Ifakara    PCM
6638 S0217/0018  Fransiska Mgaya      Peramiho Girls  Lugalo     PCB
6639 S0217/0019  Furaha Nyimbo       Peramiho Girls  Mtwara Girls  CBG
6640 S0217/0020  Grace Mubofu       Peramiho Girls  Loleza     PCM
6641 S0217/0021  Happiness Nzunda     Peramiho Girls  Mtwara Girls  CBG
6642 S0217/0023  Happy Mwafubela      Peramiho Girls  Bwiru Girls  HGE
6643 S0217/0024  Helena Mwakasaka     Peramiho Girls  Lugoba     CBG
6644 S0217/0025  Hilda Dohho        Peramiho Girls  Nkasi     HGL
6645 S0217/0027  Ines Millinga       Peramiho Girls  Loleza     PCM
6646 S0217/0028  Isabela Sinyangwe     Peramiho Girls  Ulayasi    PCB
6647 S0217/0029  Janeth Nshobeilwe     Peramiho Girls  Namabengo   HGK
6648 S0217/0030  Jesca Mbilinyi      Peramiho Girls  Ifunda Girls  HGK
6649 S0217/0033  Magreth Sanga       Peramiho Girls  Tarakea    PCM
6650 S0217/0034  Martha Madafu       Peramiho Girls  Uwemba     HKL
6651 S0217/0035  Matilda Mwakambaya    Peramiho Girls  Lusanga    CBG
6652 S0217/0037  Mercy Yonah        Peramiho Girls  J.j. Mungai  HGL
6653 S0217/0038  Nancy Komba        Peramiho Girls  Ifakara    CBG
6654 S0217/0039  Neema Masasi       Peramiho Girls  Makambako   HGE
6655 S0217/0040  Nikolatha Mapunda     Peramiho Girls  Ifunda Girls  HGE
6656 S0217/0041  Nuru Mkalimoto      Peramiho Girls  Loleza     PCB
6657 S0217/0042  Patricia Msafiri     Peramiho Girls  Kilakala    PCB
6658 S0217/0044  Rachel Kalonga      Peramiho Girls  Lukole     HGE
6659 S0217/0045  Rachel Tenga       Peramiho Girls  Lugalo     PCB
6660 S0217/0046  Regina Machera      Peramiho Girls  Korogwe    PCB
6661 S0217/0047  Rehema Almas       Peramiho Girls  Ileje     PCB
6662 S0217/0048  Rehema Athanas      Peramiho Girls  Ulayasi    HGL
6663 S0217/0049  Ritha Dionis Mang'omesi  Peramiho Girls  Loleza     CBG
6664 S0217/0050  Rosemary Burudaa     Peramiho Girls  Songea Girls  PCB


                       136
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
6665 S0217/0051  Sarah Kapinga        Peramiho Girls  Loleza     PCM
6666 S0217/0052  Saraphina Haule       Peramiho Girls  Mtwara Girls  CBG
6667 S0217/0054  Shifra Raphael        Peramiho Girls  Songea Girls  PCB
6668 S0217/0055  Simith Sanga         Peramiho Girls  Ulayasi    CBG
6669 S0217/0056  Sipora Siha         Peramiho Girls  Ulayasi    PCB
6670 S0217/0057  Sophia Alex         Peramiho Girls  J.j. Mungai  HGL
6671 S0217/0060  Theresia Komba        Peramiho Girls  Mtwara Tech.  PCM
6672 S0217/0062  Victoria Mlowe        Peramiho Girls  Mtwara Girls  CBG
6673 S0217/0064  Yustina Kijuu        Peramiho Girls  Masasi Girls  HGL
6674 S0217/0065  Zainabu Millanzi       Peramiho Girls  Lugalo     PCB
6675 S1355/0015  Jacquiline Joseph Kilolo   Peter's     Mwika     HGL
6676 S1674/0031  Grace Lukelo Mapile     Philip Mangula  Ifunda Girls  CBG
6677 S1674/0046  Judith Jairos Lunyungu    Philip Mangula  Iringa Girls  CBG
6678 S1674/0049  Julieth Jairos Lunyungu   Philip Mangula  Songea Girls  CBG
6679 S1674/0060  Maria Sosten Shayo      Philip Mangula  Ifunda Girls  CBG
6680 S1674/0101  Wito Augustino Mgeni     Philip Mangula  Ifunda Girls  EGM
6681 S1328/0003  Blandina Wilson Kayuya    Pio       Dodoma     CBG
6682 S1328/0004  Dianarose Isack Mmbasha   Pio       Mkugwa     HKL
6683 S1328/0006  Elizabeth Wailes Mwakibage  Pio       Igunga     HGK
6684 S1328/0007  Giveness Angello Ng'oko   Pio       Bwiru Girls  PCB
6685 S1328/0010  Happiness Julius Sayitungi  Pio       Mpwapwa    HGK
6686 S1328/0013  Mary Mathew Nkurlu      Pio       Ifunda Girls  PCM
6687 S1328/0017  Mwanaisha Hassani Kalambo  Pio       Dodoma     CBG
6688 S1328/0018  Paschalina Henry Stephen   Pio       Mpwapwa    HKL
6689 S1434/0002  Aisha Athumani Malibamba   Pius       Nganza     ECA
6690 S1434/0014  Christina Muhunda      Pius       Nangwanda   HGK
6691 S1434/0026  Hadiyah Wahabi        Pius       Korogwe    CBG
6692 S1434/0030  Hellena Nkinda Maige     Pius       Kibondo    HGL
6693 S2253/0025  Jeradina M Yohana      Pongwe      Ifunda Tech.  PGM
6694 S0340/0001  Aart Shah          Popatlal     Msalato    PCM
6695 S0340/0009  Fatima Vakil         Popatlal     Muheza     PCB
6696 S0340/0028  Noor Mohamed         Popatlal     Muheza     PCB
6697 S0295/0001  Alice Diotrephes Kaaya    Precious Blood  Kilakala    HGL
6698 S0295/0002  Amalia Calist Chami     Precious Blood  Ashira     EGM
6699 S0295/0003  Amina Hamis Kiduka      Precious Blood  Songea Girls  EGM
6700 S0295/0004  Angela Andrew Kwayu     Precious Blood  Machame    HGL
6701 S0295/0005  Atuganile Edgar Twalondaga  Precious Blood  Lugoba     PCB
6702 S0295/0007  Belia Kinyori Msangi     Precious Blood  Iringa Girls  CBG
6703 S0295/0008  Bertha Albogast Marco    Precious Blood  Jikomboe    HGL
6704 S0295/0009  Blandina Dismas Makaranga  Precious Blood  Dodoma     CBG
6705 S0295/0010  Cynthia Ayako Teiye     Precious Blood  Ifunda Girls  PGM
6706 S0295/0011  Diana Nancy R. Mallamia   Precious Blood  Babati     HGL
6707 S0295/0012  Doris Timothy Macha     Precious Blood  Machame    HGL
6708 S0295/0013  Doroth Harold Moshi     Precious Blood  Dr. Olsen   PCB
6709 S0295/0015  Elizabeth Shadrack Mugoo   Precious Blood  Bwiru Girls  CBG
6710 S0295/0016  Ellen Eliezery Mlay     Precious Blood  Dakawa     HGL
6711 S0295/0018  Esther Adolph Kinyanguli   Precious Blood  Ruvu      PCM
6712 S0295/0019  Esther John Sang'udi     Precious Blood  Dareda     HGL
6713 S0295/0020  Eutropia Pasian Patrick   Precious Blood  Ifunda Girls  PGM


                         137
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
6714 S0295/0021  Evelyne John Lucas      Precious Blood   Dr. Olsen   PCB
6715 S0295/0022  Faith Harrison Chinyuka    Precious Blood   Ruvu      CBG
6716 S0295/0023  Florence Wilson Maaso     Precious Blood   Dakawa     HGK
6717 S0295/0024  Georgina Elifuraha Kimambo  Precious Blood   Ashira     HGL
6718 S0295/0025  Gloria Clemence Costantine  Precious Blood   Machame    EGM
6719 S0295/0026  Gloria Dominic Rwekaza    Precious Blood   Korogwe    HKL
6720 S0295/0027  Grace Elias Ntambi      Precious Blood   Msalato    HGL
6721 S0295/0028  Graciana Alloyce Assenga   Precious Blood   Msalato    HGL
6722 S0295/0029  Hawa Kalutu Koshuma      Precious Blood   Kilakala    HGL
6723 S0295/0030  Helga Michael Mbwana     Precious Blood   Ashira     CBG
6724 S0295/0031  Idda Michael Lawenja     Precious Blood   Ashira     HGE
6725 S0295/0033  Juliana Josephat Maganga   Precious Blood   Natta     HGL
6726 S0295/0034  Leonida Arnold Mwombeck    Precious Blood   Ruvu      PCM
6727 S0295/0035  Leticia Limi Gervas      Precious Blood   Lugoba     HGL
6728 S0295/0037  Lilian Frank Pilla      Precious Blood   Iringa Girls  CBG
6729 S0295/0038  Lilian Marcel Rutizibwa    Precious Blood   Lukole     HGL
6730 S0295/0039  Lilian Nyamtondo Walu     Precious Blood   Engutoto    HGL
6731 S0295/0041  Lina Gabriel Mbuya      Precious Blood   Ruvu      PCB
6732 S0295/0042  Linda Eliona Ituwe      Precious Blood   Dr. Olsen   PCB
6733 S0295/0043  Linda Godfrey Soka      Precious Blood   Ashira     HGE
6734 S0295/0044  Lucidy Kemilembe Byemelwa   Precious Blood   Lugoba     PCB
6735 S0295/0045  Madete Felix Mabula      Precious Blood   Rugambwa    CBG
6736 S0295/0046  Maria Josephat Maganga    Precious Blood   Kilakala    PCM
6737 S0295/0047  Mariam Ally Libaba      Precious Blood   Loleza     HGL
6738 S0295/0048  Mariam Ally Uledi       Precious Blood   Lusanga    PCB
6739 S0295/0050  Menna Narcis Tarimo      Precious Blood   Dodoma     HGL
6740 S0295/0051  Mimi Hassan Kitundu      Precious Blood   Mwendakulima  HGL
6741 S0295/0052  Miriam Peter Matemba     Precious Blood   Ashira     HGL
6742 S0295/0053  Misambo Musa Kolle      Precious Blood   Mwamashimba  HGL
6743 S0295/0054  Ndenengosia Glens Tarimo   Precious Blood   Ashira     HGE
6744 S0295/0055  Neema Allen Ng'unda      Precious Blood   Tabora Girls  PCB
6745 S0295/0056  Neema Madari Jeremia     Precious Blood   Rugambwa    PCM
6746 S0295/0057  Nezia Nsenga Eliyah      Precious Blood   Tabora Girls  PCM
6747 S0295/0058  Nives Geoffrey Mtelekela   Precious Blood   Loleza     PCB
6748 S0295/0060  Pauline Stephen Kamugisha   Precious Blood   Ifunda Tech.  CBG
6749 S0295/0061  Queen Charles Shoo      Precious Blood   Ashira     CBG
6750 S0295/0062  Rachael John Shuma      Precious Blood   Tabora Girls  HGL
6751 S0295/0063  Ranana Vitalis Muba      Precious Blood   Engutoto    HGL
6752 S0295/0064  Rosalia Camila C. Chimwaza  Precious Blood   Tabora Girls  PCM
6753 S0295/0065  Rose Alphonce Magambo     Precious Blood   Iringa Girls  CBG
6754 S0295/0066  Rose Frank Palilo       Precious Blood   Dakawa     HGL
6755 S0295/0067  Shamim Ally Mnzava      Precious Blood   Machame    HGL
6756 S0295/0068  Shangwe Malkyory Mushi    Precious Blood   Dakawa     HGL
6757 S0295/0069  Skyna Martin Bendera     Precious Blood   Kondoa     PCB
6758 S0295/0070  Subira Stephen Kanyiki    Precious Blood   Kilakala    HGL
6759 S0295/0071  Sylvia Filemon Mwacha     Precious Blood   Kilakala    HGL
6760 S0295/0072  Venitha John Mlay       Precious Blood   Babati     HGL
6761 S0295/0073  Zenais Salvatory Matemu    Precious Blood   Korogwe    PCB
6762 S1330/0001  Aityefyose Merian Nathaniel  Presbyterian Sem.  Kondoa     PCB


                         138
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
6763 S1330/0012  Jazila Hamisi Kibadi     Presbyterian Sem.  Mtwara Girls  CBG
6764 S1330/0021  Mercy Athanasi Ndujilo    Presbyterian Sem.  Lugoba     CBG
6765 S1330/0026  Peris Godfrey Songo     Presbyterian Sem.  Isimila    HKL
6766 S1330/0027  Rahmaty Ullaya        Presbyterian Sem.  Mtwara Girls  EGM
6767 S1330/0030  Theodorah Nzinyangwa Kiariro Presbyterian Sem.  Tumaini    HGK
6768 S3573/0011  Rukaiya Mahmoud Kessani   Prime        Mringa     EGM
6769 S1947/0059  Mary Mjema          Pugu Station    Nganza     PCB
6770 S1947/0088  Sauda Kassimu        Pugu Station    Dodoma     CBG
6771 S1026/0002  Anna Emanueli        Puma        Chief Ihunyo  HGE
6772 S0297/0001  Agnes Alfred Kidayi     Queen Of Family   Mkolani    PCB
6773 S0297/0002  Agnes Gasper Isack      Queen Of Family   Nganza     CBG
6774 S0297/0004  Bella Festo Mlebusi     Queen Of Family   Ifunda Girls  PGM
6775 S0297/0005  Bertha Habi James      Queen Of Family   Kaliua     PCB
6776 S0297/0006  Catherine Lucas Mayunga   Queen Of Family   Kishoju    EGM
6777 S0297/0007  Devotha Leonard Rubagumya Queen Of Family    Maswa     PCM
6778 S0297/0009  Dorothea Dotto Mosha     Queen Of Family   Rugambwa    PCB
6779 S0297/0010  Elizabeth Charles Bwogi   Queen Of Family   Tinde     HGE
6780 S0297/0011  Elizabeth Kasembo Simba   Queen Of Family   Rugambwa    PCM
6781 S0297/0012  Esther Jeremiah Ramadhani  Queen Of Family   Tinde     CBG
6782 S0297/0013  Esther Mathias Yegela    Queen Of Family   Tabora Girls  PCM
6783 S0297/0014  Eva Onesmo Nkwabi      Queen Of Family   Mwendakulima  HGL
6784 S0297/0015  Eva Richard Manga      Queen Of Family   Mwendakulima  HGL
6785 S0297/0016  Evelyne Emmanuel Julius   Queen Of Family   Kishoju    EGM
6786 S0297/0017  Febronia Martin Lyamana   Queen Of Family   Nganza     CBG
6787 S0297/0018  Fides Paschal Chiza     Queen Of Family   Kaliua     CBG
6788 S0297/0020  Florencia Joshua Hassan   Queen Of Family   Dr. Olsen   PCB
6789 S0297/0021  Getrude Arcard Alphonce   Queen Of Family   Kaliua     PCM
6790 S0297/0022  Gloria Boniphace Bulali   Queen Of Family   Mpanda     CBG
6791 S0297/0023  Grace Audifance Chitimbwa  Queen Of Family   Tinde     CBG
6792 S0297/0024  Grace Francis Mtaki     Queen Of Family   Rugambwa    PCB
6793 S0297/0026  Grace Rabyson Magambo    Queen Of Family   Songea Girls  EGM
6794 S0297/0027  Happiness Evarist Makonope  Queen Of Family   Rugambwa    PCM
6795 S0297/0028  Hellen Alfred Gayo      Queen Of Family   Kaliua     PCM
6796 S0297/0029  Hildagarde James Chege    Queen Of Family   Mwanza     PCM
6797 S0297/0030  Irene Victor Bachuba     Queen Of Family   Mwendakulima  HGL
6798 S0297/0031  Jane Francis Teng'wa     Queen Of Family   Ashira     EGM
6799 S0297/0034  Janeth Robinson Magembe   Queen Of Family   Lugalo     PCB
6800 S0297/0035  Janine Sadock Buhwihwi    Queen Of Family   Kilakala    PCM
6801 S0297/0036  Jaquelyene Emmanuel Robert Queen Of Family    Urambo     HGL
6802 S0297/0037  Jesca John Kasenga      Queen Of Family   Tinde     CBG
6803 S0297/0038  Karen Adolf Frisch      Queen Of Family   Tinde     CBG
6804 S0297/0039  Leticia Jumanne Gelle    Queen Of Family   Mkugwa     HKL
6805 S0297/0040  Lightness Peter Muhoni    Queen Of Family   Dakawa     HGK
6806 S0297/0042  Luciana Alphonce Masanja   Queen Of Family   Sumve     HGE
6807 S0297/0043  Magdalena Joseph Maziku   Queen Of Family   Mkolani    PCB
6808 S0297/0044  Magreth Vicent Rimoy     Queen Of Family   Mpanda     CBG
6809 S0297/0045  Marcella Martin Kamuzora   Queen Of Family   Nganza     CBG
6810 S0297/0046  Martha Edward Aloyce     Queen Of Family   Ifunda Tech.  PCB
6811 S0297/0048  Mary Paul Pallangyo     Queen Of Family   Mwendakulima  HGK


                         139
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
6812 S0297/0049  Mary Raphael Shija      Queen Of Family   Mkolani     PCM
6813 S0297/0047  Maryciana Guha Geha      Queen Of Family   Mkolani     PCB
6814 S0297/0051  Matilda Musa Kabeho      Queen Of Family   Tabora Girls  CBG
6815 S0297/0052  Mecktrida Raphael Mgaiwa   Queen Of Family   Mpanda     CBG
6816 S0297/0053  Miracles Obathus Madunda   Queen Of Family   Nganza     CBG
6817 S0297/0055  Neema Magetta Otaigo     Queen Of Family   Ileje      PCB
6818 S0297/0056  Ntibashima Arsen Miyeye    Queen Of Family   Tinde      CBG
6819 S0297/0057  Nuru Omary Massanja      Queen Of Family   Tinde      CBG
6820 S0297/0058  Nuru Ramadhani Lumelezi    Queen Of Family   Lusanga     PCB
6821 S0297/0060  Prisca Castory Nyinge     Queen Of Family   Weruweru    EGM
6822 S0297/0061  Prisca Joshua Makungu     Queen Of Family   Maswa      CBG
6823 S0297/0063  Rehema Remmy Rutauga     Queen Of Family   Mwendakulima  HGL
6824 S0297/0064  Rose Clement Sabuni      Queen Of Family   Magu      PCB
6825 S0297/0065  Rosegrasia Leonard Mabubu   Queen Of Family   Kilakala    PCB
6826 S0297/0066  Sabina Edward Maila      Queen Of Family   Mkolani     PCB
6827 S0297/0068  Sarafina Audifance Chitimbwa Queen Of Family    Rugambwa    PCM
6828 S0297/0069  Scholastica John Kabala    Queen Of Family   Weruweru    EGM
6829 S0297/0070  Sheila Fedy Luhele      Queen Of Family   Nganza     PCM
6830 S0297/0071  Sophia Ngika Katemi      Queen Of Family   Sumve      EGM
6831 S0297/0072  Stella Steven Isonda     Queen Of Family   Kaliua     CBG
6832 S0297/0073  Susan Robert Nalugendo    Queen Of Family   Rugambwa    PCM
6833 S0297/0075  Theresia John Mataba     Queen Of Family   Maswa      PCM
6834 S0297/0076  Veronica Michael Mlega    Queen Of Family   Kishoju     EGM
6835 S0297/0077  Victoria Narson Wiza     Queen Of Family   Ileje      PCB
6836 S0297/0078  Violet Deus Alsen       Queen Of Family   Mwendakulima  HGL
6837 S0297/0080  Witness Fulgence Kafifi    Queen Of Family   Kishoju     EGM
6838 S1053/0024  Rukia Abeid          Rafsanjani-soga   Dakawa     HGK
6839 S1289/0014  Neema Nching'wa Daudi     Rajani        Maswa      PCB
6840 S3068/0014  Eliaichi Barakaeli Minja   Rasesa        Nganza     PCB
6841 S3068/0045  Neema Simon Uisso       Rasesa        Loleza     CBG
6842 S3675/0065  Lucy Mathew Shewiyo      Rau         Maswa      CBN
6843 S3675/0082  Nasra Masoud Materu      Rau         Longido     CBN
6844 S3675/0089  Salma Sadick Athumani     Rau         Longido     CBN
6845 S3772/0016  Bhoke Yakobo         Rebu         Chief Ihunyo  HGE
6846 S3772/0043  Joyce Charles         Rebu         Rugambwa    HKL
6847 S0266/0001  Agnes Celcius Balagaju    Regina Mundi Girls  Kibondo     HGE
6848 S0266/0002  Agnes Edson Mwambogolo    Regina Mundi Girls  Dakawa     HGL
6849 S0266/0005  Catherine Sosmi Kimaro    Regina Mundi Girls  Igowole     HGL
6850 S0266/0006  Cecilia Boniface Uheme    Regina Mundi Girls  Ifunda Girls  HGK
6851 S0266/0007  Christina Sostenes Liyowela  Regina Mundi Girls  Lusanga     CBG
6852 S0266/0008  Eggluck John Mawere      Regina Mundi Girls  Dakawa     HKL
6853 S0266/0009  Elizabeth Festo Chalila    Regina Mundi Girls  Mpanda     HGE
6854 S0266/0010  Emmaculata Richard Sapi    Regina Mundi Girls  Manyunyu    HGK
6855 S0266/0011  Ephrasia Merchiard Biseko   Regina Mundi Girls  Arusha Tech..  TEL
6856 S0266/0012  Felister Christopher Nyaki  Regina Mundi Girls  Msalato     PCB
6857 S0266/0013  Getruda Mathew Gwarasa    Regina Mundi Girls  Maposeni    HKL
6858 S0266/0015  Grace Henry Erondola     Regina Mundi Girls  Msalato     HGL
6859 S0266/0016  Hamida Hussein Manyawa    Regina Mundi Girls  Maposeni    HKL
6860 S0266/0019  Jesca Anselim Masati     Regina Mundi Girls  Dakawa     HGL


                         140
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI       SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
6861 S0266/0020  Jovinatha Firberty Rushobe   Regina Mundi Girls  Machame    EGM
6862 S0266/0022  Laurencia Manoni Mabeyo    Regina Mundi Girls  Ashira     EGM
6863 S0266/0023  Liberata Merchiory Rwenaila  Regina Mundi Girls  Dakawa     HGL
6864 S0266/0024  Magreth Aloyce Nakasi     Regina Mundi Girls  Ruvu      PCM
6865 S0266/0025  Magreth Francis Motto     Regina Mundi Girls  J.j. Mungai  HGE
6866 S0266/0026  Mariam Hassan Goagoa      Regina Mundi Girls  Ashira     HGE
6867 S0266/0027  Marietha Salvatory Nkanawa   Regina Mundi Girls  Tumaini    HGL
6868 S0266/0028  Mary Gervas Kisala       Regina Mundi Girls  Loleza     CBG
6869 S0266/0029  Michelina Christostom Chingilil Regina Mundi Girls  Kilakala    CBG
         e
6870 S0266/0030  Monira Mohamed Ramiya      Regina Mundi Girls  Lusanga    HKL
6871 S0266/0031  Nicolatha Dastan Ndyali    Regina Mundi Girls  Manyunyu    HGK
6872 S0266/0032  Nona Mello Itatiro       Regina Mundi Girls  Nangwa     HGE
6873 S0266/0034  Pili Juma Minge        Regina Mundi Girls  Weruweru    PCB
6874 S0266/0035  Queen Donath Mbwagai      Regina Mundi Girls  Tabora Girls  CBG
6875 S0266/0037  Rosemary Revocatus Buzaile   Regina Mundi Girls  Dakawa     HGK
6876 S0266/0038  Sajatimiriam Fransis Kavilwa  Regina Mundi Girls  Dakawa     HGK
6877 S0266/0039  Salvina John Mahimbo      Regina Mundi Girls  Makambako   HGK
6878 S0266/0040  Subilaga John Mwaikono     Regina Mundi Girls  Ashira     HGE
6879 S0266/0041  Suzana Paul Mgatha       Regina Mundi Girls  Nangwa     HGE
6880 S0266/0042  Tuganigwe Lusajo Mwamahusi Regina Mundi Girls    J.j. Mungai  HGL
6881 S0266/0043  Vaileth Barnabas Tendeka    Regina Mundi Girls  Nangwa     HGE
6882 S0266/0044  Veronica Maswe Nyamuhanga Regina Mundi Girls     Makambako   HGK
6883 S0266/0046  Winfrida Valentine Ndyambi   Regina Mundi Girls  Ifakara    CBG
6884 S2258/0022  Georgina Emanueli Masamu    Reginald Mengi    Mawenzi    HGK
6885 S4363/0009  Beatha Simon          Rhec         Kishoju    HGL
6886 S0738/0026  Hamisa M Ally         Ridhwaa Sem.     Mtwara Tech.  PCB
6887 S0738/0051  Nassra R Nassor        Ridhwaa Sem.     Songea Girls  PCB
6888 S0738/0058  Ramla R Aalim         Ridhwaa Sem.     Kondoa     PCB
6889 S0738/0060  Saada R Mlewa         Ridhwaa Sem.     Weruweru    ECA
6890 S0738/0072  Tausi F Kabwe         Ridhwaa Sem.     Mtwara Girls  CBG
6891 S0284/0001  Agnes Julius Shimula      Roneca Girl's     Ifunda Tech.  PGM
6892 S0284/0002  Agnetha Rwegasira       Roneca Girl's     Mwanza     PGM
6893 S0284/0007  Asma Ali Machano        Roneca Girl's     Magu      PCB
6894 S0284/0008  Atumanyilile John       Roneca Girl's     Kilakala    CBG
6895 S0284/0009  Caroline Towo         Roneca Girl's     Masasi Girls  PGM
6896 S0284/0012  Catherine Kanisius Nkwera   Roneca Girl's     Lukole     HKL
6897 S0284/0013  Constazia Shonyela       Roneca Girl's     Loleza     PCM
6898 S0284/0014  Dorah Bendera         Roneca Girl's     Zanaki (day)  EGM
6899 S0284/0016  Esther Christopher Jana    Roneca Girl's     Jikomboe    HKL
6900 S0284/0017  Esther Heddi Stuart      Roneca Girl's     Machame    HGL
6901 S0284/0018  Eva Suleiman Rugambwa     Roneca Girl's     Usongwe    EGM
6902 S0284/0020  Felister Masanilo       Roneca Girl's     Lugoba     CBG
6903 S0284/0022  Iptisam Ally Masoud      Roneca Girl's     Ruvu      PCM
6904 S0284/0023  Irene Florence Myamba     Roneca Girl's     Weruweru    ECA
6905 S0284/0024  Jacqueline Ally Ruhundwa    Roneca Girl's     Mtwara Girls  EGM
6906 S0284/0025  Jacqueline F. Mukome      Roneca Girl's     Ruvu      CBG
6907 S0284/0026  Jacqueline Paul Minja     Roneca Girl's     Mtwara Girls  HGE
6908 S0284/0027  Jennifer John Selasini     Roneca Girl's     Mpwapwa    PCM
6909 S0284/0029  Karen Gardner         Roneca Girl's     Masasi Girls  PGM


                          141
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
6910 S0284/0031  Lilian Eliud Nyauhenga    Roneca Girl's   Lusanga     CBG
6911 S0284/0034  Lizybeth Samson Cheyo    Roneca Girl's   Msangeni     HGL
6912 S0284/0035  Lizzy Nyanjiga Mtebe     Roneca Girl's   Kondoa      PCB
6913 S0284/0037  Maria Ngairo         Roneca Girl's   Tumaini     HGE
6914 S0284/0038  Maureen Jackson Busee    Roneca Girl's   Mkugwa      HGL
6915 S0284/0042  Mwaza Haruna Ngoda      Roneca Girl's   Magu       PCB
6916 S0284/0043  Ndekutsia Eucladia Wanani  Roneca Girl's   Mawenzi     EGM
6917 S0284/0044  Neema Raymond Massawe    Roneca Girl's   Korogwe     PCB
6918 S0284/0045  Neema Victor Ndone      Roneca Girl's   Nganza      PCM
6919 S0284/0046  Patricia Msolla       Roneca Girl's   Ifunda Tech.   PGM
6920 S0284/0048  Rebecca Charles Kisiya    Roneca Girl's   Mawenzi     EGM
6921 S0284/0049  Regina Nico Kwihela     Roneca Girl's   Lugalo      HGL
6922 S0284/0050  Rehema John Nkerebuka    Roneca Girl's   Machame     EGM
6923 S0284/0053  Selina Sephania       Roneca Girl's   Zanaki (day)   EGM
6924 S0284/0055  Spora Benedict Twisa     Roneca Girl's   Londoni     EGM
6925 S0284/0056  Subirat Ameir Juma      Roneca Girl's   Korogwe     PCB
6926 S0284/0058  Sylvia Constantine Mwacha  Roneca Girl's   Mpwapwa     PCM
6927 S0284/0059  Theresia Demetrius Mgalami  Roneca Girl's   Msalato     PCB
6928 S0284/0060  Theresia Narsis Kisaka    Roneca Girl's   Usangi Day    EGM
6929 S0284/0061  Upendo Bernard Mkonya    Roneca Girl's   Kazima      EGM
6930 S3307/0009  Glory Jesse Ngowi      Roo        Chief Ihunyo   HGK
6931 S1609/0009  Betty Pendo Benetson     Rorya       Sumve      HKL
6932 S1609/0023  Eunice Caleb Odinga     Rorya       Machame     HKL
6933 S1609/0027  Felister Lucas Maibe     Rorya       Kishoju     EGM
6934 S1609/0037  Grainess Projest Rutaihwa  Rorya       Maswa      PCB
6935 S1609/0040  Inness Josephat Kamghisha  Rorya       Rugambwa     PCB
6936 S1609/0041  Innocensia Venance Shirima  Rorya       Mwanza      PGM
6937 S1609/0073  Oliver Maarufu Hilary    Rorya       Rugambwa     PCM
6938 S0267/0010  Dora Fulgence Kinyaiya    Rose Marie Girls  Iringa Girls   EGM
6939 S3839/0008  Joy Menard Mdemeka      Rosehill      Ifunda Girls   EGM
6940 S0692/0001  Beatrice L Geydan      Rosmini      Nangwa      HGL
6941 S0692/0002  Betrina Bishubo       Rosmini      Usangi Day    HKL
6942 S0692/0003  Bikombo Salim        Rosmini      Mtwara Tech.   PCB
6943 S0692/0004  Cecilia Gregory       Rosmini      Machame     HGL
6944 S0692/0005  Celina E Mwaikambo      Rosmini      Msangeni     HGL
6945 S0692/0006  Diana L Mwakibinga      Rosmini      Loleza      HKL
6946 S0692/0007  Dora D Kifanga        Rosmini      Muheza      PCB
6947 S0692/0008  Dorice S Olekipuyo      Rosmini      Jangwani (day)  CBN
6948 S0692/0009  Eligia K Komba        Rosmini      Tumaini     HGE
6949 S0692/0010  Felista P Nangawe      Rosmini      Nangwa      HGL
6950 S0692/0012  Irene Innocent        Rosmini      Msalato     HGL
6951 S0692/0013  Ivon Chaula         Rosmini      Machame     CBN
6952 S0692/0014  Janeth A Salakana      Rosmini      Longido     CBN
6953 S0692/0015  Leila I Karata        Rosmini      Mwika      HGL
6954 S0692/0016  Lilian Ganja         Rosmini      Kondoa      HGL
6955 S0692/0018  Martha A A Mramba      Rosmini      Dakawa      HGL
6956 S0692/0020  Nassra K Nassor       Rosmini      Iringa Girls   EGM
6957 S0692/0021  Ramla I Pamba        Rosmini      Ifunda Girls   PGM
6958 S0692/0022  Rumbidzai N Muganhiri    Rosmini      Mwika      HGL


                         142
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI   SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
6959 S0692/0023  Vivian W Nyaulile   Rosmini     Ifunda Girls  EGM
6960 S0692/0024  Witness H Kaniki    Rosmini     Mtwara Tech.  PCB
6961 S0531/0003  Angelina Chasuka    Ruaha      Dakawa     HGK
6962 S0531/0004  Anipenda Mahenge    Ruaha      Lusanga    HKL
6963 S0531/0005  Anneth A Mwangasa   Ruaha      J.j. Mungai  EGM
6964 S0531/0007  Beatrice Sospeter   Ruaha      Kifaru     HGE
6965 S0531/0008  Catherine Mapunda   Ruaha      Ifunda Tech.  CBG
6966 S0531/0009  Dalena David      Ruaha      Songea Girls  CBG
6967 S0531/0010  Debora D Kadinde    Ruaha      Iringa Girls  CBG
6968 S0531/0011  Debora P Mloka     Ruaha      Ulayasi    PCB
6969 S0531/0013  Esthella Mkuku     Ruaha      J.j. Mungai  HGL
6970 S0531/0014  Gloria D Kachenga   Ruaha      Songe     HGK
6971 S0531/0016  Grace K Ndenda     Ruaha      Songea Girls  PCB
6972 S0531/0018  Helena E Kitosi    Ruaha      Makambako   EGM
6973 S0531/0021  Jacquiline Mangoma   Ruaha      Mwakaleli   HKL
6974 S0531/0024  Loveness Chakwe    Ruaha      Songea Girls  CBG
6975 S0531/0027  Mariath Majid     Ruaha      Songea Girls  CBG
6976 S0531/0029  Meda Siloma      Ruaha      Mpanda     HGL
6977 S0531/0030  Mercy James      Ruaha      Loleza     PCM
6978 S0531/0032  Mwanaidi T Magembe   Ruaha      Kilakala    CBG
6979 S0531/0033  Neema K Zakeo     Ruaha      Songea Girls  PCB
6980 S0531/0035  Nuru Kipusa      Ruaha      Isimila    HGL
6981 S0531/0038  Patricia Golwike    Ruaha      Ileje     PCM
6982 S0531/0040  Queen G Mwaipopo    Ruaha      Dodoma     CBG
6983 S0531/0041  Rahaba Zebedayo    Ruaha      Ulayasi    HGL
6984 S0531/0042  Rahma Shaban      Ruaha      J.j. Mungai  HGL
6985 S0531/0044  Rebecca Yauleni    Ruaha      Mbeya     EGM
6986 S0531/0045  Salima J Nkota     Ruaha      Kondoa     CBG
6987 S0531/0051  Suzana Masengo     Ruaha      Vwawa     HKL
6988 S0531/0052  Tusajigwe N Mwangosi  Ruaha      Songea Girls  CBG
6989 S0531/0055  Yvonne R Haridas    Ruaha      Kilakala    PCB
6990 S0531/0056  Zaituni Chegamila   Ruaha      Kondoa     CBG
6991 S0531/0057  Zena Facha       Ruaha      Vwawa     HGL
6992 S1653/0012  Hamida Mussa Bwaize  Rubanga     Kaliua     CBG
6993 S4020/0024  Jesca Apolinary    Rubondo     Rugambwa    HKL
6994 S4020/0035  Sakina Situmaini    Rubondo     Nyakahura   HKL
6995 S0218/0003  Agness Lukanyanga   Rugambwa    Jikomboe    HKL
6996 S0218/0013  Asia Issa       Rugambwa    Kondoa     CBG
6997 S0218/0014  Asia Rashid      Rugambwa    Ruvu      HGK
6998 S0218/0015  Atugonza Muchunguzi  Rugambwa    Kishoju    HGE
6999 S0218/0021  Chimpaye Hamis     Rugambwa    Dakawa     HGK
7000 S0218/0026  Dograsia Jacob     Rugambwa    Maswa     CBG
7001 S0218/0027  Dorica Chacha     Rugambwa    Nganza     ECA
7002 S0218/0030  Elizabeth Thomas    Rugambwa    Ruvu      PCB
7003 S0218/0032  Ester Bunzil      Rugambwa    Lugalo     CBG
7004 S0218/0041  Georgina K George   Rugambwa    Magu      PCB
7005 S0218/0043  Gladice James     Rugambwa    Mwendakulima  HGL
7006 S0218/0046  Happyness K Laurent  Rugambwa    Nganza     CBG
7007 S0218/0047  Herieth Hozza     Rugambwa    Mwanza     CBG


                      143
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
7008 S0218/0051  Jasmin Afidh         Rugambwa       Ashira     CBG
7009 S0218/0052  Jenipher Mashamba       Rugambwa       Bwiru Girls  HGL
7010 S0218/0053  Jovina Leonidas        Rugambwa       Nganza     ECA
7011 S0218/0055  Joyce Christopher       Rugambwa       Mkolani    CBG
7012 S0218/0056  Juliana Phigur        Rugambwa       Kondoa     PCB
7013 S0218/0065  Margreth Cyprian       Rugambwa       Ruvu      PCB
7014 S0218/0067  Maria Paul          Rugambwa       Ruvu      PCB
7015 S0218/0078  Naomi Charles         Rugambwa       Mringa     ECA
7016 S0218/0082  Nyabite Mnico         Rugambwa       Nganza     CBG
7017 S0218/0086  Prisca Felician        Rugambwa       Rugambwa    CBG
7018 S0218/0090  Rebeca A James        Rugambwa       Ruvu      PCB
7019 S0218/0095  Salome Mutalemwa       Rugambwa       Tabora Girls  PCB
7020 S0218/0096  Samiath Mussa         Rugambwa       Nganza     ECA
7021 S0218/0098  Scholastica Abel       Rugambwa       Tinde     CBG
7022 S0218/0104  Stephania Santu        Rugambwa       Nyakahura   HGL
7023 S3291/0027  Ruthgard Venant        Ruhunga        Kishoju    HKL
7024 S0751/0058  Santiel Koishwa        Ruhuwiko       Ifunda Girls  HGE
7025 S0524/0044  Rehema Ndaikeje        Rujewa        Loleza     HKL
7026 S3084/0003  Augustina Moris Mlay     Rukima        Muheza     CBG
7027 S3084/0019  Lusia Epimack Kessy      Rukima        Loleza     CBG
7028 S0397/0003  Adriana Emmanuel       Rulenge        Lukole     HGK
7029 S0397/0022  Evodia Kagengere       Rulenge        Jikomboe    HKL
7030 S0397/0024  Furaha K Mkamuvuga      Rulenge        Kizwite    HGL
7031 S0397/0037  Mtesi Faustine        Rulenge        Rugambwa    PCB
7032 S0397/0043  Rebeca Kanuma         Rulenge        Lukole     HGL
7033 S3275/0009  Ireen William         Rumuli        Lukole     HGL
7034 S3275/0019  Owekisha Edson        Rumuli        Weruweru    ECA
7035 S2125/0005  Asteria Stephen Lyimo     Rundugai       Ifunda Girls  PCB
7036 S2125/0017  Mwajuma Matumika Bakari    Rundugai       Florian    CBG
7037 S2125/0018  Mwanaasha Hassani Hemedi   Rundugai       Songe     HKL
7038 S2125/0022  Saumu Mbaraka Mohamedi    Rundugai       Ileje     PCB
7039 S0488/0026  Editha Cyprian        Rutabo        Tabora Girls  HGL
7040 S0488/0038  Janeaudes Longino       Rutabo        Rugambwa    CBG
7041 S0488/0050  Melisa Nicodemus       Rutabo        Rugambwa    PCB
7042 S0488/0053  Odetha Onesmo         Rutabo        Rugambwa    PCB
7043 S0595/0028  Jackline Ansigar Lugongo   Ruvuma        Mpanda     CBG
7044 S0595/0054  Renfrida Anzlem Luwungo    Ruvuma        Ileje     PCB
7045 S0595/0060  Sarafina Edwin Kifaru     Ruvuma        Arusha     HGE
7046 S0595/0072  Tusekile Edward Mwakatundu Ruvuma          Mtwara Tech.  PCM
7047 S2710/0012  Elizaberth Kaizilege     Ruzinga        Kishoju    HGL
7048 S0654/0012  Anitha Kamala         Rwambaizi       Sumve     HGE
7049 S0654/0041  Jalila Makiyu         Rwambaizi       Rugambwa    CBG
7050 S0654/0058  Naima Ibrahim         Rwambaizi       Rugambwa    CBG
7051 S2505/0008  Hellen Sylvester Boniphace  Rwepa's        Maswa     PCM
7052 S2505/0019  Tabitha Steven        Rwepa's        Mwendakulima  HGL
7053 S1530/0001  Amisa Hassan Said       S.s. Rufino Rinaldo  Malagarasi   HGK
7054 S1530/0005  Christina Philipo Kavumvuli  S.s. Rufino Rinaldo  Ruvu      HGK
7055 S1530/0006  Coletha Adriano Ndayikeje   S.s. Rufino Rinaldo  Maswa     HKL
7056 S1530/0007  Domina Asimwe Njunwa     S.s. Rufino Rinaldo  Korogwe    HKL


                         144
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
7057 S1530/0008  Evodia Peter Mtobesya    S.s. Rufino Rinaldo  Nganza     HGL
7058 S1530/0009  Francisca Ludovick Katula  S.s. Rufino Rinaldo  Nangwa     HGL
7059 S1530/0011  Inel Nashon Ntibhinigila  S.s. Rufino Rinaldo  Ashira     EGM
7060 S1530/0012  Jesca Enock Ntaliho     S.s. Rufino Rinaldo  Machame    CBG
7061 S1530/0015  Luciana Julius Njau     S.s. Rufino Rinaldo  Ashira     EGM
7062 S1530/0016  Mariam Hamis Selemani    S.s. Rufino Rinaldo  Songea Girls  CBG
7063 S1530/0017  Maryciana Edward Lucas   S.s. Rufino Rinaldo  Ruvu      CBA
7064 S1530/0018  Odetha Erasto Kitunda    S.s. Rufino Rinaldo  Ruvu      CBA
7065 S1530/0022  Salome Boniface Kashaga   S.s. Rufino Rinaldo  Machame    HGL
7066 S1530/0023  Sheila Festo Mlaki     S.s. Rufino Rinaldo  Machame    CBA
7067 S1530/0024  Timna Festo Ntahindwa    S.s. Rufino Rinaldo  Ruvu      CBG
7068 S1530/0025  Venancia Faustus Gwimo   S.s. Rufino Rinaldo  Ruvu      CBA
7069 S1530/0026  Vesta Venance Kigwinya   S.s. Rufino Rinaldo  Machame    HGL
7070 S1530/0027  Witness Deogratius Nyamuhu S.s. Rufino Rinaldo  Bukoba     PCB
         ma
7071 S0528/0003  Aneth Kamundi       Saba Saba       Makambako   HGK
7072 S0528/0066  Theresia Francis      Saba Saba       Mtwara Tech.  PCM
7073 S4567/0024  Merdina M Kabisha      Sacred Heart     Nyakahura   HGK
7074 S4567/0025  Muzidarifat Amri      Sacred Heart     Kishoju    HKL
7075 S0448/0013  Charity John Temenao    Sadani        Ifakara    HKL
7076 S0448/0056  Miniva Manyus Nyakunga   Sadani        Manyunyu    HKL
7077 S1484/0010  Faith Charles Mhina     Sakila        Machame    CBA
7078 S1753/0016  Ruth N Itenya        Salama        Kibondo    HGK
7079 S3561/0010  Anna Mkwelele        Salma Kikwete     Ifunda Girls  EGM
7080 S3561/0020  Aziza Abdul         Salma Kikwete     Songea Girls  PCB
7081 S3561/0103  Nancy Lugendo        Salma Kikwete     Weruweru    ECA
7082 S3561/0122  Sandra Juma         Salma Kikwete     Weruweru    ECA
7083 S3561/0132  Tereza A. Nyatega      Salma Kikwete     Usangi Day   EGM
7084 S3561/0134  Tunu Hongo         Salma Kikwete     Mawenzi    HGE
7085 S0259/0001  Adia Kalinga        Samaritan Girls    Makambako   EGM
7086 S0259/0010  Beatrice Milwano      Samaritan Girls    Kizwite    HGL
7087 S0259/0032  Fitina Gonza        Samaritan Girls    Londoni    HKL
7088 S0259/0046  Janeth J Bwana       Samaritan Girls    Msangeni    HGL
7089 S0259/0051  Joyce Ngoda         Samaritan Girls    Nkasi     HGL
7090 S0259/0063  Lydia Mwakibete       Samaritan Girls    Mkuu      HGE
7091 S0259/0066  Martha Gabriel       Samaritan Girls    Isimila    HGL
7092 S0259/0079  Pendo Ndunguru       Samaritan Girls    Mwakaleli   HKL
7093 S0259/0082  Rachel Sanga        Samaritan Girls    Ileje     PCM
7094 S0259/0090  Siliana Wilson       Samaritan Girls    Mwakaleli   HKL
7095 S0259/0092  Stella Gaudence       Samaritan Girls    Vwawa     HKL
7096 S1361/0002  Agatha Kayanda       Samora Machel     Tinde     HGE
7097 S1361/0007  Amina Yatera        Samora Machel     Lusanga    PCB
7098 S1361/0011  Anna Adam          Samora Machel     Isimila    HKL
7099 S1361/0013  Anna Mhagama        Samora Machel     Mpanda     CBG
7100 S1361/0017  Bahati Francis       Samora Machel     Nangwanda   HKL
7101 S1361/0018  Beatha Joshua        Samora Machel     Vwawa     HGL
7102 S1361/0020  Bertha George        Samora Machel     Ileje     PCM
7103 S1361/0024  Caroline Mkoyi       Samora Machel     Ileje     PCB
7104 S1361/0025  Catherine Elia       Samora Machel     Loleza     HGL
7105 S1361/0028  Chiku Omary         Samora Machel     Lugalo     CBG


                         145
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI   SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
7106 S1361/0029  Christina Masco    Samora Machel  Kizwite    CBG
7107 S1361/0030  Debora Mbwete     Samora Machel  Makambako   EGM
7108 S1361/0031  Diana Josiah      Samora Machel  Ifunda Girls  PCM
7109 S1361/0032  Diana Mwakibinga    Samora Machel  Lugalo     HKL
7110 S1361/0034  Dorica Mazengo     Samora Machel  Kizwite    CBG
7111 S1361/0038  Edah Mark       Samora Machel  Iringa Girls  EGM
7112 S1361/0039  Elebia Singolile    Samora Machel  Maposeni    HKL
7113 S1361/0045  Eliza Gabriel     Samora Machel  Ifunda Girls  HGE
7114 S1361/0041  Elizabeth Memba    Samora Machel  Mwakaleli   HGE
7115 S1361/0042  Elizabeth Mwakangale  Samora Machel  Songea Girls  PCB
7116 S1361/0046  Emmaculata Buchard   Samora Machel  Mbeya     PCM
7117 S1361/0047  Enitha Abel      Samora Machel  Mbeya     HGE
7118 S1361/0049  Ester Jeremiah     Samora Machel  Makambako   HGE
7119 S1361/0050  Evodia Mponzi     Samora Machel  Makambako   EGM
7120 S1361/0052  Faraja Alex      Samora Machel  Ulayasi    CBG
7121 S1361/0055  Frolida Sanga     Samora Machel  Namabengo   HGL
7122 S1361/0057  Getruda Haule     Samora Machel  Vwawa     HGK
7123 S1361/0058  Given Lawi       Samora Machel  Mbeya     HGE
7124 S1361/0061  Hilda Mbilinyi     Samora Machel  Mbeya     PCM
7125 S1361/0066  Jackline Hingi     Samora Machel  Mpanda     EGM
7126 S1361/0068  Jackline Mhanga    Samora Machel  Mpanda     CBG
7127 S1361/0069  Jackline William    Samora Machel  Ruvu      CBG
7128 S1361/0071  Janneth Maliga     Samora Machel  Ileje     PCB
7129 S1361/0073  Jemina Ephraim     Samora Machel  Mbeya     PCM
7130 S1361/0074  Johari Nassoro     Samora Machel  Mawenzi    HGL
7131 S1361/0075  Joyce Japhety     Samora Machel  Songea Girls  HGK
7132 S1361/0078  Khadija Kassim     Samora Machel  Mpanda     HGL
7133 S1361/0080  Leah Francis      Samora Machel  Loleza     HGL
7134 S1361/0081  Lilian Lebisa     Samora Machel  Kizwite    CBG
7135 S1361/0082  Lilian Mwasomola    Samora Machel  Isimila    HGL
7136 S1361/0085  Luciana Sadikiel    Samora Machel  Lugalo     CBG
7137 S1361/0086  Lulu Hemedy      Samora Machel  Mpanda     HGL
7138 S1361/0087  Maria Beda       Samora Machel  Kilakala    PCB
7139 S1361/0088  Mariam Mbwile     Samora Machel  Mbeya     PCM
7140 S1361/0090  Martha Kissinda    Samora Machel  Nkasi     HGL
7141 S1361/0091  Martha Njusi      Samora Machel  Mpanda     EGM
7142 S1361/0092  Martha Swila      Samora Machel  Isimila    HGL
7143 S1361/0093  Mary Mwamakula     Samora Machel  Songea Girls  HGK
7144 S1361/0096  Nabwike Mwakajwanga  Samora Machel  Mbeya     HGE
7145 S1361/0097  Ndimbumi Samwel    Samora Machel  Uwemba     HGL
7146 S1361/0100  Neema Burton      Samora Machel  Isimila    HKL
7147 S1361/0102  Neema Msyani      Samora Machel  Mwakaleli   HKL
7148 S1361/0105  Orpa Msungu      Samora Machel  Nkasi     HGL
7149 S1361/0107  Pendo Fulgensi     Samora Machel  Mpanda     EGM
7150 S1361/0109  Priscah Makubo     Samora Machel  Vwawa     HKL
7151 S1361/0110  Prudence Masanga    Samora Machel  Kizwite    CBG
7152 S1361/0115  Roida Mwakamele    Samora Machel  Ruvu      HGL
7153 S1361/0116  Salipa Amosi      Samora Machel  J.j. Mungai  EGM
7154 S1361/0118  Salma Shabani     Samora Machel  Mpanda     HKL


                      146
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
7155 S1361/0119  Salome Moses        Samora Machel  Mbeya     PCM
7156 S1361/0120  Sarah Patrick        Samora Machel  Morogoro    HKL
7157 S1361/0122  Sayuni Nyambo        Samora Machel  Songea Girls  PCB
7158 S1361/0126  Shamira Sukka        Samora Machel  Lusanga    PCB
7159 S1361/0135  Subira Wailes        Samora Machel  Mpanda     CBG
7160 S1361/0136  Theresia Kulemeka      Samora Machel  Manyunyu    HKL
7161 S1361/0137  Tukupasya Alex       Samora Machel  Vwawa     HGL
7162 S1361/0138  Tumpale Mwasampeta     Samora Machel  Ileje     PCM
7163 S1361/0140  Tusekelege John       Samora Machel  Vwawa     HGK
7164 S1361/0142  Upendo Hebrony       Samora Machel  Loleza     PCM
7165 S1361/0144  Upendo Mwandelile      Samora Machel  Ifunda Girls  PCM
7166 S1361/0148  Winfrida Kabuje       Samora Machel  Nkasi     HGL
7167 S1361/0151  Yuster Amanyisye      Samora Machel  Mbeya     PCM
7168 S1361/0153  Zuhura Nassoro       Samora Machel  Makambako   EGM
7169 S1912/0029  Neema Musa         Sangabuye    Kibondo    HGL
7170 S4333/0006  Edina Amos         Sange      Isimila    HGL
7171 S4333/0016  Magdalena Amini       Sange      Igowole    HGL
7172 S0663/0001  Agricola Lazaro Ndakileo  Sangiti     Loleza     PCB
7173 S0663/0002  Albina Antimi Kimath    Sangiti     Mawenzi    HGK
7174 S0663/0003  Anna Bonaventura Mtui    Sangiti     Zanaki (day)  KLF
7175 S0663/0005  Asha Adam Maimu       Sangiti     Igunga     HKL
7176 S0663/0007  Doreen Chepkemoi Peterson  Sangiti     Maswa     PCB
7177 S0663/0010  Elizabeth Joseph Mushi   Sangiti     Ifakara    CBA
7178 S0663/0013  Fortunata Vicent Nyaku   Sangiti     Zanaki (day)  KLF
7179 S0663/0016  Grace Ephrem Mallya     Sangiti     Tinde     HGE
7180 S0663/0017  Gudila Akwilini Mushi    Sangiti     Mawenzi    HGL
7181 S0663/0018  Gudila Proches Marick    Sangiti     Mpwapwa    PCM
7182 S0663/0023  Jackline Kanti William   Sangiti     Urambo     HGK
7183 S0663/0024  Jescar Frank Moshi     Sangiti     Vwawa     HGL
7184 S0663/0026  Lilian John Temba      Sangiti     Lugoba     HGL
7185 S0663/0028  Martina Martin Mallya    Sangiti     Zanaki (day)  KLF
7186 S0663/0029  Mary Bernard James     Sangiti     Lugoba     PCM
7187 S0663/0031  Neema Honest Temba     Sangiti     Dareda     CBG
7188 S0663/0033  Nengai Maliaki Mosses    Sangiti     Msalato    PCB
7189 S0663/0034  Nuru Dickson Zacharia    Sangiti     Bwiru Girls  CBG
7190 S0663/0037  Paulina Patrick Ndalechi  Sangiti     Songe     HKL
7191 S0663/0038  Pia Paul Mwenda       Sangiti     Machame    CBG
7192 S0663/0039  Rachel Ibrahim Kiunsi    Sangiti     Tarakea    PCM
7193 S0663/0040  Rehema Ahmad Chitara    Sangiti     Ifakara    CBA
7194 S0663/0041  Sarah Paul Mlay       Sangiti     Kifaru     HGK
7195 S0663/0042  Sophia Charles Mbaratan   Sangiti     Loleza     HGL
7196 S0663/0045  Veronica Aloyce Mwacha   Sangiti     Jikomboe    HKL
7197 S0663/0046  Veronica Michael Mussa   Sangiti     Ruvu      CBA
7198 S0663/0047  Wilhelmina Joseph Kimaro  Sangiti     Mkuu      HGL
7199 S0341/0002  Agnes Ayeko         Sangu      Mawenzi    HGE
7200 S0341/0004  Aina Bilali         Sangu      Ileje     PCM
7201 S0341/0005  Aineksha Katule       Sangu      Ifunda Girls  PCM
7202 S0341/0015  Asnath Japhet        Sangu      Mpanda     EGM
7203 S0341/0019  Brenda Magoma        Sangu      Dakawa     HKL


                        147
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
7204 S0341/0021  Catherine Mwakingili     Sangu      Kizwite    CBG
7205 S0341/0026  Debora Mbilinyi       Sangu      Weruweru    PCB
7206 S0341/0031  Dorcas Mwakalambo      Sangu      Ifunda Tech.  PGM
7207 S0341/0043  Esther Mwakalobo       Sangu      Igowole    HGL
7208 S0341/0050  Faima Dadkarim        Sangu      Loleza     PCB
7209 S0341/0063  Gradith Kapufi        Sangu      Uwemba     HKL
7210 S0341/0065  Hafsa Mwakapila       Sangu      Tumaini    HGE
7211 S0341/0087  Jacquiline Obed       Sangu      Nkasi     HGL
7212 S0341/0092  Jane Stima          Sangu      Songea Girls  PCB
7213 S0341/0105  Lilian Lyimo         Sangu      Makambako   HGK
7214 S0341/0106  Lilian Mnyema        Sangu      Maposeni    HKL
7215 S0341/0109  Lucy Mwalongo        Sangu      Loleza     HGL
7216 S0341/0125  Maseline Christopher     Sangu      Uwemba     HKL
7217 S0341/0129  Monica Justine        Sangu      Namabengo   HGL
7218 S0341/0155  Rehema Kayombo        Sangu      Londoni    HGK
7219 S0341/0156  Rehema Moyo         Sangu      Nganza     ECA
7220 S0341/0158  Saada Sufian         Sangu      Loleza     HKL
7221 S0341/0163  Shalbano Issa        Sangu      Ileje     PCB
7222 S0341/0168  Suma Adam          Sangu      Ileje     PCM
7223 S0341/0170  Teddy Emmanuel        Sangu      Weruweru    ECA
7224 S0341/0176  Upendo Ngole         Sangu      Ifunda Girls  CBG
7225 S0341/0185  Yuster Fussi         Sangu      Mpanda     HGE
7226 S0341/0188  Zakia Mzimbiri        Sangu      Mpanda     EGM
7227 S0341/0190  Zuena Juma          Sangu      Nkasi     HGL
7228 S3882/0010  Mary D. Lagwen        Sanu Tech.   Florian    CBG
7229 S1183/0013  Elizabeth Lukas Mosha    Sanya Juu    Loleza     PCB
7230 S1209/0009  Veronica Vicent Charles   Sanza      Urambo     HGL
7231 S3179/0011  Eutropia Camillus Mbuligwe  Sanzale     Bagamoyo    CBG
7232 S3179/0035  Osmunda Paul Ndomba     Sanzale     Korogwe    CBG
7233 S0533/0025  Febronia J Bayo       Sarwatt     Machame    CBG
7234 S0533/0033  Janeth J Ituwe        Sarwatt     Florian    CBA
7235 S0533/0034  Jenipher S Asenga      Sarwatt     Tabora Girls  CBG
7236 S0533/0035  Joan A Kikasi        Sarwatt     Ashira     CBG
7237 S0533/0041  Magdalena J Axwesso     Sarwatt     Korogwe    CBG
7238 S0533/0044  Mary G Ombay         Sarwatt     Tarakea    PCM
7239 S0533/0057  Paulina J Rahhi       Sarwatt     Florian    CBA
7240 S0533/0059  Prisila S Malley       Sarwatt     Machame    CBG
7241 S0533/0071  Stella P Sarwatt       Sarwatt     Tabora Girls  CBG
7242 S3108/0012  Happy Shayo         Sawala     Lugalo     CBG
7243 S3108/0017  Lulu Sanga          Sawala     Songea Girls  CBG
7244 S1522/0001  Anneth Willy Urio      Scolastica   Ashira     EGM
7245 S1522/0002  Brenda Harold Urio      Scolastica   Mkugwa     HGL
7246 S1522/0003  Caren Charles Rutakangwa   Scolastica   Jikomboe    HGL
7247 S1522/0004  Caroline Charles Mberesero  Scolastica   Mwendakulima  HGL
7248 S1522/0005  Doreen Nicolaus Marcel    Scolastica   Morogoro    EGM
7249 S1522/0006  Dorice Henry Matemba     Scolastica   Dakawa     HGK
7250 S1522/0007  Doris Reginald Kombe     Scolastica   Weruweru    ECA
7251 S1522/0008  Elimamba Henry Salala    Scolastica   Masasi Girls  PGM
7252 S1522/0009  Eliminata Gregory Ombay   Scolastica   Songe     HGE


                         148
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
7253 S1522/0010  Elizabeth Anthony Makuru   Scolastica    Mringa      HGE
7254 S1522/0011  Esther Adolph Lyakundi    Scolastica    Lugoba      HGL
7255 S1522/0012  Faith John Elikana      Scolastica    Maswa      PCB
7256 S1522/0013  Hawa Salim Maumba      Scolastica    Ruvu       CBG
7257 S1522/0014  Jamila Abdallah Ngola    Scolastica    Ifunda Tech.   PGM
7258 S1522/0015  Jesca Amani Massawe     Scolastica    Usangi Day    HKL
7259 S1522/0016  Jesca Godlisten Kombe    Scolastica    Nangwa      HGE
7260 S1522/0017  Judith Kotima Mussa     Scolastica    Ifunda Tech.   PGM
7261 S1522/0018  Lightness Godwin Ngoye    Scolastica    Arusha      ECA
7262 S1522/0019  Linda Elimringi Motta    Scolastica    Ruvu       HGL
7263 S1522/0020  Maryaquinas Fidelis Laswai  Scolastica    Ruvu       PCB
7264 S1522/0021  Masalu Robert Manumba    Scolastica    Mtwara Girls   HGL
7265 S1522/0022  Nancy Charles Shuma     Scolastica    Tumaini     HGL
7266 S1522/0023  Nasra Ally Rashid      Scolastica    Lugoba      PCB
7267 S1522/0024  Neema Gabriel Kadori     Scolastica    Kaliua      PCM
7268 S1522/0026  Suzan Happygod Ephraim    Scolastica    Mpanda      CBG
7269 S1522/0027  Suzette Jotham Mackenzie   Scolastica    Masasi Girls   HGL
7270 S1522/0028  Veronica Thobias Meela    Scolastica    Msalato     PCB
7271 S1522/0029  Winnie Tumainieli Assey   Scolastica    Ruvu       PCB
7272 S1522/0030  Zaynab Hassan Mambosasa   Scolastica    Arusha      ECA
7273 S1845/0031  Milka Maduhu         Seeke      Magu       PCB
7274 S0691/0011  Winning Ngaleson       Sekei      Maswa      PCB
7275 S1508/0005  Dainah Mwasimanga      Selya      Mwakaleli    HGL
7276 S0886/0047  Magdalena Magomela Richard Semkiwa      Korogwe     HKL
7277 S1181/0020  Ellah M Benjamin       Senge      Ashira      CBG
7278 S0982/0045  Sharifa Rashid Shabani    Sepuka      Weruweru     PCB
7279 S0342/0002  Agness Mwilwa Mgalula    Shaaban Robert  Jangwani (day)  EGM
7280 S0342/0003  Aliya Nazim Kapasi      Shaaban Robert  Masasi Girls   PGM
7281 S0342/0004  Ameena Hussein Dawood    Shaaban Robert  Mawenzi     EGM
7282 S0342/0005  Anisa Hassan Mshale     Shaaban Robert  Tabora Girls   PCB
7283 S0342/0006  Anita John Bulindi      Shaaban Robert  Lukole      HGE
7284 S0342/0007  Arzoo Naushad Sangey     Shaaban Robert  Tambaza (day)  PCM
7285 S0342/0008  Aziza Mohamedally Sangey   Shaaban Robert  Tabora Girls   PCB
7286 S0342/0009  Beatrice Castory Ng'owo   Shaaban Robert  Loleza      PCB
7287 S0342/0010  Bhavini Bharat Purshottam  Shaaban Robert  Weruweru     ECA
7288 S0342/0011  Biubwa Salim Suleiman    Shaaban Robert  Tabora Girls   PCB
7289 S0342/0012  Chandni Ashok Kara      Shaaban Robert  Masasi Girls   PGM
7290 S0342/0013  Dhiraal Bhavin Parmar    Shaaban Robert  Weruweru     ECA
7291 S0342/0015  Fadya Abdallah Seif     Shaaban Robert  Ifakara     CBG
7292 S0342/0021  Humayra Ahmed Noormohame Shaaban Robert    Ifunda Girls   PCM
         d
7293 S0342/0022  Jaynisha Chandrakant Chudas Shaaban Robert  Morogoro     EGM
         ama
7294 S0342/0023  Khilna Paresh Rana     Shaaban Robert  Bwiru Girls   PCB
7295 S0342/0025  Kinjal Atik Shah       Shaaban Robert  Kilakala     PCM
7296 S0342/0029  Leah Josiah Kasese      Shaaban Robert  Dodoma      CBG
7297 S0342/0031  Malika Sidik Khatry     Shaaban Robert  Weruweru     ECA
7298 S0342/0032  Mariam Ibrahim Abdulla    Shaaban Robert  Mawenzi     EGM
7299 S0342/0038  Neema Daudi Mbaga      Shaaban Robert  Kishoju     HGE
7300 S0342/0039  Neema Hamisi Halfan     Shaaban Robert  Bagamoyo     CBG
7301 S0342/0040  Neha Vijay Dharamsi     Shaaban Robert  Jangwani (day)  EGM


                         149
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
7302 S0342/0041  Nikita Dharmendra Vadher  Shaaban Robert  Chang'ombe (day)  PCB
7303 S0342/0043  Nuru Haji Makame      Shaaban Robert  Jangwani (day)   PCB
7304 S0342/0044  Pooja Ramesh Divecha    Shaaban Robert  Kondoa       PCB
7305 S0342/0046  Rubina Ahmed Lakha     Shaaban Robert  Tabora Girls    PCB
7306 S0342/0047  Sakina Mustafa Amijee    Shaaban Robert  Bwiru Girls    PCB
7307 S0342/0048  Saliha Gafur Issa      Shaaban Robert  Jangwani (day)   PCB
7308 S0342/0050  Salma Mussa Uwesu      Shaaban Robert  Loleza       PCB
7309 S0342/0054  Shivangi Mukesh Mandania  Shaaban Robert  Tabora Girls    PCB
7310 S0342/0056  Shriya Sanjiv Ramaiya    Shaaban Robert  Kilakala      PCM
7311 S0342/0058  Suhayla Mohamed Seif    Shaaban Robert  Jangwani (day)   PCB
7312 S0342/0059  Tasneem Johar Hassanali   Shaaban Robert  Jangwani (day)   PCB
7313 S0342/0060  Tejal Ramji Vegad      Shaaban Robert  Chang'ombe (day)  PCB
7314 S0342/0061  Umesalama A Seifuddin    Shaaban Robert  Nganza       EGM
7315 S0342/0064  Victoria Nduminsary Swai  Shaaban Robert  Ileje       PCB
7316 S0342/0065  Wardath Haruna Dude     Shaaban Robert  Ifakara      PCM
7317 S0342/0067  Zahra Aliasgar Sulemanji  Shaaban Robert  Chang'ombe (day)  PCB
7318 S1744/0016  Neema Allen Mchanga     Shabaka     Mwanza       PCM
7319 S0548/0002  Amina Iddi         Shambarai    Machame      EGM
7320 S0548/0033  Kiyao P Shauri       Shambarai    Arusha       ECA
7321 S1491/0013  Emerciana Lungu       Shangani     Lusanga      CBG
7322 S1491/0019  Fatuma Munga        Shangani     Mtwara Girls    CBG
7323 S1491/0028  Hidaya Rashidi       Shangani     Mtwara Girls    HGL
7324 S1491/0031  Latifah Lunda        Shangani     Nangwanda     HKL
7325 S1491/0039  Neema Melkizedeck      Shangani     Mtwara Girls    HGL
7326 S1491/0058  Yusta Mtawa         Shangani     Ileje       PCB
7327 S0389/0010  Esther P Nyakaho      Shauritanga   Bagamoyo      EGM
7328 S0389/0011  Febronia Y Sakawa      Shauritanga   Nganza       PCB
7329 S0389/0017  Janerose R Charles     Shauritanga   Chief Ihunyo    HGE
7330 S0389/0030  Rebeka W Makuru       Shauritanga   Muheza       PCB
7331 S0490/0010  Christina Ombeni      Shemsanga    Kifaru       HGK
7332 S3899/0038  Neema Emily         Shibolya     Lugalo       CBG
7333 S0358/0016  Happy John Kinkoro     Shighatini    Ifakara      CBG
7334 S0358/0035  Ruth Mbwambo Kilango    Shighatini    Ruvu        HKL
7335 S1715/0027  Justinia W Tuleshe     Shikula     Lugalo       CBG
7336 S1715/0030  Mariam I Hansuli      Shikula     Ruvu        CBA
7337 S4066/0001  Amina Abdi Kimweri     Shilela     Nangwa       HKL
7338 S4066/0002  Hope Emmanuel Mbelwa    Shilela     Loleza       PCM
7339 S4066/0007  Nancy Samwel Lukumay    Shilela     Dr. Olsen     PCB
7340 S4066/0008  Neema Eliamini Mchomvu   Shilela     Nangwa       HKL
7341 S1708/0003  Akwilina Kiwango Philipo  Shimbi      Nangwa       HGL
7342 S1708/0012  Domina Kishevo Colman    Shimbi      Mawenzi      HGE
7343 S1708/0015  Elizabeth Pius Roman    Shimbi      Tarakea      CBG
7344 S1708/0018  Ernesta Kavishe Michael   Shimbi      Dr. Olsen     CBG
7345 S1708/0026  Hepinesi Sway Eladi     Shimbi      Korogwe      HGK
7346 S1708/0029  Isdora Shirima Costantini  Shimbi      Usangi Day     EGM
7347 S1708/0031  Janeti Moshiro Ludovick   Shimbi      Mkuu        HGL
7348 S1708/0035  Jeska Kiwango Edward    Shimbi      Maswa       PCB
7349 S1708/0037  Joyce Swai Joseph      Shimbi      Nangwa       HKL
7350 S1708/0052  Marieta Kavishe Wilhelimu  Shimbi      Weruweru      PCB


                         150
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
7351 S1708/0071  Theresia Ngowi Stanley  Shimbi     Ashira     CBG
7352 S1012/0008  Consensa A Mushi     Shimbwe     Mbeya     HGL
7353 S3029/0007  Frola Mafuruka Kasunga  Shingita    Kaliua     CBG
7354 S1548/0001  Agness Emmanuel Akyoo   Shishton    Songe     HGK
7355 S2933/0035  Scolastica W Mwashambwa  Shiwinga    Nkasi     HGL
7356 S2818/0015  Katarina M Lulu      Siday      Ashira     CBG
7357 S0343/0027  Ishfailah B Hamisi    Siha      Dareda     HKL
7358 S0343/0051  Soila M Mooshe      Siha      Ashira     CBG
7359 S1979/0006  Baraka Kilian Ponera   Sili      Mtwara Girls  HGL
7360 S1260/0009  Janeth Sweya Daud     Sima      Magu      PCB
7361 S3886/0001  Abia Shinyanga Jason   Simba Wa Yuda  Mwanza     PGM
7362 S3886/0003  Edith Elisha       Simba Wa Yuda  Nganza     CBG
7363 S3886/0005  Ilakoze Boaz Ndetto    Simba Wa Yuda  Mpanda     CBG
7364 S3886/0012  Nyanjige Fabian Jishiku  Simba Wa Yuda  Mwanza     PCM
7365 S3886/0014  Rehema Fumbuka Thomas   Simba Wa Yuda  Mwanza     PGM
7366 S3886/0015  Shija Ezekiel       Simba Wa Yuda  Magu      PCB
7367 S1249/0009  Enita G Mwamzanya     Simbega     Songea Girls  EGM
7368 S1249/0010  Eudia M Ntenga      Simbega     J.j. Mungai  HGE
7369 S1249/0011  Frola W Nkawaga      Simbega     Vwawa     HGL
7370 S3136/0047  Hawa Hamad        Sinde      Weruweru    PCB
7371 S3136/0062  Mpoki Moses        Sinde      Mwakaleli   HKL
7372 S3136/0068  Neema Adam        Sinde      Vwawa     HKL
7373 S3136/0096  Tumaini Simon       Sinde      Manyunyu    HKL
7374 S0361/0003  Alu Muro         Singe      Dodoma     HGL
7375 S0361/0007  Bernedetha Cosmas     Singe      Ifunda Girls  HGE
7376 S0361/0012  Debora Muro        Singe      Kondoa     HGL
7377 S0361/0015  Emelda Herman       Singe      Sumve     HGE
7378 S0361/0017  Ester Stephen       Singe      Nangwa     HGL
7379 S0361/0023  Hidaya Ally        Singe      Lugalo     HGL
7380 S0361/0024  Irene John        Singe      Nangwa     HKL
7381 S0361/0025  Jane Pantaleo       Singe      Dakawa     HGK
7382 S0361/0026  Leonaia Leonard Mao    Singe      Babati     HGL
7383 S0361/0028  Mahiza Ibrahim Shedafa  Singe      Kondoa     HKL
7384 S0361/0030  Mary Wilbrod       Singe      Machame    CBG
7385 S0361/0031  Nenglang’eti Paul Warkd  Singe      Weruweru    EGM
7386 S0361/0035  Sara Mpemba        Singe      Mpwapwa    PCM
7387 S0361/0036  Shamila Ayubu       Singe      Bwiru Girls  PCB
7388 S0361/0040  Zainabu Abdalah Sumaye  Singe      Kibondo    HGL
7389 S1292/0001  Agness Gunda       Singida     Mpanda     CBG
7390 S1147/0006  Anitha John Werema    Sinon      Nganza     ECA
7391 S1147/0019  Bertha B. Yae       Sinon      Machame    CBN
7392 S1147/0030  Elizabeth Fredrick Mtui  Sinon      Kondoa     PCB
7393 S1147/0033  Evaline Raphael Temba   Sinon      Bwiru Girls  EGM
7394 S1147/0036  Fatuma M. Mwandu     Sinon      Bwiru Girls  EGM
7395 S1147/0052  Helen Living Assey    Sinon      Nganza     ECA
7396 S1147/0067  Jenipher Gerald Manase  Sinon      Mringa     ECA
7397 S1147/0082  Levina Israely Fanuel   Sinon      Arusha     ECA
7398 S1147/0090  Martha L. Msacky     Sinon      Maswa     CBN
7399 S1147/0104  Mwanaisha Abdi Musa    Sinon      Nganza     EGM


                        151
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
7400 S1147/0111  Nasma Salim Mshihiri    Sinon        Lukole     HGE
7401 S1147/0124  Rahma J. Kahema      Sinon        Longido    CBN
7402 S1147/0136  Saumu N. Kombo       Sinon        Mawenzi    HGE
7403 S1147/0141  Shamim M. Inamdar     Sinon        Bwiru Girls  EGM
7404 S1147/0144  Sion Mathayo Mollel    Sinon        Songe     HGL
7405 S1147/0148  Subira H. Msangi      Sinon        Longido    CBN
7406 S1147/0153  Upendo Mosses Nyamaloy   Sinon        Ruvu      HGK
7407 S1147/0160  Zahara Bakari Msemo    Sinon        Nganza     PCM
7408 S1147/0163  Zuwena Justine Mhando   Sinon        Weruweru    ECA
7409 S1311/0005  Hawa H Urungu       Sinza Tower     Lukole     HGE
7410 S1311/0011  Monica Mbawala       Sinza Tower     Ifakara    PCB
7411 S1311/0022  Zainabu Mohamed      Sinza Tower     Iringa Girls  CBG
7412 S1450/0007  Osmunda Shadrack Mbeyela  Skylit       Ifunda Tech.  CBG
7413 S1450/0008  Rachel Steven Kaali    Skylit       Mwanza     PCB
7414 S1450/0010  Zaharia Aziz Kifile    Skylit       Mringa     HGE
7415 S0289/0001  Alice Ndaga        Solace Girls' S S  Uwemba     HGL
7416 S0289/0002  Bethina Kiwale       Solace Girls' S S  Mpanda     HGL
7417 S0289/0003  Clementina Matola     Solace Girls' S S  Mbeya     EGM
7418 S0289/0004  Devotha Kiwale       Solace Girls' S S  J.j. Mungai  EGM
7419 S0289/0007  Ester Absolom       Solace Girls' S S  Uwemba     HGL
7420 S0289/0008  Eva Adam          Solace Girls' S S  Nkasi     HGL
7421 S0289/0009  Fadhili Kapesa       Solace Girls' S S  Vwawa     HGK
7422 S0289/0010  Faraja Gadau        Solace Girls' S S  Mpanda     HGE
7423 S0289/0011  Fatuma H Juma       Solace Girls' S S  Mbeya     HGL
7424 S0289/0014  Happy Mwambinga      Solace Girls' S S  Nkasi     HGL
7425 S0289/0015  Happy Samwel        Solace Girls' S S  Weruweru    HGE
7426 S0289/0016  Hawa Ismail        Solace Girls' S S  Loleza     PCB
7427 S0289/0017  Irene Lugala        Solace Girls' S S  Mtwara Girls  EGM
7428 S0289/0020  Magreth A Sanga      Solace Girls' S S  Mwakaleli   HGL
7429 S0289/0022  Malkia Isaya        Solace Girls' S S  Usongwe    HGE
7430 S0289/0024  Nineema Sanga       Solace Girls' S S  Ashira     HGE
7431 S0289/0027  Tulizo Ndenga       Solace Girls' S S  Mbeya     HGE
7432 S0289/0028  Tunu E Msigomba      Solace Girls' S S  Songea Girls  PCB
7433 S0289/0029  Tusekile Mwaipopo     Solace Girls' S S  Mwakaleli   HGE
7434 S0289/0030  Veronica Mtafya      Solace Girls' S S  Nkasi     HGL
7435 S1965/0025  Kashidye Shija Mshila   Somangira Day    Mringa     EGM
7436 S1513/0002  Agripina Gotfrid Massawe  Somsom       Tabora Girls  CBG
7437 S1513/0007  Brigitha Didas Massawe   Somsom       Tarakea    CBG
7438 S1513/0028  Masia Elisamehe Ngowi   Somsom       Lugoba     HGL
7439 S1513/0035  Rosemary Henry Munishi   Somsom       Songe     HKL
7440 S1155/0004  Amina Mayagila       Songa        Ashira     CBG
7441 S0778/0006  Antia Gasto        Songe        Nganza     PCM
7442 S0778/0009  Dativa John        Songe        Nganza     PCM
7443 S0778/0010  Doreen Cosmas       Songe        Mawenzi    HGE
7444 S0778/0023  Janeth Gordian       Songe        Nganza     PCM
7445 S0778/0027  Justina Lushinge      Songe        Maswa     PCB
7446 S0778/0035  Mectlida G Masota     Songe        Chief Ihunyo  HGL
7447 S0778/0037  Miriam Magesa       Songe        Kibondo    HGL
7448 S0778/0054  Sarah B Yohana       Songe        Urambo     HGL


                        152
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
7449 S0882/0057  Mariam Mhagama       Songea Muslim Sem.  Weruweru    ECA
7450 S0882/0079  Sabra Mahamoud       Songea Muslim Sem.  Mringa     HGE
7451 S1385/0007  Christina A Urio      Songoro       Mkuu      EGM
7452 S1385/0018  Gift D Mbise        Songoro       Mkuu      EGM
7453 S1385/0032  Sirieli D Akyoo       Songoro       Machame    CBA
7454 S1873/0036  Lilian John         Songwe        Ifunda Girls  CBG
7455 S0905/0001  Adelina Peter        Soni         Ifunda Girls  PCB
7456 S0905/0018  Laila Mussa         Soni         Machame    HGL
7457 S0905/0045  Stumai Saidi        Soni         Tarakea    PCM
7458 S0843/0005  Dayana M. Jazari      Sotele        Loleza     PCB
7459 S0843/0015  Ramla A. Nyanda       Sotele        Mtwara Girls  CBG
7460 S0843/0016  Rehema S. Saidi       Sotele        Nangwanda   HGK
7461 S1055/0026  Emmanuela Ngonyani     Southern Highlands  Mpanda     HKL
7462 S2653/0036  Hawa B. Nganilevanu     Sovi         Iringa Girls  CBG
7463 S2653/0070  Tumwimbilage D. Mlunja   Sovi         Manyunyu    HGK
7464 S1139/0031  Ummy Haji Salimu      Soya         Magu      PCB
7465 S0277/0004  Beatha Fulgence       Spring Valley    Iringa Girls  EGM
7466 S0277/0012  Honoratha Raymond      Spring Valley    Manyunyu    HKL
7467 S0277/0013  Irene F Swenya       Spring Valley    Ruvu      PCB
7468 S0277/0015  Jackline Tairo       Spring Valley    Lugalo     HGL
7469 S0277/0018  Lanka Kilas         Spring Valley    Mwakaleli   HKL
7470 S0277/0020  Lucia M Paul        Spring Valley    Ileje     PCB
7471 S0277/0024  Neema Nyanzali       Spring Valley    Chief Ihunyo  HGE
7472 S0277/0025  Neema Sanga         Spring Valley    Mtwara Girls  CBG
7473 S0277/0028  Nuru Z Slim         Spring Valley    Nangwanda   HKL
7474 S4011/0013  Lucy Kajua Mhagama     St Agathon      Londoni    HGK
7475 S1684/0001  Adelaide Michael Mfilinge  St Michael      Ileje     PCB
7476 S1684/0007  Catherine Humphrey Mwanri  St Michael      Iringa Girls  CBG
7477 S1684/0021  Lucy Kelvin Kahwili     St Michael      Bwiru Girls  EGM
7478 S1684/0028  Salome Benedict Kalolo   St Michael      Usongwe    EGM
7479 S1684/0033  Theodora Daimon Musamba   St Michael      Usongwe    EGM
7480 S0285/0003  Agnes Kasomo        St Theresia Girls  Namabengo   HGK
7481 S0285/0005  Amina Khalfani       St Theresia Girls  Mpanda     CBG
7482 S0285/0010  Basangalufu Mwakyoma    St Theresia Girls  Kilakala    PCB
7483 S0285/0017  Caroline Mulisa       St Theresia Girls  Kizwite    HGL
7484 S0285/0023  Elizabeth Katonkola     St Theresia Girls  Mpanda     HGL
7485 S0285/0030  Grace Ngalula        St Theresia Girls  Mpanda     HKL
7486 S0285/0032  Gradiss Mwansasu      St Theresia Girls  Mpanda     HGL
7487 S0285/0033  Grory Edward        St Theresia Girls  Kizwite    HGL
7488 S0285/0039  Herieth Yesaya       St Theresia Girls  Mpanda     HGL
7489 S0285/0040  Hildegalda Colman      St Theresia Girls  Ifunda Girls  PCB
7490 S0285/0045  Joyce Peter         St Theresia Girls  Ifunda Girls  PGM
7491 S0285/0046  Juliana Titus        St Theresia Girls  Ileje     PCB
7492 S0285/0047  Kariba Machumu       St Theresia Girls  Mbeya     PCM
7493 S0285/0049  Loveness Simbaya      St Theresia Girls  Ifunda Tech.  PGM
7494 S0285/0057  Martha Kopa         St Theresia Girls  Mbeya     PCM
7495 S0285/0059  Mary Mwambasa        St Theresia Girls  Mpanda     HKL
7496 S0285/0061  Mary Njelu         St Theresia Girls  Ulayasi    PCB
7497 S0285/0074  Sarah Mwaswale       St Theresia Girls  J.j. Mungai  HGE


                        153
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
7498 S0285/0077  Sophia Joseph         St Theresia Girls    Ifunda Girls  PCB
7499 S0285/0078  Sophia Remmy         St Theresia Girls    Mpanda     HKL
7500 S0285/0082  Theopista Sebastian      St Theresia Girls    Ileje     PCB
7501 S4071/0010  Tiba J Kabwe         St. Aggrey Chanji    Mpanda     HKL
7502 S0237/0001  Agatha Paul          St. Agnes Chipole    Mpanda     EGM
7503 S0237/0002  Agnes Mbungani        St. Agnes Chipole    Mtwara Girls  CBG
7504 S0237/0003  Alfrena Komba         St. Agnes Chipole    Ulayasi    CBG
7505 S0237/0009  Bernadetha Herman       St. Agnes Chipole    Ashira     EGM
7506 S0237/0013  Centruda Mkinga        St. Agnes Chipole    Ifunda Girls  PCB
7507 S0237/0017  Constancia C. Milinga     St. Agnes Chipole    Namabengo   HGL
7508 S0237/0018  Cotilde Migoha        St. Agnes Chipole    Namabengo   HGL
7509 S0237/0024  Evanglista Hyera       St. Agnes Chipole    Songea Girls  HGK
7510 S0237/0026  Farida D. Makunga       St. Agnes Chipole    Maposeni    HGL
7511 S0237/0030  Graceana Kumburu       St. Agnes Chipole    Maposeni    HGL
7512 S0237/0038  Helmina Ngonyani       St. Agnes Chipole    Mbeya Inst.  CPT
7513 S0237/0043  Jacqueline E. Nyenyembe    St. Agnes Chipole    Korogwe    PCB
7514 S0237/0049  Joyce D. Mwiturubani     St. Agnes Chipole    Tarakea    PCB
7515 S0237/0053  Leah C. Tuka         St. Agnes Chipole    Mtwara Girls  CBG
7516 S0237/0055  Leyla Haule          St. Agnes Chipole    Namabengo   HGK
7517 S0237/0061  Maria Mrindoko        St. Agnes Chipole    Ashira     EGM
7518 S0237/0067  Moureen C. Mwakibinga     St. Agnes Chipole    Maposeni    HGL
7519 S0237/0073  Pendo Kinyaiya        St. Agnes Chipole    Muheza     PCB
7520 S0237/0084  Stella D. Mwiturubani     St. Agnes Chipole    Msalato    PCM
7521 S0237/0085  Tasiana Challe        St. Agnes Chipole    Maposeni    HKL
7522 S0237/0086  Tekla Mhagama         St. Agnes Chipole    Ulayasi    CBG
7523 S0237/0089  Theresia E. Kinunda      St. Agnes Chipole    Mtwara Girls  CBG
7524 S0237/0093  Violeth H. Mahundi      St. Agnes Chipole    Songea Girls  PCB
7525 S0273/0002  Amanda Angelous Likwembe   St. Agnes Kwiro Girls  J.j. Mungai  HGL
7526 S0273/0003  Anitha Alex Luwumba      St. Agnes Kwiro Girls  Ruvu      HGK
7527 S0273/0008  Evelin Yahyah Tawa      St. Agnes Kwiro Girls  Ashira     EGM
7528 S0273/0009  Florence Fredrick Mkanza   St. Agnes Kwiro Girls  Lugalo     HGL
7529 S0273/0010  Happiness Phillipo Samo    St. Agnes Kwiro Girls  Ruvu      PCM
7530 S0273/0011  Hellen Samwel Neydu      St. Agnes Kwiro Girls  Zanaki (day)  KLF
7531 S0273/0013  Iluminata Baltazari Kizee   St. Agnes Kwiro Girls  Loleza     HKL
7532 S0273/0014  Janeth Mwakibete Kapaga    St. Agnes Kwiro Girls  Ifakara    CBG
7533 S0273/0019  Lulu Shedrack Mbwilo     St. Agnes Kwiro Girls  Zanaki (day)  KLF
7534 S0273/0021  Mwaine Ahmad Chimwaga     St. Agnes Kwiro Girls  Zanaki (day)  KLF
7535 S0273/0022  Namkundaely Batholomeo Mic St. Agnes Kwiro Girls   Bwiru Girls  CBG
         hael
7536 S0273/0023  Olga Paul Siaga      St. Agnes Kwiro Girls   Ifakara    PCB
7537 S0273/0025  Pudenciana Privatusy Ndopwel St. Agnes Kwiro Girls  Igowole    HGL
         y
7538 S0273/0026  Rachel William Range     St. Agnes Kwiro Girls  Songea Girls  HGK
7539 S0273/0029  Scolastica Malunda      St. Agnes Kwiro Girls  Mbeya     PCM
7540 S0260/0001  Aida Alli Gilla        St. Ann's Girls Sem.  Chief Ihunyo  HKL
7541 S0260/0002  Aneth Dai Leonce       St. Ann's Girls Sem.  Lusanga    CBG
7542 S0260/0007  Beatrice Mkumbo Charles    St. Ann's Girls Sem.  Ruvu      PCM
7543 S0260/0011  Carina Wolfram Mayombo    St. Ann's Girls Sem.  Songea Girls  PCB
7544 S0260/0012  Catherine Malekea Allen    St. Ann's Girls Sem.  Dodoma     EGM
7545 S0260/0014  Celestina David Malimi    St. Ann's Girls Sem.  Songe     HGE
7546 S0260/0016  Clementina Loid Mbogellah   St. Ann's Girls Sem.  Ifakara    PCM


                         154
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI       SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
7547 S0260/0017  Doreen Ole-laisser Lomayani   St. Ann's Girls Sem.  Ifakara      PCM
7548 S0260/0019  Emmanuela Stephen Kiluma    St. Ann's Girls Sem.  Bwiru Girls    EGM
7549 S0260/0021  Ester Lepashery Mollel     St. Ann's Girls Sem.  Songea Girls    HGK
7550 S0260/0028  Gloria Cecil King’ori      St. Ann's Girls Sem.  Weruweru      EGM
7551 S0260/0032  Grace Mrema Elibariki      St. Ann's Girls Sem.  Maswa       HGE
7552 S0260/0033  Happy Andrew John        St. Ann's Girls Sem.  Kaliua       PCB
7553 S0260/0034  Happy Eliakim Mwanga      St. Ann's Girls Sem.  Kondoa       PCB
7554 S0260/0037  Jane David Mhule        St. Ann's Girls Sem.  Ashira       EGM
7555 S0260/0039  Lineth Atieno Thomas      St. Ann's Girls Sem.  Bwiru Girls    CBG
7556 S0260/0040  Lucy Eligi Mramba        St. Ann's Girls Sem.  Ifunda Girls    EGM
7557 S0260/0042  Macrina Maxwell Mabruk     St. Ann's Girls Sem.  Mkolani      CBG
7558 S0260/0043  Marcedes T. Justin       St. Ann's Girls Sem.  Songea Girls    HGE
7559 S0260/0044  Mariam Iddy Mhina        St. Ann's Girls Sem.  Mtwara Girls    HKL
7560 S0260/0046  Mbonimana Emmanuel Bota     St. Ann's Girls Sem.  Bukoba       PCB
7561 S0260/0048  Monica Masue Firmin       St. Ann's Girls Sem.  Morogoro      HGL
7562 S0260/0055  Scolastica Mwakalile Silivester St. Ann's Girls Sem.  Mpwapwa      PCM
7563 S0260/0056  Sophia Martin Lyimo       St. Ann's Girls Sem.  Mbeya       PCM
7564 S0260/0057  Stumai Madilisha Salum     St. Ann's Girls Sem.  Loleza       PCM
7565 S0260/0058  Upendo Benedict Msaru      St. Ann's Girls Sem.  Nganza       PCB
7566 S0260/0060  Veronica Mnyambwa Meshack St. Ann's Girls Sem.     Mpwapwa      PCM
7567 S0260/0061  Violet Herman Bernard      St. Ann's Girls Sem.  Msalato      HGL
7568 S0260/0062  Winifrida Ngowi Wilhelm     St. Ann's Girls Sem.  Ifakara      PCB
7569 S0260/0063  Yusta Myango Deonatus      St. Ann's Girls Sem.  Ruvu        PCM
7570 S0534/0001  Ahlam Saeed Ali         St. Anthony's     Chang'ombe (day)  PCB
7571 S0534/0002  Aileen Kazulunga Makene     St. Anthony's     Maswa       PCB
7572 S0534/0003  Amina Mohammed Makwinya     St. Anthony's     Mtwara Tech.    PCB
7573 S0534/0005  Anusiata Innocent Haule     St. Anthony's     Bwiru Girls    PCB
7574 S0534/0006  Asha Abdallah Mwinyi      St. Anthony's     Mtwara Girls    CBG
7575 S0534/0008  Asumpta Joseph         St. Anthony's     Kazima       EGM
7576 S0534/0009  Beata Kilama          St. Anthony's     Songea Girls    EGM
7577 S0534/0012  Caroline Mwasigala       St. Anthony's     Loleza       PCM
7578 S0534/0014  Celine John Loi         St. Anthony's     Ifunda Girls    EGM
7579 S0534/0015  Christina Brighton Kilamile   St. Anthony's     Usongwe      EGM
7580 S0534/0018  Doreen Israel          St. Anthony's     Tinde       HGE
7581 S0534/0020  Elieth Shirima Gaudence     St. Anthony's     J.j. Mungai    HGL
7582 S0534/0024  Getrude Onesphorous Lubogo St. Anthony's        Kishoju      HGE
7583 S0534/0027  Haikael Abraham Mjema      St. Anthony's     Mawenzi      HKL
7584 S0534/0030  Hooga Masele          St. Anthony's     Masasi Girls    HKL
7585 S0534/0033  Jacquline Francor Mwaikambo St. Anthony's       Masasi Girls    HGL
7586 S0534/0035  Jillin Kilombe Mugashe     St. Anthony's     Ifakara      PCM
7587 S0534/0036  Johari Ramadhani Masato     St. Anthony's     Ileje       PCB
7588 S0534/0037  Josephine Judica Mushi     St. Anthony's     Lugalo       PCB
7589 S0534/0038  Joyce Ineza           St. Anthony's     Loleza       PCB
7590 S0534/0039  Kaneza Sikubwabo Ngendaba St. Anthony's        Kilakala      PCM
         nka
7591 S0534/0040  Latifa Hamza Chegeka   St. Anthony's        Mtwara Girls    EGM
7592 S0534/0041  Latifa Mohamed Ibrahim Senko St. Anthony's       Igowole      HGL
         ndo
7593 S0534/0044  Lilian Jason         St. Anthony's       Jikomboe      HKL
7594 S0534/0045  Lilian Respick         St. Anthony's     Zanaki (day)    EGM
7595 S0534/0046  Luciana Lucius Halla      St. Anthony's     Jangwani (day)   PCB


                          155
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
7596 S0534/0048  Mariagoreti Ruzangi     St. Anthony's     Mkuu        EGM
7597 S0534/0052  Mary Mbangulla        St. Anthony's     Mtwara Tech.    PCB
7598 S0534/0051  Maryam Mashaka Karume    St. Anthony's     Mtwara Tech.    PCB
7599 S0534/0053  Masele Ally Chanasa     St. Anthony's     Songea Girls    PCB
7600 S0534/0057  Olita Simon Mwansasu     St. Anthony's     Masasi Girls    HKL
7601 S0534/0058  Pilly Hassani Jarufu     St. Anthony's     Mtwara Girls    EGM
7602 S0534/0059  Rahma Mahmood        St. Anthony's     Kazima       EGM
7603 S0534/0060  Rose Charles Malima     St. Anthony's     Songea Girls    PCB
7604 S0534/0061  Rozalia Ndelele       St. Anthony's     Kisimiri      HKL
7605 S0534/0063  Sarafina Getrude Ndendabank St. Anthony's      Ileje       PCB
         a
7606 S0534/0065  Sophia Semvua        St. Anthony's      Lugalo       HGL
7607 S0534/0066  Tabia Hamis         St. Anthony's     Bwiru Girls    EGM
7608 S0534/0068  Theresia Deogratias     St. Anthony's     Korogwe      HKL
7609 S0534/0067  Theresia Daati Slaa     St. Anthony's     Dr. Olsen     CBG
7610 S0534/0071  Winifrida Filbert Ngungo   St. Anthony's     Chang'ombe (day)  PCB
7611 S0534/0073  Zaina Ramadhani       St. Anthony's     Weruweru      ECA
7612 S0534/0072  Zainabu Hassan Mahaba    St. Anthony's     Usangi Day     HKL
7613 S3490/0001  Adia Dauda          St. Bakanja      Ifunda Girls    HGK
7614 S3490/0007  Diana Nickson        St. Bakanja      Nangwa       HGK
7615 S3490/0008  Diana Venace         St. Bakanja      Weruweru      PCB
7616 S3490/0012  Fadhila Mfaume        St. Bakanja      Nganza       EGM
7617 S3490/0013  Flora Danford        St. Bakanja      Nganza       PCM
7618 S3490/0014  Francisca Lutumula      St. Bakanja      Bwiru Girls    CBG
7619 S3490/0018  Ntezimana Bukuru       St. Bakanja      Jikomboe      HGL
7620 S0195/0010  Editha Charles Mukibasi   St. Caroli       Tabora Girls    CBG
7621 S0195/0019  Jane Elias Binyumo      St. Caroli       Songe       HGL
7622 S0195/0022  Kija Wilson Buzizi      St. Caroli       Maswa       CBG
7623 S0195/0031  Peruth Mhoja Samson     St. Caroli       Songe       HGK
7624 S0195/0033  Regina Sulemani Sabuni    St. Caroli       Kishoju      HKL
7625 S0255/0001  Arwa Munaver         St. Christina Girl's  Mkugwa       HGL
7626 S0255/0002  Asha Hamisi         St. Christina Girl's  Machame      CBG
7627 S0255/0004  Cecilia J Chuwa       St. Christina Girl's  Ruvu        PCM
7628 S0255/0005  Christina A Kazimbaya    St. Christina Girl's  Nangwa       HKL
7629 S0255/0008  Deborah M Aggrey       St. Christina Girl's  Maswa       HGE
7630 S0255/0009  Doreen M Musyani       St. Christina Girl's  Mkuu        PCM
7631 S0255/0011  Esther Kihula        St. Christina Girl's  Tarakea      PCM
7632 S0255/0013  Farida Khuzeima       St. Christina Girl's  Bagamoyo      HKL
7633 S0255/0012  Farida A Katunzi       St. Christina Girl's  Ifunda Girls    PCM
7634 S0255/0017  Ide Kibao          St. Christina Girl's  Bagamoyo      HKL
7635 S0255/0020  Jamila A Membar       St. Christina Girl's  Kilakala      PCB
7636 S0255/0022  Julieth C Mushi       St. Christina Girl's  Weruweru      EGM
7637 S0255/0023  Lavender D Sheshe      St. Christina Girl's  Mkugwa       HKL
7638 S0255/0025  Lilian Kimambo        St. Christina Girl's  Ifunda Girls    PCM
7639 S0255/0028  Lisa C Sawaya        St. Christina Girl's  Dareda       HKL
7640 S0255/0030  Magdalena R Mshamu      St. Christina Girl's  Mkugwa       HKL
7641 S0255/0031  Magreth Karua        St. Christina Girl's  Dakawa       HGL
7642 S0255/0032  Mariam Mtiginjollah     St. Christina Girl's  Mkugwa       HKL
7643 S0255/0033  Maryam S Uled        St. Christina Girl's  Songe       HKL
7644 S0255/0034  Matulo F Kiondo       St. Christina Girl's  Nangwa       HGL


                         156
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
7645 S0255/0035  Milela Mbilinyi       St. Christina Girl's  Manyunyu    HKL
7646 S0255/0036  Mosi B Jengo         St. Christina Girl's  Dakawa     HGL
7647 S0255/0037  Naama G Tayebji       St. Christina Girl's  Kilakala    PCM
7648 S0255/0039  Nailla N Ngatunga      St. Christina Girl's  Ifunda Girls  PCB
7649 S0255/0040  Nancy Mmary         St. Christina Girl's  Dakawa     HGL
7650 S0255/0042  Rahma H Abeid        St. Christina Girl's  Dareda     HKL
7651 S0255/0043  Razia Lyomekyo        St. Christina Girl's  Mkolani     PCB
7652 S0255/0044  Ridhi S Lal         St. Christina Girl's  Kilakala    PCM
7653 S0255/0045  Rukia A Juhudi        St. Christina Girl's  Weruweru    PCB
7654 S0255/0047  Salma Mfikirwa        St. Christina Girl's  Korogwe     PCM
7655 S0255/0048  Salma N Said         St. Christina Girl's  Engutoto    HKL
7656 S0255/0050  Sarah D Mziray        St. Christina Girl's  Ifunda Tech.  PGM
7657 S0255/0051  Tarim Yanga         St. Christina Girl's  Usangi Day   HKL
7658 S0255/0052  Tracy Raymond        St. Christina Girl's  Ifunda Tech.  PGM
7659 S0255/0053  Ummuaisha Salum       St. Christina Girl's  Nganza     PCB
7660 S0255/0054  Upendo Kibona        St. Christina Girl's  Dakawa     HGL
7661 S0255/0055  Venetia M Hakili       St. Christina Girl's  Dareda     HKL
7662 S0255/0057  Victoria N Daniel      St. Christina Girl's  Tambaza (day)  PCM
7663 S4556/0001  Adelphina Bernard Shirima  St. Clara       Mtwara Girls  EGM
7664 S4556/0002  Amalia Boureen Gabriel    St. Clara       Ifakara     PCM
7665 S4556/0004  Clementine John Kitime    St. Clara       Kondoa     CBG
7666 S4556/0005  Deborah Henry Mchau     St. Clara       Lugalo     PCB
7667 S4556/0007  Edna Samson Akyoo      St. Clara       Lugalo     PCB
7668 S4556/0008  Elizabeth Eusebius Msimbe  St. Clara       Ifunda Girls  PCM
7669 S4556/0009  Evelyne Mkabahati Michael  St. Clara       Ifunda Girls  EGM
7670 S4556/0010  Felister Mathew Kabunga   St. Clara       Kilakala    CBG
7671 S4556/0011  Glory Elvis Mtey       St. Clara       Dakawa     HKL
7672 S4556/0012  Grace Josiah Mwakibibi    St. Clara       Kaliua     PCM
7673 S4556/0013  Irene Deogratius Bingileki  St. Clara       Mringa     EGM
7674 S4556/0014  Irene Felix Shayo      St. Clara       Songea Girls  PCB
7675 S4556/0015  Irene Onesmo Mboya      St. Clara       Loleza     PCM
7676 S4556/0018  Josephine Thomas Njuma    St. Clara       Mwanza     PCM
7677 S4556/0020  Lilian Michael Nicholaus   St. Clara       Ifakara     PCM
7678 S4556/0022  Mwanaamina Omary Shangari St. Clara         Tarakea     PCB
7679 S4556/0024  Nanzighe Hamidu Mvungi    St. Clara       Kaliua     PCM
7680 S4556/0025  Pelagia Marcelino Liheta   St. Clara       Kisimiri    PCM
7681 S4556/0026  Roselyn Amos Kaburure    St. Clara       Bwiru Girls   PCB
7682 S0239/0001  Advera Bishanga       St. Francis Girls   Usangi Day   EGM
7683 S0239/0002  Agnes Bahati         St. Francis Girls   Kilakala    PCB
7684 S0239/0003  Agnes Mathias        St. Francis Girls   Mpanda     EGM
7685 S0239/0004  Agnes Mbilinyi        St. Francis Girls   Mpanda     EGM
7686 S0239/0005  Agnes Ndazi         St. Francis Girls   Kilakala    PCM
7687 S0239/0006  Ahlam Kichwabuta       St. Francis Girls   Morogoro    EGM
7688 S0239/0007  Amina Hussein        St. Francis Girls   Zanaki (day)  EGM
7689 S0239/0008  Angel Mboya         St. Francis Girls   Mpanda     EGM
7690 S0239/0009  Anna Jazza          St. Francis Girls   Kisimiri    PCM
7691 S0239/0010  Bahati Isingo        St. Francis Girls   Dakawa     HGL
7692 S0239/0011  Beatha Mdendemi       St. Francis Girls   Kilakala    PCB
7693 S0239/0012  Beatrice Mwakipesile     St. Francis Girls   Msalato     PCM


                         157
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI   SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
7694 S0239/0013  Beatrice Thomas    St. Francis Girls  Msalato     PCM
7695 S0239/0014  Bettiseba Mwakisyala  St. Francis Girls  Songea Girls   PCB
7696 S0239/0015  Brenda Jorry      St. Francis Girls  Kilakala     PCM
7697 S0239/0016  Carolyne Rukambeiya  St. Francis Girls  Kilakala     HGL
7698 S0239/0017  Catherine Bujiji    St. Francis Girls  Ifunda Girls   PGM
7699 S0239/0018  Catherine Likhunde   St. Francis Girls  Ifunda Girls   PCM
7700 S0239/0019  Catherine Mollel    St. Francis Girls  Kilakala     HGL
7701 S0239/0020  Diana Aggrey      St. Francis Girls  Ifunda Girls   PGM
7702 S0239/0021  Elizabeth Kiwanga   St. Francis Girls  Mpanda      EGM
7703 S0239/0022  Elizabeth Ng'imba   St. Francis Girls  Kilakala     PCM
7704 S0239/0023  Elizabeth Tilia    St. Francis Girls  Kilakala     PCM
7705 S0239/0024  Elvira Mganga     St. Francis Girls  Ifunda Girls   PGM
7706 S0239/0025  Estomihi Kenneth    St. Francis Girls  Kilakala     HGL
7707 S0239/0026  Eva Mbeyela      St. Francis Girls  Ashira      EGM
7708 S0239/0027  Gladness Livigha    St. Francis Girls  Kilakala     PCB
7709 S0239/0028  Glory Kilasara     St. Francis Girls  Msalato     PCB
7710 S0239/0029  Glory Nyengella    St. Francis Girls  Loleza      CBG
7711 S0239/0030  Herieth Machunda    St. Francis Girls  Kilakala     PCB
7712 S0239/0031  Hilda Ruhimingunge   St. Francis Girls  Ifakara     PCB
7713 S0239/0032  Hildegalda Joseph   St. Francis Girls  Mpanda      HGL
7714 S0239/0033  Hoka Mgendi      St. Francis Girls  Ifunda Girls   PCB
7715 S0239/0034  Irene Joseph      St. Francis Girls  Kilakala     PCB
7716 S0239/0035  Irene Morris      St. Francis Girls  Kilakala     PCM
7717 S0239/0036  Irene Msirikale    St. Francis Girls  Kilakala     PCB
7718 S0239/0037  Irene Mwitumba     St. Francis Girls  Nkasi      HGL
7719 S0239/0038  Ivenofu Nguvila    St. Francis Girls  Msalato     PCB
7720 S0239/0039  Jestina Mutta     St. Francis Girls  Loleza      HGL
7721 S0239/0040  Judith Peter      St. Francis Girls  Ashira      EGM
7722 S0239/0041  Juliana Mwakasitu   St. Francis Girls  Kilakala     PCB
7723 S0239/0042  Kanicia Nombo     St. Francis Girls  Msalato     HGL
7724 S0239/0043  Khadija Malongo    St. Francis Girls  Mpanda      EGM
7725 S0239/0044  Layi Chungu      St. Francis Girls  J.j. Mungai   EGM
7726 S0239/0045  Lilian Luvena     St. Francis Girls  Kilakala     PCM
7727 S0239/0046  Lisa Chille      St. Francis Girls  Kisimiri     PCM
7728 S0239/0047  Lutukela Mwanyika   St. Francis Girls  Mpanda      CBG
7729 S0239/0048  Magdalena Nchimbi   St. Francis Girls  Tabora Girls   CBG
7730 S0239/0049  Maria Ndunguru     St. Francis Girls  Mbeya      EGM
7731 S0239/0050  Maymary Laideson    St. Francis Girls  Msalato     PCM
7732 S0239/0051  Mboni Maumba      St. Francis Girls  Msalato     PCM
7733 S0239/0052  Mercy Elinisa     St. Francis Girls  Kilakala     PCB
7734 S0239/0053  Mercy Muleje      St. Francis Girls  Jangwani (day)  EGM
7735 S0239/0054  Milembe Kitwanga    St. Francis Girls  Ashira      CBG
7736 S0239/0055  Monalisa Shumbusho   St. Francis Girls  Songea Girls   PCB
7737 S0239/0056  Monica Asseyi     St. Francis Girls  Kilakala     PCB
7738 S0239/0057  Nancy Kiyabo      St. Francis Girls  Mpanda      HGE
7739 S0239/0058  Nancy Mbogoro     St. Francis Girls  Songea Girls   PCB
7740 S0239/0059  Natujwa Msangi     St. Francis Girls  Msalato     HGL
7741 S0239/0060  Neema Maganga     St. Francis Girls  Nangwa      HGE
7742 S0239/0061  Nyabweke Babere    St. Francis Girls  Msalato     PCB


                      158
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
7743 S0239/0062  Pauline Kibadu       St. Francis Girls  Songea Girls  PCB
7744 S0239/0063  Philomena Kato       St. Francis Girls  Lusanga    PCB
7745 S0239/0064  Queen Njole         St. Francis Girls  Dakawa     HGL
7746 S0239/0065  Rachel Mussa        St. Francis Girls  Mbeya     EGM
7747 S0239/0066  Rehema Shungu        St. Francis Girls  Tabora Girls  CBG
7748 S0239/0067  Sarah Mathias        St. Francis Girls  Kilakala    PCB
7749 S0239/0068  Scolastica Longino     St. Francis Girls  Songea Girls  PCB
7750 S0239/0069  Sepiso Mwamelo       St. Francis Girls  Kilakala    PCM
7751 S0239/0070  Sophia Kaganda       St. Francis Girls  Msalato    PCB
7752 S0239/0071  Stella Mgelwa        St. Francis Girls  Tumaini    HGE
7753 S0239/0072  Theopista Minga       St. Francis Girls  Mpanda     HGL
7754 S0239/0073  Theresia Mdemu       St. Francis Girls  Ileje     PCB
7755 S0239/0074  Tumlumbe Chengula      St. Francis Girls  Kilakala    PCM
7756 S0239/0075  Twihuvye Ernest       St. Francis Girls  Songea Girls  PCB
7757 S0239/0076  Veronica Mapunda      St. Francis Girls  Mbeya     EGM
7758 S0239/0077  Veronica Mumwi       St. Francis Girls  Msalato    PCB
7759 S0239/0078  Victoria Mhagama      St. Francis Girls  Ruvu      PCM
7760 S0239/0079  Victoria Mkessa       St. Francis Girls  Kilakala    PCB
7761 S0239/0080  Victorina Mshokela     St. Francis Girls  Songea Girls  PCB
7762 S0239/0081  Vivian China        St. Francis Girls  Kilakala    PCB
7763 S0239/0082  Wema Kibanga        St. Francis Girls  Kilakala    PCM
7764 S0239/0083  Wema Sanga         St. Francis Girls  Songea Girls  EGM
7765 S0239/0084  Winie Ernest        St. Francis Girls  Mpanda     EGM
7766 S0239/0085  Winnie Kawandakamu     St. Francis Girls  Kisimiri    HKL
7767 S0239/0086  Witness Kasaini       St. Francis Girls  Tabora Girls  CBG
7768 S0270/0004  Alatuwona Mwilongo     St. Getrude Girls  Iringa Girls  EGM
7769 S0270/0007  Anamaria Mgina       St. Getrude Girls  Ruvu      HGL
7770 S0270/0012  Anna Konzo         St. Getrude Girls  Weruweru    EGM
7771 S0270/0017  Atuletye Manyanya      St. Getrude Girls  Ashira     EGM
7772 S0270/0019  Beatrice Geofrey Ndunguru  St. Getrude Girls  Mpanda     HGE
7773 S0270/0020  Belta Sezari        St. Getrude Girls  Maposeni    HKL
7774 S0270/0021  Bernadetha Nguvila     St. Getrude Girls  Ifunda Girls  PGM
7775 S0270/0030  Dainess Mkongwa       St. Getrude Girls  Mwakaleli   HGE
7776 S0270/0033  Donatha Kiwaley       St. Getrude Girls  Songea Girls  CBG
7777 S0270/0035  Dorice Kibakwa       St. Getrude Girls  Kilakala    CBG
7778 S0270/0045  Faraja Kiwovele       St. Getrude Girls  Manyunyu    HGK
7779 S0270/0057  Heimrada Mwanyigu      St. Getrude Girls  Songea Girls  CBG
7780 S0270/0058  Hilaria Mmanda       St. Getrude Girls  Ashira     EGM
7781 S0270/0069  Josephine Sapula      St. Getrude Girls  J.j. Mungai  EGM
7782 S0270/0074  Karista Mkongwa       St. Getrude Girls  Uwemba     HGL
7783 S0270/0077  Leonia Mgani        St. Getrude Girls  Songea Girls  CBG
7784 S0270/0078  Liberina Nziku       St. Getrude Girls  Loleza     PCM
7785 S0270/0081  Lucia Mgaya         St. Getrude Girls  Londoni    HKL
7786 S0270/0083  Lucy S. Msigwa       St. Getrude Girls  Iringa Girls  CBG
7787 S0270/0084  Lydia Mganwa        St. Getrude Girls  Ileje     PCM
7788 S0270/0085  Magdalena Yanga       St. Getrude Girls  Mpanda     HGE
7789 S0270/0088  Mariam Bashehe       St. Getrude Girls  Songea Girls  CBG
7790 S0270/0090  Martha Mgina        St. Getrude Girls  Ulayasi    CBG
7791 S0270/0091  Mercy Pancras        St. Getrude Girls  J.j. Mungai  HGL


                         159
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI   SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
7792 S0270/0095  Neema Mengo      St. Getrude Girls    J.j. Mungai  HGE
7793 S0270/0098  Neema Nyaulingo    St. Getrude Girls    Lugalo     HKL
7794 S0270/0100  Nikolina Kiwale    St. Getrude Girls    Ileje     PCB
7795 S0270/0109  Pili Kyando      St. Getrude Girls    Uwemba     HGL
7796 S0270/0113  Rozana Konzo      St. Getrude Girls    Makambako   HGE
7797 S0270/0115  Salome Makombe     St. Getrude Girls    Masasi Girls  PGM
7798 S0270/0118  Secilia Shinangonele  St. Getrude Girls    Makambako   HGE
7799 S0270/0120  Stela Mangalachuma   St. Getrude Girls    Songea Girls  CBG
7800 S0270/0121  Subira Kimaro     St. Getrude Girls    Loleza     PCM
7801 S0270/0127  Vaileth Myamba     St. Getrude Girls    Kilakala    PCM
7802 S0270/0129  Vicky Lutumo      St. Getrude Girls    J.j. Mungai  HGE
7803 S0192/0007  Flora Jairos Mpangwa  St. John's Sem.     Maswa     PCM
7804 S0240/0001  Adelina Ilagila    St. Joseph Girls Sem.  Nganza     PCB
7805 S0240/0002  Agatha Alexander    St. Joseph Girls Sem.  Rugambwa    PCM
7806 S0240/0003  Alfredina Manila    St. Joseph Girls Sem.  Rugambwa    PCM
7807 S0240/0004  Angelina Josephat   St. Joseph Girls Sem.  Nganza     PCB
7808 S0240/0005  Anicia Robert     St. Joseph Girls Sem.  Kaliua     CBG
7809 S0240/0006  Annastazia Crispin   St. Joseph Girls Sem.  Urambo     HGL
7810 S0240/0007  Annastazia Hema    St. Joseph Girls Sem.  Kaliua     PCM
7811 S0240/0008  Asteria Andrew     St. Joseph Girls Sem.  Mkolani    PCM
7812 S0240/0009  Augustina Mayala    St. Joseph Girls Sem.  Nganza     PCB
7813 S0240/0011  Beatrice Emmanuel   St. Joseph Girls Sem.  Nganza     PCB
7814 S0240/0012  Beatrice Frank     St. Joseph Girls Sem.  Morogoro    EGM
7815 S0240/0013  Belina Bishubo     St. Joseph Girls Sem.  Nganza     PCB
7816 S0240/0014  Belina Kalaba     St. Joseph Girls Sem.  Ifunda Tech.  PGM
7817 S0240/0016  Caroline Stephen    St. Joseph Girls Sem.  Mpanda     CBG
7818 S0240/0017  Catherine Emmanuel   St. Joseph Girls Sem.  Mwanza     CBG
7819 S0240/0019  Cecilia Faustine    St. Joseph Girls Sem.  Bwiru Girls  EGM
7820 S0240/0020  Christina Joseph    St. Joseph Girls Sem.  Mkolani    PCM
7821 S0240/0022  Cleopatra Deogratius  St. Joseph Girls Sem.  Maswa     PCB
7822 S0240/0023  Devotha Lukonge    St. Joseph Girls Sem.  Maswa     PCM
7823 S0240/0024  Dorice Donald     St. Joseph Girls Sem.  J.j. Mungai  HGE
7824 S0240/0025  Editha Joseph     St. Joseph Girls Sem.  Nganza     PCB
7825 S0240/0026  Egla Sospeter     St. Joseph Girls Sem.  Nganza     PCB
7826 S0240/0027  Elinatha Kalibajuna  St. Joseph Girls Sem.  Jikomboe    HGL
7827 S0240/0028  Elizabeth Elias    St. Joseph Girls Sem.  Kaliua     CBG
7828 S0240/0029  Elizabeth Ivor     St. Joseph Girls Sem.  Mwanza     PCM
7829 S0240/0030  Elizabeth Jumanne   St. Joseph Girls Sem.  Nganza     PCB
7830 S0240/0033  Grace Joseph      St. Joseph Girls Sem.  Natta     HKL
7831 S0240/0034  Grace Julius      St. Joseph Girls Sem.  Bukoba     PCB
7832 S0240/0035  Grace Masatu      St. Joseph Girls Sem.  Songe     HGL
7833 S0240/0037  Grace S Nkinga     St. Joseph Girls Sem.  Bukoba     PCB
7834 S0240/0038  Happines Biyengo    St. Joseph Girls Sem.  Tabora Girls  PCB
7835 S0240/0039  Helen Majagi      St. Joseph Girls Sem.  Nganza     PCB
7836 S0240/0040  Irene Lemunge     St. Joseph Girls Sem.  Chief Ihunyo  HGL
7837 S0240/0041  Irene Renatus     St. Joseph Girls Sem.  Songe     HGK
7838 S0240/0043  Jacqueline Peter    St. Joseph Girls Sem.  Ifunda Tech.  PGM
7839 S0240/0044  Jane Raymond      St. Joseph Girls Sem.  Bwiru Girls  EGM
7840 S0240/0046  Josephine Nduka    St. Joseph Girls Sem.  Mwanza     HKL


                      160
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
7841 S0240/0047  Justa Mutakyawa       St. Joseph Girls Sem.  Rugambwa     CBG
7842 S0240/0048  Leonarda Masalu       St. Joseph Girls Sem.  Nyakahura    HKL
7843 S0240/0049  Lilian Felix         St. Joseph Girls Sem.  Mpwapwa     PCM
7844 S0240/0050  Lucy Ndugulile        St. Joseph Girls Sem.  Nganza      PCB
7845 S0240/0051  Lydia Peter         St. Joseph Girls Sem.  Mwika      EGM
7846 S0240/0052  Maria Abel          St. Joseph Girls Sem.  Msalato     PCM
7847 S0240/0054  Mary Bucheye         St. Joseph Girls Sem.  Chief Ihunyo   HGK
7848 S0240/0053  Maryada Vedastus       St. Joseph Girls Sem.  Nganza      PCM
7849 S0240/0055  Maryciana Alex        St. Joseph Girls Sem.  Nganza      PCB
7850 S0240/0057  Matrona Mushi        St. Joseph Girls Sem.  Maswa      PCB
7851 S0240/0059  Monica James         St. Joseph Girls Sem.  Sumve      EGM
7852 S0240/0060  Naomi Francis        St. Joseph Girls Sem.  Nganza      PCB
7853 S0240/0061  Neema Henry         St. Joseph Girls Sem.  Mwanza      PCB
7854 S0240/0062  Neema Majula         St. Joseph Girls Sem.  Bwiru Girls   CBG
7855 S0240/0063  Oliver Masaba        St. Joseph Girls Sem.  Nganza      CBG
7856 S0240/0064  Penina Augustine       St. Joseph Girls Sem.  Nganza      PCM
7857 S0240/0065  Reinfrida Mukajanga     St. Joseph Girls Sem.  Nganza      PCB
7858 S0240/0067  Sabina Emmanuel       St. Joseph Girls Sem.  Mwanza      PGM
7859 S0240/0068  Salome Milola        St. Joseph Girls Sem.  Maswa      CBG
7860 S0240/0069  Salome Renatus        St. Joseph Girls Sem.  Chief Ihunyo   HGK
7861 S0240/0070  Sarah Innocent        St. Joseph Girls Sem.  Maswa      PCM
7862 S0240/0071  Teckla Joseph        St. Joseph Girls Sem.  Jikomboe     HGL
7863 S0240/0072  Theresia Charles       St. Joseph Girls Sem.  Maswa      PCM
7864 S0240/0073  Theresia Daniel       St. Joseph Girls Sem.  Kibondo     HGL
7865 S0240/0075  Victoria Alex        St. Joseph Girls Sem.  Mkolani     PCM
7866 S0240/0076  Witness Focus        St. Joseph Girls Sem.  Dodoma      PCM
7867 S0240/0077  Wivina Rwebangira      St. Joseph Girls Sem.  Chief Ihunyo   HGL
7868 S0240/0078  Yasinta Mpamila       St. Joseph Girls Sem.  Nganza      PCM
7869 S3674/0001  Abela Abele Richard Rumisha St. Joseph Millenium   Mtwara Girls   CBG
7870 S3674/0002  Agness Charles Mdoe     St. Joseph Millenium  Masasi Girls   PGM
7871 S3674/0003  Alexina Francis Mayila    St. Joseph Millenium  Chief Ihunyo   HGE
7872 S3674/0004  Ancila Magnus Ulungi     St. Joseph Millenium  Tabora Girls   PCM
7873 S3674/0005  Angel Henry George      St. Joseph Millenium  Zanaki (day)   HKL
7874 S3674/0006  Angelina Alphonce Kiduko   St. Joseph Millenium  Mkugwa      HGL
7875 S3674/0007  Anna Denis Sangeu      St. Joseph Millenium  Tabora Girls   PCB
7876 S3674/0008  Asnath Davis Marero     St. Joseph Millenium  Msalato     PCM
7877 S3674/0009  Beatrice Julius Ishengoma  St. Joseph Millenium  Tabora Girls   PCM
7878 S3674/0010  Christer Claud Kaigarula   St. Joseph Millenium  Kisimiri     HKL
7879 S3674/0011  Diana Charles Macha     St. Joseph Millenium  J.j. Mungai   EGM
7880 S3674/0012  Elyaikunda Harrison Shayo  St. Joseph Millenium  Ashira      HGE
7881 S3674/0013  Ernesta Godfrey Fumbuka   St. Joseph Millenium  Tabora Girls   PCB
7882 S3674/0014  Evelyne Benitha Kalanje   St. Joseph Millenium  Lukole      HGE
7883 S3674/0015  Flora Flowin Mkanula     St. Joseph Millenium  Tabora Girls   PCB
7884 S3674/0016  Grace Adrian Sigalla     St. Joseph Millenium  Jangwani (day)  PCB
7885 S3674/0017  Grace Manase Chacha     St. Joseph Millenium  Mwanza      HKL
7886 S3674/0018  Irene John Mhina       St. Joseph Millenium  Maswa      HGE
7887 S3674/0019  Jamila Shaaban Mgomba    St. Joseph Millenium  Ifakara     PCB
7888 S3674/0020  Janet Peter Muya       St. Joseph Millenium  Igunga      HKL
7889 S3674/0021  Jesca Joseph Sungura     St. Joseph Millenium  J.j. Mungai   HGL


                         161
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
7890 S3674/0022  Josephine Oscar Mnung’a   St. Joseph Millenium   Mtwara Girls   HGE
7891 S3674/0023  Kathleen Bhoke Mwamtobe   St. Joseph Millenium   Tumaini     HGE
7892 S3674/0024  Lisa Boniface Emmanuel   St. Joseph Millenium   Mtwara Girls   HGL
7893 S3674/0025  Maitanah Adrian       St. Joseph Millenium   Tabora Girls   PCB
7894 S3674/0026  Mariam Abdillahi Soud    St. Joseph Millenium   Tabora Girls   HGL
7895 S3674/0027  Mariam Wallace Tawe     St. Joseph Millenium   Jangwani (day)  PCB
7896 S3674/0028  Martha Modest        St. Joseph Millenium   Mtwara Girls   HKL
7897 S3674/0029  Martha Paul Nyanda     St. Joseph Millenium   Kilakala     PCM
7898 S3674/0030  Mary Frank Karatta     St. Joseph Millenium   Kilakala     CBG
7899 S3674/0031  Marylouise Nicodemus Chamb St. Joseph Millenium   Masasi Girls   PGM
         u
7900 S3674/0032  Mercyline Davis Ntengo   St. Joseph Millenium   Tabora Girls   PCB
7901 S3674/0033  Mgusuhi Jackson Maswi    St. Joseph Millenium   Tabora Girls   HGL
7902 S3674/0034  Prisca Crescentius Magori  St. Joseph Millenium   Ifakara     PCB
7903 S3674/0035  Rachel John Maduhu     St. Joseph Millenium   Tabora Girls   PCB
7904 S3674/0036  Safina Ludovick Kabelinde  St. Joseph Millenium   Kilakala     PCB
7905 S3674/0037  Sia Elichilia Ngowi     St. Joseph Millenium   Dodoma      EGM
7906 S3674/0038  Sylivia Venance Kaboyoka  St. Joseph Millenium   Tabora Girls   PCB
7907 S3674/0039  Vivian George Kahamba    St. Joseph Millenium   Songea Girls   PCB
7908 S3674/0040  Wakuru Julius Busee     St. Joseph Millenium   Zanaki (day)   HKL
7909 S3674/0041  Winfrida Imani Ulomi    St. Joseph Millenium   Tabora Girls   CBG
7910 S0454/0017  Elizlabeth Meta       St. Joseph Ngarenaro   Ashira      CBG
7911 S0454/0020  Flora A Kaijage       St. Joseph Ngarenaro   Dr. Olsen    PCB
7912 S0454/0035  Happy Silayo        St. Joseph Ngarenaro   Dakawa      HGK
7913 S0454/0040  Joyce Raymond        St. Joseph Ngarenaro   Nganza      EGM
7914 S0454/0044  Linda Maliaki        St. Joseph Ngarenaro   Mwika      EGM
7915 S0454/0045  Lisa Waidi         St. Joseph Ngarenaro   Mringa      EGM
7916 S0454/0049  Magreth P Msuya       St. Joseph Ngarenaro   Jangwani (day)  CBN
7917 S0454/0057  Neema Onyango        St. Joseph Ngarenaro   Machame     CBG
7918 S0454/0064  Prisca Paul         St. Joseph Ngarenaro   Sumve      EGM
7919 S0454/0067  Renatha Martin       St. Joseph Ngarenaro   Nangwa      HGL
7920 S0234/0001  Agnes David Ngairo     St. Luise Mbinga Girls  Kilakala     CBG
7921 S0234/0002  Agrina Reginald Danda    St. Luise Mbinga Girls  Nangwa      HGE
7922 S0234/0003  Anna Joseph Goliama     St. Luise Mbinga Girls  Mtwara Girls   CBG
7923 S0234/0005  Asenath Edward Chiombola  St. Luise Mbinga Girls  Mtwara Girls   CBG
7924 S0234/0007  Bonesia Richard Katale   St. Luise Mbinga Girls  Songea Girls   HGK
7925 S0234/0008  Christina Simon Haule    St. Luise Mbinga Girls  Namabengo    HGL
7926 S0234/0010  Elizabeth Timoth Msimihe  St. Luise Mbinga Girls  Iringa Girls   CBG
7927 S0234/0013  Esther Alfonce Magunga   St. Luise Mbinga Girls  Ileje      PCM
7928 S0234/0014  Filomena Anton Kapinga   St. Luise Mbinga Girls  Jangwani (day)  CBN
7929 S0234/0015  Germana Paul Kinunda    St. Luise Mbinga Girls  Namabengo    HGL
7930 S0234/0016  Getruda Michael Migodela  St. Luise Mbinga Girls  Londoni     HKL
7931 S0234/0017  Getrude Steven Ndiwu    St. Luise Mbinga Girls  Mtwara Girls   CBG
7932 S0234/0019  Hellen Betson Mapunda    St. Luise Mbinga Girls  Lugalo      CBG
7933 S0234/0020  Judith Methodi Rwebugisa  St. Luise Mbinga Girls  Namabengo    HGK
7934 S0234/0021  Kanisia Fulko Lupogo    St. Luise Mbinga Girls  Kilakala     CBG
7935 S0234/0022  Lucy Thadei Msanga     St. Luise Mbinga Girls  Mtwara Girls   CBG
7936 S0234/0023  Luiza Simbilisius Kapinga  St. Luise Mbinga Girls  Ruvu       CBG
7937 S0234/0024  Marietha Agnerus Komba   St. Luise Mbinga Girls  Mtwara Girls   CBG
7938 S0234/0025  Martha Eliya Ndenga     St. Luise Mbinga Girls  Mtwara Girls   CBG


                         162
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
7939 S0234/0026  Mary Augustine Sabuni    St. Luise Mbinga Girls  Mtwara Girls  CBG
7940 S0234/0027  Medalina Kenan Nkwera    St. Luise Mbinga Girls  Ifunda Tech.  CBG
7941 S0234/0028  Modesta Alberth Komba    St. Luise Mbinga Girls  J.j. Mungai   HGE
7942 S0234/0029  Monica Focas Kinunda     St. Luise Mbinga Girls  Dakawa     HGK
7943 S0234/0030  Neema Angelus Ndunguru    St. Luise Mbinga Girls  Kilakala    CBG
7944 S0234/0031  Neema Peter Sizya      St. Luise Mbinga Girls  Ruvu      PCM
7945 S0234/0032  Neema Romwald Mwalongo    St. Luise Mbinga Girls  Ulayasi     HGL
7946 S0234/0033  Neema Werner Hyera      St. Luise Mbinga Girls  Kilakala    CBG
7947 S0234/0035  Rehema Gerold Turuka     St. Luise Mbinga Girls  Namabengo    HGL
7948 S0234/0036  Rozina Marco Mwinuka     St. Luise Mbinga Girls  Igowole     HGL
7949 S0234/0037  Sabina John Hyera      St. Luise Mbinga Girls  Namabengo    HGK
7950 S0234/0038  Sakina Ally Kaisi      St. Luise Mbinga Girls  Namabengo    HGK
7951 S0234/0039  Silvia Elias Machage     St. Luise Mbinga Girls  Maposeni    HGL
7952 S0234/0040  Sophy Frank Duwe       St. Luise Mbinga Girls  Machame     CBN
7953 S0234/0041  Suzana Keneth Mnenegwa    St. Luise Mbinga Girls  Machame     CBN
7954 S0234/0042  Winnie Solana Challe     St. Luise Mbinga Girls  Kilakala    PCM
7955 S1187/0001  Abella Amour Kabyemela    St. Mary Goreti     Ifakara     PCB
7956 S1187/0002  Adelaida Richard Kwai    St. Mary Goreti     Machame     EGM
7957 S1187/0003  Aikande Osmond Marco     St. Mary Goreti     Morogoro    EGM
7958 S1187/0004  Alice Alfred Saruni     St. Mary Goreti     Arusha     ECA
7959 S1187/0005  Anna Ezekiel Chamu      St. Mary Goreti     Kaliua     PCB
7960 S1187/0006  Anna Godson Mkenga      St. Mary Goreti     Weruweru    ECA
7961 S1187/0007  Anna Japhet Maselle     St. Mary Goreti     Mpanda     HGE
7962 S1187/0008  Asha Omari Chande      St. Mary Goreti     Sumve      HGE
7963 S1187/0009  Ayesiga Rwakyendela Onesmo St. Mary Goreti      Korogwe     PCB
7964 S1187/0010  Belahairoi Sigisbert Tesha  St. Mary Goreti     Mringa     HGE
7965 S1187/0011  Belladora Naftal Sigwejo   St. Mary Goreti     Kilakala    PCM
7966 S1187/0012  Bertha Pius Kibahila     St. Mary Goreti     Weruweru    ECA
7967 S1187/0013  Bhavya Mayur Doshi      St. Mary Goreti     Lugoba     PCB
7968 S1187/0016  Caroline Cosmas Kimario   St. Mary Goreti     Weruweru    ECA
7969 S1187/0017  Caroline Michael Shoo    St. Mary Goreti     Weruweru    ECA
7970 S1187/0018  Catherine Eligi Massawe   St. Mary Goreti     Weruweru    ECA
7971 S1187/0019  Catherine Fabian Naftali   St. Mary Goreti     Ifunda Girls  PCM
7972 S1187/0022  Cleopha Jastini Saritha   St. Mary Goreti     Chief Ihunyo  HKL
7973 S1187/0023  Cresensia Amri K0munte    St. Mary Goreti     Tukuyu     EGM
7974 S1187/0025  Dafrosa Ignas Maiba     St. Mary Goreti     Masasi Girls  PGM
7975 S1187/0026  Diana Donatus Weginah    St. Mary Goreti     Dodoma     EGM
7976 S1187/0027  Diana Julius Rwebugira    St. Mary Goreti     Masasi Girls  HGL
7977 S1187/0028  Dianarose Benny Mboya    St. Mary Goreti     Zanaki (day)  EGM
7978 S1187/0029  Dorinegrace Joseph Mushi   St. Mary Goreti     Dr. Olsen    PCB
7979 S1187/0030  Elizabeth Frank Hilary    St. Mary Goreti     Rugambwa    PCM
7980 S1187/0031  Elizabeth Herman Molel    St. Mary Goreti     Mawenzi     EGM
7981 S1187/0032  Emmyrose Wilson Rugumamu St. Mary Goreti       Ifunda Girls  PGM
7982 S1187/0033  Enalisa Agapitus Nguma    St. Mary Goreti     Weruweru    ECA
7983 S1187/0034  Endesh Julius Zelothe    St. Mary Goreti     Ifakara     PCB
7984 S1187/0035  Ester Brown Foi       St. Mary Goreti     Tambaza (day)  PCM
7985 S1187/0036  Ester Casmil Massawe     St. Mary Goreti     Arusha     EGM
7986 S1187/0037  Ester John Kitalagwa     St. Mary Goreti     Nganza     HGL
7987 S1187/0038  Evalyne Humphrey Lema    St. Mary Goreti     Mtwara Girls  EGM


                         163
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
7988 S1187/0039  Eveline Abraham Miage    St. Mary Goreti  Jangwani (day)   CBN
7989 S1187/0040  Evelyne Charles Mwombeki   St. Mary Goreti  Mbeya       PCM
7990 S1187/0041  Felista Billiam Macha    St. Mary Goreti  Songe       HGE
7991 S1187/0042  Florence Silvanus Mande   St. Mary Goreti  Mtwara Girls    CBG
7992 S1187/0043  Fotunata Alfred Makele    St. Mary Goreti  Londoni      EGM
7993 S1187/0044  Frida Lazaro Mveyange    St. Mary Goreti  Weruweru      EGM
7994 S1187/0045  Gloria James Punjila     St. Mary Goreti  Kishoju      EGM
7995 S1187/0046  Gloria John Woiso      St. Mary Goreti  Machame      EGM
7996 S1187/0047  Grace Gamaliely Mafie    St. Mary Goreti  Nganza       EGM
7997 S1187/0048  Happiness Fulgence Kavishe  St. Mary Goreti  Zanaki (day)    EGM
7998 S1187/0049  Happiness John Kitalagwa   St. Mary Goreti  Jangwani (day)   CBN
7999 S1187/0050  Helen Gaudence Walter    St. Mary Goreti  Bukoba       PCB
8000 S1187/0051  Herieth Henry Mallya     St. Mary Goreti  Kazima       EGM
8001 S1187/0052  Hope Ever Richard Somi    St. Mary Goreti  Jikomboe      HGL
8002 S1187/0053  Ikunda Winston Maruma    St. Mary Goreti  Mtwara Girls    HGE
8003 S1187/0054  Irene Aloice Kimaro     St. Mary Goreti  Jangwani (day)   CBN
8004 S1187/0055  Irene Joseph Masanja     St. Mary Goreti  Magu        PCB
8005 S1187/0056  Irene Joseph Peter      St. Mary Goreti  Usangi Day     EGM
8006 S1187/0057  Irene Ludovick Manege    St. Mary Goreti  Usongwe      EGM
8007 S1187/0058  Iris Martin Matei      St. Mary Goreti  Ifunda Tech.    PGM
8008 S1187/0059  Isso Emmanuel Koroso     St. Mary Goreti  Ifunda Tech.    PGM
8009 S1187/0060  Ivanna Felix Terri      St. Mary Goreti  Machame      EGM
8010 S1187/0062  Jane Emanuel Mollel     St. Mary Goreti  Weruweru      ECA
8011 S1187/0063  Janeth Theonest Kalokola   St. Mary Goreti  Mawenzi      EGM
8012 S1187/0064  Jaqline Beda Kileo      St. Mary Goreti  Jangwani (day)   CBN
8013 S1187/0065  Jennifer Richard Mariki   St. Mary Goreti  Korogwe      CBG
8014 S1187/0066  Jennifer Sebastian Kimaro  St. Mary Goreti  Kishoju      EGM
8015 S1187/0067  Jesca Orestes Mhagama    St. Mary Goreti  Ifakara      HKL
8016 S1187/0068  Jessica Patrick Kyamba    St. Mary Goreti  Kibondo      HGL
8017 S1187/0069  Judith Jackton Ochien'g   St. Mary Goreti  Mtwara Girls    EGM
8018 S1187/0071  Juli Melkiori Lyimo     St. Mary Goreti  Ifunda Girls    PCB
8019 S1187/0070  Julieth Elphas Laizer    St. Mary Goreti  Dr. Olsen     PCB
8020 S1187/0072  Kalunde Webster Kapaliswa  St. Mary Goreti  Songe       HGL
8021 S1187/0073  Karen Julius Msuya      St. Mary Goreti  Msalato      PCB
8022 S1187/0074  Kemilembe Dauson Barongo   St. Mary Goreti  Kilakala      HGL
8023 S1187/0075  Kulindwaesther Philip Mhanda St. Mary Goreti  J.j. Mungai    EGM
         gani
8024 S1187/0077  Leonardina Thobias Mallya  St. Mary Goreti  Igunga       HKL
8025 S1187/0078  Lilian Anthony Massawe    St. Mary Goreti  Arusha       EGM
8026 S1187/0079  Lilian Baltazar Njau     St. Mary Goreti  Mtwara Girls    EGM
8027 S1187/0080  Lilian Elia Sanga      St. Mary Goreti  Usongwe      EGM
8028 S1187/0082  Lilian Ludovick Shirima   St. Mary Goreti  Morogoro      HKL
8029 S1187/0083  Lilian Mathew Swai      St. Mary Goreti  Bukoba       PCB
8030 S1187/0084  Lilian Moses Munisi     St. Mary Goreti  Bwiru Girls    EGM
8031 S1187/0085  Linda Apolnary Horo     St. Mary Goreti  Mtwara Girls    EGM
8032 S1187/0086  Linda Pascal Sauwa      St. Mary Goreti  Chang'ombe (day)  HGL
8033 S1187/0087  Lisa Victor Mimbi      St. Mary Goreti  Kazima       EGM
8034 S1187/0089  Lucia Tiprice Emilli     St. Mary Goreti  Ifunda Tech.    PGM
8035 S1187/0090  Lucyloveness Aviti Maro   St. Mary Goreti  Weruweru      PCB
8036 S1187/0091  Lulu Wasward Mapande     St. Mary Goreti  Natta       HGL


                         164
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
8037 S1187/0092  Macktilda Edward Mutembei  St. Mary Goreti  Tambaza (day)   PCM
8038 S1187/0093  Magdalena Fredrick Mung'ong' St. Mary Goreti  Arusha       HGE
         o
8039 S1187/0100  Maria Sylvester Machilu   St. Mary Goreti  Ifakara      PCB
8040 S1187/0098  Mariam Christopher Milambo  St. Mary Goreti  Kibondo      HGE
8041 S1187/0099  Mariam Mohamed Shio     St. Mary Goreti  Mkuu        PCM
8042 S1187/0101  Martha Julius Yongolo    St. Mary Goreti  Kaliua       PCB
8043 S1187/0104  Mary Kab'umba Semufali    St. Mary Goreti  Dodoma       EGM
8044 S1187/0102  Maryfaustina Focas Urio   St. Mary Goreti  Machame      CBN
8045 S1187/0103  Marygoreth Nazari Chami   St. Mary Goreti  Kazima       EGM
8046 S1187/0105  Marystella Damian Mbuya   St. Mary Goreti  Tinde       HGE
8047 S1187/0106  Maureen Mafikiri Mushi    St. Mary Goreti  Kondoa       PCB
8048 S1187/0107  Melabi David Mngurumi    St. Mary Goreti  Jangwani (day)   CBN
8049 S1187/0108  Melania Angelo Msafiri    St. Mary Goreti  Mtwara Girls    HGE
8050 S1187/0109  Miriam Ernest Dilli     St. Mary Goreti  Mawenzi      EGM
8051 S1187/0110  Monalisa Jubilant Uiso    St. Mary Goreti  Mpanda       HGE
8052 S1187/0111  Monica John Kessy      St. Mary Goreti  Kazima       ECA
8053 S1187/0112  Monica Samwel Mchome     St. Mary Goreti  Weruweru      ECA
8054 S1187/0113  Mwanahamis Fakihi Jundu   St. Mary Goreti  Mkuu        PCM
8055 S1187/0114  Nancy Frank Ngoiya      St. Mary Goreti  Kilakala      PCM
8056 S1187/0115  Nancy Sizya Lugeye      St. Mary Goreti  Dakawa       HGL
8057 S1187/0117  Niceta Patrick Lyimo     St. Mary Goreti  Jangwani (day)   CBN
8058 S1187/0118  Noela David John       St. Mary Goreti  Songea Girls    EGM
8059 S1187/0119  Noela Herman Chondo     St. Mary Goreti  Arusha       EGM
8060 S1187/0121  Princess Felix Mafunga    St. Mary Goreti  Kibondo      HGE
8061 S1187/0122  Pudesiana Paulo Assenga   St. Mary Goreti  Nganza       EGM
8062 S1187/0123  Rachael Gaspar Paradiso   St. Mary Goreti  Mwanza       PCB
8063 S1187/0124  Ritha Naftal Mngo'ng'o    St. Mary Goreti  Ifakara      PCB
8064 S1187/0125  Ritha Stephen Sangu     St. Mary Goreti  Jikomboe      HKL
8065 S1187/0126  Rose Allan Lugendo      St. Mary Goreti  Arusha       EGM
8066 S1187/0127  Rozalia Thomas Maduka    St. Mary Goreti  Kizwite      HGL
8067 S1187/0128  Sabirose Vintan Mbiro    St. Mary Goreti  Songe       HGL
8068 S1187/0129  Sara Adiel Mero       St. Mary Goreti  Bwiru Girls    PCB
8069 S1187/0130  Sarah Charles Biseko     St. Mary Goreti  Kilakala      HGL
8070 S1187/0131  Sarah Elisante Kimambo    St. Mary Goreti  Maswa       PCB
8071 S1187/0132  Sarah Herman Akonaay     St. Mary Goreti  Mwanza       PCM
8072 S1187/0133  Shamsa Ibrahimu Shayo    St. Mary Goreti  Weruweru      ECA
8073 S1187/0134  Sheila Bruno Ngomuo     St. Mary Goreti  Maswa       CBN
8074 S1187/0135  Sia Charles Shayo      St. Mary Goreti  Kishoju      EGM
8075 S1187/0136  Sia Elicontrol Moshi     St. Mary Goreti  Msalato      PCB
8076 S1187/0137  Stahamila Ulrich Matei    St. Mary Goreti  Bwiru Girls    EGM
8077 S1187/0138  Subila Sandra Eliassou    St. Mary Goreti  Tabora Girls    HGL
8078 S1187/0139  Sylvia Beatus Lukona     St. Mary Goreti  Mwanza       PCM
8079 S1187/0140  Tea Patrokil Tairo      St. Mary Goreti  Mringa       ECA
8080 S1187/0142  Tiba Mussa Muhanga      St. Mary Goreti  Mringa       ECA
8081 S1187/0143  Vailet Alfred Mteta     St. Mary Goreti  Dr. Olsen     CBG
8082 S1187/0144  Valeria Evarest Kifaru    St. Mary Goreti  Tambaza (day)   PCM
8083 S1187/0145  Veronica Kapti Mgoheli    St. Mary Goreti  Chang'ombe (day)  PCB
8084 S1187/0146  Violet Valence Uria     St. Mary Goreti  Arusha       EGM
8085 S1187/0147  Wellu Manase Madusa     St. Mary Goreti  Weruweru      ECA


                         165
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
8086 S1187/0148  Winiefrida Finan Ritte   St. Mary Goreti     Mtwara Girls   EGM
8087 S1187/0149  Winnie Erick Shirima    St. Mary Goreti     Ashira      EGM
8088 S1187/0150  Wivina Wenceslaus Mushoboz St. Mary Goreti      Tabora Girls   PCM
         i
8089 S1187/0151  Zaytun Rashid Baghdellah  St. Mary Goreti      Mringa      EGM
8090 S3823/0002  Anna Faustine        St. Mary's Mang'ula   Loleza      PCM
8091 S3823/0004  Diana D Maleko       St. Mary's Mang'ula   Mtwara Girls   CBG
8092 S3823/0005  Evelyne H Mongi       St. Mary's Mang'ula   Lusanga     CBG
8093 S3823/0006  Faima M Manento       St. Mary's Mang'ula   Lusanga     HKL
8094 S3823/0013  Harma S Luwinzo       St. Mary's Mang'ula   Ifakara     PCB
8095 S3823/0019  Leilah Y Lyakunga      St. Mary's Mang'ula   Ifakara     HKL
8096 S0233/0001  Agness W Mbago       St. Mary's Mazinde Juu  Usongwe     EGM
8097 S0233/0002  Aines M Mgaya        St. Mary's Mazinde Juu  Mbeya      PCM
8098 S0233/0003  Alma O Damasy        St. Mary's Mazinde Juu  Msalato     PCB
8099 S0233/0004  Amanda Semu         St. Mary's Mazinde Juu  Weruweru     EGM
8100 S0233/0005  Angelina I Mbaruku     St. Mary's Mazinde Juu  Iringa Girls   EGM
8101 S0233/0006  Anjelina E Kingu      St. Mary's Mazinde Juu  Ifunda Girls   HGE
8102 S0233/0007  Asmah S Shetumba      St. Mary's Mazinde Juu  Jangwani (day)  EGM
8103 S0233/0008  Avelina J Sulley      St. Mary's Mazinde Juu  Dodoma      PCM
8104 S0233/0009  Azdah I Kash        St. Mary's Mazinde Juu  Weruweru     EGM
8105 S0233/0010  Aziza Y Karim        St. Mary's Mazinde Juu  Lugoba      CBG
8106 S0233/0011  Beatrice F Mboya      St. Mary's Mazinde Juu  Tinde      HGE
8107 S0233/0013  Betty S Mbelwa       St. Mary's Mazinde Juu  Mkuu       HGE
8108 S0233/0014  Caroline P Masota      St. Mary's Mazinde Juu  Ashira      EGM
8109 S0233/0015  Catherine J Kiiza      St. Mary's Mazinde Juu  Nganza      EGM
8110 S0233/0016  Charlene M Kasambula    St. Mary's Mazinde Juu  Kilakala     HGL
8111 S0233/0017  Chiku P Mbelwa       St. Mary's Mazinde Juu  Kilakala     PCM
8112 S0233/0018  Daria D John        St. Mary's Mazinde Juu  Ashira      HGE
8113 S0233/0019  Devotha O Mlyuka      St. Mary's Mazinde Juu  Ifakara     PCM
8114 S0233/0020  Dionister J Mirondo     St. Mary's Mazinde Juu  Msalato     PCB
8115 S0233/0021  Domitila F Kisaka      St. Mary's Mazinde Juu  Ashira      HGL
8116 S0233/0022  Doreen A Ikula       St. Mary's Mazinde Juu  Weruweru     PCB
8117 S0233/0023  Doreen O Kitomari      St. Mary's Mazinde Juu  Msalato     PCM
8118 S0233/0024  Doris B Kusiga       St. Mary's Mazinde Juu  Tarakea     PCM
8119 S0233/0025  Eileen P Mwakatobe     St. Mary's Mazinde Juu  Dareda      HKL
8120 S0233/0026  Elizabeth R Nyaki      St. Mary's Mazinde Juu  Iringa Girls   EGM
8121 S0233/0027  Emiliana Busigazi      St. Mary's Mazinde Juu  Jangwani (day)  PCB
8122 S0233/0028  Emmanuela M Ipini      St. Mary's Mazinde Juu  J.j. Mungai   HGL
8123 S0233/0029  Evadine P Masota      St. Mary's Mazinde Juu  Tabora Girls   PCM
8124 S0233/0030  Fatma S Madenge       St. Mary's Mazinde Juu  Msalato     PCM
8125 S0233/0031  Fatma S Twaakyondo     St. Mary's Mazinde Juu  Kibondo     HGL
8126 S0233/0032  Gift E Marko        St. Mary's Mazinde Juu  Machame     HGL
8127 S0233/0033  Gladness L Kika       St. Mary's Mazinde Juu  Msalato     PCM
8128 S0233/0034  Grace E Munisi       St. Mary's Mazinde Juu  Songea Girls   CBG
8129 S0233/0035  Hellen S Mpanduji      St. Mary's Mazinde Juu  Kilakala     PCM
8130 S0233/0036  Hulda E Zelothe       St. Mary's Mazinde Juu  Tarakea     PCB
8131 S0233/0037  Irene I Mlangwa       St. Mary's Mazinde Juu  Bwiru Girls   EGM
8132 S0233/0038  Irene J Bantulaki      St. Mary's Mazinde Juu  Tukuyu      EGM
8133 S0233/0039  Jane A Njau         St. Mary's Mazinde Juu  Mkuu       PCM
8134 S0233/0040  Jane R Reuben        St. Mary's Mazinde Juu  Usangi Day    HKL


                         166
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
8135 S0233/0041  Janeth J Woisso       St. Mary's Mazinde Juu  Korogwe     HGK
8136 S0233/0042  Jasmine H Gogola      St. Mary's Mazinde Juu  Usangi Day    HKL
8137 S0233/0043  Karen J Albano       St. Mary's Mazinde Juu  Msalato     HGL
8138 S0233/0044  Karen J Kabelinde      St. Mary's Mazinde Juu  Usongwe     EGM
8139 S0233/0045  Karen K Malai        St. Mary's Mazinde Juu  Dodoma      EGM
8140 S0233/0046  Latifa Msangi        St. Mary's Mazinde Juu  Iringa Girls   EGM
8141 S0233/0047  Leah S Mpingama       St. Mary's Mazinde Juu  Weruweru     HGE
8142 S0233/0048  Linda O Kimaro       St. Mary's Mazinde Juu  Msalato     PCM
8143 S0233/0049  Lucia B Ombay        St. Mary's Mazinde Juu  Korogwe     HKL
8144 S0233/0051  Maria M Mbago        St. Mary's Mazinde Juu  Ashira      EGM
8145 S0233/0050  Mariam H Mahige       St. Mary's Mazinde Juu  Iringa Girls   EGM
8146 S0233/0052  Marietha Lung'aro      St. Mary's Mazinde Juu  Msalato     PCM
8147 S0233/0053  Mary D Semkonga       St. Mary's Mazinde Juu  Kazima      EGM
8148 S0233/0054  Mary J Msumari       St. Mary's Mazinde Juu  Muheza      PCB
8149 S0233/0055  Maureen L Mhinzi      St. Mary's Mazinde Juu  J.j. Mungai   HGL
8150 S0233/0056  Monica W Kimathi      St. Mary's Mazinde Juu  Tinde      HGE
8151 S0233/0057  Mwanahamisi V Kutika    St. Mary's Mazinde Juu  Ifunda Girls   HGE
8152 S0233/0058  Neema J Njiku        St. Mary's Mazinde Juu  Kondoa      HGL
8153 S0233/0059  Neema P Honywan       St. Mary's Mazinde Juu  Korogwe     PCM
8154 S0233/0060  Nkunde N Otaru       St. Mary's Mazinde Juu  Mtwara Girls   EGM
8155 S0233/0061  Nyalaga J Kongola      St. Mary's Mazinde Juu  Dodoma      HGL
8156 S0233/0062  Pili H Kotti        St. Mary's Mazinde Juu  Iringa Girls   EGM
8157 S0233/0063  Rebecca H Basisi      St. Mary's Mazinde Juu  Lugoba      HGL
8158 S0233/0064  Reginalda O Lucas      St. Mary's Mazinde Juu  Iringa Girls   EGM
8159 S0233/0065  Rehema A Bendera      St. Mary's Mazinde Juu  Zanaki (day)   EGM
8160 S0233/0066  Rehema F Msuya       St. Mary's Mazinde Juu  Ashira      HGL
8161 S0233/0067  Rehema H Maige       St. Mary's Mazinde Juu  Ashira      EGM
8162 S0233/0068  Rosemary B Mburi      St. Mary's Mazinde Juu  Tarakea     PCM
8163 S0233/0069  Sanura S Ibwe        St. Mary's Mazinde Juu  Weruweru     EGM
8164 S0233/0070  Sarafina P Sanga      St. Mary's Mazinde Juu  Ifunda Girls   EGM
8165 S0233/0071  Sharon G Sekemi       St. Mary's Mazinde Juu  Jangwani (day)  HGE
8166 S0233/0072  Sharon S Mbajo       St. Mary's Mazinde Juu  Ifakara     CBG
8167 S0233/0073  Sia V Lema         St. Mary's Mazinde Juu  Ashira      EGM
8168 S0233/0074  Tracy T Benedicto      St. Mary's Mazinde Juu  Msalato     HGL
8169 S0233/0075  Victoria Evarist      St. Mary's Mazinde Juu  Msalato     PCM
8170 S0233/0076  Vivian V Aloyce       St. Mary's Mazinde Juu  Msalato     PCM
8171 S0233/0077  Winfrida J Hombee      St. Mary's Mazinde Juu  Masasi Girls   HKL
8172 S0233/0078  Winnie Makundi       St. Mary's Mazinde Juu  Kazima      EGM
8173 S0233/0079  Zuhura M Kanyawanah     St. Mary's Mazinde Juu  Bwiru Girls   HGE
8174 S4395/0001  Ajema Joseph Nyakogalo   St. Mary's Mwanza    Maswa      PCM
8175 S4395/0004  Atwebembela John Kasenene St. Mary's Mwanza     Mpanda      CBG
8176 S4395/0008  Cecilia Osebe Nyangena   St. Mary's Mwanza    Weruweru     PCB
8177 S4395/0010  Christina Dominic Mchomvu  St. Mary's Mwanza    Jikomboe     HGL
8178 S4395/0014  Elizabeth Beatus Nyakunga  St. Mary's Mwanza    Dakawa      HKL
8179 S4395/0015  Faiza Said Ramadhan     St. Mary's Mwanza    Magu       PCB
8180 S4395/0016  Fatma Eqbal Alibhai     St. Mary's Mwanza    Maswa      PCB
8181 S4395/0019  Happyness Tinila Doma    St. Mary's Mwanza    Mwamashimba   HGK
8182 S4395/0023  Hope Joseph Lihanda     St. Mary's Mwanza    Nganza      PCB
8183 S4395/0025  Husna Hazan Ahmed      St. Mary's Mwanza    Chief Ihunyo   HGL


                        167
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI       SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
8184 S4395/0026  Irene Daniel Magambo      St. Mary's Mwanza   Maswa     HGE
8185 S4395/0037  Lucy Patrick Maziku      St. Mary's Mwanza   Mpanda     CBG
8186 S4395/0038  Lucy Wambura Josephat     St. Mary's Mwanza   Chief Ihunyo  HGE
8187 S4395/0041  Mariam Abubakary Samiji    St. Mary's Mwanza   Maswa     CBG
8188 S4395/0045  Mwanamgeni Abbou Ngoda     St. Mary's Mwanza   Kishoju    EGM
8189 S4395/0047  Neema Joseph Magullu      St. Mary's Mwanza   Dr. Olsen   PCB
8190 S4395/0058  Sherbanu Mehboob Alibhai    St. Mary's Mwanza   Maswa     PCB
8191 S4395/0060  Veronica S. George       St. Mary's Mwanza   Chief Ihunyo  HKL
8192 S4395/0063  Zawadi John Bunyanya      St. Mary's Mwanza   Maswa     PCM
8193 S4395/0064  Zuhura Mpenda Mkonge      St. Mary's Mwanza   Tabora Girls  PCB
8194 S3483/0001  Anna H Ngimbusi        St. Mary's-ulete   Makambako   EGM
8195 S3483/0002  Apia B Kapole         St. Mary's-ulete   Uwemba     HGL
8196 S3483/0003  Deograsia E Magelanga     St. Mary's-ulete   Usongwe    HGE
8197 S3483/0004  Dorah A Mwasumilwe       St. Mary's-ulete   Isimila    HKL
8198 S3483/0007  Emma A Mkolwe         St. Mary's-ulete   Loleza     PCM
8199 S3483/0008  Ephrancia V Kamanzi      St. Mary's-ulete   Chief Ihunyo  HGE
8200 S3483/0010  Jema I Mtega          St. Mary's-ulete   Iringa Girls  CBG
8201 S3483/0012  Levina S Msagamasi       St. Mary's-ulete   Iringa Girls  CBG
8202 S3483/0013  Lina E Kipangula        St. Mary's-ulete   Londoni    EGM
8203 S3483/0014  Maria K Mng'ong'o       St. Mary's-ulete   Manyunyu    HGK
8204 S3483/0017  Naomi A Kyando         St. Mary's-ulete   Morogoro    HGL
8205 S3483/0020  Patricia J Fuime        St. Mary's-ulete   Mwakaleli   HGE
8206 S3483/0023  Shimila T Ally         St. Mary's-ulete   Songea Girls  CBG
8207 S3483/0024  Shirley E Msuha        St. Mary's-ulete   Korogwe    PCB
8208 S3483/0025  Sophia G Kangalawe       St. Mary's-ulete   Dakawa     HGL
8209 S3483/0027  Twabwike N Ambakisye      St. Mary's-ulete   Isimila    HGL
8210 S3483/0028  Violeth V Msola        St. Mary's-ulete   Bwiru Girls  CBG
8211 S3483/0029  Wilhelmina H Ng'umbi      St. Mary's-ulete   Ileje     PCM
8212 S3483/0031  Winfrida S Ngwenga       St. Mary's-ulete   Dakawa     HGL
8213 S0191/0002  Agrides G. Semei        St. Mathias Mulumba  Kondoa     CBG
8214 S0191/0003  Annusiata K. Rusaho      St. Mathias Mulumba  Ifakara    HKL
8215 S0191/0004  Anyes W. Kanubho        St. Mathias Mulumba  Isimila    HGK
8216 S0191/0005  Esteria G. Sumuni       St. Mathias Mulumba  Mkugwa     HGK
8217 S0191/0008  Genoveva D. Vomo        St. Mathias Mulumba  Kibondo    HGK
8218 S0191/0009  Grace C. Masabho        St. Mathias Mulumba  Tumaini    HGK
8219 S0191/0010  Groria G Nzungu        St. Mathias Mulumba  Ruvu      HGL
8220 S0191/0013  Maines L. Nyoka        St. Mathias Mulumba  Malagarasi   HGK
8221 S1071/0001  Abela Eustace Gabone      St. Matthew's     Weruweru    ECA
8222 S1071/0002  Adelaide Issaya Mwasyoghe   St. Matthew's     Msalato    PCM
8223 S1071/0005  Agness Josia Nguku       St. Matthew's     J.j. Mungai  HGL
8224 S1071/0008  Ancila Daudi Kayange      St. Matthew's     Mwanza     PCB
8225 S1071/0009  Angelina John Silaja      St. Matthew's     Maswa     PCB
8226 S1071/0011  Anna Alfredy Shao       St. Matthew's     Longido    HKL
8227 S1071/0014  Anusiata Constantine Kimario  St. Matthew's     Kilakala    PCM
8228 S1071/0017  Asimwe Joseph Rweyemamu    St. Matthew's     Ifakara    PCB
8229 S1071/0022  Baina Abraham Mulinda     St. Matthew's     Tarakea    PCM
8230 S1071/0027  Blandina Daudi Maregesi    St. Matthew's     Mbeya     PCM
8231 S1071/0032  Cecylia Bonny Sesanyagi    St. Matthew's     Machame    EGM
8232 S1071/0043  Doreen William Lupatu     St. Matthew's     Ifunda Girls  EGM


                          168
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
8233 S1071/0045  Elizabeth Francis Duma    St. Matthew's  Igowole     HGL
8234 S1071/0049  Elizabeth Salvatory Mtunga  St. Matthew's  Mtwara Girls   HGE
8235 S1071/0050  Emeronce Pacifique Minani  St. Matthew's  Tabora Girls   PCB
8236 S1071/0051  Eneck Julius Ningu      St. Matthew's  Songea Girls   PCB
8237 S1071/0053  Ester Maulid Juma      St. Matthew's  Kibondo     HGL
8238 S1071/0055  Esther Peter Shunula     St. Matthew's  Malagarasi    HKL
8239 S1071/0056  Evelyn John Marwa      St. Matthew's  Kazima      ECA
8240 S1071/0057  Evodia Richard Mzena     St. Matthew's  Iringa Girls   EGM
8241 S1071/0058  Fadhila Kassim Kayoyo    St. Matthew's  Mpwapwa     PCM
8242 S1071/0061  Fatina Habibu Rashidi    St. Matthew's  Mtwara Tech.   PCM
8243 S1071/0062  Fatma Abdallah Abbas     St. Matthew's  Mtwara Tech.   PCB
8244 S1071/0063  Fatuma Mambea Kachema    St. Matthew's  Mkolani     PCM
8245 S1071/0067  Frida Leon Paul       St. Matthew's  Jangwani (day)  HGE
8246 S1071/0072  Grace Angiringa Usoy     St. Matthew's  Ifakara     PCB
8247 S1071/0075  Halima Salehe Rwambo     St. Matthew's  Mbeya      EGM
8248 S1071/0076  Happiness Charles Sengerema St. Matthew's  Lusanga     CBG
8249 S1071/0081  Hellen Herbert Kilango    St. Matthew's  Korogwe     PCM
8250 S1071/0085  Husna Msagati Kihiyo     St. Matthew's  Mwendakulima   HGL
8251 S1071/0086  Irene Andrew Kilale     St. Matthew's  Wdmi       WAT
8252 S1071/0087  Irene Charles Buberwa    St. Matthew's  Masasi Girls   HGL
8253 S1071/0088  Irene Gukila Masegese    St. Matthew's  Morogoro     HGL
8254 S1071/0091  Isabela Stephen Mushi    St. Matthew's  Mawenzi     EGM
8255 S1071/0096  Jackline Isaac Kiputa    St. Matthew's  Mringa      ECA
8256 S1071/0097  Jackline Judicate Munisy   St. Matthew's  Weruweru     ECA
8257 S1071/0100  Jane Gerald Mtonyole     St. Matthew's  Jangwani (day)  HGE
8258 S1071/0103  Jesca Regnald Macha     St. Matthew's  Tarakea     PCB
8259 S1071/0104  Jestina Sadiki Keu      St. Matthew's  Ifakara     PCM
8260 S1071/0106  Joan Simon Chale       St. Matthew's  Kazima      EGM
8261 S1071/0107  Josephina Imani Mwankusye  St. Matthew's  Nganza      ECA
8262 S1071/0109  Judith Fanuel Malekela    St. Matthew's  Kilakala     PCM
8263 S1071/0110  Judith James William     St. Matthew's  Weruweru     ECA
8264 S1071/0111  Judith Mathew Halla     St. Matthew's  Ruvu       PCM
8265 S1071/0114  Justina Mathias Mwing'a   St. Matthew's  Loleza      PCM
8266 S1071/0115  Kachechee Zwahil Mshanga   St. Matthew's  Ifunda Tech.   PCB
8267 S1071/0118  Khadija Issa Shekilango   St. Matthew's  Msalato     PCM
8268 S1071/0119  Khadija Nsato Marijani    St. Matthew's  Mbeya      HGL
8269 S1071/0120  Kulthum Mgeni Mjenga     St. Matthew's  Weruweru     ECA
8270 S1071/0122  Latifa Abdalla Ali      St. Matthew's  Msalato     PCM
8271 S1071/0124  Lidya Paul Nyingo      St. Matthew's  Kibondo     HGL
8272 S1071/0125  Lilian Honest Moshy     St. Matthew's  Kibondo     HGL
8273 S1071/0127  Loveness John Mwaya     St. Matthew's  Machame     EGM
8274 S1071/0131  Lulu Japhet Mwina      St. Matthew's  Songea Girls   PCB
8275 S1071/0132  Lwise Kalist Simon      St. Matthew's  Mwika      EGM
8276 S1071/0133  Madete Michael Lyuba     St. Matthew's  Bwiru Girls   PCB
8277 S1071/0136  Magreth John Mwita      St. Matthew's  Masasi Girls   PGM
8278 S1071/0137  Magreth Patrick Maganga   St. Matthew's  Malagarasi    HKL
8279 S1071/0143  Mariam Sudi Shabani     St. Matthew's  Ifakara     PCM
8280 S1071/0144  Mariam Tamambele Simba    St. Matthew's  Kazima      EGM
8281 S1071/0145  Mariam Thadeo Mwanahapa   St. Matthew's  Mringa      ECA


                         169
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO         SHULE AENDAYO MASOMO
8282 S1071/0146  Mariam Yunus Massoud     St. Matthew's         Kazima       EGM
8283 S1071/0150  Medy Angyelile Amon     St. Matthew's         Ifakara      PCB
8284 S1071/0153  Monica Longinus Kagaruki   St. Matthew's         Bwiru Girls    HGE
8285 S1071/0154  Mtunda Ahmed Kasudia     St. Matthew's         Ifakara      PCB
8286 S1071/0156  Mwanaidi Sebastian Nzota   St. Matthew's         Songea Girls    EGM
8287 S1071/0157  Najma Abdallah Hussein    St. Matthew's         Mkolani      PCB
8288 S1071/0158  Nancy Sosthenes Massola   St. Matthew's         Mwanza       HKL
8289 S1071/0160  Neema Blasio Msafiri     St. Matthew's         Loleza       PCM
8290 S1071/0161  Neema Joseph Masunya     St. Matthew's         Dodoma       PCB
8291 S1071/0167  Nurat Ramadhan Kadebe    St. Matthew's         Masasi Girls    HKL
8292 S1071/0168  Nyasafari Mang'ari Nyitika  St. Matthew's         Korogwe      PCM
8293 S1071/0169  Pamela Simon Peter      St. Matthew's         Tambaza (day)   PCM
8294 S1071/0170  Penina Heri Mchunga     St. Matthew's         Ifakara      PCB
8295 S1071/0172  Prisca Charles Maro     St. Matthew's         Mkuu        PCM
8296 S1071/0173  Pyurity Jacob Manyanga    St. Matthew's         Weruweru      ECA
8297 S1071/0175  Rachel Malyango Lukule    St. Matthew's         Kibondo      HKL
8298 S1071/0178  Rose Frank Mosha       St. Matthew's         Kazima       EGM
8299 S1071/0179  Rosemary Edward Lugenga   St. Matthew's         Ifunda Girls    PCM
8300 S1071/0180  Ruth Denis Ogwang      St. Matthew's         Machame      EGM
8301 S1071/0181  Ruth Samuel Mtweve      St. Matthew's         Jikomboe      HKL
8302 S1071/0185  Salome Fortunatus Kiginga  St. Matthew's         Kondoa       PCB
8303 S1071/0186  Saphia Hamza Ngwaya     St. Matthew's         Bwiru Girls    EGM
8304 S1071/0189  Sarah Salehe Mohamed     St. Matthew's         Lugalo       PCB
8305 S1071/0193  Shamim Rajab Mbiku      St. Matthew's         Songe       HKL
8306 S1071/0194  Shamira Juma Mshangama    St. Matthew's         Kifaru       EGM
8307 S1071/0198  Subira Maulid Kuluwia    St. Matthew's         Zanaki (day)    HKL
8308 S1071/0200  Suzan Alex Wang'anyi     St. Matthew's         Kondoa       PCB
8309 S1071/0202  Tekla Gideon Chengelela   St. Matthew's         Masasi Girls    PGM
8310 S1071/0203  Theresia Jonas Mahenge    St. Matthew's         Arusha Tech..   ELE
8311 S1071/0204  Tumaini Betwel Mgeni     St. Matthew's         Wdmi        WAT
8312 S1071/0208  Veronica Rijam Masasi    St. Matthew's         Weruweru      ECA
8313 S1071/0210  Victoria Egidius Mabugo   St. Matthew's         Machame      EGM
8314 S1071/0212  Victoria Zecharia Shilla   St. Matthew's         Nangwa       HGE
8315 S1071/0213  Warda Salum Mintanga     St. Matthew's         Chang'ombe (day)  HGL
8316 S1071/0215  Wendy Robert Ntuah      St. Matthew's         Mtwara Girls    EGM
8317 S1071/0216  Witness Michael Hyera    St. Matthew's         Ifunda Girls    PCM
8318 S1071/0217  Yuneth George Thomas     St. Matthew's         Kilakala      PCM
8319 S1071/0220  Zeina Sadiki Msangi     St. Matthew's         Ifunda Girls    PCM
8320 S4039/0001  Adelyne Macha        St. Theresa Of The Child Je  Mkuu        EGM
                        sus
8321 S4039/0002  Agness J Senya        St. Theresa Of The Child Je  Ifunda Girls    EGM
                        sus
8322 S4039/0003  Aileen James         St. Theresa Of The Child Je  Ashira       CBG
                        sus
8323 S4039/0005  Anitha Godwin        St. Theresa Of The Child Je  Chief Ihunyo    HGL
                        sus
8324 S4039/0006  Anna Ngoty          St. Theresa Of The Child Je  Dakawa       HGL
                        sus
8325 S4039/0007  Anna Peter          St. Theresa Of The Child Je  Mkuu        CBG
                        sus
8326 S4039/0010  Bavelyne Machumu       St. Theresa Of The Child Je  Msalato      PCB
                        sus
8327 S4039/0012  Bellansila Lebero      St. Theresa Of The Child Je  Kisimiri      PCM
                        sus
8328 S4039/0015  Cecilia F Binagi       St. Theresa Of The Child Je  Nganza       EGM
                        sus
8329 S4039/0018  Devotha R Mushi       St. Theresa Of The Child Je  Lusanga      HKL
                        sus
8330 S4039/0019  Edda Yahya          St. Theresa Of The Child Je  Kazima       EGM
                        sus

                         170
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI   SHULE ATOKAYO         SHULE AENDAYO MASOMO
8331 S4039/0025  Flora Mosha Dubi    St. Theresa Of The Child Je  Nganza     CBG
                     sus
8332 S4039/0026  Glory John       St. Theresa Of The Child Je  Mkolani     CBG
                     sus
8333 S4039/0027  Glory Joseph      St. Theresa Of The Child Je  Igunga     HGK
                     sus
8334 S4039/0028  Glory Pius       St. Theresa Of The Child Je  Chief Ihunyo  HKL
                     sus
8335 S4039/0030  Irene F Banzi     St. Theresa Of The Child Je  Ifunda Girls  PGM
                     sus
8336 S4039/0034  Joyce Ringo      St. Theresa Of The Child Je  Tambaza (day)  PCM
                     sus
8337 S4039/0036  Khadija Hamza     St. Theresa Of The Child Je  Ruvu      CBG
                     sus
8338 S4039/0039  Leticia Raymond    St. Theresa Of The Child Je  Nangwa     HGL
                     sus
8339 S4039/0040  Lightness Felischism  St. Theresa Of The Child Je  Mkuu      CBG
                     sus
8340 S4039/0041  Louisa Kimaro     St. Theresa Of The Child Je  Morogoro    EGM
                     sus
8341 S4039/0045  Lydia M Masonda    St. Theresa Of The Child Je  Florian     CBG
                     sus
8342 S4039/0047  Mariam Phares     St. Theresa Of The Child Je  Ifunda Girls  PGM
                     sus
8343 S4039/0048  Martha Gwaseko     St. Theresa Of The Child Je  Nganza     PCM
                     sus
8344 S4039/0053  Mary J Mmanda     St. Theresa Of The Child Je  Kishoju     HGE
                     sus
8345 S4039/0054  Marystella V Njau   St. Theresa Of The Child Je  Nganza     PCM
                     sus
8346 S4039/0055  Massomy K Gilliance  St. Theresa Of The Child Je  Nangwa     HGL
                     sus
8347 S4039/0056  Melissa Sweetbert   St. Theresa Of The Child Je  Tabora Girls  CBG
                     sus
8348 S4039/0060  Noela A Lema      St. Theresa Of The Child Je  Nganza     CBG
                     sus
8349 S4039/0061  Norah Peter      St. Theresa Of The Child Je  Songe      HGL
                     sus
8350 S4039/0062  Patricia Victor    St. Theresa Of The Child Je  Ifunda Girls  PGM
                     sus
8351 S4039/0063  Rachel Kalinga     St. Theresa Of The Child Je  Engutoto    HKL
                     sus
8352 S4039/0064  Rahma Magai      St. Theresa Of The Child Je  Engutoto    HGL
                     sus
8353 S4039/0066  Rosalia Ojode     St. Theresa Of The Child Je  Tambaza (day)  PCM
                     sus
8354 S4039/0065  Rosalia D Mokoki    St. Theresa Of The Child Je  Chief Ihunyo  HKL
                     sus
8355 S4039/0070  Rose Morris      St. Theresa Of The Child Je  Iringa Girls  EGM
                     sus
8356 S4039/0069  Rosemary Sagatti    St. Theresa Of The Child Je  Natta      HKL
                     sus
8357 S4039/0073  Sarah Vicent      St. Theresa Of The Child Je  Ashira     CBG
                     sus
8358 S4039/0076  Theresia Layda     St. Theresa Of The Child Je  Mkuu      CBG
                     sus
8359 S4039/0077  Upendo Samwel     St. Theresa Of The Child Je  Nganza     CBG
                     sus
8360 S4039/0079  Victoria Deodatus   St. Theresa Of The Child Je  Ifunda Girls  PGM
                     sus
8361 S4039/0080  Violet W Maresi    St. Theresa Of The Child Je  Nganza     EGM
                     sus
8362 S4039/0081  Winlight C Lyimo    St. Theresa Of The Child Je  Mwanza     PCM
                     sus
8363 S4039/0082  Winnie Mnyenye     St. Theresa Of The Child Je  Bagamoyo    PCB
                     sus
8364 S0196/0003  Christina Edward    St. Thomas More Kibogora   Ruvu      CBA
8365 S0196/0005  Perpetua Shija Omary  St. Thomas More Kibogora   Kaliua     CBG
8366 S0196/0006  Rose Chisanza     St. Thomas More Kibogora   Chief Ihunyo  HGK
8367 S0196/0007  Zelida Thomas     St. Thomas More Kibogora   Kibondo     HGL
8368 S3623/0001  Amina Mohamed     St. Vicent          Loleza     PCB
8369 S3623/0005  Asteria Alfred     St. Vicent          Mpanda     CBG
8370 S3623/0012  Christina Makilagi   St. Vicent          Mwamashimba   HGL
8371 S3623/0013  Colletha Mwambolla   St. Vicent          Dakawa     HGK
8372 S3623/0014  Deodatha Dotto     St. Vicent          Mwamashimba   HKL
8373 S3623/0021  Evaline Likanti    St. Vicent          Kibondo     HGL
8374 S3623/0028  Hadija Omari      St. Vicent          Urambo     HGK
8375 S3623/0033  Laulencia Emmanuel   St. Vicent          Kibondo     HGK
8376 S3623/0037  Magdalena Gilbert   St. Vicent          Vwawa      HGK
8377 S3623/0043  Modesther Mdaki    St. Vicent          Kazima     EGM
8378 S3623/0049  Neema Onesmo      St. Vicent          Mpanda     CBG
8379 S3623/0050  Penina Mihayo     St. Vicent          Kaliua     CBG


                      171
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
8380 S3623/0051  Pili Katoto         St. Vicent    Urambo         HKL
8381 S3623/0052  Pilly Hassan        St. Vicent    Jikomboe        HGL
8382 S3623/0053  Queenagusta Alfred     St. Vicent    Masasi Girls      HGK
8383 S0768/0011  Happy Nchimbi        St.benedict   Namabengo        HGL
8384 S0768/0014  Herbertha E. Mpete     St.benedict   Ulayasi         PCB
8385 S0768/0025  Neema S. Juma        St.benedict   Mtwara Girls      CBG
8386 S0962/0002  Amina Mohamed Bayu     St.carolus    Mkolani         PCM
8387 S0962/0003  Anjela David Mihayo     St.carolus    Chief Ihunyo      HGE
8388 S0962/0004  Anna Nicodemus Macha    St.carolus    Kazima         EGM
8389 S0962/0005  Asia Rajabu Diwani     St.carolus    Lugoba         PCM
8390 S0962/0008  Egna Mathew Munishi     St.carolus    Kaliua         PCB
8391 S0962/0009  Elineema Abel Nkuwi     St.carolus    Nganza         CBG
8392 S0962/0010  Ester Jonas Maiseli     St.carolus    Kibondo         HGL
8393 S0962/0011  Foibe Rogath Mchau     St.carolus    Maswa          PCM
8394 S0962/0012  Helena Charles Mwangila   St.carolus    Kilakala        PCM
8395 S0962/0013  Isabela Allen Ngowi     St.carolus    Kisimiri        PCM
8396 S0962/0014  Jesca Frank Shirima     St.carolus    Weruweru        PCB
8397 S0962/0015  Magreth Alex Darabe     St.carolus    Mwendakulima      HGK
8398 S0962/0016  Marietha Joachim Lyakurwa  St.carolus    Tumaini         HGK
8399 S0962/0019  Suzana Julius Kitoki    St.carolus    Weruweru        PCB
8400 S0962/0020  Tulafiona Isaack Nyakonji  St.carolus    Tabora Girls      CBG
8401 S0962/0021  Victoria Asheri Kilimba   St.carolus    Maswa          PCM
8402 S1109/0001  Aneth J Malawandu      St.dorcas Sem.  Bwiru Girls       HGL
8403 S1109/0002  Angel S Mushi        St.dorcas Sem.  Kibondo         HGE
8404 S1109/0004  Brenda E Kuringe      St.dorcas Sem.  Ashira         HGL
8405 S1109/0006  Deborah A Mlawa       St.dorcas Sem.  Msalato         PCM
8406 S1109/0008  Doreen C Mowo        St.dorcas Sem.  Morogoro        HGL
8407 S1109/0015  Gift G Maseu        St.dorcas Sem.  Arusha         EGM
8408 S1109/0018  Grace E Mwende       St.dorcas Sem.  Masasi Girls      PGM
8409 S1109/0020  Helen J Kasusura      St.dorcas Sem.  Tumaini         HGE
8410 S1109/0021  Holiness E Ngowi      St.dorcas Sem.  Kifaru         HGE
8411 S1109/0023  Irene M Nyambele      St.dorcas Sem.  Mkugwa         HGK
8412 S1109/0024  Irene M Thompson      St.dorcas Sem.  Masasi Girls      HGL
8413 S1109/0025  Ishimwe E Waya       St.dorcas Sem.  Urambo         HKL
8414 S1109/0026  Jackline David James Robi  St.dorcas Sem.  Maswa          PCB
8415 S1109/0027  Levina M Vulustan      St.dorcas Sem.  Nganza         CBG
8416 S1109/0028  Lightness G Gudu      St.dorcas Sem.  Kondoa         PCB
8417 S1109/0033  Magreth Alex Bugeraha    St.dorcas Sem.  Ifunda Girls      HGE
8418 S1109/0034  Magreth J Swai       St.dorcas Sem.  Maswa          PCB
8419 S1109/0037  Naomi J Mwampishi      St.dorcas Sem.  Ifakara         CBG
8420 S1109/0039  Nsajigwa Misidai      St.dorcas Sem.  Kondoa         PCB
8421 S1109/0041  Prisca E Kidungwe      St.dorcas Sem.  Msalato         HGL
8422 S1247/0005  Aneth A Mwanga       St.marks     Bwiru Girls       EGM
8423 S1247/0009  Anitha E Gwera       St.marks     Dar. Institute Techn  BIO-MED
                                ology
8424 S1247/0012  Annacomfort S Mshana    St.marks     Muheza         CBG
8425 S1247/0016  Annastazia M Kwaya     St.marks     Lusanga         HKL
8426 S1247/0024  Bibie O Nyagali       St.marks     Maswa          HGE
8427 S1247/0025  Brenda J Mwingira      St.marks     Zanaki (day)      HKL
8428 S1247/0026  Caroline W Mwenisongole   St.marks     Bwiru Girls       CBG


                         172
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
8429 S1247/0035  Costancia A Mgina       St.marks     Kisimiri        HKL
8430 S1247/0041  Efratha Z Kristos       St.marks     Mbeya          HGL
8431 S1247/0043  Ellyhaika P Minja       St.marks     Songe          HGE
8432 S1247/0049  Esther E Njowoka       St.marks     Iringa Girls      CBG
8433 S1247/0050  Esther George Kihimbi     St.marks     Songe          HKL
8434 S1247/0052  Esther L Kamgisha       St.marks     Sumve          HKL
8435 S1247/0056  Faith A Kyando        St.marks     Bukoba         PCB
8436 S1247/0058  Febby E Mbilinyi       St.marks     Urambo         HKL
8437 S1247/0060  Flora P Okombo        St.marks     Longido         HKL
8438 S1247/0063  Grace A Ngoli         St.marks     Ifakara         PCM
8439 S1247/0065  Grace G Mmary         St.marks     Mringa         HGE
8440 S1247/0066  Hadija J Makumbato      St.marks     Maswa          HGE
8441 S1247/0067  Happiness E Shosi       St.marks     Wdmi          WAT
8442 S1247/0072  Hawa D Matanda        St.marks     Nangwanda        HKL
8443 S1247/0073  Hawa I Mkumbo         St.marks     Songe          HKL
8444 S1247/0074  Hawa L Mabira         St.marks     Ruvu          HKL
8445 S1247/0075  Herieth P Ng'andile      St.marks     Longido         HKL
8446 S1247/0078  Irene N John         St.marks     Tumaini         HGL
8447 S1247/0084  Janeth N Mlawa        St.marks     Zanaki (day)      HKL
8448 S1247/0089  Lightness M Mkayula      St.marks     Dakawa         HKL
8449 S1247/0094  Lilian P Mjunangoma      St.marks     Lukole         HGE
8450 S1247/0102  Maria W Massanzu       St.marks     Mkugwa         HGL
8451 S1247/0100  Mariam O Mkomwa        St.marks     Chang'ombe (day)    PCB
8452 S1247/0105  Martina F Wangoma       St.marks     Ruvu          HGL
8453 S1247/0108  Mwanahawa H Zewe       St.marks     Mtwara Tech.      PCM
8454 S1247/0109  Nancy B Masana        St.marks     Ifunda Tech.      PCB
8455 S1247/0113  Neema Amiri Chisasa      St.marks     Kondoa         PCB
8456 S1247/0114  Neema Israel Rwegalula    St.marks     Mtwara Girls      CBG
8457 S1247/0118  Raiya M Saidi         St.marks     Dar. Institute Techn  BIO-MED
                                 ology
8458 S1247/0119  Rehema R Tunguli       St.marks     Nganza         EGM
8459 S1247/0120  Rehema S Mohamed       St.marks     Mawenzi         EGM
8460 S1247/0121  Rose A Kessy         St.marks     Lusanga         CBG
8461 S1247/0128  Sarah R Sephen        St.marks     Mpwapwa         PCM
8462 S1247/0131  Shaely Richard Onessi     St.marks     Lukole         HGE
8463 S1247/0134  Suzan Godlove Msengi     St.marks     Kibondo         HGE
8464 S1247/0138  Verediana J Nchembi      St.marks     Tabora Girls      PCB
8465 S1247/0140  Victoria E Mwanikungu     St.marks     Mtwara Girls      CBG
8466 S1247/0141  Violet A Chabruma       St.marks     Tinde          CBG
8467 S1247/0143  Winfrida H Kawiche      St.marks     Mtwara Girls      CBG
8468 S1247/0149  Zabibu Yusuph Mikidadi    St.marks     Kazima         ECA
8469 S1060/0016  Grace Godias Kyambaha     St.mary's     Ifunda Girls      EGM
8470 S3539/0001  Angelina Henry Simika     St.mary's Mbeya  Dakawa         HGK
8471 S3539/0002  Anichukuwe Tulasila Mbwanji  St.mary's Mbeya  Lugalo         CBG
8472 S3539/0003  Anna Adelitus Mgao      St.mary's Mbeya  Lusanga         PCB
8473 S3539/0005  Bester Dominick Maliki    St.mary's Mbeya  Mpanda         EGM
8474 S3539/0006  Catherine Edgar Mangasila   St.mary's Mbeya  Arusha         HGE
8475 S3539/0009  Deepa Hitesh Valand      St.mary's Mbeya  Mpanda         CBG
8476 S3539/0010  Diana Bahath Mbungu      St.mary's Mbeya  Mpanda         HGE
8477 S3539/0011  Fransisca John Mbano     St.mary's Mbeya  Mpanda         CBG


                         173
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
8478 S3539/0012  Grace Saidi Tunfunde     St.mary's Mbeya    Vwawa     HGK
8479 S3539/0015  Jacqueline Mathias Kibishi  St.mary's Mbeya    Uwemba     HGK
8480 S3539/0017  Joy Ernest Nzovu       St.mary's Mbeya    Mpanda     HKL
8481 S3539/0018  Kissa Timoth Kilembe     St.mary's Mbeya    Songea Girls  PCB
8482 S3539/0019  Lucy Ezekiel Mbonile     St.mary's Mbeya    Lugalo     CBG
8483 S3539/0020  Magdalena Herman Goda    St.mary's Mbeya    Kondoa     CBG
8484 S3539/0021  Mary Asimwe Shauri      St.mary's Mbeya    Loleza     PCM
8485 S3539/0022  Miriam Tito Mwakyusa     St.mary's Mbeya    Mpanda     CBG
8486 S3539/0024  Nuru Festo Mwiga       St.mary's Mbeya    Usongwe    HGE
8487 S3539/0026  Salome Daniel Masumbuko   St.mary's Mbeya    Songea Girls  PCB
8488 S3539/0027  Tunsume Osiah Benny     St.mary's Mbeya    Arusha     ECA
8489 S3539/0028  Warda Mohammed Juma     St.mary's Mbeya    Vwawa     HGL
8490 S1250/0034  Vianey Wimile        St.mary's Mpanda   Nganza     CBG
8491 S1008/0003  Clemensia Kapyanga      St.maurus Chemchemi  Mpanda     CBG
8492 S1049/0006  Celina F Nguge        St.thomas Aquinas'  Florian    CBA
8493 S1049/0008  Edina Makungu        St.thomas Aquinas'  Florian    CBA
8494 S1049/0009  Ester Alfred         St.thomas Aquinas'  Maswa     PCB
8495 S1049/0010  Eunice Samwel        St.thomas Aquinas'  Florian    CBA
8496 S1049/0012  Fatuma Mnzava        St.thomas Aquinas'  Urambo     HGL
8497 S1049/0013  Fidensia Soronyo       St.thomas Aquinas'  Florian    CBA
8498 S1049/0018  Halima Fadhili        St.thomas Aquinas'  Mwanza     PCM
8499 S1049/0021  Irene Respick        St.thomas Aquinas'  Maswa     CBG
8500 S1049/0024  Janeth Mpemba        St.thomas Aquinas'  Mwanza     PCB
8501 S1049/0025  Jenipher Damson       St.thomas Aquinas'  Machame    CBA
8502 S1049/0027  Joyce Aswile         St.thomas Aquinas'  Loleza     PCB
8503 S1049/0028  Julieth Avelin        St.thomas Aquinas'  Florian    CBA
8504 S1049/0029  Levina S Mfoy        St.thomas Aquinas'  Malagarasi   HGK
8505 S1049/0030  Lilian Massaga        St.thomas Aquinas'  Mwamashimba  HGK
8506 S1049/0033  Lucy M Rumoli        St.thomas Aquinas'  Usongwe    EGM
8507 S1049/0036  Magreth Wagwene       St.thomas Aquinas'  Ruvu      CBA
8508 S1049/0037  Mary Joseph         St.thomas Aquinas'  Ifakara    CBA
8509 S1049/0038  Maxmilliana Mackey      St.thomas Aquinas'  Tinde     CBG
8510 S1049/0040  Meckitilda J Kissi      St.thomas Aquinas'  Ifakara    CBA
8511 S1049/0044  Paulina Stephen       St.thomas Aquinas'  Urambo     HGL
8512 S1049/0047  Prisca Ndahani        St.thomas Aquinas'  Florian    CBA
8513 S1049/0053  Salome Jacob         St.thomas Aquinas'  Mringa     EGM
8514 S1049/0059  Witness Joram        St.thomas Aquinas'  Ifakara    CBA
8515 S1049/0060  Zuena Goronya        St.thomas Aquinas'  Ruvu      CBA
8516 S2342/0015  Shamim Mussa Baharia     Stamaria Salome    Lugoba     CBG
8517 S2342/0016  Warda Hemed Mansour     Stamaria Salome    Mkuu      HGL
8518 S1670/0003  Anita Gwamaka Mwambaja    Stanley        Weruweru    ECA
8519 S1670/0007  Deborah Ninsima Manga    Stanley        Dodoma     CBG
8520 S1670/0010  Hadija Ayubu Mumi      Stanley        Nganza     PCB
8521 S1670/0012  Happiness Steven Wandellah  Stanley        Songea Girls  PCB
8522 S1670/0013  Jacqueline Edson Mwombeki  Stanley        Loleza     CBG
8523 S1670/0017  Jovina Buberwa Mchwampaka Stanley         Weruweru    PCB
8524 S1670/0022  Neema Josiah Mgonja     Stanley        Ifunda Girls  HGK
8525 S2421/0001  Aloycia Alphonce Shayo    Star         Ashira     EGM
8526 S2421/0002  Aneth Allen Kasinde     Star         Iringa Girls  CBG


                         174
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI       SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
8527 S2421/0005  Diana Oswald Kaaya       Star      Mbeya         HGL
8528 S2421/0006  Ester Nathaniel Katinila    Star      Kondoa         PCB
8529 S2421/0008  Glory Rodrick Maimu      Star      Mkuu          HGL
8530 S2421/0009  Hellen Gabriel Laizer     Star      Ifunda Girls      EGM
8531 S2421/0010  Irene Medard Njuu       Star      Ashira         CBG
8532 S2421/0015  Monica Joseph Matongo     Star      Lusanga        CBG
8533 S2421/0016  Nazreen Ally Ibrahim      Star      Bukoba         PCB
8534 S2421/0017  Neema Humphrey Mmbaga     Star      Kondoa         PCB
8535 S2421/0021  Rose Evance Kimambo      Star      Maswa         PCB
8536 S2421/0022  Rose Gregory Urassa      Star      Ifakara        PCM
8537 S2421/0023  Veronica Amon Nyansambo    Star      Mkugwa         HGL
8538 S2421/0024  Victoria Christopher Mahundi  Star      Ifakara        PCB
8539 S2421/0025  Victoria Vitalis Mmbando    Star      Tarakea        CBG
8540 S4602/0003  Elizabert Kibona Daimon    Steven Kibona  Loleza         HKL
8541 S2858/0022  Elina Mwigune         Sua       Lugalo         HGL
8542 S2858/0052  Jaqueline R Hyera       Sua       Londoni        EGM
8543 S2858/0094  Scolastika Rocky        Sua       Usangi Day       HGE
8544 S2858/0102  Stumai Ally          Sua       Mwakaleli       HKL
8545 S1902/0023  Paulina Jacob         Suguti     Kishoju        HKL
8546 S0489/0047  Modesther Modestus Fabian   Suji      Mtwara Girls      CBG
8547 S0489/0062  Ruth Boniface Mbwambo     Suji      Muheza         CBG
8548 S1337/0018  Cleopatra Sangulila      Sumaye     Dar. Institute Techn  LAB
                                 ology
8549 S1337/0108  Witness Benjamin Makumba    Sumaye     Korogwe        PCM
8550 S1648/0001  Adelina Leonard        Sumbawanga   Vwawa         HKL
8551 S1648/0041  Happiness Kambi        Sumbawanga   Kizwite        HGL
8552 S0231/0023  Eleonora Vicent Ndole     Sumve Girls   Ifakara        PCB
8553 S0231/0029  Felister Fanija        Sumve Girls   Maswa         PCM
8554 S0231/0040  Haikael Adiel         Sumve Girls   Kaliua         CBG
8555 S0231/0048  Hilda James Paul        Sumve Girls   Mpanda         CBG
8556 S0231/0089  Neema Safari          Sumve Girls   Songe         HGK
8557 S0231/0102  Salma Sosthenes        Sumve Girls   Ulayasi        HGL
8558 S0231/0114  Veronica Francis        Sumve Girls   Mwamashimba      HGK
8559 S0231/0119  Zitta William Chambu      Sumve Girls   Maswa         PCB
8560 S1471/0008  Antonita Antony Okama     Sungu      Msangeni        HGL
8561 S1471/0015  Dativa Leoni Munishi      Sungu      Msangeni        HGL
8562 S1471/0024  Frida Raymond Massawe     Sungu      Mawenzi        HGL
8563 S1471/0040  Marysalome Akwilini Chuwa   Sungu      Ruvu          PCM
8564 S1471/0059  Veronica Pantaleo Sabas    Sungu      Babati         HKL
8565 S2425/0007  Deborah Daniel Massunga    Sunrise     Nganza         CBG
8566 S2425/0010  Elizabeth Kayinga       Sunrise     Nganza         HGL
8567 S0274/0004  Catherine Thomas Munema    Sunshine    Masasi Girls      HGL
8568 S0274/0033  Tausi Abbas Malley       Sunshine    Iringa Girls      CBG
8569 S1920/0026  Loveluck Heriel Motika     Suumu      Msangeni        HGK
8570 S1920/0031  Mary Mathayo Kihundwa     Suumu      Florian        CBG
8571 S1141/0001  Anna Fredy           Swilla     Songea Girls      PCB
8572 S1141/0002  Anna Mgimba          Swilla     Mbeya         PCM
8573 S1141/0003  Baita Kimonga         Swilla     Weruweru        ECA
8574 S1141/0004  Beatitude Sizya        Swilla     Loleza         PCM
8575 S1141/0008  Catherine E Kikoti       Swilla     Songea Girls      PCB


                          175
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
8576 S1141/0009  Christina Sukwa      Swilla     Londoni        EGM
8577 S1141/0011  Devotha Lawrent      Swilla     Mwakaleli       HGL
8578 S1141/0016  Epifania Minja       Swilla     Songea Girls      PCB
8579 S1141/0019  Gladness Swilla      Swilla     Nganza         EGM
8580 S1141/0018  Gladness D Mbewa      Swilla     Mpanda         EGM
8581 S1141/0020  Glory Bisanda       Swilla     Songea Girls      EGM
8582 S1141/0022  Happiness Maganga     Swilla     Kilakala        HGL
8583 S1141/0023  Happy C Kiria       Swilla     Usangi Day       HGE
8584 S1141/0024  Hawa Ismail        Swilla     Nganza         ECA
8585 S1141/0025  Helena J Benku       Swilla     Weruweru        ECA
8586 S1141/0026  Hilmara B Msemwa      Swilla     Songea Girls      PCB
8587 S1141/0029  Jane Said         Swilla     Songe         HGE
8588 S1141/0030  Janeth Kaizary       Swilla     Nkasi         HGL
8589 S1141/0031  Janeth Raymond       Swilla     Mkugwa         HGL
8590 S1141/0032  Juliana Fredy       Swilla     Londoni        HKL
8591 S1141/0033  Leah Muhondwa       Swilla     Nganza         ECA
8592 S1141/0035  Lenna T Thobias      Swilla     Dar. Institute Techn  LAB
                               ology
8593 S1141/0037  Magdalena Laurent     Swilla     Mpanda         EGM
8594 S1141/0038  Magdalena P Mwakalindile  Swilla     Mpanda         EGM
8595 S1141/0039  Magreth A Mwakisopile   Swilla     Dodoma         PCB
8596 S1141/0041  Naomi John         Swilla     Bwiru Girls      PCB
8597 S1141/0042  Nikobhili Hiliza      Swilla     Nganza         EGM
8598 S1141/0044  Rehema A Kyando      Swilla     Bwiru Girls      EGM
8599 S1141/0045  Rehema N Ngelangela    Swilla     Bwiru Girls      PCB
8600 S1141/0046  Rozalia Ilulu       Swilla     Songea Girls      PCB
8601 S1141/0047  Safi Bashari        Swilla     Weruweru        ECA
8602 S1141/0048  Sarafina Burton      Swilla     Msalato        PCM
8603 S1141/0049  Simfrosa Ngoitanile    Swilla     Ifunda Girls      HGE
8604 S1141/0050  Stella Mongi        Swilla     Ashira         HGE
8605 S1141/0052  Tamary Mwamafupa      Swilla     Nganza         ECA
8606 S1141/0053  Tulalumba Haule      Swilla     Manyunyu        HKL
8607 S1141/0054  Tumaini J Fussi      Swilla     Msalato        HGL
8608 S1141/0055  Tumpe Nicodem       Swilla     Mwakaleli       HGE
8609 S1141/0056  Tusanyege Mwakalinga    Swilla     Mpanda         EGM
8610 S1141/0058  Vaileth Kyejo       Swilla     Weruweru        ECA
8611 S1141/0059  Zena Lawena        Swilla     Ulayasi        PCB
8612 S4062/0008  Cecy Dickson Mwakatika   Tabasamu    Mpanda         CBG
8613 S4062/0025  Herieth Cosmas Magesa   Tabasamu    Msalato        PCB
8614 S4062/0056  Shamimu Yusuph Sulla    Tabasamu    Kaliua         CBG
8615 S0220/0001  Abla Shaffy        Tabora Girls  Londoni        HGK
8616 S0220/0002  Adela Edifridi       Tabora Girls  Ifakara        CBG
8617 S0220/0003  Adelina G Gadiye      Tabora Girls  Lusanga        PCB
8618 S0220/0005  Amina L Mwelu       Tabora Girls  Kondoa         PCB
8619 S0220/0009  Anneth Mchau        Tabora Girls  Kilakala        PCM
8620 S0220/0011  Assa Aidan         Tabora Girls  Ileje         PCB
8621 S0220/0012  Bertha Kilingo       Tabora Girls  Kilakala        PCB
8622 S0220/0015  Consolata Thomas      Tabora Girls  Rugambwa        PCM
8623 S0220/0016  Debora Tabu        Tabora Girls  Maswa         PCB
8624 S0220/0017  Diana Matondo       Tabora Girls  Msalato        PCB


                        176
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
8625 S0220/0020  Evetha Justine      Tabora Girls    Ruvu          PCB
8626 S0220/0022  Felister Njiku      Tabora Girls    Ashira         EGM
8627 S0220/0023  Felister Saluti      Tabora Girls    Nganza         PCB
8628 S0220/0024  Francisca Mulebya     Tabora Girls    Ifunda Girls      PGM
8629 S0220/0025  Frida Kimambo       Tabora Girls    Kilakala        PCM
8630 S0220/0026  Getrude Marco       Tabora Girls    Muheza         CBG
8631 S0220/0028  Grace Chengelela     Tabora Girls    Ifunda Girls      PCB
8632 S0220/0030  Halima H Swalehe     Tabora Girls    Kondoa         PCB
8633 S0220/0032  Helena Lucas       Tabora Girls    Kaliua         PCM
8634 S0220/0035  Jaha Chwaya        Tabora Girls    Magu          PCB
8635 S0220/0036  Janeth Hillary      Tabora Girls    Kaliua         PCB
8636 S0220/0038  Janeth Senyagwa      Tabora Girls    Bukoba         PCB
8637 S0220/0039  Jesca Nagabona      Tabora Girls    Maswa         CBG
8638 S0220/0040  Julieth Lasway      Tabora Girls    Ashira         EGM
8639 S0220/0043  Leah Samson        Tabora Girls    Maswa         CBG
8640 S0220/0045  Lucia John        Tabora Girls    Kilakala        PCM
8641 S0220/0048  Maria Simya        Tabora Girls    Ruvu          PCM
8642 S0220/0050  Mbuke Shija        Tabora Girls    Kibondo        HGL
8643 S0220/0055  Mwanaidi M Azizi     Tabora Girls    Ifunda Tech.      CBG
8644 S0220/0057  Noela Chacha       Tabora Girls    Nganza         CBG
8645 S0220/0060  Rehema Mlangwa      Tabora Girls    Machame        EGM
8646 S0220/0061  Rehema Mtawa       Tabora Girls    Loleza         PCB
8647 S0220/0062  Rhoda J Bagango      Tabora Girls    Tabora Girls      CBG
8648 S0220/0064  Shukuru J Mgaya      Tabora Girls    Morogoro        EGM
8649 S0220/0066  Stella Ntinda       Tabora Girls    Ileje         PCB
8650 S0220/0068  Tumaini D Ibrahimu    Tabora Girls    Tabora Girls      CBG
8651 S0220/0071  Verediana Magoma     Tabora Girls    Maswa         PCB
8652 S0220/0078  Zunaida Salum       Tabora Girls    Kilakala        PCM
8653 S3255/0019  Mwajuma Kindoli Tumaini  Tae        Mwika         HGE
8654 S1395/0014  Pilly Masashwa Paul    Taifa Foundation  Songea Girls      CBG
8655 S0911/0010  Fadhila B Mmbaga     Tamota       Ashira         CBG
8656 S4004/0071  Hidaya H Yusuph      Tandika      Makambako       HKL
8657 S4004/0120  Mwajabu B Mtimbo     Tandika      Malagarasi       HGK
8658 S4004/0122  Mwajuma Raphael      Tandika      Ifunda Tech.      PCB
8659 S4004/0162  Salma M Hamisi      Tandika      Kishoju        HGE
8660 S4004/0178  Tatu Mohamed       Tandika      Dar. Institute Techn  CIV
                                ology
8661 S0156/0073  Amina Banguwiha      Tanga Tech.    Lugoba         PCB
8662 S0156/0076  Ester Abila        Tanga Tech.    Machame        EGM
8663 S0156/0007  Fatma Said        Tanga Tech.    Muheza         PCB
8664 S0156/0130  Jestina Rutagengwa    Tanga Tech.    Muheza         PCB
8665 S0156/0131  Josiline Mabhuye     Tanga Tech.    Tabora Girls      PCM
8666 S0156/0008  Leonia S Kanazi      Tanga Tech.    Ifakara        PCB
8667 S0156/0013  Pascalia Masebo      Tanga Tech.    Mtwara Tech.      PCB
8668 S0156/0084  Regina Mponji       Tanga Tech.    Dodoma         PCM
8669 S0156/0014  Roda P Mdede       Tanga Tech.    Maswa         PCB
8670 S0156/0136  Sesilia Leonard      Tanga Tech.    Mbeya         EGM
8671 S0156/0017  Shukuru Andrew      Tanga Tech.    Ifunda Girls      PCM
8672 S0156/0018  Subira Eliasa       Tanga Tech.    Bagamoyo        EGM
8673 S0156/0020  Ukende Zakayo       Tanga Tech.    Ifunda Girls      PCM


                       177
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
8674 S0156/0022  Wilfrida Andrea       Tanga Tech.     Muheza     PCB
8675 S4484/0003  Agricola Jaladi Lucas    Tanner        Chief Ihunyo  HGE
8676 S4484/0004  Aisha Adam Muru       Tanner        Machame    HKL
8677 S4484/0028  Getruda Maganya Richard   Tanner        Tumaini    HGE
8678 S4484/0030  Grace David Msekela     Tanner        Kazima     EGM
8679 S4484/0041  Joan Elias Charles     Tanner        Kondoa     HGL
8680 S4484/0044  Keflen Hugila Pharles    Tanner        Loleza     PCM
8681 S4484/0058  Monica Peter Lugedenga   Tanner        Bwiru Girls  HKL
8682 S1198/0003  Caren Samson        Tanzania Adventist  Bwiru Girls  EGM
8683 S1198/0004  Catherine Charles      Tanzania Adventist  Ifunda Girls  PCM
8684 S1198/0005  Catherine Nicco       Tanzania Adventist  Engutoto    HGL
8685 S1198/0007  Darling Chilagwire     Tanzania Adventist  Dr. Olsen   PCB
8686 S1198/0009  Debora Sango        Tanzania Adventist  Kibondo    HKL
8687 S1198/0011  Elcie Fue          Tanzania Adventist  Machame    HGL
8688 S1198/0012  Esther Lecasio       Tanzania Adventist  Tabora Girls  PCM
8689 S1198/0013  Felister F Mushi      Tanzania Adventist  Songea Girls  PCB
8690 S1198/0019  Herrieth Saratiel      Tanzania Adventist  Kishoju    EGM
8691 S1198/0030  Rosemary Johannes      Tanzania Adventist  Kibondo    HGL
8692 S1198/0031  Ruth Mlozi         Tanzania Adventist  Nganza     PCM
8693 S0578/0004  Amina Abubakary       Taqwa        Chief Ihunyo  HGL
8694 S0578/0005  Amina Juma         Taqwa        Msalato    HGL
8695 S0578/0006  Amina Ramadhani       Taqwa        Mwamashimba  HGL
8696 S0578/0008  Annastazia Nestory     Taqwa        Songe     HGE
8697 S0578/0010  Asteria Benjamin      Taqwa        Bukoba     PCB
8698 S0578/0014  Beatrice Michael      Taqwa        Ashira     CBG
8699 S0578/0013  Beatrice Fraterinus Mugyabuso Taqwa       Sumve     EGM
8700 S0578/0029  Elvira Masuka        Taqwa        Weruweru    PCB
8701 S0578/0033  Evelyn Turab        Taqwa        Nganza     PCB
8702 S0578/0035  Gloria Katura        Taqwa        Jikomboe    HGL
8703 S0578/0037  Halima Mabula        Taqwa        Nangwa     HGE
8704 S0578/0038  Happyness Kayumbo      Taqwa        Nganza     HGL
8705 S0578/0041  Jackline Charles      Taqwa        Natta     HGK
8706 S0578/0042  Jackline Haule       Taqwa        Songe     HGE
8707 S0578/0047  Judith Mbondo        Taqwa        Weruweru    ECA
8708 S0578/0050  Kusanya Mapinda       Taqwa        Jikomboe    HGL
8709 S0578/0055  Madina Wegesa Abduly    Taqwa        Kondoa     HGL
8710 S0578/0058  Mariana Onesmo       Taqwa        Nganza     HKL
8711 S0578/0063  Naima Wamala        Taqwa        Machame    EGM
8712 S0578/0065  Neema Danny         Taqwa        Tabora Girls  PCB
8713 S0578/0067  Neema Mukome Masasi     Taqwa        Ifunda Girls  EGM
8714 S0578/0073  Nyangeta Mashauri      Taqwa        Mwamashimba  HGL
8715 S0578/0081  Revina Respiqus       Taqwa        Tabora Girls  PCB
8716 S0578/0083  Salma Michael Yassin    Taqwa        Ashira     HGE
8717 S0578/0085  Salome Kasekele       Taqwa        Bwiru Girls  EGM
8718 S0578/0087  Sauda Yassin        Taqwa        Chief Ihunyo  HGL
8719 S0578/0088  Shadia Mayanja       Taqwa        Kibondo    HGL
8720 S0578/0089  Stephania Saad       Taqwa        Nyakahura   HKL
8721 S0818/0035  Felista J Gustafu      Tarakea       Florian    CBG
8722 S0818/0056  Jacklina A Silayo      Tarakea       Machame    CBG


                         178
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
8723 S1842/0004  Fardosa Abdillah Hassan  Tawheed Sem.    Sumve      HGE
8724 S1842/0005  Fat-hiya Abdi Hussein   Tawheed Sem.    Lugalo      HKL
8725 S1643/0006  Anitha A Mhunde      Techfort      J.j. Mungai   HGE
8726 S3082/0010  Neema Godfrey Mrema    Tema        Mawenzi     HGL
8727 S3799/0055  Jasmine Mohammed Makumb Temboni Gvt.     Weruweru     ECA
         a
8728 S3799/0079  Neema Elia Mongi    Temboni Gvt.     Ifakara     PCM
8729 S3799/0087  Riziki Haule Yotham    Temboni Gvt.    Mawenzi     HGE
8730 S1722/0018  Anastazia Henry Tarii   Temeke       Mpanda      HGE
8731 S1722/0055  Hadija Yusuph Ngonyani  Temeke       Mwanza      HKL
8732 S1722/0079  Judith Yohana Kilua    Temeke       Ulayasi     HGL
8733 S1722/0081  Latifa Nasibu Luswaga   Temeke       Nangwanda    HGK
8734 S1722/0085  Lusubilo Batholomew Mwangu Temeke       Jangwani (day)  EGM
         nga
8735 S1722/0093  Mariam Rashid Makamba   Temeke       Usongwe     EGM
8736 S1722/0094  Mariam Said Seif     Temeke       Kazima      HGE
8737 S1722/0144  Winnie Humphrey Makawia  Temeke       Kifaru      HGK
8738 S1722/0145  Winnie Justine Mkali   Temeke       Ulayasi     HGL
8739 S3822/0001  Aminaeli E Mziray     Teresa Of Calcuta  Tambaza (day)  PCM
8740 S3822/0004  Chiku S Mapolo      Teresa Of Calcuta  Nganza      EGM
8741 S3822/0005  Deborah E Mosi      Teresa Of Calcuta  Lugalo      HGL
8742 S3822/0006  Dorcas E Mbaruku     Teresa Of Calcuta  Arusha      HGE
8743 S3822/0007  Editha F Tarimo      Teresa Of Calcuta  Bagamoyo     PCB
8744 S3822/0008  Evelyene F Mjema     Teresa Of Calcuta  Nganza      ECA
8745 S3822/0009  Fatuma B Ally       Teresa Of Calcuta  Nganza      ECA
8746 S3822/0010  Fiona R Nkya       Teresa Of Calcuta  Weruweru     ECA
8747 S3822/0011  Florence S Mnjokava    Teresa Of Calcuta  Loleza      PCB
8748 S3822/0012  Georgina G Valentine   Teresa Of Calcuta  Bagamoyo     PCB
8749 S3822/0013  Gladness D Seme      Teresa Of Calcuta  Nganza      ECA
8750 S3822/0015  Jackline S Tungaraza   Teresa Of Calcuta  Iringa Girls   EGM
8751 S3822/0016  Josephine I Ngonyani   Teresa Of Calcuta  Mkuu       CBG
8752 S3822/0018  Lisa Ngweshemi      Teresa Of Calcuta  Bwiru Girls   EGM
8753 S3822/0017  Lisa A Mwasandube     Teresa Of Calcuta  Loleza      PCB
8754 S3822/0019  Loveness D Mvungi     Teresa Of Calcuta  Nganza      ECA
8755 S3822/0020  Lucy J Mtani       Teresa Of Calcuta  Songe      HGE
8756 S3822/0021  Mararian M Sinandei    Teresa Of Calcuta  Mringa      ECA
8757 S3822/0022  Marceline M Tangatya   Teresa Of Calcuta  Ifunda Girls   PGM
8758 S3822/0023  Martina A Kwilasa     Teresa Of Calcuta  Weruweru     ECA
8759 S3822/0025  Mtumwa M Kitumbi     Teresa Of Calcuta  Mawenzi     HGL
8760 S3822/0026  Mwanahamisi Selemani   Teresa Of Calcuta  Nganza      ECA
8761 S3822/0027  Nasra O Juma       Teresa Of Calcuta  Nangwa      HGL
8762 S3822/0029  Prisca P Njelekela    Teresa Of Calcuta  Mwika      EGM
8763 S3822/0030  Resiato S Ngoitiko    Teresa Of Calcuta  Arusha      HGE
8764 S3822/0031  Rhoda M Wambura      Teresa Of Calcuta  Mringa      HGE
8765 S3822/0032  Rosemary O Sidimadi    Teresa Of Calcuta  Masasi Girls   HGK
8766 S3822/0033  Salome M Mnyone      Teresa Of Calcuta  Machame     CBG
8767 S3822/0034  Samia H Sadru       Teresa Of Calcuta  Nganza      ECA
8768 S3822/0036  Scolastica E Msofe    Teresa Of Calcuta  Arusha      EGM
8769 S3822/0037  Suzan N Kilamile     Teresa Of Calcuta  Loleza      PCB
8770 S3822/0038  Suzy W Mgonja       Teresa Of Calcuta  Loleza      PCB
8771 S3822/0039  Victoria M Fue      Teresa Of Calcuta  Loleza      PCB


                       179
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO     SHULE AENDAYO MASOMO
8772 S3822/0040  Zulfa R Issah        Teresa Of Calcuta   Nganza     ECA
8773 S3930/0027  Jackline E. Sanga      Teule         Lugalo     CBG
8774 S0823/0012  Betty Jonex Joel       Thaqaafa        Maswa     PCM
8775 S0823/0019  Edina Francis Timba     Thaqaafa        Bwiru Girls  HGE
8776 S0823/0021  Esther Edward Muheleji    Thaqaafa        Mpanda     CBG
8777 S0823/0025  Halima Bakari Kombo     Thaqaafa        Maswa     CBG
8778 S0823/0030  Husna Abubakari Abdu     Thaqaafa        Chief Ihunyo  HKL
8779 S0823/0034  Irene W Lutaselwa      Thaqaafa        Songe     HGK
8780 S0823/0035  Irun Dedee Luchius      Thaqaafa        Mwanza     PCB
8781 S0823/0041  Kadogo Gibore Nyambega    Thaqaafa        Maswa     PCB
8782 S0823/0044  Khadija Mohammed Nawab    Thaqaafa        Bwiru Girls  EGM
8783 S0823/0058  Mary Ng'washi Joseph     Thaqaafa        Nganza     HKL
8784 S0823/0062  Naila Said Salum       Thaqaafa        Bwiru Girls  HGL
8785 S0823/0073  Rebeca Yusuf Mwita      Thaqaafa        Tarakea    PCB
8786 S0823/0082  Sharifa Issah Muguha     Thaqaafa        Songe     HGL
8787 S0823/0085  Siima Sylivery Byabusha   Thaqaafa        Chief Ihunyo  HGK
8788 S0823/0090  Theresia Mtatiro Magabe   Thaqaafa        Mkuu      HGE
8789 S0823/0091  Vaileth Godfrey Alex     Thaqaafa        Machame    CBG
8790 S0823/0092  Veronica Emmanuel Kahamba Thaqaafa         Natta     HGK
8791 S0823/0094  Victoria Makungu Mwandambo Thaqaafa         Maswa     PCM
8792 S2780/0029  Frida William Akonay     Themi         Ashira     EGM
8793 S2780/0047  Janeth Elimwaria Swai    Themi         Nangwa     HKL
8794 S2780/0055  Lisa Jumbe Magembe      Themi         Weruweru    ECA
8795 S2780/0067  Mary Thomas Christopher   Themi         Weruweru    PCB
8796 S2780/0083  Romana Kassim Mbwambo    Themi         Mawenzi    HGK
8797 S1518/0003  Christina Kabole       Thomas More      Loleza     PCM
8798 S1518/0011  Lucy Nzunda         Thomas More      Mbeya     PCM
8799 S1518/0012  Lusia Msomba         Thomas More      Tukuyu     EGM
8800 S1518/0016  Ponsiana Paul        Thomas More      Mwakaleli   HKL
8801 S1604/0001  Sarah I. Adolf        Thomas More Machrina  Masasi Girls  PGM
8802 S1347/0024  Sabina Christopher Milinga  Tingi         Mtwara Girls  CBG
8803 S1440/0003  Agnes W. Massano       Tirav         Mkuu      HGE
8804 S2386/0022  Dionisia Ludovick      Tlawi         Korogwe    HKL
8805 S2386/0027  Eugenia Massay        Tlawi         Ruvu      CBG
8806 S2386/0037  Imani Elisha         Tlawi         Machame    CBA
8807 S2386/0043  Lucia Fransis        Tlawi         Machame    CBG
8808 S2386/0053  Magdalena Waree       Tlawi         Ifakara    CBA
8809 S2386/0056  Martina Gidasa        Tlawi         Nangwa     HKL
8810 S2386/0057  Maximila Martini       Tlawi         Makambako   EGM
8811 S1964/0128  Zuwa A Yusuph        Toangoma        Mpwapwa    PCM
8812 S2367/0024  Fatma R Bakari        Toledo         Bagamoyo    HKL
8813 S2367/0030  Fatuma M Hassan       Toledo         Dakawa     HKL
8814 S2367/0054  Mahija L Abasi        Toledo         Korogwe    PCB
8815 S2367/0062  Mariamu R Moses       Toledo         Korogwe    PCB
8816 S1043/0011  Edina Maganga        Tukuyu         Weruweru    ECA
8817 S1043/0019  Frida Mbilinyi        Tukuyu         Msalato    PCM
8818 S1043/0030  Lisa B Gapi         Tukuyu         Songea Girls  PCB
8819 S1043/0038  Mfike Ghullam        Tukuyu         Mbeya     EGM
8820 S1043/0040  Monica Frand         Tukuyu         Nkasi     HGL


                         180
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
8821 S1043/0043  Nuru Mbukwa        Tukuyu         Uwemba     HKL
8822 S1043/0050  Rebeca Lwitiko       Tukuyu         Mpanda     HGE
8823 S1043/0051  Regina Edward       Tukuyu         Usongwe    HGE
8824 S1043/0052  Rehema Thomas       Tukuyu         Lusanga    PCB
8825 S1043/0059  Shukran Peter       Tukuyu         Mwakaleli   HGE
8826 S1043/0061  Stella James        Tukuyu         Ulayasi    HGK
8827 S1043/0067  Tumwagile Edson      Tukuyu         Mwakaleli   HGE
8828 S1043/0072  Vaileth Ponald       Tukuyu         Usongwe    HGE
8829 S0348/0009  Amisa Shaban Salim     Tumaini         Bwiru Girls  CBG
8830 S0348/0016  Ashura Ramadhani Sungi   Tumaini         Tumaini    HGE
8831 S0348/0017  Aziza Hamisi Luguli    Tumaini         Msalato    HGL
8832 S0348/0019  Consolata Joseph Kushoka  Tumaini         Tumaini    HGK
8833 S0348/0021  Ester Andrea Ntui     Tumaini         Bwiru Girls  EGM
8834 S0348/0025  Eva Mashala Bundala    Tumaini         Igunga     HGK
8835 S0348/0027  Felista Fabian Gwae    Tumaini         Bwiru Girls  CBG
8836 S0348/0028  Grace Itael Kisombo    Tumaini         Mwamashimba  HGK
8837 S0348/0032  Jane Anthony        Tumaini         Bwiru Girls  HGE
8838 S0348/0036  Joyce Joseph Naftari    Tumaini         Bwiru Girls  EGM
8839 S0348/0041  Maria John Mkuki      Tumaini         Mwendakulima  HGK
8840 S0348/0045  Mary Jeremia Lali     Tumaini         Ifakara    PCB
8841 S0348/0055  Neema Jumatatu Mpanda   Tumaini         Kondoa     HKL
8842 S0348/0058  Nuru Shaban Lazaro     Tumaini         Tumaini    HGK
8843 S0348/0060  Rose Jacob Kitiku     Tumaini         Ruvu      PCM
8844 S0348/0069  Theresia Sebastian Ijika  Tumaini         Ifunda Girls  PCB
8845 S0348/0073  Zuhura Mdema        Tumaini         Kondoa     CBG
8846 S1898/0018  Violeth Aloyce Kiwanga   Tumaini Nkerezange Scool Kazima    ECA
8847 S1258/0005  Benadeta Leopold Gehheri  Tumati         Nangwa     HKL
8848 S1258/0050  Neema Eliazari Peter    Tumati         Kondoa     PCB
8849 S1088/0003  Amina Kisesa        Tumbi          Weruweru    ECA
8850 S1088/0008  Bernadetha Paul      Tumbi          Mkugwa     HGK
8851 S1088/0014  Elizabeth Hyera      Tumbi          Kazima     ECA
8852 S1088/0022  Grace J Mwamwendesi    Tumbi          Ruvu      HGK
8853 S1088/0039  Margareth Semhando     Tumbi          Ifunda Girls  HGK
8854 S1088/0050  Neema Sawe         Tumbi          Magu      PCB
8855 S1088/0062  Sarah Wambura       Tumbi          Weruweru    HGK
8856 S1999/0004  Clara P Willifred     Tumo          Ifunda Girls  EGM
8857 S1999/0009  Glory E Kweka       Tumo          Kifaru     HGE
8858 S2832/0010  Jenipha Donasian Kweka   Tumona Day       Florian    CBG
8859 S0696/0005  Ezra Mwangwale       Tunduma         Mpanda     CBG
8860 S0404/0001  Agripina Fuime       Tunduru         Masasi Girls  HGK
8861 S0404/0011  Gloria Mlindoko      Tunduru         Makambako   EGM
8862 S0404/0016  Leah Bruno         Tunduru         Korogwe    PCB
8863 S0404/0035  Verontia Mhagama      Tunduru         Londoni    HKL
8864 S0404/0036  Vumi Mkana         Tunduru         Arusha     HGE
8865 S3237/0074  Niwael Ndoro Emmanuel   Tungi          Mtwara Girls  CBG
8866 S2381/0017  Basilisa Charles      Turiani         Kazima     HGE
8867 S2381/0021  Christina Elibariki    Turiani         Ifakara    PCM
8868 S2381/0026  Devotha Msemwa       Turiani         Masasi Girls  PGM
8869 S2381/0037  Festiel Said        Turiani         Mawenzi    EGM


                        181
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI       SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
8870 S2381/0043  Gladness Mambosho       Turiani     Sumve      HGE
8871 S2381/0044  Gloria Ignatus         Turiani     Chief Ihunyo  HGE
8872 S2381/0052  Hamida Rajabu         Turiani     Kizwite     HGL
8873 S2381/0055  Hanifa Rajabu         Turiani     Makambako    HGK
8874 S2381/0076  Josephine Christopher     Turiani     Nangwa     HGE
8875 S2381/0079  Leila Ramadhan         Turiani     Mtwara Girls  EGM
8876 S2381/0106  Mwanaisha Selemani       Turiani     Usangi Day   HGE
8877 S2381/0110  Mwatum Hussein         Turiani     Masasi Girls  PGM
8878 S2381/0111  Nanyiha Gabriel        Turiani     Kibondo     HGE
8879 S2381/0115  Nawike Samson         Turiani     Mawenzi     HGL
8880 S2381/0122  Philomena Thadeous       Turiani     Lugoba     CBG
8881 S2381/0148  Tunu Salum           Turiani     Kazima     EGM
8882 S2381/0152  Winfrida Mathias        Turiani     Florian     CBG
8883 S4380/0033  Helena Athuman         Tushikamane   Uwemba     HGK
8884 S2499/0003  Amina Ramadhani Muya      Tusiime     Mkugwa     HGL
8885 S2499/0006  Belnice Harun Banda      Tusiime     Loleza     PCM
8886 S2499/0007  Cecilia Balthazar Assenga   Tusiime     Mtwara Girls  HGL
8887 S2499/0008  Diana Albino Mayani      Tusiime     Kifaru     HGE
8888 S2499/0010  Edelfrida Mutaremwa Kambug Tusiime       Lukole     HGE
         a
8889 S2499/0011  Edina Emilius Rugambwa   Tusiime       Songea Girls  EGM
8890 S2499/0014  Esther Emmanuel Mwingira    Tusiime     Kibondo     HGL
8891 S2499/0018  Janeth Pius Kayuni       Tusiime     Kibondo     HKL
8892 S2499/0019  Janeth Sospeter Muhizi     Tusiime     Weruweru    EGM
8893 S2499/0020  Janeth Yohana Mhagama     Tusiime     Kilakala    PCM
8894 S2499/0023  Kulthumu Bakari Shabani    Tusiime     Mtwara Girls  HGL
8895 S2499/0024  Lightness Bamgimba Leonard Tusiime       Iringa Girls  EGM
8896 S2499/0028  Maisory Gotora Moroni     Tusiime     Kizwite     HGL
8897 S2499/0029  Mariam Alnazir Hashamu     Tusiime     Tambaza (day)  PCM
8898 S2499/0030  Martha David Mosoma      Tusiime     Masasi Girls  HGL
8899 S2499/0031  Mwanahamisi Ally Kalage    Tusiime     Mawenzi     EGM
8900 S2499/0036  Nyangeta Joel Ndalo      Tusiime     Babati     HGL
8901 S2499/0038  Rosemary Vicent Munishi    Tusiime     Lukole     HKL
8902 S2499/0039  Ruth Renatus Mkaruka      Tusiime     Kilakala    HGL
8903 S2499/0040  Salma Said Mgude        Tusiime     Kibondo     HGL
8904 S2499/0041  Salma Shukuru Tamla      Tusiime     Kondoa     HGL
8905 S2499/0045  Veronica Telesphore Bideberi  Tusiime     Nangwa     HGE
8906 S2499/0047  Wigner Byera Lweikiza     Tusiime     Mtwara Girls  EGM
8907 S2499/0048  Witness Richard Nsangila    Tusiime     Kazima     ECA
8908 S0455/0005  Alistidia Kagisa        Tweyambe    Maswa      CBG
8909 S0455/0015  Dafroza Dominick        Tweyambe    Bukoba     PCB
8910 S2803/0024  Aziza Juma           Twiga      Tumaini     HGE
8911 S2803/0030  Claudia Lubao         Twiga      Nangwanda    HGK
8912 S2803/0054  Hadija Zimbwe         Twiga      Bwiru Girls   HKL
8913 S2803/0066  Lulu T Ruheta         Twiga      Uwemba     HGK
8914 S2803/0092  Pili A Mkoma          Twiga      Lusanga     CBG
8915 S2803/0125  Yvonne Chuwa          Twiga      Weruweru    ECA
8916 S1585/0002  Agness Alpheus Surusi     Twitange    Maswa      PCB
8917 S1585/0007  Debora Damian         Twitange    Mwamashimba   HGL
8918 S1585/0035  Rahel Stephano         Twitange    Rugambwa    PCB


                          182
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
8919 S1585/0038  Rhoniater Robert      Twitange    Maswa      PCB
8920 S1585/0041  Theleza Magesa       Twitange    Maswa      CBG
8921 S1585/0043  Vaines Mola         Twitange    Nganza      HGL
8922 S2844/0024  Irena Siwawa John      Ubaa      Longido     HGE
8923 S2844/0034  Kresensia Joseph Kalisti  Ubaa      Longido     HGE
8924 S2844/0038  Margaleta Mathias Hermenegil Ubaa      Bagamoyo     CBG
         d
8925 S2844/0042  Marystela Luka Alfonsi    Ubaa      Engutoto     HKL
8926 S2844/0054  Tima Mshana Yusuph     Ubaa      Msangeni     HGL
8927 S1282/0007  Asha Issa          Ubiri      Ifakara     CBG
8928 S1282/0088  Sikudhani Sadiki      Ubiri      Muheza      CBG
8929 S0671/0002  Amina Hamid Abdi      Ubungo Isl.   Jangwani (day)  PCB
8930 S0671/0003  Amina Hassan Msati     Ubungo Isl.   Masasi Girls   HGL
8931 S0671/0005  Farha Omar Faraj      Ubungo Isl.   Mringa      ECA
8932 S0671/0009  Hawa Kassim Lema      Ubungo Isl.   Mtwara Girls   EGM
8933 S0671/0011  Khadija Shaban Issa     Ubungo Isl.   Lugalo      PCB
8934 S0671/0012  Kulthum Abdu Suedi     Ubungo Isl.   Nganza      ECA
8935 S0671/0018  Neema Juma Hassan      Ubungo Isl.   Ulayasi     HGK
8936 S0671/0021  Raya Yussuf Masoud     Ubungo Isl.   Kilakala     PCM
8937 S0671/0022  Saida Ally Mniachi     Ubungo Isl.   Weruweru     ECA
8938 S0671/0023  Salma Said Salim      Ubungo Isl.   Kondoa      PCB
8939 S0671/0026  Sumayyah Abdi Makere    Ubungo Isl.   Mwanza      HKL
8940 S0671/0031  Zabibu Muhsin Fadhil    Ubungo Isl.   Lugoba      PCB
8941 S0671/0036  Ziada Juma Masoud      Ubungo Isl.   Dakawa      HGK
8942 S0380/0011  Julieth T Sullusi      Uchama     Kifaru      EGM
8943 S0509/0007  Arifah A Abraham      Uchira     Mbeya      HGL
8944 S3306/0008  Helena Jastin Martin    Udoro      Weruweru     PCB
8945 S3303/0005  Betty Coster Augustino   Uduru      Londoni     HGK
8946 S3303/0013  Evaline Invocavity Mushi  Uduru      Dareda      HKL
8947 S3303/0024  Jackline John Anathe    Uduru      Ashira      EGM
8948 S3303/0038  Rose Godfrey Ngowi     Uduru      Ashira      CBG
8949 S3303/0040  Tumaini Andrea Massawe   Uduru      Kondoa      HGL
8950 S3303/0044  Upendo Jerome Wangaeli   Uduru      Weruweru     PCB
8951 S0639/0018  Besta Barnaba Kikoti    Udzungwa    Tumaini     HGL
8952 S0639/0022  Cleria Atilio Kahemela   Udzungwa    Loleza      CBG
8953 S0639/0033  Farida Khalifa Mbawala   Udzungwa    Igowole     HGK
8954 S0639/0061  Leticia Titus Mlangwa    Udzungwa    Isimila     HGL
8955 S0639/0078  Pamela Yohakim Kivamba   Udzungwa    Songea Girls   CBG
8956 S0969/0022  Joelina J Raphael      Ufana      Mawenzi     HGK
8957 S0969/0032  Marcelina F Lohay      Ufana      Kibondo     HGL
8958 S2754/0002  Agnes Mutalemwa       Ugombolwa    Nangwanda    HKL
8959 S2754/0017  Edisa Nobert        Ugombolwa    Songea Girls   EGM
8960 S2754/0020  Epifania Joseph       Ugombolwa    Lugalo      PCB
8961 S2754/0022  Eva Edward         Ugombolwa    Nganza      PCM
8962 S2754/0026  Flaviana Sumuni       Ugombolwa    Longido     HGE
8963 S2754/0041  Leah Makongoro       Ugombolwa    Usangi Day    EGM
8964 S2754/0042  Lucy Mbokigwe        Ugombolwa    Weruweru     ECA
8965 S2754/0044  Mary Oswald         Ugombolwa    J.j. Mungai   EGM
8966 S2754/0054  Patricia Claud       Ugombolwa    Kazima      ECA
8967 S0605/0010  Dainess L Uwezo       Uhuru      Maswa      PCM


                         183
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI    SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
8968 S0605/0017  Gloria G Kabendela    Uhuru      Maswa      PCB
8969 S0605/0022  Happiness O Nsabi     Uhuru      Bwiru Girls   HGE
8970 S0605/0026  Jacquiline E Mishwaro   Uhuru      Mkolani     PCM
8971 S0605/0030  Katra M Ismail      Uhuru      Songe      HGE
8972 S0605/0033  Nancy G Eliezer      Uhuru      Weruweru     ECA
8973 S0605/0036  Nkwaya M Nilla      Uhuru      Dodoma      PCM
8974 S0605/0037  Nuru F Nazael       Uhuru      Tinde      CBG
8975 S1163/0014  Catherine J Massawe    Ujenzi     Songea Girls   PCB
8976 S1163/0025  Ellen Simon        Ujenzi     Nganza      ECA
8977 S1163/0027  Ester David        Ujenzi     Songea Girls   PCB
8978 S1163/0034  Fatuma Komba       Ujenzi     Mpanda      HGE
8979 S1163/0059  Lucy Charles       Ujenzi     Songea Girls   PCB
8980 S1163/0075  Nasma Khamis       Ujenzi     Songea Girls   EGM
8981 S1163/0084  Rahel Geofrey       Ujenzi     Jikomboe     HGL
8982 S1163/0085  Ramla S Abdallah     Ujenzi     Mtwara Tech.   PCB
8983 S1163/0099  Shalom H.s Mnzava     Ujenzi     Ashira      HGL
8984 S1163/0107  Viola V Kanyambo     Ujenzi     Nangwanda    HKL
8985 S1163/0108  Violeth Maliti      Ujenzi     Dakawa      HGK
8986 S2092/0020  Mary Mhoja        Ukenyenge    Mwendakulima   HGL
8987 S0651/0007  Editha Emmanuel Kalinga  Ukumbi     Ruvu       CBG
8988 S0651/0010  Evodia Idfonce Ngimba   Ukumbi     Songea Girls   CBG
8989 S0651/0011  Fatuma Said Abdalla    Ukumbi     Iringa Girls   CBG
8990 S0527/0050  Karista Vincent Kayombo  Ulayasi     Ifunda Tech.   CBG
8991 S1494/0044  Hilda Edson Mtokoma    Ulembwe     Songea Girls   CBG
8992 S1494/0051  Jema Laurent Mwalongo   Ulembwe     Songea Girls   CBG
8993 S1494/0061  Neema Adam Msemwa     Ulembwe     Songea Girls   CBG
8994 S2768/0024  Halima Mohamed Omary   Ulongoni    Jangwani (day)  PCB
8995 S1182/0106  Roza John         Ulyankulu    Mpanda      CBG
8996 S1182/0113  Shukuru John       Ulyankulu    Igunga      HGK
8997 S3403/0038  Monica A Mehhi      Umagi      Dr. Olsen    CBG
8998 S0631/0005  Angel Minja        Umoja      Mawenzi     HGE
8999 S0631/0002  Angelina Bululu      Umoja      Mkolani     PCM
9000 S0631/0003  Angelina Sangu      Umoja      Loleza      PCB
9001 S0631/0006  Baita M Jeremy      Umoja      Loleza      PCB
9002 S0631/0009  Cecilia Emmanuel     Umoja      Ifakara     CBA
9003 S0631/0010  Cornelia Kashindye    Umoja      Mawenzi     HGE
9004 S0631/0013  Editha Juma        Umoja      Korogwe     PCM
9005 S0631/0014  Einoth Justine      Umoja      Weruweru     ECA
9006 S0631/0016  Faridah Ahmad       Umoja      Ifunda Girls   EGM
9007 S0631/0019  Grace Charles       Umoja      Weruweru     HGE
9008 S0631/0020  Grace Mleba        Umoja      Mkolani     PCM
9009 S0631/0021  Happiness Louis      Umoja      Weruweru     PCB
9010 S0631/0023  Jaqueline Makusu     Umoja      Bwiru Girls   EGM
9011 S0631/0027  Joyce Patrick       Umoja      Songea Girls   EGM
9012 S0631/0035  Mary Mponya        Umoja      Bukoba      PCB
9013 S0631/0036  Marysiana Peter      Umoja      Mtwara Girls   EGM
9014 S0631/0038  Mkwaji Masatu       Umoja      Nangwa      HGE
9015 S0631/0043  Prisca Ruhiye       Umoja      Songea Girls   EGM
9016 S0631/0045  Rehema Makiya       Umoja      Kazima      EGM


                       184
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
9017 S0631/0046  Rhoda Raphael         Umoja      Lugoba     PCB
9018 S0631/0049  Sifa Elias          Umoja      Nganza     PCM
9019 S3439/0044  Sophia A. Hamisi       Umoja      Masasi Girls  HGK
9020 S0631/0050  Specioza Itule        Umoja      Ifakara     PCB
9021 S0631/0051  Suzana Sebastian       Umoja      Kibondo     HGE
9022 S0631/0052  Theresia G Myovela      Umoja      Nganza     EGM
9023 S0631/0053  Vaileth Samson        Umoja      Loleza     PCM
9024 S0506/0004  Agripina Damasi Christogoni  Ungwasi     Longido     HGE
9025 S0506/0017  Cynthia Wilhelm Tsere     Ungwasi     Bwiru Girls   EGM
9026 S0506/0029  Gemine George Mkende     Ungwasi     Dakawa     HGL
9027 S0506/0033  Hyasinta Dominick Samba    Ungwasi     Ifunda Girls  PCB
9028 S0506/0049  Magdalena Stanley Dyauli   Ungwasi     Nangwa     HKL
9029 S0506/0050  Maria Richard Manege     Ungwasi     Ruvu      HGL
9030 S0506/0068  Tunu Goodchance Shayo     Ungwasi     Mringa     HGE
9031 S0486/0014  Felister J Msafiri      Uomboni     Weruweru    HGK
9032 S0486/0050  Tunnu H Halfan        Uomboni     Tinde      CBG
9033 S3873/0020  Jackline Vicent Mbishi    Uparo      Mawenzi     EGM
9034 S3873/0027  Secilia Aloyce Kessy     Uparo      Weruweru    ECA
9035 S2842/0005  Batilda Sway Polkarpi     Urauri     Ruvu      CBG
9036 S2842/0029  Judith Mwerero Kiliani    Urauri     Tarakea     CBG
9037 S2842/0034  Magdalena Merinyo Charles   Urauri     Tambaza (day)  PCM
9038 S2842/0043  Rozalia Shirima Leonard    Urauri     Ashira     CBG
9039 S0514/0005  Blanka Dominiki Mushi     Uroki      Nganza     EGM
9040 S0514/0012  Happiness Alex Massawe    Uroki      Bagamoyo    HKL
9041 S0514/0014  Hosiana Mathew Marko     Uroki      Nganza     ECA
9042 S0514/0015  Jacquiline Aidan Mponzi    Uroki      Songe      HGE
9043 S0514/0029  Rahel Shisimbaufoo Uronu   Uroki      Mwanza     PCB
9044 S0357/0005  Beatrice Severinous Tairo   Uru       Nangwa     HKL
9045 S0357/0013  Emmanuella Edgar Nkunda    Uru       Bwiru Girls   PCB
9046 S0357/0016  Fadhila Yunus Muyinga     Uru       Dareda     CBG
9047 S0357/0021  Happyness Aniceth Tarimo   Uru       Sumve      HGE
9048 S0357/0026  Kilalo Ally Barati      Uru       Bwiru Girls   PCB
9049 S0357/0030  Perpetua Raphael Msoka    Uru       Mawenzi     HGK
9050 S0345/0002  Agnesta Majaliwa       Usagara     Ifunda Girls  PCM
9051 S0345/0004  Aisha Mikidadi        Usagara     Ruvu      PCB
9052 S0345/0007  Amina K. Hamisi        Usagara     Msangeni    HGK
9053 S0345/0042  Haika Temba          Usagara     Mbeya      PCM
9054 S0345/0070  Mkisi Salim          Usagara     Lugoba     PCB
9055 S0345/0074  Mwanaidi Abushehe       Usagara     Kazima     EGM
9056 S0345/0082  Mwanamvua Selemani      Usagara     Ruvu      HGK
9057 S0345/0101  Sakina .z. Nurdin       Usagara     Muheza     PCB
9058 S0345/0126  Zahra .n. Sachedina      Usagara     Korogwe     PCB
9059 S0345/0127  Zainab Adinan         Usagara     Tambaza (day)  PCM
9060 S0345/0128  Zainab Issa          Usagara     Muheza     PCB
9061 S0851/0009  Anjela E Japhet        Usangi Day   Nangwa     HKL
9062 S0851/0035  Joyce S Allen         Usangi Day   Mwika      HGE
9063 S0851/0036  Judith A Shio         Usangi Day   Mkugwa     HGL
9064 S0851/0037  Kandi A Abdala        Usangi Day   Msangeni    HGL
9065 S0851/0057  Neema S John         Usangi Day   Machame     HKL


                         185
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO   SHULE AENDAYO MASOMO
9066 S0851/0068  Sauda B Haji         Usangi Day    Ruvu      PCM
9067 S0851/0075  Upendo C Ngowi        Usangi Day    Dakawa     HGK
9068 S0851/0078  Vaileth S Mathias       Usangi Day    Igunga     HKL
9069 S0243/0011  Christowelu Anthon Msinday  Usangi Girls   Kondoa     CBG
9070 S0243/0015  Felister Domisio Ponola    Usangi Girls   Iringa Girls  CBG
9071 S0243/0018  Habiba Salimu Hamisi     Usangi Girls   Loleza     CBG
9072 S0243/0020  Halima Hassan Madenge     Usangi Girls   Babati     HGL
9073 S0243/0026  Jackline Salehe Makongoro   Usangi Girls   Iringa Girls  EGM
9074 S0243/0063  Virginia Eliabu Manyike    Usangi Girls   Tarakea    CBG
9075 S1280/0003  Farahnaz Khorshed       Usangu      Songea Girls  EGM
9076 S1280/0012  Ruxana Dusto         Usangu      Mpanda     CBG
9077 S1280/0013  Sabrina Kirigini       Usangu      Mpanda     HGL
9078 S0913/0010  Christina Ng'ella       Usongwe      Loleza     PCM
9079 S0913/0012  Devouter Johnstone      Usongwe      Mpanda     HGE
9080 S0913/0019  Eva Sanga           Usongwe      Kizwite    CBG
9081 S0913/0036  Jane Moran          Usongwe      Lusanga    CBG
9082 S0913/0037  Jesca Kibale         Usongwe      Ifunda Girls  PCM
9083 S0562/0005  Anna C Moshi         Usseri      Igowole    HGK
9084 S0562/0010  Gladness G Makundi      Usseri      Machame    EGM
9085 S0562/0013  Irene R Kavishe        Usseri      Iringa Girls  EGM
9086 S0562/0025  Rozalia S Audifas       Usseri      Bagamoyo    PCB
9087 S2096/0003  Costancia Josephat      Usule       Tinde     HGE
9088 S4573/0027  Halima Hamisi         Uwanja Wa Taifa  Uwemba     HKL
9089 S3905/0001  Annastazia Misaka       Uwata       J.j. Mungai  EGM
9090 S3905/0002  Beatrice Michael       Uwata       Nganza     ECA
9091 S3905/0004  Calister Shao         Uwata       Songe     HGE
9092 S3905/0005  Careen Marunda        Uwata       Vwawa     HGL
9093 S3905/0006  Cecilia Emmanuel       Uwata       Mpanda     HGL
9094 S3905/0007  Dorcas Lyimo         Uwata       Weruweru    ECA
9095 S3905/0013  Heavenlight Ngomoi      Uwata       Nangwanda   HGK
9096 S3905/0017  Judith Michael        Uwata       Msalato    PCB
9097 S3905/0018  Loveness Msemwa        Uwata       Nganza     ECA
9098 S3905/0019  Lusajo Shitindi        Uwata       Kilakala    PCB
9099 S3905/0024  Neema Fredy          Uwata       Bagamoyo    HGE
9100 S3905/0026  Ostela Simon         Uwata       Makambako   HGE
9101 S3905/0027  Priscar Elias         Uwata       Nkasi     HGL
9102 S3905/0030  Sophia Hezron         Uwata       Mpanda     CBG
9103 S3905/0031  Tumpe Kiwovele        Uwata       Songea Girls  HGE
9104 S3905/0034  Vastina Mbazza        Uwata       Mpanda     EGM
9105 S0430/0016  Christina Vincent Kenjewala  Uwemba      Ulayasi    CBG
9106 S0430/0030  Evodia George Msigala     Uwemba      Ulayasi    HGK
9107 S0430/0036  Given Francis Mbilinyi    Uwemba      Manyunyu    HGK
9108 S0430/0081  Tuchezi Erickio Mdendemi   Uwemba      Ulayasi    CBG
9109 S0430/0085  Veronica Eleutherius Mwanyik Uwemba       Ruvu      CBG
         a
9110 S0430/0086  Veronica Leonard Mtitu    Uwemba       Londoni    HKL
9111 S1204/0030  Ezra Sanga          Uyole       Iringa Girls  EGM
9112 S1204/0037  Gloria Amon          Uyole       Ulayasi    HGK
9113 S1204/0066  Ritha Swallo         Uyole       Ruvu      HKL
9114 S3993/0082  Tusajigwe Samwel       Vanessa      Mpanda     CBG


                         186
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
9115 S4003/0002  Anna Victor Lugome     Venite       Manyunyu     HGK
9116 S4003/0005  Benventura Marco Mbilinyi  Venite       Vwawa      HGK
9117 S4003/0014  Ewalda Adrehem Manga    Venite       Kizwite     CBG
9118 S4003/0017  Irene Daniel Kapinga    Venite       Songea Girls   CBG
9119 S4003/0019  Leah Thobias Nziku     Venite       Igowole     HGL
9120 S4003/0026  Petronila John Kibumo    Venite       Iringa Girls   CBG
9121 S4003/0030  Veronika Nicholaus Mlelwa  Venite       Songea Girls   EGM
9122 S1619/0001  Adelqueen Carlos      Victory       Lusanga     CBG
9123 S2756/0059  Penina George Mbago     Vingunguti     Kizwite     HGL
9124 S0263/0001  Agatha J Kinyaiya      Visitation Girls'  Korogwe     PCM
9125 S0263/0002  Anethmaria P Kileo     Visitation Girls'  Tambaza (day)  PCM
9126 S0263/0003  Anjela M Bahemora      Visitation Girls'  Masasi Girls   HGL
9127 S0263/0004  Anjella S Mabula      Visitation Girls'  Kibondo     HGE
9128 S0263/0005  Annagift E Minja      Visitation Girls'  Maswa      CBN
9129 S0263/0006  Ansila P Massawe      Visitation Girls'  Mwika      EGM
9130 S0263/0007  Belinder V Lubuva      Visitation Girls'  Kondoa      PCB
9131 S0263/0008  Blanca A Rima        Visitation Girls'  Msalato     PCB
9132 S0263/0009  Brenda F Msaki       Visitation Girls'  Ashira      EGM
9133 S0263/0010  Buki J Makangara      Visitation Girls'  Ifakara     PCM
9134 S0263/0011  Careen J Mallya       Visitation Girls'  Kilakala     HGL
9135 S0263/0012  Caroline C Massawe     Visitation Girls'  Dr. Olsen    PCB
9136 S0263/0013  Caroline G Urio       Visitation Girls'  Igowole     HGL
9137 S0263/0014  Cecilia P Lasway      Visitation Girls'  Mawenzi     EGM
9138 S0263/0015  Christiana A Mosha     Visitation Girls'  Morogoro     HGL
9139 S0263/0016  Clara A Massawe       Visitation Girls'  Ashira      CBG
9140 S0263/0017  Clotilda I Kavishe     Visitation Girls'  Weruweru     PCB
9141 S0263/0018  Debora J Mlwisa       Visitation Girls'  Bwiru Girls   EGM
9142 S0263/0019  Diana G Gelle        Visitation Girls'  Tambaza (day)  PCM
9143 S0263/0020  Dora I Mlay         Visitation Girls'  Msalato     PCM
9144 S0263/0021  Doreen G Sweveta      Visitation Girls'  Jangwani (day)  CBN
9145 S0263/0022  Edith A Laswai       Visitation Girls'  Tukuyu      EGM
9146 S0263/0023  Ednakoku G Rutaindurwa   Visitation Girls'  Songea Girls   PCB
9147 S0263/0024  Elgasalome E Urassa     Visitation Girls'  Ruvu       HGL
9148 S0263/0025  Esther G Magesa       Visitation Girls'  Mtwara Girls   HGE
9149 S0263/0026  Euphrasia J Ngoma      Visitation Girls'  Tarakea     PCB
9150 S0263/0027  Faraja F Kambo       Visitation Girls'  Tukuyu      EGM
9151 S0263/0028  Flaviana C Joseph      Visitation Girls'  Kisimiri     PCM
9152 S0263/0030  Fortunata P Lyimo      Visitation Girls'  Korogwe     CBG
9153 S0263/0031  Georgina A Mtika      Visitation Girls'  Ashira      EGM
9154 S0263/0033  Gladness E Malisa      Visitation Girls'  Tarakea     PCB
9155 S0263/0035  Gloria G Lyimo       Visitation Girls'  Kilakala     PCB
9156 S0263/0034  Gloria Subira G Ngowi    Visitation Girls'  Mawenzi     HGL
9157 S0263/0036  Grace A Temu        Visitation Girls'  Nangwa      HKL
9158 S0263/0037  Grace G Lyimo        Visitation Girls'  Ashira      EGM
9159 S0263/0038  Grace L Mrawa        Visitation Girls'  Nganza      EGM
9160 S0263/0039  Gracencea P Massawe     Visitation Girls'  Ashira      HGE
9161 S0263/0042  Happyness R Minja      Visitation Girls'  Nangwa      HGL
9162 S0263/0043  Hellena M Kimaro      Visitation Girls'  Mwika      HGE
9163 S0263/0044  Hellendinah R Lwesya    Visitation Girls'  Maswa      PCB


                         187
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO    SHULE AENDAYO MASOMO
9164 S0263/0045  Hildagarda V Assenga    Visitation Girls'  Machame      EGM
9165 S0263/0046  Immaculate N Kanissa    Visitation Girls'  Arusha       EGM
9166 S0263/0047  Irene B Kweka       Visitation Girls'  Ifunda Girls    PCM
9167 S0263/0048  Jackline F Mawolle     Visitation Girls'  Kisimiri      PCM
9168 S0263/0049  Jacquilline K Kaishozi   Visitation Girls'  Ashira       CBG
9169 S0263/0051  Jane J Kilawe       Visitation Girls'  Tambaza (day)   PCM
9170 S0263/0052  Jesca J Masegese      Visitation Girls'  Engutoto      HKL
9171 S0263/0054  Juliana A Kumbemba     Visitation Girls'  Chang'ombe (day)  PCB
9172 S0263/0055  Karen A Temu        Visitation Girls'  Jangwani (day)   CBN
9173 S0263/0056  Lilian W Kimaro      Visitation Girls'  Magu        PCB
9174 S0263/0057  Lizybeth T Assey      Visitation Girls'  Lusanga      HKL
9175 S0263/0058  Lucia C Urassa       Visitation Girls'  Msalato      PCM
9176 S0263/0059  Luciana P Baligira     Visitation Girls'  Ifakara      PCM
9177 S0263/0060  Lucy E Mariki       Visitation Girls'  Kondoa       PCB
9178 S0263/0061  Lucy N Maimu        Visitation Girls'  Kizwite      HGL
9179 S0263/0062  Marietha P Juma      Visitation Girls'  Tarakea      PCM
9180 S0263/0063  Martha H Mlay       Visitation Girls'  Ifakara      PCB
9181 S0263/0064  Marydorothi J Naftal    Visitation Girls'  Jangwani (day)   CBN
9182 S0263/0065  Mercy Victor Kaaya     Visitation Girls'  Korogwe      PCM
9183 S0263/0068  Nai E Laizer        Visitation Girls'  Mkuu        CBG
9184 S0263/0069  Naomiwibina N Matobera   Visitation Girls'  Tarakea      PCB
9185 S0263/0070  Scholasticah C Tesha    Visitation Girls'  Nganza       EGM
9186 S0263/0071  Selestina B Tarimo     Visitation Girls'  Ashira       CBG
9187 S0263/0072  Stella B Kiara       Visitation Girls'  Arusha       EGM
9188 S0263/0075  Theresia G Shayo      Visitation Girls'  Machame      HGL
9189 S0263/0074  Theresia Glory P Tety   Visitation Girls'  Korogwe      PCB
9190 S0263/0076  Upendo Miriam J Tarimo   Visitation Girls'  Mtwara Tech.    PCB
9191 S0263/0077  Violetlulu H Sanga     Visitation Girls'  Jangwani (day)   CBN
9192 S0263/0078  Wellu S Sira        Visitation Girls'  Arusha       EGM
9193 S0263/0079  Witness C Massawe     Visitation Girls'  Msalato      PCM
9194 S3815/0023  Grolia F. Nyangi      Vitira       Iringa Girls    CBG
9195 S3815/0025  Happyness K. Tira     Vitira       Ifunda Girls    EGM
9196 S3815/0063  Zakhia J. Masina      Vitira       Ifakara      CBG
9197 S2033/0011  Elizabeth Geofrey Mwendi  Viwandani      Maswa       CBN
9198 S2033/0015  Evelyne Stewart Msengi   Viwandani      Maswa       CBN
9199 S2033/0034  Lidya Silla Mawala     Viwandani      Lusanga      PCB
9200 S2033/0051  Mwanamkuu Abiswai Mbaraka Viwandani      Maswa       PCB
9201 S2033/0060  Rose Sebastian Mangala   Viwandani      Rugambwa      PCB
9202 S0906/0002  Aloycea Aloyce Brendan   Vudoi        Mpwapwa      HGK
9203 S0906/0006  Amina Hemedi Mkande    Vudoi        Ifunda Girls    EGM
9204 S1399/0014  Hadija Hashimu       Vugabazo      Ruvu        HGK
9205 S1242/0018  Sanifa Shabani Iddi    Vumari       Msangeni      HGL
9206 S1242/0021  Tabu Bakari Abdala     Vumari       Muheza       PCB
9207 S0356/0016  Leah A Makundi       Vunjo        Mkolani      PCM
9208 S0356/0032  Veronica S Laizer     Vunjo        Ifunda Girls    PGM
9209 S0538/0010  Bahati Rashid       Vwawa        Ifunda Girls    CBG
9210 S0538/0024  Emelenciana Komba     Vwawa        Vwawa       HGL
9211 S0538/0030  Gloria Mboya        Vwawa        Lugalo       CBG
9212 S0538/0032  Grace Kaegele       Vwawa        Ruvu        CBA


                        188
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI      SHULE ATOKAYO      SHULE AENDAYO MASOMO
9213 S0538/0049  Martha Babuya         Vwawa          Ruvu          CBA
9214 S0538/0069  Rebeca Kandonga        Vwawa          Londoni        EGM
9215 S0538/0080  Salome Mwamlima        Vwawa          Vwawa         HGL
9216 S0538/0082  Secilia Msyani        Vwawa          Ifakara        CBA
9217 S0538/0083  Stella F Nelson        Vwawa          Nkasi         HGL
9218 S0538/0091  Tukusuma Syikilili      Vwawa          Ifakara        CBA
9219 S0538/0099  Yasinta Nzunda        Vwawa          Londoni        EGM
9220 S3466/0019  Asha Ally Abdallah      Wailes          Iringa Girls      CBG
9221 S3466/0083  Happiness Fredrick Kamugish Wailes           Loleza         PCM
         a
9222 S3466/0222  Veronica James Nchimbi   Wailes           Nangwanda       HGK
9223 S0254/0005  Farzana Jaffer        Wali-ul-asr Girls Sem.  Mtwara Tech.      PCM
9224 S0254/0028  Rehema Abdallah        Wali-ul-asr Girls Sem.  Ifunda Tech.      PCB
9225 S0254/0031  Sabrina Jaffer        Wali-ul-asr Girls Sem.  Dar. Institute Techn  CIV
                                     ology
9226 S0254/0038  Shazmin Mehboob        Wali-ul-asr Girls Sem.  Ifunda Girls      EGM
9227 S0254/0041  Sonia Abdul Swima       Wali-ul-asr Girls Sem.  Usangi Day       EGM
9228 S0500/0018  Desalina Deodatus Mbowela   Wanike          Ileje         PCM
9229 S2335/0002  Aisha Mohamed Maganga     Wazo Hill        Lugoba         PCB
9230 S2335/0011  Emilina James Kopoka     Wazo Hill        Bagamoyo        PCB
9231 S2335/0013  Fatuma Twaha Juma       Wazo Hill        Uwemba         HGK
9232 S2335/0015  Happiness Leonard Masano   Wazo Hill        Ifakara        HKL
9233 S2335/0016  Hellen Godfrey Luena     Wazo Hill        Mkolani        PCB
9234 S2335/0018  Irene Joseph Nzallawahe    Wazo Hill        Ifakara        PCM
9235 S2335/0019  Irene Stephen Nyarogenzi   Wazo Hill        Ifunda Girls      EGM
9236 S2335/0020  Jackline Sospeter Gitwekere  Wazo Hill        Kondoa         HGL
9237 S2335/0024  Juliana John Mwapili     Wazo Hill        Lusanga        CBG
9238 S2335/0029  Mwasiti Said Salula      Wazo Hill        Ifunda Girls      PCB
9239 S2335/0030  Naishoruaki Alexander Ole-sier Wazo Hill        Masasi Girls      PGM
         ra
9240 S2335/0031  Neema Augustine Kimaro     Wazo Hill        Kazima         EGM
9241 S1370/0014  Estina A Lomay        Wel Wel         Mpwapwa        PCM
9242 S1370/0016  Hamida H Said         Wel Wel         Machame        CBA
9243 S1370/0020  Irene J Dodo         Wel Wel         Kibondo        HKL
9244 S1370/0027  Lightness M Elisha      Wel Wel         Florian        CBA
9245 S1370/0039  Pendael J Allay        Wel Wel         Mkolani        CBG
9246 S1370/0040  Phausta D Awe         Wel Wel         Machame        CBA
9247 S1370/0043  Rehema R Amasi        Wel Wel         Natta         HKL
9248 S1370/0047  Salome B Shauri        Wel Wel         Isimila        HKL
9249 S1370/0048  Sisilia H Qamunga       Wel Wel         Mpwapwa        PCM
9250 S1370/0052  Warda A Agarwal        Wel Wel         Kibondo        HKL
9251 S2699/0022  Maisala Juma         Wema           Dar. Institute Techn  MEC
                                     ology
9252 S2699/0031  Selina Kalebu         Wema           Maswa         PCM
9253 S1528/0038  Mariana Godfridy Ndetewale  Wende          Songea Girls      CBG
9254 S3133/0041  Lyidia Jailos         Wigamba         Mpanda         EGM
9255 S0462/0048  Violeth John         Wigehe          Maswa         HGK
9256 S0590/0010  Eutropia Nguruwe       Wilima          Namabengo       HGL
9257 S3777/0011  Kezilesia Mboje        Winam Career       Mwanza         CBG
9258 S3777/0022  Nkwimba Henry         Winam Career       Maswa         CBG
9259 S1987/0009  Clara Olaphy Njiku      Wino           J.j. Mungai      HGE
9260 S1987/0046  Nives Elvis Fuime       Wino           Londoni        HGK
9261 S4087/0005  Patricia P Kajange      Wiza           Mringa         EGM


                          189
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
9262 S4087/0007  Sarah Bukuku        Wiza      Maposeni      HKL
9263 S2822/0015  Esta Ami Slaa       Yaeda Ampa   Florian      CBA
9264 S2822/0068  Yasenta Andrea Hhary    Yaeda Ampa   Iringa Girls    CBG
9265 S2318/0032  Yusta Philipo Mng'ong'o  Yakobi     Uwemba       HGL
9266 S3795/0016  Khadija Salum Abdallah   Yemen      Ruvu        PCM
9267 S1806/0051  Emmanuela Ernest Masawe  Yusuf Makamba  Mtwara Girls    EGM
9268 S1806/0064  Grace Nickson Isaya    Yusuf Makamba  Songea Girls    PCB
9269 S1806/0074  Husna Hamisi Ramadhan   Yusuf Makamba  Mtwara Girls    CBG
9270 S1806/0144  Rehema Jeremiah Makorere  Yusuf Makamba  Kondoa       PCB
9271 S1806/0157  Somoe Issa Madai      Yusuf Makamba  Ifunda Girls    PCB
9272 S0222/0001  Adella Aniceti       Zanaki     Ifakara      PCM
9273 S0222/0007  Aisha D Luchagula     Zanaki     Ifakara      PCB
9274 S0222/0011  Anelise Levis       Zanaki     Dakawa       HGL
9275 S0222/0012  Angela Beily        Zanaki     Jangwani (day)   EGM
9276 S0222/0013  Angelina L.d Cheyo     Zanaki     Maswa       HGE
9277 S0222/0016  Anita Kisima        Zanaki     Kaliua       PCM
9278 S0222/0017  Anitha Fabian       Zanaki     Mtwara Girls    HGL
9279 S0222/0019  Anna Mlemwa        Zanaki     Ruvu        PCM
9280 S0222/0027  Asha Majid         Zanaki     Mkugwa       HGL
9281 S0222/0030  Asha Y. Mnenge       Zanaki     Chang'ombe (day)  PCB
9282 S0222/0032  Asmah Seif         Zanaki     Ashira       EGM
9283 S0222/0033  Asteria Kennedy      Zanaki     J.j. Mungai    HGL
9284 S0222/0036  Aziza Hamis        Zanaki     Nangwanda     HGK
9285 S0222/0038  Beatrice Masanula     Zanaki     Ifakara      PCB
9286 S0222/0039  Bertha Lyatinga      Zanaki     Bagamoyo      HGE
9287 S0222/0041  Bolister Amon       Zanaki     Jangwani (day)   PCB
9288 S0222/0043  Carolina Kimaro      Zanaki     Mtwara Girls    EGM
9289 S0222/0045  Christina H. Lusanda    Zanaki     Ashira       HGE
9290 S0222/0046  Christina M. Shilinde   Zanaki     Loleza       PCB
9291 S0222/0050  Clara Joachim       Zanaki     Mkugwa       HGL
9292 S0222/0055  Debora Emanuel       Zanaki     Mpwapwa      PCM
9293 S0222/0057  Debora Sheka        Zanaki     Mkuu        PCM
9294 S0222/0059  Dhulfa S Abdallah     Zanaki     Ifakara      PCB
9295 S0222/0060  Doris Sayo         Zanaki     Igowole      HGL
9296 S0222/0061  Doris Tarimo        Zanaki     Jangwani (day)   HGE
9297 S0222/0072  Eva Benson         Zanaki     Masasi Girls    PGM
9298 S0222/0073  Faraja Maulid       Zanaki     Mkugwa       HGL
9299 S0222/0074  Farida Jafari       Zanaki     Chang'ombe (day)  HGL
9300 S0222/0078  Fatuma Yusuph       Zanaki     Kazima       EGM
9301 S0222/0079  Faudhia Saidi       Zanaki     Nangwa       HGE
9302 S0222/0081  Felista Kazonda      Zanaki     Songe       HKL
9303 S0222/0083  Flora Herman        Zanaki     Kizwite      HGL
9304 S0222/0087  Generoza Amos       Zanaki     Ashira       HGE
9305 S0222/0088  Getruda I Motta      Zanaki     Weruweru      ECA
9306 S0222/0090  Getrude Wankyo       Zanaki     Ruvu        CBG
9307 S0222/0095  Grace J. Mandalu      Zanaki     Kazima       HGE
9308 S0222/0099  Gracesyoni Mathew     Zanaki     Tabora Girls    PCB
9309 S0222/0100  Gwantwa Godwin       Zanaki     Zanaki (day)    EGM
9310 S0222/0102  Hadija Makame       Zanaki     Ashira       EGM


                        190
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI  SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
9311 S0222/0103  Hadija S Kilola   Zanaki     Chang'ombe (day)  PCB
9312 S0222/0105  Halima Hussein    Zanaki     Morogoro      EGM
9313 S0222/0107  Halima Mwamba    Zanaki     Nganza       ECA
9314 S0222/0108  Hamida Mikidadi   Zanaki     Chang'ombe (day)  HGL
9315 S0222/0109  Hanim K Kyobya    Zanaki     Msalato      HGL
9316 S0222/0111  Happyfania Paul   Zanaki     Korogwe      PCB
9317 S0222/0115  Hawa Hussein     Zanaki     Mringa       HGE
9318 S0222/0114  Hawa H. Ramadhani  Zanaki     Usongwe      EGM
9319 S0222/0120  Husna Yakubu     Zanaki     Kondoa       CBG
9320 S0222/0123  Irene Andrew     Zanaki     Zanaki (day)    KLF
9321 S0222/0125  Irene Rutashobya   Zanaki     Mtwara Girls    HGE
9322 S0222/0127  Izram Seif      Zanaki     Jangwani (day)   CBN
9323 S0222/0128  Jackline Mlekana   Zanaki     Nganza       CBG
9324 S0222/0136  Jasmin Swedi     Zanaki     Mawenzi      EGM
9325 S0222/0147  Judith A Kessy    Zanaki     Ifunda Girls    PCM
9326 S0222/0150  Kauthar Salum    Zanaki     Nganza       EGM
9327 S0222/0153  Latifa Amri     Zanaki     Loleza       PCB
9328 S0222/0155  Latifa Salehe    Zanaki     Zanaki (day)    EGM
9329 S0222/0157  Lilian Haule     Zanaki     Chang'ombe (day)  HGL
9330 S0222/0158  Lilian Venance    Zanaki     Maswa       CBN
9331 S0222/0160  Ling'ahi Ndonde   Zanaki     Kazima       HGE
9332 S0222/0161  Lucia Gaudence    Zanaki     Loleza       PCM
9333 S0222/0162  Lucy Kowero     Zanaki     Jangwani (day)   HGE
9334 S0222/0164  Madian J. Mwarabu  Zanaki     Lusanga      CBG
9335 S0222/0169  Maimuna Hassan    Zanaki     Msangeni      HGK
9336 S0222/0174  Maria Miraji     Zanaki     Lugalo       HGL
9337 S0222/0180  Maria Richard    Zanaki     Zanaki (day)    KLF
9338 S0222/0175  Mariam Joshua    Zanaki     Lugoba       CBG
9339 S0222/0176  Mariam Mkumba    Zanaki     Kazima       HGE
9340 S0222/0177  Mariam Shabani    Zanaki     Dakawa       HKL
9341 S0222/0178  Mariana African   Zanaki     Ruvu        PCM
9342 S0222/0185  Membwana Ahmed    Zanaki     Mringa       ECA
9343 S0222/0189  Miza Khatibu     Zanaki     Lukole       HGE
9344 S0222/0194  Mwamvua Salum    Zanaki     Chang'ombe (day)  HGL
9345 S0222/0199  Nancy Clement    Zanaki     Chief Ihunyo    HGE
9346 S0222/0202  Neema Kibodya    Zanaki     Kibondo      HGK
9347 S0222/0206  Nelselva Nsemwa   Zanaki     Mawenzi      HGE
9348 S0222/0210  Nyamwiza Martin   Zanaki     Songe       HKL
9349 S0222/0215  Pendo Jackson    Zanaki     Zanaki (day)    EGM
9350 S0222/0216  Pili A Kibamba    Zanaki     Dakawa       HGK
9351 S0222/0217  Pilly Said      Zanaki     Zanaki (day)    KLF
9352 S0222/0225  Rehema G. Majaliwa  Zanaki     Igowole      HGK
9353 S0222/0227  Rehema R Malendula  Zanaki     Msalato      PCM
9354 S0222/0229  Rose Benny      Zanaki     Tumaini      HGE
9355 S0222/0234  Sabahi K Salum    Zanaki     Chang'ombe (day)  PCB
9356 S0222/0236  Sabrina Hassan    Zanaki     Tumaini      HGL
9357 S0222/0237  Salome Alfred    Zanaki     Lugoba       CBG
9358 S0222/0239  Sanura Adam     Zanaki     Kisimiri      PCM
9359 S0222/0240  Sarafina R. Mushi  Zanaki     Ulayasi      HGL


                     191
SNO EXAM No.   JINA LA MWANAFUNZI     SHULE ATOKAYO  SHULE AENDAYO MASOMO
9360 S0222/0244  Sheila Ramzan       Zanaki     Tabora Girls  PCB
9361 S0222/0246  Siwema Nassoro       Zanaki     Usongwe    EGM
9362 S0222/0252  Suzan Reuben        Zanaki     Dakawa     HKL
9363 S0222/0255  Tatu Idrisa        Zanaki     Lusanga    CBG
9364 S0222/0256  Tatu Suleiman       Zanaki     Songe     HKL
9365 S0222/0258  Theresia Benedicto     Zanaki     Korogwe    CBG
9366 S0222/0259  Theresia Juma       Zanaki     Ifakara    PCB
9367 S0222/0268  Zainabu Hafidhi      Zanaki     Bagamoyo    HKL
9368 S0222/0269  Zainabu Jumanne      Zanaki     Songe     HKL
9369 S0222/0270  Zakia Abdulrahman     Zanaki     Zanaki (day)  HKL
9370 S0222/0274  Zawadi Abdallah      Zanaki     Ruvu      PCM
9371 S0222/0280  Zubeda Selemani      Zanaki     Kazima     HGE
9372 S2755/0027  Gladness Godwin Igimbile  Zawadi     Jikomboe    HKL
9373 S2755/0034  Irene Anyisile Mwaisaka  Zawadi     Kondoa     PCB
9374 S2755/0052  Maria William Jessar    Zawadi     Tabora Girls  PCM
9375 S2755/0063  Naima Rashid Mkumba    Zawadi     Tumaini    HKL
9376 S2755/0065  Paulina Thomas Thadei   Zawadi     Mwendakulima  HGK
9377 S2755/0077  Sophia Sylivester Mfumia  Zawadi     Kaliua     PCB
9378 S0907/0004  Fatma Hashim        Zingibari    Usangi Day   HKL
                        192

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11701
posted:3/28/2012
language:
pages:197
Description: WALIOCHAGULIWA KUINGIA KIDATO CHA TANO, VYUO VYA UFUNDI NA CHUO CHA USIMAMIZI WA MAJI 2012