Nota 2011 T1 01 UP1 by 32572U

VIEWS: 6 PAGES: 5

									                   NOTA PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU
                     Peperiksaan Akhir Tahun, Mac 2011
                    Disusun oleh: Ustaz Ahmad Bin Buang

NOTA TILAWAH TING 1
AL-QURAN MENJANA KECEMERLANGAN HIDUP
                [ SURAH AL BAQARAH : AYAT 1 – 5 ]
 Alif. Lam, Mim               A .al-Quran Panduan Hidup Mukmin
 Kitab al-Quran ini           1-Quran adalah kitab terakhir diturunkan oleh Allah kpd Nabi
                   Muhammad melalui malaikat Jibril-Menjadi panduan hidup
 tidak tidak ada sebarang       mukmin
 syak padanya                        2-Quran panduan lengkap mukmin merangkumi semua aspek
                               ibadat, tauhid akhlak.
 Ia pula menjadi petunjuk       
                              3-Siapa yg berpegang dgn quran akan selamat dunia akhirat
 bagi org-org yg (hendak)           4-al-Quran hendaklah dibaca dan diamalkan
 bertaqwa
 Iaitu orang yang beriman     
                         B.MAKSUD TAQWA
 kepada perkara-perkara               Mengawal diri daripada melakukan perkara yang dimurkai
 ghaib                             Allah dengan mengerjakan segala suruhanNya dan
 dan Mendirikan                   meninggalkan laranganNya
 (mengerjakan ) solat      
 sebahagian dari rezeki                C. CIRI-CIRI MUKMIN BERTAQWA
 yg kami berikan kpd                1.Beriman & beramal dengan Ajaran Al Quran
 mereka                             2.Beriman dengan Hari Akhirat
 Mereka                         3.Beriman dengan perkara Ghaib *
 Membelanjakannya                        4.Menunaikan Solat lima waktu
 Dan orang yang beriman                5.Beriman kepada Kitab-kitab asal yg diturunkan kpd
                            rasul-rasul
 Kitab-kitab yg                    6. BElanjakan sebahagian rezeki / harta pada jalan Allah
 diturunkan                           (BElanjakan Ghaib Ajaran Solat Akhirat Kitab2)
 Kepada kamu                       == BeGASAK
 (Muhammad)
 Kitab-kitab yg                 D.Perkara Ghaib : ialah perkara yang tidak mampu difikirkan oleh
 diturunkan                             akal manusia tetapi boleh diketahui melalui Al Quran &
                                  Hadis.
 Dahulu daripada kamu       
                                  Contoh : Alam barzakh, roh, dosa, pahala, syurga,
 akan (adanya) hari                  neraka dll
 akhirat
 mereka meyakini                E.KELEBIHAN ORANG BERTAQWA
 Mereka itulah                     1.Dikasihi dan diredai Allah
 yg tetap mendapat                    2.Beroleh Kejayaan hidup di dunia & di akhirat
 petunjuk                             3.Menjadi org yg berIlmu dan beramal
 drpd Tuhan mereka                  4.Menjadi Pemimpin yg berjaya Cemerlang
 Dan Mereka itulah                  5.Lahir Ahli perniagaan yg berjaya
 orang yang berjaya                      6.Sentiasa Cekal dan tabah menghadapi ujian Hidup
                          7.Tidak mudah terpengaruh dgn anasir-anasir nagetif
                                 (Kejayaan Allah Pemimpin Cekal Ahli Iimu)
                                 == KAPCAI

                              F. USAHA PELAJAR UNTUK MENJADI MUKMIN BERTAQWA
                                 1.Rajin mengUlangkaji perlajaran
                                 2.Sentiasa menunaikan Solat pada waktunya
                                 3.Membaca dan memahami Al Quran
                                 4.Mengamalkan Akhlak mulia
                                 5.Meninggalkan perbuatan yang mendorong kpd Maksiat.
                                 6.Bersifat Jati diri berdaing saing
                                 (Jati diri Akhlak Solat Ai-quran Maksiat Ulangkaji)
                                 == JASAMU

                              F. PENGAJARAN AYAT :
                                 1.Al-Quran memimpin manusia kejalan yg selamat dunia &
                                  akhirat.
                                 2.Org berIman sentiasa yakin perkara ghaib.
                                 3.Solat fardu wajib ditunaikan walau dalam keadaan apa
                                  sekalipun
                                 4.Harta dikurniakan Allah digunakan ke jalan yg diredai
                                  Allah
                                 5.Org bertaqwa dapat membangun bangsa dan negara
                                 ( Membangun Al-quran Solat Iman Harta )
                                 ==MASIH
                            1
   NOTA AKIDAH TING 1 - Tajuk: KONSEP AKIDAH

A. Pengertian Aqidah:                        E. Apakah Tujuan Mempelajari Ilmu Aqidah :
                                     1. MeMantapkan keyakinan dalam hati tentang kewujudan
                                      Allah
 i.Segi bahasa : Kepercayaan yang kukuh dalam hati.           2. Dapat mengenal pasti Aqidah yang betul & salah / sesat
 ii.Segi Istilah : Kepercayaan dan keyakinan yang mantap         3. PerTahan aqidah drpd diresapi ajaran yang menyeleweng
          tentang kewujudan Allah serta sifat-sifat       4. Menjaga Iman supaya tetap & selamat di dunia dan di
          kesempurnaannya berdasarkan dalil Naqli dan       akhirat
          Aqli.                         5. Mendidik Umat Islam mengenai akhlak & pekerti yang mulia
                                     6. Motivasi utk belajar dan hayati Islam
                                     7.Umat berada dijalan Aman
                                     8. Menolak fahaman sesat dan Tahayul
                                   ( Mantap Akidah Tahan Iman Umat Motivasi Aman Tahayul )
                                   ==MATI UMAT
B. Ciri-ciri Aqidah yang Betul
Apakah Aqidah yang betul ?                      F. Aqidah berdasarkan 'Alam Syahadah'.

i.Takrif aqidah yang betul:                      Takrif Alam Syahadah ialah :
          ialah Kepercayaan yang betul ber landaskan        Setiap kejadian alam yang dapat dilihat, diperhati dan dikaji
          dalil al-Quran dan Sunnah                oleh pancaindera.

ii.Apakah ciri-ciri Aqidah yg betul ?                 Contoh :
   1.Kepercayaan yang Teguh terhadap kewujudan, keesaan         pokok, matahari, bulan yang menjadi bukti kewujudan dan
    dan kekuasaan Allah                         kekuasaan Allahyang menjadi bukti kewujudan dan
   2.Tidak menyekutukan Allah dgn sesuatu                 kekuasaan Allah
  3.Kepercayaan dan keyakinan yang berlandaskan al-Quran
   dan Sunnah
   ( Teguh al-Quran Tidak menyekutukan )
   ==TAT

C.Ciri-ciri Aqidah yang salah                    G.Elemen Penting Akidah & Syariat :
Apakah Aqidah yang salah ?

i.Erti aqidah yang salah ialah :                   1.Kepercayaan kpd Allah     1. Taat laksanakan perintah Allah
       Kepercayaan yang bercanggah dengan dalil Al-
      Quran dan Sunnah.                     2.Kepercayaan kpd Malaikat   2. Melakukan kebaikan &
                                                   meninggalkan kejahatan
ii.Ciri-ciri Aqidah yg salah ?                                      & kemungkaran
   1. MeNafikan kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah       3.Kepercayaan kpd Rasul     3. Mengamalkan sunah
   2. Melakukan perbuatan yang menSyirikkan Allah                         Rasulullah s.a.w.
   3. Mengamalkan kepercayaan yang bertentangan dengan
    Al-Quran dan Sunnah                      4.Kepercayaan kpd Kitab     4. Melaksanakan hokum &
( Nafikan Al-Quran Syirikkan )                                    menunaikan ibadat
==NAS                                                  khusus
                                    5. Kepercayaan kpd Qada'    5. Berusaha untuk kebaikan di
                                    & Qadar            dunia & di akhirat
D. Nama-nama Lain Bagi ilmu Aqidah :                 H.Penghayatan:
  1. Ilmu KAlam                             1. Yakin dgn Kewujudan Allah
  2. Ilmu TAuhid                            2. Berusaha menjaga Iman
  3. Ilmu Makrifah                           3. BerDoa supaya Allah mantapkan man
  4. Ilmu Usulud din                          4. Memperbanyakan Amalan salleh
( KAlam TAuhid Makrifah Usuluddin )                 ( Kewujudan Amalan Doa Iman )
  ==KaTa MU                            ==KADI
                                 2
A. PENGERTIAN FARDU AIN DAN FARDU KIFAYAH

i.FARDU AIN                              ii.FARDU KIFAYAH
Pengertian :                             Pengertian:
                                     Perkara yang wajib dilaksanakan oleh sebahagian anggota
  Perkara yang wajib ditunaikan oleh setiap individu Islam.       masyarakat untuk menjaga kepentingan umat Islam.
  Berdosa jika tidak ditunaikan
                                     Jika tidak ada yang melaksanakannya, semua anggota
Contoh :                                 masyarakat berdosa
  Solat Fardu, Puasa, Zakat, Haji dll                Contoh:
.                                   Menguruskan jenazah, Solat berjamaah,
Umat Islam hendaklah melaksanakan bukan sahaja tuntutan        Menguasai ilmu dan kemahiran dlm
Fardu Ain tetapi juga tuntutan Fardu Kifayah. Antara faktor umat    bidang yg diperlukan spt bidang
Islam Ditindas hari ini adalah krn mereka mengabaikan         pembuatan makanan, pakaian,pertanian,
tuntutan fardu kifayah.                        perubatan,teknologi maklumat dll

B. KEPENTINGAN FARDU AIN                       D. KEPENTINGAN FARDU KIFAYAH
Kepentingannya Fardu Ain:                       Kepentingan Fardu kifayah :
                                     1.Kpd Individu :
 1.Kpd Individu:                              1.Melahirkan individu yg Rajin dan bersungguh-sungguh
    1.Melahirkan individu yg bertanggungjawab serta Taat         menuntut ilmu pengetahuan
    kepada perintah dan larangan Allah                  2.Melahirkan individu yg Mahir dan pakar dlm suatu bidang
    2.Melahirkan individu yang berilmu, berAmal & berfikiran       ilmu dan kemahiran
    positif                                3.Melahirkan individu muslim yg berIlmu
    3.Melahirkan individu yg Sentiasa peka dgn              4.Melahirkan seorang muslim yg berAmal
    perkembangan umat Islam.                       ( Rajin berIlmu Mahir berAmal )
    4. Sentiasa berUsaha meperbaiki kelemahan diri            ==RIMA
    5. Sentiasa Berdaya maju dan berdaya saing.
    6.Hidup bermaruah dan dipandang Mulia              2.Kpd Masyarakat :
    (Sentiasa Usaha Mulia Berdaya Amal Taat)              1.Dapat memenuhi keperluan masy Islam sesuai dgn
    ==SUMBAT                               Tuntutan syariat
 2.Kpd Masyarakat:                             2.Masy Islam akan bertambah maju dlm semua bidang
    1.Masy akan Mengamalkan cara hidup islam dalam            kehidupan
    semua aspek kehidupan.                        3.Masy hidup dlm Harmoni & bersatu padu
    2. Setiap perintah Allah dapat diLaksana dengan baik         4.Masy Islam dipandang Mulia & disegani oleh masy lain
    3.Masy akan mendapat Keberkatan & keredaaan Allah           5. Masyarakat akan Aman damai
    4. Masyarakat sentiasa Aman dan harmoni.               ( Harmoni Islam Tuntutan Aman Mulia )
    5.Amar makruf & Nahi munkar dapat dilaksanakan dengan        ==HITAM
    berkesan dalam masy
    ( Keberkatan Aman Laksanakan Amar Mengamalkan )          3.Kpd Negara :
    ==KALAM                                1.Negara diHormati dan disegani kerana merealisasikan
 3.Kepada Negara:                              tuntutan Islam
    1.Melahirkan warga negara yg berdisiplin & berAkhlak         2.Negara bertambah Maju dlm segenap bidang
    mulia                                 3.Ekonomi negara bertambah mantap
    2.Syiar Islam dapat ditegakkan di seluruh negara           4.Negara sentiasa Aman dan makmur
    3.Umat Islam dapat hidup Bersatu padu dan berkejasama         ( Hormati Aman Maju Ekonomi )
    4.Syiar Islam akan dapat berjalan seperti yang            ==HAME
    diKehendaki
    5.Pembangunan Negara dapat diRancang dengan baik.
    ( Kehendaki Akhlak Rancang Islam Bersatu )
    ==KARIB
C. AKIBAT MENGABAIKAN FARDU AIN:                   E.AKIBAT MENGABAIKAN FARDU KIFAYAH:
    1. Mendorong seseorang utk melakukan larangan Allah          1.Ketinggalan dalam semua bidang, terutama bidang ilmu
    2. Jiwa sentiasa tidak Tenteram dan                  pengetahuan & Ekonomi
    3. Mudah digoda oleh syaitan                     2.Hidup dalam Kemiskinan dan kejahilan
    4. BerAkhlak buruk                          3.Tidak mempunyai ilmu dan kemahiran
    5. Hidup tidak mendapat keberkatan dan keredaan Allah         4.Dipandang Rendah oleh masyarakat dan negara luar
(Tenteram Allah Digoda Akhlak Hidup)                     ( Rendah Ekonomi Kemiskinan Ilmu)
==TADAH                                   ==REKI

F. PERBEZAAN FARDU AIN & FARDU KIFAYAH

i.FARDU AIN                              ii.FARDU KIFAYAH
  1.Merupakan perkara yang diwajibkan ke atas setiap individu      1.Merupakan perkara yang diwajibkan ke atas sebahagian dari
  muslaim                                anggota masy
  2.Dosa dikenakan ke atas diri individu yang tidak           2.Dosa dikenakan ke atas semua anggota masy jika ia tidak
  melaksanakannya                            dilaksanakan
  3.Meliputi ibadat yang berkait secara langsung dengan Allah      3.Meliputi ibadat yang mempunyai pertalian sesama manusia

                                 3
SIRAH. TING 1 MASYARAKAT ARAB SEBELUM DAN SELEPAS ISLAM

Sirah Tingkatan 1, Tajuk: MASYARAKAT ARAB SEBELUM DAN SELEPAS ISLAM

A.Maksud Jahiliyah                                D. Perangai keji masyarakat Arab Jahiliyah
  i.Segi Bahasa : Berasal dari perkataan ( ‫ ) جهل‬bermaksud : Tidak tahu atau
  Bodoh                                      1.Wanita dijadikan Hamba dan boleh
  ii.Segi Istilah :Tidak tahu atau Sesat daripada Agama Samawi (agama dari     dijual serta diwarisi.
  Allah )                                      2.Berzina,minum Arak dan berjudi
                                           menjadi amalan harian
B. 2 Golongan Masyarakat Jahiliyah                          3.MeRompak membunuh dan suka
                                           berperang
                                           4.Sebahagian qabilah membuhuh Anak
                 Badwi             Hadhari       perempuan yang baru lahir
                                           5.Menindas golongan yang lemah spt
 Penempatan      Tinggal di luar Bandar     Tinggal di bandar        golongan hamba
                                         ( Menindas Arak Rompak Anak Hamba )
                                         ==MARAH
 Cara hidup      Sentiasa berpindah randah-   Tinggal menetap di
           bergantung kpd kawasan     Bandar-bandar        E.Akhlak mulia masyarakat Arab jahilyah
           berair
                                          1.Menepati janji
 Politik       -Berasaskan kepada Qabilah   -Berasaskan satu kuasa     2.Saling membantu
                           Pentadbiran Pusat.       3.Menghormati tetamu yg datang
           -Ketua dipanggil ‘Syeikh’.                  4.Berani mempertahankan diri & kaum
                                           masing-masing
           -Sering bergaduh dan                      ( BAntu JAnji teTAmu perTAhan )
           berperang di antara qabilah  -Hidup bersatu padu       ==BaJa TaTa

                                         F.Peranan Islam mengubah corak hidup
 SumberEkonomi    -Menternak binatang ternakan  -Berniaga barang kemas   masy Jahiliyah
                           dan perhiasan &         Menghapuskan amalan dan kepercayaan
           -Bercucuk tanam        berhala             karut kepada Mentauhidkan Allah
                                           Mengubah perangai masyarakat yang keji
           -Merampas harta kabilah lain  -Bertukang           kepada Akhlak yang mulia
                                           Menghapuskan fahaman perkauman
                                           yang sempit kepada persaudaraan Islam
C. Kepercayaan Masyarakat Jahiliyah (Badwi & Hadhari)                Mengubah kehidupan yang suka
 1. Agama menyembah        Agama yang paling ramai pengikut         bermusuhan kpd kehidupan aman dan
   berhala            Terdapat lebih kurang 360 jenis berhaladi    harmoni
                  sekitar kaabah, Antaranya yang terkenal :
                  all-Lata , al-Uzza , al-Manat , Taghuth &
                  Yauq
 2. Agama Kristian         Berasal dari Rom
                  Penganutnya terdapat di Najran, Yaman,
                  Syria, Iraq & kawasan pantai
                  semenanjung Tanah Arab
 3. Agama Yahudi          Bermula pada awal abad pertama Masihi
                  ketika pemerintahan      Zu Nuwas di
                  Yaman
                  Penganutnya terdapat di Yaman, Khaibar
                  di Madinah & Utara Hijaz
 4. Agama Majusi          Agama menyembah api yang berasal dari
                  Farsi
 5. Agama Hanif          Agama peninggalan Nabi Ibrahim a.s.
                  Mereka melakukan sembahyang pd waktu
                  pagi & petang, haji & korban
 6. Agama menyembah        Penganut agama ini menyembah matahari
   Alam             , bulan , bintang, tumbuh-tumbuhan &
                  tempat unta berdiri ketika memerah susu
                              4
Tajuk: ADAB MENJAGA FITRAH LELAKI & PEREMPUAN
A.Maksud                                    F. BATAS AURAT ( MENGIKUT SYARAK )
     1.ADAB                                a). Lelaki
         bermaksud : Tingkahlaku atau Tuturkata yang halus dan          Sesama lelaki
         bersopan                                Dgn perempuan mahram } Antara pusat hingga lutut
     2.FITRAH                                     Dgn perempuan ajnabi (asing)
         bermaksud : Sifat Semulajadi sama ada Bakat, Perasaan
         atau Perasaan Keagamaan.                   b) Perempuan
     3.ADAB MENJAGA FITRAH LELAKI ATAU PEREMPUAN                i. Dgn lelaki ajnabi Dgn perempuan kafir
         bermaksud :: Menjaga tingkahlaku atau tuturkata yang       Seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan
         bersopan dan Menjaga sifat semulajadi sebagai seorang       ii. Dgn lelaki mahram.
         lelaki atau perempuan berdasarkan Syariat Islam.           Seluruh anggota kecuali bahagian yang biasa
                                            terdedah sahaja
B. TUNTUTAN / HUKUM MENJAGA FITRAH KEJANTINAAN                     spt kepala, tengkuk, tangan,tumit
  Menjaga fitrah sebagai lelaki atau perempuan adalah Wajib. Islam melarang    iii. Sesama perempuan
          keras umatnya melanggar fitrah tersebut             Antara pusat hingga lutut

C. CONTOH PERBUATAN MENYALAHI FITRAH KEJANTINAAN                G. FAKTOR (SEBAB) MENYALAHI FITRAH
                                          1. Lemah Iman
     1.Lelaki memakai pakaian perempuan dan sebaliknya             2. kurang penghayatan Agama
     2.Menukar jantina melalui pembedahan.                   3. Suka meniru budaya nagetif
     3.Lelaki meniru gaya perempuan dan sebaliknya               4. Pergaulan Bebas
     4.Lelaki meniru cara percakapan perempuan dan sebaliknya.         5. berHibur secara BerLebihan
     5.Mengadakan hubungan luar tabie (lelaki dengan              (berHibur Agama Bebas Iman Suka)
     lelaki=homoseksual,perempuan dgn perempuan =lesbian)             ==HABIS

D. AKIBAT MENYALAHI FITRAH KELAKIAN DAN KEPEREMPUANAN
   a). AKIBAT DI DUNIA                           H. HIKMAH MEMATUHI FITRAH LELAKI / PEREMPUAN
      i.Kpd individu                                1. Hidup Bermaruah
          1. Disisih oleh Masyarakat                      2. Mempunyai jatI diri.
          2. Terkena penyakit yg bahaya cth. AIDS               3.Dapat Kawal diri dari melakukan maksiat
          3. Hati dan Jiwa tidak tenang                    4.Membendung Penyakit Sosial
          4. Allah tidak akan berkati kehidupan                5.Hidup diradai Allah
          (Hati AIDS Masyarakat Allah)                     (Kawal jatI Bermaruah Allah Sosial)
          ==HAMA                                ==KIBAS
      ii.Kpd masyarakat                          I. IKTIBAR DARI KISAH KAUM NABI LUT A.S.
          1.Maksiat berleluasa dlm masyarakat                Kaum Nabi Lut suka melakukan hubungan jenis (
          2.Berlaku maksiat Luar tabie                    homoseksual ).
          3.Umat masyarakat rosak                      Suatu ketika Nabi lut didatangi dua malaikat yang
          4.Allah tarik keberkatan masyarakat                menyerupai dua orang pemuda rupawan.
          (Maksiat Allah Luartabie Umat)                   Sebaik kaumnya menyedari kedatangan tetamu tersebut, mrk
          ==MALU                               menyerbu ke rumah Nabi Lut dgn berkata : “Wahai Lut,
                                           berikanlah tamu itu pada kami”.Jawab Nabi Lutt:” Wahai
    b) AKIBAT DI AKHIRAT                              Kaumku,aku mempunyai beberapa orang anak perempuan
         1. Nabi tidak mengaku sebagai Umatnya                yg masih gadis,mereka lebih Layak bagi kamu,bertaqwalah
         2.Dilaknat oleh Allah SWT                      kpd Allah,Janganlah mencemarkan namaku di hadapan
         3.DiLaknat oleh Rasulullah saw.                   tetamuku .Apakah kamu tidak berakal”
         4.Azab yg Pedih menanti                       Mereka menjawab:” Sesungguhnya kamu telah mengetahui
         (Laknat Umat Pedih Allah)                      bahawa kami tidakmempunyai keinginan terhadap puteri-
         ==LUPA                               puterimu dan kamu tentu tahu apa yang kami kehendaki”
                                           Kaum Nabi Lut meneruskan perbuatan keji itu( liwat )
E. ADAB BERGAUL                                    walaupun ditegah oleh Nabi Lut.
  a) Pergaulan Sesama Lelaki
                                           Akhirnya Allah menurunkan bala’ dengan Membalikkan
    1. Menjaga Adab2 pergaluan yg baik seperti memberi salam
                                           Bumi dan semuanya musnah kecuali mereka yang beriman
    2. Saling hormat menghormati
                                           kepada Allah
    3. Melakukan Kerja-kerja berfaedah.
    4. Menjauhi perkara yang dilarang oleh syarak.
                                        J.Antara Langkah Mengatasi Masalah Meniru Gaya
    5. Menutup Aurat antara pusat hingga lutut mesti dijaga
                                        Bertentangan
    (Saling Adab-adab Menjauhi Aurat Kerja)
                                            1. Didik masyarakat memahami Batas pergaulan
     ==SAMAK
                                            3. Masyarakat menghayati dan amal ajaran Agama
                                            4. Tanam rasa jati diri yg kuat dalam diri masyarakat
  b) Pergaulan Sesama Perempuan
                                            3. Memahami tuntutan berpakaian yg menutup Aurat
    1. Saling nasihat menasihati Untuk kebaikan.
                                            2. Bendung Penyakit Sosial dlm masyarakat
    2. Menjaga sifat semulajadi keperempuanan
    3. Melakukan Aktiviti yg sesuai dgn sifat perempuan
                                            (Batas Agama Tanam Aurat Sosial)
    4. Lemah-lembut berpakaian perempuan
                                             ==BATAS
    (Menjaga Aktiviti Lemah-lembut Untuk-kebaikan)
     ==MALU
                                        K.PENGHAYATAN
  c) Lelaki dgn Perempuan
                                           1.Sentiasa memahami batas lelaki dan perempuan
    1.Memakai pakaian yg menutup Aurat.
                                           2.Sentiasa merialisasikan pergaluan lelaki dan perempuan
    2.Menjaga pakaian spy tidak merangsang Sahwat
                                           3.Bersyukur dan rida dgn ketentuan Allah
    3.Bergaul Apabila perlu spt belajar.
                                           4.Menjauhi zina dan perbuatan maksiat antara lelali dan
    4.Tidak berdua-duaan ditempat sunyi.
                                           perempuan
    5.Jaga percakapan drpd perkara tidak Berfaedah spt lucah.
   (Berfaedah Aurat Tidak Apabila Sahwat)
     ==BATAS
                                   5

								
To top