STORSEKK BIG BAGS by GQ7vn8e4

VIEWS: 95 PAGES: 2

									         STORSEKK
         BIG BAGS
VIKTIG:                    VIKTIG:
Bilde er en                  Bilde er en
illustrasjon og                illustrasjon og
vi presiserer                 vi presiserer at
at sekker ikke                 sekker ikke
skal løftes på                 skal løftes på
denne måten.                  denne måten.            LFL INVEST AS
     Postadr.:Olav Duunsgt. 18, 5538 Haugesund
   TLF.91188007 E-POST: postmaster@byggeartikler.no
    STØRRELSER/KVALITETER
►  Våre storsekker leveres i mange størrelser, typer og
  kvaliteter. Eksempler på aktuelle størrelser:
   Art.BB909090         90x90x90cm        ca. 0,8kbm
   Art.BB9090110        90x90x110cm        ca. 0,9kbm
    ► (begge    disse sekkene har kapasitet på 1000kg)
   Pris Kr.42,- + mva. pr.stk.        (forutsetter kjøp hel palle a 270 stk.)

   Pris Kr.55,- + mva. pr.stk.        (forutsetter kjøp av 100 stk.)
   FIBC (Flexible intermediate bulk containers) er en sterk, økonomisk og miljøvennlig metode for transportering.
   FIBC er en av de mest kostnadseffektive måter å transportere tørt bulkgods med. FIBC er laget av polypropylen
   (PP) som er 100% resirkulerbar og som dermed ikke skader miljøet ved riktig avfallshåndtering.
   Standard farge er hvit og leveres med inntil 2000kg lastekapasitet Safety load weight (SWL). Sekkene benyttes
   til transport av stein, sand, sement, og en rekke andre tørre materialer.
   Samt sortering og avfallsbehandling på byggeplass, lager etc..
   Leveres i Sikkerhetsfaktor (SF) 5:1 engangsbruk, 6:1 og 8:1 flergangsbruk.
   Produsent og produkter er ISO-sertifisert.

								
To top