Hoe schrijf je een stageverslag by HC120326152459

VIEWS: 0 PAGES: 15

									       Hoe schrijf je een stageverslag?
ROC Utrecht    opleiding:servicemederwker-ICT, medewerker beheer-ICT
ICT-Lyceum          en ICT-beheerder
For 7584                         september ’02
Inhoudsopgave

  INLEIDING                                             3

  1  HET VERSLAG
    1.1 Wat is nu precies een verslag?                               4
    1.2 Wanneer moet het verslag klaar zijn ?                           4
    1.3 Wie kijkt het verslag na?                                 4


  2 ALGEMEEN
   2.1 De structuur van het stageverslag                              5
   2.2 De vormgeving                                        5


  3 HET BEGIN
   3.1 De omslag                                          7
   3.2 De algemene gegevens                                     7
   3.3 De inhoudsopgave                                       8
   3.4 De inleiding                                         9
   3.5 Het bedrijf/de instelling                                  10
   3.6 Het organisatieschema                                    11
   3.7 Mijn stage afdeling(en)                                   11


  4 HET MIDDENSTUK
   4.1 De beschrijving van de werkzaamheden                             13
   4.2 Het persoonlijk functioneren                                 13
      4.2.1 Introductie in het bedrijf                             13
      4.2.2 Functioneren op de afdeling                             13


  5 HET SLOT
   5.1 Conclusie                                          15
   5.2 Indeling van de conclusie                                  15
   5.3 Nawoord                                           15
   5.4 Bijlage                                           15  SAMENVATTING                                           16
FOR 7584
2          Hoe schrijf je een stageverslag, ICT-Lyceum ROC Utrecht, versie 2/3/4,10-09-02
  INLEIDING

  Dit boekje gaat over het schrijven van een stageverslag.
  Een groot deel van je opleiding vindt plaats in de praktijk. Dit deel werd vroeger stage
  genoemd, tegenwoordig heet het officieel beroepspraktijkvorming (afgekort tot BPV).
  In de praktijk praten we toch meestal over stage.
  Zoals je weet, moet je in elk jaar een periode van negen weken stage lopen. Van iedere
  periode moet een verslag geschreven worden. Dit verslag is niet alleen een weergave van
  je ervaringen en werkzaamheden maar geeft tevens een inzicht in de organisatie en
  afdeling waar jij hebt gewerkt.

  De instructies worden met voorbeelden aangevuld. Gebruik ze bij het schrijven van het
  verslag.
FOR 7584      Hoe schrijf je een stageverslag, ICT-Lyceum ROC Utrecht, versie 2/3/4,10-09-02  3
  1      HET VERSLAG

  1.1 Wat is nu precies een verslag?

  Een verslag is een schriftelijke weergave van dingen die je hebt gehoord, gezien , gelezen
  of gedacht. Het is gebaseerd op het verzamelen van gegevens. In je verslag kun je je
  ervaringen verwerken en vastleggen. Omdat het verslag niet alleen bedoeld is voor jezelf,
  maar ook voor je praktijkbegeleider en stagedocent, moet je er voor zorgen dat het goed
  duidelijk leesbaar is voor anderen. Dit doe je door het verslag goed in te delen en helder te
  formuleren. Zorg ook dat het niet langer is dan nodig.
  Een verslag en/of een werkstuk moet voldoen aan duidelijke eisen zoals een goede
  indeling, een heldere schrijfstijl, een minimale lengte en uit alles moet blijken dat je een
  eigen mening over het onderwerp hebt.
  Het is een manier om dingen te verwerken en vast te leggen.
  Het maken van schriftelijke stukken is niet iets wat alleen op school van je wordt
  gevraagd. Overal in bedrijven en instellingen worden problemen onderzocht, presenteren
  mensen hun ideeën aan anderen en worden belangrijke beslissingen genomen op basis van
  uitgebrachte rapporten.
  Wanneer je daarom nu leert om iets op schrift te stellen in de juiste vorm, dan zul je daar
  later ongetwijfeld je voordeel mee kunnen doen.

  1.2 Wanneer moet het verslag klaar zijn?

  Je stageverslag moet uiterlijk twee weken nadat je stage is geëindigd worden
  ingeleverd bij je stagedocent.
  Wanneer je het niet tijdig af kunt hebben, neem je zo snel mogelijk contact op met deze
  docent. Stageverslagen die onvoldoende worden beoordeeld, moeten op aanwijzing van
  de docent die het heeft nagekeken worden aangevuld. Hier staat een termijn voor van
  maximaal twee weken.

  1.3 Wie kijkt het verslag na?

  Zoals al eerder is gezegd, lever je het stageverslag in bij de stagedocent die je op je
  stageadres heeft bezocht. De stagedocent gaat samen met jou het hele verslag bespreken
  en beoordelen. Dit kan betekenen dat je aanvullingen moet maken.
  De beoordeling van je stageverslag levert samen met de beoordeling van je
  stageopdrachten én de beoordeling die je van je stagebegeleider op het stagebedrijf hebt
  gehad de eindbeoordeling van je stage op.

  TIPS
       Begin tijdig met het maken van je stageverslag
       Maak elke dag aantekeningen en maak er aan het eind van de week een korte
        samenvatting van. Dit is een basis voor je eindverslag.
        Probeer het concept van je verslag halverwege je stage af te hebben, zodat je aan
        het eind van de stage je hele verslag af hebt.
        Laat het concept eventueel corrigeren door de stagebegeleider, stagedocent,
        docent Nederlands of door iemand anders.
        Geef een kopie van het stageverslag aan de stagebegeleider (sommige bedrijven
        willen je verslag vooraf inzien en nakijken op “geheime” informatie)


FOR 7584
4            Hoe schrijf je een stageverslag, ICT-Lyceum ROC Utrecht, versie 2/3/4,10-09-02
2   ALGEMEEN
2.1 De vormgeving

Een stageverslag dat er fraai uitziet, leest prettiger. Let daarom op de volgende punten:

      Natuurlijk ga je het verslag maken met een tekstverwerkingsprogramma. Gebruik
      een zakelijk lettertype, bijvoorbeeld Times New Roman of Arial.
      Maak de bladzijde niet te vol. Houd minimaal links en rechts een ruimte vrij van
      2,5 cm en boven en onder van 3 cm.
      Zorg dat elke zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt.
      Beter korte dan lange zinnen.
      Laat de kopregels opvallen door ze bijvoorbeeld vet of cursief te maken.
      Je mag een enkele illustratie in je verslag opnemen, als dit goed bij de tekst past.
      Houd voldoende witregels tussen de paragrafen.
      Nummer de pagina's duidelijk en controleer of de inhoudsopgave de juiste
      nummers weergeeft.
      Probeer zo goed mogelijk Nederlands te schrijven. Vergeet vooral niet je tekst te
      controleren op typefouten met de elektronische spellingcorrector.
      Het stageverslag is naast zakelijke informatie ook een persoonlijke verslag. Je mag
      dan ook best schrijven “Ik vind het een prima bedrijf”.
      Laat je verslag nalezen en controleren door iemand anders voordat je het inlevert.
      Hij of zij kan niet alleen op spelling controleren, maar ook kijken of het goed te
      begrijpen is.

2.2 De structuur van het stageverslag
Een stageverslag bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. DE OMSLAG;
  2. ALGEMENE GEGEVENS;
  3. INHOUDSOPGAVE;
  4. INLEIDING;
  5. GESCHIEDENIS EN ORGANISATIE VAN HET BEDRIJF;
  6. DE STAGE-AFDELING
  7. DE WERKZAAMHEDEN
  8. HET PERSOONLIJK FUNCTIONEREN;
  9. CONCLUSIE;
  10. NAWOORD;
  11. BIJLAGE.

We noemen dit de structuur van het verslag. Deze structuur is weer onder te verdelen in
BEGIN (1 t/m 6), MIDDENSTUK (7 en 8) en SLOT (9 t/m 15). In de volgende hoofdstukken
worden deze onderdelen stuk voor stuk besproken.
FOR 7584       Hoe schrijf je een stageverslag, ICT-Lyceum ROC Utrecht, versie 2/3/4,10-09-02  5
3     HET BEGIN

3.1 De omslag

De omslag is het visitekaartje van je stageverslag. De lezer van het werkstuk krijgt hiermee
de eerste indruk van de aandacht die je hebt bestaad aan je verslag.
Deze kaft moet functioneel zijn; d.w.z het moet al iets van het bedrijf of afdeling zeggen
waar het stageverslag over gaat (gebruik b.v. een afbeelding van het bedrijfspand of het logo
van het bedrijf). Een te drukke omslag kan de lezer afschrikken.

Naast de titel en eventuele illustraties moet op de kaft staan:
   je naam ;
   je klas;
   de periode waarin je stage gelopen hebt;
   de naam van de opleiding waarmee je nu bezig bent.

3.2 De algemene gegevens

De algemene gegevens komen op de eerste bladzijde. We doen dit omdat bij het openslaan
van het stageverslag je gelijk alle gegevens hebt van de leerling, het bedrijf en de school.
Onderstaande gegevens moeten beslist verwerkt worden.

  VOORBEELD 1

               ALGEMENE GEGEVENS:


                NAAM STAGIAIRE

    NAAM                  :
    ADRES                 :
    POSTCODE                :
    PLAATS                 :
    TELEFOONNUMMER             :


                STAGEBEDRIJF

    NAAM                  :
    ADRES                 :
    POSTCODE                :
    PLAATS                 :
    TELEFOONNUMMER             :
    CONTACTPERSOON             :
    TELEFOONNUMMER             :
    STAGEBEGELEIDER            :
    STAGEPERIODE              :


                   SCHOOL

    NAAM                  :  ROC UTRECHT, ICT-Lyceum
    ADRES                 :  Amerikalaan 109
    POSTCODE                :  3526 VD Utrecht
    TELEFOONNUMMER             :  030-2809809

    STAGECOORDINATOR            :
    STAGEDOCENT              :
FOR 7584
6           Hoe schrijf je een stageverslag, ICT-Lyceum ROC Utrecht, versie 2/3/4,10-09-02
3.3 De inhoudsopgave

De inhoudsopgave is een wegwijzer om op een overzichtelijke manier de lezer wegwijs te
maken in je stageverslag. Hierbij is het nodig dat er titels van hoofdstukken en paragrafen
worden gebruikt. Ook een paginaverwijzing hoort bij de inhoudsopgave.
Je hebt kans dat bij een niet overzichtelijke en slordige inhoudsopgave de lezer snel het
verslag zal wegleggen.

Daarom alleen al moet je op de volgende punten letten:
   Er moet een goed overzichtelijk raamwerk zijn.
   De lezer moet direct snappen waar het over gaat
   De hoofdstukken worden weer onderverdeeld in paragrafen.
   Elk hoofdstuk een paragraaf bevat:
   Een nummer, een titel en een paginanummer

Net als de andere onderdelen van je verslag (omslag, algemene gegevens,
inhoudsopgave,inleiding enz.) beginnen alle hoofdstukken op een nieuwe pagina. De enige
uitzondering op deze algemene regel geldt bij paragrafen. Dit zijn kleine onderdelen van een
hoofdstuk.


BIJ EEN NIEUWE PARAGRAAF HOEF JE NIET OP EEN NIEUWE BLADZIJDE TE
BEGINNEN.


Helaas gebeurt dit erg vaak. Je krijgt dan bijvoorbeeld 5 tegels op een bladzijde. Dit is niet de
bedoeling.


We zullen het wat betreft de inhoudsopgave hierbij laten. Als je dit boekje goed hebt
bestudeerd, zul je er vast geen moeite mee hebben.


Op de volgende bladzijde vind je een voorbeeld van een inhoudsopgave. Misschien kun je die
wel gebruiken voor je eerste stageverslag
FOR 7584       Hoe schrijf je een stageverslag, ICT-Lyceum ROC Utrecht, versie 2/3/4,10-09-02  7
VOORBEELD 2
        INHOUDSOPGAVE

    INLEIDING                                          blz. 2.

    HOOFDSTUK 1   HET BEDRIJF                                blz. 3.
            1.1 DE GESCHIEDENIS VAN HET BEDRIJF                    blz. 3.
            1.2 WAT IS HET VOOR EEN BEDRIJF                      blz. 5.
            1.3 HET ORGANISATIESCHEMA                         blz. 6.
            1.4 WELKE AFDELINGEN ZIJN ER                        blz. 7.
            1.5 MIJN STAGE-AFDELING                          blz. 7.

    HOOFDSTUK 2   WERKZAAMHEDEN                               blz. 8.
            2.1 UITVOERING VANDE WERKZAAMHEDEN                     blz. 8
            2.2 POST SORTEREN                             blz. 8.
            2.3 DE TELEFOON                              blz. 8.
            2.4 GEGEVENS INVOEREN                           blz. 9.
            2.5 ARCHIVEREN                               blz. 10.
            2.6 TYPEWERK                                blz. 10.
            2.7 ANDERE WERKZAAMHEDEN                          blz. 11.

    HOOFDSTUK 3   MIJN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN                       blz. 12.
            3.1 DE INTRODUCTIE                             blz. 12.
            3.2 MIJN EERSTE DAG                            blz. 12.
            3.3 FUNCTIONEREN OP DE AFDELING                      blz. 13.
            3.4 DE OMGANG MET DE COLLEGA’S                       blz. 13.
            3.5 DE BEGELEIDING                             blz. 14.

    HOOFDSTUK 4   CONCLUSIE                                  blz. 15.
            4.1 ALGEMENE INDRUK VAN DE STAGE                      blz. 15.
            4.2 WAT HEB IK GELEERD                           blz. 15.
            4.3 WAT WAREN MIJN GOEDE PUNTEN                       blz. 16.
            4.4 WAT WAREN MIJN SLCHTE PUNTEN                      blz. 16.
            4.5 SLOTWOORD                                blz. 17.

            BIJLAGE                                   blz. 18


Uit deze inhoudsopgave blijkt duidelijk dat het verslag uit verschillende onderdelen bestaat.
FOR 7584
8           Hoe schrijf je een stageverslag, ICT-Lyceum ROC Utrecht, versie 2/3/4,10-09-02
3.4 De inleiding

De inleiding is eigenlijk het beginpunt van je tekst. Hierin beschrijf je:

     Over wat voor onderwerp het stageverslag gaat:
     Voor wie je het verslag schrijft / in het kader van welke opleiding.
     Je geeft informatie over de opbouw van het verslag, welke hoofdstukken zijn er en
      wat bespreken ze?
     Een korte samenvatting van de inhoud.
      Het geeft al een kijkje in de keuken. Je stelt jezelf voor. Wat mag de lezer
      verwachten?

Op de volgende bladzijde staat een inleiding voor een stageverslag. Het is natuurlijk niet de
bedoeling dat je deze klakkeloos overneemt. Probeer je eigen inleiding te maken. De inleiding
zegt iets over jou en over het verslag dat jij hebt gemaakt.VOORBEELD 3
             INLEIDING

    Dit verslag gaat over mijn stage-ervaringen over de periode van ………..t/m………….
    Deze stage heb ik gedaan in het kader van mijn opleiding aan het ROC UTRECHT. Ik volg daar de opleiding ICT-Lyceum
    niveau.. voor medewerker(ster) ICT-beheer.
    De opleiding heeft als verplicht onderdeel in elk schooljaar 9 weken stage lopen bij verschillende bedrijven.

    Deze stage was mijn….. stage en ik heb deze gedaan bij ………………..Ik heb stage gelopen op de afdeling……………

    In dit verslag zal ik uitgebreid ingaan op de werkzaamheden die ik heb verricht en ik zal iets schrijven over mijn persoonlijk
    functioneren op de afdeling waar ik heb gewerkt.

    Tevens zal ik een beschrijving geven over het bedrijf en hoe het bedrijf is georganiseerd.

    Tijdens deze stage was ik vooral van plan om te proberen te werken aan ……………..Ik wilde graag ervaringen opdoen met (in)
    ………….omdat ik van mening ben dat ik door deze ervaring later mijn beroep beter kan uitoefenen.
    Tijdens deze stage heb ik als minder plezierig ervaren …………. Ik denk dat dit hoofdzakelijk kwam omdat mijn verwachtingen
    niet helemaal zijn uitgekomen. Hoe dit allemaal is gegaan, zal ik in mijn conclusie vertellen en ook natuurlijk wat ik heb geleerd
    en wat ik verder van deze stage heb gevonden.

    Ik hoop dat de lezer met plezier dit verslag zal lezen.
    Mochten er vragen zijn of opmerkingen dan wil ik deze graag beantwoorden.
    Ook suggesties m.b.t. de vormgeving en inhoud van het verslag wil ik graag vernemen zodat ik deze in mijn volgende verslag kan
    verwerken.

    UTRECHT dd.


    (naam)
FOR 7584           Hoe schrijf je een stageverslag, ICT-Lyceum ROC Utrecht, versie 2/3/4,10-09-02               9
3.5 Het bedrijf/de instelling

In het hoofdstuk “Het bedrijf” of ”De geschiedenis en organisatie van het bedrijf” moet in elk
geval de volgende informatie komen te staan:

  1.  Het ontstaan van het bedrijf: wanneer is het opgericht, door wie en waarom.
  2.  De doelstelling van het bedrijf: welke producten maakt het, welke diensten levert het.
  3.  De organisatie van het bedrijf: uit welke en hoeveel afdelingen bestaat het bedrijf.
  4.  De beschrijving van de afdeling waar je werkt.
  5.  Welke software en hardware worden er in het bedrijf gebruikt en waarvoor.

Je vertelt dus iets over het ontstaan van het bedrijf (historie) en hoe de organisatie van het
bedrijf eruit ziet. Immers, elk bedrijf heeft zijn verleden, heden en toekomst.
Inzicht krijgen in deze materie kan je een band met het bedrijf geven. Dit kan weer belangrijk
zijn voor je functioneren in het bedrijf.

De volgende punten kunnen dus in deze beschrijving komen te staan:

    Hoe is het bedrijf of instelling ontstaan;
    Doel van de instelling/het bedrijf;
    Wat voor soort afdelingen zijn er;
    Wordt er een product gemaakt, of dienst geleverd, zo ja welke;
    In welke branche is het bedrijf werkzaam;
    Is het een groot of klein bedrijf;
    De afdeling waar je werkt enz….
    Welk besturingssysteem wordt er gebruikt op de werkstations/servers;
    Welke administratieve softwarepakketten worden gebruikt;
    Welke beveiligingspakketten enz….

Gebruik zoveel mogelijk je eigen woorden. Natuurlijk mag je best wat schriftelijke informatie
verwerken maar doe dit niet te veel. Ga met mensen in het bedrijf praten. Als er een
personeelsafdeling is, vraag een gesprek aan met de personeelsvertegenwoordiger.
Bereid je op dit gesprek voor door van te voren vragen te bedenken en op papier te zetten.
Als er veel informatie over het bedrijf is, bewaar dit dan voor de BIJLAGE.
Deze bijlage komt achterin het verslag.
FOR 7584
10          Hoe schrijf je een stageverslag, ICT-Lyceum ROC Utrecht, versie 2/3/4,10-09-02
3.6 Het organisatieschema

De meeste bedrijven hebben wel een organisatieschema (vaak organigram genoemd).Bij dit
schema geef je aan op welke afdeling jij hebt gewerkt en hoe jouw afdeling is georganiseerd.
Als het bedrijf of instelling geen eigen schema heeft, dan zul je er zelf één moeten maken.

Ook het ICT-Lyceum kunnen we in een schema zetten.

VOORBEELD 4
                         UNIT ECONOMIE

                           DIRECTIE


                              ADMINISTRATIE EN
                            ONDERSTEUNEND PERSONEEL

        DETAILHANDEL     ICT-LYCEUM     ADMINISTRATIE    CONTRACTAFD.

                  AFDELINGSMANAGER

        NIVEAU 2        NIVEAU 3        NIVEAU 4

        COORDINATOR     COORDINATOR       COORDINATOR

                                        ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER

        DOCENTEN       DOCENTEN         DOCENTEN
3.7 Mijn stage-afdeling(en)

Bij de beschrijving van de organisatie kun je natuurlijk iets vertellen over de verschillende
afdelingen. Dit kan een korte opsomming zijn waarbij je er verder niet al te uitgebreid over
hoeft te vertellen.

Wat echter wel erg belangrijk is, is natuurlijk de afdeling waar jij stage loopt. Van deze
afdeling ga je een beschrijving geven:
   wat is het doel van de afdeling;
   welke handelingen worden verricht;
   wat is de plaats van de afdeling in de organisatie;
   enz
FOR 7584       Hoe schrijf je een stageverslag, ICT-Lyceum ROC Utrecht, versie 2/3/4,10-09-02  11
4     HET MIDDENSTUK

4.1 De beschrijving van de werkzaamheden

Het middenstuk is het hart van je verslag. Als je moeite hebt om zinnen op papier te krijgen,
dan is het misschien voor jou gemakkelijker om alles op te schrijven zoals je het zou
vertellen. Neem in gedachten een goede kennis en vertel hem/haar alles. Tijdens deze
gedachten ga je schrijven. Later kun je het altijd nog veranderen.

Met de uitwerking van je dagverslagen beschik je over genoeg informatie om een duidelijk en
overzichtelijk verslag te geven van de 9 weken stage. Verzamel deze aantekeningen naar
gekozen onderwerpen en zet ze ineen logische verband. Werk dit uit tot een goed lopend
verhaal. Geef aan hoe je deze werkzaamheden hebt uitgevoerd en of je ook problemen bent
tegengekomen bij de uitvoering van deze taken. Hoe heb je dat opgelost. Schrijf niet alleen:
Ik heb het probleem opgelost. Maar beschrijf wat het probleem was en hoe je het hebt
opgelost.


4.2 Het persoonlijk functioneren

Natuurlijk gaat het bij het op stage gaan niet alleen om kennis te maken met het beroep en
het aanleren van vaardigheden. Er zijn nog vele andere kanten aan het beroep van ICT-er. Het
maakt veel verschil of je bij een groot of een klein bedrijf werkt. Ook de wijze waarop de
werkzaamheden worden uitgeoefend, kan van elkaar verschillen. Ook de sfeer en
collegialiteit spelen een rol.
Kortom: je zult moeten ontdekken in welke situatie, omgeving en werkzaamheden jij het
beste functioneert.

4.2.1 Introductie in het bedrijf en op de afdeling

De eerste kennismaking met je stageadres is erg belangrijk. Immers, wanneer je je stage
periode op een prettige manier begint, is de kans op een fijne en leerzame stage groot.
Ook voor de school is het belangrijk om te weten hoe jij jezelf hebt geïntroduceerd (onderdeel
van je opleiding) en hoe je bent ontvangen.
Wij als school kunnen jullie dan misschien nog beter voorbereiden op de stage.

4.2.2 Het functioneren op de afdeling

Bij de beschrijving van de persoonlijk functioneren op de afdeling kun je gebruik maken van
vragen die je van tevoren hebt opgesteld.

Vraag ook anderen naar hun mening over jou functioneren en wees niet bang voor kritiek.
Neem geen genoegen met een kort antwoord maar vraag naar HOE en WAAROM. Wees ook
kritisch naar jezelf en geef jezelf ook een compliment als je iets goeds gedaan hebt.

Bedenk dat jouw functioneren vaak samenhangt met de vraag of je duidelijk voor ogen hebt
wat je nu precies wilt leren en welke mogelijkheden het bedrijf heeft.
Een goede stagevoorbereiding is dan ook belangrijk. De mentaliteit van “ik zal wel zien”
heeft meer teleurstellingen opgeleverd dan positieve reacties.


FOR 7584
12          Hoe schrijf je een stageverslag, ICT-Lyceum ROC Utrecht, versie 2/3/4,10-09-02
Hier volgt weer een aantal punten die je kunnen helpen om je functioneren duidelijk te
krijgen.

      Wat vond je van jezelf, hoe ging het;
      Hoe ging je met je collega’s om;
      Hoe gingen je collega’s met jou om;
      Was er wel eens kritiek en waarom;
      Hoe vond je dat, was je het ermee eens, waarom;
      Ging je met plezier naar je stage;
      Waarom niet en waarom wel;
      Hoe was je contact met je stagebegeleider(ster);
      Was er genoeg begeleiding, waar bestond die uit;
      Durfde je zelf ook initiatieven te nemen;
      Waar bestonden die uit;
      Zo niet, wat was de reden;
      Hoe was de sfeer op de afdeling, pauze enz….;
      Ben je veranderd door je stage, hoe;
      Werd er ook naar je geluisterd;
      Werd je snel opgenomen door je collega’s
      Was je stil, teruggetrokken, verlegen enz….;
      Heb je dit besproken met je stagebegeleider;
      Zo niet, waarom niet en zo ja, wat zei die ervan;

Op deze manier kun je zelf ook vragen bedenken.
FOR 7584       Hoe schrijf je een stageverslag, ICT-Lyceum ROC Utrecht, versie 2/3/4,10-09-02  13
5       HET SLOT

5.1 De conclusie

De conclusie is een vervolg op de inleiding. Het geeft eigenlijk een antwoord op de inleiding.
Je maakt als schrijver de balans op van je stageverslag en je gaat de vragen die je in de
inleiding hebt gesteld beantwoorden.
In het kort herhaal je deze nog eens (ook al zijn ze niet allemaal aan de orde geweest). De
antwoorden zul je in de beschrijving van de werkzaamheden en persoonlijk functioneren
kunnen vinden. Deze vormen immers het hart van je verslag. Hier worden de resultaten van je
onderzoek, je vragen en de manier waarop je het allemaal gedaan hebt, vastgelegd.
Je gaat naar aanleiding hiervan een conclusie trekken en eventuele aanbevelingen doen. Dit
kunnen vragen zijn die nog niet beantwoord zijn of nuttige tips. Misschien kom je wel tot een
heel andere gedragshouding of ga je voortaan anders over dit onderwerp praten. Al deze
dingen ga je in je conclusie of slot verwerken. En tot slot mag je nog eens in een slotwoord
zeggen hoe je het hebt ervaren om aan je stage verslag te werken en wie je eventueel wilt
bedanken.

5.2 Indeling van de conclusie

In de conclusie komt te staan:

    Een terugkoppeling naar de inleiding, en de daarin vermelde vragen en opdrachten die
    je jezelf hebt gegeven
    Hier direct op aansluitend de belangrijkste gevolgtrekking uit het verslag ten aanzien
    van:

             Was de stage zoals je verwacht had?
             Je leerervaringen en eventuele bijzondere dingen.
             Wat waren mijn goede en minder goede punten.
             Is de stageplaats geschikt.
             Korte samenvatting van het belangrijkste uit je verslag.
             Zou je vast willen werken op de stageplaats? Waarom (niet)?
             De invloed van de stage op je beroepskeuze.
             Is je idee over het beroep veranderd, hoe?
             Wat zijn je plannen voor de volgende stage?


5.3 Nawoord

In het nawoord kun je alles kwijt wat nog niet is gezegd of geschreven. Meestal komen hier
de bedankjes en opmerkingen die niet direct verband houden met het verslag.

5.4 Bijlage

In de bijlage staan bepaalde stukken tekst, tekeningen of andere gegevens die te uitgebreid
zijn om in je stageverslag op te nemen. Het stageverslag wordt daardoor te veel onderbroken
met misschien voor jou wel belangrijke tekst of voorbeelden maar niet altijd voor het verhaal.
Je kunt dan in je tekst verwijzen naar bepaalde stukken in de bijlage. Deze stukken tekst
geven dan een verduidelijking van de dingen die je beschreven hebt of hebt ondernomen.

FOR 7584
14          Hoe schrijf je een stageverslag, ICT-Lyceum ROC Utrecht, versie 2/3/4,10-09-02
            SAMENVATTING

Hieronder vind je een korte samenvatting van alles wat we in dit boekje hebben besproken.

Houd bij het verslag rekening met de volgende punten:

1. Het verslag moet duidelijk zijn voor iemand die niets van deze stage afweet.

2. Maak het verslag overzichtelijk. Gebruik de onderstaande verslagindeling:
     - Omslag
     - Algemene gegevens
     - Inhoudsopgave
     - Inleiding
     - Het bedrijf
     - Werkzaamheden
     - Persoonlijk functioneren
     - Conclusie
     - Nawoord
     - Bijlage

3. Gebruik korte zinnen in goed Nederlands.
    Lopen de zinnen goed?
    Staat er niet te veel “toen en toen”?
    Staan er nog spelfouten in?
    Zit het verslag logisch in elkaar?

4. Je mag in je verslag tekeningen, grafieken of tabellen opnemen als deze de tekst
  verduidelijken.

5. Schrijf het verslag eerst in grote lijnen op papier en gebruik daarna de computer.


                       VEEL SUCCES
FOR 7584       Hoe schrijf je een stageverslag, ICT-Lyceum ROC Utrecht, versie 2/3/4,10-09-02  15

								
To top